Harvinaisten sairauksien kansallisesta ohjelmasta. Jaakko Yrjö-Koskinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harvinaisten sairauksien kansallisesta ohjelmasta. Jaakko Yrjö-Koskinen 28.2.2014"

Transkriptio

1 Harvinaisten sairauksien kansallisesta ohjelmasta Jaakko Yrjö-Koskinen

2 Ohjausryhmä Toimikausi Tehtävät suunnitella ja ohjata EU:n harvinaisia sairauksia koskevan suosituksen toimeenpanoa Suomessa tehdä ehdotus suoritettujen toimenpiteiden seurannasta ja muista toimenpiteistä

3 Edustettuina ohjausryhmässä STM (puheenjohtaja STM:n terveyspalveluryhmän johtaja) Etene THL HYKS, TYKS HUSUKE 7 sairaanhoitopiiriä Tampereen ja Jyväskylän kaupunki Kuusamon terveyskeskus Suomen Kuntaliitto Väestöliitto/ Norio keskus Orphanet/ Suomen asiantuntijatoimikunta HARSO ry 2 potilasyhdistystä (+ varajäseninä 2 potilasyhdistystä) Harvinaiset-verkosto

4 Asiantuntemus ohjausryhmässä perinnöllisyyslääketiede lastentaudit lastenneurologia sisätaudit neurologia ihotaudit plastiikkakirurgia hoitotieteet sosiaalihuolto harvinaissairauksien tutkimus farmasia

5 Ohjelman laatimisprosessi 2 alatyöryhmää vastaamaan yksityiskohtaisemmasta suunnittelusta Maaliskuussa 2013 kaksipäiväinen seminaari Hanasaaren kulttuurikeskuksessa Europlanin suositukset huomioitiin suunnittelussa 78 osallistujaa 29 potilasjärjestön edustajaa Huhtikuussa 2014 palvelusopimus avusta ohjelman kirjoittamisessa

6 Ohjelman laatimisprosessi HARSO ry:n järjestämä Europlan-konferenssi syyskuussa 2013 Pyydettiin kommentit ohjausryhmän jäsenten taustaorganisaatioilta Ohjelma viimeisteltiin saadun palautteen pohjalta Ohjelman luovuttaminen peruspalveluministerille Englanninkielisen lyhennelmän laatiminen Europlanille

7 Harvinaiset sairaudet -ohjelma Omaksutaan käsitteet harvinaissairaus harvinaissairas Suositukset Prioriteetit

8 Yleisiä tavoitteita Harvinaissairaiden saamien palveluiden laadun parantaminen Harvinaissairaiden elämänlaatuun vaikuttaminen Harvinaissairaiden osallistaminen päätösten tekoon

9 Harvinaisen sairauden määritelmä Kansallisessa ohjelmassa käytetään EU:n määritelmää harvinaissairauksista: Harvinaiseksi katsotaan sairaus, jota sairastaa enintään viisi ihmistä ihmistä kohden. Suomessa EU:n määritelmä tarkoittaa enintään henkilöä sairautta kohti Ohjelmassa harvinaissairaudet käsitetään laajassa merkityksessä kattamaan myös vammat, epämuodostumat ja oireyhtymät Ohjelma pyrkii vastaamaan henkeä uhkaavien tai pysyvän invaliditeetin aiheuttavien harvinaissairauksien haasteeseen

10 Harvinaiset sairaudet edellyttävät erityistoimia Harvinaiset sairaudet edellyttävät erityistoimia palvelujärjestelmässä, jotta niitä sairastavien oikeus laadukkaaseen hoitoon ja kuntoutukseen toteutuisi yhdenvertaisesti. Esitetty sisällytettäväksi uuteen sote-järjestämislakiin (erityisvastuualueiden järjestämissopimukseen)

11 Harvinaissairauksien rekisteri Nykyisessä ICD-10 -tautiluokituksessa vain pieni osa harvinaisista sairauksista Tietojen keräyksen oltava systemaattista, mutta mahdollisimman automaattista Mahdollistaa harvinaissairaiden tunnistamisen terveydenhuoltojärjestelmässä Luo edellytykset tutkimustyön ja hoidon kehittämiselle

12 Tutkimusrahoitus ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö Tarve lisätä rahoitusta harvinaissairauksien tutkimukseen Enemmän mahdollisuuksia kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön Suomen Akatemia liittyi IRDiRCin (International Rare Diseases Research Consortium) jäseneksi kesäkuussa

13 Harvinaissairaiden hoitopolku Tarve selkiyttää harvinaissairaiden hoitopolkua Hoitopolku tunnetuksi terveydenhuollon eri tasoilla Hoitopassi

14 Harvinaissairaiden hoidon koordinointi Harvinaissairaat tarvitsevat tahon, jolla on kokonaisvastuu potilaiden hoidosta Eri alojen asiantuntijoilla ei riittävästi mahdollisuuksia kokoontua ratkomaan moniammatillista osaamista vaativien potilaiden hoitoa Vaikutus resursseihin

15 Osaamiskeskukset Eurooppalaisten läheteverkostojen perustaminen Kansalliset osaamiskeskukset

16 Koulutus Ammattilaisten tietämys harvinaissairauksista riittämätöntä Taudinmääritys nopeutuu kun tulee ajatelleeksi harvinaissairauden mahdollisuutta Tietämys monikanavaisesta kuntoutuksesta Itä-Suomessa kokemuskoulutus integroitu koulutukseen

17 Harvinaislääkkeiden saatavuus Lähes kaikilla Suomessa kaupan olevilla ja avohoidossa käytettävillä harvinaislääkkeillä on korvattavuus Tavallisten sairauksien hoitoon tarkoitetut lääkkeet, joita käytetään harvinaissairauksien hoidossa Jos lääkkeellä ei ole Suomessa myyntilupaa: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea voi tietyin edellytyksin myöntää lääkevalmisteelle erityisluvan yksittäisen potilaan tai potilasryhmän hoitoon enintään vuodeksi Korvattavuutta erityisluvalla toimitetulle lääkkeelle voivat hakea mm. lääkkeen käyttäjä itse, apteekki potilaan puolesta, tukkukauppa ja lääkeyritys

18 Tiedon systemaattinen kerääminen ja jakaminen Tietoa harvinaissairauksista löydettävissä runsaasti verkosta, mutta tieto on hajanaista ja puutteellista Lukuisia harvinaissairauksia, joista ei löydy tietoa suomeksi eikä ruotsiksi Harvinaissairauksien ja -lääkkeiden verkkopalvelu Orphanetia ylläpitää Norio-keskus Lisäksi tarvitaan yleisen tason neuvontaa harvinaissairauksista ja niiden osaamisesta kansalaisia ja ammattilaisia varten

19 Sosiaalinen tuki ja kuntoutus Kuntoutus usein ainoa tarjolla oleva hoito Harvinaissairaat tarvitsevat asianmukaisen hoidon ja kuntoutuksen lisäksi psykososiaalista tukea Sosiaalipalveluiden kyvystä vastata harvinaissairaiden ja heidän omaistensa tarpeisiin ei ole kokonaisvaltaista kuvaa Alueellisia eroja palveluiden saatavuudessa Palvelutarpeen arvioinnissa tulisi ottaa huomioon yksilölliset erityistarpeet riippumatta taustalla olevasta diagnoosista

20 Harvinaisten osallistuminen päätöksentekoon Palvelujärjestelmien kehittämisessä keskeinen tavoite on vahvistaa asiakkaan osallisuutta ja osallistumista omassa elämässään ja tukea hänen arjessa selviytymistään Harvinaissairaiden, heidän läheistensä ja heitä edustavien kansalaisjärjestöjen vahvempi osallistaminen hoidon ja palvelujen suunnitteluun parantaisi hoidon ja tuen kokonaisvaltaisempaa toteutumista Potilasjärjestöjen tulee saada osallistua osaamiskeskusten toiminnan kehittämiseen ja arviointiin (Eucerdin suositus) Asiakas- ja potilasjärjestöjen merkitys vertaistuen ja muun psykososiaalisen tuen tarjoajina

21 Ohjelman toimeenpanon koordinointi Tarve kansallisen tason koordinoinnille Suunnitelmana, että ohjelman toimeenpanoa varten perustetaan aluksi vapaamuotoinen verkosto Yhteistyö harvinaissairauksiin liittyvien tahojen kanssa

22 Miten tästä eteenpäin? Esitys toimeenpanosuunnitelmaksi Kustannusarvio Yhteistyö perustettavan verkoston kanssa Selvitellään mahdollisuuksia perustaa kansallinen taho koordinoimaan mm. ohjelman toimeenpanoa

23 ᴋᴉᴉᴛᴑᴤ

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017

KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Sosiaali- ja terveysministeriön raportteja ja muistioita 2014:5 Harvinaisten sairauksien KANSALLINEN OHJELMA 2014 2017 Ohjausryhmän raportti Helsinki 2014 2 KUVAILULEHTI Julkaisija Päivämäärä Sosiaali-

Lisätiedot

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto

Tiedosta, tunnista, tunnusta. Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma. Invalidiliitto Tiedosta, tunnista, tunnusta Invalidiliiton Harvinaiset-ohjelma Invalidiliitto Ei ole suurempaa eriarvoisuutta kuin kohdella erilaisissa tilanteissa olevia ihmisiä samalla tavalla. Euroopan harvinaisten

Lisätiedot

1 (24) 1.11.2012. Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1.

1 (24) 1.11.2012. Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1. 1 (24) 1.11.2012 Dnro 2369/60.04.01/2012 LÄÄKEINFORMAATION KOORDINAATIORYHMÄ TOIMINTASUUNNITELMA KAUDELLE 1.9.2012 31.12.2014 1. JOHDANTO Lääkeinformaation koordinaatioryhmän (jatkossa koordinaatioryhmä)

Lisätiedot

Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus

Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus KONSENSUSLAUSUMA Äkillisten aivovaurioiden jälkeinen kuntoutus Fokuksessa aivoverenkiertohäiriöt ja aivovammat 29.10.2008 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA Lausunto julkaistaan sellaisenaan

Lisätiedot

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012

OLEN HARVINAINEN. Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 Harvinaisten sairauksien päivän kyselyn tuloksia 2012 OLEN HARVINAINEN Harvinaisiin sairaus- ja vammaryhmiin kuuluvien kokemuksia ja ajatuksia palveluista, vertaistuesta ja arjen haasteista Toimituskunta

Lisätiedot

2013 2012 2011 Asiakkaat Henkilöitä Henkilöitä Henkilöitä. Tutkimus- ja kuntoutusyksiköissä asiakkaita keskimäärin päivittäin 219 210 259

2013 2012 2011 Asiakkaat Henkilöitä Henkilöitä Henkilöitä. Tutkimus- ja kuntoutusyksiköissä asiakkaita keskimäärin päivittäin 219 210 259 Vuosikertomus 2013 Rinnekoti-Säätiö lyhyesti Rinnekoti-Säätiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen palveluja päätoimintanaan kehitysvammaisten palvelut. Rinnekodin toiminta käynnistyi

Lisätiedot

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa

VÄISTÖ 2014 2015. Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa VÄISTÖ 2014 2015 Väkivaltatyön käytännön toimintatapojen kehittäminen Itä-Suomessa Kaste ohjelma 2012 2015 1 Sisällys ALUKSI... 3 1. HANKKEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YHTEYS LAAJEMPIIN LINJAUKSIIN... 4 1.1

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Sosiaali- ja terveysministeriö Hallitusneuvos, Riitta Kuusisto riitta.kuusisto@stm.fi Kirjaamo kirjaamo.stm@stm.fi SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Suomen

Lisätiedot

Suomen MG-yhdistys ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015

Suomen MG-yhdistys ry. Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1 Suomen MG-yhdistys ry Toimintasuunnitelma vuodelle 2015 1. TOIMINNAN TARKOITUS Suomen MG-yhdistys ry on vapaaehtoisvoimin toimiva potilasyhdistys. Yhdistyksen kotipaikkana on Helsinki ja toiminta-alueena

Lisätiedot

POHJANPIIRIP OHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI

POHJANPIIRIP OHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI POHJANPIIRIP OHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Harvinaissairaille kansallinen ohjelma s. 6 OYS:lle hyvä arvosana tietojärjestelmien arvioinnissa s. 12 32014 100 vuotias puuparantola s. 18 Toivotamme

Lisätiedot

VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA. Muistiliiton strategia 2013-2016

VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA. Muistiliiton strategia 2013-2016 VÄLITTÄVÄ VAIKUTTAJA Muistiliiton strategia 2013-2016 Sisältö 1. Johdanto 2. Katsaus toimintaympäristöön 3. Missio - Muistiliiton toiminnan tarkoitus ja toimintamuodot 4. Visio 2016 - Välittävä vaikuttaja

Lisätiedot

OPAS. Potilasturvallisuusopas

OPAS. Potilasturvallisuusopas OPAS Potilasturvallisuusopas potilasturvallisuuslainsäädännön ja -strategian toimeenpanon tueksi 15 Lukijalle 3 Sisällys 5 1. Johdanto 7 1.1. Oppaan tausta ja tarkoitus 7 1.2. Potilasturvallisuuden nykytila

Lisätiedot

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS

2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS Hausjärven, Lopen ja Riihimäen vanhuspalvelulain mukainen suunnitelma 2014 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 2 2. SUUNNITELMAN TAUSTA, TAVOITE JA TARKOITUS... 3 3. VANHUSTYÖN VISIO, ARVOT JA EETTISET

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016

Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016 Nurmijärven kunnan ikääntyneen väestön hyvinvointiohjelma vuoteen 2020 ja toimenpideohjelma vuoteen 2016... ja mitäpä kertoisin enään heidän elämänsä päivästä ja sen vaiheista? Se kulki rauhallisesti puolipäivän

Lisätiedot

OPAS KOKEMUSASIANTUNTIJA- TOIMINNASTA

OPAS KOKEMUSASIANTUNTIJA- TOIMINNASTA Kokemusasiantuntija hoidon ja avun kohteesta omien kokemusten jakajaksi sekä palveluiden kehittäjäksi OPAS KOKEMUSASIANTUNTIJA- TOIMINNASTA OUTI HIETALA JA PÄIVI RISSANEN Kuntoutussäätiö & Mielenterveyden

Lisätiedot

Vanhuspalvelulaki pykälistä toiminnaksi

Vanhuspalvelulaki pykälistä toiminnaksi OHJAUS Vanhuspalvelulaki pykälistä toiminnaksi Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 14 2013 Ohjaus 14 2013 Vanhuspalvelulaki pykälistä

Lisätiedot

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET

VUOSIKOKOUS ja YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS TEKEVÄT KATTOJÄRJESTÖSSÄ PÄÄTÖKSET 1 10.12 KOKOUKSEN MUOKKAAMA HARVINAISTEN KATTOJÄRJESTÖN XXX ORGANISAATIOKAAVIO. Näkökulmana on yksi yksittäinen jäsenyhdistys (huom. järjestössä on useampia jäsenyhdistyksiä) HALLITUKSEN PUHEENJOHTAJA

Lisätiedot

TEM raportteja 10/2011. Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut

TEM raportteja 10/2011. Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut TEM raportteja 10/2011 Työttömien työkyvyn arviointi- ja terveyspalvelut Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Työryhmän raportti 1.3.2011 2 Työ- ja elinkeinoministeriölle Työ- ja elinkeinoministeriö asetti

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN JULKAISUSARJA 1/2012

Fimea kehittää, arvioi ja informoi TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN JULKAISUSARJA 1/2012 Fimea kehittää, arvioi ja informoi JULKAISUSARJA 1/2012 TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan nykytila ja strategia vuoteen 2020 TIEDOLLA JÄRKEVÄÄN LÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÖN Lääkeinformaatiotoiminnan

Lisätiedot

OPAS KOKEMUSASIANTUNTIJA- TOIMINNASTA

OPAS KOKEMUSASIANTUNTIJA- TOIMINNASTA Kokemusasiantuntija hoidon ja avun kohteesta omien kokemusten jakajaksi sekä palveluiden kehittäjäksi OPAS KOKEMUSASIANTUNTIJA- TOIMINNASTA OUTI HIETALA JA PÄIVI RISSANEN Kuntoutussäätiö & Mielenterveyden

Lisätiedot

Terveydenhuollon laatuopas

Terveydenhuollon laatuopas Terveydenhuollon laatuopas TOIMITTANUT Päivi Koivuranta-Vaara 1. painos ISBN 978-952-213-769-2 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2011 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki PL 200, 00101 Helsinki

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

Rinnekoti-Säätiö lyhyesti. Rinnekodin palvelutoiminta lukuina. Palvelujen laadun kehittäminen

Rinnekoti-Säätiö lyhyesti. Rinnekodin palvelutoiminta lukuina. Palvelujen laadun kehittäminen VUOSIKERTOMUS 2012 Rinnekoti-Säätiö lyhyesti Rinnekoti-Säätiö tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetustoimen palveluja päätoimintanaan kehitysvammaisten palvelut. Rinnekodin toiminta käynnistyi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon laadunhallinta 2000-luvulle Valtakunnallinen suositus STM Stakes Suomen Sosiaali- Sosiaali- ja terveys- Kuntaliitto ja terveysministeriö alan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA

SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA Eettisesti toimien, itsenäisyyttä tukien SELVITYS SUPERILAISISTA VAMMAISPALVELUISSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 SUPERILAISET VAMMAISPALVELUISSA... 6 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 7 3 VAMMAISPALVELUTYÖN ETIIKKA...

Lisätiedot

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 1 Sisältö 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 3 1.1 Tämä on Kaste-ohjelma

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2015

HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2015 HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 2014 2015 HUS potilasturvallisuusraportin käsitteli 12.5.2014 HUS potilasturvallisuuden ohjausryhmä HUS potilasturvallisuusraportin

Lisätiedot