Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen vesitarkkailujen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen vesitarkkailujen"

Transkriptio

1 1 / 1 Endomines Oy E 5127 Pampalontie HATTU Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen vesitarkkailujen vuosiyhteenvedon 213 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Tuomas Puranen MMM, limnologi Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy

2 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY E 5127 ENDOMINES OY ENDOMINES OY:N PAMPALON KAIVOKSEN VESITARKKAILUJEN VUOSIYHTEENVETO 213 KUOPIO TUOMAS PURANEN

3 SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. YLEISTÄ 2 2. SÄÄOLOT Säätila Virtaamat ja vesivarat 6 3. TARKKAILUN TOTEUTUS 7 4. TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU Juoksutusvesi Kaivos- ja suotovedet Pintavesi Pohjavesi YHTEENVETO 17 LIITTEET

4 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 1. YLEISTÄ Itä-Suomen ympäristölupavirasto myönsi antamallaan päätöksellä Endomines Oy:lle Pampalon kultakaivosta ja rikastamoa koskevan ympäristöluvan (nro 23/8/2, Dnro ISY-24-Y-271). Päätöksessä todetaan mm. seuraavaa: 3. Käenjoen valuma-alueen suuntaan johdettavat vedet on pyrittävä juoksuttamaan keskitetysti kevät- ja syystulvien aikana. Juoksuttamisen ajankohdasta on ilmoitettava ennalta Pohjois-Karjalan ympäristökeskukselle. 4. Rikastamoa, rikastushiekka-allasta, selkeytysaltaita ja biologista puhdistamoa on käytettävä ja hoidettava siten, että saavutetaan mahdollisimman hyvä puhdistustulos ja että jätevesistä aiheutuvat haitat jäävät mahdollisimman vähäisiksi. 5. Rikastushiekka-altaan ylitevesi on käsiteltävä kemiallisesti tai vastaavantehoisella menetelmällä siten, että vesistöön johdettavan veden happamuuden on oltava välillä 6-9, kiintoainepitoisuuden alle 2 mg/l ja nikkelipitoisuuden alle 1, mg/l. Pitoisuusrajat on saavutettava jokaisella mittauskerralla. Määräyksen noudattamisen täyttymisen arvioinnissa on otettava huomioon näytteen ottamisesta ja analysoinnista aiheutuva kokonaisvirhe. Rikastushiekka-altaan ylitevesien kemikalointia ja jälkiselkeytystä tai vastaavan tasoista menetelmää koskeva vesienkäsittelysuunnitelma sijoitus- ja mitoitustietoinen on toimitettava Pohjois-Karjalan ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi ennen vesien johtamista rikastushiekka-altaasta. Tarkkailu toteutettiin Endomines Oy:n laatiman (päivätty ) tarkkailuohjelman mukaisesti. Vesienkäsittelysuunnitelma toimitettiin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen hyväksyttäväksi SÄÄOLOT 2.1 Säätila Tarkkailuvuoden 213 sääoloja Pohjois-Karjalassa on arvioitu Joensuussa ja Lieksan Lampelassa havaittujen ilman lämpötilan ja sademäärien perusteella (kuvat 1-4). Vuosi 213 oli lämpötiloiltaan muuten normaali mutta maaliskuu oli tavanomaista selvästi kylmempi ja helmi- touko-, kesä-, marras- ja joulukuut olivat selvästi tavanomaista lämpimämpiä. Tiedot ovat Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen vesikatsauksista ja Ilmatieteenlaitoksen ilmastokatsauksista. Sivu 2 / 2

5 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Kuva 1. Joensuun kuukausittainen keskilämpötila vuonna 213 verrattuna pitkän ajan keskiarvoon. Kuva 2. Joensuun kuukausittainen sademäärä vuonna 213 verrattuna pitkän ajan keskiarvoon. Sivu 3 / 2

6 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Kuva 3. Lieksan Lampelan kuukausittainen keskilämpötila vuonna 213 verrattuna pitkän ajan keskiarvoon. Kuva 4. Lieksan Lampelan kuukausittainen sademäärä vuonna 213 verrattuna pitkän ajan keskiarvoon. Pohjois-Karjalan maakunnassa satoi tammikuun aikana noin 34 mm, kun tavallisesti tammikuussa sataa 51 mm. Kuukauden lopussa lunta oli 4-65 cm, kun sitä normaalisti on reilut 5 cm. Lumikuorma (kg/m²) vaihteli maakunnassamme 64 84, kun se tavallisesti on noin 12 kg/m². Helmikuun keskilämpötila oli Pohjois- Karjalassa vajaat -5,5 C. Pitkäaikaiseen keskiarvoon verrattuna lukema oli yli viisi astetta lämpimämpi. Lumen paksuus oli helmikuun lopussa maakunnan pohjois- ja länsiosassa hieman alle puoli metriä ja muualla 5 6 cm. Lumipeite pysyi Sivu 4 / 2

7 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy maaliskuussa lähes samana ja oli kuun lopussa suurimmassa osassa maakuntaa hieman yli puoli metriä. Huhtikuussa keskilämpötila oli Pohjois-Karjalan maakunnassa lähellä pitkän ajan keskiarvoa. Vesisateiden ja lämpimien päivien ansiosta lumipeite hupeni huhtikuun loppupuolella nopeasti. Kuun lopussa lunta oli enää lähinnä suojaisissa notkopaikoissa. Lumien esiintyminen helmi-toukokuussa 213 on esitetty kuvassa 5. Toukokuussa sademäärä oli noin neljänneksen tavanomaista pienempi. Kuva 5. Lumen esiintyminen helmi-toukokuussa 213. Ilmatieteen laitoksen mukaan kesäkuun keskilämpötila oli C. Tavallisesti kesäkuussa on noin 3 3,5 astetta viileämpää. Lämpimintä oli kuun ensimmäisellä ja toisella viikolla, jolloin lämpötila kohosi useampana päivänä hellelukemiin. Kesäkuun sadannassa oli kesälle tyypillisten kuurosateiden vuoksi alueellisia eroja. Keskimääräinen sademäärä oli Pohjois-Karjalan alueella 65 mm. Määrä vastaa pitkänajan (vuosien ) keskiarvoa. Suurimmat sateet ajoittuivat kuukauden toiselle viikolle. Heinäkuun keskilämpötila oli pitkäaikaiseen keskiarvoon verrattuna suurimmassa osassa maata hieman tavanomaista alempi. Poikkeama jäi kuitenkin alle asteeseen. Heinäkuun keskimääräinen sademäärä oli Pohjois-Karjalan alueella 63 mm, kun tavallisesti sataa 77 mm. Sateet olivat kuuroluonteisia, mistä johtuen sademäärissä oli paikkakohtaisia eroja. Koko maan elokuun keskilämpötila oli vaihteli välillä, mikä oli pitkäaikaisen keskiarvon yläpuolella. Elokuun sademäärä oli Pohjois-Karjalan maakunnan alueella noin kolmanneksen tavanomaista suurempi. Sademäärissä oli paikkakuntakohtaisia eroja. Syyskuun sademäärä Pohjois- Karjalassa oli tavanomaista pienempi. Lokakuu oli tavanomaista lämpimämpi ja sateisempi Pohjois-Karjalassa. Pohjois- Karjalan maakunnan lokakuun keskilämpötila oli asteen verran tavanomaista lämpimämpi. Lokakuun alkupuoli oli lämmintä. Kuukauden puolivälissä sää kylmeni huomattavasti jolloin satoi myös ensilumi. Kuukauden lopussa sää lämpeni uudelleen ja lumet sulivat pois. Marraskuu oli 3 3,5 astetta tavanomaista lämpimämpi. Kuukauden keskilämpötila vaihteli +2 - asteeseen. Marraskuussa satoi Pohjois- Karjalassa lähes puolitoistakertaisesti. Kuukauden sademäärä oli 83 mm, kun tavallisesti sataa 56 mm. Sateet tulivat vetenä ja räntänä sekä lumena. Marraskuun Sivu 5 / 2

8 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy lopussa lunta oli noin 1 cm. Joulukuu oli selvästi tavanomaista lämpimämpi. Pakkaset olivat vähissä ja päivät mentiin -5 asteen välillä. Räntä- ja vesisateita tuli runsaasti, eikä lumi pysynyt maassa kerralla kovinkaan pitkään. Sateita saatiin selvästi tavanomaista enemmän, joka nostatti virtaamia joissa ja pintoja järvissä. Kuva 6. Lumen esiintyminen marras-joulukuussa Virtaamat ja vesivarat Kuluneena vuonna Pohjois-Karjalassa satoi normaalia enemmän. Selvästi sateisin kuukausi oli Lieksassa elokuu ja Joensuussa kesä- syys- loka- ja marraskuu, jolloin molemmissa mittauspisteissä satoi selvästi keskimääräistä enemmän. Vähiten normaaliin verrattuna satoi maaliskuussa. Kokonaisvuosisadanta oli Pohjois-Karjalan alueella selvästi normaalia runsaampi. Myös joulukuu oli hyvin sateinen. Tammikuun lopussa ja helmikuussa järvien vedenkorkeudet olivat normaaliin ajankohtaan nähden keskimääräistä korkeammalla, vaihdellen muutamista senteistä aina puoleen metriin saakka. Samanlainen trendi jatkui myös maaliskuussa. Lumen sulaminen käänsi huhtikuussa järvien vedenkorkeudet nousuun. Maakunnan järvien vedenpinnat vaihtelivat touko-kesäkuussa keskimääräisen molemmin puolin. Maakunnan järvien vedenkorkeudet laskivat heinäkuun viimeiseen päivään mennessä keskitason alapuolelle. Pohjois-Karjalan järvien vedenpinnat ehtivät nousta hieman elokuun puolivälissä, mutta kääntyivät laskusuuntaan loppukuuta kohti. Syyskuun päättyessä suurempien järvien vedenpinnat olivat ajankohdan keskiarvoja alempana. Lokakuussa pinnat laskivat aluksi ja kuun loppua kohden lähtivät taas nousuun, mutta kuun lopussa vedenkorkeudet olivat keskiarvoa alempana. Järvien vedenpinnat nousivat marraskuun aikana mm. Pielisen vedenpinta kohosi 43 cm marraskuussa. Järvien vedenpinnat nousivat selvästi joulukuun aikana runsaiden vesi- ja räntäsateiden johdosta. Jokien virtaamat vaihtelivat tammikuussa keskimääräisen molemmin puolin. Pielisjoen ja Lieksanjoen keskivirtaama oli tammikuussa viidenneksen normaalia suurempi. Koitajoessa virtasi vettä lähes tavanomainen määrä. Saimaan norpan suojelemiseksi Pielisen luonnontilaista juoksutusta suurennettiin väliaikaisesti lähes koko helmikuun ajan. Em. syystä Pielisjoen keskivirtaama oli helmikuussa yli kolmanneksen tavanomaista suurempi. Myös muissa suuremmista uomissa virtasi helmikuussa vettä tavallista runsaammin. Pienempien jokien virtaamat olivat lähellä ajankohdan tyypillisimpiä lukemia. Saimaan norpan suojelemiseksi suurennettu Sivu 6 / 2

9 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Pielisen juoksutus lisäsi Pielisjoen maaliskuun keskivirtaamaa lähes viidenneksen tavanomaista suuremmaksi. Muiden suurempien uomien virtaamat olivat maaliskuussa keskimäärin 9 prosenttia normaalista. Pienempien jokien virtaamat maaliskuussa olivat tavanomaiset. Huhtikuussa Pielisjoen keskivirtaama oli noin kuudenneksen ja Koitajoen noin neljänneksen tavallista pienempi. Joidenkin pienempien jokien virtaamat olivat lähes puolitoistakertaisia normaaliin verrattuna vesisateista ja lumien sulamisesta johtuen. Suurempien jokien keskivirtaamat olivat tavanomaista pienempiä toukokuun aikana. Trendi jatkui myös kesä-heinäkuussa ja elo-lokakuussa virtaamat olivat selvästi keskiarvoa pienemmät. Marraskuussa virtaamat kääntyivät kasvuun ja Pielisjoen keskivirtaama oli marraskuussa 11 %, Lieksanjoen 23 % ja Koitajoen 6 % tavanomaista suurempi. Joulukuussa jokien keskivirtaamat olivat selvästi normaalia suuremmat runsaiden sateiden johdosta. Pohjavedenkorkeudet olivat tammikuun lopussa cm ajankohdan keskiarvoa ylempänä. Pinnat pysyivät lähes samoissa arvoissa myös helmi-, maalis- ja huhtikuun ajan. Toukokuussa ainoastaan Ilomantsin Kuuksenvaaran mittauspisteessä pohjaveden pinnankorkeus oli tavanomaista matalampana, muissa mittauspisteissä normaalia korkeammalla. Kesäkuussa alkanut pohjavesipintojen lasku jatkui myös heinäkuussa ja pinnat vaihtelivat keskiarvon molemmin puolin eri mittauspisteissä. Pohjavesipintojen taso vaihteli havaintopisteittäin myös elo- lokakuussa. Marraskuussa pohjaveden pinnat olivat yleisesti ottaen korkeammalla kuin keskimäärin, vain Nurmeksen Juutilankankaan pisteellä pohjaveden pinta oli normaalia alempana. Routaa ei vielä vuoden lopussa ollut kerinyt muodostua lauhoista keleistä johtuen. Tammikuun aikana järvien jäät vahvenivat keskimäärin 5-1 cm. Tammikuun päättyessä jään-paksuus oli yleisesti ottaen noin 4 cm. Helmikuun päättyessä järvien jäänpaksuus oli yleisesti ottaen noin 5 cm. Myös maaliskuun päättyessä jäiden paksuudet olivat yleisesti noin 5 cm. Huhtikuun lopussa järvien jäät olivat paikoin ohentuneet jo niin heikoiksi, ettei niiden paksuutta voitu mitata. Kuukauden 24. päivä Koitereella oli hyvin haurasta jäätä 33 cm. Pyhäselän Roukalahdella oli 2. päivä jäätä vielä 39 cm, Pielisellä Nurmeksen sataman edustalla 4 cm ja Ilomantsinjärvellä 37 cm. Pyhäselkä vapautui jäistä koko selkäveden osalta. Pyhäselällä jäidenlähtö ajoittuu keskimääräiseen ajankohtaan. 3. TARKKAILUN TOTEUTUS Tarkkailuohjelman mukaiset kaivos-, suoto- ja pintavesinäytteet otettiin 25.2., 22.5., 14.8 ja Helmikuussa purkuojassa virtaama oli niin pieni, ettei näytettä saatu. Rikastushiekka-altaalta juoksutettiin ylitevesiä vuoden 213 aikana kolmella eri juoksutusjaksolla ( , ja ). Tarkkailuohjelman mukaisia juoksutusnäytteitä otettiin juoksutuksien aikana noin kolmen viikon välein. Sivu 7 / 2

10 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Pohjavesiputkien veden laadun tarkkailu toteutettiin ohjelman mukaisesti kahdesti vuodessa 23.5 ja Lisäksi putkien pinnankorkeudet mitattiin 25.2 ja Pohjavesiputket tyhjennettiin ennen näytteenottoa. Näytteet analysoitiin Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n laboratoriossa ja jokaisesta tarkkailukerrasta on laadittu erillinen lausunto. Sosiaalijätevesien puhdistamon toiminnasta on laadittu erilliset lausunnot, jotka ovat tämän raportin liitteenä. Havaintopaikat on esitetty liitekartoissa. 4. TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 4.1 Juoksutusvesi Juoksutettu vesimäärä oli vuonna 213 yhteensä ,2 m 3. Juoksutusvesinäytteiden vesi sisälsi runsaasti typen yhdisteitä, kokonaistypestä selvästi suurin osa oli nitraattimuodossa. Kokonaisfosforin pitoisuudet olivat pääosin ylirehevän veden tasoa. Vedestä todettiin kohonneita pitoisuuksia sulfaattia, myös liukoisten suolojen määrää kuvaava sähkönjohtavuus oli koholla. Sulfaatin pitoisuudet olivat kuitenkin esimerkiksi juomaveden suositustason mukaisia. Raskasmetalleista arseenia todettiin tammi-helmikuun juoksutuksen aikana hieman kohonneita pitoisuuksia (16 18 µg/l), pitoisuudet ylittivät mm. STM:n juomaveden laatuvaatimustason (1 µg/l). Muuten raskasmetallien pitoisuudet olivat alle määritysrajan tai pieniä. Veden ph-arvot (7,2-9,7) sekä kiintoaineen (3-24 mg/l) ja nikkelin (1,1-2,3 µg/l) pitoisuudet olivat yhtä näytettä lukuun ottamatta lupaehtojen mukaisia. Toisen juoksutusjakson viimeisessä näytteessä (4.6.) kiintoaineen pitoisuus oli ympäristölupaehtotasoa suurempi. Näytteestä määritettiin myös kiintoaineen hehkutusjäännös, jonka mukaan kiintoaineesta selvästi suurin osa oli orgaanista ainesta (esimerkiksi levää). Voimistuneeseen levätuotantoon viittaa osaltaan myös korkea ph-arvo, joka oli myös lupaehtoa suurempi. Juoksutustulokset on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä Kaivos- ja suotovedet Kaivoksesta pumpattava vesi ja selkeytysaltaan vesi kuuluvat kaivoksen sisäiseen kiertoon. Purkuojan vesi on rikastushiekka-altaan ja selkeytysaltaan suotovesiojista purkautuvaa vettä, joka sisältää suoto- ja sadevesiä. Sivu 8 / 2

11 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Kaivoksesta rikastushiekka-altaalle pumpattava vesi oli kiintoaine- ja suolapitoista sekä ravinteikasta (kuva 7). Kokonaistypestä suurin osa oli nitraattimuodossa (kuva 7), joka viittaa räjähdeaineiden käyttöön. Kokonaisfosforin pitoisuudet vaihtelivat lievästi rehevästä vedestä erittäin rehevään veteen. Sulfaattia todettiin vedestä kohonneita pitoisuuksia (kuva 7) ja veden ph-arvot osoittivat selvää emäksisyyttä. Liukoisen arseenin pitoisuus oli (19 µg/l) helmikuussa hieman koholla ja selvästi muita havaintokertoja suurempi (kuva 7). Arseenin pitoisuus ylitti helmikuussa esimerkiksi STM:n juomaveden laatuvaatimustason. Liukoisten metallien pitoisuudet olivat muuten pääosin pieniä tai alle määritysrajan. Selkeytysaltaan veden ph-arvot osoittivat myös emäksisyyttä (ph-arvot 8,2-8,7). Vesi oli ravinteikasta ja suolapitoista, kokonaisfosforin pitoisuudet olivat elokuuta lukuun ottamatta ylirehevän veden tasoa (>1 µg/l) (kuva 7). Kokonaisfosforin pitoisuudet olivat myös elokuuta lukuun ottamatta selvästi kaivosvettä suuremmat (kuva 7). Allastus pienensi yleisesti kiintoainepitoisuuksien lisäksi typen yhdisteiden pitoisuuksia kaivoksesta pumpattavan veteen nähden (kuva 7). Raskasmetallien pitoisuudet jäivät yleisesti pieniksi tai alle määritysrajan, arseenia todettiin kaivosveden tavoin helmikuussa hieman kohonnut pitoisuus (kuva 7). Purkuojan vedessä ph-arvot osoittivat lievää emäksisyyttä. Kokonaisfosforin pitoisuudet vaihtelivat lievästi rehevästä vedestä rehevään veteen. Typen yhdisteitä oli vedessä selvästi kaivoksesta pumpattavaa vettä ja selkeytysallasta vähemmän, kokonaistypestä selvästi suurin osa nitraattimuodossa (kuva 7). Rautaa vedestä todettiin varsinkin elo- ja marraskuussa runsaasti. Raskasmetallien pitoisuudet olivat kokonaisuudessaan pieniä tai alle määritysrajan. Lupaehdot täyttyivät veden ph-arvon (7,3-7,6) ja nikkelin (6,2-11 µg/l) osalta kaikilla havaintokerroilla. Kiintoaineen pitoisuus oli lupaehtoa suurempi elokuussa (3 mg/l), muilla havaintokerroilla kiintoaineen pitoisuudet (1,4 3 mg/l) olivat lupaehtojen mukaisia. Sivu 9 / 2

12 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy mg/l Kiintoaine Kaivosvesi Selkeytysallas Purkuoja µg/l Kok.P Kaivosvesi Selkeytysallas Purkuoja ms/m Sähkönjohtavuus Kaivosvesi Selkeytysallas Purkuoja mg/l Sulfaatti Kaivosvesi Selkeytysallas Purkuoja µg/l Kok.N Kaivosvesi Selkeytysallas Purkuoja µg/l NO3N+NO2N Kaivosvesi Selkeytysallas Purkuoja µg/l Nikkeli Kaivosvesi Selkeytysallas Purkuoja µg/l Arseeni Kaivosvesi Selkeytysallas Purkuoja Kuva 7. Kaivoksesta rikastushiekka-altaalle pumpattavan veden, selkeytysaltaan ja purkuojan veden laatutietoja vuoden 213 havaintokerroilla. Sivu 1 / 2

13 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 4.3 Pintavesi Juoksutus Riitaojan suuntaan oli touko- ja marraskuun näytteenottokerroilla käynnissä. Lietojan vesi oli väriluvun ja CODMn-pitoisuuden perusteella voimakkaan humuspitoista ja veden ph-arvot osoittivat selvää happamuutta, humusleimaisuus ja happamuus olivat elo- ja marraskuussa selvästi alkuvuotta voimakkaammat. Sähkönjohtavuusarvo osoitti niukkaelektrolyyttisyyttä (kuva 8). Kokonaisfosforin pitoisuus oli lievästi rehevän rehevän veden tasoa. Rautaa todettiin vedestä ajoittain runsaasti (kuva 8), raskasmetallien pitoisuudet jäivät alle määritysrajan tai pieniksi. Riitaojassa vesi oli loppuvuoden näytteissä selvemmin humusleimaista, veden pharvot olivat kaikilla havaintokerroilla lähellä neutraalia. Rautaa oli vedessä erittäin runsaasti, varsinkin helmi- ja elokuussa (kuva 8). Kokonaisfosforin pitoisuudet olivat myös yleisesti muita pintavesiasemia suuremmat ja vaihtelivat erittäin rehevästä vedestä ylirehevään veteen (kuva 8). Vedestä todettiin touko- ja marraskuussa mm. kohonneita pitoisuuksia typen yhdisteitä ja sulfaattia (kuva 8), joka viittaa käynnissä olleen juoksutuksen vaikutukseen. Myös sähkönjohtavuusarvot olivat juoksutuksen aikaan muita havaintokertoja suuremmat (kuva 8). Raskasmetalleista arseenia todettiin hieman kohonneita pitoisuuksia helmi- ja elokuussa (14-19 µg/l) (kuva 8), jolloin juoksutus ei ollut käynnissä. Arseenipitoisuudet olivat helmi- ja elokuussa myös esimerkiksi juomaveden laatuvaatimustasoa suuremmat. Pampalon alueella on maaperässä luontaisesti runsaasti arseenia, ja mm. suurimmat tunnetut turpeen arseenipitoisuudet Suomessa on havaittu juuri Pampalon alueelta (Virtanen et. al 1997). Näytepisteen läheisyydessä on myös mm. arseenikiisuesiintymä. Muuten raskasmetallien pitoisuudet olivat alle määritysrajan tai pieniä. Sivakkojoen asemien vesi oli yleisesti hapanta, niukkaelektrolyyttistä sekä humus- ja rautapitoista (kuva 8), joka on asemille luontaista. Kokonaisfosforin pitoisuudet vaihtelivat lievästi rehevästä vedestä rehevään veteen. Sivakkojoen alemmalla (asema 1) veden laadussa näkyi touko- ja marraskuussa juoksutusvesien vaikutus lähinnä vertailuasemaan nähden kohonneina typen yhdisteiden pitoisuuksina sekä lievänä sulfaatin ja sähkönjohtavuuden nousuna (kuva 8). Muuten veden laatu oli Sivakkojoen asemilla pääosin hyvin samankaltainen (kuva 8). Arseenipitoisuudet olivat molemmilla asemilla hieman koholla (12 µg/l) elokuussa, myös vertailuasemalla. Arseenipitoisuudet olivat elokuussa myös hieman juomaveden laatuvaatimustasoa suuremmat. Sivakkojoen molempien asemien raskasmetallien pitoisuudet olivat muuten alle määritysrajan tai pieniä. Sivu 11 / 2

14 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy mg/l ph-arvo Lietoja Riitao23 Sivakko 18 Sivakko mg/l Sulfaatti Lietoja Riitao23 Sivakko 18 Sivakko ms/m 7 Sähkönjohtavuus Lietoja Riitao23 Sivakko 18 Sivakko1 µg/l 12 Kok.P Lietoja Riitao23 Sivakko 18 Sivakko µg/l Kok.N Lietoja Riitao23 Sivakko 18 Sivakko µg/l NO3N+NO2N Lietoja Riitao23 Sivakko 18 Sivakko µg/l Rauta Lietoja Riitao23 Sivakko 18 Sivakko µg/l Arseeni Lietoja Riitao23 Sivakko 18 Sivakko Kuva 8. Pintavesiasemien veden laatutietoja vuoden 213 havaintokerroilla. Sivu 12 / 2

15 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Helmikuussa 213 Hattujärven asemilla alusveden happitilanne oli välttävä - tyydyttävä, asemalla 1 (Korkeasaari) päällysvedessä oli havaittavissa myös voimistunutta hapen kulumista (kuva 9). Aseman 1 alusvedessä oli havaittavissa selvää typen yhdisteiden, sulfaatin ja sähkönjohtavuuden nousua, joka viittasi vielä helmikuussa päättyneen juoksutuksen vaikutukseen (kuva 9). Kokonaistypestä selvästi suurin osa oli nitraattimuodossa. Päällysveden kokonaisfosforin perusteella Hattujärvi luokittui lievästi reheväksi. Asemien vesi oli päällysvedessä hapanta ja humusleimaista, happamuus ja humusleimaisuus olivat hieman voimakkaammat lähempänä Sivakkojoen suualuetta sijaitsevalla asemalla 1 (kuva 9). Raskasmetallien pitoisuudet olivat molemmilla asemilla pieniä tai alle määritysrajan. Elokuussa Hattujärven asemalla 1 (Korkeasaari) vesi oli vielä lämpötilakerrostunut, alusvesi oli lähes hapeton (kuva 9). Heikentynyt happitilanne näkyi mm. ravinteiden ja raudan sisäisenä kuormituksena (kuva 9). Alusvedessä ilmeni myös selvää sameutta. Matalammalla havaintoasemalla 2 (Rutikkaniemi) lämpötilakerrostuneisuutta ei ollut havaittavissa ja happitilanne oli päällys- ja alusvedessä samaa tasoa, happea riitti vedessä hyvin (kuva 9). Veden laatu oli myös muutoin hyvin tasalaatuista koko vesirungossa. Päällysveden kokonaisfosforin perusteella Hattujärvi luokittui lievästi reheväksi. Levämäärää kuvaavan klorofylli-a:n pitoisuudet osoittivat kohtalaista levätuotantoa, levämäärän perusteella asemat luokittuivat reheviksi. Veden ph-arvot osoittivat lievää happamuutta ja väriluvut ja CODMn-pitoisuudet humusleimaisuutta. Raskasmetallien pitoisuudet olivat pääosin alle määritysrajan tai pieniä, arseenia todettiin Hattujärven aseman 1 alusvedestä mm. selvästi STM:n juomaveden laatuvaatimustasoa enemmän (29 µg/l), aseman 1 alusveden maksimipitoisuus oli myös selvästi helmikuuta suurempi (kuva 9). Juoksutus oli loppunut kesäkuun alussa, joten arseenin nousu selittyy todennäköisesti valuma-alueen maa- ja kallioperän luontaisilla ominaisuuksilla. Sivu 13 / 2

16 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy mg/l Happi Hattu1/1m Hattu1/p-1m Hattu2/1m Hattu2/p-1m 6,8 6,6 6,4 6,2 6 5,8 5,6 5,4 5,2 5 4,8 ph-arvo Hattu1/1m Hattu1/p-1m Hattu2/1m Hattu2/p-1m mg/l O COD Mn Hattu1/1m Hattu1/p-1m Hattu2/1m Hattu2/p-1m mg/l Sulfaatti Hattu1/1m Hattu1/p-1m Hattu2/1m Hattu2/p-1m µg/l Kok.P Hattu1/1m Hattu1/p-1m Hattu2/1m Hattu2/p-1m µg/l Kok.N Hattu1/1m Hattu1/p-1m Hattu2/1m Hattu2/p-1m µg/l Rauta Hattu1/1m Hattu1/p-1m Hattu2/1m Hattu2/p-1m µg/l Arseeni Hattu1/1m Hattu1/p-1m Hattu2/1m Hattu2/p-1m Kuva 9. Hattujärven havaintoasemien asemien 1 ja 2 veden laatutietoja vuoden 213 havaintokerroilla. 1m = 1 metrin näytesyvyys ja p-1m = 1 metri pohjan yläpuolelta. Sivu 14 / 2

17 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy 4.4 Pohjavesi Pohjavesiputket PVP1 ja PVP2 sijaitsevat läjitysalueiden ympäristössä ja putket PVP3 ja PVP4 rikastushiekka- ja jälkiselkeytysaltaiden laidoilla. Useiden pohjavesiputkien veden laatua heikensi runsas kiintoaines (kuva 1), joka johtuu putkien vähävetisyydestä. Typen yhdisteitä todettiin selvästi aiempaa runsaammin selkeytysaltaan laidalla sijaitsevasta putkesta PVP3, varsinkin marraskuussa (kuva 1). Kokonaistyppi oli käytännössä kokonaisuudessaan nitraattimuodossa (kuva 1). Läjitysalueen läheisyydessä sijaitsevasta putkesta PVP2 todettiin selvästi eniten suoloja, rautaa sekä raskasmetalleista nikkeliä (kuva 1). Muuten raskasmetallien pitoisuudet olivat yleisesti putkissa pieniä tai alle määritysrajan, mm. arseenia todettiin kaikista putkista vain pieniä pitoisuuksia (kuva 1). Putkien veden ph-arvot vaihtelivat välillä 5,8-6,6. Sivu 15 / 2

18 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy mg/l Kiintoaine PVP1 PVP3 PVP2 PVP4 6,8 6,6 6,4 6,2 6 5,8 5,6 5,4 ph-arvo PVP1 PVP3 PVP2 PVP4 ms/m Sähkönjohtavuus PVP1 PVP3 PVP2 PVP4 mg/l Sulfaatti PVP1 PVP3 PVP2 PVP4 µg/l Kok.N PVP1 PVP3 PVP2 PVP4 µg/l Rauta PVP1 PVP3 PVP2 PVP µg/l Nikkeli PVP1 PVP3 PVP2 PVP4 µg/l Arseeni PVP1 PVP3 PVP2 PVP Kuva 1. Pohjavesiputkien veden laatutietoja vuoden 213 havaintokerroilla. Sivu 16 / 2

19 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Pohjavesiputkien veden laatua verratessa tutkittujen suureiden osalta valtioneuvoston asetuksessa (341/29) annettuihin pohjaveden ympäristölaatunormeihin, niin putkessa PVP2 ympäristölaatunormitaso ylittyi selvästi nikkelin ja sulfaatin osalta. Kadmiumia, elohopeaa ja arseenia todettiin hieman ympäristölaatunormitasoa ylittävät pitoisuudet yksittäisissä putkissa. Pohjavesiputkien pinnan korkeudet putken päähän (m) olivat seuraavat: PVP1 3,62 2,46 3,29 2,46 PVP2 4,94 4,41 4,42 4, PVP3 2,33 2,6 1,88 1,89 PVP4 1,66 1,46 1,66 1,23 5. YHTEENVETO Pampalon kaivoksen velvoitetarkkailun toteutti vuonna 213 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Endomines Oy:n laatiman tarkkailuohjelman mukaisesti. Kaivoksesta rikastushiekka-altaalle pumpattu vesi oli kiintoaine- ja suolapitoista sekä ravinteikasta. Kokonaistypestä suurin osa oli nitraattimuodossa, joka viittaa räjähdeaineiden käyttöön. Sulfaattia todettiin vedestä kohonneita pitoisuuksia ja veden ph-arvot osoittivat selvää emäksisyyttä. Liukoisen arseenin pitoisuus oli (19 µg/l) helmikuussa hieman koholla ja selvästi muita havaintokertoja suurempi. Arseenin pitoisuus ylitti helmikuussa mm. STM:n juomaveden laatuvaatimustason. Liukoisten metallien pitoisuudet olivat muuten pääosin pieniä tai alle määritysrajan. Selkeytysaltaan veden ph-arvot osoittivat myös emäksisyyttä. Vesi oli ravinteikasta ja suolapitoista, kokonaisfosforin pitoisuudet olivat elokuuta lukuun ottamatta ylirehevän veden tasoa. Allastus pienensi yleisesti kiintoaineen lisäksi typen yhdisteiden pitoisuuksia kaivoksesta pumpattavaan veteen nähden. Raskasmetallien pitoisuudet jäivät yleisesti pieniksi tai alle määritysrajan, arseenia todettiin kaivosveden tavoin helmikuussa hieman kohonnut pitoisuus. Juoksutusvesimäärä oli vuonna 213 yhteensä ,2 m 3. Juoksutusvesinäytteiden vesi sisälsi runsaasti typen yhdisteitä, kokonaistypestä selvästi suurin osa oli nitraattimuodossa. Kokonaisfosforin pitoisuudet olivat pääosin ylirehevän veden tasoa. Vedestä todettiin kohonneita pitoisuuksia sulfaattia, myös liukoisten suolojen määrää kuvaava sähkönjohtavuus oli koholla. Sulfaatin pitoisuudet olivat kuitenkin esimerkiksi juomaveden suositustason mukaisia. Raskasmetalleista arseenia todettiin tammi-helmikuun juoksutuksen aikana hieman kohonneita pitoisuuksia (16 18 µg/l), pitoisuudet ylittivät mm. STM:n juomaveden laatuvaatimustason (1 µg/l). Muuten raskasmetallien pitoisuudet olivat alle määritysrajan tai pieniä. Sivu 17 / 2

20 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Veden ph-arvot (7,2-9,7) sekä kiintoaineen (3-24 mg/l) ja nikkelin (1,1-2,3 µg/l) pitoisuudet olivat yhden näytteen kiintoainepitoisuutta ja ph-arvoa lukuun ottamatta lupaehtojen mukaisia. Purkuojan vedessä ph-arvot osoittivat lievää emäksisyyttä. Kokonaisfosforin pitoisuudet vaihtelivat lievästi rehevästä vedestä rehevään veteen. Typen yhdisteitä oli vedessä selvästi kaivoksesta pumpattavaa vettä ja selkeytysallasta vähemmän, kokonaistypestä selvästi suurin osa nitraattimuodossa. Rautaa vedestä todettiin varsinkin elo- ja marraskuussa runsaasti. Raskasmetallien pitoisuudet olivat kokonaisuudessaan pieniä tai alle määritysrajan. Lupaehdot täyttyivät veden ph-arvon (7,3-7,6) ja nikkelin (6,2-11 µg/l) osalta kaikilla havaintokerroilla. Kiintoaineen pitoisuus oli lupaehtoa suurempi elokuussa (3 mg/l), muilla havaintokerroilla myös kiintoaineen pitoisuudet (1,4 3 mg/l) olivat lupaehtojen mukaisia. Lietojan vesi oli väriluvun ja CODMn-pitoisuuden perusteella voimakkaan humuspitoista ja veden ph-arvot osoittivat selvää happamuutta. Sähkönjohtavuusarvo osoitti niukkaelektrolyyttisyyttä. Kokonaisfosforin pitoisuus oli lievästi rehevän rehevän veden tasoa. Rautaa todettiin vedestä ajoittain runsaasti, raskasmetallien pitoisuudet jäivät alle määritysrajan tai pieniksi. Riitaojassa vesi oli rautapitoista ja veden ph-arvot olivat kaikilla havaintokerroilla lähellä neutraalia. Kokonaisfosforin pitoisuudet olivat myös yleisesti muita pintavesiasemia suuremmat ja vaihtelivat erittäin rehevästä vedestä ylirehevään veteen. Vedestä todettiin touko- ja marraskuussa mm. kohonneita pitoisuuksia typen yhdisteitä ja sulfaattia, joka viittaa käynnissä olleen juoksutuksen vesien vaikutukseen. Myös sähkönjohtavuusarvot olivat juoksutusten aikaan muita havaintokertoja suuremmat. Raskasmetalleista arseenia todettiin hieman kohonneita pitoisuuksia helmi- ja elokuussa (14-19 µg/l), jolloin juoksutus ei ollut käynnissä. Muuten raskasmetallien pitoisuudet olivat alle määritysrajan tai pieniä. Sivakkojoen asemien vesi oli yleisesti hapanta, niukkaelektrolyyttistä sekä humus- ja rautapitoista, joka on asemille luontaista. Kokonaisfosforin pitoisuudet vaihtelivat lievästi rehevästä vedestä rehevään veteen. Sivakkojoen alemmalla (asema 1) veden laadussa näkyi touko- ja marraskuussa juoksutusvesien vaikutus lähinnä vertailuasemaan nähden kohonneina typen yhdisteiden pitoisuuksina sekä lievänä sulfaatin ja sähkönjohtavuuden nousuna. Muuten veden laatu oli Sivakkojoen asemilla pääosin hyvin samankaltainen. Arseenipitoisuudet olivat molemmilla asemilla hieman koholla elokuussa, myös vertailuasemalla. Sivakkojoen molempien asemien raskasmetallien pitoisuudet olivat muuten alle määritysrajan tai pieniä. Hattujärvessä asemalla 1 alusveden happitilanne oli heikentynyt, elokuussa alusvesi oli lähes hapeton. Elokuun heikentynyt happitilanne näkyi mm. ravinteiden ja raudan sisäisenä kuormituksena. Matalammalla havaintoasemalla 2 happitilanne säilyi vähintään tyydyttävänä. Aseman 1 alusvedessä oli havaittavissa helmikuussa selvää typen yhdisteiden, sulfaatin ja sähkönjohtavuuden nousua, joka viittasi juoksutuksen vaikutukseen. Kokonaistypestä selvästi suurin osa oli nitraattimuodossa. Sivu 18 / 2

21 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy Päällysveden kokonaisfosforin perusteella Hattujärvi luokittui lievästi reheväksi. Elokuussa levämäärää kuvaavan klorofylli-a:n pitoisuudet osoittivat kohtalaista levätuotantoa, levämäärän perusteella asemat luokittuivat reheviksi. Päällysvedessä ph-arvot osoittivat vähintään lievää happamuutta ja vesi oli voimakkaan humusleimaista. Rautaa todettiin Hattujärven asemilta runsaasti. Raskasmetallien pitoisuudet olivat pääosin alle määritysrajan tai pieniä, arseenia todettiin elokuussa Hattujärven aseman 1 alusvedestä mm. selvästi STM:n juomaveden laatuvaatimustasoa enemmän (29 µg/l). Kevään juoksutus lopetettiin kesäkuun alussa, joten arseenin nousu selittyy todennäköisesti valuma-alueen maaja kallioperän luontaisilla ominaisuuksilla. Pohjavesiputkien (PVP1-PVP4) veden laatua heikensi runsas kiintoaines, joka johtuu putkien vähävetisyydestä. Typen yhdisteitä todettiin selvästi aiempaa runsaammin selkeytysaltaan laidalla sijaitsevasta putkesta PVP3, varsinkin marraskuussa. Kokonaistyppi oli käytännössä kokonaisuudessaan nitraattimuodossa. Läjitysalueen läheisyydessä sijaitsevasta putkesta PVP2 todettiin selvästi eniten suoloja, rautaa sekä raskasmetalleista nikkeliä. Muuten raskasmetallien pitoisuudet olivat yleisesti putkissa pieniä tai alle määritysrajan, arseenia todettiin kaikista putkista vain pieniä pitoisuuksia. SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Tuomas Puranen MMM, limnologi VIITTEET Virtanen, K., Kokkola, M. & Sandberg, E Turpeen geokemialliset tutkimukset Ilomantsin Pampalossa. Vuorimiesyhdistys. Sarja B 64, LIITTEET 1. Tarkkailutulokset Havaintopaikkakartat Sivu 19 / 2

22 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Tutkimustuloksia Liite 1, sivu 1/1 Endomines Oy Pampalon kaivoksen tarkkailu (5127) Pvm. Hav.paikka Lämpöti Happi Happi% ph Sähkönj. Väriluku Väri suod. Sameus K-aine Ka.hehkj. Kaheh.häv. COD-Cr COD-Mn Kok. N NO3N+NO2N Kok. P Kalium Kalium liu Kalsium Ca liuk Natrium Na liuk oc mg/l Kyll % ms/m mg/l Pt mg/l Pt FNU mg/l mg/l mg/l mg/l O2 mg/l O2 µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l / Kaivosve Kaivoksesta pumpattava vesi (selkeytysallas 3) Klo 1:5; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen; Virt ~7 l/s;,1 3,8 8, < E 68 E / Kaivosve Kaivoksesta pumpattava vesi (selkeytysallas 3) Klo 1:2; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 14 C-ast; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 45 ast.; Virt ~9 l/s;,1 12, 9, < / Kaivosve Kaivoksesta pumpattava vesi (selkeytysallas 3) Klo 13:2; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen;,1 14, 9, < / Kaivosve Kaivoksesta pumpattava vesi (selkeytysallas 3) Jää cm; Lumi cm; Klo 9:3; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 2 C-ast; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. 27 ast.;,1 6, 8, < / Lietoja Lietoja 51 Jää cm; Lumi cm; Klo 13:4; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen; Ilm.lt. 1 C-ast; Pilv. 8 /8; Virt ~4 l/s;,1,8 6,4 4, ,1 4,9 1, / Lietoja Lietoja 51 Kok.syv.,2 m; Näk.syv. >,2 m; Klo 9:; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 14 C-ast; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 45 ast.; Virt ~7 l/s;,1 8, 6,9 2, ,9 2,9 1, / Lietoja Lietoja 51 Klo 1:15; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen; Ilm.lt. 15 C-ast; Pilv. 8 /8; Virt 8 l/s;,2 12, 5,5 3,5 38 < ,56 4,3 1, / Lietoja Lietoja 51 Kok.syv. >,3 m; Näk.syv.,3 m; Klo 9:1; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 2 C-ast; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. 27 ast.; Virt 125 l/s;,1 3, 5,1 3, 31 < ,5 3,1 1, / Sallas Selkeytysallas Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen; 1,,1 8, < / Sallas Selkeytysallas Klo 9:25; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 14 C-ast; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 45 ast.;,1 14, 8, < / Sallas Selkeytysallas Klo 13:4; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen;,1 18, 8, ,3 < / Sallas Selkeytysallas Jää cm; Lumi cm; Klo 1:1; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 2 C-ast; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 27 ast.;,1 2,5 8, < / Juoks Juoksutusvesi Näytt.ottaja Mutanen Henna; Kaivosta lähtevä 7, < / Juoks Juoksutusvesi Näytt.ottaja Mutanen Henna; Kaivosta lähtevä 7, < Akkreditoitu testauslaboratorio T47

23 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Tutkimustuloksia Liite 1, sivu 2/1 Endomines Oy Pampalon kaivoksen tarkkailu (5127) Pvm. Hav.paikka Magnesium Mg liuk Sulfaatti Rauta Rauta liuk Sinkki Sinkki liu Kupari Kupari liu Kromi Kromi liuk Kadmium Cd liuk Lyijy Lyijy liuk Nikkeli Ni liuk Alum. liuk Arseeni Arsee liuk Elohopea Klorof.-a mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l / Kaivosve Kaivoksesta pumpattava vesi (selkeytysallas 3) Klo 1:5; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen; Virt ~7 l/s;, <1 2, 1,4 <,5 <,5 5,2 19 <, / Kaivosve Kaivoksesta pumpattava vesi (selkeytysallas 3) Klo 1:2; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 14 C-ast; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 45 ast.; Virt ~9 l/s;,1 9, <1 2,8 3,4 <,5 <,5 4,8 35 8,2, / Kaivosve Kaivoksesta pumpattava vesi (selkeytysallas 3) Klo 13:2; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen;,1 8, <1 2,1 5,1 <,5,52 5,1 6,2 <, / Kaivosve Kaivoksesta pumpattava vesi (selkeytysallas 3) Jää cm; Lumi cm; Klo 9:3; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 2 C-ast; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. 27 ast.;,1 9, <1 2,4 4,1 <,5 <,5 9,4 9,7 <, / Lietoja Lietoja 51 Jää cm; Lumi cm; Klo 13:4; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen; Ilm.lt. 1 C-ast; Pilv. 8 /8; Virt ~4 l/s;,1 1,6 6,7 11 2, <,5,92 <,5,23 1,4 1,2 <, / Lietoja Lietoja 51 Kok.syv.,2 m; Näk.syv. >,2 m; Klo 9:; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 14 C-ast; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 45 ast.; Virt ~7 l/s;,1,89 3,4 89 4,2 3, 1,2 <,5,46 1,8 1,9 <, / Lietoja Lietoja 51 Klo 1:15; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen; Ilm.lt. 15 C-ast; Pilv. 8 /8; Virt 8 l/s;,2 1,2 3,8 13 2,2,67 1,2 <,5,45 1,9 2,2, / Lietoja Lietoja 51 Kok.syv. >,3 m; Näk.syv.,3 m; Klo 9:1; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 2 C-ast; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 4 m/s; Tuulsuunt. 27 ast.; Virt 125 l/s;,1,88 4, 79 2,4,86 1, <,5,46 1,6 1,5, / Sallas Selkeytysallas Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen; 1, 8, ,8 1,2,54,32 2,4 18 <, / Sallas Selkeytysallas Klo 9:25; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 14 C-ast; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 45 ast.;,1 6, ,8 2,4 1,1,54,51 2, 9,8 <, / Sallas Selkeytysallas Klo 13:4; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen;,1 5, ,3 2,9,76,61,86 1,5 9,1 <, / Sallas Selkeytysallas Jää cm; Lumi cm; Klo 1:1; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 2 C-ast; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 27 ast.;,1 3, ,6 3,4 2,6,64,65 1,7 8,8 <, / Juoks Juoksutusvesi Näytt.ottaja Mutanen Henna; Kaivosta lähtevä 9,2 2 1 <1 1,8 1, <,5,39 1,9 17 <, / Juoks Juoksutusvesi Näytt.ottaja Mutanen Henna; Kaivosta lähtevä 8, ,3 1,9 1,4,5,4 2,3 18 <,1 Akkreditoitu testauslaboratorio T47

24 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Tutkimustuloksia Liite 1, sivu 3/1 Endomines Oy Pampalon kaivoksen tarkkailu (5127) Pvm. Hav.paikka Lämpöti Happi Happi% ph Sähkönj. Väriluku Väri suod. Sameus K-aine Ka.hehkj. Kaheh.häv. COD-Cr COD-Mn Kok. N NO3N+NO2N Kok. P Kalium Kalium liu Kalsium Ca liuk Natrium Na liuk oc mg/l Kyll % ms/m mg/l Pt mg/l Pt FNU mg/l mg/l mg/l mg/l O2 mg/l O2 µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l / Juoks Juoksutusvesi Klo 1:15; Näytt.ottaja Henna Mutanen; Kaivosta lähtevä 7, < / Juoks Juoksutusvesi Klo 1:; Näytt.ottaja Mutanen Hanna; Kaivosta lähtevä 8, ,4 < / Juoks Juoksutusvesi Klo 9:35; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 14 C-ast; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 45 ast.; Kaivosta lähtevä 14, 7, < / Juoks Juoksutusvesi Klo 8:; Näytt.ottaja Henna Mutanen; Juoksutusvesi 9,7 68 E , / Juoks Juoksutusvesi Klo 8:45; Näytt.ottaja Henna Mutanen; Kaivosta lähtevä 7, , / Juoks Juoksutusvesi Näytt.ottaja Mutanen Henna/Simanainen Anne; Kaivosta lähtevä 7, , / Juoks Juoksutusvesi Jää cm; Lumi cm; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 2 C-ast; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 27 ast.; Virt 2 l/s; Kaivosta lähtevä 2,4 7, ,6 < / Juoks Juoksutusvesi Näytt.ottaja Henna Mutanen; Kaivosta lähtevä 7,5 88 E 7 7,8 < / Juoks Juoksutusvesi Näytt.ottaja Anne Simanainen; Kaivosta lähtevä 7, ,7 < / Purkuoja Suoto-ojista kosteikkoon purkautuva vesi Kok.syv.,15 m; Näk.syv. >,15 m; Klo 1:4; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 14 C-ast; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. 45 ast.; Virt,47 l/s;,1 14,7 7, ,4 < , / Purkuoja Suoto-ojista kosteikkoon purkautuva vesi Klo 14:; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen;,5 14,8 7, < , / Purkuoja Suoto-ojista kosteikkoon purkautuva vesi Jää cm; Lumi cm; Klo 1:4; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 2 C-ast; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. 27 ast.; Virt 1,9 l/s;,5 2, 7, , < , / Riitao23 Riitaoja 23 Jää cm; Lumi cm; Klo 11:3; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen; Ilm.lt. 1 C-ast; Pilv. 8 /8; Virt ~8 l/s;,5 2,5 6, , , / Riitao23 Riitaoja 23 Kok.syv.,3 m; Näk.syv. >,3 m; Klo 11:; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 15 C-ast; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 45 ast.; Virt ~9 l/s;,1 14, 7, ,9 5, Akkreditoitu testauslaboratorio T47

25 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Tutkimustuloksia Liite 1, sivu 4/1 Endomines Oy Pampalon kaivoksen tarkkailu (5127) Pvm. Hav.paikka Magnesium Mg liuk Sulfaatti Rauta Rauta liuk Sinkki Sinkki liu Kupari Kupari liu Kromi Kromi liuk Kadmium Cd liuk Lyijy Lyijy liuk Nikkeli Ni liuk Alum. liuk Arseeni Arsee liuk Elohopea Klorof.-a mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l / Juoks Juoksutusvesi Klo 1:15; Näytt.ottaja Henna Mutanen; Kaivosta lähtevä 8, ,1 1,4,88 <,5,17 1,9 16 <, / Juoks Juoksutusvesi Klo 1:; Näytt.ottaja Mutanen Hanna; Kaivosta lähtevä 5, ,4 2,2,82 <,5,39 2,3 7,2 <, / Juoks Juoksutusvesi Klo 9:35; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 14 C-ast; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 45 ast.; Kaivosta lähtevä 6, <1,95 1,1,6,3 1,9 8,5, / Juoks Juoksutusvesi Klo 8:; Näytt.ottaja Henna Mutanen; Juoksutusvesi 6, <1 1,2,94,69,28 2, 1 <, / Juoks Juoksutusvesi Klo 8:45; Näytt.ottaja Henna Mutanen; Kaivosta lähtevä 5, <1 1,2,73 <,5,33 1,2 7,8, / Juoks Juoksutusvesi Näytt.ottaja Mutanen Henna/Simanainen Anne; Kaivosta lähtevä 4, <1 3,1,96,55,18 1,1 6,9 <, / Juoks Juoksutusvesi Jää cm; Lumi cm; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 2 C-ast; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 27 ast.; Virt 2 l/s; Kaivosta lähtevä 4, ,6 2,4 1,4,57,35 1,6 6,7 <, / Juoks Juoksutusvesi Näytt.ottaja Henna Mutanen; Kaivosta lähtevä 3, <1 2,7 2,,77,45 1,6 8,8 <, / Juoks Juoksutusvesi Näytt.ottaja Anne Simanainen; Kaivosta lähtevä 3, <1 2,3 2,2,69,33 1,6 9, <, / Purkuoja Suoto-ojista kosteikkoon purkautuva vesi Kok.syv.,15 m; Näk.syv. >,15 m; Klo 1:4; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 14 C-ast; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. 45 ast.; Virt,47 l/s;,1 8, ,4,69,28 <,5 <,5 6,2 4,2, / Purkuoja Suoto-ojista kosteikkoon purkautuva vesi Klo 14:; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen;,5 7, ,1 4,6 3,9,7 1,5 8,6 6,7 <, / Purkuoja Suoto-ojista kosteikkoon purkautuva vesi Jää cm; Lumi cm; Klo 1:4; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 2 C-ast; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. 27 ast.; Virt 1,9 l/s;,5 9, ,1 1,2,37,59, ,8 <, / Riitao23 Riitaoja 23 Jää cm; Lumi cm; Klo 11:3; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen; Ilm.lt. 1 C-ast; Pilv. 8 /8; Virt ~8 l/s;,5 6, , <,5,38 <,5,65 3,9 19 <, / Riitao23 Riitaoja 23 Kok.syv.,3 m; Näk.syv. >,3 m; Klo 11:; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 15 C-ast; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 45 ast.; Virt ~9 l/s;,1 6, ,5,77,39,52,15 1,8 9,1 <,5 Akkreditoitu testauslaboratorio T47

26 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Tutkimustuloksia Liite 1, sivu 5/1 Endomines Oy Pampalon kaivoksen tarkkailu (5127) Pvm. Hav.paikka Lämpöti Happi Happi% ph Sähkönj. Väriluku Väri suod. Sameus K-aine Ka.hehkj. Kaheh.häv. COD-Cr COD-Mn Kok. N NO3N+NO2N Kok. P Kalium Kalium liu Kalsium Ca liuk Natrium Na liuk oc mg/l Kyll % ms/m mg/l Pt mg/l Pt FNU mg/l mg/l mg/l mg/l O2 mg/l O2 µg/l µg/l µg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l / Riitao23 Riitaoja 23 Klo 1:4; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen; Ilm.lt. 15 C-ast; Pilv. 8 /8; Virt 2 l/s;,1 11,2 6, , , / Riitao23 Riitaoja 23 Jää cm; Lumi cm; Klo 11:1; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 2 C-ast; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. 27 ast.; Virt 35 l/s;,1 2,5 6, , / Sivakkoj Sivakkojoki 18 (mts) Jää cm; Lumi cm; Klo 11:5; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen; Ilm.lt. 1 C-ast; Pilv. 8 /8; Virt ~4 l/s;,1 1,5 5,7 2,4 28 < ,54 2,5 1, / Sivakkoj Sivakkojoki 18 (mts) Kok.syv.,6 m; Näk.syv. >,6 m; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 15 C-ast; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 45 ast.; Virt ~2 l/s;,3 1,8 5,1 1,9 3 < ,32 1,6, / Sivakkoj Sivakkojoki 18 (mts) Klo 1:55; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen; Ilm.lt. 15 C-ast; Pilv. 8 /8; Virt 35 l/s;,2 13,2 4,7 2,9 39 < ,16 2,3 1, / Sivakkoj Sivakkojoki 18 (mts) Kok.syv. >,4 m; Näk.syv.,4 m; Jää cm; Lumi cm; Klo 11:3; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 2 C-ast; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. 27 ast.; Virt ~1 l/s;,3 3, 4,5 3,5 38 < ,29 2,3 1, / Sivakk1 Sivakkojoki 22, joen suu Jää cm; Lumi cm; Klo 13:15; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen; Ilm.lt. 1 C-ast; Pilv. 8 /8; Virt ~5 l/s;,1,5 6,2 5, ,6 4,9 3, / Sivakk1 Sivakkojoki 22, joen suu Klo 12:5; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 16 C-ast; Pilv. 2 /8; Virt ~35 l/s;,1 12,5 5,8 8,2 25 < , 4,7 4, / Sivakk1 Sivakkojoki 22, joen suu Klo 11:4; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen; Ilm.lt. 15 C-ast; Pilv. 8 /8; Virt 45 l/s;,2 13,2 5,3 3,5 42 2, ,8 3,7 1, / Sivakk1 Sivakkojoki 22, joen suu Kok.syv. >,4 m; Näk.syv.,4 m; Jää cm; Lumi cm; Klo 12:3; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 2 C-ast; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 27 ast.; Virt ~11 l/s;,2 3, 4,7 5,4 35 < ,7 4,1 2, / Hattu1 Hattujärvi 3 Korkeasaari Kok.syv. 6,2 m; Näk.syv.,8 m; Jää 35 cm; Lumi 45 cm; Klo 12:3; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen; Ilm.lt. 1 C-ast; Pilv. 8 /8; 1,5 8,5 59 5,5 3,7 28, ,5 3,8 1,9 5, 2,6 7,7 57 6, , , / Hattu1 Hattujärvi 3 Korkeasaari Kok.syv. 7, m; Näk.syv. 1,3 m; Klo 12:3; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen; Ilm.lt. 15 C-ast; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 45 ast.; 1 18,4 7,3 78 6,5 3, 16 1, ,2 3,1 1,7 6, 12,1,13 1,2 6,1 4, ,7 4, 1, / Hattu2 Hattujärvi 2 Rutikkaniemen länipuoli Kok.syv. 4, m; Näk.syv.,8 m; Jää 5 cm; Lumi 2 cm; Klo 13:; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen; Ilm.lt. 1 C-ast; Pilv. 8 /8; 1,4 11,5 8 5,8 2,5 24, ,61 2,9 1,3 3, 1,8 8,9 64 5,5 2,8 25 1, ,86 3,1 1,4 Akkreditoitu testauslaboratorio T47

27 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY Tutkimustuloksia Liite 1, sivu 6/1 Endomines Oy Pampalon kaivoksen tarkkailu (5127) Pvm. Hav.paikka Magnesium Mg liuk Sulfaatti Rauta Rauta liuk Sinkki Sinkki liu Kupari Kupari liu Kromi Kromi liuk Kadmium Cd liuk Lyijy Lyijy liuk Nikkeli Ni liuk Alum. liuk Arseeni Arsee liuk Elohopea Klorof.-a mg/l mg/l mg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l µg/l / Riitao23 Riitaoja 23 Klo 1:4; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen; Ilm.lt. 15 C-ast; Pilv. 8 /8; Virt 2 l/s;,1 5, ,6,6,56 <,5,21 4,3 14, / Riitao23 Riitaoja 23 Jää cm; Lumi cm; Klo 11:1; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 2 C-ast; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. 27 ast.; Virt 35 l/s;,1 4, ,4 1,6,5,5,32 3, 6,6 <, / Sivakkoj Sivakkojoki 18 (mts) Jää cm; Lumi cm; Klo 11:5; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen; Ilm.lt. 1 C-ast; Pilv. 8 /8; Virt ~4 l/s;,1,6 2, 18 3,1 <,5,79 <,5,71,79 6,9 <, / Sivakkoj Sivakkojoki 18 (mts) Kok.syv.,6 m; Näk.syv. >,6 m; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 15 C-ast; Pilv. 2 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 45 ast.; Virt ~2 l/s;,3,39 1,8 13 2,3 <,5,65 <,5,54,67 6,, / Sivakkoj Sivakkojoki 18 (mts) Klo 1:55; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen; Ilm.lt. 15 C-ast; Pilv. 8 /8; Virt 35 l/s;,2,5 2,2 22 3,6 1,2,77 <,5 1,5 1,4 12, / Sivakkoj Sivakkojoki 18 (mts) Kok.syv. >,4 m; Näk.syv.,4 m; Jää cm; Lumi cm; Klo 11:3; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 2 C-ast; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 6 m/s; Tuulsuunt. 27 ast.; Virt ~1 l/s;,3,47 2,9 15 6, 2,2,7 <,5 1,2 1,1 7,, / Sivakk1 Sivakkojoki 22, joen suu Jää cm; Lumi cm; Klo 13:15; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen; Ilm.lt. 1 C-ast; Pilv. 8 /8; Virt ~5 l/s;,1 1, ,4 <,5,79 <,5,57,87 6,4, / Sivakk1 Sivakkojoki 22, joen suu Klo 12:5; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 16 C-ast; Pilv. 2 /8; Virt ~35 l/s;,1 1, ,4,55,57 <,5,43,72 4,8, / Sivakk1 Sivakkojoki 22, joen suu Klo 11:4; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen; Ilm.lt. 15 C-ast; Pilv. 8 /8; Virt 45 l/s;,2,78 4,1 28 2,7,86,82 <,5 1, 1,3 12, / Sivakk1 Sivakkojoki 22, joen suu Kok.syv. >,4 m; Näk.syv.,4 m; Jää cm; Lumi cm; Klo 12:3; Näytt.ottaja Kinnunen Ilkka; Ilm.lt. 2 C-ast; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 27 ast.; Virt ~11 l/s;,2,73 9,8 15 3,6,69,66 <,5,6,8 5,7, / Hattu1 Hattujärvi 3 Korkeasaari Kok.syv. 6,2 m; Näk.syv.,8 m; Jää 35 cm; Lumi 45 cm; Klo 12:3; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen; Ilm.lt. 1 C-ast; Pilv. 8 /8; 1,67 5,6 18 7,,81,7 <,5,53,85 7,5,7 5, 2, ,7 1,1,78 <,5,54 1,2 5,, / Hattu1 Hattujärvi 3 Korkeasaari Kok.syv. 7, m; Näk.syv. 1,3 m; Klo 12:3; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen; Ilm.lt. 15 C-ast; Pilv. 8 /8; Tuulnop. 5 m/s; Tuulsuunt. 45 ast.; 1,61 4, 12 1,4,32,36 <,5,23,54 6,7 <,5 6,,73 4,4 56 2,9,58,65 <,5,52,81 29, / Hattu2 Hattujärvi 2 Rutikkaniemen länipuoli Kok.syv. 4, m; Näk.syv.,8 m; Jää 5 cm; Lumi 2 cm; Klo 13:; Näytt.ottaja Ilkka Kinnunen; Ilm.lt. 1 C-ast; Pilv. 8 /8; 1,55 2,8 16 3,4 <,5,51 <,5,46,66 7,1 <,5 3,,59 3,9 16 4,2,52,52 <,5,49,72 6,9 <,5 Akkreditoitu testauslaboratorio T47

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailutuloksia 1 / 3 Endomines Oy (email) LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 19.3.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 11.3.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 15.9.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu 2014 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 16.9.2013 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu helmikuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 13.9.2011 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 2.12.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu loka marraskuu 2015 Kaivoksesta

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu helmikuu 2016

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu helmikuu 2016 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 17.3.2016 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu 2015 - helmikuu 2016

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu marraskuu 2014

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu marraskuu 2014 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 10.12.2014 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu marraskuu 2014 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu - syyskuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu - syyskuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 14.10.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu elokuu - syyskuu 2015 Kaivoksesta

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen vesitarkkailujen

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen vesitarkkailujen 1 / 1 Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 2.1.215 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen vesitarkkailujen vuosiyhteenvedon

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 16.10.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia kesä elokuulta 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 11.12.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys marraskuu 2015 Toiminnanharjoittajan

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 9.9.213 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A.. Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Tervon kunnan

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A 776 4..2 Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme oheisena Tervon

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen vesitarkkailujen

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen vesitarkkailujen 1 / 1 Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 13.6.216 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen vesitarkkailujen vuosiyhteenvedon

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys-, loka- ja marraskuulta 2014

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys-, loka- ja marraskuulta 2014 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 12.12.2014 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia syys-, loka- ja marraskuulta

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu helmikuu 2016

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu helmikuu 2016 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 17.3.2016 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuu 2015 - helmikuu

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi- ja helmikuulta 2015

Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi- ja helmikuulta 2015 1 / 3 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 25.3.2015 Tiedoksi: Ilomatsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Rämepuron alueen tarkkailutuloksia joulukuulta 2014 sekä tammi-

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen vesitarkkailujen

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen vesitarkkailujen 1 / 1 Endomines Oy E 517 Pampalontie 11 8967 HATTU 8.1.15 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen vesitarkkailujen vuosiyhteenvedon

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 5.4.2012 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU (email) 20.12.2012 Tiedoksi: Ilomantsin kunta (email) Pohjois-Karjalan ELY-keskus (email) Lähetämme

Lisätiedot

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 3794.52 Vapo Oy VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2013 Lauri Heitto 18.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...6 2.

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Varkauden kaupunki LÄHETE A 4 Vesi- ja viemärilaitos Käsityökatu 42-44 29.3.23 2 VARKAUS Tiedoksi: Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Varkauden

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen vesitarkkailujen

Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen vesitarkkailujen 1 / 1 Endomines Oy E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.9.216 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Lähetämme oheisena Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen vesitarkkailujen vuosiyhteenvedon

Lisätiedot

ENDOMINES OY:N PAMPALON KAIVOKSEN VESITARKKAILUJEN VUOSIYHTEENVETO 2011

ENDOMINES OY:N PAMPALON KAIVOKSEN VESITARKKAILUJEN VUOSIYHTEENVETO 2011 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY E 5127 ENDOMINES OY ENDOMINES OY:N PAMPALON KAIVOKSEN VESITARKKAILUJEN VUOSIYHTEENVETO 211 KUOPIO 5.12.212 TUOMAS PURANEN SISÄLLYSLUETTELO sivu 1. YLEISTÄ 2 2. SÄÄOLOT

Lisätiedot

Kan gaslam m in jäteved en puh d istam on vesistötarkkailun vuosiyh teen veto

Kan gaslam m in jäteved en puh d istam on vesistötarkkailun vuosiyh teen veto 1 / 1 LÄHETE 3.3.2016 Varkauden kaupunki Vesi- ja viemärilaitos Käsityökatu 42-44 78210 VARKAUS Tiedoksi: A1407 Pohjois-Savon ELY-keskus Varkauden kaupunki, sosiaali- ja terv. ltk ympäristönsuojelu Kan

Lisätiedot

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992

ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 1980 ja 1992 LUVY/149 4.8.215 Minna Sulander Ympäristönsuojelu, Vihti ISO-KAIRIN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu vuosiin 1978, 198 ja 1992 Vihdin pohjoisosassa sijaitsevasta Iso-Kairista otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630

RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014. Väliraportti nro 116-14-7630 RAUMAN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2014 Väliraportti nro 116-14-7630 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy lähettää oheisena tulokset 13. 14.10.2014 tehdystä Rauman merialueen tarkkailututkimuksesta

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokesäkuu

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokesäkuu 1(4) Endomines Oy 8.7.2016 Pampalontie 11 82967 HATTU Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokesäkuu 2016 Kaivoksesta pumpattava vesi ja selkeytysaltaan vesi kuuluvat kaivoksen sisäiseen kiertoon.

Lisätiedot

PAMPALON KAIVOKSEN VESITARKKAILUJEN YHTEENVETO 2016

PAMPALON KAIVOKSEN VESITARKKAILUJEN YHTEENVETO 2016 ENDOMINES OY PAMPALON KAIVOKSEN VESITARKKAILUJEN YHTEENVETO 2016 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 10992 i ENDOMINES OY PAMPALON KAIVOKSEN VESITARKKAILU 2016 8.5.2017 Satu Ojala, FM limnologi Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu heinäelokuu

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 1(3) Endomines Oy 5.10.2016 Pampalontie 11 82967 HATTU Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 2016 Kaivoksesta pumpattava vesi ja selkeytysaltaan vesi kuuluvat kaivoksen sisäiseen kiertoon.

Lisätiedot

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015

Haukiveden vesistötarkkailun tulokset talvelta 2015 1 / 3 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 14.10.2013 Varkauden kaupunki Tekninen virasto Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu 1(3) Endomines Oy 14.7.2016 Pampalontie 11 82967 HATTU Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu Toukokesäkuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu syysmarraskuu

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu syysmarraskuu 1(3) Endomines Oy 16.12.2016 Pampalontie 11 82967 HATTU Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu syysmarraskuu 2016 Kaivoksesta pumpattava vesi ja selkeytysaltaan vesi kuuluvat kaivoksen sisäiseen kiertoon.

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu -kesäkuu 2017

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu -kesäkuu 2017 1(3) Endomines Oy 31.7.2017 Pampalontie 11 82967 HATTU Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu -kesäkuu 2017 Kaivoksesta pumpattava vesi ja selkeytysaltaan vesi kuuluvat kaivoksen sisäiseen

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu 2016-helmikuu 2017

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu 2016-helmikuu 2017 1(3) Endomines Oy 15.3.2017 Pampalontie 11 82967 HATTU Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu joulukuu 2016-helmikuu 2017 Kaivoksesta pumpattava vesi ja selkeytysaltaan vesi kuuluvat kaivoksen sisäiseen

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 1(3) 12.10.2016 :n Rämepuron kaivoksen tarkkailu heinäelokuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus on lopetettu eikä selkeytysaltaalle pumpata enää

Lisätiedot

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014

VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu kesiin 2010-2014 LUVY/121 6.7.215 Anne Linnonmaa Valkjärven suojeluyhdistys ry anne.linnonmaa@anne.fi VALKJÄRVEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu kesiin 21-214 Sammatin Valkjärvestä otettiin vesinäytteet 25.6.215

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi

LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi LUVY/109 27.7.2012 Risto Murto Lohjan kaupunki ympäristönsuojelu LOHJAN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2012 Kaitalampi Näytteenotto liittyy Lohjan kaupungin lakisääteiseen velvoitteeseen seurata ympäristön

Lisätiedot

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 214 Sari Koivunen 3.12.215 Nro 32-15-8348 2 (14) LAPINJOEN JA NARVIJÄRVEN TARKKAILUTUTKIMUS (214) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS... 3 2. AINEISTO

Lisätiedot

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu syysmarraskuu

Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu syysmarraskuu 1(3) Endomines Oy 14.12.2016 Pampalontie 11 82967 HATTU Endomines Oy:n Rämepuron kaivoksen tarkkailu syysmarraskuu 2016 Rämepuron kaivoksen louhinta on lopetettu 9.2.2016. Samoin louhoksen tyhjennyspumppaus

Lisätiedot

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014

Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Pietarsaaren kaatopaikan velvoitetarkkailuraportti vuosi 2014 Joni Virtanen Pietarsaari 2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KAATOPAIKKA... 3 3 KAATOPAIKAN TARKKAILU... 4 3.1 Pohjaveden tarkkailu... 4 3.2 Pintavesien

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro

PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA Väliraportti nro PAIMIONJOEN, TARVASJOEN JA VÄHÄJOEN TARKKAILUTUTKIMUKSET HELMIKUUSSA 2016 Väliraportti nro 21-16-1591 Oheisena lähetetään Paimionjoesta, Tarvasjoesta ja Paimion Vähäjoesta 22.2.2016 otettujen vesinäytteiden

Lisätiedot

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2014

VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2014 Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy G 3794.52 Vapo Oy VAPO OY:N POHJOIS-KARJALAN TURVETUOTANTOALUEIDEN TARKKAILUOHJELMAN TULOKSET VUONNA 2014 Lauri Heitto 29.9.2015 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...5 2.

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007

PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 2007 PERTUNMAAN JA HEINOLAN JÄRVITUTKIMUKSET VUONNA 27 Kymijoen vesi ja ympäristö ry:n tutkimusraportti no 91/27 Anne Åkerberg SISÄLLYS sivu 1 Johdanto 1 2 Näytteenotto ja sääolot 1 3 Tulokset 2 3.1 Lämpötila

Lisätiedot

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA Raportti nro VIONOJAN JA MATALANPUHDIN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS LOKAKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-7035 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy teki Sybimar Oy:n tilauksesta lokakuussa vesistöjen jatkotarkkailututkimuksen

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 30.11.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteutti tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1(4) 16.12.2015 Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella MS5 Hydrolab vedenlaatumittarilla

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2014 VUOSIYHTEENVETO..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro AURAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 2016 Väliraportti nro 15-16-5740 Oheisena lähetetään Aurajoesta ja Vähäjoesta 18.7.2016 otettujen vesinäytteiden tutkimustulokset. Aurajoen varrella olevien jätevedenpuhdistamoiden

Lisätiedot

Kangaslammin jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailu

Kangaslammin jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailu 1 / 1 Varkauden kaupunki Vesi- ja viemärilaitos Käsityökatu 42-44 7821 VARKAUS LÄHETE 29.1.214 Tiedoksi: A147 Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Varkauden kaupunki, sosiaali- ja terv. ltk ympäristönsuojelu

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Tervon kunta (email) A 776 28.4.2 Tiedoksi: Tervon ympäristönsuojelulautakunta (email) Pohjois-Savon ELY-keskus (email) Lähetämme ohessa Tervon

Lisätiedot

LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS

LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS Vuosiraportti 2015 Anne Lehmijoki Sari Koivunen 7.11.2016 Nro 31-16-7242 2 (6) LAAJOEN TARKKAILUTUTKIMUS (2015) Sisällys 1. TUTKIMUKSEN TARKOITUS... 3 2. AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016

SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Hietakallionkatu 2, 53850 LAPPEENRANTA PL 17, 53851 LAPPEENRANTA No 3135/16 23.11.2016 IMATRAN IMMALANJÄRVEN TARKKAILU SYKSYLLÄ 2016 Imatran Immalanjärven tarkkailu perustuu Saimaan Vesi- ja Ympäristötutkimus

Lisätiedot

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU

KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY E 732 SIILINJÄRVEN KUNTA KESKIMMÄISEN JÄLKIHOIDETUN KAATOPAIKAN OLUSUHTEIDEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILU ESITYS UUDEKSI TARKKAILUSUUNNITELMAKSI KUOPIO 9.6.2010 TÄYDENNETTY

Lisätiedot

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015

Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Katsaus Julkaistavissa 9.6.2015 Talvivaaran alapuolisten vesistöjen tila keväällä 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesä on johtanut vuoden 2015 alusta toukokuun loppuun mennessä yhteensä n. 3,7 miljoonaa

Lisätiedot

Lähetämme oheisena Nurmijoen reitin vesistötarkkailun vuosiyhteenvedon

Lähetämme oheisena Nurmijoen reitin vesistötarkkailun vuosiyhteenvedon Savon Voima Oy A 1077.15 Juha Räsänen PL 1024 70781 KUOPIO 6.5.2016 Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Lähetämme oheisena Nurmijoen reitin vesistötarkkailun vuosiyhteenvedon 2015. SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS

Lisätiedot

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2016

Haukiveden yhteistarkkailu talvi 2016 1 / 4 Stora Enso Oyj LAUSUNTO A 1741.6 Varkauden tehdas 10.4.2016 Keski-Savon Vesi Oy Carelian Caviar Oy Tiedoksi: Pohjois-Savon ely-keskus Keski-Savon ympäristölautakunta Rantasalmen ympäristönsuojelultk

Lisätiedot

KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSU KVVY OJELUYHDISTYS

KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSU KVVY OJELUYHDISTYS KOKEMÄENJOEN VESISTÖN VESIENSUOJELUYHDISTYS ry KVVY Pantone 3 SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 1 2. JÄTEVESIKUORMITUS... 2 3. NÄYTTEIDEN OTTO JA ANALYSOINTI... 2 4. SÄÄOLOT VUOSINA 212-214... 3 5. LASKENNALLISET

Lisätiedot

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU

VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU 22.8.2017 Ympäristönsuojelu, Vihti VANJOEN JA SEN SIVU-UOMIEN KYRÖNOJAN JA PÄIVÖLÄNOJAN VEDEN LAATU 17.7.2017 Vihdin puolelta Vanjokeen laskevasta kahdesta sivu-uomasta Kyrönojasta ja Päivölänojasta otettiin

Lisätiedot

POHJOIS-VIINIJÄRVEN YHTEISTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2015

POHJOIS-VIINIJÄRVEN YHTEISTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 2015 SAVO-KARJALAN YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY 2183 MONDO MINERALS B.V. BRANCH FINLAND BOLIDEN KYLYLAHTI VAPO OY POHJOIS-VIINIJÄRVEN YHTEISTARKKAILUN VUOSIYHTEENVETO 215 KUOPIO 1.11.216 TUOMAS PURANEN Tiivistelmä

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA Raportti nro

VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA Raportti nro VIONOJAN, KASARMINLAHDEN JA MATALANPUHDIN ALUEEN VESISTÖTARKKAILUTUTKIMUS ELOKUUSSA 2017 YLEISTÄ Raportti nro 639-17-6058 Sybimar Oy tilasi Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus Oy:ltä vesistötarkkailututkimuksen

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Nilsiän kaupunki A 948 Tekninen toimisto PL 32 7331 NILSIÄ (email) 21.4.211 Tiedoksi: Nilsiän kaupungin ympäristönsuojelulautakunta (email)

Lisätiedot

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin

ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 2015 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin LUVY/121 18.8.215 Lohjan kaupunki Ympäristönsuojelu ISO HEILAMMEN VEDEN LAATU Kesän 215 tutkimus ja vertailu aikaisempiin vuosiin Sammatin Iso Heilammen länsiosan 6 metrin syvänteeltä otettiin vesinäytteet

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

TEERNIJÄRVEN TULOKSET JA

TEERNIJÄRVEN TULOKSET JA Vesiosasto/MP 1.1.214 Kirjenumero 83/14 NOKIAN KAUPUNKI Ympäristönsuojeluyksikkö Harjukatu 21 371 NOKIA TEERNIJÄRVEN TULOKSET 19.3.214 JA 13.8.214 1. YLEISTÄ Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys

Lisätiedot

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016

SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 2016 VUOSIYHTEENVETO 8.4.27 SYSMÄN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Majutvesi) TARKKAILU 26 YLEISTÄ Sysmän kunnan viemäröinnin toiminta-alueen puhdistetut jätevedet johdetaan avo-ojaa pitkin Majutveden pohjoisosan

Lisätiedot

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015

VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 2015 VUOSIYHTEENVETO 1..1 VÄÄKSYN TAAJAMAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON PURKUVESISTÖN (Päijänne) TARKKAILU 1 1 YLEISTÄ Asikkalan kunnan Vääksyn taajaman puhdistetut jätevedet johdetaan Päijänteen Asikkalanselän kaakkoisosaan

Lisätiedot

KATSAUS RÄYSKÄLÄN JÄRVIEN TALVITULOKSIIN 2014

KATSAUS RÄYSKÄLÄN JÄRVIEN TALVITULOKSIIN 2014 Vesistöosasto/RO 13.5.214 Kirjenumero 417/14 Luoteis-Lopen Loma-Asukkaat ry c/o Leila Rajakangas Vanha Valtatie 1 B 4 425 KERAVA KATSAUS RÄYSKÄLÄN JÄRVIEN TALVITULOKSIIN 214 1. JOHDANTO Kokemäenjoen vesistön

Lisätiedot

KUIVASTENSUO Sijainti

KUIVASTENSUO Sijainti Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy KUIVASTENSUO 21 Sijainti Kiukoo-Veteläsuo, ja Pillisuo sijaitsevat Pielavedellä Lampaanjoen alueella (vesistöalue 14.746, peruskartta 3314 7-12). Vesistöalueen koko on

Lisätiedot

Paskolammin vedenlaatututkimus 2016

Paskolammin vedenlaatututkimus 2016 5.9.2016 Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu Paskolammin vedenlaatututkimus 2016 Vesinäytteet Karkkilan Vuotinaisissa sijaitsevalta Paskolammilta otettiin Karkkilan kaupungin ympäristönsuojeluosaston

Lisätiedot

Endomines Oy. Rämepuron kaivos. Käyttö-, kuormitus- ja vaikutustarkkailuohjelma

Endomines Oy. Rämepuron kaivos. Käyttö-, kuormitus- ja vaikutustarkkailuohjelma 1 Endomines Oy Rämepuron kaivos Käyttö-, kuormitus- ja vaikutustarkkailuohjelma 2 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 TOIMINNAN YLEISKUVAUS... 3 3 TARKKAILUALUE... 4 4 KÄYTTÖTARKKAILU... 6 4.1 Kaivos... 6 4.2 Sivukivien

Lisätiedot

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 213 Sisällys 1. Vedenlaatu... 2 1.1. Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste... 3 1.2. Ravinteet ja klorofylli-a... 4 1.3. Alkaliniteetti ja ph...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro

UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA Väliraportti nro UUDENKAUPUNGIN MERIALUEEN TARKKAILUTUTKIMUS HEINÄKUUSSA 2016 Väliraportti nro 117-16-5754 Oheisena lähetetään tulokset Uudenkaupungin merialueen tarkkailututkimuksesta, jonka Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimus

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN ENNAKKOTARKKAILUN YHTEENVETO 18.1.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro

SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS. Raportti nro SELVITYS YLÄNEEN SULJETUN KAATOPAIKAN JÄLKITARKKAILUSTA, TARKKAILUN MUUTOSEHDOTUS Raportti nro 16-17-376 Varsinais-Suomen ELY-keskus on lähettänyt Pöytyän kunnalle 28.12.2016 päivätyn kehotuksen (Dnro

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016

Outamonjärven veden laatu Helmikuu 2016 .3.16 Lohjan kaupunki, ympäristönsuojelu Outamonjärven veden laatu Helmikuu 16 Outamonjärven näytteet otettiin 4..16 Lohjan kaupungin ympäristönsuojeluosaston toimeksiannosta. Tarkoituksena oli selvittää

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 25.10.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 56. Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 14.06.2012 Sivu 1 / 1 2412/11.01.03/2012 56 Espoon järvien tila talvella 2012 Valmistelijat / lisätiedot: Kajaste Ilppo, puh. (09) 816 24834 etunimi.sukunimi@espoo.fi Päätösehdotus

Lisätiedot

Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet 2009-2013

Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet 2009-2013 25.7.213 Lihavajärven Suojeluyhdistys Senja Eskman, Antero Krekola Sammatin Lihavajärven veden laatu Vuodet 29-213 Lihavajärven tuoreimmat näytteet otettiin heinäkuussa 213 järven suojeluyhdistyksen ja

Lisätiedot

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016

Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Orimattilan kaupunki / vesilaitos Tokkolantie 3 16300 ORIMATTILA Orimattilan Vesi Oy:n Vääräkosken jätevedenpuhdistamon velvoitetarkkailu, tuloslausunto tammikuu 2016 Vääräkosken jätevedenpuhdistamon tarkkailunäytteet

Lisätiedot

KARKKILAN ALUEEN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2013

KARKKILAN ALUEEN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2013 LUVY/142 10.9.2013 Minna Sulander Karkkilan kaupunki, ympäristönsuojelu KARKKILAN ALUEEN JÄRVIEN VEDENLAATUSEURANTA 2013 Työ liittyy Karkkilan kaupungin ympäristönsuojelun toimialan toimeksiannosta tehtävään

Lisätiedot

Selvitys Pampalon kaivoksen juoksutusveden rajaarvojen

Selvitys Pampalon kaivoksen juoksutusveden rajaarvojen 17.1.212 7.11.212 28.11.212 19.12.212 9.1.213 3.1.213 2.2.213 13.3.213 3.4.213 24.4.213 15.5.213 5.6.213 Laboratorion esimies Henna Mutanen 16.7.213 Selvitys Pampalon kaivoksen juoksutusveden rajaarvojen

Lisätiedot

PIIKKILANJARVEN VEDEN LAATU 05.10.2007

PIIKKILANJARVEN VEDEN LAATU 05.10.2007 Chhl ~ESIENSUO~IELUYHDISTYS ry ihhr Harri Perälä 05.10.2005 Kirje nro 643 KAUNIAISTEN KALASTUSKUNTA Seppo Heinonen Valimaenkatu 13 B 25 37 100 NOKIA PIIKKILANJARVEN VEDEN LAATU 05.10.2007 Piikkilanjärvi

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 2 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y

S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y S A V O K A R J A L A N Y M P Ä R I S T Ö T U T K I M U S O Y Varkauden kaupunki LÄHETE A 47 Vesi- ja viemärilaitos (email) 23.8.22 Tiedoksi: Pohjois-Savon ympäristökeskus (email) Varkauden kaupunki, sosiaali-

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 23.5.2011 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot