Tieran palvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieran palvelut 2012-2013"

Transkriptio

1 Tieran palvelut Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy

2 Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis = työn alla = ei aloitettu Copyright Kuntien Tiera Oy 2

3 Palveluesittelyt Sovelluspalvelut sivu Infra- ja tukipalvelut sivu Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä 5 Projektisalkunhallinta 6 Tiera ERP 7 Kirjastojärjestelmä 8 Käyttövaltuuksien hallinta 9 Tiera Mobiili kotihoito 10 Opintohallinto 11 Tiera Oppimisympäristö 12 Tiera Sähköinen arkistointi 13 Tiera Sähköinen asiointi 14 Tiera Tiedolla johtamisen palvelu 15 Tiera Tiedonhallinta 16 Tiera Toimisto 17 Tiera Verkkosivusto 18 Kapasiteettipalvelu 20 Tietoliikenne 21 Tiera Tuki 22 Tiera Työasema 23 Tietohallinnon johtamisen palvelut Tiera ICT-hankinnat ja sopimusten hallinta sivu 25 Tiera ICT-nykytila-analyysi 26 Tiera Kokonaisarkkitehtuuripalvelu 27 Tiera Projektipalvelu 28 Tiera Tietohallinnon alueelliset järjestelyt 29 Tiera Tietohallinnon kokonaispalvelu 30 Tiera Tietohallintostrategia 31 Tiera Tietoturva 32 Copyright Kuntien Tiera Oy 3

4 Sovelluspalvelut

5 Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Käyttöönotettavissa vaiheittain Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä ( PSOP ) tarjoaa laajan kokonaisuuden palveluseteleillä tai ostopalveluina järjestettyjen palvelujen hallinnointiin ja käytön sähköistämiseen PSOP-käyttöönotot suunnitellaan helposti ja nopeasti toteutettaviksi PSOP-palvelun maksimaalisen hyödyntämisen varmistamiseksi käyttöönotossa huomioidaan myös muutosjohtaminen PSOP-palvelu: Palveluntuottajaksi haku Palveluntuottajien hallinta Palvelusetelin/ostopalvelun myöntäminen Palvelupyyntö Annetun palvelun kirjaaminen Tilitys palveluntuottajalle Laadunvalvonta - reklamaatiot ja palautteet Seuranta ja raportointi PSOP-käyttöönotto: Tuotteistettu käyttöönotto ja tuki sen toteuttamiseen PSOP-muutosjohtaminen: PSOP:n mahdollistamien toimintamallien konsultointi Muutoksen johtamisen hyvät käytännöt ja työkalut Kunta Vähentää hallinnollista työtä Täyttää rekisterinpitovelvollisuuden Parantaa palvelujärjestelmän laadun seurantaa Mahdollisuus ajantasaiseen ja monipuoliseen raportointiin Palveluseteliasiakas Kanava omien palvelujen hallintaan, palveluntuottajien etsintään ja vertailuun sekä palvelupyyntöjen tekemiseen Palveluntuottaja Helpottaa palveluntuottajaksi hakeutumista ja tietojen ylläpitoa Yksinkertaistaa palvelujen varaamista, kirjaamista ja laskutusta Mahdollisuus ajantasaiseen ja monipuoliseen raportointiin PSOP-käyttöönotto Käyttöönottojen tuotteistus mahdollistaa nopeasti palvelun maksimaalisen käytön eri palvelualueilla Käyttöönoton tuki varmistaa hyvien käytäntöjen hyödyntämisen PSOP-muutosjohtaminen Auttaa toimijoiden muutosvalmiuden parantamisessa Auttaa konkreettisen muutosvaiheen läpiviennissä hyvillä käytännöillä ja konkreettisilla työkaluilla Käyttöönottomaksu* Palvelumaksu* *PSOP:n käyttöön liittyvien maksujen määräytymisperusteet valmistuvat syksyn 2012 aikana. 5

6 Projektisalkunhallinta Käyttöönotettavissa Projektisalkunhallinta tarjoaa yhdenmukaisen näkymän ja hallintakäytännön kunnan kehittämishankkeisiin, kehittämisen seurantaan ja ylläpitoon sekä eri kehittämisprojektien välisten riippuvuuksien hallintaan Palvelun avulla voidaan mm. hallita projektien aikatauluja ja resursointia sekä tuottaa tarvittavia raportteja ja hallita projektien riskejä Järjestelmä tukee kuntien strategista johtamista ja ohjausta sekä päätöksentekoa kuntien toiminnan kehittämisessä Palvelu sisältää sekä salkun- että projektinhallinnan toiminnallisuudet Palvelu toteutetaan ns. pilvipalveluna Projektisalkunhallinta on tarkoitettu erityisesti sellaisille Tieran asiakkaille, jotka haluavat saada kunnan strategioiden pohjalta toteutettavan kehittämistoiminnan paremmin hallintaansa Hankkeiden ja hankekokonaisuuksien hallinnan vaatimat toiminnallisuudet Yksittäisten projektien hallinnan vaatimat ominaisuudet Kehittämishankkeiden ja -projektien seuranta helpottuu Hankkeiden ja projektien tilanteesta on mahdollista saada systemaattista tietoa päätöksentekoa varten Kunnan hankesalkun ja kehittämistoiminnan kokonaisuus on johdon tiedossa Toteutettavista hankkeista voidaan välittää nykyistä helpommin tietoa myös muille kuntatoimijoille Projektisalkun hallinta -palvelun hinnat selkiintyvät suoritettavassa kilpailutuksessa Copyright Kuntien Tiera Oy 6

7 Tiera ERP Käyttöönotettavissa Tiera ERP (Enterprise Resource Planning) -toiminnanohjausjärjestelmä parantaa kuntatoimijoiden toiminnallista ja taloudellista tehokkuutta integroimalla samaan järjestelmään eri toimintoja palvelevia osioita Osiot ovat yleensä erillisiä moduuleita, joita voidaan hankkia ja ottaa käyttöön vaiheittain, ja joilla kaikilla on yhteinen tietokanta Tietojen talletus samaan tietokantaan mahdollistaa eri toimintojen välillä reaaliaikaisen tiedonsiirron, jonka avulla vähennetään päällekkäistä työtä ja nopeutetaan asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa Tiera ERP -järjestelmä toteutetaan kussakin asiakasorganisaatiossa pohjautuen ns. esi-konfiguraatioon Tiera ERP -ratkaisu pitää sisällään seuraavat osiot, jotka valmistuvat vaiheittain: Tiera ERP Taloushallinto Tiera ERP Henkilöstöhallinto Tiera ERP Palkkahallinto Tiera ERP Matkahallinto Tiera ERP Hankinta ja varastonhallinta Tiera ERP Asiakkuudenhallinta Tiera ERP Projektinhallinta Tiera ERP Kiinteistöhallinto Parantunut pääomien hyödyntäminen, rahoituksen tehokkuus, saatavien kerääminen ja seuranta Alentuneet sisäisen maksuliikenteen ja muiden toimintojen kustannukset Yhtenäinen toimintamalli koko kuntakonsernille Prosessien läpinäkyvyys Tukiprosessien tehostuminen Paremmat HR-työkalut ja korkeampi tyytyväisyys Tehokas järjestelmätoteutus (aika, resurssit, rahoitus) Keskitetty järjestelmätoimittajien hallinta ja sopimukset Kattavammat mahdollisuudet järjestelmien jatkokehittämiseen Tieran toimiala- ja koko kuntakentän osaamisen hyödyntäminen Hinnoittelu perustuu käyttöönotettaviin palveluihin Hinnoittelumallia ollaan valmistemassa Hinnoittelu perustuu mm. kunnan kokoon ja palvelujen käyttäjämääriin Copyright Kuntien Tiera Oy 7

8 Kirjastojärjestelmä Käyttöönotettavissa Kirjastojärjestelmä on kirjastojen välttämätön perustyökalu, johon tallennettuun dataan ja sen käyttöön asiakkaan verkkopalvelut perustuvat Palvelu mahdollistaa uudentyyppisen alueellisen kirjastojen kehittämisen: aineistojen hankinta ja erilaistuminen Palvelun avulla voidaan luoda laajempia yhteistyöalueita, esim. maakunnallisia, jolloin kehittämistyössä on enemmän painoarvoa Esimerkkinä Lappi, jossa suunnitellaan yhteistyön laajentamista Etelä-Lapin kuntiin: koko Lapin yleisten kirjastojen aineisto on haettavissa yhdellä liittymällä Lainauksen hallinta Asiakkaiden hallinta Hankinta Luettelointi Erilaisia seurantavälineitä ja kytköksiä esim. kaupungin taloushallintoon (laskutus, määrärahat, kassa jne.) Tilastointi Viesti- ja ilmoitusmoduuli Ajanmukaiset verkkopalvelut Mahdollisuus jatkuvaan kehittämiseen Mahdollisuus laajempaan asiakkuuteen: erillistä kirjastokorttia ei tarvita jokaiseen kuntaan Tietojen vaihto ja käyttö laajemmin: kirjastoilla on valtava tietovaranto, joka on suljettuna kirjastojärjestelmään Palveluhinnat selkiintyvät suoritettavassa kilpailutuksessa Copyright Kuntien Tiera Oy 8

9 Käyttövaltuuksien hallinta Käyttöönotettavissa Käyttövaltuuksien hallinta -palvelun avulla kunnat voivat hallita käyttäjä- ja käyttövaltuustohallinnon prosesseja ja pienentää merkittävästi näihin käytettävää työmäärää organisaation eri osissa Palvelun avulla: voidaan jakaa ja monistaa käyttäjähallinnan pääprosesseja ja roolimalleja voidaan toteuttaa korkean käytettävyyden käyttäjähakemisto jaetuin kustannuksin mahdollistetaan kustannustehokkaasti myös pienille kunnille 24/7-palvelu käyttäjähallinnan keskeisille komponenteille yhteisestä valvontapisteestä saadaan kuntatoimialalle yhtenäinen käyttäjävaltuuksien jakelutapa, mikä tehostaa uusien sovellusten hankintaa ja liittämistä Palvelun voivat ottaa käyttöön kaikenkokoiset Tieran asiakaskunnat esso-kertakirjautumisen palvelut Identiteetinhallinnan palvelut Integraatiot keskeisiin kunnallishallinnossa käytössä oleviin sovelluksiin Identiteetinhallinnan päähakemiston käyttöönotto- ja kehittämispalvelut Organisaation nykyisten hakemistojen IAM-valmiuden analysointi ja toteuttaminen Palvelujen käyttöön liittyvä Tiera Tuki nimetyille käyttäjille esso- ja IdM-integraatioita toteutetaan asiakaskuntien kanssa yhdessä sovittavassa järjestyksessä Nopeutetaan käyttöoikeuksien myöntö- ja poistoprosesseja Tunnistetaan kenellä on oikeus käyttää tietojärjestelmää milloinkin Vähennetään tuen tarvetta täsmällisempien käyttöoikeuksien myötä Helpotetaan sovelluksiin kirjautumista Yhtenäistetään sovellusten liitoksia, kun keskeiset tietomallit on määritelty käyttäjähallinnassa Toteutetaan lain määräämät ja velvoittamat valvontavastuut tunnusten ja sovellusten käytöstä Voidaan luovuttaa hallitusti ja valvotusti oikeuksia sijaisille esim. viranhaltijan loman ajaksi Saadaan tarkkaa tietoa lisenssien tarpeesta ja käytöstä Arviot ovat alustavia. Hinnat selkiintyvät kilpailutuksessa Käyttöönottoprojektin kustannus alkaen Kustannukseen vaikuttaa mm. kunnan koko esso-järjestelmän kustannus n. 12 /käyttäjä/vuosi esso-liittymät /kpl + kehitysmaksu (jaettavissa liittymän tilaavien kesken) IdM-järjestelmän kustannus n. 10 /käyttäjä/vuosi IdM liittymät /kpl + kehitysmaksu (jaettavissa liittymän tilaavien kesken) Yhteinen käyttöympäristö n. 6 /käyttäjä/vuosi Kunnan hakemistojen analysointi ja täsmäytys 6 Copyright /käyttäjätunnus Kuntien Tiera ja -ryhmä. Oy 9

10 Tiera Mobiili kotihoito Käyttöönotettavissa Tiera Mobiili kotihoito on kotihoidon ammattilaisten päivittäiseen käyttöön tarkoitettu toiminnanohjausjärjestelmä Ratkaisu sisältää kenttätyöntekijöiden (lähihoitajien, sairaanhoitajien ym.) mukana kulkevan mobiililaitteen ohjelmistoineen sekä järjestelmään liittyvän tuki- ja ylläpitojärjestelmän Mobiili kotihoito integroituu rajapintojen kautta käytössä oleviin potilastieto- ja työajansuunnittelujärjestelmiin ja myöhemmin myös muihin tukipalveluihin (esim. sähköinen oven avaus ja kauppa- ja ateriapalvelut) Järjestelmä toteutetaan modulaarisena ja sitä voidaan helposti jatkokehittää sekä siihen voidaan lisätä ominaisuuksia kuntien tarpeiden mukaan Mobiilisovellus (PDA-laite tai puhelin) terveydenhuollon ammattilaisten päivittäiseen käyttöön Toimistosovellus, keskitetyn työnjaon ja toiminnan koordinoinnin väline sekä raportoinnin / tiedonsaannin väline Tuki ja ylläpitopalvelut Integraatiot kuntien muihin järjestelmiin Pääkäyttäjä- ja käyttäjäkoulutus Optiot (lisäkäyttöominaisuudet ja oikeudet, logistiikka, kauppakassi jne.) Sopimuksen aikainen asiantuntijatyö, tuki- ja ylläpitopalvelut Työnjohto pystyy parempaan resurssienhallintaan ja toiminnan suunnitteluun Ajankäytön tehostuminen antaa aikaa asiakastyöhön Reaaliaikaisten muutosten hallinta (esim. sairauspoissaolot) Reitin optimointi Omahoitajuuden varmistaminen Kiinteiden työasemien tarve vähenee Asiakasasioiden hoito nopeutuu Asiakkaiden tiedot reaaliajassa Asiakastyön turvallisuus ja laatu paranee Oikeusturva työntekijöille ja työnantajalle Asiakaslaskutus perustuu todelliseen palvelun määrään Palveluhinnat selkiintyvät suoritettavassa kilpailutuksessa Copyright Kuntien Tiera Oy 10

11 Opintohallinto Käyttöönotettavissa Opintohallinto tarjoaa kuntien käyttöön järjestelmän, joka sisältää monipuolisia opintohallinnon palveluita ja tukee elinikäistä oppimista Järjestelmä soveltuu kaikille koulutusasteille ja tarjoaa tuen koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen johtamiseen Oppimisympäristöt ja opintohallinto ovat yhdistettynä samaan järjestelmään Opiskelijatiedot Opintosuunnitelmat Lukujärjestykset Resurssien varaukset (mm. opettajien työaikasuunnitelmat ja tilavaraukset) Tutkinto- ja kurssiarviointi Kodin ja koulun tai yhteisön vuorovaikutus Opetustoimen sähköinen asiakirjahallinta Ohjaus- ja johtamisjärjestelmä Resurssien (mm. opettajat, tilat) käytön tehokkuuden parantuminen Tuki koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen johtamiseen Tehokas taloudensuunnittelu ja - seurantakyky Esim. toisella koulutusasteella on laskettu, että huonon suunnittelun takia 30 % tiloista on tyhjäkäytöllä Palveluhinnat selkiintyvät suoritettavassa kilpailutuksessa Copyright Kuntien Tiera Oy 11

12 Tiera Oppimisympäristö Käyttöönotettavissa Oppimisympäristö on päätelaiteteknologiasta riippumaton sähköinen portaali oppilaille ja opetushenkilöstölle Ratkaisu mahdollistaa integraatiot mm. sähköisiin oppimateriaaleihin ja muihin oppimisympäristöihin Ratkaisu edistää paikallista sisällöntuotantoa Palvelussa luodaan hallintamalli miten oppimisympäristöratkaisuun tuodaan mukaan uusia oppimisen apuvälineitä Opetushenkilöstön tuotteistettu tieto- ja viestintätekniikan (TVT) osaamisen kehittäminen tuotteistamisessa ja täydennyskoulutuksessa käytetään apuna kumppanuuksia Oppimisympäristöratkaisu Opetushenkilöstön TVT-osaamisen kehittämisen ohjelma Päätelaitteet tietokone mobiililaitteet interaktiivinen dataprojektori dokumenttikamera älykäs valkotaulu jne. Opintohallinto (vaihe 2) Oppimisympäristöjen tehokas hyödyntäminen oppimisen tukena ja sen luontevana osana Oppimisympäristön ja opintohallinnon yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi Ensimmäisen vaiheen (oppimisympäristöratkaisun määrittely ja kilpailutus) kustannus noin 0,75 / asukas Palveluhinnat selkiintyvät suoritettavassa kilpailutuksessa Copyright Kuntien Tiera Oy 12

13 Tiera Sähköinen arkistointi Palvelu ostettavissa Tieran Sähköinen arkistointi (SARKK) on arkistopalvelu kunnan pitkäaikaisille ja pysyvästi säilytettäville asiakirjoille Palvelu tarjoaa ratkaisun kuntien asiakirja-aineiston elinkaaren hallintaan ja tiedonkäsittelyprosessien yhtenäistämiseen Lisäpalveluna asianhallinnan järjestelmien adapterit (Innofactor, Triplan) Jatkossa adapterit muista kunnan asiakasjärjestelmistä (teknisen toimen, opetus- ja sivistystoimen sekä talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät) Aineiston tallentaminen EasySARKK-käyttöliittymän kautta tai asiahallinnanjärjestelmistä Aineiston monipuoliset haku- ja noutotoiminnot Raportointi Määräaikaisen aineiston hävittämismenettely Erilliset hallinta- (mm. migraatio) ja hyväksymistoiminnot Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) ylläpitotoiminnot MalliTOS (tiedonohjaussuunnitelma) kunnan oman tiedonohjaussuunnitelman pohjaksi CitizenSARK- käyttöliittymä kansalaisille kunnan julkisiksi asettamiin asiakirjoihin Kuntien asiakirja-aineiston elinkaaren hallinta Kunnan tiedonkäsittelyprosessien yhtenäistäminen Toiminnan tehostuminen (mm. arkiston seulonta, asiakirjojen haku) Kustannuksien väheneminen Tiedonohjaussuunnitelma on pohja kuntien kokonaisarkkitehtuurikuvaukselle. Siinä kuvataan kunnan toiminta- ja tietoarkkitehtuuri sekä tietojärjestelmät, joissa tietoa käsitellään Palvelun jatkokehittäminen ä Käyttöönottoprojektin kertamaksu on noin Palvelun jatkuva maksu sisältää: EasySARKK-käyttöliittymän kautta tehtävät toiminnot asiakirjojen arkistointi koulutuspäivä (1 kpl) tukitoiminnot Lisäpalveluna asianhallinnan adapterit tai muut tulevat adapterit Tarkemmat yksityiskohdat palvelumaksuista ao. liitteessä Erikseen ostettavana lisäpalveluna tiedonohjaussuunnitelma, jonka hinnoittelu tehdään Tieran henkilötyön mukaan. Arviohinta tälle työlle on Copyright Kuntien Tiera Oy 13

14 Tiera Sähköinen asiointi Käyttöönotettavissa Tieran Sähköinen asiointi tarjoaa kunnan asiakaspalveluun nykyaikaiset välineet, joiden avulla kunta voi tarjota asukkailleen kustannustehokkaita sähköisiä palveluita, tehostaa toimintaa ja parantaa asiakaspalvelua Palvelun rakentamisessa hyödynnetään tähän mennessä tehtyä työtä ja olemassa olevia kokonaisratkaisuja Teknisen ratkaisun ensimmäiseksi kulmakiveksi on valittu Kuntalaistili (palvelutarjotin), jota laajennetaan syksyllä 2012 kattamaan myös lomakepohjaisten asiointipalveluiden sähköistäminen Vuonna 2013 ratkaisu laajennetaan mm. kattamaan suojattu kommunikaatio, kommunikointimahdollisuus usean eri toimijan välillä, joiden pohjalta uusia palveluita voidaan toteuttaa joustavasti Kumppanuutta, RYPK jne.). Sähköisten asiointiprosessien toteutusalusta Kuntalaisen käyttöliittymä sähköiseen asiointiin Olemassa olevat sähköiset palvelut koottuna yhteen näkymään Viranhaltijan käyttöliittymä (sähköinen työjono) Lomakepohjaisten asiointipalveluiden sähköistäminen (esim. toimeentulotukihakemus) Teknisen alustan kehitys, ylläpito ja tuki sekä Tiera Tuki Ajan- ja tilanvarauspalvelu tarpeen mukaan Maksamistoiminnallisuus Integraatiorajapinta taustajärjestelmiin Sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto Uusien palvelujen kehitys, käyttöönotto ja ylläpito sekä niihin liittyvä sopimushallinta Kunnalla ei tarvetta kasvattaa omaa, tekniseen kokonaisuuteen ja arkkitehtuuriin liittyvää osaamista Ei tarvetta kilpailuttaa palvelua Kehityksen ja ylläpidon kustannukset jakautuvat hankkeessa mukana olevien kuntien kesken ja näkyvät suoraan palvelun hinnassa Uusia toiminnallisuuksia kehitetään koko ajan Palvelulle on olemassa Tieran tarjoama kehitys, ylläpito ja tuki Palvelun käyttöönottomaksu kunnan asukasluvun mukaisesti: Käyttöönottoprojektin kustannus riippuu toteutettavista palveluista Jatkuva palvelumaksu riippuu palveluista ja kunnan väkilukuun suhteutetusta järjestelmän infrastruktuurin ylläpitomaksusta Teknisen alustan palvelumaksu riippuu kokonaisasiakasmäärästä. Arvio vuodelle 2013 on /kunta Palveluun liittyvän Tiera Tuen maksu tarkentuu myöhemmin, budjetointiarvio on ~ /kk Copyright Kuntien Tiera Oy 14

15 Tiera Tiedolla johtamisen palvelu Neuvonta- ja ohjauspalvelut Yhteistyöverkostojen luonti ko. aihealueelle Hyvien käytäntöjen ja tiedon jakaminen Asiakaskohtaiset tiedolla johtamisen tiekartat Tiedon laadun kehittämisen prosessit Tiedon hyödyntäminen ja soveltaminen käytännössä Johtamisjärjestelmien ja -prosessien kehittäminen Raportointi Tiedon louhinta Suorituskyvyn mittaaminen Analytiikka Tietovarastot Tiedon laadun tarkistus Integraatiokyvykkyydet Master data -lähteet ja operatiivisen tiedon lähteet Projekti- ja hankepalvelut Projektien läpivienti, hallinta ja kokonaisvastuu Projektien toteutus vakioiduilla käytännöillä ja menetelmillä Toimittajien (projekti, infra, ohjelmisto) ohjaus ja koordinointi Tulosten jalkautus asiakasorganisaatioon Jatkuvat palvelut (ylläpito, pienkehitys) Tiedon avulla tuetaan kuntien johtamisprosesseja, toimintamallien kehittämistä ja muutosta toiminnassa Kuntien tietovarantojen hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa, ennustamisessa, päätöksenteossa ja seurannassa Kokonaisuuksien tarkastelu yhden toimintasektorin tai tietojärjestelmän sijasta Tehokkaampi tietovarantojen käyttö parantaa kuntien toiminnan laatua, tuottavuutta ja kustannustehokkuutta Infrastruktuuri- ja sovelluspalvelut Kattava tietovarastoratkaisu sisältäen datan käsittelyn, integroinnin ja jalostuksen käyttökelpoiseksi tiedoksi Raportointi-, mittarointi- ja analytiikkaportaali tiedon esittämiseen ja jakeluun Käyttäjäoikeushallinnan integrointi asiakkaan omiin järjestelmiin Tekninen infrastruktuuri kokonaisuudessaan Esiselvitys Käyttöönottoprojektin kustannus noin integraatiot toteutuman mukaan Kuukausittainen ylläpito Lisäksi vuotuinen toiminnan kehittäminen erillisen sopimuksen mukaan Copyright Kuntien Tiera Oy 15

16 Tiera Tiedonhallinta Käyttöönotettavissa Tiera Tiedonhallinta muodostaa yhtenäisen ja kattavan ratkaisun organisaation tiedonhallintaan Palvelussa otetaan haltuun sekä päätöksenteon prosessien että operatiivisen työskentelyn tietovirrat ja niissä syntyvä tietoaineisto Ratkaisu tarjoaa välineet tiedon täysimittaiselle hyödyntämiselle ja toiminnan tehostumiselle Valmiit ratkaisut kokonaisarkkitehtuuriin, jonka keskeisiä osia ovat organisaation informaation elinkaarenhallinta ja informaatioarkkitehtuurin hallinta Palvelun rakenne on keskitetty kokonaispalvelu, joka voidaan kuitenkin hankkia vaiheittain ja asiakkaan olemassa olevia ratkaisuja yhteen sovittaen (standardien rajapintojen avulla) Asian- ja dokumentinhallinta Sähköisen päätöksenteon työkalut Tiedonohjausjärjestelmä (sis. prosessiohjaus) Yhteinen dokumenttivarasto Liityntä Sähköiseen arkistoon (SARKK) Palvelu tarjoaa järjestelmän kehityksen, ylläpidon ja tukipalvelun Tiedonhallinnan prosessien ja käytäntöjen yhtenäistyminen ja tehostuminen Tiedon parempi käytettävyys Käyttöasteen kasvaminen Mahdollisuus Sähke2-normin mukaiseen aineiston tuottamiseen (edellytys aineiston sähköiseen arkistointiin) Tiedon käsittelyyn liittyvien työvaiheiden ja käytettävän ajan väheneminen Tarve oman palveluympäristön ylläpidosta poistuu Asiakaskohtaisia järjestelmän kehittämiskuluja ei enää synny Jaettavat kehittämisen ja ylläpidon kustannukset Yhteisen kehittämisen kustannus: Asukaskohtainen kehittämistariffi 2,1 /asukas 6 edelläkävijää ~ as. Myöhemmin käyttöönottavien asukaskohtainen käyttöönottomaksu sis. kehityksen: 0,42 /asukas Asiakaskohtaisen käyttöönottoprojektin kustannus tarkentuu projektin edetessä ja määräytyy käyttöönotettavien palveluiden ja sisällön mukaan Palvelumaksut tarkentuvat kehitysprojektin aikana Palveluun liittyvän Tiera Tuen budjetointi-arvio on /kk 16

17 Tiera Toimisto Palvelu ostettavissa Tiera Toimisto on palvelukokonaisuus, joka laajenee erilaisilla sovelluksilla sekä palveluilla kuntatoimijan tarpeiden mukaan Kokonaisuus mahdollistaa tehokkaan tiedonjakamisen ja virtuaalisen kanssakäymisen organisaation sisällä ja sidosryhmien kanssa Palvelu tarjoaa organisaatioiden käyttöön laajat viestintä- ja ryhmätyöratkaisut Palvelu tuotetaan pilvipalveluna (Elisa ja Microsoft) ja asiakastarpeen mukaisesti joko julkisen tai yksityisen pilven kautta Palveluiden hallinta tapahtuu keskitetyn hallintaliittymän kautta tai ne voidaan integroida suoraan olemassa olevan käyttäjähallinnan piiriin Tiera Toimisto soveltuu kaikenkokoisten kuntien käyttöön Tiera Toimiston valmiit osat: sähköposti ja kalenteri läsnäolotieto ja pikaviestintä virtuaalineuvottelut (Lync Online) videoneuvottelut (Videra) Vuoden 2012 aikana käyttöönotettavat palvelut: intranet- ja ekstranet-ratkaisut ryhmätyötilat omasivu projektinhallinta turvaposti Käyttöönotto- migraatio- ja integraatiopalvelut Kunta saa käyttöön luotettavat ja tietoturvalliset viestintä- ja kommunikointiratkaisut Korkea käytettävyys: takuu (jopa 99,9%) jatkuvan varmuuskopioinnin, hajautettujen datakeskusten, virustorjunnan ja roskapostinsuodatuksen kautta Sähköpostin ja kalenterin käyttömahdollisuus työasemaohjelmistolla ja/tai selaimella sekä mobiililaitteilla Julkisesta pilvestä hankitussa ratkaisussa erittäin suuri sähköpostilaatikon koko Palvelu on kustannustehokas ja käytettävissä ovat aina viimeisimmät ohjelmistoversiot Palvelu sisältää erilaisia hinnoitteluvaihtoehtoja riippuen tilattavan palvelun sisällöstä ja käyttäjäorganisaation lisensointimallista Jos organisaatiolla ei ennestään ole Microsoftin lisenssien vakiointisopimusta, kattavan viestintä- ja ryhmätyöpaketin (E1) hinta julkisesta pilvestä on n. 7,25 /käyttäjä/kk pelkkä verkkoselainpohjainen sähköposti ja kalenteri n. 1,93 /käyttäjä/kk Jos kunnalla on vakiointisopimus, budjetoitava hinta E1:lle on n. 7,94 /käyttäjä/kk Videoneuvottelupalvelun hinnat: ryhmälaiteratkaisu 217 /kk integroitu Desktop 160 /kk 17

18 Tiera Verkkosivusto Käyttöönotettavissa Tiera Verkkosivusto -palvelu sisältää teknisen alustan ja yhtenäiset työkalut kuntien / kaupunkien internet-sivustojen toteuttamiseen ja ylläpitoon Tiera tarjoaa palvelulle kehittämisen ja teknisen tuen Palvelu koostuu useista tuotteista Tekninen alusta, kehitys, ylläpito ja tuki Määritellyt sivupohjat, teemat ja graafinen ilme Toiminnallisuudet informaation hallintaan ja julkaisuun Väylä tunnistautumista vaativiin sähköisen asioinnin palveluihin Valittavissa olevat palvelut/tuotteet: tekninen alusta ja ratkaisutyökalu verkkosivuston kuntaratkaisu asiakas-/toimialalakohtaisen graafisen ilmeen suunnittelu ja toteutus integroinnit intraan /extraan (Tiera Toimisto) tai operoivaan järjestelmään (avoin/ei avoin rajapinta) tietojen siirto uudelle sivustolle tietoturva-auditointi ja kehityssuunnitelman teko Kuntalaisten helppo käyttää, kun kunnissa samankaltaiset sivustorakenteet Selkeä ohjeistus kunnan tarjoamiin palveluihin nopeuttaa kuntalaisen asiointia Tyytyväisempi kuntalainen Parantunut kunnan imago Palvelukustannusten pieneneminen Ei tarvetta kasvattaa omaa tekniseen kokonaisuuteen ja arkkitehtuuriin liittyvää osaamista Ei tarvetta kilpailuttaa palvelua Jaettavat kehityksen ja ylläpidon kustannukset, jotka näkyvät suoraan palvelun hinnassa Tieran tarjoama kehitys, ylläpito ja tuki Palvelun kertaluonteinen käyttöönottomaksu 0,50 / asukas Käyttöönottoprojektin kustannus määräytyy käyttöönotettavien palveluiden/tuotteiden mukaisesti: budjetointiarvio on (kertaluonteinen) Teknisen alustan palvelumaksu / kk Palveluun liittyvän Tiera Tuen budjetointiarvio: / kk Copyright Kuntien Tiera Oy 18

19 Infra- ja tukipalvelut

20 Kapasiteettipalvelu Käyttöönotettavissa Kapasiteettipalvelun avulla kunta voi hankkia käyttöönsä sovellusten käyttöpalveluita sekä fyysistä tai virtuaalista palvelintilaa tietoturvallisesta viestintäviraston ja muut viranomaisvaatimukset täyttävästä konesalista Palvelu soveltuu kunnille, jotka haluavat saada palvelinkapasiteettia käyttöönsä joustavasti ja ilman omia investointeja Palvelinkapasiteetti fyysisiltä palvelimilta Palvelinkapasiteetti virtualisoiduista palvelinympäristöistä Tallennuskapasiteetti levyjärjestelmästä Tiedostojen ja tietokantojen varmistuspalvelut Palvelinten operointi ja käyttöjärjestelmän sekä varusohjelmistojen ylläpito Sovellusten käyttöpalvelut dedikoiduilla tai jaetuilla laitteistoilla, käyttöpalvelun perustaminen ja ylläpito Tiera Tuki nimetyille käyttäjille Kunnan ei tarvitse investoida ja sitoa pääomaa omiin konesalitiloihin ja palvelinlaitteisiin Palvelinkapasiteettia voi hankkia käyttöönsä aina vain tarvittavan määrän Palvelinkapasiteetin lisääminen tai vähentäminen on yksinkertaista ja nopeaa Käytettävät konesalitilat täyttävät korkeat tietoturvavaatimukset Laitteistot ovat jatkuvan valvonnan piirissä. Hinnoittelu perustuu käyttöönotettaviin palveluihin Hinnoiteltuja osakokonaisuuksia ovat mm: dedikoitu fyysinen palvelin hinnoiteltuna prosessoritehon ja muistimäärän mukaan jaettu fyysinen palvelin hinnoiteltuna prosessoritehon ja muistimäärän mukaan virtuaalipalvelin hinnoiteltuna prosessoritehon ja muistimäärän mukaan tallennuskapasiteetti Hinnat selkiintyvät suoritettavan kilpailutuksen jälkeen. Copyright Kuntien Tiera Oy 20

21 Tietoliikenne Käyttöönotettavissa Tietoliikenne-palvelu sisältää liittymän Tieran Kuntaverkkoon, jonka kautta kunta saa käyttöönsä Tieran ja eri sovellustoimittajien sekä valtionhallinnon organisaatioiden tarjoamia palveluita Kunta voi hankkia myös ulkoisen internet-liittymänsä ja siihen liittyvät tietoturvapalvelut osana Tieran Tietoliikenne-palvelua Kuntaverkko toteutetaan siten, että kuntien on mahdollista liittää se osaksi kilpailuttamiaan kunta- tai seutuverkkoja Palvelun avulla asiakaskunnat voivat myös toteuttaa yhteisiä alueverkkoja Palvelu on tarkoitettu kaikenkokoisille kunnille ja se sovitettavissa yhteen kunnan itse tuottamien tai hankkimien tietoliikennepalvelujen kanssa Yhteys Tieran Kuntaverkkoon Yhteydet Tieran tarjoamiin palveluihin ja valtionhallinnon toimijoihin Yhteydet sovituille palveluntoimittajille Yhteydet toisiin kuntiin Internet-liittymä ja siihen liittyvät palomuuripalvelut Roskapostin ja haittaohjelmien suodatuspalvelut Palveluun voidaan liittää myös kunnan lähiverkkojen toteutuksen vaatimat tietoliikenteen suunnitteluja kilpailutuspalvelut Kustannustehokkaat tietoliikenneyhteydet luotettavan ja tietoturvallisen liittymän kautta Yhteyksien kapasiteettia voidaan muuttaa joustavasti tarpeen mukaan Mahdollisuus muodostaa Kuntaverkon kautta yhteydet naapurikuntiin seutuverkon toteuttamiseksi Tarvittavat tietoturvapalvelut kohtuullisin kustannuksin Tietoliikenneyhteydessä 24/7/365 - valvonta sekä luotettava ja ajantasainen raportointi Nopeat ja helpot yhteydet palveluntarjoajiin Kunnan ulkoisten yhteyksien ylläpitovastuu on mahdollista siirtää Tieralle Arviot ovat alustavia Palveluliittymän käyttöönottomaksu /kunta Palvelun ylläpitomaksu n. 0,5 /työntekijä/kk Dataliittymä Kuntaverkkoon /kunta/kk Liittymät palvelutarjoajiin /palveluntarjoaja/kk Internet-liittymä /kk Palomuuripalvelu /kk Roskapostin ja haittaohjelmien suodatuspalvelut /kunta/kk Kustannukset riippuvat kunnan koosta ja liittymien kapasiteetista Konsultoinnin hinta tehtävän luonteesta ja toteutustavasta riippuen 780 Copyright Kuntien /pv Tiera Oy 21

22 Tiera Tuki Käyttöönotettavissa Tiera Tuki sisältää Service Desk (käyttötuki)- ja lähitukipalvelut Kunta voi hankkia Tieran kautta molemmat palvelut tai pelkästään toisen palvelukokonaisuuden Tukipalvelun avulla asiakaskunnat saavat tukipalvelut myös Tieran tuottamille muille palveluille Palvelu on tarkoitettu erityisesti sellaisille kunnille, jotka haluavat lisätä tukipalvelujen toimintavarmuutta ja hoitaa tukipalvelutoiminnot yleisesti hyväksyttyjen toimintamallien ja -menetelmien mukaisella tavalla Palvelujen sisältöä kehitetään asiakkaiden palautteen ja tarpeiden mukaisesti Kunnan henkilökunnan koulutusta voidaan suunnata tukipalvelujen raportoinnissa havaittujen osaamispuutteiden perusteella Service Desk -palvelut Lähitukipalvelut Service Desk -palvelu on tarvittaessa saatavissa 24/7-periaatteella Lähitukipalvelujen saatavuusajat sovitaan kuntien kanssa tehtävissä sopimuksissa Service Desk -palvelu mukautuu joustavasti kuntien käyttämiin muihin tukipalveluihin Tieran valmiiksi kilpailuttamat laajemmat sopimukset, joissa huomioitu kuntien tarpeet Tuen jatkuva saatavuus ja laatu, kunnan ei tarvitse sitoa omaa henkilökuntaa jatkuvaa läsnäoloa vaativaan työhön Palvelut toteutetaan ITIL-mallin mukaisesti ja ne ovat sovitettavissa muihin tuottajien palveluihin Selkeät, kunnan tuottamien palvelujen tarpeiden mukaiset vaste- ja palveluajat Mahdollisuus seurata toimeksiantojen edistymistä ja saada tarkat raportit toiminnasta Service Desk -palvelut /työasema/kk vakioidussa ympäristössä Lähitukipalvelut /työasema/kk vakioidussa ympäristössä Käyttöönottoprojekti (organisaation liittäminen Tiera Tukeen) alkaen /organisaatio Palveluhinnat selkiintyvät suoritettavassa kilpailutuksessa Copyright Kuntien Tiera Oy 22

23 Tiera Työasema Käyttöönotettavissa Tiera Työasema -palvelu pienentää asiakaskuntien työasemien ylläpidon yksikkökohtaisia kustannuksia Palvelussa hyödynnetään työasemien hallinnan kehittyneimpiä ja kustannustehokkaimpia välineitä ja Tieran mittakaavaetua Tiera Työasema voi olla osa ratkaisua, jossa kunta hankkii perustietotekniikkapalvelunsa Tieralta Kiinteällä kuukausihinnalla kunta voi hankkia myös pelkän työaseman ja vastata itse ylläpidosta ja lähituesta Ratkaisun perustana on Kuntahankintojen toteuttama työasemakilpailutus ja Tieran kilpailuttama rahoitus 3StepIT:n kautta Palvelu toteutetaan vaiheittain: 1) Rautapohjaiset työasemaratkaisut ja 2.) Mobiililaitteet ja virtualisoidut työasemat Työasemaratkaisuja tarjotaan eri tarkoituksiin, mm. sosiaali- ja terveystoimeen, hallintoon sekä opetukseen voi vaihdella kunta- ja asiakkaan tarpeen mukaan Palvelu sisältää aina: pitkän elinkaaren pöytä- tai kannettavan työaseman Asset Management -sovelluksen laitteiston poistopalvelut vuokra-ajan jälkeen Lisäpalvelut: työaseman esiasennus ja työpöydälle asennus työaseman hallinta- ja ylläpitopalvelut tietoturvapalvelut ohjelmistojen paketointi- ja jakelupalvelut Työasema-palveluun voidaan liittää myös muita Tieran palveluita Työasemien asennus- ja ylläpitopalvelujen hoito kustannustehokkaasti Kunnat voivat siirtää tietohallinnon ja perustietotekniikan hoidon eniten resursseja vaativan osuuden Tieran vastuulle Kunnat voivat saada työntekijöidensä käyttöön nykyaikaiset ja luotettavat sekä tietoturvalliset työasemat ja niiden käyttöä tukevat asennus-, ylläpito- ja verkkopalvelut Käytetyistä laitteista on mahdollista päästä eroon tietoturvallisesti ja ympäristöystävällisesti Hinta riippuu valittavasta työasemamallista ja sopimuskauden pituudesta. 3 vuoden sopimuskaudella: perustyöasema ja näyttö n. 14,50 /kk kannettava työasema n. 23 /kk Esiasennus 12 /työasema Pöydälle asennus 50 / tunti + matkakustannukset Hallinta- ja ylläpitopalvelut n /työasema/kk Vastuu vakioidun ympäristön vaatimista työasemalisenssistä on asiakkaalla Palveluhinnat selkiintyvät suoritettavassa kilpailutuksessa Copyright Kuntien Tiera Oy 23

24 Tietohallinnon johtamisen palvelut

25 Tiera ICT-hankinnat ja sopimusten hallinta Palvelu ostettavissa Tiera ICT-hankinnat ja sopimusten hallinta on ICT-asiantuntijapalvelu, jolla tuetaan kuntatoimijoiden ICT-palveluiden hankintaa Palvelu keskittyy erityisesti kilpailutusten ja hankintasopimusten määrittelyn tukemiseen Työssä hyödynnetään vakioituja toimintamalleja ja käytäntöjä ICT-erityisosaamista vaativien hankintojen suorittaminen ICT-tuote- ja kumppanikartoitukset ICT-tarjouspyynnön katselmointi ICT-tarjouksien vertailu ja pisteytys Tarjouspyynnön laatiminen Tarjousprosessin fasilitointi / suorittaminen Sopimusneuvonta, -hallinta sekä sopimusehtojen määrittely Sopimusneuvottelut kunnan puolesta asiakaskuntien volyymeita hyödyntäen Kunta saa käyttöönsä alan parhaan asiantuntijaverkoston liittyen kyseisen toimialan tarjolla oleviin ICT-ratkaisuihin, vertailuperusteisiin ja kokemuksiin aiemmista vastaavista hankintaprojekteista Kunta pystyy tekemään hankintapäätöksen oikein perustein Kunta saa lisäresursseja hankintaprosessin tukemiseen ja kehittämiseen Kunnan sopimusehdoissa voidaan huomioida kuntakentän volyymit Hankintakonsultoinnin ja sopimustenhallinnan kustannukset ovat /pv tai 780 /pv riippuen tehtävän luonteesta ja käytettävistä resursseista Jokaisesta toimeksiannosta annetaan erillinen tarjous. Copyright Kuntien Tiera Oy 25

26 Tiera ICT-nykytila-analyysi Palvelu ostettavissa ICT-nykytila-analyysi on modulaarinen palvelupaketti, joka tarjoaa kuntatoimijoille edellytykset merkittävään tuottavuuden kasvattamiseen ICT:n avulla Palvelupaketin sisältämät kokonaisuudet ovat helposti toteutettavissa ja ne antavat hyvän yleiskuvan organisaation ICT-toiminnan kypsyydestä, keskeisistä kehittämiskohteista sekä Tiera-osaamisverkoston optimaalisesta hyödyntämisestä Nykytilatiedon keräys tapahtuu kaupungin toimesta Tieran asiantuntijaohjausta hyödyntäen Tiera suorittaa analyysit ja raportoi keskeiset tulokset Nykytila-analyysin pohjalta voidaan käynnistää laajemmat tietoturva- tai kokonaisarkkitehtuuripalvelujen käyttöönottohankkeet Palvelussa käydään läpi ja analysoidaan ICT:n käytön keskeiset osa-alueet: ICT-sopimukset tietojärjestelmät ICT-kustannukset ICT-palvelutuotanto tietoturva ICT-hankkeet tietohallinnon toimintamalli Työssä hyödynnetään vakioituja toimintamalleja ja käytäntöjä Työ voi kattaa kaikki keskeiset osaalueet tai siinä voidaan keskittyä johonkin tai joihinkin osa-alueisiin ICT nykytila-analyysi muodostaa pohjan kunnan tietotekniikan käytön kehittämiselle Kunta saa käsityksen ICT:n eri osaalueiden nykytilasta ja arvion kehittämiskohteista Analyysissä saatua tietoa voidaan käyttää hyödyksi mm. ICT-sopimusten hallinnassa ja ICT:n eri osa-alueiden järjestelyssä sekä tietoturvan ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä Konsultoinnin kesto ja kustannukset riippuvat kunnan koosta Analyysin vaatima työmäärä on kunnan koosta ja lähtöaineiston tasosta riippuen htp Analyysin kustannukset ovat /pv tai 780 /pv riippuen tehtävän luonteesta ja käytettävistä resursseista Edellytyksenä on, että kunta sitoutuu työhön tarvittavilla resursseilla. Jokaisesta toimeksiannosta annetaan erillinen tarjous. Copyright Kuntien Tiera Oy 26

27 Tiera Kokonaisarkkitehtuuripalvelu Palvelu ostettavissa Tiera Kokonaisarkkitehtuuri -palvelun avulla turvataan kuntatoimijan ICT-ympäristön ja sitä hyödyntävien toimintojen systemaattinen ja tehokas kehittäminen Palvelu tukee päätöksentekoa kuntaorganisaation eri tasoilla Palvelun avulla varmistetaan kuntatoimijan kokonaisarkkitehtuurin yhteensopivuus tietohallintolainsäädännön kanssa Kuntatoimijoiden tavoitteiden ja nykytilanteen mukainen arkkitehtuurityön suunnittelu ja toteutus sisältyvät palveluun Palvelun avulla tuotetaan JHS-suosituksiin pohjautuvat kokonaisarkkitehtuurikuvaukset ja hallintamallit Palvelu on tarkoitettu sellaisille asiakaskunnille, joilla ei ole käytettävissään omaa henkilökuntaa arkkitehtuurisuunnitteluun Palvelua voivat hyödyntää myös suuret kunnat, jotka haluavat varmistua oman arkkitehtuurinsa yhteensopivuudesta kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin kanssa Arkkitehtuurityön suunnittelu Arkkitehtuurikuvaukset (nykytila, tavoitetila) Arkkitehtuurin hallintamallin ja toimintamallin nykytilan arviointi sekä tavoitetilan määrittely Arkkitehtuurityön tietohallintolainsäädännön vaatimuksiin ja asetettuihin tavoitteisiin perustuva kehityssuunnitelma Arkkitehtuurin toteutuksen tiekartta Kokonaisarkkitehtuuri tukee toiminnan kehittämistä Palvelu tukee sovellussalkun rationalisointia sekä portfoliohallintaa ja parantaa kustannustehokkuutta Tuki muutoksenhallintaan ja muutosjohtamiseen sekä prosessien kehittämiseen Standardointi parantaa mahdollisuuksia yhteisten tietovarantojen ja liityntärajapintojen hyväksikäyttöön Palvelu hinnoitellaan tarjouksen pohjalta Hinnoittelu perustuu määriteltyihin tehtäviin ja niiden laajuuteen, jotka vaikuttavat resurssitarpeeseen ja kokonaishintaan Kokonaisarkkitehtuurin laadinnan ja käyttöönoton konsulttipäivien tarve pienissä ja keskisuurissa kunnissa on n kpl Konsultoinnin hinta on tehtävän luonteesta ja toteutustavasta riippuen /pv. Jokaisesta toimeksiannosta annetaan erillinen tarjous Copyright Kuntien Tiera Oy 27

28 Tiera Projektipalvelu Palvelu ostettavissa Tiera Projektipalvelu tukee kuntatoimijaa ICT-muutos- ja kehitysprojektien läpiviennissä Palvelu kattaa projektisalkun hallintaan liittyvät projektien tuki- ja seurantapalvelut, projektihallinnan palvelut (projektin johtaminen) ja projektien toteutustyöt Palveluun sisältyy myös erilaisten tietohallinnon ja tietotekniikan kehittämisprojektien hoito Kohdealuealuekohtaista erityisosaamista vaativien projektin hoidosta sovitaan tapauskohtaisesti Palvelun kautta kunnan on mahdollista saada resursseja ICT-projektien projektipäällikkö- tai projektisuunnittelijan tehtävien hoitoon Projektipalvelua sovelletaan kunkin kunnan tilanteeseen ja tarpeeseen. Tarpeesta riippuen palvelu voi sisältää esimerkiksi seuraavia osaalueita: Kunnan keskitetty hankesalkku ja sen hallinta PMO-projektien tukipalvelut Projektien hallinta Projektien määrittelytehtävät Projektisalkun hallintamallin jalkautus ja ylläpito Projektipäälliköiden ja muiden asiantuntijoiden resursointi Kunta saa käyttöönsä alan parhaan asiantuntijaverkoston, jolla on kokemusta laajojen ICTprojektikokonaisuuksien ja hankintojen menestyksekkäästä läpiviennistä ICT-projekteissa hyödynnetään kuntakentällä parhaiksi havaittuja projektihallinnan työvälineitä, menetelmiä ja käytäntöjä Kunnan ICT-projektien kokonaishallinta paranee Projektien johtamisen palvelut luovat joustavuutta kunnan projektien resursointiin. Tieran vastatessa projektikokonaisuuden läpiviennistä kunnan omat resurssit voivat keskittyä ydintehtäviinsä ja tukea ICT-projektia vain tarvittavilta osin Hinnoittelu perustuu tehtävien laajuuteen ja sen pohjalta arvioituun resurssitarpeeseen Konsultoinnin kustannukset ovat /pv tai 780 /pv riippuen tehtävän luonteesta ja käytettävistä resursseista Jokaisesta toimeksiannosta annetaan erillinen tarjous Copyright Kuntien Tiera Oy 28

AKVA- seminaari 26.9. Kuntien Tiera Oy. Kuntien Tiera Tiera tänään Tiera Toimisto palvelu esittely. Petteri Aaltonen Infratuotejohtaja

AKVA- seminaari 26.9. Kuntien Tiera Oy. Kuntien Tiera Tiera tänään Tiera Toimisto palvelu esittely. Petteri Aaltonen Infratuotejohtaja AKVA- seminaari 26.9 Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Tiera tänään Tiera Toimisto palvelu esittely Petteri Aaltonen Infratuotejohtaja Copyright Kuntien Tiera Oy Tiera on vuonna 2010 perustettu yli 200:n

Lisätiedot

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan, seminaari 4.10.2012/ Katariina Ryhänen, Kuntien Tiera Oy Sisältö: 1. Kuntien Tiera Oy:n yleisesittely 2.

Lisätiedot

Tieran palvelut. Toimialakohtaiset kehitysaihiot 18.6.2013. Copyright Kuntien Tiera Oy

Tieran palvelut. Toimialakohtaiset kehitysaihiot 18.6.2013. Copyright Kuntien Tiera Oy Tieran palvelut Toimialakohtaiset kehitysaihiot 18.6.2013 Copyright Kuntien Tiera Oy Kehitysaihiot toimialoittain Palveluaihiot, joihin kootaan edelläkävijäasiakkaita Asumis- ja ympäristöpalvelut sivu

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

Parasta palvelua -ratkaisu. Johanna Mätäsaho johanna.matasaho@tiera.fi 040 670 8448

Parasta palvelua -ratkaisu. Johanna Mätäsaho johanna.matasaho@tiera.fi 040 670 8448 Parasta palvelua -ratkaisu Johanna Mätäsaho johanna.matasaho@tiera.fi 040 670 8448 Kunnat ja kuntayhtymät 2013 40 mrd. 50 % 20 mrd. 2,5 mrd. Palvelusetelit 0,1 mrd. Ostopalvelut 2,4 mrd. Lähteet: kunnat.net/kuntatalouden

Lisätiedot

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus 1. Tampereen seutukunta 2. Volyymit 3. Miksi hankkia yhdessä 4. Seudullinen tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

Opetuksen ict -palveluverkko. Seudullinen ratkaisu?

Opetuksen ict -palveluverkko. Seudullinen ratkaisu? Opetuksen ict -palveluverkko Seudullinen ratkaisu? 1 Opetustoimialan visio Seudullisessa tieto- ja viestintätekniikan peruskäytön suunnitelmassa ( v. 2012) linjataan seudullisesta tavoitetilasta seuraavaa:

Lisätiedot

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 :n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 13.4.2016 Käytettyjen lyhennysten selvitykset: R = responsible (vastuullinen) - R-toimija suorittaa annetun tehtävän - jokaisella tehtävällä on ainakin

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Sote ICT - yhteishankintamalleja. Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy

Sote ICT - yhteishankintamalleja. Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy Sote ICT - yhteishankintamalleja Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy Kuntahankinnat, kunta-alan yhteishankintayksikkö Julkiset ICT-hankinnat Sote ICT -yhteishankinnat Esimerkkejä

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet IT-toimittajien infotilaisuus 29.8.2012 Copyright Kuntien Tiera Oy Agenda 29.8.2012 KLO ASIA 13.45 Kahvit ja tervetuloa Toimitusjohtaja Ari Ikonen

Lisätiedot

ICT Palvelut Juhani Suhonen

ICT Palvelut Juhani Suhonen ICT Palvelut Juhani Suhonen Megatrendejä ICT-maailmassa Mobiili Social Pilvipalvelut Kuluttajistuminen Big data 2 2 Taustoitus : Yritysmaailman ICT kysely Kuinka merkittävinä pidätte seuraavia kehityssuuntia

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi Tehoa toimintaan ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna Ohjaa toimintaasi Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan. Kaikki yhdestä järjestelmästä

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Sähköinen asiakirjahallinta Sähköinen työpöytä Dokumenttienhallinta (kuvatut käsittelyprosessit) Asiahallinta Sähköinen arkisto

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ja kärkihankkeet. Ilari Heikkinen Johtaja KPK ICT Oy ilari.heikkinen@kpkict.fi 040 1736844

Asiantuntijapalvelut ja kärkihankkeet. Ilari Heikkinen Johtaja KPK ICT Oy ilari.heikkinen@kpkict.fi 040 1736844 Asiantuntijapalvelut ja kärkihankkeet Ilari Heikkinen Johtaja KPK ICT Oy ilari.heikkinen@kpkict.fi 040 1736844 KPK ICT Oy HAASTE Mitä tietohallinto on ja mikä on sen tarkoitus? ERP, ITIL, CobIT, SOA, SLA,

Lisätiedot

Sähköinen ensihoitokertomus. Case: Satakunnan sairaanhoitopiiri

Sähköinen ensihoitokertomus. Case: Satakunnan sairaanhoitopiiri Sähköinen ensihoitokertomus Case: Satakunnan sairaanhoitopiiri Palvelumme Konsultointi ja koulutus Viestintä IT Strateginen kumppani kaikissa toimintaympäristön muutoksissa Kaikkea viestintää kaikkiin

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Kuntien Tiera Oy 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Syyskuussa 2010 perustetun Tieran omistajina on tällä

Lisätiedot

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Juhani Heikka & Markku Huotari, Oulun kaupunki 11.6.2014 TAVOITTEITA TIETOHALLINTOYHTEISTYÖLLE

Lisätiedot

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Pilvi vai oma? -Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Agenda Yhdistetty viestintä Palveluiden tuottaminen Palvelua pilvestä? BPOS tänään Online-palvelut tulevaisuudessa

Lisätiedot

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Varmista asiakastyytyväisyytesi ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan.

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina ohjauksen kehittämisfoorumi

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

98 Visuaalisen kommunikaation palveluratkaisu

98 Visuaalisen kommunikaation palveluratkaisu Kilpailutuksen tavoite ja hyödyt: Kilpailukykyiset hinnat ja kustannustehokas palvelu Yhtenäinen ratkaisu kuntakentän erilaisiin käyttötarpeisiin -> ei tarvetta erilliskilpailutuksille Nykyteknologiasta

Lisätiedot

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Seuraavassa konkretisoidaan palvelualuetarkkuudella toiminnallista vastuunjakoa toimittajan ja tilaajan välillä. 1. HelpDesk-palvelu Tietopalveluiden tuottama käyttäjätuki

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

Seuraavaksi: Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori: Strategiasta toteutukseen. Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015

Seuraavaksi: Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori: Strategiasta toteutukseen. Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Seuraavaksi: Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori: Strategiasta toteutukseen Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Strategiasta toteutukseen Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Lisätiedot

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM TeliaSonera Marko Koukka IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM Sisällysluettelo Identiteetinhallinta operaattorin näkökulmasta Identiteetinhallinnan haasteet

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Esitys Liikuntatiedon saavutettavuutta edistävä työryhmä 29.1.2013 Leena Kononen SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut

Lisätiedot

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelukuvaus. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta. Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01.

Tiera Sähköinen arkistointi. Palvelukuvaus. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta. Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01. Sopimus Tiera Sähköinen arkistointi-palvelusta Salon kaupunki Saapunut 9.12.2014 34/02.08.00.01.08/2014 3.12.2014 Liite 1, Tiera Sähköinen arkistointi Kuntien Tiera Oy Tammasaarenkatu 3 00180 Helsinki

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1 1909/07.01.00/2015 Kaupunginhallitus 189 25.5.2015 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valmistelijat / lisätiedot: Juha Kalander,

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Liite 1 Organisaation toiminnan kehittämisen sykli Versio: 1.0 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Organisaation

Lisätiedot

Kilpailutusjärjestelmä

Kilpailutusjärjestelmä Kilpailutusjärjestelmä j Tahokkaat julkiset hankinnat Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies i Valtiovarainministeriö, JulkICT / YRO Julkiset hankinnat EU: Älykkään, kestävän

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri JHKA Tilanne 2.10.2012 neuvotteleva virkamies Jukka Uusitalo Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri on rakenne, jonka

Lisätiedot

SADe-ohjelman terveiset

SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari, Helsinki 23.4.2013 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Raportointi ohjelman etenemisestä: hallituksen

Lisätiedot

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Kuntien Tiera Oy:n (Tiera) yleisenä tavoitteena on saada aikaan 3-5 %:n säästö kuntatalouden ulkoisissa menoissa. Tämä syntyy kuntien toimintoprosessien

Lisätiedot

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi.

Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. Onko sinun yritykselläsi jo tietotekniikka Palveluksessa? vtoasp -palvelun avulla siirrät tietojärjestelmäsi haasteet ammattilaisten hoidettaviksi. vtoasp -palvelu 1) Huolehtii yrityksesi tietojärjestelmän

Lisätiedot

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla?

rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Miten ylivoimaa i rakennetaan strategisesti i kohdistetuilla ITC-ratkaisuilla? Toimitusjohtaja it j Sami Ensio, Innofactor Oy Miten ylivoimaa rakennetaan strategisesti kohdistetuilla ICT- ratkaisuilla

Lisätiedot

Web-seminaari 10.11.2009

Web-seminaari 10.11.2009 Web-seminaari 10.11.2009 Tervetuloa päivän seminaariin: Tietovarastoinnilla irti ERP riippuvuuksista Esiintyjät: Ari Hovi, Ari Hovi Oy ja Jari Ylinen, Kehityspolut Oy Seminaari alkaa kello 10.00 Tämä ERP

Lisätiedot

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki

Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Tampereen kaupunkiseudun kunta- ja palvelurakennemuutosten selvitysvaiheen ICT tuki Loppuraportti: ICT ympäristön yleiskuvaus ja kehitystarpeet Tampereen kaupunkiseudun 9 kuntaa (Hämeenkyrö, Kangasala,

Lisätiedot

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI Toiminnanohjaus Taloushallinto HR ja palkanlaskenta CRM asiakkuudenhallinta Konsultointi ja lakipalvelut Hankinta ja perintä 10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI VISMA SOFTWARE OY Paraskaan ohjelmisto

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle

Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Tietohallinnon arvo liiketoiminnalle Viikko-seminaari 27.9.2007 Lauri Byckling, Deloitte Mitä on arvo Arvon määritelmiä: Hyöty suhteessa hintaan Laatu suhteessa odotuksiin Saatu lisähyöty Tietohallinnon

Lisätiedot

Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa

Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa LARK, workshop 30.10.2012 Tellervo Tarko Johdettaisiinko tiedolla, onko tiedolla merkitystä?

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

KUNTAX ERP TALOUS JA TOIMINTA YHTENÄ PILVIRATKAISUNA. Esa Sairanen Kehitysjohtaja KuntaPro Oy

KUNTAX ERP TALOUS JA TOIMINTA YHTENÄ PILVIRATKAISUNA. Esa Sairanen Kehitysjohtaja KuntaPro Oy KUNTAX ERP TALOUS JA TOIMINTA YHTENÄ PILVIRATKAISUNA Esa Sairanen Kehitysjohtaja KuntaPro Oy ESITYKSEN SISÄLTÖ Kuntax ERP:n tarina Hallinnon ohjauksesta palveluiden ohjaukseen Kuntax ERP mahdollisuudet

Lisätiedot

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku

Dialogisuutta sähköisillä palveluilla. Leena Latva-Rasku Dialogisuutta sähköisillä palveluilla Kuka minä olen? Sähköisen asioinnin projektisuunnittelija Espoon kaupungilla 06/2009- Aikuisten sosiaalipalvelut 2 Työpajan ohjelma Espoo-tarina Sähköisen asioinnin

Lisätiedot

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät

ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Selvitysvaiheen tehtävät ICT muutos kunta- ja palvelurakennemuutoksessa Selvitysvaiheen tehtävät Kunta- ja palvelurakennemuutos Selvitysvaiheen tehtävät 1.0. Selvitysvaiheen projektointi Suunnittelu 1.1. Nykytilan kuvaaminen 1.2.

Lisätiedot

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM!

TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! TARJOUSPYYNTÖ / LIITE 1 1 (5) TOIMIJAREKISTERIN TOTEUTUKSEN JA YLLÄPIDON HANKINTA - HANKINNAN YKSI- LÖINTI HUOM! Tällä liitteellä yksilöidään hankinnan kohteen ominaisuuksia ja toiminnallisuuksia, jotka

Lisätiedot

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007

Merlin Systems Oy. Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi. Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlin Systems Oy Kommunikaatiokartoitus päätöksenteon pohjaksi Riku Pyrrö, Merlin Systems Oy 8.11.2007 Merlinin palvelujen toimittaminen ja Asiakasratkaisuyksikön tehtäväkenttä Merlin Asiakasratkaisut

Lisätiedot

SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO ensikokemuksia ja ajatuksia käyttöönotosta

SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO ensikokemuksia ja ajatuksia käyttöönotosta SÄTKY SÄHKÖINEN KOTIHOITO ensikokemuksia ja ajatuksia käyttöönotosta Hyvinvointiteknologiaohjaaja Mika Mitikka 28.11.2012 Me olemme Eksote Hoitajan näkökulma? Pertti Jarla SÄTKY sähköinen kotihoito SÄTKY

Lisätiedot

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 2017

SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 2017 SÄHKÖISTEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2015 2017 Toimialojen listaukset olemassa olevista ja kehitettävistä sähköisistä palveluista on koottu liitteeseen 1. Toimialojen valmistelun pohjalta IT-johtoryhmä

Lisätiedot

Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta. Luonnos

Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta. Luonnos Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 19.3.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.

Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4. Perusopetuksen ja lukioiden tieto- ja viestintätekniikka Sähköiset ylioppilaskirjoitukset Tieto- ja viestintätekniikkaselvitys 23.4.2014 Kurt Torsell Kartoituksen toteutus Suomen Kuntaliitto toteutti syksyllä

Lisätiedot

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä

TIETOTILINPÄÄTÖS. Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto. Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä TIETOTILINPÄÄTÖS Ylitarkastaja Arto Ylipartanen/ Tietosuojavaltuutetun toimisto Terveydenhuollon ATK-päivät 20.5.2014; Jyväskylä 20.5.2014 TSV:n tsto/ylitarkastaja Arto Ylipartanen 2 LUENNON AIHEET 1.

Lisätiedot

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille

Timo Drachman. Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Timo Drachman Patjanen: saumaton palvelumalli keskisuurille yrityksille Mitkä tehtävät työllistävät yrityksen IThenkilöstöä eniten (Market Visio) Ylläpito (työasemat, palvelimet, sovellukset) 41 Käyttäjätuki

Lisätiedot

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet 11.4.2008 Ari Rouvari SISÄLLYS Taustaa Digitaalisen kirjaston määritelmä 2007 Tietohallintostrategia 2007-2008 Tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta

Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta Ammatillisen koulutuksen ohjaus- ja säätelyprosessin uudistuksesta eluvat, alueellinen työseminaari III 12.6.2015 Oulu, Scandic Oulu Ylitarkastaja Tarja Koskimäki Toiminta-ajatus Opetusministeriön hallinnonalan

Lisätiedot

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.

Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus. Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt. Mikä on avoimen tuotteen hallintamalli perustiedot ja taustoitus Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko, Raija Kuusela 22.4.2015 Jukka.kaariainen@vtt.fi Avoimen tuotteenhallinta Esityksen sisältö Mitä on tuotteenhallinta?

Lisätiedot

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6

Helsingin väestö. Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 Helsingin väestö Helsingin seutu 1 233 000 % Suomen väkiluvusta 23,6 600 000 500 000 490 000 560 000 400 000 370 000 300 000 200 000 100 000 0 79 000 1900 1950 1990 2005 1 Käyttötalousosan menot toimialoittain

Lisätiedot

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa

Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Uusia tuulia Soneran verkkoratkaisuissa Cisco Expo 8.9.2009 Jari Litmanen 1 Agenda Kuinka IP-palveluverkko tukee asiakkaan liiketoimintaa Palvelukeskusten ja konsolidoinnin asettamat haasteet verkkoratkaisuille

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi.

TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Toiminnan raportointi ja seuranta, tapahtuneisiin poikkeamiin nopea reagointi. TIETOTEKNIIKAN HYÖDYNTÄMINEN OSANA LIIKETOIMINTAPROSESSEJA: Sähköisen liiketoiminnan mahdollisuudet: Sisäiset ja ulkoiset prosessit Toiminnan tehostaminen, reaaliaikaisuus Toiminnan raportointi ja seuranta,

Lisätiedot

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto

Oppijan polku - kohti eoppijaa. Mika Tammilehto Oppijan polku - kohti eoppijaa Mika Tammilehto Julkisen hallinnon asiakkuusstrategia Yhteistyössä palvelu pelaa määritellään julkisen hallinnon asiakaspalvelujen visio ja tavoitetila vuoteen 2020 Asiakaspalvelun

Lisätiedot

Porin kaupungin tietohallinnon uudistus

Porin kaupungin tietohallinnon uudistus Kilpailutyö Porin kaupungin tietohallinnon uudistus Ryhmä numero 17 Ehdotus toimintamallista, miten Porin kaupunkikonsernin tietohallinto tulisi uudelleenorganisoida siten, että se voi parhaalla mahdollisella

Lisätiedot

Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa. Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori

Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa. Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori Erityisvastuualuetasoinen tietohallintoyhteistyö Itä- ja Keski-Suomessa Antti Kaipainen KYS erva ICT-projektikoordinaattori 1. KYS Erva tietohallintotoimikunnan tavoitteet johtoryhmän asettamien vaatimusten

Lisätiedot

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011

Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Lisätieto 15.2.2011 Master data tietojen ja kriteeristön sekä hallintamallin määrittely ja suunnittelu TRE:933/02.07.01/2011 Vastaukset täydentävät vaatimusmäärittelyämme lisätietona ja ne tulee ottaa

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi

Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi 1 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Pirjo Berg, Anna Maksimainen & Olli Tolkki 16.11.2010 Potilasturvallisuuden johtaminen ja auditointi Taustaa STM velvoittaa sairaanhoitopiirit laatimaan

Lisätiedot

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen

Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Senaatti-kiinteistöjen taloushallinnon tarjoamat palvelut ja niiden vaikutus toiminnan tehostamiseen Basware käyttäjäpäivät 20.9.2012 Tu o m m e t i l a l l e r a t k a i s u t Esityksen sisältö - Senaatti-kiinteistöt

Lisätiedot

KanTa-kokonaisuus ja kunnat

KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa-kokonaisuus ja kunnat KanTa earkisto: kansallinen sähköinen arkisto- ja välityspalvelu potilasasiakirjoille eresepti ekatselu kansalaisen katseluyhteys omiin tietoihinsa perustuu lainsäädäntöön liittymisvelvoite

Lisätiedot

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä

Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Kokemuksia kokonaisarkkitehtuurityöstä Museo 2015 -hankkeen aloitusseminaari 23.11.2011 Kimmo Koivunen CSC Tieteen tietotekniikan keskus Oy CSC IT Center for Science Ltd. CSC pähkinänkuoressa Valtion

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014

KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 KORKEAKOULUHAKUJEN UUDISTUS 2014 18.4.2013 INFOTILAISUUS KORKEAKOULUJEN VIERASKIELISEN KOULUTUKSEN VIRKAILIJOILLE Laila Puranen, Opetushallitus Korkeakoulujen hakujen uudistuksen taustalla hallitusohjelmassa

Lisätiedot

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi

Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia. Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi Valtori tänään ja huomenna Valtorin strategia Valtorin asiakaspäivä 30.10.2014 Toimitusjohtaja Kari Pessi MUUTOS = MAHDOLLISUUS JA HAASTE On etuoikeus olla toteuttamassa muutosta ja ottaa haaste vastaan.

Lisätiedot

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.

Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11. Valtionhallinnon lausuntoprosessin kehittäminen ja digitaalinen tietojen hallinta Digitaaliseen tietojen hallintaan Sotu seminaari 29.11.2013 Markku Nenonen Tutkijayliopettaja Mamk Lähtökohdat ja tausta

Lisätiedot

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki

Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Sähköiset palvelut - Isäntä ja renki Projektikoordinaattori Minna Vänskä, Helsingin yliopisto Avoimien yliopistojen neuvottelupäivät To 1.10.2009 6.10.2009 1 Sähköisiä palveluja asiakkaille Opintojen haku

Lisätiedot

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti

Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon. Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Health Intelligence - Parempaa informaatiota terveydenhuollon päätöksentekoon Terveydenhuollon ATK päivät 24.-25.5.2011 Sibelius Talo, Lahti Innofactor Oyj: Suomen johtava Microsoft ratkaisutoimittaja

Lisätiedot

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen

Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut. 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Korkeakoulukirjastojen keskitetyt kirjastoverkkopalvelut 2008 Kristiina Hormia-Poutanen Tausta Kansalliskirjasto 2002 seurantaryhmän muistio (2006) Kansalliskirjastosta kirjastoverkon palvelukeskus 1.8.2006

Lisätiedot

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen

Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Pirkanmaan ebuusti pienyritysten sähköisen liiketoiminnan kehittäminen tavoitteena kasvu ja kansainvälistyminen Hankeaika 2013 2014 Kohderyhmänä ovat pienet kehityskykyiset, kasvuhaluiset, pirkanmaalaiset

Lisätiedot

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään?

Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Digitaalinen hallinto - mitä puuttuu vai puuttuuko mitään? Informaatio- ja tietoteknologiaoikeuden professori Tomi Voutilainen 1 Sähköinen hallinto Sähköiset palvelut ja tietojärjestelmät Palveluiden käyttäjät

Lisätiedot

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö

Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö 1 Arkkitehtuurin kansallinen toteutus ja yhteistyö Terveydenhuollon Atk-päivät Turku 29.5.2007 Riitta Alkula 2 Esityksen sisältö Arkkitehtuurin nyky- ja tavoitetila Arkkitehtuurimäärittelyt Määrittelyjen

Lisätiedot

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013

TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 TORI-palvelukeskuksen suunnittelun status 27.2.2013 Ajankohtaista TORI-palvelukeskuksen strategiakarttaa työstettiin työpajassa 5.2.2013 TORI-palvelukeskuksen ja asiakkaan rooleja, tehtäviä ja vastuita

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org

Avoin lähdekoodi. Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoin lähdekoodi Jani Kylmäaho Maanmittauslaitos www.oskari.org Avoimen lähdekoodin määritelmä (OSI) Ohjelman täytyy olla vapaasti levitettävissä ja välitettävissä. Lähdekoodin täytyy tulla ohjelman mukana

Lisätiedot

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI

HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI HYVINVOINTI- PALVELUITA HELPOSTI Hyvinvointipalveluita asiakkaan parhaaksi Hyvinvointipalvelujen järjestäminen on yksi yhteiskunnan tärkeimmistä tehtävistä ellei jopa kaikkein tärkein. Onnistuminen tässä

Lisätiedot

muutostuki Kuntauudistuksen muutostukiohjelma

muutostuki Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT muutostuki Muutostuen sisältö ja toimintamalli 6.10.2013 Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Hallituksen 5.6.2012 linjausten mukaisesti kunnille käynnistetään kuntauudistukseen

Lisätiedot

Palvelusetelihanke Kehitysjohtaja Tuomo Melin

Palvelusetelihanke Kehitysjohtaja Tuomo Melin Palvelusetelihanke Kehitysjohtaja Tuomo Melin Toimialat ja projektikokonaisuudet palvelusetelihankkeessa Palvelusetelihankkeessa on tällä hetkellä neljä toimialaa Hammashoito Terveyspalvelut Vanhuspalvelut

Lisätiedot