Tieran palvelut

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieran palvelut 2012-2013"

Transkriptio

1 Tieran palvelut Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy

2 Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis = työn alla = ei aloitettu Copyright Kuntien Tiera Oy 2

3 Palveluesittelyt Sovelluspalvelut sivu Infra- ja tukipalvelut sivu Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä 5 Projektisalkunhallinta 6 Tiera ERP 7 Kirjastojärjestelmä 8 Käyttövaltuuksien hallinta 9 Tiera Mobiili kotihoito 10 Opintohallinto 11 Tiera Oppimisympäristö 12 Tiera Sähköinen arkistointi 13 Tiera Sähköinen asiointi 14 Tiera Tiedolla johtamisen palvelu 15 Tiera Tiedonhallinta 16 Tiera Toimisto 17 Tiera Verkkosivusto 18 Kapasiteettipalvelu 20 Tietoliikenne 21 Tiera Tuki 22 Tiera Työasema 23 Tietohallinnon johtamisen palvelut Tiera ICT-hankinnat ja sopimusten hallinta sivu 25 Tiera ICT-nykytila-analyysi 26 Tiera Kokonaisarkkitehtuuripalvelu 27 Tiera Projektipalvelu 28 Tiera Tietohallinnon alueelliset järjestelyt 29 Tiera Tietohallinnon kokonaispalvelu 30 Tiera Tietohallintostrategia 31 Tiera Tietoturva 32 Copyright Kuntien Tiera Oy 3

4 Sovelluspalvelut

5 Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Käyttöönotettavissa vaiheittain Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä ( PSOP ) tarjoaa laajan kokonaisuuden palveluseteleillä tai ostopalveluina järjestettyjen palvelujen hallinnointiin ja käytön sähköistämiseen PSOP-käyttöönotot suunnitellaan helposti ja nopeasti toteutettaviksi PSOP-palvelun maksimaalisen hyödyntämisen varmistamiseksi käyttöönotossa huomioidaan myös muutosjohtaminen PSOP-palvelu: Palveluntuottajaksi haku Palveluntuottajien hallinta Palvelusetelin/ostopalvelun myöntäminen Palvelupyyntö Annetun palvelun kirjaaminen Tilitys palveluntuottajalle Laadunvalvonta - reklamaatiot ja palautteet Seuranta ja raportointi PSOP-käyttöönotto: Tuotteistettu käyttöönotto ja tuki sen toteuttamiseen PSOP-muutosjohtaminen: PSOP:n mahdollistamien toimintamallien konsultointi Muutoksen johtamisen hyvät käytännöt ja työkalut Kunta Vähentää hallinnollista työtä Täyttää rekisterinpitovelvollisuuden Parantaa palvelujärjestelmän laadun seurantaa Mahdollisuus ajantasaiseen ja monipuoliseen raportointiin Palveluseteliasiakas Kanava omien palvelujen hallintaan, palveluntuottajien etsintään ja vertailuun sekä palvelupyyntöjen tekemiseen Palveluntuottaja Helpottaa palveluntuottajaksi hakeutumista ja tietojen ylläpitoa Yksinkertaistaa palvelujen varaamista, kirjaamista ja laskutusta Mahdollisuus ajantasaiseen ja monipuoliseen raportointiin PSOP-käyttöönotto Käyttöönottojen tuotteistus mahdollistaa nopeasti palvelun maksimaalisen käytön eri palvelualueilla Käyttöönoton tuki varmistaa hyvien käytäntöjen hyödyntämisen PSOP-muutosjohtaminen Auttaa toimijoiden muutosvalmiuden parantamisessa Auttaa konkreettisen muutosvaiheen läpiviennissä hyvillä käytännöillä ja konkreettisilla työkaluilla Käyttöönottomaksu* Palvelumaksu* *PSOP:n käyttöön liittyvien maksujen määräytymisperusteet valmistuvat syksyn 2012 aikana. 5

6 Projektisalkunhallinta Käyttöönotettavissa Projektisalkunhallinta tarjoaa yhdenmukaisen näkymän ja hallintakäytännön kunnan kehittämishankkeisiin, kehittämisen seurantaan ja ylläpitoon sekä eri kehittämisprojektien välisten riippuvuuksien hallintaan Palvelun avulla voidaan mm. hallita projektien aikatauluja ja resursointia sekä tuottaa tarvittavia raportteja ja hallita projektien riskejä Järjestelmä tukee kuntien strategista johtamista ja ohjausta sekä päätöksentekoa kuntien toiminnan kehittämisessä Palvelu sisältää sekä salkun- että projektinhallinnan toiminnallisuudet Palvelu toteutetaan ns. pilvipalveluna Projektisalkunhallinta on tarkoitettu erityisesti sellaisille Tieran asiakkaille, jotka haluavat saada kunnan strategioiden pohjalta toteutettavan kehittämistoiminnan paremmin hallintaansa Hankkeiden ja hankekokonaisuuksien hallinnan vaatimat toiminnallisuudet Yksittäisten projektien hallinnan vaatimat ominaisuudet Kehittämishankkeiden ja -projektien seuranta helpottuu Hankkeiden ja projektien tilanteesta on mahdollista saada systemaattista tietoa päätöksentekoa varten Kunnan hankesalkun ja kehittämistoiminnan kokonaisuus on johdon tiedossa Toteutettavista hankkeista voidaan välittää nykyistä helpommin tietoa myös muille kuntatoimijoille Projektisalkun hallinta -palvelun hinnat selkiintyvät suoritettavassa kilpailutuksessa Copyright Kuntien Tiera Oy 6

7 Tiera ERP Käyttöönotettavissa Tiera ERP (Enterprise Resource Planning) -toiminnanohjausjärjestelmä parantaa kuntatoimijoiden toiminnallista ja taloudellista tehokkuutta integroimalla samaan järjestelmään eri toimintoja palvelevia osioita Osiot ovat yleensä erillisiä moduuleita, joita voidaan hankkia ja ottaa käyttöön vaiheittain, ja joilla kaikilla on yhteinen tietokanta Tietojen talletus samaan tietokantaan mahdollistaa eri toimintojen välillä reaaliaikaisen tiedonsiirron, jonka avulla vähennetään päällekkäistä työtä ja nopeutetaan asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa Tiera ERP -järjestelmä toteutetaan kussakin asiakasorganisaatiossa pohjautuen ns. esi-konfiguraatioon Tiera ERP -ratkaisu pitää sisällään seuraavat osiot, jotka valmistuvat vaiheittain: Tiera ERP Taloushallinto Tiera ERP Henkilöstöhallinto Tiera ERP Palkkahallinto Tiera ERP Matkahallinto Tiera ERP Hankinta ja varastonhallinta Tiera ERP Asiakkuudenhallinta Tiera ERP Projektinhallinta Tiera ERP Kiinteistöhallinto Parantunut pääomien hyödyntäminen, rahoituksen tehokkuus, saatavien kerääminen ja seuranta Alentuneet sisäisen maksuliikenteen ja muiden toimintojen kustannukset Yhtenäinen toimintamalli koko kuntakonsernille Prosessien läpinäkyvyys Tukiprosessien tehostuminen Paremmat HR-työkalut ja korkeampi tyytyväisyys Tehokas järjestelmätoteutus (aika, resurssit, rahoitus) Keskitetty järjestelmätoimittajien hallinta ja sopimukset Kattavammat mahdollisuudet järjestelmien jatkokehittämiseen Tieran toimiala- ja koko kuntakentän osaamisen hyödyntäminen Hinnoittelu perustuu käyttöönotettaviin palveluihin Hinnoittelumallia ollaan valmistemassa Hinnoittelu perustuu mm. kunnan kokoon ja palvelujen käyttäjämääriin Copyright Kuntien Tiera Oy 7

8 Kirjastojärjestelmä Käyttöönotettavissa Kirjastojärjestelmä on kirjastojen välttämätön perustyökalu, johon tallennettuun dataan ja sen käyttöön asiakkaan verkkopalvelut perustuvat Palvelu mahdollistaa uudentyyppisen alueellisen kirjastojen kehittämisen: aineistojen hankinta ja erilaistuminen Palvelun avulla voidaan luoda laajempia yhteistyöalueita, esim. maakunnallisia, jolloin kehittämistyössä on enemmän painoarvoa Esimerkkinä Lappi, jossa suunnitellaan yhteistyön laajentamista Etelä-Lapin kuntiin: koko Lapin yleisten kirjastojen aineisto on haettavissa yhdellä liittymällä Lainauksen hallinta Asiakkaiden hallinta Hankinta Luettelointi Erilaisia seurantavälineitä ja kytköksiä esim. kaupungin taloushallintoon (laskutus, määrärahat, kassa jne.) Tilastointi Viesti- ja ilmoitusmoduuli Ajanmukaiset verkkopalvelut Mahdollisuus jatkuvaan kehittämiseen Mahdollisuus laajempaan asiakkuuteen: erillistä kirjastokorttia ei tarvita jokaiseen kuntaan Tietojen vaihto ja käyttö laajemmin: kirjastoilla on valtava tietovaranto, joka on suljettuna kirjastojärjestelmään Palveluhinnat selkiintyvät suoritettavassa kilpailutuksessa Copyright Kuntien Tiera Oy 8

9 Käyttövaltuuksien hallinta Käyttöönotettavissa Käyttövaltuuksien hallinta -palvelun avulla kunnat voivat hallita käyttäjä- ja käyttövaltuustohallinnon prosesseja ja pienentää merkittävästi näihin käytettävää työmäärää organisaation eri osissa Palvelun avulla: voidaan jakaa ja monistaa käyttäjähallinnan pääprosesseja ja roolimalleja voidaan toteuttaa korkean käytettävyyden käyttäjähakemisto jaetuin kustannuksin mahdollistetaan kustannustehokkaasti myös pienille kunnille 24/7-palvelu käyttäjähallinnan keskeisille komponenteille yhteisestä valvontapisteestä saadaan kuntatoimialalle yhtenäinen käyttäjävaltuuksien jakelutapa, mikä tehostaa uusien sovellusten hankintaa ja liittämistä Palvelun voivat ottaa käyttöön kaikenkokoiset Tieran asiakaskunnat esso-kertakirjautumisen palvelut Identiteetinhallinnan palvelut Integraatiot keskeisiin kunnallishallinnossa käytössä oleviin sovelluksiin Identiteetinhallinnan päähakemiston käyttöönotto- ja kehittämispalvelut Organisaation nykyisten hakemistojen IAM-valmiuden analysointi ja toteuttaminen Palvelujen käyttöön liittyvä Tiera Tuki nimetyille käyttäjille esso- ja IdM-integraatioita toteutetaan asiakaskuntien kanssa yhdessä sovittavassa järjestyksessä Nopeutetaan käyttöoikeuksien myöntö- ja poistoprosesseja Tunnistetaan kenellä on oikeus käyttää tietojärjestelmää milloinkin Vähennetään tuen tarvetta täsmällisempien käyttöoikeuksien myötä Helpotetaan sovelluksiin kirjautumista Yhtenäistetään sovellusten liitoksia, kun keskeiset tietomallit on määritelty käyttäjähallinnassa Toteutetaan lain määräämät ja velvoittamat valvontavastuut tunnusten ja sovellusten käytöstä Voidaan luovuttaa hallitusti ja valvotusti oikeuksia sijaisille esim. viranhaltijan loman ajaksi Saadaan tarkkaa tietoa lisenssien tarpeesta ja käytöstä Arviot ovat alustavia. Hinnat selkiintyvät kilpailutuksessa Käyttöönottoprojektin kustannus alkaen Kustannukseen vaikuttaa mm. kunnan koko esso-järjestelmän kustannus n. 12 /käyttäjä/vuosi esso-liittymät /kpl + kehitysmaksu (jaettavissa liittymän tilaavien kesken) IdM-järjestelmän kustannus n. 10 /käyttäjä/vuosi IdM liittymät /kpl + kehitysmaksu (jaettavissa liittymän tilaavien kesken) Yhteinen käyttöympäristö n. 6 /käyttäjä/vuosi Kunnan hakemistojen analysointi ja täsmäytys 6 Copyright /käyttäjätunnus Kuntien Tiera ja -ryhmä. Oy 9

10 Tiera Mobiili kotihoito Käyttöönotettavissa Tiera Mobiili kotihoito on kotihoidon ammattilaisten päivittäiseen käyttöön tarkoitettu toiminnanohjausjärjestelmä Ratkaisu sisältää kenttätyöntekijöiden (lähihoitajien, sairaanhoitajien ym.) mukana kulkevan mobiililaitteen ohjelmistoineen sekä järjestelmään liittyvän tuki- ja ylläpitojärjestelmän Mobiili kotihoito integroituu rajapintojen kautta käytössä oleviin potilastieto- ja työajansuunnittelujärjestelmiin ja myöhemmin myös muihin tukipalveluihin (esim. sähköinen oven avaus ja kauppa- ja ateriapalvelut) Järjestelmä toteutetaan modulaarisena ja sitä voidaan helposti jatkokehittää sekä siihen voidaan lisätä ominaisuuksia kuntien tarpeiden mukaan Mobiilisovellus (PDA-laite tai puhelin) terveydenhuollon ammattilaisten päivittäiseen käyttöön Toimistosovellus, keskitetyn työnjaon ja toiminnan koordinoinnin väline sekä raportoinnin / tiedonsaannin väline Tuki ja ylläpitopalvelut Integraatiot kuntien muihin järjestelmiin Pääkäyttäjä- ja käyttäjäkoulutus Optiot (lisäkäyttöominaisuudet ja oikeudet, logistiikka, kauppakassi jne.) Sopimuksen aikainen asiantuntijatyö, tuki- ja ylläpitopalvelut Työnjohto pystyy parempaan resurssienhallintaan ja toiminnan suunnitteluun Ajankäytön tehostuminen antaa aikaa asiakastyöhön Reaaliaikaisten muutosten hallinta (esim. sairauspoissaolot) Reitin optimointi Omahoitajuuden varmistaminen Kiinteiden työasemien tarve vähenee Asiakasasioiden hoito nopeutuu Asiakkaiden tiedot reaaliajassa Asiakastyön turvallisuus ja laatu paranee Oikeusturva työntekijöille ja työnantajalle Asiakaslaskutus perustuu todelliseen palvelun määrään Palveluhinnat selkiintyvät suoritettavassa kilpailutuksessa Copyright Kuntien Tiera Oy 10

11 Opintohallinto Käyttöönotettavissa Opintohallinto tarjoaa kuntien käyttöön järjestelmän, joka sisältää monipuolisia opintohallinnon palveluita ja tukee elinikäistä oppimista Järjestelmä soveltuu kaikille koulutusasteille ja tarjoaa tuen koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen johtamiseen Oppimisympäristöt ja opintohallinto ovat yhdistettynä samaan järjestelmään Opiskelijatiedot Opintosuunnitelmat Lukujärjestykset Resurssien varaukset (mm. opettajien työaikasuunnitelmat ja tilavaraukset) Tutkinto- ja kurssiarviointi Kodin ja koulun tai yhteisön vuorovaikutus Opetustoimen sähköinen asiakirjahallinta Ohjaus- ja johtamisjärjestelmä Resurssien (mm. opettajat, tilat) käytön tehokkuuden parantuminen Tuki koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen johtamiseen Tehokas taloudensuunnittelu ja - seurantakyky Esim. toisella koulutusasteella on laskettu, että huonon suunnittelun takia 30 % tiloista on tyhjäkäytöllä Palveluhinnat selkiintyvät suoritettavassa kilpailutuksessa Copyright Kuntien Tiera Oy 11

12 Tiera Oppimisympäristö Käyttöönotettavissa Oppimisympäristö on päätelaiteteknologiasta riippumaton sähköinen portaali oppilaille ja opetushenkilöstölle Ratkaisu mahdollistaa integraatiot mm. sähköisiin oppimateriaaleihin ja muihin oppimisympäristöihin Ratkaisu edistää paikallista sisällöntuotantoa Palvelussa luodaan hallintamalli miten oppimisympäristöratkaisuun tuodaan mukaan uusia oppimisen apuvälineitä Opetushenkilöstön tuotteistettu tieto- ja viestintätekniikan (TVT) osaamisen kehittäminen tuotteistamisessa ja täydennyskoulutuksessa käytetään apuna kumppanuuksia Oppimisympäristöratkaisu Opetushenkilöstön TVT-osaamisen kehittämisen ohjelma Päätelaitteet tietokone mobiililaitteet interaktiivinen dataprojektori dokumenttikamera älykäs valkotaulu jne. Opintohallinto (vaihe 2) Oppimisympäristöjen tehokas hyödyntäminen oppimisen tukena ja sen luontevana osana Oppimisympäristön ja opintohallinnon yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi Ensimmäisen vaiheen (oppimisympäristöratkaisun määrittely ja kilpailutus) kustannus noin 0,75 / asukas Palveluhinnat selkiintyvät suoritettavassa kilpailutuksessa Copyright Kuntien Tiera Oy 12

13 Tiera Sähköinen arkistointi Palvelu ostettavissa Tieran Sähköinen arkistointi (SARKK) on arkistopalvelu kunnan pitkäaikaisille ja pysyvästi säilytettäville asiakirjoille Palvelu tarjoaa ratkaisun kuntien asiakirja-aineiston elinkaaren hallintaan ja tiedonkäsittelyprosessien yhtenäistämiseen Lisäpalveluna asianhallinnan järjestelmien adapterit (Innofactor, Triplan) Jatkossa adapterit muista kunnan asiakasjärjestelmistä (teknisen toimen, opetus- ja sivistystoimen sekä talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät) Aineiston tallentaminen EasySARKK-käyttöliittymän kautta tai asiahallinnanjärjestelmistä Aineiston monipuoliset haku- ja noutotoiminnot Raportointi Määräaikaisen aineiston hävittämismenettely Erilliset hallinta- (mm. migraatio) ja hyväksymistoiminnot Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) ylläpitotoiminnot MalliTOS (tiedonohjaussuunnitelma) kunnan oman tiedonohjaussuunnitelman pohjaksi CitizenSARK- käyttöliittymä kansalaisille kunnan julkisiksi asettamiin asiakirjoihin Kuntien asiakirja-aineiston elinkaaren hallinta Kunnan tiedonkäsittelyprosessien yhtenäistäminen Toiminnan tehostuminen (mm. arkiston seulonta, asiakirjojen haku) Kustannuksien väheneminen Tiedonohjaussuunnitelma on pohja kuntien kokonaisarkkitehtuurikuvaukselle. Siinä kuvataan kunnan toiminta- ja tietoarkkitehtuuri sekä tietojärjestelmät, joissa tietoa käsitellään Palvelun jatkokehittäminen ä Käyttöönottoprojektin kertamaksu on noin Palvelun jatkuva maksu sisältää: EasySARKK-käyttöliittymän kautta tehtävät toiminnot asiakirjojen arkistointi koulutuspäivä (1 kpl) tukitoiminnot Lisäpalveluna asianhallinnan adapterit tai muut tulevat adapterit Tarkemmat yksityiskohdat palvelumaksuista ao. liitteessä Erikseen ostettavana lisäpalveluna tiedonohjaussuunnitelma, jonka hinnoittelu tehdään Tieran henkilötyön mukaan. Arviohinta tälle työlle on Copyright Kuntien Tiera Oy 13

14 Tiera Sähköinen asiointi Käyttöönotettavissa Tieran Sähköinen asiointi tarjoaa kunnan asiakaspalveluun nykyaikaiset välineet, joiden avulla kunta voi tarjota asukkailleen kustannustehokkaita sähköisiä palveluita, tehostaa toimintaa ja parantaa asiakaspalvelua Palvelun rakentamisessa hyödynnetään tähän mennessä tehtyä työtä ja olemassa olevia kokonaisratkaisuja Teknisen ratkaisun ensimmäiseksi kulmakiveksi on valittu Kuntalaistili (palvelutarjotin), jota laajennetaan syksyllä 2012 kattamaan myös lomakepohjaisten asiointipalveluiden sähköistäminen Vuonna 2013 ratkaisu laajennetaan mm. kattamaan suojattu kommunikaatio, kommunikointimahdollisuus usean eri toimijan välillä, joiden pohjalta uusia palveluita voidaan toteuttaa joustavasti Kumppanuutta, RYPK jne.). Sähköisten asiointiprosessien toteutusalusta Kuntalaisen käyttöliittymä sähköiseen asiointiin Olemassa olevat sähköiset palvelut koottuna yhteen näkymään Viranhaltijan käyttöliittymä (sähköinen työjono) Lomakepohjaisten asiointipalveluiden sähköistäminen (esim. toimeentulotukihakemus) Teknisen alustan kehitys, ylläpito ja tuki sekä Tiera Tuki Ajan- ja tilanvarauspalvelu tarpeen mukaan Maksamistoiminnallisuus Integraatiorajapinta taustajärjestelmiin Sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto Uusien palvelujen kehitys, käyttöönotto ja ylläpito sekä niihin liittyvä sopimushallinta Kunnalla ei tarvetta kasvattaa omaa, tekniseen kokonaisuuteen ja arkkitehtuuriin liittyvää osaamista Ei tarvetta kilpailuttaa palvelua Kehityksen ja ylläpidon kustannukset jakautuvat hankkeessa mukana olevien kuntien kesken ja näkyvät suoraan palvelun hinnassa Uusia toiminnallisuuksia kehitetään koko ajan Palvelulle on olemassa Tieran tarjoama kehitys, ylläpito ja tuki Palvelun käyttöönottomaksu kunnan asukasluvun mukaisesti: Käyttöönottoprojektin kustannus riippuu toteutettavista palveluista Jatkuva palvelumaksu riippuu palveluista ja kunnan väkilukuun suhteutetusta järjestelmän infrastruktuurin ylläpitomaksusta Teknisen alustan palvelumaksu riippuu kokonaisasiakasmäärästä. Arvio vuodelle 2013 on /kunta Palveluun liittyvän Tiera Tuen maksu tarkentuu myöhemmin, budjetointiarvio on ~ /kk Copyright Kuntien Tiera Oy 14

15 Tiera Tiedolla johtamisen palvelu Neuvonta- ja ohjauspalvelut Yhteistyöverkostojen luonti ko. aihealueelle Hyvien käytäntöjen ja tiedon jakaminen Asiakaskohtaiset tiedolla johtamisen tiekartat Tiedon laadun kehittämisen prosessit Tiedon hyödyntäminen ja soveltaminen käytännössä Johtamisjärjestelmien ja -prosessien kehittäminen Raportointi Tiedon louhinta Suorituskyvyn mittaaminen Analytiikka Tietovarastot Tiedon laadun tarkistus Integraatiokyvykkyydet Master data -lähteet ja operatiivisen tiedon lähteet Projekti- ja hankepalvelut Projektien läpivienti, hallinta ja kokonaisvastuu Projektien toteutus vakioiduilla käytännöillä ja menetelmillä Toimittajien (projekti, infra, ohjelmisto) ohjaus ja koordinointi Tulosten jalkautus asiakasorganisaatioon Jatkuvat palvelut (ylläpito, pienkehitys) Tiedon avulla tuetaan kuntien johtamisprosesseja, toimintamallien kehittämistä ja muutosta toiminnassa Kuntien tietovarantojen hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa, ennustamisessa, päätöksenteossa ja seurannassa Kokonaisuuksien tarkastelu yhden toimintasektorin tai tietojärjestelmän sijasta Tehokkaampi tietovarantojen käyttö parantaa kuntien toiminnan laatua, tuottavuutta ja kustannustehokkuutta Infrastruktuuri- ja sovelluspalvelut Kattava tietovarastoratkaisu sisältäen datan käsittelyn, integroinnin ja jalostuksen käyttökelpoiseksi tiedoksi Raportointi-, mittarointi- ja analytiikkaportaali tiedon esittämiseen ja jakeluun Käyttäjäoikeushallinnan integrointi asiakkaan omiin järjestelmiin Tekninen infrastruktuuri kokonaisuudessaan Esiselvitys Käyttöönottoprojektin kustannus noin integraatiot toteutuman mukaan Kuukausittainen ylläpito Lisäksi vuotuinen toiminnan kehittäminen erillisen sopimuksen mukaan Copyright Kuntien Tiera Oy 15

16 Tiera Tiedonhallinta Käyttöönotettavissa Tiera Tiedonhallinta muodostaa yhtenäisen ja kattavan ratkaisun organisaation tiedonhallintaan Palvelussa otetaan haltuun sekä päätöksenteon prosessien että operatiivisen työskentelyn tietovirrat ja niissä syntyvä tietoaineisto Ratkaisu tarjoaa välineet tiedon täysimittaiselle hyödyntämiselle ja toiminnan tehostumiselle Valmiit ratkaisut kokonaisarkkitehtuuriin, jonka keskeisiä osia ovat organisaation informaation elinkaarenhallinta ja informaatioarkkitehtuurin hallinta Palvelun rakenne on keskitetty kokonaispalvelu, joka voidaan kuitenkin hankkia vaiheittain ja asiakkaan olemassa olevia ratkaisuja yhteen sovittaen (standardien rajapintojen avulla) Asian- ja dokumentinhallinta Sähköisen päätöksenteon työkalut Tiedonohjausjärjestelmä (sis. prosessiohjaus) Yhteinen dokumenttivarasto Liityntä Sähköiseen arkistoon (SARKK) Palvelu tarjoaa järjestelmän kehityksen, ylläpidon ja tukipalvelun Tiedonhallinnan prosessien ja käytäntöjen yhtenäistyminen ja tehostuminen Tiedon parempi käytettävyys Käyttöasteen kasvaminen Mahdollisuus Sähke2-normin mukaiseen aineiston tuottamiseen (edellytys aineiston sähköiseen arkistointiin) Tiedon käsittelyyn liittyvien työvaiheiden ja käytettävän ajan väheneminen Tarve oman palveluympäristön ylläpidosta poistuu Asiakaskohtaisia järjestelmän kehittämiskuluja ei enää synny Jaettavat kehittämisen ja ylläpidon kustannukset Yhteisen kehittämisen kustannus: Asukaskohtainen kehittämistariffi 2,1 /asukas 6 edelläkävijää ~ as. Myöhemmin käyttöönottavien asukaskohtainen käyttöönottomaksu sis. kehityksen: 0,42 /asukas Asiakaskohtaisen käyttöönottoprojektin kustannus tarkentuu projektin edetessä ja määräytyy käyttöönotettavien palveluiden ja sisällön mukaan Palvelumaksut tarkentuvat kehitysprojektin aikana Palveluun liittyvän Tiera Tuen budjetointi-arvio on /kk 16

17 Tiera Toimisto Palvelu ostettavissa Tiera Toimisto on palvelukokonaisuus, joka laajenee erilaisilla sovelluksilla sekä palveluilla kuntatoimijan tarpeiden mukaan Kokonaisuus mahdollistaa tehokkaan tiedonjakamisen ja virtuaalisen kanssakäymisen organisaation sisällä ja sidosryhmien kanssa Palvelu tarjoaa organisaatioiden käyttöön laajat viestintä- ja ryhmätyöratkaisut Palvelu tuotetaan pilvipalveluna (Elisa ja Microsoft) ja asiakastarpeen mukaisesti joko julkisen tai yksityisen pilven kautta Palveluiden hallinta tapahtuu keskitetyn hallintaliittymän kautta tai ne voidaan integroida suoraan olemassa olevan käyttäjähallinnan piiriin Tiera Toimisto soveltuu kaikenkokoisten kuntien käyttöön Tiera Toimiston valmiit osat: sähköposti ja kalenteri läsnäolotieto ja pikaviestintä virtuaalineuvottelut (Lync Online) videoneuvottelut (Videra) Vuoden 2012 aikana käyttöönotettavat palvelut: intranet- ja ekstranet-ratkaisut ryhmätyötilat omasivu projektinhallinta turvaposti Käyttöönotto- migraatio- ja integraatiopalvelut Kunta saa käyttöön luotettavat ja tietoturvalliset viestintä- ja kommunikointiratkaisut Korkea käytettävyys: takuu (jopa 99,9%) jatkuvan varmuuskopioinnin, hajautettujen datakeskusten, virustorjunnan ja roskapostinsuodatuksen kautta Sähköpostin ja kalenterin käyttömahdollisuus työasemaohjelmistolla ja/tai selaimella sekä mobiililaitteilla Julkisesta pilvestä hankitussa ratkaisussa erittäin suuri sähköpostilaatikon koko Palvelu on kustannustehokas ja käytettävissä ovat aina viimeisimmät ohjelmistoversiot Palvelu sisältää erilaisia hinnoitteluvaihtoehtoja riippuen tilattavan palvelun sisällöstä ja käyttäjäorganisaation lisensointimallista Jos organisaatiolla ei ennestään ole Microsoftin lisenssien vakiointisopimusta, kattavan viestintä- ja ryhmätyöpaketin (E1) hinta julkisesta pilvestä on n. 7,25 /käyttäjä/kk pelkkä verkkoselainpohjainen sähköposti ja kalenteri n. 1,93 /käyttäjä/kk Jos kunnalla on vakiointisopimus, budjetoitava hinta E1:lle on n. 7,94 /käyttäjä/kk Videoneuvottelupalvelun hinnat: ryhmälaiteratkaisu 217 /kk integroitu Desktop 160 /kk 17

18 Tiera Verkkosivusto Käyttöönotettavissa Tiera Verkkosivusto -palvelu sisältää teknisen alustan ja yhtenäiset työkalut kuntien / kaupunkien internet-sivustojen toteuttamiseen ja ylläpitoon Tiera tarjoaa palvelulle kehittämisen ja teknisen tuen Palvelu koostuu useista tuotteista Tekninen alusta, kehitys, ylläpito ja tuki Määritellyt sivupohjat, teemat ja graafinen ilme Toiminnallisuudet informaation hallintaan ja julkaisuun Väylä tunnistautumista vaativiin sähköisen asioinnin palveluihin Valittavissa olevat palvelut/tuotteet: tekninen alusta ja ratkaisutyökalu verkkosivuston kuntaratkaisu asiakas-/toimialalakohtaisen graafisen ilmeen suunnittelu ja toteutus integroinnit intraan /extraan (Tiera Toimisto) tai operoivaan järjestelmään (avoin/ei avoin rajapinta) tietojen siirto uudelle sivustolle tietoturva-auditointi ja kehityssuunnitelman teko Kuntalaisten helppo käyttää, kun kunnissa samankaltaiset sivustorakenteet Selkeä ohjeistus kunnan tarjoamiin palveluihin nopeuttaa kuntalaisen asiointia Tyytyväisempi kuntalainen Parantunut kunnan imago Palvelukustannusten pieneneminen Ei tarvetta kasvattaa omaa tekniseen kokonaisuuteen ja arkkitehtuuriin liittyvää osaamista Ei tarvetta kilpailuttaa palvelua Jaettavat kehityksen ja ylläpidon kustannukset, jotka näkyvät suoraan palvelun hinnassa Tieran tarjoama kehitys, ylläpito ja tuki Palvelun kertaluonteinen käyttöönottomaksu 0,50 / asukas Käyttöönottoprojektin kustannus määräytyy käyttöönotettavien palveluiden/tuotteiden mukaisesti: budjetointiarvio on (kertaluonteinen) Teknisen alustan palvelumaksu / kk Palveluun liittyvän Tiera Tuen budjetointiarvio: / kk Copyright Kuntien Tiera Oy 18

19 Infra- ja tukipalvelut

20 Kapasiteettipalvelu Käyttöönotettavissa Kapasiteettipalvelun avulla kunta voi hankkia käyttöönsä sovellusten käyttöpalveluita sekä fyysistä tai virtuaalista palvelintilaa tietoturvallisesta viestintäviraston ja muut viranomaisvaatimukset täyttävästä konesalista Palvelu soveltuu kunnille, jotka haluavat saada palvelinkapasiteettia käyttöönsä joustavasti ja ilman omia investointeja Palvelinkapasiteetti fyysisiltä palvelimilta Palvelinkapasiteetti virtualisoiduista palvelinympäristöistä Tallennuskapasiteetti levyjärjestelmästä Tiedostojen ja tietokantojen varmistuspalvelut Palvelinten operointi ja käyttöjärjestelmän sekä varusohjelmistojen ylläpito Sovellusten käyttöpalvelut dedikoiduilla tai jaetuilla laitteistoilla, käyttöpalvelun perustaminen ja ylläpito Tiera Tuki nimetyille käyttäjille Kunnan ei tarvitse investoida ja sitoa pääomaa omiin konesalitiloihin ja palvelinlaitteisiin Palvelinkapasiteettia voi hankkia käyttöönsä aina vain tarvittavan määrän Palvelinkapasiteetin lisääminen tai vähentäminen on yksinkertaista ja nopeaa Käytettävät konesalitilat täyttävät korkeat tietoturvavaatimukset Laitteistot ovat jatkuvan valvonnan piirissä. Hinnoittelu perustuu käyttöönotettaviin palveluihin Hinnoiteltuja osakokonaisuuksia ovat mm: dedikoitu fyysinen palvelin hinnoiteltuna prosessoritehon ja muistimäärän mukaan jaettu fyysinen palvelin hinnoiteltuna prosessoritehon ja muistimäärän mukaan virtuaalipalvelin hinnoiteltuna prosessoritehon ja muistimäärän mukaan tallennuskapasiteetti Hinnat selkiintyvät suoritettavan kilpailutuksen jälkeen. Copyright Kuntien Tiera Oy 20

21 Tietoliikenne Käyttöönotettavissa Tietoliikenne-palvelu sisältää liittymän Tieran Kuntaverkkoon, jonka kautta kunta saa käyttöönsä Tieran ja eri sovellustoimittajien sekä valtionhallinnon organisaatioiden tarjoamia palveluita Kunta voi hankkia myös ulkoisen internet-liittymänsä ja siihen liittyvät tietoturvapalvelut osana Tieran Tietoliikenne-palvelua Kuntaverkko toteutetaan siten, että kuntien on mahdollista liittää se osaksi kilpailuttamiaan kunta- tai seutuverkkoja Palvelun avulla asiakaskunnat voivat myös toteuttaa yhteisiä alueverkkoja Palvelu on tarkoitettu kaikenkokoisille kunnille ja se sovitettavissa yhteen kunnan itse tuottamien tai hankkimien tietoliikennepalvelujen kanssa Yhteys Tieran Kuntaverkkoon Yhteydet Tieran tarjoamiin palveluihin ja valtionhallinnon toimijoihin Yhteydet sovituille palveluntoimittajille Yhteydet toisiin kuntiin Internet-liittymä ja siihen liittyvät palomuuripalvelut Roskapostin ja haittaohjelmien suodatuspalvelut Palveluun voidaan liittää myös kunnan lähiverkkojen toteutuksen vaatimat tietoliikenteen suunnitteluja kilpailutuspalvelut Kustannustehokkaat tietoliikenneyhteydet luotettavan ja tietoturvallisen liittymän kautta Yhteyksien kapasiteettia voidaan muuttaa joustavasti tarpeen mukaan Mahdollisuus muodostaa Kuntaverkon kautta yhteydet naapurikuntiin seutuverkon toteuttamiseksi Tarvittavat tietoturvapalvelut kohtuullisin kustannuksin Tietoliikenneyhteydessä 24/7/365 - valvonta sekä luotettava ja ajantasainen raportointi Nopeat ja helpot yhteydet palveluntarjoajiin Kunnan ulkoisten yhteyksien ylläpitovastuu on mahdollista siirtää Tieralle Arviot ovat alustavia Palveluliittymän käyttöönottomaksu /kunta Palvelun ylläpitomaksu n. 0,5 /työntekijä/kk Dataliittymä Kuntaverkkoon /kunta/kk Liittymät palvelutarjoajiin /palveluntarjoaja/kk Internet-liittymä /kk Palomuuripalvelu /kk Roskapostin ja haittaohjelmien suodatuspalvelut /kunta/kk Kustannukset riippuvat kunnan koosta ja liittymien kapasiteetista Konsultoinnin hinta tehtävän luonteesta ja toteutustavasta riippuen 780 Copyright Kuntien /pv Tiera Oy 21

22 Tiera Tuki Käyttöönotettavissa Tiera Tuki sisältää Service Desk (käyttötuki)- ja lähitukipalvelut Kunta voi hankkia Tieran kautta molemmat palvelut tai pelkästään toisen palvelukokonaisuuden Tukipalvelun avulla asiakaskunnat saavat tukipalvelut myös Tieran tuottamille muille palveluille Palvelu on tarkoitettu erityisesti sellaisille kunnille, jotka haluavat lisätä tukipalvelujen toimintavarmuutta ja hoitaa tukipalvelutoiminnot yleisesti hyväksyttyjen toimintamallien ja -menetelmien mukaisella tavalla Palvelujen sisältöä kehitetään asiakkaiden palautteen ja tarpeiden mukaisesti Kunnan henkilökunnan koulutusta voidaan suunnata tukipalvelujen raportoinnissa havaittujen osaamispuutteiden perusteella Service Desk -palvelut Lähitukipalvelut Service Desk -palvelu on tarvittaessa saatavissa 24/7-periaatteella Lähitukipalvelujen saatavuusajat sovitaan kuntien kanssa tehtävissä sopimuksissa Service Desk -palvelu mukautuu joustavasti kuntien käyttämiin muihin tukipalveluihin Tieran valmiiksi kilpailuttamat laajemmat sopimukset, joissa huomioitu kuntien tarpeet Tuen jatkuva saatavuus ja laatu, kunnan ei tarvitse sitoa omaa henkilökuntaa jatkuvaa läsnäoloa vaativaan työhön Palvelut toteutetaan ITIL-mallin mukaisesti ja ne ovat sovitettavissa muihin tuottajien palveluihin Selkeät, kunnan tuottamien palvelujen tarpeiden mukaiset vaste- ja palveluajat Mahdollisuus seurata toimeksiantojen edistymistä ja saada tarkat raportit toiminnasta Service Desk -palvelut /työasema/kk vakioidussa ympäristössä Lähitukipalvelut /työasema/kk vakioidussa ympäristössä Käyttöönottoprojekti (organisaation liittäminen Tiera Tukeen) alkaen /organisaatio Palveluhinnat selkiintyvät suoritettavassa kilpailutuksessa Copyright Kuntien Tiera Oy 22

23 Tiera Työasema Käyttöönotettavissa Tiera Työasema -palvelu pienentää asiakaskuntien työasemien ylläpidon yksikkökohtaisia kustannuksia Palvelussa hyödynnetään työasemien hallinnan kehittyneimpiä ja kustannustehokkaimpia välineitä ja Tieran mittakaavaetua Tiera Työasema voi olla osa ratkaisua, jossa kunta hankkii perustietotekniikkapalvelunsa Tieralta Kiinteällä kuukausihinnalla kunta voi hankkia myös pelkän työaseman ja vastata itse ylläpidosta ja lähituesta Ratkaisun perustana on Kuntahankintojen toteuttama työasemakilpailutus ja Tieran kilpailuttama rahoitus 3StepIT:n kautta Palvelu toteutetaan vaiheittain: 1) Rautapohjaiset työasemaratkaisut ja 2.) Mobiililaitteet ja virtualisoidut työasemat Työasemaratkaisuja tarjotaan eri tarkoituksiin, mm. sosiaali- ja terveystoimeen, hallintoon sekä opetukseen voi vaihdella kunta- ja asiakkaan tarpeen mukaan Palvelu sisältää aina: pitkän elinkaaren pöytä- tai kannettavan työaseman Asset Management -sovelluksen laitteiston poistopalvelut vuokra-ajan jälkeen Lisäpalvelut: työaseman esiasennus ja työpöydälle asennus työaseman hallinta- ja ylläpitopalvelut tietoturvapalvelut ohjelmistojen paketointi- ja jakelupalvelut Työasema-palveluun voidaan liittää myös muita Tieran palveluita Työasemien asennus- ja ylläpitopalvelujen hoito kustannustehokkaasti Kunnat voivat siirtää tietohallinnon ja perustietotekniikan hoidon eniten resursseja vaativan osuuden Tieran vastuulle Kunnat voivat saada työntekijöidensä käyttöön nykyaikaiset ja luotettavat sekä tietoturvalliset työasemat ja niiden käyttöä tukevat asennus-, ylläpito- ja verkkopalvelut Käytetyistä laitteista on mahdollista päästä eroon tietoturvallisesti ja ympäristöystävällisesti Hinta riippuu valittavasta työasemamallista ja sopimuskauden pituudesta. 3 vuoden sopimuskaudella: perustyöasema ja näyttö n. 14,50 /kk kannettava työasema n. 23 /kk Esiasennus 12 /työasema Pöydälle asennus 50 / tunti + matkakustannukset Hallinta- ja ylläpitopalvelut n /työasema/kk Vastuu vakioidun ympäristön vaatimista työasemalisenssistä on asiakkaalla Palveluhinnat selkiintyvät suoritettavassa kilpailutuksessa Copyright Kuntien Tiera Oy 23

24 Tietohallinnon johtamisen palvelut

25 Tiera ICT-hankinnat ja sopimusten hallinta Palvelu ostettavissa Tiera ICT-hankinnat ja sopimusten hallinta on ICT-asiantuntijapalvelu, jolla tuetaan kuntatoimijoiden ICT-palveluiden hankintaa Palvelu keskittyy erityisesti kilpailutusten ja hankintasopimusten määrittelyn tukemiseen Työssä hyödynnetään vakioituja toimintamalleja ja käytäntöjä ICT-erityisosaamista vaativien hankintojen suorittaminen ICT-tuote- ja kumppanikartoitukset ICT-tarjouspyynnön katselmointi ICT-tarjouksien vertailu ja pisteytys Tarjouspyynnön laatiminen Tarjousprosessin fasilitointi / suorittaminen Sopimusneuvonta, -hallinta sekä sopimusehtojen määrittely Sopimusneuvottelut kunnan puolesta asiakaskuntien volyymeita hyödyntäen Kunta saa käyttöönsä alan parhaan asiantuntijaverkoston liittyen kyseisen toimialan tarjolla oleviin ICT-ratkaisuihin, vertailuperusteisiin ja kokemuksiin aiemmista vastaavista hankintaprojekteista Kunta pystyy tekemään hankintapäätöksen oikein perustein Kunta saa lisäresursseja hankintaprosessin tukemiseen ja kehittämiseen Kunnan sopimusehdoissa voidaan huomioida kuntakentän volyymit Hankintakonsultoinnin ja sopimustenhallinnan kustannukset ovat /pv tai 780 /pv riippuen tehtävän luonteesta ja käytettävistä resursseista Jokaisesta toimeksiannosta annetaan erillinen tarjous. Copyright Kuntien Tiera Oy 25

26 Tiera ICT-nykytila-analyysi Palvelu ostettavissa ICT-nykytila-analyysi on modulaarinen palvelupaketti, joka tarjoaa kuntatoimijoille edellytykset merkittävään tuottavuuden kasvattamiseen ICT:n avulla Palvelupaketin sisältämät kokonaisuudet ovat helposti toteutettavissa ja ne antavat hyvän yleiskuvan organisaation ICT-toiminnan kypsyydestä, keskeisistä kehittämiskohteista sekä Tiera-osaamisverkoston optimaalisesta hyödyntämisestä Nykytilatiedon keräys tapahtuu kaupungin toimesta Tieran asiantuntijaohjausta hyödyntäen Tiera suorittaa analyysit ja raportoi keskeiset tulokset Nykytila-analyysin pohjalta voidaan käynnistää laajemmat tietoturva- tai kokonaisarkkitehtuuripalvelujen käyttöönottohankkeet Palvelussa käydään läpi ja analysoidaan ICT:n käytön keskeiset osa-alueet: ICT-sopimukset tietojärjestelmät ICT-kustannukset ICT-palvelutuotanto tietoturva ICT-hankkeet tietohallinnon toimintamalli Työssä hyödynnetään vakioituja toimintamalleja ja käytäntöjä Työ voi kattaa kaikki keskeiset osaalueet tai siinä voidaan keskittyä johonkin tai joihinkin osa-alueisiin ICT nykytila-analyysi muodostaa pohjan kunnan tietotekniikan käytön kehittämiselle Kunta saa käsityksen ICT:n eri osaalueiden nykytilasta ja arvion kehittämiskohteista Analyysissä saatua tietoa voidaan käyttää hyödyksi mm. ICT-sopimusten hallinnassa ja ICT:n eri osa-alueiden järjestelyssä sekä tietoturvan ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä Konsultoinnin kesto ja kustannukset riippuvat kunnan koosta Analyysin vaatima työmäärä on kunnan koosta ja lähtöaineiston tasosta riippuen htp Analyysin kustannukset ovat /pv tai 780 /pv riippuen tehtävän luonteesta ja käytettävistä resursseista Edellytyksenä on, että kunta sitoutuu työhön tarvittavilla resursseilla. Jokaisesta toimeksiannosta annetaan erillinen tarjous. Copyright Kuntien Tiera Oy 26

27 Tiera Kokonaisarkkitehtuuripalvelu Palvelu ostettavissa Tiera Kokonaisarkkitehtuuri -palvelun avulla turvataan kuntatoimijan ICT-ympäristön ja sitä hyödyntävien toimintojen systemaattinen ja tehokas kehittäminen Palvelu tukee päätöksentekoa kuntaorganisaation eri tasoilla Palvelun avulla varmistetaan kuntatoimijan kokonaisarkkitehtuurin yhteensopivuus tietohallintolainsäädännön kanssa Kuntatoimijoiden tavoitteiden ja nykytilanteen mukainen arkkitehtuurityön suunnittelu ja toteutus sisältyvät palveluun Palvelun avulla tuotetaan JHS-suosituksiin pohjautuvat kokonaisarkkitehtuurikuvaukset ja hallintamallit Palvelu on tarkoitettu sellaisille asiakaskunnille, joilla ei ole käytettävissään omaa henkilökuntaa arkkitehtuurisuunnitteluun Palvelua voivat hyödyntää myös suuret kunnat, jotka haluavat varmistua oman arkkitehtuurinsa yhteensopivuudesta kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin kanssa Arkkitehtuurityön suunnittelu Arkkitehtuurikuvaukset (nykytila, tavoitetila) Arkkitehtuurin hallintamallin ja toimintamallin nykytilan arviointi sekä tavoitetilan määrittely Arkkitehtuurityön tietohallintolainsäädännön vaatimuksiin ja asetettuihin tavoitteisiin perustuva kehityssuunnitelma Arkkitehtuurin toteutuksen tiekartta Kokonaisarkkitehtuuri tukee toiminnan kehittämistä Palvelu tukee sovellussalkun rationalisointia sekä portfoliohallintaa ja parantaa kustannustehokkuutta Tuki muutoksenhallintaan ja muutosjohtamiseen sekä prosessien kehittämiseen Standardointi parantaa mahdollisuuksia yhteisten tietovarantojen ja liityntärajapintojen hyväksikäyttöön Palvelu hinnoitellaan tarjouksen pohjalta Hinnoittelu perustuu määriteltyihin tehtäviin ja niiden laajuuteen, jotka vaikuttavat resurssitarpeeseen ja kokonaishintaan Kokonaisarkkitehtuurin laadinnan ja käyttöönoton konsulttipäivien tarve pienissä ja keskisuurissa kunnissa on n kpl Konsultoinnin hinta on tehtävän luonteesta ja toteutustavasta riippuen /pv. Jokaisesta toimeksiannosta annetaan erillinen tarjous Copyright Kuntien Tiera Oy 27

28 Tiera Projektipalvelu Palvelu ostettavissa Tiera Projektipalvelu tukee kuntatoimijaa ICT-muutos- ja kehitysprojektien läpiviennissä Palvelu kattaa projektisalkun hallintaan liittyvät projektien tuki- ja seurantapalvelut, projektihallinnan palvelut (projektin johtaminen) ja projektien toteutustyöt Palveluun sisältyy myös erilaisten tietohallinnon ja tietotekniikan kehittämisprojektien hoito Kohdealuealuekohtaista erityisosaamista vaativien projektin hoidosta sovitaan tapauskohtaisesti Palvelun kautta kunnan on mahdollista saada resursseja ICT-projektien projektipäällikkö- tai projektisuunnittelijan tehtävien hoitoon Projektipalvelua sovelletaan kunkin kunnan tilanteeseen ja tarpeeseen. Tarpeesta riippuen palvelu voi sisältää esimerkiksi seuraavia osaalueita: Kunnan keskitetty hankesalkku ja sen hallinta PMO-projektien tukipalvelut Projektien hallinta Projektien määrittelytehtävät Projektisalkun hallintamallin jalkautus ja ylläpito Projektipäälliköiden ja muiden asiantuntijoiden resursointi Kunta saa käyttöönsä alan parhaan asiantuntijaverkoston, jolla on kokemusta laajojen ICTprojektikokonaisuuksien ja hankintojen menestyksekkäästä läpiviennistä ICT-projekteissa hyödynnetään kuntakentällä parhaiksi havaittuja projektihallinnan työvälineitä, menetelmiä ja käytäntöjä Kunnan ICT-projektien kokonaishallinta paranee Projektien johtamisen palvelut luovat joustavuutta kunnan projektien resursointiin. Tieran vastatessa projektikokonaisuuden läpiviennistä kunnan omat resurssit voivat keskittyä ydintehtäviinsä ja tukea ICT-projektia vain tarvittavilta osin Hinnoittelu perustuu tehtävien laajuuteen ja sen pohjalta arvioituun resurssitarpeeseen Konsultoinnin kustannukset ovat /pv tai 780 /pv riippuen tehtävän luonteesta ja käytettävistä resursseista Jokaisesta toimeksiannosta annetaan erillinen tarjous Copyright Kuntien Tiera Oy 28

AKVA- seminaari 26.9. Kuntien Tiera Oy. Kuntien Tiera Tiera tänään Tiera Toimisto palvelu esittely. Petteri Aaltonen Infratuotejohtaja

AKVA- seminaari 26.9. Kuntien Tiera Oy. Kuntien Tiera Tiera tänään Tiera Toimisto palvelu esittely. Petteri Aaltonen Infratuotejohtaja AKVA- seminaari 26.9 Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Tiera tänään Tiera Toimisto palvelu esittely Petteri Aaltonen Infratuotejohtaja Copyright Kuntien Tiera Oy Tiera on vuonna 2010 perustettu yli 200:n

Lisätiedot

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija

Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0. Kuntamarkkinat Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Kuntamarkkinat 14.9.2016 Tuula Seppo, erityisasiantuntija Kuntasektorin asianhallinnan viitearkkitehtuuri 1.0 Hallinnon toimintatapojen digitalisointi

Lisätiedot

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana

Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Sähköinen asianhallinta Onko tietojen hallinta mukana Asiakirjahallinnasta tietojen hallintaan, seminaari 4.10.2012/ Katariina Ryhänen, Kuntien Tiera Oy Sisältö: 1. Kuntien Tiera Oy:n yleisesittely 2.

Lisätiedot

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0

Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana. Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tieran kuntayhteiset ratkaisut ja yhteistyö muutoksen mahdollistajana Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Tiera lyhyesti Tiera on kuntatoimijoiden omistama osakeyhtiö, joka järjestää palveluita omistajilleen

Lisätiedot

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen

Kuntien ICT-muutostukiohjelma. Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Kuntien ICT-muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutostuen ICT-tukiohjelman uudelleen asettaminen Ossi Korhonen 11.12.2014 ICT-muutostukiprojekteissa nyt mukana yhteensä 135 kuntaa ICT-muutostuki

Lisätiedot

Tieran palvelut. Toimialakohtaiset kehitysaihiot 18.6.2013. Copyright Kuntien Tiera Oy

Tieran palvelut. Toimialakohtaiset kehitysaihiot 18.6.2013. Copyright Kuntien Tiera Oy Tieran palvelut Toimialakohtaiset kehitysaihiot 18.6.2013 Copyright Kuntien Tiera Oy Kehitysaihiot toimialoittain Palveluaihiot, joihin kootaan edelläkävijäasiakkaita Asumis- ja ympäristöpalvelut sivu

Lisätiedot

Väliaikaishallinnon tiedonohjaussuunnitelma ja tehtäväluokitus projekti

Väliaikaishallinnon tiedonohjaussuunnitelma ja tehtäväluokitus projekti Väliaikaishallinnon tiedonohjaussuunnitelma ja tehtäväluokitus projekti Projektipäällikkö Eira Isoniemi eira.isoniemi@ylasavonsote.fi Mitä asianhallinta on? Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta. Luonnos

Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta. Luonnos Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 5.3.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

Avaimet käytännön työlle

Avaimet käytännön työlle Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Avaimet käytännön työlle 9.3.2016 Eira Isoniemi asianhallintapäällikkö Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Asianhallinta Asianhallinta tarkoittaa organisaation toimintaprosesseihin

Lisätiedot

Istekki Keski-Suomen ICT-ryhmä

Istekki Keski-Suomen ICT-ryhmä Istekki Keski-Suomen ICT-ryhmä 16.5.2017 Erva-alueet 2017 Tilanne kevät 2017 - Maakunnissa pääosin sekava ICMT-ympäristö (pl. P-K, E-S, E-K, Kainuu) - Valmistelu ollut vaisua rahoituksen puutteen vuoksi

Lisätiedot

Muutoksesta tavoitteisiin

Muutoksesta tavoitteisiin Tieto- ja asiakirjahallinnon palvelut Uusi kunta Luonnos 1.4.2014 1 Muutoksesta tavoitteisiin Kuntamuutoksen toiminnallisten muutosten tunnistaminen ja kuvaaminen: muutostarpeiden asettamat haasteet tieto-

Lisätiedot

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen

Työryhmäraportti. Tietohallinto. Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Työryhmäraportti Nykytilan kuvaus sekä uuden kunnan palvelujen järjestäminen, organisointi ja kehittäminen Tietohallinto päiväys 13.03.2014 1 Yhteenveto Kotkan ja Haminan tietohallintoyksiköt vastaavat

Lisätiedot

Palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset. Vimana Oy. Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen

Palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset. Vimana Oy. Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen Palvelukeskusten toimintaperiaatteet ja talousvaikutukset Vimana Oy Hallituksen puheenjohtaja Mirjami Laitinen 7.9.2017 1 31.1.2017 Ministerivaliokunnan linjaukset ICTpalvelukeskuksista Toimijoiden vastuut

Lisätiedot

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas

KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli Heikki Lunnas KuntaIT Mikä muuttuu kunnan tietotekniikassa? Terveydenhuollon Atk-päivät Mikkeli 29.5.2006 Heikki Lunnas KuntaTIMEn keihäänkärjet 1. Julkisen hallinnon tietohallinnon ohjausmekanismien kehittäminen 2.

Lisätiedot

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla

Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Yhteentoimivuutta kokonaisarkkitehtuurilla Terveydenhuollon atk-päivät 20.5.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut Esityksen sisältö Kehittämisvaatimukset sosiaali-

Lisätiedot

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi

Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus. Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus Terveydenhuollon ATK-päivät 2015 Rami Nurmi Seutuyhteistyö ja ICT-Kilpailutus 1. Tampereen seutukunta 2. Volyymit 3. Miksi hankkia yhdessä 4. Seudullinen tietohallintoyhteistyö

Lisätiedot

Opetuksen ict -palveluverkko. Seudullinen ratkaisu?

Opetuksen ict -palveluverkko. Seudullinen ratkaisu? Opetuksen ict -palveluverkko Seudullinen ratkaisu? 1 Opetustoimialan visio Seudullisessa tieto- ja viestintätekniikan peruskäytön suunnitelmassa ( v. 2012) linjataan seudullisesta tavoitetilasta seuraavaa:

Lisätiedot

Sote ICT - yhteishankintamalleja. Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy

Sote ICT - yhteishankintamalleja. Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy Sote ICT - yhteishankintamalleja Tapio Koivisto ICT-hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy Kuntahankinnat, kunta-alan yhteishankintayksikkö Julkiset ICT-hankinnat Sote ICT -yhteishankinnat Esimerkkejä

Lisätiedot

Parasta palvelua -ratkaisu. Johanna Mätäsaho johanna.matasaho@tiera.fi 040 670 8448

Parasta palvelua -ratkaisu. Johanna Mätäsaho johanna.matasaho@tiera.fi 040 670 8448 Parasta palvelua -ratkaisu Johanna Mätäsaho johanna.matasaho@tiera.fi 040 670 8448 Kunnat ja kuntayhtymät 2013 40 mrd. 50 % 20 mrd. 2,5 mrd. Palvelusetelit 0,1 mrd. Ostopalvelut 2,4 mrd. Lähteet: kunnat.net/kuntatalouden

Lisätiedot

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6

KUUMA-ICT:n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 :n ja kuntien työnjako Palvelusopimuksen liite 6 13.4.2016 Käytettyjen lyhennysten selvitykset: R = responsible (vastuullinen) - R-toimija suorittaa annetun tehtävän - jokaisella tehtävällä on ainakin

Lisätiedot

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo

Digipäivä, Hallintoryhmä. 25.8.2015 Sipoo Digipäivä, Hallintoryhmä 25.8.2015 Sipoo NURMIJÄRVEN SÄHKÖINEN ASIOINTI 2 Tero Kulha Taustaa Sähköisestä arkistoinnista on puhuttu Nurmijärvellä kauan ja se ollut budjetissakin useampana vuonna. Nyt teema

Lisätiedot

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Miten Valtori auttaa valtionhallinnon ICT-kustannustavoitteiden saavuttamisessa? Valtio Expo Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori Mikä on Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori? Valtori tuottaa

Lisätiedot

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto. Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Avoimuus ja julkisen hallinnon tietohallinto Yhteentoimivuutta avoimesti -seminaari 2.12.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Yhteentoimivuus ja avoimuus Seminaarin aihe pakottaa määrittämään termit yhteentoimivuus

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet IT-toimittajien infotilaisuus 29.8.2012 Copyright Kuntien Tiera Oy Agenda 29.8.2012 KLO ASIA 13.45 Kahvit ja tervetuloa Toimitusjohtaja Ari Ikonen

Lisätiedot

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö

Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Tietojärjestelmät muutoksessa: Alueiden ja kuntien sote - kokonaisarkkitehtuurityö Kuntamarkkinat 11.9.2014 Juha Rannanheimo Ratkaisupäällikkö, sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisut + Kuntaliiton toimeksiannosta

Lisätiedot

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä

Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Asianhallinnan viitearkkitehtuuri käytännössä Kokemuksia kunnista 9.3.2016 Jari Hintsala Kuntien Tiera Oy 1 Asianhallinnan viitearkkitehtuuri ja sen käyttö Asianhallinnan viitearkkitehtuuri =Asianhallinnan*

Lisätiedot

Informaationhallinta ja sähköiset palvelut

Informaationhallinta ja sähköiset palvelut Informaationhallinta ja sähköiset palvelut Sami Niskanen LUOTTAMUKSELLINEN Digitalisaation tavoitteet Lähde: Valtiovarainministeriö 24.1.2018 2 Toimintaympäristön muutos Merkitys NYT Vähän alueellista

Lisätiedot

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä

Turun kaupungin tietohallintostrategia Tiivistelmä Turun kaupungin tietohallintostrategia 2017 2021 Tiivistelmä Tietohallintostrategian tavoitteet ja linjaukset Tietohallintostrategian tavoitteet 1. Toimintamme on avointa ja läpinäkyvää. 6. Vauhditamme

Lisätiedot

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari Tommi Oikarinen, VM / JulkICT TAPAS - puheenvuoro - TAPAS-päätösseminaari 28.10.2011 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Projektin ensisijaisena tavoitteena on yhteisesti suunnitella ja arvioida alueellisen ja paikallisen tason tietojärjestelmäarkkitehtuurin

Lisätiedot

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013

< Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 < Projekti > ICT ympäristön yleiskuvaus 11.10.2013 ICT ympäristön yleiskuvaus Esityspohjien sisältö 1. ICT ympäristön yleiskuvauspohja: toimijat, henkilöstömäärät, budjetit 2. Tietohallinnon / ICT:n hallintomalli

Lisätiedot

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet

Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3: ICT-tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Työpaja 3 : ICT tuen jatkovaihe tavoitetila ja kehittämiskohteet Ohjelma klo 13.30 15.15 Porin seudun ICT-ympäristön nykytilan tulosten esittely

Lisätiedot

PSK Standardisointi KYSELYLOMAKE PSK 8403 PSK Standards Association Liite (6)

PSK Standardisointi KYSELYLOMAKE PSK 8403 PSK Standards Association Liite (6) PSK Standardisointi KYSELYLOMAKE PSK 8403 PSK Standards Association Liite 1 2012-09-24 1 (6) COPYRIGHT: PSK Standardisointiyhdistys ry Arvioitava yritys Arvioitava osasto Palautteen antava yritys Palautteen

Lisätiedot

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon

COBITilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon 1 COBilla tietohallinnon prosessien ja projektien tehokkuus kuntoon Valtiontalouden tarkastusviraston ja tietosuojavaltuutetun toimiston -foorumi (Helsinki, 28.1.2010) Juhani Heikka vs. tietohallintojohtaja

Lisätiedot

PSSHP Tietohallintostrategia

PSSHP Tietohallintostrategia PSSHP Tietohallintostrategia 2013-2018 v. 1.1 27.6.2014 1 Tietohallinnon visio 2018 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin (KYS ERVA) alueella on käytössä edistykselliset potilaiden ja henkilöstön tarpeista

Lisätiedot

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo

eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot Ulla Angervo eopetussuunnitelmat ja Tutkinnot 7.9.2012 Ulla Angervo Oppijan palvelut Hakeutujan palvelut Oppija Koulutuspalveluiden järjestäjä Opintojen aikaiset palvelut Oppijan verkkopalvelun tavoitetila Tiedonsiirto-

Lisätiedot

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007

Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma. ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttorin hankkeiden esittely - erityisesti KIEKU-ohjelma ValtIT:n tilaisuus 22.5.2007 Valtiokonttori ja Hallinnon ohjaus toimiala valtiotasoisten hankkeiden toteuttajana Valtiokonttori on palveluvirasto,

Lisätiedot

Liikeidea. Etunimi Sukunimi

Liikeidea. Etunimi Sukunimi Liikeidea Funidata Oy on perustettu maaliskuussa 2016 Tampereen yliopiston, Jyväskylän yliopiston, Aalto-yliopiston ja Helsingin yliopiston yhteisen Opintohallinnon tietojärjestelmän modernisointi OTM-hankkeen

Lisätiedot

Oma Häme tietohallinnon selvitysvaiheen organisointi

Oma Häme tietohallinnon selvitysvaiheen organisointi Oma Häme tietohallinnon selvitysvaiheen organisointi 27.3.2017 Johanna Tulander-Välkki www.omahäme.fi Valtakunnallisen ict-palvelukeskuksen palvelutarjooma ennen 2019 Keskitytään kolmeen palvelukokonaisuuteen

Lisätiedot

ICT Palvelut Juhani Suhonen

ICT Palvelut Juhani Suhonen ICT Palvelut Juhani Suhonen Megatrendejä ICT-maailmassa Mobiili Social Pilvipalvelut Kuluttajistuminen Big data 2 2 Taustoitus : Yritysmaailman ICT kysely Kuinka merkittävinä pidätte seuraavia kehityssuuntia

Lisätiedot

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen

CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen CERION 2.0 Lea Ryynänen-Karjalainen IT2012 30.10.2012 Strategiaprosessi 2020: Asiakaslupauksemme EI muutu TOIMINTA- AJATUKSEMME Rakennamme yhdessä asiakkaamme kanssa tavoiteohjattuja ja tehokkaita organisaatioita

Lisätiedot

Arkkitehtuurinäkökulma

Arkkitehtuurinäkökulma Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma JHS-seminaari 14.11.2006, Satakuntatalo Aki Siponen Valtiovarainministeriö Valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö Sähköisen arkistoinnin haasteet Arkkitehtuurinäkökulma

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin. Valtio Expo Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuurilla tavoitteisiin Valtio Expo 20.5.2014 Fennia I, 14:15 14:45 Neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Mitä sillä tekee? Missä nyt mennään? Mitä seuraavaksi?

Lisätiedot

Asiantuntijapalvelut ja kärkihankkeet. Ilari Heikkinen Johtaja KPK ICT Oy ilari.heikkinen@kpkict.fi 040 1736844

Asiantuntijapalvelut ja kärkihankkeet. Ilari Heikkinen Johtaja KPK ICT Oy ilari.heikkinen@kpkict.fi 040 1736844 Asiantuntijapalvelut ja kärkihankkeet Ilari Heikkinen Johtaja KPK ICT Oy ilari.heikkinen@kpkict.fi 040 1736844 KPK ICT Oy HAASTE Mitä tietohallinto on ja mikä on sen tarkoitus? ERP, ITIL, CobIT, SOA, SLA,

Lisätiedot

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä

Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kuntasektorin yhteineset viitearkkitehtuurit Tiedon- ja asianhallinta Johtamisjärjestelmä Kurttu-seminaari 2013 18.4.2013 Helsinki Heini Holopainen, Sari Valli Sisältö Tiedon- ja asianhallinnan viitearkkitehtuuri

Lisätiedot

CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014

CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014 CSC:ltä ostetut palvelukokonaisuudet vuonna 2014 Sopimus palvelukokonaisuuksien toimittamisesta OKM:n korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolle koulutuksen, tieteen, kulttuurin ja hallinnon tarpeisiin.

Lisätiedot

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa

Mobiili- kotihoito. Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa Mobiili- kotihoito Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön otto Rovaniemen kaupungissa 1.10.13-30.9.14 Tieran Mobiili kotihoito Tiera on kuntatoimijoiden omistama valtakunnallinen yhteistyöverkosto Tiera

Lisätiedot

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö

Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? 5.12.2006 Aki Siponen Valtiovarainministeriö Voiko valtionhallinnon tietojärjestelmien nykytilaa kuvata? Tavoitteena yhtenäinen toiminnan ja

Lisätiedot

Parasta palvelua. Valtakunnallinen toimintamalli ja sitä tukeva palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. Helsinki

Parasta palvelua. Valtakunnallinen toimintamalli ja sitä tukeva palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. Helsinki Parasta palvelua Valtakunnallinen toimintamalli ja sitä tukeva palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Helsinki 16.1.2015 Jani Moliis Copyright Kuntien Tiera Oy Sisältö 1. Uudistuksen tausta ja tavoitteet

Lisätiedot

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi

Tehoa toimintaan. ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna. Ohjaa toimintaasi Tehoa toimintaan ValueFramelta toiminnanohjaus, projektinhallinta ja asiakkuudenhallinta pilvipalveluna Ohjaa toimintaasi Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan. Kaikki yhdestä järjestelmästä

Lisätiedot

Tilannekatsaus

Tilannekatsaus Tilannekatsaus 23.11.2012 Ammatillisen sanaston käsitelty OKSA ryhmässä Ammatillisten tutkintojen perusteiden muuntotyön käynnistäminen, toteutetaan valitionapu hakemusprosessina http://www.oph.fi/rahoitus/valtionavustukset,

Lisätiedot

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Valtion taloushallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kohti tavoitetilaa Valtio Expo 2015 Olli Ahonen Valtiokonttori Agenda Johdanto Kohti tavoitetilaa: 1. Valtion taloushallinnon ohjaus 2. Valtion talous- ja

Lisätiedot

Loppuyhteenveto. Valtorin asiakaspäivä Toimitusjohtaja Kari Pessi

Loppuyhteenveto. Valtorin asiakaspäivä Toimitusjohtaja Kari Pessi Loppuyhteenveto Valtorin asiakaspäivä Toimitusjohtaja Kari Pessi Anna-Maija Karjalainen: Useiden ict-strategioiden yhdistäminen Sähköisestä asioinnista tulee tehdä ensisijainen asiointitapa. Digitalisointia

Lisätiedot

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela

Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa. ICT muutostukiseminaari neuvotteleva virkamies Jari Kallela Kokonaisarkkitehtuuri julkisessa hallinnossa ICT muutostukiseminaari 8.10.2014 neuvotteleva virkamies Jari Kallela Sisältö Miksi kokonaisarkkitehtuuria tarvitaan julkisessa hallinnossa? Mitä tuloksia kokonaisarkkitehtuurista

Lisätiedot

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä

Kuntien Tiera Oy. 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Kuntien Tiera Oy 13.12.2011 Kohti oppijan verkkopalveluita: Kuntien yhteisten toimintamallien ja parhaiden käytäntöjen kehittäminen Markku Rimpelä Syyskuussa 2010 perustetun Tieran omistajina on tällä

Lisätiedot

Seuraavaksi: Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori: Strategiasta toteutukseen. Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015

Seuraavaksi: Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori: Strategiasta toteutukseen. Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Seuraavaksi: Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori: Strategiasta toteutukseen Osallistu keskusteluun, kysy ja kommentoi Twitterissä: #Valtori2015 Strategiasta toteutukseen Toimitusjohtaja Kari Pessi, Valtori

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta

Espoon kaupunki Pöytäkirja 96. Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1. 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valtuusto 08.06.2015 Sivu 1 / 1 1909/07.01.00/2015 Kaupunginhallitus 189 25.5.2015 96 Valtuustokysymys kyberturvallisuuden järjestämisestä ja uhkiin varautumisesta Valmistelijat / lisätiedot: Juha Kalander,

Lisätiedot

Sähköinen ensihoitokertomus. Case: Satakunnan sairaanhoitopiiri

Sähköinen ensihoitokertomus. Case: Satakunnan sairaanhoitopiiri Sähköinen ensihoitokertomus Case: Satakunnan sairaanhoitopiiri Palvelumme Konsultointi ja koulutus Viestintä IT Strateginen kumppani kaikissa toimintaympäristön muutoksissa Kaikkea viestintää kaikkiin

Lisätiedot

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti

-Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta. Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Pilvi vai oma? -Yhdistetty viestintä osana uutta tehokkuutta Petri Palmén Järjestelmäarkkitehti Agenda Yhdistetty viestintä Palveluiden tuottaminen Palvelua pilvestä? BPOS tänään Online-palvelut tulevaisuudessa

Lisätiedot

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus

Maakuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Maakuntien talous ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus 1 25.1.2017 Mikko Salmenoja Mitä on hyvä oivaltaa? Kunkin maakunnan oma taloushallinto ja HR on keskeinen toiminnallinen kokonaisuus, joille yhteinen

Lisätiedot

Sosiaalialan tiedonhallinta

Sosiaalialan tiedonhallinta Sosiaalialan tiedonhallinta Mitä Tikesos-hankkeen jälkeen? KASTE Itä- ja Keski-Suomen alueellinen johtoryhmä 21.12.2011 Antero Lehmuskoski Itä-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Tieto on hallussa Milloin

Lisätiedot

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa

Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Alueellisella tietohallintoyhteistyöllä ja arkkitehtuurilla kohti uusia rakenteita ja toimintamalleja Pohjois-Suomessa Juhani Heikka & Markku Huotari, Oulun kaupunki 11.6.2014 TAVOITTEITA TIETOHALLINTOYHTEISTYÖLLE

Lisätiedot

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016

Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Valtorin strategia, päivitetty syksyllä 2016 Toiminta-ajatus, ja eteneminen Valtori tuottaa valtionhallinnon toimialariippumattomat ICT-palvelut Lähtötilanne Erilaisia palveluita käytössä Erilaiset toimintaprosessit

Lisätiedot

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet

Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Lähtökohta. Integroinnin tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuuri (TK081702) Integraation tavoitteita Lähtökohta Web-palvelut Asiakasrekisteri ERP, Tuotannon ohjaus Tuotanto Myynti Intranet Extranet? CRM Johdon tuki Henkilöstö Kirjanpito Palkanlaskenta

Lisätiedot

Tavoitteena vaikuttavat ja tasaarvoiset

Tavoitteena vaikuttavat ja tasaarvoiset Tavoitteena vaikuttavat ja tasaarvoiset sote-palvelut Uudistetaan organisaatioita ja vastuunjakoa (järjestämislaki) Uudistetaan monikanavaista rahoitusjärjestelmää X Uudistetaan palvelurakenteita, palveluiden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous

Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri Kuntajohtajakokous 12.6.2015 Pasi Oksanen 1 Tavoite ja lähtökohdat Tavoitteena aikaansaada Varsinais-Suomen

Lisätiedot

Integral Reactive PALVELUKUVAUS

Integral Reactive PALVELUKUVAUS 2016 Integral Reactive PALVELUKUVAUS Helpdesk 09 4247 5858 PALVELUKUVAUS, INTEGRAL PROACTIVE 1 (6) Sisällys 1 YLEISTÄ... 2 2 PALVELUN SISÄLTÖ... 2 3 PALVELUN TOTEUTTAMINEN... 2 3.1 Palvelupyyntöjen vastaanottaminen...

Lisätiedot

Kieku tuki ja ylläpito

Kieku tuki ja ylläpito Kieku tuki ja ylläpito Kiekun tuen ja ylläpidon toimintamalli Kieku-infotilaisuus Mitä tuki ja ylläpito on? Käyttäjätukea Sovellusylläpitoa Järjestelmän toimivuuden valvontaa ja reagointia ongelmatilanteisiin

Lisätiedot

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria?

Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Miten kuvaat ja kehität organisaation kokonaisarkkitehtuuria? Kuntamarkkinat Tietoisku 10. ja 11.9.2014 1 Mitä on kokonaisarkkitehtuuri? Kokonaisarkkitehtuuri on organisaation johtamis- ja kehittämismenetelmä,

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Valtakunnallinen ratkaisu hyvinvointipalvelujen järjestämisen tueksi Espoo Kouvola Oulu Tampere Turku Kuntien Tiera Oy Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 1 Hyvinvointipalvelujen

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016

Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijan verkkopalvelu koulutuksen sähköinen sivistyskeskus Elinikäinen oppiminen Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma 2011-2016 Oppijat uratiedon etsijöinä ja rakentajina ohjauksen kehittämisfoorumi

Lisätiedot

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista

Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Sote-ICT Alustavia arvioita kustannuksista ja resurssitarpeista Johtavien viranhaltijoiden kokous 16.5.2017 KUNTIEN TIETOHALLINTO- JA ICT-PALVELUT MAAKUNNAN TIETOHALLINTO JA ICT- PALVELUT Hankkeen päävaiheet

Lisätiedot

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen

Varmista asiakastyytyväisyytesi. ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Varmista asiakastyytyväisyytesi ValueFramelta tilitoimistojen oma toiminnanohjaus- ja asiakaspalvelujärjestelmä pilvipalveluna. Suuntaa menestykseen Haluatko kehittää toimintaasi? Me pystymme auttamaan.

Lisätiedot

Tiera kuntaorganisaation hankintatoimen tukena

Tiera kuntaorganisaation hankintatoimen tukena Tiera kuntaorganisaation hankintatoimen tukena Aluejohtaja Jan-Erik Enell IT2012-päivät 31.10.2012 Copyright Kuntien Tiera Oy 600,000 1. Helsinki 583 350 500,000 400,000 300,000 200,000 Kuntakentällä ICT:n

Lisätiedot

98 Visuaalisen kommunikaation palveluratkaisu

98 Visuaalisen kommunikaation palveluratkaisu Kilpailutuksen tavoite ja hyödyt: Kilpailukykyiset hinnat ja kustannustehokas palvelu Yhtenäinen ratkaisu kuntakentän erilaisiin käyttötarpeisiin -> ei tarvetta erilliskilpailutuksille Nykyteknologiasta

Lisätiedot

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Seuraavassa konkretisoidaan palvelualuetarkkuudella toiminnallista vastuunjakoa toimittajan ja tilaajan välillä. 1. HelpDesk-palvelu Tietopalveluiden tuottama käyttäjätuki

Lisätiedot

Valmistaudu maakuntauudistukseen: digitaalinen toimintaprosessi ja valinnanvapausmalli

Valmistaudu maakuntauudistukseen: digitaalinen toimintaprosessi ja valinnanvapausmalli Valmistaudu maakuntauudistukseen: digitaalinen toimintaprosessi ja valinnanvapausmalli Kuntamarkkinat 13.9.2017 Copyright Kuntien Tiera Oy 0 Mistä on kyse? Kuntatoimijoiden omistama järjestelmä Sisältää

Lisätiedot

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen

Vastausten ja tulosten luotettavuus. 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Vastausten ja tulosten luotettavuus Vastaukset 241 vastausta noin 10 %:n vastausprosentti tyypillinen Kansainväliset IT:n hallinnan hyvät käytännöt. Luotettavuusnäkökohdat Kokemukset ja soveltamisesimerkit

Lisätiedot

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/

Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/ Terveydenhuollon alueellisen ja paikallisen kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin suunnitteluprojekti 4/11 11/11 28.10.2011 Karri Vainio Sisältö Arkkitehtuurinhallinnan tavoitteet Rajaukset Lähtötilanne

Lisätiedot

SADe-ohjelman terveiset

SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman terveiset SADe-ohjelman sosiaali- ja terveysalan palvelukokonaisuuden kevätseminaari, Helsinki 23.4.2013 Ohjelmapäällikkö Marjukka Saarijärvi Raportointi ohjelman etenemisestä: hallituksen

Lisätiedot

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä

IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna. ja ITIL palveluiden kehittämisessä IT-ERP Tietohallinnon toiminnanohjausratkaisuna ja ITIL palveluiden kehittämisessä Case PRH Timo Junnonen Esityksen sisältö: 1. Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) 2. PRH tietohallinto (PIT projekti)

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä

Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Oppijan verkkopalvelukokonaisuus - Kokonaisarkkitehtuurimenetelmän hyödyntäminen käytännössä Esitys Liikuntatiedon saavutettavuutta edistävä työryhmä 29.1.2013 Leena Kononen SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelut

Lisätiedot

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM

TeliaSonera. Marko Koukka. IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM TeliaSonera Marko Koukka IT viikon seminaari 11.10. 2007 Identiteetin hallinta palveluna, Sonera Secure IDM Sisällysluettelo Identiteetinhallinta operaattorin näkökulmasta Identiteetinhallinnan haasteet

Lisätiedot

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn

Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen. Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Tietohallinto Projektipäällikkö Matti Sairanen Fujitsu Myyntijohtaja Markku Örn Sähköinen asiakirjahallinta Sähköinen työpöytä Dokumenttienhallinta (kuvatut käsittelyprosessit) Asiahallinta Sähköinen arkisto

Lisätiedot

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI

10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI Toiminnanohjaus Taloushallinto HR ja palkanlaskenta CRM asiakkuudenhallinta Konsultointi ja lakipalvelut Hankinta ja perintä 10 SYYTÄ VALITA VISMA JÄRJESTELMÄTOIMITTAJAKSI VISMA SOFTWARE OY Paraskaan ohjelmisto

Lisätiedot

Kiila-viitearkkitehtuuri. Jani Harju,

Kiila-viitearkkitehtuuri. Jani Harju, Kiila-viitearkkitehtuuri Jani Harju, 8.4.2015 Käytetty arkkitehtuurimalli Arkkitehtuurimalliksi valittiin Kartturi-malli Jatkokehitetty JHS-179:stä Kartturi-mallia on käytetty mm. VAKAVA:ssa sekä Etelä-Suomen

Lisätiedot

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet

Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Merkittävimmät Espoon, Turun, Lahden ja Tieran yhteistyöhankkeet Kuntien Tiera Oy:n (Tiera) yleisenä tavoitteena on saada aikaan 3-5 %:n säästö kuntatalouden ulkoisissa menoissa. Tämä syntyy kuntien toimintoprosessien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ TERVEYSLAUTAKUNTA Terveyslautakunta päättänee oikeuttaa terveyskeskuksen tekemään

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/ TERVEYSLAUTAKUNTA Terveyslautakunta päättänee oikeuttaa terveyskeskuksen tekemään HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 10/2010 1 207 SOPIMUS HEL-KESKUSPALVELUISTA VUOSIKSI 2011-2012 Terke 2005-534 Esityslistan asia TJA/11 TJA Terveyslautakunta päätti oikeuttaa terveyskeskuksen tekemään palvelusopimuksen

Lisätiedot

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen

JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen JHS 179 Kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu ja kehittäminen Liite 4. Soveltamisohje perustason kuvauksien tuottamiseen Versio: Luonnos palautekierrosta varten Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys

Lisätiedot

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012

Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet. Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 Kirjastoverkkopalvelut-TOSU 2012 Kärki- ja kehittämishankkeet Kristiina Hormia-Poutanen Sektorikokous 17.1.2012 KDK-Asiakasliittymä Konsortion toiminnan kehittäminen OS-ohjelmistoratkaisujen kartoitus,

Lisätiedot

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT. Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet UUSI ARKKITEHTUURI PAREMMAT PALVELUT Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet 11.4.2008 Ari Rouvari SISÄLLYS Taustaa Digitaalisen kirjaston määritelmä 2007 Tietohallintostrategia 2007-2008 Tavoitteet Järjestelmäarkkitehtuurihankkeet

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

Web-seminaari 10.11.2009

Web-seminaari 10.11.2009 Web-seminaari 10.11.2009 Tervetuloa päivän seminaariin: Tietovarastoinnilla irti ERP riippuvuuksista Esiintyjät: Ari Hovi, Ari Hovi Oy ja Jari Ylinen, Kehityspolut Oy Seminaari alkaa kello 10.00 Tämä ERP

Lisätiedot

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti

Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Kansallis-alueellisen kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen, alueellisen kehittämisen tukeminen? 28.10.2011 Sinikka Ripatti Sisältö Tarve kuntien ja alueiden väliseen yhteistoimintaan tiedonhallinnan kehittämisessä

Lisätiedot

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT

Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus. Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuollon kehittäminen ja kansallinen ohjaus Kuntien paikkatietoseminaari 8.2.2012 Tommi Oikarinen, VM / JulkICT Tietohuolto / Määritys Tietohuolto: Organisoitu toiminta, jolla yhteisö huolehtii tarvitsemansa

Lisätiedot

Loikkaa turvallisesti pilveen

Loikkaa turvallisesti pilveen Loikkaa turvallisesti pilveen Microsoft Azure tuo pk-yrityksille säästöjä ja työskentelyn helppoutta. Luotettava ja turvallinen pilvipalvelu skaalautuu kaikenlaisiin ja -kokoisiin tarpeisiin. Pilvipalveluilla

Lisätiedot

Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa

Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Tiedolla johtamisen ja tietovarastoinnin kehittämistyö AMKE:ssa LARK, workshop 30.10.2012 Tellervo Tarko Johdettaisiinko tiedolla, onko tiedolla merkitystä?

Lisätiedot

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma

Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma Kaupunkistrategian toteuttamisohjelma 4: Talousohjelma 2010-2013 16.11.2009 123 Kaupunginvaltuusto Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA 1 Talousohjelman tausta ja lähtökohdat Järvenpään kaupunki TALOUSOHJELMA

Lisätiedot

Projektin tilannekatsaus

Projektin tilannekatsaus Kuntasektorin yhteinen KA Asianhallinnan viitearkkitehtuuri Projektin tilannekatsaus Heini Holopainen Kuntien Tiera Oy heini.holopainen@tiera.fi Sisältö» Taustaa Mitä tarkoitetaan viitearkkitehtuurilla

Lisätiedot

Kilpailutusjärjestelmä

Kilpailutusjärjestelmä Kilpailutusjärjestelmä j Tahokkaat julkiset hankinnat Kuntamarkkinat 12. 13.9.2012 Mikael Vakkari, neuvotteleva virkamies i Valtiovarainministeriö, JulkICT / YRO Julkiset hankinnat EU: Älykkään, kestävän

Lisätiedot