Tieran palvelut

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieran palvelut 2012-2013"

Transkriptio

1 Tieran palvelut Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy

2 Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis = työn alla = ei aloitettu Copyright Kuntien Tiera Oy 2

3 Palveluesittelyt Sovelluspalvelut sivu Infra- ja tukipalvelut sivu Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä 5 Projektisalkunhallinta 6 Tiera ERP 7 Kirjastojärjestelmä 8 Käyttövaltuuksien hallinta 9 Tiera Mobiili kotihoito 10 Opintohallinto 11 Tiera Oppimisympäristö 12 Tiera Sähköinen arkistointi 13 Tiera Sähköinen asiointi 14 Tiera Tiedolla johtamisen palvelu 15 Tiera Tiedonhallinta 16 Tiera Toimisto 17 Tiera Verkkosivusto 18 Kapasiteettipalvelu 20 Tietoliikenne 21 Tiera Tuki 22 Tiera Työasema 23 Tietohallinnon johtamisen palvelut Tiera ICT-hankinnat ja sopimusten hallinta sivu 25 Tiera ICT-nykytila-analyysi 26 Tiera Kokonaisarkkitehtuuripalvelu 27 Tiera Projektipalvelu 28 Tiera Tietohallinnon alueelliset järjestelyt 29 Tiera Tietohallinnon kokonaispalvelu 30 Tiera Tietohallintostrategia 31 Tiera Tietoturva 32 Copyright Kuntien Tiera Oy 3

4 Sovelluspalvelut

5 Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Käyttöönotettavissa vaiheittain Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä ( PSOP ) tarjoaa laajan kokonaisuuden palveluseteleillä tai ostopalveluina järjestettyjen palvelujen hallinnointiin ja käytön sähköistämiseen PSOP-käyttöönotot suunnitellaan helposti ja nopeasti toteutettaviksi PSOP-palvelun maksimaalisen hyödyntämisen varmistamiseksi käyttöönotossa huomioidaan myös muutosjohtaminen PSOP-palvelu: Palveluntuottajaksi haku Palveluntuottajien hallinta Palvelusetelin/ostopalvelun myöntäminen Palvelupyyntö Annetun palvelun kirjaaminen Tilitys palveluntuottajalle Laadunvalvonta - reklamaatiot ja palautteet Seuranta ja raportointi PSOP-käyttöönotto: Tuotteistettu käyttöönotto ja tuki sen toteuttamiseen PSOP-muutosjohtaminen: PSOP:n mahdollistamien toimintamallien konsultointi Muutoksen johtamisen hyvät käytännöt ja työkalut Kunta Vähentää hallinnollista työtä Täyttää rekisterinpitovelvollisuuden Parantaa palvelujärjestelmän laadun seurantaa Mahdollisuus ajantasaiseen ja monipuoliseen raportointiin Palveluseteliasiakas Kanava omien palvelujen hallintaan, palveluntuottajien etsintään ja vertailuun sekä palvelupyyntöjen tekemiseen Palveluntuottaja Helpottaa palveluntuottajaksi hakeutumista ja tietojen ylläpitoa Yksinkertaistaa palvelujen varaamista, kirjaamista ja laskutusta Mahdollisuus ajantasaiseen ja monipuoliseen raportointiin PSOP-käyttöönotto Käyttöönottojen tuotteistus mahdollistaa nopeasti palvelun maksimaalisen käytön eri palvelualueilla Käyttöönoton tuki varmistaa hyvien käytäntöjen hyödyntämisen PSOP-muutosjohtaminen Auttaa toimijoiden muutosvalmiuden parantamisessa Auttaa konkreettisen muutosvaiheen läpiviennissä hyvillä käytännöillä ja konkreettisilla työkaluilla Käyttöönottomaksu* Palvelumaksu* *PSOP:n käyttöön liittyvien maksujen määräytymisperusteet valmistuvat syksyn 2012 aikana. 5

6 Projektisalkunhallinta Käyttöönotettavissa Projektisalkunhallinta tarjoaa yhdenmukaisen näkymän ja hallintakäytännön kunnan kehittämishankkeisiin, kehittämisen seurantaan ja ylläpitoon sekä eri kehittämisprojektien välisten riippuvuuksien hallintaan Palvelun avulla voidaan mm. hallita projektien aikatauluja ja resursointia sekä tuottaa tarvittavia raportteja ja hallita projektien riskejä Järjestelmä tukee kuntien strategista johtamista ja ohjausta sekä päätöksentekoa kuntien toiminnan kehittämisessä Palvelu sisältää sekä salkun- että projektinhallinnan toiminnallisuudet Palvelu toteutetaan ns. pilvipalveluna Projektisalkunhallinta on tarkoitettu erityisesti sellaisille Tieran asiakkaille, jotka haluavat saada kunnan strategioiden pohjalta toteutettavan kehittämistoiminnan paremmin hallintaansa Hankkeiden ja hankekokonaisuuksien hallinnan vaatimat toiminnallisuudet Yksittäisten projektien hallinnan vaatimat ominaisuudet Kehittämishankkeiden ja -projektien seuranta helpottuu Hankkeiden ja projektien tilanteesta on mahdollista saada systemaattista tietoa päätöksentekoa varten Kunnan hankesalkun ja kehittämistoiminnan kokonaisuus on johdon tiedossa Toteutettavista hankkeista voidaan välittää nykyistä helpommin tietoa myös muille kuntatoimijoille Projektisalkun hallinta -palvelun hinnat selkiintyvät suoritettavassa kilpailutuksessa Copyright Kuntien Tiera Oy 6

7 Tiera ERP Käyttöönotettavissa Tiera ERP (Enterprise Resource Planning) -toiminnanohjausjärjestelmä parantaa kuntatoimijoiden toiminnallista ja taloudellista tehokkuutta integroimalla samaan järjestelmään eri toimintoja palvelevia osioita Osiot ovat yleensä erillisiä moduuleita, joita voidaan hankkia ja ottaa käyttöön vaiheittain, ja joilla kaikilla on yhteinen tietokanta Tietojen talletus samaan tietokantaan mahdollistaa eri toimintojen välillä reaaliaikaisen tiedonsiirron, jonka avulla vähennetään päällekkäistä työtä ja nopeutetaan asioiden käsittelyä ja päätöksentekoa Tiera ERP -järjestelmä toteutetaan kussakin asiakasorganisaatiossa pohjautuen ns. esi-konfiguraatioon Tiera ERP -ratkaisu pitää sisällään seuraavat osiot, jotka valmistuvat vaiheittain: Tiera ERP Taloushallinto Tiera ERP Henkilöstöhallinto Tiera ERP Palkkahallinto Tiera ERP Matkahallinto Tiera ERP Hankinta ja varastonhallinta Tiera ERP Asiakkuudenhallinta Tiera ERP Projektinhallinta Tiera ERP Kiinteistöhallinto Parantunut pääomien hyödyntäminen, rahoituksen tehokkuus, saatavien kerääminen ja seuranta Alentuneet sisäisen maksuliikenteen ja muiden toimintojen kustannukset Yhtenäinen toimintamalli koko kuntakonsernille Prosessien läpinäkyvyys Tukiprosessien tehostuminen Paremmat HR-työkalut ja korkeampi tyytyväisyys Tehokas järjestelmätoteutus (aika, resurssit, rahoitus) Keskitetty järjestelmätoimittajien hallinta ja sopimukset Kattavammat mahdollisuudet järjestelmien jatkokehittämiseen Tieran toimiala- ja koko kuntakentän osaamisen hyödyntäminen Hinnoittelu perustuu käyttöönotettaviin palveluihin Hinnoittelumallia ollaan valmistemassa Hinnoittelu perustuu mm. kunnan kokoon ja palvelujen käyttäjämääriin Copyright Kuntien Tiera Oy 7

8 Kirjastojärjestelmä Käyttöönotettavissa Kirjastojärjestelmä on kirjastojen välttämätön perustyökalu, johon tallennettuun dataan ja sen käyttöön asiakkaan verkkopalvelut perustuvat Palvelu mahdollistaa uudentyyppisen alueellisen kirjastojen kehittämisen: aineistojen hankinta ja erilaistuminen Palvelun avulla voidaan luoda laajempia yhteistyöalueita, esim. maakunnallisia, jolloin kehittämistyössä on enemmän painoarvoa Esimerkkinä Lappi, jossa suunnitellaan yhteistyön laajentamista Etelä-Lapin kuntiin: koko Lapin yleisten kirjastojen aineisto on haettavissa yhdellä liittymällä Lainauksen hallinta Asiakkaiden hallinta Hankinta Luettelointi Erilaisia seurantavälineitä ja kytköksiä esim. kaupungin taloushallintoon (laskutus, määrärahat, kassa jne.) Tilastointi Viesti- ja ilmoitusmoduuli Ajanmukaiset verkkopalvelut Mahdollisuus jatkuvaan kehittämiseen Mahdollisuus laajempaan asiakkuuteen: erillistä kirjastokorttia ei tarvita jokaiseen kuntaan Tietojen vaihto ja käyttö laajemmin: kirjastoilla on valtava tietovaranto, joka on suljettuna kirjastojärjestelmään Palveluhinnat selkiintyvät suoritettavassa kilpailutuksessa Copyright Kuntien Tiera Oy 8

9 Käyttövaltuuksien hallinta Käyttöönotettavissa Käyttövaltuuksien hallinta -palvelun avulla kunnat voivat hallita käyttäjä- ja käyttövaltuustohallinnon prosesseja ja pienentää merkittävästi näihin käytettävää työmäärää organisaation eri osissa Palvelun avulla: voidaan jakaa ja monistaa käyttäjähallinnan pääprosesseja ja roolimalleja voidaan toteuttaa korkean käytettävyyden käyttäjähakemisto jaetuin kustannuksin mahdollistetaan kustannustehokkaasti myös pienille kunnille 24/7-palvelu käyttäjähallinnan keskeisille komponenteille yhteisestä valvontapisteestä saadaan kuntatoimialalle yhtenäinen käyttäjävaltuuksien jakelutapa, mikä tehostaa uusien sovellusten hankintaa ja liittämistä Palvelun voivat ottaa käyttöön kaikenkokoiset Tieran asiakaskunnat esso-kertakirjautumisen palvelut Identiteetinhallinnan palvelut Integraatiot keskeisiin kunnallishallinnossa käytössä oleviin sovelluksiin Identiteetinhallinnan päähakemiston käyttöönotto- ja kehittämispalvelut Organisaation nykyisten hakemistojen IAM-valmiuden analysointi ja toteuttaminen Palvelujen käyttöön liittyvä Tiera Tuki nimetyille käyttäjille esso- ja IdM-integraatioita toteutetaan asiakaskuntien kanssa yhdessä sovittavassa järjestyksessä Nopeutetaan käyttöoikeuksien myöntö- ja poistoprosesseja Tunnistetaan kenellä on oikeus käyttää tietojärjestelmää milloinkin Vähennetään tuen tarvetta täsmällisempien käyttöoikeuksien myötä Helpotetaan sovelluksiin kirjautumista Yhtenäistetään sovellusten liitoksia, kun keskeiset tietomallit on määritelty käyttäjähallinnassa Toteutetaan lain määräämät ja velvoittamat valvontavastuut tunnusten ja sovellusten käytöstä Voidaan luovuttaa hallitusti ja valvotusti oikeuksia sijaisille esim. viranhaltijan loman ajaksi Saadaan tarkkaa tietoa lisenssien tarpeesta ja käytöstä Arviot ovat alustavia. Hinnat selkiintyvät kilpailutuksessa Käyttöönottoprojektin kustannus alkaen Kustannukseen vaikuttaa mm. kunnan koko esso-järjestelmän kustannus n. 12 /käyttäjä/vuosi esso-liittymät /kpl + kehitysmaksu (jaettavissa liittymän tilaavien kesken) IdM-järjestelmän kustannus n. 10 /käyttäjä/vuosi IdM liittymät /kpl + kehitysmaksu (jaettavissa liittymän tilaavien kesken) Yhteinen käyttöympäristö n. 6 /käyttäjä/vuosi Kunnan hakemistojen analysointi ja täsmäytys 6 Copyright /käyttäjätunnus Kuntien Tiera ja -ryhmä. Oy 9

10 Tiera Mobiili kotihoito Käyttöönotettavissa Tiera Mobiili kotihoito on kotihoidon ammattilaisten päivittäiseen käyttöön tarkoitettu toiminnanohjausjärjestelmä Ratkaisu sisältää kenttätyöntekijöiden (lähihoitajien, sairaanhoitajien ym.) mukana kulkevan mobiililaitteen ohjelmistoineen sekä järjestelmään liittyvän tuki- ja ylläpitojärjestelmän Mobiili kotihoito integroituu rajapintojen kautta käytössä oleviin potilastieto- ja työajansuunnittelujärjestelmiin ja myöhemmin myös muihin tukipalveluihin (esim. sähköinen oven avaus ja kauppa- ja ateriapalvelut) Järjestelmä toteutetaan modulaarisena ja sitä voidaan helposti jatkokehittää sekä siihen voidaan lisätä ominaisuuksia kuntien tarpeiden mukaan Mobiilisovellus (PDA-laite tai puhelin) terveydenhuollon ammattilaisten päivittäiseen käyttöön Toimistosovellus, keskitetyn työnjaon ja toiminnan koordinoinnin väline sekä raportoinnin / tiedonsaannin väline Tuki ja ylläpitopalvelut Integraatiot kuntien muihin järjestelmiin Pääkäyttäjä- ja käyttäjäkoulutus Optiot (lisäkäyttöominaisuudet ja oikeudet, logistiikka, kauppakassi jne.) Sopimuksen aikainen asiantuntijatyö, tuki- ja ylläpitopalvelut Työnjohto pystyy parempaan resurssienhallintaan ja toiminnan suunnitteluun Ajankäytön tehostuminen antaa aikaa asiakastyöhön Reaaliaikaisten muutosten hallinta (esim. sairauspoissaolot) Reitin optimointi Omahoitajuuden varmistaminen Kiinteiden työasemien tarve vähenee Asiakasasioiden hoito nopeutuu Asiakkaiden tiedot reaaliajassa Asiakastyön turvallisuus ja laatu paranee Oikeusturva työntekijöille ja työnantajalle Asiakaslaskutus perustuu todelliseen palvelun määrään Palveluhinnat selkiintyvät suoritettavassa kilpailutuksessa Copyright Kuntien Tiera Oy 10

11 Opintohallinto Käyttöönotettavissa Opintohallinto tarjoaa kuntien käyttöön järjestelmän, joka sisältää monipuolisia opintohallinnon palveluita ja tukee elinikäistä oppimista Järjestelmä soveltuu kaikille koulutusasteille ja tarjoaa tuen koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen johtamiseen Oppimisympäristöt ja opintohallinto ovat yhdistettynä samaan järjestelmään Opiskelijatiedot Opintosuunnitelmat Lukujärjestykset Resurssien varaukset (mm. opettajien työaikasuunnitelmat ja tilavaraukset) Tutkinto- ja kurssiarviointi Kodin ja koulun tai yhteisön vuorovaikutus Opetustoimen sähköinen asiakirjahallinta Ohjaus- ja johtamisjärjestelmä Resurssien (mm. opettajat, tilat) käytön tehokkuuden parantuminen Tuki koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen johtamiseen Tehokas taloudensuunnittelu ja - seurantakyky Esim. toisella koulutusasteella on laskettu, että huonon suunnittelun takia 30 % tiloista on tyhjäkäytöllä Palveluhinnat selkiintyvät suoritettavassa kilpailutuksessa Copyright Kuntien Tiera Oy 11

12 Tiera Oppimisympäristö Käyttöönotettavissa Oppimisympäristö on päätelaiteteknologiasta riippumaton sähköinen portaali oppilaille ja opetushenkilöstölle Ratkaisu mahdollistaa integraatiot mm. sähköisiin oppimateriaaleihin ja muihin oppimisympäristöihin Ratkaisu edistää paikallista sisällöntuotantoa Palvelussa luodaan hallintamalli miten oppimisympäristöratkaisuun tuodaan mukaan uusia oppimisen apuvälineitä Opetushenkilöstön tuotteistettu tieto- ja viestintätekniikan (TVT) osaamisen kehittäminen tuotteistamisessa ja täydennyskoulutuksessa käytetään apuna kumppanuuksia Oppimisympäristöratkaisu Opetushenkilöstön TVT-osaamisen kehittämisen ohjelma Päätelaitteet tietokone mobiililaitteet interaktiivinen dataprojektori dokumenttikamera älykäs valkotaulu jne. Opintohallinto (vaihe 2) Oppimisympäristöjen tehokas hyödyntäminen oppimisen tukena ja sen luontevana osana Oppimisympäristön ja opintohallinnon yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi Ensimmäisen vaiheen (oppimisympäristöratkaisun määrittely ja kilpailutus) kustannus noin 0,75 / asukas Palveluhinnat selkiintyvät suoritettavassa kilpailutuksessa Copyright Kuntien Tiera Oy 12

13 Tiera Sähköinen arkistointi Palvelu ostettavissa Tieran Sähköinen arkistointi (SARKK) on arkistopalvelu kunnan pitkäaikaisille ja pysyvästi säilytettäville asiakirjoille Palvelu tarjoaa ratkaisun kuntien asiakirja-aineiston elinkaaren hallintaan ja tiedonkäsittelyprosessien yhtenäistämiseen Lisäpalveluna asianhallinnan järjestelmien adapterit (Innofactor, Triplan) Jatkossa adapterit muista kunnan asiakasjärjestelmistä (teknisen toimen, opetus- ja sivistystoimen sekä talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmät) Aineiston tallentaminen EasySARKK-käyttöliittymän kautta tai asiahallinnanjärjestelmistä Aineiston monipuoliset haku- ja noutotoiminnot Raportointi Määräaikaisen aineiston hävittämismenettely Erilliset hallinta- (mm. migraatio) ja hyväksymistoiminnot Tiedonohjaussuunnitelman (TOS) ylläpitotoiminnot MalliTOS (tiedonohjaussuunnitelma) kunnan oman tiedonohjaussuunnitelman pohjaksi CitizenSARK- käyttöliittymä kansalaisille kunnan julkisiksi asettamiin asiakirjoihin Kuntien asiakirja-aineiston elinkaaren hallinta Kunnan tiedonkäsittelyprosessien yhtenäistäminen Toiminnan tehostuminen (mm. arkiston seulonta, asiakirjojen haku) Kustannuksien väheneminen Tiedonohjaussuunnitelma on pohja kuntien kokonaisarkkitehtuurikuvaukselle. Siinä kuvataan kunnan toiminta- ja tietoarkkitehtuuri sekä tietojärjestelmät, joissa tietoa käsitellään Palvelun jatkokehittäminen ä Käyttöönottoprojektin kertamaksu on noin Palvelun jatkuva maksu sisältää: EasySARKK-käyttöliittymän kautta tehtävät toiminnot asiakirjojen arkistointi koulutuspäivä (1 kpl) tukitoiminnot Lisäpalveluna asianhallinnan adapterit tai muut tulevat adapterit Tarkemmat yksityiskohdat palvelumaksuista ao. liitteessä Erikseen ostettavana lisäpalveluna tiedonohjaussuunnitelma, jonka hinnoittelu tehdään Tieran henkilötyön mukaan. Arviohinta tälle työlle on Copyright Kuntien Tiera Oy 13

14 Tiera Sähköinen asiointi Käyttöönotettavissa Tieran Sähköinen asiointi tarjoaa kunnan asiakaspalveluun nykyaikaiset välineet, joiden avulla kunta voi tarjota asukkailleen kustannustehokkaita sähköisiä palveluita, tehostaa toimintaa ja parantaa asiakaspalvelua Palvelun rakentamisessa hyödynnetään tähän mennessä tehtyä työtä ja olemassa olevia kokonaisratkaisuja Teknisen ratkaisun ensimmäiseksi kulmakiveksi on valittu Kuntalaistili (palvelutarjotin), jota laajennetaan syksyllä 2012 kattamaan myös lomakepohjaisten asiointipalveluiden sähköistäminen Vuonna 2013 ratkaisu laajennetaan mm. kattamaan suojattu kommunikaatio, kommunikointimahdollisuus usean eri toimijan välillä, joiden pohjalta uusia palveluita voidaan toteuttaa joustavasti Kumppanuutta, RYPK jne.). Sähköisten asiointiprosessien toteutusalusta Kuntalaisen käyttöliittymä sähköiseen asiointiin Olemassa olevat sähköiset palvelut koottuna yhteen näkymään Viranhaltijan käyttöliittymä (sähköinen työjono) Lomakepohjaisten asiointipalveluiden sähköistäminen (esim. toimeentulotukihakemus) Teknisen alustan kehitys, ylläpito ja tuki sekä Tiera Tuki Ajan- ja tilanvarauspalvelu tarpeen mukaan Maksamistoiminnallisuus Integraatiorajapinta taustajärjestelmiin Sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto Uusien palvelujen kehitys, käyttöönotto ja ylläpito sekä niihin liittyvä sopimushallinta Kunnalla ei tarvetta kasvattaa omaa, tekniseen kokonaisuuteen ja arkkitehtuuriin liittyvää osaamista Ei tarvetta kilpailuttaa palvelua Kehityksen ja ylläpidon kustannukset jakautuvat hankkeessa mukana olevien kuntien kesken ja näkyvät suoraan palvelun hinnassa Uusia toiminnallisuuksia kehitetään koko ajan Palvelulle on olemassa Tieran tarjoama kehitys, ylläpito ja tuki Palvelun käyttöönottomaksu kunnan asukasluvun mukaisesti: Käyttöönottoprojektin kustannus riippuu toteutettavista palveluista Jatkuva palvelumaksu riippuu palveluista ja kunnan väkilukuun suhteutetusta järjestelmän infrastruktuurin ylläpitomaksusta Teknisen alustan palvelumaksu riippuu kokonaisasiakasmäärästä. Arvio vuodelle 2013 on /kunta Palveluun liittyvän Tiera Tuen maksu tarkentuu myöhemmin, budjetointiarvio on ~ /kk Copyright Kuntien Tiera Oy 14

15 Tiera Tiedolla johtamisen palvelu Neuvonta- ja ohjauspalvelut Yhteistyöverkostojen luonti ko. aihealueelle Hyvien käytäntöjen ja tiedon jakaminen Asiakaskohtaiset tiedolla johtamisen tiekartat Tiedon laadun kehittämisen prosessit Tiedon hyödyntäminen ja soveltaminen käytännössä Johtamisjärjestelmien ja -prosessien kehittäminen Raportointi Tiedon louhinta Suorituskyvyn mittaaminen Analytiikka Tietovarastot Tiedon laadun tarkistus Integraatiokyvykkyydet Master data -lähteet ja operatiivisen tiedon lähteet Projekti- ja hankepalvelut Projektien läpivienti, hallinta ja kokonaisvastuu Projektien toteutus vakioiduilla käytännöillä ja menetelmillä Toimittajien (projekti, infra, ohjelmisto) ohjaus ja koordinointi Tulosten jalkautus asiakasorganisaatioon Jatkuvat palvelut (ylläpito, pienkehitys) Tiedon avulla tuetaan kuntien johtamisprosesseja, toimintamallien kehittämistä ja muutosta toiminnassa Kuntien tietovarantojen hyödyntäminen toiminnan suunnittelussa, ennustamisessa, päätöksenteossa ja seurannassa Kokonaisuuksien tarkastelu yhden toimintasektorin tai tietojärjestelmän sijasta Tehokkaampi tietovarantojen käyttö parantaa kuntien toiminnan laatua, tuottavuutta ja kustannustehokkuutta Infrastruktuuri- ja sovelluspalvelut Kattava tietovarastoratkaisu sisältäen datan käsittelyn, integroinnin ja jalostuksen käyttökelpoiseksi tiedoksi Raportointi-, mittarointi- ja analytiikkaportaali tiedon esittämiseen ja jakeluun Käyttäjäoikeushallinnan integrointi asiakkaan omiin järjestelmiin Tekninen infrastruktuuri kokonaisuudessaan Esiselvitys Käyttöönottoprojektin kustannus noin integraatiot toteutuman mukaan Kuukausittainen ylläpito Lisäksi vuotuinen toiminnan kehittäminen erillisen sopimuksen mukaan Copyright Kuntien Tiera Oy 15

16 Tiera Tiedonhallinta Käyttöönotettavissa Tiera Tiedonhallinta muodostaa yhtenäisen ja kattavan ratkaisun organisaation tiedonhallintaan Palvelussa otetaan haltuun sekä päätöksenteon prosessien että operatiivisen työskentelyn tietovirrat ja niissä syntyvä tietoaineisto Ratkaisu tarjoaa välineet tiedon täysimittaiselle hyödyntämiselle ja toiminnan tehostumiselle Valmiit ratkaisut kokonaisarkkitehtuuriin, jonka keskeisiä osia ovat organisaation informaation elinkaarenhallinta ja informaatioarkkitehtuurin hallinta Palvelun rakenne on keskitetty kokonaispalvelu, joka voidaan kuitenkin hankkia vaiheittain ja asiakkaan olemassa olevia ratkaisuja yhteen sovittaen (standardien rajapintojen avulla) Asian- ja dokumentinhallinta Sähköisen päätöksenteon työkalut Tiedonohjausjärjestelmä (sis. prosessiohjaus) Yhteinen dokumenttivarasto Liityntä Sähköiseen arkistoon (SARKK) Palvelu tarjoaa järjestelmän kehityksen, ylläpidon ja tukipalvelun Tiedonhallinnan prosessien ja käytäntöjen yhtenäistyminen ja tehostuminen Tiedon parempi käytettävyys Käyttöasteen kasvaminen Mahdollisuus Sähke2-normin mukaiseen aineiston tuottamiseen (edellytys aineiston sähköiseen arkistointiin) Tiedon käsittelyyn liittyvien työvaiheiden ja käytettävän ajan väheneminen Tarve oman palveluympäristön ylläpidosta poistuu Asiakaskohtaisia järjestelmän kehittämiskuluja ei enää synny Jaettavat kehittämisen ja ylläpidon kustannukset Yhteisen kehittämisen kustannus: Asukaskohtainen kehittämistariffi 2,1 /asukas 6 edelläkävijää ~ as. Myöhemmin käyttöönottavien asukaskohtainen käyttöönottomaksu sis. kehityksen: 0,42 /asukas Asiakaskohtaisen käyttöönottoprojektin kustannus tarkentuu projektin edetessä ja määräytyy käyttöönotettavien palveluiden ja sisällön mukaan Palvelumaksut tarkentuvat kehitysprojektin aikana Palveluun liittyvän Tiera Tuen budjetointi-arvio on /kk 16

17 Tiera Toimisto Palvelu ostettavissa Tiera Toimisto on palvelukokonaisuus, joka laajenee erilaisilla sovelluksilla sekä palveluilla kuntatoimijan tarpeiden mukaan Kokonaisuus mahdollistaa tehokkaan tiedonjakamisen ja virtuaalisen kanssakäymisen organisaation sisällä ja sidosryhmien kanssa Palvelu tarjoaa organisaatioiden käyttöön laajat viestintä- ja ryhmätyöratkaisut Palvelu tuotetaan pilvipalveluna (Elisa ja Microsoft) ja asiakastarpeen mukaisesti joko julkisen tai yksityisen pilven kautta Palveluiden hallinta tapahtuu keskitetyn hallintaliittymän kautta tai ne voidaan integroida suoraan olemassa olevan käyttäjähallinnan piiriin Tiera Toimisto soveltuu kaikenkokoisten kuntien käyttöön Tiera Toimiston valmiit osat: sähköposti ja kalenteri läsnäolotieto ja pikaviestintä virtuaalineuvottelut (Lync Online) videoneuvottelut (Videra) Vuoden 2012 aikana käyttöönotettavat palvelut: intranet- ja ekstranet-ratkaisut ryhmätyötilat omasivu projektinhallinta turvaposti Käyttöönotto- migraatio- ja integraatiopalvelut Kunta saa käyttöön luotettavat ja tietoturvalliset viestintä- ja kommunikointiratkaisut Korkea käytettävyys: takuu (jopa 99,9%) jatkuvan varmuuskopioinnin, hajautettujen datakeskusten, virustorjunnan ja roskapostinsuodatuksen kautta Sähköpostin ja kalenterin käyttömahdollisuus työasemaohjelmistolla ja/tai selaimella sekä mobiililaitteilla Julkisesta pilvestä hankitussa ratkaisussa erittäin suuri sähköpostilaatikon koko Palvelu on kustannustehokas ja käytettävissä ovat aina viimeisimmät ohjelmistoversiot Palvelu sisältää erilaisia hinnoitteluvaihtoehtoja riippuen tilattavan palvelun sisällöstä ja käyttäjäorganisaation lisensointimallista Jos organisaatiolla ei ennestään ole Microsoftin lisenssien vakiointisopimusta, kattavan viestintä- ja ryhmätyöpaketin (E1) hinta julkisesta pilvestä on n. 7,25 /käyttäjä/kk pelkkä verkkoselainpohjainen sähköposti ja kalenteri n. 1,93 /käyttäjä/kk Jos kunnalla on vakiointisopimus, budjetoitava hinta E1:lle on n. 7,94 /käyttäjä/kk Videoneuvottelupalvelun hinnat: ryhmälaiteratkaisu 217 /kk integroitu Desktop 160 /kk 17

18 Tiera Verkkosivusto Käyttöönotettavissa Tiera Verkkosivusto -palvelu sisältää teknisen alustan ja yhtenäiset työkalut kuntien / kaupunkien internet-sivustojen toteuttamiseen ja ylläpitoon Tiera tarjoaa palvelulle kehittämisen ja teknisen tuen Palvelu koostuu useista tuotteista Tekninen alusta, kehitys, ylläpito ja tuki Määritellyt sivupohjat, teemat ja graafinen ilme Toiminnallisuudet informaation hallintaan ja julkaisuun Väylä tunnistautumista vaativiin sähköisen asioinnin palveluihin Valittavissa olevat palvelut/tuotteet: tekninen alusta ja ratkaisutyökalu verkkosivuston kuntaratkaisu asiakas-/toimialalakohtaisen graafisen ilmeen suunnittelu ja toteutus integroinnit intraan /extraan (Tiera Toimisto) tai operoivaan järjestelmään (avoin/ei avoin rajapinta) tietojen siirto uudelle sivustolle tietoturva-auditointi ja kehityssuunnitelman teko Kuntalaisten helppo käyttää, kun kunnissa samankaltaiset sivustorakenteet Selkeä ohjeistus kunnan tarjoamiin palveluihin nopeuttaa kuntalaisen asiointia Tyytyväisempi kuntalainen Parantunut kunnan imago Palvelukustannusten pieneneminen Ei tarvetta kasvattaa omaa tekniseen kokonaisuuteen ja arkkitehtuuriin liittyvää osaamista Ei tarvetta kilpailuttaa palvelua Jaettavat kehityksen ja ylläpidon kustannukset, jotka näkyvät suoraan palvelun hinnassa Tieran tarjoama kehitys, ylläpito ja tuki Palvelun kertaluonteinen käyttöönottomaksu 0,50 / asukas Käyttöönottoprojektin kustannus määräytyy käyttöönotettavien palveluiden/tuotteiden mukaisesti: budjetointiarvio on (kertaluonteinen) Teknisen alustan palvelumaksu / kk Palveluun liittyvän Tiera Tuen budjetointiarvio: / kk Copyright Kuntien Tiera Oy 18

19 Infra- ja tukipalvelut

20 Kapasiteettipalvelu Käyttöönotettavissa Kapasiteettipalvelun avulla kunta voi hankkia käyttöönsä sovellusten käyttöpalveluita sekä fyysistä tai virtuaalista palvelintilaa tietoturvallisesta viestintäviraston ja muut viranomaisvaatimukset täyttävästä konesalista Palvelu soveltuu kunnille, jotka haluavat saada palvelinkapasiteettia käyttöönsä joustavasti ja ilman omia investointeja Palvelinkapasiteetti fyysisiltä palvelimilta Palvelinkapasiteetti virtualisoiduista palvelinympäristöistä Tallennuskapasiteetti levyjärjestelmästä Tiedostojen ja tietokantojen varmistuspalvelut Palvelinten operointi ja käyttöjärjestelmän sekä varusohjelmistojen ylläpito Sovellusten käyttöpalvelut dedikoiduilla tai jaetuilla laitteistoilla, käyttöpalvelun perustaminen ja ylläpito Tiera Tuki nimetyille käyttäjille Kunnan ei tarvitse investoida ja sitoa pääomaa omiin konesalitiloihin ja palvelinlaitteisiin Palvelinkapasiteettia voi hankkia käyttöönsä aina vain tarvittavan määrän Palvelinkapasiteetin lisääminen tai vähentäminen on yksinkertaista ja nopeaa Käytettävät konesalitilat täyttävät korkeat tietoturvavaatimukset Laitteistot ovat jatkuvan valvonnan piirissä. Hinnoittelu perustuu käyttöönotettaviin palveluihin Hinnoiteltuja osakokonaisuuksia ovat mm: dedikoitu fyysinen palvelin hinnoiteltuna prosessoritehon ja muistimäärän mukaan jaettu fyysinen palvelin hinnoiteltuna prosessoritehon ja muistimäärän mukaan virtuaalipalvelin hinnoiteltuna prosessoritehon ja muistimäärän mukaan tallennuskapasiteetti Hinnat selkiintyvät suoritettavan kilpailutuksen jälkeen. Copyright Kuntien Tiera Oy 20

21 Tietoliikenne Käyttöönotettavissa Tietoliikenne-palvelu sisältää liittymän Tieran Kuntaverkkoon, jonka kautta kunta saa käyttöönsä Tieran ja eri sovellustoimittajien sekä valtionhallinnon organisaatioiden tarjoamia palveluita Kunta voi hankkia myös ulkoisen internet-liittymänsä ja siihen liittyvät tietoturvapalvelut osana Tieran Tietoliikenne-palvelua Kuntaverkko toteutetaan siten, että kuntien on mahdollista liittää se osaksi kilpailuttamiaan kunta- tai seutuverkkoja Palvelun avulla asiakaskunnat voivat myös toteuttaa yhteisiä alueverkkoja Palvelu on tarkoitettu kaikenkokoisille kunnille ja se sovitettavissa yhteen kunnan itse tuottamien tai hankkimien tietoliikennepalvelujen kanssa Yhteys Tieran Kuntaverkkoon Yhteydet Tieran tarjoamiin palveluihin ja valtionhallinnon toimijoihin Yhteydet sovituille palveluntoimittajille Yhteydet toisiin kuntiin Internet-liittymä ja siihen liittyvät palomuuripalvelut Roskapostin ja haittaohjelmien suodatuspalvelut Palveluun voidaan liittää myös kunnan lähiverkkojen toteutuksen vaatimat tietoliikenteen suunnitteluja kilpailutuspalvelut Kustannustehokkaat tietoliikenneyhteydet luotettavan ja tietoturvallisen liittymän kautta Yhteyksien kapasiteettia voidaan muuttaa joustavasti tarpeen mukaan Mahdollisuus muodostaa Kuntaverkon kautta yhteydet naapurikuntiin seutuverkon toteuttamiseksi Tarvittavat tietoturvapalvelut kohtuullisin kustannuksin Tietoliikenneyhteydessä 24/7/365 - valvonta sekä luotettava ja ajantasainen raportointi Nopeat ja helpot yhteydet palveluntarjoajiin Kunnan ulkoisten yhteyksien ylläpitovastuu on mahdollista siirtää Tieralle Arviot ovat alustavia Palveluliittymän käyttöönottomaksu /kunta Palvelun ylläpitomaksu n. 0,5 /työntekijä/kk Dataliittymä Kuntaverkkoon /kunta/kk Liittymät palvelutarjoajiin /palveluntarjoaja/kk Internet-liittymä /kk Palomuuripalvelu /kk Roskapostin ja haittaohjelmien suodatuspalvelut /kunta/kk Kustannukset riippuvat kunnan koosta ja liittymien kapasiteetista Konsultoinnin hinta tehtävän luonteesta ja toteutustavasta riippuen 780 Copyright Kuntien /pv Tiera Oy 21

22 Tiera Tuki Käyttöönotettavissa Tiera Tuki sisältää Service Desk (käyttötuki)- ja lähitukipalvelut Kunta voi hankkia Tieran kautta molemmat palvelut tai pelkästään toisen palvelukokonaisuuden Tukipalvelun avulla asiakaskunnat saavat tukipalvelut myös Tieran tuottamille muille palveluille Palvelu on tarkoitettu erityisesti sellaisille kunnille, jotka haluavat lisätä tukipalvelujen toimintavarmuutta ja hoitaa tukipalvelutoiminnot yleisesti hyväksyttyjen toimintamallien ja -menetelmien mukaisella tavalla Palvelujen sisältöä kehitetään asiakkaiden palautteen ja tarpeiden mukaisesti Kunnan henkilökunnan koulutusta voidaan suunnata tukipalvelujen raportoinnissa havaittujen osaamispuutteiden perusteella Service Desk -palvelut Lähitukipalvelut Service Desk -palvelu on tarvittaessa saatavissa 24/7-periaatteella Lähitukipalvelujen saatavuusajat sovitaan kuntien kanssa tehtävissä sopimuksissa Service Desk -palvelu mukautuu joustavasti kuntien käyttämiin muihin tukipalveluihin Tieran valmiiksi kilpailuttamat laajemmat sopimukset, joissa huomioitu kuntien tarpeet Tuen jatkuva saatavuus ja laatu, kunnan ei tarvitse sitoa omaa henkilökuntaa jatkuvaa läsnäoloa vaativaan työhön Palvelut toteutetaan ITIL-mallin mukaisesti ja ne ovat sovitettavissa muihin tuottajien palveluihin Selkeät, kunnan tuottamien palvelujen tarpeiden mukaiset vaste- ja palveluajat Mahdollisuus seurata toimeksiantojen edistymistä ja saada tarkat raportit toiminnasta Service Desk -palvelut /työasema/kk vakioidussa ympäristössä Lähitukipalvelut /työasema/kk vakioidussa ympäristössä Käyttöönottoprojekti (organisaation liittäminen Tiera Tukeen) alkaen /organisaatio Palveluhinnat selkiintyvät suoritettavassa kilpailutuksessa Copyright Kuntien Tiera Oy 22

23 Tiera Työasema Käyttöönotettavissa Tiera Työasema -palvelu pienentää asiakaskuntien työasemien ylläpidon yksikkökohtaisia kustannuksia Palvelussa hyödynnetään työasemien hallinnan kehittyneimpiä ja kustannustehokkaimpia välineitä ja Tieran mittakaavaetua Tiera Työasema voi olla osa ratkaisua, jossa kunta hankkii perustietotekniikkapalvelunsa Tieralta Kiinteällä kuukausihinnalla kunta voi hankkia myös pelkän työaseman ja vastata itse ylläpidosta ja lähituesta Ratkaisun perustana on Kuntahankintojen toteuttama työasemakilpailutus ja Tieran kilpailuttama rahoitus 3StepIT:n kautta Palvelu toteutetaan vaiheittain: 1) Rautapohjaiset työasemaratkaisut ja 2.) Mobiililaitteet ja virtualisoidut työasemat Työasemaratkaisuja tarjotaan eri tarkoituksiin, mm. sosiaali- ja terveystoimeen, hallintoon sekä opetukseen voi vaihdella kunta- ja asiakkaan tarpeen mukaan Palvelu sisältää aina: pitkän elinkaaren pöytä- tai kannettavan työaseman Asset Management -sovelluksen laitteiston poistopalvelut vuokra-ajan jälkeen Lisäpalvelut: työaseman esiasennus ja työpöydälle asennus työaseman hallinta- ja ylläpitopalvelut tietoturvapalvelut ohjelmistojen paketointi- ja jakelupalvelut Työasema-palveluun voidaan liittää myös muita Tieran palveluita Työasemien asennus- ja ylläpitopalvelujen hoito kustannustehokkaasti Kunnat voivat siirtää tietohallinnon ja perustietotekniikan hoidon eniten resursseja vaativan osuuden Tieran vastuulle Kunnat voivat saada työntekijöidensä käyttöön nykyaikaiset ja luotettavat sekä tietoturvalliset työasemat ja niiden käyttöä tukevat asennus-, ylläpito- ja verkkopalvelut Käytetyistä laitteista on mahdollista päästä eroon tietoturvallisesti ja ympäristöystävällisesti Hinta riippuu valittavasta työasemamallista ja sopimuskauden pituudesta. 3 vuoden sopimuskaudella: perustyöasema ja näyttö n. 14,50 /kk kannettava työasema n. 23 /kk Esiasennus 12 /työasema Pöydälle asennus 50 / tunti + matkakustannukset Hallinta- ja ylläpitopalvelut n /työasema/kk Vastuu vakioidun ympäristön vaatimista työasemalisenssistä on asiakkaalla Palveluhinnat selkiintyvät suoritettavassa kilpailutuksessa Copyright Kuntien Tiera Oy 23

24 Tietohallinnon johtamisen palvelut

25 Tiera ICT-hankinnat ja sopimusten hallinta Palvelu ostettavissa Tiera ICT-hankinnat ja sopimusten hallinta on ICT-asiantuntijapalvelu, jolla tuetaan kuntatoimijoiden ICT-palveluiden hankintaa Palvelu keskittyy erityisesti kilpailutusten ja hankintasopimusten määrittelyn tukemiseen Työssä hyödynnetään vakioituja toimintamalleja ja käytäntöjä ICT-erityisosaamista vaativien hankintojen suorittaminen ICT-tuote- ja kumppanikartoitukset ICT-tarjouspyynnön katselmointi ICT-tarjouksien vertailu ja pisteytys Tarjouspyynnön laatiminen Tarjousprosessin fasilitointi / suorittaminen Sopimusneuvonta, -hallinta sekä sopimusehtojen määrittely Sopimusneuvottelut kunnan puolesta asiakaskuntien volyymeita hyödyntäen Kunta saa käyttöönsä alan parhaan asiantuntijaverkoston liittyen kyseisen toimialan tarjolla oleviin ICT-ratkaisuihin, vertailuperusteisiin ja kokemuksiin aiemmista vastaavista hankintaprojekteista Kunta pystyy tekemään hankintapäätöksen oikein perustein Kunta saa lisäresursseja hankintaprosessin tukemiseen ja kehittämiseen Kunnan sopimusehdoissa voidaan huomioida kuntakentän volyymit Hankintakonsultoinnin ja sopimustenhallinnan kustannukset ovat /pv tai 780 /pv riippuen tehtävän luonteesta ja käytettävistä resursseista Jokaisesta toimeksiannosta annetaan erillinen tarjous. Copyright Kuntien Tiera Oy 25

26 Tiera ICT-nykytila-analyysi Palvelu ostettavissa ICT-nykytila-analyysi on modulaarinen palvelupaketti, joka tarjoaa kuntatoimijoille edellytykset merkittävään tuottavuuden kasvattamiseen ICT:n avulla Palvelupaketin sisältämät kokonaisuudet ovat helposti toteutettavissa ja ne antavat hyvän yleiskuvan organisaation ICT-toiminnan kypsyydestä, keskeisistä kehittämiskohteista sekä Tiera-osaamisverkoston optimaalisesta hyödyntämisestä Nykytilatiedon keräys tapahtuu kaupungin toimesta Tieran asiantuntijaohjausta hyödyntäen Tiera suorittaa analyysit ja raportoi keskeiset tulokset Nykytila-analyysin pohjalta voidaan käynnistää laajemmat tietoturva- tai kokonaisarkkitehtuuripalvelujen käyttöönottohankkeet Palvelussa käydään läpi ja analysoidaan ICT:n käytön keskeiset osa-alueet: ICT-sopimukset tietojärjestelmät ICT-kustannukset ICT-palvelutuotanto tietoturva ICT-hankkeet tietohallinnon toimintamalli Työssä hyödynnetään vakioituja toimintamalleja ja käytäntöjä Työ voi kattaa kaikki keskeiset osaalueet tai siinä voidaan keskittyä johonkin tai joihinkin osa-alueisiin ICT nykytila-analyysi muodostaa pohjan kunnan tietotekniikan käytön kehittämiselle Kunta saa käsityksen ICT:n eri osaalueiden nykytilasta ja arvion kehittämiskohteista Analyysissä saatua tietoa voidaan käyttää hyödyksi mm. ICT-sopimusten hallinnassa ja ICT:n eri osa-alueiden järjestelyssä sekä tietoturvan ja kokonaisarkkitehtuurin kehittämisessä Konsultoinnin kesto ja kustannukset riippuvat kunnan koosta Analyysin vaatima työmäärä on kunnan koosta ja lähtöaineiston tasosta riippuen htp Analyysin kustannukset ovat /pv tai 780 /pv riippuen tehtävän luonteesta ja käytettävistä resursseista Edellytyksenä on, että kunta sitoutuu työhön tarvittavilla resursseilla. Jokaisesta toimeksiannosta annetaan erillinen tarjous. Copyright Kuntien Tiera Oy 26

27 Tiera Kokonaisarkkitehtuuripalvelu Palvelu ostettavissa Tiera Kokonaisarkkitehtuuri -palvelun avulla turvataan kuntatoimijan ICT-ympäristön ja sitä hyödyntävien toimintojen systemaattinen ja tehokas kehittäminen Palvelu tukee päätöksentekoa kuntaorganisaation eri tasoilla Palvelun avulla varmistetaan kuntatoimijan kokonaisarkkitehtuurin yhteensopivuus tietohallintolainsäädännön kanssa Kuntatoimijoiden tavoitteiden ja nykytilanteen mukainen arkkitehtuurityön suunnittelu ja toteutus sisältyvät palveluun Palvelun avulla tuotetaan JHS-suosituksiin pohjautuvat kokonaisarkkitehtuurikuvaukset ja hallintamallit Palvelu on tarkoitettu sellaisille asiakaskunnille, joilla ei ole käytettävissään omaa henkilökuntaa arkkitehtuurisuunnitteluun Palvelua voivat hyödyntää myös suuret kunnat, jotka haluavat varmistua oman arkkitehtuurinsa yhteensopivuudesta kuntasektorin kokonaisarkkitehtuurin kanssa Arkkitehtuurityön suunnittelu Arkkitehtuurikuvaukset (nykytila, tavoitetila) Arkkitehtuurin hallintamallin ja toimintamallin nykytilan arviointi sekä tavoitetilan määrittely Arkkitehtuurityön tietohallintolainsäädännön vaatimuksiin ja asetettuihin tavoitteisiin perustuva kehityssuunnitelma Arkkitehtuurin toteutuksen tiekartta Kokonaisarkkitehtuuri tukee toiminnan kehittämistä Palvelu tukee sovellussalkun rationalisointia sekä portfoliohallintaa ja parantaa kustannustehokkuutta Tuki muutoksenhallintaan ja muutosjohtamiseen sekä prosessien kehittämiseen Standardointi parantaa mahdollisuuksia yhteisten tietovarantojen ja liityntärajapintojen hyväksikäyttöön Palvelu hinnoitellaan tarjouksen pohjalta Hinnoittelu perustuu määriteltyihin tehtäviin ja niiden laajuuteen, jotka vaikuttavat resurssitarpeeseen ja kokonaishintaan Kokonaisarkkitehtuurin laadinnan ja käyttöönoton konsulttipäivien tarve pienissä ja keskisuurissa kunnissa on n kpl Konsultoinnin hinta on tehtävän luonteesta ja toteutustavasta riippuen /pv. Jokaisesta toimeksiannosta annetaan erillinen tarjous Copyright Kuntien Tiera Oy 27

28 Tiera Projektipalvelu Palvelu ostettavissa Tiera Projektipalvelu tukee kuntatoimijaa ICT-muutos- ja kehitysprojektien läpiviennissä Palvelu kattaa projektisalkun hallintaan liittyvät projektien tuki- ja seurantapalvelut, projektihallinnan palvelut (projektin johtaminen) ja projektien toteutustyöt Palveluun sisältyy myös erilaisten tietohallinnon ja tietotekniikan kehittämisprojektien hoito Kohdealuealuekohtaista erityisosaamista vaativien projektin hoidosta sovitaan tapauskohtaisesti Palvelun kautta kunnan on mahdollista saada resursseja ICT-projektien projektipäällikkö- tai projektisuunnittelijan tehtävien hoitoon Projektipalvelua sovelletaan kunkin kunnan tilanteeseen ja tarpeeseen. Tarpeesta riippuen palvelu voi sisältää esimerkiksi seuraavia osaalueita: Kunnan keskitetty hankesalkku ja sen hallinta PMO-projektien tukipalvelut Projektien hallinta Projektien määrittelytehtävät Projektisalkun hallintamallin jalkautus ja ylläpito Projektipäälliköiden ja muiden asiantuntijoiden resursointi Kunta saa käyttöönsä alan parhaan asiantuntijaverkoston, jolla on kokemusta laajojen ICTprojektikokonaisuuksien ja hankintojen menestyksekkäästä läpiviennistä ICT-projekteissa hyödynnetään kuntakentällä parhaiksi havaittuja projektihallinnan työvälineitä, menetelmiä ja käytäntöjä Kunnan ICT-projektien kokonaishallinta paranee Projektien johtamisen palvelut luovat joustavuutta kunnan projektien resursointiin. Tieran vastatessa projektikokonaisuuden läpiviennistä kunnan omat resurssit voivat keskittyä ydintehtäviinsä ja tukea ICT-projektia vain tarvittavilta osin Hinnoittelu perustuu tehtävien laajuuteen ja sen pohjalta arvioituun resurssitarpeeseen Konsultoinnin kustannukset ovat /pv tai 780 /pv riippuen tehtävän luonteesta ja käytettävistä resursseista Jokaisesta toimeksiannosta annetaan erillinen tarjous Copyright Kuntien Tiera Oy 28

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

Tieran palvelut. Toimialakohtaiset kehitysaihiot 18.6.2013. Copyright Kuntien Tiera Oy

Tieran palvelut. Toimialakohtaiset kehitysaihiot 18.6.2013. Copyright Kuntien Tiera Oy Tieran palvelut Toimialakohtaiset kehitysaihiot 18.6.2013 Copyright Kuntien Tiera Oy Kehitysaihiot toimialoittain Palveluaihiot, joihin kootaan edelläkävijäasiakkaita Asumis- ja ympäristöpalvelut sivu

Lisätiedot

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet IT-toimittajien infotilaisuus 29.8.2012 Copyright Kuntien Tiera Oy Agenda 29.8.2012 KLO ASIA 13.45 Kahvit ja tervetuloa Toimitusjohtaja Ari Ikonen

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen

JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen JHS 190 Julkisten verkkopalvelujen suunnittelu ja kehittäminen Versio: 1.0 Julkaistu: 13.6.2014 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Suosituksen rakenne... 2 2 Soveltamisala... 3

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93

Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri. v.1.93 Oppijan verkkopalvelut Tarkennettu viitearkkitehtuuri v.1.93 Muutoshistoria: 0.1 9.8. 2010 Ensimmäinen versio, Markku Laaksoharju, Pauli Kilpikivi 0.4 1.10.2010 Sisältö rakenteeseen, Markku Laaksoharju

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

AKVA- seminaari 26.9. Kuntien Tiera Oy. Kuntien Tiera Tiera tänään Tiera Toimisto palvelu esittely. Petteri Aaltonen Infratuotejohtaja

AKVA- seminaari 26.9. Kuntien Tiera Oy. Kuntien Tiera Tiera tänään Tiera Toimisto palvelu esittely. Petteri Aaltonen Infratuotejohtaja AKVA- seminaari 26.9 Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Tiera tänään Tiera Toimisto palvelu esittely Petteri Aaltonen Infratuotejohtaja Copyright Kuntien Tiera Oy Tiera on vuonna 2010 perustettu yli 200:n

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0 Kohti kumppanuutta Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaan jäsennettynä 25.9.2009 Versio: 1.0 jäsennys KA-menetelmällä 25.9.2009 2 (80) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys

Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Etäpalvelun kotikäytön esiselvitys Loppuraportti 9.12.2013 HMV Service Economy Oy i Esipuhe Etäpalvelun kotikäytön esiselvityksen tavoite oli tehdä hallinnon nykytilaa ja valmiuksia yhteen kokoava kartoitus

Lisätiedot

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä

Sovelluskehityksen. tietoturvaohje 1/2013 VAHTI. Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI Sovelluskehityksen tietoturvaohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 1/2013 VAHTI VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma

Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma Naantalin ja Raision kaupungit Tietohallinnon toimenpidesuunnitelma 2014 1H/2015 Juha Riekkinen 17.3.2014 Sisällys 1. Toimenpidesuunnitelman sisällöstä... 2 2. Perusinfrastruktuurihankkeet Naantalissa

Lisätiedot

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Sisällys Talouspalvelukeskus... 2 IT-palvelut... 8 Hankinta- ja logistiikkakeskus... 14 Henkilöstöasiain palvelukeskus... 18 Matkailun palvelukeskus:turku

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma

Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 8 (1/13) Kaupunginvaltuusto 10.3.2014 liite nro 13 (1/13) Äänekosken kaupungin tietohallinto-ohjelma ja kehittämistoimenpiteet (2014 2017) Kaupunginhallitus 17.2.2014

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ

TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS 3.12.2009 TIETOJÄRJESTELMÄRYHMÄ ESISELVITYS Versio Kuvaus Muutos/pvm Laatija 0.1 Tietojärjestelmät alatyöryhmän loppuraportin 29.11.2009 Sirpa Mäntynen/työryhmä ensimmäinen versio LUONNOS 1.0

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMIS- TULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ TAVOITETILA Raportit ja selvitykset 2011:18 AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPPIMISTULOSTEN ARVIOINNIN SÄHKÖINEN JÄRJESTELMÄ Raportit

Lisätiedot

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020

Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi. Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 Keravan kaupunki Kasvatus- ja opetustoimi Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2015-2020 1. JOHDANTO 1.1. Jatkuvasti kehittyvä tietoyhteiskunta Käynnissä oleva nopea teknologinen kehitys

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen

JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen JHS 171 ICT-palvelujen kehittäminen: Kehittämiskohteiden tunnistaminen Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 11.9.2009 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Soveltamisala... 4 3 Termit ja

Lisätiedot

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma

Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2007 Julkisen sektorin mobiilitekniikan hyödyntämissuunnitelma Valtineuvoston kanslian julkaisusarja

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa

Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa Esiselvitys Kansallisen palveluväylän käyttöönotto sosiaalija terveydenhuollossa V1.0 29.9.2014 Alueiden ja kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallintoyhteistyöfoorumi Versio Muutos Tekijä pvm

Lisätiedot

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset

Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut. Kiinnostavat kilpailuesitykset Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut Kiinnostavat kilpailuesitykset Mikkelin kaupunki. Arkea helpottavat digitaaliset ratkaisut avoin kilpailu 2013. Yhteenvedot kilpailuesityksistä. Tamora Oy Mitä

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa Liite KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa 1. Kieku-tietojärjestelmä tuo virastoille seuraavia toiminnallisia muutoksia verrattuna nykytilaan: Yhtenäiset talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat

Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat Terveyspalvelujen ajanvarauksen valtakunnallisen arkkitehtuurin suuntaviivat ekat-hanke, Ajanvaraus-työryhmä Tekijät Juha Mykkänen, Mika Tuomainen, Pirkko Kortekangas, Anne Niska Dokumentin versio 1.0

Lisätiedot