Asiantuntijapalvelut ja kärkihankkeet. Ilari Heikkinen Johtaja KPK ICT Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Asiantuntijapalvelut ja kärkihankkeet. Ilari Heikkinen Johtaja KPK ICT Oy ilari.heikkinen@kpkict.fi 040 1736844"

Transkriptio

1 Asiantuntijapalvelut ja kärkihankkeet Ilari Heikkinen Johtaja KPK ICT Oy

2 KPK ICT Oy HAASTE Mitä tietohallinto on ja mikä on sen tarkoitus? ERP, ITIL, CobIT, SOA, SLA, IDM, KPK ICT

3 KPK ICT Oy Johtaminen Järjestäminen Suunnittelu Kehittäminen Palveleminen Hallinta Rakennemuutos Vaikuttavuus Tuottavuus Tavoitteellisuus Synergiaedut Laatu Tyytyväisyys Paremmat palvelut

4 ASIAKKUUDEN HALLINTA TOIMITTAJA- JA SIDOSRYHMÄ- SUHTEIDEN HALLINTA Palvelukeskus integroi toimittajien tarjoamia sovelluksia ja asiantuntijuutta valmiiksi, kuntien toimintoja hyödyntäviksi konsepteiksi, ratkaisuiksi ja palveluiksi OMISTAJAOHJAUS ASIAKKAAT KPK ICT ICT-PALVELUIDEN SUUNNITTELU TOIMITTAJAT Uudet innovaatiot ja kehitysmahdollisuudet Asiakkaiden palvelutarpeet ja -vaatimukset Palveluiden järjestämisen ohjaus ja seuranta palvelusopimuksen avulla ICT-PALVELUIDEN KEHITTÄMINEN ICT-PALVELUIDEN JÄRJESTÄMINEN HALLINTA KPK ICT ostaa strategian mukaisia palveluita SIDOSRYHMÄT Toiminnan ja palveluiden kehittämisen jatkuva läpinäkyvyys ASIAKASOHJAUS Prosessin 1 ohjausryhmä Prosessin 2 ohjausryhmä Prosessin 3 ohjausryhmä 5. Toimintaympäristö ja toimintamalli 4 Sitra 2010

5 KPK ICT järjestää KPK ICT toteuttaa KPK ICT:n palvelut ryhmitellään asiantuntija-, sovellus- ja infrastruktuuripalveluihin, joita kuntatoimija hyödyntää valitsemansa kehityspolun mukaisesti Ratkaisujen hallinta* Ratkaisujen hallinta käsittää KPK ICT:n yhdessä kuntatoimijan kanssa tekemän palvelu- ja kehityssuunnittelun sekä palveluiden seurannan ja tuen. ICT Asiantuntijapalvelut Sovelluspalvelut ICT Infrastruktuuripalvelut * sisältyy KPK ICT:n Asiakkuudenhallinnan hoitomalliin 5

6 ICT asiantuntijapalvelut Ratkaisujen hallinta Palvelu- ja kehityssuunnitelma, toimitettujen palveluiden seuranta ja tuki, ratkaisupäälliköt Tietohallinnon johtamisen palvelut Kehitys- ja muutostyöt palveluissa. Strateginen tuki Tietoturvan asiantuntijapalvelut Hallinnolliset ja tekniset tietoturvapalvelut ICT-Arkkitehtuurien asiantuntijapalvelut Loogisen ja fyysisen tason arkkitehtuurisuunnittelu Hankintojen ICTasiantuntijapalvelut Kilpailutus, hankintasopimukset, infrastruktuuri-, palvelu- ja sovellushankinta ICT-projektipalvelut Projektien tuki- ja seurantapalvelut, projektihallinnan palvelut ja projektien toteutustyöt, menetelmät Prosessien kehittämisen asiantuntijapalvelut Palvelukonseptien, toimintamallien ja prosessien kehittäminen

7 Tietoturvan asiantuntijapalvelut Kuvaus KPK ICT palvelukeskuksen asiantuntijapalvelut sisältävät suunnittelu-, kehitys- ja muutostöitä, jotka tukevat KPK ICT:n palveluiden käyttöönottoa kuntatoimijoilla tai, jotka tarjotaan erillisinä palveluina kuntakentän asiakkaille Tietoturvan asiantuntijapalveluiden tavoitteena on varmistaa hyvien tietoturvakäytäntöjen ja -periaatteiden mukainen toiminta ja kehitys kunnassa ja täten parantaa kunnan varautumista ICT:n riskeihin Palvelut kattavat esimerkiksi tietoturvariskien analysoinnin, henkilöstön ohjeistukset, käyttäjähallinnon prosessien kartoitukset, teknisen ja hallinnollisen turvallisuuden tarkastukset sekä tietoturvalliset ICT-määrittelytyöt Sisältö Tietoturvallisuuteen liittyvää asiantuntijapalvelua sovelletaan kuhunkin asiakastilanteeseen ja tarpeeseen. Tarpeesta riippuen palvelu voi sisältää esimerkiksi seuraavia kehitys- ja muutostöitä: Hallinnolliset tietoturvapalvelut: tietoturvapolitiikat, tietoturvaperiaatteet ja hyvät käytännöt, jatkuvuuden suunnittelu ja varmistaminen, tietoturvariskien hallinta, hyvien tietoturvakäytäntöjen jalkautus organisaatiossa, tietoturva ICT-hankinnoissa, tietosuoja Tietoturvan tekninen hallinta: tietoturvallisen arkkitehtuurin määrittelyt (esim. käyttäjähallinta), tietoturvalliset ohjelmistomäärittelyt, teknisen turvallisuuden tarkastukset Hyödyt Kunta saa käyttöönsä alan parhaan asiantuntijaverkoston, joka tukee kunnan tietoturvakäytäntöjen ja toiminnan kehitystä Palvelun avulla kunnan ICT-riskit kartoitetaan ja tehdään varautumissuunnitelma riskien ennaltaehkäisemiseksi Kunnalle muodostetaan kustannustehokkaat ja yhdenmukaiset tietoturvakäytännöt ja toimintamallit, joiden avulla varmistetaan esimerkiksi palveluiden saatavuus ja toimivuus sekä luottamuksellisten tietojen suojaaminen ja lain velvoitteiden täyttyminen Tietoturvalliset määrittelyt parantavat järjestelmien turvallisuutta ja luotettavuutta, ja varmistavat että palvelutaso säilyy myös häiriötilanteissa Erillinen liite Hinnoittelu 7 Kertaluontoiset palvelut Tietoturvakartoitus Laajemmat tietoturvakoulutukset Projektien tietoturvatuki

8 Asiakasvastaavat ESIMERKKI Tietoturvan asiantuntijapalvelun toimitus Työskentelytapa Asiantuntijat: KPK ICT:n nimeämät tietoturvan asiantuntijat Palvelun toimituspaikka: x% lähipalvelua kuntatoimijan tiloissa; y% etäpalvelua Käytettävät kontaktikanavat: sähköposti, puhelin, KPK ICT:n järjestämä virtuaalinen työtila Työtehtävien sopiminen: ratkaisupäällikön ja Raportointi: kuukausittain ratkaisupäällikön toimesta kuntatoimijan nimetylle vastuuhenkilölle? Kuntatoimija KPK ICT palvelukeskus Strategiset linjaukset Kuntatoimijan johtaja/johto Toiminnan ja strategian ohjaaminen KPK ICT johto/aluejohto Asiakasomistajan ratkaisujen hallinta Ratkaisupäällikkö Kuntatoimijan johto / Asiakkuuden hankinta & hoito kuntatoimijan sopimusvastaava Ratkaisupäällikkö Kuntatoimijan toimialajohto / Asiakkaan kehitys- ja prosessin omistajat palvelusuunnittelu sekä seuranta Ratkaisupäällikkö Palvelun toimitus ja tuki Prosessin omistajat / Palvelun toimitus Palveluvastaava kuntatoimijan ICT Pääkäyttäjä / Loppukäyttäjä Asiakaspalveluprosessi Service Desk Vastuut KPK ICT Asiakas/aluevastaava: esitellä KPK ICT:n ratkaisupäällikkö kuntatoimijan kontaktihenkilölle, perehdyttää ratkaisupäällikkö, KPK ICT ratkaisupäällikkö raportointi ja palaverikutsut, käyttöoikeudet työtilaan kuntatoimijan henkilöille, operatiivisen tehtävien jaon vahvistaminen asiantuntijoiden välillä, perehdyttää asiantuntijat Kuntatoimijan vastuuhenkilö: tieto käytettävissä ja tarvittavat hlöt saatavillas Mittarit ja palvelutasot Asiakastyytyväisyys: mitataan asiakastyytyväisyyskyselyllä 2*vuodessa Tavoitetaso: 9/10 Palvelun käytettävyys: Toteutuneet lähipäivät / suunnitellut? Tavoitetaso: 100% Vasteajat: asiantuntijatukipyyntöihin vastattu ripeästi Tavoitetaso: vastattu pyyntöön 3 arkipäivässä? Toteuma: tehdyt/suunnitellut tehtävät Tavoitetaso: 10 Vaikuttavuus / tehostuminen: tunnistettu ja käyttöönotettu ydinprosessia tehostava toimintatapa (kuntatoimijan arvio) Tavoitetaso: 2? 8 Määräajat / palvelun aloitus Palvelun tilaaminen: Palvelu tilataan vähintään 3kk ennen toivottua palvelun aloitusta Vahvistettavat asiat: Lopputuotokset ja vastuut Palvelun käynnistäminen: Palvelu käynnistyy vuoden vaihteessa tai Sopimuksen päättyminen: Palvelusopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, ellei kuntatoimija tai KPK ICT ilmoita sen päättymisestä 3kk ennen sopimuksen umpeutumista??? Lopputuotokset ja työpohjat Tietoturvastrategia/politiikka Katselmointikommentit sovittuihin dokumentteihin Mitkä asiat tässä, mitkä palvelusopimuksessa?

9 Alueselvityksissä tunnistetut palvelutarpeet ja kehityshankkeet Palvelu Kiinnostus Tietoturvan asiantuntijapalvelut 10 ICT-projektipalvelut 10 ICT -Arkkitehtuurien asiantuntijapalvelut 10 Hanke Kiinnostus Tarkennus Terveydenhuollon palvelut 10 Effica ja Pegasos kehitys Effica ja Pegasos konsolidointi Effica raportointi Uusi ptj. OmaHoito - konsepti Sähköinen asiointi 10 ASPA -konsepti Hankintojen ICT-asiantuntijapalvelut 9 Tietohallinnon johtamisen palvelut 8 Asianhallinnan palvelut 10 Uusi as.hall, järj Doc.hall Itsepalvelut Keskitetty käyttövaltuushallinta 9 IAM / IDM PerusIT palvelut 5 Talous- ja henkilöstöhallinto järjestelmäkehitys 8 SAPkonsolidointi Uusi HR järj (palkkamoottori ja itsepalvelut) Tiedolla ohjaamisen palvelu 5 BI ja DW Yhteisölliset työkalut 5

10 Kilpailutuskalenteri Liittymisselvitykset ja suunnitelmat sekä arvoanalyysit Marraskuu Joulukuu Tammikuu Helmikuu Maaliskuu Huhtikuu Toukokuu Kesäkuu KPK ICT Asiakas-omistajien käynnissä tai suunnitteilla olevat hankinnat ICT-ERP SoTe -kapasiteetti IAM -ratkaisu YHTEISÖLLISET TYÖKALUT Tiedolla johtaminen BI ja DW -työkalut PerusIT -puitesopimukset KAIKKI ICT-ASIANTUNTIJAPALVELUT VIDEONEUVOTTELUPALVELUT VALVONTAKAMERAPALVELUT TIETOLIIKENNE JA VERKKOPALVELUT INTEGRAATIOALUSTA

11 KPK ICT:n ja Kuntahankintojen yhteistyö Tapio Koivisto Hankintapäällikkö KL-Kuntahankinnat Oy

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT:n etenemissuunnitelma

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT:n etenemissuunnitelma Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke etenemissuunnitelma 20.4.2010 Sisällysluettelo 1 Tiivistelmä... 3 2 Taustaa ja haasteet... 4 2.1 Taustaa... 4 2.2 Nykytila ja kehittämishaasteet... 4 3 toimintamalli

Lisätiedot

Valmistelukomitean kokous 23.6.2010

Valmistelukomitean kokous 23.6.2010 Valmistelukomitean kokous 23.6.2010 KPK yhtiöiden perustamiseen osallistavat kunnat Tilanne 22.6.2010 klo 18.00 ICT myönteiset 92 kpl 33,9 % väestöstä ICT kielteiset 46 kpl 6,0 % väestöstä ICT avoimet

Lisätiedot

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA

Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke. KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA Sitran Kuntaohjelma Kuntien Palvelukeskus hanke KPK ICT Oy perustettava yhtiö LIIKETOIMINTASUUNNITELMA VERSIO 2.0 8.4.2010 VERSIOHISTORIA: Dokumentin tiedot Hankkeen nimi: KPK-kuntaneuvottelut ja yhtiöiden

Lisätiedot

Tieran palvelut 2012-2013

Tieran palvelut 2012-2013 Tieran palvelut 2012-2013 Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Copyright Kuntien Tiera Oy Palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri = valmis 2012-2013 = työn alla 2012-2013

Lisätiedot

SITR2. Sitran Kuntaohjelma. KunUen Palvelukeskus hanke. KPK ICT:n etenemissuunnitelma 20.4.2010

SITR2. Sitran Kuntaohjelma. KunUen Palvelukeskus hanke. KPK ICT:n etenemissuunnitelma 20.4.2010 20.4.2010 KPK ICT:n etenemissuunnitelma KunUen Palvelukeskus hanke Sitran Kuntaohjelma SITR2 S KPK etenemissuunnitelma 2 (11) Sisällysh.iettelo 1 Tiivistetmä 3 2 Taustaa ja haasteet 4 2.1 Taustaa 4 2.2

Lisätiedot

Avoimia ajatuksia -Tietohallinto ja tietotekniikan tuottaminen kuntien palveluprosessien kehittäjänä

Avoimia ajatuksia -Tietohallinto ja tietotekniikan tuottaminen kuntien palveluprosessien kehittäjänä Avoimia ajatuksia -Tietohallinto ja tietotekniikan tuottaminen kuntien palveluprosessien kehittäjänä Syntynyt Tampereella 1951 Tampereen yliopisto FM 1970-1974 Postipankki, ohjelmasuunnittelija, 1975-1979

Lisätiedot

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet

Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet IT-toimittajien infotilaisuus 29.8.2012 Copyright Kuntien Tiera Oy Agenda 29.8.2012 KLO ASIA 13.45 Kahvit ja tervetuloa Toimitusjohtaja Ari Ikonen

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. muutostuki. Muutostuen sisältö kunnille 10/2013. Porin seutu 14.10.2013. Muutostukiohjelma

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. muutostuki. Muutostuen sisältö kunnille 10/2013. Porin seutu 14.10.2013. Muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT muutostuki Porin seutu 14.10.2013 Muutostuen sisältö kunnille 10/2013 Muutosjohtaminen Lähipalvelut Lähidemokratia Suurten kaupunkiseutujen hanke ICT-muutostuki Yhteisten

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus

Kuntien palvelukeskus SITRAN KUNTAOHJELMA Kuntien palvelukeskus Perustettava yhtiö Liiketoimintasuunnitelma 1.10.2009 Versio 1.0 Työryhmäkokous/ vaihe Versio 0.15 Työryhmäkokous 3 Versio 0.3 Työryhmäkokous 4 Versio 0.6 Työryhmäkokous

Lisätiedot

muutostuki Kuntauudistuksen muutostukiohjelma

muutostuki Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT muutostuki Muutostuen sisältö ja toimintamalli 6.10.2013 Kuntauudistuksen muutostukiohjelma Hallituksen 5.6.2012 linjausten mukaisesti kunnille käynnistetään kuntauudistukseen

Lisätiedot

ICT-käsikirja Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 24.10.2014

ICT-käsikirja Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 24.10.2014 ICT-käsikirja Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa 24.10.2014 Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi 09 160 33123 PL 28, 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi

Lisätiedot

Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH perustettava yhtiö. Liiketoimintasuunnitelma esitys (tiivistelmä) v2.0 8.4.

Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH perustettava yhtiö. Liiketoimintasuunnitelma esitys (tiivistelmä) v2.0 8.4. 1 Kuntien talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus KPK THH perustettava yhtiö Liiketoimintasuunnitelma esitys (tiivistelmä) v2.0 8.4.2010 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2. Tavoiteltavat hyödyt 3. Liikeidea

Lisätiedot

Tietoturvapolitiikka. Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta

Tietoturvapolitiikka. Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta Tietoturvapolitiikka Kunnanhallitus 27.2.2012 42 Tyrnävän kunta 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 2. POLITIIKAN SOVELTAMINEN JA LAAJUUS 3 3. TIETOTURVAPOLITIIKKA, TAVOITTEET JA PERIAATTEET 4 4. TIETOJEN

Lisätiedot

TIETOHALLINTOMALLIN. soveltamisohje julkiselle hallinnolle. www.tietohallintomalli.fi

TIETOHALLINTOMALLIN. soveltamisohje julkiselle hallinnolle. www.tietohallintomalli.fi TIETOHALLINTOMALLIN soveltamisohje julkiselle hallinnolle www.tietohallintomalli.fi VALTIONVARAINMINISTERIÖN JA ICT STANDARD FORUMIN YHTEISTYÖ Julkisen hallinnon ICT-strategiassa on asetettu tavoite, että

Lisätiedot

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen

Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen Kokonaisvaltainen toiminnan kehittäminen Yleisosa: Kunta osana yhteisöä kuntien toimintaympäristö Kokonaisarkkitehtuuri mistä on kysymys? Kokonaisarkkitehtuurityö Tierassa Lisämateriaalit: Tiera kokonaisarkkitehtuuripalvelun

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013

Tietohallinnon nykytilan analyysi. Analyysimenetelmä (sovitettu Tietohallintomallista) 9.10.2013 Tietohallinnon nykytilan analyysi Analyysimenetelmä (sovitettu Tietomallista) 9.10.2013 Haastattelurunko Kerättävät perustiedot Budjetti (edellisvuoden) Henkilöstökustannukset IT-ostot Muut Liite - Kypsyysanalyysin

Lisätiedot

Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan kuvaus

Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan kuvaus VIP-yleiskuvaus 1 (9) 29.10.2008 Valtion IT-palvelukeskuksen toiminnan kuvaus Yleistä Valtion IT-palvelukeskus vastaa valtion yhteisten tai yhtenäistettyjen IT-palveluiden kehittämisestä ja palvelutuotannosta.

Lisätiedot

Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi

Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi Tietohallinnon ohjaus ja merkitys esimerkkinä Ylä-Savon tietohallinnon arviointi Heikki Meriläinen Pro gradu -tutkielma Tietojenkäsittelytieteen laitos Tietojenkäsittelytiede Toukokuu 2014 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO,

Lisätiedot

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti

Valitse kohde. 0. Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013. 2009 2012 loppuraportti Valitse kohde. 0 Espoon tuottavuusohjelma 20.3.2013 2009 2012 loppuraportti Sisällysluettelo 1. Tausta... 3 2. Tuottavuusohjelman kehittämisalueet ja organisointi... 4 3. Palvelujen järjestämisen ja palveluverkon

Lisätiedot

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli

SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli SOPIMUS ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ Liite D1: Hallintamalli VERSIOHISTORIA Päivä Versio Kuvaus Tekijä 12.3.15 3.0 Tarjouspyynnön liitteeksi Hanketoimisto 2 (32) SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 5 1.1

Lisätiedot

AKVA- seminaari 26.9. Kuntien Tiera Oy. Kuntien Tiera Tiera tänään Tiera Toimisto palvelu esittely. Petteri Aaltonen Infratuotejohtaja

AKVA- seminaari 26.9. Kuntien Tiera Oy. Kuntien Tiera Tiera tänään Tiera Toimisto palvelu esittely. Petteri Aaltonen Infratuotejohtaja AKVA- seminaari 26.9 Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Tiera tänään Tiera Toimisto palvelu esittely Petteri Aaltonen Infratuotejohtaja Copyright Kuntien Tiera Oy Tiera on vuonna 2010 perustettu yli 200:n

Lisätiedot

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014

Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Palvelukeskuksien talousarvioehdotuksen tuloskortit 2014 Sisällys Talouspalvelukeskus... 2 IT-palvelut... 8 Hankinta- ja logistiikkakeskus... 14 Henkilöstöasiain palvelukeskus... 18 Matkailun palvelukeskus:turku

Lisätiedot

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95

19.11.2014. Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti. Loppuraportti. 21.11.2014 Versio 0.95 19.11.2014 Metropolikaupungin ICT -ympäristöjen kartoitusprojekti Loppuraportti 21.11.2014 Versio 0.95 Metropolikaupunki 2 (73) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Dokumentin versiohistoria... 4 1.

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNGIN TIETOTURVASUUNNITELMA

JOENSUUN KAUPUNGIN TIETOTURVASUUNNITELMA JOENSUUN KAUPUNGIN Kaupunginhallitus hyväksynyt: xx.yy.2015 Hyväksytty YT-toimikunnassa: xx.yy.2015 Käsitelty tietohallintoryhmässä 10.02.2015 Päivitetty: 26.01.2015 Päivittäjä: Pekka Penttinen, tietohallintopäällikkö

Lisätiedot

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK

Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK VUOSIKERTOMUS 2010 Sisällys Hallinnon tietotekniikkakeskus HALTIK Visio 2015 ja Strategiset linjaukset Johtajan katsaus Direktörens översikt Organisaatio HALTIK Suomen

Lisätiedot