Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet"

Transkriptio

1 Tieran päivitetty strategia ja tulevat kehityshankkeet IT-toimittajien infotilaisuus Copyright Kuntien Tiera Oy

2 Agenda KLO ASIA Kahvit ja tervetuloa Toimitusjohtaja Ari Ikonen IT-toimittajien rooli Tieran päivitetyssä strategiassa Toimitusjohtaja Ari Ikonen Tieran palveluiden tuotannon toimintamalli ja keskeisten hankkeiden esittely Palvelut-yksikön johtaja Kristiina Lammila Tieran hankintamalli ja -kalenteri syksylle 2012 Hankintajohtaja Arttu Karjalainen Aikaa kysymyksille ja keskustelulle Tilaisuus päättyy Copyright Kuntien Tiera Oy 2

3 Toimittajien rooli Tieran strategiassa Ari Ikonen Toimitusjohtaja Copyright Kuntien Tiera Oy

4 Tieran strategia 1(3) Tieran toiminta-ajatuksena on muodostaa asiakkaiden kesken kansallinen osaamisverkosto, joka tavoittelee prosessien, tietojärjestelmien ja toimintatapojen yhtenäistämistä Tiera organisoi yhteistoiminnan sekä toimii prosesseja tukevien ICTratkaisujen tehokkaana toteuttajana Tieran asiakkuuden edellytys on omistajuus Copyright Kuntien Tiera Oy 4

5 Tieran strategia 2(3) Tieran ICT- ja prosessipalvelujen ytimessä on kuntien ja kuntayhtymien toiminnan kattava kokonaisarkkitehtuuri Arkkitehtuurin mukaiset toimintaprosessit ja vastaavat tietojärjestelmät mahdollistavat asiakkaiden toiminnan tehostamisen kautta mittavat tuottavuushyödyt Arkkitehtuurin perusteella Tiera kehittää asiakkaidensa ohjauksessa eri toimialojen prosesseja palvelevat ohjelmistoratkaisut. Ratkaisut pyritään rakentamaan markkinoilla olevista komponenteista, mutta tarvittaessa Tiera kehittää uusia ratkaisuja. Tiera tarjoaa myös tietohallinnon johtamiseen liittyviä asiantuntijapalveluja sekä infrastruktuuripalveluja. Näiden tehtävänä on auttaa asiakkaita kokonaisarkkitehtuurin mukaisten ratkaisujen käyttöönotossa. Copyright Kuntien Tiera Oy 5

6 Tieran strategia 3(3) Tieran ensisijainen tapa laajentaa toimintaansa on tuottaa kokonaisarkkitehtuurin mukaiseen ohjelmistosalkkuun uusia asiakkaita tukevia palveluja. Palvelujen tekninen tuotantotapa voi vaihdella. Yhtiö on valmis toteuttamaan tätä myös liiketoimintaa ostamalla, jos ostettava toiminta tukee ydintavoitetta ja kauppa on Tieran näkökulmasta taloudellisesti kannattava. Ostettuja yksiköitä käytetään Tieran valtakunnallisen palvelun toteuttamiseen. Jotta Tiera kykenee järjestelemään toiminnan optimaalisesti eri yksiköiden välillä, edellytetään kaupassa saatavaksi määräysvalta. Palveluidensa kehittämisessä Tiera nojaa toisaalta asiakkaiden osaamisverkostoon ja toisaalta tietotekniikan palvelumarkkinoihin. Yhtiö palkkaa omaan palvelukseensa henkilökunnan, joka mahdollistaa palveluiden osaavan ostamisen ja toimitusten ammattimaisen valvonnan ja ohjauksen. Toiminta tapahtuu koko valtakunnan käsittävässä verkosto-organisaatiossa. Sellaisille paikkakunnille, jonne on muodostunut vahvaa osaamista, voidaan muodostaa yhteistoiminnassa asiakkaiden kanssa osaamiskeskuksia. Copyright Kuntien Tiera Oy 6

7 Tieran palvelutarjooman kokonaisarkkitehtuuri Kuntalaiset, yritysasiakkaat Henkilöstö Yhteistyökumppanit, viranomaistahot = valmis = työn alla = ei aloitettu Tunnistamispalvelut Käyttövaltuushallinta Asiakaspalvelukanavat Intranet Extranet Palvelukanavat ja sähköiset työpöydät Raportointi Viranomaisraportointi Integraatiot Palveluun ohjaus (verkkosivusto) Sähköinen tiedottaminen, viestintä ja ryhmätyötilat Sähköinen asiointipalvelu Analytiikka Prosessimoottori ja työjonojen hallinta Asianhallinta Dokumentinhallinta Arkistointi Hallintopalvelut Hallinto Sosiaali- ja terveyspalvelut Palvelu- ja asiointialusta Sosiaali- ja terveystoimiala Opetus- ja kulttuuripalvelut Opetus- ja kulttuuritoimiala Toimialakohtaiset ratkaisut Tekniset ja ympäristöpalvelut Tekninen ja ympäristötoimiala Tiedon louhinta Adhocanalyysit Suorituskyvyn mittaaminen Metatiedot Henkilöstöhallinto Taloushallinto Tuotehallinta Kiinteistöhallinto Asiakkuuden hallinta Sovellusten hallinta- ja alustapalvelut Hankinta ja logistiikka Hankehallinta Toiminnanohjauksen tuki Tuotannonhallinta Myynti Tiedolla johtaminen Asiakas Tuote ja tuoterakenteet Henkilöstö Toimittaja Taloushallinto Paikkatieto Master datan hallinta Kapasiteettipalvelut Tietoliikennepalvelut Käyttöpalvelut Tuki ICT-infrastruktuuri 7

8 Toimittajat strategiassa Tiera nojaa tietotekniikan palvelumarkkinoihin Mieluiten hyödynnetään markkinoilla jo olevia ratkaisuja Sovitus kokonaisarkkitehtuuriin Uuttakin voidaan teetättää Tulossa mielenkiintoisia IPR-neuvotteluja Tieran oma henkilöstö varmistaa palvelujen ostamisen osaamisen ja toimitusten valvonnan Tiera ei ole ohjelmistotalo Tieralla on myös palvelutuotannossa omaa henkilöstöä Kunnilta mahdollisesti siirtyvä Kustannustehokkuus palveluketjuissa? Copyright Kuntien Tiera Oy 8

9 Uusia piirteitä Tiera haluaa tilata koko asiakaskentälleen tarkoitettuja ratkaisuja Ei enää suurta määrää pieniä kilpailutuksia Tiera vastaa kokonaisuuden rakentumisesta, tilaukset komponentteihin Tilaa monenlaisille toimittajille Edellisten seurauksena uusi asenne IPR-kysymyksiin Copyright Kuntien Tiera Oy 9

10 Tieran palveluiden tuotannon toimintamalli ja keskeisten hankkeiden esittely Kristiina Lammila Palvelut-yksikkö Copyright Kuntien Tiera Oy

11 Tieran palvelutuotannon historia ERP-projekti aloitettiin Ensimmäiset projektit alkoivat Useita projekteja käyntiin Palvelutuotannon periaatteiden sopiminen Ensimmäiset palvelut tuotantoon H H H H Etelä-Savon Tietohallinnon yritysosto Sisäinen prosessikehitys aloitettiin Etelä-Savon Palveluiden fuusio Tieran palveluihin Kokonaisarkkitehtuurityö aloitettiin Copyright Kuntien Tiera Oy 11

12 Palvelutuotannon perustana kuntien kokonaistavoitearkkitehtuuri Yhteensopiva julkisen hallinnon tavoitearkkitehtuurin kanssa 12

13 Esimerkki arkkitehtuuririippuvuuksista Asiakaspalvelukanavat Tunnistamispalvelut Intranet Extranet Sähköinen asiointipalvelu Asiakastieto Maksaminen Varaus Käyttövaltuushallinta Käyttäjä Rooli Käyttöoikeus Hallinto Palvelupyyntö Raportointi TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMÄ Sosiaali- ja terveystoimiala Palvelutapahtuma Suoritetieto Viranomaisraportointi Opetus- ja kulttuuritoimiala Asiapäätös Analytiikka Tiedon louhinta Adhoc analyysit Tekninen ja ympäristötoimiala Integraatiot Prosessimoottori ja työjonojen hallinta Suorituskyvyn mittaaminen Toimialakohtaiset ratkaisut Suoritetieto Asiakirja Master Datan Hallinta Tiedolla johtaminen Asianhallinta Metatiedot Dokumentin hallinta Arkistointi Henkilö Palveluluokitukset Paikkatieto Yritys Julkiset tietovarannot Copyright Kuntien Tiera Oy 13

14 Tieran palvelukokonaisuudet Tietohallinnon johtamisen palvelut Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Copyright Kuntien Tiera Oy 14

15 Sovelluspalvelut kokonaispalveluita Tieran sovelluspalveluiden tuotettava selkeää lisäarvoa kunnille Toiminnan kehittämisen ja sovelluksen konsultointi Konsultointi Koulutus Parhaiden käytäntöjen jakaminen Sovelluspalvelut Tuki- ja käyttöpalvelut Järjestelmäratkaisu Copyright Kuntien Tiera Oy 15

16 Asiakkaat mukana Tieran kehitystyössä Palveluiden kaikissa kehittämisprojekteissa on mukana Tieran edelläkävijäasiakkaita 19 Palveluiden kehittämiseen osallistuu myös Tieran ohjaus- ja asiantuntijaryhmät sekä asiakkaiden edustajia Kuntarajat: Tilastokeskus Copyright Kuntien Tiera Oy 16

17 Tieran organisaatio kasvaa tukemaan palveluiden tuottamista Palvelut-yksikön oma henkilöstö vastaa palveluiden johtamisesta ja suunnittelusta (kuten arkkitehtuuri) Organisaatiota on kasvatettu sitä mukaan kuin palveluiden kehittämistä on aloitettu asiakkaiden kanssa Volyymityö hankitaan erilaisilla palveluntuottamismalleilla kilpailutuksen kautta yhteistyökumppaneilta Copyright Kuntien Tiera Oy 17

18 Tieran sisäisten prosessien kehitys tukee laajentuvaa toimintaa Asiakkuuden hallinta Palvelujen salkunhallinta Palvelun elinkaarenhallinta Markkinointi Vaatimusten hallinta Tiekartanhallinta Myynti Kehityssalkunhallinta Projektisalkunhallinta Palvelusalkunhallinta Asiakassuhteenhallinta Pohjustus Palvelunkehitys Tuotantoonvienti Esiselvitys Vaatimusmäärittely Määrittely Toteutus Palvelutuotanto Palvelutuotannonhallinta Palvelun alasajo Kysynnän hallinta Konfiguraationhallinta Jatkuvuuden hallinta Saatavuuden hallinta Kapasiteetinhallinta Tietoturvanhallinta Palvelutason hallinta Muutoksenhallinta Versionhallinta Tietämyksenhallinta Ilmoituksenhallinta Häiriönhallinta Ongelmanhallinta Palvelupyyntöjen hallinta Pääsynhallinta Teknologian- ja arkkitehtuurinhallinta Arkkitehtuurinhallinta Teknologianhallinta Johtamis- ja tukiprosessit Johtaminen ja toiminnan suunnittelu Yhteiskuntasuhteiden hallinta Viestintä Taloushallinto Tietohallinto Hankinta ja toimittajahallinta Henkilöstöhallinto Projektinhallinta Toiminnan kehittäminen Copyright Kuntien Tiera Oy 18

19 Tieran palveluista tulevat hyödyt Osaava, kokenut ja ammattitaitoinen asiantuntijajoukko Paras mahdollinen kokonaisratkaisu hyödyntäen kuntasektorilla käytössä olevia järjestelmiä ja eri toimijoiden parhaita ratkaisuja Tieran toimialaosaamisen ja koko kuntakentän osaamisen hyödyntäminen Parhaiden käytäntöjen jakaminen kuntatoimijoiden kesken Tehokas järjestelmätoteutus Kehitä kerran, käytä useasti -periaate Kehitystyöhön käytettävä aika lyhyempi Laajemmat mahdollisuudet osaavien resurssien käyttämiseen Määrittely- ja käyttöönottovaiheen alhaisemmat kustannukset verrattuna yksittäisen kunnan projektiin Vakioidut rajapinnat ja liittymät eri toimittajien järjestelmiin Selkeästi alhaisemmat käyttövaiheen kustannukset verrattuna yksittäisen kunnan järjestelmään Keskitetty, tehokas järjestelmä- ja palvelutoimittajien hallinta Keskitetyillä, laajavolyymisilla sopimuksilla IT-toimittajien kanssa edullisemmat hinnat Tehokkaat kehitys- ja testausprosessit Kattava järjestelmäsuunnittelu (sisältäen mm. käyttöliittymäsuunnittelun) Kattavammat mahdollisuudet järjestelmien jatkokehittämiseen. Copyright Kuntien Tiera Oy 19

20 Tieralla rakenteet valmiina kuntien tietohallinnon kehittämiseen Kuntatoimija-osakkaiden ohjaus ja asiantuntemus Vahva kokonaisarkkitehtuurisuunnittelu Palvelutuotannossa käynnistetty jo monia hankkeita, jotka ovat: keskeisimpiä kuntatoimijoiden tämän hetkisiä tarpeita tärkeitä peruselementtejä vankan tietohallintoarkkitehtuurin rakentamisessa (kuten käyttövaltuuksien hallinta) Kokenut ja ammattitaitoinen oma henkilöstö sekä hyvin alkanut kuntaosaajaverkoston rakentaminen Tarkoituksenmukaiset prosessit vahvan palvelutuotannon tueksi ovat jo valmiina tai valmistumassa Tieran rooli julkisena hankintayksikkönä säästää kunnilta hankintoihin tarvittavat resurssit ja rahat Tieran suurempaa hankintavolyymiä hyödyntämällä kunnille saavutetaan merkittävääkin taloudellista ja laadullista hyötyä. Toimittajien kanssa pyritään rakentamaan kuntatoimijoita hyödyntävää kumppanuutta. Copyright Kuntien Tiera Oy 20

21 Tieran valmiit palvelut SOVELLUSPALVELUT Tiera Toimisto Tiera Videoneuvottelu Tiera Tuki, vaihe 1 Tiera Sähköinen arkistointi TIETOHALLINNON JOHTAMISEN PALVELUT Tiera Tietohallintostrategia Tiera Kokonaisarkkitehtuuripalvelu Tiera Tietoturva Tiera Projektipalvelu Tiera ICT-hankinnat ja sopimusten hallinta Tiera Tietohallinnon kokonaispalvelu Tiera Tietohallinnon kehittämissuunnittelu Tiera ICT-palveluseuranta ja muutoshallinta Tiera ICT Talouden suunnittelu ja seuranta Tiera Tietohallinnon HelpDesk Tiera Tietohallinnon konsultointi Kuntaliitoskonsultointi ja -tuki Copyright Kuntien Tiera Oy 21

22 Kehityksen alla olevat palvelut PROJEKTIT Tiera ERP ERP Taloushallinto ERP HR ERP Palkkahallinto ERP Osaamiskeskus Tiera Sähköinen asiointi Tiera Tuki, vaihe 2 Tiera Infra Tiera Työasemapalvelu Tiera Tietoliikenne Tiera Kapasiteettipalvelu Käyttöpalvelu, Rondo Tiera Verkkoviestintä Tiera Käyttövaltuuksien hallinta Tiera Tiedonhallinta Tiera Tiedolla johtaminen Tiera Mobiili kotihoito Tiera Oppimisympäristö Projektisalkunhallinta Palveluseteli ESISELVITYKSET Käyttöpalvelu, SOTE Copyright Kuntien Tiera Oy 22

23 Tiera Toimisto Yli 10 käyttöönottoa tehty, asiakasprojekteja vahvistettu useita Palvelu on valmiiksi kilpailutettu: Kunnalta tarvitaan vain oma päätös palveluiden käyttöönottamisesta Yhteistyö alkaa projektisuunnitelman läpikäynnillä Palvelusopimus tehdään Tieran ja asiakkaan välille Copyright Kuntien Tiera Oy 23

24 Tiera Tietohallinnon johtamisen palvelut Palvelulla useita asiakkaita Tiera Tietohallintostrategia Tiera Kokonaisarkkitehtuuripalvelu Tiera Tietoturva Tiera Projektipalvelu Tiera ICT Hankinnat ja sopimusten hallinta Tiera Tietohallinnon kokonaispalvelu Tiera Tietohallinnon Kehittämissuunnittelu Tiera ICT -palveluseuranta ja muutoshallinta Tiera ICT talouden suunnittelu ja seuranta Tiera Tietohallinnon HelpDesk Tiera Tietohallinnon konsultointi Kuntaliitoskonsultointi ja -tuki Copyright Kuntien Tiera Oy 24

25 Tiera ERP Taloushallinnon template valmis 12/ käyttöönotto 01/2013 HR-template valmis 03/ käyttöönotto 04/2013 Palkkahallinto valmis Q1/2013 ERP Osaamiskeskus valmis Q1/2013 Copyright Kuntien Tiera Oy 25

26 Tiera Sähköinen asiointi Ensimmäinen asiakaskäyttöönotto valmis 08/2012 Seuraavat asiakasprojektit käynnissä Sähköisen asioinnin alustaratkaisu Sähköisen asioinnin toimialakohtaiset asiointipalvelut Copyright Kuntien Tiera Oy 26

27 Tiera Infra Työasema, valmis 12/2012 Kapasiteettipalvelu, kilpailutuksen suunnittelu valmisteilla Tietoliikenne, kilpailutuksen suunnittelu valmisteilla Tulostinpalvelu, asiakastarvekartoitus meneillään Copyright Kuntien Tiera Oy 27

28 Tieran hankintamalli ja -kalenteri syksylle 2012 Arttu Karjalainen Palvelut-yksikkö / Hankinnat Copyright Kuntien Tiera Oy

29 Tieran hankintojen tavoitteet Asiakkaille palveluita, jotka ovat: Laadukkaita Laajennettavia Kustannustehokkaita Kuntien tarpeisiin sopivia Helposti käyttöön otettavia Toimittajille Luotettava ja johdonmukainen kumppani Helpottaa pääsyä kuntasektorille Myös pienemmille toimijoille mahdollisuus laajempiin hankkeisiin Transaktiokustannuksen pienentäminen: kilpailutetaan kerran, käytetään laajasti Copyright Kuntien Tiera Oy 29

30 Hankintamenettely Tiera on julkinen hankintayksikkö Hankintalaki ohjaa menettelyä Hankintatavat KL-Kuntahankintojen puitejärjestelyt Suorahankinta Avoin kilpailutus Neuvottelumenettelynä toteutettu kilpailutus Hyödynnetään toimittajien asiantuntemus Alustavat läpikäynnit Tekninen vuoropuhelu osana hankintaa Neuvottelumenettely Copyright Kuntien Tiera Oy 30

31 Hankintamenettely Menettelyssä keskeistä Tasapuolisuus ja syrjimättömyys Avoimuus Johdonmukaisuus Tehokkuus Laadukas lopputulos Laatu Määrittely vaihtelee eri hankinnoissa Ohjelmistojen osalta esim. käytettävyys, suorituskyky, tietoturva Pakollinen vs. vertailtava laatu Laadun ylläpito sopimuskauden aikana (toimintamallit, SLA) Copyright Kuntien Tiera Oy 31

32 Operatiivinen taso Taktinen taso Strateginen taso Toimittajahallinta - kokouskäytännöt Johdon tapaaminen Osallistujat: Yhtiöiden johto ja Tieran toimittajavastuullinen Kokouksen tarkoitus: Yhteistyön strateginen linjaus Kokoonkutsuja: Tiera Aikataulu: Vuosittain tai kaksi kertaa vuodessa Toimittajahallinta kokous Osallistujat: Toimittajan asiakaspalveluvastaava, Tieran toimittajavastuullinen Kokouksen tarkoitus: Sopimuksen toimitusvalvonta, yhteistyön kehittäminen Kokoonkutsuja: Tiera Aikataulu: Neljännesvuosittain Operatiivinen Osallistujat: Toimitusvastuulliset Kokouksen tarkoitus: Sopimuksen toimitusraportoinnin läpikäynti, toiminnan valvonta Kokoonkutsuja: Tiera Aikataulu: Kuukausittain Copyright Kuntien Tiera Oy 32

33 Tärkeimmät sopimukset IT-asiantuntijatyön puitejärjestely Tärkein konsulttihankintojen kanava Toimistoviestintäpalvelut Office-pilvipalvelu ERP-teknologiahankinta SAP-teknologialisenssit ERP-käyttöpalvelut Käyttöpalvelut Tieran omille järjestelmille Copyright Kuntien Tiera Oy 33

34 Tieran hankintakalenteri tilanne Hanke/hankinta Service desk ja lähitukipalvelu ERP-integraattoripalvelu Sähköisen asioinnin integraattori ja sähköiset lomakkeet Tiedolla johtamisen konsulttipalvelu Tiedon hallinta Kertakirjautuminen (esso) Palkkahallintajärjestelmä Mobiili kotihoidon tuki Internet-sivustokehys (teknologia ja integraattori) Työaseman hallintaohjelmisto Työaseman tietoturvaohjelmistopaketti Tietoliikenne (Tieran oma verkko) Käyttövaltuushallinta (IDM) esikaupallinen? Sähköisten asiointipalveluiden toteutus puitejärjestely tai monta erillistä hankintaa Kapasiteettipalvelutoimittaja Oppijan verkkopalvelut Palvelusetelijärjestelmäkokonaisuus Tiedolla johtamisen teknologia/integraattori Tulostuspalvelu Tietoturva-auditoinnit Testauspalvelut 08/12 09/12 10/12 11/12 12/12 01/13 02/13 03/13 04/13 05/13 Tila Meneillään Meneillään Meneillään Meneillään Meneillään Valmisteilla Valmisteilla Valmisteilla Valmisteillla Valmisteillla Valmisteillla Valmisteillla Valmisteillla Valmisteillla Valmisteillla Valmisteillla Valmisteillla Valmisteilla Harkinnassa Harkinnassa Harkinnassa Copyright Kuntien Tiera Oy 34

35 Kiitos!

AKVA- seminaari 26.9. Kuntien Tiera Oy. Kuntien Tiera Tiera tänään Tiera Toimisto palvelu esittely. Petteri Aaltonen Infratuotejohtaja

AKVA- seminaari 26.9. Kuntien Tiera Oy. Kuntien Tiera Tiera tänään Tiera Toimisto palvelu esittely. Petteri Aaltonen Infratuotejohtaja AKVA- seminaari 26.9 Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Tiera tänään Tiera Toimisto palvelu esittely Petteri Aaltonen Infratuotejohtaja Copyright Kuntien Tiera Oy Tiera on vuonna 2010 perustettu yli 200:n

Lisätiedot

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010

Perustettava KPK ICT Oy. Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Perustettava KPK ICT Oy Liiketoimintasuunnitelma esitys v2.0, 8.4.2010 Kuntien ICT-palvelukeskus tiivistelmä Vaikuttavuus kuntien toiminnan kehittämisessä Kuntasektorilla on merkittävä tuottavuuden kehityspotentiaali.

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Tieran palvelut. Toimialakohtaiset kehitysaihiot 18.6.2013. Copyright Kuntien Tiera Oy

Tieran palvelut. Toimialakohtaiset kehitysaihiot 18.6.2013. Copyright Kuntien Tiera Oy Tieran palvelut Toimialakohtaiset kehitysaihiot 18.6.2013 Copyright Kuntien Tiera Oy Kehitysaihiot toimialoittain Palveluaihiot, joihin kootaan edelläkävijäasiakkaita Asumis- ja ympäristöpalvelut sivu

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat

20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat KuntaIT-toiminnan tilannekatsaus 20.11.2008 Valtionhallinnon johto ja asiantuntijat antti.holmroos@vm.fi KuntaIT:n projektisalkku 2008-2009 Omistaja Osapuolet Arvioitu Budjetti Aikataulu Tietojohtaminen

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään.

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Vuosikertomus 2010 Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Digia Oyj Sisältö Digia Oyj Digia lyhyesti...3 Vuoden 2010 tapahtumat...4 Avainluvut...6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia

SISÄLTÖ. liiketoiminta-alueet. 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia VUOSIKERTOMUS 2012 VUOSIKERTOMUS 2012 SISÄLTÖ 2 Nebulan toiminta 4 Toimitusjohtajan katsaus 6 Toimintaympäristö ja strategia liiketoiminta-alueet 8 Pilvipalvelut 10 Toimistopalvelut 12 Yhteyspalvelut 14

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosikertomus 2012 03 04 06 Siili on... Toimitusjohtajan katsaus Asiakkaidensa luotettu neuvonantaja nokia.com OP-Pohjola TIKE Ahlstrom 10 11 12.16 ICT-markkinat

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA

KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA Tampereen kaupunki KOULUTUSTUSTOIMIALA Tietohallinnon ohjausryhmä Koulutustoimialan raporttisarja 9/2002 www.tampere.fi/koulutus/ www.tampere.fi/opetus/ KOULUTUSTOIMIALAN TIETOSTRATEGIA 1. Koulutustoimialan

Lisätiedot

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA

TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Rakennustekniikka Liikenne- ja kuljetustekniikka Jenni Karjalainen TOIMINNANOHJAUSJÄRJESTELMIEN TARVE JA SOVELTUVUUS HANKKEIDEN HALLINNASSA Diplomityö Prof. Harri Kallberg

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo 1 2011 lyhyesti 2 Avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Liiketoimintojen

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta

emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta emaistraatti Palvelut helposti sähköisen kanavan kautta Maistraattien sähköisen asioinnin strategia 2012 2015 MAISTRAATTIEN OHJAUS- JA KEHITTÄMIS- YKSIKKÖ 3/2012 Itä-Suomen aluehallintoviraston julkaisuja

Lisätiedot

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu

Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu EVTEK-ammattikorkeakoulu Tuotantotalouden koulutusohjelma Anssi Talarmo Tietohallinnon prosessien kehittäminen Esimerkkiyritys SPR Veripalvelu Insinöörityö 14.04.2007 Ohjaaja: talous- ja tietohallintojohtaja

Lisätiedot

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma

Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma Joensuun kaupunkikonsernin hankintaohjelma 2014 Sivu 2/23 Sivu 3/23 Sisältö 1 Tiivistelmä... 4 2 3 4 Johdanto... 5 Hankintaohjelman lähtökohdat... 5 Strategiset linjaukset hankinnoissa... 6 4.1 Yrittäjäystävällisyys

Lisätiedot

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa

Tilaaminen ja tuottaminen sosiaali- ja terveyspalveluissa. Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kilpailutus sosiaali- ja terveyspalveluissa Kirjoittajat ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Toimitus: Sini Linteri Graafinen suunnittelu: Tiina Kuoppala ISBN 978-952-245-723-3 (painettu) ISBN 978-952-245-724-0

Lisätiedot

Hänen majesteettinsa, asiakkaan, luottamuksellisessa palveluksessa

Hänen majesteettinsa, asiakkaan, luottamuksellisessa palveluksessa Käsissäsi on Fujitsu Intelligence Servicen (FIS) lisättyä todellisuutta sisältävä huippusalainen vuosikatsaus. Päästäksesi katsomaan lisättyä todellisuutta, toimi näin: 1. Mene tietokoneellasi osoitteeseen

Lisätiedot

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti

1.10.2008. Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1.10.2008 Etelä-Suomen InnoELLI Senior ohjelman 2006-2008 SeniorHaavi 2 hankeen loppuraportti 1 InnoELLI Senior 2 TL 2 Verkostot ja viestintä - SeniorHaavi Laatijat: Heli Pajuvirta, Anu Olkkonen, Toni

Lisätiedot

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015

Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Piia Vähäsalo Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana ja kehittämisohjelma 2010 2015 Pelastuslaitosten kumppanuushanke Pelastuslaitokset TEKIJÄ Piia Vähäsalo 1. painos ISBN 978-952-213-548-3 (nid.)

Lisätiedot

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan

Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI raportti 5 Juhani Juuso & Päivi Iskanius Oulun yliopisto, Raahen toimintayksikkö Arviointikriteerit toiminnanohjausjärjestelmän valintaan TOMI

Lisätiedot