AKVA- seminaari Kuntien Tiera Oy. Kuntien Tiera Tiera tänään Tiera Toimisto palvelu esittely. Petteri Aaltonen Infratuotejohtaja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AKVA- seminaari 26.9. Kuntien Tiera Oy. Kuntien Tiera Tiera tänään Tiera Toimisto palvelu esittely. Petteri Aaltonen Infratuotejohtaja"

Transkriptio

1 AKVA- seminaari 26.9 Kuntien Tiera Oy Kuntien Tiera Tiera tänään Tiera Toimisto palvelu esittely Petteri Aaltonen Infratuotejohtaja Copyright Kuntien Tiera Oy

2 Tiera on vuonna 2010 perustettu yli 200:n kuntatoimijan omistama kuntien oman toiminnan jatke ei kaupallinen toimija Kunnat Kuntien organisaatio: keskushallinto, virastot ja laitokset, tytäryhtiöt jne. Ostaa Toimittaa Palvelutoimittajat, konsultit jne. Copyright Kuntien Tiera Oy 2

3 Tiera lukuina 09/2012 Liikevaihto vuonna 2011 oli 5,4 milj., Vuodelle 2012 liikevaihto on arviolta 15 milj. Tierassa on noin 100 omaa työntekijää, joiden sijoituspisteet ovat 11 eri paikkakunnalla Tieran omistavat 199 kuntaa, 41 kuntayhtymää ja 7 kuntaomisteista osake-yhtiötä sekä Suomen Kuntaliitto. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja on Sitran yliasiamies Mikko Kosonen Viisi suurinta omistajaa ovat: 1. Turku 2. Lahti 3. Kouvola 4. Lappeenranta 5. Hämeenlinna

4 Tieran toiminta-ajatuksena on muodostaa omistajien kesken kansallinen osaamisverkosto, joka tavoittelee prosessien, tietojärjestelmien ja toimintatapojen yhtenäistämistä kuntakentässä Sovelluspalvelut Infra- ja tukipalvelut Tietohallinnon johtamisen palvelut Tiera organisoi omistajien yhteistoiminnan sekä toimii prosesseja tukevien ICT-ratkaisujen tehokkaana järjestäjänä Copyright Kuntien Tiera Oy

5 Tieran omistajien yhteistyön hyötyjä 1. Kokonaisarkkitehtuurin mukaiset yhteiset sovelluspalvelut yksittäisratkaisujen sijaan Varmistaa kehitystyön yhteensopivuuden ja yhden suunnitelman toteutuksen Yhteistyöfoorumi, joka yhtenäistää kuntakentän prosesseja, tietojärjestelmiä ja toimintatapoja. 2. Osaamisverkosto kokoaa kuntakentän osaamisen ja yhdistää samoista kehityshankkeista kiinnostuneet kuntatoimijat 3. Markkinoilla jo olevien ratkaisujen hyödyntäminen ja niiden täydentäminen kuntakentän ICT-tarpeiden mukaisesti Toteuttaa omistajien yhteisiä ICT-kehityshankkeita ja mahdollistaa niiden hyötyjen jakamisen Yhdistää kuntatoimijoiden neuvotteluvoimat 4. Kuntakentän 100 % omistajuus luo pohjan toiminnan ohjaukselle ja omistajuus on asiakkuuden edellytys Mahdollistaa suorahankinnat yhtiöltä

6 Tieran palvelut Sovelluspalvelut Tiera Sähköinen arkistointi Tiera Toimisto: Viestintä ja ryhmätyö sekä videoneuvottelu Infra- ja tukipalvelut Tiera Tuki Tietohallinnon johtamisen palvelut Tiera ICT-hankinnat ja sopimusten hallinta Tiera Kokonaisarkkitehtuuripalvelu Tiera Projektipalvelu Tiera Tietohallinnon kokonaispalvelu Tiera Tietohallinnon konsultointi Tiera Tietohallintostrategia Syksy 2012 Kevät 2013 Syksy 2013 Projektit Tiera Tiera ERP ERP HR HR ja ja Taloushallinto Tiera Tiera Oppimisympäristö Oppimisympäristö Tiera Tiera Sähköinen Sähköinen asiointi asiointi Tiera Tiera Mobiili kotihoito Mobiili kotihoito Tiera Tiera verkkosivusto verkkosivusto Tiera Tiera Tiedolla johtaminen (Sote) (Sote) Tiera Tiera Tiedolla Tiedolla johtaminen johtaminen (kons. (kons. J) Joht.) Tiera Tiera Työasema Työasema Copyright Kuntien Tiera Oy 6

7 Tieran ohjausryhmien priorisoimia kehitysaihioita Asumis- ja ympäristöpalvelut Kokoava tietopalvelu Rakentamisen sähköinen lupapalvelu Hallintopalvelut Tiera ERP: Asiakkuudenhallinta, Hankinta ja varastonhallinta, Kiinteistöhallinta, Matkahallinto, Projektinhallinta ja Rahoitus Tiera Tiedonhallinta: Sähköinen allekirjoitus ja Tiedonhallinnan järjestelmä Tiera Sähköinen asiointi: versio 2 ja resurssien ja palveluiden varausjärjestelmä Projektisalkunhallinta Opetus- ja kulttuuripalvelut Tiera Kirjastojärjestelmä Tiera Opintohallinto Tiera Tiedolla johtamisen palvelu Sosiaali- ja terveyspalvelut Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä Terveystaltiointi Infrapalvelut Tiera Kapasiteettipalvelu Tiera Sovellusten käyttöpalvelu Tiera Tietoliikenne Tiera Tulostuspalvelut: Tulostuksenhallintajärjestelmä ja tulostusympäristön kartoitus Tiera Käyttövaltuuksien hallinta Copyright Kuntien Tiera Oy 7

8 Tiera Toimisto Palveluesittely Copyright Kuntien Tiera Oy 8

9 Tiera Toimisto on kehittyvä palvelukokonaisuus, joka laajenee erilaisilla sovelluksilla sekä palveluilla kuntatoimijan tarpeiden mukaan Tiera toimisto palvelu tarjoaa laajat viestintä ja kommunikaatioratkaisut. Palvelu tuotetaan pilvipalveluna. Kokonaisuus tarjoaa tehokasta tiedonjakamista ja virtuaalista kanssakäymistä organisaation sisällä ja organisaation sidosryhmien kanssa Tiera Toimisto tukee erilaisia työtapoja ja tietoturvallisuus on mukana automaattisesti Lisäarvopalveluina asiakaskohtaista konsultointia ja projektipalveluja esimerkiksi prosessien, asiakkuuden hallinnan ja toiminnanohjauksen kehittämiseen. Tiera Toimisto tukee muita Tieran palveluita kuten Tieran sähköinen asiointi ja Tiera työasemapalvelua Copyright Kuntien Tiera Oy 9

10 Tiera Toimisto Viestintä- ja kommunikointipalvelut Perustuu Microsoftin teknologiaan Tekniset toteutusvaihtoehdot asiakastarpeen mukaisesti joko julkisen tai yksityisen pilven kautta Julkinen pilvi = Microsoft Office365 palvelu Microsoft Exchange Online, MS Sharepoint Online, MS Lync Online Tuotetaan Microsoftin euroopassa sijaitsevista datakeskuksista Korkea vikasietoisuus ja käytettävyystakuu (99,9%) jatkuvan varmuuskopioinnin, hajautettujen datakeskusten, virustorjunnan ja roskapostinsuodatuksen kautta Palveluiden hallinta keskitetyn hallintaliittymän kautta tai palvelut voidaan integroida suoraan kunnan olemassa olevan käyttäjähallinnan piiriin Tukee hybridiratkaisuja, joissa osa palveluista tulee kunnan omasta toimistoverkosta Kustannustehokas, aina viimeisimmät versiot palveluista käytettävissä Yksityinen pilvi = tuotetaan läheltä asiakasta Microsoft Exchange 2010, Microsoft Sharepoint 2010, Microsoft Lync 2010 Tuotetaan toimittajan datakeskuksista, osa palveluista tuotetaan asiakkaan omasta konesalista Korkea vikasietoisuus ja käytettävyystakuu (99,5%), varmuuskopioinnin, kahdennuksen, virustorjunnan ja roskapostisuodatuksen kautta. Suuremmat integrointimahdollisuudet, tukee hybridiratkaisuja Copyright Kuntien Tiera Oy 10

11 Tiera Toimisto palvelukartta 1.VAIHE Viestintä ja kommunikointiratkaisut Sähköposti ja Kalenteri Omasivu Kunta Intranet ja Extranet Virtuaalineuvottelu Pikaviesti Läsnäolo Videoneuvottelu Ryhmätyötilat Office for Education Verkkojulkaisu Dokumentinhallinta Projektityötilat Wikit ja Blokit Tiera Toimistoa tukevat palvelut: TieraTuki Laskutus Integrointi Tukevat Laite ja ohjelmistopalvelut Virustorjunta Työasemat Turvallinen etätyö Virtuaaliset työasemat Virtuaaliset palvelin/konesali Liikkuva laajakaista Työasemaohjelmistot Kapasiteettipalvelut Koulutus Hallinta Konsultointi Palveluiden käyttö ja hallinta tilanteen mukaan toimivimmalla tavalla Virtuaalinen työpöytä Sähköinen työtila Mobiiliohjelmistot Internetsovellukset Työasemaohjelmistot Projektointi Copyright Kuntien Tiera Oy 11

12 Helpompaa viestintää kunnan sisällä ja muiden viranomaisten välillä kuntayhteisö Kunta X Kunta Y Terveydenhoito Koulutoimi Sosiaalipalvellut Muut viranomaiset ja yhteistyökumppanit Copyright Kuntien Tiera Oy 12

13 Tiera toimisto laajenee myös videoneuvottelupalvelun osalta asiakkaan tarpeiden mukaan: Tieran Toimisto -ratkaisuun kuuluu osana Kuntahankintojen ja Tieran yhteisen kilpailutuksen voittanut Videran Videoneuvottelupalvelut. Tieran Toimisto voidaan liittää saumattomasti kilpailutettuun videoneuvottelupalveluun Virtuaalineuvottelun kautta yhteys videoneuvotteluhuoneisiin Tiera Toimisto Videran Videoneuvottelupalvelut Kokonaisvaltainen viestintäratkaisu Copyright Kuntien Tiera Oy 13

14 Kunta Intra- ja Extranet palvelu parantaa Sharepointin käyttökokemusta ja tekee käyttöönotosta helpon Helppokäyttöisyys Kunnan ilmeen mukainen ulkoasu Valmiit sisältörakenteet ja toiminnallisuudet kuntien vaatimusmäärittelyjen ja käytäntöjen mukaisesti Copyright Kuntien Tiera Oy 14

15 Käyttöönottoa tukevat palvelut: Ratkaisun suunnittelutyöpaja ennen palvelun aloittamista sovitaan veloitukseton ratkaisun suunnittelutyöpaja, kesto ½ päivää. Tavoite on varmistaa asiakkaan tahtotila ja selvittää asiakkaan ympäristön nykytila. Käyttöönottopalvelu Asiakaan palvelujen perustaminen käyttöönottovalmiuteen mukaan lukien käyttäjätunnusten tekeminen sisältyy palvelun kk-maksun piiriin Muu käyttöönottoon liittyvä työ tehdään asiakaskohtaisen projektin kautta Migraatiopalvelu Asiakkaan olemassa olevien tietojen siirto uuden palvelun piiriin kuten postilaatikkojen sisältö, olemassa olevien Sharepoint sivustojen sisältö jne. Integraatiopalvelu Uusien palvelujen integrointi asiakaan käyttövaltuushallinnan piiriin sekä muut mahdolliset integrointitarpeet asiakkaan järjestelmiin, sekä videoneuvottelujärjestelmiin Palvelujen käyttöönoton suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä tarvitaan eritasoisia asiakaskohtaisia projekteja. Projektit toteutetaan Tieran, toimittajan ja asiakkaan yhteistyönä. Copyright Kuntien Tiera Oy 15

16 KIITOS

Tieran palvelut. Toimialakohtaiset kehitysaihiot 18.6.2013. Copyright Kuntien Tiera Oy

Tieran palvelut. Toimialakohtaiset kehitysaihiot 18.6.2013. Copyright Kuntien Tiera Oy Tieran palvelut Toimialakohtaiset kehitysaihiot 18.6.2013 Copyright Kuntien Tiera Oy Kehitysaihiot toimialoittain Palveluaihiot, joihin kootaan edelläkävijäasiakkaita Asumis- ja ympäristöpalvelut sivu

Lisätiedot

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija -

- Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - - Kuntakentän tehostamisen asiantuntija - TEE YHTEISTYÖTÄ Kuntien palvelukeskukset monistavat parhaita toimintatapoja ja ratkaisuja ARKI SUJUVAKSI KuntaPron osakkaana voit ulkoistaa palveluja joustavasti

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010 1

Vuosikertomus 2010 1 Vuosikertomus 2010 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2010 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2010 INNOFACTOR LYHYESTI SISÄLTÖ Innofactor Oyj on suomalainen ohjelmistopalveluyritys

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään.

Vuosikertomus 2010. Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Vuosikertomus 2010 Luomme oivaltavilla ratkaisuillamme onnistumisia ihmisten ja yhteisöjen jokaiseen päivään. Digia Oyj Sisältö Digia Oyj Digia lyhyesti...3 Vuoden 2010 tapahtumat...4 Avainluvut...6 Toimitusjohtajan

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2014 Innofactor-konsernin vuosikertomus tilikaudelta 1.1. 31.12.2014 Innofactor lyhyesti Innofactor on Pohjoismaiden johtavia Microsoftpohjaisten IT-ratkaisujen

Lisätiedot

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com

Vuosikertomus 2011. Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Digian vuosikertomus 2011 löytyy verkosta osoitteesta vuosikertomus2011.digia.com Vuosikertomus 2011 Sisällysluettelo 1 2011 lyhyesti 2 Avainluvut 4 Toimitusjohtajan katsaus 5 Liiketoimintojen

Lisätiedot

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. muutostuki. Muutostuen sisältö kunnille 10/2013. Porin seutu 14.10.2013. Muutostukiohjelma

Kunta- ja palvelurakennemuutosten. muutostuki. Muutostuen sisältö kunnille 10/2013. Porin seutu 14.10.2013. Muutostukiohjelma Kunta- ja palvelurakennemuutosten ICT muutostuki Porin seutu 14.10.2013 Muutostuen sisältö kunnille 10/2013 Muutosjohtaminen Lähipalvelut Lähidemokratia Suurten kaupunkiseutujen hanke ICT-muutostuki Yhteisten

Lisätiedot

Innovaatio & luovuus MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009. Juha Wuolijoki & Mika Okkola

Innovaatio & luovuus MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009. Juha Wuolijoki & Mika Okkola CIRCLE MICROSOFT CIRCLE MAGAZINE 1/2009 Innovaatio & luovuus Juha Wuolijoki & Mika Okkola Elokuvaohjaajalla ja IT-johtajalla sama resepti luovuuteen Verkko on oiva oppimisympäristö Tuttu oppimisympäristö

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa Liite KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa 1. Kieku-tietojärjestelmä tuo virastoille seuraavia toiminnallisia muutoksia verrattuna nykytilaan: Yhtenäiset talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014

Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Talous-, hallinto- ja tukipalvelut Työryhmän väliraportti 17.9.2014 Pietarsaaren seudun kuntarakenneselvitys Evijärvi, Luoto, Kruunupyy, Pietarsaari, Pedersöre ja Uusikaarlepyy SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...

Lisätiedot

Strateginen suunnitelma 2012-2016

Strateginen suunnitelma 2012-2016 Tietotekniikan liitto ry Strateginen suunnitelma 2012-2016 Verkostoissamme on voimaa Strateginen suunnitelma 2 (15) Sisällys 1 Toimintaympäristö... 3 2 TTL:n tarkoitus... 5 2.1 Missio...... 5 2.2 Visio......

Lisätiedot

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla

Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Uusi Oulu ja talous-, henkilöstö- ja hallinnon tukipalvelujen tuottaminen sisäisellä palvelukeskusmallilla Luonnos Ns. Haltu-työryhmän loppuraportti 1.9.2011 2(40) Sisältö 1. Tiivistelmä... 3 2. Haltu

Lisätiedot

Pilvipalvelut yrityskäytössä. Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille

Pilvipalvelut yrityskäytössä. Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille Pilvipalvelut yrityskäytössä Pikaopas pilvipalvelua harkitseville yrityksille Sisällysluettelo Lukijalle 3 Mitä pilvipalvelut ovat? 4 Pilvipalvelut ovat jalkautumassa yrityksiin 5 Pilvipalveluiden ominaisuuksia

Lisätiedot

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS

Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS Siili Solutions Oyj VUOSIKERTOMUS 2012 Vuosikertomus 2012 03 04 06 Siili on... Toimitusjohtajan katsaus Asiakkaidensa luotettu neuvonantaja nokia.com OP-Pohjola TIKE Ahlstrom 10 11 12.16 ICT-markkinat

Lisätiedot

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET VALTIONEUVOSTON KANSLIA VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET Työryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 12/2003 VALTION KESKUSHALLINNON TUKITEHTÄVIEN ALUEELLISTAMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta.

Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta. Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan! Oikealla palvelinratkaisulla joustavaa ja huoletonta tuottavuutta. Windows Server mikä ratkaisu on sinulle paras? Keskity yrittäjyyteen, älä tietotekniikkaan!

Lisätiedot

Alueellisista palveluista kansallisen tason ratkaisuihin

Alueellisista palveluista kansallisen tason ratkaisuihin Alueellisista palveluista kansallisen tason ratkaisuihin Terveydenhuollon ATK -päivät 10.5.2004 Mika Tervonen lyhyesti Modernien tietojärjestelmien palveluntuottaja ja tuoteratkaisujen toimittaja Yli 40

Lisätiedot

Taloushallinnon ulkoistaminen

Taloushallinnon ulkoistaminen visma.fi/tietopankki Taloushallinnon ulkoistaminen Opas taloushallinnon ulkoistamisen vaihtoehtoja pohtivalle Sisällysluettelo Lukijalle 3 Miksi taloushallinto kannattaa ulkoistaa? 4 Sähköinen taloushallinto

Lisätiedot

Otakantaa palvelun tuotteenhallintasuunnitelma

Otakantaa palvelun tuotteenhallintasuunnitelma 10.6.2014 Otakantaa palvelun tuotteenhallintasuunnitelma Versionhallinta: Versio Pvm Tila (Luonnos / Ehdotus / Tekijä(t) Hyväksytty) 0.1 12.08.2013 Luonnos Jukka Kääriäinen, Tapio Matinmikko (Oulun Kaupunki)

Lisätiedot

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako

Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Tietopalveluiden sisältö ja vastuunjako Seuraavassa konkretisoidaan palvelualuetarkkuudella toiminnallista vastuunjakoa toimittajan ja tilaajan välillä. 1. HelpDesk-palvelu Tietopalveluiden tuottama käyttäjätuki

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot