Tieran palvelut. Toimialakohtaiset kehitysaihiot Copyright Kuntien Tiera Oy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tieran palvelut. Toimialakohtaiset kehitysaihiot 18.6.2013. Copyright Kuntien Tiera Oy"

Transkriptio

1 Tieran palvelut Toimialakohtaiset kehitysaihiot Copyright Kuntien Tiera Oy

2 Kehitysaihiot toimialoittain Palveluaihiot, joihin kootaan edelläkävijäasiakkaita Asumis- ja ympäristöpalvelut sivu Sosiaali- ja terveyspalvelut sivu Kuntien infran ja omaisuuden hallinta 4 Paikkatietojärjestelmien konsolidointi 5 Hallintopalvelut sivu Tiera ERP 7 Tiera Tiedolla johtamisen palvelu 8 Tiera Sähköinen asiointi 9 Opetus- ja kulttuuripalvelut sivu Tiera Kirjastojärjestelmä 12 Tiera Oppi 13 Tietohallintopalvelut sivu Videokoulutusjärjestelmä 15 Tiera Tulostuspalvelut 16 Työvälineet kokonaisarkkitehtuurin määrittelyyn ja ylläpitoon 17 Tiera Kyselyjärjestelmä 18 Tiera Käyttöpalvelu 19 Tiera Tietoliikenne 20 Copyright Kuntien Tiera Oy 2

3 Asumis- ja ympäristöpalvelut

4 Kuntien infran ja omaisuuden hallinta Palvelu kiinteistöjen käyttöasteen parantamiseen Kokonaisvaltainen kiinteistöjen ja infrastruktuurin elinkaarenhallinta Helpottaa korjausvelan haltuunottoa Parantaa kiinteistöjen käyttöasteita Tukee palveluverkkosuunnittelua Tukee vaihtoehtoislaskelmia Auttaa tilojen käytön hallinnassa ja vuokrakustannusten jakamisessa Kartta- ja pohjapiirrosnäkymät tietoihin Mahdollistaa tietojen raportoinnin johdolle ja käyttäjille Energiankulutuksen seuranta ja energiatehokkuuden lisääminen Infran ja omaisuuden elinkaarenhallinnan järjestelmä Tilahallintajärjestelmä Rakennusrekisteri Tilatarpeen ennustaminen Palveluverkon optimointi Kunnan kiinteistöstrategia Copyright Kuntien Tiera Oy 4

5 Paikkatietojärjestelmien konsolidointi Keskitetty paikkatietojärjestelmä Palvelun myötä Tiera ottaa hoitaakseen kuntaorganisaatioiden sovelluksista tekemät sopimukset ja aloittaa sovellusten konsolidoinnin yhteistyössä sovellustoimittajien kanssa Tarvittaessa Tiera kilpailuttaa sovellukset osaksi sovellussalkkuaan Sovellusten ylläpidossa pyritään mahdollisimman suureen yhdenmukaisuuteen ja yhteisten ratkaisujen hyödyntämiseen Auttaa sovellusten ja niiden käytön kehittämisessä (esim. sähköinen asiointi) Toimintaprosessien ja niitä tukevien tietojärjestelmien yhteisellä kehittämisellä sekä yhdenmukaisilla ratkaisuilla mahdollisuus saavuttaa merkittäviä toiminnallisia ja taloudellisia hyötyjä Sovellusten käyttöpalvelujen toteuttaminen Sovellusten ja niiden käytön kehittäminen yhteistyössä kuntien ja sovellustoimittajien kanssa Standardirajapintojen hyödyntäminen järjestelmien välisissä yhteyksissä Integraatio- ja master data - tuki Sähköisen asioinnin ratkaisujen kehittäminen Copyright Kuntien Tiera Oy 5

6 Hallintopalvelut

7 Tiera ERP Kokonaisuutta laajennetaan asiakastarpeiden mukaan. Uusiin lisäratkaisuihin etsitään edelläkävijäasiakkaita. Tiera ERP Taloushallinto Tiera ERP Henkilöstöhallinto Tiera ERP rahoituksen hallinta Tiera ERP konsernitilinpäätös Tiera ERP henkilöstösuunnittelu Tiera ERP matkahallinto Tiera ERP sisäinen pankki Tiera ERP taloussuunnittelu Tiera ERP Palkkahallinto Tiera ERP rekrytointi Tiera ERP myynti ja jakelu Tiera ERP projektinhallinta Tiera ERP asiakkuudenhallinta Tiera ERP kiinteistöhallinta Tiera ERP tuotannon ja tuotteiden hallinta Tiera ERP hankinta ja logistiikka Tiera ERP johdon raportointi ja analysointi = Kehitysaihiot = Käyttöönotettava palvelu = Kehitysprojekti Copyright Kuntien Tiera Oy 7

8 Tiera Tiedolla johtamisen palvelu Väestösuunnittelun järjestelmä Väestönkehityksen arviointi on noussut keskeiseksi teemaksi kuntien arvioidessa pitkäaikaisia investointeja ja tulevaisuuden strategioita Väestönennustamisella voidaan paremmin ohjata kunnan talouden suunnittelua Tilastointi Ennusteet Skenaariot Tarkempi ja helpompi ennustaminen valmiina olevien tietojen perusteella Tarkemmin kuntien tarpeisiin keskittynyt tilastointiin ja ennusteisiin perustuva järjestelmä Copyright Kuntien Tiera Oy 8

9 Tiera Sähköinen asiointi Vetuma-tunnistautuminen Erilaiset sähköisen asioinnin ratkaisut lisääntyvät jatkuvasti ja kunnat kokevat itsenäisesti hankitut tunnistautumisratkaisut työlääksi Tunnistautuminen sähköisiin palveluihin Verkkomaksaminen Verkkopalvelujen osalta käyttäjien tunnistamisessa ja maksujen suorittamisessa olisi järkevää hyödyntää JHS164:n suosittelemaa Vetuma-palvelua (kansalaisten tunnistamis- ja maksamispalvelu) Tieran kautta sähköisten palvelujen käyttöönotto helpottuisi, jos kuntatoimijat voisivat käyttää Tieran neuvottelemaa mallia, joka on osana Tieran Sähköisen asioinnin palvelualustaa Vetuma-tunnistautuminen voidaan hoitaa Tieran kautta ilman että kunnan tarvitsee tehdä erillisiä omia sopimuksia palveluntarjoajien kanssa Tiera Sähköinen asiointi -palveluaihiot Vetuma-tunnistautuminen Mobiili-tunnistaminen Copyright Kuntien Tiera Oy 9

10 Tiera Sähköinen asiointi Mobiilitunnistaminen Mobiilitunnistaminen on matkapuhelimen SIM-korttiin liitettävä palvelu, joka toimii sähköisenä henkilöllisyystodistuksena Tunnistautuminen nopeuttaa sähköisten asiointipalveluiden käyttöä Mobiilivarmenne Kirjautuminen sähköisiin asiointipalveluihin Mahdollista liittää Vetuma-tunnistautumiseen Tiera auttaa kuntaa sopimusten laatimisessa ja neuvoo kuntia prosessissa Copyright Kuntien Tiera Oy 10

11 Opetus- ja kulttuuripalvelut

12 Tiera Kirjastojärjestelmä Moderni kirjastojärjestelmä uusiutuviin kirjastoihin Kirjastojärjestelmä helpottaa kirjastojen alueellista yhteistyötä aineiston hankinnan ja jakamisen osalta Parantaa kirjastojen valmiuksia mm. verkkopalvelujen osalta toimia muuttuvan asiakaskunnan tarpeiden mukaisesti (mm. mobiilitoiminnot ja maksaminen) Luo edellytykset kuntayhteistyölle Yhtenevä rakenne edistää sujuvampaa asiointikokemusta (mm. yhtenäinen korttijärjestelmä) Lainauksen hallinta Asiakkuuksien hallinta Luettelointi Hallinnointivälineistö - reskontra - laskutus ym. Tilastointi Uudet maksutavat Mobiilitoiminnot Viestintä- ja ilmoitusmoduulit Copyright Kuntien Tiera Oy 12

13 Tiera Oppi Opetustoimen opintohallintojärjestelmä Kokonaisvaltainen opintohallintojärjestelmä Tehostaa ja helpottaa resurssien ja opetussuunnittelun hallintaa Tukee taloussuunnittelua ja seurantakykyä Yhdistettävissä oppimisympäristöön Järjestelmä huomioi kaikki opetuksen roolit: opettaja, rehtori, oppilas, vanhemmat Opiskelijatiedot Opintosuunnitelmat Resurssien varaukset Tutkinto- ja kurssiarviointi Yhtenevät tutkintorekisterit Kodin ja koulun vuorovaikutusvälineet Opetustoimen sähköinen asiakirjahallinta Ohjaus- ja johtamisjärjestelmä Koulujen päälaitepalvelut Tieran kautta Copyright Kuntien Tiera Oy 13

14 Tietohallintopalvelut

15 Videokoulutusjärjestelmä Helppo työkalu koulutus- ja opastemateriaalien tekoon Kuntaorganisaatioiden koulutusta ja muutoksenhallintaa tukeva ja helpottava videokoulutuspalvelu Mahdollistaa nauhoitetut opasteet sovellusten ja järjestelmien käytöstä Auttaa toteuttamaan henkilöstö- ja taloushallinnon video-ohjeet sekä toimialakohtaiset ohjeistukset Koulutus- ja ohjemateriaali saatavilla kaikkialla ja kaikkina aikoina Työkalu koulutus- ja opastemateriaalien tekoon Koulutus ja tuki tallenteiden tekijöille Palvelinpalvelut tallenteiden säilyttämistä ja katselua varten Säästää koulutusresursseja ja mahdollistaa kouluttautumisen omalla työpisteellä Helpottaa uusien työntekijöiden perehdyttämistä Helpottaa uusien järjestelmien käyttöönottoja ja tukee prosessien kehittämisessä Copyright Kuntien Tiera Oy 15

16 Tiera Tulostuspalvelut Tulostuksenhallintajärjestelmä Toimintavarma, kustannustehokas ja tietoturvallinen tulostusympäristö kuntaorganisaatioiden käyttöön Palvelu alkaa nykytilanteen kartoituksella ja tavoitetilan määrityksellä Tavoitetilassa huomioidaan kunnan eri toimintojen tulostukselle asettamat vaatimukset Toteutuksessa hyödynnetään KL-Kuntahankinnat Oy:n sopimuksia tai tarvittaessa toteutetaan erillinen kilpailutus määriteltyjen tarpeiden pohjalta Nykytilanteen kartoitus Optimoidun tulosympäristön määrittely Tulosympäristön muokkaaminen Tulostuksenhallintajärjestelmä Tietoturvallinen (Follow me) tulostaminen Tulostuksesta aiheutuvien kustannusten kohdentaminen käytön mukaan Copyright Kuntien Tiera Oy 16

17 Työvälineet kokonaisarkkitehtuurin määrittelyyn ja ylläpitoon Kuntaorganisaatio saa käyttöönsä työasemaohjelmistot kokonaisarkkitehtuurin hallintaan ja kuntakohtaisen palvelintilan Mahdollisuus hyödyntää Tieran tekemiä ja hankkimia valmiita mallipohjia Työvälineitä voidaan hyödyntää Tieran toteuttamissa kokonaisarkkitehtuuripalveluissa tai kunta voi hyödyntää niitä omassa työssään Tarjottavat työvälineet ovat yhteensopivia JulkICT:n käyttämien välineiden kanssa Käytössä voidaan hyödyntää JulkICT:n kunnille tarjoamia käyttöoikeuksia työasemaohjelmiston osalta Työvälineitä voidaan hyödyntää myös prosessien ja toimintajärjestelmän kuvaamisessa Kokonaisarkkitehtuurin kehitysohjelmiston käyttöoikeus nimetyille käyttäjille Ohjelmiston käytön koulutus ja tuki Kuntakohtainen ja Tieran yhteinen palvelintila Kuntakohtainen navigointiportaali, johon katseluoikeus koko organisaatiolla JulkICT:n vaatimukset täyttävät JHS179:n mukaiset mallipohjat sekä Tieran kehittämät muut mallipohjat Copyright Kuntien Tiera Oy 17

18 Tiera Kyselyjärjestelmä Järjestelmä verkkokyselyjen tekoon ja tulosten raportointiin Palvelun edut Järjestelmä helpottaa ja nopeuttaa käyttäjä-, henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyskyselyiden toteuttamista sekä raportointia Järjestelmän avulla organisaation on mahdollista parantaa asiakasja sidosryhmätuntemustaan Järjestelmän avulla voidaan nopeasti koota tietoa useilta eri henkilöiltä ja laatia näin kootusta tiedoista yhteenvetoja Mukautuu organisaation tarpeisiin ja vaihteleviin käyttäjämääriin Kuukausihintainen laskutus kunnan koon mukaan Uusimmat ohjelmistoversiot päivittyvät automaattisesti Järjestelmän avulla tehtyihin kyselyihin on mahdollista vastata erilaisilla päätelaitteilla Selainpohjainen kyselytyökalu Koulutus työkalun käyttöön Asiantuntija-apu kyselyjen toteutukseen Kehitysprojekti käynnissä Copyright Kuntien Tiera Oy 18

19 Tiera Käyttöpalvelu Kustannustehokas ratkaisu käyttöpalveluiden toteuttamiseen Palvelun avulla kuntaorganisaatiot voivat hyödyntää käyttöpalveluidensa tuotannossa Tieran kilpailutuksia, konesaleja sekä tarvittaessa myös pilvipalveluita Kunnan ei tarvitse investoida tai sitoa pääomaa omiin konesaleihin ja palvelinlaitteisiin Palvelinkapasiteettia voi käyttää ja säädellä tarpeen mukaisesti Kapasiteetin lisääminen ja vähentäminen on yksinkertaista ja nopeaa Palvelinkapasiteetti fyysisiltä ja virtuaalisilta palvelimilta Varmistuspalvelut Palvelinlaitteiden operointi ja ylläpito Tiera Tuki nimetyille käyttäjille Käytettävät konesalitilat toteuttavat korkeat tietoturvavaatimukset Laitteistot ovat jatkuvan valvonnan piirissä Kunta voi myös siirtää oman konesalinsa ja palvelinylläpidon Tieran vastuulle Copyright Kuntien Tiera Oy 19

20 Tiera Tietoliikenne Kuntien yhteinen verkko (KY-verkko) Kuntaorganisaatiot yhdistävä tietoliikenneverkko, jonka kautta voidaan toteuttaa yhteydet palveluntarjoajiin sekä liittymä internetverkkoon Mahdollistaa tietoliikenneyhteydet valtion eri toimijoihin Tuo operaattoriverkkojen kehittyneet ominaisuudet kuntaorganisaatioiden käytettäväksi KY-verkkoon voivat liittyä seutuverkot tai yksittäiset kunnat Mahdollisuus muodostaa nopeasti uusia seutuverkkoja Tietoturvallinen ja edullinen ratkaisu (vastaavan turvatason itse hankittuun verkkoon verrattuna) Toteutetaan Kuntaliiton vetovastuulla ja Kuntahankinnat Oy:n kilpailuttamana Tiera hyödyntää verkkoa omassa toiminnassaan ja tarjoaa sitä sekä verkon käyttöä tukevia muita palveluita asiakkailleen Verkko on tarkoitus saada käyttöön viimeistään Q1/2014 Kunnan tai seutuverkon yhteys KY-verkkoon Tietoliikenneyhteydet palveluntuottajille sekä yhteistyökumppaneille Ulkoinen internet-yhteys Internet-yhteyteen liittyvät tietoturvapalvelut Verkon operointi ja ylläpito Verkon hallinta ja valvonta Copyright Kuntien Tiera Oy 20

21 Lisätietoja Tieran toimialojen yhteyshenkilöiltä: Asumis- ja ympäristöpalvelut: Ari Sainio Hallintopalvelut: Kari Mäki Opetus- ja kulttuuripalvelut: Vesa Linnanmäki Sosiaali- ja terveyspalvelut: Petteri Miinalainen Tietohallintopalvelut: Jani Moliis

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Sähköisten palvelujen kehittäminen

Sähköisten palvelujen kehittäminen Sähköisten palvelujen kehittäminen Toimintamalli ja käsikirja Esipuhe... 4 Sähköisten palveluiden kehittämisen toimintamallin käsikirja... 7 Liite 1: Toimintamalli kalvoesitys... 39 Liite 2: Linkkiosio

Lisätiedot

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014

Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma. Toimintasuunnitelma 2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 1(26) SADe-ohjelma Toimintasuunnitelma 2014 2.4.2014 Valtiovarainministeriö Toimintasuunnitelma 2014 2(26) VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa

KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa Liite KIEKU-tietojärjestelmähankkeen käytännön eteneminen virastoissa 1. Kieku-tietojärjestelmä tuo virastoille seuraavia toiminnallisia muutoksia verrattuna nykytilaan: Yhtenäiset talous- ja henkilöstöhallinnon

Lisätiedot

VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA

VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA VIISAS KANGAS JYVÄSKYLÄN KANKAAN ICT-RATKAISUJEN KOKONAISSUUNNITELMA Kevät 2015 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Periaatteellinen taso... 5 2.1. Linjaukset... 5 2.2. Kehittämisvaatimukset ja -tavoitteet...

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Uusi Asiakaspalvelumalli

Uusi Asiakaspalvelumalli JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Uusi Asiakaspalvelumalli Ystävällistä, selkeää ja ihmisläheistä asiakaspalvelua kehiin Uuden asiakaspalvelumallin projektiryhmä Päivi Haapajoki Sisällys Johdanto... 2 Taustaa ja tavoitteet...

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi

TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016. 2012 Kasvatus ja opetustoimi TIETO JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN SUUNNITELMA 2012 2016 2012 Kasvatus ja opetustoimi Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Turun kasvatus- ja opetustoimen TVT-opetuskäytön visio... 2 3. TVT-suunnitelman

Lisätiedot

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi

Vantaan tieto- ja viestintätekniikan. suunnitelma 2013 2016. Sivistystoimi Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön suunnitelma 2013 2016 Sivistystoimi Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Vantaan tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön visio... 4 3 Teknisen oppimisympäristön

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI

HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI KIRKKOHALLITUS HETA-ESISELVITYKSEN VÄLIRAPORTTI Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon sekä niiden tietojärjestelmien kehittäminen 2010-luvulle Kohtaamme alinomaa monia mahdollisuuksia, jotka ovat taitavasti

Lisätiedot

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta

kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon Ikäpalo-hanke Kohtaa & innosta Kohtaa & innosta Käsikirja tavoitteellisen neuvonnan ja palveluohjauksen mallin suunnitteluun ja käyttöönottoon kohtaa & innosta Ikäpalo-hanke 1 ? Katso DIA Käsikirjan tueksi koottuja konkreettisia esimerkkejä

Lisätiedot

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti

Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Nousiaisen kunta Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Kunnan Taitoa Oy Sivu 1 / 33 Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti Sisällysluettelo Asiakkaaksitulon esiselvityksen loppuraportti...

Lisätiedot

ARENE ry:n tietohallintohanke

ARENE ry:n tietohallintohanke ARENE ry:n tietohallintohanke Määrittelyprojekti ProAMK LIITE 1. Tukisovellusten kartoitusraportti Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kartoituksen toteutus... 3 3. Tulokset... 4 4. Johtopäätökset, pohdinta

Lisätiedot

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015

Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennusohjelma julkisen hallinnon yhteentoimivuuden edistämiseksi Toiminnan kehittäminen 9.2.2015 Valmennukset koostuvat aiheista, jotka yhdessä 1. Toiminnan johtaminen muodostavat valmennuspolun Osallistuja

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu

Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa. Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Palveluarkkitehtuurin soveltaminen terveydenhuollossa Osa 2: prosessien ja palvelujen määrittely ja suunnittelu Tekijät Päiväys 31.8.2007 Juha Mykkänen, Heli Luostarinen, Assi Pöyhölä, Esa Paakkanen, Marko

Lisätiedot

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011

TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 OULUN KAUPUNGIN, POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN JA OULUN SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAYHTEISTYÖN KEHITTÄMISTÄ SELVITTÄNEEN TYÖRYHMÄN RAPORTTI TYÖRYHMÄN ESITYS 25.10.2011 Sisällys 1. Työryhmän

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN

TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIONHALLINNON TIETOTURVALLISUUDEN JOHTORYHMÄ VALTIONHALLINNON KESKEISTEN TIETOJÄRJESTELMIEN TURVAAMINEN 5/2004 VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä

Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja. Versio 1. Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Yleisten kirjastojen e- aineistostrategian pohja Versio 1 Yleisten kirjastojen tavoitteet koskien e-aineistojen hankintaa, jakelua ja käyttöä Sähköiset sisällöt yleisiin kirjastoihin - hanke 19.4.2012

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011

INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 Vuosikertomus 2011 1 2 INNOFACTOR OYJ:N VUOSIKERTOMUS 2011 INNOFACTOR-KONSERNIN VUOSIKERTOMUS TILIKAUDELTA 1.1. 31.12.2011 INNOFACTOR LYHYESTI Innofactor on Suomen suurin Microsoft-ratkaisuihin keskittynyt

Lisätiedot

Teknisen ICTympäristön

Teknisen ICTympäristön Teknisen ICTympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012 VAHTI Teknisen ICT-ympäristön tietoturvataso-ohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 3/2012

Lisätiedot

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin

ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin ICT-toiminnan varautuminen häiriö- ja erityistilanteisiin Yleisohje Valtionhallinnon tietoturvallisuuden johtoryhmä 2/2009 VAHTI ICT-toiminnan varautuminen häiriöja erityistilanteisiin Valtiovarainministeriön

Lisätiedot