Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus"

Transkriptio

1 Alkuvlmistelut Ompelun perusteet Tietokoneistettu ompelu- j kirjontkone Käyttöohje Hyötyompeleet Kirjinmerkit/ koristeompeleet Kirjont Kirjonnn muokkus MY CUSTOM STITCH (OMAN PISTOKUVION SUUNNITTELU) Liite

2 TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Tätä konett käytettäessä on noudtettv perusvrotoimi, mukn lukien seurvi: Lue kikki ohjeet ennen koneen käyttöä. VAARA - Sähköiskuvrn välttämiseksi: 1. Konett ei koskn s jättää ilmn vlvont, kun sen pistotulpp on kiinni pistorsiss. Kytke koneen pistotulpp in irti pistorsist välittömästi käytön jälkeen j ennen puhdistmist. VAROITUS - Plovmmojen, tuliplon, sähköiskujen j loukkntumisen välttämiseksi: 1. Tällä koneell ei s leikkiä. Noudt erityistä vrovisuutt, jos nnt lsten käyttää ompelukonett ti käytät konett lsten läheisyydessä. 2. Käytä ompelukonett inostn tässä ohjekirjss määriteltyihin trkoituksiin. Käytä vin vlmistjn tässä ohjekirjss suosittelemi lisävrusteit. 3. Älä käytä tätä konett, jos sen verkkojohto ti pistotulpp on vhingoittunut, jos kone ei toimi kunnoll ti jos se on pudonnut, vhingoittunut ti kstunut. Vie kone lähimmälle vltuutetulle jälleenmyyjälle ti huoltoliikkeeseen trkistust, korjust sekä sähköistä ti meknist säätöä vrten. 4. Älä koskn käytä konett, jos jokin sen tuuletusukoist on tukoss. Huolehdi, ettei koneen ti jlksäätimen tuuletusukkoihin kerry nukk, pölyä ti kngsploj. 5. Älä koskn pudot ti työnnä mitään esineitä koneen ukkoihin. 6. Älä käytä konett ulkotiloiss. 7. Älä käytä konett tiloiss, joiss käytetään erosolej (suihkeit) ti lisähppe. 8. Ktkise litteest virt kääntämällä virtkytkin -sentoon j irrot pistotulpp pistorsist. 9. Älä poist pistotulpp vetämällä sen johdost. Poist se ottmll kiinni pistotulpst, ei johdost. 10. Älä työnnä sormi koneen liikkuviin osiin. Vro erityisesti koneen neul. 11. Käytä in oike pistolevyä. Väärä pistolevy stt ktkist neuln. 12. Älä käytä tipuneit neuloj. 13. Älä vedä ti työnnä kngst ompelun ikn. Neul stt vääntyä j ktket. 14. Käännä virtkytkin -sentoon, kun teet neul-lueen säätöjä, kuten pujott lnk neulnsilmään, vihdt neul, pujott llnk, vihdt pininjlk jne. 15. Irrot pistotulpp in pistorsist, ennen kuin vt litteen suojkoteloit, öljyät konett ti ryhdyt tekemään mitään tässä ohjekirjss neuvottuj käyttäjän huoltosäätöjä. 16. Pikkulpset ti vjkuntoiset henkilöt eivät s käyttää tätä ompelukonett ilmn vlvont. 17. Pikkulpsi on vlvottv, että he eivät pääse leikkimään tällä koneell. 18. Jos vloyksikössä on vik, se pitää vihdtt vltuutetull jälleenmyyjällä. 19. Pidä kiinni jlksäätimen pistotulpst, kun kierrät johto kellle. Älä päästä pistotulpp heilhtmn keluksen ikn. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Tämä kone on trkoitettu kotikäyttöön. i

3 AINOASTAAN ISO-BRITANNIASSA, IRLANNISSA, MALTALLA JA KYPROKSELLA ASUVILLE KÄYTTÄJILLE Jos koneeseen on sennettu kolmipiikkinen ei-uudelleenjohdotettv BS-pistotulpp, lue seurv. TÄRKEÄÄ Jos käytettävissä olev pistorsi j litteen mukn toimitettu pistotulpp eivät sovi yhteen, pistotulpp on leikttv irti j sen tillle on sennettv sinmukinen kolmipiikkinen pistotulpp. Vihdettuun pistotulppn on sennettv hyväksytty sulke. VINKKI Verkkojohdost irti leikttu pistotulpp on hävitettävä, sillä pistotulpp, jonk johdotus on näkyvissä, on vrllinen kytkettäessä jännitteiseen pistorsin. Käytä pistotulpn sulkkeit vihtesssi ASTA:n hyväksymää, BS 1362:n mukist sulkett, joss on -merkki, käyttöteho minittu pistotulpss. Aset sulkkeen knsi in tkisin piklleen, äläkä koskn käytä pistotulppi, joist sulkkeen knsi puuttuu. VAROITUS ÄLÄ KYTKE KUMPAAKAAN JOHTOA MAADOITUSPÄÄTTEESEEN, JOSSA ON KIRJAINMERKINTÄ E, MAADOITUSSYMBOLI TAI VIHREÄ TAI VIHREÄ JA KELTAINEN VÄRI. Tämän sähköjohdon johtojen värikoodi on seurv: Sininen Ruske neutrli jännitteinen Kosk litteen sähköjohdon johtojen värit eivät ehkä vst pistokkeen liitäntöjen värimerkintöjä, menettele seurvll tvll: Sininen johto on kytkettävä liitäntään, joss on kirjinmerkintä N ti jok on väriltään must ti sininen. Ruske johto on kytkettävä liitäntään, joss on kirjinmerkintä L ti jok on väriltään puninen ti ruske. ii

4 ONNITTELUMME TÄMÄN KONEEN HANKKIMISEN JOHDOSTA Koneesi on erittäin pitkälle kehitetty, kotikäyttöä vrten trkoitettu tietokonepohjinen kirjont- j ompelukone. Jott voisit täydellisesti hyödyntää sen kikki ominisuuksi, lue ensin tämä käyttöohje. LUE TÄMÄ ENNEN KONEEN KÄYTTÖÄ Turvllinen käyttö 1. Pidä silmällä neul ompelun ikn. Älä koske käsipyörään, lngnnostjn, neuln ti muihin liikkuviin osiin. 2. Muist kytkeä virtkytkin pois päältä j irrott verkkojohto, kun: Et enää käytä konett. Vihdt ti irrott neuln ti jonkin muun osn. Sähköktko sttuu käytön ikn. Huollt litett. Jätät koneen ilmn vlvont. 3. Älä säilytä mitään jlksäätimen päällä. 4. Kytke ompelukone suorn seinäpistorsin. Älä käytä jtkojohtoj. Koneen käyttöiän pidentäminen 1. Älä säilytä ompelukonett suorss uringonvloss ti kosteiss tiloiss. Älä käytä ti säilytä konett lämmittimien, silitysrudn, hlogeenilmppujen ti muiden lämmönlähteiden läheisyydessä. 2. Puhdist ompelukoneen pint neutrlill sippull ti pesuineell. Älä koskn käytä entseeniä, tinneriä ti hnkusineit, sillä ne voivt vurioitt pint j konett. 3. Älä pudot konett ti kohdist siihen iskuj. 4. Ktso in käyttöohjeest oiket sennusohjeet, kun vihdt ti sennt trvikkeit, pininjln, neuln ti muit osi. Korjukset j säädöt Jos ompelukoneess ilmenee toiminthäiriö ti se vtii säätöä, käy ensin läpi käyttöohjeen tkosss olev vinetsintätulukko säätöjen tekemistä ti ongelmn selvittämistä vrten. Jos ongelm ei poistu, ot yhteys piklliseen vltuutettuun Brother-jälleenmyyjään. Jos hlut lisätietoj litteest ti päivittää koneen, käy Internet-sivuillmme osoitteess Tämän käyttöohjeen sisältöä j teknisiä tietoj voidn muutt ilmn ennkkoilmoitust. iii

5 MITÄ TÄLLÄ KONEELLA VOI TEHDÄ ERIKOISOMINAISUUDET Toiminnot j ohjeet näkyvät suurell nestekidenäytöllä. Allnk setetn piklleen erittäin helposti. Ommelt ei trvitse kokeill tilkulle utomttisen lngn kireyden nsiost. Automttisen lngnpujotuksen nsiost lngoitus on nope j helppo. Alkuvlmistelut Koneen tärkeimpiin osiin j näyttöihin tutustuminen Ompelun perusteet Ompeluun vlmistutuminen j ompelukoneen perustoiminnot Luku 1 Luku 2 Sivu 7 Sivu 37 Hyötyompeleet Koneeseen on ohjelmoitu yli 100 usein trvittv ommelt Kirjinmerkit/koristeompeleet Lj ommelvlikoim innost kokeilemn uutt Luku 3 Luku 4 Sivu 47 Sivu 97 Kirjont 30 m x 18 m:n (noin 12 x 7 tuumn) kirjont-l suurille kirjontkuvioille Kirjonnn muokkus Kuvioit voi yhdistää, pyörittää ti suurent Luku 5 Luku 6 Sivu 125 Sivu 175 MY CUSTOM STITCH (omn pistokuvion suunnittelu) Voit luod omi koristeompeleit Liite Koneen huolto j puhdistus sekä virheiden j toiminthäiriöiden korjminen Luku 7 Luku 8 Sivu 199 Sivu 209 iv

6 MITEN KÄYTÄT TÄTÄ OHJEKIRJAA Luvuiss 1 j 2 selostetn ompelukonett ensi kert käyttäville tämän koneen perustoiminnot. Jos hlut ommell hyötyompeleit ti kirjin-/koristeompeleit, lue ensin luvut 1 j 2 j jtk sitten lukuun 3 (Hyötyompeleet) ti lukuun 4 (Kirjin-/koristeompeleet). Jos olet vlmis käyttämään kirjonttoiminto luettusi luvut 1 j 2, jtk suorn lukuun 5 (Kirjont). Kun olet omksunut luvuss 5 kuvtut viheet, jtk lukuun 6 (Kirjonnn muokkus), joss esitellään käteviä kirjonnn muokkustoimintoj. Ohjeiss käydään toiminnot läpi viheittin j kusskin toiminnoss käytettävät ost on merkitty näyttöön. Vert ohjeiden näyttöä koneen näyttöön j toimi ohjeiden mukisesti. Jos konett käyttäessäsi tphtuu jotin, mitä et ymmärrä ti jos hlut lisätietoj jostkin toiminnost, etsi kyseinen koht ohjekirjn lopuss olevst hkemistost j sisällysluettelost Luku 3 Hyötyompeleiden ompeleminen Kirjin- ti koristeompeleiden ompeleminen Luku 1 Luku 2 Luku 4 Luku 1 Luku 2 Luku 5 Luku 6 Koneell kirjominen v

7 SISÄLLYSLUETTELO vi SISÄLLYSLUETTELO TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA...i MITÄ TÄLLÄ KONEELLA VOI TEHDÄ...iv MITEN KÄYTÄT TÄTÄ OHJEKIRJAA...v KONEEN OSAT JA TOIMINNOT...1 Kone... 1 Neul j pininjlk... 2 Kirjontyksikkö... 2 Toimintnäppäimet... 3 Koneen mukn toimitetut trvikkeet... 3 Lisävrusteet... 6 Luku 1 Alkuvlmistelut 7 VIRRAN KYTKEMINEN KONEESEEN / KATKAISEMINEN KONEESTA...8 NESTEKIDENÄYTTÖ...9 Perussetuspinikkeen käyttäminen Käyttöohjeet-pinikkeen käyttäminen Ompeleen käyttökohdepinikkeen käyttö ALALANGAN LANGOITUS...19 Allngn puolus Puoln settminen Allngn nostminen YLÄLANGAN LANGOITUS...25 Automttisen lngnpujotuksen näppäimen käyttö Lngn pujotus käsin Kksoisneuln käyttö Helposti lnkrulllt purkutuvien lnkojen käyttö PAININJALAN VAIHTAMINEN...32 Pininjln irrottminen Pininjln kiinnittäminen Yläsyöttäjän kiinnittäminen NEULAN VAIHTAMINEN...34 Luku 2 Ompelun perusteet 37 OMPELEMINEN...38 Ompeleen ompelu Vhvistuspistojen ompelu Krevien kohtien ompeleminen Ompelusuunnn vihtminen Pksujen knkiden ompelu Ohuiden knkiden ompelu OMMELASETUKSET...42 Piston leveyden setus Piston pituuden setus Lngn kireyden setus HYÖDYLLISIÄ TOIMINTOJA...44 Automttiset vhvistuspistot Lngn utomttinen ktkisu Näytön lukitseminen Luku 3 Hyötyompeleet 47 HYÖTYOMPELEIDEN VALINTA...48 Ompeleen vlint Ommelsetusten tllennus Ommeltyypin vlintpinikkeen käyttö OMPELEIDEN OMPELU...53 Suort ompeleet Muotolskokset Poimuttminen Ktesum Hiuslskokset Sikskompeleet Joustvt sikskompeleet Yliluottelu Vnutikkus Piilo-ompeleet Applikointi...73 Simpuknkuoriompeleet...74 Pykäreunompeleet...75 Tikkus...75 Smokkipoimutus...76 Liitosompelu...76 Kuminuhn ompelu...77 Revinnäisommel...78 Yksiviheiset npinlävet...80 Neliviheiset npinlävet...84 Slppistot...88 Npin ompelu...90 Pyöreän reiän ompelu...92 Usempn suuntn ompelu (suor ommel j sikskommel)...93 Vetoketjun ompelu...94 Luku 4 Kirjinmerkit/koristeompeleet 97 OMPELEIDEN VALINTA Koristeompeleiden/7 mm:n koristeompeleiden/ lkompeleiden/7 mm:n lkompeleiden/ristipistoompeleiden/hyötykoristeompeleiden vlint Kirjinkuviot OMMELKUVIOIDEN OMPELU Kuniin ompelutuloksen ikn sminen Ompelun perusteet Ompeleiden säätäminen OMMELKUVIOIDEN MUOKKAUS Kuvion koon muuttminen Kuvion pituuden muuttminen (vin 7 mm:n lkompeleet) Peilikuvn luominen pystysuunnss Peilikuvn luominen vktsoss Jtkuvn ompelun vlitseminen Pistojen tiheyden muuttminen (vin lkompeleet) Kuvion trkistminen OMMELKUVIOIDEN YHDISTÄMINEN Ennen kuvioiden yhdistämistä Eri kuviovlikoimist vlittujen ommelkuvioiden yhdistäminen Erikokoisten ommelkuvioiden yhdistäminen Erisuuntisten ommelkuvioiden yhdistäminen Eripituisten ommelkuvioiden yhdistäminen Porrstettujen kuvioiden luominen (vin 7 mm:n lkompeleet) MUISTITOIMINNON KÄYTTÖ Pistotiedostojen turvllinen käsittely Ommelkuvioiden tllentminen koneen muistiin Ommelkuvion tllentminen (erikseen hnkittville) ulkoisille USB-muisteille Ommelkuvioiden tllentminen tietokoneelle Ommelkuvioiden hkeminen koneen muistist Ommelkuvioiden hkeminen ulkoisilt USB-muisteilt Ommelkuvioiden hkeminen tietokoneelt Luku 5 Kirjont 125 ENNEN KIRJONNAN ALOITTAMISTA Kirjonnn eri viheet Kirjontjln W kiinnittäminen koneeseen Kirjontyksikön kiinnitys KUVIOIDEN VALINTA Kirjontkuvioiden/perinnekuvioiden/reunkuvioiden/ ristipistokuvioiden/kukkkoristeisten kirjinkuvioiden vlitseminen Kirjinmerkkien vlitseminen Kehyskuvioiden vlitseminen Kuvioiden vlitseminen kirjontkortilt...135

8 SISÄLLYSLUETTELO Kirjontkuvion vlitseminen ulkoiselt USB-muistilt / tietokoneelt KIRJONTANÄYTTÖ KANKAAN VALMISTELU Silitettävän tukimterilin kiinnittäminen knkseen Knkn pingottminen kirjontkehykseen Pienten knkiden j knkn reunojen kirjominen KIRJONTAKEHYKSEN KIINNITYS KUVION PAIKAN VARMISTAMINEN Kuvion pikn trkistminen Vlmiin kuvion esiktselu KIRJOTTAVAN KUVION KIRJONTA Kuniin kirjonttuloksen ikn sminen Kirjottvn kuvion kirjont Applikointikuvioiden kirjont KIRJONNAN AIKANA TEHTÄVÄT SÄÄDÖT Jos puolst loppuu lnk Jos lnk ktke kesken ompelun Uudelleen lust loittminen Kirjonnn jtkminen virrn ktkisun jälkeen KIRJONNAN SÄÄDÖT Lngn kireyden säätö Lngn utomttinen ktkisu (KATKAISU VÄRIN LOPUSSA) Lngnktkisutoiminto (LANKAJUOKSUJEN KATKAISU) Kirjontnopeuden muuttminen Käytettävän kirjontlngn vlint Kirjontkehysnäytön muuttminen KUVION MUUTTAMINEN Kuvion pikn muuttminen Kuvion j neuln kohdistminen Kuvion koon muuttminen Kuvion pyörittäminen Peilikuvn luominen vktsoss Pistojen tiheyden muuttminen (vin kirjin- j kehyskuviot) Kirjinkuvion värien muuttminen MUISTITOIMINNON KÄYTTÖ Kirjontkuviotiedostojen turvllinen käsittely Kirjontkuvioiden tllentminen koneen muistiin Kirjontkuvioiden tllentminen ulkoisille USB-muisteille (erikseen hnkittville) Kirjontkuvioiden tllentminen tietokoneelle Kuvioiden hkeminen koneen muistist Ommelkuvioiden hkeminen ulkoisilt USB-muisteilt Kuvioiden hkeminen tietokoneelt KIRJONNAN KÄYTTÖKOHTEITA Applikointi kehyskuvion vull (1) Applikointi kehyskuvion vull (2) Luku 6 Kirjonnn muokkus 175 TOIMINTOJEN KÄYTTÖKOHTEET MUOKATTAVIEN KUVIOIDEN VALINTA Kirjontkuvioiden/perinnekuvioiden/reunkuvioiden/ ristipistokuvioiden/kukkkoristeisten kirjinkuvioiden/ kehyskuvioiden vlitseminen Kirjinmerkkien vlitseminen KUVIOIDEN MUOKKAUS Kuvion siirtäminen Kuvion pyörittäminen Kuvion koon muuttminen Kuvion poistminen Kirjinkuvion settelun muuttminen Kirjinvälin muuttminen Kuvion kunkin kirjimen värin muuttminen Kirjontlngn värin vlint Omien lnkojen tulukon luominen Värin vlitseminen omien lnkojen tulukost Toistuvien kuvioiden suunnittelu Muokkuksen jälkeen KUVIOIDEN YHDISTELY Yhdistelmäkuvioiden muokkus Yhdistelmäkuvioiden ompelu MUISTITOIMINNON KÄYTTÖ Luku 7 MY CUSTOM STITCH (omn pistokuvion suunnittelu) 199 OMAN PISTOKUVION SUUNNITTELU KUVIOTIETOJEN OHJELMOINTI TALLENNETTUJEN OMIEN PISTOKUVIOIDEN KÄYTTÖ Omien pistokuvioiden tllentminen Tllennettujen omien pistokuvioiden hkeminen Luku 8 Liite 209 PUHDISTUS JA HUOLTO Nestekidenäytön puhdistminen Koneen ulkopinnn puhdistminen Sukkulpesän puhdistminen NÄYTÖN SÄÄTÄMINEN Näyttö on vikelukuinen Kosketuspneeliss on toiminthäiriö VIANETSINTÄ VIRHEILMOITUKSET TEKNISET TIEDOT KONEEN OHJELMISTON PÄIVITTÄMINEN Ohjelmistopäivitys ulkoisill USB-muisteill Ohjelmistopäivitys tietokoneell OMMELASETUSTEN TAULUKKO HAKEMISTO vii

9 viii SISÄLLYSLUETTELO

10 KONEEN OSAT JA TOIMINNOT KONEEN OSAT JA TOIMINNOT Seurvss esitellään koneen eri osien nimet j toiminnot. Opettele koneen osien nimet lukemll nämä kuvukset läpi huolellisesti ennen koneen käyttöä. Kone Kone edestä Kone sivust j tk on nm ml lk j ih ji kj d e f m k g i d ed fe hg gf h l Knsi Av knsi, kun hlut pujott lngn koneeseen j puolt. Lngnktkisij Ktkise lnk lngnktkisijll. Lngnnostjn trkistusikkun Trkist lngnnostjn sento ikkunst. d Aputso, joss trvikelokero Säilytä pininjlkoj j puoli putson trvikelokeross. Irrot putso ommellesssi lieriömäisiä kppleit. e Toimintonäppäimet (kuusi näppäintä) j ompelunopeuden säädin Ompelukonett käytetään näiden näppäinten j liukusäätimen vull. f Polvinostimen ukko Kiinnitä polvinostin ukkoon. g Polvinostin Nost j lske pininjlk polvinostimell. h Nestekidenäyttö Nestekidenäytössä näkyvät vlitun ompeleen setukset sekä virheilmoitukset. i Lngnohjinlevy Kun pujott ylälnk, vie lnk lngnohjinlevyn ympäri. j Lnkrulln pidike Lnkrulln pidike pitää lnkrull piklln. k Lnktppi Aset lnkrull lnktppiin. l Puoluslite Käytä puoluslitett llngn puolukseen. m Lisälnktppi Tällä lnktpill puoltn lnk ti sen vull ommelln kksoisneulll. n Puoluksess käytettävä lngnohjin Kun puolt, vie lnk tämän lngnohjimen ympäri. o Kiristyslevy Kun puolt, vie lnk kiristyslevyn ympäri. Khv Kun siirrät ompelukonett, knn sitä khvst. Käsipyörä Nost j lske neul kääntämällä käsipyörää itseäsi kohti. Pyörää tulee kääntää koneen etuos kohti. Kirjontkorttipikk Työnnä kirjontkortit (myydään erikseen) kirjontkorttipikkn. d USB-liitäntäportti ulkoisille USB-muisteille Kun hlut siirtää kuvioit ulkoisilt USB-muisteilt/ulkoisille USB-muisteille, liitä ulkoinen USB-muisti suorn USBliitäntäporttiin. e USB-liitäntäportti tietokoneelle Kun hlut siirtää kuvioit tietokoneen j ompelukoneen välillä, liitä USB-kpeli USB-liitäntäporttiin. f Kosketuskynän pidike Säilytä kosketuskynää sen pidikkeessä, kun et käytä sitä. g Virtkytkin Virtkytkimen vull ompelukoneeseen kytketään j siitä ktkistn virt. h Virtliitäntä Työnnä verkkojohto virtliitäntään. i Syöttäjän hmpiden sennon säädin Lske syöttäjän hmpt syöttäjän hmpiden sennon säätimellä. j Pininjln nostovipu Tällä vivull pininjlk nostetn ylös j lsketn ls. k Tuuletusukko Tuuletusukko kierrättää ilm koneen moottorin ympärillä. Älä peitä tuuletusukko koneen käytön ikn. l Jlksäädin, joss on sisäänkelutuv johto Säädä koneen nopeutt pinmll jlksäädintä. m Jlksäätimen liitäntä Kytke jlksäätimen pistotulpp ompelukoneess olevn jlksäätimen liitäntään. 1

11 KONEEN OSAT JA TOIMINNOT Neul j pininjlk Kirjontyksikkö i f e g e f d h d Pininjln runko-os Pininjlk kiinnitetään pininjln runko-osn. Pininjlk Pininjlk pin ompelun ikn tsisesti kngst. Kiinnitä oike pininjlk vlitun ommeltyypin mukn. Syöttäjän hmpt Syöttäjän hmpt syöttävät kngst ompelusuuntn. d Puolkotelon knsi Av puolkotelon knsi puoln settmiseksi piklleen. e Neuln kiinnitysruuvi Neuln kiinnitysruuvi pitää neul piklln. f Npinläven mittj Npinläven mittj käytetään ommeltess npinläpiä yksiviheisell npinläpijlll. g Neultngon lngnohjimet Vie ylälnk neultngon khden lngnohjimen tkse. h Pistolevy Pistolevyyn on merkitty mitt-steikko suorien sumojen ompelemist vrten. i Pininjln runko-osn ruuvi Pininjln runko-osn ruuvi pitää pininjln piklln. Kirjontvrsi Kirjontvrsi liikutt kirjontkehystä utomttisesti kirjonnn ikn. Vputusnäppäin (kirjontyksikön ll) Irrot kirjontyksikkö pinmll vputusnäppäintä. Syöttäjän hmpiden sennon säädin Lske syöttäjän hmpt syöttäjän hmpiden sennon säätimellä kirjontyksikön olless kiinnitettynä. d Kirjontyksikön liitäntä Kiinnitä kirjontyksikkö piklleen työntämällä kirjontyksikön liitäntä liitäntäporttiin. e Kirjontkehyksen pidin Työnnä kirjontkehys kirjontkehyksen pitimeen, jott kehys pysyy piklln. f Kirjontkehyksen kiinnitysvipu Käännä kirjontkehyksen kiinnitysvipu ls vrmistksesi kirjontkehyksen kiinnityksen. MUISTUTUS Kun olet settnut kirjontkehyksen sen pitimeen, vrmist, että kirjontkehyksen kiinnitysvipu on käännetty ls oikein. Vinkki Vrmist, että kirjontyksikön syöttäjän hmpiden sennon säädin on kirjottess oikell. Voit ommell myös hyöty- j koristeompeleit kirjontyksikön olless kiinnitettynä. Aset kirjontyksikön syöttäjän hmpiden sennon säädin oiken sentoon. 2

12 KONEEN OSAT JA TOIMINNOT Toimintnäppäimet Koneen mukn toimitetut trvikkeet Av trvikelokero vetämällä putson knsi uki. Aloitus-/lopetusnäppäin Kun tätä näppäintä pinetn, kone ompelee muutmn piston hitsti j lk sitten ommell ompelunopeuden säätimen nopeudell. Pin tätä näppäintä uudelleen, kun hlut pysäyttää koneen. Kone ompelee hitimmll nopeudelln, kun pidät näppäintä pinettun. Näppäimen väri muuttuu koneen toimintotiln mukn. Vihreä: Puninen: Kone on vlmis ompelemn ti ompelee jo. Kone ei ole vlmis ompeluun. Tkseompelun/vhvistuspistojen näppäin Tällä näppäimellä ommelln vhvistuspistoj ompelun luss j lopuss. Kun pint tätä näppäintä, kone ompelee kolme pisto piklln j pysähtyy utomttisesti. Suoriss j sikskompeleiss, joiss käytetään tkseompelupistoj, kone ompelee tksepäin hitsti vin, kun tkseompelun/ vhvistuspistojen näppäintä pidetään pinettun (pistot ommelln vstkkiseen suuntn). Neul-sennon näppäin Käytä tätä näppäintä, kun hlut viht ompelusuunt ti tehdä yksityiskohtisi ompelutöitä pienellä lueell. Pin tätä näppäintä, kun hlut nost ti lske neuln. Pin näppäintä kksi kert, kun hlut ommell yhden piston. d Lngnktkisunäppäin Pin tätä näppäintä ompelun jälkeen, kun hlut ktkist lngt utomttisesti. e Pininjln nostovivun näppäin Pin tätä näppäintä, kun hlut lske pininjln knkn päälle. Nost pininjlk pinmll tätä näppäintä uudelleen. f Ompelunopeuden säädin Tällä säätimellä säädetään ompelunopeutt. Liu ut säädintä vsemmlle, jos hlut ommell hitsti. Siirrä säädintä oikelle, jos hlut ommell nopesti. Vst-lkjien knntt ommell hitsti. g Automttisen lngnpujotuksen näppäin Tällä näppäimellä pujotetn lnk utomttisesti neulnsilmään. Säilytystil Pininjlkojen säilytyslokero Pininjlkojen säilytyslokero Koneen mukn toimitetut trvikkeet löytyvät kirjontyksikön kntolukust. Av kirjontyksikön kntolukku vmll lukun slvt. Sulje lukku j slvt kunnoll vrmisten, että pint slpoj, kunnes ne npshtvt kiinni. MUISTUTUS Älä pin lngnktkisunäppäintä sen jälkeen, kun lngt on jo ktkistu. Neul voi muuten ktket, lngt voivt sotkeutu ti kone voi vioittu. Slvt 3

13 KONEEN OSAT JA TOIMINNOT Koneen mukn toimitetut trvikkeet kpl 75/11-neul 2 kpl 90/14-neul 2 kpl 90/14-neul: pllokärkineul (kullnvärinen)

14 KONEEN OSAT JA TOIMINNOT Nro Osn nimi Tuotekoodi 1 Npinläpijlk A. X Kirjontjlk W XC Yliluottelujlk G XC Koristeommeljlk N. X Vetoketjujlk I X Sikskpininjlk J (koneess) XC Piilo-ommeljlk R X Npinompelujlk M Yläsyöttäjä F033N:XC Leikkuri F054:XC Vnutikkusjlk F005N:XC Suorommeljlk F042N:XC Rtkoj X Puol 10 SFB:XA Neulpkkus X Kksoisneul X Pllokärkineulpkkus XD Skset XC Liitukynä Puhdistushrj X Lävistäjä Ruuvitltt (suuri) X Ruuvitltt (pieni) X Lnkrulln pidike (pieni) Lnkrulln pidike X (keskikokoinen) 2 26 Lnkrulln pidike (suuri) Pystysuor lnktppi XC Lnkrulln pehmustehuop X Soike ruuvitltt XC Lnkrulln suojverkko XA Kirjontkehyspkkus (pieni) K 2 m L 6 m (K 1 tuum L 2 1/2 tuum) EF73:XC Kirjontkehyspkkus (keskikokoinen) K 10 m L 10 m (K 4 tuum L 4 tuum) 33 Kirjontkehyspkkus (suuri) K 18 m L 13 m (K 7 tuum L 5 tuum) 34 Kirjontkehyspkkus (erittäin suuri) K 30 m L 18 m (K 12 tuum L 7 tuum) FE74:XC EF75:XC EF76:XC Jlksäädin XD (EU-lue) XC (muut lueet) 36 Kirjonnss käytettävä syöttäjän XA peitelevy 37 Ruuturkkisrj GS3:X Kosketuskynä XA Polvinostin XA USB-kpeli XC Puolkotelo (vlenpuninen XC ruuvi) 42 Suorn ompeleen pistolevy XC Puolkotelon knsi nyörin XC ohjimell (yksireikäinen) 44 Kirjonnn llnk EBT-CEN: X Tukimterili BM3:X Käyttöohje XD Pikops XC Kirjontyksikön kntolukku D6EUC: XC Suojkotelo XC Huomutus Käytä in trvikkeit, jotk on trkoitettu tätä konett vrten. Pininjln runko-osn ruuvi on stvill vltuutetult jälleenmyyjältä (tuotekoodi XA ). Koneen mukn toimitetut trvikkeet 35, 46 j 47 voidn säilyttää koneen suojkoteloss. 5

15 KONEEN OSAT JA TOIMINNOT Lisävrusteet Nro Osn nimi Tuotekoodi 1 Kirjonnn llnk (vlkoinen) X Kirjonnn llnk (must) XC Tukimterili X Vesiliukoinen tukimterili X Kirjontkortti Nro 1 Kirjimet X Nro 2 Kukt X Nro 3 Dinosurus X Nro 6 Moskowitzin milm X Nro 7 Mliselämää X Nro 8 Juhlpäivät X Nro 9 Käsityöhrrstus X Nro 10 Monogrmmimerkkejä X Nro 11 Kehys XA Nro 12 Kulkuneuvoj XA Nro 13 Urheilumerkkejä XA Nro 14 Suuri kukki XA Nro 16 Kissoj j koiri XA Nro 19 Merenkulku XA Nro 20 Pieniä kuvioit XA Nro 21 Ompelutyö XA Nro 22 Suuri tikkustyö XA Nro 23 Vlkokirjont XA Nro 25 Hevonen XA Nro 27 Lintuj XA Nro 28 Joulu XA Nro 29 Pitsiä XA Nro 30 Villieläimiä XA Nro 31 Suuri kukki II XA Nro 32 Soittimi XA Nro 33 Puit XA Nro 35 Kissoj j koiri II XA Nro 36 Hedelmiä j vihnneksi XA Nro 37 Applikointikirjimet XA Nro 38 Enkeli XA Nro 39 Nuken ksvot XA Nro Osn nimi Tuotekoodi 3 Nro 40 Urheilu 3 XA Nro 41 Renessnssikirjimet XA Nro 42 Mtil XA Nro 43 Viktorininen XA Nro 44 Pitsiä 2 XA Nro 45 Koruompelu XA Nro 46 Austrlin eläimiä XA Nro 47 Perhonen XA Nro 48 Austrlin kukki XA Nro 49 Knsntide XA Nro 50 Keijukisi j kukki XA Nro 52 Krhukokoelmi XA Nro 53 Misemi XA Nro 54 Teehetki XA Nro 55 Puutrhnhoito XA Nro 56 Asilinen XC Nro 57 Suuri joulu XC Nro 58 Uusi tikkusperinteitä XC Nro 60 Kesähuvej XC Nro 61 Pitpuseron koriste XC Nro 62 Eläinrdn merkit XC Nro 63 Pupu XC Nro 64 Suurenmoinen äiti XC Nro 65 Punkirjont XC Nro 66 Popsekoitus XC Nro 67 Kodin sisustuskokoelm XC Nro 68 Ristipistokokoelm 1 XC Nro 69 Urheilupit-iheit XC Nro 70 Ristipistokokoelm 2 XC Huomutus Voit käyttää koneesssi kikki yllä minittuj Brother-kirjontkorttej. Huom, että teknisiä tietoj stetn muutt ilmn ilmoitust. Vinkki Ulkomilt ostetut kirjontkortit eivät välttämättä toimi omss koneesssi. 6

16 Luku 1 Alkuvlmistelut VIRRAN KYTKEMINEN KONEESEEN / KATKAISEMINEN KONEESTA...8 NESTEKIDENÄYTTÖ...9 Näytön pinikkeiden toiminnot...10 Perussetuspinikkeen käyttäminen...12 Näytön kirkkuden säätö...15 Näytön kielen vlint...16 Käyttöohjeet-pinikkeen käyttäminen...17 Ompeleen käyttökohdepinikkeen käyttö...18 ALALANGAN LANGOITUS...19 Allngn puolus...19 Lisälnktpin käyttäminen...19 Lnktpin käyttäminen...21 Puoln settminen...22 Allngn nostminen...23 YLÄLANGAN LANGOITUS...25 Automttisen lngnpujotuksen näppäimen käyttö...25 Lngn pujotus käsin...27 Kksoisneuln käyttö...29 Helposti lnkrulllt purkutuvien lnkojen käyttö...31 Lnkrulln suojverkon käyttäminen...31 Pystysuorn lnktpin käyttäminen...31 PAININJALAN VAIHTAMINEN...32 Pininjln irrottminen...32 Pininjln kiinnittäminen...32 Yläsyöttäjän kiinnittäminen...33 NEULAN VAIHTAMINEN...34 Tietoj neuloist...36 Knkiden/lnkojen/neulojen yhdistelmät...36

17 VIRRAN KYTKEMINEN KONEESEEN / KATKAISEMINEN KONEESTA VIRRAN KYTKEMINEN KONEESEEN / KATKAISEMINEN KONEESTA VAROITUS Käytä koneen virtlähteenä vin tvllist kotitloussähköä. Muiden virtlähteiden käyttö voi iheutt tuliplon ti sähköiskun ti vurioitt konett. Ktkise litteest virt j irrot pistotulpp seurviss tilnteiss: Kun poistut koneen luot Kun lopett koneen käytön Sähköktkon sttuess käytön ikn Kun kone ei toimi oikein huonon kytkennän tms. tki Ukonilmll MUISTUTUS Älä käytä jtkojohtoj ti monipistokkeisi jkorsioit, joihin on liitetty useit sähkölitteit. Se voi iheutt plo- ti sähköiskuvrn. Älä koske pistotulppn märin käsin. Sähköiskuvr. Ktkise koneest virt in ensin virtkytkimestä j irrot pistotulpp vst sen jälkeen pistorsist. Ot in kiinni pistotulpst, älä johdost. Jos vedät johdost, se voi vurioitu ti iheutt tuliplon ti sähköiskun. Huolehdi siitä, ettei verkkojohto ktkist, vhingoitet, muutet, tivutet voimkksti, vedetä, kierretä ti rullt. Älä set pinvi esineitä verkkojohdon päälle. Älä set verkkojohto kuumien kohteiden läheisyyteen. Seuruksen voi oll johdon vurioituminen, tuliplo ti sähköisku. Jos verkkojohto ti pistotulpp on vurioitunut, vie ompelukone korjttvksi vltuutetulle jälleenmyyjälle ennen kuin jtkt ompelukoneen käyttöä. Irrot pistotulpp pistorsist, jos et io käyttää ompelukonett pitkään ikn. Seuruksen voi muuten oll tuliplo. Kun jätät koneen ilmn vlvont, virt on kytkettävä pois päältä joko kääntämällä virtkytkin symolin O kohdlle ti irrottmll pistotulpp pistorsist. Kun konett huolletn ti sen suojkoteloit vtn, pistotulpp on irrotettv joko koneest ti pistorsist. Kytke verkkojohto koneen virtliitäntään j pistotulpp seinäpistorsin. Kytke koneeseen virt kääntämällä virtkytkin I -sentoon. Virtkytkin Verkkojohto Pois päältä Päällä Kytke koneen virt pois päältä kääntämällä virtkytkin O -sentoon. 8

18 NESTEKIDENÄYTTÖ NESTEKIDENÄYTTÖ Kun koneeseen kytketään virt, näyttöön ilmestyy ompelukoneen nimi. Kun koskett näyttöä, hyötyompeleet ilmestyvät näyttöön. Vlittun on joko 1-01 suor ommel (vsemmll) ti 1-03 suor ommel (keskellä) setusnäytöstä vlitust setuksest riippuen (ktso sivu 12). Voit vlit ompeleen, ompelukoneen toiminnon ti pinikkeess näkyvän toiminnon pinmll pinikett sormellsi. 1 Vinkki Kun koneeseen on sennettu suorn ompeleen pistolevy, neul siirtyy utomttisesti keskelle. Huomutus Kosket näyttöä vin sormell ti koneen mukn toimitetull kosketuskynällä. Älä käytä terävää kynää, ruuvitltt ti muut kov ti terävää esinettä. Näyttöä ei trvitse pin voimkksti. Jos pint liin voimkksti ti käytät terävää esinettä, näyttö stt vhingoittu. d Osoitt, onko setuksen tvllinen neul vi kksoisneul j mikä neuln sento on koneen olless pysäytettynä. Tvllinen neul lhll Kksoisneul lhll Tvllinen neul ylhäällä Kksoisneul ylhäällä Näyttää pininjln tunnuksen. Kiinnitä tässä ilmoitettu pininjlk ennen ompelun loittmist. Näyttää vlitun ompeleen nimen j numeron. d Näyttää vlitun ompeleen kuvn. e Näyttää ompeleet. f Näyttää muut stvill olevt sivut. * Kikki nestekidenäytön pinikkeiden toiminnot on selitetty seurvn sivun tulukoss Näytön pinikkeiden toiminnot. e f 9Alkuvlmistelut

19 NESTEKIDENÄYTTÖ Näytön pinikkeiden toiminnot d e f i g h j l n q s k m o r t p u Nro Näyttö Pinikkeen nimi Selitys Sivu Hyötyommelpinike Pin tätä pinikett, kun hlut vlit suorn ompeleen, sikskompeleen, npinläven, piilo-ompeleen ti muun vtteiden ompeluss yleensä käytettävän ompeleen. 48 Kirjinmerkki-/ koristeommelpinike Pin tätä pinikett, kun hlut vlit kirjinmerkki- ti koristeompeleen. 98 Kirjontpinike Kiinnitä kirjontyksikkö j pin tätä pinikett, kun hlut kirjo. 130 d Kirjonnn muokkuspinike Pin tätä pinikett, kun hlut yhdistellä kirjontkuvioit. Kirjonnn muokkustoimintojen vull voit luod omi kirjontmllej ti kehyskuvioit. 177 e Ommeltyypin vlintpinike Pin tätä pinikett, jos trvitset pu oiken ompeleen vlitsemisess ompelun yksityiskoht vrten ti jos trvitset ohjeit vlittu ommelt vrten. Tämä pinike on erittäin hyödyllinen loitteleville ompelijoille. 51 f Ompeleen käyttökohdepinike Pin tätä pinikett, kun hlut nähdä, miten vlittu ommelt voidn käyttää. 18 g h Automttisten vhvistuspistojen pinike Automttisen lngnktkisun pinike Tätä pinikett pinmll vlitset utomttisten vhvistuspistojen (tkseompelun) setuksen. Jos vlitset tämän setuksen ennen ompelun loittmist, kone ompelee vhvistuspistot utomttisesti ompeleen loitus- j lopetuskohdss (ti vlitust ompeleest riippuen, tksepäin). Tätä pinikett pinmll vlitset lngn utomttisen ktkisun. Jos vlitset tämän setuksen ennen ompelun loittmist, kone ompelee vhvistuspistot (ti ompeleest riippuen, tksepäin) utomttisesti ompeleen loitus- j lopetuskohtn j ktkisee lngt ompelun lopuss

20 NESTEKIDENÄYTTÖ Nro Näyttö Pinikkeen nimi Selitys Sivu i Ompeleen vlintnäyttö Pin hlumsi ompeleen pinikett. Siirry toiseen vlintnäyttöön -pinikkeiden vull j Näytön lukituspinike Lukitse näyttö pinmll tätä pinikett. Kun näyttö on lukittu, piston leveyden j pituuden kltiset setukset lukittuvt eikä niitä void muutt. Av setusten lukitus pinmll tätä pinikett uudelleen. k Esiktselupinike Tätä pinikett pinmll st näkyviin vlitsemsi ompeleen suurennettun Alkuvlmistelut l Peilikuvpinike Vihd vlittu ommel peilikuvksi pinmll tätä pinikett. Jos pinike näkyy vlenhrmn, kyseisestä ompeleest ei voi ommell peilikuv. 49 m n Neuln vlintpinike (tvllinen neul/ kksoisneul) Alkuperäissetusten plutuspinike Vlitse kksoisneulompelun setus pinmll tätä pinikett. Jok kert, kun pinikett pinetn, setus vihtuu tvllisest neulst kksoisneuln j päinvstoin. Jos pinike näkyy vlenhrmn, vlittu ommelt ei voi ommell kksoisneul-setuksell. Pin tätä pinikett, kun hlut plutt vlitsemsi ompeleen tllennetut setukset tkisin lkuperäissetuksiin o Hkupinike Tätä pinikett pinmll voit hke tllennetut ommelsetukset. 51 p Mnulinen muistipinike Muut ompeleen setuksi (piston leveys j piston pituus, lngn kireys, lngn utomttinen ktkisu, utomttiset vhvistuspistot jne.) j tllenn ne pinmll tätä pinikett. Kullekin ompeleelle voidn tllent viisi setust. 50 q r Piston leveyden j pituuden pinike Lngn kireyden pinike Näyttää vlitun ompeleen piston leveyden j piston pituuden setukset. Voit säätää piston leveyden j piston pituuden setuksi plus- j miinuspinikkeiden vull. Näyttää vlitun ompeleen lngnkireyssetuksen. Lngn kireys säätyy yleensä utomttisesti. Voit muutt lngn kireyden setuksi plus- j miinuspinikkeiden vull. s Perussetuspinike Pin tätä pinikett, kun hlut muutt neuln pysähtymissento, ott äänimerkin käyttöön ti poist sen käytöstä, säätää kuviot ti näyttöä ti muutt koneen muit setuksi. t Käyttöohjeet-pinike Pin tätä pinikett, kun hlut nähdä ylälngn lngoitukseen, puolukseen, pininjln vihtoon ti koneen käyttöön liittyviä ohjeit u Pininjln/neuln vihtopinike Pin tätä pinikett ennen neuln, pininjln jne. vihtmist. Pinike lukitsee kikki koneen pinike- j näppäintoiminnot j estää koneen käytön vihdon ikn

Käyttöohje. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. Tietokoneistettu ompelukone ALKUVALMISTELUT HYÖTYOMPELEET LIITE

Käyttöohje. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. Tietokoneistettu ompelukone ALKUVALMISTELUT HYÖTYOMPELEET LIITE Käyttöohje Tietokoneistettu ompelukone ALKUVALMISTELUT Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET Lue, kun trvitset lisätietoj. LIITE Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen

Lisätiedot

Kun käytät tätä ompelukonetta, noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita:

Kun käytät tätä ompelukonetta, noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita: TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Kun käytät tätä ompelukonett, noudt in seurvi turvllisuusohjeit: Lue kikki ohjeet ennen kuin lt käyttää ompelukonett. VAARA - Sähköiskuvrn välttämiseksi. Älä koskn jätä ompelukonett

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

ROYAL OHJEKIRJA OVERLOCK 1054

ROYAL OHJEKIRJA OVERLOCK 1054 ROYAL OHJEKIRJA OVERLOCK 1054 Kytkimien ja osien nimet: 1. Kasipybra 2. Virtakytkin ja valokytkin 3. Lankojenpidin 4. Teleskooppivarsi 5. Paininjalan puristuksen saatoruuvi 6. Lankakartion pidin 7. Lankateline

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9010CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9120CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Ympyränompeluohjain. Circular attachment SOUMI

Ympyränompeluohjain. Circular attachment SOUMI Ympyränompeluohjain Circular attachment SOUMI 4 35 5-1 4 35-1 Ympyränompeluohjain Ympyränompeluohjain on hyvä apuväline ompeluprojektien, vaatteiden ja tilkkutöiden koristeluun Sen avulla voi ommella ympyröitä,

Lisätiedot

SUORAOMPELU. Valitse vahvistettu suoraommel kääntämällä tikin pituuden säädin kohtaan S1.

SUORAOMPELU. Valitse vahvistettu suoraommel kääntämällä tikin pituuden säädin kohtaan S1. SUORAOMPELU Suoraommel, neula keskellä Käännä valitsinta niin, että ommelnäytössä näkyy kirjain A. Kiinnitä koneeseen peruspaininjalka. Säädä tikin pituutta kääntämällä säädintä. Normaali tikin pituus

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22

Installation instructions, accessories. Yhdennetty puhelin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 22 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664283 Versio 1.0 Osa nro Yhdennetty puhelin Volvo Car Corporation Yhdennetty puhelin- 30664283 - V1.0 Sivu 1 / 22 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 A0801178

Lisätiedot

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine 2014, Mercury Mrine Pinpoint GPS fin 90-8M0098389 514 fin OHJEET (ALKUPERÄINEN KIELI) FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT WIRELESS REMOTE, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A -10148 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU Asennusohje ESD-2995-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit AHXAMK-W 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki Puh:09-5123420

Lisätiedot

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta.

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta. MAA Loppukoe 5.. Jussi Tyni Tee pisteytysruudukko konseptin yläreunn! Vstuksiin väliviheet, jotk perustelevt vstuksesi! Lue ohjeet huolellisesti! A-Osio. Vlitse seurvist kolmest tehtävästä kksi, joihin

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee ()-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä, jäätymissuoj-nturi

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per

ystävät LUONNON LAHJA Kaneli & appelsiini Minun valintani 1). Tuemme yhteisöjä, joista eteeriset öljymme ovat per LUONNON Lhj LUONNOSTA ystävät Brighter Home -kokoelmmme on luotu ympäristöystävällisiä j sosilisesti vstuullisi käytäntöjä noudtten. Tästä kokoelmst löydät oiket lhjt kikille, jotk vlivt mpllomme. Kneli

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit 11/2011 Käyttäjätieto 999725011 fi sennus- j käyttöohje Niveltyötso K 9725-201-01 Johdnto Käyttäjätieto Niveltyötso K dnto Joh- by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725011-11/2011 Käyttäjätieto Niveltyötso

Lisätiedot

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella Mrkku Kuppinen Neliknvinen vhvistin ktiivisell jkosuotimell Vhvistimen yleisselostus Suunnittelun lähtökohtn on ollut toteutt edullinen mutt kuitenkin lduks ktiivisell jkosuotimell vrustettu stereovhvistin

Lisätiedot

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia)

Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) Ohje nro Versio Osa nro 8682402 1.0 Handsfree, asennussarja (Ericsson & Nokia) A3602095 Sivu 1 / 16 Varuste A0000162 A3901819 Sivu 2 / 16 A3903163 Sivu 3 / 16 M3602626 Sivu 4 / 16 M3903606 Sivu 5 / 16

Lisätiedot

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus

CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus Ohje nro Versio Osa nro 30889512 1.0 CD-vaihtaja, 10:lle CD-levylle, vaakasuora asennus H3902978 Sivu 1 / 9 Varuste A0000162 A0000175 H8802684 Sivu 2 / 9 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Halkomakone 7 tn Käyttöohje

Halkomakone 7 tn Käyttöohje Halkomakone 7 tn Käyttöohje Lue kaikki ohjeet huolellisesti. Opi tuntemaan koneen käyttötarkoitus, rajoitukset ja mahdolliset vaarat ennen käyttämistä. Käytä työsylinterin käyttö vipua siten että vedät

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve pidossa. 18 VA Mitoitus

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24 V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve pidossa. 18 VA Mitoitus ekninen tuote-esite EVC4A-SZ Jännitesäätöinen toimilite -tie j 3-tie istukkventtiileille Voim 500 N Nimellisjännite AC/DC 4 V Ohjus: jännitesäätöinen DC (0) 0.5 V...0 V Nimellisiskunpituus 40 mm Ajoik

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ

-kortiston näyte RT 09-10692 ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ RT 09-09 ohjetiedosto mliskuu 999 () ESTEETÖN LIIKKUMIS- JA TOIMIMISYMPÄRISTÖ liikkumisesteiset, toimimisesteiset, esteettömyys hndikppde, funktionshindrde, tillgänglighet disled persons, ccessiility Tämä

Lisätiedot

Matkapuhelimen kattoantenni

Matkapuhelimen kattoantenni Ohje nro Versio Osa nro 30623028 1.0 Matkapuhelimen kattoantenni H3901401 Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0000163 A0000161 H0000178 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2016, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: PI-S H 6x8 / 4.7m² - 18800 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 50xK193m LUE KOKOAMISOHJE huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo Puh.:

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause

Pythagoraan lause. Pythagoras Samoslainen. Pythagoraan lause Pythgorn luse Pythgors Smoslinen Pythgors on legendrinen kreikklinen mtemtiikko j filosofi. Tiedot hänen elämästään ovt epävrmoj j ristiriitisi. Tärkein Pythgorst j pythgorlisi koskev lähde on Lmlihosin

Lisätiedot

OMPELEET & OMPELUTEKNIIKAT

OMPELEET & OMPELUTEKNIIKAT 4 OMPELEET & OMPELUTEKNIIKAT OMPELEET Seuraavassa esitellään kaikki Huskylock s25:n ompeleet. Kun valitset kankaan ja ompeleen, saumuri säätää automaattisesti langankireyden, tikin pituuden, differentiaalisyötön

Lisätiedot

ITSE OMMELLEN FARKUN VETOKETJU A N U T U O M A A A L A

ITSE OMMELLEN FARKUN VETOKETJU A N U T U O M A A A L A ITSE OMMELLEN FARKUN VETOKETJU ANU TUOMAAALA Näillä välineillä onnistut Kaiken ompelun perusta on hyvä ja vankka ompelukone. Jos epäilet koneesi kykyä ja soveltuvuutta ommella vahvaa farkkukangasta ole

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

TI TestGuard. Pikaopas

TI TestGuard. Pikaopas TI TestGuard Pikaopas Ennen TI TestGuarden käyttöä TI TestGuard poistaa tiedot oppilaan laskimesta täydellisesti, se ei vain kytke niitä pois käytöstä. Kehota oppilaitasi tekemään sovelluksista ja RAM-muistin

Lisätiedot

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys.

TYÖ 30. JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS. Tehtävänä on määrittää jään tiheys. TYÖ 30 JÄÄN TIHEYDEN MÄÄRITYS Tehtävä älineet Tusttietoj Tehtävänä on äärittää jään tiheys Byretti (51010) ti esi 100 l ittlsi (50016) j siihen sopivi jääploj, lkoholi (sopii jäähdytinneste lsol), nlyysivk

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni

Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Installation instructions, accessories Ohje nro 31316253 Versio 1.2 Osa nro 31316217, 31316219, 31414750, 31428180 Hälytin, Volvo Guard Alarm System, sireeni Volvo Car Corporation Hälytin, Volvo Guard

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje

Ulkoiset mediakortit. Käyttöohje Ulkoiset mediakortit Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä ynmiikk 1 Liite lukuun 6. Jäykän kppleen tskinetiikk - hrjitustehtäviä 6.1 vlvpkettiutn mss n 1500 kg. ut lähtee levst liikkeelle 10 % ylämäkeen j svutt vkikiihtyvyydellä npeuden 50 km / h 1 10 60 m mtkll.

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault

900 Asennusohje MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE. SITdefault SCdefault 900 Asennusohje SITdefault MONTERINGSANVISNING INSTALLATION INSTRUCTIONS MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS DE MONTAGE Ulosvedettävä suksen-/lumilaudanpitimet Accessories Part No. Date Instruction

Lisätiedot

XiIIIPlus/RXi Pikaopas

XiIIIPlus/RXi Pikaopas XiIIIPlus/RXi Pikaopas Käytä kirjoitinta tämän oppaan avulla. Lisätietoja on käyttöoppaassa. Ulkonäkymä Kuva Kirjoitin - ulkopuoli Etuosa Takaosa 3 4 Ohjauspaneeli Etikettinauhan luukku 3 Virtakytkin (O

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2015, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU

SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU SIMO MOBILOG ONGELMIEN RATKAISU Yleisimmät ongelmat CGI (Mukana) sovellus Sovelluksen päivittäminen Lataaminen ja asennus Kielen vaihtaminen Ympäristön vaihtaminen (tuotanto-testi) Uudelleenasennus Pakotettu

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468

Installation instructions, accessories. Lumiketju. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden. Sivu 1 / 14 R7700468 Installation instructions, accessories Ohje nro 30664147 Versio 1.0 Osa nro Lumiketju R7700468 Volvo Car Corporation Lumiketju- 30664147 - V1.0 Sivu 1 / 14 Varuste A0000162 R7700458 Sivu 2 / 14 R7700448

Lisätiedot

2.1 Vaillinaiset yhtälöt

2.1 Vaillinaiset yhtälöt .1 Villiniset yhtälöt Yhtälö, jok sievenee muotoon x + bx + c = 0 (*) on yleistä normlimuoto olev toisen steen yhtälö. Tämän rtkiseminen ei olekn enää yhtä meknist kuin normlimuotoisen ensisteen yhtälön

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO. ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6

CENTER DESIGN. Asennusohjeet 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY. Piilipuunkatu RAISIO.  ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 ILOXAIR OY Huomisen ilmanvaihto Sivu 1/6 CENTER Asennusohjeet DESIGN 1. MITTAKUVAT ILOXAIR OY Piilipuunkatu 11 21200 RAISIO Asennettaessa Design - kupua vinoon sisäkattoon, tulee rakentaa ns. oikaisulaatikko,

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1

FI.LPINST.101104 ASENNUSOHJE GOLD LP. Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi. Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 ASENNUSOHJE GOLD LP Asiakirjan alkuperäiskieli on ruotsi Oikeus muutoksiin pidätetään. www.swegon.fi 1 1. ASENNUS 1.4 Koneen asennus 1.1 Yleistä Henkilöstön on tutustuttava näihin ohjeisiin ennen koneelle

Lisätiedot

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä

Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Installation instructions, accessories Ohje nro 31399385 Versio 1.3 Osa nro 31373745 Ohjauspyörä nahka lämmitettävä Volvo Car Corporation Ohjauspyörä nahka lämmitettävä- 31399385 - V1.3 Sivu 1 / 37 Varuste

Lisätiedot

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014 763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Rtkisut 1 Kevät 014 1. Tehtävä: Lske, kuink mont hilpistettä on yksikkökopiss ) yksinkertisess kuutiollisess, b) tkk:ss j c) pkk:ss. (Ot huomioon, että esimerkiksi yksikkökopin

Lisätiedot

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri

Metallilevysarja Z Master Commercial sarjan ajoleikkuri Metallilevysarja Z Master Commercial 000 -sarjan ajoleikkuri Mallinro: 5-4790 Form No. 78-59 Rev A Asennusohjeet Huomaa: Pidä leikkuupöydän hihna asennettuna tämän sarjan asennuksen aikana. Sarjan asennus

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: SI-S H6x10 / 5.9m² - 188004 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 310xK183m Lue kokomisohje huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo

Lisätiedot

Pysäköintiapu, ohjain

Pysäköintiapu, ohjain Installation instructions, accessories Ohje nro 31408456 Versio 1.3 Osa nro 31399352 Pysäköintiapu, ohjain Volvo Car Corporation Pysäköintiapu, ohjain- 31408456 - V1.3 Sivu 1 / 76 Erikoistyökalut 999 7234

Lisätiedot

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Asiakirjan osanumero: 404159-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen

Lisätiedot

6 Integraalilaskentaa

6 Integraalilaskentaa 6 Integrlilskent 6. Integrlifunktio Funktion f integrlifunktioksi snotn funktiot F, jonk derivtt on f. Siis F (x) = f (x) määrittelyjoukon jokisell muuttujn rvoll x. Merkitään F(x) = f (x) dx. Integrlifunktion

Lisätiedot

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus Tietojenkäsittelytiede 24 Joulukuu 2005 sivut 8 21 Toimittj: Jorm Trhio c kirjoittj(t) Historiljennus mllipohjisess testuksess Timo Kellomäki Tmpereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikn litos 1 Johdnto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories. Vakionopeudensäädin. Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden Ohje nro Versio Osa nro 30758297 1.1 31334456, 31334497, 30756431, 30758230 Vakionopeudensäädin IMG-290723 Sivu 1 / 8 Varuste IMG-242205 A0000162 IMG-331411 Sivu 2 / 8 IMG-284902 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue

Lisätiedot

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET

VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET VAIJERIVINTTURI AJONEUVOIHIN 12V 1588 kg KÄYTTÖOHJEET Lue käyttöohjeet huolella ennen käyttöä! Alla on listattuna vintturin komponenttejä ja niiden käyttö. Vintturi on tarkoitettu ainoastaan ajoneuvoihin

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

High Definition Car DVR X109

High Definition Car DVR X109 High Definition Car DVR X109 Ohjekirja Kameran kaaviokuva Painiketoiminnot Kamerassa samoilla näppäimillä on useita eri toimintoja riippuen valikosta. Alla on käyty näppäimet ja niiden toiminnot läpi.

Lisätiedot