Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus"

Transkriptio

1 Alkuvlmistelut Ompelun perusteet Tietokoneistettu ompelu- j kirjontkone Käyttöohje Hyötyompeleet Kirjinmerkit/ koristeompeleet Kirjont Kirjonnn muokkus MY CUSTOM STITCH (OMAN PISTOKUVION SUUNNITTELU) Liite

2 TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Tätä konett käytettäessä on noudtettv perusvrotoimi, mukn lukien seurvi: Lue kikki ohjeet ennen koneen käyttöä. VAARA - Sähköiskuvrn välttämiseksi: 1. Konett ei koskn s jättää ilmn vlvont, kun sen pistotulpp on kiinni pistorsiss. Kytke koneen pistotulpp in irti pistorsist välittömästi käytön jälkeen j ennen puhdistmist. VAROITUS - Plovmmojen, tuliplon, sähköiskujen j loukkntumisen välttämiseksi: 1. Tällä koneell ei s leikkiä. Noudt erityistä vrovisuutt, jos nnt lsten käyttää ompelukonett ti käytät konett lsten läheisyydessä. 2. Käytä ompelukonett inostn tässä ohjekirjss määriteltyihin trkoituksiin. Käytä vin vlmistjn tässä ohjekirjss suosittelemi lisävrusteit. 3. Älä käytä tätä konett, jos sen verkkojohto ti pistotulpp on vhingoittunut, jos kone ei toimi kunnoll ti jos se on pudonnut, vhingoittunut ti kstunut. Vie kone lähimmälle vltuutetulle jälleenmyyjälle ti huoltoliikkeeseen trkistust, korjust sekä sähköistä ti meknist säätöä vrten. 4. Älä koskn käytä konett, jos jokin sen tuuletusukoist on tukoss. Huolehdi, ettei koneen ti jlksäätimen tuuletusukkoihin kerry nukk, pölyä ti kngsploj. 5. Älä koskn pudot ti työnnä mitään esineitä koneen ukkoihin. 6. Älä käytä konett ulkotiloiss. 7. Älä käytä konett tiloiss, joiss käytetään erosolej (suihkeit) ti lisähppe. 8. Ktkise litteest virt kääntämällä virtkytkin -sentoon j irrot pistotulpp pistorsist. 9. Älä poist pistotulpp vetämällä sen johdost. Poist se ottmll kiinni pistotulpst, ei johdost. 10. Älä työnnä sormi koneen liikkuviin osiin. Vro erityisesti koneen neul. 11. Käytä in oike pistolevyä. Väärä pistolevy stt ktkist neuln. 12. Älä käytä tipuneit neuloj. 13. Älä vedä ti työnnä kngst ompelun ikn. Neul stt vääntyä j ktket. 14. Käännä virtkytkin -sentoon, kun teet neul-lueen säätöjä, kuten pujott lnk neulnsilmään, vihdt neul, pujott llnk, vihdt pininjlk jne. 15. Irrot pistotulpp in pistorsist, ennen kuin vt litteen suojkoteloit, öljyät konett ti ryhdyt tekemään mitään tässä ohjekirjss neuvottuj käyttäjän huoltosäätöjä. 16. Pikkulpset ti vjkuntoiset henkilöt eivät s käyttää tätä ompelukonett ilmn vlvont. 17. Pikkulpsi on vlvottv, että he eivät pääse leikkimään tällä koneell. 18. Jos vloyksikössä on vik, se pitää vihdtt vltuutetull jälleenmyyjällä. 19. Pidä kiinni jlksäätimen pistotulpst, kun kierrät johto kellle. Älä päästä pistotulpp heilhtmn keluksen ikn. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Tämä kone on trkoitettu kotikäyttöön. i

3 AINOASTAAN ISO-BRITANNIASSA, IRLANNISSA, MALTALLA JA KYPROKSELLA ASUVILLE KÄYTTÄJILLE Jos koneeseen on sennettu kolmipiikkinen ei-uudelleenjohdotettv BS-pistotulpp, lue seurv. TÄRKEÄÄ Jos käytettävissä olev pistorsi j litteen mukn toimitettu pistotulpp eivät sovi yhteen, pistotulpp on leikttv irti j sen tillle on sennettv sinmukinen kolmipiikkinen pistotulpp. Vihdettuun pistotulppn on sennettv hyväksytty sulke. VINKKI Verkkojohdost irti leikttu pistotulpp on hävitettävä, sillä pistotulpp, jonk johdotus on näkyvissä, on vrllinen kytkettäessä jännitteiseen pistorsin. Käytä pistotulpn sulkkeit vihtesssi ASTA:n hyväksymää, BS 1362:n mukist sulkett, joss on -merkki, käyttöteho minittu pistotulpss. Aset sulkkeen knsi in tkisin piklleen, äläkä koskn käytä pistotulppi, joist sulkkeen knsi puuttuu. VAROITUS ÄLÄ KYTKE KUMPAAKAAN JOHTOA MAADOITUSPÄÄTTEESEEN, JOSSA ON KIRJAINMERKINTÄ E, MAADOITUSSYMBOLI TAI VIHREÄ TAI VIHREÄ JA KELTAINEN VÄRI. Tämän sähköjohdon johtojen värikoodi on seurv: Sininen Ruske neutrli jännitteinen Kosk litteen sähköjohdon johtojen värit eivät ehkä vst pistokkeen liitäntöjen värimerkintöjä, menettele seurvll tvll: Sininen johto on kytkettävä liitäntään, joss on kirjinmerkintä N ti jok on väriltään must ti sininen. Ruske johto on kytkettävä liitäntään, joss on kirjinmerkintä L ti jok on väriltään puninen ti ruske. ii

4 ONNITTELUMME TÄMÄN KONEEN HANKKIMISEN JOHDOSTA Koneesi on erittäin pitkälle kehitetty, kotikäyttöä vrten trkoitettu tietokonepohjinen kirjont- j ompelukone. Jott voisit täydellisesti hyödyntää sen kikki ominisuuksi, lue ensin tämä käyttöohje. LUE TÄMÄ ENNEN KONEEN KÄYTTÖÄ Turvllinen käyttö 1. Pidä silmällä neul ompelun ikn. Älä koske käsipyörään, lngnnostjn, neuln ti muihin liikkuviin osiin. 2. Muist kytkeä virtkytkin pois päältä j irrott verkkojohto, kun: Et enää käytä konett. Vihdt ti irrott neuln ti jonkin muun osn. Sähköktko sttuu käytön ikn. Huollt litett. Jätät koneen ilmn vlvont. 3. Älä säilytä mitään jlksäätimen päällä. 4. Kytke ompelukone suorn seinäpistorsin. Älä käytä jtkojohtoj. Koneen käyttöiän pidentäminen 1. Älä säilytä ompelukonett suorss uringonvloss ti kosteiss tiloiss. Älä käytä ti säilytä konett lämmittimien, silitysrudn, hlogeenilmppujen ti muiden lämmönlähteiden läheisyydessä. 2. Puhdist ompelukoneen pint neutrlill sippull ti pesuineell. Älä koskn käytä entseeniä, tinneriä ti hnkusineit, sillä ne voivt vurioitt pint j konett. 3. Älä pudot konett ti kohdist siihen iskuj. 4. Ktso in käyttöohjeest oiket sennusohjeet, kun vihdt ti sennt trvikkeit, pininjln, neuln ti muit osi. Korjukset j säädöt Jos ompelukoneess ilmenee toiminthäiriö ti se vtii säätöä, käy ensin läpi käyttöohjeen tkosss olev vinetsintätulukko säätöjen tekemistä ti ongelmn selvittämistä vrten. Jos ongelm ei poistu, ot yhteys piklliseen vltuutettuun Brother-jälleenmyyjään. Jos hlut lisätietoj litteest ti päivittää koneen, käy Internet-sivuillmme osoitteess Tämän käyttöohjeen sisältöä j teknisiä tietoj voidn muutt ilmn ennkkoilmoitust. iii

5 MITÄ TÄLLÄ KONEELLA VOI TEHDÄ ERIKOISOMINAISUUDET Toiminnot j ohjeet näkyvät suurell nestekidenäytöllä. Allnk setetn piklleen erittäin helposti. Ommelt ei trvitse kokeill tilkulle utomttisen lngn kireyden nsiost. Automttisen lngnpujotuksen nsiost lngoitus on nope j helppo. Alkuvlmistelut Koneen tärkeimpiin osiin j näyttöihin tutustuminen Ompelun perusteet Ompeluun vlmistutuminen j ompelukoneen perustoiminnot Luku 1 Luku 2 Sivu 7 Sivu 37 Hyötyompeleet Koneeseen on ohjelmoitu yli 100 usein trvittv ommelt Kirjinmerkit/koristeompeleet Lj ommelvlikoim innost kokeilemn uutt Luku 3 Luku 4 Sivu 47 Sivu 97 Kirjont 30 m x 18 m:n (noin 12 x 7 tuumn) kirjont-l suurille kirjontkuvioille Kirjonnn muokkus Kuvioit voi yhdistää, pyörittää ti suurent Luku 5 Luku 6 Sivu 125 Sivu 175 MY CUSTOM STITCH (omn pistokuvion suunnittelu) Voit luod omi koristeompeleit Liite Koneen huolto j puhdistus sekä virheiden j toiminthäiriöiden korjminen Luku 7 Luku 8 Sivu 199 Sivu 209 iv

6 MITEN KÄYTÄT TÄTÄ OHJEKIRJAA Luvuiss 1 j 2 selostetn ompelukonett ensi kert käyttäville tämän koneen perustoiminnot. Jos hlut ommell hyötyompeleit ti kirjin-/koristeompeleit, lue ensin luvut 1 j 2 j jtk sitten lukuun 3 (Hyötyompeleet) ti lukuun 4 (Kirjin-/koristeompeleet). Jos olet vlmis käyttämään kirjonttoiminto luettusi luvut 1 j 2, jtk suorn lukuun 5 (Kirjont). Kun olet omksunut luvuss 5 kuvtut viheet, jtk lukuun 6 (Kirjonnn muokkus), joss esitellään käteviä kirjonnn muokkustoimintoj. Ohjeiss käydään toiminnot läpi viheittin j kusskin toiminnoss käytettävät ost on merkitty näyttöön. Vert ohjeiden näyttöä koneen näyttöön j toimi ohjeiden mukisesti. Jos konett käyttäessäsi tphtuu jotin, mitä et ymmärrä ti jos hlut lisätietoj jostkin toiminnost, etsi kyseinen koht ohjekirjn lopuss olevst hkemistost j sisällysluettelost Luku 3 Hyötyompeleiden ompeleminen Kirjin- ti koristeompeleiden ompeleminen Luku 1 Luku 2 Luku 4 Luku 1 Luku 2 Luku 5 Luku 6 Koneell kirjominen v

7 SISÄLLYSLUETTELO vi SISÄLLYSLUETTELO TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA...i MITÄ TÄLLÄ KONEELLA VOI TEHDÄ...iv MITEN KÄYTÄT TÄTÄ OHJEKIRJAA...v KONEEN OSAT JA TOIMINNOT...1 Kone... 1 Neul j pininjlk... 2 Kirjontyksikkö... 2 Toimintnäppäimet... 3 Koneen mukn toimitetut trvikkeet... 3 Lisävrusteet... 6 Luku 1 Alkuvlmistelut 7 VIRRAN KYTKEMINEN KONEESEEN / KATKAISEMINEN KONEESTA...8 NESTEKIDENÄYTTÖ...9 Perussetuspinikkeen käyttäminen Käyttöohjeet-pinikkeen käyttäminen Ompeleen käyttökohdepinikkeen käyttö ALALANGAN LANGOITUS...19 Allngn puolus Puoln settminen Allngn nostminen YLÄLANGAN LANGOITUS...25 Automttisen lngnpujotuksen näppäimen käyttö Lngn pujotus käsin Kksoisneuln käyttö Helposti lnkrulllt purkutuvien lnkojen käyttö PAININJALAN VAIHTAMINEN...32 Pininjln irrottminen Pininjln kiinnittäminen Yläsyöttäjän kiinnittäminen NEULAN VAIHTAMINEN...34 Luku 2 Ompelun perusteet 37 OMPELEMINEN...38 Ompeleen ompelu Vhvistuspistojen ompelu Krevien kohtien ompeleminen Ompelusuunnn vihtminen Pksujen knkiden ompelu Ohuiden knkiden ompelu OMMELASETUKSET...42 Piston leveyden setus Piston pituuden setus Lngn kireyden setus HYÖDYLLISIÄ TOIMINTOJA...44 Automttiset vhvistuspistot Lngn utomttinen ktkisu Näytön lukitseminen Luku 3 Hyötyompeleet 47 HYÖTYOMPELEIDEN VALINTA...48 Ompeleen vlint Ommelsetusten tllennus Ommeltyypin vlintpinikkeen käyttö OMPELEIDEN OMPELU...53 Suort ompeleet Muotolskokset Poimuttminen Ktesum Hiuslskokset Sikskompeleet Joustvt sikskompeleet Yliluottelu Vnutikkus Piilo-ompeleet Applikointi...73 Simpuknkuoriompeleet...74 Pykäreunompeleet...75 Tikkus...75 Smokkipoimutus...76 Liitosompelu...76 Kuminuhn ompelu...77 Revinnäisommel...78 Yksiviheiset npinlävet...80 Neliviheiset npinlävet...84 Slppistot...88 Npin ompelu...90 Pyöreän reiän ompelu...92 Usempn suuntn ompelu (suor ommel j sikskommel)...93 Vetoketjun ompelu...94 Luku 4 Kirjinmerkit/koristeompeleet 97 OMPELEIDEN VALINTA Koristeompeleiden/7 mm:n koristeompeleiden/ lkompeleiden/7 mm:n lkompeleiden/ristipistoompeleiden/hyötykoristeompeleiden vlint Kirjinkuviot OMMELKUVIOIDEN OMPELU Kuniin ompelutuloksen ikn sminen Ompelun perusteet Ompeleiden säätäminen OMMELKUVIOIDEN MUOKKAUS Kuvion koon muuttminen Kuvion pituuden muuttminen (vin 7 mm:n lkompeleet) Peilikuvn luominen pystysuunnss Peilikuvn luominen vktsoss Jtkuvn ompelun vlitseminen Pistojen tiheyden muuttminen (vin lkompeleet) Kuvion trkistminen OMMELKUVIOIDEN YHDISTÄMINEN Ennen kuvioiden yhdistämistä Eri kuviovlikoimist vlittujen ommelkuvioiden yhdistäminen Erikokoisten ommelkuvioiden yhdistäminen Erisuuntisten ommelkuvioiden yhdistäminen Eripituisten ommelkuvioiden yhdistäminen Porrstettujen kuvioiden luominen (vin 7 mm:n lkompeleet) MUISTITOIMINNON KÄYTTÖ Pistotiedostojen turvllinen käsittely Ommelkuvioiden tllentminen koneen muistiin Ommelkuvion tllentminen (erikseen hnkittville) ulkoisille USB-muisteille Ommelkuvioiden tllentminen tietokoneelle Ommelkuvioiden hkeminen koneen muistist Ommelkuvioiden hkeminen ulkoisilt USB-muisteilt Ommelkuvioiden hkeminen tietokoneelt Luku 5 Kirjont 125 ENNEN KIRJONNAN ALOITTAMISTA Kirjonnn eri viheet Kirjontjln W kiinnittäminen koneeseen Kirjontyksikön kiinnitys KUVIOIDEN VALINTA Kirjontkuvioiden/perinnekuvioiden/reunkuvioiden/ ristipistokuvioiden/kukkkoristeisten kirjinkuvioiden vlitseminen Kirjinmerkkien vlitseminen Kehyskuvioiden vlitseminen Kuvioiden vlitseminen kirjontkortilt...135

8 SISÄLLYSLUETTELO Kirjontkuvion vlitseminen ulkoiselt USB-muistilt / tietokoneelt KIRJONTANÄYTTÖ KANKAAN VALMISTELU Silitettävän tukimterilin kiinnittäminen knkseen Knkn pingottminen kirjontkehykseen Pienten knkiden j knkn reunojen kirjominen KIRJONTAKEHYKSEN KIINNITYS KUVION PAIKAN VARMISTAMINEN Kuvion pikn trkistminen Vlmiin kuvion esiktselu KIRJOTTAVAN KUVION KIRJONTA Kuniin kirjonttuloksen ikn sminen Kirjottvn kuvion kirjont Applikointikuvioiden kirjont KIRJONNAN AIKANA TEHTÄVÄT SÄÄDÖT Jos puolst loppuu lnk Jos lnk ktke kesken ompelun Uudelleen lust loittminen Kirjonnn jtkminen virrn ktkisun jälkeen KIRJONNAN SÄÄDÖT Lngn kireyden säätö Lngn utomttinen ktkisu (KATKAISU VÄRIN LOPUSSA) Lngnktkisutoiminto (LANKAJUOKSUJEN KATKAISU) Kirjontnopeuden muuttminen Käytettävän kirjontlngn vlint Kirjontkehysnäytön muuttminen KUVION MUUTTAMINEN Kuvion pikn muuttminen Kuvion j neuln kohdistminen Kuvion koon muuttminen Kuvion pyörittäminen Peilikuvn luominen vktsoss Pistojen tiheyden muuttminen (vin kirjin- j kehyskuviot) Kirjinkuvion värien muuttminen MUISTITOIMINNON KÄYTTÖ Kirjontkuviotiedostojen turvllinen käsittely Kirjontkuvioiden tllentminen koneen muistiin Kirjontkuvioiden tllentminen ulkoisille USB-muisteille (erikseen hnkittville) Kirjontkuvioiden tllentminen tietokoneelle Kuvioiden hkeminen koneen muistist Ommelkuvioiden hkeminen ulkoisilt USB-muisteilt Kuvioiden hkeminen tietokoneelt KIRJONNAN KÄYTTÖKOHTEITA Applikointi kehyskuvion vull (1) Applikointi kehyskuvion vull (2) Luku 6 Kirjonnn muokkus 175 TOIMINTOJEN KÄYTTÖKOHTEET MUOKATTAVIEN KUVIOIDEN VALINTA Kirjontkuvioiden/perinnekuvioiden/reunkuvioiden/ ristipistokuvioiden/kukkkoristeisten kirjinkuvioiden/ kehyskuvioiden vlitseminen Kirjinmerkkien vlitseminen KUVIOIDEN MUOKKAUS Kuvion siirtäminen Kuvion pyörittäminen Kuvion koon muuttminen Kuvion poistminen Kirjinkuvion settelun muuttminen Kirjinvälin muuttminen Kuvion kunkin kirjimen värin muuttminen Kirjontlngn värin vlint Omien lnkojen tulukon luominen Värin vlitseminen omien lnkojen tulukost Toistuvien kuvioiden suunnittelu Muokkuksen jälkeen KUVIOIDEN YHDISTELY Yhdistelmäkuvioiden muokkus Yhdistelmäkuvioiden ompelu MUISTITOIMINNON KÄYTTÖ Luku 7 MY CUSTOM STITCH (omn pistokuvion suunnittelu) 199 OMAN PISTOKUVION SUUNNITTELU KUVIOTIETOJEN OHJELMOINTI TALLENNETTUJEN OMIEN PISTOKUVIOIDEN KÄYTTÖ Omien pistokuvioiden tllentminen Tllennettujen omien pistokuvioiden hkeminen Luku 8 Liite 209 PUHDISTUS JA HUOLTO Nestekidenäytön puhdistminen Koneen ulkopinnn puhdistminen Sukkulpesän puhdistminen NÄYTÖN SÄÄTÄMINEN Näyttö on vikelukuinen Kosketuspneeliss on toiminthäiriö VIANETSINTÄ VIRHEILMOITUKSET TEKNISET TIEDOT KONEEN OHJELMISTON PÄIVITTÄMINEN Ohjelmistopäivitys ulkoisill USB-muisteill Ohjelmistopäivitys tietokoneell OMMELASETUSTEN TAULUKKO HAKEMISTO vii

9 viii SISÄLLYSLUETTELO

10 KONEEN OSAT JA TOIMINNOT KONEEN OSAT JA TOIMINNOT Seurvss esitellään koneen eri osien nimet j toiminnot. Opettele koneen osien nimet lukemll nämä kuvukset läpi huolellisesti ennen koneen käyttöä. Kone Kone edestä Kone sivust j tk on nm ml lk j ih ji kj d e f m k g i d ed fe hg gf h l Knsi Av knsi, kun hlut pujott lngn koneeseen j puolt. Lngnktkisij Ktkise lnk lngnktkisijll. Lngnnostjn trkistusikkun Trkist lngnnostjn sento ikkunst. d Aputso, joss trvikelokero Säilytä pininjlkoj j puoli putson trvikelokeross. Irrot putso ommellesssi lieriömäisiä kppleit. e Toimintonäppäimet (kuusi näppäintä) j ompelunopeuden säädin Ompelukonett käytetään näiden näppäinten j liukusäätimen vull. f Polvinostimen ukko Kiinnitä polvinostin ukkoon. g Polvinostin Nost j lske pininjlk polvinostimell. h Nestekidenäyttö Nestekidenäytössä näkyvät vlitun ompeleen setukset sekä virheilmoitukset. i Lngnohjinlevy Kun pujott ylälnk, vie lnk lngnohjinlevyn ympäri. j Lnkrulln pidike Lnkrulln pidike pitää lnkrull piklln. k Lnktppi Aset lnkrull lnktppiin. l Puoluslite Käytä puoluslitett llngn puolukseen. m Lisälnktppi Tällä lnktpill puoltn lnk ti sen vull ommelln kksoisneulll. n Puoluksess käytettävä lngnohjin Kun puolt, vie lnk tämän lngnohjimen ympäri. o Kiristyslevy Kun puolt, vie lnk kiristyslevyn ympäri. Khv Kun siirrät ompelukonett, knn sitä khvst. Käsipyörä Nost j lske neul kääntämällä käsipyörää itseäsi kohti. Pyörää tulee kääntää koneen etuos kohti. Kirjontkorttipikk Työnnä kirjontkortit (myydään erikseen) kirjontkorttipikkn. d USB-liitäntäportti ulkoisille USB-muisteille Kun hlut siirtää kuvioit ulkoisilt USB-muisteilt/ulkoisille USB-muisteille, liitä ulkoinen USB-muisti suorn USBliitäntäporttiin. e USB-liitäntäportti tietokoneelle Kun hlut siirtää kuvioit tietokoneen j ompelukoneen välillä, liitä USB-kpeli USB-liitäntäporttiin. f Kosketuskynän pidike Säilytä kosketuskynää sen pidikkeessä, kun et käytä sitä. g Virtkytkin Virtkytkimen vull ompelukoneeseen kytketään j siitä ktkistn virt. h Virtliitäntä Työnnä verkkojohto virtliitäntään. i Syöttäjän hmpiden sennon säädin Lske syöttäjän hmpt syöttäjän hmpiden sennon säätimellä. j Pininjln nostovipu Tällä vivull pininjlk nostetn ylös j lsketn ls. k Tuuletusukko Tuuletusukko kierrättää ilm koneen moottorin ympärillä. Älä peitä tuuletusukko koneen käytön ikn. l Jlksäädin, joss on sisäänkelutuv johto Säädä koneen nopeutt pinmll jlksäädintä. m Jlksäätimen liitäntä Kytke jlksäätimen pistotulpp ompelukoneess olevn jlksäätimen liitäntään. 1

11 KONEEN OSAT JA TOIMINNOT Neul j pininjlk Kirjontyksikkö i f e g e f d h d Pininjln runko-os Pininjlk kiinnitetään pininjln runko-osn. Pininjlk Pininjlk pin ompelun ikn tsisesti kngst. Kiinnitä oike pininjlk vlitun ommeltyypin mukn. Syöttäjän hmpt Syöttäjän hmpt syöttävät kngst ompelusuuntn. d Puolkotelon knsi Av puolkotelon knsi puoln settmiseksi piklleen. e Neuln kiinnitysruuvi Neuln kiinnitysruuvi pitää neul piklln. f Npinläven mittj Npinläven mittj käytetään ommeltess npinläpiä yksiviheisell npinläpijlll. g Neultngon lngnohjimet Vie ylälnk neultngon khden lngnohjimen tkse. h Pistolevy Pistolevyyn on merkitty mitt-steikko suorien sumojen ompelemist vrten. i Pininjln runko-osn ruuvi Pininjln runko-osn ruuvi pitää pininjln piklln. Kirjontvrsi Kirjontvrsi liikutt kirjontkehystä utomttisesti kirjonnn ikn. Vputusnäppäin (kirjontyksikön ll) Irrot kirjontyksikkö pinmll vputusnäppäintä. Syöttäjän hmpiden sennon säädin Lske syöttäjän hmpt syöttäjän hmpiden sennon säätimellä kirjontyksikön olless kiinnitettynä. d Kirjontyksikön liitäntä Kiinnitä kirjontyksikkö piklleen työntämällä kirjontyksikön liitäntä liitäntäporttiin. e Kirjontkehyksen pidin Työnnä kirjontkehys kirjontkehyksen pitimeen, jott kehys pysyy piklln. f Kirjontkehyksen kiinnitysvipu Käännä kirjontkehyksen kiinnitysvipu ls vrmistksesi kirjontkehyksen kiinnityksen. MUISTUTUS Kun olet settnut kirjontkehyksen sen pitimeen, vrmist, että kirjontkehyksen kiinnitysvipu on käännetty ls oikein. Vinkki Vrmist, että kirjontyksikön syöttäjän hmpiden sennon säädin on kirjottess oikell. Voit ommell myös hyöty- j koristeompeleit kirjontyksikön olless kiinnitettynä. Aset kirjontyksikön syöttäjän hmpiden sennon säädin oiken sentoon. 2

12 KONEEN OSAT JA TOIMINNOT Toimintnäppäimet Koneen mukn toimitetut trvikkeet Av trvikelokero vetämällä putson knsi uki. Aloitus-/lopetusnäppäin Kun tätä näppäintä pinetn, kone ompelee muutmn piston hitsti j lk sitten ommell ompelunopeuden säätimen nopeudell. Pin tätä näppäintä uudelleen, kun hlut pysäyttää koneen. Kone ompelee hitimmll nopeudelln, kun pidät näppäintä pinettun. Näppäimen väri muuttuu koneen toimintotiln mukn. Vihreä: Puninen: Kone on vlmis ompelemn ti ompelee jo. Kone ei ole vlmis ompeluun. Tkseompelun/vhvistuspistojen näppäin Tällä näppäimellä ommelln vhvistuspistoj ompelun luss j lopuss. Kun pint tätä näppäintä, kone ompelee kolme pisto piklln j pysähtyy utomttisesti. Suoriss j sikskompeleiss, joiss käytetään tkseompelupistoj, kone ompelee tksepäin hitsti vin, kun tkseompelun/ vhvistuspistojen näppäintä pidetään pinettun (pistot ommelln vstkkiseen suuntn). Neul-sennon näppäin Käytä tätä näppäintä, kun hlut viht ompelusuunt ti tehdä yksityiskohtisi ompelutöitä pienellä lueell. Pin tätä näppäintä, kun hlut nost ti lske neuln. Pin näppäintä kksi kert, kun hlut ommell yhden piston. d Lngnktkisunäppäin Pin tätä näppäintä ompelun jälkeen, kun hlut ktkist lngt utomttisesti. e Pininjln nostovivun näppäin Pin tätä näppäintä, kun hlut lske pininjln knkn päälle. Nost pininjlk pinmll tätä näppäintä uudelleen. f Ompelunopeuden säädin Tällä säätimellä säädetään ompelunopeutt. Liu ut säädintä vsemmlle, jos hlut ommell hitsti. Siirrä säädintä oikelle, jos hlut ommell nopesti. Vst-lkjien knntt ommell hitsti. g Automttisen lngnpujotuksen näppäin Tällä näppäimellä pujotetn lnk utomttisesti neulnsilmään. Säilytystil Pininjlkojen säilytyslokero Pininjlkojen säilytyslokero Koneen mukn toimitetut trvikkeet löytyvät kirjontyksikön kntolukust. Av kirjontyksikön kntolukku vmll lukun slvt. Sulje lukku j slvt kunnoll vrmisten, että pint slpoj, kunnes ne npshtvt kiinni. MUISTUTUS Älä pin lngnktkisunäppäintä sen jälkeen, kun lngt on jo ktkistu. Neul voi muuten ktket, lngt voivt sotkeutu ti kone voi vioittu. Slvt 3

13 KONEEN OSAT JA TOIMINNOT Koneen mukn toimitetut trvikkeet kpl 75/11-neul 2 kpl 90/14-neul 2 kpl 90/14-neul: pllokärkineul (kullnvärinen)

14 KONEEN OSAT JA TOIMINNOT Nro Osn nimi Tuotekoodi 1 Npinläpijlk A. X Kirjontjlk W XC Yliluottelujlk G XC Koristeommeljlk N. X Vetoketjujlk I X Sikskpininjlk J (koneess) XC Piilo-ommeljlk R X Npinompelujlk M Yläsyöttäjä F033N:XC Leikkuri F054:XC Vnutikkusjlk F005N:XC Suorommeljlk F042N:XC Rtkoj X Puol 10 SFB:XA Neulpkkus X Kksoisneul X Pllokärkineulpkkus XD Skset XC Liitukynä Puhdistushrj X Lävistäjä Ruuvitltt (suuri) X Ruuvitltt (pieni) X Lnkrulln pidike (pieni) Lnkrulln pidike X (keskikokoinen) 2 26 Lnkrulln pidike (suuri) Pystysuor lnktppi XC Lnkrulln pehmustehuop X Soike ruuvitltt XC Lnkrulln suojverkko XA Kirjontkehyspkkus (pieni) K 2 m L 6 m (K 1 tuum L 2 1/2 tuum) EF73:XC Kirjontkehyspkkus (keskikokoinen) K 10 m L 10 m (K 4 tuum L 4 tuum) 33 Kirjontkehyspkkus (suuri) K 18 m L 13 m (K 7 tuum L 5 tuum) 34 Kirjontkehyspkkus (erittäin suuri) K 30 m L 18 m (K 12 tuum L 7 tuum) FE74:XC EF75:XC EF76:XC Jlksäädin XD (EU-lue) XC (muut lueet) 36 Kirjonnss käytettävä syöttäjän XA peitelevy 37 Ruuturkkisrj GS3:X Kosketuskynä XA Polvinostin XA USB-kpeli XC Puolkotelo (vlenpuninen XC ruuvi) 42 Suorn ompeleen pistolevy XC Puolkotelon knsi nyörin XC ohjimell (yksireikäinen) 44 Kirjonnn llnk EBT-CEN: X Tukimterili BM3:X Käyttöohje XD Pikops XC Kirjontyksikön kntolukku D6EUC: XC Suojkotelo XC Huomutus Käytä in trvikkeit, jotk on trkoitettu tätä konett vrten. Pininjln runko-osn ruuvi on stvill vltuutetult jälleenmyyjältä (tuotekoodi XA ). Koneen mukn toimitetut trvikkeet 35, 46 j 47 voidn säilyttää koneen suojkoteloss. 5

15 KONEEN OSAT JA TOIMINNOT Lisävrusteet Nro Osn nimi Tuotekoodi 1 Kirjonnn llnk (vlkoinen) X Kirjonnn llnk (must) XC Tukimterili X Vesiliukoinen tukimterili X Kirjontkortti Nro 1 Kirjimet X Nro 2 Kukt X Nro 3 Dinosurus X Nro 6 Moskowitzin milm X Nro 7 Mliselämää X Nro 8 Juhlpäivät X Nro 9 Käsityöhrrstus X Nro 10 Monogrmmimerkkejä X Nro 11 Kehys XA Nro 12 Kulkuneuvoj XA Nro 13 Urheilumerkkejä XA Nro 14 Suuri kukki XA Nro 16 Kissoj j koiri XA Nro 19 Merenkulku XA Nro 20 Pieniä kuvioit XA Nro 21 Ompelutyö XA Nro 22 Suuri tikkustyö XA Nro 23 Vlkokirjont XA Nro 25 Hevonen XA Nro 27 Lintuj XA Nro 28 Joulu XA Nro 29 Pitsiä XA Nro 30 Villieläimiä XA Nro 31 Suuri kukki II XA Nro 32 Soittimi XA Nro 33 Puit XA Nro 35 Kissoj j koiri II XA Nro 36 Hedelmiä j vihnneksi XA Nro 37 Applikointikirjimet XA Nro 38 Enkeli XA Nro 39 Nuken ksvot XA Nro Osn nimi Tuotekoodi 3 Nro 40 Urheilu 3 XA Nro 41 Renessnssikirjimet XA Nro 42 Mtil XA Nro 43 Viktorininen XA Nro 44 Pitsiä 2 XA Nro 45 Koruompelu XA Nro 46 Austrlin eläimiä XA Nro 47 Perhonen XA Nro 48 Austrlin kukki XA Nro 49 Knsntide XA Nro 50 Keijukisi j kukki XA Nro 52 Krhukokoelmi XA Nro 53 Misemi XA Nro 54 Teehetki XA Nro 55 Puutrhnhoito XA Nro 56 Asilinen XC Nro 57 Suuri joulu XC Nro 58 Uusi tikkusperinteitä XC Nro 60 Kesähuvej XC Nro 61 Pitpuseron koriste XC Nro 62 Eläinrdn merkit XC Nro 63 Pupu XC Nro 64 Suurenmoinen äiti XC Nro 65 Punkirjont XC Nro 66 Popsekoitus XC Nro 67 Kodin sisustuskokoelm XC Nro 68 Ristipistokokoelm 1 XC Nro 69 Urheilupit-iheit XC Nro 70 Ristipistokokoelm 2 XC Huomutus Voit käyttää koneesssi kikki yllä minittuj Brother-kirjontkorttej. Huom, että teknisiä tietoj stetn muutt ilmn ilmoitust. Vinkki Ulkomilt ostetut kirjontkortit eivät välttämättä toimi omss koneesssi. 6

16 Luku 1 Alkuvlmistelut VIRRAN KYTKEMINEN KONEESEEN / KATKAISEMINEN KONEESTA...8 NESTEKIDENÄYTTÖ...9 Näytön pinikkeiden toiminnot...10 Perussetuspinikkeen käyttäminen...12 Näytön kirkkuden säätö...15 Näytön kielen vlint...16 Käyttöohjeet-pinikkeen käyttäminen...17 Ompeleen käyttökohdepinikkeen käyttö...18 ALALANGAN LANGOITUS...19 Allngn puolus...19 Lisälnktpin käyttäminen...19 Lnktpin käyttäminen...21 Puoln settminen...22 Allngn nostminen...23 YLÄLANGAN LANGOITUS...25 Automttisen lngnpujotuksen näppäimen käyttö...25 Lngn pujotus käsin...27 Kksoisneuln käyttö...29 Helposti lnkrulllt purkutuvien lnkojen käyttö...31 Lnkrulln suojverkon käyttäminen...31 Pystysuorn lnktpin käyttäminen...31 PAININJALAN VAIHTAMINEN...32 Pininjln irrottminen...32 Pininjln kiinnittäminen...32 Yläsyöttäjän kiinnittäminen...33 NEULAN VAIHTAMINEN...34 Tietoj neuloist...36 Knkiden/lnkojen/neulojen yhdistelmät...36

17 VIRRAN KYTKEMINEN KONEESEEN / KATKAISEMINEN KONEESTA VIRRAN KYTKEMINEN KONEESEEN / KATKAISEMINEN KONEESTA VAROITUS Käytä koneen virtlähteenä vin tvllist kotitloussähköä. Muiden virtlähteiden käyttö voi iheutt tuliplon ti sähköiskun ti vurioitt konett. Ktkise litteest virt j irrot pistotulpp seurviss tilnteiss: Kun poistut koneen luot Kun lopett koneen käytön Sähköktkon sttuess käytön ikn Kun kone ei toimi oikein huonon kytkennän tms. tki Ukonilmll MUISTUTUS Älä käytä jtkojohtoj ti monipistokkeisi jkorsioit, joihin on liitetty useit sähkölitteit. Se voi iheutt plo- ti sähköiskuvrn. Älä koske pistotulppn märin käsin. Sähköiskuvr. Ktkise koneest virt in ensin virtkytkimestä j irrot pistotulpp vst sen jälkeen pistorsist. Ot in kiinni pistotulpst, älä johdost. Jos vedät johdost, se voi vurioitu ti iheutt tuliplon ti sähköiskun. Huolehdi siitä, ettei verkkojohto ktkist, vhingoitet, muutet, tivutet voimkksti, vedetä, kierretä ti rullt. Älä set pinvi esineitä verkkojohdon päälle. Älä set verkkojohto kuumien kohteiden läheisyyteen. Seuruksen voi oll johdon vurioituminen, tuliplo ti sähköisku. Jos verkkojohto ti pistotulpp on vurioitunut, vie ompelukone korjttvksi vltuutetulle jälleenmyyjälle ennen kuin jtkt ompelukoneen käyttöä. Irrot pistotulpp pistorsist, jos et io käyttää ompelukonett pitkään ikn. Seuruksen voi muuten oll tuliplo. Kun jätät koneen ilmn vlvont, virt on kytkettävä pois päältä joko kääntämällä virtkytkin symolin O kohdlle ti irrottmll pistotulpp pistorsist. Kun konett huolletn ti sen suojkoteloit vtn, pistotulpp on irrotettv joko koneest ti pistorsist. Kytke verkkojohto koneen virtliitäntään j pistotulpp seinäpistorsin. Kytke koneeseen virt kääntämällä virtkytkin I -sentoon. Virtkytkin Verkkojohto Pois päältä Päällä Kytke koneen virt pois päältä kääntämällä virtkytkin O -sentoon. 8

18 NESTEKIDENÄYTTÖ NESTEKIDENÄYTTÖ Kun koneeseen kytketään virt, näyttöön ilmestyy ompelukoneen nimi. Kun koskett näyttöä, hyötyompeleet ilmestyvät näyttöön. Vlittun on joko 1-01 suor ommel (vsemmll) ti 1-03 suor ommel (keskellä) setusnäytöstä vlitust setuksest riippuen (ktso sivu 12). Voit vlit ompeleen, ompelukoneen toiminnon ti pinikkeess näkyvän toiminnon pinmll pinikett sormellsi. 1 Vinkki Kun koneeseen on sennettu suorn ompeleen pistolevy, neul siirtyy utomttisesti keskelle. Huomutus Kosket näyttöä vin sormell ti koneen mukn toimitetull kosketuskynällä. Älä käytä terävää kynää, ruuvitltt ti muut kov ti terävää esinettä. Näyttöä ei trvitse pin voimkksti. Jos pint liin voimkksti ti käytät terävää esinettä, näyttö stt vhingoittu. d Osoitt, onko setuksen tvllinen neul vi kksoisneul j mikä neuln sento on koneen olless pysäytettynä. Tvllinen neul lhll Kksoisneul lhll Tvllinen neul ylhäällä Kksoisneul ylhäällä Näyttää pininjln tunnuksen. Kiinnitä tässä ilmoitettu pininjlk ennen ompelun loittmist. Näyttää vlitun ompeleen nimen j numeron. d Näyttää vlitun ompeleen kuvn. e Näyttää ompeleet. f Näyttää muut stvill olevt sivut. * Kikki nestekidenäytön pinikkeiden toiminnot on selitetty seurvn sivun tulukoss Näytön pinikkeiden toiminnot. e f 9Alkuvlmistelut

19 NESTEKIDENÄYTTÖ Näytön pinikkeiden toiminnot d e f i g h j l n q s k m o r t p u Nro Näyttö Pinikkeen nimi Selitys Sivu Hyötyommelpinike Pin tätä pinikett, kun hlut vlit suorn ompeleen, sikskompeleen, npinläven, piilo-ompeleen ti muun vtteiden ompeluss yleensä käytettävän ompeleen. 48 Kirjinmerkki-/ koristeommelpinike Pin tätä pinikett, kun hlut vlit kirjinmerkki- ti koristeompeleen. 98 Kirjontpinike Kiinnitä kirjontyksikkö j pin tätä pinikett, kun hlut kirjo. 130 d Kirjonnn muokkuspinike Pin tätä pinikett, kun hlut yhdistellä kirjontkuvioit. Kirjonnn muokkustoimintojen vull voit luod omi kirjontmllej ti kehyskuvioit. 177 e Ommeltyypin vlintpinike Pin tätä pinikett, jos trvitset pu oiken ompeleen vlitsemisess ompelun yksityiskoht vrten ti jos trvitset ohjeit vlittu ommelt vrten. Tämä pinike on erittäin hyödyllinen loitteleville ompelijoille. 51 f Ompeleen käyttökohdepinike Pin tätä pinikett, kun hlut nähdä, miten vlittu ommelt voidn käyttää. 18 g h Automttisten vhvistuspistojen pinike Automttisen lngnktkisun pinike Tätä pinikett pinmll vlitset utomttisten vhvistuspistojen (tkseompelun) setuksen. Jos vlitset tämän setuksen ennen ompelun loittmist, kone ompelee vhvistuspistot utomttisesti ompeleen loitus- j lopetuskohdss (ti vlitust ompeleest riippuen, tksepäin). Tätä pinikett pinmll vlitset lngn utomttisen ktkisun. Jos vlitset tämän setuksen ennen ompelun loittmist, kone ompelee vhvistuspistot (ti ompeleest riippuen, tksepäin) utomttisesti ompeleen loitus- j lopetuskohtn j ktkisee lngt ompelun lopuss

20 NESTEKIDENÄYTTÖ Nro Näyttö Pinikkeen nimi Selitys Sivu i Ompeleen vlintnäyttö Pin hlumsi ompeleen pinikett. Siirry toiseen vlintnäyttöön -pinikkeiden vull j Näytön lukituspinike Lukitse näyttö pinmll tätä pinikett. Kun näyttö on lukittu, piston leveyden j pituuden kltiset setukset lukittuvt eikä niitä void muutt. Av setusten lukitus pinmll tätä pinikett uudelleen. k Esiktselupinike Tätä pinikett pinmll st näkyviin vlitsemsi ompeleen suurennettun Alkuvlmistelut l Peilikuvpinike Vihd vlittu ommel peilikuvksi pinmll tätä pinikett. Jos pinike näkyy vlenhrmn, kyseisestä ompeleest ei voi ommell peilikuv. 49 m n Neuln vlintpinike (tvllinen neul/ kksoisneul) Alkuperäissetusten plutuspinike Vlitse kksoisneulompelun setus pinmll tätä pinikett. Jok kert, kun pinikett pinetn, setus vihtuu tvllisest neulst kksoisneuln j päinvstoin. Jos pinike näkyy vlenhrmn, vlittu ommelt ei voi ommell kksoisneul-setuksell. Pin tätä pinikett, kun hlut plutt vlitsemsi ompeleen tllennetut setukset tkisin lkuperäissetuksiin o Hkupinike Tätä pinikett pinmll voit hke tllennetut ommelsetukset. 51 p Mnulinen muistipinike Muut ompeleen setuksi (piston leveys j piston pituus, lngn kireys, lngn utomttinen ktkisu, utomttiset vhvistuspistot jne.) j tllenn ne pinmll tätä pinikett. Kullekin ompeleelle voidn tllent viisi setust. 50 q r Piston leveyden j pituuden pinike Lngn kireyden pinike Näyttää vlitun ompeleen piston leveyden j piston pituuden setukset. Voit säätää piston leveyden j piston pituuden setuksi plus- j miinuspinikkeiden vull. Näyttää vlitun ompeleen lngnkireyssetuksen. Lngn kireys säätyy yleensä utomttisesti. Voit muutt lngn kireyden setuksi plus- j miinuspinikkeiden vull. s Perussetuspinike Pin tätä pinikett, kun hlut muutt neuln pysähtymissento, ott äänimerkin käyttöön ti poist sen käytöstä, säätää kuviot ti näyttöä ti muutt koneen muit setuksi. t Käyttöohjeet-pinike Pin tätä pinikett, kun hlut nähdä ylälngn lngoitukseen, puolukseen, pininjln vihtoon ti koneen käyttöön liittyviä ohjeit u Pininjln/neuln vihtopinike Pin tätä pinikett ennen neuln, pininjln jne. vihtmist. Pinike lukitsee kikki koneen pinike- j näppäintoiminnot j estää koneen käytön vihdon ikn

Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus

Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus Alkuvlmistelut Ompelun perusteet Hyötyompeleet Kirjinmerkit/ koristeompeleet Kirjont Kirjonnn muokkus MY CUSTOM STITCH (OMAN PISTOKUVION SUUNNITTELU) Liite TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Tätä konett käytettäessä

Lisätiedot

VAARA - Sähköiskuvaaran välttämiseksi. VAROITUS - Palovammojen, tulipalon, sähköiskuvaaran ja henkilövahinkojen TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAARA - Sähköiskuvaaran välttämiseksi. VAROITUS - Palovammojen, tulipalon, sähköiskuvaaran ja henkilövahinkojen TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Kun käytät tätä ompelukonett, noudt in seurvi turvllisuusohjeit: Lue kikki ohjeet ennen kuin lt käyttää ompelukonett. VAARA - Sähköiskuvrn välttämiseksi. Älä koskn jätä ompelukonett

Lisätiedot

ALKUVALMISTELUT OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET KIRJONTA LIITE. Tietokoneistettu ompelu- ja kirjontakone. Käyttöohje

ALKUVALMISTELUT OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET KIRJONTA LIITE. Tietokoneistettu ompelu- ja kirjontakone. Käyttöohje ALKUVALMISTELUT OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET KIRJONTA LIITE Tietokoneistettu ompelu- j kirjontkone Käyttöohje Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen kuin lt käyttää ompelukonett.

Lisätiedot

Käyttöohje. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. Tietokoneistettu ompelukone ALKUVALMISTELUT HYÖTYOMPELEET LIITE

Käyttöohje. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. Tietokoneistettu ompelukone ALKUVALMISTELUT HYÖTYOMPELEET LIITE Käyttöohje Tietokoneistettu ompelukone ALKUVALMISTELUT Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET Lue, kun trvitset lisätietoj. LIITE Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen

Lisätiedot

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone.

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone. ALKUVALMISTELUT Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET Lue, kun trvitset lisätietoj. LIITE Tietokoneistettu ompelukone Käyttöohje Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen

Lisätiedot

Kun käytät tätä ompelukonetta, noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita:

Kun käytät tätä ompelukonetta, noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita: TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Kun käytät tätä ompelukonett, noudt in seurvi turvllisuusohjeit: Lue kikki ohjeet ennen kuin lt käyttää ompelukonett. VAARA - Sähköiskuvrn välttämiseksi. Älä koskn jätä ompelukonett

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE (JAETTU)

ILMASTOINTILAITE (JAETTU) OWNER S MANUAL OMISTAJAN OPAS ILMASTOINTILAITE (JAETTU) Yleistä käyttöä vrten SUOMI FI Sisäyksikkö RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Kätevän kokoinen ompeluja brodeerauskone

Kätevän kokoinen ompeluja brodeerauskone 900 Kätevän kokoinen ompeluja brodeerauskone 900 Kosketusnäyttö Automaattinen neulan langoitin Lisätaso 170 kirjontakuviota 129 hyöty- ja koristeommelta 900 Kätevän kokoinen ompelukone monipuolisilla ominaisuuksilla

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG09-14LL

SEINÄMALLI ASYG09-14LL KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG09-LL SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE Seinämlli Sisältö Vrotoimenpiteet...... Sisäyksikön yleisktsus j

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Käyttöohje ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone

Käyttöohje ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone Lue ennen käyttöä. ALKUVALMISTELUT OMPELUN PERUSTEET Lue, kun tarvitset lisätietoja. HYÖTYOMPELEET LIITE Tietokoneistettu ompelukone Käyttöohje Tärkeitä turvallisuusohjeita Lue nämä turvallisuusohjeet

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku Pik-sennusops ADS-2100e/ADS-2600We Aloit tästä ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Kiitos, että vlitsit Brother-tuotteen. Antmsi tuki on tärkeää,

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02 HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT Asennus-, käyttöj huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Pinos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTASELOSTUS................. 3 1.1 Yleistä.......................... 3 1.2 Pääkomponentit..................

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. BROTHER NV600 http://fi.yourpdfguides.com/dref/958594

Käyttöoppaasi. BROTHER NV600 http://fi.yourpdfguides.com/dref/958594 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle BROTHER NV600. Löydät kysymyksiisi vastaukset BROTHER NV600 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9010CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-5895CW Lue tämä Pik-sennusops ennen koneen käyttöä vrmistuksesi setusten j sennuksen oikest suorituksest. VAROITUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten henkilövhinkojen välttämiseksi.

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J35W Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen Pik-sennusops Aloit tästä (vin EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Lue tämän Pik-sennusops -ohjeen sennusohjeet ennen tämän litteen ensimmäistä käyttökert. Voit luke Pik-sennusops -ohjeen muill kielillä vierilemll

Lisätiedot

10, 30,50. Ompelu on tehty erittäin helpoksi!

10, 30,50. Ompelu on tehty erittäin helpoksi! 10, 30,50 Ompelu on tehty erittäin helpoksi! Helppokäyttöiset toiminnot Innov-is 10, Innov-is 30 ja Innov-is 50 ovat erittäin helppokäyttöisiä. Tässä joitakin koneiden käytännöllisiä ominaisuuksia: Kätevät

Lisätiedot

FB00329-EN. OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi

FB00329-EN.  OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi FB00329-EN www.vlrm.fi OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi Yleiset vroitukset Lue ohjeet huolellisesti ennen sennuksen loittmist j noudt vlmistjn ohjeit. Asennuksen, ohjelmoinnin, käyttöönoton j huollon

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

ROYAL OHJEKIRJA OVERLOCK 1054

ROYAL OHJEKIRJA OVERLOCK 1054 ROYAL OHJEKIRJA OVERLOCK 1054 Kytkimien ja osien nimet: 1. Kasipybra 2. Virtakytkin ja valokytkin 3. Lankojenpidin 4. Teleskooppivarsi 5. Paininjalan puristuksen saatoruuvi 6. Lankakartion pidin 7. Lankateline

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9120CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta Jkso 10. Sähkömgneettinen induktio Näytä ti plut tämän jkson tehtävät viimeistään tiistin 13.6.2017. Ekstr-tehtävät vstvt kolme tvllist tehtävää, kun lsketn lskuhrjoituspisteitä. Teori tähän jksoon on

Lisätiedot

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi EKCB07CAV Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

Tarkastus ja testi. Korjaus

Tarkastus ja testi. Korjaus OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-07c Jkelu: Myyntipäällikkö Kirjnpito Huoltopäällikkö Teknikko Vrospäällikkö Ilmkompressorin päätylevyn öljyvuoto Mllit MERCURY/MARINER 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Osnumerot

Lisätiedot

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Käyttöops Windows-käyttöjärjestelmään Asennuksen vinmääritys Trkistuslist sennusongelmien rtkisemiseen. Tulostimen yleiskuvus Tietoj tulostimen osist j tulostinohjelmistost.

Lisätiedot

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana aloitusvärikasetin) Pika-asennusopas Käyttäjät Tanskassa Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana aloitusvärikasetin) Pika-asennusopas Käyttäjät Tanskassa Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Pik-sennusops Aloit tästä DCP-8070D Lue tästä pik-sennusoppst setus- j sennusohjeet, ennen kuin loitt litteen käytön. Tässä oppss jätetään suurin os litteen ominisuuksist tehdssetuksiins, jott sisit litteen

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten

Lisätiedot

Aloita tästä HL-2135W /

Aloita tästä HL-2135W / Pik-sennusops Aloit tästä HL-2135W / (vin EU) HL-2270DW Lue käyttöönotto- j sennusohjeet tästä pik-sennusoppst ennen kuin loitt litteen käytön. Pik-sennusopst voi ktsell muill kielillä osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980 2011, Mercury Mrine *8M0060980* 90-8M0060980 910 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView yksikön tekniset tiedot...2 Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot...3 "X" pinike...3 Kuittuspinike...3

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J5910DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. 1 Pur VAROITUS HUOMAUTUS lite

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks.

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks. ekninen tuote-esite NV4-PC oimilite -tie j 3-tie istukkventtiileille Voim N Nimellisjännite C/DC 4V Ohjus: uki-kiinni, 3-piste Nimellisiskunpituus mm ekniset tiedot urvllisuusohjeet Sähköiset tiedot Nimellisjännite

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J450DW MFC-J470DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS

Lisätiedot

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112 fin i 2012, Mercury Mrine 90-8M0066059 112 ii fin Ohjuskhvn ost Ohjuskhvn osien sijinti... 1 Nrullinen hätäktkisin Nrullinen hätäktkisin... 2 Ohjuskhvn säädöt Säädöt... 4 Vihteenvihto Vihteenvihto... 6

Lisätiedot

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) RASseries_OwnersMnul_FCV.fm Pge 1 Tuesdy, Jnury 9, 2007 10:13 PM AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) CLIMATISEUR (TYPE SEPARE) KLIMAGERÄT (GETEILTE AUSFÜHRUNG) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) КОНДИЦИОНЕР (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J220 MFC-J40 Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje. Tästä pääset takuuehtoihin:

SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje. Tästä pääset takuuehtoihin: SOLAR handy - sälekaihtimien asennusohje Tästä pääset takuuehtoihin: 29.04.2015 SISÄLLYSLUETTELO HANDY-VARIAATIOT 1-5 Varoitus 2 Handy-variaatiot 1-5 3 Asennus Handy 1 5 Käyttöohje 15 Puhdistaminen 16

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi EKCB07CAV Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Monipuolinen brodeeraava ompelukone

Monipuolinen brodeeraava ompelukone 1500 Monipuolinen brodeeraava ompelukone 1500 Toteuta taidokkaat brodeeraukset ja ompelutyöt nopeasti ja vaivattomasti. 260 mm x 160 mm brodeerausala 72 brodeerauskuviota ja 8 brodeerausfonttia Brodeerauskuvioiden

Lisätiedot

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas EsyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöops Sisältö 2 Tietoj EsyMP Multi PC Projection EsyMP Multi PC Projection -ohjelmiston ehdottmt kokoustyylit... 5 Kokousten pitäminen j useiden kuvien käyttö...5

Lisätiedot

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC FI OHJEET Kiitos että olet ostnut Olympuksen digitlisen äänitllentimen. Näissä ohjeiss on lisätietoj tuotteen oikest j turvllisest käyttämisestä.

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- j käyttöohje F18906013263 SISÄLLYSLUETTELO ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ - MUUTAMIA KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTUS VIANMÄÄRITYS ASENNUSMITAT JA KAAVIOT 3 9 21 23 27 ASTIANPESUKONE 1

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine 2014, Mercury Mrine Pinpoint GPS fin 90-8M0098389 514 fin OHJEET (ALKUPERÄINEN KIELI) FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT WIRELESS REMOTE, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A -10148 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Lue ensin Tuotteen turvohjeet j lue sen jälkeen oiket määritys- j sennusohjeet tästä Pik-sennusoppst. Kun hlut trkstell Pik-sennusops-ohjett

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

Ympyränompeluohjain. Circular attachment SOUMI

Ympyränompeluohjain. Circular attachment SOUMI Ympyränompeluohjain Circular attachment SOUMI 4 35 5-1 4 35-1 Ympyränompeluohjain Ympyränompeluohjain on hyvä apuväline ompeluprojektien, vaatteiden ja tilkkutöiden koristeluun Sen avulla voi ommella ympyröitä,

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

OMPELUKONEESEEN TUTUSTUMINEN SUORA- JA SIKSAKOMMEL SISÄÄNRAKENNETUT OMPELEET NAPINLÄPIEN JA NAPPIEN OMPELU LISÄTOIMINNOT LIITE.

OMPELUKONEESEEN TUTUSTUMINEN SUORA- JA SIKSAKOMMEL SISÄÄNRAKENNETUT OMPELEET NAPINLÄPIEN JA NAPPIEN OMPELU LISÄTOIMINNOT LIITE. 5 6 OMPELUKONEESEEN TUTUSTUMINEN SUORA- JA SIKSAKOMMEL SISÄÄNRAKENNETUT OMPELEET NAPINLÄPIEN JA NAPPIEN OMPELU LISÄTOIMINNOT LIITE Käyttöohje TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Kun käytät tätä ompelukonetta,

Lisätiedot

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT KEY FOB, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen osn 15 vtimukset. Käyttö edellyttää, että seurvt kksi ehto

Lisätiedot

Käyttöohje. Ompelukone. Product Code (Tuotekoodi): 888-X53/X54/X55/X56

Käyttöohje. Ompelukone. Product Code (Tuotekoodi): 888-X53/X54/X55/X56 Käyttöohje Ompelukone Product Code (Tuotekoodi): 888-X/X/X/X6 Verkkosivuiltamme osoitteesta http://solutions.brother.com löydät tuotetukitietoja ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (FAQ/UKK). TÄRKEITÄ

Lisätiedot

VESSELVIEW 7:N ASENNUSOHJEET

VESSELVIEW 7:N ASENNUSOHJEET HUOMAUTUS: Kun sennus on tehty, säilytä näitä ohjeit tuotteen mukn myöhempää käyttöä vrten. TÄRKEÄÄ: Tämä tiedote ohj jälleenmyyjiämme, veneveistämöitä j yhtiön huoltohenkilöstöä tuotteidemme oikess sennuksess

Lisätiedot

Kun käytät tätä ompelukonetta, noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita:

Kun käytät tätä ompelukonetta, noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita: TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Kun käytät tätä ompelukonetta, noudata aina seuraavia turvallisuusohjeita: Lue kaikki ohjeet ennen kuin alat käyttää ompelukonetta. VAARA - Sähköiskuvaaran välttämiseksi:.

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

SUORAOMPELU. Valitse vahvistettu suoraommel kääntämällä tikin pituuden säädin kohtaan S1.

SUORAOMPELU. Valitse vahvistettu suoraommel kääntämällä tikin pituuden säädin kohtaan S1. SUORAOMPELU Suoraommel, neula keskellä Käännä valitsinta niin, että ommelnäytössä näkyy kirjain A. Kiinnitä koneeseen peruspaininjalka. Säädä tikin pituutta kääntämällä säädintä. Normaali tikin pituus

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1

ASENNUSOPAS. Digitaalinen painemittari BHGP26A1 ASENNUSOPAS Digitaalinen painemittari BHGP6A BHGP6A Digitaalinen painemittari Asennusopas SISÄLLYS Sivu ASENNUS Varusteet... Asennus... Asennustoimenpiteet... Käyttötarkistus... 3 Vianetsintä... 3 LUE

Lisätiedot

NEULA / KANGAS / LANKA

NEULA / KANGAS / LANKA NEULA / KANGAS / LANKA Neulan, kankaan ja langan valintataulukko NEULAN KANKAAT KOKO 9-11 (70-80) Ohuet kankaat: ohut puuvilla, voilee, silkki, musliini, puuvillaneulokset, trikoo, kreppi, polyester, paita-

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy Pik-sennusops DSmoile 820W Aloit tästä DSmoile 820W DSmoile 920DW Kiitos, että vlitsit Brotherin. Tukesi on meille tärkeää, j rvostmme sikkuuttsi. Lue tämä pik-sennusops oiken vlmistelun j sennuksen onnistumisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A

KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ. Malli: 010A KÄYTTÖOHJE SAHAUSPÖYTÄ Malli: 010A Sisällysluettelo Tekniset tiedot... 2 Pakkauksen sisältö... 3 Turvaohjeet... 3 Kokoamisohje... 4 Osien esittely... 7 Pituuden säätö sivuttaistuen... 8 Korkeussäätö sivutuki...

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest.

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7360N MFC-7460DN Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tieot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on

Lisätiedot

Käyttöohje. Ompelukone. Product Code (Tuotekoodi): 885-X01/X11/X21

Käyttöohje. Ompelukone. Product Code (Tuotekoodi): 885-X01/X11/X21 Käyttöohje Ompelukone Product Code (Tuotekoodi): 88-X0/X/X Verkkosivuiltamme osoitteesta http://solutions.brother.com löydät tuotetukitietoja ja vastauksia usein kysyttyihin kysymyksiin (FAQ/UKK). TÄRKEITÄ

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

Asiakirjakamera Käyttäjän opas

Asiakirjakamera Käyttäjän opas Asikirjkmer Käyttäjän ops Tärkeät turvllisuusohjeet Lue Käyttäjän ops j noudt kikki sikirjkmern turvllisuusohjeit. Säilytä tämä ops helposti ulottuvill myöhempää käyttöä vrten. Vroitus Huom Tämä symboli

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa.

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa. Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen VAARA-symolin knss! ) kiinnittämään meknikon huomio erityisohjeisiin huolloist

Lisätiedot

2015, Mercury Marine VesselView 4 8M0102709 1214 fin

2015, Mercury Marine VesselView 4 8M0102709 1214 fin 2015, Mercury Mrine VesselView 4 8M0102709 1214 fin SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView 4 yleisktsus... 2 Pinikkeet... 2 Näytön kielen vlint... 2 Tkpneeli... 3 VesselView 4 näytön sijinnit

Lisätiedot

Ommelvalitsin N/R Luonnospiikin säätö. Neulan asema. Differentiaalisyöttö

Ommelvalitsin N/R Luonnospiikin säätö. Neulan asema. Differentiaalisyöttö OMPELEET Taulukon säädöt ovat normaaliolosuhteisiin sopivia suosituksia. Sopiva langankireys säädetään automaattisesti, kun ommel valitaan säätimestä. Langankireyttä pitää mahdollisesti säätää riippuen

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee ()-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä, jäätymissuoj-nturi

Lisätiedot

Radion kauko-ohjaus ohjauspyörässä

Radion kauko-ohjaus ohjauspyörässä Ohje nro Versio Osa nro 9172666 1.0 Radion kauko-ohjaus ohjauspyörässä M3903274 Sivu 1 / 8 Varuste A0000162 A0000161 M8802509 Sivu 2 / 8 M3903275 Sivu 3 / 8 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk d Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A1 Muotoilun milm j muotoilusuunnistus Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Etsitään j löydetään muotoilu ympäristöstä.

Lisätiedot

Kärryn tekniset tiedot

Kärryn tekniset tiedot Ominisuudet - SV-9008 Nostin Knnettvn teline 3 Työtso Elektronisell utomttilukituksell vrustettu nostj 5 Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 6 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 7 Kpelin hllint 8 Nostimen

Lisätiedot

Kärryn tekniset tiedot. Ominaisuudet - SV21-91007. 888-SV-21DN-00 rev C. Liikealue

Kärryn tekniset tiedot. Ominaisuudet - SV21-91007. 888-SV-21DN-00 rev C. Liikealue Ominisuudet - SV-9007 Nostin Knnettvn teline 3 Työtso 4 Yhden () litium-ion-kun säilytyslue 5 Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 6 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 7 Kpelin hllint 8 Nostimen nostojrru

Lisätiedot

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella Mrkku Kuppinen Neliknvinen vhvistin ktiivisell jkosuotimell Vhvistimen yleisselostus Suunnittelun lähtökohtn on ollut toteutt edullinen mutt kuitenkin lduks ktiivisell jkosuotimell vrustettu stereovhvistin

Lisätiedot

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU Asennusohje ESD-2995-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit AHXAMK-W 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki Puh:09-5123420

Lisätiedot

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit 11/2011 Käyttäjätieto 999725011 fi sennus- j käyttöohje Niveltyötso K 9725-201-01 Johdnto Käyttäjätieto Niveltyötso K dnto Joh- by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725011-11/2011 Käyttäjätieto Niveltyötso

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 405768-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1

Painopiste. josta edelleen. x i m i. (1) m L A TEX 1 ( ) x 1... x k µ x k+1... x n. m 1 g... m n g. Kuva 1. i=1. i=k+1. i=1 Pinopiste Snomme ts-ineiseksi kpplett, jonk mteriliss ei ole sisäisiä tiheyden vihteluj. Tällisen kppleen pinopisteen sijinti voidn joskus päätellä kppleen muodon perusteell. Esimerkiksi ts-ineisen pllon

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

Anna luovuudellesi sivet artista 630E ja 640E

Anna luovuudellesi sivet artista 630E ja 640E Anna luovuudellesi siivet artista 630E ja 640E artista 630E ja 640E Tutustu jo tänään, niin huomaat miten helppoa... Kaikilla meistä on mielikuva siitä, minkälaisia ovat maailman kauneimmat perhoset, ja

Lisätiedot

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä

Kattoeristeet - nyt entistä parempia kokonaisratkaisuja. Entistä suurempi Kuormituskestävyys ja Jatkuva Keymark- Laadunvalvontajärjestelmä Kttoeristeet - nyt entistä prempi kokonisrtkisuj Entistä suurempi Kuormituskestävyys j Jtkuv Keymrk- Lunvlvontjärjestelmä Rockwool-ekolvll kttoeristeet seisovt omill jloilln Ekolvoj käytettäessä työ on

Lisätiedot

UUDET TUOTTEET. Sarja 500 Tarkat tiedot sivulla 104. Sarja 573 Tarkat tiedot sivulla 112. Sarja 192 Tarkat tiedot sivulla 150 ja 151.

UUDET TUOTTEET. Sarja 500 Tarkat tiedot sivulla 104. Sarja 573 Tarkat tiedot sivulla 112. Sarja 192 Tarkat tiedot sivulla 150 ja 151. UUDET TUOTTEET Srj 500 Trkt tieot sivull 104. DIGIMATIC-työntömitt, suojluokk IP-67 Srj 573 Trkt tieot sivull 112. Erikoistyöntömitt, suojluokk IP-67 Konepjtyöntömitt hiilikuituvhvisteinen Srj 552 Trkt

Lisätiedot