Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus"

Transkriptio

1 Alkuvlmistelut Ompelun perusteet Tietokoneistettu ompelu- j kirjontkone Käyttöohje Hyötyompeleet Kirjinmerkit/ koristeompeleet Kirjont Kirjonnn muokkus MY CUSTOM STITCH (OMAN PISTOKUVION SUUNNITTELU) Liite

2 TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA Tätä konett käytettäessä on noudtettv perusvrotoimi, mukn lukien seurvi: Lue kikki ohjeet ennen koneen käyttöä. VAARA - Sähköiskuvrn välttämiseksi: 1. Konett ei koskn s jättää ilmn vlvont, kun sen pistotulpp on kiinni pistorsiss. Kytke koneen pistotulpp in irti pistorsist välittömästi käytön jälkeen j ennen puhdistmist. VAROITUS - Plovmmojen, tuliplon, sähköiskujen j loukkntumisen välttämiseksi: 1. Tällä koneell ei s leikkiä. Noudt erityistä vrovisuutt, jos nnt lsten käyttää ompelukonett ti käytät konett lsten läheisyydessä. 2. Käytä ompelukonett inostn tässä ohjekirjss määriteltyihin trkoituksiin. Käytä vin vlmistjn tässä ohjekirjss suosittelemi lisävrusteit. 3. Älä käytä tätä konett, jos sen verkkojohto ti pistotulpp on vhingoittunut, jos kone ei toimi kunnoll ti jos se on pudonnut, vhingoittunut ti kstunut. Vie kone lähimmälle vltuutetulle jälleenmyyjälle ti huoltoliikkeeseen trkistust, korjust sekä sähköistä ti meknist säätöä vrten. 4. Älä koskn käytä konett, jos jokin sen tuuletusukoist on tukoss. Huolehdi, ettei koneen ti jlksäätimen tuuletusukkoihin kerry nukk, pölyä ti kngsploj. 5. Älä koskn pudot ti työnnä mitään esineitä koneen ukkoihin. 6. Älä käytä konett ulkotiloiss. 7. Älä käytä konett tiloiss, joiss käytetään erosolej (suihkeit) ti lisähppe. 8. Ktkise litteest virt kääntämällä virtkytkin -sentoon j irrot pistotulpp pistorsist. 9. Älä poist pistotulpp vetämällä sen johdost. Poist se ottmll kiinni pistotulpst, ei johdost. 10. Älä työnnä sormi koneen liikkuviin osiin. Vro erityisesti koneen neul. 11. Käytä in oike pistolevyä. Väärä pistolevy stt ktkist neuln. 12. Älä käytä tipuneit neuloj. 13. Älä vedä ti työnnä kngst ompelun ikn. Neul stt vääntyä j ktket. 14. Käännä virtkytkin -sentoon, kun teet neul-lueen säätöjä, kuten pujott lnk neulnsilmään, vihdt neul, pujott llnk, vihdt pininjlk jne. 15. Irrot pistotulpp in pistorsist, ennen kuin vt litteen suojkoteloit, öljyät konett ti ryhdyt tekemään mitään tässä ohjekirjss neuvottuj käyttäjän huoltosäätöjä. 16. Pikkulpset ti vjkuntoiset henkilöt eivät s käyttää tätä ompelukonett ilmn vlvont. 17. Pikkulpsi on vlvottv, että he eivät pääse leikkimään tällä koneell. 18. Jos vloyksikössä on vik, se pitää vihdtt vltuutetull jälleenmyyjällä. 19. Pidä kiinni jlksäätimen pistotulpst, kun kierrät johto kellle. Älä päästä pistotulpp heilhtmn keluksen ikn. SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET Tämä kone on trkoitettu kotikäyttöön. i

3 AINOASTAAN ISO-BRITANNIASSA, IRLANNISSA, MALTALLA JA KYPROKSELLA ASUVILLE KÄYTTÄJILLE Jos koneeseen on sennettu kolmipiikkinen ei-uudelleenjohdotettv BS-pistotulpp, lue seurv. TÄRKEÄÄ Jos käytettävissä olev pistorsi j litteen mukn toimitettu pistotulpp eivät sovi yhteen, pistotulpp on leikttv irti j sen tillle on sennettv sinmukinen kolmipiikkinen pistotulpp. Vihdettuun pistotulppn on sennettv hyväksytty sulke. VINKKI Verkkojohdost irti leikttu pistotulpp on hävitettävä, sillä pistotulpp, jonk johdotus on näkyvissä, on vrllinen kytkettäessä jännitteiseen pistorsin. Käytä pistotulpn sulkkeit vihtesssi ASTA:n hyväksymää, BS 1362:n mukist sulkett, joss on -merkki, käyttöteho minittu pistotulpss. Aset sulkkeen knsi in tkisin piklleen, äläkä koskn käytä pistotulppi, joist sulkkeen knsi puuttuu. VAROITUS ÄLÄ KYTKE KUMPAAKAAN JOHTOA MAADOITUSPÄÄTTEESEEN, JOSSA ON KIRJAINMERKINTÄ E, MAADOITUSSYMBOLI TAI VIHREÄ TAI VIHREÄ JA KELTAINEN VÄRI. Tämän sähköjohdon johtojen värikoodi on seurv: Sininen Ruske neutrli jännitteinen Kosk litteen sähköjohdon johtojen värit eivät ehkä vst pistokkeen liitäntöjen värimerkintöjä, menettele seurvll tvll: Sininen johto on kytkettävä liitäntään, joss on kirjinmerkintä N ti jok on väriltään must ti sininen. Ruske johto on kytkettävä liitäntään, joss on kirjinmerkintä L ti jok on väriltään puninen ti ruske. ii

4 ONNITTELUMME TÄMÄN KONEEN HANKKIMISEN JOHDOSTA Koneesi on erittäin pitkälle kehitetty, kotikäyttöä vrten trkoitettu tietokonepohjinen kirjont- j ompelukone. Jott voisit täydellisesti hyödyntää sen kikki ominisuuksi, lue ensin tämä käyttöohje. LUE TÄMÄ ENNEN KONEEN KÄYTTÖÄ Turvllinen käyttö 1. Pidä silmällä neul ompelun ikn. Älä koske käsipyörään, lngnnostjn, neuln ti muihin liikkuviin osiin. 2. Muist kytkeä virtkytkin pois päältä j irrott verkkojohto, kun: Et enää käytä konett. Vihdt ti irrott neuln ti jonkin muun osn. Sähköktko sttuu käytön ikn. Huollt litett. Jätät koneen ilmn vlvont. 3. Älä säilytä mitään jlksäätimen päällä. 4. Kytke ompelukone suorn seinäpistorsin. Älä käytä jtkojohtoj. Koneen käyttöiän pidentäminen 1. Älä säilytä ompelukonett suorss uringonvloss ti kosteiss tiloiss. Älä käytä ti säilytä konett lämmittimien, silitysrudn, hlogeenilmppujen ti muiden lämmönlähteiden läheisyydessä. 2. Puhdist ompelukoneen pint neutrlill sippull ti pesuineell. Älä koskn käytä entseeniä, tinneriä ti hnkusineit, sillä ne voivt vurioitt pint j konett. 3. Älä pudot konett ti kohdist siihen iskuj. 4. Ktso in käyttöohjeest oiket sennusohjeet, kun vihdt ti sennt trvikkeit, pininjln, neuln ti muit osi. Korjukset j säädöt Jos ompelukoneess ilmenee toiminthäiriö ti se vtii säätöä, käy ensin läpi käyttöohjeen tkosss olev vinetsintätulukko säätöjen tekemistä ti ongelmn selvittämistä vrten. Jos ongelm ei poistu, ot yhteys piklliseen vltuutettuun Brother-jälleenmyyjään. Jos hlut lisätietoj litteest ti päivittää koneen, käy Internet-sivuillmme osoitteess Tämän käyttöohjeen sisältöä j teknisiä tietoj voidn muutt ilmn ennkkoilmoitust. iii

5 MITÄ TÄLLÄ KONEELLA VOI TEHDÄ ERIKOISOMINAISUUDET Toiminnot j ohjeet näkyvät suurell nestekidenäytöllä. Allnk setetn piklleen erittäin helposti. Ommelt ei trvitse kokeill tilkulle utomttisen lngn kireyden nsiost. Automttisen lngnpujotuksen nsiost lngoitus on nope j helppo. Alkuvlmistelut Koneen tärkeimpiin osiin j näyttöihin tutustuminen Ompelun perusteet Ompeluun vlmistutuminen j ompelukoneen perustoiminnot Luku 1 Luku 2 Sivu 7 Sivu 37 Hyötyompeleet Koneeseen on ohjelmoitu yli 100 usein trvittv ommelt Kirjinmerkit/koristeompeleet Lj ommelvlikoim innost kokeilemn uutt Luku 3 Luku 4 Sivu 47 Sivu 97 Kirjont 30 m x 18 m:n (noin 12 x 7 tuumn) kirjont-l suurille kirjontkuvioille Kirjonnn muokkus Kuvioit voi yhdistää, pyörittää ti suurent Luku 5 Luku 6 Sivu 125 Sivu 175 MY CUSTOM STITCH (omn pistokuvion suunnittelu) Voit luod omi koristeompeleit Liite Koneen huolto j puhdistus sekä virheiden j toiminthäiriöiden korjminen Luku 7 Luku 8 Sivu 199 Sivu 209 iv

6 MITEN KÄYTÄT TÄTÄ OHJEKIRJAA Luvuiss 1 j 2 selostetn ompelukonett ensi kert käyttäville tämän koneen perustoiminnot. Jos hlut ommell hyötyompeleit ti kirjin-/koristeompeleit, lue ensin luvut 1 j 2 j jtk sitten lukuun 3 (Hyötyompeleet) ti lukuun 4 (Kirjin-/koristeompeleet). Jos olet vlmis käyttämään kirjonttoiminto luettusi luvut 1 j 2, jtk suorn lukuun 5 (Kirjont). Kun olet omksunut luvuss 5 kuvtut viheet, jtk lukuun 6 (Kirjonnn muokkus), joss esitellään käteviä kirjonnn muokkustoimintoj. Ohjeiss käydään toiminnot läpi viheittin j kusskin toiminnoss käytettävät ost on merkitty näyttöön. Vert ohjeiden näyttöä koneen näyttöön j toimi ohjeiden mukisesti. Jos konett käyttäessäsi tphtuu jotin, mitä et ymmärrä ti jos hlut lisätietoj jostkin toiminnost, etsi kyseinen koht ohjekirjn lopuss olevst hkemistost j sisällysluettelost Luku 3 Hyötyompeleiden ompeleminen Kirjin- ti koristeompeleiden ompeleminen Luku 1 Luku 2 Luku 4 Luku 1 Luku 2 Luku 5 Luku 6 Koneell kirjominen v

7 SISÄLLYSLUETTELO vi SISÄLLYSLUETTELO TÄRKEITÄ TURVAOHJEITA...i MITÄ TÄLLÄ KONEELLA VOI TEHDÄ...iv MITEN KÄYTÄT TÄTÄ OHJEKIRJAA...v KONEEN OSAT JA TOIMINNOT...1 Kone... 1 Neul j pininjlk... 2 Kirjontyksikkö... 2 Toimintnäppäimet... 3 Koneen mukn toimitetut trvikkeet... 3 Lisävrusteet... 6 Luku 1 Alkuvlmistelut 7 VIRRAN KYTKEMINEN KONEESEEN / KATKAISEMINEN KONEESTA...8 NESTEKIDENÄYTTÖ...9 Perussetuspinikkeen käyttäminen Käyttöohjeet-pinikkeen käyttäminen Ompeleen käyttökohdepinikkeen käyttö ALALANGAN LANGOITUS...19 Allngn puolus Puoln settminen Allngn nostminen YLÄLANGAN LANGOITUS...25 Automttisen lngnpujotuksen näppäimen käyttö Lngn pujotus käsin Kksoisneuln käyttö Helposti lnkrulllt purkutuvien lnkojen käyttö PAININJALAN VAIHTAMINEN...32 Pininjln irrottminen Pininjln kiinnittäminen Yläsyöttäjän kiinnittäminen NEULAN VAIHTAMINEN...34 Luku 2 Ompelun perusteet 37 OMPELEMINEN...38 Ompeleen ompelu Vhvistuspistojen ompelu Krevien kohtien ompeleminen Ompelusuunnn vihtminen Pksujen knkiden ompelu Ohuiden knkiden ompelu OMMELASETUKSET...42 Piston leveyden setus Piston pituuden setus Lngn kireyden setus HYÖDYLLISIÄ TOIMINTOJA...44 Automttiset vhvistuspistot Lngn utomttinen ktkisu Näytön lukitseminen Luku 3 Hyötyompeleet 47 HYÖTYOMPELEIDEN VALINTA...48 Ompeleen vlint Ommelsetusten tllennus Ommeltyypin vlintpinikkeen käyttö OMPELEIDEN OMPELU...53 Suort ompeleet Muotolskokset Poimuttminen Ktesum Hiuslskokset Sikskompeleet Joustvt sikskompeleet Yliluottelu Vnutikkus Piilo-ompeleet Applikointi...73 Simpuknkuoriompeleet...74 Pykäreunompeleet...75 Tikkus...75 Smokkipoimutus...76 Liitosompelu...76 Kuminuhn ompelu...77 Revinnäisommel...78 Yksiviheiset npinlävet...80 Neliviheiset npinlävet...84 Slppistot...88 Npin ompelu...90 Pyöreän reiän ompelu...92 Usempn suuntn ompelu (suor ommel j sikskommel)...93 Vetoketjun ompelu...94 Luku 4 Kirjinmerkit/koristeompeleet 97 OMPELEIDEN VALINTA Koristeompeleiden/7 mm:n koristeompeleiden/ lkompeleiden/7 mm:n lkompeleiden/ristipistoompeleiden/hyötykoristeompeleiden vlint Kirjinkuviot OMMELKUVIOIDEN OMPELU Kuniin ompelutuloksen ikn sminen Ompelun perusteet Ompeleiden säätäminen OMMELKUVIOIDEN MUOKKAUS Kuvion koon muuttminen Kuvion pituuden muuttminen (vin 7 mm:n lkompeleet) Peilikuvn luominen pystysuunnss Peilikuvn luominen vktsoss Jtkuvn ompelun vlitseminen Pistojen tiheyden muuttminen (vin lkompeleet) Kuvion trkistminen OMMELKUVIOIDEN YHDISTÄMINEN Ennen kuvioiden yhdistämistä Eri kuviovlikoimist vlittujen ommelkuvioiden yhdistäminen Erikokoisten ommelkuvioiden yhdistäminen Erisuuntisten ommelkuvioiden yhdistäminen Eripituisten ommelkuvioiden yhdistäminen Porrstettujen kuvioiden luominen (vin 7 mm:n lkompeleet) MUISTITOIMINNON KÄYTTÖ Pistotiedostojen turvllinen käsittely Ommelkuvioiden tllentminen koneen muistiin Ommelkuvion tllentminen (erikseen hnkittville) ulkoisille USB-muisteille Ommelkuvioiden tllentminen tietokoneelle Ommelkuvioiden hkeminen koneen muistist Ommelkuvioiden hkeminen ulkoisilt USB-muisteilt Ommelkuvioiden hkeminen tietokoneelt Luku 5 Kirjont 125 ENNEN KIRJONNAN ALOITTAMISTA Kirjonnn eri viheet Kirjontjln W kiinnittäminen koneeseen Kirjontyksikön kiinnitys KUVIOIDEN VALINTA Kirjontkuvioiden/perinnekuvioiden/reunkuvioiden/ ristipistokuvioiden/kukkkoristeisten kirjinkuvioiden vlitseminen Kirjinmerkkien vlitseminen Kehyskuvioiden vlitseminen Kuvioiden vlitseminen kirjontkortilt...135

8 SISÄLLYSLUETTELO Kirjontkuvion vlitseminen ulkoiselt USB-muistilt / tietokoneelt KIRJONTANÄYTTÖ KANKAAN VALMISTELU Silitettävän tukimterilin kiinnittäminen knkseen Knkn pingottminen kirjontkehykseen Pienten knkiden j knkn reunojen kirjominen KIRJONTAKEHYKSEN KIINNITYS KUVION PAIKAN VARMISTAMINEN Kuvion pikn trkistminen Vlmiin kuvion esiktselu KIRJOTTAVAN KUVION KIRJONTA Kuniin kirjonttuloksen ikn sminen Kirjottvn kuvion kirjont Applikointikuvioiden kirjont KIRJONNAN AIKANA TEHTÄVÄT SÄÄDÖT Jos puolst loppuu lnk Jos lnk ktke kesken ompelun Uudelleen lust loittminen Kirjonnn jtkminen virrn ktkisun jälkeen KIRJONNAN SÄÄDÖT Lngn kireyden säätö Lngn utomttinen ktkisu (KATKAISU VÄRIN LOPUSSA) Lngnktkisutoiminto (LANKAJUOKSUJEN KATKAISU) Kirjontnopeuden muuttminen Käytettävän kirjontlngn vlint Kirjontkehysnäytön muuttminen KUVION MUUTTAMINEN Kuvion pikn muuttminen Kuvion j neuln kohdistminen Kuvion koon muuttminen Kuvion pyörittäminen Peilikuvn luominen vktsoss Pistojen tiheyden muuttminen (vin kirjin- j kehyskuviot) Kirjinkuvion värien muuttminen MUISTITOIMINNON KÄYTTÖ Kirjontkuviotiedostojen turvllinen käsittely Kirjontkuvioiden tllentminen koneen muistiin Kirjontkuvioiden tllentminen ulkoisille USB-muisteille (erikseen hnkittville) Kirjontkuvioiden tllentminen tietokoneelle Kuvioiden hkeminen koneen muistist Ommelkuvioiden hkeminen ulkoisilt USB-muisteilt Kuvioiden hkeminen tietokoneelt KIRJONNAN KÄYTTÖKOHTEITA Applikointi kehyskuvion vull (1) Applikointi kehyskuvion vull (2) Luku 6 Kirjonnn muokkus 175 TOIMINTOJEN KÄYTTÖKOHTEET MUOKATTAVIEN KUVIOIDEN VALINTA Kirjontkuvioiden/perinnekuvioiden/reunkuvioiden/ ristipistokuvioiden/kukkkoristeisten kirjinkuvioiden/ kehyskuvioiden vlitseminen Kirjinmerkkien vlitseminen KUVIOIDEN MUOKKAUS Kuvion siirtäminen Kuvion pyörittäminen Kuvion koon muuttminen Kuvion poistminen Kirjinkuvion settelun muuttminen Kirjinvälin muuttminen Kuvion kunkin kirjimen värin muuttminen Kirjontlngn värin vlint Omien lnkojen tulukon luominen Värin vlitseminen omien lnkojen tulukost Toistuvien kuvioiden suunnittelu Muokkuksen jälkeen KUVIOIDEN YHDISTELY Yhdistelmäkuvioiden muokkus Yhdistelmäkuvioiden ompelu MUISTITOIMINNON KÄYTTÖ Luku 7 MY CUSTOM STITCH (omn pistokuvion suunnittelu) 199 OMAN PISTOKUVION SUUNNITTELU KUVIOTIETOJEN OHJELMOINTI TALLENNETTUJEN OMIEN PISTOKUVIOIDEN KÄYTTÖ Omien pistokuvioiden tllentminen Tllennettujen omien pistokuvioiden hkeminen Luku 8 Liite 209 PUHDISTUS JA HUOLTO Nestekidenäytön puhdistminen Koneen ulkopinnn puhdistminen Sukkulpesän puhdistminen NÄYTÖN SÄÄTÄMINEN Näyttö on vikelukuinen Kosketuspneeliss on toiminthäiriö VIANETSINTÄ VIRHEILMOITUKSET TEKNISET TIEDOT KONEEN OHJELMISTON PÄIVITTÄMINEN Ohjelmistopäivitys ulkoisill USB-muisteill Ohjelmistopäivitys tietokoneell OMMELASETUSTEN TAULUKKO HAKEMISTO vii

9 viii SISÄLLYSLUETTELO

10 KONEEN OSAT JA TOIMINNOT KONEEN OSAT JA TOIMINNOT Seurvss esitellään koneen eri osien nimet j toiminnot. Opettele koneen osien nimet lukemll nämä kuvukset läpi huolellisesti ennen koneen käyttöä. Kone Kone edestä Kone sivust j tk on nm ml lk j ih ji kj d e f m k g i d ed fe hg gf h l Knsi Av knsi, kun hlut pujott lngn koneeseen j puolt. Lngnktkisij Ktkise lnk lngnktkisijll. Lngnnostjn trkistusikkun Trkist lngnnostjn sento ikkunst. d Aputso, joss trvikelokero Säilytä pininjlkoj j puoli putson trvikelokeross. Irrot putso ommellesssi lieriömäisiä kppleit. e Toimintonäppäimet (kuusi näppäintä) j ompelunopeuden säädin Ompelukonett käytetään näiden näppäinten j liukusäätimen vull. f Polvinostimen ukko Kiinnitä polvinostin ukkoon. g Polvinostin Nost j lske pininjlk polvinostimell. h Nestekidenäyttö Nestekidenäytössä näkyvät vlitun ompeleen setukset sekä virheilmoitukset. i Lngnohjinlevy Kun pujott ylälnk, vie lnk lngnohjinlevyn ympäri. j Lnkrulln pidike Lnkrulln pidike pitää lnkrull piklln. k Lnktppi Aset lnkrull lnktppiin. l Puoluslite Käytä puoluslitett llngn puolukseen. m Lisälnktppi Tällä lnktpill puoltn lnk ti sen vull ommelln kksoisneulll. n Puoluksess käytettävä lngnohjin Kun puolt, vie lnk tämän lngnohjimen ympäri. o Kiristyslevy Kun puolt, vie lnk kiristyslevyn ympäri. Khv Kun siirrät ompelukonett, knn sitä khvst. Käsipyörä Nost j lske neul kääntämällä käsipyörää itseäsi kohti. Pyörää tulee kääntää koneen etuos kohti. Kirjontkorttipikk Työnnä kirjontkortit (myydään erikseen) kirjontkorttipikkn. d USB-liitäntäportti ulkoisille USB-muisteille Kun hlut siirtää kuvioit ulkoisilt USB-muisteilt/ulkoisille USB-muisteille, liitä ulkoinen USB-muisti suorn USBliitäntäporttiin. e USB-liitäntäportti tietokoneelle Kun hlut siirtää kuvioit tietokoneen j ompelukoneen välillä, liitä USB-kpeli USB-liitäntäporttiin. f Kosketuskynän pidike Säilytä kosketuskynää sen pidikkeessä, kun et käytä sitä. g Virtkytkin Virtkytkimen vull ompelukoneeseen kytketään j siitä ktkistn virt. h Virtliitäntä Työnnä verkkojohto virtliitäntään. i Syöttäjän hmpiden sennon säädin Lske syöttäjän hmpt syöttäjän hmpiden sennon säätimellä. j Pininjln nostovipu Tällä vivull pininjlk nostetn ylös j lsketn ls. k Tuuletusukko Tuuletusukko kierrättää ilm koneen moottorin ympärillä. Älä peitä tuuletusukko koneen käytön ikn. l Jlksäädin, joss on sisäänkelutuv johto Säädä koneen nopeutt pinmll jlksäädintä. m Jlksäätimen liitäntä Kytke jlksäätimen pistotulpp ompelukoneess olevn jlksäätimen liitäntään. 1

11 KONEEN OSAT JA TOIMINNOT Neul j pininjlk Kirjontyksikkö i f e g e f d h d Pininjln runko-os Pininjlk kiinnitetään pininjln runko-osn. Pininjlk Pininjlk pin ompelun ikn tsisesti kngst. Kiinnitä oike pininjlk vlitun ommeltyypin mukn. Syöttäjän hmpt Syöttäjän hmpt syöttävät kngst ompelusuuntn. d Puolkotelon knsi Av puolkotelon knsi puoln settmiseksi piklleen. e Neuln kiinnitysruuvi Neuln kiinnitysruuvi pitää neul piklln. f Npinläven mittj Npinläven mittj käytetään ommeltess npinläpiä yksiviheisell npinläpijlll. g Neultngon lngnohjimet Vie ylälnk neultngon khden lngnohjimen tkse. h Pistolevy Pistolevyyn on merkitty mitt-steikko suorien sumojen ompelemist vrten. i Pininjln runko-osn ruuvi Pininjln runko-osn ruuvi pitää pininjln piklln. Kirjontvrsi Kirjontvrsi liikutt kirjontkehystä utomttisesti kirjonnn ikn. Vputusnäppäin (kirjontyksikön ll) Irrot kirjontyksikkö pinmll vputusnäppäintä. Syöttäjän hmpiden sennon säädin Lske syöttäjän hmpt syöttäjän hmpiden sennon säätimellä kirjontyksikön olless kiinnitettynä. d Kirjontyksikön liitäntä Kiinnitä kirjontyksikkö piklleen työntämällä kirjontyksikön liitäntä liitäntäporttiin. e Kirjontkehyksen pidin Työnnä kirjontkehys kirjontkehyksen pitimeen, jott kehys pysyy piklln. f Kirjontkehyksen kiinnitysvipu Käännä kirjontkehyksen kiinnitysvipu ls vrmistksesi kirjontkehyksen kiinnityksen. MUISTUTUS Kun olet settnut kirjontkehyksen sen pitimeen, vrmist, että kirjontkehyksen kiinnitysvipu on käännetty ls oikein. Vinkki Vrmist, että kirjontyksikön syöttäjän hmpiden sennon säädin on kirjottess oikell. Voit ommell myös hyöty- j koristeompeleit kirjontyksikön olless kiinnitettynä. Aset kirjontyksikön syöttäjän hmpiden sennon säädin oiken sentoon. 2

12 KONEEN OSAT JA TOIMINNOT Toimintnäppäimet Koneen mukn toimitetut trvikkeet Av trvikelokero vetämällä putson knsi uki. Aloitus-/lopetusnäppäin Kun tätä näppäintä pinetn, kone ompelee muutmn piston hitsti j lk sitten ommell ompelunopeuden säätimen nopeudell. Pin tätä näppäintä uudelleen, kun hlut pysäyttää koneen. Kone ompelee hitimmll nopeudelln, kun pidät näppäintä pinettun. Näppäimen väri muuttuu koneen toimintotiln mukn. Vihreä: Puninen: Kone on vlmis ompelemn ti ompelee jo. Kone ei ole vlmis ompeluun. Tkseompelun/vhvistuspistojen näppäin Tällä näppäimellä ommelln vhvistuspistoj ompelun luss j lopuss. Kun pint tätä näppäintä, kone ompelee kolme pisto piklln j pysähtyy utomttisesti. Suoriss j sikskompeleiss, joiss käytetään tkseompelupistoj, kone ompelee tksepäin hitsti vin, kun tkseompelun/ vhvistuspistojen näppäintä pidetään pinettun (pistot ommelln vstkkiseen suuntn). Neul-sennon näppäin Käytä tätä näppäintä, kun hlut viht ompelusuunt ti tehdä yksityiskohtisi ompelutöitä pienellä lueell. Pin tätä näppäintä, kun hlut nost ti lske neuln. Pin näppäintä kksi kert, kun hlut ommell yhden piston. d Lngnktkisunäppäin Pin tätä näppäintä ompelun jälkeen, kun hlut ktkist lngt utomttisesti. e Pininjln nostovivun näppäin Pin tätä näppäintä, kun hlut lske pininjln knkn päälle. Nost pininjlk pinmll tätä näppäintä uudelleen. f Ompelunopeuden säädin Tällä säätimellä säädetään ompelunopeutt. Liu ut säädintä vsemmlle, jos hlut ommell hitsti. Siirrä säädintä oikelle, jos hlut ommell nopesti. Vst-lkjien knntt ommell hitsti. g Automttisen lngnpujotuksen näppäin Tällä näppäimellä pujotetn lnk utomttisesti neulnsilmään. Säilytystil Pininjlkojen säilytyslokero Pininjlkojen säilytyslokero Koneen mukn toimitetut trvikkeet löytyvät kirjontyksikön kntolukust. Av kirjontyksikön kntolukku vmll lukun slvt. Sulje lukku j slvt kunnoll vrmisten, että pint slpoj, kunnes ne npshtvt kiinni. MUISTUTUS Älä pin lngnktkisunäppäintä sen jälkeen, kun lngt on jo ktkistu. Neul voi muuten ktket, lngt voivt sotkeutu ti kone voi vioittu. Slvt 3

13 KONEEN OSAT JA TOIMINNOT Koneen mukn toimitetut trvikkeet kpl 75/11-neul 2 kpl 90/14-neul 2 kpl 90/14-neul: pllokärkineul (kullnvärinen)

14 KONEEN OSAT JA TOIMINNOT Nro Osn nimi Tuotekoodi 1 Npinläpijlk A. X Kirjontjlk W XC Yliluottelujlk G XC Koristeommeljlk N. X Vetoketjujlk I X Sikskpininjlk J (koneess) XC Piilo-ommeljlk R X Npinompelujlk M Yläsyöttäjä F033N:XC Leikkuri F054:XC Vnutikkusjlk F005N:XC Suorommeljlk F042N:XC Rtkoj X Puol 10 SFB:XA Neulpkkus X Kksoisneul X Pllokärkineulpkkus XD Skset XC Liitukynä Puhdistushrj X Lävistäjä Ruuvitltt (suuri) X Ruuvitltt (pieni) X Lnkrulln pidike (pieni) Lnkrulln pidike X (keskikokoinen) 2 26 Lnkrulln pidike (suuri) Pystysuor lnktppi XC Lnkrulln pehmustehuop X Soike ruuvitltt XC Lnkrulln suojverkko XA Kirjontkehyspkkus (pieni) K 2 m L 6 m (K 1 tuum L 2 1/2 tuum) EF73:XC Kirjontkehyspkkus (keskikokoinen) K 10 m L 10 m (K 4 tuum L 4 tuum) 33 Kirjontkehyspkkus (suuri) K 18 m L 13 m (K 7 tuum L 5 tuum) 34 Kirjontkehyspkkus (erittäin suuri) K 30 m L 18 m (K 12 tuum L 7 tuum) FE74:XC EF75:XC EF76:XC Jlksäädin XD (EU-lue) XC (muut lueet) 36 Kirjonnss käytettävä syöttäjän XA peitelevy 37 Ruuturkkisrj GS3:X Kosketuskynä XA Polvinostin XA USB-kpeli XC Puolkotelo (vlenpuninen XC ruuvi) 42 Suorn ompeleen pistolevy XC Puolkotelon knsi nyörin XC ohjimell (yksireikäinen) 44 Kirjonnn llnk EBT-CEN: X Tukimterili BM3:X Käyttöohje XD Pikops XC Kirjontyksikön kntolukku D6EUC: XC Suojkotelo XC Huomutus Käytä in trvikkeit, jotk on trkoitettu tätä konett vrten. Pininjln runko-osn ruuvi on stvill vltuutetult jälleenmyyjältä (tuotekoodi XA ). Koneen mukn toimitetut trvikkeet 35, 46 j 47 voidn säilyttää koneen suojkoteloss. 5

15 KONEEN OSAT JA TOIMINNOT Lisävrusteet Nro Osn nimi Tuotekoodi 1 Kirjonnn llnk (vlkoinen) X Kirjonnn llnk (must) XC Tukimterili X Vesiliukoinen tukimterili X Kirjontkortti Nro 1 Kirjimet X Nro 2 Kukt X Nro 3 Dinosurus X Nro 6 Moskowitzin milm X Nro 7 Mliselämää X Nro 8 Juhlpäivät X Nro 9 Käsityöhrrstus X Nro 10 Monogrmmimerkkejä X Nro 11 Kehys XA Nro 12 Kulkuneuvoj XA Nro 13 Urheilumerkkejä XA Nro 14 Suuri kukki XA Nro 16 Kissoj j koiri XA Nro 19 Merenkulku XA Nro 20 Pieniä kuvioit XA Nro 21 Ompelutyö XA Nro 22 Suuri tikkustyö XA Nro 23 Vlkokirjont XA Nro 25 Hevonen XA Nro 27 Lintuj XA Nro 28 Joulu XA Nro 29 Pitsiä XA Nro 30 Villieläimiä XA Nro 31 Suuri kukki II XA Nro 32 Soittimi XA Nro 33 Puit XA Nro 35 Kissoj j koiri II XA Nro 36 Hedelmiä j vihnneksi XA Nro 37 Applikointikirjimet XA Nro 38 Enkeli XA Nro 39 Nuken ksvot XA Nro Osn nimi Tuotekoodi 3 Nro 40 Urheilu 3 XA Nro 41 Renessnssikirjimet XA Nro 42 Mtil XA Nro 43 Viktorininen XA Nro 44 Pitsiä 2 XA Nro 45 Koruompelu XA Nro 46 Austrlin eläimiä XA Nro 47 Perhonen XA Nro 48 Austrlin kukki XA Nro 49 Knsntide XA Nro 50 Keijukisi j kukki XA Nro 52 Krhukokoelmi XA Nro 53 Misemi XA Nro 54 Teehetki XA Nro 55 Puutrhnhoito XA Nro 56 Asilinen XC Nro 57 Suuri joulu XC Nro 58 Uusi tikkusperinteitä XC Nro 60 Kesähuvej XC Nro 61 Pitpuseron koriste XC Nro 62 Eläinrdn merkit XC Nro 63 Pupu XC Nro 64 Suurenmoinen äiti XC Nro 65 Punkirjont XC Nro 66 Popsekoitus XC Nro 67 Kodin sisustuskokoelm XC Nro 68 Ristipistokokoelm 1 XC Nro 69 Urheilupit-iheit XC Nro 70 Ristipistokokoelm 2 XC Huomutus Voit käyttää koneesssi kikki yllä minittuj Brother-kirjontkorttej. Huom, että teknisiä tietoj stetn muutt ilmn ilmoitust. Vinkki Ulkomilt ostetut kirjontkortit eivät välttämättä toimi omss koneesssi. 6

16 Luku 1 Alkuvlmistelut VIRRAN KYTKEMINEN KONEESEEN / KATKAISEMINEN KONEESTA...8 NESTEKIDENÄYTTÖ...9 Näytön pinikkeiden toiminnot...10 Perussetuspinikkeen käyttäminen...12 Näytön kirkkuden säätö...15 Näytön kielen vlint...16 Käyttöohjeet-pinikkeen käyttäminen...17 Ompeleen käyttökohdepinikkeen käyttö...18 ALALANGAN LANGOITUS...19 Allngn puolus...19 Lisälnktpin käyttäminen...19 Lnktpin käyttäminen...21 Puoln settminen...22 Allngn nostminen...23 YLÄLANGAN LANGOITUS...25 Automttisen lngnpujotuksen näppäimen käyttö...25 Lngn pujotus käsin...27 Kksoisneuln käyttö...29 Helposti lnkrulllt purkutuvien lnkojen käyttö...31 Lnkrulln suojverkon käyttäminen...31 Pystysuorn lnktpin käyttäminen...31 PAININJALAN VAIHTAMINEN...32 Pininjln irrottminen...32 Pininjln kiinnittäminen...32 Yläsyöttäjän kiinnittäminen...33 NEULAN VAIHTAMINEN...34 Tietoj neuloist...36 Knkiden/lnkojen/neulojen yhdistelmät...36

17 VIRRAN KYTKEMINEN KONEESEEN / KATKAISEMINEN KONEESTA VIRRAN KYTKEMINEN KONEESEEN / KATKAISEMINEN KONEESTA VAROITUS Käytä koneen virtlähteenä vin tvllist kotitloussähköä. Muiden virtlähteiden käyttö voi iheutt tuliplon ti sähköiskun ti vurioitt konett. Ktkise litteest virt j irrot pistotulpp seurviss tilnteiss: Kun poistut koneen luot Kun lopett koneen käytön Sähköktkon sttuess käytön ikn Kun kone ei toimi oikein huonon kytkennän tms. tki Ukonilmll MUISTUTUS Älä käytä jtkojohtoj ti monipistokkeisi jkorsioit, joihin on liitetty useit sähkölitteit. Se voi iheutt plo- ti sähköiskuvrn. Älä koske pistotulppn märin käsin. Sähköiskuvr. Ktkise koneest virt in ensin virtkytkimestä j irrot pistotulpp vst sen jälkeen pistorsist. Ot in kiinni pistotulpst, älä johdost. Jos vedät johdost, se voi vurioitu ti iheutt tuliplon ti sähköiskun. Huolehdi siitä, ettei verkkojohto ktkist, vhingoitet, muutet, tivutet voimkksti, vedetä, kierretä ti rullt. Älä set pinvi esineitä verkkojohdon päälle. Älä set verkkojohto kuumien kohteiden läheisyyteen. Seuruksen voi oll johdon vurioituminen, tuliplo ti sähköisku. Jos verkkojohto ti pistotulpp on vurioitunut, vie ompelukone korjttvksi vltuutetulle jälleenmyyjälle ennen kuin jtkt ompelukoneen käyttöä. Irrot pistotulpp pistorsist, jos et io käyttää ompelukonett pitkään ikn. Seuruksen voi muuten oll tuliplo. Kun jätät koneen ilmn vlvont, virt on kytkettävä pois päältä joko kääntämällä virtkytkin symolin O kohdlle ti irrottmll pistotulpp pistorsist. Kun konett huolletn ti sen suojkoteloit vtn, pistotulpp on irrotettv joko koneest ti pistorsist. Kytke verkkojohto koneen virtliitäntään j pistotulpp seinäpistorsin. Kytke koneeseen virt kääntämällä virtkytkin I -sentoon. Virtkytkin Verkkojohto Pois päältä Päällä Kytke koneen virt pois päältä kääntämällä virtkytkin O -sentoon. 8

18 NESTEKIDENÄYTTÖ NESTEKIDENÄYTTÖ Kun koneeseen kytketään virt, näyttöön ilmestyy ompelukoneen nimi. Kun koskett näyttöä, hyötyompeleet ilmestyvät näyttöön. Vlittun on joko 1-01 suor ommel (vsemmll) ti 1-03 suor ommel (keskellä) setusnäytöstä vlitust setuksest riippuen (ktso sivu 12). Voit vlit ompeleen, ompelukoneen toiminnon ti pinikkeess näkyvän toiminnon pinmll pinikett sormellsi. 1 Vinkki Kun koneeseen on sennettu suorn ompeleen pistolevy, neul siirtyy utomttisesti keskelle. Huomutus Kosket näyttöä vin sormell ti koneen mukn toimitetull kosketuskynällä. Älä käytä terävää kynää, ruuvitltt ti muut kov ti terävää esinettä. Näyttöä ei trvitse pin voimkksti. Jos pint liin voimkksti ti käytät terävää esinettä, näyttö stt vhingoittu. d Osoitt, onko setuksen tvllinen neul vi kksoisneul j mikä neuln sento on koneen olless pysäytettynä. Tvllinen neul lhll Kksoisneul lhll Tvllinen neul ylhäällä Kksoisneul ylhäällä Näyttää pininjln tunnuksen. Kiinnitä tässä ilmoitettu pininjlk ennen ompelun loittmist. Näyttää vlitun ompeleen nimen j numeron. d Näyttää vlitun ompeleen kuvn. e Näyttää ompeleet. f Näyttää muut stvill olevt sivut. * Kikki nestekidenäytön pinikkeiden toiminnot on selitetty seurvn sivun tulukoss Näytön pinikkeiden toiminnot. e f 9Alkuvlmistelut

19 NESTEKIDENÄYTTÖ Näytön pinikkeiden toiminnot d e f i g h j l n q s k m o r t p u Nro Näyttö Pinikkeen nimi Selitys Sivu Hyötyommelpinike Pin tätä pinikett, kun hlut vlit suorn ompeleen, sikskompeleen, npinläven, piilo-ompeleen ti muun vtteiden ompeluss yleensä käytettävän ompeleen. 48 Kirjinmerkki-/ koristeommelpinike Pin tätä pinikett, kun hlut vlit kirjinmerkki- ti koristeompeleen. 98 Kirjontpinike Kiinnitä kirjontyksikkö j pin tätä pinikett, kun hlut kirjo. 130 d Kirjonnn muokkuspinike Pin tätä pinikett, kun hlut yhdistellä kirjontkuvioit. Kirjonnn muokkustoimintojen vull voit luod omi kirjontmllej ti kehyskuvioit. 177 e Ommeltyypin vlintpinike Pin tätä pinikett, jos trvitset pu oiken ompeleen vlitsemisess ompelun yksityiskoht vrten ti jos trvitset ohjeit vlittu ommelt vrten. Tämä pinike on erittäin hyödyllinen loitteleville ompelijoille. 51 f Ompeleen käyttökohdepinike Pin tätä pinikett, kun hlut nähdä, miten vlittu ommelt voidn käyttää. 18 g h Automttisten vhvistuspistojen pinike Automttisen lngnktkisun pinike Tätä pinikett pinmll vlitset utomttisten vhvistuspistojen (tkseompelun) setuksen. Jos vlitset tämän setuksen ennen ompelun loittmist, kone ompelee vhvistuspistot utomttisesti ompeleen loitus- j lopetuskohdss (ti vlitust ompeleest riippuen, tksepäin). Tätä pinikett pinmll vlitset lngn utomttisen ktkisun. Jos vlitset tämän setuksen ennen ompelun loittmist, kone ompelee vhvistuspistot (ti ompeleest riippuen, tksepäin) utomttisesti ompeleen loitus- j lopetuskohtn j ktkisee lngt ompelun lopuss

20 NESTEKIDENÄYTTÖ Nro Näyttö Pinikkeen nimi Selitys Sivu i Ompeleen vlintnäyttö Pin hlumsi ompeleen pinikett. Siirry toiseen vlintnäyttöön -pinikkeiden vull j Näytön lukituspinike Lukitse näyttö pinmll tätä pinikett. Kun näyttö on lukittu, piston leveyden j pituuden kltiset setukset lukittuvt eikä niitä void muutt. Av setusten lukitus pinmll tätä pinikett uudelleen. k Esiktselupinike Tätä pinikett pinmll st näkyviin vlitsemsi ompeleen suurennettun Alkuvlmistelut l Peilikuvpinike Vihd vlittu ommel peilikuvksi pinmll tätä pinikett. Jos pinike näkyy vlenhrmn, kyseisestä ompeleest ei voi ommell peilikuv. 49 m n Neuln vlintpinike (tvllinen neul/ kksoisneul) Alkuperäissetusten plutuspinike Vlitse kksoisneulompelun setus pinmll tätä pinikett. Jok kert, kun pinikett pinetn, setus vihtuu tvllisest neulst kksoisneuln j päinvstoin. Jos pinike näkyy vlenhrmn, vlittu ommelt ei voi ommell kksoisneul-setuksell. Pin tätä pinikett, kun hlut plutt vlitsemsi ompeleen tllennetut setukset tkisin lkuperäissetuksiin o Hkupinike Tätä pinikett pinmll voit hke tllennetut ommelsetukset. 51 p Mnulinen muistipinike Muut ompeleen setuksi (piston leveys j piston pituus, lngn kireys, lngn utomttinen ktkisu, utomttiset vhvistuspistot jne.) j tllenn ne pinmll tätä pinikett. Kullekin ompeleelle voidn tllent viisi setust. 50 q r Piston leveyden j pituuden pinike Lngn kireyden pinike Näyttää vlitun ompeleen piston leveyden j piston pituuden setukset. Voit säätää piston leveyden j piston pituuden setuksi plus- j miinuspinikkeiden vull. Näyttää vlitun ompeleen lngnkireyssetuksen. Lngn kireys säätyy yleensä utomttisesti. Voit muutt lngn kireyden setuksi plus- j miinuspinikkeiden vull. s Perussetuspinike Pin tätä pinikett, kun hlut muutt neuln pysähtymissento, ott äänimerkin käyttöön ti poist sen käytöstä, säätää kuviot ti näyttöä ti muutt koneen muit setuksi. t Käyttöohjeet-pinike Pin tätä pinikett, kun hlut nähdä ylälngn lngoitukseen, puolukseen, pininjln vihtoon ti koneen käyttöön liittyviä ohjeit u Pininjln/neuln vihtopinike Pin tätä pinikett ennen neuln, pininjln jne. vihtmist. Pinike lukitsee kikki koneen pinike- j näppäintoiminnot j estää koneen käytön vihdon ikn

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone.

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone. ALKUVALMISTELUT Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET Lue, kun trvitset lisätietoj. LIITE Tietokoneistettu ompelukone Käyttöohje Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa.

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa. Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen VAARA-symolin knss! ) kiinnittämään meknikon huomio erityisohjeisiin huolloist

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54.

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54. Quick Strt guide In-Cr Audio Visul Nvigtion DE Deutsch 2 IT Itlino 106 EN English 28 ES Espñol 54 FR Frnçis 80 NL Nederlnds 132 PT Português 158 FI Suomi 184 Tämän litteen turvlliseen käyttöön Kiitos kun

Lisätiedot

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET HUOMIO TURVALLISUUSSYISTÄ KAKSOISERISTETTYJEN LAITTEIDEN HUOLTO SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET! Turvallisuusmääräykset

TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET HUOMIO TURVALLISUUSSYISTÄ KAKSOISERISTETTYJEN LAITTEIDEN HUOLTO SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET! Turvallisuusmääräykset Turvallisuusmääräykset 1 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSET Kun käytät sähkölaitetta, noudata perusturvallisuusmääräysten lisäksi seuraavia ohjeita: Tutustu kaikkiin ohjeisiin huolella ennen koneen käyttöä. Noudata

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

Käyttöohje. 140s. 160s. SMARTER BY PFAFF Huippulaatuisen PFAFF -ompelukonemerkin inspiroima ja kehittämä

Käyttöohje. 140s. 160s. SMARTER BY PFAFF Huippulaatuisen PFAFF -ompelukonemerkin inspiroima ja kehittämä Käyttöohje 140s 160s SMRTER Y PFFF Huippulaatuisen PFFF -ompelukonemerkin inspiroima ja kehittämä Tämä kotiompelukone on standardien IEC/EN 60335-2-28 ja UL1594 mukainen. TÄRKEITÄ TURVOHJEIT Sähkölaitteita

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohjeet EVC 13 60 40 80 C 20 100 LEK. 2 1 bar 3

Asennus- ja hoito-ohjeet EVC 13 60 40 80 C 20 100 LEK. 2 1 bar 3 MOS FI 87- EVC Asennus- j hoito-ohjeet EVC 8 br 4 Art.nr.XXXXXX Sisältö Yleistä Lht tuotekuvus... Säätötulukko... Järjestelmän kuvus Yleistä... Toimintperite... Kättötulu Kättötulu... 4 Asetukset Lämpöutomtiikk...

Lisätiedot

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0

myreader Käyttöohje 11 Mary Muller Drive, P.O. Box 3044 Christchurch, New Zealand www.humanware.com P/N MY283 V4.0 myreader Käyttöohje Copyright 2005-2006 by HumanWare Limited, Christchurch, New Zealand. kaikki oikeudet pidätetään. Tämän ohjeen osittainen kopioiminen tai jakelu tai tietokantoihin taltiointi ilman HumanWare

Lisätiedot

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta.

X15i. Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja. Tästä ohjekirjasta. Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. X15i Multimediaprojektori Käyttäjän ohjekirja Kiitämme tämän projektorin ostamisesta. VAROITUS Lue Laitteen turvaohjeet ja nämä ohjeet ennen käyttöä, jotta ymmärrät ohjeet ja osaat käyttää laitetta oikein.

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit

Tekijänoikeudet Kameran käyttäjille Tuotemerkit e_kb448.book Page 0 Monday, August 6, 2007 3:59 PM Haluamme kiittää sinua PENTAX -digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään kaikki

Lisätiedot

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013

Palveluksessasi. Itäkeskuksen Apteekki & kevään parhaat jutut. tarjoukset s. 8. Lehti Itäkeskuksen Apteekin asiakkaille 1/2013 Plveluksesssi Lehti Itäkeskuksen Apteekin sikkille 1/2013 Itäkeskuksen Apteekki & kevään prht jutut tt? m t t o s t e k ä lä Jäikö oo käinen kert rk ä K s ii L ri so ii v Pro lustmme s 6. e lv p lu e k

Lisätiedot

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan.

Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. Projektorin poistaminen pakkauksesta Tarkista, että seuraavassa mainitut tarvikkeet on toimitettu laitteen mukana. Jos jotakin puuttuu, ota yhteys ostopaikkaan. YLaite YKaukosäädin Y AA-kuivaparistot (2

Lisätiedot

Käyttöopas. w2228h w2448h/hc w2558hc

Käyttöopas. w2228h w2448h/hc w2558hc Käyttöopas w2228h w2448h/hc w2558hc HP:n tuotteita ja palveluja koskevat ainoat takuut on ilmoitettu kyseisten tuotteiden ja palvelujen mukana toimitettavissa takuuilmoituksissa. Mikään tässä mainittu

Lisätiedot

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas

CEL-SR3XA260. HD-videokamera. Käyttöopas CEL-SR3XA260 HD-videokamera Käyttöopas Y Johdanto Tärkeitä käyttöohjeita VAROITUS! VAROITUS! SÄHKÖISKUVAARAN VUOKSI ÄLÄ IRROTA ETU- TAI TAKAKANTTA. KAMERAN SISÄLLÄ EI OLE KÄYTTÄJÄN HUOLLETTAVAKSI TARKOITETTUJA

Lisätiedot

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas

Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas Nokia autosarja CK-200 Käyttö- ja asennusopas 2.0. painos / FI VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä CK-200-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivin

Lisätiedot

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA

XEROX DOCUCOLOR 12 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA XEROX DOCUCOLOR 1 -TULOSTIN JÄRJESTELMÄNVALVOJAN KÄSIKIRJA 1999, 000, 001 Xerox Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään. Tekijänoikeussuoja kattaa kaiken suojan kohteena olevan aineiston ja asiat, joihin

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Kiitoksia siitä, että olet hankkinut PENTAX digitaalikameran. Ennen kameran

Lisätiedot

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014

Mika Hirvensalo. Insinöörimatematiikka B 2014 Mik Hirvenslo Insinöörimtemtiikk B 4 Sisältö Rj-rvo j jtkuvuus....................................................... 5. Differentili- j integrlilskennn kehityksestä............................. 5. Relilukujen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS FAX-1820C MFC-3220C

KÄYTTÖOPAS FAX-1820C MFC-3220C KÄYTTÖOPAS FAX-1820C MFC-3220C LAITE ON SUUNNITELTU LIITETTÄVÄKSI ANALOGISEEN VALINTAISEEN PUHELINVERKKOON KAHDELLA JOHDOLLA ASIANMUKAISTA PISTOKETTA KÄYTTÄEN. TIETOJA TYYPPIHYVÄKSYMISESTÄ Brother ilmoittaa,

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Kameran käyttöopas SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1)

Sisällysluettelo Toimintohaku Asetusten haku Hakemisto. Käsikirja. Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K. 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) Käsikirja Mobile HD Snap -kamera MHS-TS10/TS20/TS20K 2010 Sony Corporation 4-261-657-12(1) FI Käsikirjan käyttäminen Voit siirtyä vastaavalle sivulle napsauttamalla oikealla puolella olevaa painiketta.

Lisätiedot