laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy"

Transkriptio

1 Pik-sennusops DSmoile 820W Aloit tästä DSmoile 820W DSmoile 920DW Kiitos, että vlitsit Brotherin. Tukesi on meille tärkeää, j rvostmme sikkuuttsi. Lue tämä pik-sennusops oiken vlmistelun j sennuksen onnistumisen tkmiseksi, ennen kuin käytät litettsi. DSmoile 920DW -käyttäjät: tässä oppss käytetään DSmoile 820W:n näyttökuvi. 1 Pur lite pketist j trkist pkkuksen sisältö DSmoile 820W ti DSmoile 920DW Litiumionikku Siirtotsku Klirointirkki * Jos tietokoneesssi ei ole DVD-sem, mukn toimitettu DVD-levy ei sisällä jureit käyttöjärjestelmällesi ti hlut ldt käyttöoppit sekä puohjelmi, käy litteesi mllin sivull osoitteess Micro USB -kpeli SD-muistikortti Pik-sennusops DVD-levy Tkuukortti Puhdistuskngs Pehmeä kntopussi Poist pkkusmterili. Vrmist, että pkkuksess on kikki trvittv. 2 Ennen sknnerin käyttämistä Asenn mukn toimitettu litiumionikku sknnerisi toiseen päähän piirroksen mukisesti. (DSmoile 820W) (DSmoile 920DW) Jos hlut ktkist virrn sknneristsi, kun kku ldtn, pin virtpinikett j pidä sitä pinettun. Voit ldt kku, kun virt on kytkettynä ti ktkistun, mutt ltminen kestää kuemmin, kun virt on kytkettynä. Kun ltt kku virrn olless kytkettynä, liu ut Wi-Fi -kytkin OFF (Ei käytössä) -sentoon. Kun sknnerin virt on kytkettynä, kun ltuksen tso näkyy nestekidenäyttöpneeliss. Akun kuvke Vruksen tso Täysi Puoli Vähäinen Jos et käytä sknneri pitkään ikn, lt kku täyteen vähintään puolen vuoden välein, jott kun kpsiteetti säilyy pidempään, j säilytä kku viileässä j kuivss pikss, jonk lämpötil ei vihtele. Jos et käytä skneri pitkään ikn, poist kku sknnerist. c Vrmist, että tietokoneesi virt on kytkettynä. Kytke mukn toimitettu Micro USB -kpeli sknnerisi Micro USB -porttiin. Kytke kpeli tietokoneeseesi. Akun ltminen lk utomttisesti. Virtpinike pl vihreänä, kun kku ldtn, j smmuu, kun ltus on vlmis. d Aset mukn toimitettu SD-muistikortti vrovsti sknnerisi muistikorttipikkn. (DSmoile 820W) (DSmoile 920DW) FIN Versio B 1

2 c d e f 3 Sknn 4 Sel sikirj muistikortille Vrmist, että SD-muistikortti on sknnerin muistikorttipikss. Kytke virt sknneriisi pinmll virtpinikett 1. Vrmist, että sknnerin nestekidenäyttöpneeliss näkyy SD. Aset sikirjsi käsiteltävä puoli ylöspäin syöttölitteen ukkoon. Ts sikirj syöttölitteen ukon vsemmn reunn 2 mukn. Liu ut sikirjohjint 3, kunnes se koskett sikirjn oikenpuoleiseen reunn. DSmoile 920DW: Kun suoritt kksipuolist sknnust, set ensimmäinen sivu käsiteltävä puoli ylöspäin pperinsyöttörkoon. Työnnä sikirj vrovsti sknneriin, kunnes tunnet sen yläreunn koskettvn sknnerin sisäpuolt. Sknnminen lk utomttisesti. Sknnttu kuv tllennetn SD-muistikortille. sknnttuj kuvi käyttäen lngtont verkko Piknn sknneri lngttomss verkosssi Jos hlut sknnt sikirjn käyttäen tietokonettsi (TWAIN-til), sinun on sennettv sknneriohjimet j -ohjelmisto (ktso vihe 5) j yhdistettävä tietokoneesi sknneriin (ktso Käyttöoppn koht Sknnerin yhdistäminen tietokoneeseen TWAIN-tilss). Jos et ole settnut Wi-Fi -verkon slsn, set verkon slsn WWW-selimesssi ensin. Lisätietoj slsnn settmisest on Wi-Fi -verkon slsnn settminen -kohdss Käyttöoppss. Ilmn Wi-Fi -verkon slsn jokin kolms ospuoli stt trkstell j vrst SD-korttisi tietoj. Liu ut sknnerisi toisess päässä olev Wi-Fi -kytkin ON (Käytössä) -sentoon. Odot noin 40 sekunti, kunnes Wi-Fi -merkkivlo muuttuu punisest siniseksi. Aktivoi lngttomn litteesi (tietokone, älypuhelin, tulutietokone j niin edelleen) Wi-Fi -toiminto, jott lite voi etsiä sknnerisi. c Vlitse lngttomss litteesssi sknnerisi SSID-tunnus, Brother DS-820W-xxxx (Brother DS-920DW-xxxx). (Tässä xxxx on sknnerisi MAC (Medi Access Control) -osoite.) Etsi sknnttuj kuvi sknnerisi muistikortilt selmll Vrmist, että SD-muistikortti on sknnerin muistikorttipikss. Käynnistä WWW-selin lngttomss litteesssi j kirjoit osoiteriville (sknnerisi IP-osoite). Kun trkstelet sknnttuj kuvisi ensimmäistä kert, näyttöön tulee Slsnn setus -näyttö. Aset slsn j vlitse Käytä. Jos olet jo settnut slsnsi, kirjudu sisään ntmll slsnsi. Sknnerisi kotisivu tulee näkyviin selimeen. Kun muistikortill on tllennettun sknnttuj kuvi, kyseiset kuvt tulevt näkyviin loitusnäyttöön. Voit myös trkstell muistikortille tllennettuj sknnttuj kuvi settmll muistikortin suorn tietokoneesi muistikorttipikkn (jos sellinen on). Kun olet trkstellut sknnttuj tietoj, liu ut Wi-Fi -kytkin OFF (Ei käytössä) -sentoon, jott kku säästyy. Trkstele sknnttuj kuvi (Android /ios) Jos hlut käyttää ScnHu -sovellust sknnerisi kuvien selmiseen ti ltmiseen, senn sovellus Google Plystä (Android ) ti App Storest (ios) lngttomn litteeseesi (kuten tietokoneeseen, älypuhelimeen ti tulutietokoneeseen). 5 Asenn sknnerijurit j sknnusohjelmisto Vrmist, että tietokoneeseen on kytketty virt j että olet kirjutunut sisään järjestelmänvlvojn käyttöoikeuksin. Jos tietokoneesssi ei ole DVD-sem, lt sknnerijuri Brother Solutions Centeristä osoitteess 2

3 DS-820W Windows -käyttäjät Ajurin sennus Aset DVD-levy semn. Kun Ylin vlikko tulee näkyviin, npsut Asenn sknneriohjin -vihtoehto j noudt näyttöön tulevi ohjeit. Ohjelmiston sennus Npsut Ylin vlikko -näytön Muit ohjelmi -vihtoehto, niin näet sennettviss olevt sovellukset: Button Mnger V2: sikirjojen selminen j tllentminen PperPort 12SE: sikirjojen sknnminen, muokkminen j hllint Presto! BizCrd 6: käyntikorttien sknnminen, muokkminen j hllint Mcintosh-käyttäjät Kun sennt sknnerijuri, DSmoileCpture (sknnussovellus) sennetn smn ikn. Lisätietoj DSmoileCpture-sovelluksen käyttämisestä on Käyttöoppn DSmoileCpturen käyttäminen (Windows ) -kohdss. Lisätietoj siitä, mikä sknnussovellus sopii sinulle prhiten, on Käyttöoppn Sknnusohjelmiston vlitseminen -kohdss. Ajurin sennus DS-820W Aset DVD-levy semn. Kksoisosoit DVD-symoli j kksoisosoit sitten DS-820W (DS-920DW) -knsiot. Kksoisosoit Brother DS-820W (DS-920DW) -vihtoehto j noudt näyttöön tulevi ohjeit. Kun sennt sknnerijuri, DSmoileCpture (sknnussovellus) sennetn smn ikn. Lisätietoj DSmoileCpture-sovelluksen käyttämisestä on Käyttöoppn DSmoileCpturen käyttäminen (Mcintosh) -kohdss. 6 Käyttöops Ohjelmiston sennus Voit sent seurvt vlinniset sovellukset sennuksen ikn: Presto! PgeMnger 9: sikirjojen sknnminen, muokkminen j hllint Presto! BizCrd 6: käyntikorttien sknnminen, muokkminen j hllint Lisätietoj siitä, mikä sknnussovellus sopii sinulle prhiten, on Sknnusohjelmiston vlitseminen -kohdss. Kun kksoisosoitt Presto! PgeMnger- ti Presto! BizCrd -vihtoehto, NewSoft Technology Corportionin sivusto vutuu. Sieltä voit ldt sovelluksen. j usein kysytyt kysymykset Tämän litteen Käyttöops sijitsee mukn toimitetull DVD-levyllä. Jos tietokoneesssi ei ole DVD-sem, voit ldt oppt käymällä litteesi mllin sivull osoitteess Windows -käyttäjät Aset DVD-levy semn. Kun Ylin vlikko tulee näyttöön, npsut Käyttöops-vihtoehto. Mcintosh-käyttäjät Aset DVD-levy semn. Kksoisosoit DVD-symoli j kksoisosoit sitten DS-820W (DS-920DW) -vihtoehto. Kksoisosoit Oppt-vihtoehto j v sitten kieliknsiosi. Usein kysytyt kysymykset Usein kysytyt kysymykset, tuotetuki, tekniset kysymykset, ohjinpäivitykset, puohjelmt j käyttöoppt st litteesi mllin sivult seurvss osoitteess: Tvrmerkit Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tvrmerkki. Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tvrmerkki. Windows on Microsoft Corportionin rekisteröity tvrmerkki Yhdysvlloiss j/ti muiss miss. Mcintosh j App Store ovt Apple Inc:n tvrmerkkejä, jotk on rekisteröity Yhdysvlloiss j muiss miss. Wi-Fi on Wi-Fi Allincen rekisteröity tvrmerkki. Google Ply j Android ovt Google Inc.:n tvrmerkkejä. Kikki Brother-tuotteiss näkyvät yritysten kuppnimet j tuotenimet, niihin liittyvät sikirjt j muu ineisto ovt kikki kyseisten yritysten tvrmerkkejä ti rekisteröityjä tvrmerkkejä. Ldint j julkisu Tämä käyttöops on ldittu j julkistu Brother Industries, Ltd:n vlvonnss, j se sisältää tuotteen uusimmn kuvuksen j tekniset tiedot. Tämän käyttöoppn sisältöä j tuotteen teknisiä tietoj voidn muutt ilmn erillistä ilmoitust. Brother pidättää oikeuden muutt tässä minittuj teknisiä tietoj j ineisto siitä ilmoittmtt. Brother ei vst mistään vhingoist (mukn lukien välilliset vhingot), jotk iheutuvt luottmuksest esitettyyn ineistoon, mukn lukien pinovirheet ti muut julkisuun liittyvät virheet, kuitenkn niihin rjoittumtt. Tekijänoikeudet j lisenssit 2015 Brother Industries, Ltd. Kikki oikeudet pidätetään. 3

4 Tuotteen turvohjeet Tässä käyttöoppss käytetyt symolit j käytännöt VAARA VAARA ilmisee välittömän vrtilnteen, jok iheutt kuolemn ti vkvi tpturmi, jos tuotett käsitellään noudttmtt vroituksi j ohjeit. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisen vrtilnteen, jok voi iheutt kuolemn ti vkvi tpturmi, jos tilnnett ei vältetä. HUOMAUTUS HUOMAUTUS ilmisee mhdollisen vrtilnteen, jok voi iheutt vähäisiä ti kohtlisi tpturmi, jos tilnnett ei vältetä. TÄRKEÄÄ TÄRKEÄÄ ilmisee mhdollisen vrtilnteen, jok voi iheutt ineellisi vhinkoj ti estää tuotteen sinmukisen toiminnn, jos tilnnett ei vältetä. Ilmoitus vrst: Ole vrovinen. Kielletty toimint. Oike toimint: Sinun tulee tehdä näin. Tuliplovr tietyissä tilnteiss. VAARA ÄLÄ käytä kku niin, että sen nvt (+ j -) ovt väärin päin. Trkist kun suunt ennen kun settmist, äläkä yritä pkott kku sknneriin. Akun ltminen niin, että sen nvt ovt väärin päin, stt iheutt epänormlin kemillisen rektion kun knss ti epänormlin jännitteen smisen ltuksen purkmisen ikn. ÄLÄ kytke kku suorn mihinkään kodin pistorsin. Sknnerist ti kust vuotv neste (elektrolyytti) stt ilmist, että kku on vioittunut. Jos kku vuot, lopet sknnerin käyttö heti, irrot kpeli j eristä sknneri sijoittmll se pussin sisään. Älä koske elektrolyyttiin. Jos elektrolyyttiä joutuu silmiisi, älä hiero silmiä. Huuhdo silmät heti suurell määrällä vesijohtovettä ti muut puhdst vettä j hkeudu lääkäriin. Jos elektrolyyttiä ei poistet silmistä, se voi iheutt silmävmmn. Jos elektrolyyttiä joutuu ihollesi ti vtteillesi, huuhtele iho ti vtteet heti vedellä. ÄLÄ set kku ti sknneri, joss on kku sennettun, mikroltouuniin ti korkepinesäilöön. ÄLÄ jätä tyhjentynyttä kku pääyksikköön pitkäksi ik. Muuten kun käyttöikä voi lyhentyä, ti voi iheutu oikosulku. Jos sknneri voi käyttää vin lyhyen jn, vikk kku olisi ldttu täyteen, kku on sttnut svutt käyttöikänsä lopun. Vihd kku uuteen. Kun poistt j vihdt kku, peitä vnhn kun kosketuspinnt teipillä, jott vältät oikosulun ilmenemisen kuss. ÄLÄ pur, muokk ti yritä korjt kku. Käytä kku vin siihen trkoitukseen, johon se on trkoitettu. Sknneri j kku on suunniteltu toimimn yksinomn toistens knss. ÄLÄ set eri kku sknneriin ti kku eri sknneriin, ti muuten voi seurt tuliplo ti vhingoittuminen. ÄLÄ hävitä kku polttmll ti ylikuumenn sitä trkoituksellisesti. Muuten sisäinen eristys voi sul, ksu stt vputu ti turvmeknismit voivt joutu epäkuntoon. Lisäsi elektrolyyttineste voi syttyä tuleen. Jos hlut ldt kun, set kku sknneriin j kytke sknnerisi tietokoneeseen mukn toimitetull Micro USB -kpelill. ÄLÄ puhkise kku millään esineellä, ltist sitä voimkkille iskuille ti heitä sitä. Akun suojuspiirin vhingoittuminen stt iheutt kun ltmisen epätvllisell virrll/jännitteellä ti epänormlin kemillisen rektion kun sisällä. ÄLÄ lt kku lähellä tult ti suorss uringonvloss. Tämä stt ktivoid suojuspiirit, jotk on suunniteltu estämään korken lämpötiln iheuttmn vrn. Suojuspiirien ktivointi voi iheutt ltmisen pysähtymisen, ltmisen suorittmisen liin suurell virrll ti jännitteellä, jos suojuspiiri joutuu epäkuntoon, ti epänormlin kemillisen rektion kun knss. ÄLÄ nn kpeleiden ti muiden metlliesineiden koskett kun kosketuspintoihin. Älä knn ti säilytä kku metlliesineiden, kuten kulkorujen ti hiuspinnien, knss. Muuten voi iheutu oikosulku, j sähköä johtvt metlliesineet, kuten kpelit, kulkorut ti hiuspinnit, voivt ylikuumentu. ÄLÄ käytä kku lähellä tult, lämmityslitteit ti muit suuren lämpötiln (yli 80 C) omvi sijintej ti jätä sitä niihin. ÄLÄ nn kun päästä kosketuksiin veden knss ti upot veteen. ÄLÄ käytä syövyttävissä ympäristöissä, kuten pikoiss, joiss on suolinen ilm, suolist vettä, hppoj, emäksiä, syövyttäviä ksuj, kemiklej ti mitä thns muit syövyttäviä nesteitä. ÄLÄ käytä kku, jos se on vhingoittunut ti vuot. ÄLÄ juot mitään liitäntöjä suorn kkuun. Muuten sisäinen eristys voi sul, ksu stt vputu ti turvmeknismit voivt joutu epäkuntoon. 4 VAARA ÄLÄ polt kku ti hävitä sitä tlousjätteen mukn. VAROITUS Säilytä USB-kpeli poiss lsten ulottuvilt, jott voit välttää tpturmi. Älä pur ti muokk litett. Muutoin stt iheutu tuliplo, sähköisku ti litevik. Ot yhteyttä myymälään, jost tämä lite ostettiin, jott litteen sisäiset ost voidn trkst, säätää j korjt. (Korjuksist veloitetn myös tkuuikn, jos lite vikntuu sikkn tekemän purkmisen ti muokkuksen vuoksi.) Älä käytä litett epänormleiss olosuhteiss, kuten silloin, jos hvitset svu, outo hju, outoj ääniä j niin edelleen. Muutoin stt iheutu tuliplo, plovmmoj ti litevik. Ktkise virt heti j irrot USB-kpeli liittimestä. Ot yhteyttä myymälään, jost tämä lite ostettiin. Jos litteeseen joutuu vierst mterili ti inett, ktkise virt heti j irrot USB-kpeli. Ot yhteyttä myymälään, jost tämä lite ostettiin. Muutoin stt iheutu tuliplo, sähköisku ti litevik. Älä kd ti roiskut juomi ti vettä litteen päälle. Älä käytä litett pikoiss, joiss vesi stt roisku litteen päälle. Muutoin stt iheutu tuliplo, sähköisku ti litevik. Ktkise tällisess tilnteess virt heti j irrot USB-kpeli liittimestä. Ot yhteyttä myymälään, jost tämä lite ostettiin.

5 VAROITUS Pidä muovipussit poiss lsten ulottuvilt ti heitä ne pois, jott voit välttää tukehtumisriskin. Älä sijoit litett lähelle votult ti lämmityslitett. Muutoin stt iheutu tuliplo ti litevik. HUOMAUTUS Voimkkt tärähdykset, kuten litteen pudottminen ti sen päälle stuminen, sttvt vhingoitt litett. Tästä stt iheutu tpturm. Jos lite vhingoittuu, ktkise virt heti j irrot USB-kpeli liittimestä. Ot yhteyttä myymälään, jost tämä lite ostettiin. Akun vihtminen väärän tyyppiseksi iheutt räjähdysvrn. Hävitä käytetyt kut ohjeiden mukisesti. Älä sijoit litett sekisille ti klteville pöydille. Älä sijoit litett epätsiselle ti epävklle pinnlle. Lite stt pudot, jolloin stt iheutu loukkntuminen. Älä set rskit esineitä litteen päälle. Ne voivt horjutt litteen tspino, jolloin lite stt pudot. Tästä stt iheutu loukkntuminen. Älä käytä litteen puhdistmisess mitään orgnist liuotint, kuten helposti syttyvää ksu synnyttäviä ineit ti lkoholi. Älä käytä niitä lähellä litett. Muutoin stt iheutu tuliplo ti litevik. TÄRKEÄÄ Älä jätä litett pikkn, joss se ltistuu suorlle uringonvlolle ti erittäin kuumille ti kylmille lämpötiloille, ti lähelle votult ti lämmityslitett. Älä käytä j säilytä litett pikoiss, joss se ltistuu runslle kosteudelle ti pölylle. Älä tee mitään toimi, joit ei ole kuvttu tässä oppss. Muutoin stt iheutu loukkntuminen ti litevik. Älä käytä litteen puhdistmiseen orgnist liuotint, kuten tinneriä, entseeniä ti lkoholi. Muutoin litteen pint voi vhingoittu ti mli irrot, mistä voi seurt vhingoittuminen. Puhdist lite pehmeällä, kuivll knkll. Älä käytä mitään muut USB-kpeli kuin litteen mukn toimitettu USB-kpeli. Älä käytä litett pikoiss, joiss lämpötilnvihtelut ovt hyvin suuri. Vihteluist seurv kosteuden tiivistyminen voi iheutt litevin ti virheellistä toimint. Jos kosteus tiivistyy, käytä litett vst, kun se on kuivttu luonnollisesti. Litiumionikku Litiumionikuss on ostojnkohtn hiemn virt, jott sknnerin toimint voidn trkist. Litiumionikku tulee kuitenkin ldt täyteen USB-portin kutt, ennen kuin sknneri käytetään. Jos sknneri ei käytetä pitkään ikn, irrot litiumionikku sknnerist j säilytä sitä pikss, joss se ei ole lttiin stttiselle sähkölle, suurelle kosteudelle, korkeille lämpötiloille (suositus on C:n lämpötil j %:n kosteus). Lt litiumionikku vähintään puolen vuoden välein, jott se pysyy tehokkn j sen käyttöikä ei lyhene. Jos huomt litiumionikuss mitä thns epätvllist, kuten ylikuumentumist ti ruostett, kun käytät sitä ensimmäistä kert, ÄLÄ jtk kun käyttämistä. Ot yhteyttä Brotherin siksplveluun. Vihjeitä litiumionikun käyttämiseen Lt litiumionikku ennen käyttöä. Älä käytä sitä, ennen kuin se on ldttu. Litiumionikku voidn ldt lämpötilss 5 35 C. Lt litiumionikku lämpötiln olless tällä lueell. Jos ympäristön lämpötil ei ole tällä lueell, ldttv litiumionikku ei ltudu, j kun merkkivlo pl. Jos sknneri käytetään, kun litiumionikku on sennettun j sknneri on yhdistettynä tietokoneeseen, kun merkkivlo stt smmu j ltminen voi pysähtyä, vikk litiumionikku ei ole ldttu täyteen. Litiumionikun ominisuudet Kun ymmärrät litiumionikun ominisuudet, voit käyttää sitä prhll mhdollisell tvll. Litiumionikun käyttäminen ti säilyttäminen korkeiss ti mtliss lämpötiloiss stt lyhentää sen käyttöikää. Akun käyttöiän lyhentymistä nopeutt erityisesti litiumionikun käyttäminen, kun sen ltus on suuri (vähintään 90 prosentti) pikss, joss se ltistuu korkeille lämpötiloille. Sknnerin käyttö, kun litiumionikku on sennettun j ltutumss, stt lyhentää kun käyttöikää. Jos käytät sknneri, kun litiumionikku on sennettun, irrot USB-kpeli. Jos sknneri ei käytetä yli kuukuteen, poist litiumionikku sknnerist, kun sen ltus on enintään 50 prosentti, j säilytä kku sitten viileässä pikss poiss suorst uringonvlost. Jos litiumionikku ei käytetä pitkään ikn, suosittelemme sen ltmist puolen vuoden välein. Jos koskett jotkin sknnerin os, kun litiumionikku ldtn, kyseinen sknnerin os stt tuntu lämpimältä. Tämä on normli, j sknnerin käyttö on turvllist. Jos sknnerist tulee erittäin kuum, lopet sen käyttö. Ympäristön lämpötil-lue Ltus 0 45 C Tvllinen ltuksen purkmisen jännite 0,36 A C Suurin ltuksen purkmisen jännite 1,7 A C Mukn toimitettu kku Alle 1 kuukusi C Alle 3 kuukutt C Alle 1 vuosi 0 25 C Ltusprmetrit Suurin ltusjännite Suurin ltusvirt 4,2 V (tsvirt) ma 5

6 Vtimustenmukisuusvkuutus (vin Euroopp) Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy Jpn ilmoitt, että tämä tuote on Euroopn yhteisön kikkien sinmukisten direktiivien j säädösten olennisten vtimusten mukinen. Vtimustenmukisuusvkuutus voidn ldt Brotherin WWW-sivustost. Käy osoitteess j toimi seurvsti: vlitse Käyttöohjeet vlitse litteesi mlli vlitse Vtimustenmukisuusvkuutus vlitse Lt Vkuutus ldtn PDF-tiedoston. Vtimustenmukisuusvkuutus rdio- j telepäätedirektiivistä 1999/5/EY (vin Euroopp) Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy Jpn vkuutt, että tämä tuote on rdio- j telepäätelitedirektiivin 1999/5/EY osien mukinen. Vtimustenmukisuusvkuutuksen kopio voidn ldt noudttmll Vtimustenmukisuusvkuutus (vin Euroopp) -osn ohjeiden mukisesti. CE-merkintä litteille, joiss on lngton lähiverkko (vin Euroopp) Tämä tuote tukee lngtont lähiverkko. Rdiohäiriöt Tämä tuote on stndrdin EN55022 (CISPR-julkisu 22) / luokn B mukinen. Kierrätystiedot WEEE-direktiivin sekä pristo- j kkudirektiivin mukisin Tuotteen merkki Akun merkki Vin Euroopn unioni Tuotteess/kuss on merkittynä jokin yllä kuvtuist kierrätyssymoleist. Se ilmisee, että tuotteen/kun käyttöiän päätteeksi tuote/kku tulee viedä erityiseen keräyspisteeseen, eikä sitä s litt tvllisen sekjätteen joukkoon. Käyttäjän vihdettviss olevi kkuj sisältävien tuotteiden yhteydessä vihtmisohjeet ovt käyttöoppss. 6

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9010CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9120CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa tulee toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen.

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen. Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee puolestasi pyykin ja astiat, paistaa, keittää kahvia ja katsoo jääkaappiin.

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN AirPrint-opas Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Kuvakkeiden selitykset

Lisätiedot

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas

Plantronics Explorer 50. Käyttöopas Plantronics Explorer 50 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

Pikaopas BFH-11 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

Pikaopas BFH-11  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Pikaopas BFH-11 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. Lataa aktiivisuusranneketta 30 minuuttia ennen käyttöä. Älypuhelimen vähimmäisvaatimukset IOS 7.1

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet)

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Apple laitteet) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Yleisen tulostinohjaimen ohjekirja

Yleisen tulostinohjaimen ohjekirja Yleisen tulostinohjaimen ohjekirja Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Versio B FIN 1 Yleistä 1 Brother Universal

Lisätiedot

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana vakiovärikasetti) Pika-asennusopas Käyttäjät Tanskassa Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana vakiovärikasetti) Pika-asennusopas Käyttäjät Tanskassa Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Pik-sennusops Aloit tästä DCP-8085DN Lue tästä pik-sennusoppst setus- j sennusohjeet, ennen kuin loitt litteen käytön. Pik-sennusops on stvn muillkin kielillä osoitteest http://solutions.rother.com/. ÄLÄ

Lisätiedot

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen.

Yhdistä kahviautomaattisi tulevaisuuteen. kahviautomaattisi tulevaisuuteen. Home Connect. Yksi sovellus kaikkeen. Home Connect on ensimmäinen sovellus, joka pesee puolestasi pyykin ja astiat, paistaa, keittää kahvia ja katsoo jääkaappiin. Erilaiset

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW.

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J4625DW/J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW. AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Versio A FIN Huomautusten selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa

Lisätiedot

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0

4 Port USB Hub 4 PORT USB HUB. Käyttöohje. Versio 1.0 4 PORT USB HUB Käyttöohje Versio 1.0 Sydämelliset kiitoksemme Kiitämme Sinua tämän Trust-valikoiman tuotteen hankkimisesta. Toivotamme Sinulle paljon iloa sen käytöstä. Lue tämä käyttöohje huolellisesti

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä.

Ulkoiset laitteet. Asiakirjan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Ulkoiset laitteet Asiakirjan osanumero: 419462-351 Tammikuu 2007 Tässä oppaassa kerrotaan lisävarusteena saatavien ulkoisten laitteiden käytöstä. Sisällysluettelo 1 USB-laitteen käyttäminen USB-laitteen

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN AirPrint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas Windows Vista / 7 - asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista / 7 -asennusoppaasta.

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee ()-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä, jäätymissuoj-nturi

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana vakiovärikasetti) Puhelinjohto Käyttöopas Pika-asennusopas

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana vakiovärikasetti) Puhelinjohto Käyttöopas Pika-asennusopas Pik-sennusops Aloit tästä MFC-8880DN Lue tästä pik-sennusoppst setus- j sennusohjeet, ennen kuin loitt litteen käytön. Pik-sennusops on stvn muillkin kielillä osoitteest http://solutions.rother.com/. ÄLÄ

Lisätiedot

Windows Vista -asennusopas

Windows Vista -asennusopas Windows Vista -asennusopas Laite on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen laitteen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista -asennusoppaasta. Vaihe 1

Lisätiedot

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa. SBA1610. Käyttöopas

Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa.  SBA1610. Käyttöopas Rekisteröi tuote, voit käyttää tukipalvelua osoitteessa www.philips.com/welcome SBA1610 Käyttöopas a b c d 1 Tärkeää Turvallisuus Vakava varoitus Tuotteen päälle ei saa roiskua vettä tai muita nesteitä,

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in

Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas. Printed in Tietokoneen päivitys- ja huoltoopas Printed in Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen Ominaisuudet voivat vaihdella malleittain. Kiintolevyaseman irrottaminen ja asentaminen 20 40 minuuttia Ennen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2015, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C

2 Käynnistä tietokone. MI-4550Xp WIRELESS OPTICAL MINI MOUSE. Tuotetiedot A B C Tuotetiedot J A B C E F H K D Hiiri A: Vierityskiekko ja kolmas painike (automaattinen vieritys painamalla) Vierityskiekon alapuolella: Pariston virta vähissä -valo (vilkkuu) B: Kakkospainike C: Ykköspainike

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine 2014, Mercury Mrine Pinpoint GPS fin 90-8M0098389 514 fin OHJEET (ALKUPERÄINEN KIELI) FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT WIRELESS REMOTE, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A -10148 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit

Käyttäjätietoa 11/2011. Asennus- ja käyttöohje. Niveltyötaso K 9725-201-01. Muottimestarit 11/2011 Käyttäjätieto 999725011 fi sennus- j käyttöohje Niveltyötso K 9725-201-01 Johdnto Käyttäjätieto Niveltyötso K dnto Joh- by Dok Industrie GmbH, -3300 mstetten 2 999725011-11/2011 Käyttäjätieto Niveltyötso

Lisätiedot

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa

Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Xerox QR Code -sovellus Pika-aloitusopas 702P03999 Käytettäväksi QR-koodin lukulaitteen/lukijan kanssa yhteensopivien sovellusten kanssa Käytä QR (Quick Response) Code -sovellusta seuraavien sovellusten

Lisätiedot

DUALSHOCK 4:n langaton USB-sovitin

DUALSHOCK 4:n langaton USB-sovitin DUALSHOCK 4:n langaton USB-sovitin Käyttöohje CUH-ZWA1E 7028438 FI Ennen käyttöä Lue tämä käyttöohje ja yhteensopivien laitteiden käyttöohjeet huolellisesti. Säilytä ohjeet tulevaa tarvetta varten. Varotoimet

Lisätiedot

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI

TAQ-10192G FINNISH / SUOMI TAQ-10192G Tärkeitä turvallisuustietoja HUOMAUTUS: Lue turvallisuustiedot huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tablettitietokonetta. 1. Laitteelle EN55020 tehdyssä elektrostaattista sähkönpurkausta (ESD)

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J552DW DCP-J752DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2016, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä.

Vuokrahuoneistojen välitystä tukeva tietojärjestelmä. Kertusesimerkki: Vuokrhuoneistojen välitystä tukev tietojärjestelmä. Esimerkin trkoituksen on on hvinnollist mllinnustekniikoiden käyttöä j suunnitteluprosessin etenemistä tietojärjestelmän kehityksessä.

Lisätiedot

Tulostusongelmien ratkaiseminen

Tulostusongelmien ratkaiseminen 1 Käyttöpaneelin näyttö on tyhjä, tai siinä näkyy vain vinoneliöitä. Työt eivät tulostu. Tulostimen testaus epäonnistui. Tulostin ei ole valmis vastaanottamaan tietoa. Määritetty vastaanottoalusta on täynnä.

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J925DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-5890CN Lue tämä Pik-sennusops ennen koneen käyttöä vrmistuksesi setusten j sennuksen oikest suorituksest. VAROITUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten henkilövhinkojen välttämiseksi.

Lisätiedot

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas

R6300v2 Älykäs Wi-Fi-reititin Asennusopas Tavaramerkit NETGEAR, NETGEAR-logo ja Connect with Innovation ovat NETGEAR Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Tietoja

Lisätiedot

GN Hearing -sovellus - käyttöohje

GN Hearing -sovellus - käyttöohje GN Hearing -sovellus - käyttöohje Johdanto Tämä sovellus tuottaa parempia kuuntelemiselämyksiä ja auttaa hyödyntämään kuulokojeitasi täysimääräisesti. Innovatiivinen ääniteknologiamme ja muotoilu yhdistettynä

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Rumpuyksikkö-ja värikasettikokoonpano (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Rumpuyksikkö-ja värikasettikokoonpano (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-8110DN Lue Tuotteen turvohjeet ensin j lue sitten tämä Pik-sennusops, jost st oiket sennus- j määritysohjeet. Pik-sennusops on stvn muill kielillä osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW Ennen Brother-laitteen käyttöä Kuvakkeiden selitykset Tavaramerkit Tärkeä huomautus Kuvakkeiden selitykset Koko tässä Käyttöoppaassa käytetään

Lisätiedot

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU Asennusohje ESD-2995-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit AHXAMK-W 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki Puh:09-5123420

Lisätiedot

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta.

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta. MAA Loppukoe 5.. Jussi Tyni Tee pisteytysruudukko konseptin yläreunn! Vstuksiin väliviheet, jotk perustelevt vstuksesi! Lue ohjeet huolellisesti! A-Osio. Vlitse seurvist kolmest tehtävästä kksi, joihin

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Rumpuyksikkö (esiasennettu) Hukkavärisäiliö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Rumpuyksikkö (esiasennettu) Hukkavärisäiliö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9055CDN Ennen kuin käytät tätä litett ensimmäisen kerrn, lue tämä Pik-sennusops, jok utt litteen sennuksess j setusten määrityksessä. Pik-sennusops on stvn muill kielillä

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Ennen Brother-laitteen käyttöä Huomautusten määritelmät Tämä käyttöopas käyttää seuraavia symboleita ja merkintätapoja: Kuvakkeet sisältävät

Lisätiedot

TRUST FLAT SCAN USB 19200

TRUST FLAT SCAN USB 19200 TRUST FLAT SCAN USB 19200 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust Flat Scan USB 19200 - tuotteen käyttäjille. Tuotteen asentamisessa ei tarvita mitään erityisiä ennakkotietoja

Lisätiedot

Pikaopas: ReSound LiNX- kuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla

Pikaopas: ReSound LiNX- kuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla Pikaopas: ReSound LiNXkuulokojeen käyttäminen iphone puhelimen avulla Pikaopas: Made for iphone (MFi) -toiminnon ottaminen käyttöön ja käyttäminen Yhteensopivat laitteet ReSound LiNX on yhteensopiva MFi-toiminnon

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: SI-S H6x10 / 5.9m² - 188004 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 310xK183m Lue kokomisohje huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo

Lisätiedot

Asennus ja käyttöopas

Asennus ja käyttöopas Asennus ja käyttöopas EKRUCBS Asennus ja käyttöopas Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Käyttäjälle 2 1 Painikkeet 2 2 Tilakuvakkeet 2 Asentajalle 3 3 Yleiskuvaus: Asentaminen ja määrittäminen 3 4

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J55W DCP-J75W Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten henkilövhinkojen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas soveltuu seuraaville malleille:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas soveltuu seuraaville malleille: AirPrint-opas Tämä käyttöopas soveltuu seuraaville malleille: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW Versio A FIN

Lisätiedot

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut

Syksyn 2015 Pitkän matematiikan YO-kokeen TI-Nspire CAS -ratkaisut Sksn 0 Pitkän mtemtiikn YO-kokeen TI-Nspire CAS -rtkisut Tekijät: Olli Krkkulinen Rtkisut on ldittu TI-Nspire CAS -tietokoneohjelmll kättäen Muistiinpnot -sovellust. Kvt j lskut on kirjoitettu Mth -ruutuihin.

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Smart Access Käyttötapa

Smart Access Käyttötapa Smart Access Käyttötapa A. Edellytykset... 2 1. Älypuhelinyhteensopivuus... 2 2. Kaapelin valinta... 2 a. Applen laitteet (iphone 4/4s)... 2 b. Applen laitteet (iphone 5/5c/5s)... 2 c. Android-laitteet,

Lisätiedot

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla

Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla 02/2016, ed. 5 KÄYTTÖOHJE Gree Smart -sovelluksen (WiFi) asennus- ja käyttöohje: Hansol-sarjan ilmalämpöpumput WiFi-ominaisuuksilla Maahantuoja: Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanvarm.fi Kiitos

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

pikaopas F O R E R U N N E R 4 0 5

pikaopas F O R E R U N N E R 4 0 5 pikaopas F O R E R U N N E R 4 0 5 GPS-URHEILUKELLO, JOSSA LANGATON SYNKRONOINTI Varoitus: Laite sisältää litiumioniakun, jota ei voi irrottaa. Tärkeitä akun käyttämiseen liittyviä turvallisuustietoja

Lisätiedot

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0

Trust PhotoCam LCD 2300 PHOTOCAM LCD Pika-asennusohje. Versio 1.0 PHOTOCAM LCD 2300 Pika-asennusohje Versio 1.0 1 1. Johdanto Tämä käyttöohje on tarkoitettu Trust PhotoCam LCD 2300 -tuotteen käyttäjille. Jos kaipaat lisäapua, voit ottaa yhteyttä yhteen Trustin asiakaspalvelukeskuksista.

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/-skannausopas Brother iprint&scanille

Mobiilitulostus-/-skannausopas Brother iprint&scanille Mobiilitulostus-/-skannausopas Brother iprint&scanille Versio G FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten

Lisätiedot

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas

Plantronics Explorer 10. Käyttöopas Plantronics Explorer 10 Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Pakkauksen sisältö 4 Kuulokkeen osat 5 Käytä turvallisesti! 5 Pariliitoksen muodostaminen ja lataaminen 6 Pariliitoksen muodostaminen 6

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöopas. Android C-Penille

Asennus- ja käyttöopas. Android C-Penille Asennus- ja käyttöopas Android C-Penille TÄRKEÄ HUOMAUTUS: C-Pen 3.5 sisältää litium-ioni-akun. Tätä akkutyyppiä EI saa säilyttää lataamattomana pitkään. Jos C-Pen 3.5 -kynää ei käytetä pitempään aikaan,

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406

Käyttöoppaasi. HP PAVILION ELITE M9000 http://fi.yourpdfguides.com/dref/856406 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP PAVILION ELITE M9000. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP PAVILION ELITE M9000 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot,

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi.

Kuvausta f sanotaan tällöin isomorfismiksi. Määritelmä..12. Oletetn, että 1 =(V 1,E 1 ) j 2 =(V 2,E 2 ) ovt yksinkertisi verkkoj. Verkot 1 j 2 ovt isomorfiset, jos seurvt ehdot toteutuvt: (1) on olemss bijektio f : V 1 V 2 (2) kikill, b V 1 pätee,

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: PI-S H 6x8 / 4.7m² - 18800 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 50xK193m LUE KOKOAMISOHJE huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo Puh.:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot