laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy"

Transkriptio

1 Pik-sennusops DSmoile 820W Aloit tästä DSmoile 820W DSmoile 920DW Kiitos, että vlitsit Brotherin. Tukesi on meille tärkeää, j rvostmme sikkuuttsi. Lue tämä pik-sennusops oiken vlmistelun j sennuksen onnistumisen tkmiseksi, ennen kuin käytät litettsi. DSmoile 920DW -käyttäjät: tässä oppss käytetään DSmoile 820W:n näyttökuvi. 1 Pur lite pketist j trkist pkkuksen sisältö DSmoile 820W ti DSmoile 920DW Litiumionikku Siirtotsku Klirointirkki * Jos tietokoneesssi ei ole DVD-sem, mukn toimitettu DVD-levy ei sisällä jureit käyttöjärjestelmällesi ti hlut ldt käyttöoppit sekä puohjelmi, käy litteesi mllin sivull osoitteess Micro USB -kpeli SD-muistikortti Pik-sennusops DVD-levy Tkuukortti Puhdistuskngs Pehmeä kntopussi Poist pkkusmterili. Vrmist, että pkkuksess on kikki trvittv. 2 Ennen sknnerin käyttämistä Asenn mukn toimitettu litiumionikku sknnerisi toiseen päähän piirroksen mukisesti. (DSmoile 820W) (DSmoile 920DW) Jos hlut ktkist virrn sknneristsi, kun kku ldtn, pin virtpinikett j pidä sitä pinettun. Voit ldt kku, kun virt on kytkettynä ti ktkistun, mutt ltminen kestää kuemmin, kun virt on kytkettynä. Kun ltt kku virrn olless kytkettynä, liu ut Wi-Fi -kytkin OFF (Ei käytössä) -sentoon. Kun sknnerin virt on kytkettynä, kun ltuksen tso näkyy nestekidenäyttöpneeliss. Akun kuvke Vruksen tso Täysi Puoli Vähäinen Jos et käytä sknneri pitkään ikn, lt kku täyteen vähintään puolen vuoden välein, jott kun kpsiteetti säilyy pidempään, j säilytä kku viileässä j kuivss pikss, jonk lämpötil ei vihtele. Jos et käytä skneri pitkään ikn, poist kku sknnerist. c Vrmist, että tietokoneesi virt on kytkettynä. Kytke mukn toimitettu Micro USB -kpeli sknnerisi Micro USB -porttiin. Kytke kpeli tietokoneeseesi. Akun ltminen lk utomttisesti. Virtpinike pl vihreänä, kun kku ldtn, j smmuu, kun ltus on vlmis. d Aset mukn toimitettu SD-muistikortti vrovsti sknnerisi muistikorttipikkn. (DSmoile 820W) (DSmoile 920DW) FIN Versio B 1

2 c d e f 3 Sknn 4 Sel sikirj muistikortille Vrmist, että SD-muistikortti on sknnerin muistikorttipikss. Kytke virt sknneriisi pinmll virtpinikett 1. Vrmist, että sknnerin nestekidenäyttöpneeliss näkyy SD. Aset sikirjsi käsiteltävä puoli ylöspäin syöttölitteen ukkoon. Ts sikirj syöttölitteen ukon vsemmn reunn 2 mukn. Liu ut sikirjohjint 3, kunnes se koskett sikirjn oikenpuoleiseen reunn. DSmoile 920DW: Kun suoritt kksipuolist sknnust, set ensimmäinen sivu käsiteltävä puoli ylöspäin pperinsyöttörkoon. Työnnä sikirj vrovsti sknneriin, kunnes tunnet sen yläreunn koskettvn sknnerin sisäpuolt. Sknnminen lk utomttisesti. Sknnttu kuv tllennetn SD-muistikortille. sknnttuj kuvi käyttäen lngtont verkko Piknn sknneri lngttomss verkosssi Jos hlut sknnt sikirjn käyttäen tietokonettsi (TWAIN-til), sinun on sennettv sknneriohjimet j -ohjelmisto (ktso vihe 5) j yhdistettävä tietokoneesi sknneriin (ktso Käyttöoppn koht Sknnerin yhdistäminen tietokoneeseen TWAIN-tilss). Jos et ole settnut Wi-Fi -verkon slsn, set verkon slsn WWW-selimesssi ensin. Lisätietoj slsnn settmisest on Wi-Fi -verkon slsnn settminen -kohdss Käyttöoppss. Ilmn Wi-Fi -verkon slsn jokin kolms ospuoli stt trkstell j vrst SD-korttisi tietoj. Liu ut sknnerisi toisess päässä olev Wi-Fi -kytkin ON (Käytössä) -sentoon. Odot noin 40 sekunti, kunnes Wi-Fi -merkkivlo muuttuu punisest siniseksi. Aktivoi lngttomn litteesi (tietokone, älypuhelin, tulutietokone j niin edelleen) Wi-Fi -toiminto, jott lite voi etsiä sknnerisi. c Vlitse lngttomss litteesssi sknnerisi SSID-tunnus, Brother DS-820W-xxxx (Brother DS-920DW-xxxx). (Tässä xxxx on sknnerisi MAC (Medi Access Control) -osoite.) Etsi sknnttuj kuvi sknnerisi muistikortilt selmll Vrmist, että SD-muistikortti on sknnerin muistikorttipikss. Käynnistä WWW-selin lngttomss litteesssi j kirjoit osoiteriville (sknnerisi IP-osoite). Kun trkstelet sknnttuj kuvisi ensimmäistä kert, näyttöön tulee Slsnn setus -näyttö. Aset slsn j vlitse Käytä. Jos olet jo settnut slsnsi, kirjudu sisään ntmll slsnsi. Sknnerisi kotisivu tulee näkyviin selimeen. Kun muistikortill on tllennettun sknnttuj kuvi, kyseiset kuvt tulevt näkyviin loitusnäyttöön. Voit myös trkstell muistikortille tllennettuj sknnttuj kuvi settmll muistikortin suorn tietokoneesi muistikorttipikkn (jos sellinen on). Kun olet trkstellut sknnttuj tietoj, liu ut Wi-Fi -kytkin OFF (Ei käytössä) -sentoon, jott kku säästyy. Trkstele sknnttuj kuvi (Android /ios) Jos hlut käyttää ScnHu -sovellust sknnerisi kuvien selmiseen ti ltmiseen, senn sovellus Google Plystä (Android ) ti App Storest (ios) lngttomn litteeseesi (kuten tietokoneeseen, älypuhelimeen ti tulutietokoneeseen). 5 Asenn sknnerijurit j sknnusohjelmisto Vrmist, että tietokoneeseen on kytketty virt j että olet kirjutunut sisään järjestelmänvlvojn käyttöoikeuksin. Jos tietokoneesssi ei ole DVD-sem, lt sknnerijuri Brother Solutions Centeristä osoitteess 2

3 DS-820W Windows -käyttäjät Ajurin sennus Aset DVD-levy semn. Kun Ylin vlikko tulee näkyviin, npsut Asenn sknneriohjin -vihtoehto j noudt näyttöön tulevi ohjeit. Ohjelmiston sennus Npsut Ylin vlikko -näytön Muit ohjelmi -vihtoehto, niin näet sennettviss olevt sovellukset: Button Mnger V2: sikirjojen selminen j tllentminen PperPort 12SE: sikirjojen sknnminen, muokkminen j hllint Presto! BizCrd 6: käyntikorttien sknnminen, muokkminen j hllint Mcintosh-käyttäjät Kun sennt sknnerijuri, DSmoileCpture (sknnussovellus) sennetn smn ikn. Lisätietoj DSmoileCpture-sovelluksen käyttämisestä on Käyttöoppn DSmoileCpturen käyttäminen (Windows ) -kohdss. Lisätietoj siitä, mikä sknnussovellus sopii sinulle prhiten, on Käyttöoppn Sknnusohjelmiston vlitseminen -kohdss. Ajurin sennus DS-820W Aset DVD-levy semn. Kksoisosoit DVD-symoli j kksoisosoit sitten DS-820W (DS-920DW) -knsiot. Kksoisosoit Brother DS-820W (DS-920DW) -vihtoehto j noudt näyttöön tulevi ohjeit. Kun sennt sknnerijuri, DSmoileCpture (sknnussovellus) sennetn smn ikn. Lisätietoj DSmoileCpture-sovelluksen käyttämisestä on Käyttöoppn DSmoileCpturen käyttäminen (Mcintosh) -kohdss. 6 Käyttöops Ohjelmiston sennus Voit sent seurvt vlinniset sovellukset sennuksen ikn: Presto! PgeMnger 9: sikirjojen sknnminen, muokkminen j hllint Presto! BizCrd 6: käyntikorttien sknnminen, muokkminen j hllint Lisätietoj siitä, mikä sknnussovellus sopii sinulle prhiten, on Sknnusohjelmiston vlitseminen -kohdss. Kun kksoisosoitt Presto! PgeMnger- ti Presto! BizCrd -vihtoehto, NewSoft Technology Corportionin sivusto vutuu. Sieltä voit ldt sovelluksen. j usein kysytyt kysymykset Tämän litteen Käyttöops sijitsee mukn toimitetull DVD-levyllä. Jos tietokoneesssi ei ole DVD-sem, voit ldt oppt käymällä litteesi mllin sivull osoitteess Windows -käyttäjät Aset DVD-levy semn. Kun Ylin vlikko tulee näyttöön, npsut Käyttöops-vihtoehto. Mcintosh-käyttäjät Aset DVD-levy semn. Kksoisosoit DVD-symoli j kksoisosoit sitten DS-820W (DS-920DW) -vihtoehto. Kksoisosoit Oppt-vihtoehto j v sitten kieliknsiosi. Usein kysytyt kysymykset Usein kysytyt kysymykset, tuotetuki, tekniset kysymykset, ohjinpäivitykset, puohjelmt j käyttöoppt st litteesi mllin sivult seurvss osoitteess: Tvrmerkit Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tvrmerkki. Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tvrmerkki. Windows on Microsoft Corportionin rekisteröity tvrmerkki Yhdysvlloiss j/ti muiss miss. Mcintosh j App Store ovt Apple Inc:n tvrmerkkejä, jotk on rekisteröity Yhdysvlloiss j muiss miss. Wi-Fi on Wi-Fi Allincen rekisteröity tvrmerkki. Google Ply j Android ovt Google Inc.:n tvrmerkkejä. Kikki Brother-tuotteiss näkyvät yritysten kuppnimet j tuotenimet, niihin liittyvät sikirjt j muu ineisto ovt kikki kyseisten yritysten tvrmerkkejä ti rekisteröityjä tvrmerkkejä. Ldint j julkisu Tämä käyttöops on ldittu j julkistu Brother Industries, Ltd:n vlvonnss, j se sisältää tuotteen uusimmn kuvuksen j tekniset tiedot. Tämän käyttöoppn sisältöä j tuotteen teknisiä tietoj voidn muutt ilmn erillistä ilmoitust. Brother pidättää oikeuden muutt tässä minittuj teknisiä tietoj j ineisto siitä ilmoittmtt. Brother ei vst mistään vhingoist (mukn lukien välilliset vhingot), jotk iheutuvt luottmuksest esitettyyn ineistoon, mukn lukien pinovirheet ti muut julkisuun liittyvät virheet, kuitenkn niihin rjoittumtt. Tekijänoikeudet j lisenssit 2015 Brother Industries, Ltd. Kikki oikeudet pidätetään. 3

4 Tuotteen turvohjeet Tässä käyttöoppss käytetyt symolit j käytännöt VAARA VAARA ilmisee välittömän vrtilnteen, jok iheutt kuolemn ti vkvi tpturmi, jos tuotett käsitellään noudttmtt vroituksi j ohjeit. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisen vrtilnteen, jok voi iheutt kuolemn ti vkvi tpturmi, jos tilnnett ei vältetä. HUOMAUTUS HUOMAUTUS ilmisee mhdollisen vrtilnteen, jok voi iheutt vähäisiä ti kohtlisi tpturmi, jos tilnnett ei vältetä. TÄRKEÄÄ TÄRKEÄÄ ilmisee mhdollisen vrtilnteen, jok voi iheutt ineellisi vhinkoj ti estää tuotteen sinmukisen toiminnn, jos tilnnett ei vältetä. Ilmoitus vrst: Ole vrovinen. Kielletty toimint. Oike toimint: Sinun tulee tehdä näin. Tuliplovr tietyissä tilnteiss. VAARA ÄLÄ käytä kku niin, että sen nvt (+ j -) ovt väärin päin. Trkist kun suunt ennen kun settmist, äläkä yritä pkott kku sknneriin. Akun ltminen niin, että sen nvt ovt väärin päin, stt iheutt epänormlin kemillisen rektion kun knss ti epänormlin jännitteen smisen ltuksen purkmisen ikn. ÄLÄ kytke kku suorn mihinkään kodin pistorsin. Sknnerist ti kust vuotv neste (elektrolyytti) stt ilmist, että kku on vioittunut. Jos kku vuot, lopet sknnerin käyttö heti, irrot kpeli j eristä sknneri sijoittmll se pussin sisään. Älä koske elektrolyyttiin. Jos elektrolyyttiä joutuu silmiisi, älä hiero silmiä. Huuhdo silmät heti suurell määrällä vesijohtovettä ti muut puhdst vettä j hkeudu lääkäriin. Jos elektrolyyttiä ei poistet silmistä, se voi iheutt silmävmmn. Jos elektrolyyttiä joutuu ihollesi ti vtteillesi, huuhtele iho ti vtteet heti vedellä. ÄLÄ set kku ti sknneri, joss on kku sennettun, mikroltouuniin ti korkepinesäilöön. ÄLÄ jätä tyhjentynyttä kku pääyksikköön pitkäksi ik. Muuten kun käyttöikä voi lyhentyä, ti voi iheutu oikosulku. Jos sknneri voi käyttää vin lyhyen jn, vikk kku olisi ldttu täyteen, kku on sttnut svutt käyttöikänsä lopun. Vihd kku uuteen. Kun poistt j vihdt kku, peitä vnhn kun kosketuspinnt teipillä, jott vältät oikosulun ilmenemisen kuss. ÄLÄ pur, muokk ti yritä korjt kku. Käytä kku vin siihen trkoitukseen, johon se on trkoitettu. Sknneri j kku on suunniteltu toimimn yksinomn toistens knss. ÄLÄ set eri kku sknneriin ti kku eri sknneriin, ti muuten voi seurt tuliplo ti vhingoittuminen. ÄLÄ hävitä kku polttmll ti ylikuumenn sitä trkoituksellisesti. Muuten sisäinen eristys voi sul, ksu stt vputu ti turvmeknismit voivt joutu epäkuntoon. Lisäsi elektrolyyttineste voi syttyä tuleen. Jos hlut ldt kun, set kku sknneriin j kytke sknnerisi tietokoneeseen mukn toimitetull Micro USB -kpelill. ÄLÄ puhkise kku millään esineellä, ltist sitä voimkkille iskuille ti heitä sitä. Akun suojuspiirin vhingoittuminen stt iheutt kun ltmisen epätvllisell virrll/jännitteellä ti epänormlin kemillisen rektion kun sisällä. ÄLÄ lt kku lähellä tult ti suorss uringonvloss. Tämä stt ktivoid suojuspiirit, jotk on suunniteltu estämään korken lämpötiln iheuttmn vrn. Suojuspiirien ktivointi voi iheutt ltmisen pysähtymisen, ltmisen suorittmisen liin suurell virrll ti jännitteellä, jos suojuspiiri joutuu epäkuntoon, ti epänormlin kemillisen rektion kun knss. ÄLÄ nn kpeleiden ti muiden metlliesineiden koskett kun kosketuspintoihin. Älä knn ti säilytä kku metlliesineiden, kuten kulkorujen ti hiuspinnien, knss. Muuten voi iheutu oikosulku, j sähköä johtvt metlliesineet, kuten kpelit, kulkorut ti hiuspinnit, voivt ylikuumentu. ÄLÄ käytä kku lähellä tult, lämmityslitteit ti muit suuren lämpötiln (yli 80 C) omvi sijintej ti jätä sitä niihin. ÄLÄ nn kun päästä kosketuksiin veden knss ti upot veteen. ÄLÄ käytä syövyttävissä ympäristöissä, kuten pikoiss, joiss on suolinen ilm, suolist vettä, hppoj, emäksiä, syövyttäviä ksuj, kemiklej ti mitä thns muit syövyttäviä nesteitä. ÄLÄ käytä kku, jos se on vhingoittunut ti vuot. ÄLÄ juot mitään liitäntöjä suorn kkuun. Muuten sisäinen eristys voi sul, ksu stt vputu ti turvmeknismit voivt joutu epäkuntoon. 4 VAARA ÄLÄ polt kku ti hävitä sitä tlousjätteen mukn. VAROITUS Säilytä USB-kpeli poiss lsten ulottuvilt, jott voit välttää tpturmi. Älä pur ti muokk litett. Muutoin stt iheutu tuliplo, sähköisku ti litevik. Ot yhteyttä myymälään, jost tämä lite ostettiin, jott litteen sisäiset ost voidn trkst, säätää j korjt. (Korjuksist veloitetn myös tkuuikn, jos lite vikntuu sikkn tekemän purkmisen ti muokkuksen vuoksi.) Älä käytä litett epänormleiss olosuhteiss, kuten silloin, jos hvitset svu, outo hju, outoj ääniä j niin edelleen. Muutoin stt iheutu tuliplo, plovmmoj ti litevik. Ktkise virt heti j irrot USB-kpeli liittimestä. Ot yhteyttä myymälään, jost tämä lite ostettiin. Jos litteeseen joutuu vierst mterili ti inett, ktkise virt heti j irrot USB-kpeli. Ot yhteyttä myymälään, jost tämä lite ostettiin. Muutoin stt iheutu tuliplo, sähköisku ti litevik. Älä kd ti roiskut juomi ti vettä litteen päälle. Älä käytä litett pikoiss, joiss vesi stt roisku litteen päälle. Muutoin stt iheutu tuliplo, sähköisku ti litevik. Ktkise tällisess tilnteess virt heti j irrot USB-kpeli liittimestä. Ot yhteyttä myymälään, jost tämä lite ostettiin.

5 VAROITUS Pidä muovipussit poiss lsten ulottuvilt ti heitä ne pois, jott voit välttää tukehtumisriskin. Älä sijoit litett lähelle votult ti lämmityslitett. Muutoin stt iheutu tuliplo ti litevik. HUOMAUTUS Voimkkt tärähdykset, kuten litteen pudottminen ti sen päälle stuminen, sttvt vhingoitt litett. Tästä stt iheutu tpturm. Jos lite vhingoittuu, ktkise virt heti j irrot USB-kpeli liittimestä. Ot yhteyttä myymälään, jost tämä lite ostettiin. Akun vihtminen väärän tyyppiseksi iheutt räjähdysvrn. Hävitä käytetyt kut ohjeiden mukisesti. Älä sijoit litett sekisille ti klteville pöydille. Älä sijoit litett epätsiselle ti epävklle pinnlle. Lite stt pudot, jolloin stt iheutu loukkntuminen. Älä set rskit esineitä litteen päälle. Ne voivt horjutt litteen tspino, jolloin lite stt pudot. Tästä stt iheutu loukkntuminen. Älä käytä litteen puhdistmisess mitään orgnist liuotint, kuten helposti syttyvää ksu synnyttäviä ineit ti lkoholi. Älä käytä niitä lähellä litett. Muutoin stt iheutu tuliplo ti litevik. TÄRKEÄÄ Älä jätä litett pikkn, joss se ltistuu suorlle uringonvlolle ti erittäin kuumille ti kylmille lämpötiloille, ti lähelle votult ti lämmityslitett. Älä käytä j säilytä litett pikoiss, joss se ltistuu runslle kosteudelle ti pölylle. Älä tee mitään toimi, joit ei ole kuvttu tässä oppss. Muutoin stt iheutu loukkntuminen ti litevik. Älä käytä litteen puhdistmiseen orgnist liuotint, kuten tinneriä, entseeniä ti lkoholi. Muutoin litteen pint voi vhingoittu ti mli irrot, mistä voi seurt vhingoittuminen. Puhdist lite pehmeällä, kuivll knkll. Älä käytä mitään muut USB-kpeli kuin litteen mukn toimitettu USB-kpeli. Älä käytä litett pikoiss, joiss lämpötilnvihtelut ovt hyvin suuri. Vihteluist seurv kosteuden tiivistyminen voi iheutt litevin ti virheellistä toimint. Jos kosteus tiivistyy, käytä litett vst, kun se on kuivttu luonnollisesti. Litiumionikku Litiumionikuss on ostojnkohtn hiemn virt, jott sknnerin toimint voidn trkist. Litiumionikku tulee kuitenkin ldt täyteen USB-portin kutt, ennen kuin sknneri käytetään. Jos sknneri ei käytetä pitkään ikn, irrot litiumionikku sknnerist j säilytä sitä pikss, joss se ei ole lttiin stttiselle sähkölle, suurelle kosteudelle, korkeille lämpötiloille (suositus on C:n lämpötil j %:n kosteus). Lt litiumionikku vähintään puolen vuoden välein, jott se pysyy tehokkn j sen käyttöikä ei lyhene. Jos huomt litiumionikuss mitä thns epätvllist, kuten ylikuumentumist ti ruostett, kun käytät sitä ensimmäistä kert, ÄLÄ jtk kun käyttämistä. Ot yhteyttä Brotherin siksplveluun. Vihjeitä litiumionikun käyttämiseen Lt litiumionikku ennen käyttöä. Älä käytä sitä, ennen kuin se on ldttu. Litiumionikku voidn ldt lämpötilss 5 35 C. Lt litiumionikku lämpötiln olless tällä lueell. Jos ympäristön lämpötil ei ole tällä lueell, ldttv litiumionikku ei ltudu, j kun merkkivlo pl. Jos sknneri käytetään, kun litiumionikku on sennettun j sknneri on yhdistettynä tietokoneeseen, kun merkkivlo stt smmu j ltminen voi pysähtyä, vikk litiumionikku ei ole ldttu täyteen. Litiumionikun ominisuudet Kun ymmärrät litiumionikun ominisuudet, voit käyttää sitä prhll mhdollisell tvll. Litiumionikun käyttäminen ti säilyttäminen korkeiss ti mtliss lämpötiloiss stt lyhentää sen käyttöikää. Akun käyttöiän lyhentymistä nopeutt erityisesti litiumionikun käyttäminen, kun sen ltus on suuri (vähintään 90 prosentti) pikss, joss se ltistuu korkeille lämpötiloille. Sknnerin käyttö, kun litiumionikku on sennettun j ltutumss, stt lyhentää kun käyttöikää. Jos käytät sknneri, kun litiumionikku on sennettun, irrot USB-kpeli. Jos sknneri ei käytetä yli kuukuteen, poist litiumionikku sknnerist, kun sen ltus on enintään 50 prosentti, j säilytä kku sitten viileässä pikss poiss suorst uringonvlost. Jos litiumionikku ei käytetä pitkään ikn, suosittelemme sen ltmist puolen vuoden välein. Jos koskett jotkin sknnerin os, kun litiumionikku ldtn, kyseinen sknnerin os stt tuntu lämpimältä. Tämä on normli, j sknnerin käyttö on turvllist. Jos sknnerist tulee erittäin kuum, lopet sen käyttö. Ympäristön lämpötil-lue Ltus 0 45 C Tvllinen ltuksen purkmisen jännite 0,36 A C Suurin ltuksen purkmisen jännite 1,7 A C Mukn toimitettu kku Alle 1 kuukusi C Alle 3 kuukutt C Alle 1 vuosi 0 25 C Ltusprmetrit Suurin ltusjännite Suurin ltusvirt 4,2 V (tsvirt) ma 5

6 Vtimustenmukisuusvkuutus (vin Euroopp) Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy Jpn ilmoitt, että tämä tuote on Euroopn yhteisön kikkien sinmukisten direktiivien j säädösten olennisten vtimusten mukinen. Vtimustenmukisuusvkuutus voidn ldt Brotherin WWW-sivustost. Käy osoitteess j toimi seurvsti: vlitse Käyttöohjeet vlitse litteesi mlli vlitse Vtimustenmukisuusvkuutus vlitse Lt Vkuutus ldtn PDF-tiedoston. Vtimustenmukisuusvkuutus rdio- j telepäätedirektiivistä 1999/5/EY (vin Euroopp) Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy Jpn vkuutt, että tämä tuote on rdio- j telepäätelitedirektiivin 1999/5/EY osien mukinen. Vtimustenmukisuusvkuutuksen kopio voidn ldt noudttmll Vtimustenmukisuusvkuutus (vin Euroopp) -osn ohjeiden mukisesti. CE-merkintä litteille, joiss on lngton lähiverkko (vin Euroopp) Tämä tuote tukee lngtont lähiverkko. Rdiohäiriöt Tämä tuote on stndrdin EN55022 (CISPR-julkisu 22) / luokn B mukinen. Kierrätystiedot WEEE-direktiivin sekä pristo- j kkudirektiivin mukisin Tuotteen merkki Akun merkki Vin Euroopn unioni Tuotteess/kuss on merkittynä jokin yllä kuvtuist kierrätyssymoleist. Se ilmisee, että tuotteen/kun käyttöiän päätteeksi tuote/kku tulee viedä erityiseen keräyspisteeseen, eikä sitä s litt tvllisen sekjätteen joukkoon. Käyttäjän vihdettviss olevi kkuj sisältävien tuotteiden yhteydessä vihtmisohjeet ovt käyttöoppss. 6

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J5910DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. 1 Pur VAROITUS HUOMAUTUS lite

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas EsyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöops Sisältö 2 Tietoj EsyMP Multi PC Projection EsyMP Multi PC Projection -ohjelmiston ehdottmt kokoustyylit... 5 Kokousten pitäminen j useiden kuvien käyttö...5

Lisätiedot

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54.

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54. Quick Strt guide In-Cr Audio Visul Nvigtion DE Deutsch 2 IT Itlino 106 EN English 28 ES Espñol 54 FR Frnçis 80 NL Nederlnds 132 PT Português 158 FI Suomi 184 Tämän litteen turvlliseen käyttöön Kiitos kun

Lisätiedot

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) RASseries_OwnersMnul_FCV.fm Pge 1 Tuesdy, Jnury 9, 2007 10:13 PM AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) CLIMATISEUR (TYPE SEPARE) KLIMAGERÄT (GETEILTE AUSFÜHRUNG) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) КОНДИЦИОНЕР (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

Lisätiedot

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus Alkuvlmistelut Ompelun perusteet Tietokoneistettu ompelu- j kirjontkone Käyttöohje Hyötyompeleet Kirjinmerkit/ koristeompeleet Kirjont Kirjonnn muokkus MY CUSTOM STITCH (OMAN PISTOKUVION SUUNNITTELU) Liite

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458 2012, Mercury Mrine *8M0071458* 90-8M0071458 512 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Yleisktsus järjestelmien tunnistus DTS j ei DTS SmrtCrft järjestelmien tunnistus... 2 Ei DTS... 2 DTS säätimet... 3 Veneen säädin...

Lisätiedot

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa.

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa. Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen VAARA-symolin knss! ) kiinnittämään meknikon huomio erityisohjeisiin huolloist

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Mercury Marinen ja Mercury MerCruiserin yksinomaisella vastuulla. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE-merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä sisäperämoottori ti sisämoottori sennettun Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn täyttää seurvien

Lisätiedot

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero

b a Vetolaitteen tunnistustarra a - Tarra b - Välityssuhde c - Sarjanumero d - Mallinumero e - Vetolaitteen sijainti veneessä f - CMD-osanumero Tunnistustiedot Vetolitteen srjnumero j mllinumero Srjnumerot ovt vlmistjn vin moniin teknisiin yksityiskohtiin, jotk koskevt Cummins MerCruiser Diesel -tuotettsi. Kun ott yhteyttä Cummins MerCruiser Diesel

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980 2011, Mercury Mrine *8M0060980* 90-8M0060980 910 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView yksikön tekniset tiedot...2 Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot...3 "X" pinike...3 Kuittuspinike...3

Lisätiedot

VAARA - Sähköiskuvaaran välttämiseksi. VAROITUS - Palovammojen, tulipalon, sähköiskuvaaran ja henkilövahinkojen TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA

VAARA - Sähköiskuvaaran välttämiseksi. VAROITUS - Palovammojen, tulipalon, sähköiskuvaaran ja henkilövahinkojen TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Kun käytät tätä ompelukonett, noudt in seurvi turvllisuusohjeit: Lue kikki ohjeet ennen kuin lt käyttää ompelukonett. VAARA - Sähköiskuvrn välttämiseksi. Älä koskn jätä ompelukonett

Lisätiedot

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone.

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone. ALKUVALMISTELUT Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET Lue, kun trvitset lisätietoj. LIITE Tietokoneistettu ompelukone Käyttöohje Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen

Lisätiedot

Tuotteen turvaohjeet 1 DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/J4625DW/ J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW

Tuotteen turvaohjeet 1 DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/J4625DW/ J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW Tuotteen turvaohjeet 1 DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/J4625DW/ J5320DW/J5620DW/J5625DW/J5720DW/J5920DW Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561, Japani Lue tämä kirjanen

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 25/30 EFI nelitahtinen 90-8M0057983 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 15/20-nelitahtimoottorit 90-8M0057919 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM

e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM e_kb485.book Page 0 Wednesday, July 1, 2009 2:10 PM Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran käyttöä sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 !

Kiitämme. EPA-päästömääräykset. Takuuilmoitus. Mercury Premier -palvelu. 2011, Mercury Marine 40/50/60 nelitahtinen 90-8M0057811 211 ! Kiitämme siitä, että olet ostnut yhden mrkkinoiden prhist perämoottoreist. Olet tehnyt hyvän sijoituksen miellyttävään veneilyyn. Perämoottorisi vlmistj on Mercury Mrine, milmn johtv veneteknologin j perämoottorien

Lisätiedot

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista

FIN. Käyttöopas. Digikamera. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista FIN Digikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista Haluamme kiittää sinua tämän PENTAX-digitaalikameran hankinnasta. Ennen kameran

Lisätiedot

Käyttöohje Nokia 108. 1.3. painos FI

Käyttöohje Nokia 108. 1.3. painos FI Käyttöohje Nokia 108 1.3. painos FI Käyttöohje Nokia 108 Sisältö Turvallisuutesi vuoksi 3 Käytön aloitus 4 Näppäimet ja osat 4 Aseta SIM-kortti ja akku paikalleen 4 Aseta muistikortti paikalleen 6 Lataa

Lisätiedot

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa.

Pikaopas. Sarjanumero on kameran pohjassa. Pikaopas Sarjanumero on kameran pohjassa. Pakkauksen sisällön tarkistaminen GR II Salamakenkä (kiinnitetty kameraan) Ladattava akku (DB 65) USB-muuntaja (AC-U1) g USB-kaapeli g Käsihihna Virtapistoke g

Lisätiedot

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista.

Digitaalikamera. Käyttöopas. Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Digitaalikamera Käyttöopas Lue käyttöopas ennen kameralla kuvaamista, jotta pääset selville kameran kaikista ominaisuuksista. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-M1 -digitaalikameran hankinnasta. Ennen

Lisätiedot

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan.

Digikamera. Käynnistysopas. Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Digikamera Käynnistysopas Kun luet tämän oppaan ennen kameran käyttöä, varmistat kameran mahdollisimman tehokkaan toiminnan. Haluamme kiittää sinua tämän RICOH WG-30W -digikameran hankinnasta. Tässä käynnistysoppaassa

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025. Versio C

KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025. Versio C KÄYTTÖOPAS DCP-7010 DCP-7025 Versio C Jos haluat soittaa asiakaspalveluun Täytä seuraavat tiedot tulevaa käyttöä varten: Mallin numero: DCP-7010 ja DCP-7025 (Ympäröi oman mallisi numero) Sarjanumero:*

Lisätiedot