laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy"

Transkriptio

1 Pik-sennusops DSmoile 820W Aloit tästä DSmoile 820W DSmoile 920DW Kiitos, että vlitsit Brotherin. Tukesi on meille tärkeää, j rvostmme sikkuuttsi. Lue tämä pik-sennusops oiken vlmistelun j sennuksen onnistumisen tkmiseksi, ennen kuin käytät litettsi. DSmoile 920DW -käyttäjät: tässä oppss käytetään DSmoile 820W:n näyttökuvi. 1 Pur lite pketist j trkist pkkuksen sisältö DSmoile 820W ti DSmoile 920DW Litiumionikku Siirtotsku Klirointirkki * Jos tietokoneesssi ei ole DVD-sem, mukn toimitettu DVD-levy ei sisällä jureit käyttöjärjestelmällesi ti hlut ldt käyttöoppit sekä puohjelmi, käy litteesi mllin sivull osoitteess Micro USB -kpeli SD-muistikortti Pik-sennusops DVD-levy Tkuukortti Puhdistuskngs Pehmeä kntopussi Poist pkkusmterili. Vrmist, että pkkuksess on kikki trvittv. 2 Ennen sknnerin käyttämistä Asenn mukn toimitettu litiumionikku sknnerisi toiseen päähän piirroksen mukisesti. (DSmoile 820W) (DSmoile 920DW) Jos hlut ktkist virrn sknneristsi, kun kku ldtn, pin virtpinikett j pidä sitä pinettun. Voit ldt kku, kun virt on kytkettynä ti ktkistun, mutt ltminen kestää kuemmin, kun virt on kytkettynä. Kun ltt kku virrn olless kytkettynä, liu ut Wi-Fi -kytkin OFF (Ei käytössä) -sentoon. Kun sknnerin virt on kytkettynä, kun ltuksen tso näkyy nestekidenäyttöpneeliss. Akun kuvke Vruksen tso Täysi Puoli Vähäinen Jos et käytä sknneri pitkään ikn, lt kku täyteen vähintään puolen vuoden välein, jott kun kpsiteetti säilyy pidempään, j säilytä kku viileässä j kuivss pikss, jonk lämpötil ei vihtele. Jos et käytä skneri pitkään ikn, poist kku sknnerist. c Vrmist, että tietokoneesi virt on kytkettynä. Kytke mukn toimitettu Micro USB -kpeli sknnerisi Micro USB -porttiin. Kytke kpeli tietokoneeseesi. Akun ltminen lk utomttisesti. Virtpinike pl vihreänä, kun kku ldtn, j smmuu, kun ltus on vlmis. d Aset mukn toimitettu SD-muistikortti vrovsti sknnerisi muistikorttipikkn. (DSmoile 820W) (DSmoile 920DW) FIN Versio B 1

2 c d e f 3 Sknn 4 Sel sikirj muistikortille Vrmist, että SD-muistikortti on sknnerin muistikorttipikss. Kytke virt sknneriisi pinmll virtpinikett 1. Vrmist, että sknnerin nestekidenäyttöpneeliss näkyy SD. Aset sikirjsi käsiteltävä puoli ylöspäin syöttölitteen ukkoon. Ts sikirj syöttölitteen ukon vsemmn reunn 2 mukn. Liu ut sikirjohjint 3, kunnes se koskett sikirjn oikenpuoleiseen reunn. DSmoile 920DW: Kun suoritt kksipuolist sknnust, set ensimmäinen sivu käsiteltävä puoli ylöspäin pperinsyöttörkoon. Työnnä sikirj vrovsti sknneriin, kunnes tunnet sen yläreunn koskettvn sknnerin sisäpuolt. Sknnminen lk utomttisesti. Sknnttu kuv tllennetn SD-muistikortille. sknnttuj kuvi käyttäen lngtont verkko Piknn sknneri lngttomss verkosssi Jos hlut sknnt sikirjn käyttäen tietokonettsi (TWAIN-til), sinun on sennettv sknneriohjimet j -ohjelmisto (ktso vihe 5) j yhdistettävä tietokoneesi sknneriin (ktso Käyttöoppn koht Sknnerin yhdistäminen tietokoneeseen TWAIN-tilss). Jos et ole settnut Wi-Fi -verkon slsn, set verkon slsn WWW-selimesssi ensin. Lisätietoj slsnn settmisest on Wi-Fi -verkon slsnn settminen -kohdss Käyttöoppss. Ilmn Wi-Fi -verkon slsn jokin kolms ospuoli stt trkstell j vrst SD-korttisi tietoj. Liu ut sknnerisi toisess päässä olev Wi-Fi -kytkin ON (Käytössä) -sentoon. Odot noin 40 sekunti, kunnes Wi-Fi -merkkivlo muuttuu punisest siniseksi. Aktivoi lngttomn litteesi (tietokone, älypuhelin, tulutietokone j niin edelleen) Wi-Fi -toiminto, jott lite voi etsiä sknnerisi. c Vlitse lngttomss litteesssi sknnerisi SSID-tunnus, Brother DS-820W-xxxx (Brother DS-920DW-xxxx). (Tässä xxxx on sknnerisi MAC (Medi Access Control) -osoite.) Etsi sknnttuj kuvi sknnerisi muistikortilt selmll Vrmist, että SD-muistikortti on sknnerin muistikorttipikss. Käynnistä WWW-selin lngttomss litteesssi j kirjoit osoiteriville (sknnerisi IP-osoite). Kun trkstelet sknnttuj kuvisi ensimmäistä kert, näyttöön tulee Slsnn setus -näyttö. Aset slsn j vlitse Käytä. Jos olet jo settnut slsnsi, kirjudu sisään ntmll slsnsi. Sknnerisi kotisivu tulee näkyviin selimeen. Kun muistikortill on tllennettun sknnttuj kuvi, kyseiset kuvt tulevt näkyviin loitusnäyttöön. Voit myös trkstell muistikortille tllennettuj sknnttuj kuvi settmll muistikortin suorn tietokoneesi muistikorttipikkn (jos sellinen on). Kun olet trkstellut sknnttuj tietoj, liu ut Wi-Fi -kytkin OFF (Ei käytössä) -sentoon, jott kku säästyy. Trkstele sknnttuj kuvi (Android /ios) Jos hlut käyttää ScnHu -sovellust sknnerisi kuvien selmiseen ti ltmiseen, senn sovellus Google Plystä (Android ) ti App Storest (ios) lngttomn litteeseesi (kuten tietokoneeseen, älypuhelimeen ti tulutietokoneeseen). 5 Asenn sknnerijurit j sknnusohjelmisto Vrmist, että tietokoneeseen on kytketty virt j että olet kirjutunut sisään järjestelmänvlvojn käyttöoikeuksin. Jos tietokoneesssi ei ole DVD-sem, lt sknnerijuri Brother Solutions Centeristä osoitteess 2

3 DS-820W Windows -käyttäjät Ajurin sennus Aset DVD-levy semn. Kun Ylin vlikko tulee näkyviin, npsut Asenn sknneriohjin -vihtoehto j noudt näyttöön tulevi ohjeit. Ohjelmiston sennus Npsut Ylin vlikko -näytön Muit ohjelmi -vihtoehto, niin näet sennettviss olevt sovellukset: Button Mnger V2: sikirjojen selminen j tllentminen PperPort 12SE: sikirjojen sknnminen, muokkminen j hllint Presto! BizCrd 6: käyntikorttien sknnminen, muokkminen j hllint Mcintosh-käyttäjät Kun sennt sknnerijuri, DSmoileCpture (sknnussovellus) sennetn smn ikn. Lisätietoj DSmoileCpture-sovelluksen käyttämisestä on Käyttöoppn DSmoileCpturen käyttäminen (Windows ) -kohdss. Lisätietoj siitä, mikä sknnussovellus sopii sinulle prhiten, on Käyttöoppn Sknnusohjelmiston vlitseminen -kohdss. Ajurin sennus DS-820W Aset DVD-levy semn. Kksoisosoit DVD-symoli j kksoisosoit sitten DS-820W (DS-920DW) -knsiot. Kksoisosoit Brother DS-820W (DS-920DW) -vihtoehto j noudt näyttöön tulevi ohjeit. Kun sennt sknnerijuri, DSmoileCpture (sknnussovellus) sennetn smn ikn. Lisätietoj DSmoileCpture-sovelluksen käyttämisestä on Käyttöoppn DSmoileCpturen käyttäminen (Mcintosh) -kohdss. 6 Käyttöops Ohjelmiston sennus Voit sent seurvt vlinniset sovellukset sennuksen ikn: Presto! PgeMnger 9: sikirjojen sknnminen, muokkminen j hllint Presto! BizCrd 6: käyntikorttien sknnminen, muokkminen j hllint Lisätietoj siitä, mikä sknnussovellus sopii sinulle prhiten, on Sknnusohjelmiston vlitseminen -kohdss. Kun kksoisosoitt Presto! PgeMnger- ti Presto! BizCrd -vihtoehto, NewSoft Technology Corportionin sivusto vutuu. Sieltä voit ldt sovelluksen. j usein kysytyt kysymykset Tämän litteen Käyttöops sijitsee mukn toimitetull DVD-levyllä. Jos tietokoneesssi ei ole DVD-sem, voit ldt oppt käymällä litteesi mllin sivull osoitteess Windows -käyttäjät Aset DVD-levy semn. Kun Ylin vlikko tulee näyttöön, npsut Käyttöops-vihtoehto. Mcintosh-käyttäjät Aset DVD-levy semn. Kksoisosoit DVD-symoli j kksoisosoit sitten DS-820W (DS-920DW) -vihtoehto. Kksoisosoit Oppt-vihtoehto j v sitten kieliknsiosi. Usein kysytyt kysymykset Usein kysytyt kysymykset, tuotetuki, tekniset kysymykset, ohjinpäivitykset, puohjelmt j käyttöoppt st litteesi mllin sivult seurvss osoitteess: Tvrmerkit Brother-logo on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tvrmerkki. Brother on Brother Industries, Ltd:n rekisteröity tvrmerkki. Windows on Microsoft Corportionin rekisteröity tvrmerkki Yhdysvlloiss j/ti muiss miss. Mcintosh j App Store ovt Apple Inc:n tvrmerkkejä, jotk on rekisteröity Yhdysvlloiss j muiss miss. Wi-Fi on Wi-Fi Allincen rekisteröity tvrmerkki. Google Ply j Android ovt Google Inc.:n tvrmerkkejä. Kikki Brother-tuotteiss näkyvät yritysten kuppnimet j tuotenimet, niihin liittyvät sikirjt j muu ineisto ovt kikki kyseisten yritysten tvrmerkkejä ti rekisteröityjä tvrmerkkejä. Ldint j julkisu Tämä käyttöops on ldittu j julkistu Brother Industries, Ltd:n vlvonnss, j se sisältää tuotteen uusimmn kuvuksen j tekniset tiedot. Tämän käyttöoppn sisältöä j tuotteen teknisiä tietoj voidn muutt ilmn erillistä ilmoitust. Brother pidättää oikeuden muutt tässä minittuj teknisiä tietoj j ineisto siitä ilmoittmtt. Brother ei vst mistään vhingoist (mukn lukien välilliset vhingot), jotk iheutuvt luottmuksest esitettyyn ineistoon, mukn lukien pinovirheet ti muut julkisuun liittyvät virheet, kuitenkn niihin rjoittumtt. Tekijänoikeudet j lisenssit 2015 Brother Industries, Ltd. Kikki oikeudet pidätetään. 3

4 Tuotteen turvohjeet Tässä käyttöoppss käytetyt symolit j käytännöt VAARA VAARA ilmisee välittömän vrtilnteen, jok iheutt kuolemn ti vkvi tpturmi, jos tuotett käsitellään noudttmtt vroituksi j ohjeit. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisen vrtilnteen, jok voi iheutt kuolemn ti vkvi tpturmi, jos tilnnett ei vältetä. HUOMAUTUS HUOMAUTUS ilmisee mhdollisen vrtilnteen, jok voi iheutt vähäisiä ti kohtlisi tpturmi, jos tilnnett ei vältetä. TÄRKEÄÄ TÄRKEÄÄ ilmisee mhdollisen vrtilnteen, jok voi iheutt ineellisi vhinkoj ti estää tuotteen sinmukisen toiminnn, jos tilnnett ei vältetä. Ilmoitus vrst: Ole vrovinen. Kielletty toimint. Oike toimint: Sinun tulee tehdä näin. Tuliplovr tietyissä tilnteiss. VAARA ÄLÄ käytä kku niin, että sen nvt (+ j -) ovt väärin päin. Trkist kun suunt ennen kun settmist, äläkä yritä pkott kku sknneriin. Akun ltminen niin, että sen nvt ovt väärin päin, stt iheutt epänormlin kemillisen rektion kun knss ti epänormlin jännitteen smisen ltuksen purkmisen ikn. ÄLÄ kytke kku suorn mihinkään kodin pistorsin. Sknnerist ti kust vuotv neste (elektrolyytti) stt ilmist, että kku on vioittunut. Jos kku vuot, lopet sknnerin käyttö heti, irrot kpeli j eristä sknneri sijoittmll se pussin sisään. Älä koske elektrolyyttiin. Jos elektrolyyttiä joutuu silmiisi, älä hiero silmiä. Huuhdo silmät heti suurell määrällä vesijohtovettä ti muut puhdst vettä j hkeudu lääkäriin. Jos elektrolyyttiä ei poistet silmistä, se voi iheutt silmävmmn. Jos elektrolyyttiä joutuu ihollesi ti vtteillesi, huuhtele iho ti vtteet heti vedellä. ÄLÄ set kku ti sknneri, joss on kku sennettun, mikroltouuniin ti korkepinesäilöön. ÄLÄ jätä tyhjentynyttä kku pääyksikköön pitkäksi ik. Muuten kun käyttöikä voi lyhentyä, ti voi iheutu oikosulku. Jos sknneri voi käyttää vin lyhyen jn, vikk kku olisi ldttu täyteen, kku on sttnut svutt käyttöikänsä lopun. Vihd kku uuteen. Kun poistt j vihdt kku, peitä vnhn kun kosketuspinnt teipillä, jott vältät oikosulun ilmenemisen kuss. ÄLÄ pur, muokk ti yritä korjt kku. Käytä kku vin siihen trkoitukseen, johon se on trkoitettu. Sknneri j kku on suunniteltu toimimn yksinomn toistens knss. ÄLÄ set eri kku sknneriin ti kku eri sknneriin, ti muuten voi seurt tuliplo ti vhingoittuminen. ÄLÄ hävitä kku polttmll ti ylikuumenn sitä trkoituksellisesti. Muuten sisäinen eristys voi sul, ksu stt vputu ti turvmeknismit voivt joutu epäkuntoon. Lisäsi elektrolyyttineste voi syttyä tuleen. Jos hlut ldt kun, set kku sknneriin j kytke sknnerisi tietokoneeseen mukn toimitetull Micro USB -kpelill. ÄLÄ puhkise kku millään esineellä, ltist sitä voimkkille iskuille ti heitä sitä. Akun suojuspiirin vhingoittuminen stt iheutt kun ltmisen epätvllisell virrll/jännitteellä ti epänormlin kemillisen rektion kun sisällä. ÄLÄ lt kku lähellä tult ti suorss uringonvloss. Tämä stt ktivoid suojuspiirit, jotk on suunniteltu estämään korken lämpötiln iheuttmn vrn. Suojuspiirien ktivointi voi iheutt ltmisen pysähtymisen, ltmisen suorittmisen liin suurell virrll ti jännitteellä, jos suojuspiiri joutuu epäkuntoon, ti epänormlin kemillisen rektion kun knss. ÄLÄ nn kpeleiden ti muiden metlliesineiden koskett kun kosketuspintoihin. Älä knn ti säilytä kku metlliesineiden, kuten kulkorujen ti hiuspinnien, knss. Muuten voi iheutu oikosulku, j sähköä johtvt metlliesineet, kuten kpelit, kulkorut ti hiuspinnit, voivt ylikuumentu. ÄLÄ käytä kku lähellä tult, lämmityslitteit ti muit suuren lämpötiln (yli 80 C) omvi sijintej ti jätä sitä niihin. ÄLÄ nn kun päästä kosketuksiin veden knss ti upot veteen. ÄLÄ käytä syövyttävissä ympäristöissä, kuten pikoiss, joiss on suolinen ilm, suolist vettä, hppoj, emäksiä, syövyttäviä ksuj, kemiklej ti mitä thns muit syövyttäviä nesteitä. ÄLÄ käytä kku, jos se on vhingoittunut ti vuot. ÄLÄ juot mitään liitäntöjä suorn kkuun. Muuten sisäinen eristys voi sul, ksu stt vputu ti turvmeknismit voivt joutu epäkuntoon. 4 VAARA ÄLÄ polt kku ti hävitä sitä tlousjätteen mukn. VAROITUS Säilytä USB-kpeli poiss lsten ulottuvilt, jott voit välttää tpturmi. Älä pur ti muokk litett. Muutoin stt iheutu tuliplo, sähköisku ti litevik. Ot yhteyttä myymälään, jost tämä lite ostettiin, jott litteen sisäiset ost voidn trkst, säätää j korjt. (Korjuksist veloitetn myös tkuuikn, jos lite vikntuu sikkn tekemän purkmisen ti muokkuksen vuoksi.) Älä käytä litett epänormleiss olosuhteiss, kuten silloin, jos hvitset svu, outo hju, outoj ääniä j niin edelleen. Muutoin stt iheutu tuliplo, plovmmoj ti litevik. Ktkise virt heti j irrot USB-kpeli liittimestä. Ot yhteyttä myymälään, jost tämä lite ostettiin. Jos litteeseen joutuu vierst mterili ti inett, ktkise virt heti j irrot USB-kpeli. Ot yhteyttä myymälään, jost tämä lite ostettiin. Muutoin stt iheutu tuliplo, sähköisku ti litevik. Älä kd ti roiskut juomi ti vettä litteen päälle. Älä käytä litett pikoiss, joiss vesi stt roisku litteen päälle. Muutoin stt iheutu tuliplo, sähköisku ti litevik. Ktkise tällisess tilnteess virt heti j irrot USB-kpeli liittimestä. Ot yhteyttä myymälään, jost tämä lite ostettiin.

5 VAROITUS Pidä muovipussit poiss lsten ulottuvilt ti heitä ne pois, jott voit välttää tukehtumisriskin. Älä sijoit litett lähelle votult ti lämmityslitett. Muutoin stt iheutu tuliplo ti litevik. HUOMAUTUS Voimkkt tärähdykset, kuten litteen pudottminen ti sen päälle stuminen, sttvt vhingoitt litett. Tästä stt iheutu tpturm. Jos lite vhingoittuu, ktkise virt heti j irrot USB-kpeli liittimestä. Ot yhteyttä myymälään, jost tämä lite ostettiin. Akun vihtminen väärän tyyppiseksi iheutt räjähdysvrn. Hävitä käytetyt kut ohjeiden mukisesti. Älä sijoit litett sekisille ti klteville pöydille. Älä sijoit litett epätsiselle ti epävklle pinnlle. Lite stt pudot, jolloin stt iheutu loukkntuminen. Älä set rskit esineitä litteen päälle. Ne voivt horjutt litteen tspino, jolloin lite stt pudot. Tästä stt iheutu loukkntuminen. Älä käytä litteen puhdistmisess mitään orgnist liuotint, kuten helposti syttyvää ksu synnyttäviä ineit ti lkoholi. Älä käytä niitä lähellä litett. Muutoin stt iheutu tuliplo ti litevik. TÄRKEÄÄ Älä jätä litett pikkn, joss se ltistuu suorlle uringonvlolle ti erittäin kuumille ti kylmille lämpötiloille, ti lähelle votult ti lämmityslitett. Älä käytä j säilytä litett pikoiss, joss se ltistuu runslle kosteudelle ti pölylle. Älä tee mitään toimi, joit ei ole kuvttu tässä oppss. Muutoin stt iheutu loukkntuminen ti litevik. Älä käytä litteen puhdistmiseen orgnist liuotint, kuten tinneriä, entseeniä ti lkoholi. Muutoin litteen pint voi vhingoittu ti mli irrot, mistä voi seurt vhingoittuminen. Puhdist lite pehmeällä, kuivll knkll. Älä käytä mitään muut USB-kpeli kuin litteen mukn toimitettu USB-kpeli. Älä käytä litett pikoiss, joiss lämpötilnvihtelut ovt hyvin suuri. Vihteluist seurv kosteuden tiivistyminen voi iheutt litevin ti virheellistä toimint. Jos kosteus tiivistyy, käytä litett vst, kun se on kuivttu luonnollisesti. Litiumionikku Litiumionikuss on ostojnkohtn hiemn virt, jott sknnerin toimint voidn trkist. Litiumionikku tulee kuitenkin ldt täyteen USB-portin kutt, ennen kuin sknneri käytetään. Jos sknneri ei käytetä pitkään ikn, irrot litiumionikku sknnerist j säilytä sitä pikss, joss se ei ole lttiin stttiselle sähkölle, suurelle kosteudelle, korkeille lämpötiloille (suositus on C:n lämpötil j %:n kosteus). Lt litiumionikku vähintään puolen vuoden välein, jott se pysyy tehokkn j sen käyttöikä ei lyhene. Jos huomt litiumionikuss mitä thns epätvllist, kuten ylikuumentumist ti ruostett, kun käytät sitä ensimmäistä kert, ÄLÄ jtk kun käyttämistä. Ot yhteyttä Brotherin siksplveluun. Vihjeitä litiumionikun käyttämiseen Lt litiumionikku ennen käyttöä. Älä käytä sitä, ennen kuin se on ldttu. Litiumionikku voidn ldt lämpötilss 5 35 C. Lt litiumionikku lämpötiln olless tällä lueell. Jos ympäristön lämpötil ei ole tällä lueell, ldttv litiumionikku ei ltudu, j kun merkkivlo pl. Jos sknneri käytetään, kun litiumionikku on sennettun j sknneri on yhdistettynä tietokoneeseen, kun merkkivlo stt smmu j ltminen voi pysähtyä, vikk litiumionikku ei ole ldttu täyteen. Litiumionikun ominisuudet Kun ymmärrät litiumionikun ominisuudet, voit käyttää sitä prhll mhdollisell tvll. Litiumionikun käyttäminen ti säilyttäminen korkeiss ti mtliss lämpötiloiss stt lyhentää sen käyttöikää. Akun käyttöiän lyhentymistä nopeutt erityisesti litiumionikun käyttäminen, kun sen ltus on suuri (vähintään 90 prosentti) pikss, joss se ltistuu korkeille lämpötiloille. Sknnerin käyttö, kun litiumionikku on sennettun j ltutumss, stt lyhentää kun käyttöikää. Jos käytät sknneri, kun litiumionikku on sennettun, irrot USB-kpeli. Jos sknneri ei käytetä yli kuukuteen, poist litiumionikku sknnerist, kun sen ltus on enintään 50 prosentti, j säilytä kku sitten viileässä pikss poiss suorst uringonvlost. Jos litiumionikku ei käytetä pitkään ikn, suosittelemme sen ltmist puolen vuoden välein. Jos koskett jotkin sknnerin os, kun litiumionikku ldtn, kyseinen sknnerin os stt tuntu lämpimältä. Tämä on normli, j sknnerin käyttö on turvllist. Jos sknnerist tulee erittäin kuum, lopet sen käyttö. Ympäristön lämpötil-lue Ltus 0 45 C Tvllinen ltuksen purkmisen jännite 0,36 A C Suurin ltuksen purkmisen jännite 1,7 A C Mukn toimitettu kku Alle 1 kuukusi C Alle 3 kuukutt C Alle 1 vuosi 0 25 C Ltusprmetrit Suurin ltusjännite Suurin ltusvirt 4,2 V (tsvirt) ma 5

6 Vtimustenmukisuusvkuutus (vin Euroopp) Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy Jpn ilmoitt, että tämä tuote on Euroopn yhteisön kikkien sinmukisten direktiivien j säädösten olennisten vtimusten mukinen. Vtimustenmukisuusvkuutus voidn ldt Brotherin WWW-sivustost. Käy osoitteess j toimi seurvsti: vlitse Käyttöohjeet vlitse litteesi mlli vlitse Vtimustenmukisuusvkuutus vlitse Lt Vkuutus ldtn PDF-tiedoston. Vtimustenmukisuusvkuutus rdio- j telepäätedirektiivistä 1999/5/EY (vin Euroopp) Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy Jpn vkuutt, että tämä tuote on rdio- j telepäätelitedirektiivin 1999/5/EY osien mukinen. Vtimustenmukisuusvkuutuksen kopio voidn ldt noudttmll Vtimustenmukisuusvkuutus (vin Euroopp) -osn ohjeiden mukisesti. CE-merkintä litteille, joiss on lngton lähiverkko (vin Euroopp) Tämä tuote tukee lngtont lähiverkko. Rdiohäiriöt Tämä tuote on stndrdin EN55022 (CISPR-julkisu 22) / luokn B mukinen. Kierrätystiedot WEEE-direktiivin sekä pristo- j kkudirektiivin mukisin Tuotteen merkki Akun merkki Vin Euroopn unioni Tuotteess/kuss on merkittynä jokin yllä kuvtuist kierrätyssymoleist. Se ilmisee, että tuotteen/kun käyttöiän päätteeksi tuote/kku tulee viedä erityiseen keräyspisteeseen, eikä sitä s litt tvllisen sekjätteen joukkoon. Käyttäjän vihdettviss olevi kkuj sisältävien tuotteiden yhteydessä vihtmisohjeet ovt käyttöoppss. 6

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku Pik-sennusops ADS-2100e/ADS-2600We Aloit tästä ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Kiitos, että vlitsit Brother-tuotteen. Antmsi tuki on tärkeää,

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9010CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest.

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana aloitusvärikasetin) Pika-asennusopas Käyttäjät Tanskassa Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana aloitusvärikasetin) Pika-asennusopas Käyttäjät Tanskassa Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Pik-sennusops Aloit tästä DCP-8070D Lue tästä pik-sennusoppst setus- j sennusohjeet, ennen kuin loitt litteen käytön. Tässä oppss jätetään suurin os litteen ominisuuksist tehdssetuksiins, jott sisit litteen

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9120CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J35W Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

Aloita tästä HL-2135W /

Aloita tästä HL-2135W / Pik-sennusops Aloit tästä HL-2135W / (vin EU) HL-2270DW Lue käyttöönotto- j sennusohjeet tästä pik-sennusoppst ennen kuin loitt litteen käytön. Pik-sennusopst voi ktsell muill kielillä osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J220 MFC-J40 Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J450DW MFC-J470DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-5895CW Lue tämä Pik-sennusops ennen koneen käyttöä vrmistuksesi setusten j sennuksen oikest suorituksest. VAROITUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten henkilövhinkojen välttämiseksi.

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J5910DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. 1 Pur VAROITUS HUOMAUTUS lite

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7360N MFC-7460DN Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tieot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on

Lisätiedot

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen Pik-sennusops Aloit tästä (vin EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Lue tämän Pik-sennusops -ohjeen sennusohjeet ennen tämän litteen ensimmäistä käyttökert. Voit luke Pik-sennusops -ohjeen muill kielillä vierilemll

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE (JAETTU)

ILMASTOINTILAITE (JAETTU) OWNER S MANUAL OMISTAJAN OPAS ILMASTOINTILAITE (JAETTU) Yleistä käyttöä vrten SUOMI FI Sisäyksikkö RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

510 Series Color Jetprinter

510 Series Color Jetprinter 510 Series Color Jetprinter Käyttöops Windows-käyttöjärjestelmään Asennuksen vinmääritys Trkistuslist sennusongelmien rtkisemiseen. Tulostimen yleiskuvus Tietoj tulostimen osist j tulostinohjelmistost.

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Lue ensin Tuotteen turvohjeet j lue sen jälkeen oiket määritys- j sennusohjeet tästä Pik-sennusoppst. Kun hlut trkstell Pik-sennusops-ohjett

Lisätiedot

Nokia langaton äänisovitin AD-47W

Nokia langaton äänisovitin AD-47W Nokia langaton äänisovitin AD-47W 9247383/1 SUOMI AD-47W-sovittimen avulla voit kytkeä langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevan yhteensopivan HF-laitteen tietokoneeseen (tai muuhun yhteensopivaan laitteeseen).

Lisätiedot

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC FI OHJEET Kiitos että olet ostnut Olympuksen digitlisen äänitllentimen. Näissä ohjeiss on lisätietoj tuotteen oikest j turvllisest käyttämisestä.

Lisätiedot

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas EsyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöops Sisältö 2 Tietoj EsyMP Multi PC Projection EsyMP Multi PC Projection -ohjelmiston ehdottmt kokoustyylit... 5 Kokousten pitäminen j useiden kuvien käyttö...5

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Vinkkien selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkeissä kerrotaan, miten eri tilanteissa on toimittava, tai annetaan ohjeita siitä, miten

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana vakiovärikasetti) Pika-asennusopas Käyttäjät Tanskassa Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana vakiovärikasetti) Pika-asennusopas Käyttäjät Tanskassa Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Pik-sennusops Aloit tästä DCP-8085DN Lue tästä pik-sennusoppst setus- j sennusohjeet, ennen kuin loitt litteen käytön. Pik-sennusops on stvn muillkin kielillä osoitteest http://solutions.rother.com/. ÄLÄ

Lisätiedot

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112 fin i 2012, Mercury Mrine 90-8M0066059 112 ii fin Ohjuskhvn ost Ohjuskhvn osien sijinti... 1 Nrullinen hätäktkisin Nrullinen hätäktkisin... 2 Ohjuskhvn säädöt Säädöt... 4 Vihteenvihto Vihteenvihto... 6

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2

Nokia DT-600 -laturi. Painos 1.2 Nokia DT-600 -laturi 6 1 2 2 5 4 3 7 Painos 1.2 8 9 10 11 2010 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Johdanto Nokia DT-600 -laturilla voit ladata viiden yhteensopivan laitteen akun samanaikaisesti. DT-600-laitteessa

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille

Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Brother ScanViewerin opas ios- / OS X -järjestelmille Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkimerkintää: VINKKI Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia

Lisätiedot

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas

Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n vaiheittainen päivitysopas Windows 8.1:n asennus ja päivitys Päivitä BIOS, sovellukset ja ohjaimet ja suorita Windows Update Valitse asennustyyppi Asenna Windows 8.1 Käy Samsungin päivitystukisivust

Lisätiedot

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas

Windows Vista /Windows 7 - asennusopas Lasertulostinsarja Windows Vista / 7 - asennusopas Tulostin on asetettava käyttövalmiiksi ja sen ohjain on asennettava ennen tulostimen käyttöä. Ohjeet löydät pika-asennusoppaasta sekä tästä Windows Vista

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

P-touch Transfer Managerin käyttäminen

P-touch Transfer Managerin käyttäminen P-touch Transfer Managerin käyttäminen Versio 0 FIN Johdanto Tärkeä huomautus Tämän käyttöoppaan sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. Brother pidättää oikeuden

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Langaton verenpainemittari (BP7) PIKAOPAS

Langaton verenpainemittari (BP7) PIKAOPAS FI Langaton verenpainemittari (BP7) PIKAOPAS Pikaoppaassa kerrotaan, kuinka mobiililaite määritellään, Bluetooth-yhteys muodostetaan ja verenpaine mitataan. Noudata alla olevia ohjeita aloittaaksesi mittauksen.

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (ios)

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (ios) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (ios) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan App Storesta...

Lisätiedot

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas

Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Yhdistä kodinkoneesi tulevaisuuteen. Pikaopas Kotisi tulevaisuus alkaa nyt! Hienoa, että käytät Home Connect -sovellusta * Onneksi olkoon käytät tulevaisuuden kahviautomaattia, joka jo tänään helpottaa

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG09-14LL

SEINÄMALLI ASYG09-14LL KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG09-LL SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE Seinämlli Sisältö Vrotoimenpiteet...... Sisäyksikön yleisktsus j

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa on toimittava tai miten kutakin toimintoa voi

Lisätiedot

Brother Image Viewer Android -opas

Brother Image Viewer Android -opas Brother Image Viewer Android -opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: VINKKI Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi

Lisätiedot

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana vakiovärikasetti) Puhelinjohto Käyttöopas Pika-asennusopas

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana vakiovärikasetti) Puhelinjohto Käyttöopas Pika-asennusopas Pik-sennusops Aloit tästä MFC-8880DN Lue tästä pik-sennusoppst setus- j sennusohjeet, ennen kuin loitt litteen käytön. Pik-sennusops on stvn muillkin kielillä osoitteest http://solutions.rother.com/. ÄLÄ

Lisätiedot

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi EKCB07CAV Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NOKIA LD-1W http://fi.yourpdfguides.com/dref/825070

Käyttöoppaasi. NOKIA LD-1W http://fi.yourpdfguides.com/dref/825070 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle NOKIA LD-1W. Löydät kysymyksiisi vastaukset NOKIA LD-1W käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

AirPrint-opas. Versio 0 FIN

AirPrint-opas. Versio 0 FIN irprint-opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Vinkki Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa voi toimia tai miten toimintoa voi käyttää yhdessä muiden

Lisätiedot

EG 150 Ruostumattomat lattiakaivot saniteettitiloihin

EG 150 Ruostumattomat lattiakaivot saniteettitiloihin EG 150 Ruostumttomt lttikivot sniteettitiloihin EG 150 kivot Järjestelmäktsus ACO on suunnitellut ljn vlikoimn sniteettitilojen ruostumttomi kivoj. EG 150 järjestelmä on suunniteltu hygieeniseksi, helposti

Lisätiedot

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi.

HUOLTOTIEDOT. Palauta kaikki päätylevytsarjat, osanumero 1173-828131A4, Mercury Marinen hyvitettäväksi. OHJE HUOLTOTIEDOT TIEDOTE No. 99-6c OptiMxin ilmkompressorin päätylevy Mllit MERCURY/MARINER 135/150 hv; 2,5 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G868674 0G925496 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Srjnumerot 0G869454

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi EKCB07CAV Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa on toimittava tai miten kutakin toimintoa voi

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Käyttövinkit kertovat, miten eri tilanteissa on toimittava tai miten kutakin toimintoa voi

Lisätiedot

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android )

Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Mobiilitulostus-/- skannausopas Brother iprint&scanille (Android ) Sisällysluettelo Ennen Brother-laitteen käyttöä... Kuvakkeiden selitykset... Tavaramerkit... Johdanto... Lataa Brother iprint&scan Google

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys. Liite Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Liite Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J552DW DCP-J752DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J525W DCP-J725DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS

Lisätiedot

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla.

Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. Comet pysäköintimittarin asennus ja kytkeminen tietokoneeseesi (Windows XP) USB-kaapelilla. HUOM! TÄMÄ OHJE ON COMET LAITTEEN ENSIMMÄISTÄ ASENNUSKERTAA VARTEN. Ladataksesi rahaa Comet pysäköintimittariisi

Lisätiedot

Asiakirjakamera Käyttäjän opas

Asiakirjakamera Käyttäjän opas Asikirjkmer Käyttäjän ops Tärkeät turvllisuusohjeet Lue Käyttäjän ops j noudt kikki sikirjkmern turvllisuusohjeit. Säilytä tämä ops helposti ulottuvill myöhempää käyttöä vrten. Vroitus Huom Tämä symboli

Lisätiedot

Nokia Camera Flash PD-2 Käyttöopas. 9232492 1. painos

Nokia Camera Flash PD-2 Käyttöopas. 9232492 1. painos Nokia Camera Flash PD-2 Käyttöopas 9232492 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote PD-2 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta

Lisätiedot

FB00329-EN. OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi

FB00329-EN.  OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi FB00329-EN www.vlrm.fi OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi Yleiset vroitukset Lue ohjeet huolellisesti ennen sennuksen loittmist j noudt vlmistjn ohjeit. Asennuksen, ohjelmoinnin, käyttöönoton j huollon

Lisätiedot

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Käyttöohje Säilytä autossa!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Käyttöohje Säilytä autossa! S 00 / S 00 P / S 00 Käyttöohje Säilytä utoss! S 00 / S 00 P / S 00 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... Turvllisuusohjeit... Tärkeitä ohjeit... Käyttötrkoitus... Käyttöohje Lämmitys S 00 / S 00 P...

Lisätiedot

Ristitulo ja skalaarikolmitulo

Ristitulo ja skalaarikolmitulo Ristitulo j sklrikolmitulo Opetussuunnitelmn 00 mukinen kurssi Vektorit (MAA) sisältää vektoreiden lskutoimituksist keskeisenä ineksen yhteenlskun, vähennyslskun, vektorin kertomisen luvull j vektoreiden

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus

ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys. + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus ClassPad fx-cp400 OS2-päivitys + Manager-ohjelmisto ja Physium-sovellus Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje

JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje JOVISION IP-KAMERA Käyttöohje 1 Yleistä... 2 2 Kameran kytkeminen verkkoon... 2 2.1 Tietokoneella... 2 2.2 Älypuhelimella / tabletilla... 5 3 Salasanan vaihtaminen... 8 3.1 Salasanan vaihtaminen Windows

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J470DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee ()-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä, jäätymissuoj-nturi

Lisätiedot

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys

Wi-Fi Direct -opas. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla. Vianmääritys Wi-Fi Direct -opas Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla Vianmääritys Sisällys Tietoja oppaasta... 2 Oppaassa käytetyt symbolit... 2 Vastuuvapauslauseke... 2 1. Helppo määritys Wi-Fi Directin avulla SSID:n

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa kuvaketta: Käyttövinkit kertovat, miten eri tilanteissa on toimittava tai miten kutakin toimintoa voi

Lisätiedot

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) RASseries_OwnersMnul_FCV.fm Pge 1 Tuesdy, Jnury 9, 2007 10:13 PM AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) CLIMATISEUR (TYPE SEPARE) KLIMAGERÄT (GETEILTE AUSFÜHRUNG) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) КОНДИЦИОНЕР (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ

Lisätiedot

Google Cloud Print -opas

Google Cloud Print -opas Google Cloud Print -opas Versio 0 FIN Merkintöjen selitykset Tässä käyttöoppaassa käytetään seuraavaa vinkkityyliä: Vinkit kertovat, miten eri tilanteissa tulee toimia tai miten toimintoa voi käyttää muiden

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J925DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-5890CN Lue tämä Pik-sennusops ennen koneen käyttöä vrmistuksesi setusten j sennuksen oikest suorituksest. VAROITUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten henkilövhinkojen välttämiseksi.

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2600W Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisen

Lisätiedot

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA COOLS COOLSIDE uusi JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE Jäähdytysteho Kylmäine Puhllintyyppi Mikroprosessori jop 96,0 kw sroll R410A ksili MP.COM T: MONO DXA (R410A) Jäähdytysteho jop 21,9 kw Ilmluhdutteinen

Lisätiedot

Kärryn tekniset tiedot

Kärryn tekniset tiedot Ominisuudet - SV-9008 Nostin Knnettvn teline 3 Työtso Elektronisell utomttilukituksell vrustettu nostj 5 Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 6 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 7 Kpelin hllint 8 Nostimen

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVZ04S18CB EHVZ08S18CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2015, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN

AirPrint-opas. Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN AirPrint-opas Tämä opas on tarkoitettu mustesuihkumalleille. Versio B FIN Soveltuvat mallit Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: DCP-J40DW, MFC-J430DW/J440DW/J450DW/J460DW/J470DW Kuvakkeiden selitykset

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

Tarkastus ja testi. Korjaus

Tarkastus ja testi. Korjaus OHJETIEDOTE TIEDOTE Nro 2000-07c Jkelu: Myyntipäällikkö Kirjnpito Huoltopäällikkö Teknikko Vrospäällikkö Ilmkompressorin päätylevyn öljyvuoto Mllit MERCURY/MARINER 200/225 hv; 3,0 LITRAN OPTIMAX Osnumerot

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvllisuustiedote Tekijänoikeuden hltij vuonn 2016, 3M Compny Kikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen j/ti ltminen on sllittu inostn 3M tuotteiden käyttämistä vrten, mikäli (1) tiedot

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J55W DCP-J75W Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten henkilövhinkojen

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa SBA3011/00. Käyttöopas

Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa  SBA3011/00. Käyttöopas Rekisteröi tuote ja hae tukitietoja osoitteessa www.philips.com/welcome SBA3011/00 Käyttöopas 1 Tärkeää Turvallisuus Tärkeitä turvallisuusohjeita Huomioi varoitukset. Noudata kaikkia ohjeita. Älä

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot