AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)"

Transkriptio

1 RASseries_OwnersMnul_FCV.fm Pge 1 Tuesdy, Jnury 9, :13 PM AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) CLIMATISEUR (TYPE SEPARE) KLIMAGERÄT (GETEILTE AUSFÜHRUNG) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) КОНДИЦИОНЕР (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИП) ILMASTOINTILAITE (JAETTU) AIRCONDITIONANLÆG (SPLIT TYPE) KLIMAANLEGG (DELT TYPE) OWNER S MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG BRUKSANVISNING ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ OMISTAJAN OPAS BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK Indoor Unit Unité intérieure Innenrumgerät Inomhusenhet Внутренний блок Sisäyksikkö Indendørs enhed Innendørsenhet RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND For generl public use Pour utilistion grnd public Für llgemeine Verwendung För llmän nvändning Для общего бытового использования Yleistä käyttöä vrten Til lmindelig brug For generell, privt bruk Outdoor Unit Unité extérieure Außengerät Utomhusenhet Наружный блок Ulkoyksikkö Udendørs enhed Utendørsenhet RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Thnk you for purchsing this TOSHIBA Air Conditioner. Plese red this owner s mnul crefully before using your Air Conditioner. Avnt tout, merci d voir porté votre choix sur un climtiseur TOSHIBA. Veuillez lire ttentivement ce mode d emploi vnt de mettre en service le climtiseur. Wir dnken Ihnen für den Kuf dieses TOSHIBA-Klimgeräts. Lesen Sie die Bedienungsnleitung sorgfältig durch, bevor Sie ds Gerät in Betrieb nehmen. Tck för ditt inköp v denn TOSHIBA luftkonditionering. Läs den här bruksnvisningen nog innn du nvänder din luftkonditionering. Благодарим Вас за покупку этого кондиционера фирмы TOSHIBA. Перед использованием Вашего кондиционера прочитайте, пожалуйста, внимательно эту инструкцию для пользователя. Kiitämme tämän TOSHIBA-ilmstointilitteen ostmisest. Lue tämä omistjn ops huolellisesti ennen ilmstointilitteen käyttöä. Tk fordi du købte dette TOSHIBA irconditionnlæg. Læs denne brugermnul omhyggeligt igennem, inden du nvender dit irconditionnlæg. Tkk for t du kjøpte dette klimnlegget fr TOSHIBA. Vi oppfordrer deg til å lese brukerhåndboken grundig før du begynner å bruke klimnlegget. NORSK DANSK РУССКИЙ ЯЗЫК SVENSKA DEUTSCH FRANÇAIS ENGLISH

2 RASseries_OwnersMnul_TOC.fm Pge ii Tuesdy, Jnury 9, :33 PM СОДЕРЖАНИЕ/SISÄLTÖ/INDHOLD/INNHOLD РУССКИЙ ЯЗЫК ПРИНАДЛЕЖНОСТИ... 1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ... 1 НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ... 3 НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ ИНДИКАТОРОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ НА ВНУТРЕННЕМ БЛОКЕ... 3 ПУЛЬТ ДУ И ЕГО ФУНКЦИИ... 4 НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ ИНДИКАТОРОВ НА ПУЛЬТЕ ДУ... 5 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕРКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ... 5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДУ... 7 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ... 8 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ)... 8 ОПЕРАЦИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ/ОБОГРЕВА... 9 ОПЕРАЦИЯ ОСУШЕНИЯ... 9 ОПЕРАЦИЯ 8 C ОПЕРАЦИЯ PURE ОПЕРАЦИЯ Hi POWER TARVIKKEET... 1 TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ VAROTOIMIA... 1 OSIEN NIMET... 3 SISÄYKSIKÖN OSOITTIMIEN JA SÄÄTIMIEN NIMET JA TOIMINNOT... 3 KAUKOSÄÄDIN JA SEN TOIMINNOT... 4 KAUKOSÄÄTIMEN OSOITTIMIEN NIMET JA TOIMINNOT... 5 KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ VALMISTELU JA TARKASTUS... 5 KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ... 7 AUTOMAATTIKÄYTTÖ... 8 AUTOMAATTIKÄYTTÖ (AUTOMAATTIVAIHTO)... 8 JÄÄHDYTYS JA LÄMMITYS... 9 KUIVAUS C:n TOIMINTA ILMANPUHDISTUS DANSK TILBEHØR... 1 SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 DELENES NAVN... 3 NAVNE OG FUNKTIONER PÅ DEN INDENDØRS ENHEDS INDIKATORER OG BETJENINGER... 3 FJERNBETJENINGEN OG DENS FUNKTIONER... 4 NAVNE OG FUNKTIONER PÅ FJERNBETJENINGENS INDIKATORER... 5 FORBEREDELSE OG KONTROL INDEN ANVENDELSE... 5 ANVENDELSE AF FJERNBETJENINGEN... 7 AUTOMATISK DRIFT... 8 AUTOMATISK DRIFT (AUTOMATISK OMSKIFTNING)... 8 AFKØLING/OPVARMNING... 9 TØRRING C-FUNKTION LUFTRENSNING NORSK TILBEHØR... 1 SIKKERHETSANVISNINGER... 1 NAVN PÅ DELER... 3 NAVN PÅ INDIKATORER OG KONTROLLER PÅ INNENDØRSENHETEN, OG DERES FUNKSJONER... 3 FJERNKONTROLLEN OG DENS FUNKSJONER... 4 NAVN PÅ INDIKATORENE PÅ FJERNKONTROLLEN, OG DERES FUNKSJONER... 5 KLARGJØRING OG KONTROLL FØR BRUK... 5 BRUKE FJERNKONTROLLEN... 7 AUTOMATISK DRIFT... 8 AUTOMATISK DRIFT (AUTOMATISK OMKOBLING)... 8 KJØLEDRIFT/OPPVARMINGSDRIFT... 9 TØRR DRIFT C DRIFT LUFTRENSEDRIFT ii ТАЙМЕР 1, 3, 5, 9H OFF ОПЕРАЦИЯ ТАЙМЕРА ОПЕРАЦИЯ MEMORY/MY COMFORT РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ОПЕРАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО ЗАПУСКА КАК РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР ВРЕМЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПЕРАЦИЯ ОЧИСТКИ ОБЫЧНЫЙ УХОД СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (пульт ДУ) SUURTEHOTOIMINTA , 3, 5, 9 TUNNIN POIS-AJASTIN AJASTIMEN KÄYTTÖ MUISTI- JA OMAT ASETUKSET -TOIMINTA ILMAVIRRAN SUUNNAN SÄÄTÄMINEN AUTOMAATTINEN UUDELLEENKÄYNNISTYS ILMASTOINTILAITTEEN TOIMINTA VÄLIAIKAINEN KÄYTTÖ PUHDISTUS TAVANOMAINEN KUNNOSSAPITO MUU KUNNOSSAPITO ILMASTOINTILAITTEEN TOIMINTA JA SUORITUSKYKY VIANMÄÄRITYS TEKNISET TIEDOT VIANMÄÄRITYS (kukosäädin) HØJ EFFEKT , 3, 5, 9T STOPTIMER TIMERFUNKTION HUKOMMELSE/KOMFORT JUSTERING AF LUFTSTRØMMENS RETNING AUTOMATISK GENSTART HVORDAN AIRCONDITIONANLÆGGET FUNGERER MIDLERTIDIG BETJENING RENGØRINGSFUNKTION ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE SÆRLIG VEDLIGEHOLDELSE AIRCONDITIONANLÆGGETS DRIFT OG YDEEVNE FEJLFINDING SPECIFIKATIONER FEJLFINDING (fjernbetjening) Hi POWER-DRIFT , 3-, 5-, 9-TIMERS TIMER AV TIMERDRIFT MINNE/MIN KOMFORT-DRIFT JUSTERE RETNINGEN AV LUFTSTRØMMEN AUTOMATISK OMSTARTFUNKSJON (AUTOOMSTART) KLIMAANLEGGETS VIRKEMÅTE MIDLERTIDIG DRIFT RENSESYKLUS VANLIG VEDLIKEHOLD SPESIALVEDLIKEHOLD KLIMAANLEGGDRIFT OG -YTELSE FEILSØKING SPESIFIKASJONER FEILSØKING (fjernkontroll) NORSK DANSK РУССКИЙ ЯЗЫК SVENSKA DEUTSCH FRANÇAIS ENGLISH

3 RASseries_OwnersMnul.book Pge 1 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM TARVIKKEET Kukosäädin Kukosäätimen teline Pristot (kksi) TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ VAROTOIMIA VAARA ÄLÄ YRITÄ ITSE ASENTAA TÄTÄ LAITETTA. LAITTEEN SAA ASENTAA VAIN ASIANTUNTEVA ASENTAJA. ÄLÄ YRITÄ ITSE KORJATA TÄTÄ LAITETTA. TÄMÄN LAITTEEN SAA KORJATA VAIN AMMATTIKORJAAJA. SUOJUKSEN AVAAMINEN TAI POISTAMINEN ALTISTAA VAARALLISILLE JÄNNITTEILLE. VIRTALÄHTEEN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ EI ESTÄ MAHDOLLISTA SÄHKÖISKUA. VAROITUS ASENNUSTA KOSKEVIA VAROITUKSIA Pyydä myyjää ti sähkötöihin erikoistunutt liikettä sentmn ilmstointilite. Jos sennt ilmstointilitteen itse väärin, seuruksen voi oll vesivuotoj, sähköisku, tuliplo ti muit ongelmi. Muist in mdoitt ilmstointilite. Älä kytke mdoitusjohdint ksu- ti vesiputkeen, ukkosenjohdttimeen ti puhelimen mdoitusjohtimeen. Jos ilmstointilite on mdoitettu väärin, se voi iheutt sähköiskun. HUOMIO LAITTEEN IRROTTAMINEN SÄHKÖVERKOSTA Kiinteässä johdotuksess on oltv kytkin ti virrnktkisin, jok kytkee irti kikki nvt. Vrmist, että virrnktkisin ti kytkin on hyväksytty. KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VAROITUKSIA Vältä huoneen liillist jäähdyttämistä j pitkäikist ltistumist viileälle ilmvirrlle, kosk se voi oll hitllist terveydellesi. Älä koskn työnnä sormisi ti keppejä poistoilmn ti tuloilmn ukkoihin, kosk se voi iheutt tpturmn j vurioitt konett. Poistoilmn j tuloilmn ukoiss on suurell nopeudell pyöriviä puhltimi. Jos huomt jotkin epätvllist ilmstointilitteess (esim. plneen hju ti heikko jäähdytysteho), pysäytä ilmstointilite välittömästi ktkisemll virt pääkytkimestä j pääverkon ktkisimest j ot yhteys jälleenmyyjään. Jos ilmstointilitett käytetään jtkuvsti, kun jokin si ei ole kunnoss, seuruksen voi oll koneen toiminthäiriö, sähköisku, tuliplo ti muit ongelmi. Sisäyksikköön ei s päästää vettä ti muit nesteitä. Jos yksikkö on märkä, se voi iheutt sähköiskun. SIIRTÄMISTÄ JA KORJAAMISTA KOSKEVIA VAROITUKSIA Älä yritä itse siirtää ti korjt tätä litett. Älä pur litett. Litteen sisällä on suurjännite, joten siitä voi sd sähköiskun. Pyydä in myyjää siirtämään ilmstointilite, jos se joudutn sentmn toiseen pikkn. Jos se sennetn väärin, se voi iheutt sähköiskun ti tuliplon. Pyydä myyjää korjmn ilmstointilite in, kun se trvitsee korjust. Jos ilmstointilite korjtn väärin, se voi iheutt sähköiskun ti tuliplon. 1 FI

4 . RASseries_OwnersMnul.book Pge 2 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM HUOMIO ASENNUSTA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA Aset tyhjennysletku tukevsti, jott tyhjennys toimisi mhdollisimmn hyvin. Väärin toimiv tyhjennys voi iheutt vesivhinkoj rkennukselle j huonekluille. Vrmist, että kytket ilmstointilitteen sille vrttuun virtlähteeseen j että virtlähteen nimellisjännite on oike. Muuss tpuksess lite voi hjot ti iheutt tuliplon. Älä senn litett pikkn, johon voi vuot syttyvää ksu. Jos litteen lähelle kertyy syttyvää ksu, seuruksen voi oll tuliplo. Sisäyksikkö täytyy sent niin, että sen yläreun on vähintään 2 metrin korkeudess. Sisäyksikön päälle ei sisi myöskään sett mitään. KÄYTTÖÄ KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA Lue tämä ops huolellisesti ennen ilmstointilitteen käynnistystä. Oppss on pljon päivittäistä käyttöä koskevi tärkeitä tietoj. Älä käytä tätä ilmstointilitett mihinkään muuhun trkoitukseen, kuten elintrvikkeiden ti trkkuusvälineiden säilyttämiseen ti eläinten ti ruukkuksvien ksvttmiseen. Älä senn tätä ilmstointilitett erikoistiloihin, kuten livn ti mihinkään joneuvoon. Se voi heikentää koneen suorituskykyä. Älä ltist ruukkuksvej ti eläimiä ilmstointilitteen ilmvirrlle, sillä se vikutt hitllisesti niiden terveyteen j ksvuun. Kun ilmstointilitett käytetään polttolitteen lähellä, ilmnvihtoon tulee kiinnittää erityistä huomiot j huoneeseen täytyy päästä ritist ilm. Heikko ilmnvihto voi joht hpen puutteeseen. Kun ilmstointilitett käytetään suljetuss huoneess, huoneen ilmnvihtoon tulee kiinnittää erityistä huomiot. Heikko ilmnvihto voi joht hpen puutteeseen. Älä kosket käyttöpinikkeit märin käsin. Siitä voi oll seuruksen sähköisku. Älä set mitään polttolitett pikkn, joss se ltistuu suorn ilmstointilitteest tulevlle ilmvirrlle. Seuruksen voi oll epätäydellinen plminen. Kun ilmstointilitett ei käytetä pitkään ikn, ktkise virt pääkytkimestä ti virrnktkisimest turvllisuuden vuoksi. Kytkeminen irti virtlähteestä suoj litett slmniskuilt j virtpiikeiltä. Älä set mljkko ti muut vettä sisältävää sti litteen päälle, kosk vettä voi päästä litteen sisään j iheutt sähköiskun sähköeristyksen heikentymisen vuoksi. Trkst ulkoyksikön ll olevt betonihrkot joittin. Jos jlust on vurioitunut ti heikentynyt, lite voi ktu j iheutt tpturmn. Älä pese litett vedellä. Siitä voi oll seuruksen sähköisku. Älä käytä lkoholi, bentseeniä, ohennusinett, lsinpesuinett, kiillotusjuhett ti muut liuotint litteen puhdistmiseen, kosk ne voivt heikentää j vhingoitt sitä. Muist ktkist virt pääkytkimestä ti virrnktkisimest ennen kuin ryhdyt puhdistmn litett, jott sisällä olev sähkötoiminen puhllin ei iheut tpturm. Lue puhdistust koskevt trkemmt tiedot kohdist TAVANOMAINEN KUNNOSSAPITO j MUU KUNNOSSAPITO sivuill Älä set mitään sisäyksikön ti ulkoyksikön päälle ti stu niiden päälle. Muuss tpuksess se voi ktu j iheutt tpturmn. Jott ilmstointilite toimisi mhdollisimmn tehokksti, käytä sitä ohjeiss nnettujen lämpötilrjojen mukisesti. Jos näin ei tehdä, lite ei ehkä toimi oikein ti voi rikkoutu ti siitä voi vlu vettä. On suositeltv, että kun toiminnss ollut lite nnetn sintuntijn huollettvksi. FI 2

5 RASseries_OwnersMnul.book Pge 3 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM OSIEN NIMET Ulkoyksikkö Kylmäineyhdysputki j sähköjohdot b Ilmnotto (sivull j tkn) c Ilmnpoisto b Sisäyksikkö d Huonelämpötil-nturi e Etupneeli f Ilmnottosäleikkö g Ilmnsuodtin h Ilmnpoisto i Vksuor ilmnvirtussäleikkö Sijitsee pystysuorn ilmnvirtussäleikön tkn. j Pystysuor ilmnvirtussäleikkö k Näyttöpneeli l Infrpunsignlin vstnotin m Kukosäädin n Plsm pure -suodtin m e f c g d i h n k l j SISÄYKSIKÖN OSOITTIMIEN JA SÄÄTIMIEN NIMET JA TOIMINNOT Näyttöpneeli Toiminttilt on näytetty ll. RESET-pinike b FILTER-merkkivlo (suodtin) (ornssi) c TIMER-merkkivlo (jstin) (keltinen) d PURE-merkkivlo (puhdistus) (sininen) e OPERATION-merkkivlo (toimint) (vihreä) Toimintmerkkivlot vilkkuvt nopesti (5 kert sekunniss), kun turvominisuus on toiminnss. f S.CLEAN-merkkivlo (vihreä) Kun lite pysähtyy vähintään 10 minuutti kestäneen jäähdytys- ti kuivustiln jälkeen, toiminnn jälkeen, puhdistus käynnistyy utomttisesti j litteen näyttöpneeliss olev S.CLEAN-merkkivlo syttyy. RESET-pinike RESET-pinikkeell on seurvt kksi tehtävää. Nollustoiminto Käytä, kun FILTER-merkkivlo (ornssi) pl. ( ktso sivu 21.) Väliikinen toimint Käytä, kun et löydä kukosäädintä ti sen pristot ovt tyhjät. ( ktso sivu 19.) b c d e f 3 FI

6 RASseries_OwnersMnul.book Pge 4 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM KAUKOSÄÄDIN JA SEN TOIMINNOT b c Infrpunsignlin lähetin Lähettää signlej sisäyksikköön. -pinike Käynnistä toimint pinmll tätä pinikett. (Kuuluu vstnottopiippus.) Pysäytä toimint pinmll tätä pinikett uudelleen. (Kuuluu vstnottopiippus.) Jos sisäyksiköstä ei kuulu vstnottoääntä, pin pinikett uudelleen. Tiln vlintkytkin (MODE) Vlitse til pinmll tätä pinikett. Jokinen pinikkeen pinllus viht til järjestyksessä A: utomttisen siirtymisen hllint, : JÄÄHDYTYS, : KUIVAUS, : LÄMMITYS j tkisin tiln A. (Kuuluu vstnottopiippus.) d Lämpötilpinike ( TEMP).. Lämpötil-setus voidn nost 30 C:seen.... Lämpötil-setus voidn lske 17 C:seen. (Kuuluu vstnottopiippus.) e Puhltimen nopeuspinike (FAN) Vlitse puhltimen nopeus pinmll tätä pinikett. Kun pint AUTO-pinikett, puhltimen nopeus säätyy utomttisesti huoneen lämpötiln mukn. Voit vlit puhltimen nopeuden myös mnulisesti viidestä käytettävissä olevst setuksest. (HIDAS, HIDAS +, KESKINOPEA, KESKINOPEA +, NOPEA ) (Kuuluu vstnottopiippus.) f Säleikön utomttitoiminnn pinike (SWING) Käännä säleikköä pinmll tätä pinikett. (Kuuluu vstnottopiippus.) Pysäytä säleikön kääntyminen pinmll tätä pinikett uudelleen. (Kuuluu vstnottopiippus.) ( ktso sivu 16.) g Säleikön setuspinike (FIX) Säädä ilmnvirtuksen suunt tätä pinikett pinmll. (Kuuluu vstnottopiippus.) ( ktso sivu 16.) h PÄÄLLÄ-jstimen pinike (ON) Muut tällä pinikkeell kellonik j PÄÄLLÄ-jstimen ikoj. l m n o p q r s Suurtehopinike (Hi POWER) Käynnistä suurtehotoimint pinmll tätä pinikett. ( ktso sivu 18.) Muistipinike (MEMO) Tllenn setukset pinmll tätä pinikett. Tllenn kukosäätimessä näkyvä setus pitämällä tätä pinikett pinettun yli 3 sekunti j kunnes tulee näkyviin. ( ktso sivu 15.) Automttikäytön pinike (AUTO) Käynnistä ilmstointilitteen utomttitoimint tätä pinikett pinmll. (Kuuluu vstnottopiippus.) ( ktso sivu 18.) Nukkumistil-pinike (SLEEP MODE) Käynnistä nukkumistil pinmll tätä pinikett. ( ktso sivu 18.) merkki Omt setukset-pinike (MY COMFORT) Pin tätä pinikett, kun hlut käyttää ilmstointilitett MEMO-pinikkeell tllennettujen setusten mukisesti. ( ktso sivu 15.) Puhdistus-pinike (PURE) Käynnistä sähköinen ilmnpuhdistus pinmll tätä pinikett. Pysäytä toimint pinmll tätä pinikett uudelleen. Pois-jstimen pinike (OFF) Käynnistä pois-jstimen toimint pinmll tätä pinikett. Voit vlit pois-jstimen jn neljästä eri setuksest (1, 3, 5 ti 9 tunti). 8 C:n toimint-pinike (8 C) Käynnistä 8 C:n lämmitystoiminto pinmll tätä pinikett. ( ktso sivu 10.) Siirrä ik myöhemmäksi pinmll ON ON -pinikkeen nuolt. i j k Siirrä ik ikisemmksi pinmll ON nuolt. POIS-jstimen pinike (OFF) Muut tällä pinikkeell POIS-jstimen ikoj. Siirrä ik myöhemmäksi pinmll OFF nuolt. Siirrä ik ikisemmksi pinmll OFF nuolt. Vruspinike (SET) Tllenn ik-setukset pinmll tätä pinikett. (Kuuluu vstnottopiippus.) Peruutuspinike (CLR) Peruut PÄÄLLÄ- ti POIS-jstin pinmll tätä pinikett. (Kuuluu vstnottopiippus.) ON OFF OFF -pinikkeen -pinikkeen -pinikkeen q d c b l g f k h n p o m e r j s i FI 4

7 RASseries_OwnersMnul.book Pge 5 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM KAUKOSÄÄTIMEN OSOITTIMIEN NIMET JA TOIMINNOT Näyttö Kikki osoittimet kellonjn osoitint lukuun ottmtt sdn näkyviin -pinikett pinmll. Tiedonsiirtomerkki Tiedonsiirtomerkki ( ) on näkyvissä, kun kukosäädin lähettää signlej sisäyksikköön. b Tiln ilmisin c d b hj Näyttää käytössä olevn toiminttiln. (AUTO: utomttisäätö, A: utomttisen siirtymisen hllint, : JÄÄHDYTYS, : KUIVAUS, : LÄMMITYS) c Lämpötiln ilmisin Näyttää lämpötil-setuksen (17 30 C). d Puhdistus-ilmisin (PURE) Näyttää, että sähköinen ilmnpuhdistus on käynnissä. e Puhltimen nopeuden ilmisin (FAN) Näyttää puhltimen vlitun nopeuden. Näkyvissä voi oll AUTO ti yksi viidestä nopeudest (HIDAS, HIDAS+, KESKINOPEA, KESKINOPEA+, NOPEA ). i g e Näkyvissä on AUTO, kun toiminttiln on AUTO ti : KUIVAUS. f Ajstimen j kellon osoitin Näkyvissä on jstintoiminnon ik-setus ti kellonik. Näkyvissä on in nykyinen kellonik pitsi AJASTINTA käytettäessä. g Suurtehon ilmisin (Hi POWER) Näyttää, kun SUURTEHOTOIMINTA käynnistyy. Käynnistä toimint pinmll Hi POWER -pinikett j pysäytä toimint pinmll pinikett uudelleen. h (Muisti) -ilmisin (MEMORY) Vilkkuu 3 sekunti, kun MEMO-pinikett pinetn käytön ikn. -merkki tulee näkyviin, kun pinikett pidetään pinettun yli 3 sekunti merkin vilkkuess. Poist merkki pinmll jotkin toist pinikett. i Nukkumistiln ilmisin (SLEEP MODE) Näkyy, kun NUKKUMISTILA on käytössä. Käynnistä toimint pinmll SLEEP MODE -pinikett j pysäytä toimint pinmll pinikett uudelleen. j Kukosäätimen A/B-vihdon ilmisin Kun kukosäätimen vihtotoiminto on setettu, kukosäätimen näyttöön tulee B. (Kun kukosäätimen setuksen on A, tällä kohdll ei ole ilmisint.) Kukosäätimen vihtotoiminto Jos kksi sisäyksikköä on sennettu smn ti vierekkäisiin huoneisiin, kumpikin yksikkö stt käynnistyä j pysähtyä smnikisesti kukosäädintä käytettäessä. Tämä voidn estää vihtotoiminnon vull, niin että kumpikin sisäyksikkö toimii inostn sitä vstvll kukosäätimellä. Jos hlut käyttää kukosäätimen vihtotoiminto, ot yhteys ilmstointilitteen myyjään ti sennusyhtiöön. f Kuvss on näytetty kikki osoittimet selityksen vuoksi. Käytön ikn vin sinmukiset osoittimet ovt näkyvissä kukosäätimessä. KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ VALMISTELU JA TARKASTUS Kukosäätimen pristojen sentminen Irrot knsi j senn pristot. b Pin RESET-pinikett. Kellonjn osoitin vilkkuu. Pin RESET-pinikett kpekärkisellä esineellä. c Kiinnitä knsi tkisin. b 5 FI

8 RASseries_OwnersMnul.book Pge 6 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM Pristot Kun vihdt pristot, käytä kht uutt pristo (tyyppi AAA). Pristot kestävät noin vuoden normlikäytössä. Vihd pristot, jos sisäyksiköstä ei kuulu vstnottopiippust ti kun ilmstointilitett ei voi käyttää kukosäätimellä. Poist pristot, kun kukosäädintä ei käytetä yli kuukuteen, jott ne eivät vuod j iheut toiminthäiriöitä. Vedä knsi pois smll kun pint reunoj. Pristojen vihto Vro, ettet vihd (+)- j ( )-npoj keskenään. Kellonjn settminen Aset kukosäätimen kello tässä osss nnettujen ohjeiden mukisesti, ennen kuin lt käyttää ilmstointilitett. Kukosäätimen iknäyttö näyttää kellonjn riippumtt siitä, onko ilmstointilite päällä ti ei. Alkusetus Kun pristot setetn kukosäätimeen, iknäytössä näkyy vilkkuv AM 0:00. ON ON -pinike Aset oike ik pinmll ON ON -pinikett. Jokinen ON-pinikkeen pinllus muutt ik yhdellä minuutill. ON-pinikkeen pitäminen pinettun muutt ik kymmenen minuutin jksoin. b SET SET -pinike Pin SET SET -pinikett. Oike ik tulee näkyviin j kello käynnistyy. b Kellonjn säätäminen CLOCK-pinike Pin CLOCK-pinikett. Kellonjn osoitin vilkkuu. b ON ON -pinike Aset oike ik pinmll ON ON -pinikett. Jokinen ON-pinikkeen pinllus muutt ik yhdellä minuutill. ON-pinikkeen pitäminen pinettun muutt ik kymmenen minuutin jksoin. c SET SET -pinike Pin SET SET -pinikett. Oike ik tulee näkyviin j kello käynnistyy. Pin CLOCK b c FI 6

9 RASseries_OwnersMnul.book Pge 7 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM Trkst, että ilmnsuodtin j Plsm pure -suodtin on sennettu oikein Pin Plsm pure -suodtint, kunnes sen kummllkin puolell olevt ulokkeet ovt kokonn pidäkkeiden (kielekkeiden) sisällä. Jos sennust ei tehdä oikein, FILTERmerkkivlo (ornssi) voi syttyä. Ulokkeet KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ HUOMIO Ilmstointilite ei toimi, jos verhot, ovet ti muut esineet estävät kukosäätimestä tulevien signlien pääsyn sisäyksikköön. Vro, ettei kukosäätimen päälle kdu nestettä. Kukosäädintä ei s ltist suorlle uringonvlolle ti kuumuudelle. Jos infrpunsignlin vstnotin ltistuu suorlle uringonvlolle, ilmstointilite ei ehkä toimi oikein. Suoj vstnotin verhoill uringonvlolt. Jos ilmstointilitett käyttävässä huoneess on sähkösytyttimellä vrustettu loistevlo, se voi häiritä signlien vstnotto. Jos iot käyttää loistevloj, pyydä ohjeit piklliselt jälleenmyyjältä. Jos kukosäädin vikutt muihin sähkölitteisiin, siirrä nämä litteet ti pyydä ohjeit piklliselt jälleenmyyjältä. Kukosäätimen sijoittminen Pidä kukosäädin pikss, jost sen signlit svuttvt sisäyksikön vstnottimen (enintään 7 metrin päässä). Kun vlitset jstintoiminnon, kukosäädin lähettää signlin sisäyksikköön utomttisesti tiettynä ikn. Jos kukosäädin on pikss, joss signlin siirtyminen estyy, seuruksen voi oll jop 15 minuutin viive. Kukosäätimen teline Kukosäätimen telineen sentminen Ennen kuin sennt kukosäätimen telineen seinään ti pylvääseen trkst, pystyykö sisäyksikkö ottmn vstn kukosäätimen signlit. Kukosäätimen kiinnittäminen j irrottminen Kukosäädin kiinnitetään pitämällä sitä kukosäätimen telineen suuntisesti j pinmll se sitten telineeseen pohjn sti. Kukosäädin irrotetn vetämällä ylöspäin pois telineestä. 7 m 7 FI

10 RASseries_OwnersMnul.book Pge 8 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM AUTOMAATTIKÄYTTÖ Kun ilmstointilite setetn AUTOMAATTI-tiln, se vlitsee utomttisesti jäähdytyksen, lämmityksen ti vin puhllintoiminnon huoneen lämpötiln mukn. ( ktso sivu 18.) Myös puhllusnopeutt j säleikköä säädetään utomttisesti. Käynnistys -pinike Käynnistä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. b Automtti-pinike (AUTO) Pin AUTO-pinikett. c Lämpötilpinike ( TEMP) Aset hluttu lämpötil. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn. Toiminttiln vlint tphtuu huoneen lämpötiln mukn j toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Jos AUTOMAATTI-til on epämiellyttävä, voit vlit hlumsi olosuhteet mnulisesti. Puhllusnopeutt j säleikön sento voidn muutt, j myös TILA muuttuu AUTOMAATTI-tilst A:ksi, kun puhllusnopeutt j säleikön sento muutetn. Myös puhllusnopeuden osoitin näkyy. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett uudelleen. b c AUTOMAATTIKÄYTTÖ (AUTOMAATTIVAIHTO) Kun ilmstointilite setetn A-tiln ti siirretään AUTOMAATTI-käytöstä setusten muuttmisen vuoksi, ilmstointilite vlitsee utomttisesti jäähdytyksen, lämmityksen ti vin puhllintoiminnon huoneen lämpötiln mukn. ( ktso sivu 18.) Käynnistys -pinike Käynnistä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. b Tiln vlintkytkin (MODE) Vlitse A. c Lämpötilpinike ( TEMP) Aset hluttu lämpötil. d Puhltimen nopeuspinike (FAN) Vlitse AUTO HIDAS, HIDAS +, KESKINOPEA, KESKINOPEA + ti NOPEA. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn. Toiminttiln vlint tphtuu huoneen lämpötiln mukn j toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Lämpötil, puhllusnopeutt j säleikön sento voidn muutt. Voit vlit hlumsi olosuhteet mnulisesti. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett uudelleen. c b d FI 8

11 RASseries_OwnersMnul.book Pge 9 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM JÄÄHDYTYS JA LÄMMITYS Käynnistys -pinike Käynnistä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. b Tiln vlintkytkin (MODE) Vlitse JÄÄHDYTYS ti LÄMMITYS. c Lämpötilpinike ( TEMP) Aset hluttu lämpötil. d Puhltimen nopeuspinike (FAN) Vlitse AUTO HIDAS, HIDAS +, KESKINOPEA, KESKINOPEA + ti NOPEA. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn. Toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett uudelleen. c b d KUIVAUS Käynnistys -pinike Käynnistä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. b Tiln vlintkytkin (MODE) Vlitse KUIVAUS. c Lämpötilpinike ( TEMP) Aset hluttu lämpötil. Puhltimen nopeussetukseksi setetn AUTO j näytössä näkyy AUTO. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn, j toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett uudelleen. c b 9 FI

12 RASseries_OwnersMnul.book Pge 10 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM 8 C:n TOIMINTA Käynnistä 8 C:n lämmitystoiminto pinmll tätä pinikett. Ilmstointilite pitää huoneen lämpötiln noin 8 C:ss. Huoneen lämpötil voi poiket hiemn 8 C:st huoneen koon j litteen sennuksen mukn. 8 C:n lämmitystoiminnon käynnistäminen ilmstointilitteen olless pois toiminnst Käynnistys 8 C -pinike Käynnistä 8 C:n lämmitystoiminto pinmll tätä pinikett. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn. Toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. Jos 8 C:n lämmitystoiminto käynnistettiin ilmstointilitteen olless pois toiminnst, pysäytä toimint pinmll 8 C -pinikett uudelleen. 8 C:n lämmitystoiminnon käynnistäminen ilmstointilitteen olless toiminnss Käynnistys 8 C-pinike Siirry 8 C:n lämmitystoimintoon pinmll tätä pinikett. Jos ilmstointilite suoritt jäähdytystä (utomttijäähdytys mukn lukien) ti kuivust, se pysähtyy j 8 C:n lämmitystoiminto käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Jos ilmstointilite suoritt lämmitystä, se siirtyy välittömästi 8 C:n lämmitystoimintoon. Jos ilmstointilite suoritt ilmnpuhdistust, se suoritt sekä ilmnpuhdistuksen että 8 C:n lämmitystoiminnon. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. Jos 8 C:n lämmitystoiminto käynnistettiin ilmstointilitteen olless toiminnss, pl edelliseen toiminttiln pinmll 8 C - pinikett uudelleen. Trkst toiminttil kukosäätimen näytöstä. Kun lämmitys käynnistetään järjestelmän olless 8 C:n lämmityksessä, lämpimän ilmn tuloon voi kulu noin 5 minuutti. HUOMIO Lämmitysteho voi heikentyä, jos ilmsäleikön suunt on liin ylös 8 C:n lämmityksen ikn. HUOMAA Puhltimen nopeussetuksen 8 C:n lämmityksen käynnistyessä on AUTO. Jos jstintoiminto on setettu ennen 8 C:n lämmitystä, jstintoiminnon setus peruutetn. Ajstintoiminnon setuksi ei void tehdä 8 C:n lämmityksen ikn. SWING- (säleikön kääntö), FIX- (säleikön sento), FAN- (puhltimen nopeus) j PURE (ilmnpuhdistus) -setuksi voidn muutt 8 C:n lämmityksen ikn. Asetusten muutoksi ei void tehdä muill pinikkeill. Puhllusilmn lämpötil on pienempi kuin normlin lämmityksen ikn. FI 10

13 RASseries_OwnersMnul.book Pge 11 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM ILMANPUHDISTUS Käynnistä sähköinen ilmnpuhdistus pinmll tätä pinikett. Ilmstointilitteen toiminnn ikn PURE-pinike ILMANPUHDISTUS-toimint käynnistetään pinmll tätä pinikett. Sisäyksikön näyttöpneelin PURE-merkkivlo (sininen) syttyy plmn. Plsm pure -suodtin on käytössä. Vin ILMANPUHDISTUS-toiminnn pysäyttäminen PURE-pinike ILMANPUHDISTUS-toimint pysäytetään pinmll tätä pinikett. Sisäyksikön näyttöpneelin PURE-merkkivlo (sininen) smmuu. Plsm pure -suodtin on pois käytöstä. Ilmstointilitteen toiminnn pysäyttäminen smnikisesti -pinike Ilmstointilitteen toimint j ILMANPUHDISTUS-toimint pysäytetään pinmll tätä pinikett. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) j PURE-merkkivlo (sininen) smmuvt. HUOMIO Kun -pinikett pinetn seurvn kerrn, sekä ilmstointilite että ILMANPUHDISTUS-toimint käynnistyvät yhdessä. Ilmstointilitteen j ILMANPUHDISTUS-toiminnn yhdistetyn toiminnn ikn vin ilmstointilitteen toimint ei voi pysäyttää. Kun ilmstointilite on pysäytetty PURE-pinike ILMANPUHDISTUS-toimint käynnistetään pinmll tätä pinikett. Sisäyksikön näyttöpneelin PURE-merkkivlo (sininen) syttyy plmn. TIETOJA ILMANPUHDISTUS-toiminnn ikn muodostuu pieni määrä otsoni, j stt tunte sen hju. Kun ilmnvirtus on utomttinen, se vihtuu nopeuksien HIDAS j KESKINOPEA + välillä. HIDAS -toimint käytetään, kun sisäilm puhdistuu. Pystysuorien ilmnvirtussäleikköjen sento voi muuttu toiminnn ikn, jos huoneen lämpötil on lhinen. Ilmnottosäleikön vminen ILMANPUHDISTUS-toiminnn ikn voi joskus sytyttää FILTER-merkkivlon (ornssi). Pysäytä tässä tpuksess ILMANPUHDISTUS-toimint (pysäytä ilmstointilite, jos se on toiminnss) j sulje sitten ilmnottosäleikkö. FILTER-merkkivlo (ornssi) syttyy, kun ILMANPUHDISTUS-toimint on ollut käynnissä noin tunti. Kun merkkivlo syttyy, puhdist Plsm pure -suodtin. ( ktso sivu 22.) 11 FI

14 . RASseries_OwnersMnul.book Pge 12 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM SUURTEHOTOIMINTA Suurteho (Hi POWER) Suurtehotil säätää utomttisesti huoneen lämpötil, ilmn virtust j toiminttil, niin että huone jäähtyy nopesti kesällä j lämpenee nopesti tlvell. ( ktso sivu 18.) Suurtehotiln settminen Hi POWER -pinike Pin Hi POWER-pinikett. Kukosäätimessä näkyy Hi POWER-merkki. Suurtehotiln peruuttminen Hi POWER -pinike Pin Hi POWER-pinikett kerrn uudestn. Kukosäätimessä olev Hi POWER-merkki kto. HUOMIO Suurtehotil ei voi käynnistää KUIVAUS-toiminnn ikn. 1, 3, 5, 9 TUNNIN POIS-AJASTIN Ilmstointilite pysähtyy oltun toiminnss tietyn jn (1, 3, 5 ti 9 tunti). OFF-pinike Pin OFF-pinikett (toiminnn ikn). Kuuluu lyhyt piippus j jstimen osoitin tulee näkyviin. Aik, jolloin ilmstointilite pysähtyy, näkyy kukosäätimen näytössä (1H: noin tunnin kuluttu senhetkisestä jst). Jos pinikett pinetn uudelleen, kun 1H on näkyvissä (noin 3 sekunti), näkyviin tulee 3H j uudestn pinettess 5H j sitten uudestn pinettess 9H. Kun olet vlinnut hlumsi jn, älä pin tätä pinikett uudelleen. (Kun osoitin 1H, 3H jne. kto, jstin on setettu.) b CLR-pinike Peruut jstin pinmll CLR-pinikett. Ajstimen toimint peruuntuu mutt ilmstointilite jtk toimintns. Myös 1, 3, 5 j 9 tunnin POIS-jstimen toimint peruuntuu, jos OFF-pinikett pinetn setuksen vlinnn jälkeen. TIETOJA Puhdistustoimint käynnistyy, kun 1, 3, 5 ti 9 tunnin POIS-jstimen ik svutetn. (Puhdistust ei suoritet lämmityksen ti ILMANPUHDISTUS-toiminnn ikn.) Aset ensin 1, 3, 5 ti 9 tunnin POIS-jstin j vst sen jälkeen PÄÄLLÄ-jstin, kun käytät niitä yhdessä. Jos pinetn OFF-pinikett PÄÄLLÄ (POIS) -jstimen olless setettun, PÄÄLLÄ (POIS) -jstimen toimint peruuntuu j vin 1, 3, 5 ti 9 tunnin POISjstin setetn. b FI 12

15 . RASseries_OwnersMnul.book Pge 13 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM AJASTIMEN KÄYTTÖ PÄÄLLÄ-jstin j POIS-jstin PÄÄLLÄ-jstimen settminen ON ON -pinike Pin ON ON -pinikett. Aset jstin hlutulle jlle. Jokinen ON-pinikkeen pinllus muutt ik kymmenen minuutin jksoin. ON-pinikkeen pitäminen pinettun muutt ik tunnin jksoin. b SET SET -pinike Aset jstin pinmll SET SET -pinikett. Ajstimen ik tulee näkyviin j jstin käynnistyy. c CLR CLR -pinike Peruut jstimen setus pinmll CLR CLR -pinikett. POIS-jstimen settminen OFF OFF -pinike Pin OFF OFF -pinikett. Aset jstin hlutulle jlle. Jokinen OFF-pinikkeen pinllus muutt ik kymmenen minuutin jksoin. OFF-pinikkeen pitäminen pinettun muutt ik tunnin jksoin. b SET SET -pinike Aset jstin pinmll SET SET -pinikett. Ajstimen ik tulee näkyviin j jstin käynnistyy. c CLR CLR -pinike Peruut jstimen setus pinmll CLR CLR -pinikett. b c HUOMIO Kun jstintoiminto on vlittu, kukosäädin lähettää jstinsignlin sisäyksikköön utomttisesti tiettynä ikn. Tämän vuoksi kukosäädin tulee säilyttää pikss, jost se pystyy lähettämään signlin sisäyksikköön häiriöttä. Jos et pin SET SET -pinikett 30 sekunnin kuluess jn setuksest, setus peruuntuu. Kun vlitset jstimen toiminttiln, setukset tllennetn kukosäätimeen. Tämän vuoksi ilmstointilitteen toimint käynnistyy smoiss olosuhteiss, joiss pinoit kukosäätimen ON - ti OFF -pinikett. Ajstint ei voi sett kellonäytön vilkkuess. Aset kello kohdss Kellonjn settminen sivull 6 nnettujen ohjeiden mukisesti j set sitten jstin. 13 FI

16 RASseries_OwnersMnul.book Pge 14 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM Yhdistelmäjstin (PÄÄLLÄ- j POIS-jstimen settminen smnikisesti) POIS-jstin > PÄÄLLÄ-jstin (toimii > pysäytetty > toimii) Tämä ominisuus on hyödyllinen, kun hlut pysäyttää ilmstointilitteen mentyäsi nukkumn j käynnistää sen uudelleen mull herättyäsi ti plttusi kotiin. Esimerkki: Ilmstointilitteen pysäyttäminen j käynnistäminen uudelleen seurvn mun Yhdistelmäjstimen settminen (1) Aset POIS-jstin pinmll OFF OFF -pinikett. Toimii Pysäytys Toimii jälleen (2) Aset PÄÄLLÄ-jstin pinmll ON ON -pinikett. (3) Pin SET SET -pinikett. PÄÄLLÄ-jstin > POIS-jstin (pysäytetty > toimii > pysäytetty) Tämän setuksen vull voit käynnistää ilmstointilitteen, kun heräät, j pysäyttää sen, kun lähdet ulos. Esimerkki: Ilmstointilitteen käynnistäminen seurvn mun j pysäyttäminen Yhdistelmäjstimen settminen (1) Aset PÄÄLLÄ-jstin pinmll ON ON -pinikett. Pysäytys Toimii Pysäytys (2) Aset POIS-jstin pinmll OFF OFF -pinikett. (3) Pin SET SET -pinikett. Vllitsev ik lähinnä olev PÄÄLLÄ- ti POIS-jstintoiminto käynnistyy ensin. Jos sekä PÄÄLLÄ- että POIS-jstimelle on setettu sm ik, jstintoiminto ei käytetä. Myös ilmstointilitteen toimint stt pysähtyä. HUOMIO Kukosäädin lähettää signlin noin 3 sekunnin kuluttu sisäyksikköön j sisäyksiköstä kuuluu vstnottopiippus, kun pint SET SET -pinikett. Päivittäinen yhdistelmäjstin (PÄÄLLÄ- j POIS-jstimen settminen smnikisesti j käynnistäminen päivittäin) Tämä ominisuus on hyödyllinen, kun hlut yhdistelmäjstimien toimivn jok päivä smn ikn. Yhdistelmäjstimen settminen (1) Aset PÄÄLLÄ-jstin pinmll ON ON -pinikett. (2) Aset POIS-jstin pinmll OFF OFF -pinikett. (3) Pin SET SET -pinikett. (4) Viheen (3) jälkeen näytössä vilkkuu nuolimerkki ( ti ) noin 3 sekunti. Pin SET SET -pinikett vilkkumisen ikn. Kumpikin nuoli (, ) on näkyvissä päivittäisen jstimen setuksen ikn. Ajstimen toiminnn peruuttminen Pin CLR CLR -pinikett. Kellonäyttö Kellonik ei ole näkyvissä jstint (PÄÄLLÄ-POIS, POIS-PÄÄLLÄ, POIS) setettess, jott setusik voidn näyttää. Vllitsev kellonik voidn ktso pinmll lyhyesti SET-pinikett, jolloin kellonik tulee näkyviin 3 sekunniksi. c b FI 14

17 RASseries_OwnersMnul.book Pge 15 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM MUISTI- JA OMAT ASETUKSET -TOIMINTA Voit tllent MEMO-pinikkeell usein käytettyjä toimint-setuksi käytön helpottmiseksi. Käynnistä ilmstointilite toiminttilss, jonk hlut kukosäätimen tllentvn. Pin ll näytettyä pinikett ilmstointilitteen olless toiminnss. MEMO-pinike Käynnistä setuksen tllennus pinmll lyhyesti tätä pinikett. Kikki näkyvissä olevt osoittimet kellonjn osoitint j toiminttiln osoitint lukuun ottmtt vilkkuvt. b MEMO-pinike Pidä MEMO-pinikett pinettun vähintään 3 sekunti osoittimen vilkkuess. Näkyviin tulee -merkki j setus tllennetn. Jos et pin MEMO-pinikett 3 sekunnin kuluess ti pint jotkin muut pinikett, MUISTI-setus peruuntuu. MEMO-pinikkeell voidn tllent seurvt toiminttilt: til, lämpötil, puhllin, jstin j suurteho. b Ilmstointilitteen käyttö MEMO-pinikkeell tllennetun setuksen mukisesti. MY COMFORT -pinike Pin MY COMFORT -pinikett. MEMO-pinikkeell tllennettu setus tulee näkyviin j ilmstointilite toimii tämän setuksen mukisesti. (A): Kun pinetn MY COMFORT -pinikett litteen olless pysähtyneenä Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn, j toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. (B): Kun pinetn MY COMFORT -pinikett litteen olless toiminnss Toiminttil vihtuu MEMO-pinikkeell tllennettuun setukseen. Alkusetus: TILA : AUTOMAATTI Lämpötil : FI

18 RASseries_OwnersMnul.book Pge 16 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM ILMAVIRRAN SUUNNAN SÄÄTÄMINEN Säädä ilmvirrn suunt oikein. Jos näin ei tehdä, käyttö voi iheutt epämukvuutt j lämpötil jkutuu epätsisesti huoneess. Säädä pystysuor ilmnvirtust kukosäätimellä. Säädä vksuor ilmnvirtust käsin. Pystysuorn ilmnvirtuksen säätäminen Ilmstointilite säätää utomttisesti pystysuorn ilmnvirtuksen suunt käyttöolosuhteiden mukisesti, kun vlittun on AUTOMAATTI- ti A-til. Vlitun ilmnvirtuksen suunnn settminen Käytä tätä toiminto ilmstointilitteen olless käynnissä. FIX-pinike Siirrä säleikköä hluttuun suuntn pitämällä pinettun ti pinmll lyhyesti kukosäätimessä olev FIX-pinikett. Muut pystysuorn ilmnvirtussäleikön suunt osoitetun lueen sisällä. Tämän jälkeen pystysuor ilmnvirtus settuu utomttisesti siihen suuntn, johon sett säleikön FIX-pinikkeell. Ilmnvirtuksen suunnn utomttinen kääntäminen Suorit tämä toiminto ilmstointilitteen olless käynnissä. SWING-pinike Pin kukosäätimessä olev SWING-pinikett. Toiminto pysäytetään pinmll SWING-pinikett. Kääntymissuunt vihdetn pinmll FIX-pinikett. HUOMIO FIX- j SWING-pinikkeet eivät ole käytettävissä, kun ilmstointilite ei ole toiminnss (myös kun PÄÄLLÄ-jstin on setettu). Älä käytä ilmstointilitett pitkiä jnjksoj niin, että ilmnvirtus on setettu lspäin jäähdytyksen ti kuivuksen ikn. Muuss tpuksess pystysuorn ilmnvirtussäleikön pinnlle voi tiivistyä vettä, jok voi tippuessn iheutt vhinkoj. Älä liikut pystysuor ilmnvirtussäleikköä käsin. Käytä in FIXpinikett. Jos siirrät säleikköä käsin, se ei ehkä toimi oikein käytön ikn. Jos säleikkö ei toimi oikein, pysäytä ilmstointilite j käynnistä se sitten uudelleen. Kun ilmstointilite käynnistetään välittömästi sen pysäyttämisen jälkeen, pystysuor ilmnvirtussäleikkö ei ehkä liiku 10 sekuntiin. Vksuorn ilmnvirtuksen säätäminen Vlmistelu: Trtu vksuorn ilmnvirtussäleikön vipuun j säädä ilmnvirtuksen suunt trpeen mukn vipu siirtämällä. Voit muutt ilmnvirtust säleikköjen vsemmll j oikell puolell. FI 16

19 RASseries_OwnersMnul.book Pge 17 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM AUTOMAATTINEN UUDELLEENKÄYNNISTYS Tämä ilmstointilite on vrustettu utomttisell uudelleenkäynnistystoiminnoll, jonk vull ilmstointilite jtk toimintns virtktkon jälkeen käyttösetusten mukisesti ilmn kukosäätimen käyttöä. Toimint jtkuu ilmn vroitust 3 minuutin kuluttu virrn plmisen jälkeen. TIETOJA Automttist uudelleenkäynnistystä ei ole setettu toimimn tehtlt lähetetyissä litteiss, joten se joudutn hluttess settmn erikseen. AUTOMAATTISEN UUDELLEENKÄYNNISTYKSEN ASETTAMINEN Automttinen uudelleenkäynnistystoiminto setetn seurvll tvll: Litteen virtlähteen on oltv päällä. Toiminto ei setet, jos virt on pois päältä. Automttinen uudelleenkäynnistystoiminto otetn käyttöön pitämällä RESETpinikett pinettun 3 sekunti. Ilmstointilite vstnott setuksen j piipp 3 kert. Järjestelmä käynnistyy nyt uudelleen utomttisesti. Automttisen uudelleenkäynnistyksen setus on käytössä. (1) Kun ilmstointilite on vlmiustilss (ei toiminnss). Pidä RESET-pinikett pinettun vähintään 3 sekunti. Ilmstointilite käynnistyy. Vihreä merkkivlo syttyy. Ilmstointilite piipp 3 kert noin 3 sekunnin kuluttu. Vihreä merkkivlo vilkkuu 5 sekunti. Ilmstointilite toimii. Jos ilmstointilitteen ei trvitse toimi sillä hetkellä, pin RESET-pinikett uudelleen ti pysäytä ilmstointilite kukosäätimen vull. (2) Kun ilmstointilite on toiminnss. Pidä RESET-pinikett pinettun vähintään 3 sekunti. RESET-pinike Ilmstointilitteen toimint pysähtyy. Vihreä merkkivlo smmuu. Ilmstointilite piipp 3 kert 3 sekunti pinikkeen pinmisen jälkeen. Vihreä merkkivlo vilkkuu 5 sekunti. Ilmstointilite pysähtyy. Jos ilmstointilitteen ei trvitse pysähtyä sillä hetkellä, käynnistä se uudelleen kukosäätimen vull. Vihreä merkkivlo pl myöhemmän käytön ikn. Automttinen uudelleenkäynnistys ei hyväksy komentoj, jos jstintoiminto on otettu käyttöön kukosäätimellä. Kun utomttinen uudelleenkäynnistystoiminto on käynnistänyt ilmstointilitteen uudelleen, säleikön kääntötoiminto (AUTO) jtkuu. AUTOMAATTISEN UUDELLEENKÄYNNISTYKSEN PERUUTTAMINEN Automttinen uudelleenkäynnistystoiminto peruutetn seurvll tvll: Toist setustoimenpide. Ilmstointilite vstnott setuksen j piipp 3 kert. Ilmstointilite täytyy käynnistää nyt uudelleen mnulisesti kukosäätimellä sen jälkeen kun päävirt on kytketty pois päältä. Automttisen uudelleenkäynnistyksen setus on peruutettu. (1) Kun ilmstointilite on vlmiustilss (ei toiminnss). Pidä RESET-pinikett pinettun vähintään 3 sekunti. Ilmstointilite käynnistyy. Vihreä merkkivlo syttyy. Ilmstointilite piipp 3 kert noin 3 sekunnin kuluttu. Ilmstointilite toimii. Jos ilmstointilitteen ei trvitse toimi sillä hetkellä, pin RESET-pinikett uudelleen ti pysäytä ilmstointilite kukosäätimen vull. (2) Kun ilmstointilite on toiminnss. Pidä RESET-pinikett pinettun vähintään 3 sekunti. Ilmstointilitteen toimint pysähtyy. Vihreä merkkivlo smmuu. Ilmstointilite piipp 3 kert noin 3 sekunnin kuluttu. Ilmstointilite pysähtyy. RESET-pinike Jos ilmstointilitteen ei trvitse pysähtyä sillä hetkellä, käynnistä se uudelleen kukosäätimen vull. Vihreä merkkivlo pl myöhemmän käytön ikn. 17 FI

20 RASseries_OwnersMnul.book Pge 18 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM ILMASTOINTILAITTEEN TOIMINTA Automttikäyttö Kuten kuvss 1 on näytetty, utomttitoiminttil vlitsee käynnistysviheess toiminnn huoneen lämpötiltietojen (T) perusteell. Huoneen lämpötil, kun toimint käynnistyy ti vlitn uudelleen Huoneen lämpötil Lämpötiln+1 settminen Lämpötiln settminen Lämpötiln 1 settminen Jäähdytys Vin puhllin -toimint Lämmitys Kuv 1 Toiminttil vlitn uudelleen, kun kompressori on ollut pysähtyneenä 15 minuutti. Suurtehotoimint Kun Hi POWER -pinikett pinetn jäähdytyksen, lämmityksen ti A-toiminnn ikn, ilmstointilite käynnistää seurvn toiminnn. Jäähdytys Jäähdytystä suoritetn lämpötiln, jok on 1 C:n pienempi kuin lämpötil-setus. Lisäksi puhllusnopeus setetn suurelle nopeudelle*. * Ääni voimistuu puhllusnopeuden mukn. Lämmitys Lämmitystä suoritetn lämpötiln, jok on 2 C:t suurempi kuin lämpötil-setus. Puhllusnopeus vihtuu utomttisesti käyttöolosuhteiden mukn. Nukkumistil-toimint Ilmstointilite säätää utomttisesti huoneen lämpötil, ilmnvirtust j äänitso j estää näin liillisen jäähtymisen kesällä j pitää huoneen lämpimänä j mukvn tlvell. TIETOJA Teho- j äänitso ovt pienempiä nukkumistiln ikn, joten huone ei ehkä jäähdy (ti lämpene) riittävästi, jos tätä til käytetään pitkän ik. Nukkumistil ei voi käyttää kuivustoiminnn ti ilmnpuhdistustoiminnn (itsenäinen toimint) ikn. (Ilmnpuhdistustoimint [itsenäinen toimint] käynnistyy, kun pinetn PURE-pinikett ilmstointilitteen olless pysähtyneenä ilmnpuhdistustoiminnn suorittmist vrten. Ilmstointilite ei toimi sen ikn.) Jos nukkumistiln ikn pinetn FAN-pinikett, nukkumistil peruutetn. Nukkumistil ei ole jstintoiminto. Kuivus ( ) Kuivustil vlitsee utomttisesti jäähdytyskuivustiln lämpötil-setuksen j huoneen todellisen lämpötiln erotuksen perusteell. Puhllusnopeuden ilmisimess lukee AUTO, j käytössä on hids nopeus. FI 18

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus

Käyttöohje. Alkuvalmistelut. Ompelun perusteet. Hyötyompeleet. Kirjainmerkit/ koristeompeleet. Kirjonta. Kirjonnan muokkaus Alkuvlmistelut Ompelun perusteet Tietokoneistettu ompelu- j kirjontkone Käyttöohje Hyötyompeleet Kirjinmerkit/ koristeompeleet Kirjont Kirjonnn muokkus MY CUSTOM STITCH (OMAN PISTOKUVION SUUNNITTELU) Liite

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla.

Tämä vakuutus on annettu Cummins MerCruiser Dieselin yksinomaisella vastuulla. Vtimustenmukisuusvkuutus Cummins MerCruiser Diesel Tämä sisäperä- ti sisämoottori on Cummins MerCruiser Dieselin ohjeiden mukn sennettun seurvien direktiivien vtimusten mukinen j täyttää niihin liittyvät

Lisätiedot

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone.

ALKUVALMISTELUT. Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET. Lue, kun tarvitset lisätietoja. LIITE. Tietokoneistettu ompelukone. ALKUVALMISTELUT Lue ennen käyttöä. OMPELUN PERUSTEET HYÖTYOMPELEET Lue, kun trvitset lisätietoj. LIITE Tietokoneistettu ompelukone Käyttöohje Tärkeitä turvllisuusohjeit Lue nämä turvllisuusohjeet ennen

Lisätiedot

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54.

Quick Start guide. In-Car Audio Visual Navigation. DE Deutsch 2. Italiano 106. EN English 28. NL Nederlands 132. ES Español 54. Quick Strt guide In-Cr Audio Visul Nvigtion DE Deutsch 2 IT Itlino 106 EN English 28 ES Espñol 54 FR Frnçis 80 NL Nederlnds 132 PT Português 158 FI Suomi 184 Tämän litteen turvlliseen käyttöön Kiitos kun

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa.

HUOMAUTUS ! VAARA ! VAROITUS. HUOMAUTUS: On merkkinä tiedoista, jotka auttavat ymmärtämään tiettyä vaihetta tai toimintoa. Ilmoitus tämän ohjekirjn käyttäjille Tässä julkisuss käytetään vroj, vroituksi, huomutuksi j ilmoituksi (yhdessä knsinvälisen VAARA-symolin knss! ) kiinnittämään meknikon huomio erityisohjeisiin huolloist

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita.

HUOMAUTUS: Seuraava koskee vain CE merkillä varustettuja tuotteita. HUOMAUTUS: Seurv koskee vin CE merkillä vrustettuj tuotteit. Vtimustenmukisuusvkuutus Mercury MerCruiser Tämä Mercury MerCruiserin ohjeiden mukn sennettu sisäperämoottori ti sisämoottori noudtt seurvien

Lisätiedot

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-UW9GKE CS-UW12GKE Ulkoyksiköt ksi CU-UW9GKE CU-UW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI 6 70 808 465 (0/08) ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SUOMI PHR-N "Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are registered trademarks or trademarks of Sharp Corporation. RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET Yksikön

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S Käyttäjän käsikirja Mitsubishi Heavy Industries SRK0ZMX-SA, SRK5ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S ds Paavo Kataikko Oy Puh. 09 4685 info@kataikko.fi www.kataikko.fi Kiitos, kun valitsit juuri

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköt CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 Ulkoyksiköt CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L)

KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) / SLZ-KA25VA(L) KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKÖILLE SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) / SLZ-K5V(L) Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS INDOOR UNIT MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE Oversettelse av originaldokument Alkuperäistekstin käännös BRUKSANVISNING For bruker For å kunne bruke denne enheten på en korrekt og trygg

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8 ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ Käyttöopas Parhaan suorituskyvyn ja ongelmattoman käytön varmistamiseksi,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Asennus- ja hoito-ohjeet EVC 13 60 40 80 C 20 100 LEK. 2 1 bar 3

Asennus- ja hoito-ohjeet EVC 13 60 40 80 C 20 100 LEK. 2 1 bar 3 MOS FI 87- EVC Asennus- j hoito-ohjeet EVC 8 br 4 Art.nr.XXXXXX Sisältö Yleistä Lht tuotekuvus... Säätötulukko... Järjestelmän kuvus Yleistä... Toimintperite... Kättötulu Kättötulu... 4 Asetukset Lämpöutomtiikk...

Lisätiedot