AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)"

Transkriptio

1 RASseries_OwnersMnul_FCV.fm Pge 1 Tuesdy, Jnury 9, :13 PM AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) CLIMATISEUR (TYPE SEPARE) KLIMAGERÄT (GETEILTE AUSFÜHRUNG) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) КОНДИЦИОНЕР (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИП) ILMASTOINTILAITE (JAETTU) AIRCONDITIONANLÆG (SPLIT TYPE) KLIMAANLEGG (DELT TYPE) OWNER S MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG BRUKSANVISNING ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ OMISTAJAN OPAS BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK Indoor Unit Unité intérieure Innenrumgerät Inomhusenhet Внутренний блок Sisäyksikkö Indendørs enhed Innendørsenhet RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND For generl public use Pour utilistion grnd public Für llgemeine Verwendung För llmän nvändning Для общего бытового использования Yleistä käyttöä vrten Til lmindelig brug For generell, privt bruk Outdoor Unit Unité extérieure Außengerät Utomhusenhet Наружный блок Ulkoyksikkö Udendørs enhed Utendørsenhet RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Thnk you for purchsing this TOSHIBA Air Conditioner. Plese red this owner s mnul crefully before using your Air Conditioner. Avnt tout, merci d voir porté votre choix sur un climtiseur TOSHIBA. Veuillez lire ttentivement ce mode d emploi vnt de mettre en service le climtiseur. Wir dnken Ihnen für den Kuf dieses TOSHIBA-Klimgeräts. Lesen Sie die Bedienungsnleitung sorgfältig durch, bevor Sie ds Gerät in Betrieb nehmen. Tck för ditt inköp v denn TOSHIBA luftkonditionering. Läs den här bruksnvisningen nog innn du nvänder din luftkonditionering. Благодарим Вас за покупку этого кондиционера фирмы TOSHIBA. Перед использованием Вашего кондиционера прочитайте, пожалуйста, внимательно эту инструкцию для пользователя. Kiitämme tämän TOSHIBA-ilmstointilitteen ostmisest. Lue tämä omistjn ops huolellisesti ennen ilmstointilitteen käyttöä. Tk fordi du købte dette TOSHIBA irconditionnlæg. Læs denne brugermnul omhyggeligt igennem, inden du nvender dit irconditionnlæg. Tkk for t du kjøpte dette klimnlegget fr TOSHIBA. Vi oppfordrer deg til å lese brukerhåndboken grundig før du begynner å bruke klimnlegget. NORSK DANSK РУССКИЙ ЯЗЫК SVENSKA DEUTSCH FRANÇAIS ENGLISH

2 RASseries_OwnersMnul_TOC.fm Pge ii Tuesdy, Jnury 9, :33 PM СОДЕРЖАНИЕ/SISÄLTÖ/INDHOLD/INNHOLD РУССКИЙ ЯЗЫК ПРИНАДЛЕЖНОСТИ... 1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ... 1 НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ... 3 НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ ИНДИКАТОРОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ НА ВНУТРЕННЕМ БЛОКЕ... 3 ПУЛЬТ ДУ И ЕГО ФУНКЦИИ... 4 НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ ИНДИКАТОРОВ НА ПУЛЬТЕ ДУ... 5 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕРКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ... 5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДУ... 7 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ... 8 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ)... 8 ОПЕРАЦИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ/ОБОГРЕВА... 9 ОПЕРАЦИЯ ОСУШЕНИЯ... 9 ОПЕРАЦИЯ 8 C ОПЕРАЦИЯ PURE ОПЕРАЦИЯ Hi POWER TARVIKKEET... 1 TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ VAROTOIMIA... 1 OSIEN NIMET... 3 SISÄYKSIKÖN OSOITTIMIEN JA SÄÄTIMIEN NIMET JA TOIMINNOT... 3 KAUKOSÄÄDIN JA SEN TOIMINNOT... 4 KAUKOSÄÄTIMEN OSOITTIMIEN NIMET JA TOIMINNOT... 5 KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ VALMISTELU JA TARKASTUS... 5 KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ... 7 AUTOMAATTIKÄYTTÖ... 8 AUTOMAATTIKÄYTTÖ (AUTOMAATTIVAIHTO)... 8 JÄÄHDYTYS JA LÄMMITYS... 9 KUIVAUS C:n TOIMINTA ILMANPUHDISTUS DANSK TILBEHØR... 1 SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 DELENES NAVN... 3 NAVNE OG FUNKTIONER PÅ DEN INDENDØRS ENHEDS INDIKATORER OG BETJENINGER... 3 FJERNBETJENINGEN OG DENS FUNKTIONER... 4 NAVNE OG FUNKTIONER PÅ FJERNBETJENINGENS INDIKATORER... 5 FORBEREDELSE OG KONTROL INDEN ANVENDELSE... 5 ANVENDELSE AF FJERNBETJENINGEN... 7 AUTOMATISK DRIFT... 8 AUTOMATISK DRIFT (AUTOMATISK OMSKIFTNING)... 8 AFKØLING/OPVARMNING... 9 TØRRING C-FUNKTION LUFTRENSNING NORSK TILBEHØR... 1 SIKKERHETSANVISNINGER... 1 NAVN PÅ DELER... 3 NAVN PÅ INDIKATORER OG KONTROLLER PÅ INNENDØRSENHETEN, OG DERES FUNKSJONER... 3 FJERNKONTROLLEN OG DENS FUNKSJONER... 4 NAVN PÅ INDIKATORENE PÅ FJERNKONTROLLEN, OG DERES FUNKSJONER... 5 KLARGJØRING OG KONTROLL FØR BRUK... 5 BRUKE FJERNKONTROLLEN... 7 AUTOMATISK DRIFT... 8 AUTOMATISK DRIFT (AUTOMATISK OMKOBLING)... 8 KJØLEDRIFT/OPPVARMINGSDRIFT... 9 TØRR DRIFT C DRIFT LUFTRENSEDRIFT ii ТАЙМЕР 1, 3, 5, 9H OFF ОПЕРАЦИЯ ТАЙМЕРА ОПЕРАЦИЯ MEMORY/MY COMFORT РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ОПЕРАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО ЗАПУСКА КАК РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР ВРЕМЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПЕРАЦИЯ ОЧИСТКИ ОБЫЧНЫЙ УХОД СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (пульт ДУ) SUURTEHOTOIMINTA , 3, 5, 9 TUNNIN POIS-AJASTIN AJASTIMEN KÄYTTÖ MUISTI- JA OMAT ASETUKSET -TOIMINTA ILMAVIRRAN SUUNNAN SÄÄTÄMINEN AUTOMAATTINEN UUDELLEENKÄYNNISTYS ILMASTOINTILAITTEEN TOIMINTA VÄLIAIKAINEN KÄYTTÖ PUHDISTUS TAVANOMAINEN KUNNOSSAPITO MUU KUNNOSSAPITO ILMASTOINTILAITTEEN TOIMINTA JA SUORITUSKYKY VIANMÄÄRITYS TEKNISET TIEDOT VIANMÄÄRITYS (kukosäädin) HØJ EFFEKT , 3, 5, 9T STOPTIMER TIMERFUNKTION HUKOMMELSE/KOMFORT JUSTERING AF LUFTSTRØMMENS RETNING AUTOMATISK GENSTART HVORDAN AIRCONDITIONANLÆGGET FUNGERER MIDLERTIDIG BETJENING RENGØRINGSFUNKTION ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE SÆRLIG VEDLIGEHOLDELSE AIRCONDITIONANLÆGGETS DRIFT OG YDEEVNE FEJLFINDING SPECIFIKATIONER FEJLFINDING (fjernbetjening) Hi POWER-DRIFT , 3-, 5-, 9-TIMERS TIMER AV TIMERDRIFT MINNE/MIN KOMFORT-DRIFT JUSTERE RETNINGEN AV LUFTSTRØMMEN AUTOMATISK OMSTARTFUNKSJON (AUTOOMSTART) KLIMAANLEGGETS VIRKEMÅTE MIDLERTIDIG DRIFT RENSESYKLUS VANLIG VEDLIKEHOLD SPESIALVEDLIKEHOLD KLIMAANLEGGDRIFT OG -YTELSE FEILSØKING SPESIFIKASJONER FEILSØKING (fjernkontroll) NORSK DANSK РУССКИЙ ЯЗЫК SVENSKA DEUTSCH FRANÇAIS ENGLISH

3 RASseries_OwnersMnul.book Pge 1 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM TARVIKKEET Kukosäädin Kukosäätimen teline Pristot (kksi) TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ VAROTOIMIA VAARA ÄLÄ YRITÄ ITSE ASENTAA TÄTÄ LAITETTA. LAITTEEN SAA ASENTAA VAIN ASIANTUNTEVA ASENTAJA. ÄLÄ YRITÄ ITSE KORJATA TÄTÄ LAITETTA. TÄMÄN LAITTEEN SAA KORJATA VAIN AMMATTIKORJAAJA. SUOJUKSEN AVAAMINEN TAI POISTAMINEN ALTISTAA VAARALLISILLE JÄNNITTEILLE. VIRTALÄHTEEN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ EI ESTÄ MAHDOLLISTA SÄHKÖISKUA. VAROITUS ASENNUSTA KOSKEVIA VAROITUKSIA Pyydä myyjää ti sähkötöihin erikoistunutt liikettä sentmn ilmstointilite. Jos sennt ilmstointilitteen itse väärin, seuruksen voi oll vesivuotoj, sähköisku, tuliplo ti muit ongelmi. Muist in mdoitt ilmstointilite. Älä kytke mdoitusjohdint ksu- ti vesiputkeen, ukkosenjohdttimeen ti puhelimen mdoitusjohtimeen. Jos ilmstointilite on mdoitettu väärin, se voi iheutt sähköiskun. HUOMIO LAITTEEN IRROTTAMINEN SÄHKÖVERKOSTA Kiinteässä johdotuksess on oltv kytkin ti virrnktkisin, jok kytkee irti kikki nvt. Vrmist, että virrnktkisin ti kytkin on hyväksytty. KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VAROITUKSIA Vältä huoneen liillist jäähdyttämistä j pitkäikist ltistumist viileälle ilmvirrlle, kosk se voi oll hitllist terveydellesi. Älä koskn työnnä sormisi ti keppejä poistoilmn ti tuloilmn ukkoihin, kosk se voi iheutt tpturmn j vurioitt konett. Poistoilmn j tuloilmn ukoiss on suurell nopeudell pyöriviä puhltimi. Jos huomt jotkin epätvllist ilmstointilitteess (esim. plneen hju ti heikko jäähdytysteho), pysäytä ilmstointilite välittömästi ktkisemll virt pääkytkimestä j pääverkon ktkisimest j ot yhteys jälleenmyyjään. Jos ilmstointilitett käytetään jtkuvsti, kun jokin si ei ole kunnoss, seuruksen voi oll koneen toiminthäiriö, sähköisku, tuliplo ti muit ongelmi. Sisäyksikköön ei s päästää vettä ti muit nesteitä. Jos yksikkö on märkä, se voi iheutt sähköiskun. SIIRTÄMISTÄ JA KORJAAMISTA KOSKEVIA VAROITUKSIA Älä yritä itse siirtää ti korjt tätä litett. Älä pur litett. Litteen sisällä on suurjännite, joten siitä voi sd sähköiskun. Pyydä in myyjää siirtämään ilmstointilite, jos se joudutn sentmn toiseen pikkn. Jos se sennetn väärin, se voi iheutt sähköiskun ti tuliplon. Pyydä myyjää korjmn ilmstointilite in, kun se trvitsee korjust. Jos ilmstointilite korjtn väärin, se voi iheutt sähköiskun ti tuliplon. 1 FI

4 . RASseries_OwnersMnul.book Pge 2 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM HUOMIO ASENNUSTA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA Aset tyhjennysletku tukevsti, jott tyhjennys toimisi mhdollisimmn hyvin. Väärin toimiv tyhjennys voi iheutt vesivhinkoj rkennukselle j huonekluille. Vrmist, että kytket ilmstointilitteen sille vrttuun virtlähteeseen j että virtlähteen nimellisjännite on oike. Muuss tpuksess lite voi hjot ti iheutt tuliplon. Älä senn litett pikkn, johon voi vuot syttyvää ksu. Jos litteen lähelle kertyy syttyvää ksu, seuruksen voi oll tuliplo. Sisäyksikkö täytyy sent niin, että sen yläreun on vähintään 2 metrin korkeudess. Sisäyksikön päälle ei sisi myöskään sett mitään. KÄYTTÖÄ KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA Lue tämä ops huolellisesti ennen ilmstointilitteen käynnistystä. Oppss on pljon päivittäistä käyttöä koskevi tärkeitä tietoj. Älä käytä tätä ilmstointilitett mihinkään muuhun trkoitukseen, kuten elintrvikkeiden ti trkkuusvälineiden säilyttämiseen ti eläinten ti ruukkuksvien ksvttmiseen. Älä senn tätä ilmstointilitett erikoistiloihin, kuten livn ti mihinkään joneuvoon. Se voi heikentää koneen suorituskykyä. Älä ltist ruukkuksvej ti eläimiä ilmstointilitteen ilmvirrlle, sillä se vikutt hitllisesti niiden terveyteen j ksvuun. Kun ilmstointilitett käytetään polttolitteen lähellä, ilmnvihtoon tulee kiinnittää erityistä huomiot j huoneeseen täytyy päästä ritist ilm. Heikko ilmnvihto voi joht hpen puutteeseen. Kun ilmstointilitett käytetään suljetuss huoneess, huoneen ilmnvihtoon tulee kiinnittää erityistä huomiot. Heikko ilmnvihto voi joht hpen puutteeseen. Älä kosket käyttöpinikkeit märin käsin. Siitä voi oll seuruksen sähköisku. Älä set mitään polttolitett pikkn, joss se ltistuu suorn ilmstointilitteest tulevlle ilmvirrlle. Seuruksen voi oll epätäydellinen plminen. Kun ilmstointilitett ei käytetä pitkään ikn, ktkise virt pääkytkimestä ti virrnktkisimest turvllisuuden vuoksi. Kytkeminen irti virtlähteestä suoj litett slmniskuilt j virtpiikeiltä. Älä set mljkko ti muut vettä sisältävää sti litteen päälle, kosk vettä voi päästä litteen sisään j iheutt sähköiskun sähköeristyksen heikentymisen vuoksi. Trkst ulkoyksikön ll olevt betonihrkot joittin. Jos jlust on vurioitunut ti heikentynyt, lite voi ktu j iheutt tpturmn. Älä pese litett vedellä. Siitä voi oll seuruksen sähköisku. Älä käytä lkoholi, bentseeniä, ohennusinett, lsinpesuinett, kiillotusjuhett ti muut liuotint litteen puhdistmiseen, kosk ne voivt heikentää j vhingoitt sitä. Muist ktkist virt pääkytkimestä ti virrnktkisimest ennen kuin ryhdyt puhdistmn litett, jott sisällä olev sähkötoiminen puhllin ei iheut tpturm. Lue puhdistust koskevt trkemmt tiedot kohdist TAVANOMAINEN KUNNOSSAPITO j MUU KUNNOSSAPITO sivuill Älä set mitään sisäyksikön ti ulkoyksikön päälle ti stu niiden päälle. Muuss tpuksess se voi ktu j iheutt tpturmn. Jott ilmstointilite toimisi mhdollisimmn tehokksti, käytä sitä ohjeiss nnettujen lämpötilrjojen mukisesti. Jos näin ei tehdä, lite ei ehkä toimi oikein ti voi rikkoutu ti siitä voi vlu vettä. On suositeltv, että kun toiminnss ollut lite nnetn sintuntijn huollettvksi. FI 2

5 RASseries_OwnersMnul.book Pge 3 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM OSIEN NIMET Ulkoyksikkö Kylmäineyhdysputki j sähköjohdot b Ilmnotto (sivull j tkn) c Ilmnpoisto b Sisäyksikkö d Huonelämpötil-nturi e Etupneeli f Ilmnottosäleikkö g Ilmnsuodtin h Ilmnpoisto i Vksuor ilmnvirtussäleikkö Sijitsee pystysuorn ilmnvirtussäleikön tkn. j Pystysuor ilmnvirtussäleikkö k Näyttöpneeli l Infrpunsignlin vstnotin m Kukosäädin n Plsm pure -suodtin m e f c g d i h n k l j SISÄYKSIKÖN OSOITTIMIEN JA SÄÄTIMIEN NIMET JA TOIMINNOT Näyttöpneeli Toiminttilt on näytetty ll. RESET-pinike b FILTER-merkkivlo (suodtin) (ornssi) c TIMER-merkkivlo (jstin) (keltinen) d PURE-merkkivlo (puhdistus) (sininen) e OPERATION-merkkivlo (toimint) (vihreä) Toimintmerkkivlot vilkkuvt nopesti (5 kert sekunniss), kun turvominisuus on toiminnss. f S.CLEAN-merkkivlo (vihreä) Kun lite pysähtyy vähintään 10 minuutti kestäneen jäähdytys- ti kuivustiln jälkeen, toiminnn jälkeen, puhdistus käynnistyy utomttisesti j litteen näyttöpneeliss olev S.CLEAN-merkkivlo syttyy. RESET-pinike RESET-pinikkeell on seurvt kksi tehtävää. Nollustoiminto Käytä, kun FILTER-merkkivlo (ornssi) pl. ( ktso sivu 21.) Väliikinen toimint Käytä, kun et löydä kukosäädintä ti sen pristot ovt tyhjät. ( ktso sivu 19.) b c d e f 3 FI

6 RASseries_OwnersMnul.book Pge 4 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM KAUKOSÄÄDIN JA SEN TOIMINNOT b c Infrpunsignlin lähetin Lähettää signlej sisäyksikköön. -pinike Käynnistä toimint pinmll tätä pinikett. (Kuuluu vstnottopiippus.) Pysäytä toimint pinmll tätä pinikett uudelleen. (Kuuluu vstnottopiippus.) Jos sisäyksiköstä ei kuulu vstnottoääntä, pin pinikett uudelleen. Tiln vlintkytkin (MODE) Vlitse til pinmll tätä pinikett. Jokinen pinikkeen pinllus viht til järjestyksessä A: utomttisen siirtymisen hllint, : JÄÄHDYTYS, : KUIVAUS, : LÄMMITYS j tkisin tiln A. (Kuuluu vstnottopiippus.) d Lämpötilpinike ( TEMP).. Lämpötil-setus voidn nost 30 C:seen.... Lämpötil-setus voidn lske 17 C:seen. (Kuuluu vstnottopiippus.) e Puhltimen nopeuspinike (FAN) Vlitse puhltimen nopeus pinmll tätä pinikett. Kun pint AUTO-pinikett, puhltimen nopeus säätyy utomttisesti huoneen lämpötiln mukn. Voit vlit puhltimen nopeuden myös mnulisesti viidestä käytettävissä olevst setuksest. (HIDAS, HIDAS +, KESKINOPEA, KESKINOPEA +, NOPEA ) (Kuuluu vstnottopiippus.) f Säleikön utomttitoiminnn pinike (SWING) Käännä säleikköä pinmll tätä pinikett. (Kuuluu vstnottopiippus.) Pysäytä säleikön kääntyminen pinmll tätä pinikett uudelleen. (Kuuluu vstnottopiippus.) ( ktso sivu 16.) g Säleikön setuspinike (FIX) Säädä ilmnvirtuksen suunt tätä pinikett pinmll. (Kuuluu vstnottopiippus.) ( ktso sivu 16.) h PÄÄLLÄ-jstimen pinike (ON) Muut tällä pinikkeell kellonik j PÄÄLLÄ-jstimen ikoj. l m n o p q r s Suurtehopinike (Hi POWER) Käynnistä suurtehotoimint pinmll tätä pinikett. ( ktso sivu 18.) Muistipinike (MEMO) Tllenn setukset pinmll tätä pinikett. Tllenn kukosäätimessä näkyvä setus pitämällä tätä pinikett pinettun yli 3 sekunti j kunnes tulee näkyviin. ( ktso sivu 15.) Automttikäytön pinike (AUTO) Käynnistä ilmstointilitteen utomttitoimint tätä pinikett pinmll. (Kuuluu vstnottopiippus.) ( ktso sivu 18.) Nukkumistil-pinike (SLEEP MODE) Käynnistä nukkumistil pinmll tätä pinikett. ( ktso sivu 18.) merkki Omt setukset-pinike (MY COMFORT) Pin tätä pinikett, kun hlut käyttää ilmstointilitett MEMO-pinikkeell tllennettujen setusten mukisesti. ( ktso sivu 15.) Puhdistus-pinike (PURE) Käynnistä sähköinen ilmnpuhdistus pinmll tätä pinikett. Pysäytä toimint pinmll tätä pinikett uudelleen. Pois-jstimen pinike (OFF) Käynnistä pois-jstimen toimint pinmll tätä pinikett. Voit vlit pois-jstimen jn neljästä eri setuksest (1, 3, 5 ti 9 tunti). 8 C:n toimint-pinike (8 C) Käynnistä 8 C:n lämmitystoiminto pinmll tätä pinikett. ( ktso sivu 10.) Siirrä ik myöhemmäksi pinmll ON ON -pinikkeen nuolt. i j k Siirrä ik ikisemmksi pinmll ON nuolt. POIS-jstimen pinike (OFF) Muut tällä pinikkeell POIS-jstimen ikoj. Siirrä ik myöhemmäksi pinmll OFF nuolt. Siirrä ik ikisemmksi pinmll OFF nuolt. Vruspinike (SET) Tllenn ik-setukset pinmll tätä pinikett. (Kuuluu vstnottopiippus.) Peruutuspinike (CLR) Peruut PÄÄLLÄ- ti POIS-jstin pinmll tätä pinikett. (Kuuluu vstnottopiippus.) ON OFF OFF -pinikkeen -pinikkeen -pinikkeen q d c b l g f k h n p o m e r j s i FI 4

7 RASseries_OwnersMnul.book Pge 5 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM KAUKOSÄÄTIMEN OSOITTIMIEN NIMET JA TOIMINNOT Näyttö Kikki osoittimet kellonjn osoitint lukuun ottmtt sdn näkyviin -pinikett pinmll. Tiedonsiirtomerkki Tiedonsiirtomerkki ( ) on näkyvissä, kun kukosäädin lähettää signlej sisäyksikköön. b Tiln ilmisin c d b hj Näyttää käytössä olevn toiminttiln. (AUTO: utomttisäätö, A: utomttisen siirtymisen hllint, : JÄÄHDYTYS, : KUIVAUS, : LÄMMITYS) c Lämpötiln ilmisin Näyttää lämpötil-setuksen (17 30 C). d Puhdistus-ilmisin (PURE) Näyttää, että sähköinen ilmnpuhdistus on käynnissä. e Puhltimen nopeuden ilmisin (FAN) Näyttää puhltimen vlitun nopeuden. Näkyvissä voi oll AUTO ti yksi viidestä nopeudest (HIDAS, HIDAS+, KESKINOPEA, KESKINOPEA+, NOPEA ). i g e Näkyvissä on AUTO, kun toiminttiln on AUTO ti : KUIVAUS. f Ajstimen j kellon osoitin Näkyvissä on jstintoiminnon ik-setus ti kellonik. Näkyvissä on in nykyinen kellonik pitsi AJASTINTA käytettäessä. g Suurtehon ilmisin (Hi POWER) Näyttää, kun SUURTEHOTOIMINTA käynnistyy. Käynnistä toimint pinmll Hi POWER -pinikett j pysäytä toimint pinmll pinikett uudelleen. h (Muisti) -ilmisin (MEMORY) Vilkkuu 3 sekunti, kun MEMO-pinikett pinetn käytön ikn. -merkki tulee näkyviin, kun pinikett pidetään pinettun yli 3 sekunti merkin vilkkuess. Poist merkki pinmll jotkin toist pinikett. i Nukkumistiln ilmisin (SLEEP MODE) Näkyy, kun NUKKUMISTILA on käytössä. Käynnistä toimint pinmll SLEEP MODE -pinikett j pysäytä toimint pinmll pinikett uudelleen. j Kukosäätimen A/B-vihdon ilmisin Kun kukosäätimen vihtotoiminto on setettu, kukosäätimen näyttöön tulee B. (Kun kukosäätimen setuksen on A, tällä kohdll ei ole ilmisint.) Kukosäätimen vihtotoiminto Jos kksi sisäyksikköä on sennettu smn ti vierekkäisiin huoneisiin, kumpikin yksikkö stt käynnistyä j pysähtyä smnikisesti kukosäädintä käytettäessä. Tämä voidn estää vihtotoiminnon vull, niin että kumpikin sisäyksikkö toimii inostn sitä vstvll kukosäätimellä. Jos hlut käyttää kukosäätimen vihtotoiminto, ot yhteys ilmstointilitteen myyjään ti sennusyhtiöön. f Kuvss on näytetty kikki osoittimet selityksen vuoksi. Käytön ikn vin sinmukiset osoittimet ovt näkyvissä kukosäätimessä. KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ VALMISTELU JA TARKASTUS Kukosäätimen pristojen sentminen Irrot knsi j senn pristot. b Pin RESET-pinikett. Kellonjn osoitin vilkkuu. Pin RESET-pinikett kpekärkisellä esineellä. c Kiinnitä knsi tkisin. b 5 FI

8 RASseries_OwnersMnul.book Pge 6 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM Pristot Kun vihdt pristot, käytä kht uutt pristo (tyyppi AAA). Pristot kestävät noin vuoden normlikäytössä. Vihd pristot, jos sisäyksiköstä ei kuulu vstnottopiippust ti kun ilmstointilitett ei voi käyttää kukosäätimellä. Poist pristot, kun kukosäädintä ei käytetä yli kuukuteen, jott ne eivät vuod j iheut toiminthäiriöitä. Vedä knsi pois smll kun pint reunoj. Pristojen vihto Vro, ettet vihd (+)- j ( )-npoj keskenään. Kellonjn settminen Aset kukosäätimen kello tässä osss nnettujen ohjeiden mukisesti, ennen kuin lt käyttää ilmstointilitett. Kukosäätimen iknäyttö näyttää kellonjn riippumtt siitä, onko ilmstointilite päällä ti ei. Alkusetus Kun pristot setetn kukosäätimeen, iknäytössä näkyy vilkkuv AM 0:00. ON ON -pinike Aset oike ik pinmll ON ON -pinikett. Jokinen ON-pinikkeen pinllus muutt ik yhdellä minuutill. ON-pinikkeen pitäminen pinettun muutt ik kymmenen minuutin jksoin. b SET SET -pinike Pin SET SET -pinikett. Oike ik tulee näkyviin j kello käynnistyy. b Kellonjn säätäminen CLOCK-pinike Pin CLOCK-pinikett. Kellonjn osoitin vilkkuu. b ON ON -pinike Aset oike ik pinmll ON ON -pinikett. Jokinen ON-pinikkeen pinllus muutt ik yhdellä minuutill. ON-pinikkeen pitäminen pinettun muutt ik kymmenen minuutin jksoin. c SET SET -pinike Pin SET SET -pinikett. Oike ik tulee näkyviin j kello käynnistyy. Pin CLOCK b c FI 6

9 RASseries_OwnersMnul.book Pge 7 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM Trkst, että ilmnsuodtin j Plsm pure -suodtin on sennettu oikein Pin Plsm pure -suodtint, kunnes sen kummllkin puolell olevt ulokkeet ovt kokonn pidäkkeiden (kielekkeiden) sisällä. Jos sennust ei tehdä oikein, FILTERmerkkivlo (ornssi) voi syttyä. Ulokkeet KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ HUOMIO Ilmstointilite ei toimi, jos verhot, ovet ti muut esineet estävät kukosäätimestä tulevien signlien pääsyn sisäyksikköön. Vro, ettei kukosäätimen päälle kdu nestettä. Kukosäädintä ei s ltist suorlle uringonvlolle ti kuumuudelle. Jos infrpunsignlin vstnotin ltistuu suorlle uringonvlolle, ilmstointilite ei ehkä toimi oikein. Suoj vstnotin verhoill uringonvlolt. Jos ilmstointilitett käyttävässä huoneess on sähkösytyttimellä vrustettu loistevlo, se voi häiritä signlien vstnotto. Jos iot käyttää loistevloj, pyydä ohjeit piklliselt jälleenmyyjältä. Jos kukosäädin vikutt muihin sähkölitteisiin, siirrä nämä litteet ti pyydä ohjeit piklliselt jälleenmyyjältä. Kukosäätimen sijoittminen Pidä kukosäädin pikss, jost sen signlit svuttvt sisäyksikön vstnottimen (enintään 7 metrin päässä). Kun vlitset jstintoiminnon, kukosäädin lähettää signlin sisäyksikköön utomttisesti tiettynä ikn. Jos kukosäädin on pikss, joss signlin siirtyminen estyy, seuruksen voi oll jop 15 minuutin viive. Kukosäätimen teline Kukosäätimen telineen sentminen Ennen kuin sennt kukosäätimen telineen seinään ti pylvääseen trkst, pystyykö sisäyksikkö ottmn vstn kukosäätimen signlit. Kukosäätimen kiinnittäminen j irrottminen Kukosäädin kiinnitetään pitämällä sitä kukosäätimen telineen suuntisesti j pinmll se sitten telineeseen pohjn sti. Kukosäädin irrotetn vetämällä ylöspäin pois telineestä. 7 m 7 FI

10 RASseries_OwnersMnul.book Pge 8 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM AUTOMAATTIKÄYTTÖ Kun ilmstointilite setetn AUTOMAATTI-tiln, se vlitsee utomttisesti jäähdytyksen, lämmityksen ti vin puhllintoiminnon huoneen lämpötiln mukn. ( ktso sivu 18.) Myös puhllusnopeutt j säleikköä säädetään utomttisesti. Käynnistys -pinike Käynnistä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. b Automtti-pinike (AUTO) Pin AUTO-pinikett. c Lämpötilpinike ( TEMP) Aset hluttu lämpötil. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn. Toiminttiln vlint tphtuu huoneen lämpötiln mukn j toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Jos AUTOMAATTI-til on epämiellyttävä, voit vlit hlumsi olosuhteet mnulisesti. Puhllusnopeutt j säleikön sento voidn muutt, j myös TILA muuttuu AUTOMAATTI-tilst A:ksi, kun puhllusnopeutt j säleikön sento muutetn. Myös puhllusnopeuden osoitin näkyy. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett uudelleen. b c AUTOMAATTIKÄYTTÖ (AUTOMAATTIVAIHTO) Kun ilmstointilite setetn A-tiln ti siirretään AUTOMAATTI-käytöstä setusten muuttmisen vuoksi, ilmstointilite vlitsee utomttisesti jäähdytyksen, lämmityksen ti vin puhllintoiminnon huoneen lämpötiln mukn. ( ktso sivu 18.) Käynnistys -pinike Käynnistä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. b Tiln vlintkytkin (MODE) Vlitse A. c Lämpötilpinike ( TEMP) Aset hluttu lämpötil. d Puhltimen nopeuspinike (FAN) Vlitse AUTO HIDAS, HIDAS +, KESKINOPEA, KESKINOPEA + ti NOPEA. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn. Toiminttiln vlint tphtuu huoneen lämpötiln mukn j toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Lämpötil, puhllusnopeutt j säleikön sento voidn muutt. Voit vlit hlumsi olosuhteet mnulisesti. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett uudelleen. c b d FI 8

11 RASseries_OwnersMnul.book Pge 9 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM JÄÄHDYTYS JA LÄMMITYS Käynnistys -pinike Käynnistä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. b Tiln vlintkytkin (MODE) Vlitse JÄÄHDYTYS ti LÄMMITYS. c Lämpötilpinike ( TEMP) Aset hluttu lämpötil. d Puhltimen nopeuspinike (FAN) Vlitse AUTO HIDAS, HIDAS +, KESKINOPEA, KESKINOPEA + ti NOPEA. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn. Toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett uudelleen. c b d KUIVAUS Käynnistys -pinike Käynnistä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. b Tiln vlintkytkin (MODE) Vlitse KUIVAUS. c Lämpötilpinike ( TEMP) Aset hluttu lämpötil. Puhltimen nopeussetukseksi setetn AUTO j näytössä näkyy AUTO. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn, j toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett uudelleen. c b 9 FI

12 RASseries_OwnersMnul.book Pge 10 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM 8 C:n TOIMINTA Käynnistä 8 C:n lämmitystoiminto pinmll tätä pinikett. Ilmstointilite pitää huoneen lämpötiln noin 8 C:ss. Huoneen lämpötil voi poiket hiemn 8 C:st huoneen koon j litteen sennuksen mukn. 8 C:n lämmitystoiminnon käynnistäminen ilmstointilitteen olless pois toiminnst Käynnistys 8 C -pinike Käynnistä 8 C:n lämmitystoiminto pinmll tätä pinikett. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn. Toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. Jos 8 C:n lämmitystoiminto käynnistettiin ilmstointilitteen olless pois toiminnst, pysäytä toimint pinmll 8 C -pinikett uudelleen. 8 C:n lämmitystoiminnon käynnistäminen ilmstointilitteen olless toiminnss Käynnistys 8 C-pinike Siirry 8 C:n lämmitystoimintoon pinmll tätä pinikett. Jos ilmstointilite suoritt jäähdytystä (utomttijäähdytys mukn lukien) ti kuivust, se pysähtyy j 8 C:n lämmitystoiminto käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Jos ilmstointilite suoritt lämmitystä, se siirtyy välittömästi 8 C:n lämmitystoimintoon. Jos ilmstointilite suoritt ilmnpuhdistust, se suoritt sekä ilmnpuhdistuksen että 8 C:n lämmitystoiminnon. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. Jos 8 C:n lämmitystoiminto käynnistettiin ilmstointilitteen olless toiminnss, pl edelliseen toiminttiln pinmll 8 C - pinikett uudelleen. Trkst toiminttil kukosäätimen näytöstä. Kun lämmitys käynnistetään järjestelmän olless 8 C:n lämmityksessä, lämpimän ilmn tuloon voi kulu noin 5 minuutti. HUOMIO Lämmitysteho voi heikentyä, jos ilmsäleikön suunt on liin ylös 8 C:n lämmityksen ikn. HUOMAA Puhltimen nopeussetuksen 8 C:n lämmityksen käynnistyessä on AUTO. Jos jstintoiminto on setettu ennen 8 C:n lämmitystä, jstintoiminnon setus peruutetn. Ajstintoiminnon setuksi ei void tehdä 8 C:n lämmityksen ikn. SWING- (säleikön kääntö), FIX- (säleikön sento), FAN- (puhltimen nopeus) j PURE (ilmnpuhdistus) -setuksi voidn muutt 8 C:n lämmityksen ikn. Asetusten muutoksi ei void tehdä muill pinikkeill. Puhllusilmn lämpötil on pienempi kuin normlin lämmityksen ikn. FI 10

13 RASseries_OwnersMnul.book Pge 11 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM ILMANPUHDISTUS Käynnistä sähköinen ilmnpuhdistus pinmll tätä pinikett. Ilmstointilitteen toiminnn ikn PURE-pinike ILMANPUHDISTUS-toimint käynnistetään pinmll tätä pinikett. Sisäyksikön näyttöpneelin PURE-merkkivlo (sininen) syttyy plmn. Plsm pure -suodtin on käytössä. Vin ILMANPUHDISTUS-toiminnn pysäyttäminen PURE-pinike ILMANPUHDISTUS-toimint pysäytetään pinmll tätä pinikett. Sisäyksikön näyttöpneelin PURE-merkkivlo (sininen) smmuu. Plsm pure -suodtin on pois käytöstä. Ilmstointilitteen toiminnn pysäyttäminen smnikisesti -pinike Ilmstointilitteen toimint j ILMANPUHDISTUS-toimint pysäytetään pinmll tätä pinikett. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) j PURE-merkkivlo (sininen) smmuvt. HUOMIO Kun -pinikett pinetn seurvn kerrn, sekä ilmstointilite että ILMANPUHDISTUS-toimint käynnistyvät yhdessä. Ilmstointilitteen j ILMANPUHDISTUS-toiminnn yhdistetyn toiminnn ikn vin ilmstointilitteen toimint ei voi pysäyttää. Kun ilmstointilite on pysäytetty PURE-pinike ILMANPUHDISTUS-toimint käynnistetään pinmll tätä pinikett. Sisäyksikön näyttöpneelin PURE-merkkivlo (sininen) syttyy plmn. TIETOJA ILMANPUHDISTUS-toiminnn ikn muodostuu pieni määrä otsoni, j stt tunte sen hju. Kun ilmnvirtus on utomttinen, se vihtuu nopeuksien HIDAS j KESKINOPEA + välillä. HIDAS -toimint käytetään, kun sisäilm puhdistuu. Pystysuorien ilmnvirtussäleikköjen sento voi muuttu toiminnn ikn, jos huoneen lämpötil on lhinen. Ilmnottosäleikön vminen ILMANPUHDISTUS-toiminnn ikn voi joskus sytyttää FILTER-merkkivlon (ornssi). Pysäytä tässä tpuksess ILMANPUHDISTUS-toimint (pysäytä ilmstointilite, jos se on toiminnss) j sulje sitten ilmnottosäleikkö. FILTER-merkkivlo (ornssi) syttyy, kun ILMANPUHDISTUS-toimint on ollut käynnissä noin tunti. Kun merkkivlo syttyy, puhdist Plsm pure -suodtin. ( ktso sivu 22.) 11 FI

14 . RASseries_OwnersMnul.book Pge 12 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM SUURTEHOTOIMINTA Suurteho (Hi POWER) Suurtehotil säätää utomttisesti huoneen lämpötil, ilmn virtust j toiminttil, niin että huone jäähtyy nopesti kesällä j lämpenee nopesti tlvell. ( ktso sivu 18.) Suurtehotiln settminen Hi POWER -pinike Pin Hi POWER-pinikett. Kukosäätimessä näkyy Hi POWER-merkki. Suurtehotiln peruuttminen Hi POWER -pinike Pin Hi POWER-pinikett kerrn uudestn. Kukosäätimessä olev Hi POWER-merkki kto. HUOMIO Suurtehotil ei voi käynnistää KUIVAUS-toiminnn ikn. 1, 3, 5, 9 TUNNIN POIS-AJASTIN Ilmstointilite pysähtyy oltun toiminnss tietyn jn (1, 3, 5 ti 9 tunti). OFF-pinike Pin OFF-pinikett (toiminnn ikn). Kuuluu lyhyt piippus j jstimen osoitin tulee näkyviin. Aik, jolloin ilmstointilite pysähtyy, näkyy kukosäätimen näytössä (1H: noin tunnin kuluttu senhetkisestä jst). Jos pinikett pinetn uudelleen, kun 1H on näkyvissä (noin 3 sekunti), näkyviin tulee 3H j uudestn pinettess 5H j sitten uudestn pinettess 9H. Kun olet vlinnut hlumsi jn, älä pin tätä pinikett uudelleen. (Kun osoitin 1H, 3H jne. kto, jstin on setettu.) b CLR-pinike Peruut jstin pinmll CLR-pinikett. Ajstimen toimint peruuntuu mutt ilmstointilite jtk toimintns. Myös 1, 3, 5 j 9 tunnin POIS-jstimen toimint peruuntuu, jos OFF-pinikett pinetn setuksen vlinnn jälkeen. TIETOJA Puhdistustoimint käynnistyy, kun 1, 3, 5 ti 9 tunnin POIS-jstimen ik svutetn. (Puhdistust ei suoritet lämmityksen ti ILMANPUHDISTUS-toiminnn ikn.) Aset ensin 1, 3, 5 ti 9 tunnin POIS-jstin j vst sen jälkeen PÄÄLLÄ-jstin, kun käytät niitä yhdessä. Jos pinetn OFF-pinikett PÄÄLLÄ (POIS) -jstimen olless setettun, PÄÄLLÄ (POIS) -jstimen toimint peruuntuu j vin 1, 3, 5 ti 9 tunnin POISjstin setetn. b FI 12

15 . RASseries_OwnersMnul.book Pge 13 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM AJASTIMEN KÄYTTÖ PÄÄLLÄ-jstin j POIS-jstin PÄÄLLÄ-jstimen settminen ON ON -pinike Pin ON ON -pinikett. Aset jstin hlutulle jlle. Jokinen ON-pinikkeen pinllus muutt ik kymmenen minuutin jksoin. ON-pinikkeen pitäminen pinettun muutt ik tunnin jksoin. b SET SET -pinike Aset jstin pinmll SET SET -pinikett. Ajstimen ik tulee näkyviin j jstin käynnistyy. c CLR CLR -pinike Peruut jstimen setus pinmll CLR CLR -pinikett. POIS-jstimen settminen OFF OFF -pinike Pin OFF OFF -pinikett. Aset jstin hlutulle jlle. Jokinen OFF-pinikkeen pinllus muutt ik kymmenen minuutin jksoin. OFF-pinikkeen pitäminen pinettun muutt ik tunnin jksoin. b SET SET -pinike Aset jstin pinmll SET SET -pinikett. Ajstimen ik tulee näkyviin j jstin käynnistyy. c CLR CLR -pinike Peruut jstimen setus pinmll CLR CLR -pinikett. b c HUOMIO Kun jstintoiminto on vlittu, kukosäädin lähettää jstinsignlin sisäyksikköön utomttisesti tiettynä ikn. Tämän vuoksi kukosäädin tulee säilyttää pikss, jost se pystyy lähettämään signlin sisäyksikköön häiriöttä. Jos et pin SET SET -pinikett 30 sekunnin kuluess jn setuksest, setus peruuntuu. Kun vlitset jstimen toiminttiln, setukset tllennetn kukosäätimeen. Tämän vuoksi ilmstointilitteen toimint käynnistyy smoiss olosuhteiss, joiss pinoit kukosäätimen ON - ti OFF -pinikett. Ajstint ei voi sett kellonäytön vilkkuess. Aset kello kohdss Kellonjn settminen sivull 6 nnettujen ohjeiden mukisesti j set sitten jstin. 13 FI

16 RASseries_OwnersMnul.book Pge 14 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM Yhdistelmäjstin (PÄÄLLÄ- j POIS-jstimen settminen smnikisesti) POIS-jstin > PÄÄLLÄ-jstin (toimii > pysäytetty > toimii) Tämä ominisuus on hyödyllinen, kun hlut pysäyttää ilmstointilitteen mentyäsi nukkumn j käynnistää sen uudelleen mull herättyäsi ti plttusi kotiin. Esimerkki: Ilmstointilitteen pysäyttäminen j käynnistäminen uudelleen seurvn mun Yhdistelmäjstimen settminen (1) Aset POIS-jstin pinmll OFF OFF -pinikett. Toimii Pysäytys Toimii jälleen (2) Aset PÄÄLLÄ-jstin pinmll ON ON -pinikett. (3) Pin SET SET -pinikett. PÄÄLLÄ-jstin > POIS-jstin (pysäytetty > toimii > pysäytetty) Tämän setuksen vull voit käynnistää ilmstointilitteen, kun heräät, j pysäyttää sen, kun lähdet ulos. Esimerkki: Ilmstointilitteen käynnistäminen seurvn mun j pysäyttäminen Yhdistelmäjstimen settminen (1) Aset PÄÄLLÄ-jstin pinmll ON ON -pinikett. Pysäytys Toimii Pysäytys (2) Aset POIS-jstin pinmll OFF OFF -pinikett. (3) Pin SET SET -pinikett. Vllitsev ik lähinnä olev PÄÄLLÄ- ti POIS-jstintoiminto käynnistyy ensin. Jos sekä PÄÄLLÄ- että POIS-jstimelle on setettu sm ik, jstintoiminto ei käytetä. Myös ilmstointilitteen toimint stt pysähtyä. HUOMIO Kukosäädin lähettää signlin noin 3 sekunnin kuluttu sisäyksikköön j sisäyksiköstä kuuluu vstnottopiippus, kun pint SET SET -pinikett. Päivittäinen yhdistelmäjstin (PÄÄLLÄ- j POIS-jstimen settminen smnikisesti j käynnistäminen päivittäin) Tämä ominisuus on hyödyllinen, kun hlut yhdistelmäjstimien toimivn jok päivä smn ikn. Yhdistelmäjstimen settminen (1) Aset PÄÄLLÄ-jstin pinmll ON ON -pinikett. (2) Aset POIS-jstin pinmll OFF OFF -pinikett. (3) Pin SET SET -pinikett. (4) Viheen (3) jälkeen näytössä vilkkuu nuolimerkki ( ti ) noin 3 sekunti. Pin SET SET -pinikett vilkkumisen ikn. Kumpikin nuoli (, ) on näkyvissä päivittäisen jstimen setuksen ikn. Ajstimen toiminnn peruuttminen Pin CLR CLR -pinikett. Kellonäyttö Kellonik ei ole näkyvissä jstint (PÄÄLLÄ-POIS, POIS-PÄÄLLÄ, POIS) setettess, jott setusik voidn näyttää. Vllitsev kellonik voidn ktso pinmll lyhyesti SET-pinikett, jolloin kellonik tulee näkyviin 3 sekunniksi. c b FI 14

17 RASseries_OwnersMnul.book Pge 15 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM MUISTI- JA OMAT ASETUKSET -TOIMINTA Voit tllent MEMO-pinikkeell usein käytettyjä toimint-setuksi käytön helpottmiseksi. Käynnistä ilmstointilite toiminttilss, jonk hlut kukosäätimen tllentvn. Pin ll näytettyä pinikett ilmstointilitteen olless toiminnss. MEMO-pinike Käynnistä setuksen tllennus pinmll lyhyesti tätä pinikett. Kikki näkyvissä olevt osoittimet kellonjn osoitint j toiminttiln osoitint lukuun ottmtt vilkkuvt. b MEMO-pinike Pidä MEMO-pinikett pinettun vähintään 3 sekunti osoittimen vilkkuess. Näkyviin tulee -merkki j setus tllennetn. Jos et pin MEMO-pinikett 3 sekunnin kuluess ti pint jotkin muut pinikett, MUISTI-setus peruuntuu. MEMO-pinikkeell voidn tllent seurvt toiminttilt: til, lämpötil, puhllin, jstin j suurteho. b Ilmstointilitteen käyttö MEMO-pinikkeell tllennetun setuksen mukisesti. MY COMFORT -pinike Pin MY COMFORT -pinikett. MEMO-pinikkeell tllennettu setus tulee näkyviin j ilmstointilite toimii tämän setuksen mukisesti. (A): Kun pinetn MY COMFORT -pinikett litteen olless pysähtyneenä Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn, j toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. (B): Kun pinetn MY COMFORT -pinikett litteen olless toiminnss Toiminttil vihtuu MEMO-pinikkeell tllennettuun setukseen. Alkusetus: TILA : AUTOMAATTI Lämpötil : FI

18 RASseries_OwnersMnul.book Pge 16 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM ILMAVIRRAN SUUNNAN SÄÄTÄMINEN Säädä ilmvirrn suunt oikein. Jos näin ei tehdä, käyttö voi iheutt epämukvuutt j lämpötil jkutuu epätsisesti huoneess. Säädä pystysuor ilmnvirtust kukosäätimellä. Säädä vksuor ilmnvirtust käsin. Pystysuorn ilmnvirtuksen säätäminen Ilmstointilite säätää utomttisesti pystysuorn ilmnvirtuksen suunt käyttöolosuhteiden mukisesti, kun vlittun on AUTOMAATTI- ti A-til. Vlitun ilmnvirtuksen suunnn settminen Käytä tätä toiminto ilmstointilitteen olless käynnissä. FIX-pinike Siirrä säleikköä hluttuun suuntn pitämällä pinettun ti pinmll lyhyesti kukosäätimessä olev FIX-pinikett. Muut pystysuorn ilmnvirtussäleikön suunt osoitetun lueen sisällä. Tämän jälkeen pystysuor ilmnvirtus settuu utomttisesti siihen suuntn, johon sett säleikön FIX-pinikkeell. Ilmnvirtuksen suunnn utomttinen kääntäminen Suorit tämä toiminto ilmstointilitteen olless käynnissä. SWING-pinike Pin kukosäätimessä olev SWING-pinikett. Toiminto pysäytetään pinmll SWING-pinikett. Kääntymissuunt vihdetn pinmll FIX-pinikett. HUOMIO FIX- j SWING-pinikkeet eivät ole käytettävissä, kun ilmstointilite ei ole toiminnss (myös kun PÄÄLLÄ-jstin on setettu). Älä käytä ilmstointilitett pitkiä jnjksoj niin, että ilmnvirtus on setettu lspäin jäähdytyksen ti kuivuksen ikn. Muuss tpuksess pystysuorn ilmnvirtussäleikön pinnlle voi tiivistyä vettä, jok voi tippuessn iheutt vhinkoj. Älä liikut pystysuor ilmnvirtussäleikköä käsin. Käytä in FIXpinikett. Jos siirrät säleikköä käsin, se ei ehkä toimi oikein käytön ikn. Jos säleikkö ei toimi oikein, pysäytä ilmstointilite j käynnistä se sitten uudelleen. Kun ilmstointilite käynnistetään välittömästi sen pysäyttämisen jälkeen, pystysuor ilmnvirtussäleikkö ei ehkä liiku 10 sekuntiin. Vksuorn ilmnvirtuksen säätäminen Vlmistelu: Trtu vksuorn ilmnvirtussäleikön vipuun j säädä ilmnvirtuksen suunt trpeen mukn vipu siirtämällä. Voit muutt ilmnvirtust säleikköjen vsemmll j oikell puolell. FI 16

19 RASseries_OwnersMnul.book Pge 17 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM AUTOMAATTINEN UUDELLEENKÄYNNISTYS Tämä ilmstointilite on vrustettu utomttisell uudelleenkäynnistystoiminnoll, jonk vull ilmstointilite jtk toimintns virtktkon jälkeen käyttösetusten mukisesti ilmn kukosäätimen käyttöä. Toimint jtkuu ilmn vroitust 3 minuutin kuluttu virrn plmisen jälkeen. TIETOJA Automttist uudelleenkäynnistystä ei ole setettu toimimn tehtlt lähetetyissä litteiss, joten se joudutn hluttess settmn erikseen. AUTOMAATTISEN UUDELLEENKÄYNNISTYKSEN ASETTAMINEN Automttinen uudelleenkäynnistystoiminto setetn seurvll tvll: Litteen virtlähteen on oltv päällä. Toiminto ei setet, jos virt on pois päältä. Automttinen uudelleenkäynnistystoiminto otetn käyttöön pitämällä RESETpinikett pinettun 3 sekunti. Ilmstointilite vstnott setuksen j piipp 3 kert. Järjestelmä käynnistyy nyt uudelleen utomttisesti. Automttisen uudelleenkäynnistyksen setus on käytössä. (1) Kun ilmstointilite on vlmiustilss (ei toiminnss). Pidä RESET-pinikett pinettun vähintään 3 sekunti. Ilmstointilite käynnistyy. Vihreä merkkivlo syttyy. Ilmstointilite piipp 3 kert noin 3 sekunnin kuluttu. Vihreä merkkivlo vilkkuu 5 sekunti. Ilmstointilite toimii. Jos ilmstointilitteen ei trvitse toimi sillä hetkellä, pin RESET-pinikett uudelleen ti pysäytä ilmstointilite kukosäätimen vull. (2) Kun ilmstointilite on toiminnss. Pidä RESET-pinikett pinettun vähintään 3 sekunti. RESET-pinike Ilmstointilitteen toimint pysähtyy. Vihreä merkkivlo smmuu. Ilmstointilite piipp 3 kert 3 sekunti pinikkeen pinmisen jälkeen. Vihreä merkkivlo vilkkuu 5 sekunti. Ilmstointilite pysähtyy. Jos ilmstointilitteen ei trvitse pysähtyä sillä hetkellä, käynnistä se uudelleen kukosäätimen vull. Vihreä merkkivlo pl myöhemmän käytön ikn. Automttinen uudelleenkäynnistys ei hyväksy komentoj, jos jstintoiminto on otettu käyttöön kukosäätimellä. Kun utomttinen uudelleenkäynnistystoiminto on käynnistänyt ilmstointilitteen uudelleen, säleikön kääntötoiminto (AUTO) jtkuu. AUTOMAATTISEN UUDELLEENKÄYNNISTYKSEN PERUUTTAMINEN Automttinen uudelleenkäynnistystoiminto peruutetn seurvll tvll: Toist setustoimenpide. Ilmstointilite vstnott setuksen j piipp 3 kert. Ilmstointilite täytyy käynnistää nyt uudelleen mnulisesti kukosäätimellä sen jälkeen kun päävirt on kytketty pois päältä. Automttisen uudelleenkäynnistyksen setus on peruutettu. (1) Kun ilmstointilite on vlmiustilss (ei toiminnss). Pidä RESET-pinikett pinettun vähintään 3 sekunti. Ilmstointilite käynnistyy. Vihreä merkkivlo syttyy. Ilmstointilite piipp 3 kert noin 3 sekunnin kuluttu. Ilmstointilite toimii. Jos ilmstointilitteen ei trvitse toimi sillä hetkellä, pin RESET-pinikett uudelleen ti pysäytä ilmstointilite kukosäätimen vull. (2) Kun ilmstointilite on toiminnss. Pidä RESET-pinikett pinettun vähintään 3 sekunti. Ilmstointilitteen toimint pysähtyy. Vihreä merkkivlo smmuu. Ilmstointilite piipp 3 kert noin 3 sekunnin kuluttu. Ilmstointilite pysähtyy. RESET-pinike Jos ilmstointilitteen ei trvitse pysähtyä sillä hetkellä, käynnistä se uudelleen kukosäätimen vull. Vihreä merkkivlo pl myöhemmän käytön ikn. 17 FI

20 RASseries_OwnersMnul.book Pge 18 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM ILMASTOINTILAITTEEN TOIMINTA Automttikäyttö Kuten kuvss 1 on näytetty, utomttitoiminttil vlitsee käynnistysviheess toiminnn huoneen lämpötiltietojen (T) perusteell. Huoneen lämpötil, kun toimint käynnistyy ti vlitn uudelleen Huoneen lämpötil Lämpötiln+1 settminen Lämpötiln settminen Lämpötiln 1 settminen Jäähdytys Vin puhllin -toimint Lämmitys Kuv 1 Toiminttil vlitn uudelleen, kun kompressori on ollut pysähtyneenä 15 minuutti. Suurtehotoimint Kun Hi POWER -pinikett pinetn jäähdytyksen, lämmityksen ti A-toiminnn ikn, ilmstointilite käynnistää seurvn toiminnn. Jäähdytys Jäähdytystä suoritetn lämpötiln, jok on 1 C:n pienempi kuin lämpötil-setus. Lisäksi puhllusnopeus setetn suurelle nopeudelle*. * Ääni voimistuu puhllusnopeuden mukn. Lämmitys Lämmitystä suoritetn lämpötiln, jok on 2 C:t suurempi kuin lämpötil-setus. Puhllusnopeus vihtuu utomttisesti käyttöolosuhteiden mukn. Nukkumistil-toimint Ilmstointilite säätää utomttisesti huoneen lämpötil, ilmnvirtust j äänitso j estää näin liillisen jäähtymisen kesällä j pitää huoneen lämpimänä j mukvn tlvell. TIETOJA Teho- j äänitso ovt pienempiä nukkumistiln ikn, joten huone ei ehkä jäähdy (ti lämpene) riittävästi, jos tätä til käytetään pitkän ik. Nukkumistil ei voi käyttää kuivustoiminnn ti ilmnpuhdistustoiminnn (itsenäinen toimint) ikn. (Ilmnpuhdistustoimint [itsenäinen toimint] käynnistyy, kun pinetn PURE-pinikett ilmstointilitteen olless pysähtyneenä ilmnpuhdistustoiminnn suorittmist vrten. Ilmstointilite ei toimi sen ikn.) Jos nukkumistiln ikn pinetn FAN-pinikett, nukkumistil peruutetn. Nukkumistil ei ole jstintoiminto. Kuivus ( ) Kuivustil vlitsee utomttisesti jäähdytyskuivustiln lämpötil-setuksen j huoneen todellisen lämpötiln erotuksen perusteell. Puhllusnopeuden ilmisimess lukee AUTO, j käytössä on hids nopeus. FI 18

ILMASTOINTILAITE (JAETTU)

ILMASTOINTILAITE (JAETTU) OWNER S MANUAL OMISTAJAN OPAS ILMASTOINTILAITE (JAETTU) Yleistä käyttöä vrten SUOMI FI Sisäyksikkö RAS-07PKVP-E RAS-10PKVP-E RAS-13PKVP-E RAS-16PKVP-E RAS-18PKVP-E RAS-07PKVP-ND RAS-10PKVP-ND RAS-13PKVP-ND

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG09-14LL

SEINÄMALLI ASYG09-14LL KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG09-LL SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE Seinämlli Sisältö Vrotoimenpiteet...... Sisäyksikön yleisktsus j

Lisätiedot

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä ADS-2100 Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

FB00329-EN. OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi

FB00329-EN.  OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi FB00329-EN www.vlrm.fi OHJELMOINTI MTMA/01 MTMV/01 FI Suomi Yleiset vroitukset Lue ohjeet huolellisesti ennen sennuksen loittmist j noudt vlmistjn ohjeit. Asennuksen, ohjelmoinnin, käyttöönoton j huollon

Lisätiedot

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITAALINEN ÄÄNITALLENNIN VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC FI OHJEET Kiitos että olet ostnut Olympuksen digitlisen äänitllentimen. Näissä ohjeiss on lisätietoj tuotteen oikest j turvllisest käyttämisestä.

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112

fin i 2012, Mercury Marine 90-8M0066059 112 fin i 2012, Mercury Mrine 90-8M0066059 112 ii fin Ohjuskhvn ost Ohjuskhvn osien sijinti... 1 Nrullinen hätäktkisin Nrullinen hätäktkisin... 2 Ohjuskhvn säädöt Säädöt... 4 Vihteenvihto Vihteenvihto... 6

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 KÄYTTÄJÄN OHJE Ilmalämpöpumppu Onnline N09LHE ja N12LHE KAUKO-OHJAIN ILLUSTRATION SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käyttö...1 Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 Kauko-ohjaimen painikkeiden toiminnot...2 Näytön merkit...5

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Micro USB -kaapeli SD-muistikortti Pika-asennusopas DVD-levy Pik-sennusops DSmoile 820W Aloit tästä DSmoile 820W DSmoile 920DW Kiitos, että vlitsit Brotherin. Tukesi on meille tärkeää, j rvostmme sikkuuttsi. Lue tämä pik-sennusops oiken vlmistelun j sennuksen onnistumisen

Lisätiedot

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Scandinavian heat pumps Sisältö. Kaukosäätimen kuvaus. Painikkeet -5. Kaukosäätimen kuvakkeet 6 4. Painikkeiden käyttö 7-8 (AUTO/JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS/TUULETIN/KOSTEUDENPOISTO)

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen koneen käyttöä varmistuaksesi asetusten ja asennuksen oikeasta suorituksesta. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-5895CW Lue tämä Pik-sennusops ennen koneen käyttöä vrmistuksesi setusten j sennuksen oikest suorituksest. VAROITUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten henkilövhinkojen välttämiseksi.

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-J35W Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhdollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot

Doka kuljetus- ja varastointikehikot 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281811 fi Säilyttäkää käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok kuljetus- j vrstointikehikot Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok-kuljetus-

Lisätiedot

Aloita tästä HL-2135W /

Aloita tästä HL-2135W / Pik-sennusops Aloit tästä HL-2135W / (vin EU) HL-2270DW Lue käyttöönotto- j sennusohjeet tästä pik-sennusoppst ennen kuin loitt litteen käytön. Pik-sennusopst voi ktsell muill kielillä osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980

2011, Mercury Marine *8M0060980* 90-8M0060980 2011, Mercury Mrine *8M0060980* 90-8M0060980 910 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView yksikön tekniset tiedot...2 Yleisktsus...2 Näppäimistön toiminnot...3 "X" pinike...3 Kuittuspinike...3

Lisätiedot

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02

HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT. Asennus-, käyttöja huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Painos 5/02 HIOMAKONEEN AUTOMATIIKKAVENTTIILIT Asennus-, käyttöj huolto-ohjeet 5 GA 71 fi Pinos 5/02 2 Sisällysluettelo 1 TOIMINTASELOSTUS................. 3 1.1 Yleistä.......................... 3 1.2 Pääkomponentit..................

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J450DW MFC-J470DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9010CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku

laite paketista ja tarkista pakkauksen sisältö Sähköjohto Siirtotasku / Muovikortin siirtotasku Pik-sennusops ADS-2100e/ADS-2600We Aloit tästä ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Kiitos, että vlitsit Brother-tuotteen. Antmsi tuki on tärkeää,

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9120CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

Kärryn tekniset tiedot

Kärryn tekniset tiedot Ominisuudet - SV-9008 Nostin Knnettvn teline 3 Työtso Elektronisell utomttilukituksell vrustettu nostj 5 Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 6 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 7 Kpelin hllint 8 Nostimen

Lisätiedot

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen

laite pakkauksestaan ja tarkista komponentit Turvallisuus ja rajoitukset -kirjanen Pik-sennusops Aloit tästä (vin EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Lue tämän Pik-sennusops -ohjeen sennusohjeet ennen tämän litteen ensimmäistä käyttökert. Voit luke Pik-sennusops -ohjeen muill kielillä vierilemll

Lisätiedot

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08

Käyttöohje Asennusohje. CD-vaihtaja A08 Käyttöohje Asennusohje CD-vaihtaja A8 1 2 3 Vipu Levynpidin Valmistelu Makasiinin lataaminen Kuva 1 Aseta makasiini lataamista varten tähän asentoon (nuoli ylh.) Vedä levynpidin ulos. Älä koskaan poista

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN)

Asennus- ja käyttöohje ROBA -liukunavoille Koot 0 12 (B.1.0.FIN) Pyydämme lukemn käyttöohjeen huolellisesti läpi j noudttmn sitä! Ohjeiden liminlyönti voi joht kytkimen toiminthäiriöihin j siitä johtuviin vurioihin. Nämä käyttöohjeet (B.1.0.FIN) ovt os kytkintoimitust.

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J6920DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS TÄRKEÄÄ VAROITUS

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-373CW DCP-375CW DCP-377CW Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS Noudt näitä vroituksi mhdollisten

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9140CDN / MFC-9330CDW MFC-9340CDW Lue ensin Tuotteen turvohjeet j lue sen jälkeen oiket määritys- j sennusohjeet tästä Pik-sennusoppst. Kun hlut trkstell Pik-sennusops-ohjett

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

2008, Mercury Marine CMD:n SmartCraft-malli *CMD-4996459,/,90-879355C*

2008, Mercury Marine CMD:n SmartCraft-malli *CMD-4996459,/,90-879355C* 2008, Mercury Mrine CMD:n SmrtCrft-mlli *CMD-4996459,/,90-879355C* CMD-4996459 / 90-879355C 508 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Yleisktsus järjestelmien tunnistus DTS j ei DTS SmrtCrft järjestelmien tunnistus...2

Lisätiedot

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonipaketti Käyttöohje SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Kiitos siitä, että olet ostanut SingStar -mikrofonipaketin. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen

Lisätiedot

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W /

Aloita tästä DCP-7055W / DCP-7057W / Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055W / DCP-7057W / DCP-7070DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops

Lisätiedot

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta

Teoriaa tähän jaksoon on talvikurssin luentomonisteessa luvussa 10. Siihen on linkki sivulta Jkso 10. Sähkömgneettinen induktio Näytä ti plut tämän jkson tehtävät viimeistään tiistin 13.6.2017. Ekstr-tehtävät vstvt kolme tvllist tehtävää, kun lsketn lskuhrjoituspisteitä. Teori tähän jksoon on

Lisätiedot

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA

uusi COOLSIDE JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE C_GNR_0608 Mikroprosessori RCGROUP SpA COOLS COOLSIDE uusi JÄÄHDYTYSYKSIKKÖ PALVELIMILLE Jäähdytysteho Kylmäine Puhllintyyppi Mikroprosessori jop 96,0 kw sroll R410A ksili MP.COM T: MONO DXA (R410A) Jäähdytysteho jop 21,9 kw Ilmluhdutteinen

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

2015, Mercury Marine VesselView 4 8M0102709 1214 fin

2015, Mercury Marine VesselView 4 8M0102709 1214 fin 2015, Mercury Mrine VesselView 4 8M0102709 1214 fin SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Alkuvlmistelut VesselView 4 yleisktsus... 2 Pinikkeet... 2 Näytön kielen vlint... 2 Tkpneeli... 3 VesselView 4 näytön sijinnit

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458

2012, Mercury Marine *8M0071458* 90-8M0071458 2012, Mercury Mrine *8M0071458* 90-8M0071458 512 SISÄLLYSLUETTELO Os 1 - Yleisktsus järjestelmien tunnistus DTS j ei DTS SmrtCrft järjestelmien tunnistus... 2 Ei DTS... 2 DTS säätimet... 3 Veneen säädin...

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Käyttöopas Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Sisällysluettelo Laitteen osat 2 Osaluettelo 3 Kaukosäätimen käyttöönotto 3 Ajan asettaminen 3 Ilmansuuntaaminen asennuspaikan mukaisesti 4 Kaukosäätimen

Lisätiedot

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet

Sisältö. Tervetuloa. Tärkeää tietoa käyttöoppaan käytöstä. Vastuuvapauslauseke. Tekijänoikeudet Käyttöops 00 Tervetulo Onnittelut tämän Mio-litteen ostost. Lue tämä käyttöops huolellisesti, ennen kuin käytät Mio-nvigttori ensimmäistä kert. Säilytä tämä käyttöops tlless j käytä sitä ensisijisen ohjeen.

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN

HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN ilumuoto st ksvtu luun ou perusk Tuntikehyksen os-lue: HAVAINNOINTI JA TUTKIMINEN A2 Aivomyrsky j unelmien leikkipuisto Kesto: 1 kksoistunti, 45 min + 45 min Aihe: Syvennetään jtuksi ympäristöstä liittyvästä

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma maalämpöpumppu EGSQH10S18AA9W. Asentajan viiteopas Daikin Altherma maalämpöpumppu. Suomi Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Asentjn viiteops Dikin Altherm mlämpöpumppu Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Yleiset vrotoimet 3 1.1 Tietoj sikirjst... 3 Asentjn viiteops 1.1.1 Vroitusten

Lisätiedot

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö

θ 1 θ 2 γ γ = β ( n 2 α + n 2 β = l R α l s γ l s 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJESTELMÄT 22.1 Linssien kuvausyhtälö 22 LINSSIT JA LINSSIJÄRJSTLMÄT 22. Linssien kuvusyhtälö Trkstelln luksi vlon tittumist pllopinnll (krevuussäde R j krevuuskeskipiste C) kuvn mukisess geometriss. Tässä vlo siis tulee ineest ineeseen 2

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue tämä Pika-asennusopas ennen laitteen käyttöä oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J220 MFC-J40 Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. VAROITUS HUOMAUTUS VAROITUS ilmisee mhollisesti vrllisen tilnteen,

Lisätiedot

Doka laatikko pienosille

Doka laatikko pienosille 11/2010 lkuperäinen käyttöohje 999281411 fi Säilyttäkää käyttöohje ok ltikko pienosille rt. no 583010000 Muottimestrit lkuperäinen käyttöohje ok ltikko pienosille Tuotekuvus Tuotteen kuvus ok ltikko pienosille

Lisätiedot

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi.

Lue Tuotteen turvaohjeet ennen laitteen käyttöönottoa. Lue sitten tämä Pika-asennusopas oikeiden asetusten ja asennuksen onnistumisen takaamiseksi. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-J5910DW Lue Tuotteen turvohjeet ennen litteen käyttöönotto. Lue sitten tämä Pik-sennusops oikeien setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. 1 Pur VAROITUS HUOMAUTUS lite

Lisätiedot

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine 2014, Mercury Mrine Pinpoint GPS fin 90-8M0098389 514 fin OHJEET (ALKUPERÄINEN KIELI) FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT WIRELESS REMOTE, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A -10148 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen

Lisätiedot

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme

FCC- ja IC-vaatimustenmukaisuuslausunto. EU-vaatimustenmukaisuuslausunto. Ympäristövaatimustenmukaisuuslausunto. Kiitämme FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT KEY FOB, FCC ID - MVU10148 ACMA: N2523 IC: 6094A-09291, 6094A-09305 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen osn 15 vtimukset. Käyttö edellyttää, että seurvt kksi ehto

Lisätiedot

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING HQ-TH40 Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Käyttäjän

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee ()-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä, jäätymissuoj-nturi

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin KÄYTTÖOHJE Lämpöpumppu Kaukosäädin Jokaisen yksikön mukana toimitetaan infrapuna kaukosäädin Vastaanotin on Sisäyksikön keskellä näytön vieressä. Varoitukset -Varmistu, ettei kaukosäätimen ja vastaaottimen

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Kiitos että hankit valmistamamme ilmastointilaitteen Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne laitteen käyttämistä

Kiitos että hankit valmistamamme ilmastointilaitteen Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne laitteen käyttämistä Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän dokumentin tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Tarkasta laitteiden tarkat tekniset tiedot laitteen myyjältä ennen

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

Sähkömagneettinen induktio

Sähkömagneettinen induktio ähkömgneettinen inuktio Kun johinsilmukn läpi menevä mgneettikentän vuo muuttuu, silmukkn inusoituu jännite j silmukss lk kulke sähkövit. Mgneettikentässä liikkuvn johtimeen syntyy myös jännite. Näitä

Lisätiedot

Kärryn tekniset tiedot. Ominaisuudet - SV21-91007. 888-SV-21DN-00 rev C. Liikealue

Kärryn tekniset tiedot. Ominaisuudet - SV21-91007. 888-SV-21DN-00 rev C. Liikealue Ominisuudet - SV-9007 Nostin Knnettvn teline 3 Työtso 4 Yhden () litium-ion-kun säilytyslue 5 Kllistuv näppäimistötrjotin j rnnetuki 6 Oike/vsen hiiritrjotin j pidike 7 Kpelin hllint 8 Nostimen nostojrru

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella Mrkku Kuppinen Neliknvinen vhvistin ktiivisell jkosuotimell Vhvistimen yleisselostus Suunnittelun lähtökohtn on ollut toteutt edullinen mutt kuitenkin lduks ktiivisell jkosuotimell vrustettu stereovhvistin

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7360N MFC-7460DN Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tieot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohje

Asennus- ja käyttöohje Asennus- j käyttöohje F18906013263 SISÄLLYSLUETTELO ASENNUS LAITTEEN KÄYTTÖ - MUUTAMIA KÄYTÄNNÖN VINKKEJÄ LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTUS VIANMÄÄRITYS ASENNUSMITAT JA KAAVIOT 3 9 21 23 27 ASTIANPESUKONE 1

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana aloitusvärikasetin) Pika-asennusopas Käyttäjät Tanskassa Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Rumpu- ja värikasettiyksikkö (mukana aloitusvärikasetin) Pika-asennusopas Käyttäjät Tanskassa Käyttäjät Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa Pik-sennusops Aloit tästä DCP-8070D Lue tästä pik-sennusoppst setus- j sennusohjeet, ennen kuin loitt litteen käytön. Tässä oppss jätetään suurin os litteen ominisuuksist tehdssetuksiins, jott sisit litteen

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

KÄYTTÖOPAS. SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 KÄYTTÖOPAS SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet MALLIT Seinään kiinnitettävä tyyppi FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Ilmansuodatin (imuilman ottoaukon sisällä)

Lisätiedot

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Asetusrasia ulkoyksiköille, joissa on integroituja hydraulisia osia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi EKCB07CAV Asennusops Asetusrsi ulkoyksiköille, joiss on integroituj hydrulisi osi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KÄYTTÖOHJE 1. Ensimmäinen Kuvaus kosketusnäyttö (Touch Screen Wall Controller) Touch LCD seinä ohjain on lisävaruste adapteri KKRP01A joka mahdollistaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

COP Quick start KA FINLANDIA :30 Pagina 1. FordKa. Feel the difference

COP Quick start KA FINLANDIA :30 Pagina 1. FordKa. Feel the difference OP Quick start K FINLNI 7-07-2008 8:30 Pagina FordKa Pikaopas Owner s handbook Feel the difference K0468_Service_Portfolio_090508. 09.05.2008 5:52:47 Uhr 604.39.309 PP K FIN 22-07-2008 :37 Pagina S MNU

Lisätiedot

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Käyttöohje Säilytä autossa!

S 3004 / S 3004 P / S 5004. Käyttöohje Säilytä autossa! S 00 / S 00 P / S 00 Käyttöohje Säilytä utoss! S 00 / S 00 P / S 00 Sisällysluettelo Käytetyt symbolit... Turvllisuusohjeit... Tärkeitä ohjeit... Käyttötrkoitus... Käyttöohje Lämmitys S 00 / S 00 P...

Lisätiedot

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18 Tørr S. Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-18 S.

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin asetusrasia EK2CB07CAV3. Asennusopas. Suomi Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi EKCB07CAV Asennusops Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monoblocin setusrsi Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE FXMQ125PVE 1 2 7 3 13 10 11 12 1 4 5 8 14 9 6 1 FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas

EasyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöopas EsyMP Multi PC Projection -toiminnon käyttöops Sisältö 2 Tietoj EsyMP Multi PC Projection EsyMP Multi PC Projection -ohjelmiston ehdottmt kokoustyylit... 5 Kokousten pitäminen j useiden kuvien käyttö...5

Lisätiedot

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä ynmiikk 1 Liite lukuun 6. Jäykän kppleen tskinetiikk - hrjitustehtäviä 6.1 vlvpkettiutn mss n 1500 kg. ut lähtee levst liikkeelle 10 % ylämäkeen j svutt vkikiihtyvyydellä npeuden 50 km / h 1 10 60 m mtkll.

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä DCP-7055 / DCP-7057 DCP-7060D / DCP-7065DN Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest.

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistys opas.

Ecodan NG C-Generation. Käynnistys opas. Ecodan NG C-Generation Käynnistys opas. Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM! Muista myös asentaa SD-muistikortti

Lisätiedot

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks.

Sähköiset tiedot Nimellisjännite AC/DC 24V Nimellisjännitteen taajuus. Tehontarve ajossa Tehontarve pidossa Tehontarve. Äänen tehotaso moottori maks. ekninen tuote-esite NV4-PC oimilite -tie j 3-tie istukkventtiileille Voim N Nimellisjännite C/DC 4V Ohjus: uki-kiinni, 3-piste Nimellisiskunpituus mm ekniset tiedot urvllisuusohjeet Sähköiset tiedot Nimellisjännite

Lisätiedot