AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)"

Transkriptio

1 RASseries_OwnersMnul_FCV.fm Pge 1 Tuesdy, Jnury 9, :13 PM AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE) CLIMATISEUR (TYPE SEPARE) KLIMAGERÄT (GETEILTE AUSFÜHRUNG) LUFTKONDITIONERING (SPLITTYP) КОНДИЦИОНЕР (РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТИП) ILMASTOINTILAITE (JAETTU) AIRCONDITIONANLÆG (SPLIT TYPE) KLIMAANLEGG (DELT TYPE) OWNER S MANUAL MODE D EMPLOI BEDIENUNGSANLEITUNG BRUKSANVISNING ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ OMISTAJAN OPAS BRUGERVEJLEDNING BRUKERHÅNDBOK Indoor Unit Unité intérieure Innenrumgerät Inomhusenhet Внутренний блок Sisäyksikkö Indendørs enhed Innendørsenhet RAS-10SKVP-ND RAS-13SKVP-ND RAS-16SKVP-ND For generl public use Pour utilistion grnd public Für llgemeine Verwendung För llmän nvändning Для общего бытового использования Yleistä käyttöä vrten Til lmindelig brug For generell, privt bruk Outdoor Unit Unité extérieure Außengerät Utomhusenhet Наружный блок Ulkoyksikkö Udendørs enhed Utendørsenhet RAS-10SAVP-ND RAS-13SAVP-ND RAS-16SAVP-ND Thnk you for purchsing this TOSHIBA Air Conditioner. Plese red this owner s mnul crefully before using your Air Conditioner. Avnt tout, merci d voir porté votre choix sur un climtiseur TOSHIBA. Veuillez lire ttentivement ce mode d emploi vnt de mettre en service le climtiseur. Wir dnken Ihnen für den Kuf dieses TOSHIBA-Klimgeräts. Lesen Sie die Bedienungsnleitung sorgfältig durch, bevor Sie ds Gerät in Betrieb nehmen. Tck för ditt inköp v denn TOSHIBA luftkonditionering. Läs den här bruksnvisningen nog innn du nvänder din luftkonditionering. Благодарим Вас за покупку этого кондиционера фирмы TOSHIBA. Перед использованием Вашего кондиционера прочитайте, пожалуйста, внимательно эту инструкцию для пользователя. Kiitämme tämän TOSHIBA-ilmstointilitteen ostmisest. Lue tämä omistjn ops huolellisesti ennen ilmstointilitteen käyttöä. Tk fordi du købte dette TOSHIBA irconditionnlæg. Læs denne brugermnul omhyggeligt igennem, inden du nvender dit irconditionnlæg. Tkk for t du kjøpte dette klimnlegget fr TOSHIBA. Vi oppfordrer deg til å lese brukerhåndboken grundig før du begynner å bruke klimnlegget. NORSK DANSK РУССКИЙ ЯЗЫК SVENSKA DEUTSCH FRANÇAIS ENGLISH

2 RASseries_OwnersMnul_TOC.fm Pge ii Tuesdy, Jnury 9, :33 PM СОДЕРЖАНИЕ/SISÄLTÖ/INDHOLD/INNHOLD РУССКИЙ ЯЗЫК ПРИНАДЛЕЖНОСТИ... 1 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ... 1 НАЗВАНИЯ ЧАСТЕЙ... 3 НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ ИНДИКАТОРОВ И ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ НА ВНУТРЕННЕМ БЛОКЕ... 3 ПУЛЬТ ДУ И ЕГО ФУНКЦИИ... 4 НАЗВАНИЯ И ФУНКЦИИ ИНДИКАТОРОВ НА ПУЛЬТЕ ДУ... 5 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕРКА ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ... 5 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПУЛЬТА ДУ... 7 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ... 8 АВТОМАТИЧЕСКОЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ (АВТОМАТИЧЕСКОЕ ИЗМЕНЕНИЕ)... 8 ОПЕРАЦИЯ ОХЛАЖДЕНИЯ/ОБОГРЕВА... 9 ОПЕРАЦИЯ ОСУШЕНИЯ... 9 ОПЕРАЦИЯ 8 C ОПЕРАЦИЯ PURE ОПЕРАЦИЯ Hi POWER TARVIKKEET... 1 TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ VAROTOIMIA... 1 OSIEN NIMET... 3 SISÄYKSIKÖN OSOITTIMIEN JA SÄÄTIMIEN NIMET JA TOIMINNOT... 3 KAUKOSÄÄDIN JA SEN TOIMINNOT... 4 KAUKOSÄÄTIMEN OSOITTIMIEN NIMET JA TOIMINNOT... 5 KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ VALMISTELU JA TARKASTUS... 5 KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ... 7 AUTOMAATTIKÄYTTÖ... 8 AUTOMAATTIKÄYTTÖ (AUTOMAATTIVAIHTO)... 8 JÄÄHDYTYS JA LÄMMITYS... 9 KUIVAUS C:n TOIMINTA ILMANPUHDISTUS DANSK TILBEHØR... 1 SIKKERHEDSFORSKRIFTER... 1 DELENES NAVN... 3 NAVNE OG FUNKTIONER PÅ DEN INDENDØRS ENHEDS INDIKATORER OG BETJENINGER... 3 FJERNBETJENINGEN OG DENS FUNKTIONER... 4 NAVNE OG FUNKTIONER PÅ FJERNBETJENINGENS INDIKATORER... 5 FORBEREDELSE OG KONTROL INDEN ANVENDELSE... 5 ANVENDELSE AF FJERNBETJENINGEN... 7 AUTOMATISK DRIFT... 8 AUTOMATISK DRIFT (AUTOMATISK OMSKIFTNING)... 8 AFKØLING/OPVARMNING... 9 TØRRING C-FUNKTION LUFTRENSNING NORSK TILBEHØR... 1 SIKKERHETSANVISNINGER... 1 NAVN PÅ DELER... 3 NAVN PÅ INDIKATORER OG KONTROLLER PÅ INNENDØRSENHETEN, OG DERES FUNKSJONER... 3 FJERNKONTROLLEN OG DENS FUNKSJONER... 4 NAVN PÅ INDIKATORENE PÅ FJERNKONTROLLEN, OG DERES FUNKSJONER... 5 KLARGJØRING OG KONTROLL FØR BRUK... 5 BRUKE FJERNKONTROLLEN... 7 AUTOMATISK DRIFT... 8 AUTOMATISK DRIFT (AUTOMATISK OMKOBLING)... 8 KJØLEDRIFT/OPPVARMINGSDRIFT... 9 TØRR DRIFT C DRIFT LUFTRENSEDRIFT ii ТАЙМЕР 1, 3, 5, 9H OFF ОПЕРАЦИЯ ТАЙМЕРА ОПЕРАЦИЯ MEMORY/MY COMFORT РЕГУЛИРОВКА НАПРАВЛЕНИЯ ВОЗДУШНОГО ПОТОКА ОПЕРАЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОВТОРНОГО ЗАПУСКА КАК РАБОТАЕТ КОНДИЦИОНЕР ВРЕМЕННАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОПЕРАЦИЯ ОЧИСТКИ ОБЫЧНЫЙ УХОД СПЕЦИАЛЬНЫЙ УХОД ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАБОТА КОНДИЦИОНЕРА ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫЯВЛЕНИЕ И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (пульт ДУ) SUURTEHOTOIMINTA , 3, 5, 9 TUNNIN POIS-AJASTIN AJASTIMEN KÄYTTÖ MUISTI- JA OMAT ASETUKSET -TOIMINTA ILMAVIRRAN SUUNNAN SÄÄTÄMINEN AUTOMAATTINEN UUDELLEENKÄYNNISTYS ILMASTOINTILAITTEEN TOIMINTA VÄLIAIKAINEN KÄYTTÖ PUHDISTUS TAVANOMAINEN KUNNOSSAPITO MUU KUNNOSSAPITO ILMASTOINTILAITTEEN TOIMINTA JA SUORITUSKYKY VIANMÄÄRITYS TEKNISET TIEDOT VIANMÄÄRITYS (kukosäädin) HØJ EFFEKT , 3, 5, 9T STOPTIMER TIMERFUNKTION HUKOMMELSE/KOMFORT JUSTERING AF LUFTSTRØMMENS RETNING AUTOMATISK GENSTART HVORDAN AIRCONDITIONANLÆGGET FUNGERER MIDLERTIDIG BETJENING RENGØRINGSFUNKTION ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE SÆRLIG VEDLIGEHOLDELSE AIRCONDITIONANLÆGGETS DRIFT OG YDEEVNE FEJLFINDING SPECIFIKATIONER FEJLFINDING (fjernbetjening) Hi POWER-DRIFT , 3-, 5-, 9-TIMERS TIMER AV TIMERDRIFT MINNE/MIN KOMFORT-DRIFT JUSTERE RETNINGEN AV LUFTSTRØMMEN AUTOMATISK OMSTARTFUNKSJON (AUTOOMSTART) KLIMAANLEGGETS VIRKEMÅTE MIDLERTIDIG DRIFT RENSESYKLUS VANLIG VEDLIKEHOLD SPESIALVEDLIKEHOLD KLIMAANLEGGDRIFT OG -YTELSE FEILSØKING SPESIFIKASJONER FEILSØKING (fjernkontroll) NORSK DANSK РУССКИЙ ЯЗЫК SVENSKA DEUTSCH FRANÇAIS ENGLISH

3 RASseries_OwnersMnul.book Pge 1 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM TARVIKKEET Kukosäädin Kukosäätimen teline Pristot (kksi) TURVALLISUUTEEN LIITTYVIÄ VAROTOIMIA VAARA ÄLÄ YRITÄ ITSE ASENTAA TÄTÄ LAITETTA. LAITTEEN SAA ASENTAA VAIN ASIANTUNTEVA ASENTAJA. ÄLÄ YRITÄ ITSE KORJATA TÄTÄ LAITETTA. TÄMÄN LAITTEEN SAA KORJATA VAIN AMMATTIKORJAAJA. SUOJUKSEN AVAAMINEN TAI POISTAMINEN ALTISTAA VAARALLISILLE JÄNNITTEILLE. VIRTALÄHTEEN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ EI ESTÄ MAHDOLLISTA SÄHKÖISKUA. VAROITUS ASENNUSTA KOSKEVIA VAROITUKSIA Pyydä myyjää ti sähkötöihin erikoistunutt liikettä sentmn ilmstointilite. Jos sennt ilmstointilitteen itse väärin, seuruksen voi oll vesivuotoj, sähköisku, tuliplo ti muit ongelmi. Muist in mdoitt ilmstointilite. Älä kytke mdoitusjohdint ksu- ti vesiputkeen, ukkosenjohdttimeen ti puhelimen mdoitusjohtimeen. Jos ilmstointilite on mdoitettu väärin, se voi iheutt sähköiskun. HUOMIO LAITTEEN IRROTTAMINEN SÄHKÖVERKOSTA Kiinteässä johdotuksess on oltv kytkin ti virrnktkisin, jok kytkee irti kikki nvt. Vrmist, että virrnktkisin ti kytkin on hyväksytty. KÄYTTÖÄ KOSKEVIA VAROITUKSIA Vältä huoneen liillist jäähdyttämistä j pitkäikist ltistumist viileälle ilmvirrlle, kosk se voi oll hitllist terveydellesi. Älä koskn työnnä sormisi ti keppejä poistoilmn ti tuloilmn ukkoihin, kosk se voi iheutt tpturmn j vurioitt konett. Poistoilmn j tuloilmn ukoiss on suurell nopeudell pyöriviä puhltimi. Jos huomt jotkin epätvllist ilmstointilitteess (esim. plneen hju ti heikko jäähdytysteho), pysäytä ilmstointilite välittömästi ktkisemll virt pääkytkimestä j pääverkon ktkisimest j ot yhteys jälleenmyyjään. Jos ilmstointilitett käytetään jtkuvsti, kun jokin si ei ole kunnoss, seuruksen voi oll koneen toiminthäiriö, sähköisku, tuliplo ti muit ongelmi. Sisäyksikköön ei s päästää vettä ti muit nesteitä. Jos yksikkö on märkä, se voi iheutt sähköiskun. SIIRTÄMISTÄ JA KORJAAMISTA KOSKEVIA VAROITUKSIA Älä yritä itse siirtää ti korjt tätä litett. Älä pur litett. Litteen sisällä on suurjännite, joten siitä voi sd sähköiskun. Pyydä in myyjää siirtämään ilmstointilite, jos se joudutn sentmn toiseen pikkn. Jos se sennetn väärin, se voi iheutt sähköiskun ti tuliplon. Pyydä myyjää korjmn ilmstointilite in, kun se trvitsee korjust. Jos ilmstointilite korjtn väärin, se voi iheutt sähköiskun ti tuliplon. 1 FI

4 . RASseries_OwnersMnul.book Pge 2 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM HUOMIO ASENNUSTA KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA Aset tyhjennysletku tukevsti, jott tyhjennys toimisi mhdollisimmn hyvin. Väärin toimiv tyhjennys voi iheutt vesivhinkoj rkennukselle j huonekluille. Vrmist, että kytket ilmstointilitteen sille vrttuun virtlähteeseen j että virtlähteen nimellisjännite on oike. Muuss tpuksess lite voi hjot ti iheutt tuliplon. Älä senn litett pikkn, johon voi vuot syttyvää ksu. Jos litteen lähelle kertyy syttyvää ksu, seuruksen voi oll tuliplo. Sisäyksikkö täytyy sent niin, että sen yläreun on vähintään 2 metrin korkeudess. Sisäyksikön päälle ei sisi myöskään sett mitään. KÄYTTÖÄ KOSKEVIA HUOMAUTUKSIA Lue tämä ops huolellisesti ennen ilmstointilitteen käynnistystä. Oppss on pljon päivittäistä käyttöä koskevi tärkeitä tietoj. Älä käytä tätä ilmstointilitett mihinkään muuhun trkoitukseen, kuten elintrvikkeiden ti trkkuusvälineiden säilyttämiseen ti eläinten ti ruukkuksvien ksvttmiseen. Älä senn tätä ilmstointilitett erikoistiloihin, kuten livn ti mihinkään joneuvoon. Se voi heikentää koneen suorituskykyä. Älä ltist ruukkuksvej ti eläimiä ilmstointilitteen ilmvirrlle, sillä se vikutt hitllisesti niiden terveyteen j ksvuun. Kun ilmstointilitett käytetään polttolitteen lähellä, ilmnvihtoon tulee kiinnittää erityistä huomiot j huoneeseen täytyy päästä ritist ilm. Heikko ilmnvihto voi joht hpen puutteeseen. Kun ilmstointilitett käytetään suljetuss huoneess, huoneen ilmnvihtoon tulee kiinnittää erityistä huomiot. Heikko ilmnvihto voi joht hpen puutteeseen. Älä kosket käyttöpinikkeit märin käsin. Siitä voi oll seuruksen sähköisku. Älä set mitään polttolitett pikkn, joss se ltistuu suorn ilmstointilitteest tulevlle ilmvirrlle. Seuruksen voi oll epätäydellinen plminen. Kun ilmstointilitett ei käytetä pitkään ikn, ktkise virt pääkytkimestä ti virrnktkisimest turvllisuuden vuoksi. Kytkeminen irti virtlähteestä suoj litett slmniskuilt j virtpiikeiltä. Älä set mljkko ti muut vettä sisältävää sti litteen päälle, kosk vettä voi päästä litteen sisään j iheutt sähköiskun sähköeristyksen heikentymisen vuoksi. Trkst ulkoyksikön ll olevt betonihrkot joittin. Jos jlust on vurioitunut ti heikentynyt, lite voi ktu j iheutt tpturmn. Älä pese litett vedellä. Siitä voi oll seuruksen sähköisku. Älä käytä lkoholi, bentseeniä, ohennusinett, lsinpesuinett, kiillotusjuhett ti muut liuotint litteen puhdistmiseen, kosk ne voivt heikentää j vhingoitt sitä. Muist ktkist virt pääkytkimestä ti virrnktkisimest ennen kuin ryhdyt puhdistmn litett, jott sisällä olev sähkötoiminen puhllin ei iheut tpturm. Lue puhdistust koskevt trkemmt tiedot kohdist TAVANOMAINEN KUNNOSSAPITO j MUU KUNNOSSAPITO sivuill Älä set mitään sisäyksikön ti ulkoyksikön päälle ti stu niiden päälle. Muuss tpuksess se voi ktu j iheutt tpturmn. Jott ilmstointilite toimisi mhdollisimmn tehokksti, käytä sitä ohjeiss nnettujen lämpötilrjojen mukisesti. Jos näin ei tehdä, lite ei ehkä toimi oikein ti voi rikkoutu ti siitä voi vlu vettä. On suositeltv, että kun toiminnss ollut lite nnetn sintuntijn huollettvksi. FI 2

5 RASseries_OwnersMnul.book Pge 3 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM OSIEN NIMET Ulkoyksikkö Kylmäineyhdysputki j sähköjohdot b Ilmnotto (sivull j tkn) c Ilmnpoisto b Sisäyksikkö d Huonelämpötil-nturi e Etupneeli f Ilmnottosäleikkö g Ilmnsuodtin h Ilmnpoisto i Vksuor ilmnvirtussäleikkö Sijitsee pystysuorn ilmnvirtussäleikön tkn. j Pystysuor ilmnvirtussäleikkö k Näyttöpneeli l Infrpunsignlin vstnotin m Kukosäädin n Plsm pure -suodtin m e f c g d i h n k l j SISÄYKSIKÖN OSOITTIMIEN JA SÄÄTIMIEN NIMET JA TOIMINNOT Näyttöpneeli Toiminttilt on näytetty ll. RESET-pinike b FILTER-merkkivlo (suodtin) (ornssi) c TIMER-merkkivlo (jstin) (keltinen) d PURE-merkkivlo (puhdistus) (sininen) e OPERATION-merkkivlo (toimint) (vihreä) Toimintmerkkivlot vilkkuvt nopesti (5 kert sekunniss), kun turvominisuus on toiminnss. f S.CLEAN-merkkivlo (vihreä) Kun lite pysähtyy vähintään 10 minuutti kestäneen jäähdytys- ti kuivustiln jälkeen, toiminnn jälkeen, puhdistus käynnistyy utomttisesti j litteen näyttöpneeliss olev S.CLEAN-merkkivlo syttyy. RESET-pinike RESET-pinikkeell on seurvt kksi tehtävää. Nollustoiminto Käytä, kun FILTER-merkkivlo (ornssi) pl. ( ktso sivu 21.) Väliikinen toimint Käytä, kun et löydä kukosäädintä ti sen pristot ovt tyhjät. ( ktso sivu 19.) b c d e f 3 FI

6 RASseries_OwnersMnul.book Pge 4 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM KAUKOSÄÄDIN JA SEN TOIMINNOT b c Infrpunsignlin lähetin Lähettää signlej sisäyksikköön. -pinike Käynnistä toimint pinmll tätä pinikett. (Kuuluu vstnottopiippus.) Pysäytä toimint pinmll tätä pinikett uudelleen. (Kuuluu vstnottopiippus.) Jos sisäyksiköstä ei kuulu vstnottoääntä, pin pinikett uudelleen. Tiln vlintkytkin (MODE) Vlitse til pinmll tätä pinikett. Jokinen pinikkeen pinllus viht til järjestyksessä A: utomttisen siirtymisen hllint, : JÄÄHDYTYS, : KUIVAUS, : LÄMMITYS j tkisin tiln A. (Kuuluu vstnottopiippus.) d Lämpötilpinike ( TEMP).. Lämpötil-setus voidn nost 30 C:seen.... Lämpötil-setus voidn lske 17 C:seen. (Kuuluu vstnottopiippus.) e Puhltimen nopeuspinike (FAN) Vlitse puhltimen nopeus pinmll tätä pinikett. Kun pint AUTO-pinikett, puhltimen nopeus säätyy utomttisesti huoneen lämpötiln mukn. Voit vlit puhltimen nopeuden myös mnulisesti viidestä käytettävissä olevst setuksest. (HIDAS, HIDAS +, KESKINOPEA, KESKINOPEA +, NOPEA ) (Kuuluu vstnottopiippus.) f Säleikön utomttitoiminnn pinike (SWING) Käännä säleikköä pinmll tätä pinikett. (Kuuluu vstnottopiippus.) Pysäytä säleikön kääntyminen pinmll tätä pinikett uudelleen. (Kuuluu vstnottopiippus.) ( ktso sivu 16.) g Säleikön setuspinike (FIX) Säädä ilmnvirtuksen suunt tätä pinikett pinmll. (Kuuluu vstnottopiippus.) ( ktso sivu 16.) h PÄÄLLÄ-jstimen pinike (ON) Muut tällä pinikkeell kellonik j PÄÄLLÄ-jstimen ikoj. l m n o p q r s Suurtehopinike (Hi POWER) Käynnistä suurtehotoimint pinmll tätä pinikett. ( ktso sivu 18.) Muistipinike (MEMO) Tllenn setukset pinmll tätä pinikett. Tllenn kukosäätimessä näkyvä setus pitämällä tätä pinikett pinettun yli 3 sekunti j kunnes tulee näkyviin. ( ktso sivu 15.) Automttikäytön pinike (AUTO) Käynnistä ilmstointilitteen utomttitoimint tätä pinikett pinmll. (Kuuluu vstnottopiippus.) ( ktso sivu 18.) Nukkumistil-pinike (SLEEP MODE) Käynnistä nukkumistil pinmll tätä pinikett. ( ktso sivu 18.) merkki Omt setukset-pinike (MY COMFORT) Pin tätä pinikett, kun hlut käyttää ilmstointilitett MEMO-pinikkeell tllennettujen setusten mukisesti. ( ktso sivu 15.) Puhdistus-pinike (PURE) Käynnistä sähköinen ilmnpuhdistus pinmll tätä pinikett. Pysäytä toimint pinmll tätä pinikett uudelleen. Pois-jstimen pinike (OFF) Käynnistä pois-jstimen toimint pinmll tätä pinikett. Voit vlit pois-jstimen jn neljästä eri setuksest (1, 3, 5 ti 9 tunti). 8 C:n toimint-pinike (8 C) Käynnistä 8 C:n lämmitystoiminto pinmll tätä pinikett. ( ktso sivu 10.) Siirrä ik myöhemmäksi pinmll ON ON -pinikkeen nuolt. i j k Siirrä ik ikisemmksi pinmll ON nuolt. POIS-jstimen pinike (OFF) Muut tällä pinikkeell POIS-jstimen ikoj. Siirrä ik myöhemmäksi pinmll OFF nuolt. Siirrä ik ikisemmksi pinmll OFF nuolt. Vruspinike (SET) Tllenn ik-setukset pinmll tätä pinikett. (Kuuluu vstnottopiippus.) Peruutuspinike (CLR) Peruut PÄÄLLÄ- ti POIS-jstin pinmll tätä pinikett. (Kuuluu vstnottopiippus.) ON OFF OFF -pinikkeen -pinikkeen -pinikkeen q d c b l g f k h n p o m e r j s i FI 4

7 RASseries_OwnersMnul.book Pge 5 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM KAUKOSÄÄTIMEN OSOITTIMIEN NIMET JA TOIMINNOT Näyttö Kikki osoittimet kellonjn osoitint lukuun ottmtt sdn näkyviin -pinikett pinmll. Tiedonsiirtomerkki Tiedonsiirtomerkki ( ) on näkyvissä, kun kukosäädin lähettää signlej sisäyksikköön. b Tiln ilmisin c d b hj Näyttää käytössä olevn toiminttiln. (AUTO: utomttisäätö, A: utomttisen siirtymisen hllint, : JÄÄHDYTYS, : KUIVAUS, : LÄMMITYS) c Lämpötiln ilmisin Näyttää lämpötil-setuksen (17 30 C). d Puhdistus-ilmisin (PURE) Näyttää, että sähköinen ilmnpuhdistus on käynnissä. e Puhltimen nopeuden ilmisin (FAN) Näyttää puhltimen vlitun nopeuden. Näkyvissä voi oll AUTO ti yksi viidestä nopeudest (HIDAS, HIDAS+, KESKINOPEA, KESKINOPEA+, NOPEA ). i g e Näkyvissä on AUTO, kun toiminttiln on AUTO ti : KUIVAUS. f Ajstimen j kellon osoitin Näkyvissä on jstintoiminnon ik-setus ti kellonik. Näkyvissä on in nykyinen kellonik pitsi AJASTINTA käytettäessä. g Suurtehon ilmisin (Hi POWER) Näyttää, kun SUURTEHOTOIMINTA käynnistyy. Käynnistä toimint pinmll Hi POWER -pinikett j pysäytä toimint pinmll pinikett uudelleen. h (Muisti) -ilmisin (MEMORY) Vilkkuu 3 sekunti, kun MEMO-pinikett pinetn käytön ikn. -merkki tulee näkyviin, kun pinikett pidetään pinettun yli 3 sekunti merkin vilkkuess. Poist merkki pinmll jotkin toist pinikett. i Nukkumistiln ilmisin (SLEEP MODE) Näkyy, kun NUKKUMISTILA on käytössä. Käynnistä toimint pinmll SLEEP MODE -pinikett j pysäytä toimint pinmll pinikett uudelleen. j Kukosäätimen A/B-vihdon ilmisin Kun kukosäätimen vihtotoiminto on setettu, kukosäätimen näyttöön tulee B. (Kun kukosäätimen setuksen on A, tällä kohdll ei ole ilmisint.) Kukosäätimen vihtotoiminto Jos kksi sisäyksikköä on sennettu smn ti vierekkäisiin huoneisiin, kumpikin yksikkö stt käynnistyä j pysähtyä smnikisesti kukosäädintä käytettäessä. Tämä voidn estää vihtotoiminnon vull, niin että kumpikin sisäyksikkö toimii inostn sitä vstvll kukosäätimellä. Jos hlut käyttää kukosäätimen vihtotoiminto, ot yhteys ilmstointilitteen myyjään ti sennusyhtiöön. f Kuvss on näytetty kikki osoittimet selityksen vuoksi. Käytön ikn vin sinmukiset osoittimet ovt näkyvissä kukosäätimessä. KÄYTTÖÄ EDELTÄVÄ VALMISTELU JA TARKASTUS Kukosäätimen pristojen sentminen Irrot knsi j senn pristot. b Pin RESET-pinikett. Kellonjn osoitin vilkkuu. Pin RESET-pinikett kpekärkisellä esineellä. c Kiinnitä knsi tkisin. b 5 FI

8 RASseries_OwnersMnul.book Pge 6 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM Pristot Kun vihdt pristot, käytä kht uutt pristo (tyyppi AAA). Pristot kestävät noin vuoden normlikäytössä. Vihd pristot, jos sisäyksiköstä ei kuulu vstnottopiippust ti kun ilmstointilitett ei voi käyttää kukosäätimellä. Poist pristot, kun kukosäädintä ei käytetä yli kuukuteen, jott ne eivät vuod j iheut toiminthäiriöitä. Vedä knsi pois smll kun pint reunoj. Pristojen vihto Vro, ettet vihd (+)- j ( )-npoj keskenään. Kellonjn settminen Aset kukosäätimen kello tässä osss nnettujen ohjeiden mukisesti, ennen kuin lt käyttää ilmstointilitett. Kukosäätimen iknäyttö näyttää kellonjn riippumtt siitä, onko ilmstointilite päällä ti ei. Alkusetus Kun pristot setetn kukosäätimeen, iknäytössä näkyy vilkkuv AM 0:00. ON ON -pinike Aset oike ik pinmll ON ON -pinikett. Jokinen ON-pinikkeen pinllus muutt ik yhdellä minuutill. ON-pinikkeen pitäminen pinettun muutt ik kymmenen minuutin jksoin. b SET SET -pinike Pin SET SET -pinikett. Oike ik tulee näkyviin j kello käynnistyy. b Kellonjn säätäminen CLOCK-pinike Pin CLOCK-pinikett. Kellonjn osoitin vilkkuu. b ON ON -pinike Aset oike ik pinmll ON ON -pinikett. Jokinen ON-pinikkeen pinllus muutt ik yhdellä minuutill. ON-pinikkeen pitäminen pinettun muutt ik kymmenen minuutin jksoin. c SET SET -pinike Pin SET SET -pinikett. Oike ik tulee näkyviin j kello käynnistyy. Pin CLOCK b c FI 6

9 RASseries_OwnersMnul.book Pge 7 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM Trkst, että ilmnsuodtin j Plsm pure -suodtin on sennettu oikein Pin Plsm pure -suodtint, kunnes sen kummllkin puolell olevt ulokkeet ovt kokonn pidäkkeiden (kielekkeiden) sisällä. Jos sennust ei tehdä oikein, FILTERmerkkivlo (ornssi) voi syttyä. Ulokkeet KAUKOSÄÄTIMEN KÄYTTÖ HUOMIO Ilmstointilite ei toimi, jos verhot, ovet ti muut esineet estävät kukosäätimestä tulevien signlien pääsyn sisäyksikköön. Vro, ettei kukosäätimen päälle kdu nestettä. Kukosäädintä ei s ltist suorlle uringonvlolle ti kuumuudelle. Jos infrpunsignlin vstnotin ltistuu suorlle uringonvlolle, ilmstointilite ei ehkä toimi oikein. Suoj vstnotin verhoill uringonvlolt. Jos ilmstointilitett käyttävässä huoneess on sähkösytyttimellä vrustettu loistevlo, se voi häiritä signlien vstnotto. Jos iot käyttää loistevloj, pyydä ohjeit piklliselt jälleenmyyjältä. Jos kukosäädin vikutt muihin sähkölitteisiin, siirrä nämä litteet ti pyydä ohjeit piklliselt jälleenmyyjältä. Kukosäätimen sijoittminen Pidä kukosäädin pikss, jost sen signlit svuttvt sisäyksikön vstnottimen (enintään 7 metrin päässä). Kun vlitset jstintoiminnon, kukosäädin lähettää signlin sisäyksikköön utomttisesti tiettynä ikn. Jos kukosäädin on pikss, joss signlin siirtyminen estyy, seuruksen voi oll jop 15 minuutin viive. Kukosäätimen teline Kukosäätimen telineen sentminen Ennen kuin sennt kukosäätimen telineen seinään ti pylvääseen trkst, pystyykö sisäyksikkö ottmn vstn kukosäätimen signlit. Kukosäätimen kiinnittäminen j irrottminen Kukosäädin kiinnitetään pitämällä sitä kukosäätimen telineen suuntisesti j pinmll se sitten telineeseen pohjn sti. Kukosäädin irrotetn vetämällä ylöspäin pois telineestä. 7 m 7 FI

10 RASseries_OwnersMnul.book Pge 8 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM AUTOMAATTIKÄYTTÖ Kun ilmstointilite setetn AUTOMAATTI-tiln, se vlitsee utomttisesti jäähdytyksen, lämmityksen ti vin puhllintoiminnon huoneen lämpötiln mukn. ( ktso sivu 18.) Myös puhllusnopeutt j säleikköä säädetään utomttisesti. Käynnistys -pinike Käynnistä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. b Automtti-pinike (AUTO) Pin AUTO-pinikett. c Lämpötilpinike ( TEMP) Aset hluttu lämpötil. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn. Toiminttiln vlint tphtuu huoneen lämpötiln mukn j toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Jos AUTOMAATTI-til on epämiellyttävä, voit vlit hlumsi olosuhteet mnulisesti. Puhllusnopeutt j säleikön sento voidn muutt, j myös TILA muuttuu AUTOMAATTI-tilst A:ksi, kun puhllusnopeutt j säleikön sento muutetn. Myös puhllusnopeuden osoitin näkyy. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett uudelleen. b c AUTOMAATTIKÄYTTÖ (AUTOMAATTIVAIHTO) Kun ilmstointilite setetn A-tiln ti siirretään AUTOMAATTI-käytöstä setusten muuttmisen vuoksi, ilmstointilite vlitsee utomttisesti jäähdytyksen, lämmityksen ti vin puhllintoiminnon huoneen lämpötiln mukn. ( ktso sivu 18.) Käynnistys -pinike Käynnistä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. b Tiln vlintkytkin (MODE) Vlitse A. c Lämpötilpinike ( TEMP) Aset hluttu lämpötil. d Puhltimen nopeuspinike (FAN) Vlitse AUTO HIDAS, HIDAS +, KESKINOPEA, KESKINOPEA + ti NOPEA. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn. Toiminttiln vlint tphtuu huoneen lämpötiln mukn j toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Lämpötil, puhllusnopeutt j säleikön sento voidn muutt. Voit vlit hlumsi olosuhteet mnulisesti. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett uudelleen. c b d FI 8

11 RASseries_OwnersMnul.book Pge 9 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM JÄÄHDYTYS JA LÄMMITYS Käynnistys -pinike Käynnistä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. b Tiln vlintkytkin (MODE) Vlitse JÄÄHDYTYS ti LÄMMITYS. c Lämpötilpinike ( TEMP) Aset hluttu lämpötil. d Puhltimen nopeuspinike (FAN) Vlitse AUTO HIDAS, HIDAS +, KESKINOPEA, KESKINOPEA + ti NOPEA. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn. Toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett uudelleen. c b d KUIVAUS Käynnistys -pinike Käynnistä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. b Tiln vlintkytkin (MODE) Vlitse KUIVAUS. c Lämpötilpinike ( TEMP) Aset hluttu lämpötil. Puhltimen nopeussetukseksi setetn AUTO j näytössä näkyy AUTO. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn, j toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett uudelleen. c b 9 FI

12 RASseries_OwnersMnul.book Pge 10 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM 8 C:n TOIMINTA Käynnistä 8 C:n lämmitystoiminto pinmll tätä pinikett. Ilmstointilite pitää huoneen lämpötiln noin 8 C:ss. Huoneen lämpötil voi poiket hiemn 8 C:st huoneen koon j litteen sennuksen mukn. 8 C:n lämmitystoiminnon käynnistäminen ilmstointilitteen olless pois toiminnst Käynnistys 8 C -pinike Käynnistä 8 C:n lämmitystoiminto pinmll tätä pinikett. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn. Toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. Jos 8 C:n lämmitystoiminto käynnistettiin ilmstointilitteen olless pois toiminnst, pysäytä toimint pinmll 8 C -pinikett uudelleen. 8 C:n lämmitystoiminnon käynnistäminen ilmstointilitteen olless toiminnss Käynnistys 8 C-pinike Siirry 8 C:n lämmitystoimintoon pinmll tätä pinikett. Jos ilmstointilite suoritt jäähdytystä (utomttijäähdytys mukn lukien) ti kuivust, se pysähtyy j 8 C:n lämmitystoiminto käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. Jos ilmstointilite suoritt lämmitystä, se siirtyy välittömästi 8 C:n lämmitystoimintoon. Jos ilmstointilite suoritt ilmnpuhdistust, se suoritt sekä ilmnpuhdistuksen että 8 C:n lämmitystoiminnon. Pysäytys -pinike Pysäytä ilmstointilite pinmll tätä pinikett. Jos 8 C:n lämmitystoiminto käynnistettiin ilmstointilitteen olless toiminnss, pl edelliseen toiminttiln pinmll 8 C - pinikett uudelleen. Trkst toiminttil kukosäätimen näytöstä. Kun lämmitys käynnistetään järjestelmän olless 8 C:n lämmityksessä, lämpimän ilmn tuloon voi kulu noin 5 minuutti. HUOMIO Lämmitysteho voi heikentyä, jos ilmsäleikön suunt on liin ylös 8 C:n lämmityksen ikn. HUOMAA Puhltimen nopeussetuksen 8 C:n lämmityksen käynnistyessä on AUTO. Jos jstintoiminto on setettu ennen 8 C:n lämmitystä, jstintoiminnon setus peruutetn. Ajstintoiminnon setuksi ei void tehdä 8 C:n lämmityksen ikn. SWING- (säleikön kääntö), FIX- (säleikön sento), FAN- (puhltimen nopeus) j PURE (ilmnpuhdistus) -setuksi voidn muutt 8 C:n lämmityksen ikn. Asetusten muutoksi ei void tehdä muill pinikkeill. Puhllusilmn lämpötil on pienempi kuin normlin lämmityksen ikn. FI 10

13 RASseries_OwnersMnul.book Pge 11 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM ILMANPUHDISTUS Käynnistä sähköinen ilmnpuhdistus pinmll tätä pinikett. Ilmstointilitteen toiminnn ikn PURE-pinike ILMANPUHDISTUS-toimint käynnistetään pinmll tätä pinikett. Sisäyksikön näyttöpneelin PURE-merkkivlo (sininen) syttyy plmn. Plsm pure -suodtin on käytössä. Vin ILMANPUHDISTUS-toiminnn pysäyttäminen PURE-pinike ILMANPUHDISTUS-toimint pysäytetään pinmll tätä pinikett. Sisäyksikön näyttöpneelin PURE-merkkivlo (sininen) smmuu. Plsm pure -suodtin on pois käytöstä. Ilmstointilitteen toiminnn pysäyttäminen smnikisesti -pinike Ilmstointilitteen toimint j ILMANPUHDISTUS-toimint pysäytetään pinmll tätä pinikett. Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) j PURE-merkkivlo (sininen) smmuvt. HUOMIO Kun -pinikett pinetn seurvn kerrn, sekä ilmstointilite että ILMANPUHDISTUS-toimint käynnistyvät yhdessä. Ilmstointilitteen j ILMANPUHDISTUS-toiminnn yhdistetyn toiminnn ikn vin ilmstointilitteen toimint ei voi pysäyttää. Kun ilmstointilite on pysäytetty PURE-pinike ILMANPUHDISTUS-toimint käynnistetään pinmll tätä pinikett. Sisäyksikön näyttöpneelin PURE-merkkivlo (sininen) syttyy plmn. TIETOJA ILMANPUHDISTUS-toiminnn ikn muodostuu pieni määrä otsoni, j stt tunte sen hju. Kun ilmnvirtus on utomttinen, se vihtuu nopeuksien HIDAS j KESKINOPEA + välillä. HIDAS -toimint käytetään, kun sisäilm puhdistuu. Pystysuorien ilmnvirtussäleikköjen sento voi muuttu toiminnn ikn, jos huoneen lämpötil on lhinen. Ilmnottosäleikön vminen ILMANPUHDISTUS-toiminnn ikn voi joskus sytyttää FILTER-merkkivlon (ornssi). Pysäytä tässä tpuksess ILMANPUHDISTUS-toimint (pysäytä ilmstointilite, jos se on toiminnss) j sulje sitten ilmnottosäleikkö. FILTER-merkkivlo (ornssi) syttyy, kun ILMANPUHDISTUS-toimint on ollut käynnissä noin tunti. Kun merkkivlo syttyy, puhdist Plsm pure -suodtin. ( ktso sivu 22.) 11 FI

14 . RASseries_OwnersMnul.book Pge 12 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM SUURTEHOTOIMINTA Suurteho (Hi POWER) Suurtehotil säätää utomttisesti huoneen lämpötil, ilmn virtust j toiminttil, niin että huone jäähtyy nopesti kesällä j lämpenee nopesti tlvell. ( ktso sivu 18.) Suurtehotiln settminen Hi POWER -pinike Pin Hi POWER-pinikett. Kukosäätimessä näkyy Hi POWER-merkki. Suurtehotiln peruuttminen Hi POWER -pinike Pin Hi POWER-pinikett kerrn uudestn. Kukosäätimessä olev Hi POWER-merkki kto. HUOMIO Suurtehotil ei voi käynnistää KUIVAUS-toiminnn ikn. 1, 3, 5, 9 TUNNIN POIS-AJASTIN Ilmstointilite pysähtyy oltun toiminnss tietyn jn (1, 3, 5 ti 9 tunti). OFF-pinike Pin OFF-pinikett (toiminnn ikn). Kuuluu lyhyt piippus j jstimen osoitin tulee näkyviin. Aik, jolloin ilmstointilite pysähtyy, näkyy kukosäätimen näytössä (1H: noin tunnin kuluttu senhetkisestä jst). Jos pinikett pinetn uudelleen, kun 1H on näkyvissä (noin 3 sekunti), näkyviin tulee 3H j uudestn pinettess 5H j sitten uudestn pinettess 9H. Kun olet vlinnut hlumsi jn, älä pin tätä pinikett uudelleen. (Kun osoitin 1H, 3H jne. kto, jstin on setettu.) b CLR-pinike Peruut jstin pinmll CLR-pinikett. Ajstimen toimint peruuntuu mutt ilmstointilite jtk toimintns. Myös 1, 3, 5 j 9 tunnin POIS-jstimen toimint peruuntuu, jos OFF-pinikett pinetn setuksen vlinnn jälkeen. TIETOJA Puhdistustoimint käynnistyy, kun 1, 3, 5 ti 9 tunnin POIS-jstimen ik svutetn. (Puhdistust ei suoritet lämmityksen ti ILMANPUHDISTUS-toiminnn ikn.) Aset ensin 1, 3, 5 ti 9 tunnin POIS-jstin j vst sen jälkeen PÄÄLLÄ-jstin, kun käytät niitä yhdessä. Jos pinetn OFF-pinikett PÄÄLLÄ (POIS) -jstimen olless setettun, PÄÄLLÄ (POIS) -jstimen toimint peruuntuu j vin 1, 3, 5 ti 9 tunnin POISjstin setetn. b FI 12

15 . RASseries_OwnersMnul.book Pge 13 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM AJASTIMEN KÄYTTÖ PÄÄLLÄ-jstin j POIS-jstin PÄÄLLÄ-jstimen settminen ON ON -pinike Pin ON ON -pinikett. Aset jstin hlutulle jlle. Jokinen ON-pinikkeen pinllus muutt ik kymmenen minuutin jksoin. ON-pinikkeen pitäminen pinettun muutt ik tunnin jksoin. b SET SET -pinike Aset jstin pinmll SET SET -pinikett. Ajstimen ik tulee näkyviin j jstin käynnistyy. c CLR CLR -pinike Peruut jstimen setus pinmll CLR CLR -pinikett. POIS-jstimen settminen OFF OFF -pinike Pin OFF OFF -pinikett. Aset jstin hlutulle jlle. Jokinen OFF-pinikkeen pinllus muutt ik kymmenen minuutin jksoin. OFF-pinikkeen pitäminen pinettun muutt ik tunnin jksoin. b SET SET -pinike Aset jstin pinmll SET SET -pinikett. Ajstimen ik tulee näkyviin j jstin käynnistyy. c CLR CLR -pinike Peruut jstimen setus pinmll CLR CLR -pinikett. b c HUOMIO Kun jstintoiminto on vlittu, kukosäädin lähettää jstinsignlin sisäyksikköön utomttisesti tiettynä ikn. Tämän vuoksi kukosäädin tulee säilyttää pikss, jost se pystyy lähettämään signlin sisäyksikköön häiriöttä. Jos et pin SET SET -pinikett 30 sekunnin kuluess jn setuksest, setus peruuntuu. Kun vlitset jstimen toiminttiln, setukset tllennetn kukosäätimeen. Tämän vuoksi ilmstointilitteen toimint käynnistyy smoiss olosuhteiss, joiss pinoit kukosäätimen ON - ti OFF -pinikett. Ajstint ei voi sett kellonäytön vilkkuess. Aset kello kohdss Kellonjn settminen sivull 6 nnettujen ohjeiden mukisesti j set sitten jstin. 13 FI

16 RASseries_OwnersMnul.book Pge 14 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM Yhdistelmäjstin (PÄÄLLÄ- j POIS-jstimen settminen smnikisesti) POIS-jstin > PÄÄLLÄ-jstin (toimii > pysäytetty > toimii) Tämä ominisuus on hyödyllinen, kun hlut pysäyttää ilmstointilitteen mentyäsi nukkumn j käynnistää sen uudelleen mull herättyäsi ti plttusi kotiin. Esimerkki: Ilmstointilitteen pysäyttäminen j käynnistäminen uudelleen seurvn mun Yhdistelmäjstimen settminen (1) Aset POIS-jstin pinmll OFF OFF -pinikett. Toimii Pysäytys Toimii jälleen (2) Aset PÄÄLLÄ-jstin pinmll ON ON -pinikett. (3) Pin SET SET -pinikett. PÄÄLLÄ-jstin > POIS-jstin (pysäytetty > toimii > pysäytetty) Tämän setuksen vull voit käynnistää ilmstointilitteen, kun heräät, j pysäyttää sen, kun lähdet ulos. Esimerkki: Ilmstointilitteen käynnistäminen seurvn mun j pysäyttäminen Yhdistelmäjstimen settminen (1) Aset PÄÄLLÄ-jstin pinmll ON ON -pinikett. Pysäytys Toimii Pysäytys (2) Aset POIS-jstin pinmll OFF OFF -pinikett. (3) Pin SET SET -pinikett. Vllitsev ik lähinnä olev PÄÄLLÄ- ti POIS-jstintoiminto käynnistyy ensin. Jos sekä PÄÄLLÄ- että POIS-jstimelle on setettu sm ik, jstintoiminto ei käytetä. Myös ilmstointilitteen toimint stt pysähtyä. HUOMIO Kukosäädin lähettää signlin noin 3 sekunnin kuluttu sisäyksikköön j sisäyksiköstä kuuluu vstnottopiippus, kun pint SET SET -pinikett. Päivittäinen yhdistelmäjstin (PÄÄLLÄ- j POIS-jstimen settminen smnikisesti j käynnistäminen päivittäin) Tämä ominisuus on hyödyllinen, kun hlut yhdistelmäjstimien toimivn jok päivä smn ikn. Yhdistelmäjstimen settminen (1) Aset PÄÄLLÄ-jstin pinmll ON ON -pinikett. (2) Aset POIS-jstin pinmll OFF OFF -pinikett. (3) Pin SET SET -pinikett. (4) Viheen (3) jälkeen näytössä vilkkuu nuolimerkki ( ti ) noin 3 sekunti. Pin SET SET -pinikett vilkkumisen ikn. Kumpikin nuoli (, ) on näkyvissä päivittäisen jstimen setuksen ikn. Ajstimen toiminnn peruuttminen Pin CLR CLR -pinikett. Kellonäyttö Kellonik ei ole näkyvissä jstint (PÄÄLLÄ-POIS, POIS-PÄÄLLÄ, POIS) setettess, jott setusik voidn näyttää. Vllitsev kellonik voidn ktso pinmll lyhyesti SET-pinikett, jolloin kellonik tulee näkyviin 3 sekunniksi. c b FI 14

17 RASseries_OwnersMnul.book Pge 15 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM MUISTI- JA OMAT ASETUKSET -TOIMINTA Voit tllent MEMO-pinikkeell usein käytettyjä toimint-setuksi käytön helpottmiseksi. Käynnistä ilmstointilite toiminttilss, jonk hlut kukosäätimen tllentvn. Pin ll näytettyä pinikett ilmstointilitteen olless toiminnss. MEMO-pinike Käynnistä setuksen tllennus pinmll lyhyesti tätä pinikett. Kikki näkyvissä olevt osoittimet kellonjn osoitint j toiminttiln osoitint lukuun ottmtt vilkkuvt. b MEMO-pinike Pidä MEMO-pinikett pinettun vähintään 3 sekunti osoittimen vilkkuess. Näkyviin tulee -merkki j setus tllennetn. Jos et pin MEMO-pinikett 3 sekunnin kuluess ti pint jotkin muut pinikett, MUISTI-setus peruuntuu. MEMO-pinikkeell voidn tllent seurvt toiminttilt: til, lämpötil, puhllin, jstin j suurteho. b Ilmstointilitteen käyttö MEMO-pinikkeell tllennetun setuksen mukisesti. MY COMFORT -pinike Pin MY COMFORT -pinikett. MEMO-pinikkeell tllennettu setus tulee näkyviin j ilmstointilite toimii tämän setuksen mukisesti. (A): Kun pinetn MY COMFORT -pinikett litteen olless pysähtyneenä Sisäyksikön näyttöpneelin OPERATION-merkkivlo (vihreä) syttyy plmn, j toimint käynnistyy noin 3 minuutin kuluttu. (B): Kun pinetn MY COMFORT -pinikett litteen olless toiminnss Toiminttil vihtuu MEMO-pinikkeell tllennettuun setukseen. Alkusetus: TILA : AUTOMAATTI Lämpötil : FI

18 RASseries_OwnersMnul.book Pge 16 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM ILMAVIRRAN SUUNNAN SÄÄTÄMINEN Säädä ilmvirrn suunt oikein. Jos näin ei tehdä, käyttö voi iheutt epämukvuutt j lämpötil jkutuu epätsisesti huoneess. Säädä pystysuor ilmnvirtust kukosäätimellä. Säädä vksuor ilmnvirtust käsin. Pystysuorn ilmnvirtuksen säätäminen Ilmstointilite säätää utomttisesti pystysuorn ilmnvirtuksen suunt käyttöolosuhteiden mukisesti, kun vlittun on AUTOMAATTI- ti A-til. Vlitun ilmnvirtuksen suunnn settminen Käytä tätä toiminto ilmstointilitteen olless käynnissä. FIX-pinike Siirrä säleikköä hluttuun suuntn pitämällä pinettun ti pinmll lyhyesti kukosäätimessä olev FIX-pinikett. Muut pystysuorn ilmnvirtussäleikön suunt osoitetun lueen sisällä. Tämän jälkeen pystysuor ilmnvirtus settuu utomttisesti siihen suuntn, johon sett säleikön FIX-pinikkeell. Ilmnvirtuksen suunnn utomttinen kääntäminen Suorit tämä toiminto ilmstointilitteen olless käynnissä. SWING-pinike Pin kukosäätimessä olev SWING-pinikett. Toiminto pysäytetään pinmll SWING-pinikett. Kääntymissuunt vihdetn pinmll FIX-pinikett. HUOMIO FIX- j SWING-pinikkeet eivät ole käytettävissä, kun ilmstointilite ei ole toiminnss (myös kun PÄÄLLÄ-jstin on setettu). Älä käytä ilmstointilitett pitkiä jnjksoj niin, että ilmnvirtus on setettu lspäin jäähdytyksen ti kuivuksen ikn. Muuss tpuksess pystysuorn ilmnvirtussäleikön pinnlle voi tiivistyä vettä, jok voi tippuessn iheutt vhinkoj. Älä liikut pystysuor ilmnvirtussäleikköä käsin. Käytä in FIXpinikett. Jos siirrät säleikköä käsin, se ei ehkä toimi oikein käytön ikn. Jos säleikkö ei toimi oikein, pysäytä ilmstointilite j käynnistä se sitten uudelleen. Kun ilmstointilite käynnistetään välittömästi sen pysäyttämisen jälkeen, pystysuor ilmnvirtussäleikkö ei ehkä liiku 10 sekuntiin. Vksuorn ilmnvirtuksen säätäminen Vlmistelu: Trtu vksuorn ilmnvirtussäleikön vipuun j säädä ilmnvirtuksen suunt trpeen mukn vipu siirtämällä. Voit muutt ilmnvirtust säleikköjen vsemmll j oikell puolell. FI 16

19 RASseries_OwnersMnul.book Pge 17 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM AUTOMAATTINEN UUDELLEENKÄYNNISTYS Tämä ilmstointilite on vrustettu utomttisell uudelleenkäynnistystoiminnoll, jonk vull ilmstointilite jtk toimintns virtktkon jälkeen käyttösetusten mukisesti ilmn kukosäätimen käyttöä. Toimint jtkuu ilmn vroitust 3 minuutin kuluttu virrn plmisen jälkeen. TIETOJA Automttist uudelleenkäynnistystä ei ole setettu toimimn tehtlt lähetetyissä litteiss, joten se joudutn hluttess settmn erikseen. AUTOMAATTISEN UUDELLEENKÄYNNISTYKSEN ASETTAMINEN Automttinen uudelleenkäynnistystoiminto setetn seurvll tvll: Litteen virtlähteen on oltv päällä. Toiminto ei setet, jos virt on pois päältä. Automttinen uudelleenkäynnistystoiminto otetn käyttöön pitämällä RESETpinikett pinettun 3 sekunti. Ilmstointilite vstnott setuksen j piipp 3 kert. Järjestelmä käynnistyy nyt uudelleen utomttisesti. Automttisen uudelleenkäynnistyksen setus on käytössä. (1) Kun ilmstointilite on vlmiustilss (ei toiminnss). Pidä RESET-pinikett pinettun vähintään 3 sekunti. Ilmstointilite käynnistyy. Vihreä merkkivlo syttyy. Ilmstointilite piipp 3 kert noin 3 sekunnin kuluttu. Vihreä merkkivlo vilkkuu 5 sekunti. Ilmstointilite toimii. Jos ilmstointilitteen ei trvitse toimi sillä hetkellä, pin RESET-pinikett uudelleen ti pysäytä ilmstointilite kukosäätimen vull. (2) Kun ilmstointilite on toiminnss. Pidä RESET-pinikett pinettun vähintään 3 sekunti. RESET-pinike Ilmstointilitteen toimint pysähtyy. Vihreä merkkivlo smmuu. Ilmstointilite piipp 3 kert 3 sekunti pinikkeen pinmisen jälkeen. Vihreä merkkivlo vilkkuu 5 sekunti. Ilmstointilite pysähtyy. Jos ilmstointilitteen ei trvitse pysähtyä sillä hetkellä, käynnistä se uudelleen kukosäätimen vull. Vihreä merkkivlo pl myöhemmän käytön ikn. Automttinen uudelleenkäynnistys ei hyväksy komentoj, jos jstintoiminto on otettu käyttöön kukosäätimellä. Kun utomttinen uudelleenkäynnistystoiminto on käynnistänyt ilmstointilitteen uudelleen, säleikön kääntötoiminto (AUTO) jtkuu. AUTOMAATTISEN UUDELLEENKÄYNNISTYKSEN PERUUTTAMINEN Automttinen uudelleenkäynnistystoiminto peruutetn seurvll tvll: Toist setustoimenpide. Ilmstointilite vstnott setuksen j piipp 3 kert. Ilmstointilite täytyy käynnistää nyt uudelleen mnulisesti kukosäätimellä sen jälkeen kun päävirt on kytketty pois päältä. Automttisen uudelleenkäynnistyksen setus on peruutettu. (1) Kun ilmstointilite on vlmiustilss (ei toiminnss). Pidä RESET-pinikett pinettun vähintään 3 sekunti. Ilmstointilite käynnistyy. Vihreä merkkivlo syttyy. Ilmstointilite piipp 3 kert noin 3 sekunnin kuluttu. Ilmstointilite toimii. Jos ilmstointilitteen ei trvitse toimi sillä hetkellä, pin RESET-pinikett uudelleen ti pysäytä ilmstointilite kukosäätimen vull. (2) Kun ilmstointilite on toiminnss. Pidä RESET-pinikett pinettun vähintään 3 sekunti. Ilmstointilitteen toimint pysähtyy. Vihreä merkkivlo smmuu. Ilmstointilite piipp 3 kert noin 3 sekunnin kuluttu. Ilmstointilite pysähtyy. RESET-pinike Jos ilmstointilitteen ei trvitse pysähtyä sillä hetkellä, käynnistä se uudelleen kukosäätimen vull. Vihreä merkkivlo pl myöhemmän käytön ikn. 17 FI

20 RASseries_OwnersMnul.book Pge 18 Tuesdy, Jnury 9, :53 PM ILMASTOINTILAITTEEN TOIMINTA Automttikäyttö Kuten kuvss 1 on näytetty, utomttitoiminttil vlitsee käynnistysviheess toiminnn huoneen lämpötiltietojen (T) perusteell. Huoneen lämpötil, kun toimint käynnistyy ti vlitn uudelleen Huoneen lämpötil Lämpötiln+1 settminen Lämpötiln settminen Lämpötiln 1 settminen Jäähdytys Vin puhllin -toimint Lämmitys Kuv 1 Toiminttil vlitn uudelleen, kun kompressori on ollut pysähtyneenä 15 minuutti. Suurtehotoimint Kun Hi POWER -pinikett pinetn jäähdytyksen, lämmityksen ti A-toiminnn ikn, ilmstointilite käynnistää seurvn toiminnn. Jäähdytys Jäähdytystä suoritetn lämpötiln, jok on 1 C:n pienempi kuin lämpötil-setus. Lisäksi puhllusnopeus setetn suurelle nopeudelle*. * Ääni voimistuu puhllusnopeuden mukn. Lämmitys Lämmitystä suoritetn lämpötiln, jok on 2 C:t suurempi kuin lämpötil-setus. Puhllusnopeus vihtuu utomttisesti käyttöolosuhteiden mukn. Nukkumistil-toimint Ilmstointilite säätää utomttisesti huoneen lämpötil, ilmnvirtust j äänitso j estää näin liillisen jäähtymisen kesällä j pitää huoneen lämpimänä j mukvn tlvell. TIETOJA Teho- j äänitso ovt pienempiä nukkumistiln ikn, joten huone ei ehkä jäähdy (ti lämpene) riittävästi, jos tätä til käytetään pitkän ik. Nukkumistil ei voi käyttää kuivustoiminnn ti ilmnpuhdistustoiminnn (itsenäinen toimint) ikn. (Ilmnpuhdistustoimint [itsenäinen toimint] käynnistyy, kun pinetn PURE-pinikett ilmstointilitteen olless pysähtyneenä ilmnpuhdistustoiminnn suorittmist vrten. Ilmstointilite ei toimi sen ikn.) Jos nukkumistiln ikn pinetn FAN-pinikett, nukkumistil peruutetn. Nukkumistil ei ole jstintoiminto. Kuivus ( ) Kuivustil vlitsee utomttisesti jäähdytyskuivustiln lämpötil-setuksen j huoneen todellisen lämpötiln erotuksen perusteell. Puhllusnopeuden ilmisimess lukee AUTO, j käytössä on hids nopeus. FI 18

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050

OUML7421B3003. Jänniteohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT. i OUV5049 i OUV5050 OUML7421B3003 Jänniteohjttu venttiilimoottori TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden säätöä Momenttirjkytkimet Käsikäyttömhdollisuus Mikroprosessorin

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst... Tietoj pkkuksest. Vrlämmitin..... Vrusteiden poistminen

Lisätiedot

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi

Asennusopas. Daikin Altherma Matalan lämpötilan Monoblocin varalämmitin EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Asennusopas. Suomi Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Dikin Altherm Mtln lämpötiln Monolocin vrlämmitin Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo Tietoj sikirjst. Tieto tästä sikirjst...

Lisätiedot

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT

OUML6421B3004. 3-tilaohjattu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET TEKNISET TIEDOT OMINAISUUDET SOPIVAT VENTTIILIT TUOTETIEDOT OUML6421B3004 3-tilohjttu venttiilimoottori KÄYTTÖKOHTEET i Lämmityksen säätö i Ilmnvihtojärjestelmät TUOTETIEDOT OMINAISUUDET Helppo j nope sent Ei trvitse erillistä sennustelinettä Ei trvitse liikepituuden

Lisätiedot

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman.

VAROITUS ilmaisee mahdollisesti vaarallisen tilanteen, joka voi aiheuttaa vakavan tai kuolemaan johtavan tapaturman. Pik-sennusops Aloit tästä MFC-7860DW Lue Turvllisuus j rjoitukset ennen litteen määrittämistä. Lue sen jälkeen tästä Pik-sennusoppst tiedot oikeist määrityksistä j sennuksest. Pik-sennusops on stvn muill

Lisätiedot

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat

LINSSI- JA PEILITYÖ TEORIAA. I Geometrisen optiikan perusaksioomat (0) LINSSI- JA PEILITYÖ MOTIVOINTI Tutustutn linsseihin j peileihin geometrisen optiikn mittuksiss Tutkitn vlon käyttäytymistä linsseissä j peileissä Määritetään linssien j peilien polttopisteet Optiset

Lisätiedot

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa.

Näytä tai jätä tarkistettavaksi tämän jakson tehtävät viimeistään tiistaina 18.6. ylimääräisessä tapaamisessa. Jkso 12. Sähkömgneettinen induktio Tässä jksoss käsitellään sähkömgneettist induktiot, jok on tärkeimpiä sioit sähkömgnetismiss. Tätä tphtuu koko jn rkisess ympäristössämme, vikk emme sitä välttämättä

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016

ICS-C2000 Tietojenkäsittelyteoria Kevät 2016 ICS-C2 Tietojenkäsittelyteori Kevät 2 Kierros,. 5. helmikuut Demonstrtiotehtävien rtkisut D: Sievennä seurvi säännöllisiä lusekkeit (so. konstruoi yksinkertisemmt lusekkeet smojen kielten kuvmiseen): ()

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä DCP-9010CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.com/.

Lisätiedot

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu)

purkaminen paketista ja pakkauksen sisällön tarkistus Käyttöopas Pika-asennusopas Hihnayksikkö (esiasennettu) Pik-sennusops Aloit tästä MFC-9120CN Lue tämä Pik-sennusops ennen litteen käyttöä oikeiden setusten j sennuksen onnistumisen tkmiseksi. Kun hlut trkstell Pik-sennusopst eri kielillä, käy osoitteess http://solutions.rother.om/.

Lisätiedot

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife

Ankkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti Framax Xlife 999805711-02/2015 fi Muottimestrit. nkkurijärjestelmä Monotec Järjestelmämuotti rmx Xlife Käyttäjätieto sennus- j käyttöohje 9764-445-01 Johdnto Käyttäjätieto nkkurijärjestelmä Monotec dnto Joh- by ok

Lisätiedot

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP

Kognitiivinen mallintaminen I, kevät Harjoitus 1. Joukko-oppia. MMIL, luvut 1-3 Ratkaisuehdotuksia, MP Kognitiivinen mllintminen I, kevät 007 Hrjoitus. Joukko-oppi. MMIL, luvut -3 Rtkisuehdotuksi, MP. Määritellään joukot: A = {,,, 3, 4, 5} E = {, {}, } B = {, 4} F = C = {, } G = {{, }, {,, 4}} D = {, }

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv.

Asennusohje EPP-0790-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. Cu-lanka kosketussuojalla 12 kv & 24 kv. Asennusohje EPP-0790-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit Cu-lnk kosketussuojll 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA

OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA OSA 1: POLYNOMILASKENNAN KERTAUSTA, BINOMIN LASKUSÄÄNTÖJÄ JA YHTÄLÖNRATKAISUA Tekijät: Ari Heimonen, Hellevi Kupil, Ktj Leinonen, Tuomo Tll, Hnn Tuhknen, Pekk Vrniemi Alkupl Tiedekeskus Tietomn torninvrtij

Lisätiedot

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita.

T Syksy 2002 Tietojenkäsittelyteorian perusteet Harjoitus 5 Demonstraatiotehtävien ratkaisut. ja kaikki a Σ ovat säännöllisiä lausekkeita. T-79.8 Syksy 22 Tietojenkäsittelyteorin perusteet Hrjoitus 5 Demonstrtiotehtävien rtkisut Säännölliset lusekkeet määritellään induktiivisesti: j kikki Σ ovt säännöllisiä lusekkeit. Mikäli α j β ovt säännöllisiä

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat

Suorakaidekanavat. lindab suorakaidekanavat Suorkideknvt lind suorkideknvt lind suorkideknvt Sisällysluettelo Suorkideknvt Knv LKR... Liitosost Liitoslist LS... Liitoslist LS-... Kulmyhde LBR... Liitoslist LS... S-mutk LBXR... LBSR... Liitoslist

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB

Asentajan viiteopas. Daikin Altherma - Matalan lämpötilan Split ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split + ERLQ004-006-008CA EHVH/X04S18CB EHVH/X08S18+26CB Asentjn viiteops Dikin Altherm - Mtln lämpötiln Split Suomi Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT

Asennus, venttiilisarja TBVL GOLD/COMPACT Asennus, venttiilisrj TBVL GOLD/COMPACT. Yleistä Venttiilisrj TBVL on trkoitettu lämmitys-/jäähdytysptterin ohjukseen. Mukn tulee ()-tieventtiili, toimilite, kytkentäkpeli pikliittimillä, jäätymissuoj-nturi

Lisätiedot

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä

Jäykän kappaleen tasokinetiikka harjoitustehtäviä ynmiikk 1 Liite lukuun 6. Jäykän kppleen tskinetiikk - hrjitustehtäviä 6.1 vlvpkettiutn mss n 1500 kg. ut lähtee levst liikkeelle 10 % ylämäkeen j svutt vkikiihtyvyydellä npeuden 50 km / h 1 10 60 m mtkll.

Lisätiedot

Kirjallinen teoriakoe

Kirjallinen teoriakoe 11 Kirjllinen teorikoe Päivämäärä: Osllistujn nimi: Kirjllinen teorikoe Arviointi koostuu khdest osst: "yleiset kysymykset "j lskutehtävät" Kokeen hyväksytty rj on 51% molemmist osioist erikseen. St 1

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine

90-8M0098389 514. fin. Pinpoint GPS. 2014, Mercury Marine 2014, Mercury Mrine Pinpoint GPS fin 90-8M0098389 514 fin OHJEET (ALKUPERÄINEN KIELI) FCC- j IC-vtimustenmukisuuslusunto PINPOINT WIRELESS REMOTE, FCC ID - MVU10148 IC: 6094A -10148 Tämä lite täyttää FCC-sääntöjen

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella

Nelikanavainen vahvistin aktiivisella jakosuotimella Mrkku Kuppinen Neliknvinen vhvistin ktiivisell jkosuotimell Vhvistimen yleisselostus Suunnittelun lähtökohtn on ollut toteutt edullinen mutt kuitenkin lduks ktiivisell jkosuotimell vrustettu stereovhvistin

Lisätiedot

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään.

Vastaa tehtäviin 1-4 ja valitse toinen tehtävistä 5 ja 6. Vastaat siis enintään viiteen tehtävään. S-8. Sähkönsiirtoärstlmät Tntti 8..7 Vst thtäviin -4 vlits toinn thtävistä 5 6. Vstt siis nintään viitn thtävään.. Tutkitn ll piirrttyä PV-käyrää, ok kuv sllist vrkko, oss on tuotntolu kuormituslu niidn

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖPAISTINPANNU OBRE 40 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 PUHDISTUS

Lisätiedot

Riemannin integraalista

Riemannin integraalista Lebesguen integrliin sl. 2007 Ari Lehtonen Riemnnin integrlist Johdnto Tämän luentomonisteen trkoituksen on tutustutt lukij Lebesgue n integrliin j sen perusominisuuksiin mhdollisimmn yksinkertisess tpuksess:

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko

3.3 KIELIOPPIEN JÄSENNYSONGELMA Ratkaistava tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G ja merkkijono x. Onko 3.3 KILIOPPIN JÄSNNYSONGLMA Rtkistv tehtävä: Annettu yhteydetön kielioppi G j merkkijono x. Onko x L(G)? Rtkisumenetelmä = jäsennyslgoritmi. Useit vihtoehtoisi menetelmiä, erityisesti kun G on jotin rjoitettu

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot

Kertymäfunktio. Kertymäfunktio. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 2/2. Kertymäfunktio: Mitä opimme? 1/2. Kertymäfunktio: Esitiedot TKK (c) Ilkk Mellin (24) 1 Johdtus todennäköisyyslskentn TKK (c) Ilkk Mellin (24) 2 : Mitä opimme? 1/2 Jos stunnisilmiötä hlutn mllint mtemttisesti, on ilmiön tulosvihtoehdot kuvttv numeerisess muodoss.

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: SI-S H6x10 / 5.9m² - 188004 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 310xK183m Lue kokomisohje huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014

763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Ratkaisut 1 Kevät 2014 763333A KIINTEÄN AINEEN FYSIIKKA Rtkisut 1 Kevät 014 1. Tehtävä: Lske, kuink mont hilpistettä on yksikkökopiss ) yksinkertisess kuutiollisess, b) tkk:ss j c) pkk:ss. (Ot huomioon, että esimerkiksi yksikkökopin

Lisätiedot

Runkovesijohtoputket

Runkovesijohtoputket Runkovesijohtoputket PUTKET JA PUTKEN OSAT SSAB:n vlmistmi pinnoitettuj putki j putken osi käytetään lähinnä runkovesijohtolinjoihin, joiden hlkisij on DN 400-1200. Ost vlmistetn teräksisistä pineputkist

Lisätiedot

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

BL-2 BLENDER BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL BL-2 BLENDER NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Käyttöohje Tehosekoitin Malli Blender BL-2 FI TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Sähkölaitteita

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Korkotuettuja osaomistusasuntoja

Korkotuettuja osaomistusasuntoja Korkotuettuj osomistussuntoj Hvinnekuv suunnitelmst. Titeilijn näkemys Asunto Oy Espoon Stulmkri Stulmkrintie 1, 02780 ESOO Asunto Oy Espoon Stulmkri Kerv Kuklhti Iso Mntie 2 Espoo Vihdintie Keh III Hämeenlinnnväylä

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE

KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE KASVIHUONEEN KOKOAMISOHJE Mllinimi- j numero: PI-S H 6x8 / 4.7m² - 18800 Mitt: Ksvihuone L 190 x P 50xK193m LUE KOKOAMISOHJE huolellisesti ennen käyttöä. Mhntuoj: Oy FinnFlme A Olrinluom 1, 000 Espoo Puh.:

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Opaskirja BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Opaskirja Varoituksia Varmista, että kaiutin on sijoitettu ja kytketty tämän opaskirjan ohjeiden mukaisesti. Älä yritä avata kaiutinta. Kaiuttimen saa avata vain pätevä asentaja.

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x,

( ) Pyramidi 4 Analyyttinen geometria tehtävien ratkaisut sivu 321 Päivitetty 19.2.2006. Saadaan yhtälö. 801 Paraabeli on niiden pisteiden ( x, Pyrmidi Anlyyttinen geometri tehtävien rtkisut sivu Päivitetty 9..6 8 Prbeli on niiden pisteiden (, y) joukko, jotk ovt yhtä kukn johtosuorst j polttopisteestä. Pisteen (, y ) etäisyys suorst y = on d

Lisätiedot

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS

11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS 11. MÄÄRÄTTY INTEGRAALI JA TILAVUUS Tilvuus on sen verrn rkielämässä viljelty käsite, että useimmiten sen syvemmin edes miettimättä ymmärretään, mitä juomlsin ti pikkuvuvn kylpymmeen tilvuudell trkoitetn.

Lisätiedot

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET

NASTOLAN YRITYSPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 500, 501, 504-511 KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRISPUISTO RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET NASTOLAN YRITSPUISTON ALUEEN KORTTELEITA 00, 0, 0 - KOSKEVAT RAKENNUSTAPAOHJEET YLEISTÄ

Lisätiedot

Polynomien laskutoimitukset

Polynomien laskutoimitukset Polyomie lskutoimitukset Polyomi o summluseke, joss jokie yhteelskettv (termi) sisältää vi vkio j muuttuj välisiä kertolskuj. Esimerkki 0. Mm., 6 j ovt polyomej. Polyomist, joss o vi yksi termi, käytetää

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin

TDS 100. FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TDS 100 FI Käyttöohje Elektroninen kuumailmapuhallin TRT-BA-TDS 100 -TC-001-FI TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com E-Mail:

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80

BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 BETONIHIERRIN KÄYTTÖOHJE S120/100/80 VAROITUKSET Tarkasta öljymäärät seuraavasti: 1. moottorin öljymäärä, varmista että moottorin öljymäärä on riittävä. Moottori rikkoutuu jos öljyä on liian vähän. 2.

Lisätiedot

Hairdryer. Register your product and get support at HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas

Hairdryer. Register your product and get support at  HP4962/22 HP4961/22. Käyttöopas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4962/22 HP4961/22 FI Käyttöopas Suomi Olet tehnyt erinomaisen valinnan ostaessasi Philipsin laitteen! Käytä hyväksesi Philipsin

Lisätiedot

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu

Asennus- ja CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA TEKNISET TIEDOT. korkein sallittu lämpötila 50 C. vastavirtahuuhtelu elvytys ja hidashuuhtelu Asennus- ja käyttöohjeet CALLIDUS VEDENSUODATIN NF/DD AUTOMATIIKALLA 255 TEKNISET TIEDOT työpaine 1,5-8 bar korkein sallittu lämpötila 50 C sähköliitäntä 220/12V, 50Hz putkiliitäntä 22 mm kokonaishuuhteluaika

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin

SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin SONY MZ-R700 MiniDisc-tallennin 1 1. Virtaa laitteeseen Laite toimii akulla tai yhdellä AA-kokoisella paristolla. Akulla laite äänittää 4 tuntia, paristolla 9 tuntia. Akulla laite toistaa 13 tuntia, paristolla

Lisätiedot

Sight Fighter Digital -peliohjain

Sight Fighter Digital -peliohjain Sight Fighter Digital -peliohjain Käyttäjän opas Versio 1.0 Tekijänoikeustiedot Tämän julkaisun osia ei saa ilman valmistajan kirjallista lupaa kopioida tai siirtää sähköisesti tai mekaanisesti, valokopioimalla,

Lisätiedot

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti.

Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Pikaopas 1 Pakkauksen sisältö Tervetuloa Kiitos, että valitsit Arlon. Pääset alkuun helposti. Tukiasema Tukiaseman virtasovitin Täysin langattomat kamerat Ethernet-kaapeli Magneettiset seinätelineet 123-litiumparistot

Lisätiedot

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus

3 Mallipohjainen testaus ja samoilutestaus Tietojenkäsittelytiede 24 Joulukuu 2005 sivut 8 21 Toimittj: Jorm Trhio c kirjoittj(t) Historiljennus mllipohjisess testuksess Timo Kellomäki Tmpereen teknillinen yliopisto Ohjelmistotekniikn litos 1 Johdnto

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490

KÄYTTÖOPAS. Tarkkuuskosteus-lämpömittari. Malli RH490 KÄYTTÖOPAS Tarkkuuskosteus-lämpömittari Malli RH490 Johdanto RH490-kosteus-lämpömittari mittaa kosteutta, ilman lämpötilaa, kastepistelämpötilaa, märkälämpötilaa ja vesihöyryn määrää ilmassa. Edistyneitä

Lisätiedot

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA

SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA 1 SPECI MIX-KOEPUTKIRAVISTELIJA TYPE M71000 TÄRKEÄ HUOMAUTUS Nämä käyttöohjeet sisältävät tärkeää laitteen toimintaan ja turvalliseen käyttöön liittyvää tietoa. Laitteen käyttäjän on luettava käyttöohjeet

Lisätiedot

Ulkoiset tallennusvälinekortit

Ulkoiset tallennusvälinekortit Ulkoiset tallennusvälinekortit Asiakirjan osanumero: 396848-351 Maaliskuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan ulkoisten tallennusvälinekorttien käytöstä. Sisällysluettelo 1 Digitaalisten tallennusvälineiden

Lisätiedot

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto

Hakemus- ja ilmoituslomake LAPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupakirjoja varten vaadittava lentokoe- ja tarkastuslentolausunto kijn tiot kijn sukunimi kijn tunimt kijn llkirjoitus Lupkirjn tyyppi* Lupkirjn numro* Lupkirjn myöntänyt vltio kmus- j ilmoituslomk LPL, BPL, SPL, PPL, CPL, IR lupkirjoj vrtn vittv lntoko- j trkstuslntolusunto

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205

Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 Active Life Tracker Bluetooth Smart Watch B2205 B C A 24/7 aktiivisuusranneke ja sovellus älypuhelimelle/tabletille. Toiminnot: Askelmittari Unen mittaus Kilometrilaskuri Kalorilaskuri Aktiivisuusmittari

Lisätiedot

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU

Asennusohje ESD-2995-FI-4/02. Kutistemuovijatkos Yksivaiheiset muovieristeiset. AHXAMK-W 12 kv & 24 kv. Tyyppi: MXSU Asennusohje ESD-2995-FI-4/02 Kutistemuovijtkos Yksiviheiset muovieristeiset kpelit AHXAMK-W 12 kv & 24 kv Tyyppi: MXSU Tyco Electronics Finlnd Oy Energy Division Konlntie 47 F 00390 Helsinki Puh:09-5123420

Lisätiedot

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta.

A-Osio. Valitse seuraavista kolmesta tehtävästä kaksi, joihin vastaat. A-osiossa ei saa käyttää laskinta. MAA Loppukoe 5.. Jussi Tyni Tee pisteytysruudukko konseptin yläreunn! Vstuksiin väliviheet, jotk perustelevt vstuksesi! Lue ohjeet huolellisesti! A-Osio. Vlitse seurvist kolmest tehtävästä kksi, joihin

Lisätiedot

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty

Graafinen ohjeisto. Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Julkis- j yksityislojen toimihenkilöliitto Jyty Grfinen ohjeisto Sisällysluettelo: 1. Johdnto 2. Peruselementit Tunnus j versiot...2.1 Tunnuksen

Lisätiedot

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus

Huoltotiedote. Letkun vaihto. Mallit. Ilmoitus moottorin omistajalle. Veneliikkeen moottorivarasto. Huolto-osavarasto. Tarkastus Huoltotiedote N:o 98-16c Letkun vihto Mllit 1999 Mercury/Mriner 6 25 HP (2-thtiset) Srjnumerot 0G818363 0G829089 9.9/15, 25, 30/40, 50 (4-thtiset) Srjnumerot 0G820822 0G822265 135 200 HP (Ks. j EFI) Srjnumerot

Lisätiedot

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita.

Esimerkki 8.1 Määritellään operaattori A = x + d/dx. Laske Af, kun f = asin(bx). Tässä a ja b ovat vakioita. 8. Operttorit, mtriisit j ryhmäteori Mtemttinen operttori määrittelee opertion, jonk mukn sille nnettu funktiot muoktn. Operttorit ovt erityisen tärkeitä kvnttimekniikss, kosk siinä jokist suurett vst

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Skidplate, takapuskuri

Skidplate, takapuskuri Installation instructions, accessories Ohje nro 31265633 Versio 1.3 Osa nro 31265630, 30756290, 31316484, 31316485, 31316074, 31316075 Skidplate, takapuskuri IMG-340000 Volvo Car Corporation Skidplate,

Lisätiedot

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella

Sarjaratkaisun etsiminen Maplella Srjrtkisun etsiminen Mplell Olkoon trksteltvn ensimmäisen kertluvun differentiliyhtälö: > diffyht:= diff(y(x, x=1y(x^; d diffyht := = dx y( x 1 y( x Tälle pyritään etsimään srjrtkisu origokeskisenä potenssisrjn.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTAMINEN. LED-VALON VAIHTAMINEN (mallista riippuen)

ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA LAITTEEN HUOLTO JA PUHDISTAMINEN. LED-VALON VAIHTAMINEN (mallista riippuen) Käyttöohje ENSIMMÄINEN KÄYTTÖKERTA Kytke verkkovirtajohdon pistoke pistorasiaan. Joissakin malleissa voi kuulua äänimerkki, joka osoittaa, että lämpötilahälytys on käynnistynyt: sammuta äänimerkit painiketta

Lisätiedot

BeoLab 7 1. Opaskirja

BeoLab 7 1. Opaskirja BeoLab 7 1 Opaskirja Päivittäinen käyttö 3 Kun kaiutin on asennettu seuraavilla sivuilla kuvatulla tavalla, kytke koko järjestelmä sähköverkkoon. Kaiuttimen suojaus Kaiuttimessa on lämpösuojausjärjestelmä,

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois...

ESITTELY OSAT JA TARVIKKEET RAKENNE EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN EXPLORĒ 7 TOIMINNOT Virta päälle / pois... ESITTELY... 1 1. OSAT JA TARVIKKEET... 2 2. RAKENNE... 2 3. EXPLORĒ 7 KÄYTTÄMINEN... 4 3.1 EXPLORĒ 7 TOIMINNOT... 4 3.1.1 Virta päälle / pois... 4 3.1.2 Suurennus/pienennys... 5 3.1.3 Väritila ja kameran

Lisätiedot