Koulutusmateriaali draamapajaan Amnestylla su Materiaalin on laatinut kouluttaja Saara Launio (Rauhankasvatusinstituutti ry)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulutusmateriaali draamapajaan Amnestylla su 8.9.2013. Materiaalin on laatinut kouluttaja Saara Launio (Rauhankasvatusinstituutti ry)"

Transkriptio

1 Koulutusmateriaali draamapajaa Amestylla su Materiaali o laatiut kouluttaja Saara Lauio (Rauhakasvatusistituutti ry) OMARIN TARINA ELÄVÖITETTY TOSITARINA Tavoite: Tutustua ja eläyty ä sellaise hekilö tilateesee, joka o joutuut pakottavista syistä lähtemää kotimaastaa. Kohderyhm ä: Yläaste-ikäiset ja sit ä vahemmat uoret ja aikuiset Materiaalit: videotykki tai vastaava iteret-yhteys, josta voidaa äytt ää videopätkät (ks. osoitteet dokumeti lopussa) Omari roolimerkki Eri värisi ä tarroja (tarroja tarvitaa yht ä mota kui osallistujia, 4-7 eri väri ä) Fläppitaulu tai vastaava 1. Aloitus ja tarvittavat alkulä mmittelyt 2. Draamasopimus - ei oikeita ja vääri ä vastauksia / mielipiteitä (ks. esimerkkej ä tämä dokumeti lopussa) - Taria edetess ä teemme draamaharjoituksia, mutta iide tekemisee ei tarvita mitää eakkotietoja kute äyttelijä taitoja. Kaikilla meill ä o tarvittavat taidot sellaisia kui olemme. - Selitetää roolimerki merkitys tilateide merkitsijä ä ja suojaa. Ku hekilöll ä o roolimerkki, hä esitt ää silloi jotai toista ja voi esitt ää mielipiteit ä, jotka eivä t ole häe omiaa. 3. Tariaa valmistamie: Nyt saamme kuulla ja osallistua erää see tariaa. Taria o tosi. Taria päähekil ö o imeltää Omar. Taria alkaa Somaliasta. Saamme esi ähd ä piee video Omarista, joka jälkee pääsemme myö s itse osallistumaa tariaa. Taria kuluessa ei tarvitse pohtia turha tarkkaa mik ä o totta ja mik ä tarua, vaa voi heittäyty ä tariaa. Faktoihi palataa myöhemmi. 4. Katsotaa 1. video (6mi)

2 5. Valokuva-albumi Omari elämäst ä tähä asti. Jaetaa osallistujat 2-4 hege ryhmii. Jokaie ryhm ä saa lapulla aiheeksee yhde Omari elämävaihee, josta tehdää valokuva Omari valokuva-albumii. Aiheet: 1. Omari arki lapsea Somaliassa ku kaikki oli viel ä hyvi 2. Omari läht ö Somaliasta. Mitk ä asiat saattoivat johtaa Omari lähtöö? 3. eläm ä Libyassa 4. pakomatkalla Tuisiaa 5. eläm ä pakolaisleirill ä. Katsotaa kuvat -> lyhyet purut. 6. Eläm ää pakolaisleirill ä. Omar o vasta 17v mutta hä o saaut kokea jo todella rakkoja asiota elämässää. Täll ä hetkell ä Omar el ää UNHCR: pakolaisleirill ä. Mikälaista Omari eläm ä siell ä o? Joo-peli Omari päiväst ä leirill ä. Seisotaa piiriss ä. Osallistujat saovat ja tekevät vuorollaa Omari päivä askareita alkae aamusta esim. Omar herä ilee laverillaa veytelle. Muut vastaavat jokaisee lauseesee JOO! ja alkavat tehd ä toimitaa kui olisi Omar, kues seuraava saoo uude askaree tai tekemise. (O hyv ä muistaa ett ä täss ä vaiheessa ohjaaja tulisi hyväksy ä kaikki ehdotukset. Harjoitukse jälkee voidaa purkaa iide realistisuutta.) 7. Kuuma tuoli leirill ä Omari haaveista ja peloista. Ohjaaja roolissa (huom roolimerkki) vastaa tuolilta istue osallistujie kysymyksii. -> Kohtaukse jä lkee lyhyt purkukeskustelu. Mitk ä ovat Omari mahdollisuudet? 8. Katsotaa toise video alku: Omar o saaut turvapaika. Pysä ytys ku Omar o oussut bussii joka vie hä et letoasemalle ja viimeie ifolause He waited 11 moths to be resettled to a safe coutry. Pysäyt ä ee seuraavaa kuvaa (2mi 11s kohdalla). 9. Tuetueli. Omari tuelmat olivat täss ä videopätkäss ä oelliset. Kuiteki Omar o uude ja tutemattoma edess ä, ja Omarilla o varmasti moelaisia ajatuksia, tuteita ja huolia lähtiessää jo tutuksi käyeest ä Chouchasta. Muodostamme yt Omari miele sisäisist ä tuteista ja ajatuksista tueli, jossa toisella puolella Omari iostukse ja positiivise odotukse tuteet, toisella puole pelot ja jä itykse aiheet. Osallistujille voi ataa hiema aikaa keskustella ja ideoida oma tueli puoliskosa

3 kassa. Ohjaaja (/ osallistujat) kävelevät Omaria tueli lä pi kuuelle ristiriitaisia ajatuksiaa. Lyhyt purku tarvittaessa. 10. Omari uusi eläm ä Ruotsissa. Katsotaa video loppuu. 11. Jaetaa ryhmii otsatarra-harjoitukse avulla. Osallistujie suljettua silmäs ä ohjaaja liimaa jokaise osallistuja otsaa väritarra. Tarroja o erivärisi ä site, ett ä jokaista väri ä o. 4-5 kpl. Ohjaaja voi mietti ä erilaisia perusteita ryhmä jakoo (esim. parhaita kavereita ei laiteta samaa ryhmää, jokaisee ryhmää tulee sek ä tyttöj ä ett ä poikia, ym). Osallistujie yh ä pitäess ä silmiää kiii, ohjaaja kertoo seuraava vaihee: Ku ohjaaja ataa luva, osallistujat saavat avata silmäs ä ja alkavat tä ysi saattomasti (siis ei kuiskailua tai huulilla puhumista tms) etsiyty ä ryhmii otsatarroje vä rie mukaa. Ku ryhmät ovat muodostueet voidaa keskustella siit ä, mikälaisia tuteita harjoitus herä tti. Halutessaa ohjaaja voi syvet ää keskustelua ostamalla esii seuraavia kysymyksi ä : Mikälaisii ryhmii te kuulutte? Mikälaisia ryhmi ä maailmassa o? Mihi iist ä voi valita kuuluvasa, mihi syytää? Oko kaikilla ryhmill ä samat oikeudet? ym. 12. Muodostueissa ryhmiss ä keskustellaa Omari tulevaisuudesta Ruotsissa: Mikä laista häe elämäs ä o 5 vuode kuluttua? Mikä laisia pelkoja ja toisaalta haaveita Omarilla o? Mite e äkyvät tulevaisuuskuvissa? Jokaie ryhm ä suuittelee yhde egatiivise patsaskuva ja yhde positiivise patsaskuva Omari elämäst ä 5 vuode kuluttua. Katsotaa kuvat ja puretaa (ks. tekiikoita patsaide kä sittelyy dokumeti lopusta). Yksi mahdollisuus puru äkökulmaksi: Kerätää patsaide purkamise lisä ksi fläppitaululle tekijöit ä, mitk ä vaikuttavat Omari tilateesee ii hyväss ä kui pahassaki. Mite yhteiskuta voisi vaikuttaa / tukea / auttaa? Mit ä Omar itse voi tehd ä? 13. Loppukeskustelu. Keskustelu tukea voi myös käytt ää esim. mielipidejaaa. Mitä tariasta jäi kätee? Mit ä teemoja ohjaaja viel ä haluaisi korostaa? Esim. - Turvapaika saamie ihmisoikeuskysymykse ä - Moikulttuurie yhteiskuta ja se haasteet

4 - Mit ä mi ä voisi tehd ä, ym. 14. Hetke merkitsemie. Mieti mik ä oli tämä koulutukse / oppitui merkittä vi hetki siulle? Miss ä olit silloi? Mee siihe paikkaa. Puretaa mikä laisia ajatuksia / oppimise kokemuksia osallistujilla o oussut. 15. Loppupiiri rigiss ä istue. Jokaie kertoo vuorollaa mit ä jäi pohtimaa / mik ä jä i päällimmäise ä mielee. Jäi pohtimaa... Ole puhuut. Muut vastaavat: UGH! Lämmittelyharjoituksia (tavoitteea tutustumie & eergisoiti): Vasemma kä de piirrokset (imet, esittä ytymie ja kotakti toisii osallistujii). Työskeellää pareissa. Jokaie pari piirt ää toisesa samaaikaisesti heikommalla kädellää. Aetaa piirros se kohteelle sigeeraukse kera. Yhtee piirroksee aetaa aikaa. 1,5mi, joka jälkee vaihdetaa paria. Jokaie saa piirt ää 3 ryhmäläist ä, ja jokaie myös saa itsestää. Lopuksi palataa rikii. Jokaie valitsee yhde kuvista, joka jollai tapaa kuvaa hät ä. Esittelyriki, jossa esitellää oma imi sek ä valittu piirros perusteluiee. Mee jos -harjoitus. Asetetaa tuolit rikii ii tuoleja o yksi vähemmä kui osallistujia. Aluksi ohjaaja seisoo piiri keskell ä ja saoo joku lausee, joka o hä elle totta. Esim. Mee jos täm ä harjoitus jäitt ää. Kaikki jotka ovat samaa mielt ä väitteest ä, vaihtavat paikkaa. Paikkaa vaihdetaa kävelle. Vieruskaveri kassa ei saa vaihtaa paikkaa. Se joka jää ilma tuolia, j ää keskelle ja saoo seuraava vä ittee. Harjoitukse teemaksi voi ottaa koulutukse alussa esim. tavoitteet / odotukset / osallistujie taustat, ja lopuksi esim. opitut asiat / huippuhetket / suuitelma jatkaa aihee parissa. Ravistelut Ravistellaa eri raajoja yhdess ä ää ee laskie esi 8 kertaa, sitte 4, 2 ja 1 kertaa. Raajat: oikea käsi, vase käsi, oikea jalka, vase jalka. Lämmittelyharjoituksia (tavoitteea keskittymie): Katse kiertää. Asetutaa piirii. Harjoitus alkaa ii, ett ä jokaie lä htee katsomaa omasta vasemma puoleisesta aapuristaa lähtie jokaista osallistujaa vuoro perää. Katse siirtyy rauhallisesti eteepäi. Jos katseet kohtaavat, yökätää ja vaihdetaa rauhallisesti paikkaa. Näkymätö pallo. Ohjaaja kaivaa esim. taskustaa äkymättömä pallo ja mää rittelee samalla eleillää oko se kuika iso, paiava, mit ä materiaalia ym. Sitte ohjaaja heitt ää / vieritt ää / lähett ää pallo eteepäi ryhmäss ä joko vieruskaverille tai muualle piirii. Ku kaikki ovat saaeet osallistua, ohjaaja voi heitt ää pallo ulos ikkuasta, kutistaa se äkymättömäksi, laittaa takaisi taskuu tai syöd ä se, tms. Huom! Taukoja voi pit ää tarvittaessa. Tauko kaattaa yritt ää ajottaa ii, ett ä draama kaari ei

5 katkea pahasti. Tauo jälkee voi tarvittaessa vet ää eergisoiva ja/tai keskittymisee suutava harjoittee. (ks. lista harjoituksista). Tekiikoita patsaskuvie purkamisee (ks. myös erillie paperi patsastyösketely taustasta): Kuuma piste. Patsas o still-kuvaa, katsojat osoittavat sormella tilatee (esim. koflikti) keskipistett ä tai vaihtoehtoisesti päähekil öä / sit ä joka voi ratkaista tilatee, ym. Ää imaisema. Ohjaaja merkist ä katsojat alkavat tuottaa ääimaisemaa patsaa tilateesee. Ajatusääet yleisöstä. Yksi katsoja kerrallaa meee joki patsaa hekilöist ä luo ja koskettaa tät ä olkapäähä. Samalla katsoja saoo ääee, mit ä hä arvelee roolihekilö ajatteleva. Vuorosaat patsaalta. Samakaltaie kui edell ä. Katsoja valitsee joku patsaa hekilöist ä, jota hä koskettaa. Roolihekil ö her ää kosketuksesta hetkeksi eloo saoe ääee, mit ä hä tilateessa saoisi. Haastattelut. Ohjaaja haastattelee patsaa hekilöit ä esim. äkymättömäll ä mikrofoilla. Play. Ohjaaja merkist ä (esim. äkymättömä kaukosää time play-appulaa paiaessa) tilae her ää eloo, ja kaikki patsaa hekilöt alkavat äytell ä tilaetta. Ohjaaja lopettaa paiamalla pausea. Patsaa muokkaamie (egatiivisesta positiivisempaa). Patsat o kui jähmettyytt ä vahaa. Katsojat saavat vuoroperää käyd ä muovaamassa patsaa hekilöit ä uusii asetoihi, ja pyrkivät äi ratkaisemaa tilatee. Patsas itse ratkaisee tilatee. Patsaa hekiöt heräävät hekii ja liikkuvat hitaasti (slow- motioilla) pyrkie ratkaisemaa käsill ä oleva ogelma ja muodostaa paremma tilatee. Voidaa myös käytt ää kaukosäädit ä ja katsoa tilae. Tilatee pysähdytty ä katsojat voivat ataa roolihekilöille toimitaohjeita, kelataa taaksepä i ja katsotaa uudellee. Tarkoituksea pyrki ä ratkaisemaa tilae. Huom! Purkukeskusteluissa otetaa huomioo realistisuus: Mit ä pitäisi tapahtua jotta tämä oikeasti olisi mahdollista? Omari elämäst ä kertovat videopätkä t löytyvät seuraavista osoitteista: 1. osa: 2. osa: Lisätietoa draamametelmistä: ABC Esiaskeleet rauhakasvatuksee opas ladattavissa osoitteesta: abc.rauhakasvatus.fi Owes, Alla: Draama toimii! Owes, Alla & Barber, Keith: Draamasuuistus

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen

Lisätiedot

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan

Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan 1 Oppaasta Luovuutta! Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan on kokoelma taide-

Lisätiedot

Harjoitustehtäviä Pekka Töpöhäntä - näytelmän pohjalta MITEN LAPSIRYHMIEN KANSSA VOIDAAN PURKAA KIUSAAMISTA?

Harjoitustehtäviä Pekka Töpöhäntä - näytelmän pohjalta MITEN LAPSIRYHMIEN KANSSA VOIDAAN PURKAA KIUSAAMISTA? Tekijä: Hannu Lepistö, Centria AMK, Esittävä taide 4 vuosikurssi, teatteri-ilmaisun ohjaaja opiskelija, Tampereen Työväen Teatterin yleisötyöharjoittelija. Harjoitustehtäviä Pekka Töpöhäntä - näytelmän

Lisätiedot

Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali AITOUS HUOLI TERVEYS KIPU EN KÄYTÄ. Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013

Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali AITOUS HUOLI TERVEYS KIPU EN KÄYTÄ. Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013 RIIPPUVUUS ELÄMÄ HUOLI AITOUS KIPU TERVEYS EN KÄYTÄ Päihteiden käytön ehkäisyn toimintamateriaali Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013 Suomen Punainen Risti Päihdetyö 2013, sivu 1 Suomen Punaisen Ristin

Lisätiedot

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi

Kirjan voi ladata maksutta osoitteesta www.nektaria.fi Mitä ihmettä? Opas ammattilaisille. Seksuaalikasvatusta 3-9 -vuotiaille. Katriina Bildjuschkin, Susanna Ruuhilahti Nektaria ry Kansi: Nina Cord Piirros, sivu 4, Mervi Lahkela Graafinen suunnittelu ja taitto:

Lisätiedot

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä

Tulevaisuusverstas. Toiminnallinen tehtävä Toiminnallinen tehtävä Tulevaisuusverstas Tulevaisuusverstaassa pohditaan omaa roolia ja toimintaa kestävän kehityksen edistämisessä. Lisäksi tavoitteena on oppia tulevaisuusajattelua: ymmärtää, että nykyiset

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

lasten oma ääni kuuluviin

lasten oma ääni kuuluviin Ajaton tarina lasten oma ääni kuuluviin Johdanto Mediakasvatuskeskus Metkan toiminnassa pyörähti käyntiin viime vuoden puolella opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama Ajaton tarina hanke, joka tarjoaa

Lisätiedot

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle Kaveritaidot kaikille Opas luokanopettajalle Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Djid _Zc\^ engi_ohjekirja_091107.indd 1 9.11.2007 10:47

Djid _Zc\^ engi_ohjekirja_091107.indd 1 9.11.2007 10:47 Kaikki erilaisia, kaikki samanarvoisia! Jokainen meistä on jollain tavalla erilainen kuin muut: yhdellä on valtava punainen kiharapehko, toisella tumma iho, kolmannella hörökorvat, iso peppu tai jotain

Lisätiedot

PERHE ON YKKÖNEN Perheleiritoiminta vankilassa

PERHE ON YKKÖNEN Perheleiritoiminta vankilassa Rikosseuraamusalan käsikirjoja 2 / 2007 PERHE ON YKKÖNEN Perheleiritoiminta vankilassa SISÄLLYSLUETTELO 1. PERHELEIRIOPPAAN TARKOITUS 3 2. PERHELEIRIN JÄRJESTÄMINEN 4 3. VASTUULLINEN VANHEMMUUS PERHELEIRI

Lisätiedot

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN

EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN EDUNVALVOJA SE ON MINUA VARTEN Lasten ja edunvalvojien kokemuksia edunvalvojasta lastensuojelussa ja rikosprosessissa Toimittaneet Milja Laakso, Paula Marjomaa ja Kaisi Peltoniemi EDUNVALVOJA SE ON MINUA

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom

tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom tytti solantaus kuvitus: antonia ringbom sisällysluettelo aluksi mitä mielenterveyden ongelmat ovat? tunteiden häiriöt toiminnan häiriintyminen ajattelun häiriintyminen mistä mielenterveyden häiriöt johtuvat?

Lisätiedot

Mitä on hyvä valmentaminen?

Mitä on hyvä valmentaminen? Mitä on hyvä valmentaminen? Valmentajan tulisi tarkastella toimintaansa suhteessa kysymykseen mitä on hyvä valmentaminen? mahdollisimman usein. Toinen mielenkiintoinen ja tärkeä asia pohdittavaksi on kysymys

Lisätiedot

Elä sitä, mitä jo olet!

Elä sitä, mitä jo olet! ! Co-Creating meaningful futures. Mikko Paloranta mikko.paloranta@mirrorlearning.com 040 585 0022 Elä sitä, mitä jo olet!... 1 1.1. Lukijalle... 4 2. Luomme oman todellisuutemme... 5 2.1. Minä ja todellisuuteni...

Lisätiedot

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus

LAPSET PUHEEKSI. - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Manuaali ja lokikirja. Tytti Solantaus LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Manuaali ja lokikirja Tytti Solantaus 1 SISÄLLYS LAPSET PUHEEKSI -TYÖMENETELMÄN TAUSTA JA PERIAATTEET... 3 JOHDANTO... 3 TOIMIVA LAPSI&PERHE

Lisätiedot

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu

Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia. Tytti Solantaus. www.strong-kids.eu Modul 1: LAPSET PUHEEKSI - kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelmia Tytti Solantaus www.strong-kids.eu Hanke on rahoitettu Euroopan komission tuella. Tästä julkaisusta (tiedotteesta) vastaa ainoastaan

Lisätiedot

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö

Oma suunta. yksilökeskeisen suunnittelun kansio. Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Oma suunta yksilökeskeisen suunnittelun kansio Asumisen yksilölliset tukimallit -projekti, Kehitysvammaisten Palvelusäätiö Sisällys 1. Mikä Oma suunta -kansio on ja miten sitä käytetään s. 4 2. Kommunikaatio

Lisätiedot

KUINKA VOIN VASTATA, JOS EN YMMÄRRÄ KYSYMYSTÄ... 5 Yksi vihje, yksi toiminto... 5 Koiran näkemys kouluttamisesta... 5 Tiimi sinä ja koirasi...

KUINKA VOIN VASTATA, JOS EN YMMÄRRÄ KYSYMYSTÄ... 5 Yksi vihje, yksi toiminto... 5 Koiran näkemys kouluttamisesta... 5 Tiimi sinä ja koirasi... KUINKA VOIN VASTATA, JOS EN YMMÄRRÄ KYSYMYSTÄ... 5 Yksi vihje, yksi toiminto... 5 Koiran näkemys kouluttamisesta... 5 Tiimi sinä ja koirasi... 5 UUSI TALUTIN ELÄMÄSSÄ (NEW LEASH ON LIFE)... 5 Harjoitteluvarusteet...

Lisätiedot

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON

NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON RAPORTTI NUOREN HYVÄ TULEMINEN PERHEHOITOON Nuorten foorumi Siikarannassa 11.10.2014 Paikalla oli 15 14-19-vuotiasta nuorta lastensuojelun perhehoidon piiristä, 3 Selviytyjät-tiimin jäsentä sekä 4 aikuista.

Lisätiedot

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain?

2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi. Kommentti [ 1]: Juu, tämä hyvä! Ehkä alemmat kirjat voisivat olla vielä vähän hailakampia tai jotain? 2.3 Äänteistä tavuiksi ja sanoiksi Ruutunäkymä: Taustalla sama kirjastohuone, joka on pääsivulla. Lisäksi kuvassa esimerkiksi kirjakasa tai kirjat hyllyssä. Kirjat ovat linkkejä äänneryppäisiin. Äänneryppäät

Lisätiedot

Yhteistyö on voimaa! Yhteistyö on voimaa. Sisällys. Sivu 1/30 Virikemateriaalia lastenkirjaan Yhteistyö on voimaa!

Yhteistyö on voimaa! Yhteistyö on voimaa. Sisällys. Sivu 1/30 Virikemateriaalia lastenkirjaan Yhteistyö on voimaa! Sivu 1/30 Virikemateriaalia lastenkirjaan Yhteistyö on voimaa! Yhteistyö on voimaa! Sisällys 2 Esipuhe 3 Kirja minusta! 9 Hengittäminen vahvistaa! 11 Näytä minulle, miten sinä voit! 13 Roolileikkiä eläinhahmoilla

Lisätiedot

OPETUSMATERIAALI. petolähettiläille OPETUSMATERIAALI. susilähettiläille

OPETUSMATERIAALI. petolähettiläille OPETUSMATERIAALI. susilähettiläille OPETUSMATERIAALI OPETUSMATERIAALI susilähettiläille petolähettiläille Lukijalle Tämä on Luonto-Liiton susiryhmän opetuspaketti, joka on tarkoitettu ensisijaisesti peruskoulun 7 9-luokkalaisille ja lukiolaisten

Lisätiedot

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LAPSILLE

OPAS LUKIVAIKEUDESTA LAPSILLE OPAS LUKIVAIKEUDESTA LAPSILLE Elina Järviluoma - Mika Paananen - Suvi Kaila Marketta Mäntylä, Sira Määttä & Tuija Aro SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 3 MIKÄ LUKIVAIKEUS ON?... 4 MITEN LUKIVAIKEUS NÄKYY?...

Lisätiedot

Nallekortit ovat ihastuttaneet ja välillä myös vihastuttaneet täällä Suomessa jo kymmenen vuoden ajan.

Nallekortit ovat ihastuttaneet ja välillä myös vihastuttaneet täällä Suomessa jo kymmenen vuoden ajan. Nalle 10 vuotta! Nallekortit ovat ihastuttaneet ja välillä myös vihastuttaneet täällä Suomessa jo kymmenen vuoden ajan. Juhlavuoden kunniaksi kiersimme erilaisissa työyhteisöissä ja tapahtumissa viettämässä

Lisätiedot