Annala, J. & Mäkinen, M The research-teaching nexus in higher education curriculum design. Transnational Curriculum Inquiry, 8 (1), 3 25.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Annala, J. & Mäkinen, M. 2011. The research-teaching nexus in higher education curriculum design. Transnational Curriculum Inquiry, 8 (1), 3 25."

Transkriptio

1 10/ (12) CAMPUS CONEXUS -PROJEKTIEN JULKAISUT Annala, J., Korhonen, V. & Penttinen, L Mapping guidance and counselling between policy and practise. Teoksessa S. Ahola & D. M. Hoffman (toim.) Higher education researchers in Finland. Emerging structures and contemporary issues. Jyväskylä: Jyväskylän Yliopisto Annala, J. & Mäkinen, M Korkeakoulutuksen opetussuunnitelma tulkintojen kohteena. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/ dokumentit/korkeajännityksiä- Annala, J. & Mäkinen, M Opetussuunnitelma kohti tietämisen ja taitamisen päämääriä. Kasvatus 42 (1), pdf Annala, J. & Mäkinen, M The research-teaching nexus in higher education curriculum design. Transnational Curriculum Inquiry, 8 (1), Annala, J., Mäkinen, M. & Svärd, P Visioita yliopistoyhteisöistä verkossa kohti opintoihin kiinnittävää vuorovaikutusta. Teoksessa Viteli, J. & Österman, A. (toim.) Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa. Tampere Research Center for Information and Media (TRIM). Research Reports Annala, J., Mäkinen, M., Svärd, P., Silius, K. & Miilumäki, T Online community environment promoting engagement in higher education. Studies for the Learning Society 2 3, Halttunen, K Pedagogical design of interactive information retrieval learning environment. Teoksessa Efthimiadis, E., Fernández-Luna, J. M., Huete, J. F., MacFarlane, A. (toim.) Teaching and learning in information retrieval. Berlin Springer Halttunen, K Tiedonhankintaan kaivataan lisää taitoa. Helsingin Sanomat Mielipide Halttunen, K Koululaiset haluavat oppia hakemaan tietoa. Aamulehti Mielipide Halttunen. K Hukkaan heitettyä opetusta. Tiedonhankinnan opetus ilman todellista tehtävää ei kannata. Aikalainen 5/ hukkaan-heitettya-opetusta / Halttunen, K Ihmekysymyksillä ja asteikoilla otetta opintoihin. Aikalainen 8/2012, Heinonen, L., Kujala, J. ja Norrgrann, A.-M Opiskelijan pitää tuntea kuuluvansa yhteen, mutta mieluiten useampaan opiskeluun liittyvään ryhmään: Yhteisöllisyyden edistäminen korkeakouluissa.

2 10/ (12) Teoksessa N. Karkkunen, P. Savola, A. Sivula ja J. Tuomainen (toim.) Monta tietä yhteisöllisyyteen. SAMOK julkaisut yhteis%c3%b6llisyyteen.pdf Kiili, C. & Mäkinen, M Akateemiset tekstitaidot ja niiden ohjaaminen yliopistossa. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/Korkeajännityksiä- Korhonen, V. & Hietava, S Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei? Korkeakouluopintoihin sitoutuminen motivaationäkökulmasta tarkasteltuna. Campus Conexus -projektin julkaisuja B:2. Tampere: Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö. Portals/conexus/ dokumentit/opetussuunnittelu-stenlund-verkkoversio_ pdf Korhonen, V., Nevgi, A. & Stenlund A Pedagogisen johtamisen ja yhteisten oppimiskäsitysten luomisen haasteet korkeakoulujen muutoksissa. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/Korkeajännityksiä- Korhonen, V. & Törmä, S Yliopisto-opettajan identiteettiä ja työkulttuuria hahmottamassa. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/ conexus/ dokumentit/korkeajännityksiä-kohti_osallisuutta_luovaa_korkeakoulutusta_2011_ pdf Kukkonen, H Positiointi opetussuunnitelman ymmärtämisen välineenä. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/ Korkeajännityksiä- Myllylä, M., Teräs, H., Kaihua, T., Mäkelä, R. & Svärd, P Opintoihin kiinnittyminen tietämysyhteiskunnassa sosiaalinen media ja autenttinen oppiminen korkeakouluopiskelussa. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/Korkeajännityksiä-Kohti_osallisuutta_luovaa_korkeakoulutusta_2011_ pdf Mäkinen, M Yliopiston turvallisuuskulttuuri kiinnittymistä opintoihin ja uskoa toiveikkaaseen tulevaisuuteen. Kohti turvallisempaa oppilaitosta! Oppilaitosten turvallisuuden ja turvallisuus-

3 10/ (12) kasvatuksen tutkimus- ja kehittämishaasteita. OPTUKE-verkoston symposiumjulkaisu Mäkinen, M. & Annala, J Meanings behind curriculum development in higher education. University of Tampere, Prime 4 (2), prime/prime_vol_4_issue_2.pdf Mäkinen, M. & Annala, J Osaamisperustaisen opetussuunnitelman monet merkitykset korkeakoulutuksessa. Kasvatus ja aika, 4/2010. Mäkinen, M. & Annala, J. Opintoihin kiinnittyminen yliopistossa Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/ Korkeajännityksiä- Mäkinen, M. & Annala, J Understanding curriculum in Finnish higher education. Teoksessa S. Ahola & D. M. Hoffman (toim.) Higher education researchers in Finland. Emerging structures and contemporary issues. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto Mäkinen, M., Annala, J., Korhonen, V., Vehviläinen, S., Norrgrann, A.-M., Kalli, P. ja Svärd, P. (toim.) Osallistava korkeakoulutus. Tampere: Tampere University Press. Mäkinen, M., Korhonen, V., Annala, J., Kalli, P., Svärd, P. & Värri, V.-M. (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta. Tampere: Tampere University Press. Portals/conexus/dokumentit/Korkeajännityksiä- Mäkinen, M., Korhonen, V., Annala, J., Kalli, P., Svärd, P. & Värri, V.-M Johdanto. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/ dokumentit/korkeajännityksiä- Mäkinen, M., Korhonen, V., Svärd, P. & Annala, J Yksinpärjäämisen kulttuuri haittaa opiskelun sujumista. Aikalainen Norrgrann, A.-M Keitä ovat uudet opiskelijat? Aikalainen 12/ opiskelu/kehra/kehraamassa/keitaovatuudetopiskelijat0209.pdf Norrgrann, A.-M Tunnista osaamisesi. Aikalainen 06/ opiskelu/kehra/kehraamassa/tunnistaosaamisesi.pdf

4 10/ (12) Nummenmaa, A. R Moniammatillinen ohjaus jaettuna osaamisena. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/ Korkeajännityksiä- Rautopuro, J. & Korhonen, V Yliopisto-opintojen keskeyttämisriski ja opintoihin kiinnittymisen ongelmat. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/Korkeajännityksiä- Silius, K., Miilumäki, T., Huhtamäki, J., Tebest, T., Meriläinen, J. & Pohjolainen, S Social Media Enhanced Studying and Learning in Higher Education. Teoksessa Education Engineering (EDUCON), 2010 IEEE, Conference Proceedings, April 2010, Madrid, Spain Silius, K., Miilumäki, T., Huhtamäki, J., Tebest, T., Meriläinen, J. & Pohjolainen, S Students Motivations for Social Media Enhanced Studying and Learning. Knowledge Management & E-Learning: An International Journal (KM&EL), 2(1), Silius, K., Kailanto, M., & Tervakari, A Evaluating the Quality of Social Media in an Educational Context. International Journal of Emerging technologies in Learning, 6 (3), Silius, K., Pohjolainen, S., Miilumäki, T., Kangas, J. & Joutsenlahti, J Korkeakoulumatematiikka teekkarin kompastuskivenä? Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/Korkeajännityksiä- Stenlund, A Opetussuunnittelu Tampereen ammattikorkeakoulussa. Käsityksiä, onnistumisen kokemuksia, kiinnostavia ajatuksia ja hyviä käytäntöjä. Campus Conexus -projektin julkaisuja B:1. Tampere: Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos. Portals/ conexus/dokumentit/opetussuunnittelu-stenlund-verkkoversio_ pdf Stenlund, A Osallistava pedagogiikka ja opintoihin kiinnittyminen Proakatemia. Portals/conexus/dokumentit/Osallistava_pedagogiikka_ja_opintoihin_ kiinnittyminen_proakatemia_ pdf

5 10/ (12) Tuomi, J. & Äimälä, A.-M Opiskeluhyvinvoinnin jäljillä työtyytyväisyysteorioiden anti opiskeluhyvinvointitutkimukseen. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.- M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/Korkeajännityksiä- Ursin, J., Rautopuro, J. & Välimaa, J Opiskelijoiden syrjäytymisriski korkeakoulupoliittisessa keskustelussa. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/Korkeajännityksiä- Vehviläinen, S., Käki, M., Annala, J. & Mäkinen, M Hyvä, paha pedagogiikka. Aikalainen 8/ CAMPUS CONEXUS -PROJEKTIEN MUUT MATERIAALIT Annala, J Opetussuunnitelman merkitys opiskelijan opintojen edistäjänä. Esitys Hämeen ammattikorkeakoulussa Portals/conexus/ dokumentit/aokk230311jakoonb_ pdf Annala, J Opetussuunnitelmat osaamisen ja asiantuntijaksi kasvun kehyksenä. Esitys Hämeen ammattikorkeakoulussa Portals/conexus/dokumentit/ OPSpaiva300911jakoonTulostettava_ pdf Annala, J Ohjausyhteistyön mahdollisuuksia. Esitys Virtaa vertaisohjaukseen -seminaarissa, , Lahti. Portals/conexus/dokumentit/ VirVeseminaari_180211_ pdf Annala, J., Korhonen, V. & Mäkinen, M Suuntaviivoja yhteisölliseen toimintakulttuuriin korkeakoulussa. Esitys Kasvatustieteen päivillä Tampereella Portals/conexus/dokumentit/Campus_Conexus_KT-paivilla _ pdf Annala, J. & Mäkinen M Presentation. Conceptions of Curriculum in Higher Education attached below. Konferenssiesitys. European Conference on Educational Research 2010 (Education and Cultural Change) Helsinki, Portals/conexus/dokumentit/ ECER_2010_Annala_Presentation_ pdf

6 10/ (12) Annala, J. & Mäkinen M Presentation. Meanings Behind Curriculum Development in Higher Education. Konferenssiesitys. International Pedagogical Research in Higher Education, Liverpool, UK, lokakuu Portals/conexus/dokumentit/PRHE- Liverpool_2010_Annala_Makinen_ pdf Annala, J. & Mäkinen M Korkeakouluopintoihin kiinnittyminen yksilön ja yhteisön asia. Opintoasiainpäälliköiden talvipäivät Tampere, Portals/ conexus/dokumentit/opintopaeaellikoet _ pdf Annala, J. & Mäkinen M Laaja-alaisuus ja osaamisperustaisuus opetussuunnitelmatyössä. Strategiset rastit Tampereen yliopistossa. Opetussuunnitelman laaja-alaisuutta ja osaamisperustaisuutta käsittelevä seminaari Portals/ conexus/dokumentit/laaja-alaisuusjaosaamisperustaisuus_versio120511d_ pdf Annala, J. & Mäkinen, M Developing curriculum developing discipline? Konferenssiesitys. Symposium The research-teaching nexus in higher education: alignment and misalignment between conceptions and curricular features. ECER Conference Urban Education, Berlin, Portals/conexus/dokumentit/Annala_Makinen_Developing_curriculu m_developing_discipline_berlin_ _ pdf Annala, J. & Mäkinen, M Korkeakoulutuksen opetussuunnitelman monet merkitykset. Korkeakoulututkimuksen päivät Portals/conexus/ dokumentit/korkeakoulutuksen_opetussuunnitelman_monet_merkitykset_ _jyvaskyla_ pdf Annala, J. & Mäkinen, M Osaamisdiskurssi korkea-asteen koulutuksessa. Korkeakoulututkimuksen päivät, Jyväskylä Portals/conexus/dokumentit/Osaamisdiskurssi_korkea-asteen_koulutuksessa_ _Jyvaskyla_ pdf Annala, J. & Mäkinen, M Opetussuunnitelma tulkintojen kohteena. Esitys Haastavat ohjaustilanteet -koulutuksessa Portals/conexus/dokumentit/ Annala_M%C3%A4kinen%20Haastavat%20ohjaustilanteet%20Helsinki% _ pdf Annala, J. & Mäkinen, M Tutkimukseen perustuva opetus. Esitys Strateginen rasti -seminaarissa Tampereen yliopistossa Portals/conexus/dokumentit/SR _annala_makinen_tutkimukseen_perustuva_opetus_ pdf Annala, J., Mäkinen, M. & Svärd, P Visioita yliopistoyhteisöistä verkossa kohti opintoihin kiinnittävää vuorovaikutusta. Esitys ITK2012 tutkijatapaamisessa

7 10/ (12) sekä itk-2012-opintoihin-ja-opiskeluun-kiinnitt-v-verkkoyhteis Annala, J. & Svärd, P Opiskelija ja yhteisölliset verkkopalvelut. Keskustelutilaisuus Portals/conexus/dokumentit/Campus_Conexus yhdistetyt_esitykset_ pdf Campus Conexus University connecting people? Suomalaisen korkeakoulutuksen dilemma. Lehdistötiedote Portals/conexus/dokumentit/ Kutsu_lehdistotilaisuus_ _ pdf Campus Conexus Projektin organisaatiokaavio. Portals/conexus/ dokumentit/campus-conexus-projektitoimijat_ pdf Campus Conexus Hankepuu -posteri. Korkeakoulujen strategisen johdon seminaari, TUVAKOkoordinoiva hanke, Helsinki, Portals/conexus/ dokumentit/campus_conexus-a4-posteri_ pdf Campus Conexus Hankekokonaisuuden tuotokset. Portals/ conexus/dokumentit/campus_conexus_hankekokonaisuus_ pdf Haarte, A Akateeminen johtaminen pedagogisen johtajuuden ja henkilöjohtamisen näkökulmasta. Pro gradu -tutkielma. Halttunen, K Tiedonhankinnan ohjaamisen erityisyydestä viisi näkökulmaa. CampusConexus/Materiaalit.aspx Halttunen, K. & Saukko-Rauta, L [verkkovideo] Tiedonhankinnan ohjaamisen erityisyydestä. CampusConexus/Materiaalit.aspx Halttunen, K., Vehviläinen, S. & Saukko-Rauta, L [verkkovideo] Kevyt interventio eli vertaisryhmätyöskentely. CampusConexus/Materiaalit.aspx Heinonen L., Kujala J. & Norrgrann A.-M Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä. Esitys Peda-Forum 2011 päivillä Portals/conexus/dokumentit/peda-Forum_opiskelijakeskeinen_opp_ _ pdf Ihonen, M. & Annala, J Osaaminen ja arviointi. Strateginen rasti: Kohti uusia tutkinto-ohjelmia. Tampereen yliopisto Portals/conexus/ dokumentit/osaaminen_ja_arviointi_mi_ja_opas_ pdf

8 10/ (12) Kailanto, M. TTY-piiri ja pilotit. Esitys Sosiaalinen media korkeakouluissa - yhteisön toiminnan visualisoinnit -työpajassa esitykset/cc/120309_cctyopaja_piirijapilotit.pdf Kailanto, M. & Tervakari, A.-M. (toim.) Videot verkossa Vinkkejä kevyen verkkovideon tuotantoon ja toteutukseen. Kalli, P. & Svärd, P Mitä verkostotoiminta edellyttää? Esitys ITK työpajassa Portals/conexus/dokumentit/ITK_2011_Workshop _Kalli_Svard_ pdf Korhonen, V Opintoihin kiinnittyminen motivaation näkökulmasta. Luentomateriaali. Portals/conexus/dokumentit/Kehra2012Korhonen_ pdf Korhonen, V. & Poutanen, K Peer group counselling in Higher Education some theoretical and practical considerations. Työpaja-alustus. University teaching as a scholarship? Tarto, Viro, Portals/conexus/dokumentit/ Peer_group_counselling_workshop_Vesa_Korhonen_Kaisa_Poutanen_ pdf Korhonen, V. & Poutanen, K Peer group counselling in Higher Education. TUVAKO:n tutkijaseminaari Tampereella Portals/conexus/ dokumentit/peer_group_counselling_tuvako-seminari_ pdf Korhonen, V. & Rautopuro, V Hartiat kyyryssä kohti uusia pettymyksiä. Korkeakoulutuksesta syrjäytymisen ja opintoaikataulujen käsikirjoitukset. Työn tuottavuus + työelämän laatu mahdollisuus vai mahdottomuus? Työelämän tutkimuspäivät Tampere, Portals/conexus/dokumentit/JR_VKTampere_4.11_ pdf Korhonen, V., Rautopuro, J. & Ärölä, A Hitaasti opinnoissaan etenevät nuoret: korkeakouluopintoihin hakeutumisen motiivit ja kokemukset opiskeluympäristöstä. Esitys Kasvatustieteen päivillä Joensuussa Portals/conexus/dokumentit/ KorhonenjneOppiminen_ajassa_ pdf Korhonen, V. & Stenlund, A Pedagoginen johtaminen ja opintoihin kiinnittyminen. Esitys. Kasvatustieteen päivät Joensuussa. Portals/ conexus/dokumentit/~ _ pdf Korhonen, V. & Weil, M Effects of internationalisation for university teaching and teachers selfconceptions. Konferenssiesitys. Symposium The research-teaching nexus in higher education:

9 10/ (12) alignment and misalignment between conceptions and curricular features, ECER Berlin Portals/conexus/dokumentit/ _EARLI_presentation[Korhonen%20&%20Weil]_ pdf Korhonen, V. & Weil, M Narrative role-playing as a means of researching lecturers roles within internationalization. Konferenssiesitys. EARLI 2011 Education for a Global Networked Society Portals/conexus/dokumentit/ _EARLI_presentation[Korhonen%20&%20Weil]_ pdf Korhonen, V. & Weill, M Narrative role-playing as a means of researching lecturers roles within internationalization. Presentation. EARLI 2011 conference Exeter, UK, Portals/conexus/dokumentit/110825_EARLI_presentation-Korhonen- Weil_ pdf Korhonen, V., Rautopuro, J. & Ärölä, A Hitaasti opinnoissaan etenevät nuoret: korkeakouluopintoihin hakeutumisen motiivit ja kokemukset opiskeluympäristöstä. Konferenssiesitys. Kasvatustieteen päivät, Joensuu Portals/conexus/dokumentit/KorhonenjneOppiminen_ajassa_ pdf Kujala, J., Norrgrann, A.-M. & Heinonen, L Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä. Esitys Peda-Forum 2011 päivillä Portals/conexus/ dokumentit/peda-forum_opiskelijakeskeinen_opp_ _ pdf Mäkinen, M Yhteisöt, ohjaus ja korkeakouluopiskelijoiden elämänhallinta. Esitys Kansalaiskasvatus koulutuksessa ja opetuksessa -seminaarissa Portals/ conexus/dokumentit/yhteisot-ohjaus-korkeakouluopiskelijoiden-elamanhallinta_ pdf Mäkinen, M Perus- ja korkeakoulutus muutoksessa turvallisuuskulttuurin haaste ja mahdollisuus. Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin tutkimus- ja kehittämispäivät, Hämeenlinna Portals/conexus/dokumentit/ turvallisuuskulttuurin_haaste_ja_mahdollisuus_ pdf Mäkinen, M Opiskelijoiden kiinnittyminen opintoihin Campus Conexus -näkökulmasta. Luentomateriaali. Portals/conexus/dokumentit/ EDU_luento_Makinen _ pdf Mäkinen, M Equality and engagement in Finnish education. Keynote-esitys, ECET Portals/conexus/dokumentit/ 17_1_2012MaekinenCretepresentation-1_ pdf

10 10/ (12) Mäkinen, M. & Annala, J Osaamisdiskurssi korkea-asteen koulutuksessa. Esitys Korkeakoulututkimuksen päivillä Portals/conexus/ dokumentit/osaamisdiskurssi_korkea-asteen_koulutuksessa_ _jyvaskyla_ pdf Mäkinen, M. & Annala, J Korkeakoulutuksen opetussuunnitelman monet merkitykset. Esitys Korkeakoulututkimuksen päivillä Portals/conexus/ dokumentit/korkeakoulutuksen_opetussuunnitelman_monet_merkitykset_ _jyvaskyla_ pdf Mäkinen, M., Annala, J. & Stenlund, A Opetussuunnitelma ja opintojen edistäminen. Esitys Tuvakon tutkijaseminaarissa Portals/conexus/dokumentit/Tuvako- Tammi2011_Stenlund-Makinen-Annala_ pdf Marttila, J Sosiaalisen median verkkoyhteisön toiminnan visualisointi. Esitys Sosiaalinen media korkeakouluissa yhteisön toiminnan visualisoinnit -työpajassa. omkzeqikx2g9/sosiaalisen-median-verkkoyhteison-toiminnan-visualisointi-mita-verkkoyhteisontoiminnasta-halutaan-tietaa-ja-nahda/?auth_key=3b4a64dabe c703af2f3012fa31ef421 Mustonen, A. & Vehviläinen, S Tukiseteli joustava apu erityistä tukea tarvitsevalle oppijalle. CampusConexus/Materiaalit.aspx Norrgrann A.-M [verkkoäänite] Kiusaaminen korkeakouluissa. Radio Moreenin Aivoriihikeskusteluohjelma, Podcast-lähetys. Norrgrann, A.-M., Vehviläinen, S., Annala, J. & Mäkinen, M [verkkovideo] Miten projekteilla vaikutetaan? CampusConexus/Materiaalit.aspx Poutanen, K., Korhonen, V., Toom, A. & Inkinen, M Opintotaitotyöpaja yliopistoyhteisöön kiinnittymisen ja asiantuntijaksi kasvamisen tukena. Työpaja-alustus. Kasvatustieteen päivät Joensuussa Portals/conexus/ dokumentit/kasvatustieteen%20paivat%20kiinnittyminen%20poutanen%20korhonen%20ym %20%5BFINAL%5D_ pdf Poutanen, K., Tuominen, T., Nieminen, J. & Eerola, S Haastavat ohjaustilanteet. Koulutuskiertueen esitysmateriaali. Portals/conexus/dokumentit/Haastavat_ohjaustilanteettyopaja_ pdf (värillinen esitysversio) Portals/conexus/dokumentit/Haastavat_ohjaustilanteet-tyopaja_MVtuloste_ pdf (helposti tulostettava versio)

11 10/ (12) Rautopuro, J Korkeakoulutuksesta syrjäytyminen (syrjäytymisriski). Esitys Tuvakon tutkijaseminaarissa Portals/conexus/dokumentit/Tuvako- Tampere_ _Rautopuro_ pdf Rautopuro, J Hitaasti etenevät opinnot yliopistossa. Syrjäytymisriski vaiko vapaaehtoinen valinta? Esitys syrjäytymisen ja turvallisuuden tutkimuksen seminaarissa Porissa Portals/conexus/dokumentit/Rautopuro_Pori_ _ pdf Rautopuro, J Opintojen hidas eteneminen Syrjäytymisriski vaiko vapaaehtoinen valinta? Esitys Campus Conexus -projektien ohjausryhmän kokouksessa Portals/conexus/dokumentit/CC-tutkimustoiminta_Rautopuro_ _ pdf Rautopuro, J Opintojen eteneminen yliopistossa. Missä mennään vai mennäänkö ollenkaan? Esitys Haastavat ohjaustilanteet -koulutuksessa Helsingin yliopistossa Portals/conexus/dokumentit/Rautopuro%20Hki_ _ pdf Rautopuro, J. & Korhonen, V Hartiat kyyryssä kohti uusia pettymyksiä. Korkeakoulutuksesta syrjäytymisen ja opintoaikataulujen käsikirjoitukset. Konferenssiesitys. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere Portals/conexus/dokumentit/ JR_VKTampere_4.11_ pdf Rautopuro, J. & Korhonen, V Educational exclusion in higher education in Finland. A risk of dropout or a voluntary departure? Konferenssiesitys. Rights and education. NERA s 39th Congress, Jyväskylä, Portals/conexus/dokumentit/ Nera_esitys_JRVK_10.3_ pdf Rautopuro, J. & Korhonen, V How students at risk experience their educational and professional career? Konferenssiesitys. Urban Education ECER 2011 Berlin Portals/conexus/dokumentit/Urban_Education_Ecer2011_ pdf Ruismäki, H. & Mustonen, A. & Korhonen, V Callidustuutorointi. CampusConexus/Materiaalit.aspx Silius, K., Pohjolainen, S., Kangas, J., Miilumäki, T. & Joutsenlahti, J What can be done to bridge the competency gap between upper-secondary school and university mathematics? Global Engineering Education Conference (EDUCON), 2011 IEEE. Amman, Jordan

12 10/ (12) Siekkinen, T Syrjäytymisvaarassa olevat korkeakouluopiskelijat. Luentomateriaali. Portals/conexus/dokumentit/Siekkinen_ sosiologianpaivat2012_ pdf Stenlund, A Osallistava pedagogiikka ja opintoihin kiinnittyminen. Proakatemia. Raportti, Tampereen ammattikorkeakoulu. Portals/conexus/ dokumentit/osallistava_pedagogiikka_ja_opintoihin_kiinnittyminen_proakatemia_ pdf Tuominen, T HOPS ilmiönä. Strategiset rastit -seminaarisarjan materiaali. Portals/conexus/dokumentit/SR _hops_ilmiona_tuominen_ pdf Uusitalo, A. & Korhonen, V Aikuisena yliopistossa elämänrakenteiden vaikutus yliopistoopintojen sujuvuuteen., Tampereen yliopisto. Esitys ohjauksen teemaryhmässä aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisessa Helsingin yliopistolla Portals/conexus/dokumentit/Aikuisena_yliopistossa_ _ pdf Vehviläinen, S Ohjauksen haltuunottoa tutkimuksen kautta: kaksi ekskursiota. Tampereen teknillinen yliopisto , Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Tampereen ammattikorkeakoulu ja Portals/conexus/dokumentit/TAMK_ohjaus_0805_2012_sanna%20v_ pdf Vehviläinen, S. & Annala, J Opintojen ohjaus Tampereen yliopistossa. Strateginen rasti: kohti uusia tutkinto-ohjelmia, Tampereen yliopisto Portals/ conexus/dokumentit/vehvil%c3%a4inen_annala_ _ohjaus_tampereen_yliopistossa_ pdf Vehviläinen, S. & Halttunen, K Vertaisryhmämentorointikokeilusta. CampusConexus/Materiaalit.aspx Vehviläinen, S. & Löfström, E Yliopisto-opettajan kokemat ongelmat opinnäytteen ohjauksessa: Tulkinta kehittämishaasteista. Tiivistelmä. Korkeakoulututkimuksen symposium, Jyväskylä Portals/conexus/dokumentit/Kkp%20symp%20abs%20vehvila%20l ofstrom_%20elo%202011_ pdf

Pedagogiset mallit verkkoopetuksen. toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti)

Pedagogiset mallit verkkoopetuksen. toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti) VII VIERAAT KIELET JA MEDIAKASVATUS Pedagogiset mallit verkkoopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti) Ruokamo, H., Tella, S., Vahtivuori, S., Tuovinen, H. & Tissari, V.

Lisätiedot

Vertaisuus voimavarana ohjauksessa

Vertaisuus voimavarana ohjauksessa Vertaisuus voimavarana ohjauksessa Leena Penttinen, Elina Plihtari, Terhi Skaniakos & LeenaValkonen (toim.) VERTAISUUS VOIMAVARANA OHJAUKSESSA 1 Toimittajat: Leena Penttinen, Elina Plihtari, Terhi Skaniakos

Lisätiedot

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma,

Taiteen laitos. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma, 160 Taiteen laitos 162 Taiteen laitos Koulutusohjelmat Taiteen kandidaatin tutkintoon johtava koulutusohjelma Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma (180 op) Taiteen maisterin tutkintoon johtavat koulutusohjelmat

Lisätiedot

1. Yrittäjyydestä yhteinen tavoite ilmaston muutokselle

1. Yrittäjyydestä yhteinen tavoite ilmaston muutokselle 1 Kyrö P. ja Ripatti A. (toim.) 2006: Yrittäjyyskasvatuksen uusia tuulia Tampereen yliopiston kauppakorkeakoulu: Yrittäjyyskasvatuksen julkaisusarja, Tampereen yliopisto Yrittäjyyden opetuksen uudet tuulet

Lisätiedot

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015

ERIKOISNUMERO. Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 ERIKOISNUMERO Ammattikasvatuksen aikakauskirja e2015 Erikoisnumero 3.2015 Pääkirjoitus Seija Mahlamäki-Kultanen JohtajaFT, dosentti Hämeen ammattikorkeakoulu Seija.mahlamaki-kultanen@hamk.fi Raija Meriläinen

Lisätiedot

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola,

Monta tietä yhteisöllisyyteen JULKAISUT 2011. Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Monta tietä yhteisöllisyyteen Nelli Karkkunen, Pauliina Savola, Anne Sivula, Jenni Tuomainen (toim.) sam k JULKAISUT 2011 Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 2011 Tekstit: Laura

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.

Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim. turun normaalikoulun julkaisuja 1/2014 Jaana Seikkula-Leino, Anne Tiikkala ja Laura Yöntilä (toim.) Yrittäjyyskasvatusta suomalaiseen opettajankoulutukseen ja opetukseen! YVI-hankkeen hedelmiä vuosilta

Lisätiedot

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle

Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Irma Kunnari & Susanna Niinistö-Sivuranta (toim.) Tekoja, tunnetta ja toimintaa urapolulle HAMK Hämeen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

*Väitös: Yang: Contextual Text Summarization for Content Processing in Mobile Learning

*Väitös: Yang: Contextual Text Summarization for Content Processing in Mobile Learning Tampereen eoppimisen klusteri Ajankohtaistiedote 31.10.2014 Väitös: Yang: Contextual Text Summarization for Content Processing in Mobile Learning Väitös: Oksanen: Oppimispelien suunnittelu vaatii teorioiden

Lisätiedot

opettajille kirjallisuutta

opettajille kirjallisuutta opettajille kirjallisuutta Kirjallisuutta Eurooppalaiseen viitekehykseen ja Kielisalkkuun liittyvästä tutkimus- ja kehittämistyöstä 2 Alanen, R. & Kajander, K. 2008. Kielisalkku ja reflektio. Teoksessa

Lisätiedot

Opetussuunnittelu Tampereen ammattikorkeakoulussa

Opetussuunnittelu Tampereen ammattikorkeakoulussa TAMK Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu Antero Stenlund Opetussuunnittelu Tampereen ammattikorkeakoulussa Käsityksiä, onnistumisen kokemuksia, kiinnostavia ajatuksia ja hyviä käytäntöjä Sisällysluettelo

Lisätiedot

SUOMEN VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU LOPPURAPORTTI AUTENTTISEN VERKKO OPETUKSEN VIRTUAALINEN BENCHMARKING PROJEKTI

SUOMEN VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU LOPPURAPORTTI AUTENTTISEN VERKKO OPETUKSEN VIRTUAALINEN BENCHMARKING PROJEKTI SUOMEN VIRTUAALIAMMATTIKORKEAKOULU LOPPURAPORTTI AUTENTTISEN VERKKO OPETUKSEN VIRTUAALINEN BENCHMARKING PROJEKTI Irja Leppisaari ja Leena Vainio 8.12.2008 2 Sisältö LOPPURAPORTTI / Verkkopedagogiikka ja

Lisätiedot

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana

Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Osallisuus opetussuunnitelmatyössä yliopisto-opettajien kertomana Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Kandidaatintutkielma Kasvatustiede Sara Partanen & Petra Ruusunen Maaliskuu 2013 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS

UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Soile Laitinen (toim.) UUDISTUVA AIKUISKOULUTUS Eurooppalaisia kokemuksia ja suomalaisia mahdollisuuksia Mikkelin ammattikorkeakoulu A: Tutkimuksia ja raportteja - Research Reports 49 MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

1 AMMATTIKORKEAKOULU OPETTAJAN MUUTTUVANA TYÖYMPÄRISTÖNÄ

1 AMMATTIKORKEAKOULU OPETTAJAN MUUTTUVANA TYÖYMPÄRISTÖNÄ AMMATTIKORKEAKOULUN OPETTAJAN TYÖN MUUTOS 1992 2010 Kymenlaakson ammattikorkeakoulun 10 vuotisjuhlaseminaari 18.1.2006, Kotka Pekka Auvinen (pekka.auvinen@ncp.fi) Ammattikorkeakoulun opettajat muodostavat

Lisätiedot

Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä

Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä Pirjo Harjanne ja Seppo Tella pirjo.harjanne@helsinki.fi seppo.tella@helsinki.fi

Lisätiedot

Yrittäjyys perus- ja toisen asteen yrittäjyyskasvatuksessa

Yrittäjyys perus- ja toisen asteen yrittäjyyskasvatuksessa 77 KTT Ulla Hytti Yrittäjyys perus- ja toisen asteen yrittäjyyskasvatuksessa Johdanto Yrittäjyyskasvatus on osa perus- ja toisen asteen opetussuunnitelmia (Opetusministeriö 2009). Tehtyjen selvitysten

Lisätiedot

Miksi gradu ahdistaa?

Miksi gradu ahdistaa? Miksi gradu ahdistaa? Tarinoita graduahdistuksesta ja graduprosesseista Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Joulukuu 2012 Hannamari Heino Tampereen yliopisto

Lisätiedot

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN

LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 46 Laura Salmi & Kyllikki Kupari (toim.) LEARNING BY DEVELOPING - POLKUJA UUDISTUVAAN OPETTAJUUTEEN Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 46 Learning by

Lisätiedot

YRITTÄJYYDEN MONIALAISET OPINNOT. YRITYSKOHTAAMO tuettu tie yrittäjyyteen

YRITTÄJYYDEN MONIALAISET OPINNOT. YRITYSKOHTAAMO tuettu tie yrittäjyyteen YRITTÄJYYDEN MONIALAISET OPINNOT YRITYSKOHTAAMO tuettu tie yrittäjyyteen 1 Jokaisen ihmisen tulisi tänään ajatella omaa työtään yrittäjämäisesti. On tärkeää päättää mitä haluaa ja mihin pyrkii, sekä pitää

Lisätiedot

Verkko-opetuksen suunnittelun tehostaminen

Verkko-opetuksen suunnittelun tehostaminen Tietojenkäsittelytiede 34 (Huhtikuu 2012) sivut 3753 c kirjoittaja(t) Toimittaja: Ari Korhonen Verkko-opetuksen suunnittelun tehostaminen Leena Hiltunen Jyväskylän yliopisto Tietotekniikan laitos leena.r.k.hiltunen@jyu.

Lisätiedot

Yliopisto-opettaja verkossa

Yliopisto-opettaja verkossa Yliopisto-opettaja verkossa Ohjaus tuutorointi aot-kurssilla Peda-forum seminaari 21.5.2008 Maire Syrjäkari Opetuksen kehittämispalvelut Päivi Hakkarainen Kasvatustieteiden tiedekunta Akateeminen loppututkinto

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla

Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla Opiskelijoiden työssäoppimista selittävät tekijät kaupan ja hallinnon alalla sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla Anne Virtanen Tutkijatohtori, KT Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Ubiikki opetusharjoittelu - Yhteisöllinen media kemian opetusharjoittelun tukena

Ubiikki opetusharjoittelu - Yhteisöllinen media kemian opetusharjoittelun tukena 1(79) Ubiikki opetusharjoittelu - Yhteisöllinen media kemian opetusharjoittelun tukena Kasvatustieteen sivulaudatur-työ Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos Ari Myllyviita 11.6.2011

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014-17. vahvistettu kasvatustieteiden tiedekunnassa 27.3.2014

KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014-17. vahvistettu kasvatustieteiden tiedekunnassa 27.3.2014 KASVATUSTIETEEN JA AIKUISKASVATUSTIETEEN OPETUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2014-17 vahvistettu kasvatustieteiden tiedekunnassa 27.3.2014 Uusi opetussuunnitelma tulee voimaan 1.8.2014 alkaen. On mahdollista, että

Lisätiedot

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010

Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 1 Koulu 3.0 Toimittaja: Kaisa Vähähyyppä Taitto ja kuvitukset: Anniina Mikama Opetushallitus 2010 ISBN 978-952-13-4418-3 (nid.) ISBN 978-952-13-4419-0 (pdf) 2 Sisällys 4 Esipuhe 6 Kumpulainen ja Lipponen:

Lisätiedot

Konferenssiabstraktit. The Conference Abstracts

Konferenssiabstraktit. The Conference Abstracts Konferenssiabstraktit The Conference Abstracts Yrittäjyyskasvatuspäivät Seinäjoella 25.9. 26.9.2014 Yrittäjyyskasvatus 2.0 Entrepreneurship Education Conference in Seinäjoki, Finland 25.9. 26.9.2014 Entrepreneurship

Lisätiedot

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA

KÄSITYÖTIETEEN JA KÄSITYÖMUOTOILUN SEKÄ TEKNOLOGIAKASVATUKSEN TUTKIMUSOHJELMA SAVONLINNAN OPETTAJAN- KOULUTUSLAITOKSESSA JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN TUTKIMUKSIA UNIVERSITY OF JOENSUU RESEARCH REPORTS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 100 Pirita Seitamaa-Hakkarainen, Sinikka Pöllänen, Marketta Luutonen,

Lisätiedot

Mie teen vaan oman työni

Mie teen vaan oman työni JYVÄSKYLÄ STUDIES IN EDUCATION, PSYCHOLOGY AND SOCIAL RESEARCH 477 Seija Koskela Mie teen vaan oman työni Toimintatutkimus moniammatillisen yhteistyön ja ohjausosaamisen kehittämisestä JYVÄSKYLÄ STUDIES

Lisätiedot

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN

LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN Liisa Ilomäki (toim.) LAATUA E-OPPIMATERIAALEIHIN E-oppimateriaalit opetuksessa ja oppimisessa Oppaat ja käsikirjat 2012:5 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2012:5 (1. painos 2004) ISBN 978-952-13-5162-4

Lisätiedot