Annala, J. & Mäkinen, M The research-teaching nexus in higher education curriculum design. Transnational Curriculum Inquiry, 8 (1), 3 25.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Annala, J. & Mäkinen, M. 2011. The research-teaching nexus in higher education curriculum design. Transnational Curriculum Inquiry, 8 (1), 3 25."

Transkriptio

1 10/ (12) CAMPUS CONEXUS -PROJEKTIEN JULKAISUT Annala, J., Korhonen, V. & Penttinen, L Mapping guidance and counselling between policy and practise. Teoksessa S. Ahola & D. M. Hoffman (toim.) Higher education researchers in Finland. Emerging structures and contemporary issues. Jyväskylä: Jyväskylän Yliopisto Annala, J. & Mäkinen, M Korkeakoulutuksen opetussuunnitelma tulkintojen kohteena. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/ dokumentit/korkeajännityksiä- Annala, J. & Mäkinen, M Opetussuunnitelma kohti tietämisen ja taitamisen päämääriä. Kasvatus 42 (1), pdf Annala, J. & Mäkinen, M The research-teaching nexus in higher education curriculum design. Transnational Curriculum Inquiry, 8 (1), Annala, J., Mäkinen, M. & Svärd, P Visioita yliopistoyhteisöistä verkossa kohti opintoihin kiinnittävää vuorovaikutusta. Teoksessa Viteli, J. & Österman, A. (toim.) Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa. Tampere Research Center for Information and Media (TRIM). Research Reports Annala, J., Mäkinen, M., Svärd, P., Silius, K. & Miilumäki, T Online community environment promoting engagement in higher education. Studies for the Learning Society 2 3, Halttunen, K Pedagogical design of interactive information retrieval learning environment. Teoksessa Efthimiadis, E., Fernández-Luna, J. M., Huete, J. F., MacFarlane, A. (toim.) Teaching and learning in information retrieval. Berlin Springer Halttunen, K Tiedonhankintaan kaivataan lisää taitoa. Helsingin Sanomat Mielipide Halttunen, K Koululaiset haluavat oppia hakemaan tietoa. Aamulehti Mielipide Halttunen. K Hukkaan heitettyä opetusta. Tiedonhankinnan opetus ilman todellista tehtävää ei kannata. Aikalainen 5/ hukkaan-heitettya-opetusta / Halttunen, K Ihmekysymyksillä ja asteikoilla otetta opintoihin. Aikalainen 8/2012, Heinonen, L., Kujala, J. ja Norrgrann, A.-M Opiskelijan pitää tuntea kuuluvansa yhteen, mutta mieluiten useampaan opiskeluun liittyvään ryhmään: Yhteisöllisyyden edistäminen korkeakouluissa.

2 10/ (12) Teoksessa N. Karkkunen, P. Savola, A. Sivula ja J. Tuomainen (toim.) Monta tietä yhteisöllisyyteen. SAMOK julkaisut yhteis%c3%b6llisyyteen.pdf Kiili, C. & Mäkinen, M Akateemiset tekstitaidot ja niiden ohjaaminen yliopistossa. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/Korkeajännityksiä- Korhonen, V. & Hietava, S Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei? Korkeakouluopintoihin sitoutuminen motivaationäkökulmasta tarkasteltuna. Campus Conexus -projektin julkaisuja B:2. Tampere: Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö. Portals/conexus/ dokumentit/opetussuunnittelu-stenlund-verkkoversio_ pdf Korhonen, V., Nevgi, A. & Stenlund A Pedagogisen johtamisen ja yhteisten oppimiskäsitysten luomisen haasteet korkeakoulujen muutoksissa. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/Korkeajännityksiä- Korhonen, V. & Törmä, S Yliopisto-opettajan identiteettiä ja työkulttuuria hahmottamassa. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/ conexus/ dokumentit/korkeajännityksiä-kohti_osallisuutta_luovaa_korkeakoulutusta_2011_ pdf Kukkonen, H Positiointi opetussuunnitelman ymmärtämisen välineenä. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/ Korkeajännityksiä- Myllylä, M., Teräs, H., Kaihua, T., Mäkelä, R. & Svärd, P Opintoihin kiinnittyminen tietämysyhteiskunnassa sosiaalinen media ja autenttinen oppiminen korkeakouluopiskelussa. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/Korkeajännityksiä-Kohti_osallisuutta_luovaa_korkeakoulutusta_2011_ pdf Mäkinen, M Yliopiston turvallisuuskulttuuri kiinnittymistä opintoihin ja uskoa toiveikkaaseen tulevaisuuteen. Kohti turvallisempaa oppilaitosta! Oppilaitosten turvallisuuden ja turvallisuus-

3 10/ (12) kasvatuksen tutkimus- ja kehittämishaasteita. OPTUKE-verkoston symposiumjulkaisu Mäkinen, M. & Annala, J Meanings behind curriculum development in higher education. University of Tampere, Prime 4 (2), prime/prime_vol_4_issue_2.pdf Mäkinen, M. & Annala, J Osaamisperustaisen opetussuunnitelman monet merkitykset korkeakoulutuksessa. Kasvatus ja aika, 4/2010. Mäkinen, M. & Annala, J. Opintoihin kiinnittyminen yliopistossa Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/ Korkeajännityksiä- Mäkinen, M. & Annala, J Understanding curriculum in Finnish higher education. Teoksessa S. Ahola & D. M. Hoffman (toim.) Higher education researchers in Finland. Emerging structures and contemporary issues. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto Mäkinen, M., Annala, J., Korhonen, V., Vehviläinen, S., Norrgrann, A.-M., Kalli, P. ja Svärd, P. (toim.) Osallistava korkeakoulutus. Tampere: Tampere University Press. Mäkinen, M., Korhonen, V., Annala, J., Kalli, P., Svärd, P. & Värri, V.-M. (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta. Tampere: Tampere University Press. Portals/conexus/dokumentit/Korkeajännityksiä- Mäkinen, M., Korhonen, V., Annala, J., Kalli, P., Svärd, P. & Värri, V.-M Johdanto. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/ dokumentit/korkeajännityksiä- Mäkinen, M., Korhonen, V., Svärd, P. & Annala, J Yksinpärjäämisen kulttuuri haittaa opiskelun sujumista. Aikalainen Norrgrann, A.-M Keitä ovat uudet opiskelijat? Aikalainen 12/ opiskelu/kehra/kehraamassa/keitaovatuudetopiskelijat0209.pdf Norrgrann, A.-M Tunnista osaamisesi. Aikalainen 06/ opiskelu/kehra/kehraamassa/tunnistaosaamisesi.pdf

4 10/ (12) Nummenmaa, A. R Moniammatillinen ohjaus jaettuna osaamisena. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/ Korkeajännityksiä- Rautopuro, J. & Korhonen, V Yliopisto-opintojen keskeyttämisriski ja opintoihin kiinnittymisen ongelmat. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/Korkeajännityksiä- Silius, K., Miilumäki, T., Huhtamäki, J., Tebest, T., Meriläinen, J. & Pohjolainen, S Social Media Enhanced Studying and Learning in Higher Education. Teoksessa Education Engineering (EDUCON), 2010 IEEE, Conference Proceedings, April 2010, Madrid, Spain Silius, K., Miilumäki, T., Huhtamäki, J., Tebest, T., Meriläinen, J. & Pohjolainen, S Students Motivations for Social Media Enhanced Studying and Learning. Knowledge Management & E-Learning: An International Journal (KM&EL), 2(1), Silius, K., Kailanto, M., & Tervakari, A Evaluating the Quality of Social Media in an Educational Context. International Journal of Emerging technologies in Learning, 6 (3), Silius, K., Pohjolainen, S., Miilumäki, T., Kangas, J. & Joutsenlahti, J Korkeakoulumatematiikka teekkarin kompastuskivenä? Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/Korkeajännityksiä- Stenlund, A Opetussuunnittelu Tampereen ammattikorkeakoulussa. Käsityksiä, onnistumisen kokemuksia, kiinnostavia ajatuksia ja hyviä käytäntöjä. Campus Conexus -projektin julkaisuja B:1. Tampere: Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos. Portals/ conexus/dokumentit/opetussuunnittelu-stenlund-verkkoversio_ pdf Stenlund, A Osallistava pedagogiikka ja opintoihin kiinnittyminen Proakatemia. Portals/conexus/dokumentit/Osallistava_pedagogiikka_ja_opintoihin_ kiinnittyminen_proakatemia_ pdf

5 10/ (12) Tuomi, J. & Äimälä, A.-M Opiskeluhyvinvoinnin jäljillä työtyytyväisyysteorioiden anti opiskeluhyvinvointitutkimukseen. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.- M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/Korkeajännityksiä- Ursin, J., Rautopuro, J. & Välimaa, J Opiskelijoiden syrjäytymisriski korkeakoulupoliittisessa keskustelussa. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/Korkeajännityksiä- Vehviläinen, S., Käki, M., Annala, J. & Mäkinen, M Hyvä, paha pedagogiikka. Aikalainen 8/ CAMPUS CONEXUS -PROJEKTIEN MUUT MATERIAALIT Annala, J Opetussuunnitelman merkitys opiskelijan opintojen edistäjänä. Esitys Hämeen ammattikorkeakoulussa Portals/conexus/ dokumentit/aokk230311jakoonb_ pdf Annala, J Opetussuunnitelmat osaamisen ja asiantuntijaksi kasvun kehyksenä. Esitys Hämeen ammattikorkeakoulussa Portals/conexus/dokumentit/ OPSpaiva300911jakoonTulostettava_ pdf Annala, J Ohjausyhteistyön mahdollisuuksia. Esitys Virtaa vertaisohjaukseen -seminaarissa, , Lahti. Portals/conexus/dokumentit/ VirVeseminaari_180211_ pdf Annala, J., Korhonen, V. & Mäkinen, M Suuntaviivoja yhteisölliseen toimintakulttuuriin korkeakoulussa. Esitys Kasvatustieteen päivillä Tampereella Portals/conexus/dokumentit/Campus_Conexus_KT-paivilla _ pdf Annala, J. & Mäkinen M Presentation. Conceptions of Curriculum in Higher Education attached below. Konferenssiesitys. European Conference on Educational Research 2010 (Education and Cultural Change) Helsinki, Portals/conexus/dokumentit/ ECER_2010_Annala_Presentation_ pdf

6 10/ (12) Annala, J. & Mäkinen M Presentation. Meanings Behind Curriculum Development in Higher Education. Konferenssiesitys. International Pedagogical Research in Higher Education, Liverpool, UK, lokakuu Portals/conexus/dokumentit/PRHE- Liverpool_2010_Annala_Makinen_ pdf Annala, J. & Mäkinen M Korkeakouluopintoihin kiinnittyminen yksilön ja yhteisön asia. Opintoasiainpäälliköiden talvipäivät Tampere, Portals/ conexus/dokumentit/opintopaeaellikoet _ pdf Annala, J. & Mäkinen M Laaja-alaisuus ja osaamisperustaisuus opetussuunnitelmatyössä. Strategiset rastit Tampereen yliopistossa. Opetussuunnitelman laaja-alaisuutta ja osaamisperustaisuutta käsittelevä seminaari Portals/ conexus/dokumentit/laaja-alaisuusjaosaamisperustaisuus_versio120511d_ pdf Annala, J. & Mäkinen, M Developing curriculum developing discipline? Konferenssiesitys. Symposium The research-teaching nexus in higher education: alignment and misalignment between conceptions and curricular features. ECER Conference Urban Education, Berlin, Portals/conexus/dokumentit/Annala_Makinen_Developing_curriculu m_developing_discipline_berlin_ _ pdf Annala, J. & Mäkinen, M Korkeakoulutuksen opetussuunnitelman monet merkitykset. Korkeakoulututkimuksen päivät Portals/conexus/ dokumentit/korkeakoulutuksen_opetussuunnitelman_monet_merkitykset_ _jyvaskyla_ pdf Annala, J. & Mäkinen, M Osaamisdiskurssi korkea-asteen koulutuksessa. Korkeakoulututkimuksen päivät, Jyväskylä Portals/conexus/dokumentit/Osaamisdiskurssi_korkea-asteen_koulutuksessa_ _Jyvaskyla_ pdf Annala, J. & Mäkinen, M Opetussuunnitelma tulkintojen kohteena. Esitys Haastavat ohjaustilanteet -koulutuksessa Portals/conexus/dokumentit/ Annala_M%C3%A4kinen%20Haastavat%20ohjaustilanteet%20Helsinki% _ pdf Annala, J. & Mäkinen, M Tutkimukseen perustuva opetus. Esitys Strateginen rasti -seminaarissa Tampereen yliopistossa Portals/conexus/dokumentit/SR _annala_makinen_tutkimukseen_perustuva_opetus_ pdf Annala, J., Mäkinen, M. & Svärd, P Visioita yliopistoyhteisöistä verkossa kohti opintoihin kiinnittävää vuorovaikutusta. Esitys ITK2012 tutkijatapaamisessa

7 10/ (12) sekä itk-2012-opintoihin-ja-opiskeluun-kiinnitt-v-verkkoyhteis Annala, J. & Svärd, P Opiskelija ja yhteisölliset verkkopalvelut. Keskustelutilaisuus Portals/conexus/dokumentit/Campus_Conexus yhdistetyt_esitykset_ pdf Campus Conexus University connecting people? Suomalaisen korkeakoulutuksen dilemma. Lehdistötiedote Portals/conexus/dokumentit/ Kutsu_lehdistotilaisuus_ _ pdf Campus Conexus Projektin organisaatiokaavio. Portals/conexus/ dokumentit/campus-conexus-projektitoimijat_ pdf Campus Conexus Hankepuu -posteri. Korkeakoulujen strategisen johdon seminaari, TUVAKOkoordinoiva hanke, Helsinki, Portals/conexus/ dokumentit/campus_conexus-a4-posteri_ pdf Campus Conexus Hankekokonaisuuden tuotokset. Portals/ conexus/dokumentit/campus_conexus_hankekokonaisuus_ pdf Haarte, A Akateeminen johtaminen pedagogisen johtajuuden ja henkilöjohtamisen näkökulmasta. Pro gradu -tutkielma. Halttunen, K Tiedonhankinnan ohjaamisen erityisyydestä viisi näkökulmaa. CampusConexus/Materiaalit.aspx Halttunen, K. & Saukko-Rauta, L [verkkovideo] Tiedonhankinnan ohjaamisen erityisyydestä. CampusConexus/Materiaalit.aspx Halttunen, K., Vehviläinen, S. & Saukko-Rauta, L [verkkovideo] Kevyt interventio eli vertaisryhmätyöskentely. CampusConexus/Materiaalit.aspx Heinonen L., Kujala J. & Norrgrann A.-M Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä. Esitys Peda-Forum 2011 päivillä Portals/conexus/dokumentit/peda-Forum_opiskelijakeskeinen_opp_ _ pdf Ihonen, M. & Annala, J Osaaminen ja arviointi. Strateginen rasti: Kohti uusia tutkinto-ohjelmia. Tampereen yliopisto Portals/conexus/ dokumentit/osaaminen_ja_arviointi_mi_ja_opas_ pdf

8 10/ (12) Kailanto, M. TTY-piiri ja pilotit. Esitys Sosiaalinen media korkeakouluissa - yhteisön toiminnan visualisoinnit -työpajassa esitykset/cc/120309_cctyopaja_piirijapilotit.pdf Kailanto, M. & Tervakari, A.-M. (toim.) Videot verkossa Vinkkejä kevyen verkkovideon tuotantoon ja toteutukseen. Kalli, P. & Svärd, P Mitä verkostotoiminta edellyttää? Esitys ITK työpajassa Portals/conexus/dokumentit/ITK_2011_Workshop _Kalli_Svard_ pdf Korhonen, V Opintoihin kiinnittyminen motivaation näkökulmasta. Luentomateriaali. Portals/conexus/dokumentit/Kehra2012Korhonen_ pdf Korhonen, V. & Poutanen, K Peer group counselling in Higher Education some theoretical and practical considerations. Työpaja-alustus. University teaching as a scholarship? Tarto, Viro, Portals/conexus/dokumentit/ Peer_group_counselling_workshop_Vesa_Korhonen_Kaisa_Poutanen_ pdf Korhonen, V. & Poutanen, K Peer group counselling in Higher Education. TUVAKO:n tutkijaseminaari Tampereella Portals/conexus/ dokumentit/peer_group_counselling_tuvako-seminari_ pdf Korhonen, V. & Rautopuro, V Hartiat kyyryssä kohti uusia pettymyksiä. Korkeakoulutuksesta syrjäytymisen ja opintoaikataulujen käsikirjoitukset. Työn tuottavuus + työelämän laatu mahdollisuus vai mahdottomuus? Työelämän tutkimuspäivät Tampere, Portals/conexus/dokumentit/JR_VKTampere_4.11_ pdf Korhonen, V., Rautopuro, J. & Ärölä, A Hitaasti opinnoissaan etenevät nuoret: korkeakouluopintoihin hakeutumisen motiivit ja kokemukset opiskeluympäristöstä. Esitys Kasvatustieteen päivillä Joensuussa Portals/conexus/dokumentit/ KorhonenjneOppiminen_ajassa_ pdf Korhonen, V. & Stenlund, A Pedagoginen johtaminen ja opintoihin kiinnittyminen. Esitys. Kasvatustieteen päivät Joensuussa. Portals/ conexus/dokumentit/~ _ pdf Korhonen, V. & Weil, M Effects of internationalisation for university teaching and teachers selfconceptions. Konferenssiesitys. Symposium The research-teaching nexus in higher education:

9 10/ (12) alignment and misalignment between conceptions and curricular features, ECER Berlin Portals/conexus/dokumentit/ _EARLI_presentation[Korhonen%20&%20Weil]_ pdf Korhonen, V. & Weil, M Narrative role-playing as a means of researching lecturers roles within internationalization. Konferenssiesitys. EARLI 2011 Education for a Global Networked Society Portals/conexus/dokumentit/ _EARLI_presentation[Korhonen%20&%20Weil]_ pdf Korhonen, V. & Weill, M Narrative role-playing as a means of researching lecturers roles within internationalization. Presentation. EARLI 2011 conference Exeter, UK, Portals/conexus/dokumentit/110825_EARLI_presentation-Korhonen- Weil_ pdf Korhonen, V., Rautopuro, J. & Ärölä, A Hitaasti opinnoissaan etenevät nuoret: korkeakouluopintoihin hakeutumisen motiivit ja kokemukset opiskeluympäristöstä. Konferenssiesitys. Kasvatustieteen päivät, Joensuu Portals/conexus/dokumentit/KorhonenjneOppiminen_ajassa_ pdf Kujala, J., Norrgrann, A.-M. & Heinonen, L Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä. Esitys Peda-Forum 2011 päivillä Portals/conexus/ dokumentit/peda-forum_opiskelijakeskeinen_opp_ _ pdf Mäkinen, M Yhteisöt, ohjaus ja korkeakouluopiskelijoiden elämänhallinta. Esitys Kansalaiskasvatus koulutuksessa ja opetuksessa -seminaarissa Portals/ conexus/dokumentit/yhteisot-ohjaus-korkeakouluopiskelijoiden-elamanhallinta_ pdf Mäkinen, M Perus- ja korkeakoulutus muutoksessa turvallisuuskulttuurin haaste ja mahdollisuus. Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin tutkimus- ja kehittämispäivät, Hämeenlinna Portals/conexus/dokumentit/ turvallisuuskulttuurin_haaste_ja_mahdollisuus_ pdf Mäkinen, M Opiskelijoiden kiinnittyminen opintoihin Campus Conexus -näkökulmasta. Luentomateriaali. Portals/conexus/dokumentit/ EDU_luento_Makinen _ pdf Mäkinen, M Equality and engagement in Finnish education. Keynote-esitys, ECET Portals/conexus/dokumentit/ 17_1_2012MaekinenCretepresentation-1_ pdf

10 10/ (12) Mäkinen, M. & Annala, J Osaamisdiskurssi korkea-asteen koulutuksessa. Esitys Korkeakoulututkimuksen päivillä Portals/conexus/ dokumentit/osaamisdiskurssi_korkea-asteen_koulutuksessa_ _jyvaskyla_ pdf Mäkinen, M. & Annala, J Korkeakoulutuksen opetussuunnitelman monet merkitykset. Esitys Korkeakoulututkimuksen päivillä Portals/conexus/ dokumentit/korkeakoulutuksen_opetussuunnitelman_monet_merkitykset_ _jyvaskyla_ pdf Mäkinen, M., Annala, J. & Stenlund, A Opetussuunnitelma ja opintojen edistäminen. Esitys Tuvakon tutkijaseminaarissa Portals/conexus/dokumentit/Tuvako- Tammi2011_Stenlund-Makinen-Annala_ pdf Marttila, J Sosiaalisen median verkkoyhteisön toiminnan visualisointi. Esitys Sosiaalinen media korkeakouluissa yhteisön toiminnan visualisoinnit -työpajassa. omkzeqikx2g9/sosiaalisen-median-verkkoyhteison-toiminnan-visualisointi-mita-verkkoyhteisontoiminnasta-halutaan-tietaa-ja-nahda/?auth_key=3b4a64dabe c703af2f3012fa31ef421 Mustonen, A. & Vehviläinen, S Tukiseteli joustava apu erityistä tukea tarvitsevalle oppijalle. CampusConexus/Materiaalit.aspx Norrgrann A.-M [verkkoäänite] Kiusaaminen korkeakouluissa. Radio Moreenin Aivoriihikeskusteluohjelma, Podcast-lähetys. Norrgrann, A.-M., Vehviläinen, S., Annala, J. & Mäkinen, M [verkkovideo] Miten projekteilla vaikutetaan? CampusConexus/Materiaalit.aspx Poutanen, K., Korhonen, V., Toom, A. & Inkinen, M Opintotaitotyöpaja yliopistoyhteisöön kiinnittymisen ja asiantuntijaksi kasvamisen tukena. Työpaja-alustus. Kasvatustieteen päivät Joensuussa Portals/conexus/ dokumentit/kasvatustieteen%20paivat%20kiinnittyminen%20poutanen%20korhonen%20ym %20%5BFINAL%5D_ pdf Poutanen, K., Tuominen, T., Nieminen, J. & Eerola, S Haastavat ohjaustilanteet. Koulutuskiertueen esitysmateriaali. Portals/conexus/dokumentit/Haastavat_ohjaustilanteettyopaja_ pdf (värillinen esitysversio) Portals/conexus/dokumentit/Haastavat_ohjaustilanteet-tyopaja_MVtuloste_ pdf (helposti tulostettava versio)

11 10/ (12) Rautopuro, J Korkeakoulutuksesta syrjäytyminen (syrjäytymisriski). Esitys Tuvakon tutkijaseminaarissa Portals/conexus/dokumentit/Tuvako- Tampere_ _Rautopuro_ pdf Rautopuro, J Hitaasti etenevät opinnot yliopistossa. Syrjäytymisriski vaiko vapaaehtoinen valinta? Esitys syrjäytymisen ja turvallisuuden tutkimuksen seminaarissa Porissa Portals/conexus/dokumentit/Rautopuro_Pori_ _ pdf Rautopuro, J Opintojen hidas eteneminen Syrjäytymisriski vaiko vapaaehtoinen valinta? Esitys Campus Conexus -projektien ohjausryhmän kokouksessa Portals/conexus/dokumentit/CC-tutkimustoiminta_Rautopuro_ _ pdf Rautopuro, J Opintojen eteneminen yliopistossa. Missä mennään vai mennäänkö ollenkaan? Esitys Haastavat ohjaustilanteet -koulutuksessa Helsingin yliopistossa Portals/conexus/dokumentit/Rautopuro%20Hki_ _ pdf Rautopuro, J. & Korhonen, V Hartiat kyyryssä kohti uusia pettymyksiä. Korkeakoulutuksesta syrjäytymisen ja opintoaikataulujen käsikirjoitukset. Konferenssiesitys. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere Portals/conexus/dokumentit/ JR_VKTampere_4.11_ pdf Rautopuro, J. & Korhonen, V Educational exclusion in higher education in Finland. A risk of dropout or a voluntary departure? Konferenssiesitys. Rights and education. NERA s 39th Congress, Jyväskylä, Portals/conexus/dokumentit/ Nera_esitys_JRVK_10.3_ pdf Rautopuro, J. & Korhonen, V How students at risk experience their educational and professional career? Konferenssiesitys. Urban Education ECER 2011 Berlin Portals/conexus/dokumentit/Urban_Education_Ecer2011_ pdf Ruismäki, H. & Mustonen, A. & Korhonen, V Callidustuutorointi. CampusConexus/Materiaalit.aspx Silius, K., Pohjolainen, S., Kangas, J., Miilumäki, T. & Joutsenlahti, J What can be done to bridge the competency gap between upper-secondary school and university mathematics? Global Engineering Education Conference (EDUCON), 2011 IEEE. Amman, Jordan

12 10/ (12) Siekkinen, T Syrjäytymisvaarassa olevat korkeakouluopiskelijat. Luentomateriaali. Portals/conexus/dokumentit/Siekkinen_ sosiologianpaivat2012_ pdf Stenlund, A Osallistava pedagogiikka ja opintoihin kiinnittyminen. Proakatemia. Raportti, Tampereen ammattikorkeakoulu. Portals/conexus/ dokumentit/osallistava_pedagogiikka_ja_opintoihin_kiinnittyminen_proakatemia_ pdf Tuominen, T HOPS ilmiönä. Strategiset rastit -seminaarisarjan materiaali. Portals/conexus/dokumentit/SR _hops_ilmiona_tuominen_ pdf Uusitalo, A. & Korhonen, V Aikuisena yliopistossa elämänrakenteiden vaikutus yliopistoopintojen sujuvuuteen., Tampereen yliopisto. Esitys ohjauksen teemaryhmässä aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisessa Helsingin yliopistolla Portals/conexus/dokumentit/Aikuisena_yliopistossa_ _ pdf Vehviläinen, S Ohjauksen haltuunottoa tutkimuksen kautta: kaksi ekskursiota. Tampereen teknillinen yliopisto , Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Tampereen ammattikorkeakoulu ja Portals/conexus/dokumentit/TAMK_ohjaus_0805_2012_sanna%20v_ pdf Vehviläinen, S. & Annala, J Opintojen ohjaus Tampereen yliopistossa. Strateginen rasti: kohti uusia tutkinto-ohjelmia, Tampereen yliopisto Portals/ conexus/dokumentit/vehvil%c3%a4inen_annala_ _ohjaus_tampereen_yliopistossa_ pdf Vehviläinen, S. & Halttunen, K Vertaisryhmämentorointikokeilusta. CampusConexus/Materiaalit.aspx Vehviläinen, S. & Löfström, E Yliopisto-opettajan kokemat ongelmat opinnäytteen ohjauksessa: Tulkinta kehittämishaasteista. Tiivistelmä. Korkeakoulututkimuksen symposium, Jyväskylä Portals/conexus/dokumentit/Kkp%20symp%20abs%20vehvila%20l ofstrom_%20elo%202011_ pdf

JULKAISU JA MATERIAALILUETTELO 8.3.2012 1 (8) CAMPUS CONEXUS PROJEKTIEN JULKAISUT

JULKAISU JA MATERIAALILUETTELO 8.3.2012 1 (8) CAMPUS CONEXUS PROJEKTIEN JULKAISUT 8.3.2012 1 (8) CAMPUS CONEXUS PROJEKTIEN JULKAISUT Annala, J. & Mäkinen, M. 2011. Korkeakoulutuksen opetussuunnitelma tulkintojen kohteena. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd

Lisätiedot

Esr-hanke Campus Conexus. Mitä verkostotoiminta edellyttää?

Esr-hanke Campus Conexus. Mitä verkostotoiminta edellyttää? ITK 2011 Workshop 6.4.2011 Verkostoituva opettajankoulutus mistä nyt tuulee? Esr-hanke Campus Conexus Mitä verkostotoiminta edellyttää? Pekka Kalli, yliopettaja Tampereen ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Työpaja 36. Peda-Forum -päivät 24.8.2011 Laura Heinonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Suomen ylioppilaskuntien liitto Ann-Marie

Lisätiedot

Campus Conexus Marita Mäkinen & Johanna Annala. Tampere 28.1. 2011 Opintoasiainpäälliköiden talvipäivät

Campus Conexus Marita Mäkinen & Johanna Annala. Tampere 28.1. 2011 Opintoasiainpäälliköiden talvipäivät Korkeakouluopintoihin kiinnittyminen yksilön ja yhteisön asia Campus Conexus Marita Mäkinen & Johanna Annala Tampere 28.1. 2011 Opintoasiainpäälliköiden talvipäivät University connecting people? Campus

Lisätiedot

Yliopistolaki (2009), 2

Yliopistolaki (2009), 2 Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa.

Lisätiedot

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Hakukohde: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus VALINTAKOE 3.6.2014 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen

Lisätiedot

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2014-2015 GRADUINFO 16.4.2014

Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2014-2015 GRADUINFO 16.4.2014 TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu seminaarien toteuttaminen lukuvuonna 2014-2015 GRADUINFO 16.4.2014 MILLOIN GRADUSEMINAARIIN? Graduseminaari: tarkoitettu gradun työstämistä varten

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva opetus Research-teaching nexus (R-T nexus) Johanna Annala & Marita Mäkinen

Tutkimukseen perustuva opetus Research-teaching nexus (R-T nexus) Johanna Annala & Marita Mäkinen Tutkimukseen perustuva opetus Research-teaching nexus (R-T nexus) Johanna Annala & Marita Mäkinen Strategiset rastit: kohti uusia tutkinto-ohjelmia Opetusmenetelmät 26.1.2012 Yliopistojen tehtävänä on

Lisätiedot

Johanna Annala*, Vesa Korhonen** ja Marita Mäkinen* johanna.annala@uta.fi, vesa.a.korhonen@uta.fi, marita.makinen@uta.fi *Tampereen yliopiston

Johanna Annala*, Vesa Korhonen** ja Marita Mäkinen* johanna.annala@uta.fi, vesa.a.korhonen@uta.fi, marita.makinen@uta.fi *Tampereen yliopiston Suuntaviivoja yhteisölliseen toimintakulttuuriin korkeakoulussa Johanna Annala*, Vesa Korhonen** ja Marita Mäkinen* johanna.annala@uta.fi, vesa.a.korhonen@uta.fi, marita.makinen@uta.fi *Tampereen yliopiston

Lisätiedot

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Tekijät: Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Suunnitteluperiaatteet trialogisen oppimisen pedagogiikalle 1.

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 Ohjaus Tampereen yliopistossa Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 1 Iltapäivän kulku Miksi ohjauksen kokonaissuunnitelma? Opetuksen kehittämispäällikkö Markku

Lisätiedot

KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä

KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä enorssi: Ohjaussymposium Tampere 23.4.2009 Prof. Päivi Atjonen Joensuun yliopisto Lähtökohdiksi 1 Ohjaajan työn n muutokset Lisääntyneet

Lisätiedot

Opetuksen johtaminen laitosjohtajan näkökulmasta

Opetuksen johtaminen laitosjohtajan näkökulmasta Opetuksen johtaminen laitosjohtajan näkökulmasta Anne Nevgi & Aino Mäkipaja Peda-forum päivät 17.-18.8.2016, Jyväskylä Pedagoginen johtaminen/ Anne Nevgi 16/08/2016 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITE

Lisätiedot

Perus- ja korkeakoulutus muutoksessa

Perus- ja korkeakoulutus muutoksessa Marita Mäkinen Tampereen yliopisto Perus- ja korkeakoulutus muutoksessa Turvallisuuskulttuurin haaste ja mahdollisuus Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin tutkimus- ja kehittämissymposium Hämeenlinna 8.-9.2.

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Hops-ohjaus ja integratiivinen pedagogiikka

Hops-ohjaus ja integratiivinen pedagogiikka Hops-ohjaus ja integratiivinen pedagogiikka 13. joulukuuta, 2012 KT Laura Hirsto, Pedagoginen yliopistonlehtori, (laura.hirsto@helsinki.fi) TK Anneli Nahkola ja TM Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta/

Lisätiedot

Opintoihin kiinnittyminen

Opintoihin kiinnittyminen Opintoihin kiinnittyminen Marita Mäkinen Tutkimusjohtaja, Campus Conexus Eka vuosi -työpaja 16.1.2012 Kiinnittymisdiskurssi I: Opetushenkilöstön ambivalentti suhde opetukseen Tutkimuksen status korkeampi

Lisätiedot

Opintojen alkuvaiheen hops-työskentelyn merkitys opintoihin sitoutumiselle

Opintojen alkuvaiheen hops-työskentelyn merkitys opintoihin sitoutumiselle Piia Valto & Jan Lundell piia.k.valto@jyu.fi, jan.c.lundell@jyu.fi Opintojen alkuvaiheen hops-työskentelyn merkitys opintoihin sitoutumiselle Kirjoituksessa esitellään Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen

Lisätiedot

CC-tutkimustoiminta Opintojen hidas eteneminen Syrjäytymisriski vaiko vapaaehtoinen valinta?

CC-tutkimustoiminta Opintojen hidas eteneminen Syrjäytymisriski vaiko vapaaehtoinen valinta? CC-tutkimustoiminta Opintojen hidas eteneminen Syrjäytymisriski vaiko vapaaehtoinen valinta? Juhani Rautopuro Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Esitys Campus Conexus -projektien ohjausryhmän

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

YLIOPISTO- OPETTAJANA KEHITTYMINEN

YLIOPISTO- OPETTAJANA KEHITTYMINEN YLIOPISTO- OPETTAJANA KEHITTYMINEN SARI LINDBLOM-YLÄNNE PROFESSOR I UNIVERSITETSPEDAGOGIK UNIVERSITETSPEDAGOGISTA FORSKINS- OCH UTVECKLINGSENHETEN (YTY) HELSINGFORS UNIVERSITET MUUTOKSEN VAIKEUS JA HITAUS

Lisätiedot

Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa

Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa Uraketju-hanke: Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa Pieter Brueghel (1525 1569) 27.11.20141 Uraketju-hanke Tavoitteena selvittää alueellinen uraohjauksen nykyinen tilanne,

Lisätiedot

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta?

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Yhdessä seminaari 3.6.2013 Susanna Niinistö Sivuranta Pohdintaa seminaarin päätteeksi Viestinnän muutos miksi meidän kaikkien pitäisi välittää viestintäosaamisestamme

Lisätiedot

Laadukas oppiminen ja opetus Avoimessa yliopistossa. Saara Repo Pedagoginen yliopistonlehtori Avoin yliopisto Helsingin yliopisto 4.9.

Laadukas oppiminen ja opetus Avoimessa yliopistossa. Saara Repo Pedagoginen yliopistonlehtori Avoin yliopisto Helsingin yliopisto 4.9. Laadukas oppiminen ja opetus Avoimessa yliopistossa Saara Repo Pedagoginen yliopistonlehtori Avoin yliopisto Helsingin yliopisto 4.9.2012 Opetus Avoimessa yliopistossa Aina Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Marita Mäkinen Vesa Korhonen Johanna Annala Pekka Kalli Päivi Svärd Veli-Matti Värri. Korkeajännityksiä. Kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta

Marita Mäkinen Vesa Korhonen Johanna Annala Pekka Kalli Päivi Svärd Veli-Matti Värri. Korkeajännityksiä. Kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Korkeajännityksiä Marita Mäkinen Vesa Korhonen Johanna Annala Pekka Kalli Päivi Svärd Veli-Matti Värri Korkeajännityksiä Kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Campus Conexus Korkeakouluopiskelijan

Lisätiedot

Opetussuunnitelman merkitys opiskelijan opintojen edistäjänä

Opetussuunnitelman merkitys opiskelijan opintojen edistäjänä Opetussuunnitelman merkitys opiskelijan opintojen edistäjänä Johanna Annala www.campusconexus.fi; johanna.annala@uta.fi HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu, työkokous 23.3.2011 Teemat 1. Campus Conexus

Lisätiedot

HOPS välineenä. Strategiset rastit: HOPS Sami Hautakangas & Liisa Ahlava

HOPS välineenä. Strategiset rastit: HOPS Sami Hautakangas & Liisa Ahlava 29.3.2012 HOPS välineenä Strategiset rastit: HOPS 29.3.2012 Sami Hautakangas & Liisa Ahlava Kenen/minkä väline? Opiskelijan Ohjausvastaavan / HOPS-opettajan Tutkinto-ohjelman johtajan / vastuutahon Tieteenalayksikön

Lisätiedot

Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari

Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari Yhteenveto Johtaja Hannu Sirén 1. Työryhmien keskustelun tiivistys ja keskeiset huomiot 2. Jatkotyö kärkihankemaailmassa

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen. Pro gradu tutkielma Marko Rutanen

Pedagoginen johtaminen. Pro gradu tutkielma Marko Rutanen Pedagoginen johtaminen Pro gradu tutkielma Marko Rutanen Kipinöitä organisaatio muutos: pienestä ja matalasta, suureen ja hierarkkiseen globaali näkökulma: kilpailutekijänä osaaminen ja sen kehittäminen

Lisätiedot

Vesa Korhonen vesa.a.korhonen@uta.fi Campus Conexus hanke Tampereen yliopisto

Vesa Korhonen vesa.a.korhonen@uta.fi Campus Conexus hanke Tampereen yliopisto Koulutuksellisesta syrjäytymisestä kiinnittymiseen vai päinvastoin? Onko ohjauksella merkitystä hitaasti etenevien tai opiskelemattomien yliopisto-opiskelijoiden tilanteessa? Vesa Korhonen vesa.a.korhonen@uta.fi

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää?

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? tiedon jaossa ohjauksen kanavana yhteistoiminnallisen tiedon luomisen paikkana ohjauksellisten kysymysten yhteisöllisessä työstämisessä

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Yhteisöt, ohjaus ja korkeakouluopiskelijoiden elämänhallinta

Yhteisöt, ohjaus ja korkeakouluopiskelijoiden elämänhallinta Kansalaiskasvatus koulutuksessa ja opetuksessa 12.4.2010 Yhteisöt, ohjaus ja korkeakouluopiskelijoiden elämänhallinta Marita Mäkinen Tampereen yliopisto marita.makinen@uta.fi Esitys perustuu projektissa

Lisätiedot

Koulutusjohtamisen instituutti

Koulutusjohtamisen instituutti OSAAVA FORUM 2015 OPPIMISEN JA OSAAMISEN KOKONAISARKKITEHTUURI KESKI-SUOMESSA: JOHTAMINEN JA ARVIOINTI 13.11.2015 JYVÄSKYLÄ Mika Risku, Instituutin esimies Koulutusjohtamisen instituutti, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

PEDAFORUM 2012 22.8. klo 09:30-11:30. Sanna Vehviläinen, Tampereen yliopisto, Campus Conexus Eetu Heikkinen, Oulun yliopisto

PEDAFORUM 2012 22.8. klo 09:30-11:30. Sanna Vehviläinen, Tampereen yliopisto, Campus Conexus Eetu Heikkinen, Oulun yliopisto "PITÄÄKÖ YLIOPISTO-OPETTAJAN OSATA KIRJOITTAA KASVATUSTIEDETTÄ? KIRJOITTAMINEN JA ACADEMIC LITERACY YLIOPISTOPEDAGOGISEN ASIANTUNTIJUUDEN RAKENTAMISESSA PEDAFORUM 2012 22.8. klo 09:30-11:30 Sanna Vehviläinen,

Lisätiedot

Toimimalla tavoitteisiin

Toimimalla tavoitteisiin Toimimalla tavoitteisiin Akateemiset tekstitaidot kielikeskusopetuksessa Peda-forum 20.-21.8.2013 Kaisa Alanen, Riitta Marikainen & Tiina Männikkö Kielikeskus, Tampereen yliopisto Haaste Opiskelijan tulee

Lisätiedot

Opintojen eteneminen yliopistossa. Missä mennään vai mennäänkö ollenkaan?

Opintojen eteneminen yliopistossa. Missä mennään vai mennäänkö ollenkaan? Opintojen eteneminen yliopistossa. Missä mennään vai mennäänkö ollenkaan? Juhani Rautopuro Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Haastavat ohjaustilanteet, Helsingin yliopisto 11.01.2012 Tutkimuksen

Lisätiedot

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena

Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Opiskelijaelämän kuopat ja henkilökohtainen opinto-ohjaus tukitoimena Katja Munter Kehittäjä, lehtori HUMAK / Preventiimi Sivu 1 1. Opiskelijan terveys & voimavarat 2. Opiskelutaidot OPISKELUKYKY 4. Opiskeluympäristö

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli

FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli FUAS ja sen toiminnallisen ohjauksen malli 01.02.2012 Suomen suurin ammattikorkeakoulukokonaisuus FUAS toimii Helsingin laajalla metropolialueella Opiskelijoita 21.000 HAMK LAMK Henkilöstöä 1.700 Liikevaihto

Lisätiedot

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä

Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma. Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yksilölliset opintopolut mahdollistava opetussuunnitelma Kertomus erään oppilaitoksen erään tutkinnon opetussuunnitelmatyöstä Yhdessä hankkeen tavoitteet Porvoon Ammattiopistossa Läpäisyn tehostaminen

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu

Yleissivistävä koulutus uudistuu Yleissivistävä koulutus uudistuu Johtaja Jorma Kauppinen Opetushallitus Opetusalan johtamisen foorumi / Lukion uudistamisen johtaminen Helsinki 5.6.2013 Yleissivistävä koulutus uudistuu: Opetussuunnitelmatyö

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK BIM Metropoliassa 21.11.2013 Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK Metropolia lyhyesti Suomen suurin ammattikorkeakoulu Toiminut vuodesta 2008, kun silloinen Stadia ja Evtek yhdistyivät Neljä koulutusalaa

Lisätiedot

Stressaantunut aikuisopiskelija vai tyytyväinen tavoitteiden saavuttaja? Itsesäätelytaidot aikuisopiskelussa

Stressaantunut aikuisopiskelija vai tyytyväinen tavoitteiden saavuttaja? Itsesäätelytaidot aikuisopiskelussa Stressaantunut aikuisopiskelija vai tyytyväinen tavoitteiden saavuttaja? Itsesäätelytaidot aikuisopiskelussa Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 14.11.2012 Pedagoginen yliopistonlehtori Saara Repo Helsingin

Lisätiedot

Ohjaaminen oppijan parhaaksi ohjaus oppimisprosessien tukemisena

Ohjaaminen oppijan parhaaksi ohjaus oppimisprosessien tukemisena Ohjaaminen oppijan parhaaksi ohjaus oppimisprosessien tukemisena Sanna Vehviläinen KT, dosentti, työnohjaaja projektipäällikkö Campus Conexus Tampereen yliopisto Hammaslääkäripäivät, Helsinki 7.11.2013

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Kirjastoala ja korkea-asteen peruskoulutus Laitos lopetetaan, opetussuunnitelma uusiksi - kirjastoalan koulutus yliopistouudistuksen pyörteissä

Kirjastoala ja korkea-asteen peruskoulutus Laitos lopetetaan, opetussuunnitelma uusiksi - kirjastoalan koulutus yliopistouudistuksen pyörteissä Kirjastoala ja korkea-asteen peruskoulutus Laitos lopetetaan, opetussuunnitelma uusiksi - kirjastoalan koulutus yliopistouudistuksen pyörteissä Opetus- ja kulttuuriministeriön kirjastopäivät Helsinki 4.11.2010

Lisätiedot

AMMATILLISEN OSAAMISEN

AMMATILLISEN OSAAMISEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUTKIMUSYKSIKKÖ - AMOS Tulevaisuuden ammatillisen osaamisen Kansainvälistymisen Digitalisaation Uusien oppimisratkaisujen ja modernin ohjauksen asialla Martti Majuri 27.01.2016 Yhteistyössä

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Konstruktiivisesti linjakas opetus. Saara Repo Avoimen yliopiston pedagoginen kahvila

Konstruktiivisesti linjakas opetus. Saara Repo Avoimen yliopiston pedagoginen kahvila Konstruktiivisesti linjakas opetus Saara Repo Avoimen yliopiston pedagoginen kahvila 17.11.2014 Opetuksen linjakkuus (Biggs & Tang 2007) Seuraavat opetuksen osat tukevat toisiaan oppimistavoitteet sisällöt

Lisätiedot

YK:n Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen alkaa. Taina Kaivola Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

YK:n Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen alkaa. Taina Kaivola Käyttäytymistieteellinen tiedekunta YK:n Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen alkaa Taina Kaivola Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Yk:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen 2005 2014 VISIO: Maailma, jossa

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

Opintoihin kiinnittymisen arviointi ja tukeminen ensimmäisen vuoden opiskelijan näkökulmasta

Opintoihin kiinnittymisen arviointi ja tukeminen ensimmäisen vuoden opiskelijan näkökulmasta Opintoihin kiinnittymisen arviointi ja tukeminen ensimmäisen vuoden opiskelijan näkökulmasta Vesa Korhonen Campus Conexus hanke Tampereen yliopisto Peda-Forum työpaja 21.8.2013 1. Opintoihin kiinnittyminen

Lisätiedot

Asiantuntijuus yliopistoopetuksen

Asiantuntijuus yliopistoopetuksen Asiantuntijuus yliopistoopetuksen tavoitteena? Anneli Eteläpelto Aikuiskasvatuksen professori Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteen laitos e-mail: anneli.etelapelto@cc.jyu.fi (Aikuis)kasvatuksen asiantuntijuuden

Lisätiedot

päätöksellä 20.11.1989 ja tuli kansainvälisesti voimaan 2.9.1990 Maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus -193

päätöksellä 20.11.1989 ja tuli kansainvälisesti voimaan 2.9.1990 Maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus -193 Lapsen osallisuus varhaiskasvatuksessa Taustaa ja teoriaa Lapsella on oikeus, kasvattajalla vastuu 20.4.2010 2010 Sylvia Tast YK:n sopimus velvoittaa Hyväksyttiin YK:n yleiskokouksen yksimielisellä päätöksellä

Lisätiedot

Sulautuva, aktivoiva opetus

Sulautuva, aktivoiva opetus Sulautuva, aktivoiva opetus Taina Joutsenvirta Ohjelma.. Mitä on sulautuva opetus? Miten suunnitella sulautuvaa, aktivoivaa opetusta? Oppimistehtävien pohdintaa Blended learning Sulautuva opetus Sulautuva

Lisätiedot

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Torsti Hyyryläinen & Vesa Rouhiainen & Eeva Uusitalo Rural Studies -yliopistoverkoston 10-vuotisjuhlaseminaari Helsingin yliopiston Runeberg-sali

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Johdannoksi Yliopisto-opintojen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oman alan akateemisen asiantuntijuuden rakentumista

Lisätiedot

Metsä Opettajankoulutuksen oppimisympäristönä Petteri Vanninen

Metsä Opettajankoulutuksen oppimisympäristönä Petteri Vanninen Metsä Opettajankoulutuksen oppimisympäristönä Petteri Vanninen MMT, projektikoordinaattori Miksi 1 Seudulliset vahvuudet Infra Opettajankoulutus (tutkimus + opettajien vaikuttavuus) Metsäntutkimus (tutkimus

Lisätiedot

Opiskelija ja yhteisölliset verkkopalvelut

Opiskelija ja yhteisölliset verkkopalvelut Opiskelija ja yhteisölliset verkkopalvelut Johanna Annala & Päivi Svärd 1 University connecting people? Campus Conexus Korkeakouluopiskelijan syrjäytymisen ehkäiseminen on korkeakouluissa toteutettava

Lisätiedot

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5.

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5. Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere Mikä Diakonia-ammattikorkeakoulu? Osa eurooppalaisten diakonia-alan korkeakoulujen

Lisätiedot

Opiskelukyvyn edistämisen suositukset korkeakouluille

Opiskelukyvyn edistämisen suositukset korkeakouluille Opiskelukyvyn edistämisen suositukset korkeakouluille Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Projektipäällikkö Kyky-projekti, Campus Conexus II johanna.kujala@syl.fi 044 7800 229 Opiskelukykysuositukset

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä Ohjaajan työnkuva muuttuuentä työtavat? Jaana Kettunen, Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Diginä vai livenä ohjauksen menetelmät ja välineet 25.11.2016 Tampere Johdantoa Uuden teknologian

Lisätiedot

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät 2015-2020 1. Edistää kansallista, alueellista ja paikallista tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Kehittämispäällikkö Timo Halttunen, Turun yliopisto Yliopettaja Marjaana Mäkelä, HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu Eurooppalaisen

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke

Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Kokeilua kolme vuotta Tavoitteena tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Lupa kokeilla ja todeta, mikä

Lisätiedot

Miksipä Benchmarking?

Miksipä Benchmarking? Esityksen sisälmykset Miksipä Benchmarking? 1. yleistä (so. korkealentoista) benchmarkingista 2. kokemuksia yhdestä yritelmästä TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari 18.3.2005 Markku Ihonen Benchmarking

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia

Taideteollisen korkeakoulun ja Aalto-yliopiston näkökulmia Kansallinen Bologna-seurantaseminaari, Dipoli 25.5.2009 Opetussuunnitelmatyön haasteet ja mahdollisuudet yliopistolakiuudistuksen ja korkeakoulutuksen rakenteellisen kehittämisen yhteydessä Taideteollisen

Lisätiedot

Blended Learning ja sen hyödyntäminen avoimen yliopistoopetuksen. Blended learning & tulevaisuuden menestystekijät

Blended Learning ja sen hyödyntäminen avoimen yliopistoopetuksen. Blended learning & tulevaisuuden menestystekijät Blended Learning ja sen hyödyntäminen avoimen yliopistoopetuksen kehittämisessä Avoimien yliopistojen valtakunnalliset neuvottelupäivät Turussa 4-5.10.2007 Avoimen yliopiston menestystekijöiden pohtiminen

Lisätiedot

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned

www.arcada.fi Camilla Wikström-Grotell, prefekt, prorektor DIAK to be Arcada s new neighbour A new sports hall is being planned OPINTOJEN TEHOKKUUS, LAATU JA PEDAGOGISET RATKAISUT työelämä- ja opiskelijalähtöiset pedagogiset ratkaisut amk-koulutuksessa 16.9. Työpaja I: Opintojen tehokkuus ja laatu www.arcada.fi DIAK to be Arcada

Lisätiedot

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka The Association of Finnish elearning Works as an unbiased, non-profit advocate for elearning

Lisätiedot

Laadunhallinta osana johtamista Katri Luukka Apulaisrehtori Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Koulutuskeskus Salpaus

Laadunhallinta osana johtamista Katri Luukka Apulaisrehtori Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Koulutuskeskus Salpaus Laadunhallinta osana johtamista Katri Luukka Apulaisrehtori Aikuiskoulutus ja työelämäpalvelut Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen kansallisen laatuverkoston tapaaminen 16.3.2012, Lahti YHTEISET

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Hartiat kyyryssä kohti uusia pettymyksiä Korkeakoulutuksesta syrjäytyminen ja opintoaikataulujen käsikirjoitukset

Hartiat kyyryssä kohti uusia pettymyksiä Korkeakoulutuksesta syrjäytyminen ja opintoaikataulujen käsikirjoitukset Hartiat kyyryssä kohti uusia pettymyksiä Korkeakoulutuksesta syrjäytyminen ja opintoaikataulujen käsikirjoitukset Juhani Rautopuro Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos Vesa Korhonen Tampereen

Lisätiedot

Ammattiin opiskelevien hyvinvointi ja terveys. Niina Mustonen, THL Kuntamarkkinat 15.9.2011

Ammattiin opiskelevien hyvinvointi ja terveys. Niina Mustonen, THL Kuntamarkkinat 15.9.2011 Ammattiin opiskelevien hyvinvointi ja terveys Niina Mustonen, THL Kuntamarkkinat 15.9.2011 Kouluterveyskyselyn tuloksia 2010 Fyysisissä työoloissa koetaan puutteita Opiskelua haittaa huono ilmanvaihto

Lisätiedot

Hitaasti opinnoissaan etenevät nuoret: korkeakouluopintoihin hakeutumisen motiivit ja kokemukset opiskeluympäristöstä

Hitaasti opinnoissaan etenevät nuoret: korkeakouluopintoihin hakeutumisen motiivit ja kokemukset opiskeluympäristöstä Hitaasti opinnoissaan etenevät nuoret: korkeakouluopintoihin hakeutumisen motiivit ja kokemukset opiskeluympäristöstä Vesa Korhonen, Tampereen yliopisto, Kasvatustieteiden yksikkö Juhani Rautopuro, Jyväskylän

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus Kutsu Professuuriesitelmä 9.9.2014 Savonlinnan kampus Kutsu kuulemaan julkista esitelmää, jonka Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen, erityisesti kasvatuspsykologian professori Liisa Karlsson pitää syyskuun

Lisätiedot

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited

Kiinnostaako. koodaus ja robotiikka? 2014 Innokas www.innokas.fi All Rights Reserved Copying and reproduction prohibited Kiinnostaako koodaus ja robotiikka? Innokas-verkosto Innovatiivisen koulun toiminnan kehittäminen ja levittäminen Suomi Yli 30 000 osallistujaa vuosien 2011-2014 aikana Kouluja, kirjastoja, päiväkoteja,

Lisätiedot

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Haastava, haastavampi, arviointi Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Arviointi on osa oppimista, joten sitä ei pidä pitää irrallisena osana opettamisesta, oppimisesta, kehittämisestä ja

Lisätiedot

Korkeakoulutuksesta syrjäytyminen (syrjäytymisriski)

Korkeakoulutuksesta syrjäytyminen (syrjäytymisriski) Korkeakoulutuksesta syrjäytyminen (syrjäytymisriski) Juhani Rautopuro Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos http://www.campusconexus.fi/ Tampere 27.1.2011 Syrjäytymisen käsitteestä Elämänhallinnan

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Arvioitava aihealue: Palvelu Padat Verkkopalveluiden ja työssäoppimisen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa

Arvioitava aihealue: Palvelu Padat Verkkopalveluiden ja työssäoppimisen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa Oppimisympäristöhankkeet Itsearviointiraportti versio 28.2.2012 Arvioitava aihealue: Palvelu Padat Verkkopalveluiden ja työssäoppimisen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa 1. Itsearvioinnin kohde

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kirsi Pyhältö, Dos. Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 5.10.2012

Kirsi Pyhältö, Dos. Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 5.10.2012 Kirsi Pyhältö, Dos. Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 5.10.2012 www.helsinki.fi/yliopisto 1 Hyvinvointi vaikuttaa siihen mitä opitaan Pahoinvointi lisää syrjäytymisen riskiä Nuorten

Lisätiedot

KANSAINVÄLISTYMISMAHDOLLISUUK- SIEN TASA-ARVO KOULUTUKSEN KENTÄLLÄ

KANSAINVÄLISTYMISMAHDOLLISUUK- SIEN TASA-ARVO KOULUTUKSEN KENTÄLLÄ KANSAINVÄLISTYMISMAHDOLLISUUK- SIEN TASA-ARVO KOULUTUKSEN KENTÄLLÄ Kansainvälisyys kuuluu kaikille totta vai tarua? seminaari Jyväskylässä 26.-27.11.2012 Projektitutkija Taru Siekkinen Jyväskylän yliopisto,

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Pedaopas 2015-2016 Sisällys 1. Opettajan pedagogisten opintojen osaamistavoitteet... 3 2. Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien ja opetuksen tarkastelua kestävän kehityksen näkökulmasta Muotoiluinstituutin sekä sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi?

Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Oletko aloittanut kasvatustieteiden (yleinen ja aikuiskasvatustiede) opinnot ennen 1.8.2012 ja haluat jatkaa opintojasi? Uudet tutkintovaatimukset tulevat voimaan 1.8.12. Lue, miten jatkat opintojasi.

Lisätiedot