Annala, J. & Mäkinen, M The research-teaching nexus in higher education curriculum design. Transnational Curriculum Inquiry, 8 (1), 3 25.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Annala, J. & Mäkinen, M. 2011. The research-teaching nexus in higher education curriculum design. Transnational Curriculum Inquiry, 8 (1), 3 25."

Transkriptio

1 10/ (12) CAMPUS CONEXUS -PROJEKTIEN JULKAISUT Annala, J., Korhonen, V. & Penttinen, L Mapping guidance and counselling between policy and practise. Teoksessa S. Ahola & D. M. Hoffman (toim.) Higher education researchers in Finland. Emerging structures and contemporary issues. Jyväskylä: Jyväskylän Yliopisto Annala, J. & Mäkinen, M Korkeakoulutuksen opetussuunnitelma tulkintojen kohteena. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/ dokumentit/korkeajännityksiä- Annala, J. & Mäkinen, M Opetussuunnitelma kohti tietämisen ja taitamisen päämääriä. Kasvatus 42 (1), pdf Annala, J. & Mäkinen, M The research-teaching nexus in higher education curriculum design. Transnational Curriculum Inquiry, 8 (1), Annala, J., Mäkinen, M. & Svärd, P Visioita yliopistoyhteisöistä verkossa kohti opintoihin kiinnittävää vuorovaikutusta. Teoksessa Viteli, J. & Österman, A. (toim.) Interaktiivinen tekniikka koulutuksessa. Tampere Research Center for Information and Media (TRIM). Research Reports Annala, J., Mäkinen, M., Svärd, P., Silius, K. & Miilumäki, T Online community environment promoting engagement in higher education. Studies for the Learning Society 2 3, Halttunen, K Pedagogical design of interactive information retrieval learning environment. Teoksessa Efthimiadis, E., Fernández-Luna, J. M., Huete, J. F., MacFarlane, A. (toim.) Teaching and learning in information retrieval. Berlin Springer Halttunen, K Tiedonhankintaan kaivataan lisää taitoa. Helsingin Sanomat Mielipide Halttunen, K Koululaiset haluavat oppia hakemaan tietoa. Aamulehti Mielipide Halttunen. K Hukkaan heitettyä opetusta. Tiedonhankinnan opetus ilman todellista tehtävää ei kannata. Aikalainen 5/ hukkaan-heitettya-opetusta / Halttunen, K Ihmekysymyksillä ja asteikoilla otetta opintoihin. Aikalainen 8/2012, Heinonen, L., Kujala, J. ja Norrgrann, A.-M Opiskelijan pitää tuntea kuuluvansa yhteen, mutta mieluiten useampaan opiskeluun liittyvään ryhmään: Yhteisöllisyyden edistäminen korkeakouluissa.

2 10/ (12) Teoksessa N. Karkkunen, P. Savola, A. Sivula ja J. Tuomainen (toim.) Monta tietä yhteisöllisyyteen. SAMOK julkaisut yhteis%c3%b6llisyyteen.pdf Kiili, C. & Mäkinen, M Akateemiset tekstitaidot ja niiden ohjaaminen yliopistossa. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/Korkeajännityksiä- Korhonen, V. & Hietava, S Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei? Korkeakouluopintoihin sitoutuminen motivaationäkökulmasta tarkasteltuna. Campus Conexus -projektin julkaisuja B:2. Tampere: Tampereen yliopisto, kasvatustieteiden yksikkö. Portals/conexus/ dokumentit/opetussuunnittelu-stenlund-verkkoversio_ pdf Korhonen, V., Nevgi, A. & Stenlund A Pedagogisen johtamisen ja yhteisten oppimiskäsitysten luomisen haasteet korkeakoulujen muutoksissa. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/Korkeajännityksiä- Korhonen, V. & Törmä, S Yliopisto-opettajan identiteettiä ja työkulttuuria hahmottamassa. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/ conexus/ dokumentit/korkeajännityksiä-kohti_osallisuutta_luovaa_korkeakoulutusta_2011_ pdf Kukkonen, H Positiointi opetussuunnitelman ymmärtämisen välineenä. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/ Korkeajännityksiä- Myllylä, M., Teräs, H., Kaihua, T., Mäkelä, R. & Svärd, P Opintoihin kiinnittyminen tietämysyhteiskunnassa sosiaalinen media ja autenttinen oppiminen korkeakouluopiskelussa. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/Korkeajännityksiä-Kohti_osallisuutta_luovaa_korkeakoulutusta_2011_ pdf Mäkinen, M Yliopiston turvallisuuskulttuuri kiinnittymistä opintoihin ja uskoa toiveikkaaseen tulevaisuuteen. Kohti turvallisempaa oppilaitosta! Oppilaitosten turvallisuuden ja turvallisuus-

3 10/ (12) kasvatuksen tutkimus- ja kehittämishaasteita. OPTUKE-verkoston symposiumjulkaisu Mäkinen, M. & Annala, J Meanings behind curriculum development in higher education. University of Tampere, Prime 4 (2), prime/prime_vol_4_issue_2.pdf Mäkinen, M. & Annala, J Osaamisperustaisen opetussuunnitelman monet merkitykset korkeakoulutuksessa. Kasvatus ja aika, 4/2010. Mäkinen, M. & Annala, J. Opintoihin kiinnittyminen yliopistossa Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/ Korkeajännityksiä- Mäkinen, M. & Annala, J Understanding curriculum in Finnish higher education. Teoksessa S. Ahola & D. M. Hoffman (toim.) Higher education researchers in Finland. Emerging structures and contemporary issues. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto Mäkinen, M., Annala, J., Korhonen, V., Vehviläinen, S., Norrgrann, A.-M., Kalli, P. ja Svärd, P. (toim.) Osallistava korkeakoulutus. Tampere: Tampere University Press. Mäkinen, M., Korhonen, V., Annala, J., Kalli, P., Svärd, P. & Värri, V.-M. (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta. Tampere: Tampere University Press. Portals/conexus/dokumentit/Korkeajännityksiä- Mäkinen, M., Korhonen, V., Annala, J., Kalli, P., Svärd, P. & Värri, V.-M Johdanto. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/ dokumentit/korkeajännityksiä- Mäkinen, M., Korhonen, V., Svärd, P. & Annala, J Yksinpärjäämisen kulttuuri haittaa opiskelun sujumista. Aikalainen Norrgrann, A.-M Keitä ovat uudet opiskelijat? Aikalainen 12/ opiskelu/kehra/kehraamassa/keitaovatuudetopiskelijat0209.pdf Norrgrann, A.-M Tunnista osaamisesi. Aikalainen 06/ opiskelu/kehra/kehraamassa/tunnistaosaamisesi.pdf

4 10/ (12) Nummenmaa, A. R Moniammatillinen ohjaus jaettuna osaamisena. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/ Korkeajännityksiä- Rautopuro, J. & Korhonen, V Yliopisto-opintojen keskeyttämisriski ja opintoihin kiinnittymisen ongelmat. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/Korkeajännityksiä- Silius, K., Miilumäki, T., Huhtamäki, J., Tebest, T., Meriläinen, J. & Pohjolainen, S Social Media Enhanced Studying and Learning in Higher Education. Teoksessa Education Engineering (EDUCON), 2010 IEEE, Conference Proceedings, April 2010, Madrid, Spain Silius, K., Miilumäki, T., Huhtamäki, J., Tebest, T., Meriläinen, J. & Pohjolainen, S Students Motivations for Social Media Enhanced Studying and Learning. Knowledge Management & E-Learning: An International Journal (KM&EL), 2(1), Silius, K., Kailanto, M., & Tervakari, A Evaluating the Quality of Social Media in an Educational Context. International Journal of Emerging technologies in Learning, 6 (3), Silius, K., Pohjolainen, S., Miilumäki, T., Kangas, J. & Joutsenlahti, J Korkeakoulumatematiikka teekkarin kompastuskivenä? Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/Korkeajännityksiä- Stenlund, A Opetussuunnittelu Tampereen ammattikorkeakoulussa. Käsityksiä, onnistumisen kokemuksia, kiinnostavia ajatuksia ja hyviä käytäntöjä. Campus Conexus -projektin julkaisuja B:1. Tampere: Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos. Portals/ conexus/dokumentit/opetussuunnittelu-stenlund-verkkoversio_ pdf Stenlund, A Osallistava pedagogiikka ja opintoihin kiinnittyminen Proakatemia. Portals/conexus/dokumentit/Osallistava_pedagogiikka_ja_opintoihin_ kiinnittyminen_proakatemia_ pdf

5 10/ (12) Tuomi, J. & Äimälä, A.-M Opiskeluhyvinvoinnin jäljillä työtyytyväisyysteorioiden anti opiskeluhyvinvointitutkimukseen. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.- M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/Korkeajännityksiä- Ursin, J., Rautopuro, J. & Välimaa, J Opiskelijoiden syrjäytymisriski korkeakoulupoliittisessa keskustelussa. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd & V.-M. Värri (toim.) Korkeajännityksiä kohti osallisuutta luovaa korkeakoulutusta Portals/conexus/dokumentit/Korkeajännityksiä- Vehviläinen, S., Käki, M., Annala, J. & Mäkinen, M Hyvä, paha pedagogiikka. Aikalainen 8/ CAMPUS CONEXUS -PROJEKTIEN MUUT MATERIAALIT Annala, J Opetussuunnitelman merkitys opiskelijan opintojen edistäjänä. Esitys Hämeen ammattikorkeakoulussa Portals/conexus/ dokumentit/aokk230311jakoonb_ pdf Annala, J Opetussuunnitelmat osaamisen ja asiantuntijaksi kasvun kehyksenä. Esitys Hämeen ammattikorkeakoulussa Portals/conexus/dokumentit/ OPSpaiva300911jakoonTulostettava_ pdf Annala, J Ohjausyhteistyön mahdollisuuksia. Esitys Virtaa vertaisohjaukseen -seminaarissa, , Lahti. Portals/conexus/dokumentit/ VirVeseminaari_180211_ pdf Annala, J., Korhonen, V. & Mäkinen, M Suuntaviivoja yhteisölliseen toimintakulttuuriin korkeakoulussa. Esitys Kasvatustieteen päivillä Tampereella Portals/conexus/dokumentit/Campus_Conexus_KT-paivilla _ pdf Annala, J. & Mäkinen M Presentation. Conceptions of Curriculum in Higher Education attached below. Konferenssiesitys. European Conference on Educational Research 2010 (Education and Cultural Change) Helsinki, Portals/conexus/dokumentit/ ECER_2010_Annala_Presentation_ pdf

6 10/ (12) Annala, J. & Mäkinen M Presentation. Meanings Behind Curriculum Development in Higher Education. Konferenssiesitys. International Pedagogical Research in Higher Education, Liverpool, UK, lokakuu Portals/conexus/dokumentit/PRHE- Liverpool_2010_Annala_Makinen_ pdf Annala, J. & Mäkinen M Korkeakouluopintoihin kiinnittyminen yksilön ja yhteisön asia. Opintoasiainpäälliköiden talvipäivät Tampere, Portals/ conexus/dokumentit/opintopaeaellikoet _ pdf Annala, J. & Mäkinen M Laaja-alaisuus ja osaamisperustaisuus opetussuunnitelmatyössä. Strategiset rastit Tampereen yliopistossa. Opetussuunnitelman laaja-alaisuutta ja osaamisperustaisuutta käsittelevä seminaari Portals/ conexus/dokumentit/laaja-alaisuusjaosaamisperustaisuus_versio120511d_ pdf Annala, J. & Mäkinen, M Developing curriculum developing discipline? Konferenssiesitys. Symposium The research-teaching nexus in higher education: alignment and misalignment between conceptions and curricular features. ECER Conference Urban Education, Berlin, Portals/conexus/dokumentit/Annala_Makinen_Developing_curriculu m_developing_discipline_berlin_ _ pdf Annala, J. & Mäkinen, M Korkeakoulutuksen opetussuunnitelman monet merkitykset. Korkeakoulututkimuksen päivät Portals/conexus/ dokumentit/korkeakoulutuksen_opetussuunnitelman_monet_merkitykset_ _jyvaskyla_ pdf Annala, J. & Mäkinen, M Osaamisdiskurssi korkea-asteen koulutuksessa. Korkeakoulututkimuksen päivät, Jyväskylä Portals/conexus/dokumentit/Osaamisdiskurssi_korkea-asteen_koulutuksessa_ _Jyvaskyla_ pdf Annala, J. & Mäkinen, M Opetussuunnitelma tulkintojen kohteena. Esitys Haastavat ohjaustilanteet -koulutuksessa Portals/conexus/dokumentit/ Annala_M%C3%A4kinen%20Haastavat%20ohjaustilanteet%20Helsinki% _ pdf Annala, J. & Mäkinen, M Tutkimukseen perustuva opetus. Esitys Strateginen rasti -seminaarissa Tampereen yliopistossa Portals/conexus/dokumentit/SR _annala_makinen_tutkimukseen_perustuva_opetus_ pdf Annala, J., Mäkinen, M. & Svärd, P Visioita yliopistoyhteisöistä verkossa kohti opintoihin kiinnittävää vuorovaikutusta. Esitys ITK2012 tutkijatapaamisessa

7 10/ (12) sekä itk-2012-opintoihin-ja-opiskeluun-kiinnitt-v-verkkoyhteis Annala, J. & Svärd, P Opiskelija ja yhteisölliset verkkopalvelut. Keskustelutilaisuus Portals/conexus/dokumentit/Campus_Conexus yhdistetyt_esitykset_ pdf Campus Conexus University connecting people? Suomalaisen korkeakoulutuksen dilemma. Lehdistötiedote Portals/conexus/dokumentit/ Kutsu_lehdistotilaisuus_ _ pdf Campus Conexus Projektin organisaatiokaavio. Portals/conexus/ dokumentit/campus-conexus-projektitoimijat_ pdf Campus Conexus Hankepuu -posteri. Korkeakoulujen strategisen johdon seminaari, TUVAKOkoordinoiva hanke, Helsinki, Portals/conexus/ dokumentit/campus_conexus-a4-posteri_ pdf Campus Conexus Hankekokonaisuuden tuotokset. Portals/ conexus/dokumentit/campus_conexus_hankekokonaisuus_ pdf Haarte, A Akateeminen johtaminen pedagogisen johtajuuden ja henkilöjohtamisen näkökulmasta. Pro gradu -tutkielma. Halttunen, K Tiedonhankinnan ohjaamisen erityisyydestä viisi näkökulmaa. CampusConexus/Materiaalit.aspx Halttunen, K. & Saukko-Rauta, L [verkkovideo] Tiedonhankinnan ohjaamisen erityisyydestä. CampusConexus/Materiaalit.aspx Halttunen, K., Vehviläinen, S. & Saukko-Rauta, L [verkkovideo] Kevyt interventio eli vertaisryhmätyöskentely. CampusConexus/Materiaalit.aspx Heinonen L., Kujala J. & Norrgrann A.-M Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä. Esitys Peda-Forum 2011 päivillä Portals/conexus/dokumentit/peda-Forum_opiskelijakeskeinen_opp_ _ pdf Ihonen, M. & Annala, J Osaaminen ja arviointi. Strateginen rasti: Kohti uusia tutkinto-ohjelmia. Tampereen yliopisto Portals/conexus/ dokumentit/osaaminen_ja_arviointi_mi_ja_opas_ pdf

8 10/ (12) Kailanto, M. TTY-piiri ja pilotit. Esitys Sosiaalinen media korkeakouluissa - yhteisön toiminnan visualisoinnit -työpajassa esitykset/cc/120309_cctyopaja_piirijapilotit.pdf Kailanto, M. & Tervakari, A.-M. (toim.) Videot verkossa Vinkkejä kevyen verkkovideon tuotantoon ja toteutukseen. Kalli, P. & Svärd, P Mitä verkostotoiminta edellyttää? Esitys ITK työpajassa Portals/conexus/dokumentit/ITK_2011_Workshop _Kalli_Svard_ pdf Korhonen, V Opintoihin kiinnittyminen motivaation näkökulmasta. Luentomateriaali. Portals/conexus/dokumentit/Kehra2012Korhonen_ pdf Korhonen, V. & Poutanen, K Peer group counselling in Higher Education some theoretical and practical considerations. Työpaja-alustus. University teaching as a scholarship? Tarto, Viro, Portals/conexus/dokumentit/ Peer_group_counselling_workshop_Vesa_Korhonen_Kaisa_Poutanen_ pdf Korhonen, V. & Poutanen, K Peer group counselling in Higher Education. TUVAKO:n tutkijaseminaari Tampereella Portals/conexus/ dokumentit/peer_group_counselling_tuvako-seminari_ pdf Korhonen, V. & Rautopuro, V Hartiat kyyryssä kohti uusia pettymyksiä. Korkeakoulutuksesta syrjäytymisen ja opintoaikataulujen käsikirjoitukset. Työn tuottavuus + työelämän laatu mahdollisuus vai mahdottomuus? Työelämän tutkimuspäivät Tampere, Portals/conexus/dokumentit/JR_VKTampere_4.11_ pdf Korhonen, V., Rautopuro, J. & Ärölä, A Hitaasti opinnoissaan etenevät nuoret: korkeakouluopintoihin hakeutumisen motiivit ja kokemukset opiskeluympäristöstä. Esitys Kasvatustieteen päivillä Joensuussa Portals/conexus/dokumentit/ KorhonenjneOppiminen_ajassa_ pdf Korhonen, V. & Stenlund, A Pedagoginen johtaminen ja opintoihin kiinnittyminen. Esitys. Kasvatustieteen päivät Joensuussa. Portals/ conexus/dokumentit/~ _ pdf Korhonen, V. & Weil, M Effects of internationalisation for university teaching and teachers selfconceptions. Konferenssiesitys. Symposium The research-teaching nexus in higher education:

9 10/ (12) alignment and misalignment between conceptions and curricular features, ECER Berlin Portals/conexus/dokumentit/ _EARLI_presentation[Korhonen%20&%20Weil]_ pdf Korhonen, V. & Weil, M Narrative role-playing as a means of researching lecturers roles within internationalization. Konferenssiesitys. EARLI 2011 Education for a Global Networked Society Portals/conexus/dokumentit/ _EARLI_presentation[Korhonen%20&%20Weil]_ pdf Korhonen, V. & Weill, M Narrative role-playing as a means of researching lecturers roles within internationalization. Presentation. EARLI 2011 conference Exeter, UK, Portals/conexus/dokumentit/110825_EARLI_presentation-Korhonen- Weil_ pdf Korhonen, V., Rautopuro, J. & Ärölä, A Hitaasti opinnoissaan etenevät nuoret: korkeakouluopintoihin hakeutumisen motiivit ja kokemukset opiskeluympäristöstä. Konferenssiesitys. Kasvatustieteen päivät, Joensuu Portals/conexus/dokumentit/KorhonenjneOppiminen_ajassa_ pdf Kujala, J., Norrgrann, A.-M. & Heinonen, L Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä. Esitys Peda-Forum 2011 päivillä Portals/conexus/ dokumentit/peda-forum_opiskelijakeskeinen_opp_ _ pdf Mäkinen, M Yhteisöt, ohjaus ja korkeakouluopiskelijoiden elämänhallinta. Esitys Kansalaiskasvatus koulutuksessa ja opetuksessa -seminaarissa Portals/ conexus/dokumentit/yhteisot-ohjaus-korkeakouluopiskelijoiden-elamanhallinta_ pdf Mäkinen, M Perus- ja korkeakoulutus muutoksessa turvallisuuskulttuurin haaste ja mahdollisuus. Oppilaitosten turvallisuuskulttuurin tutkimus- ja kehittämispäivät, Hämeenlinna Portals/conexus/dokumentit/ turvallisuuskulttuurin_haaste_ja_mahdollisuus_ pdf Mäkinen, M Opiskelijoiden kiinnittyminen opintoihin Campus Conexus -näkökulmasta. Luentomateriaali. Portals/conexus/dokumentit/ EDU_luento_Makinen _ pdf Mäkinen, M Equality and engagement in Finnish education. Keynote-esitys, ECET Portals/conexus/dokumentit/ 17_1_2012MaekinenCretepresentation-1_ pdf

10 10/ (12) Mäkinen, M. & Annala, J Osaamisdiskurssi korkea-asteen koulutuksessa. Esitys Korkeakoulututkimuksen päivillä Portals/conexus/ dokumentit/osaamisdiskurssi_korkea-asteen_koulutuksessa_ _jyvaskyla_ pdf Mäkinen, M. & Annala, J Korkeakoulutuksen opetussuunnitelman monet merkitykset. Esitys Korkeakoulututkimuksen päivillä Portals/conexus/ dokumentit/korkeakoulutuksen_opetussuunnitelman_monet_merkitykset_ _jyvaskyla_ pdf Mäkinen, M., Annala, J. & Stenlund, A Opetussuunnitelma ja opintojen edistäminen. Esitys Tuvakon tutkijaseminaarissa Portals/conexus/dokumentit/Tuvako- Tammi2011_Stenlund-Makinen-Annala_ pdf Marttila, J Sosiaalisen median verkkoyhteisön toiminnan visualisointi. Esitys Sosiaalinen media korkeakouluissa yhteisön toiminnan visualisoinnit -työpajassa. omkzeqikx2g9/sosiaalisen-median-verkkoyhteison-toiminnan-visualisointi-mita-verkkoyhteisontoiminnasta-halutaan-tietaa-ja-nahda/?auth_key=3b4a64dabe c703af2f3012fa31ef421 Mustonen, A. & Vehviläinen, S Tukiseteli joustava apu erityistä tukea tarvitsevalle oppijalle. CampusConexus/Materiaalit.aspx Norrgrann A.-M [verkkoäänite] Kiusaaminen korkeakouluissa. Radio Moreenin Aivoriihikeskusteluohjelma, Podcast-lähetys. Norrgrann, A.-M., Vehviläinen, S., Annala, J. & Mäkinen, M [verkkovideo] Miten projekteilla vaikutetaan? CampusConexus/Materiaalit.aspx Poutanen, K., Korhonen, V., Toom, A. & Inkinen, M Opintotaitotyöpaja yliopistoyhteisöön kiinnittymisen ja asiantuntijaksi kasvamisen tukena. Työpaja-alustus. Kasvatustieteen päivät Joensuussa Portals/conexus/ dokumentit/kasvatustieteen%20paivat%20kiinnittyminen%20poutanen%20korhonen%20ym %20%5BFINAL%5D_ pdf Poutanen, K., Tuominen, T., Nieminen, J. & Eerola, S Haastavat ohjaustilanteet. Koulutuskiertueen esitysmateriaali. Portals/conexus/dokumentit/Haastavat_ohjaustilanteettyopaja_ pdf (värillinen esitysversio) Portals/conexus/dokumentit/Haastavat_ohjaustilanteet-tyopaja_MVtuloste_ pdf (helposti tulostettava versio)

11 10/ (12) Rautopuro, J Korkeakoulutuksesta syrjäytyminen (syrjäytymisriski). Esitys Tuvakon tutkijaseminaarissa Portals/conexus/dokumentit/Tuvako- Tampere_ _Rautopuro_ pdf Rautopuro, J Hitaasti etenevät opinnot yliopistossa. Syrjäytymisriski vaiko vapaaehtoinen valinta? Esitys syrjäytymisen ja turvallisuuden tutkimuksen seminaarissa Porissa Portals/conexus/dokumentit/Rautopuro_Pori_ _ pdf Rautopuro, J Opintojen hidas eteneminen Syrjäytymisriski vaiko vapaaehtoinen valinta? Esitys Campus Conexus -projektien ohjausryhmän kokouksessa Portals/conexus/dokumentit/CC-tutkimustoiminta_Rautopuro_ _ pdf Rautopuro, J Opintojen eteneminen yliopistossa. Missä mennään vai mennäänkö ollenkaan? Esitys Haastavat ohjaustilanteet -koulutuksessa Helsingin yliopistossa Portals/conexus/dokumentit/Rautopuro%20Hki_ _ pdf Rautopuro, J. & Korhonen, V Hartiat kyyryssä kohti uusia pettymyksiä. Korkeakoulutuksesta syrjäytymisen ja opintoaikataulujen käsikirjoitukset. Konferenssiesitys. Työelämän tutkimuspäivät, Tampere Portals/conexus/dokumentit/ JR_VKTampere_4.11_ pdf Rautopuro, J. & Korhonen, V Educational exclusion in higher education in Finland. A risk of dropout or a voluntary departure? Konferenssiesitys. Rights and education. NERA s 39th Congress, Jyväskylä, Portals/conexus/dokumentit/ Nera_esitys_JRVK_10.3_ pdf Rautopuro, J. & Korhonen, V How students at risk experience their educational and professional career? Konferenssiesitys. Urban Education ECER 2011 Berlin Portals/conexus/dokumentit/Urban_Education_Ecer2011_ pdf Ruismäki, H. & Mustonen, A. & Korhonen, V Callidustuutorointi. CampusConexus/Materiaalit.aspx Silius, K., Pohjolainen, S., Kangas, J., Miilumäki, T. & Joutsenlahti, J What can be done to bridge the competency gap between upper-secondary school and university mathematics? Global Engineering Education Conference (EDUCON), 2011 IEEE. Amman, Jordan

12 10/ (12) Siekkinen, T Syrjäytymisvaarassa olevat korkeakouluopiskelijat. Luentomateriaali. Portals/conexus/dokumentit/Siekkinen_ sosiologianpaivat2012_ pdf Stenlund, A Osallistava pedagogiikka ja opintoihin kiinnittyminen. Proakatemia. Raportti, Tampereen ammattikorkeakoulu. Portals/conexus/ dokumentit/osallistava_pedagogiikka_ja_opintoihin_kiinnittyminen_proakatemia_ pdf Tuominen, T HOPS ilmiönä. Strategiset rastit -seminaarisarjan materiaali. Portals/conexus/dokumentit/SR _hops_ilmiona_tuominen_ pdf Uusitalo, A. & Korhonen, V Aikuisena yliopistossa elämänrakenteiden vaikutus yliopistoopintojen sujuvuuteen., Tampereen yliopisto. Esitys ohjauksen teemaryhmässä aikuiskasvatuksen tutkijatapaamisessa Helsingin yliopistolla Portals/conexus/dokumentit/Aikuisena_yliopistossa_ _ pdf Vehviläinen, S Ohjauksen haltuunottoa tutkimuksen kautta: kaksi ekskursiota. Tampereen teknillinen yliopisto , Hämeen ammattikorkeakoulu sekä Tampereen ammattikorkeakoulu ja Portals/conexus/dokumentit/TAMK_ohjaus_0805_2012_sanna%20v_ pdf Vehviläinen, S. & Annala, J Opintojen ohjaus Tampereen yliopistossa. Strateginen rasti: kohti uusia tutkinto-ohjelmia, Tampereen yliopisto Portals/ conexus/dokumentit/vehvil%c3%a4inen_annala_ _ohjaus_tampereen_yliopistossa_ pdf Vehviläinen, S. & Halttunen, K Vertaisryhmämentorointikokeilusta. CampusConexus/Materiaalit.aspx Vehviläinen, S. & Löfström, E Yliopisto-opettajan kokemat ongelmat opinnäytteen ohjauksessa: Tulkinta kehittämishaasteista. Tiivistelmä. Korkeakoulututkimuksen symposium, Jyväskylä Portals/conexus/dokumentit/Kkp%20symp%20abs%20vehvila%20l ofstrom_%20elo%202011_ pdf

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä

Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Opiskelijakeskeinen oppiminen opiskelukyvyn edistäjänä Työpaja 36. Peda-Forum -päivät 24.8.2011 Laura Heinonen, Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Suomen ylioppilaskuntien liitto Ann-Marie

Lisätiedot

Opetussuunnitelma ja opintojen edistäminen. Marita Mäkinen, Johanna Annala & Antero Stenlund

Opetussuunnitelma ja opintojen edistäminen. Marita Mäkinen, Johanna Annala & Antero Stenlund Opetussuunnitelma ja opintojen edistäminen Marita Mäkinen, Johanna Annala & Antero Stenlund 1 Opetussuunnitelmatutkimus Osallistujat (N = 85) TaY:n opetushenkilöstöä (N = 27) ja TAMKin ja ent. PIRAMKin

Lisätiedot

Yliopistolaki (2009), 2

Yliopistolaki (2009), 2 Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimusta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa.

Lisätiedot

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä

HENKILÖTUNNUS: KOETULOS: pistettä TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Hakukohde: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus VALINTAKOE 3.6.2014 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen

Lisätiedot

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet

Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Trialogisen oppimisen suunnitteluperiaatteet Tekijät: Hanni Muukkonen, Minna Lakkala, Liisa Ilomäki ja Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Suunnitteluperiaatteet trialogisen oppimisen pedagogiikalle 1.

Lisätiedot

KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä

KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä KATSO KAUAS NÄHDÄKSESI LÄHELLE Ohjaus muuttuvissa toimintaympäristöissä enorssi: Ohjaussymposium Tampere 23.4.2009 Prof. Päivi Atjonen Joensuun yliopisto Lähtökohdiksi 1 Ohjaajan työn n muutokset Lisääntyneet

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

Tutkimukseen perustuva opetus Research-teaching nexus (R-T nexus) Johanna Annala & Marita Mäkinen

Tutkimukseen perustuva opetus Research-teaching nexus (R-T nexus) Johanna Annala & Marita Mäkinen Tutkimukseen perustuva opetus Research-teaching nexus (R-T nexus) Johanna Annala & Marita Mäkinen Strategiset rastit: kohti uusia tutkinto-ohjelmia Opetusmenetelmät 26.1.2012 Yliopistojen tehtävänä on

Lisätiedot

TPAJA 29: Käyttäjädatan hyödyntämismahdollisuudet yhteisöllisen oppimisen tukemisessa verkkopohjaisissa oppimisympäristöissä

TPAJA 29: Käyttäjädatan hyödyntämismahdollisuudet yhteisöllisen oppimisen tukemisessa verkkopohjaisissa oppimisympäristöissä TPAJA 29: Käyttäjädatan hyödyntämismahdollisuudet yhteisöllisen oppimisen tukemisessa verkkopohjaisissa oppimisympäristöissä PedaForum 2013 20. 21. 8.2913 Tampere Intelligent Information Systems Laboratory

Lisätiedot

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096

Ohjaus Tampereen yliopistossa. Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 Ohjaus Tampereen yliopistossa Opetusneuvoston Strategiset rastit seminaari 28.9.2011 klo 13.00-16.00 Pinni B1096 1 Iltapäivän kulku Miksi ohjauksen kokonaissuunnitelma? Opetuksen kehittämispäällikkö Markku

Lisätiedot

Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista

Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista Tutkimustietoa oppimisen arvioinnista Miten arviointi suuntaa oppimista? Viivi Virtanen 28.2.2011 1/10 Millä keinoin opiskelijan saisi oppimaan sen mitä opetan? 2/10 Miten arviointi vaikuttaa siihen, miten

Lisätiedot

Opetuksen johtaminen laitosjohtajan näkökulmasta

Opetuksen johtaminen laitosjohtajan näkökulmasta Opetuksen johtaminen laitosjohtajan näkökulmasta Anne Nevgi & Aino Mäkipaja Peda-forum päivät 17.-18.8.2016, Jyväskylä Pedagoginen johtaminen/ Anne Nevgi 16/08/2016 1 TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITE

Lisätiedot

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta?

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Yhdessä seminaari 3.6.2013 Susanna Niinistö Sivuranta Pohdintaa seminaarin päätteeksi Viestinnän muutos miksi meidän kaikkien pitäisi välittää viestintäosaamisestamme

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen

Pedagoginen johtaminen Pedagoginen johtaminen Pedagogisten johtajien koulutus 30.10.2006 Pedagoginen johtaminen Opetustoiminnan tukeminen Yhteisöllisyyden muodostumisen tukeminen Tavoite I Tavoite II Oppimisen edistäminen Laadukas

Lisätiedot

Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari

Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari Opiskelijat, korkeakoulut ja työelämä korkeakoulutuksen kärkihankkeet ja EUROSTUDENT VI -seminaari Yhteenveto Johtaja Hannu Sirén 1. Työryhmien keskustelun tiivistys ja keskeiset huomiot 2. Jatkotyö kärkihankemaailmassa

Lisätiedot

Laadukas oppiminen ja opetus Avoimessa yliopistossa. Saara Repo Pedagoginen yliopistonlehtori Avoin yliopisto Helsingin yliopisto 4.9.

Laadukas oppiminen ja opetus Avoimessa yliopistossa. Saara Repo Pedagoginen yliopistonlehtori Avoin yliopisto Helsingin yliopisto 4.9. Laadukas oppiminen ja opetus Avoimessa yliopistossa Saara Repo Pedagoginen yliopistonlehtori Avoin yliopisto Helsingin yliopisto 4.9.2012 Opetus Avoimessa yliopistossa Aina Helsingin yliopiston tutkintovaatimusten

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa

Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa Uraketju-hanke: Kohti alueellista uraohjauksen yhteistyön kehittämissuunnitelmaa Pieter Brueghel (1525 1569) 27.11.20141 Uraketju-hanke Tavoitteena selvittää alueellinen uraohjauksen nykyinen tilanne,

Lisätiedot

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén

Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus Johtaja Hannu Sirén Ympärivuotisen opiskelun edistäminen keskustelutilaisuus 17.4.2015 Johtaja Hannu Sirén Mitä ympärivuotisen opiskelun edistämisellä tarkoitetaan? Korkeakoulupoliittisena tavoitteena ollut jo pitkään, että

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

HOPS välineenä. Strategiset rastit: HOPS Sami Hautakangas & Liisa Ahlava

HOPS välineenä. Strategiset rastit: HOPS Sami Hautakangas & Liisa Ahlava 29.3.2012 HOPS välineenä Strategiset rastit: HOPS 29.3.2012 Sami Hautakangas & Liisa Ahlava Kenen/minkä väline? Opiskelijan Ohjausvastaavan / HOPS-opettajan Tutkinto-ohjelman johtajan / vastuutahon Tieteenalayksikön

Lisätiedot

Opintojen alkuvaiheen hops-työskentelyn merkitys opintoihin sitoutumiselle

Opintojen alkuvaiheen hops-työskentelyn merkitys opintoihin sitoutumiselle Piia Valto & Jan Lundell piia.k.valto@jyu.fi, jan.c.lundell@jyu.fi Opintojen alkuvaiheen hops-työskentelyn merkitys opintoihin sitoutumiselle Kirjoituksessa esitellään Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen

Lisätiedot

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää?

Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? Millaisia taitoja sosiaalisessa mediassa tapahtuva ohjaus edellyttää? tiedon jaossa ohjauksen kanavana yhteistoiminnallisen tiedon luomisen paikkana ohjauksellisten kysymysten yhteisöllisessä työstämisessä

Lisätiedot

Koulutusjohtamisen instituutti

Koulutusjohtamisen instituutti OSAAVA FORUM 2015 OPPIMISEN JA OSAAMISEN KOKONAISARKKITEHTUURI KESKI-SUOMESSA: JOHTAMINEN JA ARVIOINTI 13.11.2015 JYVÄSKYLÄ Mika Risku, Instituutin esimies Koulutusjohtamisen instituutti, Jyväskylän yliopisto

Lisätiedot

HENKILÖTUNNUS: KOKONAISTULOS: / 45 pistettä

HENKILÖTUNNUS: KOKONAISTULOS: / 45 pistettä TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ Hakukohde: Elinikäinen oppiminen ja kasvatus VALINTAKOE 4.6.2015 Vastaa jokaiseen kysymykseen selvällä käsialalla. Artikkeleita ei saa pitää esillä kokeen

Lisätiedot

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010%

Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% A. RefereedScientificArticles(vertaisarvioidut%tieteelliset%artikkelit)

Lisätiedot

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Annukka Uusitalo 28.2.2006 Mediakasvatuskeskus Soveltavan kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma

ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma ERITYISPEDAGOGIIKAN KOULUTUS (EP), opetussuunnitelma 2014-2017 Kasvatustieteen kandidaatin tutkinto 180 op I Kieli- ja viestintäopinnot sekä orientoivat opinnot, 20 op: KTKO101 Johdatus yliopisto-opiskeluun

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Työelämäpedagoginen toimintahorisontti: Miten työelämäorientaatiota voidaan tukea korkeakoulutuksen aikana?

Työelämäpedagoginen toimintahorisontti: Miten työelämäorientaatiota voidaan tukea korkeakoulutuksen aikana? Työelämäpedagoginen toimintahorisontti: Miten työelämäorientaatiota voidaan tukea korkeakoulutuksen aikana? Leena Penttinen & Terhi Skaniakos Ohjauksen ja työelämätaitojen kehittäminen korkea-asteella

Lisätiedot

Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010

Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010 Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry. Pedagogisen johtamisen selvittelyhanke KJY:ssä 2010 Selvittelyhankkeen tavoitteet vuodelle 2010 käynnistää pedagogisen johtamisen kehittäminen kollegiaalisena

Lisätiedot

Yhteisöt, ohjaus ja korkeakouluopiskelijoiden elämänhallinta

Yhteisöt, ohjaus ja korkeakouluopiskelijoiden elämänhallinta Kansalaiskasvatus koulutuksessa ja opetuksessa 12.4.2010 Yhteisöt, ohjaus ja korkeakouluopiskelijoiden elämänhallinta Marita Mäkinen Tampereen yliopisto marita.makinen@uta.fi Esitys perustuu projektissa

Lisätiedot

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012

Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Rural Studies -yliopistoverkoston vuosikymmen 2002-2012 Torsti Hyyryläinen & Vesa Rouhiainen & Eeva Uusitalo Rural Studies -yliopistoverkoston 10-vuotisjuhlaseminaari Helsingin yliopiston Runeberg-sali

Lisätiedot

Toimimalla tavoitteisiin

Toimimalla tavoitteisiin Toimimalla tavoitteisiin Akateemiset tekstitaidot kielikeskusopetuksessa Peda-forum 20.-21.8.2013 Kaisa Alanen, Riitta Marikainen & Tiina Männikkö Kielikeskus, Tampereen yliopisto Haaste Opiskelijan tulee

Lisätiedot

Stressaantunut aikuisopiskelija vai tyytyväinen tavoitteiden saavuttaja? Itsesäätelytaidot aikuisopiskelussa

Stressaantunut aikuisopiskelija vai tyytyväinen tavoitteiden saavuttaja? Itsesäätelytaidot aikuisopiskelussa Stressaantunut aikuisopiskelija vai tyytyväinen tavoitteiden saavuttaja? Itsesäätelytaidot aikuisopiskelussa Avointen yliopistojen neuvottelupäivät 14.11.2012 Pedagoginen yliopistonlehtori Saara Repo Helsingin

Lisätiedot

Opetushallituksen kuulumiset

Opetushallituksen kuulumiset Opetushallituksen kuulumiset Helsinki 11.9.2015 SML:n pulmaparlamentti Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS 1 Uudistuvat opetussuunnitelmat 2012-2017 Yleissivistävä koulutus Esiopetus 2014 Perusopetukseen valmistava

Lisätiedot

YK:n Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen alkaa. Taina Kaivola Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

YK:n Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen alkaa. Taina Kaivola Käyttäytymistieteellinen tiedekunta YK:n Kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen alkaa Taina Kaivola Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Yk:n kestävää kehitystä edistävän koulutuksen vuosikymmen 2005 2014 VISIO: Maailma, jossa

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu -seminaarit lukuvuonna

TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö. Pro gradu -seminaarit lukuvuonna TAMPEREEN YLIOPISTO Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu -seminaarit lukuvuonna 2016-2017 MILLOIN GRADUSEMINAARIIN? Graduseminaari on tarkoitettu gradun työstämistä varten yhden lukuvuoden ajan ilmoittaudu

Lisätiedot

Sulautuvan linjakkaan opetuksen kurssisuunnittelun avaimet. Työpaja. Sulautuvan linjakkaan opetuksen suunnittelu. Taina Joutsenvirta 12.3.

Sulautuvan linjakkaan opetuksen kurssisuunnittelun avaimet. Työpaja. Sulautuvan linjakkaan opetuksen suunnittelu. Taina Joutsenvirta 12.3. Sulautuvan linjakkaan opetuksen kurssisuunnittelun avaimet Taina Joutsenvirta 12.3.2010 Työpaja Työpajassa tutustutaan sulautuvan opetuksen suunnittelun avaintekijöihin Käytetään ryhmässä tapahtuvassa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO

KASVATUSTIETEIDEN KANDIDAATIN TUTKINTO ERITYISKASVATUKSEN ASIANTUNTIJAKOULUTUS (EA) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Curriculum Vitae

Curriculum Vitae Curriculum Vitae 15.2.2017 Taru Siekkinen P.O. Box 35 FI-40014 University of Jyväskylä Finland tel. 040 805 4275 (work) 040 532 6421 (home) email: taru.siekkinen@jyu.fi Personal Information Born 23.7.1982

Lisätiedot

Opintojen eteneminen yliopistossa. Missä mennään vai mennäänkö ollenkaan?

Opintojen eteneminen yliopistossa. Missä mennään vai mennäänkö ollenkaan? Opintojen eteneminen yliopistossa. Missä mennään vai mennäänkö ollenkaan? Juhani Rautopuro Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Haastavat ohjaustilanteet, Helsingin yliopisto 11.01.2012 Tutkimuksen

Lisätiedot

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training)

Suomalaisten korkeakoulujen osallistuminen EU-Canada-ohjelmaan: Hankkeet (EU-CANADA cooperation in higher education and vocational training) Lisätietoa ohjelmasta: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1563_en.htm 1996 Hankekuvaukset Euroopan komission verkkopalvelussa: http://ec.europa.eu/education/eu-canada/doc1832_en.htm Promoting student

Lisätiedot

Esitykseni perustuu pääosin

Esitykseni perustuu pääosin Opetustoiminnan johtaminen osana Helsingin yliopiston akateemisten johtajien työnkuvaa. Anne Nevgi 17.3.2009 Esitykseni perustuu pääosin Maija Viitasalo: pro gradu tutkielma: Opetustoiminnan johtaminen

Lisätiedot

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa Valtti-hanke

Uraohjaus korkeakouluopinnoissa Valtti-hanke Uraohjaus korkeakouluopinnoissa 10.11.2011 Valtti-hanke Tuutoroinnin tavoite: - Opintojen tehokas käynnistyminen - Opintojen sujuva eteneminen ja oppimisen syventäminen, tieteellisen ajattelun kehittyminen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

AMMATILLISEN OSAAMISEN

AMMATILLISEN OSAAMISEN AMMATILLISEN OSAAMISEN TUTKIMUSYKSIKKÖ - AMOS Tulevaisuuden ammatillisen osaamisen Kansainvälistymisen Digitalisaation Uusien oppimisratkaisujen ja modernin ohjauksen asialla Martti Majuri 27.01.2016 Yhteistyössä

Lisätiedot

Ohjaaminen oppijan parhaaksi ohjaus oppimisprosessien tukemisena

Ohjaaminen oppijan parhaaksi ohjaus oppimisprosessien tukemisena Ohjaaminen oppijan parhaaksi ohjaus oppimisprosessien tukemisena Sanna Vehviläinen KT, dosentti, työnohjaaja projektipäällikkö Campus Conexus Tampereen yliopisto Hammaslääkäripäivät, Helsinki 7.11.2013

Lisätiedot

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015

Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa. TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Keskeisiä haasteita ELO-toiminnassa TNO-asiantuntijoiden foorumi 22.4.2015 Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän tehtävät 2015-2020 1. Edistää kansallista, alueellista ja paikallista tieto-, neuvonta-

Lisätiedot

Oppimisen vaikuttavuus ja opetus miten niitä voisi arvioida virtuaaliyliopistossa?

Oppimisen vaikuttavuus ja opetus miten niitä voisi arvioida virtuaaliyliopistossa? Oppimisen vaikuttavuus ja opetus miten niitä voisi arvioida virtuaaliyliopistossa? Prof. Sanna Järvelä Koulutusteknologian tutkimusyksikkö Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö Oulun yliopisto

Lisätiedot

Miksipä Benchmarking?

Miksipä Benchmarking? Esityksen sisälmykset Miksipä Benchmarking? 1. yleistä (so. korkealentoista) benchmarkingista 2. kokemuksia yhdestä yritelmästä TieVie-asiantuntijakoulutus Turun lähiseminaari 18.3.2005 Markku Ihonen Benchmarking

Lisätiedot

Suomalaisen koulun kehittäminen

Suomalaisen koulun kehittäminen Suomalaisen koulun kehittäminen 31.10.2016 Aulis Pitkälä, pääjohtaja Opetushallitus Yhteinen visio Tavoitteena on eheä oppimisen polku jokaiselle lapselle ja nuorelle. Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia

Lisätiedot

Sulautuva, aktivoiva opetus

Sulautuva, aktivoiva opetus Sulautuva, aktivoiva opetus Taina Joutsenvirta Ohjelma.. Mitä on sulautuva opetus? Miten suunnitella sulautuvaa, aktivoivaa opetusta? Oppimistehtävien pohdintaa Blended learning Sulautuva opetus Sulautuva

Lisätiedot

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5.

Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä. Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere 12.5. Globaali vastuu Diakin strategiassa ja käytännössä Rehtori Jorma Niemelä Korkeakoulujen kv. asioiden kevätpäivät Tampere Mikä Diakonia-ammattikorkeakoulu? Osa eurooppalaisten diakonia-alan korkeakoulujen

Lisätiedot

Konstruktiivisesti linjakas opetus. Saara Repo Avoimen yliopiston pedagoginen kahvila

Konstruktiivisesti linjakas opetus. Saara Repo Avoimen yliopiston pedagoginen kahvila Konstruktiivisesti linjakas opetus Saara Repo Avoimen yliopiston pedagoginen kahvila 17.11.2014 Opetuksen linjakkuus (Biggs & Tang 2007) Seuraavat opetuksen osat tukevat toisiaan oppimistavoitteet sisällöt

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Opettajan pedagoginen ajattelu

Opettajan pedagoginen ajattelu Oulun yliopisto / Kasvatustieteiden ja Opettajankoulutuksen yksikkö Sanna Järvelä & etunimi.sukunimi(at)oulu.fi http://oppiohja.wordpress.com/ Oppimisen ohjaaminen, opetuksen suunnittelu ja arviointi Opettajan

Lisätiedot

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Haastava, haastavampi, arviointi Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Arviointi on osa oppimista, joten sitä ei pidä pitää irrallisena osana opettamisesta, oppimisesta, kehittämisestä ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka The Association of Finnish elearning Works as an unbiased, non-profit advocate for elearning

Lisätiedot

Arvioitava aihealue: Palvelu Padat Verkkopalveluiden ja työssäoppimisen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa

Arvioitava aihealue: Palvelu Padat Verkkopalveluiden ja työssäoppimisen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa Oppimisympäristöhankkeet Itsearviointiraportti versio 28.2.2012 Arvioitava aihealue: Palvelu Padat Verkkopalveluiden ja työssäoppimisen kehittäminen yhteistyössä työelämän kanssa 1. Itsearvioinnin kohde

Lisätiedot

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta

Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Työpaja 2. Oppimistulosten tunnistaminen aiemmin hankitun osaamisen näkökulmasta Kehittämispäällikkö Timo Halttunen, Turun yliopisto Yliopettaja Marjaana Mäkelä, HAAGA HELIA ammattikorkeakoulu Eurooppalaisen

Lisätiedot

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa

Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Cross-sectoral cooperation Yhteistyötä ja synergiaa - Eurooppalaiset hankeyhteistyömahdollisuudet Erasmus+ -ohjelmassa Korkeakoulujen kv-kevätpäivät toukokuu 2014 Tampere Sari Höylä Lehtori, kansainväliset

Lisätiedot

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin

I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin I have seen teachers change teaching methods a little, a little more, and a lot. Erasmus-intensiivikurssien vaikuttavuus koordinaattoreiden silmin 29.9.2011 Ulla Tissari Taustaa Euroopan laajuinen kysely,

Lisätiedot

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus

Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Opiskelijoidemme näköinen Salpaus Oppilaitoksen toimintakulttuurin kehittäminen; osallistavan toimintatutkimuksen tulokset TutkeOpe2015 -hanke 15.9.2016 Pedagogiset huiput seminaari, Levi Merja Tirkkonen,

Lisätiedot

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus Kutsu Professuuriesitelmä 9.9.2014 Savonlinnan kampus Kutsu kuulemaan julkista esitelmää, jonka Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen, erityisesti kasvatuspsykologian professori Liisa Karlsson pitää syyskuun

Lisätiedot

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä

Ohjaajan työnkuva muuttuuentä Ohjaajan työnkuva muuttuuentä työtavat? Jaana Kettunen, Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Diginä vai livenä ohjauksen menetelmät ja välineet 25.11.2016 Tampere Johdantoa Uuden teknologian

Lisätiedot

Yleistä kanditutkielmista

Yleistä kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 21.1.2009 Yleistä kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle aiheelle Pääsääntöisesti

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Uudet oppimisympäristöt. Marja Heinistö/ Villinikkarit Oy

Uudet oppimisympäristöt. Marja Heinistö/ Villinikkarit Oy Uudet oppimisympäristöt Marja Heinistö/ Villinikkarit Oy Tänään Klo 12.00 12.30 Tervetuloa! Ylitarkastaja Marjut Mikkola, Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto Virittäytyminen oppimismatkalle kohti

Lisätiedot

Opetussuunnitelmauudistus - työpaja Pro lukio -seminaarissa. Anu Halvari Opetushallitus

Opetussuunnitelmauudistus - työpaja Pro lukio -seminaarissa. Anu Halvari Opetushallitus Opetussuunnitelmauudistus - työpaja 4.11.2016 Pro lukio -seminaarissa Anu Halvari Opetushallitus Opetussuunnitelman tehtävä LL 629 / 1998 11 Opetussuunnitelma: Koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä opetussuunnitelma.

Lisätiedot

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Leena Salminen, 20.5.2012 HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset 1. Tieteelliset artikkelit Salminen

Lisätiedot

Opiskelukyvyn edistämisen suositukset korkeakouluille

Opiskelukyvyn edistämisen suositukset korkeakouluille Opiskelukyvyn edistämisen suositukset korkeakouluille Suomen ylioppilaskuntien liitto Johanna Kujala, Projektipäällikkö Kyky-projekti, Campus Conexus II johanna.kujala@syl.fi 044 7800 229 Opiskelukykysuositukset

Lisätiedot

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit

Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä. LET.OULU.FI Niina Impiö Learning and Educational Technology Research Unit Aineiston analyysin vaiheita ja tulkintaa käytännössä LET.OULU.FI Niina Impiö 14.4.2010 Väitöskirjatutkimuksen tavoite Ymmärtää opettajayhteisöjen yhteisöllistä työskentely- ja toimintakulttuuria. Tutkia

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

Digitalisaation vahvistaminen

Digitalisaation vahvistaminen Digitalisaation vahvistaminen Digitalisoituminen Osaamisen muutos: osaaminen vs. tietäminen Vaikuttaa radikaalisti työelämässä ja yhteiskunnassa tarvittavaan osaamiseen Muuttaa käsitystä tiedosto, työstä

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

Sulautuva sosiaalityö

Sulautuva sosiaalityö Sulautuva sosiaalityö Sosiaalityön tutkimuksen päivät Sosiaalityön yliopiston lehtori, VTT Camilla Granholm camilla.granholm@helsinki.fi Twitter:@cgranhol Taustaa Väittelin huhtikuussa 2016 Väitöskirjani

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Opettajat arvioinnin ja koulu-koti-yhteistyön toteuttajina Heidi Krzywacki, Tiina Korhonen, Laura Koistinen, Jari Lavonen 19.8.2011 1 Tutkimus- ja kehittämishankkeessa

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus

Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit Lähde: Opetusneuvos Juhani Pirttiniemi Opetushallitus Kaakkois-Suomen ELO -verkosto järjestää Kymenlaakson toisen Hyvät käytännöt -kiertueen tilaisuuden 29.10.2014 Ohjaus työelämään

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa

Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille Hyväksytty sivistyslautakunnassa Koulutuksen järjestäjän paikallinen kehittämissuunnitelma vuosille 2015-2020 Hyväksytty sivistyslautakunnassa 23.9.2015 Kaarinan strategia Visio Maailma muuttuu Kaarina toimii! Toiminta-ajatus Järjestämme

Lisätiedot

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä

TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä ma 13.12. klo 16-18 sali TB220 TIETOLIIKENNEVERKKOJEN OPISKELU TTY:llä Tilaisuus verkkotekniikasta kiinnostuneille Joulukuu 2010 Matti Tiainen matti.tiainen@tut.fi Mitähän ihmettä tuokin kurssi pitää sisällään?

Lisätiedot

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista

Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Aineenopettajankoulutuksen opinnäytteet Leena Hiltunen 10.9.2009 Yleistä OPE-linjan kanditutkielmista Tyypillisesti teoreettisia kirjallisuusanalyysejä, joissa luodaan taustaa ja viitekehystä tietylle

Lisätiedot

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala

ALUEELLISET TYÖPAJAT. Ulla Ilomäki-Keisala ALUEELLISET TYÖPAJAT Alueellisten työpajojen työskentelylle on tunnusomaista: 1. Osallistava ja vuorovaikutteinen kouluttaminen opsprosessin käynnistämiseen ja ohjaamiseen, 2. Uusien toimintatapojen etsiminen

Lisätiedot

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY

Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa. Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Työelämäyhteistyö MARIHE-maisteriohjelmassa Jussi Kivistö & Laura Viitanen Higher Education Group (HEG) Johtamiskorkeakoulu, TaY Master in Research and Innovation in Higher Education (MARIHE) Erasmus Mundus

Lisätiedot

Joustavat oppimisen tilat JOT Väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana. Sampo Suihko, Sivistystoimen johtaja JOT-päätösseminaari 21.1.

Joustavat oppimisen tilat JOT Väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana. Sampo Suihko, Sivistystoimen johtaja JOT-päätösseminaari 21.1. Joustavat oppimisen tilat JOT Väistötilat uusiutuvan oppimisen mahdollistajana Sampo Suihko, Sivistystoimen johtaja JOT-päätösseminaari 21.1.2016 Joustavat oppimisen tilat - JOT Lähtökohdat 2014 Tilat

Lisätiedot

Koulutus: Opetuksen uusia tuulia - ideoita opetusmenetelmien uudistamiseen

Koulutus: Opetuksen uusia tuulia - ideoita opetusmenetelmien uudistamiseen Tampereen eoppimisen klusteri Ajankohtaistiedote 30.9.2015 Koulutus: Opetuksen uusia tuulia - ideoita opetusmenetelmien uudistamiseen ITK2016 Call for Papers on käynnistynyt Syksyn Webinaareja Koodiaapinen-MOOC,

Lisätiedot

Jack of All Trades or Master of None. Opiskelijoiden mietteitä laaja-alaisista kandidaatintutkinnoista

Jack of All Trades or Master of None. Opiskelijoiden mietteitä laaja-alaisista kandidaatintutkinnoista Jack of All Trades or Master of None Opiskelijoiden mietteitä laaja-alaisista kandidaatintutkinnoista Laaja-alaisuuden kysymykset Opiskelijanäkökulma on myös moninainen ja riippuu paljon keneltä kysytään.

Lisätiedot

Minkälaista tutkimusta yliopistopedagogiikasta tehdään?

Minkälaista tutkimusta yliopistopedagogiikasta tehdään? Minkälaista tutkimusta yliopistopedagogiikasta tehdään? Sari Lindblom-Ylänne Yliopistopedagogiikan professori Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö (YTY) Kasvatustieteen laitos Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi

Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori. Ritva Sammalkivi Oppijan verkkopalvelu Ammatillisen koulutuksen seminaari 14.11.2012 Pori Ritva Sammalkivi SADe-ohjelma (VM) Oppijan verkkopalvelu (OKM) Keskitetysti tuotetut palvelut (OPH) Oppijan palvelukokonaisuudessa

Lisätiedot

Curriculum Vitae 2016

Curriculum Vitae 2016 Curriculum Vitae 2016 Enni Annika Kiiski (os. Sjöblom) Proviisori, yliopisto-opettaja, jatko-opiskelija Farmasian tiedekunta, HY Farmakologian ja lääkehoidon osasto Kliinisen farmasian ryhmä / Sosiaalifarmasia

Lisätiedot

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla.

OPINTONSA ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman muutokset näkyvät vahvennetulla fontilla. 1 VARHAISERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (VEO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelman 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

Opintoihin kiinnittymisen arviointi ja tukeminen ensimmäisen vuoden opiskelijan näkökulmasta

Opintoihin kiinnittymisen arviointi ja tukeminen ensimmäisen vuoden opiskelijan näkökulmasta Opintoihin kiinnittymisen arviointi ja tukeminen ensimmäisen vuoden opiskelijan näkökulmasta Vesa Korhonen Campus Conexus hanke Tampereen yliopisto Peda-Forum työpaja 21.8.2013 1. Opintoihin kiinnittyminen

Lisätiedot

OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Heini Pietilä 11.4.2012 1

OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA. Heini Pietilä 11.4.2012 1 OPISKELUHYVINVOINTITYÖ JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULUSSA Heini Pietilä 11.4.2012 1 HYVINVOINTITYÖN TAVOITE Tavoitteena on edistää opiskelijan terveyttä ja opiskelukykyä sekä opiskeluyhteisöjen hyvinvointia

Lisätiedot

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding Vetäjät: Jonna Malmberg jonna.malmberg@oulu.fi Tutkimusryhmä: Oppimisen ja Koulutusteknologian Tutkimusyksikkö (LET) LET tutkii (1) Conceptual

Lisätiedot