CC-tutkimustoiminta Opintojen hidas eteneminen Syrjäytymisriski vaiko vapaaehtoinen valinta?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "CC-tutkimustoiminta Opintojen hidas eteneminen Syrjäytymisriski vaiko vapaaehtoinen valinta?"

Transkriptio

1 CC-tutkimustoiminta Opintojen hidas eteneminen Syrjäytymisriski vaiko vapaaehtoinen valinta? Juhani Rautopuro Koulutuksen tutkimuslaitos Jyväskylän yliopisto Esitys Campus Conexus -projektien ohjausryhmän kokouksessa

2 Taustaa (reunaehtoja?) tutkimukselle Korkeakoulutuksen massoittuminen (universaalistuminen) Yhteiskunnallinen muutos: eliitin yliopistosta kohti universaalia koulutusta Suomi: massoittuminen 1970-luvulla (15 % raja ylittyi), nykyään universaali korkeakoulutus (mahdollisuus n. 85 %:lle ikäluokasta) Bolognan prosessi (1999 lähtien, Sorbonnen julistus) Eurooppalaisten tutkintojen yhdenmukaistaminen, opintojen mitoitusjärjestelmä ja laadunvalvonta (OKM, 2010) Koulutuksen ja työelämäyhteyksien tiukentaminen (London Communiqué 2007; Leuven and Louvain-la-Neuve Communiqué 2009)

3 Miten massoittuminen ja Bolognan prosessi ovat muuttaneet yliopistoarkea? Henkilökunta: suuret opiskelijamäärät, sirpaloitunut tehtävänkuva, jatkuva paine tuloksen tekoon Opiskelijat: instrumentaalinen asenne opiskeluun, työmarkkinoilla vaadittavien kvalifikaatioiden ja pätevyyksien tavoittelu ennen massoittumisen aikaa syrjäytymisriski oli lähes tuntematon käsite Korkeakoulutus: Suomessakin tutkintojärjestelmä perustuu pääsääntöisesti Bolognan prosessin mukaiseen duaali(binaari)järjestelmään (yliopistot ja ammattikorkeakoulut, syksystä 2005 alkaen ).

4 Syrjäytymisen käsitteestä (1) Suomessa lähtökohtana syrjäytymisen yhteiskuntatieteellinen tutkimus Hallinnolliset kriteerit Yksilötason tarkastelu Elämänhallinnan heikkeneminen Elämänhallinta ongelmaton elämä Syrjäytymisvaara = elämänhallinnan puute ja avuttomuus Syrjäytyminen vs. marginalisaatio Marginalisaatio = valtavirran ulkopuolella oleminen (vapaaehtoinen valinta)? Syrjäytyminen = kasautuva huono-osaisuus (pysyvä tila)

5 Syrjäytymisen käsitteestä (2) Koulutuksellinen syrjäytyminen syrjäytymisen alakäsitteenä viittaa erityisesti nuorten koulutuksessa kokemiin ongelmiin ja jäämiseen koulutuksen ulkopuolelle joko koulutukseen hakemattomuuden, opintojen roikkumaan jäämisen tai koulutuksesta putoamisen ja keskeyttämisen vuoksi. Muita ulottuvuuksia (mm. Lämsä 2009;Jyrkämä 1986) työmarkkinallinen syrjäytyminen sosiaalinen syrjäytyminen vallankäytöllinen syrjäytyminen normatiivinen syrjäytyminen

6 Lisää käsitteitä Opintojen päättyminen/keskeytyminen/pitkittyminen Drop-out /opt-out -opiskelijat, eli opintonsa kokonaan keskeyttävät. Opt-out: opintonsa vapaaehtoisesti keskeyttävät Stop-out/Return -opiskelijat, eli erilaisista syistä lyhyemmäksi tai pidemmäksi aikaa opintonsa keskeyttävät. Transfer-opiskelijat, eli oppilaitoksesta toiseen siirtyvät. Lisäksi perinteisestä normikäsikirjoituksen mukaan etenevästä opiskelijajoukosta eroavat tavalla tai toisella Part-time opiskelijat, jotka opiskelevat korkeintaan 20 tuntia viikossa (Eurostudent III; Huom! Suomessa ei ole tällaista virallista asemaa) Non-traditional/Commuter opiskelijat. Non-traditonal opiskelijoiksi voidaan määritellä esimerkiksi varttuneena (esimerkiksi yli 25 vuotta) opintonsa aloittaneet.tämä käsite on osittain päällekäinen kirjallisuudessa esiintyvillä käsitteille adult ja mature. Commuteropiskelijoiden opiskelu- ja kotipaikka eivät ole samat. Tämä käsite vastaa työelämästä tuttua käsitettä pendelöinti.

7 Lisää käsitteitä Opintojen päättyminen/keskeytyminen/pitkittyminen Kansainvälisesti käytettyjä: drop-out voluntary withdrawal from studies (opt-out) student departure non-continuing students non-completion

8 Korkeakoulutuksesta syrjäytyminen (?) Ulkoiset tekijät toimeentulo/työllisyystilanne koulutusinstituutioon/tutkinnon rakenteeseen liittyvät tekijät elämäntilanne Sisäiset tekijät motivaatio/orientaatio suuntautuneisuus koulutusalalle

9 Opintojen viivästyminen ja keskeyttäminen aiempien tutkimusten näkökulmasta OECD:n tutkimusten mukaan keskimäärin kolmannes korkeakouluopiskelijoista lopettaa opiskelunsa ennen ensimmäistä tutkintoaan Smith %& Taylor (2001): USA (37 %) ja Britannia (18 %) (noncompletion) Norjassa yli puolet opiskelijoista keskeyttää neljän vuoden aikana opintonsa siinä yliopistossa, jossa on aloittanut opintonsa. Suurin osa heistä kuitenkin vaihtaa oppilaitosta ja 17 % aloittaneista keskeyttää korkeakouluopinnot kokonaan (Hovdhaugen & Aamodt 2009) Suomessa opintojen keskeyttäminen yliopistoissa on vaikeasti määriteltävissä, koska opiskelijan opinto-oikeus on ollut periaatteessa ikuinen ennen Bolognan prosessin tuomia aikarajoitteita.

10 Missä mennään Suomessa? Lukukausi 2007/2008: noin opiskelijaa (7,5 %) ) keskeytti omassa koulutussektorissa ja noin 6 % (lähes keskeytti kokonaan tutkintoon johtavan koulutuksen. (Tilastokeskus, 2010) Korkeakoulutus: 6,1 % (yli 9 000) keskeytti omassa koulutussektorissa 5,2 % (hieman vajaa 8 000) keskeytti kokonaan tutkintoon johtavan koulutuksen Lähes yksi sadasta (0.9 %) vaihtoi koulutussektoria Vuonna 2003 yliopistoissa aloittaneet (tilanne vuoden 2008 lopussa): noin 2 % oli vailla tutkintoa viisi vuotta opintojen aloittamisen jälkeen, eivätkä he myöskään jatkaneet opintojaan muissa oppilaitoksissa, noin 4 % oli siirtynyt työelämään ilman tutkintoa ja noin yksi viidestäsadasta (0,2 %) oli työttömänä ilman tutkintoa. Yksi neljästä (25 %) oli suorittanut ylemmän korkeakoulututkinnon.

11 Campus Conexus -tutkimus Vuoden 2005 syksyllä tai myöhemmin aloittaneet perusopiskelijat ei tutkintojen täydentäjiä, maisteriohjelmiin valittuja yms. Rekisteritiedot (HY, JY, TY, TtY) opintosuoritukset, läsnäololukukaudet jne. tuloksia raportoitu 1. CC-kirjassa + konferensseissa Kyselytutkimus tuloksia raportoidaan 2. CC-kirjassa + konferensseissa Haastattelut (käynnissä)

12 Rekisteritietojen kertomaa Reilu kolmannes ei (ehkä) valmistu normiajassa maisteriksi Noin yksi kuudesta (jopa yksi viidestä) ei valmistu 7 vuodessa edes kandiksi Huom! Viiden vuoden ennuste: n. 20 % (ehkä) valmistuu maisteriksi HUOM!! Mahdollisesti muualle suoritettavat opinnot voivat ainakin osittain parantaa tilannetta.

13 Hajakommentteja (kenellä ongelmia) Huomattava määrä puhtaita nollia suurin osa ensimmäisen vuoden opiskelijoita Hitaat miehet yliedustettuina aloitusiällä näyttäisi oleva merkitystä hitaus kehittyy aloitusiän myötä tiedekunnittain selkeitä eroja

14 Kyselytutkimuksen kertomaa (1) (opinnoissaan hitaasti edenneet n = 230) Vain 40 % opiskelee päätoimisesti Opiskelun ohella työskentelee n. 40 % näistä noin puolet tekee opintoalaa vastaamatonta työtä Useampi kuin yksi viidestä (22 %) raportoi opintoja hidastavasta terveydellisestä esteestä yleisimmin mainittiin masennus muita: paniikkihäiriö, sosiaalinen fobia Useampi kuin yksi kolmesta (37 %) oli tuntenut haitalliseksi koettua stressiä

15 Kyselytutkimuksen kertomaa (2) (opinnoissaan hitaasti edenneet n = 230) Lähes puolet oli harkinnut nykyisten yliopistoopintojen keskeyttämistä/lopettamista motivaatio-ongelmat, väärä ala, työnteko noin joka neljäs oli vakuuttunut väärästä alan valinnasta (tai ainakin epäili alan valintaansa) Opiskeluun käytetty aika vähäinen mediaaniaika n. 18 tuntia viikossa, 25 % työskenteli korkeintaan 8 tuntia viikossa, 10 % vähemmän kuin yhden tunnin Ohjausta kaivattiin eniten opettajilta

16 Yhteenvetoa Ongelmana opintoihin sitoutuminen ja opintojen suorittaminen normiajassa Opintojen hitaan etenemisen ja keskeytysriskin (syrjäytymisriskin) välistä yhteyttä on tutkittu varsin vähän CC-tutkimuksen alustavien tulosten perusteella opintojen hidas käynnistyminen ennakoi opintojen viivästymistä ja keskeyttämisriskiä Keskeyttämis- ja syrjäytymisriskiä tulisi lähestyä mieluummin ennaltaehkäisevästi kuin jälkihoidollisesti haaste koulutusta järjestäville instituutioille

Koulutuksesta syrjäytymisvaarassa olevat korkeakouluopiskelijat

Koulutuksesta syrjäytymisvaarassa olevat korkeakouluopiskelijat Koulutuksesta syrjäytymisvaarassa olevat korkeakouluopiskelijat Projektitutkija Taru Siekkinen Jyväskylän yliopisto, Koulutuksen tutkimuslaitos Campus Conexus -projekti Campus Conexus -projekti 2009-2012

Lisätiedot

Opiskelijat korkeakoulutuksen näyttämöillä

Opiskelijat korkeakoulutuksen näyttämöillä Opiskelijat korkeakoulutuksen näyttämöillä TOIMITTANEET Vesa Korhonen Marita Mäkinen OPISKELIJAT KORKEAKOULUTUKSEN NÄYTTÄMÖILLÄ Campus Conexus Korkeakouluopiskelijan syrjäytymisen ehkäiseminen on Euroopan

Lisätiedot

Miksi gradu ahdistaa?

Miksi gradu ahdistaa? Miksi gradu ahdistaa? Tarinoita graduahdistuksesta ja graduprosesseista Tampereen yliopisto Kasvatustieteiden yksikkö Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede Joulukuu 2012 Hannamari Heino Tampereen yliopisto

Lisätiedot

KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne

KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne MUUNTAJA Mikkelin seudun työvoiman palveluverkostojen ja toimintamallien kehittämishanke KESKEYTTÄJÄN KUVA Ammatillisten opintojen keskeyttäminen ja elämäntilanne Selvitys vuonna 2005 Mikkelin ammattiopistossa

Lisätiedot

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella

Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Viivästynyt? Minäkö? Opiskelijoiden näkemyksiä opintojen viivästymisestä, työelämästä sekä opiskelusta korkea-asteella Selvityksen tekijät: Jaana O. Liimatainen, Jenni Kaisto, Kaisa Karhu, Susanna Martikkala,

Lisätiedot

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset

Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Opiskeluaikainen työssäkäynti ja sen vaikutukset Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 26/2012 simo aho sanna-mari hynninen hannu karhunen markku vanttaja Opiskeluaikainen työssäkäynti

Lisätiedot

URHEILIJAT OVAT? Selvitys urheilijoiden korkea-asteen opintojen etenemisestä

URHEILIJAT OVAT? Selvitys urheilijoiden korkea-asteen opintojen etenemisestä A T I A T I H A K KUIN URHEILIJAT OVAT? Selvitys urheilijoiden korkea-asteen opintojen etenemisestä en, Anu Korhon Jari Lämsä, nninen, a M, Timo en n o en N o Juh inulainen kka, Jari Ka a h u P ro te An

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA Opinnäytetyö (YAMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Hyvinvointipalvelut 2013 Janna Aksela ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan

Lisätiedot

Maistereiden työllistymisvaikeudet

Maistereiden työllistymisvaikeudet Maistereiden työllistymisvaikeudet Visa Tuominen 1 Juhani Rautopuro 2 Antero Puhakka 3 Johdanto Tota et työelämän vaatimukset on kuitenkin aika kovat, niin jos opintojen aikana opiskelija polttaa itsensä

Lisätiedot

MAISTERIVAIHEEN OPISKELIJAVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YLIOPISTOKOULUTUKSESSA

MAISTERIVAIHEEN OPISKELIJAVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YLIOPISTOKOULUTUKSESSA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu MAISTERIVAIHEEN OPISKELIJAVALINTA KAUPPATIETEELLISEN ALAN YLIOPISTOKOULUTUKSESSA Hallintotiede, korkeakouluhallinto ja -johtaminen Pro gradu -tutkielma Elokuu 2011

Lisätiedot

AKU-projekti Väliraportti

AKU-projekti Väliraportti AKU-projekti Väliraportti Peruskoulun päättäneiden, 15 17-vuotiaiden, ilman opiskelupaikkaa olevien sekä varhaisessa vaiheessa ammatillisen opiskelun keskeyttäneiden nuorten ohjaus- ja seurantaprojekti

Lisätiedot

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6

Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Tampereen teknillinen yliopisto. Yliopistopalvelut. Raportti 6 Tampere University of Technology. University Services. Report 6 Eila Pajarre, Piia Asunmaa & Heli Lukkari Ei kysyvä teekkari opintopolulta

Lisätiedot

Viisasten kiveä etsimässä: Miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken?

Viisasten kiveä etsimässä: Miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken? Kirsi Rouhiainen Viisasten kiveä etsimässä: Miksi tradenomiopiskelija jättää opintonsa kesken? Kymenlaakson ammattikorkeakoulu University of Applied Sciences 2010 Nro: 56 ISSN: 1239-9094 Tutkimuksia ja

Lisätiedot

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep!

Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Opetusministeriö Koulutus Undervisningsministeriet Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamista pohtineen työryhmän muistio Opetusministeriön työryhmämuistioita

Lisätiedot

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA

Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA Sara Tiippana KASVATUSTIETEILIJÖIDEN KOKEMUKSIA AINEJÄRJESTÖSSÄ OPITTAVISTA TYÖELÄMÄTAIDOISTA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteiden pro gradu tutkielma Marraskuu 2014 ITÄ-SUOMEN

Lisätiedot

Antero Puhakka & Juhani Rautopuro. Sumusta nousee riski - Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2013

Antero Puhakka & Juhani Rautopuro. Sumusta nousee riski - Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2013 Antero Puhakka & Juhani Rautopuro Sumusta nousee riski - Tieteentekijöiden liiton jäsenkysely 2013 1 ISBN 978-952-68171-0-1 (nid.) ISBN 978-952-68171-1-8 (PDF) Kannen suunnittelija: Ulriikka Lipasti Julkaisija:

Lisätiedot

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004

OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 OMAN ELÄMÄNSÄ YRITTÄJÄT? NUORISOBAROMETRI 2004 TERHI-ANNA WILSKA (TOIM.) OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 28 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007

PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 PERUSARVOT PUNTARISSA NUORISOBAROMETRI 2007 SAMI MYLLYNIEMI OPETUSMINISTERIÖ NUORISOTUTKIMUSVERKOSTO NUORISOASIAIN NEUVOTTELUKUNTA 1 ESIPUHE Nuorisoasiain neuvottelukunta, julkaisuja 37 Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura,

Lisätiedot

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN

SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN SELVITYS YLEMPIEN AMMATTIKORKEAKOULU- TUTKINTOJEN ASEMASTA TYÖELÄMÄSSÄ JA UUDISTUKSEN VAIKUTUKSESTA KOULUTUSJÄRJESTELMÄÄN JA TYÖELÄMÄÄN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 1.1 Sisältö

Lisätiedot

Opiskelijatutkimus 2006

Opiskelijatutkimus 2006 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Opiskelijatutkimus 2006 Korkeakouluopiskelijoiden toimeentulo ja työssäkäynti Opetusministeriön julkaisuja 2006:51 Minna Viuhko Opiskelijatutkimus 2006 Korkeakouluopiskelijoiden

Lisätiedot

Esiselvitys ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista

Esiselvitys ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista VATT Valmisteluraportit 21 Esiselvitys ulkomaalaisten korkeakouluopiskelijoiden taloudellisista vaikutuksista Irma Garam Janne Jaalivaara Isa Kuosmanen Tuomo Suhonen VALTION TALOUDELLINEN TUTKIMUSKESKUS

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINNALLISTEN TEKIJÖIDEN YHTEYS AMMATILLISTEN PERUSOPINTOJEN NEGATIIVISEEN KESKEYTTÄMISEEN

ELÄMÄNHALLINNALLISTEN TEKIJÖIDEN YHTEYS AMMATILLISTEN PERUSOPINTOJEN NEGATIIVISEEN KESKEYTTÄMISEEN Jaana Ketomäki ELÄMÄNHALLINNALLISTEN TEKIJÖIDEN YHTEYS AMMATILLISTEN PERUSOPINTOJEN NEGATIIVISEEN KESKEYTTÄMISEEN Erityispedagogiikan pro gradu -tutkielma Syyslukukausi 2011 Kasvatustieteiden laitos Jyväskylän

Lisätiedot

Tietoliikennetekniikan alkuvaiheen opintojen ohjaus ja kehittäminen

Tietoliikennetekniikan alkuvaiheen opintojen ohjaus ja kehittäminen Piia Simpanen Tietoliikennetekniikan alkuvaiheen opintojen ohjaus ja kehittäminen Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO MAAKUNTAVALTUUSTO 13.12.2010 MAAKUNNAN TILA 2010 ~ 0 ~

VARSINAIS-SUOMEN LIITTO MAAKUNTAVALTUUSTO 13.12.2010 MAAKUNNAN TILA 2010 ~ 0 ~ VARSINAIS-SUOMEN LIITTO MAAKUNTAVALTUUSTO 13.12.2010 MAAKUNNAN TILA 2010 ~ 0 ~ Alkusanat Kesällä 2007 käynnistetyn aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU) seurauksena valtion aluehallinnon viranomaisten

Lisätiedot

Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei?

Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei? Tampereen yliopisto Vesa Korhonen ja Sampo Hietava Mikä opiskelijaa motivoi, mikä ei? Korkeakouluopintoihin sitoutuminen motivaationäkökulmasta tarkasteltuna Vesa Korhonen ja Sampo Hietava Mikä opiskelijaa

Lisätiedot

Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus

Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Opinto-ohjaus, muutos ja epävarmuus Turun yläasteiden ja lukioiden opinto-ohjaajien näkemyksiä ohjauksesta ja oman työnsä lähtökohdista Sakari Ahola & Juha Mikkola

Lisätiedot

Nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytymisen riskit

Nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytymisen riskit Nuorisoasiain neuvottelukunta Reijo Viitanen 1.3.1999 Nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytymisen riskit Nuorisotyöttömyys on noussut Suomessa ennen kokemattoman korkealle tällä vuosikymmenellä. Kansainvälisesti

Lisätiedot

Kemianteollisuuden ja sen alatoimialojen osaamis- ja koulutustarpeet. k emia EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO TAVOITE 3 -OHJELMA

Kemianteollisuuden ja sen alatoimialojen osaamis- ja koulutustarpeet. k emia EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO TAVOITE 3 -OHJELMA Kemianteollisuuden ja sen alatoimialojen osaamis- ja koulutustarpeet k emia l i s ä ä v e t o v o i m a a EUROOPAN SOSIAALIRAHASTO TAVOITE 3 -OHJELMA SISÄLTÖ KEMIANTEOLLISUUS MURROSVAIHEESSA 3 JOTTA KYSYNTÄ

Lisätiedot

Riikka Åstrand. Sirkusalan ammatillinen koulutus ja työelämä

Riikka Åstrand. Sirkusalan ammatillinen koulutus ja työelämä Riikka Åstrand Sirkusalan ammatillinen koulutus ja työelämä Työpapereita Working Papers 49 Taiteen keskustoimikunta / tutkimusyksikkö Arts Council of Finland / Research Unit Sirkuksen tiedotuskeskus Finnish

Lisätiedot