Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010%

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010%"

Transkriptio

1 Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% A. RefereedScientificArticles(vertaisarvioidut%tieteelliset%artikkelit) A1. RefereedJournalArticles,OriginalResearch(vertaisarvioitualkuperäisartikkeli% tieteellisessä%aikakauslehdessä) Harjanne,P.,Reunamo,J.,&Tella,S.(2015).Finnishforeignlanguageteachers viewsonteaching andstudyrealityintheirclasses:thekieloproject srationaleandresults.journal(of(language( Teaching(and(Research,(6(5), Koskimaa,R.,Lehtonen,M.,Heinonen,U.,Ruokamo,H.,Tissari,V.,VahtivuoriYHänninen,S.,&Tella, S.(2007).AculturalapproachtonetworkedYbasedmobileeducation.International(Journal(of( Educational(Research,(46, Kynäslahti,H.,Vesterinen,O,Lipponen,L.,VahtivuoriYHänninen,S.,&Tella,S.(2008).Towards volitionalmedialiteracythroughweb2.0.educational(technology,(xlviii(5),3 9. Mylläri J., Kynäslahti, H., Vesterinen, O., VahtivuoriYHänninen, S., Lipponen, L., & Tella, S. (2011). The students pedagogical thinking and the use of ICTs in teaching. Scandinavian( Journal( of( Educational(Research,(55(5), Nevgi,A.,Tella,S.,&Nishimura,S.(2010).Universityteachers approachestoteachingandtheir pedagogicaluseoficts:acomparativecasestudyoffinland,japanandindia.usachina(education( Review,(7(7),1 14. Ruokamo,H.,&Tella,S.(2005).AnM+I+T++researchapproachtonetworkYbasedmobileeducation (nbme)andteachingystudyingylearningprocesses:towardsaglobalmetamodel.inthe(ipsi(bgd( Transactions(on(Advanced(Research:(MultiA,(InterA,(and(Transdisciplinary(Issues(in(Computer(Science( and(engineering.(special(issue(on(the(research(with(elements(of(multidisciplinary,(interdisciplinary,( and(transdisciplinary.newyork,frankfurt,tokyo,belgrade:ipsibgdinternetresearchsociety. July2005,1(2),3Y12.TheBestPaperSelectionfor Struck,R.,Kynäslahti,H.,Lipponen,L.,Vesterinen,O.,VahtivuoriYHänninen,S.,Mylläri,J.,&Tella,S. (2011).PodcastsaslearnerYcreatedcontentinhighereducation.International(Journal(of(Online( Pedagogy(and(Course(Design((IJOPCD),(1,2, Tella,S.(1984).Intensiiviopetusmenetelmieneroistajayhtäläisyyksistä.[OnDifferencesand SimilaritiesbetweenIntensiveTeachingMethods.]Kasvatus,(1,39 46.(InFinnish) Tella,S.(1992).Theadoptionofinternationalcommunicationsnetworksandelectronicmailinto foreignlanguageeducation.scandinavian(journal(of(educational(research,(36(4), (In English) Tella,S.(1994).Telematiikkajaverkostuvaoppimisympäristö haasteitaaikuiskasvatukselle. [Telematicsandanetworkedlearningenvironment Challengestoadulteducation.]Aikuiskasvatus,(4, (InFinnish)

2 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(2(24)( 2 Tella,S.(1997).Tietokoneperustaisestaopetuksestaverkostopohjaiseenoppimiseen.[From computerybasededucationtonetworkybasedlearning.]aikuiskasvatus,(4, (Abstractin English:Aikuiskasvatus,(4,(352)( ( Tella,S.(1998).EquestoèilbuonesempiochecivienedallaFinlandia.Telèma:Attualitàefuturo dellasocietàmultimediale.computer,(scuola(et(sapere.(anno(iv.(primavera(1998,78 81.(InItalian) Tella,S.(1998).MediakasvatuksenpainotuksiaHelsinginyliopistonmediakasvatuskeskuksessa. [FocusesofMediaEducationattheMediaEducationCentreoftheUniversityofHelsinki.] Tiedotustutkimus,(1,96 98.(InFinnish) Tella,S.(2014).Жизнькоротка образованиепродолжительноимногосторонне[lifeisshort learningislong,wide,andbroad].непрерывное(образование([continuing(education],3(9), Tirri,K.,&Tella,S.(2001).CreatingavirtualschoolbasedlearningenvironmentfortheFinnish School.The(International(Journal(of(Continuing(Engineering(Education(and(LifeAlong(Learning,( 11(4/5/6), Vesterinen,O.,Kynäslahti,H.,&Tella,S.(2011).Mediaeducationalsituationsandtwoprimaryschool teachers practicalreasoning.international(journal(of(learning(and(media,(springasummer(2010(2(2 3), A2. ReviewArticle?LiteratureReview?SystematicReview(katsausartikkeli% tieteellisessä%aikakauslehdessä) A3. BookSection?ChaptersinResearchBooks(kirjan%tai%muun%kokoomateoksen% osa) DeVries,J.&Tella,S.1998.TheRoleofDistanceEducationInstructor:Attitudes,Skills,and Strategies.InTella,S.(ed.)AspectsofMediaEducation:StrategicImperativesintheInformationAge. MediaEducationCentre.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.MediaEducation Publications8, ERICED Harjanne,P.&Tella,S.2007.ForeignLanguageDidactics,ForeignLanguageTeachingand TransdisciplinaryAffordances.InKoskensalo,A.,Smeds,J.,Kaikkonen,P.&Kohonen,V.(eds.) ForeignlanguagesandmulticulturalperspectivesintheEuropeancontextÉFremdsprachenund multikulturelleperspektivenimeuropäischenkontext.dichtung Wahrheit Sprache.Berlin:LITY Verlag, Harjanne,P.,&Tella,S.(2011).Kieliluokkientodellisuuskieltenopettajannäkökulmasta:KIELOY hankkeenalustaviatutkimustuloksia.teoksessal.tainio,k.juuti,a.kallioniemi,p.seitamaay Hakkarainen,&A.Uitto(Toim.),Näkökulmia(tutkimusperustaiseen(opetukseen.(Ainedidaktiikan( symposiumin(2010(satoa.(osa(1(s ).Ainedidaktisenyhdistyksenjulkaisuja1. Harjanne,P.,&Tella,S.(2012).Interculturalcommunicativecompetence,anditsassessment:The CEFcultHelsinkihighereducationscenario.TeoksessaE.YliYPanula,K.Merenluoto,&A.Virta (Toim.),Koulu(ja(oppiaineiden(monet(kulttuurit.(Ainedidaktinen(symposiumi(Turussa( (s.41 54).Suomenainedidaktisentutkimusseuranjulkaisuja.Ainedidaktisiatutkimuksia3. Hildén,R.&Tella,S.2007.FamiliarityoftheCommonEuropeanFrameworkofReferencefor Languages(CEF)andTrainingNeedsasExpressedbyLanguageTeachers ASurveyConductedin FiveEuropeanCountries.InKoskensalo,A.,Smeds,J.,Kaikkonen,P.&Kohonen,V.(eds.)Foreign languagesandmulticulturalperspectivesintheeuropeancontextéfremdsprachenundmultikulturelle PerspektivenimeuropäischenKontext.Dichtung Wahrheit Sprache.Berlin:LITYVerlag, Hyvönen,P.,Lehtonen,M.,Ruokamo,H.&Tella,S.2005.Emotionality,Experientialityand SensationalityinNetworkYBasedMobileEducation(NBME):ProbingforthePotentialofAffordances.

3 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(3(24)( TeoksessaHuttunen,AYL.&Kokkonen,AYM.(toim.)Koulutuksenkulttuuritjahyvinvoinninpolitiikat. Verkkojulkaisu.Kasvatustieteenpäivät Jyväskylässä.Jyväskylä:Suomen kasvatustieteellinenseura, Iivonen, A., & Tella, S. (2009). Vieraan kielen ääntämisen ja kuulemisen opetus ja harjoittelu. Teoksessa O. Aaltonen, R. Aulanko, A. Iivonen, A. Klippi, & M. Vainio (toim.), Puhuva( ihminen( ( puhetieteiden(perusteet(ss ).Helsinki:Otava. Kynäslahti, H., & Tella, S. (2010). Mediakasvatuksen kasvatustieteellistyminen ja akateeminen opettajankoulutus. Teoksessa A. Kallioniemi, A. Toom, M. Ubani, & H. Linnansaari (toim.), Akateeminen( luokanopettajakoulutus:( 30( vuotta( teoriaa,( käytäntöä( ja( maistereita (ss ). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 52. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. Kynäslahti,H.,Vesterinen,O.&Tella,S.2007.Mediakasvatuksennäkökulmainformaatiolukutaitoon. [ViewsofMediaEducationonInformationLiteracy].TeoksessaNevgi,A.(toim.)Informaatiolukutaito yliopistoyopetuksessa.[informationliteracyinhighereducation].helsinki:yliopistopaino, Sariola,J.,Rönkä,A.,Tella,S.&Kynäslahti,H.2002.FromWeakSignalstotheConceptof mlearning:theliveprojectrevisited.inloveless,a.&dore,b.(eds.)ictintheprimaryschool: ChangesandChallenges.OpenUniversityPress, Tella,S.&Kynäslahti,H.2005.Mediakasvatuksenuustulkintaajaajankohtaistadidaktistateoriaa Pohdintaamediakasvatuksenkahtalaisestatiedepohjasta.TeoksessaVaris,T.(toim.) Uusrenessanssiajattelu,digitaalinenosaaminenjamonikulttuurisuuteenkasvaminen.OpetusY, kasvatusyjakoulutusalojensäätiö OKKAYsäätiönjulkaisuja.Tampereenyliopiston AmmattikasvatuksentutkimusYjakoulutuskeskuksenjulkaisuja, Tella,S.&Ruokamo,H.2005.MonitieteinenmobiiliverkkoYopetus,Yopiskelujaoppiminen: MOMENTSYprojektinintegroitumetamalli.(TransdisciplinaryNetworkYBasedMobileEducation:The IntegratedMetamodeloftheMOMENTSProject.)TeoksessaTella,S.,Ruokamo,H.,Multisilta,J.& Smeds,R.(toim.)Opetus,opiskelu,oppiminen:TietoYjaviestintätekniikkatiederajatylittävissä konteksteissa.lapinyliopisto.kasvatustieteidentiedekunta.mediapedagogiikkakeskus.lapin yliopistonkasvatustieteellisiäjulkaisuja12.rovaniemi:lapinyliopistopaino, Tella,S.&Ruokamo,H.2006.MOMENTSinintegroitumetamalli tulevaisuudenmonitieteiset opetus opiskelu oppimisprosessitjatiedonrakentaminenmobiiliverkkoyopetuksessa.teoksessa Julkunen,M.YL.(toim.)Tutkimuksiayhtenäistyvistäjaerilaistuvistaoppimisenjakoulutuksenpoluista. Joensuunyliopisto.Kasvatustieteidentiedekunnantutkimuksia98, Tella,S.1994.Uudenteknologianmahdollisuuksiakielenopetukselle.(APotentialofNew TechnologiestoForeignLanguageTeaching.)InPohjala,K.(ed.)PerspectivesofFLTeaching. NationalBoardofEducation, (InFinnish) Tella,S.1995.Developinganopenlearningenvironmentwithcommunicationtechnologies.InWatson, D.&Tinsley,D(eds.)IntegratingInformationTechnologyintoEducation.London:Chapman&Hall, (InEnglish) Tella,S.1995.Virtuaalikouluverkostuvassaoppimisympäristössä.(VirtualSchoolinaNetworked LearningEnvironment.)InVaahtokari,A.&Vähäpassi,A.(eds.)Tutki,arvioi,vertaile näkökulmia opetuksensuunnitteluunjatutkimukseen.(study,evaluate,compare AspectsofPlanningof TeachingandResearch.TheHelsinkiUniversityResearchandTrainingCentreinLahti, (In Finnish) Tella,S.(1996).Foreignlanguagelearningandmoderntechnology Aperfectmatch?InU.Tornberg (Ed.),Focus(on(the(Language(Learner(pp ).Uppsala:UppsalaUniversitet,Centrumför didaktik.didaktiskforskningiuppsala18.(inenglish) Tella,S.(1996).Languagelearningandmoderntechnology CommentstoDrKerstinWall's presentation.inu.tornberg(ed.),focus(on(the(language(learner(pp ).Uppsala:Uppsala Universitet,Centrumfördidaktik.DidaktiskforskningiUppsala18.(InEnglish) 3

4 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(4(24)( 4 Tella,S.1997.CreatinganEmpoweredLearningEnvironmentThroughtheSynergyofMedia Education,Multiculturalism,andForeignLanguageLearningMethodology.InKillen,R.,Tella,S.&YliY Renko,K.(eds.)MulticulturalEducation:TowardsSocialEmpowermentandCulturalMaintenance. TheUniversityofTurku.TheFacultyofEducation.ResearchReportA:180,73 98.(InEnglish) Tella,S.1997.Mediakasvatus kasvatustatietoyhteiskunnankansalaiseksi.(mediaeducation EducationforCitizenshipinaKnowledgeYBasedSociety.)InNaarala,M.(ed.)Oppituoli1997 (AcademicChair1997).Helsinginyliopisto:Yliopistopaino, (InFinnish) Tella,S.1997.TheImpactofInformationandCommunicationTechnologies(ICT)ontheRolesand StatusoftheTeacher.InOsborne,J.,Roberts,D.&Walkir,J.(eds.)Open,FlexibleandDistance Learning:EducationandTraininginthe21stCentury.Launceston:UniversityofTasmania, Tella,S.1997.VerkostuvaviestintäYjatiedonhallintaympäristöopiskeluntukena.(Mastering CommunicationandInformationinaNetworkingLearningEnvironment.)InLehtinen,E.(ed.) Verkkopedagogiikka.(NetworkPedagogy.)Helsinki:Edita,41 59.(InFinnish) Tella,S.1998.Tavoitteellisenpostfordistisenopiskeluympäristönpiirteitä mediakasvatuksenja modernintietoyjaviestintätekniikanpainotuksia.(characterisinganintentionalpostyfordistlearning Environment,withaViewtoMediaEducationandModernInformationandCommunication Technologies.)TeoksessaLavonen,J.&Erätuuli,M.(toim.)Tuultapurjeisiin:Matemaattistenaineiden opetus2000yluvulle.opetus2000.jyväskylä:atenakustannus, Tella,S.1998.TheConceptofMediaEducationRevisited:FromaClassificatoryAnalysistoa RhizomaticOverview.InTella,S.(ed.)AspectsofMediaEducation:StrategicImperativesinthe InformationAge.MediaEducationCentre.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki. MediaEducationPublications8, ERICED Tella,S.1998.ThePoorRelationoftheEducationSystem?AspectsofDistanceEducationandOpen anddistancelearning.innummi,t.,rönkä,a.&sariola,j.incollaborationwithkynäslahti,h., Ristola,R.,Tella,S.&Vähäpassi,A.VirtualityandDigitalNomadism:IntroductiontotheLIVEProject (1997Y2000).MediaEducationCentre.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki. MediaEducationPublications6,1 22.ERICED Tella,S.1999.FirmerLinksbetweenTelematics,MulticulturalismandForeignLanguageLearning Methodology.InSelinger,M.&Pearson,J.(eds.)TelematicsinEducation:TrendsandIssues. Elsevier, Tella,S.2001.Languageteachereducationandthechallengesofinformationandcommunication technologies(icts):finnishperspectives.ineaston,r.(ed.)collectionofcasestudiesonexamples ofgoodpracticeinteachereducationwithafocusonorganisationalaspectsandintegratedconcepts oflanguageeducationeuropeancentreformodernlanguagescentreeuropéenpourleslangues Vivantes, Tella,S.2002.MYopiskelu kybertekstuaalistamatkailuavaipostmoderninkasvatuksenairut?(my Learning:CybertextualTravellingoraHeraldofPostYModernEducation?)TeoksessaSeppälä,P. (toim.)mobiiliopiskelu joustavastiliikkeessä.helsinki:helsinginyliopistonopetusteknologiakeskus, (Artikkelinstruktuurikaaviohttp:// Tella,S.2003.MYlearningYYCybertextualTravelingoraHeraldofPostYModernEducation?In Kynäslahti,H.&Seppälä,P.(eds.)ProfessionalMobileLearning.Helsinki:ITPress, Tella,S.2004.VisualisingFutureForeignLanguageEducation:FromRevisionandSupervisionto Vision.InMäkinen,K.,Kaikkonen,P.&Kohonen,V.(eds.)FuturePerspectivesinForeignLanguage Education.Oulunyliopistonkasvatustieteidentiedekunnantutkimuksia101,

5 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(5(24)( 5 Tella,S.2005.FromGrammarBooktoCommunicator:MajorTrendsintheFinnishForeignLanguage Education.InGuerin,E.(ed.)LanguageTeacherEducationandTraining:ItalyandEurope. EducazioneeformazionedeidocentiL2:ItaliaedEuropa.CEFTrainDayYYGiorataCEFTrain.TransY EuropeanContributionsYYContributitransnazionali.Firenze,Italy,7May2005.Firenze:Firenze UniversityPress,149YY155. Tella,S.2005.MultiY,InterYandTransdisciplinaryAffordancesinForeignLanguageEducation:From SingularitytoMultiplicity.InSmeds,J.,Sarmavuori,K.,Laakkonen,E.&deCillia,R.(eds.) MulticulturalCommunities,multilingualPractice:Monikulttuurisetyhteisöt,monikielinenkäytäntö. Turku:AnnalesUniversitatisTurkuensisB285,67YY88. Tella,S.2005.SomeRecentYtoYFutureTrendsinForeignLanguageEducationinFinland:From SingularitytoMultiplicity.InNewApproachestolearningandteachingforeignlanguages:Personal OnlinePaths(POP).ComeniusUniversity.DepartmentofEnglishLanguageandLiterature. Bratislava:FacultyofEducation,16YY27. Tella,S.,Kynäslahti,H.&Husu,J.1998.TowardstheRecontextoftheVirtualSchool.InTella,S. (ed.)aspectsofmediaeducation:strategicimperativesintheinformationage.mediaeducation Centre.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.MediaEducationPublications8, ERICED Tella,S.,MononenYAaltonen,M.,Kynäslahti,H.incollaborationwithNummi,T.,Passi,A.,Ristola,R., Sariola,J.,Vahtivuori,S.&Wager,P.1998.TowardsaCommunalCurriculum:StrategicPlanningand theemergingknowledgeofmediaeducation.intella,s.(ed.)aspectsofmediaeducation:strategic ImperativesintheInformationAge.MediaEducationCentre.DepartmentofTeacherEducation. UniversityofHelsinki.MediaEducationPublication8,1 83.ERICED Tissari,V.,VahtivuoriYHänninen,Vaattovaara,V.,Ruokamo,H.&Tella,S.2005.Pedagogisetmallit verkkoyopetuksessa:opettajienjaopiskelijoidenkäsityksiäpedagogistenmallientoteutumisesta virtuaaliyliopistohankkeenverkkokursseissa.teoksessatella,s.,ruokamo,h.,multisilta,j.&smeds, R.(toim.)Opetus,opiskelu,oppiminen:TietoYjaviestintätekniikkatiederajatylittävissäkonteksteissa. Lapinyliopisto.Kasvatustieteidentiedekunta.Mediapedagogiikkakeskus.Lapinyliopiston kasvatustieteellisiäjulkaisuja12.rovaniemi:lapinyliopistopaino,73yy91. VahtivuoriYHänninen,S.,Tissari,V.,Vaattovaara,V.,Rajala,R.,Ruokamo,H.&Tella,S.2004.HelLaY projektintausta,tavoitteet,toimintajatuotokset.teoksessatissari,v.,vaattovaara,v.,vahtivuoriy Hänninen,S.,Tella,S.,Rajala,R.&Ruokamo,H.VerkkoYopetuksenhaasteita:Pedagogisiamalleja didaktisessaverkkoympäristössä.rovaniemi:lapinyliopisto.kasvatustieteidentiedekunta. Mediapedagogiikkakeskus.Lapinyliopistonkasvatustieteellisiäjulkaisuja8, VahtivuoriYHänninen,S.,Tissari,V.,Vaattovaara,V.,Rajala,R.,Ruokamo,H.&Tella,S Opetus,opiskelujaoppiminendidaktisessaverkkoympäristössä.TeoksessaTissari,V.,Vaattovaara, V.,Vahtivuori,S.,Tella,S.,Rajala,R.&Ruokamo,H.HelLaYprojekti:HelsinginjaLapinyliopistojen tietoyjaviestintätekniikanopetuskäytöntutkimusyjakehittämisprojekti Loppuraportti. Kasvatustieteidentiedekuntienvirtuaaliyliopistohanke(KasVi) Verkkojulkaisu, VahtivuoriYHänninen,S.,Tissari,V.,Vaattovaara,V.,Rajala,R.,Ruokamo,H.&Tella,S Opetus,opiskelujaoppiminendidaktisessaverkkoympäristössä.TeoksessaTissari,V.,Vaattovaara, V.,VahtivuoriYHänninen,S.,Tella,S.,Rajala,R.&Ruokamo,H.VerkkoYopetuksenhaasteita: Pedagogisiamallejadidaktisessaverkkoympäristössä.Rovaniemi:Lapinyliopisto.Kasvatustieteiden tiedekunta.mediapedagogiikkakeskus.lapinyliopistonkasvatustieteellisiäjulkaisuja8, A4. ArticleinConferenceProceedings(artikkeli%konferenssijulkaisussa) Ahtee,M.&Tella,S.1995.FutureClassTeachers'ImagesofTheirSchoolYTimeTeachersofPhysics, Mathematics,andForeignLanguages.InTella,S.(ed.)Juuretjaarvot:Etnisyysjaeettisyys aineen opettaminenmonikulttuurisessaoppimisympäristössä.(rootsandvalues:ethnicityandethics TeachingaSubjectinaMultiYCulturalLearningEnvironment.)ProceedingsofaSubjectYDidactic

6 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(6(24)( SymposiuminHelsinkionFeb.3rd,1995.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki. ResearchReport150, (InEnglish) Ahtee,M.&Tella,S.1996.FutureClassTeachers'ImagesofTheirSeniorSecondarySchool TeachersofEnglish,History,andMathematics.Part2.InTella,S.(ed.)Nautinnonlähteillä:aineen opettaminenjaluovuus.(sourcesofenjoyment:teachingasubjectandcreativity.)proceedingsofa SubjectYDidacticSymposiuminHelsinkionFeb.2nd1996.DepartmentofTeacherEducation. UniversityofHelsinki.ResearchReport163, (InFinnish,Swedish,andEnglish) Harjanne,P.,&Tella,S.(2008).Strongsignalsinforeignlanguageeducation,withaviewtofuture visions. In S. Tella (Ed.), From( Brawn( to( Brain:( Strong( Signals( in( Foreign( Language( Education. Proceedings(of(the(ViKiPedaA2007(Conference(in(Helsinki,(May(21 22,(2007((pp.55 84).Universityof Helsinki.DepartmentofAppliedSciencesofEducation.ResearchReport Harjanne, P., & Tella, S. (2008). Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisialähtökohtia tutkimushankkeenteoreettisentaustankehittelyä.[didactic,societaland methodologicalstartingpointsinforeignlanguageeducation Developingthetheoreticalbackground of a research project]. Teoksessa A. Kallioniemi (toim.), Uudistuva( ja( kehittyvä( ainedidaktiikka.( Ainedidaktinen(symposiumi( (Helsingissä.(Osa(2(ss.737YY750).Helsinginyliopisto.SoveltaY vankasvatustieteenlaitos.tutkimuksia299. Harjanne, P., & Tella, S. (2009). Investigating methodological reality in Finnish foreign language classrooms:revisitingthekieloproject srationaleandresearch,inr.kantelinen&p.pollari(eds.), Language( Education( and( Lifelong( Learning (pp ). Joensuu: Joensuun yliopistopaino. Harjanne, P., & Tella, S. (2009). Teaching and Study Practices in Finnish Foreign Language Classrooms. Presentation in the TBLT( 2009 Lancaster. Tasks:( context,( purpose( and( use. 3rd( Biennial(International(Conference(on(TaskABased(Language(Teaching.13 16September Harjanne, P., & Tella, S. (2010). Vieraiden kielten opetus Suomessa nykytilanteen tarkastelua: KIELOYtutkimushankkeen taustaa ja teoriaa. Teoksessa E. Ropo, H. Silfverberg, & T. Soini (toim.), Toisensa( kohtaavat( ainedidaktiikat.( Ainedidaktinen( symposiumi( ( Tampereella (ss ). TampereenyliopistonopettajankoulutuslaitoksenjulkaisujaA31. (Kokojulkaisu: Krokfors, L., Vitikka, E. & Tella, S InnoEdu Education with Innovation. Teoksessa K. Merenluoto,A.Virta&P.Carpelan(toim.)Opettajankoulutuksenmuuttuvatrakenteet.Ainedidaktinen symposium Turun opettajankoulutuslaitos. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisujab77, Kynäslahti, H. & Tella, S Collaboration of Schools with Distinct Characters in Networks of Schools.InCompetition,Connection,Collaboration.13thAnnualConferenceonDistanceTeaching& LearningProceedings.August6 8.Madison,Wisconsin, Kynäslahti,H.,VahtivuoriYHänninen,S.,Vesterinen,O.,Tella,S.,Lipponen,L.,&Mylläri,J.(2008). Fromreallifeexperiencestowardsproductionandparticipationinmobilelearning.IADISInternational Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2008), ISBN: 978Y972Y8924Y69Y0. LehtonenM.,VahtivuoriYHänninenS.,Ketamo,H.,Kiili,K.,Paunonen,U.,Tella,S.,Koskimaa,R., Nurmi,K.&Multisilta,J.2003.TowardsMultidisciplinaryMomentsMetamodelforNetworkYBased Education.InterLearnConference.MultidisciplinaryApproachestoLearning.LifeasLearning (LEARN)NationalResearchProgrammeoftheAcademyofFinland.December,4 5,2003,Helsinki, Finland. Lintula,A.,Vahtivuori,S.,Tella,S.&MononenYAaltonen,M.1999.Yhteisöllisyys,dialoginen kommunikaatiojaohjaaminenvirtuaalisessaopiskeluympäristössä.(communalism,dialogic 6

7 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(7(24)( CommunicationandSupervisioninaVirtualLearningEnvironment.)TeoksessaHorila,M.(toim.)ITKY 99.TäällätietoyhteiskunnanallaÉY)Interaktiivinenteknologiakoulutuksessa:10Yvuotisjuhlakonferenssi. Aulanko,Hämeenlinna Hämeenkesäyliopistonjulkaisuja,sarjaB,64. MononenYAaltonen,M.&Tella,S.2000.FromBrawntoBrain:TowardsanEmergingMindsYon ApproachinIntegratedDistributedLearningEnvironments(IDLEs).InBourdeau,J.&Heller,R.(eds.) ProceedingsofEDYMEDIA2000.WorldConferenceonEducationalMultimedia,Hypermedia& Telecommunications.AACE/AssociationfortheAdvancementofComputinginEducation.Montréal, Canada.June27YJuly1,2000,729Y734. MononenYAaltonen,M.&Tella,S.2000.VerkkoYopetusjaoppimateriaalit:suunnittelunjaarvioinnin periaatteidenmonitasomalli.teoksessabuchberger,i.(toim.)opettajajaaine2000.ainedidaktiikan symposiumi osa2.helsinginyliopisto.opettajankoulutuslaitos.tutkimuksia225, Nishimura, S., Nevgi, A., & Tella, S. (2008). Communication style and cultural features in high/low contextcommunicationcultures:acasestudyoffinland,japanandindia.teoksessaa.kallioniemi (toim.),uudistuva(ja(kehittyvä(ainedidaktiikka.(ainedidaktinen(symposiumi( (helsingissä.(osa( 2(ss ).[InA.Kallioniemi(Ed.),Renovating(and(developing(subject(didactics.(Proceedings(of( a(subjectadidactic(symposium(in(helsinki(on(feb.(2,(2008.(part(2(pp ).UniversityofHelsinki. DepartmentofAppliedSciencesofEducation.ResearchReport299]. Ruokamo,H.,Tella,S.,Vahtivuori,S.,Tuovinen,H.&Tissari,V.2003.PedagogisetmallitverkkoY opetuksensuunnittelussa,toteutuksessajaarvioinnissa(hellayprojekti).teoksessameisalo,v. (toim.)aineenopettajankoulutuksenvaihtoehdotjatutkimus2002.ainedidaktiikansymposiumi Helsinginyliopisto.Opettajankoulutuslaitos.Tutkimuksia241, (InFinnish) Ruokamo,H.,Tella,S.,Vahtivuori,S.,Tuovinen,H.&Tissari,V.2002.TrainingProgrammesinMedia EducationandEducationalUseofInformationandCommunicationTechnologiesattheUniversitiesof HelsinkiandLapland.EducationandCulturalDiversities,NERA's30thCongressinTallinn,Estonia,7Y 9March2002, Ruokamo,H.,Tella,S.,Vahtivuori,S.,Tuovinen,H.&Tissari,V.2002.PedagogicalModelsinthe NetworkYBasedEducation.ITK'02Ykonferenssintutkijatapaaminen FullPaper.Hämeen kesäyliopisto. Ruokamo,H.,Tuovinen,H.Tella,S.,Vahtivuori,S.,&Tissari,V.2002.PedagogicalModelsinthe DesignandAssessmentofNetworkYBasedEducation.InBarker,P.&Rebelsky,S.(eds.) ProceedingsofEDYMEDIA2002:WorldConferenceonEducationalMultimedia,Hypermedia& Telecommunications.June24Y29,2002Denver,ColoradoUSA, Tella,S.&Harjanne,P.2004.Vieraidenkieltendidaktiikka,didaktinenopetus opiskelu oppimisprosessijakieltenopetus.teoksessaahonen,s.&siikaniva,a.(toim.)eurooppalainen ulottuvuus.ainedidaktinensymposiumihelsingissä helsinginyliopistonsoveltavan kasvatustieteenlaitos.tutkimuksia252,444yy463. Tella,S.&Harjanne,P.2007.CanWeAffordAnyMoreAffordances?ForeignLanguageEducation SpecificReflections.TeoksessaK.Merenluoto,A.Virta&P.Carpelan(toim.)Opettajankoulutuksen muuttuvatrakenteet.ainedidaktinensymposium turunopettajankoulutuslaitos.turun yliopistonkasvatustieteidentiedekunnanjulkaisujab77, Tella,S.&Kynäslahti,H.1997.Aschoolfacinganetworkofotherschools.InOsborne,J.,Roberts,D. &Walkir,J.(eds.)Open,FlexibleandDistanceLearning:EducationandTraininginthe21stCentury. Launceston:UniversityofTasmania, Tella,S.&Kynäslahti,H.1998.TheEmergenceofElectronicSchoolNetworks.1998EDENAnnual Conference.UniversitiesinaDigitalEra:Transformation,InnovationandTradition.Universityof Bologna,Italy.24 26June

8 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(8(24)( 8 Tella,S.&MononenYAaltonen,M.1997.ComputerYMediatedCommunicationinEnhancing CommunicativeDialoguesontheWeb.AACEWebNet97.Toronto Tella,S.&MononenYAaltonen,M.1998.EmpoweringSynergybetweenInformationand CommunicationTechnologiesandDialogism:NewAvenuesofCommunication.InDavies,G.(ed.) Teleteaching 98.DistanceLearning,TrainingandEducation.ProceedingsoftheXV.IFIPWorld ComputerCongress:TheGlobalInformationSocietyontheWaytotheNextMillennium. Vienna/AustriaandBudapest/Hungary.31August 4September1998, Tella,S.1987.Versunenouvellealphabétisation.ColloquefrancoYfinlandaissurlestechnologies nouvellesenéducation.tietotekniikankäyttöopetuksessa,suomalaisyranskalainenkollokvio.les Actes.Paris16 20novembre1987,33 40.(InFrench) Tella,S.1992.Virtuaalikoulunlähtökohdistajaominaisuuksista.(OnStartingYPointsandQualitiesof VirtualSchools.)InTella,S.(ed.)AFlexibleandManyYFacetedTeacher.ProceedingsofasubjectY didacticsymposiuminhelsinkionfeb.7th,1992.departmentofteachereducation.universityof Helsinki.ResearchReport100, (InFinnish) Tella,S.1993.Apprivoiser,çasignifiecréerdesliens.InTella,S.(ed.)FromLanguagetoSense FromSensetoLanguage.ProceedingsofasubjectYdidacticsymposiuminHelsinkionFeb.7th,1992. PartII.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport118, (In French) Tella,S.1993.Opettajienvisioistajakoulunkehittämisestä.(OnTeachers'VisionsandDeveloping Schools.)InTella,S.(ed.)FromLanguagetoSense FromSensetoLanguage.Proceedingsofa subjectydidacticsymposiuminhelsinkionfeb.5th,1993partii.departmentofteachereducation. UniversityofHelsinki.ResearchReport118, (InFinnish) Tella,S.1993.TeknologisYhumaanintiedonkäsityksenmahdollisuuksista.(OnWaysandMeansofa TechnologicallyHumaneConceptofKnowledge.)InTella,S.(ed.)FromLanguagetoSense From SensetoLanguage.ProceedingsofasubjectYdidacticsymposiuminHelsinkionFeb.5th,1993.Part II.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport118,79 91.(InFinnish) Tella,S.1993.VieraidenkieltenasemastaEnglanninkoululaitoksenopetussuunnitelmallisessa ajattelussa.(onthepositionofforeignlanguagesinthecurricularthinkingoftheschoolsof EnglandandWales.)InTella,S.(ed.)FromLanguagetoSense FromSensetoLanguage. ProceedingsofasubjectYdidacticsymposiuminHelsinkionFeb.5th,1993.PartII.Departmentof TeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport118, (InFinnish) Tella,S.1994.Aspektejaviestintäkasvatuksen,vieraidenkieltenopetuksenjaopetustekniikan risteämästä.(aspectsofcommunicationeducation,foreignlanguageeducationandeducational Technology.)InTella,S.(ed.)Näytönpaikka:Opetuksenkulttuurinarviointi.(QuodErat Demonstrandum:AssessingCultureofTeaching.)ProceedingsofaSubjectYDidacticSymposiumin Helsinki,February4,1994.Part1.UniversityofHelsinki.DepartmentofTeacherEducation.Research Report129, (InFinnish) Tella,S.1994.Mitentietotekniikkaauttaaopettajaa.(HowInformationandCommunication TechnologyHelpstheTeacher.)InSaarinen,J.&al.(ed.)InteractiveTechnologyinTrainingITKY94Y Conference.Aulanko,Hämeenlinna MinistryofEducation,54 59.(InFinnish) Tella,S.1995.ComponentsofMediaCommunicationEducation.InTella,S.(ed.)Juuretjaarvot: Etnisyysjaeettisyys aineenopettaminenmonikulttuurisessaoppimisympäristössä.(rootsand Values:EthnicityandEthics TeachingaSubjectinaMultiYCulturalLearningEnvironment.) ProceedingsofaSubjectYDidacticSymposiuminHelsinkionFeb.3rd,1995.DepartmentofTeacher Education.UniversityofHelsinki.ResearchReport150, (InEnglish) Tella,S.1996.Foreignlanguagesandmoderntechnology:Harmonyorhell?InWarschauer,M.(ed.) Telecollaborationinforeignlanguagelearning:ProceedingsoftheHawai'isymposium.Second

9 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(9(24)( 9 LanguageTeaching&CurriculumCenter.UniversityofHawai'i.TechnicalReport#12,3 17.(In English) Tella,S.1997.MediaandMan OnWhoseTerms?AspectsofMediaEducation.InTella,S.(ed.) MediainToday'sEducation.Part1.ProceedingsofaSubjectYDidacticSymposiuminHelsinkionFeb. 14,1997.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport178, Tella,S.1997.MultidimensionalityofMediaEducationTools.InTella,S.(ed.)MediainToday's Education.Part1.ProceedingsofaSubjectYDidacticSymposiuminHelsinkionFeb.14,1997. DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport178, Tella,S.1997.SocietalChangeandtheImpactofanInformationSocietyontheEconomyand Education.InTella,S.(ed.)MediainToday'sEducation.Part1.ProceedingsofaSubjectYDidactic SymposiuminHelsinkionFeb.14,1997.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki. ResearchReport178, Tella,S.2000.Ajanajattomuus,viipeettömyydenvaadejaakronos.TeoksessaBuchberger,I.(toim.) Opettajajaaine2000.Ainedidaktiikansymposiumi Osa1.Helsinginyliopisto. Opettajankoulutuslaitos.Tutkimuksia224,3 17. Tella,S.2004.Vieraidenkieltenopetuksentulevaisuusajattelua revisiostavisioon.teoksessa Ahonen,S.&Siikaniva,A.(toim.)Eurooppalainenulottuvuus.AinedidaktinensymposiumiHelsingissä Helsinginyliopistonsoveltavankasvatustieteenlaitos.Tutkimuksia252,425YY443. Tella,S.,Lehtonen,M.,Ruokamo,H.,Tissari,V.,Ketamo,H.,Kiili,K.,Paunonen,U.,Koskimaa,R., VahtivuoriYHänninen,S.,Nurmi,K.E.&Multisilta,J.2004.MOMENTSYmetamalli:Monitieteinen tulevaisuudenverkkoyopiskelun,yopetuksenjaoppimisenrakentamisentyöväline.teoksessamietola, R.&Outinen,H.(toim.)Kulttuurit,erilaisuusjakohtaamiset.Kasvatustieteenpäivien2003julkaisu. Helsinki:Helsinginyliopistonkasvatustieteenlaitos.Verkkojulkaisu, Tella,S.,Tuovinen,H.Vahtivuori,S.,Ruokamo,H.,&Tissari,V.2002.PedagogisiamallejaverkkoY opetuksenjayopiskelunsuunnitteluun,toteutukseenjaarviointiin.teoksessaturunen,h.(toim.) ITK 02:Yhdessäuuteenoppimisentoimintakulttuuriin.InteraktiivinentekniikkakoulutuksessaY konferenssi.aulanko,hämeenlinna Hämeenkesäyliopistonjulkaisuja,sarjaB, Tirri,K.&Tella,S.1997.EducationalInnovationsasIdentifiedbySomeFinnishDecisionYMakers.In Uljens,M.(ed.)EuropeanIdentityinChange ThemeetingbetweenGerman,RussianandNordic educationaltraditions.proceedingsofthesymposiumoneuropeanidentityinchange,vasa,may 10 11,1996.ÅboAkademi.österbottenshögskola Pedagogiskainstitutionen.Pedagogiska rapporter10, Tissari,V.,VahtivuoriYHänninen,S.,Vaattovaara,V.,Ruokamo,H.&Tella,S.2005.Applying PedagogicalModelsinNetworkYBasedEducation:ResearchFindingsfromtheFinnishHelLaProject CaseStudies.InKommers,P.&Richards,G.(eds)ProceedingsofEDYMEDIA2005:World ConferenceonEducationalMultimedia,Hypermedia&Telecommunications.June26 July2,2005. Montreal,Canada,132. Vaattovaara,V.,Tissari,V.,VahtivuoriYHänninen,S.,Ruokamo,H.&Tella,S.2005.Perspectivesof SomeSalientCharacteristicsofPedagogicalModelsinNetworkYBasedEducation.InRuokamo,H., Hyvönen,P.,Lehtonen,M.&Tella,S.(eds.)TeachingYStudyingYLearning(TSL)ProcessesandMobile Technologies:MultiY,InterYandTransdisciplinary(MIT)ResearchApproaches.Proceedingsofthe 12thInternationalNBE2005Conference.Rovaniemi,September14YY17,2005, VahtivuoriYHänninen,S.,Tissari,V.,Vaattovaara,V.,Rajala,R.,Ruokamo,H.&Tella,S.2004.HelLaY projektintausta,tavoitteet,toimintajatuotokset.teoksessatissari,v.,vaattovaara,v.,vahtivuori,s., Tella,S.,Rajala,R.&Ruokamo,H.HelLaYprojekti:HelsinginjaLapinyliopistojentietoYja viestintätekniikanopetuskäytöntutkimusyjakehittämisprojekti Loppuraportti.

10 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(10(24)( 10 Kasvatustieteidentiedekuntienvirtuaaliyliopistohanke(KasVi) Verkkojulkaisu, Vahtivuori,S.Tuovinen,H.,Tella,S.,Ruokamo,H.,Tissari,V.&Vaattovaara,V.2003.First EvaluationsofNetworkYBasedEducation:PreliminaryFindingsoftheICTProgramsEvaluation Project.FullPaperinD.Lassner&C.McNaught(Eds.)ProceedingsofEDYMEDIA,WorldConference oneducationalmultimedia,hypermedia&telecommunicationjune23 28,2003,Honolulu,USA, Vahtivuori,S.Tuovinen,H.,Tella,S.,Ruokamo,H.,Tissari,V.&Vaattovaara,V.2003.First EvaluationsofNetworkYBasedEducationYYResultsoftheHelLaProject.InProceedingsofNERA's 31thCongress,EducationasaCriticalForceYMythorReality,March6 8,2003,Copenhagen, Denmark,103. Vahtivuori,S.,Tissari,V.,Tella,S.,Vaattovaara,V.,Tuovinen,H.&Ruokamo,H.2003.NetworkY BasedEducationRevisited:PedagogicalModelsinFocus PilotFindingsoftheEducationalUseof ICTProgrammesEvaluationProject.FullPaperinProceedingsofthe11thInternationalPEG Conference,PowerfulICTToolsforTeachingandLearning,28JuneY1July2003inSt.Petersburg, Russia. Vahtivuori,S.,Tuovinen,H.,Tella,S.,Ruokamo,H.,Vaattovaara,V.&Tissari,V.2003.VerkkoY opetustaarvioimassa tapaushella.teoksessarundgren,s.(toim.)kasvatuksenyhteisöt Uupumista,häirintäävaiyhteisöllistäkasvua?KasvatustieteenpäivätRovaniemellä , 78. Vahtivuori,S.,Tuovinen,H.,Tella,S.,Ruokamo,H.,Vaattovaara,V.&Tissari,V.2003.VerkkoY opetustaarvioimassaycasehellanalustaviatuloksia.verkkojulkaisussasinevaarayniskanen,h.& Rajala,R.(toim.)Kasvatuksenyhteisöt uupumusta,häirintäävaiyhteisöllistäkasvua?lapin yliopistonkasvatustieteellisiäjulkaisuja3.lapinyliopisto:rovaniemi. B. UnrefereedScientificWritings(vertaisarvioimattomat%tieteelliset% kirjoitukset) B1. UnrefereedJournalArticles(vertaisarvioimatonkirjoitus%tieteellisessä% aikakauslehdessä) Tella,S.1992.IntroducingInternationalCommunicationsNetworksandElectronicMailintoForeign LanguageClassrooms:ACaseStudyinFinnishSeniorSecondarySchools.Lectio.Kasvatus4, (InFinnish) Tella,S.1996.Kulttuuritkohtaavat havaintojabulgariankieliyjaopettajankoulutuksesta.(cultures Meet ObservationsonLanguageTrainingandTeacherEducationinBulgaria.)Didactavaria1,13 29.(InFinnish) Tella,S.1997.Reviewfor Baron,G.YL.&Bruillard,E.1996.L informatiqueetsesusagersdans l éducation.paris:puf. Didactavaria1/1997, Tella,S.1997.Reviewfor Ollivier,B.1992.Communiquerpourenseigner.Paris:Hachette. Didacta varia1/1997, Tella,S.1999.Mediakasvatus,kasvatusjamediat.(MediaEducation,EducationandMedia.An Editorial.)Pääkirjoitus.Kasvatus3, Tella,S.2005.Reviewfor UnlocktheGeniusWithin:NeurobiologicalTrauma,Teaching,and TransformativeLearning bydaniels.janik.turkishonlinejournalofdistanceeducationytojde July2005,Volume:6Number:3. Tella,S.&Harjanne,P.2004.Kielididaktiikannykypainotuksia.Didactavaria9(2),25YY52.

11 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(11(24)( 11 Tella,S.&Vähäpassi,A.2000.ForeignLanguageSkillsasMediatorstoEnhancingLifelongLearning Skills.UniversityofHelsinki.DepartmentofTeacherEducation.DidactaVaria5(1), Tella,S.,Kansanen,P.&Linnansaari,H.1997.Pääkirjoitus:Tutkimuksenohjantaajatiedotusta tehostettava.[editorial:onthewaytosustainedresearchandintensifiedinformation].didactavaria 1,1. B2. BookSections(kirjan%tai%muun%kokoomateoksen%osa) Tella,S.&MononenYAaltonen,M.1996.ClassifyingCommunicativeActivitiesinRelationtothe ModernConceptofMan,Knowledge,andLearning.InTella,S.(ed.)TwoCulturesComingTogether. Part3.TheoryandPracticeinCommunicativeForeignLanguageMethodology.UniversityofHelsinki DepartmentofTeacherEducation&UniversityofHelsinkiVantaaContinuingEducationCentre. StudiaPaedagogica10, Tella,S.&MononenYAaltonen,M.2000.TowardsNetworkYBasedEducation:AMultidimensional ModelforPrinciplesofPlanningandEvaluation.InTella,S.(ed.)Media,Mediation,Timeand Communication:EmphasesinNetworkYBasedMediaEducation.MediaEducationCentre.Department ofteachereducation.universityofhelsinki.mediaeducationpublications9,1 58. Tella,S.&MononenYAaltonen,M.2001.MediakasvatuksenmonitasomalliverkkoYopetuksen suunnittelunjaarvioinninapuna.teoksessatella,s.,nurminen,o.,oksanen,u.&vahtivuori,s. (toim.)verkkoyopetuksenteoriaajakäytäntöä.helsinginyliopisto.opettajankoulutuslaitos.studia Paedagogica25, Tella,S.1994.Fromthe SageontheStage tothe GuideontheSide :Kielididaktisianäkökulmia uudistuvaanaineenopettajankoulutukseen.(fromthe SageontheStage tothe GuideontheSide : LanguageYDidacticPerspectivesonRenewedSubjectTeacherEducationProgramme.)InRikkinen,H. &Tella,S.(eds.)WhitherKnowledgeandFeeling SubjectTeacherEducationRenewed.Department ofteachereducation.universityofhelsinki.studiapaedagogica3, (InFinnish) Tella,S.1996.ClosingoftheSeminar.InTella,S.(ed.)TwoCulturesComingTogether.Part3. TheoryandPracticeinCommunicativeForeignLanguageMethodology.UniversityofHelsinki DepartmentofTeacherEducation&UniversityofHelsinkiVantaaContinuingEducationCentre. StudiaPaedagogica10,303.(InEnglish) Tella,S.1996.CommunicativeActivities Introduction.InTella,S.(ed.)TwoCulturesComing Together.Part3.TheoryandPracticeinCommunicativeForeignLanguageMethodology.University ofhelsinkidepartmentofteachereducation&universityofhelsinkivantaacontinuingeducation Centre.StudiaPaedagogica10,211.(InEnglish) Tella,S.1996.EpistemicStyles.InTella,S.(ed.)TwoCulturesComingTogether.Part3.Theoryand PracticeinCommunicativeForeignLanguageMethodology.UniversityofHelsinkiDepartmentof TeacherEducation&UniversityofHelsinkiVantaaContinuingEducationCentre.StudiaPaedagogica 10,29 33.(InEnglish) Tella,S.1996.ExamplesofUsingaWordprocessorinFLTeachingandLearning.InTella,S.(ed.) TwoCulturesComingTogether.Part3.TheoryandPracticeinCommunicativeForeignLanguage Methodology.UniversityofHelsinkiDepartmentofTeacherEducation&UniversityofHelsinkiVantaa ContinuingEducationCentre.StudiaPaedagogica10, (InEnglish) Tella,S.1996.ForeignLanguageLearningandModernTechnology APerfectMatch?InTella,S. (ed.)twoculturescomingtogether.part3.theoryandpracticeincommunicativeforeign LanguageMethodology.UniversityofHelsinkiDepartmentofTeacherEducation&Universityof HelsinkiVantaaContinuingEducationCentre.StudiaPaedagogica10, (InEnglish) Tella,S.1996.LanguageChanges HowaboutTeaching:ExamplesfromEnglishandFrench.In Tella,S.(ed.)TwoCulturesComingTogether.Part3.TheoryandPracticeinCommunicativeForeign LanguageMethodology.UniversityofHelsinkiDepartmentofTeacherEducation&Universityof HelsinkiVantaaContinuingEducationCentre.StudiaPaedagogica10, (InEnglish)

12 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(12(24)( 12 Tella,S.1996.ModernInformationandCommunicationTechnologiesRevisited.InTella,S.(ed.)Two CulturesComingTogether.Part3.TheoryandPracticeinCommunicativeForeignLanguage Methodology.UniversityofHelsinkiDepartmentofTeacherEducation&UniversityofHelsinkiVantaa ContinuingEducationCentre.StudiaPaedagogica10, (InEnglish) Tella,S.1996.TeacherEducationattheUniversityofHelsinki.InTella,S.(ed.)TeacherEducationin Finland PresentandFutureTrendsandChallenges.UniversityofHelsinkiDepartmentofTeacher Education&UniversityofHelsinkiVantaaContinuingEducationCentre.StudiaPaedagogica11,51 65.(InEnglish) Tella,S.1996.TheHighContextvs.LowContextCultures.InTella,S.(ed.)TwoCulturesComing Together.Part3.TheoryandPracticeinCommunicativeForeignLanguageMethodology.University ofhelsinkidepartmentofteachereducation&universityofhelsinkivantaacontinuingeducation Centre.StudiaPaedagogica10,22 28.(InEnglish) Tella,S.1996.TheModernConceptofMan,Knowledge,andLearning.InTella,S.(ed.)TwoCultures ComingTogether.Part3.TheoryandPracticeinCommunicativeForeignLanguageMethodology. UniversityofHelsinkiDepartmentofTeacherEducation&UniversityofHelsinkiVantaaContinuing EducationCentre.StudiaPaedagogica10,34 44.(InEnglish) Tella,S.1996.TrendsinModernLanguageTeaching.InTella,S.(ed.)TwoCulturesComing Together.Part3.TheoryandPracticeinCommunicativeForeignLanguageMethodology.University ofhelsinkidepartmentofteachereducation&universityofhelsinkivantaacontinuingeducation Centre.StudiaPaedagogica10,45 49.(InEnglish) Tella,S.1996.Visionsforthe21stCentury:UtopianorUtility?InTella,S.(ed.)TwoCulturesComing Together.Part3.TheoryandPracticeinCommunicativeForeignLanguageMethodology.University ofhelsinkidepartmentofteachereducation&universityofhelsinkivantaacontinuingeducation Centre.StudiaPaedagogica10, (InEnglish) Tella,S.1996.WelcomeSpeeches.InTella,S.(ed.)TwoCulturesComingTogether.Part3.Theory andpracticeincommunicativeforeignlanguagemethodology.universityofhelsinkidepartmentof TeacherEducation&UniversityofHelsinkiVantaaContinuingEducationCentre.StudiaPaedagogica 10,14 21.(InEnglish) Tella,S.1998.HelsinginyliopistonMediakasvatuskeskus.TeoksessaViteli,J.(toim.)Esimerkkejäja kokemuksiakorkeakoulumaailmasta.tietoyjaviestintätekniikkaopetuksessajaoppimisessa. Osaraportti2.(TheMediaEducationCentreoftheUniversityofHelsinki.InViteli,J.[ed.)Examples andexperiencesfromhighereducation.informationandcommunicationtechnologiesinteaching andlearning.report2.)sitra190.helsinki, Tella,S.1998.KieletjatietoYjaviestintätekniikka:Tekniikanjaihmistenvälisenviestinnän yhtymäkohtia.teoksessahuovinen,l.(toim.)peruskoulujen,lukioiden,ammatillistenoppilaitostenja varhaiskasvatuksennykytilannejatulevaisuudennäkymät.tietoyjaviestintätekniikkaopetuksessaja oppimisessa.osaraportti3.(languagesandinformationandcommunicationtechnologies: SynergiesBetweenTechnologyYandHumanYMediatedCommunication.InHuovinen,L.[ed.]The PresentSituationandFutureProspectsofComprehensiveSchools,VocationalInstitutionsandEarly ChildhoodEducation.InformationandCommunicationTechnologiesinTeachingandLearning.Report 3.)Sitra191.Helsinki, Tella,S.1998.Mediakasvatus:Kasvatuksenjaviestinnänsynergiaa.TeoksessaViteli,J.(toim.) Esimerkkejäjakokemuksiakorkeakoulumaailmasta.TietoYjaviestintätekniikkaopetuksessaja oppimisessa.osaraportti2.(mediaeducation:synergyofeducationandcommunication.)inviteli,j. [ed.]examplesandexperiencesfromhighereducation.informationandcommunication TechnologiesinTeachingandLearning.Report2.)Sitra190.Helsinki, Tella,S.1999.TeachingThroughaForeignLanguageRevisited:FromTooltoEmpoweringMediator. InTella,S.,Räsänen,A.&Vähäpassi,A.(eds.)TeachingThroughaForeignLanguage:FromToolto EmpoweringMediator.AnEvaluationof15FinnishPolytechnicandUniversityLevelProgrammes, withaspecialviewtolanguageandcommunication.publicationsofhighereducationevaluation Council5.Helsinki:Edita,

13 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(13(24)( 13 Tella,S.2000.Achronos:ReflectionsonTimelessTime,MediaandCommunication.InTella,S.(ed.) Media,Mediation,TimeandCommunication:EmphasesinNetworkYBasedMediaEducation.Media EducationCentre.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.MediaEducation Publications9, Tella,S.2001.VerkkoYopetuksenlähtökohtiajaperusteita.TeoksessaTella,S.,Nurminen,O., Oksanen,U.&Vahtivuori,S.(toim.)VerkkoYopetuksenteoriaajakäytäntöä.Helsinginyliopisto. Opettajankoulutuslaitos.StudiaPaedagogica25, Tella,S.2005.Teema2:OppiaikäkaikkiYYElinikäinenjaelämänlaajuinenopiskeluverkkoY opetuskontekstissa.teoksessatella,s.,ruokamo,h.,multisilta,j.&smeds,r.(toim.)opetus, opiskelu,oppiminen:tietoyjaviestintätekniikkatiederajatylittävissäkonteksteissa.lapinyliopisto. Kasvatustieteidentiedekunta.Mediapedagogiikkakeskus.Lapinyliopistonkasvatustieteellisiä julkaisuja12,66yy71. Tella,S.,&Harjanne,P.(2009).ThedidacticmodelastheeducationalrationalefortheWebCEF project.inh.bijnens(ed.),webcef:(collaborative(evaluation(of(oral(language(skills(through(the(web (pp.27 49).Heverlee,Belgium:AVNet. Tella,S.,MononenYAaltonen,M.,Kynäslahti,H.jaNummi,T.,Passi,A.,Ristola,R.,Sariola,J., Vahtivuori,S.&Wager,P.2000.Yhteisöllistäopetussuunnitelmaakohden:Strateginensuunnitteluja mediakasvatuksenkehittyvätieto.teoksessamononenyaaltonen,m.&lintula,a.(toim.) Mediakasvatuksentietostrategianteoriaajakäytäntöä.(TowardsaCommunalCurriculum:Strategic PlanningandtheEmergingKnowledgeofMediaEducation.InMononenYAaltonen,M.&Lintula,A. [eds.]knowledgestrategictheoryandpracticeofmediaeducation).universityofhelsinki. DepartmentofTeacherEducation.StudiaPaedagogica23,3 68.(tietostrategiaosa: Tella,S.,Nurminen,O.,Oksanen,U.&Vahtivuori,S.2001.TriOYprojektinsuositukset.Teoksessa Tella,S.,Nurminen,O.,Oksanen,U.&Vahtivuori,S.(toim.)VerkkoYopetuksenteoriaajakäytäntöä. Helsinginyliopisto.Opettajankoulutuslaitos.StudiaPaedagogica25, B3. UnrefereedArticleinConferenceProceedings(vertaisarvioimaton%artikkeli% konferenssijulkaisussa) Tella,S.1997.Pääkirjoitus:Opettajankoulutuksessakohtiavointaoppimista?(Editorial:InTeacher EducationTowardsOpenLearning?)InTella,S.(ed.)Medianykypäivänkoulutuksessa.OsaI.(Media intoday seducation.part1.)proceedingsofasubjectydidacticsymposiuminhelsinkionfeb.14, 1997.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport178, C. Monographies(tieteelliset%kirjat) C1. Books(kustannettu%tieteellinen%erillisteos)

14 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(14(24)( 14 Meisalo,V.&Tella,S.1988.Tietotekniikkaopettajanmaailmassa:Tietotekniikanopetuskäytönja didaktiikanperusteita.[informationtechnologyintheworldofteachers:foundationsofinstructional UsesofInformationTechnologyandInformationTechnologyEducation].Helsinki:Otava.(InFinnish) Nummi,T.,Rönkä,A.&Sariola,J.incollaborationwithKynäslahti,H.,Ristola,R.,Tella,S.& Vähäpassi,A.1998.VirtualityandDigitalNomadism:IntroductiontotheLIVEProject(1997Y2000). MediaEducationCentre.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.MediaEducation Publications6.ERICED Takala,S.,Tella,S.,YliYRenko,K.&MononenYAaltonen,M.1996.TwoCulturesComingTogether. Part2.DevelopingNationalForeignLanguagePolicyandTeacherEducationinBulgaria.Department ofteachereducation.universityofhelsinki.researchreport156.(summaryinfinnish) Tella,S.&Lavonen,J.1994.Tutkielma oppimisenoivaosoitus:opastutkielmantekoonja raportointiin.(dissertation AGoodDemonstrationofLearning:AGuideonWritingandReporting Research.)DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.StudiaPaedagogica4.(In Finnish) Tella,S.&MononenYAaltonen,M.1998.DevelopingDialogicCommunicationCultureinMedia Education:IntegratingDialogismandTechnology.UniversityofHelsinki.DepartmentofTeacher Education.MediaEducationCentre.MediaEducationPublications7.ERICED Tella,S.&Tirri,K.1999.EducationalInnovationsinFinnishandEuropeanContexts:AnAnalysisof theaimsandoutcomesof TheEuropeanObservatory oftheeuropeancommission( ). DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport200.ERICTM Tella,S.1992.Boys,Girls,andEYMail:ACaseStudyinFinnishSeniorSecondarySchools. DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport110.(InEnglish) Tella,S.1992.TalkingShopviaEYmail:AThematicandLinguisticAnalysisofElectronicMail Communication.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport99.(In English) Tella,S.1994.Luettavuudenjaluotettavuudenlähteillä:Opaslähteidenmerkintään.(OnSourceson ReadabilityandCredibility:AGuideonNotingReferences.)DepartmentofTeacherEducation. UniversityofHelsinki.StudiaPaedagogica5.(InFinnish) Tella,S.1994.UusitietoYjaviestintätekniikkaavoimenoppimisympäristönkehittäjänä.Osa1.(New InformationandCommunicationTechnologyasaChangeAgentofanOpenLearningEnvironment. Part1.)DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport124.(InFinnish) Tella,S.1994.UusitietoYjaviestintätekniikkaavoimenoppimisympäristönkehittäjänä.Osa2.(New InformationandCommunicationTechnologyasaChangeAgentofanOpenLearningEnvironment. Part2.)DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport133.(InFinnish) Tella,S.1995.VirtualSchoolinaNetworkingLearningEnvironment.DepartmentofTeacher Education.UniversityofHelsinki.OLEPublications1.(InEnglish) A(Belorussian(translation(of(OLE(Publications1(by(Bohdan(Zograf(can(be(found(at( Tella,S.1996.Componentsofmediacommunicationeducation.Honolulu:UniversityofHawai'i, NationalForeignLanguageResourceCenter.NFLRCResearchNotes#18.

15 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(15(24)( 15 Tella,S.1997.Alarecherchedutempsàvenir:Laformationmultimédia Versunecitoyennetédela sociétéd'informationetdecommunication.départementdesétudespédagogiquesappliquées. UniversitédeHelsinki.PublicationsOLE5.(Enfrançais) Tella,S.1997.An UneasyAlliance ofmediaeducationandmulticulturalism,withaviewtoforeign LanguageLearningMethodology.UniversityofHelsinki.DepartmentofTeacherEducation.OLE Publications4.ERICED Tella,S.1997.Preface.InTella,S.An UneasyAlliance ofmediaeducationandmulticulturalism,with aviewtoforeignlanguagelearningmethodology.universityofhelsinki.departmentofteacher Education.OLEPublications4. Tella,S.,YliYRenko,K.&MononenYAaltonen,M.1996.(IncollaborationwithArvas,E.,Hartikainen,M., Kautto,E.,&Vuorinen,R.)TwoCulturesComingTogether.Part1.DevelopingForeignLanguage TeachingandTeacherEducationinBulgaria.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki. ResearchReport155.(SummaryinFinnish) Tissari,V.,Vaattovaara,V.,VahtivuoriYHänninen,S.,Tella,S.,Rajala,R.&Ruokamo,H VerkkoYopetuksenhaasteita:Pedagogisiamallejadidaktisessaverkkoympäristössä.Rovaniemi:Lapin yliopisto.kasvatustieteidentiedekunta.mediapedagogiikkakeskus.lapinyliopistonkasvatustieteellisiä julkaisuja8. Tissari,V.,Vaattovaara,V.,Vahtivuori,S.,Tella,S.,Rajala,R.&Ruokamo,H.2004.HelLaYprojekti: HelsinginjaLapinyliopistojentietoYjaviestintätekniikanopetuskäytöntutkimusYjakehittämisprojekti Loppuraportti.Kasvatustieteidentiedekuntienvirtuaaliyliopistohanke(KasVi) Verkkojulkaisu. C2. BooksEdited(Books?Compilations?ConferenceProceedings?SpecialIssuesof Journals)(toimitettu%kirja,%kokoomateos,%konferenssijulkaisu%tai%lehden% erikoisnumero) Killen,R.,Tella,S.&YliYRenko,K.(eds.)1997.MulticulturalEducation:TowardsSocial EmpowermentandCulturalMaintenance.TheUniversityofTurku.TheFacultyofEducation. ResearchReportA:180.(InEnglish) Tella,S.1997.Preface:TheImportantEmergenceofMulticulturalism.InKillen,R.,Tella,S.&YliY Renko,K.(eds.)MulticulturalEducation:TowardsSocialEmpowermentandCulturalMaintenance. TheUniversityofTurku.TheFacultyofEducation.ResearchReportA:180,i v.(inenglish) Rikkinen,H.&Tella,S.(eds.)1994.Kunnejohtaatietojatunne uudistuvaaineenopettajankoulutus. (WhitherKnowledgeandFeeling SubjectTeacherEducationRenewed.)DepartmentofTeacher Education.UniversityofHelsinki.StudiaPaedagogica3.(InFinnish) Ruokamo,H.,Hyvönen,P.,Lehtonen,M.&Tella,S.(eds)2005.TeachingYYStudyingYYLearning(TSL) ProcessesandMobileTechnologies:MultiY,InterYandTransdisciplinary(MIT)ResearchApproaches. Proceedingsofthe12thInternationalNBE2005Conference(NetworkYBasedEducationYYFormer PEG).September14YY17,2005.Rovaniemi,Finland.PublicationsoftheUniversityofLaplandFaculty ofeducation11.rovaniemi:universitypressoflapland. Tella,S.(ed.)1984.ReportontheCouncilforCulturalCoYoperationWorkshopNo.3:Communicative LanguageTeachingintheClassroom.Aulanko,Hämeenlinna,Finland,3 8June,1984.National BoardofGeneralEducation.EducationalMaterialsBureau.Publications1.(InEnglish) Tella,S.(ed.)1985.CommunicativeLanguageTeachingintheClassroom.ProjectNo.12'Learning andteachingmodernlanguagesforcommunication.internationalworkshopsfortrainersofmodern languageteachers1984.reportonworkshop3.strasbourg:councilforculturalcoyoperation.(in English)

16 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(16(24)( 16 Tella,S.(ed.)1992.JoustavajalaajaYalainenopettaja.(AFlexibleandManyYFacetedTeacher.) ProceedingsofasubjectYdidacticsymposiuminHelsinkionFeb.7th,1992.DepartmentofTeacher Education.UniversityofHelsinki.ResearchReport100.(InFinnish) Tella,S.(ed.)1993.Kielestämieltä mielekästäkieltä.(fromlanguagetosense FromSenseto Language.)ProceedingsofasubjectYdidacticsymposiuminHelsinkionFeb.7th,1992.PartII. DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport118.(inFinnish,English andfrench) Tella,S.(ed.)1993.Mikäihmeenhumaaniihminen?(WonderingAbouttheHumanePerson.) ProceedingsofasubjectYdidacticsymposiuminHelsinkionFeb.5th,1993.DepartmentofTeacher Education.UniversityofHelsinki.ResearchReport117.(InFinnish) Tella,S.(ed.)1994.Näytönpaikka:Opetuksenkulttuurinarviointi.(QuodEratDemonstrandum: AssessingCultureofTeaching.)ProceedingsofaSubjectYDidacticSymposiuminHelsinki,February4, 1994.Part1.UniversityofHelsinki.DepartmentofTeacherEducation.ResearchReport129.(In FinnishandEnglish) Tella,S.(ed.)1994.Näytönpaikka:Opetuksenkulttuurinarviointi.(QuodEratDemonstrandum: AssessingCultureofTeaching.)ProceedingsofaSubjectYDidacticSymposiuminHelsinki,February4, 1994.Part2.UniversityofHelsinki.DepartmentofTeacherEducation.ResearchReport130.(In FinnishandEnglish) Tella,S.(ed.)1995.Juuretjaarvot:Etnisyysjaeettisyys aineenopettaminenmonikulttuurisessa oppimisympäristössä.(rootsandvalues:ethnicityandethics TeachingaSubjectinaMultiYCultural LearningEnvironment.)ProceedingsofaSubjectYDidacticSymposiuminHelsinkionFeb.3rd,1995. DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport150.(InFinnish,Swedish, andenglish) Tella,S.(ed.)1996.Nautinnonlähteillä:aineenopettaminenjaluovuus.(OntheSourcesof Enjoyment:TeachingaSubjectandCreativity.)ProceedingsofaSubjectYDidacticSymposiumin HelsinkionFeb.2nd1996.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport 163. Tella,S.(ed.)1996.TeacherEducationinFinland PresentandFutureTrendsandChallenges. UniversityofHelsinkiDepartmentofTeacherEducation&UniversityofHelsinkiVantaaContinuing EducationCentre.StudiaPaedagogica11.(InEnglish) Tella,S.(ed.)1996.TwoCulturesComingTogether.Part3.TheoryandPracticeinCommunicative ForeignLanguageMethodology.UniversityofHelsinkiDepartmentofTeacherEducation&University ofhelsinkivantaacontinuingeducationcentre.studiapaedagogica10.(inenglish) Tella,S.(ed.)1997.Medianykypäivänkoulutuksessa.(MediainToday seducation.)proceedingsofa SubjectYDidacticSymposiuminHelsinkionFeb.14,1997.Part1.DepartmentofTeacherEducation. UniversityofHelsinki.ResearchReport178. Tella,S.(ed.)1997.Medianykypäivänkoulutuksessa.(MediainToday seducation.)proceedingsofa SubjectYDidacticSymposiuminHelsinkionFeb.14,1997.Part2.DepartmentofTeacherEducation. UniversityofHelsinki.ResearchReport179. Tella,S.1997.Preface.InMcDonald,S.&McPhee,A.1997.ComputerYMediatedCommunicationand VideoconferencinginTeacherEducation:AnExamplefromScotland.UniversityofHelsinki. DepartmentofTeacherEducation.OLEPublications3. Tella,S.1998.Preface:AgainsttheGrainorLikeaHamsteronaTreadmill.InTella,S.(ed.)Aspects ofmediaeducation:strategicimperativesintheinformationage.mediaeducationcentre. DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.MediaEducationPublications8,iYxiii.ERIC ED Tella,S.(ed.)1998.AspectsofMediaEducation:StrategicImperativesintheInformationAge.Media EducationCentre.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.MediaEducation Publication8.ERICED

17 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(17(24)( 17 Tella,S.(1999).Mediakasvatus aikammearvoinen.[mediaeducationforourtimes.]kasvatus,(30(3), Tella,S.(ed.)2000.Media,Mediation,TimeandCommunication:EmphasesinNetworkYBasedMedia EducationMediaEducationCentre.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.Media EducationPublications9. Tella,S.(Ed.).(2008).From(brawn(to(brain:(Strong(signals(in(foreign(language(education. Proceedings(of(the(ViKiPedaA2007(Conference(in(Helsinki,(May(21 22,(2007.UniversityofHelsinki. DepartmentofAppliedSciencesofEducation.ResearchReport Tella,S.,Nurminen,O.,Oksanen,U.&Vahtivuori,S.(toim.)2001.VerkkoYopetuksenteoriaaja käytäntöä.(theoryandpracticeofnetworkybasededucation)helsinginyliopisto. Opettajankoulutuslaitos.StudiaPaedagogica25. Tella,S.,Räsänen,A.&Vähäpassi,A.(eds.)1999.TeachingThroughaForeignLanguage:From TooltoEmpoweringMediator.AnEvaluationof15FinnishPolytechnicandUniversityLevel Programmes,withaSpecialViewtoLanguageandCommunication.PublicationsofHigherEducation EvaluationCouncil5.Helsinki:Edita. Tella,S.,Ruokamo,H.,Multisilta,J.&Smeds,R.(toim.)2005.Opetus,opiskelu,oppiminen:TietoYja viestintätekniikkatiederajatylittävissäkonteksteissa.[teaching,studying,learning:informationand CommunicationTechnologiesinTransdisciplinaryContexts].Lapinyliopisto.Kasvatustieteiden tiedekunta.mediapedagogiikkakeskus.lapinyliopistonkasvatustieteellisiäjulkaisuja12.rovaniemi: Lapinyliopistopaino.(inFinnishwithEnglishYlanguageabstracts) Zhao,Y.&Tella,S.(eds.)2002.TheLLTJournal(LanguageLearningandTechnology),witha specialtheme'teachereducationandtechnology'.volume6,number3. D. PublicationsAddressingProfessionalCommunities(ammattiyhteisölle% suunnatut%julkaisut) D1. Articleinaprofessionaljournal(artikkeli%ammattilehdessä) Harjanne,P.&Tella,S.(2009).Kieltenopetustakehitetäänyhdessätutkimalla.Tempus(7, Mustajoki,A.&Tella,S.1987.Tietotekniikkaakieltenopettajille.(InformationTechnologyforLanguage Teachers.)Opettaja11,13.3.,10 12.(InFinnish)

18 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(18(24)( 18 Pohjala,K.&Tella,S.1981.VieraidenkieltenopetuksestaEnglannissa.(OnTeachingForeign LanguagesinEngland).Tempus2,14 15.(InFinnish) Tella,S.&Nuotio,I.1981.Ranskantunninsanontoja.(ExpressionsforFrenchLessons.)Tempus5, (InFinnishandFrench) Tella,S.1980.Canyoucorrectit?C'estcorrect?Tempus8,15&34.(InFinnish,EnglishandFrench) Tella,S.1980.Kielimuuttuu muuttuukoopetus?(languagechanges DoesTeachingChange?) Tempus7,10.(InFinnishandinEnglish) Tella,S.1981.Havaintojaranskankielestä.(ObservationsoftheFrenchLanguage.)Tempus3,11. (InFinnishandinFrench) Tella,S.1982.ATK kielenopettajankauhistus?(adp ATerrortoaLinguist?)Tempus8,20 22.(In Finnish) Tella,S.1982.Kaksikymmentäkysymystäsuggestopediasta.(TwentyQuestionsAbout Suggestopedia.)Tempus9,9 11.(InFinnish) Tella,S.1982.Kysymystenteonharjoittelusta.(OnPractisingQuestions.)Tempus5,16.(InFinnish andinenglish) Tella,S.1983.BritannianjaAmerikanenglanninvälisistäeroista.(OnDifferencesbetweenBritish EnglishandAmericanEnglish.)Tempus4,26.(InFinnishandinEnglish) Tella,S.1983.HaveYverbinkäytöstä.(HowtoUse'Have'.)Tempus4,26.(InFinnishandinEnglish) Tella,S.1983.Suggestopediaopetuksenvaiheetalkeiskurssilla.(PhasesofSuggestopedicTeaching inanintroductorycourse.)tempus1,16 17.(InFinnish) Tella,S.1984.Mitenopetammekommunikatiivisemmin?(HowDoWeTeachinamore CommunicativeWay?)Tempus6,19 21.(InFinnish) Tella,S.1985.TietokoneavusteisestakielenopetuksestaEnglannissa.(OnComputerYAssisted LanguageLearninginBritain.)Tempus4,9 10.(InFinnish) Tella,S.1986.Enseignementassistéparordinateur(EAO).LaFlèche13,3 7.(InFrench) Tella,S.1987.Suggestopedianjatietotekniikanyhteyksistä.(CommonWaysofSuggestopediaand InformationTechnology.)SuggestopediaAss.MemberBulletin3,7 17.(InFinnish) Tella,S.1988.Quovadistietotekniikka:Kielenopettajannäkökulma.(QuovadisIT:ALinguist'sPoint ofview.)oppima Lärmed2,8 12.(InFinnish) Tella,S.1988.Tietokonelukutaidonkynnyksellä.(OntheThresholdofComputerLiteracy.)Oppima Lärmed2,38 42.(InFinnish) Tella,S.1991.Sähköpostimuuttaakirjoittelua.(EYMailChangesWriting.)ValikkoMeny5,13 16.(In Finnish) Tella,S.1991.Sähköpostiviestinnänesiinmarssi.(EmergenceofEYMailCommunication.)Valikko Meny5,10 12.(InFinnish) Tella,S.1992.Sähköpostinjavirtuaalikoulunmahdollisuuksiakieltenopetukselle.(WhatEYMailand VirtualSchoolCanOffertoLanguageTeaching.)Tempus6,4 7.(InFinnish) Tella,S.1992.Tietokonevälitteinenviestintäjavirtuaalikouluvieraidenkieltenopetuksessa. (ComputerYMediatedCommunicationandVirtualSchoolinTeachingForeignLanguages.)ITNewsof FinnishUniversities3,10 12.(InFinnish)

19 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(19(24)( Tella,S.1993.Jämställdhet,elektroniskpostochengelskundervisningen.NordiskaMinisterrådets Dataprogramgrupp.Nyttomdataiskolan1,36 38.(InSwedish) Tella,S.1993.Påtröskelntillenkonstruktivistisk,telelogiskkommunikation.NordiskaMinisterrådets Dataprogramgrupp.Nyttomdataiskolan1,33 35.(InSwedish) Tella,S.1994.Telematiikka tietämisenjataitamisentyövälineet.(telematics ToolsforKnowing HowandKnowingWhat.)Dimensio58(2),16 18.(InFinnish) Tella,S.1994.Tietotekniikankoulukäytöntutkimus:Parempiaoppimistuloksiavaikeaaosoittaatoteen. (ResearchonUseinSchoolsofInformationandCommunicationTechnology:BetterLearningResults DifficulttoProve.)Ote(Instruction&Technology)1,28 30.(InFinnish) Tella,S.1995.Haikusähköpostityyleillä.(HaikuindifferenteYdiscoursestyles.)Ote(Instruction& Technology)1,20.(InFinnish) Tella,S.1996.Bulgarianvieraidenkieltenopetuksesta.[OnTeachingForeignLanguagesinBulgaria]. Tempus2,24 27.(InFinnish) Tella,S.1996.Tiedostatietulevaan.(WithKnowledgetotheFuture.)Ote(opetus&teknologia)1,38 43.(InFinnish) Tella,S.1996.TheSchooloftheFuture.ForeignLanguageTeaching6,47 53.(InBulgarian) Tella,S.1997.Termeistätarinaa,javähänkäsitteistäkin...(TalkingShop:TermsandConcepts...) UniversityofHelsinki.DepartmentofTeacherEducation.Didactavaria1,69 71.(InFinnish) Tella,S.1998.Mailejämenneistä.( sfromthePast.)Didactavaria2, Tella,S.1998.Mediakasvatuskeskuksenopetuksenjaopintojenkehittämisestä.(Developing TeachingandStudiesattheMediaEducationCentre.)Educator1,35 39.(InFinnish) Tella,S.1999.TheModernConceptofMan,Knowledge,andLearning.SELF:Tidsskriftfor SeminariernesEngelskLærerForening.JournaloftheDanishAssociationofTeachersofEnglishat CollegesofEducation96, Tella, S., Harjanne, P., Rönkä, A., & Auvinen, M. (2008). WebCEFYprojekti kieltenopettajien avuksi: Suullisen kielitaidon arviointia verkossa. [The WebCEF Project Helping Language Teachers: AssessingOralProficiencyontheNet].Tempus(8,28. D2. Articleinaprofessionalmanualorguidebook,orinaprofessionalinformation systemoratextbook(artikkeli%ammatillisessa%käsih%tai%opaskirjassa%tai% ammatillisessa%tietojärjestelmässä%taikka%oppikirjahaineisto) Tella,S.1987.Tietokonekielenopettajanapuna.Lukionkielenopetuksenopas.KoulutusYja täydennysosa.(computersasaidstolinguists.aguidetoteachinglanguagesinseniorsecondary Schools.ForeignLanguages.)Helsinki:NationalBoardofGeneralEducation.(InFinnish) D3. D4. D5. Articleinprofessionalconferenceproceedings(artikkeli%ammatillisessa% konferenssijulkaisussa) PublishedDevelopmentalorResearchReport(julkaistu%kehittämisH%tai% tutkimusraportti%taikka%selvitys) PublishedDevelopmentalorResearchReport(oppikirja,%ammatillinen%käsiH%tai% opaskirja%taikka%sanakirja) 19

20 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(20(24)( 20 AnttilaYNuotioYSinisaloYTella:Travauxpratiques2ja3.Tehtävienratkaisutjamallikäännökset.Kirjayhtymä 1977,15s. AnttilaYNuotioYSinisaloYTella:Travauxpratiques2,Exercicesderédaction.Kirjayhtymä1976,121s. AnttilaYNuotioYSinisaloYTella:Travauxpratiques3.Kirjayhtymä1977,92s. ElonenYKekkonenYKirveskariYTellaYWiik:JetSet7.Aktiviteetteja.Otava1985,45s. ElonenYKekkonenYKirveskariYTellaYWiik:JetSet7.Opettajankirja.Otava1987,283s. ElonenYKekkonenYKirveskariYTellaYWiik:JetSet8.Opettajankirja.Otava1988,282s. ElonenYKekkonenYKirveskariYTellaYWiik:JetSet9.Opettajankirja.Otava1989,102s. ElonenYKirveskariYKoivuYTellaYWiik:JetSet9.Kokeita.Helsinki.Otava1983,182s. ElonenYKirveskariYLappalainenYTellaYWiik:JetSet7.Arviointimateriaali.Otava1987,178s. ElonenYKirveskariYLappalainenYTellaYWiik:JetSet8.Arviointimateriaali.Otava1988,282s. ElonenYKirveskariYRobinsonYTellaYWebsterYWiik:JetSet9.Textbook.Otava1989,265s. ElonenYKirveskariYRobinsonYTellaYWebsterYWiik:JetSet9.ActionBook.Otava1989,277s. ElonenYKirveskariYSatchellYTellaYWatsonYWebsterYWiik:JetSet8.ActionBook.Otava1988,325s. ElonenYKirveskariYSatchellYTellaYWatsonYWebsterYWiik:JetSet8.ActionBookKey.Otava1989,341s. ElonenYKirveskariYSatchellYTellaYWatsonYWebsterYWiik:JetSet8.Textbook.Otava1988,275s. ElonenYKirveskariYTellaYWiik:JetSet7.Kokeita.Helsinki.Otava1981,215s. ElonenYKirveskariYTellaYWiik:JetSet7.Piirtoheitinkalvot.Otava1985,10s.+21s. ElonenYKirveskariYTellaYWiik:JetSet8.Kokeita.Helsinki.Otava1982,202s. ElonenYKirveskariYTellaYWiik:JetSet8.Opetuskalvot.Otava1988,13s.+20s. GaibYRoosYTella:VIP1Yenglanninoppikirjaaikuisille.Weilin+Göös1977,277s. GaibYRoosYTella:VIP1.Opettajanopas.Weilin+Göös,1977,72s. GaibYRoosYTella:VIP2.Englanninoppikirjaaikuisille.Weilin+Göös1978,296s. GaibYRoosYTella:VIP2.Opettajanopas.Weilin+Göös,1978,112s. GaibYRoosYTella:VIP3.Espoo:Weilin+Göös,1979,299s. GaibYRoosYTella:VIP3.Opettajanopas.Espoo:Weilin+Göös,1980,110s. Ranskanfrekvenssisanakirja(toim.EevaKoskinenjaSeppoTella).WSOY1976,199s. SohlbergYTellaYUomalaYPyysalo:Onyvaencore.Exercices.Helsinki.Otava1983,156s. SohlbergYTellaYUomalaYPyysalo:Onyvaencore.Helsinki.Otava1983,130s. SohlbergYTellaYUomalaYPyysalo:Onyvaencore.Kurs7Y9.Exercices.Söderströms1984,156s. SohlbergYTellaYUomalaYPyysalo:Onyvaencore.Kurs7Y9.Söderströms1984,136s. SohlbergYTellaYUomala:C'estçaOnyvaC1Y3.Exercices.Otava1987,228s. SohlbergYTellaYUomala:C'estçaOnyvaC1Y3.Opettajanopas.Otava1987,169s. SohlbergYTellaYUomala:C'estçaOnyvaC1Y3.Textes.Otava1987,203s. SohlbergYTellaYUomala:OnyvaC.Lukionkurssit1Y3.Helsinki.Otava1983,251s. SohlbergYTellaYUomala:OnyvaC1Y3.Opettajanopas.Helsinki.Otava1983,333s. SohlbergYTellaYUomala:Onyvaencore.Opettajanopas.Helsinki.Otava1983,108s. SohlbergYTellaYUomala:Onyvatoujours.Exercices.LukionkurssitD4Y6.Helsinki.Otava1982,155s. SohlbergYTellaYUomala:Onyvatoujours.Exercices.Ruotsinkielinenlaitos.Söderströms1983,158s. SohlbergYTellaYUomala:Onyvatoujours.LukionkurssitD4Y6.Helsinki.Otava1982,125s. SohlbergYTellaYUomala:Onyvatoujours.Opettajanopas.Helsinki.Otava1982,120s. SohlbergYTellaYUomala:Onyvatoujours.Ruotsinkielinenlaitos.Porvoo.Söderströms1983,125s. SohlbergYTellaYUomala:Onyva.CKurs1Y3.(Ruotsinkielinenlaitos).Otava1985,256s. SohlbergYTellaYUomala:Onyva.Opettajanopas.Helsinki.Otava1981,216s. SohlbergYTellaYUomala:Onyva.Otava1981,206s. SohlbergYTellaYUomala:Onyva.Ruotsinkielinenlaitos.Porvoo.Söderströms1982,205s. SohlbergYTella:Lyhytranskankielioppi.Keuruu:Otava1979,112s. SohlbergYTella:Ranskanharjoituksia.Helsinki.Otava1981,170s. SohlbergYTella:Ranskankieliopinharjoituksia,ratkaisut.Helsinki.Otava1983,34s. SohlbergYTella:Ranskankieliopinharjoituksia.Keuruu:Otava1979,179s.

Last update: August 1, 2011 Publications follow the new classification of the Finnish Ministry of Education and Culture in 2010

Last update: August 1, 2011 Publications follow the new classification of the Finnish Ministry of Education and Culture in 2010 Last update: August 1, 2011 Publications follow the new classification of the Finnish Ministry of Education and Culture in 2010 A. Refereed Scientific Articles (vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit)

Lisätiedot

Sanna Vahtivuori-Hänninen: Publications

Sanna Vahtivuori-Hänninen: Publications Sanna Vahtivuori-Hänninen: Publications Articles in international scientific or scholarly compilation publications, scientific journals or in printed conference publications with referee practice Vahtivuori-Hänninen,

Lisätiedot

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Kielet. Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Professori Ritva Kantelinen Itä-Suomen yliopisto, Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Perusopetuksen yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja perusopetuksen

Lisätiedot

A1 Tieteelliset erillisteokset sekä väitöskirjat, vaikka ne olisivat ilmestyneet laitossarjassa

A1 Tieteelliset erillisteokset sekä väitöskirjat, vaikka ne olisivat ilmestyneet laitossarjassa TÄMÄ SAATTAA SISÄLTÄÄ OSITTAIN SAMOJA JULKAISUJA VUODEN 2005 JULKAISUTIETOJEN KANSSA NIILTÄ OSIN KUIN JULKAISU EI OLE ILMESTYNYT VUONNA 2004, VAAN VUONNA 2005. A. ERILLISTEOKSET 1 A1 Tieteelliset erillisteokset

Lisätiedot

Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita

Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita Suomen kasvatustieteellinen seura Kasvatusalan tutkimuksia 52 Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä

Lisätiedot

KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA

KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA KIELIKESKUKSEN OPETUS FILOSOFISEN TIEDEKUNNAN OPISKELIJOILLE LUKUVUONNA 2013-14 FILOSOFINEN TIEDEKUNTA JOENSUUN KAMPUS TUTKINTORAKENNE laajuus koodi Ajalla Joensuu PSYKOLOGIA 3 8013051 Skills for Students

Lisätiedot

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus

Kutsu Professuuriesitelmä Savonlinnan kampus Kutsu Professuuriesitelmä 9.9.2014 Savonlinnan kampus Kutsu kuulemaan julkista esitelmää, jonka Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen, erityisesti kasvatuspsykologian professori Liisa Karlsson pitää syyskuun

Lisätiedot

Innovative teaching practices

Innovative teaching practices Innovative teaching practices Juho Norrena 23 th January 2012 University of Jyväskylä, Agora Center Supervisors From Teacher Education in Computer Science: PhD Leena Hiltunen and professor Tommi Kärkkäinen

Lisätiedot

Date(s) of dissemination activity. Which audiences were targeted in the dissemination activity University of Oulu, Finland.

Date(s) of dissemination activity. Which audiences were targeted in the dissemination activity University of Oulu, Finland. Brief description of the An abstract: Verkkokeskustelu An abstract: Verkkokeskustelu A presentation: Keskustelu verkossa February 2006 http://www.helsinki.fi/sokla/ad200 6/AD_ohjelma_abstraktit.pdf February

Lisätiedot

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg

Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Tehostettu kisällioppiminen tietojenkäsittelytieteen ja matematiikan opetuksessa yliopistossa Thomas Vikberg Matematiikan ja tilastotieteen laitos Tietojenkäsittelytieteen laitos Kisällioppiminen = oppipoikamestari

Lisätiedot

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT PROJECT AT THE UNIVERSITY OF NAMIBIA LIBRARY Kaisa Sinikara, University Librarian, Professor and Elise Pirttiniemi, Project Manager, Helsinki University Library Ellen Namhila,

Lisätiedot

DILAPORT. Digital Language Portfolio. -Kielisalkkutyöskentelyn sovellus verkkoon. AMKpäivät. Kotka

DILAPORT. Digital Language Portfolio. -Kielisalkkutyöskentelyn sovellus verkkoon. AMKpäivät. Kotka DILAPORT Digital Language Portfolio -Kielisalkkutyöskentelyn sovellus verkkoon Minna Scheinin, Turun ammattikorkeakoulu Teemat kielisalkkutyöskentelystä pedagogisia lähtökohtia kielisalkkutyöskentelyn

Lisätiedot

APA-tyyli. Petri Nokelainen

APA-tyyli. Petri Nokelainen APA-tyyli Petri Nokelainen petri.nokelainen@uta.fi American Psychology Association (APA, 2001). Yleisin sosiaalitieteiden käyttämä tyylikirjasto. Artikkelin teksti, jossa on viittaus (referointi) lähdeluettelossa

Lisätiedot

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen Olli Vesterinen Mediakasvatuskeskus HY/Sokla 2006 Media käsite kattaa laajasti ajateltuna

Lisätiedot

Johdantoa mediakasvatukseen

Johdantoa mediakasvatukseen Johdantoa mediakasvatukseen Mediakasvatuksen perusteet 4 op Olli Vesterinen, 2006 Seminaarikertojen teemat Perspektiivi 2 Didaktiikka Psykologia Perspektiivi 3 Yhteiskuntatieteet Perspektiivi 4 Mediakasvatuksen

Lisätiedot

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies Lähellä kaupungissa Web-based learning environment relating to urban and geography studies Virpi Hirvensalo, Department of Geography and Geology, University of Turku GI Norden 9.6.2011 Project in a nutshell

Lisätiedot

General studies: Art and theory studies and language studies

General studies: Art and theory studies and language studies General studies: Art and theory studies and language studies Centre for General Studies (YOYO) Aalto University School of Arts, Design and Architecture ARTS General Studies General Studies are offered

Lisätiedot

OPISKELU ON EDUKSI - STUDYING AT EDU PAYS OFF 1(6)

OPISKELU ON EDUKSI - STUDYING AT EDU PAYS OFF 1(6) OPISKELU ON EDUKSI - STUDYING AT EDU PAYS OFF 1(6) Raman Hussain EDU:ssa eletään ja tutkitaan kansainvälisyyttä. Yksi kasvatustieteiden yksikön suurista tutkimushankkeista on monitieteinen MULTI-TRAIN,

Lisätiedot

Kokemuksia opintovierailulle osallistumisesta Study Visit september 23 september ICT in education

Kokemuksia opintovierailulle osallistumisesta Study Visit september 23 september ICT in education Kokemuksia opintovierailulle osallistumisesta Study Visit 2011 19 september 23 september ICT in education Minna Taivassalo-Salkosuo Opintovierailut ohjelman tiedotustilaisuus 12.1.2012 Study visitors from

Lisätiedot

Työsuhteet. Julkaisut

Työsuhteet. Julkaisut Marianna Vivitsou Tohtori Käyttäytymistieteiden laitos!!postal address: PL 9 (Siltavuorenpenger 3A) 158 00014 HELSINGIN YLIOPISTO Suomi!!Email: marianna.vivitsou@helsinki.fi!!mobile: 0503185358!!Phone:

Lisätiedot

Kielitiedon opetusmenetelmien uusi suunta

Kielitiedon opetusmenetelmien uusi suunta Kielitiedon opetusmenetelmien uusi suunta AFinLAn syyssymposium 2014 Kielen oppimisen virtaukset Kaisu Rättyä Itä-Suomen yliopisto 14.11.2014 Kielitiedon opetusmenetelmiä 2000-luvulla Kielentäminen Kontekstuaalinen

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka PROFESSORILUENTO Professori Heini-Marja Järvinen Vieraiden kielten didaktiikka Kasvatustieteiden tiedekunta 30.9.2015 Professori Heini-Marja Järvinen pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela

Lisätiedot

Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015]

Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015] Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015] Intensiiviviikot Educariumissa syksyllä 2015: vk 36 38: ma 31.8. - ti 15.9. vk 39 40: to 24.9. - to 1.10. vk

Lisätiedot

Mikä innostaa oppimaan yhdessä?

Mikä innostaa oppimaan yhdessä? Mikä innostaa oppimaan yhdessä? Pirkko Siklander, 11.5.2017 TAVOITTEENA 1. Mitä virikkeillä tarkoitetaan? 2. Miten voit hyödyntää viriketutkimusta omassa työssäsi? LÄHTÖRUUTU 1. Mitä virikkeillä tarkoitetaan?

Lisätiedot

Yliopisto-opettaja verkossa

Yliopisto-opettaja verkossa Yliopisto-opettaja verkossa Ohjaus tuutorointi aot-kurssilla Peda-forum seminaari 21.5.2008 Maire Syrjäkari Opetuksen kehittämispalvelut Päivi Hakkarainen Kasvatustieteiden tiedekunta Akateeminen loppututkinto

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

MITEN OPETTAJANKOULUTUSLAITOS (TURUN YKSIKKÖ) VASTAA KESTÄVÄN KEHITYKSEN HAASTEISIIN?

MITEN OPETTAJANKOULUTUSLAITOS (TURUN YKSIKKÖ) VASTAA KESTÄVÄN KEHITYKSEN HAASTEISIIN? MITEN OPETTAJANKOULUTUSLAITOS (TURUN YKSIKKÖ) VASTAA KESTÄVÄN KEHITYKSEN HAASTEISIIN? Anu Warinowski & Eija Yli-Panula yliopisto-opettaja, KT & yliopistotutkija, FT kasvatustiede & biologian ja maantieteen

Lisätiedot

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta?

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Yhdessä seminaari 3.6.2013 Susanna Niinistö Sivuranta Pohdintaa seminaarin päätteeksi Viestinnän muutos miksi meidän kaikkien pitäisi välittää viestintäosaamisestamme

Lisätiedot

Research in Chemistry Education

Research in Chemistry Education Research in Chemistry Education The Unit of Chemistry Teacher Education, Department of Chemistry, University of Helsinki Chemistry Education Centre Kemma, National LUMA Centre, University of Helsinki Prof.

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot 2017 Ainedidaktiikan opetusjakso syyskuun viikolla 36 (15.8./JS)

Opettajan pedagogiset opinnot 2017 Ainedidaktiikan opetusjakso syyskuun viikolla 36 (15.8./JS) Opettajan pedagogiset opinnot 2017 Ainedidaktiikan opetusjakso syyskuun viikolla 36 (15.8./JS) Jakson tavoitteena on kielididaktiikan perusteisiin sekä tunnin suunnittelun perusperiaatteisiin tutustuminen.

Lisätiedot

Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia Tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä

Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia Tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä Harjanne, P., & Tella, S. (2008). Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä. [Didactic, societal and methodological

Lisätiedot

Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä

Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä Pirjo Harjanne ja Seppo Tella pirjo.harjanne@helsinki.fi seppo.tella@helsinki.fi

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Ammatillinen opettajakorkeakoulu - Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Päivämäärä 762007 Tekijä(t) Merja Hilpinen Julkaisun laji Kehittämishankeraportti Sivumäärä 65 Julkaisun kieli Suomi Luottamuksellisuus

Lisätiedot

Hops-ohjaus ja integratiivinen pedagogiikka

Hops-ohjaus ja integratiivinen pedagogiikka Hops-ohjaus ja integratiivinen pedagogiikka 13. joulukuuta, 2012 KT Laura Hirsto, Pedagoginen yliopistonlehtori, (laura.hirsto@helsinki.fi) TK Anneli Nahkola ja TM Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta/

Lisätiedot

Komulainen, J. Jyrki Komulainen 2010. PS-kustannus 2009. Onnismaa, J. Gaudeamus kirja 2007. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuske skus (TYT).

Komulainen, J. Jyrki Komulainen 2010. PS-kustannus 2009. Onnismaa, J. Gaudeamus kirja 2007. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuske skus (TYT). Ohjauskirjallisuus Nimike Kirjoittaja Kustantaja Vuosi Kuvaus Ohjattu harjoittelu luokanopettajaopiskelijoiden ammatillisen kehittymisen tukena Komulainen, J. Jyrki Komulainen 2010 Ohjaussuhde, ohjaajan

Lisätiedot

Peruskoulun uudistamisen kärkihanke

Peruskoulun uudistamisen kärkihanke Peruskoulun uudistamisen kärkihanke 20.4.2017 #uusiperuskoulu #opettajankoulutusfoorumi UUSI PERUSKOULU 1. Peruskoulufoorumilta visio suomalaiselle peruskoululle 2. Opettajien osaamisen kehittäminen läpi

Lisätiedot

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa!

KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College Welcome - Tervetuloa! KUOPION KANSALAISOPISTO Kuopio Community College 2012-2013 Welcome - Tervetuloa! CONTENTS: Education system and adult education in Finland Kuopio Community College I I I I I I I I basic information main

Lisätiedot

YO: äidinkieli ja suomi toisena kielenä

YO: äidinkieli ja suomi toisena kielenä WEEK DATE DAY TERM 1 August 11/08/15 Tue SCHOOL STARTS GM 33 12/08/15 Wed 13/08/15 Thu Signup deadline for exam retake at 12.00 GM 14/08/15 Fri Code 8 lesson 15:00-16:15 15/08/15 Sat 16/08/15 Sun 34 17/08/15

Lisätiedot

Mediakasvatus (koodi 68420) Mediefostran Media Education 35 op:n opintokokonaisuus

Mediakasvatus (koodi 68420) Mediefostran Media Education 35 op:n opintokokonaisuus 2.5.2016, 1/7 HELSINGIN YLIOPISTO KÄYTTÄYTYMISTIETEELLINEN TIEDEKUNTA OPETTAJANKOULUTUSLAITOS Mediakasvatus (koodi 68420) Mediefostran Media Education 35 op:n opintokokonaisuus TAVOITTEET Tutkintovaatimukset

Lisätiedot

JULKAISU JA MATERIAALILUETTELO 8.3.2012 1 (8) CAMPUS CONEXUS PROJEKTIEN JULKAISUT

JULKAISU JA MATERIAALILUETTELO 8.3.2012 1 (8) CAMPUS CONEXUS PROJEKTIEN JULKAISUT 8.3.2012 1 (8) CAMPUS CONEXUS PROJEKTIEN JULKAISUT Annala, J. & Mäkinen, M. 2011. Korkeakoulutuksen opetussuunnitelma tulkintojen kohteena. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE CURRICULUM VITAE 16.2.2017 Full name: Satu Marita Rinkinen Date of birth: 25.01.1985 Place of birth: Lahti, Finland Phone +358 50562 3752 E-mail: satu.rinkinen@lut.fi EDUCATION 12/2016 Doctor of Science

Lisätiedot

Opettajan pedagoginen ajattelu

Opettajan pedagoginen ajattelu Oulun yliopisto / Kasvatustieteiden ja Opettajankoulutuksen yksikkö Sanna Järvelä & etunimi.sukunimi(at)oulu.fi http://oppiohja.wordpress.com/ Oppimisen ohjaaminen, opetuksen suunnittelu ja arviointi Opettajan

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka The Association of Finnish elearning Works as an unbiased, non-profit advocate for elearning

Lisätiedot

1. Koskinen S, Koskenniemi J, Leino-Kilpi H & Suhonen R Ikääntyneiden osallisuus palveluiden kehittämisessä. Pro terveys 41 (2),

1. Koskinen S, Koskenniemi J, Leino-Kilpi H & Suhonen R Ikääntyneiden osallisuus palveluiden kehittämisessä. Pro terveys 41 (2), PUBLICATIONS 11.6.2014 Sanna Koskinen (IF = Impact Factor 2012) A Peer-reviewed scientific articles A1 Journal article (refereed), original research 1. Koskinen S, Hupli M, Katajisto J & Salminen L. 2012.

Lisätiedot

Kielisalkku ruotsin kielen opetuksessa

Kielisalkku ruotsin kielen opetuksessa Kieli, koulutus ja yhteiskunta marraskuu 2010 ISSN 1799-0181 (verkkolehti) Kielisalkku ruotsin kielen opetuksessa Julkaistu 30. marraskuuta 2010. Kirjoittanut Kati Kajander. Yksi opettajan vaikeimmista

Lisätiedot

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain

MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain MATKAILUALAN TIETEELLISIÄ LEHTIÄ julkaisufoorumin tasoluokittain 11042014 Julkaisufoorumin päivitysten vuoksi tasoluokka kannattaa aina tarkistaa julkaisufoorumin julkaisukanavan haku -sivulta: http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/haku.php?lang

Lisätiedot

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland

Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland Teacher's Professional Role in the Finnish Education System Katriina Maaranen Ph.D. Faculty of Educational Sciences University of Helsinki, Finland www.helsinki.fi/yliopisto This presentation - Background

Lisätiedot

opetuksen rajat? - Mobiilioppimisen mahdollisuuksia etsimässä

opetuksen rajat? - Mobiilioppimisen mahdollisuuksia etsimässä Missä ovat yliopisto-opetuksen opetuksen rajat? - Mobiilioppimisen mahdollisuuksia etsimässä janne.sariola@helsinki.fi 23.8.2001 TieVie-koulutus Tavoitteet Hahmottaa mobiilioppimisen käsitettä. Erityisesti

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Helsinki - Pietari (from Helsinki to St. Petersburg) Hinnat / Fares 27.3.2016-29.10.2016

Helsinki - Pietari (from Helsinki to St. Petersburg) Hinnat / Fares 27.3.2016-29.10.2016 ALLEGRO Helsinki - Pietari (from Helsinki to St. Petersburg) Hinnat / Fares.3.206-2.0.206 Hintaesimerkki: Helsinki - Pietari, yksi suunta Fare example: Helsinki - St. Petersburg, one way Aik./Adult,.lk/st

Lisätiedot

Kielipolitiikka (koti)kansainvälistymisen vauhdittajana

Kielipolitiikka (koti)kansainvälistymisen vauhdittajana Kielipolitiikka (koti)kansainvälistymisen vauhdittajana Kv-kevätpäivät 2017 Sessio B5 Kotikampuksella kansainväliseksi mitä, miksi ja miten? Anna Grönlund JY. JUST ADD U. SINCE 1863 Internationalisation

Lisätiedot

VUOSI 2015 / YEAR 2015

VUOSI 2015 / YEAR 2015 VUOSI 2015 / YEAR 2015 Kansainvälisen opetuksen ja tutkimustoiminnan kehittäminen Developing international teaching and research activities Rehtorin strateginen rahoitus vuosille 2014-2016 / Strategic

Lisätiedot

Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin. Marleena Ahonen. TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari

Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin. Marleena Ahonen. TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin Marleena Ahonen TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari Virtuaaliyliopistohankkeen taustaa: - Tavoitteena koota verkko-oppimisen alueen ajankohtaista

Lisätiedot

UEF School of Computing January 31, 2017

UEF School of Computing January 31, 2017 UEF School of Computing January 31, 2017 Markku Hauta-Kasari Professor Head of the School of Computing School of Computing in a Nutshell Staff members 60 Situated in Joensuu Campus (Science Park) and Kuopio

Lisätiedot

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset

HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset Turun yliopisto Hoitotieteen laitos Leena Salminen, 20.5.2012 HOITOTYÖN OPETTAJAN SUBSTANSSIN OSAAMINEN JA SEN ARVIOINTI - tutkimushankkeen raportointi ja tuotokset 1. Tieteelliset artikkelit Salminen

Lisätiedot

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta

Pohjoisen puolesta maailmaa varten. l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta Pohjoisen puolesta maailmaa varten l apin yliopisto Kasvatustieteiden tiedekunta pohjoisen puolesta Kasvatuksen ja koulutuksen pohjoiset maisemat piirtyvät eteesi Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

Lisätiedot

KANNETTAVIEN TIETOKONEIDEN KÄYTTÖ LANGATTOMALLA KAMPUKSELLA VERKKO-OPETUKSESSA JA -OPISKELUSSA

KANNETTAVIEN TIETOKONEIDEN KÄYTTÖ LANGATTOMALLA KAMPUKSELLA VERKKO-OPETUKSESSA JA -OPISKELUSSA KANNETTAVIEN TIETOKONEIDEN KÄYTTÖ LANGATTOMALLA KAMPUKSELLA VERKKO-OPETUKSESSA JA -OPISKELUSSA MobIT-tutkijaryhmä Miika Lehtonen, Hanna Mattila Heli Ruokamo, Hannakaisa Isomäki 14.10.2004 Kasvatustieteiden

Lisätiedot

Johdatusta kasvatustieteisiin Hannele Niemi syksy 2015

Johdatusta kasvatustieteisiin Hannele Niemi syksy 2015 Johdatusta kasvatustieteisiin 05.09. Hannele Niemi syksy 2015 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta / Hannele Niemi www.helsinki.fi/yliopisto 3.9.2015 1 1. Kasvatustiede kansainvälisesti tarkasteltuna (4.9.)

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014

Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014 Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014 Mikä Erasmus+? Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Vanhat ohjelmat 2007-13 Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA UTA.FI/EDU TAMPEREEN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Faculty of Education University of Tampere, Finland 1 Kasvatustieteiden tiedekunta koulutamme tulevaisuuden eduksi. TAMPEREEN YLIOPISTO Suhteessa

Lisätiedot

Toisensa kohtaavat ainedidaktiikat

Toisensa kohtaavat ainedidaktiikat Toisensa kohtaavat ainedidaktiikat Ainedidaktiikan symposiumi Tampereella 13.2.2009 Eero Ropo & Harry Silfverberg & Tiina Soini (toim.) AD Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja Reports

Lisätiedot

Lähtökohdat Strateginen taso

Lähtökohdat Strateginen taso Missä ovat yliopisto-opetuksen rajat? - Mobiilioppimisen mahdollisuuksia etsimässä janne.sariola@helsinki.fi 23.8.2001 TieVie-koulutus Tavoitteet Hahmottaa mobiilioppimisen käsitettä. Erityisesti tavoitteena

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto

TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto TT Eija Hanhimäki Helsingin yliopisto Väitöskirjaprojekti alkaa Vuoden 2006 alusta Comenius-projektiin tutkijaksi gradu saatava valmiiksi tammikuussa 2006 Valmistuminen teologian maisteriksi 03/2006 Tutkimustyö

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi

Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Tieto- ja viestintätekniikkaa opetustyön tueksi Opettajat arvioinnin ja koulu-koti-yhteistyön toteuttajina Heidi Krzywacki, Tiina Korhonen, Laura Koistinen, Jari Lavonen 19.8.2011 1 Tutkimus- ja kehittämishankkeessa

Lisätiedot

Trakla2-opetusympäristö

Trakla2-opetusympäristö Trakla2-opetusympäristö TRAKLA: TietoRakenteet ja Algoritmit; KotiLaskujen Arvostelu TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan laitos Esityksen rakenne Katsaus

Lisätiedot

Miksi ja millaisella muutoksella tulevaisuuteen? Sivistystoimen ja oppilaitosjohtamisen päivät Maarit Rossi

Miksi ja millaisella muutoksella tulevaisuuteen? Sivistystoimen ja oppilaitosjohtamisen päivät Maarit Rossi Miksi ja millaisella muutoksella tulevaisuuteen? Sivistystoimen ja oppilaitosjohtamisen päivät 13.9.2017 Maarit Rossi Maarit Rossi, maarit.rossi@pathstomath.com Osa 1: Voiko tulevaisuuteen mennä vanhoilla

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Pedagoginen johtaminen - työpaja

Pedagoginen johtaminen - työpaja Pedagoginen johtaminen - työpaja Oppimisseikkailu 2017 7.3.2017 Anne Nevgi (HYPE) ja Jaanika Blomster (Viikki), Jussi Merenmies (Meilahti), Leila Niemi-Murola (Meilahti) ja Hanna Vehkamäki (Kumpula) Työpajan

Lisätiedot

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007 Reflektiivinen ammattikäytäntö Arjen työn vaatimukset Työyhteisöt ja yksittäiset työntekijät vastaavat arjen työssään työelämän asettamiin vaatimuksiin. Tästä nousee tarkasteltavaksi: yhteisöjen ja yksilöiden

Lisätiedot

Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa FL Johannes Pernaa Kemian opettajankoulutusyksikkö Kemian laitos

Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa FL Johannes Pernaa Kemian opettajankoulutusyksikkö Kemian laitos Tieto- ja viestintätekniikka kemian opetuksessa FL Johannes Pernaa Kemian opettajankoulutusyksikkö Kemian laitos 1 Sisältö Määritelmä ja rajaaminen Lisensiaattitutkielmani tuloksia Tapaus: Molekyylimallinnusta

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely kieltenopetuksessa

Portfoliotyöskentely kieltenopetuksessa Portfoliotyöskentely kieltenopetuksessa Digitaalinen portfolio Marja Riitta Kotilainen, Saaren koulu, Rovaniemi 1 Mitä on portfoliotyöskentely? Portare ~ kantaa, folium ~ lehti, paperi Salkku, oppimissalkku,

Lisätiedot

Momath, mobiilia matematiikan opiskelua lukiossa. Kupittaan lukio, Turku. Airola Juho / Peltomäki Mia

Momath, mobiilia matematiikan opiskelua lukiossa. Kupittaan lukio, Turku. Airola Juho / Peltomäki Mia Momath, mobiilia matematiikan opiskelua lukiossa Kupittaan lukio, Turku Airola Juho / Peltomäki Mia MATO Matematiikkaa Tietotekniikan avulla Opettaen Tietoteknisten ja mobiililaitteiden tukema opiskelu

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot Opettajan pedagogiset opinnot Ainedidaktisten opintojen vertailu Opintojen rakenne (60 op) Yliopisto Kasvatustiede Ainedidaktiikka Harjoittelu 27 13 12 28 25 15 12 (+3?) 26 19 21 19 1 Ainedidaktiset kurssit

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutuksen hyödyt ja haasteet työnantajan näkökulmasta

Oppisopimuskoulutuksen hyödyt ja haasteet työnantajan näkökulmasta Oppisopimuskoulutuksen hyödyt ja haasteet työnantajan näkökulmasta Eija Lehtonen eija.lehtonen@omnia.fi / eija.e.lehtonen@gmail.com Kasvatustieteiden yksikkö, Tampereen yliopisto Teoreettinen viitekehys

Lisätiedot

Vain vahvat selviytyvät?

Vain vahvat selviytyvät? Vain vahvat selviytyvät? Mobiiliopiskelu- ja sisällöntuotantokäytännöt oppimisympäristö-ekosysteemin tulokaslajina Sairanen & Syvänen ITK-tutkijatapaaminen 21.4. OPTEK-hanke Tämä tutkimus on tehty osana

Lisätiedot

Verkko opetuksen laatu Helsingin yliopistossa

Verkko opetuksen laatu Helsingin yliopistossa Verkko opetuksen laatu Helsingin yliopistossa Tutkimushankkeelle laadittiin kolmivuotissuunnitelma vuosille 2004 2006 ja sille asetettiin tavoitteeksi lisätä laatutietoisuutta ja osaamista sekä verkostoitumista

Lisätiedot

Mikä tekee opettajankoulutuksesta akateemisen?

Mikä tekee opettajankoulutuksesta akateemisen? Kansanen, P. (2012), Mikä tekee opettajankoulutuksesta akateemisen? Kasvatus ja Aika, 2/2012. www.kasvatus-ja-aika.fi Taustaa Mikä tekee opettajankoulutuksesta akateemisen? Pertti Kansanen Suomalaisen

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Tietokantapohjaisen arviointijärjestelmän kehittäminen: kohti mielekästä oppimista ja opetusta

Tietokantapohjaisen arviointijärjestelmän kehittäminen: kohti mielekästä oppimista ja opetusta Tietokantapohjaisen arviointijärjestelmän kehittäminen: kohti mielekästä oppimista ja opetusta Heidi Krzywacki, Jari Lavonen, Tiina Korhonen 12.2.2010 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Annukka Uusitalo 28.2.2006 Mediakasvatuskeskus Soveltavan kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen. TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki Pirjo Ståhle

Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen. TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki Pirjo Ståhle Verkkokoulutus ja uuden oppimiskulttuurin luominen TieVie-kouluttajakoulutus Helsinki 8.11.2002 Pirjo Ståhle Organisaation tieto- ja toimintaympäristöt Suhteet avoin tiedonvaihto mekaaninen orgaaninen

Lisätiedot

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017

Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Uusi Opetussuunnitelma 2017 New Curriculum from 2017 Department of Biological and Environmental Science Bio- ja ympäristötieteiden laitos Jari Ylänne 10.11.2015 Miksi halutaan uudistaa opetussuunnitelmaa

Lisätiedot

Minkälaista tutkimusta yliopistopedagogiikasta tehdään?

Minkälaista tutkimusta yliopistopedagogiikasta tehdään? Minkälaista tutkimusta yliopistopedagogiikasta tehdään? Sari Lindblom-Ylänne Yliopistopedagogiikan professori Yliopistopedagogiikan tutkimus- ja kehittämisyksikkö (YTY) Kasvatustieteen laitos Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa

Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa Seminaari 17.11.2010 Fulbright Center Anu Virkkunen-Fullenwider Helsingin yliopiston kielikeskus anu.virkkunen@helsinki.fi Esityksen sisältö - Ensin

Lisätiedot

Opetuskielen vaikutuksesta oppimiseen: Kuvailevaa evidenssiä opiskelijoiden näkemyksistä

Opetuskielen vaikutuksesta oppimiseen: Kuvailevaa evidenssiä opiskelijoiden näkemyksistä Harri J. Seppänen Opetuskielen vaikutuksesta oppimiseen: Kuvailevaa evidenssiä opiskelijoiden näkemyksistä 1. Johdanto Onko opetus kielellä vaikutusta opiskelijoiden oppimiseen? Tämä on tärkeä kysymys

Lisätiedot

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston

Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston Miksi kotikansainvälisyys? Kansainvälinen yliopisto opiskelijanäkökulmasta Milla Ovaska Asiantuntija, kansainväliset asiat Aalto-yliopiston ylioppilaskunta WHAT KIND OF COMPETENCES DOYOU THINK YOU LL NEED

Lisätiedot

Yhteiskunnallisiin aiheisiin liittyvä luonnontieteiden opiskelu

Yhteiskunnallisiin aiheisiin liittyvä luonnontieteiden opiskelu Koulun ulkopuoliset oppimisympäristöt osana perusopetusta - hanke Tuula Keinonen, Anu Hartikainen ja Seija Juntunen Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Itä-Suomen yliopisto, Joensuu

Lisätiedot

Trialoginen oppiminen: Miten edistää kohteellista, yhteisöllistä työskentelyä oppimisessa?

Trialoginen oppiminen: Miten edistää kohteellista, yhteisöllistä työskentelyä oppimisessa? Trialoginen oppiminen: Miten edistää kohteellista, yhteisöllistä työskentelyä oppimisessa? Tekijä: Sami Paavola, Helsingin yliopisto 1 Muuttaako uusi teknologia oppimista? Miten oppimisen tulisi muuttua?

Lisätiedot

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP

KASVATUSTIETEEN KANDIDAATIN TUTKINTO 180 OP 1 ERITYISOPETUKSEN KOULUTUS (EO) (Opetussuunnitelma 2009-2010) OPINTONSA 2005-2008 ALOITTANEIDEN VASTAAVUUDET 2009-2010 OPETUSSUUNNITELMAAN. Opetussuunnitelma 2009-2010 muutokset näkyvät vahvennetulla

Lisätiedot

YLIOPISTO- OPETTAJANA KEHITTYMINEN

YLIOPISTO- OPETTAJANA KEHITTYMINEN YLIOPISTO- OPETTAJANA KEHITTYMINEN SARI LINDBLOM-YLÄNNE PROFESSOR I UNIVERSITETSPEDAGOGIK UNIVERSITETSPEDAGOGISTA FORSKINS- OCH UTVECKLINGSENHETEN (YTY) HELSINGFORS UNIVERSITET MUUTOKSEN VAIKEUS JA HITAUS

Lisätiedot

Miten sitouttaa, innostaa ja motivoida taiteen keinoin fasilitoimalla? Kulttuurikeskus Sofia 18.5.2010 / Piritta Kantojärvi / Grape People Finland Oy

Miten sitouttaa, innostaa ja motivoida taiteen keinoin fasilitoimalla? Kulttuurikeskus Sofia 18.5.2010 / Piritta Kantojärvi / Grape People Finland Oy Mitensitouttaa,innostaajamotivoida taiteenkeinoinfasilitoimalla? KulttuurikeskusSofia18.5.2010/PirittaKantojärvi/GrapePeopleFinlandOy PirittaKantojärvi/GrapeArte 2 Miteninnostaa,motivoidajasitouttaa taiteenkeinoinfasilitoimalla?

Lisätiedot