Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010%

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010%"

Transkriptio

1 Last%update:%September%19,%2015% Publications%follow%the%classification%of%the%Finnish%Ministry%of%Education%and%Culture%in%2010% A. RefereedScientificArticles(vertaisarvioidut%tieteelliset%artikkelit) A1. RefereedJournalArticles,OriginalResearch(vertaisarvioitualkuperäisartikkeli% tieteellisessä%aikakauslehdessä) Harjanne,P.,Reunamo,J.,&Tella,S.(2015).Finnishforeignlanguageteachers viewsonteaching andstudyrealityintheirclasses:thekieloproject srationaleandresults.journal(of(language( Teaching(and(Research,(6(5), http://dx.doi.org/ /jltr Koskimaa,R.,Lehtonen,M.,Heinonen,U.,Ruokamo,H.,Tissari,V.,VahtivuoriYHänninen,S.,&Tella, S.(2007).AculturalapproachtonetworkedYbasedmobileeducation.International(Journal(of( Educational(Research,(46, Kynäslahti,H.,Vesterinen,O,Lipponen,L.,VahtivuoriYHänninen,S.,&Tella,S.(2008).Towards volitionalmedialiteracythroughweb2.0.educational(technology,(xlviii(5),3 9. Mylläri J., Kynäslahti, H., Vesterinen, O., VahtivuoriYHänninen, S., Lipponen, L., & Tella, S. (2011). The students pedagogical thinking and the use of ICTs in teaching. Scandinavian( Journal( of( Educational(Research,(55(5), Nevgi,A.,Tella,S.,&Nishimura,S.(2010).Universityteachers approachestoteachingandtheir pedagogicaluseoficts:acomparativecasestudyoffinland,japanandindia.usachina(education( Review,(7(7),1 14. Ruokamo,H.,&Tella,S.(2005).AnM+I+T++researchapproachtonetworkYbasedmobileeducation (nbme)andteachingystudyingylearningprocesses:towardsaglobalmetamodel.inthe(ipsi(bgd( Transactions(on(Advanced(Research:(MultiA,(InterA,(and(Transdisciplinary(Issues(in(Computer(Science( and(engineering.(special(issue(on(the(research(with(elements(of(multidisciplinary,(interdisciplinary,( and(transdisciplinary.newyork,frankfurt,tokyo,belgrade:ipsibgdinternetresearchsociety. July2005,1(2),3Y12.TheBestPaperSelectionfor Struck,R.,Kynäslahti,H.,Lipponen,L.,Vesterinen,O.,VahtivuoriYHänninen,S.,Mylläri,J.,&Tella,S. (2011).PodcastsaslearnerYcreatedcontentinhighereducation.International(Journal(of(Online( Pedagogy(and(Course(Design((IJOPCD),(1,2, Tella,S.(1984).Intensiiviopetusmenetelmieneroistajayhtäläisyyksistä.[OnDifferencesand SimilaritiesbetweenIntensiveTeachingMethods.]Kasvatus,(1,39 46.(InFinnish) Tella,S.(1992).Theadoptionofinternationalcommunicationsnetworksandelectronicmailinto foreignlanguageeducation.scandinavian(journal(of(educational(research,(36(4), (In English)http://www.informaworld.com/smpp/content~content=a ~db=all~order=page Tella,S.(1994).Telematiikkajaverkostuvaoppimisympäristö haasteitaaikuiskasvatukselle. [Telematicsandanetworkedlearningenvironment Challengestoadulteducation.]Aikuiskasvatus,(4, (InFinnish)

2 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(2(24)( 2 Tella,S.(1997).Tietokoneperustaisestaopetuksestaverkostopohjaiseenoppimiseen.[From computerybasededucationtonetworkybasedlearning.]aikuiskasvatus,(4, (Abstractin English:Aikuiskasvatus,(4,(352)(http://www.helsinki.fi/~tella/aikuiskasvatus97.html( ( Tella,S.(1998).EquestoèilbuonesempiochecivienedallaFinlandia.Telèma:Attualitàefuturo dellasocietàmultimediale.computer,(scuola(et(sapere.(anno(iv.(primavera(1998,78 81.(InItalian) Tella,S.(1998).MediakasvatuksenpainotuksiaHelsinginyliopistonmediakasvatuskeskuksessa. [FocusesofMediaEducationattheMediaEducationCentreoftheUniversityofHelsinki.] Tiedotustutkimus,(1,96 98.(InFinnish) Tella,S.(2014).Жизнькоротка образованиепродолжительноимногосторонне[lifeisshort learningislong,wide,andbroad].непрерывное(образование([continuing(education],3(9), Tirri,K.,&Tella,S.(2001).CreatingavirtualschoolbasedlearningenvironmentfortheFinnish School.The(International(Journal(of(Continuing(Engineering(Education(and(LifeAlong(Learning,( 11(4/5/6), Vesterinen,O.,Kynäslahti,H.,&Tella,S.(2011).Mediaeducationalsituationsandtwoprimaryschool teachers practicalreasoning.international(journal(of(learning(and(media,(springasummer(2010(2(2 3), A2. ReviewArticle?LiteratureReview?SystematicReview(katsausartikkeli% tieteellisessä%aikakauslehdessä) A3. BookSection?ChaptersinResearchBooks(kirjan%tai%muun%kokoomateoksen% osa) DeVries,J.&Tella,S.1998.TheRoleofDistanceEducationInstructor:Attitudes,Skills,and Strategies.InTella,S.(ed.)AspectsofMediaEducation:StrategicImperativesintheInformationAge. MediaEducationCentre.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.MediaEducation Publications8, ERICED Harjanne,P.&Tella,S.2007.ForeignLanguageDidactics,ForeignLanguageTeachingand TransdisciplinaryAffordances.InKoskensalo,A.,Smeds,J.,Kaikkonen,P.&Kohonen,V.(eds.) ForeignlanguagesandmulticulturalperspectivesintheEuropeancontextÉFremdsprachenund multikulturelleperspektivenimeuropäischenkontext.dichtung Wahrheit Sprache.Berlin:LITY Verlag, Harjanne,P.,&Tella,S.(2011).Kieliluokkientodellisuuskieltenopettajannäkökulmasta:KIELOY hankkeenalustaviatutkimustuloksia.teoksessal.tainio,k.juuti,a.kallioniemi,p.seitamaay Hakkarainen,&A.Uitto(Toim.),Näkökulmia(tutkimusperustaiseen(opetukseen.(Ainedidaktiikan( symposiumin(2010(satoa.(osa(1(s ).Ainedidaktisenyhdistyksenjulkaisuja1. Harjanne,P.,&Tella,S.(2012).Interculturalcommunicativecompetence,anditsassessment:The CEFcultHelsinkihighereducationscenario.TeoksessaE.YliYPanula,K.Merenluoto,&A.Virta (Toim.),Koulu(ja(oppiaineiden(monet(kulttuurit.(Ainedidaktinen(symposiumi(Turussa( (s.41 54).Suomenainedidaktisentutkimusseuranjulkaisuja.Ainedidaktisiatutkimuksia3. Hildén,R.&Tella,S.2007.FamiliarityoftheCommonEuropeanFrameworkofReferencefor Languages(CEF)andTrainingNeedsasExpressedbyLanguageTeachers ASurveyConductedin FiveEuropeanCountries.InKoskensalo,A.,Smeds,J.,Kaikkonen,P.&Kohonen,V.(eds.)Foreign languagesandmulticulturalperspectivesintheeuropeancontextéfremdsprachenundmultikulturelle PerspektivenimeuropäischenKontext.Dichtung Wahrheit Sprache.Berlin:LITYVerlag, Hyvönen,P.,Lehtonen,M.,Ruokamo,H.&Tella,S.2005.Emotionality,Experientialityand SensationalityinNetworkYBasedMobileEducation(NBME):ProbingforthePotentialofAffordances.

3 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(3(24)( TeoksessaHuttunen,AYL.&Kokkonen,AYM.(toim.)Koulutuksenkulttuuritjahyvinvoinninpolitiikat. Verkkojulkaisu.Kasvatustieteenpäivät Jyväskylässä.Jyväskylä:Suomen kasvatustieteellinenseura, http://www.helsinki.fi/~tella/KT05PHMLHRST.pdf Iivonen, A., & Tella, S. (2009). Vieraan kielen ääntämisen ja kuulemisen opetus ja harjoittelu. Teoksessa O. Aaltonen, R. Aulanko, A. Iivonen, A. Klippi, & M. Vainio (toim.), Puhuva( ihminen( ( puhetieteiden(perusteet(ss ).Helsinki:Otava. Kynäslahti, H., & Tella, S. (2010). Mediakasvatuksen kasvatustieteellistyminen ja akateeminen opettajankoulutus. Teoksessa A. Kallioniemi, A. Toom, M. Ubani, & H. Linnansaari (toim.), Akateeminen( luokanopettajakoulutus:( 30( vuotta( teoriaa,( käytäntöä( ja( maistereita (ss ). Suomen kasvatustieteellinen seura. Kasvatusalan tutkimuksia 52. Jyväskylä: Jyväskylän yliopistopaino. Kynäslahti,H.,Vesterinen,O.&Tella,S.2007.Mediakasvatuksennäkökulmainformaatiolukutaitoon. [ViewsofMediaEducationonInformationLiteracy].TeoksessaNevgi,A.(toim.)Informaatiolukutaito yliopistoyopetuksessa.[informationliteracyinhighereducation].helsinki:yliopistopaino, Sariola,J.,Rönkä,A.,Tella,S.&Kynäslahti,H.2002.FromWeakSignalstotheConceptof mlearning:theliveprojectrevisited.inloveless,a.&dore,b.(eds.)ictintheprimaryschool: ChangesandChallenges.OpenUniversityPress, Tella,S.&Kynäslahti,H.2005.Mediakasvatuksenuustulkintaajaajankohtaistadidaktistateoriaa Pohdintaamediakasvatuksenkahtalaisestatiedepohjasta.TeoksessaVaris,T.(toim.) Uusrenessanssiajattelu,digitaalinenosaaminenjamonikulttuurisuuteenkasvaminen.OpetusY, kasvatusyjakoulutusalojensäätiö OKKAYsäätiönjulkaisuja.Tampereenyliopiston AmmattikasvatuksentutkimusYjakoulutuskeskuksenjulkaisuja, Tella,S.&Ruokamo,H.2005.MonitieteinenmobiiliverkkoYopetus,Yopiskelujaoppiminen: MOMENTSYprojektinintegroitumetamalli.(TransdisciplinaryNetworkYBasedMobileEducation:The IntegratedMetamodeloftheMOMENTSProject.)TeoksessaTella,S.,Ruokamo,H.,Multisilta,J.& Smeds,R.(toim.)Opetus,opiskelu,oppiminen:TietoYjaviestintätekniikkatiederajatylittävissä konteksteissa.lapinyliopisto.kasvatustieteidentiedekunta.mediapedagogiikkakeskus.lapin yliopistonkasvatustieteellisiäjulkaisuja12.rovaniemi:lapinyliopistopaino, Tella,S.&Ruokamo,H.2006.MOMENTSinintegroitumetamalli tulevaisuudenmonitieteiset opetus opiskelu oppimisprosessitjatiedonrakentaminenmobiiliverkkoyopetuksessa.teoksessa Julkunen,M.YL.(toim.)Tutkimuksiayhtenäistyvistäjaerilaistuvistaoppimisenjakoulutuksenpoluista. Joensuunyliopisto.Kasvatustieteidentiedekunnantutkimuksia98, Tella,S.1994.Uudenteknologianmahdollisuuksiakielenopetukselle.(APotentialofNew TechnologiestoForeignLanguageTeaching.)InPohjala,K.(ed.)PerspectivesofFLTeaching. NationalBoardofEducation, (InFinnish) Tella,S.1995.Developinganopenlearningenvironmentwithcommunicationtechnologies.InWatson, D.&Tinsley,D(eds.)IntegratingInformationTechnologyintoEducation.London:Chapman&Hall, (InEnglish) Tella,S.1995.Virtuaalikouluverkostuvassaoppimisympäristössä.(VirtualSchoolinaNetworked LearningEnvironment.)InVaahtokari,A.&Vähäpassi,A.(eds.)Tutki,arvioi,vertaile näkökulmia opetuksensuunnitteluunjatutkimukseen.(study,evaluate,compare AspectsofPlanningof TeachingandResearch.TheHelsinkiUniversityResearchandTrainingCentreinLahti, (In Finnish) Tella,S.(1996).Foreignlanguagelearningandmoderntechnology Aperfectmatch?InU.Tornberg (Ed.),Focus(on(the(Language(Learner(pp ).Uppsala:UppsalaUniversitet,Centrumför didaktik.didaktiskforskningiuppsala18.(inenglish) Tella,S.(1996).Languagelearningandmoderntechnology CommentstoDrKerstinWall's presentation.inu.tornberg(ed.),focus(on(the(language(learner(pp ).Uppsala:Uppsala Universitet,Centrumfördidaktik.DidaktiskforskningiUppsala18.(InEnglish) 3

4 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(4(24)( 4 Tella,S.1997.CreatinganEmpoweredLearningEnvironmentThroughtheSynergyofMedia Education,Multiculturalism,andForeignLanguageLearningMethodology.InKillen,R.,Tella,S.&YliY Renko,K.(eds.)MulticulturalEducation:TowardsSocialEmpowermentandCulturalMaintenance. TheUniversityofTurku.TheFacultyofEducation.ResearchReportA:180,73 98.(InEnglish) Tella,S.1997.Mediakasvatus kasvatustatietoyhteiskunnankansalaiseksi.(mediaeducation EducationforCitizenshipinaKnowledgeYBasedSociety.)InNaarala,M.(ed.)Oppituoli1997 (AcademicChair1997).Helsinginyliopisto:Yliopistopaino, (InFinnish) Tella,S.1997.TheImpactofInformationandCommunicationTechnologies(ICT)ontheRolesand StatusoftheTeacher.InOsborne,J.,Roberts,D.&Walkir,J.(eds.)Open,FlexibleandDistance Learning:EducationandTraininginthe21stCentury.Launceston:UniversityofTasmania, Tella,S.1997.VerkostuvaviestintäYjatiedonhallintaympäristöopiskeluntukena.(Mastering CommunicationandInformationinaNetworkingLearningEnvironment.)InLehtinen,E.(ed.) Verkkopedagogiikka.(NetworkPedagogy.)Helsinki:Edita,41 59.(InFinnish) Tella,S.1998.Tavoitteellisenpostfordistisenopiskeluympäristönpiirteitä mediakasvatuksenja modernintietoyjaviestintätekniikanpainotuksia.(characterisinganintentionalpostyfordistlearning Environment,withaViewtoMediaEducationandModernInformationandCommunication Technologies.)TeoksessaLavonen,J.&Erätuuli,M.(toim.)Tuultapurjeisiin:Matemaattistenaineiden opetus2000yluvulle.opetus2000.jyväskylä:atenakustannus, Tella,S.1998.TheConceptofMediaEducationRevisited:FromaClassificatoryAnalysistoa RhizomaticOverview.InTella,S.(ed.)AspectsofMediaEducation:StrategicImperativesinthe InformationAge.MediaEducationCentre.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki. MediaEducationPublications8, ERICED http://www.helsinki.fi/~tella/mep8tella.html Tella,S.1998.ThePoorRelationoftheEducationSystem?AspectsofDistanceEducationandOpen anddistancelearning.innummi,t.,rönkä,a.&sariola,j.incollaborationwithkynäslahti,h., Ristola,R.,Tella,S.&Vähäpassi,A.VirtualityandDigitalNomadism:IntroductiontotheLIVEProject (1997Y2000).MediaEducationCentre.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki. MediaEducationPublications6,1 22.ERICED http://www.helsinki.fi/~tella/mep6.html Tella,S.1999.FirmerLinksbetweenTelematics,MulticulturalismandForeignLanguageLearning Methodology.InSelinger,M.&Pearson,J.(eds.)TelematicsinEducation:TrendsandIssues. Elsevier, Tella,S.2001.Languageteachereducationandthechallengesofinformationandcommunication technologies(icts):finnishperspectives.ineaston,r.(ed.)collectionofcasestudiesonexamples ofgoodpracticeinteachereducationwithafocusonorganisationalaspectsandintegratedconcepts oflanguageeducationeuropeancentreformodernlanguagescentreeuropéenpourleslangues Vivantes,50 60.http://www.ecml.at/documents/213pubEaston_2001E.pdf Tella,S.2002.MYopiskelu kybertekstuaalistamatkailuavaipostmoderninkasvatuksenairut?(my Learning:CybertextualTravellingoraHeraldofPostYModernEducation?)TeoksessaSeppälä,P. (toim.)mobiiliopiskelu joustavastiliikkeessä.helsinki:helsinginyliopistonopetusteknologiakeskus, (Artikkelinstruktuurikaaviohttp://www.helsinki.fi/~tella/moppiminen.html) Tella,S.2003.MYlearningYYCybertextualTravelingoraHeraldofPostYModernEducation?In Kynäslahti,H.&Seppälä,P.(eds.)ProfessionalMobileLearning.Helsinki:ITPress, Tella,S.2004.VisualisingFutureForeignLanguageEducation:FromRevisionandSupervisionto Vision.InMäkinen,K.,Kaikkonen,P.&Kohonen,V.(eds.)FuturePerspectivesinForeignLanguage Education.Oulunyliopistonkasvatustieteidentiedekunnantutkimuksia101,

5 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(5(24)( 5 Tella,S.2005.FromGrammarBooktoCommunicator:MajorTrendsintheFinnishForeignLanguage Education.InGuerin,E.(ed.)LanguageTeacherEducationandTraining:ItalyandEurope. EducazioneeformazionedeidocentiL2:ItaliaedEuropa.CEFTrainDayYYGiorataCEFTrain.TransY EuropeanContributionsYYContributitransnazionali.Firenze,Italy,7May2005.Firenze:Firenze UniversityPress,149YY155. Tella,S.2005.MultiY,InterYandTransdisciplinaryAffordancesinForeignLanguageEducation:From SingularitytoMultiplicity.InSmeds,J.,Sarmavuori,K.,Laakkonen,E.&deCillia,R.(eds.) MulticulturalCommunities,multilingualPractice:Monikulttuurisetyhteisöt,monikielinenkäytäntö. Turku:AnnalesUniversitatisTurkuensisB285,67YY88. Tella,S.2005.SomeRecentYtoYFutureTrendsinForeignLanguageEducationinFinland:From SingularitytoMultiplicity.InNewApproachestolearningandteachingforeignlanguages:Personal OnlinePaths(POP).ComeniusUniversity.DepartmentofEnglishLanguageandLiterature. Bratislava:FacultyofEducation,16YY27. Tella,S.,Kynäslahti,H.&Husu,J.1998.TowardstheRecontextoftheVirtualSchool.InTella,S. (ed.)aspectsofmediaeducation:strategicimperativesintheinformationage.mediaeducation Centre.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.MediaEducationPublications8, ERICED Tella,S.,MononenYAaltonen,M.,Kynäslahti,H.incollaborationwithNummi,T.,Passi,A.,Ristola,R., Sariola,J.,Vahtivuori,S.&Wager,P.1998.TowardsaCommunalCurriculum:StrategicPlanningand theemergingknowledgeofmediaeducation.intella,s.(ed.)aspectsofmediaeducation:strategic ImperativesintheInformationAge.MediaEducationCentre.DepartmentofTeacherEducation. UniversityofHelsinki.MediaEducationPublication8,1 83.ERICED Tissari,V.,VahtivuoriYHänninen,Vaattovaara,V.,Ruokamo,H.&Tella,S.2005.Pedagogisetmallit verkkoyopetuksessa:opettajienjaopiskelijoidenkäsityksiäpedagogistenmallientoteutumisesta virtuaaliyliopistohankkeenverkkokursseissa.teoksessatella,s.,ruokamo,h.,multisilta,j.&smeds, R.(toim.)Opetus,opiskelu,oppiminen:TietoYjaviestintätekniikkatiederajatylittävissäkonteksteissa. Lapinyliopisto.Kasvatustieteidentiedekunta.Mediapedagogiikkakeskus.Lapinyliopiston kasvatustieteellisiäjulkaisuja12.rovaniemi:lapinyliopistopaino,73yy91. VahtivuoriYHänninen,S.,Tissari,V.,Vaattovaara,V.,Rajala,R.,Ruokamo,H.&Tella,S.2004.HelLaY projektintausta,tavoitteet,toimintajatuotokset.teoksessatissari,v.,vaattovaara,v.,vahtivuoriy Hänninen,S.,Tella,S.,Rajala,R.&Ruokamo,H.VerkkoYopetuksenhaasteita:Pedagogisiamalleja didaktisessaverkkoympäristössä.rovaniemi:lapinyliopisto.kasvatustieteidentiedekunta. Mediapedagogiikkakeskus.Lapinyliopistonkasvatustieteellisiäjulkaisuja8, VahtivuoriYHänninen,S.,Tissari,V.,Vaattovaara,V.,Rajala,R.,Ruokamo,H.&Tella,S Opetus,opiskelujaoppiminendidaktisessaverkkoympäristössä.TeoksessaTissari,V.,Vaattovaara, V.,Vahtivuori,S.,Tella,S.,Rajala,R.&Ruokamo,H.HelLaYprojekti:HelsinginjaLapinyliopistojen tietoyjaviestintätekniikanopetuskäytöntutkimusyjakehittämisprojekti Loppuraportti. Kasvatustieteidentiedekuntienvirtuaaliyliopistohanke(KasVi) Verkkojulkaisu, VahtivuoriYHänninen,S.,Tissari,V.,Vaattovaara,V.,Rajala,R.,Ruokamo,H.&Tella,S Opetus,opiskelujaoppiminendidaktisessaverkkoympäristössä.TeoksessaTissari,V.,Vaattovaara, V.,VahtivuoriYHänninen,S.,Tella,S.,Rajala,R.&Ruokamo,H.VerkkoYopetuksenhaasteita: Pedagogisiamallejadidaktisessaverkkoympäristössä.Rovaniemi:Lapinyliopisto.Kasvatustieteiden tiedekunta.mediapedagogiikkakeskus.lapinyliopistonkasvatustieteellisiäjulkaisuja8, A4. ArticleinConferenceProceedings(artikkeli%konferenssijulkaisussa) Ahtee,M.&Tella,S.1995.FutureClassTeachers'ImagesofTheirSchoolYTimeTeachersofPhysics, Mathematics,andForeignLanguages.InTella,S.(ed.)Juuretjaarvot:Etnisyysjaeettisyys aineen opettaminenmonikulttuurisessaoppimisympäristössä.(rootsandvalues:ethnicityandethics TeachingaSubjectinaMultiYCulturalLearningEnvironment.)ProceedingsofaSubjectYDidactic

6 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(6(24)( SymposiuminHelsinkionFeb.3rd,1995.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki. ResearchReport150, (InEnglish)http://www.helsinki.fi/~tella/150ahteetella.html Ahtee,M.&Tella,S.1996.FutureClassTeachers'ImagesofTheirSeniorSecondarySchool TeachersofEnglish,History,andMathematics.Part2.InTella,S.(ed.)Nautinnonlähteillä:aineen opettaminenjaluovuus.(sourcesofenjoyment:teachingasubjectandcreativity.)proceedingsofa SubjectYDidacticSymposiuminHelsinkionFeb.2nd1996.DepartmentofTeacherEducation. UniversityofHelsinki.ResearchReport163, (InFinnish,Swedish,andEnglish) Harjanne,P.,&Tella,S.(2008).Strongsignalsinforeignlanguageeducation,withaviewtofuture visions. In S. Tella (Ed.), From( Brawn( to( Brain:( Strong( Signals( in( Foreign( Language( Education. Proceedings(of(the(ViKiPedaA2007(Conference(in(Helsinki,(May(21 22,(2007((pp.55 84).Universityof Helsinki.DepartmentofAppliedSciencesofEducation.ResearchReport290. Harjanne, P., & Tella, S. (2008). Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisialähtökohtia tutkimushankkeenteoreettisentaustankehittelyä.[didactic,societaland methodologicalstartingpointsinforeignlanguageeducation Developingthetheoreticalbackground of a research project]. Teoksessa A. Kallioniemi (toim.), Uudistuva( ja( kehittyvä( ainedidaktiikka.( Ainedidaktinen(symposiumi( (Helsingissä.(Osa(2(ss.737YY750).Helsinginyliopisto.SoveltaY vankasvatustieteenlaitos.tutkimuksia299.http://www.helsinki.fi/~tella/harjannetella299.pdf Harjanne, P., & Tella, S. (2009). Investigating methodological reality in Finnish foreign language classrooms:revisitingthekieloproject srationaleandresearch,inr.kantelinen&p.pollari(eds.), Language( Education( and( Lifelong( Learning (pp ). Joensuu: Joensuun yliopistopaino. Harjanne, P., & Tella, S. (2009). Teaching and Study Practices in Finnish Foreign Language Classrooms. Presentation in the TBLT( 2009 Lancaster. Tasks:( context,( purpose( and( use. 3rd( Biennial(International(Conference(on(TaskABased(Language(Teaching.13 16September Harjanne, P., & Tella, S. (2010). Vieraiden kielten opetus Suomessa nykytilanteen tarkastelua: KIELOYtutkimushankkeen taustaa ja teoriaa. Teoksessa E. Ropo, H. Silfverberg, & T. Soini (toim.), Toisensa( kohtaavat( ainedidaktiikat.( Ainedidaktinen( symposiumi( ( Tampereella (ss ). TampereenyliopistonopettajankoulutuslaitoksenjulkaisujaA31.http://www.helsinki.fi/~tella/ads09.pdf (Kokojulkaisu:http://tampub.uta.fi/tulos.php?tiedot=328) Krokfors, L., Vitikka, E. & Tella, S InnoEdu Education with Innovation. Teoksessa K. Merenluoto,A.Virta&P.Carpelan(toim.)Opettajankoulutuksenmuuttuvatrakenteet.Ainedidaktinen symposium Turun opettajankoulutuslaitos. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisujab77, Kynäslahti, H. & Tella, S Collaboration of Schools with Distinct Characters in Networks of Schools.InCompetition,Connection,Collaboration.13thAnnualConferenceonDistanceTeaching& LearningProceedings.August6 8.Madison,Wisconsin, Kynäslahti,H.,VahtivuoriYHänninen,S.,Vesterinen,O.,Tella,S.,Lipponen,L.,&Mylläri,J.(2008). Fromreallifeexperiencestowardsproductionandparticipationinmobilelearning.IADISInternational Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2008), ISBN: 978Y972Y8924Y69Y0. LehtonenM.,VahtivuoriYHänninenS.,Ketamo,H.,Kiili,K.,Paunonen,U.,Tella,S.,Koskimaa,R., Nurmi,K.&Multisilta,J.2003.TowardsMultidisciplinaryMomentsMetamodelforNetworkYBased Education.InterLearnConference.MultidisciplinaryApproachestoLearning.LifeasLearning (LEARN)NationalResearchProgrammeoftheAcademyofFinland.December,4 5,2003,Helsinki, Finland. Lintula,A.,Vahtivuori,S.,Tella,S.&MononenYAaltonen,M.1999.Yhteisöllisyys,dialoginen kommunikaatiojaohjaaminenvirtuaalisessaopiskeluympäristössä.(communalism,dialogic 6

7 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(7(24)( CommunicationandSupervisioninaVirtualLearningEnvironment.)TeoksessaHorila,M.(toim.)ITKY 99.TäällätietoyhteiskunnanallaÉY)Interaktiivinenteknologiakoulutuksessa:10Yvuotisjuhlakonferenssi. Aulanko,Hämeenlinna Hämeenkesäyliopistonjulkaisuja,sarjaB,64. MononenYAaltonen,M.&Tella,S.2000.FromBrawntoBrain:TowardsanEmergingMindsYon ApproachinIntegratedDistributedLearningEnvironments(IDLEs).InBourdeau,J.&Heller,R.(eds.) ProceedingsofEDYMEDIA2000.WorldConferenceonEducationalMultimedia,Hypermedia& Telecommunications.AACE/AssociationfortheAdvancementofComputinginEducation.Montréal, Canada.June27YJuly1,2000,729Y734.http://www.helsinki.fi/~tella/montreal.html MononenYAaltonen,M.&Tella,S.2000.VerkkoYopetusjaoppimateriaalit:suunnittelunjaarvioinnin periaatteidenmonitasomalli.teoksessabuchberger,i.(toim.)opettajajaaine2000.ainedidaktiikan symposiumi osa2.helsinginyliopisto.opettajankoulutuslaitos.tutkimuksia225, Nishimura, S., Nevgi, A., & Tella, S. (2008). Communication style and cultural features in high/low contextcommunicationcultures:acasestudyoffinland,japanandindia.teoksessaa.kallioniemi (toim.),uudistuva(ja(kehittyvä(ainedidaktiikka.(ainedidaktinen(symposiumi( (helsingissä.(osa( 2(ss ).[InA.Kallioniemi(Ed.),Renovating(and(developing(subject(didactics.(Proceedings(of( a(subjectadidactic(symposium(in(helsinki(on(feb.(2,(2008.(part(2(pp ).UniversityofHelsinki. DepartmentofAppliedSciencesofEducation.ResearchReport299]. Ruokamo,H.,Tella,S.,Vahtivuori,S.,Tuovinen,H.&Tissari,V.2003.PedagogisetmallitverkkoY opetuksensuunnittelussa,toteutuksessajaarvioinnissa(hellayprojekti).teoksessameisalo,v. (toim.)aineenopettajankoulutuksenvaihtoehdotjatutkimus2002.ainedidaktiikansymposiumi Helsinginyliopisto.Opettajankoulutuslaitos.Tutkimuksia241, (InFinnish) Ruokamo,H.,Tella,S.,Vahtivuori,S.,Tuovinen,H.&Tissari,V.2002.TrainingProgrammesinMedia EducationandEducationalUseofInformationandCommunicationTechnologiesattheUniversitiesof HelsinkiandLapland.EducationandCulturalDiversities,NERA's30thCongressinTallinn,Estonia,7Y 9March2002, Ruokamo,H.,Tella,S.,Vahtivuori,S.,Tuovinen,H.&Tissari,V.2002.PedagogicalModelsinthe NetworkYBasedEducation.ITK'02Ykonferenssintutkijatapaaminen FullPaper.Hämeen kesäyliopisto. Ruokamo,H.,Tuovinen,H.Tella,S.,Vahtivuori,S.,&Tissari,V.2002.PedagogicalModelsinthe DesignandAssessmentofNetworkYBasedEducation.InBarker,P.&Rebelsky,S.(eds.) ProceedingsofEDYMEDIA2002:WorldConferenceonEducationalMultimedia,Hypermedia& Telecommunications.June24Y29,2002Denver,ColoradoUSA, Tella,S.&Harjanne,P.2004.Vieraidenkieltendidaktiikka,didaktinenopetus opiskelu oppimisprosessijakieltenopetus.teoksessaahonen,s.&siikaniva,a.(toim.)eurooppalainen ulottuvuus.ainedidaktinensymposiumihelsingissä helsinginyliopistonsoveltavan kasvatustieteenlaitos.tutkimuksia252,444yy463.http://www.helsinki.fi/~tella/ads04.pdf Tella,S.&Harjanne,P.2007.CanWeAffordAnyMoreAffordances?ForeignLanguageEducation SpecificReflections.TeoksessaK.Merenluoto,A.Virta&P.Carpelan(toim.)Opettajankoulutuksen muuttuvatrakenteet.ainedidaktinensymposium turunopettajankoulutuslaitos.turun yliopistonkasvatustieteidentiedekunnanjulkaisujab77, Tella,S.&Kynäslahti,H.1997.Aschoolfacinganetworkofotherschools.InOsborne,J.,Roberts,D. &Walkir,J.(eds.)Open,FlexibleandDistanceLearning:EducationandTraininginthe21stCentury. Launceston:UniversityofTasmania, http://www.helsinki.fi/~tella/odlaasthk.html Tella,S.&Kynäslahti,H.1998.TheEmergenceofElectronicSchoolNetworks.1998EDENAnnual Conference.UniversitiesinaDigitalEra:Transformation,InnovationandTradition.Universityof Bologna,Italy.24 26June

8 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(8(24)( 8 Tella,S.&MononenYAaltonen,M.1997.ComputerYMediatedCommunicationinEnhancing CommunicativeDialoguesontheWeb.AACEWebNet97.Toronto Tella,S.&MononenYAaltonen,M.1998.EmpoweringSynergybetweenInformationand CommunicationTechnologiesandDialogism:NewAvenuesofCommunication.InDavies,G.(ed.) Teleteaching 98.DistanceLearning,TrainingandEducation.ProceedingsoftheXV.IFIPWorld ComputerCongress:TheGlobalInformationSocietyontheWaytotheNextMillennium. Vienna/AustriaandBudapest/Hungary.31August 4September1998, Tella,S.1987.Versunenouvellealphabétisation.ColloquefrancoYfinlandaissurlestechnologies nouvellesenéducation.tietotekniikankäyttöopetuksessa,suomalaisyranskalainenkollokvio.les Actes.Paris16 20novembre1987,33 40.(InFrench) Tella,S.1992.Virtuaalikoulunlähtökohdistajaominaisuuksista.(OnStartingYPointsandQualitiesof VirtualSchools.)InTella,S.(ed.)AFlexibleandManyYFacetedTeacher.ProceedingsofasubjectY didacticsymposiuminhelsinkionfeb.7th,1992.departmentofteachereducation.universityof Helsinki.ResearchReport100, (InFinnish) Tella,S.1993.Apprivoiser,çasignifiecréerdesliens.InTella,S.(ed.)FromLanguagetoSense FromSensetoLanguage.ProceedingsofasubjectYdidacticsymposiuminHelsinkionFeb.7th,1992. PartII.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport118, (In French) Tella,S.1993.Opettajienvisioistajakoulunkehittämisestä.(OnTeachers'VisionsandDeveloping Schools.)InTella,S.(ed.)FromLanguagetoSense FromSensetoLanguage.Proceedingsofa subjectydidacticsymposiuminhelsinkionfeb.5th,1993partii.departmentofteachereducation. UniversityofHelsinki.ResearchReport118, (InFinnish) Tella,S.1993.TeknologisYhumaanintiedonkäsityksenmahdollisuuksista.(OnWaysandMeansofa TechnologicallyHumaneConceptofKnowledge.)InTella,S.(ed.)FromLanguagetoSense From SensetoLanguage.ProceedingsofasubjectYdidacticsymposiuminHelsinkionFeb.5th,1993.Part II.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport118,79 91.(InFinnish) Tella,S.1993.VieraidenkieltenasemastaEnglanninkoululaitoksenopetussuunnitelmallisessa ajattelussa.(onthepositionofforeignlanguagesinthecurricularthinkingoftheschoolsof EnglandandWales.)InTella,S.(ed.)FromLanguagetoSense FromSensetoLanguage. ProceedingsofasubjectYdidacticsymposiuminHelsinkionFeb.5th,1993.PartII.Departmentof TeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport118, (InFinnish) Tella,S.1994.Aspektejaviestintäkasvatuksen,vieraidenkieltenopetuksenjaopetustekniikan risteämästä.(aspectsofcommunicationeducation,foreignlanguageeducationandeducational Technology.)InTella,S.(ed.)Näytönpaikka:Opetuksenkulttuurinarviointi.(QuodErat Demonstrandum:AssessingCultureofTeaching.)ProceedingsofaSubjectYDidacticSymposiumin Helsinki,February4,1994.Part1.UniversityofHelsinki.DepartmentofTeacherEducation.Research Report129, (InFinnish) Tella,S.1994.Mitentietotekniikkaauttaaopettajaa.(HowInformationandCommunication TechnologyHelpstheTeacher.)InSaarinen,J.&al.(ed.)InteractiveTechnologyinTrainingITKY94Y Conference.Aulanko,Hämeenlinna MinistryofEducation,54 59.(InFinnish) Tella,S.1995.ComponentsofMediaCommunicationEducation.InTella,S.(ed.)Juuretjaarvot: Etnisyysjaeettisyys aineenopettaminenmonikulttuurisessaoppimisympäristössä.(rootsand Values:EthnicityandEthics TeachingaSubjectinaMultiYCulturalLearningEnvironment.) ProceedingsofaSubjectYDidacticSymposiuminHelsinkionFeb.3rd,1995.DepartmentofTeacher Education.UniversityofHelsinki.ResearchReport150, (InEnglish) Tella,S.1996.Foreignlanguagesandmoderntechnology:Harmonyorhell?InWarschauer,M.(ed.) Telecollaborationinforeignlanguagelearning:ProceedingsoftheHawai'isymposium.Second

9 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(9(24)( 9 LanguageTeaching&CurriculumCenter.UniversityofHawai'i.TechnicalReport#12,3 17.(In English) Tella,S.1997.MediaandMan OnWhoseTerms?AspectsofMediaEducation.InTella,S.(ed.) MediainToday'sEducation.Part1.ProceedingsofaSubjectYDidacticSymposiuminHelsinkionFeb. 14,1997.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport178, Tella,S.1997.MultidimensionalityofMediaEducationTools.InTella,S.(ed.)MediainToday's Education.Part1.ProceedingsofaSubjectYDidacticSymposiuminHelsinkionFeb.14,1997. DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport178, Tella,S.1997.SocietalChangeandtheImpactofanInformationSocietyontheEconomyand Education.InTella,S.(ed.)MediainToday'sEducation.Part1.ProceedingsofaSubjectYDidactic SymposiuminHelsinkionFeb.14,1997.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki. ResearchReport178, Tella,S.2000.Ajanajattomuus,viipeettömyydenvaadejaakronos.TeoksessaBuchberger,I.(toim.) Opettajajaaine2000.Ainedidaktiikansymposiumi Osa1.Helsinginyliopisto. Opettajankoulutuslaitos.Tutkimuksia224,3 17. Tella,S.2004.Vieraidenkieltenopetuksentulevaisuusajattelua revisiostavisioon.teoksessa Ahonen,S.&Siikaniva,A.(toim.)Eurooppalainenulottuvuus.AinedidaktinensymposiumiHelsingissä Helsinginyliopistonsoveltavankasvatustieteenlaitos.Tutkimuksia252,425YY443. Tella,S.,Lehtonen,M.,Ruokamo,H.,Tissari,V.,Ketamo,H.,Kiili,K.,Paunonen,U.,Koskimaa,R., VahtivuoriYHänninen,S.,Nurmi,K.E.&Multisilta,J.2004.MOMENTSYmetamalli:Monitieteinen tulevaisuudenverkkoyopiskelun,yopetuksenjaoppimisenrakentamisentyöväline.teoksessamietola, R.&Outinen,H.(toim.)Kulttuurit,erilaisuusjakohtaamiset.Kasvatustieteenpäivien2003julkaisu. Helsinki:Helsinginyliopistonkasvatustieteenlaitos.Verkkojulkaisu, Tella,S.,Tuovinen,H.Vahtivuori,S.,Ruokamo,H.,&Tissari,V.2002.PedagogisiamallejaverkkoY opetuksenjayopiskelunsuunnitteluun,toteutukseenjaarviointiin.teoksessaturunen,h.(toim.) ITK 02:Yhdessäuuteenoppimisentoimintakulttuuriin.InteraktiivinentekniikkakoulutuksessaY konferenssi.aulanko,hämeenlinna Hämeenkesäyliopistonjulkaisuja,sarjaB, Tirri,K.&Tella,S.1997.EducationalInnovationsasIdentifiedbySomeFinnishDecisionYMakers.In Uljens,M.(ed.)EuropeanIdentityinChange ThemeetingbetweenGerman,RussianandNordic educationaltraditions.proceedingsofthesymposiumoneuropeanidentityinchange,vasa,may 10 11,1996.ÅboAkademi.österbottenshögskola Pedagogiskainstitutionen.Pedagogiska rapporter10,78 92.http://www.helsinki.fi/~tella/vasa.html Tissari,V.,VahtivuoriYHänninen,S.,Vaattovaara,V.,Ruokamo,H.&Tella,S.2005.Applying PedagogicalModelsinNetworkYBasedEducation:ResearchFindingsfromtheFinnishHelLaProject CaseStudies.InKommers,P.&Richards,G.(eds)ProceedingsofEDYMEDIA2005:World ConferenceonEducationalMultimedia,Hypermedia&Telecommunications.June26 July2,2005. Montreal,Canada,132. Vaattovaara,V.,Tissari,V.,VahtivuoriYHänninen,S.,Ruokamo,H.&Tella,S.2005.Perspectivesof SomeSalientCharacteristicsofPedagogicalModelsinNetworkYBasedEducation.InRuokamo,H., Hyvönen,P.,Lehtonen,M.&Tella,S.(eds.)TeachingYStudyingYLearning(TSL)ProcessesandMobile Technologies:MultiY,InterYandTransdisciplinary(MIT)ResearchApproaches.Proceedingsofthe 12thInternationalNBE2005Conference.Rovaniemi,September14YY17,2005, VahtivuoriYHänninen,S.,Tissari,V.,Vaattovaara,V.,Rajala,R.,Ruokamo,H.&Tella,S.2004.HelLaY projektintausta,tavoitteet,toimintajatuotokset.teoksessatissari,v.,vaattovaara,v.,vahtivuori,s., Tella,S.,Rajala,R.&Ruokamo,H.HelLaYprojekti:HelsinginjaLapinyliopistojentietoYja viestintätekniikanopetuskäytöntutkimusyjakehittämisprojekti Loppuraportti.

10 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(10(24)( 10 Kasvatustieteidentiedekuntienvirtuaaliyliopistohanke(KasVi) Verkkojulkaisu,1 6. Vahtivuori,S.Tuovinen,H.,Tella,S.,Ruokamo,H.,Tissari,V.&Vaattovaara,V.2003.First EvaluationsofNetworkYBasedEducation:PreliminaryFindingsoftheICTProgramsEvaluation Project.FullPaperinD.Lassner&C.McNaught(Eds.)ProceedingsofEDYMEDIA,WorldConference oneducationalmultimedia,hypermedia&telecommunicationjune23 28,2003,Honolulu,USA, Vahtivuori,S.Tuovinen,H.,Tella,S.,Ruokamo,H.,Tissari,V.&Vaattovaara,V.2003.First EvaluationsofNetworkYBasedEducationYYResultsoftheHelLaProject.InProceedingsofNERA's 31thCongress,EducationasaCriticalForceYMythorReality,March6 8,2003,Copenhagen, Denmark,103. Vahtivuori,S.,Tissari,V.,Tella,S.,Vaattovaara,V.,Tuovinen,H.&Ruokamo,H.2003.NetworkY BasedEducationRevisited:PedagogicalModelsinFocus PilotFindingsoftheEducationalUseof ICTProgrammesEvaluationProject.FullPaperinProceedingsofthe11thInternationalPEG Conference,PowerfulICTToolsforTeachingandLearning,28JuneY1July2003inSt.Petersburg, Russia. Vahtivuori,S.,Tuovinen,H.,Tella,S.,Ruokamo,H.,Vaattovaara,V.&Tissari,V.2003.VerkkoY opetustaarvioimassa tapaushella.teoksessarundgren,s.(toim.)kasvatuksenyhteisöt Uupumista,häirintäävaiyhteisöllistäkasvua?KasvatustieteenpäivätRovaniemellä , 78. Vahtivuori,S.,Tuovinen,H.,Tella,S.,Ruokamo,H.,Vaattovaara,V.&Tissari,V.2003.VerkkoY opetustaarvioimassaycasehellanalustaviatuloksia.verkkojulkaisussasinevaarayniskanen,h.& Rajala,R.(toim.)Kasvatuksenyhteisöt uupumusta,häirintäävaiyhteisöllistäkasvua?lapin yliopistonkasvatustieteellisiäjulkaisuja3.lapinyliopisto:rovaniemi. B. UnrefereedScientificWritings(vertaisarvioimattomat%tieteelliset% kirjoitukset) B1. UnrefereedJournalArticles(vertaisarvioimatonkirjoitus%tieteellisessä% aikakauslehdessä) Tella,S.1992.IntroducingInternationalCommunicationsNetworksandElectronicMailintoForeign LanguageClassrooms:ACaseStudyinFinnishSeniorSecondarySchools.Lectio.Kasvatus4, (InFinnish) Tella,S.1996.Kulttuuritkohtaavat havaintojabulgariankieliyjaopettajankoulutuksesta.(cultures Meet ObservationsonLanguageTrainingandTeacherEducationinBulgaria.)Didactavaria1,13 29.(InFinnish)http://www.helsinki.fi/~tella/bulgaria.html Tella,S.1997.Reviewfor Baron,G.YL.&Bruillard,E.1996.L informatiqueetsesusagersdans l éducation.paris:puf. Didactavaria1/1997, Tella,S.1997.Reviewfor Ollivier,B.1992.Communiquerpourenseigner.Paris:Hachette. Didacta varia1/1997, Tella,S.1999.Mediakasvatus,kasvatusjamediat.(MediaEducation,EducationandMedia.An Editorial.)Pääkirjoitus.Kasvatus3, http://ktl.jyu.fi/arkisto/kasvatus/kasvat99.htm#k993a Tella,S.2005.Reviewfor UnlocktheGeniusWithin:NeurobiologicalTrauma,Teaching,and TransformativeLearning bydaniels.janik.turkishonlinejournalofdistanceeducationytojde July2005,Volume:6Number:3. Tella,S.&Harjanne,P.2004.Kielididaktiikannykypainotuksia.Didactavaria9(2),25YY52.

11 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(11(24)( 11 Tella,S.&Vähäpassi,A.2000.ForeignLanguageSkillsasMediatorstoEnhancingLifelongLearning Skills.UniversityofHelsinki.DepartmentofTeacherEducation.DidactaVaria5(1), Tella,S.,Kansanen,P.&Linnansaari,H.1997.Pääkirjoitus:Tutkimuksenohjantaajatiedotusta tehostettava.[editorial:onthewaytosustainedresearchandintensifiedinformation].didactavaria 1,1. B2. BookSections(kirjan%tai%muun%kokoomateoksen%osa) Tella,S.&MononenYAaltonen,M.1996.ClassifyingCommunicativeActivitiesinRelationtothe ModernConceptofMan,Knowledge,andLearning.InTella,S.(ed.)TwoCulturesComingTogether. Part3.TheoryandPracticeinCommunicativeForeignLanguageMethodology.UniversityofHelsinki DepartmentofTeacherEducation&UniversityofHelsinkiVantaaContinuingEducationCentre. StudiaPaedagogica10, Tella,S.&MononenYAaltonen,M.2000.TowardsNetworkYBasedEducation:AMultidimensional ModelforPrinciplesofPlanningandEvaluation.InTella,S.(ed.)Media,Mediation,Timeand Communication:EmphasesinNetworkYBasedMediaEducation.MediaEducationCentre.Department ofteachereducation.universityofhelsinki.mediaeducationpublications9,1 58. Tella,S.&MononenYAaltonen,M.2001.MediakasvatuksenmonitasomalliverkkoYopetuksen suunnittelunjaarvioinninapuna.teoksessatella,s.,nurminen,o.,oksanen,u.&vahtivuori,s. (toim.)verkkoyopetuksenteoriaajakäytäntöä.helsinginyliopisto.opettajankoulutuslaitos.studia Paedagogica25, Tella,S.1994.Fromthe SageontheStage tothe GuideontheSide :Kielididaktisianäkökulmia uudistuvaanaineenopettajankoulutukseen.(fromthe SageontheStage tothe GuideontheSide : LanguageYDidacticPerspectivesonRenewedSubjectTeacherEducationProgramme.)InRikkinen,H. &Tella,S.(eds.)WhitherKnowledgeandFeeling SubjectTeacherEducationRenewed.Department ofteachereducation.universityofhelsinki.studiapaedagogica3, (InFinnish) Tella,S.1996.ClosingoftheSeminar.InTella,S.(ed.)TwoCulturesComingTogether.Part3. TheoryandPracticeinCommunicativeForeignLanguageMethodology.UniversityofHelsinki DepartmentofTeacherEducation&UniversityofHelsinkiVantaaContinuingEducationCentre. StudiaPaedagogica10,303.(InEnglish) Tella,S.1996.CommunicativeActivities Introduction.InTella,S.(ed.)TwoCulturesComing Together.Part3.TheoryandPracticeinCommunicativeForeignLanguageMethodology.University ofhelsinkidepartmentofteachereducation&universityofhelsinkivantaacontinuingeducation Centre.StudiaPaedagogica10,211.(InEnglish) Tella,S.1996.EpistemicStyles.InTella,S.(ed.)TwoCulturesComingTogether.Part3.Theoryand PracticeinCommunicativeForeignLanguageMethodology.UniversityofHelsinkiDepartmentof TeacherEducation&UniversityofHelsinkiVantaaContinuingEducationCentre.StudiaPaedagogica 10,29 33.(InEnglish) Tella,S.1996.ExamplesofUsingaWordprocessorinFLTeachingandLearning.InTella,S.(ed.) TwoCulturesComingTogether.Part3.TheoryandPracticeinCommunicativeForeignLanguage Methodology.UniversityofHelsinkiDepartmentofTeacherEducation&UniversityofHelsinkiVantaa ContinuingEducationCentre.StudiaPaedagogica10, (InEnglish) Tella,S.1996.ForeignLanguageLearningandModernTechnology APerfectMatch?InTella,S. (ed.)twoculturescomingtogether.part3.theoryandpracticeincommunicativeforeign LanguageMethodology.UniversityofHelsinkiDepartmentofTeacherEducation&Universityof HelsinkiVantaaContinuingEducationCentre.StudiaPaedagogica10, (InEnglish) Tella,S.1996.LanguageChanges HowaboutTeaching:ExamplesfromEnglishandFrench.In Tella,S.(ed.)TwoCulturesComingTogether.Part3.TheoryandPracticeinCommunicativeForeign LanguageMethodology.UniversityofHelsinkiDepartmentofTeacherEducation&Universityof HelsinkiVantaaContinuingEducationCentre.StudiaPaedagogica10, (InEnglish)

12 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(12(24)( 12 Tella,S.1996.ModernInformationandCommunicationTechnologiesRevisited.InTella,S.(ed.)Two CulturesComingTogether.Part3.TheoryandPracticeinCommunicativeForeignLanguage Methodology.UniversityofHelsinkiDepartmentofTeacherEducation&UniversityofHelsinkiVantaa ContinuingEducationCentre.StudiaPaedagogica10, (InEnglish) Tella,S.1996.TeacherEducationattheUniversityofHelsinki.InTella,S.(ed.)TeacherEducationin Finland PresentandFutureTrendsandChallenges.UniversityofHelsinkiDepartmentofTeacher Education&UniversityofHelsinkiVantaaContinuingEducationCentre.StudiaPaedagogica11,51 65.(InEnglish)http://www.helsinki.fi/~tella/11hki.html Tella,S.1996.TheHighContextvs.LowContextCultures.InTella,S.(ed.)TwoCulturesComing Together.Part3.TheoryandPracticeinCommunicativeForeignLanguageMethodology.University ofhelsinkidepartmentofteachereducation&universityofhelsinkivantaacontinuingeducation Centre.StudiaPaedagogica10,22 28.(InEnglish) Tella,S.1996.TheModernConceptofMan,Knowledge,andLearning.InTella,S.(ed.)TwoCultures ComingTogether.Part3.TheoryandPracticeinCommunicativeForeignLanguageMethodology. UniversityofHelsinkiDepartmentofTeacherEducation&UniversityofHelsinkiVantaaContinuing EducationCentre.StudiaPaedagogica10,34 44.(InEnglish) Tella,S.1996.TrendsinModernLanguageTeaching.InTella,S.(ed.)TwoCulturesComing Together.Part3.TheoryandPracticeinCommunicativeForeignLanguageMethodology.University ofhelsinkidepartmentofteachereducation&universityofhelsinkivantaacontinuingeducation Centre.StudiaPaedagogica10,45 49.(InEnglish) Tella,S.1996.Visionsforthe21stCentury:UtopianorUtility?InTella,S.(ed.)TwoCulturesComing Together.Part3.TheoryandPracticeinCommunicativeForeignLanguageMethodology.University ofhelsinkidepartmentofteachereducation&universityofhelsinkivantaacontinuingeducation Centre.StudiaPaedagogica10, (InEnglish) Tella,S.1996.WelcomeSpeeches.InTella,S.(ed.)TwoCulturesComingTogether.Part3.Theory andpracticeincommunicativeforeignlanguagemethodology.universityofhelsinkidepartmentof TeacherEducation&UniversityofHelsinkiVantaaContinuingEducationCentre.StudiaPaedagogica 10,14 21.(InEnglish) Tella,S.1998.HelsinginyliopistonMediakasvatuskeskus.TeoksessaViteli,J.(toim.)Esimerkkejäja kokemuksiakorkeakoulumaailmasta.tietoyjaviestintätekniikkaopetuksessajaoppimisessa. Osaraportti2.(TheMediaEducationCentreoftheUniversityofHelsinki.InViteli,J.[ed.)Examples andexperiencesfromhighereducation.informationandcommunicationtechnologiesinteaching andlearning.report2.)sitra190.helsinki, Tella,S.1998.KieletjatietoYjaviestintätekniikka:Tekniikanjaihmistenvälisenviestinnän yhtymäkohtia.teoksessahuovinen,l.(toim.)peruskoulujen,lukioiden,ammatillistenoppilaitostenja varhaiskasvatuksennykytilannejatulevaisuudennäkymät.tietoyjaviestintätekniikkaopetuksessaja oppimisessa.osaraportti3.(languagesandinformationandcommunicationtechnologies: SynergiesBetweenTechnologyYandHumanYMediatedCommunication.InHuovinen,L.[ed.]The PresentSituationandFutureProspectsofComprehensiveSchools,VocationalInstitutionsandEarly ChildhoodEducation.InformationandCommunicationTechnologiesinTeachingandLearning.Report 3.)Sitra191.Helsinki, Tella,S.1998.Mediakasvatus:Kasvatuksenjaviestinnänsynergiaa.TeoksessaViteli,J.(toim.) Esimerkkejäjakokemuksiakorkeakoulumaailmasta.TietoYjaviestintätekniikkaopetuksessaja oppimisessa.osaraportti2.(mediaeducation:synergyofeducationandcommunication.)inviteli,j. [ed.]examplesandexperiencesfromhighereducation.informationandcommunication TechnologiesinTeachingandLearning.Report2.)Sitra190.Helsinki, Tella,S.1999.TeachingThroughaForeignLanguageRevisited:FromTooltoEmpoweringMediator. InTella,S.,Räsänen,A.&Vähäpassi,A.(eds.)TeachingThroughaForeignLanguage:FromToolto EmpoweringMediator.AnEvaluationof15FinnishPolytechnicandUniversityLevelProgrammes, withaspecialviewtolanguageandcommunication.publicationsofhighereducationevaluation Council5.Helsinki:Edita,26 31.http://www.helsinki.fi/~tella/vieko.html

13 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(13(24)( 13 Tella,S.2000.Achronos:ReflectionsonTimelessTime,MediaandCommunication.InTella,S.(ed.) Media,Mediation,TimeandCommunication:EmphasesinNetworkYBasedMediaEducation.Media EducationCentre.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.MediaEducation Publications9, Tella,S.2001.VerkkoYopetuksenlähtökohtiajaperusteita.TeoksessaTella,S.,Nurminen,O., Oksanen,U.&Vahtivuori,S.(toim.)VerkkoYopetuksenteoriaajakäytäntöä.Helsinginyliopisto. Opettajankoulutuslaitos.StudiaPaedagogica25, Tella,S.2005.Teema2:OppiaikäkaikkiYYElinikäinenjaelämänlaajuinenopiskeluverkkoY opetuskontekstissa.teoksessatella,s.,ruokamo,h.,multisilta,j.&smeds,r.(toim.)opetus, opiskelu,oppiminen:tietoyjaviestintätekniikkatiederajatylittävissäkonteksteissa.lapinyliopisto. Kasvatustieteidentiedekunta.Mediapedagogiikkakeskus.Lapinyliopistonkasvatustieteellisiä julkaisuja12,66yy71. Tella,S.,&Harjanne,P.(2009).ThedidacticmodelastheeducationalrationalefortheWebCEF project.inh.bijnens(ed.),webcef:(collaborative(evaluation(of(oral(language(skills(through(the(web (pp.27 49).Heverlee,Belgium:AVNet. Tella,S.,MononenYAaltonen,M.,Kynäslahti,H.jaNummi,T.,Passi,A.,Ristola,R.,Sariola,J., Vahtivuori,S.&Wager,P.2000.Yhteisöllistäopetussuunnitelmaakohden:Strateginensuunnitteluja mediakasvatuksenkehittyvätieto.teoksessamononenyaaltonen,m.&lintula,a.(toim.) Mediakasvatuksentietostrategianteoriaajakäytäntöä.(TowardsaCommunalCurriculum:Strategic PlanningandtheEmergingKnowledgeofMediaEducation.InMononenYAaltonen,M.&Lintula,A. [eds.]knowledgestrategictheoryandpracticeofmediaeducation).universityofhelsinki. DepartmentofTeacherEducation.StudiaPaedagogica23,3 68.(tietostrategiaosa: Tella,S.,Nurminen,O.,Oksanen,U.&Vahtivuori,S.2001.TriOYprojektinsuositukset.Teoksessa Tella,S.,Nurminen,O.,Oksanen,U.&Vahtivuori,S.(toim.)VerkkoYopetuksenteoriaajakäytäntöä. Helsinginyliopisto.Opettajankoulutuslaitos.StudiaPaedagogica25, B3. UnrefereedArticleinConferenceProceedings(vertaisarvioimaton%artikkeli% konferenssijulkaisussa) Tella,S.1997.Pääkirjoitus:Opettajankoulutuksessakohtiavointaoppimista?(Editorial:InTeacher EducationTowardsOpenLearning?)InTella,S.(ed.)Medianykypäivänkoulutuksessa.OsaI.(Media intoday seducation.part1.)proceedingsofasubjectydidacticsymposiuminhelsinkionfeb.14, 1997.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport178,1 5. C. Monographies(tieteelliset%kirjat) C1. Books(kustannettu%tieteellinen%erillisteos)

14 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(14(24)( 14 Meisalo,V.&Tella,S.1988.Tietotekniikkaopettajanmaailmassa:Tietotekniikanopetuskäytönja didaktiikanperusteita.[informationtechnologyintheworldofteachers:foundationsofinstructional UsesofInformationTechnologyandInformationTechnologyEducation].Helsinki:Otava.(InFinnish) Nummi,T.,Rönkä,A.&Sariola,J.incollaborationwithKynäslahti,H.,Ristola,R.,Tella,S.& Vähäpassi,A.1998.VirtualityandDigitalNomadism:IntroductiontotheLIVEProject(1997Y2000). MediaEducationCentre.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.MediaEducation Publications6.ERICED http://www.helsinki.fi/~tella/mep6.html Takala,S.,Tella,S.,YliYRenko,K.&MononenYAaltonen,M.1996.TwoCulturesComingTogether. Part2.DevelopingNationalForeignLanguagePolicyandTeacherEducationinBulgaria.Department ofteachereducation.universityofhelsinki.researchreport156.(summaryinfinnish) Tella,S.&Lavonen,J.1994.Tutkielma oppimisenoivaosoitus:opastutkielmantekoonja raportointiin.(dissertation AGoodDemonstrationofLearning:AGuideonWritingandReporting Research.)DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.StudiaPaedagogica4.(In Finnish)http://www.helsinki.fi/~tella/stpaed4.pdf Tella,S.&MononenYAaltonen,M.1998.DevelopingDialogicCommunicationCultureinMedia Education:IntegratingDialogismandTechnology.UniversityofHelsinki.DepartmentofTeacher Education.MediaEducationCentre.MediaEducationPublications7.ERICED Tella,S.&Tirri,K.1999.EducationalInnovationsinFinnishandEuropeanContexts:AnAnalysisof theaimsandoutcomesof TheEuropeanObservatory oftheeuropeancommission( ). DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport200.ERICTM Tella,S.1992.Boys,Girls,andEYMail:ACaseStudyinFinnishSeniorSecondarySchools. DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport110.(InEnglish) Tella,S.1992.TalkingShopviaEYmail:AThematicandLinguisticAnalysisofElectronicMail Communication.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport99.(In English)http://www.helsinki.fi/~tella/99.pdf Tella,S.1994.Luettavuudenjaluotettavuudenlähteillä:Opaslähteidenmerkintään.(OnSourceson ReadabilityandCredibility:AGuideonNotingReferences.)DepartmentofTeacherEducation. UniversityofHelsinki.StudiaPaedagogica5.(InFinnish)http://www.helsinki.fi/~tella/stpaed5.pdf Tella,S.1994.UusitietoYjaviestintätekniikkaavoimenoppimisympäristönkehittäjänä.Osa1.(New InformationandCommunicationTechnologyasaChangeAgentofanOpenLearningEnvironment. Part1.)DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport124.(InFinnish) Tella,S.1994.UusitietoYjaviestintätekniikkaavoimenoppimisympäristönkehittäjänä.Osa2.(New InformationandCommunicationTechnologyasaChangeAgentofanOpenLearningEnvironment. Part2.)DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport133.(InFinnish) Tella,S.1995.VirtualSchoolinaNetworkingLearningEnvironment.DepartmentofTeacher Education.UniversityofHelsinki.OLEPublications1.(InEnglish) A(Belorussian(translation(of(OLE(Publications1(by(Bohdan(Zograf(can(be(found(at( Tella,S.1996.Componentsofmediacommunicationeducation.Honolulu:UniversityofHawai'i, NationalForeignLanguageResourceCenter.NFLRCResearchNotes#18.

15 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(15(24)( 15 Tella,S.1997.Alarecherchedutempsàvenir:Laformationmultimédia Versunecitoyennetédela sociétéd'informationetdecommunication.départementdesétudespédagogiquesappliquées. UniversitédeHelsinki.PublicationsOLE5.(Enfrançais)http://www.helsinki.fi/~tella/ole5preface.html Tella,S.1997.An UneasyAlliance ofmediaeducationandmulticulturalism,withaviewtoforeign LanguageLearningMethodology.UniversityofHelsinki.DepartmentofTeacherEducation.OLE Publications4.ERICED http://www.helsinki.fi/~tella/ole4preface.html Tella,S.1997.Preface.InTella,S.An UneasyAlliance ofmediaeducationandmulticulturalism,with aviewtoforeignlanguagelearningmethodology.universityofhelsinki.departmentofteacher Education.OLEPublications4.http://www.helsinki.fi/~tella/ole4preface.html Tella,S.,YliYRenko,K.&MononenYAaltonen,M.1996.(IncollaborationwithArvas,E.,Hartikainen,M., Kautto,E.,&Vuorinen,R.)TwoCulturesComingTogether.Part1.DevelopingForeignLanguage TeachingandTeacherEducationinBulgaria.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki. ResearchReport155.(SummaryinFinnish)http://www.helsinki.fi/~tella/155abst.html Tissari,V.,Vaattovaara,V.,VahtivuoriYHänninen,S.,Tella,S.,Rajala,R.&Ruokamo,H VerkkoYopetuksenhaasteita:Pedagogisiamallejadidaktisessaverkkoympäristössä.Rovaniemi:Lapin yliopisto.kasvatustieteidentiedekunta.mediapedagogiikkakeskus.lapinyliopistonkasvatustieteellisiä julkaisuja8. Tissari,V.,Vaattovaara,V.,Vahtivuori,S.,Tella,S.,Rajala,R.&Ruokamo,H.2004.HelLaYprojekti: HelsinginjaLapinyliopistojentietoYjaviestintätekniikanopetuskäytöntutkimusYjakehittämisprojekti Loppuraportti.Kasvatustieteidentiedekuntienvirtuaaliyliopistohanke(KasVi) Verkkojulkaisu.http://www.helsinki.fi/sokla/media/hellakirja.html C2. BooksEdited(Books?Compilations?ConferenceProceedings?SpecialIssuesof Journals)(toimitettu%kirja,%kokoomateos,%konferenssijulkaisu%tai%lehden% erikoisnumero) Killen,R.,Tella,S.&YliYRenko,K.(eds.)1997.MulticulturalEducation:TowardsSocial EmpowermentandCulturalMaintenance.TheUniversityofTurku.TheFacultyofEducation. ResearchReportA:180.(InEnglish) Tella,S.1997.Preface:TheImportantEmergenceofMulticulturalism.InKillen,R.,Tella,S.&YliY Renko,K.(eds.)MulticulturalEducation:TowardsSocialEmpowermentandCulturalMaintenance. TheUniversityofTurku.TheFacultyofEducation.ResearchReportA:180,i v.(inenglish) Rikkinen,H.&Tella,S.(eds.)1994.Kunnejohtaatietojatunne uudistuvaaineenopettajankoulutus. (WhitherKnowledgeandFeeling SubjectTeacherEducationRenewed.)DepartmentofTeacher Education.UniversityofHelsinki.StudiaPaedagogica3.(InFinnish) Ruokamo,H.,Hyvönen,P.,Lehtonen,M.&Tella,S.(eds)2005.TeachingYYStudyingYYLearning(TSL) ProcessesandMobileTechnologies:MultiY,InterYandTransdisciplinary(MIT)ResearchApproaches. Proceedingsofthe12thInternationalNBE2005Conference(NetworkYBasedEducationYYFormer PEG).September14YY17,2005.Rovaniemi,Finland.PublicationsoftheUniversityofLaplandFaculty ofeducation11.rovaniemi:universitypressoflapland. Tella,S.(ed.)1984.ReportontheCouncilforCulturalCoYoperationWorkshopNo.3:Communicative LanguageTeachingintheClassroom.Aulanko,Hämeenlinna,Finland,3 8June,1984.National BoardofGeneralEducation.EducationalMaterialsBureau.Publications1.(InEnglish) Tella,S.(ed.)1985.CommunicativeLanguageTeachingintheClassroom.ProjectNo.12'Learning andteachingmodernlanguagesforcommunication.internationalworkshopsfortrainersofmodern languageteachers1984.reportonworkshop3.strasbourg:councilforculturalcoyoperation.(in English)

16 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(16(24)( 16 Tella,S.(ed.)1992.JoustavajalaajaYalainenopettaja.(AFlexibleandManyYFacetedTeacher.) ProceedingsofasubjectYdidacticsymposiuminHelsinkionFeb.7th,1992.DepartmentofTeacher Education.UniversityofHelsinki.ResearchReport100.(InFinnish) Tella,S.(ed.)1993.Kielestämieltä mielekästäkieltä.(fromlanguagetosense FromSenseto Language.)ProceedingsofasubjectYdidacticsymposiuminHelsinkionFeb.7th,1992.PartII. DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport118.(inFinnish,English andfrench) Tella,S.(ed.)1993.Mikäihmeenhumaaniihminen?(WonderingAbouttheHumanePerson.) ProceedingsofasubjectYdidacticsymposiuminHelsinkionFeb.5th,1993.DepartmentofTeacher Education.UniversityofHelsinki.ResearchReport117.(InFinnish) Tella,S.(ed.)1994.Näytönpaikka:Opetuksenkulttuurinarviointi.(QuodEratDemonstrandum: AssessingCultureofTeaching.)ProceedingsofaSubjectYDidacticSymposiuminHelsinki,February4, 1994.Part1.UniversityofHelsinki.DepartmentofTeacherEducation.ResearchReport129.(In FinnishandEnglish) Tella,S.(ed.)1994.Näytönpaikka:Opetuksenkulttuurinarviointi.(QuodEratDemonstrandum: AssessingCultureofTeaching.)ProceedingsofaSubjectYDidacticSymposiuminHelsinki,February4, 1994.Part2.UniversityofHelsinki.DepartmentofTeacherEducation.ResearchReport130.(In FinnishandEnglish) Tella,S.(ed.)1995.Juuretjaarvot:Etnisyysjaeettisyys aineenopettaminenmonikulttuurisessa oppimisympäristössä.(rootsandvalues:ethnicityandethics TeachingaSubjectinaMultiYCultural LearningEnvironment.)ProceedingsofaSubjectYDidacticSymposiuminHelsinkionFeb.3rd,1995. DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport150.(InFinnish,Swedish, andenglish) Tella,S.(ed.)1996.Nautinnonlähteillä:aineenopettaminenjaluovuus.(OntheSourcesof Enjoyment:TeachingaSubjectandCreativity.)ProceedingsofaSubjectYDidacticSymposiumin HelsinkionFeb.2nd1996.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.ResearchReport 163. Tella,S.(ed.)1996.TeacherEducationinFinland PresentandFutureTrendsandChallenges. UniversityofHelsinkiDepartmentofTeacherEducation&UniversityofHelsinkiVantaaContinuing EducationCentre.StudiaPaedagogica11.(InEnglish) Tella,S.(ed.)1996.TwoCulturesComingTogether.Part3.TheoryandPracticeinCommunicative ForeignLanguageMethodology.UniversityofHelsinkiDepartmentofTeacherEducation&University ofhelsinkivantaacontinuingeducationcentre.studiapaedagogica10.(inenglish) Tella,S.(ed.)1997.Medianykypäivänkoulutuksessa.(MediainToday seducation.)proceedingsofa SubjectYDidacticSymposiuminHelsinkionFeb.14,1997.Part1.DepartmentofTeacherEducation. UniversityofHelsinki.ResearchReport178. Tella,S.(ed.)1997.Medianykypäivänkoulutuksessa.(MediainToday seducation.)proceedingsofa SubjectYDidacticSymposiuminHelsinkionFeb.14,1997.Part2.DepartmentofTeacherEducation. UniversityofHelsinki.ResearchReport179. Tella,S.1997.Preface.InMcDonald,S.&McPhee,A.1997.ComputerYMediatedCommunicationand VideoconferencinginTeacherEducation:AnExamplefromScotland.UniversityofHelsinki. DepartmentofTeacherEducation.OLEPublications3.http://www.helsinki.fi/~tella/ole3preface.html Tella,S.1998.Preface:AgainsttheGrainorLikeaHamsteronaTreadmill.InTella,S.(ed.)Aspects ofmediaeducation:strategicimperativesintheinformationage.mediaeducationcentre. DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.MediaEducationPublications8,iYxiii.ERIC ED http://www.helsinki.fi/~tella/mep8text.html Tella,S.(ed.)1998.AspectsofMediaEducation:StrategicImperativesintheInformationAge.Media EducationCentre.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.MediaEducation Publication8.ERICED http://www.helsinki.fi/~tella/mep8.html

17 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(17(24)( 17 Tella,S.(1999).Mediakasvatus aikammearvoinen.[mediaeducationforourtimes.]kasvatus,(30(3), http://www.helsinki.fi/~tella/tellakasvatus399.pdf, Tella,S.(ed.)2000.Media,Mediation,TimeandCommunication:EmphasesinNetworkYBasedMedia EducationMediaEducationCentre.DepartmentofTeacherEducation.UniversityofHelsinki.Media EducationPublications9.http://www.helsinki.fi/~tella/mep9.html Tella,S.(Ed.).(2008).From(brawn(to(brain:(Strong(signals(in(foreign(language(education. Proceedings(of(the(ViKiPedaA2007(Conference(in(Helsinki,(May(21 22,(2007.UniversityofHelsinki. DepartmentofAppliedSciencesofEducation.ResearchReport290. Tella,S.,Nurminen,O.,Oksanen,U.&Vahtivuori,S.(toim.)2001.VerkkoYopetuksenteoriaaja käytäntöä.(theoryandpracticeofnetworkybasededucation)helsinginyliopisto. Opettajankoulutuslaitos.StudiaPaedagogica25.http://www.helsinki.fi/sokla/media/stpaed25.html Tella,S.,Räsänen,A.&Vähäpassi,A.(eds.)1999.TeachingThroughaForeignLanguage:From TooltoEmpoweringMediator.AnEvaluationof15FinnishPolytechnicandUniversityLevel Programmes,withaSpecialViewtoLanguageandCommunication.PublicationsofHigherEducation EvaluationCouncil5.Helsinki:Edita. Tella,S.,Ruokamo,H.,Multisilta,J.&Smeds,R.(toim.)2005.Opetus,opiskelu,oppiminen:TietoYja viestintätekniikkatiederajatylittävissäkonteksteissa.[teaching,studying,learning:informationand CommunicationTechnologiesinTransdisciplinaryContexts].Lapinyliopisto.Kasvatustieteiden tiedekunta.mediapedagogiikkakeskus.lapinyliopistonkasvatustieteellisiäjulkaisuja12.rovaniemi: Lapinyliopistopaino.(inFinnishwithEnglishYlanguageabstracts) Zhao,Y.&Tella,S.(eds.)2002.TheLLTJournal(LanguageLearningandTechnology),witha specialtheme'teachereducationandtechnology'.volume6,number3. D. PublicationsAddressingProfessionalCommunities(ammattiyhteisölle% suunnatut%julkaisut) D1. Articleinaprofessionaljournal(artikkeli%ammattilehdessä) Harjanne,P.&Tella,S.(2009).Kieltenopetustakehitetäänyhdessätutkimalla.Tempus(7, Mustajoki,A.&Tella,S.1987.Tietotekniikkaakieltenopettajille.(InformationTechnologyforLanguage Teachers.)Opettaja11,13.3.,10 12.(InFinnish)

18 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(18(24)( 18 Pohjala,K.&Tella,S.1981.VieraidenkieltenopetuksestaEnglannissa.(OnTeachingForeign LanguagesinEngland).Tempus2,14 15.(InFinnish) Tella,S.&Nuotio,I.1981.Ranskantunninsanontoja.(ExpressionsforFrenchLessons.)Tempus5, (InFinnishandFrench) Tella,S.1980.Canyoucorrectit?C'estcorrect?Tempus8,15&34.(InFinnish,EnglishandFrench) Tella,S.1980.Kielimuuttuu muuttuukoopetus?(languagechanges DoesTeachingChange?) Tempus7,10.(InFinnishandinEnglish) Tella,S.1981.Havaintojaranskankielestä.(ObservationsoftheFrenchLanguage.)Tempus3,11. (InFinnishandinFrench) Tella,S.1982.ATK kielenopettajankauhistus?(adp ATerrortoaLinguist?)Tempus8,20 22.(In Finnish) Tella,S.1982.Kaksikymmentäkysymystäsuggestopediasta.(TwentyQuestionsAbout Suggestopedia.)Tempus9,9 11.(InFinnish) Tella,S.1982.Kysymystenteonharjoittelusta.(OnPractisingQuestions.)Tempus5,16.(InFinnish andinenglish) Tella,S.1983.BritannianjaAmerikanenglanninvälisistäeroista.(OnDifferencesbetweenBritish EnglishandAmericanEnglish.)Tempus4,26.(InFinnishandinEnglish) Tella,S.1983.HaveYverbinkäytöstä.(HowtoUse'Have'.)Tempus4,26.(InFinnishandinEnglish) Tella,S.1983.Suggestopediaopetuksenvaiheetalkeiskurssilla.(PhasesofSuggestopedicTeaching inanintroductorycourse.)tempus1,16 17.(InFinnish) Tella,S.1984.Mitenopetammekommunikatiivisemmin?(HowDoWeTeachinamore CommunicativeWay?)Tempus6,19 21.(InFinnish) Tella,S.1985.TietokoneavusteisestakielenopetuksestaEnglannissa.(OnComputerYAssisted LanguageLearninginBritain.)Tempus4,9 10.(InFinnish) Tella,S.1986.Enseignementassistéparordinateur(EAO).LaFlèche13,3 7.(InFrench) Tella,S.1987.Suggestopedianjatietotekniikanyhteyksistä.(CommonWaysofSuggestopediaand InformationTechnology.)SuggestopediaAss.MemberBulletin3,7 17.(InFinnish) Tella,S.1988.Quovadistietotekniikka:Kielenopettajannäkökulma.(QuovadisIT:ALinguist'sPoint ofview.)oppima Lärmed2,8 12.(InFinnish) Tella,S.1988.Tietokonelukutaidonkynnyksellä.(OntheThresholdofComputerLiteracy.)Oppima Lärmed2,38 42.(InFinnish) Tella,S.1991.Sähköpostimuuttaakirjoittelua.(EYMailChangesWriting.)ValikkoMeny5,13 16.(In Finnish) Tella,S.1991.Sähköpostiviestinnänesiinmarssi.(EmergenceofEYMailCommunication.)Valikko Meny5,10 12.(InFinnish) Tella,S.1992.Sähköpostinjavirtuaalikoulunmahdollisuuksiakieltenopetukselle.(WhatEYMailand VirtualSchoolCanOffertoLanguageTeaching.)Tempus6,4 7.(InFinnish) Tella,S.1992.Tietokonevälitteinenviestintäjavirtuaalikouluvieraidenkieltenopetuksessa. (ComputerYMediatedCommunicationandVirtualSchoolinTeachingForeignLanguages.)ITNewsof FinnishUniversities3,10 12.(InFinnish)

19 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(19(24)( Tella,S.1993.Jämställdhet,elektroniskpostochengelskundervisningen.NordiskaMinisterrådets Dataprogramgrupp.Nyttomdataiskolan1,36 38.(InSwedish) Tella,S.1993.Påtröskelntillenkonstruktivistisk,telelogiskkommunikation.NordiskaMinisterrådets Dataprogramgrupp.Nyttomdataiskolan1,33 35.(InSwedish) Tella,S.1994.Telematiikka tietämisenjataitamisentyövälineet.(telematics ToolsforKnowing HowandKnowingWhat.)Dimensio58(2),16 18.(InFinnish) Tella,S.1994.Tietotekniikankoulukäytöntutkimus:Parempiaoppimistuloksiavaikeaaosoittaatoteen. (ResearchonUseinSchoolsofInformationandCommunicationTechnology:BetterLearningResults DifficulttoProve.)Ote(Instruction&Technology)1,28 30.(InFinnish) Tella,S.1995.Haikusähköpostityyleillä.(HaikuindifferenteYdiscoursestyles.)Ote(Instruction& Technology)1,20.(InFinnish)http://www.helsinki.fi/~tella/haiku.html Tella,S.1996.Bulgarianvieraidenkieltenopetuksesta.[OnTeachingForeignLanguagesinBulgaria]. Tempus2,24 27.(InFinnish) Tella,S.1996.Tiedostatietulevaan.(WithKnowledgetotheFuture.)Ote(opetus&teknologia)1,38 43.(InFinnish) Tella,S.1996.TheSchooloftheFuture.ForeignLanguageTeaching6,47 53.(InBulgarian) Tella,S.1997.Termeistätarinaa,javähänkäsitteistäkin...(TalkingShop:TermsandConcepts...) UniversityofHelsinki.DepartmentofTeacherEducation.Didactavaria1,69 71.(InFinnish) Tella,S.1998.Mailejämenneistä.( sfromthePast.)Didactavaria2, Tella,S.1998.Mediakasvatuskeskuksenopetuksenjaopintojenkehittämisestä.(Developing TeachingandStudiesattheMediaEducationCentre.)Educator1,35 39.(InFinnish) Tella,S.1999.TheModernConceptofMan,Knowledge,andLearning.SELF:Tidsskriftfor SeminariernesEngelskLærerForening.JournaloftheDanishAssociationofTeachersofEnglishat CollegesofEducation96, Tella, S., Harjanne, P., Rönkä, A., & Auvinen, M. (2008). WebCEFYprojekti kieltenopettajien avuksi: Suullisen kielitaidon arviointia verkossa. [The WebCEF Project Helping Language Teachers: AssessingOralProficiencyontheNet].Tempus(8,28. D2. Articleinaprofessionalmanualorguidebook,orinaprofessionalinformation systemoratextbook(artikkeli%ammatillisessa%käsih%tai%opaskirjassa%tai% ammatillisessa%tietojärjestelmässä%taikka%oppikirjahaineisto) Tella,S.1987.Tietokonekielenopettajanapuna.Lukionkielenopetuksenopas.KoulutusYja täydennysosa.(computersasaidstolinguists.aguidetoteachinglanguagesinseniorsecondary Schools.ForeignLanguages.)Helsinki:NationalBoardofGeneralEducation.(InFinnish) D3. D4. D5. Articleinprofessionalconferenceproceedings(artikkeli%ammatillisessa% konferenssijulkaisussa) PublishedDevelopmentalorResearchReport(julkaistu%kehittämisH%tai% tutkimusraportti%taikka%selvitys) PublishedDevelopmentalorResearchReport(oppikirja,%ammatillinen%käsiH%tai% opaskirja%taikka%sanakirja) 19

20 Publications Seppo(Tella,( ,(p.(20(24)( 20 AnttilaYNuotioYSinisaloYTella:Travauxpratiques2ja3.Tehtävienratkaisutjamallikäännökset.Kirjayhtymä 1977,15s. AnttilaYNuotioYSinisaloYTella:Travauxpratiques2,Exercicesderédaction.Kirjayhtymä1976,121s. AnttilaYNuotioYSinisaloYTella:Travauxpratiques3.Kirjayhtymä1977,92s. ElonenYKekkonenYKirveskariYTellaYWiik:JetSet7.Aktiviteetteja.Otava1985,45s. ElonenYKekkonenYKirveskariYTellaYWiik:JetSet7.Opettajankirja.Otava1987,283s. ElonenYKekkonenYKirveskariYTellaYWiik:JetSet8.Opettajankirja.Otava1988,282s. ElonenYKekkonenYKirveskariYTellaYWiik:JetSet9.Opettajankirja.Otava1989,102s. ElonenYKirveskariYKoivuYTellaYWiik:JetSet9.Kokeita.Helsinki.Otava1983,182s. ElonenYKirveskariYLappalainenYTellaYWiik:JetSet7.Arviointimateriaali.Otava1987,178s. ElonenYKirveskariYLappalainenYTellaYWiik:JetSet8.Arviointimateriaali.Otava1988,282s. ElonenYKirveskariYRobinsonYTellaYWebsterYWiik:JetSet9.Textbook.Otava1989,265s. ElonenYKirveskariYRobinsonYTellaYWebsterYWiik:JetSet9.ActionBook.Otava1989,277s. ElonenYKirveskariYSatchellYTellaYWatsonYWebsterYWiik:JetSet8.ActionBook.Otava1988,325s. ElonenYKirveskariYSatchellYTellaYWatsonYWebsterYWiik:JetSet8.ActionBookKey.Otava1989,341s. ElonenYKirveskariYSatchellYTellaYWatsonYWebsterYWiik:JetSet8.Textbook.Otava1988,275s. ElonenYKirveskariYTellaYWiik:JetSet7.Kokeita.Helsinki.Otava1981,215s. ElonenYKirveskariYTellaYWiik:JetSet7.Piirtoheitinkalvot.Otava1985,10s.+21s. ElonenYKirveskariYTellaYWiik:JetSet8.Kokeita.Helsinki.Otava1982,202s. ElonenYKirveskariYTellaYWiik:JetSet8.Opetuskalvot.Otava1988,13s.+20s. GaibYRoosYTella:VIP1Yenglanninoppikirjaaikuisille.Weilin+Göös1977,277s. GaibYRoosYTella:VIP1.Opettajanopas.Weilin+Göös,1977,72s. GaibYRoosYTella:VIP2.Englanninoppikirjaaikuisille.Weilin+Göös1978,296s. GaibYRoosYTella:VIP2.Opettajanopas.Weilin+Göös,1978,112s. GaibYRoosYTella:VIP3.Espoo:Weilin+Göös,1979,299s. GaibYRoosYTella:VIP3.Opettajanopas.Espoo:Weilin+Göös,1980,110s. Ranskanfrekvenssisanakirja(toim.EevaKoskinenjaSeppoTella).WSOY1976,199s. SohlbergYTellaYUomalaYPyysalo:Onyvaencore.Exercices.Helsinki.Otava1983,156s. SohlbergYTellaYUomalaYPyysalo:Onyvaencore.Helsinki.Otava1983,130s. SohlbergYTellaYUomalaYPyysalo:Onyvaencore.Kurs7Y9.Exercices.Söderströms1984,156s. SohlbergYTellaYUomalaYPyysalo:Onyvaencore.Kurs7Y9.Söderströms1984,136s. SohlbergYTellaYUomala:C'estçaOnyvaC1Y3.Exercices.Otava1987,228s. SohlbergYTellaYUomala:C'estçaOnyvaC1Y3.Opettajanopas.Otava1987,169s. SohlbergYTellaYUomala:C'estçaOnyvaC1Y3.Textes.Otava1987,203s. SohlbergYTellaYUomala:OnyvaC.Lukionkurssit1Y3.Helsinki.Otava1983,251s. SohlbergYTellaYUomala:OnyvaC1Y3.Opettajanopas.Helsinki.Otava1983,333s. SohlbergYTellaYUomala:Onyvaencore.Opettajanopas.Helsinki.Otava1983,108s. SohlbergYTellaYUomala:Onyvatoujours.Exercices.LukionkurssitD4Y6.Helsinki.Otava1982,155s. SohlbergYTellaYUomala:Onyvatoujours.Exercices.Ruotsinkielinenlaitos.Söderströms1983,158s. SohlbergYTellaYUomala:Onyvatoujours.LukionkurssitD4Y6.Helsinki.Otava1982,125s. SohlbergYTellaYUomala:Onyvatoujours.Opettajanopas.Helsinki.Otava1982,120s. SohlbergYTellaYUomala:Onyvatoujours.Ruotsinkielinenlaitos.Porvoo.Söderströms1983,125s. SohlbergYTellaYUomala:Onyva.CKurs1Y3.(Ruotsinkielinenlaitos).Otava1985,256s. SohlbergYTellaYUomala:Onyva.Opettajanopas.Helsinki.Otava1981,216s. SohlbergYTellaYUomala:Onyva.Otava1981,206s. SohlbergYTellaYUomala:Onyva.Ruotsinkielinenlaitos.Porvoo.Söderströms1982,205s. SohlbergYTella:Lyhytranskankielioppi.Keuruu:Otava1979,112s. SohlbergYTella:Ranskanharjoituksia.Helsinki.Otava1981,170s. SohlbergYTella:Ranskankieliopinharjoituksia,ratkaisut.Helsinki.Otava1983,34s. SohlbergYTella:Ranskankieliopinharjoituksia.Keuruu:Otava1979,179s.

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa

Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Aalto University School of Engineering Ongelmaperusteisen oppimisen innovatiivinen soveltaminen yliopisto-opetuksessa Cleantech gaalan iltapäiväseminaari 20.11.2013 Helena Mälkki & Petri Peltonen Aalto-yliopisto,

Lisätiedot

Johdantoa mediakasvatukseen

Johdantoa mediakasvatukseen Johdantoa mediakasvatukseen Mediakasvatuksen perusteet 4 op Olli Vesterinen, 2006 Seminaarikertojen teemat Perspektiivi 2 Didaktiikka Psykologia Perspektiivi 3 Yhteiskuntatieteet Perspektiivi 4 Mediakasvatuksen

Lisätiedot

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies

Lähellä kaupungissa. Web-based learning environment relating to urban and geography studies Lähellä kaupungissa Web-based learning environment relating to urban and geography studies Virpi Hirvensalo, Department of Geography and Geology, University of Turku GI Norden 9.6.2011 Project in a nutshell

Lisätiedot

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015

OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajan pedagogiset opinnot, humanistinen ja matemaattis-luonnontieteellinen ala 60 op OPETUSAIKATAULU syyslukukausi 2015 Opettajankoulutuksen intensiiviviikot Syksy 2015 vk 36-38 ma 31.8. ti 15.9. vk

Lisätiedot

Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015]

Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015] Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015] Intensiiviviikot Educariumissa syksyllä 2015: vk 36 38: ma 31.8. - ti 15.9. vk 39 40: to 24.9. - to 1.10. vk

Lisätiedot

Yliopisto-opettaja verkossa

Yliopisto-opettaja verkossa Yliopisto-opettaja verkossa Ohjaus tuutorointi aot-kurssilla Peda-forum seminaari 21.5.2008 Maire Syrjäkari Opetuksen kehittämispalvelut Päivi Hakkarainen Kasvatustieteiden tiedekunta Akateeminen loppututkinto

Lisätiedot

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka

PROFESSORILUENTO. Professori Heini-Marja Järvinen. Kasvatustieteiden tiedekunta. Vieraiden kielten didaktiikka PROFESSORILUENTO Professori Heini-Marja Järvinen Vieraiden kielten didaktiikka Kasvatustieteiden tiedekunta 30.9.2015 Professori Heini-Marja Järvinen pitää professoriluentonsa päärakennuksen Tauno Nurmela

Lisätiedot

Kielisalkku ruotsin kielen opetuksessa

Kielisalkku ruotsin kielen opetuksessa Kieli, koulutus ja yhteiskunta marraskuu 2010 ISSN 1799-0181 (verkkolehti) Kielisalkku ruotsin kielen opetuksessa Julkaistu 30. marraskuuta 2010. Kirjoittanut Kati Kajander. Yksi opettajan vaikeimmista

Lisätiedot

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta?

Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Innostavaa vuorovaikutusta vai jäätävää puhetta? Yhdessä seminaari 3.6.2013 Susanna Niinistö Sivuranta Pohdintaa seminaarin päätteeksi Viestinnän muutos miksi meidän kaikkien pitäisi välittää viestintäosaamisestamme

Lisätiedot

Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä

Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä Vieraiden kielten opetuksen didaktisia, yhteiskunnallisia ja metodologisia lähtökohtia tutkimushankkeen teoreettisen taustan kehittelyä Pirjo Harjanne ja Seppo Tella pirjo.harjanne@helsinki.fi seppo.tella@helsinki.fi

Lisätiedot

MITEN OPETTAJANKOULUTUSLAITOS (TURUN YKSIKKÖ) VASTAA KESTÄVÄN KEHITYKSEN HAASTEISIIN?

MITEN OPETTAJANKOULUTUSLAITOS (TURUN YKSIKKÖ) VASTAA KESTÄVÄN KEHITYKSEN HAASTEISIIN? MITEN OPETTAJANKOULUTUSLAITOS (TURUN YKSIKKÖ) VASTAA KESTÄVÄN KEHITYKSEN HAASTEISIIN? Anu Warinowski & Eija Yli-Panula yliopisto-opettaja, KT & yliopistotutkija, FT kasvatustiede & biologian ja maantieteen

Lisätiedot

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa

Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Englannin kielen ja viestinnän ja ammattiaineiden integrointiyhteistyö insinöörikoulutuksessa Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän opettajien neuvottelupäivät Lapin ammattikorkeakoulussa 13.-14.11.2014

Lisätiedot

Hops-ohjaus ja integratiivinen pedagogiikka

Hops-ohjaus ja integratiivinen pedagogiikka Hops-ohjaus ja integratiivinen pedagogiikka 13. joulukuuta, 2012 KT Laura Hirsto, Pedagoginen yliopistonlehtori, (laura.hirsto@helsinki.fi) TK Anneli Nahkola ja TM Sanna Lumikko Teologinen tiedekunta/

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset

Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Ammatillisen koulutuksen opettajien liikkuvuus ja osaamisvaatimukset Matti Taajamo Ammatillisen koulutuksen tutkimusseminaari 21.1.2016 Pedagoginen asiantuntijuus liikkeessä (kansallinen tutkimus- ja kehittämishanke)

Lisätiedot

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS

RANS0002 P2. Phonetics and Pronunciation (Fonetiikka ja ääntäminen), O, 2 ECTS. RANS0010 P3. Translation Exercise (Käännösharjoitukset) s, O, 3 ECTS FRENCH Curriculum of the academic year 2013-2014 BASIC STUDIES (First year, French Studies and French Translation and Interpreting) 25 ECTS, O = Obligatory RANS0001 P1. French Grammar (Kielioppi), O, 4

Lisätiedot

Faculty of Economics and Administration

Faculty of Economics and Administration Faculty of Economics and Administration in Finnish: Kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunta Bachelor of Administrative Sciences Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto Major subjects: Administrative Science

Lisätiedot

opetuksen rajat? - Mobiilioppimisen mahdollisuuksia etsimässä

opetuksen rajat? - Mobiilioppimisen mahdollisuuksia etsimässä Missä ovat yliopisto-opetuksen opetuksen rajat? - Mobiilioppimisen mahdollisuuksia etsimässä janne.sariola@helsinki.fi 23.8.2001 TieVie-koulutus Tavoitteet Hahmottaa mobiilioppimisen käsitettä. Erityisesti

Lisätiedot

Helsinki - Pietari (from Helsinki to St. Petersburg) Hinnat / Fares 27.3.2016-29.10.2016

Helsinki - Pietari (from Helsinki to St. Petersburg) Hinnat / Fares 27.3.2016-29.10.2016 ALLEGRO Helsinki - Pietari (from Helsinki to St. Petersburg) Hinnat / Fares.3.206-2.0.206 Hintaesimerkki: Helsinki - Pietari, yksi suunta Fare example: Helsinki - St. Petersburg, one way Aik./Adult,.lk/st

Lisätiedot

Komulainen, J. Jyrki Komulainen 2010. PS-kustannus 2009. Onnismaa, J. Gaudeamus kirja 2007. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuske skus (TYT).

Komulainen, J. Jyrki Komulainen 2010. PS-kustannus 2009. Onnismaa, J. Gaudeamus kirja 2007. Tampereen yliopiston täydennyskoulutuske skus (TYT). Ohjauskirjallisuus Nimike Kirjoittaja Kustantaja Vuosi Kuvaus Ohjattu harjoittelu luokanopettajaopiskelijoiden ammatillisen kehittymisen tukena Komulainen, J. Jyrki Komulainen 2010 Ohjaussuhde, ohjaajan

Lisätiedot

JULKAISU JA MATERIAALILUETTELO 8.3.2012 1 (8) CAMPUS CONEXUS PROJEKTIEN JULKAISUT

JULKAISU JA MATERIAALILUETTELO 8.3.2012 1 (8) CAMPUS CONEXUS PROJEKTIEN JULKAISUT 8.3.2012 1 (8) CAMPUS CONEXUS PROJEKTIEN JULKAISUT Annala, J. & Mäkinen, M. 2011. Korkeakoulutuksen opetussuunnitelma tulkintojen kohteena. Teoksessa M. Mäkinen, V. Korhonen, J. Annala, P. Kalli, P. Svärd

Lisätiedot

Lähtökohdat Strateginen taso

Lähtökohdat Strateginen taso Missä ovat yliopisto-opetuksen rajat? - Mobiilioppimisen mahdollisuuksia etsimässä janne.sariola@helsinki.fi 23.8.2001 TieVie-koulutus Tavoitteet Hahmottaa mobiilioppimisen käsitettä. Erityisesti tavoitteena

Lisätiedot

Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014

Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut. Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014 Erasmus+ -ohjelman kielivalmennustyökalut Anni Kallio ja Sofia Lähdeniemi / CIMO TraiNet 25.11.2014 Mikä Erasmus+? Erasmus+ -ohjelma 2014-2020 Vanhat ohjelmat 2007-13 Yhdeksi kokonaisuudeksi Lifelong Learning

Lisätiedot

Opetuskielen vaikutuksesta oppimiseen: Kuvailevaa evidenssiä opiskelijoiden näkemyksistä

Opetuskielen vaikutuksesta oppimiseen: Kuvailevaa evidenssiä opiskelijoiden näkemyksistä Harri J. Seppänen Opetuskielen vaikutuksesta oppimiseen: Kuvailevaa evidenssiä opiskelijoiden näkemyksistä 1. Johdanto Onko opetus kielellä vaikutusta opiskelijoiden oppimiseen? Tämä on tärkeä kysymys

Lisätiedot

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student

Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Students Experiences of Workplace Learning Marja Samppala, Med, doctoral student Research is focused on Students Experiences of Workplace learning (WPL) 09/2014 2 Content Background of the research Theoretical

Lisätiedot

Trakla2-opetusympäristö

Trakla2-opetusympäristö Trakla2-opetusympäristö TRAKLA: TietoRakenteet ja Algoritmit; KotiLaskujen Arvostelu TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan laitos Esityksen rakenne Katsaus

Lisätiedot

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka

elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka elearning Trends and Case Examples from Finland IT in Education and HRM- Conference 26.11.2013 Ms. Piia Liikka The Association of Finnish elearning Works as an unbiased, non-profit advocate for elearning

Lisätiedot

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland

Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Constructive Alignment in Specialisation Studies in Industrial Pharmacy in Finland Anne Mari Juppo, Nina Katajavuori University of Helsinki Faculty of Pharmacy 23.7.2012 1 Background Pedagogic research

Lisätiedot

Mikä tekee opettajankoulutuksesta akateemisen?

Mikä tekee opettajankoulutuksesta akateemisen? Kansanen, P. (2012), Mikä tekee opettajankoulutuksesta akateemisen? Kasvatus ja Aika, 2/2012. www.kasvatus-ja-aika.fi Taustaa Mikä tekee opettajankoulutuksesta akateemisen? Pertti Kansanen Suomalaisen

Lisätiedot

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki

Matti Sarvimäki. July 2010. 10/2009 Senior Researcher Government Institute for Economic Research, Helsinki Department of Economics Aalto University School of Economics P.O. Box 21240, 00076 Aalto Helsinki, Finland Tel: +358(0)40 304 5515 m.sarvimaki@lse.ac.uk http://hse-econ./sarvimaki/ Matti Sarvimäki July

Lisätiedot

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10

Kestävä kehitys, vastuullisuus. Työryhmän kokous 26.10 Kestävä kehitys, vastuullisuus Työryhmän kokous 26.10 Agenda Kooste haastattelukierrokselta (toimitetaan myöhemmin) Toimintasuunnitelma 2016, alustava ehdotus Raportti 2016 muoto ja sisältö, alustava ehdotus

Lisätiedot

Momath, mobiilia matematiikan opiskelua lukiossa. Kupittaan lukio, Turku. Airola Juho / Peltomäki Mia

Momath, mobiilia matematiikan opiskelua lukiossa. Kupittaan lukio, Turku. Airola Juho / Peltomäki Mia Momath, mobiilia matematiikan opiskelua lukiossa Kupittaan lukio, Turku Airola Juho / Peltomäki Mia MATO Matematiikkaa Tietotekniikan avulla Opettaen Tietoteknisten ja mobiililaitteiden tukema opiskelu

Lisätiedot

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena

Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Suomalainen koulutusosaaminen vientituotteena Case Saudi Arabia EduCluster Finland Ltd. Anna Korpi, Manager, Client Relations AIPA-päivät Kouvolassa 11.6.2013 11.6.2013 EduCluster Finland Ltd Contents

Lisätiedot

Vain vahvat selviytyvät?

Vain vahvat selviytyvät? Vain vahvat selviytyvät? Mobiiliopiskelu- ja sisällöntuotantokäytännöt oppimisympäristö-ekosysteemin tulokaslajina Sairanen & Syvänen ITK-tutkijatapaaminen 21.4. OPTEK-hanke Tämä tutkimus on tehty osana

Lisätiedot

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007 Reflektiivinen ammattikäytäntö Arjen työn vaatimukset Työyhteisöt ja yksittäiset työntekijät vastaavat arjen työssään työelämän asettamiin vaatimuksiin. Tästä nousee tarkasteltavaksi: yhteisöjen ja yksilöiden

Lisätiedot

Yhteistyössä yritys ja koulu: Etäopetuksen kehittämishanke Rovaniemellä

Yhteistyössä yritys ja koulu: Etäopetuksen kehittämishanke Rovaniemellä Yhteistyössä yritys ja koulu: Etäopetuksen kehittämishanke Rovaniemellä Marja-Riitta Kotilainen, projektitutkija, Mediakasvatuksen tutkimusryhmä, Helsingin yliopisto kieltenopettaja, Saaren koulu, Rovaniemi

Lisätiedot

Markkinaraportti / elokuu 2015

Markkinaraportti / elokuu 2015 Markkinaraportti / elokuu 2015 Yöpymiset yli 6 % nousussa Yöpymiset lisääntyivät Helsingissä elokuussa yli 6 % vuoden takaisesta. Yöpymismäärä, 407.100, oli kaikkien aikojen elokuun ennätys. Kotimaasta

Lisätiedot

YLIOPISTO- OPETTAJANA KEHITTYMINEN

YLIOPISTO- OPETTAJANA KEHITTYMINEN YLIOPISTO- OPETTAJANA KEHITTYMINEN SARI LINDBLOM-YLÄNNE PROFESSOR I UNIVERSITETSPEDAGOGIK UNIVERSITETSPEDAGOGISTA FORSKINS- OCH UTVECKLINGSENHETEN (YTY) HELSINGFORS UNIVERSITET MUUTOKSEN VAIKEUS JA HITAUS

Lisätiedot

Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa

Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa Englannin kieli ja sen testaus Suomen korkeakouluissa Seminaari 17.11.2010 Fulbright Center Anu Virkkunen-Fullenwider Helsingin yliopiston kielikeskus anu.virkkunen@helsinki.fi Esityksen sisältö - Ensin

Lisätiedot

Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT

Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT Julkaisut, esitelmät, patentit ja tieteelliset asiantuntijatehtävät / Publications, Presentations, Patents and Expert Tasks of the staff at TUT JULKAISUT/PUBLICATIONS A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit

Lisätiedot

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op)

Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) RAKENNE Käsityökasvatuksen (tekninen työ) perusopinnot (28 op) KÄSITYÖN DIDAKTIIKAN PERUSOSA Teknisen työn osuus 3 op TEKNISEN TYÖN DIDAKTIIKAN SIVUAINEKOKONAISUUS 25 op 1. Teknisen työn materiaalit, työkalut,

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 %

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jonsuun ja Jyväskylän. Alkuvuoden yöpymiset + 11 % KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 13.6.2013 Huhtikuu Alkuvuoden yöpymiset + 11 % Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (40.800) lisääntyivät tammi-huhtikuussa 11,4

Lisätiedot

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK

BIM Metropoliassa 21.11.2013. Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK BIM Metropoliassa 21.11.2013 Päivi Jäväjä, yliopettaja Metropolia AMK Metropolia lyhyesti Suomen suurin ammattikorkeakoulu Toiminut vuodesta 2008, kun silloinen Stadia ja Evtek yhdistyivät Neljä koulutusalaa

Lisätiedot

Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita

Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä ja maistereita Suomen kasvatustieteellinen seura Kasvatusalan tutkimuksia 52 Akateeminen luokanopettajakoulutus: 30 vuotta teoriaa, käytäntöä

Lisätiedot

Miksi sosiaalityön käytäntötutkimuksen kansainvälinen suosio kasvaa?

Miksi sosiaalityön käytäntötutkimuksen kansainvälinen suosio kasvaa? Miksi sosiaalityön käytäntötutkimuksen kansainvälinen suosio kasvaa? Mirja Satka Pääkaupunkiseudun sosiaalityön tutkimuksen päivä Helsingin yliopisto 28.9.2015 Mikä osoittaa kansainvälisen kiinnostuksen

Lisätiedot

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach

Suopeuden ainekset. Dos. Ilpo Helén Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Biomedicine in Society (BitS) Department of Social Reseach Suopeuden ainekset 17.10.2013 1 Suomalaiset ovat suopeita biopankeille Pohjoismainen erityispiirre Mitä suopeus sisältää? Moninaiset yleisöt Laaja

Lisätiedot

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa

Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa 23.7.2015 1/12 Koulutusvastuun sisäinen jakautuminen Tampereen yliopistossa Alla olevissa taulukoissa kuvataan koulutusvastuun jakautumista tieteenalayksiköiden ja koulutusalojen kesken. Ensimmäinen taulukko

Lisätiedot

Monthly overnights in Helsinki

Monthly overnights in Helsinki V / 25 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market report / May WorldSkills 25 visible in statistics International visitors' nights were clearly up in May. The increase was 8.8% or 11,8 nights compared with the

Lisätiedot

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks

A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks A new model of regional development work in habilitation of children - Good habilitation in functional networks Salla Sipari, PhD, Principal Lecturer Helena Launiainen, M.Ed, Manager Helsinki Metropolia

Lisätiedot

Pedagogiset mallit verkkoopetuksen. toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti)

Pedagogiset mallit verkkoopetuksen. toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti) VII VIERAAT KIELET JA MEDIAKASVATUS Pedagogiset mallit verkkoopetuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa (HelLa-projekti) Ruokamo, H., Tella, S., Vahtivuori, S., Tuovinen, H. & Tissari, V.

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

Hallikuja 7, 20660 Littoinen, FINLAND +358 400 523093 vesa.valkila@utu.fi www.tis.utu.fi Sex Male Date of birth 28.09.1959 Finn WORK EXPERIENCE

Hallikuja 7, 20660 Littoinen, FINLAND +358 400 523093 vesa.valkila@utu.fi www.tis.utu.fi Sex Male Date of birth 28.09.1959 Finn WORK EXPERIENCE Lehtinen, Erno, PhD e-mai: erno.lehtinen@utu.fi, http://users.utu.fi/ernoleh/english03.html Phone: +358-2-3338824, Fax: +358-2-3338500 Address: Faculty of Education, University of Turku, FIN-20014 Turku,

Lisätiedot

Metsä Opettajankoulutuksen oppimisympäristönä Petteri Vanninen

Metsä Opettajankoulutuksen oppimisympäristönä Petteri Vanninen Metsä Opettajankoulutuksen oppimisympäristönä Petteri Vanninen MMT, projektikoordinaattori Miksi 1 Seudulliset vahvuudet Infra Opettajankoulutus (tutkimus + opettajien vaikuttavuus) Metsäntutkimus (tutkimus

Lisätiedot

Miten sitouttaa, innostaa ja motivoida taiteen keinoin fasilitoimalla? Kulttuurikeskus Sofia 18.5.2010 / Piritta Kantojärvi / Grape People Finland Oy

Miten sitouttaa, innostaa ja motivoida taiteen keinoin fasilitoimalla? Kulttuurikeskus Sofia 18.5.2010 / Piritta Kantojärvi / Grape People Finland Oy Mitensitouttaa,innostaajamotivoida taiteenkeinoinfasilitoimalla? KulttuurikeskusSofia18.5.2010/PirittaKantojärvi/GrapePeopleFinlandOy PirittaKantojärvi/GrapeArte 2 Miteninnostaa,motivoidajasitouttaa taiteenkeinoinfasilitoimalla?

Lisätiedot

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta

Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Helsingin kaupunginhallitus Esitys InnoSchool-hankkeen rahoittamisesta innovaatiorahastosta Esitämme, että Helsingin kaupunki myöntäisi Teknilliselle korkeakoululle innovaatiorahastosta rahoitusta InnoSchool-hanketta

Lisätiedot

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341.

Seikkula-Leino, J. 2007. CLIL Learning: Achievement Levels and Affective Factors. Language and Education, vol. 21, no. 4, 328-341. Jaana Seikkula-Leino (November 15, 2013) List of Publications A) Peer-reviewed scientific articles A1) Original scientific article International Seikkula-Leino, Satuvuori, T., Ruskovaara, E., Hannula,

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori

Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Itä-Suomen yliopisto koko maakunnan hyväksi Jukka Mönkkönen, akateeminen rehtori Pohjois-Savon maakuntaseminaari 21.9.2012 Itä-Suomen yliopisto monialainen, kansainvälinen tiedeyliopisto MISSIO Itä-Suomen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013. 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 2013 1040/2013 Opetus- ja kulttuuriministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja

Lisätiedot

Itämeri -seminaari 3.12.2008

Itämeri -seminaari 3.12.2008 Itämeri -seminaari 3.12.2008 HAAGA-HELIA amk Liisa Rohweder KTT, yliopettaja Kestävä kehitys ja vastuullinen liiketoiminta 1 Miksi HAAGA-HELIA otti Itämerihaasteen vastaan? Yhteiskuntavastuullista toimintaa

Lisätiedot

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila

Case työpaja: Botnia. TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case työpaja: Botnia TM21 Sidosryhmät ja moraalinen vastuu 10. 11. 2009 Pia Lotila Case opetuksen tavoitteet Perustuu keskusteluun: omien näkemysten esittäminen ja toisten kuunteleminen Tiedon soveltaminen

Lisätiedot

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014

Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Kenelle tutkimusetiikan koulutus kuuluu? Heidi Hyytinen ja Iina Kohonen TENK 29.10.2014 Johdannoksi Yliopisto-opintojen tavoitteena on tukea opiskelijoiden oman alan akateemisen asiantuntijuuden rakentumista

Lisätiedot

Opiskelemaan Japaniin

Opiskelemaan Japaniin Opiskelemaan Japaniin 1 Japanin suurlähetystön kautta haettavat apurahat 2 Itsenäinen opiskelu Japanissa Embassy of Japan 17. May 2011 1 Japanin suurlähetystön kautta haettavat apurahat opiskeluun Japanissa

Lisätiedot

Opettajan pedagogisten opintojen info

Opettajan pedagogisten opintojen info Opettajan pedagogisten opintojen info Humanistisen tiedekunnan perustutkinto-opiskelijoille Torstaina klo 16-18, Porthania IV Infon aiheet Opettajan pedagogisten opintojen valintaryhmät 2016 hakutiedot

Lisätiedot

Blended Learning ja sen hyödyntäminen avoimen yliopistoopetuksen. Blended learning & tulevaisuuden menestystekijät

Blended Learning ja sen hyödyntäminen avoimen yliopistoopetuksen. Blended learning & tulevaisuuden menestystekijät Blended Learning ja sen hyödyntäminen avoimen yliopistoopetuksen kehittämisessä Avoimien yliopistojen valtakunnalliset neuvottelupäivät Turussa 4-5.10.2007 Avoimen yliopiston menestystekijöiden pohtiminen

Lisätiedot

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta

Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta 1 Hyvät käytännöt opetuksen ja TKI:n integroinnista kansainvälisestä näkökulmasta Timo Ahonen, FUAS/Lahden ammattikorkeakoulu Martti Komulainen, Turun ammattikorkeakoulu Tero Uusitalo, Laurea-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002

FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD1269 Ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden integroituminen Suomeen 2002 Kyselylomaketta hyödyntävien

Lisätiedot

Miten oppimista voi tehostaa?

Miten oppimista voi tehostaa? Miten oppimista voi tehostaa?, PsT, erikoistutkija TIEKE Vaikuta ja vaikutu juhlaseminaari 11.11.2014, Helsinki Virpi.Kalakoski@TTL.FI Oppiminen on vaativaa - tänään ja tulevaisuudessa Ihmisen kyky käsitellä

Lisätiedot

Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta?

Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta? Amisto 2020 Suomi maailman osaavin kansakunta? Maailma on meille liian suuri. Tapahtuu liian paljon Yrität kaikkesi jäät kilpailussa jälkeen! Tarvitset lakkaamatonta ponnistelua pysyäksesi edes paikallasi

Lisätiedot

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia

Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa. TkT Marjatta Huhta, Metropolia Master s Thesis opinnäytetyön tuki Industrial Management Master s -ohjelmassa TkT Marjatta Huhta, Metropolia 1 Esityksen sisältö Master s in Industrial Management ohjelman kokonaisuus, tavoitteet ja rakenne

Lisätiedot

REFERENSSIT HENKILÖTIEDOT. Sanna Kristiina Parrila. Karilantie 12, 90420 Oulu Puhelin gsm: 040-5043678

REFERENSSIT HENKILÖTIEDOT. Sanna Kristiina Parrila. Karilantie 12, 90420 Oulu Puhelin gsm: 040-5043678 HENKILÖTIEDOT Nimi Työosoite REFERENSSIT Sanna Kristiina Parrila Ediva Oy Karilantie 12, 90420 Oulu Puhelin gsm: 040-5043678 Sähköposti: sanna.parrila@ediva.fi KOULUTUS 2006 Muutoslaboratorio-ohjaaja,

Lisätiedot

Annala, J. & Mäkinen, M. 2011. The research-teaching nexus in higher education curriculum design. Transnational Curriculum Inquiry, 8 (1), 3 25.

Annala, J. & Mäkinen, M. 2011. The research-teaching nexus in higher education curriculum design. Transnational Curriculum Inquiry, 8 (1), 3 25. 10/2012 1 (12) CAMPUS CONEXUS -PROJEKTIEN JULKAISUT Annala, J., Korhonen, V. & Penttinen, L. 2012. Mapping guidance and counselling between policy and practise. Teoksessa S. Ahola & D. M. Hoffman (toim.)

Lisätiedot

Market Report / November

Market Report / November XI / 25 HELSINKI TOURISM STATISTICS Market Report / November Nights continue to rise Swedish, Russian and domestic markets strongest Nights in November showed significant growth in Helsinki, rising 9.6%

Lisätiedot

Kirsi Pyhältö, Dos. Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 5.10.2012

Kirsi Pyhältö, Dos. Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 5.10.2012 Kirsi Pyhältö, Dos. Koulun kerhotoiminnan valtakunnallinen ajankohtaistilaisuus 5.10.2012 www.helsinki.fi/yliopisto 1 Hyvinvointi vaikuttaa siihen mitä opitaan Pahoinvointi lisää syrjäytymisen riskiä Nuorten

Lisätiedot

NAUTINNON LÄHTEILLÄ. Tutkimuksia 163. Seppo Tella (toim.) Aineen opettaminen ja luovuus. Ainedidaktiikan symposiumi Helsingissä 2.2.

NAUTINNON LÄHTEILLÄ. Tutkimuksia 163. Seppo Tella (toim.) Aineen opettaminen ja luovuus. Ainedidaktiikan symposiumi Helsingissä 2.2. Tutkimuksia 163 Seppo Tella (toim.) NAUTINNON LÄHTEILLÄ Aineen opettaminen ja luovuus Ainedidaktiikan symposiumi Helsingissä 2.2.1996 SUB Göttlngen 7 206261756 97A17852 Helsinki 1996 Nautinnon lähteillä

Lisätiedot

opettajille kirjallisuutta

opettajille kirjallisuutta opettajille kirjallisuutta Kirjallisuutta Eurooppalaiseen viitekehykseen ja Kielisalkkuun liittyvästä tutkimus- ja kehittämistyöstä 2 Alanen, R. & Kajander, K. 2008. Kielisalkku ja reflektio. Teoksessa

Lisätiedot

LIST OF PUBLICATIONS

LIST OF PUBLICATIONS Publications, March 11, 2011 Pertti Pakonen, TUT/DEEE 1 (5) LIST OF PUBLICATIONS 1 Articles in international scientific journals with referee practice and patents 1.1 FI 107081. M. Björkqvist, P. Pakonen

Lisätiedot

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille

Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Mitä Erasmus+ tarjoaa korkeakouluille Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajapäivät 30.1.2014 Anne Siltala, CIMO anne.siltala@cimo.fi 2/2009 Erasmus+ -ohjelma Erasmus+ kattaa kaikki

Lisätiedot

Teoriat liikkeenjohtamisessa: hyviä, pahoja vai tarpeettomia? Kimmo Alajoutsijärvi Dekaani Oulu Business School

Teoriat liikkeenjohtamisessa: hyviä, pahoja vai tarpeettomia? Kimmo Alajoutsijärvi Dekaani Oulu Business School Teoriat liikkeenjohtamisessa: hyviä, pahoja vai tarpeettomia? Kimmo Alajoutsijärvi Dekaani Oulu Business School Management theory industry Management software Business books and magazines Training Business

Lisätiedot

Kiinaa meillä ja muualla Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari

Kiinaa meillä ja muualla Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Kiinaa meillä ja muualla Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden yhteisseminaari Hotel Arthur 6.2.2015 Hankekoordinaattori Veli-Matti Palomäki Kiinaa meillä ja muualla 9:30-10:00 Yanzu- ja POP kiinaa -hankkeiden

Lisätiedot

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION

REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION REFRESH EDUCATION! BETTER QUALITY AND EQUAL RESULTS IN BASIC EDUCATION CREATING A MOTIVATION AND SUCCESSFUL LEARNING ENVIRONMENT FOR ALL International seminar initiated by the Finnish Ministry of Education

Lisätiedot

Julkaisut ja meriitit / Publications and Merits of the staff at TUT

Julkaisut ja meriitit / Publications and Merits of the staff at TUT Tutkimustietojärjestelmän ohjausryhmän 20.3.2014 Julkaisut ja meriitit / Publications and Merits of the staff at TUT JULKAISUT/PUBLICATIONS A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit / Peer-reviewed scientific

Lisätiedot

Helsinki - Pietari (from Helsinki to St. Petersburg) Hinnat / Fares 26.4. - 14.12.2013

Helsinki - Pietari (from Helsinki to St. Petersburg) Hinnat / Fares 26.4. - 14.12.2013 ALLEGRO Helsinki - Pietari (from Helsinki to St. Petersburg) Hinnat / Fares.. -..0 Hintaesimerkki: Helsinki - Pietari, yksi suunta Aikataulu/Timetable Fare example: Helsinki - St. Petersburg, one way Kesäaika

Lisätiedot

Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen ja tilastoinnin haasteet. Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12.

Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen ja tilastoinnin haasteet. Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12. Itä-Suomen yliopiston kirjaston rakentaminen ja tilastoinnin haasteet Jarmo Saarti Itä-Suomen yliopiston kirjasto Yhteistilastopäivä 8.12.2009 Itä-Suomen yliopisto - tulevaisuuden yliopisto ajassa Joensuun

Lisätiedot

Market Report / December

Market Report / December Market Report / December Nights in Helsinki down 6% in December while the total 212 numbers stayed the same as last year Nights in Helsinki were down 6.1% in December. Domestic nights declined by 8.5%,

Lisätiedot

Asiantuntijuus yliopistoopetuksen

Asiantuntijuus yliopistoopetuksen Asiantuntijuus yliopistoopetuksen tavoitteena? Anneli Eteläpelto Aikuiskasvatuksen professori Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteen laitos e-mail: anneli.etelapelto@cc.jyu.fi (Aikuis)kasvatuksen asiantuntijuuden

Lisätiedot

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014

Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus. Ritva Dammert 12.3.2014 Helsingin yliopiston tohtorikoulutusuudistus Ritva Dammert 12.3.2014 Tohtorikoulutuksen organisoinnin periaatteita Helsingin yliopistossa Uusi tohtorikoulutusjärjestelmä on mittasuhteiltaan suuri muutos

Lisätiedot

Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana

Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana Käsityö oppiaine kulttuuri identiteetti ja kansainvälisyys aihekokonaisuuden toteuttajana 22.11.2007/Kasvatustieteen päivät, Vaasa Marja Leena Rönkkö KL, käsityötieteen lehtori marja leena.ronkko@utu.fi

Lisätiedot

Kokouksen 7 / 2012 asialista

Kokouksen 7 / 2012 asialista Kokouksen 7 / 2012 asialista 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2. Ilmoitusasiat 3. KM, FM Erika Sarivaaran väitöskirjan arvosteleminen 4. KL Elizabeth Alssenin väitöskirjan arvosteleminen 5.

Lisätiedot

opettajille kirjallisuutta

opettajille kirjallisuutta opettajille kirjallisuutta Kirjallisuutta Eurooppalaiseen viitekehykseen ja Kielisalkkuun liittyvästä tutkimus- ja kehittämistyöstä 2 Alanen, R. & Kajander, K. 2008. Kielisalkku ja reflektio. Teoksessa

Lisätiedot

CURRICULUM VITAE 2014

CURRICULUM VITAE 2014 CURRICULUM VITAE 2014 CURRENT POSITION Senior Researcher, Ruralia Institute, University of Helsinki, Finland Research Director (Social Sciences), Finnish Organic Research Institute, established in collaboration

Lisätiedot

OPETUSMATERIAALIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS ERITYISOPETUKSEEN

OPETUSMATERIAALIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS ERITYISOPETUKSEEN OPETUSMATERIAALIN SUUNNITTELU JA VALMISTUS ERITYISOPETUKSEEN Arto Karttunen Kehittämishankeraportti Joulukuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu 2 Tekijä(t) Karttunen Arto Julkaisun laji Kehittämishankeraportti

Lisätiedot

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012

Haastava, haastavampi, arviointi. Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Haastava, haastavampi, arviointi Kirsi Saarinen/Tamk Insinööri 100 vuotta 4.10.2012 Arviointi on osa oppimista, joten sitä ei pidä pitää irrallisena osana opettamisesta, oppimisesta, kehittämisestä ja

Lisätiedot

Market Report / May 2014

Market Report / May 2014 Market Report / May 214 Growth in overnight stays by domestic visitors Overnight stays increased slightly, some.6%, in Helsinki in May. Stays by foreign visitors were down more than six percent, while

Lisätiedot

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta

Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012. Kasvatustieteiden tiedekunta Tutkinnon suorittaneiden ura- ja työmarkkinaseuranta vuonna 2007 valmistuneiden tilanne syksyllä 2012 Kasvatustieteiden tiedekunta Saatteeksi Tässä annetut tiedot valmistuneiden työllistymisestä ja heidän

Lisätiedot

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM)

Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III. OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010. Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Martti Raevaara 24.5.2007 Virta III OPETUSSUUNNITELMA lukuvuosille 2007-2010 Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma Virta@ -koulutus (TaM) Virt@ -koulutuksen opinnot johtavat taiteen maisterin tutkintoon

Lisätiedot

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 22.3.2013 Tammikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jyväskylän ja Kuopion seudun edellä

KOTKAN-HAMINAN SEUTU. MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 22.3.2013 Tammikuu. Kotka venäläisyöpymisissä Jyväskylän ja Kuopion seudun edellä KOTKAN-HAMINAN SEUTU MATKAILUN TUNNUSLUKUJA 22.3.2013 Tammikuu Yöpymiset ulkomailta + 28 % tammikuussa Kotkan-Haminan seudun majoitusliikkeiden rekisteröidyt yöpymiset (10.500) lisääntyivät tammikuussa

Lisätiedot

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA

LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA 1039/2013 5 LUETTELO YLIOPISTOJEN KOULUTUSALOISTA, TUTKINTOJEN NI- MISTÄ JA YLIOPISTOISTA, JOISSA TUTKINTOJA VOIDAAN SUORIT- TAA Yliopistojen nimien lyhenteet: AYO Aalto-yliopisto Helsingin yliopisto (SSKH)

Lisätiedot

Finland. Appimisympäristöjen kehittämishanke / Onnistuvaan oppimiseen Riihimäen lukiossa

Finland. Appimisympäristöjen kehittämishanke / Onnistuvaan oppimiseen Riihimäen lukiossa Finland Appimisympäristöjen kehittämishanke / Onnistuvaan oppimiseen Riihimäen lukiossa This project aims at the development of innovative teaching methods for students aged 16 to 19, including small group

Lisätiedot

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov

Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Kieli- ja viestintäopinnot 8 ov Y 1 Äidinkieli 4 OV Y 1.1 63054 63055 Äidinkielen puhe- ja ilmaisutaito osa 1 (63054) osa 2 (63055) Y 1.2 63056 Tieteellinen kirj. ja harjoitusaine Luennot 1 ov (63057)

Lisätiedot

Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus)

Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus) Kriteeri 1: Oppija on aktiivinen ja ottaa vastuun oppimistuloksista (aktiivisuus) Oppimistehtävät ovat mielekkäitä ja sopivan haasteellisia (mm. suhteessa opittavaan asiaan ja oppijan aikaisempaan tietotasoon).

Lisätiedot