LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO"

Transkriptio

1 Ohje 1 (6) Antopäivä: Voimaantulopäivä: Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Muutostiedot: Kumoaa ohjeet AKE 11/2008 ja TRAFI/4625/2012 Soveltamisala: Auto-, rahoitus- ja vakuutusalan rekisteröintitehtävien suorittajat LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO 1.Yleistä liikennevakuuttamisesta Liikenteessä käytettävällä ajoneuvolla tulee olla voimassaoleva liikennevakuutus. Asiakas merkitsee voimassaolevan liikennevakuutuksen alkamispäivämäärän ja vakuutusyhtiön rekisteröintitodistukseen. Vakuutusyhtiön tulee välittää rekisteröinnin yhteydessä käytettävän liikennevakuutuksen tiedot vakuutustietovarastoon (VATI). Liikennevakuutustietojen muutokset vakuutusyhtiö tekee käyttöliittymällä tai muuten sähköisesti ja tiedot välittyvät ajoneuvoliikennerekisteriin. Mikäli liikennevakuutus on otettu myöhemmin kuin 7 päivän kuluessa ajoneuvon luovutuspäivämäärästä, ilmoittaa järjestelmä automaattisesti vakuuttamattomasta ajasta Liikennevakuutuskeskukselle (LVK) korotetun vakuutusmaksun perimistä varten. Ryhmäliikennevakuutuksissa (varastovakuutus) vakuuttamattomuusaika lasketaan poikkeavasti eli luovutuspäivästä ilmoituspäivään, ei vakuutuksen alkamispäivään. Liikennevakuutustietojen muutosta koskeva ilmoitus voidaan tehdä 30 vuorokautta aikaisemmin kuin uusi liikennevakuutus alkaa tai viimeistään 7 vuorokauden kuluessa uuden liikennevakuutuksen alkamisesta. Tehtäessä haltijasta omistaja muutosta, jossa vakuutuksenottaja säilyy ennallaan ja vakuutusyhtiö vaihtuu, uusi liikennevakuutus voi alkaa 30 vuorokauden kuluessa ilmoituspäivästä. Tällöin edellinen vakuutus päättyy uuden liikennevakuutuksen alkamispäivää edeltävään päivään. Esim. ajoneuvon haltijan maksettua rahoituksen loppuun, haltija saa omistusoikeuden ja liikennevakuutus pysyy usein ennallaan. Haltija voi kuitenkin ottaa ajoneuvolleen uuden liikennevakuutuksen haltijasta omistajaksi tapahtuman yhteydessä ja liikennevakuutus voi alkaa 30 vuorokauden kuluessa ilmoituspäivästä. Koenumerovakuutus on aina yksilöity tietylle koenumerotodistukselle ja ryhmäliikennevakuutus on yksilöity tietylle yritykselle/henkilölle (ei ajoneuvokohtaisia).

2 Ohje 2 (6) 2.Vakuutuksenottaja Vakuutuksenottajatieto merkitään ajoneuvoliikennerekisteriin omistaja- ja haltijatietojen lisäksi. Vakuutuksenottaja on henkilö tai yritys, jonka kanssa vakuutussopimus solmitaan ja jonka nimissä vakuutuskirja on. Vakuutuksenottajan on oltava joku rekisteriin merkittävistä omistajista tai haltijoista. LTJ:stä ATJ:ään konvertoiduilla ajoneuvoilla ei ole vakuutuksenottajatietoa. Vakuutuksenottajatieto tallennetaan rekisteriin ATJ-ajan ensimmäisessä rekisteröinnissä. Tietoa ei kuitenkaan tallenneta tilanteissa, joissa vakuutustietoihin ei tule muutoksia, mm. käytön muutoksessa. Vakuutusyhtiö tekee pelkkää liikennevakuutustietojen muutosta koskevan rekisteriilmoituksen teknisellä käyttöyhteydellä (REKI-käyttöliittymä) tai muutoin sähköisesti (sovellus-sovellus yhteys). 3. Vakuutustietovarasto Vakuutusyhtiöt välittävät tiedot VATIin niistä myöntämistään liikennevakuutuksista, jotka vaativat asiakkaalta erillisen rekisteri-ilmoituksen (esim. omistajan vaihdos, haltijan muutos, haltija muuttuu omistajaksi). Järjestelmä passivoi käytetyn liikenne- tai koenumerovakuutuksen VATIsta rekisteröintisuoritteen tallennuksessa pois lukien ryhmäliikennevakuutukset tai siirtolupaan käytetyt vakuutukset. 4. Rekisteröinnissä käytettävä liikennevakuutus Rekisteröinnin yhteydessä käytetään VATIsta annettu liikennevakuutus tai jatketaan ajoneuvon voimassaolevaa liikennevakuutusta. Liikennevakuutus tulee tehdä ennen ajoneuvon rekisteröintiä. Ryhmäliikennevakuutusta voidaan käyttää ajoneuvon liikennevakuutuksena, kun ajoneuvon omistaja on autoliike, ajoneuvojen maahantuoja tai rahoitusyhtiö, jolla on ryhmäliikennevakuutus. Ryhmäliikennevakuutusta ei voida kuitenkaan hyväksyä ajoneuvon liikennevakuutukseksi, mikäli omistajaksi/haltijaksi merkitään yksityinen henkilö tai yritys, jolla ei ole ryhmäliikennevakuutusta, koska ajoneuvo ei tällöin kuulu ryhmäliikennevakuutuksen piiriin Uusi liikennevakuutus VATIsta Rekisteröinnin yhteydessä järjestelmä tarkastaa voimassaolevan liikennevakuutuksen VATIsta ja hakee tiedot ajoneuvon vakuutustiedoiksi. Rekisteröijän tulee verrata asiakkaan ilmoittamaa liikennevakuutusta sekä VATIsta löytynyttä vakuutustietoa. Mikäli VATIsta löytyi hakuehdoilla useampi liikennevakuutus, järjestelmä näyttää käyttäjälle VATIsta löytyneet liikennevakuutukset luettelona. Jos käyttäjä on valinnut ryhmäliikennevakuutuksen, tuo järjestelmä liikennevakuutuksen alkamispäivän oletusarvoksi rekisteröinnin ilmoituspäivän. Ilmoitusosassa ilmoitettua liikennevakuutuksen alkamispäivää (mahdollisesti eriävä) ei saa muuttaa järjestelmään.

3 Ohje 3 (6) 4.2. Liikennevakuutus jatkuu Voimassaoleva liikennevakuutus voi jatkua, jos vakuutuksenottaja säilyy ennallaan. Liikennevakuutus voi myös jatkua, kun konvertoidulle (viimeisin tieto LTJ:stä) ajoneuvolle tehdään haltija muuttuu omistajaksi rekisteröinti tai liikennekäyttöönotto. Tehtäessä haltija muuttuu omistajaksi muutosta, myös ryhmäliikennevakuutus voi jatkua, kun vakuutuksenottaja säilyy ennallaan Liikennevakuutus tallennetaan Mikäli rekisteröijän vakuutusasiamiehenä myymä liikennevakuutus ei tietoliikenneongelmien takia ole välittynyt VATIin, voi rekisteröijä syöttää liikennevakuutustiedot REKIin rekisteröinnin yhteydessä Valtiokonttorin liikennevakuutus Mikäli ajoneuvon haltijana (tai omistajana) on valtion organisaatio (ei kuitenkaan liikelaitos), voidaan vakuutusyhtiönä käyttää Valtiokonttoria. Näitä liikennevakuutuksia ei löydy VATIsta ja rekisteröijä voi syöttää ne REKIin rekisteröinnin yhteydessä. Vakuutuksen ottajaksi merkitään haltijana (tai omistajana) oleva valtion organisaatio Green Cardin käyttö liikennevakuutuksen todisteena loppuu Green Cardia ei hyväksytä rekisteröintitapahtuman yhteydessä ajoneuvon liikennevakuutuksen todisteena tai tämän jälkeen alkaneissa vakuutuksissa tai tätä ennen myönnetyt Green Cardit hyväksytään rekisteröinnissä asti. Green Cardista on tarkastettava liikennevakuutuksen alkamispäivä ja vakuutuksenottaja. Green Cardiin merkitty vakuutuksen päättymispäivä ei koske liikennevakuutusta. Green Card hyväksytään rekisteröintiasiakirjojen liitteeksi alkuperäisenä tai jäljennöksenä (maksuton liite). 5. Liikennevakuutustietojen muutos Ajoneuvon liikennevakuutustietojen muutokset eli tieto vakuutusyhtiön tai vakuutuksenottajan muutoksesta tehdään käyttöliittymällä tai muuten sähköisesti ja ne välittyvät vakuutusyhtiöstä ajoneuvoliikennerekisteriin. Ajoneuvon omistaja tai haltija asioi vakuutusyhtiön kanssa, voimassaolevaa rekisteröintitodistuksen ilmoitusosaa ei tarvita eikä muutoksesta tehdä maksullista rekisteri-ilmoitusta. Tehdystä muutoksesta ei myöskään tulostu uutta rekisteröintitodistusta. Vakuutusyhtiön vastuulla on vakuutustietojen muutosta tekevän asiakkaan vahva tunnistaminen. Tieto uudesta vakuutusyhtiöstä tulostuu rekisteröintitodistuksen tekniseen osaan seuraavan tulostuksen, esim. määräaikaiskatsastuksen, yhteydessä alkaen ei liikennevakuutustietojen muutosta saa tehdä ilmoituksen laadulla Muu muutos muutoin kuin ajoneuvon käytön muuttuessa. Ilmoitus vakuutusyhtiön vaihdosta voidaan tehdä 30 vuorokautta aikaisemmin kuin uusi liikennevakuutus alkaa tai viimeistään 7 vuorokauden kuluessa uuden liikennevakuutuksen alkamisesta.

4 Ohje 4 (6) Jotta liikennevakuutustietojen muutos voidaan vakuutusyhtiön toimesta välittää sähköisesti ajoneuvoliikennerekisteriin, tulee seuraavien edellytysten toteutua: - ajoneuvon vakuutusyhtiön ja liikennevakuutuksen alkamispäivämäärän tai vakuutuksenottajan ja liikennevakuutuksen alkamispäivämäärän on muututtava - uuden liikennevakuutuksen alkamispäivämäärän tulee olla uudempi kuin ajoneuvoliikennerekisterissä olevan liikennevakuutuksen - vakuutuksenottajan on oltava joko ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai haltija - ajoneuvon rekisteritunnuksen pitää olla voimassa. Seuraavat ajoneuvon tiedoissa olevat tapahtumat estävät sähköisen liikennevakuutustietojen muutoksen: - luovutusilmoitus - tavallinen liikennekäytöstäpoisto, kun rekisteritunnuksen ja liikennevakuutuksen voimassaolo on päättynyt - viranomaispoisto, vaurioituneena poisto, kunnan poisto, ulkomaille poisto tai Ahvenanmaan poisto - lopullinen poisto (tuhoutunut, romutettu tai itse purettu/tuhottu) - viretieto - anastus - muutoskiellot Toimintamalli, kun liikennevakuutus on alkanut tai tätä ennen Mikäli vakuutusyhtiön tai vakuutuksenottajan vaihdoksen yhteydessä otettava uusi liikennevakuutus alkaa tai tätä ennen, toimitaan kuten ennen. Ajoneuvon omistajan tai haltijan on tehtävä rekisteri-ilmoitus liikennevakuutustietojen muutoksesta rekisteröintitoimipisteessä. Maksullinen rekisteri-ilmoitus tehdään rekisteröintitodistuksen ilmoitusosalla ja ilmoitus on tehtävä 7 vuorokauden sisällä uuden liikennevakuutuksen alkamispäivämäärästä. Muutoksesta tulostuu uusi rekisteröintitodistus. Rekisteröijä tekee liikennevakuutustietojen muutoksen ajoneuvoliikennerekisterissä ilmoituksen laadulla Muu muutos ja toimittaa rekisteröintiasiakirjat digitoitaviksi. Green Card hyväksytään ajoneuvon liikennevakuutuksen todisteena liikennevakuutustietojen muutoksissa, jos liikennevakuutus on alkanut tai tätä ennen. Rekisteri-ilmoitus on tehtävä 7 päivän määräajan kuluessa liikennevakuutuksen alkamisesta. Ellei rekisteri-ilmoitusta tehdä määräajassa, liikennevakuutus raukeaa Erityisrekisterissä olevan ajoneuvon liikennevakuutuksen muutos alkaen Siirtovakuutuksen, koenumerovakuutuksen tai vientirekisterissä olevan ajoneuvon liikennevakuutuksen muutoksia ei voi välittää sähköisesti vakuutusyhtiöstä. Näiden liikennevakuutusten muutokset tehdään Trafissa. Asiakas hoitaa liikennevakuutustietojen muutoksen vakuutusyhtiössään ja vakuutusyhtiö lähettää muutoksesta ilmoituksen Trafiin.

5 Ohje 5 (6) 5.3. Ryhmäliikennevakuutetun ajoneuvon liikennevakuutuksen ja käytön muutos alkaen Ryhmäliikennevakuutetun ajoneuvon liikennevakuutuksen muutoksesta ei tarvitse tehdä rekisteri-ilmoitusta. Vakuutusyhtiö voi asiakkaan halutessa tehdä ilmoituksen liikennevakuutuksen muutoksesta sähköisesti ajoneuvoliikennerekisteriin. Ilmoitus on tehtävä jokaiselle ajoneuvolle erikseen. Ryhmäliikennevakuutetun ajoneuvon käytön muutos vaatii uuden liikennevakuutuksen. Ajoneuvon omistajan on tehtävä muutoksesta maksullinen rekisteri-ilmoitus rekisteröintitodistuksen ilmoitusosalla. Rekisteröijä tekee rekisteröinnin ajoneuvoliikennerekisterissä ilmoituksen laadulla Muu muutos ja toimittaa rekisteröintiasiakirjat digitoitaviksi. Asiakkaalle tulostetaan uusi rekisteröintitodistus. 6. Liikennevakuutuksen raukeaminen Vakuutussopimuslain nojalla vakuutusyhtiö voi katsoa liikennevakuutuksen rauenneeksi sen alkamispäivästä väärin annettujen tietojen vuoksi. Liikennevakuutuksen raukeamismenettely on vakuutusyhtiöiden ja LVK:n välinen toimintamalli, jossa Trafi ohjeistaa ainoastaan järjestelmään tehtävän viretiedon ja sallittujen rekisteröintitapahtumien osalta. Vakuutusyhtiö huolehtii LVK:lle liikennevakuutuksen raukeamisesta tehtävistä ilmoituksista. Vakuutusyhtiö vie liikennevakuutuksen raukeamisesta REKI-järjestelmässä ajoneuvon tietoihin seuraavanlaisen viretiedon: Vakuutusyhtiö XX Oy on katsonut ajoneuvon liikennevakuutuksen rauenneeksi sen alkamispäivästä pp.kk.vuosi lukien. Ajoneuvolle saa tehdä rekisteröintitoimenpiteitä VAIN Trafin tähän liittyen antaman ohjeistuksen mukaisesti. Vireen laatijan tietoja ei saa antaa asiakkaalle. Asiakas saa tarvittaessa lisätietoja vakuutusyhtiöstään. Toimintamalli vakuutusyhtiöissä: Ajoneuvolle, jolla on mainittu viretieto, on sallittua tehdä vain alla esitellyt rekisteröintitapahtumat. Kohdissa 1, 2 ja 3 mainittujen rekisteröintitapahtumien päivittämisen yhteydessä rekisteröijällä on oikeus poistaa viretieto kokonaan järjestelmästä. 1. Liikennekäytöstäpoisto, joissa rekisteritunnus ja liikennevakuutus päättyvät Tällaisia poistoja ovat esimerkiksi - tavallinen liikennekäytöstäpoisto, kun rekisterikilvet palautetaan poiston yhteydessä rekisterikilvet on jo palautettu/haltuunotettu rekisterikilvet merkitään kadonneiksi esim. anastuksen yhteydessä. - liikennekäytöstäpoisto, jossa ajoneuvon rekisteritunnus ja liikennevakuutus päättyvät ilman rekisterikilpien palautustakin kuten vaurioituneena poisto. - lopullinen poisto (kierrätysoperaattorit päivittävät).

6 Ohje 6 (6) 2. Liikennekäytöstäpoisto ilman rekisterikilpien palautusta ja muutosrekisteröinti Liikennekäytöstäpoisto ilman rekisterikilpien palautusta on sallittu, kun samalla tehdään muutosrekisteröinti (esim. omistajan vaihdos), jossa ajoneuvolle otetaan uusi liikennevakuutus. 3. Muutosrekisteröinti, jossa ajoneuvolle tehdään uusi liikennevakuutus Muutosrekisteröinti voi liittyä esim. omistaja- tai haltijatietojen muutokseen. Liikennevakuutus ei saa jatkua muutosrekisteröinnin yhteydessä, vaan ajoneuvolle on ehdottomasti tehtävä uusi liikennevakuutus. 4. Luovutusilmoitus Luovutusilmoituksen päivittämisen yhteydessä viretietoa ei saa poistaa järjestelmästä (päivittäminen ei vaadi viretiedon poistoa). Toimintamalli autoliikkeissä ja rahoitusyhtiöissä: Ajoneuvolle, jolla on mainittu viretieto, on sallittua tehdä vain alla esitellyt rekisteröintitapahtumat. Alla mainittujen rekisteröintitapahtumien päivittämisen yhteydessä vire voidaan poistaa järjestelmästä. Viretiedon poistoa varten rekisteröijän on oltava yhteydessä Trafin kumppanineuvontaan. 1. Liikennekäytöstäpoisto, joissa rekisteritunnus ja liikennevakuutus päättyvät Tällaisia poistoja ovat esimerkiksi - tavallinen auton liikennekäytöstäpoisto, kun rekisterikilvet on jo palautettu/haltuunotettu. - liikennekäytöstäpoisto, jossa ajoneuvon rekisteritunnus ja liikennevakuutus päättyvät ilman rekisterikilpien palautustakin kuten vaurioituneena poisto (vakuutusyhtiöt päivittävät). - lopullinen poisto (kierrätysoperaattorit päivittävät). 2. Liikennekäytöstäpoisto ilman rekisterikilpien palautusta ja muutosrekisteröinti Liikennekäytöstäpoisto autolle ilman rekisterikilpien palautusta on sallittu, kun samalla tehdään muutosrekisteröinti (esim. omistajan vaihdos), jossa ajoneuvolle otetaan uusi liikennevakuutus. 3. Muutosrekisteröinti, jossa ajoneuvolle tehdään uusi liikennevakuutus Muutosrekisteröinti voi liittyä esim. omistaja- tai haltijatietojen muutokseen. Liikennevakuutus ei saa jatkua muutosrekisteröinnin yhteydessä, vaan ajoneuvolle on ehdottomasti tehtävä uusi liikennevakuutus. Toni Pallaspuro yksikönpäällikkö Reijo Jälkö lakimies JAKELU Auto-, rahoitus- ja vakuutusalan rekisteröintejä suorittavat toimipaikat

Rekisteröinnistä perittävät maksut

Rekisteröinnistä perittävät maksut Ohje 1 (5) Antopäivä: 1.6.2011 Voimaantulopäivä: 1.6.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 1.6.2011-31.12.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/33471/03.04.03.01/2010

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6 Ajoneuvon ensirekisteröinnin

Lisätiedot

Henkilötietojärjestelmä HENKI. Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt

Henkilötietojärjestelmä HENKI. Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt Henkilötietojärjestelmä HENKI Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt Henkilötietojärjestelmä (HENKI) Henkilötietojärjestelmässä päivitetään yksityisten henkilöiden ja yritysten tietoja HENKIssä voidaan

Lisätiedot

A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus

A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus 1 (14) Voimassa 1.11.2009 alkaen Vakuutuksenantaja on Tryg, asiamiehenä toimii Nordea Pankki, joka myy vakuutuksia. Tryg on Pohjoismaiden toiseksi suurin vahinkovakuuttaja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 183 188 SISÄLLYS N:o Sivu 183 Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille

Pohjolan Autoturva. Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Pohjolan Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille 1 Autoturva Liikenne- ja autovakuutukset henkilöasiakkaille Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen. Sisällysluettelo LIIKENNE- JA AUTOVAKUUTUKSET

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVAN AJONEUVOVAKUUTUKSET. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen

POHJANTÄHTITURVAN AJONEUVOVAKUUTUKSET. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen POHJANTÄHTITURVAN AJONEUVOVAKUUTUKSET Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen POHJANTÄHTI PALVELUKSESSASI Pohjantähti on paikallisesti palveleva, valtakunnallinen keskinäinen vakuutusyhtiö. Olemme jo vuodesta

Lisätiedot

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle Autoverotuksen asiakasohje 7 Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle www.tulli.fi 18.8.2014 Korvaa marraskuussa 2012 julkaistun ohjeen Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle 1 Autoverottomuuden

Lisätiedot

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen Ajoneuvovakuutukset Tämän tuoteselosteen tarkoituksena on kertoa pääasiat yritysten, julkisyhteisöjen, ammatinharjoittajien ja yrityssidonnaisten asiakasryhmien

Lisätiedot

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus

Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Tuoteseloste Toyota Liikennevakuutus Toyota Kaskovakuutus Yksityiskäyttöiset henkilö- ja pakettiautot Voimassa 1.6.2012 alkaen O71.124_Toyota_vakuutuksen_tuoteseloste.indd 1 11.2.2013 12.04 Sisältö 1.

Lisätiedot

Kansaneläkelaitos KELA-KORTIT

Kansaneläkelaitos KELA-KORTIT Kela-kortit 4.11.2009 Sisällysluettelo Kela-kortit Edellytykset Tiedot Uusiminen Peruuttaminen, palauttaminen ja hävittäminen... Tilatut kortit Kuvaton Kela-kortti Kortin toimittaminen ja hakeminen Virheellinen

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot Voimassa 1.4.2009 alkaen

Liikennevakuutusehdot Voimassa 1.4.2009 alkaen A1-Autoturva 1 (25) Voimassa 1.4.2009 alkaen Vakuutuksen myöntää Tryg Forsikring A/S, Suomen sivuliike (jäljempänä Tryg) Liikennevakuutusehdot Voimassa 1.4.2009 alkaen 1. Vakuutusehtojen soveltamisala

Lisätiedot

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon LIITE 7 TRAFI/XXXXX/00.04.02.09/2010 1(11) Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon, Trafitieto Versio 0.1, 24.3.2010 LIITE 7 TRAFI/XXXXX/00.04.02.09/2010

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE

POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEVAKUUTUS 1 Vakuutusehtojen soveltamisala 6 2 Vakuutuksen voimassaoloalue 6 3 Vakuutuksen sisältö 6 4 Vakuutussopimus

Lisätiedot

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon Liite 3 Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon, Tietopalvelu Versio 2.0, 16.1.2012 Sisällysluettelo Yleistä...1 Rekisteritietojen käyttö suoramarkkinointipalvelujen

Lisätiedot

Ainutlaatuinen Opel Vakuutus

Ainutlaatuinen Opel Vakuutus Ainutlaatuinen Opel Vakuutus Vakuutusopas voimassa 1.7.2012 alkaen Sisältö 2 Perusasioita, jotka on hyvä tietää 3 Valitse oikea turvataso 3 5 Kaskovakuutus 6 Mitä Kaskovakuutus korvaa? 8 Miten kaskon hinta

Lisätiedot

Ajoneuvoveron laskutussopimus Kertausta konkareille ja oppia uusille Samuel Acs

Ajoneuvoveron laskutussopimus Kertausta konkareille ja oppia uusille Samuel Acs Ajoneuvoveron laskutussopimus Kertausta konkareille ja oppia uusille Samuel Acs 30.9.2009 1 Sopimuksen solmiminen Sopimuksen solmimisen edellytyksenä vakavaraisuus ja luotettavuus Oltava valmius ottaa

Lisätiedot

AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS

AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS AINUTLAATUINEN BMW VAKUUTUS Vakuutusopas voimassa 15.11.201 alkaen Sisältö 2 Perusasioita, jotka on hyvä tietää 3 Valitse oikea turvataso 3 Liikennevakuutus 5 Kaskovakuutus 6 Mitä Kaskovakuutus korvaa?

Lisätiedot

Kattava Vaihto+ Vakuutus

Kattava Vaihto+ Vakuutus Kattava Vaihto+ Vakuutus Vakuutusopas voimassa 1.1.2012 alkaen Sisältö 2 Perusasioita, jotka on hyvä tietää 3 Valitse oikea turvataso 3 5 Kaskovakuutus 6 Mitä Kaskovakuutus korvaa? 8 Miten kaskon hinta

Lisätiedot

TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS

TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS TINKIMÄTÖN SUBARU VAKUUTUS Vakuutusopas voimassa 15.11.201 alkaen Sisältö 2 Perusasioita, jotka on hyvä tietää 3 Valitse oikea turvataso 3 Liikennevakuutus 5 Kaskovakuutus 6 Mitä Kaskovakuutus korvaa?

Lisätiedot

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen

Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI. Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen Kattavaa TURVAA AJONEUVOLLESI Vakuutusopas If Ajoneuvovakuutus, voimassa 1.1.2015 alkaen IF AJONEUVOVAKUUTUS Sisällys Perusasiat, jotka on hyvä tietää........... 3 Valitse ajoneuvollesi paras turva...

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot EHTO LII 601.12, voimassa 1.7.2013 alkaen

Liikennevakuutusehdot EHTO LII 601.12, voimassa 1.7.2013 alkaen Liikennevakuutusehdot EHTO LII 601.12, voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLTÖ 1 Vakuutusehtojen soveltamisala...62 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...62 3 Vakuutuksen sisältö...62 4 Vakuutussopimus...63 4.1 Vakuutuksenottajan

Lisätiedot

Vakuutus vertaansa vailla.

Vakuutus vertaansa vailla. Vakuutusopas. Voimassa 8.3.2010 alkaen. VAKUUTUS Vakuutus vertaansa vailla. Ainutlaatuisella MetroAuto Vakuutuksella saat vertaansa vailla olevan turvan autollesi. Vakuutuksen saat yksityishenkilönä helposti

Lisätiedot

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan?

Melan vakuutusyksikkö / LV 15.10.2010. Ohje apurahan myöntäjälle. Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? Melan vakuutusyksikkö / LV OHJE 15.10.2010 Ohje apurahan myöntäjälle Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan? 1.10.2010 OHJE 2 (8) Sisältö 1 Apurahan myöntäjän velvollisuus antaa tietoja... 3 2 Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus

TUOTESELOSTE 27.10.2014. Turvan Henkikulta. Kuolemanvaravakuutus 27.10.2014 TUOTESELOSTE Turvan Henkikulta Kuolemanvaravakuutus 2 Ota vakuutus: pääset nauttimaan omistajan eduista ja oikeuksista Yrityksen on oltava taloudellisesti kannattava. Me emme tee tässä asiassa

Lisätiedot

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Asiakasohje www.tulli.fi huhtikuu 2012 8 Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Tämä ohje koskee maahanmuuttajien tuomien tavaroiden tulli- ja autoverotuskysymyksiä. Ohjeessa selvitetään

Lisätiedot

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen

POHJANTÄHDEN HENKI. Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen 120 vuotta POHJANTÄHDEN HENKI Tuoteseloste on voimassa 1.1.2015 alkaen Sisällysluettelo POHJANTÄHDEN HENKI - TURVAA TÄRKEIMMILLESI 3 Vakuutussopimus 3 Sopimuksen tekeminen 3 Terveydentilan vaikutus vakuutuksen

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014

YLEISET SOPIMUSEHDOT EHTO YLE 900.9, voimassa 1.1.2014 Yleiset sopimusehdot perustuvat vakuutussopimuslakiin (543/94). Vakuutussopimukseen sovelletaan myös sellaisia vakuutussopimuslain säännöksiä, joita ei jäljempänä ole esitetty. Vakuutussopimuksen yleiset

Lisätiedot

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ)

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) 1 Laatija ja ylläpitäjä: Turvatietojen asiakasprojekti Päivitetty 23.1.2012 Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) Tässä dokumentissa on kerätty Tullilta

Lisätiedot