Rekisteröinnin peruskoulutus. Vakuutusyhtiöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rekisteröinnin peruskoulutus. Vakuutusyhtiöt"

Transkriptio

1 Rekisteröinnin peruskoulutus Vakuutusyhtiöt

2 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Virasto on liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä vastaava hallinto- ja turvallisuusviranomainen, jonka toimiala kattaa kaikki liikennemuodot. Lisäksi viraston toimialaan kuuluvat kestävän kehityksen edistäminen liikennejärjestelmässä kokonaisvaltaisesti sekä erilaisten liikennealan viranomaispalvelujen tuottaminen. Virasto on myös oman toimialansa osalta vastuussa kansalaisviestinnästä ja kansalaisille suunnatuista viestintäkampanjoinnista sekä toimialansa tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Henkilöstömäärä on noin 530. Vuosibudjetti on 114,1 miljoonaa euroa

3 Organisaatiomuutos LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ LIIKENNEVIRASTO LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO Tiehallinto Rautatievirasto Meriturvallisuus Merenkulkulaitos Rata-hallintokeskus Ajoneuvohallintokeskus Ilmailuhallinto

4 Trafin organisaatio A s i a k k a a t ja s i d o s r y h m ä t Merenkulku Tieliikenne ja rautatiet Ilmailu Tarkastus Tekniikka ja ympäristö Meriturvallisuus Rautatiet Ajoneuvo- ja liikennetekniikka Kuljettajat ja kuljettaminen Ajoneuvojen rekisteröinti ja verotus Lennonvarmistus ja lentopaikat Lentoliikenne Lentokelpoisuus Lentotoiminta Alueellistetut toiminnot Trafitieto Oikeus- ja hallintopalvelut Talouspalvelut Henkilöstö Tietohallinto Strateginen suunnittelu ja yhteiset palvelut Toimintajärjestelmä T&K-toiminta Ympäristö Strateginen ohjaus Viestintä Pääjohtaja

5 Tieliikenne- ja rautatietoimialan organisointi Ylijohtaja Ylijohtajan esikunta Rekisteröinti ja verotus Ajoneuvo- ja liikennetekniikka Kuljettaja ja kuljettaminen Rautatiet Ajoneuvojen rekisteröinti Katsastuksen tuki ja valvonta Ajo-oikeudet ja kortit Turvallisuus Yhteentoimivuus Kuljettajantutkinnot ja ammattiliikenne Ajoneuvoverotus Tekninen hyväksyntä Sääntelyelin ja oikeudelliset asiat Henkilöstöä noin

6 Ajoneuvojen rekisteröintiyksikkö Yksikönpäällikkö Simo Karppinen Neuvonta Laki- ja tukipalvelut Kumppaninhallinta Ahola Pirkko Kehityskoordinaattori Jälkö Reijo (palveluryhmän esimies) Valkiainen Seija (palveluryhmän esimies) Pallaspuro Toni (palveluryhmän esimies) Järvinen Susanna järjestelmäasiantuntija Ehrnstén Anna Gröndahl Vilhelmiina Haataja Anne Hämäläinen Tuija Kaarimaa Henna Kantolinna Iris Konttaniemi Kati Luotonen Maaria Alhasto-Puukko Tarja Auer Kirsi Heinonen Niina Helasuo Marja-Leena Kollin Eira Koski Irja Kääriö Sirpa Luoma Liisa Nyman Virve Takalammi Tiina Tonteri Riitta Vanhatalo Helena Ekola Rinna Huovinen Minna Hyttinen Eeva Järvinen Leila Lehto Paula Lehtonen Tiina Miettinen Anita Pirhonen Riitta Riikonen Tiia Ruottinen Pirkko Toivanen Tiina

7 Rekisteröinnin jakelukanavat Katsastustoimipaikat Vakuutusyhtiöt Autoliikkeet Rahoitusyhtiöt

8 Rekisteröintivelvollisuus Tieliikenteeseen käyttöön otettava moottorikäyttöinen ajoneuvo ja siihen liitettävä perävaunu on katsastettava ja rekisteröitävä (pääsääntöisesti) Ajoneuvon omistajan ja haltijan on ilmoitettava ajoneuvon rekisteritiedot ja niissä tapahtuneet muutokset Ajoneuvoa ei tarvitse rekisteröidä, jos sitä käytetään yksinomaan yleiseltä liikenteeltä eristetyllä työmaalla, tehdas-, satama-, varasto-, kilpailu- tai muulla vastaavalla alueella

9 Rekisteröintivelvollisuus jatkuu Rekisteröintivelvollisuus ei koske: muuta maastoajoneuvoa kuin moottorikelkkaa sadonkorjuuseen tai tienpitoon varustettua moottorityökonetta, eikä kävellen ohjattavaksi tarkoitettua traktoria tai vastaavaa perävaunua, joka on tarkoitettu kytkettäväksi moottoripyörään, L5- luokan ajoneuvoon, mopoon, L2-luokan ajoneuvoon, traktoriin, moottorityökoneeseen tai maastoajoneuvoon hinattavaa laitetta Rekeä Ulkomailla rekisteröityä ja koekilvillä tai siirtotarralla varustettua ajoneuvoa saa käyttää Suomessa rekisteriin ilmoittamatta

10 Vakuutusyhtiöiden rekisteröintioikeudet Sidoksissa ajoneuvon vakuuttamiseen Liitteettömät rekisteröinnit sallitut liitteet valtakirja maksuton liite luovutustodistus, kauppakirja, kaupparekisteriote, virkatodistus tai holhousmääräys, joka vahvistaa ilmoitusosaan merkityn tiedon, tai muu rekisteröinti-ilmoitusta tukeva selvitys maksullinen liite Vakuutusyhtiöissä EI rekisteröidä mm. omistajanvaihdoksia kun väliomistajia kuolinpesärekisteröintejä nimen- ja osoitteenmuutoksia yksittäisinä tapahtumina

11 Rekisteröintioikeudet jatkuu ensirekisteröinti omistajan vaihdos haltijan lisäys/vaihto/poisto haltijasta omistaja muu muutos -tapahtumat vakuutuksen/vakuutuksenottajan muutos käyttötarkoituksen muutos hallintasuhteen muutos toimipaikan muutos omistaja-/haltijatyypin muutos huomautustiedot kilpien palautus; jo aikaisemmin liikennekäytöstä poistetulle autolle autoveron palautuksen lisäys / poisto

12 Rekisteröintioikeudet jatkuu liikennekäytöstäpoisto liikennekäyttöönotto liikennekäytöstäpoiston ja liikennekäyttöönoton yhteydessä rekisteröintimuutokset (esim.omistajanvaihto) lunastetun ajoneuvon poisto vaurioituneena/tuhoutuneena osoitteen ja nimen muutos rekisteröinnin yhteydessä markkinointi- ja osoitteenluovutuskielto rekisteröinnin yhteydessä luovutusilmoitus rekisteröinnin korjaus todistuksen tulostaminen (mikäli korjauksella vaikutusta rekisteröintitodistukselle tulostuvaan tietoon)

13 Rekisteröintiasiakirjat Ennakkoilmoitustodistus (ilmoitusosa eli osa II + tekninen osa eli osa I ) rekisteritunnuksella ilman rekisteritunnusta (ei VAKY) Rekisteröintitodistus (ilmoitusosa + tekninen osa) omistajan-/ haltijan muutokset liikennekäytöstä poisto liikennekäyttöönotto muu muutos rekisteröinnit vakuutuksen- ja käyttö tarkoituksen muutos voidaan tehdä ilman teknistä osaa

14 Määräajat Ensirekisteröinti on suoritettava ennen ajoneuvon käyttöönottoa Rekisteri-ilmoitus on jätettävä viipymättä sen jälkeen kun muutos on tapahtunut, kuitenkin viimeistään 7 päivän kuluessa Luovutuspäivämäärää ei lasketa 7 päivän määräaikaan Mikäli määräajan viimeinen päivä on lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä, voi ilmoituksen hoitaa vielä seuraavana arkipäivänä

15 Luovutuspäivämäärä Luovutuspäivämäärällä tarkoitetaan omistusoikeuden siirtymisajankohtaa (voi poiketa allekirjoituspäivästä) Omistusoikeuden siirtymisen jälkeen uusi omistaja vastaa kaikista ajoneuvoon kohdistuvista kuluista, esim. vakuutusmaksuista ja pysäköintivirhemaksuista Luovutuspäivämäärän tulee olla yksiselitteinen

16 Rekisteri-ilmoituksen allekirjoittaja Pääsääntöisesti ajoneuvon omistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö ensirekisteröinti omistusoikeuden siirto haltijan lisäys / vaihdos / poisto Haltija voi allekirjoittaa muun kuin edellä mainitun rekisteröinnin esim. vakuutuksen muutoksen, liikennekäytöstäpoiston tai liikennekäyttöönoton

17 Rekisteri-ilmoituksen allekirjoittaja jatkuu Alaikäinen omistaja 15-vuotta täyttänyt voi itse allekirjoittaa rekisteröinnin, jos hän on ikänsä puolesta oikeutettu kuljettamaan k.o. ajoneuvoa Ei koske perittyä omaisuutta eikä poikkeuksellisen arvokasta omaisuutta Edunvalvojat voivat yhdessä allekirjoittaa alaikäisen puolesta huoltajan ominaisuudessa esim. huoltajana Tiina Pyy ja Tero Pyy Jos vain yksi edunvalvoja, tieto tarkistetaan Väestörekisteristä ja tarkistuksesta tehdään merkintä ilmoitusosaan

18 Valtuutus Toisen henkilön puolesta voidaan toimia valtakirjalla Yrityksen puolesta voidaan toimia valtakirjalla tai asemavaltuutuksella Rekisteröinnissä hyväksyttävät valtuutukset: valtakirja avoin asianajovaltakirja asemavaltuutus Valtakirja ainoa liite, mistä ei peritä liitemaksua

19 Yleistä valtakirjasta Valtakirja on aina esitettävä Hyväksytään jäljennöksenä (pl. avoin asianajovaltakirja) Pätevä ilman todistajia Ellei voimassaoloa ole rajattu, voimassa toistaiseksi Valtuuttajan ollessa yritys, on valtakirjassa allekirjoituksen yhteydessä oltava valtuuttavan yrityksen nimi Alaikäinen (alle 18v.) ei voi antaa valtakirjaa

20 Valtakirjat Yksilöity valtakirja nimetylle henkilölle tietyn ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitoon liitetään ilmoitusosan liitteeksi digitointiin Jatkuva valtakirja säilytetään vakuutusyhtiössä käsittelijän huomautustietoihin merkintä "VK yhtiössä" uusittava vuosittain

21 Valtakirjat Avoin asianajovaltakirja esitettävä aina alkuperäisenä ei oteta pois asiakkaalta kopioidaan ilmoitusosan liitteeksi kopioon merkitään ajoneuvon rekisteritunnus, valtakirjan esittäneen henkilön nimi ja henkilötunnus Asemavaltuutus valtuutus perustuu henkilön asemaan yrityksessä

22 VALTAKIRJA Oy Aro Ab:n puolesta valtuutan Lauri Immosen hoitamaan Toyota-merkkisen henkilöauton, rekisteritunnus BER-266, rekisteröintiasiat. Porissa MALLI Oy Aro Ab Teemu Virkkala

23 Otetaan kopio alkuperäisestä valtakirjasta! Avoin asianajovaltakirja AAB-112 Maija Suomalainen MALLI Helsingissä Saara Autoilija

24 Henkilöllisyyden tarkistus Rekisteröintiä hoitavan asiakkaan henkilöllisyys on aina tarkastettava! Hyväksyttävät henkilöllisyystodistukset ajokortti, henkilöllisyystodistus, passi, kuvallinen Kela-kortti Käsittelijän merkintöihin kirjataan henkilön etu- ja sukunimi henkilötunnuksen 4 viimeistä merkkiä asiakirja, josta henkilöllisyys tarkastettu EI henkilöpapereita EI rekisteröintiä Rekisteröintejä ei voi ottaa vastaan postitse

25 OMISTAJANVAIHDOS JA LIIKENNEKÄYTÖSTÄPOISTO

26 VAKUUTUSTIEDOT TÄYDENNETTÄVÄ AINA KUN VAKUUTUS VIEDÄÄN JÄRJESTELMÄÄN

27 ATJ kirjautuminen, käyttäjätunnukset ja käyttäjätuki Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt

28 Vakuutusyhtiöiden käyttämät ATJ - järjestelmät Rekisteröintijärjestelmä REKI rekisteröinnin päivitykset VATI (kysely ja päivitysoikeudet) Henkilötietojärjestelmä HENKI henkilötietojen päivitykset Ajoneuvotietopalvelun suorakysely TPSUO (ATP) rekisterikyselyt

29 ATJ tunnukset ja käyttöoikeudet Henkilökohtaiset tunnukset ja salasana ei saa luovuttaa eteenpäin eikä lähettää salaamattomassa sähköpostissa Omassa yrityksessä on nimetyt käyttöoikeusyhteyshenkilöt, jotka huolehtivat ATJ- tunnusten tilaamisesta, tunnusten sulkemisesta ja avaamisesta käyttäjätunnus-/salasanaongelmissa ota aina yhteyttä yrityksesi omaan käyttöoikeusyhteyshenkilöön Rekisteröijillä on samat käyttöoikeudet sekä koulutusympäristössä että tuotannossa

30 Kirjautuminen Kirjautumissivu https://atj.ake.fi

31 Aloitussivu Järjestelmän ja ympäristön valinta (tuotanto tai koulutus) ATJ:n tiedotusikkuna Salasanan vaihto Ulos kirjautuminen: "Kirjaudu ulos ATJ" painikkeesta sulkeutuvat kaikki järjestelmät Myös 30 min käyttämättömyys sulkee järjestelmän

32 Rekisteröinnin päävalikko Näytöltä siirrytään suorittamaan rekisteröintejä, joihin käyttäjällä on käyttöoikeudet

33 Työkalurivit Kysymysmerkki on pikavalinta näyttökohtaiseen järjestelmäohjeeseen 2. ATJ -painikkeella voidaan siirtyä ATJ -järjestelmästä toiseen. Painike antaa listan järjestelmistä, joihin käyttäjällä on käyttöoikeudet (esim. siirtyminen REKIstä HENKI järjestelmään) 3. Sulje REKI painikkeella poistutaan järjestelmästä 4. Näytön numero

34 Järjestelmäohjeet

35 Polku Polkutoiminto kerää käyttäjän kulkeman reitin "poluksi", jossa viimeisenä näkyy auki oleva näyttö Mahdollistaa siirtymisen edellisille näytöille Polun avulla pääsee myös takaisin Rekisteröinnin haku -näytölle, jolloin rekisteröinti keskeytyy

36 Yhteystiedot rekisteröntiin liittyvissä ongelmissa ATJ -käyttäjätuki Järjestelmän käyttöön ja toimintaan liittyvissä ongelmissa auttaa Trafin järjestelmätuki, puh tai sähköposti et saa tehdyksi haluamaasi toimenpidettä järjestelmässä olet epävarma siitä, miten järjestelmää käytetään tietyssä tilanteessa Trafin järjestelmän toiminnassa on vikaa Trafin Neuvontapalvelu Kaikissa rekisterönnin prosesseihin liittyvissä asioissa auttaa Trafin Neuvontapalvelu, puh esim. Onko asiakkaan esittämät asiakirjat riittävät rekisteröintiin?

37 Työnkulku Ilmoitusosa + tekninen osa otetaan vastaan tarkastetaan että ilmoitusosa on asiakkaan kaikilta osin täyttämä (esim. ilmoituksen laatu, käyttö, osoitteet, luovutuspäivä, allekirjoitukset jne.) tarkastetaan asiakkaan henkilöllisyys käsittelijän merkinnät päivitetään ilmoitetut tiedot REKI järjestelmään peritään rekisteröintimaksu täytetään ilmoitusosaan käsittelijän merkinnät leimataan tekninen osa lähetetään asiakirjat digitoitavaksi

38 Väärin täytetyt rekisteri-ilmoitukset Rekisteri-ilmoitusta ei voida hyväksyä, jos uuden omistajan tai haltijan nimi- ja osoitetiedot, henkilö- ja y-tunnus eivät ole luettavissa allekirjoitukset puuttuvat tai puutteelliset liikennevakuutustiedot puuttuvat luovutuspäivämäärä puuttuu tai ei ole yksiselitteisesti luettavissa jos tietoja korjataan esim. luovutuspäivää ostaja ja myyjä vahvistavat korjauksen allekirjoituksillaan ilmoitusosaan tai erillisellä luovutustodistuksella

39 Rekisteröintimaksut Liitteetön rekisteri-ilmoitus normaali rekisteröinti-ilmoitus esim. omistajanvaihdos ilmoitusosalla Liittellinen rekisteri-ilmoitus rekisteröintitodistuksen ilmoitusosan liitteenä on joku muu asikirja kuin valtakirja Rekisterikilpimaksu perittävä ensirekisteröinnin yhteydessä ensirekisteröinti ennakkoilmoitustodistuksella 1 tai 2 rekisterikilpeä Peritty rekisteröintimaksu on aina merkittävä ilmoitusosaan

40 Ensirekisteröinti Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt

41 Ensirekisteröinti ennakkoilmoitustodistuksella Vakuutusyhtiöt voivat ensirekisteröidä ennakkoilmoitettuja ajoneuvoja jotka ovat saaneet ennakkoilmoituksen yhteydessä rekisteritunnuksen (rekisteritunnus näkyy ennakkoilmoitustodistuksella) Jos ajoneuvo ei ole saanut rekisteritunnusta, tulee ensirekisteröinti tehdä katsastustoimipaikalla Ennakkoilmoitustodistuksen ulkoasu todistus on tulostettu blankkopaperille ilmoitus- ja tekninen osa erilliset A4-kokoiset paperit

42 Ensirekisteröinti ennakkoilmoitustodistuksella Edellytykset: ennakkoilmoitustodistus omistusoikeusselvitys viimeiseltä jälleenmyyjältä rekisteriin merkittävälle omistajalle Liikennevakuutus Ajoneuvo tulee ensirekisteröidä ennen käyttöönottoa Rekisteröintimaksun lisäksi asiakkaalta peritään myös kilpimaksu

43 Autoveron palautukset Autoveron palautukset autoverolain 51, invalidipalautus autoverolain 50, erityisistä syistä johtuva palautus autoverolain 28, luvanvarainen käyttö Asiakas voi ilmoittaa tiedon autoveronpalautuksesta kirjallisesti ilmoitusosan kohtaan "Lisätietoja ja huomautuksia"(pykälä, asiakkaan nimi ja henkilötunnus) ensirekisteröinnin yhteydessä kuuden kuukauden kuluessa ensirekisteröinnistä Suomeen, edellyttäen että omistaja ei ole vaihtunut ensirekisteröinnin yhteydessä 28 päivittyy automaattisesti järjestelmästä kun ajoneuvon käyttö luvanvarainen

44 Muutosrekisteröinnit Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt

45 Muutosrekisteröinti Muutosrekisteröinnillä tarkoitetaan ajoneuvon omistajuutta, haltijuutta, liikennevakuutusta ja käyttötarkoitusta koskevissa tiedoissa tapahtuneiden muutosten merkitsemistä rekisteriin Rekisteri-ilmoitusta ei tarvitse tehdä: luonnollisen henkilön nimen, osoitteen tai kotikunnan muutoksesta luonnollisen henkilön kuolemasta Rekisteri-ilmoituksen edellytyksenä voimassa oleva rekisteröintitodistus, omistusoikeusselvitys ja liikennevakuutus

46 Omistajan vaihdos Ilmoitusosassa tulee olla uuden omistajan ja mahdollisen haltijan tiedot luovutuspäivämäärä jos luovutuspäivää korjataan => ostaja ja myyjä vahvistavat korjauksen allekirjoituksillaan myyjän ja ostajan allekirjoitukset ja nimenselvennykset (yrityksen allekirjoituksen lisäksi yrityksen leima tai nimi kirjoitettuna) liikennevakuutuksen tiedot (yhtiö ja alkamispäivä) ajoneuvon käyttötieto hallintasuhde, jos haltija Väliomistajia => rekisteröinti katsastustoimipaikalla

47 Useita omistajia /haltijoita Kaikkien omistajien on allekirjoitettava ilmoitus 2. omistajan tai 2. haltijan tiedot kohtaan Lisätietoja ja huomautuksia Mikäli kaikkien omistajien/haltijoiden tiedot eivät mahdu Lisätiedot kenttään, voidaan ne ilmoittaa rekisteröinti-todistuksen lisälehdellä

48 Alaikäinen omistaja Alaikäisellä omistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolla ei ikänsä puolesta ole oikeutta kuljettaa ko. ajoneuvoa, tällöin ajoneuvolle on ilmoitettava haltija, jolla on oikeus kuljettaa kyseistä ajoneuvoa Alaikäinen henkilö, jolla ei ole oikeutta ikänsä puolesta kuljettaa ajoneuvoa liikenteessä, voi olla 1. omistaja, mikäli 1. haltijaksi merkitään ajoneuvoa käyttävä ajo-oikeuden omaava luonnollinen henkilö 2. haltija 2. omistaja

49 Alaikäinen omistaja jatkuu Ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ikäraja (ohjelmallinen huomautus, joka koskee 1. omistajaa ja 1. haltijaa) moottorikelkka 15 v. mopo, traktori ja moottorityökone 15 v. kevyt nelipyörä 15 v. moottoripyörät (enint. 125 cm 3 ) 16 v. muut ajoneuvot 18 v. perävaunut ei ikärajaa

50 Omistajan osoite ulkomailla Jos 1. omistajan osoite on ulkomailla tai Ahvenanmaalla, tulee ajoneuvolle merkitä Suomessa ajoneuvoa käyttävä haltija (osoite Suomessa) 2. omistajan osoite voi olla ulkomailla tai Ahvenanmaalla Jos 1. omistajan osoite on ulkomailla Katsastustoimipaikalle ellei omistajalta ole kirjallista lupaa rekisteröintitodistuksen luovuttamisesta haltijalle

51 Yritysmuodon muutos Omistajan vaihdoksia : Fuusio Ay / Ky => Oy tai toisinpäin Tmi => Ay / Ky / Oy tai toisinpäin Yksityinen elinkeinonharjoittaja luovuttaa toiminimensä toiselle TMI elinkeinonharjoittaja Liitteenä kaupparekisteriote Luovutuspäivä on kaupparekisteriin merkitty muutospäivä Vakuutus takautuvasti muutospäivästä

52 Yritysmuodon muutos jatkuu Nimen muutoksia: Oy => Oyj tai toisinpäin (kaupparekisteriote) Ay => Ky tai toisinpäin (kaupparekisteriote) Nimen muutokset sallittu Vakuutusyhtiössä vain muun rekisteröinti tapahtuman yhteydessä

53 Haltijan lisäys, muutos ja poisto Haltija on ajoneuvon pääasiallinen käyttäjä Ilmoitusosassa tulee olla: haltijan tiedot luovutuspäivämäärä (hallinnan) omistajan allekirjoitus (yrityksillä allekirjoituksen lisäksi yrityksen leima tai nimi kirjoitettuna) liikennevakuutuksen tiedot (yhtiö ja alkamispäivä) vakuutus voi jatkua, jos vakuutuksenottaja ei vaihdu haltijan muutoksessa ajoneuvon käyttötieto hallintasuhde

54 Huomioitavaa haltijassa Alaikäinen henkilö, jolla ei ole oikeutta kuljettaa ajoneuvoa liikenteessä, ei voi olla ajoneuvon 1. haltija Ajoneuvon 1. haltijan osoite ei voi olla ulkomailla tai Ahvenanmaalla Yhtymä voidaan merkitä rekisteriin ainoastaan, mikäli se on merkitty kaupparekisteriin (KRO liitteeksi) Jos ajokortiton omistaja on täysi-ikäinen, ei ajoneuvolle tarvitse merkitä haltijaa

55 Haltija muuttuu omistajaksi Ilmoituksen laatua käytetään, kun haltija/haltijat muuttuvat omistajiksi Liikennevakuutus voi jatkua, mikäli vakuutuksenottaja säilyy ennallaan Vakuutusyhtiö tai vakuutuksenottaja voi myös vaihtua haltija muuttuu omistajaksi -tapahtuman yhteydessä Konvertoiduilla (viimeisin tieto LTJ:stä) ajoneuvoilla liikennevakuutus voi jatkua vain muutoksessa haltijasta omistaja, jolloin vakuutuksenottaja viedään järjestelmään Kun haltija omistajaksi rekisteröinti laiminlyöty ja myyty edelleen katsastustoimipaikalle

56 Muu muutos Vakuutusyhtiön vaihto/ vakuutuksen ottajan vaihdos Käyttö tiedon muutos Hallintasuhteen muutos Toimipaikan muutos y tunnuksen jatke muuttuu Omistaja-/ haltijatyypin muutos esim. omistajien järjestyksen muutos Huomautustiedot rekisterikilpien palautus liikennekäytöstä poiston jälkeen Autoveron palautus

57 Vakuutuksen muutos Voidaan muuttaa vakuutusyhtiötä ja/tai vakuutuksenottajaa Voidaan tehdä aikaisintaan yhtä kuukautta ennen tai viimeistään 7 päivän kuluessa uuden liikennevakuutuksen alkamisesta Voidaan tehdä ilman teknistä osaa Jos ajoneuvolla on useita omistajia tai haltijoita, riittää yhden omistajan tai haltijan allekirjoitus

58 Käytön muutos Käyttö yksityinen luvanvarainen kouluajoneuvo vuokraus ilman kuljettajaa myyntivarasto (varastovakuutus) vaatii uuden vakuutuksen esim. myyntivarasto yksityinen Voidaan tehdä vakuutusyhtiössä, kun muutos ei edellytä katsastusta Voidaan tehdä ilman teknistä osaa Jos ajoneuvolla on useita omistajia tai haltijoita, riittää yhden omistajan tai haltijan allekirjoitus

59 Muu muutos Rekisteröinti tallentuu järjestelmään vasta kun yhteenvetosivulla painetaan Tallenna -painiketta Rekisteröintitodistus ei tulostu automaattisesti järjestelmä huomauttaa ja rekisteröijän tulee ottaa kantaa, että todistus tulostuu OK Peruuta painikkeella muutos tallentuu järjestelmään, mutta todistus jää tulostumatta

60 Luovutusilmoitus Ajoneuvon edellinen omistaja voi tehdä ajoneuvolle luovutusilmoituksen, mikäli uusi omistaja on laiminlyönyt rekisteröintivelvollisuutensa Ajoneuvon haltija voi tehdä haltijuudesta luopumisilmoituksen Edellyttää että haltija on luopunut ajoneuvon hallintaoikeudesta ja palauttanut ajoneuvon omistajalle Voidaan tehdä, jos omistaja ei poista ajoneuvolta haltijaa Tehdään aina omistajalle Luovutusilmoituksesta tulee käydä ilmi ostajan nimi, osoite, luovutuspäivämäärä sekä ilmoitus on allekirjoitettava Luovutusilmoitus voi olla vapaamuotoinen tai jäljennös rekisteröintiasiakirjasta Luovutusilmoitukset tuntemattomalle käsitellään Trafissa

61 Ympyröi, kun tehdään muulla kuin alkuperäisellä ATJ-aikaisella B122 lomakkeella Vaihtoehto: AAA-360 / 007 /

62 Liikennevakuuttaminen ja VATI Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt

63 Liikennevakuuttaminen ja VATI Liikennevakuutus otettava 7 pv:n kuluessa vakuutukseen vaikuttavasta muutoksesta Määräajan ylityksestä lähtee automaattisesti hyvikeilmoitus Liikennevakuutuskeskukselle (LVK) Ryhmäliikennevakuutus: määräaika luovutuspäivästä ilmoituspäivään Ilmoitusosaan merkitään yhtiön nimi ja liikennevakuutuksen alkamispäivä Liikennevakuutus tulee tehdä ennen rekisteröintiä

64 Liikennevakuuttaminen ja VATI jatkuu Vakuutustietovarasto VATI on osa REKI-järjestelmää VATIn vakuutustiedot suoraan vakuutusyhtiöiltä Liikennevakuutuksen todistemerkistä luovuttiin Vakuutuksenottaja tieto merkitään rekisteriin Rekisteröinnin yhteydessä järjestelmä tarkastaa voimassaolevan liikennevakuutuksen VATIsta ja hakee tiedot ajoneuvon tiedoiksi

65 Liikennevakuuttaminen ja VATI jatkuu Liikennevakuutus voi jatkua, jos vakuutuksenottaja säilyy rekisteröinnissä ajoneuvon omistajana tai haltijana Rekisteröijä voi syöttää myöntämänsä liikennevakuutuksen tiedot rekisteröinnin yhteydessä, jos tieto liikennevakuutuksesta ei ole ehtinyt välittyä vakuutusyhtiöstä VATIin Liikennevakuutuksen todistemerkkiä voidaan käyttää mikäli liikennevakuutus on alkanut viimeistään

66 Käyttöoikeudet VATIin Vakuutusyhtiöiden rekisteröijillä on oikeudet päivittää, korjata ja poistaa oman yhtiönsä vakuutustietoja VATIssa Liikennevakuutuskeskuksella on oikeus päivittää myyntivarastovakuutuksia Muilla sopimuskumppaneilla on ainoastaan selausoikeudet VATIin katsastustoimipaikat, autoliikkeet, rahoitusyhtiöt, romujen vastaanottajat ja siirtoluvan myöntäjät

67 Vakuutuksen lisääminen VATIin

68 Vakuutuksen lisääminen VATIin

69 Vakuutuksen lisääminen VATIin ATJssä:

70 VATIssa olevan vakuutuksen korjaaminen:

71 VATIssa olevan vakuutuksen korjaaminen:

72 VATIssa olevan vakuutuksen korjaaminen:

73 VATIssa olevan vakuutuksen korjaaminen:

74 Vakuutuksen poistaminen VATIsta :

75 Vakuutuksen poistaminen VATIsta :

76 Vakuutuksen poistaminen VATIsta :

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Vakuutusyhtiöt

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Vakuutusyhtiöt AJONEUVOHALLINTOKESKUS Rekisteröinnin koulutus Vakuutusyhtiöt Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ REKISTERÖINNISTÄ... 1 2. VAKUUTUSYHTIÖIDEN REKISTERÖINTIOIKEUDET... 1 2.1. Vakuutusyhtiöiden rekisteröinnissä

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt AJONEUVOHALLINTOKESKUS Rekisteröinnin koulutus Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ REKISTERÖINNISTÄ...1 2. AUTOLIIKKEIDEN JA RAHOITUSYHTIÖIDEN REKISTERÖINTIOIKEUDET...1 2.1. Autoliikkeiden

Lisätiedot

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Koulutuspaikat: 06.10.2009 Helsinki / VR Auditorio 08.10.2009 Tampere / Scandic City 13.10.2009 Kuopio / Hotelli Puijonsarvi 15.10.2009 Oulu /

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeet AKE 11/2008 ja TRAFI/4625/2012

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6 Ajoneuvon ensirekisteröinnin

Lisätiedot

Henkilötietojärjestelmä HENKI. Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt

Henkilötietojärjestelmä HENKI. Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt Henkilötietojärjestelmä HENKI Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt Henkilötietojärjestelmä (HENKI) Henkilötietojärjestelmässä päivitetään yksityisten henkilöiden ja yritysten tietoja HENKIssä voidaan

Lisätiedot

Rekisteröinnistä perittävät maksut

Rekisteröinnistä perittävät maksut Ohje 1 (5) Antopäivä: 1.6.2011 Voimaantulopäivä: 1.6.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 1.6.2011-31.12.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/33471/03.04.03.01/2010

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Syksy 2008 Katsastustoimipaikat Rekisterikilpi ja siirtolupa K: Kun ulkomaiset kilvet palautetaan Suomeen rekisteröinnin yhteydessä, historiatietoihin jää vain merkintä "Muu muutos".

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN

SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN SIIRTOLUPA... 2 1. TARKOITUS, JOIHIN SIIRTOLUPA MYÖNNETÄÄN... 2 1.1. AJONEUVON KATSASTUKSEEN TAI KORJAAMOLLE VIENTI... 2 1.2. MAAHANTUODUN AJONEUVON SIIRTO TUONTIPAIKALTA

Lisätiedot

Koulutustilaisuus suoramarkkinointikumppaneille

Koulutustilaisuus suoramarkkinointikumppaneille Koulutustilaisuus suoramarkkinointikumppaneille 21.1.2009 Ohjelma Tervetuloa AKEn tilannekatsaus (Aino) dia 3 Tietojenluovutus (Saara) dia 45 Ajokortti- ja lupapoiminta (Soili) dia 80 Auton matka (Mari)

Lisätiedot

Ajoneuvon ensirekisteröinti

Ajoneuvon ensirekisteröinti Ohje 1 (9) Antopäivä: 11.3.2011 Voimaantulopäivä: 15.3.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 14.3.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 14/2009 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 183 188 SISÄLLYS N:o Sivu 183 Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Ohje 1 (8) Antopäivä: 1.4.2011 Voimaantulopäivä: 4.4.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 3.4.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/959/2011 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Vammainen ja auto. INVALIDILIITTO ry

Vammainen ja auto. INVALIDILIITTO ry Vammainen ja auto INVALIDILIITTO ry 2 VAMMAINEN JA AUTO Invalidiliiton julkaisuja O.19., 2003 ISBN 952-9615-91-4 ISSN 1457-1471 3 SISÄLTÖ 1. AUTOVERON PALAUTUS VAMMAISUUDEN PERUSTEELLA --------- 4 1.1.

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 252/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja ajoneuvolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ajoneuvojen

Lisätiedot

Ajoneuvoverotuksen perusteet. Autoliikkeiden ja Rahoitusyhtiöiden rekisteröintikoulutus 2010

Ajoneuvoverotuksen perusteet. Autoliikkeiden ja Rahoitusyhtiöiden rekisteröintikoulutus 2010 Ajoneuvoverotuksen perusteet Autoliikkeiden ja Rahoitusyhtiöiden rekisteröintikoulutus 2010 Sisältö: Mikä on ajoneuvovero? Verovelvollisuus Ajoneuvoveron rakenne ja määrä CO2-pohjainen ajoneuvoveromalli

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot 21e

Liikennevakuutusehdot 21e Liikennevakuutusehdot 21e 1.1.2013 Sisältö 1. Vakuutusehtojen soveltamisala 2. Vakuutuksen voimassaoloalue 3. Vakuutuksen sisältö 4. Vakuutussopimus 5. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen 6. Vakuutuskausi

Lisätiedot

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja

perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje Yksityinen elinkeinonharjoittaja Y3 perustamisilmoituksen Y3 täyttöohje P e r u s t a m i s i l m o i t u s Yksityinen elinkeinonharjoittaja 2 0 1 1 1 SISÄLLYSLUETTELO Uudelle yrittäjälle 3 Lomakkeen sivun 1 täyttäminen 4 Perustamis-

Lisätiedot

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

AUTOVEROTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN

AUTOVEROTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN AUTOVEROTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN Työryhmämuistio 5/2012 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto: Anitta Heiskanen /

Lisätiedot

Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen.

Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen. Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen. Vakuutuksenantajana on If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. Volvia auto- ja liikennevakuutukset myöntää If Vahinkovakuutus Oyj,

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVAN AJONEUVOVAKUUTUKSET. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen

POHJANTÄHTITURVAN AJONEUVOVAKUUTUKSET. Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen POHJANTÄHTITURVAN AJONEUVOVAKUUTUKSET Tuoteseloste voimassa 1.7.2014 alkaen POHJANTÄHTI PALVELUKSESSASI Pohjantähti on paikallisesti palveleva, valtakunnallinen keskinäinen vakuutusyhtiö. Olemme jo vuodesta

Lisätiedot

Autoveron vientipalautus

Autoveron vientipalautus Autoverotuksen asiakasohje 13 Autoveron vientipalautus www.tulli.fi 1.1.2015 Korvaa elokuussa 2014 julkaistun ohjeen Autoveron vientipalautus Tämä ohje koskee vientipalautuksen hakemista, kun Suomessa

Lisätiedot

Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online

Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online Yleiset ehdot Yritysten verkkopankki Business Online Voimassa 14.03.2014 Esittely Business Online on Pankin tarjoama Internet-pohjainen verkkopalvelu, jonka kautta Asiakas ja palvelun käyttäjä voivat saada

Lisätiedot

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas)

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas) Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä (Osaamistestaajan opas) Päivitetty 7.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira ALKUSANAT... 3 I OSA: YLEISTÄ

Lisätiedot

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon LIITE 7 TRAFI/XXXXX/00.04.02.09/2010 1(11) Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon, Trafitieto Versio 0.1, 24.3.2010 LIITE 7 TRAFI/XXXXX/00.04.02.09/2010

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE

POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEVAKUUTUS 1 Vakuutusehtojen soveltamisala 6 2 Vakuutuksen voimassaoloalue 6 3 Vakuutuksen sisältö 6 4 Vakuutussopimus

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot EHTO LII 601.12, voimassa 1.7.2013 alkaen

Liikennevakuutusehdot EHTO LII 601.12, voimassa 1.7.2013 alkaen Liikennevakuutusehdot EHTO LII 601.12, voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLTÖ 1 Vakuutusehtojen soveltamisala...62 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...62 3 Vakuutuksen sisältö...62 4 Vakuutussopimus...63 4.1 Vakuutuksenottajan

Lisätiedot

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon Liite 3 Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon, Tietopalvelu Versio 2.0, 16.1.2012 Sisällysluettelo Yleistä...1 Rekisteritietojen käyttö suoramarkkinointipalvelujen

Lisätiedot