Rekisteröinnin peruskoulutus. Vakuutusyhtiöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rekisteröinnin peruskoulutus. Vakuutusyhtiöt"

Transkriptio

1 Rekisteröinnin peruskoulutus Vakuutusyhtiöt

2 Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Virasto on liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä vastaava hallinto- ja turvallisuusviranomainen, jonka toimiala kattaa kaikki liikennemuodot. Lisäksi viraston toimialaan kuuluvat kestävän kehityksen edistäminen liikennejärjestelmässä kokonaisvaltaisesti sekä erilaisten liikennealan viranomaispalvelujen tuottaminen. Virasto on myös oman toimialansa osalta vastuussa kansalaisviestinnästä ja kansalaisille suunnatuista viestintäkampanjoinnista sekä toimialansa tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Henkilöstömäärä on noin 530. Vuosibudjetti on 114,1 miljoonaa euroa

3 Organisaatiomuutos LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ LIIKENNEVIRASTO LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTO Tiehallinto Rautatievirasto Meriturvallisuus Merenkulkulaitos Rata-hallintokeskus Ajoneuvohallintokeskus Ilmailuhallinto

4 Trafin organisaatio A s i a k k a a t ja s i d o s r y h m ä t Merenkulku Tieliikenne ja rautatiet Ilmailu Tarkastus Tekniikka ja ympäristö Meriturvallisuus Rautatiet Ajoneuvo- ja liikennetekniikka Kuljettajat ja kuljettaminen Ajoneuvojen rekisteröinti ja verotus Lennonvarmistus ja lentopaikat Lentoliikenne Lentokelpoisuus Lentotoiminta Alueellistetut toiminnot Trafitieto Oikeus- ja hallintopalvelut Talouspalvelut Henkilöstö Tietohallinto Strateginen suunnittelu ja yhteiset palvelut Toimintajärjestelmä T&K-toiminta Ympäristö Strateginen ohjaus Viestintä Pääjohtaja

5 Tieliikenne- ja rautatietoimialan organisointi Ylijohtaja Ylijohtajan esikunta Rekisteröinti ja verotus Ajoneuvo- ja liikennetekniikka Kuljettaja ja kuljettaminen Rautatiet Ajoneuvojen rekisteröinti Katsastuksen tuki ja valvonta Ajo-oikeudet ja kortit Turvallisuus Yhteentoimivuus Kuljettajantutkinnot ja ammattiliikenne Ajoneuvoverotus Tekninen hyväksyntä Sääntelyelin ja oikeudelliset asiat Henkilöstöä noin

6 Ajoneuvojen rekisteröintiyksikkö Yksikönpäällikkö Simo Karppinen Neuvonta Laki- ja tukipalvelut Kumppaninhallinta Ahola Pirkko Kehityskoordinaattori Jälkö Reijo (palveluryhmän esimies) Valkiainen Seija (palveluryhmän esimies) Pallaspuro Toni (palveluryhmän esimies) Järvinen Susanna järjestelmäasiantuntija Ehrnstén Anna Gröndahl Vilhelmiina Haataja Anne Hämäläinen Tuija Kaarimaa Henna Kantolinna Iris Konttaniemi Kati Luotonen Maaria Alhasto-Puukko Tarja Auer Kirsi Heinonen Niina Helasuo Marja-Leena Kollin Eira Koski Irja Kääriö Sirpa Luoma Liisa Nyman Virve Takalammi Tiina Tonteri Riitta Vanhatalo Helena Ekola Rinna Huovinen Minna Hyttinen Eeva Järvinen Leila Lehto Paula Lehtonen Tiina Miettinen Anita Pirhonen Riitta Riikonen Tiia Ruottinen Pirkko Toivanen Tiina

7 Rekisteröinnin jakelukanavat Katsastustoimipaikat Vakuutusyhtiöt Autoliikkeet Rahoitusyhtiöt

8 Rekisteröintivelvollisuus Tieliikenteeseen käyttöön otettava moottorikäyttöinen ajoneuvo ja siihen liitettävä perävaunu on katsastettava ja rekisteröitävä (pääsääntöisesti) Ajoneuvon omistajan ja haltijan on ilmoitettava ajoneuvon rekisteritiedot ja niissä tapahtuneet muutokset Ajoneuvoa ei tarvitse rekisteröidä, jos sitä käytetään yksinomaan yleiseltä liikenteeltä eristetyllä työmaalla, tehdas-, satama-, varasto-, kilpailu- tai muulla vastaavalla alueella

9 Rekisteröintivelvollisuus jatkuu Rekisteröintivelvollisuus ei koske: muuta maastoajoneuvoa kuin moottorikelkkaa sadonkorjuuseen tai tienpitoon varustettua moottorityökonetta, eikä kävellen ohjattavaksi tarkoitettua traktoria tai vastaavaa perävaunua, joka on tarkoitettu kytkettäväksi moottoripyörään, L5- luokan ajoneuvoon, mopoon, L2-luokan ajoneuvoon, traktoriin, moottorityökoneeseen tai maastoajoneuvoon hinattavaa laitetta Rekeä Ulkomailla rekisteröityä ja koekilvillä tai siirtotarralla varustettua ajoneuvoa saa käyttää Suomessa rekisteriin ilmoittamatta

10 Vakuutusyhtiöiden rekisteröintioikeudet Sidoksissa ajoneuvon vakuuttamiseen Liitteettömät rekisteröinnit sallitut liitteet valtakirja maksuton liite luovutustodistus, kauppakirja, kaupparekisteriote, virkatodistus tai holhousmääräys, joka vahvistaa ilmoitusosaan merkityn tiedon, tai muu rekisteröinti-ilmoitusta tukeva selvitys maksullinen liite Vakuutusyhtiöissä EI rekisteröidä mm. omistajanvaihdoksia kun väliomistajia kuolinpesärekisteröintejä nimen- ja osoitteenmuutoksia yksittäisinä tapahtumina

11 Rekisteröintioikeudet jatkuu ensirekisteröinti omistajan vaihdos haltijan lisäys/vaihto/poisto haltijasta omistaja muu muutos -tapahtumat vakuutuksen/vakuutuksenottajan muutos käyttötarkoituksen muutos hallintasuhteen muutos toimipaikan muutos omistaja-/haltijatyypin muutos huomautustiedot kilpien palautus; jo aikaisemmin liikennekäytöstä poistetulle autolle autoveron palautuksen lisäys / poisto

12 Rekisteröintioikeudet jatkuu liikennekäytöstäpoisto liikennekäyttöönotto liikennekäytöstäpoiston ja liikennekäyttöönoton yhteydessä rekisteröintimuutokset (esim.omistajanvaihto) lunastetun ajoneuvon poisto vaurioituneena/tuhoutuneena osoitteen ja nimen muutos rekisteröinnin yhteydessä markkinointi- ja osoitteenluovutuskielto rekisteröinnin yhteydessä luovutusilmoitus rekisteröinnin korjaus todistuksen tulostaminen (mikäli korjauksella vaikutusta rekisteröintitodistukselle tulostuvaan tietoon)

13 Rekisteröintiasiakirjat Ennakkoilmoitustodistus (ilmoitusosa eli osa II + tekninen osa eli osa I ) rekisteritunnuksella ilman rekisteritunnusta (ei VAKY) Rekisteröintitodistus (ilmoitusosa + tekninen osa) omistajan-/ haltijan muutokset liikennekäytöstä poisto liikennekäyttöönotto muu muutos rekisteröinnit vakuutuksen- ja käyttö tarkoituksen muutos voidaan tehdä ilman teknistä osaa

14 Määräajat Ensirekisteröinti on suoritettava ennen ajoneuvon käyttöönottoa Rekisteri-ilmoitus on jätettävä viipymättä sen jälkeen kun muutos on tapahtunut, kuitenkin viimeistään 7 päivän kuluessa Luovutuspäivämäärää ei lasketa 7 päivän määräaikaan Mikäli määräajan viimeinen päivä on lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä, voi ilmoituksen hoitaa vielä seuraavana arkipäivänä

15 Luovutuspäivämäärä Luovutuspäivämäärällä tarkoitetaan omistusoikeuden siirtymisajankohtaa (voi poiketa allekirjoituspäivästä) Omistusoikeuden siirtymisen jälkeen uusi omistaja vastaa kaikista ajoneuvoon kohdistuvista kuluista, esim. vakuutusmaksuista ja pysäköintivirhemaksuista Luovutuspäivämäärän tulee olla yksiselitteinen

16 Rekisteri-ilmoituksen allekirjoittaja Pääsääntöisesti ajoneuvon omistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö ensirekisteröinti omistusoikeuden siirto haltijan lisäys / vaihdos / poisto Haltija voi allekirjoittaa muun kuin edellä mainitun rekisteröinnin esim. vakuutuksen muutoksen, liikennekäytöstäpoiston tai liikennekäyttöönoton

17 Rekisteri-ilmoituksen allekirjoittaja jatkuu Alaikäinen omistaja 15-vuotta täyttänyt voi itse allekirjoittaa rekisteröinnin, jos hän on ikänsä puolesta oikeutettu kuljettamaan k.o. ajoneuvoa Ei koske perittyä omaisuutta eikä poikkeuksellisen arvokasta omaisuutta Edunvalvojat voivat yhdessä allekirjoittaa alaikäisen puolesta huoltajan ominaisuudessa esim. huoltajana Tiina Pyy ja Tero Pyy Jos vain yksi edunvalvoja, tieto tarkistetaan Väestörekisteristä ja tarkistuksesta tehdään merkintä ilmoitusosaan

18 Valtuutus Toisen henkilön puolesta voidaan toimia valtakirjalla Yrityksen puolesta voidaan toimia valtakirjalla tai asemavaltuutuksella Rekisteröinnissä hyväksyttävät valtuutukset: valtakirja avoin asianajovaltakirja asemavaltuutus Valtakirja ainoa liite, mistä ei peritä liitemaksua

19 Yleistä valtakirjasta Valtakirja on aina esitettävä Hyväksytään jäljennöksenä (pl. avoin asianajovaltakirja) Pätevä ilman todistajia Ellei voimassaoloa ole rajattu, voimassa toistaiseksi Valtuuttajan ollessa yritys, on valtakirjassa allekirjoituksen yhteydessä oltava valtuuttavan yrityksen nimi Alaikäinen (alle 18v.) ei voi antaa valtakirjaa

20 Valtakirjat Yksilöity valtakirja nimetylle henkilölle tietyn ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitoon liitetään ilmoitusosan liitteeksi digitointiin Jatkuva valtakirja säilytetään vakuutusyhtiössä käsittelijän huomautustietoihin merkintä "VK yhtiössä" uusittava vuosittain

21 Valtakirjat Avoin asianajovaltakirja esitettävä aina alkuperäisenä ei oteta pois asiakkaalta kopioidaan ilmoitusosan liitteeksi kopioon merkitään ajoneuvon rekisteritunnus, valtakirjan esittäneen henkilön nimi ja henkilötunnus Asemavaltuutus valtuutus perustuu henkilön asemaan yrityksessä

22 VALTAKIRJA Oy Aro Ab:n puolesta valtuutan Lauri Immosen hoitamaan Toyota-merkkisen henkilöauton, rekisteritunnus BER-266, rekisteröintiasiat. Porissa MALLI Oy Aro Ab Teemu Virkkala

23 Otetaan kopio alkuperäisestä valtakirjasta! Avoin asianajovaltakirja AAB-112 Maija Suomalainen MALLI Helsingissä Saara Autoilija

24 Henkilöllisyyden tarkistus Rekisteröintiä hoitavan asiakkaan henkilöllisyys on aina tarkastettava! Hyväksyttävät henkilöllisyystodistukset ajokortti, henkilöllisyystodistus, passi, kuvallinen Kela-kortti Käsittelijän merkintöihin kirjataan henkilön etu- ja sukunimi henkilötunnuksen 4 viimeistä merkkiä asiakirja, josta henkilöllisyys tarkastettu EI henkilöpapereita EI rekisteröintiä Rekisteröintejä ei voi ottaa vastaan postitse

25 OMISTAJANVAIHDOS JA LIIKENNEKÄYTÖSTÄPOISTO

26 VAKUUTUSTIEDOT TÄYDENNETTÄVÄ AINA KUN VAKUUTUS VIEDÄÄN JÄRJESTELMÄÄN

27 ATJ kirjautuminen, käyttäjätunnukset ja käyttäjätuki Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt

28 Vakuutusyhtiöiden käyttämät ATJ - järjestelmät Rekisteröintijärjestelmä REKI rekisteröinnin päivitykset VATI (kysely ja päivitysoikeudet) Henkilötietojärjestelmä HENKI henkilötietojen päivitykset Ajoneuvotietopalvelun suorakysely TPSUO (ATP) rekisterikyselyt

29 ATJ tunnukset ja käyttöoikeudet Henkilökohtaiset tunnukset ja salasana ei saa luovuttaa eteenpäin eikä lähettää salaamattomassa sähköpostissa Omassa yrityksessä on nimetyt käyttöoikeusyhteyshenkilöt, jotka huolehtivat ATJ- tunnusten tilaamisesta, tunnusten sulkemisesta ja avaamisesta käyttäjätunnus-/salasanaongelmissa ota aina yhteyttä yrityksesi omaan käyttöoikeusyhteyshenkilöön Rekisteröijillä on samat käyttöoikeudet sekä koulutusympäristössä että tuotannossa

30 Kirjautuminen Kirjautumissivu https://atj.ake.fi

31 Aloitussivu Järjestelmän ja ympäristön valinta (tuotanto tai koulutus) ATJ:n tiedotusikkuna Salasanan vaihto Ulos kirjautuminen: "Kirjaudu ulos ATJ" painikkeesta sulkeutuvat kaikki järjestelmät Myös 30 min käyttämättömyys sulkee järjestelmän

32 Rekisteröinnin päävalikko Näytöltä siirrytään suorittamaan rekisteröintejä, joihin käyttäjällä on käyttöoikeudet

33 Työkalurivit Kysymysmerkki on pikavalinta näyttökohtaiseen järjestelmäohjeeseen 2. ATJ -painikkeella voidaan siirtyä ATJ -järjestelmästä toiseen. Painike antaa listan järjestelmistä, joihin käyttäjällä on käyttöoikeudet (esim. siirtyminen REKIstä HENKI järjestelmään) 3. Sulje REKI painikkeella poistutaan järjestelmästä 4. Näytön numero

34 Järjestelmäohjeet

35 Polku Polkutoiminto kerää käyttäjän kulkeman reitin "poluksi", jossa viimeisenä näkyy auki oleva näyttö Mahdollistaa siirtymisen edellisille näytöille Polun avulla pääsee myös takaisin Rekisteröinnin haku -näytölle, jolloin rekisteröinti keskeytyy

36 Yhteystiedot rekisteröntiin liittyvissä ongelmissa ATJ -käyttäjätuki Järjestelmän käyttöön ja toimintaan liittyvissä ongelmissa auttaa Trafin järjestelmätuki, puh tai sähköposti et saa tehdyksi haluamaasi toimenpidettä järjestelmässä olet epävarma siitä, miten järjestelmää käytetään tietyssä tilanteessa Trafin järjestelmän toiminnassa on vikaa Trafin Neuvontapalvelu Kaikissa rekisterönnin prosesseihin liittyvissä asioissa auttaa Trafin Neuvontapalvelu, puh esim. Onko asiakkaan esittämät asiakirjat riittävät rekisteröintiin?

37 Työnkulku Ilmoitusosa + tekninen osa otetaan vastaan tarkastetaan että ilmoitusosa on asiakkaan kaikilta osin täyttämä (esim. ilmoituksen laatu, käyttö, osoitteet, luovutuspäivä, allekirjoitukset jne.) tarkastetaan asiakkaan henkilöllisyys käsittelijän merkinnät päivitetään ilmoitetut tiedot REKI järjestelmään peritään rekisteröintimaksu täytetään ilmoitusosaan käsittelijän merkinnät leimataan tekninen osa lähetetään asiakirjat digitoitavaksi

38 Väärin täytetyt rekisteri-ilmoitukset Rekisteri-ilmoitusta ei voida hyväksyä, jos uuden omistajan tai haltijan nimi- ja osoitetiedot, henkilö- ja y-tunnus eivät ole luettavissa allekirjoitukset puuttuvat tai puutteelliset liikennevakuutustiedot puuttuvat luovutuspäivämäärä puuttuu tai ei ole yksiselitteisesti luettavissa jos tietoja korjataan esim. luovutuspäivää ostaja ja myyjä vahvistavat korjauksen allekirjoituksillaan ilmoitusosaan tai erillisellä luovutustodistuksella

39 Rekisteröintimaksut Liitteetön rekisteri-ilmoitus normaali rekisteröinti-ilmoitus esim. omistajanvaihdos ilmoitusosalla Liittellinen rekisteri-ilmoitus rekisteröintitodistuksen ilmoitusosan liitteenä on joku muu asikirja kuin valtakirja Rekisterikilpimaksu perittävä ensirekisteröinnin yhteydessä ensirekisteröinti ennakkoilmoitustodistuksella 1 tai 2 rekisterikilpeä Peritty rekisteröintimaksu on aina merkittävä ilmoitusosaan

40 Ensirekisteröinti Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt

41 Ensirekisteröinti ennakkoilmoitustodistuksella Vakuutusyhtiöt voivat ensirekisteröidä ennakkoilmoitettuja ajoneuvoja jotka ovat saaneet ennakkoilmoituksen yhteydessä rekisteritunnuksen (rekisteritunnus näkyy ennakkoilmoitustodistuksella) Jos ajoneuvo ei ole saanut rekisteritunnusta, tulee ensirekisteröinti tehdä katsastustoimipaikalla Ennakkoilmoitustodistuksen ulkoasu todistus on tulostettu blankkopaperille ilmoitus- ja tekninen osa erilliset A4-kokoiset paperit

42 Ensirekisteröinti ennakkoilmoitustodistuksella Edellytykset: ennakkoilmoitustodistus omistusoikeusselvitys viimeiseltä jälleenmyyjältä rekisteriin merkittävälle omistajalle Liikennevakuutus Ajoneuvo tulee ensirekisteröidä ennen käyttöönottoa Rekisteröintimaksun lisäksi asiakkaalta peritään myös kilpimaksu

43 Autoveron palautukset Autoveron palautukset autoverolain 51, invalidipalautus autoverolain 50, erityisistä syistä johtuva palautus autoverolain 28, luvanvarainen käyttö Asiakas voi ilmoittaa tiedon autoveronpalautuksesta kirjallisesti ilmoitusosan kohtaan "Lisätietoja ja huomautuksia"(pykälä, asiakkaan nimi ja henkilötunnus) ensirekisteröinnin yhteydessä kuuden kuukauden kuluessa ensirekisteröinnistä Suomeen, edellyttäen että omistaja ei ole vaihtunut ensirekisteröinnin yhteydessä 28 päivittyy automaattisesti järjestelmästä kun ajoneuvon käyttö luvanvarainen

44 Muutosrekisteröinnit Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt

45 Muutosrekisteröinti Muutosrekisteröinnillä tarkoitetaan ajoneuvon omistajuutta, haltijuutta, liikennevakuutusta ja käyttötarkoitusta koskevissa tiedoissa tapahtuneiden muutosten merkitsemistä rekisteriin Rekisteri-ilmoitusta ei tarvitse tehdä: luonnollisen henkilön nimen, osoitteen tai kotikunnan muutoksesta luonnollisen henkilön kuolemasta Rekisteri-ilmoituksen edellytyksenä voimassa oleva rekisteröintitodistus, omistusoikeusselvitys ja liikennevakuutus

46 Omistajan vaihdos Ilmoitusosassa tulee olla uuden omistajan ja mahdollisen haltijan tiedot luovutuspäivämäärä jos luovutuspäivää korjataan => ostaja ja myyjä vahvistavat korjauksen allekirjoituksillaan myyjän ja ostajan allekirjoitukset ja nimenselvennykset (yrityksen allekirjoituksen lisäksi yrityksen leima tai nimi kirjoitettuna) liikennevakuutuksen tiedot (yhtiö ja alkamispäivä) ajoneuvon käyttötieto hallintasuhde, jos haltija Väliomistajia => rekisteröinti katsastustoimipaikalla

47 Useita omistajia /haltijoita Kaikkien omistajien on allekirjoitettava ilmoitus 2. omistajan tai 2. haltijan tiedot kohtaan Lisätietoja ja huomautuksia Mikäli kaikkien omistajien/haltijoiden tiedot eivät mahdu Lisätiedot kenttään, voidaan ne ilmoittaa rekisteröinti-todistuksen lisälehdellä

48 Alaikäinen omistaja Alaikäisellä omistajalla tarkoitetaan henkilöä, jolla ei ikänsä puolesta ole oikeutta kuljettaa ko. ajoneuvoa, tällöin ajoneuvolle on ilmoitettava haltija, jolla on oikeus kuljettaa kyseistä ajoneuvoa Alaikäinen henkilö, jolla ei ole oikeutta ikänsä puolesta kuljettaa ajoneuvoa liikenteessä, voi olla 1. omistaja, mikäli 1. haltijaksi merkitään ajoneuvoa käyttävä ajo-oikeuden omaava luonnollinen henkilö 2. haltija 2. omistaja

49 Alaikäinen omistaja jatkuu Ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ikäraja (ohjelmallinen huomautus, joka koskee 1. omistajaa ja 1. haltijaa) moottorikelkka 15 v. mopo, traktori ja moottorityökone 15 v. kevyt nelipyörä 15 v. moottoripyörät (enint. 125 cm 3 ) 16 v. muut ajoneuvot 18 v. perävaunut ei ikärajaa

50 Omistajan osoite ulkomailla Jos 1. omistajan osoite on ulkomailla tai Ahvenanmaalla, tulee ajoneuvolle merkitä Suomessa ajoneuvoa käyttävä haltija (osoite Suomessa) 2. omistajan osoite voi olla ulkomailla tai Ahvenanmaalla Jos 1. omistajan osoite on ulkomailla Katsastustoimipaikalle ellei omistajalta ole kirjallista lupaa rekisteröintitodistuksen luovuttamisesta haltijalle

51 Yritysmuodon muutos Omistajan vaihdoksia : Fuusio Ay / Ky => Oy tai toisinpäin Tmi => Ay / Ky / Oy tai toisinpäin Yksityinen elinkeinonharjoittaja luovuttaa toiminimensä toiselle TMI elinkeinonharjoittaja Liitteenä kaupparekisteriote Luovutuspäivä on kaupparekisteriin merkitty muutospäivä Vakuutus takautuvasti muutospäivästä

52 Yritysmuodon muutos jatkuu Nimen muutoksia: Oy => Oyj tai toisinpäin (kaupparekisteriote) Ay => Ky tai toisinpäin (kaupparekisteriote) Nimen muutokset sallittu Vakuutusyhtiössä vain muun rekisteröinti tapahtuman yhteydessä

53 Haltijan lisäys, muutos ja poisto Haltija on ajoneuvon pääasiallinen käyttäjä Ilmoitusosassa tulee olla: haltijan tiedot luovutuspäivämäärä (hallinnan) omistajan allekirjoitus (yrityksillä allekirjoituksen lisäksi yrityksen leima tai nimi kirjoitettuna) liikennevakuutuksen tiedot (yhtiö ja alkamispäivä) vakuutus voi jatkua, jos vakuutuksenottaja ei vaihdu haltijan muutoksessa ajoneuvon käyttötieto hallintasuhde

54 Huomioitavaa haltijassa Alaikäinen henkilö, jolla ei ole oikeutta kuljettaa ajoneuvoa liikenteessä, ei voi olla ajoneuvon 1. haltija Ajoneuvon 1. haltijan osoite ei voi olla ulkomailla tai Ahvenanmaalla Yhtymä voidaan merkitä rekisteriin ainoastaan, mikäli se on merkitty kaupparekisteriin (KRO liitteeksi) Jos ajokortiton omistaja on täysi-ikäinen, ei ajoneuvolle tarvitse merkitä haltijaa

55 Haltija muuttuu omistajaksi Ilmoituksen laatua käytetään, kun haltija/haltijat muuttuvat omistajiksi Liikennevakuutus voi jatkua, mikäli vakuutuksenottaja säilyy ennallaan Vakuutusyhtiö tai vakuutuksenottaja voi myös vaihtua haltija muuttuu omistajaksi -tapahtuman yhteydessä Konvertoiduilla (viimeisin tieto LTJ:stä) ajoneuvoilla liikennevakuutus voi jatkua vain muutoksessa haltijasta omistaja, jolloin vakuutuksenottaja viedään järjestelmään Kun haltija omistajaksi rekisteröinti laiminlyöty ja myyty edelleen katsastustoimipaikalle

56 Muu muutos Vakuutusyhtiön vaihto/ vakuutuksen ottajan vaihdos Käyttö tiedon muutos Hallintasuhteen muutos Toimipaikan muutos y tunnuksen jatke muuttuu Omistaja-/ haltijatyypin muutos esim. omistajien järjestyksen muutos Huomautustiedot rekisterikilpien palautus liikennekäytöstä poiston jälkeen Autoveron palautus

57 Vakuutuksen muutos Voidaan muuttaa vakuutusyhtiötä ja/tai vakuutuksenottajaa Voidaan tehdä aikaisintaan yhtä kuukautta ennen tai viimeistään 7 päivän kuluessa uuden liikennevakuutuksen alkamisesta Voidaan tehdä ilman teknistä osaa Jos ajoneuvolla on useita omistajia tai haltijoita, riittää yhden omistajan tai haltijan allekirjoitus

58 Käytön muutos Käyttö yksityinen luvanvarainen kouluajoneuvo vuokraus ilman kuljettajaa myyntivarasto (varastovakuutus) vaatii uuden vakuutuksen esim. myyntivarasto yksityinen Voidaan tehdä vakuutusyhtiössä, kun muutos ei edellytä katsastusta Voidaan tehdä ilman teknistä osaa Jos ajoneuvolla on useita omistajia tai haltijoita, riittää yhden omistajan tai haltijan allekirjoitus

59 Muu muutos Rekisteröinti tallentuu järjestelmään vasta kun yhteenvetosivulla painetaan Tallenna -painiketta Rekisteröintitodistus ei tulostu automaattisesti järjestelmä huomauttaa ja rekisteröijän tulee ottaa kantaa, että todistus tulostuu OK Peruuta painikkeella muutos tallentuu järjestelmään, mutta todistus jää tulostumatta

60 Luovutusilmoitus Ajoneuvon edellinen omistaja voi tehdä ajoneuvolle luovutusilmoituksen, mikäli uusi omistaja on laiminlyönyt rekisteröintivelvollisuutensa Ajoneuvon haltija voi tehdä haltijuudesta luopumisilmoituksen Edellyttää että haltija on luopunut ajoneuvon hallintaoikeudesta ja palauttanut ajoneuvon omistajalle Voidaan tehdä, jos omistaja ei poista ajoneuvolta haltijaa Tehdään aina omistajalle Luovutusilmoituksesta tulee käydä ilmi ostajan nimi, osoite, luovutuspäivämäärä sekä ilmoitus on allekirjoitettava Luovutusilmoitus voi olla vapaamuotoinen tai jäljennös rekisteröintiasiakirjasta Luovutusilmoitukset tuntemattomalle käsitellään Trafissa

61 Ympyröi, kun tehdään muulla kuin alkuperäisellä ATJ-aikaisella B122 lomakkeella Vaihtoehto: AAA-360 / 007 /

62 Liikennevakuuttaminen ja VATI Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt

63 Liikennevakuuttaminen ja VATI Liikennevakuutus otettava 7 pv:n kuluessa vakuutukseen vaikuttavasta muutoksesta Määräajan ylityksestä lähtee automaattisesti hyvikeilmoitus Liikennevakuutuskeskukselle (LVK) Ryhmäliikennevakuutus: määräaika luovutuspäivästä ilmoituspäivään Ilmoitusosaan merkitään yhtiön nimi ja liikennevakuutuksen alkamispäivä Liikennevakuutus tulee tehdä ennen rekisteröintiä

64 Liikennevakuuttaminen ja VATI jatkuu Vakuutustietovarasto VATI on osa REKI-järjestelmää VATIn vakuutustiedot suoraan vakuutusyhtiöiltä Liikennevakuutuksen todistemerkistä luovuttiin Vakuutuksenottaja tieto merkitään rekisteriin Rekisteröinnin yhteydessä järjestelmä tarkastaa voimassaolevan liikennevakuutuksen VATIsta ja hakee tiedot ajoneuvon tiedoiksi

65 Liikennevakuuttaminen ja VATI jatkuu Liikennevakuutus voi jatkua, jos vakuutuksenottaja säilyy rekisteröinnissä ajoneuvon omistajana tai haltijana Rekisteröijä voi syöttää myöntämänsä liikennevakuutuksen tiedot rekisteröinnin yhteydessä, jos tieto liikennevakuutuksesta ei ole ehtinyt välittyä vakuutusyhtiöstä VATIin Liikennevakuutuksen todistemerkkiä voidaan käyttää mikäli liikennevakuutus on alkanut viimeistään

66 Käyttöoikeudet VATIin Vakuutusyhtiöiden rekisteröijillä on oikeudet päivittää, korjata ja poistaa oman yhtiönsä vakuutustietoja VATIssa Liikennevakuutuskeskuksella on oikeus päivittää myyntivarastovakuutuksia Muilla sopimuskumppaneilla on ainoastaan selausoikeudet VATIin katsastustoimipaikat, autoliikkeet, rahoitusyhtiöt, romujen vastaanottajat ja siirtoluvan myöntäjät

67 Vakuutuksen lisääminen VATIin

68 Vakuutuksen lisääminen VATIin

69 Vakuutuksen lisääminen VATIin ATJssä:

70 VATIssa olevan vakuutuksen korjaaminen:

71 VATIssa olevan vakuutuksen korjaaminen:

72 VATIssa olevan vakuutuksen korjaaminen:

73 VATIssa olevan vakuutuksen korjaaminen:

74 Vakuutuksen poistaminen VATIsta :

75 Vakuutuksen poistaminen VATIsta :

76 Vakuutuksen poistaminen VATIsta :

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 25/2008 ja TRAFI/4626/2012

Lisätiedot

Yleistä ATJ-järjestelmästä

Yleistä ATJ-järjestelmästä Yleistä ATJ-järjestelmästä ATJ-järjestelmän käyttöönottokoulutus Tullille 20.9.2007 ja 21.9.2007 ATJ Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmä PALKO-hanke on AKEn tietojärjestelmien ja prosessien uudistamishanke,

Lisätiedot

Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti

Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti Prosessikuvaukset 1(19) 24.3.2006 Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti Prosessissa käydään läpi käytettynä maahantuodulle ajoneuvolle myönnettävä pitkä siirtolupa, ajoneuvon rekisteröintikatsastus

Lisätiedot

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstä poisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

ATJ kirjautuminen, käyttäjätunnukset, käyttäjätuki ja koulutusympäristö

ATJ kirjautuminen, käyttäjätunnukset, käyttäjätuki ja koulutusympäristö ATJ kirjautuminen, käyttäjätunnukset, käyttäjätuki ja koulutusympäristö 15.8.2007 Kirjautuminen Kirjautumissivu https://atj.ake.fi 2 Käyttöoikeudet Henkilökohtaiset tunnukset ja salasana ei saa luovuttaa

Lisätiedot

Henkilötietojärjestelmä HENKI

Henkilötietojärjestelmä HENKI Henkilötietojärjestelmä HENKI Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt 4.11.2009 1 Henkilötietojärjestelmä (HENKI) Henkilötietojärjestelmässä päivitetään yksityisten henkilöiden ja yritysten tietoja HENKIssä

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Katsastustoimipaikat

Liikenteen turvallisuusvirasto Katsastustoimipaikat Liikenteen turvallisuusvirasto 1.1.2010 Katsastustoimipaikat 2010 20.10.2010 1 Rautatiet Työterveyshuollon ammattihenkilöt Liikkuvan kaluston haltijat Liikkuvan kaluston katsastusyritykset Radanpidon yritykset

Lisätiedot

Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä

Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä 20.9.2007 ja 21.9.2007 Sähköinen vakuutustietovarasto VATI Liikennevakuutuksen todistemerkistä luopuminen Vakuutustietovarasto

Lisätiedot

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus 6.9.2007 Tietosisällöstä ja muutokset LTJ-> ATJ Rekisteröintilainsäädönnön muutokset Marja Koskinen Selvennykseksi Ajoneuvoluokka = N3/Kuorma-auto, M1/Henkilöauto

Lisätiedot

KOENUMEROREKISTERÖINTI Päävalikko...2 Ilmoituksen laadut...2 Koenumerotietojen haku REKI Koenumerotodistuksen muutosrekisteröinti...

KOENUMEROREKISTERÖINTI Päävalikko...2 Ilmoituksen laadut...2 Koenumerotietojen haku REKI Koenumerotodistuksen muutosrekisteröinti... 1 KOENUMEROREKISTERÖINTI Päävalikko...2 Ilmoituksen laadut...2 Koenumerotietojen haku REKI0168...2 Koenumerotodistuksen muutosrekisteröinti...3 Koenumerotietojen haku REKI0168...3 Koenumerotodistuksen

Lisätiedot

Tiedote 14/2007 katsastustoimipaikoille. Selain- ja tulostusasetukset. Toimintaohjeita järjestelmävirheisiin

Tiedote 14/2007 katsastustoimipaikoille. Selain- ja tulostusasetukset. Toimintaohjeita järjestelmävirheisiin Tiedote 14/2007 katsastustoimipaikoille 21.11.2007 Selain- ja tulostusasetukset Järjestelmän toiminnan ja tulostamisen osalta on erittäin tärkeää, että selain ja tulostusasetukset on tehty AKEn ilmoittamalla

Lisätiedot

Katsastustoimipaikat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Katsastustoimipaikat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Katsastustoimipaikat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI -järjestelmään...4 ATJ Aloitussivu...5 Rekisteröinnin päävalikko...6 Ensirekisteröinti...7 Rekisteritietojen haku...7 Ajoneuvon ensirekisteröintitiedot...8

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

ILMAILUHALLINNON AJANKOHTAISIA ASIOITA

ILMAILUHALLINNON AJANKOHTAISIA ASIOITA ILMAILULÄÄKÄREIDEN KOULUTUSPÄIVÄT JYVÄSKYLÄSSÄ 19-20.9.2009 ILMAILUHALLINNON AJANKOHTAISIA ASIOITA Reijo Lamberg Osaston johtaja ILMAILUHALLINNON AJANKOHTAISIA ASIOITA Liikenteen turvallisuusviraston (TraFi)

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

Vinkkejä autokauppaan

Vinkkejä autokauppaan Vinkkejä autokauppaan Sisältö Ostamassa käytettyä autoa? 3 Jos ostat 5 Ostamisen jälkeen 9 Jos myyt 10 2 Kannen kuva: Trafi. Ostamassa käytettyä autoa? Kun ostat käytettyä autoa, sinun on syytä ottaa huomioon

Lisätiedot

Mahdollistamme hyvinvointia ja kilpailukykyä liikenteestä.

Mahdollistamme hyvinvointia ja kilpailukykyä liikenteestä. Mahdollistamme hyvinvointia ja kilpailukykyä liikenteestä. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Matti Latvalahti 1.4.2016 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Trafin toiminnan perusta 1.4.2016

Lisätiedot

UUSI PELAAJA / henkilökohtaisen (tai huoltajan) käyttäjätilin luominen KIRJAUDU >> (ei kirjautunut aiemmin)

UUSI PELAAJA / henkilökohtaisen (tai huoltajan) käyttäjätilin luominen KIRJAUDU >>  (ei kirjautunut aiemmin) UUSI KÄYTTÄJÄTILI UUSI PELAAJA / henkilökohtaisen (tai huoltajan) käyttäjätilin luominen KIRJAUDU >> http://www.palloliitto.fi/pelipaikka (ei kirjautunut aiemmin) 1.Kirjoita sähköpostiosoitteesi HUOM!

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 762. Laki. Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta

SISÄLLYS. N:o 762. Laki. Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2001 N:o 762 771 SISÄLLYS N:o Sivu 762 Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Sveitsin valaliiton välillä henkilöiden vapaasta

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 75 Asiat Kiellon peruste 19, 24, 33, 34, 35, 36, 37 Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut

Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen. Osaamispalvelut Ohje Tutkintopalveluun rekisteröitymiseen Osaamispalvelut 1.2.2008 2 (9) Ohje tutkinnon suorittajan rekisteröitymiseen Tutkintopalveluun TIEKEn tutkintoja hallinnoidaan Tutkintopalvelussa, jonka osoite

Lisätiedot

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS (MRL 128 )

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS (MRL 128 ) 1. Kiinteistö, jota hakemus koskee 2. Hakijan tai hakijoiden tiedot Hakijana voi olla vain kiinteistön omistaja tai -haltija Koko tontti tai tila Kiinteistön postiosoite: Hakijan postiosoite Hakijan postiosoite

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Muistio 1 (6) LPO Kaisa Männistö ja Laura Sarlin 21.9.2015 LVM077:00/2014 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtioneuvoston

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kaisa Salonen, Verohallinto

Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102. Veroinfo isännöitsijöille 15.1.2014 Kaisa Salonen, Verohallinto Tiedot asuntoyhteisön ja osakkaan verotusta varten 2013, lomake 102 Veroinfo isännöitsijöille Kaisa Salonen, Verohallinto 102-lomakkeen tarkoitus Verotusmenettelystä annetun lain 17 :ssä on säädetty asunto-osakeyhtiöiden

Lisätiedot

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä Taulu 1. Kuukausittain Kuukausi Nelipyörät Mopot Moottorikelkat Traktorit Moottorityökoneeperävaunuperävaunut Matkailu- Puoli- Muut L7/L7e perävaunut Helmikuu 70 89 578 481 662 519 373 373 170 172 46 52

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2012 1 (5) Lupatunnus Nordic Mines AB Ylipääntie 637 92220 Piehinki VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon

Lisätiedot

Wilman käyttöohje huoltajille

Wilman käyttöohje huoltajille Wilman käyttöohje huoltajille Sisällysluettelo: Sisään kirjautuminen... 1 Oma etusivu... 2 Pikaviestit... 3 Tiedotteet... 5 Suoritukset... 6 Poissaolot... 6 Palaute... 8 Opettajat... 9 Salasanan vaihto...

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/ (1) Kaupunginvaltuusto Muutoksenhakuohje Kuopion kaupunki Pöytäkirja 3/2013 1 (1) Liite K / / Kuntalain mukainen valitusosoitus (33 36 ) Valitusoikeus ja valitusperusteet Kunnallisvalituksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka

Lisätiedot

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-To-Lt-003 18.02.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2015

Moottoriajoneuvokanta 2015 Liikenne ja matkailu 2016 Moottoriajoneuvokanta 2015 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2015 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2015 päättyessä 6 152 680 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 066 119 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

Tietovarannot-toimiala

Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Ylijohtaja Olli Lindroos Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Liikennerekisterit Tietopalvelu Tietohallinto 2 johtavaa asiantuntijaa Kehityspäällikkö Liikenteen verotus 4 johtavaa asiantuntijaa

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

NUORISON TERVEYSTODISTUS

NUORISON TERVEYSTODISTUS t löydökset Käytettävä ole käytettävä Vakuutan antamani tiedot oikeiksi 1 (4) POTILASASIAKIRJOIHIN t löydökset Käytettävä ole käytettävä 2 (4) TUTKITULLE t löydökset Käytettävä ole käytettävä 3 (4) TUTKITULLE

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 23 Asiat 37, 38, 39, 40, 41, 46 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014 Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Bertel

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen)

Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) 13 :n (omasta tahdostaan hoidossa olleen määrääminen) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (7) HOITOONMÄÄRÄÄMISPÄÄTÖS Lomake M3 (täytetään lomakkeen kielellä) 1. Tutkitun henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus 2. Tutkimusaika Tarkkailulähetteen

Lisätiedot

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus

Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus Ilma-alusrekisteri ja tiedonluovutus 19.11.2015 Päivi Karkkola Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Ilmailulaki (864/2014) Voimaan 7.11.2014 Ilmailulain 2 luku käsittelee ilma-alus- ja lupakirjarekisteriä

Lisätiedot

KATSAn selaustoiminnot, katsastusten korjaukset ja mitätöinti

KATSAn selaustoiminnot, katsastusten korjaukset ja mitätöinti KATSAn selaustoiminnot, katsastusten korjaukset ja mitätöinti Koulutus 15.11.2006 Heini Lehtonen järjestelmäasiantuntija Ajoneuvon teknisten tietojen selaus Ajoneuvon teknisten tietojen selauksessa voidaan

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä

1. kausi: 1.1. 30.6. 31.8. mennessä 2. kausi: 1.7. 31.12. 31.1. mennessä Etelä-Suomen maakuntien EU-yksikkö Päijät-Hämeen liitto Päivitetty: 30.3.2009 (korvaa ohjeen 30.12.2008) OHJEITA YHTEISHANKKEEN HALLINNOIJALLE: YHTEISHANKKEEN SEURANTALOMAKE EURA 2007 -JÄRJESTELMÄSSÄ Osatoteuttajat

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 1 (5) 4.5.2015 ML2013:0088 Sodankylän malminetsintä oy PL 3 33211 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A156/200/2016 1.1 VUOSI-ILMOITUS JULKISET ELINKEINOTUET (VSJTUETE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone

HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/ Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 4/2012 1 Vapaa-aikatoiminnan lautakunta 09.10.2012 AIKA 09.10.2012 klo 14:00-14:40 PAIKKA Haapaveden uimahalli, liikuntatoimiston kahvihuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta Keskustelutilaisuus 7.5.2015 Aikataulua Lausuntovaihe päättyy 8.5.2015 Lausuntoyhteenveto ja mahdolliset tarkistukset säädöksiin toukokuu Käännättäminen

Lisätiedot

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA

PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA PALLOVERKKO SÄHKÖINEN OTTELUPÖYTÄKIRJA 30.6.2011 KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TILAAMINEN LÖYTYY SIVUN ALAREUNASTA TUNNUSTEN TILAAMINEN: JOTTA PÄÄSEE KIRJAUTUMAAN JÄRJESTELMÄÄN TULOSPALVELUVASTAAVANA, PITÄÄ OLLA TUNNUKSET

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 7.1.2013 1 (5) Lupatunnus Mineral Exploration Network (Suomi) Oy Koskenniskantie 5 82750 Öllölä VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN ASIAVIRHEEN KORJAAMINEN Turvallisuus-

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Koulutuslautakunnan päätöksiin 64 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1

Mikkelin kaupunki Rakennusvalvonta Päätösote RAKENNUSLUPA. Lupatunnus A Sivu 1 Lupatunnus 15-0338-A 28.05.2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Jouni Riihelä PL 33 50101 MIKKELI Rakennuspaikka Sairila, 491-419-0001-0344 Metsä-Sairilantie 18, 50800 Mikkeli Kiinteistön nimi METSÄ-SAIRILA Pinta-ala

Lisätiedot

Uusi tutkintoasetus 2004 ja opinto-oikeuden käsittely

Uusi tutkintoasetus 2004 ja opinto-oikeuden käsittely Uusi tutkintoasetus 2004 ja Tässä ohjeessa kuvataan silloin kun perustutkinto-opiskelija siirtyy uuteen tutkinto-asetukseen opiskelija suorittaa uuden asetuksen mukaisen alemman tutkinnon jatko-opiskelija

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun. Kirjautuminen verkkopalveluun

SOPIMUSPRO - VERKKOPALVELUNOHJE. Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun. Kirjautuminen verkkopalveluun Seurantahenkilön ohje SopimusPro verkkopalveluun Työantajan ns. seurantahenkilönä - pääset verkkopalvelussa seuraamaan tehtyjä väli- ja päättöarviointeja ja koulutuskorvaushakemusten tilannetta sekä tulostamaan

Lisätiedot

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje

Julkinen. Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Ohje 1 (10) Suomen Pankin ja Finanssivalvonnan suojattu sähköposti: ulkoisen käyttäjän ohje Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Suojatun viestin vastaanottaminen... 1 3 Suojatun viestin lukeminen... 2 4 Vastaanotetun

Lisätiedot

Turvallisuuden tila tieliikenteessä

Turvallisuuden tila tieliikenteessä Turvallisuuden tila tieliikenteessä Liikenneturvallisuuspäivät 13.2.213 Anders Granfelt Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Esityksen sisältö Liikenteen Turvallisuusvirasto Trafi Historia Organisaatio

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Kirjautuminen... 2 Omien henkilötietojen päivitys ja osaaminen kohdan täydentäminen... 2 Omien kurssien tarkastelu... 3 Kurssin lisääminen kopioimalla

Lisätiedot

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten.

2. Liikennöitsijä saa omaan sähköpostiinsa käyttäjätunnuksen ja salasanan palveluun kirjautumista varten. LabkoNet 20.08.2013 LabkoNet järjestelmä Käyttöön tuleva järjestelmä pohjautuu vuodesta 2003 käytössä olleeseen LabkoNet palveluun Nykyistä LabkoNet sivustoa laajennetaan liikennöitsijöiden omalla sivustolla

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti Eurooppalainen sairaanhoitokortti 07.03.2016 Sisällysluettelo 1 Eurooppalainen sairaanhoitokortti... 1 1.1 Kortin tiedot... 1 1.2 Kortin voimassaoloaika... 1 1.3 Kortin hakeminen... 1 1.4 Kortin tilaaminen...

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU

TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Ohje työpaikkaohjaajalle 1 (9) TYÖPAIKALLA TAPAHTUVAN OPPIMISEN ARVIOINTI JA KOULUTUSKOR- VAUKSEN HAKU Kun työpaikalla tapahtuvan oppimisen arviointi ja koulutuskorvauksen haku ovat ajankohtaisia, saat

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Katso-palvelussa ajankohtaista Reetta Järvinen, Verohallinto, Tietohallinto

Katso-palvelussa ajankohtaista Reetta Järvinen, Verohallinto, Tietohallinto Katso-palvelussa ajankohtaista Reetta Järvinen, Verohallinto, Tietohallinto Palvelun tilastoja 2016 Katso-palvelun kehittäminen 2016 Katso-palvelun siirto VRK:lle Katso-palvelussa ajankohtaista 2 Katso-tilastoja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen

Ohjeita Irman käyttöön. 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Ohjeita Irman käyttöön 1) Uuden käyttäjän luominen 2) Lisenssin lunastaminen 3) Kilpailuihin ilmoittautuminen 4) Viesteihin ilmoittautuminen Mene osoitteeseen irma.suunnistusliitto.fi Paina oikeasta yläkulmasta

Lisätiedot

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen

FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET. Fenno Medicalin sähköinen FENNO MEDICAL OY FENNO MARKET KÄYTTÖOHJEET Fenno Medicalin sähköinen 2(9) Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä Kotijakelun sähköinen tilausjärjestelmä tekee tilaamisesta joustavaa ja vaivatonta. Järjestelmän

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 15.10.2013 3951/1a Juhani Karhu Metsolantie 9 32740 Sastamala KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT

Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä I. TARJOAJAN TIEDOT 1(8) Palautetaan täytettynä liitteineen tarjouksen yhteydessä OHJE Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Joissakin kohdissa edellytetään myös asiakirja-aineiston tai selvitysten

Lisätiedot

PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g )

PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g ) Sosiaali- ja terveysministeriön vahvistama lomake 1 (5) (täytetään lomakkeen kielellä) PÄÄTÖS OMAISUUDEN HALTUUNOTOSTA (Mielenterveyslaki 22 g ) 1. Potilaan henkilötiedot Sukunimi Etunimet Henkilötunnus

Lisätiedot

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen vastaanotto...7 Kilpien hallinnointi valikko...8 Kilpivarastojen

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja

Säätiö. Nimi Syntymäaika (pp.kk.vvvv) Kotikunta Kansalaisuus (jos ei Suomi) puheenjohtaja SÄÄTIÖN NIMI PERUSTAMISKIRJAN PÄIVÄMÄÄRÄ HALLITUKSEN JA TOIMITUSJOHTAJAN ILMOITUS JA VAKUUTUS Me allekirjoittaneet säätiön hallituksen kaikki jäsenet ja toimitusjohtaja ilmoitamme, että perustamiskirjassa

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä

Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 3.3.2017 Kokeile uutta Celianetiä testiympäristössä 1 Aiheet 1. Yleistä 2. Avaa sivu ja kirjaudu sisään 3. Luo itsellesi omat tunnukset 4. Kirjaudu omilla tunnuksillasi 5. Rekisteröi uusi asiakas 6. Katso

Lisätiedot

Tonttihakemuksen tekeminen

Tonttihakemuksen tekeminen Tonttihakemuksen tekeminen Tontinluovutuksen periaatteet ja hyväksyttävän hakemuksen ehdot on kuvattu Espoon kaupungin internet-sivuilla osoitteessa. Tärkeitä huomioita tonttihakuun osallistumisessa: 1)

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2015 1 (5) Lupatunnus Karelian Diamond Resources Plc. c/o Roschier Asianajotoimisto Oy Keskuskatu 7 A 00100 Helsinki VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN

Lisätiedot

Brother MPStulostuksenhallintapalvelu. Toimintaohje 1.1

Brother MPStulostuksenhallintapalvelu. Toimintaohje 1.1 Brother MPStulostuksenhallintapalvelu Toimintaohje 1.1 Valitse: Tarjoukset Luottotietojen tarkistus : Rooli Myynti Lisää tarjous 1 Asiakkaan tiedot - Käyntiosoite - Laskutusosoite Asiakastiedot voidaan

Lisätiedot

Päätös. Varausalueen sijainti: Perho, Vimpeli Varauksen nimi: Peltokangas 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0078.

Päätös. Varausalueen sijainti: Perho, Vimpeli Varauksen nimi: Peltokangas 1. Varausilmoitukselle on annettu lupatunnus VA2012:0078. Päätös Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2013 1 (5) Lupatunnus Pauli Ylispangar Aapiskuja 86 62800 Vimpeli VARAUSPÄÄTÖS Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 25.5.2012 kaivoslain (621/2011)

Lisätiedot

Verkkotietopalvelu Käyttöopas osiot koskien Green Card suoritusten vastaanottajien sekä suorittajien tietojen lisäämistä

Verkkotietopalvelu Käyttöopas osiot koskien Green Card suoritusten vastaanottajien sekä suorittajien tietojen lisäämistä Verkkotietopalvelu Käyttöopas osiot koskien Green Card suoritusten vastaanottajien sekä suorittajien tietojen lisäämistä Seurakäyttäjille Pähkinänkuoressa: 1. Kirjaudu järjestelmään admin.golf.fi seurakohtaisilla

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017

VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 VEROHALLINTO 1.1.2017 A148/200/2016 1.0 VUOSI-ILMOITUS OSAKEYHTIÖN ANTAMAT LUONNOLLISEN HENKILÖN PÄÄOMATULOKSI LUETTAVAT OSAKASLAINAT JA NIIDEN TAKAISINMAKSUT (VSOSLAIE) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS...

Lisätiedot