Rekisteröintikoulutus. Vakuutusyhtiöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rekisteröintikoulutus. Vakuutusyhtiöt"

Transkriptio

1 Rekisteröintikoulutus Vakuutusyhtiöt

2 Ajoneuvojen rekisteröinti 2007 Yksikönpäällikkö vt. Simo Karppinen Sihteeri Anne Takamaa Lakimies Reijo Jälkö Leni Hoffldt Järjestelmäas.tuntija Kaj Kamila Lakimiesharjoittelija Palveluassistentti Henna Kaarimaa Neuvontatiimi Palveluesimies Seija Valkiainen Koulutus- ja ohjeistustiimi Palveluesimies Pirkko Ahola Sopimustiimi Palveluesimies Toni Pallaspuro 2

3 Puhelintuki Vakuutusyhtiöiden tuki päivystää arkisin klo Rekisteröinnin neuvontaa Puhelin Muut tiedustelut esim. entiset omistajat ja luovutuspäivät ajoneuvorekisterikyselyistä p

4 Rekisteröinnin jakelukanavat katsastustoimipaikat vakuutusyhtiöt autoliikkeet rahoitusyhtiöt 4

5 Rekisteröintivelvollisuus Moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttö liikenteessä on kielletty, jollei sitä ole katsastettu ja rekisteröity Ei koske ajoneuvoa, jota käytetään yksinomaan työmaalla, tehdas-, satama-, varasto-, kilpailu- tai muulla vastaavalla alueella 5

6 Rekisteröintivelvollisuus jatkuu Rekisteröintivelvollisuus ei koske muuta maastoajoneuvoa kuin moottorikelkkaa sadonkorjuuseen tai tienpitoon varustettua moottorityökonetta, eikä kävellen ohjattavaksi tarkoitettua traktoria tai vastaavaa perävaunua, joka on tarkoitettu kytkettäväksi esim. moottoripyörään, mopoon, traktoriin, moottorityökoneeseen tai maastoajoneuvoon hinattavaa laitetta rekeä 6

7 Rekisteröintiasiakirjat Ennakkoilmoitustodistus (ilmoitusosa eli osa II + tekninen osa eli osa I) ennakkoilmoitetun ajoneuvon ensirekisteröinti, kun ennakkoilmoitustodistuksella on rekisteritunnus Rekisteröintitodistus (ilmoitusosa + tekninen osa) muutosrekisteröinti liikennekäytöstäpoisto liikennekäyttöönotto Rekisteröintikatsastustodistus (ei VAKY) 7

8 Rekisteröintioikeudet Sidoksissa ajoneuvon vakuuttamiseen Liitteettömät asiakirjat Liitteenä ei pidetä valtakirjaa luovutustodistusta, kauppakirjaa, kaupparekisteriotetta, virkatodistusta tai holhousmääräystä, joka vahvistaa ilmoitusosaan merkityn tiedon 8

9 Rekisteröintioikeudet jatkuu ensirekisteröinti omistajan vaihto haltijan lisäys/vaihto/poisto haltijasta omistaja vakuutuksen muutos käyttötarkoituksen muutos muu muutos (esim. toimipaikan muutos) autoveron palautuksen lisäys / poisto 9

10 Rekisteröintioikeudet jatkuu liikennekäytöstäpoisto liikennekäyttöönotto rekisteröintimuutokset (esim.omistajanvaihto) liikennekäytöstäpoiston ja liikennekäyttöönoton yhteydessä lunastetun ajoneuvon poisto vaurioituneena/tuhoutuneena osoitteen ja nimen muutos rekisteröinnin yhteydessä markkinointi- ja osoitteenluovutuskielto rekisteröinnin yhteydessä luovutusilmoitus rekisteröinnin korjaus 10

11 Määräajat Rekisteri-ilmoitus on jätettävä viipymättä sen jälkeen kun muutos on tapahtunut, kuitenkin viimeistään 7 päivän kuluessa Luovutuspäivämäärää ei lasketa 7 pv:n määräaikaan Mikäli määräajan viimeinen päivä on lauantai, sunnuntai tai pyhäpäivä, voi ilmoituksen hoitaa vielä seuraavana arkipäivänä Ensirekisteröinti suoritettava ennen ajoneuvon käyttöönottoa 11

12 Rekisteri-ilmoituksen tekijä Pääsääntöisesti ajoneuvon omistaja tai hänen valtuuttamansa henkilö ensi- ja uudelleenrekisteröinti omistusoikeuden siirto haltijan lisäys / vaihdos / poisto Haltija voi tehdä muun kuin edellä mainitun rekisteröinnin esim. vakuutuksen muutoksen, liikennekäytöstäpoiston tai liikennekäyttöönoton 12

13 Rekisteri-ilmoituksen tekijä jatkuu Omistaja alaikäinen 15-vuotta täyttänyt voi itse allekirjoittaa alaikäisen edunvalvojat eli yleensä hänen huoltajansa voivat allekirjoittaa aina alaikäisen puolesta huoltajan ominaisuudessa esim. huoltajina Tiina Pyy ja Tero Pyy jos yksi huoltaja, huoltajatieto tarkastettava väestörekisteristä ennen rekisteröintiä tarkastuksesta merkintä ilmoitusosaan 13

14 Valtuutus Toisen henkilön puolesta voidaan toimia valtakirjalla Yrityksen puolesta voidaan toimia valtakirjalla tai asemavaltuutuksella Rekisteröinnissä hyväksyttävät valtuutukset: valtakirja avoin asianajovaltakirja asemavaltuutus Valtakirja ainoa liite, mistä ei peritä liitemaksua 14

15 Valtuutus jatkuu Yleistä valtakirjasta valtakirja on aina esitettävä hyväksytään alkuperäisenä, jäljennöksenä tai faksina pätevä ilman todistajaa ellei voimassaoloaikaa ole rajattu, voimassa toistaiseksi valtuuttajan ollessa yritys, on valtakirjassa allekirjoituksen yhteydessä oltava valtuuttavan yrityksen nimi 15

16 Valtuutus jatkuu Yksilöity valtakirja nimetylle henkilölle tietyn ajoneuvon rekisteröintiasioiden hoitoon lähetetään ilmoitusosan liitteenä digitoitavaksi 16

17 Valtuutus jatkuu Jatkuva valtakirja säilytettävä vakuutusyhtiössä (5 vuotta) ilmoitusosan käsittelijän huomautustietoihin teksti VK toimipaikalla uusittava vuoden välein voi yhden kerran uusia puhelimitse vuodeksi eteenpäin, jolloin valtakirjaan merkitään: milloin uusittu, mihin asti voimassa, keneltä tarkastettu ja kuka tarkasti 17

18 Valtuutus jatkuu Avoin asianajovaltakirja ei tule ottaa pois asiakkaalta otetaan jäljennös ilmoitusosan liitteeksi jäljennökseen merkitään ajoneuvon rekisteritunnus ja valtakirjan esittäneen henkilön nimi jäljennös lähetetään ilmoitusosan liitteenä digitoitavaksi Asemavaltuutus valtuutus perustuu henkilön asemaan yrityksessä, ei fyysistä valtakirjaa 18

19 Henkilöllisyyden tarkistus Rekisteröintiä hoitavan asiakkaan henkilöllisyys on aina tarkastettava Asiapaperit ajokortti, henkilökortti, passi ja kuvallinen Kela-kortti Käsittelijän huomautuksiin merkintä tarkastuksesta henkilön nimi henkilötunnuksen 4 viimeistä merkkiä asiakirja, josta henkilöllisyys tarkastettu 19

20 Henkilöllisyyden tarkistus jatkuu Henkilöllisyys aina tarkastettava ja tehtävä merkinnät ilmoitusosaan Asiamies asiakkaana, niin asiamiehen henkilöllisyys tarkistetaan EI henkilöpapereita => EI rekisteröintiä 20

21 Työnkulku Ilmoitusosa + tekninen osa otetaan vastaan Tarkistetaan liikennevakuutus / tehdään uusi vakuutus Suoritetaan rekisteröinti + tarkastetaan henkilöllisyys Laitetaan ilmoitusosaan käsittelijän merkinnät Leimataan tekninen osa Peritään rekisteröintimaksu Lähetetään rekisteröintiasiakirjat digitoitavaksi 21

22 Rekisteröintimaksut Liitteetön rekisteri-ilmoitus Liitteellinen rekisteri-ilmoitus Rekisterikilpimaksu perittävä ensirekisteröinnin yhteydessä Peritty rekisteröintimaksu merkittävä ilmoitusosaan 22

23 Ennakkoilmoittaminen Ajoneuvon valmistaja tai maahantuoja - rekisteröity verovelvollinen Ajoneuvon tunnistetiedot ajoneuvoliikennerekisteriin jo ennen ensirekisteröintiä Ennakkoilmoitustodistus etukäteen Rekisteritunnus etukäteen, jos ennakkoilmoittaja on tehnyt sopimuksen AKEn kanssa rekisteritunnuksista Ajoneuvoa ei saa ottaa liikenteeseen ennen ensirekisteröintiä 23

24 Ensirekisteröinti 24

25 Ensirekisteröinti Edellytykset ennakkoilmoitustodistus omistusoikeusselvitys liikennevakuutus Ajoneuvo tulee ensirekisteröidä ennen käyttöönottoa Rekisteröintimaksun lisäksi asiakkaalta peritään myös rekisterikilpimaksu Ensirekisteröinti vakuutusyhtiössä vain ennakkoilmoitustodistuksella, jossa rekisteritunnus 25

26 Autovero Autoveroviranomaisia ovat Tullilaitos, ennen ensirekisteröintiä AKE, joka hoitaa ensirekisteröinnin jälkeisen ajoneuvon rakenteen, käyttötarkoituksen tai omistuksen muutoksesta johtuvan autoverotuksen Autoveron palautukset autoverolain 50, erityisistä syistä johtuva palautus autoverolain 51, invalidipalautus autoverolain 28, luvanvarainen käyttö Palautustiedon yhteydessä merkittävä myös hetu / y-tunnus (invalidi, jonka vamman perusteella vapautus on myönnetty tai yritys esim.vammaislaitos) 26

27 Muutosrekisteröinnit 27

28 Muutosrekisteröinti Omistusoikeuden siirtymisestä, haltijan vaihtumisesta sekä muista rekisteri-ilmoituksen perusteella rekisteriin merkittävistä muutoksista Rekisteri-ilmoitusta ei tarvitse tehdä: luonnollisen henkilön nimen, osoitteen tai kotikunnan muutoksesta luonnollisen henkilön kuolemasta Rekisteri-ilmoituksen edellytyksenä voimassa oleva rekisteröintitodistus, omistusoikeusselvitys ja liikennevakuutus 28

29 Omistajan vaihdos Uuden omistajan tiedot ja mahdollisen haltijan tiedot Luovutuspäivämäärä Myyjän ja ostajan allekirjoitukset ja nimenselvennykset Liikennevakuutus (liikennevakuutus voi jatkua, jos vakuutuksenottaja ei vaihdu omistajan vaihdossa) Kaupparekisteriin merkitty yhtymä hyväksytään ajoneuvoliikennerekisteriin (Kro liitteeksi) Väliomistajia => katsastustoimipaikalla 29

30 Alaikäinen omistaja Alaikäinen henkilö, jolla ei ole oikeutta kuljettaa ajoneuvoa liikenteessä, voi olla 2. haltija 2. omistaja 1. omistaja, mikäli ajoneuvolle merkitään ajoneuvoa käyttävä luonnollinen henkilö 1. haltijaksi Alaikäisen henkilön omistamalle ajoneuvolle ei voi ilmoittaa ykköshaltijaksi juridista henkilöä 30

31 Alaikäinen omistaja jatkuu Ajoneuvon kuljettamiseen oikeuttava ikäraja (ohjelmallinen huomautus, joka koskee 1. omistajaa ja 1. haltijaa) moottorikelkka 15 v. mopo, traktori ja moottorityökone 15 v. kevyt nelipyörä 15 v. moottoripyörät (enint. 125 cm 3 ) 16 v. muut ajoneuvot 18 v. perävaunut ei ikärajaa 31

32 Useita omistajia / haltijoita Kaikkien omistajien on allekirjoitettava ilmoitus 2. omistaja tai 2. haltija merkitään kohtaan Lisätietoja ja huomautuksia Jos enemmän kuin kaksi omistajaa / haltijaa, ilmoitetaan ne lisälehdellä 32

33 Omistajan osoite ulkomailla Jos 1. omistajan osoite on ulkomailla tai Ahvenanmaalla, tulee ajoneuvolle merkitä Suomessa ajoneuvoa käyttävä haltija (osoite Suomessa) 2. omistajan osoite voi olla ulkomailla tai Ahvenanmaalla Jos 1. omistajan osoite on ulkomailla => katsastustoimipaikalle, ellei omistajalta ole kirjallista lupaa rekisteröintitodistuksen luovuttamiseksi haltijalle 33

34 Fuusio Fuusio käsitellään omistajan vaihdoksena Luovutuspäivä on kaupparekisteriin merkitty muutospäivä Kaupparekisteriote Ilmoituksen tekemisen määräaika 14 päivää kaupparekisteriotteen muutospäivästä Liikennevakuutus takautuvasti fuusiopäivästä 34

35 Yritysmuodon muutos Omistajan vaihdoksia : Fuusio Ay / Ky => Oy tai toisinpäin Tmi => Ay / Ky / Oy tai toisinpäin Yksityinen elinkeinonharjoittaja luovuttaa toiminimensä toiselle Luovutuspäivä on kaupparekisteriin merkitty muutospäivä Muutos tehdään jokaiselle ajoneuvolle Liikennevakuutus takautuvasti muutospäivästä 35

36 Yritysmuodon muutos jatkuu Nimen muutoksia: Oy => Oyj tai toisinpäin (kaupparek.ote) Ay => Ky tai toisinpäin (kaupparek.ote) Tmi:n omistuksessa => elinkeinonharjoittajan omalle nimelle Nimen muutokset sallittu VAKYssa vain rekisteröintitapahtuman yhteydessä 36

37 Haltijan lisäys, muutos ja poisto Ajoneuvon pääasiallinen käyttäjä Haltijan tiedot Luovutuspäivämäärä (hallinnan) Omistajan allekirjoitus Liikennevakuutus voi jatkua, jos vakuutuksenottaja ei vaihdu haltijan muutoksessa 37

38 Huomioitavaa haltijassa Kaupparekisteriin merkitty yhtymä hyväksytään rekisteriin (Kro liitteeksi) Alaikäinen, jolla ei ole oikeutta kuljettaa ajoneuvoa liikenteessä, ei voi olla ajoneuvon 1. haltija Ajoneuvon 1. haltijan osoite ei voi olla ulkomailla tai Ahvenanmaalla Jos ajokortiton omistaja on täysi-ikäinen, ei ajoneuvolle tarvitse merkitä haltijaa 38

39 Sovellus Koulutuskanta joka päivä henkilökohtainen käyttäjätunnus Tuotantokanta ATJ: ma-su henkilökohtainen käyttäjätunnus ATP-kyselynäytöt tuotantokannassa joka päivä 24 tuntia vuorokaudessa kyselyt maksullisia 39

40 Haltija muuttuu omistajaksi Oletuksena ei enää ole, että liikennevakuutus jatkuu ennallaan Liikennevakuutus jatkuu, mikäli vakuutuksenottaja säilyy ennallaan Konvertoiduilla (viimeisin tieto LTJ:stä) ajoneuvoilla liikennevakuutus voi jatkua vain muutoksessa haltijasta omistaja, jolloin vakuutuksenottaja viedään järjestelmään Kun vakuutuksenottaja säilyy ennallaan, rekisteröinnin voi tehdä 30 vuorokautta ennen uuden liikennevakuutuksen alkamista Kun haltija omistajaksi rekisteröinti laiminlyöty ja myyty edelleen => katsastustoimipaikalle 40

41 Vakuutuksen muutos Voidaan muuttaa vakuutysyhtiötä tai vakuutuksenottajaa Voidaan tehdä aikaisintaan yhtä kuukautta ennen tai viimeistään 7 päivän kuluessa uuden liikennevakuutuksen alkamisesta Voidaan tehdä ilman teknistä osaa Jos ajoneuvolla on useita omistajia tai haltijoita, riittää yhden omistajan tai haltijan allekirjoitus 41

42 Liikennevakuuttaminen ja VATI Liikennevakuutus otettava 7 pv:n kuluessa vakuutukseen vaikuttavasta muutoksesta Määräajan ylityksestä lähtee automaattisesti hyvikeilmoitus LVK:lle (Liikennevakuutuskeskukselle) Ryhmäliikennevakuutus: määräaika luovutuspäivästä ilmoituspäivään Ilmoitusosaan merkitään yhtiön nimi ja liikennevakuutuksen alkamispäivä Liikennevakuutus tulee tehdä ennen rekisteröintiä 42

43 Liikennevakuuttaminen ja VATI jatkuu Vakuutustietovarasto VATI on osa REKI-järjestelmää VATIn vakuutustiedot suoraan vakuutusyhtiöiltä Liikennevakuutuksen todistemerkistä luovuttiin Ålands-, UPS- ja Ingonord-vakuutusyhtiöt eivät käytä VATIa -> liikennevakuutuksen voimassaolo tarkastetaan erillisestä todistuksesta Vakuutuksenottaja merkitään rekisteriin Rekisteröinnin yhteydessä järjestelmä tarkastaa voimassaolevan liikennevakuutuksen VATIsta ja hakee tiedot ajoneuvon tiedoiksi 43

44 Liikennevakuuttaminen ja VATI jatkuu Liikennevakuutus voi jatkua, jos vakuutuksenottaja säilyy rekisteröinnissä ajoneuvon omistajana tai haltijana Rekisteröijä voi syöttää myöntämänsä liikennevakuutuksen tiedot rekisteröinnin yhteydessä, jos tieto liikennevakuutuksesta ei ole ehtinyt välittyä vakuutusyhtiöstä VATIin Liikennevakuutuksen todistemerkkiä voidaan käyttää mikäli liikennevakuutus on alkanut viimeistään

45 Käytön muutos Käyttö yksityinen luvanvarainen kouluajoneuvo vuokraus ilman kuljettajaa myyntivarasto (varastovakuutus) Voidaan tehdä vakuutusyhtiössä, kun muutos ei edellytä katsastusta Voidaan tehdä ilman teknistä osaa Jos ajoneuvolla on useita omistajia tai haltijoita, riittää yhden omistajan tai haltijan allekirjoitus 45

46 Muu muutos Uusia rekisteröintejä toimipaikan muutos (y-tunnuksen jatke muuttuu) omistaja-/haltijatyypin muutos (esim. omistajien järjestyksen muutos) hallintasuhteen muutos vakuutuksenottajan vaihdos, tehdään vakuutusyhtiön vaihdoksena Rekisteröintitodistus ei tulostu automaattisesti järjestelmä huomauttaa ja rekisteröijän tulee ottaa kantaa, että todistus tulostuu 46

47 Osoitteen ja nimen muutos Luonnollisen henkilön nimen / osoitteen muutokset päivittyvät suoraan VRK:sta Juridisen henkilön tulee tehdä ilmoitus Osoitteen ja nimen muutos sallittu VAKYssa muun rekisteröintitapahtuman yhteydessä korjaa tiedot ennen rekisteröintiä Pelkkä nimen tai osoitteen muutos => katsastustoimipaikalla Ajoneuvon kotipaikka on sama kuin omistajan ellei ajoneuvolla ole haltijaa 47

48 Tietojen luovutus ajoneuvoliikennerekisteristä Tietojen hakuperusteena on rekisterinumero tai valmistenumero Henkilötunnusta ei saa koskaan luovuttaa Asiakkaalle ei saa luovuttaa tietoja ATJ:stä Voi kertoa, jos ajoneuvovero maksamatta tai määräaikaiskatsastus suorittamatta 48

49 Tietojen luovutuskiellot Markkinointikielto tietoja ei myydä suoramarkkinointiin ei tarvita kirjalllista pyyntöä Osoitteenluovutuskielto estää osoitetietojen luovuttamisen puhelimitse kirjallinen pyyntö ilmoitusosan kohtaan Lisätietoja ja huomautuksia Rekisteröintitapahtuman yhteydessä Turvakielto vain AKEssa vakuutusyhtiön rekisteröijällä ei ole oikeutta nähdä turvakiellollisen henkilön osoitetietoja 49

50 Väärin täytetyt ilmoitukset Rekisteri-ilmoitusta ei voida hyväksyä jos uuden omistajan tai haltijan nimi- ja osoitetiedot, henkilö- ja y- tunnus eivät ole luettavissa allekirjoitukset puuttuvat tai puutteelliset liikennevakuutustiedot puuttuvat luovutuspäivämäärä puuttuu tai ei ole yksiselitteisesti luettavissa jos tietoja korjataan esim. luovutuspäivää => ostaja ja myyjä vahvistavat korjauksen allekirjoituksillaan ilmoitusosaan tai luovutustodistukseen 50

51 Virhe rekisteröinnissä Rekisteröijä voi korjata saman päivän aikana tehtyä omaa rekisteröintiään (vak.yhtiötä, vak.ottajaa, omistajaa tai haltijaa, hallintasuhdetta, omistaja-/haltijatyyppiä, toimipaikkatietoa tai autoveronpalautusta) Jos korjauksella on vaikutusta ajoneuvoveroon, korjauksesta ilmoitettava ajoneuvoverotukseen osoitteella tai puhelimitse ei verovaikutusta, kun hallintasuhteen muutos ja vakuutusyhtiön ja vakuutuksenottajan vaihdos Virhe korjataan, kun rekisteriin on viety ilmoituksesta poikkeava tieto 51

52 Virhe rekisteröinnissä jatkuu Kun todistukselle tulostuva tieto korjataan, tulee korjauksen yhteydessä tulostaa uusi todistus Jos asiakas rekisteröinnin jälkeen muuttaa mieltään, niin se ei ole korjattava virhe Jos rekisteriin viety virhe huomataan myöhemmin, tulee olla yhteydessä AKEen, jossa virhe korjataan 52

53 Rekisteröinnin apulomake Rekisteröinnin korjauksesta tulee täyttää rekisteröinnin apulomake rekisteritunnus rekisteröintitodistuksen järjestysnumero valmistenumeron kolme viimeistä merkkiä Ilmoituksen laatu -kohdasta rastitetaan Korjaus Huomautuksia -kohtaan kirjoitetaan mitä on korjattu Toimipaikka -kohtaan kirjoitetaan vakuutusyhtiö Käsittelypäiväksi laitetaan korjauksen tekopäivä Liitteitä -kohtaan merkitään mahdollisten liitteiden määrä Käsittelijä -kohtaan merkitään käsittelijän nimi Rekisteröinnin apulomakkeet lähetetään digitointiin omalla saatteellaan 53

54 Huomioi! 54

55 Toimipaikkatunnukset Yritysten eri toimipisteet erotetaan ns. toimipaikkatunnuksilla (entinen haarakonttori) Jokaista toimipistettä kohden tulisi olla vain yksi toimipaikkatunnus (Y-tunnuksen jatke) Toimipaikkatunnukset luodaan ATJ:n henkilötietojärjestelmässä 55

56 Keinotekoinen tunnus Juridiselle henkilölle: yritykselle, jolla ei ole y-tunnusta toiminimelle, jolla ei ole y-tunnusta vaatii vastuuhenkilön Luonnolliselle henkilölle: ulkomaalainen, jolla ei ole suomalaista hetua yksityinen henkilö tai kuolinpesä, joka on haettu konkurssiin 56

57 Vastuuhenkilö Vastuuhenkilö tarvitaan yhdistykselle tai säätiölle, jota ei ole merkitty kauppa-, yhdistys- tai säätiörekisteriin perustettavalle yhtiölle toiminimelle, jos sitä ei ole merkitty kaupparekisteriin Vastuuhenkilön tulee olla luonnollinen henkilö Alaikäinen ei voi olla vastuuhenkilö 57

58 Luovutusilmoitus Voidaan tehdä kun omistaja on laiminlyönyt rekisteröintivelvollisuutensa Luovutustodistus, kauppakirja tai erillinen kirjallinen selvitys kaupasta Tarvittavat tiedot ajoneuvon rekisteritunnus tai valmistenumero ostajan nimi ja täydellinen osoite luovutuspäivämäärä myyjän allekirjoitus Myös haltija voi ilmoittaa haltijuutensa päättymisestä 58

59 Liikennekäytöstäpoisto Lopullinen poisto Tavallinen poisto Romupoisto (ei AURAssa) Ulkomaille ja Ahvenanmaalle poisto (ei AURAssa) Kunnan poisto (ei AURAssa) Vaurioituneena poisto (ei AURAssa) Viranomaispoisto (ei AURAssa) Tuhoutuneena poisto (ei AURAssa) Ajoneuvo tuhoutunut muulla tavalla (ei AURAssa) => Ei voi ottaa enää liikenteeseen 59

60 Liikennekäytöstäpoisto Suomessa rekisteröidyn ajoneuvon väliaikaista liikennekäytöstäpoistamista ja tämän tiedon merkitsemistä rekisteriin Korvaa entisen rekisteristä poiston Voimassa toistaiseksi Auton tavallinen liikennekäytöstäpoisto voidaan tehdä ilman rekisterikilpien palautusta Rekisteritunnuksen voimassaolo päättyy rekisterikilpien palautukseen Verokausi katkeaa 60

61 Liikennekäytöstäpoisto jatkuu Tavallinen poisto (VAKYssa) ei saa tehdä L-luokan ajoneuvoille omistaja tai haltija tekee rek.todistuksen ilmoitusosalla, tekninen osa oltava mukana rekisterikilpiä ei tarvitse palauttaa autoilta, muilla pakollinen rekisterikilpien palautuksella vaikutus liikennevakuutussopimuksen voimassaoloon kun rekisterikilvet palautetaan, liikennevakuutussopimus päättyy kun rekisterikilpiä ei palauteta, liikennevakuutussopimus ei pääty 61

62 Liikennekäytöstäpoisto jatkuu Ulkomaille ja Ahvenanmaalla poisto (ei VAKYssa) Kunnan poisto (ei VAKYssa) Vaurioituneena poisto VAKYssa vaurioituneena poisto lunastetuille ajoneuvoille Viranomaispoisto (ei VAKYssa) Lopullinen poisto VAKYssa tuhoutuneena poisto lunastetuille ajoneuvoille 62

63 Liikennekäytöstäpoisto jatkuu Tieto automaattisesti VERO-järjestelmään Ajoneuvovero katkeaa liikennekäytöstäpoistopäivään Liikennekäytöstäpoistettu ajoneuvo on käyttökiellossa voidaan käyttää liikenteessä poistopäivän loppuun, jos autossa on rekisterikilvet voidaan siirtää varattuun katsastukseen ja sieltä korjaukseen/säilytykseen, jos autossa on rekisterikilvet ajoneuvoa voidaan käyttää koenumerokilvin tai siirtoluvalla, omat rekisterikilvet peitettävä tai poistettava 63

64 Liikennekäytöstäpoisto jatkuu Käyttökiellon rikkominen poliisi estää auton käyttämisen poistamalla rekisterikilvet ja rekisteröintitodistuksen sakko veroseuraamukset (lisävero ja jälkivero) liikennevakuutusmaksujen korotus 64

65 Liikennekäytöstäpoiston aikaiset muutokset Auton rekisteritiedoissa tapahtuneista muutoksista on tehtävä rekisteri-ilmoitus myös poiston aikana pl. ulkomaille, Ahvenanmaalle tai lopulliset poistot sekä LTJaikana rekisteristä poistetut Liikennevakuutus poistonaikaisissa muutoksissa jos liikennevak. ei ole päättynyt liikennekäytöstäpoiston yhteydessä tai sen jälkeen, liikennevakuutus on pakollinen jos liikennevak. on päättynyt liikennekäytöstäpoiston yhteydessä tai sen jälkeen, uutta liikennevakuutusta ei voi syöttää 65

66 M N L Ajoneuvoluokka Henkilöautot M1e Linja-autot M2e, M3e Pakettiautot N1e Kuorma-autot N2e, N3e Mopot L1e, L2e Moottoripyörät L3e, L4e Kolmipyörä L5e Kevyt nelipyörä L6e Nelipyörä L7e Liikennekäytöstä poisto Poiston tekeminen X O X X O X Vain poikkeustilanteissa Kilpien palautus O Perävaunut O1, O2, O3, O4 X X X Muutokset poiston aikana O O T Traktorit T X X Mtk Moottorityökoneet Mtk X X Ma Maastoajoneuvot Ma (moottorikelkka) X X O O O Poiston aikaisia muutoksia ei kuitenkaan tehdä, jos ajoneuvolla on -LTJ-aikainen rekisteristä poisto -ulkomaan/ahvenanmaan poisto X = kilvet palautettava / muutokset tehtävä O = kilvet voidaan palauttaa / muutokset voidaan tehdä 66

67 Liikennekäyttöönotto Suomessa rekisteröidyn ja sittemin liikennekäytöstäpoistetun ajoneuvon liikennekäyttöönottamista koskevan tiedon merkitseminen rekisteriin VAKYssa vain autojen liikennekäyttöönottoja, kun rekisterikilpiä ei palautettu poiston yhteydessä Omistaja tai haltija tekee rekisteröintitodistuksen ilmoitusosalla Maksamaton ajoneuvovero estää liikennekäyttöönoton Ajoneuvo on käyttökiellossa, jos määräaikaiskatsastus ei ole voimassa 67

68 Liikennekäyttöönotto jatkuu Rekisteröintikatsastus vaaditaan ainoastaan ulkomaille/ahvenanmaalle poiston jälkeen vaurioituneena poiston jälkeen LTJ-aikana rekisteristä poistetuille (pl. moottorityökoneet ja muut traktorit kuin liikennetraktorit, käyttöönotosta kulunut alle 6kk, rekisteröinti- tai määräaikaiskatsastuksesta kulunut alle 3kk Ajoneuvolla tulee olla liikennevakuutus Liikennevakuutus voi jatkua, jos liikennevakuutus ei ole päättynyt ja vakuutuksenottaja säilyy ennallaan Tieto automaattisesti VERO-järjestelmään Verovelvollisuus alkaa liikennekäyttöönottopäivästä lukien 68

69 Ajoneuvovero 1/3 Ajoneuvo- ja dieselvero yhdistettiin 2004 uudistuneeksi ajoneuvoveroksi Verovelvollinen Rekisteriin merkitty omistaja tai haltija Luovutusilmoitettu on myös verovelvollinen Verovelvollisuuden siirrossa vastaanottaja (yhteisvastuu) Väliomistaja, jos rekisteriin merkitty omistaja ei ota veroa vastatakseen 69

70 Verokausi 2/3 Juokseva verokausi 12 kk Laskutus Eräpäivä on 6 viikkoa maksuunpanosta Suoraveloitus Sähköinen laskutus Maksu 1, 2 tai 4 erässä, maksutapalisä 5 euroa Veronpalautus siirretään odottamaan seuraavaa maksuunpanoa suoritettu vero palautetaan pankkitilille tai osoituksena alle 5 euron palautusta ei makseta 70

71 Seuraukset maksamattomuudesta 3/3 Valvontaviranomaiset: poliisi, tulli ja myös AKE rekisterikilvet ja rekisteröintitodistus pois, kunnes vero maksetaan Käyttökielto, jos erääntynyttä veroa suorittamatta ajoneuvoa ei saa viedä pois maasta ajoneuvoa ei voi liikennekäyttöönottaa ajoneuvoa ei voi määräaikaiskatsastaa Esittämällä kuitin veron suorittamisesta voi osoittaa maksaneensa veron Käyttökiellon purkamista voi hakea AKElta UUTTA: maastavientikielto 71

72 Autokiinnitys Kiinnitetty ajoneuvo asiakkaalle saa ilmoittaa ainoastaan, että ajoneuvo on kiinnitetty saa tehdä esim. omistajan vaihdoksen tai liikennekäytöstäpoiston Muutoskielto ajoneuvo kuuluu konkurssin tai saneerausmenettelyn alaiseen omaisuuteen, on pantu takavarikkoon, on ulosmitattu, on myymis- ja hukkaamiskiellon alainen tai ajoneuvolle on suoritettu väliaikaistoimi muutoskiellon alaiselle ajoneuvolle ei saa pääsääntöisesti tehdä omistajan-/haltijanvaihdosta 72

73 Esteellisyys Rekisteröijä tai hänen lähisukulaisensa on asianosainen hyötyy tai kärsii haittaa avustaa tai edustaa asianomaista, tai jos luottamus rekisteröijän puolueettomuuteen muusta syystä vaarantuu Esteellisyyttä on arvioitava tapauskohtaisesti ja työntekijän on itse huomioitava esteellisyytensä Esteellisyyttä ei ole, kun kyseessä vakuutuksen tai käytön muutos 73

74 Asiakirjojen lähettäminen digitoitavaksi Asiakirjat toimitetaan digitoitavaksi Itellaan vähintään kerran viikossa ruskeilla vastauslähetyskuorilla Ei niittejä! Saatelomakkeeseen merkitään: mihin lähetetään digitointi asiakirjatunnus A, C tai D lähettäjän tiedot lähettäjän nimi, puhelinnumero sekä yhtiön nimi 74

75 Asiakirjojen lähettäminen digitoitavaksi jatkuu Uusi rekisteröijä lähettää ilmoitusosat omalla saatelomakkeella kuukauden ajan Lisätieto -kohtaan maininta "Uusi rekisteröijä" mikäli asiapapereita lähetetään AKEen, merkitään vastauslähetys-koodin perään A ja henkilön/tiimin nimi Kirjekuoren vasempaan ylänurkkaan lähettäjän tiedot (yhtiön leima) LTJ:n ja ATJ:n asiakirjat sekä liitteettömät ja liitteelliset omissa nipuissaan 75

Henkilötietojärjestelmä HENKI

Henkilötietojärjestelmä HENKI Henkilötietojärjestelmä HENKI Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt 4.11.2009 1 Henkilötietojärjestelmä (HENKI) Henkilötietojärjestelmässä päivitetään yksityisten henkilöiden ja yritysten tietoja HENKIssä

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Auto-, rahoitus- ja vakuutusalan rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/3034/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti

Lisätiedot

Henkilötietojärjestelmä HENKI. Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt

Henkilötietojärjestelmä HENKI. Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt Henkilötietojärjestelmä HENKI Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt Henkilötietojärjestelmä (HENKI) Henkilötietojärjestelmässä päivitetään yksityisten henkilöiden ja yritysten tietoja HENKIssä voidaan

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Katsastustoimipaikkojen rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/2996/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan

Lisätiedot

Vakuutustiedot REKIssä

Vakuutustiedot REKIssä Vakuutustiedot REKIssä Vakuutusalan prosessi-info 29.3.2006 Hanna Hakanen Vakuutus REKIssä Voimassaoleva liikennevakuutus todennetaan rekisteröinnin yhteydessä kolmella vaihtoehtoisella tavalla automaattinen

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Ohje 1 (6) Antopäivä: 24.10.2012 Voimaantulopäivä: 1.11.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/2996/2010 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeet AKE 11/2008 ja TRAFI/4625/2012

Lisätiedot

Rekisteröinnistä perittävät maksut

Rekisteröinnistä perittävät maksut Ohje 1 (5) Antopäivä: 1.6.2011 Voimaantulopäivä: 1.6.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 1.6.2011-31.12.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/33471/03.04.03.01/2010

Lisätiedot

Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä

Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä 20.9.2007 ja 21.9.2007 Sähköinen vakuutustietovarasto VATI Liikennevakuutuksen todistemerkistä luopuminen Vakuutustietovarasto

Lisätiedot

Rekisteröinnin peruskoulutus. Vakuutusyhtiöt

Rekisteröinnin peruskoulutus. Vakuutusyhtiöt Rekisteröinnin peruskoulutus Vakuutusyhtiöt Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Virasto on liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä vastaava hallinto- ja turvallisuusviranomainen, jonka toimiala

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Syksy 2008 Katsastustoimipaikat Rekisterikilpi ja siirtolupa K: Kun ulkomaiset kilvet palautetaan Suomeen rekisteröinnin yhteydessä, historiatietoihin jää vain merkintä "Muu muutos".

Lisätiedot

Rekisteröintiasioita. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt

Rekisteröintiasioita. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Rekisteröintiasioita Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Valtuuttaminen Valtuutuksen perusteella valtuutettu voi edustaa valtakirjan antajaa Valtuutuksen laajuus riippuu valtakirjan

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt AJONEUVOHALLINTOKESKUS Rekisteröinnin koulutus Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ REKISTERÖINNISTÄ...1 2. AUTOLIIKKEIDEN JA RAHOITUSYHTIÖIDEN REKISTERÖINTIOIKEUDET...1 2.1. Autoliikkeiden

Lisätiedot

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat KTP-OHJEKANSION ATJ-OHJEET Muuttunut tieto Rekisteröinnin ohjekansio 1. 2.1. Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Uusi ohje (yhdistetty kaksi ohjetta) 2.2. Omistajan ja haltijan ikä- ja

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Vakuutusyhtiöt

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Vakuutusyhtiöt AJONEUVOHALLINTOKESKUS Rekisteröinnin koulutus Vakuutusyhtiöt Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ REKISTERÖINNISTÄ... 1 2. VAKUUTUSYHTIÖIDEN REKISTERÖINTIOIKEUDET... 1 2.1. Vakuutusyhtiöiden rekisteröinnissä

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 25/2008 ja TRAFI/4626/2012

Lisätiedot

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Koulutuspaikat: 06.10.2009 Helsinki / VR Auditorio 08.10.2009 Tampere / Scandic City 13.10.2009 Kuopio / Hotelli Puijonsarvi 15.10.2009 Oulu /

Lisätiedot

ATJ kertauskoulutus syksy 2008. Vakuutusyhtiöt

ATJ kertauskoulutus syksy 2008. Vakuutusyhtiöt ATJ kertauskoulutus syksy 2008 Vakuutusyhtiöt AKEn organisaatio 15.8.2008 Ylijohtaja Kari Wihlman Ylijohtajan esikunta Viestintä- ja kehitysjohtaja Riitta-Liisa Linnakko Tutkimusjohtaja Juhani Intosalmi

Lisätiedot

Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti

Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti Prosessikuvaukset 1(19) 24.3.2006 Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti Prosessissa käydään läpi käytettynä maahantuodulle ajoneuvolle myönnettävä pitkä siirtolupa, ajoneuvon rekisteröintikatsastus

Lisätiedot

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Lunastuspoistajat

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Lunastuspoistajat REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset Lunastuspoistajat Tavoitteet REKIn kehittämisen tavoitteet Rekisterin ajantasaisuuden ja luotettavuuden edistäminen Sähköisen tiedonvälityksen lisääminen Myöhemmin

Lisätiedot

ATJ kertauskoulutus syksy 2008. Katsastustoimipaikat

ATJ kertauskoulutus syksy 2008. Katsastustoimipaikat ATJ kertauskoulutus syksy 2008 Katsastustoimipaikat AKEn organisaatio 15.8.2008 Ylijohtaja Kari Wihlman Ylijohtajan esikunta Viestintä- ja kehitysjohtaja Riitta-Liisa Linnakko Tutkimusjohtaja Juhani Intosalmi

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (6) Antopäivä: 16.9.2015 Voimaantulopäivä: 21.9.2015 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/23887/03.04.03.02/2013 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6 Ajoneuvon ensirekisteröinnin

Lisätiedot

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus 6.9.2007 Tietosisällöstä ja muutokset LTJ-> ATJ Rekisteröintilainsäädönnön muutokset Marja Koskinen Selvennykseksi Ajoneuvoluokka = N3/Kuorma-auto, M1/Henkilöauto

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä AJONEUVOHALLINTOKESKUS Ennakkotehtävä 1 AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2

Voimassa: Toistaiseksi. Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2 1 (6) TRAFI/9652/03.04.03.03/2014 Antopäivä: 28.4.2014 Voimaantulopäivä: 28.4.2014 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009)

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Rekisteröintiasioita. Koulutuskierros syksy 2010 Katsastustoimipaikat

Rekisteröintiasioita. Koulutuskierros syksy 2010 Katsastustoimipaikat Rekisteröintiasioita Koulutuskierros syksy 2010 Katsastustoimipaikat Lopullinen poisto Ajoneuvolaki 66 e : Ajoneuvolle tehdään lopullista poistoa koskeva merkintä rekisteriin vain, jos ajoneuvosta on annettu

Lisätiedot

Ohje 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2

Ohje 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2 Ohje 1 (6) Antopäivä: 2.11.2017 Voimaantulopäivä: 2.11.2017 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2 Muutostiedot: Muutetaan

Lisätiedot

Autoliikkeiden ja rahoitusyhtiöiden koulutuskierros kevät 2012

Autoliikkeiden ja rahoitusyhtiöiden koulutuskierros kevät 2012 Autoliikkeiden ja rahoitusyhtiöiden koulutuskierros kevät 2012 Ajankohtaista Trafista 2 Trafin organisaatio 1.1.2012 alkaen Hallinto Pääjohtaja Viestintä Liikennejärjestelmä Sääntely Vaatimustenmukaisuus

Lisätiedot

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Katsastustoimipaikat

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Katsastustoimipaikat REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset Katsastustoimipaikat Tavoitteet REKIn kehittämisen tavoitteet Rekisterin ajantasaisuuden ja luotettavuuden edistäminen Sähköisen tiedonvälityksen lisääminen Myöhemmin

Lisätiedot

Ajoneuvoveron valvontaohje

Ajoneuvoveron valvontaohje Ohje 1 (7) Antopäivä: 12.12.2011 Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003) Voimaantulopäivä: 12.12.2011 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Uusi ohje Soveltamisala: Uuden ajoneuvoveron sekä liikennekäytöstä

Lisätiedot

KATSASTUSASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI JA LÄHETTÄMINEN DIGITOI- TAVAKSI

KATSASTUSASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI JA LÄHETTÄMINEN DIGITOI- TAVAKSI 1 (6) Antopäivä: 05.05.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 05.05.2013 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa/muuttaa määräyksen/ohjeen AKEn ohje 618/208/2008;

Lisätiedot

Tiedote 14/2007 katsastustoimipaikoille. Selain- ja tulostusasetukset. Toimintaohjeita järjestelmävirheisiin

Tiedote 14/2007 katsastustoimipaikoille. Selain- ja tulostusasetukset. Toimintaohjeita järjestelmävirheisiin Tiedote 14/2007 katsastustoimipaikoille 21.11.2007 Selain- ja tulostusasetukset Järjestelmän toiminnan ja tulostamisen osalta on erittäin tärkeää, että selain ja tulostusasetukset on tehty AKEn ilmoittamalla

Lisätiedot

Laturi. - sähköinen vakuutushakemus

Laturi. - sähköinen vakuutushakemus - sähköinen vakuutushakemus Haku 1. Järjestelmä tarjoaa vakuutuksenalkamispäiväksi kuluvaa päivää vakuutusta ei voi laittaa voimaan takautuvasti vakuutus voidaan teknisesti syöttää järjestelmään, niin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan liikenteessä

Lisätiedot

Koulutus suoramarkkinointikumppanien myyntihenkilöille 23.11.2006. ATP s. 3-24 LTJ-ATJ s. 25-33 Ajoneuvojen rekisteröinnin muutosesitykset s.

Koulutus suoramarkkinointikumppanien myyntihenkilöille 23.11.2006. ATP s. 3-24 LTJ-ATJ s. 25-33 Ajoneuvojen rekisteröinnin muutosesitykset s. Koulutus suoramarkkinointikumppanien myyntihenkilöille 23.11.2006 ATP s. 3-24 LTJ-ATJ s. 25-33 Ajoneuvojen rekisteröinnin muutosesitykset s. 34-42 Ohjelma: * AKEn tilannekatsaus * Lupakäytännöt * AKEn

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi Ohje 1 (8) Antopäivä: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 1.2.2013 Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003) Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Päivitetty ohje Soveltamisala: Uuden ajoneuvoveron sekä liikennekäytöstä

Lisätiedot

Siirtolupa- ja vakuutustiedot REKI0136...60 Rekisteröinnin yhteenveto REKI0110...62

Siirtolupa- ja vakuutustiedot REKI0136...60 Rekisteröinnin yhteenveto REKI0110...62 1 SIIRTOLUPA SIIRTOLUPA...1 Uuden siirtoluvan myöntäminen...3 Siirtolupatietojen haku REKI0131...3 Siirtolupatietojen haku valmistenumerolla...4 Siirtolupatietojen haku REKI0131...4 Uusi siirtolupa Ajoneuvon

Lisätiedot

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ MÄÄRÄYS OHJE Päivämäärä Nro 23.10.2007 AKE 92/2007 Sisältöalue Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan säädösperusta Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta 2 Kohderyhmät Rekisteröintitehtävien suorittajat Voimassaoloaika

Lisätiedot

Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä

Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Ohje 1 (5) Antopäivä: 13.2.2013 Voimaantulopäivä: 13.2.2013 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 92/2007 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

AJONEUVOVERON VALVONTAOHJE

AJONEUVOVERON VALVONTAOHJE MÄÄRÄYS OHJE Päivämäärä Nro 14.3.2008 tta Sisältöalue Uuden ajoneuvoveron sekä entisen dieselja ajoneuvoveron valvonta ja ajoneuvon käytön estäminen Toimivallan säädösperusta Ajoneuvoverolaki 1281/2003

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen 3 Määräaikaiskatsastusvelvollisuus 1. Ajoneuvolain 51 :ssä tarkoitettu määräaikaiskatsastusvelvollisuus koskee autoja (M- ja N-luokan ajoneuvot),

Lisätiedot

Vinkkejä autokauppaan

Vinkkejä autokauppaan Vinkkejä autokauppaan Sisältö Ostamassa käytettyä autoa? 3 Jos ostat 5 Ostamisen jälkeen 9 Jos myyt 10 2 Kannen kuva: Trafi. Ostamassa käytettyä autoa? Kun ostat käytettyä autoa, sinun on syytä ottaa huomioon

Lisätiedot

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet ja valvonta Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet Koenumerokilvet voidaan myöntää mm. autokauppaa tai korjausta harjoittavalle yritykselle Koenumerokilvillä

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Katsastustoimipaikat

Liikenteen turvallisuusvirasto Katsastustoimipaikat Liikenteen turvallisuusvirasto 1.1.2010 Katsastustoimipaikat 2010 20.10.2010 1 Rautatiet Työterveyshuollon ammattihenkilöt Liikkuvan kaluston haltijat Liikkuvan kaluston katsastusyritykset Radanpidon yritykset

Lisätiedot

Ajoneuvoveron tarkastaminen ATP:stä

Ajoneuvoveron tarkastaminen ATP:stä Ajoneuvoveron tarkastaminen ATP:stä Ajoneuvoveron rakenne ja määrä Ajoneuvoveron rakenne Suomessa ajoneuvorekisteriin merkittävät autot ovat ajoneuvoverollisia (ei veroteta traktoreita, mopoja tmv.) Rekisterissä

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi Ohje 1 (7) Antopäivä: Voimaantulopäivä: 1.2.201 1.2.201 Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/200) Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Uusi ohje Soveltamisala: Ajoneuvoveron sekä liikennekäytöstä poistettujen

Lisätiedot

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi on Pohjantähden selainpohjainen vakuutushakemusjärjestelmä, jolla välitetään liikenne- ja ajoneuvovakuutushakemukset

Lisätiedot

KOENUMEROREKISTERÖINTI Päävalikko...2 Ilmoituksen laadut...2 Koenumerotietojen haku REKI Koenumerotodistuksen muutosrekisteröinti...

KOENUMEROREKISTERÖINTI Päävalikko...2 Ilmoituksen laadut...2 Koenumerotietojen haku REKI Koenumerotodistuksen muutosrekisteröinti... 1 KOENUMEROREKISTERÖINTI Päävalikko...2 Ilmoituksen laadut...2 Koenumerotietojen haku REKI0168...2 Koenumerotodistuksen muutosrekisteröinti...3 Koenumerotietojen haku REKI0168...3 Koenumerotodistuksen

Lisätiedot

Katsastustoimipaikat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Katsastustoimipaikat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Katsastustoimipaikat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI -järjestelmään...4 ATJ Aloitussivu...5 Rekisteröinnin päävalikko...6 Ensirekisteröinti...7 Rekisteritietojen haku...7 Ajoneuvon ensirekisteröintitiedot...8

Lisätiedot

Ajankohtaista rekisteröinnist. innistä Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011

Ajankohtaista rekisteröinnist. innistä Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011 Ajankohtaista rekisteröinnist innistä Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011 Liikennevälineiden rekisteröinnin tehtävät Ajoneuvojen rekisteröinti ja rekisterikilvet Sopimuskumppanien ohjeistus, koulutus

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Pesän osakkaat Määräävät yhdessä kuolinpesän omaisuudesta

Lisätiedot

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstä poisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Voit hakea asiakasta nimellä sivun alapalkissa Tarkennettu haku -valinnalla tai sivun yläpalkissa olevalla valinnalla Haut.

Voit hakea asiakasta nimellä sivun alapalkissa Tarkennettu haku -valinnalla tai sivun yläpalkissa olevalla valinnalla Haut. 1 2 Syötetään haettavan tai lisättävän yrityksen Y-tunnus (tai asiakasnumero). Asiakasnumero on A+8 merkkiä tai 8 merkkiä ja kohta Asiakasnumero rastitettuna. Järjestelmä antaa jokaiselle henkilölle ja

Lisätiedot

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä. 1 (6) Ajoneuvon tiedot HIN-913 Kuorma-auto Scania Lähde: Ajoneuvoliikennerekisteri 27.6.2018 22:23 Rajoitukset ja huomautukset Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa Ajoneuvovero erääntynyt Määräaikaiskatsastus

Lisätiedot

Ajankohtaista Trafista

Ajankohtaista Trafista Ajankohtaista Trafista Rekisteröinnin koulutuskierros 2013 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Pääjohtaja Strategia Sääntely ja kehittäminen Luvat ja hyväksynnät Valvonta Tietovarannot Viestintä Henkilöluvat

Lisätiedot

Laki. alusrekisterilain muuttamisesta

Laki. alusrekisterilain muuttamisesta Laki alusrekisterilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan alusrekisterilain (512/1993) 4, 11 ja 35, 45 :n 2 momentti ja 46, sellaisena kuin niistä on 4 osaksi laeissa 486/2004 ja 1292/2009,

Lisätiedot

Laturi. Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali

Laturi. Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Kirjautuminen järjestelmään netso.fi sivujen kautta Netsoon kirjautumisen jälkeen valitaan Netson etusivulta Pohjantähden logo.

Lisätiedot

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet Ajoneuvolaki 1090/2002 7 Ajoneuvon rakenteen muuttaminen, ajoneuvon rakentaminen ja vaurioituneen ajoneuvon katsastaminen Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihdetaan 50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 0 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 0, huhtikuu Huhtikuussa 0 ensirekisteröitiin 4 05 uutta henkilöautoa Huhtikuussa 0 rekisteröitiin 5 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli 4 60.

Lisätiedot

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info 24.11.2015 Esa Aaltonen Reijo Jälkö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutoksen tavoitteet VAkuuttaminen ja REkisteröinti Sähköiseksi Asiointi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ajoneuvolain (1090/2002) ja ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain (957/2013) 5

Lisätiedot

Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1

Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1 Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1 Tärkeimmät muutokset Luovutaan kantamasta autoverolle arvonlisäveroa (ns. elv) ajoneuvojen verotus ei kuitenkaan kevene, koska autoveroa korotetaan autoverolle

Lisätiedot

KTP Koulutuskierros syksy 2011. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

KTP Koulutuskierros syksy 2011. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. KTP Koulutuskierros syksy 2011 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafin organisaatio 1.1.2012 alkaen 16.11.2011 2 Liikennevälineiden rekisteröinnin tehtävät Ajoneuvojen rekisteröinti ja rekisterikilvet

Lisätiedot

Ajoneuvon tiedot. BIA-530 Kuorma-auto Volvo. Lähde: Ajoneuvoliikennerekisteri :44. Huomautukset. Liikenteestä poisto

Ajoneuvon tiedot. BIA-530 Kuorma-auto Volvo. Lähde: Ajoneuvoliikennerekisteri :44. Huomautukset. Liikenteestä poisto 1 (6) Ajoneuvon tiedot BIA-530 Kuorma-auto Volvo Lähde: Ajoneuvoliikennerekisteri 03.01.2018 10:44 Huomautukset Liikenteestä poisto Määräaikaiskatsastus suorittamatta Viretieto Perustiedot Ajoneuvon tila

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, tammikuu Tammikuussa 05 ensirekisteröitiin 0 67 uutta henkilöautoa Tammikuussa 05 rekisteröitiin 4 53 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN

SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN SIIRTOLUPA... 2 1. TARKOITUS, JOIHIN SIIRTOLUPA MYÖNNETÄÄN... 2 1.1. AJONEUVON KATSASTUKSEEN TAI KORJAAMOLLE VIENTI... 2 1.2. MAAHANTUODUN AJONEUVON SIIRTO TUONTIPAIKALTA

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ajoneuvolain (1090/2002) ja ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain (957/2013) 5

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, helmikuu Helmikuussa 05 ensirekisteröitiin 7 989 uutta henkilöautoa Helmikuussa 05 rekisteröitiin 03 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, kesäkuu Kesäkuussa 05 ensirekisteröitiin 8 976 uutta henkilöautoa Kesäkuussa 05 rekisteröitiin 5 97 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-joulukuu Taulu 1. Kuukausittain. Ensirekisteröinnit. Autot. Kuukausi. yhteensä. yhteensä Taulu 1. Kuukausittain Kuukausi Nelipyörät Mopot Moottorikelkat Traktorit Moottorityökoneeperävaunuperävaunut Matkailu- Puoli- Muut L7/L7e perävaunut Helmikuu 70 89 578 481 662 519 373 373 170 172 46 52

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Muistio 1 (6) LPO Kaisa Männistö ja Laura Sarlin 21.9.2015 LVM077:00/2014 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtioneuvoston

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011 1217/2011 Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 2011 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2010, joulukuu Joulukuussa 2010 ensirekisteröitiin 184 uutta henkilöautoa Joulukuussa 2010 rekisteröitiin 11 070 uutta ajoneuvoa, joista

Lisätiedot

Polttoöljyn käyttö traktorissa

Polttoöljyn käyttö traktorissa Polttoöljyn käyttö traktorissa Sisältö Polttoöljyn käyttö traktorissa 3 Moottorityökoneeksi varustettu traktori 4 Maa- ja metsätaloudessa käytettävä traktori 6 Maatilatalouden harjoittajan yksityistalouteen

Lisätiedot

Ajoneuvon tiedot. FIP-450 Pakettiauto Toyota Hilux-4x4. Lähde: Ajoneuvoliikennerekisteri :18. Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvon tiedot. FIP-450 Pakettiauto Toyota Hilux-4x4. Lähde: Ajoneuvoliikennerekisteri :18. Rajoitukset ja huomautukset 1 (5) Ajoneuvon tiedot FIP-450 Pakettiauto Toyota Hilux-4x4 Lähde: Ajoneuvoliikennerekisteri 27.6.2018 22:18 Rajoitukset ja huomautukset Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa Ajoneuvovero erääntynyt Määräaikaiskatsastus

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 338. Tasavallan presidentin asetus. Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 338. Tasavallan presidentin asetus. Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2004 N:o 338 344 SISÄLLYS N:o Sivu 338 Tasavallan presidentin asetus Itävallan, Belgian, Tanskan, Suomen, Saksan, Kreikan, Irlannin,

Lisätiedot

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-syyskuu Taulu 1. Kuukausittain. Kuukausi. Ensirekisteröinnit. Autot yhteensä. L5/L5e

ENSIREKISTERÖINNIT Tammi-syyskuu Taulu 1. Kuukausittain. Kuukausi. Ensirekisteröinnit. Autot yhteensä. L5/L5e Taulu 1. Kuukausittain Kuukausi Nelipyörät Mopot Moottorikelkat Traktorit Moottorityökoneeperävaunuperävaunut Matkailu- Puoli- Muut L7/L7e perävaunut Tammikuu 23 56 124 117 1 033 1 305 823 779 192 195

Lisätiedot

Ajoneuvoveron laskutussopimus Kertausta konkareille ja oppia uusille Samuel Acs

Ajoneuvoveron laskutussopimus Kertausta konkareille ja oppia uusille Samuel Acs Ajoneuvoveron laskutussopimus Kertausta konkareille ja oppia uusille Samuel Acs 30.9.2009 1 Sopimuksen solmiminen Sopimuksen solmimisen edellytyksenä vakavaraisuus ja luotettavuus Oltava valmius ottaa

Lisätiedot

OHJE KILPIEN LISÄÄMISESTÄ ATJN KILPIVARASTOON

OHJE KILPIEN LISÄÄMISESTÄ ATJN KILPIVARASTOON OHJE KILPIEN LISÄÄMISESTÄ ATJN KILPIVARASTOON Kilpiä voidaan joutua lisäämään kilpivarastotiedoksi mm. alla mainituissa tilanteissa. Sarjakilpivarastoon: - Tunnus on määräytynyt ajoneuvolle LTJn aikaisessa

Lisätiedot

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Netso-käyttäjän IFA-ohje

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Netso-käyttäjän IFA-ohje If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Netso-käyttäjän IFA-ohje voimassa 13.11.2010 alkaen Tässä ohjeessa kerrotaan Netsoon linkitetystä Ifin vakuutusliittymästä IFAsta. Sisäänkirjautuminen Netsoon 1. Kirjoita selaimeesi

Lisätiedot

Ajoneuvoverotuksen perusteet. Autoliikkeiden ja Rahoitusyhtiöiden rekisteröintikoulutus 2010

Ajoneuvoverotuksen perusteet. Autoliikkeiden ja Rahoitusyhtiöiden rekisteröintikoulutus 2010 Ajoneuvoverotuksen perusteet Autoliikkeiden ja Rahoitusyhtiöiden rekisteröintikoulutus 2010 Sisältö: Mikä on ajoneuvovero? Verovelvollisuus Ajoneuvoveron rakenne ja määrä CO2-pohjainen ajoneuvoveromalli

Lisätiedot

Katsastusasiakirjojen arkistointi ja lähettäminen digitoitavaksi

Katsastusasiakirjojen arkistointi ja lähettäminen digitoitavaksi Päivämäärä MÄÄRÄYS OHJE Nro 27.4.2009 620/208/2009 Sisältöalue Toimivallan säädösperusta Kohderyhmät Katsastajat Voimassaoloaika 29.4.2008 Kumoaa/muuttaa määräyksen/ohjeen AKEn ohje 618/208/2008; 21.5.2008

Lisätiedot

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä. 1 (6) Ajoneuvon tiedot ZII-890 Kuorma-auto Sisu Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 1.10.2018 15:15 Verotiedot Käyttövoima Dieselöljy Veron peruste kokonaismassa (kg) 26000 Perusvero /päivä 0.0 Henkilö-

Lisätiedot

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin Yhdistys- ja säätiöasiat Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, HELSINKI Postiosoite: PL 1190, 00101 HELSINKI Puhelin: 029 509 5959 Faksi: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Päätöksen postitusosoite

Lisätiedot

Ajoneuvon tiedot. ZJS-840 Kuorma-auto Volvo Fe 280 6x2. Lähde: Liikenneasioiden rekisteri :38. Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvon tiedot. ZJS-840 Kuorma-auto Volvo Fe 280 6x2. Lähde: Liikenneasioiden rekisteri :38. Rajoitukset ja huomautukset 1 (5) Ajoneuvon tiedot ZJS-840 uorma-auto Volvo Fe 280 6x2 Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 15.8.2018 12:38 Rajoitukset ja huomautukset Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa Ajoneuvovero erääntynyt Määräaikaiskatsastus

Lisätiedot

Päätös. Laki. ajoneuvolain muuttamisesta

Päätös. Laki. ajoneuvolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 224/2006 vp Hallituksen esitys ajoneuvolain ja eräiden muiden ajoneuvojen rekisteröintiä koskevia säännöksiä sisältävien lakien sekä ajoneuvoverolain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Tietosuojaseloste Espoon kaupunki

Tietosuojaseloste Espoon kaupunki Tietosuojaseloste 1 (5) Tietosuojaseloste Espoon kaupunki 1. Rekisterin nimi Maanvuokrasopimusten siirto 2. Rekisterinpitäjä Espoon kaupunki 3. Rekisterin vastuuhenkilö Hilkka Julkunen tonttipäällikkö

Lisätiedot

Ajoneuvon tiedot. IAZ-277 Henkilöauto Honda Cr-v. Lähde: Liikenneasioiden rekisteri :26. Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvon tiedot. IAZ-277 Henkilöauto Honda Cr-v. Lähde: Liikenneasioiden rekisteri :26. Rajoitukset ja huomautukset 1 (5) Ajoneuvon tiedot IAZ-277 Henkilöauto Honda Cr-v Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 18.9.2018 19:26 Rajoitukset ja huomautukset Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa Ajoneuvovero erääntynyt Verotiedot

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2009

Moottoriajoneuvokanta 2009 Liikenne ja matkailu 2010 Moottoriajoneuvokanta 2009 Ajoneuvokanta kasvoi 3,6 prosenttia vuonna 2009 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2009 päättyessä 5 128 067 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 246 414. Autojen

Lisätiedot

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä. 1 (5) Ajoneuvon tiedot SJY-512 Henkilöauto Toyota Prius Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 23.10.2018 11:13 Verotiedot Käyttövoima Bensiini/Sähkö Veron peruste Päästöt (g/km) 104 Perusvero /päivä 0.457

Lisätiedot

Ajoneuvon ensirekisteröinti

Ajoneuvon ensirekisteröinti Ohje 1 (9) Antopäivä: 11.3.2011 Voimaantulopäivä: 15.3.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 14.3.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 14/2009 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2011

Moottoriajoneuvokanta 2011 Liikenne ja matkailu 2012 Moottoriajoneuvokanta 2011 Ajoneuvokanta kasvoi 3,9 prosenttia vuonna 2011 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2011 päättyessä 5 539 322 ajoneuvoa, joista autoja oli 3 494 357. Autojen

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2014

Moottoriajoneuvokanta 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Moottoriajoneuvokanta 2014 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2014 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2014 päättyessä 6 014 610 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 043 523 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Yleistä ATJ-järjestelmästä

Yleistä ATJ-järjestelmästä Yleistä ATJ-järjestelmästä ATJ-järjestelmän käyttöönottokoulutus Tullille 20.9.2007 ja 21.9.2007 ATJ Ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmä PALKO-hanke on AKEn tietojärjestelmien ja prosessien uudistamishanke,

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2013

Moottoriajoneuvokanta 2013 Liikenne ja matkailu 2014 Moottoriajoneuvokanta 2013 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2013 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2013 päättyessä 5 862 216 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 4 993 740 ajoneuvoa.

Lisätiedot