KATSASTUSASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI JA LÄHETTÄMINEN DIGITOI- TAVAKSI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KATSASTUSASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI JA LÄHETTÄMINEN DIGITOI- TAVAKSI"

Transkriptio

1 1 (6) Antopäivä: Säädösperusta: Voimaantulopäivä: Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa/muuttaa määräyksen/ohjeen AKEn ohje 618/208/2008; AKEn ohje 620/208/2009; KATSASTUSASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI JA LÄHETTÄMINEN DIGITOI- TAVAKSI 1 OHJEEN TARKOITUS JA SISÄLTÖ Tässä ohjeessa kerrotaan miten katsastusasiakirjat arkistoidaan. Ohjeessa selvitetään mitkä katsastusasiakirjat arkistoidaan Trafin toimesta ja mitkä katsastustoimipaikoilla. Ohjeessa annetaan myös ohjeet miten digitoitavaksi toimitettavat asiakirjat tulee toimittaa Trafiin. 2 YLEISTÄ Toimipaikan arkistotoimesta ja asiakirjojen toimittamisesta Trafiin vastaa katsastustoiminnasta vastaava henkilö. Katsastuksen suorittajan on lähetettävä katsastustehtävien hoitamisessa kertyneet asiakirjat päivittäin digitoitaviksi. Asiakirjat tulee lähettää Trafin vastauslähetyskuorella. Lähetetyt asiakirjat arkistoidaan Trafin toimesta sähköisessä muodossa ja ne ovat kaikkien katsastajien käytössä KATSA -järjestelmän kautta. Asiakirjoja saa käyttää katsastettavana olevan ajoneuvon myöhempien katsastusten yhteydessä. Katsastajilla ei ole oikeutta luovuttaa asiakirjoja edelleen - ei maksutta eikä maksullisena. 3 TRAFIN TOIMESTA ARKISTOITAVAT ASIAKIRJAT Katsastuksen suorittajan tulee lähettää kaikista katsastustapahtumista (paitsi määräaikaiskatsastus) kertyneet asiapaperit digitoinnin pääasiakirjan kera liitteineen (esim. selvitykset vaatimuksenmukaisuudesta, ulkomainen alkuperäinen rekisteröintitodistus, tarkastuskortti, komponenttiluettelo) digitoitavaksi. Liikenteen turvallisuusvirasto PL 320, Helsinki puh , faksi Y-tunnus / r

2 2 (6) Asiapapereita ei lähetetä digitoitavaksi o uudelleentulostuksesta o mitätöidystä tai keskeytetystä katsastustapahtumasta o rajoitustietojen ylläpidosta o määräaikaiskatsastuksesta Hyväksyttyjen katsastusten asiakirjat lähetetään arkistoitavaksi katsastuksen hyväksymispäivänä. Hylättyjen katsastusten asiakirjat lähetetään hyväksytyn jälkitarkastuksen asiakirjojen mukana tai viimeistään yhden kuukauden kuluttua hylkäyksestä. 4 KATSASTUSTOIMIPAIKAN TOIMESTA ARKISTOITAVAT ASIAKIRJAT 5 PÄÄASIAKIRJA Katsastustoimipaikalla on arkistoitava asiakirjat LVMn asetuksen ajoneuvojen katsastusluvista annetun LVMn päätöksen 6 pykälän mukaisesti. Toimipaikalla katsastuasiakirjoista säilytetään muut kuin edellä mainitut Trafin toimesta arkistoitavat katsastusasiakirjat. Sivutoimipisteen toimipaikalla säilytettävät katsastuksiin liittyvät asiakirjat tulee arkistoida sille toimipaikalle, jonka toimiluvan perusteella sivutoimipiste toimii. Sivutoimipisteen asiakirjat on arkistoitava toimipaikalla omana kokonaisuutenaan. Digitoitujen katsastusasiakirjojen kohdistus tietylle katsastustapahtumalle suoritetaan ns. pääasiakirjan avulla. KATSAsta tulostuu automaattisesti digitoinnin pääasiakirja (C510) katsastustapahtumien yhteydessä (ei määräaikaiskatsastus). Kyseinen pääasiakirja lähetetään digitointiin kaikista katsastustapahtumista (paitsi kohdassa 3 luetellut tapahtumat). Pääasiakirjana voidaan käyttää myös seuraavia lomakkeita (mikäli pääasiakirja C510 ei jostain syystä tulostu tai turmeltuu): o ATJ -aikainen Rekisteröintitodistus. Osa I / Tekninen osa, B700 o ATJ -aikainen rekisteröinti- ja vientikatsastustodistuksen sekä kiinnitystarkastustodistuksen Osa I / Tekninen osa, B710 o ATJ -aikainen ennakkoilmoitustodistuksen Osa I / Tekninen osa, B720 o LTJ -aikainen Rekisteröintitodistus. Osa I / Tekninen osa, B130B (vihreä) o LTJ -aikainen rekisteröinti- ja vientikatsastustodistuksen sekä kiinnitystarkastustodistuksen Osa I / Tekninen osa, B710 (vihreä) o Yksittäishyväksyntätodistus / Tekninen osa Katsastuksen apulomake, C196 (käytetään mikäli ajoneuvolla voimassa ollutta muuta edellä mainittua pääasiakirjaa ei ole käytettävissä) Pääasiakirjana ei voida siten käyttää mm. seuraavia lomakkeita (pääasiakirjana käytettävä apulomaketta, jonka liitteeksi lomake liitetään): o LTJ -aikainen ennakkoilmoitustodistuksen tekninen osa, B101 (oranssi) o LTJ -aikainen rekisteriotteen tekninen osa, B104 (punainen)

3 3 (6) o LTJ -aikainen rekisteröinti- ja vientikatsastustodistuksen sekä kiinnitystarkastustodistuksen tekninen osa (punainen) o muu aiempi rekisteriote o Ajoneuvon väliaikaisrekisteröintitodistus, B630A (uusi) tai B103 (vanha) o ATJ- tai LTJ -aikaisen todistuksen jatko-osa 6 KATSASTUKSEN APULOMAKKEEN TÄYTTÄMINEN Katsastuksen apulomake C196 täydennetään seuraavasti: o teknisen osan järjestysnumero (pakollinen) merkitään katsastustapahtuman tallennusta aloitettaessa ajoneuvolla voimassa ollut järjestysnumero merkitään järjestysnumeroksi 000, jos kyseessä on ajoneuvon ensimmäinen ATJ-aikainen rekisteröintikatsastus o katsastuslaji (pakollinen, vain yksi rasti sallittu) o rekisteritunnus merkitään ajoneuvolla ATJssa voimassaoleva rekisteritunnus (ei saa käyttää vientirekisteritunnusta tai siirtomerkin tunnusta) o valmistenumero / valmistenumeron kolme viimeistä merkkiä (pakollinen) merkitään katsastuksen jälkeen ajoneuvolla oleva valmistenumero / kolme viimeistä merkkiä. koko valmistenumero on pakollinen, jos apulomakkeelle ei ole merkitty rekisteritunnusta jos valmistenumerossa on yli 17 merkkiä, valmistenumerokenttään merkitään 3 viimeistä merkkiä ja huomautuskenttään merkitään valmistenumero kokonaisuudessaan o ajoneuvoluokka (pakollinen, vain yksi rasti sallittu) merkitään katsastuksen jälkeen ajoneuvolla oleva luokka o lähettäjän tiedot (pakollinen) kirjoitetaan selväkielisenä esim. Katsastus Oy, Kalle Katsuri (pelkkä toimipaikka- ja katsastajakoodi ei ole riittävä) Lomake C196 täytetään sähköisesti. 7 KATSASTUKSEN APULOMAKKEEN C196 TULOSTAMINEN Tulostettaessa lomaketta C196 on aina muistettava seuraavat tulostusasetukset: o Sivun skaalaus: Ei mitään o Valitse paperilähde PDF-sivukoon mukaan: EI täppää Jos apulomake tulostetaan muilla tulostusasetuksilla, ei sitä voida Itellassa lukea sähköisesti (kohdistemerkit eivät osu kohdalleen).

4 4 (6) 8 ASIAKIRJOJEN LAJITTELU Katsastusasiakirjat tulee lajitella neljään eri nippuun seuraavasti: o Viivakoodilliset pääasiakirjat Viivakoodilliset pääasiakirjat (yksisivuiset ilman liitteitä) Viivakoodilliset pääasiakirjat (jatko-osalliset ja liitteelliset) o Viivakoodittomat pääasiakirjat tapahtumat, joista lähetetään vain apulomake tapahtumat, joista lähetetään apulomake ja liitteitä Asiakirja on liitteellinen, jos siinä on enemmän kuin yksi sivu (esim. tekninen osa jatko-osalla on liitteellinen asiakirja) 9 DIGITOITAVAKSI LÄHETTÄMINEN Asiakirjat tulee lähettää lajiteltuina omina nippuinaan (enimmillään 6 nippua). Jokaisen asiakirjanipun päälle tulee laittaa keltainen Digitoitavien asiakirjojen saate -

5 5 (6) lomake (Lomake B110), johon rastitetaan asiakirjatunnus Katsastus-asiakirjat sekä merkitään Lähettäjä -kenttään katsastustoimipaikan nimi, lähettäjän nimi ja puhelinnumero. Ajoneuvon katsastustapahtumaan kuuluvat liitteet kiinnitetään pääasiakirjaan (päällimmäinen) aina vasemmasta reunasta paperiliittimin (niittejä ei saa käyttää). Paperiliitintä ei saa laittaa viivakoodin päälle ja paperit asetellaan lähetyskuoreen siten, että paperiliitin tulee kuoren alareunaan (pohjalle). Asiakirjojen turhaa taittelua tulee välttää. Liitteenä oleva asiakirja saa olla enintään A3-kokoinen ja sen tulee olla vähintään käyntikorttikokoa. 10 VIRHEELLISTEN LÄHETYSTEN KORJAAMINEN Mikäli asiakirjojen lähetys on virheellinen, esim. asiakirjat on lähetetty väärälle ajoneuvolle, tulee katsastajan ottaa yhteyttä Trafin digitointipalveluun lähetyksen korjaamiseksi. Jos lähetetyistä asiakirjoista on jäänyt osa pois lähetyksestä, tulee arkistotunnukselle lisättävät asiakirjat lähettää Trafin digitointipalvelun tukeen. Asiakirjojen mukaan tulee liittää selvitys siitä, mille arkistotunnukselle/tapahtumalle ja ajoneuvolle asiakirjat on tarkoitus liittää. Saate ja asiakirjat lähetetään Trafin digitointipalveluun omana lähetyksenään Trafin vastauslähetyskuoressa, jonka päälle tulee laittaa lähettävän toimipaikan leima vasempaan yläkulmaan ja vastaanottajan kohdalle tehdä lisämerkintä: / A Digitointipalvelutuki. 11 VASTAUSLÄHETYSKUORET Digitoitavaksi lähetettävät asiapaperit tulee aina laittaa omaan kuoreensa ja vastauslähetyskuoren päälle tulee laittaa lähettävän toimipaikan leima vasempaan yläkulmaan. Kuoria saa käyttää vain digitoitavien asiakirjojen lähettämiseen. Kuoria ja lomakkeita saa tilattua E -jaon kautta. Rekisteröinnin asiakirjojen digitoinnista on oma ohjeensa. 12 ASIAKIRJOJEN SIIRROT Katsastustoimipaikan toiminnan keskeytyessä tai päättyessä toimiluvan haltijan on toimitettava katsastuksen suorittamiseen välittömästi liittyvät katsastustoimipaikalla säilytetyt asiakirjat ja lomakkeet Trafille, erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti. 13 REKISTERÖINTIASIAKIRJOJEN HALLINNOINTI JA SÄILYTYS Rekisteröintiasiakirjojen hallinnoinnista ja säilytyksestä on ohjeistettu rekisteröintitoiminnan arkistointiohjeessa AKE 16/ REKISTERÖINTITODISTUSTEN OTEPOHJIEN SÄILYTYS Rekisteröintitodistusten otepohjat (Trafi paperi, B600) tulee säilyttää toimipaikalla turvallisesti. Säilytyspaikka on oltava suojattu ja lukittu siten, että toimipisteen sisätiloista ei voida säilytyspaikkaa murtamatta päästä käsiksi asiakirjoihin.

6 6 (6) Yksikönpäällikkö Otto Lahti Asiantuntija Tiina Toivanen

Henkilötietojärjestelmä HENKI. Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt

Henkilötietojärjestelmä HENKI. Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt Henkilötietojärjestelmä HENKI Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt Henkilötietojärjestelmä (HENKI) Henkilötietojärjestelmässä päivitetään yksityisten henkilöiden ja yritysten tietoja HENKIssä voidaan

Lisätiedot

Ajoneuvon ensirekisteröinti

Ajoneuvon ensirekisteröinti Ohje 1 (9) Antopäivä: 11.3.2011 Voimaantulopäivä: 15.3.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 14.3.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 14/2009 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Rekisteröinnistä perittävät maksut

Rekisteröinnistä perittävät maksut Ohje 1 (5) Antopäivä: 1.6.2011 Voimaantulopäivä: 1.6.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 1.6.2011-31.12.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/33471/03.04.03.01/2010

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeet AKE 11/2008 ja TRAFI/4625/2012

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Vakuutusyhtiöt

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Vakuutusyhtiöt AJONEUVOHALLINTOKESKUS Rekisteröinnin koulutus Vakuutusyhtiöt Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ REKISTERÖINNISTÄ... 1 2. VAKUUTUSYHTIÖIDEN REKISTERÖINTIOIKEUDET... 1 2.1. Vakuutusyhtiöiden rekisteröinnissä

Lisätiedot

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Koulutuspaikat: 06.10.2009 Helsinki / VR Auditorio 08.10.2009 Tampere / Scandic City 13.10.2009 Kuopio / Hotelli Puijonsarvi 15.10.2009 Oulu /

Lisätiedot

Katsastustoimintaa koskevista tarkemmista määräyksistä

Katsastustoimintaa koskevista tarkemmista määräyksistä 1 (8) Antopäivä: 26.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.7.2014 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki ajoneuvojen katsastustoiminnasta (957/2013) 12 ja 25 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Moottoriajoneuvojen

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6 Ajoneuvon ensirekisteröinnin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 183 188 SISÄLLYS N:o Sivu 183 Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA

HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA HARJAVALLAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 0 YLEISHALLINTO ARKISTOTOIMEN TOIMINTAOHJE 2010 Hyväksytty kaupunginhallitus 11.12.1995 Voimaantulo 1.1.1996 Muutettu kaupunginhallitus 8.2.2010/30 Voimaantulo

Lisätiedot

AUTOVEROTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN

AUTOVEROTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN AUTOVEROTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN Työryhmämuistio 5/2012 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto: Anitta Heiskanen /

Lisätiedot

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon Liite 3 Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon, Tietopalvelu Versio 2.0, 16.1.2012 Sisällysluettelo Yleistä...1 Rekisteritietojen käyttö suoramarkkinointipalvelujen

Lisätiedot

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon LIITE 7 TRAFI/XXXXX/00.04.02.09/2010 1(11) Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon, Trafitieto Versio 0.1, 24.3.2010 LIITE 7 TRAFI/XXXXX/00.04.02.09/2010

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Ohje 1 (8) Antopäivä: 1.4.2011 Voimaantulopäivä: 4.4.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 3.4.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/959/2011 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Täyttöohjeet 1 (5) Valmisteverolupahakemus (päivitetty 1.12.2014)

Täyttöohjeet 1 (5) Valmisteverolupahakemus (päivitetty 1.12.2014) Täyttöohjeet 1 (5) - tullilomake 480s_1.12.2014 sekä - liitelomakkeet 263s_1.4.2010, 481s_1.4.2010, 771s_1.4.2012, 772s_1.4.2012, 773s_1.4.2012 ja 774s_1.4.2010 Valmisteveron alaisten tuotteiden valmistaminen,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle

SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle SATU käyttöohje Dnro 20/702/2014 SATU - käyttöohje sähkön tuottajalle ja todentajalle Versio 1.5 20.10.2014 2 Versiohistoria Version Pvm Keskeisimmät muutokset numero 1.4 8.1.2014 Viraston nimenvaihdoksen

Lisätiedot

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä

Yleiset ehdot PALVELU. 1. Yleistä Yleiset ehdot izettle AB, 556806-0734, ( izettle ), Kungsgatan 9, 111 43 Tukholma, tarjoaa palvelua, joka mahdollistaa tili- ja luottokorttimaksujen vastaanottamisen matkapuhelimen ja tabletin välityksellä

Lisätiedot

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri

SELKOTIETO OY. Netti-Jäseri Käyttöohje. Netti-Jäseri 1 SELKOTIETO OY Netti-Jäseri Käyttöohje Netti-Jäseri N E T T I - J Ä S E R I Y H D I S T Y K S E N J Ä S E N R E K I S T E R I O H J E L M A Käyttöohje Selkotieto Oy PL 24 00351 HELSINKI Puh. 050 517 5386

Lisätiedot

LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1 LVM/LTU 11.6.2010/ laus. 3 Hallituksen esitys Eduskunnalle ajoneuvojen katsastus- ja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN

Lisätiedot

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo

Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Katso-organisaatiotunniste & WebTaMo Sisällysluettelo 1 JOHDANTO...3 2 PERUSTIETOJA KATSO-TUNNISTEESTA JA TAMO-TARKISTUSPALVELUSTA...4 Katso-organisaatiotunniste...4 WebTaMo...5 3 HENKILÖLLISYYDEN VARMENTAMINEN

Lisätiedot

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010

Asetusten ohje CSI Lawyer. Versio 2.0 Joulukuu 2010 Asetusten ohje CSI Lawyer Versio 2.0 Joulukuu 2010 2 (/ 92) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä asetuksista... 3 1.1 Yleisimmät toiminnallisuudet... 3 1.2 Navigointi asetuksissa... 4 1.3 Kuvakkeet asetuksissa...

Lisätiedot

Rakentamispalveluiden tedonantovelvollisuus

Rakentamispalveluiden tedonantovelvollisuus Rakentamispalveluiden tedonantovelvollisuus 1.7.2014 Mikä on rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus? Rakentamiseen liityvä tedonantovelvollisuus on toimintamalli, jonka avulla pyritään kitkemään

Lisätiedot

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 2 Helmikuu 2012, lisätty Vastaanottoehdotussanoma, sanomakuvaus muutokset, suoramaksu KÄYTÖSSÄ 18.1.2013 alkaen 1 (2) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 13 2 Ilmoittamispalveluun

Lisätiedot

IPOST INVOICE 1 (20) Suunnitteluohje: FI 01/01/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2

IPOST INVOICE 1 (20) Suunnitteluohje: FI 01/01/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2 IPOST INVOICE 1 (20) SUUNNITTELUOHJE FI IPOST INVOICE 2 (20) SISÄLTÖ 1. LASKUJEN JAKELUKANAVA... 3 1.1 Laskujen jakelukanava... 3 1.2 Verkkolaskujen reititys OpusCapitassa... 3 1.3 OVT-tunnus... 3 1.4

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

Asiakirjahallinnon ohje

Asiakirjahallinnon ohje Ohje 1.0 1 (10) 1892/030/2012 10.9.2012 Julkinen Liikennevirasto Asiakirjahallinnon ohje Voimassa 1.1.2010 alkaen. Kumoaa Merenkulkulaitoksen arkistosäännön (238/094/2008), Ratahallintokeskuksen asiakirjahallinnon

Lisätiedot

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96

20.8.2014. Projektiryhmä. Käyttöohjeet. Kuksa Jäsenrekisteri. sivu 1/96 Käyttöohjeet Kuksa Jäsenrekisteri sivu 1/96 Contents 1 Johdanto... 5 1.1 Käytön tuki... 5 2 Kirjautuminen Kuksa -jäsenrekisteriin... 5 2.1 Yleistä... 5 2.2 PartioID... 5 2.3 Virhetilanteet... 6 2.3.1 Rekisteröityminen

Lisätiedot

Muutto-ohje: aineistojen arkistointi ja digitointi

Muutto-ohje: aineistojen arkistointi ja digitointi Muutto-ohje: aineistojen arkistointi ja digitointi I YLEISTÄ Laitoksen aineistot ovat julkisin varoin hankittuja ja tuotettuja, ja siksi muuton yhteydessä tulee arvioida aineistojen elinkaari ja säilytystarve

Lisätiedot