Ajoneuvon ensirekisteröinti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajoneuvon ensirekisteröinti"

Transkriptio

1 Ohje 1 (9) Antopäivä: Voimaantulopäivä: Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 14/2009 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen rekisteröintitehtävien suorittajat Ajoneuvon ensirekisteröinti SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2. AJONEUVOJEN TEKNINEN VAATIMUSTENMUKAISUUS 3. OMISTUSOIKEUSSELVITYS 3.1. Ennakkoilmoitustodistus 3.2. Katsastustodistus tai yksittäishyväksyntätodistus 3.3. Tyyppirekisteriote 4. AUTOVERON TARKASTAMINEN 4.1. Autoveroviranomaiset 4.2. Autoverolain alaiset ajoneuvot 4.3. Tullin lupa ajoneuvon rekisteröintiä varten Autoveron tarkastus Tilanteet, jolloin tullin lupaa tai fax-varmistusta ei tarvita rekisteröintiin 5. OMISTAJA- TAI HALTIJATIETO VEROVAPAUDEN TAI ALENNETUN VERON EDELLYTYKSE- NÄ 5.1. Muuttoajoneuvot 5.2. Kemikaaliviraston ajoneuvot Katsastustodistuksella rekisteröitävä ajoneuvo (autoveropäätös esitettävä) Ennakkoilmoitettu ajoneuvo (autoveropäätöstä ei esitetä) Luovutusrajoituksen ja todistukselle tulostuvan huomautuksen voimassaolo 5.3. Pelastusauto 5.4. Eläinlääkintäauto 5.5. Ruumisauto 5.6. Huoltoauto 5.7. Taksit 6. AUTOVEROVAPAUSEDELLYTYSTEN SELVITTÄMINEN POIKKEUSTAPAUKSISSA 7. ARVONLISÄVERO 8. TULLIMAKSUJEN TARKASTAMINEN 9. AHVENANMAA

2 Ohje 2 (9) TAULUKKOLUETTELO Autoveron tarkastaminen (tullin lupa) Arvonlisäveron tarkastaminen LIITELUETTELO Lista tullin rekisteröidyistä asiamiehistä Lista ennakkoilmoittajista 1 YLEISTÄ Ajoneuvon ensirekisteröinnin yleisenä edellytyksenä on, että: - ajoneuvo on hyväksytty rekisteröintikatsastuksessa tai siitä on annettu rekisteröintiin kelpaava ennakkoilmoitustodistus tai yksittäishyväksyntätodistus; - ajoneuvo täyttää Suomessa voimassa olevat vaatimukset; - ajoneuvosta ei ole annettu jätelain 18 l :ssä tarkoitettua romutustodistusta; - ajoneuvoon kohdistuvan veron tai maksun suorittamisesta esitetään selvitys; - ajoneuvon omistusoikeudesta ja haltijasta esitetään selvitys sekä - säädetyn liikennevakuutuksen ottamisesta esitetään asianmukainen selvitys. Rekisteritunnus määräytyy tiedostoennakkoilmoituksen yhteydessä, mikäli ennakkoilmoittajalla on Trafin myöntämä kilpivarasto. Muissa tapauksissa rekisteritunnus muodostuu ensirekisteröinnin yhteydessä. 2 AJONEUVOJEN TEKNINEN VAATIMUSTENMUKAISUUS Ajoneuvolla on ennen ensirekisteröintiä oltava voimassaoleva rekisteröintikatsastus tai yksittäishyväksyntä. Rekisteröintikatsastusta ei vaadita, jos ajoneuvo on ennakkoilmoitettu valmiina ajoneuvona. 3 OMISTUSOIKEUSSELVITYS Yhtenä edellytyksenä ajoneuvon ensirekisteröinnille Suomeen on kyseessä olevan ajoneuvon omistusoikeuden selvittäminen. Omistusoikeuden selvittäminen vaihtelee sen mukaan, millaisilla asiakirjoilla rekisteröintiasiaa hoidetaan. Omistusoikeusselvitystä koskevat asiakirjat on pääsääntöisesti esitettävä alkuperäisinä. Ulkomaiset omistusoikeutta selvittävät asiakirjat sekä autoveropäätös voidaan kuitenkin hyväksyä myös jäljennöksinä. 3.1 Ennakkoilmoitustodistus Asiakkaan on esitettävä omistusoikeusselvitys ennakkoilmoitustodistukseen merkitystä viimeisestä jälleenmyyjästä lähtien. Ennakkoilmoittajalta ei tarvita luovutustodistusta jälleenmyyjälle. Jos ennakkoilmoittaja on sama kuin jälleenmyyjä, ei jälleenmyyjän tietoja ole pakollista täyttää.

3 Ohje 3 (9) 3.2 Katsastustodistus tai yksittäishyväksyntätodistus Asiakkaan on esitettävä omistusoikeusselvitys viimeisestä ulkomaisesta omistajasta alkaen. Riittävänä selvityksenä voidaan pitää esimerkiksi yksilöityä kauppalaskua tai muuta omistusoikeuden selvittävää asiakirjaa. Mikäli asiakkaalla on tullin antama kirjallinen autoveropäätös tai tullin antama luovutuspäätös ajoneuvosta, riittää omistusoikeusselvitys autovero-/luovutuspäätöksessä mainitusta omistajasta lähtien. Rekisteröitäessä ennakkoilmoittajan maahantuomaa uutta ajoneuvoa katsastustodistuksella tai yksittäishyväksyntätodistuksella toimitaan seuraavasti: Omistusoikeusselvitys vaaditaan maahantuojana toimineesta ennakkoilmoittajasta lähtien (ks. Lista ennakkoilmoittajista). Luovutustodistuksesta tai muista rekisteröintiasiakirjoista tulee ilmetä, että kyseessä on ennakkoilmoittajan maahantuoma ajoneuvo. Muiden kuin liitteeltä ilmenevien yritysten maahantuomista ajoneuvoista on esitettävä omistusoikeusselvitys viimeisestä ulkomaisesta omistajasta alkaen tai tullin antamassa kirjallisessa autoveropäätöksessä tai luovutuspäätöksessä mainitusta omistajasta lähtien. Jos katsastustodistuksen tai yksittäishyväksyntätodistuksen liitteenä on ennakkoilmoitustodistus, riittää omistusoikeusselvitys ennakkoilmoitustodistukselle merkitystä viimeisestä jälleenmyyjästä lähtien. 3.3 Tyyppirekisteriote Tyyppirekisteriotetta ei hyväksytä rekisteröintiasiakirjana. Tyyppirekisteriote kelpaa yhä omistusoikeusselvitykseksi otteelle merkityn jälleenmyyjän ja tyyppirekisteriotteelle merkityn uuden omistajan välillä. 4 AUTOVERON TARKASTAMINEN 4.1 Autoveroviranomaiset Ennen ajoneuvon ensimmäistä rekisteröintiä tai käyttöönottoa toimitettava autoverotus on tullilaitoksen tehtävänä. Trafi huolehtii ajoneuvon ensimmäisen rekisteröinnin tai käyttöönoton jälkeen ajoneuvon rakenteen, käyttötarkoituksen tai omistuksen muutoksen vuoksi toimitettavasta autoverotuksesta. Kuitenkin esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa tulli on määrännyt ajoneuvolle luovutusrajoituksen, antaa tulli määräajan umpeuduttua luovutusrajoituksen poistoluvan tai mikäli määräaika ei ole kulunut umpeen, uuden autoveropäätöksen. 4.2 Autoverolain alaiset ajoneuvot Autoverolain mukaisesti henkilöautosta (M1-luokka), pakettiautosta (N1-luokka) ja sellaisesta muusta autosta, jonka oma massa on alle 1875 kilogrammaa, moottoripyörästä (L3e ja L4e), kolmipyörästä (L5e) ja nelipyörästä(l7e) on ennen ajoneuvon rekisteröintiä tai käyttöönottoa Suomessa suoritettava valtiolle autoveroa siten kuin autoverolaissa säädetään. Mikäli ajoneuvo on jo aiemmin ollut Suomen rekisterissä, siitä ei tarvitse maksaa autoveroa uudestaan, jos ko. ajoneuvon ajoneuvolaji tai -ryhmä ei ole muuttunut siten, että sillä olisi vaikutusta autoverokohteluun.

4 Ohje 4 (9) 4.3 Tullin lupa ajoneuvon rekisteröintiä varten Autoverolain soveltamisalaan kuuluvista ajoneuvoista on tehtävä ennen rekisteriin merkitsemistä tai niiden käyttöönottoa autoveroilmoitus. Veroviranomainen tekee veropäätöksen, kun verovelvollinen on tehnyt autoveroilmoituksen. Autoveropäätös on päätös, jossa verovelvollinen velvoitetaan maksamaan tietyn suuruinen vero tai jossa todetaan että ajoneuvo on verosta vapaa. Tulliviranomaisen tehtyä veropäätöksen ja verovelvollisen suoritettua autoveron (jos vero määrätään) tulli antaa luvan rekisteröidä ajoneuvo. Veroviranomaisen lupa rekisteröidä ajoneuvo annetaan ns. ARTTU-yhteyden kautta sähköisesti ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmään Autoveron tarkastus Tullin lupa rekisteröintiä varten välittyy ajoneuvorekisteriin suoraan ohjelmallisesti. Mikäli lupaa ei saada ohjelmallisesti, autoveron suoritus tulee varmistaa tullista numerosta puh: Lisäksi tullista on saatava vielä fax-varmistus (fax: ). Asiakkaan esittämä paperinen autoveropäätös ei riitä osoittamaan veroa maksetuksi, vaan em. varmistukset on aina tehtävä. Tämä tehdään siksi, että paperimuodossa olevia autoveropäätöksiä on joissain tapauksissa väärennetty. Edellä mainittu tullin puhelin- ja faksinumero on tarkoitettu ainoastaan rekisteröintejä hoitavien henkilöiden käyttöön, joten niitä ei saa antaa asiakkaille. Jos selvitystä autoveron maksamisesta ei saada, ei ajoneuvoa saa rekisteröidä Tilanteet, jolloin tullin lupaa tai fax-varmistusta ei tarvita rekisteröintiin Tullin rekisteröityjen asiamiesten (liite 1/Lista tullin rekisteröidyistä asiamiehistä) maahantuomien tai ennen ensirekisteröintiä omistamien ajoneuvojen osalta ei tullin lupaa tarvita, vaan rekisteröinti voidaan suorittaa ilman autoveron maksamisen tarkistamista. Tietyissä tapauksissa tulli poistaa maahantuojalta oikeuden olla rekisteröity asiamies. Tällöin myös ennakkoilmoitusoikeus lakkaa ja ohjelma huomauttaa sopimuksen päättymisestä ja tullin luvan puuttumisesta, jolloin toimitaan normaalisti kohdan 4.3. mukaisesti. Tullin lupaa ei tarvita myöskään, mikäli esitetään luotettava selvitys, että ajoneuvo on aiemmin rekisteröity Suomessa ja ajoneuvolaji tai ryhmä ei ole autoverotukseen vaikuttavalla tavalla muuttunut. Tällaisia ajoneuvoja ovat mm. Puolustusvoimien rekisterissä olleet ajoneuvot, Ahvenanmaan rekisterissä olleet ajoneuvot sekä vanhat suomiautot, joista on esittää vanha rekisteriote tai kantakortti. 5 OMISTAJA- TAI HALTIJATIETO VEROVAPAUDEN TAI ALENNETUN VERON EDELLYTYKSENÄ Autoverolaissa todetaan, että autoverosta on asetuksella tai lailla säädettävin ehdoin vapaa pelastusauto, sairasauto, invataksi, eläinlääkintäauto, kuorma-auto sekä yksinomaan ruumiiden ja hautajaistoimintaan liittyvien kukkalaitteiden kuljetukseen käytettävä ruumisauto. Diplomaattien, ulkomaiden lähetystöjen ja konsulaattien henkilöstön käyttöön tulevat ajoneuvot ovat verosta vapaita. Diplomaattiajoneuvojen rekisteröinnit hoidetaan Trafissa. On huomattava, että pelastusautolle (miehistöauto), eläinlääkintäautolle, ruumisautolle ja huoltoautolle on pykälissä asetettu edellytyksiä myös ajoneuvon omistaja- tai haltijatietojen osalta. ARTTU-yhteyden kautta saatu tullin lupa ei ole riittävä, vaan tämän lisäksi vaaditaan verotuspäätös myös paperimuodossa, josta voidaan selvittää, kenelle verovapaus tai alennettu

5 Ohje 5 (9) vero on myönnetty (ks. taulukko 1/Autoveron tarkastaminen). Näissä tapauksissa rekisteröinnissä merkitään ajoneuvon ainoaksi omistajaksi alkuperäisessä tai tullin oikeaksi todistamassa autoveropäätöksessä mainittu verovelvollinen. Tämä ei kuitenkaan koske tullin rekisteröityjen asiamiesten maahantuomia ajoneuvoja. 5.1 Muuttoajoneuvot Edellä mainittu verojen tarkastusmenettely koskee myös muuttoajoneuvoja ja ajoneuvoja, joille on myönnetty alennus verosta autoverolain 27 b :n nojalla. 27 b koskee lähinnä rauhanturvaajien ajoneuvoja, joita säilytetään Suomessa ja eivät siten ole varsinaisia muuttoajoneuvoja. Autoverolain 27 :n mukaan verotta maahantuotua ajoneuvoa ei saa alennetun veron määrää suorittamatta myydä, vuokrata eikä muutoin luovuttaa toiselle eikä antaa vastikkeetta muuttajan perheeseen kuulumattoman henkilön käytettäväksi ennen kuin ajoneuvo on ollut; - muuttajan tai hänen aviopuolisonsa omistuksessa tai omistukseen johtavassa hallinnassa ja - muuttajan käytössä vähintään kolme vuotta, josta kuitenkin vähintään yhden vuoden ajan Suomessa. Muuttajan perheeseen kuuluvat hänen kanssaan yhteisessä taloudessa asuvat aviopuoliso/avopuoliso ja heidän naimattomat lapsensa. Aviopuolisoon rinnastetaan myös samaa sukupuolta oleva henkilö, joka elää muuttajan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa avioliittoa solmimatta. Muuttoajoneuvon omistajaksi merkitään verovelvollinen eli se henkilö, joka on mainittu autoveropäätöksessä. Ajoneuvon haltijaksi voidaan merkitä perheenjäsen. Seuraavassa luetellaan ne ajoneuvot, joiden kohdalla ajoneuvon omistaja- tai haltijasuhteilla on merkitystä verovelvollisuuteen. 5.2 Kemikaaliviraston ajoneuvot Kemikaaliviraston ja sen henkilöstön ajoneuvot ovat verovapaita. Autoverovapauden ehtona on 3 vuoden luovutusrajoitus. Työntekijä voi saada autoverovapauden myös Suomesta ostettuun ajoneuvoon, mikäli se on tilattu 6 kuukauden kuluessa palvelukseen astumisesta. Kemikaaliviraston ja sen työntekijöiden ajoneuvojen ensirekisteröinnin yhteydessä ATJ:ään on aina vietävä luovutusrajoitustieto. Luovutusrajoitustietoa on muutettu siten, että se kattaa myös kemikaaliviraston ajoneuvot. Katsastusmies vie luovutusrajoitustiedon rekisteröintikatsastuksen yhteydessä, ennakkoilmoitetun ajoneuvon ollessa kyseessä rajoitustieto voidaan viedä myös Trafissa Katsastuksen valvonta ja luvat -yksikön toimesta Katsastustodistuksella rekisteröitävä ajoneuvo (autoveropäätös esitettävä) Kemikaaliviraston tai sen työntekijän omistukseen tulevan ajoneuvon ensirekisteröinnissä on esitettävä tullin autoveropäätös. Autoveropäätöksen lisätietoja-kohdassa on merkintä, jos kyseessä on kemikaaliviraston ajoneuvo. Katsastusmies merkitsee rekisteröintikatsastuksen yhteydessä luovutusrajoitustiedon Ennakkoilmoitettu ajoneuvo (autoveropäätöstä ei esitetä) Ennakkoilmoitetusta tai tullin rekisteröidyn asiamiehen maahantuomasta ajoneuvosta ei ensirekisteröinnin yhteydessä esitetä autoveropäätöstä. Luovutusrajoitustieto ja siihen liittyvä

6 Ohje 6 (9) todistukselle tulostuva huomautus merkitään asiakkaan ilmoituksesta. Asiakas merkitsee pyynnön luovutusrajoituksesta ennakkoilmoitustodistuksen lisätietoja-kohtaan. Luovutusrajoituksen vie katsastusmies tai, jos se ei ole mahdollista, Trafi. Jälkimmäisessä tapauksessa rekisteröijän on soitettava Trafin Valvonta ja luvat -yksikköön. Soiton jälkeen rekisteröijä faksaa pyynnön luovutusrajoitustiedon merkitsemiseksi, jonka perusteella luovutusrajoitustieto voidaan Trafissa lisätä. Ennakkoilmoitetun ajoneuvon ollessa kyseessä asiakas hakee autoverovapautta jälkikäteen, jolloin tulli tutkii verovapauden edellytykset. Verovapaus edellyttää, että ajoneuvoliikennerekisterissä on tieto luovutusrajoituksesta Luovutusrajoituksen ja todistukselle tulostuvan huomautuksen voimassaolo Luovutusrajoitus on voimassa kolme vuotta ajoneuvon käyttöönotosta. Tieto ei poistu automaattisesti rekisteristä, vaan se poistetaan katsastustoimipaikalla, kun asiakas esittää ajoneuvon rekisteröintitodistuksen ja tullin myöntämän päätöksen luovutusrajoituksen päättymisestä tai mikäli määräaika ei ole kulunut umpeen, uuden autoveropäätöksen. 5.3 Pelastusauto Pelastusauto on palo- ja pelastustoimen käyttöön erityisesti valmistettu, kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnia oleva M- tai N-luokan ajoneuvo. Pelastusauto on myös muu M- tai N-luokan ajoneuvo, joka on kunnan tai valtion pelastushallinnon viranomaisen, valtion pelastushallinnon oppilaitoksen tai Ilmailulaitoksen hallinnassa ja jota käytetään yksinomaan palo- ja pelastustoimen tehtäviin => Rekisteriin merkitään omistajaksi se, joka on autoveropäätöksessä merkitty verovelvolliseksi. Autoveropäätös tulee liittää rekisteröintiasiakirjoihin. Omistajana voi olla myös sopimuspalokunta (VPK), jolla on sammutussopimus. Haltijaksi tulee tällöin merkitä aiemmin mainittu viranomaistaho. Pelastusauto on myös palokunnan omistuksessa oleva miehistöauto, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa vähintään kahdeksalle henkilölle => Rekisteriin merkitään omistajaksi autoveropäätökseen merkitty palokunta. Autoveropäätös tulee liittää rekisteröintiasiakirjoihin. Omistajaksi voidaan merkitä myös rahoitusyhtiö, mikäli auto on myyty rahoitussopimuksella (osamaksulla). Haltijaksi merkitään tällöin palokunta. 5.4 Eläinlääkintäauto Eläinlääkintäauto on eläinlääkärintointa harjoittavan eläinlääkärin omistuksessa oleva M1- tai N1-luokan autosta rakennettu ja varustettu, eläinlääkintätyössä käytettäväksi tarkoitettu N1- luokan auto, jossa on tilaa matkustajille vain kuljettajan vieressä olevilla istuimilla => Rekisteriin omistajaksi merkitään autoveropäätöksessä mainittu eläinlääkäri. Autoveropäätös tulee liittää rekisteröintiasiakirjoihin. Verovapaus voidaan myöntää myös eläinlääkintäyrityksen omistuksessa olevalle eläinlääkintäautolle. Tällöin ajoneuvon haltijaksi on merkittävä eläinlääkärin ammatissa toimiva henkilö. Omistajaksi voidaan merkitä myös rahoitusyhtiö, mikäli auto on myyty rahoitussopimuksella (osamaksulla). Jos haltijaksi merkitään eläinlääkintäyritys, 2. haltijaksi tulee merkitä eläinlääkärin ammatissa toimiva henkilö. 5.5 Ruumisauto Ruumisauto on hautaustointa harjoittavan omistuksessa oleva ruumiiden kuljetukseen tarkoitettu, väriltään musta, valkoinen tai hopeanharmaa M1-luokan auto, jossa on kiinteällä vetola-

7 Ohje 7 (9) valla varustettu kori => Rekisteriin merkitään omistajaksi autoveropäätökseen merkitty hautaustointa harjoittava yritys tai henkilö. Autoveropäätös tulee liittää rekisteröintiasiakirjoihin. Omistajaksi voidaan merkitä myös rahoitusyhtiö, mikäli auto on myyty rahoitussopimuksella (osamaksulla). Haltijaksi merkitään tällöin hautaustointa harjoittava yritys tai henkilö. 5.6 Huoltoauto Huoltoauto on ajoneuvojen ja koneiden huoltoon ja korjausmiehistön ja välineiden kuljetukseen tarkoitettu tarvittavin työkaluin ja laittein varustettu N-luokan auto, jossa on tilaa enintään kahdelle henkilölle kuljettajan vieressä (ei kirjallista autoveropäätöstä, ks. taulukko 1/Autoveron tarkastaminen). Huoltoauto on myös valtion, valtion liikelaitoksen, sähkö-, lämpö-, tele-, kaasu- taikka vesilaitoksen tai kunnan omistama tien, kadun, radan ja ratakaluston tai sähkö-, lämpö-, tele-, kaasu- ja vesilaitosten verkon ja laitteiden tai Puolustusvoimien sotavarustuksen huoltoon sekä korjausmiehistön ja välineiden kuljetukseen tarkoitettu, tarvittavin työkaluin ja laittein varustettu M1-luokan auto, jossa on istuimet kuljettajan lisäksi enintään kahdeksalle henkilölle (kirjallinen autoveropäätös). M1 luokan huoltoauton omistajaksi voidaan merkitä myös rahoitusyhtiö, mikäli auto on myyty rahoitussopimuksella (osamaksulla). Haltijaksi merkitään tällöin em. yhteisö. 5.7 Taksit Taksin omistajaksi merkitään autoveropäätökseen merkitty liikenteenharjoittaja. Taksin omistajaksi voidaan merkitä myös rahoitusyhtiö, mikäli auto on myyty rahoitussopimuksella (osamaksulla). Liikenneluvan haltija ja rekisteriin merkitty omistaja (tai em. tapauksessa haltija) tulee olla sama. Jos liikennelupa on henkilölle, voidaan omistajaksi merkitä kyseisen henkilön toiminimi. 6 AUTOVEROVAPAUSEDELLYTYSTEN SELVITTÄMINEN POIKKEUSTAPAUKSISSA Joissain tapauksissa tulliviranomainen tarvitsee ajoneuvon teknisistä ominaisuuksista katsastustoimipaikan lausunnon ennen kuin tullitoimipaikka voi todeta täyttääkö ajoneuvo verottomuudelle asetetut edellytykset. Näissä tapauksissa käytännön menettely kulkee seuraavasti: 1. Asiakas tekee ajoneuvosta tullille autoveroilmoituksen. 2. Tulli antaa tarvittavan siirtoluvan. 3. Asiakas ohjataan katsastustoimipaikalle, joka katsastaa ajoneuvon ja antaa asiakkaalle katsastustodistuksen. 4. Asiakas menee tulliin ja tulliviranomainen tekee verotuspäätöksen katsastustodistuksen perusteella. 5. Asiakas menee takaisin katsastustoimipaikalle, jossa rekisteröinti voidaan suorittaa tullin annettua luvan rekisteröintiin ARTTU-yhteyden kautta. Käytännössä em. menettely koskee muun muassa matkailuautoja ja ajoneuvoja, joiden liikennekelpoisuudesta ei ole selvyyttä.

8 Ohje 8 (9) 7 ARVONLISÄVERO Arvonlisäveron (ALV) tarkistaminen tehdään ainoastaan, kun 1 yksityinen henkilö tuo maahan 2 EU:n alueelta 3 autoverottoman 4 uuden 5 moottorikäyttöisen ajoneuvon. Tällöin arvolisävero suoritetaan verovirastolle verovelvollisen oman ilmoituksen perusteella. Näistä ajoneuvoista on esitettävä ensirekisteröinnin yhteydessä kuitti maksetusta ALV:stä. Mikäli asiakas on maksanut ajoneuvosta arvonlisäveron jo ostomaassa, tätä ei voida hyväksyä, vaan asiakasta tulee pyytää ottamaan yhteyttä verovirastoon asian selvittämiseksi. Arvonlisäverolain mukaan kuljetusväline on uusi, jos moottorikäyttöinen maakuljetusväline on myyty enintään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun se on ensimmäisen kerran otettu käyttöön tai sillä on ajettu enintään kilometriä Moottorikäyttöisellä maakuljetusvälineellä tarkoitetaan ajoneuvoja, joiden moottorin iskutilavuus on yli 48 cm3 tai teho yli 7,2 kw. Kaikissa muissa tapauksissa arvonlisävero on maksettu autoveron tai tullausmaksujen yhteydessä tai kyseessä on ajoneuvo, joka on arvonlisäveroton. Asiakasta pyydetään merkitsemään rekisteröintiasiapaperiin mistä maasta ajoneuvo on tuotu Suomeen, mikäli tämä ei käy ilmi muista asiapapereista. 8 TULLIMAKSUJEN TARKASTAMINEN Kun ajoneuvo tuodaan EU:n ulkopuolelta, on maahantuojan maksettava siitä tullimaksut. Tuotaessa autoveroton ajoneuvo Suomeen EU:n ulkopuolelta, on asiakkaan esitettävä rekisteröinnin yhteydessä tullin antama luovutuspäätös todistuksena tullimaksun suorittamisesta. Jos ajoneuvo on tullattu johonkin muuhun EU-maahan kuin Suomeen, on asiakkaan esitettävä dokumentti tullimaksun maksamisesta. Autoverollisten ajoneuvojen kohdalla autoveropäätös / tullin lupa sisältää tullimaksut, joten erillistä luovutuspäätöstä ei tarvita. Luovutuspäätöstä ei saada ohjelmallisesti, vaan se esitetään rekisteröinnin yhteydessä aina paperimuodossa. Ajoneuvo on yksilöitävä valmistenumeron perusteella luovutuspäätöksessä tai siihen liittyvissä asiakirjoissa. Tullin asiakkaat tulostavat luovutuspäätöksiä omista järjestelmistään eikä luovutuspäätöksiä tehdä valmiiksi painetuille lomakkeille. Tästä syystä luovutuspäätökset hyväksytään myös valokopioina. Luovutuspäätöksiä ei leimata. Rekisteröitäväksi saatetaan esittää myös ajoneuvoja, jotka eivät ole saaneet luovutuspäätöstä. Tullimaksun voi osoittaa maksetuksi luovutuspäätöksen lisäksi seuraavilla dokumenteilla: tullauspäätös, jossa tullin vahvistus maksun suorituksesta tullauspäätös ja maksukuitti, jonka summa ja saaja täsmäävät tullauspäätöksestä ilmeneviin tietoihin. Luovutuspäätös (tullauspäätös) tarvitaan myös tapauksissa, joissa asiakkaalla on esittää tullin luottoasiakasnumero, sillä luottoasiakasnumeroita on annettu myös käteisasiakkaille.

9 Ohje 9 (9) Luovutuspäätöstä ei koskaan tarvitse vaatia rekisteröitäessä ajoneuvoa ennakkoilmoitustodistuksella tai jos ennakkoilmoitustodistus on katsastustodistuksen tai yksittäishyväksyntätodistuksen liitteenä. Tullien maksamisesta esitetty dokumentti voi olla myös toisesta ETA-valtiosta. Joskus tullien tarkastaminen toisesta ETA-valtiosta tuodun, alkuperältään ETA-alueen ulkopuolisen ajoneuvon kohdalla voi muodostua hyvin vaikeaksi. Rekisteröintiä hakevalla asiakkaalla ei useinkaan ole esittää asiakirjoja ajoneuvon tullauksesta toisessa ETA-valtiossa. Näissä tilanteissa voidaan lähteä olettamasta, jonka mukaan ajoneuvo on täytynyt tullata asianmukaisesti jotta se on saatu vapaaseen liikkeeseen ETA-alueella. 9 AHVENANMAA Ahvenanmaalla rekisteröidyistä ja sieltä tuoduista ajoneuvoista ei kanneta tullia eikä niistä tarvitse tarkistaa arvonlisäveromaksun suorittamista. Simo Karppinen yksikönpäällikkö Reijo Jälkö lakimies JAKELU Rekisteröintejä suorittavat katsastustoimipaikat

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa

Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa Romutuspalkkiokokeilun käytännön toimet maahantuojan ja jälleenmyyjän näkökulmasta Koulutus- ja kehittämispäällikkö Jari Ketola Autoalan Keskusliitto ry Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa Kuluttaja

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 25/2008 ja TRAFI/4626/2012

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 971/2012 Laki. autoverolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 971/2012 Laki. autoverolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 971/2012 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan autoverolain

Lisätiedot

Trafin ohje matkailuauton luokitteluun liittyviin kysymyksiin

Trafin ohje matkailuauton luokitteluun liittyviin kysymyksiin 1 (5) Antopäivä: 29.6.2016 Voimaantulopäivä: 1.7.2016 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa Trafin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolain muuttamisesta annetun lain vo i- maantulosäännöstä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Istuinten hyväksyminen N-luokan ajoneuvon ohjaamoon tai kuormatilaan

Istuinten hyväksyminen N-luokan ajoneuvon ohjaamoon tai kuormatilaan 1 (6) Antopäivä: 27.6.2016 Voimaantulopäivä: 1.8.2016 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2 8 mom Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa

Lisätiedot

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus 6.9.2007 Tietosisällöstä ja muutokset LTJ-> ATJ Rekisteröintilainsäädönnön muutokset Marja Koskinen Selvennykseksi Ajoneuvoluokka = N3/Kuorma-auto, M1/Henkilöauto

Lisätiedot

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia

HE 23/2014 vp. Esityksessä ehdotetaan autoverolakia, ajoneuvoverolakia Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain, ajoneuvoverolain 50 ja 53 :n ja polttoainemaksusta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan autoverolakia,

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa Ajoneuvotekniikka Tiedote 2/2007 katsastajille 24.1.2007 ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistuksen vaatiminen rekisteröintikatsastuksessa Muutos voimaan 1.2.2007 1.2.2007 alkaen tulee asiakkaan

Lisätiedot

Liikennekaari. Markkinat-alatyöryhmä

Liikennekaari. Markkinat-alatyöryhmä Liikennekaari Markkinat-alatyöryhmä 10.5.2016 1 Seuraa verkossa: https://www.youtube.com/watch?v=c9razyevu hq Kysymykset / kommentit: http://screen.io/lvm Tilaisuuden tavoitteet Avata lausuttavana olevan

Lisätiedot

Romutuspalkkiokokeilun viranomaissäädökset ja lainsäädäntö

Romutuspalkkiokokeilun viranomaissäädökset ja lainsäädäntö Romutuspalkkiokokeilun viranomaissäädökset ja lainsäädäntö Juha Kenraali 4.5.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Romutuspalkkio kokeilun tausta ja tavoitteet Edistää autokannan uudistumista

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaustisen kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Vesikulkuneuvon rekisteröinti

Vesikulkuneuvon rekisteröinti 1 (5) Antopäivä: 23.8.2016 Voimaantulopäivä: 26.8.2016 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki vesikulkuneuvorekisteristä (424/2014): 8 :n 3 momentti, 11 :n 1 momentti, 12 :n 1 momentti, 13 :n 5 momentti,

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN KULJETUKSET

ENONTEKIÖN KUNNAN KULJETUKSET TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3 1(8) ENONTEKIÖN KUNNAN KULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 3 TARJOUS Liite 3a Tarjouslomake Liite 3b Hintatarjouslomake Liite 3c Hintatarjouslomake kohde 5 Liite 3d Hintatarjouslomake kohde

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 845/715/2014 Bertel Jungin aukio 9 02600 Espoo ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Bertel

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti

Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti Prosessikuvaukset 1(19) 24.3.2006 Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti Prosessissa käydään läpi käytettynä maahantuodulle ajoneuvolle myönnettävä pitkä siirtolupa, ajoneuvon rekisteröintikatsastus

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5)

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SALON KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET

LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET LIIKENNEVAKUUTETTAVIEN AJONEUVOJEN SEISONTA-AJAN KORVAUKSET 1.1.2016 KORVAUKSEN MAKSAMINEN JA TAULUKON KÄYTTÖ KORVATTAVA VAHINKO Moottoriajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneen liikennevahingon

Lisätiedot

AJONEUVOVERON VALVONTAOHJE

AJONEUVOVERON VALVONTAOHJE MÄÄRÄYS OHJE Päivämäärä Nro 14.3.2008 tta Sisältöalue Uuden ajoneuvoveron sekä entisen dieselja ajoneuvoveron valvonta ja ajoneuvon käytön estäminen Toimivallan säädösperusta Ajoneuvoverolaki 1281/2003

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Ajankohtaista Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Auto- ja valmisteverotus sekä maahantuonnin arvonlisäverotus Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä muuttui 1.1.2016

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016

TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ KASELY/268/2016, 23.2.2016 KASELY/268/2016, 23.2.2016 TARJOUSYHTEENVETO LIITE 6.1 SISÄLTÖ IMATRA-LAPPEENRANTA LIIKENTEEN LIIKENNÖINTISOPIMUS 6.6.2016 ALKAEN 1 1. Tarjoajan tiedot 1 1.1 Päävastuullinen toimittaja 1 1.2 Mahdolliset

Lisätiedot

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija

Verkkokaupan arvonlisäverotus. Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokaupan arvonlisäverotus Mika Jokinen Veroasiantuntija Verkkokauppa Kotimaankauppaa vai ulkomaankauppaa? Tavara vai palvelu? Asiakas verovelvollinen vai ei-verovelvollinen? 2 Ulkomaankaupan käsitteitä...

Lisätiedot

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset

Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Dnro 954/302/2010 25.11.2013 Päästöoikeustilien omistajia ja edustajia koskevat vaatimukset Nämä vaatimukset perustuvat komission rekisteriasetukseen 1. Kuhunkin toimenpidepyyntöön liittyvät vaatimukset

Lisätiedot

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta

Laki. ennakkoperintälain muuttamisesta Laki ennakkoperintälain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ennakkoperintälain (1118/1996) 21, 32, 33, 33 a, 33 b ja 36, 4 luku, 47 ja 49 53 sekä 7 luku, sellaisina kuin niistä ovat

Lisätiedot

Ottomoottorikäyttöisten ajoneuvojen pakokaasupäästöjen tarkastus

Ottomoottorikäyttöisten ajoneuvojen pakokaasupäästöjen tarkastus 1 (6) Antopäivä: 29.6.2016 Voimaantulopäivä: 1.7.2016 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa Trafin

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54

Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä pykälät 39-54 Muutoksenhakuohjeet Rakennus- ja ympäristövaliokunta kokouspäivämäärä 13.4.2016 pykälät 39-54 Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi Ohje 1 (7) Antopäivä: Voimaantulopäivä: 1.2.201 1.2.201 Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/200) Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Uusi ohje Soveltamisala: Ajoneuvoveron sekä liikennekäytöstä poistettujen

Lisätiedot

Henkilötietojärjestelmä HENKI

Henkilötietojärjestelmä HENKI Henkilötietojärjestelmä HENKI Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt 4.11.2009 1 Henkilötietojärjestelmä (HENKI) Henkilötietojärjestelmässä päivitetään yksityisten henkilöiden ja yritysten tietoja HENKIssä

Lisätiedot

Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä

Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä 20.9.2007 ja 21.9.2007 Sähköinen vakuutustietovarasto VATI Liikennevakuutuksen todistemerkistä luopuminen Vakuutustietovarasto

Lisätiedot

Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus

Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus Puolustustarvikkeet 1 Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus Yleistä Puolustustarvikkeiden viennistä annettu laki (282/2012) sisältää säännökset puolustustarvikkeiksi määriteltävän materiaalin

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-To-Lt-003 18.02.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus

Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus Sivu 1/3 Tutustu julkisiin hankintoihin Etsi ilmoituksia Täytä ilmoitus Kansallinen hankintailmoitus: Haapajärven kaupunki : Ståhlberginkadun saneeraus 17.05.2016 12:02 Ilmoituksen numero HILMA:ssa: 2016-013550

Lisätiedot

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1

MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT. Yleisiä määräyksiä 1 RHV/1.1.2012 1 (5) MAATALOUSYRITTÄJIEN RYHMÄHENKIVAKUUTUKSEN EHDOT Yleisiä määräyksiä 1 Näitä ehtoja sovelletaan maatalousyrittäjän eläkelain (1280/2006) 10 :n mukaan vakuutettuun maatalousyrittäjään ja

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 1 (5) 4.5.2015 ML2013:0088 Sodankylän malminetsintä oy PL 3 33211 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös

Lisätiedot

Laki. autoverolain muuttamisesta

Laki. autoverolain muuttamisesta Laki autoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan autoverolain (1482/1994) 14 :n 2 momentti, 30 :n 2 momentti sekä 74 ja 75, sellaisina kuin niistä ovat 14 :n 2 momentti ja 30 :n

Lisätiedot

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 1/5 LOHJAN KAUPUNKI Liite / MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Ympäristö- ja rakennuslautakunta 10.12.2015 109 Voimassa 1.1.2016 alkaen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 2 Sisällys: 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu 3 Valvontamaksu 4 Kuuleminen

Lisätiedot

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA.

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. 1 YLEISTÄ Maa-aineslain 23 :n (555/1981) ja MRL 145 :n

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT LIITE 9/2012 HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT MAA-AINESLAIN SEKÄ MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN EDELLYTTÄMISTÄ TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT HAAPAVEDEN KAUPUNGISSA 1 Maa-ainesten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

Laki laiva-apteekista

Laki laiva-apteekista Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: laiva-apteekista Annettu Helsingissä 8 päivänä toukokuuta 2015 1 Lain tarkoitus Tämän lain tarkoituksena on varmistaa laivaväen mahdollisuus saada asianmukaista

Lisätiedot

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta

Laki. varainsiirtoverolain muuttamisesta Laki varainsiirtoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan varainsiirtoverolain (931/1996) 47 49, sellaisina kuin ne ovat, 47 laissa 876/2012 sekä 48 ja 49 laissa 526/2010, muutetaan

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta

HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta HE-luonnos ajoneuvolain ja tieliikennelain muuttamisesta Keskustelutilaisuus 7.5.2015 Aikataulua Lausuntovaihe päättyy 8.5.2015 Lausuntoyhteenveto ja mahdolliset tarkistukset säädöksiin toukokuu Käännättäminen

Lisätiedot

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta.

Vuokratyöntekijän palkka verotetaan Suomessa myös, jos työntekijä tulee maasta, jonka kanssa Suomella ei ole verosopimusta. Ulkomaisen vuokratyövoiman verotusta koskeva uudistus 2007: tyypillisiä kysymyksiä vastauksineen Sisällysluettelo 1. Yleiset kysymykset 2. Enintään kuusi kuukautta Suomessa olevat 3. Yli kuusi kuukautta

Lisätiedot

Johdanto tietojen yhteiskäytt. yttöön

Johdanto tietojen yhteiskäytt. yttöön Päärekisteröijien webinaari Tietojen yhteiskäyttö ja jakaminen Johdanto tietojen yhteiskäytt yttöön 30.4.2010 Laurence Hoffstadt, ECHA 1 Keskeiset periaatteet Miksi tietoja jaetaan Keneltä tietojen yhteiskäyttöä

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Urjalan kunnan valtuuston päätös 18.6.2012 17 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Urjalan kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo:

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo: Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimaantulo: Ympäristölautakunta 9.10.2014 54 Kunnanhallitus 3.11.2014 243 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 43 Voimaantulo 1.1.2015 Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Autoveron kulku ennakkovientipalautuksessa. AKL ry ja Autotuojat ry

Autoveron kulku ennakkovientipalautuksessa. AKL ry ja Autotuojat ry Autoveron kulku ennakkovientipalautuksessa AKL ry ja Autotuojat ry 7..06 Autoveron kulku haettaessa ta maasta ilmoitettavaksi vietävästä leasingautosta - rekisteröity asiamies vastaa autoverosta, malli

Lisätiedot

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE

TARJOUSPYYNNÖN H VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 (6) TARJOUSPYYNNÖN H026-12-1 VÄHIMMÄISVAATIMUKSET JA VERTAILUPERUSTEET /VASTAUSLOMAKE 1 TARJOAJAN TIEDOT Tarjoajan nimi Y-tunnus Osoite, johon posti lähetetään. Tarjouksen yhteyshenkilö Yhteyshenkilön

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta

Laki. ulkomaalaislain muuttamisesta Laki ulkomaalaislain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulkomaalaislain (301/2004) 88 a, sellaisena kuin se on laissa 323/2009, muutetaan 3 :n 13 kohta, 10 a ja 35, 56 :n 4 momentti,

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Suomen verotus selkeästi

Suomen verotus selkeästi Suomen verotus selkeästi Avainsanat Vero: pakollinen maksu, jonka valtio kerää yhteiskunnan palveluita varten Veroprosentti: osuus, jonka työnantaja ottaa palkasta ja välittää Verohallinnolle Verohallinto:

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1 Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1. Hankintayksikkö Rautjärven kunta Kunnanhallitus 56800 Simpele Yhteyshenkilö ja lisätietoja talouspäällikkö Paula Hinkkanen puh.

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto 1(6) 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maaaineslain (555/81)

Lisätiedot

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen).

Mallin rekisteröintiä haetaan patentti ja rekisterihallitukselta (rekisteriviranomainen). Mallioikeusasetus 2.4.1971/252 Kauppa ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 12 päivänä maaliskuuta 1971 annetun mallioikeuslain (221/71) nojalla: Rekisteröintihakemus ja päiväkirja 1 Mallin rekisteröintiä

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat:

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoitteet ovat: OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA VALITUSOSOITUS OIKAISUVAATIMUSOHJE Perusturvalautakunnan päätöksiin 65 tyytymätön voi tehdä kir jallisen oikaisuvaa ti muk sen. Pää tök seen ei saa ha kea muutosta valittamalla

Lisätiedot

MOVE Sanomien koodistoluettelo. v.3.0/

MOVE Sanomien koodistoluettelo. v.3.0/ MOVE v.3.0/1.1.2017 MOVE 1 Sisällysluettelo Muutoshistoria... 2 1. Ahdinkoodisto... 3 2. Ahdinkoodisto... 3 3. Ajoneuvoluokkakoodisto... 3 4. Alennus- ja vapautusperustekoodisto... 4 5. Alityyppikoodisto...

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 1 YLEISTÄ Hattulan kunnassa maa-ainesten

Lisätiedot

VARAUSPÄÄTÖS (OSITTAINEN RAUKEAMINEN)

VARAUSPÄÄTÖS (OSITTAINEN RAUKEAMINEN) Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.3.2014 1 (5) Lupatunnus Dragon Mining Oy Kummunkuja 38 38200 Sastamala VARAUSPÄÄTÖS (OSITTAINEN RAUKEAMINEN) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET Nakkilan kunta Voimaantulo 1.6.2015 NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET Sisällysluettelo: 1 Yleistä... 2 2 Tarkastusmaksu...

Lisätiedot

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: VA2015:0012

KUULUTUS 1 (1) Kuulutus. Lupatunnus: VA2015:0012 Kuulutus 12.5.2015 1 (1) Lupatunnus KUULUTUS Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 12.5.2015 hyväksynyt seuraavan varausilmoituksen: Varaaja: AA Sakatti Mining

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

Hyväksytyt asiantuntijat

Hyväksytyt asiantuntijat 1(4) Hyväksytyt asiantuntijat Pätevyysalue Pätevyysluokat Tarkastuskohteet Tässä muistiossa käsitellään ajoneuvolain 1090/2002 (muutettuna viimeksi 1042/2014) 48 2 momentin nojalla Liikenteen turvallisuusviraston

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO

HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 LIIKUNTAVIRASTO HELSINGIN KAUPUNKI VUOKRASOPIMUS 1 TOIMISTOTILAN VUOKRAAMINEN LIIKUNTAMYLLYSTÄ SALIBANDYSEURA VIIKINGIT RY:LLE Vuokranantaja Vuokralainen Helsingin kaupungin liikuntavirasto PL 4800, Toivonkatu 2 A 00099

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana.

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. NURMEKSEN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUN EHDOT VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet

Lisätiedot

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA LUKIEN

HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA LUKIEN 1 HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA 1.7.2006 LUKIEN Ympäristölautakunta 20.6.2006 95 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Maa-ainesten

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin.

Helsingin kaupungin rakennusvirasto vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokralle tarjotaan kioski vuokraa määräajaksi kioskin. Vuokranantaja haluaa tukea pienyrittäjyyttä ilman tarpeettomia alihankkijoita ja siksi vuokra-alueella tapahtuvan toiminnan järjestäminen alihankintana

Lisätiedot

Viitaten palveluliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne teen alla olevan tarjouksen:

Viitaten palveluliikenteen hoitamista koskevaan tarjouspyyntöönne teen alla olevan tarjouksen: TARJOUS - PALVELULIIKENNE Tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää liitteen 3.1 mukainen kaavake. Tämän kaavakkeen sijasta tarjoaja voi toimittaa vastaavan kalustoluettelonsa,

Lisätiedot

Tieliikenteen tavarankuljetukset

Tieliikenteen tavarankuljetukset Liikenne ja matkailu 2011 Tieliikenteen tavarankuljetukset 2011, 2. vuosineljännes Kuorma-autojen tavarankuljetukset kotimaan liikenteessä lisääntyivät huhti kesäkuussa 2011 Kuorma-autoilla kotimaan tieliikenteessä

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Ajoneuvolaki 11.12.2002/1090. 1 luku Yleiset säännökset

Ajoneuvolaki 11.12.2002/1090. 1 luku Yleiset säännökset Ajoneuvolaki 11.12.2002/1090 Tämä säädös on tulostettu Edilex-lakitietopalvelusta osoitteesta www.edilex.fi/saadokset/lainsaadanto/20021090. Vastuunrajoitus ja tulosteen käyttö Edilexin käyttöehtojen mukaisesti.

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko

Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus. Leila Juanto Petri Saukko Arvonlisäverotus ja muu kulutusverotus Leila Juanto Petri Saukko TALENTUM Helsinki 2014 Kahdeksas, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja kirjoittajat Kansi: Lauri Karmila Taitto: NotePad

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot