Ajoneuvon ensirekisteröinti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajoneuvon ensirekisteröinti"

Transkriptio

1 Ohje 1 (9) Antopäivä: Voimaantulopäivä: Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 14/2009 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen rekisteröintitehtävien suorittajat Ajoneuvon ensirekisteröinti SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2. AJONEUVOJEN TEKNINEN VAATIMUSTENMUKAISUUS 3. OMISTUSOIKEUSSELVITYS 3.1. Ennakkoilmoitustodistus 3.2. Katsastustodistus tai yksittäishyväksyntätodistus 3.3. Tyyppirekisteriote 4. AUTOVERON TARKASTAMINEN 4.1. Autoveroviranomaiset 4.2. Autoverolain alaiset ajoneuvot 4.3. Tullin lupa ajoneuvon rekisteröintiä varten Autoveron tarkastus Tilanteet, jolloin tullin lupaa tai fax-varmistusta ei tarvita rekisteröintiin 5. OMISTAJA- TAI HALTIJATIETO VEROVAPAUDEN TAI ALENNETUN VERON EDELLYTYKSE- NÄ 5.1. Muuttoajoneuvot 5.2. Kemikaaliviraston ajoneuvot Katsastustodistuksella rekisteröitävä ajoneuvo (autoveropäätös esitettävä) Ennakkoilmoitettu ajoneuvo (autoveropäätöstä ei esitetä) Luovutusrajoituksen ja todistukselle tulostuvan huomautuksen voimassaolo 5.3. Pelastusauto 5.4. Eläinlääkintäauto 5.5. Ruumisauto 5.6. Huoltoauto 5.7. Taksit 6. AUTOVEROVAPAUSEDELLYTYSTEN SELVITTÄMINEN POIKKEUSTAPAUKSISSA 7. ARVONLISÄVERO 8. TULLIMAKSUJEN TARKASTAMINEN 9. AHVENANMAA

2 Ohje 2 (9) TAULUKKOLUETTELO Autoveron tarkastaminen (tullin lupa) Arvonlisäveron tarkastaminen LIITELUETTELO Lista tullin rekisteröidyistä asiamiehistä Lista ennakkoilmoittajista 1 YLEISTÄ Ajoneuvon ensirekisteröinnin yleisenä edellytyksenä on, että: - ajoneuvo on hyväksytty rekisteröintikatsastuksessa tai siitä on annettu rekisteröintiin kelpaava ennakkoilmoitustodistus tai yksittäishyväksyntätodistus; - ajoneuvo täyttää Suomessa voimassa olevat vaatimukset; - ajoneuvosta ei ole annettu jätelain 18 l :ssä tarkoitettua romutustodistusta; - ajoneuvoon kohdistuvan veron tai maksun suorittamisesta esitetään selvitys; - ajoneuvon omistusoikeudesta ja haltijasta esitetään selvitys sekä - säädetyn liikennevakuutuksen ottamisesta esitetään asianmukainen selvitys. Rekisteritunnus määräytyy tiedostoennakkoilmoituksen yhteydessä, mikäli ennakkoilmoittajalla on Trafin myöntämä kilpivarasto. Muissa tapauksissa rekisteritunnus muodostuu ensirekisteröinnin yhteydessä. 2 AJONEUVOJEN TEKNINEN VAATIMUSTENMUKAISUUS Ajoneuvolla on ennen ensirekisteröintiä oltava voimassaoleva rekisteröintikatsastus tai yksittäishyväksyntä. Rekisteröintikatsastusta ei vaadita, jos ajoneuvo on ennakkoilmoitettu valmiina ajoneuvona. 3 OMISTUSOIKEUSSELVITYS Yhtenä edellytyksenä ajoneuvon ensirekisteröinnille Suomeen on kyseessä olevan ajoneuvon omistusoikeuden selvittäminen. Omistusoikeuden selvittäminen vaihtelee sen mukaan, millaisilla asiakirjoilla rekisteröintiasiaa hoidetaan. Omistusoikeusselvitystä koskevat asiakirjat on pääsääntöisesti esitettävä alkuperäisinä. Ulkomaiset omistusoikeutta selvittävät asiakirjat sekä autoveropäätös voidaan kuitenkin hyväksyä myös jäljennöksinä. 3.1 Ennakkoilmoitustodistus Asiakkaan on esitettävä omistusoikeusselvitys ennakkoilmoitustodistukseen merkitystä viimeisestä jälleenmyyjästä lähtien. Ennakkoilmoittajalta ei tarvita luovutustodistusta jälleenmyyjälle. Jos ennakkoilmoittaja on sama kuin jälleenmyyjä, ei jälleenmyyjän tietoja ole pakollista täyttää.

3 Ohje 3 (9) 3.2 Katsastustodistus tai yksittäishyväksyntätodistus Asiakkaan on esitettävä omistusoikeusselvitys viimeisestä ulkomaisesta omistajasta alkaen. Riittävänä selvityksenä voidaan pitää esimerkiksi yksilöityä kauppalaskua tai muuta omistusoikeuden selvittävää asiakirjaa. Mikäli asiakkaalla on tullin antama kirjallinen autoveropäätös tai tullin antama luovutuspäätös ajoneuvosta, riittää omistusoikeusselvitys autovero-/luovutuspäätöksessä mainitusta omistajasta lähtien. Rekisteröitäessä ennakkoilmoittajan maahantuomaa uutta ajoneuvoa katsastustodistuksella tai yksittäishyväksyntätodistuksella toimitaan seuraavasti: Omistusoikeusselvitys vaaditaan maahantuojana toimineesta ennakkoilmoittajasta lähtien (ks. Lista ennakkoilmoittajista). Luovutustodistuksesta tai muista rekisteröintiasiakirjoista tulee ilmetä, että kyseessä on ennakkoilmoittajan maahantuoma ajoneuvo. Muiden kuin liitteeltä ilmenevien yritysten maahantuomista ajoneuvoista on esitettävä omistusoikeusselvitys viimeisestä ulkomaisesta omistajasta alkaen tai tullin antamassa kirjallisessa autoveropäätöksessä tai luovutuspäätöksessä mainitusta omistajasta lähtien. Jos katsastustodistuksen tai yksittäishyväksyntätodistuksen liitteenä on ennakkoilmoitustodistus, riittää omistusoikeusselvitys ennakkoilmoitustodistukselle merkitystä viimeisestä jälleenmyyjästä lähtien. 3.3 Tyyppirekisteriote Tyyppirekisteriotetta ei hyväksytä rekisteröintiasiakirjana. Tyyppirekisteriote kelpaa yhä omistusoikeusselvitykseksi otteelle merkityn jälleenmyyjän ja tyyppirekisteriotteelle merkityn uuden omistajan välillä. 4 AUTOVERON TARKASTAMINEN 4.1 Autoveroviranomaiset Ennen ajoneuvon ensimmäistä rekisteröintiä tai käyttöönottoa toimitettava autoverotus on tullilaitoksen tehtävänä. Trafi huolehtii ajoneuvon ensimmäisen rekisteröinnin tai käyttöönoton jälkeen ajoneuvon rakenteen, käyttötarkoituksen tai omistuksen muutoksen vuoksi toimitettavasta autoverotuksesta. Kuitenkin esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa tulli on määrännyt ajoneuvolle luovutusrajoituksen, antaa tulli määräajan umpeuduttua luovutusrajoituksen poistoluvan tai mikäli määräaika ei ole kulunut umpeen, uuden autoveropäätöksen. 4.2 Autoverolain alaiset ajoneuvot Autoverolain mukaisesti henkilöautosta (M1-luokka), pakettiautosta (N1-luokka) ja sellaisesta muusta autosta, jonka oma massa on alle 1875 kilogrammaa, moottoripyörästä (L3e ja L4e), kolmipyörästä (L5e) ja nelipyörästä(l7e) on ennen ajoneuvon rekisteröintiä tai käyttöönottoa Suomessa suoritettava valtiolle autoveroa siten kuin autoverolaissa säädetään. Mikäli ajoneuvo on jo aiemmin ollut Suomen rekisterissä, siitä ei tarvitse maksaa autoveroa uudestaan, jos ko. ajoneuvon ajoneuvolaji tai -ryhmä ei ole muuttunut siten, että sillä olisi vaikutusta autoverokohteluun.

4 Ohje 4 (9) 4.3 Tullin lupa ajoneuvon rekisteröintiä varten Autoverolain soveltamisalaan kuuluvista ajoneuvoista on tehtävä ennen rekisteriin merkitsemistä tai niiden käyttöönottoa autoveroilmoitus. Veroviranomainen tekee veropäätöksen, kun verovelvollinen on tehnyt autoveroilmoituksen. Autoveropäätös on päätös, jossa verovelvollinen velvoitetaan maksamaan tietyn suuruinen vero tai jossa todetaan että ajoneuvo on verosta vapaa. Tulliviranomaisen tehtyä veropäätöksen ja verovelvollisen suoritettua autoveron (jos vero määrätään) tulli antaa luvan rekisteröidä ajoneuvo. Veroviranomaisen lupa rekisteröidä ajoneuvo annetaan ns. ARTTU-yhteyden kautta sähköisesti ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmään Autoveron tarkastus Tullin lupa rekisteröintiä varten välittyy ajoneuvorekisteriin suoraan ohjelmallisesti. Mikäli lupaa ei saada ohjelmallisesti, autoveron suoritus tulee varmistaa tullista numerosta puh: Lisäksi tullista on saatava vielä fax-varmistus (fax: ). Asiakkaan esittämä paperinen autoveropäätös ei riitä osoittamaan veroa maksetuksi, vaan em. varmistukset on aina tehtävä. Tämä tehdään siksi, että paperimuodossa olevia autoveropäätöksiä on joissain tapauksissa väärennetty. Edellä mainittu tullin puhelin- ja faksinumero on tarkoitettu ainoastaan rekisteröintejä hoitavien henkilöiden käyttöön, joten niitä ei saa antaa asiakkaille. Jos selvitystä autoveron maksamisesta ei saada, ei ajoneuvoa saa rekisteröidä Tilanteet, jolloin tullin lupaa tai fax-varmistusta ei tarvita rekisteröintiin Tullin rekisteröityjen asiamiesten (liite 1/Lista tullin rekisteröidyistä asiamiehistä) maahantuomien tai ennen ensirekisteröintiä omistamien ajoneuvojen osalta ei tullin lupaa tarvita, vaan rekisteröinti voidaan suorittaa ilman autoveron maksamisen tarkistamista. Tietyissä tapauksissa tulli poistaa maahantuojalta oikeuden olla rekisteröity asiamies. Tällöin myös ennakkoilmoitusoikeus lakkaa ja ohjelma huomauttaa sopimuksen päättymisestä ja tullin luvan puuttumisesta, jolloin toimitaan normaalisti kohdan 4.3. mukaisesti. Tullin lupaa ei tarvita myöskään, mikäli esitetään luotettava selvitys, että ajoneuvo on aiemmin rekisteröity Suomessa ja ajoneuvolaji tai ryhmä ei ole autoverotukseen vaikuttavalla tavalla muuttunut. Tällaisia ajoneuvoja ovat mm. Puolustusvoimien rekisterissä olleet ajoneuvot, Ahvenanmaan rekisterissä olleet ajoneuvot sekä vanhat suomiautot, joista on esittää vanha rekisteriote tai kantakortti. 5 OMISTAJA- TAI HALTIJATIETO VEROVAPAUDEN TAI ALENNETUN VERON EDELLYTYKSENÄ Autoverolaissa todetaan, että autoverosta on asetuksella tai lailla säädettävin ehdoin vapaa pelastusauto, sairasauto, invataksi, eläinlääkintäauto, kuorma-auto sekä yksinomaan ruumiiden ja hautajaistoimintaan liittyvien kukkalaitteiden kuljetukseen käytettävä ruumisauto. Diplomaattien, ulkomaiden lähetystöjen ja konsulaattien henkilöstön käyttöön tulevat ajoneuvot ovat verosta vapaita. Diplomaattiajoneuvojen rekisteröinnit hoidetaan Trafissa. On huomattava, että pelastusautolle (miehistöauto), eläinlääkintäautolle, ruumisautolle ja huoltoautolle on pykälissä asetettu edellytyksiä myös ajoneuvon omistaja- tai haltijatietojen osalta. ARTTU-yhteyden kautta saatu tullin lupa ei ole riittävä, vaan tämän lisäksi vaaditaan verotuspäätös myös paperimuodossa, josta voidaan selvittää, kenelle verovapaus tai alennettu

5 Ohje 5 (9) vero on myönnetty (ks. taulukko 1/Autoveron tarkastaminen). Näissä tapauksissa rekisteröinnissä merkitään ajoneuvon ainoaksi omistajaksi alkuperäisessä tai tullin oikeaksi todistamassa autoveropäätöksessä mainittu verovelvollinen. Tämä ei kuitenkaan koske tullin rekisteröityjen asiamiesten maahantuomia ajoneuvoja. 5.1 Muuttoajoneuvot Edellä mainittu verojen tarkastusmenettely koskee myös muuttoajoneuvoja ja ajoneuvoja, joille on myönnetty alennus verosta autoverolain 27 b :n nojalla. 27 b koskee lähinnä rauhanturvaajien ajoneuvoja, joita säilytetään Suomessa ja eivät siten ole varsinaisia muuttoajoneuvoja. Autoverolain 27 :n mukaan verotta maahantuotua ajoneuvoa ei saa alennetun veron määrää suorittamatta myydä, vuokrata eikä muutoin luovuttaa toiselle eikä antaa vastikkeetta muuttajan perheeseen kuulumattoman henkilön käytettäväksi ennen kuin ajoneuvo on ollut; - muuttajan tai hänen aviopuolisonsa omistuksessa tai omistukseen johtavassa hallinnassa ja - muuttajan käytössä vähintään kolme vuotta, josta kuitenkin vähintään yhden vuoden ajan Suomessa. Muuttajan perheeseen kuuluvat hänen kanssaan yhteisessä taloudessa asuvat aviopuoliso/avopuoliso ja heidän naimattomat lapsensa. Aviopuolisoon rinnastetaan myös samaa sukupuolta oleva henkilö, joka elää muuttajan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa avioliittoa solmimatta. Muuttoajoneuvon omistajaksi merkitään verovelvollinen eli se henkilö, joka on mainittu autoveropäätöksessä. Ajoneuvon haltijaksi voidaan merkitä perheenjäsen. Seuraavassa luetellaan ne ajoneuvot, joiden kohdalla ajoneuvon omistaja- tai haltijasuhteilla on merkitystä verovelvollisuuteen. 5.2 Kemikaaliviraston ajoneuvot Kemikaaliviraston ja sen henkilöstön ajoneuvot ovat verovapaita. Autoverovapauden ehtona on 3 vuoden luovutusrajoitus. Työntekijä voi saada autoverovapauden myös Suomesta ostettuun ajoneuvoon, mikäli se on tilattu 6 kuukauden kuluessa palvelukseen astumisesta. Kemikaaliviraston ja sen työntekijöiden ajoneuvojen ensirekisteröinnin yhteydessä ATJ:ään on aina vietävä luovutusrajoitustieto. Luovutusrajoitustietoa on muutettu siten, että se kattaa myös kemikaaliviraston ajoneuvot. Katsastusmies vie luovutusrajoitustiedon rekisteröintikatsastuksen yhteydessä, ennakkoilmoitetun ajoneuvon ollessa kyseessä rajoitustieto voidaan viedä myös Trafissa Katsastuksen valvonta ja luvat -yksikön toimesta Katsastustodistuksella rekisteröitävä ajoneuvo (autoveropäätös esitettävä) Kemikaaliviraston tai sen työntekijän omistukseen tulevan ajoneuvon ensirekisteröinnissä on esitettävä tullin autoveropäätös. Autoveropäätöksen lisätietoja-kohdassa on merkintä, jos kyseessä on kemikaaliviraston ajoneuvo. Katsastusmies merkitsee rekisteröintikatsastuksen yhteydessä luovutusrajoitustiedon Ennakkoilmoitettu ajoneuvo (autoveropäätöstä ei esitetä) Ennakkoilmoitetusta tai tullin rekisteröidyn asiamiehen maahantuomasta ajoneuvosta ei ensirekisteröinnin yhteydessä esitetä autoveropäätöstä. Luovutusrajoitustieto ja siihen liittyvä

6 Ohje 6 (9) todistukselle tulostuva huomautus merkitään asiakkaan ilmoituksesta. Asiakas merkitsee pyynnön luovutusrajoituksesta ennakkoilmoitustodistuksen lisätietoja-kohtaan. Luovutusrajoituksen vie katsastusmies tai, jos se ei ole mahdollista, Trafi. Jälkimmäisessä tapauksessa rekisteröijän on soitettava Trafin Valvonta ja luvat -yksikköön. Soiton jälkeen rekisteröijä faksaa pyynnön luovutusrajoitustiedon merkitsemiseksi, jonka perusteella luovutusrajoitustieto voidaan Trafissa lisätä. Ennakkoilmoitetun ajoneuvon ollessa kyseessä asiakas hakee autoverovapautta jälkikäteen, jolloin tulli tutkii verovapauden edellytykset. Verovapaus edellyttää, että ajoneuvoliikennerekisterissä on tieto luovutusrajoituksesta Luovutusrajoituksen ja todistukselle tulostuvan huomautuksen voimassaolo Luovutusrajoitus on voimassa kolme vuotta ajoneuvon käyttöönotosta. Tieto ei poistu automaattisesti rekisteristä, vaan se poistetaan katsastustoimipaikalla, kun asiakas esittää ajoneuvon rekisteröintitodistuksen ja tullin myöntämän päätöksen luovutusrajoituksen päättymisestä tai mikäli määräaika ei ole kulunut umpeen, uuden autoveropäätöksen. 5.3 Pelastusauto Pelastusauto on palo- ja pelastustoimen käyttöön erityisesti valmistettu, kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnia oleva M- tai N-luokan ajoneuvo. Pelastusauto on myös muu M- tai N-luokan ajoneuvo, joka on kunnan tai valtion pelastushallinnon viranomaisen, valtion pelastushallinnon oppilaitoksen tai Ilmailulaitoksen hallinnassa ja jota käytetään yksinomaan palo- ja pelastustoimen tehtäviin => Rekisteriin merkitään omistajaksi se, joka on autoveropäätöksessä merkitty verovelvolliseksi. Autoveropäätös tulee liittää rekisteröintiasiakirjoihin. Omistajana voi olla myös sopimuspalokunta (VPK), jolla on sammutussopimus. Haltijaksi tulee tällöin merkitä aiemmin mainittu viranomaistaho. Pelastusauto on myös palokunnan omistuksessa oleva miehistöauto, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa vähintään kahdeksalle henkilölle => Rekisteriin merkitään omistajaksi autoveropäätökseen merkitty palokunta. Autoveropäätös tulee liittää rekisteröintiasiakirjoihin. Omistajaksi voidaan merkitä myös rahoitusyhtiö, mikäli auto on myyty rahoitussopimuksella (osamaksulla). Haltijaksi merkitään tällöin palokunta. 5.4 Eläinlääkintäauto Eläinlääkintäauto on eläinlääkärintointa harjoittavan eläinlääkärin omistuksessa oleva M1- tai N1-luokan autosta rakennettu ja varustettu, eläinlääkintätyössä käytettäväksi tarkoitettu N1- luokan auto, jossa on tilaa matkustajille vain kuljettajan vieressä olevilla istuimilla => Rekisteriin omistajaksi merkitään autoveropäätöksessä mainittu eläinlääkäri. Autoveropäätös tulee liittää rekisteröintiasiakirjoihin. Verovapaus voidaan myöntää myös eläinlääkintäyrityksen omistuksessa olevalle eläinlääkintäautolle. Tällöin ajoneuvon haltijaksi on merkittävä eläinlääkärin ammatissa toimiva henkilö. Omistajaksi voidaan merkitä myös rahoitusyhtiö, mikäli auto on myyty rahoitussopimuksella (osamaksulla). Jos haltijaksi merkitään eläinlääkintäyritys, 2. haltijaksi tulee merkitä eläinlääkärin ammatissa toimiva henkilö. 5.5 Ruumisauto Ruumisauto on hautaustointa harjoittavan omistuksessa oleva ruumiiden kuljetukseen tarkoitettu, väriltään musta, valkoinen tai hopeanharmaa M1-luokan auto, jossa on kiinteällä vetola-

7 Ohje 7 (9) valla varustettu kori => Rekisteriin merkitään omistajaksi autoveropäätökseen merkitty hautaustointa harjoittava yritys tai henkilö. Autoveropäätös tulee liittää rekisteröintiasiakirjoihin. Omistajaksi voidaan merkitä myös rahoitusyhtiö, mikäli auto on myyty rahoitussopimuksella (osamaksulla). Haltijaksi merkitään tällöin hautaustointa harjoittava yritys tai henkilö. 5.6 Huoltoauto Huoltoauto on ajoneuvojen ja koneiden huoltoon ja korjausmiehistön ja välineiden kuljetukseen tarkoitettu tarvittavin työkaluin ja laittein varustettu N-luokan auto, jossa on tilaa enintään kahdelle henkilölle kuljettajan vieressä (ei kirjallista autoveropäätöstä, ks. taulukko 1/Autoveron tarkastaminen). Huoltoauto on myös valtion, valtion liikelaitoksen, sähkö-, lämpö-, tele-, kaasu- taikka vesilaitoksen tai kunnan omistama tien, kadun, radan ja ratakaluston tai sähkö-, lämpö-, tele-, kaasu- ja vesilaitosten verkon ja laitteiden tai Puolustusvoimien sotavarustuksen huoltoon sekä korjausmiehistön ja välineiden kuljetukseen tarkoitettu, tarvittavin työkaluin ja laittein varustettu M1-luokan auto, jossa on istuimet kuljettajan lisäksi enintään kahdeksalle henkilölle (kirjallinen autoveropäätös). M1 luokan huoltoauton omistajaksi voidaan merkitä myös rahoitusyhtiö, mikäli auto on myyty rahoitussopimuksella (osamaksulla). Haltijaksi merkitään tällöin em. yhteisö. 5.7 Taksit Taksin omistajaksi merkitään autoveropäätökseen merkitty liikenteenharjoittaja. Taksin omistajaksi voidaan merkitä myös rahoitusyhtiö, mikäli auto on myyty rahoitussopimuksella (osamaksulla). Liikenneluvan haltija ja rekisteriin merkitty omistaja (tai em. tapauksessa haltija) tulee olla sama. Jos liikennelupa on henkilölle, voidaan omistajaksi merkitä kyseisen henkilön toiminimi. 6 AUTOVEROVAPAUSEDELLYTYSTEN SELVITTÄMINEN POIKKEUSTAPAUKSISSA Joissain tapauksissa tulliviranomainen tarvitsee ajoneuvon teknisistä ominaisuuksista katsastustoimipaikan lausunnon ennen kuin tullitoimipaikka voi todeta täyttääkö ajoneuvo verottomuudelle asetetut edellytykset. Näissä tapauksissa käytännön menettely kulkee seuraavasti: 1. Asiakas tekee ajoneuvosta tullille autoveroilmoituksen. 2. Tulli antaa tarvittavan siirtoluvan. 3. Asiakas ohjataan katsastustoimipaikalle, joka katsastaa ajoneuvon ja antaa asiakkaalle katsastustodistuksen. 4. Asiakas menee tulliin ja tulliviranomainen tekee verotuspäätöksen katsastustodistuksen perusteella. 5. Asiakas menee takaisin katsastustoimipaikalle, jossa rekisteröinti voidaan suorittaa tullin annettua luvan rekisteröintiin ARTTU-yhteyden kautta. Käytännössä em. menettely koskee muun muassa matkailuautoja ja ajoneuvoja, joiden liikennekelpoisuudesta ei ole selvyyttä.

8 Ohje 8 (9) 7 ARVONLISÄVERO Arvonlisäveron (ALV) tarkistaminen tehdään ainoastaan, kun 1 yksityinen henkilö tuo maahan 2 EU:n alueelta 3 autoverottoman 4 uuden 5 moottorikäyttöisen ajoneuvon. Tällöin arvolisävero suoritetaan verovirastolle verovelvollisen oman ilmoituksen perusteella. Näistä ajoneuvoista on esitettävä ensirekisteröinnin yhteydessä kuitti maksetusta ALV:stä. Mikäli asiakas on maksanut ajoneuvosta arvonlisäveron jo ostomaassa, tätä ei voida hyväksyä, vaan asiakasta tulee pyytää ottamaan yhteyttä verovirastoon asian selvittämiseksi. Arvonlisäverolain mukaan kuljetusväline on uusi, jos moottorikäyttöinen maakuljetusväline on myyty enintään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun se on ensimmäisen kerran otettu käyttöön tai sillä on ajettu enintään kilometriä Moottorikäyttöisellä maakuljetusvälineellä tarkoitetaan ajoneuvoja, joiden moottorin iskutilavuus on yli 48 cm3 tai teho yli 7,2 kw. Kaikissa muissa tapauksissa arvonlisävero on maksettu autoveron tai tullausmaksujen yhteydessä tai kyseessä on ajoneuvo, joka on arvonlisäveroton. Asiakasta pyydetään merkitsemään rekisteröintiasiapaperiin mistä maasta ajoneuvo on tuotu Suomeen, mikäli tämä ei käy ilmi muista asiapapereista. 8 TULLIMAKSUJEN TARKASTAMINEN Kun ajoneuvo tuodaan EU:n ulkopuolelta, on maahantuojan maksettava siitä tullimaksut. Tuotaessa autoveroton ajoneuvo Suomeen EU:n ulkopuolelta, on asiakkaan esitettävä rekisteröinnin yhteydessä tullin antama luovutuspäätös todistuksena tullimaksun suorittamisesta. Jos ajoneuvo on tullattu johonkin muuhun EU-maahan kuin Suomeen, on asiakkaan esitettävä dokumentti tullimaksun maksamisesta. Autoverollisten ajoneuvojen kohdalla autoveropäätös / tullin lupa sisältää tullimaksut, joten erillistä luovutuspäätöstä ei tarvita. Luovutuspäätöstä ei saada ohjelmallisesti, vaan se esitetään rekisteröinnin yhteydessä aina paperimuodossa. Ajoneuvo on yksilöitävä valmistenumeron perusteella luovutuspäätöksessä tai siihen liittyvissä asiakirjoissa. Tullin asiakkaat tulostavat luovutuspäätöksiä omista järjestelmistään eikä luovutuspäätöksiä tehdä valmiiksi painetuille lomakkeille. Tästä syystä luovutuspäätökset hyväksytään myös valokopioina. Luovutuspäätöksiä ei leimata. Rekisteröitäväksi saatetaan esittää myös ajoneuvoja, jotka eivät ole saaneet luovutuspäätöstä. Tullimaksun voi osoittaa maksetuksi luovutuspäätöksen lisäksi seuraavilla dokumenteilla: tullauspäätös, jossa tullin vahvistus maksun suorituksesta tullauspäätös ja maksukuitti, jonka summa ja saaja täsmäävät tullauspäätöksestä ilmeneviin tietoihin. Luovutuspäätös (tullauspäätös) tarvitaan myös tapauksissa, joissa asiakkaalla on esittää tullin luottoasiakasnumero, sillä luottoasiakasnumeroita on annettu myös käteisasiakkaille.

9 Ohje 9 (9) Luovutuspäätöstä ei koskaan tarvitse vaatia rekisteröitäessä ajoneuvoa ennakkoilmoitustodistuksella tai jos ennakkoilmoitustodistus on katsastustodistuksen tai yksittäishyväksyntätodistuksen liitteenä. Tullien maksamisesta esitetty dokumentti voi olla myös toisesta ETA-valtiosta. Joskus tullien tarkastaminen toisesta ETA-valtiosta tuodun, alkuperältään ETA-alueen ulkopuolisen ajoneuvon kohdalla voi muodostua hyvin vaikeaksi. Rekisteröintiä hakevalla asiakkaalla ei useinkaan ole esittää asiakirjoja ajoneuvon tullauksesta toisessa ETA-valtiossa. Näissä tilanteissa voidaan lähteä olettamasta, jonka mukaan ajoneuvo on täytynyt tullata asianmukaisesti jotta se on saatu vapaaseen liikkeeseen ETA-alueella. 9 AHVENANMAA Ahvenanmaalla rekisteröidyistä ja sieltä tuoduista ajoneuvoista ei kanneta tullia eikä niistä tarvitse tarkistaa arvonlisäveromaksun suorittamista. Simo Karppinen yksikönpäällikkö Reijo Jälkö lakimies JAKELU Rekisteröintejä suorittavat katsastustoimipaikat

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Asiakasohje www.tulli.fi huhtikuu 2012 8 Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Tämä ohje koskee maahanmuuttajien tuomien tavaroiden tulli- ja autoverotuskysymyksiä. Ohjeessa selvitetään

Lisätiedot

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle Autoverotuksen asiakasohje 7 Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle www.tulli.fi 18.8.2014 Korvaa marraskuussa 2012 julkaistun ohjeen Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle 1 Autoverottomuuden

Lisätiedot

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Ahvenanmaan veroraja Arvonlisäverotus www.tulli.fi 24.2.2015 Korvaa ohjeen 10.12.2012 Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Takseille myönnettävä autove- tilanteita, joissa Liikenteen

Lisätiedot

Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1

Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1 Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1 Tärkeimmät muutokset Luovutaan kantamasta autoverolle arvonlisäveroa (ns. elv) ajoneuvojen verotus ei kuitenkaan kevene, koska autoveroa korotetaan autoverolle

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeet AKE 11/2008 ja TRAFI/4625/2012

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 183 188 SISÄLLYS N:o Sivu 183 Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot 21e

Liikennevakuutusehdot 21e Liikennevakuutusehdot 21e 1.1.2013 Sisältö 1. Vakuutusehtojen soveltamisala 2. Vakuutuksen voimassaoloalue 3. Vakuutuksen sisältö 4. Vakuutussopimus 5. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen 6. Vakuutuskausi

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 OHJE Valtuutussäännös Päivämäärä VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 Voimassaolo Vastaanottaja Toistaiseksi Verovirastot Korvaa normin (nro, pvm) Dnro 1731/40/2003 Asia Laskua koskevat vaatimukset

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1243 1247 SISÄLLYS N:o Sivu 1243 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta... 5047

Lisätiedot

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ 2. VIENTIÄ KOSKEVA NÄYTTÖ 3. VIENNIN TILANTEET 3.1. Myyjä huolehtii tavaran kuljetuksesta 3.2. Kuljetus ostajan toimeksiannosta 3.3. Myynti ex-works -ehdoin

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Ohje 1 (8) Antopäivä: 1.4.2011 Voimaantulopäivä: 4.4.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 3.4.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/959/2011 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Tarkista maahantuontiverot ja tuontirajoitukset jo ennen tilaamista. Lisätietoja antavien tahojen yhteystiedot ovat takasivulla.

Tarkista maahantuontiverot ja tuontirajoitukset jo ennen tilaamista. Lisätietoja antavien tahojen yhteystiedot ovat takasivulla. Tullin asiakasohje 19 Tavaran tilaaminen ulkomailta ohjeita yrityksille ja yhteisöille www.tulli.fi 19.2.2015 Korvaa kesäkuussa 2014 julkaistun ohjeen Tavaran tilaaminen ulkomailta ohje yrityksille ja

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Valmisteverotuksen asiakasohje I6 Valmisteverotus www.tulli.fi 1.7.2015 Korvaa marraskuussa 2014 julkaistun ohjeen Valmisteverotus Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Veronalaisuus ja väliaikaisen

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö Ohje 1 (20) Tullilaitoksen aluehallinto, muonittajat, varustamot, lentoyhtiöt Muonitusohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä

Lisätiedot

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa

Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Opas ulkomaalaisten työskentelystä Suomessa Rakennusteollisuus RT ry Rakennusliitto ry Ammattiliitto Pro 2013 Sisällys 1. Johdanto 3 2. Käsitteitä ja määrittelyjä 3 3. Ulkomaalainen työntekijänä Suomessa

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia ja ajoneuvoverolakia.

Lisätiedot

CO 2 -perusteinen autovero

CO 2 -perusteinen autovero Autoverotuksen asiakasohje 25 -perusteinen autovero www.tulli.fi 18.8.2014 Korvaa heinäkuussa 2012 julkaistun ohjeen -perusteinen autovero Henkilö- ja pakettiautoista ensirekisteröinnin yhteydessä kannettava

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiölaki

Asunto-osakeyhtiölaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Asunto-osakeyhtiölaki Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2009 I OSA YLEISET PERIAATTEET, OSAKKEET JA YHTIÖVASTIKE 1 luku Lain soveltamisala ja asunto-osakeyhtiön

Lisätiedot

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi

Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Ulkomaalaisen rekisteröinti arvonlisäverovelvolliseksi Suomessa www.vero.fi sivu /7 Sisältö: 1 YLEISTÄ 2 ULKOMAinen ELINKEINONHARJOITTAJA 3 TOIMIVALTAINEN VEROVIRASTO 4 KIINTEÄSTÄ TOIMIPAIKASTA TOIMIVA

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan

HE 267/2014 vp. palautuksia matkailijoiden viedessä ostoksia Euroopan unionin alueen ulkopuolelle. Toimintaan HE 267/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista sekä laiksi arvonlisäverolain 70 b ja 133 :n muuttamisesta

Lisätiedot

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero

Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero Rakennusalan tilaajavastuu ja veronumero 2 Johdanto Tämä opas kertoo tilaajan selvitysvelvollisuudesta rakennusalalla sekä rakennustyömailla käytettävästä veronumerosta. Rakentamistoimintaa koskevat tilaajavastuulain

Lisätiedot