Ajoneuvon ensirekisteröinti

Save this PDF as:
Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajoneuvon ensirekisteröinti"

Transkriptio

1 Ohje 1 (9) Antopäivä: Voimaantulopäivä: Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 14/2009 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen rekisteröintitehtävien suorittajat Ajoneuvon ensirekisteröinti SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ 2. AJONEUVOJEN TEKNINEN VAATIMUSTENMUKAISUUS 3. OMISTUSOIKEUSSELVITYS 3.1. Ennakkoilmoitustodistus 3.2. Katsastustodistus tai yksittäishyväksyntätodistus 3.3. Tyyppirekisteriote 4. AUTOVERON TARKASTAMINEN 4.1. Autoveroviranomaiset 4.2. Autoverolain alaiset ajoneuvot 4.3. Tullin lupa ajoneuvon rekisteröintiä varten Autoveron tarkastus Tilanteet, jolloin tullin lupaa tai fax-varmistusta ei tarvita rekisteröintiin 5. OMISTAJA- TAI HALTIJATIETO VEROVAPAUDEN TAI ALENNETUN VERON EDELLYTYKSE- NÄ 5.1. Muuttoajoneuvot 5.2. Kemikaaliviraston ajoneuvot Katsastustodistuksella rekisteröitävä ajoneuvo (autoveropäätös esitettävä) Ennakkoilmoitettu ajoneuvo (autoveropäätöstä ei esitetä) Luovutusrajoituksen ja todistukselle tulostuvan huomautuksen voimassaolo 5.3. Pelastusauto 5.4. Eläinlääkintäauto 5.5. Ruumisauto 5.6. Huoltoauto 5.7. Taksit 6. AUTOVEROVAPAUSEDELLYTYSTEN SELVITTÄMINEN POIKKEUSTAPAUKSISSA 7. ARVONLISÄVERO 8. TULLIMAKSUJEN TARKASTAMINEN 9. AHVENANMAA

2 Ohje 2 (9) TAULUKKOLUETTELO Autoveron tarkastaminen (tullin lupa) Arvonlisäveron tarkastaminen LIITELUETTELO Lista tullin rekisteröidyistä asiamiehistä Lista ennakkoilmoittajista 1 YLEISTÄ Ajoneuvon ensirekisteröinnin yleisenä edellytyksenä on, että: - ajoneuvo on hyväksytty rekisteröintikatsastuksessa tai siitä on annettu rekisteröintiin kelpaava ennakkoilmoitustodistus tai yksittäishyväksyntätodistus; - ajoneuvo täyttää Suomessa voimassa olevat vaatimukset; - ajoneuvosta ei ole annettu jätelain 18 l :ssä tarkoitettua romutustodistusta; - ajoneuvoon kohdistuvan veron tai maksun suorittamisesta esitetään selvitys; - ajoneuvon omistusoikeudesta ja haltijasta esitetään selvitys sekä - säädetyn liikennevakuutuksen ottamisesta esitetään asianmukainen selvitys. Rekisteritunnus määräytyy tiedostoennakkoilmoituksen yhteydessä, mikäli ennakkoilmoittajalla on Trafin myöntämä kilpivarasto. Muissa tapauksissa rekisteritunnus muodostuu ensirekisteröinnin yhteydessä. 2 AJONEUVOJEN TEKNINEN VAATIMUSTENMUKAISUUS Ajoneuvolla on ennen ensirekisteröintiä oltava voimassaoleva rekisteröintikatsastus tai yksittäishyväksyntä. Rekisteröintikatsastusta ei vaadita, jos ajoneuvo on ennakkoilmoitettu valmiina ajoneuvona. 3 OMISTUSOIKEUSSELVITYS Yhtenä edellytyksenä ajoneuvon ensirekisteröinnille Suomeen on kyseessä olevan ajoneuvon omistusoikeuden selvittäminen. Omistusoikeuden selvittäminen vaihtelee sen mukaan, millaisilla asiakirjoilla rekisteröintiasiaa hoidetaan. Omistusoikeusselvitystä koskevat asiakirjat on pääsääntöisesti esitettävä alkuperäisinä. Ulkomaiset omistusoikeutta selvittävät asiakirjat sekä autoveropäätös voidaan kuitenkin hyväksyä myös jäljennöksinä. 3.1 Ennakkoilmoitustodistus Asiakkaan on esitettävä omistusoikeusselvitys ennakkoilmoitustodistukseen merkitystä viimeisestä jälleenmyyjästä lähtien. Ennakkoilmoittajalta ei tarvita luovutustodistusta jälleenmyyjälle. Jos ennakkoilmoittaja on sama kuin jälleenmyyjä, ei jälleenmyyjän tietoja ole pakollista täyttää.

3 Ohje 3 (9) 3.2 Katsastustodistus tai yksittäishyväksyntätodistus Asiakkaan on esitettävä omistusoikeusselvitys viimeisestä ulkomaisesta omistajasta alkaen. Riittävänä selvityksenä voidaan pitää esimerkiksi yksilöityä kauppalaskua tai muuta omistusoikeuden selvittävää asiakirjaa. Mikäli asiakkaalla on tullin antama kirjallinen autoveropäätös tai tullin antama luovutuspäätös ajoneuvosta, riittää omistusoikeusselvitys autovero-/luovutuspäätöksessä mainitusta omistajasta lähtien. Rekisteröitäessä ennakkoilmoittajan maahantuomaa uutta ajoneuvoa katsastustodistuksella tai yksittäishyväksyntätodistuksella toimitaan seuraavasti: Omistusoikeusselvitys vaaditaan maahantuojana toimineesta ennakkoilmoittajasta lähtien (ks. Lista ennakkoilmoittajista). Luovutustodistuksesta tai muista rekisteröintiasiakirjoista tulee ilmetä, että kyseessä on ennakkoilmoittajan maahantuoma ajoneuvo. Muiden kuin liitteeltä ilmenevien yritysten maahantuomista ajoneuvoista on esitettävä omistusoikeusselvitys viimeisestä ulkomaisesta omistajasta alkaen tai tullin antamassa kirjallisessa autoveropäätöksessä tai luovutuspäätöksessä mainitusta omistajasta lähtien. Jos katsastustodistuksen tai yksittäishyväksyntätodistuksen liitteenä on ennakkoilmoitustodistus, riittää omistusoikeusselvitys ennakkoilmoitustodistukselle merkitystä viimeisestä jälleenmyyjästä lähtien. 3.3 Tyyppirekisteriote Tyyppirekisteriotetta ei hyväksytä rekisteröintiasiakirjana. Tyyppirekisteriote kelpaa yhä omistusoikeusselvitykseksi otteelle merkityn jälleenmyyjän ja tyyppirekisteriotteelle merkityn uuden omistajan välillä. 4 AUTOVERON TARKASTAMINEN 4.1 Autoveroviranomaiset Ennen ajoneuvon ensimmäistä rekisteröintiä tai käyttöönottoa toimitettava autoverotus on tullilaitoksen tehtävänä. Trafi huolehtii ajoneuvon ensimmäisen rekisteröinnin tai käyttöönoton jälkeen ajoneuvon rakenteen, käyttötarkoituksen tai omistuksen muutoksen vuoksi toimitettavasta autoverotuksesta. Kuitenkin esimerkiksi niissä tapauksissa, joissa tulli on määrännyt ajoneuvolle luovutusrajoituksen, antaa tulli määräajan umpeuduttua luovutusrajoituksen poistoluvan tai mikäli määräaika ei ole kulunut umpeen, uuden autoveropäätöksen. 4.2 Autoverolain alaiset ajoneuvot Autoverolain mukaisesti henkilöautosta (M1-luokka), pakettiautosta (N1-luokka) ja sellaisesta muusta autosta, jonka oma massa on alle 1875 kilogrammaa, moottoripyörästä (L3e ja L4e), kolmipyörästä (L5e) ja nelipyörästä(l7e) on ennen ajoneuvon rekisteröintiä tai käyttöönottoa Suomessa suoritettava valtiolle autoveroa siten kuin autoverolaissa säädetään. Mikäli ajoneuvo on jo aiemmin ollut Suomen rekisterissä, siitä ei tarvitse maksaa autoveroa uudestaan, jos ko. ajoneuvon ajoneuvolaji tai -ryhmä ei ole muuttunut siten, että sillä olisi vaikutusta autoverokohteluun.

4 Ohje 4 (9) 4.3 Tullin lupa ajoneuvon rekisteröintiä varten Autoverolain soveltamisalaan kuuluvista ajoneuvoista on tehtävä ennen rekisteriin merkitsemistä tai niiden käyttöönottoa autoveroilmoitus. Veroviranomainen tekee veropäätöksen, kun verovelvollinen on tehnyt autoveroilmoituksen. Autoveropäätös on päätös, jossa verovelvollinen velvoitetaan maksamaan tietyn suuruinen vero tai jossa todetaan että ajoneuvo on verosta vapaa. Tulliviranomaisen tehtyä veropäätöksen ja verovelvollisen suoritettua autoveron (jos vero määrätään) tulli antaa luvan rekisteröidä ajoneuvo. Veroviranomaisen lupa rekisteröidä ajoneuvo annetaan ns. ARTTU-yhteyden kautta sähköisesti ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmään Autoveron tarkastus Tullin lupa rekisteröintiä varten välittyy ajoneuvorekisteriin suoraan ohjelmallisesti. Mikäli lupaa ei saada ohjelmallisesti, autoveron suoritus tulee varmistaa tullista numerosta puh: Lisäksi tullista on saatava vielä fax-varmistus (fax: ). Asiakkaan esittämä paperinen autoveropäätös ei riitä osoittamaan veroa maksetuksi, vaan em. varmistukset on aina tehtävä. Tämä tehdään siksi, että paperimuodossa olevia autoveropäätöksiä on joissain tapauksissa väärennetty. Edellä mainittu tullin puhelin- ja faksinumero on tarkoitettu ainoastaan rekisteröintejä hoitavien henkilöiden käyttöön, joten niitä ei saa antaa asiakkaille. Jos selvitystä autoveron maksamisesta ei saada, ei ajoneuvoa saa rekisteröidä Tilanteet, jolloin tullin lupaa tai fax-varmistusta ei tarvita rekisteröintiin Tullin rekisteröityjen asiamiesten (liite 1/Lista tullin rekisteröidyistä asiamiehistä) maahantuomien tai ennen ensirekisteröintiä omistamien ajoneuvojen osalta ei tullin lupaa tarvita, vaan rekisteröinti voidaan suorittaa ilman autoveron maksamisen tarkistamista. Tietyissä tapauksissa tulli poistaa maahantuojalta oikeuden olla rekisteröity asiamies. Tällöin myös ennakkoilmoitusoikeus lakkaa ja ohjelma huomauttaa sopimuksen päättymisestä ja tullin luvan puuttumisesta, jolloin toimitaan normaalisti kohdan 4.3. mukaisesti. Tullin lupaa ei tarvita myöskään, mikäli esitetään luotettava selvitys, että ajoneuvo on aiemmin rekisteröity Suomessa ja ajoneuvolaji tai ryhmä ei ole autoverotukseen vaikuttavalla tavalla muuttunut. Tällaisia ajoneuvoja ovat mm. Puolustusvoimien rekisterissä olleet ajoneuvot, Ahvenanmaan rekisterissä olleet ajoneuvot sekä vanhat suomiautot, joista on esittää vanha rekisteriote tai kantakortti. 5 OMISTAJA- TAI HALTIJATIETO VEROVAPAUDEN TAI ALENNETUN VERON EDELLYTYKSENÄ Autoverolaissa todetaan, että autoverosta on asetuksella tai lailla säädettävin ehdoin vapaa pelastusauto, sairasauto, invataksi, eläinlääkintäauto, kuorma-auto sekä yksinomaan ruumiiden ja hautajaistoimintaan liittyvien kukkalaitteiden kuljetukseen käytettävä ruumisauto. Diplomaattien, ulkomaiden lähetystöjen ja konsulaattien henkilöstön käyttöön tulevat ajoneuvot ovat verosta vapaita. Diplomaattiajoneuvojen rekisteröinnit hoidetaan Trafissa. On huomattava, että pelastusautolle (miehistöauto), eläinlääkintäautolle, ruumisautolle ja huoltoautolle on pykälissä asetettu edellytyksiä myös ajoneuvon omistaja- tai haltijatietojen osalta. ARTTU-yhteyden kautta saatu tullin lupa ei ole riittävä, vaan tämän lisäksi vaaditaan verotuspäätös myös paperimuodossa, josta voidaan selvittää, kenelle verovapaus tai alennettu

5 Ohje 5 (9) vero on myönnetty (ks. taulukko 1/Autoveron tarkastaminen). Näissä tapauksissa rekisteröinnissä merkitään ajoneuvon ainoaksi omistajaksi alkuperäisessä tai tullin oikeaksi todistamassa autoveropäätöksessä mainittu verovelvollinen. Tämä ei kuitenkaan koske tullin rekisteröityjen asiamiesten maahantuomia ajoneuvoja. 5.1 Muuttoajoneuvot Edellä mainittu verojen tarkastusmenettely koskee myös muuttoajoneuvoja ja ajoneuvoja, joille on myönnetty alennus verosta autoverolain 27 b :n nojalla. 27 b koskee lähinnä rauhanturvaajien ajoneuvoja, joita säilytetään Suomessa ja eivät siten ole varsinaisia muuttoajoneuvoja. Autoverolain 27 :n mukaan verotta maahantuotua ajoneuvoa ei saa alennetun veron määrää suorittamatta myydä, vuokrata eikä muutoin luovuttaa toiselle eikä antaa vastikkeetta muuttajan perheeseen kuulumattoman henkilön käytettäväksi ennen kuin ajoneuvo on ollut; - muuttajan tai hänen aviopuolisonsa omistuksessa tai omistukseen johtavassa hallinnassa ja - muuttajan käytössä vähintään kolme vuotta, josta kuitenkin vähintään yhden vuoden ajan Suomessa. Muuttajan perheeseen kuuluvat hänen kanssaan yhteisessä taloudessa asuvat aviopuoliso/avopuoliso ja heidän naimattomat lapsensa. Aviopuolisoon rinnastetaan myös samaa sukupuolta oleva henkilö, joka elää muuttajan kanssa avioliitonomaisissa olosuhteissa avioliittoa solmimatta. Muuttoajoneuvon omistajaksi merkitään verovelvollinen eli se henkilö, joka on mainittu autoveropäätöksessä. Ajoneuvon haltijaksi voidaan merkitä perheenjäsen. Seuraavassa luetellaan ne ajoneuvot, joiden kohdalla ajoneuvon omistaja- tai haltijasuhteilla on merkitystä verovelvollisuuteen. 5.2 Kemikaaliviraston ajoneuvot Kemikaaliviraston ja sen henkilöstön ajoneuvot ovat verovapaita. Autoverovapauden ehtona on 3 vuoden luovutusrajoitus. Työntekijä voi saada autoverovapauden myös Suomesta ostettuun ajoneuvoon, mikäli se on tilattu 6 kuukauden kuluessa palvelukseen astumisesta. Kemikaaliviraston ja sen työntekijöiden ajoneuvojen ensirekisteröinnin yhteydessä ATJ:ään on aina vietävä luovutusrajoitustieto. Luovutusrajoitustietoa on muutettu siten, että se kattaa myös kemikaaliviraston ajoneuvot. Katsastusmies vie luovutusrajoitustiedon rekisteröintikatsastuksen yhteydessä, ennakkoilmoitetun ajoneuvon ollessa kyseessä rajoitustieto voidaan viedä myös Trafissa Katsastuksen valvonta ja luvat -yksikön toimesta Katsastustodistuksella rekisteröitävä ajoneuvo (autoveropäätös esitettävä) Kemikaaliviraston tai sen työntekijän omistukseen tulevan ajoneuvon ensirekisteröinnissä on esitettävä tullin autoveropäätös. Autoveropäätöksen lisätietoja-kohdassa on merkintä, jos kyseessä on kemikaaliviraston ajoneuvo. Katsastusmies merkitsee rekisteröintikatsastuksen yhteydessä luovutusrajoitustiedon Ennakkoilmoitettu ajoneuvo (autoveropäätöstä ei esitetä) Ennakkoilmoitetusta tai tullin rekisteröidyn asiamiehen maahantuomasta ajoneuvosta ei ensirekisteröinnin yhteydessä esitetä autoveropäätöstä. Luovutusrajoitustieto ja siihen liittyvä

6 Ohje 6 (9) todistukselle tulostuva huomautus merkitään asiakkaan ilmoituksesta. Asiakas merkitsee pyynnön luovutusrajoituksesta ennakkoilmoitustodistuksen lisätietoja-kohtaan. Luovutusrajoituksen vie katsastusmies tai, jos se ei ole mahdollista, Trafi. Jälkimmäisessä tapauksessa rekisteröijän on soitettava Trafin Valvonta ja luvat -yksikköön. Soiton jälkeen rekisteröijä faksaa pyynnön luovutusrajoitustiedon merkitsemiseksi, jonka perusteella luovutusrajoitustieto voidaan Trafissa lisätä. Ennakkoilmoitetun ajoneuvon ollessa kyseessä asiakas hakee autoverovapautta jälkikäteen, jolloin tulli tutkii verovapauden edellytykset. Verovapaus edellyttää, että ajoneuvoliikennerekisterissä on tieto luovutusrajoituksesta Luovutusrajoituksen ja todistukselle tulostuvan huomautuksen voimassaolo Luovutusrajoitus on voimassa kolme vuotta ajoneuvon käyttöönotosta. Tieto ei poistu automaattisesti rekisteristä, vaan se poistetaan katsastustoimipaikalla, kun asiakas esittää ajoneuvon rekisteröintitodistuksen ja tullin myöntämän päätöksen luovutusrajoituksen päättymisestä tai mikäli määräaika ei ole kulunut umpeen, uuden autoveropäätöksen. 5.3 Pelastusauto Pelastusauto on palo- ja pelastustoimen käyttöön erityisesti valmistettu, kokonaismassaltaan yli 3,5 tonnia oleva M- tai N-luokan ajoneuvo. Pelastusauto on myös muu M- tai N-luokan ajoneuvo, joka on kunnan tai valtion pelastushallinnon viranomaisen, valtion pelastushallinnon oppilaitoksen tai Ilmailulaitoksen hallinnassa ja jota käytetään yksinomaan palo- ja pelastustoimen tehtäviin => Rekisteriin merkitään omistajaksi se, joka on autoveropäätöksessä merkitty verovelvolliseksi. Autoveropäätös tulee liittää rekisteröintiasiakirjoihin. Omistajana voi olla myös sopimuspalokunta (VPK), jolla on sammutussopimus. Haltijaksi tulee tällöin merkitä aiemmin mainittu viranomaistaho. Pelastusauto on myös palokunnan omistuksessa oleva miehistöauto, jossa on kuljettajan lisäksi tilaa vähintään kahdeksalle henkilölle => Rekisteriin merkitään omistajaksi autoveropäätökseen merkitty palokunta. Autoveropäätös tulee liittää rekisteröintiasiakirjoihin. Omistajaksi voidaan merkitä myös rahoitusyhtiö, mikäli auto on myyty rahoitussopimuksella (osamaksulla). Haltijaksi merkitään tällöin palokunta. 5.4 Eläinlääkintäauto Eläinlääkintäauto on eläinlääkärintointa harjoittavan eläinlääkärin omistuksessa oleva M1- tai N1-luokan autosta rakennettu ja varustettu, eläinlääkintätyössä käytettäväksi tarkoitettu N1- luokan auto, jossa on tilaa matkustajille vain kuljettajan vieressä olevilla istuimilla => Rekisteriin omistajaksi merkitään autoveropäätöksessä mainittu eläinlääkäri. Autoveropäätös tulee liittää rekisteröintiasiakirjoihin. Verovapaus voidaan myöntää myös eläinlääkintäyrityksen omistuksessa olevalle eläinlääkintäautolle. Tällöin ajoneuvon haltijaksi on merkittävä eläinlääkärin ammatissa toimiva henkilö. Omistajaksi voidaan merkitä myös rahoitusyhtiö, mikäli auto on myyty rahoitussopimuksella (osamaksulla). Jos haltijaksi merkitään eläinlääkintäyritys, 2. haltijaksi tulee merkitä eläinlääkärin ammatissa toimiva henkilö. 5.5 Ruumisauto Ruumisauto on hautaustointa harjoittavan omistuksessa oleva ruumiiden kuljetukseen tarkoitettu, väriltään musta, valkoinen tai hopeanharmaa M1-luokan auto, jossa on kiinteällä vetola-

7 Ohje 7 (9) valla varustettu kori => Rekisteriin merkitään omistajaksi autoveropäätökseen merkitty hautaustointa harjoittava yritys tai henkilö. Autoveropäätös tulee liittää rekisteröintiasiakirjoihin. Omistajaksi voidaan merkitä myös rahoitusyhtiö, mikäli auto on myyty rahoitussopimuksella (osamaksulla). Haltijaksi merkitään tällöin hautaustointa harjoittava yritys tai henkilö. 5.6 Huoltoauto Huoltoauto on ajoneuvojen ja koneiden huoltoon ja korjausmiehistön ja välineiden kuljetukseen tarkoitettu tarvittavin työkaluin ja laittein varustettu N-luokan auto, jossa on tilaa enintään kahdelle henkilölle kuljettajan vieressä (ei kirjallista autoveropäätöstä, ks. taulukko 1/Autoveron tarkastaminen). Huoltoauto on myös valtion, valtion liikelaitoksen, sähkö-, lämpö-, tele-, kaasu- taikka vesilaitoksen tai kunnan omistama tien, kadun, radan ja ratakaluston tai sähkö-, lämpö-, tele-, kaasu- ja vesilaitosten verkon ja laitteiden tai Puolustusvoimien sotavarustuksen huoltoon sekä korjausmiehistön ja välineiden kuljetukseen tarkoitettu, tarvittavin työkaluin ja laittein varustettu M1-luokan auto, jossa on istuimet kuljettajan lisäksi enintään kahdeksalle henkilölle (kirjallinen autoveropäätös). M1 luokan huoltoauton omistajaksi voidaan merkitä myös rahoitusyhtiö, mikäli auto on myyty rahoitussopimuksella (osamaksulla). Haltijaksi merkitään tällöin em. yhteisö. 5.7 Taksit Taksin omistajaksi merkitään autoveropäätökseen merkitty liikenteenharjoittaja. Taksin omistajaksi voidaan merkitä myös rahoitusyhtiö, mikäli auto on myyty rahoitussopimuksella (osamaksulla). Liikenneluvan haltija ja rekisteriin merkitty omistaja (tai em. tapauksessa haltija) tulee olla sama. Jos liikennelupa on henkilölle, voidaan omistajaksi merkitä kyseisen henkilön toiminimi. 6 AUTOVEROVAPAUSEDELLYTYSTEN SELVITTÄMINEN POIKKEUSTAPAUKSISSA Joissain tapauksissa tulliviranomainen tarvitsee ajoneuvon teknisistä ominaisuuksista katsastustoimipaikan lausunnon ennen kuin tullitoimipaikka voi todeta täyttääkö ajoneuvo verottomuudelle asetetut edellytykset. Näissä tapauksissa käytännön menettely kulkee seuraavasti: 1. Asiakas tekee ajoneuvosta tullille autoveroilmoituksen. 2. Tulli antaa tarvittavan siirtoluvan. 3. Asiakas ohjataan katsastustoimipaikalle, joka katsastaa ajoneuvon ja antaa asiakkaalle katsastustodistuksen. 4. Asiakas menee tulliin ja tulliviranomainen tekee verotuspäätöksen katsastustodistuksen perusteella. 5. Asiakas menee takaisin katsastustoimipaikalle, jossa rekisteröinti voidaan suorittaa tullin annettua luvan rekisteröintiin ARTTU-yhteyden kautta. Käytännössä em. menettely koskee muun muassa matkailuautoja ja ajoneuvoja, joiden liikennekelpoisuudesta ei ole selvyyttä.

8 Ohje 8 (9) 7 ARVONLISÄVERO Arvonlisäveron (ALV) tarkistaminen tehdään ainoastaan, kun 1 yksityinen henkilö tuo maahan 2 EU:n alueelta 3 autoverottoman 4 uuden 5 moottorikäyttöisen ajoneuvon. Tällöin arvolisävero suoritetaan verovirastolle verovelvollisen oman ilmoituksen perusteella. Näistä ajoneuvoista on esitettävä ensirekisteröinnin yhteydessä kuitti maksetusta ALV:stä. Mikäli asiakas on maksanut ajoneuvosta arvonlisäveron jo ostomaassa, tätä ei voida hyväksyä, vaan asiakasta tulee pyytää ottamaan yhteyttä verovirastoon asian selvittämiseksi. Arvonlisäverolain mukaan kuljetusväline on uusi, jos moottorikäyttöinen maakuljetusväline on myyty enintään kuusi kuukautta sen jälkeen, kun se on ensimmäisen kerran otettu käyttöön tai sillä on ajettu enintään kilometriä Moottorikäyttöisellä maakuljetusvälineellä tarkoitetaan ajoneuvoja, joiden moottorin iskutilavuus on yli 48 cm3 tai teho yli 7,2 kw. Kaikissa muissa tapauksissa arvonlisävero on maksettu autoveron tai tullausmaksujen yhteydessä tai kyseessä on ajoneuvo, joka on arvonlisäveroton. Asiakasta pyydetään merkitsemään rekisteröintiasiapaperiin mistä maasta ajoneuvo on tuotu Suomeen, mikäli tämä ei käy ilmi muista asiapapereista. 8 TULLIMAKSUJEN TARKASTAMINEN Kun ajoneuvo tuodaan EU:n ulkopuolelta, on maahantuojan maksettava siitä tullimaksut. Tuotaessa autoveroton ajoneuvo Suomeen EU:n ulkopuolelta, on asiakkaan esitettävä rekisteröinnin yhteydessä tullin antama luovutuspäätös todistuksena tullimaksun suorittamisesta. Jos ajoneuvo on tullattu johonkin muuhun EU-maahan kuin Suomeen, on asiakkaan esitettävä dokumentti tullimaksun maksamisesta. Autoverollisten ajoneuvojen kohdalla autoveropäätös / tullin lupa sisältää tullimaksut, joten erillistä luovutuspäätöstä ei tarvita. Luovutuspäätöstä ei saada ohjelmallisesti, vaan se esitetään rekisteröinnin yhteydessä aina paperimuodossa. Ajoneuvo on yksilöitävä valmistenumeron perusteella luovutuspäätöksessä tai siihen liittyvissä asiakirjoissa. Tullin asiakkaat tulostavat luovutuspäätöksiä omista järjestelmistään eikä luovutuspäätöksiä tehdä valmiiksi painetuille lomakkeille. Tästä syystä luovutuspäätökset hyväksytään myös valokopioina. Luovutuspäätöksiä ei leimata. Rekisteröitäväksi saatetaan esittää myös ajoneuvoja, jotka eivät ole saaneet luovutuspäätöstä. Tullimaksun voi osoittaa maksetuksi luovutuspäätöksen lisäksi seuraavilla dokumenteilla: tullauspäätös, jossa tullin vahvistus maksun suorituksesta tullauspäätös ja maksukuitti, jonka summa ja saaja täsmäävät tullauspäätöksestä ilmeneviin tietoihin. Luovutuspäätös (tullauspäätös) tarvitaan myös tapauksissa, joissa asiakkaalla on esittää tullin luottoasiakasnumero, sillä luottoasiakasnumeroita on annettu myös käteisasiakkaille.

9 Ohje 9 (9) Luovutuspäätöstä ei koskaan tarvitse vaatia rekisteröitäessä ajoneuvoa ennakkoilmoitustodistuksella tai jos ennakkoilmoitustodistus on katsastustodistuksen tai yksittäishyväksyntätodistuksen liitteenä. Tullien maksamisesta esitetty dokumentti voi olla myös toisesta ETA-valtiosta. Joskus tullien tarkastaminen toisesta ETA-valtiosta tuodun, alkuperältään ETA-alueen ulkopuolisen ajoneuvon kohdalla voi muodostua hyvin vaikeaksi. Rekisteröintiä hakevalla asiakkaalla ei useinkaan ole esittää asiakirjoja ajoneuvon tullauksesta toisessa ETA-valtiossa. Näissä tilanteissa voidaan lähteä olettamasta, jonka mukaan ajoneuvo on täytynyt tullata asianmukaisesti jotta se on saatu vapaaseen liikkeeseen ETA-alueella. 9 AHVENANMAA Ahvenanmaalla rekisteröidyistä ja sieltä tuoduista ajoneuvoista ei kanneta tullia eikä niistä tarvitse tarkistaa arvonlisäveromaksun suorittamista. Simo Karppinen yksikönpäällikkö Reijo Jälkö lakimies JAKELU Rekisteröintejä suorittavat katsastustoimipaikat

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (6) Antopäivä: 16.9.2015 Voimaantulopäivä: 21.9.2015 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/23887/03.04.03.02/2013 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Syksy 2008 Katsastustoimipaikat Rekisterikilpi ja siirtolupa K: Kun ulkomaiset kilvet palautetaan Suomeen rekisteröinnin yhteydessä, historiatietoihin jää vain merkintä "Muu muutos".

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Katsastustoimipaikkojen rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/2996/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeet AKE 11/2008 ja TRAFI/4625/2012

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Rekisteröintiasioita. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt

Rekisteröintiasioita. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Rekisteröintiasioita Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Valtuuttaminen Valtuutuksen perusteella valtuutettu voi edustaa valtakirjan antajaa Valtuutuksen laajuus riippuu valtakirjan

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Ohje 1 (6) Antopäivä: 24.10.2012 Voimaantulopäivä: 1.11.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/2996/2010 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Auto-, rahoitus- ja vakuutusalan rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/3034/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti

Lisätiedot

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle Autoverotuksen asiakasohje 7 Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle www.tulli.fi 18.8.2014 Korvaa marraskuussa 2012 julkaistun ohjeen Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle 1 Autoverottomuuden

Lisätiedot

Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1

Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1 Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1 Tärkeimmät muutokset Luovutaan kantamasta autoverolle arvonlisäveroa (ns. elv) ajoneuvojen verotus ei kuitenkaan kevene, koska autoveroa korotetaan autoverolle

Lisätiedot

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle Tullin asiakasohje www.tulli.fi marraskuu 2012 7 Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle 1 Autoverottomuuden tai veronalennuksen säilymisen ehdot eli ajoneuvon luovutuskielto Kun Suomeen tuodulle

Lisätiedot

Rekisteröinnistä perittävät maksut

Rekisteröinnistä perittävät maksut Ohje 1 (5) Antopäivä: 1.6.2011 Voimaantulopäivä: 1.6.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 1.6.2011-31.12.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/33471/03.04.03.01/2010

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat KTP-OHJEKANSION ATJ-OHJEET Muuttunut tieto Rekisteröinnin ohjekansio 1. 2.1. Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Uusi ohje (yhdistetty kaksi ohjetta) 2.2. Omistajan ja haltijan ikä- ja

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 185/2008 vp. Hallituksen esitys laeiksi autoverolain, arvonlisäverolain ja ajoneuvolain 60 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 185/2008 vp. Hallituksen esitys laeiksi autoverolain, arvonlisäverolain ja ajoneuvolain 60 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 185/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi autoverolain, arvonlisäverolain ja ajoneuvolain 60 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi autoverolain, arvonlisäverolain

Lisätiedot

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen Ohje 1 (5) Antopäivä: 27.5.2011 Voimaantulopäivä: 27.5.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 759/208/2009, 26.6.2009 Soveltamisala:

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2

Voimassa: Toistaiseksi. Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2 1 (6) TRAFI/9652/03.04.03.03/2014 Antopäivä: 28.4.2014 Voimaantulopäivä: 28.4.2014 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009)

Lisätiedot

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info 24.11.2015 Esa Aaltonen Reijo Jälkö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutoksen tavoitteet VAkuuttaminen ja REkisteröinti Sähköiseksi Asiointi

Lisätiedot

KATSASTUSASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI JA LÄHETTÄMINEN DIGITOI- TAVAKSI

KATSASTUSASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI JA LÄHETTÄMINEN DIGITOI- TAVAKSI 1 (6) Antopäivä: 05.05.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 05.05.2013 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa/muuttaa määräyksen/ohjeen AKEn ohje 618/208/2008;

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 25/2008 ja TRAFI/4626/2012

Lisätiedot

1983 vp. - HE n:o 81. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta

1983 vp. - HE n:o 81. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta 1983 vp. - HE n:o 81 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan, että verovapaista maastohenkilöautoista

Lisätiedot

Autoveron alennus kriisialueelta muuttavalle

Autoveron alennus kriisialueelta muuttavalle Autoverotuksen asiakasohje 14 Autoveron alennus kriisialueelta muuttavalle www.tulli.fi 18.8.2014 Korvaa maaliskuussa 2011 julkaistun ohjeen Autoveron alennus kriisialueelta muuttavalle Kriisialueelta

Lisätiedot

CO 2 -perusteinen autovero

CO 2 -perusteinen autovero Autoverotuksen asiakasohje 25 -perusteinen autovero www.tulli.fi 18.8.2014 Korvaa heinäkuussa 2012 julkaistun ohjeen -perusteinen autovero Henkilö- ja pakettiautoista ensirekisteröinnin yhteydessä kannettava

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa

Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa Romutuspalkkiokokeilun käytännön toimet maahantuojan ja jälleenmyyjän näkökulmasta Koulutus- ja kehittämispäällikkö Jari Ketola Autoalan Keskusliitto ry Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa Kuluttaja

Lisätiedot

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet Ajoneuvolaki 1090/2002 7 Ajoneuvon rakenteen muuttaminen, ajoneuvon rakentaminen ja vaurioituneen ajoneuvon katsastaminen Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihdetaan 50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle

Lisätiedot

Laki. Soveltamisala ja suhde valtionavustuslakiin

Laki. Soveltamisala ja suhde valtionavustuslakiin Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan liikenteessä

Lisätiedot

Autoveron vientipalautus

Autoveron vientipalautus Autoverotuksen asiakasohje 13 Autoveron vientipalautus www.tulli.fi 1.1.2015 Korvaa elokuussa 2014 julkaistun ohjeen Autoveron vientipalautus Tämä ohje koskee vientipalautuksen hakemista, kun Suomessa

Lisätiedot

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ.

1980 vp. n:o 125 ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. 1980 vp. n:o 125 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 7 ja 17 :n muuttamisesta. ESITYKSEN P ÄÅASIALLINEN SISÄLTÖ. Esityksessä ehdotetaan taksiauton ja invalidien

Lisätiedot

AUTOVEROTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN

AUTOVEROTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN AUTOVEROTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN Työryhmämuistio 5/2012 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto: Anitta Heiskanen /

Lisätiedot

Ohje 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2

Ohje 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2 Ohje 1 (6) Antopäivä: 2.11.2017 Voimaantulopäivä: 2.11.2017 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2 Muutostiedot: Muutetaan

Lisätiedot

Ajoneuvoveron valvontaohje

Ajoneuvoveron valvontaohje Ohje 1 (7) Antopäivä: 12.12.2011 Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003) Voimaantulopäivä: 12.12.2011 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Uusi ohje Soveltamisala: Uuden ajoneuvoveron sekä liikennekäytöstä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2007 vp. Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta. Asia. Päätös. Valiokuntakäsittely EDUSKUNNAN VASTAUS 125/2007 vp Hallituksen esitys laiksi autoverolain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi autoverolain muuttamisesta (HE 147/2007 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Vakuutustiedot REKIssä

Vakuutustiedot REKIssä Vakuutustiedot REKIssä Vakuutusalan prosessi-info 29.3.2006 Hanna Hakanen Vakuutus REKIssä Voimassaoleva liikennevakuutus todennetaan rekisteröinnin yhteydessä kolmella vaihtoehtoisella tavalla automaattinen

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolain muuttamisesta annetun lain vo i- maantulosäännöstä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 971/2012 Laki. autoverolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 971/2012 Laki. autoverolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 971/2012 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan autoverolain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2009 N:o 5 8. Laki. N:o. autoverolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2009 N:o 5 8. Laki. N:o. autoverolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2009 N:o 5 8 SISÄLLYS N:o Sivu 5 Laki autoverolain muuttamisesta... 13 6 Laki arvonlisäverolain muuttamisesta... 25 7 Laki ajoneuvolain

Lisätiedot

REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN, RAJOITUSTIEDOT, KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN

REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN, RAJOITUSTIEDOT, KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN, RAJOITUSTIEDOT, KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN... 2 KATSASTUKSEN PÄÄVALIKKO... 2 AJONEUVON HAKU (REKISTERÖINTIKATSASTUS)...

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi Ohje 1 (8) Antopäivä: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 1.2.2013 Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003) Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Päivitetty ohje Soveltamisala: Uuden ajoneuvoveron sekä liikennekäytöstä

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

Trafin ohje matkailuauton luokitteluun liittyviin kysymyksiin

Trafin ohje matkailuauton luokitteluun liittyviin kysymyksiin 1 (5) Antopäivä: 29.6.2016 Voimaantulopäivä: 1.7.2016 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa Trafin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

Tullin infotilaisuus ATJ:n vaikutuksesta autoverotukseen

Tullin infotilaisuus ATJ:n vaikutuksesta autoverotukseen Tullin infotilaisuus ATJ:n vaikutuksesta autoverotukseen Sisällys Ajoneuvon ensirekisteröinnin edellytyksistä 2.4.2006 jälkeen ja sopimuksista Tullin kanssa (Ziessler) sivu 2 Rekisteröity autoverovelvollinen

Lisätiedot

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet ja valvonta Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet Koenumerokilvet voidaan myöntää mm. autokauppaa tai korjausta harjoittavalle yritykselle Koenumerokilvillä

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 0 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 0, huhtikuu Huhtikuussa 0 ensirekisteröitiin 4 05 uutta henkilöautoa Huhtikuussa 0 rekisteröitiin 5 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli 4 60.

Lisätiedot

Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä

Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Ohje 1 (5) Antopäivä: 13.2.2013 Voimaantulopäivä: 13.2.2013 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 92/2007 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Rekisteröity autoveroasiamies

Rekisteröity autoveroasiamies Autoverotuksen asiakasohje 24 Rekisteröity autoveroasiamies www.tulli.fi 18.8.2014 Korvaa kesäkuussa 2008 julkaistun ohjeen Rekisteröity autoveroasiamies Autoverovelvolliset voivat asioida Tullissa joko

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Istuinten hyväksyminen N-luokan ajoneuvon ohjaamoon tai kuormatilaan

Istuinten hyväksyminen N-luokan ajoneuvon ohjaamoon tai kuormatilaan 1 (6) Antopäivä: 27.6.2016 Voimaantulopäivä: 1.8.2016 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2 8 mom Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa

Lisätiedot

Esityksessä ehdotetaan auto- ja moottoripyöräverosta. Ruosteenestokäsittelystä myönnettyä vähennystä koskevat säännökset ehdotetaan kumottaviksi

Esityksessä ehdotetaan auto- ja moottoripyöräverosta. Ruosteenestokäsittelystä myönnettyä vähennystä koskevat säännökset ehdotetaan kumottaviksi 1992 vp- HE 345 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi auto- ja moottoripyöräverosta annetun lain 5 ja 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan auto- ja moottoripyöräverosta

Lisätiedot

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Asiakasohje www.tulli.fi huhtikuu 2012 8 Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Tämä ohje koskee maahanmuuttajien tuomien tavaroiden tulli- ja autoverotuskysymyksiä. Ohjeessa selvitetään

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen rakenteesta ja varusteista annetun

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, helmikuu Helmikuussa 05 ensirekisteröitiin 7 989 uutta henkilöautoa Helmikuussa 05 rekisteröitiin 03 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Laki. alusrekisterilain muuttamisesta

Laki. alusrekisterilain muuttamisesta Laki alusrekisterilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan alusrekisterilain (512/1993) 4, 11 ja 35, 45 :n 2 momentti ja 46, sellaisena kuin niistä on 4 osaksi laeissa 486/2004 ja 1292/2009,

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, kesäkuu Kesäkuussa 05 ensirekisteröitiin 8 976 uutta henkilöautoa Kesäkuussa 05 rekisteröitiin 5 97 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 :n 1 momentin

Lisätiedot

Suomen Eläinlääkäriliiton tiedote Trafi on muuttanut tulkintansa eläinlääkintäautosta muutoksella on merkittäviä veroseurauksia

Suomen Eläinlääkäriliiton tiedote Trafi on muuttanut tulkintansa eläinlääkintäautosta muutoksella on merkittäviä veroseurauksia Trafi on muuttanut tulkintansa eläinlääkintäautosta muutoksella on merkittäviä veroseurauksia Liiton tietoon tuotiin tällä viikolla, että Trafi on antanut autoverotuksesta päätöksiä, jotka poikkeavat Trafin

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 05 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 05, tammikuu Tammikuussa 05 ensirekisteröitiin 0 67 uutta henkilöautoa Tammikuussa 05 rekisteröitiin 4 53 uutta ajoneuvoa, joista autoja oli

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista EDUSKUNNAN VASTAUS 257/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi arvonlisäverolain ja Ahvenanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmisteverolainsäädäntöön annetun lain 6 a :n muuttamisesta

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun valtioneuvoston asetuksen (1257/1992)

Lisätiedot

Tullihallituksen päätös sähköisen tuontitullauksen menettelystä integroidussa tullausjärjestelmässä ITU:ssa

Tullihallituksen päätös sähköisen tuontitullauksen menettelystä integroidussa tullausjärjestelmässä ITU:ssa THT N:o 274/2003 Tullihallitus Määräys Dnro Antopäivä 218/010/03 12.12.2003 Säädösperusta Tullikoodeksi 61 artikla b kohta Tullikoodeksin soveltamisasetus 222-224 artikla Tullilaki 4 2 momentti Voimassaoloaika

Lisätiedot

Polttoöljyn käyttö traktorissa

Polttoöljyn käyttö traktorissa Polttoöljyn käyttö traktorissa Sisältö Polttoöljyn käyttö traktorissa 3 Moottorityökoneeksi varustettu traktori 4 Maa- ja metsätaloudessa käytettävä traktori 6 Maatilatalouden harjoittajan yksityistalouteen

Lisätiedot

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit

Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit Liikenne ja matkailu 2011 Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit 2010, joulukuu Joulukuussa 2010 ensirekisteröitiin 184 uutta henkilöautoa Joulukuussa 2010 rekisteröitiin 11 070 uutta ajoneuvoa, joista

Lisätiedot

Prosessien toipumissuunnitelma 31.8.2007 KAURA 31.8.2007 0.1. Björn Ziessler. Copyright Ajoneuvohallintokeskus 1(7)

Prosessien toipumissuunnitelma 31.8.2007 KAURA 31.8.2007 0.1. Björn Ziessler. Copyright Ajoneuvohallintokeskus 1(7) KAURA Prosessien toipumissuunnitelma 0.1 Björn Ziessler 1(7) 1. Yleistä Tässä suunnitelmassa kuvataan KAURA kehitysprojektin AT1 prosessien toipuminen tilanteissa, jolloin ATJ järjestelmät eivät ole käytettävissä

Lisätiedot

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ MÄÄRÄYS OHJE Päivämäärä Nro 23.10.2007 AKE 92/2007 Sisältöalue Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan säädösperusta Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta 2 Kohderyhmät Rekisteröintitehtävien suorittajat Voimassaoloaika

Lisätiedot

Jälleenmyyjien usein kysymiä kysymyksiä romutuspalkkiokokeilusta

Jälleenmyyjien usein kysymiä kysymyksiä romutuspalkkiokokeilusta Jälleenmyyjien usein kysymiä kysymyksiä romutuspalkkiokokeilusta Romutettava auto ja romutustodistus 1. Voiko romutuspalkkion saada mistä tahansa romutettavasta autosta? Romutetun auton pitää olla henkilöauto

Lisätiedot

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan Päivämäärä MÄÄRÄYS OHJE Nro 18.6.2009 793/208/2009 Sisältöalue Istuinten hyväksyminen N-luokan ajoneuvon ohjaamoon tai kuormatilaan Toimivallan säädösperusta Ajoneuvolaki 1090/2002 99, LVMa 1248/2002 Kohderyhmät

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt AJONEUVOHALLINTOKESKUS Rekisteröinnin koulutus Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ REKISTERÖINNISTÄ...1 2. AUTOLIIKKEIDEN JA RAHOITUSYHTIÖIDEN REKISTERÖINTIOIKEUDET...1 2.1. Autoliikkeiden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 164/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 164/2012 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 164/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi varainsiirtoverolain muuttamisesta (HE

Lisätiedot

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus 6.9.2007 Tietosisällöstä ja muutokset LTJ-> ATJ Rekisteröintilainsäädönnön muutokset Marja Koskinen Selvennykseksi Ajoneuvoluokka = N3/Kuorma-auto, M1/Henkilöauto

Lisätiedot

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

Ammattipätevyys 20.4.2015. Jussi-Pekka Laine. Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Ammattipätevyys 20.4.2015 Jussi-Pekka Laine Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Termistöä Kuorma-autonkuljettaja = ammattinimike henkilölle jonka työ on kuljettaa kuorma-autoa Kuorma-auton kuljettaja

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Vakuutusyhtiöt

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Vakuutusyhtiöt AJONEUVOHALLINTOKESKUS Rekisteröinnin koulutus Vakuutusyhtiöt Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ REKISTERÖINNISTÄ... 1 2. VAKUUTUSYHTIÖIDEN REKISTERÖINTIOIKEUDET... 1 2.1. Vakuutusyhtiöiden rekisteröinnissä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

A7-0199/ Ehdotus direktiiviksi (COM(2012)0381 C7-0187/ /0185(COD))

A7-0199/ Ehdotus direktiiviksi (COM(2012)0381 C7-0187/ /0185(COD)) 28.6.2013 A7-0199/ 001-011 TARKISTUKSET 001-011 esittäjä(t): Liikenne- ja matkailuvaliokunta Mietintö Vilja Savisaar-Toomast Ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjat A7-0199/2013 (COM(2012)0381 C7-0187/2012

Lisätiedot

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa

Ajoneuvotekniikka. Tiedote 2/2007 katsastajille. ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistus. rekisteröintikatsastuksessa Ajoneuvotekniikka Tiedote 2/2007 katsastajille 24.1.2007 ETA-valtiosta tuodun ajoneuvon rekisteröintitodistuksen vaatiminen rekisteröintikatsastuksessa Muutos voimaan 1.2.2007 1.2.2007 alkaen tulee asiakkaan

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

Kalustoyksikön rekisteröinti

Kalustoyksikön rekisteröinti Määräys 1 (11) Antopäivä: 16.11.2011 Voimaantulopäivä: 16.11.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Komission päätös, 107/2011/EU, kansallista rekisteriä koskevasta yhteisestä

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

MAKSUTAULUKKO. 3178 N:o 1193. Liite TULLITOIMENPITEET

MAKSUTAULUKKO. 3178 N:o 1193. Liite TULLITOIMENPITEET 3178 N:o 1193 Liite MAKSUTAULUKKO tullilaitoksen maksullisista julkisoikeudellisista suoritteista I TULLITOIMENPITEET 1. Kulkuneuvoselvitys Lentoliikenne Kaupallisessa ulkomaanliikenteessä olevan ilma-aluksen

Lisätiedot

Tavaraliikenteen harjoittamista koskevat keskeiset muutokset

Tavaraliikenteen harjoittamista koskevat keskeiset muutokset Tiedote tavaraliikenneluvan haltijoille 13.6.2018 Sisällysluettelo Tavaraliikenteen harjoittamista koskevat keskeiset muutokset 1.7.2018... 1 Ammattimaiseen tavarankuljetukseen vaadittavat luvat ja ilmoitukset

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN

SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN SIIRTOLUPA... 2 1. TARKOITUS, JOIHIN SIIRTOLUPA MYÖNNETÄÄN... 2 1.1. AJONEUVON KATSASTUKSEEN TAI KORJAAMOLLE VIENTI... 2 1.2. MAAHANTUODUN AJONEUVON SIIRTO TUONTIPAIKALTA

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti

Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti Prosessikuvaukset 1(19) 24.3.2006 Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti Prosessissa käydään läpi käytettynä maahantuodulle ajoneuvolle myönnettävä pitkä siirtolupa, ajoneuvon rekisteröintikatsastus

Lisätiedot

Taksiliikenneluvan ja taksinkuljettajan luvan hakeminen 1.7 alkaen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Taksiliikenneluvan ja taksinkuljettajan luvan hakeminen 1.7 alkaen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Taksiliikenneluvan ja taksinkuljettajan luvan hakeminen 1.7 alkaen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Taksiliikenneluvan hakeminen Nopein tapa hankkia uudenmallinen taksiliikennelupa on hakea sitä

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Ajoneuvojen romutus Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011

Ajoneuvojen romutus Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011 Ajoneuvojen romutus Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011 Romuautojen kierrätys Suomessa Tuottajayhteisö Suomen Autokierrätys Oy hoitaa autojen valmistajien ja maahantuojien puolesta henkilö- ja pakettiautojen

Lisätiedot

Liikennekaari. Markkinat-alatyöryhmä

Liikennekaari. Markkinat-alatyöryhmä Liikennekaari Markkinat-alatyöryhmä 10.5.2016 1 Seuraa verkossa: https://www.youtube.com/watch?v=c9razyevu hq Kysymykset / kommentit: http://screen.io/lvm Tilaisuuden tavoitteet Avata lausuttavana olevan

Lisätiedot

Autoalan Keskusliitto ry. Tiedotustilaisuus Autokauppiaspäivät Kalastajatorppa Toimitusjohtaja, liikenneneuvos Pentti Rantala

Autoalan Keskusliitto ry. Tiedotustilaisuus Autokauppiaspäivät Kalastajatorppa Toimitusjohtaja, liikenneneuvos Pentti Rantala Autoalan Keskusliitto ry Tiedotustilaisuus Autokauppiaspäivät Kalastajatorppa 20.3.2009 Toimitusjohtaja, liikenneneuvos Pentti Rantala 1 Markkinakatsaus Autoverotuksen muutos 1.4.2009 jälleenmyyjän ja

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen 3 Määräaikaiskatsastusvelvollisuus 1. Ajoneuvolain 51 :ssä tarkoitettu määräaikaiskatsastusvelvollisuus koskee autoja (M- ja N-luokan ajoneuvot),

Lisätiedot

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Koulutuspaikat: 06.10.2009 Helsinki / VR Auditorio 08.10.2009 Tampere / Scandic City 13.10.2009 Kuopio / Hotelli Puijonsarvi 15.10.2009 Oulu /

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007

SISÄLLYS. N:o 1292. Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2007 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä joulukuuta 2007 N:o 1292 1298 SISÄLLYS N:o Sivu 1292 Laki autoverolain muuttamisesta... 5051 1293 Laki maatalouden harjoittamisesta luopumisen

Lisätiedot

MOVE Sanomien koodistoluettelo

MOVE Sanomien koodistoluettelo 1.1.2019 Sisällysluettelo Muutoshistoria... 3 1. Ahdin-koodisto... 4 2. Ajokilometriselite-koodisto... 4 3. Ajoneuvoluokka-koodisto... 4 4. Alennus- ja vapautusperuste-koodisto... 5 5. Alityyppi-koodisto...

Lisätiedot

Vesikulkuneuvon rekisteröinti

Vesikulkuneuvon rekisteröinti 1 (5) Antopäivä: 23.8.2016 Voimaantulopäivä: 26.8.2016 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki vesikulkuneuvorekisteristä (424/2014): 8 :n 3 momentti, 11 :n 1 momentti, 12 :n 1 momentti, 13 :n 5 momentti,

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011 1217/2011 Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

ENONTEKIÖN KUNNAN KULJETUKSET

ENONTEKIÖN KUNNAN KULJETUKSET TARJOUSPYYNNÖN LIITE 3 1(8) ENONTEKIÖN KUNNAN KULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 3 TARJOUS Liite 3a Tarjouslomake Liite 3b Hintatarjouslomake Liite 3c Hintatarjouslomake kohde 5 Liite 3d Hintatarjouslomake kohde

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2014

Moottoriajoneuvokanta 2014 Liikenne ja matkailu 2015 Moottoriajoneuvokanta 2014 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2014 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2014 päättyessä 6 014 610 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 5 043 523 ajoneuvoa.

Lisätiedot

Moottoriajoneuvokanta 2013

Moottoriajoneuvokanta 2013 Liikenne ja matkailu 2014 Moottoriajoneuvokanta 2013 Ajoneuvokanta kasvoi vuonna 2013 Ajoneuvorekisterissä oli vuoden 2013 päättyessä 5 862 216 ajoneuvoa, joista liikennekäytössä oli 4 993 740 ajoneuvoa.

Lisätiedot