Ajankohtaista Trafista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ajankohtaista Trafista"

Transkriptio

1 Ajankohtaista Trafista Rekisteröinnin koulutuskierros 2013 Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia.

2 Pääjohtaja Strategia Sääntely ja kehittäminen Luvat ja hyväksynnät Valvonta Tietovarannot Viestintä Henkilöluvat Auditointi Liikennerekisterit Hallinto Liikenteen toimijat ja teknologia Organisaatioluvat Tarkastus Tietopalvelu ja liikenteen hinnoittelu Liikenteen analyysit Liikennevälineluvat Tietohallinto Rautatiealan sääntelyelin Infraluvat Liikennemuotokohtaiset johtajat Liikenteen turvallisuusvirasto 2

3 Tietovarannot Mia Nykopp Liikennerekisterit Toni Pallaspuro Tietopalvelu ja liikenteen hinnoittelu Juha Kenraali Tietohallinto Mikko Vuorikoski Rekisteripäätökset Niina Kallio Tiedon hyödyntäminen Kirsi Pulkamo ICT-infrapalvelu Marko Altonen Rekisterineuvonta Anne-Mari Kilpelä Rekisteritiedon hallinta Olli Ahtola Rekisterituki Mikko Helminen Tiedonluovutus Leila Hanhela- Lappeteläinen Valvonnalliset verot Heli Tanninen Ajoneuvoverotus Tuovi Tervasmäki Ajoneuvo- ja verotusjärjestelmät Olli-Heikki Liikala ILMERA ja tietopalvelujärjestelmät Raija Ikeda Ajolupa- ja asianhallintajärjestelmät Markus Anttila Liikenteen turvallisuusvirasto 3

4 Ajankohtaista Trafin sähköisissä palveluissa Trafin sähköiset palvelut ovat käytettävissä 24 h/vuorokaudessa Sähköinen liikennekäytöstäpoisto- ja otto autolle Auton yksityinen omistaja tai haltija voi ilmoittaa auton liikennekäytöstäpoiston ja oton sähköisesti Ilmoitukseen tarvitaan vain auton rekisteritunnus -> tarkistenumeroa ei enää vaadita Rekisteriin merkitty 1. omistaja saa kuitenkin aina tiedon jälkikäteen, kun uusi rekisteröintitodistus tulee postitse Liikenteen turvallisuusvirasto 4

5 Sähköisen asioinnin kehittämishanke: OmaTrafi Liikenteen turvallisuusvirasto

6 OmaTrafi Sähköisen asioinnin alusta ja asiointiportaali Mahdollistaa asiakkaille pysyvän asiointisuhteen Trafin kanssa sähköisten palveluiden ja rekistereistä saatavien omien tietojen muodossa. OmaTrafi Sähköisen asioinnin alusta Pilottipalvelut Vene- ja aluspalvelut Ajoneuvopalvelut Ajoneuvoverotuksen palvelut Jatkoprojektit 2015 Alustan jatkokehitys Liikenteen turvallisuusvirasto

7 evarmenne (työnimi) Kuusi merkkiä pitkä pin-koodi, jolla todetaan ilmoitusoikeus sähköisessä palvelukanavassa joka osittain korvaa rekisteröintitodistuksen II-osan joka annetaan vain rekisteriin merkitylle omistajalle joka linkitetään aina johonkin kulkuneuvoon, mutta ei ole kulkuneuvon tieto joka katsotaan rekisteröinnissä riittäväksi selvitykseksi omistusoikeudesta joka on saatavilla ja käytettävissä 24/7 OmaTrafissa joka on voimassa määräajan pakottaa rekisteröimään Myyjä (rekisteriin merkitty omistaja) luovuttaa evarmenteen ostajalle luovutuksen yhteydessä evarmenne tarkistetaan rekisteri-ilmoituksen teon yhteydessä evarmennetta tukevana toimena luovutusilmoitus sähköistetään Päivämäärän lukitseminen tehdään luovutusilmoituksella Sama varmennepalvelu olisi käytössä kaikissa liikennemuodoissa: Veneet 2014, Ajoneuvot 2015 Liikenteen turvallisuusvirasto

8 Vesikulkuneuvojen rekisteröintiin valmistaudutaan Laki tällä hetkellä laintarkastuksessa, annetaan Eduskunnalle mahdollisimman pian Siirto tapahtunee vuoden 2014 alkupuolella Kaikki tiedot siirtyvät maistraateista automaattisesti Trafille eli omistajien ei tarvitse tehdä mitään Tietojärjestelmää viimeistellään Tietojärjestelmä toteutetaan ns. ketterällä menetelmällä, jolloin jatkuva kehittäminen on mahdollista Liikenteen turvallisuusvirasto

9 Vesikulkuneuvorekisteri Rekisteröintivelvoite Kaikki vähintään 5,5 metriä pitkät purje- tai moottoriveneet sekä vesikulkuneuvot, joiden moottoriteho on vähintään 15 kilowattia (esim. vesiskootterit) Rekisterissä noin vesikulkuneuvoa Tulee olemaan ajoneuvojen jälkeen Trafin toiseksi suurin liikennevälinerekisteri Liikenteen turvallisuusvirasto

10 Rekisteri-ilmoituksen voi jatkossa tehdä Henkilökohtaisesti asioimalla vesikulkuneuvojen rekisteröintejä suorittavien jälleenmyyjien toimipisteissä Sähköisesti osoitteessa (Oma Trafi) Postitse: Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, Helsinki Liikenteen turvallisuusvirasto

11 Rovaniemelle siirtyneitä tehtäviä Kilpitehtävistä siirtynyt: erityiskilpi-prosessi siirtymässä on myös lisäkilpien käsittely Kilpien hallinnointitehtävät jäävät Helsinkiin Erityisrekisteröinnin tehtävistä siirtynyt: koenumerotodistusten myöntäminen (viime kesänä) diplomaatti- ja vientirekisteröinti > Trafin asiakaspalvelu Kumpulantiellä on lakkautettu kokonaan Liikenteen turvallisuusvirasto 11

12 Kumppanineuvonnan puhelut Siirtolupa-, vienti- ja diplomaattiasioissa kaikki kumppanit soittavat ERIT-linjaan Kaikissa muissa asioissa omaan rekisterineuvonnan tukinumeroon myös koenumero ja kilpiasioissa Entinen KILPI-linja on tarkoitettu jatkossa ainoastaan kansalaisille Liikenteen turvallisuusvirasto 12

13 HENKI Versiouudistus =>YTJ-liittymä Uudet yritykset lisätään HENKI-järjestelmään YTJ-liittymän kautta YTJ:stä tullut tieto tallennetaan yrityksen pääyksiköksi Mikäli pääyksikön osoitetieto on virheellinen, voidaan tieto muuttaa pääyksikön tallentamisen jälkeen Toimipaikan lisäys on mahdollinen vasta pääyksikön tallentamisen jälkeen Liikenteen turvallisuusvirasto 13

14 Yrityksen lisääminen Mikäli yritystä ei löydy HENKIstä, hakee järjestelmä tiedot YTJ:stä Yritys lisätään HENKIin tallentamalla tiedot Liikenteen turvallisuusvirasto 14

15 YTJ-vertailu Pääyksikön tietoja voidaan verrata YTJ:n tietoihin Pääyksikön tiedot voidaan muuttaa vastaamaan YTJ:n tietoja Vertailua saa käyttää ainoastaan silloin, kun HENKIin merkitty pääyksikkö on YTJ:n mukainen pääyksikkö Liikenteen turvallisuusvirasto 15

16 Tarkennuksia HENKI-ohjeeseen Yhtymä Yritysmuoto tarkistettava YTJ:stä Vain kuntayhtymän nimiin voi rekisteröidä =>oikeushenkilö Vastuuhenkilö Tmi => Kaupparekisteriin merkitsemätön Ay ja Ky => Ei y-tunnusta Oy ja Osuuskunta => Perustettava yhtiö, ei y-tunnusta Yhdistykset ja säätiöt Yhdistyksille ja säätiöille ei viedä vastuuhenkilöitä järjestelmään Rekisteröimättömälle yhdistykselle tai säätiölle on kuitenkin merkittävä ilmoitusosan Lisätietoja ja huomautuksia kohtaan allekirjoittaneen henkilön tiedot (nimi, hetu ja suomalainen osoite) Liikenteen turvallisuusvirasto 16

17 REKI-DIGI Trafille sähköisesti saapuvien tallennustehtävien asiakirjat voidaan liittää rekisteröintitapahtuman yhteydessä REKIin ilman asiakirjojen lähettämistä digitoitavaksi esim. Trafissa päivitettävät luovutusilmoitukset Rekisteröinnin yhteydessä tapahtumalle liitetty asiakirja tallentuu automaattisesti myös DIGI-järjestelmään TPSUOn tapahtumahistoria näyttää myös rekisteröinnin yhteydessä tallennetun asiakirjan Liikenteen turvallisuusvirasto 17

18 REKI-DIGIn kautta liitettyjen asiakirjojen tilaaminen REKIn kautta lisätyistä asiakirjoista avautuu lista, josta liitteet on tilattavissa yksitellen Liikenteen turvallisuusvirasto 18

19 IRK Ilmoituksenvaraisen rekisteröinnin kehittäminen Liikenteen turvallisuusvirasto

20 IRK - Ilmoituksenvaraisen rekisteröinnin kehittäminen Trafi haluaa muuttaa toimintamalleja Asiakaslähtöisemmiksi Kustannustehokkaammiksi Helpommiksi Ohjeistusta kevennetään ja pyritään mahdollisimman yhtenäiseen ohjeistukseen kaikkien rekisteröintikumppanien kohdalla Uuteen linjaan on päädytty säädösten tulkintojen uudelleen arvioinnin perusteella (ei säädösmuutoksia) Tavoitteena on luoda pohja sähköisen rekisteröinnin kehittämiselle Liikenteen turvallisuusvirasto 20

21 Miksi nykyistä ohjeistusta kehitetään? Nykyiset rekisteröinnin ohjeet: Monimutkaisia ja pitkiä Hankalasti hahmotettavia Kumppanikohtaisia (AURA, VAKY ja KTP) PDF-muotoisia, kaikki hakutoiminnot ei mahdollisia Rekisteröijä toimii tällä hetkellä kansalaisen lakimiehenä tarkistaessaan oikeustoimen oikeellisuuden ja taustalla olevat asiakirjat ennen rekisterimerkinnän tekemistä Liikenteen turvallisuusvirasto 21

22 Kohti uutta linjaa: Kuolinpesäohje pilottina Pilottiohjeessa pääkohtina: Myyjä vastaa oikeudestaan myydä ajoneuvo ilmoitusosassa yksi allekirjoitus riittää luovuttajan pesän osakkuutta ei tarkisteta, joten perukirjaa ja muita liitteitä ei enää vaadita omistusoikeuden siirtymispäivä on osapuolten välinen asia Asiakasneuvonnassa painotetaan: myyjän on varmistuttava oikeudestaan luovuttaa ajoneuvo myös ostajan kannattaa varmistua myyjän oikeudesta myydä ajoneuvo, kuten missä tahansa luovutustilanteessa Ohjeen muutos helpotti kuolinpesärekisteröintejä huomattavasti Vähensi neuvonnan tarvetta sekä kansalaisille että kumppaneille Pilotti todettiin onnistuneeksi, ja ohjeen voimassaoloa jatkettiin toistaiseksi Uuden ohjeistuksen myötä ohje poistuu kokonaan tarpeettomana -> mahdollistaa omistajanvaihdoksen tekemisen kaikilla sopimuskumppaneilla Liikenteen turvallisuusvirasto 22

23 Uusi linja Rekisteröijä ottaa vastaan ilmoituksen, jonka sisällön oikeellisuudesta ja tarvittavista asiakirjoista vastaa ilmoittaja Rekisteröijä ei ota kantaa myyjän oikeuteen myydä ajoneuvo Ilmoitusosassa yksi allekirjoitus tarvittavissa kohdissa riittää Omistusoikeuden siirtymispäivä on osapuolten välinen asia Myyjän on varmistuttava oikeudestaan luovuttaa ajoneuvo Myös ostajan kannattaa varmistua myyjän oikeudesta, kuten missä tahansa luovutustilanteessa Luovutuspäiväksi merkitään ilmoituksessa ilmoitettu päivämäärä Valtaosa liitteistä jää pois kokonaan, osa vain esitetään jatkossa Liikenteen turvallisuusvirasto 23

24 Rekisteröinnin ohjeet jatkossa Liitevaatimuksia vähennetään Yhteiset ohjeet kaikille kumppaneille Yksinkertaisempia ja lyhyempiä Trafinet uutena julkaisualustana tekee ohjeista käyttäjäystävällisempiä Rekisteröijä ottaa vastaan ilmoituksen, jonka sisällön oikeellisuudesta ja ilmoituksen perusteeksi tarvittavista asiakirjoista vastaa ilmoittaja Liikenteen turvallisuusvirasto 24

25 Termit ja vastuut Liikenteen turvallisuusvirasto

26 Ilmoittajalla tarkoitetaan tässä: Henkilöä / tahoa johon oikeustoimi kohdistuu Ei välttämättä allekirjoita itse rekisteriilmoitusta, vaan joku toinen allekirjoittaa valtuutuksen perusteella rekisteri-ilmoituksen Omistajanvaihdoksessa ja ensirekisteröinnissä Rekisteriin merkittävä uusi omistaja/ uudet omistajat Muu rekisteri-ilmoitus: Rekisteriin merkitty omistaja/haltija Liikenteen turvallisuusvirasto 26

27 Valtuutetulla /Allekirjoittajalla tarkoitetaan tässä: Henkilö tai taho, joka allekirjoittaa rekisteri-ilmoituksen valtuutuksen perusteella Vastaa itse oikeudestaan allekirjoittaa ilmoitus eli valtuutuksensa olemassaolosta Vaikka allekirjoituksesta ei ilmene valtuutus, hän itse tietää mihin allekirjoitusoikeus perustuu (valtuutukseen) Tarvitsee esittää fyysinen asiakirja asemansa perusteeksi, vain mikäli haluaa rekisteröintitodistuksen ilmoitusosan haltuunsa Liikenteen turvallisuusvirasto 27

28 Asioivalla henkilöllä tarkoitetaan tässä: Henkilöä, joka toimittaa rekisteriilmoituksen rekisteröintitoimipaikkaan Ei välttämättä ole omistaja / haltija tai valtuutettu eli silloin ei voi tehdä mitään merkintöjä rekisteriilmoitukseen Jos tekee muutoksia -> rooli muuttuu valtuutetuksi/allekirjoittajaksi ja on itse vastuussa siitä Liikenteen turvallisuusvirasto 28

29 Vastuu kysymyksiä Ilmoittaja vastaa tekemästään rekisteri-ilmoituksesta Riippumatta siitä, onko itse allekirjoittanut ilmoituksen vai ei Valtuutettu/Allekirjoittaja vastaa oikeudestaan allekirjoittaa ilmoitus Henkilön tulee itse tietää valtuutuksensa laajuus eli mitä voi valtuutuksensa puitteissa allekirjoittaa ja mitä ei Asioiva henkilö toimittaa ilmoittajan puolesta rekisteri-ilmoituksen rekisteröintitoimipaikkaan Mikäli ilmoituksen jättämisen yhteydessä ilmenee tarve allekirjoituksella vahvistaa rekisteri-ilmoituksen tietoja tulee asioivalla henkilöllä itsellään olla tiedossa voiko hän toimia asiassa myös allekirjoittajana eli omaako riittävän valtuuden Liikenteen turvallisuusvirasto 29

30 Tarkistukset ennen rekisteröintiä Rekisteröintiasiakirjat Rekisteröinti-, ennakkoilmoitus-, rekisteröintikatsastus- ja yksittäishyväksyntätodistuksen ilmoitusosan on oltava: Alkuperäinen Voimassa oleva eli viimeisin Vanhentunut rekisteröintitodistuksen ilmoitusosa voidaan hyväksyä rekisteröintiin luovutustodistuksena, mutta ei rekisteröintiasiakirjaksi Luovutustodistus voidaan hyväksyä myös kopiona, mikäli alkuperäistä ei ole mahdollista saada Järjestelmään merkittyä luovutusilmoitusta voidaan käyttää luovutustodistuksena, mikäli luovutusasiakirjaa ei ole mahdollista saada ja luovutusilmoituksen alle on digitoitu asiakirja (arkistotunnus löytyy tapahtumahistoriasta) Liikenteen turvallisuusvirasto 30

31 Tarkistukset ennen rekisteröintiä Rekisteriin merkittävien omistajien ja haltijoiden tietojen tarkistus Ilmoitusosaan merkittyjen uusien omistaja- ja haltijatietojen tulee täsmätä järjestelmästä tuleviin tietoihin. Mikäli esim. uuden omistajan osoite on muuttunut, on muutos päivitettävä HENKIjärjestelmässä ennen rekisteröinnin hyväksymistä Vakuutus Ilmoitusosaan merkityn vakuutustiedon on tultava aina Vakuutustietovarastosta (VATI) rekisteröinnin yhteydessä tai se voi jatkua vakuutus- ja vakuutuksenottajatietojen säilyessä ennallaan Liikenteen turvallisuusvirasto 31

32 Tarkistukset ennen rekisteröintiä Luovutuspäivämäärä Luovutuspäivänä käytetään asiakkaan ilmoittamaa luovutuspäivää Ilmoittaja vastaa luovutuspäivän oikeellisuudesta Ilmoitusosaan merkityn luovutuspäivämäärän on oltava yksiselitteinen Mikäli luovutuspäivä on korjattu tai muutettu, on oikea luovutuspäivä kirjoitettava rekisteröintitodistuksen Lisätietoja ja huomautuksia -kohtaan ja se on vahvistettava allekirjoituksella ja nimenselvennyksellä Liikenteen turvallisuusvirasto 32

33 Tarkistukset ennen rekisteröintiä Allekirjoitukset Allekirjoittaja vastaa itse oikeudestaan allekirjoittaa ilmoitus Yksikin allekirjoitus ilmoitusosan vaadittavissa kohdissa riittää Nimenselvennys tarvitaan aina, mikäli nimi ei ole luettavissa allekirjoituksesta Toivottavaa on, että yrityksen allekirjoituksen yhteydessä on yrityksen nimi ja edellä mainituin ehdoin myös allekirjoittaneen nimenselvennys (Puuttuminen ei kuitenkaan estä rekisteröintiä) Alaikäisen allekirjoittaminen (Ikäraja muuttuu -> aina 15 vuotta) Alle 15-vuotias ei voi allekirjoittaa rekisteri-ilmoitusta, vaan aina vaaditaan vähintään yhden edunvalvojan allekirjoitus vuotias voi yksin allekirjoittaa rekisteröinnin Edunvalvoja voi allekirjoittaa aina alle 18-vuotiaan puolesta Liikenteen turvallisuusvirasto 33

34 Tarkistukset ennen rekisteröintiä Henkilöllisyyden tarkistaminen Asioivan henkilön henkilöllisyys tarkastetaan aina Hyväksyttäviä henkilöllisyystodistuksia ovat voimassaolevat passi, ajokortti, henkilökortti ja kuvallinen kela-kortti Rekisteröintitodistuksen ilmoitusosaan merkitään asioivan henkilön henkilötunnuksen neljä viimeistä merkkiä ja mistä asiapaperista henkilöllisyys on tarkastettu etu- ja sukunimi, jos paikalla joku muu kuin rekisteriin merkitty omistaja tai haltija Liikenteen turvallisuusvirasto 34

35 Tarkistukset ennen rekisteröintiä Henkilöllisyyden tarkistusmerkintöjen lisäksi käsittelijän merkintöihin myös: Rasti, jos on liitteitä sekä liitteiden lukumäärä Merkinnät todistuksen luovuttamisesta, mikäli omistaja ei ole paikalla: Valtakirja, kaupparekisteriote tai muun vastaavan asiakirjan nimi Jos ei oikeutta saada ilmoitusosaa, on tehtävä merkintä sen postittamisesta omistajalle, esim. ilm.osa post. Edunvalvojatiedon tarkistaminen väestörekisteristä Muut mahdolliset rekisteröintitapahtumaan liittyvät merkinnät Liikenteen turvallisuusvirasto 35

36 Suuresta osasta liitteitä luovutaan rekisterimerkinnän yhteydessä Perukirja Tuomioistumen pöytäkirja Määräyskirja Suuresta osasta liitteitä Valtakirja luovutaan Lainvoimaisuustod rekisterimerkinnän istus yhteydessä Yhtiösopimus Virkatodistus Edunvalvojan määräyskirja Kaupparekisterio te Liite tulee kuitenkin esittää, mikäli ilmoitusosa luovutetaan rekisteröintitilanteessa! Liikenteen turvallisuusvirasto 36

37 Jatkossakin vaadittavat liitteet Omistusoikeuden siirtymisen osoittavat asiakirjat mm. Luovutustodistukset Käräjäoikeuden päätös, mikäli saanto luonteinen Rekisteröintitodistuksen ilmoitusosan jatko-osa Useiden omistajien merkitsemistä varten Ensirekisteröinnin liitteet Autoveropäätös, jos useampi omistaja Valmistustodistus Suomessa valmistetuista ajoneuvoista Osamaksusopimus (verovelvollisen ja rahoitusyhtiön välillä) Tullin muut liitteet Tullin fax-varmistus (ei voida luopua häiriötilanteissa) Tullin Luovutusrajoituksen poisto -lomake Valvontailmoitus (maksuton) Selvitys L-luokan ajoneuvon liikennekäytöstäpoistosta Voi olla myös ilmoitusosalle kirjoitettu selvitys Selvitys ennakkoilmoitetun ajoneuvon ensirekisteröinnin viivästymisestä Jos jälleenmyyjän luovutuksesta on kulunut yli 1 kk. Uusi om. antaa selvityksen, ettei ajoneuvoa ole käytetty => jos on käytetty, tulee se esittää rekisteröintikatsastukseen Liikenteen turvallisuusvirasto 37

38 Omistajanvaihdos ei ilmoitusosaa => Karenssirekisteröinti Mikäli asiakkaalla ei ole hallussaan viimeisintä rekisteröintitodistuksen ilmoitusosaa, on rekisteröinti tehtävä katsastustoimipaikalla Rekisteröintiä varten tarvitaan: Katkeamaton omistusoikeusselvitys rekisteriin merkitystä omistajasta lähtien Selvitys ilmoitusosan katoamisesta Vakuutus Liikenteen turvallisuusvirasto 38

39 Menettelytapa katsastustoimipaikalla Näissä tilanteissa omistajanvaihdosilmoitusta ei merkitä rekisteriin heti, vaan rekisteröinti voidaan suorittaa loppuun vasta viikon kuluttua katoamis- ja omistajanvaihdosilmoituksen tekemisen jälkeen. Uudelle omistajalle tulostetaan rekisteröintitodistus kadonneen tilalle Jos rekisteriin merkityllä omistajalla tai haltijalla on turvakielto, käytetään lomakepohjana apulomaketta Uusi omistaja täyttää ilmoitusosaan henkilötietonsa sekä allekirjoittaa todistuksen Kirjoitetaan väliaikaistodistus tai leimataan voimassaoleva tekninen osa merkiksi rekisteri-ilmoituksen tekemisestä -> asiakkaalle kerrotaan, että rekisteri-ilmoitus päivitetään rekisteriin karenssiajan (viikko) kuluttua Liikenteen turvallisuusvirasto 39

40 Menettelytapa katsastustoimipaikalla Rekisteröijä merkitsee ajoneuvoliikennerekisteriin viretiedon: Karenssi, uuden omistajan nimen ja rekisteriin merkityn omistajan luovutuspäivämäärän Karenssi, Antti Autoilija Vireessä Käytetään rekisteriin merkityn omistajan luovutuspäivää Rekisteröinti tehdään viikon päästä Ilmoituspäiväksi ajoneuvoliikennerekisteriin merkitään ilmoituksen vastaanottopäivä Todistus tulostetaan keskitetysti tai lähetetään asiakkaalle postitse Liikenteen turvallisuusvirasto 40

41 Trafinet - Trafin extranet Liikenteen turvallisuusvirasto

42 Trafi.fi Trafinet Turvanet Liikenteen turvallisuusvirasto 42

43 Trafinetin taustaa Tavoitteena sidosryhmäviestinnän ja verkkopalveluiden kehittäminen Taustaselvitykset: Työpajat trafilaisille Asiakaskysely sidosryhmille, mm. Mitä palveluja haluaisit käyttää extranetissa? Tunnistetut tarpeet: Kohdennettu tiedottaminen Helposti löydettävä ajantasainen tieto Yhteistyö projekteissa ja yhteistyöryhmissä Keskustelu, vuorovaikutus (Sähköiset palvelut / asiointi) Liikenteen turvallisuusvirasto 43

44 Trafinet-verkkopalvelun tavoitteet Julkaisupäivä Rekisteröinnin ohjeet julkaistaan Koota ajankohtainen tieto yhteen kokonaisuuteen Mahdollistaa tehokas kohderyhmäkohtainen tiedon jakaminen sidosryhmille ja kumppaneille Tarjota kanava vuorovaikutteiselle yhteistyölle Ryhmätyötilat Liikenteen turvallisuusvirasto 44

45 Trafinetin rakenne Käyttäjän itse mahdollista muokata omia näkymiään Mahdollistaa ajankohtaisen juuri hänelle suunnatun tiedon erottutumisen koko Trafin viestinnästä Räätälöitävä (liikennemuotokohtainen?) etusivu ajankohtaisille asioille Ryhmätyötilat Tieto-osiot löytyvät liikennemuodoittain Liikenteen turvallisuusvirasto 45

46 Tutustutaan Trafinettiin Liikenteen turvallisuusvirasto 46

47 Toiveita, odotuksia ja mahdollisuuksia Kohdennettu tiedottaminen Sidosryhmäkohtainen tiedotus uutiskirjeet/tiedotteet Info Trafissa työn alla olevista määräyksistä Info käyttökatkoksista RSS-syötteet Tapahtumakalenteri Helposti löydettävä ajantasainen tieto Määräykset, ohjeet, tulkinnat, soveltamisohjeet Koulutusmateriaali, perehdytysmateriaali, käyttöohjeet Kokousaineistot Yhteystiedot (asiakohtaisesti) Linkitykset julkisille verkkosivuille Liikenteen turvallisuusvirasto 47

48 Toiveita, odotuksia ja mahdollisuuksia Sähköiset palvelut/asiointi lomakkeet (vain rajatulle joukolle tarkoitetut) ilmoittautumiset pääsy tietojärjestelmiin kokeet, tutkinnot verkossa sähköinen hyväksyntä, hyväksymisprosessin seuranta Liikenteen turvallisuusvirasto 48

49 Valtuutus rekisteröintiasioissa Liikenteen turvallisuusvirasto

50 Yleistä valtuutuksesta; hyvä tietää Valtakirja on pätevä ilman todistajia Alle 15-vuotias ei voi itse valtuuttaa, eikä toimia valtuutettuna Edelleen valtuutus on sallittua ainoastaan, kun valtakirjassa annetaan lupa edelleen valtuutukseen Yksilöity valtakirja hyväksytään myös kopiona Avoin asianajovaltakirja on aina esitettävä alkuperäisenä Oikeuttaa todistuksen luovuttamiseen Liikenteen turvallisuusvirasto 50

51 Valtuutuksen tarkistaminen rekisteröintiasioissa: Jos rekisteri-ilmoitus allekirjoitetaan valtuutuksen perusteella ei valtakirjaa vaadita esitettäväksi, koska allekirjoittaja vastaa ilmoituksestaan (vrt. kuolinpesä) PL. tilanne jossa todistus halutaan valtuutuksen perusteella heti mukaan Liikenteen turvallisuusvirasto 51

52 Todistuksen tulostaminen ja luovuttaminen Liikenteen turvallisuusvirasto

53 Tsekkaa ja merkkaa periaate todistuksen luovuttamisessa Jatkossa valtuutukset vain tsekataan, asiakirjaa ei oteta liitteeksi Rekisteröijä tarkistaa asiakirjan pintapuolisesti ilman syvällistä tulkintaa Ei selvää epäilystä asiakirjan luotettavuudesta (EI esim: Springfieldin käräjäoikeuden määräys tai Aku Ankan allekirjoittama valtakirja) Asiakirjasta katsotaan: Otsikko, esim. valtakirja, pesänjakajan määräys, kaupparekisteriote Henkilön nimi täsmää asioivan kanssa Lisäksi valtakirjasta tarkastetaan: Valtuutus saada rekisteröintitodistus haltuun Valtakirja on allekirjoitettu Merkitään rekisteröintiasiakirjaan millainen asiakirja esitettiin ja kuka asioiva henkilö on Liikenteen turvallisuusvirasto 53

54 Todistuksen luovuttaminen: Esimerkkejä hyväksyttävistä selvityksistä, kun omistaja on luonnollinen henkilö Tsekkaa ja merkkaa Valtuutus: Todistuksen luovuttamiseen oikeuttava valtakirja Edunvalvoja: käräjäoikeuden päätös edunvalvojan määräämisestä Alaikäisen omistajan ollessa kyseessä edunvalvojien tietojen tarkistaminen VRK:n kyselypalvelusta Kuolinpesä: pesän osakas esittää asiakirjan pesänosakkuudestaan, esim. perukirjan ensimmäinen sivu tai virkatodistus Pesänosakkaan valtuuttama (tällöin lisäksi esitettävä valtakirja) Liikenteen turvallisuusvirasto 54

55 Todistuksen luovuttaminen: Esimerkkejä hyväksyttävistä selvityksistä, kun omistaja on yritys/oikeushenkilö Tsekkaa ja merkkaa Kaupparekisteriote Asiakastiedon verkkopalveluista tehty tarkistus yrityksen vastuuhenkilöstä hyväksytään myös Todistuksen luovutukseen oikeuttava valtakirja Toiminimellä vastuuhenkilön ilmeneminen HENKIjärjestelmästä Tilanteissa, joissa käräjäoikeus on määrännyt yritykselle pesänselvittäjän tai jakajan, voidaan esittää määräyskirja Liikenteen turvallisuusvirasto 55

56 Toimipaikkojen jatkuvat valtakirjat alkaen toimipaikalle vastaanotettujen jatkuvien valtakirjojen tulee olla alkuperäisiä tai valtuutuksen antajan suoraan rekisteröintitoimipaikkaan faksaamia (rinnastetaan alkuperäiseen) Valtuutuksen antajalla on oltava aina tieto siitä, minne jatkuvia valtakirjoja on hänen toimestaan toimitettu ja siten mahdollisuus tarvittaessa ilmoittaa näihin toimipaikkoihin valtuutuksen päättyminen Mikäli todistus voidaan luovuttaa valtuutuksen perusteella, tieto tästä on merkittävä valtakirjaan Liikenteen turvallisuusvirasto 56

57 Toimipaikan jatkuvat valtakirjat Jatkuvan valtakirjan voimassaolo on tarkistettava jokaisen rekisteröinnin yhteydessä, jos todistus luovutetaan valtuutuksen perusteella Valtuutus on voimassa joko valtakirjasta ilmenevän määräajan tai kunnes valtuuttanut taho ilmoittaa rekisteröintitoimipaikalle valtuutuksen päättymisestä Jatkuvan valtakirjan voimassaolon päättyessä ilmoituksen perusteella merkitään alkuperäiseen valtakirjaan päivämäärä ja kellonaika, jolloin valtuutus on päätetty Määräaikainen valtuutus päättyy automaattisesti määräajan umpeuduttua Toimipaikan valtakirjat arkistoidaan voimassaolon päättymisen jälkeen rekisteröintitoiminnan arkistointiohjeen mukaisesti Liikenteen turvallisuusvirasto 57

58 Useita toimipaikkoja koskeva keskitetysti hallinnoitu jatkuva valtakirja Yritykset, joilla on useita toimipaikkoja, voivat ottaa vastaan koko yritystä koskevan jatkuvan valtuutuksen Edellytyksenä on, että alkuperäisen valtuutuksen voimassaolo ja laajuus voidaan jokaiselta toimipaikalta tarkistaa aina valtuutusta hyödyntävän rekisteröinnin yhteydessä Mahdollinen valtuutuksen päättyminen on oltava ajantasaisesti tiedossa kaikilla yrityksen toimipaikoilla Liikenteen turvallisuusvirasto 58

59 Huomioitavaa todistuksen luovuttamisessa: Ulkomainen omistaja Mikäli omistajalla on ulkomainen osoite, eikä omistajan puolesta asioivalla henkilöllä ole esittää valtakirjaa ilmoitusosan vastaanottamiseksi, lähetetään ilmoitusosa Trafin rekisterineuvontaan säilytettäväksi Rekisteröinnit, joissa omistajaksi merkitään ulkomainen henkilö, tulee tehdä aina oheistulostusta käyttävässä rekisteröintitoimipaikassa Liikenteen turvallisuusvirasto 59

60 Huomioitavaa todistuksen tulostamisessa luovuttamisessa: Turvakielto Jos ajoneuvon omistajalla tai haltijalla on turvakielto, voidaan rekisteröintitodistus tulostaa oheistulostukseen vain turvakiellollisen henkilön allekirjoittamalla kirjallisella suostumuksella Turvakiellollinen omistaja tai haltija voi kirjata ja allekirjoittaa suostumuksensa oheistulostukseen ilmoitusosan lisätiedot kohtaan Omistajallekaan ei voida enää jatkossa tulostaa rekisteröintitodistusta oheistulostuksena, jos esim. haltijalla tai toisella omistajalla on turvakielto Rekisteröijä ei saa myöskään kertoa, että henkilöllä on turvakielto Jos esim. turvakiellollinen haltija ei halua omistajan näkevän osoitettaan rekisteröintitodistuksesta, voidaan haltijalle suositella PL- osoitteen käyttöä Liikenteen turvallisuusvirasto 60

61 Huomioitavaa todistuksen tulostamisessa luovuttamisessa: Turvakielto Lomakepohjaa tai todistusta kadonnen tilalle ei tulosteta, jos ajoneuvo on luovutettu eteenpäin ja rekisteriin merkityllä omistajalla tai haltijalla on turvakielto Rekisteriin merkittävät tiedot täytetään apulomakkeeseen Luovutusasiakirjat otetaan apulomakkeen liitteeksi Liikenteen turvallisuusvirasto 61

62 Ensirekisteröinti Liikenteen turvallisuusvirasto

63 Ensirekisteröinti, mikä muuttuu Ohjeen rakenne muuttuu Jatkossa rekisteröijä valitsee ensirekisteröinti ohjeessa tarkennetusti tapauksen, johon ohjeistusta tarvitsee Liikenteen turvallisuusvirasto 63

64 Ensirekisteröintiohje, mikä muuttuu Ennakkoilmoitetun ajoneuvon ensirekisteröinti ei muutu Ennakkoilmoittajat lista poistuu Uuden ennakkoilmoittamattoman ajoneuvon ensirekisteröinnissä vaaditaan jatkossa myös ennakkoilmoittajilta omistusoikeusselvitys viimeisestä ulkomaisesta omistajasta lähtien Rekisteröintikatsastus/yksittäishyväksyntäkatsastus on tehtävä aina ennen rekisteröintiä, jos ajoneuvon tekniset tiedot ovat muuttuneet Liikenteen turvallisuusvirasto 64

65 Ensirekisteröintiohje, mikä muuttuu Ohjeesta poistettu Taksien rekisteröintiohje Tullin luvasta ei välity tällä hetkellä tieto, jos kyseessä taksi Rekisteröinnissä ei ole tarvinnut esittää taksilupaa, jonka perusteella olisi tarkistettu rekisteriin merkittävän omistajan olevan sama henkilö Lisätty ohje Matkailuautojen rekisteröinnille Tullin ohjelmallinen lupa vaaditaan aina, oli kyseessä verollinen tai veroton (0-päätös) matkailuauto. Tullin rekisteröidyt asiamiehet -lista muuttuu jatkossa Tullin sivuille/ Tullin ylläpitämäksi Liikenteen turvallisuusvirasto 65

66 Ensirekisteröinti rekisteröintikatsastus/ yksittäishyväksyntätodistuksella, mikä muuttuu Tullinlupa-yhteyden (ent. ARTTU) kautta saatavasta tullin ohjelmallisesta luvasta saadaan jatkossa tiedot Verovelvollisen nimi ja hetu/y-tunnus Autoverovapaus tai alennus tieto Auto- ja moottoripyöräverovapaa diplomaattiajoneuvona (diplomaatti- ja EU-ajoneuvot) Autoverovapaa erikoiskäytön vuoksi (eläinlääkintä-, matkailu-, pelastus-, ruumis- ja sairasautot) Tullimääräyksistä johtuen (muuttoajoneuvot ja kriisialueelta muuttavan henkilön ajoneuvot) Liikenteen turvallisuusvirasto 66

67 Ensirekisteröinti rekisteröintikatsastus/ yksittäishyväksyntätodistuksella, mikä muuttuu Omistajaksi merkitään aina verovelvollinen Ei koske Tullin rekisteröityjen asiamiesten maahantuomia tai ennen ensirekisteröintiä omistamia ajoneuvoja, koska verot maksetaan jälkikäteen Osamaksutapauksissa omistajaksi rahoitusyhtiö ja haltijaksi verovelvollinen (osamaksusopimus liitteeksi) Mikäli ajoneuvolle halutaan merkitä useampia omistajia tarvitaan rekisteröinnin liitteeksi autoveropäätös, johon on merkitty verovelvollisiksi kaikki rekisteriin merkittäväksi haluttavat omistajat (ohjelmallisesta luvasta ilmenee vain 1 verovelvollinen) Liikenteen turvallisuusvirasto 67

68 Toteutus REKIssä Liikenteen turvallisuusvirasto 68

69 Ensirekisteröinti rekisteröintikatsastus/ yksittäishyväksyntätodistuksella, mikä muuttuu Mikäli ajoneuvo on luovutettu eteenpäin, tulee Tullille tehdä verovelvollisuuden siirto Rekisteröinti tehdään vasta, kun saadaan sanomassa Tullin korjaamat oikeat verovelvollisen tiedot tai: Mikäli ohjelmallista tullin lupaa ei saada, pyydetään tullilta fax-varmistus (tieto verovelvollisesta) Liikenteen turvallisuusvirasto 69

70 Miksi omistajaksi on rekisteröitävä verovelvollinen? Verovelvollisuus ja vastuu verosta ( /5) 4 ( /5) Velvollinen suorittamaan autoveroa on se, joka merkitään rekisteriin ajoneuvon omistajaksi. Osamaksukaupassa verovelvollinen on kuitenkin ostaja, joka merkitään rekisteriin ajoneuvon haltijaksi. Jos ajoneuvon tuo maahan tai valmistaa 39 :ssä tarkoitettu rekisteröity asiamies, vastaa tämä autoverosta 1 momentissa tarkoitetun verovelvollisen sijasta. Rekisteröity asiamies vastaa myös sellaisen ajoneuvon autoverosta, jonka hän on hankkinut verottamattomana muulta kuin toiselta rekisteröidyltä asiamieheltä. Vastuu verosta voidaan kuitenkin siirtää noudattaen 3 momentin säännöksiä, jolloin siirron saaja on vastuussa verosta. Siirron saajaan sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään verovelvollisesta. ( /193) Verovastuun siirtämisestä on tehtävä kirjallinen sopimus. Siirtäjän on ilmoitettava siirrosta veroviranomaiselle Liikenteen turvallisuusvirasto 70

71 Ensirekisteröinti rekisteröintikatsastus/ yksittäishyväksyntätodistuksella, mikä muuttuu Autoverottoman ajoneuvon rekisteröinnissä tarvittavat asiakirjat ovat jatkossa samat, tuodaanko ajoneuvo EU:n sisältä vai ulkopuolelta Luovutuspäätöstä ei enää tarvita, koska Tullin mukaan tullimaksut on maksettu kun ajoneuvo on asiakkaan hallussa Asiakas voi edelleen halutessaan esittää luovutuspäätöksen omistusoikeusselvityksenä Uuden autoverottoman ajoneuvon rekisteröinnissä ei tarvitse enää tarkastaa myöskään ALV:n maksamista Liikenteen turvallisuusvirasto 71

72 Poistot Liikenteen turvallisuusvirasto

73 Nykyinen poistojen toiminnallisuus Liikennekäytöstä poistetulle ei voi tehdä saman aikaisesti toista voimassa olevaa liikenteestä poistoa Vain lopullinen poisto mahdollinen Tavallisesti liikennekäytöstä poistetulle on kuitenkin usein tarve saada merkittyä esim: Ulkomaanpoisto Vauriopoisto Poisto Ahvenanmaalle Jouduttu toteuttamaan usein korjaus- toiminnolla, Hankala tehdä ja ohjeista Merkintä jäänyt usein puutteelliseksi/vaikeasti tulkittavaksi Liikenteen turvallisuusvirasto 73

74 Poistot: Mikä muuttuu Liikenteestäpoistetulle ajoneuvolle mahdollistetaan jatkossa aiemman poiston päälle tehtävä uusi poisto Tavallisen liikennekäytöstäpoiston päälle ei kuitenkaan voi tehdä toista tavallista poistoa Tavallista liikennekäytöstäpoistoa ei myöskään voi merkitä muun (ulkomaanpoisto, vauriopoisto, Ahvenanmaalle poisto) liikennekäytöstäpoiston päälle Ajoneuvolla voi jatkossa olla samaan aikaan useampi liikennekäytöstäpoisto voimassa Lopullisesti poistetulle ajoneuvolle ei voi jatkossakaan tehdä uutta poistoa Tuhoutuneena poiston päälle voi tehdä romutuspoiston Kaikki voimassaolevat poistot näkyvät ajoneuvon tiedoissa ja todistuksella Liikenteen turvallisuusvirasto 74

75 Poistot: Mikä muuttuu Uuden poiston poistopäivä voi olla edellistä poistopäivää aikaisempi Esimerkki: Asiakkaan ajoneuvo rikkoutuu kolarissa Asiakas tekee liikennekäytöstäpoiston ilman kilpienpalautusta (poistopäivä ) => >Vakuutus passiiviseksi ja verot katkeaa Asiakkaan vakuutusyhtiössä ajoneuvo päädytään lunastamaan kaskovakuutuksen perusteella lunastusprosessin päätteeksi Ajoneuvolle merkitään vakuutusyhtiön toimesta rekisteriin vauriopoisto poistopäivällä (vauriopäivä). Samassa yhteydessä omistusoikeus siirretään vakuutusyhtiölle => 9.4 vakuutus päätyy ja veroon lähteen järjestelmästä korjausilmoitus oikeasta päivästä, => 9.4 tunnuksen voimassaolo päättyy Vakuutusyhtiö myy vaurioajoneuvon ulkomaille ja tieto ajoneuvon rekisteröinnistä toiseen EU-maahan saadaan Trafiin kohdemaan ilmoituksella. Ajoneuvolle rekisteröidään ulkomaanpoisto poistopäivällä => Aikaisemmat päivät jäävät voimaan Liikenteen turvallisuusvirasto 75

76 Poistot: Mikä muuttuu Liikennekäyttöönoton vaatimukset eivät muutu Jos ajoneuvolla on merkittynä tavallinen liikennekäytöstäpoisto ja myöhemmin lisäksi vauriopoisto, niin liikennekäyttöönotto edellyttää voimassa olevaa rekisteröintikatsastusta Tehty liikennekäyttöönotto päättää kaikki liikennekäytöstäpoistot LTJ-aikana rekisteristä poistetulle ajoneuvolle ei voi tehdä liik.poistoa Liikenteen turvallisuusvirasto 76

77 Miten päällekkäiset poistot tulevat näkymään TPSUON perustiedoissa: NÄYTÖNKUVA TÄHÄN Liikenteen turvallisuusvirasto 77

78 Ja näin ajoneuvon rajoitustiedoissa: Liikenteen turvallisuusvirasto 78

79 Poistot, mikä on jo muuttunut Lopullisesti poistetulle on ollut mahdollista tehdä luovutusilmoitus alkaen Liikenteen turvallisuusvirasto 79

80 Korjauksen perusteet säilyvät ennallaan Ilmoituksen laatua Rekisteritietojen korjaus saa käyttää ainoastaan silloin, kun kyseessä on rekisteröijän virhe Virhe todetaan aina alkuperäisen rekisteröinnin ilmoitusosasta, esim. kun rekisteröijä on tallentanut järjestelmään ilmoitusosan tiedoista poikkeavaa tietoa Virhe voidaan korjata myös, mikäli rekisteröijä on päivittänyt tapahtuman ilman rekisteröinnin edellytysten täyttymistä Liikenteen turvallisuusvirasto 80

81 Korjauksen perusteet säilyvät ennallaan Takautuvia korjauksia ei saa tehdä ilman kumppanituen lupaa Rekisteröijä ei saa korjata virhettä, jos rekisteröinti on suoritettu ilmoitusosassa ilmoitettujen tietojen mukaisesti esim. jos haltijatieto on jäänyt merkitsemättä ->Tällaisissa tapauksissa asiakkaan tulee tehdä uusi rekisteri-ilmoitus Liikenteen turvallisuusvirasto 81

82 Trafin oikaisu ja hakemusmenettely Sopimusrekisteröijän kielteiseen rekisteröintiä koskevaan kirjalliseen päätökseen saa vaatia oikaisua Liikenteen turvallisuusvirastolta Asiakkaan on tehtävä oikaisuvaatimus Trafille 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista: Rekisteröijä antaa asiakkaalle oikaisuvaatimusosoituksen sekä kirjallisen päätöksen, millä perusteella rekisteröinnistä on kieltäydytty Liitteeksi rekisteröijän tekemä kirjallinen päätös, sekä Selvitys rekisteröintitapahtumasta, johon oikaisua haetaan. Mikäli kyse on jo tehdystä rekisteröintitoimenpiteestä, voi asiakas hakea Trafilta rekisteritietojen korjausta ajoneuvolain 95 :n perusteella: Asiakas lähettää rekisteritietojen korjauspyynnön Trafille Selvitys rekisteröintitapahtumasta, johon korjausta haetaan. Hallintolainkäyttölain mukaan Liikenteen turvallisuusviraston tekemään päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Hallintooikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Liikenteen turvallisuusvirasto 82

83 Hakemusmenettely ajoneuvoasioissa Liikenteen turvallisuusvirasto

84 Hakemusmenettely o Uudet kevennetyt menettelyt eivät koske Trafille osoitettuja hakemusasioita. Hakemusasiat käsitellään hallintolain mukaan eli jatkossakin aina tarkastetaan hakijan kelpoisuus. o Kuolinpesän ollessa hakija, hakemukseen yhden osakkaan allekirjoitus ja pesän osakkuus tarkastetaan perukirjan osakasluettelosta -> liitteeksi perukirjan ensimmäinen sivu, jossa osakasluettelo. o Yritykset: allekirjoittajan nimenkirjoitusoikeus tarkastetaan kaupparekisteriotteesta. o Konkurssipesä: liitteeksi hakemukseen määräyskirja tai ote tuomioistuimen pöytäkirjasta, josta käy ilmi konkurssipesän pesänhoitajan määrääminen. Pesänhoitaja allekirjoittaa hakemuksen. o Edunvalvottava: liitteeksi todistus edunvalvonnasta. Yleisten edunvalvojien kohdalla ei tarvita. Edunvalvoja allekirjoittaa hakemuksen. o Valtuutettuna toimittaessa hakemuksen liitteeksi valtakirja. o Hakemukset kirjallisesti osoitteeseen Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, Helsinki. o Hallintolainkäyttölain mukaan Liikenteen turvallisuusviraston tekemään päätökseen voi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Hallintooikeuden päätöksestä voi valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen Liikenteen turvallisuusvirasto 84

85 Luovutusilmoitus tuntemattomalle o o o Ensisijaisesti ohjeistetaan selvittämään, onko mahdollisuus tehdä yksipuolinen luovutusilmoitus, joka aina parempi vaihtoehto, koska tällöin vero- ja vakuutusmaksut päättyvät todelliseen luovutuspäivään. Mikäli ajoneuvo on luovutettu ja ajoneuvon myyjällä ei ole tiedossa uuden omistajan nimi- ja osoitetietoja sekä tarkkaa luovutuspäivää, ajoneuvon rekisteriin merkitty omistaja tai luovutusilmoitettu voi ilmoittaa myyneensä ajoneuvon tuntemattomalle henkilölle. Asiakkaan tulee tehdä asiasta Liikenteen turvallisuusvirastoon selvitys, josta ilmenee seuraavat asiat: ajoneuvon ja omistajan tiedot (myyjä) luovutuspaikka ja aika, kuukauden tarkkuudella kuvaus luovutustapahtumasta ja ostajasta selvitys asiakirjojen puuttumisesta päiväys sekä myyjän allekirjoitus, nimenselvennys kahden (täysi-ikäisen) todistajan allekirjoitukset, nimenselvennykset sekä syntymäajat ja osoitetiedot tai henkilötunnukset (Todistajat voivat todistaa joko kauppatapahtuman, jos ovat olleet paikalla, tai sen, että myyjällä ei ole ollut ajoneuvoa enää ilmoitetun luovutusajankohdan jälkeen.) Ei sovellu tapauksiin, joissa ajoneuvo on kunnan haltuun ottama, jätetty, kadonnut tai anastettu -> hakemus hylätään Liikenteen turvallisuusvirasto 85

86 Luovutusilmoitus tuntemattomalle o o Asiasta voidaan tehdä hyväksytty päätös, kun edellä mainitut tiedot on esitetty. Hyväksytyssä päätöksessä luovutuspäivämääräksi ATJ:ään merkitään hakemuksen tai luotettavan lisäselvityksen saapumispäivä (ARA 839/ ). Ajoneuvoverot oikaistaan oikeaan luovutuspäivämäärään tai enintään päivään, josta ajoneuvovero maksuunpannaan tuntemattomalle henkilölle. Vakuutusten oikaisemisesta oikeaan luovutuspäivämäärään, asiakkaan tulee olla yhteydessä omaan vakuutusyhtiöön. Vakuutusyhtiö tekee asiassa oman päätöksen, johon emme voi vaikuttaa. Joskus asiakkaat ovat saaneet vakuutukset oikaistua aikaisemmin Liikenteen turvallisuusvirasto 86

87 Lopulliset poistot hakemusasiana o o o Lopullinen poisto = ajoneuvo on romutettu tai tuhoutunut eikä palaa enää liikennekäyttöön. Päättää ajoneuvoverovelvollisuuden ja vakuutusmaksut sekä rekisteritunnuksen. Normaalitilanteessa kierrätysoperaattorit vastaanottavat ajoneuvon, tekevät romutustodistuksen, poistavat ajoneuvon ajoneuvoliikennerekisteristä ja lähettävät asiakirjat digitointiin. Asiakkaan ei normaalitilanteessa tarvitse lähettää romutustodistusta Trafiin, sillä jos direktiivin alainen ajoneuvo (henkilö- tai pakettiauto) romutettu jälkeen, ohjeistetaan asiakasta olemaan ensisijaisesti yhteydessä vastaanottopisteeseen tai operaattoriin lopullisen poiston päivittämiseksi Liikenteen turvallisuusvirasto 87

88 Lopulliset poistot o o Trafiin käsiteltäväksi tulevat ulkomaalaiset romutustodistukset sekä viranomaisilmoitukset ajoneuvon tuhoutumisesta omistajan suostumuksella. Mikäli ulkomaalaiselta romuttajalta ei saada riittävää romutustodistusta, voi omistaja tehdä yksipuolisen luovutusilmoituksen romuttajalle. Jos direktiivin alainen ajoneuvo on romutettu ennen tai kyseessä on muun ajoneuvoluokan ajoneuvo, ensisijaisesti virallinen romutustodistus tai viranomaisselvitys ajoneuvon tuhoutumisesta. Hyväksytään myös muu luotettava selvitys ajoneuvon tuhoutumisesta -> kirjallinen hakemus, josta tulee käydä ilmi: Ajoneuvon tiedot, missä ja kenen toimesta ajoneuvo on romutettu tai purettu osiksi, erityisesti miten runko on tuhottu. Mikäli ajoneuvo on itse purettu/tuhottu, tulee selvitä millä tavoin kori on tuhottu. tapahtuma-aika ja paikka mitä ajoneuvon kilville on tapahtunut omistajan ja kahden yksilöidyn (hetu tai syntymäaika ja osoite) täysiikäisen todistajan allekirjoitukset Liikenteen turvallisuusvirasto 88

89 Kiitos Kysymyksiä? Liikenteen turvallisuusvirasto 89

Rekisteröintiasioita. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt

Rekisteröintiasioita. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Rekisteröintiasioita Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Valtuuttaminen Valtuutuksen perusteella valtuutettu voi edustaa valtakirjan antajaa Valtuutuksen laajuus riippuu valtakirjan

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Syksy 2008 Katsastustoimipaikat Rekisterikilpi ja siirtolupa K: Kun ulkomaiset kilvet palautetaan Suomeen rekisteröinnin yhteydessä, historiatietoihin jää vain merkintä "Muu muutos".

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeet AKE 11/2008 ja TRAFI/4625/2012

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (6) Antopäivä: 16.9.2015 Voimaantulopäivä: 21.9.2015 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/23887/03.04.03.02/2013 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Katsastustoimipaikkojen rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/2996/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan

Lisätiedot

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat KTP-OHJEKANSION ATJ-OHJEET Muuttunut tieto Rekisteröinnin ohjekansio 1. 2.1. Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Uusi ohje (yhdistetty kaksi ohjetta) 2.2. Omistajan ja haltijan ikä- ja

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Rekisteröinnistä perittävät maksut

Rekisteröinnistä perittävät maksut Ohje 1 (5) Antopäivä: 1.6.2011 Voimaantulopäivä: 1.6.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 1.6.2011-31.12.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/33471/03.04.03.01/2010

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Ohje 1 (6) Antopäivä: 24.10.2012 Voimaantulopäivä: 1.11.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/2996/2010 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Vakuutustiedot REKIssä

Vakuutustiedot REKIssä Vakuutustiedot REKIssä Vakuutusalan prosessi-info 29.3.2006 Hanna Hakanen Vakuutus REKIssä Voimassaoleva liikennevakuutus todennetaan rekisteröinnin yhteydessä kolmella vaihtoehtoisella tavalla automaattinen

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Auto-, rahoitus- ja vakuutusalan rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/3034/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti

Lisätiedot

Rekisteröintiasioita. Koulutuskierros syksy 2010 Katsastustoimipaikat

Rekisteröintiasioita. Koulutuskierros syksy 2010 Katsastustoimipaikat Rekisteröintiasioita Koulutuskierros syksy 2010 Katsastustoimipaikat Lopullinen poisto Ajoneuvolaki 66 e : Ajoneuvolle tehdään lopullista poistoa koskeva merkintä rekisteriin vain, jos ajoneuvosta on annettu

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 25/2008 ja TRAFI/4626/2012

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti. Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Koulutuskierros KTP, syksy 2010 Iris Kantolinna / Reijo Jälkö Pesän osakkaat Määräävät yhdessä kuolinpesän omaisuudesta

Lisätiedot

Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä

Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä 20.9.2007 ja 21.9.2007 Sähköinen vakuutustietovarasto VATI Liikennevakuutuksen todistemerkistä luopuminen Vakuutustietovarasto

Lisätiedot

Henkilötietojärjestelmä HENKI

Henkilötietojärjestelmä HENKI Henkilötietojärjestelmä HENKI Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt 4.11.2009 1 Henkilötietojärjestelmä (HENKI) Henkilötietojärjestelmässä päivitetään yksityisten henkilöiden ja yritysten tietoja HENKIssä

Lisätiedot

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Koulutuspaikat: 06.10.2009 Helsinki / VR Auditorio 08.10.2009 Tampere / Scandic City 13.10.2009 Kuopio / Hotelli Puijonsarvi 15.10.2009 Oulu /

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä AJONEUVOHALLINTOKESKUS Ennakkotehtävä 1 AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6

Lisätiedot

Ajoneuvojen romutus Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011

Ajoneuvojen romutus Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011 Ajoneuvojen romutus Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011 Romuautojen kierrätys Suomessa Tuottajayhteisö Suomen Autokierrätys Oy hoitaa autojen valmistajien ja maahantuojien puolesta henkilö- ja pakettiautojen

Lisätiedot

Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti

Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti Prosessikuvaukset 1(19) 24.3.2006 Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti Prosessissa käydään läpi käytettynä maahantuodulle ajoneuvolle myönnettävä pitkä siirtolupa, ajoneuvon rekisteröintikatsastus

Lisätiedot

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info 24.11.2015 Esa Aaltonen Reijo Jälkö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutoksen tavoitteet VAkuuttaminen ja REkisteröinti Sähköiseksi Asiointi

Lisätiedot

Liikenteen turvallisuusvirasto Katsastustoimipaikat

Liikenteen turvallisuusvirasto Katsastustoimipaikat Liikenteen turvallisuusvirasto 1.1.2010 Katsastustoimipaikat 2010 20.10.2010 1 Rautatiet Työterveyshuollon ammattihenkilöt Liikkuvan kaluston haltijat Liikkuvan kaluston katsastusyritykset Radanpidon yritykset

Lisätiedot

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet ja valvonta Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet Koenumerokilvet voidaan myöntää mm. autokauppaa tai korjausta harjoittavalle yritykselle Koenumerokilvillä

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt AJONEUVOHALLINTOKESKUS Rekisteröinnin koulutus Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ REKISTERÖINNISTÄ...1 2. AUTOLIIKKEIDEN JA RAHOITUSYHTIÖIDEN REKISTERÖINTIOIKEUDET...1 2.1. Autoliikkeiden

Lisätiedot

Autoliikkeiden ja rahoitusyhtiöiden koulutuskierros kevät 2012

Autoliikkeiden ja rahoitusyhtiöiden koulutuskierros kevät 2012 Autoliikkeiden ja rahoitusyhtiöiden koulutuskierros kevät 2012 Ajankohtaista Trafista 2 Trafin organisaatio 1.1.2012 alkaen Hallinto Pääjohtaja Viestintä Liikennejärjestelmä Sääntely Vaatimustenmukaisuus

Lisätiedot

Laturi. - sähköinen vakuutushakemus

Laturi. - sähköinen vakuutushakemus - sähköinen vakuutushakemus Haku 1. Järjestelmä tarjoaa vakuutuksenalkamispäiväksi kuluvaa päivää vakuutusta ei voi laittaa voimaan takautuvasti vakuutus voidaan teknisesti syöttää järjestelmään, niin

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Vakuutusyhtiöt

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Vakuutusyhtiöt AJONEUVOHALLINTOKESKUS Rekisteröinnin koulutus Vakuutusyhtiöt Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ REKISTERÖINNISTÄ... 1 2. VAKUUTUSYHTIÖIDEN REKISTERÖINTIOIKEUDET... 1 2.1. Vakuutusyhtiöiden rekisteröinnissä

Lisätiedot

Rekisteröintikoulutus. Vakuutusyhtiöt

Rekisteröintikoulutus. Vakuutusyhtiöt Rekisteröintikoulutus Vakuutusyhtiöt Ajoneuvojen rekisteröinti 2007 Yksikönpäällikkö vt. Simo Karppinen Sihteeri Anne Takamaa Lakimies Reijo Jälkö Leni Hoffldt Järjestelmäas.tuntija Kaj Kamila Lakimiesharjoittelija

Lisätiedot

Henkilötietojärjestelmä HENKI. Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt

Henkilötietojärjestelmä HENKI. Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt Henkilötietojärjestelmä HENKI Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt Henkilötietojärjestelmä (HENKI) Henkilötietojärjestelmässä päivitetään yksityisten henkilöiden ja yritysten tietoja HENKIssä voidaan

Lisätiedot

Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä

Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Ohje 1 (5) Antopäivä: 13.2.2013 Voimaantulopäivä: 13.2.2013 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 92/2007 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6 Ajoneuvon ensirekisteröinnin

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

ATJ kertauskoulutus syksy 2008. Katsastustoimipaikat

ATJ kertauskoulutus syksy 2008. Katsastustoimipaikat ATJ kertauskoulutus syksy 2008 Katsastustoimipaikat AKEn organisaatio 15.8.2008 Ylijohtaja Kari Wihlman Ylijohtajan esikunta Viestintä- ja kehitysjohtaja Riitta-Liisa Linnakko Tutkimusjohtaja Juhani Intosalmi

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2

Voimassa: Toistaiseksi. Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2 1 (6) TRAFI/9652/03.04.03.03/2014 Antopäivä: 28.4.2014 Voimaantulopäivä: 28.4.2014 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009)

Lisätiedot

Jälleenmyyjien usein kysymiä kysymyksiä romutuspalkkiokokeilusta

Jälleenmyyjien usein kysymiä kysymyksiä romutuspalkkiokokeilusta Jälleenmyyjien usein kysymiä kysymyksiä romutuspalkkiokokeilusta Romutettava auto ja romutustodistus 1. Voiko romutuspalkkion saada mistä tahansa romutettavasta autosta? Romutetun auton pitää olla henkilöauto

Lisätiedot

Laki. alusrekisterilain muuttamisesta

Laki. alusrekisterilain muuttamisesta Laki alusrekisterilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan alusrekisterilain (512/1993) 4, 11 ja 35, 45 :n 2 momentti ja 46, sellaisena kuin niistä on 4 osaksi laeissa 486/2004 ja 1292/2009,

Lisätiedot

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen Ohje 1 (5) Antopäivä: 27.5.2011 Voimaantulopäivä: 27.5.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 759/208/2009, 26.6.2009 Soveltamisala:

Lisätiedot

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi on Pohjantähden selainpohjainen vakuutushakemusjärjestelmä, jolla välitetään liikenne- ja ajoneuvovakuutushakemukset

Lisätiedot

Tiedote 14/2007 katsastustoimipaikoille. Selain- ja tulostusasetukset. Toimintaohjeita järjestelmävirheisiin

Tiedote 14/2007 katsastustoimipaikoille. Selain- ja tulostusasetukset. Toimintaohjeita järjestelmävirheisiin Tiedote 14/2007 katsastustoimipaikoille 21.11.2007 Selain- ja tulostusasetukset Järjestelmän toiminnan ja tulostamisen osalta on erittäin tärkeää, että selain ja tulostusasetukset on tehty AKEn ilmoittamalla

Lisätiedot

REKISTERÖINTIOHJE 1 (8) Väestörekisterikeskus Digitaaliset palvelut. Rekisteröintiohje

REKISTERÖINTIOHJE 1 (8) Väestörekisterikeskus Digitaaliset palvelut. Rekisteröintiohje REKISTERÖINTIOHJE 1 (8) Rekisteröintiohje REKISTERÖINTIOHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Rekisteröijän yleisiä tehtäviä ja velvollisuuksia... 3 3 Rekisteröintiin ja rekisteröinnin yhteydessä

Lisätiedot

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus 6.9.2007 Tietosisällöstä ja muutokset LTJ-> ATJ Rekisteröintilainsäädönnön muutokset Marja Koskinen Selvennykseksi Ajoneuvoluokka = N3/Kuorma-auto, M1/Henkilöauto

Lisätiedot

Vinkkejä autokauppaan

Vinkkejä autokauppaan Vinkkejä autokauppaan Sisältö Ostamassa käytettyä autoa? 3 Jos ostat 5 Ostamisen jälkeen 9 Jos myyt 10 2 Kannen kuva: Trafi. Ostamassa käytettyä autoa? Kun ostat käytettyä autoa, sinun on syytä ottaa huomioon

Lisätiedot

REKISTERÖINTIOHJE 1 (8) Väestörekisterikeskus Asiakkaat. Rekisteröintiohje

REKISTERÖINTIOHJE 1 (8) Väestörekisterikeskus Asiakkaat. Rekisteröintiohje REKISTERÖINTIOHJE 1 (8) Rekisteröintiohje REKISTERÖINTIOHJE 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Rekisteröijän yleisiä tehtäviä ja velvollisuuksia... 3 3 Rekisteröintiin ja rekisteröinnin yhteydessä

Lisätiedot

ATJ kertauskoulutus syksy 2008. Vakuutusyhtiöt

ATJ kertauskoulutus syksy 2008. Vakuutusyhtiöt ATJ kertauskoulutus syksy 2008 Vakuutusyhtiöt AKEn organisaatio 15.8.2008 Ylijohtaja Kari Wihlman Ylijohtajan esikunta Viestintä- ja kehitysjohtaja Riitta-Liisa Linnakko Tutkimusjohtaja Juhani Intosalmi

Lisätiedot

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Lunastuspoistajat

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Lunastuspoistajat REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset Lunastuspoistajat Tavoitteet REKIn kehittämisen tavoitteet Rekisterin ajantasaisuuden ja luotettavuuden edistäminen Sähköisen tiedonvälityksen lisääminen Myöhemmin

Lisätiedot

KATSASTUSASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI JA LÄHETTÄMINEN DIGITOI- TAVAKSI

KATSASTUSASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI JA LÄHETTÄMINEN DIGITOI- TAVAKSI 1 (6) Antopäivä: 05.05.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 05.05.2013 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa/muuttaa määräyksen/ohjeen AKEn ohje 618/208/2008;

Lisätiedot

Voit hakea asiakasta nimellä sivun alapalkissa Tarkennettu haku -valinnalla tai sivun yläpalkissa olevalla valinnalla Haut.

Voit hakea asiakasta nimellä sivun alapalkissa Tarkennettu haku -valinnalla tai sivun yläpalkissa olevalla valinnalla Haut. 1 2 Syötetään haettavan tai lisättävän yrityksen Y-tunnus (tai asiakasnumero). Asiakasnumero on A+8 merkkiä tai 8 merkkiä ja kohta Asiakasnumero rastitettuna. Järjestelmä antaa jokaiselle henkilölle ja

Lisätiedot

Laki. Soveltamisala ja suhde valtionavustuslakiin

Laki. Soveltamisala ja suhde valtionavustuslakiin Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/99) 10 Laatimispvm: 11.2.2014 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus 2601111-1 Yhteystiedot Puh: 040-186 2222,

Lisätiedot

Ohje 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2

Ohje 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2 Ohje 1 (6) Antopäivä: 2.11.2017 Voimaantulopäivä: 2.11.2017 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2 Muutostiedot: Muutetaan

Lisätiedot

Taksiliikenneluvan ja taksinkuljettajan luvan hakeminen 1.7 alkaen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Taksiliikenneluvan ja taksinkuljettajan luvan hakeminen 1.7 alkaen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Taksiliikenneluvan ja taksinkuljettajan luvan hakeminen 1.7 alkaen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Taksiliikenneluvan hakeminen Nopein tapa hankkia uudenmallinen taksiliikennelupa on hakea sitä

Lisätiedot

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ MÄÄRÄYS OHJE Päivämäärä Nro 23.10.2007 AKE 92/2007 Sisältöalue Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan säädösperusta Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta 2 Kohderyhmät Rekisteröintitehtävien suorittajat Voimassaoloaika

Lisätiedot

Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa

Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa Romutuspalkkiokokeilun käytännön toimet maahantuojan ja jälleenmyyjän näkökulmasta Koulutus- ja kehittämispäällikkö Jari Ketola Autoalan Keskusliitto ry Eri osapuolten rooli romutuspalkkiokokeilussa Kuluttaja

Lisätiedot

Ajoneuvon ensirekisteröinti

Ajoneuvon ensirekisteröinti Ohje 1 (9) Antopäivä: 11.3.2011 Voimaantulopäivä: 15.3.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 14.3.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 14/2009 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta

Päätös. Laki. rekisterihallintolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 118/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi rekisterihallintolain ja eräiden maistraatin toimivallan määräytymistä koskevia säännöksiä sisältävien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden

Lisätiedot

Nimenmuutoshakemus. Etunimen muuttaminen Sukunimen muuttaminen Etu- ja sukunimen muuttaminen. Hakemuksen laatimista koskevat ohjeet ovat sivulla 4

Nimenmuutoshakemus. Etunimen muuttaminen Sukunimen muuttaminen Etu- ja sukunimen muuttaminen. Hakemuksen laatimista koskevat ohjeet ovat sivulla 4 Nimenmuutoshakemus Etunimen muuttaminen Sukunimen muuttaminen Etu- ja sukunimen muuttaminen Hakemuksen laatimista koskevat ohjeet ovat sivulla 4 MAISTRAATTI TÄYTTÄÄ SAAPUMISPÄIVÄN JA DIAARINUMERON Saapumispäivä

Lisätiedot

Rekisteröinnin peruskoulutus. Vakuutusyhtiöt

Rekisteröinnin peruskoulutus. Vakuutusyhtiöt Rekisteröinnin peruskoulutus Vakuutusyhtiöt Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Virasto on liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä vastaava hallinto- ja turvallisuusviranomainen, jonka toimiala

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN KANSALAISEN OLESKELUOIKEUDEN REKISTERÖINTI (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia)

EUROOPAN UNIONIN KANSALAISEN OLESKELUOIKEUDEN REKISTERÖINTI (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia) EU_REK 1 EUROOPAN UNIONIN KANSALAISEN OLESKELUOIKEUDEN REKISTERÖINTI (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia) Haen oleskeluoikeuden rekisteröintiä Koskee myös Sveitsin ja Liechtensteinin kansalaisia (UlkL

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Ajankohtaista Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Auto- ja valmisteverotus sekä maahantuonnin arvonlisäverotus Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä muuttui 1.1.2016

Lisätiedot

Täyttäkää vaiheittain (I vaihe tai III vaihe) sen mukaan mikä vaihe sulautumisesta nyt ilmoitetaan

Täyttäkää vaiheittain (I vaihe tai III vaihe) sen mukaan mikä vaihe sulautumisesta nyt ilmoitetaan TOIMINIMI (täyttäkää aina) Sulautumisen vastaanottava säätiö / Kombinaatiosulautumisessa syntyvä säätiö n nimi Y-tunnus Sulautuvat säätiöt / osakeyhtiöt / asunto-osakeyhtiöt / osuuskunnat / asunto-osuuskunnat

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi Ohje 1 (8) Antopäivä: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 1.2.2013 Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003) Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Päivitetty ohje Soveltamisala: Uuden ajoneuvoveron sekä liikennekäytöstä

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Ohje 1 (8) Antopäivä: 1.4.2011 Voimaantulopäivä: 4.4.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 3.4.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/959/2011 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

OLESKELUKORTTIHAKEMUS Unionin kansalaisen perheenjäsen tai muu omainen, joka ei itse ole unionin kansalainen (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia)

OLESKELUKORTTIHAKEMUS Unionin kansalaisen perheenjäsen tai muu omainen, joka ei itse ole unionin kansalainen (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia) EU_KORTTI 1 OLESKELUKORTTIHAKEMUS Unionin kansalaisen perheenjäsen tai muu omainen, joka ei itse ole unionin kansalainen (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia) Haen oleskelukorttia Haen pysyvää oleskelukorttia

Lisätiedot

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari

Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari 28.1.2014 Klo 9-16 Jyrki Laitila Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Lentokelpoisuustarkastajien kertausseminaari Trafi tänään Trafin organisaatio Tulevaisuuden

Lisätiedot

Hakemus palveluntuottajaksi palvelusetelillä tuotettavaan mielenterveyskuntoutujien tukiasumiseen

Hakemus palveluntuottajaksi palvelusetelillä tuotettavaan mielenterveyskuntoutujien tukiasumiseen Hakemus palveluntuottajaksi palvelusetelillä tuotettavaan mielenterveyskuntoutujien tukiasumiseen ja palveluasumiseen Hakemus saapunut / 201 Palveluntuottajaa koskevat tiedot Yritys/järjestö/yhteisö Y-tunnus

Lisätiedot

Ajoneuvoveron valvontaohje

Ajoneuvoveron valvontaohje Ohje 1 (7) Antopäivä: 12.12.2011 Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003) Voimaantulopäivä: 12.12.2011 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Uusi ohje Soveltamisala: Uuden ajoneuvoveron sekä liikennekäytöstä

Lisätiedot

Ajankohtaista rekisteröinnist. innistä Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011

Ajankohtaista rekisteröinnist. innistä Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011 Ajankohtaista rekisteröinnist innistä Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011 Liikennevälineiden rekisteröinnin tehtävät Ajoneuvojen rekisteröinti ja rekisterikilvet Sopimuskumppanien ohjeistus, koulutus

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen palvelut

Maanmittauslaitoksen palvelut Maanmittauslaitoksen palvelut ASREK info 31.10.2018 Liisa Kallela/ASREK-hankkeen käyttöönottoprojekti Esitys sisältää tämän hetken käsityksen käyttöön tulevista toimintamalleista. Ne edellyttävät lainsäädäntömuutoksia,

Lisätiedot

REKISTERÖINTIOHJE 1 (10) Väestörekisterikeskus Digitaaliset palvelut. Rekisteröintiohje

REKISTERÖINTIOHJE 1 (10) Väestörekisterikeskus Digitaaliset palvelut. Rekisteröintiohje REKISTERÖINTIOHJE 1 (10) Rekisteröintiohje REKISTERÖINTIOHJE 2 (10) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Rekisteröijän yleisiä tehtäviä ja velvollisuuksia... 3 3 Rekisteröintiin ja rekisteröinnin yhteydessä

Lisätiedot

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet Ajoneuvolaki 1090/2002 7 Ajoneuvon rakenteen muuttaminen, ajoneuvon rakentaminen ja vaurioituneen ajoneuvon katsastaminen Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihdetaan 50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan liikenteessä

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin

Perusilmoitus yhdistysrekisteriin Yhdistys- ja säätiöasiat Käyntiosoite: Arkadiankatu 6 A, HELSINKI Postiosoite: PL 1190, 00101 HELSINKI Puhelin: 029 509 5959 Faksi: 029 509 5328 Pohjola FI53 5000 0121 5011 82 OKOYFIHH Päätöksen postitusosoite

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

KOENUMEROREKISTERÖINTI Päävalikko...2 Ilmoituksen laadut...2 Koenumerotietojen haku REKI Koenumerotodistuksen muutosrekisteröinti...

KOENUMEROREKISTERÖINTI Päävalikko...2 Ilmoituksen laadut...2 Koenumerotietojen haku REKI Koenumerotodistuksen muutosrekisteröinti... 1 KOENUMEROREKISTERÖINTI Päävalikko...2 Ilmoituksen laadut...2 Koenumerotietojen haku REKI0168...2 Koenumerotodistuksen muutosrekisteröinti...3 Koenumerotietojen haku REKI0168...3 Koenumerotodistuksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Muistio 1 (6) LPO Kaisa Männistö ja Laura Sarlin 21.9.2015 LVM077:00/2014 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtioneuvoston

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 1 (5) 4.5.2015 ML2013:0088 Sodankylän malminetsintä oy PL 3 33211 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös

Lisätiedot

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y1 PERUSTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voi ilmoittautua tai hakeutua kaupparekisteriin, säätiörekisteriin, arvonlisäverovelvollisten

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 11.2.2015 valtausoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 19.3.2015 8982, 9095 Geologian tutkimuskeskus PL 77 96101 ROVANIEMI VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes)

Lisätiedot

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Katsastustoimipaikat

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Katsastustoimipaikat REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset Katsastustoimipaikat Tavoitteet REKIn kehittämisen tavoitteet Rekisterin ajantasaisuuden ja luotettavuuden edistäminen Sähköisen tiedonvälityksen lisääminen Myöhemmin

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osuuskunta / osuuspankki

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Osuuskunta / osuuspankki TOIMINIMI PERUSTAMISSOPIMUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ OSUUS, OSAKEPÄÄOMA JA OSAKKEET SEKÄ MUUTA JÄSENYYTEEN LIITTYVÄÄ ILMOITETTAVAA (täytä tarvittaessa) Osuus Osuuden nimellisarvo (jos on) Osakepääoma ja osakkeet

Lisätiedot

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti Eurooppalainen sairaanhoitokortti 07.03.2016 Sisällysluettelo 1 Eurooppalainen sairaanhoitokortti... 1 1.1 Kortin tiedot... 1 1.2 Kortin voimassaoloaika... 1 1.3 Kortin hakeminen... 1 1.4 Kortin tilaaminen...

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Työnantajien sähköinen asiointi

Työnantajien sähköinen asiointi Terveysosasto Työnantajien sähköinen asiointi Eteran palkkahallintopäivät 2011 Sisältö Mitä tietoja löydät Kela.fi:stä Työnantajien sähköinen asiointi esata-palvelun esittely esara-palvelun esittely esaran

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO 29.3.2018 ML2017:0030 Kalajoki Kalajoentie 5 85100 Kalajoki KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimittaa oheisena päätöstä koskevan kuulutuksen. Kuulutuksen on oltava

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

1. SHK-Huolto Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste. Rekisterinpitäjä:

1. SHK-Huolto Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste. Rekisterinpitäjä: 1. SHK-Huolto Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste Rekisterinpitäjä: SHK-Huolto Oy Y-tunnus: 2451079-3 Kankiraudantie 2 00700 Helsinki Yhteyshenkilö: Sari Naukkarinen Sähköposti: sari@danet.fi Puhelin:

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus.

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut malminetsintäluvan siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen 12.8.2016 ML2012:0168 FQM FinnEx Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA MALMINETSINTÄLUVAN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus Yhteystiedot Puh: ,

1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus Yhteystiedot Puh: , TIETOSUOJASELOSTE EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016, III luku 12 artikla Laatimispäivä/päivitetty: 12.2.2019 1. Rekisterinpitäjä Nimi Hevostoiminta Laukki Yksityinen elinkeinonharjoittaja, Y-tunnus

Lisätiedot

Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille

Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille Ajankohtaispäivä aikuiskoulutuskeskuksille ja ammattioppilaitoksille 26.9.2013 Ari Herrala Vastuullinen liikenne. Yhteinen asia. Trafin organisaatiosta Säädöksiä Tilastoja Kehittäminen 26.9.2013 2 Trafin

Lisätiedot

Maanmittauslaitoksen palvelut

Maanmittauslaitoksen palvelut Maanmittauslaitoksen palvelut ASREK info 26.10.2018 Liisa Kallela/ASREK-hankkeen käyttöönottoprojekti Esitys sisältää tämän hetken käsityksen käyttöön tulevista toimintamalleista. Ne edellyttävät lainsäädäntömuutoksia,

Lisätiedot

REKISTERÖINTIOHJE 1 (10) Väestörekisterikeskus Digitaaliset palvelut. Rekisteröintiohje

REKISTERÖINTIOHJE 1 (10) Väestörekisterikeskus Digitaaliset palvelut. Rekisteröintiohje REKISTERÖINTIOHJE 1 (10) Rekisteröintiohje REKISTERÖINTIOHJE 2 (10) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Rekisteröijän yleisiä tehtäviä ja velvollisuuksia... 3 3 Rekisteröintiin ja rekisteröinnin yhteydessä

Lisätiedot

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE

SILVER AND GOLD MERKINTÄLOMAKE MERKINTÄLOMAKE Tervetuloa Zenito Silver and Gold -sijoitusrahaston osuudenomistajaksi Zenito Silver and Gold -sijoitusrahastoa voi merkitä jokaisena pankkipäivänä Suomessa. Voit merkitä Zenito Silver and

Lisätiedot

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstä poisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Romutuspalkkiokokeilun taustat

Romutuspalkkiokokeilun taustat Romutuspalkkiokokeilun taustat Juha Kenraali 25.6.2015 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Romutuspalkkiokokeilun tausta ja tavoitteet Edistää autokannan uudistumista Vähentää ajoneuvoliikenteestä

Lisätiedot