SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN SIIRTOLUPA TARKOITUS, JOIHIN SIIRTOLUPA MYÖNNETÄÄN AJONEUVON KATSASTUKSEEN TAI KORJAAMOLLE VIENTI MAAHANTUODUN AJONEUVON SIIRTO TUONTIPAIKALTA VIENTIPAIKALLE / MUUALLE MAAHAN AJONEUVON TAI SIIHEN KIINTEÄSTI LIITTYVÄN TUOTTEEN ESITTELY SUOMESSA REKISTERÖIDYN AJONEUVOURHEILUN VALTAKUNNALLISEN KESKUSJÄRJESTÖN KILPAILUKALENTERIIN KUULUVA KILPAILU AJONEUVOSTA VAHVISTETTU KÄYTTÖÖNOTTOILMOITUS MUU ERITYINEN SYY AJONEUVON SIIRTÄMISEKSI MENETTELY SIIRTOLUPAA MYÖNNETTÄESSÄ SIIRTOLUVAN HAKIJA AJONEUVON YKSILÖINTI LIIKENNEVAKUUTUS Jatkuvan liikennevakuutuksen käyttäminen siirtoluvan yhteydessä MÄÄRÄAIKA REITTI AJONEUVOVERON TARKISTAMINEN ANASTUSTIEDON TARKISTAMINEN LOPULLISESTI POISTETTU AJONEUVO SIIRTOLUVAN TULOSTAMINEN SIIRTOLUVAN KORJAAMINEN SIIRTOLUVAN PERUUTTAMINEN LUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄNÄ SIIRTOLUVAN PERUUTTAMINEN MYÖNTÄMISPÄIVÄN VAIHDUTTUA PERUUTETTUJEN LUPIEN ARKISTOINTI SIIRTOLUVAN KESKEYTYS MANUAALISTEN SIIRTOLUPIEN PÄIVITTÄMINEN AJONEUVON KÄYTTÖ SIIRTOLUVALLA AJONEUVON KUORMAAMINEN SIIRTOLUVALLA VETÄMINEN AJONEUVON VEROTON KÄYTTÖ SEURAAMUKSET LAIMINLYÖNNEISTÄ SIIRTOMERKEILLÄ VARUSTETUN AJONEUVON KÄYTTÖ ULKOMAILLA Ajoneuvohallintokeskus, Hakaniemenranta 6, PL 120, HELSINKI puhelin , faksi (09)

2 MÄÄRÄYS OHJE 2 Päivämäärä Nro AKE 13/2009 Sisältöalue Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan säädösperusta Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta 2 Kohderyhmät Rekisteröintitehtävien suorittajat Voimassaoloaika Kumoaa/muuttaa määräyksen/ohjeen Kumoaa ohjeen 112/2007 SIIRTOLUPA Ajoneuvoille voidaan myöntää väliaikaista siirtoa tai käyttöä varten siirtolupa. Siirtoluvalla tarkoitetaan lupaa, johon liittyy ajoneuvoon kiinnitettävät siirtomerkit sekä liikennevakuutus. Ajoneuvon käytöstä siirtoluvalla säädetään muun muassa ajoneuvojen rekisteröinnistä annetussa asetuksessa, myöhemmin rekisteröintiasetus ja autoverolaissa. Siirtolupa voidaan antaa hakemuksesta ensirekisteröimätöntä, liikennekäytöstä poistettua tai LTJ:n aikana rekisteristä poistettua ajoneuvoa varten. Tietyissä tilanteissä myös käyttökiellossa ja ajokiellossa olevaa ajoneuvoa voidaan käyttää siirtoluvalla. Siirtoluvan antamisen edellytyksenä on, että ajoneuvoa varten on voimassa oleva liikennevakuutus ja että säädetty ajoneuvovero on suoritettu. Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä, jos se ei siirtoluvan käyttötarkoitus huomioon ottaen ole liikenteeseen soveltuva ja rakenteiltaan, varusteiltaan, kunnoltaan sekä muilta ominaisuuksiltaan turvallinen. Ajoneuvoa ei myöskään saa käyttää liikenteessä, jos sen verottoman käytön edellytykset eivät täyty (ks. kohta 3.3). Siirtomerkit on irrotettava ajoneuvosta välittömästi siirtoluvan voimassaoloajan päätyttyä. Siirtolupa on pidettävä mukana ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä. 1. TARKOITUS, JOIHIN SIIRTOLUPA MYÖNNETÄÄN 1.1. AJONEUVON KATSASTUKSEEN TAI KORJAAMOLLE VIENTI Siirtolupa voidaan myöntää katsastukseen ja korjaamolle vientiä varten. Siirtolupa voidaan antaa myös liikennekäytössä olevaa ajoneuvoa varten ajoneuvon korjaamolle vientiin, vaikka ajoneuvo on käyttökiellossa, sekä ajoneuvon korjaamolle ja katsastukseen vientiin, vaikka ajoneuvo on ajoneuvolain nojalla määrätty ajokieltoon.

3 3 Liikennekäytössä oleva ajoneuvo voidaan määräaikaiskatsastusajan umpeutumisen jälkeenkin viedä omilla kilvillä katsastukseen ilman siirtolupaa, kun aika on varattu. Liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa, jossa rekisterikilvet ovat kiinnitettyinä, saa käyttää liikenteessä siirrettäessä ajoneuvo sille erikseen varattuna aikana katsastukseen ja välittömästi katsastuksesta paikkaan, jossa ajoneuvoa säilytetään tai ajoneuvo voidaan korjata MAAHANTUODUN AJONEUVON SIIRTO TUONTIPAIKALTA VIENTIPAIKALLE / MUUALLE MAAHAN Ulkomailta maahantuotu ajoneuvo voidaan siirtää siirtoluvalla suoraan Suomen läpi vientipaikalle tai muualle maahan. Ajoneuvoyhdistelmän saa siirtää siirtoluvalla tuontipaikalta muualle Suomeen tai vientipaikalle, jos molempien ajoneuvojen käyttötarkoitus liittyy ajoneuvon siirtämiseen ja molemmat ajoneuvot on tuotu ulkomailta AJONEUVON TAI SIIHEN KIINTEÄSTI LIITTYVÄN TUOTTEEN ESITTELY Tällaisella esittelyllä tarkoitetaan uusien ensirekisteröimättömien ajoneuvomallien esittelyä sekä uuteen tai käytettyyn ajoneuvoon kiinteästi liittyvän tuotteen, esimerkiksi perävaunuun rakennetun vesisäiliön ja pumpun, esittelyä varten. Asiakkaan on annettava kirjallisesti tarkka selvitys esittelystä, sen tarkoituksesta, ajoreitistä ja kuljettajasta sekä selvitys siitä esitelläänkö siirtoluvalla ajoneuvoa vai siinä kiinteästi olevia laitteita. Siirtoluvan voi myöntää myös käytetyn auton lyhytaikaiseen, enintään yhden päivän kestävään esittelyyn myyntitarkoituksessa SUOMESSA REKISTERÖIDYN AJONEUVOURHEILUN VALTAKUNNALLISEN KESKUSJÄRJESTÖN KILPAILUKALENTERIIN KUULUVA KILPAILU Siirtolupa voidaan myöntää Suomessa rekisteröidyn ajoneuvourheilun valtakunnallisen keskusjärjestön kilpailukalenteriin kuuluvaan kilpailuun. Siirtolupa annetaan kilpailuun kilpailualueella. Kilpailuun voi kuulua muun muassa testierikoiskoe ja rallikatsastus. Itse kilpailuun osallistuvien lisäksi voidaan myös kilpailuun liittyvälle 0-autolle tai endurokilpailujen master-pyörille myöntää siirtolupia. Endurokilpailujen osalta kilpailun johtaja listaa henkilöt ja master-pyörät, jotka tarvitsevat siirtolupaa kilpailua varten ja lista on esitettävä siirtolupaa haettaessa. Huom! Tieliikenteeseen soveltumattomille, rekisteröintiin kelpaamattomille ajoneuvoille, kuten ainoastaan maastokäyttöön tarkoitetuille mönkijöille, ei siirtolupia kilpailua varten voida myöntää. Siirtolupa ei oikeuta harjoitteluajoon, nuotitukseen tai kilpailupaikalle / kilpailupaikalta ajamiseen. Siirtolupaan on merkittävä aina siirtoluvan käyttöaika ja -paikka ja kilpailun nimi. Muistuta asiakasta ensimmäisellä kerralla tehtävästä ilmoituksesta tullille.

4 AJONEUVOSTA VAHVISTETTU KÄYTTÖÖNOTTOILMOITUS Tulli sekä tullin rekisteröidyt asiakkaat (rekisteröidyt verovelvolliset) voivat vahvistaa verollisille Suomeen maahantuotaville ajoneuvoille käyttöönottoilmoituksia. Käyttöönottoilmoituksen voi tehdä yksityishenkilö tai kaupallinen toimija. Katsastustoimipaikat ja tulli voivat myöntää käyttöönottoilmoituksen viimeiseen voimassaolopäivään asti voimassaolevia siirtolupia ajoneuvon normaaliin käyttöön liikenteessä. Jos ajoneuvolle vahvistetaan uusi käyttöönottoilmoitus, voidaan asiakkaalle myöntää myös uusi siirtolupa. Siirtolupia, joita myönnetään käyttöönottoilmoituksen perusteella, tarvitaan esimerkiksi silloin, - kun autoveroasian käsittely on tullissa kesken (max 3 kk) tai - Suomessa myytäväksi tarkoitettua ajoneuvoa käytetään ajoneuvojen maahantuontia, valmistusta tai myyntiä harjoittavan yrityksen myyntitarkoituksessa tapahtuvaan koeajoon tai esittelyyn (max 9 kk) HUOM! Asiakas EI tarvitse siirtolupaa, jos ajoneuvossa on voimassaolevat ETA-maan rekisterikilvet: ETA-valtiossa rekisteröityä autoverollista ajoneuvoa voi käyttää autoverottomaan käyttöön oikeutetun ajan (henkilön omaa käyttöä varten hankittu ajoneuvo 3 kk / esittelyajoneuvot 9kk) ja sitä seuraavan seitsemän (7) päivän ajan. Autoverotonta ETA-maassa rekisteröityä ajoneuvoa voidaan vastaavasti käyttää 30 päivän ajan ajoneuvon maahantuonnista MUU ERITYINEN SYY AJONEUVON SIIRTÄMISEKSI Muun syy siirtoluvan myöntämiseen on esimerkiksi liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon siirtäminen talvisäilytyspaikkaan. Käytettäessä siirron syynä siirtoa tai muuta syytä, on siirron tarkoitus aina merkittävä reittikohtaan. 2. MENETTELY SIIRTOLUPAA MYÖNNETTÄESSÄ Ajoneuvon käyttötarkoituksen tulee täyttää rekisteröintiasetuksen tai autoverolain edellytykset. Mikäli ennakkoilmoitetulle ajoneuvolle haetaan siirtolupa ja ajoneuvo viedään pois maasta, tulee asiakasta neuvoa palauttamaan kilvet autoliikkeeseen tai ennakkoilmoittajalle. Siirtolupien käyttötarkoitukset ovat seuraavat: - Korjaamolle siirto - Katsastukseen siirto - Korjaamolle/katsastukseen siirto - Rajalle siirto - Esittely - Kilpailu - Tuote-esittely - Siirto - Muu syy (esim. pitkät siirtoluvat käyttöönottoilmoitusten perusteella)

5 2.1. SIIRTOLUVAN HAKIJA 5 Siirtolupa annetaan hakijalle, jonka hyväksi siirtolupa myönnetään. Hakijan ei tarvitse esittää selvitystä ajoneuvon omistusoikeudesta. Siirtoluvan hakija ilmoittaa omat henkilötietonsa hakemuksessa. Vastuuhenkilöä ei tarvita, vaikka siirtolupa myönnettäisiin ulkomaiselle henkilölle. Silloin, kun siirtolupaa haettaessa esitetään valtakirja hakemuksen tekemistä varten, merkitään hakijaksi valtuutuksen antanut henkilö. Valtuutettu henkilö merkitään lupaan asiamieheksi. Siirtolupahakemus voidaan allekirjoittaa yrityksen puolesta asemavaltuutuksen perusteella. Tällöin yritys merkitään hakijaksi ja hakemuksen allekirjoittanut henkilö asiamieheksi. Osoitteeksi merkitään yrityksen osoite. Alaikäiselle (alle 18 v) ei voida myöntää siirtolupaa edes valtuutuksen perusteella. Hakijan tai asiamiehen henkilöllisyys tarkistetaan siirtoluvan hakemisen yhteydessä ja henkilötunnus merkitään hakemukseen. Siirtolupahakemuksessa on ilmoitettava kaikki hakemuksessa vaaditut tiedot. Luvanmyöntäjä täyttää hakemukseen lupanumeron / siirtovakuutuksen numeron AJONEUVON YKSILÖINTI Siirtoluvan hakija ilmoittaa ajoneuvon yksilöintitiedot siirtolupahakemuksessa. Tarvittaessa asiakkaalta on kysyttävä ajoneuvon yksilöiviä asiakirjoja kuten tullausilmoitusta tai rekisteriotetta, mutta niiden puuttuminen ei estä siirtoluvan myöntämistä. Valmistenumeron ilmoittaminen on ehdoton edellytys siirtoluvan saamiseksi LIIKENNEVAKUUTUS Siirtolupaan liittyvän liikennevakuutuksen (siirtovakuutuksen) myöntää liikennevakuutuskeskus (LVK). Ajoneuvohallintokeskus (AKE) toimii LVK:n vakuutusasiamiehenä. AKElla on oikeus käyttää vakuutuksenvälitykseen sopimusrekisteröijiä ja tullia. Siirtolupahakemus toimii samalla myös siirtovakuutushakemuksena. Siirtovakuutuksen voimassaolo on sidottu siirtoluvan voimassaoloon. Luvanmyöntäjän on tarkistettava, että lupahakemukseen on merkitty päiväyksen lisäksi kellonaika. Siirtoluvan käyttö on pääsääntöisesti lyhytaikainen ja tällöin tulisi myydä siirtovakuutus. Lisäksi alla käsitellyissä tilanteissa on mahdollista käyttää ajoneuvolle jo otettua jatkuvaa liikennevakuutusta Jatkuvan liikennevakuutuksen käyttäminen siirtoluvan yhteydessä Siirtolupa on mahdollista myöntää ilman siirtovakuutusta. Tällöin on varmistuttava, että siirtolupaan voidaan käyttää voimassa olevaa jatkuvaa liikennevakuutusta tai hakijalle on myytävä jatkuva liikennevakuutus. Asiakasta tulee aina informoida siitä, että jatkuva vakuutus ei pääty siirtoluvan voimassaolon loputtua. Myydyn jatkuvan vakuutuksen osalta luvan myöntäjä merkitsee siirtolupahakemukseen vakuutusyhtiön nimen ja vakuutuksen alkamispäivämäärän. Siirtolupaa ei voida myöntää ulkomaisella liikennevakuutuksella eikä rajavakuutuksella.

6 6 Jos siirtolupaa haettaessa jatkuva vakuutus löytyy VATIsta, voidaan vakuutus liittää siirtolupaan, kun hakijan hakemuksessa ilmoittamat tiedot vastaavat VA- TIsta löytyviä tietoja. Kun haetaan siirtolupaa liikennekäytössä olevalle ajoneuvolle ja halutaan käyttää ajoneuvon voimassa olevaa vakuutusta, tulee hakijan olla joku rekisteriin merkityistä omistajista tai haltijoista. Jos hakija ei ole kukaan edellä mainituista, ei jatkuvaa vakuutusta voida käyttää eli hakijan tulee ottaa siirtovakuutus tai ottaa uusi liikennevakuutus. Jos siirtolupahakemuksen allekirjoittaa yksityishenkilön puolesta asiamies, tarvitsee hän valtakirjan hakijalta, joka on ajoneuvon omistaja tai haltija, voidakseen käyttää jatkuvaa vakuutusta. Kun siirtolupaa myönnetään liikennekäytöstä poistetulle ajoneuvolle, jonka rekisterikilpiä ei ole palautettu (liikennevakuutus passivoitunut), tulee aina ottaa siirtovakuutus. Jatkuvalle vakuutukselle ilmoitettu seisonta-aika on päätettävä ennen luvan myöntämistä. Jos seisonta-ajan päättymisestä ei ole tietoa ATJ:ssä, on päättymisestä esitettävä vakuutusyhtiön antama kirjallinen ilmoitus. Ryhmäliikennevakuutusta ei voi hyväksyä siirtolupaan (esittelyautoja lukuunottamatta) ajoneuvolle, joka on rekisteröimätön tai joka on poistettu rekisteristä LTJ:n aikana. Ajoneuvon on oltava Suomen rekisterissä (saa olla liikennekäytöstä poistettu) ja ryhmäliikennevakuutuksen ottaja on oltava merkitty ajoneuvorekisteriin ko. ajoneuvon omistajaksi tai haltijaksi. Autoliikkeiden esittelyautoille myönnettäviin pitkiin siirtolupiin voidaan liittää siirtoluvan hakijan ryhmäliikennevakuutus. Tällöin vakuutus poimitaan VATIsta ja huomautustietoihin tulee muistaa viedä merkintä käytetty ryhmäliikennevakuutusta. Museoajoneuvovakuutus kelpaa ainoastaan, jos ajoneuvo on rekisteröity museoajoneuvoksi ja vakuutus on merkitty ajoneuvorekisteriin. Museoajoneuvovakuutusta ei voida käyttää tilanteissa, joissa ensirekisteröintiä / liikennekäyttöön ottoa ei vielä ole tehty. Valtion omistamat ajoneuvot vakuuttaa valtionkonttori. Siirtolupa voidaan myöntää ilman todistusta vakuutuksesta, mikäli hakija on valtion organisaatio, joka on merkitty rekisteriin omistajaksi tai haltijaksi MÄÄRÄAIKA Siirtolupa voidaan antaa asiakkaan ilmoittaman siirtotarpeen edellyttämäksi ajaksi. Jos haettu aika on selkeästi liian pitkä suhteessa käyttötarkoitukseen, voidaan asiakkaalta pyytää lisäselvitystä käyttötarpeestaan. Siirtoluvassa voi olla useampia välipäiviä, mutta ilman erityistä syytä ei lupaa saa myöntää yli seitsemäksi päiväksi. Siirtovakuutusmaksu peritään koko luvan voimassaolon ajalta, vaikka luvassa olisi välipäiviä joina ajoneuvoa ei käytetä. Erityisenä syynä ei koskaan voida pitää kilpailukäyttöä. Siirtolupa voidaan myöntää korkeintaan 7 päivää ennen luvan voimaan astumista. Ajoneuvon maahantuonnin yhteydessä voidaan myöntää korkeintaan yhdeksän kuukauden pituinen siirtolupa. Asiakkaan halutessa siirtoluvan voimassaoloajaksi vahvistetaan korkeintaan sama voimassaoloaika kuin tullin vahvistamaan käyttöönottoilmoitukseen on vahvistettu. Siirtoluvan voimassaoloaikaa ei voi jatkaa, vaan tarvittaessa asiakkaalle on myönnettävä uusi siirtolupa.

7 REITTI Siirtolupahakemukseen on asiakkaan merkittävä mahdollisimman tarkasti käytettävä reitti. Kaupunkien välillä riittää esim. merkintä "Helsinki - Tampere". Kaupunkien sisällä on reitti merkittävä kaupunginosien tarkkuudella, jos tarkkaa osoitetta ei ole tiedossa, reitiksi ei riitä esim. pelkkä maininta "Helsinki". Reitti on merkittävä päiväkohtaisesti. Silloin, kun ajoneuvoon on myönnetty pitkä siirtolupa käyttöönottoilmoituksen perusteella, ei reittiä ole rajoitettu lainkaan (reittikohtaan kirjoitetaan Vapaasti Suomessa ) AJONEUVOVERON TARKISTAMINEN Jos ajoneuvorekisterissä on merkintä maksamattomasta ajoneuvoverosta, tulee se suorittaa ennen siirtoluvan myöntämistä. Kuitti suoritetusta verosta on esitettävä. Pääsääntö on, että Suomessa rekisteröidystä ja liikenteessä käytettävästä ajoneuvosta on suoritettava valtiolle ajoneuvoveroa. Mikäli siirtoluvalla kuljetetaan ajoneuvoa, joka on rekisteröity, vero pitää olla suoritettu. Mikäli taas siirtoluvalla käytetään liikenteessä ajoneuvoa, joka on poistettu rekisteristä tai rekisteriin merkitsemätöntä ajoneuvoa, ei siitä tarvitse maksaa ajoneuvoveroa siirtoluvan voimassaolon ajalta ANASTUSTIEDON TARKISTAMINEN Ennen siirtoluvan myöntämistä tulee ATJ:stä tarkistaa, ettei ajoneuvolla ole anastustietoa. Mikäli ATJ:ssä on anastustieto, ei siirtolupaa tule antaa. Asiasta on ilmoitettava ATJ:stä näkyvään poliisipiiriin LOPULLISESTI POISTETTU AJONEUVO Lopullisesti poistetulle ajoneuvolle ei voi myöntää siirtolupaa 2.9. SIIRTOLUVAN TULOSTAMINEN Siirtolupa tulostetaan sen jälkeen kun hakija on täyttänyt siirtolupahakemuksen kokonaan, allekirjoituksellaan ilmoittanut tarkastaneensa ja hyväksyneensä siirtolupahakemuksen tiedot ja kun luvan myöntäjä on vastaanottanut maksut siirtoluvasta ja mahdollisesta siirtovakuutuksesta SIIRTOLUVAN KORJAAMINEN Siirtolupaa ei saa korjata, jos korjauksella on vaikutusta siirtoluvan tai vakuutuksen asiakashintaan, koska siirtolupien laskutus menee sekaisin. Siirtoluvan korjaaminen luvan myöntämispäivänä ja samalla toimipaikalla on mahdollista seuraavien tietojen osalta: valmistenumero (ulkomaiset ajoneuvot, jotka eivät löydy ATJ:sta) merkki (ulkomaiset ajoneuvot, jotka eivät löydy ATJ:sta) malli (ulkomaiset ajoneuvot, jotka eivät löydy ATJ:sta)

8 8 vakuutusyhtiö (huom. siirtovakuutusta ei voi muuttaa liikennevakuutukseksi tai toisinpäin) käyttötarkoitus reitti hakija ja osoite huomautustieto luvan voimassaolo (huom. ei voi korjata, jos kyseessä siirtovakuutus) vakuutuksenottaja tulostuskieli. Myöntämispäivän tai toimipaikan vaihduttua, korjaaminen on sallittua seuraavissa tapauksissa: valmistenumero (ulkomaiset ajoneuvot, jotka eivät löydy ATJ:sta) merkki (ulkomaiset ajoneuvot, jotka eivät löydy ATJ:sta) malli (ulkomaiset ajoneuvot, jotka eivät löydy ATJ:sta) käyttötarkoitus reitti hakija ja osoite huomautustieto tulostuskieli SIIRTOLUVAN PERUUTTAMINEN LUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄNÄ Seuraavat korjaukset käsitellään lupien peruutuksina ja luvan myöntäjä tekee peruutuksen: siirtovakuutus korjataan liikennevakuutukseksi tai toisinpäin siirtovakuutuksella olevan luvan voimassaolo ajoneuvolaji (perävaunusta muu ajoneuvo tai toisinpäin) siirtotunnuksen (lupatunnuksen) vaihtaminen luvan tallentamisen jälkeen rekisteritunnuksen korjaaminen, kun tiedot löytyvät ja ne on haettu ATJstä luvan pohjatiedoiksi SIIRTOLUVAN PERUUTTAMINEN MYÖNTÄMISPÄIVÄN VAIHDUTTUA Myöntämispäivän vaihduttua tai muusta syystä kuin kohdassa on mainittu, peruutukset tehdään vain AKEssa. Virheellinen lupa faksataan AKEn erityisrekisteröintiin, jossa lupa perutaan ja sen jälkeen luvan myöntäjä tekee uuden luvan PERUUTETTUJEN LUPIEN ARKISTOINTI Peruutetut luvat tulee arkistoida omaan kansioonsa. Lupiin tehdään merkintä peruuttamisen syystä ja siitä, kuka luvan on peruuttanut. Luvat arkistoidaan aikajärjestyksessä, säilytysaika on sama, kuin myönnetyille siirtoluvilla.

9 SIIRTOLUVAN KESKEYTYS Siirtoluvan keskeytykset tehdään vain AKEssa. Jos esittelykäytössä olevalle ajoneuvolle tullaan hakemaan uutta siirtolupaa (esim. esittelyauto siirtyy toisen yrityksen esittelyautoksi) vanhan luvan voimassaoloaikana, tulee rekisteröijän olla yhteydessä AKEen vanhan siirtoluvan keskeyttämiseksi MANUAALISTEN SIIRTOLUPIEN PÄIVITTÄMINEN Tullitoimipaikka tai katsastusasema syöttää tiedot ATJ:ään käyttäen takautuvaa ilmoituspäivää eli päivää milloin lupa on myönnetty. 3. AJONEUVON KÄYTTÖ SIIRTOLUVALLA Ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä tulee sen olla siihen liittyvän siirtoluvan käyttötarkoitus huomioon ottaen liikenteeseen soveltuva sekä rakenteiltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen AJONEUVON KUORMAAMINEN Ajoneuvoa saa käyttää siirtoluvalla kuormattuna, kun ajoneuvon autoverotusta koskevan asian käsittely on tullilaitoksessa kesken. Näissä tapauksissa ajoneuvon kuormaamista ei ole rajoitettu lainkaan. Muissa siirtoluvan perusteena olevissa käyttötarkoituksissa kuorman on oltava siirtoluvan haltijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua. Kuormaaminen on kiellettyä, jos käyttötarkoitus liittyy kilpailukäyttöön SIIRTOLUVALLA VETÄMINEN Silloin, kun ajoneuvon autoverotusta koskevan asian käsittely on tullilaitoksessa kesken, ei perävaunun vetämistä ole rajoitettu lainkaan. Muissa käyttötarkoituksissa siirtoluvan nojalla käytettävällä ajoneuvolla saa vetää perävaunua, jos sekä vetävän ajoneuvon että perävaunun käyttö liittyy siirtoluvan myöntämisen perusteena olevaan käyttötarkoitukseen. Jos vetävää ajoneuvoa käytetään siirtoluvalla, myös rekisteröidyn perävaunun kuorman tulee olla vain siirtoluvan haltijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua (pl. autoverotusta koskevan asian käsittely kesken tullilaitoksessa). Edellä mainitun perusteella ajoneuvoyhdistelmän saa siirtää siirtoluvalla esimerkiksi tuontipaikalta muualle Suomeen tai vientipaikalle, jos molempien ajoneuvojen käyttötarkoitus liittyy ajoneuvon siirtämiseen ja molemmat ajoneuvot on tuotu ulkomailta, eikä perävaunu ole kuormattu kaupallisella tavaralla. Sallittua on myös esimerkiksi ajoneuvon vieminen rekisteröintikatsastukseen, kytkentäkatsastukseen tai kun vetämisellä on tarkoitus esitellä ajoneuvon vetoominaisuutta.

10 AJONEUVON VEROTON KÄYTTÖ Autoverolaissa on useita säännöksiä Suomessa vakinaisesti asuvan tai muussa valtiossa kuin Suomessa vakituisesti asuvan henkilön mahdollisuudesta käyttää ajoneuvoa väliaikaisesti verottomana. Tullilaitos autoveroviranomaisena ratkaisee yksittäistapauksissa autoverolain soveltamisen, joten asiakkaan on itse oltava yhteydessä tulliin verottomasta käytöstä. Asiakas vastaa itse tullin luvan hankkimisesta ja tullille tehtävistä ilmoituksista. Autoverolain mukaan ajoneuvoa voidaan käyttää väliaikaisesti verottomana muun muassa silloin kuin Suomeen rekisteröitäväksi tarkoitetusta ajoneuvosta on annettu käyttöönottoilmoitus, ajoneuvoa käytetään siirtokilvillä kilpailutarkoituksiin tai ajoneuvoa käytetään koekilvillä. Ajoneuvo, josta on tehty käyttöönottoilmoitus, voidaan antaa toisen henkilön kuljetettavaksi tai myydä käyttöönottoilmoituksen voimassa ollessa. Yksityisillä henkilöillä ja kaupallisilla toimijoilla voi olla samanaikaisesti useita ajoneuvoja käytössään käyttöönottoilmoituksilla. Ajoneuvon tilapäistä luovutusta muun henkilön kuin käyttöönottoilmoituksen tekijän tai hänen perheenjäsenten käyttöön ei ole rajoitettu. Myönnetyn siirtoluvan käytön edellytyksenä on, että autoveroilmoitus annetaan viiden päivän kuluessa käyttöönottoilmoituksen vahvistamisesta (ks. tarkemmin tullin käyttöönottoilmoituslomake). Viiden vuorokauden sisällä tehtävää autoveroilmoitusta ei vaadita käytettäessä esittelyajoneuvoja siirtoluvalla. LTJ-aikana rekisteristä poistetun tai liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon ottamisesta kilpailukäyttöön tehdään ilmoitus AKElle. Ilmoitus tehdään AKEn nettisivuilta löytyvällä lomakkeella D407, joka löytyy osoitteesta (verotus). Halutessaan asiakas saa ilmoituksesta maksullisen todistuksen, mikä ei kuitenkaan ole edellytys luvan myöntämiselle SEURAAMUKSET LAIMINLYÖNNEISTÄ Jos ajoneuvoa on käytetty rekisteröintiä tai rekisteröimättömän ajoneuvon väliaikaista tai tilapäistä käyttöä liikenteessä koskevien säännösten tai määräysten vastaisesti, poliisimies, tullimies tai rajavartiomies voi estää ajoneuvon käyttämisen liikenteessä tai muualla ja määrätä ajoneuvon ajokieltoon ottamalla pois rekisterikilvet, siirtomerkit, rekisteröinnistä annetun todistuksen, koenumerotodistuksen, siirtoluvan taikka käyttämällä muunlaisia tarvittavia keinoja. Poliisimies, tullimies tai rajavartiomies voi kuitenkin antaa kirjallisen luvan kuljettaa ajoneuvo määräpaikkaan, korjattavaksi tai katsastettavaksi. Ajoneuvon väliaikaiseen käyttöön liittyvien säännösten rikkomisesta tuomitaan ajoneuvorikkomuksesta sakkoon. 4. SIIRTOMERKEILLÄ VARUSTETUN AJONEUVON KÄYTTÖ ULKOMAILLA Pohjoismaisen sopimuksen perusteella siirtomerkein varustetulla ajoneuvolla voi käydä Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa edellyttäen, että ajoneuvo on liikennekelpoisessa kunnossa ja täyttää vierailumaan määräykset ajoneuvolle asetetuista mittarajoista ja veromääräykset. Siirtolupa voidaan myöntää Suomessa, jos lähtöpaikka on Suomesta eli siirtolupaa ei voi myöntää esim. välille Kööpenhamina - Helsinki.

11 11 Pohjoismaissa järjestettäviin kilpailuihin voidaan kuitenkin myöntää siirtolupa, vaikka lähtöpaikka ei ole Suomi (esim. Ruotsissa ajettava ralli). Ajoneuvoa ei voi kuljettaa kilpailuun siirtoluvalla. Markku Kärkkäinen Johtava asiantuntija Reijo Jälkö lakimies JAKELU AKE Rekisteröintejä suorittavat katsastustoimipaikat ja Tullipiirit

Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä

Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä 20.9.2007 ja 21.9.2007 Sähköinen vakuutustietovarasto VATI Liikennevakuutuksen todistemerkistä luopuminen Vakuutustietovarasto

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Syksy 2008 Katsastustoimipaikat Rekisterikilpi ja siirtolupa K: Kun ulkomaiset kilvet palautetaan Suomeen rekisteröinnin yhteydessä, historiatietoihin jää vain merkintä "Muu muutos".

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Auto-, rahoitus- ja vakuutusalan rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/3034/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti

Lisätiedot

Vakuutustiedot REKIssä

Vakuutustiedot REKIssä Vakuutustiedot REKIssä Vakuutusalan prosessi-info 29.3.2006 Hanna Hakanen Vakuutus REKIssä Voimassaoleva liikennevakuutus todennetaan rekisteröinnin yhteydessä kolmella vaihtoehtoisella tavalla automaattinen

Lisätiedot

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet ja valvonta Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet Koenumerokilvet voidaan myöntää mm. autokauppaa tai korjausta harjoittavalle yritykselle Koenumerokilvillä

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Katsastustoimipaikkojen rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/2996/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (6) Antopäivä: 16.9.2015 Voimaantulopäivä: 21.9.2015 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/23887/03.04.03.02/2013 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Rekisteröinnistä perittävät maksut

Rekisteröinnistä perittävät maksut Ohje 1 (5) Antopäivä: 1.6.2011 Voimaantulopäivä: 1.6.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 1.6.2011-31.12.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/33471/03.04.03.01/2010

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeet AKE 11/2008 ja TRAFI/4625/2012

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Ohje 1 (6) Antopäivä: 24.10.2012 Voimaantulopäivä: 1.11.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/2996/2010 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Rekisteröintiasioita. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt

Rekisteröintiasioita. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Rekisteröintiasioita Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Valtuuttaminen Valtuutuksen perusteella valtuutettu voi edustaa valtakirjan antajaa Valtuutuksen laajuus riippuu valtakirjan

Lisätiedot

Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1

Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1 Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1 Tärkeimmät muutokset Luovutaan kantamasta autoverolle arvonlisäveroa (ns. elv) ajoneuvojen verotus ei kuitenkaan kevene, koska autoveroa korotetaan autoverolle

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Koulutuspaikat: 06.10.2009 Helsinki / VR Auditorio 08.10.2009 Tampere / Scandic City 13.10.2009 Kuopio / Hotelli Puijonsarvi 15.10.2009 Oulu /

Lisätiedot

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat KTP-OHJEKANSION ATJ-OHJEET Muuttunut tieto Rekisteröinnin ohjekansio 1. 2.1. Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Uusi ohje (yhdistetty kaksi ohjetta) 2.2. Omistajan ja haltijan ikä- ja

Lisätiedot

Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti

Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti Prosessikuvaukset 1(19) 24.3.2006 Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti Prosessissa käydään läpi käytettynä maahantuodulle ajoneuvolle myönnettävä pitkä siirtolupa, ajoneuvon rekisteröintikatsastus

Lisätiedot

Siirtolupa- ja vakuutustiedot REKI0136...60 Rekisteröinnin yhteenveto REKI0110...62

Siirtolupa- ja vakuutustiedot REKI0136...60 Rekisteröinnin yhteenveto REKI0110...62 1 SIIRTOLUPA SIIRTOLUPA...1 Uuden siirtoluvan myöntäminen...3 Siirtolupatietojen haku REKI0131...3 Siirtolupatietojen haku valmistenumerolla...4 Siirtolupatietojen haku REKI0131...4 Uusi siirtolupa Ajoneuvon

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Dnro 111/4/10. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin. Esittelijä: Esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä

Dnro 111/4/10. Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin. Esittelijä: Esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä 21.2.2012 Dnro 111/4/10 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Riitta Länsisyrjä AJONEUVON SIIRTOLUVAN RAJOITUKSET 1 KANTELU Arvostelette kantelussanne eri viranomaisten

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 25/2008 ja TRAFI/4626/2012

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2

Voimassa: Toistaiseksi. Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2 1 (6) TRAFI/9652/03.04.03.03/2014 Antopäivä: 28.4.2014 Voimaantulopäivä: 28.4.2014 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009)

Lisätiedot

AJONEUVOVERON VALVONTAOHJE

AJONEUVOVERON VALVONTAOHJE MÄÄRÄYS OHJE Päivämäärä Nro 14.3.2008 tta Sisältöalue Uuden ajoneuvoveron sekä entisen dieselja ajoneuvoveron valvonta ja ajoneuvon käytön estäminen Toimivallan säädösperusta Ajoneuvoverolaki 1281/2003

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolain muuttamisesta annetun lain vo i- maantulosäännöstä

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä AJONEUVOHALLINTOKESKUS Ennakkotehtävä 1 AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6

Lisätiedot

Rekisteröintihakemus on hakijan tai hänen edustajansa allekirjoitettava ja siinä on esitettävä:

Rekisteröintihakemus on hakijan tai hänen edustajansa allekirjoitettava ja siinä on esitettävä: Asetus kasvinjalostajanoikeudesta Maa ja metsätalousministerin esittelystä säädetään kasvinjalostajanoikeudesta 21 päivänä elokuuta 1992 annetun lain (789/92) 40 :n nojalla: 1 Rekisteröintihakemus Rekisteröintihakemus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen 3 Määräaikaiskatsastusvelvollisuus 1. Ajoneuvolain 51 :ssä tarkoitettu määräaikaiskatsastusvelvollisuus koskee autoja (M- ja N-luokan ajoneuvot),

Lisätiedot

Ohje 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2

Ohje 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2 Ohje 1 (6) Antopäivä: 2.11.2017 Voimaantulopäivä: 2.11.2017 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2 Muutostiedot: Muutetaan

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6 Ajoneuvon ensirekisteröinnin

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info 24.11.2015 Esa Aaltonen Reijo Jälkö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutoksen tavoitteet VAkuuttaminen ja REkisteröinti Sähköiseksi Asiointi

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle Autoverotuksen asiakasohje 7 Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle www.tulli.fi 18.8.2014 Korvaa marraskuussa 2012 julkaistun ohjeen Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle 1 Autoverottomuuden

Lisätiedot

REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN, RAJOITUSTIEDOT, KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN

REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN, RAJOITUSTIEDOT, KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN, RAJOITUSTIEDOT, KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN... 2 KATSASTUKSEN PÄÄVALIKKO... 2 AJONEUVON HAKU (REKISTERÖINTIKATSASTUS)...

Lisätiedot

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Katsastustoimipaikat

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Katsastustoimipaikat REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset Katsastustoimipaikat Tavoitteet REKIn kehittämisen tavoitteet Rekisterin ajantasaisuuden ja luotettavuuden edistäminen Sähköisen tiedonvälityksen lisääminen Myöhemmin

Lisätiedot

Laturi. - sähköinen vakuutushakemus

Laturi. - sähköinen vakuutushakemus - sähköinen vakuutushakemus Haku 1. Järjestelmä tarjoaa vakuutuksenalkamispäiväksi kuluvaa päivää vakuutusta ei voi laittaa voimaan takautuvasti vakuutus voidaan teknisesti syöttää järjestelmään, niin

Lisätiedot

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp EV 4/999 vp - HE 8/999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilökorttilaiksi ja laiksi väestötietolain 23 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 8/999 vp henkilökorttilaiksi

Lisätiedot

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle Tullin asiakasohje www.tulli.fi marraskuu 2012 7 Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle 1 Autoverottomuuden tai veronalennuksen säilymisen ehdot eli ajoneuvon luovutuskielto Kun Suomeen tuodulle

Lisätiedot

Henkilötietojärjestelmä HENKI

Henkilötietojärjestelmä HENKI Henkilötietojärjestelmä HENKI Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt 4.11.2009 1 Henkilötietojärjestelmä (HENKI) Henkilötietojärjestelmässä päivitetään yksityisten henkilöiden ja yritysten tietoja HENKIssä

Lisätiedot

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus 6.9.2007 Tietosisällöstä ja muutokset LTJ-> ATJ Rekisteröintilainsäädönnön muutokset Marja Koskinen Selvennykseksi Ajoneuvoluokka = N3/Kuorma-auto, M1/Henkilöauto

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 139/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolain 33 ja 35 a :n muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan autoverolain 35 a :ää muutettavaksi siten, että Suomessa rekisteröitäväksi tarkoitetun

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ

REKISTERIIN MERKITTÄVISTÄ YRITYKSISTÄ JA YHTEISÖISTÄ MÄÄRÄYS OHJE Päivämäärä Nro 23.10.2007 AKE 92/2007 Sisältöalue Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan säädösperusta Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta 2 Kohderyhmät Rekisteröintitehtävien suorittajat Voimassaoloaika

Lisätiedot

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen Ohje 1 (5) Antopäivä: 27.5.2011 Voimaantulopäivä: 27.5.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 759/208/2009, 26.6.2009 Soveltamisala:

Lisätiedot

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Lunastuspoistajat

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Lunastuspoistajat REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset Lunastuspoistajat Tavoitteet REKIn kehittämisen tavoitteet Rekisterin ajantasaisuuden ja luotettavuuden edistäminen Sähköisen tiedonvälityksen lisääminen Myöhemmin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan liikenteessä

Lisätiedot

AKEn suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus. Yleistä

AKEn suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus. Yleistä AKEn suoramarkkinointikumppanien koulutustilaisuus 10.9.2007 Yleistä Ajoneuvoliikennerekisteristä on jokaisella lähtökohtaisesti oikeus saada tietoja. Laissa ajoneuvoliikennerekisteristä (541/2003) on

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 227/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi ajoneuvolain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 227/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi ajoneuvolain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 227/2009 vp Hallituksen esitys laiksi ajoneuvolain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ajoneuvolain muuttamisesta (HE 252/2009 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

Ajoneuvoveron valvontaohje

Ajoneuvoveron valvontaohje Ohje 1 (7) Antopäivä: 12.12.2011 Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003) Voimaantulopäivä: 12.12.2011 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Uusi ohje Soveltamisala: Uuden ajoneuvoveron sekä liikennekäytöstä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 185/2008 vp. Hallituksen esitys laeiksi autoverolain, arvonlisäverolain ja ajoneuvolain 60 :n muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 185/2008 vp. Hallituksen esitys laeiksi autoverolain, arvonlisäverolain ja ajoneuvolain 60 :n muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 185/2008 vp Hallituksen esitys laeiksi autoverolain, arvonlisäverolain ja ajoneuvolain 60 :n muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi autoverolain, arvonlisäverolain

Lisätiedot

Polttoöljyn käyttö traktorissa

Polttoöljyn käyttö traktorissa Polttoöljyn käyttö traktorissa Sisältö Polttoöljyn käyttö traktorissa 3 Moottorityökoneeksi varustettu traktori 4 Maa- ja metsätaloudessa käytettävä traktori 6 Maatilatalouden harjoittajan yksityistalouteen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ajoneuvolain (1090/2002) ja ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain (957/2013) 5

Lisätiedot

MAAKAASUN VEROTUS. Ajankohtaista 17.11.2010. Energiainsinööri Antti Saastamoinen

MAAKAASUN VEROTUS. Ajankohtaista 17.11.2010. Energiainsinööri Antti Saastamoinen VEROTUS Ajankohtaista 17.11.2010 Energiainsinööri Antti Saastamoinen VEROTUKSEN NYKYTILA Maakaasun valmistevero kannetaan kaikesta maakaasusta maahantuonnin yhteydessä. Kaikille käyttäjille maakaasu siirretään

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

Koulutus suoramarkkinointikumppanien myyntihenkilöille 23.11.2006. ATP s. 3-24 LTJ-ATJ s. 25-33 Ajoneuvojen rekisteröinnin muutosesitykset s.

Koulutus suoramarkkinointikumppanien myyntihenkilöille 23.11.2006. ATP s. 3-24 LTJ-ATJ s. 25-33 Ajoneuvojen rekisteröinnin muutosesitykset s. Koulutus suoramarkkinointikumppanien myyntihenkilöille 23.11.2006 ATP s. 3-24 LTJ-ATJ s. 25-33 Ajoneuvojen rekisteröinnin muutosesitykset s. 34-42 Ohjelma: * AKEn tilannekatsaus * Lupakäytännöt * AKEn

Lisätiedot

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Netso-käyttäjän IFA-ohje

If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Netso-käyttäjän IFA-ohje If Vahinkovakuutusyhtiö Oy Netso-käyttäjän IFA-ohje voimassa 13.11.2010 alkaen Tässä ohjeessa kerrotaan Netsoon linkitetystä Ifin vakuutusliittymästä IFAsta. Sisäänkirjautuminen Netsoon 1. Kirjoita selaimeesi

Lisätiedot

Tiedote 14/2007 katsastustoimipaikoille. Selain- ja tulostusasetukset. Toimintaohjeita järjestelmävirheisiin

Tiedote 14/2007 katsastustoimipaikoille. Selain- ja tulostusasetukset. Toimintaohjeita järjestelmävirheisiin Tiedote 14/2007 katsastustoimipaikoille 21.11.2007 Selain- ja tulostusasetukset Järjestelmän toiminnan ja tulostamisen osalta on erittäin tärkeää, että selain ja tulostusasetukset on tehty AKEn ilmoittamalla

Lisätiedot

Kalustoyksikön rekisteröinti

Kalustoyksikön rekisteröinti Määräys 1 (11) Antopäivä: 16.11.2011 Voimaantulopäivä: 16.11.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Komission päätös, 107/2011/EU, kansallista rekisteriä koskevasta yhteisestä

Lisätiedot

ATJ kertauskoulutus syksy 2008. Katsastustoimipaikat

ATJ kertauskoulutus syksy 2008. Katsastustoimipaikat ATJ kertauskoulutus syksy 2008 Katsastustoimipaikat AKEn organisaatio 15.8.2008 Ylijohtaja Kari Wihlman Ylijohtajan esikunta Viestintä- ja kehitysjohtaja Riitta-Liisa Linnakko Tutkimusjohtaja Juhani Intosalmi

Lisätiedot

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO

KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO 29.3.2018 ML2017:0030 Kalajoki Kalajoentie 5 85100 Kalajoki KUULUTTAMINEN JA NÄHTÄVILLÄOLO Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toimittaa oheisena päätöstä koskevan kuulutuksen. Kuulutuksen on oltava

Lisätiedot

Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus

Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus Puolustustarvikkeet 1 Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus Yleistä Puolustustarvikkeiden viennistä annettu laki (282/2012) sisältää säännökset puolustustarvikkeiksi määriteltävän materiaalin

Lisätiedot

HE 107/1999 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1999 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ajoneuvon siirtolupaa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia, liikennevakuutuslakia

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011 1217/2011 Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ajoneuvolain (1090/2002) ja ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain (957/2013) 5

Lisätiedot

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan

Istuinten hyväksyminen pakettiauton ja kuorma-auton ohjaamoon tai kuormatilaan Päivämäärä MÄÄRÄYS OHJE Nro 18.6.2009 793/208/2009 Sisältöalue Istuinten hyväksyminen N-luokan ajoneuvon ohjaamoon tai kuormatilaan Toimivallan säädösperusta Ajoneuvolaki 1090/2002 99, LVMa 1248/2002 Kohderyhmät

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstä poisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet 3/2014

Määräykset ja ohjeet 3/2014 Määräykset ja ohjeet 3/2014 Toimiluvat, rekisteröinnit ja ilmoitukset Dnro FIVA 2/01.00/2013 Antopäivä 6.3.2014 Voimaantulopäivä 15.4.2014 FINANSSIVALVONTA puh. 010 831 51 faksi 010 831 5328 etunimi.sukunimi@finanssivalvonta.fi

Lisätiedot

KATSASTUSASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI JA LÄHETTÄMINEN DIGITOI- TAVAKSI

KATSASTUSASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI JA LÄHETTÄMINEN DIGITOI- TAVAKSI 1 (6) Antopäivä: 05.05.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 05.05.2013 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa/muuttaa määräyksen/ohjeen AKEn ohje 618/208/2008;

Lisätiedot

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet Ajoneuvolaki 1090/2002 7 Ajoneuvon rakenteen muuttaminen, ajoneuvon rakentaminen ja vaurioituneen ajoneuvon katsastaminen Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihdetaan 50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle

Lisätiedot

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP +

OLE_PH4 1 + + Onko lapsella tai onko lapsella ollut suomalainen henkilötunnus? Kyllä Ei OLE_PH4_201114PP + OLE_PH4 1 *1319901* OLESKELULUPAHAKEMUS LAPSELLE Tällä lomakkeella haetaan alle 18-vuotiaalle lapselle ensimmäistä oleskelulupaa Suomeen perhesiteen perusteella. Oleskeluluvan hakemisen tarkoituksena on,

Lisätiedot

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-To-Lt-003 18.02.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi Ohje 1 (8) Antopäivä: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 1.2.2013 Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003) Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Päivitetty ohje Soveltamisala: Uuden ajoneuvoveron sekä liikennekäytöstä

Lisätiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot

Kela-kortti. Kuvattoman Kela-kortin tiedot Kela-kortti Kela antaa sairausvakuutuslain mukaan vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuskortin (SVL 15 luku 1 ), joka toimii vakuutustodistuksena. Poikkeustilanteessa Kela voi antaa myös lomakkeelle SV

Lisätiedot

Taksiliikenneluvan ja taksinkuljettajan luvan hakeminen 1.7 alkaen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

Taksiliikenneluvan ja taksinkuljettajan luvan hakeminen 1.7 alkaen. Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Taksiliikenneluvan ja taksinkuljettajan luvan hakeminen 1.7 alkaen Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Taksiliikenneluvan hakeminen Nopein tapa hankkia uudenmallinen taksiliikennelupa on hakea sitä

Lisätiedot

Laki. alusrekisterilain muuttamisesta

Laki. alusrekisterilain muuttamisesta Laki alusrekisterilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan alusrekisterilain (512/1993) 4, 11 ja 35, 45 :n 2 momentti ja 46, sellaisena kuin niistä on 4 osaksi laeissa 486/2004 ja 1292/2009,

Lisätiedot

Tavaraliikenteen harjoittamista koskevat keskeiset muutokset

Tavaraliikenteen harjoittamista koskevat keskeiset muutokset Tiedote tavaraliikenneluvan haltijoille 13.6.2018 Sisällysluettelo Tavaraliikenteen harjoittamista koskevat keskeiset muutokset 1.7.2018... 1 Ammattimaiseen tavarankuljetukseen vaadittavat luvat ja ilmoitukset

Lisätiedot

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi on Pohjantähden selainpohjainen vakuutushakemusjärjestelmä, jolla välitetään liikenne- ja ajoneuvovakuutushakemukset

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 :n 1 momentin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 338. Tasavallan presidentin asetus. Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2004

SISÄLLYS. N:o 338. Tasavallan presidentin asetus. Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 2004 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2004 Julkaistu Helsingissä 12 päivänä toukokuuta 2004 N:o 338 344 SISÄLLYS N:o Sivu 338 Tasavallan presidentin asetus Itävallan, Belgian, Tanskan, Suomen, Saksan, Kreikan, Irlannin,

Lisätiedot

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN

PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Yhteislautakunnan liite nro 14 / 26.1.2012 PALVELUSETELIN MYÖNTÄMISEN PERUSTEET JJR-KUNNISSA 1.3.2012 ALKAEN Perusturvan yhteislautakunta 22.1.2009 7 26.1.2012 14 2 Palvelusetelin käyttö JJR-kunnissa Kunnalla

Lisätiedot

Ajoneuvon ensirekisteröinti

Ajoneuvon ensirekisteröinti Ohje 1 (9) Antopäivä: 11.3.2011 Voimaantulopäivä: 15.3.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 14.3.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 14/2009 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen

Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen Vapaaehtoisen MATA-työtapaturmavakuutuksen vakuutusehdot Vakuuttavaa hyvinvointia Mela Nämä vakuutusehdot koskevat maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain 21 :n 1 momentin mukaista vapaaehtoista työtapaturmavakuutusta.

Lisätiedot

Hallituksen esitys katsastuslupalaista. Tiedotustilaisuus 9.12.2010

Hallituksen esitys katsastuslupalaista. Tiedotustilaisuus 9.12.2010 Hallituksen esitys katsastuslupalaista Tiedotustilaisuus 9.12.2010 Taustaa Katsastusala vapautettiin asteittain kilpailulle vuodesta 1994. Kohonneet katsastushinnat sekä keskittynyt toimialarakenne edelleen

Lisätiedot

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA

+ + JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA OLE_JATKO_A 1 *1269901* JATKOLUPAHAKEMUS; MÄÄRÄAIKAINEN OLESKELULUPA JATKUVALLA PERUSTEELLA Tämä oleskelulupahakemuslomake on tarkoitettu sinulle, jolle on myönnetty jatkuva määräaikainen oleskelulupa

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. 13.8.1976/680 Laki eräiden yleishyödyllisten yhteisöjen veronhuojennuksista Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 (30.12.1992/1536) Yhteiskunnallisesti

Lisätiedot

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä.

VAK-velvollisuudet. Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. VAK-velvollisuudet Anu Häkkinen, Trafi Trafin VAK-päivä 2018 Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. www.trafi.fi/vak Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Vaarallisten aineiden kuljetus VAK Kuljetuksella

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 890. Laki

SISÄLLYS. N:o 890. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2007 N:o 890 899 SISÄLLYS N:o Sivu 890 Laki Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön

Lisätiedot

KOENUMEROREKISTERÖINTI Päävalikko...2 Ilmoituksen laadut...2 Koenumerotietojen haku REKI Koenumerotodistuksen muutosrekisteröinti...

KOENUMEROREKISTERÖINTI Päävalikko...2 Ilmoituksen laadut...2 Koenumerotietojen haku REKI Koenumerotodistuksen muutosrekisteröinti... 1 KOENUMEROREKISTERÖINTI Päävalikko...2 Ilmoituksen laadut...2 Koenumerotietojen haku REKI0168...2 Koenumerotodistuksen muutosrekisteröinti...3 Koenumerotietojen haku REKI0168...3 Koenumerotodistuksen

Lisätiedot

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (3) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (3) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 8.3.2012 8212, 8549, 8559 Magnus Minerals Oy PL 3 33211 Tampere VALTAUSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus on (Tukes) on saapunut 02.02.2012 valtausoikeuksien

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

Rekisteröintikoulutus. Vakuutusyhtiöt

Rekisteröintikoulutus. Vakuutusyhtiöt Rekisteröintikoulutus Vakuutusyhtiöt Ajoneuvojen rekisteröinti 2007 Yksikönpäällikkö vt. Simo Karppinen Sihteeri Anne Takamaa Lakimies Reijo Jälkö Leni Hoffldt Järjestelmäas.tuntija Kaj Kamila Lakimiesharjoittelija

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito

Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Ulkomailla oleskelevan / asuvan eläkkeensaajan sairaanhoito Noora Heinonen 17.2.2010 18.2.2010 Muutto Suomesta Onko kyse tilapäisestä vai vakituisesta muutosta? Kela saa maistraatilta tiedon vakituisen

Lisätiedot