SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN SIIRTOLUPA TARKOITUS, JOIHIN SIIRTOLUPA MYÖNNETÄÄN AJONEUVON KATSASTUKSEEN TAI KORJAAMOLLE VIENTI MAAHANTUODUN AJONEUVON SIIRTO TUONTIPAIKALTA VIENTIPAIKALLE / MUUALLE MAAHAN AJONEUVON TAI SIIHEN KIINTEÄSTI LIITTYVÄN TUOTTEEN ESITTELY SUOMESSA REKISTERÖIDYN AJONEUVOURHEILUN VALTAKUNNALLISEN KESKUSJÄRJESTÖN KILPAILUKALENTERIIN KUULUVA KILPAILU AJONEUVOSTA VAHVISTETTU KÄYTTÖÖNOTTOILMOITUS MUU ERITYINEN SYY AJONEUVON SIIRTÄMISEKSI MENETTELY SIIRTOLUPAA MYÖNNETTÄESSÄ SIIRTOLUVAN HAKIJA AJONEUVON YKSILÖINTI LIIKENNEVAKUUTUS Jatkuvan liikennevakuutuksen käyttäminen siirtoluvan yhteydessä MÄÄRÄAIKA REITTI AJONEUVOVERON TARKISTAMINEN ANASTUSTIEDON TARKISTAMINEN LOPULLISESTI POISTETTU AJONEUVO SIIRTOLUVAN TULOSTAMINEN SIIRTOLUVAN KORJAAMINEN SIIRTOLUVAN PERUUTTAMINEN LUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄNÄ SIIRTOLUVAN PERUUTTAMINEN MYÖNTÄMISPÄIVÄN VAIHDUTTUA PERUUTETTUJEN LUPIEN ARKISTOINTI SIIRTOLUVAN KESKEYTYS MANUAALISTEN SIIRTOLUPIEN PÄIVITTÄMINEN AJONEUVON KÄYTTÖ SIIRTOLUVALLA AJONEUVON KUORMAAMINEN SIIRTOLUVALLA VETÄMINEN AJONEUVON VEROTON KÄYTTÖ SEURAAMUKSET LAIMINLYÖNNEISTÄ SIIRTOMERKEILLÄ VARUSTETUN AJONEUVON KÄYTTÖ ULKOMAILLA Ajoneuvohallintokeskus, Hakaniemenranta 6, PL 120, HELSINKI puhelin , faksi (09)

2 MÄÄRÄYS OHJE 2 Päivämäärä Nro AKE 13/2009 Sisältöalue Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan säädösperusta Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta 2 Kohderyhmät Rekisteröintitehtävien suorittajat Voimassaoloaika Kumoaa/muuttaa määräyksen/ohjeen Kumoaa ohjeen 112/2007 SIIRTOLUPA Ajoneuvoille voidaan myöntää väliaikaista siirtoa tai käyttöä varten siirtolupa. Siirtoluvalla tarkoitetaan lupaa, johon liittyy ajoneuvoon kiinnitettävät siirtomerkit sekä liikennevakuutus. Ajoneuvon käytöstä siirtoluvalla säädetään muun muassa ajoneuvojen rekisteröinnistä annetussa asetuksessa, myöhemmin rekisteröintiasetus ja autoverolaissa. Siirtolupa voidaan antaa hakemuksesta ensirekisteröimätöntä, liikennekäytöstä poistettua tai LTJ:n aikana rekisteristä poistettua ajoneuvoa varten. Tietyissä tilanteissä myös käyttökiellossa ja ajokiellossa olevaa ajoneuvoa voidaan käyttää siirtoluvalla. Siirtoluvan antamisen edellytyksenä on, että ajoneuvoa varten on voimassa oleva liikennevakuutus ja että säädetty ajoneuvovero on suoritettu. Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä, jos se ei siirtoluvan käyttötarkoitus huomioon ottaen ole liikenteeseen soveltuva ja rakenteiltaan, varusteiltaan, kunnoltaan sekä muilta ominaisuuksiltaan turvallinen. Ajoneuvoa ei myöskään saa käyttää liikenteessä, jos sen verottoman käytön edellytykset eivät täyty (ks. kohta 3.3). Siirtomerkit on irrotettava ajoneuvosta välittömästi siirtoluvan voimassaoloajan päätyttyä. Siirtolupa on pidettävä mukana ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä. 1. TARKOITUS, JOIHIN SIIRTOLUPA MYÖNNETÄÄN 1.1. AJONEUVON KATSASTUKSEEN TAI KORJAAMOLLE VIENTI Siirtolupa voidaan myöntää katsastukseen ja korjaamolle vientiä varten. Siirtolupa voidaan antaa myös liikennekäytössä olevaa ajoneuvoa varten ajoneuvon korjaamolle vientiin, vaikka ajoneuvo on käyttökiellossa, sekä ajoneuvon korjaamolle ja katsastukseen vientiin, vaikka ajoneuvo on ajoneuvolain nojalla määrätty ajokieltoon.

3 3 Liikennekäytössä oleva ajoneuvo voidaan määräaikaiskatsastusajan umpeutumisen jälkeenkin viedä omilla kilvillä katsastukseen ilman siirtolupaa, kun aika on varattu. Liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa, jossa rekisterikilvet ovat kiinnitettyinä, saa käyttää liikenteessä siirrettäessä ajoneuvo sille erikseen varattuna aikana katsastukseen ja välittömästi katsastuksesta paikkaan, jossa ajoneuvoa säilytetään tai ajoneuvo voidaan korjata MAAHANTUODUN AJONEUVON SIIRTO TUONTIPAIKALTA VIENTIPAIKALLE / MUUALLE MAAHAN Ulkomailta maahantuotu ajoneuvo voidaan siirtää siirtoluvalla suoraan Suomen läpi vientipaikalle tai muualle maahan. Ajoneuvoyhdistelmän saa siirtää siirtoluvalla tuontipaikalta muualle Suomeen tai vientipaikalle, jos molempien ajoneuvojen käyttötarkoitus liittyy ajoneuvon siirtämiseen ja molemmat ajoneuvot on tuotu ulkomailta AJONEUVON TAI SIIHEN KIINTEÄSTI LIITTYVÄN TUOTTEEN ESITTELY Tällaisella esittelyllä tarkoitetaan uusien ensirekisteröimättömien ajoneuvomallien esittelyä sekä uuteen tai käytettyyn ajoneuvoon kiinteästi liittyvän tuotteen, esimerkiksi perävaunuun rakennetun vesisäiliön ja pumpun, esittelyä varten. Asiakkaan on annettava kirjallisesti tarkka selvitys esittelystä, sen tarkoituksesta, ajoreitistä ja kuljettajasta sekä selvitys siitä esitelläänkö siirtoluvalla ajoneuvoa vai siinä kiinteästi olevia laitteita. Siirtoluvan voi myöntää myös käytetyn auton lyhytaikaiseen, enintään yhden päivän kestävään esittelyyn myyntitarkoituksessa SUOMESSA REKISTERÖIDYN AJONEUVOURHEILUN VALTAKUNNALLISEN KESKUSJÄRJESTÖN KILPAILUKALENTERIIN KUULUVA KILPAILU Siirtolupa voidaan myöntää Suomessa rekisteröidyn ajoneuvourheilun valtakunnallisen keskusjärjestön kilpailukalenteriin kuuluvaan kilpailuun. Siirtolupa annetaan kilpailuun kilpailualueella. Kilpailuun voi kuulua muun muassa testierikoiskoe ja rallikatsastus. Itse kilpailuun osallistuvien lisäksi voidaan myös kilpailuun liittyvälle 0-autolle tai endurokilpailujen master-pyörille myöntää siirtolupia. Endurokilpailujen osalta kilpailun johtaja listaa henkilöt ja master-pyörät, jotka tarvitsevat siirtolupaa kilpailua varten ja lista on esitettävä siirtolupaa haettaessa. Huom! Tieliikenteeseen soveltumattomille, rekisteröintiin kelpaamattomille ajoneuvoille, kuten ainoastaan maastokäyttöön tarkoitetuille mönkijöille, ei siirtolupia kilpailua varten voida myöntää. Siirtolupa ei oikeuta harjoitteluajoon, nuotitukseen tai kilpailupaikalle / kilpailupaikalta ajamiseen. Siirtolupaan on merkittävä aina siirtoluvan käyttöaika ja -paikka ja kilpailun nimi. Muistuta asiakasta ensimmäisellä kerralla tehtävästä ilmoituksesta tullille.

4 AJONEUVOSTA VAHVISTETTU KÄYTTÖÖNOTTOILMOITUS Tulli sekä tullin rekisteröidyt asiakkaat (rekisteröidyt verovelvolliset) voivat vahvistaa verollisille Suomeen maahantuotaville ajoneuvoille käyttöönottoilmoituksia. Käyttöönottoilmoituksen voi tehdä yksityishenkilö tai kaupallinen toimija. Katsastustoimipaikat ja tulli voivat myöntää käyttöönottoilmoituksen viimeiseen voimassaolopäivään asti voimassaolevia siirtolupia ajoneuvon normaaliin käyttöön liikenteessä. Jos ajoneuvolle vahvistetaan uusi käyttöönottoilmoitus, voidaan asiakkaalle myöntää myös uusi siirtolupa. Siirtolupia, joita myönnetään käyttöönottoilmoituksen perusteella, tarvitaan esimerkiksi silloin, - kun autoveroasian käsittely on tullissa kesken (max 3 kk) tai - Suomessa myytäväksi tarkoitettua ajoneuvoa käytetään ajoneuvojen maahantuontia, valmistusta tai myyntiä harjoittavan yrityksen myyntitarkoituksessa tapahtuvaan koeajoon tai esittelyyn (max 9 kk) HUOM! Asiakas EI tarvitse siirtolupaa, jos ajoneuvossa on voimassaolevat ETA-maan rekisterikilvet: ETA-valtiossa rekisteröityä autoverollista ajoneuvoa voi käyttää autoverottomaan käyttöön oikeutetun ajan (henkilön omaa käyttöä varten hankittu ajoneuvo 3 kk / esittelyajoneuvot 9kk) ja sitä seuraavan seitsemän (7) päivän ajan. Autoverotonta ETA-maassa rekisteröityä ajoneuvoa voidaan vastaavasti käyttää 30 päivän ajan ajoneuvon maahantuonnista MUU ERITYINEN SYY AJONEUVON SIIRTÄMISEKSI Muun syy siirtoluvan myöntämiseen on esimerkiksi liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon siirtäminen talvisäilytyspaikkaan. Käytettäessä siirron syynä siirtoa tai muuta syytä, on siirron tarkoitus aina merkittävä reittikohtaan. 2. MENETTELY SIIRTOLUPAA MYÖNNETTÄESSÄ Ajoneuvon käyttötarkoituksen tulee täyttää rekisteröintiasetuksen tai autoverolain edellytykset. Mikäli ennakkoilmoitetulle ajoneuvolle haetaan siirtolupa ja ajoneuvo viedään pois maasta, tulee asiakasta neuvoa palauttamaan kilvet autoliikkeeseen tai ennakkoilmoittajalle. Siirtolupien käyttötarkoitukset ovat seuraavat: - Korjaamolle siirto - Katsastukseen siirto - Korjaamolle/katsastukseen siirto - Rajalle siirto - Esittely - Kilpailu - Tuote-esittely - Siirto - Muu syy (esim. pitkät siirtoluvat käyttöönottoilmoitusten perusteella)

5 2.1. SIIRTOLUVAN HAKIJA 5 Siirtolupa annetaan hakijalle, jonka hyväksi siirtolupa myönnetään. Hakijan ei tarvitse esittää selvitystä ajoneuvon omistusoikeudesta. Siirtoluvan hakija ilmoittaa omat henkilötietonsa hakemuksessa. Vastuuhenkilöä ei tarvita, vaikka siirtolupa myönnettäisiin ulkomaiselle henkilölle. Silloin, kun siirtolupaa haettaessa esitetään valtakirja hakemuksen tekemistä varten, merkitään hakijaksi valtuutuksen antanut henkilö. Valtuutettu henkilö merkitään lupaan asiamieheksi. Siirtolupahakemus voidaan allekirjoittaa yrityksen puolesta asemavaltuutuksen perusteella. Tällöin yritys merkitään hakijaksi ja hakemuksen allekirjoittanut henkilö asiamieheksi. Osoitteeksi merkitään yrityksen osoite. Alaikäiselle (alle 18 v) ei voida myöntää siirtolupaa edes valtuutuksen perusteella. Hakijan tai asiamiehen henkilöllisyys tarkistetaan siirtoluvan hakemisen yhteydessä ja henkilötunnus merkitään hakemukseen. Siirtolupahakemuksessa on ilmoitettava kaikki hakemuksessa vaaditut tiedot. Luvanmyöntäjä täyttää hakemukseen lupanumeron / siirtovakuutuksen numeron AJONEUVON YKSILÖINTI Siirtoluvan hakija ilmoittaa ajoneuvon yksilöintitiedot siirtolupahakemuksessa. Tarvittaessa asiakkaalta on kysyttävä ajoneuvon yksilöiviä asiakirjoja kuten tullausilmoitusta tai rekisteriotetta, mutta niiden puuttuminen ei estä siirtoluvan myöntämistä. Valmistenumeron ilmoittaminen on ehdoton edellytys siirtoluvan saamiseksi LIIKENNEVAKUUTUS Siirtolupaan liittyvän liikennevakuutuksen (siirtovakuutuksen) myöntää liikennevakuutuskeskus (LVK). Ajoneuvohallintokeskus (AKE) toimii LVK:n vakuutusasiamiehenä. AKElla on oikeus käyttää vakuutuksenvälitykseen sopimusrekisteröijiä ja tullia. Siirtolupahakemus toimii samalla myös siirtovakuutushakemuksena. Siirtovakuutuksen voimassaolo on sidottu siirtoluvan voimassaoloon. Luvanmyöntäjän on tarkistettava, että lupahakemukseen on merkitty päiväyksen lisäksi kellonaika. Siirtoluvan käyttö on pääsääntöisesti lyhytaikainen ja tällöin tulisi myydä siirtovakuutus. Lisäksi alla käsitellyissä tilanteissa on mahdollista käyttää ajoneuvolle jo otettua jatkuvaa liikennevakuutusta Jatkuvan liikennevakuutuksen käyttäminen siirtoluvan yhteydessä Siirtolupa on mahdollista myöntää ilman siirtovakuutusta. Tällöin on varmistuttava, että siirtolupaan voidaan käyttää voimassa olevaa jatkuvaa liikennevakuutusta tai hakijalle on myytävä jatkuva liikennevakuutus. Asiakasta tulee aina informoida siitä, että jatkuva vakuutus ei pääty siirtoluvan voimassaolon loputtua. Myydyn jatkuvan vakuutuksen osalta luvan myöntäjä merkitsee siirtolupahakemukseen vakuutusyhtiön nimen ja vakuutuksen alkamispäivämäärän. Siirtolupaa ei voida myöntää ulkomaisella liikennevakuutuksella eikä rajavakuutuksella.

6 6 Jos siirtolupaa haettaessa jatkuva vakuutus löytyy VATIsta, voidaan vakuutus liittää siirtolupaan, kun hakijan hakemuksessa ilmoittamat tiedot vastaavat VA- TIsta löytyviä tietoja. Kun haetaan siirtolupaa liikennekäytössä olevalle ajoneuvolle ja halutaan käyttää ajoneuvon voimassa olevaa vakuutusta, tulee hakijan olla joku rekisteriin merkityistä omistajista tai haltijoista. Jos hakija ei ole kukaan edellä mainituista, ei jatkuvaa vakuutusta voida käyttää eli hakijan tulee ottaa siirtovakuutus tai ottaa uusi liikennevakuutus. Jos siirtolupahakemuksen allekirjoittaa yksityishenkilön puolesta asiamies, tarvitsee hän valtakirjan hakijalta, joka on ajoneuvon omistaja tai haltija, voidakseen käyttää jatkuvaa vakuutusta. Kun siirtolupaa myönnetään liikennekäytöstä poistetulle ajoneuvolle, jonka rekisterikilpiä ei ole palautettu (liikennevakuutus passivoitunut), tulee aina ottaa siirtovakuutus. Jatkuvalle vakuutukselle ilmoitettu seisonta-aika on päätettävä ennen luvan myöntämistä. Jos seisonta-ajan päättymisestä ei ole tietoa ATJ:ssä, on päättymisestä esitettävä vakuutusyhtiön antama kirjallinen ilmoitus. Ryhmäliikennevakuutusta ei voi hyväksyä siirtolupaan (esittelyautoja lukuunottamatta) ajoneuvolle, joka on rekisteröimätön tai joka on poistettu rekisteristä LTJ:n aikana. Ajoneuvon on oltava Suomen rekisterissä (saa olla liikennekäytöstä poistettu) ja ryhmäliikennevakuutuksen ottaja on oltava merkitty ajoneuvorekisteriin ko. ajoneuvon omistajaksi tai haltijaksi. Autoliikkeiden esittelyautoille myönnettäviin pitkiin siirtolupiin voidaan liittää siirtoluvan hakijan ryhmäliikennevakuutus. Tällöin vakuutus poimitaan VATIsta ja huomautustietoihin tulee muistaa viedä merkintä käytetty ryhmäliikennevakuutusta. Museoajoneuvovakuutus kelpaa ainoastaan, jos ajoneuvo on rekisteröity museoajoneuvoksi ja vakuutus on merkitty ajoneuvorekisteriin. Museoajoneuvovakuutusta ei voida käyttää tilanteissa, joissa ensirekisteröintiä / liikennekäyttöön ottoa ei vielä ole tehty. Valtion omistamat ajoneuvot vakuuttaa valtionkonttori. Siirtolupa voidaan myöntää ilman todistusta vakuutuksesta, mikäli hakija on valtion organisaatio, joka on merkitty rekisteriin omistajaksi tai haltijaksi MÄÄRÄAIKA Siirtolupa voidaan antaa asiakkaan ilmoittaman siirtotarpeen edellyttämäksi ajaksi. Jos haettu aika on selkeästi liian pitkä suhteessa käyttötarkoitukseen, voidaan asiakkaalta pyytää lisäselvitystä käyttötarpeestaan. Siirtoluvassa voi olla useampia välipäiviä, mutta ilman erityistä syytä ei lupaa saa myöntää yli seitsemäksi päiväksi. Siirtovakuutusmaksu peritään koko luvan voimassaolon ajalta, vaikka luvassa olisi välipäiviä joina ajoneuvoa ei käytetä. Erityisenä syynä ei koskaan voida pitää kilpailukäyttöä. Siirtolupa voidaan myöntää korkeintaan 7 päivää ennen luvan voimaan astumista. Ajoneuvon maahantuonnin yhteydessä voidaan myöntää korkeintaan yhdeksän kuukauden pituinen siirtolupa. Asiakkaan halutessa siirtoluvan voimassaoloajaksi vahvistetaan korkeintaan sama voimassaoloaika kuin tullin vahvistamaan käyttöönottoilmoitukseen on vahvistettu. Siirtoluvan voimassaoloaikaa ei voi jatkaa, vaan tarvittaessa asiakkaalle on myönnettävä uusi siirtolupa.

7 REITTI Siirtolupahakemukseen on asiakkaan merkittävä mahdollisimman tarkasti käytettävä reitti. Kaupunkien välillä riittää esim. merkintä "Helsinki - Tampere". Kaupunkien sisällä on reitti merkittävä kaupunginosien tarkkuudella, jos tarkkaa osoitetta ei ole tiedossa, reitiksi ei riitä esim. pelkkä maininta "Helsinki". Reitti on merkittävä päiväkohtaisesti. Silloin, kun ajoneuvoon on myönnetty pitkä siirtolupa käyttöönottoilmoituksen perusteella, ei reittiä ole rajoitettu lainkaan (reittikohtaan kirjoitetaan Vapaasti Suomessa ) AJONEUVOVERON TARKISTAMINEN Jos ajoneuvorekisterissä on merkintä maksamattomasta ajoneuvoverosta, tulee se suorittaa ennen siirtoluvan myöntämistä. Kuitti suoritetusta verosta on esitettävä. Pääsääntö on, että Suomessa rekisteröidystä ja liikenteessä käytettävästä ajoneuvosta on suoritettava valtiolle ajoneuvoveroa. Mikäli siirtoluvalla kuljetetaan ajoneuvoa, joka on rekisteröity, vero pitää olla suoritettu. Mikäli taas siirtoluvalla käytetään liikenteessä ajoneuvoa, joka on poistettu rekisteristä tai rekisteriin merkitsemätöntä ajoneuvoa, ei siitä tarvitse maksaa ajoneuvoveroa siirtoluvan voimassaolon ajalta ANASTUSTIEDON TARKISTAMINEN Ennen siirtoluvan myöntämistä tulee ATJ:stä tarkistaa, ettei ajoneuvolla ole anastustietoa. Mikäli ATJ:ssä on anastustieto, ei siirtolupaa tule antaa. Asiasta on ilmoitettava ATJ:stä näkyvään poliisipiiriin LOPULLISESTI POISTETTU AJONEUVO Lopullisesti poistetulle ajoneuvolle ei voi myöntää siirtolupaa 2.9. SIIRTOLUVAN TULOSTAMINEN Siirtolupa tulostetaan sen jälkeen kun hakija on täyttänyt siirtolupahakemuksen kokonaan, allekirjoituksellaan ilmoittanut tarkastaneensa ja hyväksyneensä siirtolupahakemuksen tiedot ja kun luvan myöntäjä on vastaanottanut maksut siirtoluvasta ja mahdollisesta siirtovakuutuksesta SIIRTOLUVAN KORJAAMINEN Siirtolupaa ei saa korjata, jos korjauksella on vaikutusta siirtoluvan tai vakuutuksen asiakashintaan, koska siirtolupien laskutus menee sekaisin. Siirtoluvan korjaaminen luvan myöntämispäivänä ja samalla toimipaikalla on mahdollista seuraavien tietojen osalta: valmistenumero (ulkomaiset ajoneuvot, jotka eivät löydy ATJ:sta) merkki (ulkomaiset ajoneuvot, jotka eivät löydy ATJ:sta) malli (ulkomaiset ajoneuvot, jotka eivät löydy ATJ:sta)

8 8 vakuutusyhtiö (huom. siirtovakuutusta ei voi muuttaa liikennevakuutukseksi tai toisinpäin) käyttötarkoitus reitti hakija ja osoite huomautustieto luvan voimassaolo (huom. ei voi korjata, jos kyseessä siirtovakuutus) vakuutuksenottaja tulostuskieli. Myöntämispäivän tai toimipaikan vaihduttua, korjaaminen on sallittua seuraavissa tapauksissa: valmistenumero (ulkomaiset ajoneuvot, jotka eivät löydy ATJ:sta) merkki (ulkomaiset ajoneuvot, jotka eivät löydy ATJ:sta) malli (ulkomaiset ajoneuvot, jotka eivät löydy ATJ:sta) käyttötarkoitus reitti hakija ja osoite huomautustieto tulostuskieli SIIRTOLUVAN PERUUTTAMINEN LUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄNÄ Seuraavat korjaukset käsitellään lupien peruutuksina ja luvan myöntäjä tekee peruutuksen: siirtovakuutus korjataan liikennevakuutukseksi tai toisinpäin siirtovakuutuksella olevan luvan voimassaolo ajoneuvolaji (perävaunusta muu ajoneuvo tai toisinpäin) siirtotunnuksen (lupatunnuksen) vaihtaminen luvan tallentamisen jälkeen rekisteritunnuksen korjaaminen, kun tiedot löytyvät ja ne on haettu ATJstä luvan pohjatiedoiksi SIIRTOLUVAN PERUUTTAMINEN MYÖNTÄMISPÄIVÄN VAIHDUTTUA Myöntämispäivän vaihduttua tai muusta syystä kuin kohdassa on mainittu, peruutukset tehdään vain AKEssa. Virheellinen lupa faksataan AKEn erityisrekisteröintiin, jossa lupa perutaan ja sen jälkeen luvan myöntäjä tekee uuden luvan PERUUTETTUJEN LUPIEN ARKISTOINTI Peruutetut luvat tulee arkistoida omaan kansioonsa. Lupiin tehdään merkintä peruuttamisen syystä ja siitä, kuka luvan on peruuttanut. Luvat arkistoidaan aikajärjestyksessä, säilytysaika on sama, kuin myönnetyille siirtoluvilla.

9 SIIRTOLUVAN KESKEYTYS Siirtoluvan keskeytykset tehdään vain AKEssa. Jos esittelykäytössä olevalle ajoneuvolle tullaan hakemaan uutta siirtolupaa (esim. esittelyauto siirtyy toisen yrityksen esittelyautoksi) vanhan luvan voimassaoloaikana, tulee rekisteröijän olla yhteydessä AKEen vanhan siirtoluvan keskeyttämiseksi MANUAALISTEN SIIRTOLUPIEN PÄIVITTÄMINEN Tullitoimipaikka tai katsastusasema syöttää tiedot ATJ:ään käyttäen takautuvaa ilmoituspäivää eli päivää milloin lupa on myönnetty. 3. AJONEUVON KÄYTTÖ SIIRTOLUVALLA Ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä tulee sen olla siihen liittyvän siirtoluvan käyttötarkoitus huomioon ottaen liikenteeseen soveltuva sekä rakenteiltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen AJONEUVON KUORMAAMINEN Ajoneuvoa saa käyttää siirtoluvalla kuormattuna, kun ajoneuvon autoverotusta koskevan asian käsittely on tullilaitoksessa kesken. Näissä tapauksissa ajoneuvon kuormaamista ei ole rajoitettu lainkaan. Muissa siirtoluvan perusteena olevissa käyttötarkoituksissa kuorman on oltava siirtoluvan haltijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua. Kuormaaminen on kiellettyä, jos käyttötarkoitus liittyy kilpailukäyttöön SIIRTOLUVALLA VETÄMINEN Silloin, kun ajoneuvon autoverotusta koskevan asian käsittely on tullilaitoksessa kesken, ei perävaunun vetämistä ole rajoitettu lainkaan. Muissa käyttötarkoituksissa siirtoluvan nojalla käytettävällä ajoneuvolla saa vetää perävaunua, jos sekä vetävän ajoneuvon että perävaunun käyttö liittyy siirtoluvan myöntämisen perusteena olevaan käyttötarkoitukseen. Jos vetävää ajoneuvoa käytetään siirtoluvalla, myös rekisteröidyn perävaunun kuorman tulee olla vain siirtoluvan haltijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua (pl. autoverotusta koskevan asian käsittely kesken tullilaitoksessa). Edellä mainitun perusteella ajoneuvoyhdistelmän saa siirtää siirtoluvalla esimerkiksi tuontipaikalta muualle Suomeen tai vientipaikalle, jos molempien ajoneuvojen käyttötarkoitus liittyy ajoneuvon siirtämiseen ja molemmat ajoneuvot on tuotu ulkomailta, eikä perävaunu ole kuormattu kaupallisella tavaralla. Sallittua on myös esimerkiksi ajoneuvon vieminen rekisteröintikatsastukseen, kytkentäkatsastukseen tai kun vetämisellä on tarkoitus esitellä ajoneuvon vetoominaisuutta.

10 AJONEUVON VEROTON KÄYTTÖ Autoverolaissa on useita säännöksiä Suomessa vakinaisesti asuvan tai muussa valtiossa kuin Suomessa vakituisesti asuvan henkilön mahdollisuudesta käyttää ajoneuvoa väliaikaisesti verottomana. Tullilaitos autoveroviranomaisena ratkaisee yksittäistapauksissa autoverolain soveltamisen, joten asiakkaan on itse oltava yhteydessä tulliin verottomasta käytöstä. Asiakas vastaa itse tullin luvan hankkimisesta ja tullille tehtävistä ilmoituksista. Autoverolain mukaan ajoneuvoa voidaan käyttää väliaikaisesti verottomana muun muassa silloin kuin Suomeen rekisteröitäväksi tarkoitetusta ajoneuvosta on annettu käyttöönottoilmoitus, ajoneuvoa käytetään siirtokilvillä kilpailutarkoituksiin tai ajoneuvoa käytetään koekilvillä. Ajoneuvo, josta on tehty käyttöönottoilmoitus, voidaan antaa toisen henkilön kuljetettavaksi tai myydä käyttöönottoilmoituksen voimassa ollessa. Yksityisillä henkilöillä ja kaupallisilla toimijoilla voi olla samanaikaisesti useita ajoneuvoja käytössään käyttöönottoilmoituksilla. Ajoneuvon tilapäistä luovutusta muun henkilön kuin käyttöönottoilmoituksen tekijän tai hänen perheenjäsenten käyttöön ei ole rajoitettu. Myönnetyn siirtoluvan käytön edellytyksenä on, että autoveroilmoitus annetaan viiden päivän kuluessa käyttöönottoilmoituksen vahvistamisesta (ks. tarkemmin tullin käyttöönottoilmoituslomake). Viiden vuorokauden sisällä tehtävää autoveroilmoitusta ei vaadita käytettäessä esittelyajoneuvoja siirtoluvalla. LTJ-aikana rekisteristä poistetun tai liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon ottamisesta kilpailukäyttöön tehdään ilmoitus AKElle. Ilmoitus tehdään AKEn nettisivuilta löytyvällä lomakkeella D407, joka löytyy osoitteesta (verotus). Halutessaan asiakas saa ilmoituksesta maksullisen todistuksen, mikä ei kuitenkaan ole edellytys luvan myöntämiselle SEURAAMUKSET LAIMINLYÖNNEISTÄ Jos ajoneuvoa on käytetty rekisteröintiä tai rekisteröimättömän ajoneuvon väliaikaista tai tilapäistä käyttöä liikenteessä koskevien säännösten tai määräysten vastaisesti, poliisimies, tullimies tai rajavartiomies voi estää ajoneuvon käyttämisen liikenteessä tai muualla ja määrätä ajoneuvon ajokieltoon ottamalla pois rekisterikilvet, siirtomerkit, rekisteröinnistä annetun todistuksen, koenumerotodistuksen, siirtoluvan taikka käyttämällä muunlaisia tarvittavia keinoja. Poliisimies, tullimies tai rajavartiomies voi kuitenkin antaa kirjallisen luvan kuljettaa ajoneuvo määräpaikkaan, korjattavaksi tai katsastettavaksi. Ajoneuvon väliaikaiseen käyttöön liittyvien säännösten rikkomisesta tuomitaan ajoneuvorikkomuksesta sakkoon. 4. SIIRTOMERKEILLÄ VARUSTETUN AJONEUVON KÄYTTÖ ULKOMAILLA Pohjoismaisen sopimuksen perusteella siirtomerkein varustetulla ajoneuvolla voi käydä Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa edellyttäen, että ajoneuvo on liikennekelpoisessa kunnossa ja täyttää vierailumaan määräykset ajoneuvolle asetetuista mittarajoista ja veromääräykset. Siirtolupa voidaan myöntää Suomessa, jos lähtöpaikka on Suomesta eli siirtolupaa ei voi myöntää esim. välille Kööpenhamina - Helsinki.

11 11 Pohjoismaissa järjestettäviin kilpailuihin voidaan kuitenkin myöntää siirtolupa, vaikka lähtöpaikka ei ole Suomi (esim. Ruotsissa ajettava ralli). Ajoneuvoa ei voi kuljettaa kilpailuun siirtoluvalla. Markku Kärkkäinen Johtava asiantuntija Reijo Jälkö lakimies JAKELU AKE Rekisteröintejä suorittavat katsastustoimipaikat ja Tullipiirit

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Vakuutusyhtiöt

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Vakuutusyhtiöt AJONEUVOHALLINTOKESKUS Rekisteröinnin koulutus Vakuutusyhtiöt Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ REKISTERÖINNISTÄ... 1 2. VAKUUTUSYHTIÖIDEN REKISTERÖINTIOIKEUDET... 1 2.1. Vakuutusyhtiöiden rekisteröinnissä

Lisätiedot

Ajoneuvon ensirekisteröinti

Ajoneuvon ensirekisteröinti Ohje 1 (9) Antopäivä: 11.3.2011 Voimaantulopäivä: 15.3.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 14.3.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 14/2009 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Asiakasohje www.tulli.fi huhtikuu 2012 8 Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Tämä ohje koskee maahanmuuttajien tuomien tavaroiden tulli- ja autoverotuskysymyksiä. Ohjeessa selvitetään

Lisätiedot

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle Autoverotuksen asiakasohje 7 Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle www.tulli.fi 18.8.2014 Korvaa marraskuussa 2012 julkaistun ohjeen Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle 1 Autoverottomuuden

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 183 188 SISÄLLYS N:o Sivu 183 Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

AUTOVEROTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN

AUTOVEROTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN AUTOVEROTUSPROSESSIN KEHITTÄMINEN Työryhmämuistio 5/2012 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto: Anitta Heiskanen /

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeet AKE 11/2008 ja TRAFI/4625/2012

Lisätiedot

Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1

Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1 Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1 Tärkeimmät muutokset Luovutaan kantamasta autoverolle arvonlisäveroa (ns. elv) ajoneuvojen verotus ei kuitenkaan kevene, koska autoveroa korotetaan autoverolle

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot 21e

Liikennevakuutusehdot 21e Liikennevakuutusehdot 21e 1.1.2013 Sisältö 1. Vakuutusehtojen soveltamisala 2. Vakuutuksen voimassaoloalue 3. Vakuutuksen sisältö 4. Vakuutussopimus 5. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen 6. Vakuutuskausi

Lisätiedot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Valmisteverotuksen asiakasohje I6 Valmisteverotus www.tulli.fi 1.7.2015 Korvaa marraskuussa 2014 julkaistun ohjeen Valmisteverotus Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Veronalaisuus ja väliaikaisen

Lisätiedot

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Ahvenanmaan veroraja Arvonlisäverotus www.tulli.fi 24.2.2015 Korvaa ohjeen 10.12.2012 Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen.

Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen. Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen. Vakuutuksenantajana on If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. Volvia auto- ja liikennevakuutukset myöntää If Vahinkovakuutus Oyj,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle ajoneuvojen katsastusja yksittäishyväksyntätehtävien järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi lait ajoneuvojen

Lisätiedot

Henkilötietojärjestelmä HENKI. Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt

Henkilötietojärjestelmä HENKI. Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt Henkilötietojärjestelmä HENKI Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt Henkilötietojärjestelmä (HENKI) Henkilötietojärjestelmässä päivitetään yksityisten henkilöiden ja yritysten tietoja HENKIssä voidaan

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot Voimassa 1.4.2009 alkaen

Liikennevakuutusehdot Voimassa 1.4.2009 alkaen A1-Autoturva 1 (25) Voimassa 1.4.2009 alkaen Vakuutuksen myöntää Tryg Forsikring A/S, Suomen sivuliike (jäljempänä Tryg) Liikennevakuutusehdot Voimassa 1.4.2009 alkaen 1. Vakuutusehtojen soveltamisala

Lisätiedot

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet ja valvonta Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet Koenumerokilvet voidaan myöntää mm. autokauppaa tai korjausta harjoittavalle yritykselle Koenumerokilvillä

Lisätiedot

A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus

A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus 1 (14) Voimassa 1.11.2009 alkaen Vakuutuksenantaja on Tryg, asiamiehenä toimii Nordea Pankki, joka myy vakuutuksia. Tryg on Pohjoismaiden toiseksi suurin vahinkovakuuttaja

Lisätiedot

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen

Ajoneuvovakuutukset TUOTESELOSTE. Vakuutusturvaa yrityksen ajoneuvoille. Autovakuutuksella vakuutetaan ajoneuvo tärkeimpine varusteineen TUOTESELOSTE Tuoteseloste on voimassa 1.1.2010 alkaen Ajoneuvovakuutukset Tämän tuoteselosteen tarkoituksena on kertoa pääasiat yritysten, julkisyhteisöjen, ammatinharjoittajien ja yrityssidonnaisten asiakasryhmien

Lisätiedot

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ 2. VIENTIÄ KOSKEVA NÄYTTÖ 3. VIENNIN TILANTEET 3.1. Myyjä huolehtii tavaran kuljetuksesta 3.2. Kuljetus ostajan toimeksiannosta 3.3. Myynti ex-works -ehdoin

Lisätiedot

POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE

POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE POHJANTÄHTITURVA AJONEUVOILLE Vakuutusehdot voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLLYSLUETTELO LIIKENNEVAKUUTUS 1 Vakuutusehtojen soveltamisala 6 2 Vakuutuksen voimassaoloalue 6 3 Vakuutuksen sisältö 6 4 Vakuutussopimus

Lisätiedot

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 125/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia. Takseille myönnettävä autove- tilanteita, joissa Liikenteen

Lisätiedot

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon Liite 3 Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon, Tietopalvelu Versio 2.0, 16.1.2012 Sisällysluettelo Yleistä...1 Rekisteritietojen käyttö suoramarkkinointipalvelujen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA SISÄLLYS. N:o 1243. Valtioneuvoston asetus. ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2002 N:o 1243 1247 SISÄLLYS N:o Sivu 1243 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen muuttamisesta... 5047

Lisätiedot

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille

Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa. Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille Ulkomainen työvoima teknologiateollisuudessa Teknologiateollisuus ry:n ja Metallityöväen Liitto ry:n opas yrityksille ja niiden työntekijöille 1 Teknologiateollisuus ry ja Metallityöväen Liitto ry ISBN

Lisätiedot

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon LIITE 7 TRAFI/XXXXX/00.04.02.09/2010 1(11) Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon, Trafitieto Versio 0.1, 24.3.2010 LIITE 7 TRAFI/XXXXX/00.04.02.09/2010

Lisätiedot

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä

Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset Liikkumis- ja toimimisesteinen henkilö ajoneuvon käyttäjänä Autoilun erityisvaatimukset

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6 Ajoneuvon ensirekisteröinnin

Lisätiedot

Rekisteröinnistä perittävät maksut

Rekisteröinnistä perittävät maksut Ohje 1 (5) Antopäivä: 1.6.2011 Voimaantulopäivä: 1.6.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 1.6.2011-31.12.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/33471/03.04.03.01/2010

Lisätiedot

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö Ohje 1 (20) Tullilaitoksen aluehallinto, muonittajat, varustamot, lentoyhtiöt Muonitusohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde

Lisätiedot