SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN"

Transkriptio

1 SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN SIIRTOLUPA TARKOITUS, JOIHIN SIIRTOLUPA MYÖNNETÄÄN AJONEUVON KATSASTUKSEEN TAI KORJAAMOLLE VIENTI MAAHANTUODUN AJONEUVON SIIRTO TUONTIPAIKALTA VIENTIPAIKALLE / MUUALLE MAAHAN AJONEUVON TAI SIIHEN KIINTEÄSTI LIITTYVÄN TUOTTEEN ESITTELY SUOMESSA REKISTERÖIDYN AJONEUVOURHEILUN VALTAKUNNALLISEN KESKUSJÄRJESTÖN KILPAILUKALENTERIIN KUULUVA KILPAILU AJONEUVOSTA VAHVISTETTU KÄYTTÖÖNOTTOILMOITUS MUU ERITYINEN SYY AJONEUVON SIIRTÄMISEKSI MENETTELY SIIRTOLUPAA MYÖNNETTÄESSÄ SIIRTOLUVAN HAKIJA AJONEUVON YKSILÖINTI LIIKENNEVAKUUTUS Jatkuvan liikennevakuutuksen käyttäminen siirtoluvan yhteydessä MÄÄRÄAIKA REITTI AJONEUVOVERON TARKISTAMINEN ANASTUSTIEDON TARKISTAMINEN LOPULLISESTI POISTETTU AJONEUVO SIIRTOLUVAN TULOSTAMINEN SIIRTOLUVAN KORJAAMINEN SIIRTOLUVAN PERUUTTAMINEN LUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄNÄ SIIRTOLUVAN PERUUTTAMINEN MYÖNTÄMISPÄIVÄN VAIHDUTTUA PERUUTETTUJEN LUPIEN ARKISTOINTI SIIRTOLUVAN KESKEYTYS MANUAALISTEN SIIRTOLUPIEN PÄIVITTÄMINEN AJONEUVON KÄYTTÖ SIIRTOLUVALLA AJONEUVON KUORMAAMINEN SIIRTOLUVALLA VETÄMINEN AJONEUVON VEROTON KÄYTTÖ SEURAAMUKSET LAIMINLYÖNNEISTÄ SIIRTOMERKEILLÄ VARUSTETUN AJONEUVON KÄYTTÖ ULKOMAILLA Ajoneuvohallintokeskus, Hakaniemenranta 6, PL 120, HELSINKI puhelin , faksi (09)

2 MÄÄRÄYS OHJE 2 Päivämäärä Nro AKE 13/2009 Sisältöalue Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan säädösperusta Laki Ajoneuvohallintokeskuksesta 2 Kohderyhmät Rekisteröintitehtävien suorittajat Voimassaoloaika Kumoaa/muuttaa määräyksen/ohjeen Kumoaa ohjeen 112/2007 SIIRTOLUPA Ajoneuvoille voidaan myöntää väliaikaista siirtoa tai käyttöä varten siirtolupa. Siirtoluvalla tarkoitetaan lupaa, johon liittyy ajoneuvoon kiinnitettävät siirtomerkit sekä liikennevakuutus. Ajoneuvon käytöstä siirtoluvalla säädetään muun muassa ajoneuvojen rekisteröinnistä annetussa asetuksessa, myöhemmin rekisteröintiasetus ja autoverolaissa. Siirtolupa voidaan antaa hakemuksesta ensirekisteröimätöntä, liikennekäytöstä poistettua tai LTJ:n aikana rekisteristä poistettua ajoneuvoa varten. Tietyissä tilanteissä myös käyttökiellossa ja ajokiellossa olevaa ajoneuvoa voidaan käyttää siirtoluvalla. Siirtoluvan antamisen edellytyksenä on, että ajoneuvoa varten on voimassa oleva liikennevakuutus ja että säädetty ajoneuvovero on suoritettu. Ajoneuvoa ei saa käyttää liikenteessä, jos se ei siirtoluvan käyttötarkoitus huomioon ottaen ole liikenteeseen soveltuva ja rakenteiltaan, varusteiltaan, kunnoltaan sekä muilta ominaisuuksiltaan turvallinen. Ajoneuvoa ei myöskään saa käyttää liikenteessä, jos sen verottoman käytön edellytykset eivät täyty (ks. kohta 3.3). Siirtomerkit on irrotettava ajoneuvosta välittömästi siirtoluvan voimassaoloajan päätyttyä. Siirtolupa on pidettävä mukana ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä. 1. TARKOITUS, JOIHIN SIIRTOLUPA MYÖNNETÄÄN 1.1. AJONEUVON KATSASTUKSEEN TAI KORJAAMOLLE VIENTI Siirtolupa voidaan myöntää katsastukseen ja korjaamolle vientiä varten. Siirtolupa voidaan antaa myös liikennekäytössä olevaa ajoneuvoa varten ajoneuvon korjaamolle vientiin, vaikka ajoneuvo on käyttökiellossa, sekä ajoneuvon korjaamolle ja katsastukseen vientiin, vaikka ajoneuvo on ajoneuvolain nojalla määrätty ajokieltoon.

3 3 Liikennekäytössä oleva ajoneuvo voidaan määräaikaiskatsastusajan umpeutumisen jälkeenkin viedä omilla kilvillä katsastukseen ilman siirtolupaa, kun aika on varattu. Liikennekäytöstä poistettua ajoneuvoa, jossa rekisterikilvet ovat kiinnitettyinä, saa käyttää liikenteessä siirrettäessä ajoneuvo sille erikseen varattuna aikana katsastukseen ja välittömästi katsastuksesta paikkaan, jossa ajoneuvoa säilytetään tai ajoneuvo voidaan korjata MAAHANTUODUN AJONEUVON SIIRTO TUONTIPAIKALTA VIENTIPAIKALLE / MUUALLE MAAHAN Ulkomailta maahantuotu ajoneuvo voidaan siirtää siirtoluvalla suoraan Suomen läpi vientipaikalle tai muualle maahan. Ajoneuvoyhdistelmän saa siirtää siirtoluvalla tuontipaikalta muualle Suomeen tai vientipaikalle, jos molempien ajoneuvojen käyttötarkoitus liittyy ajoneuvon siirtämiseen ja molemmat ajoneuvot on tuotu ulkomailta AJONEUVON TAI SIIHEN KIINTEÄSTI LIITTYVÄN TUOTTEEN ESITTELY Tällaisella esittelyllä tarkoitetaan uusien ensirekisteröimättömien ajoneuvomallien esittelyä sekä uuteen tai käytettyyn ajoneuvoon kiinteästi liittyvän tuotteen, esimerkiksi perävaunuun rakennetun vesisäiliön ja pumpun, esittelyä varten. Asiakkaan on annettava kirjallisesti tarkka selvitys esittelystä, sen tarkoituksesta, ajoreitistä ja kuljettajasta sekä selvitys siitä esitelläänkö siirtoluvalla ajoneuvoa vai siinä kiinteästi olevia laitteita. Siirtoluvan voi myöntää myös käytetyn auton lyhytaikaiseen, enintään yhden päivän kestävään esittelyyn myyntitarkoituksessa SUOMESSA REKISTERÖIDYN AJONEUVOURHEILUN VALTAKUNNALLISEN KESKUSJÄRJESTÖN KILPAILUKALENTERIIN KUULUVA KILPAILU Siirtolupa voidaan myöntää Suomessa rekisteröidyn ajoneuvourheilun valtakunnallisen keskusjärjestön kilpailukalenteriin kuuluvaan kilpailuun. Siirtolupa annetaan kilpailuun kilpailualueella. Kilpailuun voi kuulua muun muassa testierikoiskoe ja rallikatsastus. Itse kilpailuun osallistuvien lisäksi voidaan myös kilpailuun liittyvälle 0-autolle tai endurokilpailujen master-pyörille myöntää siirtolupia. Endurokilpailujen osalta kilpailun johtaja listaa henkilöt ja master-pyörät, jotka tarvitsevat siirtolupaa kilpailua varten ja lista on esitettävä siirtolupaa haettaessa. Huom! Tieliikenteeseen soveltumattomille, rekisteröintiin kelpaamattomille ajoneuvoille, kuten ainoastaan maastokäyttöön tarkoitetuille mönkijöille, ei siirtolupia kilpailua varten voida myöntää. Siirtolupa ei oikeuta harjoitteluajoon, nuotitukseen tai kilpailupaikalle / kilpailupaikalta ajamiseen. Siirtolupaan on merkittävä aina siirtoluvan käyttöaika ja -paikka ja kilpailun nimi. Muistuta asiakasta ensimmäisellä kerralla tehtävästä ilmoituksesta tullille.

4 AJONEUVOSTA VAHVISTETTU KÄYTTÖÖNOTTOILMOITUS Tulli sekä tullin rekisteröidyt asiakkaat (rekisteröidyt verovelvolliset) voivat vahvistaa verollisille Suomeen maahantuotaville ajoneuvoille käyttöönottoilmoituksia. Käyttöönottoilmoituksen voi tehdä yksityishenkilö tai kaupallinen toimija. Katsastustoimipaikat ja tulli voivat myöntää käyttöönottoilmoituksen viimeiseen voimassaolopäivään asti voimassaolevia siirtolupia ajoneuvon normaaliin käyttöön liikenteessä. Jos ajoneuvolle vahvistetaan uusi käyttöönottoilmoitus, voidaan asiakkaalle myöntää myös uusi siirtolupa. Siirtolupia, joita myönnetään käyttöönottoilmoituksen perusteella, tarvitaan esimerkiksi silloin, - kun autoveroasian käsittely on tullissa kesken (max 3 kk) tai - Suomessa myytäväksi tarkoitettua ajoneuvoa käytetään ajoneuvojen maahantuontia, valmistusta tai myyntiä harjoittavan yrityksen myyntitarkoituksessa tapahtuvaan koeajoon tai esittelyyn (max 9 kk) HUOM! Asiakas EI tarvitse siirtolupaa, jos ajoneuvossa on voimassaolevat ETA-maan rekisterikilvet: ETA-valtiossa rekisteröityä autoverollista ajoneuvoa voi käyttää autoverottomaan käyttöön oikeutetun ajan (henkilön omaa käyttöä varten hankittu ajoneuvo 3 kk / esittelyajoneuvot 9kk) ja sitä seuraavan seitsemän (7) päivän ajan. Autoverotonta ETA-maassa rekisteröityä ajoneuvoa voidaan vastaavasti käyttää 30 päivän ajan ajoneuvon maahantuonnista MUU ERITYINEN SYY AJONEUVON SIIRTÄMISEKSI Muun syy siirtoluvan myöntämiseen on esimerkiksi liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon siirtäminen talvisäilytyspaikkaan. Käytettäessä siirron syynä siirtoa tai muuta syytä, on siirron tarkoitus aina merkittävä reittikohtaan. 2. MENETTELY SIIRTOLUPAA MYÖNNETTÄESSÄ Ajoneuvon käyttötarkoituksen tulee täyttää rekisteröintiasetuksen tai autoverolain edellytykset. Mikäli ennakkoilmoitetulle ajoneuvolle haetaan siirtolupa ja ajoneuvo viedään pois maasta, tulee asiakasta neuvoa palauttamaan kilvet autoliikkeeseen tai ennakkoilmoittajalle. Siirtolupien käyttötarkoitukset ovat seuraavat: - Korjaamolle siirto - Katsastukseen siirto - Korjaamolle/katsastukseen siirto - Rajalle siirto - Esittely - Kilpailu - Tuote-esittely - Siirto - Muu syy (esim. pitkät siirtoluvat käyttöönottoilmoitusten perusteella)

5 2.1. SIIRTOLUVAN HAKIJA 5 Siirtolupa annetaan hakijalle, jonka hyväksi siirtolupa myönnetään. Hakijan ei tarvitse esittää selvitystä ajoneuvon omistusoikeudesta. Siirtoluvan hakija ilmoittaa omat henkilötietonsa hakemuksessa. Vastuuhenkilöä ei tarvita, vaikka siirtolupa myönnettäisiin ulkomaiselle henkilölle. Silloin, kun siirtolupaa haettaessa esitetään valtakirja hakemuksen tekemistä varten, merkitään hakijaksi valtuutuksen antanut henkilö. Valtuutettu henkilö merkitään lupaan asiamieheksi. Siirtolupahakemus voidaan allekirjoittaa yrityksen puolesta asemavaltuutuksen perusteella. Tällöin yritys merkitään hakijaksi ja hakemuksen allekirjoittanut henkilö asiamieheksi. Osoitteeksi merkitään yrityksen osoite. Alaikäiselle (alle 18 v) ei voida myöntää siirtolupaa edes valtuutuksen perusteella. Hakijan tai asiamiehen henkilöllisyys tarkistetaan siirtoluvan hakemisen yhteydessä ja henkilötunnus merkitään hakemukseen. Siirtolupahakemuksessa on ilmoitettava kaikki hakemuksessa vaaditut tiedot. Luvanmyöntäjä täyttää hakemukseen lupanumeron / siirtovakuutuksen numeron AJONEUVON YKSILÖINTI Siirtoluvan hakija ilmoittaa ajoneuvon yksilöintitiedot siirtolupahakemuksessa. Tarvittaessa asiakkaalta on kysyttävä ajoneuvon yksilöiviä asiakirjoja kuten tullausilmoitusta tai rekisteriotetta, mutta niiden puuttuminen ei estä siirtoluvan myöntämistä. Valmistenumeron ilmoittaminen on ehdoton edellytys siirtoluvan saamiseksi LIIKENNEVAKUUTUS Siirtolupaan liittyvän liikennevakuutuksen (siirtovakuutuksen) myöntää liikennevakuutuskeskus (LVK). Ajoneuvohallintokeskus (AKE) toimii LVK:n vakuutusasiamiehenä. AKElla on oikeus käyttää vakuutuksenvälitykseen sopimusrekisteröijiä ja tullia. Siirtolupahakemus toimii samalla myös siirtovakuutushakemuksena. Siirtovakuutuksen voimassaolo on sidottu siirtoluvan voimassaoloon. Luvanmyöntäjän on tarkistettava, että lupahakemukseen on merkitty päiväyksen lisäksi kellonaika. Siirtoluvan käyttö on pääsääntöisesti lyhytaikainen ja tällöin tulisi myydä siirtovakuutus. Lisäksi alla käsitellyissä tilanteissa on mahdollista käyttää ajoneuvolle jo otettua jatkuvaa liikennevakuutusta Jatkuvan liikennevakuutuksen käyttäminen siirtoluvan yhteydessä Siirtolupa on mahdollista myöntää ilman siirtovakuutusta. Tällöin on varmistuttava, että siirtolupaan voidaan käyttää voimassa olevaa jatkuvaa liikennevakuutusta tai hakijalle on myytävä jatkuva liikennevakuutus. Asiakasta tulee aina informoida siitä, että jatkuva vakuutus ei pääty siirtoluvan voimassaolon loputtua. Myydyn jatkuvan vakuutuksen osalta luvan myöntäjä merkitsee siirtolupahakemukseen vakuutusyhtiön nimen ja vakuutuksen alkamispäivämäärän. Siirtolupaa ei voida myöntää ulkomaisella liikennevakuutuksella eikä rajavakuutuksella.

6 6 Jos siirtolupaa haettaessa jatkuva vakuutus löytyy VATIsta, voidaan vakuutus liittää siirtolupaan, kun hakijan hakemuksessa ilmoittamat tiedot vastaavat VA- TIsta löytyviä tietoja. Kun haetaan siirtolupaa liikennekäytössä olevalle ajoneuvolle ja halutaan käyttää ajoneuvon voimassa olevaa vakuutusta, tulee hakijan olla joku rekisteriin merkityistä omistajista tai haltijoista. Jos hakija ei ole kukaan edellä mainituista, ei jatkuvaa vakuutusta voida käyttää eli hakijan tulee ottaa siirtovakuutus tai ottaa uusi liikennevakuutus. Jos siirtolupahakemuksen allekirjoittaa yksityishenkilön puolesta asiamies, tarvitsee hän valtakirjan hakijalta, joka on ajoneuvon omistaja tai haltija, voidakseen käyttää jatkuvaa vakuutusta. Kun siirtolupaa myönnetään liikennekäytöstä poistetulle ajoneuvolle, jonka rekisterikilpiä ei ole palautettu (liikennevakuutus passivoitunut), tulee aina ottaa siirtovakuutus. Jatkuvalle vakuutukselle ilmoitettu seisonta-aika on päätettävä ennen luvan myöntämistä. Jos seisonta-ajan päättymisestä ei ole tietoa ATJ:ssä, on päättymisestä esitettävä vakuutusyhtiön antama kirjallinen ilmoitus. Ryhmäliikennevakuutusta ei voi hyväksyä siirtolupaan (esittelyautoja lukuunottamatta) ajoneuvolle, joka on rekisteröimätön tai joka on poistettu rekisteristä LTJ:n aikana. Ajoneuvon on oltava Suomen rekisterissä (saa olla liikennekäytöstä poistettu) ja ryhmäliikennevakuutuksen ottaja on oltava merkitty ajoneuvorekisteriin ko. ajoneuvon omistajaksi tai haltijaksi. Autoliikkeiden esittelyautoille myönnettäviin pitkiin siirtolupiin voidaan liittää siirtoluvan hakijan ryhmäliikennevakuutus. Tällöin vakuutus poimitaan VATIsta ja huomautustietoihin tulee muistaa viedä merkintä käytetty ryhmäliikennevakuutusta. Museoajoneuvovakuutus kelpaa ainoastaan, jos ajoneuvo on rekisteröity museoajoneuvoksi ja vakuutus on merkitty ajoneuvorekisteriin. Museoajoneuvovakuutusta ei voida käyttää tilanteissa, joissa ensirekisteröintiä / liikennekäyttöön ottoa ei vielä ole tehty. Valtion omistamat ajoneuvot vakuuttaa valtionkonttori. Siirtolupa voidaan myöntää ilman todistusta vakuutuksesta, mikäli hakija on valtion organisaatio, joka on merkitty rekisteriin omistajaksi tai haltijaksi MÄÄRÄAIKA Siirtolupa voidaan antaa asiakkaan ilmoittaman siirtotarpeen edellyttämäksi ajaksi. Jos haettu aika on selkeästi liian pitkä suhteessa käyttötarkoitukseen, voidaan asiakkaalta pyytää lisäselvitystä käyttötarpeestaan. Siirtoluvassa voi olla useampia välipäiviä, mutta ilman erityistä syytä ei lupaa saa myöntää yli seitsemäksi päiväksi. Siirtovakuutusmaksu peritään koko luvan voimassaolon ajalta, vaikka luvassa olisi välipäiviä joina ajoneuvoa ei käytetä. Erityisenä syynä ei koskaan voida pitää kilpailukäyttöä. Siirtolupa voidaan myöntää korkeintaan 7 päivää ennen luvan voimaan astumista. Ajoneuvon maahantuonnin yhteydessä voidaan myöntää korkeintaan yhdeksän kuukauden pituinen siirtolupa. Asiakkaan halutessa siirtoluvan voimassaoloajaksi vahvistetaan korkeintaan sama voimassaoloaika kuin tullin vahvistamaan käyttöönottoilmoitukseen on vahvistettu. Siirtoluvan voimassaoloaikaa ei voi jatkaa, vaan tarvittaessa asiakkaalle on myönnettävä uusi siirtolupa.

7 REITTI Siirtolupahakemukseen on asiakkaan merkittävä mahdollisimman tarkasti käytettävä reitti. Kaupunkien välillä riittää esim. merkintä "Helsinki - Tampere". Kaupunkien sisällä on reitti merkittävä kaupunginosien tarkkuudella, jos tarkkaa osoitetta ei ole tiedossa, reitiksi ei riitä esim. pelkkä maininta "Helsinki". Reitti on merkittävä päiväkohtaisesti. Silloin, kun ajoneuvoon on myönnetty pitkä siirtolupa käyttöönottoilmoituksen perusteella, ei reittiä ole rajoitettu lainkaan (reittikohtaan kirjoitetaan Vapaasti Suomessa ) AJONEUVOVERON TARKISTAMINEN Jos ajoneuvorekisterissä on merkintä maksamattomasta ajoneuvoverosta, tulee se suorittaa ennen siirtoluvan myöntämistä. Kuitti suoritetusta verosta on esitettävä. Pääsääntö on, että Suomessa rekisteröidystä ja liikenteessä käytettävästä ajoneuvosta on suoritettava valtiolle ajoneuvoveroa. Mikäli siirtoluvalla kuljetetaan ajoneuvoa, joka on rekisteröity, vero pitää olla suoritettu. Mikäli taas siirtoluvalla käytetään liikenteessä ajoneuvoa, joka on poistettu rekisteristä tai rekisteriin merkitsemätöntä ajoneuvoa, ei siitä tarvitse maksaa ajoneuvoveroa siirtoluvan voimassaolon ajalta ANASTUSTIEDON TARKISTAMINEN Ennen siirtoluvan myöntämistä tulee ATJ:stä tarkistaa, ettei ajoneuvolla ole anastustietoa. Mikäli ATJ:ssä on anastustieto, ei siirtolupaa tule antaa. Asiasta on ilmoitettava ATJ:stä näkyvään poliisipiiriin LOPULLISESTI POISTETTU AJONEUVO Lopullisesti poistetulle ajoneuvolle ei voi myöntää siirtolupaa 2.9. SIIRTOLUVAN TULOSTAMINEN Siirtolupa tulostetaan sen jälkeen kun hakija on täyttänyt siirtolupahakemuksen kokonaan, allekirjoituksellaan ilmoittanut tarkastaneensa ja hyväksyneensä siirtolupahakemuksen tiedot ja kun luvan myöntäjä on vastaanottanut maksut siirtoluvasta ja mahdollisesta siirtovakuutuksesta SIIRTOLUVAN KORJAAMINEN Siirtolupaa ei saa korjata, jos korjauksella on vaikutusta siirtoluvan tai vakuutuksen asiakashintaan, koska siirtolupien laskutus menee sekaisin. Siirtoluvan korjaaminen luvan myöntämispäivänä ja samalla toimipaikalla on mahdollista seuraavien tietojen osalta: valmistenumero (ulkomaiset ajoneuvot, jotka eivät löydy ATJ:sta) merkki (ulkomaiset ajoneuvot, jotka eivät löydy ATJ:sta) malli (ulkomaiset ajoneuvot, jotka eivät löydy ATJ:sta)

8 8 vakuutusyhtiö (huom. siirtovakuutusta ei voi muuttaa liikennevakuutukseksi tai toisinpäin) käyttötarkoitus reitti hakija ja osoite huomautustieto luvan voimassaolo (huom. ei voi korjata, jos kyseessä siirtovakuutus) vakuutuksenottaja tulostuskieli. Myöntämispäivän tai toimipaikan vaihduttua, korjaaminen on sallittua seuraavissa tapauksissa: valmistenumero (ulkomaiset ajoneuvot, jotka eivät löydy ATJ:sta) merkki (ulkomaiset ajoneuvot, jotka eivät löydy ATJ:sta) malli (ulkomaiset ajoneuvot, jotka eivät löydy ATJ:sta) käyttötarkoitus reitti hakija ja osoite huomautustieto tulostuskieli SIIRTOLUVAN PERUUTTAMINEN LUVAN MYÖNTÄMISPÄIVÄNÄ Seuraavat korjaukset käsitellään lupien peruutuksina ja luvan myöntäjä tekee peruutuksen: siirtovakuutus korjataan liikennevakuutukseksi tai toisinpäin siirtovakuutuksella olevan luvan voimassaolo ajoneuvolaji (perävaunusta muu ajoneuvo tai toisinpäin) siirtotunnuksen (lupatunnuksen) vaihtaminen luvan tallentamisen jälkeen rekisteritunnuksen korjaaminen, kun tiedot löytyvät ja ne on haettu ATJstä luvan pohjatiedoiksi SIIRTOLUVAN PERUUTTAMINEN MYÖNTÄMISPÄIVÄN VAIHDUTTUA Myöntämispäivän vaihduttua tai muusta syystä kuin kohdassa on mainittu, peruutukset tehdään vain AKEssa. Virheellinen lupa faksataan AKEn erityisrekisteröintiin, jossa lupa perutaan ja sen jälkeen luvan myöntäjä tekee uuden luvan PERUUTETTUJEN LUPIEN ARKISTOINTI Peruutetut luvat tulee arkistoida omaan kansioonsa. Lupiin tehdään merkintä peruuttamisen syystä ja siitä, kuka luvan on peruuttanut. Luvat arkistoidaan aikajärjestyksessä, säilytysaika on sama, kuin myönnetyille siirtoluvilla.

9 SIIRTOLUVAN KESKEYTYS Siirtoluvan keskeytykset tehdään vain AKEssa. Jos esittelykäytössä olevalle ajoneuvolle tullaan hakemaan uutta siirtolupaa (esim. esittelyauto siirtyy toisen yrityksen esittelyautoksi) vanhan luvan voimassaoloaikana, tulee rekisteröijän olla yhteydessä AKEen vanhan siirtoluvan keskeyttämiseksi MANUAALISTEN SIIRTOLUPIEN PÄIVITTÄMINEN Tullitoimipaikka tai katsastusasema syöttää tiedot ATJ:ään käyttäen takautuvaa ilmoituspäivää eli päivää milloin lupa on myönnetty. 3. AJONEUVON KÄYTTÖ SIIRTOLUVALLA Ajoneuvoa liikenteessä käytettäessä tulee sen olla siihen liittyvän siirtoluvan käyttötarkoitus huomioon ottaen liikenteeseen soveltuva sekä rakenteiltaan, varusteiltaan, kunnoltaan ja muilta ominaisuuksiltaan turvallinen AJONEUVON KUORMAAMINEN Ajoneuvoa saa käyttää siirtoluvalla kuormattuna, kun ajoneuvon autoverotusta koskevan asian käsittely on tullilaitoksessa kesken. Näissä tapauksissa ajoneuvon kuormaamista ei ole rajoitettu lainkaan. Muissa siirtoluvan perusteena olevissa käyttötarkoituksissa kuorman on oltava siirtoluvan haltijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua. Kuormaaminen on kiellettyä, jos käyttötarkoitus liittyy kilpailukäyttöön SIIRTOLUVALLA VETÄMINEN Silloin, kun ajoneuvon autoverotusta koskevan asian käsittely on tullilaitoksessa kesken, ei perävaunun vetämistä ole rajoitettu lainkaan. Muissa käyttötarkoituksissa siirtoluvan nojalla käytettävällä ajoneuvolla saa vetää perävaunua, jos sekä vetävän ajoneuvon että perävaunun käyttö liittyy siirtoluvan myöntämisen perusteena olevaan käyttötarkoitukseen. Jos vetävää ajoneuvoa käytetään siirtoluvalla, myös rekisteröidyn perävaunun kuorman tulee olla vain siirtoluvan haltijan henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitettua (pl. autoverotusta koskevan asian käsittely kesken tullilaitoksessa). Edellä mainitun perusteella ajoneuvoyhdistelmän saa siirtää siirtoluvalla esimerkiksi tuontipaikalta muualle Suomeen tai vientipaikalle, jos molempien ajoneuvojen käyttötarkoitus liittyy ajoneuvon siirtämiseen ja molemmat ajoneuvot on tuotu ulkomailta, eikä perävaunu ole kuormattu kaupallisella tavaralla. Sallittua on myös esimerkiksi ajoneuvon vieminen rekisteröintikatsastukseen, kytkentäkatsastukseen tai kun vetämisellä on tarkoitus esitellä ajoneuvon vetoominaisuutta.

10 AJONEUVON VEROTON KÄYTTÖ Autoverolaissa on useita säännöksiä Suomessa vakinaisesti asuvan tai muussa valtiossa kuin Suomessa vakituisesti asuvan henkilön mahdollisuudesta käyttää ajoneuvoa väliaikaisesti verottomana. Tullilaitos autoveroviranomaisena ratkaisee yksittäistapauksissa autoverolain soveltamisen, joten asiakkaan on itse oltava yhteydessä tulliin verottomasta käytöstä. Asiakas vastaa itse tullin luvan hankkimisesta ja tullille tehtävistä ilmoituksista. Autoverolain mukaan ajoneuvoa voidaan käyttää väliaikaisesti verottomana muun muassa silloin kuin Suomeen rekisteröitäväksi tarkoitetusta ajoneuvosta on annettu käyttöönottoilmoitus, ajoneuvoa käytetään siirtokilvillä kilpailutarkoituksiin tai ajoneuvoa käytetään koekilvillä. Ajoneuvo, josta on tehty käyttöönottoilmoitus, voidaan antaa toisen henkilön kuljetettavaksi tai myydä käyttöönottoilmoituksen voimassa ollessa. Yksityisillä henkilöillä ja kaupallisilla toimijoilla voi olla samanaikaisesti useita ajoneuvoja käytössään käyttöönottoilmoituksilla. Ajoneuvon tilapäistä luovutusta muun henkilön kuin käyttöönottoilmoituksen tekijän tai hänen perheenjäsenten käyttöön ei ole rajoitettu. Myönnetyn siirtoluvan käytön edellytyksenä on, että autoveroilmoitus annetaan viiden päivän kuluessa käyttöönottoilmoituksen vahvistamisesta (ks. tarkemmin tullin käyttöönottoilmoituslomake). Viiden vuorokauden sisällä tehtävää autoveroilmoitusta ei vaadita käytettäessä esittelyajoneuvoja siirtoluvalla. LTJ-aikana rekisteristä poistetun tai liikennekäytöstä poistetun ajoneuvon ottamisesta kilpailukäyttöön tehdään ilmoitus AKElle. Ilmoitus tehdään AKEn nettisivuilta löytyvällä lomakkeella D407, joka löytyy osoitteesta (verotus). Halutessaan asiakas saa ilmoituksesta maksullisen todistuksen, mikä ei kuitenkaan ole edellytys luvan myöntämiselle SEURAAMUKSET LAIMINLYÖNNEISTÄ Jos ajoneuvoa on käytetty rekisteröintiä tai rekisteröimättömän ajoneuvon väliaikaista tai tilapäistä käyttöä liikenteessä koskevien säännösten tai määräysten vastaisesti, poliisimies, tullimies tai rajavartiomies voi estää ajoneuvon käyttämisen liikenteessä tai muualla ja määrätä ajoneuvon ajokieltoon ottamalla pois rekisterikilvet, siirtomerkit, rekisteröinnistä annetun todistuksen, koenumerotodistuksen, siirtoluvan taikka käyttämällä muunlaisia tarvittavia keinoja. Poliisimies, tullimies tai rajavartiomies voi kuitenkin antaa kirjallisen luvan kuljettaa ajoneuvo määräpaikkaan, korjattavaksi tai katsastettavaksi. Ajoneuvon väliaikaiseen käyttöön liittyvien säännösten rikkomisesta tuomitaan ajoneuvorikkomuksesta sakkoon. 4. SIIRTOMERKEILLÄ VARUSTETUN AJONEUVON KÄYTTÖ ULKOMAILLA Pohjoismaisen sopimuksen perusteella siirtomerkein varustetulla ajoneuvolla voi käydä Tanskassa, Norjassa ja Ruotsissa edellyttäen, että ajoneuvo on liikennekelpoisessa kunnossa ja täyttää vierailumaan määräykset ajoneuvolle asetetuista mittarajoista ja veromääräykset. Siirtolupa voidaan myöntää Suomessa, jos lähtöpaikka on Suomesta eli siirtolupaa ei voi myöntää esim. välille Kööpenhamina - Helsinki.

11 11 Pohjoismaissa järjestettäviin kilpailuihin voidaan kuitenkin myöntää siirtolupa, vaikka lähtöpaikka ei ole Suomi (esim. Ruotsissa ajettava ralli). Ajoneuvoa ei voi kuljettaa kilpailuun siirtoluvalla. Markku Kärkkäinen Johtava asiantuntija Reijo Jälkö lakimies JAKELU AKE Rekisteröintejä suorittavat katsastustoimipaikat ja Tullipiirit

Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä

Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä 20.9.2007 ja 21.9.2007 Sähköinen vakuutustietovarasto VATI Liikennevakuutuksen todistemerkistä luopuminen Vakuutustietovarasto

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti

Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti Prosessikuvaukset 1(19) 24.3.2006 Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti Prosessissa käydään läpi käytettynä maahantuodulle ajoneuvolle myönnettävä pitkä siirtolupa, ajoneuvon rekisteröintikatsastus

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 25/2008 ja TRAFI/4626/2012

Lisätiedot

AJONEUVOVERON VALVONTAOHJE

AJONEUVOVERON VALVONTAOHJE MÄÄRÄYS OHJE Päivämäärä Nro 14.3.2008 tta Sisältöalue Uuden ajoneuvoveron sekä entisen dieselja ajoneuvoveron valvonta ja ajoneuvon käytön estäminen Toimivallan säädösperusta Ajoneuvoverolaki 1281/2003

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle autoverolain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolain muuttamisesta annetun lain vo i- maantulosäännöstä

Lisätiedot

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp

Henkilökorttilaki. EV 14/1999 vp - HE 18/1999 vp EV 4/999 vp - HE 8/999 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen henkilökorttilaiksi ja laiksi väestötietolain 23 :n muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 8/999 vp henkilökorttilaiksi

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 10 /2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Nimi: Katuosoite:

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus 6.9.2007 Tietosisällöstä ja muutokset LTJ-> ATJ Rekisteröintilainsäädönnön muutokset Marja Koskinen Selvennykseksi Ajoneuvoluokka = N3/Kuorma-auto, M1/Henkilöauto

Lisätiedot

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI

TALOUS- JA VELKANEUVONNAN REKISTERI Tietosuojaseloste -yhdistetty rekisteriseloste ja informaatioasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 1.7.2014 1.Rekisterinpitäjä Nurmijärven kunta, sosiaalitoimi PL 7, 01901 Nurmijärvi 2. Rekisteriasioista

Lisätiedot

Henkilötietojärjestelmä HENKI

Henkilötietojärjestelmä HENKI Henkilötietojärjestelmä HENKI Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt 4.11.2009 1 Henkilötietojärjestelmä (HENKI) Henkilötietojärjestelmässä päivitetään yksityisten henkilöiden ja yritysten tietoja HENKIssä

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

Vesikulkuneuvon rekisteröinti

Vesikulkuneuvon rekisteröinti 1 (5) Antopäivä: 23.8.2016 Voimaantulopäivä: 26.8.2016 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki vesikulkuneuvorekisteristä (424/2014): 8 :n 3 momentti, 11 :n 1 momentti, 12 :n 1 momentti, 13 :n 5 momentti,

Lisätiedot

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-To-Lt-003 18.02.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste

Aikuissosiaalityön rekisteriseloste Aikuissosiaalityön rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/ (6) RAKENNUSVALVONTAVIRASTO RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 (6) RAKENNEYKSIKÖN VIRANHALTIJAT HENKILÖTIEDOT POISTETTU Rakenneyksikön muiden viranhaltijoiden tekemät rakennuslupapäätökset Päätökset annetaan julkipanon jälkeen

Lisätiedot

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

9. ASIAKASTIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET ALAVUDEN KAUPUNKI / SIVISTYSRYHMÄ REKISTERISELOSTE ALAVUDEN YLÄASTEEN OPETTAJA- JA OPPILASREKISTERI Laatimispäivä: 16.2.2010 SISÄLTÖ: 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

Lastenvalvojan rekisteriseloste

Lastenvalvojan rekisteriseloste Lastenvalvojan rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN VASTUUHENKILÖ 4. REKISTERIASIOITA HOITAVAT HENKILÖT 5. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS 6. REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 971/2012 Laki. autoverolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 971/2012 Laki. autoverolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 971/2012 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan autoverolain

Lisätiedot

Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus

Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus Puolustustarvikkeet 1 Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus Yleistä Puolustustarvikkeiden viennistä annettu laki (282/2012) sisältää säännökset puolustustarvikkeiksi määriteltävän materiaalin

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006

SISÄLLYS. N:o 743. Laki. rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta. Annettu Helsingissä 25 päivänä elokuuta 2006 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2006 N:o 743 748 SISÄLLYS N:o Sivu 743 Laki rikoslain 1 ja 20 luvun muuttamisesta... 2249 744 Laki järjestyslain 7 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Sain kiintiöpäätöksen, mitä nyt? Energiavirasto

Sain kiintiöpäätöksen, mitä nyt? Energiavirasto Sain kiintiöpäätöksen, mitä nyt? Energiavirasto 21.10.2014 Hanna Riski Energiavirasto Mitä tapahtuu kun kiintiöpäätös on saatu: Voimassaolo ja 2 v määräaika Muutoksenhaku ja lainvoima Muuttaminen Ilmoitusvelvollisuus

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta /2013 Sisäministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2013 872/2013 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2013

Lisätiedot

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstä poisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaustisen kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

KOENUMEROREKISTERÖINTI Päävalikko...2 Ilmoituksen laadut...2 Koenumerotietojen haku REKI Koenumerotodistuksen muutosrekisteröinti...

KOENUMEROREKISTERÖINTI Päävalikko...2 Ilmoituksen laadut...2 Koenumerotietojen haku REKI Koenumerotodistuksen muutosrekisteröinti... 1 KOENUMEROREKISTERÖINTI Päävalikko...2 Ilmoituksen laadut...2 Koenumerotietojen haku REKI0168...2 Koenumerotodistuksen muutosrekisteröinti...3 Koenumerotietojen haku REKI0168...3 Koenumerotodistuksen

Lisätiedot

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS (MRL 128 )

MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS (MRL 128 ) 1. Kiinteistö, jota hakemus koskee 2. Hakijan tai hakijoiden tiedot Hakijana voi olla vain kiinteistön omistaja tai -haltija Koko tontti tai tila Kiinteistön postiosoite: Hakijan postiosoite Hakijan postiosoite

Lisätiedot

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo:

Hartolan kunta. Ympäristönsuojeluviranomaisen. taksa. Voimaantulo: Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen taksa Voimaantulo: Ympäristölautakunta 9.10.2014 54 Kunnanhallitus 3.11.2014 243 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 43 Voimaantulo 1.1.2015 Hartolan kunta Ympäristönsuojeluviranomaisen

Lisätiedot

EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio

EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio 12.4.2016 Muutokset mahdollisia 1 Erityismenettelyt 1.5.2016 alkaen - Erityiskäyttö Väliaikainen

Lisätiedot

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA

PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Päätös Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2016 1 (4) Lupatunnus HL2011:0037 Seppo Vikiö PÄÄTÖS KULLANHUUHDONTALUVAN SIIRROSTA Luvanhaltija: Seppo Vikiö, Terttu Vikiö Siirron jälkeen luvanhaltijat: Hanna Makkonen

Lisätiedot

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

HE 41/2008 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi HE 41/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuorma- ja linja-auton kuljettajien ammattipätevyydestä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

HE 107/1999 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 107/1999 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 107/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ajoneuvon siirtolupaa koskevan lainsäädännön uudistamiseksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikennelakia, liikennevakuutuslakia

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Source: http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2015/20151522 (accessed:27.4.16) 1552/2015 Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään

Lisätiedot

Sisäministeriön asetus

Sisäministeriön asetus Sisäministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään valtion maksuperustelain (150/1992) 8 :n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994:

Lisätiedot

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus

Lakisääteisen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Lakisäätsen TyEL-eläkevakuutuksen hakemus Työnantaja Vakuutusnumero 56- Työnantajan nimi Tämä hakemus koskee 1.1.2007 voimaan tulleen työntekijän eläkelain mukaista lain vähimmäisehdot täyttävää eläkevakuutusta.

Lisätiedot

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin

Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa ja merkitty kaupparekisteriin 1 Yhtiöjärjestys on hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.5.2016 ja merkitty kaupparekisteriin 20.5.2016. 1 KÖYLIÖN-SÄKYLÄN SÄHKÖ OY YHTIÖJÄRJESTYS 1 Yhtiön toiminimi on Köyliön-Säkylän Sähkö Oy

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN TAKSA 1.1.2015 ALKAEN Sysmän kunnanvaltuusto 17.11.2014 36 2 (7) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa noudatetaan ja sen mukainen maksu peritään

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 2 Sisällys: 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu 3 Valvontamaksu 4 Kuuleminen

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus.

Päätös 1 (5) Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on saapunut päivätty kaivosoikeuden siirtoa koskeva hakemus. Päätös 1 (5) Annettu julkipanon jälkeen KaivNro 15.10.2013 3951/1a Juhani Karhu Metsolantie 9 32740 Sastamala KAIVOSOIKEUDEN SIIRTOA KOSKEVA PÄÄTÖS Hakemus Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 42/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi passilain muuttamisesta ja passilain muuttamisesta annetun lain eräiden säännösten kumoamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola

Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen lainvoimaiseksi tulemista, Nastola Etelä-Suomi Päätös Nro 83/2010/4 Dnro ESAVI/213/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.6.2010 ASIA LUVAN HAKIJA Lämmönkeräysputkiston sijoittaminen Iso-Kukkanen-järveen ja töiden aloittaminen ennen päätöksen

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti ampuma-aselain (1/1998) 25 :n 1 momentin ja 119 :n 1 momentin 3, 4, 6, 7 ja 8 kohdan nojalla muutetaan valtioneuvoston

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118

LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE /118 LAKI SAIRAUSVAKUUTUSLAIN MUKAISEN OMAVASTUUAJAN KORVAAMISESTA MAATALOUSYRITTÄJILLE 17.1.1991/118 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1. (19.12.2008/996) 1 Maatalousyrittäjän eläkelaissa (1280/2006)

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

Tiedote 14/2007 katsastustoimipaikoille. Selain- ja tulostusasetukset. Toimintaohjeita järjestelmävirheisiin

Tiedote 14/2007 katsastustoimipaikoille. Selain- ja tulostusasetukset. Toimintaohjeita järjestelmävirheisiin Tiedote 14/2007 katsastustoimipaikoille 21.11.2007 Selain- ja tulostusasetukset Järjestelmän toiminnan ja tulostamisen osalta on erittäin tärkeää, että selain ja tulostusasetukset on tehty AKEn ilmoittamalla

Lisätiedot

KAUPPA-ALUSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN

KAUPPA-ALUSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN OHJE 10.2.2016 KAUPPA-ALUSTUKIHAKEMUKSEN TÄYTTÄMINEN Yleisohjeet Nämä ohjeet on annettu meriliikenteessä käytettävien alusten kilpailukyvyn parantamisesta annetun lain (1277/2007) perusteella maksettavan

Lisätiedot

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Eurooppalainen sairaanhoitokortti Eurooppalainen sairaanhoitokortti 07.03.2016 Sisällysluettelo 1 Eurooppalainen sairaanhoitokortti... 1 1.1 Kortin tiedot... 1 1.2 Kortin voimassaoloaika... 1 1.3 Kortin hakeminen... 1 1.4 Kortin tilaaminen...

Lisätiedot

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Viranomaisen merkintöjä / Y4 MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS Osakeyhtiö, osuuskunta, säästöpankki, säätiö, yhdistys ja muu yhteisö Lomakkeella voit ilmoittaa muutoksen tai lopettamisen kaupparekisteriin,

Lisätiedot

Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen. Päästökaupan ajankohtaispäivä Piia Kähkölä

Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen. Päästökaupan ajankohtaispäivä Piia Kähkölä Päästöluvan peruuttaminen ja toiminnanharjoittajan vaihtuminen Päästökaupan ajankohtaispäivä 14.4.2015 Piia Kähkölä Päästöluvan peruuttaminen Päästölupien peruutukset: Yleistä Päästöluvan peruuttamisen

Lisätiedot

Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen

Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen Sote-uudistus ja laki sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamisesta mikä muuttuu? Kirsi Markkanen 19.11.2016 Sote-uudistuksen tavoitteet Ihmisten hyvinvointija terveyserot vähenevät Integraatio Asiakaskeskeiset,

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 26.2.2015) 1 Yleistä

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48

POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48 POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Polvijärven kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta

Sisäasiainministeriön asetus. Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Annettu Helsingissä 17 päivänä joulukuuta 2008 Sisäasiainministeriön asetus Maahanmuuttoviraston suoritteiden maksullisuudesta Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta

Lisätiedot

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste

Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste Perhetyön ja lapsiperheiden kotipalvelun asiakasrekisterin rekisteriseloste Kainuun sosiaali- ja Rekisteriseloste SISÄLTÖ 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3.

Lisätiedot

Töihin ja työnhakuun ulkomaille

Töihin ja työnhakuun ulkomaille Töihin ja työnhakuun ulkomaille Leena Ikonen 31.8.2010 Sisältö Yleiset edellytykset Töihin ulkomaille Hakemuksesta Suomeen sosiaaliturvaan kuuluminen edellytykset Hakemuksetta Suomen sosiaaliturvaan kuluminen

Lisätiedot

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1

Karhu Mining Company Oy Karelian Diamond Resources Public Limited Company Kaivosrekisterinumerot: 7363/1 Kuulutus 1 (1) KaivNro 30.9.2016 7363 KUULUTUS Turvallisuus ja kemikaalivirasto (Tukes) on kaivoslain (621/2011) perusteella 30.9.2016 hyväksynyt seuraavan valtausoikeuden siirtoa koskevan hakemuksen:

Lisätiedot

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi Maa-ainestaksat Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi 1 Yleistä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta

Lisätiedot

1993 vp - HE 245 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

1993 vp - HE 245 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT 1993 vp - HE 245 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi metsästysaseen kuljettamista, vierasperäisen eläimen

Lisätiedot

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja

SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN. Ajankohta Toimenpide Päätöksentekijä tai toimenpiteen suorittaja 1 (5) 19.11. SIIKAJOEN KUNTA LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINTOJEN YHTIÖITTÄMINEN Kuntalain 2 a :ssä määritellyn yhtiöittämisvelvoitteen mukaan kunnan hoitaessa lain 2 :ssä tarkoitettua tehtävää kilpailutilanteessa

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE MAA-AINESLAIN VALVONTATAKSA

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE MAA-AINESLAIN VALVONTATAKSA Ymp.ltk 3.5.2016 Liite 1 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE MAA-AINESLAIN VALVONTATAKSA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO MAA-AINESTEN OTTAMISTA KOSKEVAN LUPAHAKEMUKSEN TARKASTA- MISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

Katsastusasiakirjojen arkistointi ja lähettäminen digitoitavaksi

Katsastusasiakirjojen arkistointi ja lähettäminen digitoitavaksi Päivämäärä MÄÄRÄYS OHJE Nro 27.4.2009 620/208/2009 Sisältöalue Toimivallan säädösperusta Kohderyhmät Katsastajat Voimassaoloaika 29.4.2008 Kumoaa/muuttaa määräyksen/ohjeen AKEn ohje 618/208/2008; 21.5.2008

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan

1:346 Kortteli 11 Tontti 1. Tontin pinta-ala 7619,00 m² Sallittu kerrosala 80,00 m² Käytetty kerrosala 27,70 m² Rakennuspaikan Lupanumero 2013-0001 Päätöspäivä 13.02.2013 10 Hakija Rantanen Mika Juhani Muuntajantie 3 28760 PORI Rantanen Johanna Katriina Muuntajantie 3 28760 PORI Rakennuspaikka Kiinteistötunnus 608-402-0001-0346

Lisätiedot

MOOTTORIAJONEUVOERITYISEHTO 306: AUTOLIIKKEEN VAPAA- EHTOINEN TURVA

MOOTTORIAJONEUVOERITYISEHTO 306: AUTOLIIKKEEN VAPAA- EHTOINEN TURVA Moa 1 MOOTTORIAJONEUVOERITYISEHTO 306: AUTOLIIKKEEN VAPAA- EHTOINEN TURVA 1.1.2014 306.1 MYÖNTÄMISPERUSTEET Yritykselle, jonka kaupparekisteriin ilmoitettuun toimintaan kuuluu ajoneuvokauppa (= moottoriajoneuvot

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus. vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus. vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston asetus vaarallisten aineiden kuljettajien ajoluvasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 1 Soveltamisala Tässä asetuksessa säädetään vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 11/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/264/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.1.2014 ASIA Ruoppausmassa-alueen R809 sulkemista Kokkolan suurteollisuusalueella koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5)

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SALON KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN

OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN OHJE EUROOPAN UNIONIN KANSALAISILLE JA HEIDÄN PERHEENJÄSENILLEEN Yleiset säännökset Puolan tasavallassa Euroopan unionin kansalaisen oleskelua koskeva asia on hoidettava välittömästi, kun taas sellaisen

Lisätiedot

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa.

Henkilö, johon asiakas voi ottaa yhteyttä henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa. Laatimispäivä: 1/2015 Tämä on tietosuojaseloste, joka sisältää rekisteriselosteen ja asiakkaiden henkilötietojen käsittelyä koskevan informoinnin. 1. Toiminnasta vastaava rekisterinpitäjä Katuosoite: Kuopion

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 1 YLEISTÄ Hattulan kunnassa maa-ainesten

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Laki. autoverolain muuttamisesta

Laki. autoverolain muuttamisesta Laki autoverolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan autoverolain (1482/1994) 14 :n 2 momentti, 30 :n 2 momentti sekä 74 ja 75, sellaisina kuin niistä ovat 14 :n 2 momentti ja 30 :n

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f

Päätös. Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti ja 2 momentin kohta 4 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 13 f Päätös Etelä-Suomi Nro 55/2013/1 Dnro ESAVI/78/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 14.3.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus ongelmajätteiden vastaanottokeskuksen toimintaa koskevan ympäristölupapäätöksen

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA Haminan kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan

Lisätiedot

Dnro 6572/03.00/2010. Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät laiterekisteri-ilmoitukset

Dnro 6572/03.00/2010. Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät laiterekisteri-ilmoitukset Määräys 2/2010 1/(7) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät laiterekisteri-ilmoitukset Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010)18

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Muistio 1 (6) LPO Kaisa Männistö ja Laura Sarlin 21.9.2015 LVM077:00/2014 Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Valtioneuvoston

Lisätiedot

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014

ENERGIAVIRASTO PÄÄTÖS 18/715/2014 Rautatienkatu 19 A 15110 Lahti ASIA HAKIJA Lain uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön tuotantotuesta (1396/2010) 42 :n mukainen tuotantotukitodentajan hyväksymispäätöksen muuttaminen Rautatienkatu

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016

Ajankohtaista Verohallinnosta. Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Ajankohtaista Verohallinnosta Veroinfot taloushallinnon ammattilaisille 2016 Auto- ja valmisteverotus sekä maahantuonnin arvonlisäverotus Laki avoimesta yhtiöstä ja kommandiittiyhtiöstä muuttui 1.1.2016

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ampuma-aseasetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan ampuma-aseasetuksen (145/1998) 2 :n 3 momentti, 10 :n 1 momentin 6 kohta ja 3 momentti, 12, 16 ja

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 890. Laki

SISÄLLYS. N:o 890. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä lokakuuta 2007 N:o 890 899 SISÄLLYS N:o Sivu 890 Laki Kansainvälisen merenpohjajärjestön erioikeuksista ja vapauksista tehdyn pöytäkirjan lainsäädännön

Lisätiedot