Rekisteröintiasioita. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rekisteröintiasioita. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt"

Transkriptio

1 Rekisteröintiasioita Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt

2 Valtuuttaminen Valtuutuksen perusteella valtuutettu voi edustaa valtakirjan antajaa Valtuutuksen laajuus riippuu valtakirjan sisällöstä Alaikäinen (alle 18 v) ei voi valtuuttaa tai toimia valtuutettuna Edelleen valtuutus on sallittua, kun valtakirjassa annetaan lupa edelleen valtuutukseen Valtakirja voidaan hyväksyä alkuperäisenä, jäljennöksenä tai faksina Avoin asianajovaltakirja kuitenkin aina esitettävä alkuperäisenä (otetaan kopio) Elinkeinonharjoittaja ei voi valtuuttaa itse itseään Tarvitaan KRO tai vastuuhenkilötieto järjestelmässä

3 Valtuutuksen sisältö Valtakirja on voimassa toistaiseksi, jos voimassaoloaikaa ei ole rajattu (uusittava vuosittain) Valtakirjan esittäjälle voidaan luovuttaa myös ilmoitusosa, jos valtakirjassa ei ole erityistä kieltoa Yrityksen antamassa valtakirjassa tulee valtuutuksen allekirjoituksen kohdalla olla myös yrityksen nimi Valtuutettu ei voi rekisteröidä ajoneuvoa itselleen -> tarvitaan luovutus

4 Millaiset valtuudet valtuutetulla on? Valtuutetaan hoitamaan rekisteröinti voi allekirjoittaa ja vastaanottaa kaikki asiapaperit ei voi myydä Valtuutetaan tekemään seisontailmoitus, voiko tehdä liikennekäytöstäpoiston? Tavallinen liikennekäytöstäpoisto voidaan tehdä, myös ilman kilpien palautusta

5 Huomioitavaa valtakirjalla toimittaessa Mikäli myyjä allekirjoittaa valtakirjalla esim. autoliikkeen puolesta, tulee valtakirja antaa ostajalle mukaan tai varmistua, että toimipaikalla, jossa rekisteröinti uuden omistajan nimiin tehdään, on olemassa autoliikkeen jatkuva valtakirja tai Rekisteröivän toimipaikan valtakirjaa pyytäessä, faksata se toimipaikalle tai Päivittää rekisteröinti suorarekisteröintinä Huolehditaan, että esim. katsastustoimipaikoille toimitetut jatkuvat valtakirjat uusitaan vuosittain

6 Huomioitavaa Autoliikkeen tulee rekisteröidä ostamansa ajoneuvot omiin nimiinsä ennen niiden luovuttamista eteenpäin Rekisteröintisopimuksen mukaan suorarekisteröivän autoliikkeen tulee olla ajoneuvon omistaja tai tulla omistajaksi ajoneuvolle Jos autoliike myy ajoneuvon 7 päivän sisällä ostopäivästä, eikä aio ajoneuvoa omiin nimiinsä välillä rekisteröidä, tulee rekisteröinti hoitaa katsastusasemalla, jossa autoliike rekisteröinnin yhteydessä viedään väliomistajaksi. Rahoitusyhtiöiden autoliikkeille antamien valtakirjojen sisältöön tulee kiinnittää huomiota

7 Ennakkoilmoittajan yksittäin maahantuoma ajoneuvo Kun ennakkoilmoittaja tuo maahan uuden ennakkoilmoittamattoman ajoneuvon, riittää omistusoikeusselvitys maahantuojana toimineesta ennakkoilmoittajasta alkaen Luovutustodistuksesta tulee ilmetä, että ajoneuvo on ennakkoilmoittajan maahantuoma Esim. Täten luovutamme maahantuomamme ja omistamamme

8 Ennakkoilmoitetun ajoneuvon omistusoikeusselvitys Ennakkoilmoittajalta ei tarvitse olla luovutustodistusta jälleenmyyjälle Omistusoikeusselvitys on esitettävä viimeisestä jälleenmyyjästä lähtien Jos ennakkoilmoittaja on sama kuin jälleenmyyjä, ei jälleenmyyjän tietoja ole pakollista täyttää Mikäli ennakkoilmoittaja myy ajoneuvon, tulee viimeisen jälleenmyyjän allekirjoituskohdassa olla ennakkoilmoittajan allekirjoitus

9 Maahantuojan luovutus rahoitusyhtiölle ensirekisteröinnin yhteydessä Mikäli ajoneuvo ensirekisteröidään rahoitusyhtiön nimiin, voidaan omistusoikeusselvityksenä luovutuksesta rahoittajalle hyväksyä kopio rahoitussopimuksesta. Sopimuksesta tulee ilmetä, että ajoneuvo on rahoitettu ja siinä tulee olla maahantuojan (luovuttajan) allekirjoitus Jos haltija (maahantuoja) hoitaa rekisteröinnin, tulee hänellä kuitenkin olla valtakirja omistajaksi tulevalta rahoitusyhtiöltä

10 Vientipalautus Vientipalautukseen on oikeutettu henkilö tai yritys, joka omistaa ajoneuvon, kun se viedään käytettäväksi muualla kuin Suomessa Vientipalautuksen saamisen edellytykset Ensiverotuksen veropäivä on tai myöhäisempi Ajoneuvo on käytön Suomessa päättyessä ollut liikennekelpoisessa kunnossa, myös määräaikaiskatsastus voimassa Ajoneuvo on poistettava liikennekäytöstä (ulkomaille) Ajoneuvo on rekisteröitävä ulkomaille Ajoneuvon ensimmäisestä käyttöönottopäivästä tulee olla kulunut alle 10 vuotta Tulli ilmoittaa Trafille vientipalautuksen myöntämisestä ja rekisteriin viedään vientipalautusta koskeva Trafin muutoskielto

11 Vientipalautusta saaneen ajoneuvon rekisteröinti uudelleen Suomeen Kun ajoneuvo, josta on palautettu autoveroa, rekisteröidään tai otetaan uudelleen käyttöön Suomessa, ajoneuvo verotetaan käytetyn ajoneuvon verotusta koskevien säännösten mukaisesti Vientipalautusta saaneelle ajoneuvolle tehdään liikennekäyttöönotto katsastusasemalla, joka tarkistaa autoveron suorituksen tullilta ennen liikennekäyttöönottoa

12 Alaikäisen allekirjoitus/edunvalvoja Omistajan ollessa alaikäinen, tulee pääsääntöisesti molempien edunvalvojien allekirjoittaa rekisteriilmoitus Poikkeuksena alaikäinen voi yksin allekirjoittaa rekisteröinnin, mikäli hänellä on ikänsä puolesta oikeus kuljettaa kyseistä ajoneuvoa Alaikäisen allekirjoitusoikeus ei koske perittyä omaisuutta eikä poikkeuksellisen arvokasta omaisuutta

13 Alaikäisen allekirjoitus/edunvalvoja Edunvalvojilla on kuitenkin aina oikeus allekirjoittaa rekisteri-ilmoitus, vaikka lapsi olisikin vuotias Jos toinen edunvalvoja on tekemässä rekisteriilmoitusta, jonka molemmat ovat allekirjoittaneet, voi ilmoitusosan luovuttaa toiselle edunvalvojalle Toinen edunvalvoja yksin ei voi tehdä mitään muutoksia alaikäisen omistamalle ajoneuvolle

14 Huomioitavaa, kun ostetaan ajoneuvo kuolinpesältä Perustapauksessa tarvitaan kaikkien pesän osakkaiden luovutus Kaikkien allekirjoitus tai valtakirja ajoneuvon myyntiin Kopio perukirjasta, josta tulee ilmetä Pesän osakkaat Perusteena olleet asiakirjat (mm. testamentti) (Ajoneuvo) Allekirjoitukset (pesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä) Mikäli testamentti tai perinnönjakokirja -> liitteeksi Tarkistettava lainvoimaisuus Jos omistusoikeus siirtynyt testamentin tai perinnönjaon perusteella, kannattaa asiakasta suositella rekisteröimään ajoneuvo nimiinsä ennen luovutusta edelleen (luovutuspäivästä voi olla kulunut jo yli 7 päivää ja myyntivarastovakuutuksen kanssa tästä aiheutuisi hyvikettä) Rekisteröinnit tehdään aina katsastusasemalla

15 Muutoskiellollisen ajoneuvon rekisteröinti Muutoskielto rekisterissä estää lähes kaikki muutokset Kun alalajina on ulosmittaus, sallitaan ajoneuvolle liikennekäytöstäpoisto, -otto sekä teknisen osan tulostaminen Muutokset eivät kuitenkaan ole mahdollisia, jos ajoneuvolla on haltuunottotieto Kun asiakas tulee tekemään muita muutoksia ajoneuvolle, tulee muutokseen saada lupa ulosottomieheltä Ollaan yhteydessä ulosottomieheen Ulosotosta lähetetään Trafiin lupa muutoskiellon väliaikaiseen poistoon Trafissa ajoneuvon tietoihin lisätään viretieto. Rekisteröijä ottaa yhteyttä muutoksen päivitystilanteessa ja muutoskielto poistetaan päivityksen ajaksi

16 Ennakkoilmoitetun ajoneuvon myynti ulkomaille/ahvenanmaalle Myynti ulkomaille Ennakkoilmoittajan kanssa sovitaan ennakkoilmoituksen perumisesta Alkuperäisen ennakkoilmoitustodistuksen tuhoamisesta tulee sopia ennakkoilmoittajan kanssa Myynti Ahvenanmaalle Alkuperäinen ennakkoilmoitustodistus tulee toimittaa Ahvenanmaan rekisteriviranomaiselle

17 Käytetyn ajoneuvon myynti ulkomaille/ Ahvenanmaalle Mikäli ajoneuvoa ei enää käytetä liikenteessä Suomessa, tulee sille tehdä liikennekäytöstäpoisto ulkomaille/ahvenanmaalle Autoliikkeen koenumerokilvillä ajoneuvo voidaan siirtää maastavientipaikalle, mikäli siirron tekee liikkeen edustaja Mikäli asiakas itse siirtää ajoneuvon, tulee siirto tehdä siirtoluvalla tai esim. trailerilla

18 Ulkomailta tuodun käytetyn ajoneuvon omistusoikeusselvitys Omistusoikeusselvitys viimeisestä ulkomaisesta omistajasta alkaen, esim. kopio kauppalaskusta tai Autoveropäätöksen/luovutuspäätöksessä mainitusta omistajasta lähtien Maahantuojalta eteenpäin tapahtuvista luovutuksista tulee esittää aina alkuperäinen luovutustodistus

19 Ahvenanmaalta tuodun käytetyn ajoneuvon omistusoikeusselvitys Tuonti Ahvenanmaalta on Suomessa tapahtuvaa luovutusta Tarvitaan omistusoikeusselvitys Ahvenanmaan rekisteriin merkitystä omistajasta alkaen alkuperäisinä asiakirjoina

20 Esittelyauton ensirekisteröinti katsastustodistuksella Autoliikkeet voivat suorittaa omien autoverolain 35b :ssä tarkoitettujen esittelyajoneuvojen rekisteröinnin itse Ajoneuvon tulee olla ennakkoilmoitettu, autoliikkeen omassa esittelykäytössä ollut (siirtoluvalla) ja rekisteröintikatsastettu Katsastustodistukseen täytetään kaikki rekisteriin merkittävät tiedot omistajan tiedot, käyttö- ja vakuutustiedot, Rekisteriin merkittävän omistajan allekirjoitus vahvistaa, että tietää ajoneuvon olevan käytetty Ennakkoilmoitustodistus liitetään katsastustodistuksen liitteeksi selvityksenä omistusoikeudesta

21 Esittelyajoneuvojen käyttöön/ rekisteröintiin liittyneitä ongelmia Esittelyajoneuvoja on käytetty koekilvillä Esittelyajoneuvoja saa käyttää vain siirtoluvilla/voimassa olevilla ETA-kilvillä Koekilpien veroton esittelykäyttö on mahdollista vain muualla kuin Suomessa asuville ostajille Esittelyajoneuvoja on rekisteröity ilman rekisteröintikatsastusta Oikea käyttöönottopäivä on ehdottomasti saatava rekisteriin

22 Vanhentuneen ilmoitusosan käyttö luovutustodistuksena Mikäli luovutus on tehty vanhentuneella ilmoitusosalla, voidaan sitä käyttää luovutustodistuksena Rekisteröinti tehdään katsastusasemalla Uusi omistaja täyttää rekisteröintitodistuksen tilauslomakkeen Kadonneen tilalle tulostetaan rekisteröintitodistus, johon uusi omistaja täyttää rekisteriin merkittävät tiedot ja allekirjoituksen Katsastusasema antaa väliaikaistodistuksen (omistajanvaihdoksen päivittämisessä karenssiaika)

23 Käyttövastaava Käyttövastaavalla tarkoitetaan täysi-ikäistä, Suomessa asuvaa luonnollista henkilöä, joka olematta auton omistaja tai haltija on auton pääasiallinen kuljettaja tai jollei autolla ole pääasiallista kuljettajaa, jolla on tiedot auton kuljettajista käyttövastaavalla tulee olla vähintään B-luokan ajo-oikeus Käyttövastaavatieto on voimassa ilmoituksen saapumishetkestä eteenpäin Käyttövastaavailmoitukset tullaan tekemään Suomi.fipalvelun kautta Myös lisäys/muutos-ilmoitukset ja tiedon poistoilmoitukset tehdään Suomi.fi-palvelun kautta

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt AJONEUVOHALLINTOKESKUS Rekisteröinnin koulutus Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ REKISTERÖINNISTÄ...1 2. AUTOLIIKKEIDEN JA RAHOITUSYHTIÖIDEN REKISTERÖINTIOIKEUDET...1 2.1. Autoliikkeiden

Lisätiedot

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Koulutuspaikat: 06.10.2009 Helsinki / VR Auditorio 08.10.2009 Tampere / Scandic City 13.10.2009 Kuopio / Hotelli Puijonsarvi 15.10.2009 Oulu /

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Vakuutusyhtiöt

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Vakuutusyhtiöt AJONEUVOHALLINTOKESKUS Rekisteröinnin koulutus Vakuutusyhtiöt Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ REKISTERÖINNISTÄ... 1 2. VAKUUTUSYHTIÖIDEN REKISTERÖINTIOIKEUDET... 1 2.1. Vakuutusyhtiöiden rekisteröinnissä

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Syksy 2008 Katsastustoimipaikat Rekisterikilpi ja siirtolupa K: Kun ulkomaiset kilvet palautetaan Suomeen rekisteröinnin yhteydessä, historiatietoihin jää vain merkintä "Muu muutos".

Lisätiedot

Rekisteröinnin peruskoulutus. Vakuutusyhtiöt

Rekisteröinnin peruskoulutus. Vakuutusyhtiöt Rekisteröinnin peruskoulutus Vakuutusyhtiöt Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Virasto on liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä vastaava hallinto- ja turvallisuusviranomainen, jonka toimiala

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN

SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN SIIRTOLUPA... 2 1. TARKOITUS, JOIHIN SIIRTOLUPA MYÖNNETÄÄN... 2 1.1. AJONEUVON KATSASTUKSEEN TAI KORJAAMOLLE VIENTI... 2 1.2. MAAHANTUODUN AJONEUVON SIIRTO TUONTIPAIKALTA

Lisätiedot

Ajoneuvon ensirekisteröinti

Ajoneuvon ensirekisteröinti Ohje 1 (9) Antopäivä: 11.3.2011 Voimaantulopäivä: 15.3.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 14.3.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 14/2009 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Ohje 1 (8) Antopäivä: 1.4.2011 Voimaantulopäivä: 4.4.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 3.4.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/959/2011 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Autoveron vientipalautus

Autoveron vientipalautus Autoverotuksen asiakasohje 13 Autoveron vientipalautus www.tulli.fi 1.1.2015 Korvaa elokuussa 2014 julkaistun ohjeen Autoveron vientipalautus Tämä ohje koskee vientipalautuksen hakemista, kun Suomessa

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeet AKE 11/2008 ja TRAFI/4625/2012

Lisätiedot

Henkilötietojärjestelmä HENKI. Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt

Henkilötietojärjestelmä HENKI. Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt Henkilötietojärjestelmä HENKI Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt Henkilötietojärjestelmä (HENKI) Henkilötietojärjestelmässä päivitetään yksityisten henkilöiden ja yritysten tietoja HENKIssä voidaan

Lisätiedot

Rekisteröinnistä perittävät maksut

Rekisteröinnistä perittävät maksut Ohje 1 (5) Antopäivä: 1.6.2011 Voimaantulopäivä: 1.6.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 1.6.2011-31.12.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/33471/03.04.03.01/2010

Lisätiedot

Jälleenmyyjien usein kysymiä kysymyksiä romutuspalkkiokokeilusta

Jälleenmyyjien usein kysymiä kysymyksiä romutuspalkkiokokeilusta Jälleenmyyjien usein kysymiä kysymyksiä romutuspalkkiokokeilusta Romutettava auto ja romutustodistus 1. Voiko romutuspalkkion saada mistä tahansa romutettavasta autosta? Romutetun auton pitää olla henkilöauto

Lisätiedot

Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1

Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1 Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1 Tärkeimmät muutokset Luovutaan kantamasta autoverolle arvonlisäveroa (ns. elv) ajoneuvojen verotus ei kuitenkaan kevene, koska autoveroa korotetaan autoverolle

Lisätiedot

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle Autoverotuksen asiakasohje 7 Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle www.tulli.fi 18.8.2014 Korvaa marraskuussa 2012 julkaistun ohjeen Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle 1 Autoverottomuuden

Lisätiedot

Ajoneuvoverotuksen perusteet. Autoliikkeiden ja Rahoitusyhtiöiden rekisteröintikoulutus 2010

Ajoneuvoverotuksen perusteet. Autoliikkeiden ja Rahoitusyhtiöiden rekisteröintikoulutus 2010 Ajoneuvoverotuksen perusteet Autoliikkeiden ja Rahoitusyhtiöiden rekisteröintikoulutus 2010 Sisältö: Mikä on ajoneuvovero? Verovelvollisuus Ajoneuvoveron rakenne ja määrä CO2-pohjainen ajoneuvoveromalli

Lisätiedot

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet ja valvonta Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet Koenumerokilvet voidaan myöntää mm. autokauppaa tai korjausta harjoittavalle yritykselle Koenumerokilvillä

Lisätiedot

Vammainen ja auto. INVALIDILIITTO ry

Vammainen ja auto. INVALIDILIITTO ry Vammainen ja auto INVALIDILIITTO ry 2 VAMMAINEN JA AUTO Invalidiliiton julkaisuja O.19., 2003 ISBN 952-9615-91-4 ISSN 1457-1471 3 SISÄLTÖ 1. AUTOVERON PALAUTUS VAMMAISUUDEN PERUSTEELLA --------- 4 1.1.

Lisätiedot

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015 1. Vientitullauspaikka ja viejä... 2 Suomalainen yritys on ostanut tavaraa saksalaiselta yritykseltä ja tavarat viedään suoraan Saksasta EU:n ulkopuolelle. Voidaanko vientitullaus tehdä Suomessa ja tarvitaanko

Lisätiedot

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8

ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 SISÄLLYSLUETTELO: ESIPUHE... 7 1. ASUNTO-OSAKEYHTIÖ... 8 1.1 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN MÄÄRITELMÄ... 8 1.2 ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINTA JA TARKOITUS... 8 1.3 MILLOIN ASUNTO-OSAKEYHTIÖLAKIA SOVELLETAAN?... 9 1.4

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 252/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja ajoneuvolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ajoneuvojen

Lisätiedot

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Asiakasohje www.tulli.fi huhtikuu 2012 8 Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Tämä ohje koskee maahanmuuttajien tuomien tavaroiden tulli- ja autoverotuskysymyksiä. Ohjeessa selvitetään

Lisätiedot

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin:

Uuteen asunto-osakeyhtiölakiin tuli täsmennyksiä muun muassa seuraavilta osin: ESIPUHE Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon Liite 3 Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon, Tietopalvelu Versio 2.0, 16.1.2012 Sisällysluettelo Yleistä...1 Rekisteritietojen käyttö suoramarkkinointipalvelujen

Lisätiedot

Koulutustilaisuus suoramarkkinointikumppaneille

Koulutustilaisuus suoramarkkinointikumppaneille Koulutustilaisuus suoramarkkinointikumppaneille 21.1.2009 Ohjelma Tervetuloa AKEn tilannekatsaus (Aino) dia 3 Tietojenluovutus (Saara) dia 45 Ajokortti- ja lupapoiminta (Soili) dia 80 Auton matka (Mari)

Lisätiedot

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Ahvenanmaan veroraja Arvonlisäverotus www.tulli.fi 24.2.2015 Korvaa ohjeen 10.12.2012 Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon

Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon LIITE 7 TRAFI/XXXXX/00.04.02.09/2010 1(11) Käytännesäännöt ajoneuvoliikennerekisteritietojen käytöstä suoramarkkinointipalveluiden tuotantoon, Trafitieto Versio 0.1, 24.3.2010 LIITE 7 TRAFI/XXXXX/00.04.02.09/2010

Lisätiedot

Kiinteistön hankinta Venäjällä

Kiinteistön hankinta Venäjällä Kiinteistön hankinta Venäjällä Sanastoa Venäjän federaatio Venäjän liittovaltio subjekti hallinnollinen alue (esimerkiksi Karjalan tasavalta) Rosregistratsija rekisterilaitos, jolle kuuluu kiinteistön

Lisätiedot

15.4.2013. Arvo-osuusjärjestelmän kirjaamisohje

15.4.2013. Arvo-osuusjärjestelmän kirjaamisohje 15.4.2013 Arvo-osuusjärjestelmän kirjaamisohje 1 Yleistä arvo-osuusjärjestelmästä... 6 2 Hakija... 6 2.1 Yleistä... 6 2.2 Valtuutus ja valtakirja... 7 2.2.1 Valtuutus kirjaamishakemuksen yhteydessä...

Lisätiedot

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä.

Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. ESIPUHE Oulun läänin Kiinteistöyhdistys on yli 100 vuotta vanha yhdistys, joka on osa Suomen Kiinteistöliittojärjestöjärjestöä. Yhdistyksen tarkoituksena on yhdessä Kiinteistöliiton kanssa palvella jäsentaloyhtiöitään

Lisätiedot