Voimassa: Toistaiseksi

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Voimassa: Toistaiseksi"

Transkriptio

1 Ohje 1 (8) Antopäivä: Voimaantulopäivä: Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003) Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Päivitetty ohje Soveltamisala: Uuden ajoneuvoveron sekä liikennekäytöstä poistettujen autojen valvonta ja auton käytön estäminen katsastustoimipaikoilla Ajoneuvoveron valvontaohje Sisältö 1 YLEISTÄ AJONEUVOVEROSTA VUOTUISTEN VEROJEN VALVONTA JA MÄÄRÄAIKAISKATSASTAMINEN VERON SUORITTAMISEN TARKISTAMINEN KÄYTÖN ESTÄMINEN AUTOJEN LIIKENNEKÄYTÖSTÄPOISTOMENETTELY LISÄVERO LIIKENNEKÄYTÖSTÄ POISTETULLE AUTOLLE, JOTA KÄYTETÄÄN LIIKENTEESSÄ LISÄVERON MÄÄRÄÄMINEN REKISTERÖINTI-, MUUTOS- JA KYTKENTÄKATSASTUKSEN HYVÄKSYMINEN MUUTOSREKISTERÖINNIN JA MUUTOSKATSASTUKSEN LAIMINLYÖMINEN VETOLAITTEEN KÄYTÖN/KÄYTTÄMÄTTÖMYYDEN ILMOITTAMINEN AJONEUVOREKISTERIIN (REKI) TEHTÄVIEN MERKINTÖJEN YHTEYTEEN LIITETTÄVÄ TIEDOT... 8 Päivitetyt kohdat: 1. Kohta 1. YLEISTÄ AJONEUVOVEROSTA Aiempi teksti: Ajoneuvoveron perusvero on muuttunut lähtien ajoneuvon valmistajan ilmoittamiin hiilidioksidipäästöihin (CO 2 ) tai auton kokonaismassaan perustuvaksi. Muutettu teksti: Ajoneuvoveron perusvero on muuttunut lähtien yhteisön lainsäädännössä määritettyihin hiilidioksidipäästöihin (CO 2 ) tai auton kokonaismassaan perustuvaksi. 2. Kohta 3. VERON SUORITTAMISEN TARKASTAMINEN Uusi teksti: Huom! Verkkopankissa maksetun ajoneuvoveron voi katsastustoimipaikalla todistaa älypuhelimen näytöllä, kunhan siitä saadaan näkyviin kaikki kuitilta muutoinkin vaadittavat tiedot. Valokuva kuitista ei käy todisteena maksetusta verosta. Kun veron suorittaminen on tarkistettu älypuhelimen näytöltä, merkitään rekisteröintiasiakirjoihin maksun arkistointitunnus ja maininta, että suoritus on tarkistettu älypuhelimen näytöltä. 3. Kohta 11: (Uusi) AJONEUVOREKISTERIIN (REKI) TEHTÄVIEN MERKINTÖJEN YHTEY- TEEN MERKITTÄVÄT TIEDOT Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Trafiksäkerhetsverket Finnish Transport Safety Agency PL/PB/P.O. box 320, Helsinki/Helsingfors, Finland. Puh./Tfn/Tel.: +358 (0) , fax +358 (0) Y-tunnus/FO-nummer/ Busines ID:

2 Ohje 2 (8) 1 YLEISTÄ AJONEUVOVEROSTA Ajoneuvovero koostuu perusverosta ja käyttövoimaverosta. Ajoneuvoveroa maksetaan päiväkohtaisesti kunkin henkilön omalta hallinta- tai omistusajalta. Auton myynnin perusteella saa palautusta suoritetusta ajoneuvoverosta. Auton haltija on verovelvollinen. Jos autolla ei ole haltijaa, omistaja on verovelvollinen. Lähes jokainen rekisteröinti vaikuttaa ajoneuvoverotukseen. Ajoneuvoveron perusvero on muuttunut lähtien yhteisön lainsäädännössä määritettyihin hiilidioksidipäästöihin (CO 2 ) tai auton kokonaismassaan perustuvaksi. Perusveroa korotetaan alkaen. Muutos koskee kaikkia perusveronalaisia autoja, myös paketti- ja matkailuautoja. Korotettua perusveroa sisältäviä ajoneuvoverolippuja on lähetetty alkaen. Myös henkilö- ja kuorma-autojen ajoneuvoveron käyttövoimavero on muuttunut. Dieselkäyttöisten henkilöautojen käyttövoimavero on alentunut 18 prosenttia ja kuorma-autojen prosenttia alkaen. Henkilöautojen käyttövoimaverotasot eriytyvät alkaen. Muutoksen myötä kaasukäyttöiset henkilö- ja pakettiautot tulevat käyttövoimaveron piiriin. Eri veroperusteita sisältäviä verolippuja lähetetään aikavälillä Siirtymäajalla ja eri veroperusteilla ei ole vaikutusta ajoneuvoveron maksamattomuuden valvontaan. 2 VUOTUISTEN VEROJEN VALVONTA JA MÄÄRÄAIKAISKATSASTAMINEN Auton määräaikaiskatsastuksessa tarkastetaan, ettei erääntynyttä ajoneuvoveroa ole maksamatta. Auton määräaikaiskatsastusta ei saa hyväksyä, jos autosta on erääntynyttä veroa suorittamatta. Autolla ei saa ajaa ennen kuin verot viivekorkoineen on suoritettu. Käytönesto koskee myös auton uutta omistajaa tai haltijaa. Auton käyttö estetään myös muulta kuin siltä, joka on jättänyt veron maksamatta. Jos autosta on veroa suorittamatta, autoa ei voi ottaa liikennekäyttöön. Auton käyttö on erääntyneen veron vuoksi estettävä, vaikka auto olisikin sittemmin muutoskatsastuksen tai -rekisteröinnin johdosta tullut verottomaksi. Autoa ei siten saa käyttää koenumerokilvillä tai siirtomerkeilläkään, jos autosta on erääntynyttä veroa maksamatta. Jos Liikenteen turvallisuusvirasto on tehnyt 58 :n 4 momentissa tarkoitetun päätöksen käyttökiellon peruuttamisesta, ajoneuvo voidaan päätöksen voimassaoloaikana katsastaa, vaikka veroa on suorittamatta. 3 VERON SUORITTAMISEN TARKISTAMINEN Tiedot erääntyneistä ja pian erääntymässä olevista veroista sekä liikennekäytöstäpoistoista saa suoraan ajoneuvoliikenteen tietojärjestelmästä. Näin ollen veronmaksutietoja ei tarvitse pääsääntöisesti enää tarkistaa puhelimitse. Ajoneuvoveroa koskeviin tiedusteluihin vastataan numerossa (pvm/mpm) joka päivä (ma-su) klo Lisäveroa koskeviin tiedusteluihin vastataan numerossa (pvm/mpm) virka-aikana. Jollei TPSUOssa ole tietoa veron maksamatta jäämisestä, vuotuisten verojen maksamista ei tarvitse valvoa muulla tavoin. Veron maksamisen ja maksutiedon siirtymisen välillä on noin

3 Ohje 3 (8) viikon mittainen viive. Vasta noin viikon kuluttua eräpäivästä TPSUOssa on tieto siitä, jos vero on maksamatta. Suorittamatta jääneestä ajoneuvoverosta on TPSUOssa merkintä ajoneuvovero erääntynyt. Jos lisäveroa on suorittamatta, on TPSUOssa merkintä ajoneuvoveron lisävero erääntynyt. Auton käyttö voidaan estää maksamattoman ajoneuvoveron johdosta vain, jos järjestelmässä on jokin edellä mainituista erääntynyt merkinnöistä. Veron suorittaminen osoitetaan esittämällä kuitti maksetusta verosta. Jos tieto veron maksamisesta ei ole vielä järjestelmässä esimerkiksi maksun viitenumerovirheen takia tai siksi, että vero on juuri maksettu, verovelvollisen tai muun auton käyttäjän tulee osoittaa maksukuitilla, että vero on suoritettu. Maksukuitin ja muun tositteen tiedot on aina tarkistettava huolellisesti. Kuitista tai muusta selvityksestä on käytävä ilmi: - maksun viitenumero tai auton rekisteritunnus ja verokausi - arkistointitunnus (osoittaa, että maksu on todella lähtenyt päätemaksuissa tililtä) - veron euromäärä - maksupäivä - tilinumero, jolle suoritus on maksettu Huom! Verkkopankissa maksetun ajoneuvoveron voi todistaa älypuhelimen näytöllä, kunhan siitä saadaan näkyviin kaikki kuitilta muutoinkin vaadittavat tiedot. Valokuva kuitista ei käy todisteena maksetusta verosta. Kun veron suorittaminen on tarkistettu älypuhelimen näytöltä, merkitään rekisteröintiasiakirjoihin maksun arkistointitunnus ja maininta, että suoritus on tarkistettu älypuhelimen näytöltä. Jos maksussa on epäselvyyttä, katsastuksen suorittaja voi olla yhteydessä Trafin ajoneuvoveroneuvontaan p TPSUOn RAJOITUSTIEDOT näytön kautta saa tiedot erääntyneistä eli käyttökiellon aiheuttavista maksamattomista veroista. TPSUOn VEROTIEDOT näytöltä saa puolestaan selville kaikki auton avoinna olevat verot, olipa vero jo erääntynyt tai vasta erääntymässä lähitulevaisuudessa. Maksutiedot voi tarkistaa kummalta näytöltä tahansa. VEROTIEDOT-näytöllä on seuraavat tiedot: - verovelvollinen, - verokausi, - veron määrä, - viitenumero, - mahdollinen korko, - eräpäivä ja - maksun tila Liikenteen turvallisuusviraston ajoneuvoverotilien numerot: - Pohjola Nordea Sampo IBAN- ja BIC- koodit: - FI OKOYFIHH (OKO) - FI NDEAFIHH (NORDEA) - FI DABAFIHH (SAMPO)

4 Ohje 4 (8) Jos vero maksetaan eräpäivän jälkeen, verolle on maksettava viivekorkoa. Vuonna 2012 viivekorko on 8,5 %. Viivekorko on aina vähintään 3 euroa. Eräpäivän jälkeen maksettujen ajoneuvoverojen osalta on siis tarkistettava, että veron pääoman lisäksi myös viivekorkoa on suoritettu. Jos vero on jo lähetetty ulosottotoimin perittäväksi, asiakas tulee aina ohjata maksamaan vero ulosottajalle. 4 KÄYTÖN ESTÄMINEN Jos erääntynyttä veroa on maksamatta, auton rekisterikilvet ja rekisteröintitodistus otetaan pois valvontaviranomaisen toimesta (poliisi-, rajavartio- ja tulliviranomaiset). Auton käyttöä ei kuitenkaan ole tarpeen estää, jos erääntynyt ajoneuvovero voidaan välittömästi hoitaa säädettyä maksutapaa käyttäen. Samoin auton käyttö estetään, jos liikenteessä on käytetty autoa, joka on ilmoitettu liikennekäytöstä poistetuksi. Auto on valvontaviranomaisen käytön estämisen jälkeen ajokiellossa. Rekisterikilvet ja rekisteröintitodistus toimitetaan rekisteröintioikeudet omaavalle katsastustoimipaikalle. Valvontaviranomainen täyttää valvontailmoituksen, josta toinen kappale annetaan auton kuljettajalle todistukseksi rekisterikilpien ja rekisteröintitodistuksen pois ottamisesta ja toinen toimitetaan rekisterikilpien ja rekisteröintitodistuksen mukana katsastustoimipaikalle. Katsastustoimipaikka/rekisteröijä merkitsee rekisteriin auton tietoihin rekisterikilpien palautuspäiväksi sen päivän, jolloin valvontaviranomainen on ottanut kilvet haltuunsa. Kilpien haltuunottohuomautukseen merkitään syyksi muu syy ja lisätietokenttään kirjoitetaan teksti lisävero. Kilpien haltuunottohuomautus tulisi viedä järjestelmään viipymättä REKI-järjestelmän kautta. Tämä estää tehokkaasti auton liikennekäyttöönoton jollakin toisella katsastustoimipaikalla ennen lisäveron maksamista niissä tapauksissa, joissa ajoneuvolle ei ole ehditty asettaa muutoskieltoa. Ajoneuvolain mukaista määräaikaiskatsastusta suorittaessaan katsastuksen suorittajan on tarkastettava, että ajoneuvovero on asianmukaisesti suoritettu. Jos erääntynyttä ajoneuvoveroa on suorittamatta, ajoneuvoa ei hyväksytä määräaikaiskatsastuksessa. Autoa ei voi myöskään ottaa liikennekäyttöön ennen kuin sille maksuunpantava ajoneuvovero ja/tai ajoneuvoveron lisävero on suoritettu. Auton käyttö on maksamattoman veron vuoksi estettävä, vaikka auto olisikin sittemmin muutoskatsastuksen tai -rekisteröinnin johdosta tullut verottomaksi. Jos tietojärjestelmässä ei ole merkintää veron suorittamisesta eikä muuta näyttöä veron suorittamisesta esitetä, ajoneuvon katsastus keskeytetään, kunnes vero viivekorkoineen on kokonaan suoritettu. Autoa ei myöskään saa käyttää koenumerokilvillä tai siirtomerkeillä, jos autosta on erääntynyttä veroa maksamatta. Käytön esto koskee myös auton uutta omistajaa tai haltijaa. Vero on siten autokohtainen. Veroa ei voi välttää esimerkiksi siirtämällä auto varattoman henkilön nimiin. Veroa ei peritä uudelta omistajalta tai haltijalta, vaan veron perintä kohdistuu aina verovelvolliseen. Myös liikennekäytöstä poistettuna kiinni jääneelle autolle on mahdollista tehdä luovutusilmoitus tai omistajanvaihto järjestelmässä olevasta muutoskiellosta huolimatta. Tällaisissa tapauksissa tulisi soittaa suoraan Liikenteen verotus-yksikön valvonnalliset verot palveluryhmän numeroon (klo ). Tällöin muutoskielto poistetaan hetkeksi, jotta muutokset on mahdollista viedä järjestelmään. Näissä tilanteissa autoa ei saa kuitenkaan ottaa uudelleen liikennekäyttöön tai määräaikaiskatsastaa.

5 Ohje 5 (8) 5 AUTOJEN LIIKENNEKÄYTÖSTÄPOISTOMENETTELY Auton on voinut ilmoittaa tilapäisesti poistetuksi liikennekäytöstä alkaen. Liikennekäytöstä poistetusta autosta ei tarvitse maksaa ajoneuvoveroa eikä liikennevakuutusmaksua. Liikennekäytöstä poistetun auton käyttämisestä liikenteessä ilman hyväksyttävää syytä seuraa vähintään euron lisävero. Auton haltija tai omistaja on voinut alkaen tehdä ilmoituksen liikennekäytöstäpoistosta rekisteröintitodistuksen ilmoitusosalla. Liikennekäytöstäpoisto on mahdollista myös ilman rekisterikilpien palauttamista. Poisto on voimassa toistaiseksi, eikä liikennekäytöstä poistetulla autolla saa ajaa poistopäivän klo jälkeen. Nykyisin on myös mahdollista tehdä liikennekäytöstäpoisto ja liikennekäyttöönotto sähköisesti internet- palvelun välityksellä. Palvelussa voi ilmoittaa: - auton liikennekäytöstäpoistosta, jos poiston yhteydessä ei palauteta rekisterikilpiä. Muille ajoneuvoille kuin autoille ei voi tehdä sähköistä ilmoitusta liikennekäytöstäpoistosta. - auton liikennekäyttöönotosta, jos siinä on rekisterikilvet kiinnitettyinä. Muille ajoneuvoille kuin autoille ei voi tehdä sähköistä ilmoitusta liikennekäyttöönotosta. Ilmoitusten tekemiseksi tarvitaan auton rekisteritunnus sekä rekisteröintitodistuksen osassa II (ilmoitusosa) oleva tarkistenumero. Palvelu maksetaan aina verkkopankissa palvelun aikana. Onnistuneesta rekisteröintitoimenpiteestä asiakas saa vahvistusviestin. 6 LISÄVERO LIIKENNEKÄYTÖSTÄ POISTETULLE AUTOLLE, JOTA KÄYTETÄÄN LIIKEN- TEESSÄ Jos liikenteessä käytetään rekisteröimätöntä, rekisteristä poistettua tai liikennekäytöstä poistettua autoa, eikä kyseessä ole ajoneuvoverolain 4 a :n 2 momentissa tarkoitettu ajoneuvon sallittu käyttö liikenteeseen, auton käyttö on estettävä ajoneuvoverolain 58 :n mukaisesti. Maksuunpantavan ajoneuvoveron lisäksi autosta kannetaan tällöin myös lisäveroa ajoneuvoverolain 47 :n perusteella. Lisäveron määrä on autosta ajoneuvoverolain 10 ja 11 :n nojalla 12 kuukauden mittaiselta ajanjaksolta laskettava ajoneuvovero viisinkertaisena, kuitenkin vähintään euroa. Dieselkäyttöisillä henkilöautoilla lisävero voi olla jopa yli 4000 euroa. Myös isommilla perävaunun vetoon tarkoitetuilla kuorma-autoilla lisävero voi nousta yli euroon. Jos liikennekäytöstä poistettu, rekisteröimätön taikka LTJ-aikana rekisteristä poistettu auto tavataan liikenteessä, auton käyttö estetään ja rekisterikilvet toimitetaan katsastustoimipaikalle. Auton kilvet luovutetaan vasta liikennekäyttöönoton yhteydessä. Liikennekäyttöönoton edellytyksenä on, että lisävero on maksettu. Sama menettely koskee myös: - virheellisesti koenumerokilpiä käyttäneitä yrityksiä, jotka on erillisellä päätöksellä todettu käyttäneen kilpiä virheellisesti. Myös näissä tapauksissa tulee siis kysymykseen mahdollinen lisäveron maksuunpano. - vanhentuneella siirtoluvalla/siirtoluvan käyttötarkoituksen vastaisesti auton käyttämistä liikenteessä, joka saattaa myös aiheuttaa lisäveron maksuunpanemisen.

6 Ohje 6 (8) Liikennekäytöstä poistettua autoa saa käyttää ilman ajoneuvoveron maksuvelvollisuutta liikenteessä ainoastaan, jos: - auto siirretään katsastukseen sille erikseen varattuna aikana ja edelleen katsastuksesta paikkaan, jossa autoa säilytetään tai jossa se voidaan tarkoituksenmukaisesti korjata - autoa käytetään liikennekäytöstä poistopäivänä (klo asti) - autoa käytetään ajoneuvoverolain 4 :n 2 momentissa säädetyn mukaisesti koenumerokilvillä, siirtoluvalla tai vientikilvillä. Kohtien 1. ja 2. mukainen käyttö ilman veronmaksuvelvollisuutta edellyttää, että autosta ei ole palautettu rekisterikilpiä liikennekäytöstäpoiston yhteydessä. Muutoin käyttö liikenteeseen ilman rekisterikilpiä edellyttää siirtoluvan käyttämistä. Jos siirtolupa ei ole voimassa ja autoa käytetään liikenteessä, Liikenteen turvallisuusvirasto määrää maksettavaksi lisäveron. Myös ajoneuvon käyttö siirtoluvan vastaisesti saattaa aiheuttaa lisäveron maksuunpanon. Siirtolupaa ei myönnetä autolle, josta on ajoneuvoveroa tai lisäveroa maksamatta. 7 LISÄVERON MÄÄRÄÄMINEN Valvontaviranomaisen täyttämä valvontailmoitus on syytä tarkistaa, jotta siitä löytyy kaikki tarvittavat tiedot asian selvittämiseksi ja mahdollisen lisäveron maksuunpanemista varten. Puutteellisesti täytetyt valvontailmoitukset (ilmoituksista puuttuu esim. aika, paikka, kuljettajan nimi, poliisin yhteystiedot) aiheuttavat paljon lisätyötä ja saattavat viivyttää lisäveron maksuunpanemista. Tämän vuoksi on syytä pyytää valvontaviranomaista välittömästi täydentämään puuttuvat tiedot valvontailmoitukseen. Myös valvontailmoituksen mahdollisimman pikainen toimittaminen katsastustoimipaikalle ja sen jälkeen Liikenteen turvallisuusvirastoon on tärkeää, jotta autoa ei ole mahdollista ottaa takaisin liikennekäyttöön ennen lisäveron maksuunpanemista. Valvontailmoituksesta tulisi löytyä seuraavat tiedot: - kuljettaja (tai tieto siitä ettei kuljettajaa ole tavattu) - auton haltija ja/tai omistaja - auton rekisteritunnus (valmistenumero, mikäli epäillään käytetyn vääriä kilpiä tai ilman kilpiä) - tapahtuma-aika ja paikka - valvontailmoituksen täyttäneen poliisin nimi ja yhteystiedot mahdollisia lisäselvityksiä varten - muut mahdolliset tapahtumaa selventävät tiedot; - kuinka todettu autoa käytetyn liikenteessä, - luvaton käyttöönotto, - mahdolliset väärät kilvet, - auto myyty hiljattain, - omistaja on laiminlyönyt rekisteröintivelvoitteensa Rekisterikilvet on palautettava katsastustoimipaikalle valvontailmoituksen kera mahdollisimman pian. Valvontailmoitus tulee toimittaa viipymättä Liikenteen turvallisuusvirastoon faksitse numeroon tai sähköpostilla osoitteeseen 8 REKISTERÖINTI-, MUUTOS- JA KYTKENTÄKATSASTUKSEN HYVÄKSYMINEN

7 Ohje 7 (8) Rekisteröintikatsastus voidaan hyväksyä veron maksamatta jäämisestä huolimatta. Katsastustoimipaikan on tällöin huomautettava auton käyttäjää veron suorittamatta jättämisestä sekä sen seuraamuksista. Muutos- ja kytkentäkatsastusta ei voida hyväksyä, mikäli ajoneuvosta on veroa maksamatta. 9 MUUTOSREKISTERÖINNIN JA MUUTOSKATSASTUKSEN LAIMINLYÖMINEN Käyttö on estettävä myös sellaisesta autosta, josta on muutosrekisteröinnin tai -katsastuksen laiminlyönnin taikka väärän ilmoituksen vuoksi jäänyt maksuunpanematta veroa. Ajoneuvoveroa voidaan maksuunpanna takautuvasti jälkiverotuksena niissä tapauksissa kun muutoskatsastusvelvollisuus on laiminlyöty. Jälkiveroa voidaan maksuunpanna enintään viiden/kolmen vuoden ajalta riippuen ajankohdasta, jolloin jälkiverotuksen aiheuttava seikka on tullut Trafin tietoon. Jälkiverotusaika on muuttunut viidestä kolmeen vuoteen Trafi maksuunpanee myös autoveroa jälkiverotuksena, mikäli ajoneuvoa on muutettu autoverotukseen vaikuttavalla tavalla. Väärinkäytöstilanteissa vero voidaan maksuunpanna korotettuna. Ennen jälkiverotuksen toimittamista verovelvolliselle varataan tilaisuus vastineen antamiseen. Jälkiverotus voi tulla kyseeseen esimerkiksi seuraavanlaisissa tilanteissa, joissa autoon on tehty muutos, mutta muutoskatsastusvelvollisuus on laiminlyöty: - pakettiautossa on penkit/istuimet siten, että auton voidaan katsoa muuttuneen henkilöautoksi (M 1 -luokka) tai kaksikäyttöautoksi (N 1 -luokka) - palo-, pelastus- tai sairasauton käyttötarkoitus on muuttunut - bensakäyttöiseksi rekisteröidyssä autossa käytetään dieselmoottoria Katsastuksen suorittaja täyttää näissä tapauksissa rakennemuutosilmoituksen (lomake D403), jonka kopio toimitetaan Trafin Liikenteen verotus-yksikköön faksitse numeroon tai sähköpostilla osoitteeseen jälkiveron määräämistä varten. Katsastuksen suorittajan tulee määräaikaiskatsastuspäätöksen yhteydessä tallettaa huomautus epäillystä verosäännösten vastaisuudesta myös KATSA-järjestelmään. Tieto tallennetaan erillisenä viretietona. Mikäli muutos tulee tietoon valvontaviranomaisen kautta, tulee valvontaviranomaisen täyttää valvontailmoitus. 10 VETOLAITTEEN KÄYTÖN/KÄYTTÄMÄTTÖMYYDEN ILMOITTAMINEN Kuorma-autoa, joka on varustettu perävaunun vetoautoksi, katsotaan käytettävän perävaunun vetoon, jollei muuta ilmoiteta. Jos perävaunun vetoon varustettua kuorma-autoa ei käytetä perävaunun vetoon, ajoneuvon omistajan tai haltijan on ilmoitettava siitä kuorma-auton ensija uudelleenrekisteröinnin, liikennekäyttöön oton sekä vetolaitteen lisäystä koskevan muutoskatsastuksen ja teknisten tietojen korjauksen yhteydessä tai ennen perävaunun käytön lopettamista. Vetolaiteosuus tulee voimaan automaattisesti ensi- ja uudelleenrekisteröinnin sekä liikennekäyttöön oton yhteydessä, ellei omistaja/haltija ilmoita käyttämättömyydestä. Vetolaitteen merkitseminen rekisteriin muutoskatsastuksessa tai teknisten tietojen korjauksessa katsotaan ensi- tai uudelleenrekisteröinnin kaltaiseksi toimenpiteeksi, jolloin vetolaiteosuus tulee voimaan automaattisesti myös näiden katsastustapahtumien yhteydessä, ellei omistaja/haltija ilmoita käyttämättömyydestä.

8 Ohje 8 (8) Vetolaiteen käytöstä/käyttämättömyydestä on ilmoitettava kirjallisesti: - omalla lomakkeellaan katsastustoimipaikalle (katsastustoimipaikalle jätetystä lomakkeesta jää yksi kopio ilmoittajalle, yksi lähetetään Trafiin ja kolmas jää vastaanottajalle) - faksina Trafille p sähköpostitse osoitteella tai Suomi.fi palvelun kautta, joka on julkishallinnon yhteinen palvelu kansalaisille Ilmoituksen tekoaika ja voimassaolo: Ilmoitus on tehtävä ennen perävaunun käytön aloittamista tai lopettamista, ilmoitusta ei voi tehdä takautuvasti. Käytön/käyttämättömyyden ajaksi voi ilmoittaa toistaiseksi tai johonkin päivämäärään asti. 11 AJONEUVOREKISTERIIN (REKI) TEHTÄVIEN MERKINTÖJEN YHTEYTEEN LIITETTÄVÄ TIEDOT Valvontaviranomaisen tulee liittää Ajoneuvorekisteriin kirjaamiensa tietojen yhteyteen jatkossa yksilöity tekijän nimi, yksikkö ja yhteystiedot. Edellä mainitut tiedot nopeuttavat viranomaisyhteistyön käynnistämistä. Mia Nykopp Osastonjohtaja, Liikennerekisterit Nelly Rontti Yksikönpäällikkö, Liikenteen verotus

Ajoneuvoveron valvontaohje

Ajoneuvoveron valvontaohje Ohje 1 (7) Antopäivä: 12.12.2011 Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003) Voimaantulopäivä: 12.12.2011 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Uusi ohje Soveltamisala: Uuden ajoneuvoveron sekä liikennekäytöstä

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2

Voimassa: Toistaiseksi. Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2 1 (6) TRAFI/9652/03.04.03.03/2014 Antopäivä: 28.4.2014 Voimaantulopäivä: 28.4.2014 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009)

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi Ohje 1 (7) Antopäivä: Voimaantulopäivä: 1.2.201 1.2.201 Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/200) Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Uusi ohje Soveltamisala: Ajoneuvoveron sekä liikennekäytöstä poistettujen

Lisätiedot

Ohje 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2

Ohje 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2 Ohje 1 (6) Antopäivä: 2.11.2017 Voimaantulopäivä: 2.11.2017 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ajoneuvoverolaki (1281/2003), Laki liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 2 Muutostiedot: Muutetaan

Lisätiedot

AJONEUVOVERON VALVONTAOHJE

AJONEUVOVERON VALVONTAOHJE MÄÄRÄYS OHJE Päivämäärä Nro 14.3.2008 tta Sisältöalue Uuden ajoneuvoveron sekä entisen dieselja ajoneuvoveron valvonta ja ajoneuvon käytön estäminen Toimivallan säädösperusta Ajoneuvoverolaki 1281/2003

Lisätiedot

Vakuutustiedot REKIssä

Vakuutustiedot REKIssä Vakuutustiedot REKIssä Vakuutusalan prosessi-info 29.3.2006 Hanna Hakanen Vakuutus REKIssä Voimassaoleva liikennevakuutus todennetaan rekisteröinnin yhteydessä kolmella vaihtoehtoisella tavalla automaattinen

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Ohje 1 (6) Antopäivä: 24.10.2012 Voimaantulopäivä: 1.11.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/2996/2010 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Ajoneuvoveron tarkastaminen ATP:stä

Ajoneuvoveron tarkastaminen ATP:stä Ajoneuvoveron tarkastaminen ATP:stä Ajoneuvoveron rakenne ja määrä Ajoneuvoveron rakenne Suomessa ajoneuvorekisteriin merkittävät autot ovat ajoneuvoverollisia (ei veroteta traktoreita, mopoja tmv.) Rekisterissä

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Auto-, rahoitus- ja vakuutusalan rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/3034/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Päiväys/Datum/Date 17.2.2010 Ohje / Katsastustoimipaikkojen rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/2996/03.04.03.01/2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (6) Antopäivä: 16.9.2015 Voimaantulopäivä: 21.9.2015 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/23887/03.04.03.02/2013 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä

Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä Tullin ATJ-koulutus Prosessimuutoksista Siirtoluvan myöntäminen järjestelmässä 20.9.2007 ja 21.9.2007 Sähköinen vakuutustietovarasto VATI Liikennevakuutuksen todistemerkistä luopuminen Vakuutustietovarasto

Lisätiedot

Rekisteröinnistä perittävät maksut

Rekisteröinnistä perittävät maksut Ohje 1 (5) Antopäivä: 1.6.2011 Voimaantulopäivä: 1.6.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 1.6.2011-31.12.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/33471/03.04.03.01/2010

Lisätiedot

LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTON MENETTELY ASETTAA AJONEUVO KÄYTTÖKIELTOON

LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTON MENETTELY ASETTAA AJONEUVO KÄYTTÖKIELTOON 25.4.2017 EOAK/2588/2016 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Ulla-Maija Lindström LIIKENTEEN TURVALLISUUSVIRASTON MENETTELY ASETTAA AJONEUVO KÄYTTÖKIELTOON 1 KANTELU

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Syksy 2008 Katsastustoimipaikat Rekisterikilpi ja siirtolupa K: Kun ulkomaiset kilvet palautetaan Suomeen rekisteröinnin yhteydessä, historiatietoihin jää vain merkintä "Muu muutos".

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeet AKE 11/2008 ja TRAFI/4625/2012

Lisätiedot

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen Ohje 1 (5) Antopäivä: 27.5.2011 Voimaantulopäivä: 27.5.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 759/208/2009, 26.6.2009 Soveltamisala:

Lisätiedot

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt

Koenumerokilvet ja valvonta. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet ja valvonta Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Koenumerokilvet Koenumerokilvet voidaan myöntää mm. autokauppaa tai korjausta harjoittavalle yritykselle Koenumerokilvillä

Lisätiedot

Henkilötietojärjestelmä HENKI

Henkilötietojärjestelmä HENKI Henkilötietojärjestelmä HENKI Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt 4.11.2009 1 Henkilötietojärjestelmä (HENKI) Henkilötietojärjestelmässä päivitetään yksityisten henkilöiden ja yritysten tietoja HENKIssä

Lisätiedot

Henkilötietojärjestelmä HENKI. Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt

Henkilötietojärjestelmä HENKI. Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt Henkilötietojärjestelmä HENKI Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt Henkilötietojärjestelmä (HENKI) Henkilötietojärjestelmässä päivitetään yksityisten henkilöiden ja yritysten tietoja HENKIssä voidaan

Lisätiedot

Vinkkejä autokauppaan

Vinkkejä autokauppaan Vinkkejä autokauppaan Sisältö Ostamassa käytettyä autoa? 3 Jos ostat 5 Ostamisen jälkeen 9 Jos myyt 10 2 Kannen kuva: Trafi. Ostamassa käytettyä autoa? Kun ostat käytettyä autoa, sinun on syytä ottaa huomioon

Lisätiedot

Ajoneuvoverotuksen perusteet. Autoliikkeiden ja Rahoitusyhtiöiden rekisteröintikoulutus 2010

Ajoneuvoverotuksen perusteet. Autoliikkeiden ja Rahoitusyhtiöiden rekisteröintikoulutus 2010 Ajoneuvoverotuksen perusteet Autoliikkeiden ja Rahoitusyhtiöiden rekisteröintikoulutus 2010 Sisältö: Mikä on ajoneuvovero? Verovelvollisuus Ajoneuvoveron rakenne ja määrä CO2-pohjainen ajoneuvoveromalli

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti

Voimassa: Toistaiseksi. Paperittoman ajoneuvon rekisteröintikatsastus ja rekisteröinti 1 (7) Antopäivä: 28.12.2015 Voimaantulopäivä: 4.1.2016 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/49966/03.04.03.02/2015 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat

tapauksiin lisätty muutama ohje Poistettu näpyttelyohje, omistajien/haltijoiden lukumäärä ja 2.3. Muut omistajat ja haltijat KTP-OHJEKANSION ATJ-OHJEET Muuttunut tieto Rekisteröinnin ohjekansio 1. 2.1. Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Uusi ohje (yhdistetty kaksi ohjetta) 2.2. Omistajan ja haltijan ikä- ja

Lisätiedot

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Koulutuspaikat: 06.10.2009 Helsinki / VR Auditorio 08.10.2009 Tampere / Scandic City 13.10.2009 Kuopio / Hotelli Puijonsarvi 15.10.2009 Oulu /

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti kumotaan liikenteessä

Lisätiedot

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 25/2008 ja TRAFI/4626/2012

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta

Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen 3 Määräaikaiskatsastusvelvollisuus 1. Ajoneuvolain 51 :ssä tarkoitettu määräaikaiskatsastusvelvollisuus koskee autoja (M- ja N-luokan ajoneuvot),

Lisätiedot

Ajoneuvojen rekisteristäpoiston menettely muuttui marraskuussa 2007.

Ajoneuvojen rekisteristäpoiston menettely muuttui marraskuussa 2007. MÄÄRÄYS OHJE Päivämäärä Nro 14.3.2008 tta Sisältöalue Uuden ajoneuvoveron sekä entisen dieselja ajoneuvoveron valvonta ja ajoneuvon käytön estäminen Toimivallan säädösperusta Ajoneuvoverolaki 1281/2003

Lisätiedot

Ajoneuvoveron laskutussopimus Kertausta konkareille ja oppia uusille Samuel Acs

Ajoneuvoveron laskutussopimus Kertausta konkareille ja oppia uusille Samuel Acs Ajoneuvoveron laskutussopimus Kertausta konkareille ja oppia uusille Samuel Acs 30.9.2009 1 Sopimuksen solmiminen Sopimuksen solmimisen edellytyksenä vakavaraisuus ja luotettavuus Oltava valmius ottaa

Lisätiedot

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Lunastuspoistajat

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Lunastuspoistajat REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset Lunastuspoistajat Tavoitteet REKIn kehittämisen tavoitteet Rekisterin ajantasaisuuden ja luotettavuuden edistäminen Sähköisen tiedonvälityksen lisääminen Myöhemmin

Lisätiedot

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä. 1 (6) Ajoneuvon tiedot HIN-913 Kuorma-auto Scania Lähde: Ajoneuvoliikennerekisteri 27.6.2018 22:23 Rajoitukset ja huomautukset Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa Ajoneuvovero erääntynyt Määräaikaiskatsastus

Lisätiedot

KATSASTUSASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI JA LÄHETTÄMINEN DIGITOI- TAVAKSI

KATSASTUSASIAKIRJOJEN ARKISTOINTI JA LÄHETTÄMINEN DIGITOI- TAVAKSI 1 (6) Antopäivä: 05.05.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 05.05.2013 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Muutostiedot: Kumoaa/muuttaa määräyksen/ohjeen AKEn ohje 618/208/2008;

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011. 1217/2011 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 12 päivänä joulukuuta 2011 1217/2011 Valtioneuvoston asetus liikenteessä käytettävien ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta annetun valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

-palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot

-palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot -palvelun pikaopas oma-aloitteiset verot SISÄLTÖ 1 Kirjautuminen OmaVeroon... 2 2 Ilmoituksen antaminen... 2 3 Verolajin tietojen tarkastelu... 2 4 Maksaminen... 3 5 Viitenumero... 4 6 Saldoerittely ja

Lisätiedot

Kalustoyksikön rekisteröinti

Kalustoyksikön rekisteröinti Määräys 1 (11) Antopäivä: 16.11.2011 Voimaantulopäivä: 16.11.2011 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Komission päätös, 107/2011/EU, kansallista rekisteriä koskevasta yhteisestä

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ajoneuvolain (1090/2002) ja ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain (957/2013) 5

Lisätiedot

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info

Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info Tieliikennteen sääntelyn sidosryhmätilaisuus - Vares-info 24.11.2015 Esa Aaltonen Reijo Jälkö Vastuullinen liikenne. Rohkeasti yhdessä. Muutoksen tavoitteet VAkuuttaminen ja REkisteröinti Sähköiseksi Asiointi

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus ajoneuvojen liikennekelpoisuuden valvonnasta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään ajoneuvolain (1090/2002) ja ajoneuvojen katsastustoiminnasta annetun lain (957/2013) 5

Lisätiedot

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

HE 44/1997 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT HE 44/1997 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikenteen tietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tieliikenteen tietojärjestelmästä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011

Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011. 1316/2011 Laki. autoverolain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2011 1316/2011 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 16 päivänä joulukuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan

Lisätiedot

Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti

Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti Prosessikuvaukset 1(19) 24.3.2006 Prosessi 1: Siirtolupa ja ajoneuvon ensirekisteröinti Prosessissa käydään läpi käytettynä maahantuodulle ajoneuvolle myönnettävä pitkä siirtolupa, ajoneuvon rekisteröintikatsastus

Lisätiedot

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi

Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus Selvennykseksi Kyselyjälleenmyyjäkumppanien koulutus 6.9.2007 Tietosisällöstä ja muutokset LTJ-> ATJ Rekisteröintilainsäädönnön muutokset Marja Koskinen Selvennykseksi Ajoneuvoluokka = N3/Kuorma-auto, M1/Henkilöauto

Lisätiedot

Yhteenveto verojen maksutilanteesta

Yhteenveto verojen maksutilanteesta Yhteenveto 1 (4) Verohallinto.540A.L0004318170 Pertti Palkansaaja Esimerkkitie 16 A 1 00100 HELSINKI 30.11.2018 Asiakirjan tunnus L0004318170 Yhteenveto muodostetaan kalenterikuukauden viimeisenä päivänä,

Lisätiedot

OHJELMA. perustietoa laskutussopimuksesta ja ajoneuvoverosta klo 15.30 16.30

OHJELMA. perustietoa laskutussopimuksesta ja ajoneuvoverosta klo 15.30 16.30 OHJELMA kahvia ja pientä purtavaa klo 14.30 15.30 15.30 perustietoa laskutussopimuksesta ja ajoneuvoverosta klo 15.30 16.30 16.30 Uuden toimialajohtajan terveiset Kuinka huomioida ajoneuvovero autokaupassa

Lisätiedot

Laki. Soveltamisala ja suhde valtionavustuslakiin

Laki. Soveltamisala ja suhde valtionavustuslakiin Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu- tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (7) Antopäivä: 17.06.2015 Voimaantulopäivä: 01.07.2015 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Muutostiedot: Soveltamisala: O-luokan ajoneuvot Sisällysluettelo

Lisätiedot

Rekisteröintiasioita. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt

Rekisteröintiasioita. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Rekisteröintiasioita Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Valtuuttaminen Valtuutuksen perusteella valtuutettu voi edustaa valtakirjan antajaa Valtuutuksen laajuus riippuu valtakirjan

Lisätiedot

Ajoneuvon tiedot. FIP-450 Pakettiauto Toyota Hilux-4x4. Lähde: Ajoneuvoliikennerekisteri :18. Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvon tiedot. FIP-450 Pakettiauto Toyota Hilux-4x4. Lähde: Ajoneuvoliikennerekisteri :18. Rajoitukset ja huomautukset 1 (5) Ajoneuvon tiedot FIP-450 Pakettiauto Toyota Hilux-4x4 Lähde: Ajoneuvoliikennerekisteri 27.6.2018 22:18 Rajoitukset ja huomautukset Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa Ajoneuvovero erääntynyt Määräaikaiskatsastus

Lisätiedot

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 /

Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / Autoveron vientipalautuskäytännöt muuttuvat miten uutta lakia sovelletaan? Auto 2016 / 17.11.2016 Autoverolain muutos 1.1.2017 Laki autoverolain muuttamisesta (561/2016) Vientipalautus (säännösmuutos)

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Ajoneuvon tiedot. ZJS-840 Kuorma-auto Volvo Fe 280 6x2. Lähde: Liikenneasioiden rekisteri :38. Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvon tiedot. ZJS-840 Kuorma-auto Volvo Fe 280 6x2. Lähde: Liikenneasioiden rekisteri :38. Rajoitukset ja huomautukset 1 (5) Ajoneuvon tiedot ZJS-840 uorma-auto Volvo Fe 280 6x2 Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 15.8.2018 12:38 Rajoitukset ja huomautukset Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa Ajoneuvovero erääntynyt Määräaikaiskatsastus

Lisätiedot

Koulutus suoramarkkinointikumppanien myyntihenkilöille 23.11.2006. ATP s. 3-24 LTJ-ATJ s. 25-33 Ajoneuvojen rekisteröinnin muutosesitykset s.

Koulutus suoramarkkinointikumppanien myyntihenkilöille 23.11.2006. ATP s. 3-24 LTJ-ATJ s. 25-33 Ajoneuvojen rekisteröinnin muutosesitykset s. Koulutus suoramarkkinointikumppanien myyntihenkilöille 23.11.2006 ATP s. 3-24 LTJ-ATJ s. 25-33 Ajoneuvojen rekisteröinnin muutosesitykset s. 34-42 Ohjelma: * AKEn tilannekatsaus * Lupakäytännöt * AKEn

Lisätiedot

Rekisteröintikoulutus. Vakuutusyhtiöt

Rekisteröintikoulutus. Vakuutusyhtiöt Rekisteröintikoulutus Vakuutusyhtiöt Ajoneuvojen rekisteröinti 2007 Yksikönpäällikkö vt. Simo Karppinen Sihteeri Anne Takamaa Lakimies Reijo Jälkö Leni Hoffldt Järjestelmäas.tuntija Kaj Kamila Lakimiesharjoittelija

Lisätiedot

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä. 1 (6) Ajoneuvon tiedot ZII-890 Kuorma-auto Sisu Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 1.10.2018 15:15 Verotiedot Käyttövoima Dieselöljy Veron peruste kokonaismassa (kg) 26000 Perusvero /päivä 0.0 Henkilö-

Lisätiedot

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet

Vaurioituneen ajoneuvon katsastukseen liittyvät säädökset ja ohjeet Ajoneuvolaki 1090/2002 7 Ajoneuvon rakenteen muuttaminen, ajoneuvon rakentaminen ja vaurioituneen ajoneuvon katsastaminen Jos ajoneuvon alkuperäisistä osista vaihdetaan 50 prosenttia tai enemmän, ajoneuvolle

Lisätiedot

Muutoksia varainsiirtoverotukseen

Muutoksia varainsiirtoverotukseen Muutoksia varainsiirtoverotukseen 1.11.2019 Muutokset lyhyesti Varainsiirtoveron ilmoittaminen ja maksaminen muuttuu 1.11.2019 alkaen Varainsiirtoveron prosentit ja veron laskeminen säilyvät ennallaan

Lisätiedot

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä.

Ajoneuvoveron käyttövoimaveroa kannetaan henkilö-, paketti- ja kuorma-autoista, jotka käyttävät polttoaineena muuta kuin moottoribensiiniä. 1 (5) Ajoneuvon tiedot SJY-512 Henkilöauto Toyota Prius Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 23.10.2018 11:13 Verotiedot Käyttövoima Bensiini/Sähkö Veron peruste Päästöt (g/km) 104 Perusvero /päivä 0.457

Lisätiedot

Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1

Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1 Autoverolain muutokset 1.4.2009 30.3.2009 1 Tärkeimmät muutokset Luovutaan kantamasta autoverolle arvonlisäveroa (ns. elv) ajoneuvojen verotus ei kuitenkaan kevene, koska autoveroa korotetaan autoverolle

Lisätiedot

Laturi. - sähköinen vakuutushakemus

Laturi. - sähköinen vakuutushakemus - sähköinen vakuutushakemus Haku 1. Järjestelmä tarjoaa vakuutuksenalkamispäiväksi kuluvaa päivää vakuutusta ei voi laittaa voimaan takautuvasti vakuutus voidaan teknisesti syöttää järjestelmään, niin

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Ennakkotehtävä AJONEUVOHALLINTOKESKUS Ennakkotehtävä 1 AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6

Lisätiedot

ATJ kertauskoulutus syksy 2008. Katsastustoimipaikat

ATJ kertauskoulutus syksy 2008. Katsastustoimipaikat ATJ kertauskoulutus syksy 2008 Katsastustoimipaikat AKEn organisaatio 15.8.2008 Ylijohtaja Kari Wihlman Ylijohtajan esikunta Viestintä- ja kehitysjohtaja Riitta-Liisa Linnakko Tutkimusjohtaja Juhani Intosalmi

Lisätiedot

Ajoneuvon tiedot. IAZ-277 Henkilöauto Honda Cr-v. Lähde: Liikenneasioiden rekisteri :26. Rajoitukset ja huomautukset

Ajoneuvon tiedot. IAZ-277 Henkilöauto Honda Cr-v. Lähde: Liikenneasioiden rekisteri :26. Rajoitukset ja huomautukset 1 (5) Ajoneuvon tiedot IAZ-277 Henkilöauto Honda Cr-v Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 18.9.2018 19:26 Rajoitukset ja huomautukset Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa Ajoneuvovero erääntynyt Verotiedot

Lisätiedot

ATJ kertauskoulutus syksy 2008. Vakuutusyhtiöt

ATJ kertauskoulutus syksy 2008. Vakuutusyhtiöt ATJ kertauskoulutus syksy 2008 Vakuutusyhtiöt AKEn organisaatio 15.8.2008 Ylijohtaja Kari Wihlman Ylijohtajan esikunta Viestintä- ja kehitysjohtaja Riitta-Liisa Linnakko Tutkimusjohtaja Juhani Intosalmi

Lisätiedot

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstä poisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron

OmaVero. Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron OmaVero Näin ilmoitat ja maksat arvonlisäveron Kirjaudu OmaVeropalveluun osoitteessa www.vero.fi/omavero. Klikkaa sinistä Kirjaudu sisään -painiketta. Kirjautumisen jälkeen näytölle avautuu OmaVero-palvelun

Lisätiedot

Autoveron vientipalautus

Autoveron vientipalautus Autoverotuksen asiakasohje 13 Autoveron vientipalautus www.tulli.fi 1.1.2015 Korvaa elokuussa 2014 julkaistun ohjeen Autoveron vientipalautus Tämä ohje koskee vientipalautuksen hakemista, kun Suomessa

Lisätiedot

Kohde myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä (UK 5 luku 76 ) www.huutokaupat.com -sivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa.

Kohde myydään ulosottomiehen toimittamalla vapaalla myynnillä (UK 5 luku 76 ) www.huutokaupat.com -sivustolla järjestettävässä nettihuutokaupassa. SATAKUNNAN ULOSOTTOVIRASTO PL 44, Valtakatu 12 C 28100 PORI Puhelin 029 56 26600, Telekopio 029 56 26633 14.12.2015 Sähköposti satakunta.uo@oikeus.fi ULOSMITATTU LIIKENNETRAKTORI VALMET 8750 Kohde myydään

Lisätiedot

Ajoneuvon ensirekisteröinti

Ajoneuvon ensirekisteröinti Ohje 1 (9) Antopäivä: 11.3.2011 Voimaantulopäivä: 15.3.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 14.3.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 14/2009 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Vesikulkuneuvon rekisteröinti

Vesikulkuneuvon rekisteröinti 1 (5) Antopäivä: 23.8.2016 Voimaantulopäivä: 26.8.2016 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki vesikulkuneuvorekisteristä (424/2014): 8 :n 3 momentti, 11 :n 1 momentti, 12 :n 1 momentti, 13 :n 5 momentti,

Lisätiedot

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus

ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus SELAINENNAKKOILMOITUKSEN IKKUNANKUVAT 1(24) 2.2.2010 Selainennakkoilmoitus ENNI-järjestelmällä tehtävä selainennakkoilmoitus Yleistä ENNI-järjestelmästä ENNI-järjestelmän vakiopainikkeita Selainennakkoilmoitus

Lisätiedot

Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä

Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Ohje 1 (5) Antopäivä: 13.2.2013 Voimaantulopäivä: 13.2.2013 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 92/2007 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 971/2012 Laki. autoverolain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 971/2012 Laki. autoverolain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 971/2012 Laki autoverolain muuttamisesta Annettu Helsingissä 21 päivänä joulukuuta 2012 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan autoverolain

Lisätiedot

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Katsastustoimipaikat

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Katsastustoimipaikat REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset Katsastustoimipaikat Tavoitteet REKIn kehittämisen tavoitteet Rekisterin ajantasaisuuden ja luotettavuuden edistäminen Sähköisen tiedonvälityksen lisääminen Myöhemmin

Lisätiedot

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä

Uudet ajoneuvot Käytetyt ajoneuvot Yhteensä 10. Muut verot 03. Autovero Momentille arvioidaan kertyvän 997 000 000 euroa. S e l v i t y s o s a : Vero perustuu autoverolakiin (1482/1994). Vuoden 2008 alusta sekä uusien että käytettyjen henkilöautojen

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Keskinäinen vakuutusyhtiö / julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö / vakuutusyhdistys

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Keskinäinen vakuutusyhtiö / julkinen keskinäinen vakuutusyhtiö / vakuutusyhdistys YHTIÖN / YHDISTYKSEN TOIMINIMI PERUSTAMISKIRJAN / PERUSTAMISKOKOUKSEN PÄIVÄMÄÄRÄ YHTIÖ- / YHDISTYSJÄRJESTYKSEN VAHVISTAMISPÄIVÄMÄÄRÄ POHJARAHASTO Pohjarahaston määrä Pohjarahaston enimmäismäärä Pohjarahastosta

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 227/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi ajoneuvolain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 227/2009 vp. Hallituksen esitys laiksi ajoneuvolain muuttamisesta. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 227/2009 vp Hallituksen esitys laiksi ajoneuvolain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi ajoneuvolain muuttamisesta (HE 252/2009 vp). Valiokuntakäsittely

Lisätiedot

REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN, RAJOITUSTIEDOT, KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN

REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN, RAJOITUSTIEDOT, KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN, RAJOITUSTIEDOT, KATSASTUKSEN PÄÄTTÄMINEN JA JATKAMINEN REKISTERÖINTIKATSASTUKSEN ALOITTAMINEN... 2 KATSASTUKSEN PÄÄVALIKKO... 2 AJONEUVON HAKU (REKISTERÖINTIKATSASTUS)...

Lisätiedot

Tiedote 14/2007 katsastustoimipaikoille. Selain- ja tulostusasetukset. Toimintaohjeita järjestelmävirheisiin

Tiedote 14/2007 katsastustoimipaikoille. Selain- ja tulostusasetukset. Toimintaohjeita järjestelmävirheisiin Tiedote 14/2007 katsastustoimipaikoille 21.11.2007 Selain- ja tulostusasetukset Järjestelmän toiminnan ja tulostamisen osalta on erittäin tärkeää, että selain ja tulostusasetukset on tehty AKEn ilmoittamalla

Lisätiedot

EU-OIKEUDEN VASTAISUUS AJONEUVOVERONLIPUN LÄHETTÄMISESSÄ

EU-OIKEUDEN VASTAISUUS AJONEUVOVERONLIPUN LÄHETTÄMISESSÄ 28.6.2018 EOAK/1219/2018 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin Esittelijä: Esittelijäneuvos Ulla-Maija Lindström EU-OIKEUDEN VASTAISUUS AJONEUVOVERONLIPUN LÄHETTÄMISESSÄ 1 ASIAN VIREILLE TULO

Lisätiedot

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike

Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike Perustamisilmoitus Liite lomakkeeseen Y1 Ulkomaisen elinkeinonharjoittajan sivuliike 3 TOIMINIMI ELINKEINONHARJOITTAJA Toiminimi Oikeudellinen muoto elinkeinonharjoittajan kotimaan kielellä Valtio, jonka

Lisätiedot

Polttoöljyn käyttö traktorissa

Polttoöljyn käyttö traktorissa Polttoöljyn käyttö traktorissa Sisältö Polttoöljyn käyttö traktorissa 3 Moottorityökoneeksi varustettu traktori 4 Maa- ja metsätaloudessa käytettävä traktori 6 Maatilatalouden harjoittajan yksityistalouteen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1255/2013 Voimalaitosverolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1255/2013 Voimalaitosverolaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2013 1255/2013 Voimalaitosverolaki Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala

Lisätiedot

Ajoneuvojen romutus Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011

Ajoneuvojen romutus Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011 Ajoneuvojen romutus Trafin kumppaniseminaari 29-30.9.2011 Romuautojen kierrätys Suomessa Tuottajayhteisö Suomen Autokierrätys Oy hoitaa autojen valmistajien ja maahantuojien puolesta henkilö- ja pakettiautojen

Lisätiedot

Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu

Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu Valmisteverotuksen asiakasohje 27 Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu www.tulli.fi Helmikuu 2013 Huviveneilyssä käytettyjen polttoaineiden verollisuus ja polttoainemaksu

Lisätiedot

Ajoneuvoverolaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2003 vp. Hallituksen esitys ajoneuvoverolaiksi. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös

Ajoneuvoverolaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2003 vp. Hallituksen esitys ajoneuvoverolaiksi. Asia. Valiokuntakäsittely. Päätös EDUSKUNNAN VASTAUS 108/2003 vp Hallituksen esitys ajoneuvoverolaiksi Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä ajoneuvoverolaiksi (HE 111/2003 vp). Valiokuntakäsittely Valtiovarainvaliokunta on

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN

SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN SIIRTOLUPA... 2 1. TARKOITUS, JOIHIN SIIRTOLUPA MYÖNNETÄÄN... 2 1.1. AJONEUVON KATSASTUKSEEN TAI KORJAAMOLLE VIENTI... 2 1.2. MAAHANTUODUN AJONEUVON SIIRTO TUONTIPAIKALTA

Lisätiedot

Voimalaitosverolaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle voimalaitosverolaiksi. annetun lain 16 :n muuttamisesta ja

Voimalaitosverolaki. EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle voimalaitosverolaiksi. annetun lain 16 :n muuttamisesta ja EDUSKUNNAN VASTAUS 195/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle voimalaitosverolaiksi sekä laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 :n muuttamisesta ja verotilistä annetun lain 1 :n muuttamisesta

Lisätiedot

OmaVero. Verohallinnon nykyiset sähköiset asiointipalvelut siirtyvät OmaVeroon (vero.fi/omavero) vaiheittain.

OmaVero. Verohallinnon nykyiset sähköiset asiointipalvelut siirtyvät OmaVeroon (vero.fi/omavero) vaiheittain. OmaVero OmaVero Verohallinnon nykyiset sähköiset asiointipalvelut siirtyvät OmaVeroon (vero.fi/omavero) vaiheittain. OmaVerossa voit tällä hetkellä antaa yhteisöjen ja yhteisetuuksien tuloveroilmoituksen

Lisätiedot

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström

Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström 23.11.2006 Dnrot 1515/4/04, 2200/4/04, 2710/4/04 ja 3076/4/04 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Vanhempi oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström PÄÄTÖS AJONEUVON KÄYTTÖKIELTOA

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ PERUSTELUT Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta annettua lakia. Lakiin tehtäisiin

Lisätiedot

Laki. veronkantolain muuttamisesta

Laki. veronkantolain muuttamisesta Laki veronkantolain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan veronkantolain (769/2016) 26 ja 41 :n 2 momentti, muutetaan 7 :n 2 momentti, 11 :n 2 ja 4 momentti, 14 :n 1 momentti, 16 :n 1

Lisätiedot

Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon

Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon Verotusmenettelyjen uudistus laajenee ennakonkantoon Ennakonkanto Uusia säännöksiä sovellettaisiin ensimmäisen kerran yhteisön verovuodelta 2017 toimitettavassa verotuksessa, ja ennakon määräämistä koskevia

Lisätiedot

Rekisterissä M1 / Henkilöauto VNG-217 ZFA e3*98/14*0089*05 CXH1B. Liikennevakuutus

Rekisterissä M1 / Henkilöauto VNG-217 ZFA e3*98/14*0089*05 CXH1B. Liikennevakuutus 1 (5) Ajoneuvon tiedot VNG-217 Henkilöauto Fiat Stilo Lähde: Liikenneasioiden rekisteri 12.8.2019 16:56 Rajoitukset ja huomautukset Ajoneuvo on ajo- tai käyttökiellossa Määräaikaiskatsastus suorittamatta/hyväksymättä

Lisätiedot

Näin haet vuosilomakustannuskorvausta. työnantajalle verkossa. Työnantajan asiointipalvelu alkaen

Näin haet vuosilomakustannuskorvausta. työnantajalle verkossa. Työnantajan asiointipalvelu alkaen Näin haet vuosilomakustannuskorvausta työnantajalle verkossa Työnantajan asiointipalvelu 6.0.08 alkaen Sisällys Kirjautuminen ja tunnistautuminen Toiminnot Sovelluksen valinta Toiminnot Etuuden valinta

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

Päätös. Laki. ajoneuvolain muuttamisesta

Päätös. Laki. ajoneuvolain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 224/2006 vp Hallituksen esitys ajoneuvolain ja eräiden muiden ajoneuvojen rekisteröintiä koskevia säännöksiä sisältävien lakien sekä ajoneuvoverolain muuttamisesta Asia Hallitus on antanut

Lisätiedot

Prosessien toipumissuunnitelma 31.8.2007 KAURA 31.8.2007 0.1. Björn Ziessler. Copyright Ajoneuvohallintokeskus 1(7)

Prosessien toipumissuunnitelma 31.8.2007 KAURA 31.8.2007 0.1. Björn Ziessler. Copyright Ajoneuvohallintokeskus 1(7) KAURA Prosessien toipumissuunnitelma 0.1 Björn Ziessler 1(7) 1. Yleistä Tässä suunnitelmassa kuvataan KAURA kehitysprojektin AT1 prosessien toipuminen tilanteissa, jolloin ATJ järjestelmät eivät ole käytettävissä

Lisätiedot

A7-0199/ Ehdotus direktiiviksi (COM(2012)0381 C7-0187/ /0185(COD))

A7-0199/ Ehdotus direktiiviksi (COM(2012)0381 C7-0187/ /0185(COD)) 28.6.2013 A7-0199/ 001-011 TARKISTUKSET 001-011 esittäjä(t): Liikenne- ja matkailuvaliokunta Mietintö Vilja Savisaar-Toomast Ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjat A7-0199/2013 (COM(2012)0381 C7-0187/2012

Lisätiedot

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle

Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Näin haet sairauspäivärahaa työnantajalle Opas työnantajan verkkoasiointiin www.kela.fi/tyonantajat Sisällys Kirjautuminen ja tunnistautuminen Sovelluksen valinta Toiminnot Etuuden valinta Sairausajan

Lisätiedot