Kalustoyksikön rekisteröinti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kalustoyksikön rekisteröinti"

Transkriptio

1 Määräys 1 (11) Antopäivä: Voimaantulopäivä: Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Komission päätös, 107/2011/EU, kansallista rekisteriä koskevasta yhteisestä eritelmästä tehdyn päätöksen 2007/756/EY muuttamisesta. Komission päätös, 2007/756/EY, kansallista rekisteriä koskevasta direktiivien 96/48/EY ja 2001/16/EY 14 artiklan 4 ja 5 kohdassa säädetystä yhteisestä eritelmästä Muutostiedot: Uusi määräys Soveltamisala: Tätä määräystä sovelletaan Suomen rataverkolla käyttöönotettuihin kalustoyksiköihin. Tätä määräystä ei sovelleta Venäjän federaatiosta saapuviin yhdysliikenteessä käytettäviin kalustoyksiköihin. Kalustoyksikön rekisteröinti Liikenteen turvallisuusvirasto Trafiksäkerhetsverket Finnish Transport Safety Agency Kumpulantie/Gumtäktsvägen 9, PL/PB/P.O. Box 320, Helsinki/Helsingfors, Finland. Puh./Tfn/Tel (0) , fax +358 (0) Y-tunnus/FO-nummer/ Business ID:

2 Määräys 2 (11) SISÄLTÖ 1 KALUSTOYKSIKÖN REKISTERÖINTI Lomakkeella ilmoitettava tietosisältö Kohta 1. Numero Kohta 2. Jäsenvaltio, jossa rekisteröintiä haetaan, ja kansallinen turvallisuusviranomainen, joka on antanut kalustoyksikölle luvan Kohta 3. Valmistusvuosi Kohta 4. EY-viite Kohta 5. Viitetieto hyväksyttyjen kalustoyksikkötyyppien eurooppalaisesta rekisteristä Kohta 5 a. Sarja Kohta 6. Rajoitukset Kohta 7. Omistaja Kohta 8. Haltija Kohta 9. Kunnossapidosta vastaava yksikkö Kohta 10. Peruutus Kohta 11. Jäsenvaltiot, joissa kalustoyksikkö on saanut luvan Rekisteröinnin hakija Kohta 1.1 Annettu eurooppalainen kalustoyksikkönumero (EVN) Kohta 12. Lupanumero (EIN) Kohta 13. Käyttöönotto KÄYTTÖTAPAUKSET Ensirekisteröinti Rekisteröintitietojen muutos Rekisteröinnin peruutus Uudelleen rekisteröinti USEISSA EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOISSA VOIMASSAOLEVA LUPA Suomeen ensirekisteröidylle kalustoyksikölle toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa myönnettävä täydentävä käyttöönottolupa Toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon ensirekisteröidylle kalustoyksikölle Suomessa myönnettävä täydentävä käyttöönottolupa EUROOPPALAINEN KALUSTOYKSIKKÖNUMERO... 7 LIITELUETTELO Liite 1 Peruutuskoodaus... 8 Liite 2 Rekisteröintilomake... 9

3 Määräys 3 (11) 1 KALUSTOYKSIKÖN REKISTERÖINTI Rekisteröinnin hakijan on käytettävä kalustoyksikön ensirekisteröintiin, rekisteröintitietojen muutokseen, rekisteröinnin peruutukseen tai uudelleen rekisteröintiin Liikenteen turvallisuusviraston verkkosivuilla julkaistua rekisteröintilomaketta (jäljempänä lomake ). Lomakkeen malli on esitetty liitteessä 2. Rekisteröinnin hakijan hakiessa useamman kalustoyksikön rekisteröintiä samanaikaisesti on hakijan useamman lomakkeen täyttämisen sijasta mahdollista täyttää vain yksi lomake ja liittää hakemukseen listaus kalustoyksikkönumeroista, joiden osalta ilmoitetut tiedot ovat yhtenevät. Tämä määräys ei edellytä ennen tämän määräyksen voimaantuloa rekisteröityjen kalustoyksiköiden uudelleen rekisteröintiä. 1.1 Lomakkeella ilmoitettava tietosisältö Kohdissa esitetään lomakkeen eri kohdissa ilmoitettava tietosisältö. Kohdissa on esitetty eri käyttötapaukset sekä ne tiedot, jotka kussakin käyttötapauksessa hakijan tulee ilmoittaa Kohta 1. Numero Kohtaan 1.1 merkitään kalustoyksikön eurooppalainen kalustoyksikkönumero. Mikäli kalustoyksikköön ei ole merkitty eurooppalaista kalustoyksikkönumeroa, kohtaan 1.1 merkitään kalustoyksikön kansallinen kalustoyksikkönumero. Kohtaan 1.2 merkitään kalustoyksikön aikaisempi kalustoyksikkönumero. Kohta 1.2 täytetään vain kalustoyksikkönumeron vaihtumisen yhteydessä Kohta 2. Jäsenvaltio, jossa rekisteröintiä haetaan, ja kansallinen turvallisuusviranomainen, joka on antanut kalustoyksikölle luvan Kohtaan 2.1 merkitään se Euroopan unionin jäsenvaltio, jonka kansalliseen kalustorekisteriin kalustoyksikkö rekisteröidään. Kohtaan 2.2 merkitään se Euroopan unionin jäsenvaltion viranomainen, joka on myöntänyt kalustoyksikölle ensimmäisen käyttöönottoluvan Kohta 3. Valmistusvuosi Kohtaan 3 merkitään se vuosi, jolloin kalustoyksikkö lähti tehtaalta Kohta 4. EY-viite Kohtiin merkitään liikkuvan kaluston osajärjestelmän EYtarkastusvakuutukseen liittyvät viitetiedot. Kohtaan 4.1 merkitään EY-tarkastusvakuutukseen kirjattu vakuutuksen päiväys.

4 Määräys 4 (11) Kohtaan 4.2 merkitään EY-tarkastusvakuutukseen kirjattu vakuutuksen yksilöivä viittaus. Kohtaan 4.3 merkitään EY-tarkastusvakuutuksen antajan nimi. Kohtaan 4.4 merkitään EY-tarkastusvakuutuksen antajan Y-tunnus. Kohtiin merkitään EY-tarkastusvakuutuksen antajan yhteystiedot. Kohdan 4.7 maakoodilla tarkoitettaan jokaiselle valtiolle myönnettyä maakohtaista koodia, niin kuin ne on esitetty määräyksen TRAFI/18213/ /2010 liitteen 2 osassa 4. Kohdat jätetään tyhjäksi kalustoyksiköiden osalta, joille ei ole laadittu EYtarkastusvakuutusta Kohta 5. Viitetieto hyväksyttyjen kalustoyksikkötyyppien eurooppalaisesta rekisteristä Kohtaan 5 merkitään Euroopan rautatieviraston ilmoittama viittaus hyväksyttyjen kalustoyksikkötyyppien eurooppalaiseen rekisteriin, jos kalustoyksikön tyyppi on hyväksytty. Kohta 5.1 jätetään tyhjäksi, jos kalustoyksikön tyyppiä ei ole hyväksytty Kohta 5 a. Sarja Kohta 5 a. jätetään tyhjäksi. Liikenteen turvallisuusvirasto merkitsee kalustorekisteriin kalustoyksikön sarjaa koskevat tiedot niin kuin ne on kalustoyksikön käyttöönottolupaan merkitty Kohta 6. Rajoitukset Kohdat 6.1 ja 6.2 jätetään tyhjäksi. Liikenteen turvallisuusvirasto merkitsee kalustorekisteriin kalustoyksikköön kohdistuvat rajoitukset niin kuin ne on kalustoyksikön käyttöönottolupaan merkitty Kohta 7. Omistaja Kohtaan 7.1 merkitään organisaation nimi. Kohtaan 7.2 merkitään organisaation Y-tunnus. Kohtiin merkitään organisaation yhteystiedot. Kohdan 7.5 maakoodit on esitetty määräyksen TRAFI/18213/ /2010 liitteen 2 osassa Kohta 8. Haltija Kohtaan 8.1 merkitään organisaation nimi. Kohtaan 8.2 merkitään organisaation Y-tunnus. Kohtiin merkitään organisaation yhteystiedot. Kohdan 8.5 maakoodit on esitetty määräyksen TRAFI/18213/ /2010 liitteen 2 osassa 4. Kohtaan 8.7 merkitään liikkuvan kaluston haltijatunnus (VKM), niin kuin se on esitetty määräyksen TRAFI/18213/ /2010 liitteen 2 osassa Kohta 9. Kunnossapidosta vastaava yksikkö Kohtaan 9.1 merkitään organisaation nimi. Kohtaan 9.2 merkitään organisaation Y-tunnus.

5 Määräys 5 (11) Kohtiin merkitään organisaation yhteystiedot. Kohdan 9.5 maakoodit, on esitetty määräyksen TRAFI/18213/ /2010 liitteen 2 osassa Kohta 10. Peruutus Kohtaan 10.1 merkitään kalustoyksikön toiminnallista tilaa kuvaava peruutuskoodi. Peruutuskoodit ja niiden selitykset on esitetty liitteessä 1. Kohtaan 10.2 merkitään päivämäärä, josta alkaen kohdassa 10.1 ilmoitetun toiminnallisen tilan katsotaan olevan voimassa Kohta 11. Jäsenvaltiot, joissa kalustoyksikkö on saanut luvan Kohtaan 11 merkitään ne Euroopan unionin jäsenvaltiot, joissa kalustoyksikölle on myönnetty käyttöönottolupa Rekisteröinnin hakija Kohtaan merkitään hakemuksen laadintapäivämäärä sekä hakemuksesta vastaavan henkilön nimi Kohta 1.1 Annettu eurooppalainen kalustoyksikkönumero (EVN) Kohta 1.1 jätetään tyhjäksi. Liikenteen turvallisuusvirasto muodostaa kalustorekisteriin eurooppalaisen kalustoyksikkönumeron myös niille kalustoyksiköille, joiden kalustoyksikköön merkitty numerointi perustuu aikaisempaan kansalliseen numerointiin Kohta 12. Lupanumero (EIN) Kohta 12 jätetään tyhjäksi. Liikenteen turvallisuusvirasto merkitsee kalustorekisteriin käyttöönottoluvan numeron niin kuin se on kalustoyksikön käyttöönottolupaan merkitty Kohta 13. Käyttöönotto Kohta 13.1 jätetään tyhjäksi. Liikenteen turvallisuusvirasto merkitsee kalustorekisteriin käyttöönottoluvan päiväyksen niin kuin se on kalustoyksikön käyttöönottolupaan merkitty. Kohta 13.2 jätetään tyhjäksi. Liikenteen turvallisuusvirasto merkitsee kalustorekisteriin käyttöönottoluvan määräajan niin kuin se on kalustoyksikön käyttöönottolupaan merkitty. 2 KÄYTTÖTAPAUKSET Kohdissa esitetään ne käyttötapaukset, joiden perusteella rekisteröintiä on mahdollista hakea. Kohdissa myös ilmoitetaan, mitkä tiedot hakijan tulee lomakkeella kulloinkin ilmoittaa. 2.1 Ensirekisteröinti

6 Määräys 6 (11) Kalustoyksikölle myönnetyn ensimmäisen käyttöönottoluvan jälkeen rekisteröinnin hakijan on rastitettava lomakkeen kohta uusi rekisteröinti ja sen jälkeen täytettävä lomakkeen kohdat Täytetty lomake on toimitettava Liikenteen turvallisuusviraston kirjaamoon. Lomakkeen liitteenä on toimitettava tarvittavat selvitykset hakijan oikeudesta hakea ensirekisteröintiä, mikäli hakija ei ole kalustoyksikön rekisteriin merkittävä omistaja. 2.2 Rekisteröintitietojen muutos Kalustoyksikön rekisteröintitietojen muuttuessa hakijan on rastitettava lomakkeen kohta rekisteröinti muutos ja sen jälkeen täytettävä lomakkeen kohta 1 sekä muuttuneet tiedot. Täytetty lomake on toimitettava Liikenteen turvallisuusviraston kirjaamoon. Kalustoyksikön omistajan tai haltijan vaihdos edellyttää aina kalustorekisteriin merkityn omistajan suostumusta siirtää kalustoyksikkö uudelle omistajalle tai haltijalle. Hakijan on lomakkeen liitteenä toimitettava tarvittavat muutosta koskevat asiakirjat. 2.3 Rekisteröinnin peruutus Kalustoyksikön rekisteröinnin peruutuksen yhteydessä hakijan on rastitettava lomakkeen kohta rekisteröinnin peruutus ja sen jälkeen täytettävä lomakkeen kohdat 1 ja 10. Täytetty lomake on toimitettava Liikenteen turvallisuusviraston kirjaamoon. Kun on kysymyksessä rekisteröinnin peruutus liitteen 1 peruutuskoodin 33 mukaisesti, on hakijan ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastoon tieto kalustoyksikön todellisesta romutuspäivämäärästä viimeistään kahden kuukauden kuluttua romutuksen suorittamisesta. Kalustoyksikköä, jonka peruutuskoodi on muu kuin 00, ei saa käyttää Euroopan rautatieverkossa kirjatun rekisteröinnin nojalla. 2.4 Uudelleen rekisteröinti Kalustoyksikön uudelleen rekisteröinnin yhteydessä hakijan on rastitettava lomakkeen kohta rekisteröinnin peruutus ja sen jälkeen täytettävä lomakkeen kohdat 1 ja 10. Kohtaan 10 merkitään peruutuskoodi 00 ( Ei peruutusta ). Täytetty lomake on toimitettava Liikenteen turvallisuusviraston kirjaamoon. Kalustoyksikön uudelleen rekisteröinti edellyttää aina, että Liikenteen turvallisuusvirasto tarkastaa ne tekijät, jotka ovat johtaneet kalustoyksikön rekisteröinnin keskeytykseen. Hakijan on lomakkeen liitteenä toimitettava tarvittavat selvitykset korjaavista toimenpiteistä. 3 USEISSA EUROOPAN UNIONIN JÄSENVALTIOISSA VOIMASSAOLEVA LUPA 3.1 Suomeen ensirekisteröidylle kalustoyksikölle toisessa Euroopan unionin jäsenvaltiossa myönnettävä täydentävä käyttöönottolupa Kalustoyksikön omistajan tai haltijan on ilmoitettava Liikenteen turvallisuusvirastolle lomakkeen kohtia 1, 2, 6, 12 ja 13 koskevat tiedot ja tarvittaessa toisen jäsenvaltion

7 Määräys 7 (11) kalustorekisteriin mahdollisesti lisäämiin kenttiin liittyvät tiedot toisessa jäsenvaltiossa myönnetyn käyttöönottoluvan osalta. 3.2 Toiseen Euroopan unionin jäsenvaltioon ensirekisteröidylle kalustoyksikölle Suomessa myönnettävä täydentävä käyttöönottolupa Kalustoyksikön omistajan tai haltijan on ilmoitettava sen jäsenvaltion rekisteröintielimelle, joka vastaa kalustoyksikön rekisteröinnistä, lomakkeen kohtia 1, 2, 6, 12 ja 13 koskevat tiedot Suomessa myönnetyn kalustoyksikön täydentävän käyttöönottoluvan osalta. Liikenteen turvallisuusviraston myöntäessä täydentävän käyttöönottoluvan ohjaamolla varustetulle kalustoyksikölle rekisteröi virasto lomakkeen kohtia 1, 2, 6, 11, 12 ja 13 koskevat tiedot Suomen kalustorekisteriin suoraan myönnetystä täydentävästä käyttöönottoluvasta. 4 EUROOPPALAINEN KALUSTOYKSIKKÖNUMERO Kalustoyksikölle, jolle ei ole myönnetty ja johon ei ole merkitty eurooppalaista kalustoyksikkönumeroa ja jota käytetään Euroopan unionin jäsenvaltioiden välisessä liikenteessä, tulee hakea ja siihen merkitä kalustorekisterin mukainen eurooppalainen kalustoyksikkönumero viimeistään kuuden vuoden kuluttua tämän määräyksen voimaantulosta. Edellisessä kappaleessa esitetty velvoite ei koske museokalustoa. Tuomas Routa Ylijohtaja Jari Nieminen Erityisasiantuntija

8 Määräys 8 (11) Liite 1 Peruutuskoodaus Koodi Peruutustapa Kuvaus 00 Ei peruutusta Kalustoyksiköllä on voimassa oleva rekisteröinti. 10 Rekisteröinti keskeytetty Syytä ei ilmoitettu 11 Rekisteröinti keskeytetty Kalustoyksikön rekisteröinti on keskeytetty omistajan tai haltijan pyynnöstä tai Liikenteen turvallisuusviraston päätöksellä. Kalustoyksikköä on tarkoitus säilyttää käyttökunnossa passiivisena tai strategisena reservinä. 20 Rekisteröinti siirretty On tiedossa, että kalustoyksikkö rekisteröidään uudelleen eri numerolla tai toisen jäsenvaltion kalustorekisteriin, kun käyttö jatkuu Euroopan rautatieverkostossa (koko verkostossa tai osassa sitä). 30 Rekisteröinnin peruutus Syytä ei ilmoitettu Kalustoyksikön rekisteröinti Euroopan rautatieverkostossa käyttöä varten on päättynyt eikä uudelleenrekisteröinnistä ole tietoa. 31 Rekisteröinnin peruutus Kalustoyksikön käyttöä on tarkoitus jatkaa kiskokulkuneuvona Euroopan rautatieverkoston ulkopuolella. 32 Rekisteröinnin peruutus Kalustoyksikkö on tarkoitettu tärkeiden yhteentoimivuuden osatekijöiden / moduulien / varaosien talteenottoon tai sitä on tarkoitus muuttaa perusteellisesti. 33 Rekisteröinnin peruutus Kalustoyksikkö on tarkoitus romuttaa ja sen materiaalit (ja tärkeät varaosat) aiotaan kierrättää. 34 Rekisteröinnin peruutus Kalustoyksikkö on tarkoitus säilyttää historiallisena liikkuvana kalustona erillisessä rautatieverkossa tai se on tarkoitus pitää esillä paikallaan Euroopan rautatieverkoston ulkopuolella.

9 Määräys 9 (11) Liite 2 Rekisteröintilomake LUVAN SAANEIDEN KALUSTOYKSIKÖIDEN VAKIOMUOTOINEN REKISTERÖINTILOMAKE Lomake on direktiivin 2008/57/EY sekä sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukainen Hakemuksen kohteena on: Uusi rekisteröinti Muutos Peruutus KALUSTOYKSIKKÖÄ KOSKEVAT TIEDOT 1. Numero 1.1. Eurooppalainen kalustoyksikkönumero (EVN) - _ 1.2. Kalustoyksikölle aikaisemmin annettu numero 2. Jäsenvaltio, jossa rekisteröintiä haetaan, ja kansallinen turvallisuusviranomainen, joka on antanut kalustoyksikölle luvan 2.1. Jäsenvaltio: 2.2. Viranomaisen nimi: 3. Valmistusvuosi: 4. EY-viite 4.1. Vakuutuksen päiväys: 4.2. Vakuutuksen viite: 4.3. Vakuutuksen antajan nimi: 4.4. Y-tunnus: Organisaation osoite 4.5. Kadunnimi ja numero: 4.6. Kaupunki: 4.7. Maakoodi: 4.8. Postinumero: 5. Viitetieto hyväksyttyjen kalustoyksikkötyyppien eurooppalaisesta rekisteristä: 5 a. Sarja 6. Rajoitukset 6.1. Rajoitukset (koodi): _, _, _, _, _, _, _, _... _, _, _, _, _, _, _, _ 6.2. Rajoitukset (teksti): KALUSTOYKSIKÖSTÄ VASTUUSSA OLEVIA ELIMIÄ KOSKEVAT TIEDOT 7. Omistaja 7.1. Organisaation nimi: 7.2. Y-tunnus: Organisaation osoite 7.3. Kadunnimi ja numero:

10 Määräys 10 (11) 7.4. Kaupunki: 7.5. Maakoodi: 7.6. Postinumero: 8. Haltija 8.1. Organisaation nimi: 8.2. Y-tunnus: Organisaation osoite 8.3. Kadunnimi ja numero: 8.4. Kaupunki: 8.5. Maakoodi: 8.6. Postinumero: 8.7. Liikkuvan kaluston haltijan tunnus (VKM): TOIMINNALLISET TIEDOT 9. Kunnossapidosta vastaava yksikkö 9.1. Organisaation nimi: 9.2. Y-tunnus: Organisaation osoite 9.3. Kadunnimi ja numero: 9.4. Kaupunki: 9.5. Maakoodi: 9.6. Postinumero: 9.7. Sähköpostiosoite: 10. Peruutus Tapa (koodi): _ Päiväys: 11. Jäsenvaltiot, joissa kalustoyksikkö on saanut luvan... Rekisteröinnin hakija: Päiväys: Vastuuhenkilön nimi ja allekirjoitus: TURVALLISUUSVIRANOMAINEN TÄYTTÄÄ 1.1. Annettu eurooppalainen kalustoyksikkönumero(evn) _ _ 12. Lupanumero (EIN) _ 13. Käyttöönotto Luvan päiväys:

11 Määräys 11 (11) Luvan viimeinen voimassaolopäivä: Hakemus vastaanotettu: Peruutuksen päiväys:

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto

Veturit ja henkilöliikenteen liikkuva kalusto Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.1.2013 Voimaantulopäivä: 24.1.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös 2011/291/EU Euroopan laajuisen tavanomaisen

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2015 Voimaantulopäivä: 1.1.2016 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU)

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 30.6.2015 Voimaantulopäivä: 1.7.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 :n kohta 1 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia määräys koskee: Komission asetus (EU) 2015/995

Lisätiedot

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä

Esteettömyys rautatiejärjestelmässä 1 (5) Antopäivä: 18.12.2014 Voimaantulopäivä: 1.1.2015 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 Voimassa: toistaiseksi EU-asetus, jonka avoimia kohtia ja erityistapauksia määräys koskee: Komission

Lisätiedot

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi

Määräys 1 (6) Voimassa: Toistaiseksi Määräys 1 (6) Antopäivä: 22.12.2011 Voimaantulopäivä: 01.01.2012 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa LIMO 3, LIMO 4 sekä LIMO 2 lukuunottamatta

Lisätiedot

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta

HE 181/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulosta

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /...

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /... EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.2.2019 C(2019) 873 final ANNEXES 1 to 7 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /... Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 mukaisista

Lisätiedot

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen

M-, N- ja O-luokan ajoneuvon valmistajan kilpi ja kokonaismassan määrääminen Ohje 1 (5) Antopäivä: 27.5.2011 Voimaantulopäivä: 27.5.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 863/2009 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen 759/208/2009, 26.6.2009 Soveltamisala:

Lisätiedot

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta osajärjestelmä

Käyttötoiminta ja liikenteen hallinta osajärjestelmä 1 (7) Antopäivä: 18.12.2013 Voimaantulopäivä: 01.01.2014 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission päätös 2012/757/EU

Lisätiedot

EUROOPAN KOMISSIO LIIKENTEEN JA LIIKKUMISEN PÄÄOSASTO TIEDONANTO

EUROOPAN KOMISSIO LIIKENTEEN JA LIIKKUMISEN PÄÄOSASTO TIEDONANTO EUROOPAN KOMISSIO LIIKENTEEN JA LIIKKUMISEN PÄÄOSASTO Bryssel, 10. heinäkuuta 2018 Kumoaa ja korvaa 27. helmikuuta 2018 esitetyn tiedonannon 1 TIEDONANTO YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN ERO EUROOPAN UNIONISTA

Lisätiedot

Oppilaitosten ja näytön vastaanottajien hyväksymisvaatimukset sekä näyttöjen järjestäminen rautatieliikenteessä

Oppilaitosten ja näytön vastaanottajien hyväksymisvaatimukset sekä näyttöjen järjestäminen rautatieliikenteessä 1 (5) Antopäivä: 15.5.2018 Voimaantulopäivä: 1.7.2018 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017) II osan 8 luvun 1 :n 3 momentti, 2 :n 5 momentti, 3 :n 4 momentti ja 6

Lisätiedot

YHTEENTOIMIVUUSYKSIKKÖ ECVVR-JÄRJESTELMÄN SOVELTAMISOPAS

YHTEENTOIMIVUUSYKSIKKÖ ECVVR-JÄRJESTELMÄN SOVELTAMISOPAS YHTEENTOIMIVUUSYKSIKKÖ ECVVR-JÄRJESTELMÄN SOVELTAMISOPAS Viite ERAssa: ERA/GUI/01-2010/INT Versio ERAssa: 4.00 Päiväys: 10. heinäkuuta 2012 Asiakirjan laatija Asiakirjan tyyppi: Asiakirjan tila: Euroopan

Lisätiedot

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja

Lennonjohtajan ja lennonjohtajaoppilaan lupakirja 1 (5) Antopäivä: 29.1.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 1.2.2013 Voimassa: Toistaiseksi Tämä ilmailumääräys on annettu ilmailulain (1194/2009) 45, 46, 119 ja 120 :n nojalla ottaen huomioon lennonjohtajien

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (6) Antopäivä: 16.9.2015 Voimaantulopäivä: 21.9.2015 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: TRAFI/23887/03.04.03.02/2013 Soveltamisala: Rekisteröintitehtävien

Lisätiedot

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/ artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

(3) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EU, Euratom) N:o 1141/ artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset, L 318/28 4.12.2015 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2246, annettu 3 päivänä joulukuuta 2015, Euroopan tason poliittisten puolueiden ja säätiöiden rekisteriin sovellettavaa rekisteröintinumerojärjestelmää

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 26.10.2018 L 268/53 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2018/1614, annettu 25 päivänä lokakuuta 2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 47 artiklassa tarkoitettuja kalustorekistereitä

Lisätiedot

Määräysluonnos 1 (9) Voimassa: Toistaiseksi

Määräysluonnos 1 (9) Voimassa: Toistaiseksi Määräysluonnos 1 (9) Antopäivä: 01.x.2013 Voimaantulopäivä: x.x.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Komission päätös Euroopan laajuisen tavanomaisen rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

Vesikulkuneuvon rekisteröinti

Vesikulkuneuvon rekisteröinti 1 (5) Antopäivä: 23.8.2016 Voimaantulopäivä: 26.8.2016 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki vesikulkuneuvorekisteristä (424/2014): 8 :n 3 momentti, 11 :n 1 momentti, 12 :n 1 momentti, 13 :n 5 momentti,

Lisätiedot

Kansallisen ilma-aluksen miehitys

Kansallisen ilma-aluksen miehitys luonno Ilmailumääräys 1 (9) Antopäivä: 11.4.2013 Voimaantulopäivä: 12.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

Luotsattavat väylät ja luotsipaikat

Luotsattavat väylät ja luotsipaikat Määräys 1 (38) Antopäivä: 15.6.2011 Voimaantulopäivä: 1.7.2011 Säädösperusta: Luotsauslaki (940/2003) 21 :n 3 momentti Voimassa: Toistaiseksi Kumoaa määräyksen: Merenkulkulaitoksen määräykset luotsattavista

Lisätiedot

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset Ohje 1 (6) Antopäivä: 24.10.2012 Voimaantulopäivä: 1.11.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/2996/2010 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS LUO Määräys 1 (5) Asianumero Antopäivä: 10.10.2014 Säädösperusta: Ilmailulaki (1194/2009) 45 Voimaantulopäivä: 14.10.2014 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä

Lisätiedot

rautatiejärjestelmän luvat ja

rautatiejärjestelmän luvat ja Trafin myöntämät rautatiejärjestelmän luvat ja arviointilaitosten nimeäminen Ryhmäpäällikkö Jouko Linnasaari Trafin myöntämät rautatie- järjestelmän j ä luvat Turvallisuustodistuksen t tarvitsevat t rautatieliikenteen

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

LIITTEET. asiakirjaan KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.10.2018 C(2018) 6929 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 47 artiklassa tarkoitettuja

Lisätiedot

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta

MÄÄRÄYSLUONNOS Poikkeukset kuljettajaopetuksen vähimmäismääristä ja pimeällä ajamisen opetukseen soveltuva ajankohta 1 (5) Antopäivä: xx.xx.2013 Säädösperusta: Ajokorttilaki (386/2011) 37 Voimaantulopäivä: 10.6.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä määräyksellä kumotaan Ajoneuvohallintokeskuksen ohje 19/2008

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

Euroopan unionin virallinen lehti. (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 4.1.2017 L 1/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1, annettu 3 päivänä tammikuuta 2017, menettelyistä vesikulkuneuvojen

Lisätiedot

Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä

Rekisteriin merkittävistä yrityksistä ja yhteisöistä Ohje 1 (5) Antopäivä: 13.2.2013 Voimaantulopäivä: 13.2.2013 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 92/2007 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

A7-0199/ Ehdotus direktiiviksi (COM(2012)0381 C7-0187/ /0185(COD))

A7-0199/ Ehdotus direktiiviksi (COM(2012)0381 C7-0187/ /0185(COD)) 28.6.2013 A7-0199/ 001-011 TARKISTUKSET 001-011 esittäjä(t): Liikenne- ja matkailuvaliokunta Mietintö Vilja Savisaar-Toomast Ajoneuvojen rekisteröintiasiakirjat A7-0199/2013 (COM(2012)0381 C7-0187/2012

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.2.2019 C(2019) 873 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 12.2.2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 mukaisista rautateiden yhteentoimivuuden

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 13.2.2019 L 42/9 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/250, annettu 12 päivänä helmikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/797 mukaisista rautateiden yhteentoimivuuden osatekijöitä

Lisätiedot

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI

SOTILASILMA-ALUSREKISTERI SOTILASILMAILUN VIRANOMAISYKSIKKÖ FINNISH MILITARY AVIATION AUTHORITY SOTILASILMAILUN VIRANOMAISOHJE MILITARY AVIATION ADVISORY SIO-To-Lt-003 18.02.2010 PL 30, 41161 TIKKAKOSKI, FINLAND, Tel. +358 299

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.5.2019 C(2019) 3557 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 16.5.2019, Euroopan unionin rautatiejärjestelmän osajärjestelmää käyttötoiminta ja liikenteen hallinta

Lisätiedot

Voimassa: Toistaiseksi

Voimassa: Toistaiseksi 1 (9) Antopäivä: xx.xx.2013 Voimaantulopäivä: 01.01.2014 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 74 ja 75 :n kohta 4 Voimassa: Toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Komission päätös 2012/757/EU

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Komission delegoitu asetus

LIITE. asiakirjaan. Komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.3.2019 C(2019) 1789 final ANNEX 5 LIITE asiakirjaan Komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä yhteistoiminnallisten

Lisätiedot

Rautatietunnelit. Määräyksen tausta ja säädösperusta. Perustelumuistio 1(5) Määräyksen tausta

Rautatietunnelit. Määräyksen tausta ja säädösperusta. Perustelumuistio 1(5) Määräyksen tausta Perustelumuistio 1(5) 17.10.2014 Rautatietunnelit Määräyksen tausta ja säädösperusta Määräyksen tausta Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän kehittämisellä pyritään rautatieliikenteen kilpailukyvyn parantamiseen

Lisätiedot

Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen

Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen Helsinki 25. maaliskuuta 2009 Asiakirja: MB/12/2008 lopullinen PÄÄTÖS EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION ASIAKIRJOJEN SAAMISESTA YLEISÖN TUTUSTUTTAVAKSI ANNETUN EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA

VALTIONTALOUDEN TARKASTUSVIRASTON YLEISOHJEET JÄLKI-ILMOITUKSEN TEKE- MISESTÄ VUODEN 2011 EDUSKUNTAVAALEISSA Valtiontalouden tarkastusvirasto OHJE 1 (4) Dnro 394/40/2011 20.12.2011 Voimaantulo- ja voimassaoloaika: 1.1.2012 toistaiseksi. Sovelletaan 17.4.2011 pidettyjen eduskuntavaalien jälki-ilmoituksen tekemiseen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta /2013 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta /2013 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2013 11/2013 Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän kelpoisuusrekisteriin ja lisätodistusrekisteriin tallennettavista tiedoista Annettu

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla

(5) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia, 1 artikla 16.1.2015 L 10/19 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/57, annettu 15 päivänä tammikuuta 2015, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 792/2012 muuttamisesta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU).../..., annettu XXX,

LIITTEET. asiakirjaan. KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU).../..., annettu XXX, EUROOPAN KOISSIO Bryssel 19.2.2019 C(2019) 1113 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan KOISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU).../..., annettu XXX, mallista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajien rekisteröintiä

Lisätiedot

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

DIREKTIIVIT. (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 355/42 12.12.2014 DIREKTIIVIT KOMISSION DIREKTIIVI 2014/106/EU, annettu 5 päivänä joulukuuta 2014, rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 162/14 23.6.2017 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/1111, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2017, seuraamuksia ja toimenpiteitä koskevien tietojen toimittamiseen liittyviä menettelyjä ja muotoja koskevista

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 27. heinäkuuta 2012 (27.07) (OR. en) 12945/12 ENV 645 ENT 185 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 25. heinäkuuta 2012 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö

Lisätiedot

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../..

LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX [...](2012) XXX luonnos LIITE EASAn LAUSUNTOON 06/2012 KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../.. annettu XXX Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 216/2008 mukaisesti

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta

Liikenne- ja matkailuvaliokunta EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 20.9.2013 2013/0015(COD) TARKISTUKSET 353-440 Mietintöluonnos Izaskun Bilbao Barandica (PE513.305v01-00) ehdotuksesta Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Mietintö Cláudia Monteiro de Aguiar Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttö maanteiden tavaraliikenteessä

Mietintö Cláudia Monteiro de Aguiar Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttö maanteiden tavaraliikenteessä 11.6.2018 A8-0193/ 001-014 TARKISTUKSET 001-014 esittäjä(t): Liikenne- ja matkailuvaliokunta Mietintö Cláudia Monteiro de Aguiar A8-0193/2018 Ilman kuljettajaa vuokrattujen ajoneuvojen käyttö maanteiden

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

Määräys vaatimustenmukaisuuden ja käyttöönsoveltuvuuden arviointimenettelyjä ja EY-tarkastusmenettelyä koskevista moduuleista

Määräys vaatimustenmukaisuuden ja käyttöönsoveltuvuuden arviointimenettelyjä ja EY-tarkastusmenettelyä koskevista moduuleista Määräys 1 (61) Antopäivä: 13.04.2011 Säädösperusta: Rautatielaki (304/2011) 75 Voimaantulopäivä: 15.04.2011 Voimassa: toistaiseksi Muutostiedot: Uusi määräys Soveltamisala: Määräys vaatimustenmukaisuuden

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 25.6.2018 L 160/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2018/895, annettu 22 päivänä kesäkuuta 2018, Euroopan kemikaalivirastolle

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.7.2016 C(2016) 4407 final KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /, annettu 14.7.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014 täydentämisestä kolmansien maiden

Lisätiedot

Tietovarannot-toimiala

Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Ylijohtaja Olli Lindroos Tietovarannot-toimiala Tietovarannot Liikennerekisterit Tietopalvelu Tietohallinto 2 johtavaa asiantuntijaa Kehityspäällikkö Liikenteen verotus 4 johtavaa asiantuntijaa

Lisätiedot

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007

Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA. Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007 1 (5) Määräys TUNNISTAMISTIETOJEN TALLENNUSVELVOLLISUUDESTA Annettu Helsingissä xx päivänä yykuuta 2007 Viestintävirasto on määrännyt xx päivänä xxkuuta 2007 annetun sähköisen viestinnän tietosuojalain

Lisätiedot

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan meri- ja kalatalousrahaston komitean lausunnon mukaiset,

(6) Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan meri- ja kalatalousrahaston komitean lausunnon mukaiset, 9.5.2017 L 119/7 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2017/788, annettu 8 päivänä toukokuuta 2017, meri- ja kalatalousrahastosta annetun asetuksen (EU) N:o 508/2014 nojalla annettavista säännöistä, jotka

Lisätiedot

Rekisteröinnistä perittävät maksut

Rekisteröinnistä perittävät maksut Ohje 1 (5) Antopäivä: 1.6.2011 Voimaantulopäivä: 1.6.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 1.6.2011-31.12.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/33471/03.04.03.01/2010

Lisätiedot

Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus

Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus 1 (6) Antopäivä: 26.6.2014 Voimaantulopäivä: 1.8.2014 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 15 :n 3 momentti ja 18 :n 1 momentti

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN KANSALAISEN OLESKELUOIKEUDEN REKISTERÖINTI (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia)

EUROOPAN UNIONIN KANSALAISEN OLESKELUOIKEUDEN REKISTERÖINTI (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia) EU_REK 1 EUROOPAN UNIONIN KANSALAISEN OLESKELUOIKEUDEN REKISTERÖINTI (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia) Haen oleskeluoikeuden rekisteröintiä Koskee myös Sveitsin ja Liechtensteinin kansalaisia (UlkL

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.11.2011 KOM(2011) 710 lopullinen 2011/0327 (COD) C7-0400/11 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/126/EY muuttamisesta

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

RATAVERKON VERKKOSELOSTUS

RATAVERKON VERKKOSELOSTUS Vaasan kaupunki 1 RATAVERKON VERKKOSELOSTUS Asiakirjan versiohallinta Versio Pvm Sisältö/muutos 1.0 20.1.2017 Vaasan kaupungin rataverkon verkkoselostus 2018 2.0 19.12.2017 Vaasan kaupungin rataverkon

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 15. marraskuuta 2012 (15.11) (OR. en) 16273/12 TRANS 397 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 13. marraskuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvosto Kom:n

Lisätiedot

L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO

L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 5 päivänä maaliskuuta 2008, neuvoston direktiivissä 2006/117/Euratom tarkoitetusta vakioasiakirjasta radioaktiivisen

Lisätiedot

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio

HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintävaliokunta Jenni Rantio HE 127/2016 vp: laki laivavarustelain muuttamisesta Liikenne- ja viestintävaliokunta 27.9.2016 Jenni Rantio 1 Esityksen tausta ja tavoitteet Esityksellä pantaisiin täytäntöön laivavarusteita koskevan direktiivin

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 5.6.2015 L 139/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/864, annettu 4 päivänä kesäkuuta 2015, kemikaalien rekisteröinnistä,

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 48/6 KOISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2019/290, annettu 19 päivänä helmikuuta 2019, mallista sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tuottajien rekisteröintiä ja rekisteriin tehtävää raportointia varten

Lisätiedot

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa,

ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen, on kuullut kulttuuriesineitä käsittelevää neuvoa-antavaa komiteaa, Avis juridique important 31993R0752 Komission asetus (ETY) N:o 752/93, annettu 30 päivänä maaliskuuta 1993, kulttuuriesineiden viennistä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 3911/92 soveltamista koskevista

Lisätiedot

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä

toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä EBA/GL/2017/13 05/12/2017 Ohjeet toisen maksupalveludirektiivin väitettyä rikkomista koskevista valitusmenettelyistä 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä

Lisätiedot

Euroopan unionin virallinen lehti

Euroopan unionin virallinen lehti 16.1.2004 L 10/5 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 65/2004, annettu 14 päivänä tammikuuta 2004, järjestelmän perustamisesta yksilöllisten tunnisteiden kehittämiseksi ja osoittamiseksi muuntogeenisille organismeille

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS 1 (5) Antopäivä: x.x.2019 Voimaantulopäivä: x.x.2019 Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017), II osan 13 luvun 2 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot:

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /...,

LIITE. asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /..., EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 C(2016) 3356 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) /..., luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä annetun

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D Liite 1.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D Liite 1. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. joulukuuta 2014 (OR. en) 16988/14 ADD 1 SAN 490 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 12. joulukuuta 2014 Vastaanottaja: Asia: Neuvoston pääsihteeristö LIITTEET

Lisätiedot

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS

TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS PÄÄTÖS MAKSULLISTEN PALVELUJEN LUOKITTELUSTA (Euroopan kemikaaliviraston hallintoneuvoston päätös) TÄRKEÄ OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS Suomenkielinen versio on epävirallinen konsolidoitu versio Euroopan kemikaaliviraston

Lisätiedot

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, CE-merkintä ja siirtymäaika Pirje Lankinen 1 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus (Art. 15) vakuutuksessa on ilmoitettava, että liitteessä II olevien sovellettavien olennaisten

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013 Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta SAARA SIVONEN Esityksen sisältö Biosidivalmisteiden hyväksyminen Kansallinen lupa

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.12.2017 C(2017) 8871 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 20.12.2017, kolmansista maista peräisin olevia perinteisiä elintarvikkeita koskevista hallinnollisista

Lisätiedot

Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus

Non-SOLAS-direktiivin soveltamisalaan kuuluvien kotimaan matkoilla liikennöivien matkustaja-alusten turvallisuus 1 (6) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimaantulopäivä: [pp.kk.vvvv] Voimassa: toistaiseksi Säädösperusta: Laki aluksen teknisestä turvallisuudesta ja turvallisesta käytöstä (1686/2009), 15 :n 3 momentti ja 18

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 10.4.2014 L 107/39 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 361/2014, annettu 9 päivänä huhtikuuta 2014, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/2009 yksityiskohtaisten soveltamissääntöjen säätämisestä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos: KOMISSION ASETUS (EY) N:o /2009, annettu [ ] päivänä [ ] kuuta [ ], ilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden lentokelpoisuus-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Talous- ja raha-asioiden valiokunta. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Talous- ja raha-asioiden valiokunta 12.1.2012 2011/0204(COD) TARKISTUKSET 28-38 Lausuntoluonnos Elena Băsescu (PE475.906v01-00) eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräyksestä

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.12.2018 C(2018) 8876 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 18.12.2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/2031 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Hannu T. Mattila Koulutuspäivä 10.4.2013 Siirtymäajat ja tietojen käyttölupa Sisältö Siirtymäajat Unionin lupa Biosidivalmisteet Käsitellyt esineet Tehoaineen

Lisätiedot

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta

Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta 2 Rautatiealan sääntelyelin valvoo markkinoiden tasapuolisuutta Rautatiealan sääntelyelin on perustettu jokaiseen EU:n jäsenvaltioon ja sen

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

KEMIN SATAMA OY VERKKOSELOSTUS 2019

KEMIN SATAMA OY VERKKOSELOSTUS 2019 KEMIN SATAMA OY VERKKOSELOSTUS 2019 Sisällysluettelo 1.JOHDANTO...3 2.YLEISTIETOA...3 2.1 Vastuut ja yhteystiedot...3 2.2 Julkaiseminen...4 3.RATAVERKOLLE PÄÄSY...4 3.1Rataverkon käyttö...4 3.2 Liikennöintiä

Lisätiedot

Teknisten tutkimuslaitoksien muistio. Sisällysluettelo

Teknisten tutkimuslaitoksien muistio. Sisällysluettelo 1(5) Antopäivä: 1.1.2018 Voimaantulopäivä: 1.1.2018 Voimassa: Toistaiseksi Säädösperusta: Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: Euroopan Parlamentin ja Neuvoston asetus (EU)

Lisätiedot

Ilma-aluksen miehitys

Ilma-aluksen miehitys luonno Määräysluonnos 1 (8) Antopäivä: [pp.kk.vvvv] Säädösperusta: Ilmailulain (1194/2009) 60 Voimaantulopäivä: 8.4.2013 Voimassa: Toistaiseksi Muutostiedot: Tällä Liikenteen turvallisuusviraston määräyksellä

Lisätiedot

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset

Kielitaitotarkastajat ja kielitaitokokeelle asetettavat vaatimukset 1 (7) Antopäivä: 14.11.2013 Säädösperusta: Voimaantulopäivä: 29.11.2013 Voimassa: Toistaiseksi Ilmailulain (1194/2009) 45, 78, 119 ja 120, sellaisena kuin 45, 119 ja 120 on muutettu lailla ilmailulain

Lisätiedot

Tullihallituksen määräys valtuutetun lähettäjän sineteistä

Tullihallituksen määräys valtuutetun lähettäjän sineteistä Tullihallituksen määräys valtuutetun lähettäjän sineteistä Tullihallitus Määräys Dnro Antopäivä 15/010/12 23.1.2012 Säädösperusta Tullilaki 4 Voimassaoloaika 1.3.2012 lukien toistaiseksi Kohderyhmät Tullitoimipaikat

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu ,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.5.2019 C(2019) 3582 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) /, annettu 16.5.2019, kalustoyksiköiden kunnossapidosta vastaavien yksiköiden sertifiointijärjestelmää koskevista

Lisätiedot

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ

VIESTINTÄ RAUTATIEJÄRJESTELMÄSSÄ 1(6) MÄÄRÄYS Antopäivä Diaaritunniste 28.12.2009. RVI/1090/412/2009 Voimassaoloaika 31.12.2009 alkaen, toistaiseksi. Säädösperuste Rautatielaki (555/2006) 28 2 momentti. Kumoaa Rautatieviraston rautatiejärjestelmän

Lisätiedot

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS

ULTRAKEVYTLENNONOPETTAJAN KELPUUTUS 1 (5) Antopäivä: 5.6.2019 Voimaantulopäivä: 6.6.2019 Säädösperusta: Laki liikenteen palveluista (320/2017) 131 Voimassa: toistaiseksi Täytäntöönpantava EU-lainsäädäntö: - Muutostiedot: Tällä määräyksellä

Lisätiedot

Dnro 6572/03.00/2010. Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät laiterekisteri-ilmoitukset

Dnro 6572/03.00/2010. Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät laiterekisteri-ilmoitukset Määräys 2/2010 1/(7) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävät laiterekisteri-ilmoitukset Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki terveydenhuollon laitteista ja tarvikkeista (629/2010)18

Lisätiedot

OLESKELUKORTTIHAKEMUS Unionin kansalaisen perheenjäsen tai muu omainen, joka ei itse ole unionin kansalainen (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia)

OLESKELUKORTTIHAKEMUS Unionin kansalaisen perheenjäsen tai muu omainen, joka ei itse ole unionin kansalainen (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia) EU_KORTTI 1 OLESKELUKORTTIHAKEMUS Unionin kansalaisen perheenjäsen tai muu omainen, joka ei itse ole unionin kansalainen (ei koske Pohjoismaiden kansalaisia) Haen oleskelukorttia Haen pysyvää oleskelukorttia

Lisätiedot

(2014/434/EU) 1 OSASTO TIIVIIN YHTEISTYÖN ALOITTAMISTA KOSKEVA MENETTELY. 1 artikla. Määritelmät

(2014/434/EU) 1 OSASTO TIIVIIN YHTEISTYÖN ALOITTAMISTA KOSKEVA MENETTELY. 1 artikla. Määritelmät 5.7.2014 L 198/7 EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS, annettu 31 päivänä tammikuuta 2014, tiiviistä yhteistyöstä niiden osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joiden

Lisätiedot

FI LIITE I LIITE HAKEMUS REKISTERÖIDYKSI VIEJÄKSI Euroopan unionin, Norjan, Sveitsin ja Turkin yleisiä tullietuusjärjestelmiä varten ( 1 )

FI LIITE I LIITE HAKEMUS REKISTERÖIDYKSI VIEJÄKSI Euroopan unionin, Norjan, Sveitsin ja Turkin yleisiä tullietuusjärjestelmiä varten ( 1 ) FI LIITE I LIITE 22 06 HAKEMUS REKISTERÖIDYKSI VIEJÄKSI Euroopan unionin, Norjan, Sveitsin ja Turkin yleisiä tullietuusjärjestelmiä varten ( 1 ) 1. Viejän nimi, täydellinen osoite ja maa, yhteystiedot

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 20.2.2015 C(2015) 857 final KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 20.2.2015, paikallisen rautatieinfrastruktuurin strategisesta merkityksestä direktiivin 2012/34/EU 2 artiklan

Lisätiedot