Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset"

Transkriptio

1 Päiväys/Datum/Date Ohje / Auto-, rahoitus- ja vakuutusalan rekisteröintitehtävien suorittajat Dnro/Dnr/Ind.no. Viite/Referens/Ref TRAFI/3034/ /2010 Sisältöalue: Ajoneuvojen rekisteröinti Toimivallan säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassaoloaika: Kumoaa ohjeen AKE 10/2009 Liikennekäytöstäpoisto ja poiston aikaiset muutokset 1. Yleistä Liikennekäytöstäpoistolla tarkoitetaan Suomessa rekisteröidyn ajoneuvon väliaikaista liikennekäytöstäpoistamista ja tämän liikennekäytöstäpoistamista koskevan tiedon merkitsemistä rekisteriin. Liikennekäytöstäpoiston lajit ovat: - tavallinen liikennekäytöstäpoisto, - kunnan poisto, - ulkomaille poisto, - Ahvenanmaalle poisto, - vaurioituneena poisto (vakuutusyhtiön lunastaessa) ja - viranomaispoisto. Ajoneuvoverokausi katkeaa aina liikennekäytöstäpoiston yhteydessä. Yksinomaan rekisterikilpien palautus ei katkaise verokautta. Liikennekäytöstäpoistetulle ajoneuvolle voidaan tehdä lopullinen poisto. Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt voivat tehdä liikennekäytöstäpoistoja ainoastaan autoille, joissa ei palauteta rekisterikilpiä poiston yhteydessä. Vakuutusyhtiöt voivat tehdä liikennekäytöstäpoistoja autoille, kun rekisterikilvet palautetaan tai rekisterikilpiä ei palauteta poiston yhteydessä. 2. Liikennekäytöstäpoisto 2.1. Tavallinen liikennekäytöstäpoisto Ajoneuvon omistaja tai haltija voi tehdä liikennekäytöstäpoistoa koskevan ilmoituksen. Pelkkää poistoa koskevan ilmoituksen voi allekirjoittaa yksikin

2 omistajista tai haltijoista. Ilmoitus tehdään rekisteröintitodistuksen ilmoitusosalla. Liikennekäytöstäpoisto on aina voimassa toistaiseksi. Autojen (mm. henkilö-, paketti-, linja- ja kuorma-autojen) rekisterikilpiä ei tarvitse palauttaa liikennekäytöstäpoiston yhteydessä. Muiden ajoneuvojen rekisterikilvet on palautettava. Rekisterikilpien puuttuessa on väärinkäytösten estämiseksi vaadittava tätä koskeva rikosilmoitus, ellei muuta luotettavaa selvitystä katsota riittäväksi. Tavallinen liikennekäytöstäpoisto on tehtävä sinä päivänä, jona ajoneuvon käyttö liikenteessä lopetetaan. Ajoneuvo merkitään rekisteriin liikkennekäytöstäpoistetuksi ilmoituksen tekopäivästä. Erityisestä syystä liikennekäytöstäpoiston alkamispäiväksi voidaan kuitenkin merkitä ilmoituksen tekopäivää aikaisempi päivä (esim. ajoneuvon palamispäivä, joka käy ilmi rikosilmoituksesta). Poiston yhteydessä tulostetaan asiakkaalle uusi rekisteröintitodistus, johon tulostuu tieto liikennekäytöstäpoistosta. Pelkkä rekisterikilpien palautus ei katkaise verokautta, mutta tehtäessä liikennekäytöstäpoisto, verokausi katkeaa takautuvasti rekisterikilpien palautuspäivään. Rekisterikilpien palautuksella on vaikutus liikennevakuutussopimuksen voimassaoloon. Rekisterikilpien palauttaminen poiston yhteydessä päättää liikennevakuutuksen L-luokan ajoneuvojen liikennekäytöstäpoisto Liikennekäytöstäpoistoa koskevaa ilmoitusta ei voi tehdä L-luokkaan (mopo, moottoripyörä, kolmipyörä, kevyt nelipyörä ja nelipyörä) kuuluvasta ajoneuvosta. Ilmoitus voidaan kuitenkin tehdä, jos ajoneuvo on vaurioitunut, anastettu, viety ulkomaille/ahvenanmaalle, siirtynyt kunnan omistukseen ajoneuvojen siirtämisestä ja romuajoneuvojen hävittämisestä annetun lain nojalla taikka ajoneuvon käyttö liikenteessä tai muualla on muusta erityisestä syystä kuin vakuutukseen liittyvästä syystä estynyt. L-luokan ajoneuvoa ei siis voida poistaa liikennekäytöstä muuta kuin yllä mainituista poikkeussyistä. Ilmoitettaessa L-luokan ajoneuvoa liikennekäytöstä poistettavaksi, tulee ilmoitusosaan merkitä poiston syy tai liittää mukaan erillinen selvitys poiston syystä. Jos ajoneuvo poistetaan anastettuna, tulee järjestelmään olla merkittynä anastustieto tai ilmoituksen liitteeksi tulee esittää rikosilmoitus. Vakuutusyhtiöt ilmoittavat vaurioituneena lunastettujen ajoneuvojen liikennekäytöstäpoistot. Ajoneuvon omistaja tai haltija voi tehdä poiston ulkomaille. Muu erityinen syy, jonka nojalla L-luokan ajoneuvon käyttö on estynyt voi olla esim. asiakkaan selvitys ajoneuvon pitkäaikaisesta käyttämättömyydestä (lähtökohtaisesti yli vuoden käyttämättömyys) ja sen syystä. Riittävä selvitys voi olla esim. se, että ajoneuvoa ei voida käyttää ajoneuvon korjausprojektin aikana tai se, että ajoneuvolla ei ole käyttäjää. Poiston perusteeksi ei kelpaa moottoripyörien tai muidenkaan L-luokan ajoneuvojen osalta se, että käyttäjä ei halua maksaa lyhyeltä käyttämättömyysajalta vakuutusmaksuja. Vakuutusyhtiöt kertovat asiakkailleen yhtiönsä mahdollisista tarjolla olevista seisonta-aikatuotteista. Poistettaessa L-luokan ajoneuvoa liikennekäytöstä sen rekisterikilpi on palautettava. 2/5

3 Vakuutusyhtiöt tekevät L-luokan ajoneuvojen liikennekäytöstäpoistoja muusta erityisestä syystä, kun asiakkaalla on rekisteröintitodistuksen ilmoitus- ja tekninen osa sekä rekisterikilpi. Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt eivät tee liikennekäytöstäpoistoja L-luokan ajoneuvoille Kunnan poisto Kunnat poistavat haltuunottamansa ajoneuvot ilmoittamalla poiston tiedot poistolomakkeella Liikenteen turvallisuusvirastoon (Trafi). Verokausi ja liikennevakuutuksen voimassaolo katkeavat kunnan poiston yhteydessä ajoneuvon haltuunottopäivään Ulkomaille ja Ahvenanmaalle poisto Ajoneuvo on poistettava liikennekäytöstä, kun sitä ei enää käytetä liikenteessä Suomessa. Poisto ulkomaille tai Ahvenanmaalle tehdään katsastustoimipaikalla tai Trafissa Vaurioituneena poisto Vakuutusyhtiöt poistavat lunastamansa vaurioituneet ajoneuvot joko rekisteröintitodistuksella tai sen puuttuessa ilmoittamalla lunastuspoistosta Trafiin poistolomakkeella. Tehtäessä vaurioituneena poistoa, rekisterikilpien voimassaolo päättyy, vaikka rekisterikilpiä ei ole palautettu tai merkitty kadonneiksi. Verokausi ja liikennevakuutuksen voimassaolo katkeavat ajoneuvon vahinkopäivään vaurioituneena poiston yhteydessä Viranomaispoisto Trafi voi tehdä viranomaispoiston ajoneuvolle, jos takaisinkutsua (recall) ei ole noudatettu. 3. Liikennekäytöstäpoistetun ajoneuvon väliaikainen käyttö liikenteessä Liikennekäytöstäpoistettu ajoneuvo on käyttökiellossa. Jos liikennekäytöstäpoistetusta autosta ei ole palautettu rekisterikilpiä, ajoneuvoa saa käyttää liikenteessä sen vuorokauden loppuun, jolloin liikennekäytöstäpoisto on tehty. Auto voidaan siirtää varattuun katsastukseen ja sieltä korjaukseen/säilytykseen omilla rekisterikilvillä, ja ajoneuvolla tulee olla voimassaoleva liikennevakuutus. Ajoneuvoa voidaan myös käyttää liikenteessä koenumerotodistuksella tai siirtoluvalla. Tällöin auton omat rekisterikilvet tulee poistaa tai peittää. Siirtoluvan yhteydessä ei voi käyttää liikennekäytöstäpoistetun ajoneuvon omaa liikennevakuutusta vaan siirtoluvalle täytyy ottaa Liikennevakuutuskeskuksen (LVK) myöntämä liikennevakuutus. Mikäli liikennekäytöstäpoistettua ajoneuvoa käytetään muutoin liikenteessä, käytöstä rankaistaan ankarilla veroseuraamuksilla, korotetuilla vakuutusmaksuilla, rikesakolla ja poliisi estää auton käytön poistamalla rekisterikilvet ja rekisteröintitodistuksen. 3/5

4 4. Liikennekäytöstäpoiston aikaiset muutokset Autojen rekisteritiedoissa tapahtuneista muutoksista on tehtävä rekisteri-ilmoitus myös liikennekäytöstäpoiston aikana. Rekisteri-ilmoitus on tehtävä seitsemän (7) vuorokauden kuluessa muutoksesta. Rekisteri-ilmoitus on tehtävä omistajan ja/tai haltijan vaihtuessa, ja toimenpide vaatii uuden vakuutuksen, mikäli vakuutus ei ole liikennekäytöstäpoiston yhteydessä tai sen jälkeen päättynyt. Kun liikennekäytöstäpoistetun auton kilvet palautetaan ja samalla halutaan tehdä omistajan vaihdos, haltija muuttuu omistajaksi tai haltijan muutos, toimitaan seuraavasti (koskee vain vakuutusyhtiöitä): - Viedään kilpien palautustieto Muuna muutoksena. Estetään uuden rekisteröintitodistuksen tulostus. Digitointia varten täytetään Rekisteröinnin apulomake. Rekisteröinti on maksuton. - Omistajan vaihdos, haltija muuttuu omistajaksi tai haltijan muutos tapahtuma tehdään normaalisti (maksullinen). Muiden kuin autojen liikennekäytöstäpoiston aikaisia muutoksia koskevat ilmoitukset eivät ole pakollisia. Liikennekäytöstäpoiston jälkeen ei voi tehdä toista liikennekäytöstäpoistoa, käytön muutosta eikä vakuutusyhtiön vaihtoa mikäli vakuutus on katkennut poiston yhteydessä. LTJ-aikana rekisteristä poistetulle tai ulkomaille/ahvenanmaalle poistetulle ajoneuvolle voidaan tehdä ainoastaan huomautuksia, rajoituksia tai lopullinen poisto. LTJ-aikana rekisteristä poistettu ajoneuvo voidaan ottaa liikennekäyttöön, mutta ajoneuvo tulee ensin rekisteröintikatsastaa. Jos ajoneuvolle on tehty liikennekäytöstäpoisto ilman rekisterikilpien palautusta ja poiston jälkeen rekisterikilvet anastetaan, asiakas voi halutessaan tehdä rekisteritunnuksen vaihdon poistetulle ajoneuvolle (liikennekäyttöönoton yhteydessä katsastustoimipaikalla). 5. Rekisteritunnuksen voimassaolo Rekisteritunnuksen voimassaolo päättyy: liikennekäytöstäpoiston yhteydessä, kun rekisterikilpien palautus ilman säilytystä on merkitty rekisteritietoihin liikennekäytöstäpoiston yhteydessä, kun rekisterikilvet on merkitty kadonneiksi liikennekäytöstäpoiston yhteydessä, kun on tehty rekisterikilpien haltuunotto/romutus tehtäessä liikennekäytöstäpoisto ulkomaille/ahvenanmaalle, kunnan poisto, vaurioituneena poisto, viranomaispoisto tai lopullinen poisto, vaikka rekisterikilpiä ei ole palautettu tai merkitty kadonneiksi. 4/5

5 5/5 6. Liikennevakuutuksen voimassaolo Rekisterikilpien palautuksella on vaikutus liikennevakuutussopimuksen voimassaoloon. Rekisterikilpien palauttaminen poiston yhteydessä päättää liikennevakuutuksen. Jos ajoneuvolle tehdään kunnan poisto, ulkomaille/ahvenanmaalle poisto, vaurioituneena poisto tai viranomaispoisto, liikennevakuutuksen voimassaolo päättyy. 7. Kiinnitystiedot ajoneuvoliikennerekisterissä Kiinnitetyn ajoneuvon saa poistaa liikennekäytöstä, mutta ei ulkomaille tai Ahvenanmaalle. Liikennekäytöstäpoisto ei muuta kiinnityksen voimassaoloa, sillä ajoneuvo säilyy edelleen ajoneuvoliikennerekisterissä. Lopullista poistoa ei voida suorittaa ennen kuin kiinnitys on kuoletettu. Kiinnitetyn ajoneuvon liikennekäytöstäpoisto katkaisee myös ajoneuvoveron verokauden. Pelkkä kiinnitetyn ajoneuvon rekisterikilpien palautus ei enää katkaise ajoneuvoveroa. Kiinnitettyjen ajoneuvojen rekisteritiedoissa tapahtuneista muutoksista on tehtävä rekisteri-ilmoitus myös liikennekäytöstäpoiston aikana. Trafin muutoskielto (kiinnityksen este) ei estä liikennekäytöstäpoistoa. 8. Anastetun ajoneuvon poistaminen Kun omistaja tulee poistamaan anastettua ajoneuvoa, hänellä on oltava mukanaan rikosilmoitus ellei anastustietoa vielä näy ajoneuvoliikennerekisterissä. Asiakas ei voi palauttaa ajoneuvon rekisterikilpiä, mutta järjestelmään rekisterikilvet tulee merkitä kadonneiksi, jotta liikennevakuutuksen voimassaolo päättyy. Poiston päivämääräksi merkitään anastuspäivämäärä. Mikäli rikosilmoituksessa anastuksen ajankohta on epäselvä esim , tulee poistopäivämääränä käyttää ajankohdan ensimmäistä päivää esim Anastetulle ajoneuvolle ei ole mahdollista tehdä muita toimenpiteitä kuin liikennekäytöstäpoisto. 9. Liikennekäytöstäpoiston peruutus Liikennekäytöstäpoiston peruutus tehdään ainoastaan Trafissa. Simo Karppinen yksikönpäällikkö Reijo Jälkö lakimies JAKELU Auto-, rahoitus- ja vakuutusalan rekisteröintejä suorittavat toimipaikat

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO

LIIKENNEVAKUUTUS JA VAKUUTUSTIETOVARASTO Ohje 1 (6) Antopäivä: 25.5.2012 Voimaantulopäivä: 26.5.2012 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 26.5.2012-25.5.2017 Muutostiedot: Kumoaa ohjeet AKE 11/2008 ja TRAFI/4625/2012

Lisätiedot

Henkilötietojärjestelmä HENKI. Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt

Henkilötietojärjestelmä HENKI. Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt Henkilötietojärjestelmä HENKI Rekisteröinnin peruskurssi Vakuutusyhtiöt Henkilötietojärjestelmä (HENKI) Henkilötietojärjestelmässä päivitetään yksityisten henkilöiden ja yritysten tietoja HENKIssä voidaan

Lisätiedot

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Lunastuspoistajat

REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset. Lunastuspoistajat REKIn tavoitteet ja keskeiset muutokset Lunastuspoistajat Tavoitteet REKIn kehittämisen tavoitteet Rekisterin ajantasaisuuden ja luotettavuuden edistäminen Sähköisen tiedonvälityksen lisääminen Myöhemmin

Lisätiedot

ATJ kertauskoulutus syksy 2008. Katsastustoimipaikat

ATJ kertauskoulutus syksy 2008. Katsastustoimipaikat ATJ kertauskoulutus syksy 2008 Katsastustoimipaikat AKEn organisaatio 15.8.2008 Ylijohtaja Kari Wihlman Ylijohtajan esikunta Viestintä- ja kehitysjohtaja Riitta-Liisa Linnakko Tutkimusjohtaja Juhani Intosalmi

Lisätiedot

Rekisteröinnistä perittävät maksut

Rekisteröinnistä perittävät maksut Ohje 1 (5) Antopäivä: 1.6.2011 Voimaantulopäivä: 1.6.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 1.6.2011-31.12.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/33471/03.04.03.01/2010

Lisätiedot

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009

Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Rekisteröintikoulutus Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt 2009 Koulutuspaikat: 06.10.2009 Helsinki / VR Auditorio 08.10.2009 Tampere / Scandic City 13.10.2009 Kuopio / Hotelli Puijonsarvi 15.10.2009 Oulu /

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt AJONEUVOHALLINTOKESKUS Rekisteröinnin koulutus Autoliikkeet ja rahoitusyhtiöt Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ REKISTERÖINNISTÄ...1 2. AUTOLIIKKEIDEN JA RAHOITUSYHTIÖIDEN REKISTERÖINTIOIKEUDET...1 2.1. Autoliikkeiden

Lisätiedot

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Vakuutusyhtiöt

AJONEUVOHALLINTOKESKUS. Rekisteröinnin koulutus. Vakuutusyhtiöt AJONEUVOHALLINTOKESKUS Rekisteröinnin koulutus Vakuutusyhtiöt Sisällysluettelo: 1. YLEISTÄ REKISTERÖINNISTÄ... 1 2. VAKUUTUSYHTIÖIDEN REKISTERÖINTIOIKEUDET... 1 2.1. Vakuutusyhtiöiden rekisteröinnissä

Lisätiedot

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat

KYSYMYKSET JA VASTAUKSET. Syksy 2008 Katsastustoimipaikat KYSYMYKSET JA VASTAUKSET Syksy 2008 Katsastustoimipaikat Rekisterikilpi ja siirtolupa K: Kun ulkomaiset kilvet palautetaan Suomeen rekisteröinnin yhteydessä, historiatietoihin jää vain merkintä "Muu muutos".

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN

SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN SISÄLLYSLUETTELO SIIRTOLUPA -OHJEESEEN SIIRTOLUPA... 2 1. TARKOITUS, JOIHIN SIIRTOLUPA MYÖNNETÄÄN... 2 1.1. AJONEUVON KATSASTUKSEEN TAI KORJAAMOLLE VIENTI... 2 1.2. MAAHANTUODUN AJONEUVON SIIRTO TUONTIPAIKALTA

Lisätiedot

Rekisteröinnin peruskoulutus. Vakuutusyhtiöt

Rekisteröinnin peruskoulutus. Vakuutusyhtiöt Rekisteröinnin peruskoulutus Vakuutusyhtiöt Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi Virasto on liikennejärjestelmän sääntely- ja valvontatehtävistä vastaava hallinto- ja turvallisuusviranomainen, jonka toimiala

Lisätiedot

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti

Kuolinpesään kuuluneen tai kuolinpesän nimiin hankittavan ajoneuvon rekisteröinti Ohje 1 (8) Antopäivä: 1.4.2011 Voimaantulopäivä: 4.4.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 3.4.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen TRAFI/959/2011 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Vakuutusyhtiöt AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...3 ATJ Aloitussivu...4 Rekisteröinnin päävalikko...5 Ensirekisteröinti...6 Rekisteritietojen haku...6 Ajoneuvon ensirekisteröinnin

Lisätiedot

Rekisteröintiasioita. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt

Rekisteröintiasioita. Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Rekisteröintiasioita Koulutuskierros syksy 2010 Autoliikkeet ja Rahoitusyhtiöt Valtuuttaminen Valtuutuksen perusteella valtuutettu voi edustaa valtakirjan antajaa Valtuutuksen laajuus riippuu valtakirjan

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 183. Asetus. vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä helmikuuta 1999 N:o 183 188 SISÄLLYS N:o Sivu 183 Asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä annetun asetuksen 15 :n muuttamisesta...

Lisätiedot

Ajoneuvon ensirekisteröinti

Ajoneuvon ensirekisteröinti Ohje 1 (9) Antopäivä: 11.3.2011 Voimaantulopäivä: 15.3.2011 Säädösperusta: Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta 2 Voimassa: 14.3.2016 Muutostiedot: Kumoaa ohjeen AKE 14/2009 Soveltamisala: Katsastustoimipaikkojen

Lisätiedot

Ajoneuvoverotuksen perusteet. Autoliikkeiden ja Rahoitusyhtiöiden rekisteröintikoulutus 2010

Ajoneuvoverotuksen perusteet. Autoliikkeiden ja Rahoitusyhtiöiden rekisteröintikoulutus 2010 Ajoneuvoverotuksen perusteet Autoliikkeiden ja Rahoitusyhtiöiden rekisteröintikoulutus 2010 Sisältö: Mikä on ajoneuvovero? Verovelvollisuus Ajoneuvoveron rakenne ja määrä CO2-pohjainen ajoneuvoveromalli

Lisätiedot

Autoveron vientipalautus

Autoveron vientipalautus Autoverotuksen asiakasohje 13 Autoveron vientipalautus www.tulli.fi 1.1.2015 Korvaa elokuussa 2014 julkaistun ohjeen Autoveron vientipalautus Tämä ohje koskee vientipalautuksen hakemista, kun Suomessa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6

SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 7 VAKUUTUSMAKSU 6 VAKUUTUSEHDOT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 6 SUOMEN VAHINKOVAKUUTUS OY:N VASTUUN ALKAMINEN 6 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 7 VAKUUTUSMAKSU 6 3 LIIKENNEVAKUUTUSSOPIMUKSEN VOIMASSAOLOAIKA

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot 21e

Liikennevakuutusehdot 21e Liikennevakuutusehdot 21e 1.1.2013 Sisältö 1. Vakuutusehtojen soveltamisala 2. Vakuutuksen voimassaoloalue 3. Vakuutuksen sisältö 4. Vakuutussopimus 5. Vakuutusyhtiön vastuun alkaminen 6. Vakuutuskausi

Lisätiedot

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE

VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE VAKUUTUSEHDOT LIIKENNE 1 Voimassa 1.2.2015 alkaen. SISÄLLYSLUETTELO 1 VAKUUTUSEHTOJEN SOVELTAMISALA 4 2 VAKUUTUKSEN VOIMASSAOLOALUE 4 3 LIIKENNEVAKUUTUS- SOPIMUKSEN VOIMASSA- OLOAIKA 4 3.1 Vakuutuskausi

Lisätiedot

Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen.

Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen. Volvia liikennevakuutusehdot EHTO LIV 611.2, voimassa 1.7.2013 alkaen. Vakuutuksenantajana on If Vahinkovakuutus Oyj, Suomen sivuliike. Volvia auto- ja liikennevakuutukset myöntää If Vahinkovakuutus Oyj,

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot EHTO LII 601.12, voimassa 1.7.2013 alkaen

Liikennevakuutusehdot EHTO LII 601.12, voimassa 1.7.2013 alkaen Liikennevakuutusehdot EHTO LII 601.12, voimassa 1.7.2013 alkaen SISÄLTÖ 1 Vakuutusehtojen soveltamisala...62 2 Vakuutuksen voimassaoloalue...62 3 Vakuutuksen sisältö...62 4 Vakuutussopimus...63 4.1 Vakuutuksenottajan

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 252/2014 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvojen rekisteröintitoiminnasta ja ajoneuvolain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ajoneuvojen

Lisätiedot

Koulutustilaisuus suoramarkkinointikumppaneille

Koulutustilaisuus suoramarkkinointikumppaneille Koulutustilaisuus suoramarkkinointikumppaneille 21.1.2009 Ohjelma Tervetuloa AKEn tilannekatsaus (Aino) dia 3 Tietojenluovutus (Saara) dia 45 Ajokortti- ja lupapoiminta (Soili) dia 80 Auton matka (Mari)

Lisätiedot

A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus

A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus A1-Autoturva Liikenne- ja Autovakuutus 1 (14) Voimassa 1.11.2009 alkaen Vakuutuksenantaja on Tryg, asiamiehenä toimii Nordea Pankki, joka myy vakuutuksia. Tryg on Pohjoismaiden toiseksi suurin vahinkovakuuttaja

Lisätiedot

Jälleenmyyjien usein kysymiä kysymyksiä romutuspalkkiokokeilusta

Jälleenmyyjien usein kysymiä kysymyksiä romutuspalkkiokokeilusta Jälleenmyyjien usein kysymiä kysymyksiä romutuspalkkiokokeilusta Romutettava auto ja romutustodistus 1. Voiko romutuspalkkion saada mistä tahansa romutettavasta autosta? Romutetun auton pitää olla henkilöauto

Lisätiedot

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle

Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle Autoverotuksen asiakasohje 7 Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle www.tulli.fi 18.8.2014 Korvaa marraskuussa 2012 julkaistun ohjeen Ohjeita muuttoajoneuvon tuoneelle henkilölle 1 Autoverottomuuden

Lisätiedot

Vammainen ja auto. INVALIDILIITTO ry

Vammainen ja auto. INVALIDILIITTO ry Vammainen ja auto INVALIDILIITTO ry 2 VAMMAINEN JA AUTO Invalidiliiton julkaisuja O.19., 2003 ISBN 952-9615-91-4 ISSN 1457-1471 3 SISÄLTÖ 1. AUTOVERON PALAUTUS VAMMAISUUDEN PERUSTEELLA --------- 4 1.1.

Lisätiedot

Liikennevakuutusehdot Voimassa 1.4.2009 alkaen

Liikennevakuutusehdot Voimassa 1.4.2009 alkaen A1-Autoturva 1 (25) Voimassa 1.4.2009 alkaen Vakuutuksen myöntää Tryg Forsikring A/S, Suomen sivuliike (jäljempänä Tryg) Liikennevakuutusehdot Voimassa 1.4.2009 alkaen 1. Vakuutusehtojen soveltamisala

Lisätiedot