NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle. Tom Backman 29.8.2014"

Transkriptio

1 NBS MUUTOKSET Sähkönmyyjälle ja Tasevastaavalle Tom Backman

2 NBS keskeiset muutokset, yhteenveto Sähkönmyyjä Taseselvitysosapuoli vaihtuu Fingrid -> esett. Kommunikointiin tulee myös uudet työvälineet osapuolimuutoksen myötä Filosofia: aiemmin tasevastaava pystyi etsimään virheitä, nyt DSO selkeästi vastuussa laadusta Tiedonvaihtoformaatti muuttuu. Taseikkuna virallisesti 13 päivää Raportointi taseikkunan sisällä muuttuu jonkin verran Toimitusvelvollisen myyjän kohteiden käsittely kuten muutkin myyjät Tasevastaava voi olla eri per MGA Laskutus ja takuut viikoittain Erityisesti tasevastaavaan liittyvät muutokset Tasevastaavan saama informaatio Avoimen toimituksen ketjun ylläpito tasevastaavan vastuulle Kiinteät kahdenväliset kaupat Osuusvoimalaitosten käsittely 2

3 NBS Taseselvitysmalli Valtakunnallinen operatiivisesti taseselvityksestä vastuullinen toimija vaihtuu, Fingridin sijasta se on taseselvitysyksikkö esett Oy. Tasevastaava tekee tasesopimuksen esettin kanssa. Tasevastaava saa ja lähettää informaation taseselvitysyksiköltä. Tuotantosuunnitelmat lähetetään edelleen TSO:lle. Sähkönmyyjä tekee sopimuksen taseen hoitamisesta tasevastaavan (BRP) kanssa kuten ennenkin (tai sopimuksen toisen myyjän kanssa, jolla sopimus tasevastaavan kanssa jne. - avointen toimitusten ketju voimassa tasevastaavaan asti) Yksi keskeinen periaatemuutos suomalaisesta näkövinkkelistä on, että verkkoyhtiö (DSO) on nyt selkeästi vastuussa taseselvitystiedoista verkkoalueittain ja siten taseselvityksen laadusta. Tasevastaavalla ei ole enää käytettävissä informaatiota esim yksittäisistä rajapistemittauksista. 3

4 NBS Taseselvitysmallin rakenteen ylläpito Taseselvitysyksikkö ylläpitää tiedot aktiivisista tasevastaavista ja sähkönmyyjistä. Kukin tasevastaavan ja sähkönmyyjän tulee rekisteröidä itsensä taseselvitysyksikölle Taseselvitysyksikkö tarkistaa toimijoiden validisuuden Taseselvitysyksikkö ylläpitää tietorakennetta Tasevastaava - Verkkoalue MGA mukaan lukien voimassaolo. Kunkin tasevastaavan vastuulla on lähettää tämä tieto taseselvitysyksikölle. Siten ei ole esim. tarvetta lähettää toimituspistekohtaisesti muutostietoa tasevastaavasta eteenpäin TSOt määrittävät MGA:t ja MBA:t (Metering Balance Area = Hinta-alue) (EV myöntää verkkoluvat) TSOt hallinnoivat edelleen myös muutamia muita taseselvitysrakenteeseen liittyviä asioita kuten: tuotantosuunnitelmat ja tuotantoyksiköt ja verkkojen väliset yhteydet. Kahdenväliset kiinteät kaupat (bilateral trades): Kiinteiden kahdenvälisten kauppojen hallinnointi on osallistuvien tasevastaavien vastuulla. Periaatteessa kukin tasevastaava on vastuussa omassa taseessa olevista osapuolistaan Tasevastuuyksikkö raportoi kaupat per tasevastaava tai sähkönmyyjä ja tiedot kaupoista löytyvät heidän järjestelmässä osa-puoli (=> osapuolet on kuvattu sinne) Ilmoitus uusista kauppaosapuolista (MEC) 3 vrk ennen 4

5 NBS Taseselvitysmalli Myyjällä voi olla eri tasevastaava per verkkoalue Taseet lasketaan kuten nykyään per verkkoalue. NBS käyttää termiä MGA = Metering Grid Area. TSO:t ovat vastuussa MGA määrittelyistä. Muutoksena aiempaan myyjällä voi olla eri tasevastaava per verkkoalue ja vielä erikseen tuotannolle ja myynnille. HUOM: toimitusvelvollisen myyjän käsittely muuttuu. Toimitusvelvollisen myyjän tase lasketaan kuten minkä tahansa myyjän tällä alueella: Mitattu toimitus + profiiloitu toimitus (joka siis on arvioidaan kuten muidenkin myyjien profiloitu) Tämä tarkoittaa, että jäännöstase siirtyy verkkoyhtiön vastuulle ja se sisältää myös häviöt Tuotantoverkko on mahdollista laittaa omaksi MGA:ksi, mutta muodollisesti niille haettava EV:n lupa 5

6 NBS Taseselvitysmalli Avointen toimitusten ketju edelleen mahdollinen mutta Suomalainen käytäntö avointen toimitusten ketju edelleen mahdollinen. Aiemmasta poiketen jatkossa kuitenkaan TSO tai Taseselvitysyksikkö eivät pidä yllä näiden ketjujen rakennetta, vaan se siirtyy tasevastaavan vastuulle Tasevastaava joutuu ottamaan tämän huomioon ja vaikuttaa sovittaviin asioihin sähkönmyyjän ja tasevastaavan välillä 6

7 NBS Taseselvitysmalli Osuusvoimalaitosten käsittelyyn vain yksi malli Osuusvoimalaitoksen käsittelyyn on jäämässä vain yksi malli, nykyinen malli A. Tästä aiheutuu selkeästi muutoksia ja tuskaa osakkaille nykyiseen toimintatapaan verrattuna erityisesti lämpövoimalaitosten osalta ja muuttaa mahdollisuuksia hallita kustannusjakoa. Malli A: Osuusvoimalaitoksen tasevastaava ottaa koko tuotantosuunnitelman sekä toteutuneen tuotannon taseeseensa. Jako osakkaille tapahtuu kiinteänä toimituksena kulutustaseen kautta. Vaihtoehto B: Osuusvoimalaitoksen tasevastaava on vastuussa osuusvoimalaitoksen taseesta. Tuotannon osuusjako tehdään tuotantotaseessa osuusvoimaosapuolta käyttäen. Osuus on suoraan mukana osakkaiden kulutustaseessa. 7

8 NBS Raportointi ENNEN KÄYTTÖTUNTIA Tasevastaava raportoi esett:ille: Kahdenväliset kaupat esett raportoi tasevastaavalle : Vahvistaa kahdenväliset kaupat Tasevastaava raportoi Fingridille Tuotantosuunnitelmat Säätösähkö tarjoukset ja toteutetut säätötoimenpiteet 8

9 NBS Raportointi KÄYTTÖTUNNIN JÄLKEEN Raportointi päivittäin taseikkunan sisällä esett raportoi tasevastaavalle (Online palvelu): MGA tasevirhe Tuotanto per tuotantoyksikkö tunneittain Tuntimitattu kulutus per verkkoalue per sähkönmyyjä, summasarja tunneittain Alustava profiilikulutus per verkkoalue per sähkönmyyjä, summasarja tunneittain X esett raportoi tasevastaavalle (raportti) : Tasesähkölaskennan tulokset DSO raportoi sähkönmyyjälle Tuntimitattu kulutus kohteittain Tuotanto per tuotantoyksikkö tunneittain 9

10 NBS Raportointi TASEIKKUNAN SULKEUTUMISEN JÄLKEEN esett raportoi tasevastaavalle: Lopullisen tasesähkön laskennan tulokset Tasepoikkeaman laskutus Verkon tasevirhe Muu taseselvityksen tarkistamiseen liittyvä informaatio Reservienergioiden laskutus 10

11 NBS Raportointi mitattu kulutus Taseikkunan pituus muuttuu nykyisestä 14 päivästä 13 päivään. DSO raportoi mitatun tiedon päivittäin sähkönmyyjälle taseikkunan sisällä pääpiirteissään kuten nykyään. NBS vaade on kuitenkin toimittaa ensimmäiset tiedot vasta toisena päivänä (D+2) toimituksesta nykyisen seuraavan päivän sijasta klo 10 CET. Mitattujen tietojen statusarvoja on NBS maailmassa 4. NBS antaa myöhemmin kuvauksen puuttuvien tietojen korvaamisesta tai arvioinnista. Teknisesti kuitenkin NBS käyttää tietona =0 mille tahansa puuttuvalle tiedolle, jos luku puuttuu. NBS tietojärjestelmä antaa toimijalle huomautuksen puuttuvasta tiedosta Online järjestelmän kautta. 11

12 NBS Raportointi Kahdenväliset kaupat Yleisperiaatteet Kahdenväliset kaupat tulevat esettin järjestelmään. Kaupat raportoidaan esettin järjestelmästä per sähkönmyyjä tai per tasevastaava Tasevastaava toimittaa tiedot kaupoista esettin järjestelmään sanomina tasevastaavalla on vastuu taseestaan ja sen sisältämistä kaupoista, ja näiden kauppojen raportoinnista esettille. Toimitus kuten ennenkin viimeistään 20 min ennen toimitushetkeä. Sähkönmyyjä pystyy tarkistamaan omat kaupat järjestelmästä Tarkistaminen Järjestelmä tarkistaa raportoidut kaupat Mikäli kahden osapuolen raportoidut tiedot eivät vastaa toisiaan, järjestelmä korjaa ennakkosääntöjen perusteella tiedot vastaamaan toisiaan. Tiedot voidaan korjata seuraavaan päivään 12 CET mennessä (tällä hetkellä seuraava arkipäivä aikaa). Vain ensimmäinen korjauskerta sallitaan per virheellinen aikasarja (toimitushetken jälkeen). Voidaan toimia myös niin, että vain toinen osapuoli raportoi kaupat ja toinen antaa korjaussääntöjen hoitaa loput Korjaussäännöt: Jos molemmat tasevastaavat raportoivat myyntiä, käytetään arvona =0 Samoin jos molemmat raportoivat ostoa. Jos toinen tasevastaava raportoi myyntiä ja toinen ostoa, käytetään alinta absoluuttista arvoa per tunti. Jos vain toinen tasevastaava raportoi arvoja, näitä käytetään. 12

13 NBS Raportointi Tasevastaalla vähemmän oikeuksia taseselvitystietoihin Punaisella merkitty tiedot, jotka jäävät saamatta jatkossa tasevastaava ei enää pysty tarkistamaan tietojen oikeellisuutta kuten nykyään. X X X X 13

14 Laskutus Tasevastuuyksikkö esett tekee laskutuksen, muutoksena laskutuksessa siirrytään viikottaiseen rytmiin esett turvaa taloudellisen selvityksen EUR on valuutta, jolla selvitys tehdään. Tasevastaava voi kuitenkin valita palkkiota vastaan laskutuksen myös muussa valuutassa (SEK tai NOK). Tasevastuuyksikkö tulee vaatimaan takuut osapuolilta, joita se laskuttaa (tasevastaavat lähinnä). Takuut tulevat muuttumaan nykyisestä, ne tullaan laskemaan ja päivittämään viikottain. Tarkempi laskentamalli on vasta myöhemmin selvillä. Weekly fee Peak power reserve fee Currency fee Consumption fee Production fee Consumption imbalance fee Fee structure in the NBS model Fee Unit EUR/Week EUR/MWh (in Sweden) EUR EUR/MWh EUR/MWh EUR/MWh 14

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen

Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Nordic Balance Settlement NBS keskustelutilaisuus Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Project plan draft, 17.1.2013 Agenda 1. Taseselvitysmallin vastuut 2. Taseselvityksen aikataulu

Lisätiedot

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ TASEHALLINNAN KEHITTÄMINEN SUOMEN SÄHKÖMARKKINOILLA. Professori Jarmo Partanen

TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ TASEHALLINNAN KEHITTÄMINEN SUOMEN SÄHKÖMARKKINOILLA. Professori Jarmo Partanen TEKNILLINEN TIEDEKUNTA LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA DIPLOMITYÖ TASEHALLINNAN KEHITTÄMINEN SUOMEN SÄHKÖMARKKINOILLA Työn tarkastajat: Professori Satu Viljainen Professori Jarmo Partanen Työn ohjaajat: Insinööri

Lisätiedot

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen

BL20A0400 Sähkömarkkinat. Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen BL20A0400 Sähkömarkkinat Valtakunnallinen sähkötaseiden hallinta ja selvitys Jarmo Partanen Valtakunnalliset sähkötaseet Kaikille sähkökaupan osapuolille on tärkeää sähköjärjestelmän varma ja taloudellisesti

Lisätiedot

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit

Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit Sähkön vähittäismarkkinoiden nykyiset liiketoimintaprosessit LUONNOS 2 (135) SISÄLLYSLUETTELO Sisällysluettelo... 2 Määritelmät ja lyhenteet... 8 1 Johdanto... 12 1.1 Taustaa... 14 1.2 Valittu kuvaustapa...

Lisätiedot

SÄÄTÖSÄHKÖMARKKINASOPIMUS NRO XX OSAPUOLI sekä FINGRID OYJ

SÄÄTÖSÄHKÖMARKKINASOPIMUS NRO XX OSAPUOLI sekä FINGRID OYJ SÄÄTÖSÄHKÖMARKKINASOPIMUS NRO XX OSAPUOLI sekä FINGRID OYJ 2 (6) 1 SOPIMUKSEN TARKOITUS JA VOIMASSAOLO XXX (Asiakas) ja Fingrid Oyj (Fingrid) ovat tehneet seuraavan sopimuksen. Fingrid ylläpitää osaltaan

Lisätiedot

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa.

Uusi sopimus siis alkaa torstaina 24.6. eli +15vrk. Tämä näkyy sopimuksen aloituspäivämääränä Z03[1]-sanomassa. 8.6.2010 1(7) EDI -käyttäjäpäivät, ryhmätyöt 9.-10.6.2010 Haikon kartano, Porvoo 1. Myyjä hoitaa asiakkaan muuton asiakkaan puolesta ja ilmoittaa siitä normaalisti verkonhaltijalle sanomitse. Miten verkonhaltijan

Lisätiedot

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA Dnro 954/401/2013 7.4.2014 Energiaviraston suositus SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA 2(26) Sisällys Suosituksen valmistelusta 3 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Laskutus, valuutat ja vakuudet. NBS-infopäivä 21.11.2014 Fredrik Åström

Laskutus, valuutat ja vakuudet. NBS-infopäivä 21.11.2014 Fredrik Åström Laskutus, valuutat ja vakuudet NBS-infopäivä 21.11.2014 Fredrik Åström Esityksen aiheet 1. Laskutus ja maksut 2. Valuuttamalli 3. Vakuudet 2 Laskutusmallin avainasiat Viikoittainen laskutus, laskut lähtevät

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen VERKKOPALVELUEHDOT Verkkopalveluehdot Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1.Soveltamisala ja määritelmiä 2.Verkkosopimuksen tekeminen ja käyttäjän sähkön

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05. Voimassa 1.7.2005 alkaen

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05. Voimassa 1.7.2005 alkaen VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05 Voimassa 1.7.2005 alkaen VERKKOPALVELUEHDOT VPE 05 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot VPE 05

Verkkopalveluehdot VPE 05 Verkkopalveluehdot VPE 05 Sisällys A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun viivästys, virhe, vahinkojen korvaaminen

Lisätiedot

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA

TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA TEKNILLINEN KORKEAKOULU Sähkö- ja tietoliikennetekniikan osasto Tatu Pahkala TASEHALLINTA POHJOISMAISILLA SÄHKÖMARKKINOILLA Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset

Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Heinimäki, Piispanen 14.3.2013 MUISTIO 1(5) Muuttotilanteita koskevat ET:n linjaukset Tähän ohjeeseen on kerätty yhteen Energiateollisuus ry:n ohjeet asiakkaan muuttoprosessin hoitamiseksi.

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 1/2010 10.2.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 1/2010 Aika Keskiviikko 10.2. klo 10.30-16 Paikka Energiateollisuus ry, Fredrikinkatu 51-53B, 5.

Lisätiedot

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT

Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Lappeenrannan Energiaverkot Oy:n VERKKOPALVELUEHDOT Energiateollisuus ry:n suosittelemat VPE 2014 Simolantie 18 53600 Lappeenranta Asiakaspalvelu 020 690 505 lappeenrannanenergia.fi SISÄLLYS: A. Yleistä,

Lisätiedot

Lyhyen aikavälin hankinnan suunnittelu

Lyhyen aikavälin hankinnan suunnittelu RAPORTTI NRO 23/2000 Lyhyen aikavälin hankinnan suunnittelu EME järjestelmän kannalta Veikko Kekkonen TESLA-raportti nro 23/2000 Lyhyen aikavälin hankinnan suunnittelu EME järjestelmän kannalta Veikko

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen

Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö 14.3.2008 Mietintö julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin

Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohjetta ja sanomaliikenteen menettelyohjetta täydentävä ohjeistus 19.11.2010 Versio Kuvaus 30.5.2008

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat VERKKOPALVELUEHDOT VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Verkkopalveluehdot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat. Verkkopalveluehdot Energiateollisuus ry:n suosittelemat Verkkopalveluehdot VPE 2014 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen C. Verkkopalvelun

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen

Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa. 1.7.2010 alkaen Verkkopalveluehdot VPE 2010 Voimassa 1.7.2010 alkaen Verkkopalveluehdot VPE 2010 Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen B. Mittaus, laskutus ja keskeyttäminen

Lisätiedot

LAURI KONSÉN KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN MYYNTIENNUSTEEN PARANTAMINEN ENERGIAYHTIÖSSÄ

LAURI KONSÉN KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN MYYNTIENNUSTEEN PARANTAMINEN ENERGIAYHTIÖSSÄ LAURI KONSÉN KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN MYYNTIENNUSTEEN PARANTAMINEN ENERGIAYHTIÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan

Lisätiedot

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli

Selvitys. Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Rakennetun ympäristön ja asumisen palvelukokonaisuus Sähköinen asunto-osakerekisteri -projekti Selvitys Sähköisen asunto-osakerekisterin toimintamalli Tiivistelmä Tämä raportti kuvaa sähköistä asunto-osakerekisteriä

Lisätiedot

Yhteisjakelun tiedonsiirron ongelmakohteet, niiden laajuus ja kehitysehdotukset

Yhteisjakelun tiedonsiirron ongelmakohteet, niiden laajuus ja kehitysehdotukset Jakelun kehittämisryhmän raportti V 1.0 13.11.2006 Yhteisjakelun tiedonsiirron ongelmakohteet, niiden laajuus ja kehitysehdotukset Olli Kuusisto Tilausmuutokset (postitusajo) Paino ja postitus Tilausmuutokset

Lisätiedot

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU

SÄHKÖNHANKINTAPALVELU 1(10) SÄHKÖNHANKINTAPALVELU Seutukeskus Oy Häme on Hämeenlinnan seudun kuntien omistama osakeyhtiö. Sen tehtävänä on vastata keskitetysti Hämeenlinnan seudun kuntien ja yhteisöjen palkka- ja taloushallinnosta,

Lisätiedot