Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nordic Balance Settlement. NBS keskustelutilaisuus 22.11.2013 Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen"

Transkriptio

1 Nordic Balance Settlement NBS keskustelutilaisuus Sokos Hotelli Presidentti Jari Hirvonen & Pasi Lintunen Project plan draft,

2 Agenda 1. Taseselvitysmallin vastuut 2. Taseselvityksen aikataulu ja laskutus 3. Taseselvityksen raportointi selvitysyksikölle (tietovirrat ja sanomaformaatti, jolla tiedot toimitetaan) 4. Taseselvitysmallin pääperiaatteet 5. Tiedonvaihto/sanomaformaatti 2

3 Taseselvitysmalli ja vastuut Taseselvitys tehdään mahdollisimman vastaavanlaisin periaattein Suomen, Ruotsin ja Norjan markkinatasealueilla Taseselvityksen operatiivinen toiminta keskitetään kantaverkkoyhtiöiden omistamalle selvitysyhtiölle Yksi tasesopimus tasevastaavien ja selvitysyhtiön välillä Tasevastaavilla samanlaiset toimintaedellytykset toimivat ne millä alueella tahansa Verkkoyhtiöiden ja muiden markkinatoimijoiden taseselvitysvelvoitteet määritetään lainsäädännössä tai muissa sopimuksissa 3

4 Taseselvityksen aikataulu ja laskutus (ehdotus) NBS on arvioinut raportointiaikataulua uudelleen ja ehdottanut regulaattoreille, että yhdeksän (9) työpäivän raportoinnin sijaan tullaan käyttämään 13 kalenteripäivään perustuvaa raportointia Alustavat taseselvitystiedot raportoidaan kahden (2) päivän kuluessa toimituspäivästä Suomalaiset markkinatoimijat ovat nähneet em. välttämättömäksi perustuen mm. kasvavaan tuntimittausten määrään. Tasesähkön laskutussykli on yksi viikko ja laskutus suoritetaan 13 raportointipäivän jälkeisenä työpäivänä 4

5 Taseselvityksen raportointi ennen käyttötuntia 1 Kuormituskäyrät verkkoyhtiön ja myyjien välillä *) RE 1 LPS *) DSO 2 Tuotantosuunnitelmat (ENTSO_E ERRP Planned Recources schedule) 3 Primääri-, sekundääri- ja tertiäärireservien tarjoukset ja kaupat (ENTSO-E ERRP Reserve Bid Document for Reserve Tenders) BRP 4 Kiinteät toimitukset 4 Kiinteiden toimitusten vahvistus SR 5 Elspot & Elbas kaupat sekä kaupat tasealueiden välillä NPS 4 5 Kiinteät toimitukset (ENTSO-E ESS Schedule Document) ja kiinteiden toimitusten vahvistus (ENTSO-E ESS Confirmation Report) Toimijoiden Elspot ja Elbas kaupat sekä kaupat tasealueiden välillä (ENTSO-E ESS Schedule Document) 2 Tuotantosuunnitelmat 3 Reservitarjoukset ja -kaupat TSO 5 Kaupat tasealueiden välillä RE = Sähkömarkkinaosapuoli DSO = Verkonhaltija BRP = Tasevastaava SR = Selvitysyksikkö NPS = Nord Pool Spot TSO = Kantaverkkoyhtiö *) Ei kuulu varsinaisesti SR:n taseselvitykseen 5

6 Taseselvityksen raportointi käyttötunnin jälkeen ( päivää) RE 3 5 DSO 1 Reservienergiat (primääri-, sekundääri- ja tertiääri) ja kustannukset (ENTSO-E ERRP Reserve allocation result document) Säätösähkön hinnat (ENTSO-E EPD Publication Document) BRP Online Servicen ja/tai Information Servicen kautta SR 9 NPS Sitovat tuotantosuunnitelmat (ENTSO-E ERRP Planned resource schedule) Tunneittain mitattu kulutus per mittaus(käyttö)paikka (ebix EMD model measure for billing, Validated Data for Billing Energy) (* Verkkoalueiden (MGA) välinen rajapistemittaussumma (ebix EMD model measure for imbalance settlement, Aggregated Data per Neighbouring Grid For Settlement Responsible) Tunneittain mitattu tuotanto per tuotantoyksikkö (ebix EMD model measure for billing, Validated Data for Billing Energy) 1 Reservienergiat ja kustannukset sekä säätösähkön hinnat (NOIS) 2 Sitovat tuotantosuunnitelmat TSO 6 7 Tunneittain mitattu kulutussumma osapuolikohtaisesti per verkkoalue (MGA) (ebix EMD model measure for imbalance settlement, Aggregated Data per MGA for Imbalance Settlement to Settlement Responsible) Alustava arvioitu osapuolikohtainen kuormituskäyräkulutus (PPC) per MGA (ebix EMD model measure for imbalance settlement, Aggregated Data per MGA for Imbalance Settlement to Settlement Responsible) RE = Sähkömarkkinaosapuoli DSO = Verkonhaltija BRP = Tasevastaava SR = Selvitysyksikkö NPS = Nord Pool Spot TSO = Kantaverkkoyhtiö *) Ei kuulu varsinaisesti SR:n taseselvitykseen Alustavan tasesähkölaskennan tulokset (ENTSO-E ESP Energy account report (EAR) ) Verkkojen välisen rajapistesumman tulokset (ebix EMD model measure for imbalance settlement, Confirmation of Aggregated Data per Neighbouring Grid For Settlement Responsible)

7 Raportointi taseselvityksen valmistumisen jälkeen (13 päivää) RE DSO 1 Lopullisen tasesähkön laskennan tulokset (ENTSO-E ESP Energy account report (EAR) Tasesähkön laskutus (Laskutusjärjestelmästä ja tiedot myös Online Servicen ja/tai Information Servicen kautta. Energioiden toimitus mahdollisesti myös sanomilla ) 3 Verkon tasevirhe (Online Servicen ja/tai Information Servicen kautta) BRP SR NPS 4 Muu taseselvityksen tarkistamiseen liittyvä informaatio (Online Servicen ja/tai Information Servicen kautta ja/tai sanomina) 5 Reservienergioiden laskutus (Laskutusjärjestelmästä ja tiedot myös Online Servicen ja/tai Information Servicen kautta) 6 6 Tasealueiden (MBA) välinen taseselvitys TSO:iden kanssa TSO RE = Sähkömarkkinaosapuoli DSO = Verkonhaltija BRP = Tasevastaava SR = Selvitysyksikkö NPS = Nord Pool Spot TSO = Kantaverkkoyhtiö 7

8 Raportointi tasoituslaskennan selvityksessä ja laskutuksessa RE 1 Tasoituslaskentaenergia DSO 1 1 Verkonhaltija (DSO) laskee ja raportoi tasoituslaskentaenergiat (arvioitu kuormituskäyräkulutus (PPC) per BRP/RE ja verkkoalue (MGA), lopullinen mitattu kuormituskäyräkulutus (FPC) per BRP/RE ja MGA sekä tasoituslaskentaenergiat per BRP/RE ja MGA) BRP 2 Tasoituslaskennan laskutus SR NPS 2 SR suorittaa tasoituslaskutuksen BRP/RE ja laskuttaa sen tasevastaavilta. RE = Sähkömarkkinaosapuoli DSO = Verkonhaltija BRP = Tasevastaava SR = Selvitysyksikkö NPS = Nord Pool Spot TSO = Kantaverkkoyhtiö TSO Tasoituslaskennan selvityksen ja laskutuksen osalta on ehdotettu, että ne hoidetaan kansallisilla malleilla! 8

9 Taseselvitysmallin periaatteita Keskitetty raportointi ja taseselvitys Osapuolikohtainen raportointi selvitysyhtiölle, joka tekee taseselvityksen tasevastaavatasolla per markkinatasealue Selvitysyksikkö laskuttaa tasevastaavia tasesähköstä. Tasevastaavat hoitavat taselaskutuksen tasevastuunsa markkinaosapuolten kanssa. Taseselvitys tehdään kuten on sovittu vuonna 2009 käyttöönotetussa harmonisoidussa mallissa 9

10 Taseselvitysmallin periaatteita Taseselvityksen raportointiaika Sähkömarkkinaosapuolten summatoimitustietojen, voimalaitosten tuotantotietojen ja verkkoalueiden (Metering Grid Area MGA) välisten rajapistesummien raportointiaika on maksimissaan 13 päivää toimituspäivän jälkeen. Taseselvitystietojen korjaus Taseselvitystietoja ei korjata selvitysyksikön kautta taseselvityksen valmistumisen jälkeen vaan osapuolet sopivat korjauksista keskenään. 10

11 Taseselvitysmallin periaatteita Sähkömarkkinaosapuolen tasevastaava(t) Yhdellä osapuolella voi olla eri tasevastaava tuotannolle ja kulutukselle per verkkoalue. Yhdellä osapuolella voi olla eri tasevastaava eri verkkoalueilla. Nykyään NBS-malli MGA1 BRP4 BRP1 tasevastuu RE1 BRP6 BRP3 BRP1 MGA2 MGA3 RE1c RE1c MGA4 RE1p MGA5 MGA7 MGA6 BRP2 BRP5 RE1c MGA8 MGA9 RE1p c = kulutus p = tuotanto 11

12 Taseselvitysmallin periaatteita Verkkoalueiden väliset rajapistemittaussummat Taseselvityksessä käytetään mittaussummia, joiden raportointivelvoite on verkkoyhtiöillä Suomessa toimitetaan nykyään yksityiskohtaisia mittauksia Perusteena muutokselle on raportoitavan mittaustiedon vähentäminen Verkkoalueiden tasevirheiden käsittely Jos verkon taseselvityksessä on virhettä taseselvityksen valmistumisen jälkeen, niin selvitysyksikkö laskee virheen verkon tasevastaavan taseselvitykseen 12

13 Taseselvitysmallin periaatteita Ehdotus on, että pientuotannon taseselvitys voidaan hoitaa kansallisilla tasoilla (alle 1 MVA tuotanto käsitellään kulutustaseessa Suomessa kuten nykyään) Ehdotus on, että taseselvityksessä voidaan käyttää tuotantoyksikön netotettua tuotantoa (yksikön omakäyttö voidaan vähentää tuotannosta) Tuotanto kirjataan yhdelle osapuolelle ja osuusvoiman jakaminen tulee tehdä ennakkokirjauksilla ennen käyttötuntia 13

14 Taseselvitysmallin periaatteita Ehdotus on, että tasevastaavan oikeudet koskien tasevastuunsa markkinatoimijoiden tietoihin ovat rajoitetummat kuin Suomessa tällä hetkellä Tasevastaavalla on velvoite raportoida tasevastuunsa sähkömarkkinatoimijoiden rakenteelliset muutokset selvitysyhtiölle (BRP-RE-MGA rakenne) 14

15 Taseselvitysmallin periaatteita Suomalaiset toimijat ovat toivoneet, että tuotantolaitoksista voidaan määrittää omat verkkoalueensa (MGA) taseselvityksen tarpeisiin Tämä voi olla mahdollista, jos kyseinen tuotantoverkon mittausja raportointivastuut on selkeästi määritelty lainsäädännössä tai muissa sopimuksissa. Esimerkiksi vastaavalla tavalla kuin jakeluverkonhaltijan vastuut ja suljetun jakeluverkonhaltijan (teollisuusverkon) vastuut nykyisessä lainsäädännössä. 15

16 Tiedonvaihtoformaatti NBS-projektin osalta tarvitaan sanomaformaatti(t), jolla taseselvitystiedot voidaan raportoida selvitysyksikön taseselvitykseen Lähtökohtana raportoitaville tietovirroille ovat olleet NBS suunnitelmaraportti ja tietojärjestelmän vaatimustenmäärittelyt Sanomaformaatti käsittää raportoinnin sähkömarkkinatoimijoilta selvitysyksikölle sekä selvitysyksiköltä markkinatoimijoille NBS ehdottaa, että myös seuraavat asiat harmonisoitaisiin Sanomaliikenne markkinatoimijoiden ja kantaverkkoyhtiöiden välillä Sanomaliikenne markkinatoimijoiden välillä 16

17 Tiedonvaihtoformaatti NBS on pyytänyt tukea tarvittavan sanomaformaatin määrittämisen osalta Nordic Ediel Group:lta (NEG) NEG on perustettu vuonna 2003 ratkaisemaan sähkömarkkinoiden tiedovaihtoon liittyviä kysymyksiä NEG:n alaisuudessa toimii työryhmä NEMM (Nordic Energy Market Model for data exchange), joka kehittää sähkömarkkinoihin liittyviä tiedonvaihtoasioita NEMM on julkaissut suunnitelman (BRS) heinäkuussa 2013 millä sanomaformaateilla taseselvityksen raportointi voidaan tehdä 17

18 Tiedonvaihtoformaatti Suunnitelma käsittää syntaksin millä tiedot toimitetaan (esim. ebix XML) ja kommunikoinnin (esim. SMTP) Ehdotuksena on käytettäväksi sekä ENTSO-E että Ebix formaatteja NEMM tulee tekemään myös yksityiskohtaisen ohjekirjan sanomaformaattiasioista NEMM on myös pyydetty tekemään selvitys NBS:n tietojen sanomaformaatin testiportaalista NEMM:n sanomaformaation kehitystyölle tarvitaan tukea myös markkinatoimijoilta, regulaattoreilta ja sähköpörssiltä 18

19 Tiedonvaihtoformaatti NBS:n sanomaformaatin osalta on perustettu sanomafoorumi pohjoismaisista markkinatoimijoista markkinatoimijat ovat nimenneet edustajansa kyseiseen foorumiin (kaksi henkilöä per maa tasevastaavien ja verkkoyhtiön edustajina) Suomessa asiaa kysyttiin Energiateollisuudelta ja edustajiksi nimettiin Markus Piispanen ja Jari Jaakola foorumin tarkoitus on keskustella ja antaa ohjeita miten voidaan edetä sanomaformaatin jatkokehityksen osalta pohjana työlle NEMM:n tekemä suunnitelma formaatille 19

20 Tiedonvaihtoformaatti NBS:n sanomaformaatti on ollut asialistalla mm. Energiateollisuuden (ET) vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmässä , teknisessä ryhmässä ja tasevirhetyöryhmässä ET on pyytänyt kommentit em. työryhmän jäseniltä NEMM:n tekemään suunnitelmaan Ensimmäinen sanomafoorumi järjestettiin Oslossa, jossa esiteltiin kansalliset kommentit Suunnitelmaan päivitetään saatujen kommenttien perusteella ja toinen foorumi järjestetään tammikuussa

21 Lisää tietoa 21

22 Kiitos!

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 19.5.2014 KOKOUSKUTSU 1(8) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2014 Aika Tiistai 6.5.2014

Lisätiedot

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti

Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta. Loppuraportti Selvitys sähkön vähittäismarkkinoiden tulevaisuuden tiedonvaihtoratkaisusta Loppuraportti 2 (181) SISÄLLYSLUETTELO MÄÄRITELMÄT... 7 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 12 2 JOHDANTO... 18 2.1 Selvityksen

Lisätiedot

Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta

Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Selvitys sähkömarkkinoiden keskitetystä tiedonvaihdosta Väliraportti 2 (137) Sisällysluettelo MÄÄRITELMÄT... 5 1 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET... 8 2 JOHDANTO... 15 2.1 Selvityksen tausta ja tarkoitus...

Lisätiedot

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014

Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Fingrid Oyj:n sähkömarkkinoiden tiedonvaihdon kehitysryhmän kokous 1/2014 Aika ti 20.5.2014 klo 9:30-16:00 Paikka Fingrid Oyj, Läkkisepäntie 21, Helsinki Paikalla Minna Arffman, pj Fingrid Oyj Lauri Jännes,

Lisätiedot

Teknisen ryhmän kokous 3/2014

Teknisen ryhmän kokous 3/2014 MUISTIO 1(5) Teknisen ryhmän kokous 3/2014 Aika: Maanantaina 12.5.2014 klo 13.00 16.00 Paikka:, Fredrikinkatu 51 Helsinki Kutsutut: Jan Segerstam Empower IM Oy, puheenjohtaja Heli Manninen Fingrid Oyj

Lisätiedot

Sähkön kysyntäjouston edistäminen

Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston edistäminen Sähkön kysyntäjouston roolia ja tavoitteita sähkömarkkinoilla selvittäneen työryhmän mietintö 14.3.2008 Mietintö julkaistaan myöhemmin työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus. 16.12.2014 Helsinki

Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus. 16.12.2014 Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Helsinki Tiedonvaihtoselvityksen loppuraportin julkaisutilaisuus Risto Lindroos Helsinki 3 Sisältö 12.00 12.10 Tilaisuuden avaus / Risto Lindroos

Lisätiedot

Laskutus, valuutat ja vakuudet. NBS-infopäivä 21.11.2014 Fredrik Åström

Laskutus, valuutat ja vakuudet. NBS-infopäivä 21.11.2014 Fredrik Åström Laskutus, valuutat ja vakuudet NBS-infopäivä 21.11.2014 Fredrik Åström Esityksen aiheet 1. Laskutus ja maksut 2. Valuuttamalli 3. Vakuudet 2 Laskutusmallin avainasiat Viikoittainen laskutus, laskut lähtevät

Lisätiedot

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA Dnro 954/401/2013 7.4.2014 Energiaviraston suositus SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVASTA TOIMENPIDEOHJELMASTA JA RAPORTOINNISTA 2(26) Sisällys Suosituksen valmistelusta 3 1. JOHDANTO

Lisätiedot

Yksi lasku sähköstä raportti 2010

Yksi lasku sähköstä raportti 2010 Yksi lasku sähköstä raportti 2010 RAPORTTI 1/16 Yksi lasku sähköstä selvityshanke Raportti valiokuntien yhteiskokoukseen 19.11.2010 Yksi lasku sähköstä selvityshanke...1 1. Hankkeen tausta ja tehtävänasettelu...1

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 SÄHKÖKAUPPA SÄHKÖVERKKO Markus Piispanen 25.4.2012 MUISTIO 1(5) Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 3/2012 Aika Keskiviikkona 4.4.2012

Lisätiedot

Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin

Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin Menettelyohjeet myyjille ja verkonhaltijoille myyjänvaihtotilanteisiin Sähkömarkkinoiden käytännön menettelyohjetta ja sanomaliikenteen menettelyohjetta täydentävä ohjeistus 19.11.2010 Versio Kuvaus 30.5.2008

Lisätiedot

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009

Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Hinta-alueselvitys Loppuraportti Marraskuu 2009 Fingrid Oyj, Arkadiankatu 23 B, 00100 Helsinki, puh. 030 395 5000, www.fingrid.fi Sisältö Yhteenveto... 1 1 Selvityksen taustat ja tehtävänanto... 6 2 Selvityksen

Lisätiedot

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA

SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA SÄHKÖVERKONHALTIJAN SYRJIMÄTTÖMYYDEN VARMENTAMISTA KOSKEVA TOIMENPIDEOHJELMA 1. Tämän asiakirjan tarkoitus Sähkömarkkinalain (588/2013) perusteella oikeudellisesti eriytetyn sähköverkkotoimintaa harjoittavan

Lisätiedot

Sähkömarkkinat - opetusmoniste

Sähkömarkkinat - opetusmoniste LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO LUT ENERGIA SÄHKÖTEKNIIKKA Sähkömarkkinat - opetusmoniste LUT 2014 Jarmo Partanen, Satu Viljainen, Jukka Lassila, Samuli Honkapuro, Kaisa Salovaara, Salla Annala, Mari

Lisätiedot

LAURI KONSÉN KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN MYYNTIENNUSTEEN PARANTAMINEN ENERGIAYHTIÖSSÄ

LAURI KONSÉN KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN MYYNTIENNUSTEEN PARANTAMINEN ENERGIAYHTIÖSSÄ LAURI KONSÉN KESKIPITKÄN AIKAVÄLIN MYYNTIENNUSTEEN PARANTAMINEN ENERGIAYHTIÖSSÄ Diplomityö Tarkastaja: professori Pertti Järventausta Tarkastaja ja aihe hyväksytty Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan

Lisätiedot

Sähköjärjestelmän vakavien häiriöiden selvittämisen yleisohje - KH40000

Sähköjärjestelmän vakavien häiriöiden selvittämisen yleisohje - KH40000 1. Sähköjärjestelmän vakavien häiriöiden selvittämisen yleisohje - KH40000...................... 2 1.1 Sähköjärjestelmän vakavien häiriöiden selvittämisen yleisohje-kh40000................... 3 1.2 Liitteet

Lisätiedot

Ediel sanomavälityksen yleiset sovellusohjeet

Ediel sanomavälityksen yleiset sovellusohjeet Ediel sanomavälityksen yleiset sovellusohjeet versio 2.1 19.11.2010 Energiateollisuus ry www.energia.fi/fi/sahko/sahkokauppa/ediel-sivut EDIEL sanomavälityksen yleiset sovellusohjeet, versio 2.1 2 päivämäärä

Lisätiedot

Sähkönkulutuksen ennustaminen ja sen vaikutus myyjän sähkön hankintakustannuksiin

Sähkönkulutuksen ennustaminen ja sen vaikutus myyjän sähkön hankintakustannuksiin Jaakko Westerlund Sähkönkulutuksen ennustaminen ja sen vaikutus myyjän sähkön hankintakustannuksiin Sähkötekniikan korkeakoulu Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomi-insinöörin

Lisätiedot

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen

Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen ja yhdenmukaistaminen Sähkönjakeluverkon häviösäästöjen laskennan ja raportoinnin kehittäminen Anssi Seppälä Petri Trygg Enease Oy Tietäjäntie 2 02130 Espoo www.enease.fi (09) 454 00550 2011 1/32 Sisällysluettelo SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010

Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Sähköverkko/Elina Lehtomäki Muistio 4/2010 13.9.2010 Vähittäismarkkinoiden menettelytapojen kehitysryhmä 4/2010 Aika Keskiviikko 8.9. klo 9.30-16 Paikka Airport Congress, Helsinki-Vantaa lentokenttä, terminaali

Lisätiedot

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet

Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet 2013 VUOSIKERTOMUS Vuosikertomuksen sisältö ja raportointiperiaatteet Fingrid laatii konsernitilinpäätöksen ja osavuosikatsaukset kansainvälisten EU:n hyväksymien IFRS-raportointistandardien ja arvopaperimarkkinalain

Lisätiedot

Fortumin energiakatsaus 1/2015

Fortumin energiakatsaus 1/2015 Fortumin energiakatsaus 1/2015 ESIPUHE Pohjoismainen sähkömarkkina muutoksessa Nord Pool -alue Pohjoismaissa ja Baltiassa on ainutlaatuinen esimerkki toimivasta alueellisesta sähkömarkkinasta. Pohjoismainen

Lisätiedot

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia

SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE. Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen. Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita. Kysyntäjousto avaa uusia Fingrid Oyj:n lehti 1/2013 SÄHKÖMARKKINOIDEN INTEGRAATIO ETENEE 4 16 mahdollisuuksia Kohti eurooppalaisia sähkömarkkinoita Kysyntäjousto avaa uusia 20 Pohjoismainen tasepalveluyhtiö Suomeen Tässä numerossa

Lisätiedot

Markkinaintegraatio etenee harppauksin

Markkinaintegraatio etenee harppauksin Fingrid Oyj:n lehti 1/2014 Markkinaintegraatio etenee harppauksin 4 14Etelä-Koreassa EstLink 2 yhdistää Baltian ja Pohjoismaiden sähkömarkkinat Auditointimatkalla 18 Kysyntäjouston potentiaali käyttöön

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sähkömarkkinalain sekä maakaasumarkkinalain 4 luvun 6 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi sähkömarkkinalakia ja

Lisätiedot

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri

Kantaverkko ja käyttövarmuus. Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta. Kantaverkkokeskus valvoo ympäri Fingrid Oyj:n lehti 3/2013 Kantaverkko ja käyttövarmuus 4 8vuorokauden Eurooppalaiset verkkosäännöt edistävät käyttövarmuutta Kantaverkkokeskus valvoo ympäri 12 Jatkuvuudenhallinta on nykyaikaista varautumissuunnittelua

Lisätiedot

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä

Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Raportti 15.6.2015 Sähköverkko- ja sähkökauppaliiketoiminnan nykytila ja kehitysnäkymiä Lappeenrannan teknillinen yliopisto 2015 Lappeenrannan teknillinen yliopisto Lappeenranta University of Technology

Lisätiedot

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen

Verkkopalveluehdot. Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen VERKKOPALVELUEHDOT Verkkopalveluehdot Sisällys: A. Yleistä, verkkosopimuksen tekeminen, palvelun edellytykset ja aloittaminen 1.Soveltamisala ja määritelmiä 2.Verkkosopimuksen tekeminen ja käyttäjän sähkön

Lisätiedot

JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA

JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA JESSE RUOTSALAINEN KYSYNTÄJOUSTO SÄHKÖMARKKINOILLA Projektityö Tarkastaja: tutkija Sami Repo 2 3 TIIVISTELMÄ TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkötekniikan koulutusohjelma RUOTSALAINEN, JESSE: Kysyntäjousto

Lisätiedot