Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus. v (22) Tikon. Suoramaksu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus. v.6.3.1 31.10.2013 1 (22) Tikon. Suoramaksu"

Transkriptio

1 v (22) Tikon Suoramaksu

2 v (22) Sisältö 1 Suoramaksun käyttöönotto Laskuttajailmoituksen täyttäminen ja lähettäminen yhteyspankkiin Asiakastietojen läpikäynti ja tietojen tarkistaminen Vastaanottoehdotuksen muodostus Vastaanottoehdotuksen pakolliset tiedot Ote Nordea Pankki Suomi Oyj:n palvelukuvauksesta Muita suoramaksuun liittyviä toimintoja Kuluttajan verkkolaskutustietojen ylläpito Vastaanottoehdotuksen käsittely Vastaanottoilmoitusten luku Suoramaksu laskutustapana Kuluttajan elaskusopimus ylläpito Asiakkaan tiedot Kuluttajan verkkolaskutustiedon ylläpito Laskutustapahtuma Suoraveloitussiirtotiedosto Laskun tiedot Suoramaksulaskun tulostaminen Tiedot ylläpidossa Lomakkeet Suoramaksun peruutus Valikko Peruutus... 20

3 v (22) Suoramaksu 1 Suoramaksun käyttöönotto 1.1 Laskuttajailmoituksen täyttäminen ja lähettäminen yhteyspankkiin Laskuttaja tekee laskuttajailmoituksen ja välittää sen pankkiin. Laskuttajailmoituksen voi tehdä Finanssialan keskusliiton verkkosivuilla osoitteessa: ilmoitus/finvoicesenderinfo.asp Ilmoituksessa laskuttaja ilmoittaa halustaan ja kyvystään välittää suoramaksuja. Mikäli aikaisemmin on ollut jo kuluttajaverkkolasku käytössä (jolloin lähettäjäilmoitus on tehty), tekee laskuttaja laskuttajailmoituksen, joka kohdistuu alkuperäiseen ilmoitukseen. Huom! Tikon käyttää asiakkaan tunnistetietona asiakasnumeroa. Laskuttajailmoituksessa on oltava asiakkaantunnistetietona vain asiakastunnus ei muita tunnistetietoja. Mikäli laskuttajailmoitus on jo tehty muilla tunnistetiedoilla, on tehtävä uusi laskuttajailmoitus, joka kohdistuu vanhaan ilmoitukseen (change sanoma). Tunnistetiedon avulla vastaanottoehdotus, ja myöhemmin vastaanottoilmoitus, kohdistuvat oikeille asiakkaille. Toimenpiteet Tikonissa: Yritys Elaskusopimus ylläpito Yrityksen E-laskusopimuksen ylläpitoon täydennetään Laskuttajan tunnus, joka on laskuttajailmoituksen yksilöivä tunnus. Huom! Tunnus on pakollinen vastaanottoehdotusta varten. E-Laskusopimuksen Aihekoodi on laskuttajailmoituksella annettu aihetunnus. Tikonissa on käytössä vain yksi laskunaihe. Laskunaihetunnuksena suositellaan käytettäväksi tunnusta 99. Huom! Tunnus on pakollinen laskutusvaiheessa. Muut taulun ylläpidossa olevat kentät täytetään myös laskuttajailmoituksessa annetuilla tiedoilla. Mikäli laskuttajayritys tarjoaa suoramaksua, valitaan kenttä Suoramaksu. Mikäli laskuttajayritys tarjoaa kuluttajaverkkolaskua, mutta ei suoramaksua, niin ko. kenttää ei valita. Suoramaksussa käytettävät lomakkeet (ilmoitus tiliveloituksesta ja laskun peruutus) ilmoitetaan E-laskusopimus ylläpidossa. Lomakkeet toimitetaan ohjelmatoimituksen mukana ja saadaan

4 v (22) käyttöön mallikantojen kopiointi toiminnolla kopioimalla ylomcom kanta ja ajamalla muunto yhtlom kantaan. 1.2 Asiakastietojen läpikäynti ja tietojen tarkistaminen Toimenpiteet Tikonissa: Jotta Tikon ohjelmassa muodostettavat vastaanottoehdotukset kohdistuisivat haluttuihin asiakkaisiin, on asiakastiedot käytävä läpi. Vastaanottoehdotus muodostetaan asiakkaille joilla on käytössä suoraveloitus ja jotka ovat yksityisasiakkaita (kuluttajia). Kuluttaja-asiakas valinta on uusi kenttä, joten ko. valinta on käytävä laittamassa päälle jokaiselle kuluttaja-asiakkaalle. Suoramaksu ei ole käytössä yritysasiakkailla. Mikäli vastanottoehdotuksen joukossa on yritysasiakkaita, niin ko. asiakkaan kohdalla pankista palautetaan virhesanoma ja asiakas poistetaan vastaanottoehdotukselta.

5 v (22) 1.3 Vastaanottoehdotuksen muodostus Vastaanottoehdotus muodostetaan valikosta Aputoiminnot - Vastaanottoehdotus. Toiminto on käytettävissä laskutusohjelman käyttäjäoikeuksilla 9 ja 10. Toimintoon siirrytään yritys avoinna ja vastaanottoehdotus muodostetaan koskien ko. yritystä. Vastaanottoehdotus on mahdollista muodostaa myös erissä. Suoramaksuun on mahdollista siirtyä esim. asiakasryhmä kerrallaan. Vastaanottoehdotusikkunassa on seuraavat valinnat: 1. Rajausehdot tulostettavalle joukolle (asiakasryhmä, asiakas numero, myyjä, alue) 2. Uudelleen tulostus ( Tulosta myös asiakkaille joille v.ehdotus on jo tulostettu. ) 3. Vapaa teksti. Kenttään on mahdollista kirjoittaa vastaanottoehdotukselle kohtaan RPFreeText max. 400 merkkiä pitkä teksti. Kenttä on vapaaehtoinen ja tekstin merkitys on käyttäjän selvitettävä. 4. Tulostuskansion sijainti. Vastaanottoehdotus ja asiakasluettelo tulostetaan ko. kansioon. 5. Vastaanottoehdotus. Vastaanottoehdotus muodostetaan haluttuun kansioon ja tietokantaan tehdään päivitys tiedoksi että asiakkaat ovat mukana vastaanottoehdotuksessa.

6 v (22) Tietokantaan Kuluttajan verkkolaskutustiedot tauluun perustetaan asiakkaille seuraavat tiedot: Asiakastunnus: Asiakkaan tunnus Aikaleima: Vastaanottoehdotuksen muodostamisaika Laskutusaihekoodi: Koodi haetaan Yrityksen elasku taulusta Toimintakooditunnus:01 Konversio. Laskutapa: 02 Ei käytössä. Muuntotunnus. Kenttään tulee vastaanottoehdotuksen tulostuspäivä ja kellonaika muodossa: _1014. Tunnus on konversion identifiointi tunnus. Huomioitava, että mikäli tulostaa vastaanottoehdotuksen valinnalla Tulosta myös asiakkaille joille v.ehdotus on jo tulostettu nämä päivitykset tehdään myös: Toimintakooditunnus:01 Konversio. Laskutapa: 02 Ei käytössä. Muuntotunnus. Vastaanottoehdotuksen tiedoston nimi muodostuu seuraavasti: ReceiverProposal + aikaleima esim. ReceiverProposal_ _1643.xml 6. Asiakasluettelo. Valinnan ollessa päällä, tulostuu tulostuskansioon tekstitiedosto, jossa on lueteltuna valitut asiakkaat. Tiedoston nimi muodostuu seuraavasti: Konversio + aikaleima esim. Konversio_ _1518.txt 7. Osoitetarrat. Osoitetarrat saadaan tulostettua valituille asiakkaille, mikäli laskuttaja lähettää asiakkaille tiedotteen. Tiedotteen sisältö on sama kaikille ja malli saatavilla FKL:n sivuilta. Suoraveloituksen muuntokirje: /Sivut/default.aspx

7 v (22) Vastaanottoilmoitus lähetetään laskuttajan välittäjäpankkiin tai operaattorille. Lähettäminen tapahtuu joko sopivalla pankkiyhteysohjelmalla tai muulla pankin kanssa sovitulla tavalla. 1.4 Vastaanottoehdotuksen pakolliset tiedot Vastaanottoehdotuksen kenttä: MessageTypeCode Kenttään tulee ohjelmallisesti kiinteä teksti - > Receiverproposal MessageTypeText Kenttään tulee ohjelmallisesti kiinteä teksti - > Vastaanottoehdotus MessageActionCode Kenttään tulee ohjelmallisesti kiinteä teksti - > ADD MessageDate Kenttään tulee ohjelmallisesti kuluva päivä SenderInfoIdentifier

8 v (22) Noudetaan taulusta Yritysasetukset Elaskutiedot Laskuttajan tunnus SellerPartyIdentifier Noudetaan taulusta Yrityksen y-tunnus SellerOrganisationName Noudetaan taulusta Yrityksen nimi SellerStreetName Noudetaan taulusta Yrityksen osoite SellerTownName Noudetaan taulusta Yrityksen postiosoite (6. merkistä eteenpäin) SellerPostCodeIdentifier Noudetaan taulusta Yrityksen postiosoite (5 ensimmäistä merkkiä) InvoiceSenderAddress Noudetaan taulusta Yrityksen verkko-osoite InvoiceSenderIntermediatorAddress Noudetaan taulusta Yrityksen operaattoritunnus SellerAccountID Noudetaan taulusta Yrityksen tilinumero PaymentInstructionIdentifier Noudetaan taulusta Yritysasetukset Elaskutiedot - Laskunaihe SellerInvoiceIdentifierText Kenttään tulee ohjelmallisesti kiinteä teksti - > Asiakasnumero BuyerOrganisationName Noudetaan taulusta Asiakkaan nimi BuyerStreetName Noudetaan taulusta Asiakkaan osoite BuyerTownName Noudetaan taulusta Asiakkaan postiosoite (6. merkistä eteenpäin) BuyerPostCodeIdentifier Noudetaan taulusta Asiakkaan postiosoite (5 ensimmäistä merkkiä) InvoiceRecipientIntermediatorAddress Noudetaan taulusta Asiakkaan suoraveloitus BIC BuyerDDAccountId

9 v (22) Noudetaan taulusta Asiakkaan suoraveloituspankkitili (tili BBAN muodossa) Mikäli kannasta ei löydy kaikkia pakollisia tietoja hylkääntyy vastaanottoehdotus ja välittäjä palauttaa virhesanoman. Virhesanomien nouto tapahtuu esim. pankkiyhteysohjelmalla kuten vastaanottoehdotuksen lähettäminen. Vastaanottoehdotuksen voi muodostaa, puuttuvat tiedot täytettyään, uudestaan valinnalla Tulosta myös asiakkaille joille v.ehdotus on jo tulostettu. 1.5 Ote Nordea Pankki Suomi Oyj:n palvelukuvauksesta Suoraveloitusten muunto Muuntopalvelu edellyttää vastaanottoehdotus-sanoman käyttöönottoa laskuttajalla ja sopimusta pankin kanssa. Muuntopalvelun sopimuksessa määritetään muunnettavien suoraveloitusvaltakirjojen palvelutunnukset ja se, mihin e-laskun laskutusaiheisiin ne kytketään. Laskuttajan pitää ensin ilmoittaa laskuttajailmoituksella tarjoavansa e-laskua ja suoramaksua. Sen jälkeen laskuttaja tekee sopimuksen muuntopalvelusta voidakseen toimittaa suoraveloitusasiakkaiden tiedoista muodostetut vastaanottoehdotukset pankkiin muunnettaviksi. Laskuttajailmoitukset pitää lähettää ennen suoraveloitusten muunnon aloittamista. Vasta sen jälkeen laskuttaja voi lähettää vastaanottoehdotuksia. Jos laskuttajalla on jo laskuttajailmoitus verkkopankeissa, tulee laskuttajailmoitusta päivittää ennen muuntopalvelun käyttöönottoa ja lisätä siihen suoramaksua osoittava tieto. Laskuttajan tulee informoida omia laskutettaviaan samaan aikaan suoraveloituksen loppumisesta ja sen korvaamisesta e-laskulla tai suoramaksulla. Laskuttaja toimittaa tiedon uudesta laskutustavasta kirjeellä, verkkopalvelussa tai muuta ilmoittamistapaa käyttäen riippuen siitä, mitä tiedottamistapaa on sopinut käytettäväksi oman asiakkaansa kanssa. Suoraveloitusten muunnossa muodostetuissa vastaanottoilmoituksissa välitetään laskuttajalta saadut yksilöintitiedot, joiden avulla laskuttaja voi kohdistaa ilmoitukset muuntoon toimitettujen suoraveloitusasiakkaidensa laskutustietoihin. Laskuttaja saa tiedon muunnetuista valtakirjoista vastaanottoilmoituksilla, jotka muodostuvat kahden kuukauden ja 7 päivän kuluttua vastaanottoehdotusten vastaanottamisesta pankin järjestelmään. Aika on varattu kuluttajalle harkintaa varten kuluttajaviranomaisen vaatimuksesta.

10 v (22) 2 Muita suoramaksuun liittyviä toimintoja 2.1 Kuluttajan verkkolaskutustietojen ylläpito Kuluttajan verkkolaskutustietojen ylläpitoon siirrytään joko Asiakas - taulun ylläpidosta välilehdeltä Koodit painikkeesta Verkkolaskutiedot tai valikosta Myynti Kuluttajan verkkolaskutustiedot. Mikäli asiakastiedoissa on suoraveloitusvalinta valittuna, ei asiakkaalle pääse tekemään uutta tietuetta. Vastaanottoehdotuksen muodostus muodostaa kuitenkin asiakkaalle (suoraveloitusasiakkaalle) kuluttajan verkkolaskutustietoihin uuden tietueen. Tietueella on kentässä Toimintakooditunnus arvo 01, joka tarkoittaa että asiakas on konversio vaiheessa - ja käsitellään vielä suoraveloitusasiakkaana. Samoin Laskutapa kentässä on arvo 02 ei käytössä, jolloin asiakkaan laskutus ei ohjaudu suoramaksuksi tai kuluttajan verkkolaskuksi. 2.2 Vastaanottoehdotuksen käsittely Asiakkaiden vastaanottoehdotukseen reagointiaika on kaksi kuukautta. Tänä aikana asiakkaat voivat vaikuttaa siihen missä muodossa laskut jatkossa tulevat suoramaksuina, kuluttajan verkkolaskuina tai paperilaskuina. Asiakkaat saavat ilmoituksen postitse kun laskuttaja on tehnyt vastaanottoehdotuksen aloittanut konversion.

11 v (22) Asiakkaiden laskutustapa muodostuu oletuksena seuraavasti: Jos kuluttajalla on verkkopankki aktiivikäytössä (viimeisen kolmen kuukauden aikana käytetty), niin asiakkaasta tulee kuluttajaverkkolaskuasiakas. Tällöin asiakas käy katsomassa uudet laskut verkkopankissa ja maksaa laskut sitä kautta. Kuluttaja voi asettaa verkkopankissaan määrättyjen laskuttajien laskut automaattiseen maksuun eräpäivänä. Mikäli kuluttajalla ei ole aktiivista verkkopankkia, tulee kuluttajasta oletuksena suoramaksuasiakas. Asiakkaalle perustetaan (asiakkaan pankki) verkkolaskutunnus. Laskut kulkevat pankkiin verkkolaskuina, lisäksi asiakas saa kirjeenä (ehkä myös mahdollisesti vaihtoehtoisesti tekstiviestinä tai sähköpostina) tiedon automaattisesta veloituksesta. Mikäli kuluttaja haluaa saada laskut jatkossa paperilaskuina, on kuluttajan irtisanottava suoraveloitussopimus. Kahden kuukauden jälkeen laskuttajan yhteyspankki palauttaa vastaanottoehdotuksen vastaanottoilmoituksen muodossa. 2.3 Vastaanottoilmoitusten luku Tikon laskutusohjelma lukee ajastetusti (Windows palvelu Worker ) vastaanottoehdotukset ja täydentää asiakkaan tiedot kantaan. Laskutusohjelman käyttäjä saa ilmoituksen näkyvilleen kun uusia vastaanottoehdotuksia on tullut ja ne on luettu kantaan. Ilmoitus näkyy yrityksen avauksen jälkeen.

12 v (22) Kuluttajan verkkolaskutustiedot (ecustrecinfo taulu) saa seuraavia arvoja: Verkkolasku-osoite: Kuluttajan verkkolaskutunnus Välittäjätunnus: Kuluttajan pankin tunniste Aikaleima: Päivä ja kellonaika hetkestä jolloin kantapäivitys on tapahtunut Laskutusaihekoodi: Koodi jonka laskuttaja on ilmoittanut lähettäjäilmoituksessa ja johonka vastaanottoilmoitus nyt kohdistuu. Toimintakooditunnus: 00 Uusi Ostopalvelutunnus: Tunnus joka imaisee onko asiakas suoramaksuasiakas vai kuluttajan verkkolaskuasiakas. 00 elasku ja 01 Suoramaksuasiakas Vastaanottoilmoitusten sijainta ilmoitetaan seuraavassa: Ilmoitusten ajastettu sisään luku muodostetaan seuraavassa: Luo uusi työ:

13 v (22) Tarkistettava windows palveluista että Worker palvelu on käynnissä:

14 v (22) 3 Suoramaksu laskutustapana 3.1 Kuluttajan elaskusopimus ylläpito

15 v (22) Kuluttajan E-laskusopimuksen ylläpitoon täytetään samat tiedot mitkä on ilmoitettu Lähettäjäilmoituksessa. Lisäksi ylläpitoon täydennetään suoramaksussa ja suoramaksun peruutuksessa käytettävät lomakkeet. Kuluttajan E-laskusopimuksen ylläpidossa oleva valinta Suoramaksu ilmaisee ko. yrityksen tehneen sopimuksen (Lähettäjäilmoitus) suoramaksujen välittämisestä kuluttaja elaskun lisäksi. Mikäli ko. valinta on valittuna näkyy laskun/tilauksen syötössä valinta Suoramaksu ja mikäli ko. asiakkaan kuluttajan verkkolaskutustietojen ylläpidossa on valittu 01 Suoramaksu. Valinta on harmaana ja toimii käyttäjälle informatiivisena tietona. Tilauksen tietoihin ei tallennu laskutustapa. Laskutus ohjautuu asiakkaan tietojen perusteella, kun laskut muodostetaan. 4 Asiakkaan tiedot 4.1 Kuluttajan verkkolaskutustiedon ylläpito Lasku ohjautuu suoraveloitukseen, mikäli asiakas ylläpidossa on suoraveloitusvalinta valittuna. Lasku ohjautuu suoramaksuksi, mikäli asiakkaan kuluttajan verkkolaskun ylläpidossa on Laskutapana 01 Suoramaksu.

16 v (22) Jos molemmat valinnat ovat samanaikaisesti valittuna, on suoramaksumerkintä voimakkaampi. Yrityksellä voi olla samaan aikaan asiakkaita, joilla toisilla laskut menevät suoraveloituksena ja toisilla suoramaksuina. Valinta tilausten syötössä on näkyvissä Suoraveloitus/Suoramaksu sen mukaan mitä asiakkaan tietoihin on merkitty. 4.2 Laskutustapahtuma Suoramaksut- ja kuluttaverkkolaskutilaukset muodostetaan laskuiksi muun laskutuksen joukossa. Suoramaksuasiakkaalle muodostetaan verkkolasku joka on muuten samanlainen kuin kuluttajaverkkolasku, mutta siinä on lisäksi seuraavat tiedot: InvoiceTypeCode = INV09 OriginCode = Original tai Copy ja lisäksi peruutus-sanomassa Cancel Huom! On huomioitava että suoramaksuasiakkaan laskuja ei voi yhdistellä. Asiakkaan tiedoissa ei saa olla valittuna Asiakkaan tilauksien yhdistely valintaa. Valinta on Asiakas ylläpidossa, Koodit välilehdellä kohdassa Läheteyhdistely. Valinta on oltava 0 Ei yhdistelyä. 5 Suoraveloitussiirtotiedosto 5.1 Laskun tiedot Tilauksen määräytyminen suoraveloitukseen on merkitty tilauksen tietoihin. Tämä valinta on tehty laskun syötössä. Kun suoraveloitusasiakas siirtyy suoramaksuun tai kuluttaja elaskuun, niin asiakkaalla saattaa olla kannassa siirtymishetkellä laskuja joiden tiedoissa on suoraveloitus. Tämä tieto kuitenkin ohitetaan, mikäli asiakkaalla on kuluttajan elasku ylläpidossa merkintä -> Laskutapa = 01 Suoramaksu. Ko. tilaus ei siirry suoraveloitussiirtotiedostoon.

17 v (22) 6 Suoramaksulaskun tulostaminen 6.1 Tiedot ylläpidossa Laskun tulostuksessa suoramaksu asiakkaiden laskut tulostuvat muiden laskutettavien tilausten joukossa. Suoramaksuasiakkaiden laskuista tulostetaan aina verkkolasku. Asiakkaalle toimitettava ilmoitusosa tulostetaan, mikäli yrityksellä on valittuna paperilaskutulostus. Mikäli valintaa ei ole, niin suoramaksulasku tulostetaan kahtena verkkolaskuna, joista toinen on varsinainen lasku, ja toinen laskun kopio. Operaattori muodostaa kopiosta asiakkaalle laskuilmoituksen jonka se postittaa asiakkaalle tehdyn tulostuspalvelusopimuksen mukaisesti. Ilmoitusosaan haetaan käytettävä lomake ylläpidon Asetukset - Yritysasetukset Kuluttajan E- laskusopimus -kentästä Suoramaksulomake. Tulostuksessa valittu lomake ohitetaan.

18 v (22) Suoramaksu ilmoitus tulostuu kirjoittimelle (verkkolaskun lisäksi) kun seuraavat ehdot täyttyvät: 1. Asiakkaalla on laskutapana suoramaksu (Kuluttajan verkkolaskutustiedot) 2. Yrityksellä on suoramaksu valittuna (Kuluttajan E-laskusopimus) 3. Paperilaskutulostus on valittuna (Yritysten ylläpito - paperilaskutulostus) 6.2 Lomakkeet Ohjelmatoimituksen mukana toimitetaan uudet lomakepohjat sekä suoramaksuun että suoramaksun peruutukseen. Lomakepohjat saa käyttöön tekemällä mallikantojen kopioinnin ylomcom kannalle ja taulun kopiointi toiminnolla Lomakkeet kohdasta ko. lomakkeiden kopiointi. Yritys suljettuna valitaan yritys-valikosta kopio taulu valinta. Sieltä valitaan lomakkeet. Valintalistasta valitaan LASKU0000_06FIN, LASKU0000_07FIN ja painetaan kopioi. Tämän jälkeen lomakkeet on käytettävissä.

19 v (22)

20 v (22) 7 Suoramaksun peruutus 7.1 Valikko Toimintoon mennään valikosta Raportit Lasku Suoramaksun peruutus 7.2 Peruutus Suoramaksun voi peruuttaa, mikäli laskun eräpäivä on enintään neljän päivän päässä peruutus hetkestä. Peruutettavaksi voidaan valita laskut joiden tilakoodi on välillä Lasku voi olla jo historiaankin siirretty. Laskun voi peruuttaa vain kokonaisuudessaan, laskun osaan ei voi kohdistaa peruutusta.

21 v (22) Ikkunassa valitaan numerosarjat joita käytetään peruutuslaskulla/laskuilla. Laskunumero rajauksella voi rajata peruutuksen kohdistumaan tiettyyn/tiettyihin laskuihin. Peruutettavaksi valitut laskut näkyvät ikkunassa joka avautuu Tulosta painikkeella.

22 v (22) Ikkunasta voi vielä palata takaisin, mikäli peruutettavaksi valittujen laskujen joukossa on laskuja joita ei ole tarkoitus peruuttaa. Verkkolaskukansioon muodostuu peruutuslasku. Peruutuksesta tulostuu myös peruutusilmoitus kirjoittimelle, mikäli näin on valittu (paperilaskutulostus valittuna). Suoramaksun peruutus käsitellään Tikonissa sisäisesti kuten hyvityslasku. Alkuperäistä laskua ei siis poisteta vaan muodostetaan alkuperäisen laskun lisäksi alkuperäiseen laskuun kohdistuva hyvityslasku. Kaksi saman summaista laskua, joista toisen summa negatiivinen, päätyvät normaalin laskun kierron kautta reskontraan.

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus 28.05.2013 1 (21) Tikon. Suoramaksu

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus 28.05.2013 1 (21) Tikon. Suoramaksu 28.05.2013 1 (21) Tikon Suoramaksu 28.05.2013 2 (21) Sisältö 1 Suoramaksun käyttöönotto... 3 1.1 Lähettäjäilmoituksen täyttäminen ja lähettäminen yhteyspankkiin... 3 1.2 Asiakastietojen läpikäynti ja tietojen

Lisätiedot

Kuluttajan e-lasku, ohjeita suoraveloitusten muuntoon Laskuttajan palvelukuvauksen liite

Kuluttajan e-lasku, ohjeita suoraveloitusten muuntoon Laskuttajan palvelukuvauksen liite Kuluttajan e-lasku, ohjeita suoraveloitusten muuntoon Laskuttajan palvelukuvauksen liite Sisällys 1 Suoraveloitusten muunto... 3 1.1 Laskuttajailmoitus... 3 1.2 Vastaanottoehdotus... 4 1.3 Vastaanottoilmoitus...

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

SIIRTYMINEN KULUTTAJA E-LASKUTUKSEEN

SIIRTYMINEN KULUTTAJA E-LASKUTUKSEEN SIIRTYMINEN KULUTTAJA E-LASKUTUKSEEN tietoaika.fi Domus-ohjelmiston uusi sähköinen kuluttajalaskutus-ominaisuus sisältää e-laskutuksen sekä suoramaksuominaisuudet. Kuluttaja e-laskutuksella ja suoramaksulla

Lisätiedot

SUORAVELOITUSTEN PÄÄTTYMINEN - VAIKUTUKSET TALOYHTIÖISSÄ JA TARVITTAVAT TOIMENPITEET. Pirjo Ilola, Finanssialan Keskusliitto

SUORAVELOITUSTEN PÄÄTTYMINEN - VAIKUTUKSET TALOYHTIÖISSÄ JA TARVITTAVAT TOIMENPITEET. Pirjo Ilola, Finanssialan Keskusliitto SUORAVELOITUSTEN PÄÄTTYMINEN - VAIKUTUKSET TALOYHTIÖISSÄ JA TARVITTAVAT TOIMENPITEET Pirjo Ilola, Finanssialan Keskusliitto 1 - MAKSULIIKENNE TILASTOINA - SEPA END-DATE ASETUS - KUINKA SIIRTÄÄ SUORAVELOITUS-ASIAKKAAT

Lisätiedot

Suoraveloituksesta e-laskuun ja suoramaksuun. Paula Metsäaho 01.04.2014

Suoraveloituksesta e-laskuun ja suoramaksuun. Paula Metsäaho 01.04.2014 Suoraveloituksesta e-laskuun ja suoramaksuun Paula Metsäaho 01.04.2014 Suoraveloituksen korvaavat palvelut Korvaavat palvelut henkilöasiakkaille: E-LASKU (Finvoice) Jos asiakas käyttää aktiivisesti verkkopankkia,

Lisätiedot

Versio 1.3 13.6.2013

Versio 1.3 13.6.2013 Versio 1.3 13.6.2013 LASKUTTAJAN OHJE MUUNTO SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Tausta... 2 1.2 Aikataulu... 2 2 Suoraveloitusten muuntoa edeltävät toimenpiteet...

Lisätiedot

Solve laskutus ja verkkolaskutus

Solve laskutus ja verkkolaskutus Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutus ja verkkolaskutus Tässä ohjeessa on ohjeet Solven asetusten teosta, aineistojen muodostamisesta ja palautteiden käsittelystä sekä ohjeet suoraveloitettavien asiakkaiden

Lisätiedot

Kotimainen suoraveloitus päättyy aikaa enää muutama kuukausi. Toimi heti!

Kotimainen suoraveloitus päättyy aikaa enää muutama kuukausi. Toimi heti! Kotimainen suoraveloitus päättyy aikaa enää muutama kuukausi. Toimi heti! Henna Sopanen 24/10/2013 Kotimaisen suoraveloituksen päättymiseen 100 päivää Kotimaiset euromääräiset suoraveloitukset päättyvät

Lisätiedot

Suoraveloituksesta uusiin palveluihin

Suoraveloituksesta uusiin palveluihin Suoraveloituksesta uusiin palveluihin Henna Sopanen 31/10/2012 Kotimainen suoraveloitus loppuu Kotimaiset euromääräiset suoraveloitukset päättyvät 31.1.2014 EU lainsäädäntö Suomessa suoraveloitusta käyttäville

Lisätiedot

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 käyttöohje 2014 1 (1) Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 1 2 Laskuttajailmoituksen lähetys... 1 3 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 1 4 Laskuttajailmoitusohjelman

Lisätiedot

Kansallinen suoraveloitus poistuu tilalle yhtä helppokäyttöinen e-lasku ja suoramaksu. BASWARE E-INVOICING FORUM 29.3.2012 Inkeri Tolvanen

Kansallinen suoraveloitus poistuu tilalle yhtä helppokäyttöinen e-lasku ja suoramaksu. BASWARE E-INVOICING FORUM 29.3.2012 Inkeri Tolvanen Kansallinen suoraveloitus poistuu tilalle yhtä helppokäyttöinen e-lasku ja suoramaksu BASWARE E-INVOICING FORUM 29.3.2012 Inkeri Tolvanen Sisältö SEPA end-date asetus tilastotietoa suoraveloituksen tilalle

Lisätiedot

VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013

VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013 VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013 Vuokrien sähköinen laskuttaminen (yrityksille) Sopimus operaattorin kanssa lähtevistä laskuista (Maventa) Maventa on hyvä vaihtoehto (kuluttajan verkkolaskutus

Lisätiedot

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 Uusi e-laskutuksen päivitysversio on valmistunut ja ladattavissa Domus intranetistä. Päivityksessä on mukana mm. kulutus- ja yleislaskujen e-laskutusominaisuudet sekä asumistuen

Lisätiedot

KANSALLINEN SUORAVELOITUS POISTUU TILALLE YHTÄ HELPPO E-LASKU JA SUORAMAKSU

KANSALLINEN SUORAVELOITUS POISTUU TILALLE YHTÄ HELPPO E-LASKU JA SUORAMAKSU KANSALLINEN SUORAVELOITUS POISTUU TILALLE YHTÄ HELPPO E-LASKU JA SUORAMAKSU BASWARE EXPERIENCE 2012 Inkeri Tolvanen Finanssialan Keskusliitto 1 SISÄLTÖ Tilastotietoa maksamisesta ja verkkolaskusta SEPA

Lisätiedot

TIKON LASKUTUS VERKKOLASKUT

TIKON LASKUTUS VERKKOLASKUT TIKON LASKUTUS VERKKOLASKUT Tikon Buusti 22.5.2017 1 TIKON VERKKOLASKUTUS Verkkolasku Laskuhotelli (Tieto) Pankit - Finvoice Liaison Verkkolaskupalvelun avaus Asiakassivut Jätä pyyntö Laskuhotellipalvelun

Lisätiedot

Visma L7 Koulutuspäivät. Kuluttajan verkkolaskut ja suoramaksut

Visma L7 Koulutuspäivät. Kuluttajan verkkolaskut ja suoramaksut Visma L7 Koulutuspäivät Kuluttajan verkkolaskut ja suoramaksut VASTAANOTTOILMOITUKSET Vastaanottoilmoitusten nouto Automatisointi/Kuluttajanverkkolaskut/Vastaanottoilmoitukset - Samalta asiakkaalta samana

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUS SUORAVELOITUKSEN KORVAAMINEN E-LASKULLA JA SUORAMAKSULLA 29.10.2012

ASTERI LÄHETELASKUTUS SUORAVELOITUKSEN KORVAAMINEN E-LASKULLA JA SUORAMAKSULLA 29.10.2012 ASTERI LÄHETELASKUTUS SUORAVELOITUKSEN KORVAAMINEN E-LASKULLA JA SUORAMAKSULLA 29.10.2012 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 Päivystys: 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

Kotimainen suoraveloitus poistuu käytöstä

Kotimainen suoraveloitus poistuu käytöstä 23.5.2013 Kotimainen suoraveloitus poistuu käytöstä Laskuttajan uudet vaihtoehdot kuluttajalaskutukseen Kotimaisesta suoraveloituksesta luovutaan kaikissa euromaissa Kotimaisesta suoraveloituksesta ollaan

Lisätiedot

Laskuttajan opas SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN

Laskuttajan opas SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Laskuttajan opas SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN NYT ON AIKA TOIMIA! Helsingissä 1.10.2013 Yhtenäiseen euromaksualueeseen eli SEPAan siirtymisen myötä kotimainen suoraveloituksemme päättyy

Lisätiedot

Ota niskalenkki suoraveloituksen päättymisestä!

Ota niskalenkki suoraveloituksen päättymisestä! Ota niskalenkki suoraveloituksen päättymisestä! Heli Merivirta Transaction Banking, Cash Management Products 21.9.2012 Suoraveloitukselle löytyy useita korvaavia palveluita Kotimainen suoraveloitus päättyy

Lisätiedot

Kuluttajan e-lasku Palvelukuvaus laskuttajalle

Kuluttajan e-lasku Palvelukuvaus laskuttajalle Kuluttajan e-lasku Palvelukuvaus laskuttajalle Muutoshistoria Versio Päiväys Muutos 1.0 12/ 2012 1.1 26.4.2013 Päivitetty lukuja 1 5. 1.2 17.1.2014 Päivitetty lukuja 1 6. Sisällys 1 Yleiskuvaus... 4 1.1

Lisätiedot

SUORAVELOITUKSET PÄÄTTYVÄT MITÄ TOIMENPITEITÄ VAATII ASUNTOYHTIÖIDEN TALOUSHALLINNOLTA? Taloyhtiö 2013

SUORAVELOITUKSET PÄÄTTYVÄT MITÄ TOIMENPITEITÄ VAATII ASUNTOYHTIÖIDEN TALOUSHALLINNOLTA? Taloyhtiö 2013 SUORAVELOITUKSET PÄÄTTYVÄT MITÄ TOIMENPITEITÄ VAATII ASUNTOYHTIÖIDEN TALOUSHALLINNOLTA? Taloyhtiö 2013 1 2 KONEKIELISET TILISIIRROT VUONNA 2011 3 KULUTTAJIEN TAVALLISIMMAT LASKUNMAKSUTAVAT Mikä on tavallisin

Lisätiedot

Valmistautuminen kansallisen suoraveloituksen päättymiseen

Valmistautuminen kansallisen suoraveloituksen päättymiseen 1 Valmistautuminen kansallisen suoraveloituksen päättymiseen ebusiness Forum -seminaari 24.5.2012 Tallinna 2 Esityksen sisältö 1. Kotimaisen suoraveloituksen korvaaminen 2. Siirtyminen uusiin palveluihin

Lisätiedot

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 2 Helmikuu 2012, lisätty Vastaanottoehdotussanoma, sanomakuvaus muutokset, suoramaksu KÄYTÖSSÄ 18.1.2013 alkaen 1 (2) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 13 2 Ilmoittamispalveluun

Lisätiedot

1 Ohjeet. 1.1 Verkkolasku

1 Ohjeet. 1.1 Verkkolasku 1 1 Ohjeet 1.1 Verkkolasku Verkkolaskun lähettämiseen tarvittavien tietojen täyttäminen Verkkolaskujen lähettämiseksi on ensin tehtävä sopimus verkkolaskuoperaattorin (välittäjän) kanssa. Esim. kaikki

Lisätiedot

FINVOICE- VÄLITYSPALVELU ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE

FINVOICE- VÄLITYSPALVELU ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE FINVOICE- VÄLITYSPALVELU ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 1.0 2 ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE (versio 1.0) 1 Yleistä... 3 2 SenderInfo- sanoman tietoelementtien käyttö... 4 2.1 MessageActionCode...

Lisätiedot

LASKUTUSPALVELU. Sivu 1 / 24. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

LASKUTUSPALVELU. Sivu 1 / 24. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 LASKUTUSPALVELU Laskutuspalvelun kautta voit tehdä ja lähettää e-laskuja yritys- ja kuluttaja-asiakkaille sekä suoramaksuja kuluttajaasiakkaille. Voit katsella ja tulostaa lähetettyjä e-laskuja ja suoramaksuja

Lisätiedot

MITEN SUORAVELOITUS KORVATAAN? Tiedotustilaisuus 23.9.2013 Johtaja Päivi Pelkonen

MITEN SUORAVELOITUS KORVATAAN? Tiedotustilaisuus 23.9.2013 Johtaja Päivi Pelkonen MITEN SUORAVELOITUS KORVATAAN? Tiedotustilaisuus 23.9.2013 Johtaja Päivi Pelkonen 1 PANKIT SUOSITTELEVAT E-LASKUA JA SUORAMAKSUA Pankit suosittelevat suoraveloituksen korvaaviksi palveluiksi e-laskua ja

Lisätiedot

Visma Nova Suoraveloituksesta uusiin laskutustapoihin, versio 8.5. Ohje

Visma Nova Suoraveloituksesta uusiin laskutustapoihin, versio 8.5. Ohje Visma Nova Suoraveloituksesta uusiin laskutustapoihin, versio 8.5 Ohje Oppaan päiväys: 17.9.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0107 562 130 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 1.0 27.11.2006 (päivitetty versio, päivitykset merk. punaisella, sinisellä 5/08 täsmmennyt taulukkoon) 04/2010 1 (2) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 SenderInfo-sanoman

Lisätiedot

Fivaldi laskutusliittymä

Fivaldi laskutusliittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttöönotto... 3 1.1 Liittymän aktivointi... 3 1.2 Asiakasnumeroinnin toteutus VallueFramessa... 3 1.3 Asiakastietojen määrittely

Lisätiedot

Solve ja Nordean verkkopankki

Solve ja Nordean verkkopankki Solve laskutus Sivu 1 Solve ja Nordean verkkopankki Alustavat toimenpiteet (nämä tarvitsee tehdä vain kerran): Hakemiston muodostaminen siirrettäville aineistoille Muodostetaan siirtohakemisto tiedostoille:

Lisätiedot

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE. Versio 2.01. Helmikuu 2015

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE. Versio 2.01. Helmikuu 2015 ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 2.01 Helmikuu 2015 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Ilmoittamispalveluun liittyvät sanomatyypit... 4 3 Sanomien skeematarkistus... 4 4 Sanoman muutokset...

Lisätiedot

Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys

Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys Laskutuspalvelu Yksittäisen e-laskun lähetys Laskutuspalvelun kautta voit tehdä ja lähettää e-laskuja yritys- ja kuluttaja-asiakkaille. Voit katsella ja tulostaa lähetettyjä e-laskuja sekä kopioida vanhan

Lisätiedot

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2)

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) 1. Nykytila...2 1.1 Ostolaskut...2 1.2 Myyntilaskut (tulostuspalvelu)...2 1.3 Palkkalaskelmat (tulostuspalvelu)...2 2. Tavoitetila...2 2.1 Sähköisten ostolaskujen

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI. Suoraveloituksen korvaaminen e-laskulla ja suoramaksulla 12.10.2012

ASTERI ISÄNNÖINTI. Suoraveloituksen korvaaminen e-laskulla ja suoramaksulla 12.10.2012 ASTERI ISÄNNÖINTI Suoraveloituksen korvaaminen e-laskulla ja suoramaksulla 12.10.2012 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. SUORAVELOITUS

Lisätiedot

Kuluttajan e-lasku, e-laskujen palautteet Laskuttajan palvelukuvauksen liite

Kuluttajan e-lasku, e-laskujen palautteet Laskuttajan palvelukuvauksen liite Kuluttajan e-lasku, e-laskujen palautteet Laskuttajan palvelukuvauksen liite Muutoshistoria Versio Päiväys Muutos 1.0 28.12.201 Sisällys 1 Yleistä... 4 2 Palautteet... 4 Kuluttajan e-lasku, e-laskujen

Lisätiedot

SUORAVELOITUS PÄÄTTYY MITEN LASKUT MAKSETAAN?

SUORAVELOITUS PÄÄTTYY MITEN LASKUT MAKSETAAN? SUORAVELOITUS PÄÄTTYY MITEN LASKUT MAKSETAAN? Piia-Noora Kauppi 17.1.2013 1 Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund Mitä suoraveloituksen tilalle 2 Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens

Lisätiedot

Netvisor laskutusliittymä

Netvisor laskutusliittymä Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Laskujen lähetys... 6 2.1 2.2 2.3 3 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Operaattoritunnukset...

Lisätiedot

Suoraveloitusmuutoksen toteuttaminen Elisa Oyj:ssä. Kati Mikkonen 7.5.2013

Suoraveloitusmuutoksen toteuttaminen Elisa Oyj:ssä. Kati Mikkonen 7.5.2013 Suoraveloitusmuutoksen toteuttaminen Elisa Oyj:ssä Kati Mikkonen 7.5.2013 Sisältö Elisa Oyj laskuttajana Suoraveloitus Elisassa Valmistautuminen suoraveloituksen loppumiseen Suoraveloitusmuunto laskuttajan

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Suoraveloituksesta e laskuun ja automaattiseen maksamiseen. Nordea 18.05.2010 Erkki Saarelainen

Suoraveloituksesta e laskuun ja automaattiseen maksamiseen. Nordea 18.05.2010 Erkki Saarelainen Suoraveloituksesta e laskuun ja automaattiseen maksamiseen Nordea 18.05.2010 Erkki Saarelainen Sisältö > Tausta > Suoraveloituksen korvaava palvelu > Siirtymäsuunnitelma 2 Tausta > Yhtenäisen euromaksualueen

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Win)

Asteri Laskutus (Win) Asteri Laskutus (Win) Täydennyspäivitys 20.12.2005 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 HELSINKI Fax (09) 351 5532 0500 703730 http://www.atsoft.fi

Lisätiedot

E-lasku ja suoramaksu Käytännön kysymyksiä ja vastauksia

E-lasku ja suoramaksu Käytännön kysymyksiä ja vastauksia E-lasku ja suoramaksu Käytännön kysymyksiä ja vastauksia Tampuuri-käyttäjäpäivät 2014 10.10.2014 Finvoice-versiot Mistä tietää, mikä Finvoice-versio on käytössä 1.x vai 2.01? Selvin vihje version selvittämiseen

Lisätiedot

Verkkolaskutukseen valmistautuminen ja käyttöönotto. Jorma Jolkkonen 29.9.2009

Verkkolaskutukseen valmistautuminen ja käyttöönotto. Jorma Jolkkonen 29.9.2009 Verkkolaskutukseen valmistautuminen ja käyttöönotto Jorma Jolkkonen 29.9.2009 Muutama kysymys pohdittavaksi... Kuinka moni hoitaa itse yrityksen laskutuksen? Onko käytössäsi laskutusohjelma? Harmittaako

Lisätiedot

Uuden tilikarttaversion käyttöönotto

Uuden tilikarttaversion käyttöönotto Marraskuu 2013 1 (10) Uuden tilikarttaversion käyttöönotto Mallikannat ja -raportit Marraskuu 2013 2 (10) 1 Yleistä... 3 2 Uuden mallitilikartan ja raporttimallien käyttöönotto... 4 2.1 Käytössä olevan

Lisätiedot

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi A Basware Presentation Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Baswaren verkkolaskupalvelut Kuluttajat mukaan verkkolaskujen

Lisätiedot

Solve laskutuksen perusteet

Solve laskutuksen perusteet Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutuksen perusteet Ominaisuudet Solve on laskutusohjelma joka soveltuu niin tavalliseen yksittäisten laskutuksen hoitoon kuin toistuvien veloitusten (esim. vuokrat ja jäsenmaksut)

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMAN ESITE Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi Fax (09) 351 5532 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Tilikartan uuden version käyttöönotto

Tilikartan uuden version käyttöönotto Syyskuu 2011 1 (10) Tilikartan uuden 1. Yleistä... 1 2. Liikekirjurin version tunnistaminen... 3 3. Tapahtumien lukitus ja noudot... 4 4. Raporttien tulostaminen ennen uuden a... 4 5. Varmistukset ennen

Lisätiedot

SUORAVELOITUS PÄÄTTYY. Viestinnän toimenpiteet syksy 2013 SEPA-ydinryhmä Kristiina Siikala

SUORAVELOITUS PÄÄTTYY. Viestinnän toimenpiteet syksy 2013 SEPA-ydinryhmä Kristiina Siikala SUORAVELOITUS PÄÄTTYY Viestinnän toimenpiteet syksy 2013 SEPA-ydinryhmä Kristiina Siikala 1 2 YDINVIESTEJÄ TERÄVÖITETTY MIGRAATIO ETENEE HITAASTI Suoraveloitusvaltakirjoista vasta 3 prosenttia on muunnettu

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA

TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA 26.6.2014 1 Työmaatunnisteen välittäminen Finvoice-verkkolaskulla Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus... 2 3 Toimialakohtaisen

Lisätiedot

Tikon Kirjanpito Tikon Kirjanpito

Tikon Kirjanpito Tikon Kirjanpito 27.11.2017 1 (16) Tikon Kirjanpito etasku 27.11.2017 2 (16) 1 Liittymäaineisto... 3 2 Lisenssit... 3 3 Toiminnon kuvaus... 3 4 Käyttöönotto... 4 4.1 SFTP-tunnukset... 4 4.2 Hakemisto... 4 4.3 Siirtoasetus...

Lisätiedot

AJANKOHTAISKATSAUS MISSÄ OLEMME MITÄ SEURAAVAKSI?

AJANKOHTAISKATSAUS MISSÄ OLEMME MITÄ SEURAAVAKSI? AJANKOHTAISKATSAUS MISSÄ OLEMME MITÄ SEURAAVAKSI? Juha Eerikäinen Head of Cash Management Process Development Finland Nordea Pankki Suomi Oyj 1 2 MITEN SEPA ETENEE - TILASTOTIETOJA MAKSAMISESTA JA VERKKOLASKUISTA

Lisätiedot

Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje. asiakkaille lähetettävistä laskuista

Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje. asiakkaille lähetettävistä laskuista Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje LVIS-alan asiakkaille lähetettävistä laskuista versio 1.0 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus... 1 3 Toimialakohtaisen

Lisätiedot

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA Päivitys soveltamisohjeeseen Tieto Corporation Harri Korhonen Product Manager Tieto, Value Networks harri.korhonen@tieto.com Yleistä Soveltamisohjeessa

Lisätiedot

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella

Lisätiedot

Tikonin ruotsin- ja englanninkielisten mallikantojen ja - raporttien käyttöönotto

Tikonin ruotsin- ja englanninkielisten mallikantojen ja - raporttien käyttöönotto Marraskuu 2013 1 (6) Tikonin ruotsin- ja englanninkielisten mallikantojen ja - raporttien käyttöönotto Mallikannat ja -raportit Marraskuu 2013 2 (6) Tikonin ruotsin- ja englanninkielisten mallikantojen

Lisätiedot

Suoraveloitusmuutos suurlaskuttajan näkökulmasta. Elisa Oyj Kati Mikkonen

Suoraveloitusmuutos suurlaskuttajan näkökulmasta. Elisa Oyj Kati Mikkonen Suoraveloitusmuutos suurlaskuttajan näkökulmasta Elisa Oyj Kati Mikkonen Elisa Oyj Elisa on tietoliikenne- ja ICT-palveluyritys. Tuomme elämyksiä suomalaisten elämään ja tuottavuutta liiketoimintaan online-

Lisätiedot

Tämä tiedote koskee Fivaldi yrityksiä joissa käytössä Oma Säästöpankin tilinumero.

Tämä tiedote koskee Fivaldi yrityksiä joissa käytössä Oma Säästöpankin tilinumero. Tämä tiedote koskee Fivaldi yrityksiä joissa käytössä Oma Säästöpankin tilinumero. 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Fivaldi käyttäjän toimenpiteet... 3 2.1 Yrityksen perustiedot Pankkitiedot... 3 2.2 Laskujen

Lisätiedot

Kysymyksiä ja vastauksia

Kysymyksiä ja vastauksia Finanssialan Keskusliitto Syyskuu 2011 Kysymyksiä ja vastauksia Mistä SEPA:ssa on kyse? SEPA on lyhenne sanoista Single Euro Payments Area, yhtenäinen euromaksualue. Alueeseen kuuluvat kaikki 27 EU-maata

Lisätiedot

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti.

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. TULOSTUSTEN MUOKKAUS Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. Valitaan Asetukset - Tulostukset ja esille tulleesta ikkunasta valitaan tuloste jota halutaan muokata. Aseta ensin

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS VERKKOLASKUPALVELU, FINVOICE Palvelukuvaus ja ohje yrityksille

PALVELUKUVAUS VERKKOLASKUPALVELU, FINVOICE Palvelukuvaus ja ohje yrityksille PALVELUKUVAUS VERKKOLASKUPALVELU, FINVOICE 1.5.2014 Palvelukuvaus ja ohje yrityksille S-Pankki Oy Y-tunnus 2557308-3 Sisällys 1. Verkkolaskutus, Finvoice... 3 1.1 Verkkolaskupalvelu... 3 1.2 Yhdysliikenne

Lisätiedot

Suoraveloituskatsaus. Baswaren suoraveloituskatsaus ja kyselytutkimus SEPA-foorum ydinryhmä 18.09.2013. Matti Luoto, Vice President Basware Oyj

Suoraveloituskatsaus. Baswaren suoraveloituskatsaus ja kyselytutkimus SEPA-foorum ydinryhmä 18.09.2013. Matti Luoto, Vice President Basware Oyj Suoraveloituskatsaus Baswaren suoraveloituskatsaus ja kyselytutkimus SEPA-foorum ydinryhmä 18.09.2013 Matti Luoto, Vice President Basware Oyj Australia Denmark Finland France Germany Netherlands Norway

Lisätiedot

Solve laskutus Sivu 1

Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutus Sivu 1 Solve ja Osuuspankkien Kultalinkki versio 6 ohjelman asetukset Ennen asetusten tekoa tulee koneelle olla asennettuna sekä Solve että Kultalinkki -ohjelmat. Perusta ensin Kultalinkkiin

Lisätiedot

Mikä ihmeen e-lasku? E-laskutietoa yritysten käyttöön

Mikä ihmeen e-lasku? E-laskutietoa yritysten käyttöön Mikä ihmeen e-lasku? E-laskutietoa yritysten käyttöön Mikä e-lasku on? Hei olen Bill Virtanen, e-laskuasiantuntija. Tutustutaan yhdessä e-laskuun tositarkoituksella! E-lasku on kuluttajille tarjottava

Lisätiedot

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja

Lisätiedot

Ohjelmassa on seuraavat valinnat: Laskutuksen puolella Laskut -ikkunassa painike Finvoice ja ostoreskontran valikkoon "Finvoice-laskujen luku".

Ohjelmassa on seuraavat valinnat: Laskutuksen puolella Laskut -ikkunassa painike Finvoice ja ostoreskontran valikkoon Finvoice-laskujen luku. Visma Econet ja Finvoice laskut Ohjelmassa on seuraavat valinnat: Laskutuksen puolella Laskut -ikkunassa painike Finvoice ja ostoreskontran valikkoon "Finvoice-laskujen luku". Muodostettu Finvoice-laskuaineisto

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2013 2 (16) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 4 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 5 4.1 Käyttäjäroolit... 5 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA Päivitys soveltamisohjeeseen 13.5.2014 Finanssialan Keskusliitto

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA Päivitys soveltamisohjeeseen 13.5.2014 Finanssialan Keskusliitto TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA Päivitys soveltamisohjeeseen 13.5.2014 Finanssialan Keskusliitto Tieto Corporation Harri Korhonen Product Manager Tieto, Value Networks harri.korhonen@tieto.com

Lisätiedot

SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU

SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU () SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU Päiväys: 2.5.2005 Versio.7 mukailee FINVOICE ver... Ylläpitovastuu: Kuopion kaupunki / atk-keskus, Pirjo Keinänen (pirjo.keinanen@kuopio.fi)

Lisätiedot

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 09.06.2011 Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen.

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. Tarkennukset Danske B ankin tarjoamaan Tunnistuspalveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 20.1.2014 alkaen. 1. JOHDANTO Danske Bankin Tunnistuspalvelussa palveluntarjoaja voi tunnistaa luotettavasti Danske

Lisätiedot

Ulkoistettu maksuhuomautusten ja perinnän käsittely

Ulkoistettu maksuhuomautusten ja perinnän käsittely Ulkoistettu maksuhuomautusten ja perinnän käsittely Ominaisuuden käyttöönotto vaatii Visma Nova Verkkolaskut -lisenssin (WEI). Voit ulkoistaa maksuhuomautusten ja perinnän käsittelyn Visma Duetto Oy:n

Lisätiedot

Visma Econet 7.30. Uudet ominaisuudet ja muutokset

Visma Econet 7.30. Uudet ominaisuudet ja muutokset Visma Econet 7.30 Uudet ominaisuudet ja muutokset Visma Duetto-liittymä Visma Econet Pro 7.30 -versiossa Maksuhuomautusten ja perinnän ulkoistaminen, www.vismaduetto.fi Euromääräiset laskut Palvelun aktivointi

Lisätiedot

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen Matti Mäkinen matti.makinen@sampopankki.fi Päiväys 13.06.2012 Sähköinen asiointi Sampo Pankin tarjoamat sähköisen asioinnin ja liiketoiminnan peruskomponentit Verkkopalkka

Lisätiedot

Netvisor laskutusliittymä

Netvisor laskutusliittymä Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 1.2 Operaattoritunnukset... 3 1.3 ALV koodit... 3 1.4 Asiakkaiden

Lisätiedot

Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa

Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa Oppaan päiväys: 27.4.2012. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Visma Econet Pro: 0600-39-7261

Lisätiedot

Saldo ja tapahtumaote. Palvelukuvaus

Saldo ja tapahtumaote. Palvelukuvaus Saldo ja tapahtumaote Palvelukuvaus Marraskuu 204 Sisällysluettelo Saldon ja tapahtumien kysely... 2 Tilinumero... 2 Saldokyselyn vastaus... 2 Tapahtumaotteen sisältö... 2 Tiedostojen nouto... 2 Eräsiirron

Lisätiedot

Solve laskutus Sivu 1

Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutus Sivu 1 Solve ja Osuuspankkien Kultalinkki ohjelman asetukset Ennen asetusten tekoa tulee koneelle olla asennettuna sekä Solve että Kultalinkki -ohjelmat. Perusta ensin Kultalinkkiin yritykset

Lisätiedot

Laskuttajailmoituksen muutossanoman luonti ulkoisesti. Visma Fivaldi

Laskuttajailmoituksen muutossanoman luonti ulkoisesti. Visma Fivaldi Laskuttajailmoituksen muutossanoman luonti ulkoisesti Visma Fivaldi 30.9.2019 1(9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Laskuttajailmoituksen muutossanoman luonti ulkoisesti... 3 2.1 Käytössä on AutoInvoice...

Lisätiedot

E-LASKU JA SUORAMAKSU. Asteri Isännöinti ja Asteri Lähetelaskutus 3.2.2014

E-LASKU JA SUORAMAKSU. Asteri Isännöinti ja Asteri Lähetelaskutus 3.2.2014 E-LASKU JA SUORAMAKSU Asteri Isännöinti ja Asteri Lähetelaskutus 3.2.2014 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Vastuunrajaus...

Lisätiedot

Saapuvat viitemaksut Palvelukuvaus

Saapuvat viitemaksut Palvelukuvaus Saapuvat viitemaksut Palvelukuvaus Sisällys 1 Yleiskuvaus... 3 2 Käyttöönotto... 3 2.1 Sopimus... 3 2.2 Testaus ja testitunnukset... 3 2.3 Käytön aloittaminen... 3 3 Viitemaksujen tapahtumaluettelo...

Lisätiedot

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta

Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta Tarkennukset Samp o Pankin tarjoamaan Tunnistus palveluun Tätä ohjekirjaa sovelletaan 01.05.2009 alkaen. Ohjeeseen on lisätty tietoa avainversioista ja avainten vaihtamisesta 1. JOHDANTO Sampo Pankin Tunnistuspalvelussa

Lisätiedot

Sonet laskutusliittymä

Sonet laskutusliittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttöönotto... 3 1.1 Liittymän aktivointi... 3 1.2 Asiakasnumeroinnin toteutus VallueFramessa... 3 1.3 Kustannuspaikat... 3

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 4.5.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0207 560 508 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1 2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat Table of Contents Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät... 1 Asiakirjan kentät:... 1 Asiakirjan kentät /alavalikko/ ensimmäinen välilehti:... 2 Asiakirjan

Lisätiedot

Aditro Tikon. Tilaustenkäsittely ja laskutus CSV muotoisten laskujen/tilausten nouto (Uusi ylläpito) Laskujen/tilausten nouto. Tikon 6.1.

Aditro Tikon. Tilaustenkäsittely ja laskutus CSV muotoisten laskujen/tilausten nouto (Uusi ylläpito) Laskujen/tilausten nouto. Tikon 6.1. Maaliskuu 2012 1 (27) Aditro Tikon Tilaustenkäsittely ja laskutus CSV muotoisten laskujen/tilausten nouto (Uusi ylläpito) Maaliskuu 2012 2 (27) Sisällysluettelo Laskujen/tilausten ajastettu nouto... 3

Lisätiedot

Tikon etasku integraatio

Tikon etasku integraatio 2018 1 (18) Tikon etasku integraatio 2018 2018 2 (18) 1 Liittymäaineisto... 3 2 Lisenssit... 3 3 Toiminnon kuvaus... 3 4 Käyttöönotto... 4 4.1 SFTP-tunnukset... 4 4.2 Hakemisto... 4 4.3 Siirtoasetus...

Lisätiedot

E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille

E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille Voimassa 5.9.2013 Alla olevia sopimusehtoja sovelletaan Pankin ja Asiakkaan välillä e-laskujen käsittelyssä koskien asiakkaan lähettämiä ja/tai vastaanottamia

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

Maksuliikenteen uudet piirteet

Maksuliikenteen uudet piirteet Maksuliikenteen uudet piirteet Antti Pirhonen, Senior Solution Consultant Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands Norway Sweden

Lisätiedot

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali

Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi Pohjantähden sähköinen vakuutushakemus Koulutus- ja esittelymateriaali Laturi on Pohjantähden selainpohjainen vakuutushakemusjärjestelmä, jolla välitetään liikenne- ja ajoneuvovakuutushakemukset

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2014 2 (17) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 5 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 6 4.1 Käyttäjäroolit... 6 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

Myyntitilauserän kuvaus

Myyntitilauserän kuvaus Myyntitilauserän kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä

Lisätiedot

ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS. Vuosipäivitys 20.8.2013

ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS. Vuosipäivitys 20.8.2013 ASTERI LASKUTUS ASTERI LÄHETELASKUTUS Vuosipäivitys 20.8.2013 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 Päivystys: 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. PÄIVITYKSEN ASENTAMINEN...

Lisätiedot

Tikon kassamaksujen käsittely

Tikon kassamaksujen käsittely Lokakuu 2012 1 (14) Käyttöohje Lokakuu 2012 2 (14) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Turvakoodisarjojen käsittely... 4 1.1. Turvakoodisarjan selausnäyttö... 4 1.2. Turvakoodisarjan ylläpitonäyttö... 4

Lisätiedot