Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2)"

Transkriptio

1 Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) 1. Nykytila Ostolaskut Myyntilaskut (tulostuspalvelu) Palkkalaskelmat (tulostuspalvelu) Tavoitetila Sähköisten ostolaskujen (verkkolaskujen) vastaanotto Sähköisten myyntilaskujen välityspalvelu ja tulostuspalvelu sekä laskuttajailmoituksen ja vastaanottajailmoituksen välityspalvelu Tilaajan näkemys sähköisestä kuluttajaverkkolaskun (e-laskun) välityspalvelusta: Tilaajan näkemys verkkolaskun välityspalvelusta yrityksille Verkkopalkkapalvelu ja palkkalaskelman tulostuspalvelu Siirrot...5 1

2 1. Nykytila 1.1 Ostolaskut Tällä hetkellä Seutukeskus Oy Hämeen asiakasorganisaatiot vastaanottavat verkkolaskuja (Finvoice-standardi). Asiakasorganisaatioiden operaattoreina toimivat pankit (OKO, Nordea ja Sampo). Asiakasorganisaatioiden verkkolaskuosoitteina ovat IBAN-tilinumerot. Verkkolaskut noudetaan Baswaren maksuliikeohjelmalla ajastetusti pankeista ja siirretään automaattisesti ajastetusti Rondo-ostolaskujen käsittelyohjelmaan (Lociga). Verkkolaskujen sisään luvusta syntyy Rondon siirtolistat-kansioon kolmenlaisia raportteja. Raportit ovat Import-, Virhe- ja Lokilista. Paperisena tulevat laskut skannataan Seutukeskus Oy Hämeessä asiakasorganisaatioiden ostolaskun käsittelyjärjestelmään (Rondo, Logica). 1.2 Myyntilaskut (tulostuspalvelu) Tällä hetkellä kaikki myyntilaskut lähetetään tulostuspalveluun tulostettaviksi, kuoritettaviksi ja postitettavaksi edelleen asiakkaille. Laskut lähetetään 2. postina. Laskutusjärjestelmänämme on ProE-laskutusjärjestelmä. 1.3 Palkkalaskelmat (tulostuspalvelu) Seutukeskus Oy Häme huolehtii keskitetysti asiakasyhteisöjensä palkkahallinnon päivittäispalvelujen tuottamisesta ja näin Seutukeskuksen palkkahallinnon tehtävä on myös toimittaa palkansaajille työsopimuslain 2 luvun 16 määräämä palkkalaskelma. Tällä hetkellä palkanlaskenta järjestelmänä on Populus-palkanlaskentajärjestelmä, josta palkkalaskelma-aineisto siirtyy automaattisesti tulostuspalveluun jokaisen palkka-ajon jälkeen. Palkkalaskelmat tulostuspalvelusta eteenpäin tulee olla mahdollista lähettää sekä 1. luokan että 2. luokan postina. Palkansaajat saavat palkkalaskelmansa paperitulosteena postin välityksellä. Tulostuspalvelu lähettää palkkalaskelma-aineiston saatuaan kuittauksen aineiston vastaanottamisesta ja kuorittamisesta palkkaosastolle. 2. Tavoitetila 2.1 Sähköisten ostolaskujen (verkkolaskujen) vastaanotto Tavoitteena on edelleen tehostaa ostolaskujen käsittelyä lisäämällä vastaanotettavien verkkolaskujen määrää. - Rondo ostolaskujen käsittelyjärjestelmään voidaan vastaanottaa Finvoicestandardin mukaisia ostolaskuja. Operaattorin tulee pystyä muuntamaan saapuvat ostolaskut yleisimmistä verkkolaskustandardeista Finvoice-standardiin ja välittämään ne Seutukeskus Oy Hämeen noudettavaksi. - Aineiston välittäjän tulee visualisoida laskun kuva, jos laskun lähettäjä tai lähettäjän operaattori ei ole sitä pystynyt muodostamaan - Verkkolaskujen siirtäminen/noutaminen Rondo-ostolaskun käsittelyjärjestelmään tullee olla automaattinen ja se tulee voida ajastaa esim kerran päivässä 2

3 tapahtuvaksi. Verkkolaskujen siirto/nouto tulee voida haluttaessa käynnistää myös manuaalisesti - Ostolaskut arkistoidaan tilaajan laskujen käsittelyjärjestelmään (Rondo) Paperisena tulevat laskut skannataan edelleen Seutukeskus Oy Hämeessä (tarjouspyyntö ei siis sisällä skannauspalvelua) 2.2 Sähköisten myyntilaskujen välityspalvelu ja tulostuspalvelu sekä laskuttajailmoituksen ja vastaanottajailmoituksen välityspalvelu Tavoitteena on sähköistää myyntilaskuprosessi aloittamalla myyntilaskujen välitys verkkolaskuina sellaisille yritys- kuin kuluttaja-asiakkaille, joilla on verkkolaskutus käytössä. Ne laskut, joita asiakas ei voi vastaanottaa verkkolaskuna, välitetään paperisena tulostuspalvelun kautta asiakkaille. Käytössämme on Pro elaskutusjärjestelmä (Logica) Tilaajan näkemys sähköisestä kuluttajaverkkolaskun (e-laskun) välityspalvelusta: 1. Laskutusjärjestelmässä (Pro elaskutusjärjestelmässä) luodaan laskulajikohtainen ilmoitussanoma laskutusjärjestelmän valmiudesta lähettää verkkolaskuja. 2. Operaattori (aineiston välittäjä) välittää ilmoitussanoman pankeille 3. Pankit julkaisevat sähköisten laskujen lähettäjän tiedot laskulajeittain 4. Verkkopankin käyttäjä (laskutusasiakas) valitsee laskut (laskulajit), joista hän haluaa saada verkkolaskun (e-laskun) ja antaa laskuttajan haluaman tunnistautumistiedon 5. Pankit muodostavat aineiston (vastaanottoilmoitussanoman) verkkolaskun haluavista asiakkaista (suositus: 1 vastaanottajailmoitus per sanoma, ei kaikki samassa tiedostossa). 6. Operaattori kerää ja välittää vastaanottoilmoitussanoman laskuttajalle (Seutukeskus Oy Hämeelle) suoraan Pro elaskutusjärjestelmään tai käyttöönottoprojektissa yhteisesti sovittuun paikkaan, josta tiedonsiirto-ohjelma (SecretNet) siirtää ne laskutusjärjestelmään 7. Laskuttaja (Seutukeskus Oy Häme) päivittää sanomat Pro elaskutusjärjestelmään 8. Laskuttaja lähettää jatkossa laskut ko asiakkaille sähköisesti 9. Operaattori välittää sähköisen laskun asiakkaan nähtäville esim verkkopankkiin ja jossa kuluttaja voi halutessaan nähdä laskun kuvana Tilaajan näkemys verkkolaskun välityspalvelusta yrityksille 1. Verkkolaskun haluavan yrityksen asiakastietoihin tallennetaan Seutukeskus Oy Hämeessä yrityksen verkkolaskuosoite ja välittäjätunnus Pro e- Laskutusjärjestelmään 2. Yrityksille lähtevä aineisto lähtee samassa tiedostossa kuin yksityisasiakkaille lähtevät laskut 3. Ne yrityksille lähtevät laskut, joissa ei ole verkkolaskutunnusta operaattori (aineiston välittäjä) tulostaa ja lähettää paperisina Itellan kautta postitse Välityspalvelun edellytykset - Pro ellaskutusjärjestelmä (Logica) tuottaa aineiston Finvoice-muodossa 3

4 - Seutukeskus Oy Häme toimittaa laskuaineiston välityspalvelun haluamaan paikkaan SecretNet-tiedonsiirtojärjestelmän avulla tai operaattori voi noutaa aineiston suoraan Pro elaskutusjärjestelmästä - Laskun kuvia ei lähetetä, vaan palvelun tarjoaja tekee laskun kuvan visualisoinnin. - Tavoitteena on yksi peruslaskupohja, jossa logot ja yhteystiedot ovat kuitenkin kaikilla Seutukeskus Oy Hämeen asiakasorganisaatioilla erilaiset (Seutukeskuksen asiakasorganisaatioilla on jokaisella oma ovt- ja y-tunnus) - Verkkoon tehtävässä visualisoinnissa logot esitetään värillisinä, paperitulostus musta-valkoinen - Palvelu sisältää esilläpitopalvelun (laskun kuvan katselumahdollisuuden), siltä osin kuin vastaanottava järjestelmä ei kykene näyttämään laskun kuvaa - Lasku voi sisältää liitteitä ja ne välitetään laskun mukana (Pro e- Laskutusjärjestelmän laskuissa tieto laskuun liittyvistä liitteistä) - Viivakoodien tulostus paperille tulostettaviin laskuihin (musta-valkoinen) - Samassa aineistossa on sekä yrityksille/yhteisöille että kuluttajille meneviä laskuja - Aineistossa on laskun saajan verkkolaskuosoite ja välittäjätunnus silloin kun asiakas (yksityishenkilö tai yritys) haluaa laskun verkkolaskuna - Mikäli verkkolaskuosoite puuttuu, lasku toimitetaan vastaanottajalle joko operaattorin tai alihankkijan tulostuspalvelun toimesta - Kaikkia operaattori- ja pankkiyhteyksiä ei vaadita ehdottomana. Tarjouksessa tulee antaa selvitys, mitkä yhteydet ovat käytössä ja miten ne vaikuttavat laskuja lähettävän organisaation kustannuksiin mukaan lukien eri välitystapojen edellyttämät muuntopalvelut. - Välittäjä antaa kuittauksen (päivämäärä ja kpl-määrä) laskuaineiston saatuaan ja mahdollisesti kuittauksen myös lähettäessään aineiston eteenpäin - Operaattoreiden tarjoamaa säilytyspalvelua ei tarvita, koska Seutukeskus Oy Häme arkistoi myyntilaskut omaan tietojärjestelmäänsä (Rondo, Logica). - Asiakasorganisaatioiden sisäinen laskutus ei kuulu kokonaisuuteen 2.3 Verkkopalkkapalvelu ja palkkalaskelman tulostuspalvelu Tavoitteena on tarjota uusi palvelu yhteisöjen palkansaajille paperisten ansioerittelyiden vaihtoehdoksi. Operaattorin tulee tarjota ratkaisu, jossa verkkopalkkalaskelma toimitetaan sähköisesti esilläpidon tai arkistoinnin avulla palkansaajan nähtäville verkkopankkiin. Tätä perustellaan sillä, että muilla ratkaisuilla ei saavuteta sitä verkkopalkkakattavuutta, jota tällä hankkeella tavoitellaan (palkansaajilla tulee olla käytössään helppo tapa todeta palkkalaskelmansa normaalien pankkirutiiniensa yhteydessä). Palkansaajan tulee myös olla mahdollista tulostaa oma verkkopalkkalaskelma palvelusta. Suurin osa henkilökunnasta on kolmen suurimman pankin Nordea, Sampo ja OKO asiakkaita. Verkkopalkkapalvelun käyttäjäksi siirtyminen on henkilökunnalle vapaaehtoista. Käytössämme on Populus-palkkajärjestelmää (Logica) - Seutukeskus Oy Häme toimittaa palkkalaskelma-aineiston SecretNettiedonsiirtojärjestelmän avulla välityspalvelun tarjoajan kanssa sovittuun paikkaan, josta välityspalvelun tarjoaja välittää verkkopalkkalaskelmat edelleen esilläpitopalveluun ja paperille tulostettavat palkkalaskelmat palkansaajille postitse - Samassa aineistossa on sekä verkkopalkkalaskelmia että paperille tulostettavia ja kuoritettavia palkkalaskelmia 4

5 - Aineiston välittäjän tulee voida poimia aineistosta paperille tulostettavat palkkalaskelmat, tulostaa ne ja lähettää palkansaajille Itellan välityksellä kirjeenä - Välityspalvelun tulee pystyä vastaanottamaan tiedostot Populuspalkanlaskentajärjestelmän tuottamassa XML-tiedostomuodossa - Aineistossa mukana palkansaajakohtainen tieto verkkopalkkalaskelman vastaanotto-osoitteesta - Palvelun tarjoaja visualisoi verkkopalkkalaskelman ja tulostettavan palkkalaskelman Populus-palkkajärjestelmän tuottaman palkkalaskelman mukaiseksi. Tavoitteena on yksi peruspalkkalaskelma (lomakepohja), jossa kuitenkin ovat asiakasorganisaatiokohtaiset logot yms tunnistetiedot - Tiedon välityksen ja selailun tulee olla turvallista ja tietosuojattua - Aineiston välittäjän tulee voida vastaanottaa useita toimituseriä vuorokaudessa - Välityspalvelun tulee voida antaa palkkahallintoon kuittaus (pvm ja kappalemäärä) tai muu tarkiste aineiston vastaanottamisesta ja mahdollisesti myös jatkokäsittelystä (esim palkansaajalle lähetetyt kpl) asiakasorganisaatiokohtaisesti eriteltynä - Palkansaajien tiedottamisesta vastaavat Seutukeskus Oy Hämeen asiakasorganisaatiot itse 3. Siirrot Tarjouspyyntö ei sisällä tietoliikenneyhteyksiä ja tiedonsiirtovälineitä. 5

PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU

PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU 17.6.2013 Sivu 2 (11) Sisällysluettelo 1. E-laskupalvelukuvaus...3 1.1 E-laskupalvelu...3 1.2 E-lasku kuluttajalle palvelu...3 1.3. Suoramaksupalvelu...4 1.4. Lisäpalvelut...4

Lisätiedot

E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille

E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille Voimassa 5.9.2013 Alla olevia sopimusehtoja sovelletaan Pankin ja Asiakkaan välillä e-laskujen käsittelyssä koskien asiakkaan lähettämiä ja/tai vastaanottamia

Lisätiedot

ValueFrame Laskuhotelli

ValueFrame Laskuhotelli ValueFrame Laskuhotelli ValueFramen käyttäjäpäivät 30.11.2010 Harri Kanerva, ValueFrame Oy Esityksen sisältö 1 2 3 4 5 ValueFrame Laskuhotelli - taustaa Laskuhotelli-palvelun käyttöönotto Laskuhotelli-palvelun

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje 19.12.2011. Copyright OY SAMLINK AB

PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje 19.12.2011. Copyright OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS Käyttäjän ohje OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 2 (19) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Pankkiyhteys... 3 2 Tiliotepalvelu... 7 3 Lähtevät maksut... 8 4 Saapuvat viitemaksut (ent. Konekielinen

Lisätiedot

PIXIN SANOMANVÄLITYSPALVELU

PIXIN SANOMANVÄLITYSPALVELU PIXIN SANOMANVÄLITYSPALVELU Apixin sanomanvälityspalvelu (jäljempänä Palvelu ) on verkon välityksellä käytettävä ratkaisu erilaisten liiketoimintasanomien (kuten tilausten ja laskujen) sähköistä käsittelyä

Lisätiedot

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx 1 (35) LUONNOS Julkisen hallinnon suositus JHS xxx VERKKOLASKUJEN KÄYTTÖ JULKISHALLINNOSSA Luovutettu lausuntokierrokselle 01.07.2003 2 (35) LUONNOS Sisällysluettelo 0 Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4

Lisätiedot

Sähköinen laskutus etenee. Jaana Ryynänen-Raikio 20.9.2004

Sähköinen laskutus etenee. Jaana Ryynänen-Raikio 20.9.2004 Sähköinen laskutus etenee Jaana Ryynänen-Raikio 20.9.2004 Mikä on verkkolasku? laskun tiedot suoraan laskuttajan laskutusjärjestelmästä vastaanottajan järjestelmään lasku visualisoidaan sähköistä arkistointi-

Lisätiedot

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa

JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa JHS 155 Verkkolaskujen käyttö julkishallinnossa Versio: 1.2 5.10.2012 Julkaistu: 27.5.2009 Voimassaoloaika: Toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Verkkolaskun määritelmä... 2 1.2 Sähköpostilasku ei

Lisätiedot

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ

KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ KILPAILU KEHITTYMISEN HIDASTEENA VERKKOLASKUTUKSEN YLEISTYMISEN ONGELMAT SUOMALAISISSA YRITYKSISSÄ ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Laskentatoimi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

E-LASKU JA SUORAMAKSU. Asteri Isännöinti ja Asteri Lähetelaskutus 3.2.2014

E-LASKU JA SUORAMAKSU. Asteri Isännöinti ja Asteri Lähetelaskutus 3.2.2014 E-LASKU JA SUORAMAKSU Asteri Isännöinti ja Asteri Lähetelaskutus 3.2.2014 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Vastuunrajaus...

Lisätiedot

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA

E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA E-LASKU KULUTTAJILLE SUUNTAUTUVAN SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN MUOTONA Pro gradu -tutkielma Juha Villman Kauppatieteiden laitos Informaatioteknologian ja kauppatieteiden tiedekunta Kuopion yliopisto Tammikuu

Lisätiedot

Visma Econet Pro ja Visma AutoInvoice Käyttöönotto-opas

Visma Econet Pro ja Visma AutoInvoice Käyttöönotto-opas i (15) Visma Econet Pro ja Visma AutoInvoice Käyttöönotto-opas (Econet Pro ver. 6.80 lähtien) Tämä ohjemateriaali on tehty Microsoft Word -ohjelmalla. Ohjemateriaalin ja siihen liittyvän muun materiaalin

Lisätiedot

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE Oona Lod Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Liiketalous Taloushallinto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous Taloushallinto

Lisätiedot

IPOST INVOICE 1 (20) Suunnitteluohje: FI 01/01/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2

IPOST INVOICE 1 (20) Suunnitteluohje: FI 01/01/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2 IPOST INVOICE 1 (20) SUUNNITTELUOHJE FI IPOST INVOICE 2 (20) SISÄLTÖ 1. LASKUJEN JAKELUKANAVA... 3 1.1 Laskujen jakelukanava... 3 1.2 Verkkolaskujen reititys OpusCapitassa... 3 1.3 OVT-tunnus... 3 1.4

Lisätiedot

VERKKOLASKU.FI. Käyttäjän käsikirja

VERKKOLASKU.FI. Käyttäjän käsikirja VERKKOLASKU.FI Käyttäjän käsikirja Päivitetty 10.2.2010 HUOM! LUE TÄMÄ. Verkkolasku.fi -palvelun avulla pienyrittäjät voivat helposti, nopeasti ja edullisesti aloittaa verkkolaskujen lähettämisen ja vastaanoton.

Lisätiedot

Verkkolaskutukseen valmistautuminen ja käyttöönotto. Jorma Jolkkonen 29.9.2009

Verkkolaskutukseen valmistautuminen ja käyttöönotto. Jorma Jolkkonen 29.9.2009 Verkkolaskutukseen valmistautuminen ja käyttöönotto Jorma Jolkkonen 29.9.2009 Muutama kysymys pohdittavaksi... Kuinka moni hoitaa itse yrityksen laskutuksen? Onko käytössäsi laskutusohjelma? Harmittaako

Lisätiedot

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen

E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen E-laskusta helpotusta yrityksen arkeen Matti Mäkinen matti.makinen@sampopankki.fi Päiväys 13.06.2012 Sähköinen asiointi Sampo Pankin tarjoamat sähköisen asioinnin ja liiketoiminnan peruskomponentit Verkkopalkka

Lisätiedot

IPOST INVOICE 1 (19) Suunnitteluohje: FI 16/06/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2

IPOST INVOICE 1 (19) Suunnitteluohje: FI 16/06/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2 IPOST INVOICE 1 (19) SUUNNITTELUOHJE FI IPOST INVOICE 2 (19) SISÄLTÖ 1. LASKUJEN JAKELUKANAVA... 3 1.1 Laskujen jakelukanava... 3 1.2 Verkkolaskujen reititys OpusCapitassa... 3 1.3 OVT-tunnus... 3 1.4

Lisätiedot

Solve laskutus ja verkkolaskutus

Solve laskutus ja verkkolaskutus Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutus ja verkkolaskutus Tässä ohjeessa on ohjeet Solven asetusten teosta, aineistojen muodostamisesta ja palautteiden käsittelystä sekä ohjeet suoraveloitettavien asiakkaiden

Lisätiedot

SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Kysymyksiä ja vastauksia

SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Kysymyksiä ja vastauksia 1 (9) SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Kysymyksiä ja vastauksia TAUSTA 1) Koska suoraveloitus päättyy? Suoraveloitus päättyy tammikuun lopussa 2014. Pankit hylkäävät aineistot, joissa suoraveloituksen

Lisätiedot

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle

Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutusohjelma Suvi Veijonen Opinnäytetyö Sähköisen taloushallinnon hyödyt ja haitat tilitoimiston asiakkaalle Työn ohjaaja Työn tilaaja Tampere 11/2010 yliopettaja,

Lisätiedot

Ohjelmassa on seuraavat valinnat: Laskutuksen puolella Laskut -ikkunassa painike Finvoice ja ostoreskontran valikkoon "Finvoice-laskujen luku".

Ohjelmassa on seuraavat valinnat: Laskutuksen puolella Laskut -ikkunassa painike Finvoice ja ostoreskontran valikkoon Finvoice-laskujen luku. Visma Econet ja Finvoice laskut Ohjelmassa on seuraavat valinnat: Laskutuksen puolella Laskut -ikkunassa painike Finvoice ja ostoreskontran valikkoon "Finvoice-laskujen luku". Muodostettu Finvoice-laskuaineisto

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Taloushallinto. Emmi Lilja MITÄ E-LASKU VAATII YRITYKSILTÄ?

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Taloushallinto. Emmi Lilja MITÄ E-LASKU VAATII YRITYKSILTÄ? KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous / Taloushallinto Emmi Lilja MITÄ E-LASKU VAATII YRITYKSILTÄ? Opinnäytetyö 2013 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalous LILJA, EMMI Opinnäytetyö

Lisätiedot

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013 1 (5) FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01 päiv. 2 (5) Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 0 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 0 3 Kuluttajan e-lasku... 1 4 Suoramaksu... 2 5 Aineistonhoitajan

Lisätiedot

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot...

Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... Anders Managerin ohje... 1 Yleistä... 1 Automaattinen laskutus... 1 Selainvalinta... 1 Kirjautuminen järjestelmään... 1 Etusivun tiedot... 3 Palaute ja tuki... 3 Sanasto... 4 Pikaopas... 6 Käy asetukset

Lisätiedot

Laskumaatti Turvallinen ja nykyaikainen ratkaisu sähköiseen laskutukseen NettiTieto Oy 020 742 1160 myynti@nettitieto.fi www.nettitieto.

Laskumaatti Turvallinen ja nykyaikainen ratkaisu sähköiseen laskutukseen NettiTieto Oy 020 742 1160 myynti@nettitieto.fi www.nettitieto. Laskumaatti Turvallinen ja nykyaikainen ratkaisu sähköiseen laskutukseen Yrityksen sähköinen laskutus On tärkeää, että yrityksen laskut ovat standardien mukaiset ja että laskutus on helppoa ja tehokasta.

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

tannuksissa. Sähköisen

tannuksissa. Sähköisen 1 (6) Front-running digital invoicing Verkkolasku sisältäää samat tiedot kuin paperilasku ja koostuu laskun tietokentistä sekä laskun kuvasta. Verkkolasku voidaan vastaanottaa suoraan sähköiseen ostolaskujenkäsittelyjärjestelmään,

Lisätiedot

Maventan käyttöohje 15.11.2011

Maventan käyttöohje 15.11.2011 Maventan käyttöohje 15.11.2011 Sisällys 1 Palvelun käyttöönotto... 3 1.1 Maventa-tilin avaaminen... 3 1.2 Maventa-tilin aktivoiminen... 4 2 Ensimmäisen käyttökerran opas... 5 2.1 Verkkolaskutilin asetukset...

Lisätiedot