Uuden tilikarttaversion käyttöönotto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Uuden tilikarttaversion käyttöönotto"

Transkriptio

1 Marraskuu (10) Uuden tilikarttaversion käyttöönotto Mallikannat ja -raportit

2 Marraskuu (10) 1 Yleistä Uuden mallitilikartan ja raporttimallien käyttöönotto Käytössä olevan version tarkistaminen Tapahtumien noudot ja ja lukitus Raporttien tulostaminen ennen uuden version käyttöönottoa Varmistukset ennen uuden version käyttöönottoa Uuden version käyttöönotto Tilijärjestelmän muuntoajo Tilimuunto-ohjaukset Tilimuunnon suorittaminen Tilimuunnon 1. vaihe Vaiheen 1 uusinta (tarvittaessa) Tilimuunnon 2. vaihe hyväksyminen Raporttien tulostaminen tilimuunnon jälkeen... 10

3 Uuden tilikarttaversion käyttöönotto 1 Yleistä Marraskuu (10) Tässä yleisohjeessa kuvataan Kirjurituotteen tilikarttayritysten uuden version käyttöönottoon liittyvät toimenpiteet, kun Liikekirjurin, Kiinteistökirjurin tai Yhdistyskirjurin tilikartta on jo ollut käytössä ja uudessa versiossa tulee käyttöön sellaisia uusia tilejä, joiden käyttöönotto vaatii olemassa olevan tilijärjestelmän muuntoajoa. Kirjurituotteen tilikarttojen alkuperäisiin (vuodelta 2000) oleviin versioihin on tehty useita versiopäivityksiä. Tikon versioihin tulleet tilikartta- ja raporttimuutokset on kerrottu Kirjurituotteen laatimissa saatteissa. Kirjurituotteen tilikartat on kuvattu taseen ja tuloslaskelman mukaisesti ryhmiteltynä Exceltaulukoissa (n = tilikartan versionumero): Liikekirjurin tilikartta nimellä LK_Tilikartta_versio _n.xls Kiinteistökirjurin tilikartta nimellä KK_Tilikartta_versio_n.xls Yhdistyskirjurin tilikartta nimellä YK_Tilikartta_versio_n.xls Liikekirjurin ja Kiinteistökirjurin perustilikarttayrityksillä on rinnakkaiset tilikartat: Liikekirjuri-tilikarttayrityksen 7000 rinnakkaisyritys on 7010, jossa on erilaiset tase-erittelyn määritykset laskureskontratileille. Lisäksi rinnakkaisyrityksellä 7010 on alv-automatiikassa nettosäännöt, kun yrityksellä 7000 on bruttosäännöt. Erot 7000 ja 7010 yrityksen tiedoista on lueteltu taulukossa LK_Tase-erittelyrakenne_x_kirjaimin.xls (x = viimeisin LK versio numero). Kiinteistökirjuri-tilikarttayrityksen 7050 rinnakkaisyritys on 7060, jonka arvonlisäveron kirjaussäännöillä arvonlisävero kirjautuu pois suoraan päätililtä. Myös Kiinteistökirjurin ja Yhdistyskirjurin tase-erittelyrakenteista on vastaavat Excel-taulukot: KK_Tase-erittelyrakenne_x_kirjaimin.xls ja YK_Tase-erittelyrakenne_x_kirjaimin.xls. Kaikki dokumentit löytyvät asiakassivujen versiotoimitussivuilta. Silloin kun uuden tilikarttaversion käyttöönotto edellyttää myös Tilijärjestelmän muuntoajoa, ennen uuden version käyttöönottoa on hyvä miettiä uuden tilikartan ja raporttien käyttöönoton ajankohta ja myös varata riittävästi aikaa Tilijärjestelmän muuntoajoihin. Jos uusi tilikartta kopioidaan käyttöön ennen yrityksille tehtävää Tilijärjestelmän muuntoajoa, tulostuvat muunnettavien tilien nimet raporteille uuden tilikartan mukaisina, vaikka tilien sisältö on vanhan tilikartan mukainen. Jos useat yritykset käyttävät samaa mallitilikarttaa, tilimuunnot on tehtävä ko. yrityksille ennen kuin yrityksille tulostetaan raportteja, koska yritykset käyttävät samoja raportteja, jotka perustuvat mallitilikartan uusimpaan versioon. Käytössä raportit ja tilikartta on oltava samaa versiota.

4 Marraskuu (10) 2 Uuden mallitilikartan ja raporttimallien käyttöönotto Toimenpideluettelo uuden mallitilikartan ja raporttimallien käyttöönottoon: 1. Käytössä olevan version tarkistaminen 2. Välitaulujen tyhjennys eli tapahtumien noudot ja tapahtumien lukitus (suositus) 3. Raporttien tulostaminen ennen käyttöönottoa: tuloslaskelma ja tase 4. Varmistusten otto 5. Uuden version malliyritysten kantojen Sql -tietokantaan kopiointi 6. Uuden version raporttien kopiointi raporttimallikannoista 7. Uuden version tasekirjapohjien kopiointi 8. Tilimuunto-ohjausten tarkistaminen ja korjaaminen 9. Tilijärjestelmän muuntoajo a. Tilimuunnon 1. vaihe Muunna b. Muuntoraportin tarkistaminen c. Tarvittaessa muunto-ohjausten korjaus ja 1. vaiheen uusinta d. Tilimuunnon 2. vaihe Hyväksyminen, e. raporttien tulostus ja tarkastaminen tilimuuntojen jälkeen 2.1 Käytössä olevan version tarkistaminen Mallitilikartan versionumero löytyy mallitilikartan tilinumeron 1 nimestä. Malliraporttien versiotiedot näkyvät tuloslaskelma- ja taseraporttien Versionumerotraporttiryhmästä, josta raporttiriviä klikkaamalla saa versiotiedot näkyviin näytön alareunaan. Valitaan Raportit - Tuloslaskelma ja tase - Tietoja - Versionumerot ja halutun raporttiryhmän versiotiedot.

5 2.2 Tapahtumien noudot ja lukitus Marraskuu (10) Tilijärjestelmän muuntoajon voi suorittaa milloin vain, mutta suositeltavaa on, että muunnettavan yrityksen tapahtumat on lukittu ja kaikki välitaulut on tyhjennetty eli kaikki tapahtumien noudot kirjanpitoon on suoritettu. Tyhjennä välitaulut toiminnolla Kausi Tapahtumien nouto. Avaa muunnettava yritys toiminnolla Yritys Avaa yritys ja lukitse muunnettavan yrityksen tapahtumat toiminnolla Kausi Tapahtumien lukitus. 2.3 Raporttien tulostaminen ennen uuden version käyttöönottoa Varmista, että käytössäsi on joka yrityksestä tulostettuna vanhan version ja raporttien mukainen tuloslaskelma ja tase tileineen. 2.4 Varmistukset ennen uuden version käyttöönottoa Sulje muunnettava yritys toiminnolla Yritys Sulje yritys ja ota varmistus yrityksen tietokannoista TKxxxx toiminnolla Aputoim Varmistukset. 2.5 Uuden version käyttöönotto Uusi mallitilikartta otetaan käyttöön kopioimalla malliyritysten TKxxxx (xxxx = yritysnumero) kannat toiminnolla Aputoim. - Mallitiedostojen kopiointi - Mallikantojen kopiointi.

6 Kopioitavia kantoja ovat: Marraskuu (10) TK7000 = suomenkielinen Liikekirjuri-tilikartta TK7002 = ruotsinkielinen Liikekirjuri-tilikartta TK7004 = englanninkielinen Liikekirjuri-tilikartta. TK7010 = suomenkielinen Liikekirjuri-tilikartta 2 (rinnakkaisversio tase-erittelyyn ja alv-automatiikkasäännöille) TK7012 = ruotsinkielinen Liikekirjuri-tilikartta 2 (rinnakkaisversio tase-erittelyyn ja alv-automatiikkasäännöille) TK7050 = suomenkielinen Kiinteistökirjuri-tilikartta TK7052 = ruotsinkielinen Kiinteistökirjuri-tilikartta TK7060 = suomenkielinen Kiinteistökirjuri-tilikartta 2. Muuten samanlainen kuin malliyritys 7050, mutta tämän yrityksen arvonlisäveron kirjaussäännöillä arvonlisävero kirjautuu pois suoraan päätililtä. TK7062 = ruotsinkielinen Kiinteistökirjuri-tilikartta 2. Muuten samanlainen kuin malliyritys 7050, mutta tämän yrityksen arvonlisäveron kirjaussäännöillä arvonlisävero kirjautuu pois suoraan päätililtä. TK7090 = suomenkielinen Yhdistyskirjuri-tilikartta TK7092 = ruotsinkielinen Yhdistyskirjuri-tilikartta Uusitun tilikartan muunnettavat tiliparimääritykset löytyvät 7000, 7010 yritysten Ylläpito - Tili - Tilimuunto-ohjauksista. Uuden mallikannan kopiointi tuhoaa mahdolliset ao. malliyrityksen tileihin ja arvolisäveromäärityksiin tehdyt omat muutokset! Jos on tehty omia muutoksia malliyritysten tileihin tai alv-automatiikkaan, tulee miettiä, kumpi on pienempi työ: Lisätä ohjeessa mainitut uudet tilit manuaalisesti käytössä olevan malliyrityksen tilikarttaan ja/tai alv-määrityksiin Kopioida käyttöön uusi mallikanta ja lisätä omat, aikaisemmin tehdyt muutokset. Jos laajat tilikarttamuutokset ovat tarpeellisia, niin on suositeltavaa perustaa oma mallitilikarttayritys jollekin käyttämättömälle yritysnumerolle, kopioida sille aiemman malliyrityksen tilikartta Kopioi Taulu -toiminnolla sekä tehdä muutokset aina tilikarttapäivityksen yhteydessä tälle omalle malliyritykselle. Toinen vielä suositeltavampi tapa on tehdä tarvittavat tilikarttamuutokset aina jokaisen yrityksen Omiin tileihin. Uudet tilit on hyvä numeroida kuusinumeroisina ja välttää näitä laskennallisiin tileihin varattuja XXX9X/XXXX9/XXXX99 -loppuisia tilinumeroita, jolloin törmäykset mallitilikarttaan mahdollisesti tehtävien uusien tilien kanssa ovat vältettävissä. Raportinosat kopioidaan käyttöön yritys suljettuna Kpmallit-nimisestä kannasta joko kirjanpidon toiminnolla Yritys - Kopioi taulu - Raporttimallit (Tulos- ja tase) tai raporttikehittimen kautta valinnalla Aputoiminnot - Raporttimallien nouto toiminnolla.

7 Marraskuu (10) Jos on hankittu käyttöoikeuden myös erikielisiin raportteihin (ruotsi ja/tai englanti), niin muutosten käyttöönotto suoritetaan vastaavalla tavalla KpmallitR ja/tai KpmallitE-nimisistä mallikannoista. Kopioinnit suoritetaan Kaikki kerralla -valinnalla silloin, kun jo käytössä oleviin samannimisiin raportinosiin ei ole tehty omia muutoksia. Kopioinnit suoritetaan Kaikki kerralla -valinnalla silloin, kun jo käytössä oleviin samannimisiin raportinosiin ei ole tehty omia muutoksia. Jos muutoksia on tehty, kopiointi suoritetaan raportinosaryhmittäin ja haluamin raportinosavalinnoin. Jos käytössä on myös Tasekirja-lisäpiirre, uudet tekstipohjat FALLxxxx, FKANxxxx, FLIIxxxx, FTKExxxx, FTOKxxxx (xxxx = yritysnumero) otetaan käyttöön kopioimalla ne kirjanpito-ohjelman toiminnolla Aputoim - Mallitiedostojen kopiointi - Mallitiedostojen kopiointi. 2.6 Tilijärjestelmän muuntoajo Tilimuunto-ohjaukset Jos päivitettyihin mallikantoihin on perustettu uusia tilejä samoille tilinumeroille kuin on jo aiemmin ollut käytössä ja vanhat tilit on siirretty toisille tilinumeroille, tällöin tulee suorittaa tilimuunto. Uuden version tilimuunto-ohjaukset tarkistetaan tulostamalla raportti kirjanpidon toiminnolla Ylläpito Tilitiedot Tilimuunto-ohjaukset Tulosta. Jos uuden version tilimuunto-ohjaukset eivät vastaa käytössä olevan version muuttamista nykyversioon, tilimuunto-ohjauksiin tehdään tarvittavat muutokset saman valikkotoiminnon kautta: Ylläpito Tilitiedot Tilimuunto-

8 Marraskuu (10) ohjaukset. Tarvittavat muutokset tehdään myös silloin, jos uudet tilit menevät päällekkäin käytössä olevaan mallitilikarttaan mahdollisesti tehtyjen omien tilien lisäysten kanssa. Jos yrityksellä on käytössä oma tilikartta, yritykselle luodaan oma Tilimuunto-taulu, johon lisätään omat tilimuunto-ohjaukset. Tilimuunto-taulu luodaan yritys suljettuna toiminnolla Yritys Uusi taulu Tilimuunto. Kun tilimuunto-ohjaukset on tarkistettu huolella, suoritetaan Tilijärjestelmän muuntoajo Tilimuunnon suorittaminen Muuntoajo on suoritettava yrityskohtaisesti. Eri yritysten muuntoajon voi kuitenkin suorittaa samoilla muuntoajo-ohjauksilla, jos yrityksillä on käytössä sama tilikartta. Muunnettava yritys tulee olla avattuna kirjanpito-ohjelmassa. Muuntoajo suoritetaan toiminnolla Aputoim Tilijärjestelmän muuntoajo. Tilikarttavalintaan ohjelma tuo automaattisesti kirjanpidon Yritys-taulusta yrityksen käyttämän tilikarttayrityksen. Valitse -kohdassa annetaan yritys, jonka tilimuunto-ohjauksia käytetään. Tilijärjestelmän muuntoajossa on valinnainen vaihtoehto: Muunna myös yrityksen oman tilikartan tilinumerot. Ao. vaihtoehdon, ohjelma muuttaa yrityksen omien tilien saldojen lisäksi myös ylläpidon Omat tilit -taulussa olevat tilinumerot uutta tilikarttaa vastaaviksi. Sen sijaan tilien nimet säilyvät entisellään Tilimuunnon 1. vaihe

9 Marraskuu (10) Muunna-painikkeella ohjelma suorittaa tilijärjestelmän muuntoajon 1. vaiheen (=alustavan tilijärjestelmän muunnon) ja tulostaa TILIJÄRJESTELMÄN MUUNTORAPORTIN, joka on tarkistettava huolellisesti. Tärkeää myös huomioida, että muuntoraportille tulostuvat vain lukittujen tapahtumien tilit ja saldot, vaikka ohjelma muuntaa myös lukitsemattomien tapahtumien tilit Vaiheen 1 uusinta (tarvittaessa) Jos alustavan tilimuunnon jälkeen ja muuntoraportin perusteella havaitaan virheitä tai puutteita tilimuunto-ohjauksissa: Tilimuunto-ohjauksiin tehdään tarvittavat muutokset toiminnolla Ylläpito Tilitiedot Tilimuunto-ohjaukset Suoritetaan muuntoajon 1. vaihe uudelleen. Muuntoajon 1. vaihe suoritetaan uudestaan niin monta kertaa, että tilimuuntoraportin perusteella voidaan nähdä tilimuunnon menneen oikein. Lopullinen muuntoajoraportti tulee säilyttää huolellisesti, kirjanpidon liitteenä Tilimuunnon 2. vaihe hyväksyminen Suoritettu tilijärjestelmän muunto tulee voimaan, kun suoritettu muuntoajo hyväksytään Hyväksy muunto -painikkeella. Muunnon hyväksyminen hävittää yrityksen vanhat tilitiedot.

10 Marraskuu (10) Ennen lopullista muuntoa ohjelma vielä ilmoittaa, milloin muuntoajo on viimeksi ajettu, ja kysyy, muunnetaanko. Muunnon hyväksymisen jälkeen ohjelma ei enää tulosta mitään raporttia. Jos halutaan palata alkuperäiseen tilanteeseen ennen tilijärjestelmän muuntoajoa, palautetaan ennen muuntoa otetut varmistukset toiminnolla Aputoim Varmistukset Raporttien tulostaminen tilimuunnon jälkeen Tilijärjestelmän muuntoajon jälkeen tulostetaan vielä uuden tilikartan mukaiset tuloslaskelma ja tase tileineen ja tarkistetaan tulostetut raportit.

Tikon lisenssin haku

Tikon lisenssin haku Marraskuu 2014 1 (11) lisenssin haku Lisenssin haku -ohje Marraskuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 Muuttunut lisenssiavaimen toimituskäytäntö... 3 Milloin lisenssiavainta tarvitaan... 3 Kuka

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.1.1

Aditro Tikon versio 6.1.1 Marraskuu 2011 1 (79) Aditro Tikon versio 6.1.1 Ohjelmistomuutokset Copyright Aditro 2011 Marraskuu 2011 2 (79) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.1.1 tehdyt muutokset... 6 1. Kirjanpito ja reskontra (6.1.1)...

Lisätiedot

YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET

YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET YRITYS TALOUSOHJELMAN KÄYTTÄJÄN OHJEET Ohje on päivitetty: 4.6.2008 Koskee ohjelmaversiota: Yritys 3.2 Perustietoja ohjelman käyttämisestä Tuomalla hiiren tietokentän päälle: saat näkyviin kentälle määritellyn

Lisätiedot

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1

Taseri 6.0 Käyttöohje. Taseri 6.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 1 Taseri 6.0 Käyttöohje Taseri 6.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M

Lisätiedot

ASTERI KIRJANPITO WINDOWS-OHJELMA. Päivitys 10.9.2001 JA EURO-OHJEITA

ASTERI KIRJANPITO WINDOWS-OHJELMA. Päivitys 10.9.2001 JA EURO-OHJEITA ASTERI KIRJANPITO WINDOWS-OHJELMA Päivitys 10.9.2001 JA EURO-OHJEITA Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Keskus (09) 350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 00700 HELSINKI Fax. (09) 351 5532 0400 505 596,

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus. v.6.3.1 31.10.2013 1 (22) Tikon. Suoramaksu

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus. v.6.3.1 31.10.2013 1 (22) Tikon. Suoramaksu v.6.3.1 31.10.2013 1 (22) Tikon Suoramaksu v.6.3.1 31.10.2013 2 (22) Sisältö 1 Suoramaksun käyttöönotto... 3 1.1 Laskuttajailmoituksen täyttäminen ja lähettäminen yhteyspankkiin... 3 1.2 Asiakastietojen

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus 28.05.2013 1 (21) Tikon. Suoramaksu

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus 28.05.2013 1 (21) Tikon. Suoramaksu 28.05.2013 1 (21) Tikon Suoramaksu 28.05.2013 2 (21) Sisältö 1 Suoramaksun käyttöönotto... 3 1.1 Lähettäjäilmoituksen täyttäminen ja lähettäminen yhteyspankkiin... 3 1.2 Asiakastietojen läpikäynti ja tietojen

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 7.1.2014. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0107 562 130 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47)

Sonet. Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) Sonet Alv-prosenttien muutokset 1.1.2013 Aikasidonnaiset arvonlisäverokantatiedot 5.11.2012 1 (47) 1 YLEISTÄ 4 1.1 _ Huomioitavaa... 5 2 PERUSTIEDOT 6 2.1 _ Uusien tietojen antaminen Alv-kantatunnukselle...

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Maaliskuu 2012 1 (84) Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Käyttöohje Maaliskuu 2012 2 (84) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Uuden käyttöliittymän avaaminen... 5 1.1. Uuden ylläpidon taulut... 7 1.2.

Lisätiedot

Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 1 (5) 30.12.2014

Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 1 (5) 30.12.2014 Kasperi Tilikauden vaihteen muistilista 1 (5) Tilikauden vaihteen muistilista Kasperin versioista... 1 Ennen tilikauden vaihteen raportointia... 1 Aja Tietokannan tarkistus - ajo... 1 Tee normaalit (kuu)kauden

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Vuodenvaihdetoimet Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 16.12.2009. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0207 560 508 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

FirstOffice Johdanto ja asennus

FirstOffice Johdanto ja asennus Johdanto ja asennus Kappale 1: Johdanto ja asennus FirstOffice on integroitu taloushallinto-ohjelma pienyrityksille Windows, Macintosh ja Linux käyttöympäristöihin. Se sisältää laskutuksen, osto- ja myyntireskontran,

Lisätiedot

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET

RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET Raportointi ja kausitoimet Yleistä i YLEISTÄ... 5 RAPORTOINTI JA KAUSITOIMET YLEISESTI... 5 KAUSITOIMET... 6 KAUSITOIMET YLEISESTI... 6 ILTATOIMET... 6 YLEISTÄ... 6 PÄIVÄN KASSARAPORTTI...

Lisätiedot

Visma L7 ÄlyALV. Käsikirja

Visma L7 ÄlyALV. Käsikirja Visma L7 ÄlyALV Käsikirja Oppaan päiväys: 11.12.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: kirjautuminen Visma L7 infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Puhelintuki Visma L7: 0107 562 120 Visma Software Oy pidättää

Lisätiedot

Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille

Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille Alv:n vaihtumisen ohjeistus AutoFutur ja KoneFutur 2010 käyttäjille Päivitetty 14.5.2010 Moniyritys- ja monimyymälä ohjeisiin on tehty lisäyksiä 6.5.2010 päivättyyn ohjeeseen, muuten sisältö on ennallaan.

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.2.0

Aditro Tikon versio 6.2.0 Marraskuu 2012 1 (17) Aditro Tikon versio 6.2.0 Ohjelmistomuutokset Marraskuu 2012 2 (17) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.2.0 tehdyt muutokset... 4 1. Kirjanpito ja reskontra... 4 1.1. Arvonlisäverokantojen

Lisätiedot

Tikon versio 6.1.2 SP1

Tikon versio 6.1.2 SP1 Toukokuu 2012 1 (30) Tikon versio 6.1.2 SP1 Uusasennusohje Toukokuu 2012 2 (30) Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Sql tietokanta-alustan asennus... 4 2.1. Teknisten suositusten mukaiset tietokanta-alustat...

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Lokakuu 2012 1 (24) Käyttöönotto 6.2.0 Copyright Aditro 2012 Lokakuu 2012 2 (24) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Pikaohje... 4 2. Yritysasetukset... 5 2.1. Esimerkki... 6 3. Tietoturva-asetukset... 6

Lisätiedot

Visma L7 Vuodenvaihde: kiinteistöhallinta. Tiedote

Visma L7 Vuodenvaihde: kiinteistöhallinta. Tiedote Visma L7 Vuodenvaihde: kiinteistöhallinta Tiedote Oppaan päiväys: 4.12.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: kirjautuminen Visma L7 infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Puhelintuki Visma L7: 0207 560

Lisätiedot

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Ennakonpidätystiedot Verokorttien suorasiirto. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (18)

Asiakirjatyyppi Ohje SONET. Ennakonpidätystiedot Verokorttien suorasiirto. 21.11.2014 cgi.com 2014 CGI 1 (18) SONET Ennakonpidätystiedot Verokorttien suorasiirto 2014 CGI 1 (18) SISÄLLYSLUETTELO 1 VEROTIETOJEN MUUTOKSET... 3 1.1 Vuoden 2015 ennakonpidätystiedot... 3 1.1.1 VEROKORTTIMUUTOKSET 1.2.2015... 4 1.1.2

Lisätiedot

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT 1 Sisällysluettelo sivu YLEISTÄ... 4 Laskutuksen käyttöönoton työjärjestys lyhyesti... 4 Mistä myynnin perustiedot avautuvat?...

Lisätiedot

Henix-kirjanpito- ohjelman käyttöohje versio 15

Henix-kirjanpito- ohjelman käyttöohje versio 15 Henix-kirjanpito- ohjelman käyttöohje versio 15 Helsingin ATK-Palvelu Oy 2012 puh. 09-503 2510, www.henix.fi, henix@henix.fi Hakemisto Hakemisto...1 1. Yleistä...3 2. Ohjelman käyttöönottovaihe...4 2.1.

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

Rekisterit YRITYSREKISTERI

Rekisterit YRITYSREKISTERI Rekisterit YRITYSREKISTERI 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Yleistä... 3 Ylävalikko... 4 Toiminnot... 4 Tietue... 4 _Perustiedot... 4 Yritysryhmät välilehti... 5 Postitusryhmät välilehti... 7 Perustiedot

Lisätiedot

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI

TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI TEKNISET OHJEET JA VARMUUSKOPIOINTI Sisällys YHDEN KONEEN VERSION ASENNUS... 4 PERUSVAIHEET... 4 OHJELMAN REKISTERÖINTI YRITYKSELLE... 4 VERKKOVERSION ASENTAMINEN... 6 YLEISTÄ... 6 PALVELIMEN NIMEN ASETTAMINEN...

Lisätiedot