Aditro Tikon. Tilaustenkäsittely ja laskutus CSV muotoisten laskujen/tilausten nouto (Uusi ylläpito) Laskujen/tilausten nouto. Tikon 6.1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aditro Tikon. Tilaustenkäsittely ja laskutus CSV muotoisten laskujen/tilausten nouto (Uusi ylläpito) Laskujen/tilausten nouto. Tikon 6.1."

Transkriptio

1 Maaliskuu (27) Aditro Tikon Tilaustenkäsittely ja laskutus CSV muotoisten laskujen/tilausten nouto (Uusi ylläpito)

2 Maaliskuu (27) Sisällysluettelo Laskujen/tilausten ajastettu nouto Yleistä Csv tiedoston muoto Csv-tiedoston sisään luku ja kenttien kohdistus Ajastettu nouto Suora nouto Käyttöönotto Käynnistys Vaihe 1. Tuontiprofiili Vaihe 2. Parametrit Vaihe 3. Laskun otsikko Vaihe 4. Laskun rivi Vaihe 5. Tuonnin vaihtoehdot Vaihe 6. Valitse toiminnot Perustiedot välilehti Yritykset Lokit välilehti Muutokset ajastukseen ja profiiliin Ajastuksen muuttaminen Profiilin asetusten muuttaminen Ajastetun noudon suorittaminen manuaalisesti Ajon käynnistäminen Ajastettujen tapahtumien seuranta Asetukset Eräajotiedot Eräajo Tuontitiedoston vaatimukset ja erityispiirteet Pakolliset tiedot Hylkäämiseen johtavat puutteet Tarkistukset Taulujen päivitykset ja automaattitäytöt Testitiedoston rakentaminen Eroavuudet olemassa olevaan Tikon joustavaan.csv tuontiin... 27

3 Maaliskuu (27) Laskujen/tilausten ajastettu nouto 1. Yleistä Tikon tilaustenkäsittely ohjelmassa olevan tilausten kiinteämuotoisen ascii noudon ja muokattavan ascii ja.csv muotoisten tilausten noudon lisäksi ohjelmaan on uuteen yläpitoon rakennettu mahdollisuus myös ajastaa.csv muotoiset noudot Csv tiedoston muoto Erot aikaisempiin Tikon ascii ja csv tuonteihin: Asiakastietoja ei päivitetä asiakas-tauluun, vaan tuontitiedostossa olevat asiakkaat on oltava jo perustettuina sinne. Asiakkaan osoite- ja nimitiedot otetaan tuontitiedostosta. Summien ja määrien etumerkit annetaan ko. kentissä. Erillistä etumerkkikenttää, jota käytettiin aikaisemmissa tuonneissa, ei käytetä. Ohjelma tarkistaa kaikkien tuotavien tietojen viite-eheyden. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotavien tietojen on löydyttävä Tikonin asianomaisista tauluista, mm. maksuehto, toimitusehto, tuote, asiakas ym. Mikäli ko. tietoa ei Tikonin tietokannasta löydy menee kyseinen lasku/tilaus virhelista ja tietoa ei siirretä Csv-tiedoston sisään luku ja kenttien kohdistus Käyttäjä voi vapaasti määritellä järjestyksen, jossa tiedot Tikoniin tuodaan. Tuontitoiminnon profiiliin tallennetaan kenttäjärjestys jonka käyttäjä on määritellyt. Kenttäjärjestys annetaan tilauksen otsikoille ja rivitiedoille erikseen (Vaiheet 3 ja 4) Ajastettu nouto Nouto voidaan ajastaa tapahtumaan säännöllisesti Windows palveluna taustalla (Aditro worker). Ajastetussa noudossa ohjelmaa on tarkoitus käyttää niin, että annettuun noutokansioon siirretään tai tiedoston tuottava ulkopuolinen järjestelmä siirtää sisään luettavat tiedostot. Kun Tikon lukee annetut hakuehdot täyttävät tiedostot sisään, siirtää ohjelma käsitellyt tiedostot talteen tuontikansion alle perustamaansa Backup kansioon. Tilauksilla olevat tuotteet ja asiakkaat on oltava Tikoniin perustettuna. Ne voidaan myös tuoda (myös ajastaa) ylläpidon Tuonti toiminnolla kyseisten taulujen ylläpidossa ennen tilausten sisään lukua.

4 Maaliskuu (27) 1.4. Suora nouto Toiminnolla voidaan noutaa haluttu/halutut tiedostot heti. Suoran noudon voi tehdä jo tallennetulla profiililla, myös ajastetulla tai tekemällä uuden tuontiprofiilin. 2. Käyttöönotto Käyttöönotossa annetaan tiedot tuontitiedostojen sijainnista, tuontitiedoston kenttien järjestyksestä, tuontitiedoston kenttien muotoilusta ja ajastukseen liittyvät asetukset. Huom! Mikäli Tikonissa jo aiemmin ollut Joustava liittymä on ollut käytössä, ei vanhaa määrittelyä voida suoraan hyödyntää, vaan siirtoasetukset on tehtävä uudelleen Käynnistys Toiminnon asetukset ja käyttöönotto tehdään uudesta ylläpidosta valikoista Asetukset Liittymät Myyntilausten tuonti ja Asetukset Liittymät Myyntilaskujen tuonti Myyntitilausten tuonti tuo tilaukset Tikonin kantaan uusina tilauksina (tilakoodi =0). Kyseisiin tilauksiin tehdään Tikon laskutusohjelmassa toimitusten vahvistus. Tilausten tuonnissa laskun numeroa ei ole annettu tuontitiedostossa. Tilaukset saavat laskun numeron Tikonista valitusta laskujen numerosarjasta kun tilauksesta tulostetaan lasku. Myyntilaskujen tuonti tuo tilaukset laskutusvalmis tilaan (tilakoodi=40). Laskunnumero voidaan tuoda (lukea tiedostosta) tai laskunnumero muodostetaan ohjelmasta laskujen numerosarjoista laskuja tulostettaessa. Molempien toimintojen vaiheet ovat samat. Tässä käydään ne läpi kertaalleen.

5 Maaliskuu (27)

6 Maaliskuu (27) 2.2. Vaihe 1. Tuontiprofiili Tuontiprofiili voidaan tallentaa (ja ajastaa) myöhempää käyttöä varten. Valikosta on valittavissa jo aiemmin yritykselle perustetut tuontiprofiilit. Kun luodaan uusi profiili, niin valitaan 0 Ei arvoa Uudelle tuontiprofiilille annetaan nimi ohjatun toiminnon vaiheessa Vaihe 2. Parametrit Tuontitiedoston tiedot Hakemisto Hakemistoksi valitaan avautuvasta luettelosta laskutusohjelman käyttöön perustettu siirtohakemisto. Hakemisto perustetaan valikosta Asetukset Siirtotiedostot Hakemistot

7 Maaliskuu (27) Hakemiston sovellukseksi valitaan Tilaustenkäsittely Siirtohakemisto näkymä: Tuontitiedosto kohtaan voidaan valita yksi tiedostonimi tai määritellä noudettavaksi kaikki samanaikaisesti hakemistossa olevat tiedostot, jotka täyttävät annetut hakuehdot. Kentässä voidaan käyttää merkkejä? ja * korvaamaan yksi tai useampi merkki. Esim. valinnalla *.csv ohjelma lukee hakemistosta kaikki.csv tunnisteosalla varustetut tiedostot. Testitiedoston tiedot Testitiedosto käytössä valinnalla voidaan tuontiasetukset testata samalla kun ne määritellään. Testitiedoston käyttö ei ole pakollista. Hakemisto Valitaan hakemisto jonne malli tuontitiedostosta on talletettu. Hakemistovalinnassa näkyvät samat hakemistot kuin varsinaisen tuontitiedoston hakemistovalintalistassa. Testitiedosto on valittavissa hakemistossa olevista csv-tiedostoista. Testitiedosto kannattaa viedä eri kansioon varsinaisten tuontitiedostojen kanssa, jotta sitä ei vahingossa lueta tiedostona sisään. Samaa testitiedostoa voidaan käyttää useamman yrityksen tuontiprofiileja luotaessa. Huom! Profiili tallentuu aina avoinna olevalle yritykselle. Vaikka yritysvalinta on aktiivinen ja yrityksiä voi valita niin profiili ei näy muilla yrityksillä. Älä valitse yritysvalinnasta muita yrityksiä, sillä profiilin ajastus yrittää viedä ajastuksen valituille yrityksille!

8 Maaliskuu (27) CSV asetukset Erotinmerkki-kentässä kerrotaan merkki, jolla tuontitiedoston kenttäarvot erotetaan toisistaan. Desimaalierotin = numeeristen kenttien desimaalimerkki Päivämäärä kentässä ilmoitetaan missä muodossa tiedostossa olevat päivämäärät ilmoitetaan. Määritelty muoto kenttään annetaan päivämäärämuoto mikäli Päivämäärä kenttään on annettu arvo Itse määritelty. Päivämäärämuodossa käytettävät tunnisteet perustuvat englanninkielisiin alkukirjaimiin. D = päivä, M = kuukausi, Y = Vuosi. esim. DD,M,YY > 12,2,12 -> (erotinmerkkinä pilkku) Lisäasetukset Tuontitiedostossa on oltava jokaisella rivillä tunniste, joka ilmoittaa, onko siinä otsikko- vai rivitietueen arvoja. Tuontitiedostossa on oltava ensin otsikko-osan rivi ja sen jälkeen siihen liittyvät rivi-osan rivit. Otsikon tunnus Kenttään annetaan otsikkotietueen tunniste, esim. TO Otsikon kenttä Kentässä ilmoitetaan järjestyslukuna mistä kentästä tunnistetieto riviltä haetaan. Suosittelemme että tuontitiedostossa tunniste olisi ensimmäisessä sarakkeessa kenttä 1. Rivin tunnus Kenttään annetaan rivitietueen tunniste, esim. TR Rivin kenttä Kentässä ilmoitetaan järjestyslukuna mistä kentästä tunnistetieto riviltä haetaan. Suosittelemme että tuontitiedostossa tunniste olisi ensimmäisessä sarakkeessa kenttä 1. Mikäli rivin tunniste on eri kentässä kun otsikon tunniste, on sekaannusten välttämiseksi huolehdittava, ettei tietueilta löydy ristiin rivi- ja otsikkotietueiden tunnisteita. Tosi arvon merkki Kenttään laitetaan arvo, joka vastaa tuotavassa tiedostossa totuusarvoa Tosi. Tiedostossa voi mikä tahansa merkki tai merkkijono vastata Tosi arvoa, esim. 1 tai -1, Tosi tai True. Esim. Tieto onko kyseessä rahoitusyhtiölasku (Otsikkorivin rahoitusyhtiö-kentän tieto).

9 Maaliskuu (27) 2.4. Vaihe 3. Laskun otsikko Tuontitiedoston tiedot Näkymässä yhdistetään tuontitiedoston otsikko-osan kentät vastaaviin tietokannan kenttiin. Sarakkeet: Kenttä Sarakkeessa on yritystietokannan otsikkotaulun kentät. Tuontitiedoston sarake Sarakkeeseen annetaan järjestysnumero, joka kertoo missä tuontitiedoston sarakkeessa on otsikkotaulun kenttään tuleva arvo. Ohjelma lisää aaltosulut numeron ympärille kun kentästä poistutaan.

10 Maaliskuu (27) Taulukenttään siirtyväksi arvoksi voidaan määritellä myös vakioarvo laittamalla sarakkeeseen järjestysnumeron sijasta tuo vakioarvo ja sen eteen yhtäsuuruusmerkki. Esimerkiksi vakioarvo 9 annetaan kirjoittamalla kenttään =9 Kenttään voidaan syöttää myös vakioarvon ja tiedostosta tuotavan muuttuvan arvon yhdistelmä käyttämällä &-merkkiä. Esim. jos laskutuslisä-kenttään halutaan kokonaisuus, jossa tuontitiedoston sarakkeen 26 sisältämän tiedon alkuun aina lisätään sana Huom!, määritys laitetaan sarakkeeseen seuraavasti: =Huom! & {26} Virhe Sarakkeeseen tulee ilmoitus virheestä silloin kun Testaa painiketta painetaan ja kyseisen kentän määrittelyssä on virhe, esim. jos pakollista kenttää ei ole määritelty. Otsikkotietueen pakolliset kentät Tilausasiakas Tilausnumero Reskontran saatavatili Toimituspäivä Testitulos Sarakkeeseen tulee arvo Tuontitiedoston sarake -kentissä määritellystä kohdasta testitiedoston ensimmäiseltä otsikko-osan riviltä. Arvo tulee näkyviin Testaa painiketta painettaessa.

11 Maaliskuu (27) 2.5. Vaihe 4. Laskun rivi Tuontitiedoston tiedot Näkymässä yhdistetään tuontitiedoston rivi-osan kentät vastaaviin tietokannan taulukenttiin. Kenttä sarakkeessa on kentät yritystietokannan rivitaulusta. Toiminnallisuus on sama kun edellisessä otsikko-osan kenttien määrittelyssä. Rivitietueen pakolliset kentät Tilaunumero Tuotenumero Rivin tyyppi

12 Maaliskuu (27) 2.6. Vaihe 5. Tuonnin vaihtoehdot Leikkaa liian pitkä teksti Tuontitiedoston kentän sisältö katkaistaan sopivan mittaiseksi, mikäli siinä on enemmän merkkejä kuin taulun kenttään sopii. Tuonti tehdään vain, jos siinä ei ole virheitä Valittuna: Jos tiedostossa on virheellistä tietoa, se jätetään kokonaan tuomatta. Ei valittuna: Tuontitiedostosta tuodaan kaikki ehjät tilaukset/laskut vain virheelliset jätetään tuomatta.

13 Maaliskuu (27) Tuontitiedostoa ei siirretä backup kansioon Valittuna: Tuontitiedostot jäävät tuontikansioon. Tätä valintaa ei yleensä käytetä. Jo tuotu tiedosto on siirrettävä pois tuontikansiosta, jotta sitä ei yritetä tuoda uudelleen. Saman tiedoston uudelleenlukeminen aiheuttaa virheilmoituksen lokitauluun, koska tilausnumerot ovat jo käytössä. Ei valittuna: Tiedostot siirtyvät tuonnin yhteydessä tuontikansion alle ohjelman perustamaan backup kansioon. Huom! Ajastetussa noudossa ohjelmaa on tarkoitus käyttää niin, että annettuun noutokansioon siirretään tai tiedoston tuottava ulkopuolinen järjestelmä siirtää sisään luettavat tiedostot. Kun ohjelma lukee tiedostot sisään, se siirtää ne tuontikansion alle perustamaansa kansioon (Backup). Tuontikansio jää tyhjäksi kunnes sinne tuodaan uusia tiedostoja. Jos kansio on tyhjä ajastuksen aikana, ei ajastuksesta jätetä lokitauluun merkintää, jolloin lokitaulu ei täyty turhaan. Backup kansiossa ovat tallessa kaikki Tikoniin sisään luetut tiedostot. Ohjelma lisää tiedostojen nimeen päivämäärän ja kellonajan, jolloin tarvittaessa tiedosto on helposti yhdistettävissä ajastuksen ajankohtaan. Käyttäjän huoleksi jää backup kansion tyhjentäminen aika ajoin vanhoista tiedostoista.

14 Maaliskuu (27) 2.7. Vaihe 6. Valitse toiminnot Tuo Tuontitiedosto/tiedostot tuodaan heti tuontiasetuksissa annettujen asetusten mukaisesti. Vaikkei tuontia tehtäisi, määritykset voidaan tallentaa ja tuonnit ajastaa. Uutta määritystä luotaessa valinta on oletuksena päällä. Tallenna profiili Määritykset tallennetaan myöhempää käyttöä varten. Uutta asetusta luotaessa valinta ei ole oletuksena päällä. Ajasta Mikäli valittuna niin seuraavalla näytöllä annetaan ajastuksen parametrit - ensimmäinen tuontiajankohta ja tuontien aikaväli. Uutta asetusta luotaessa valinta ei ole oletuksena päällä. Käyttötaso Profiilin nimi Kenttään annetaan nimi jonka perusteella noutomääritys tunnistetaan. Asetuksiin voidaan tehdä myöhemmin muutoksia ja ajastetun noutomäärityksen tapahtumia voidaan seurata Asetukset Eräajotiedot - Eräajot valikosta. Profiili on aina yrityskohtainen ja tallentuu avoinna olevan yrityksen käyttöön.

15 Maaliskuu (27) Mikäli ajastusvaihtoehtoa ei ole valittu, seuraa Vaihe 7, jossa tiedoston tuonnin testaustulos ilmoitetaan ja näytetään linkki lokitiedostoon, jossa on tarkempi kuvaus noudon testauksen onnistumisesta. Nouda painikkeella tehdään varsinainen nouto.

16 Maaliskuu (27) 2.8. Perustiedot välilehti Ajastustapa Kerta-ajo Tilausten noudon voi ajastaa haluttuna ajankohtana kerran tapahtuvaksi Ajastutapa Toistuva Tilausten noudon voi ajastaa halutuin väliajoin ja haluttuna ajanjaksona tapahtuvaksi taustapalveluksi. Toistoväli Toistotapa Päivittäin

17 Maaliskuu (27) Toistojakson pituus voidaan antaa tässä tai alempana kohdassa Kesto. Viikoittain Viikoittaisessa ajastuksessa voidaan antaa päivät jolloin nouto halutaan toteuttaa. Myös kestoaika on valittavissa. Kuukausittain Kuukausittaisessa ajastuksessa noudotojen väliksi voi valita päivä- ja kuukausivälin. Esim. Joka toinen kuukausi kahden päivän välein. Oheisessa kuvassa on nouto ajastettu tapahtumaan joka kuukauden joka toisena tiistaina. Päivittäinen toistuminen Ajetaan kerran

18 Maaliskuu (27) Annetaan noudon kellonaika. Oheisessa kuvassa nouto tapahtuu 15 minuutin välein. Ajankohta on asettu myös klo. 17:00 jälkeen. Kesto Alkupäivä Oheisessa kuvassa nouto on ajoitettu alkamaan Noudon ajastukselle ei ole asetettu päättymispäivää.

19 Maaliskuu (27) 2.9. Yritykset Laskujen/tilausten noutotoiminto koskee aina avoinna olevaa yritystä. Yritystä ei tarvitse erikseen valita Lokit välilehti Tarkastellun ajastustyön tekemät noudot näkyvät luettelossa. Luetteloon voidaan hakea noutojen tiedot halutulta ajanjaksolla. Vaihtoehtoja ovat: Tänään Viimeiset 24 tuntia Viimeiset 48 tuntia Viimeiset 7 päivää Viimeiset 14 päivää Viimeiset 28 päivää Annettu aikaväli Kaikki Tulos sarakkeesta näkee onko noutotapahtuma onnistunut vai onko siinä ollut virheitä. Ajotuloksen loki sarakkeessa näkyvät yksityiskohtaisemmat tiedot mikäli noudossa on ollut virheitä. Tarkemmat lokitiedot avautuvat myös omaan ikkunaansa riviä kaksoisklikkaamalla.

20 Maaliskuu (27) 3. Muutokset ajastukseen ja profiiliin 3.1. Ajastuksen muuttaminen Ajastuksen asetusten muuttaminen tapahtuu nopeimmin valitsemalla olemassa oleva profiili ja siirtymällä suoraan ajastuksen asetuksiin ohjatun profiilin luonnin ensimmäisessä ikkunassa olevasta Ajasta painikkeesta. Ohjelma siirtyy suoraan ikkunaan, joka on kuvattu tämän ohjeen kohdassa Profiilin asetusten muuttaminen Profiilin asetuksia muutetaan valitsemalla olemassa oleva profiili ja siirtymällä Seuraava painikkeella eteenpäin. Profiilin muutetut asetukset tallennetaan joko samalla nimellä tai uutena profiilina uudella nimellä.

21 Maaliskuu (27) 4. Ajastetun noudon suorittaminen manuaalisesti 4.1. Ajon käynnistäminen Tallennetun ajastuksen voi suorittaa ylläpidon valikosta Asetukset Eräajotiedot Eräajot. Ikkunan yläosassa olevasta kuvakkeesta ajo käynnistyy heti ajastus asetuksista riippumatta. 5. Ajastettujen tapahtumien seuranta 5.1. Asetukset Eräajotiedot Eräajo Ylläpidon Eräajot valikossa ovat näkyvissä kaikki Tikon-ohjelmien ajastetut toiminnot. Listassa näkyy myös edellä esitelty laskujen/tilausten noudon profiili. Eräajoista muodostuu lokitietoja eräajotyypistä riippuen. Lokitiedoista selviää eräajon tila, aloitus- ja lopetusaika ja eräajon tulos. Esimerkki ajastetun tuonnin eräajon lokista:

22 Maaliskuu (27) 6. Tuontitiedoston vaatimukset ja erityispiirteet 6.1. Pakolliset tiedot Tiedoston sisäänluvussa on pakollisia kenttiä jotka on oltava profiilissa kohdistettuna Otsikkotietue Tilausasiakas Tilausnumero Reskontran saatavatili Toimituspäivä Rivitietue Tilausnumero Tuotenumero Rivin tyyppi 6.2. Hylkäämiseen johtavat puutteet Tuontiprofiilin asetusten vaikutus Leikkaa liian pitkä teksti Mikäli valintaa ei ole valittuna aiheuttaa liian pitkä teksti virheen ja kyseisen tietueen hylkäämisen. Muussa tapauksessa teksti katkaistaan taulun kentässä määriteltyyn maksimi pituuteen ja virhettä ei tule. Tuonti tuodaan vain jos siinä ei ole virheitä Mikäli valinta on valittuna, niin yksikin virhe aiheuttaa koko tuontitiedoston hylkäämisen. Muussa tapauksessa virheelliset tietueet jätetään tuomatta ja virheettömät tuodaan. Hylkäämiseen vaikuttavat tiedostossa olevat virheet Koko tiedosto Tiedostoa ei tunnisteta

23 Maaliskuu (27) Otsikkotietue Pakollinen kenttä puuttuu Tieto väärän muotoista Puuttuva viite-eheys Tilausnumero on jo käytössä Asiakasta ei löydy Tilausnumero on jo käytössä tuontitiedostossa Tiedostosta ei löydy tunnistetietoja Otsikkoon kuuluvalla rivillä oleva virhe johtaa myös otsikon hylkäämiseen Rivitietue Pakollinen kenttä puuttuu Tieto väärän muotoista Puuttuva viite-eheys Otsikolla olevaa tilausnumeroa ei löydy riviltä Väärä rivityyppi Tilausrivien maksimimäärä ylittyi (maks ) Tuotetta ei löydy Edeltävässä otsikossa virhe Puuttuva tilinumero (Ohjelma ei varoita testausvaiheessa puuttuvasta tilinumerosta. Tilinumero voi olla kenttien yhdistelyssä myös tyhjäkin, jolloin siihen haetaan tuotteelle merkitty kirjanpidon tili joko tuotetaulusta tai tilikooditaulusta asiakkaan ja tuotteen verokoodin perusteella.. Virheilmoitus puuttuvasta tilinumerosta annetaan jos tilinumeroa ei löydy - kun varsinaiselle tuontitiedostolle tehdään testituonti. vaihe 7.) Lisäksi Tilaus voidaan tuoda myös ilman tuoterivejä (vain otsikkotietue). Lasku hylätään jos tiedostossa ei ole otsikkoon liittyviä tuoterivejä.

24 Maaliskuu (27) 6.3. Tarkistukset Viite-eheys Tuotavissa kentissä olevat arvot on oltava Tikoniin perustettuna. Kentät joissa viite-eheys tarkistetaan: 1.Maksuehto 2.Maksuehtoteksti 3.Maksuehtopäivä 4.Käteisalennuspäivä 5.Toimitusehto 6.Käteisalennus 7.Valuutta Mikäli edellä olevia ei tuontitiedostossa tuoda niin arvot haetaan kohdassa 6.4. kerrotulla tavalla Muut tarkistukset Veloituslaskun loppusumma on oltava positiivinen. Hyvityslaskun loppusumma on oltava negatiivinen Taulujen päivitykset ja automaattitäytöt Päivitykset Tilausten tuonnissa ohjelma päivittää tuotesaldotaulun varattu kenttää tuotteen tilatulla määrällä (edellyttäen että tuotteella on varastoseuranta ja tuoterivin tyyppi on 0). Kenttien täyttäminen (mikäli arvoa ei ole annettu) Otsikkotietue Tilausasiakkaan nimi *Otetaan asiakastaulusta tilausasiakasnumeron perusteella Tilausasiakkaan nimen jatke *Otetaan asiakastaulusta tilausasiakasnumeron perusteella Tilausasiakkaan osoite *Otetaan asiakastaulusta tilausasiakasnumeron perusteella Tilausasiakkaan postiosoite *Otetaan asiakastaulusta tilausasiakasnumeron perusteella *otetaan mikäli kaikki edellä olevat kentät ovat tyhjiä Laskutusasiakas Id Otetaan tilausasiakkaan tunnus Laskutusasiakkaan nimi Otetaan tilausasiakkaan nimi Laskutusasiakkaan nimen jatke Otetaan tilausasiakkaan nimen jatke Laskutusasiakkaan osoite Otetaan tilausasiakkaan osoite

25 Maaliskuu (27) Laskutusasiakkaan postiosoite Otetaan tilausasiakkaan postiosoite Toimitusasiakas Id Otetaan tilausasiakkaan tunnus Toimitusasiakkaan nimi Otetaan tilausasiakkaan nimi Toimitusasiakkaan nimen jatke Otetaan tilausasiakkaan nimen jatke Toimitusasiakkaan osoite Otetaan tilausasiakkaan osoite Toimitusasiakkaan postiosoite Otetaan tilausasiakkaan postiosoite Hinnastokoodi Otetaan asiakastaulusta tilausasiakasnumeron perusteella Tulostustapa Otetaan asiakastaulusta tilausasiakasnumeron perusteella Alv-tapa Otetaan asiakastaulusta tilausasiakasnumeron perusteella, mikäli ei löydy niin otetaan reskontrayritykseltä Valuuttakoodi EUR Valuuttakurssi Mikäli valuuttakoodia ei ole annettu - > 1 Mikäli valuuttakoodi on annettu ja se on yrityksen kotivaluutta -> 1 Maksuehtokoodi *Otetaan maksuehto taulusta tilausasiakastietojen perusteella Maksuehtoteksti *Otetaan maksuehto taulusta tilausasiakastietojen perusteella Käteisalennuspäivät *Otetaan maksuehto taulusta tilausasiakastietojen perusteella Maksuehtopäivät *Otetaan maksuehto taulusta tilausasiakastietojen perusteella Käteisalennusprosentti *Otetaan maksuehto taulusta tilausasiakastietojen perusteella *mikäli Maksuehtokoodi, Maksuehtoteksti, Käteisalennuspäivät ja Maksuehtopäivät kentät ovat tyhjiä Tilauspäivä Kuluva päivä Suoraveloituskoodi Mikäli tilauksen tyyppi = 2 -> 0 Tilauksen tyyppi Arvoksi laitetaan 1 (Veloitus lasku) Rivitietue Verotapa Varastoseuranta Tilikoodi Kustannuspaikka Kustannustapa Projekti Projektitapa Tiliöintiviite Toimitettu *vain laskujen noudossa Otetaan tuotetaulusta tuotenumeron perusteella Otetaan tuotetaulusta tuotenumeron perusteella Otetaan tuotetaulusta tuotenumeron perusteella mikäli tuotteelle ei ole annettu tilikoodia. Jos on annettu, niin otetaan Tilikoodi taulusta. Tili otetaan asiakkaan verokoodin ja tuotteen verotavan perusteella. Otetaan tuotetaulusta tuotenumeron perusteella Otetaan tuotetaulusta tuotenumeron perusteella Otetaan tuotetaulusta tuotenumeron perusteella Otetaan tuotetaulusta tuotenumeron perusteella Otetaan verkkolaskujen ostotiliöinnit taulusta tuotteen ja asiakkaan perusteella *Tilattu määrä vähennettynä jälkitoimitus määrällä

26 Maaliskuu (27) Kenttien täyttäminen (mikäli arvo on annettu mutta sitä ei voida sellaisenaan käyttää) Otsikkotietue Laskutusasiakas Id Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Laskutusasiakas nimi Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Laskutusasiakas nimen jatke Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Laskutusasiakas osoite Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Laskutusasiakas postiosoite Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Toimitusasiakas Id Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Toimitusasiakas nimi Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Toimitusasiakas nimen jatke Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Toimitusasiakas osoite Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Toimitusasiakas postiosoite Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Valuuttakurssi Mikäli arvo = 0. Mikäli valuuttakoodia ei ole annettu - > 1 Mikäli valuuttakoodi on annettu ja se on yrityksen kotivaluutta -> 1 Suoraveloituskoodi Mikäli arvo = 0 ja tilauksen tyyppi = 1 otetaan tieto asiakas taulusta tilausasiakkaan perusteella Mikäli tilauksen tyyppi = 2 -> 0 Tilauksen tyyppi Mikäli arvo ei ole 2 niin arvoksi laitetaan 1 (Veloitus lasku) Käteisalennus Mikäli tilauksen tyyppi = 2 -> 0 Mikäli arvo negatiivinen -> arvo muutetaan positiiviseksi Rivitietue Tiliöintiviite Mikäli arvo = 0. Otetaan verkkolaskujen ostotiliöinnit taulusta tuotteen ja asiakkaan perusteella

27 Maaliskuu (27) 6.5. Testitiedoston rakentaminen Mikäli on tarvetta muodostaa esim. mallitiedosto ulkopuoliselle järjestelmälle voi tiedoston rakentaa seuraavasti: 1. Ylläpito Myynti Myyntitilauksenotsikko Vie toiminnolla tallennetaan otsikkotietue.csv muotoon. Tallennus tehdään asetuksella Ensimmäinen rivi on kenttäkuvaus. 2. Ylläpito Myynti Myyntitilauksen rivi Vie toiminnolla tallennetaan rivitietue.csv muotoon. Tallennus tehdään asetuksella Ensimmäinen rivi on kenttäkuvaus. 3. Tiedostojen tietueet yhdistetään yhdeksi.csv tietueeksi jota voidaan käyttää tuontiprofiilin muodostamiseen. OTSIKKO(otsikko) Otsikkotietue OTSIKKO(rivi) Rivitietue Varsinaisessa tuontitiedostossa ei otsikoita (headereita) tarvita Eroavuudet olemassa olevaan Tikon joustavaan.csv tuontiin Tiedoston rakenne: Valuuttakentissä annetaan - etumerkki jos luku on negatiivinen. Aiemmin käytettiin erillistä etumerkkikenttää yhteisenä kaikille valuuttakentille. Etumerkki valuuttakentässä mukana mahdollistaa myös esim. negatiivisen summan myös veloitus laskulle riville.

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5)

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) TIETOJEN SIIRTO ESIJÄRJESTELMISTÄ COMMUNITYYN SISÄLTÖ 1 Yleistä 2 Tiedoston rakenne 2.1 Yhteenvetotietue 2.2 Laskun otsikkotietue 2.3 Laskutustapahtuman

Lisätiedot

Toteumatietojen tiedostolataus sisäiseen laskentaan Käsikirja

Toteumatietojen tiedostolataus sisäiseen laskentaan Käsikirja Valtiokonttori Käsikirja 1 (13) 3.1.2017 Toteumatietojen tiedostolataus sisäiseen laskentaan Käsikirja Valtiokonttori Käsikirja 2 (12) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä Muutoshistoria 0.1

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella.

ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella. Sivu 1(7) Sopimuslaskutus ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella. Sopimus Kullekin asiakkaalle

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

TIEDONSIIRTO JYDACOM KUSTANNUSLASKENTAOHJELMASTA PLANET-OHJELMAAN

TIEDONSIIRTO JYDACOM KUSTANNUSLASKENTAOHJELMASTA PLANET-OHJELMAAN TIEDONSIIRTO JYDACOM KUSTANNUSLASKENTAOHJELMASTA PLANET-OHJELMAAN 15.4.2009 Jyväscomin kustannuslaskennasta on tallennettavissa siirtotiedosto joka voidaan lukea PlaNet+ -ohjelmistoon. niin PlaNet- kuin

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen vastaanotto...7 Kilpien hallinnointi valikko...8 Kilpivarastojen

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

CSV-tilaukset 31.5.2006

CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 2(7) 1 JOHDANTO... 3 2 TIEDOSTORAKENNE... 3 2.1 Kommentti... 3 2.2 Tilaus... 3 2.3 Tilausrivi... 6 3 TUKI... 7 CSV-tilaukset 3(7) 1 JOHDANTO Tämä dokumentti kuvaa

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Monivalinta Monivalintatehtävässä opiskelija valitsee vastauksen valmiiden vastausvaihtoehtojen joukosta. Tehtävään voi olla yksi tai useampi oikea vastaus. Varmista, että

Lisätiedot

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti.

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. TULOSTUSTEN MUOKKAUS Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. Valitaan Asetukset - Tulostukset ja esille tulleesta ikkunasta valitaan tuloste jota halutaan muokata. Aseta ensin

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen

Pankkitositteen tietojen kohdentaminen 1 Pankkitositteen tietojen kohdentaminen Johdanto Pankkitapahtumien (tiliotteen) tietojen linkitys kirjanpitoon (maksutapahtumien kohdistus laskuihin) voi joskus olla työlästä (jos maksutapahtuman tiedot

Lisätiedot

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 5.10.2006

ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma. Vuosipäivitys 5.10.2006 ASTERI TILAUSTENKÄSITTELY Windows-ohjelma Vuosipäivitys 5.10.2006 Atsoft Oy Mäkinen Malminkaari 21 B Puh. (09)350 7530 Päivystykset: 0400 316 088, 0400 505 596 00700 Helsinki Fax. (09) 351 5532 0500 703

Lisätiedot

Myyntilaskutus. Myyntilaskutus

Myyntilaskutus. Myyntilaskutus Koulutuksen tavoitteet Laskutusprosessi Myyntitilauksen luonti ja siihen liitteen liittäminen, liitteen poistaminen ja avoimen erän tarkastelu Myyntitilauksen luonti maksupostein prr- osalle ja avoimen

Lisätiedot

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje

Nettiposti. Nettiposti käyttöohje YKSIKÄÄN ASIAKAS EI OLE MEILLE LIIAN PIENI TAI MIKÄÄN HAASTE LIIAN SUURI. Nettiposti Nettiposti käyttöohje Tässä käyttöohjeessa kuvataan selainkäyttöisen Nettiposti sähköpostiohjelman toiminnot. Käyttöohje

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje kennelpiireille, pätevyyksien ylläpito 21.3.2016 2(10) Pätevyyksien ylläpito Pätevyydet -sivun näkyminen ja pätevyyksien ylläpito-oikeus... 3 Pätevyydet -sivun toiminnot...

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Lukija: pääsivu Lukija Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. - Lopputulos Käyttäjä voi valita kirjoittajan jutut tai kirjoittajan jutun 1

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA

RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA RYHMIEN PERUSTAMINEN JA OPINTOJEN ETENEMISRAPORTTI OODISSA Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 7.4.2015 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi OodiHOPSin ryhmätyökalutoimintoa.

Lisätiedot

Metron. nettikauppaohjeet

Metron. nettikauppaohjeet Metron nettikauppaohjeet 2012 WIHURI OY AARNIO METRO Sivu 1/24 Sisällys 1 Johdanto ja nettikauppaan kirjautuminen 2 2 Tuotehaku 3 2.1 Ean-vähittäisyksikönkoodilla 4 2.2 Tuotteen nimellä 4 2.3 Nimellä ja

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata WebOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products)

Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products) Elisa Kassa - Tuotetietojen tuonti järjestelmään (Import products) Tämän ohjeen avulla opit tuomaan tuotetietoja Elisa Kassaan käyttämällä hyväksi tiedostoa (esim. Microsoft Excel tai OpenOffice). Tuotteiden

Lisätiedot

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO

STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO STS UUDEN SEUDULLISEN TAPAHTUMAN TEKO Valitse vasemmasta reunasta kohta Sisällöt Valitse painike Lisää uusi Tapahtuma Tämän jälkeen valitse kieleksi Suomi VÄLILEHTI 1 PERUSTIEDOT Valittuasi kieleksi suomen,

Lisätiedot

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus

OpasOodi Opintokohteiden muokkaus 1 OpasOodi Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata n OpasOodissa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on in OpasMuokkaaja-oikeudet. n käyttölupia

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

Visma Avendo Laskutus

Visma Avendo Laskutus Visma Avendo Laskutus Visma Avendo ja vuodenvaihde 2012 5.12.2011 Asiakaspalvelu: HelpDesk: www.visma.fi/helpdesk Visma Avendon asiakaspalvelu: 0207 560 608 Visma Avendo Oy pidättää itsellään oikeuden

Lisätiedot

Ohjelmoinnin perusteet Y Python

Ohjelmoinnin perusteet Y Python Ohjelmoinnin perusteet Y Python T-106.1208 2.3.2009 T-106.1208 Ohjelmoinnin perusteet Y 2.3.2009 1 / 28 Puhelinluettelo, koodi def lue_puhelinnumerot(): print "Anna lisattavat nimet ja numerot." print

Lisätiedot

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine.

ServiceOnLine käyttöopas G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc. ServiceOnLine. G:\SOL DOKUMENTATION\Klart och Skickat\SERVICEONLINE\ServiceOnLine manual.doc ServiceOnLine Sivu 1 Sisällysluettelo 1. ServiceOnLine käynnistys ja kirjautuminen... 3 2. Henkilöstö... 4 2.1 Etsi henkilöstö...

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Tentti erilaiset kysymystyypit

Tentti erilaiset kysymystyypit Tentti erilaiset kysymystyypit Kysymystyyppien kanssa kannatta huomioida, että ne ovat yhteydessä tentin asetuksiin ja erityisesti Kysymysten toimintatapa-kohtaan, jossa määritellään arvioidaanko kysymykset

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto GEA -tuotannonohjausjärjestelmästä Ammu-ohjelmistoon 07/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot Ammu Ammu versio 1.85 tai

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen ProjekTila-palvelu Perusohje versio 1.1. Sisällysluettelo

Peruskäytön ohje. Senaatti-kiinteistöjen ProjekTila-palvelu Perusohje versio 1.1. Sisällysluettelo Peruskäytön ohje Sisällysluettelo Yleistä... 2 Kirjautuminen ja pikakuvakkeen teko... 2 Kohteen käyttöliittymän osat ja näkymien päivittymisjärjestys... 4 Kohteen näkymät (Valintapainikkeet)... 5 1. Hankkeet

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi 1 (5) Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria

Testausdokumentti. Sivu: 1 / 10. Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto. Versiohistoria Sivu: 1 / 10 Testausdokumentti Ohjelmistotuotantoprojekti Sheeple Helsingin yliopisto Versiohistoria Versio Päivitykset 0.4 Lisätty mod_form.php -tiedostoon liittyvät testit 0.5 Lisätty johdanto 1.0 Dokumentti

Lisätiedot

1 Rekisteröityminen Supplier Portal palvelun käyttäjäksi

1 Rekisteröityminen Supplier Portal palvelun käyttäjäksi Ostoreskontra Supplier Portal toimittajaportaali -ohje Sivu 1 / 15 SUPPLIER PORTAL TOIMITTAJAPORTAALI OHJE TOIMITTAJILLE Verkkolaskutuspalvelun käyttöönottamiseksi laskun lähettäjän tulee rekisteröityä

Lisätiedot

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet

Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet 1 Goalkeeper Game Statistics (v12) käyttöohjeet Oikeudet Goalkeeper game statistics v12 ohjelman tekijänoikeudet ovat pysyvästi tekijällä (Markku Aalto, Vantaa, markku.aalto@finhockey.fi), ellei niitä

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. Poikkeukset - Lopputulos Käyttäjä

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio SP1 Toukokuu 2012 1 (8) Aditro versio 6.1.2 SP1 Päivitysohje Toukokuu 2012 2 (8) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Application Pool Identity...

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin.

Elisa Kassa-taustajärjestelmän välilehdeltä raportit voidaan aukaista haluttuun tapahtumaan liittyvän raportin. Elisa Kassa Raportit Elisa Kassa tarjoaa oletusarvoisesti kymmeniä eri raportteja, jotka antavat informaatiota lähtien aina tuntikohtaisesta tapahtumien erittelystä, aina koko vuoden kattavaan tapahtumien

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

Omapalvelun ka ytto ohjeet

Omapalvelun ka ytto ohjeet Omapalvelun ka ytto ohjeet 1 Sisällys Etusivu ja omat tiedot... 2 Hakemuksen täyttäminen... 3 Välitallennus... 3 Keskeneräisen hakemuksen täyttäminen... 4 Liitteiden täydentäminen jälkikäteen... 5 Hakemuksen

Lisätiedot

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu

Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Osallistavan suunnittelun kyselytyökalu Käyttöohje InnoGIS- hankkeen aikana kehitetylle pilottiversiolle Dokumentti sisältää pilottiversiona toimivan kyselyn laatimiseen ja vastaamiseen liittyvän ohjeistuksen.

Lisätiedot

Postitussuunnitelman hyväksyminen

Postitussuunnitelman hyväksyminen Postitussuunnitelman hyväksyminen Postittamisen työpöytä, käyttäjäohje 1 Sisältö Kirjautuminen Extranetiin Yrityksen yhteystietojen tarkistaminen Ilmoitus uudesta postitussuunnitelmasta Aloita postitussuunnitelman

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla

OHJEITA RAPORTOINTIIN 6. Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla OHJEITA RAPORTOINTIIN 6 Tulostavoiteasiakirjan laatiminen tulostietojärjestelmän avulla Versio 1.0.2/17.6.2013 Valtiokonttori Ohje 2 (9) Sisällysluettelo 1 Tulossopimuksen laadintapohja... 3 2 Tulostavoiteasiakirjan

Lisätiedot

Oppimateriaalin lisääminen

Oppimateriaalin lisääminen Helsingin yliopisto 1 Oppimateriaalin lisääminen Tässä ohjeessa käsitellään oppimateriaalilinkin lisäämistä sekä opintokohteelle, että opetustapahtumalle. WebOodiin on mahdollista syöttää oppikirjojen

Lisätiedot

Tikonin mallikantojen, -tekstipohjien -raporttien ja - lomakkeiden käyttöönotto

Tikonin mallikantojen, -tekstipohjien -raporttien ja - lomakkeiden käyttöönotto Toukokuu 2014 1 (6) Tikonin mallikantojen, -tekstipohjien -raporttien ja - lomakkeiden käyttöönotto Mallikannat ja -raportit Toukokuu 2014 2 (6) Tikonin mallikantojen, -tekstipohjien -raporttien ja -lomakkeiden

Lisätiedot

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Puheratkaisu Vakio Pääkäyttäjän ohjeet Oma Elisa -palvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat

Luentaohjelma M-Bus mittareille Versio 1.77 ja uudemmat 1(8) Sisältö 1 M-Bus -luenta M-Bus Arkin avulla...2 1.0 Mikä on?...2 1.1 Asennus...2 1.2 Käyttö...2 1.3 Yleisimmät kentät ja painikkeet...4 Muita painikkeita:...7 1.4 Modeemi...7 2 M-Bus Arkin käyttö esimerkki...8

Lisätiedot

Sisällysluettelo HOITO- JA LÄÄKITYSILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJE

Sisällysluettelo HOITO- JA LÄÄKITYSILMOITUKSEN TÄYTTÖOHJE Sisällysluettelo Lyhyesti... 2 Yleisimmät kysymykset... 3 Hoitoilmoituksen tekeminen yksittäisille eläimille... 4 Eläimen valinta... 4 Hoitotiedot... 5 Hoitopäivä... 5 Hoidon syy... 5 Hoitokerta... 5 Lisätietoja...

Lisätiedot

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut.

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. Käyttöopas Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. 2 3 4 1 Lisää uusi palvelu: 1. Aloita seuraavasti: Valitse Asetukset ja sen jälkeen palvelut. Valitse luo uusi palvelu. 2. Nimi ja palvelun

Lisätiedot

Tikon lisenssin haku

Tikon lisenssin haku Toukokuu 2015 1 (11) lisenssin haku Lisenssin haku -ohje Toukokuu 2015 2 (11) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 Muuttunut lisenssiavaimen toimituskäytäntö... 3 Milloin lisenssiavainta tarvitaan... 3 Kuka

Lisätiedot

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle

Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Peltotuki Pron Lohkotietopankkimoduli tärkkelysperunalle Versio 2008.1 15.10.2008 ohje 15.10.2008 Asennus, käyttöönotto ja päätoiminnot Ohjelmiston tarkoitus Ohjelmiston tarkoitus on yhdistää Peltotuki

Lisätiedot

NetTikon MYYNTILASKU Mobiili

NetTikon MYYNTILASKU Mobiili Toukokuu 2016 1 (69) Käyttöohje Toukokuu 2016 2 (69) 1 Johdanto... 4 2 Aloitus... 5 2.1 Sisäänkirjautuminen... 5 2.1.1 Salasana unohtunut... 5 2.2 Salasanan vaihtaminen... 6 2.3 Käyttäjätunnuksen lukkiutuminen...

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA

QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA ILMAISTA MOTIVOIVAA QR-koodit QR-koodit INNOSTAVAA HAUSKAA PALJON KÄYTTÖTAPJA HELPPOA MOTIVOIVAA ILMAISTA QR-koodi paljon tietoa Koodin avulla pääsee nopeasti halutulle verkkosivulle tai esim. YouTube-videoon ilman osoitteen

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.1.1

Aditro Tikon versio 6.1.1 Marraskuu 2011 1 (8) Aditro Tikon versio 6.1.1 Mallikantojen ja raporttien käyttöönotto Marraskuu 2011 2 (8) Sisällysluettelo 1. Mallikantojen ja raporttien käyttöönotto... 3 1.1. Tikon versioon 6.1.0

Lisätiedot

Artikkelin lisääminen

Artikkelin lisääminen Sisällys Artikkelin lisääminen...3 Artikkelin muokkaaminen...5 Kuvan lisääminen artikkeliin...6 Väliotsikoiden lisääminen artikkeliin...9 Navigointilinkin lisääminen valikkoon...10 Käyttäjätietojen muuttaminen...13

Lisätiedot

Puhelin: 0600 90099 (1,98 EUR/min+pvm/mpm)

Puhelin: 0600 90099 (1,98 EUR/min+pvm/mpm) Visma Navita on pilvipalveluna toimiva raportoinnin, budjetoinnin ja ennustamisen järjestelmä. Vakioraporttien, kuten tulos- ja taselaskelmien, lisäksi Navitaan voidaan luoda myös asiakaskohtaisia raportteja

Lisätiedot

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen

Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen 1 Toimittajan laskusta maksun kirjaukseen Johdanto Maksujen kirjaaminen Odoo ssa on selväpiirteinen toimenpide, ja sen avulla voi myös seurata yrityksen tuloksen kehittymistä on-line. Erääntyneiden maksujen

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE

OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE OODI OPTIMA TIEDONSIIRTO- OHJE OPETTAJILLE 29.2.2012 Tiedonsiirto mahdollistaa opiskelijaryhmän siirtämisen oodista optimaan. Optimaan siirtyy opiskelijaryhmä, joka liitetään Optimassa työtilaan. Tiedonsiirtotoiminnallisuus

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

Takaisinperinnän brutotus / Verokoodin muutos

Takaisinperinnän brutotus / Verokoodin muutos Takaisinperinnän brutotus / Verokoodin muutos 19.12.2016 1.1 Brutotus pähkinänkuoressa: Jos takaisinperintä on tehty Netto kuluva -verokoodilla, eli perintä on tehty samana vuonna kun jakso on alun perin

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO

KÄYTTÖOHJE LATOMO VERSO Kirjautuminen Kirjatuminen järjestelmään tapahtuu syöttämällä ylläpitäjältä (yleensä sähköpostilla) saatu käyttäjätunnus ja salasana niille varattuihin kenttiin. Jos olet unohtanut salasanasi voit syöttää

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo:

RAPORTIT. 1. Yleistä. Sisällysluettelo: RAPORTIT Sisällysluettelo: 1. Yleistä 2. Rekisteristä löytyvät raporttipohjat Normaalit Valmiit Kiinteät raportit ja työkalut 3. Uuden raportin luominen 4. Osoitetarrat ja sähköpostin lähettäminen suoraan

Lisätiedot

BlueCommerce maksulinkki

BlueCommerce maksulinkki Aluksi kirjaudu TCS Raportointipalveluun käyttäjätunnuksella ja salasanallasi: TCS-palvelussa, valitse ecommerce -välilehti sivun ylälaidan palkista, ja kun let siirtynyt ecommerce-välilehdelle, valitse

Lisätiedot

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi!

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! Seuratoiminta on suomalaisen liikunnan ja urheilun kulmakivi Päätehtävämme on tuottaa urheilijoita sekä aktivoida liikkumaan. Miten tätä päätehtävää voidaan tukea? Sama tuska

Lisätiedot

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma)

Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/5 Opetustapahtumien hakeminen (Hae - Opetustapahtuma) Opetustapahtumien hakua tarvitaan sekä opetustapahtumien käsittelyssä että raporttien tulostamisessa. Ohjeessa käsitellään

Lisätiedot

Windows Vistan varmuuskopiointi

Windows Vistan varmuuskopiointi Vaihtoehtoja varmuuskopiointiin 1 Windows Vistan varmuuskopiointi Sisällysluettelo mikko.kaariainen@opisto.hel.fi Windows Vistan varmuuskopiointi... 2 Ensimmäinen varmuuskopiointi ja asetukset... 2 Seuraava

Lisätiedot

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti

Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti 1 Ensimmäisen myyntiprojektin tarjouksen luonti Johdanto Tarjous on dokumentti, jossa määritellään myytävä tuote tai palvelu, sekä sen hinta. Asiakas voi hyväksyä tarjouksen (jolloin seuraava vaihe on

Lisätiedot