Aditro Tikon. Tilaustenkäsittely ja laskutus CSV muotoisten laskujen/tilausten nouto (Uusi ylläpito) Laskujen/tilausten nouto. Tikon 6.1.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aditro Tikon. Tilaustenkäsittely ja laskutus CSV muotoisten laskujen/tilausten nouto (Uusi ylläpito) Laskujen/tilausten nouto. Tikon 6.1."

Transkriptio

1 Maaliskuu (27) Aditro Tikon Tilaustenkäsittely ja laskutus CSV muotoisten laskujen/tilausten nouto (Uusi ylläpito)

2 Maaliskuu (27) Sisällysluettelo Laskujen/tilausten ajastettu nouto Yleistä Csv tiedoston muoto Csv-tiedoston sisään luku ja kenttien kohdistus Ajastettu nouto Suora nouto Käyttöönotto Käynnistys Vaihe 1. Tuontiprofiili Vaihe 2. Parametrit Vaihe 3. Laskun otsikko Vaihe 4. Laskun rivi Vaihe 5. Tuonnin vaihtoehdot Vaihe 6. Valitse toiminnot Perustiedot välilehti Yritykset Lokit välilehti Muutokset ajastukseen ja profiiliin Ajastuksen muuttaminen Profiilin asetusten muuttaminen Ajastetun noudon suorittaminen manuaalisesti Ajon käynnistäminen Ajastettujen tapahtumien seuranta Asetukset Eräajotiedot Eräajo Tuontitiedoston vaatimukset ja erityispiirteet Pakolliset tiedot Hylkäämiseen johtavat puutteet Tarkistukset Taulujen päivitykset ja automaattitäytöt Testitiedoston rakentaminen Eroavuudet olemassa olevaan Tikon joustavaan.csv tuontiin... 27

3 Maaliskuu (27) Laskujen/tilausten ajastettu nouto 1. Yleistä Tikon tilaustenkäsittely ohjelmassa olevan tilausten kiinteämuotoisen ascii noudon ja muokattavan ascii ja.csv muotoisten tilausten noudon lisäksi ohjelmaan on uuteen yläpitoon rakennettu mahdollisuus myös ajastaa.csv muotoiset noudot Csv tiedoston muoto Erot aikaisempiin Tikon ascii ja csv tuonteihin: Asiakastietoja ei päivitetä asiakas-tauluun, vaan tuontitiedostossa olevat asiakkaat on oltava jo perustettuina sinne. Asiakkaan osoite- ja nimitiedot otetaan tuontitiedostosta. Summien ja määrien etumerkit annetaan ko. kentissä. Erillistä etumerkkikenttää, jota käytettiin aikaisemmissa tuonneissa, ei käytetä. Ohjelma tarkistaa kaikkien tuotavien tietojen viite-eheyden. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotavien tietojen on löydyttävä Tikonin asianomaisista tauluista, mm. maksuehto, toimitusehto, tuote, asiakas ym. Mikäli ko. tietoa ei Tikonin tietokannasta löydy menee kyseinen lasku/tilaus virhelista ja tietoa ei siirretä Csv-tiedoston sisään luku ja kenttien kohdistus Käyttäjä voi vapaasti määritellä järjestyksen, jossa tiedot Tikoniin tuodaan. Tuontitoiminnon profiiliin tallennetaan kenttäjärjestys jonka käyttäjä on määritellyt. Kenttäjärjestys annetaan tilauksen otsikoille ja rivitiedoille erikseen (Vaiheet 3 ja 4) Ajastettu nouto Nouto voidaan ajastaa tapahtumaan säännöllisesti Windows palveluna taustalla (Aditro worker). Ajastetussa noudossa ohjelmaa on tarkoitus käyttää niin, että annettuun noutokansioon siirretään tai tiedoston tuottava ulkopuolinen järjestelmä siirtää sisään luettavat tiedostot. Kun Tikon lukee annetut hakuehdot täyttävät tiedostot sisään, siirtää ohjelma käsitellyt tiedostot talteen tuontikansion alle perustamaansa Backup kansioon. Tilauksilla olevat tuotteet ja asiakkaat on oltava Tikoniin perustettuna. Ne voidaan myös tuoda (myös ajastaa) ylläpidon Tuonti toiminnolla kyseisten taulujen ylläpidossa ennen tilausten sisään lukua.

4 Maaliskuu (27) 1.4. Suora nouto Toiminnolla voidaan noutaa haluttu/halutut tiedostot heti. Suoran noudon voi tehdä jo tallennetulla profiililla, myös ajastetulla tai tekemällä uuden tuontiprofiilin. 2. Käyttöönotto Käyttöönotossa annetaan tiedot tuontitiedostojen sijainnista, tuontitiedoston kenttien järjestyksestä, tuontitiedoston kenttien muotoilusta ja ajastukseen liittyvät asetukset. Huom! Mikäli Tikonissa jo aiemmin ollut Joustava liittymä on ollut käytössä, ei vanhaa määrittelyä voida suoraan hyödyntää, vaan siirtoasetukset on tehtävä uudelleen Käynnistys Toiminnon asetukset ja käyttöönotto tehdään uudesta ylläpidosta valikoista Asetukset Liittymät Myyntilausten tuonti ja Asetukset Liittymät Myyntilaskujen tuonti Myyntitilausten tuonti tuo tilaukset Tikonin kantaan uusina tilauksina (tilakoodi =0). Kyseisiin tilauksiin tehdään Tikon laskutusohjelmassa toimitusten vahvistus. Tilausten tuonnissa laskun numeroa ei ole annettu tuontitiedostossa. Tilaukset saavat laskun numeron Tikonista valitusta laskujen numerosarjasta kun tilauksesta tulostetaan lasku. Myyntilaskujen tuonti tuo tilaukset laskutusvalmis tilaan (tilakoodi=40). Laskunnumero voidaan tuoda (lukea tiedostosta) tai laskunnumero muodostetaan ohjelmasta laskujen numerosarjoista laskuja tulostettaessa. Molempien toimintojen vaiheet ovat samat. Tässä käydään ne läpi kertaalleen.

5 Maaliskuu (27)

6 Maaliskuu (27) 2.2. Vaihe 1. Tuontiprofiili Tuontiprofiili voidaan tallentaa (ja ajastaa) myöhempää käyttöä varten. Valikosta on valittavissa jo aiemmin yritykselle perustetut tuontiprofiilit. Kun luodaan uusi profiili, niin valitaan 0 Ei arvoa Uudelle tuontiprofiilille annetaan nimi ohjatun toiminnon vaiheessa Vaihe 2. Parametrit Tuontitiedoston tiedot Hakemisto Hakemistoksi valitaan avautuvasta luettelosta laskutusohjelman käyttöön perustettu siirtohakemisto. Hakemisto perustetaan valikosta Asetukset Siirtotiedostot Hakemistot

7 Maaliskuu (27) Hakemiston sovellukseksi valitaan Tilaustenkäsittely Siirtohakemisto näkymä: Tuontitiedosto kohtaan voidaan valita yksi tiedostonimi tai määritellä noudettavaksi kaikki samanaikaisesti hakemistossa olevat tiedostot, jotka täyttävät annetut hakuehdot. Kentässä voidaan käyttää merkkejä? ja * korvaamaan yksi tai useampi merkki. Esim. valinnalla *.csv ohjelma lukee hakemistosta kaikki.csv tunnisteosalla varustetut tiedostot. Testitiedoston tiedot Testitiedosto käytössä valinnalla voidaan tuontiasetukset testata samalla kun ne määritellään. Testitiedoston käyttö ei ole pakollista. Hakemisto Valitaan hakemisto jonne malli tuontitiedostosta on talletettu. Hakemistovalinnassa näkyvät samat hakemistot kuin varsinaisen tuontitiedoston hakemistovalintalistassa. Testitiedosto on valittavissa hakemistossa olevista csv-tiedostoista. Testitiedosto kannattaa viedä eri kansioon varsinaisten tuontitiedostojen kanssa, jotta sitä ei vahingossa lueta tiedostona sisään. Samaa testitiedostoa voidaan käyttää useamman yrityksen tuontiprofiileja luotaessa. Huom! Profiili tallentuu aina avoinna olevalle yritykselle. Vaikka yritysvalinta on aktiivinen ja yrityksiä voi valita niin profiili ei näy muilla yrityksillä. Älä valitse yritysvalinnasta muita yrityksiä, sillä profiilin ajastus yrittää viedä ajastuksen valituille yrityksille!

8 Maaliskuu (27) CSV asetukset Erotinmerkki-kentässä kerrotaan merkki, jolla tuontitiedoston kenttäarvot erotetaan toisistaan. Desimaalierotin = numeeristen kenttien desimaalimerkki Päivämäärä kentässä ilmoitetaan missä muodossa tiedostossa olevat päivämäärät ilmoitetaan. Määritelty muoto kenttään annetaan päivämäärämuoto mikäli Päivämäärä kenttään on annettu arvo Itse määritelty. Päivämäärämuodossa käytettävät tunnisteet perustuvat englanninkielisiin alkukirjaimiin. D = päivä, M = kuukausi, Y = Vuosi. esim. DD,M,YY > 12,2,12 -> (erotinmerkkinä pilkku) Lisäasetukset Tuontitiedostossa on oltava jokaisella rivillä tunniste, joka ilmoittaa, onko siinä otsikko- vai rivitietueen arvoja. Tuontitiedostossa on oltava ensin otsikko-osan rivi ja sen jälkeen siihen liittyvät rivi-osan rivit. Otsikon tunnus Kenttään annetaan otsikkotietueen tunniste, esim. TO Otsikon kenttä Kentässä ilmoitetaan järjestyslukuna mistä kentästä tunnistetieto riviltä haetaan. Suosittelemme että tuontitiedostossa tunniste olisi ensimmäisessä sarakkeessa kenttä 1. Rivin tunnus Kenttään annetaan rivitietueen tunniste, esim. TR Rivin kenttä Kentässä ilmoitetaan järjestyslukuna mistä kentästä tunnistetieto riviltä haetaan. Suosittelemme että tuontitiedostossa tunniste olisi ensimmäisessä sarakkeessa kenttä 1. Mikäli rivin tunniste on eri kentässä kun otsikon tunniste, on sekaannusten välttämiseksi huolehdittava, ettei tietueilta löydy ristiin rivi- ja otsikkotietueiden tunnisteita. Tosi arvon merkki Kenttään laitetaan arvo, joka vastaa tuotavassa tiedostossa totuusarvoa Tosi. Tiedostossa voi mikä tahansa merkki tai merkkijono vastata Tosi arvoa, esim. 1 tai -1, Tosi tai True. Esim. Tieto onko kyseessä rahoitusyhtiölasku (Otsikkorivin rahoitusyhtiö-kentän tieto).

9 Maaliskuu (27) 2.4. Vaihe 3. Laskun otsikko Tuontitiedoston tiedot Näkymässä yhdistetään tuontitiedoston otsikko-osan kentät vastaaviin tietokannan kenttiin. Sarakkeet: Kenttä Sarakkeessa on yritystietokannan otsikkotaulun kentät. Tuontitiedoston sarake Sarakkeeseen annetaan järjestysnumero, joka kertoo missä tuontitiedoston sarakkeessa on otsikkotaulun kenttään tuleva arvo. Ohjelma lisää aaltosulut numeron ympärille kun kentästä poistutaan.

10 Maaliskuu (27) Taulukenttään siirtyväksi arvoksi voidaan määritellä myös vakioarvo laittamalla sarakkeeseen järjestysnumeron sijasta tuo vakioarvo ja sen eteen yhtäsuuruusmerkki. Esimerkiksi vakioarvo 9 annetaan kirjoittamalla kenttään =9 Kenttään voidaan syöttää myös vakioarvon ja tiedostosta tuotavan muuttuvan arvon yhdistelmä käyttämällä &-merkkiä. Esim. jos laskutuslisä-kenttään halutaan kokonaisuus, jossa tuontitiedoston sarakkeen 26 sisältämän tiedon alkuun aina lisätään sana Huom!, määritys laitetaan sarakkeeseen seuraavasti: =Huom! & {26} Virhe Sarakkeeseen tulee ilmoitus virheestä silloin kun Testaa painiketta painetaan ja kyseisen kentän määrittelyssä on virhe, esim. jos pakollista kenttää ei ole määritelty. Otsikkotietueen pakolliset kentät Tilausasiakas Tilausnumero Reskontran saatavatili Toimituspäivä Testitulos Sarakkeeseen tulee arvo Tuontitiedoston sarake -kentissä määritellystä kohdasta testitiedoston ensimmäiseltä otsikko-osan riviltä. Arvo tulee näkyviin Testaa painiketta painettaessa.

11 Maaliskuu (27) 2.5. Vaihe 4. Laskun rivi Tuontitiedoston tiedot Näkymässä yhdistetään tuontitiedoston rivi-osan kentät vastaaviin tietokannan taulukenttiin. Kenttä sarakkeessa on kentät yritystietokannan rivitaulusta. Toiminnallisuus on sama kun edellisessä otsikko-osan kenttien määrittelyssä. Rivitietueen pakolliset kentät Tilaunumero Tuotenumero Rivin tyyppi

12 Maaliskuu (27) 2.6. Vaihe 5. Tuonnin vaihtoehdot Leikkaa liian pitkä teksti Tuontitiedoston kentän sisältö katkaistaan sopivan mittaiseksi, mikäli siinä on enemmän merkkejä kuin taulun kenttään sopii. Tuonti tehdään vain, jos siinä ei ole virheitä Valittuna: Jos tiedostossa on virheellistä tietoa, se jätetään kokonaan tuomatta. Ei valittuna: Tuontitiedostosta tuodaan kaikki ehjät tilaukset/laskut vain virheelliset jätetään tuomatta.

13 Maaliskuu (27) Tuontitiedostoa ei siirretä backup kansioon Valittuna: Tuontitiedostot jäävät tuontikansioon. Tätä valintaa ei yleensä käytetä. Jo tuotu tiedosto on siirrettävä pois tuontikansiosta, jotta sitä ei yritetä tuoda uudelleen. Saman tiedoston uudelleenlukeminen aiheuttaa virheilmoituksen lokitauluun, koska tilausnumerot ovat jo käytössä. Ei valittuna: Tiedostot siirtyvät tuonnin yhteydessä tuontikansion alle ohjelman perustamaan backup kansioon. Huom! Ajastetussa noudossa ohjelmaa on tarkoitus käyttää niin, että annettuun noutokansioon siirretään tai tiedoston tuottava ulkopuolinen järjestelmä siirtää sisään luettavat tiedostot. Kun ohjelma lukee tiedostot sisään, se siirtää ne tuontikansion alle perustamaansa kansioon (Backup). Tuontikansio jää tyhjäksi kunnes sinne tuodaan uusia tiedostoja. Jos kansio on tyhjä ajastuksen aikana, ei ajastuksesta jätetä lokitauluun merkintää, jolloin lokitaulu ei täyty turhaan. Backup kansiossa ovat tallessa kaikki Tikoniin sisään luetut tiedostot. Ohjelma lisää tiedostojen nimeen päivämäärän ja kellonajan, jolloin tarvittaessa tiedosto on helposti yhdistettävissä ajastuksen ajankohtaan. Käyttäjän huoleksi jää backup kansion tyhjentäminen aika ajoin vanhoista tiedostoista.

14 Maaliskuu (27) 2.7. Vaihe 6. Valitse toiminnot Tuo Tuontitiedosto/tiedostot tuodaan heti tuontiasetuksissa annettujen asetusten mukaisesti. Vaikkei tuontia tehtäisi, määritykset voidaan tallentaa ja tuonnit ajastaa. Uutta määritystä luotaessa valinta on oletuksena päällä. Tallenna profiili Määritykset tallennetaan myöhempää käyttöä varten. Uutta asetusta luotaessa valinta ei ole oletuksena päällä. Ajasta Mikäli valittuna niin seuraavalla näytöllä annetaan ajastuksen parametrit - ensimmäinen tuontiajankohta ja tuontien aikaväli. Uutta asetusta luotaessa valinta ei ole oletuksena päällä. Käyttötaso Profiilin nimi Kenttään annetaan nimi jonka perusteella noutomääritys tunnistetaan. Asetuksiin voidaan tehdä myöhemmin muutoksia ja ajastetun noutomäärityksen tapahtumia voidaan seurata Asetukset Eräajotiedot - Eräajot valikosta. Profiili on aina yrityskohtainen ja tallentuu avoinna olevan yrityksen käyttöön.

15 Maaliskuu (27) Mikäli ajastusvaihtoehtoa ei ole valittu, seuraa Vaihe 7, jossa tiedoston tuonnin testaustulos ilmoitetaan ja näytetään linkki lokitiedostoon, jossa on tarkempi kuvaus noudon testauksen onnistumisesta. Nouda painikkeella tehdään varsinainen nouto.

16 Maaliskuu (27) 2.8. Perustiedot välilehti Ajastustapa Kerta-ajo Tilausten noudon voi ajastaa haluttuna ajankohtana kerran tapahtuvaksi Ajastutapa Toistuva Tilausten noudon voi ajastaa halutuin väliajoin ja haluttuna ajanjaksona tapahtuvaksi taustapalveluksi. Toistoväli Toistotapa Päivittäin

17 Maaliskuu (27) Toistojakson pituus voidaan antaa tässä tai alempana kohdassa Kesto. Viikoittain Viikoittaisessa ajastuksessa voidaan antaa päivät jolloin nouto halutaan toteuttaa. Myös kestoaika on valittavissa. Kuukausittain Kuukausittaisessa ajastuksessa noudotojen väliksi voi valita päivä- ja kuukausivälin. Esim. Joka toinen kuukausi kahden päivän välein. Oheisessa kuvassa on nouto ajastettu tapahtumaan joka kuukauden joka toisena tiistaina. Päivittäinen toistuminen Ajetaan kerran

18 Maaliskuu (27) Annetaan noudon kellonaika. Oheisessa kuvassa nouto tapahtuu 15 minuutin välein. Ajankohta on asettu myös klo. 17:00 jälkeen. Kesto Alkupäivä Oheisessa kuvassa nouto on ajoitettu alkamaan Noudon ajastukselle ei ole asetettu päättymispäivää.

19 Maaliskuu (27) 2.9. Yritykset Laskujen/tilausten noutotoiminto koskee aina avoinna olevaa yritystä. Yritystä ei tarvitse erikseen valita Lokit välilehti Tarkastellun ajastustyön tekemät noudot näkyvät luettelossa. Luetteloon voidaan hakea noutojen tiedot halutulta ajanjaksolla. Vaihtoehtoja ovat: Tänään Viimeiset 24 tuntia Viimeiset 48 tuntia Viimeiset 7 päivää Viimeiset 14 päivää Viimeiset 28 päivää Annettu aikaväli Kaikki Tulos sarakkeesta näkee onko noutotapahtuma onnistunut vai onko siinä ollut virheitä. Ajotuloksen loki sarakkeessa näkyvät yksityiskohtaisemmat tiedot mikäli noudossa on ollut virheitä. Tarkemmat lokitiedot avautuvat myös omaan ikkunaansa riviä kaksoisklikkaamalla.

20 Maaliskuu (27) 3. Muutokset ajastukseen ja profiiliin 3.1. Ajastuksen muuttaminen Ajastuksen asetusten muuttaminen tapahtuu nopeimmin valitsemalla olemassa oleva profiili ja siirtymällä suoraan ajastuksen asetuksiin ohjatun profiilin luonnin ensimmäisessä ikkunassa olevasta Ajasta painikkeesta. Ohjelma siirtyy suoraan ikkunaan, joka on kuvattu tämän ohjeen kohdassa Profiilin asetusten muuttaminen Profiilin asetuksia muutetaan valitsemalla olemassa oleva profiili ja siirtymällä Seuraava painikkeella eteenpäin. Profiilin muutetut asetukset tallennetaan joko samalla nimellä tai uutena profiilina uudella nimellä.

21 Maaliskuu (27) 4. Ajastetun noudon suorittaminen manuaalisesti 4.1. Ajon käynnistäminen Tallennetun ajastuksen voi suorittaa ylläpidon valikosta Asetukset Eräajotiedot Eräajot. Ikkunan yläosassa olevasta kuvakkeesta ajo käynnistyy heti ajastus asetuksista riippumatta. 5. Ajastettujen tapahtumien seuranta 5.1. Asetukset Eräajotiedot Eräajo Ylläpidon Eräajot valikossa ovat näkyvissä kaikki Tikon-ohjelmien ajastetut toiminnot. Listassa näkyy myös edellä esitelty laskujen/tilausten noudon profiili. Eräajoista muodostuu lokitietoja eräajotyypistä riippuen. Lokitiedoista selviää eräajon tila, aloitus- ja lopetusaika ja eräajon tulos. Esimerkki ajastetun tuonnin eräajon lokista:

22 Maaliskuu (27) 6. Tuontitiedoston vaatimukset ja erityispiirteet 6.1. Pakolliset tiedot Tiedoston sisäänluvussa on pakollisia kenttiä jotka on oltava profiilissa kohdistettuna Otsikkotietue Tilausasiakas Tilausnumero Reskontran saatavatili Toimituspäivä Rivitietue Tilausnumero Tuotenumero Rivin tyyppi 6.2. Hylkäämiseen johtavat puutteet Tuontiprofiilin asetusten vaikutus Leikkaa liian pitkä teksti Mikäli valintaa ei ole valittuna aiheuttaa liian pitkä teksti virheen ja kyseisen tietueen hylkäämisen. Muussa tapauksessa teksti katkaistaan taulun kentässä määriteltyyn maksimi pituuteen ja virhettä ei tule. Tuonti tuodaan vain jos siinä ei ole virheitä Mikäli valinta on valittuna, niin yksikin virhe aiheuttaa koko tuontitiedoston hylkäämisen. Muussa tapauksessa virheelliset tietueet jätetään tuomatta ja virheettömät tuodaan. Hylkäämiseen vaikuttavat tiedostossa olevat virheet Koko tiedosto Tiedostoa ei tunnisteta

23 Maaliskuu (27) Otsikkotietue Pakollinen kenttä puuttuu Tieto väärän muotoista Puuttuva viite-eheys Tilausnumero on jo käytössä Asiakasta ei löydy Tilausnumero on jo käytössä tuontitiedostossa Tiedostosta ei löydy tunnistetietoja Otsikkoon kuuluvalla rivillä oleva virhe johtaa myös otsikon hylkäämiseen Rivitietue Pakollinen kenttä puuttuu Tieto väärän muotoista Puuttuva viite-eheys Otsikolla olevaa tilausnumeroa ei löydy riviltä Väärä rivityyppi Tilausrivien maksimimäärä ylittyi (maks ) Tuotetta ei löydy Edeltävässä otsikossa virhe Puuttuva tilinumero (Ohjelma ei varoita testausvaiheessa puuttuvasta tilinumerosta. Tilinumero voi olla kenttien yhdistelyssä myös tyhjäkin, jolloin siihen haetaan tuotteelle merkitty kirjanpidon tili joko tuotetaulusta tai tilikooditaulusta asiakkaan ja tuotteen verokoodin perusteella.. Virheilmoitus puuttuvasta tilinumerosta annetaan jos tilinumeroa ei löydy - kun varsinaiselle tuontitiedostolle tehdään testituonti. vaihe 7.) Lisäksi Tilaus voidaan tuoda myös ilman tuoterivejä (vain otsikkotietue). Lasku hylätään jos tiedostossa ei ole otsikkoon liittyviä tuoterivejä.

24 Maaliskuu (27) 6.3. Tarkistukset Viite-eheys Tuotavissa kentissä olevat arvot on oltava Tikoniin perustettuna. Kentät joissa viite-eheys tarkistetaan: 1.Maksuehto 2.Maksuehtoteksti 3.Maksuehtopäivä 4.Käteisalennuspäivä 5.Toimitusehto 6.Käteisalennus 7.Valuutta Mikäli edellä olevia ei tuontitiedostossa tuoda niin arvot haetaan kohdassa 6.4. kerrotulla tavalla Muut tarkistukset Veloituslaskun loppusumma on oltava positiivinen. Hyvityslaskun loppusumma on oltava negatiivinen Taulujen päivitykset ja automaattitäytöt Päivitykset Tilausten tuonnissa ohjelma päivittää tuotesaldotaulun varattu kenttää tuotteen tilatulla määrällä (edellyttäen että tuotteella on varastoseuranta ja tuoterivin tyyppi on 0). Kenttien täyttäminen (mikäli arvoa ei ole annettu) Otsikkotietue Tilausasiakkaan nimi *Otetaan asiakastaulusta tilausasiakasnumeron perusteella Tilausasiakkaan nimen jatke *Otetaan asiakastaulusta tilausasiakasnumeron perusteella Tilausasiakkaan osoite *Otetaan asiakastaulusta tilausasiakasnumeron perusteella Tilausasiakkaan postiosoite *Otetaan asiakastaulusta tilausasiakasnumeron perusteella *otetaan mikäli kaikki edellä olevat kentät ovat tyhjiä Laskutusasiakas Id Otetaan tilausasiakkaan tunnus Laskutusasiakkaan nimi Otetaan tilausasiakkaan nimi Laskutusasiakkaan nimen jatke Otetaan tilausasiakkaan nimen jatke Laskutusasiakkaan osoite Otetaan tilausasiakkaan osoite

25 Maaliskuu (27) Laskutusasiakkaan postiosoite Otetaan tilausasiakkaan postiosoite Toimitusasiakas Id Otetaan tilausasiakkaan tunnus Toimitusasiakkaan nimi Otetaan tilausasiakkaan nimi Toimitusasiakkaan nimen jatke Otetaan tilausasiakkaan nimen jatke Toimitusasiakkaan osoite Otetaan tilausasiakkaan osoite Toimitusasiakkaan postiosoite Otetaan tilausasiakkaan postiosoite Hinnastokoodi Otetaan asiakastaulusta tilausasiakasnumeron perusteella Tulostustapa Otetaan asiakastaulusta tilausasiakasnumeron perusteella Alv-tapa Otetaan asiakastaulusta tilausasiakasnumeron perusteella, mikäli ei löydy niin otetaan reskontrayritykseltä Valuuttakoodi EUR Valuuttakurssi Mikäli valuuttakoodia ei ole annettu - > 1 Mikäli valuuttakoodi on annettu ja se on yrityksen kotivaluutta -> 1 Maksuehtokoodi *Otetaan maksuehto taulusta tilausasiakastietojen perusteella Maksuehtoteksti *Otetaan maksuehto taulusta tilausasiakastietojen perusteella Käteisalennuspäivät *Otetaan maksuehto taulusta tilausasiakastietojen perusteella Maksuehtopäivät *Otetaan maksuehto taulusta tilausasiakastietojen perusteella Käteisalennusprosentti *Otetaan maksuehto taulusta tilausasiakastietojen perusteella *mikäli Maksuehtokoodi, Maksuehtoteksti, Käteisalennuspäivät ja Maksuehtopäivät kentät ovat tyhjiä Tilauspäivä Kuluva päivä Suoraveloituskoodi Mikäli tilauksen tyyppi = 2 -> 0 Tilauksen tyyppi Arvoksi laitetaan 1 (Veloitus lasku) Rivitietue Verotapa Varastoseuranta Tilikoodi Kustannuspaikka Kustannustapa Projekti Projektitapa Tiliöintiviite Toimitettu *vain laskujen noudossa Otetaan tuotetaulusta tuotenumeron perusteella Otetaan tuotetaulusta tuotenumeron perusteella Otetaan tuotetaulusta tuotenumeron perusteella mikäli tuotteelle ei ole annettu tilikoodia. Jos on annettu, niin otetaan Tilikoodi taulusta. Tili otetaan asiakkaan verokoodin ja tuotteen verotavan perusteella. Otetaan tuotetaulusta tuotenumeron perusteella Otetaan tuotetaulusta tuotenumeron perusteella Otetaan tuotetaulusta tuotenumeron perusteella Otetaan tuotetaulusta tuotenumeron perusteella Otetaan verkkolaskujen ostotiliöinnit taulusta tuotteen ja asiakkaan perusteella *Tilattu määrä vähennettynä jälkitoimitus määrällä

26 Maaliskuu (27) Kenttien täyttäminen (mikäli arvo on annettu mutta sitä ei voida sellaisenaan käyttää) Otsikkotietue Laskutusasiakas Id Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Laskutusasiakas nimi Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Laskutusasiakas nimen jatke Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Laskutusasiakas osoite Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Laskutusasiakas postiosoite Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Toimitusasiakas Id Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Toimitusasiakas nimi Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Toimitusasiakas nimen jatke Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Toimitusasiakas osoite Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Toimitusasiakas postiosoite Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Valuuttakurssi Mikäli arvo = 0. Mikäli valuuttakoodia ei ole annettu - > 1 Mikäli valuuttakoodi on annettu ja se on yrityksen kotivaluutta -> 1 Suoraveloituskoodi Mikäli arvo = 0 ja tilauksen tyyppi = 1 otetaan tieto asiakas taulusta tilausasiakkaan perusteella Mikäli tilauksen tyyppi = 2 -> 0 Tilauksen tyyppi Mikäli arvo ei ole 2 niin arvoksi laitetaan 1 (Veloitus lasku) Käteisalennus Mikäli tilauksen tyyppi = 2 -> 0 Mikäli arvo negatiivinen -> arvo muutetaan positiiviseksi Rivitietue Tiliöintiviite Mikäli arvo = 0. Otetaan verkkolaskujen ostotiliöinnit taulusta tuotteen ja asiakkaan perusteella

27 Maaliskuu (27) 6.5. Testitiedoston rakentaminen Mikäli on tarvetta muodostaa esim. mallitiedosto ulkopuoliselle järjestelmälle voi tiedoston rakentaa seuraavasti: 1. Ylläpito Myynti Myyntitilauksenotsikko Vie toiminnolla tallennetaan otsikkotietue.csv muotoon. Tallennus tehdään asetuksella Ensimmäinen rivi on kenttäkuvaus. 2. Ylläpito Myynti Myyntitilauksen rivi Vie toiminnolla tallennetaan rivitietue.csv muotoon. Tallennus tehdään asetuksella Ensimmäinen rivi on kenttäkuvaus. 3. Tiedostojen tietueet yhdistetään yhdeksi.csv tietueeksi jota voidaan käyttää tuontiprofiilin muodostamiseen. OTSIKKO(otsikko) Otsikkotietue OTSIKKO(rivi) Rivitietue Varsinaisessa tuontitiedostossa ei otsikoita (headereita) tarvita Eroavuudet olemassa olevaan Tikon joustavaan.csv tuontiin Tiedoston rakenne: Valuuttakentissä annetaan - etumerkki jos luku on negatiivinen. Aiemmin käytettiin erillistä etumerkkikenttää yhteisenä kaikille valuuttakentille. Etumerkki valuuttakentässä mukana mahdollistaa myös esim. negatiivisen summan myös veloitus laskulle riville.

Tikon Kirjanpito Tikon Kirjanpito

Tikon Kirjanpito Tikon Kirjanpito 27.11.2017 1 (16) Tikon Kirjanpito etasku 27.11.2017 2 (16) 1 Liittymäaineisto... 3 2 Lisenssit... 3 3 Toiminnon kuvaus... 3 4 Käyttöönotto... 4 4.1 SFTP-tunnukset... 4 4.2 Hakemisto... 4 4.3 Siirtoasetus...

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja

Visma Business AddOn Tositteiden tuonti. Käsikirja Visma Business AddOn Tositteiden tuonti Käsikirja Oppaan päiväys: 10.2.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Myyntitilauserän kuvaus

Myyntitilauserän kuvaus Myyntitilauserän kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä

Lisätiedot

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus

Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Myyntitilaus -tiedoston kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja

Lisätiedot

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta.

Tulosta yrityksesi tuloslaskelma ja tase myöhempää tarkastusta varten. Ota varmuuskopio tilanteesta ennen tilimuunnosta. Tilimuunnosohje 1 (5) Tilimuunnosajo Tilimuunnosajo täytyy tehdä jos halutaan vaihtaa yritykselle tilikartta ja säilyttää tilien tapahtumat. Tilikartan vaihtoa varten perustetaan uusi yritys, jonne muunnosajossa

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.2.0 SP1

Aditro Tikon versio 6.2.0 SP1 Tammikuu 2013 1 (6) Aditro Tikon versio 6.2.0 SP1 Ohjelmistomuutokset Tammikuu 2013 2 (6) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.2.0 SP1 tehdyt muutokset... 3 1. Kirjanpito ja reskontra (6.2.0 SP1)... 3 1.1.

Lisätiedot

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä

17 BUDJETOINTI. Asiakaskohtainen Budjetti. 17.1 Ylläpito-ohjelma. Dafo Versio 10 BUDJETOINTI. Käyttöohje. BudgCust. 17.1.1 Yleistä 17 Asiakaskohtainen Budjetti 17.1 Ylläpito-ohjelma 17.1.1 Yleistä BudgCust Ohjelmalla avataan järjestelmään asiakaskohtaisia budjetteja, jotka annetaan kuukausitasolla (oletus). 17.1.2 Parametrit Ohjelmaa

Lisätiedot

Visma Business Visma AddOn Tilitoimistoaineisto. Käsikirja

Visma Business Visma AddOn Tilitoimistoaineisto. Käsikirja Visma Business Visma AddOn Tilitoimistoaineisto Käsikirja Oppaan päiväys: 9.3.2015. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5)

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) TIETOJEN SIIRTO ESIJÄRJESTELMISTÄ COMMUNITYYN SISÄLTÖ 1 Yleistä 2 Tiedoston rakenne 2.1 Yhteenvetotietue 2.2 Laskun otsikkotietue 2.3 Laskutustapahtuman

Lisätiedot

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty.

Kortinhaltijat joilla on maksukeskeytys Maksuryhmään liitettyjen kortinhaltijoiden lukumäärä, joiden maksut ovat tilapäisesti keskeytetty. 1(6) MAKSURYHMÄN HALLINTA Maksuryhmäkohtaiselle sivulle pääset klikkaamalla yksittäisen maksuryhmän nimeä verkkopalvelun etusivulla tai valitsemalla ryhmän Maksuryhmät - osion listalta. Sivun tiedot ja

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.2.0

Aditro Tikon versio 6.2.0 Marraskuu 2012 1 (7) Aditro Tikon versio 6.2.0 Mallikantojen ja raporttien käyttöönotto Marraskuu 2012 2 (7) Sisällysluettelo 1. Mallikantojen ja raporttien käyttöönotto... 3 1.1. Tikon versioon 6.2.0

Lisätiedot

Myyntitilausrivin kuvaus

Myyntitilausrivin kuvaus Myyntitilausrivin kuvaus Konekielinen myyntitilaustiedosto sisältää omina tietueinaan myyntitilausotsikon, toimituserän ja tilausrivin tiedot. Yksi myyntitilaus voi sisältää useita toimituseriä ja toimituserä

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.3.0. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0. Web -myyntilaskutus. Copyright Aditro. All rights reserved. Toukokuu 2013 1 (16) Versio 6.3.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2013 2 (16) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 4 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 5 4.1 Käyttäjäroolit... 5 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

Visma Business AddOn Konsernikäsittely. Käsikirja

Visma Business AddOn Konsernikäsittely. Käsikirja Visma Business AddOn Konsernikäsittely Käsikirja Oppaan päiväys: 9.9.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin

Lisätiedot

Toteumatietojen tiedostolataus sisäiseen laskentaan Käsikirja

Toteumatietojen tiedostolataus sisäiseen laskentaan Käsikirja Valtiokonttori Käsikirja 1 (13) 3.1.2017 Toteumatietojen tiedostolataus sisäiseen laskentaan Käsikirja Valtiokonttori Käsikirja 2 (12) Asiakirjan muutoshistoria versio päiväys tekijä Muutoshistoria 0.1

Lisätiedot

Visma Fivaldi rajapinnat Visma Payroll aineistojen tuonti Fivaldiin Pyroll maksuaineiston ja kirjanpitoaineiston tuonti Fivaldi - sovelluspalveluun

Visma Fivaldi rajapinnat Visma Payroll aineistojen tuonti Fivaldiin Pyroll maksuaineiston ja kirjanpitoaineiston tuonti Fivaldi - sovelluspalveluun Visma Fivaldi rajapinnat Visma Payroll aineistojen tuonti Fivaldiin Pyroll maksuaineiston ja kirjanpitoaineiston tuonti Fivaldi - sovelluspalveluun 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Käyttöönottoon liittyvät

Lisätiedot

PANKKIPALVELUT. Päivittäinen käyttö. Suomen tehokkain taloushallinnon palvelualusta Copyright TIKON Oy

PANKKIPALVELUT. Päivittäinen käyttö. Suomen tehokkain taloushallinnon palvelualusta Copyright TIKON Oy PANKKIPALVELUT Päivittäinen käyttö 4.4.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Maksuaineiston lähetys pankkiin Tikon Ostoreskontra Tikon Palkanlaskenta Linkki Yksittäismaksun syöttäminen Maksujen tilan seuranta Konekielisen

Lisätiedot

TILIOTE TOSITTEENA. Säästää aikaa ja vaivaa. Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy

TILIOTE TOSITTEENA. Säästää aikaa ja vaivaa. Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy TILIOTE TOSITTEENA Säästää aikaa ja vaivaa 22.5.2017 1 TILIOTE TOSITTEENA Tiedot tiliotteelta suoraan kirjanpitoon. Helpottaa ja nopeuttaa tiliotteiden käsittelyä Automaattitiliöintisäännöt vähentävät

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 1.1 Kirjanpitolain uudistus 2016... 3 Liitetietotosite...

Lisätiedot

Netvisor laskutusliittymä

Netvisor laskutusliittymä Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 Laskujen lähetys... 6 2.1 2.2 2.3 3 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Operaattoritunnukset...

Lisätiedot

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta.

Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. 2 Käsikirjan paperiversiota ei enää ylläpidetä ohjeen päivämäärän jälkeen. Viimeisimmät versiot ohjeista löydät ohjelman Help-ruudulta. Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Käyttöönottoon liittyvät perus- ja ohjaustiedot...

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Alennukset/ hinnoittelu

Visma Fivaldi -käsikirja Alennukset/ hinnoittelu Visma Fivaldi -käsikirja Alennukset/ hinnoittelu 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Vasemman laidan painikkeet... 4 3 Myynti (= myyntitilauksien automaattialennukset)... 5 4 Osto (= ostotilauksien automaattialennukset)...

Lisätiedot

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT

BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT BUSINESS ONLINE TRADE FINANCE TUONTIREMBURSSIT JA -PERITTÄVÄT Danske Bank Trade Finance Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2014 1 (8) Toukokuu 2014 2 (8) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen aktivointi... 5 6. Eräajot

Lisätiedot

ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella.

ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella. Sivu 1(7) Sopimuslaskutus ProCountorin Sopimuslaskutus -ominaisuus mahdollistaa sopimustietojen tallentamisen asiakkaalle ja asiakkaiden laskuttamisen sopimusten perusteella. Sopimus Kullekin asiakkaalle

Lisätiedot

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved.

Web -myyntilaskutus Käyttöönotto v. 6.4.0. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0. Web -myyntilaskutus. 1994-2014 Tikon Oy. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (17) Versio 6.4.0 Web -myyntilaskutus Toukokuu 2014 2 (17) 1 Johdanto... 3 2 Pikaohje... 3 3 Yritysasetukset... 5 4 Käyttäjät ja käyttäjäroolit... 6 4.1 Käyttäjäroolit... 6 4.2 Käyttäjät...

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Toukokuu 2014 1 (11) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.4.0 Päivitysohje Toukokuu 2014 2 (11) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku...

Lisätiedot

Tikon tilaustenkäsittely ja Laskutus

Tikon tilaustenkäsittely ja Laskutus 17.4.2013 1 (16) Verkkolaskujen FTP siirto 17.4.2013 2 (16) 1 Toimintaperiaate... 3 1.1 A-Tapa Lähetys (laskutus) työasemilta, FTP avattu eri koneelle... 3 1.2 B-Tapa Lähetys (laskutus) FTP palvelimelta...

Lisätiedot

Asiakastietojen tuominen toisesta tietokannasta etaika-ohjelmistoon. Kuinka yhdistän tietoja eri asiakastietokantojen välillä

Asiakastietojen tuominen toisesta tietokannasta etaika-ohjelmistoon. Kuinka yhdistän tietoja eri asiakastietokantojen välillä Asiakastietojen tuominen toisesta tietokannasta etaika-ohjelmistoon Kuinka yhdistän tietoja eri asiakastietokantojen välillä Aloitus Asiakastietoja voidaan tuoda ulkoisesta lähteestä CSV-tiedostona (Excel)

Lisätiedot

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1

2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat. Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät:... 1 2017/11/21 17:28 1/2 Tilitapahtumat Table of Contents Tilitapahtumat... 1 Käyttö:... 1 Asiakirjan kentät... 1 Asiakirjan kentät:... 1 Asiakirjan kentät /alavalikko/ ensimmäinen välilehti:... 2 Asiakirjan

Lisätiedot

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta

Pipfrog AS www.pipfrog.com. Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinta Tilausten hallinnassa on neljän tyyppisiä dokumentteja: Tilaukset, laskut, lähetykset ja hyvityslaskut, Tilaus on ensimmäinen dokumentti, jonka joko ostaja on luonnut

Lisätiedot

Fivaldi laskutusliittymä

Fivaldi laskutusliittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttöönotto... 3 1.1 Liittymän aktivointi... 3 1.2 Asiakasnumeroinnin toteutus VallueFramessa... 3 1.3 Asiakastietojen määrittely

Lisätiedot

Tietojen haku tuotannonohjausjärjestelmästä ja lähettäminen Minun Maatilani -ohjelmistolle MMAmmuLinkillä

Tietojen haku tuotannonohjausjärjestelmästä ja lähettäminen Minun Maatilani -ohjelmistolle MMAmmuLinkillä Tietojen haku tuotannonohjausjärjestelmästä ja lähettäminen Minun Maatilani -ohjelmistolle MMAmmuLinkillä MMAmmuLink käyttöönotto 08/2017 MMAmmuLink 1.0 MMAmmuLink on tietokoneelle asennettava pc-ohjelma.

Lisätiedot

CSV - XML ohjelman käyttöohje

CSV - XML ohjelman käyttöohje CSV - XML ohjelman käyttöohje Käynnistä ohjelma CSC_Virta_Julkaisut_ToXMLConverter.exe CSV-XML muunnos tapahtuu etenemällä ohjelmassa järjestyksessä 1. -> 6. ylhäältä oikealle: Perustoimintoja voi suorittaa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9

KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 1 / 18 KÄYTTÖOHJE SISÄLLYSLUETTELO KIRJAUTUMINEN JÄRJESTELMÄÄN...2 JÄLKITOIMITUSKÄSITTELY...8 TUOTTEEN ETSIMINEN TILAUSTA TEHDESSÄ...9 ETSIMINEN TUOTTEEN LYHENTEEN AVULLA...9 ETSIMINEN TUOTEKOODIN OSAN

Lisätiedot

Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide:

Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide: Uusi Alv-yhteenvetoilmoitus / käyttöönotto Myynnin perustiedot EU-tavarakaupan osalta Jos yritys tekee EU tavarakauppaa, käy tekemässä ennen käyttöönottoa myynnin perustiedoissa kerran seuraava toimenpide:

Lisätiedot

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export

10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10. ASIAKASHALLINTA CRM; Osoitetarrat, ryhmäsähköposti ja export 10.1. PERIAATE CRM asiakashallintajärjestelmästä voidaan tulostaa osoitetarrat, lähettää ryhmäsähköpostia sekä exportata (viedä) hakutuloksia

Lisätiedot

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat

Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat Visma Fivaldi -käsikirja Asiakaskohtaiset hinnat 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Ylävalikko... 4 3 Vasemman laidan painikkeet... 5 4 Erikoishinnoittelut ruutu... 6 5 Raportit... 12 1 Yleistä Fivaldi Asiakaskohtaiset

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

TaikaLaskut. pikaohje

TaikaLaskut. pikaohje TaikaLaskut pikaohje Laskutus Laskut sivulla voi lisätä / muuttaa / käsitellä laskuja. Uusi lasku lisätään Lisää uusi -linkistä. Laskuja voi hakea erilaisilla kriteereillä: Näytä: kaikki, avoimet, lähetetyt,

Lisätiedot

Basware Supplier Portal

Basware Supplier Portal Basware Supplier Portal Pikaohje Toimittajille (Toukokuu 2011) Prosessin yleiskatsaus Basware Supplier Portal on tarkoitettu toimittajaorganisaatioille (joita kutsutaan jäljempänä toimittajiksi). Järjestelmän

Lisätiedot

ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN

ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN ARVONLISÄVEROJEN KÄSITTELY SOVELLUKSESSA, KUN OSTAJA ON HANKINNASTA ARVONLISÄVEROVELVOLLINEN Sisällysluettelo: 1 Yleistä... 2 2 Verokannat... 2 2.1 Eu-tavaraoston verokannat... 2 2.2 Eu-palvelujen ostojen

Lisätiedot

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus. v.6.3.1 31.10.2013 1 (22) Tikon. Suoramaksu

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus. v.6.3.1 31.10.2013 1 (22) Tikon. Suoramaksu v.6.3.1 31.10.2013 1 (22) Tikon Suoramaksu v.6.3.1 31.10.2013 2 (22) Sisältö 1 Suoramaksun käyttöönotto... 3 1.1 Laskuttajailmoituksen täyttäminen ja lähettäminen yhteyspankkiin... 3 1.2 Asiakastietojen

Lisätiedot

CSV-tilaukset 31.5.2006

CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 2(7) 1 JOHDANTO... 3 2 TIEDOSTORAKENNE... 3 2.1 Kommentti... 3 2.2 Tilaus... 3 2.3 Tilausrivi... 6 3 TUKI... 7 CSV-tilaukset 3(7) 1 JOHDANTO Tämä dokumentti kuvaa

Lisätiedot

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen

Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen 1 Opiskelijalistojen tulostaminen, opiskelijoiden hallinta ja sähköpostin lähettäminen Sisällysluettelo Opetustapahtuman opiskelijalistan tulostaminen... 2 Tenttien opiskelijalistojen tulostaminen... 3

Lisätiedot

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005

Sähköposti ja uutisryhmät 4.5.2005 Outlook Express Käyttöliittymä Outlook Express on windows käyttöön tarkoitettu sähköpostin ja uutisryhmien luku- ja kirjoitussovellus. Se käynnistyy joko omasta kuvakkeestaan työpöydältä tai Internet Explorer

Lisätiedot

Tikon myyntilaskutus

Tikon myyntilaskutus Toukokuu 2015 1 (88) Käyttöohje 6.5.0 Copyright Tikon Oy 2015 Toukokuu 2015 2 (88) Sisällysluettelo Web -myyntilaskutus... 4 Johdanto... 4 1. Toiminnot... 5 1.1. Laskun tallennus... 6 1.1.1. Yleistä...

Lisätiedot

TIEDONSIIRTO JYDACOM KUSTANNUSLASKENTAOHJELMASTA PLANET-OHJELMAAN

TIEDONSIIRTO JYDACOM KUSTANNUSLASKENTAOHJELMASTA PLANET-OHJELMAAN TIEDONSIIRTO JYDACOM KUSTANNUSLASKENTAOHJELMASTA PLANET-OHJELMAAN 15.4.2009 Jyväscomin kustannuslaskennasta on tallennettavissa siirtotiedosto joka voidaan lukea PlaNet+ -ohjelmistoon. niin PlaNet- kuin

Lisätiedot

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Maaliskuu 2012 1 (84) Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Käyttöohje Maaliskuu 2012 2 (84) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Uuden käyttöliittymän avaaminen... 5 1.1. Uuden ylläpidon taulut... 7 1.2.

Lisätiedot

Tikon ostolaskujen käsittely

Tikon ostolaskujen käsittely Toukokuu 2013 1 (7) 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (7) Sisällysluettelo 1. Käyttäjäasetukset... 3 2. Yleiset parametrit... 3 3. Kierrätysasetukset... 3 4. palvelimen tiedot... 4 5. lähetyksen

Lisätiedot

KIRJANPIDON RAPORTOINTI

KIRJANPIDON RAPORTOINTI KIRJANPIDON RAPORTOINTI Prosessi haltuun 22.5.2017 1 KIRJANPITO JA TILINPÄÄTÖS 22.5.2017 2 AJANTASAINEN SISÄLTÖ 22.5.2017 3 TILIOTTEET JA VIITESUORITUKSET AJASTETTUNA Ketjujono ja ajastus Tiliotteiden

Lisätiedot

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje

Excel -sisäänlukutaulukko. Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje Excel -sisäänlukutaulukko Haahtela RES -järjestelmän huoltokohteiden - vienti/tuontitoimintojen käyttöohje 1. Sisäänlukupohjan hakeminen 1.1. Tyhjä sisäänlukupohja Tyhjään sisäänlukupohjaan voidaan kirjata

Lisätiedot

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä

Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto helposti navetta-automaation ja tuotosseurannan välillä Tiedonsiirto VMS-, Alpro- tai DelProtuotannonohjausjärjestelmästä Ammuohjelmistoon 5/2014 Asennettavat ohjelmat ja versiot VMS-Management

Lisätiedot

Titta-palvelun käyttöohje

Titta-palvelun käyttöohje LUONNOS 2 (12) Sisällysluettelo 1 Rekisteröityminen... 4 2 Kirjautuminen... 5 2.1 Unohtunut salasana... 5 2.2 Unohtunut käyttäjätunnus... 6 3 Etusivu... 6 4 Käyttäjätoiminnot... 6 4.1 Salasanan vaihtaminen...

Lisätiedot

18 LIITTYMÄT MUIHIN JÄRJESTELMIIN

18 LIITTYMÄT MUIHIN JÄRJESTELMIIN 18 MUIHIN JÄRJESTELMIIN Prospekti DAFOon rakennettu liittymiä muiden ohjelmiston toimittajien järjestelmiin. Tässä yhteydessä ei tarkoiteta siirtotiedoston muodostamista, kuten reskontraan siirto tai lappujen

Lisätiedot

PANKKIPALVELU. Ajastukset ja lokit. Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy

PANKKIPALVELU. Ajastukset ja lokit. Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy PANKKIPALVELU Ajastukset ja lokit 22.5.2017 1 PANKKIPALVELU - AJASTUS Ajastettavat: Maksuaineistojen lähetys NetTikon NetTikon OSTOLASKU NetTikon PANKKI Maksupalautteiden nouto Tiliotteiden nouto Viitesuoritusten

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta

http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta http://portal.exxonmobil.com Sähköinen tilaustenhallinta Käyttöohjeet Turvallinen kirjautuminen ExxonMobil-portaaliin Syötä käyttäjätunnuksesi: eu... Syötä salasanasi ************ Valitse login. Klikkaa

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

1 Visma Econet Pro Arkistointi

1 Visma Econet Pro Arkistointi 1 Visma Econet Pro Arkistointi 1.1 Arkistointiajo Visma Econet Pro:n on lisätty ominaisuus, jolla tietokannassa olevista tiedoista voidaan ajaa arkistointiajo. Arkistointi luo määriteltyyn hakemistoon

Lisätiedot

BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRROT AINEISTOTILAUS

BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRROT AINEISTOTILAUS BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRROT AINEISTOTILAUS Voimassa 17.11.2014 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja. Aineistotilaus-osion

Lisätiedot

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0

Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Toukokuu 2013 1 (10) Tikon Ostolaskujenkäsittely/Web-myyntilaskutus versio 6.3.0 Päivitysohje Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (10) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten

Lisätiedot

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus 28.05.2013 1 (21) Tikon. Suoramaksu

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus 28.05.2013 1 (21) Tikon. Suoramaksu 28.05.2013 1 (21) Tikon Suoramaksu 28.05.2013 2 (21) Sisältö 1 Suoramaksun käyttöönotto... 3 1.1 Lähettäjäilmoituksen täyttäminen ja lähettäminen yhteyspankkiin... 3 1.2 Asiakastietojen läpikäynti ja tietojen

Lisätiedot

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja

Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto. Käyttäjän käsikirja Visma Business AddOn Factoring-laskuaineisto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 09.06.2011 Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin

Lisätiedot

Titta-palvelun käyttöohje

Titta-palvelun käyttöohje LUONNOS 226.10.2017 2 (11) Sisällysluettelo 1 Rekisteröityminen... 4 2 Kirjautuminen... 5 2.1 Unohtunut salasana... 6 2.2 Unohtunut käyttäjätunnus... 6 3 Etusivu... 6 4 Käyttäjätoiminnot... 6 4.1 Salasanan

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015

Fingridin säätösähkötarjousohje. Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Fingridin säätösähkötarjousohje Vaksin käyttöohjeet 20.5.2015 Yleistä Tämän ohjeen mukaisesti osapuoli voi jättää säätötarjouksia Fingridin ylläpitämille säätösähkömarkkinoille Osapuolella tulee olla säätösähkömarkkinoille

Lisätiedot

Solve ja Nordean verkkopankki

Solve ja Nordean verkkopankki Solve laskutus Sivu 1 Solve ja Nordean verkkopankki Alustavat toimenpiteet (nämä tarvitsee tehdä vain kerran): Hakemiston muodostaminen siirrettäville aineistoille Muodostetaan siirtohakemisto tiedostoille:

Lisätiedot

Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa

Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa Visma Econet Pro Factoring laskutus Finvoice muodossa Oppaan päiväys: 27.4.2012. Asiakasneuvonta: Helpdesk: kirjautuminen Visma Econet infolinen tai osoitteen www.visma.fi kautta Visma Econet Pro: 0600-39-7261

Lisätiedot

Tikon myyntilaskutus

Tikon myyntilaskutus Toukokuu 2013 1 (79) Käyttöohje 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (79) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Toiminnot... 4 1.1. Laskun tallennus... 4 1.1.1. Yleistä... 4 1.1.2. Laskun tallennusnäyttö...

Lisätiedot

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto. Käyttäjän käsikirja

Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto. Käyttäjän käsikirja Visma Nova Pro ja Visma Nova C/S Pro Suomen Asiakastieto Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 4.5.2012. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0207 560 508 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0

Aditro Tikon ostolaskujen käsittely versio 6.2.0 Lokakuu 2012 1 (9) Aditro versio 6.2.0 Päivitysohje Lokakuu 2012 2 (9) Sisällysluettelo 1. Tehtävät ennen versiopäivitystä... 3 1.1. Ohjelmistomuutosten luku... 3 1.2. Aditro Pankkipalvelut yhteensopiva

Lisätiedot

Nexetic Shield Unlimited

Nexetic Shield Unlimited Nexetic Shield Unlimited Käyttöohje 1. Asennus ja käyttöönotto 2. Ohjelman käyttäminen 3. Lisäasetukset 4. Tietojen palautus 1. Asennus ja käyttöönotto Asiakasohjelman asennus Tehtyäsi tilauksen varmistusohjelmasta

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

Procountor laskutusliittymä

Procountor laskutusliittymä Päiväys: 25.3.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Tarkastanut: Matti Immonen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.1 Liittymän käyttötarkoitus... 3 1.2 Liittymän toimintaperiaate... 3 2 Liittymän

Lisätiedot

Maventa Connector Käyttöohje

Maventa Connector Käyttöohje Maventa Connector Käyttöohje 17.4.2015 Sisällys 1. Esittely... 2 1.1. Käytön edellytykset... 2 1.2. Tuetut aineistomuodot... 2 2. Asennustiedosto... 3 2.1. Sisäänkirjautuminen... 7 3. Asetuksien määrittäminen...

Lisätiedot

Kuljetus-Lastu. Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje. IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo

Kuljetus-Lastu. Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje. IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo Kuljetus-Lastu Laskutusohjelman asennus- ja käyttöohje IT-Apu Lahtiluoma Karhuniityntie 16 02810 Espoo Myynti/Tuki 050 491 3771 petri.lahtiluoma@itapu-lahtiluoma.fi TERVETULOA TUTUSTUMAAN KULJETUS-LASTU-LASKUTUSOHJELMAAN!

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN

SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN SYÖTTÖPOHJA LUKUJEN SYÖTTÖÖN ERI TARKOITUKSIIN Usein tarvitaan käyttäjän käsin syöttämiä lukuja eri tarkoituksiin. Tällaisia ovat mm. budjetti-, ennuste-, tavoite- ym. luvut. Lukuja syötetään eri kohteille,

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus WebOodissa. Sisällys. Aluksi

Opintokohteiden muokkaus WebOodissa. Sisällys. Aluksi Opintokohteiden muokkaus ssa Sisällys Aluksi... 1 Opintokohteen tietojen muokkaaminen... 3 Opettajat... 3 Oppimateriaali... 5 Alemmat opintokohteet... 5 Vastaavat opintokohteet... 6 Kuvaukset... 7 Linkin

Lisätiedot

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen vastaanotto...7 Kilpien hallinnointi valikko...8 Kilpivarastojen

Lisätiedot

TIKON siivoukset. Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy

TIKON siivoukset. Taloushallinnon kumppani Copyright TIKON Oy TIKON siivoukset 22.5.2017 1 KUUKAUSITTAIN TEHTÄVIÄ TOIMENPITEITÄ Tiliotteiden arkistoiminen Tiliotteiden poistaminen Tapahtumien lukitseminen Tyhjien kausien poistaminen Laskureskontran nollalaskujen

Lisätiedot

ASTERI OSTORESKONTRA

ASTERI OSTORESKONTRA ASTERI OSTORESKONTRA SUORAVELOITUS POISTUI VERKKOLASKU YLEISTYY VERKKOLASKUN SISÄÄNLUKU MONEEN YRITYKSEEN/TALOYHTIÖÖN KERRALLAAN 10.4.2015 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 atsoft@atsoft.fi

Lisätiedot

ADMIN. Käyttöopas 08Q4

ADMIN. Käyttöopas 08Q4 ADMIN Käyttöopas 08Q4 Sisällysluettelo Uuden käyttäjän lisääminen...3 Käyttäjän poistaminen...3 Oikeudet...4 Käyttäjäasetukset...6 Aktiviteetin määritys...8 Aktiviteetin määrittely...8 Kenttämäärittelyt...9

Lisätiedot

Jotta tuotelaskutusta voidaan käyttää, tulee lippukunnan perustiedoissa olla tuotemyynnin tilitiedot ja sähköposti merkattuna.

Jotta tuotelaskutusta voidaan käyttää, tulee lippukunnan perustiedoissa olla tuotemyynnin tilitiedot ja sähköposti merkattuna. 18.5.2017 vj Oikeus: lippukunnanjohtaja taloudenhoitaja KEVYT TUOTEPALIKKA Kevyt tuotepalikka on luotu organisaatioille avuksi erilaisten tuotteiden ja palveluiden laskuttamista varten. Se ei ole tilausjärjestelmä,

Lisätiedot

Opintokohteiden muokkaus

Opintokohteiden muokkaus 1 Opintokohteiden muokkaus Näiden ohjeiden avulla hahmottuu kuinka opintokohteita voidaan muokata Opinto-oppaassa. Ohje on suunnattu käyttäjille, joilla on WebOodiin OpasMuokkaaja-oikeudet. WebOodin käyttölupia

Lisätiedot

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti.

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. TULOSTUSTEN MUOKKAUS Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. Valitaan Asetukset - Tulostukset ja esille tulleesta ikkunasta valitaan tuloste jota halutaan muokata. Aseta ensin

Lisätiedot

Sonet laskutusliittymä

Sonet laskutusliittymä Päiväys: 25.6.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 Liittymän käyttöönotto... 3 1.1 Liittymän aktivointi... 3 1.2 Asiakasnumeroinnin toteutus VallueFramessa... 3 1.3 Kustannuspaikat... 3

Lisätiedot

Provet Net Kutsut ohje

Provet Net Kutsut ohje Provet Net Kutsut ohje Provetissa voidaan kutsuja käyttää pitkä-aikaisten asiakassuhteiden ylläpitoon. Kutsujen avulla asiakkaita voidaan muistuttaa lemmikin rokotusten voimassa olosta, hampaiden säännöllisestä

Lisätiedot

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2

Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Sisällys Clerica Web-sovellusten käytön aloittaminen 2 Kirjautuminen järjestelmään 2 Myyntilaskut 2 Ostolaskujen käsittely 4 Uuden laskun syöttö 6 Palkkailmoituslomake 8 Palkkailmoituksesta kopio 9 Henkilötietojen

Lisätiedot

RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN

RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN RYHMIEN PERUSTAMINEN OODIIN Ohje ryhmätyökalun käyttäjille 11.11.2011 Kuva: Ilpo Okkonen Ryhmätyökalu Oodissa Tässä ohjeessa käydään läpi Oodin HOPSin Ryhmätyökalu-toimintoa. Ryhmätyökalun avulla voi luoda

Lisätiedot

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje

Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Uutiskirjesovelluksen käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com 2 Sisällys Johdanto... 1 Päänavigointi...

Lisätiedot

Tikonin ruotsin- ja englanninkielisten mallikantojen ja - raporttien käyttöönotto

Tikonin ruotsin- ja englanninkielisten mallikantojen ja - raporttien käyttöönotto Marraskuu 2013 1 (6) Tikonin ruotsin- ja englanninkielisten mallikantojen ja - raporttien käyttöönotto Mallikannat ja -raportit Marraskuu 2013 2 (6) Tikonin ruotsin- ja englanninkielisten mallikantojen

Lisätiedot

Tikon myyntilaskutus

Tikon myyntilaskutus Marraskuu 2013 1 (89) Käyttöohje 6.3.1 Copyright Aditro 2013 Marraskuu 2013 2 (89) Sisällysluettelo Web -myyntilaskutus... 4 Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 4 1.1. Tuetut käyttöjärjestelmät

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot