Aditro Tikon. Tilaustenkäsittely ja laskutus CSV muotoisten laskujen/tilausten nouto (Uusi ylläpito) Laskujen/tilausten nouto. Tikon 6.1.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Aditro Tikon. Tilaustenkäsittely ja laskutus CSV muotoisten laskujen/tilausten nouto (Uusi ylläpito) Laskujen/tilausten nouto. Tikon 6.1."

Transkriptio

1 Maaliskuu (27) Aditro Tikon Tilaustenkäsittely ja laskutus CSV muotoisten laskujen/tilausten nouto (Uusi ylläpito)

2 Maaliskuu (27) Sisällysluettelo Laskujen/tilausten ajastettu nouto Yleistä Csv tiedoston muoto Csv-tiedoston sisään luku ja kenttien kohdistus Ajastettu nouto Suora nouto Käyttöönotto Käynnistys Vaihe 1. Tuontiprofiili Vaihe 2. Parametrit Vaihe 3. Laskun otsikko Vaihe 4. Laskun rivi Vaihe 5. Tuonnin vaihtoehdot Vaihe 6. Valitse toiminnot Perustiedot välilehti Yritykset Lokit välilehti Muutokset ajastukseen ja profiiliin Ajastuksen muuttaminen Profiilin asetusten muuttaminen Ajastetun noudon suorittaminen manuaalisesti Ajon käynnistäminen Ajastettujen tapahtumien seuranta Asetukset Eräajotiedot Eräajo Tuontitiedoston vaatimukset ja erityispiirteet Pakolliset tiedot Hylkäämiseen johtavat puutteet Tarkistukset Taulujen päivitykset ja automaattitäytöt Testitiedoston rakentaminen Eroavuudet olemassa olevaan Tikon joustavaan.csv tuontiin... 27

3 Maaliskuu (27) Laskujen/tilausten ajastettu nouto 1. Yleistä Tikon tilaustenkäsittely ohjelmassa olevan tilausten kiinteämuotoisen ascii noudon ja muokattavan ascii ja.csv muotoisten tilausten noudon lisäksi ohjelmaan on uuteen yläpitoon rakennettu mahdollisuus myös ajastaa.csv muotoiset noudot Csv tiedoston muoto Erot aikaisempiin Tikon ascii ja csv tuonteihin: Asiakastietoja ei päivitetä asiakas-tauluun, vaan tuontitiedostossa olevat asiakkaat on oltava jo perustettuina sinne. Asiakkaan osoite- ja nimitiedot otetaan tuontitiedostosta. Summien ja määrien etumerkit annetaan ko. kentissä. Erillistä etumerkkikenttää, jota käytettiin aikaisemmissa tuonneissa, ei käytetä. Ohjelma tarkistaa kaikkien tuotavien tietojen viite-eheyden. Tämä tarkoittaa sitä, että tuotavien tietojen on löydyttävä Tikonin asianomaisista tauluista, mm. maksuehto, toimitusehto, tuote, asiakas ym. Mikäli ko. tietoa ei Tikonin tietokannasta löydy menee kyseinen lasku/tilaus virhelista ja tietoa ei siirretä Csv-tiedoston sisään luku ja kenttien kohdistus Käyttäjä voi vapaasti määritellä järjestyksen, jossa tiedot Tikoniin tuodaan. Tuontitoiminnon profiiliin tallennetaan kenttäjärjestys jonka käyttäjä on määritellyt. Kenttäjärjestys annetaan tilauksen otsikoille ja rivitiedoille erikseen (Vaiheet 3 ja 4) Ajastettu nouto Nouto voidaan ajastaa tapahtumaan säännöllisesti Windows palveluna taustalla (Aditro worker). Ajastetussa noudossa ohjelmaa on tarkoitus käyttää niin, että annettuun noutokansioon siirretään tai tiedoston tuottava ulkopuolinen järjestelmä siirtää sisään luettavat tiedostot. Kun Tikon lukee annetut hakuehdot täyttävät tiedostot sisään, siirtää ohjelma käsitellyt tiedostot talteen tuontikansion alle perustamaansa Backup kansioon. Tilauksilla olevat tuotteet ja asiakkaat on oltava Tikoniin perustettuna. Ne voidaan myös tuoda (myös ajastaa) ylläpidon Tuonti toiminnolla kyseisten taulujen ylläpidossa ennen tilausten sisään lukua.

4 Maaliskuu (27) 1.4. Suora nouto Toiminnolla voidaan noutaa haluttu/halutut tiedostot heti. Suoran noudon voi tehdä jo tallennetulla profiililla, myös ajastetulla tai tekemällä uuden tuontiprofiilin. 2. Käyttöönotto Käyttöönotossa annetaan tiedot tuontitiedostojen sijainnista, tuontitiedoston kenttien järjestyksestä, tuontitiedoston kenttien muotoilusta ja ajastukseen liittyvät asetukset. Huom! Mikäli Tikonissa jo aiemmin ollut Joustava liittymä on ollut käytössä, ei vanhaa määrittelyä voida suoraan hyödyntää, vaan siirtoasetukset on tehtävä uudelleen Käynnistys Toiminnon asetukset ja käyttöönotto tehdään uudesta ylläpidosta valikoista Asetukset Liittymät Myyntilausten tuonti ja Asetukset Liittymät Myyntilaskujen tuonti Myyntitilausten tuonti tuo tilaukset Tikonin kantaan uusina tilauksina (tilakoodi =0). Kyseisiin tilauksiin tehdään Tikon laskutusohjelmassa toimitusten vahvistus. Tilausten tuonnissa laskun numeroa ei ole annettu tuontitiedostossa. Tilaukset saavat laskun numeron Tikonista valitusta laskujen numerosarjasta kun tilauksesta tulostetaan lasku. Myyntilaskujen tuonti tuo tilaukset laskutusvalmis tilaan (tilakoodi=40). Laskunnumero voidaan tuoda (lukea tiedostosta) tai laskunnumero muodostetaan ohjelmasta laskujen numerosarjoista laskuja tulostettaessa. Molempien toimintojen vaiheet ovat samat. Tässä käydään ne läpi kertaalleen.

5 Maaliskuu (27)

6 Maaliskuu (27) 2.2. Vaihe 1. Tuontiprofiili Tuontiprofiili voidaan tallentaa (ja ajastaa) myöhempää käyttöä varten. Valikosta on valittavissa jo aiemmin yritykselle perustetut tuontiprofiilit. Kun luodaan uusi profiili, niin valitaan 0 Ei arvoa Uudelle tuontiprofiilille annetaan nimi ohjatun toiminnon vaiheessa Vaihe 2. Parametrit Tuontitiedoston tiedot Hakemisto Hakemistoksi valitaan avautuvasta luettelosta laskutusohjelman käyttöön perustettu siirtohakemisto. Hakemisto perustetaan valikosta Asetukset Siirtotiedostot Hakemistot

7 Maaliskuu (27) Hakemiston sovellukseksi valitaan Tilaustenkäsittely Siirtohakemisto näkymä: Tuontitiedosto kohtaan voidaan valita yksi tiedostonimi tai määritellä noudettavaksi kaikki samanaikaisesti hakemistossa olevat tiedostot, jotka täyttävät annetut hakuehdot. Kentässä voidaan käyttää merkkejä? ja * korvaamaan yksi tai useampi merkki. Esim. valinnalla *.csv ohjelma lukee hakemistosta kaikki.csv tunnisteosalla varustetut tiedostot. Testitiedoston tiedot Testitiedosto käytössä valinnalla voidaan tuontiasetukset testata samalla kun ne määritellään. Testitiedoston käyttö ei ole pakollista. Hakemisto Valitaan hakemisto jonne malli tuontitiedostosta on talletettu. Hakemistovalinnassa näkyvät samat hakemistot kuin varsinaisen tuontitiedoston hakemistovalintalistassa. Testitiedosto on valittavissa hakemistossa olevista csv-tiedostoista. Testitiedosto kannattaa viedä eri kansioon varsinaisten tuontitiedostojen kanssa, jotta sitä ei vahingossa lueta tiedostona sisään. Samaa testitiedostoa voidaan käyttää useamman yrityksen tuontiprofiileja luotaessa. Huom! Profiili tallentuu aina avoinna olevalle yritykselle. Vaikka yritysvalinta on aktiivinen ja yrityksiä voi valita niin profiili ei näy muilla yrityksillä. Älä valitse yritysvalinnasta muita yrityksiä, sillä profiilin ajastus yrittää viedä ajastuksen valituille yrityksille!

8 Maaliskuu (27) CSV asetukset Erotinmerkki-kentässä kerrotaan merkki, jolla tuontitiedoston kenttäarvot erotetaan toisistaan. Desimaalierotin = numeeristen kenttien desimaalimerkki Päivämäärä kentässä ilmoitetaan missä muodossa tiedostossa olevat päivämäärät ilmoitetaan. Määritelty muoto kenttään annetaan päivämäärämuoto mikäli Päivämäärä kenttään on annettu arvo Itse määritelty. Päivämäärämuodossa käytettävät tunnisteet perustuvat englanninkielisiin alkukirjaimiin. D = päivä, M = kuukausi, Y = Vuosi. esim. DD,M,YY > 12,2,12 -> (erotinmerkkinä pilkku) Lisäasetukset Tuontitiedostossa on oltava jokaisella rivillä tunniste, joka ilmoittaa, onko siinä otsikko- vai rivitietueen arvoja. Tuontitiedostossa on oltava ensin otsikko-osan rivi ja sen jälkeen siihen liittyvät rivi-osan rivit. Otsikon tunnus Kenttään annetaan otsikkotietueen tunniste, esim. TO Otsikon kenttä Kentässä ilmoitetaan järjestyslukuna mistä kentästä tunnistetieto riviltä haetaan. Suosittelemme että tuontitiedostossa tunniste olisi ensimmäisessä sarakkeessa kenttä 1. Rivin tunnus Kenttään annetaan rivitietueen tunniste, esim. TR Rivin kenttä Kentässä ilmoitetaan järjestyslukuna mistä kentästä tunnistetieto riviltä haetaan. Suosittelemme että tuontitiedostossa tunniste olisi ensimmäisessä sarakkeessa kenttä 1. Mikäli rivin tunniste on eri kentässä kun otsikon tunniste, on sekaannusten välttämiseksi huolehdittava, ettei tietueilta löydy ristiin rivi- ja otsikkotietueiden tunnisteita. Tosi arvon merkki Kenttään laitetaan arvo, joka vastaa tuotavassa tiedostossa totuusarvoa Tosi. Tiedostossa voi mikä tahansa merkki tai merkkijono vastata Tosi arvoa, esim. 1 tai -1, Tosi tai True. Esim. Tieto onko kyseessä rahoitusyhtiölasku (Otsikkorivin rahoitusyhtiö-kentän tieto).

9 Maaliskuu (27) 2.4. Vaihe 3. Laskun otsikko Tuontitiedoston tiedot Näkymässä yhdistetään tuontitiedoston otsikko-osan kentät vastaaviin tietokannan kenttiin. Sarakkeet: Kenttä Sarakkeessa on yritystietokannan otsikkotaulun kentät. Tuontitiedoston sarake Sarakkeeseen annetaan järjestysnumero, joka kertoo missä tuontitiedoston sarakkeessa on otsikkotaulun kenttään tuleva arvo. Ohjelma lisää aaltosulut numeron ympärille kun kentästä poistutaan.

10 Maaliskuu (27) Taulukenttään siirtyväksi arvoksi voidaan määritellä myös vakioarvo laittamalla sarakkeeseen järjestysnumeron sijasta tuo vakioarvo ja sen eteen yhtäsuuruusmerkki. Esimerkiksi vakioarvo 9 annetaan kirjoittamalla kenttään =9 Kenttään voidaan syöttää myös vakioarvon ja tiedostosta tuotavan muuttuvan arvon yhdistelmä käyttämällä &-merkkiä. Esim. jos laskutuslisä-kenttään halutaan kokonaisuus, jossa tuontitiedoston sarakkeen 26 sisältämän tiedon alkuun aina lisätään sana Huom!, määritys laitetaan sarakkeeseen seuraavasti: =Huom! & {26} Virhe Sarakkeeseen tulee ilmoitus virheestä silloin kun Testaa painiketta painetaan ja kyseisen kentän määrittelyssä on virhe, esim. jos pakollista kenttää ei ole määritelty. Otsikkotietueen pakolliset kentät Tilausasiakas Tilausnumero Reskontran saatavatili Toimituspäivä Testitulos Sarakkeeseen tulee arvo Tuontitiedoston sarake -kentissä määritellystä kohdasta testitiedoston ensimmäiseltä otsikko-osan riviltä. Arvo tulee näkyviin Testaa painiketta painettaessa.

11 Maaliskuu (27) 2.5. Vaihe 4. Laskun rivi Tuontitiedoston tiedot Näkymässä yhdistetään tuontitiedoston rivi-osan kentät vastaaviin tietokannan taulukenttiin. Kenttä sarakkeessa on kentät yritystietokannan rivitaulusta. Toiminnallisuus on sama kun edellisessä otsikko-osan kenttien määrittelyssä. Rivitietueen pakolliset kentät Tilaunumero Tuotenumero Rivin tyyppi

12 Maaliskuu (27) 2.6. Vaihe 5. Tuonnin vaihtoehdot Leikkaa liian pitkä teksti Tuontitiedoston kentän sisältö katkaistaan sopivan mittaiseksi, mikäli siinä on enemmän merkkejä kuin taulun kenttään sopii. Tuonti tehdään vain, jos siinä ei ole virheitä Valittuna: Jos tiedostossa on virheellistä tietoa, se jätetään kokonaan tuomatta. Ei valittuna: Tuontitiedostosta tuodaan kaikki ehjät tilaukset/laskut vain virheelliset jätetään tuomatta.

13 Maaliskuu (27) Tuontitiedostoa ei siirretä backup kansioon Valittuna: Tuontitiedostot jäävät tuontikansioon. Tätä valintaa ei yleensä käytetä. Jo tuotu tiedosto on siirrettävä pois tuontikansiosta, jotta sitä ei yritetä tuoda uudelleen. Saman tiedoston uudelleenlukeminen aiheuttaa virheilmoituksen lokitauluun, koska tilausnumerot ovat jo käytössä. Ei valittuna: Tiedostot siirtyvät tuonnin yhteydessä tuontikansion alle ohjelman perustamaan backup kansioon. Huom! Ajastetussa noudossa ohjelmaa on tarkoitus käyttää niin, että annettuun noutokansioon siirretään tai tiedoston tuottava ulkopuolinen järjestelmä siirtää sisään luettavat tiedostot. Kun ohjelma lukee tiedostot sisään, se siirtää ne tuontikansion alle perustamaansa kansioon (Backup). Tuontikansio jää tyhjäksi kunnes sinne tuodaan uusia tiedostoja. Jos kansio on tyhjä ajastuksen aikana, ei ajastuksesta jätetä lokitauluun merkintää, jolloin lokitaulu ei täyty turhaan. Backup kansiossa ovat tallessa kaikki Tikoniin sisään luetut tiedostot. Ohjelma lisää tiedostojen nimeen päivämäärän ja kellonajan, jolloin tarvittaessa tiedosto on helposti yhdistettävissä ajastuksen ajankohtaan. Käyttäjän huoleksi jää backup kansion tyhjentäminen aika ajoin vanhoista tiedostoista.

14 Maaliskuu (27) 2.7. Vaihe 6. Valitse toiminnot Tuo Tuontitiedosto/tiedostot tuodaan heti tuontiasetuksissa annettujen asetusten mukaisesti. Vaikkei tuontia tehtäisi, määritykset voidaan tallentaa ja tuonnit ajastaa. Uutta määritystä luotaessa valinta on oletuksena päällä. Tallenna profiili Määritykset tallennetaan myöhempää käyttöä varten. Uutta asetusta luotaessa valinta ei ole oletuksena päällä. Ajasta Mikäli valittuna niin seuraavalla näytöllä annetaan ajastuksen parametrit - ensimmäinen tuontiajankohta ja tuontien aikaväli. Uutta asetusta luotaessa valinta ei ole oletuksena päällä. Käyttötaso Profiilin nimi Kenttään annetaan nimi jonka perusteella noutomääritys tunnistetaan. Asetuksiin voidaan tehdä myöhemmin muutoksia ja ajastetun noutomäärityksen tapahtumia voidaan seurata Asetukset Eräajotiedot - Eräajot valikosta. Profiili on aina yrityskohtainen ja tallentuu avoinna olevan yrityksen käyttöön.

15 Maaliskuu (27) Mikäli ajastusvaihtoehtoa ei ole valittu, seuraa Vaihe 7, jossa tiedoston tuonnin testaustulos ilmoitetaan ja näytetään linkki lokitiedostoon, jossa on tarkempi kuvaus noudon testauksen onnistumisesta. Nouda painikkeella tehdään varsinainen nouto.

16 Maaliskuu (27) 2.8. Perustiedot välilehti Ajastustapa Kerta-ajo Tilausten noudon voi ajastaa haluttuna ajankohtana kerran tapahtuvaksi Ajastutapa Toistuva Tilausten noudon voi ajastaa halutuin väliajoin ja haluttuna ajanjaksona tapahtuvaksi taustapalveluksi. Toistoväli Toistotapa Päivittäin

17 Maaliskuu (27) Toistojakson pituus voidaan antaa tässä tai alempana kohdassa Kesto. Viikoittain Viikoittaisessa ajastuksessa voidaan antaa päivät jolloin nouto halutaan toteuttaa. Myös kestoaika on valittavissa. Kuukausittain Kuukausittaisessa ajastuksessa noudotojen väliksi voi valita päivä- ja kuukausivälin. Esim. Joka toinen kuukausi kahden päivän välein. Oheisessa kuvassa on nouto ajastettu tapahtumaan joka kuukauden joka toisena tiistaina. Päivittäinen toistuminen Ajetaan kerran

18 Maaliskuu (27) Annetaan noudon kellonaika. Oheisessa kuvassa nouto tapahtuu 15 minuutin välein. Ajankohta on asettu myös klo. 17:00 jälkeen. Kesto Alkupäivä Oheisessa kuvassa nouto on ajoitettu alkamaan Noudon ajastukselle ei ole asetettu päättymispäivää.

19 Maaliskuu (27) 2.9. Yritykset Laskujen/tilausten noutotoiminto koskee aina avoinna olevaa yritystä. Yritystä ei tarvitse erikseen valita Lokit välilehti Tarkastellun ajastustyön tekemät noudot näkyvät luettelossa. Luetteloon voidaan hakea noutojen tiedot halutulta ajanjaksolla. Vaihtoehtoja ovat: Tänään Viimeiset 24 tuntia Viimeiset 48 tuntia Viimeiset 7 päivää Viimeiset 14 päivää Viimeiset 28 päivää Annettu aikaväli Kaikki Tulos sarakkeesta näkee onko noutotapahtuma onnistunut vai onko siinä ollut virheitä. Ajotuloksen loki sarakkeessa näkyvät yksityiskohtaisemmat tiedot mikäli noudossa on ollut virheitä. Tarkemmat lokitiedot avautuvat myös omaan ikkunaansa riviä kaksoisklikkaamalla.

20 Maaliskuu (27) 3. Muutokset ajastukseen ja profiiliin 3.1. Ajastuksen muuttaminen Ajastuksen asetusten muuttaminen tapahtuu nopeimmin valitsemalla olemassa oleva profiili ja siirtymällä suoraan ajastuksen asetuksiin ohjatun profiilin luonnin ensimmäisessä ikkunassa olevasta Ajasta painikkeesta. Ohjelma siirtyy suoraan ikkunaan, joka on kuvattu tämän ohjeen kohdassa Profiilin asetusten muuttaminen Profiilin asetuksia muutetaan valitsemalla olemassa oleva profiili ja siirtymällä Seuraava painikkeella eteenpäin. Profiilin muutetut asetukset tallennetaan joko samalla nimellä tai uutena profiilina uudella nimellä.

21 Maaliskuu (27) 4. Ajastetun noudon suorittaminen manuaalisesti 4.1. Ajon käynnistäminen Tallennetun ajastuksen voi suorittaa ylläpidon valikosta Asetukset Eräajotiedot Eräajot. Ikkunan yläosassa olevasta kuvakkeesta ajo käynnistyy heti ajastus asetuksista riippumatta. 5. Ajastettujen tapahtumien seuranta 5.1. Asetukset Eräajotiedot Eräajo Ylläpidon Eräajot valikossa ovat näkyvissä kaikki Tikon-ohjelmien ajastetut toiminnot. Listassa näkyy myös edellä esitelty laskujen/tilausten noudon profiili. Eräajoista muodostuu lokitietoja eräajotyypistä riippuen. Lokitiedoista selviää eräajon tila, aloitus- ja lopetusaika ja eräajon tulos. Esimerkki ajastetun tuonnin eräajon lokista:

22 Maaliskuu (27) 6. Tuontitiedoston vaatimukset ja erityispiirteet 6.1. Pakolliset tiedot Tiedoston sisäänluvussa on pakollisia kenttiä jotka on oltava profiilissa kohdistettuna Otsikkotietue Tilausasiakas Tilausnumero Reskontran saatavatili Toimituspäivä Rivitietue Tilausnumero Tuotenumero Rivin tyyppi 6.2. Hylkäämiseen johtavat puutteet Tuontiprofiilin asetusten vaikutus Leikkaa liian pitkä teksti Mikäli valintaa ei ole valittuna aiheuttaa liian pitkä teksti virheen ja kyseisen tietueen hylkäämisen. Muussa tapauksessa teksti katkaistaan taulun kentässä määriteltyyn maksimi pituuteen ja virhettä ei tule. Tuonti tuodaan vain jos siinä ei ole virheitä Mikäli valinta on valittuna, niin yksikin virhe aiheuttaa koko tuontitiedoston hylkäämisen. Muussa tapauksessa virheelliset tietueet jätetään tuomatta ja virheettömät tuodaan. Hylkäämiseen vaikuttavat tiedostossa olevat virheet Koko tiedosto Tiedostoa ei tunnisteta

23 Maaliskuu (27) Otsikkotietue Pakollinen kenttä puuttuu Tieto väärän muotoista Puuttuva viite-eheys Tilausnumero on jo käytössä Asiakasta ei löydy Tilausnumero on jo käytössä tuontitiedostossa Tiedostosta ei löydy tunnistetietoja Otsikkoon kuuluvalla rivillä oleva virhe johtaa myös otsikon hylkäämiseen Rivitietue Pakollinen kenttä puuttuu Tieto väärän muotoista Puuttuva viite-eheys Otsikolla olevaa tilausnumeroa ei löydy riviltä Väärä rivityyppi Tilausrivien maksimimäärä ylittyi (maks ) Tuotetta ei löydy Edeltävässä otsikossa virhe Puuttuva tilinumero (Ohjelma ei varoita testausvaiheessa puuttuvasta tilinumerosta. Tilinumero voi olla kenttien yhdistelyssä myös tyhjäkin, jolloin siihen haetaan tuotteelle merkitty kirjanpidon tili joko tuotetaulusta tai tilikooditaulusta asiakkaan ja tuotteen verokoodin perusteella.. Virheilmoitus puuttuvasta tilinumerosta annetaan jos tilinumeroa ei löydy - kun varsinaiselle tuontitiedostolle tehdään testituonti. vaihe 7.) Lisäksi Tilaus voidaan tuoda myös ilman tuoterivejä (vain otsikkotietue). Lasku hylätään jos tiedostossa ei ole otsikkoon liittyviä tuoterivejä.

24 Maaliskuu (27) 6.3. Tarkistukset Viite-eheys Tuotavissa kentissä olevat arvot on oltava Tikoniin perustettuna. Kentät joissa viite-eheys tarkistetaan: 1.Maksuehto 2.Maksuehtoteksti 3.Maksuehtopäivä 4.Käteisalennuspäivä 5.Toimitusehto 6.Käteisalennus 7.Valuutta Mikäli edellä olevia ei tuontitiedostossa tuoda niin arvot haetaan kohdassa 6.4. kerrotulla tavalla Muut tarkistukset Veloituslaskun loppusumma on oltava positiivinen. Hyvityslaskun loppusumma on oltava negatiivinen Taulujen päivitykset ja automaattitäytöt Päivitykset Tilausten tuonnissa ohjelma päivittää tuotesaldotaulun varattu kenttää tuotteen tilatulla määrällä (edellyttäen että tuotteella on varastoseuranta ja tuoterivin tyyppi on 0). Kenttien täyttäminen (mikäli arvoa ei ole annettu) Otsikkotietue Tilausasiakkaan nimi *Otetaan asiakastaulusta tilausasiakasnumeron perusteella Tilausasiakkaan nimen jatke *Otetaan asiakastaulusta tilausasiakasnumeron perusteella Tilausasiakkaan osoite *Otetaan asiakastaulusta tilausasiakasnumeron perusteella Tilausasiakkaan postiosoite *Otetaan asiakastaulusta tilausasiakasnumeron perusteella *otetaan mikäli kaikki edellä olevat kentät ovat tyhjiä Laskutusasiakas Id Otetaan tilausasiakkaan tunnus Laskutusasiakkaan nimi Otetaan tilausasiakkaan nimi Laskutusasiakkaan nimen jatke Otetaan tilausasiakkaan nimen jatke Laskutusasiakkaan osoite Otetaan tilausasiakkaan osoite

25 Maaliskuu (27) Laskutusasiakkaan postiosoite Otetaan tilausasiakkaan postiosoite Toimitusasiakas Id Otetaan tilausasiakkaan tunnus Toimitusasiakkaan nimi Otetaan tilausasiakkaan nimi Toimitusasiakkaan nimen jatke Otetaan tilausasiakkaan nimen jatke Toimitusasiakkaan osoite Otetaan tilausasiakkaan osoite Toimitusasiakkaan postiosoite Otetaan tilausasiakkaan postiosoite Hinnastokoodi Otetaan asiakastaulusta tilausasiakasnumeron perusteella Tulostustapa Otetaan asiakastaulusta tilausasiakasnumeron perusteella Alv-tapa Otetaan asiakastaulusta tilausasiakasnumeron perusteella, mikäli ei löydy niin otetaan reskontrayritykseltä Valuuttakoodi EUR Valuuttakurssi Mikäli valuuttakoodia ei ole annettu - > 1 Mikäli valuuttakoodi on annettu ja se on yrityksen kotivaluutta -> 1 Maksuehtokoodi *Otetaan maksuehto taulusta tilausasiakastietojen perusteella Maksuehtoteksti *Otetaan maksuehto taulusta tilausasiakastietojen perusteella Käteisalennuspäivät *Otetaan maksuehto taulusta tilausasiakastietojen perusteella Maksuehtopäivät *Otetaan maksuehto taulusta tilausasiakastietojen perusteella Käteisalennusprosentti *Otetaan maksuehto taulusta tilausasiakastietojen perusteella *mikäli Maksuehtokoodi, Maksuehtoteksti, Käteisalennuspäivät ja Maksuehtopäivät kentät ovat tyhjiä Tilauspäivä Kuluva päivä Suoraveloituskoodi Mikäli tilauksen tyyppi = 2 -> 0 Tilauksen tyyppi Arvoksi laitetaan 1 (Veloitus lasku) Rivitietue Verotapa Varastoseuranta Tilikoodi Kustannuspaikka Kustannustapa Projekti Projektitapa Tiliöintiviite Toimitettu *vain laskujen noudossa Otetaan tuotetaulusta tuotenumeron perusteella Otetaan tuotetaulusta tuotenumeron perusteella Otetaan tuotetaulusta tuotenumeron perusteella mikäli tuotteelle ei ole annettu tilikoodia. Jos on annettu, niin otetaan Tilikoodi taulusta. Tili otetaan asiakkaan verokoodin ja tuotteen verotavan perusteella. Otetaan tuotetaulusta tuotenumeron perusteella Otetaan tuotetaulusta tuotenumeron perusteella Otetaan tuotetaulusta tuotenumeron perusteella Otetaan tuotetaulusta tuotenumeron perusteella Otetaan verkkolaskujen ostotiliöinnit taulusta tuotteen ja asiakkaan perusteella *Tilattu määrä vähennettynä jälkitoimitus määrällä

26 Maaliskuu (27) Kenttien täyttäminen (mikäli arvo on annettu mutta sitä ei voida sellaisenaan käyttää) Otsikkotietue Laskutusasiakas Id Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Laskutusasiakas nimi Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Laskutusasiakas nimen jatke Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Laskutusasiakas osoite Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Laskutusasiakas postiosoite Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Toimitusasiakas Id Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Toimitusasiakas nimi Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Toimitusasiakas nimen jatke Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Toimitusasiakas osoite Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Toimitusasiakas postiosoite Mikäli arvo = 0. Otetaan asiakastaulusta edelleen laskutettava asiakas tilausasiakasnumeron perusteella Valuuttakurssi Mikäli arvo = 0. Mikäli valuuttakoodia ei ole annettu - > 1 Mikäli valuuttakoodi on annettu ja se on yrityksen kotivaluutta -> 1 Suoraveloituskoodi Mikäli arvo = 0 ja tilauksen tyyppi = 1 otetaan tieto asiakas taulusta tilausasiakkaan perusteella Mikäli tilauksen tyyppi = 2 -> 0 Tilauksen tyyppi Mikäli arvo ei ole 2 niin arvoksi laitetaan 1 (Veloitus lasku) Käteisalennus Mikäli tilauksen tyyppi = 2 -> 0 Mikäli arvo negatiivinen -> arvo muutetaan positiiviseksi Rivitietue Tiliöintiviite Mikäli arvo = 0. Otetaan verkkolaskujen ostotiliöinnit taulusta tuotteen ja asiakkaan perusteella

27 Maaliskuu (27) 6.5. Testitiedoston rakentaminen Mikäli on tarvetta muodostaa esim. mallitiedosto ulkopuoliselle järjestelmälle voi tiedoston rakentaa seuraavasti: 1. Ylläpito Myynti Myyntitilauksenotsikko Vie toiminnolla tallennetaan otsikkotietue.csv muotoon. Tallennus tehdään asetuksella Ensimmäinen rivi on kenttäkuvaus. 2. Ylläpito Myynti Myyntitilauksen rivi Vie toiminnolla tallennetaan rivitietue.csv muotoon. Tallennus tehdään asetuksella Ensimmäinen rivi on kenttäkuvaus. 3. Tiedostojen tietueet yhdistetään yhdeksi.csv tietueeksi jota voidaan käyttää tuontiprofiilin muodostamiseen. OTSIKKO(otsikko) Otsikkotietue OTSIKKO(rivi) Rivitietue Varsinaisessa tuontitiedostossa ei otsikoita (headereita) tarvita Eroavuudet olemassa olevaan Tikon joustavaan.csv tuontiin Tiedoston rakenne: Valuuttakentissä annetaan - etumerkki jos luku on negatiivinen. Aiemmin käytettiin erillistä etumerkkikenttää yhteisenä kaikille valuuttakentille. Etumerkki valuuttakentässä mukana mahdollistaa myös esim. negatiivisen summan myös veloitus laskulle riville.

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito

Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Maaliskuu 2012 1 (84) Aditro Tikon -ohjelman uusi ylläpito Käyttöohje Maaliskuu 2012 2 (84) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Uuden käyttöliittymän avaaminen... 5 1.1. Uuden ylläpidon taulut... 7 1.2.

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.1.1

Aditro Tikon versio 6.1.1 Marraskuu 2011 1 (79) Aditro Tikon versio 6.1.1 Ohjelmistomuutokset Copyright Aditro 2011 Marraskuu 2011 2 (79) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.1.1 tehdyt muutokset... 6 1. Kirjanpito ja reskontra (6.1.1)...

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.1.2

Aditro Tikon versio 6.1.2 Maaliskuu 2012 1 (19) Aditro Tikon versio 6.1.2 Ohjelmistomuutokset Copyright Aditro 2012 Maaliskuu 2012 2 (19) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.1.2 tehdyt muutokset... 4 1. Kirjanpito ja reskontra (6.1.2)...

Lisätiedot

Ohjelmistomuutokset Muutokset versiosta 6.3.0. Marraskuu 2013 1 (44) Tikon versio 6.3.1. Ohjelmistomuutokset. Copyright Aditro. All rights reserved.

Ohjelmistomuutokset Muutokset versiosta 6.3.0. Marraskuu 2013 1 (44) Tikon versio 6.3.1. Ohjelmistomuutokset. Copyright Aditro. All rights reserved. Marraskuu 2013 1 (44) Tikon versio 6.3.1 Ohjelmistomuutokset Marraskuu 2013 2 (44) 1 Kirjanpito ja reskontra... 5 1.1 Tiliotteen purku Ketjutus-toimintoon... 5 1.2 Viitesuoritusten purku Ketjutus-toimintoon...

Lisätiedot

Tikon myyntilaskutus

Tikon myyntilaskutus Toukokuu 2013 1 (79) Käyttöohje 6.3.0 Copyright Aditro 2013 Toukokuu 2013 2 (79) Sisällysluettelo Johdanto... 4 1. Toiminnot... 4 1.1. Laskun tallennus... 4 1.1.1. Yleistä... 4 1.1.2. Laskun tallennusnäyttö...

Lisätiedot

Tikon myyntilaskutus

Tikon myyntilaskutus Marraskuu 2013 1 (89) Käyttöohje 6.3.1 Copyright Aditro 2013 Marraskuu 2013 2 (89) Sisällysluettelo Web -myyntilaskutus... 4 Johdanto... 4 1. Järjestelmävaatimukset... 4 1.1. Tuetut käyttöjärjestelmät

Lisätiedot

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje

11 LASKUTUS. Yleinen laskutusjärjestelmä. Dafo Versio 10 LASKUTUS. Käyttöohje 11 Laskutusjärjestelmällä voidaan muodostaa erilaisia laskuja asiakkaille. Laskujen erilaista käyttäytymistä järjestelmässä ohjaa perustiedoissa olevat laskutyypit. Laskutyypin perustiedoissa on kerrottu,

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.2.0

Aditro Tikon versio 6.2.0 Marraskuu 2012 1 (17) Aditro Tikon versio 6.2.0 Ohjelmistomuutokset Marraskuu 2012 2 (17) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.2.0 tehdyt muutokset... 4 1. Kirjanpito ja reskontra... 4 1.1. Arvonlisäverokantojen

Lisätiedot

Dafo Versio 10. Käyttöohje. Tässä dokumentissa on selvitetty materiaalien seurannasta seuraavat osa-alueet:

Dafo Versio 10. Käyttöohje. Tässä dokumentissa on selvitetty materiaalien seurannasta seuraavat osa-alueet: 3 Mikäli DAFO järjestelmää käyttävä yritys on joko tuotteita valmistava tai valmistuttaa niitä alihankintana, DAFOn Materiaalihallinta on merkittävä apuväline selvitettäessä valmistuksessa käytettävien

Lisätiedot

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT

Fivaldi käsikirja. Myynnin perustiedot. Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT Tilaustenkäsittely, myyntireskontra ja sopimuslaskutus MYYNNIN PERUSTIEDOT 1 Sisällysluettelo sivu YLEISTÄ... 4 Laskutuksen käyttöönoton työjärjestys lyhyesti... 4 Mistä myynnin perustiedot avautuvat?...

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus. v.6.3.1 31.10.2013 1 (22) Tikon. Suoramaksu

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus. v.6.3.1 31.10.2013 1 (22) Tikon. Suoramaksu v.6.3.1 31.10.2013 1 (22) Tikon Suoramaksu v.6.3.1 31.10.2013 2 (22) Sisältö 1 Suoramaksun käyttöönotto... 3 1.1 Laskuttajailmoituksen täyttäminen ja lähettäminen yhteyspankkiin... 3 1.2 Asiakastietojen

Lisätiedot

2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6. 3.1. Yrityksen tiedot... 6. 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6. 3.1. Yrityksen tiedot... 6. 3.2. Yrityksen logon asettaminen... Käyttäjän opas 1. Johdanto... 6 2. Asennus... 6 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 6 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 6 3. Käyttöönotto... 6 3.1. Yrityksen tiedot... 6 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

Lisätiedot

Käyttöohje CSI Professional. Versio 2.0 Elokuu 2011

Käyttöohje CSI Professional. Versio 2.0 Elokuu 2011 Käyttöohje CSI Professional Versio 2.0 Elokuu 2011 CSI Professional 2.0 Käyttöohje 2 (/129) SISÄLLYSLUETTELO 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 7 1.3

Lisätiedot

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008

Taseri PRO 2.0 Käyttöohje. Taseri PRO 2.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 Taseri PRO 2.0 Käyttöohje Taseri PRO 2.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 T A S E R I P R O Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media

Lisätiedot

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1

Taseri 5.0 Käyttöohje. Taseri 5.0. Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 1 Taseri 5.0 Käyttöohje Taseri 5.0 Web-Media 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 1 T A S E R I Y H D I S T Y K S E N K I R J A N P I TO- O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie 27f

Lisätiedot

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010

WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 1 WM-Laskutus 4.0 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 WM- L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Ulvilantie

Lisätiedot

Ohjelmistomuutokset Muutokset versiosta 6.3.1. Toukokuu 2014 1 (46) Tikon versio 6.4.0. Ohjelmistomuutokset. Copyright Aditro. All rights reserved.

Ohjelmistomuutokset Muutokset versiosta 6.3.1. Toukokuu 2014 1 (46) Tikon versio 6.4.0. Ohjelmistomuutokset. Copyright Aditro. All rights reserved. Toukokuu 2014 1 (46) Tikon versio 6.4.0 Ohjelmistomuutokset Toukokuu 2014 2 (46) 1 Kirjanpito ja reskontra... 5 1.1 Tositteiden hyväksyntä ja arkistointi... 5 1.2 Ostolaskujen käsittelymerkintöjen arkistointi...

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012

Käyttöohje CSI LakiMies. Versio 2.7 Joulukuu 2012 Käyttöohje CSI LakiMies Versio 2.7 Joulukuu 2012 (1/118) Sisällysluettelo 1 Ohjelmiston yleiset toiminnot... 4 1.1 Ohjelmiston rakenne... 4 1.2 Perustoiminnot... 6 1.2.1 Listatoiminnot... 6 1.2.2 Ikkunatoiminnot...

Lisätiedot

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus 28.05.2013 1 (21) Tikon. Suoramaksu

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus 28.05.2013 1 (21) Tikon. Suoramaksu 28.05.2013 1 (21) Tikon Suoramaksu 28.05.2013 2 (21) Sisältö 1 Suoramaksun käyttöönotto... 3 1.1 Lähettäjäilmoituksen täyttäminen ja lähettäminen yhteyspankkiin... 3 1.2 Asiakastietojen läpikäynti ja tietojen

Lisätiedot

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA

LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA LASKUTUS JA MYYNTIRESKONTRA Laskutus ja myyntireskontra Sisällys 1 Sisällys YLEISTÄ... 6 MYYNTIRESKONTRA KOKONAISUUTENA... 7 LASKUTUKSEN PERUSTIETOJEN ASETTAMINEN... 8 YLEISTÄ... 8 KASSA-ALENNUSTEN KÄYTTÖ

Lisätiedot

Rekisterit TUOTEREKISTERI

Rekisterit TUOTEREKISTERI Rekisterit TUOTEREKISTERI 1 Sisällysluettelo Yleistä... 4 Ylävalikon toiminnot... 5 Toiminnot... 5 Tietue... 5 Fivaldi... 5 Rekisteri... 5 Ohje... 5 Ikkuna... 5 Vasemman laidan painikkeet... 6 Tallenna...

Lisätiedot

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Laskutus. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Laskutus Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom Laskutus...3 1.1 Laskutusoletukset...3 1.2 Laskutuksen perusoletukset...4 1.21 Laskutusoletukset, minimikate%...4 1.22

Lisätiedot

Tikon 6.3.0 Muutokset versiosta 6.2.0 SP1. Toukokuu 2013 1 (15) Tikon versio 6.3.0. Ohjelmistomuutokset

Tikon 6.3.0 Muutokset versiosta 6.2.0 SP1. Toukokuu 2013 1 (15) Tikon versio 6.3.0. Ohjelmistomuutokset Toukokuu 2013 1 (15) Tikon versio 6.3.0 Ohjelmistomuutokset Toukokuu 2013 2 (15) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.3.0 tehdyt muutokset... 4 1. Kirjanpito ja reskontra... 4 1.1. Ostolaskun käsittelijöiden

Lisätiedot

Tuotteet (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Tuotteet (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Tuotteet (Sähkö) Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Tuotteet...3 1.1 Tuoteoletukset...3 1.2 Tuoteoletukset...4 1.3 Tuntiveloituslaskelma...4 1.2 Varasto-ohjelman käynnistys...5

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Luku I Tivax versio 4.5 päivitys 1. Sisältö. Päivityksen... asennus Tietokannan... päivitys. Muutokset... versiossa 4.5.10.

Sisällysluettelo. Luku I Tivax versio 4.5 päivitys 1. Sisältö. Päivityksen... asennus Tietokannan... päivitys. Muutokset... versiossa 4.5.10. Sisältö I Sisällysluettelo Luku I Tivax versio 4.5 päivitys 1 1 Asennus... 1 Päivityksen... asennus 1 Tietokannan... päivitys 5 2 Muutokset... 5 Muutokset... versiossa 4.5.13.86 5 Muutokset... versiossa

Lisätiedot

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje. WM-Laskutus. Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 1 WM-Laskutus 3.2 Käyttöohje WM-Laskutus Web-Media 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 W M - L A S K U T U S Y R I T Y K S E N L A S K U T U S O H J E L M A Käyttöohje Web-Media Huopalahdentie 3 E 84 00330

Lisätiedot

Finvoice verkkolaskutus

Finvoice verkkolaskutus AutoFutur ja KoneFutur Finvoice verkkolaskutus Käyttöohje Päivitetty 23.8.2011 Finvoice verkkolasku käyttöohje - 1 - SISÄLLYS YLEISTÄ... 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 YLEISTÄ... 4 TOIMINNON REKISTERÖIMINEN KÄYTTÖÖN...

Lisätiedot

Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Ring 2.0 Pääkäyttäjän ohjeet YA verkkopalvelu Vaihderatkaisun hallinta Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin. Sovelluksessa saattaa olla toiminteita tai ominaisuuksia,

Lisätiedot