Valmistautuminen kansallisen suoraveloituksen päättymiseen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valmistautuminen kansallisen suoraveloituksen päättymiseen"

Transkriptio

1 1 Valmistautuminen kansallisen suoraveloituksen päättymiseen ebusiness Forum -seminaari Tallinna

2 2 Esityksen sisältö 1. Kotimaisen suoraveloituksen korvaaminen 2. Siirtyminen uusiin palveluihin käytännössä 3. Muuta uutta e-laskussa

3 3 Kotimaisen suoraveloituksen korvaaminen

4 4 SEPA koskee myös suoraveloitusta Nykyinen kotimainen suoraveloituspalvelu päättyy Päivämäärä perustuu Euroopan Komission asetukseen Tavoitteena on yhtenäistää ja siten helpottaa maksamista koko 32 maata käsittävällä SEPA-alueella. Pankit lopettavat uusien suoraveloitussopimusten ja -valtakirjojen teon oman aikataulunsa mukaisesti. Kotimaisesta suoraveloituksesta luovuttaessa laskuttajille ja maksajille tullaan tarjoamaan uutta palvelua. Suomessa on laskuttajaa, 6 milj. valtakirjaa, 3 milj. maksajaa ja 84 milj. suoraveloitustapahtumaa vuodessa Noin 60 % kuluttajista käyttää suoraveloitusta, mutta vain 9 % ilmoittaa sen pääasialliseksi laskunmaksutavakseen. Kansallisessa SEPA-siirtymäsuunnitelmassa suositellaan suomalaisen suoraveloituksen korvaamista e-laskuun ja SEPA-tilisiirtoon perustuvilla palveluilla. SEPA-suoraveloitusta ei nähdä parhaana ratkaisuna suomalaiseen laskutukseen ja laskunmaksuun.

5 5 Suoraveloituksen korvaajana e-lasku ja suoramaksu Suurin osa suoraveloitusta käyttävistä maksajista voi jatkossa hoitaa laskunmaksun suoraan verkkopankkiin saapuvalla e-laskulla. Lähes 2/3 suoraveloitusmaksajista käyttää myös verkkopankkia E-lasku ei kuitenkaan sovi maksajille, jotka eivät käytä pankin sähköisiä asiointipalveluita heille toteutetaan uusi suoramaksupalvelu Perustuu teknisesti e-laskuun ja sen automaattiseen maksatukseen. Laskuttajien näkökulmasta toiminta yksinkertaistuu Suoramaksu täydentää e-laskun lähetyksen palvelukokonaisuutta Ei tarvetta useille erilaisille laskutuspalveluille Verkkopankkia käyttävät asiakkaat siirtyvät sähköisen palvelun käyttöön Mahdollisuuksia jatkokehitykselle laskun linkittyminen osaksi sähköisen asioinnin ketjua Suoraveloituksen korvaajaksi löytyy jokaiselle sopiva ratkaisu asiakkaita ei pakoteta verkkopankin käyttäjiksi

6 6 Maksaminen muutoksen jälkeen Suoramaksuasiakkaat Jokaiselle maksajalle perustetaan sähköinen vastaanotto-osoite pankkiin. Vastaa verkkopankkiin liittyvää e- laskuosoitetta. Lisäksi perustetaan suoraveloitusvaltakirjaa vastaava suoramaksutoimeksianto Laskuttaja lähettää varsinaisen laskun maksajalle. Pankille toimitetaan laskusta kopio e- laskuna. Kuluttajaviraston kanta on, että varsinainen lasku tulee lähettää vähintään 2 viikkoa ennen eräpäivää Pankki hoitaa laskun maksatuksen automaattisesti eräpäivänä. Maksaja voi tehdä uusia suoramaksutoimeksiantoja pankin toimipisteessä E-laskuasiakkaat Maksajalle perustetaan verkkopankkiin suoraveloitusvaltakirjaa vastaava e- laskutilaus eli e-laskun vastaanottoilmoitus. Maksaja näkee e-laskutilauksen omassa verkkopankissaan Laskuttaja lähettää laskun e-laskuna verkkopankkiin Ei kopiota postitse Maksaja saa halutessaan tiedon e- laskusta sähköpostilla tai tekstiviestillä Maksu veloitetaan automaattisesti eräpäivänä tililtä. Siirretyissä laskuissa on oletusarvoisesti päällä automaattinen maksaminen ilman summarajaa Maksaja voi kuitenkin halutessaan muuttaa asetuksia verkkopankissa

7 7 Laskutuksen ja maksamisen palvelut jatkossa Laskuttaja Suoraveloitus E-laskutus Verkkopankkia käyttävä maksaja Suoraveloitus E-laskupalvelu verkkopankissa Verkkopankiton maksaja Suoraveloitus Suoramaksupalvelu Maksajana yritys Suoraveloitus E-lasku/ Verkkolasku

8 8 Mitä seuraavaksi? Aikatauluhahmotelma kotimaisen suoraveloituksen korvaamisesta E-laskun käyttöönoton yksinkertaistaminen Suoramaksupalvelu käyttöön Konversiot suoraveloituksesta e-laskuun ja suoramaksuun Kotimaisen suoraveloituksen alasajo Suoraveloittajat e-laskutukseen Suoramaksu käyttöön e-laskun rinnalle Laskuttajat käynnistävät konversiot Jatkuva laskutus Verkkopankkiasiakkaiden aktivointi e-laskun käyttöön Suoramaksun tarjoaminen maksajille Maksajien tiedottaminen konversioista Tiedottaminen suoraveloituksen päättymisestä

9 9 Siirtyminen uusiin palveluihin käytännössä

10 10 Kuinka maksajat siirtyvät uusiin palveluihin? Siirtyminen tapahtuu laskuttaja-aloitteisilla konversioilla (muunnoilla) Konversiot toteutetaan laskuttajittain ja laskuttajakohtaisessa aikataulussa. Kaikilla pankeilla valmius konversion toteuttamiseen OP-Pohjola-ryhmän asiakkaiden osalta konversiot voidaan käynnistää jo loppuvuonna Viimeinen mahdollinen ajankohta käynnistää konversio on Muutos ei edellytä toimenpiteitä henkilöasiakkailta Maksaminen jatkuu kuten ennenkin, ellei asiakas erikseen kieltäydy muutoksesta ja lopeta suoraveloitusvaltakirjaansa. Maksajalla on 2 kuukautta aikaa kieltäytyä muutoksesta. Ns. hiljaisen hyväksynnän periaatteen noudattaminen edellyttää kuitenkin, että Maksajille tiedotetaan uudesta palvelusta ennen siirtymää Maksajien sopimukselliseen asemaan laskuttajaan nähden ei tehdä muutoksia siirtymän yhteydessä

11 11 Miten henkilöasiakkaiden siirtymä tapahtuu? FK:ssa laadittu mallipohja tiedotuskirjeelle 2. Laskuttaja a) tiedottaa maksajia laskutustavan muutoksesta kirjeitse; ja b) lähettää pankkiin tiedot konvertoitavista maksajista vastaanottoehdotuksilla 3. Pankki tarkistaa, että maksajalla on voimassa suoraveloitusvaltakirja laskuttajalle Verkkopankkia käyttävät maksajat siirretään pääsääntöisesti e-laskuun 1. Laskuttaja ilmoittaa laskuttajailmoituksella tarjoavansa e-laskua ja suoramaksua 7. Pankki hoitaa laskujen maksatuksen automaattisesti eräpäivänä Suoramaksuasiakkaille toimitetaan lisäksi lasku postitse. 6.Laskuttaja siirtää maksajan uuteen laskutustapaan. Seuraava laskuaineisto pankkiin e-laskuna 5. Pankki tiedottaa laskuttajaa onnistuneesta konversiosta vastaanottoilmoituksella 4. 2 kk:n odotusajan päätyttyä pankki muodostaa maksajalle e-laskun vastaanottoilmoituksen tai suoramaksun toimeksiannon

12 12 Mitä siirtymä edellyttää laskuttajalta? 1. Laskuttajan tulee ottaa suoramaksu käyttöön e-laskun rinnalle. Tämä edellyttää käytännössä: Laskuttajailmoituksen päivittämistä suoramaksutiedolla Valmistautumista suoramaksuun liittyvien vastaanottoilmoitusten käsittelyyn ja suoramaksutiedon tallentamiseen tietojärjestelmiin Varautumista laskutiedon välittämiseen suoramaksuasiakkaille postitse pankkiin lähetettävän laskukopion lisäksi. Valmiutta lähettää sähköiset laskukopiot suoramaksuasiakkaille omalla laskutunnuksellaan (INV09). 2. Laskuttajan tulee valmistautua varsinaiseen konversioon: Selvittämällä, millä tavoin suoraveloitusvaltakirjoista voidaan muodostaa konversiossa tarvittava vastaanottoehdotussanoma. Varmistamalla valmiudet vastaanottoehdotusanomien käsittelyyn. Varautumalla poikkeustapausten käsittelyyn 3. Mikäli laskuttajan on suoraveloittanut myös yritysasiakkaita, tulee näiden kassa sopia erikseen uudesta laskutustavasta.

13 13 Mitä laskuttajan kannattaa tehdä nyt? 1. Ottaa käyttöön e-laskupalvelu mahdollisimman pian ja/tai valmistautua suoramaksun käyttöönottoon e-laskun rinnalla Kokemusten kerääminen tärkeää - uudet laskutuksen prosessit hiottava kuntoon ennen asiakkaiden siirtymistä suoraveloituksesta e-laskuun 2. Pysäyttää suoraveloitusvaltakirjakannan kasvu. Suoraveloitusta ei laskutus- ja maksamistapana kannata enää tarjota. Uusien suoraveloitusvaltakirjojen eston käyttöönotto suositeltavaa. 3. Perehtyä FK:ssa laadittuun ilmoittamispalvelun soveltamisohjeeseen sekä laskuttajan ohjeeseen Julkaistu sivuilla 4. Seurata aktiivisesti asian uutisointia mediassa ja valmistautua vastaamaan asiakkaiden mahdollisiin kyselyihin.

14 14 Muuta uutta e-laskussa

15 15 E-laskun ohjattu käyttöönotto op.fi:ssä

16 16 Milloin ohjattua käyttöönottoa tarjotaan maksajalle? Edellytykset tarjoamiselle 1. Laskuttaja on lähettänyt päivitetyn laskuttajailmoituksen OP-Verkkopalveluun Muutossanoman oltava sanomaversion 2.0 mukainen. 2. Laskuttaja käyttää laskuttaja- ja vastaanottoilmoituksilla yksilöintitietona ainoastaan edellisen laskun viitenumeroa Tämä ainoa tieto, joka pankki voi omista järjestelmistään automaattisesti täydentää vastaanottoilmoitussanomalle Yksilöintitietojen otsikkoon (SellerInvoiceIdentifierText) tulee liittyä viitettä kuvaava attribuutti Sallitut arvot 01 (kansallinen viite) tai 02 (RF-viite) 3. Laskuttajalla on jokaiselle laskunaiheelle erillinen tili Mikäli sama tilinumero on annettu usealla laskuttajailmoituksella, on käyttäjää pyydettävä valitsemaan laskunaihe tällöin hyväksyminen ei enää onnistu automaattisesti. OP-Pohjola-ryhmästä lisätietoa palvelun käyttöönotosta

17 17 Liitteiden välitys e-laskujen yhteydessä Finvoice-sanoman uudessa versiossa 2.0 on kuvattu liitteiden välitys e-laskujen yhteydessä. Liitteet on tarkoitettu kirjanpitoon kelpaavan tositeaineiston tai muun laskun tarkistamisen kannalta välttämättömän tiedon välittämiseen yritysten välisessä laskutuksessa Laskun kuvan tai markkinointimateriaalin välittäminen kielletty ehdoissa Kuluttajalaskutuksessa mahdollisuus edelleen käyttää esilläpitoarkistoa tai ohjata asiakas laskuttajan omaan verkkopalveluun. Liitteet lähetään Finvoice-laskusta erillisenä, mutta siihen liittyvänä liitesanomana. Liitesanomaa ei välitetä ilman siihen liittyvää laskua Liitteiden sallitut tiedostomuodot ovat jpg, pdf ja png ja liitesanoman maksimikoko on 1 mt Lähettäjä voi merkitä liitesanoman luottamukselliseksi, jolloin sen käsittely voidaan vastaanottajan järjestelmissä eriyttää muiden liitteiden käsittelystä. OP-Pohjola-ryhmä aloittaa liitteiden välityksen loppuvuonna 2012

18 18 Kiitos! op.fi/e-laskutus fkl.fi/sepa finvoice.info

E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille

E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille Voimassa 5.9.2013 Alla olevia sopimusehtoja sovelletaan Pankin ja Asiakkaan välillä e-laskujen käsittelyssä koskien asiakkaan lähettämiä ja/tai vastaanottamia

Lisätiedot

Suoraveloituksesta e laskuun ja automaattiseen maksamiseen. Nordea 18.05.2010 Erkki Saarelainen

Suoraveloituksesta e laskuun ja automaattiseen maksamiseen. Nordea 18.05.2010 Erkki Saarelainen Suoraveloituksesta e laskuun ja automaattiseen maksamiseen Nordea 18.05.2010 Erkki Saarelainen Sisältö > Tausta > Suoraveloituksen korvaava palvelu > Siirtymäsuunnitelma 2 Tausta > Yhtenäisen euromaksualueen

Lisätiedot

SUORAVELOITUS PÄÄTTYY MITEN LASKUT MAKSETAAN?

SUORAVELOITUS PÄÄTTYY MITEN LASKUT MAKSETAAN? SUORAVELOITUS PÄÄTTYY MITEN LASKUT MAKSETAAN? Piia-Noora Kauppi 17.1.2013 1 Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund Mitä suoraveloituksen tilalle 2 Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens

Lisätiedot

SEPA - muutoksia pienille ja keskisuurille yrityksille

SEPA - muutoksia pienille ja keskisuurille yrityksille SEPA - muutoksia pienille ja keskisuurille yrityksille Yleiset toimenpiteet SEPAan siirtymiseksi Käy läpi yrityksen käyttämät maksamiskanavat (verkkopankki, pankkiyhteysohjelma, jne) ja ohjelmistot, joissa

Lisätiedot

4/2012 Cash Management

4/2012 Cash Management 4/2012 Cash Management Pohjoismaista kassanhallintaa Payment Gatewayllä s. 2 Factoringrahoituksella nopeutta myyntisaatavien kiertoon s. 6 SEPAsta säästöjä kansainväliselle yritykselle s. 10 2 Cash Management

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.1.1

Aditro Tikon versio 6.1.1 Marraskuu 2011 1 (79) Aditro Tikon versio 6.1.1 Ohjelmistomuutokset Copyright Aditro 2011 Marraskuu 2011 2 (79) Sisällysluettelo Tikon versioon 6.1.1 tehdyt muutokset... 6 1. Kirjanpito ja reskontra (6.1.1)...

Lisätiedot

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto...

1. Johdanto... 5. 2. Asennus... 5. 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5. 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5. 3. Käyttöönotto... Käyttäjän opas 1. Johdanto... 5 2. Asennus... 5 2.1. Ohjelmistovaatimukset... 5 2.2. SQL Server Express Editionin asennus... 5 3. Käyttöönotto... 5 3.1. Omat tiedot... 5 3.2. Yrityksen logon asettaminen...

Lisätiedot

STEP2-järjestelmän kuvaus

STEP2-järjestelmän kuvaus Julkinen BoF Online 13 2014 STEP2-järjestelmän kuvaus Timo Iivarinen Tässä julkaisussa esitetyt mielipiteet ovat kirjoittajan omia eivätkä välttämättä edusta Suomen Pankin kantaa. Suomen Pankki Rahoitusmarkkina-

Lisätiedot

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi

Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS. kkv.fi Kuluttajaoikeuden linjauksia MAKSAMINEN JA LASKUTUS Tässä linjauksessa käsiteltävät pelisäännöt ovat yleisiä ja koskevat lähtökohtaisesti kaikkea maksamista, jossa kuluttaja maksaa yritykselle tai yritys

Lisätiedot

LEIJONAKAUPPA: Laskulla myynnin riskejä minimoidaan. EUROOPPALAINEN MAKSUTAPATUTKIMUS 2013: Luottotappioiden määrä Suomessa 2,5 miljardia

LEIJONAKAUPPA: Laskulla myynnin riskejä minimoidaan. EUROOPPALAINEN MAKSUTAPATUTKIMUS 2013: Luottotappioiden määrä Suomessa 2,5 miljardia INTRUM JUSTITIAN TOIMEKSIANTAJALEHTI NO. 3 I 2013 LEIJONAKAUPPA: Laskulla myynnin riskejä minimoidaan luottotietojen ja ostooikeuksien tarkastuksella EUROOPPALAINEN MAKSUTAPATUTKIMUS 2013: Luottotappioiden

Lisätiedot

Ostolaskut ja ostoreskontra

Ostolaskut ja ostoreskontra Ostolaskut ja ostoreskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Ecom ostolaskut ja ostoreskontra...3 1.1 Ostoreskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Ostolasku ja Ostoreskontraoletukset...4

Lisätiedot

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja

Visma Monipankki. Käyttäjän käsikirja Visma Monipankki Käyttäjän käsikirja Oppaan päiväys: 10.10.2011. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai muutoksiin tässä oppaassa

Lisätiedot

Sähköinen lasku tehostaa maksamista ja säästää ympäristöä

Sähköinen lasku tehostaa maksamista ja säästää ympäristöä Sähköinen lasku tehostaa maksamista ja säästää ympäristöä 3.11.2008 Jenni Koskinen ekonomisti rahoitusmarkkinat ja tilasto-osasto Tehokas, sähköinen ja standardoitu maksujenvälitys lisää talouden tuottavuutta.

Lisätiedot

KUV/3823/48/2009 22.5.2009

KUV/3823/48/2009 22.5.2009 KUV/3823/48/2009 22.5.2009 Lausunto oikeusministeriölle EHDOTUS MAKSUPALVELULAIKSI Olette pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi maksupalvelulaiksi ja eräiksi muiksi laeiksi. Kuluttajavirasto

Lisätiedot

Verkkokaupan opas. Opas aloittavalle verkkokauppiaalle

Verkkokaupan opas. Opas aloittavalle verkkokauppiaalle Verkkokaupan opas Opas aloittavalle verkkokauppiaalle Verkkokaupan perustaminen sisältää useita eri vaiheita ja useita kumppaneita. Tämä opas auttaa sinua löytämään verkkokaupallesi sopivia ratkaisuja.

Lisätiedot

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE

VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE VERKKOLASKUTUSOHJELMAN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTO PIRKAN MAALAUSURAKOINTI OY:LLE Oona Lod Opinnäytetyö Maaliskuu 2013 Liiketalous Taloushallinto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu Liiketalous Taloushallinto

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

Maksuturvan maksupalvelun integrointiohjeet. Päivitetty 4.6.2015

Maksuturvan maksupalvelun integrointiohjeet. Päivitetty 4.6.2015 Maksuturvan maksupalvelun äivitetty 4.6.2015 2 Maksuturvanmaksupalvelun Sisällysluettelo 1. Maksuturva-palveluiden kuvaus...4 1.1 Maksaminen...6 1.2 Toimitustietojen hallinta ja seuranta...8 1.3 Tyytyväisyystakuu...9

Lisätiedot

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT

WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT WIPPIES, YLEISET TOIMITUSEHDOT Näitä toimitusehtoja sovelletaan, kun Wippies, joka on osa Saunalahti Group Oyj:tä, tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva yhtiö (jäljempänä Wippies, me ja niiden johdannaiset)

Lisätiedot

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015

Alkoholijuomien. valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Alkoholijuomien valikoimaanotto ja vähittäismyynti 1.1.2015 Sisällysluettelo Liitteet Alkoholijuomien vähittäiskauppa Suomessa 3 Erityisasema 3 Tasapuolisuus ja syrjimättömyys 3 Vastuullinen hankinta 3

Lisätiedot

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle

OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle 27.4. 2015 OPAL-järjestelmän ohje koulutuksen järjestäjälle Tämä ohje on niille kouluttajille, jotka aktivoivat koulutusten väli- ja päättöpalautteita ja tarvittaessa kommentoivat palautteita Jos oppilaitoksesi

Lisätiedot

Laskutus- ja perintäohje

Laskutus- ja perintäohje Laskutus- ja perintäohje Yleisperiaatteet 1. Tätä ohjetta on noudatettava kaikkien Sastamalan kaupungin ja sen liikelaitosten ja taseyksikköjen perimien maksujen ja saatavien laskutuksessa ja perinnässä.

Lisätiedot

Sähköisten maksuvälineiden käyttö pk-yritysten maksuliikenteessä TUTKIMUKSET

Sähköisten maksuvälineiden käyttö pk-yritysten maksuliikenteessä TUTKIMUKSET Sähköisten maksuvälineiden käyttö pk-yritysten maksuliikenteessä TUTKIMUKSET SISÄLLYSLYETTELO Tiivistelmä tuloksista... 3 Sähköisten maksuvälineiden käyttö pk-yritysten maksuliikenteessä...4 1. Maksuliikenteen

Lisätiedot

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5

Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 62900 ALAJÄRVI 1 / 90 SISÄLLYSLUETTELO: Esipuhe 4 1 Tietoliikenne 5 1.1 Yleistä 5 1.2 Sisäinen tietoliikenne 5 1.2.1 Lähiverkko 5 1.2.2 Lähiverkon laitteet 5 1.2.3 Kaapeloitu lähiverkko (yleisesti ja toteutus)

Lisätiedot

OPAS LASKUTUKSEEN MYYNNINHALLINTAAN

OPAS LASKUTUKSEEN MYYNNINHALLINTAAN OPAS LASKUTUKSEEN & MYYNNINHALLINTAAN Tässä oppaassa Tervehdys yrittäjä! Jokaisen yrityksen myynnin kulmakivi on toimiva asiakkuudenhallinta. Tai ainakin sen pitäisi olla, asiakkaathan mahdollistavat yrityksen

Lisätiedot

AINA MATKAPUHELINLIITTYMÄ

AINA MATKAPUHELINLIITTYMÄ AINA MATKAPUHELINLIITTYMÄ Käyttäjän opas ainacom.fi aina.fi 2 Sisällysluettelo Tervetuloa Aina Matkapuhelinasiakkaaksi... 3 Asiakaspalvelu...3 SIM-kortti...3 PIN- ja PUK-koodi...3 IMEI-koodi...4 Tarkista

Lisätiedot

3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ E-BUSINESS ON?...11

3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ E-BUSINESS ON?...11 e-business Sisällysluettelo 1. SÄHKÖPOSTI... 5 JOUKKOPOSTITUS... 5 POSTITUSLISTAT... 5 2. WWW... 7 SIVUSTOT... 7 BANNERIT... 8 ADVERTORIAALIT JA INTERSTITIAALIT... 8 3. TIEDOTTAMINEN JA PR... 9 1. MITÄ

Lisätiedot

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat

SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010. www.lahtienergia.fi. Energiateollisuus ry:n suosittelemat Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNTOIMITUSEHDOT STE 2010 www.lahtienergia.fi Sisällys: A. Yleistä, sähköntoimitussopimuksen tekeminen ja palvelun edellytykset B. Mittaus, laskutus ja sähkötoimituksen

Lisätiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot 1. Luotonantajan/luotonvälittäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot Luotonantaja Blue Finance Oy Y-Tunnus 2431091-9 Osoite PL 40 20101 Turku Puhelinnumero

Lisätiedot