FINVOICE- VÄLITYSPALVELU ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINVOICE- VÄLITYSPALVELU ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE"

Transkriptio

1 FINVOICE- VÄLITYSPALVELU ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 1.0

2 2 ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE (versio 1.0) 1 Yleistä SenderInfo- sanoman tietoelementtien käyttö MessageActionCode InvoiceSenderAddress, InvoiceSenderIntermediatorAddress NewInvoiceSenderAddress, NewInvoiceSenderIntermediatorAddress SellerAccountID New SellerAccountID SellerDirectDebitIdentifier, SellerDirectPaymentIdentifier PaymentInstructionIdentifier SellerInstructionFreeText SellerInvoiceTypeText SellerInvoiceIdentifierText ReceiverInfo sanoman tietoelementtien käyttö InvoiceRecipientAddress, InvoiceRecipientIntermediatorAddress SellerInvoiceIdentifier ProposedDueDateAccepted, ProposedDueDate ProposedInvoicePeriodAccepted, ProposedInvoicePeriod Virhetilanteet Pankkien osoitteet Ilmoittamispalvelulle Ilmoittamispalveluun liittyvät ohjeet, kuvaukset ja tiedostot Suoraveloitus ja suoralasku Luettelo FinvoiceSenderInfo- ja FinvoiceReceiverInfo-sanomilla olevista tiedoista Sanoma mallit FinvoiceSenderInfo-sanoman malli FinvoiceReceiverInfo-sanoman malli Ulkoasu selaimella FinvoiceSenderInfo-sanoman malli FinvoiceReceiverInfo-sanoman malli Sanoman rakenteet FinvoiceSenderInfo-sanoman rakenne FinvoiceReceiverInfo-sanoman rakenne Sanoman schemamääritykset FinvoiceSenderInfo-sanoman schemamääritys FinvoiceSenderInfo-sanoman schemamääritys... 44

3 3 1 Yleistä FinvoiceSenderInfo-sanoman avulla lähettäjä (laskuttaja) ilmoittaa pankin verkkopankkia käyttäville asiakkaille omat tietonsa. Lähettäjä (laskuttaja) lähettää kuhunkin pankkiin tarkoitetut omat laskuttajatietonsa FinvoiceSenderInfo-sanomalla omaan pankkiinsa. Vastaanottava pankki välittää sanoman kuhunkin pankkiin sanoman kehyksessä olevan osoitteen perusteella. Pankki asettaa tiedot verkkopankin asiakkaan käytettäväksi. Verkkopankin asiakkaan osoitetiedot välitetään FinvoiceReceiverInfo-sanomalla lähettäjälle (laskuttaja). Finvoice-ReceiverInfo-sanoma sisältää FinvoiceSenderInfo-sanoman tiedot lisättynä laskun vastaanottajan tiedoilla. Sanoma sisältää myös lähettäjän pyytämät yksilöintitiedot esim. asiakasnumero jne. Sanomat on kehystetty Finvoice-soveltamisohjeessa kuvatulla SOAP-kehyksellä. From-elemetissä olevan senderin ja intermediatorin tunnus pitää olla sama kuin sanomassa oleva InvoiceSenderAddress ja InvoiceSenderIntermediatorAddress. Lähettäjällä on oltava Finvoice-välityspalvelusopimus oman pankkinsa kanssa. Lähettäjän pankki kirjoittaa FinvoiceSenderInfo-sanomaan lähettäjän nimen SellerOrganisationBankName-elementtiin. Sekä FinvoiceSenderInfo- että FinvoiceReceiverInfo-tapahtumaa voidaan katsoa selaimella xsl-tiedostojen avulla. Osoitteiden ilmoittamispalvelu Finvoice-välityspalvelussa LÄHETTÄJÄ 6 VASTAANOTTAJA LÄHETTÄJÄN PANKKI 2 4 VASTAANOTTAJAN VERKKO- PANKKI Lähettäjien ilmoitukset 1. Lähettäjä (laskuttaja) lähettää oman ilmoituksensa 2. Lähettäjän pankki välittää tiedot vastaanottajan (laskun vastaanottaja) verkkopankkiin, joka julkaisee lähettäjän tiedot verkkopankissa 3. Vastaanottaja pyytää lähettämään ilmoituksen laskuttajalle eli ottaa käyttöön e- laskutuksen 4. Vastaanottajan pankki lähettää vastaanotto-osoitteen lähettäjän pankkiin 5. Lähettäjä noutaa ilmoituksen pankista 6. Laskuttaja päivittää omiin järjestelmiinsä laskutustapamuutokset (Finvoice)

4 4 2 SenderInfo- sanoman tietoelementtien käyttö Tässä kohdassa on lueteltu tiettyjen elementtien käyttöön liittyvät tarkennukset. Kaikki tietoelementit ja niiden pituus, esiintyminen ja käyttö on kuvattu soveltamisohjeen tietoluettelossa. 2.1 MessageActionCode Kuvaa sanoman tarkoitusta: uuden ilmoituksen luonti (ADD), olemassaolevan ilmoituksen muuttaminen (CHANGE) tai olemassaolevan ilmoituksen poistaminen (DELETE). Lähettäjän (laskuttaja) ensimmäinen ilmoitus on aina uuden ilmoituksen luonti (ADD). Tietojen muuttuessa laskuttajan tulee tehdä muutos sen sopimuspankin kautta, jonka BIC-tunnus on annettu edellisellä sanomalla. Ilmoitus toimitetaan verkkopankin käyttäjien näkyville Finvoicen yleisissä ehdoissa kerrottujen aikataulujen mukaisesti. 2.2 InvoiceSenderAddress, InvoiceSenderIntermediatorAddress Verkkolaskuosoite ja välittäjän tunnus, johon lähettäjä (laskuttaja) vastaanottaa verkkopankin käyttäjien ilmoituksia. Osoitteen tulee olla sama kuin laskuttajailmoituksen kehyksellä oleva lähetysosoite. Lähetysosoite on sama kuin varsinaisten Finvoice-sanomien lähetysosoite. 2.3 NewInvoiceSenderAddress, NewInvoiceSenderIntermediatorAddress Lähettäjän (laskuttaja) ilmoittama uusi verkkolaskuosoite. Nämä kentät täytetään mikäli lähettäjän aikaisemmin ilmoittama verkkolaskuosoite muuttuu laskuttajailmoituksen lähettämisen jälkeen. Laskuttajailmoituksen muutos tulee lähettää vanhasta verkkolaskuosoitteesta. 2.4 SellerAccountID Kaikki ne tilinumerot, joille laskuttaja saa suorituksia asiakkailtaan. Tilinumeron perusteella pankki tarjoaa siirtymistä e-laskutukseen paperilaskun maksamisen yhteydessä. 2.5 New SellerAccountID Lähettäjän (laskuttaja) ilmoittama uusi/uudet voimassaolevat tilinumero/t, joille verkkopankin käyttäjät maksavat. Lähettäjä kertoo kaikki voimassaolevat tilinumerot, joilla korvataan aikaisemmin annettu tieto.

5 5 2.6 SellerDirectDebitIdentifier, SellerDirectPaymentIdentifier Lähettäjän (laskuttaja) samalle laskutusaiheelle voimassaoleva suoraveloituksen palvelutunnus ja suoralaskun palvelutunnus. Tiedon avulla pankki voi hallita olemassaolevia valtakirjoja ja pyytää verkkopankin käyttäjää lakkauttamaan valtakirjan vastaanotto-osoitteen lähettämisen yhteydessä. 2.7 PaymentInstructionIdentifier Lähettäjän (laskuttaja) laskutusaiheen identifioiva tunnus, jonka perusteella vastaanottaja valitsee oikean laskutusaiheen. Tieto kannattaa antaa myös itse Finvoice-laskun epi-osassa. 2.8 SellerInstructionFreeText Lähettäjän (laskuttaja) antama ohje verkkopankin käyttäjälle. Ohjeessa suositellaan kerrottavan mitä yksilöintitietoja verkkopankin käyttäjän tulee antaa, sekä e-laskuun siirtymiseen tarvittava aika laskuttajalla. Mikäli lähettäjällä on e-laskun toimittamiseen liittyviä poikkeuksia, esimerkiksi jos joitain laskuja ei pystytä toimittamaan e-laskuna, tämä tulisi kertoa vastaanottajalle tässä kentässä. 2.9 SellerInvoiceTypeText Laskutusaihe tekstimuodossa, joka näytetään verkkopankin käyttäjälle (esim puhelinlasku, energialasku) SellerInvoiceIdentifierText Laskutusaiheen yksilöintieto tekstimuodossa, joka näytetään verkkopankin käyttäjälle (esim asiakasnumero, sopimusnumero). 3 ReceiverInfo sanoman tietoelementtien käyttö Tässä kohdassa on lueteltu tiettyjen elementtien käyttöön liittyvät tarkennukset. Kaikki tietoelementit ja niiden pituus, esiintyminen ja käyttö on kuvattu soveltamisohjeen tietoluettelossa. 3.1 InvoiceRecipientAddress, InvoiceRecipientIntermediatorAddress Vastaanottajan verkkolaskuosoite, johon laskut voi toimittaa. Verkkolaskuosoite on IBAN-muotoinen numerosarja. InvoiceRecipientIntermediatorAddress-kentästä voi päätellä vastaanottajan pankin. Välittäjän tunnus on pankin Bic-tunnus. 3.2 SellerInvoiceIdentifier Verkkopankin käyttäjän antama yksilöintitieto, jolla lähettäjä (laskuttaja) voi identifioida maksajan omassa järjestelmässään.

6 6 Vastaanottajan identifiointiin voidaan käyttää myös viitenumeroa, jonka pankki voi palauttaa kentässä EpiRemittanceIdentifier. 3.3 ProposedDueDateAccepted, ProposedDueDate Mikäli lähettäjä sallii, vastaanottaja voi ilmoittaa vastaanottoilmoituksella haluamansa laskun eräpäivän. Pankit eivät tarjoa tätä mahdollisuutta vastaanottajille tässä vaiheessa. 3.4 ProposedInvoicePeriodAccepted, ProposedInvoicePeriod 4 Virhetilanteet Mikäli lähettäjä sallii, vastaanottaja voi ilmoittaa vastaanottoilmoituksella haluamansa laskun laskutusjakson. Pankit eivät tarjoa tätä mahdollisuutta vastaanottajille tässä vaiheessa. Ilmoituspalvelussa käytetään samoja Finvoicen vahvistussanomia, jotka on kuvattu Finvoicen soveltamisohjeessa (Versio 1.2). Pankit lähettävät vahvistussanoman ainoastaan silloin kun lähettäjän ilmoitusta ei jostain syystä voida välittää eteenpäin. Vahvistussanoma sisältää alkuperäisen SenderInfo sanoman lähettäjän ja vastaanottajan osoitetiedot sekä alkuperäisen sanoman MessageID:n ja Timestamp:n sekä hylkäämiseen syyn koodina ja tekstinä. Laskuttajailmoituksen lähettämisessä mahdolliset hylkäämisen syyt ovat seuraavat: Koodi Selite Syy 2 Vastaanottajaa ei löydy Kehyksen vastaanottajan tiedot virheelliset. Lähettäjän ilmoituksen osoite on muu kuin SENDERINFO 3 Palvelusopimus puuttuu Lähettäjällä ei ole Finvoicevälityspalvelusopimusta pankin kanssa. 4 Intermediatoria ei löydy Kehyksen lähettäjän tai vastaanottajan tiedot virheelliset 5 Sanoman ID ja aikaleima on jo käytetty 6 Muu virhe - Sanomalla annettu verkkolaskuosoite ei täsmää kehyksen verkkolaskuosoitteeseen - Laskuttajailmoitus on jo olemassa - Laskuttajailmoitusta ei löydy (muutos ja poistotilanteet)

7 7 5 Pankkien osoitteet Ilmoittamispalvelulle Pankkien tarjoamalla ilmoituspalvelulla on oma osoite. Itse ilmoitussanoma (FinvoiceSenderInfo) on kehystetty Finvoice-kehyksellä. Laskuttajan lähetysosoitteena (From, Role Sender ja From, Role Intermediator) on asiakkaan ja pankin väliseen Finvoice-välityspalvelusopimukseen merkitty verkkolaskuosoite ja välittäjän tunnus (pankin BIC). Kaikki pankit käyttävät samaa ilmoittamispalvelun vastaanotto-osoitetta: Vastaanotto-osoite: SENDERINFO SENDERINFO SENDERINFO SENDERINFO Välittäjän tunnus: OKOYFIHH (Osuupankit) NDEAFIHH (Nordea) PSPBFIHH (Sampo Pankki) HELSFIHH (Aktia, Säästöpankit ja Paikallisosuuspankit) FinvoiceReceiverInfo-sanomissa käytetään myös Finvoice-kehystä. Sanomassa lähettäjänä on verkkopankin käyttäjän osoite ja välittäjän tunnus (sama mihin laskut toimitetaan) ja vastaanottajana on alkuperäisen FinvoiceSenderInfo-sanoman lähettäjä. 6 Ilmoittamispalveluun liittyvät ohjeet, kuvaukset ja tiedostot Ohjeet ja kuvaukset: Finvoice-soveltamisohje 1.2 Finvoice-välityspalvelun palvelukuvaus ja ehdot sekä ehdot verkkopankkiasiakkaalle Tiedostot: FinvoiceSenderInfo.xsd (Schemakuvaus) FinvoiceSenderInfo.dtd (Rakennekuvaus) FinvoiceSenderInfo.xsl (Tyylitiedosto) FinvoiceSenderInfo.xml (Mallitiedosto laskuttajan ilmoituksesta) FinvoiceReceiverInfo.xsd (Schemakuvaus) FinvoiceReceiverInfo.dtd (Rakennekuvaus) FinvoiceReceiverInfo.xsl (Tyylitiedosto) FinoiceReceiverInfo.xml (Mallitiedosto vastaanottajan ilmoituksesta) Arkistointiohjelma (Ohjelma kehyksen purkamista varten ja ilmoitusten seurantaan)

8 8 7 Suoraveloitus ja suoralasku Finvoice-välityspalvelussa ei voi välittää suoraveloitettavia laskuja tai suoralaskuun liittyviä laskuja. Pankit ehdottavat vastaanottajalle voimassaolevan suoraveloitusvaltakirjan lakkauttamista vastaanottoilmoituksen lähettämisen yhteydessä, mikäli lähettäjä on laskuttajailmoituksellaan antanut aiheeseen liittyvän palvelutunnuksen. Mikäli vastaanottajalla on voimassaoleva suoraveloitusvaltakirja sekä e-lasku, pankit suosittelevat laskuttajaa noudattamaan kuluttajan viimeisintä tahdonilmausta.

9 9 8 Luettelo FinvoiceSenderInfo- ja FinvoiceReceiverInfo-sanomilla olevista tiedoista. S = tieto esiintyy FinvoiceSenderInfo-sanomassa R = tieto esiintyy FinvoiceReceiverInfo-sanomassa ELEMENTIN NIMI TYYPPI ESIINTY PITUUS MINEN SALLITUT ARVOT KUVAUS ESIMERKKI MessageDetails S R Aggr. 1 Sanoman perustiedot SENDERINFO, MessageTypeCode S R String 35 1 RECEIVERINFO Sanoman suuntaa kuvaava koodi. SenderInfo on laskuttajalta vastaanottajalle. ReceiverInfo on vastaanottajalta laskuttajalle Messagetypecodea kuvaa teksti, joka voidaan vastaanottopäässä avata selväkielisenä LASKUTTAJAN ILMOITUS, VASTAANOTTAJAN ILMOITUS MessageTypeText S R String 35 1 ADD,CHANGE, Message ActionCode S R String 1 DELETE Viimeisin tieto on aina voimassaoleva MessageDate S R Date 8 1 CCYYMMDD SenderInfoIdentifier S R String Lähettäjän antama yksilöivä tunniste/tunnus sanomalle laskuttajan omaan käyttöön SellerPartyDetails S R Aggr. 1 SellerPartyIdentifier S R String Y-tunnus, joka yksilöi laskuttajan SellerOrganisationName S R String Lähettäjän nimi Lähettäjän nimi pankin järjestelmässä. Lähettäjän pankki lisää sopimuksella olevan nimitiedon (virallinen nimi). Sopimuksella oleva tieto haetaan SOAP:ssä olevan SellerOrganisationBankName R String lähetysosoitteen perusteella SellerPostalAddressDetails S R Aggr SellerStreetName S R String Katuosoite SellerTownName S R String Lähettäjän postitoimipaikka Helsinki SellerPostCodeIdentifier S R String Lähettäjän postinumero (Suomessa viisi merkkiä) CountryCode S R String Lähettäjän maakoodi ISO -koodina FI CountryName S R String Lähettäjän maa Suomi SellerPostOfficeBoxIdentifier S R String Lähettäjän postilokero PL 123 SellerOrganisationUnitNumber S R String Lähettäjän organisaatioyksikkö, joka tarkentaa tarvittaessa virallista y-tunnusta usein myös OVT tai InvoiceSenderInformationDetails S R Aggr. 1 Lähettäjän liittyvät muut tiedot SellerWebaddressNameText S R String Web-osoitteen teksti Lohi ja Hauki Oy SellerWebaddressText S R String Lähettäjän Internet-osoite InvoiceSenderAddress S R String 35 1 Lähettäjän lähetysosoite, osoite pitää olla sama kuin soapkehykseksessä oleva lähetysosoite. FI Lähettäjän käyttämän välittäjän osoite, Intermediator - InvoiceSenderIntermediatorAddress S R String tunnus OKOYFIHH NewInvoiceSenderAddress S String Lähettäjän verkkolaskun uusi lähetysosoite, jolla korvataan InvoiceSenderAddress-osoite FI NewInvoiceSenderIntermediatorAddress S String Lähettäjän käyttämän välittäjän osoite uusi osoite, jolla korvataan InvoiceSenderIntermediatorAddress OKOYFIHH SellerAccountDetails S R Aggr. 1..n Lähettäjän pankkiyhteystiedot (toistuva agregaatti) FI tai SellerAccountID S R String 35 1 Lähettäjän tilinumero IBAN tai BBAN -muodossa SellerBic S R String SWIFT-koodi Lähettäjän pankin BIC-tunnus (8 tai 11 merkkiä) OKOYFIHH Lähettäjän tilinumero IBAN tai BBAN -muodossa. Se tieto, FI tai NewSellerAccountID S String joska korvaa SellerAccountID:n NewSellerBic S String SWIFT-koodi Lähettäjän pankin BIC-tunnus (8 tai 11 merkkiä). Se tieto, joka korvaa SellerBicin OKOYFIHH SellerInvoiceDetails S R Aggr. 1 SellerDirectDebitIdentifier S R String Lähettäjän suoraveloitustunnus SellerDirectPaymentIdentifier S R String Lähettäjän suoramaksutunnus Lähettäjän määrittelemä tunniste, jolla yksilöidään PaymentInstructionIdentifier S R String laskutusaihe. Välitetään Finvoicen epi-osassa elementissä EpiPaymentInstructionId. esim "Ilmoituksen vastaanoton jälkeen emme toimita SellerInstructionFreeText S R String Lähettäjän antama ohje laskun vastaanottajalle laskuja paperilla" SellerInvoiceTypeDetails S R Aggr. 0...n SellerInvoiceTypeText S R String 35 attr.kielikoodit 1 FI,SE,EN Lähettäjän määrittelemää tunnistetta (PaymentInstructionIdentifier) vastaava teksti Energialasku attr.kielikoodit Lähettäjän tarvitsema maksajan yksilöintitieto tekstinä Tilausnumero, SellerInvoiceIdentifierText S R String FI,SE,EN Samalla kielikoodilla voi olla 2 yksilöintitietoa puhelinnumero, ReceiverInfoTimeStamp R 22 1 Ilmoituksen tekemisen ajankohta. Tarkka aika tarvitaan jos kuluttaja tekee ilmoituksen samalle laskuttajalle samana päivänä eri pankeista T11:12:12+02

10 10 BuyerPartyDetails R Aggr. 1 BuyerPartyIdentifier R String Ostajan y-tunnus, BuyerOrganisationName R String Vastaanottajan nimi Matti Mankuja BuyerPostalAddressDetails R Aggr BuyerStreetName R String Katuosoite Haapakuja 2 BuyerTownName R String Kaupunki Helsinki BuyerPostCodeIdentifier R String Postinumero esim CountryCode R String ISO-koodi Maakoodi FI, SE CountryName R String Maan nimi BuyerPostOfficeBoxIdentifier R String Postilokeron numero BuyerOrganisationUnitNumber R String Lisätunnus esim. Ovt-tunnuksen lisäosa tai ovt-tunnus InvoiceRecipientDetails R Aggr. 1 InvoiceRecipientAddress R String 35 1 Vastaanottajan laskutusosoite FI InvoiceRecipientIntermediatorAddress R String Vastaanottajan välittäjän tunnus OKOYFIHH Tunnistetieto, jonka vastaanotaja antaa lähettäjälle ks. arvo, esim. Tilausnumero, SellerInvoiceIdentifier R String SellerInvoiceIdentifierText. Tietoja voi olla kaksi puhelinnumero Maksun viitenumero, pankin pitäisi antaa tämä aina edellisen maksun EpiRemittanceIdentifier R String automaattisesti ilmoituksessa (Suomessa maksimi 20) viitenumero InvoiceRecipientLanguageCode R String 2 1 FI, SE, EN Vastaanottajan kielikoodi FI ProposedDueDateAccepted S R String 3 1 YES, NO Salliiko lähettäjä maksajalle eräpäivätoivomuksen antamisno ProposedDueDate R Numeric Vastaanottajan toivoma eräpäivä 15 ProposedInvoicePeriodAccepted S R String 3 1 YES, NO Salliiko lähettäjä maksajalle laskutusjakso toivomuksen antamisen NO ProposedInvoicePeriod R String 2 1=kerran vuodessa, 2=puolivuosittain, 4=neljännesvuositt ain, 6=joka toinen kuukausi =kerran kuussa Vastaanottajan toivoma laskutusjakso 2

11 11 9 Sanoma mallit 9.1 FinvoiceSenderInfo-sanoman malli <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <!-- edited with XML Spy v4.2 U ( by Jussi Esimerkki --> <!--Sample XML file generated by XML Spy v4.2 U ( <!DOCTYPE FinvoiceSenderInfo SYSTEM "FinvoiceSenderInfo.dtd"> <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="finvoicesenderinfo.xsl"?> <!-- FinvoiceSenderInfo xmlns:xsi=" xsi:nonamespaceschemalocation="c:\l\finvoicekehitys\kuluttajalaskut\finvoiceinfo\finvoicesenderinfo.xsd" Version="1.0"- -> <FinvoiceSenderInfo Version="1.0"> <MessageDetails> <MessageTypeCode>SENDERINFO</MessageTypeCode> <MessageTypeText>LASKUTTAJAN ILMOITUS</MessageTypeText> <MessageActionCode>ADD</MessageActionCode> <MessageDate Format="CCYYMMDD"> </MessageDate> <SenderInfoIdentifier>ID21221</SenderInfoIdentifier> </MessageDetails> <SellerPartyDetails> <SellerPartyIdentifier> </SellerPartyIdentifier> <SellerOrganisationName>Pullin Musiikki Oy</SellerOrganisationName> <SellerOrganisationName>Music House Pulli Ltd</SellerOrganisationName> <SellerPostalAddressDetails> <SellerStreetName>Oskarintie 22</SellerStreetName> <SellerTownName>Helsinki</SellerTownName> <SellerPostCodeIdentifier>00101</SellerPostCodeIdentifier> <CountryCode>FI</CountryCode> <CountryName>Finland</CountryName> <SellerPostOfficeBoxIdentifier>PL122</SellerPostOfficeBoxIdentifier> </SellerPostalAddressDetails> </SellerPartyDetails> <SellerOrganisationUnitNumber> </SellerOrganisationUnitNumber> <InvoiceSenderInformationDetails> <SellerWebaddressNameText>Pullin Musiikki Oy</SellerWebaddressNameText> <SellerWebaddressText> <InvoiceSenderAddress>FI </InvoiceSenderAddress> <InvoiceSenderIntermediatorAddress>OKOYFIHH</InvoiceSenderIntermediatorAddress> </InvoiceSenderInformationDetails> <SellerAccountDetails> <SellerAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FI </SellerAccountID> <SellerBic IdentificationSchemeName="BIC">OKOYFIHH</SellerBic> </SellerAccountDetails> <SellerAccountDetails> <SellerAccountID IdentificationSchemeName="BBAN"> </SellerAccountID> </SellerAccountDetails> <SellerInvoiceDetails> <SellerDirectDebitIdentifier> </SellerDirectDebitIdentifier> <SellerDirectPaymentIdentifier> </SellerDirectPaymentIdentifier> <PaymentInstructionIdentifier>152</PaymentInstructionIdentifier> <SellerInvoiceTypeDetails> <SellerInvoiceTypeText LanguageCode="FI">Sellisti</SellerInvoiceTypeText> <SellerInvoiceIdentifierText LanguageCode="FI">Tilausnumero</SellerInvoiceIdentifierText> </SellerInvoiceTypeDetails> <SellerInvoiceTypeDetails> <SellerInvoiceTypeText LanguageCode="SE">Sellisten</SellerInvoiceTypeText> <SellerInvoiceIdentifierText LanguageCode="FI">Bestälnings numret</sellerinvoiceidentifiertext> </SellerInvoiceTypeDetails> </SellerInvoiceDetails> <ProposedDueDateAccepted>YES</ProposedDueDateAccepted> <ProposedInvoicePeriodAccepted>YES</ProposedInvoicePeriodAccepted> </FinvoiceSenderInfo>

12 FinvoiceReceiverInfo-sanoman malli <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <!-- edited with XML Spy v4.2 U ( by Jussi Esimerkki --> <!--Sample XML file generated by XML Spy v4.2 U ( <!DOCTYPE FinvoiceReceiverInfo SYSTEM "FinvoiceReceiverInfo.dtd"> <?xml-stylesheet type="text/xsl" href="finvoicereceiverinfo.xsl"?> <!--FinvoiceReceiverInfo xmlns:xsi=" xsi:nonamespaceschemalocation="c:\l\finvoicekehitys\kuluttajalaskut\finvoiceinfo\finvoicereceiverinfo.xsd" Version="1.0"--> <FinvoiceReceiverInfo Version="1.0"> <MessageDetails> <MessageTypeCode>RECEIVERINFO</MessageTypeCode> <MessageTypeText>VASTAANOTTAJAN ILMOITUS</MessageTypeText> <MessageActionCode>ADD</MessageActionCode> <MessageDate Format="CCYYMMDD"> </MessageDate> <SenderInfoIdentifier>ID21221</SenderInfoIdentifier> </MessageDetails> <SellerPartyDetails> <SellerPartyIdentifier> </SellerPartyIdentifier> <SellerOrganisationName>Pullin Musiikki Oy</SellerOrganisationName> <SellerOrganisationName>Music House Pulli Ltd.</SellerOrganisationName> <SellerOrganisationBankName>Pullin Musiikki Oy Ab</SellerOrganisationBankName> <SellerPostalAddressDetails> <SellerStreetName>Oskarintie 22</SellerStreetName> <SellerTownName>Helsinki</SellerTownName> <SellerPostCodeIdentifier>00101</SellerPostCodeIdentifier> <CountryCode>FI</CountryCode> <CountryName>Finland</CountryName> <SellerPostOfficeBoxIdentifier>PL122</SellerPostOfficeBoxIdentifier> </SellerPostalAddressDetails> </SellerPartyDetails> <SellerOrganisationUnitNumber> </SellerOrganisationUnitNumber> <InvoiceSenderInformationDetails> <SellerWebaddressNameText>Pullin Musiikki Oy</SellerWebaddressNameText> <SellerWebaddressText> <InvoiceSenderAddress>FI </InvoiceSenderAddress> <InvoiceSenderIntermediatorAddress>OKOYFIHH</InvoiceSenderIntermediatorAddress> </InvoiceSenderInformationDetails> <SellerAccountDetails> <SellerAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FI </SellerAccountID> <SellerBic IdentificationSchemeName="BIC">OKOYFIHH</SellerBic> </SellerAccountDetails> <SellerAccountDetails> <SellerAccountID IdentificationSchemeName="BBAN"> </SellerAccountID> <SellerBic IdentificationSchemeName="BIC">OKOYFIHH</SellerBic> </SellerAccountDetails> <SellerInvoiceDetails> <SellerDirectDebitIdentifier> </SellerDirectDebitIdentifier> <SellerDirectPaymentIdentifier> </SellerDirectPaymentIdentifier> <PaymentInstructionIdentifier>152</PaymentInstructionIdentifier> <SellerInstructionFreeText>Huom!Emme toimita käyttöönoton jälkeen laskuja paperilla</sellerinstructionfreetext> <SellerInvoiceTypeDetails> <SellerInvoiceTypeText LanguageCode="FI">Sellisti</SellerInvoiceTypeText> <SellerInvoiceIdentifierText LanguageCode="FI">Tilausnumero</SellerInvoiceIdentifierText> <SellerInvoiceIdentifierText LanguageCode="FI">Asiakasnumero</SellerInvoiceIdentifierText> </SellerInvoiceTypeDetails> <SellerInvoiceTypeDetails> <SellerInvoiceTypeText LanguageCode="SE">Sellisten</SellerInvoiceTypeText> <SellerInvoiceIdentifierText LanguageCode="SE">Beställningsnummer</SellerInvoiceIdentifierText> <SellerInvoiceIdentifierText LanguageCode="FI">Kundnummer</SellerInvoiceIdentifierText> </SellerInvoiceTypeDetails> <ReceiverInfoTimeStamp> T11:12:12+2</ReceiverInfoTimeStamp> </SellerInvoiceDetails> <BuyerPartyDetails> <BuyerPartyIdentifier> P</BuyerPartyIdentifier> <BuyerOrganisationName>Matti Mallikas</BuyerOrganisationName> <BuyerPostalAddressDetails>

13 13 <BuyerStreetName>Puuhakuja 2</BuyerStreetName> <BuyerTownName>Helsinki</BuyerTownName> <BuyerPostCodeIdentifier>00101</BuyerPostCodeIdentifier> <CountryCode>FI</CountryCode> <CountryName>Finland</CountryName> <BuyerPostOfficeBoxIdentifier>PL 13123</BuyerPostOfficeBoxIdentifier> </BuyerPostalAddressDetails> </BuyerPartyDetails> <BuyerOrganisationUnitNumber> </BuyerOrganisationUnitNumber> <InvoiceRecipientDetails> <InvoiceRecipientAddress>FI </InvoiceRecipientAddress> <InvoiceRecipientIntermediatorAddress>NDEAFIHH</InvoiceRecipientIntermediatorAddress> <SellerInvoiceIdentifier>AS </SellerInvoiceIdentifier> <EpiRemittanceIdentifier>13</EpiRemittanceIdentifier> <InvoiceRecipientLanguageCode>FI</InvoiceRecipientLanguageCode> </InvoiceRecipientDetails> <ProposedDueDate>15</ProposedDueDate> <ProposedInvoicePeriod>1</ProposedInvoicePeriod> </FinvoiceReceiverInfo>

14 14 10 Ulkoasu selaimella 10.1 FinvoiceSenderInfo-sanoman malli

15 FinvoiceReceiverInfo-sanoman malli Kuvassa on vain alaosa.

16 16 11 Sanoman rakenteet 11.1 FinvoiceSenderInfo-sanoman rakenne

17 FinvoiceReceiverInfo-sanoman rakenne

18 12 Sanoman schemamääritykset FinvoiceSenderInfo-sanoman schemamääritys Schema FinvoiceSenderInfo.xsd Elements CountryCode CountryName EpiRemittanceIdentifier FinvoiceSenderInfo InvoiceSenderAddress InvoiceSenderIntermediatorAddress MessageActionCode MessageTypeCode MessageTypeText ProposedDueDate ProposedInvoicePeriod SellerInvoiceIdentifier SellerInvoiceTypeCode SellerOrganisationBankName SellerOrganisationName SellerOrganisationUnitNumber SellerPartyIdentifier SellerPostCodeIdentifier SellerPostOfficeBoxIdentifier SellerStreetName SellerTownName SellerWebaddressText SenderInfoIdentifier Complex types Date InvoiceRecipientDetailsType InvoiceSenderInformationDetailsType MessageDetailsType SellerAccountDetailsType SellerAccountIDType SellerBicType SellerInvoiceDetailsType SellerInvoiceIdentifierTextType SellerInvoiceTypeTextType SellerPartyDetailsType SellerPostalAddressDetailsType element CountryCode used by complextype BuyerPostalAddressDetailsType length 2 source <xs:element name="countrycode"> <xs:length value="2"/> element CountryName used by complextype BuyerPostalAddressDetailsType minlength 2 source <xs:element name="countryname">

19 19 element FinvoiceSenderInfo children MessageDetails SellerPartyDetails SellerOrganisationUnitNumber InvoiceSenderInformationDetails SellerAccountDetails SellerInvoiceDetails ProposedDueDateAccepted ProposedInvoicePeriodAccepted attributes Name Type Use Default Fixed Annotation Version xs:decimal required source <xs:element name="finvoicesenderinfo"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="messagedetails" type="messagedetailstype"/> <xs:element name="sellerpartydetails" type="sellerpartydetailstype"/> <xs:element name="sellerorganisationunitnumber" minoccurs="0"> <xs:minlength value="5"/> <xs:element name="invoicesenderinformationdetails" type="invoicesenderinformationdetailstype"/> <xs:element name="selleraccountdetails" type="selleraccountdetailstype" maxoccurs="unbounded"/> <xs:element name="sellerinvoicedetails" type="sellerinvoicedetailstype"/> <xs:element name="proposedduedateaccepted" minoccurs="0"> <xs:maxlength value="3"/> <xs:enumeration value="yes"/> <xs:enumeration value="no"/> <xs:element name="proposedinvoiceperiodaccepted" minoccurs="0"> <xs:maxlength value="3"/> <xs:enumeration value="yes"/> <xs:enumeration value="no"/> </xs:sequence> <xs:attribute name="version" type="xs:decimal" use="required"/>

20 20 element FinvoiceSenderInfo/MessageDetails type MessageDetailsType children MessageTypeCode MessageTypeText MessageActionCode MessageDate SenderInfoIdentifier source <xs:element name="messagedetails" type="messagedetailstype"/> element FinvoiceSenderInfo/SellerPartyDetails type SellerPartyDetailsType children SellerPartyIdentifier SellerOrganisationName SellerOrganisationBankName SellerPostalAddressDetails source <xs:element name="sellerpartydetails" type="sellerpartydetailstype"/> element FinvoiceSenderInfo/SellerOrganisationUnitNumber minlength 5 source <xs:element name="sellerorganisationunitnumber" minoccurs="0"> <xs:minlength value="5"/>

21 21 element FinvoiceSenderInfo/InvoiceSenderInformationDetails type InvoiceSenderInformationDetailsType children SellerWebaddressNameText SellerWebaddressText InvoiceSenderAddress InvoiceSenderIntermediatorAddress NewInvoiceSenderAddress NewInvoiceSenderIntermediatorAddress source <xs:element name="invoicesenderinformationdetails" type="invoicesenderinformationdetailstype"/> element FinvoiceSenderInfo/SellerAccountDetails type SellerAccountDetailsType children SellerAccountID SellerBic NewSellerAccountID NewSellerBic source <xs:element name="selleraccountdetails" type="selleraccountdetailstype" maxoccurs="unbounded"/>

22 22 element FinvoiceSenderInfo/SellerInvoiceDetails type SellerInvoiceDetailsType children SellerDirectDebitIdentifier SellerDirectPaymentIdentifier PaymentInstructionIdentifier SellerIntsructionFreeText SellerInvoiceTypeDetails source <xs:element name="sellerinvoicedetails" type="sellerinvoicedetailstype"/> element FinvoiceSenderInfo/ProposedDueDateAccepted maxlength 3 enumeration YES enumeration NO source <xs:element name="proposedduedateaccepted" minoccurs="0"> <xs:maxlength value="3"/> <xs:enumeration value="yes"/> <xs:enumeration value="no"/> element FinvoiceSenderInfo/ProposedInvoicePeriodAccepted maxlength 3 enumeration YES enumeration NO source <xs:element name="proposedinvoiceperiodaccepted" minoccurs="0"> <xs:maxlength value="3"/> <xs:enumeration value="yes"/> <xs:enumeration value="no"/>

23 23 element InvoiceSenderAddress source <xs:element name="invoicesenderaddress"> element InvoiceSenderIntermediatorAddress minlength 8 maxlength 11 source <xs:element name="invoicesenderintermediatoraddress"> <xs:maxlength value="11"/> <xs:minlength value="8"/> element MessageActionCode enumeration ADD enumeration CHANGE enumeration DELETE source <xs:element name="messageactioncode"> <xs:enumeration value="add"/> <xs:enumeration value="change"/> <xs:enumeration value="delete"/> element MessageTypeCode source <xs:element name="messagetypecode" fixed="senderinfo"> <xs:restriction base="xs:string"/>

24 24 element MessageTypeText source <xs:element name="messagetypetext"> <xs:restriction base="xs:string"/> element SellerInvoiceIdentifier used by complextype InvoiceRecipientDetailsType minlength 1 source <xs:element name="sellerinvoiceidentifier"> <xs:minlength value="1"/> element SellerInvoiceTypeCode maxlength 24 source <xs:element name="sellerinvoicetypecode"> <xs:maxlength value="24"/> element SellerOrganisationBankName minlength 2 source <xs:element name="sellerorganisationbankname">

25 25 element SellerOrganisationName minlength 2 source <xs:element name="sellerorganisationname"> element SellerOrganisationUnitNumber minlength 5 source <xs:element name="sellerorganisationunitnumber"> <xs:minlength value="5"/> element SellerPartyIdentifier minlength 1 maxlength 48 source <xs:element name="sellerpartyidentifier"> <xs:maxlength value="48"/> <xs:minlength value="1"/> element SellerPostCodeIdentifier minlength 1 maxlength 48 source <xs:element name="sellerpostcodeidentifier">

26 26 <xs:maxlength value="48"/> <xs:minlength value="1"/> element SellerPostOfficeBoxIdentifier minlength 1 maxlength 48 source <xs:element name="sellerpostofficeboxidentifier"> <xs:maxlength value="48"/> <xs:minlength value="1"/> element SellerStreetName minlength 2 source <xs:element name="sellerstreetname"> element SellerTownName minlength 2 source <xs:element name="sellertownname"> element SellerWebaddressText

27 27 maxlength 512 source <xs:element name="sellerwebaddresstext"> <xs:maxlength value="512"/> element SenderInfoIdentifier minlength 1 maxlength 48 source <xs:element name="senderinfoidentifier"> <xs:minlength value="1"/> <xs:maxlength value="48"/> complextype Date type extension of xs:integer used by element MessageDetailsType/MessageDate attributes Name Type Use Default Fixed Annotation Format xs:string optional CCYYMMDD source <xs:complextype name="date"> <xs:simplecontent> <xs:extension base="xs:integer"> <xs:attribute name="format" type="xs:string" use="optional" fixed="ccyymmdd"/> </xs:extension> </xs:simplecontent> complextype InvoiceRecipientDetailsType children InvoiceRecipientAddress InvoiceRecipientIntermediatorAddress SellerInvoiceIdentifier EpiRemittanceIdentifier InvoiceRecipientLanguageCode source <xs:complextype name="invoicerecipientdetailstype"> <xs:sequence> <xs:element ref="invoicerecipientaddress"/>

28 28 <xs:element ref="invoicerecipientintermediatoraddress"/> <xs:choice> <xs:element ref="sellerinvoiceidentifier"/> <xs:element ref="epiremittanceidentifier"/> </xs:choice> <xs:element ref="invoicerecipientlanguagecode"/> </xs:sequence> complextype InvoiceSenderInformationDetailsType children SellerWebaddressNameText SellerWebaddressText InvoiceSenderAddress InvoiceSenderIntermediatorAddress NewInvoiceSenderAddress NewInvoiceSenderIntermediatorAddress used by element FinvoiceSenderInfo/InvoiceSenderInformationDetails source <xs:complextype name="invoicesenderinformationdetailstype"> <xs:sequence> <xs:element name="sellerwebaddressnametext" minoccurs="0"> <xs:maxlength value="70"/> <xs:element name="sellerwebaddresstext" minoccurs="0"> <xs:maxlength value="512"/> <xs:element name="invoicesenderaddress"> <xs:element name="invoicesenderintermediatoraddress"> <xs:minlength value="8"/> <xs:maxlength value="11"/> <xs:element name="newinvoicesenderaddress" minoccurs="0"> <xs:element name="newinvoicesenderintermediatoraddress" minoccurs="0">

29 29 <xs:minlength value="8"/> <xs:maxlength value="11"/> </xs:sequence> element InvoiceSenderInformationDetailsType/SellerWebaddressNameText maxlength 70 source <xs:element name="sellerwebaddressnametext" minoccurs="0"> <xs:maxlength value="70"/> element InvoiceSenderInformationDetailsType/SellerWebaddressText maxlength 512 source <xs:element name="sellerwebaddresstext" minoccurs="0"> <xs:maxlength value="512"/> element InvoiceSenderInformationDetailsType/InvoiceSenderAddress source <xs:element name="invoicesenderaddress"> element InvoiceSenderInformationDetailsType/InvoiceSenderIntermediatorAddress minlength 8

30 30 maxlength 11 source <xs:element name="invoicesenderintermediatoraddress"> <xs:minlength value="8"/> <xs:maxlength value="11"/> element InvoiceSenderInformationDetailsType/NewInvoiceSenderAddress source <xs:element name="newinvoicesenderaddress" minoccurs="0"> element InvoiceSenderInformationDetailsType/NewInvoiceSenderIntermediatorAddress minlength 8 maxlength 11 source <xs:element name="newinvoicesenderintermediatoraddress" minoccurs="0"> <xs:minlength value="8"/> <xs:maxlength value="11"/> complextype MessageDetailsType children MessageTypeCode MessageTypeText MessageActionCode MessageDate SenderInfoIdentifier used by element FinvoiceSenderInfo/MessageDetails source <xs:complextype name="messagedetailstype"> <xs:sequence> <xs:element name="messagetypecode" type="xs:string" fixed="senderinfo"/> <xs:element name="messagetypetext" type="xs:string"/>

31 31 <xs:element name="messageactioncode"> <xs:enumeration value="add"/> <xs:enumeration value="change"/> <xs:enumeration value="delete"/> <xs:element name="messagedate" type="date"/> <xs:element name="senderinfoidentifier"> <xs:minlength value="1"/> <xs:maxlength value="48"/> </xs:sequence> element MessageDetailsType/MessageTypeCode type xs:string source <xs:element name="messagetypecode" type="xs:string" fixed="senderinfo"/> element MessageDetailsType/MessageTypeText type xs:string source <xs:element name="messagetypetext" type="xs:string"/> element MessageDetailsType/MessageActionCode enumeration ADD enumeration CHANGE enumeration DELETE source <xs:element name="messageactioncode"> <xs:enumeration value="add"/> <xs:enumeration value="change"/> <xs:enumeration value="delete"/> element MessageDetailsType/MessageDate type Date attributes Name Type Use Default Fixed Annotation Format xs:string optional CCYYMMDD

32 32 source <xs:element name="messagedate" type="date"/> element MessageDetailsType/SenderInfoIdentifier minlength 1 maxlength 48 source <xs:element name="senderinfoidentifier"> <xs:minlength value="1"/> <xs:maxlength value="48"/> complextype SellerAccountDetailsType children SellerAccountID SellerBic NewSellerAccountID NewSellerBic used by element FinvoiceSenderInfo/SellerAccountDetails source <xs:complextype name="selleraccountdetailstype"> <xs:sequence> <xs:element name="selleraccountid"> <xs:complextype> <xs:simplecontent> <xs:restriction base="selleraccountidtype"> </xs:simplecontent> <xs:element name="sellerbic" minoccurs="0"> <xs:complextype> <xs:simplecontent> <xs:restriction base="sellerbictype"> <xs:maxlength value="11"/> </xs:simplecontent> <xs:element name="newselleraccountid" minoccurs="0"> <xs:complextype> <xs:simplecontent> <xs:restriction base="selleraccountidtype"> </xs:simplecontent> <xs:element name="newsellerbic" minoccurs="0"> <xs:complextype> <xs:simplecontent> <xs:restriction base="sellerbictype"> <xs:maxlength value="11"/>

33 </xs:simplecontent> </xs:sequence> 33 element SellerAccountDetailsType/SellerAccountID type restriction of SellerAccountIDType attributes Name Type Use Default Fixed Annotation IdentificationSch xs:string required emename source <xs:element name="selleraccountid"> <xs:complextype> <xs:simplecontent> <xs:restriction base="selleraccountidtype"> </xs:simplecontent> element SellerAccountDetailsType/SellerBic type restriction of SellerBicType attributes maxlength 11 Name Type Use Default Fixed Annotation IdentificationSch xs:string required BIC emename source <xs:element name="sellerbic" minoccurs="0"> <xs:complextype> <xs:simplecontent> <xs:restriction base="sellerbictype"> <xs:maxlength value="11"/> </xs:simplecontent> element SellerAccountDetailsType/NewSellerAccountID type restriction of SellerAccountIDType attributes Name Type Use Default Fixed Annotation IdentificationSch xs:string required emename source <xs:element name="newselleraccountid" minoccurs="0"> <xs:complextype> <xs:simplecontent> <xs:restriction base="selleraccountidtype"> </xs:simplecontent>

34 34 element SellerAccountDetailsType/NewSellerBic type restriction of SellerBicType attributes maxlength 11 Name Type Use Default Fixed Annotation IdentificationSch xs:string required BIC emename source <xs:element name="newsellerbic" minoccurs="0"> <xs:complextype> <xs:simplecontent> <xs:restriction base="sellerbictype"> <xs:maxlength value="11"/> </xs:simplecontent> complextype SellerAccountIDType type extension of xs:string used by attributes elements SellerAccountDetailsType/NewSellerAccountID SellerAccountDetailsType/SellerAccountID Name Type Use Default Fixed Annotation IdentificationSch xs:string required emename source <xs:complextype name="selleraccountidtype"> <xs:simplecontent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="identificationschemename" use="required"> <xs:enumeration value="iban"/> <xs:enumeration value="bban"/> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simplecontent> complextype SellerBicType type extension of xs:string used by attributes elements SellerAccountDetailsType/NewSellerBic SellerAccountDetailsType/SellerBic Name Type Use Default Fixed Annotation IdentificationSch xs:string required BIC emename source <xs:complextype name="sellerbictype"> <xs:simplecontent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="identificationschemename" type="xs:string" use="required" fixed="bic"/> </xs:extension> </xs:simplecontent>

35 35 complextype SellerInvoiceDetailsType children SellerDirectDebitIdentifier SellerDirectPaymentIdentifier PaymentInstructionIdentifier SellerIntsructionFreeText SellerInvoiceTypeDetails used by element FinvoiceSenderInfo/SellerInvoiceDetails source <xs:complextype name="sellerinvoicedetailstype"> <xs:sequence> <xs:element name="sellerdirectdebitidentifier" minoccurs="0"> <xs:element name="sellerdirectpaymentidentifier" minoccurs="0"> <xs:element name="paymentinstructionidentifier"> <xs:element name="sellerintsructionfreetext" minoccurs="0"> <xs:maxlength value="140"/> <xs:element name="sellerinvoicetypedetails" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="sellerinvoicetypetext"> <xs:complextype> <xs:simplecontent> <xs:restriction base="sellerinvoicetypetexttype"> </xs:simplecontent> <xs:element name="sellerinvoiceidentifiertext" minoccurs="0" maxoccurs="2"> <xs:complextype> <xs:simplecontent> <xs:restriction base="sellerinvoiceidentifiertexttype"> <xs:maxlength value="70"/> </xs:simplecontent>

36 36 </xs:sequence> </xs:sequence> element SellerInvoiceDetailsType/SellerDirectDebitIdentifier source <xs:element name="sellerdirectdebitidentifier" minoccurs="0"> element SellerInvoiceDetailsType/SellerDirectPaymentIdentifier source <xs:element name="sellerdirectpaymentidentifier" minoccurs="0"> element SellerInvoiceDetailsType/PaymentInstructionIdentifier source <xs:element name="paymentinstructionidentifier"> element SellerInvoiceDetailsType/SellerIntsructionFreeText maxlength 140

37 37 source <xs:element name="sellerintsructionfreetext" minoccurs="0"> <xs:maxlength value="140"/> element SellerInvoiceDetailsType/SellerInvoiceTypeDetails children SellerInvoiceTypeText SellerInvoiceIdentifierText source <xs:element name="sellerinvoicetypedetails" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="sellerinvoicetypetext"> <xs:complextype> <xs:simplecontent> <xs:restriction base="sellerinvoicetypetexttype"> </xs:simplecontent> <xs:element name="sellerinvoiceidentifiertext" minoccurs="0" maxoccurs="2"> <xs:complextype> <xs:simplecontent> <xs:restriction base="sellerinvoiceidentifiertexttype"> <xs:maxlength value="70"/> </xs:simplecontent> </xs:sequence> element SellerInvoiceDetailsType/SellerInvoiceTypeDetails/SellerInvoiceTypeText type restriction of SellerInvoiceTypeTextType attributes Name Type Use Default Fixed Annotation LanguageCode xs:nmtoken required source <xs:element name="sellerinvoicetypetext"> <xs:complextype> <xs:simplecontent> <xs:restriction base="sellerinvoicetypetexttype"> </xs:simplecontent>

38 38 element SellerInvoiceDetailsType/SellerInvoiceTypeDetails/SellerInvoiceIdentifierText type restriction of SellerInvoiceIdentifierTextType maxlength 70 attributes Name Type Use Default Fixed Annotation LanguageCode xs:nmtoken required source <xs:element name="sellerinvoiceidentifiertext" minoccurs="0" maxoccurs="2"> <xs:complextype> <xs:simplecontent> <xs:restriction base="sellerinvoiceidentifiertexttype"> <xs:maxlength value="70"/> </xs:simplecontent> complextype SellerInvoiceIdentifierTextType type extension of xs:string used by element SellerInvoiceDetailsType/SellerInvoiceTypeDetails/SellerInvoiceIdentifierText attributes Name Type Use Default Fixed Annotation LanguageCode xs:nmtoken required source <xs:complextype name="sellerinvoiceidentifiertexttype"> <xs:simplecontent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="languagecode" use="required"> <xs:restriction base="xs:nmtoken"> <xs:enumeration value="fi"/> <xs:enumeration value="se"/> <xs:enumeration value="en"/> </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simplecontent> complextype SellerInvoiceTypeTextType type extension of xs:string used by attributes element SellerInvoiceDetailsType/SellerInvoiceTypeDetails/SellerInvoiceTypeText Name Type Use Default Fixed Annotation LanguageCode xs:nmtoken required source <xs:complextype name="sellerinvoicetypetexttype"> <xs:simplecontent> <xs:extension base="xs:string"> <xs:attribute name="languagecode" use="required"> <xs:restriction base="xs:nmtoken"> <xs:enumeration value="fi"/> <xs:enumeration value="se"/> <xs:enumeration value="en"/>

39 39 </xs:attribute> </xs:extension> </xs:simplecontent> complextype SellerPartyDetailsType children SellerPartyIdentifier SellerOrganisationName SellerOrganisationBankName SellerPostalAddressDetails used by element FinvoiceSenderInfo/SellerPartyDetails source <xs:complextype name="sellerpartydetailstype"> <xs:sequence> <xs:element name="sellerpartyidentifier"> <xs:minlength value="1"/> <xs:maxlength value="48"/> <xs:element name="sellerorganisationname" maxoccurs="2"> <xs:element name="sellerorganisationbankname" minoccurs="0" maxoccurs="2"> <xs:element name="sellerpostaladdressdetails" type="sellerpostaladdressdetailstype" minoccurs="0"/> </xs:sequence> element SellerPartyDetailsType/SellerPartyIdentifier minlength 1 maxlength 48 source <xs:element name="sellerpartyidentifier"> <xs:minlength value="1"/> <xs:maxlength value="48"/>

40 40 element SellerPartyDetailsType/SellerOrganisationName minlength 2 source <xs:element name="sellerorganisationname" maxoccurs="2"> element SellerPartyDetailsType/SellerOrganisationBankName minlength 2 source <xs:element name="sellerorganisationbankname" minoccurs="0" maxoccurs="2"> element SellerPartyDetailsType/SellerPostalAddressDetails type SellerPostalAddressDetailsType children SellerStreetName SellerTownName SellerPostCodeIdentifier CountryCode CountryName SellerPostOfficeBoxIdentifier source <xs:element name="sellerpostaladdressdetails" type="sellerpostaladdressdetailstype" minoccurs="0"/>

41 41 complextype SellerPostalAddressDetailsType children SellerStreetName SellerTownName SellerPostCodeIdentifier CountryCode CountryName SellerPostOfficeBoxIdentifier used by element SellerPartyDetailsType/SellerPostalAddressDetails source <xs:complextype name="sellerpostaladdressdetailstype"> <xs:sequence> <xs:element name="sellerstreetname"> <xs:element name="sellertownname"> <xs:element name="sellerpostcodeidentifier"> <xs:minlength value="1"/> <xs:maxlength value="48"/> <xs:element name="countrycode" minoccurs="0"> <xs:length value="2"/> <xs:element name="countryname" minoccurs="0"> <xs:element name="sellerpostofficeboxidentifier" minoccurs="0"> <xs:minlength value="1"/> <xs:maxlength value="48"/>

42 42 </xs:sequence> element SellerPostalAddressDetailsType/SellerStreetName minlength 2 source <xs:element name="sellerstreetname"> element SellerPostalAddressDetailsType/SellerTownName minlength 2 source <xs:element name="sellertownname"> element SellerPostalAddressDetailsType/SellerPostCodeIdentifier minlength 1 maxlength 48 source <xs:element name="sellerpostcodeidentifier"> <xs:minlength value="1"/> <xs:maxlength value="48"/> element SellerPostalAddressDetailsType/CountryCode length 2 source <xs:element name="countrycode" minoccurs="0">

43 43 <xs:length value="2"/> element SellerPostalAddressDetailsType/CountryName minlength 2 source <xs:element name="countryname" minoccurs="0"> element SellerPostalAddressDetailsType/SellerPostOfficeBoxIdentifier minlength 1 maxlength 48 source <xs:element name="sellerpostofficeboxidentifier" minoccurs="0"> <xs:minlength value="1"/> <xs:maxlength value="48"/>

44 FinvoiceSenderInfo-sanoman schemamääritys Schema FinvoiceReceiverInfo.xsd Elements BuyerOrganisationName BuyerPostCodeIdentifier BuyerPostOfficeBoxIdentifier BuyerStreetName BuyerTownName CountryCode CountryName EpiRemittanceIdentifier FinvoiceReceiverInfo InvoiceRecipientAddress InvoiceRecipientIntermediatorAddress InvoiceRecipientLanguageCode InvoiceSenderAddress InvoiceSenderIntermediatorAddress MessageActionCode MessageTypeCode MessageTypeText PaymentInstructionIdentifier ProposedDueDate ProposedInvoicePeriod SellerInvoiceIdentifier SellerOrganisationName SellerOrganisationUnitNumber SellerPartyIdentifier SellerPostCodeIdentifier SellerPostOfficeBoxIdentifier SellerStreetName SellerTownName SellerWebaddressText SenderInfoIdentifier Complex types BuyerPartyDetailsType BuyerPostalAddressDetailsType Date InvoiceRecipientDetailsType InvoiceSenderInformationDetailsType MessageDetailsType SellerAccountDetailsType SellerAccountIDType SellerBicType SellerInvoiceDetailsType SellerInvoiceIdentifierTextType SellerInvoiceTypeTextType SellerPartyDetailsType SellerPostalAddressDetailsType element BuyerOrganisationName minlength 2 source <xs:element name="buyerorganisationname">

45 45 element BuyerPostCodeIdentifier minlength 1 maxlength 48 source <xs:element name="buyerpostcodeidentifier"> <xs:maxlength value="48"/> <xs:minlength value="1"/> element BuyerPostOfficeBoxIdentifier minlength 1 maxlength 48 source <xs:element name="buyerpostofficeboxidentifier"> <xs:maxlength value="48"/> <xs:minlength value="1"/> element BuyerStreetName minlength 2 source <xs:element name="buyerstreetname"> element BuyerTownName minlength 2 source <xs:element name="buyertownname">

46 46 element CountryCode length 2 source <xs:element name="countrycode"> <xs:length value="2"/> element CountryName minlength 2 source <xs:element name="countryname"> element EpiRemittanceIdentifier minlength 2 source <xs:element name="epiremittanceidentifier">

47 47 element FinvoiceReceiverInfo children MessageDetails SellerPartyDetails SellerOrganisationUnitNumber InvoiceSenderInformationDetails SellerAccountDetails SellerInvoiceDetails ReceiverInfoTimeStamp BuyerPartyDetails BuyerOrganisationUnitNumber InvoiceRecipientDetails ProposedDueDateAccepted ProposedDueDate ProposedInvoicePeriodAccepted ProposedInvoicePeriod attributes Name Type Use Default Fixed Annotation Version xs:decimal required source <xs:element name="finvoicereceiverinfo"> <xs:complextype> <xs:sequence> <xs:element name="messagedetails" type="messagedetailstype"/> <xs:element name="sellerpartydetails" type="sellerpartydetailstype"/> <xs:element name="sellerorganisationunitnumber" minoccurs="0"> <xs:minlength value="5"/> <xs:element name="invoicesenderinformationdetails" type="invoicesenderinformationdetailstype"/> <xs:element name="selleraccountdetails" type="selleraccountdetailstype" maxoccurs="unbounded"/> <xs:element name="sellerinvoicedetails" type="sellerinvoicedetailstype"/> <xs:element name="receiverinfotimestamp"> <xs:minlength value="22"/> <xs:maxlength value="22"/>

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 1.0 27.11.2006 (päivitetty versio, päivitykset merk. punaisella, sinisellä 5/08 täsmmennyt taulukkoon) 04/2010 1 (2) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 SenderInfo-sanoman

Lisätiedot

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE. Versio 2.01. Helmikuu 2015

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE. Versio 2.01. Helmikuu 2015 ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 2.01 Helmikuu 2015 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Ilmoittamispalveluun liittyvät sanomatyypit... 4 3 Sanomien skeematarkistus... 4 4 Sanoman muutokset...

Lisätiedot

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 2 Helmikuu 2012, lisätty Vastaanottoehdotussanoma, sanomakuvaus muutokset, suoramaksu KÄYTÖSSÄ 18.1.2013 alkaen 1 (2) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 13 2 Ilmoittamispalveluun

Lisätiedot

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

Kuluttajan e-lasku, ohjeita suoraveloitusten muuntoon Laskuttajan palvelukuvauksen liite

Kuluttajan e-lasku, ohjeita suoraveloitusten muuntoon Laskuttajan palvelukuvauksen liite Kuluttajan e-lasku, ohjeita suoraveloitusten muuntoon Laskuttajan palvelukuvauksen liite Sisällys 1 Suoraveloitusten muunto... 3 1.1 Laskuttajailmoitus... 3 1.2 Vastaanottoehdotus... 4 1.3 Vastaanottoilmoitus...

Lisätiedot

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 käyttöohje 2014 1 (1) Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 1 2 Laskuttajailmoituksen lähetys... 1 3 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 1 4 Laskuttajailmoitusohjelman

Lisätiedot

Kuluttajan e-lasku, e-laskujen palautteet Laskuttajan palvelukuvauksen liite

Kuluttajan e-lasku, e-laskujen palautteet Laskuttajan palvelukuvauksen liite Kuluttajan e-lasku, e-laskujen palautteet Laskuttajan palvelukuvauksen liite Muutoshistoria Versio Päiväys Muutos 1.0 28.12.201 Sisällys 1 Yleistä... 4 2 Palautteet... 4 Kuluttajan e-lasku, e-laskujen

Lisätiedot

Suoraveloituksesta e-laskuun ja suoramaksuun. Paula Metsäaho 01.04.2014

Suoraveloituksesta e-laskuun ja suoramaksuun. Paula Metsäaho 01.04.2014 Suoraveloituksesta e-laskuun ja suoramaksuun Paula Metsäaho 01.04.2014 Suoraveloituksen korvaavat palvelut Korvaavat palvelut henkilöasiakkaille: E-LASKU (Finvoice) Jos asiakas käyttää aktiivisesti verkkopankkia,

Lisätiedot

Kuluttajan e-lasku Palvelukuvaus laskuttajalle

Kuluttajan e-lasku Palvelukuvaus laskuttajalle Kuluttajan e-lasku Palvelukuvaus laskuttajalle Muutoshistoria Versio Päiväys Muutos 1.0 12/ 2012 1.1 26.4.2013 Päivitetty lukuja 1 5. 1.2 17.1.2014 Päivitetty lukuja 1 6. Sisällys 1 Yleiskuvaus... 4 1.1

Lisätiedot

SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU

SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU () SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU Päiväys: 2.5.2005 Versio.7 mukailee FINVOICE ver... Ylläpitovastuu: Kuopion kaupunki / atk-keskus, Pirjo Keinänen (pirjo.keinanen@kuopio.fi)

Lisätiedot

Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje. asiakkaille lähetettävistä laskuista

Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje. asiakkaille lähetettävistä laskuista Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje LVIS-alan asiakkaille lähetettävistä laskuista versio 1.0 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus... 1 3 Toimialakohtaisen

Lisätiedot

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus 28.05.2013 1 (21) Tikon. Suoramaksu

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus 28.05.2013 1 (21) Tikon. Suoramaksu 28.05.2013 1 (21) Tikon Suoramaksu 28.05.2013 2 (21) Sisältö 1 Suoramaksun käyttöönotto... 3 1.1 Lähettäjäilmoituksen täyttäminen ja lähettäminen yhteyspankkiin... 3 1.2 Asiakastietojen läpikäynti ja tietojen

Lisätiedot

OHJEISTUS VERKKOLASKUTUKSESSA TARVITTAVIEN TIETOJEN KÄYTTÖÖN:

OHJEISTUS VERKKOLASKUTUKSESSA TARVITTAVIEN TIETOJEN KÄYTTÖÖN: KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 OHJEISTUS VERKKOLASKUTUKSESSA TARVITTAVIEN TIETOJEN KÄYTTÖÖN: Verkkolaskujen lähetys Tämä ohjeistus on tarkoitettu sekä laskuttajalle (tietojen käyttö) että sovellustoimittajalle (xml-mallit).

Lisätiedot

Versio 1.3 13.6.2013

Versio 1.3 13.6.2013 Versio 1.3 13.6.2013 LASKUTTAJAN OHJE MUUNTO SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Tausta... 2 1.2 Aikataulu... 2 2 Suoraveloitusten muuntoa edeltävät toimenpiteet...

Lisätiedot

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE. Versio Lokakuu 2015

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE. Versio Lokakuu 2015 ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 2.01 Lokakuu 2015 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Ilmoittamispalveluun liittyvät sanomatyypit... 4 3 Sanomien skeematarkistus... 4 4 Sanoman muutokset... 4

Lisätiedot

TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA

TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA 26.6.2014 1 Työmaatunnisteen välittäminen Finvoice-verkkolaskulla Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus... 2 3 Toimialakohtaisen

Lisätiedot

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (4) 28.11.08. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Finvoice. Palvelukuvaus 28..2008 (4) 28..08 Sisällysluettelo Finanssialan keskusliiton suosituksen mukaisen Fincoice-sanoman yleisperiaatteet... Taustaa... 2 Mikä on Finvoice... Kuluttajan e-lasku... 2

Lisätiedot

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA Päivitys soveltamisohjeeseen 13.5.2014 Finanssialan Keskusliitto

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA Päivitys soveltamisohjeeseen 13.5.2014 Finanssialan Keskusliitto TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA Päivitys soveltamisohjeeseen 13.5.2014 Finanssialan Keskusliitto Tieto Corporation Harri Korhonen Product Manager Tieto, Value Networks harri.korhonen@tieto.com

Lisätiedot

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus. v.6.3.1 31.10.2013 1 (22) Tikon. Suoramaksu

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus. v.6.3.1 31.10.2013 1 (22) Tikon. Suoramaksu v.6.3.1 31.10.2013 1 (22) Tikon Suoramaksu v.6.3.1 31.10.2013 2 (22) Sisältö 1 Suoramaksun käyttöönotto... 3 1.1 Laskuttajailmoituksen täyttäminen ja lähettäminen yhteyspankkiin... 3 1.2 Asiakastietojen

Lisätiedot

Pankkiyhteys Käyttäjän ohje

Pankkiyhteys Käyttäjän ohje Oy Samlink Ab 16.3.2016 Pankkiyhteys Käyttäjän ohje 2 (15) Sisällysluettelo 1 PANKKIYHTEYS... 4 1.1 ASIAKKAAN TUNNISTUS... 4 1.2 PALVELUAJAT... 4 1.3 ASIAKKAAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET... 5 1.4 YHTEYDET...

Lisätiedot

SIIRTYMINEN KULUTTAJA E-LASKUTUKSEEN

SIIRTYMINEN KULUTTAJA E-LASKUTUKSEEN SIIRTYMINEN KULUTTAJA E-LASKUTUKSEEN tietoaika.fi Domus-ohjelmiston uusi sähköinen kuluttajalaskutus-ominaisuus sisältää e-laskutuksen sekä suoramaksuominaisuudet. Kuluttaja e-laskutuksella ja suoramaksulla

Lisätiedot

Solve laskutus ja verkkolaskutus

Solve laskutus ja verkkolaskutus Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutus ja verkkolaskutus Tässä ohjeessa on ohjeet Solven asetusten teosta, aineistojen muodostamisesta ja palautteiden käsittelystä sekä ohjeet suoraveloitettavien asiakkaiden

Lisätiedot

SUORAVELOITUSTEN PÄÄTTYMINEN - VAIKUTUKSET TALOYHTIÖISSÄ JA TARVITTAVAT TOIMENPITEET. Pirjo Ilola, Finanssialan Keskusliitto

SUORAVELOITUSTEN PÄÄTTYMINEN - VAIKUTUKSET TALOYHTIÖISSÄ JA TARVITTAVAT TOIMENPITEET. Pirjo Ilola, Finanssialan Keskusliitto SUORAVELOITUSTEN PÄÄTTYMINEN - VAIKUTUKSET TALOYHTIÖISSÄ JA TARVITTAVAT TOIMENPITEET Pirjo Ilola, Finanssialan Keskusliitto 1 - MAKSULIIKENNE TILASTOINA - SEPA END-DATE ASETUS - KUINKA SIIRTÄÄ SUORAVELOITUS-ASIAKKAAT

Lisätiedot

Kansallinen suoraveloitus poistuu tilalle yhtä helppokäyttöinen e-lasku ja suoramaksu. BASWARE E-INVOICING FORUM 29.3.2012 Inkeri Tolvanen

Kansallinen suoraveloitus poistuu tilalle yhtä helppokäyttöinen e-lasku ja suoramaksu. BASWARE E-INVOICING FORUM 29.3.2012 Inkeri Tolvanen Kansallinen suoraveloitus poistuu tilalle yhtä helppokäyttöinen e-lasku ja suoramaksu BASWARE E-INVOICING FORUM 29.3.2012 Inkeri Tolvanen Sisältö SEPA end-date asetus tilastotietoa suoraveloituksen tilalle

Lisätiedot

Schema Asiakasprofiili.xsd

Schema Asiakasprofiili.xsd Schema Asiakasprofiili.xsd element Asiakasprofiili children Asiakasprofiili complex Sukunimi Etunimi Asiakasnumero Asiointikieli Yhteystieto KalustonVaatimukset Koira Lisatieto Osoite Syntymavuosi MatkaAlue

Lisätiedot

LASKUTUSPALVELU. Sivu 1 / 24. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

LASKUTUSPALVELU. Sivu 1 / 24. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 LASKUTUSPALVELU Laskutuspalvelun kautta voit tehdä ja lähettää e-laskuja yritys- ja kuluttaja-asiakkaille sekä suoramaksuja kuluttajaasiakkaille. Voit katsella ja tulostaa lähetettyjä e-laskuja ja suoramaksuja

Lisätiedot

Schema ReitinTilaus.xsd

Schema ReitinTilaus.xsd Schema ReitinTilaus.xsd element ReitinTilaus ReitinTilaus children annotation Reittipiste complex documentatio n Sisältää MPK:n kuljetusoperaattorille tekemän

Lisätiedot

VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013

VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013 VISMA L7 KOULUTUSPÄIVÄT VANAJANLINNA 16.5. 17.5.2013 Vuokrien sähköinen laskuttaminen (yrityksille) Sopimus operaattorin kanssa lähtevistä laskuista (Maventa) Maventa on hyvä vaihtoehto (kuluttajan verkkolaskutus

Lisätiedot

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella

Lisätiedot

Kotimainen suoraveloitus päättyy aikaa enää muutama kuukausi. Toimi heti!

Kotimainen suoraveloitus päättyy aikaa enää muutama kuukausi. Toimi heti! Kotimainen suoraveloitus päättyy aikaa enää muutama kuukausi. Toimi heti! Henna Sopanen 24/10/2013 Kotimaisen suoraveloituksen päättymiseen 100 päivää Kotimaiset euromääräiset suoraveloitukset päättyvät

Lisätiedot

Verkkolaskutukseen valmistautuminen ja käyttöönotto. Jorma Jolkkonen 29.9.2009

Verkkolaskutukseen valmistautuminen ja käyttöönotto. Jorma Jolkkonen 29.9.2009 Verkkolaskutukseen valmistautuminen ja käyttöönotto Jorma Jolkkonen 29.9.2009 Muutama kysymys pohdittavaksi... Kuinka moni hoitaa itse yrityksen laskutuksen? Onko käytössäsi laskutusohjelma? Harmittaako

Lisätiedot

Visma L7 Koulutuspäivät. Kuluttajan verkkolaskut ja suoramaksut

Visma L7 Koulutuspäivät. Kuluttajan verkkolaskut ja suoramaksut Visma L7 Koulutuspäivät Kuluttajan verkkolaskut ja suoramaksut VASTAANOTTOILMOITUKSET Vastaanottoilmoitusten nouto Automatisointi/Kuluttajanverkkolaskut/Vastaanottoilmoitukset - Samalta asiakkaalta samana

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS 1 (19) YRITYSTEN E-LASKUPALVELU KESÄKUU 2015 E-LASKUPALVELU YRITYKSILLE

PALVELUKUVAUS 1 (19) YRITYSTEN E-LASKUPALVELU KESÄKUU 2015 E-LASKUPALVELU YRITYKSILLE PALVELUKUVAUS 1 (19) YRITYSTEN E-LASKUPALVELU KESÄKUU 2015 E-LASKUPALVELU YRITYKSILLE PALVELUKUVAUS 2 (19) Sisällys 1 Muutoksia e-laskutukseen 1.1.2016 alkaen... 3 2 Yleiskuvaus... 3 2.1 Finvoice-välityspalvelu...

Lisätiedot

Laskuttajan opas SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN

Laskuttajan opas SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Laskuttajan opas SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN NYT ON AIKA TOIMIA! Helsingissä 1.10.2013 Yhtenäiseen euromaksualueeseen eli SEPAan siirtymisen myötä kotimainen suoraveloituksemme päättyy

Lisätiedot

Suoraveloituksesta uusiin palveluihin

Suoraveloituksesta uusiin palveluihin Suoraveloituksesta uusiin palveluihin Henna Sopanen 31/10/2012 Kotimainen suoraveloitus loppuu Kotimaiset euromääräiset suoraveloitukset päättyvät 31.1.2014 EU lainsäädäntö Suomessa suoraveloitusta käyttäville

Lisätiedot

1 Ohjeet. 1.1 Verkkolasku

1 Ohjeet. 1.1 Verkkolasku 1 1 Ohjeet 1.1 Verkkolasku Verkkolaskun lähettämiseen tarvittavien tietojen täyttäminen Verkkolaskujen lähettämiseksi on ensin tehtävä sopimus verkkolaskuoperaattorin (välittäjän) kanssa. Esim. kaikki

Lisätiedot

KANSALLINEN SUORAVELOITUS POISTUU TILALLE YHTÄ HELPPO E-LASKU JA SUORAMAKSU

KANSALLINEN SUORAVELOITUS POISTUU TILALLE YHTÄ HELPPO E-LASKU JA SUORAMAKSU KANSALLINEN SUORAVELOITUS POISTUU TILALLE YHTÄ HELPPO E-LASKU JA SUORAMAKSU BASWARE EXPERIENCE 2012 Inkeri Tolvanen Finanssialan Keskusliitto 1 SISÄLTÖ Tilastotietoa maksamisesta ja verkkolaskusta SEPA

Lisätiedot

FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen

FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen päivitys Kuvaus 1 (72) SISÄLLYSLUETTELO 1 Finanssialan Keskusliiton suosituksen mukaisen verkkolaskun yleisperiaatteet...

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY SOVELTAMISOHJE FINVOICE 1.3 KÄYTÖSTÄ SÄHKÖLASKUN VÄLITTÄMISEKSI V. 1.0 21.8.2009

ENERGIATEOLLISUUS RY SOVELTAMISOHJE FINVOICE 1.3 KÄYTÖSTÄ SÄHKÖLASKUN VÄLITTÄMISEKSI V. 1.0 21.8.2009 ENERGIATEOLLISUUS RY SOVELTAMISOHJE FINVOICE 1.3 KÄYTÖSTÄ SÄHKÖLASKUN VÄLITTÄMISEKSI V. 1.0 Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51 53 B, 00100 Helsinki PL 100, 00101 Helsinki Puhelin: (09) 530 520, faksi:

Lisätiedot

Ota niskalenkki suoraveloituksen päättymisestä!

Ota niskalenkki suoraveloituksen päättymisestä! Ota niskalenkki suoraveloituksen päättymisestä! Heli Merivirta Transaction Banking, Cash Management Products 21.9.2012 Suoraveloitukselle löytyy useita korvaavia palveluita Kotimainen suoraveloitus päättyy

Lisätiedot

SUORAVELOITUKSET PÄÄTTYVÄT MITÄ TOIMENPITEITÄ VAATII ASUNTOYHTIÖIDEN TALOUSHALLINNOLTA? Taloyhtiö 2013

SUORAVELOITUKSET PÄÄTTYVÄT MITÄ TOIMENPITEITÄ VAATII ASUNTOYHTIÖIDEN TALOUSHALLINNOLTA? Taloyhtiö 2013 SUORAVELOITUKSET PÄÄTTYVÄT MITÄ TOIMENPITEITÄ VAATII ASUNTOYHTIÖIDEN TALOUSHALLINNOLTA? Taloyhtiö 2013 1 2 KONEKIELISET TILISIIRROT VUONNA 2011 3 KULUTTAJIEN TAVALLISIMMAT LASKUNMAKSUTAVAT Mikä on tavallisin

Lisätiedot

SUOMEN PANKKIYHDISTYS

SUOMEN PANKKIYHDISTYS Soveltamisohje Versio 1.2/ Soveltamisohje Versio 1.2 Muutoksia versioon 1.2 Lisätty uusia kenttiä (Uudet kentät merkitty punaisella erilliseen Excel-pohjaiseen tietoluetteloon, def12.xls) 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUS SUORAVELOITUKSEN KORVAAMINEN E-LASKULLA JA SUORAMAKSULLA 29.10.2012

ASTERI LÄHETELASKUTUS SUORAVELOITUKSEN KORVAAMINEN E-LASKULLA JA SUORAMAKSULLA 29.10.2012 ASTERI LÄHETELASKUTUS SUORAVELOITUKSEN KORVAAMINEN E-LASKULLA JA SUORAMAKSULLA 29.10.2012 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 Päivystys: 0400 316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1.

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Kuvaus v1.2 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

1 (5) 26.10.2015 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 26.10.2015

1 (5) 26.10.2015 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 26.10.2015 1 (5) FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01 päiv. 2 (5) Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 0 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 0 3 Kuluttajan e-lasku... 1 4 Suoramaksu... 2 5 Aineistonhoitajan

Lisätiedot

AJANKOHTAISKATSAUS MISSÄ OLEMME MITÄ SEURAAVAKSI?

AJANKOHTAISKATSAUS MISSÄ OLEMME MITÄ SEURAAVAKSI? AJANKOHTAISKATSAUS MISSÄ OLEMME MITÄ SEURAAVAKSI? Juha Eerikäinen Head of Cash Management Process Development Finland Nordea Pankki Suomi Oyj 1 2 MITEN SEPA ETENEE - TILASTOTIETOJA MAKSAMISESTA JA VERKKOLASKUISTA

Lisätiedot

3 (5) Laitos 5. Laitoksen nimi. Käyntiosoite. Postinumero. Postitoimipaikka. Laitos 6. Laitoksen nimi. Käyntiosoite. Postinumero.

3 (5) Laitos 5. Laitoksen nimi. Käyntiosoite. Postinumero. Postitoimipaikka. Laitos 6. Laitoksen nimi. Käyntiosoite. Postinumero. 1 (5) SATU-ASIOINTIJÄRJESTELMÄN PERUSTIETOLOMAKE PÄÄSTÖKAUPAN KOMPENSAATIOTUKI Toiminnanharjoittajan perustiedot Toiminnanharjoittajan nimi Y-tunnus Toiminnanharjoittajan yhteyshenkilön tiedot Etunimi

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Työnantajan erillisilmoitukset 2 (21) Versiohistoria Versio

Lisätiedot

Mikä ihmeen e-lasku? E-laskutietoa yritysten käyttöön

Mikä ihmeen e-lasku? E-laskutietoa yritysten käyttöön Mikä ihmeen e-lasku? E-laskutietoa yritysten käyttöön Mikä e-lasku on? Hei olen Bill Virtanen, e-laskuasiantuntija. Tutustutaan yhdessä e-laskuun tositarkoituksella! E-lasku on kuluttajille tarjottava

Lisätiedot

RAPORTTI. Hylätty huomautuksin. Vaihe 1: Esiehdot [Kriittinen] Vaihe 2: Perusvaatimukset [Kriittinen] Vaihe 3: DTD rakennekuvaus [Pakollinen]

RAPORTTI. Hylätty huomautuksin. Vaihe 1: Esiehdot [Kriittinen] Vaihe 2: Perusvaatimukset [Kriittinen] Vaihe 3: DTD rakennekuvaus [Pakollinen] RAPORTTI Profiili: Finvoice 1.2 FI (2012-03-16) Instanssi: finvoice_example.xml Käyttäjä: Juha Ikävalko Aika: 2012-03-20T12:14:16 Hylätty huomautuksin Instanssi ei läpäissyt 7 testivaihetta. 1C 2C 3M 4R

Lisätiedot

Kotimainen suoraveloitus poistuu käytöstä

Kotimainen suoraveloitus poistuu käytöstä 23.5.2013 Kotimainen suoraveloitus poistuu käytöstä Laskuttajan uudet vaihtoehdot kuluttajalaskutukseen Kotimaisesta suoraveloituksesta luovutaan kaikissa euromaissa Kotimaisesta suoraveloituksesta ollaan

Lisätiedot

E-lasku ja suoramaksu Käytännön kysymyksiä ja vastauksia

E-lasku ja suoramaksu Käytännön kysymyksiä ja vastauksia E-lasku ja suoramaksu Käytännön kysymyksiä ja vastauksia Tampuuri-käyttäjäpäivät 2014 10.10.2014 Finvoice-versiot Mistä tietää, mikä Finvoice-versio on käytössä 1.x vai 2.01? Selvin vihje version selvittämiseen

Lisätiedot

Valmistautuminen kansallisen suoraveloituksen päättymiseen

Valmistautuminen kansallisen suoraveloituksen päättymiseen 1 Valmistautuminen kansallisen suoraveloituksen päättymiseen ebusiness Forum -seminaari 24.5.2012 Tallinna 2 Esityksen sisältö 1. Kotimaisen suoraveloituksen korvaaminen 2. Siirtyminen uusiin palveluihin

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Mitätöintitiedot 2 (10) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0

Lisätiedot

Ohjelmassa on seuraavat valinnat: Laskutuksen puolella Laskut -ikkunassa painike Finvoice ja ostoreskontran valikkoon "Finvoice-laskujen luku".

Ohjelmassa on seuraavat valinnat: Laskutuksen puolella Laskut -ikkunassa painike Finvoice ja ostoreskontran valikkoon Finvoice-laskujen luku. Visma Econet ja Finvoice laskut Ohjelmassa on seuraavat valinnat: Laskutuksen puolella Laskut -ikkunassa painike Finvoice ja ostoreskontran valikkoon "Finvoice-laskujen luku". Muodostettu Finvoice-laskuaineisto

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Viestit 2 (14) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti

Lisätiedot

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA 22.4.2014 1 Työmaa-avaimen välittäminen Finvoice-verkkolaskulla Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus... 2 3 Toimialakohtaisen

Lisätiedot

E-LASKU JA SUORAMAKSU. Asteri Isännöinti ja Asteri Lähetelaskutus 3.2.2014

E-LASKU JA SUORAMAKSU. Asteri Isännöinti ja Asteri Lähetelaskutus 3.2.2014 E-LASKU JA SUORAMAKSU Asteri Isännöinti ja Asteri Lähetelaskutus 3.2.2014 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Vastuunrajaus...

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje v1.3 Kuvaus v1.3 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1

Lisätiedot

Suoraveloituksesta e laskuun ja automaattiseen maksamiseen. Nordea 18.05.2010 Erkki Saarelainen

Suoraveloituksesta e laskuun ja automaattiseen maksamiseen. Nordea 18.05.2010 Erkki Saarelainen Suoraveloituksesta e laskuun ja automaattiseen maksamiseen Nordea 18.05.2010 Erkki Saarelainen Sisältö > Tausta > Suoraveloituksen korvaava palvelu > Siirtymäsuunnitelma 2 Tausta > Yhtenäisen euromaksualueen

Lisätiedot

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA - TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA http://www.rakennusteollisuus.fi/ 9.5.2014 1 Työmaa-avaimen välittäminen Finvoice-verkkolaskulla Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisohjeen

Lisätiedot

Verkkopankkilinkki SUOMEN PANKKIYHDISTYS. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun

Verkkopankkilinkki SUOMEN PANKKIYHDISTYS. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Versio V 1.0/8.01.2002 MLT 01001 SUOMEN PANKKIYHDISTYS V 1.0/8.1.2002 Sisältö 1 VERKKOPANKKILINKIN

Lisätiedot

Sähköinen laskutus etenee. Jaana Ryynänen-Raikio 20.9.2004

Sähköinen laskutus etenee. Jaana Ryynänen-Raikio 20.9.2004 Sähköinen laskutus etenee Jaana Ryynänen-Raikio 20.9.2004 Mikä on verkkolasku? laskun tiedot suoraan laskuttajan laskutusjärjestelmästä vastaanottajan järjestelmään lasku visualisoidaan sähköistä arkistointi-

Lisätiedot

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2)

Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) Sähköisten aineistojen välityspalvelu (Liite 2) 1. Nykytila...2 1.1 Ostolaskut...2 1.2 Myyntilaskut (tulostuspalvelu)...2 1.3 Palkkalaskelmat (tulostuspalvelu)...2 2. Tavoitetila...2 2.1 Sähköisten ostolaskujen

Lisätiedot

E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille

E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille Voimassa 5.9.2013 Alla olevia sopimusehtoja sovelletaan Pankin ja Asiakkaan välillä e-laskujen käsittelyssä koskien asiakkaan lähettämiä ja/tai vastaanottamia

Lisätiedot

TILISIIRTO-OPAS. Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje. Käyttöönottopäivä 1.4.

TILISIIRTO-OPAS. Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje. Käyttöönottopäivä 1.4. TILISIIRTO-OPAS Euromaksualueella välitettävissä euromaksuissa käytettävien tilisiirtolomakkeiden rakenneohje Käyttöönottopäivä 1.4.2011 30.10.2011 1 Tilisiirto-opas 2 Tilisiirto-opas Sisällysluettelo

Lisätiedot

CSV-tilaukset 31.5.2006

CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 31.5.2006 CSV-tilaukset 2(7) 1 JOHDANTO... 3 2 TIEDOSTORAKENNE... 3 2.1 Kommentti... 3 2.2 Tilaus... 3 2.3 Tilausrivi... 6 3 TUKI... 7 CSV-tilaukset 3(7) 1 JOHDANTO Tämä dokumentti kuvaa

Lisätiedot

Myyntilasku: 100 % lähteviä laskuja verkkolaskuina Joustavat ratkaisut omien asiakkaittesi valmiuksista riippumatta

Myyntilasku: 100 % lähteviä laskuja verkkolaskuina Joustavat ratkaisut omien asiakkaittesi valmiuksista riippumatta Myyntilasku: 100 % lähteviä laskuja verkkolaskuina Joustavat ratkaisut omien asiakkaittesi valmiuksista riippumatta Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Esityksen

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Viestit Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Viestit 2 (20) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu.

Lisätiedot

Yhtenäinen euromaksualue SEPA

Yhtenäinen euromaksualue SEPA Yhtenäinen euromaksualue SEPA Miten maksaminen muuttuu ja kehittyy 1 Euro on paras asia EU:ssa Ostovoima säilyy vaikka liikutaan rajojen yli. Hintoja on helppo verrata. Ei rahanvaihto- tai siirtelykuluja.

Lisätiedot

Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus

Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus Tieto ääritelmä ALV-laki 2004 Huomautus P=Pakollinen, =uositellaan käytettäväksi, =ahdollinen, välittyy kaikissa määrityksissä EPI-tiedot Laskuerän / operaattorin tiedot P Erän lähettäjän tunnus Lähettävän

Lisätiedot

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 Uusi e-laskutuksen päivitysversio on valmistunut ja ladattavissa Domus intranetistä. Päivityksessä on mukana mm. kulutus- ja yleislaskujen e-laskutusominaisuudet sekä asumistuen

Lisätiedot

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 8 Tulonsaaja rajoitetusti verovelvollinen

Palkkatietoilmoitus Esimerkki 8 Tulonsaaja rajoitetusti verovelvollinen Versio 1.0 Palkkatietoilmoitus Esimerkki 8 Tulonsaaja rajoitetusti verovelvollinen Palkkatietoilmoitus Esimerkki 8: Tulonsaaja rajoitetusti verovelvollinen 2 (12) Versiohistoria Versio Päivämäärä Kuvaus

Lisätiedot

Visma Fivaldi Visma.net AutoInvoice e-lasku ja suoramaksu

Visma Fivaldi Visma.net AutoInvoice e-lasku ja suoramaksu Visma Fivaldi Visma.net AutoInvoice e-lasku ja suoramaksu 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Käyttöoikeuksien määrittely... 5 2.1 Palvelunhallinta / Apuohjelmat... 5 3 Laskuttajailmoitukset... 6 3.1 Laskuttajan

Lisätiedot

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi

Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi A Basware Presentation Kuluttajat mukaan verkkolaskujen vastaanottajiksi Basware Käyttäjäpäivät 20.-21.9.2011 Rohkeus liiketoiminnan kehittämiseen Lahti Baswaren verkkolaskupalvelut Kuluttajat mukaan verkkolaskujen

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU

PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU 11.8.2016 Sivu 2 (10) Sisällysluettelo 1. E-laskupalvelukuvaus... 3 1.1 E-laskupalvelu... 3 1.2 E-lasku kuluttajalle -palvelu... 3 1.2.1Vastaanottoehdotussanoma (RP-sanoma)...

Lisätiedot

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 InvoiceTypeText 1 / 2 SellerOrganisationName[2] SellerPartyDetails/SellerOrganisationName[3] SellerPartyDetails/SellerOrganisationDepartment[1] SellerStreetName SellerPostCodeIdentifier SellerTownName

Lisätiedot

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 SellerOrganisationName[2] SellerPartyDetails/SellerOrganisationName[3] SellerPartyDetails/SellerOrganisationDepartment[1] SellerStreetName SellerPostCodeIdentifier SellerTownName 1] 2] ls/invoicerecipientstreetname[1]

Lisätiedot

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen toimittaminen Skeemat Käsittelypalautteen kysely 2 (7) Versiohistoria Versio Päivämäärä

Lisätiedot

ASTERI ISÄNNÖINTI. Suoraveloituksen korvaaminen e-laskulla ja suoramaksulla 12.10.2012

ASTERI ISÄNNÖINTI. Suoraveloituksen korvaaminen e-laskulla ja suoramaksulla 12.10.2012 ASTERI ISÄNNÖINTI Suoraveloituksen korvaaminen e-laskulla ja suoramaksulla 12.10.2012 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. SUORAVELOITUS

Lisätiedot

Viritä talousprosessit huippukuntoon - SEPAn ja sähköistämisen mahdollisuudet

Viritä talousprosessit huippukuntoon - SEPAn ja sähköistämisen mahdollisuudet Viritä talousprosessit huippukuntoon - SEPAn ja sähköistämisen mahdollisuudet Basware Käyttäjäpäivät 21.9.2011 Riku Louho Liiketoiminnan kehittäminen Sampo Pankki Viritä talousprosessit huippukuntoon 1)

Lisätiedot

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Tiedotustilaisuus 22.9.2011 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi SEPA-maat Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 22.9.2011 2 Yhtenäisen

Lisätiedot

TIKON LASKUTUS VERKKOLASKUT

TIKON LASKUTUS VERKKOLASKUT TIKON LASKUTUS VERKKOLASKUT Tikon Buusti 22.5.2017 1 TIKON VERKKOLASKUTUS Verkkolasku Laskuhotelli (Tieto) Pankit - Finvoice Liaison Verkkolaskupalvelun avaus Asiakassivut Jätä pyyntö Laskuhotellipalvelun

Lisätiedot

10.09.2012 52,09. Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU

10.09.2012 52,09. Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU PL 1, 00061 ELISA OY YRITYS AB PL 1 00000 POSTITOIMIPAIKKA Economy PP Finlande 122159 Itella Posti Oy LASKU 1 (5) Laskun numero 90100000000 Eräpäivä 10.09.2012 Päiväys 26.08.2012 Viitenumero 90 10000 00000

Lisätiedot

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus

IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus. Palvelukuvaus IBAN-tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Palvelukuvaus Sisällys 1 Palvelun toiminta... 3 2 IBAN tilinumeroiden laskenta ja tarkistus Suomen tileillä... 3 IBAN-tilinueroiden laskenta ja tarkistusta tarjotaan

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 (2) 4.3.2011

Sisällysluettelo 1 (2) 4.3.2011 Finvoice soveltamisohje versio 1.3 päiv. 23.5.2011 1 (2) 4.3.2011 Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 1 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 1 3 Kuluttajan e-lasku... 2 4 Aineistonhoitajan käyttö

Lisätiedot

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL)

VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) VEROHALLINTO 2.1.2018 A103/200/2017 1.0 VUOSI-ILMOITUS KORKOTULON LÄHDEVERON ALAISET KOROT (VSKTVYSL) TIETUEKUVAUS 2018 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN

Lisätiedot

Onecapital Invoicer XML API

Onecapital Invoicer XML API 1(8) Onecapital Invoicer XML API Invoicerin XML-rajapinnan avulla voidaan tuoda laskuja Invoiceriin muista järjestelmistä. Rajapinta ottaa vastaan laskun tiedot XML-muodossa, ja palauttaa vastauksena tiedot

Lisätiedot

SINGLE EURO PAYMENTS AREA, YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE

SINGLE EURO PAYMENTS AREA, YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Mikä SEPA? Mikä SEPA? SINGLE EURO PAYMENTS AREA, YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE 32 maata Euroopassa: EU-maat, ETA-maat (Islanti, Norja, Liechtenstein, Monaco) ja Sveitsi Yhtenäinen infrastruktuuri, säännöt ja

Lisätiedot

Maksuliikenteen uudet piirteet

Maksuliikenteen uudet piirteet Maksuliikenteen uudet piirteet Antti Pirhonen, Senior Solution Consultant Basware Experience User Forum Collaborate. Innovate. Succeed. Australia Denmark Finland France Germany Netherlands Norway Sweden

Lisätiedot

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA Päivitys soveltamisohjeeseen Tieto Corporation Harri Korhonen Product Manager Tieto, Value Networks harri.korhonen@tieto.com Yleistä Soveltamisohjeessa

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU

PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU 17.6.2013 Sivu 2 (11) Sisällysluettelo 1. E-laskupalvelukuvaus...3 1.1 E-laskupalvelu...3 1.2 E-lasku kuluttajalle palvelu...3 1.3. Suoramaksupalvelu...4 1.4. Lisäpalvelut...4

Lisätiedot

Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 2001-2010 1.4.2011

Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 2001-2010 1.4.2011 Tilastotietoja pankkien maksujärjestelmistä Suomessa 21-21 1.4.211 TILASTOTIETOJA PANKKIEN MAKSUJÄRJESTELMISTÄ SUOMESSA 21-21 MAKSUJENVÄLITYS Siirrot 1 Pankkien maksujenvälitys ja konekielisyysaste 2 Konekieliset

Lisätiedot

Finvoice verkkolasku Yritysasiakkaille lähetettävää sähköistä laskua kutsutaan verkkolaskuksi.

Finvoice verkkolasku Yritysasiakkaille lähetettävää sähköistä laskua kutsutaan verkkolaskuksi. 2 Sisällys 1 Yleistä... 3 2 Käyttöoikeuksien määrittely... 4 2.1 Palvelunhallinta / Apuohjelmat... 4 2.2 Pankkiyhteys / Perustiedot -> Sopimukset... 4 3 Laskuttajailmoitukset... 5 3.1 Laskuttajan tiedot

Lisätiedot

Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke

Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Versio 1.0 Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot Kansallisen tulorekisterin perustamishanke Tietojen jakelu Skeemat Lokitiedot 2 (15) Versiohistoria Versio äivämäärä Kuvaus 1.0 12.6.2017 Dokumentti julkaistu.

Lisätiedot

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5)

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) TIETOJEN SIIRTO ESIJÄRJESTELMISTÄ COMMUNITYYN SISÄLTÖ 1 Yleistä 2 Tiedoston rakenne 2.1 Yhteenvetotietue 2.2 Laskun otsikkotietue 2.3 Laskutustapahtuman

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU. Maksuliikepalvelut

OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU. Maksuliikepalvelut OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU Maksuliikepalvelut Asiakas- ja sovellusohje Elokuu 2009 Maksuliikepalvelut 2 (8) Johdanto... 3 IBAN-MUUNTOPALVELUN TOIMINTA... 4 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 Sopimukset... 4 Palvelukohtaiset

Lisätiedot

MITEN SUORAVELOITUS KORVATAAN? Tiedotustilaisuus 23.9.2013 Johtaja Päivi Pelkonen

MITEN SUORAVELOITUS KORVATAAN? Tiedotustilaisuus 23.9.2013 Johtaja Päivi Pelkonen MITEN SUORAVELOITUS KORVATAAN? Tiedotustilaisuus 23.9.2013 Johtaja Päivi Pelkonen 1 PANKIT SUOSITTELEVAT E-LASKUA JA SUORAMAKSUA Pankit suosittelevat suoraveloituksen korvaaviksi palveluiksi e-laskua ja

Lisätiedot

Schema Palveluprofiili.xsd

Schema Palveluprofiili.xsd Schema Palveluprofiili.xsd complextype Palveluprofiili children annotation Ovikoodi Asiakasnumero Yhteystieto Osoite documentation Kuvaa Matkapalvelukeskuksen ylläpitämät tiedot asiakkaasta.

Lisätiedot