Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus (21) Tikon. Suoramaksu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus 28.05.2013 1 (21) Tikon. Suoramaksu"

Transkriptio

1 (21) Tikon Suoramaksu

2 (21) Sisältö 1 Suoramaksun käyttöönotto Lähettäjäilmoituksen täyttäminen ja lähettäminen yhteyspankkiin Asiakastietojen läpikäynti ja tietojen tarkistaminen Vastaanottoehdotuksen muodostus Vastaanottoehdotuksen pakolliset tiedot Ote Nordea Pankki Suomi Oyj:n palvelukuvauksesta Muita suoramaksuun liittyviä toimintoja Kuluttajan verkkolaskutustietojen ylläpito Vastaanottoehdotuksen käsittely Vastaanottoilmoitusten luku Suoramaksu laskutustapana Kuluttajan elaskusopimus ylläpito Asiakkaan tiedot Kuluttajan verkkolaskutustiedon ylläpito Laskutus tapahtuma Suoraveloitussiirtotiedosto Laskun tiedot Suoramaksulaskun tulostaminen Tiedot ylläpidossa Lomakkeet Suoramaksun peruutus Valikko Peruutus... 19

3 (21) Suoramaksu 1 Suoramaksun käyttöönotto 1.1 Laskuttajailmoituksen täyttäminen ja lähettäminen yhteyspankkiin Laskuttaja tekee laskuttajailmoituksen ja välittää sen pankkiin. Laskuttajailmoituksen voi tehdä Finanssialan keskusliiton verkkosivuilla osoitteessa: ilmoitus/finvoicesenderinfo.asp Ilmoituksessa laskuttaja ilmoittaa halustaan ja kyvystään välittää suoramaksuja. Mikäli aikaisemmin on ollut jo kuluttajaverkkolasku käytössä (jolloin lähettäjäilmoitus on tehty), tekee laskuttaja laskuttajailmoituksen, joka kohdistuu alkuperäiseen ilmoitukseen. Toimenpiteet Tikonissa: Yritys Elaskusopimus ylläpito Yrityksen E-laskusopimuksen ylläpitoon täydennetään Laskuttajan tunnus, joka on laskuttajailmoituksen yksilöivä tunnus. Huom! Tunnus on pakollinen vastaanottoehdotusta varten. E-Laskusopimuksen Aihekoodi on laskuttajailmoituksella annettu aihetunnus. Tikonissa on käytössä vain yksi laskunaihe. Laskunaihetunnuksena suositellaan käytettäväksi tunnusta 99. Huom! Tunnus on pakollinen laskutusvaiheessa. Muut taulun ylläpidossa olevat kentät täytetään myös laskuttajailmoituksessa annetuilla tiedoilla. Mikäli laskuttajayritys tarjoaa suoramaksua, valitaan kenttä Suoramaksu. Mikäli laskuttajayritys tarjoaa kuluttajaverkkolaskua, mutta ei suoramaksua, niin ko. kenttää ei valita. Suoramaksussa käytettävät lomakkeet (ilmoitus tiliveloituksesta ja laskun peruutus) ilmoitetaan E-laskusopimus ylläpidossa. Lomakkeet toimitetaan ohjelmatoimituksen mukana ja saadaan käyttöön mallikantojen kopiointi toiminnolla kopioimalla ylomcom kanta ja ajamalla muunto yhtlom kantaan.

4 (21) 1.2 Asiakastietojen läpikäynti ja tietojen tarkistaminen Toimenpiteet Tikonissa: Jotta Tikon ohjelmassa muodostettavat vastaanottoehdotukset kohdistuisivat haluttuihin asiakkaisiin, on asiakastiedot käytävä läpi. Vastaanottoehdotus muodostetaan asiakkaille joilla on käytössä suoraveloitus ja jotka ovat yksityisasiakkaita (kuluttajia). Kuluttaja-asiakas valinta on uusi kenttä, joten ko. valinta on käytävä laittamassa päälle jokaiselle kuluttaja-asiakkaalle. Suoramaksu ei ole käytössä yritysasiakkailla. Mikäli vastanottoehdotuksen joukossa on yritysasiakkaita, niin ko. asiakkaan kohdalla pankista palautetaan virhesanoma ja asiakas poistetaan vastaanottoehdotukselta.

5 (21) 1.3 Vastaanottoehdotuksen muodostus Vastaanottoehdotus muodostetaan valikosta Aputoiminnot - Vastaanottoehdotus. Toiminto on käytettävissä laskutusohjelman käyttäjäoikeuksilla 9 ja 10. Toimintoon siirrytään yritys avoinna ja vastaanottoehdotus muodostetaan koskien ko. yritystä. Vastaanottoehdotus on mahdollista muodostaa myös erissä. Suoramaksuun on mahdollista siirtyä esim. asiakasryhmä kerrallaan. Vastaanottoehdotusikkunassa on seuraavat valinnat: 1. Rajausehdot tulostettavalle joukolle (asiakasryhmä, asiakas numero, myyjä, alue) 2. Uudelleen tulostus ( Tulosta myös asiakkaille joille v.ehdotus on jo tulostettu. ) 3. Vapaa teksti. Kenttään on mahdollista kirjoittaa vastaanottoehdotukselle kohtaan RPFreeText max. 400 merkkiä pitkä teksti. Kenttä on vapaaehtoinen ja tekstin merkitys on käyttäjän selvitettävä. 4. Tulostuskansion sijainti. Vastaanottoehdotus ja asiakasluettelo tulostetaan ko. kansioon. 5. Vastaanottoehdotus. Vastaanottoehdotus muodostetaan haluttuun kansioon ja tietokantaan tehdään päivitys tiedoksi että asiakkaat ovat mukana vastaanottoehdotuksessa. Tietokantaan Kuluttajanverkkolaskutauluun (ecustrecinfo) tulee merkintä, että asiakas on konversiossa

6 (21) mukana. Konversion identifiointi tunnus on näkyvissä kentässä Muuntotunnus. Kenttään tulee vastaanottoehdotuksen tulostuspäivä ja kellonaika muodossa: _1014. Tiedoston nimi muodostuu seuraavasti: ReceiverProposal + aikaleima esim. ReceiverProposal_ _1643.xml 6. Asiakasluettelo. Valinnan ollessa päällä, tulostuu tulostuskansioon tekstitiedosto, jossa on lueteltuna valitut asiakkaat. Tiedoston nimi muodostuu seuraavasti: Konversio + aikaleima esim. Konversio_ _1518.txt 7. Osoitetarrat. Osoitetarrat saadaan tulostettua valituille asiakkaille, mikäli laskuttaja lähettää asiakkaille tiedotteen. Tiedotteen sisältö on sama kaikille ja malli saatavilla FKL:n sivuilta. Suoraveloituksen muuntokirje: /Sivut/default.aspx Mikäli laskuttaja on tehnyt sopimuksen tulostuspalvelusta operaattorinsa kanssa, välittää operaattori ilmoituksen asiakkaille sopimuksen mukaan. Vastaanottoilmoitus lähetetään laskuttajan välittäjäpankkiin tai operaattorille. Lähettäminen tapahtuu joko sopivalla pankkiyhteysohjelmalla tai muulla pankin kanssa sovitulla tavalla.

7 (21) 1.4 Vastaanottoehdotuksen pakolliset tiedot Vastaanottoehdotuksen kenttä: MessageTypeCode Kenttään tulee ohjelmallisesti kiinteä teksti - > Receiverproposal MessageTypeText Kenttään tulee ohjelmallisesti kiinteä teksti - > Vastaanottoehdotus MessageActionCode Kenttään tulee ohjelmallisesti kiinteä teksti - > ADD MessageDate Kenttään tulee ohjelmallisesti kuluva päivä SenderInfoIdentifier Noudetaan taulusta Yritysasetukset Elaskutiedot Laskuttajan tunnus SellerPartyIdentifier Noudetaan taulusta Yrityksen y-tunnus SellerOrganisationName Noudetaan taulusta Yrityksen nimi SellerStreetName Noudetaan taulusta Yrityksen osoite SellerTownName Noudetaan taulusta Yrityksen postiosoite (6. merkistä eteenpäin) SellerPostCodeIdentifier Noudetaan taulusta Yrityksen postiosoite (5 ensimmäistä merkkiä) InvoiceSenderAddress Noudetaan taulusta Yrityksen verkko-osoite InvoiceSenderIntermediatorAddress Noudetaan taulusta Yrityksen tulostuspalvelun tunnus SellerAccountID Noudetaan taulusta Yrityksen tilinumero PaymentInstructionIdentifier Noudetaan taulusta Yritysasetukset Elaskutiedot - Laskunaihe SellerInvoiceIdentifierText

8 (21) Kenttään tulee ohjelmallisesti kiinteä teksti - > Asiakasnumero BuyerOrganisationName Noudetaan taulusta Asiakkaan nimi BuyerStreetName Noudetaan taulusta Asiakkaan osoite BuyerTownName Noudetaan taulusta Asiakkaan postiosoite (6. merkistä eteenpäin) BuyerPostCodeIdentifier Noudetaan taulusta Asiakkaan postiosoite (5 ensimmäistä merkkiä) InvoiceRecipientIntermediatorAddress Noudetaan taulusta Asiakkaan BIC BuyerDDAccountId Noudetaan taulusta Asiakkaan suoraveloituspankkitili (tili BBAN muodossa) Mikäli kannasta ei löydy kaikkia pakollisia tietoja hylkääntyy vastaanottoehdotus ja välittäjä palauttaa virhesanoman. Virhesanomien nouto tapahtuu esim. pankkiyhteysohjelmalla kuten vastaanottoehdotuksen lähettäminen. Vastaanottoehdotuksen voi muodostaa, puuttuvat tiedot täytettyään, uudestaan valinnalla Tulosta myös asiakkaille joille v.ehdotus on jo tulostettu. 1.5 Ote Nordea Pankki Suomi Oyj:n palvelukuvauksesta Suoraveloitusten muunto Muuntopalvelu edellyttää vastaanottoehdotus-sanoman käyttöönottoa laskuttajalla ja sopimusta pankin kanssa. Muuntopalvelun sopimuksessa määritetään muunnettavien suoraveloitusvaltakirjojen palvelutunnukset ja se, mihin e-laskun laskutusaiheisiin ne kytketään. Laskuttajan pitää ensin ilmoittaa laskuttajailmoituksella tarjoavansa e-laskua ja suoramaksua. Sen jälkeen laskuttaja tekee sopimuksen muuntopalvelusta voidakseen toimittaa suoraveloitusasiakkaiden tiedoista muodostetut vastaanottoehdotukset pankkiin muunnettaviksi. Laskuttajailmoitukset pitää lähettää ennen suoraveloitusten muunnon aloittamista. Vasta sen jälkeen laskuttaja voi lähettää vastaanottoehdotuksia. Jos laskuttajalla on jo laskuttajailmoitus verkkopankeissa, tulee laskuttajailmoitusta päivittää ennen muuntopalvelun käyttöönottoa ja lisätä siihen suoramaksua osoittava tieto. Laskuttajan tulee informoida omia laskutettaviaan samaan aikaan suoraveloituksen loppumisesta ja sen korvaamisesta e-laskulla tai suoramaksulla. Laskuttaja toimittaa tiedon uudesta

9 (21) laskutustavasta kirjeellä, verkkopalvelussa tai muuta ilmoittamistapaa käyttäen riippuen siitä, mitä tiedottamistapaa on sopinut käytettäväksi oman asiakkaansa kanssa. Suoraveloitusten muunnossa muodostetuissa vastaanottoilmoituksissa välitetään laskuttajalta saadut yksilöintitiedot, joiden avulla laskuttaja voi kohdistaa ilmoitukset muuntoon toimitettujen suoraveloitusasiakkaidensa laskutustietoihin. Laskuttaja saa tiedon muunnetuista valtakirjoista vastaanottoilmoituksilla, jotka muodostuvat kahden kuukauden ja 7 päivän kuluttua vastaanottoehdotusten vastaanottamisesta pankin järjestelmään. Aika on varattu kuluttajalle harkintaa varten kuluttajaviranomaisen vaatimuksesta. 2 Muita suoramaksuun liittyviä toimintoja 2.1 Kuluttajan verkkolaskutustietojen ylläpito

10 (21) Kuluttajan verkkolaskutustietojen ylläpitoon siirrytään joko Asiakas - taulun ylläpidosta välilehdeltä Koodit painikkeesta Verkkolaskutiedot tai valikosta Myynti Kuluttajan verkkolaskutustiedot. Mikäli asiakastiedoissa on suoraveloitusvalinta valittuna, ei asiakkaalle pääse tekemään uutta tietuetta. Vastaanottoehdotuksen muodostus muodostaa kuitenkin asiakkaalle (suoraveloitusasiakkaalle) kuluttajan verkkolaskutustietoihin uuden tietueen. Tietueella on kentässä Toimintakooditunnus arvo 01, joka tarkoittaa että asiakas on konversio vaiheessa - ja käsitellään vielä suoraveloitusasiakkaana. Samoin Laskutapa kentässä on arvo 02 ei käytössä, jolloin asiakkaan laskutus ei ohjaudu suoramaksuksi tai kuluttajan verkkolaskuksi. 2.2 Vastaanottoehdotuksen käsittely Asiakkaiden vastaanottoehdotukseen reagointiaika on kaksi kuukautta. Tänä aikana asiakkaat voivat vaikuttaa siihen missä muodossa laskut jatkossa tulevat suoramaksuina, kuluttajan verkkolaskuina tai paperilaskuina. Asiakkaat saavat ilmoituksen postitse kun laskuttaja on tehnyt vastaanottoehdotuksen aloittanut konversion. Asiakkaiden laskutustapa muodostuu oletuksena seuraavasti: Jos kuluttajalla on verkkopankki aktiivikäytössä (viimeisen kolmen kuukauden aikana käytetty), niin asiakkaasta tulee kuluttajaverkkolaskuasiakas. Tällöin asiakas käy katsomassa uudet laskut verkkopankissa ja maksaa laskut sitä kautta. Kuluttaja voi asettaa verkkopankissaan määrättyjen laskuttajien laskut automaattiseen maksuun eräpäivänä. Mikäli kuluttajalla ei ole aktiivista verkkopankkia, tulee kuluttajasta oletuksena suoramaksuasiakas. Asiakkaalle perustetaan (asiakkaan pankki) verkkolaskutunnus. Laskut kulkevat pankkiin verkkolaskuina, lisäksi asiakas saa kirjeenä (ehkä myös mahdollisesti vaihtoehtoisesti tekstiviestinä tai sähköpostina) tiedon automaattisesta veloituksesta. Mikäli kuluttaja haluaa saada laskut jatkossa paperilaskuina, on kuluttajan irtisanottava suoraveloitussopimus. Kahden kuukauden jälkeen laskuttajan yhteyspankki palauttaa vastaanottoehdotuksen vastaanottoilmoituksen muodossa. 2.3 Vastaanottoilmoitusten luku Tikon laskutusohjelma lukee ajastetusti (Windows palvelu Worker ) vastaanottoehdotukset ja täydentää asiakkaan tiedot kantaan. Laskutusohjelman käyttäjä saa ilmoituksen näkyvilleen kun uusia vastaanottoehdotuksia on tullut ja ne on luettu kantaan. Ilmoitus näkyy yrityksen avauksen jälkeen.

11 (21) Kuluttajan verkkolaskutustiedot (ecustrecinfo taulu) saa seuraavia arvoja: Verkkolasku-osoite: Kuluttajan verkkolaskutunnus Välittäjätunnus: Kuluttajan pankin tunniste Aikaleima: Päivä ja kellonaika hetkestä jolloin kantapäivitys on tapahtunut Laskutusaihekoodi: Koodi jonka laskuttaja on ilmoittanut lähettäjäilmoituksessa ja johonka vastaanottoilmoitus nyt kohdistuu. Toimintakooditunnus: 00 Uusi Ostopalvelutunnus: Tunnus joka imaisee onko asiakas suoramaksuasiakas vai kuluttajan verkkolaskuasiakas. 00 elasku ja 01 Suoramaksuasiakas

12 (21) Vastaanottoilmoitusten sijainta ilmoitetaan seuraavassa: Ilmoitusten ajastettu sisään luku muodostetaan seuraavassa: Luo uusi työ:

13 (21) Tarkistettava windows palveluista että Worker palvelu on käynnissä:

14 (21) 3 Suoramaksu laskutustapana 3.1 Kuluttajan elaskusopimus ylläpito Kuluttajan E-laskusopimuksen ylläpitoon täytetään samat tiedot mitkä on ilmoitettu Lähettäjäilmoituksessa. Lisäksi ylläpitoon täydennetään suoramaksussa ja suoramaksun peruutuksessa käytettävät lomakkeet. Kuluttajan E-laskusopimuksen ylläpidossa oleva valinta Suoramaksu ilmaisee ko. yrityksen tehneen sopimuksen (Lähettäjäilmoitus) suoramaksujen välittämisestä kuluttaja elaskun lisäksi. Mikäli ko. valinta on valittuna näkyy laskun/tilauksen syötössä valinta Suoramaksu ja mikäli ko. asiakkaan kuluttajan verkkolaskutustietojen ylläpidossa on valittu 01 Suoramaksu. Valinta on harmaana ja toimii käyttäjälle informatiivisena tietona. Tilauksen tietoihin ei tallennu laskutustapa. Laskutus ohjautuu asiakkaan tietojen perusteella, kun laskut muodostetaan.

15 (21) 4 Asiakkaan tiedot 4.1 Kuluttajan verkkolaskutustiedon ylläpito Lasku ohjautuu suoraveloitukseen, mikäli asiakas ylläpidossa on suoraveloitusvalinta valittuna. Lasku ohjautuu suoramaksuksi, mikäli asiakkaan kuluttajan verkkolaskun ylläpidossa on Laskutapana 01 Suoramaksu. Jos molemmat valinnat ovat samanaikaisesti valittuna, on suoramaksumerkintä voimakkaampi. Yrityksellä voi olla samaan aikaan asiakkaita, joilla toisilla laskut menevät suoraveloituksena ja toisilla suoramaksuina. Valinta tilausten syötössä on näkyvissä Suoraveloitus/Suoramaksu sen mukaan mitä asiakkaan tietoihin on merkitty.

16 (21) 4.2 Laskutus tapahtuma Suoramaksut- ja kuluttaverkkolaskutilaukset muodostetaan laskuiksi muun laskutuksen joukossa. Suoramaksu asiakkaalle muodostetaan verkkolasku joka on muuten samanlainen kuin kuluttajaverkkolasku, mutta siinä on lisäksi seuraavat tiedot: InvoiceTypeCode = INV09 OriginCode = Original tai Copy ja lisäksi peruutus-sanomassa Cancel 5 Suoraveloitussiirtotiedosto 5.1 Laskun tiedot Tilauksen määräytyminen suoraveloitukseen on merkitty tilauksen tietoihin. Tämä valinta on tehty laskun syötössä. Kun suoraveloitusasiakas siirtyy suoramaksuun tai kuluttaja elaskuun, niin asiakkaalla saattaa olla kannassa siirtymishetkellä laskuja joiden tiedoissa on suoraveloitus. Tämä tieto kuitenkin ohitetaan, mikäli asiakkaalla on kuluttajan elasku ylläpidossa merkintä -> Laskutapa = 01 Suoramaksu. Ko. tilaus ei siirry suoraveloitussiirtotiedostoon. 6 Suoramaksulaskun tulostaminen 6.1 Tiedot ylläpidossa Laskun tulostuksessa suoramaksu asiakkaiden laskut tulostuvat muiden laskutettavien tilausten joukossa. Suoramaksuasiakkaiden laskuista tulostetaan aina verkkolasku. Asiakkaalle toimitettava ilmoitusosa tulostetaan, mikäli yrityksellä on valittuna paperilaskutulostus.

17 (21) Mikäli valintaa ei ole, niin suoramaksulasku tulostetaan kahtena verkkolaskuna, joista toinen on varsinainen lasku, ja toinen laskun kopio. Operaattori muodostaa kopiosta asiakkaalle laskuilmoituksen jonka se postittaa asiakkaalle tehdyn tulostuspalvelusopimuksen mukaisesti. Ilmoitusosaan haetaan käytettävä lomake ylläpidon Asetukset - Yritysasetukset Kuluttajan E- laskusopimus -kentästä Suoramaksulomake. Tulostuksessa valittu lomake ohitetaan. Suoramaksu ilmoitus tulostuu kirjoittimelle (verkkolaskun lisäksi) kun seuraavat ehdot täyttyvät: 1. Asiakkaalla on laskutapana suoramaksu (Kuluttajan verkkolaskutustiedot) 2. Yrityksellä on suoramaksu valittuna (Kuluttajan E-laskusopimus) 3. Paperilaskutulostus on valittuna (Yritysten ylläpito - paperilaskutulostus) 6.2 Lomakkeet Ohjelmatoimituksen mukana toimitetaan uudet lomakepohjat sekä suoramaksuun että suoramaksun peruutukseen. Lomakepohjat saa käyttöön tekemällä mallikantojen kopioinnin ylomcom kannalle ja taulun kopiointi toiminnolla Lomakkeet kohdasta ko. lomakkeiden kopiointi.

18 (21) Yritys suljettuna valitaan yritys-valikosta kopio taulu valinta. Sieltä valitaan lomakkeet. Valintalistasta valitaan LASKU0000_06FIN, LASKU0000_07FIN ja painetaan kopioi. Tämän jälkeen lomakkeet on käytettävissä.

19 (21) 7 Suoramaksun peruutus 7.1 Valikko Toimintoon mennään valikosta Raportit Lasku Suoramaksun peruutus 7.2 Peruutus Suoramaksun voi peruuttaa, mikäli laskun eräpäivä on enintään neljän päivän päässä peruutus hetkestä. Peruutettavaksi voidaan valita laskut joiden tilakoodi on välillä Lasku voi olla jo historiaankin siirretty. Laskun voi peruuttaa vain kokonaisuudessaan, laskun osaan ei voi kohdistaa peruutusta.

20 (21) Ikkunassa valitaan numerosarjat joita käytetään peruutuslaskulla/laskuilla. Laskunumero rajauksella voi rajata peruutuksen kohdistumaan tiettyyn/tiettyihin laskuihin. Peruutettavaksi valitut laskut näkyvät ikkunassa joka avautuu Tulosta painikkeella.

21 (21) Ikkunasta voi vielä palata takaisin, mikäli peruutettavaksi valittujen laskujen joukossa on laskuja joita ei ole tarkoitus peruuttaa. Verkkolaskukansioon muodostuu peruutuslasku. Peruutuksesta tulostuu myös peruutusilmoitus kirjoittimelle, mikäli näin on valittu (paperilaskutulostus valittuna). Suoramaksun peruutus käsitellään Tikonissa sisäisesti kuten hyvityslasku. Alkuperäistä laskua ei siis poisteta vaan muodostetaan alkuperäisen laskun lisäksi alkuperäiseen laskuun kohdistuva hyvityslasku. Kaksi saman summaista laskua, joista toisen summa negatiivinen, päätyvät normaalin laskun kierron kautta reskontraan ja asiakkaan saatavat ovat nolla.

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013

LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0. Käyttöohje 2013 LASKUTTAJAILMOITUKSEN TEKO- OHJELMA V.2.0 Käyttöohje 2013 19.2.2013 1 Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 2 2 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 2 3

Lisätiedot

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014

E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 E-LASKUPÄIVITYS 6/2014 Uusi e-laskutuksen päivitysversio on valmistunut ja ladattavissa Domus intranetistä. Päivityksessä on mukana mm. kulutus- ja yleislaskujen e-laskutusominaisuudet sekä asumistuen

Lisätiedot

Laskuttajan opas SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN

Laskuttajan opas SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Laskuttajan opas SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN NYT ON AIKA TOIMIA! Helsingissä 1.10.2013 Yhtenäiseen euromaksualueeseen eli SEPAan siirtymisen myötä kotimainen suoraveloituksemme päättyy

Lisätiedot

Kuluttajan e-lasku Palvelukuvaus laskuttajalle

Kuluttajan e-lasku Palvelukuvaus laskuttajalle Kuluttajan e-lasku Palvelukuvaus laskuttajalle Muutoshistoria Versio Päiväys Muutos 1.0 12/ 2012 1.1 26.4.2013 Päivitetty lukuja 1 5. 1.2 17.1.2014 Päivitetty lukuja 1 6. Sisällys 1 Yleiskuvaus... 4 1.1

Lisätiedot

FINVOICE- VÄLITYSPALVELU ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE

FINVOICE- VÄLITYSPALVELU ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE FINVOICE- VÄLITYSPALVELU ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 1.0 2 ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE (versio 1.0) 1 Yleistä... 3 2 SenderInfo- sanoman tietoelementtien käyttö... 4 2.1 MessageActionCode...

Lisätiedot

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 1.0 27.11.2006 (päivitetty versio, päivitykset merk. punaisella, sinisellä 5/08 täsmmennyt taulukkoon) 04/2010 1 (2) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 SenderInfo-sanoman

Lisätiedot

KIRJANPITO JA RESKONTRA

KIRJANPITO JA RESKONTRA KIRJANPITO JA RESKONTRA Ketjutukset ja ajastukset 30.5.2016 1 KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Ketjutus Yleistä Käyttöönotto Ketjujonot Ketjuttaminen Ajastukset Yleistä Ajastettavia toimintoja Eräajot ja lokit NetTikon

Lisätiedot

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti.

Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. TULOSTUSTEN MUOKKAUS Ohjelman lasku, lähete jne. tulostuksia voidaan muokata seuraavasti. Valitaan Asetukset - Tulostukset ja esille tulleesta ikkunasta valitaan tuloste jota halutaan muokata. Aseta ensin

Lisätiedot

SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU

SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU () SANOMAKUVAUS: KUOPION KAUPUNGILLE LÄHETETTÄVÄ SÄHKÖINEN LASKU Päiväys: 2.5.2005 Versio.7 mukailee FINVOICE ver... Ylläpitovastuu: Kuopion kaupunki / atk-keskus, Pirjo Keinänen (pirjo.keinanen@kuopio.fi)

Lisätiedot

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Lunastuspoistajat AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstäpoisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa

Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Sepa-muutokset Tilituki Pro -ohjelmassa Tilituki Pro ohjelman varsinainen Sepa-päivitys tehtiin versiossa 2011.2. Siirtymäkauden pankkisiirrot ja joitakin muita Sepa-muutoksia on otettu käyttöön jo aiemmin.

Lisätiedot

OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU. Maksuliikepalvelut

OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU. Maksuliikepalvelut OP-POHJOLA-RYHMÄN IBAN-MUUNTOPALVELU Maksuliikepalvelut Asiakas- ja sovellusohje Elokuu 2009 Maksuliikepalvelut 2 (8) Johdanto... 3 IBAN-MUUNTOPALVELUN TOIMINTA... 4 KÄYTTÖÖNOTTO... 4 Sopimukset... 4 Palvelukohtaiset

Lisätiedot

Aditro Tikon versio 6.1.1

Aditro Tikon versio 6.1.1 Marraskuu 2011 1 (8) Aditro Tikon versio 6.1.1 Mallikantojen ja raporttien käyttöönotto Marraskuu 2011 2 (8) Sisällysluettelo 1. Mallikantojen ja raporttien käyttöönotto... 3 1.1. Tikon versioon 6.1.0

Lisätiedot

KAUPPIAS-EXTRANETIN KÄYTTÖOHJE

KAUPPIAS-EXTRANETIN KÄYTTÖOHJE 1 (16) KAUPPIAS-EXTRANETIN KÄYTTÖOHJE Kirjautuminen Kauppias-extranettiin Kirjoita internet-selaimesi osoitteeksi: www.pohjola.fi/rahoitusverkkopalvelut. Kyseinen osoite kannattaa tallentaa tietokoneellesi

Lisätiedot

NetTikon MYYNTILASKU Mobiili

NetTikon MYYNTILASKU Mobiili Toukokuu 2016 1 (69) Käyttöohje Toukokuu 2016 2 (69) 1 Johdanto... 4 2 Aloitus... 5 2.1 Sisäänkirjautuminen... 5 2.1.1 Salasana unohtunut... 5 2.2 Salasanan vaihtaminen... 6 2.3 Käyttäjätunnuksen lukkiutuminen...

Lisätiedot

Tikon yksittäismaksujen käsittely

Tikon yksittäismaksujen käsittely Toukokuu 2015 1 (8) Käyttöohje Toukokuu 2015 2 (8) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Web-käyttöliittymä... 4 1.1. Yksittäismaksut... 5 1.2. Tulosta uusi turvakoodisarja... 6 1.3. Aktivoi turvakoodisarja...

Lisätiedot

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan

VERKKOPANKKILINKKI. Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun. Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan VERKKOPANKKILINKKI Turvallinen linkki verkkopankista pankin ulkopuoliseen palveluun Palvelun kuvaus ja palveluntarjoajan ohje Kuvaus v1.2 1 (1) Sisällysluettelo 1 Verkkopankkilinkin kuvaus... 1 1.1 Yleiskuvaus...

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Kirjautuminen... 2 Omien henkilötietojen päivitys ja osaaminen kohdan täydentäminen... 2 Omien kurssien tarkastelu... 3 Kurssin lisääminen kopioimalla

Lisätiedot

Asteri Laskutus (Dos)

Asteri Laskutus (Dos) Asteri Laskutus (Dos) Vuosipäivitys 3.11.2007 Päivityksen asentaminen... 4 Uudelle koneelle siirtäminen... 6 - pikakuvake Vistan työpöydälle... 7 Tulostaminen kun tulostaminen ei onnistu... 11 - tulostaminen

Lisätiedot

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun.

Yrityksen sisäinen tunnus Henkilönumero tai muu yrityskohtainen tunniste, mikäli tieto on tallennettu verkkopalveluun. 1(7) KORTINHALTIJAN HALLINTA Kortinhaltijan nimetty sivu sisältää kortinhaltijan henkilö-, korttitili-, kortti- ja maksutiedot. Sivulle pääsee hakemalla kortinhaltijan tietoja ja avaamalla hakutuloksesta

Lisätiedot

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN

OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN OPAS VERKKOLASKUTUKSEEN 1 Sisällysluettelo Sisällysluettelo. 2 1. Passeliin kirjautuminen. 3 2. Luo uusi asiakas asiakaskortistoon.. 3 3. Uuden laskun tekeminen.. 5 4. Laskun lähettäminen verkkolaskuna...

Lisätiedot

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016

KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) Käyttöohje rekisterinpidon yhteyshenkilölle 3.5.2016 KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA (KVH) 1 (14) MML Käyttövaltuushallintaan mennään osoitteen https://vatu.idmservice.nls.fi kautta. Valitse tunnistautumismenetelmä, joka sinulla on käytössäsi. KÄYTTÖVALTUUSHALLINTA

Lisätiedot

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille

Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace/Wosbee -kauppiaille Päivitetty 18.11.2011 1(8) Maksuturvan pikaopas Smilehouse Workspace-kauppialle Maksuturva-palvelun käyttö on tehty sinulle mahdollisimman

Lisätiedot

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7)

Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) Lieksan kaupunki KUNNALLINEN ASETUSKOKOELMA 3/2007 ===================================================================== 1 (7) LIEKSAN KAUPUNGIN LASKUTUS- JA PERINTÄOHJEET Kaupunginhallitus hyväksynyt

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 1/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Käyttö ohjeet kirpputorille

Käyttö ohjeet kirpputorille Käyttö ohjeet kirpputorille Asiakas kortisto Oma asiakaskortti kaikille (Tilitys, sopimukset, viivakoodihintalaput) Tuote kortit Lisätään kaikki Alv: sisältävät tuotteet. (Myyntipaikat, kahvila, muut tuotteet)

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS 1 (19) YRITYSTEN E-LASKUPALVELU KESÄKUU 2015 E-LASKUPALVELU YRITYKSILLE

PALVELUKUVAUS 1 (19) YRITYSTEN E-LASKUPALVELU KESÄKUU 2015 E-LASKUPALVELU YRITYKSILLE PALVELUKUVAUS 1 (19) YRITYSTEN E-LASKUPALVELU KESÄKUU 2015 E-LASKUPALVELU YRITYKSILLE PALVELUKUVAUS 2 (19) Sisällys 1 Muutoksia e-laskutukseen 1.1.2016 alkaen... 3 2 Yleiskuvaus... 3 2.1 Finvoice-välityspalvelu...

Lisätiedot

Pankkiyhteys Käyttäjän ohje

Pankkiyhteys Käyttäjän ohje Oy Samlink Ab 16.3.2016 Pankkiyhteys Käyttäjän ohje 2 (15) Sisällysluettelo 1 PANKKIYHTEYS... 4 1.1 ASIAKKAAN TUNNISTUS... 4 1.2 PALVELUAJAT... 4 1.3 ASIAKKAAN VASTUUT JA VELVOLLISUUDET... 5 1.4 YHTEYDET...

Lisätiedot

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light.

Aloita valitsemalla aineistosiirron tapa, Classic tai Light. BUSINESS ONLINE, AINEISTOSIIRTO CLASSIC AINEISTON LÄHETYS Voimassa 30.6.2016 Aineistosiirtopalvelulla lähetät ja vastaanotat maksuliikeaineistot eräsiirtona, joka tehostaa yrityksesi maksuliikkeen prosesseja.

Lisätiedot

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5)

Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) Anja Ahola (EK), Kari Nissinen, Jaana Lustig 23.3.2006 1( 5) TIETOJEN SIIRTO ESIJÄRJESTELMISTÄ COMMUNITYYN SISÄLTÖ 1 Yleistä 2 Tiedoston rakenne 2.1 Yhteenvetotietue 2.2 Laskun otsikkotietue 2.3 Laskutustapahtuman

Lisätiedot

Myyntilaskutus. Myyntilaskutus

Myyntilaskutus. Myyntilaskutus Koulutuksen tavoitteet Laskutusprosessi Myyntitilauksen luonti ja siihen liitteen liittäminen, liitteen poistaminen ja avoimen erän tarkastelu Myyntitilauksen luonti maksupostein prr- osalle ja avoimen

Lisätiedot

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen

KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen KILVET...2 ATJ Aloitussivu...2 Päävalikko...3 Kilpisarjatilausten haku...4 Kilpisarjatilaukset...5 Kilpisarjatilaus...6 Kilpisarjatilauksen vastaanotto...7 Kilpien hallinnointi valikko...8 Kilpivarastojen

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN

LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN LUKUKAUSI-ILMOITTAUTUMINEN 15.8.2014 Yleistä Opiskelija voi ilmoittautua läsnä- tai poissaolevaksi myös WebOodin kautta. Läsnäolevaksi ilmoittautuva opiskelija voi maksaa ylioppilaskunnan jäsenmaksun,

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa

Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Taloushallinto verkkoliiketoiminnassa Kaupan Liiton Verkkokauppakoulutus 24.10.2012 Tanja Kaisaniemi Palvelujohtaja, konsultointi ProCountor International Oy Esityksen sisältö Perinteinen vs. sähköinen

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice

ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice ASTERI LÄHETELASKUTUSOHJELMA Sähköinen laskutus, Finvoice Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi 2 ASTERI LÄHETELASKUTUS Asteri Lähetelaskutus on Asteri Laskutus-ohjelman lisäosa.

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Tikonin mallikantojen, -tekstipohjien -raporttien ja - lomakkeiden käyttöönotto

Tikonin mallikantojen, -tekstipohjien -raporttien ja - lomakkeiden käyttöönotto Toukokuu 2014 1 (6) Tikonin mallikantojen, -tekstipohjien -raporttien ja - lomakkeiden käyttöönotto Mallikannat ja -raportit Toukokuu 2014 2 (6) Tikonin mallikantojen, -tekstipohjien -raporttien ja -lomakkeiden

Lisätiedot

Toimituksen laskuttaminen erissä

Toimituksen laskuttaminen erissä 1 Toimituksen laskuttaminen erissä Johdanto Laskutus voidaan toimitusprojekteissa sopia monella eri tavalla: Ennakkoon maksetut toimitukset ( esim. nettikauppa), Ennakkomaksu ( käsiraha), ja loppusumma

Lisätiedot

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt

Pysäytettyjen töiden tulostus ja poisto Kun tulostuksessa ilmenee asetteluvirheitä Verify print -työt Reserve print -työt Kun työ lähetetään tulostimeen, tulostinajurissa voidaan määrittää, että työ säilytetään muistissa. Kun tämä pidätetty työ halutaan tulostaa, se määritetään tulostettavaksi tulostimen käyttöpaneelin valikoissa.

Lisätiedot

Visma Avendo Laskutus

Visma Avendo Laskutus Visma Avendo Laskutus Visma Avendo ja vuodenvaihde 2012 5.12.2011 Asiakaspalvelu: HelpDesk: www.visma.fi/helpdesk Visma Avendon asiakaspalvelu: 0207 560 608 Visma Avendo Oy pidättää itsellään oikeuden

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 18.5.2010 Päivityksen asentaminen...4 Siirtyminen IBAN tilinumeroihin ja BIC koodeihin...6 - maksajalle IBAN ja BIC...6 - palkansaajille IBAN ja BIC...8 Pitkät IBAN

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu...

Tärkeimmät toiminnot. Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta. Tärkeimmät toiminnot jatkuu... Tärkeimmät toiminnot Kertausta ja uusia toimintoja Wordistä sekä tiedostonhallinnasta Kun hiiren jättää kuvakkeen päälle vähäksi ajaksi Word selittää toiminnon Avaa tiedosto Tallenna Kumoa, nuolesta aiemmat

Lisätiedot

OSUUSPANKKI KULTALINKKI-PANKKIYHTEYSOHJELMA JA OSUUSPANKIN E-LASKUPALVELU

OSUUSPANKKI KULTALINKKI-PANKKIYHTEYSOHJELMA JA OSUUSPANKIN E-LASKUPALVELU OSUUSPANKKI KULTALINKKI-PANKKIYHTEYSOHJELMA JA OSUUSPANKIN E-LASKUPALVELU Käyttöohje Huhtikuu 2009 OSUUSPANKKI Käyttöohje 2 (11) SISÄLLYSLUETTELO 1 E-laskutuksen aloittaminen Kultalinkillä...3 2 E-laskujen

Lisätiedot

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010

Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Ajoneuvotietopalvelun käyttöohje Päivitetty 26.1.2010 Yleistä Ajoneuvotietopalvelulla voidaan hakea ajoneuvon tiedot reaaliajassa AKE:n ajoneuvorekisteristä ajoneuvokortille. Tämä ohje käsittelee 2010

Lisätiedot

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje

Oy Oticon Ab. Korvakappale.fi. Käyttöohje Oy Oticon Ab Korvakappale.fi Käyttöohje 15 1 Sisältö 2 Yleistä... 3 3 Käyttäjätilit ja kirjautuminen... 3 3.1 Käyttäjätilit... 3 3.2 Pääkäyttäjätilin tilaaminen... 4 3.3 Kirjautuminen... 5 4 Peruskäyttäjän

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi

YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA. Tiedotustilaisuus Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi YHTENÄISEN EUROMAKSUALUEEN TOTEUTUMINEN SUOMESSA Tiedotustilaisuus 22.9.2011 Toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi SEPA-maat Finanssialan Keskusliitto Finansbranschens Centralförbund 22.9.2011 2 Yhtenäisen

Lisätiedot

1 Tivax Professional 4.5

1 Tivax Professional 4.5 Tivax Professional 4.5 1 1 Tivax Professional 4.5 1.1 Tivax ohjelman asentaminen TivaxProfessional versio 4.5 asennetaan joko CD:ltä tai lataamalla asennustiedosto Internetistä. Asennus CD:ltä: Asennusohjelma

Lisätiedot

KauppiasExtranet -käyttöohje verkkokaupalle

KauppiasExtranet -käyttöohje verkkokaupalle KauppiasExtranet -käyttöohje verkkokaupalle Versio 1.4 Syyskuu 2010 KauppiasExtranet 2(16) Sisältö 1 Yleistä KauppiasExtranet:sta... 3 2 KauppiasExtranetin toiminnallisuus... 3 2.1 Kirjautuminen... 3 2.2

Lisätiedot

Perintätoimeksiannot

Perintätoimeksiannot Perintätoimeksiannot 2 Sisällys 1.1 Palvelunhallinta... 4 1.2 Yrityksen perustiedot Pankkitiedot... 5 1.3 Perustiedot... 6 1.4 Perintätoimeksiannot- ruutu... 7 1.5 Toimeksiantojen muodostus... 8 15.6.2015

Lisätiedot

Jahtipaikat.fi Käyttöohje

Jahtipaikat.fi Käyttöohje Jahtipaikat.fi Käyttöohje versio 2.0 Sisällysluettelo 1. Kirjautuminen...3 2. Näyttöruudun osat...3 3. Kartta-alusta...4 4. Kartan sisällön määrittely...4 5. Työkalut...5 5.1 Keskitä kartta koko Suomeen...5

Lisätiedot

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas

Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Käyttöopas Pöllänen, Marko 2016 P2P Laurea-ammattikorkeakoulu Yksikkö Käyttöopas Enterprise by Hansaworld Marko Pöllänen P2P, Liiketalous Käyttöopas Lokakuu, 2016 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot

Resteri myyntireskontra (Dos)

Resteri myyntireskontra (Dos) Resteri myyntireskontra (Dos) (lisäohjelma peruslaskutukseen: "laajempi myyntireskontra") Vuosipäivitys 3.11.2007 Atsoft Oy Mäkinen puh (09) 350 7530 0400-316 088 www.atsoft.fi Malminkaari 21 B fax (09)

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI

Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Murskaamot AJONEUVOJEN REKISTERÖINTI Kirjautuminen REKI järjestelmään...2 ATJ Aloitussivu...3 Rekisteröinnin päävalikko...4 Liikennekäytöstä poisto...5 Rekisteritietojen haku...5 Omistajuuden perustiedot...6

Lisätiedot

Timanttiset-verkkokauppa, ohje

Timanttiset-verkkokauppa, ohje Timanttiset-verkkokauppa, ohje Sisältö 1. Tuotteen ostaminen (kuluttaja)... 2 2. Osuuskunnan rooli tilausprosessissa... 6 3. Kauppiaan rooli tilausprosessissa... 7 Verkkokauppalähetteen ja -laskutuksen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset.

- Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. 7. MYYNTIRESKONTRA 7.1. Laskukysely voidaan tehdä: - Varaukselle, jolloin saadaan kaikki varaukselle tulostetut laskut ja niille tulleet suoritukset. - Laskun numerolle: tulos on sama kuin varaukselle

Lisätiedot

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi

VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN. www.te-palvelut.fi VINKKEJÄ CV-NETIN KÄYTTÖÖN www.te-palvelut.fi TE-toimiston verkkoasiointiin pääset kirjautumaan www.te-palvelut.fi Oma asiointi Henkilöasiakas Kirjaudu sisään verkkopankkitunnuksilla ja hyväksy käyttöehdot

Lisätiedot

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet

Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1(6) Suurten asiakasriskien ilmoittamiseen liittyvät konekielisen tietojenvälityksen ohjeet 1 Tietojen esitystapa ja tietoväline Toimitettavat tiedostot koostuvat vaihtuvanmittaisista tietueista. Tietueiden

Lisätiedot

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015 PALVELUKUVAUS 1 (8) Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 PALVELUKUVAUS 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vaihtotilaus prosessin osapuolet... 3 3 Vaihtotilauksen tekeminen DNA:lle... 3 4 Vaihtotilauksen

Lisätiedot

Brother MPStulostuksenhallintapalvelu. Toimintaohje 1.1

Brother MPStulostuksenhallintapalvelu. Toimintaohje 1.1 Brother MPStulostuksenhallintapalvelu Toimintaohje 1.1 Valitse: Tarjoukset Luottotietojen tarkistus : Rooli Myynti Lisää tarjous 1 Asiakkaan tiedot - Käyntiosoite - Laskutusosoite Asiakastiedot voidaan

Lisätiedot

Kansallisen suoraveloituksen suoramaksuksi muuntamisen aiheuttamat haasteet laskuttajan näkökulmasta. Svante Helistö

Kansallisen suoraveloituksen suoramaksuksi muuntamisen aiheuttamat haasteet laskuttajan näkökulmasta. Svante Helistö Kansallisen suoraveloituksen suoramaksuksi muuntamisen aiheuttamat haasteet laskuttajan näkökulmasta Svante Helistö Opinnäytetyö Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma 2014 Tiivistelmä Tietojenkäsittelyn koulutusohjelma

Lisätiedot

Suoraveloituksesta uusiin palveluihin

Suoraveloituksesta uusiin palveluihin Jukka Salo Suoraveloituksesta uusiin palveluihin Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Huhtikuu 2013 Tiivistelmä Tekijä(t) Otsikko Sivumäärä Aika Jukka Salo

Lisätiedot

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi!

SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! SEURAVERKKO TULEE! Ota koppi! Seuratoiminta on suomalaisen liikunnan ja urheilun kulmakivi Päätehtävämme on tuottaa urheilijoita sekä aktivoida liikkumaan. Miten tätä päätehtävää voidaan tukea? Sama tuska

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet

Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Elisa Yritysnumeropalvelun tavoitettavuuspalvelu Pääkäyttäjän ohjeet Tavoitettavuusasetusten hallinta Oma Elisa -käyttöliittymällä Koska sovellusta kehitetään jatkuvasti, pidättää Elisa Oyj oikeudet muutoksiin.

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelussa voit

Omapalvelu. Omapalvelussa voit Omapalvelussa voit Omapalvelu tehdä vammaispalveluhakemuksen vammaispalvelulain mukaisista palveluista ja taloudellisesta tuesta sekä vaikeavammaisten kuljetuspalveluhakemuksen samoilla lomakkeilla voit

Lisätiedot

NEPTON JÄSENTIETO-KOULUTUS 15.12.2015 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA - aihealueita ja muistiinpanot

NEPTON JÄSENTIETO-KOULUTUS 15.12.2015 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA - aihealueita ja muistiinpanot NEPTON JÄSENTIETO-KOULUTUS 15.12.2015 TAMPEREELLA PÄÄKIRJASTO METSOSSA - aihealueita ja muistiinpanot Markkinointi & tiedottaminen Henkilöryhmät ja rajatut käyttöoikeudet esim. ohjaajille Liikuntasetelien

Lisätiedot

Maksuliikeuutiset Toukokuu 2008

Maksuliikeuutiset Toukokuu 2008 Maksuliikeuutiset Toukokuu 2008 Maksuliikeuutiset Tämä on Maksuliikeuutiset, josta yrityksesi saa tietoa OP-Pohjola-ryhmän maksuliikkeen ajankohtaisista asioista. Tämä numero on e-lasku- ja SEPA -extra

Lisätiedot

Invalidiliiton Kilta-rekisteri

Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliiton Kilta-rekisteri Invalidiliitolla on käytössään Internet-selaimella käytettävä Kilta-rekisterisovellus. Rekisterisovellus löytyy osoitteesta https://kilta.invalidiliitto.fi, se on suojattu

Lisätiedot

Esimerkkejä KELA-ajoista

Esimerkkejä KELA-ajoista Esimerkkejä KELA-ajoista KELA-tilaus. Yhdensuuntainen matka, yksi matkustaja: Hyväksy ajotarjous Vector-9000 terminaalista. Halutessasi voit tulostaa KELA ajoselitteen Vectorin PRINT painikkeesta. Aja

Lisätiedot

Tikon lisenssin haku

Tikon lisenssin haku Toukokuu 2015 1 (11) lisenssin haku Lisenssin haku -ohje Toukokuu 2015 2 (11) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 Muuttunut lisenssiavaimen toimituskäytäntö... 3 Milloin lisenssiavainta tarvitaan... 3 Kuka

Lisätiedot

SAP NAVIGOINTI. Yleistä SAPista JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

SAP NAVIGOINTI. Yleistä SAPista JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO Yleistä SAPista - Yritys = 2100 Jyväskylän yliopisto - Tyks-ryhmä = Tiedekunta - Tulosyksikkö = Laitos - Kustannuspaikka = Laitos (ent. VA) - Transaktiokoodi/tekninen nimi = alfanumeerinen tunniste joka

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄ-LISÄ tavoitteena on tukea jyväskyläläisten työttömien työllistymistä.

JYVÄSKYLÄ-LISÄ tavoitteena on tukea jyväskyläläisten työttömien työllistymistä. JYVÄSKYLÄ-LISÄ 2016 tavoitteena on tukea jyväskyläläisten työttömien työllistymistä. voidaan myöntää yrityksille, rekisteröidyille yhdistyksille, säätiöille sekä yksityisille työnantajille ( ei julkisoikeudellisille

Lisätiedot

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu

Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Henkilöasiakkaiden tilinsiirtopalvelu Pankeilla on velvollisuus tarjota tilinsiirtopalvelua kuluttaja-asiakkaalle, joka siirtää maksuasiointinsa toiseen Suomessa toimivaan pankkiin ja uusi tili on samassa

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007

Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Asteri Palkanmaksu Dos Vuosipäivitys 5.11.2007 Päivityksen asentaminen...4 Uudelle koneelle siirtäminen...6 - pikakuvake Vistan työpöydälle...7 - moniyrityskäytön polkumäärittelyt...9 - jos åäö näppäimistä

Lisätiedot

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen

1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen 1 OHJEET 1 Asiakastilin rekisteröiminen Väestörekisterikeskuksen verkkopalveluun 2 1.2 Rekisteröityminen 2 1.2 Tunnistautuminen 3 1.2.1 Tunnistautuminen henkilökortilla 3 1.2.2 Mobiilivarmenteella tunnistautuminen

Lisätiedot

KOENUMEROREKISTERÖINTI Päävalikko...2 Ilmoituksen laadut...2 Koenumerotietojen haku REKI Koenumerotodistuksen muutosrekisteröinti...

KOENUMEROREKISTERÖINTI Päävalikko...2 Ilmoituksen laadut...2 Koenumerotietojen haku REKI Koenumerotodistuksen muutosrekisteröinti... 1 KOENUMEROREKISTERÖINTI Päävalikko...2 Ilmoituksen laadut...2 Koenumerotietojen haku REKI0168...2 Koenumerotodistuksen muutosrekisteröinti...3 Koenumerotietojen haku REKI0168...3 Koenumerotodistuksen

Lisätiedot

1 Ostolaskupalvelu... 2

1 Ostolaskupalvelu... 2 Palvelukuvaus Luottamuksellinen 1 (7) 01.01.2017 Heeros Pääkäyttäjäpalvelun palvelukuvaus SISÄLLYSLUETTELO 1 Ostolaskupalvelu... 2 1.1 Yleiskuvaus... 2 1.2 Paperilaskujen vastaanotto ja skannaus... 2 1.3

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl

Käyttäjän käsikirja. LIB 500 ja LIB 510 v.4.0.2. 8.2. Releasettelutyökalu. 8.2.1. Yleistä. ,NNXQDMRNDLOPRLWWDDHWWlNRKGHRQSlLYLWHWWlYl 1MRS751368-RUM Käyttäjän käsikirja 8.1. Releyksikön valitseminen Releyksiköt esitetään asemakuvassa painikkeina. 8 $VHPDNXYDMRVVDQlN\\UHOH\NVLNN Jos kohteita tarvitsee päivittää, avataan ikkuna (Kuva 8.1.-2)

Lisätiedot

Balanssi laskutus Oikeudet muutoksiin pidätetään. 18.2.2009 1/6

Balanssi laskutus Oikeudet muutoksiin pidätetään. 18.2.2009 1/6 18.2.2009 1/6 Balanssista on kaksi erilaista laskutusohjelmatuotetta, Balanssi Easy laskutus ja Balanssi laskutus. Alla olevassa taulukossa on tuotteiden ominaisuudet ja eroavaisuudet. Merkkien selitykset:

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Opintokohteen luominen

Opintokohteen luominen Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/6 Opintokohteen luominen Luo uusi opintokohde joko lisäämällä uusi opintokohde (Tapa 1) tai kopioimalla olemassaoleva opintokohde uudeksi (Tapa 2). Alkuvalmistelut: Hae

Lisätiedot

Lisäksi lomakkeelle voi täydentää valmiiksi voimassa olevat aterioiden alentamattomat hinnat ravintolatyypeittäin.

Lisäksi lomakkeelle voi täydentää valmiiksi voimassa olevat aterioiden alentamattomat hinnat ravintolatyypeittäin. Kansaneläkelaitos OHJE 13.1.2014 ATERIATUEN LASKULOMAKE Esitäytetty laskulomake Kela on lähettänyt tammikuussa postitse esitäytettyjä paperisia laskulomakkeita opiskelijaravintolanpitäjille tai ravintoloille

Lisätiedot

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen

Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Sivu 1/5 Sähköpostilla tulevien hinnastojen tallentaminen Yleistä Sähköposti on nykyään erittäin suosittu tapa viestiä sähköisesti. Tämä johtuu useistakin hyvistä puolista. Esim. sama viesti voidaan lähettää

Lisätiedot

3. VARAUS 3.1. ESIMERKKI. Winres-käyttäjän käsikirja 28.8.2014 Varaus 1 (36)

3. VARAUS 3.1. ESIMERKKI. Winres-käyttäjän käsikirja 28.8.2014 Varaus 1 (36) 3. VARAUS 3.1. ESIMERKKI Winres-käyttäjän käsikirja 28.8.2014 Varaus 1 (36) 3.2. VARAUKSEN TOIMINNOT JA RAKENNE Varausohjelman käynnistyttyä on tarjolla neljä valintaa: Uusi Aloitetaan uusi varaus. Avaa

Lisätiedot

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation

Omapalvelu. Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014. Tieto Corporation Omapalvelu Omapalvelu - ohje Päivityspaketti 3/ 2014 Omapalvelu / Kirjautuminen pankkitunnuksilla Asiakas kirjautuu Omille sivuille kunnan nettisivujen linkin kautta. Sivulle kirjaudutaan Vetuma-tunnistuksen

Lisätiedot

Resteri laskutus (Dos) ("enemmän asiakkaita ja tuotteita; monipuolisempi reskontra)

Resteri laskutus (Dos) (enemmän asiakkaita ja tuotteita; monipuolisempi reskontra) Resteri laskutus (Dos) ("enemmän asiakkaita ja tuotteita; monipuolisempi reskontra) Vuosipäivitys 3.10.2008 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Päivystys: Malminkaari 21 B Puh (09)350 75 30 0400 316 088 00700

Lisätiedot

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja

Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja Käyttötapauksen nimi Lukija: pääsivu Osallistujat Lukija Tuloehdot Käyttäjä on avannut sivuston pääsivun Kuvaus Ruudulle tulostuvat kirjoittajat ja heidän juttujensa otsikot. Poikkeukset - Lopputulos Käyttäjä

Lisätiedot