Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje. asiakkaille lähetettävistä laskuista

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje. asiakkaille lähetettävistä laskuista"

Transkriptio

1 Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje LVIS-alan asiakkaille lähetettävistä laskuista versio 1.0

2 Sisällysluettelo 1 Johdanto Soveltamisohjeen käyttötarkoitus Toimialakohtaisen soveltamisohjeen sisältö Finvoice-standardiin lisättävät toimialakohtaiset määritykset Osapuolet Myyjä Ostaja Laskun vastaanottaja Toimituksen vastaanottaja Keskeiset laskun otsikkotason tiedot Keskeiset laskun rivitason tiedot Hyvityslasku esittäminen Finvoice-muodossa Mallilaskut Kauppalasku Hyvityslasku LVIS-subset... 14

3 1 (14) 1 Johdanto Tässä dokumentissa kuvataan LVIS-toimialalla tukuilta asiakkaille välitettävien laskujen tietojen esittäminen Finvoice-standardin mukaisesti. Tämän ohjeistuksen mukaiset verkkolaskut mahdollistavat laskun vastaanottajalle automaattisen hyväksynnän ja käsittelyn. Finvoice 1.3 sanomakuvaus on Suomen Finanssialan Keskusliiton, FK, omaisuutta. Suomen LVIS-Tietoverkko Oy, LVISTV, on tehnyt siihen tässä dokumentissa ja siihen liittyvissä teknisissä ja muissa kuvauksissa esitetyn toimialakohtaisen suosituksen LVIS-alalle. LVISTV pidättää itselleen kaikki oikeudet FK:n Finvoice 1.3. sanomakuvaukseen LVISalalle laadituista soveltamisohjeista, myös oikeuden muutoksiin. 2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus Soveltamisohje on laadittu LVIS-toimialan laskujen välittämiseksi verkkolaskuina. Soveltamisohje on suunnattu henkilöille, jotka vastaavat laskutietojen ristiintaulukoinnista verkkolaskun tekniseen muotoon. Verkkolaskun tekninen toteutus perustuu Finanssialan Keskusliiton (FK) Finvoice-standardin 1.3 versioon. Soveltamisohje on laadittu tukuilta asiakkaille lähetettävien laskujen tietosisällön yhdenmukaiseen esittämiseen. Soveltamisohje kattaa kauppa-, ja hyvityslaskun tietosisältötarpeet seuraavan kuvan mukaisesti. 3 Toimialakohtaisen soveltamisohjeen sisältö Soveltamisohje pohjautuu Finanssialan Keskusliiton Finvoice-standardiin, joka on kuvattu erikseen omana kuvauksenaan (Finanssialan Keskusliiton ylläpitämä yleinen Finvoicestandardin kuvaus löytyy osoitteesta

4 2 (14) Tässä dokumentissa on kuvattu vain LVIS-alan keskeiset tietotarpeet ja yleistä Finvoicemääritystä täydentävät tiedot. Soveltamisohjeen lopussa on kuvattu LVIS-subset, jossa on listattu Finvoice 1.3 version yleisimmät LVIS-alalla tarvittavat tiedot. 4 Finvoice-standardiin lisättävät toimialakohtaiset määritykset 4.1 Osapuolet Finvoice-standardin 1.3 versiota täydennetään FK:n ylläpitämällä toimialakohtaisella soveltamisohjeella. Toimialakohtaisessa soveltamisohjeessa määritellään LVIS-toimialalla käytettävät koodit, pakolliset kentät ja muut laskun tarkastusta varten välitettävät tiedot. Muilta osin noudatetaan Finvoice 1.3 version yleistä soveltamisohjetta. Valuutat, päivämäärät ja desimaalit merkitään aina Finanssialan Keskusliiton ylläpitämän yleisen Finvoice 1.3 soveltamisohjeen mukaisessa muodossa. Niin ikään alv-tietojen ja muiden lakisääteisten tietojen osalta noudatetaan yleistä Finvoice 1.3 soveltamisohjetta. LVIS-alan laskuissa välitetään tietoja seuraaviin osapuoliin liittyen: myyjä, ostaja, laskutettava/laskun maksaja ja toimituksen vastaanottaja Katettavassa käyttöskenaariossa tukku on myyjän roolissa. Asiakkaan rooleina ovat ostaja, laskun vastaanottaja ja toimituksen vastaanottaja Myyjä Myyjän tiedot välitetään SellerPartyDetails-osassa. Pakollisia tietoja ovat: Tieto SellerOrganisationName SellerPartyIdentifier SellerOrganisationUnitNumber SellerOrganisationTaxCode SellerStreetName SellerTownName SellerPostCodeIdentifier SellerAccountID (IdentificationSchemeName="IBAN ) SellerBic (IdentificationSchemeName="BIC") Selite Myyjän nimi Myyjän Y-tunnus Myyjän OVT-tunnus Myyjän ALV-tunnus Myyjän katuosoite Myyjän postitoimipaikka Myyjän postinumero Myyjän IBAN-pankkitilinumero Myyjän pankin BIC-tunnus Ostaja Ostajan tiedot välitetään BuyerPartyDetails-osassa. Pakollisia tietoja ovat: Tieto BuyerOrganisationName BuyerPartyIdentifier BuyerOrganisationUnitNumber BuyerStreetName BuyerTownName Selite Ostajan nimi Ostajan Y-tunnus Ostajan OVT-tunnus Ostajan katuosoite Ostajan postitoimipaikka

5 3 (14) BuyerPostCodeIdentifier CountryCode Ostajan postinumero Ostajan maakoodi (pakollinen, kun muu kuin FI ) Laskun vastaanottaja Laskun vastaanottajan tiedot välitetään, mikäli osapuoli on eri kuin ostaja. Laskun vastaanottajan tiedot välitetään InvoiceRecipientPartyDetails-osassa. Pakollisia tietoja ovat: Tieto InvoiceRecipientOrganisationName InvoiceRecipientPartyIdentifier InvoiceRecipientOrganisationUnitNumber InvoiceRecipientStreetName InvoiceRecipientTownName InvoiceRecipientPostCodeIdentifier CountryCode Selite Laskun vastaanottajan nimi Laskun vastaanottajan Y-tunnus Laskun vastaanottajan OVT-tunnus Laskun vastaanottajan katuosoite Laskun vastaanottajan postitoimipaikka Laskun vastaanottajan postinumero Laskun vastaanottajan maakoodi (pakollinen, kun muu kuin FI ) Toimituksen vastaanottaja Toimituksen vastaanottajan tiedot välitetään, mikäli osapuoli on eri kuin ostaja. Toimituksen vastaanottaja / toimitusosoite välitetään tarvittaessa DeliveryPartyDetails-osassa. Pakollisia tietoja ovat: Tieto DeliveryStreetName DeliveryTownName DeliveryPostCodeIdentifier CountryCode Selite Toimitusosoitteen katusoite Toimitusosoitteen postitoimipaikka Toimitusosoitteen postinumero Toimitusosoitteen maakoodi (pakollinen, kun muu kuin FI ) 4.2 Keskeiset laskun otsikkotason tiedot Seuraavassa taulukossa on listattu LVIS-alan laskun otsikkotason keskeiset tiedot. Viimeisessä sarakkeessa on määritelty tietoelementin käyttö. Alla koodien selitykset: - P = Pakollinen - T = Pakollinen, mikäli sisältyy edeltävään sähköiseen tilaukseen - S = Suositeltava Tieto Selite InvoiceTypeCode Laskun tyyppikoodi: P INV01 (Kauppalasku) INV02 (Hyvityslasku), InvoiceTypeText Laskun tyyppi P

6 4 (14) (LASKU/HYVITYSLASKU) OriginCode Laskun alkuperäisyys: P Original (alkuperäinen) Copy (kopio) InvoiceNumber Laskun tunniste P InvoiceDate Laskun päiväys P InvoiceDueDate Laskun eräpäivä P EpiDateOptionDate EpiRemittanceInfoIdentifier Maksuviite P AgreementIdentifier Työnumero T ProjectReferenceIdentifier Projektinumero T OrderIdentifier Ostajan tilausnumero T SellerBuyerIdentifier Ostajan asiakasnumero S SellerReferenceIdentifier Myyjän tilausnumero S BuyerReferenceIdentifier Ostajan vapaamuotoinen tilausviite T Asiakkaan viite AccountDimensionText Tiliöintiviite T Kustannuspaikka DeliveryNoteIdentifier Lähetyslistan/rahtikirjan numero S InvoiceFreeText Laskun vapaamuotoinen teksti T Asiakkaan merkki Kukin erillinen tieto esitetään omana InvoiceFreeText-elementtinään. InvoiceTotalVatExcludedAmount Laskun veroton loppusumma P InvoiceTotalVatAmount Laskun ALV-verojen kokonaismäärä P InvoiceTotalVatIncludedAmount Laskun verollinen loppusumma P EpiInstructedAmount Maksettava määrä P 4.3 Keskeiset laskun rivitason tiedot Seuraavassa taulukossa on listattu keskeiset laskun rivitason keskeiset tiedot. Viimeisessä sarakkeessa on määritelty tietoelementin käyttö. Alla koodien selitykset: - P = Pakollinen - T = Pakollinen, mikäli sisältyy edeltävään sähköiseen tilaukseen - S = Suositeltava Tieto Selite RowPositionIdentifier Laskurivin numero P ArticleIdentifier Myyjän tuotenumero P ArticleGroupIdentifier Tukun tuotenumeron tyyppi P ZZ3 = Sähkönumero ZZ5 = LVI-numero ZZ9 = Tuoteryhmätasoinen tunnus ZBU= Kulukoodi EN = EAN-koodi ZZZ= Keskenään sovittu BuyerArticleIdentifier Ostajan tuotenumero S EanCode EAN-koodi T

7 5 (14) ArticleName Tuotteen nimi P RowIdentifier Ostajan tilausnumero T RowOrderPositionIdentifier Ostajan tilauksen rivinumero T RowAgreementIdentifier Työnumero T RowProjectReferenceIdentifier Projektinumero T RowAccountDimensionText Tiliöintiviite T kustannuspaikka RowActionCode Positiotieto T Ostajan tilauksella yksilöimä toimenpide, työvaihe, kerros, huoneisto, tms, johon tilattu tuote/palvelu liittyy. UnitPriceAmount Rivin veroton yksikköhinta P RowVatRatePercent Verokanta P RowVatExcludedAmount Rivin veroton netto P 5 Hyvityslasku esittäminen Finvoice-muodossa Hyvitykset tehdään aina erillisellä hyvityslaskulla. Tämä toimintatapa tuottaa vähemmän virheitä sanomavälityksessä ja vähemmän ongelmia asiakkaan päässä. Hyvityslaskulla on aina viittaus edeltävään kauppalaskuun (OriginalInvoiceNumber), jota hyvitys koskee. Hyvityslaskun hyvitysrivillä voidaan välittää hyvitettävän laskurivin numero RowDefinitionDetails-osiossa seuraavasti: Tieto RowDefinitionHeaderText RowDefinitionValue Arvo Hyvitettävä laskurivi ORIGINAL _ROW_ID Hyvitettävän laskurivin numero 6 Mallilaskut 6.1 Kauppalasku Hyvitettävän laskurivin numero on tällöin sama kuin alkuperäisellä kauppalaskulla RowPositionIdentifier -kentässä ilmoitettu rivinumero. Kun laskun tyyppinä on hyvityslasku (InvoiceTypeCode= INV02 ), on laskun ja rivien loppusummien oltava aina negatiivisia. Laskuesimerkki XML-muodossa (Finvoice 1.3) : <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <Finvoice Version="1.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:nonamespaceschemalocation="finvoice.xsd"> <SellerPartyDetails> <SellerPartyIdentifier> </SellerPartyIdentifier> <SellerOrganisationName>LVIS Tukku Oy</SellerOrganisationName> <SellerOrganisationTaxCode>FI </SellerOrganisationTaxCode>

8 6 (14) <SellerPostalAddressDetails> <SellerStreetName>Tukkutie 1</SellerStreetName> <SellerTownName>Vantaa</SellerTownName> <SellerPostCodeIdentifier>01200</SellerPostCodeIdentifier> </SellerPostalAddressDetails> </SellerPartyDetails> <SellerOrganisationUnitNumber> </SellerOrganisationUnitNumber> <SellerContactPersonName>Matti Myyjä</SellerContactPersonName> <SellerInformationDetails> <SellerFaxNumber> </SellerFaxNumber> <SellerAccountDetails> <SellerAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FI </SellerAccountID> <SellerBic IdentificationSchemeName="BIC">NDEAFIHH</SellerBic> </SellerAccountDetails> </SellerInformationDetails> <InvoiceRecipientPartyDetails> <InvoiceRecipientPartyIdentifier> </InvoiceRecipientPartyIdentifier> <InvoiceRecipientOrganisationName>Laskutettava Oy</InvoiceRecipientOrganisationName> <InvoiceRecipientDepartment>Ostolaskut</InvoiceRecipientDepartment> <InvoiceRecipientPostalAddressDetails> <InvoiceRecipientStreetName>PL 500</InvoiceRecipientStreetName> <InvoiceRecipientTownName>Espoo</InvoiceRecipientTownName> <InvoiceRecipientPostCodeIdentifier>02601</InvoiceRecipientPostCodeIdentifier> </InvoiceRecipientPostalAddressDetails> </InvoiceRecipientPartyDetails> <InvoiceRecipientOrganisationUnitNumber> </InvoiceRecipientOrganisationUnitNumber> <BuyerPartyDetails> <BuyerPartyIdentifier> </BuyerPartyIdentifier> <BuyerOrganisationName>Ostaja Oy</BuyerOrganisationName> <BuyerPostalAddressDetails> <BuyerStreetName>Ostokatu 1</BuyerStreetName> <BuyerTownName>Helsinki</BuyerTownName> <BuyerPostCodeIdentifier>00100</BuyerPostCodeIdentifier> </BuyerPostalAddressDetails> </BuyerPartyDetails> <BuyerOrganisationUnitNumber> </BuyerOrganisationUnitNumber> <DeliveryPartyDetails> <DeliveryOrganisationName>Toimitusasiakkaan nimi</deliveryorganisationname> <DeliveryPostalAddressDetails> <DeliveryStreetName>Toimitustie 1</DeliveryStreetName> <DeliveryTownName>Vaasa</DeliveryTownName> <DeliveryPostCodeIdentifier>65320</DeliveryPostCodeIdentifier> </DeliveryPostalAddressDetails> </DeliveryPartyDetails> <DeliveryDetails> <DeliveryDate Format="CCYYMMDD"> </DeliveryDate> <DeliveryTermsText>CIP rahtivapaa</deliverytermstext> <DeliveryNoteIdentifier> </DeliveryNoteIdentifier> </DeliveryDetails> <InvoiceDetails> <InvoiceTypeCode>INV01</InvoiceTypeCode> <InvoiceTypeText>Lasku</InvoiceTypeText> <OriginCode>Original</OriginCode> <InvoiceNumber> </InvoiceNumber> <InvoiceDate Format="CCYYMMDD"> </InvoiceDate> <SellerReferenceIdentifier>123456</SellerReferenceIdentifier> <SellersBuyerIdentifier> </SellersBuyerIdentifier> <OrderIdentifier>12345</OrderIdentifier>

9 7 (14) <AgreementIdentifier>U </AgreementIdentifier> <BuyerReferenceIdentifier>A474</BuyerReferenceIdentifier> <ProjectReferenceIdentifier>ATT3</ProjectReferenceIdentifier> <InvoiceTotalVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">220,00</InvoiceTotalVatExcludedAmount> <InvoiceTotalVatAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">50,60</InvoiceTotalVatAmount> <InvoiceTotalVatIncludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">270,60</InvoiceTotalVatIncludedAmount> <VatSpecificationDetails> <VatBaseAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">220,00</VatBaseAmount> <VatRatePercent>23</VatRatePercent> <VatRateAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">50,60</VatRateAmount> </VatSpecificationDetails> <PaymentTermsDetails> <PaymentTermsFreeText>30 pv netto</paymenttermsfreetext> <InvoiceDueDate Format="CCYYMMDD"> </InvoiceDueDate> <PaymentOverDueFineDetails> <PaymentOverDueFinePercent>11</PaymentOverDueFinePercent> </PaymentOverDueFineDetails> </PaymentTermsDetails> </InvoiceDetails> <InvoiceRow> <ArticleIdentifier> </ArticleIdentifier> <ArticleGroupIdentifier>ZZ5</ArticleGroupIdentifier> <ArticleName>HUIPPUIMURI</ArticleName> <RowActionCode>3. kerros</rowactioncode> <DeliveredQuantity QuantityUnitCode="kpl">1</DeliveredQuantity> <UnitPriceAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">200,00</UnitPriceAmount> <RowIdentifier> </RowIdentifier> <RowOrderPositionIdentifier>10</RowOrderPositionIdentifier> <RowPositionIdentifier>1</RowPositionIdentifier> <RowDeliveryDate Format="CCYYMMDD"> </RowDeliveryDate> <RowAgreementIdentifier>U </RowAgreementIdentifier> <RowProjectReferenceIdentifier>ATT3</RowProjectReferenceIdentifier> <RowAccountDimensionText>4500</RowAccountDimensionText> <RowVatRatePercent>23</RowVatRatePercent> <RowVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">200,00</RowVatExcludedAmount> </InvoiceRow> <InvoiceRow> <ArticleIdentifier> </ArticleIdentifier> <ArticleGroupIdentifier>ZZ5</ArticleGroupIdentifier> <ArticleName>ASENNUSSARJA</ArticleName> <RowActionCode>3. kerros</rowactioncode> <DeliveredQuantity QuantityUnitCode="kpl">1</DeliveredQuantity> <UnitPriceAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">20,00</UnitPriceAmount> <RowIdentifier> </RowIdentifier> <RowOrderPositionIdentifier>20</RowOrderPositionIdentifier> <RowPositionIdentifier>2</RowPositionIdentifier> <RowDeliveryDate Format="CCYYMMDD"> </RowDeliveryDate> <RowAgreementIdentifier>U </RowAgreementIdentifier> <RowProjectReferenceIdentifier>ATT3</RowProjectReferenceIdentifier> <RowAccountDimensionText>4500</RowAccountDimensionText> <RowVatRatePercent>23</RowVatRatePercent> <RowVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">20,00</RowVatExcludedAmount> </InvoiceRow> <EpiDetails> <EpiIdentificationDetails> <EpiDate Format="CCYYMMDD"> </EpiDate> <EpiReference/> </EpiIdentificationDetails>

10 8 (14) <EpiPartyDetails> <EpiBfiPartyDetails> <EpiBfiIdentifier IdentificationSchemeName="BIC">NDEAFIHH</EpiBfiIdentifier> </EpiBfiPartyDetails> <EpiBeneficiaryPartyDetails> <EpiNameAddressDetails>LVIS Tukku Oy</EpiNameAddressDetails> <EpiAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FI </EpiAccountID> </EpiBeneficiaryPartyDetails> </EpiPartyDetails> <EpiPaymentInstructionDetails> <EpiRemittanceInfoIdentifier IdentificationSchemeName="SPY"> </EpiRemittanceInfoIdentifier> <EpiInstructedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">270,60</EpiInstructedAmount> <EpiCharge ChargeOption="SHA">SHA</EpiCharge> <EpiDateOptionDate Format="CCYYMMDD"> </EpiDateOptionDate> </EpiPaymentInstructionDetails> </EpiDetails> </Finvoice>

11 9 (14) Laskuesimerkki kuvana (FKL :n asettelumalli):

12 10 (14) 6.2 Hyvityslasku Hyvityslaskuesimerkki XML-muodossa (Finvoice 1.3) : <?xml version="1.0" encoding="iso "?> <Finvoice Version="1.3" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xsi:nonamespaceschemalocation="finvoice.xsd"> <SellerPartyDetails> <SellerPartyIdentifier> </SellerPartyIdentifier> <SellerOrganisationName>LVIS Tukku Oy</SellerOrganisationName> <SellerOrganisationTaxCode>FI </SellerOrganisationTaxCode> <SellerPostalAddressDetails> <SellerStreetName>Tukkutie 1</SellerStreetName> <SellerTownName>Vantaa</SellerTownName> <SellerPostCodeIdentifier>01200</SellerPostCodeIdentifier> </SellerPostalAddressDetails> </SellerPartyDetails> <SellerOrganisationUnitNumber> </SellerOrganisationUnitNumber> <SellerContactPersonName>Matti Myyjä</SellerContactPersonName> <SellerInformationDetails> <SellerFaxNumber> </SellerFaxNumber> <SellerAccountDetails> <SellerAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FI </SellerAccountID> <SellerBic IdentificationSchemeName="BIC">NDEAFIHH</SellerBic> </SellerAccountDetails> </SellerInformationDetails> <InvoiceRecipientPartyDetails> <InvoiceRecipientPartyIdentifier> </InvoiceRecipientPartyIdentifier> <InvoiceRecipientOrganisationName>Laskutettava Oy</InvoiceRecipientOrganisationName> <InvoiceRecipientDepartment>Ostolaskut</InvoiceRecipientDepartment> <InvoiceRecipientPostalAddressDetails> <InvoiceRecipientStreetName>PL 500</InvoiceRecipientStreetName> <InvoiceRecipientTownName>Espoo</InvoiceRecipientTownName> <InvoiceRecipientPostCodeIdentifier>02601</InvoiceRecipientPostCodeIdentifier> </InvoiceRecipientPostalAddressDetails> </InvoiceRecipientPartyDetails> <InvoiceRecipientOrganisationUnitNumber> </InvoiceRecipientOrganisationUnitNumber> <BuyerPartyDetails> <BuyerPartyIdentifier> </BuyerPartyIdentifier> <BuyerOrganisationName>Ostaja Oy</BuyerOrganisationName> <BuyerPostalAddressDetails> <BuyerStreetName>Ostokatu 1</BuyerStreetName> <BuyerTownName>Helsinki</BuyerTownName> <BuyerPostCodeIdentifier>00100</BuyerPostCodeIdentifier> </BuyerPostalAddressDetails> </BuyerPartyDetails> <BuyerOrganisationUnitNumber> </BuyerOrganisationUnitNumber> <DeliveryPartyDetails> <DeliveryOrganisationName>Toimitusasiakkaan nimi</deliveryorganisationname> <DeliveryPostalAddressDetails> <DeliveryStreetName>Toimitustie 1</DeliveryStreetName> <DeliveryTownName>Vaasa</DeliveryTownName> <DeliveryPostCodeIdentifier>65320</DeliveryPostCodeIdentifier> </DeliveryPostalAddressDetails> </DeliveryPartyDetails> <DeliveryDetails> <DeliveryDate Format="CCYYMMDD"> </DeliveryDate> <DeliveryTermsText>CIP rahtivapaa</deliverytermstext> <DeliveryNoteIdentifier> </DeliveryNoteIdentifier>

13 11 (14) </DeliveryDetails> <InvoiceDetails> <InvoiceTypeCode>INV02</InvoiceTypeCode> <InvoiceTypeText>HYVITYSLASKU</InvoiceTypeText> <OriginCode>Original</OriginCode> <InvoiceNumber> </InvoiceNumber> <InvoiceDate Format="CCYYMMDD"> </InvoiceDate> <OriginalInvoiceNumber> </OriginalInvoiceNumber> <SellerReferenceIdentifier>123456</SellerReferenceIdentifier> <SellersBuyerIdentifier> </SellersBuyerIdentifier> <OrderIdentifier>12345</OrderIdentifier> <AgreementIdentifier>U </AgreementIdentifier> <BuyerReferenceIdentifier>A474</BuyerReferenceIdentifier> <ProjectReferenceIdentifier>ATT3</ProjectReferenceIdentifier> <InvoiceTotalVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">-20,00</InvoiceTotalVatExcludedAmount> <InvoiceTotalVatAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">-4,60</InvoiceTotalVatAmount> <InvoiceTotalVatIncludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">-24,60</InvoiceTotalVatIncludedAmount> <VatSpecificationDetails> <VatBaseAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">-20,00</VatBaseAmount> <VatRatePercent>23</VatRatePercent> <VatRateAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">-4,60</VatRateAmount> </VatSpecificationDetails> <PaymentTermsDetails> <PaymentTermsFreeText>30 pv netto</paymenttermsfreetext> <InvoiceDueDate Format="CCYYMMDD"> </InvoiceDueDate> <PaymentOverDueFineDetails> <PaymentOverDueFinePercent>11</PaymentOverDueFinePercent> </PaymentOverDueFineDetails> </PaymentTermsDetails> </InvoiceDetails> <InvoiceRow> <ArticleIdentifier> </ArticleIdentifier> <ArticleGroupIdentifier>ZZ5</ArticleGroupIdentifier> <ArticleName>ASENNUSSARJA</ArticleName> <RowActionCode>3. kerros</rowactioncode> <RowDefinitionDetails> <RowDefinitionHeaderText DefinitionCode="ORIGINAL_ROW_ID">Hyvitettävä laskurivi </RowDefinitionHeaderText> <RowDefinitionValue>2</RowDefinitionValue> </RowDefinitionDetails> <DeliveredQuantity QuantityUnitCode="kpl">-1</DeliveredQuantity> <UnitPriceAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">20,00</UnitPriceAmount> <RowIdentifier> </RowIdentifier> <RowOrderPositionIdentifier>20</RowOrderPositionIdentifier> <RowPositionIdentifier>1</RowPositionIdentifier> <RowDeliveryDate Format="CCYYMMDD"> </RowDeliveryDate> <RowAgreementIdentifier>U </RowAgreementIdentifier> <RowProjectReferenceIdentifier>ATT3</RowProjectReferenceIdentifier> <RowAccountDimensionText>4500</RowAccountDimensionText> <RowVatRatePercent>23</RowVatRatePercent> <RowVatExcludedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">-20,00</RowVatExcludedAmount> </InvoiceRow> <EpiDetails> <EpiIdentificationDetails> <EpiDate Format="CCYYMMDD"> </EpiDate> <EpiReference/> </EpiIdentificationDetails> <EpiPartyDetails>

14 12 (14) <EpiBfiPartyDetails> <EpiBfiIdentifier IdentificationSchemeName="BIC">NDEAFIHH</EpiBfiIdentifier> </EpiBfiPartyDetails> <EpiBeneficiaryPartyDetails> <EpiNameAddressDetails>LVIS Tukku Oy</EpiNameAddressDetails> <EpiAccountID IdentificationSchemeName="IBAN">FI </EpiAccountID> </EpiBeneficiaryPartyDetails> </EpiPartyDetails> <EpiPaymentInstructionDetails> <EpiRemittanceInfoIdentifier IdentificationSchemeName="SPY"> </EpiRemittanceInfoIdentifier> <EpiInstructedAmount AmountCurrencyIdentifier="EUR">-24,60</EpiInstructedAmount> <EpiCharge ChargeOption="SHA">SHA</EpiCharge> <EpiDateOptionDate Format="CCYYMMDD"> </EpiDateOptionDate> </EpiPaymentInstructionDetails> </EpiDetails> </Finvoice>

15 13 (14) Hyvityslaskuesimerkki kuvana (FKL :n asettelumalli):

16 14 (14) 7 LVIS-subset LVIS-subset kuvaa yleiset LVIS-alan tietosisältötarpeet kattavan Finvoice-sanoman osajoukon. Tämä määrittely on julkaistu erillisenä Excel-taulukkona Finvoice 1.3 LVIS-subset.xls. Taulukkoon on merkitty Finvoice-sanoman yleiset tietosisältötarpeet kunkin LVIS-alan käyttökohteen osalta omaan sarakkeeseensa. Taulukkoon on lisätty informatiivisena tietona EDIFACT-sanoman vastinparit keskeisille laskulle tiedoille. Erillisenä tiedostona on myös julkaistu XML-dokumentti, joka sisältää LVIS-subset:in Finvoiceosajoukkoon kuuluvat XML-elementit ja näiden kuvaukset. Tämä soveltuu tukidokumentaatioksi ohjelmistorajapinnan toteutukseen.

TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA

TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA TYÖMAATUNNISTEEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA 26.6.2014 1 Työmaatunnisteen välittäminen Finvoice-verkkolaskulla Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus... 2 3 Toimialakohtaisen

Lisätiedot

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA - TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA http://www.rakennusteollisuus.fi/ 9.5.2014 1 Työmaa-avaimen välittäminen Finvoice-verkkolaskulla Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisohjeen

Lisätiedot

ENERGIATEOLLISUUS RY SOVELTAMISOHJE FINVOICE 1.3 KÄYTÖSTÄ SÄHKÖLASKUN VÄLITTÄMISEKSI V. 1.0 21.8.2009

ENERGIATEOLLISUUS RY SOVELTAMISOHJE FINVOICE 1.3 KÄYTÖSTÄ SÄHKÖLASKUN VÄLITTÄMISEKSI V. 1.0 21.8.2009 ENERGIATEOLLISUUS RY SOVELTAMISOHJE FINVOICE 1.3 KÄYTÖSTÄ SÄHKÖLASKUN VÄLITTÄMISEKSI V. 1.0 Energiateollisuus ry Fredrikinkatu 51 53 B, 00100 Helsinki PL 100, 00101 Helsinki Puhelin: (09) 530 520, faksi:

Lisätiedot

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA Päivitys soveltamisohjeeseen 13.5.2014 Finanssialan Keskusliitto

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA Päivitys soveltamisohjeeseen 13.5.2014 Finanssialan Keskusliitto TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA Päivitys soveltamisohjeeseen 13.5.2014 Finanssialan Keskusliitto Tieto Corporation Harri Korhonen Product Manager Tieto, Value Networks harri.korhonen@tieto.com

Lisätiedot

Päivitetty 04.05.2004

Päivitetty 04.05.2004 FINVOICE 1 Päivitetty 04.05.2004 FINVOICE Versio 1.1/ 19.12.2003 FINVOICE 2 Päivitykset: Finvoice-soveltamisohjetta on päivitetty julkaisun (12/2002) jälkeen saatujen kommenttien perusteella. Kaikki kuvaukseen

Lisätiedot

Finvoice soveltamisohje versio 2.0 päiv. 5.10.2012 Käyttöön tammikuussa 2013 Suoramaksun osalta

Finvoice soveltamisohje versio 2.0 päiv. 5.10.2012 Käyttöön tammikuussa 2013 Suoramaksun osalta Finvoice soveltamisohje versio 2.0 päiv. 5.10.2012 Käyttöön tammikuussa 2013 Suoramaksun osalta 1 (2) 1.10.2012 Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 1 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 1 3

Lisätiedot

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013

1 (5) 10.10.2013 FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01. päiv. 10.10.2013 1 (5) FINVOICE SOVELTAMISOHJE VERSIO 2.01 päiv. 2 (5) Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 0 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 0 3 Kuluttajan e-lasku... 1 4 Suoramaksu... 2 5 Aineistonhoitajan

Lisätiedot

SUOMEN PANKKIYHDISTYS

SUOMEN PANKKIYHDISTYS Soveltamisohje Versio 1.2/ Soveltamisohje Versio 1.2 Muutoksia versioon 1.2 Lisätty uusia kenttiä (Uudet kentät merkitty punaisella erilliseen Excel-pohjaiseen tietoluetteloon, def12.xls) 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen

FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen FINVOICE Soveltamisohje Versio 1.2/ 7.3.2008 25.7.2009 kansainvälisen viitteen päivitys Kuvaus 1 (72) SISÄLLYSLUETTELO 1 Finanssialan Keskusliiton suosituksen mukaisen verkkolaskun yleisperiaatteet...

Lisätiedot

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE-VERKKOLASKULLA 12.12.2013 1 Työmaa-avaimen välittäminen Finvoice-verkkolaskulla Sisällysluettelo 1 Yleistä... 2 2 Soveltamisohjeen käyttötarkoitus... 2 3 Toimialakohtaisen

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 (2) 4.3.2011

Sisällysluettelo 1 (2) 4.3.2011 Finvoice soveltamisohje versio 1.3 päiv. 23.5.2011 1 (2) 4.3.2011 Sisällysluettelo 1 Mikä on Finvoice... 1 2 Yleiskuvaus Finvoice-välityspalvelusta... 1 3 Kuluttajan e-lasku... 2 4 Aineistonhoitajan käyttö

Lisätiedot

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA

TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA TYÖMAA-AVAIMEN VÄLITTÄMINEN FINVOICE VERKKOLASKULLA Päivitys soveltamisohjeeseen Tieto Corporation Harri Korhonen Product Manager Tieto, Value Networks harri.korhonen@tieto.com Yleistä Soveltamisohjeessa

Lisätiedot

Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje vakuutusyhtiöiden ja autoalan laskutuksessa

Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje vakuutusyhtiöiden ja autoalan laskutuksessa PALVELUKUVAUS 1 (25) Finvoice 1.3 standardin toimialakohtainen soveltamisohje vakuutusyhtiöiden ja autoalan laskutuksessa versio 1.03 Muutospvä Muuttaja Muutos/asia: Hyväksyntä Huom! 28.1.2008 Reijo Heikkinen

Lisätiedot

Elementtien lkm (pelk. omassa kategoriassa) 60 30 42 Tieto. 1 2 3 Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus

Elementtien lkm (pelk. omassa kategoriassa) 60 30 42 Tieto. 1 2 3 Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus Verkkolaskun minimitietosisältösuositus ohjelmistotaloille ja muille alan toimijoille versio 3.0 (päivitetty 7.2.2012) Verkkolaskun minimitietosisältövaatimuksiin kuuluvat kaikki kategoriaan 1 kuuluvat

Lisätiedot

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE. Versio 2.01. Helmikuu 2015

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE. Versio 2.01. Helmikuu 2015 ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 2.01 Helmikuu 2015 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Ilmoittamispalveluun liittyvät sanomatyypit... 4 3 Sanomien skeematarkistus... 4 4 Sanoman muutokset...

Lisätiedot

Asteri lähete/laskutus Liittymäkuvaus Finvoice verkkolaskuun 11.10.2004

Asteri lähete/laskutus Liittymäkuvaus Finvoice verkkolaskuun 11.10.2004 Asteri lähete/laskutus Liittymäkuvaus Finvoice verkkolaskuun 11.10.2004 Atsoft Oy Mäkinen puh (09) 350 7530 0400-316 088 www.atsoft.fi Malminkaari 21 B fax (09) 351 5532 0500-703 730 atsoft@atsoft.fi 00700

Lisätiedot

RAPORTTI. Hylätty huomautuksin. Vaihe 1: Esiehdot [Kriittinen] Vaihe 2: Perusvaatimukset [Kriittinen] Vaihe 3: DTD rakennekuvaus [Pakollinen]

RAPORTTI. Hylätty huomautuksin. Vaihe 1: Esiehdot [Kriittinen] Vaihe 2: Perusvaatimukset [Kriittinen] Vaihe 3: DTD rakennekuvaus [Pakollinen] RAPORTTI Profiili: Finvoice 1.2 FI (2012-03-16) Instanssi: finvoice_example.xml Käyttäjä: Juha Ikävalko Aika: 2012-03-20T12:14:16 Hylätty huomautuksin Instanssi ei läpäissyt 7 testivaihetta. 1C 2C 3M 4R

Lisätiedot

TEAPPSXML v.2.7.2 ohje 17.3.2011

TEAPPSXML v.2.7.2 ohje 17.3.2011 TEAPPSXML v.2.7.2 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 1.1 TEAPPSXML-PUURAKENTEESSA KÄYTETTYJEN MERKINTÖJEN SELITYKSET... 1 1.2 ENTITEETIT... 2 1.3 DESIMAALIEROTIN... 2 1.4 DESIMAALIEN LUKUMÄÄRÄ... 2 1.5 TYHJÄT

Lisätiedot

Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus

Tieto Määritelmä ALV-laki 2004 Huomautus Tieto ääritelmä ALV-laki 2004 Huomautus P=Pakollinen, =uositellaan käytettäväksi, =ahdollinen, välittyy kaikissa määrityksissä EPI-tiedot Laskuerän / operaattorin tiedot P Erän lähettäjän tunnus Lähettävän

Lisätiedot

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 2 Helmikuu 2012, lisätty Vastaanottoehdotussanoma, sanomakuvaus muutokset, suoramaksu KÄYTÖSSÄ 18.1.2013 alkaen 1 (2) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 13 2 Ilmoittamispalveluun

Lisätiedot

IPOST INVOICE 1 (19) Suunnitteluohje: FI 16/06/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2

IPOST INVOICE 1 (19) Suunnitteluohje: FI 16/06/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2 IPOST INVOICE 1 (19) SUUNNITTELUOHJE FI IPOST INVOICE 2 (19) SISÄLTÖ 1. LASKUJEN JAKELUKANAVA... 3 1.1 Laskujen jakelukanava... 3 1.2 Verkkolaskujen reititys OpusCapitassa... 3 1.3 OVT-tunnus... 3 1.4

Lisätiedot

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 InvoiceTypeText 1 / 2 SellerOrganisationName[2] SellerPartyDetails/SellerOrganisationName[3] SellerPartyDetails/SellerOrganisationDepartment[1] SellerStreetName SellerPostCodeIdentifier SellerTownName

Lisätiedot

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 4.1 SellerOrganisationName[2] SellerPartyDetails/SellerOrganisationName[3] SellerPartyDetails/SellerOrganisationDepartment[1] SellerStreetName SellerPostCodeIdentifier SellerTownName 1] 2] ls/invoicerecipientstreetname[1]

Lisätiedot

IPOST INVOICE 1 (20) Suunnitteluohje: FI 01/01/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2

IPOST INVOICE 1 (20) Suunnitteluohje: FI 01/01/2014 SUUNNITTELUOHJE. OpusCapita Group Oy. Domicile: Helsinki Business ID: 1465570-2 IPOST INVOICE 1 (20) SUUNNITTELUOHJE FI IPOST INVOICE 2 (20) SISÄLTÖ 1. LASKUJEN JAKELUKANAVA... 3 1.1 Laskujen jakelukanava... 3 1.2 Verkkolaskujen reititys OpusCapitassa... 3 1.3 OVT-tunnus... 3 1.4

Lisätiedot

Rajapintakuvaus verkkokaupalle MAKSAMINEN Maksuturvan palveluille

Rajapintakuvaus verkkokaupalle MAKSAMINEN Maksuturvan palveluille Rajapintakuvaus verkkokaupalle MAKSAMINEN Maksuturvan palveluille Versio 4.1.9 2(15) Sisältö 1. Muutokset... 3 2. Yleistä... 5 3. Maksun välityksen tiedot... 5 3.1 Kenttien selitteet - Maksun välityksen

Lisätiedot

OHJE TEAPPSXML v.2.7. Digital Innovations 15.12.2006. TEAPPSXML v.2.7. TietoEnator Oyj

OHJE TEAPPSXML v.2.7. Digital Innovations 15.12.2006. TEAPPSXML v.2.7. TietoEnator Oyj 15.12.2006 TEAPPSXML v.2.7 15.12.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...1 1.1 TEAPPSXML-PUURAKENTEESSA KÄYTETTYJEN MERKINTÖJEN SELITYKSET...1 1.2 ENTITEETIT...2 1.3 DESIMAALIEROTIN...2 1.4 DESIMAALIEN LUKUMÄÄRÄ...2

Lisätiedot

OHJEISTUS VERKKOLASKUTUKSESSA TARVITTAVIEN TIETOJEN KÄYTTÖÖN:

OHJEISTUS VERKKOLASKUTUKSESSA TARVITTAVIEN TIETOJEN KÄYTTÖÖN: KÄYTTÖOHJE Sivu 1/5 OHJEISTUS VERKKOLASKUTUKSESSA TARVITTAVIEN TIETOJEN KÄYTTÖÖN: Verkkolaskujen lähetys Tämä ohjeistus on tarkoitettu sekä laskuttajalle (tietojen käyttö) että sovellustoimittajalle (xml-mallit).

Lisätiedot

JHS laskumallin tiedot

JHS laskumallin tiedot 1(5) LUONNOS Liite 3: Laskun kuvamallit JHS laskumallin tiedot Laskunäytölle tai siitä tehdylle paperitulostukselle ei merkitä valinnaisia tietorivejä lainkaan, mikäli tiedolla ei ole sisältöä. Näin saadaan

Lisätiedot

Maksuturvan maksupalvelun integrointiohjeet. Päivitetty 4.6.2015

Maksuturvan maksupalvelun integrointiohjeet. Päivitetty 4.6.2015 Maksuturvan maksupalvelun äivitetty 4.6.2015 2 Maksuturvanmaksupalvelun Sisällysluettelo 1. Maksuturva-palveluiden kuvaus...4 1.1 Maksaminen...6 1.2 Toimitustietojen hallinta ja seuranta...8 1.3 Tyytyväisyystakuu...9

Lisätiedot

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa

Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Kuluttajaverkkolaskutus ja esilläpitopalvelu Suomessa Palvelun kuvaus sivu 1/7 Tiedon asiakirjat: tekijänoikeudet Tämän asiakirjan sisältöä tai mitään sen osaa ei saa jäljentää yrityksenne ulkopuolella

Lisätiedot