Saapuvat viitemaksut Palvelukuvaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Saapuvat viitemaksut Palvelukuvaus"

Transkriptio

1 Saapuvat viitemaksut Palvelukuvaus

2 Sisällys 1 Yleiskuvaus Käyttöönotto Sopimus Testaus ja testitunnukset Käytön aloittaminen Viitemaksujen tapahtumaluettelo Sisältö Nouto- ja säilytysajat Virhetilanteet Viitenumero Yleistä Toistuvat maksut Tarkistenumeron laskeminen Viitenumeron ja maksulomakkeiden tulostaminen Viivakoodi Tietuekuvaukset Erätietue (0) Tapahtumatietue (3, 5, 7) Summatietue (9)... 7

3 1 Yleiskuvaus Laskuttava yritys yksilöi asiakkaansa laskut viitenumerolla. Saapuvat viitemaksut-palvelu perustuu tähän laskutuksessa käytettyyn viitenumeroon. Viitenumerolla laskuttaja kohdistaa saapuvan maksun avoinna olevaan laskuun ja tunnistaa samalla maksajan. Yritys, yhdistys tai taloyhtiö voi valita tapahtumamääriinsä ja toimintatapaansa soveltuvan tavan käyttää viitemaksuja. Saapuvat viitemaksut-palvelussa pankki kokoaa laskuttajan tilille maksetuista viitemaksuista tapahtumaluettelon, tiliotteella näkyy silloin viitemaksuista ja niiden korjauksista kirjauspäivittäin arvopäivien mukaiset yhteissummat. Jos asiakas ei halua erillistä tapahtumaluetteloa, ohjaa pankki yksittäiset viitemaksut tiliotteelle. 2 Käyttöönotto 2.1 Sopimus Asiakas tekee Saapuvat viitemaksut-palvelusta kirjallisen sopimuksen Nordea Pankin konttorissa. Sopimuksessa määritellään palveluun liitettävät tilit ja käyttöönottopäivä sekä sovitaan miten asiakas tai asiakkaan puolesta toimiva välittäjä noutaa tapahtumaluettelon. Asiakas ilmoittaa konttoriin, jos sopimustietoihin tulee muutoksia. 2.2 Testaus ja testitunnukset Asiakas voi testata viitemaksujen tapahtumaluettelon noutoa yleisillä testitunnuksilla. Luettelon aineistotyyppi on KTL. Avaussanoman asiakasnumero on ja tunnusluku on Siirtopyynnön Eräsiirron tunnus on A1. Testiaineisto sisältää tapahtumaluettelot seuraaville tileille: , , ja Eräsiirron palvelukuvaus sisältää tarkat ohjeet aineistojen noudosta. Eräsiirron palvelukuvauksen saa osoitteesta 2.3 Käytön aloittaminen Pankki toimittaa tapahtumaluettelon hakemiseen tarvittavat tunnukset asiakkaalle ennen käyttöönottopäivää ja käytön voi aloittaa sovittuna päivänä. 3 Viitemaksujen tapahtumaluettelo 3.1 Sisältö Tapahtumaluettelo on erittely viitemaksuista ja niiden korjauksista. Tapahtumaluettelolla tapahtumat ovat nousevassa numerojärjestyksessä viitenumeron perusteella ja tilit tilinumeroiden perusteella. Tapahtumaluettelo muodostetaan päivittäin riippumatta tiliotekausista. Myös suoraveloitustapahtumien erittely sisältyy Saapuvien viitemaksujen tapahtumaluetteloon. Suoraveloituksen palvelukuvauksen saa osoitteesta Helmikuu

4 3.2 Nouto- ja säilytysajat 3.3 Virhetilanteet 4 Viitenumero 4.1 Yleistä 4.2 Toistuvat maksut Viitemaksujen tapahtumaluettelo on asiakkaan noudettavissa eräsiirtopalvelusta tapahtumien kirjauspäivää seuraavasta päivästä kello 3.00 alkaen. Tapahtumaluetteloiden säilytysaika pankissa on 18 kuukautta muodostamispäivästä lukien. Jo noudetun tapahtumaluettelon voi hakea uudelleen säilytysaikana. Tapahtumaluetteloon kohdistuvat moitteet on esitettävä säilytysaikana. Säilytysajan jälkeen ei tapahtumaluetteloa saa enää konekielisenä vaan pankki tekee tapahtumaluettelon uusinnat asiakkaan pyynnöstä paperille. Asiakkaan on varauduttava manuaalityön vaatimaan toimitusaikaan ja työstä perittävään palkkioon. Laskuttava yritys muodostaa viitenumeron. Usein viitenumerona käytetään laskun numeroa tai juoksevaa numeroa tarkistenumerolla täydennettynä. Viimeisen numeron eli tarkisteen tarkoituksena on tallennusvirheiden estäminen. Lyhyt viitenumero vähentää näppäilyvirheitä. Viitenumerossa tulee kuitenkin olla vähintään 4 numeroa (3 + tarkiste). Enintään viitenumero voi olla numeroa, mutta turhia välinollia tulee välttää. Samanlaisina toistuvissa maksuissa (esim. osamaksuissa) käytetään maksajan yksilöivää viitenumeroa. Laskua ei tarvitse yksilöidä, koska laskuttaja kuittaa maksetuiksi aina vanhimmat saatavat. Yhtiövastikkeissa ja vuokrissa voidaan käyttää viitenumerona huoneistokohtaista numeroa. 4.3 Tarkistenumeron laskeminen Tarkistenumeron tarkoituksena on estää näppäilyvirheet. Se lasketaan seuraavasti: Esimerkkinumero kerrotaan painoarvoilla 7, 3 ja 1 alkaen oikealta Saadut tulot lasketaan yhteen = 102 Summa vähennetään seuraavasta nollaan päätyvästä luvusta = 8 Erotus on tarkistenumero 8 (Jos erotus on nolla, tarkistenumero on nolla.) Viitenumero on esimerkissä Helmikuu

5 4.4 Viitenumeron ja maksulomakkeiden tulostaminen Viitemaksujen maksulomakkeena käytetään viitteellistä tilisiirtolomaketta. Tilisiirtolomakkeen käytöstä on ohjeet Suomen Pankkiyhdistyksen Tilisiirto-oppaassa. Jos laskuttajan asiakkaat ovat pääsääntöisesti konekielisesti maksavia yrityksiä, ei maksulomakkeiden tulostaminen ole tarpeellista. Tällöin viite ja muut maksun tiedot pitää mainita laskussa. Taloyhtiöissä voidaan sopia, että vuokrat/yhtiövastikkeet itsepalveluna maksavat asukkaat hoitavat maksut ilman tilisiirtolomakkeita käyttäen maksuissa huoneistolle sovittua viitenumeroa. Tilisiirto kuitenkin tarvitaan mikäli maksut jätetään pankin hoidettavaksi tai maksetaan pankin konttorissa. Painotalojen tai pankin kautta tilattaviin tilisiirtolomakkeisiin saa valmiiksi tulostetut viitenumerot. Viitenumeron voi merkitä lomakkeeseen myös käsin. Valmiita viitenumeroita voi tulostaa Nordean kotisivulta löytyvällä viitenumerolaskimella. Viite tulostetaan lomakkeeseen viiden numeron ryhmissä alkaen oikealta. Numeroryhmien väliin jätetään yksi tyhjä merkki. 5 Viivakoodi Viitemaksujen maksulomakkeisiin voi tulostaa myös viivakoodin. Viivakoodin käyttö vähentää näppäilyvirheitä. Viivakoodi sisältää saajan tilinumeron, viitenumeron, rahamäärän, rahayksikön ja eräpäivän. Maksajan ei tarvitse näppäillä näitä tietoja, jos hänellä on käytettävissään viivakoodin lukijalaite. Viivakoodista on lisätietoja Suomen Pankkiyhdistyksen julkaisuissa Pankkiviivakoodistandardi ja Pankkiviivakoodin tulostusohje. Viivakoodi testataan Pankkiyhdistyksessä ennen käyttöönotto. 6 Tietuekuvaukset Saapuvat viitemaksut-aineisto sisältää jokaisesta kirjauspäivästä ja tilistä erikseen erätietueen, tapahtumatietueita ja summatietueen. Tietueet erotetaan toisistaan tietue-erottimilla. Jokainen tietue päättyy carriage return- ja line feed - merkkeihin. 6.1 Erätietue (0) Erätietue on tili- ja kirjauspäiväkohtainen. Se muodostuu, kun välittäjän tunnus, tilinumero, rahayksikön koodi tai tiedoston luontipäivä vaihtuvat Kenttä Tieto Pakollisuus Muoto Pituus Sisältö 1 Tietuetunnus P N Tiedoston luontipäivä P N 6 VVKKPP 3 Tulostuksen alkuaik a P N 4 HHMM 4 Lähettävä rahalaitos P AN 2 1 tai 2 ja tyhjämerkki = Nordea 5 Välittäjän tunnus P AN 9 6 Rahayksikön kood i P AN 1 1 = euro 7 Tilinomistajan tunnus P AN 9 8 Varalla AN 58 nollia YHTEENSÄ 90 Helmikuu

6 6.2 Tapahtumatietue (3, 5, 7) Tapahtumatietue sisältää yhden maksun tiedot. Kenttä Tieto Pakollisuus Muoto Pituus Sisältö 1 Tietuetunnus P N 1 3, 5, 7 2 Tilinumero P N 14 3 Kirjauspäivä P N 6 VVKKPP 4 Maksupäivä P N 6 VVKKPP 5 Arkistointitunnus P AN 16 6 Viite P N 20 7 Maksajan nimilyhenne P AN 12 8 Rahayksikön koodi P AN 1 1 = euro 9 Nimen lähde AN 1 10 Rahamäärä P N 10 8 kok. + 2 des. 11 Oikaisutunnus P N 1 12 Välitystapa AN 1 13 Palautekoodi AN 1 YHTEENSÄ 90 Kenttä 1: tietuetunnuksen arvot ovat: 3 = viitemaksu 5 = suoraveloitettu maksu 7 = viiteotto (käytöstä sovitaan erikseen) Kenttä 5: tapahtuman muodostaneen pankin antama arkistointitunnus, jonka avulla pystytään jäljittämään alkuperäinen maksutoimeksianto. Arkistointitunnuksen pituus vaihtelee pankkikohtaisesti; SEPA-maksuissa arkistointitunnus voi olla max 35 merkkiä pitkä eikä sitä voida raportoida täysimittaisena. Arkistointitunnus on katkaistu lopusta lukien 16 merkkiin. Kenttä 7:maksajan nimilyhenne. Kenttä 9: maksajan nimen lähde, joka kertoo mistä nimilyhenne on saatu. Tiedon arvot ovat: A J K = asiakkaalta = pankin rekisteristä tilinumeron perusteella = pankin konttorissa näppäilty Kenttä 8: rahayksikön koodi, joka kertoo maksutoimeks iannon alkuperäisen rahayksikön. Helmikuu

7 6.3 Summatietu e (9) Kenttä 11: oikaisutunnus, jonka arvot ovat: 0 = normaali tapahtuma 1 = oikaisutapahtuma Kenttä: 12: maksun välitystapa, joka kertoo miten maksu on välitetty pankkiin. Tiedon arvot ovat: A = Maksu on tullut asiakkaalta konekielisesti tai itsepalveluna. J = Maksu on muodostettu pankin järjes telmässä. K = Maksun on tallentanut pankin toimihenkilö konttorissa. Kenttän 13: koodi, jolla pankki kertoo laskuttajalle veloituksen onnistumisesta. Tiedon arvot ovat: 0, t yhjä = onnistunut 1 = tiliä ei löydy 2 = kate ei riitä 3 = ei maksupalvelun tili 4 = maksaja on peruuttanut maksun 5 = pankki on peruuttanut maksun 6 = peruutus ei kohdistu 7 = valtuutus puuttuu 8 = eräpäivä on virheellinen 9 = tapahtumassa on muotovirhe Summatietue sisältää sitä edeltävien maksujen ja niiden oik aisujen yhteissummat ja kappalemäärät. Viitemaksut ja suoraveloitetut maksut sisältyvät samaa n yhteissummaan ja kappalemäärään. Epäonnistuneista suoraveloituksista on erillinen yhteissumma ja kappalemäärä. Kenttä Tieto Pakollisuus Muoto Pituus Sisältö 1 Tietuetunnus P N Tapahtumien kappalemäärä P N 6 3 Maksujen rahamäärä P N 11 4 Oikaisujen kappalemäärä N 6 5 Oikaisujen rahamäärä N 11 6 Epäonnistuneiden N 6 suoraveloitusten kappalemäärä 7 Epäonnistuneiden N 11 suoraveloitusten rahamäärä 8 Varalla AN 38 nollia 9 YHTEENSÄ 90 Helmikuu

1 (12) 11.1.2010. Maksujärjestelmät

1 (12) 11.1.2010. Maksujärjestelmät ISO20022 Tapahtumaraportointi-opas v. 1.0 Ohje 1 (12) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Yleistä... 1 3 Notification-sanoman rakenne... 2 3.1 Group Header- tiedot... 2 3.2 Notification-osan tiedot... 4

Lisätiedot

PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje 19.12.2011. Copyright OY SAMLINK AB

PANKKIYHTEYS. Käyttäjän ohje 19.12.2011. Copyright OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS Käyttäjän ohje OY SAMLINK AB PANKKIYHTEYS 2 (19) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Pankkiyhteys... 3 2 Tiliotepalvelu... 7 3 Lähtevät maksut... 8 4 Saapuvat viitemaksut (ent. Konekielinen

Lisätiedot

ISO 20022 tiliraportointi palvelukuvaus. Sisällysluettelo

ISO 20022 tiliraportointi palvelukuvaus. Sisällysluettelo ISO20022 Tiliote-opas V 1.0 11.1.2010 ISO 20022 tiliraportointi palvelukuvaus Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Yleistä... 1 2.1 Vaikutus asiakkaan toimintaan... 1 2.2 Tehtävät... 1 3 Konekielinen tiliotepalvelu...

Lisätiedot

ISO20022 TILIOTE-OPAS. v 1.3

ISO20022 TILIOTE-OPAS. v 1.3 ISO20022 TILIOTE-OPAS v 1.3 4.10.2012 1 ISO20022 Tiliote-opas Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Yleistä... 3 2.1 Vaikutus asiakkaan toimintaan... 3 2.2 Tehtävät... 4 3 Konekielinen tiliotepalvelu... 4

Lisätiedot

Opas 1.11.2010. Kansainvälisen viitteen käyttöönotto suomalaisessa yrityksessä 1.12.2010

Opas 1.11.2010. Kansainvälisen viitteen käyttöönotto suomalaisessa yrityksessä 1.12.2010 1.11.2010 Opas Kansainvälisen viitteen käyttöönotto suomalaisessa yrityksessä 1.12.2010 FK Finanssialan Keskusliitto FC Finansbranschens Centralförbund Opas Kansainvälisen viitteen käyttöönotto suomalaisissa

Lisätiedot

PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU

PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU PALVELUKUVAUS E-LASKUPALVELU 17.6.2013 Sivu 2 (11) Sisällysluettelo 1. E-laskupalvelukuvaus...3 1.1 E-laskupalvelu...3 1.2 E-lasku kuluttajalle palvelu...3 1.3. Suoramaksupalvelu...4 1.4. Lisäpalvelut...4

Lisätiedot

ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 18.03.2013

ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 18.03.2013 ITELLA PANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 18.03.2013 versio 1.2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Palvelusopimus... 1 3 Maksamisen nimi ja logo... 1 4 Turvallisuus... 2 5 Tietuekuvaukset...

Lisätiedot

SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET

SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET SÄÄSTÖPANKIN VERKKOMAKSU KÄYTTÖOHJE JA TIETUEKUVAUKSET 11.05.2004 versio 1.0 1.9.2014 versio 1.2 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 1 2 Palvelusopimus... 1 3 Maksamisen nimi ja logo... 1 4 Turvallisuus... 1

Lisätiedot

Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Tapahtumakokonaisuudet, ohjaustietueet ja kuittaukset

Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Tapahtumakokonaisuudet, ohjaustietueet ja kuittaukset Tekninen kuvaus Aineistosiirrot Tapahtumakokonaisuudet, ohjaustietueet ja kuittaukset 15.11.2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto...3 2 Tapahtumakokonaisuudet...3 2.1 Asiakkaan tunnistus...3 2.2 Ohjaustietueet...4

Lisätiedot

1 Nettiluotto... 3 1.1 Yleiskuvaus... 3 1.2 Palvelun edut... 3 1.3 Käytettävyys... 3 1.4 Turvallisuus... 3

1 Nettiluotto... 3 1.1 Yleiskuvaus... 3 1.2 Palvelun edut... 3 1.3 Käytettävyys... 3 1.4 Turvallisuus... 3 Palvelukuvaus Sisällys 1 Nettiluotto... 3 1.1 Yleiskuvaus... 3 1.2 Palvelun edut... 3 1.3 Käytettävyys... 3 1.4 Turvallisuus... 3 2 Palvelusopimus, käyttöohje ja käyttöönotto... 3 2.1 Palvelusopimus...

Lisätiedot

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus 28.05.2013 1 (21) Tikon. Suoramaksu

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus 28.05.2013 1 (21) Tikon. Suoramaksu 28.05.2013 1 (21) Tikon Suoramaksu 28.05.2013 2 (21) Sisältö 1 Suoramaksun käyttöönotto... 3 1.1 Lähettäjäilmoituksen täyttäminen ja lähettäminen yhteyspankkiin... 3 1.2 Asiakastietojen läpikäynti ja tietojen

Lisätiedot

Kuluttajan e-lasku, ohjeita suoraveloitusten muuntoon Laskuttajan palvelukuvauksen liite

Kuluttajan e-lasku, ohjeita suoraveloitusten muuntoon Laskuttajan palvelukuvauksen liite Kuluttajan e-lasku, ohjeita suoraveloitusten muuntoon Laskuttajan palvelukuvauksen liite Sisällys 1 Suoraveloitusten muunto... 3 1.1 Laskuttajailmoitus... 3 1.2 Vastaanottoehdotus... 4 1.3 Vastaanottoilmoitus...

Lisätiedot

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi

Myyntireskontra. Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi Myyntireskontra Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1. Myyntireskontra...3 1.1 Myyntireskontran hyötyjä käyttäjälle...3 1.2 Aloitusohjeita myyntireskontran käyttäjälle...4

Lisätiedot

SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Kysymyksiä ja vastauksia

SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Kysymyksiä ja vastauksia 1 (9) SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Kysymyksiä ja vastauksia TAUSTA 1) Koska suoraveloitus päättyy? Suoraveloitus päättyy tammikuun lopussa 2014. Pankit hylkäävät aineistot, joissa suoraveloituksen

Lisätiedot

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus. v.6.3.1 31.10.2013 1 (22) Tikon. Suoramaksu

Ohje Suoramaksun käyttöönotto ja laskutus. v.6.3.1 31.10.2013 1 (22) Tikon. Suoramaksu v.6.3.1 31.10.2013 1 (22) Tikon Suoramaksu v.6.3.1 31.10.2013 2 (22) Sisältö 1 Suoramaksun käyttöönotto... 3 1.1 Laskuttajailmoituksen täyttäminen ja lähettäminen yhteyspankkiin... 3 1.2 Asiakastietojen

Lisätiedot

ASTERI LÄHETELASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 05/2015

ASTERI LÄHETELASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 05/2015 ASTERI LÄHETELASKUTUS KÄYTTÖOHJEET 05/2015 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 7530 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1 TUKI JA INTERNET... 5 2 ASENTAMINEN... 6 2.1 ASENTAMINEN YHDELLE KONEELLE...

Lisätiedot

TALOUSHALLINNON ASTERI UUTISIA 1.12.2010

TALOUSHALLINNON ASTERI UUTISIA 1.12.2010 TALOUSHALLINNON ASTERI UUTISIA 1.12.2010 Glögille 16.12.2010... 2 Kurssit helmikuussa 2011... 2 Päivitä Asteri ohjelma... 3 SEPA-aikatauluja... 4 - mikä muuttuu, mikä pysyy ennallaan Rakennusalan käännetty

Lisätiedot

Palveluntarjoajan ohjekirja

Palveluntarjoajan ohjekirja DANSKE BANKIN VERKKOMAKSUPALVELU Versio 4 Palveluntarjoajan ohjekirja Päiväys: 18.11.2013 Sivu 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun kuvaus... 3 1.1 Yleiskuvaus... 3 1.2 Edut palveluntarjoajalle... 3 1.3 Palvelun

Lisätiedot

Versio 1.3 13.6.2013

Versio 1.3 13.6.2013 Versio 1.3 13.6.2013 LASKUTTAJAN OHJE MUUNTO SUORAVELOITUKSESTA E-LASKUUN JA SUORAMAKSUUN Sisällys 1 Johdanto... 2 1.1 Tausta... 2 1.2 Aikataulu... 2 2 Suoraveloitusten muuntoa edeltävät toimenpiteet...

Lisätiedot

ASTERI VUOKRANKANTO DOS PÄIVITYS VUOKRANKANTOON 01/97 ATSOFT OY MÄKINEN. Perustuu alkuperäisiin päivitysohjeisiin.

ASTERI VUOKRANKANTO DOS PÄIVITYS VUOKRANKANTOON 01/97 ATSOFT OY MÄKINEN. Perustuu alkuperäisiin päivitysohjeisiin. ASTERI VUOKRANKANTO DOS PÄIVITYS VUOKRANKANTOON 01/97 ATSOFT OY MÄKINEN Perustuu alkuperäisiin päivitysohjeisiin. Asteri vuokrankanto -Päivitys 01/97 1/38 2/38 Asteri vuokrankanto -Päivitys 01/97 PÄIVITYS

Lisätiedot

E-LASKU JA SUORAMAKSU. Asteri Isännöinti ja Asteri Lähetelaskutus 3.2.2014

E-LASKU JA SUORAMAKSU. Asteri Isännöinti ja Asteri Lähetelaskutus 3.2.2014 E-LASKU JA SUORAMAKSU Asteri Isännöinti ja Asteri Lähetelaskutus 3.2.2014 Atsoft Oy Mäkinen www.atsoft.fi Puh (09) 350 75 30 Päivystys 0400-316 088 atsoft@atsoft.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. Vastuunrajaus...

Lisätiedot

Solve laskutuksen perusteet

Solve laskutuksen perusteet Solve laskutus Sivu 1 Solve laskutuksen perusteet Ominaisuudet Solve on laskutusohjelma joka soveltuu niin tavalliseen yksittäisten laskutuksen hoitoon kuin toistuvien veloitusten (esim. vuokrat ja jäsenmaksut)

Lisätiedot

Myyntireskontra. 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet

Myyntireskontra. 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Myyntireskontra 2013 2013 -merkistä tunnistat uudet ominaisuudet Ohjeita käsikirjan lukijalle Käsikirjan avulla Ecom tulee tutuksi ja ohjelmaa oppii käyttämään monipuolisemmin. Kaikkien Ecomin käsikirjojen

Lisätiedot

Visma Nova Suoraveloituksesta uusiin laskutustapoihin, versio 8.5. Ohje

Visma Nova Suoraveloituksesta uusiin laskutustapoihin, versio 8.5. Ohje Visma Nova Suoraveloituksesta uusiin laskutustapoihin, versio 8.5 Ohje Oppaan päiväys: 17.9.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0107 562 130 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

Versio 3.1 Palveluntarjoajan ohjekirja. Tämä ohjekirja tulee käyttöön 24.04.2012 VERKKOMAKSUPALVELU SIVU 1/15

Versio 3.1 Palveluntarjoajan ohjekirja. Tämä ohjekirja tulee käyttöön 24.04.2012 VERKKOMAKSUPALVELU SIVU 1/15 SIVU 1/15 SAMPO PANKIN VERKKOMAKSUPALVELU Versio 3.1 Palveluntarjoajan ohjekirja Tämä ohjekirja tulee käyttöön 24.04.2012 SIVU 2/15 - SISÄLLYSLUETTELO 1 Palvelun kuvaus... 3 1.1 Yleiskuvaus... 3 1.2 Edut

Lisätiedot

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE. Versio 2.01. Helmikuu 2015

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE. Versio 2.01. Helmikuu 2015 ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 2.01 Helmikuu 2015 1 Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Ilmoittamispalveluun liittyvät sanomatyypit... 4 3 Sanomien skeematarkistus... 4 4 Sanoman muutokset...

Lisätiedot

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE

ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE ILMOITTAMISPALVELUN SOVELTAMISOHJE Versio 2 Helmikuu 2012, lisätty Vastaanottoehdotussanoma, sanomakuvaus muutokset, suoramaksu KÄYTÖSSÄ 18.1.2013 alkaen 1 (2) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 13 2 Ilmoittamispalveluun

Lisätiedot

Palvelukuvaus. Maksupääte

Palvelukuvaus. Maksupääte Palvelukuvaus Maksupääte 15.11.2012 Sisällysluettelo 1 Yleistä...3 2 Käsittely...3 2.1 Aineiston muodostaminen...3 2.2 Aineiston lähetys pankkiin...3 2.3 Aineiston tarkistus pankissa...3 2.4 Lähetyksen

Lisätiedot

LASKUTUSPALVELU. Sivu 1 / 24. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7

LASKUTUSPALVELU. Sivu 1 / 24. Danske Bank Oyj Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Hiililaiturinkuja 2, 00075 DANSKE BANK. Y-tunnus 1730744-7 LASKUTUSPALVELU Laskutuspalvelun kautta voit tehdä ja lähettää e-laskuja yritys- ja kuluttaja-asiakkaille sekä suoramaksuja kuluttajaasiakkaille. Voit katsella ja tulostaa lähetettyjä e-laskuja ja suoramaksuja

Lisätiedot

E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille

E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille E-laskupalvelun sopimusehdot yritysasiakkaille Voimassa 5.9.2013 Alla olevia sopimusehtoja sovelletaan Pankin ja Asiakkaan välillä e-laskujen käsittelyssä koskien asiakkaan lähettämiä ja/tai vastaanottamia

Lisätiedot