JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä."

Transkriptio

1 JOHTAJAKOULUTUS Yleistietoja Johtajakoulutusjaoston tehtävänä on työskennellä eri kulttuurirajat ylittävien kaukonäköisten lionjohtajien kasvavan tiimin kanssa klubin, piirin, moninkertaispiirin sekä hallituksen tasoilla jäsenistömme johdon laadun parantamiseksi. Ohjelmat toteutetaan kolmiosaista strategiaa käyttäen: (1) Lions Clubs Internationalin sponsoroimia koulutusseminaareja järjestetään ympäri maailmaa; (2) alueellinen koulutus järjestetään paikallisilla kielillä ja paikallisen kulttuuriin yhteydessä; (3) internet-koulutus tukee kaikkia muita koulutusyrityksiä. Johtajakoulutusohjelma keskittyy itsensä kehittämiseen ja perustaitojen vahvistamiseen, joita ovat käytännölliset lionsteoriat, esim. johtaja palvelijana, tehokkaat johtamistyylit, yhteisen vision inspiroiminen, ryhmähengen luominen, kulttuurien välinen viestintä, motivaatio ja hallinto. Nämä on kehitetty integroiduksi ohjelmaksi, joka noudattaa keksinnön, analyysin, sovellutuksen, organisoinnin, mobilisoinnin, inspiroinnin ja syntetisoinnin johtamismallia. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä. Maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä Pätevä johto on kriittinen minkä tahansa organisaation menestykselle. Tehokas johtotiimi luo Lions Clubs Internationalille vision, toimii oppaana ja motivoijana jotta järjestömme pystyisi mahdollisimman hyvin toteuttamaan laadukasta ja mielekästä palvelutyötä maailmanlaajuiselle yhteisölleen. Uusi Maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä (GLT) keskittyy aktiiviseen johtajien kouluttamiseen jonka varaan Lions Clubs International voi huoletta rakentaa tulevaisuuttaan. GLT rohkaisee potentiaalisten johtajien identifiointiin järjestön kaikilla tasoilla, samalla tiedottaen, ohjaten ja motivoiden. Toimien rinnakkaisina, toisiaan tukevina ryhminä Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän (GMT) kanssa, GLT tukee johtajakoulutusta entistä tiiviimmin, mikä taas on erittäin tärkeää kaikkien LCI:n ohjelmien menestymiselle sekä järjestön tulevaisuudelle kokonaisuudessaan. GLT-rakenne, johon kuuluvat edustajat moninkertaispiirien ja piirien tasoilla sekä piirikuvernööritiimit, muodostaa kattavan maailmanlaajuisen pohjan jolle voimme kehittää lisää laadukkaita johtajia klubitasolta alkaen, samalla kannustaen jäseniämme alueellisten koulutusten järjestämiseen, paikallisiin tarpeisiin vastaamiseksi. X - 1

2 Johdonmukainen, jatkuva konsultointi ja yhteistyö GMT:n kanssa ovat kriittinen osa kummankin tiimin vaikutusta. GLT - Piiri: Jokaisessa piirissä on GLT, joka koostuu piirin GLT-koordinaattorista ja piirikuvernööritiimistä, jossa toinen varapiirikuvernööri toimii koordinaattorin ja DG-tiimin yhteyshenkilönä. Muita päteviä lioneita voidaan lisätä ryhmään jos tarpeellista. Piirin GLT (eli GLT-D) toimii yhteistyössä piirin GMT:n (GMT-D) kanssa (DG-tiimit ovat GLT:n ja GMT:n jäseniä piiritasolla). Piirikuvernööri nimittää GLT-piirikoordinaattorit ja muut jäsenet yhdessä GLT-aluejohtajan, moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin (jos on) ja ensimmäisen ja toisen varapiirikuvernöörin kanssa. GLT-D vastaa seuraavista toimista: Tukee ja motivoi lohko- ja klubijohtajia Arvioi koulutuksen tarvetta piirissä; viestii tarpeista GLT-moninkertaispiirille Laatii koulutus- ja kehityssuunnitelman moninkertaispiirille GLTmoninkertaispiirin opastuksella Järjestää ja edistää koulutustapahtumia piirin konferensseissa ja vuosikokouksissa Tekee yhteistyötä GMT-vastaparinsa kanssa määritelläkseen koulutusohjelmien sopivuuden Tiedottaa lioneita piirissä LCI:n johtajakoulutusohjelmista, työkaluista ja resursseista ja rohkaisee niiden hyödyntämiseen Järjestää lohkojohtajien koulutusta ja klubivirkailijoiden koulutusta Järjestää opasleijonakoulutusta ja tukee ja neuvoo koulutettuja opasleijonia Järjestää klubien erinomaisuusprosessin koulutustilaisuuksia Varmistaa, että klubeissa toteutetaan uusien jäsenten orientointia Arvioi koulutusta ja koulutusohjelmia moninkertaispiirissä ja antaa palautetta GLT-moninkertaispiirille ja johtajakoulutusjaostolle. Identifioi potentiaaliset johtajat ja rohkaisee kykyjen, kiinnostuksen ja kokemuksen mukaan; suosittelee päteviä kandidaatteja jatkokoulutukseen sekä lionien mentorointiohjelmaan Identifioi paikkakuntalaisten joukosta potentiaaliset jäsenet -- ilmoittaa GMT:lle kiinnostuneista Varmistaa, että johtajakoulutusta painotetaan riittävästi koko piirin alueella Lisää tietoa ja ymmärrystä laadukkaiden johtajien tarpeellisuudesta järjestön kaikilla tasoilla GLT:hen liittyviä lisätietoja saat Maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä sivulta LCI:n verkkosivulta osoitteessa Voit ottaa yhteyttä meihin myös sähköpostilla. X - 2

3 Johtajakoulutusaloitteet Klubivirkailijoiden perehdyttäminen Jokaista piiriä vaaditaan järjestämään klubivirkailijoiden orientaatio. Piirikuvernöörinä sinä olet piirisi GLT-ryhmän keskeinen jäsen ja tehtävänäsi on varmistaa, että tämä tärkeä koulutustilaisuus järjestetään. Muita kokeneita lioneita piiristä voidaan pyytää avustamaan tätä ohjelmaa. Johtajakoulutusjaostosta saa tätä koulutus varten ohjelmaehdotuksen ja materiaaleja. Klubivirkailijoiden perehdytyksen vetäjä voi käyttää seuraavia ehdotuksia koulutuksen valmisteluun: 1. Päätä ohjelman tavoitteet yhteistyössä GLT-jäsenten ja piirin muiden virkailijoiden kanssa. Palautuksen tarkastelu edellisen vuoden ohjelmasta voi olla hyödyllinen. 2. Päätä klubivirkailijoiden perehdytyksen päivästä ja paikasta ja tee asiaankuuluvat järjestelyt paikan suhteen. 3. Tunnista ne yksilöt, jotka avustavat ohjelmassa sekä heidän tehtävänsä. Varmista, että jokainen ymmärtää, mitä häneltä odotetaan. 4. Laadi ohjelman esityslista. Jaa se ja keskustele siitä ohjelmaa avustavien kanssa. 5. Liitä johtajakoulutusjaoston tarjoamat klubivirkailijoiden perehdytysmateriaaleihin mahdolliset olemassa olevat materiaalit ohjelman sisällön kehittämiseksi. Tarkasta LCI:n verkkosivujen Johtajaresurssikeskuksesta mahdolliset lisämateriaalit ja resurssit joilla voit parantaa ohjelmaasi. Jaa materiaalit niille henkilöille, jotka esittelevät aiheet koulutusohjelmassa. 6. Kannusta klubivirkailijoita osallistumaan tähän orientaatio-ohjelmaan. Mainosta ohjelmaa piirin, alueen ja lohkon kokouksissa. Tiedota piirin klubeille suoraan opastusohjelmasta ja ilmoita aika, paikka jne. 7. Laadi ja jaa ohjelman arviointi sekä tee siitä yhteenveto. Jotkut piirit järjestävät useamman kuin yhden virkailijoiden perehdytysistunnon. Toiset piirit järjestävät tämän perehdytyksen alueen ja lohkon tasoilla. Piirin virkailijoiden ja puheenjohtajien orientaatio voidaan järjestää samanaikaisesti tai erikseen. Samat valmistusvaiheet pätevät. X - 3

4 Lohkon puheenjohtajan koulutusohjelma Lohkon puheenjohtajan koulutusohjelman tarkoitus on vastata lohkon puheenjohtajien ainutlaatuisiin tarpeisiin. Ohjelma on nyt saatavilla kaikilla LCI:n virallisilla kielillä ja se tarjoaa piireille kaksi mahdollisuutta sen toteuttamiseen. Vaihtoehto A koostuu verkko- /itseopiskelumateriaaleista ja Vaihtoehto B on kaksivaiheinen ohjelma, jossa yhdistetään verkkokurssi ja workshopia ennen suoritettava tehtävä sekä ohjaajan vetämä workshop. Ohjelmassa on kolme pääosiota: Lohkon puheenjohtajan verkkokoulutus, joka on itsenäisesti opiskeltava moduuli ja jossa keskitytään viran tehtäviin ja haasteisiin sekä käsitellään resurssit toiminnan maksimoimiseksi. Lohkon puheenjohtajan ennen workshopia suoritettavassa harjoituksessa pyydetään tulevia/nykyisiä lohkojen puheenjohtajia kommunikoimaan lionien kanssa klubien ja piirin tasolla, jotta he voivat kerätä ja analysoida tietoa lohkojen nykyisestä tilanteesta. Tästä ennen workshopia suoritettavasta tehtävästä kerätyt tiedot toimivat perustana yksittäisen lionin suunnitelmien laatimisessa ja ryhmätehtävissä koulutusworkshopin aikana. Lohkon puheenjohtajan koulutusworkshop, joka koostuu neljästä interaktiivisesta koulutusistunnosta ja joka sisältää seuraavat aiheet: Lohkon puheenjohtajan rooli, Monitasoisen kommunikaation edistäminen, Klubin konsulttina toimiminen ja Tavoitteiden asettaminen ja Toimintasuunnitelman laatiminen menestyksen takaamiseksi. Lisätietoja tästä uudesta ohjelmasta saat ottamalla yhteyttä omaan moninkertaispiirin GLT-koordinaattoriin tai GLT-aluejohtajaan tai Facilitated Learning Department LCI:n päämajassa. Toisen varapiirikuvernöörin koulutusohjelma Toisen varapiirikuvernöörin koulutusohjelma on kaksivaiheinen, eri oppimistapoja yhdistävä ohjelma, joka tarjoaa verkkokoulutus- ja workshop-osuudet. Ohjelma on nyt saatavissa kaikilla LCI:n virallisilla kielillä ja moninkertaispiireillä on joustavuutta ohjelman toteuttamisessa vastaamaan toisen varapiirikuvernöörin tarpeisiin heidän omalla alueellaan. Ensimmäinen vaihe koostuu toisen varapiirikuvernöörin verkkokoulutuksesta, joka löytyy verkosta Johtajaresurssikeskuksesta. Itsenäisesti suoritettava opintomoduuli käy läpi tiimikeskeisen lähestymistavan piirin johtamiseen, antaa yleiskatsauksen viran X - 4

5 velvollisuuksista ja käsittelee tiimikeskeistä suhdetta piirikuvernööritiimin ja GMT/GLT:n välillä. Toisen varapiirikuvernöörin koulutus tarjoaa interaktiivisen ohjelman, joka liittyy tehtävän velvollisuuksiin ja johtajakoulutukseen. Lisätietoja tästä uudesta ohjelmasta saat ottamalla yhteyttä omaan moninkertaispiirin GLT-koordinaattoriin tai GLT-aluejohtajaan tai Facilitated Learning Department LCI:n päämajassa. Lionien johtajakoulutusinstituutit Lionien johtajakoulutusinstituutit tarjoavat lioneille tilaisuuden kehittää heidän johtamistaitojaan interaktiivisessa ympäristössä. Opettajakuntaan kuuluu hallituksen jäsenten suosittelemia ja kansainvälisen presidentin hyväksymiä päteviä, kokeneita lionsjohtajia. GLT päättää minkä tyyppiset instituutit sopivat parhaiten kunkin vaalipiirin alueelle. Kaikkia instituutteja Senior-lionjohtajien, Aloittavien lionjohtajien ja Lionkouluttajien koulutusta) ei järjestetä kaikkien vaalipiirien alueilla. Katso LCI:n verkkosivulta mitkä instituutit järjestetään sinun vaalipiirisi alueella. Piirikuvernööritiimillä on erittäin tärkeä rooli lionien johtajakoulutusinstituutin ohjelmassa. Pyri tunnistamaan potentiaaliset johtajat alueellasi yhdessä GLT:n kanssa ja kannusta instituutteihin osallistumista ja niiden järjestämistä ja suosittele parhaaksi katsomiasi henkilöitä tähän ainutlaatuiseen johtajakehitystilaisuuteen. Lions Clubs Internationalin johtajakoulutusjaosto ylläpitää instituutin kaikkien puolien laatua, mukaan lukien ohjelma, opettajakunta ja osallistujien valintaprosessi. Jaosto työskentelee yhteistyössä kansainvälisen hallituksen johtajakoulutustoimikunnan ja kansainvälisen presidentin kanssa. Yleiskatsaus Aloittavien lionjohtajien johtajakoulutusinstituuttiin, Senior-lionien johtajakoulutusinstituuttiin, Alueelliseen johtajakoulutusinstituuttiin, Lionskouluttajien kehitysinstituuttiin ja Kouluttajien Excellence -sarjaan löytyvät järjestön web-sivuilta Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutti Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituuteissa keskitytään lionjäsenten taitojen kehittämiseen, jotta he saavat valmiudet toimia johtotehtävissä klubitasolla, etenkin klubin presidenttinä. Päivämäärät ja sijainnit löytyvät järjestön verkkosivuilta X - 5

6 Osallistujien kelpoisuusvaatimukset: Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutti 1. Heillä on oltava kokemusta palvelusta jossakin klubitoimikunnassa eivätkä he ole vielä saaneet saavuttaa klubin presidentin asemaa. Myös vastaperustetun klubin presidentit voivat osallistua tähän instituuttiin. 2. Kandidaattien on sitouduttava osallistumaan instituutin koko kolmipäiväiseen ohjelmaan, mukaan lukien yhteisateriat. 3. Instituutista valmistuvien oletetaan pyrkivän johtamistehtäviin klubin tasolla. Instituutin kustannukset Lions Clubs International maksaa ateria- ja hotellikulut instituuttipäivien ajalta. Osallistujat maksavat itse osallistumismaksuna US$95,00, jota ei palauteta. Maksu maksetaan vasta kun henkilö on hyväksytty osallistumaan instituuttiin. Osallistujat maksavat omat matkansa ja matkakulunsa seminaariin ja sieltä pois sekä muut oheiskustannukset. Kaikkien osallistujien tulee asua instituutin järjestävissä tiloissa ja heidän pitää osallistua kaikkiin istuntoihin ja aterioille. Valintaprosessi Koska vuosittain saamme valtavan määrän hakemuksia, emme voi taata jokaisen hakijan mahdollisuutta osallistua. Tavoitteena on saada niin monta piiriä kuin mahdollista edustetuksi jokaisessa instituutissa. Tilanpuutteen vuoksi kaikki halukkaat eivät ehkä pääse osallistumaan instituuttiin. Sinua saatetaan piirikuvernöörinä pyytää asettamaan hakijat tärkeysjärjestykseen. Kun hakemukset on käsitelty, järjestö ilmoittaa hakijoille tuloksista ja neuvoo miten edetä ilmoittautumisen kanssa. Lions Clubs Internationalin johtajakoulutusjaostolla on oikeus perua instituutti tai kielikohtainen luento, mikäli osallistuja ei jostain syystä tule tarpeeksi ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Hakuprosessi Pätevien hakijoiden tulee täyttää kaksisivuinen hakemus ja lähettää se harkittavaksi. Hakemuksia ei käsitellä ennen kuin kaikki lomakkeet on täytetty ja ne on saatu Johtajakoulutusjaostoon hakemuksessa mainittuun eräpäivään mennessä. Hakemus on saatavilla 2,5 kuukautta ennen instituutin järjestämistä ja se on palautettava noin kaksi kuukautta ennen instituutin alkua. Tarkista järjestön verkkosivulta oman vaalipiirisi alueen instituuttien päivämäärät ja hakemusten eräpäivät. Aloittavien lionjohtajien koulutusohjelma. Hakijoiden on täytettävä hakemus, johon liittyvät seuraavat asiapaperit ja ne on lähetettävä Instituutit ja Seminaarit -osastolle ennen eräpäivää. A. Täytetty apurahahakemuslomake X - 6

7 B. Hakijan nimityslomake, jonka on allekirjoittanut klubin presidentti ja piirikuvernööri, jotka palvelevat instituutin aikana sekä piirin GLT-koordinaattori. Lisätietoja koskien Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituuttia saa osoitteesta: Lions Clubs International Leadership Division Institutes & Seminars Department 300 W. 22 nd Street Oak Brook, IL USA Faksi: Sähköposti: Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti Senior-lionjohtajien koulutusinstituutissa keskitytään lionjohtajien taitojen hiomiseen, jotta he ovat valmiita johtamaan lohkon, alueen ja piirin tasoilla. Järjestön verkkosivuilta löytyvät pitopaikat ja päivämäärät: Osallistujien kelpoisuusvaatimukset: Senior-lionjohtajien koulutusinstituutit 1. Ehdokkaiden tulee olla lioneja, jotka palvelevat tai ovat palvelleet menestyksellisesti klubipresidenttinä, mutta eivät ole vielä saavuttaneet varapiirikuvernöörin asemaa. Ehdokkaiden ei tarvitse olla nyt virassa. 2. Ehdokkaiden tulee olla halukkaita sitoutumaan viiden päivän pituiseen instituuttiin, johon liittyvät ryhmäateriat. 3. Tästä instituutista valmistuneiden lionien oletetaan pyrkivän johtotehtäviin lohkon, alueen ja piirin tasoilla. X - 7

8 Instituutin kustannukset Lions Clubs international maksaa jokaisen osallistujan ateriat ja majoituksen varsinaisten instituuttipäivien ajalta. Kun hakija on hyväksytty instituutin osallistujaksi, hänen tulee maksaa US$95,00 osallistumismaksuna, jota ei palauteta. Osallistujat ovat vastuussa omista matkakuluistaan edestakaiseen matkaan instituuttiin. Kaikkien osallistujien tulee pysyä määrätyissä instituuttitiloissa ja osallistua kaikkiin instituutin istuntoihin ja järjestetyille aterioille. Valintaprosessi Koska järjestö saa suuren määrän hakemuksia, hyväksymistä instituuttiin ei voida taata. Jokaiseen instituuttiin yritetään saada edustajia mahdollisimman monesta piiristä. Koska osallistujien määrää on pakko rajoittaa, kaikkia suositeltuja ehdokkaita ei ehkä voida hyväksyä. Piirikuvernöörinä sinua voidaan pyytää asettamaan piirisi hakijat tärkeysjärjestykseen. Sen jälkeen kun hakemukset on valikoitu, johtajakoulutusjaosto ilmoittaa hakijoille tuloksista ja lähettää ohjeet ilmoittautumisprosessista. Johtajakoulutusjaosto varaa oikeuden peruuttaa minkä tahansa instituutin tai esitelmän tietyllä kielellä riittämättömän hakemusten määrän johdosta, jotka on lähetetty ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Hakuprosessi Pätevien hakijoiden pitää täyttää kaksisivuinen hakemus ja lähettää se päämajaan. Hakemuksia harkitaan vain, kun kaikki lomakkeet ovat täydelliset ja johtajakoulutusjaosto on saanut ne viimeistään hakemuksen eräpäivään mennessä. Hakemukset ovat saatavilla noin neljä kuukautta ennen koulutuksen alkamista ja täytetyn hakemuksen määräaika on noin 2,5 kuukautta ennen instituuttia. Ole hyvä tarkista järjestön verkkosivuilta instituuttien nykyinen aikataulu kansainvälisessä vaalipiirissäsi ja tiettyjen hakemusten lähettämismääräajat. Senior-lionjohtajien johtamisinstituutti. Ehdokkaiden tulee täyttää hakemus, joka sisältää seuraavat asiakirjat ja lähettää ne Instituutit & Seminaarit -osastolle ennen eräpäivää. Piirin johtoryhmän, mukaan lukien piirikuvernööri, ensimmäinen varapiirikuvernööri, toinen varapiirikuvernööri ja piirin GLT-koordinaattori, tulisi käydä tarkkaan läpi kaikki hakemukset, ennen valinnan tekemistä ja hakemuksen toimittamista päämajaan. A. Täytetty hakemuslomake B. Nimityskirje jonka tulee olla sen piirikuvernöörin allekirjoittama joka palvelee X - 8

9 virassaan instituutin järjestämisen aikana, sekä piirin GLT-koordinaattorin allekirjoittama Lisätietoja Senior-lionjohtajien koulutusinstituuttiohjelmista saat ottamalla yhteyttä instituutit ja seminaarit -osastoon: Lions Clubs International Institutes & Seminars Department Leadership Division 300 W 22nd Street Oak Brook, Illinois USA Faksi: Sähköposti: Lionskouluttajien koulutusinstituutit Lionskouluttajien koulutusinstituutti on omistautunut taitavien lionskouluttajien kehittämiseen ja heidän määränsä lisäämiseen. Opetusohjelma ei keskity vain esiintymistaitoihin, vaan käsittää myös monet niistä taidoista ja käsitteistä, jotka vaikuttavat koulutuksen tarjonnan laatuun ja viime kädessä Lions Clubs Internationalin johtajakoulutusohjelmien tehokkuuteen. Tähän koulutukseen osallistuvien lionien oletetaan järjestävän koulutustilaisuuden kuuden (6) kuukauden sisällä instituutin pitämisestä jotta heidän katsotaan valmistuneen koulutusinstituutista. Instituutin kouluttajat ovat taitavia koulutuksen järjestäjiä ja heillä on runsaasti kokemusta lionsohjaajina. Päivämäärät ja sijainnit ilmoitetaan joka vuosi järjestön verkkosivulla Piirikuvernöörit saavat joka vuosi tietoa instituutin käyneistä lioneista omalla alueellaan. Sinua kehotetaan hyödyntämään instituuttiin osallistuneiden kouluttajien taitoja ottamalla heidät kouluttajina mukaan piirin koulutusseminaareihin ja workshopeihin. Osallistujien kelpoisuusvaatimukset: lionskouluttajien koulutusinstituutti Osallistujat valitaan saatujen hakemusten joukosta. Hakemusten tulee olla kansainvälisen vaalipiirin kansainvälisten johtajien hyväksymät. Ehdokkaita ovat lionit, joilla on aikaisempaa kokemusta kouluttajana toimimisesta lions-koulutustilaisuuksissa, ja jotka hyötyvät tämäntyyppisestä taitojen kehittämisestä. (Lioneiden, joilla on laajaa kokemusta lions-kouluttajana toimimisesta tai jotka työskentelevät kouluttajina, ei suositella osallistuvan instituuttiin, mutta he voivat hakea tähän koulutukseen). X - 9

10 Ehdokkaiden tulee olla osoittanut kouluttamisen perustaitojen tuntemusta eri koulutusseminaareissa sekä kiinnostusta koulutustaitojen kehittämiseen. Vaatimukset täyttävät piirikuvernöörit otetaan huomioon osanottajia valittaessa, mikäli tilaa on. Instituutin kustannukset Lions Clubs International maksaa jokaisen osallistujan ateriat ja majoituksen varsinaisten instituuttipäivien aikana. Kun hakija on hyväksytty instituutin osallistujaksi, hänen tulee maksaa US$95,00 osallistumismaksuna, jota ei palauteta. Osallistujat ovat vastuussa omien kuljetus- ja matkakulujensa maksamisesta instituuttiin ja takaisin. Kaikkien osallistujien tulee yöpyä ennalta päätetyssä instituuttipaikassa ja heidän tulee osallistua kaikkiin järjestettyihin instituutin istuntoihin ja aterioihin. Valintaprosessi Koska järjestö saa suuren määrän hakemuksia, hyväksymistä instituuttiin ei voida taata. Jokaiseen instituuttiin yritetään saada edustajia mahdollisimman monesta piiristä. Koska osallistujien määrää on pakko rajoittaa, kaikkia suositeltuja ehdokkaita ei ehkä voida hyväksyä. Piirikuvernöörinä sinua voidaan pyytää asettamaan piirisi hakijat tärkeysjärjestykseen. Sen jälkeen kun hakemukset on valikoitu, johtajakoulutusjaosto ilmoittaa hakijoille tuloksista ja lähettää ohjeet ilmoittautumisprosessista. Johtajakoulutusjaosto varaa oikeuden peruuttaa minkä tahansa instituutin tai esitelmän tietyllä kielellä riittämättömän hakemusten määrän johdosta, jotka on lähetetty ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Hakuprosessi Pätevien ehdokkaiden tulee täyttää kaksisivuinen hakemus ja lähettää se harkittavaksi. Hakemuksia harkitaan vain, kun kaikki lomakkeet ovat täydelliset ja johtajakoulutusjaosto on saanut ne viimeistään ilmoitettuun eräpäivään mennessä. Hakemukset ovat saatavilla noin 2,5 kuukautta ennen koulutuksen alkamista ja täytetyn hakemuksen määräaika on noin kaksi kuukautta ennen instituuttia. Ole hyvä tarkista järjestön verkkosivuilta instituuttien nykyinen aikataulu kansainvälisessä vaalipiirissäsi ja tiettyjen hakemusten lähettämismääräajat. Kouluttajien koulutusinstituutti. Ehdokkaiden tulee täyttää hakemuslomake ja lähettää se alla mainittuun osoitteeseen. Piirin johtoryhmän, mukaan lukien piirikuvernööri, ensimmäinen varapiirikuvernööri, toinen varapiirikuvernööri ja piirin GLT-koordinaattori, tulisi käydä tarkkaan läpi kaikki hakemukset, ennen valinnan tekemistä ja hakemuksen toimittamista päämajaan. A. Täytetty hakemuslomake X - 10

11 B. Nimityskirje jonka tulee olla sen piirikuvernöörin ja kuvernöörineuvoston puheenjohtajan allekirjoittama joka palvelee virassaan instituutin järjestämisen aikana. Yksittäispiirien hakijoiden tulee hankkia oman piirikuvernöörin ja GLTaluejohtajan allekirjoitukset. Lisätietoja lionien koulutusinstituuttiohjelmista saat ottamalla yhteyttä instituutit ja seminaarit -osastoon: Lions Clubs International Institutes & Seminars Department Leadership Division 300 W 22nd Street Oak Brook, Illinois USA Faksi: Sähköposti: Faculty Development Excellence Series -koulutus Faculty Development Excellence Series -koulutussarja on verkossa toimiva ohjelma, jonka tarkoitus on innostaa uudelleen ja tukea kouluttajien koulutusinstituutista valmistuneita. Ohjelma muodostuu neljästä webinaari-istunnosta, jotka pidetään kahden viikon välein sekä kahdesta verkossa suoritettavasta 75-minuutin istunnosta. Aiheita ovat keskustelu onnistuneista koulutuksista, haasteista ja resursseista; tavoista, joilla parantaa omia esiintymis- ja koulutustaitoja; sekä webinaarin ohjaamisen taidot. Tämän ohjelman ohjaajat ovat lioneita, joilla on runsaasti kokemusta kouluttamisesta ja kokemusta kouluttajien koulutusinstituuttien vetämisestä. Osallistujien kelpoisuusvaatimukset: Faculty Development Excellence Series -koulutus Hakijat ovat lioneita, jotka ovat jo suorittaneet LCI:n vetämän kouluttajien koulutusinstituutin. Heidän tulee pystyä osallistumaan englannin kielellä ja heitä pyydetään varaamaan kaksi päivämäärää näitä neljää istuntoa varten. Osallistuminen kaikkiin neljään webinaariin ja etukäteistehtävien suorittaminen ovat pakollisia ohjelman suorittamiseksi. Osallistujia valitaan korkeintaan 25. Heidän tulee vastata vaatimuksiin ja he hyötyvät opetustaitojen parantamisesta (kurssia ei suositella lioneille, joilla on runsaasti ammatillista tai lionskoulutukseen liittyvää kokemusta kouluttamisesta, mutta he voivat toki hakea instituuttiin). Koska tämä on verkossa suoritettava ohjelma, osallistujilla tulee olla nopea internet-yhteys ja mikrofoni. Tämä ohjelma on ilmainen. Instituutin hinta X - 11

12 Valintaprosessi Koska vuosittain saamme valtavan määrän hakemuksia, emme voi taata jokaisen hakijan mahdollisuutta osallistua. Pyrimme saamaan osallistujia niin monelta maantieteelliseltä alueelta kuin mahdollista. Koska osallistujien määrä on rajattu (25), kaikkia hakijoita ei ehkä hyväksytä. Järjestö käsittelee hakemukset ja ilmoittaa hakijoille päätöksestä ja miten edetä ilmoittautumisen kanssa. Johtajakoulutusjaosto pidättää itsellään oikeuden peruuttaa tämä koulutus jos osanottajia ei ilmoittaudu tarpeeksi hakemuksen eräpäivään mennessä. Hakuprosessi Pätevien hakijoiden tulee täyttää hakemus ja lähettää se järjestöön. Hakemuksia harkitaan vain jos kaikki lomakkeet on täytetty ja ne saadaan johtajakoulutusjaostoon hakemuksessa mainittuun eräpäivään mennessä. Hakemus lähetetään kouluttajien koulutusinstituutista valmistuneille noin neljä kuukautta ennen ohjelman alkua ja hakemus pitää palauttaa noin kaksi kuukautta ennen ohjelman järjestämistä. Hakijoiden tulee täyttää hakemus ja lähettää se Instituutit ja seminaarit -osastoon kaikin vaadittavin allekirjoituksin ennen eräpäivää: A. Täytetty hakemuslomake B. Hakijan nimityslomake, jonka on allekirjoittanut piirikuvernööri, kuvernöörineuvoston puheenjohtaja joka on virassa ohjelman pitoaikana ja moninkertaispiirin GLT-koordinaattori. Yksittäispiireistä olevien hakijoiden tulee hankkia piirikuvernöörin ja GLT-aluejohtajan allekirjoitukset. Lisätietoja Faculty Development Excellence Series -koulutuksesta saa ottamalla yhteyttä: Lions Clubs International Leadership Division Instituutit & seminaarit 300 W. 22 nd Street Oak Brook, IL USA Faksi: Sähköposti: Lionien alueelliset johtajakoulutusinstituutit Lionien alueellinen johtajakoulutusinstituuttiohjelma on apurahaohjelma, joka antaa X - 12

13 moninkertais- ja yksittäispiirien anoa rahoitusta johtajakoulutuksen tukemiseen omassa moninkertais- tai yksittäispiirissä. Johtajakoulutusjaostolla on erityiset ohjeet Lionien alueellisten johtajakoulutusinstituuttien laadun maksimoimiseksi. Korvausta voi saada enintään US$143 osallistujaa kohden per koulutusseminaari ja suurin yhteissumma voi olla US$ per yksittäis- tai moninkertaispiiri joka järjestää alueellisen koulutuksen ensimmäistä tai toista kertaa. Apurahan summa ei saa ylittää 50 prosenttia instituutin kokonaiskustannuksista. Kolmatta tai useampaa kertaa järjestäville moninkertaispiireille voidaan myöntää enintään US$7500 apuraha, joka ei myöskään saa ylittää 50 prosenttia kokonaiskuluista. Jokaiselle moninkertais- ja yksittäispiirille lähetetään edellisen vuoden helmikuun ensimmäisellä viikolla sähköpostiviesti, jossa on linkit rahoitusohjelmaan ja hakemukseen. Näiden linkkien kautta löytyvät tiedot Lionien alueellisesta johtajakoulutusinstituutista, suunnitteluoppaita, esimerkki aikataulusta ja korvaushakemuslomake. Lionien alueellisen johtajakoulutusinstituutin rahoituspyyntöhakemukset lähetetään Lions Clubs Internationalin johtajakoulutusjaoston harkittaviksi viimeistään 30. huhtikuuta koulutusta edeltävänä tilikautena. Tämän jälkeen saatuja hakemuksia harkitaan siinä järjestyksessä kun hakemuksia tulee, mikäli varoja on vielä jäljellä. Käy tutustumassa Alueellisen johtajakoulutusinstituutin sivuille, josta saat lisätietoa ohjelmasta. Piirin GLT-rahoitustukiohjelma Johtajakoulutusjaoston budjetista myönnetään rahoitusta tukemaan tärkeää koulutusta ja kehitysohjelmia klubien tukemiseksi. Hyväksyttävä ohjelma on Lohkojohtajakoulutus. Hyväksyttäviä kuluja korvataan vastaavuusperiaatteella, korkeintaan 500 dollaria per piiri per vuosi. Rahoitusta voi hakea piirin GLT-koordinaattori piirikuvernöörin hyväksynnällä. LCI:n tulee hyväksyä rahoitushakemus ennen koulutuksen järjestämistä. Piirin GLT-koordinaattorin tulee täyttää tarvittavat lomakkeet rahoituksen hakemiseksi ennen koulutuksen järjestämistä. Käy Piirin GLT-rahoitustukiohjelman - sivulla saadaksesi lisätietoja tästä ohjelmasta. Moninkertaispiirin koulutustuki Johtajakoulutusjaoston budjettiin kuuluu rajoitettu rahoitus moninkertaispiirin tasolla järjestettävään koulutukseen. Tämä ohjelma antaa moninkertaispiirin anoa varojen korvausta kahteen koulutus-seminaariin toimivuodessa: yksi ensimmäisille varapiirikuvernööreille ja yksi toisille varapiirikuvernööreille. Moninkertais-piirien tulee anoa ja saada ennakkohyväksyminen tähän rahoitukseen, jossa annetaan US$100 X - 13

14 osallistuvaa 1.varapiirikuvernööriä tai US$75 osallistuvaa 2. varapiirikuvernööriä kohden. Lisätietoja ohjelmasta löytyy Moninkertaispiirin johtajakoulutuksen rahoitusohjelma sivuilta. Moninkertaispiirit järjestävät ensimmäisten varapiirikuvernöörien/tulevien piirikuvernöörien seminaareja auttaakseen virkaan astuvia piirikuvernöörejä ymmärtämään tehtävänsä. Johtajakoulutusjaosto antaa jokaiselle moninkertaispiirille opinto-ohjelman ja ohjemateriaaleja, jotka on suunniteltu täydentämään kansainvälisen vuosikongressin yhteydessä järjestettävän tulevien piirikuvernöörien seminaarin opintoohjelmaa. Moninkertaispiirit järjestävät toisen varapiirikuvernöörin koulutuksen näiden johtajien taitojen parantamiseksi ja heidän käsityksensä parantamiseksi roolistaan ja tehtävistään piirissä. Johtajakoulutusjaosto antaa jokaiselle moninkertaispiirille opintoohjelman. Tulevien piirikuvernöörien seminaari Joka vuosi tulevat piirikuvernöörit ympäri maailmaa osallistuvat tulevien piirikuvernöörien seminaariin juuri ennen kansainvälistä vuosikongressia. Tämän seminaarin aikana tulevat piirikuvernöörit saavat järjestön johdolla johtajakoulutusta vuorovaikutteisessa ympäristössä. Seminaari kannustaa oppimista johtajien rooleista ja tehtävistä, esim. tavoista täyttää virkaan astuvan kansainvälisen presidentin tavoitteet. Tulevien piirikuvernöörien seminaarin opettajakunta koostuu asioihin perehtyneistä, kokeneista lionsjohtajista ympäri maailmaa. Istunnot järjestetään kullakin Lions Clubs Internationalin virallisella kielellä ja tarvittaessa on simultaanitulkkaus. Johtajakoulutusjaosto kehittää opinto-ohjelman ja siihen liittyvät materiaalit. Erityistiedot liittyen tämän jokavuotiseen koulutusohjelmaan löytyy LCI:n verkkosivulta: Tulevat piirikuvernöörit. Muut johtajakoulutusseminaarit Maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä järjestää myös muita johtajakoulutusseminaareja tukemaan LCI:n aloitteita kansainvälisen hallituksen päätösten mukaisesti. Koulutusseminaareja / workshopeja voidaan järjestää valituilla maantieteellisillä alueilla niiden erityisten tarpeiden mukaan tai tukemaan tiettyä X - 14

15 tavoitetta, kuten jäsenkasvua, laajennusta ja jäsentensäilytystä tai johtajakoulutusta. Näiden interaktiivisten seminaarien välityksellä pyritään parantamaan jäsentemme tietämystä ja tuntemusta järjestöstämme, sekä antamaan heille mahdollisuus jakaa muille omia kokemuksiaan ja tietojaan. Osallistujille on tarjolla helppokäyttöisiä työkaluja ja materiaaleja joiden avulla voi kehittää johtamistaitoja. Johtajaresurssikeskus Johtajaresurssikeskukseen pääsee järjestön verkkosivuilta ja sen käyttäjäystävällinen rakenne on suunniteltu tarjoamaan helpon pääsyn arvokkaisiin johtamiskoulutusmateriaaleihin, työkaluihin ja muihin resursseihin. Johtajakoulutustiedot verkkosivuilla on jaettu viiteen kategoriaan: Maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä Tietoa liittyen Maailmanlaajuiseen johtajakoulutusryhmään, mukaan lukien ryhmän rakenne kansainvälisellä, moninkertaispiirin ja piirin tasoilla. Lionien oppimiskeskus Tämä on verkko-opinto-ohjelma, johon pääset LCI:n internetsivuilta Verkkokurssi on kätevä sillä voit suorittaa sen kotona tai missä vain, omassa tahdissasi, omilla ehdoillasi. Käyttäjät saavat omat tunnukset ja näin he voivat tallentaa tiedot heidän suorittamistaan kursseista. Lionien oppimiskeskuksen tavoitteena on tarjota lioneille mahdollisuus oppia lionien toiminnan kulmakivet ja parantaa johtajuustaitojaan. Kurssin sisältö on suunniteltu uudelle jäsenelle johdantona järjestön toimintaan sekä johtamiseen lionina, mutta myös kokeneempi jäsen voi kurssien avulla virkistää tietojaan esim. Johdanto lionien johtamiseen sekä Päätöksenteko. Kurssit ovat interaktiivisessa muodossa. Myös leoklubien jäsenet voivat käydä suorittamassa näitä kursseja. Koulutusmateriaalit/resurssit Monia koulutusmateriaaleja, lukujärjestysrunkoja ja oppaita, piirtoheitin- ja PowerPoint - materiaaleja sekä monisteita mm. klubivirkailijoiden ja lohkojohtajien koulutukseen. Resursseja ovat mm. ladattavat esitelmät, Jäsenten perehdytyksen moduulit ja PPTesitykset aiheista Tavoitteiden saavuttaminen, Roolit ryhmissä ja Uusien klubien auttaminen. Johtajuuskehitys Tietoja liittyen järjestön johtajuuskoulutusohjelmiin. Täältä löytyvät myös tietoja lionien johtajakoulutusinstituuteista, Lionskouluttajien instituuteista, johtajakehityksen webinaareista, DGE-seminaareista sekä alueellisista johtajuutta tukevista ohjelmista. X - 15

16 Johtajien viestintä Tällä sivustolla keskitytään kasvattamaan lionien menestystä johtamisrooleissa. Mukana ovat neljännesvuosittain ilmestyvä Leader Network uutislehti, julkiset ilmoitukset ja johtamiseen liittyviä menestystarinoita muilta lioneilta. Johtajuusresurssikeskus avustaa piirikuvernöörejä ja GLT-koordinaattoria, jotka ovat vastuussa paikallisen johtajuuskoulutusohjelmien suunnittelusta. Kaikki materiaalit löytyvät verkosta ja niitä voi tarvittaessa muokata paikallisia tarpeita vastaaviksi. X - 16

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä.

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä. JOHTAJAKOULUTUS Yleistietoja Johtajakoulutusjaoston tehtävänä on työskennellä eri kulttuurirajat ylittävien kaukonäköisten lionjohtajien kasvavan tiimin kanssa klubin, piirin, moninkertaispiirin sekä hallituksen

Lisätiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot 2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot MIKÄ ON GLT:N PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA? Tämän ohjelman kautta tarjotaan taloudellista tukea tärkeiden koulutus-

Lisätiedot

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät piirin GLT-koordinaattorin (GLT-D) vaatimukset, voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea vastuista ja vaatimuksista, täyttää hakemus

Lisätiedot

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin (GLT-MD) vaatimukset (sivu 3), voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea tiedot

Lisätiedot

LUKU XIV JOHTAJAKOULUTUS. Tehtävämme on hallituksen puolesta parantaa lionien johtajakoulutuksen laatua.

LUKU XIV JOHTAJAKOULUTUS. Tehtävämme on hallituksen puolesta parantaa lionien johtajakoulutuksen laatua. LUKU XIV JOHTAJAKOULUTUS A. JOHTAJAKOULUTUSOHJELMA 1. Näkemys tehtävästämme Tehtävämme on hallituksen puolesta parantaa lionien johtajakoulutuksen laatua. 2. Tavoitteet a. Laatia strategia ja arvioida

Lisätiedot

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut moninkertaispiirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan

Lisätiedot

KOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI

KOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI KOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI Yhteenveto ohjelmasta: Kouluttajien koulutusinstituutti on omistettu osaavien lionskouluttajien kouluttamiseen ja heidän ryhmänsä laajentamiseen. Lukujärjestys ei painotu

Lisätiedot

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut piirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan tiedot viran vastuista

Lisätiedot

LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI

LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI Lionskouluttajien koulutusinstituutti on omistettu osaavien lionskouluttajien kouluttamiseen ja heidän ryhmänsä laajentamiseen. Lukujärjestys ei painotu ainoastaan

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus

LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus Uudet piirit, jotka muodostetaan yhden tai useamman ylimenokauden piirin yhteenliittämisen seurauksena,

Lisätiedot

2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA

2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA 2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA MIKÄ ON MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA? Ohjelman puitteissa on haettavissa rajoitettu määrä apurahaa

Lisätiedot

LUKU XIV JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. b. Muokata julkista mielipidettä ja parantaa näkyvyyttä

LUKU XIV JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. b. Muokata julkista mielipidettä ja parantaa näkyvyyttä LUKU XIV JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN A. JOHTAJAKOULUTUSOHJELMA 1. Näkemys tehtävästä Mahdollistaa Lions Clubs Internationalin johtajien erinomainen taso korkealaatuisten oppimismahdollisuuksien kautta.

Lisätiedot

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Yleiskatsaus symposiumohjelmasta Lionien palvelut lapsille symposiumohjelman puitteissa voidaan myöntää: yksi (1) symposiumi

Lisätiedot

Toisen varapiirikuvernöörin koulutus verkossa

Toisen varapiirikuvernöörin koulutus verkossa Toisen varapiirikuvernöörin koulutus verkossa Työkirja Tervetuloa Toisen varapiirikuvernöörin verkkokoulutukseen! Onneksi olkoon nimityksestäsi toiseksi varapiirikuvernööriksi. Tämä kurssi on suunniteltu

Lisätiedot

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma Apurahahakemus Leojohtajien apurahaohjelman puitteissa myönnetään taloudellista avustusta lionien moninkertaispiireille, osapiireille tai yksittäispiireille

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 1: Yleiskatsaus tehtävistä ja velvollisuuksista TYÖKIRJA Tämän moduulin tarkoitus on antaa sinulle yleiskäsitys lohkon puheenjohtajan tehtävistä.

Lisätiedot

Esitehtävät. Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti

Esitehtävät. Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti Esitehtävät Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti 2015-2016 Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti Esitehtävät Onnittelut valinnastasi senior-lionien johtajakoulutukseen! Tällä sivulla on tiivistelmä

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 2: Lohkon puheenjohtaja lohkon hallintojohtajana TYÖKIRJA Tässä moduulissa keskitytään lohkon puheenjohtajan rooliin lohkon hallintojohtajana.

Lisätiedot

ALUEELLINEN LIONJOHTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI RAHOITUSKÄYTÄNTÖ

ALUEELLINEN LIONJOHTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI RAHOITUSKÄYTÄNTÖ RAHOITUSKÄYTÄNTÖ HAKEMUSOHJEET o Vuoden 2016 2017 Lionien alueellisen johtajakoulutusinstituutin (RLLI) täytetyn rahoitushakemuksen on oltava perillä johtajakoulutuksen kehittämisjaostossa viimeistään

Lisätiedot

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ Lions Clubs International MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ RESURSSIOPAS Tervetuloa Lionsklubien kansainvälisen järjestön Maailmanlaajuiseen johtajakoulutusryhmään (GMT). Asemasi GMT:ssä on kriittisen tärkeä

Lisätiedot

OPASLIONIN KURSSI KURSSIN JÄRJESTÄJÄN JA OHJAAJAN OPAS

OPASLIONIN KURSSI KURSSIN JÄRJESTÄJÄN JA OHJAAJAN OPAS OPASLIONIN KURSSI KURSSIN JÄRJESTÄJÄN JA OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo VALMISTAUTUMINEN WORKSHOPIIN...2 AIKATAULUEHDOTUS...3 JOHDANTO JA KURSSIN YLEISKATSAUS...4 I. MENESTYKSELLISEN OPASLIONIN TAIDOT...5

Lisätiedot

Miten tämä toiminta vastaa jäsentemme tarpeisiin ja odotuksiin sekä uudistaa heidän halunsa osallistua?

Miten tämä toiminta vastaa jäsentemme tarpeisiin ja odotuksiin sekä uudistaa heidän halunsa osallistua? eid Elokuu 2006 2006-2007 Kansainvälinen ohjelma Vuoden 2006-2007 kansainvälinen ohjelma, Me palvelemme, keskittyy lionsklubeihin, järjestömme elintärkeään osaan. Kansainvälinen presidentti Jimmy Ross

Lisätiedot

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kehityssuunnitelmat ja edistymisraportit Usein kysyttyjä kysymyksiä

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kehityssuunnitelmat ja edistymisraportit Usein kysyttyjä kysymyksiä Sisällysluettelo Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kehityssuunnitelmat... 1 Maailmanlaajuisen toimintaryhmän... 4 Katso tai tulosta Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kehityssuunnitelmat ja... 5 Maailmanlaajuisen

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas Symposiumin yleiskatsaus Lioneilla on pitkä perinne maailman lasten auttamiseksi olosuhteissa, joissa he kärsivät köyhyydestä, kodittomuudesta, nälästä,

Lisätiedot

2015-2016 Sisällysluettelo

2015-2016 Sisällysluettelo 2015-2016 Sisällysluettelo I. Piirikuvernöörin tiimi Piirikuvernööri... I-1 Ensimmäinen varapiirikuvernööri... I-2 Toinen varapiirikuvernööri... I-4 Tehokkaat piirikuvernööritiimit... I-6 II. Kansainvälinen

Lisätiedot

2015-2016 Tulevien piirikuvernöörien koulutus. Tehtäväopas

2015-2016 Tulevien piirikuvernöörien koulutus. Tehtäväopas 2015-2016 Tulevien piirikuvernöörien koulutus Tehtäväopas Sisältö Tässä oppaassa on neljä itsenäisesti suoritettavaa tehtävää, jotka ensimmäisten varapiirikuvernöörien/piirikuvernööri-elektien tulee suorittaa.

Lisätiedot

Dream Achiever -palkinnot Usein kysyttyjä kysymyksiä

Dream Achiever -palkinnot Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Montako pistekeruumallia on olemassa? Malleja on kaksi, Track A ja Track B, jotka perustuvat oman piirisi jäsenyystrendeihin. Jokainen piiri on merkitty joko Track A tai Track B -kategoriaan. 2. Miksi

Lisätiedot

LEADER N E T W O R K. 2012-2013 Numero 2

LEADER N E T W O R K. 2012-2013 Numero 2 LEADER N E T W O R K 2012-2013 Numero 2 MUUTOKSEN HALLITSEMINEN Presidentti Maddenin Palvelun maailma - teeman neljäs tavoite liittyy muutoksen tehokkaaseen hallitsemiseen. Maailma muuttuu jatkuvasti.

Lisätiedot

Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokoukset. tunnetaan myös nimellä lohkon kokoukset

Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokoukset. tunnetaan myös nimellä lohkon kokoukset Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokoukset tunnetaan myös nimellä lohkon kokoukset Tätä kokousta pidetään usein tärkeimpänä kokouksena klubivirkailijoille, koska piirikuvernöörin neuvoa-antavan

Lisätiedot

Piirin tavoitteet & toimintasuunnitelmat Miten hakea vahvistus asetetuille tavoitteille

Piirin tavoitteet & toimintasuunnitelmat Miten hakea vahvistus asetetuille tavoitteille Jotta piirin johtajakoulutuksen kehitystavoitteet ja toimintasuunnitelmat katsotaan olevan lopullisia, ne on vahvistettava seuraavan suunnitelman mukaisesti*: Johtajakoulutuksen kehittämistavoitteet Toinen

Lisätiedot

LIONIEN MENTORI- OHJELMA

LIONIEN MENTORI- OHJELMA LIONIEN MENTORI- OHJELMA Jatkotason mentoriopas SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Mentoroitavalle 3 Mentorille 4 Lionien mentoriohjelma Perustason mentoriohjelma 5 Jatkotason mentoriohjelma 5 Mentoroimisesta Menestyksellinen

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS CARY, POHJOIS-CAROLINA, YHDYSVALLAT 16 21.

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS CARY, POHJOIS-CAROLINA, YHDYSVALLAT 16 21. VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS CARY, POHJOIS-CAROLINA, YHDYSVALLAT 16 21. HUHTIKUUTA, 2011 1. Fukuoka, Japani valittiin kansainväliseksi vuosikokouskaupungiksi

Lisätiedot

Leojen johtajakoulutuksen apurahaohjelma. Hakemus ja ohjeet

Leojen johtajakoulutuksen apurahaohjelma. Hakemus ja ohjeet Leojen johtajakoulutuksen apurahaohjelma Hakemus ja ohjeet Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 Tarkoitus... 3 Leojen johtajakoulutuskonferenssit... 3 Logistiikka...

Lisätiedot

Piirikuvernöörin korvaussäännöt

Piirikuvernöörin korvaussäännöt Piirikuvernöörin korvaussäännöt Piirikuvernöörit voivat hakea korvausta seuraavista menoista. Kaikki matkat tulee tehdä mahdollisimman edullisesti. 1. KORVATTAVAT TAPAHTUMAT a. KLUBIVIERAILUT Jotta varmistetaan

Lisätiedot

PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT

PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT AVAINALUEET: GLT on piirihallituksen jäsen GLT laatii vuosittain johtajakoulutussuunnitelman yhdessä GLT -tiimin kanssa GLT laatii

Lisätiedot

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun TEE SIITÄ TOTTA Opas klubiprojektin suunnitteluun TAVOITTEISTA TOTTA! Lionsklubit jotka järjestävät mielekkäitä palveluprojekteja, saavat aikaan merkittäviä asioita paikkakunnillaan joilla ne palvelevat.

Lisätiedot

Klubin erinomaisuusprosessi Lite Osallistujan työkirja

Klubin erinomaisuusprosessi Lite Osallistujan työkirja CLUB EXCELLENCE Lite PROCESS Klubin erinomaisuusprosessi Lite Osallistujan työkirja Hyvä KLP-workshopin osallistuja, Lions Clubs Internationalin henkilökunta on iloinen klubinne osallistumisesta Klubin

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Luku 2 KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Kansainvälinen päämaja on tärkeä resurssi kaikille lioneille. Koko kansainvälisen päämajan henkilökunta on valmiina tarjoamaan piirikuvernööreille apua ja neuvoja, milloin

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS HAMPURI, SAKSA 30. kesäkuuta - 3. heinäkuuta, 2013

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS HAMPURI, SAKSA 30. kesäkuuta - 3. heinäkuuta, 2013 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS HAMPURI, SAKSA 30. kesäkuuta - 3. heinäkuuta, 2013 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Käsiteltiin Grant Thorntonin ilmoittamat tulokset

Lisätiedot

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE Tämä ei ole mikään salaisuus. Tehokkaimmat lionsklubit pyrkivät jatkuvasti tunnistamaan tapoja, joilla laajentaa niiden antaman humanitäärisen

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Luku 2 2014-2015 muutokset eivät ole saatavilla ennen heinäkuuta, 2014. KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Kansainvälinen päämaja on tärkeä resurssi kaikille lioneille. Saatat olla yhteydessä tiettyihin jaostoihin

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT Kansainvälisellä hallituksella on valta määrätä tämän järjestön kaikista virallisista julkaisuista sekä oikeus valvoa ja ohjata niitä. B. MÄÄRITELMÄ "VIRALLINEN JULKAISU"

Lisätiedot

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä K: Miten raportoin Ei jäsenmuutoksia tässä kuussa? V: Mene Oma lionsklubini -valikkoon ja valitse Jäsenet. Jäsenet -sivulla voit klikata Ei muutoksia tässä kuussa -painiketta. Valitse raportointikuukausi

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS

KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS Me välitämme. Me palvelemme. Me saamme aikaan. KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS Yleiskatsaus Kansainvälisen avun apurahojen (IAG)

Lisätiedot

Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä

Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä Uudet jäsenet vaikutuksen kasvattamiseksi -toimintasuunnitelma Tammikuu 2016 - tammikuu 2018 Sisällysluettelo Johdanto: Miksi nyt Meidän strategiamme Johtajakoulutuksen

Lisätiedot

LIONIEN MENTORI- OHJELMA

LIONIEN MENTORI- OHJELMA LIONIEN MENTORI- OHJELMA Perustason mentorointiopas SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Mentoroitavalle 3 Mentorille 4 Lionien mentoriohjelma Perustason mentoriohjelma 5 Jatkotason mentoriohjelma 5 Mentoroimisesta

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018

CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018 CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (For International Office

Lisätiedot

21. vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu. 13.2.2008 Nuoret lähettiläät PID Harri Ala-Kulju 16.3.2009 1

21. vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu. 13.2.2008 Nuoret lähettiläät PID Harri Ala-Kulju 16.3.2009 1 21. vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu 13.2.2008 PID Harri Ala-Kulju 16.3.2009 1 TAPAHTUMAHISTORIA 21 vuosisadan nuoret lähettiläät kilpailu on yksi Lionsjärjestön nuoriso-ohjelmista. Kilpailu on yleinen

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SCOTTSDALE, ARIZONA, USA 5.-8. LOKAKUUTA 2014

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SCOTTSDALE, ARIZONA, USA 5.-8. LOKAKUUTA 2014 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SCOTTSDALE, ARIZONA, USA 5.-8. LOKAKUUTA 2014 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Lions Clubs Internationalin ja Lions Clubs International

Lisätiedot

LEADER N E T W O R K. Siirrä viestikapula seuraavalle Luo oma johtamisen perintösi

LEADER N E T W O R K. Siirrä viestikapula seuraavalle Luo oma johtamisen perintösi LEADER N E T W O R K 2013-2014 Numero 3 Siirrä viestikapula seuraavalle Luo oma johtamisen perintösi Kun lähestymme taas lionsvuoden loppua, pyrimme ehkä ajattelemaan vain lyhyellä aikavälillä. Keskitymme

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.11.2014 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen 23.11.2014 ARS koulutus 2 Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN KRITEERIT

UUDEN KLUBIN KRITEERIT UUDEN KLUBIN KRITEERIT 1. Hakemus Uuden klubin perustamiskirjahakemuksen järjestölle voi tehdä mikä tahansa ryhmä, klubi tai yhdistys, joka on järjestäytynyt asianmukaisesti ja valinnut virkailijat. Hakemus,

Lisätiedot

LIONIEN ALUEELLINEN NAISTEN WORKSHOP. Suunnitteluopas

LIONIEN ALUEELLINEN NAISTEN WORKSHOP. Suunnitteluopas LIONIEN ALUEELLINEN NAISTEN WORKSHOP Suunnitteluopas LIONIEN ALUEELLINEN NAISTEN WORKSHOP Suunnitteluopas Sisällysluettelo Johdanto...3 Tarkoitus...4 Workshopit...4 Logistiikka...5 Kenen tulee osallistua?

Lisätiedot

OPAS. piirien yhteenliittämiseksi

OPAS. piirien yhteenliittämiseksi OPAS piirien yhteenliittämiseksi MIKSI YHDISTÄÄ PIENIÄ PIIREJÄ? Piirin ihanteellisesta koosta on keskusteltu paljon, mutta selvää on että piirin tulisi olla tarpeeksi suuri, että sen alueella on tarpeeksi

Lisätiedot

Arne Ritari säätiö rs.

Arne Ritari säätiö rs. Arne Ritari säätiö rs. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 18.8.2012 www.lions.fi/ar-saatio Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston

Lisätiedot

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE Opas uuden jäsenen perehdytyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen SISÄLLYSLUETTELO Uusien jäsenten perehdyttämisen tärkeys...2 Uuden jäsenen perehdytys ja

Lisätiedot

Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan käsikirja

Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan käsikirja Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan käsikirja 2015-2016 Finnish Lions Clubs International Tarkoitukset ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien nimellä tunnettuja palveluklubeja. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa

Lisätiedot

leadership@lionsclubs.org

leadership@lionsclubs.org Johtajakoulutusjaosto leadership@lionsclubs.org Klubivirkailijoiden koulutus - Ohjaajan opas Sivu 1 Yleiskatsaus ohjelmaan Klubivirkailijoiden koulutusohjelma on laadittu joustavaksi ohjelmaksi, jonka

Lisätiedot

Asioiden ja ihmisten johtaminen. F-piirin koulutus 14. huhtikuuta 2012 Rafael Frans LC Vasa-Vasabygden

Asioiden ja ihmisten johtaminen. F-piirin koulutus 14. huhtikuuta 2012 Rafael Frans LC Vasa-Vasabygden Asioiden ja ihmisten johtaminen F-piirin koulutus 14. huhtikuuta 2012 Rafael Frans LC Vasa-Vasabygden JÄSEN- JA KOULUTUSASIAT 30.6.2011 M embership Uusien jäsenten hankkiminen jo olemassa oleviin klubeihin

Lisätiedot

LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS

LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS Johdanto lionismiin SISÄLLYSLUETTELO Uuden jäsenen perehdytystilaisuuden sisältö...2 Keitä lionit ovat...2 Oma klubisi...3 Historia...3 Klubivirkailijat...4 Perinteet...4

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO

Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO MERKKIPAALUJA 1917 Järjestö perustettiin USA:ssa 1920 Järjestöstä tuli kansainvälinen, kun Kanadaan perustettiin ensimmäinen klubi 1931

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan valmennus tiedätkö mikä on vastuusi?

Lohkon puheenjohtajan valmennus tiedätkö mikä on vastuusi? Lohkon puheenjohtajan valmennus 2016-2017 - tiedätkö mikä on vastuusi? Taito määrää sen, mitä kykenee tekemään. Motivaatio ratkaisee, mitä tekee. Asenteesta riippuu, kuinka hyvin sen pystyy tekemään 2016-2017

Lisätiedot

Julkaisut ja logot Useimmat julkaisut (järjestön virallisilla kielillä) ja logot ovat ladattavissa järjestön verkkosivulla. (Hakusana Logo).

Julkaisut ja logot Useimmat julkaisut (järjestön virallisilla kielillä) ja logot ovat ladattavissa järjestön verkkosivulla. (Hakusana Logo). Luku 14 PR-TOIMINTA PR-toiminta piirin tasolla PR-toimintaan kuuluu Lions Clubs Internationalia koskevan informaation jakelu ja positiivisen imagon luominen järjestölle sekä miellyttävän ilmapiirin kehittäminen

Lisätiedot

Ohjelman kuvaus on ladattavissa järjestön verkkosivuilta www.lionsclubs.org. (Hakusana vastaavan summan PR-apurahat).

Ohjelman kuvaus on ladattavissa järjestön verkkosivuilta www.lionsclubs.org. (Hakusana vastaavan summan PR-apurahat). Luku 14 PR-TOIMINTA PR-toiminta piirin tasolla PR-toimintaan kuuluu Lions Clubs Internationalia koskevan informaation jakelu ja positiivisen imagon luominen järjestölle sekä miellyttävän ilmapiirin kehittäminen

Lisätiedot

Alueen puheenjohtajan käsikirja

Alueen puheenjohtajan käsikirja Alueen puheenjohtajan käsikirja 2013-2014 Finnish Lions Clubs International Tarkoitus ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien nimellä tunnettuja palveluklubeja. KOORDINOIDAja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö. Luku 7

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö. Luku 7 TIETOTEKNIIKKA Yleistietoja Tietotekniikkajaosto on ensisijassa palvelu- tai tuotantojaosto. Sen tavoitteena on ylläpitää järjestön tilastoja ja laatia yleistoiminnalle tärkeitä raportteja. Se palvelee

Lisätiedot

PORTTI TULEVAISUUTEEMME.

PORTTI TULEVAISUUTEEMME. Balance: Tiedote naisten puheenjohtajille Naisten aloite Tänä vuonna olen valinnut presidentin teemakseni "INNOVAATIO: PORTTI TULEVAISUUTEEMME", ja sen tarkoituksena on vahvistaa Lions Clubs Internationalin

Lisätiedot

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja 27.5.2015 esittäjän etunimi sukunimi 2 Jäsenjohtajan avainalueet Lionsklubin virallinen virkailija, joka

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1 TIETOTEKNIIKKA Yleistietoja Tietotekniikkajaosto on ensisijassa palvelu- ja tuotantojaosto. Sen tavoitteena on tarjota teknologisia palveluja, jotta LCI toimii tehokkaammin piirien, klubien, jäsenten ja

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Käsiteltiin tilintarkastusta koskevat suunnitelmat koskien

Lisätiedot

Säätiön tarkoitus. Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen

Säätiön tarkoitus. Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Toimintatavat Säätiö kartuttaa varojaan: - adresseista saatavilla lahjoituksilla - hankkimalla lisää Lions -ritareita, Arne Ritari -killan jäseniksi

Lisätiedot

Satavuotisjuhlan suunnitteluopas klubille

Satavuotisjuhlan suunnitteluopas klubille Satavuotisjuhlan suunnitteluopas klubille Johtaminen palvelun kautta Uudet jäsenet vaikutuksen kasvattamiseksi Paikkakunnalla tiedottaminen Tulkaa mukaan satavuotisjuhliin! Satavuotisjuhlat tuovat lionit

Lisätiedot

KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille

KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille HALLINNOINTIOPAS KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille - Hallinnointiopas Olette päättäneet arvioida klubinne toimintaa. Pienten

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA TAVALLISTEN APURAHOJEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA SÄÄNNÖT TEHTÄVÄLAUSUNTO JA APURAHOJEN TÄRKEYSJÄRJESTYS LCIF:n tavalliset apurahat antavat rahoitusta

Lisätiedot

LIONSKLUBIEN VIRKAILIJOIDEN VIRKAANASETTAMINEN

LIONSKLUBIEN VIRKAILIJOIDEN VIRKAANASETTAMINEN LIONSKLUBIEN VIRKAILIJOIDEN VIRKAANASETTAMINEN HUOM.: Ennen kuin kokous alkaa, virkaanasettavan virkailijan (todennäköisimmin edellinen klubipresidentti) tulisi nimittää itselleen avustaja. Tämän avustajan

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja Tuomo Holopainen

Strategiset tavoitteet Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja Tuomo Holopainen Strategiset tavoitteet 2014-2019 Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja 2014 2015 Copyright Rastor Oy Lions-liiton strategia 2014-2019 Strategiset linjaukset Kriittiset menestystekijät Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KOHENNA UUDISTA SYTYTÄ UUDELLEEN ELVYTÄ PALAA ALKUUN Lions-opastuksen kertaussarja Tarkoitus, periaatteet ja sinä

KOHENNA UUDISTA SYTYTÄ UUDELLEEN ELVYTÄ PALAA ALKUUN Lions-opastuksen kertaussarja Tarkoitus, periaatteet ja sinä KOHENNA UUDISTA SYTYTÄ UUDELLEEN ELVYTÄ PALAA ALKUUN Lions-opastuksen kertaussarja Tarkoitus, periaatteet ja sinä Sarjassa on viisi osaa, jotka kattavat seuraavat aiheet: Kunniakas historiamme Mistä me

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

Satavuotisjuhlan WWS-päivämäärä Teema

Satavuotisjuhlan WWS-päivämäärä Teema Tavoitteet Mikä on Satavuotisjuhlan palveluhaaste? Satavuotisjuhlan palveluhaaste (CSC) on aloite, jonka avulla juhlimme lionien antaman palvelun sataa vuotta. Klubeja haastetaan järjestämään vähintään

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO. Luku 9. Tiliosasto. Piirikuvernööritiimin kulukorvauslaskut. Piirikuvernöörin budjetti

TALOUSHALLINTO. Luku 9. Tiliosasto. Piirikuvernööritiimin kulukorvauslaskut. Piirikuvernöörin budjetti Luku 9 TALOUSHALLINTO Talousjaoston tavoitteena on hoitaa järjestön talouspolitiikkaa, mukaan lukien pankkitoiminta, yleinen kirjanpito ja tilisaatavat. Talousjaosto pyrkii auttamaan piirikuvernöörejä

Lisätiedot

Hakemuksen laatiminen

Hakemuksen laatiminen 1. Hakemuksen laatiminen Hakemuksella tarkoitetaan verkkoasioinnin hakemuslomakkeen ja sen liitteiden (yleensä tutkimussuunnitelman, ansioluettelon ja muiden liitteiden) kokonaisuutta. Ks. lisätietoja

Lisätiedot

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja YSRG Youth Service Resource Group ja Rotaryn Nuorisotoiminnot (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Interact 14 18 v Tarkoitus: Antaa nuorille tilaisuus toimia yhdessä maailmanlaajuisessa toveripiirissä,

Lisätiedot

MyLCI Suojausryhmät tehtävittäin

MyLCI Suojausryhmät tehtävittäin KLUBITASO Klubi Tehtävä Klubin jäsenjohtaja Klubin 1. varapresidentti Klubin rahastonhoitaja Presidentti Sihteeri ALUE- JA LOHKOTASO Lohko Lohko-taso Lohkon puheenjohtaja Alue Alue-taso Alueen puheenjohtaja

Lisätiedot

1. Varapresidenttikoulutus

1. Varapresidenttikoulutus 1. Varapresidenttikoulutus 12.4.2014 Lempäälän piirikokous Marja Sundström-Pullinen GMT, 1. varapresidentti LC Lempäälä / Sääksjärvi Aiheet: Varapresidentin tehtävät sekä valmistautuminen presidenttikauteen

Lisätiedot

107 N N-PIIRIN STRATEGIA

107 N N-PIIRIN STRATEGIA 107 N NPIIRIN STRATEGIA 2006 2010 107 N Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Sisäinen yhteistyö toimii Lionit ja klubit sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin Aktiviteetit toteutetaan suunnitelmien mukaan

Lisätiedot

Hallituksen jäsenillä, paitsi piirikuvernöörillä, ei ole äänioikeutta, ellei piirin säännössä ja ohjesäännöissä ole toisin määrätty.

Hallituksen jäsenillä, paitsi piirikuvernöörillä, ei ole äänioikeutta, ellei piirin säännössä ja ohjesäännöissä ole toisin määrätty. Luku 3 PIIRIHALLINTO Piirikuvernöörit ovat hyvin kiireisiä. He saavat paljon postia ja heidän tulee täyttää kuukausittain matka- ja toimistokululaskut sekä osallistua klubikokouksiin. Nämä ja muut tehtävät

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRITIIMI. Piirikuvernööri. Luku 1

PIIRIKUVERNÖÖRITIIMI. Piirikuvernööri. Luku 1 Luku 1 PIIRIKUVERNÖÖRITIIMI Tämän päivän nopeasti muuttuvassa maailmassa ihmisiltä vaaditaan perheen, työasioiden ja vapaaehtoisvirkojen yhä tehokkaampaa yhteensovittamista. Vaikka piirikuvernöörin rooli

Lisätiedot

Piirin rauhanjulistekilpailun johtajan opas

Piirin rauhanjulistekilpailun johtajan opas Lionien kansainvälinen rauhanjulistekilpailu vinkkejä. Voit myös käyttää hyväksesi seuraavia lähteitä: Piirikuvernöörisi saama ilmainen Rauhanjulistekilpailupaketti Rauhanjulistekilpailuosasto järjestön

Lisätiedot

Sihteerin avaintehtävät

Sihteerin avaintehtävät SIHTEERIN OPAS Sihteerin avaintehtävät 1. Toimia presidentin oikeana kätenä sekä hallituksen että klubikokouksissa. 2. Liiton jäsenrekisterin ylläpito. (uudet jäsenet, eroavat jäsenet, jäsenten yhteystietojen

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS WIEN, ITÄVALTA 18 21. MAALISKUUTA, 2008

TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS WIEN, ITÄVALTA 18 21. MAALISKUUTA, 2008 KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS WIEN, ITÄVALTA 18 21. MAALISKUUTA, 2008 SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin päätöslauselma raportoitavaksi vuoden 2008 kansainvälisessä vuosikongressissa,

Lisätiedot

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä Tavoitteet Mikä on 100-vuotisjuhlan palveluhaaste? 100-vuotisjuhlan palveluhaaste (CSC) on aloite, jonka avulla juhlimme lionien antaman palvelun 100 vuotta. Klubeja haastetaan järjestämään vähintään yksi

Lisätiedot

Tietoa Hampurin vuosikokouksesta - Ilmoittautumisohjeet ja tietoa matkoista

Tietoa Hampurin vuosikokouksesta - Ilmoittautumisohjeet ja tietoa matkoista Tietoa Hampurin vuosikokouksesta - Ilmoittautumisohjeet ja tietoa matkoista Hampuri kutsuu 96. kansainvälinen vuosikokous järjestetään Hampurissa 5. - 9.7.2013 Ohjelma: Perjantai 5.7. Näyttelyhalli ja

Lisätiedot

1. Pro on ohjaajan vetämä workshop. Se on suunniteltu klubeille, joissa halutaan koulutettu lionohjaaja opastamaan jäseniä workshopissa.

1. Pro on ohjaajan vetämä workshop. Se on suunniteltu klubeille, joissa halutaan koulutettu lionohjaaja opastamaan jäseniä workshopissa. Luku 5 KLUBIN TOIMINTA Klubin asioiden menestyksellinen hoitaminen on ehdoton edellytys jäsenkasvulle ja järjestömme tulevaisuudelle. On olemassa useita uusia työkaluja, jotka voivat auttaa klubeja vastaamaan

Lisätiedot

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa Lions- 107-N PTS 2015-2019 DG Sini Eloholma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.11.2014 Kansainvälinen lions-järjestö Näkemyksemme- visio Järjestö säilyy vapaaehtoisten yhteiskunnallisten ja humanitaaristen

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot