MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ"

Transkriptio

1 Lions Clubs International MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ RESURSSIOPAS

2 Tervetuloa Lionsklubien kansainvälisen järjestön Maailmanlaajuiseen johtajakoulutusryhmään (GMT). Asemasi GMT:ssä on kriittisen tärkeä alueesi lionsklubien elinvoiman ja hyvinvoinnin kannalta. Tämä on haastava tehtävä, mutta se myös palkitsee tekijänsä. Onnistumisesi oman tiimisi sekä alueesi lionsklubien motivoimisessa tekee paikkakunnastanne paremman paikan elää. GMT:n jäsenenä sinua pidetään tiedon lähteenä koskien LCI:n ohjelmia ja sääntöjä, sekä mentorina, motivoijana ja ennen kaikkea johtajana. Tämän oppaan tiedot auttavat sinua tässä tehtävässä. GMT:n ja maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän (GLT) jäsenet tekevät läheistä yhteistyötä. Näiden kahden tiimin jäsenten keskinäiset yhteistyösuhteet globaalilla, moninkertaispiirien ja piirien tasoilla ovat erittäin tärkeät kun jäseniä pyritään saamaan osallistumaan aktiivisesti. GMTja GLT-jäsenten yhteistyö tulee olemaan malli menestykselle ja työväline, jonka avulla klubeja ja jäseniä vahvistetaan palvelun ja osallistumisen kautta kaikkialla maailmassa. Luethan tämän oppaan huolella läpi. Jos sinulla on kysyttävää liittyen tähän julkaisuun tai omaan virkaasi, ota yhteyttä LCI:n GMT-henkilökuntaan. Membership Development Division Lions Clubs International Tämä opas on tehokkain silloin kun sitä käytetään elektronisessa muodossa internet-yhteyden kanssa. Käytä annettuja linkkejä, joiden kautta voit katsoa/ladata materiaaleja ja resursseja, joita suosittelemme. i

3 Sisällysluettelo Tervetuloa i GMT - yleiskatsaus ja rakenne 1 Taustatietoja 1 Yleiskatsaus GMT-ryhmään 1 Kansainväliseltä tasolta piirin tasolle 2 Työvaliokunta 3 Kansainvälinen GMT-koordinaattori 3 Kansainvälinen perhe- ja naisjäsenten koordinaattori 3 Kansainvälisten vaalipiirien aluejohtajat 3 Aluejohtajat 3 Erityisalueiden neuvojat 3 Moninkertaispiiri, piiri/yksittäispiiri 4 Tavoitteet ja vastuut 5 Jäsenyys- ja uusien klubien kasvutiimi 6 Klubin menestystiimi 6 Alueen ja lohkon puheenjohtajat 6 Uuden jäsenen kyselyt/mahdollisen jäsenen lomake 7 Yhteistyö: GMT & GLT 7 Viestintä 8 Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän resurssit 9 Jäsenraportit 9 Uudet jäsenet ja uudet klubit 10 Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän verkkosivut 11 Jäsenyyteen liittyvät toimintasuunnitelmat 12 ii

4 Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän rakenne Taustatietoja Aktiiviset ja tyytyväiset jäsenet ovat kriittisen tärkeitä minkä tahansa järjestön menestykselle. Tehokas Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä (GMT) luo Lions Clubs Internationalille vision ja se toimii oppaana ja motivoijana, jotta järjestömme pystyisi mahdollisimman hyvin toteuttamaan laadukasta ja mielekästä palvelutyötä maailmanlaajuiselle yhteisölleen. Tärkeä tekijä tehokkaassa järjestössä on hyvä johto. Rakenteeltaan samantyylisen Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän (GLT) tarkoitus on toimia rinnakkain GMT:n kanssa, molemmat tukien toistensa jäseniä ja toimintaa. GLT tukee johtajakoulutusta entistä tiiviimmin, mikä taas on erittäin tärkeää kaikkien LCI:n ohjelmien menestymiselle sekä järjestön tulevaisuudelle kokonaisuudessaan. GMT- ja GLT -tiimien jäsenet selvittävät, kehittävät ja kannustavat yhdessä tilaisuuksia nykyisille ja tuleville lionjohtajille ja kehittävät jäsentoimintaa palvelun avulla. Yleiskatsaus GMT-ryhmään GMT-rakenne, johon sisältyy edustajat moninkertaispiirien ja piirien tasoilla sekä piirikuvernööritiimit luo kattavan maailmanlaajuisen pohjan, jolle voimme kehittää jäseniä tukeaksemme lionien sitoutumista palvelulle. Kun mietitään historiallisia taustatekijöitä, ainutlaatuisia maantieteellisiä ja kulttuurisia ominaispiirteitä ja käyttämällä LCI:n tarjoamia resursseja ja aloitteita, GMT:n jäsenet ovat valmiina: Mentoroimaan, kouluttamaan ja kannustamaan Tukemaan jäsenten kehittämisaloitteita Tunnistamaan mahdollisuuksia uusien klubien kehittämiseksi Tunnistamaan ja tarjoamaan apua vaikeuksissa oleville piireille ja niiden klubeille GMT toimii motivaation ja viestinnän työvälineenä, sekä innostuksena visioille, suunnittelulle ja pitkäjänteisyydelle. 1

5 Kansainväliseltä tasolta piirin tasolle GMT ja GLT toimivat rinnakkain. Tavoite on kasvattaa jäsenmäärää ja parantaa johtajakoulutusta. Rakenteet ovat yhteydessä toisiinsa ja niitä koordinoi kansainvälisellä tasolla työvaliokunta. GMT toimii tietyn vaalipiirin tai maantieteellisellä alueella. GMT- ja GLT-nimitykset ovat kolmivuotisia, jotta alueen tarpeet ehditään analysoida riittävästi ja strategisia suunnitelmia ja ohjelmia ehditään kehittää ja toteuttaa tarpeiden pohjalta. Kaikkien GMT/GLT-johtajien toimintaa tarkastellaan vuosittain ja nimitys tehtävään vahvistetaan tai kumotaan suorituksen perusteella. GMT:n rakenne vastaa suurimmalta osin GLT:n rakennetta jolloin eri tasojen välinen yhteistyö on helpompaa. Tietyillä alueilla kuitenkin riittää, että yksi pätevä lion toimii sekä GLT että GMT -edustajana. 2

6 Työvaliokunta GMT/GLT-työvaliokunta muodostuu seuraavista jäsenistä: Kansainvälinen presidentti puheenjohtajana Ensimmäinen kansainvälinen varapresidentti GMT-yhteyshenkilönä Toinen kansainvälinen varapresidentti GLT-yhteyshenkilönä Puheenjohtajat Jäsenkehityksen toimikunnasta, Johtajakoulutuksen toimikunnasta ja Piiri- ja klubipalvelun toimikunnasta Nimitetty kansainvälinen GMT-koordinaattori Nimitetty kansainvälinen GLT-koordinaattori Nimitetty kansainvälinen perhe- ja naisjäsenten koordinaattori LCI:n hallintojohtajat Kansainvälinen GMT-koordinaattori Kansainvälinen GMT-koordinaattori on nimitetty jäsen GMT/GLT-työvaliokunnassa ja hän palvelee yhteyshenkilönä ensimmäisen varapresidentin ja GMT:n maailmanlaajuisen rakenteen välillä. Kansainvälinen GMT-koordinaattori raportoi hallintojohtajille, tukee vaalipiirien GMT-aluejohtajia, arvioi ja priorisoi alueiden tarpeita, tukee GMT-aluejohtajia ja -neuvojia ja edustaa GMT:tä erilaisissa jäsenkokouksissa ja tilaisuuksissa kaikkialla maailmassa. Hän tekee yhteistyötä LCI:n johtajakoulutusjaoston henkilökunnan kanssa kannustaakseen GLT:n tavoitteiden saavuttamista. Kansainvälinen perhe- ja naisjäsenten koordinaattori Kansainvälinen perhe- ja naisjäsenten koordinaattori tekee yhteistyötä kansainvälisten GMT- ja GLTkoordinaattoreiden kanssa ja tukee erityisiä perhe- ja naisjäsenten toimikuntia kansainvälisen presidentin johdolla. Hän tekee yhteistyötä myös piirin ja moninkertaispiirin asiantuntijoiden kanssa. Vaalipiirien aluejohtajat, Vaalipiirien vara-aluejohtajat, aluejohtajat ja erityisalueiden neuvonantajat GMT-aluejohtajat ovat strategisesti eri puolilla vaalipiirejä, jotta he pystyvät arvioimaan jäsenyyteen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Jokaisessa vaalipiirissä on vaalipiirin aluejohtaja ja aluejohtajien tiimi, joka kattaa tietyn maantieteellisen alueen. Joissakin tapauksissa nimitetään myös vaalipiirin vara-aluejohtaja, jos maassa tai alueella on erityistarpeita tai esimerkiksi pitkät välimatkat. GLT:llä ja GMT:llä on saman verran johtajia samoissa kansainvälisissä vaalipiireissä, jolloin toiminnan koordinointi onnistuu helpommin ja vaikutus on mahdollisimman tehokas. GMT-vaalipiirien johtajat nimitetään kansainvälisen presidentin toimesta, neuvonpidossa ensimmäisen ja toisen varapresidentin kanssa. Aluejohtajat - Jokaisella GMT- ja GLT-johtajalla on ennalta määrätty määrä moninkertais-, yksittäis- ja alapiirejä joita he tukevat. Aluejohtajat, jotka edustavat GLT- ja GMT-ryhmiä ovat jatkuvasti yhteistyössä vastatakseen alueen tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. GMT-aluejohtajat nimitetään kansainvälisen presidentin toimesta, neuvonpidossa ensimmäisen ja toisen varapresidentin sekä vaalipiirin johtajien kanssa. Erityisalueiden neuvonantajat - Joissakin kansainvälisissä vaalipiireissä on nimitettyinä erityisalueiden GMTneuvojia jotka avustavat jäsenkasvutoiminnassa alueita jotka ovat syrjäisiä tai joilla on muita erityispiirteitä. Neuvojat tekevät yhteistyötä aluejohtajien kanssa kertoakseen muille trendeistä ja tarpeista sekä tukeakseen paikallisia alueita. 3

7 Moninkertaispiirin, piirin/yksittäispiirin GMT MD GMT Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja Moninkertaispiirin GMT-koordinaattori* Jäsenyys- ja uusien klubien kasvutiimi Klubin menestystiimi Piirin GMT Piirikuvernööri (DG) 1. varapiirikuvernööri (1. VDG) (jäsenasioiden yhteyshenkilö) 2. varapiirikuvernööri (2. VDG) (johtajakoulutuksen yhteyshenkilö) Piirin GMT-koordinaattori Jäsenyys- ja uusien klubien kasvutiimi Klubin menestystiimi Alueen/lohkon puheenjohtajat GMT on aktiivinen sekä moninkertaispiirin että piirin tasoilla. Moninkertaispiirin GMT:hen kuuluvat kuvernöörineuvoston puheenjohtaja; MD GMT -koordinaattori, jonka nimittää kuvernöörineuvoston puheenjohtaja GMT-aluejohtajan hyväksynnällä; MD:n jäsenyys- ja uusien klubien kasvutiimin jäseniä ja MD:n klubien menestystiimin jäseniä, jotka nimitetään yhteistyössä kuvernöörineuvoston puheenjohtajan ja MD GMT -koordinaattorin kanssa tukemaan tiettyjä jäsenyysaloitteita ja -ohjelmia. Alkaen vuonna , moninkertaispiirin GMT-koordinaattoreiden ja moninkertaispiirin GLTkoordinaattoreiden virat tulevat olemaan vain sellaisissa moninkertaispiireissä, jotka on merkitty GMT/GLTalueisiin tai erityisalueisiin, jotka muodostuvat kahdesta tai useammasta moninkertaispiiristä. Moninkertaispiirit, jotka on merkitty GMT/GLT-alueisiin tai erityisalueisiin, jotka muodostuvat alle kahdesta moninkertaispiiristä, GMT/GLT-aluejohtajat tai GMT ja GLT -erityisalueiden neuvojat täyttävät vastaavat velvollisuudet moninkertaispiirin tasolla. Piirin GMT koostuu piirikuvernööristä, 1. varapiirikuvernööristä - jäsenyysasioiden yhteyshenkilönä DG:n ja GMTkoordinaattorin välillä; 2. varapiirikuvernööristä joka toimii johtajakoulutuksen yhteyshenkilönä piirikuvernöörin ja GLT-koordinaattorin välillä; piirin GMT-koordinaattorista, jonka nimittää virkaan DG-tiimi yhteistyössä ja heidän hyväksynnällään MD GMT -koordinaattorin tai aluejohtajan kanssa; piirin jäsenyys- ja uusien klubin kasvutiimin jäsenistä; piirin klubien menestystiimin jäsenistä, jotka nimitetään yhteistyössä DG-tiimin ja piirin GMTkoordinaattorin välillä tukemaan tiettyjä jäsenyysaloitteita ja -ohjelmia sekä perustamaan uusia klubeja; ja alue- ja lohkojohtajista. * tilanteen mukaan 4

8 Tavoitteet ja vastuut GMT:n rakenne koostuu monen eri tason johtajista, mutta sen tavoitteet ja päämäärät ovat kaikille samat. Varmistaa jäsenyystietojen ja -trendien saatavuus ja ymmärrettävyys ottaen huomioon maantieteelliset/kulttuuriset ominaispiirteet Korostaa viestintää, visiota, suunnitelmia ja yhteistyötä Tunnistaa ja edistää palvelumahdollisuuksia Tunnistaa paikkoja uusien klubien perustamista varten ja mainostaa uusia klubeja Auttaa alueiden jäsentavoitteiden ja strategisten suunnitelmien kehittämisessä ja toteuttamisessa Kannustaa kaikkia piirejä perustamaan vähintään yksi uusi klubi per toimivuosi Kannustaa piirejä auttamaan klubeja niiden jäsenten tyytyväisyyden varmistamisessa ja kutsumaan mukaan vähintään yksi uusi jäsen per vuosi Antaa tunnustusta ja kertoa muille menestyneistä jäsenyyteen liittyvistä strategioista Tutustua LCI:n aloitteisiin ja jäsenkehityksen resursseihin ja mainostaa niitä 5

9 Jäsenyys- ja uusien klubien kasvutiimi Moninkertaispiirin ja piirin GMT-koordinaattorit perustavat ja heitä tukevat kaksi tiimiä - jäsenyys- ja uusien klubien kasvutiimi ja klubin menestystiimi. Näihin tiimeihin nimitetyt lionit palvelevat tietyn jäsenyysalueen kehittämisen asiantuntijoina kolmivuotisen toimikauden, joka on sama kuin GMT:n kolmevuotinen kausi. Jäsenkasvun ja uusien klubien tiimien asiantuntijat: Tunnistavat tilaisuuksia uusien klubien perustamiseksi Rohkaisevat yhteydenottoa uusiin jäseniin Edistävät seuraavien ohjelmien käyttämistä: Klubin laatuprosessi (KLP) Suunnitelma vahvemmalle klubille Teidän klubinne, teidän tapanne Mainostavat jäsenyysresursseja/-ohjelmia klubeille Klubin menestystiimi Klubin menestystiimin asiantuntijan vastuita ovat: Keskittyy sitomaan lionit paikkakunnan palveluprojekteihin ja pyrkii tunnistamaan uusia palvelutilaisuuksia Edistää palveluaktiviteetti-ilmoitusten käyttämistä Kannustaa Jäsenten tyytyväisyysoppaan käyttämistä Tukee klubeja, jotka ovat osallistuneet Klubin laatuprosessiin (KLP) ja suorittaneet Suunnitelman vahvemmalle klubille Tukee terveitä klubeja niiden jäsenten säilyttämisessä sekä heikkoja klubeja niiden haasteissa Mainostaa jäsenyysresursseja/-ohjelmia klubeille Moninkertaispiirin tai piirin GMT tunnistaa ja nimittää nämä eri alojen vastaavat riippuen moninkertaispiirin tai piirin tarpeista ja lionien taidoista ja kiinnostuksesta. Moninkertaispiiri tai piiri lisää heidän tietonsa MyLCI:n tietokantaan. Alueen ja lohkon puheenjohtajat Alueen ja lohkon puheenjohtajan vastuita ovat: Mainostaa jäsenyysresursseja klubeille Mainostaa ja tunnistaa klubit, joiden kannattaa osallistua Klubin laatuprosessiin (KLP) Varmistaa, että klubin jäsenjohtajat tuntevat heidän roolinsa ja vastuunsa Tunnistaa sijaintipaikkoja uusille klubeille Korostaa jäsenten osallistumista uusiin tai olemassa oleviin palveluprojekteihin Kannustaa klubeja toteuttamaan jäsenkasvusuunnitelman ja mainostamaan toimintaa paikkakunnalla Kertoa jäsenten kehitystarpeista ja menestyksellisistä strategioistas muille piirin GMT:n jäsenille 6

10 Uuden jäsenen kyselyt Mahdollisen jäsenen lomake Mahdollisen uuden jäsenen lomake löytyy LCI:n verkkosivulta kannustamaan jäsenyydestä kiinnostuneita henkilöitä lähettämään heidän yhteystietonsa LCI:hin. LCI luottaa siihen, että näihin mahdollisiin uusiin jäseniin otetaan yhteyttä paikallisesti. Kun saat tällaisen sähköpostin, lähetä se eteenpäin yhteydenottoa varten, jotta varmistetaan että näihin kyselyihin vastataan. Ilmoittakaa LCI:lle jos mahdollinen uusi jäsen kutsutaan jäseneksi. Jos mahdollisen uuden jäsenen paikkakunnalla ei ole vielä klubia, tämä on hieno tilaisuus keskustella mahdollisuudesta perustaa uusi klubi paikkakunnalle. Mahdolliset uudet jäsenet, jotka täyttävät verkossa lomakkeen ilmaisten mielenkiintonsa liittymistä kohtaan, saavat sähköpostiviestin, jossa heitä kiitetään mielenkiinnosta ja kerrotaan, että paikallinen lionjohtaja ottaa heihin yhteyttä. Lions Clubs International on innoissaan näistä uusista tavoista toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi. Jos teillä on kysyttävää mahdollisten uusien jäsenten kyselyistä, ottakaa yhteyttä osoitteessa Yhteistyö: GMT & GLT Sekä jäsenkasvu että johtajakoulutus ovat elintärkeitä kyvyllemme lioneina jatkaa yhteisöpalvelua ja mottomme ja missiomme, "Me palvelemme", toteuttamista. Tämän on syy miksi maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä sekä maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä perustettiin. Yhdessä näillä kahdella ryhmällä on kolme perustavoitetta: Jatkuva jäsenkasvu Uusien klubien perustaminen Klubien parempi menestys Johtamistaitojen parantaminen Vaikka GMT ja GLT ovat kaksi erillistä, rinnakkaista ryhmää, niiden kummankin vaikutus moninkertaistuu keskinäisen yhteistyön avulla. GMT on vastuussa jäsenkasvusta uusien jäsenten ja uusien klubien perustamisen avulla, sekä rohkaisemalla klubien menestystä jäsentensä säilyttämiseksi. GLT etsii potentiaalisia uusia johtajia ja kannustaa heitä kehittymään, samalla parantaen johtajien laatua organisaatiomme menestyksen turvaamiseksi ja laadukkaiden koulutus- ja kehitysohjelmien järjestämiseksi. Tehokkaassa yhteistoiminnassa toteutuu ajatus, jonka mukaan jokin kokonaisuus on parempi kuin sen osien summa. 7

11 Viestintä Jatkuva viestintä on tärkeää, jotta GMT menestyy. Painopisteiden ollessa tiimityöskentelyssä ja yhteistyössä, GMT:n tavoitteisiin pääseminen vaatii vuorovaikutusta monien lionien välillä. Tehokkaimmat GMT-jäsenet viestivät toisilleen tavoitteista, toimintasuunnitelmista ja tehtävistä, kuka hoitaa minkäkin tehtävän, milloin, miten ja mitä resursseja toteutuksessa käytetään. Ilman tehokasta viestintää GMT:n tavoitteet tuskin onnistuvat halutulla tavalla. Moninkertaispiirin ja piirin GMT-tiimien tulee kommunikoida säännöllisesti keskenään varmistaakseen että kaikki tiimin jäsenet keskittyvät asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteet tulee asettaa yhdessä ja kaikkien tiimin jäsenten tulee tukea niitä ja sitoutua toimintasuunnitelmien toteuttamiseen. Keskustelut voidaan käydä kasvotusten, puhelimessa, verkossa tai kuten ryhmän jäsenet parhaaksi näkevät. Viestintätavasta huolimatta viestinnän tulisi olla olla säännöllistä ja sen tulosten hyödyttää moninkertaispiiriä/piiriä. GMT-piirikoordinaattori viestii moninkertaispiirin GMT-koordinaattorin kanssa, tai, yksittäispiirien kohdalla GMTaluejohtajan kanssa. Moninkertaispiirin GMT, GMT-aluejohtaja ja erityisalueneuvoja määrittelevät viestintätavan ja -tiheyden. Viestintä molemmin puolin on tärkeää, jotta kaikki osapuolet olisivat ajantasalla koulutussuunnitelmista, työkaluista ja resursseista. GMT-MD ja/tai GMT-aluejohtaja voi antaa opastusta, auttaa haasteellisten tilanteiden selvittämisessä ja vaihtoehtojen pohtimisessa haasteiden voittamiseksi. Hän voi myös kertoa miten muilla alueilla on onnistuttu voittamaan haaste. Joitakin aiheita joita tulisi käsitellä: GMT-MD:n tavoitteet, ja vastaavasti GLT-D:n tavoitteet piireille (näiden tulisi osapuilleen vastata toisiaan) Moninkertaispiiri ja piirin toimintasuunnitelmat Statusraportit Tiedot jäsenten kehitysohjelmista ja resursseista Erityiset haasteet ja tilaisuudet GMT:n parhaat toimintatavat Motivointi ja inspirointi Edistyminen tavoitteiden saavuttamiseksi GMT-aluejohtajat ovat vastuussa edistyksen raportoimisesta GMT-vaalipiirin aluejohtajalle ja LCI:lle, joten on tärkeää jatkuvasti viestiä jäsetoiminnasta ja -aloitteista, millainen vaikutus niillä on ja mitä esteitä onnistumisen tiellä on. Tällä tavoin GMT ja LCI voivat tehdä yhteistyötä ja tarjota työkaluja ja resursseja paikallisten tarpeiden kattamiseksi kaikilla alueilla kaikki tämä lionsjohdon yleisen laadukkuuden parantamiseksi, jotta voimme jatkaa arvokkaan palvelun tuottamista paikkakunnillamme. Viestintä ei tietenkään saa rajoittua vain yllämainittuihin asioihin. Koska yhteistyö GLT:n kanssa on niin tärkeää, tulee GLT-vastaparit sisällyttää viestintäympyrään. Muut lionit, mukaan lukien entiset johtajat, nykyiset johtajat ja innostuneet jäsenet voivat myös auttaa GMT:n pyrkimyksissä. Avoin kommunikointi onkin paras tapa edistää erinomaista johtamista piirissä emmehän koskaan voi tietää mistä seuraava mahtava idea putkahtaa. 8

12 Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän resurssit Jäsenraportit GMT käyttää useita resursseja ylläpitääkseen viimeisimpiä tietoja jäsenaloitteista ja tilastollista tietoa. Nämä resurssit löytyvät LCI:n verkkosivulta erilaisista jäsenyysraporteista ja nyt myös MyLCI:sta. Jäsenyysraportit löytyvät mm. näistä aiheista: Kumulatiivinen raportti - viikoittain ja kuukausittain Jäsenrekisteriraportti Puuttuvien klubivirkailijoiden raportti Yhteenveto jäsenistä Kuukauden jäsenilmoituksen raportti Viiden vuoden jäsenyystrendi - vuosittain Monet GMT:n jäsenille tarkoitetut resurssit ovat myös muiden lionien käytössä. GMT:n tulee jatkuvasti mainostaa olemassa olevia resursseja ja etsiä uusia ja innovatiivisia aloitteita ja menestystarinoita alueiden piireistä ja klubeista. Tiedon ja kokemuksen jakaminen muiden kanssa on tärkeä osa jäsenyysaloitteiden menestymistä ja se onkin yksi GMT:n tärkeimmistä vastuista. Jäsenyysraportit löytyvät helposti LCI:n verkkosivulta: > MyLCI > Resurssit (sinisellä nuolella merkitty) Numerot kertovat tarinoita. Etsi klubien tarinoita. Kannusta GMT-koordinaattoreita käyttämään hyväkseen jäsenyysraportteja ja tekemään yhteistyötä klubivirkailijoiden kanssa numeroiden takaa löytyvien tarinoiden löytämiseksi. 9

13 Uudet jäsenet ja uudet klubit Verkossa oleva jäsenkehityksen tiedot löytyvät LCI:n kotisivulta. Täältä löytyy tietoja: Uudet jäsenet Uuden klubin aloittaminen Jäsenten kutsuminen Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä Vahvista jäsenkuntaa Palkinnot Jäsenedut Presidentin teema 10

14 Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän verkkosivut Pääset maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän verkkosivulle Lionien verkkosivun kautta. 11

15 Jäsenyyteen liittyvät toimintasuunnitelmat Jäsenyyteen liittyvien toimintasuunnitelmien tulee olla yhdenmukaisia moninkertaispiirin/piirin jäsentavoitteiden ja jäsenyysanalyysin kanssa. Teitä kannustetaan tutustumaan viime vuoden jäsenyystavoitteisiin ja tuloksiin. Onnistuneiden tavoitteiden ja strategioiden tunnistaminen, sekä niiden jotka tarvitsevat vielä lisäaikaa toteutuakseen ja niiden jotka eivät tuottaneet haluttua tulosta. Uusien tavoitteiden tulisi keskittyä palveluaktiviteetteihin sekä myös uusien klubien perustamisen tukemiseen. Huomioon otettavia tilastoja ja tietoja ovat: Käy läpi palvelu- ja jäsenyystavoitteet, jotka on asetettu viime vuonna ja jotka ovat edellisvuoden tuloksia Tutustu Kumulatiiviseen jäsenyysraporttiin ja Klubin yhteenvetoraporttiin Tutustu Klubin terveystarkastusraporttiin Käy läpi LCI:n materiaalit/resurssit, joiden avulla voit käyttää vahvuuksia palvelussa ja jäsenyydessä ja vastata haasteisiin Etsiä klubeja, jotka hyötyisivät Klubin laatuprosessista (KLP) Tutustu Kansainvälisen presidentin teemaan Tutustu Maailmanlaajuisiin palvelukampanjoihin Arvioi nykyiset ja mahdolliset PR -aloitteet Tavoitteiden tulisi olla tarkkoja, mitattavia, toimivia, realistisia ja sidottuja aikatauluun. Kun tavoite on tarkasti määritelty, on helpompaa todeta onnistuttiinko sen saavuttamisessa vai ei. Kun tavoitteena on asia joka on helposti mitattavissa, voidaan editystä seurata tarkemmin. Kun tavoite on toiminnallinen, voivat piirin jäsenet kaikki osallistua sen toteuttamiseen. Kun olet tarkistanut jäsentiedot, täytä seuraavat kohdat: Jäsentietoihin perustuvan analyysin pohjalta voidaan todeta, että piirin vahvuuksia ovat: o Jäsentietoihin perustuvan analyysin pohjalta voidaan todeta, että piirin heikkouksia ovat: Vastauksena vahvuuksiin ja heikkouksiin tavoitteenamme on: 12

16 GMTRG2015 FI

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut piirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan tiedot viran vastuista

Lisätiedot

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät piirin GLT-koordinaattorin (GLT-D) vaatimukset, voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea vastuista ja vaatimuksista, täyttää hakemus

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 2: Lohkon puheenjohtaja lohkon hallintojohtajana TYÖKIRJA Tässä moduulissa keskitytään lohkon puheenjohtajan rooliin lohkon hallintojohtajana.

Lisätiedot

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin (GLT-MD) vaatimukset (sivu 3), voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea tiedot

Lisätiedot

Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä

Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä Uudet jäsenet vaikutuksen kasvattamiseksi -toimintasuunnitelma Tammikuu 2016 - tammikuu 2018 Sisällysluettelo Johdanto: Miksi nyt Meidän strategiamme Johtajakoulutuksen

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas Symposiumin yleiskatsaus Lioneilla on pitkä perinne maailman lasten auttamiseksi olosuhteissa, joissa he kärsivät köyhyydestä, kodittomuudesta, nälästä,

Lisätiedot

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja 27.5.2015 esittäjän etunimi sukunimi 2 Jäsenjohtajan avainalueet Lionsklubin virallinen virkailija, joka

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 1: Yleiskatsaus tehtävistä ja velvollisuuksista TYÖKIRJA Tämän moduulin tarkoitus on antaa sinulle yleiskäsitys lohkon puheenjohtajan tehtävistä.

Lisätiedot

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE Tämä ei ole mikään salaisuus. Tehokkaimmat lionsklubit pyrkivät jatkuvasti tunnistamaan tapoja, joilla laajentaa niiden antaman humanitäärisen

Lisätiedot

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa Lions- 107-N PTS 2015-2019 DG Sini Eloholma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.11.2014 Kansainvälinen lions-järjestö Näkemyksemme- visio Järjestö säilyy vapaaehtoisten yhteiskunnallisten ja humanitaaristen

Lisätiedot

Piirin tavoitteet & toimintasuunnitelmat Miten hakea vahvistus asetetuille tavoitteille

Piirin tavoitteet & toimintasuunnitelmat Miten hakea vahvistus asetetuille tavoitteille Jotta piirin johtajakoulutuksen kehitystavoitteet ja toimintasuunnitelmat katsotaan olevan lopullisia, ne on vahvistettava seuraavan suunnitelman mukaisesti*: Johtajakoulutuksen kehittämistavoitteet Toinen

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan valmennus tiedätkö mikä on vastuusi?

Lohkon puheenjohtajan valmennus tiedätkö mikä on vastuusi? Lohkon puheenjohtajan valmennus 2016-2017 - tiedätkö mikä on vastuusi? Taito määrää sen, mitä kykenee tekemään. Motivaatio ratkaisee, mitä tekee. Asenteesta riippuu, kuinka hyvin sen pystyy tekemään 2016-2017

Lisätiedot

Klubin erinomaisuusprosessi Lite Osallistujan työkirja

Klubin erinomaisuusprosessi Lite Osallistujan työkirja CLUB EXCELLENCE Lite PROCESS Klubin erinomaisuusprosessi Lite Osallistujan työkirja Hyvä KLP-workshopin osallistuja, Lions Clubs Internationalin henkilökunta on iloinen klubinne osallistumisesta Klubin

Lisätiedot

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Virkailijakoulutus

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Virkailijakoulutus Klubin jäsenjohtajan tehtävät Virkailijakoulutus Taustalla kauden 2011-2012 teemat Järjestön teema Me palvelemme Kv presidentin Wing-Kun Tamin teema Minä luotan Kotimainen teema Vastuu on minun Piirin

Lisätiedot

107 G-PIIRIN STRATEGIA. Hyväksytty piirihallituksessa

107 G-PIIRIN STRATEGIA. Hyväksytty piirihallituksessa 107 G-PIIRIN STRATEGIA 2013 2016 Hyväksytty piirihallituksessa 22.2.2014 Sivu 2 / 7 Sisällysluettelo 1. Missio... 3 2. Perusarvot... 3 3. Nykytila-analyysi... 3 4. Pelikenttä... 4 5. Visio ja päämäärät...

Lisätiedot

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja Piirikuvernööri Heikki Saarinen Sinun.. Kyvykkyytesi ja kehityshalusi on huomattu, siksi olen valinnut juuri Sinut omaan piirihallitukseeni Tehtävä on vaativa

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

MyLCI Suojausryhmät tehtävittäin

MyLCI Suojausryhmät tehtävittäin KLUBITASO Klubi Tehtävä Klubin jäsenjohtaja Klubin 1. varapresidentti Klubin rahastonhoitaja Presidentti Sihteeri ALUE- JA LOHKOTASO Lohko Lohko-taso Lohkon puheenjohtaja Alue Alue-taso Alueen puheenjohtaja

Lisätiedot

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä Tavoitteet Mikä on 100-vuotisjuhlan palveluhaaste? 100-vuotisjuhlan palveluhaaste (CSC) on aloite, jonka avulla juhlimme lionien antaman palvelun 100 vuotta. Klubeja haastetaan järjestämään vähintään yksi

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRITIIMI. Piirikuvernööri. Luku 1

PIIRIKUVERNÖÖRITIIMI. Piirikuvernööri. Luku 1 Luku 1 PIIRIKUVERNÖÖRITIIMI Tämän päivän nopeasti muuttuvassa maailmassa ihmisiltä vaaditaan perheen, työasioiden ja vapaaehtoisvirkojen yhä tehokkaampaa yhteensovittamista. Vaikka piirikuvernöörin rooli

Lisätiedot

LIONIEN MENTORI- OHJELMA

LIONIEN MENTORI- OHJELMA LIONIEN MENTORI- OHJELMA Jatkotason mentoriopas SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Mentoroitavalle 3 Mentorille 4 Lionien mentoriohjelma Perustason mentoriohjelma 5 Jatkotason mentoriohjelma 5 Mentoroimisesta Menestyksellinen

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE KLUBIN PRESIDENTTI 1 Valmennuksen tavoite: Tiedät tehtäväsi presidenttinä Tunnet Suomen Lions-liiton toimintatavan Kannat vastuuta klubisi Lions-toiminnasta 2 Presidentin tehtävät MITÄ KAUDELTASI HALUAT?

Lisätiedot

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015

LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA. Strategia päivitetty 27.10.2015 LC SAVONLINNA / SÄÄMINKI KLUBIN STRATEGIA Strategia päivitetty 27.10.2015 Tämän LC klubin strategian on laatinut klubin hallitukselle Ehdollepano- ja kehitystoimikunta. 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. Toiminta-ajatus

Lisätiedot

OPAS. piirien yhteenliittämiseksi

OPAS. piirien yhteenliittämiseksi OPAS piirien yhteenliittämiseksi MIKSI YHDISTÄÄ PIENIÄ PIIREJÄ? Piirin ihanteellisesta koosta on keskusteltu paljon, mutta selvää on että piirin tulisi olla tarpeeksi suuri, että sen alueella on tarpeeksi

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t.

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t. Lions Clubs International Piiri 107-F, Finland Distrikt 107-F, Finland Piirikuvernööri, DG 2015-2016 Timo Sysilampi ja puoliso Pirkko Distriktsguvernör, DG 2015-2016 Timo Sysilampi och maka Pirkko Lions

Lisätiedot

Klubin laatuprosessi Lite Klubikoordinaattorin opas

Klubin laatuprosessi Lite Klubikoordinaattorin opas Klubin laatuprosessi Lite Klubikoordinaattorin opas Hyvä klubin KLP-koordinaattori, Lions Clubs Internationalin henkilökunta on iloinen klubinne osallistumisesta Klubin laatuprosessin (KLP) Lite-versioon.

Lisätiedot

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG

PrePETS. Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG PrePETS Rotarypiiri 1430 Aimo Turunen, DG 2016-2017 Aimo Turunen Kiteen Rotaryklubi ry DG 2016-2017 Rotarypiiri 1430 aimo.turunen49@gmail.com 0400-275928 http://www.rotarypiiri1430.fi/ TITLE 2 RI Vuoden

Lisätiedot

Organisaatio Mitä titteleiden takana?

Organisaatio Mitä titteleiden takana? Lions Clubs International MD 107 Finland Organisaatio Mitä titteleiden takana? Uusien leijonien koulutus- ja keskustelutilaisuus 3.10.2013 DC Leena Lehtonen LION-ORGANISAATIO Lionit Lions-klubit Piirit

Lisätiedot

Hallituksen jäsenillä, paitsi piirikuvernöörillä, ei ole äänioikeutta, ellei piirin säännössä ja ohjesäännöissä ole toisin määrätty.

Hallituksen jäsenillä, paitsi piirikuvernöörillä, ei ole äänioikeutta, ellei piirin säännössä ja ohjesäännöissä ole toisin määrätty. Luku 3 PIIRIHALLINTO Piirikuvernöörit ovat hyvin kiireisiä. He saavat paljon postia ja heidän tulee täyttää kuukausittain matka- ja toimistokululaskut sekä osallistua klubikokouksiin. Nämä ja muut tehtävät

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland LOHKON PUHEENJOHTAJA ALUEEN PUHEENJOHTAJA

Lions Clubs International MD 107 Finland LOHKON PUHEENJOHTAJA ALUEEN PUHEENJOHTAJA LOHKON PUHEENJOHTAJA ALUEEN PUHEENJOHTAJA 1 KOULUTUKSEN TAVOITE: Tiedät tehtäväsi tärkeyden Tiedät siihen kuuluvan byrokratian Sitoudut hoitamaan tehtävän Tiedät mistä olet vastuussa 2 Piirikuvernöörisi

Lisätiedot

Esitehtävät. Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti

Esitehtävät. Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti Esitehtävät Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti 2015-2016 Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti Esitehtävät Onnittelut valinnastasi senior-lionien johtajakoulutukseen! Tällä sivulla on tiivistelmä

Lisätiedot

107 G-PIIRIN STRATEGIA

107 G-PIIRIN STRATEGIA 107 G-PIIRIN STRATEGIA 2015-2018 Hyväksytty piirihallituksessa 09.04.2016 Sivu 2 / 9 Sisällysluettelo 1. Missio...3 2. Perusarvot...3 3. Nykytila-analyysi...3 4. Pelikenttä...4 5. Visio ja päämäärät...4

Lisätiedot

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT Kansainvälisellä hallituksella on valta määrätä tämän järjestön kaikista virallisista julkaisuista sekä oikeus valvoa ja ohjata niitä. B. MÄÄRITELMÄ "VIRALLINEN JULKAISU"

Lisätiedot

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma Apurahahakemus Leojohtajien apurahaohjelman puitteissa myönnetään taloudellista avustusta lionien moninkertaispiireille, osapiireille tai yksittäispiireille

Lisätiedot

107 F:N STRATEGIA Laadittu toukokuussa 2013

107 F:N STRATEGIA Laadittu toukokuussa 2013 107 F:N STRATEGIA Laadittu toukokuussa 2013 2/7 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Perusarvot 3. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 4. Pelikenttä 5. Visio ja päämäärät 6. Menestyskonsepti 7. Kriittiset

Lisätiedot

Piirin 107-G toimintasuunnitelma

Piirin 107-G toimintasuunnitelma Luovuta Isänmaasi Onnellisempana Nousevalle Sukupolvelle LIONS-JÄRJESTÖN TUNNUS: We serve. Me palvelemme. LIONS-JÄRJESTÖN TOIMINTA-AJATUS (missio) (lions-vuosikirja/liiton sivut) LIONS-JÄRJESTÖN TAVOITETILA

Lisätiedot

Suomen Lions-toiminnan vahvistaminen. Piirirakennetyöryhmän ehdotus 2

Suomen Lions-toiminnan vahvistaminen. Piirirakennetyöryhmän ehdotus 2 Suomen Lions-toiminnan vahvistaminen Piirirakennetyöryhmän ehdotus 2 Päivitetty piireiltä saatujen virallisten ja epävirallisten kommenttien perusteella. Esityksen sisältö Piirirakennetyöryhmä ja sen tavoitteet

Lisätiedot

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen

10.3.2011. Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Uusien jäsenten koulutus Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Lions Clubs International MD 107 Finland Arne Ritari Suomen lionstoiminnan kummi Aarne Ritarin syntymästään tuli 7.3.2011 kuluneeksi 105 -vuotta.

Lisätiedot

Lions Clubs International Presidentin teema 2014-2015. Presidentti Joe Preston

Lions Clubs International Presidentin teema 2014-2015. Presidentti Joe Preston Lions Clubs International Presidentin teema 2014-2015 Presidentti Joe Preston lauma (pride of lions) on Leijonien leijonaperhe, jollaisia elää Afrikan keskiosien savannialueilla. Jokaisella lauman jäsenellä

Lisätiedot

Kauden 2016-2017 varapresidenttivalmennus Liminka, Kajaani, Oulu. Virkailijakoulutus 2016 I-piiri I-piirin GLT-d Hannu Anttonen

Kauden 2016-2017 varapresidenttivalmennus Liminka, Kajaani, Oulu. Virkailijakoulutus 2016 I-piiri I-piirin GLT-d Hannu Anttonen Kauden 2016-2017 varapresidenttivalmennus Liminka, Kajaani, Oulu Virkailijakoulutus 2016 I-piiri I-piirin GLT-d Hannu Anttonen Johtaminen/ vuosisuunnittelu Toimikuntia 1-8 (ka 4), 50% tehokkaita Riittäisi

Lisätiedot

Klubipresidentti. - Johdonmukainen ja joustava

Klubipresidentti. - Johdonmukainen ja joustava Klubipresidentti - Johdonmukainen ja joustava Tervetuloa presidenttikoulutukseen! Minä olen NN ja nyt vietämme kaksi tuntia yhdessä ja tutkimme lions-klubipresidentin tehtävää eri näkökulmista Minä olen

Lisätiedot

2015-2016 Sisällysluettelo

2015-2016 Sisällysluettelo 2015-2016 Sisällysluettelo I. Piirikuvernöörin tiimi Piirikuvernööri... I-1 Ensimmäinen varapiirikuvernööri... I-2 Toinen varapiirikuvernööri... I-4 Tehokkaat piirikuvernööritiimit... I-6 II. Kansainvälinen

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA

SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA SENIORIT VAPAAEHTOISINA SUURET IKÄLUOKAT MAHDOLLISUUTENA LIONS-TOIMINNASSA TAUSTATIETOA Järjestö on perustettu 1917 Chicagossa The International Association of Lions Clubs Palvelujärjestö WE SERVE Suomeen

Lisätiedot

Klubin kehittämisestä ja koulutuksista

Klubin kehittämisestä ja koulutuksista Klubin kehittämisestä ja koulutuksista Meri-Karina 6.5.2014 Marja-Leena Knuutinen ELINIKÄINEN OPPIMINEN Yhteiskunnassa toimiminen edellyttää tietoja, taitoja, sivistystä ja osaamista. Koulutus edistää

Lisätiedot

Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia

Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia Lions-toiminta on meidän yhteinen iloinen asia 1 Johtaminen vapaaehtoisjärjestössä Lions toiminta-ajatus: Lionsit palvelevat yhdessä paikallisella, kansallisella ja kansainvälisellä tasolla lasten ja nuorten

Lisätiedot

Johtamisvalmennus 7.8.2010

Johtamisvalmennus 7.8.2010 Johtamisvalmennus 7.8.2010 Piirikuvernööri Tuomo Holopainen Kauden 2010 2011 teema: Eteenpäin yhdessä toimien Framåt tillsammans 1 ARVOT, MISSIO, VISIO JA STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT 2010 2015 Arvot Isänmaa

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Käsiteltiin tilintarkastusta koskevat suunnitelmat koskien

Lisätiedot

Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016

Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016 Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016 IPDG Kalevi Sillanpää 21.4.2016 1 Valmennuksen sisältö, kevät 2016 1. Valmistautuminen presidentin tehtävään Presidentin rooli johtajana, lionismin arvot,

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan käsikirja

Lohkon puheenjohtajan käsikirja Lohkon puheenjohtajan käsikirja Suomi Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien toimintaa

Lisätiedot

Malli Lionspiirin 107-X ohjesäännöksi

Malli Lionspiirin 107-X ohjesäännöksi Malli Lionspiirin 107-X ohjesäännöksi Viimeksi päivitetty 26.02.2013 14:34 1. NIMI Piirin nimi on LIONS-PIIRI 107-. Ohjesäännössä yhdistystä nimitetään piiriksi. Piirin toimintaalue on Lions Clubs Internationalin

Lisätiedot

LUKU XIX PR-TOIMINTA

LUKU XIX PR-TOIMINTA LUKU XIX PR-TOIMINTA A. JULKAISUT 1. PR- ja viestintäjaoston (Public Relations and Communications Division) tulee tuottaa ja järjestää saatavaksi joko järjestön virallisilla verkkosivuilla tai klubitarvikkeiden

Lisätiedot

107 N-PIIRI PTS

107 N-PIIRI PTS Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa 24.4.2010 107 NPIIRI PTS 2010 2015 www.lions.fi/n Npiiri/ Holopainen Tuomo/ Ruissalo Jouko/Tuomikoski Antti/ Viinikainen Esko 1 Vaikka Lionstoiminta on vakaalla

Lisätiedot

PIIRIN 107-O STRATEGIA

PIIRIN 107-O STRATEGIA PIIRIN 107-O STRATEGIA 2014-2019 Laadittu maaliskuussa 2014 1VDG Heikki Hemmilä, DG Gurli Dumell, 2VDG Jukka Borén, PDG Mauno Mäkelä, ipdg Kerttu Illikainen, GMT Christina Simons, DC Raija Fors, CS Pekka

Lisätiedot

Luku IX PIIRIVIRKAILIJAT JA PIIRIORGANISAATIO

Luku IX PIIRIVIRKAILIJAT JA PIIRIORGANISAATIO PIIRIVIRKAILIJAT JA PIIRIORGANISAATIO A. ERINOMAISUUSPALKINTOSÄÄNNÖT Erinomaisuuspalkinnot perustettiin tunnustuksen antamiseksi piirikuvernööreille, ensimmäisille varapiirikuvernööreille, toisille varapiirikuvernööreille,

Lisätiedot

Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen. Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen

Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen. Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen Piirikuvernöörin terveiset Lions -toiminnasta valoa kaamokseen Hailuodosta Kuhmoon DG Aarto Mäkinen Valloitamme uusia vuoria - Tue nuorta itsenäisyyteen Lions Clubs International District 107-I-Finland

Lisätiedot

Jäsenten aktivointi Piirikokous Jämsänkoski

Jäsenten aktivointi Piirikokous Jämsänkoski Jäsenten aktivointi Piirikokous 12.10.2013 Jämsänkoski Kohdat 1 5 ovat johdanto aiheeseen Kohdat 6 17 ovat ryhmän 4 ajatuksia DGN Raili Töntsi Lahti-Laune 1 Jäsenmäärän muutos 2012 2013 RI:n ja SR:n tilastojen

Lisätiedot

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Valmennuksen tavoitteet. Valmennuksen taustaa. Virkailijakoulutus

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Valmennuksen tavoitteet. Valmennuksen taustaa. Virkailijakoulutus Klubin jäsenjohtajan tehtävät Virkailijakoulutus 20.4.2013 GMT-koordinaattori 107E -piiri Marja Sundström-Pullinen LC Lempäälä / Sääksjärvi MSP 1 Valmennuksen tavoitteet Valmennetaan klubien jäsenjohtajia

Lisätiedot

Viestintä osana johtamista. Ulla Karppinen

Viestintä osana johtamista. Ulla Karppinen Viestintä osana johtamista Ulla Karppinen Liiton viestintästrategia Viestinnän avulla lionsjärjestö lisää tunnettuuttaan ympäristön ja kansalaisten luottamusta toimintaansa kohtaan sekä toimintansa vaikuttavuutta

Lisätiedot

Kansainvälinen lionsklubien järjestö PIIRIN MALLISÄÄNNÖT

Kansainvälinen lionsklubien järjestö PIIRIN MALLISÄÄNNÖT Kansainvälinen lionsklubien järjestö Sääntö ja ohjesäännöt PIIRIN MALLISÄÄNNÖT Muutettu 9. heinäkuuta 2013 Lions Clubs International TAVOITTEET JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan

Lisätiedot

MyLCI Suojausryhmät Katselu/ylläpito tiedot

MyLCI Suojausryhmät Katselu/ylläpito tiedot MyLCI Katselu/ylläpito tiedot KLUBITASO Jäsentiedot Kokoustiedot Klubin virkailijat Klubin tiliote Palveluaktiviteetit Erityisaktiviteetit (Nimikkoaktiviteetit) Klubin aktiviteettitavoitteet n raportit

Lisätiedot

SUOMEN LEOT. Leijonien oma nuorisojärjestö

SUOMEN LEOT. Leijonien oma nuorisojärjestö SUOMEN LEOT Leijonien oma nuorisojärjestö Innovaatio Uusia ideoita ympäriltämme arjesta Chapel Street, Melbourne, VIC, Australia Innovaatio Uusia ideoita ympäriltämme arjesta Chapel Street, Melbourne,

Lisätiedot

Lions-järjestö perustettiin Chicagossa

Lions-järjestö perustettiin Chicagossa Lions-järjestö perustettiin Chicagossa 7.6.1917 Melvin Jones 1879-1961 7.5.2014 PV MERKKIPAALUJA 1917 Järjestö perustettiin USA:ssa 1920 Järjestöstä tuli kansainvälinen, kun Kanadaan perustettiin ensimmäinen

Lisätiedot

Lions Clubs International

Lions Clubs International LIONS-PIIRIN 107-I OHJESÄÄNTÖ 1. NIMI Yhdistyksen nimi on LIONS-PIIRI 107- I ja sen kotipaikka käsittää Oulun, Raahen ja Kainuun talousalueet, pois lukien Koillismaan kunnat Pudasjärvi, Kuusamo, Taivalkoski

Lisätiedot

107 G piirin toimintasuunnitelma

107 G piirin toimintasuunnitelma 107 G piirin toimintasuunnitelma 2016-2017 Se henki, jonka saimme sydämeen, se vahvana on siellä edelleen. Me yhteistyöllä voimme rakentaa, nyt maailmasta vielä parempaa. Toimintaperiaatteet Järjestön

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI

UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI UUDENKAUPUNGIN ROTARYKLUBI KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015 2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi kokoontuu joka arkitorstaina Hotelli Aquariuksessa klo 12.00 1 / 5 KLUBIJOHTOSUUNNITELMA 2015-2016 Uudenkaupungin Rotaryklubi

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma Lions Clubs International 107 C

Toimintasuunnitelma Lions Clubs International 107 C Toimintasuunnitelma 2016 2017 Lions Clubs International 107 C Teemat Kansainvälinen teema New Mountains to Climb - Valloitamme uusia vuoria Kansallinen teema Tue nuorta itsenäisyyteen Lions 107 C teema

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan käsikirja

Lohkon puheenjohtajan käsikirja Lohkon puheenjohtajan käsikirja 2013-2014 Finnish Lions Clubs Internationalin Tarkoitus ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien nimellä tunnettuja. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien toimintaa

Lisätiedot

I-piirin toimintasuunnitelma 2016-2017 Hailuodosta Kuhmoon VISIOMME Rakennamme osaltamme tasa-arvoista yhteiskuntaa, (tietäen omat henkiset ja taloudelliset rajamme.) Tuottaen tekijöilleen hyvän mielen.

Lisätiedot

LUKU III HALLITUS. Pöytäkirjojen tiivistelmät käännetään järjestön virallisille kielille.

LUKU III HALLITUS. Pöytäkirjojen tiivistelmät käännetään järjestön virallisille kielille. LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset a. Muistiinpanot: Yksi tai useampi pöytäkirjanpitäjä laativat pöytäkirjat jokaisessa hallituksen kokouksissa tai se tehdään jollain

Lisätiedot

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017

HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 Lions Clubs International MD 107 Finland HUOMIOITAVA KAUSILLA 1.7.2014-31.12.2017 100 milj. palvelutekoa, Suomi 1,8 milj. RAPORTOINTI! 5 milj Suomen nuorisolle 100 v. syntymävuonna 1.3.2015 Ari LBI Lindell,

Lisätiedot

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017

AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 AO TOIMINTASUUNNITELMA 2017 Johdanto Toimintasuunnitelmassa asetetaan tavoitteet Ammatilliset Opettajat AO ry:n toiminnalle vuodeksi 2017. Toimintasuunnitelma perustuu OAJ:n nelivuotiseen strategiaan,

Lisätiedot

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä K: Miten raportoin Ei jäsenmuutoksia tässä kuussa? V: Mene Oma lionsklubini -valikkoon ja valitse Jäsenet. Jäsenet -sivulla voit klikata Ei muutoksia tässä kuussa -painiketta. Valitse raportointikuukausi

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry Suomen Lions-liitto ry Jäsentiedot MyLCI - Käyttäjäohje Versio 1.1 4.4.2016 Dokumenttien ja ohjeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ilman lupaa, kopioimalla, sähköisesti tai muullakaan

Lisätiedot

Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen

Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen Toimeenpano ja Seuranta - CHAMP III työpaja Turku 27.10.2010 Pekka Salminen Toimeenpanon ja seurannan lähtökohtia Toimeenpano perustuu: Toimintasuunnitelmaan, Organisaatiorakenteeseen, Viestintään ja

Lisätiedot

ALUEELLINEN LIONJOHTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI RAHOITUSKÄYTÄNTÖ

ALUEELLINEN LIONJOHTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI RAHOITUSKÄYTÄNTÖ RAHOITUSKÄYTÄNTÖ HAKEMUSOHJEET o Vuoden 2016 2017 Lionien alueellisen johtajakoulutusinstituutin (RLLI) täytetyn rahoitushakemuksen on oltava perillä johtajakoulutuksen kehittämisjaostossa viimeistään

Lisätiedot

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa

Rotaryjärjestön organisaatio. 05/2016 / MKa 05/2016 / MKa Rotaryjärjestön perusorganisaatio ja eri yksikköjen keskinäiset suhteet Rotaryklubi Kuvernööri ja piiriorganisaatio Suomen Rotary Rotary International 2 Rotaryklubi Suomen Rotary ry Rotarytoimisto

Lisätiedot

V: Mene joko Oma lionsklubini tai Oma leoklubini -valikkoon ja valitse Palveluaktiviteetit.

V: Mene joko Oma lionsklubini tai Oma leoklubini -valikkoon ja valitse Palveluaktiviteetit. K: Miten lisään aktiviteetin? V: Mene joko Oma lionsklubini tai Oma leoklubini -valikkoon ja valitse Palveluaktiviteetit. Palveluaktiviteetit -sivulla pääset klikkaamaan Lisää aktiviteetti -painiketta.

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Lohkon puheenjohtajan valmennus 2016

Lions Clubs International MD 107 Finland. Lohkon puheenjohtajan valmennus 2016 Lions Clubs International MD 107 Finland Lohkon puheenjohtajan valmennus 2016 Lions Clubs International MD 107 Finland 1. Tervetulemaks Esittelyt Virittyminen Odotukset: tuleeko sinusta johtaja? Koko valmennuksen

Lisätiedot

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ

SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ 18.2.2016 SATELLIITTIKLUBEISTA USEIN KYSYTTYÄ Satelliittiklubi voisi olla yksi toimiva ratkaisu lisätä jäsenmääräämme, varsinkin nuorten jäsenten määrää. S-klubin perustamiseen tarvitaan minimissään 8

Lisätiedot

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Strategiamalli (Liite 2) Faktoja

Suomen Saappaanheittoliitto ry. Strategiamalli (Liite 2) Faktoja Suomen Saappaanheittoliitto ry Strategiamalli 21.11.2008 (Liite 2) Suomen Saappaanheitoliitto ry Faktoja perustettu 1992 1.1.2008 aktiiviheittäjiä 1393 1.1.2008 jäsenmaksun maksaneita seuroja 31 1.1.2008

Lisätiedot

Toimintasuunnitelman toteutus/toteuttajat Ulla Rahkonen 1VDG

Toimintasuunnitelman toteutus/toteuttajat Ulla Rahkonen 1VDG Toimintasuunnitelman toteutus/toteuttajat 2016-2017 Ulla Rahkonen 1VDG Toteuttamisen edellytykset Toimintaan sitoutuminen Yhteistyö Toimijoiden perehdytys Tehokas viestintä 10.5.2016 esittäjän etunimi

Lisätiedot

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit

Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Piirin johtamiskoulutustilaisuus/ Ryhmätyöt: presidentit Erja Vihervaara, Olli Pihlava Suomen Rotary 2015 Sisällysluettelo 1. Presidentin odotukset ja tavoitteet s. 2 2. Tavoitteet s. 6 3. Johtaminen s.

Lisätiedot

Menestyvä kerho huolehtii jäsenhankinnasta ja nykyisten jäsenten aktiivisuudesta strategiamme mukaisesti!

Menestyvä kerho huolehtii jäsenhankinnasta ja nykyisten jäsenten aktiivisuudesta strategiamme mukaisesti! Menestyvä kerho huolehtii jäsenhankinnasta ja nykyisten jäsenten aktiivisuudesta strategiamme mukaisesti! Resurssi- ja voimavaratavoitteet mielessä Ryhmätyön tulokset 15.4.2016 Rauman kevätseminaarissa

Lisätiedot

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016

TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 TOIMINNAN SUUNNITTELU 2016 Kemijärven Yrittäjät ry VISIO Kemijärven Yrittäjät ry tavoittelee vahvaa tulevaisuutta hoitamalla rakentavalla yhteistyöllä yrittäjyyden asiat kuntoon. Kemijärven Yrittäjät ry

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020

Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 strategia 2020 Uintiurheilun ja -liikunnan strategia 2020 Tässä dokumentissa kuvatussa strategiassa linjataan Suomen Uimaliiton keskeiset valinnat vuoteen 2020 saakka. Strategian tavoitteiden toteutumista

Lisätiedot

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena

Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena Rotaryn tietojärjestelmät piirihallinnon tukena DGE-info Tampereella 23.-24.8.2014 2005 2014 Markku Kalliomäki 1 Miten hallitset piirisi tietovirtoja? Näinkö.. vai näin? 2 Rotaryn tietojärjestelmät Suomen

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA LIONS-PIIRI 107-K

TOIMINTASUUNNITELMA LIONS-PIIRI 107-K New Mountains to climb Valloitamme uusia vuoria TOIMINTASUUNNITELMA 2016-2017 LIONS-PIIRI 107-K Kotimainen teema: Tue nuorta itsenäisyyteen Puheenjohtajan (CC) teema: Ole rohkea-ole Lion Piirikuvernöörin

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry

Suomen Lions-liitto ry Suomen Lions liitto ry Suomen Lions-liitto ry Klubisihteerin kuukausitehtävät MyLCI - Käyttäjäohje Versio 1.0 18.7.2015 Dokumenttien ja ohjeiden luovutus kolmannelle osapuolelle ilman lupaa, kopioimalla,

Lisätiedot

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus

Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Kansainvälisten hankkeiden strateginen ohjaus Myötätuulessa-laivaseminaari, 20.3.2012 Mika Saarinen, yksikön päällikkö, Ammatillinen koulutus, CIMO Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyys uudessa KESUssa

Lisätiedot