MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ"

Transkriptio

1 Lions Clubs International MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ RESURSSIOPAS

2 Tervetuloa Lionsklubien kansainvälisen järjestön Maailmanlaajuiseen johtajakoulutusryhmään (GMT). Asemasi GMT:ssä on kriittisen tärkeä alueesi lionsklubien elinvoiman ja hyvinvoinnin kannalta. Tämä on haastava tehtävä, mutta se myös palkitsee tekijänsä. Onnistumisesi oman tiimisi sekä alueesi lionsklubien motivoimisessa tekee paikkakunnastanne paremman paikan elää. GMT:n jäsenenä sinua pidetään tiedon lähteenä koskien LCI:n ohjelmia ja sääntöjä, sekä mentorina, motivoijana ja ennen kaikkea johtajana. Tämän oppaan tiedot auttavat sinua tässä tehtävässä. GMT:n ja maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän (GLT) jäsenet tekevät läheistä yhteistyötä. Näiden kahden tiimin jäsenten keskinäiset yhteistyösuhteet globaalilla, moninkertaispiirien ja piirien tasoilla ovat erittäin tärkeät kun jäseniä pyritään saamaan osallistumaan aktiivisesti. GMTja GLT-jäsenten yhteistyö tulee olemaan malli menestykselle ja työväline, jonka avulla klubeja ja jäseniä vahvistetaan palvelun ja osallistumisen kautta kaikkialla maailmassa. Luethan tämän oppaan huolella läpi. Jos sinulla on kysyttävää liittyen tähän julkaisuun tai omaan virkaasi, ota yhteyttä LCI:n GMT-henkilökuntaan. Membership Development Division Lions Clubs International Tämä opas on tehokkain silloin kun sitä käytetään elektronisessa muodossa internet-yhteyden kanssa. Käytä annettuja linkkejä, joiden kautta voit katsoa/ladata materiaaleja ja resursseja, joita suosittelemme. i

3 Sisällysluettelo Tervetuloa i GMT - yleiskatsaus ja rakenne 1 Taustatietoja 1 Yleiskatsaus GMT-ryhmään 1 Kansainväliseltä tasolta piirin tasolle 2 Työvaliokunta 3 Kansainvälinen GMT-koordinaattori 3 Kansainvälinen perhe- ja naisjäsenten koordinaattori 3 Kansainvälisten vaalipiirien aluejohtajat 3 Aluejohtajat 3 Erityisalueiden neuvojat 3 Moninkertaispiiri, piiri/yksittäispiiri 4 Tavoitteet ja vastuut 5 Jäsenyys- ja uusien klubien kasvutiimi 6 Klubin menestystiimi 6 Alueen ja lohkon puheenjohtajat 6 Uuden jäsenen kyselyt/mahdollisen jäsenen lomake 7 Yhteistyö: GMT & GLT 7 Viestintä 8 Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän resurssit 9 Jäsenraportit 9 Uudet jäsenet ja uudet klubit 10 Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän verkkosivut 11 Jäsenyyteen liittyvät toimintasuunnitelmat 12 ii

4 Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän rakenne Taustatietoja Aktiiviset ja tyytyväiset jäsenet ovat kriittisen tärkeitä minkä tahansa järjestön menestykselle. Tehokas Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä (GMT) luo Lions Clubs Internationalille vision ja se toimii oppaana ja motivoijana, jotta järjestömme pystyisi mahdollisimman hyvin toteuttamaan laadukasta ja mielekästä palvelutyötä maailmanlaajuiselle yhteisölleen. Tärkeä tekijä tehokkaassa järjestössä on hyvä johto. Rakenteeltaan samantyylisen Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän (GLT) tarkoitus on toimia rinnakkain GMT:n kanssa, molemmat tukien toistensa jäseniä ja toimintaa. GLT tukee johtajakoulutusta entistä tiiviimmin, mikä taas on erittäin tärkeää kaikkien LCI:n ohjelmien menestymiselle sekä järjestön tulevaisuudelle kokonaisuudessaan. GMT- ja GLT -tiimien jäsenet selvittävät, kehittävät ja kannustavat yhdessä tilaisuuksia nykyisille ja tuleville lionjohtajille ja kehittävät jäsentoimintaa palvelun avulla. Yleiskatsaus GMT-ryhmään GMT-rakenne, johon sisältyy edustajat moninkertaispiirien ja piirien tasoilla sekä piirikuvernööritiimit luo kattavan maailmanlaajuisen pohjan, jolle voimme kehittää jäseniä tukeaksemme lionien sitoutumista palvelulle. Kun mietitään historiallisia taustatekijöitä, ainutlaatuisia maantieteellisiä ja kulttuurisia ominaispiirteitä ja käyttämällä LCI:n tarjoamia resursseja ja aloitteita, GMT:n jäsenet ovat valmiina: Mentoroimaan, kouluttamaan ja kannustamaan Tukemaan jäsenten kehittämisaloitteita Tunnistamaan mahdollisuuksia uusien klubien kehittämiseksi Tunnistamaan ja tarjoamaan apua vaikeuksissa oleville piireille ja niiden klubeille GMT toimii motivaation ja viestinnän työvälineenä, sekä innostuksena visioille, suunnittelulle ja pitkäjänteisyydelle. 1

5 Kansainväliseltä tasolta piirin tasolle GMT ja GLT toimivat rinnakkain. Tavoite on kasvattaa jäsenmäärää ja parantaa johtajakoulutusta. Rakenteet ovat yhteydessä toisiinsa ja niitä koordinoi kansainvälisellä tasolla työvaliokunta. GMT toimii tietyn vaalipiirin tai maantieteellisellä alueella. GMT- ja GLT-nimitykset ovat kolmivuotisia, jotta alueen tarpeet ehditään analysoida riittävästi ja strategisia suunnitelmia ja ohjelmia ehditään kehittää ja toteuttaa tarpeiden pohjalta. Kaikkien GMT/GLT-johtajien toimintaa tarkastellaan vuosittain ja nimitys tehtävään vahvistetaan tai kumotaan suorituksen perusteella. GMT:n rakenne vastaa suurimmalta osin GLT:n rakennetta jolloin eri tasojen välinen yhteistyö on helpompaa. Tietyillä alueilla kuitenkin riittää, että yksi pätevä lion toimii sekä GLT että GMT -edustajana. 2

6 Työvaliokunta GMT/GLT-työvaliokunta muodostuu seuraavista jäsenistä: Kansainvälinen presidentti puheenjohtajana Ensimmäinen kansainvälinen varapresidentti GMT-yhteyshenkilönä Toinen kansainvälinen varapresidentti GLT-yhteyshenkilönä Puheenjohtajat Jäsenkehityksen toimikunnasta, Johtajakoulutuksen toimikunnasta ja Piiri- ja klubipalvelun toimikunnasta Nimitetty kansainvälinen GMT-koordinaattori Nimitetty kansainvälinen GLT-koordinaattori Nimitetty kansainvälinen perhe- ja naisjäsenten koordinaattori LCI:n hallintojohtajat Kansainvälinen GMT-koordinaattori Kansainvälinen GMT-koordinaattori on nimitetty jäsen GMT/GLT-työvaliokunnassa ja hän palvelee yhteyshenkilönä ensimmäisen varapresidentin ja GMT:n maailmanlaajuisen rakenteen välillä. Kansainvälinen GMT-koordinaattori raportoi hallintojohtajille, tukee vaalipiirien GMT-aluejohtajia, arvioi ja priorisoi alueiden tarpeita, tukee GMT-aluejohtajia ja -neuvojia ja edustaa GMT:tä erilaisissa jäsenkokouksissa ja tilaisuuksissa kaikkialla maailmassa. Hän tekee yhteistyötä LCI:n johtajakoulutusjaoston henkilökunnan kanssa kannustaakseen GLT:n tavoitteiden saavuttamista. Kansainvälinen perhe- ja naisjäsenten koordinaattori Kansainvälinen perhe- ja naisjäsenten koordinaattori tekee yhteistyötä kansainvälisten GMT- ja GLTkoordinaattoreiden kanssa ja tukee erityisiä perhe- ja naisjäsenten toimikuntia kansainvälisen presidentin johdolla. Hän tekee yhteistyötä myös piirin ja moninkertaispiirin asiantuntijoiden kanssa. Vaalipiirien aluejohtajat, Vaalipiirien vara-aluejohtajat, aluejohtajat ja erityisalueiden neuvonantajat GMT-aluejohtajat ovat strategisesti eri puolilla vaalipiirejä, jotta he pystyvät arvioimaan jäsenyyteen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Jokaisessa vaalipiirissä on vaalipiirin aluejohtaja ja aluejohtajien tiimi, joka kattaa tietyn maantieteellisen alueen. Joissakin tapauksissa nimitetään myös vaalipiirin vara-aluejohtaja, jos maassa tai alueella on erityistarpeita tai esimerkiksi pitkät välimatkat. GLT:llä ja GMT:llä on saman verran johtajia samoissa kansainvälisissä vaalipiireissä, jolloin toiminnan koordinointi onnistuu helpommin ja vaikutus on mahdollisimman tehokas. GMT-vaalipiirien johtajat nimitetään kansainvälisen presidentin toimesta, neuvonpidossa ensimmäisen ja toisen varapresidentin kanssa. Aluejohtajat - Jokaisella GMT- ja GLT-johtajalla on ennalta määrätty määrä moninkertais-, yksittäis- ja alapiirejä joita he tukevat. Aluejohtajat, jotka edustavat GLT- ja GMT-ryhmiä ovat jatkuvasti yhteistyössä vastatakseen alueen tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. GMT-aluejohtajat nimitetään kansainvälisen presidentin toimesta, neuvonpidossa ensimmäisen ja toisen varapresidentin sekä vaalipiirin johtajien kanssa. Erityisalueiden neuvonantajat - Joissakin kansainvälisissä vaalipiireissä on nimitettyinä erityisalueiden GMTneuvojia jotka avustavat jäsenkasvutoiminnassa alueita jotka ovat syrjäisiä tai joilla on muita erityispiirteitä. Neuvojat tekevät yhteistyötä aluejohtajien kanssa kertoakseen muille trendeistä ja tarpeista sekä tukeakseen paikallisia alueita. 3

7 Moninkertaispiirin, piirin/yksittäispiirin GMT MD GMT Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja Moninkertaispiirin GMT-koordinaattori* Jäsenyys- ja uusien klubien kasvutiimi Klubin menestystiimi Piirin GMT Piirikuvernööri (DG) 1. varapiirikuvernööri (1. VDG) (jäsenasioiden yhteyshenkilö) 2. varapiirikuvernööri (2. VDG) (johtajakoulutuksen yhteyshenkilö) Piirin GMT-koordinaattori Jäsenyys- ja uusien klubien kasvutiimi Klubin menestystiimi Alueen/lohkon puheenjohtajat GMT on aktiivinen sekä moninkertaispiirin että piirin tasoilla. Moninkertaispiirin GMT:hen kuuluvat kuvernöörineuvoston puheenjohtaja; MD GMT -koordinaattori, jonka nimittää kuvernöörineuvoston puheenjohtaja GMT-aluejohtajan hyväksynnällä; MD:n jäsenyys- ja uusien klubien kasvutiimin jäseniä ja MD:n klubien menestystiimin jäseniä, jotka nimitetään yhteistyössä kuvernöörineuvoston puheenjohtajan ja MD GMT -koordinaattorin kanssa tukemaan tiettyjä jäsenyysaloitteita ja -ohjelmia. Alkaen vuonna , moninkertaispiirin GMT-koordinaattoreiden ja moninkertaispiirin GLTkoordinaattoreiden virat tulevat olemaan vain sellaisissa moninkertaispiireissä, jotka on merkitty GMT/GLTalueisiin tai erityisalueisiin, jotka muodostuvat kahdesta tai useammasta moninkertaispiiristä. Moninkertaispiirit, jotka on merkitty GMT/GLT-alueisiin tai erityisalueisiin, jotka muodostuvat alle kahdesta moninkertaispiiristä, GMT/GLT-aluejohtajat tai GMT ja GLT -erityisalueiden neuvojat täyttävät vastaavat velvollisuudet moninkertaispiirin tasolla. Piirin GMT koostuu piirikuvernööristä, 1. varapiirikuvernööristä - jäsenyysasioiden yhteyshenkilönä DG:n ja GMTkoordinaattorin välillä; 2. varapiirikuvernööristä joka toimii johtajakoulutuksen yhteyshenkilönä piirikuvernöörin ja GLT-koordinaattorin välillä; piirin GMT-koordinaattorista, jonka nimittää virkaan DG-tiimi yhteistyössä ja heidän hyväksynnällään MD GMT -koordinaattorin tai aluejohtajan kanssa; piirin jäsenyys- ja uusien klubin kasvutiimin jäsenistä; piirin klubien menestystiimin jäsenistä, jotka nimitetään yhteistyössä DG-tiimin ja piirin GMTkoordinaattorin välillä tukemaan tiettyjä jäsenyysaloitteita ja -ohjelmia sekä perustamaan uusia klubeja; ja alue- ja lohkojohtajista. * tilanteen mukaan 4

8 Tavoitteet ja vastuut GMT:n rakenne koostuu monen eri tason johtajista, mutta sen tavoitteet ja päämäärät ovat kaikille samat. Varmistaa jäsenyystietojen ja -trendien saatavuus ja ymmärrettävyys ottaen huomioon maantieteelliset/kulttuuriset ominaispiirteet Korostaa viestintää, visiota, suunnitelmia ja yhteistyötä Tunnistaa ja edistää palvelumahdollisuuksia Tunnistaa paikkoja uusien klubien perustamista varten ja mainostaa uusia klubeja Auttaa alueiden jäsentavoitteiden ja strategisten suunnitelmien kehittämisessä ja toteuttamisessa Kannustaa kaikkia piirejä perustamaan vähintään yksi uusi klubi per toimivuosi Kannustaa piirejä auttamaan klubeja niiden jäsenten tyytyväisyyden varmistamisessa ja kutsumaan mukaan vähintään yksi uusi jäsen per vuosi Antaa tunnustusta ja kertoa muille menestyneistä jäsenyyteen liittyvistä strategioista Tutustua LCI:n aloitteisiin ja jäsenkehityksen resursseihin ja mainostaa niitä 5

9 Jäsenyys- ja uusien klubien kasvutiimi Moninkertaispiirin ja piirin GMT-koordinaattorit perustavat ja heitä tukevat kaksi tiimiä - jäsenyys- ja uusien klubien kasvutiimi ja klubin menestystiimi. Näihin tiimeihin nimitetyt lionit palvelevat tietyn jäsenyysalueen kehittämisen asiantuntijoina kolmivuotisen toimikauden, joka on sama kuin GMT:n kolmevuotinen kausi. Jäsenkasvun ja uusien klubien tiimien asiantuntijat: Tunnistavat tilaisuuksia uusien klubien perustamiseksi Rohkaisevat yhteydenottoa uusiin jäseniin Edistävät seuraavien ohjelmien käyttämistä: Klubin laatuprosessi (KLP) Suunnitelma vahvemmalle klubille Teidän klubinne, teidän tapanne Mainostavat jäsenyysresursseja/-ohjelmia klubeille Klubin menestystiimi Klubin menestystiimin asiantuntijan vastuita ovat: Keskittyy sitomaan lionit paikkakunnan palveluprojekteihin ja pyrkii tunnistamaan uusia palvelutilaisuuksia Edistää palveluaktiviteetti-ilmoitusten käyttämistä Kannustaa Jäsenten tyytyväisyysoppaan käyttämistä Tukee klubeja, jotka ovat osallistuneet Klubin laatuprosessiin (KLP) ja suorittaneet Suunnitelman vahvemmalle klubille Tukee terveitä klubeja niiden jäsenten säilyttämisessä sekä heikkoja klubeja niiden haasteissa Mainostaa jäsenyysresursseja/-ohjelmia klubeille Moninkertaispiirin tai piirin GMT tunnistaa ja nimittää nämä eri alojen vastaavat riippuen moninkertaispiirin tai piirin tarpeista ja lionien taidoista ja kiinnostuksesta. Moninkertaispiiri tai piiri lisää heidän tietonsa MyLCI:n tietokantaan. Alueen ja lohkon puheenjohtajat Alueen ja lohkon puheenjohtajan vastuita ovat: Mainostaa jäsenyysresursseja klubeille Mainostaa ja tunnistaa klubit, joiden kannattaa osallistua Klubin laatuprosessiin (KLP) Varmistaa, että klubin jäsenjohtajat tuntevat heidän roolinsa ja vastuunsa Tunnistaa sijaintipaikkoja uusille klubeille Korostaa jäsenten osallistumista uusiin tai olemassa oleviin palveluprojekteihin Kannustaa klubeja toteuttamaan jäsenkasvusuunnitelman ja mainostamaan toimintaa paikkakunnalla Kertoa jäsenten kehitystarpeista ja menestyksellisistä strategioistas muille piirin GMT:n jäsenille 6

10 Uuden jäsenen kyselyt Mahdollisen jäsenen lomake Mahdollisen uuden jäsenen lomake löytyy LCI:n verkkosivulta kannustamaan jäsenyydestä kiinnostuneita henkilöitä lähettämään heidän yhteystietonsa LCI:hin. LCI luottaa siihen, että näihin mahdollisiin uusiin jäseniin otetaan yhteyttä paikallisesti. Kun saat tällaisen sähköpostin, lähetä se eteenpäin yhteydenottoa varten, jotta varmistetaan että näihin kyselyihin vastataan. Ilmoittakaa LCI:lle jos mahdollinen uusi jäsen kutsutaan jäseneksi. Jos mahdollisen uuden jäsenen paikkakunnalla ei ole vielä klubia, tämä on hieno tilaisuus keskustella mahdollisuudesta perustaa uusi klubi paikkakunnalle. Mahdolliset uudet jäsenet, jotka täyttävät verkossa lomakkeen ilmaisten mielenkiintonsa liittymistä kohtaan, saavat sähköpostiviestin, jossa heitä kiitetään mielenkiinnosta ja kerrotaan, että paikallinen lionjohtaja ottaa heihin yhteyttä. Lions Clubs International on innoissaan näistä uusista tavoista toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi. Jos teillä on kysyttävää mahdollisten uusien jäsenten kyselyistä, ottakaa yhteyttä osoitteessa Yhteistyö: GMT & GLT Sekä jäsenkasvu että johtajakoulutus ovat elintärkeitä kyvyllemme lioneina jatkaa yhteisöpalvelua ja mottomme ja missiomme, "Me palvelemme", toteuttamista. Tämän on syy miksi maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä sekä maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä perustettiin. Yhdessä näillä kahdella ryhmällä on kolme perustavoitetta: Jatkuva jäsenkasvu Uusien klubien perustaminen Klubien parempi menestys Johtamistaitojen parantaminen Vaikka GMT ja GLT ovat kaksi erillistä, rinnakkaista ryhmää, niiden kummankin vaikutus moninkertaistuu keskinäisen yhteistyön avulla. GMT on vastuussa jäsenkasvusta uusien jäsenten ja uusien klubien perustamisen avulla, sekä rohkaisemalla klubien menestystä jäsentensä säilyttämiseksi. GLT etsii potentiaalisia uusia johtajia ja kannustaa heitä kehittymään, samalla parantaen johtajien laatua organisaatiomme menestyksen turvaamiseksi ja laadukkaiden koulutus- ja kehitysohjelmien järjestämiseksi. Tehokkaassa yhteistoiminnassa toteutuu ajatus, jonka mukaan jokin kokonaisuus on parempi kuin sen osien summa. 7

11 Viestintä Jatkuva viestintä on tärkeää, jotta GMT menestyy. Painopisteiden ollessa tiimityöskentelyssä ja yhteistyössä, GMT:n tavoitteisiin pääseminen vaatii vuorovaikutusta monien lionien välillä. Tehokkaimmat GMT-jäsenet viestivät toisilleen tavoitteista, toimintasuunnitelmista ja tehtävistä, kuka hoitaa minkäkin tehtävän, milloin, miten ja mitä resursseja toteutuksessa käytetään. Ilman tehokasta viestintää GMT:n tavoitteet tuskin onnistuvat halutulla tavalla. Moninkertaispiirin ja piirin GMT-tiimien tulee kommunikoida säännöllisesti keskenään varmistaakseen että kaikki tiimin jäsenet keskittyvät asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteet tulee asettaa yhdessä ja kaikkien tiimin jäsenten tulee tukea niitä ja sitoutua toimintasuunnitelmien toteuttamiseen. Keskustelut voidaan käydä kasvotusten, puhelimessa, verkossa tai kuten ryhmän jäsenet parhaaksi näkevät. Viestintätavasta huolimatta viestinnän tulisi olla olla säännöllistä ja sen tulosten hyödyttää moninkertaispiiriä/piiriä. GMT-piirikoordinaattori viestii moninkertaispiirin GMT-koordinaattorin kanssa, tai, yksittäispiirien kohdalla GMTaluejohtajan kanssa. Moninkertaispiirin GMT, GMT-aluejohtaja ja erityisalueneuvoja määrittelevät viestintätavan ja -tiheyden. Viestintä molemmin puolin on tärkeää, jotta kaikki osapuolet olisivat ajantasalla koulutussuunnitelmista, työkaluista ja resursseista. GMT-MD ja/tai GMT-aluejohtaja voi antaa opastusta, auttaa haasteellisten tilanteiden selvittämisessä ja vaihtoehtojen pohtimisessa haasteiden voittamiseksi. Hän voi myös kertoa miten muilla alueilla on onnistuttu voittamaan haaste. Joitakin aiheita joita tulisi käsitellä: GMT-MD:n tavoitteet, ja vastaavasti GLT-D:n tavoitteet piireille (näiden tulisi osapuilleen vastata toisiaan) Moninkertaispiiri ja piirin toimintasuunnitelmat Statusraportit Tiedot jäsenten kehitysohjelmista ja resursseista Erityiset haasteet ja tilaisuudet GMT:n parhaat toimintatavat Motivointi ja inspirointi Edistyminen tavoitteiden saavuttamiseksi GMT-aluejohtajat ovat vastuussa edistyksen raportoimisesta GMT-vaalipiirin aluejohtajalle ja LCI:lle, joten on tärkeää jatkuvasti viestiä jäsetoiminnasta ja -aloitteista, millainen vaikutus niillä on ja mitä esteitä onnistumisen tiellä on. Tällä tavoin GMT ja LCI voivat tehdä yhteistyötä ja tarjota työkaluja ja resursseja paikallisten tarpeiden kattamiseksi kaikilla alueilla kaikki tämä lionsjohdon yleisen laadukkuuden parantamiseksi, jotta voimme jatkaa arvokkaan palvelun tuottamista paikkakunnillamme. Viestintä ei tietenkään saa rajoittua vain yllämainittuihin asioihin. Koska yhteistyö GLT:n kanssa on niin tärkeää, tulee GLT-vastaparit sisällyttää viestintäympyrään. Muut lionit, mukaan lukien entiset johtajat, nykyiset johtajat ja innostuneet jäsenet voivat myös auttaa GMT:n pyrkimyksissä. Avoin kommunikointi onkin paras tapa edistää erinomaista johtamista piirissä emmehän koskaan voi tietää mistä seuraava mahtava idea putkahtaa. 8

12 Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän resurssit Jäsenraportit GMT käyttää useita resursseja ylläpitääkseen viimeisimpiä tietoja jäsenaloitteista ja tilastollista tietoa. Nämä resurssit löytyvät LCI:n verkkosivulta erilaisista jäsenyysraporteista ja nyt myös MyLCI:sta. Jäsenyysraportit löytyvät mm. näistä aiheista: Kumulatiivinen raportti - viikoittain ja kuukausittain Jäsenrekisteriraportti Puuttuvien klubivirkailijoiden raportti Yhteenveto jäsenistä Kuukauden jäsenilmoituksen raportti Viiden vuoden jäsenyystrendi - vuosittain Monet GMT:n jäsenille tarkoitetut resurssit ovat myös muiden lionien käytössä. GMT:n tulee jatkuvasti mainostaa olemassa olevia resursseja ja etsiä uusia ja innovatiivisia aloitteita ja menestystarinoita alueiden piireistä ja klubeista. Tiedon ja kokemuksen jakaminen muiden kanssa on tärkeä osa jäsenyysaloitteiden menestymistä ja se onkin yksi GMT:n tärkeimmistä vastuista. Jäsenyysraportit löytyvät helposti LCI:n verkkosivulta: > MyLCI > Resurssit (sinisellä nuolella merkitty) Numerot kertovat tarinoita. Etsi klubien tarinoita. Kannusta GMT-koordinaattoreita käyttämään hyväkseen jäsenyysraportteja ja tekemään yhteistyötä klubivirkailijoiden kanssa numeroiden takaa löytyvien tarinoiden löytämiseksi. 9

13 Uudet jäsenet ja uudet klubit Verkossa oleva jäsenkehityksen tiedot löytyvät LCI:n kotisivulta. Täältä löytyy tietoja: Uudet jäsenet Uuden klubin aloittaminen Jäsenten kutsuminen Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä Vahvista jäsenkuntaa Palkinnot Jäsenedut Presidentin teema 10

14 Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän verkkosivut Pääset maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän verkkosivulle Lionien verkkosivun kautta. 11

15 Jäsenyyteen liittyvät toimintasuunnitelmat Jäsenyyteen liittyvien toimintasuunnitelmien tulee olla yhdenmukaisia moninkertaispiirin/piirin jäsentavoitteiden ja jäsenyysanalyysin kanssa. Teitä kannustetaan tutustumaan viime vuoden jäsenyystavoitteisiin ja tuloksiin. Onnistuneiden tavoitteiden ja strategioiden tunnistaminen, sekä niiden jotka tarvitsevat vielä lisäaikaa toteutuakseen ja niiden jotka eivät tuottaneet haluttua tulosta. Uusien tavoitteiden tulisi keskittyä palveluaktiviteetteihin sekä myös uusien klubien perustamisen tukemiseen. Huomioon otettavia tilastoja ja tietoja ovat: Käy läpi palvelu- ja jäsenyystavoitteet, jotka on asetettu viime vuonna ja jotka ovat edellisvuoden tuloksia Tutustu Kumulatiiviseen jäsenyysraporttiin ja Klubin yhteenvetoraporttiin Tutustu Klubin terveystarkastusraporttiin Käy läpi LCI:n materiaalit/resurssit, joiden avulla voit käyttää vahvuuksia palvelussa ja jäsenyydessä ja vastata haasteisiin Etsiä klubeja, jotka hyötyisivät Klubin laatuprosessista (KLP) Tutustu Kansainvälisen presidentin teemaan Tutustu Maailmanlaajuisiin palvelukampanjoihin Arvioi nykyiset ja mahdolliset PR -aloitteet Tavoitteiden tulisi olla tarkkoja, mitattavia, toimivia, realistisia ja sidottuja aikatauluun. Kun tavoite on tarkasti määritelty, on helpompaa todeta onnistuttiinko sen saavuttamisessa vai ei. Kun tavoitteena on asia joka on helposti mitattavissa, voidaan editystä seurata tarkemmin. Kun tavoite on toiminnallinen, voivat piirin jäsenet kaikki osallistua sen toteuttamiseen. Kun olet tarkistanut jäsentiedot, täytä seuraavat kohdat: Jäsentietoihin perustuvan analyysin pohjalta voidaan todeta, että piirin vahvuuksia ovat: o Jäsentietoihin perustuvan analyysin pohjalta voidaan todeta, että piirin heikkouksia ovat: Vastauksena vahvuuksiin ja heikkouksiin tavoitteenamme on: 12

16 GMTRG2015 FI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut moninkertaispiirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan

Lisätiedot

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut piirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan tiedot viran vastuista

Lisätiedot

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät piirin GLT-koordinaattorin (GLT-D) vaatimukset, voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea vastuista ja vaatimuksista, täyttää hakemus

Lisätiedot

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin (GLT-MD) vaatimukset (sivu 3), voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea tiedot

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 2: Lohkon puheenjohtaja lohkon hallintojohtajana TYÖKIRJA Tässä moduulissa keskitytään lohkon puheenjohtajan rooliin lohkon hallintojohtajana.

Lisätiedot

Dream Achiever -palkinnot Usein kysyttyjä kysymyksiä

Dream Achiever -palkinnot Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Montako pistekeruumallia on olemassa? Malleja on kaksi, Track A ja Track B, jotka perustuvat oman piirisi jäsenyystrendeihin. Jokainen piiri on merkitty joko Track A tai Track B -kategoriaan. 2. Miksi

Lisätiedot

Toisen varapiirikuvernöörin koulutus verkossa

Toisen varapiirikuvernöörin koulutus verkossa Toisen varapiirikuvernöörin koulutus verkossa Työkirja Tervetuloa Toisen varapiirikuvernöörin verkkokoulutukseen! Onneksi olkoon nimityksestäsi toiseksi varapiirikuvernööriksi. Tämä kurssi on suunniteltu

Lisätiedot

Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä

Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä Uudet jäsenet vaikutuksen kasvattamiseksi -toimintasuunnitelma Tammikuu 2016 - tammikuu 2018 Sisällysluettelo Johdanto: Miksi nyt Meidän strategiamme Johtajakoulutuksen

Lisätiedot

Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokoukset. tunnetaan myös nimellä lohkon kokoukset

Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokoukset. tunnetaan myös nimellä lohkon kokoukset Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokoukset tunnetaan myös nimellä lohkon kokoukset Tätä kokousta pidetään usein tärkeimpänä kokouksena klubivirkailijoille, koska piirikuvernöörin neuvoa-antavan

Lisätiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot 2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot MIKÄ ON GLT:N PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA? Tämän ohjelman kautta tarjotaan taloudellista tukea tärkeiden koulutus-

Lisätiedot

2015-2016 Tulevien piirikuvernöörien koulutus. Tehtäväopas

2015-2016 Tulevien piirikuvernöörien koulutus. Tehtäväopas 2015-2016 Tulevien piirikuvernöörien koulutus Tehtäväopas Sisältö Tässä oppaassa on neljä itsenäisesti suoritettavaa tehtävää, jotka ensimmäisten varapiirikuvernöörien/piirikuvernööri-elektien tulee suorittaa.

Lisätiedot

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kehityssuunnitelmat ja edistymisraportit Usein kysyttyjä kysymyksiä

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kehityssuunnitelmat ja edistymisraportit Usein kysyttyjä kysymyksiä Sisällysluettelo Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kehityssuunnitelmat... 1 Maailmanlaajuisen toimintaryhmän... 4 Katso tai tulosta Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kehityssuunnitelmat ja... 5 Maailmanlaajuisen

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas Symposiumin yleiskatsaus Lioneilla on pitkä perinne maailman lasten auttamiseksi olosuhteissa, joissa he kärsivät köyhyydestä, kodittomuudesta, nälästä,

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 1: Yleiskatsaus tehtävistä ja velvollisuuksista TYÖKIRJA Tämän moduulin tarkoitus on antaa sinulle yleiskäsitys lohkon puheenjohtajan tehtävistä.

Lisätiedot

Piirin tavoitteet & toimintasuunnitelmat Miten hakea vahvistus asetetuille tavoitteille

Piirin tavoitteet & toimintasuunnitelmat Miten hakea vahvistus asetetuille tavoitteille Jotta piirin johtajakoulutuksen kehitystavoitteet ja toimintasuunnitelmat katsotaan olevan lopullisia, ne on vahvistettava seuraavan suunnitelman mukaisesti*: Johtajakoulutuksen kehittämistavoitteet Toinen

Lisätiedot

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE Tämä ei ole mikään salaisuus. Tehokkaimmat lionsklubit pyrkivät jatkuvasti tunnistamaan tapoja, joilla laajentaa niiden antaman humanitäärisen

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

MyLCI Suojausryhmät tehtävittäin

MyLCI Suojausryhmät tehtävittäin KLUBITASO Klubi Tehtävä Klubin jäsenjohtaja Klubin 1. varapresidentti Klubin rahastonhoitaja Presidentti Sihteeri ALUE- JA LOHKOTASO Lohko Lohko-taso Lohkon puheenjohtaja Alue Alue-taso Alueen puheenjohtaja

Lisätiedot

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja 27.5.2015 esittäjän etunimi sukunimi 2 Jäsenjohtajan avainalueet Lionsklubin virallinen virkailija, joka

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Luku 2 KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Kansainvälinen päämaja on tärkeä resurssi kaikille lioneille. Koko kansainvälisen päämajan henkilökunta on valmiina tarjoamaan piirikuvernööreille apua ja neuvoja, milloin

Lisätiedot

PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT

PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT AVAINALUEET: GLT on piirihallituksen jäsen GLT laatii vuosittain johtajakoulutussuunnitelman yhdessä GLT -tiimin kanssa GLT laatii

Lisätiedot

LUKU XIV JOHTAJAKOULUTUS. Tehtävämme on hallituksen puolesta parantaa lionien johtajakoulutuksen laatua.

LUKU XIV JOHTAJAKOULUTUS. Tehtävämme on hallituksen puolesta parantaa lionien johtajakoulutuksen laatua. LUKU XIV JOHTAJAKOULUTUS A. JOHTAJAKOULUTUSOHJELMA 1. Näkemys tehtävästämme Tehtävämme on hallituksen puolesta parantaa lionien johtajakoulutuksen laatua. 2. Tavoitteet a. Laatia strategia ja arvioida

Lisätiedot

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa

Lions-piiri 107-N PTS DG Sini Eloholma Hyväksytty piirihallituksen kokouksessa Lions- 107-N PTS 2015-2019 DG Sini Eloholma Hyväksytty hallituksen kokouksessa 5.11.2014 Kansainvälinen lions-järjestö Näkemyksemme- visio Järjestö säilyy vapaaehtoisten yhteiskunnallisten ja humanitaaristen

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus

LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus Uudet piirit, jotka muodostetaan yhden tai useamman ylimenokauden piirin yhteenliittämisen seurauksena,

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

MyLCI Suojausryhmät tehtävittäin

MyLCI Suojausryhmät tehtävittäin KLUBITASO Klubi Tehtävä Klubin jäsenjohtaja Klubin 1. varapresidentti Klubin rahastonhoitaja Presidentti Sihteeri ALUE- JA LOHKOTASO Lohko Lohko-taso Lohkon puheenjohtaja Alue Alue-taso Alueen puheenjohtaja

Lisätiedot

LUKU XIV JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. b. Muokata julkista mielipidettä ja parantaa näkyvyyttä

LUKU XIV JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. b. Muokata julkista mielipidettä ja parantaa näkyvyyttä LUKU XIV JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN A. JOHTAJAKOULUTUSOHJELMA 1. Näkemys tehtävästä Mahdollistaa Lions Clubs Internationalin johtajien erinomainen taso korkealaatuisten oppimismahdollisuuksien kautta.

Lisätiedot

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ Lins Clubs Internatinal MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ RESURSSIOPAS Tervetula Linsklubien kansainvälisen järjestön Maailmanlaajuiseen jhtajakulutusryhmään (GMT). Asemasi GMT:ssä n kriittisen tärkeä alueesi

Lisätiedot

107 N N-PIIRIN STRATEGIA

107 N N-PIIRIN STRATEGIA 107 N NPIIRIN STRATEGIA 2006 2010 107 N Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Sisäinen yhteistyö toimii Lionit ja klubit sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin Aktiviteetit toteutetaan suunnitelmien mukaan

Lisätiedot

Satavuotisjuhlan WWS-päivämäärä Teema

Satavuotisjuhlan WWS-päivämäärä Teema Tavoitteet Mikä on Satavuotisjuhlan palveluhaaste? Satavuotisjuhlan palveluhaaste (CSC) on aloite, jonka avulla juhlimme lionien antaman palvelun sataa vuotta. Klubeja haastetaan järjestämään vähintään

Lisätiedot

Klubin erinomaisuusprosessi Lite Osallistujan työkirja

Klubin erinomaisuusprosessi Lite Osallistujan työkirja CLUB EXCELLENCE Lite PROCESS Klubin erinomaisuusprosessi Lite Osallistujan työkirja Hyvä KLP-workshopin osallistuja, Lions Clubs Internationalin henkilökunta on iloinen klubinne osallistumisesta Klubin

Lisätiedot

Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO

Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO MERKKIPAALUJA 1917 Järjestö perustettiin USA:ssa 1920 Järjestöstä tuli kansainvälinen, kun Kanadaan perustettiin ensimmäinen klubi 1931

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja Tuomo Holopainen

Strategiset tavoitteet Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja Tuomo Holopainen Strategiset tavoitteet 2014-2019 Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja 2014 2015 Copyright Rastor Oy Lions-liiton strategia 2014-2019 Strategiset linjaukset Kriittiset menestystekijät Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Luku 2 2014-2015 muutokset eivät ole saatavilla ennen heinäkuuta, 2014. KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Kansainvälinen päämaja on tärkeä resurssi kaikille lioneille. Saatat olla yhteydessä tiettyihin jaostoihin

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107-M Finland. Suomi-Finland 1917-2017. Jäsenjohtajakoulutus. 20.4.2015 Jäsenjohtajakoulutus / IPDG Matti Reijonen 1

Lions Clubs International MD 107-M Finland. Suomi-Finland 1917-2017. Jäsenjohtajakoulutus. 20.4.2015 Jäsenjohtajakoulutus / IPDG Matti Reijonen 1 Jäsenjohtajakoulutus 20.4.2015 Jäsenjohtajakoulutus / IPDG Matti Reijonen 1 Jäsenhuollon ohjaus Suuntaa antamassa liiton / piirin 1. strategia 2. toimintasuunnitelma 3. tavoitteet Oman klubin 1. strategia

Lisätiedot

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä Tavoitteet Mikä on 100-vuotisjuhlan palveluhaaste? 100-vuotisjuhlan palveluhaaste (CSC) on aloite, jonka avulla juhlimme lionien antaman palvelun 100 vuotta. Klubeja haastetaan järjestämään vähintään yksi

Lisätiedot

Alueen puheenjohtajan käsikirja

Alueen puheenjohtajan käsikirja Alueen puheenjohtajan käsikirja 2013-2014 Finnish Lions Clubs International Tarkoitus ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien nimellä tunnettuja palveluklubeja. KOORDINOIDAja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan valmennus tiedätkö mikä on vastuusi?

Lohkon puheenjohtajan valmennus tiedätkö mikä on vastuusi? Lohkon puheenjohtajan valmennus 2016-2017 - tiedätkö mikä on vastuusi? Taito määrää sen, mitä kykenee tekemään. Motivaatio ratkaisee, mitä tekee. Asenteesta riippuu, kuinka hyvin sen pystyy tekemään 2016-2017

Lisätiedot

107 G-PIIRIN STRATEGIA. Hyväksytty piirihallituksessa

107 G-PIIRIN STRATEGIA. Hyväksytty piirihallituksessa 107 G-PIIRIN STRATEGIA 2013 2016 Hyväksytty piirihallituksessa 22.2.2014 Sivu 2 / 7 Sisällysluettelo 1. Missio... 3 2. Perusarvot... 3 3. Nykytila-analyysi... 3 4. Pelikenttä... 4 5. Visio ja päämäärät...

Lisätiedot

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen

Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja. Piirikuvernööri Heikki Saarinen Alueen puheenjohtaja Lohkon puheenjohtaja Piirikuvernööri Heikki Saarinen Sinun.. Kyvykkyytesi ja kehityshalusi on huomattu, siksi olen valinnut juuri Sinut omaan piirihallitukseeni Tehtävä on vaativa

Lisätiedot

Asioiden ja ihmisten johtaminen. F-piirin koulutus 14. huhtikuuta 2012 Rafael Frans LC Vasa-Vasabygden

Asioiden ja ihmisten johtaminen. F-piirin koulutus 14. huhtikuuta 2012 Rafael Frans LC Vasa-Vasabygden Asioiden ja ihmisten johtaminen F-piirin koulutus 14. huhtikuuta 2012 Rafael Frans LC Vasa-Vasabygden JÄSEN- JA KOULUTUSASIAT 30.6.2011 M embership Uusien jäsenten hankkiminen jo olemassa oleviin klubeihin

Lisätiedot

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun TEE SIITÄ TOTTA Opas klubiprojektin suunnitteluun TAVOITTEISTA TOTTA! Lionsklubit jotka järjestävät mielekkäitä palveluprojekteja, saavat aikaan merkittäviä asioita paikkakunnillaan joilla ne palvelevat.

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRITIIMI. Piirikuvernööri. Luku 1

PIIRIKUVERNÖÖRITIIMI. Piirikuvernööri. Luku 1 Luku 1 PIIRIKUVERNÖÖRITIIMI Tämän päivän nopeasti muuttuvassa maailmassa ihmisiltä vaaditaan perheen, työasioiden ja vapaaehtoisvirkojen yhä tehokkaampaa yhteensovittamista. Vaikka piirikuvernöörin rooli

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1 TIETOTEKNIIKKA Yleistietoja Tietotekniikkajaosto on ensisijassa palvelu- ja tuotantojaosto. Sen tavoitteena on tarjota teknologisia palveluja, jotta LCI toimii tehokkaammin piirien, klubien, jäsenten ja

Lisätiedot

Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan käsikirja

Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan käsikirja Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan käsikirja 2015-2016 Finnish Lions Clubs International Tarkoitukset ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien nimellä tunnettuja palveluklubeja. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa

Lisätiedot

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Virkailijakoulutus

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Virkailijakoulutus Klubin jäsenjohtajan tehtävät Virkailijakoulutus Taustalla kauden 2011-2012 teemat Järjestön teema Me palvelemme Kv presidentin Wing-Kun Tamin teema Minä luotan Kotimainen teema Vastuu on minun Piirin

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1 TIETOTEKNIIKKA Yleistietoja Tietotekniikkajaosto on ensisijassa palvelu- tai tuotantojaosto. Sen tavoitteena on tarjota teknologisia palveluja, jotta LCI toimii tehokkaammin piirien, klubien, jäsenten

Lisätiedot

LIONIEN MENTORI- OHJELMA

LIONIEN MENTORI- OHJELMA LIONIEN MENTORI- OHJELMA Jatkotason mentoriopas SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Mentoroitavalle 3 Mentorille 4 Lionien mentoriohjelma Perustason mentoriohjelma 5 Jatkotason mentoriohjelma 5 Mentoroimisesta Menestyksellinen

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

Organisaatio Mitä titteleiden takana?

Organisaatio Mitä titteleiden takana? Lions Clubs International MD 107 Finland Organisaatio Mitä titteleiden takana? Uusien leijonien koulutus- ja keskustelutilaisuus 3.10.2013 DC Leena Lehtonen LION-ORGANISAATIO Lionit Lions-klubit Piirit

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS HAMPURI, SAKSA 30. kesäkuuta - 3. heinäkuuta, 2013

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS HAMPURI, SAKSA 30. kesäkuuta - 3. heinäkuuta, 2013 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS HAMPURI, SAKSA 30. kesäkuuta - 3. heinäkuuta, 2013 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Käsiteltiin Grant Thorntonin ilmoittamat tulokset

Lisätiedot

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja

YSRG. Rotaryn Nuorisotoiminnot. (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Youth Service Resource Group ja YSRG Youth Service Resource Group ja Rotaryn Nuorisotoiminnot (Interact, Roraract, Ryla, Nuorisovaihto) Interact 14 18 v Tarkoitus: Antaa nuorille tilaisuus toimia yhdessä maailmanlaajuisessa toveripiirissä,

Lisätiedot

LIONSKLUBIEN VIRKAILIJOIDEN VIRKAANASETTAMINEN

LIONSKLUBIEN VIRKAILIJOIDEN VIRKAANASETTAMINEN LIONSKLUBIEN VIRKAILIJOIDEN VIRKAANASETTAMINEN HUOM.: Ennen kuin kokous alkaa, virkaanasettavan virkailijan (todennäköisimmin edellinen klubipresidentti) tulisi nimittää itselleen avustaja. Tämän avustajan

Lisätiedot

Piirikuvernöörin korvaussäännöt

Piirikuvernöörin korvaussäännöt Piirikuvernöörin korvaussäännöt Piirikuvernöörit voivat hakea korvausta seuraavista menoista. Kaikki matkat tulee tehdä mahdollisimman edullisesti. 1. KORVATTAVAT TAPAHTUMAT a. KLUBIVIERAILUT Jotta varmistetaan

Lisätiedot

Klubin laatuprosessi Lite Klubikoordinaattorin opas

Klubin laatuprosessi Lite Klubikoordinaattorin opas Klubin laatuprosessi Lite Klubikoordinaattorin opas Hyvä klubin KLP-koordinaattori, Lions Clubs Internationalin henkilökunta on iloinen klubinne osallistumisesta Klubin laatuprosessin (KLP) Lite-versioon.

Lisätiedot

Derby Forum 2012-2013. DG Jukka Kärkkäinen

Derby Forum 2012-2013. DG Jukka Kärkkäinen Derby Forum 2012-2013 DG Jukka Kärkkäinen Idea 2009-2010 Hahmottelu Kevät 2012 Työryhmän kokoaminen Syksy 2012 Kyselykaavakkeen suunnittelu Syksy 2012 Nettikysely 27.11. - 7.12.2012 Tulosten yhteenveto

Lisätiedot

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE Opas uuden jäsenen perehdytyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen SISÄLLYSLUETTELO Uusien jäsenten perehdyttämisen tärkeys...2 Uuden jäsenen perehdytys ja

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

OPAS. piirien yhteenliittämiseksi

OPAS. piirien yhteenliittämiseksi OPAS piirien yhteenliittämiseksi MIKSI YHDISTÄÄ PIENIÄ PIIREJÄ? Piirin ihanteellisesta koosta on keskusteltu paljon, mutta selvää on että piirin tulisi olla tarpeeksi suuri, että sen alueella on tarpeeksi

Lisätiedot

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä.

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä. JOHTAJAKOULUTUS Yleistietoja Johtajakoulutusjaoston tehtävänä on työskennellä eri kulttuurirajat ylittävien kaukonäköisten lionjohtajien kasvavan tiimin kanssa klubin, piirin, moninkertaispiirin sekä hallituksen

Lisätiedot

Luku IX PIIRIVIRKAILIJAT JA PIIRIORGANISAATIO

Luku IX PIIRIVIRKAILIJAT JA PIIRIORGANISAATIO PIIRIVIRKAILIJAT JA PIIRIORGANISAATIO A. ERINOMAISUUSPALKINTOSÄÄNNÖT Erinomaisuuspalkinnot perustettiin tunnustuksen antamiseksi piirikuvernööreille, ensimmäisille varapiirikuvernööreille, toisille varapiirikuvernööreille,

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t.

PIIRIKUVERNÖÖRIN TIEDOTE 7/2015-2016. Hyvät klubien presidentit ja muut virkailijat, lionit, puolisot ja PDG:t. Lions Clubs International Piiri 107-F, Finland Distrikt 107-F, Finland Piirikuvernööri, DG 2015-2016 Timo Sysilampi ja puoliso Pirkko Distriktsguvernör, DG 2015-2016 Timo Sysilampi och maka Pirkko Lions

Lisätiedot

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Yleiskatsaus symposiumohjelmasta Lionien palvelut lapsille symposiumohjelman puitteissa voidaan myöntää: yksi (1) symposiumi

Lisätiedot

Esitehtävät. Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti

Esitehtävät. Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti Esitehtävät Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti 2015-2016 Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti Esitehtävät Onnittelut valinnastasi senior-lionien johtajakoulutukseen! Tällä sivulla on tiivistelmä

Lisätiedot

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT A. SÄÄNNÖT 1. Yksittäis- ja osapiirin Mallisäännöt ja ohjesäännöt PÄÄTETÄÄN, että hallitus hyväksyy Mallisäännöt ja ohjesäännöt, jotka on esitetty Liitteessä A, yksittäis-

Lisätiedot

Hallituksen jäsenillä, paitsi piirikuvernöörillä, ei ole äänioikeutta, ellei piirin säännössä ja ohjesäännöissä ole toisin määrätty.

Hallituksen jäsenillä, paitsi piirikuvernöörillä, ei ole äänioikeutta, ellei piirin säännössä ja ohjesäännöissä ole toisin määrätty. Luku 3 PIIRIHALLINTO Piirikuvernöörit ovat hyvin kiireisiä. He saavat paljon postia ja heidän tulee täyttää kuukausittain matka- ja toimistokululaskut sekä osallistua klubikokouksiin. Nämä ja muut tehtävät

Lisätiedot

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU

NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU NUORISOTOIMINNTOJEN HAASTEET KLUBIEN JOHDOLLE UUDET SUKUPOLVET -PALVELU Miksi viides palveluväylä (uudet sukupolvet palvelu) - Mahdollistaa tehokkaan väylän paikkakunnan nuorten tukemiseen - Tarvitaan

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen Varpu Ylhäinen Kaiken viisauden alku on tosiasiain tunnustaminen J.K. Paasikiven lempilausahdus, joka on hänen patsaansa jalustassa Kampissa 7.3.2015 Copyright

Lisätiedot

LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS

LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS Johdanto lionismiin SISÄLLYSLUETTELO Uuden jäsenen perehdytystilaisuuden sisältö...2 Keitä lionit ovat...2 Oma klubisi...3 Historia...3 Klubivirkailijat...4 Perinteet...4

Lisätiedot

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä.

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä. JOHTAJAKOULUTUS Yleistietoja Johtajakoulutusjaoston tehtävänä on työskennellä eri kulttuurirajat ylittävien kaukonäköisten lionjohtajien kasvavan tiimin kanssa klubin, piirin, moninkertaispiirin sekä hallituksen

Lisätiedot

LIONIEN MENTORI- OHJELMA

LIONIEN MENTORI- OHJELMA LIONIEN MENTORI- OHJELMA Perustason mentorointiopas SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Mentoroitavalle 3 Mentorille 4 Lionien mentoriohjelma Perustason mentoriohjelma 5 Jatkotason mentoriohjelma 5 Mentoroimisesta

Lisätiedot

Alueen puheenjohtajan käsikirja

Alueen puheenjohtajan käsikirja Alueen puheenjohtajan käsikirja Suomi Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien toimintaa

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

PORTTI TULEVAISUUTEEMME.

PORTTI TULEVAISUUTEEMME. Balance: Tiedote naisten puheenjohtajille Naisten aloite Tänä vuonna olen valinnut presidentin teemakseni "INNOVAATIO: PORTTI TULEVAISUUTEEMME", ja sen tarkoituksena on vahvistaa Lions Clubs Internationalin

Lisätiedot

Lions Clubs International Presidentin teema 2014-2015. Presidentti Joe Preston

Lions Clubs International Presidentin teema 2014-2015. Presidentti Joe Preston Lions Clubs International Presidentin teema 2014-2015 Presidentti Joe Preston lauma (pride of lions) on Leijonien leijonaperhe, jollaisia elää Afrikan keskiosien savannialueilla. Jokaisella lauman jäsenellä

Lisätiedot

Lions Clubs International

Lions Clubs International Lions Clubs International Valmennusviikonlopun tulos? 4.2.2017 Suomen Lions-liitto ry / koulutusjohtaja Antti Forsell / Kehitä itseäsi 2017 2 4.2.2017 Suomen Lions-liitto ry / koulutusjohtaja Antti Forsell

Lisätiedot

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma Apurahahakemus Leojohtajien apurahaohjelman puitteissa myönnetään taloudellista avustusta lionien moninkertaispiireille, osapiireille tai yksittäispiireille

Lisätiedot

Miten tämä toiminta vastaa jäsentemme tarpeisiin ja odotuksiin sekä uudistaa heidän halunsa osallistua?

Miten tämä toiminta vastaa jäsentemme tarpeisiin ja odotuksiin sekä uudistaa heidän halunsa osallistua? eid Elokuu 2006 2006-2007 Kansainvälinen ohjelma Vuoden 2006-2007 kansainvälinen ohjelma, Me palvelemme, keskittyy lionsklubeihin, järjestömme elintärkeään osaan. Kansainvälinen presidentti Jimmy Ross

Lisätiedot

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen

Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen. Varpu Ylhäinen Strategia, toimintasuunnitelmat ja kehittäminen Varpu Ylhäinen Lyhyt katsaus strategiaan ja strategiajohtamiseen Klubin toimintasuunnitelma 2015-2016 29.10.2014 Copyright Varpu Ylhäinen 2 Lions Clubs International

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö. Luku 7

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö. Luku 7 TIETOTEKNIIKKA Yleistietoja Tietotekniikkajaosto on ensisijassa palvelu- tai tuotantojaosto. Sen tavoitteena on ylläpitää järjestön tilastoja ja laatia yleistoiminnalle tärkeitä raportteja. Se palvelee

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS CARY, POHJOIS-CAROLINA, YHDYSVALLAT 16 21.

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS CARY, POHJOIS-CAROLINA, YHDYSVALLAT 16 21. VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS CARY, POHJOIS-CAROLINA, YHDYSVALLAT 16 21. HUHTIKUUTA, 2011 1. Fukuoka, Japani valittiin kansainväliseksi vuosikokouskaupungiksi

Lisätiedot

KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille

KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille HALLINNOINTIOPAS KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille - Hallinnointiopas Olette päättäneet arvioida klubinne toimintaa. Pienten

Lisätiedot

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT Kansainvälisellä hallituksella on valta määrätä tämän järjestön kaikista virallisista julkaisuista sekä oikeus valvoa ja ohjata niitä. B. MÄÄRITELMÄ "VIRALLINEN JULKAISU"

Lisätiedot

Satavuotisjuhlan suunnitteluopas klubille

Satavuotisjuhlan suunnitteluopas klubille Satavuotisjuhlan suunnitteluopas klubille Johtaminen palvelun kautta Uudet jäsenet vaikutuksen kasvattamiseksi Paikkakunnalla tiedottaminen Tulkaa mukaan satavuotisjuhliin! Satavuotisjuhlat tuovat lionit

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan käsikirja

Lohkon puheenjohtajan käsikirja Lohkon puheenjohtajan käsikirja Suomi Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien toimintaa

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland LOHKON PUHEENJOHTAJA ALUEEN PUHEENJOHTAJA

Lions Clubs International MD 107 Finland LOHKON PUHEENJOHTAJA ALUEEN PUHEENJOHTAJA LOHKON PUHEENJOHTAJA ALUEEN PUHEENJOHTAJA 1 KOULUTUKSEN TAVOITE: Tiedät tehtäväsi tärkeyden Tiedät siihen kuuluvan byrokratian Sitoudut hoitamaan tehtävän Tiedät mistä olet vastuussa 2 Piirikuvernöörisi

Lisätiedot

107 G-PIIRIN STRATEGIA

107 G-PIIRIN STRATEGIA 107 G-PIIRIN STRATEGIA 2015-2018 Hyväksytty piirihallituksessa 09.04.2016 Sivu 2 / 9 Sisällysluettelo 1. Missio...3 2. Perusarvot...3 3. Nykytila-analyysi...3 4. Pelikenttä...4 5. Visio ja päämäärät...4

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot

Klubin jäsenjohtajan opas

Klubin jäsenjohtajan opas Klubin jäsenjohtajan opas Johdanto Klubin jäsenjohtajan virka on tärkeä klubin terveyden ja elinvoiman varmistamiseksi ja sen kyvylle palvella paikkakuntaa. Tämä opas kertoo vastuistasi, antaa vinkkejä

Lisätiedot

Piirin 107-G toimintasuunnitelma

Piirin 107-G toimintasuunnitelma Luovuta Isänmaasi Onnellisempana Nousevalle Sukupolvelle LIONS-JÄRJESTÖN TUNNUS: We serve. Me palvelemme. LIONS-JÄRJESTÖN TOIMINTA-AJATUS (missio) (lions-vuosikirja/liiton sivut) LIONS-JÄRJESTÖN TAVOITETILA

Lisätiedot

OPASLIONIN KURSSI KURSSIN JÄRJESTÄJÄN JA OHJAAJAN OPAS

OPASLIONIN KURSSI KURSSIN JÄRJESTÄJÄN JA OHJAAJAN OPAS OPASLIONIN KURSSI KURSSIN JÄRJESTÄJÄN JA OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo VALMISTAUTUMINEN WORKSHOPIIN...2 AIKATAULUEHDOTUS...3 JOHDANTO JA KURSSIN YLEISKATSAUS...4 I. MENESTYKSELLISEN OPASLIONIN TAIDOT...5

Lisätiedot

2015-2016 Sisällysluettelo

2015-2016 Sisällysluettelo 2015-2016 Sisällysluettelo I. Piirikuvernöörin tiimi Piirikuvernööri... I-1 Ensimmäinen varapiirikuvernööri... I-2 Toinen varapiirikuvernööri... I-4 Tehokkaat piirikuvernööritiimit... I-6 II. Kansainvälinen

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma kaudelle 2015 2016

Toimintasuunnitelma kaudelle 2015 2016 107-F -PIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA Toimintasuunnitelma kaudelle 2015 2016 Vuoden teemat: Kansainvälisen presidentin teema: Ihmisyys - Sopusointu - Arvokkuus Kotimainen teema: Monta tapaa tehdä hyvää - Många

Lisätiedot

Luku IX PIIRIVIRKAILIJAT JA PIIRIORGANISAATIO

Luku IX PIIRIVIRKAILIJAT JA PIIRIORGANISAATIO PIIRIVIRKAILIJAT JA PIIRIORGANISAATIO A. ERINOMAISUUSPALKINTOSÄÄNNÖT Erinomaisuuspalkinnot perustettiin tunnustuksen antamiseksi piirikuvernööreille, ensimmäisille varapiirikuvernööreille, toisille varapiirikuvernööreille,

Lisätiedot

2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA

2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA 2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA MIKÄ ON MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA? Ohjelman puitteissa on haettavissa rajoitettu määrä apurahaa

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE

Lions Clubs International MD 107 Finland KLUBIN PRESIDENTTI. 16.4.2012 Suomen Lions-liitto r.y./presidentti RJ/OE KLUBIN PRESIDENTTI 1 Valmennuksen tavoite: Tiedät tehtäväsi presidenttinä Tunnet Suomen Lions-liiton toimintatavan Kannat vastuuta klubisi Lions-toiminnasta 2 Presidentin tehtävät MITÄ KAUDELTASI HALUAT?

Lisätiedot

LAAJENNUS JA JÄSENYYS

LAAJENNUS JA JÄSENYYS Luku 13 LAAJENNUS JA JÄSENYYS Järjestömme jäsenyystavoite on saavuttaa nettokasvua ja parantaa klubien terveyttä ja menestystä. Jäsenkasvu on jokaisen piirikuvernööritiimin ja piirin GMT (Maailmanlaajuinen

Lisätiedot

Klubisihteerin koulutus

Klubisihteerin koulutus Klubisihteerin koulutus 10.5.2017 Sihteerin koulutus 2017 1 Koulutuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus

Lisätiedot

Kauden 2015-2016 tapahtumista. Virkailijakoulutus 2015 I-piirin GLT-d Hannu Anttonen

Kauden 2015-2016 tapahtumista. Virkailijakoulutus 2015 I-piirin GLT-d Hannu Anttonen Kauden 2015-2016 tapahtumista Virkailijakoulutus 2015 I-piirin GLT-d Hannu Anttonen Koulutus- ja jäsenkysely Klubikysely 26/52= 50% vastasi Syy: Halu vaikuttaa ja antaa palautetta Nyt virkailijakoulutukseen

Lisätiedot

1. Pro on ohjaajan vetämä workshop. Se on suunniteltu klubeille, joissa halutaan koulutettu lionohjaaja opastamaan jäseniä workshopissa.

1. Pro on ohjaajan vetämä workshop. Se on suunniteltu klubeille, joissa halutaan koulutettu lionohjaaja opastamaan jäseniä workshopissa. Luku 5 KLUBIN TOIMINTA Klubin asioiden menestyksellinen hoitaminen on ehdoton edellytys jäsenkasvulle ja järjestömme tulevaisuudelle. On olemassa useita uusia työkaluja, jotka voivat auttaa klubeja vastaamaan

Lisätiedot