MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ"

Transkriptio

1 Lions Clubs International MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ RESURSSIOPAS

2 Tervetuloa Lionsklubien kansainvälisen järjestön Maailmanlaajuiseen johtajakoulutusryhmään (GMT). Asemasi GMT:ssä on kriittisen tärkeä alueesi lionsklubien elinvoiman ja hyvinvoinnin kannalta. Tämä on haastava tehtävä, mutta se myös palkitsee tekijänsä. Onnistumisesi oman tiimisi sekä alueesi lionsklubien motivoimisessa tekee paikkakunnastanne paremman paikan elää. GMT:n jäsenenä sinua pidetään tiedon lähteenä koskien LCI:n ohjelmia ja sääntöjä, sekä mentorina, motivoijana ja ennen kaikkea johtajana. Tämän oppaan tiedot auttavat sinua tässä tehtävässä. GMT:n ja maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän (GLT) jäsenet tekevät läheistä yhteistyötä. Näiden kahden tiimin jäsenten keskinäiset yhteistyösuhteet globaalilla, moninkertaispiirien ja piirien tasoilla ovat erittäin tärkeät kun jäseniä pyritään saamaan osallistumaan aktiivisesti. GMTja GLT-jäsenten yhteistyö tulee olemaan malli menestykselle ja työväline, jonka avulla klubeja ja jäseniä vahvistetaan palvelun ja osallistumisen kautta kaikkialla maailmassa. Luethan tämän oppaan huolella läpi. Jos sinulla on kysyttävää liittyen tähän julkaisuun tai omaan virkaasi, ota yhteyttä LCI:n GMT-henkilökuntaan. Membership Development Division Lions Clubs International Tämä opas on tehokkain silloin kun sitä käytetään elektronisessa muodossa internet-yhteyden kanssa. Käytä annettuja linkkejä, joiden kautta voit katsoa/ladata materiaaleja ja resursseja, joita suosittelemme. i

3 Sisällysluettelo Tervetuloa i GMT - yleiskatsaus ja rakenne 1 Taustatietoja 1 Yleiskatsaus GMT-ryhmään 1 Kansainväliseltä tasolta piirin tasolle 2 Työvaliokunta 3 Kansainvälinen GMT-koordinaattori 3 Kansainvälinen perhe- ja naisjäsenten koordinaattori 3 Kansainvälisten vaalipiirien aluejohtajat 3 Aluejohtajat 3 Erityisalueiden neuvojat 3 Moninkertaispiiri, piiri/yksittäispiiri 4 Tavoitteet ja vastuut 5 Jäsenyys- ja uusien klubien kasvutiimi 6 Klubin menestystiimi 6 Alueen ja lohkon puheenjohtajat 6 Uuden jäsenen kyselyt/mahdollisen jäsenen lomake 7 Yhteistyö: GMT & GLT 7 Viestintä 8 Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän resurssit 9 Jäsenraportit 9 Uudet jäsenet ja uudet klubit 10 Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän verkkosivut 11 Jäsenyyteen liittyvät toimintasuunnitelmat 12 ii

4 Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän rakenne Taustatietoja Aktiiviset ja tyytyväiset jäsenet ovat kriittisen tärkeitä minkä tahansa järjestön menestykselle. Tehokas Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä (GMT) luo Lions Clubs Internationalille vision ja se toimii oppaana ja motivoijana, jotta järjestömme pystyisi mahdollisimman hyvin toteuttamaan laadukasta ja mielekästä palvelutyötä maailmanlaajuiselle yhteisölleen. Tärkeä tekijä tehokkaassa järjestössä on hyvä johto. Rakenteeltaan samantyylisen Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän (GLT) tarkoitus on toimia rinnakkain GMT:n kanssa, molemmat tukien toistensa jäseniä ja toimintaa. GLT tukee johtajakoulutusta entistä tiiviimmin, mikä taas on erittäin tärkeää kaikkien LCI:n ohjelmien menestymiselle sekä järjestön tulevaisuudelle kokonaisuudessaan. GMT- ja GLT -tiimien jäsenet selvittävät, kehittävät ja kannustavat yhdessä tilaisuuksia nykyisille ja tuleville lionjohtajille ja kehittävät jäsentoimintaa palvelun avulla. Yleiskatsaus GMT-ryhmään GMT-rakenne, johon sisältyy edustajat moninkertaispiirien ja piirien tasoilla sekä piirikuvernööritiimit luo kattavan maailmanlaajuisen pohjan, jolle voimme kehittää jäseniä tukeaksemme lionien sitoutumista palvelulle. Kun mietitään historiallisia taustatekijöitä, ainutlaatuisia maantieteellisiä ja kulttuurisia ominaispiirteitä ja käyttämällä LCI:n tarjoamia resursseja ja aloitteita, GMT:n jäsenet ovat valmiina: Mentoroimaan, kouluttamaan ja kannustamaan Tukemaan jäsenten kehittämisaloitteita Tunnistamaan mahdollisuuksia uusien klubien kehittämiseksi Tunnistamaan ja tarjoamaan apua vaikeuksissa oleville piireille ja niiden klubeille GMT toimii motivaation ja viestinnän työvälineenä, sekä innostuksena visioille, suunnittelulle ja pitkäjänteisyydelle. 1

5 Kansainväliseltä tasolta piirin tasolle GMT ja GLT toimivat rinnakkain. Tavoite on kasvattaa jäsenmäärää ja parantaa johtajakoulutusta. Rakenteet ovat yhteydessä toisiinsa ja niitä koordinoi kansainvälisellä tasolla työvaliokunta. GMT toimii tietyn vaalipiirin tai maantieteellisellä alueella. GMT- ja GLT-nimitykset ovat kolmivuotisia, jotta alueen tarpeet ehditään analysoida riittävästi ja strategisia suunnitelmia ja ohjelmia ehditään kehittää ja toteuttaa tarpeiden pohjalta. Kaikkien GMT/GLT-johtajien toimintaa tarkastellaan vuosittain ja nimitys tehtävään vahvistetaan tai kumotaan suorituksen perusteella. GMT:n rakenne vastaa suurimmalta osin GLT:n rakennetta jolloin eri tasojen välinen yhteistyö on helpompaa. Tietyillä alueilla kuitenkin riittää, että yksi pätevä lion toimii sekä GLT että GMT -edustajana. 2

6 Työvaliokunta GMT/GLT-työvaliokunta muodostuu seuraavista jäsenistä: Kansainvälinen presidentti puheenjohtajana Ensimmäinen kansainvälinen varapresidentti GMT-yhteyshenkilönä Toinen kansainvälinen varapresidentti GLT-yhteyshenkilönä Puheenjohtajat Jäsenkehityksen toimikunnasta, Johtajakoulutuksen toimikunnasta ja Piiri- ja klubipalvelun toimikunnasta Nimitetty kansainvälinen GMT-koordinaattori Nimitetty kansainvälinen GLT-koordinaattori Nimitetty kansainvälinen perhe- ja naisjäsenten koordinaattori LCI:n hallintojohtajat Kansainvälinen GMT-koordinaattori Kansainvälinen GMT-koordinaattori on nimitetty jäsen GMT/GLT-työvaliokunnassa ja hän palvelee yhteyshenkilönä ensimmäisen varapresidentin ja GMT:n maailmanlaajuisen rakenteen välillä. Kansainvälinen GMT-koordinaattori raportoi hallintojohtajille, tukee vaalipiirien GMT-aluejohtajia, arvioi ja priorisoi alueiden tarpeita, tukee GMT-aluejohtajia ja -neuvojia ja edustaa GMT:tä erilaisissa jäsenkokouksissa ja tilaisuuksissa kaikkialla maailmassa. Hän tekee yhteistyötä LCI:n johtajakoulutusjaoston henkilökunnan kanssa kannustaakseen GLT:n tavoitteiden saavuttamista. Kansainvälinen perhe- ja naisjäsenten koordinaattori Kansainvälinen perhe- ja naisjäsenten koordinaattori tekee yhteistyötä kansainvälisten GMT- ja GLTkoordinaattoreiden kanssa ja tukee erityisiä perhe- ja naisjäsenten toimikuntia kansainvälisen presidentin johdolla. Hän tekee yhteistyötä myös piirin ja moninkertaispiirin asiantuntijoiden kanssa. Vaalipiirien aluejohtajat, Vaalipiirien vara-aluejohtajat, aluejohtajat ja erityisalueiden neuvonantajat GMT-aluejohtajat ovat strategisesti eri puolilla vaalipiirejä, jotta he pystyvät arvioimaan jäsenyyteen liittyviä mahdollisuuksia ja haasteita. Jokaisessa vaalipiirissä on vaalipiirin aluejohtaja ja aluejohtajien tiimi, joka kattaa tietyn maantieteellisen alueen. Joissakin tapauksissa nimitetään myös vaalipiirin vara-aluejohtaja, jos maassa tai alueella on erityistarpeita tai esimerkiksi pitkät välimatkat. GLT:llä ja GMT:llä on saman verran johtajia samoissa kansainvälisissä vaalipiireissä, jolloin toiminnan koordinointi onnistuu helpommin ja vaikutus on mahdollisimman tehokas. GMT-vaalipiirien johtajat nimitetään kansainvälisen presidentin toimesta, neuvonpidossa ensimmäisen ja toisen varapresidentin kanssa. Aluejohtajat - Jokaisella GMT- ja GLT-johtajalla on ennalta määrätty määrä moninkertais-, yksittäis- ja alapiirejä joita he tukevat. Aluejohtajat, jotka edustavat GLT- ja GMT-ryhmiä ovat jatkuvasti yhteistyössä vastatakseen alueen tarpeisiin ja mahdollisuuksiin. GMT-aluejohtajat nimitetään kansainvälisen presidentin toimesta, neuvonpidossa ensimmäisen ja toisen varapresidentin sekä vaalipiirin johtajien kanssa. Erityisalueiden neuvonantajat - Joissakin kansainvälisissä vaalipiireissä on nimitettyinä erityisalueiden GMTneuvojia jotka avustavat jäsenkasvutoiminnassa alueita jotka ovat syrjäisiä tai joilla on muita erityispiirteitä. Neuvojat tekevät yhteistyötä aluejohtajien kanssa kertoakseen muille trendeistä ja tarpeista sekä tukeakseen paikallisia alueita. 3

7 Moninkertaispiirin, piirin/yksittäispiirin GMT MD GMT Kuvernöörineuvoston puheenjohtaja Moninkertaispiirin GMT-koordinaattori* Jäsenyys- ja uusien klubien kasvutiimi Klubin menestystiimi Piirin GMT Piirikuvernööri (DG) 1. varapiirikuvernööri (1. VDG) (jäsenasioiden yhteyshenkilö) 2. varapiirikuvernööri (2. VDG) (johtajakoulutuksen yhteyshenkilö) Piirin GMT-koordinaattori Jäsenyys- ja uusien klubien kasvutiimi Klubin menestystiimi Alueen/lohkon puheenjohtajat GMT on aktiivinen sekä moninkertaispiirin että piirin tasoilla. Moninkertaispiirin GMT:hen kuuluvat kuvernöörineuvoston puheenjohtaja; MD GMT -koordinaattori, jonka nimittää kuvernöörineuvoston puheenjohtaja GMT-aluejohtajan hyväksynnällä; MD:n jäsenyys- ja uusien klubien kasvutiimin jäseniä ja MD:n klubien menestystiimin jäseniä, jotka nimitetään yhteistyössä kuvernöörineuvoston puheenjohtajan ja MD GMT -koordinaattorin kanssa tukemaan tiettyjä jäsenyysaloitteita ja -ohjelmia. Alkaen vuonna , moninkertaispiirin GMT-koordinaattoreiden ja moninkertaispiirin GLTkoordinaattoreiden virat tulevat olemaan vain sellaisissa moninkertaispiireissä, jotka on merkitty GMT/GLTalueisiin tai erityisalueisiin, jotka muodostuvat kahdesta tai useammasta moninkertaispiiristä. Moninkertaispiirit, jotka on merkitty GMT/GLT-alueisiin tai erityisalueisiin, jotka muodostuvat alle kahdesta moninkertaispiiristä, GMT/GLT-aluejohtajat tai GMT ja GLT -erityisalueiden neuvojat täyttävät vastaavat velvollisuudet moninkertaispiirin tasolla. Piirin GMT koostuu piirikuvernööristä, 1. varapiirikuvernööristä - jäsenyysasioiden yhteyshenkilönä DG:n ja GMTkoordinaattorin välillä; 2. varapiirikuvernööristä joka toimii johtajakoulutuksen yhteyshenkilönä piirikuvernöörin ja GLT-koordinaattorin välillä; piirin GMT-koordinaattorista, jonka nimittää virkaan DG-tiimi yhteistyössä ja heidän hyväksynnällään MD GMT -koordinaattorin tai aluejohtajan kanssa; piirin jäsenyys- ja uusien klubin kasvutiimin jäsenistä; piirin klubien menestystiimin jäsenistä, jotka nimitetään yhteistyössä DG-tiimin ja piirin GMTkoordinaattorin välillä tukemaan tiettyjä jäsenyysaloitteita ja -ohjelmia sekä perustamaan uusia klubeja; ja alue- ja lohkojohtajista. * tilanteen mukaan 4

8 Tavoitteet ja vastuut GMT:n rakenne koostuu monen eri tason johtajista, mutta sen tavoitteet ja päämäärät ovat kaikille samat. Varmistaa jäsenyystietojen ja -trendien saatavuus ja ymmärrettävyys ottaen huomioon maantieteelliset/kulttuuriset ominaispiirteet Korostaa viestintää, visiota, suunnitelmia ja yhteistyötä Tunnistaa ja edistää palvelumahdollisuuksia Tunnistaa paikkoja uusien klubien perustamista varten ja mainostaa uusia klubeja Auttaa alueiden jäsentavoitteiden ja strategisten suunnitelmien kehittämisessä ja toteuttamisessa Kannustaa kaikkia piirejä perustamaan vähintään yksi uusi klubi per toimivuosi Kannustaa piirejä auttamaan klubeja niiden jäsenten tyytyväisyyden varmistamisessa ja kutsumaan mukaan vähintään yksi uusi jäsen per vuosi Antaa tunnustusta ja kertoa muille menestyneistä jäsenyyteen liittyvistä strategioista Tutustua LCI:n aloitteisiin ja jäsenkehityksen resursseihin ja mainostaa niitä 5

9 Jäsenyys- ja uusien klubien kasvutiimi Moninkertaispiirin ja piirin GMT-koordinaattorit perustavat ja heitä tukevat kaksi tiimiä - jäsenyys- ja uusien klubien kasvutiimi ja klubin menestystiimi. Näihin tiimeihin nimitetyt lionit palvelevat tietyn jäsenyysalueen kehittämisen asiantuntijoina kolmivuotisen toimikauden, joka on sama kuin GMT:n kolmevuotinen kausi. Jäsenkasvun ja uusien klubien tiimien asiantuntijat: Tunnistavat tilaisuuksia uusien klubien perustamiseksi Rohkaisevat yhteydenottoa uusiin jäseniin Edistävät seuraavien ohjelmien käyttämistä: Klubin laatuprosessi (KLP) Suunnitelma vahvemmalle klubille Teidän klubinne, teidän tapanne Mainostavat jäsenyysresursseja/-ohjelmia klubeille Klubin menestystiimi Klubin menestystiimin asiantuntijan vastuita ovat: Keskittyy sitomaan lionit paikkakunnan palveluprojekteihin ja pyrkii tunnistamaan uusia palvelutilaisuuksia Edistää palveluaktiviteetti-ilmoitusten käyttämistä Kannustaa Jäsenten tyytyväisyysoppaan käyttämistä Tukee klubeja, jotka ovat osallistuneet Klubin laatuprosessiin (KLP) ja suorittaneet Suunnitelman vahvemmalle klubille Tukee terveitä klubeja niiden jäsenten säilyttämisessä sekä heikkoja klubeja niiden haasteissa Mainostaa jäsenyysresursseja/-ohjelmia klubeille Moninkertaispiirin tai piirin GMT tunnistaa ja nimittää nämä eri alojen vastaavat riippuen moninkertaispiirin tai piirin tarpeista ja lionien taidoista ja kiinnostuksesta. Moninkertaispiiri tai piiri lisää heidän tietonsa MyLCI:n tietokantaan. Alueen ja lohkon puheenjohtajat Alueen ja lohkon puheenjohtajan vastuita ovat: Mainostaa jäsenyysresursseja klubeille Mainostaa ja tunnistaa klubit, joiden kannattaa osallistua Klubin laatuprosessiin (KLP) Varmistaa, että klubin jäsenjohtajat tuntevat heidän roolinsa ja vastuunsa Tunnistaa sijaintipaikkoja uusille klubeille Korostaa jäsenten osallistumista uusiin tai olemassa oleviin palveluprojekteihin Kannustaa klubeja toteuttamaan jäsenkasvusuunnitelman ja mainostamaan toimintaa paikkakunnalla Kertoa jäsenten kehitystarpeista ja menestyksellisistä strategioistas muille piirin GMT:n jäsenille 6

10 Uuden jäsenen kyselyt Mahdollisen jäsenen lomake Mahdollisen uuden jäsenen lomake löytyy LCI:n verkkosivulta kannustamaan jäsenyydestä kiinnostuneita henkilöitä lähettämään heidän yhteystietonsa LCI:hin. LCI luottaa siihen, että näihin mahdollisiin uusiin jäseniin otetaan yhteyttä paikallisesti. Kun saat tällaisen sähköpostin, lähetä se eteenpäin yhteydenottoa varten, jotta varmistetaan että näihin kyselyihin vastataan. Ilmoittakaa LCI:lle jos mahdollinen uusi jäsen kutsutaan jäseneksi. Jos mahdollisen uuden jäsenen paikkakunnalla ei ole vielä klubia, tämä on hieno tilaisuus keskustella mahdollisuudesta perustaa uusi klubi paikkakunnalle. Mahdolliset uudet jäsenet, jotka täyttävät verkossa lomakkeen ilmaisten mielenkiintonsa liittymistä kohtaan, saavat sähköpostiviestin, jossa heitä kiitetään mielenkiinnosta ja kerrotaan, että paikallinen lionjohtaja ottaa heihin yhteyttä. Lions Clubs International on innoissaan näistä uusista tavoista toivottaa uudet jäsenet tervetulleiksi. Jos teillä on kysyttävää mahdollisten uusien jäsenten kyselyistä, ottakaa yhteyttä osoitteessa Yhteistyö: GMT & GLT Sekä jäsenkasvu että johtajakoulutus ovat elintärkeitä kyvyllemme lioneina jatkaa yhteisöpalvelua ja mottomme ja missiomme, "Me palvelemme", toteuttamista. Tämän on syy miksi maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä sekä maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä perustettiin. Yhdessä näillä kahdella ryhmällä on kolme perustavoitetta: Jatkuva jäsenkasvu Uusien klubien perustaminen Klubien parempi menestys Johtamistaitojen parantaminen Vaikka GMT ja GLT ovat kaksi erillistä, rinnakkaista ryhmää, niiden kummankin vaikutus moninkertaistuu keskinäisen yhteistyön avulla. GMT on vastuussa jäsenkasvusta uusien jäsenten ja uusien klubien perustamisen avulla, sekä rohkaisemalla klubien menestystä jäsentensä säilyttämiseksi. GLT etsii potentiaalisia uusia johtajia ja kannustaa heitä kehittymään, samalla parantaen johtajien laatua organisaatiomme menestyksen turvaamiseksi ja laadukkaiden koulutus- ja kehitysohjelmien järjestämiseksi. Tehokkaassa yhteistoiminnassa toteutuu ajatus, jonka mukaan jokin kokonaisuus on parempi kuin sen osien summa. 7

11 Viestintä Jatkuva viestintä on tärkeää, jotta GMT menestyy. Painopisteiden ollessa tiimityöskentelyssä ja yhteistyössä, GMT:n tavoitteisiin pääseminen vaatii vuorovaikutusta monien lionien välillä. Tehokkaimmat GMT-jäsenet viestivät toisilleen tavoitteista, toimintasuunnitelmista ja tehtävistä, kuka hoitaa minkäkin tehtävän, milloin, miten ja mitä resursseja toteutuksessa käytetään. Ilman tehokasta viestintää GMT:n tavoitteet tuskin onnistuvat halutulla tavalla. Moninkertaispiirin ja piirin GMT-tiimien tulee kommunikoida säännöllisesti keskenään varmistaakseen että kaikki tiimin jäsenet keskittyvät asetettujen tavoitteiden saavuttamiseen. Tavoitteet tulee asettaa yhdessä ja kaikkien tiimin jäsenten tulee tukea niitä ja sitoutua toimintasuunnitelmien toteuttamiseen. Keskustelut voidaan käydä kasvotusten, puhelimessa, verkossa tai kuten ryhmän jäsenet parhaaksi näkevät. Viestintätavasta huolimatta viestinnän tulisi olla olla säännöllistä ja sen tulosten hyödyttää moninkertaispiiriä/piiriä. GMT-piirikoordinaattori viestii moninkertaispiirin GMT-koordinaattorin kanssa, tai, yksittäispiirien kohdalla GMTaluejohtajan kanssa. Moninkertaispiirin GMT, GMT-aluejohtaja ja erityisalueneuvoja määrittelevät viestintätavan ja -tiheyden. Viestintä molemmin puolin on tärkeää, jotta kaikki osapuolet olisivat ajantasalla koulutussuunnitelmista, työkaluista ja resursseista. GMT-MD ja/tai GMT-aluejohtaja voi antaa opastusta, auttaa haasteellisten tilanteiden selvittämisessä ja vaihtoehtojen pohtimisessa haasteiden voittamiseksi. Hän voi myös kertoa miten muilla alueilla on onnistuttu voittamaan haaste. Joitakin aiheita joita tulisi käsitellä: GMT-MD:n tavoitteet, ja vastaavasti GLT-D:n tavoitteet piireille (näiden tulisi osapuilleen vastata toisiaan) Moninkertaispiiri ja piirin toimintasuunnitelmat Statusraportit Tiedot jäsenten kehitysohjelmista ja resursseista Erityiset haasteet ja tilaisuudet GMT:n parhaat toimintatavat Motivointi ja inspirointi Edistyminen tavoitteiden saavuttamiseksi GMT-aluejohtajat ovat vastuussa edistyksen raportoimisesta GMT-vaalipiirin aluejohtajalle ja LCI:lle, joten on tärkeää jatkuvasti viestiä jäsetoiminnasta ja -aloitteista, millainen vaikutus niillä on ja mitä esteitä onnistumisen tiellä on. Tällä tavoin GMT ja LCI voivat tehdä yhteistyötä ja tarjota työkaluja ja resursseja paikallisten tarpeiden kattamiseksi kaikilla alueilla kaikki tämä lionsjohdon yleisen laadukkuuden parantamiseksi, jotta voimme jatkaa arvokkaan palvelun tuottamista paikkakunnillamme. Viestintä ei tietenkään saa rajoittua vain yllämainittuihin asioihin. Koska yhteistyö GLT:n kanssa on niin tärkeää, tulee GLT-vastaparit sisällyttää viestintäympyrään. Muut lionit, mukaan lukien entiset johtajat, nykyiset johtajat ja innostuneet jäsenet voivat myös auttaa GMT:n pyrkimyksissä. Avoin kommunikointi onkin paras tapa edistää erinomaista johtamista piirissä emmehän koskaan voi tietää mistä seuraava mahtava idea putkahtaa. 8

12 Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän resurssit Jäsenraportit GMT käyttää useita resursseja ylläpitääkseen viimeisimpiä tietoja jäsenaloitteista ja tilastollista tietoa. Nämä resurssit löytyvät LCI:n verkkosivulta erilaisista jäsenyysraporteista ja nyt myös MyLCI:sta. Jäsenyysraportit löytyvät mm. näistä aiheista: Kumulatiivinen raportti - viikoittain ja kuukausittain Jäsenrekisteriraportti Puuttuvien klubivirkailijoiden raportti Yhteenveto jäsenistä Kuukauden jäsenilmoituksen raportti Viiden vuoden jäsenyystrendi - vuosittain Monet GMT:n jäsenille tarkoitetut resurssit ovat myös muiden lionien käytössä. GMT:n tulee jatkuvasti mainostaa olemassa olevia resursseja ja etsiä uusia ja innovatiivisia aloitteita ja menestystarinoita alueiden piireistä ja klubeista. Tiedon ja kokemuksen jakaminen muiden kanssa on tärkeä osa jäsenyysaloitteiden menestymistä ja se onkin yksi GMT:n tärkeimmistä vastuista. Jäsenyysraportit löytyvät helposti LCI:n verkkosivulta: > MyLCI > Resurssit (sinisellä nuolella merkitty) Numerot kertovat tarinoita. Etsi klubien tarinoita. Kannusta GMT-koordinaattoreita käyttämään hyväkseen jäsenyysraportteja ja tekemään yhteistyötä klubivirkailijoiden kanssa numeroiden takaa löytyvien tarinoiden löytämiseksi. 9

13 Uudet jäsenet ja uudet klubit Verkossa oleva jäsenkehityksen tiedot löytyvät LCI:n kotisivulta. Täältä löytyy tietoja: Uudet jäsenet Uuden klubin aloittaminen Jäsenten kutsuminen Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä Vahvista jäsenkuntaa Palkinnot Jäsenedut Presidentin teema 10

14 Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän verkkosivut Pääset maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän verkkosivulle Lionien verkkosivun kautta. 11

15 Jäsenyyteen liittyvät toimintasuunnitelmat Jäsenyyteen liittyvien toimintasuunnitelmien tulee olla yhdenmukaisia moninkertaispiirin/piirin jäsentavoitteiden ja jäsenyysanalyysin kanssa. Teitä kannustetaan tutustumaan viime vuoden jäsenyystavoitteisiin ja tuloksiin. Onnistuneiden tavoitteiden ja strategioiden tunnistaminen, sekä niiden jotka tarvitsevat vielä lisäaikaa toteutuakseen ja niiden jotka eivät tuottaneet haluttua tulosta. Uusien tavoitteiden tulisi keskittyä palveluaktiviteetteihin sekä myös uusien klubien perustamisen tukemiseen. Huomioon otettavia tilastoja ja tietoja ovat: Käy läpi palvelu- ja jäsenyystavoitteet, jotka on asetettu viime vuonna ja jotka ovat edellisvuoden tuloksia Tutustu Kumulatiiviseen jäsenyysraporttiin ja Klubin yhteenvetoraporttiin Tutustu Klubin terveystarkastusraporttiin Käy läpi LCI:n materiaalit/resurssit, joiden avulla voit käyttää vahvuuksia palvelussa ja jäsenyydessä ja vastata haasteisiin Etsiä klubeja, jotka hyötyisivät Klubin laatuprosessista (KLP) Tutustu Kansainvälisen presidentin teemaan Tutustu Maailmanlaajuisiin palvelukampanjoihin Arvioi nykyiset ja mahdolliset PR -aloitteet Tavoitteiden tulisi olla tarkkoja, mitattavia, toimivia, realistisia ja sidottuja aikatauluun. Kun tavoite on tarkasti määritelty, on helpompaa todeta onnistuttiinko sen saavuttamisessa vai ei. Kun tavoitteena on asia joka on helposti mitattavissa, voidaan editystä seurata tarkemmin. Kun tavoite on toiminnallinen, voivat piirin jäsenet kaikki osallistua sen toteuttamiseen. Kun olet tarkistanut jäsentiedot, täytä seuraavat kohdat: Jäsentietoihin perustuvan analyysin pohjalta voidaan todeta, että piirin vahvuuksia ovat: o Jäsentietoihin perustuvan analyysin pohjalta voidaan todeta, että piirin heikkouksia ovat: Vastauksena vahvuuksiin ja heikkouksiin tavoitteenamme on: 12

16 GMTRG2015 FI

LAAJENNUS JA JÄSENYYS

LAAJENNUS JA JÄSENYYS Luku 13 LAAJENNUS JA JÄSENYYS Järjestömme jäsenyystavoite on saavuttaa nettokasvua ja parantaa klubien terveyttä ja menestystä. Jäsenkasvu on jokaisen piirikuvernööritiimin ja piirin GMT (Maailmanlaajuinen

Lisätiedot

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä.

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä. JOHTAJAKOULUTUS Yleistietoja Johtajakoulutusjaoston tehtävänä on työskennellä eri kulttuurirajat ylittävien kaukonäköisten lionjohtajien kasvavan tiimin kanssa klubin, piirin, moninkertaispiirin sekä hallituksen

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS Uuden klubin kehittämisopas SISÄLLYSLUETTELO Miksi perustaa uusi lionsklubi?...2 Klubimuodon valitseminen...3-4 Vaiheet uuden klubin perustamisessa...5 Vaihe yksi: Määritelkää

Lisätiedot

Klubivirkailijatiimin

Klubivirkailijatiimin Klubivirkailijatiimin käsikirja 2013-2014 Finnish Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS. Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050?

NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS. Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050? NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050? Sisällysluettelo Miksi rekrytoida nuoria aikuisia...3 Nuorten aikuisten rekrytoiminen Jäsenyysohjelmat...3 Miten löytää rekrytoitavia

Lisätiedot

Miten tämä toiminta vastaa jäsentemme tarpeisiin ja odotuksiin sekä uudistaa heidän halunsa osallistua?

Miten tämä toiminta vastaa jäsentemme tarpeisiin ja odotuksiin sekä uudistaa heidän halunsa osallistua? eid Elokuu 2006 2006-2007 Kansainvälinen ohjelma Vuoden 2006-2007 kansainvälinen ohjelma, Me palvelemme, keskittyy lionsklubeihin, järjestömme elintärkeään osaan. Kansainvälinen presidentti Jimmy Ross

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1 TIETOTEKNIIKKA Yleistietoja Tietotekniikkajaosto on ensisijassa palvelu- ja tuotantojaosto. Sen tavoitteena on tarjota teknologisia palveluja, jotta LCI toimii tehokkaammin piirien, klubien, jäsenten ja

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun TEE SIITÄ TOTTA Opas klubiprojektin suunnitteluun TAVOITTEISTA TOTTA! Lionsklubit jotka järjestävät mielekkäitä palveluprojekteja, saavat aikaan merkittäviä asioita paikkakunnillaan joilla ne palvelevat.

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

Soihduilta valoa maailmaan

Soihduilta valoa maailmaan LION Suomen Lions-liitto r.y. www.lions.fi huhtikuu 2/2011 Soihduilta valoa maailmaan Toimituksen näkökulmasta Mitähän seuraavaksi? Elämme aikakautta, jollaiseksi sitä emme koskaan olisi kuvitelleet. Yhä

Lisätiedot

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla

Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla 2013 Yhteinen arviointimalli The Common Assessment Framework (CAF) Organisaation kehittäminen itsearvioinnin avulla CAF 2013 Sisällysluettelo Mallin keskeinen

Lisätiedot

Ohjelman kuvaus on ladattavissa järjestön verkkosivuilta www.lionsclubs.org. (Hakusana vastaavan summan PR-apurahat).

Ohjelman kuvaus on ladattavissa järjestön verkkosivuilta www.lionsclubs.org. (Hakusana vastaavan summan PR-apurahat). Luku 14 PR-TOIMINTA PR-toiminta piirin tasolla PR-toimintaan kuuluu Lions Clubs Internationalia koskevan informaation jakelu ja positiivisen imagon luominen järjestölle sekä miellyttävän ilmapiirin kehittäminen

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA

VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA VAASAN YLIOPISTO FILOSOFINEN TIEDEKUNTA Antti Mäenpää ÄLYKKÄÄN ERIKOISTUMISEN MITTAAMINEN Esimerkkinä Pohjanmaan triple helix -tutkimus Aluetieteen pro gradu -tutkielma VAASA 2014 1 SISÄLLYSLUETTELO TAULUKKO-

Lisätiedot

Tervetuloa Vuokattiin!

Tervetuloa Vuokattiin! Edessä tiukka talous Karu todellisuus miten tästä eteenpäin? Presidentti vierailulla Joe Preston jo kauden toinen presidenttivieras Kaveria ei jätetä Veteraaniaktiviteettiä voidaan yhä jatkaa Tervetuloa

Lisätiedot

Seuraavat kuvaukset ovat lyhyitä yhteenvetoja jokaisesta hyväksytystä palveluohjelmasta. Yhteisöpalvelu

Seuraavat kuvaukset ovat lyhyitä yhteenvetoja jokaisesta hyväksytystä palveluohjelmasta. Yhteisöpalvelu Luku 15 PALVELUAKTIVITEETIT Lionien hyväksytyt palveluohjelmat Lioneilla on seitsemän virallista palvelukategoriaa: 1. Yhteisöpalvelu 2. Katastrofiapu ja -valmius 3. Ympäristönsuojelu 4. Terveys ja hyvinvointi

Lisätiedot

The Zeitgeist Movement Chapters Guide V2.0 - April 2012. Sisällysluettelo

The Zeitgeist Movement Chapters Guide V2.0 - April 2012. Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1. Perusteet 1.1. - Johdanto 1.2. - Osasto Zeitgeist-liikkeessä 1.3. - Odotusten realisointi 1.4. - Osaston keskittymisen kohde 2. Kansallisen osastorakenteen perustaminen 2.1. - Vapaaehtoisten

Lisätiedot

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN

Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Matti Muuraiskangas OSAAMISEN ARVIOINTI, KEHITTÄMINEN JA PALKITSEMINEN Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Teknologiaosaamisen johtamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta

Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Palvelumuotoilulla innovaatioihin Yrittäjyysilta Suurpellossa Antila, Heidi Isoviita, Leeni Kinnunen, Hanna Laukkonen, Patrick Liukkonen, Jussi 2014 Leppävaara Laurea-ammattikorkeakoulu Leppävaara Palvelumuotoilulla

Lisätiedot

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin

ONNISTUNUT MUUTOS. Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin ONNISTUNUT MUUTOS Tukea onnistuneen muutoksen suunnitteluun ja läpivientiin SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 3 Onnistuneen muutoksen lähtökohdat 4 2 MUUTOKSEN JOHTAMINEN 5 2.1 Muutoksen lähtökohdat 5 Muutosvoimat

Lisätiedot

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja.

Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia. parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja. Miten luot, lähetät ja analysoit menestyksellistä sähköpostimarkkinointia ja saavutat parempia tuloksia. Sähköpostimarkkinoinnin käsikirja Mukana myös sosiaalinen media ja mobiilioptimointi SISÄLTÖ 1.

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

ny oma YritYsYrittäjän opas

ny oma YritYsYrittäjän opas A M O Y N S Y Y RIT Yrittäjän opas NY Yrittäjyyskasvatuksen polku Kustantaja: Nuori Yrittäjyys ry, Helsinki 2012 Toimitus: Turo Numminen ja Virpi Utriainen Ulkoasu ja taitto: Anne Jokisaari Oikoluku: Tom

Lisätiedot

Euroopan. tieliikenneturvallisuuden peruskirja. Ohjeita. hyvien käytäntöjen ehdokkaille. Tieliikenne

Euroopan. tieliikenneturvallisuuden peruskirja. Ohjeita. hyvien käytäntöjen ehdokkaille. Tieliikenne Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja Ohjeita hyvien käytäntöjen ehdokkaille Tieliikenne Sisällysluettelo 1 2 Uudistettu Euroopan tieliikenneturvallisuuden peruskirja p. Hyvien käytäntöjen ehdokashaku

Lisätiedot

Onnistu osaamisen uudistajana

Onnistu osaamisen uudistajana Onnistu osaamisen uudistajana Osaamisen ja uran innovatiivinen ja tasa-arvoinen kehittäminen Mervi Hasu Mari Kupiainen Marja Känsälä Anne Kovalainen Anneli Leppänen Minna Toivanen ONNISTU OSAAMISEN UUDISTAJANA

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas

Internetmarkkinoinnin aloittajan pikaopas Opas vastaa mm. seuraaviin kysymyksiin: Miksi markkinoida Internetissä? Miten saada internetmarkkinoinnilla tulosta? Mitä askeleita kohti tehokasta internetmarkkinointia? Mistä saat lisätietoa menestyksekkäästä

Lisätiedot

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A

KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012. Liite 7A KEPAN OHJELMA 2013-2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle 23.11 23.11.2012 Sisällysluettelo KEPAN OHJELMA 2013-2015...1 Katsaus edelliseen ohjelmakauteen: saavutukset ja haasteet 2010-2012...1 Ohjelman

Lisätiedot