LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI"

Transkriptio

1 LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI Lionskouluttajien koulutusinstituutti on omistettu osaavien lionskouluttajien kouluttamiseen ja heidän ryhmänsä laajentamiseen. Lukujärjestys ei painotu ainoastaan esitystaitoihin, vaan se kattaa ohjelman jossa käsitellään niitä taitoja ja käsitteitä jotka vaikuttavat koulutuksen laadukkuuteen ja loppupeleissä LCI:n johtajien ja ohjelmien laatuun. Tälle nelipäiväiselle kurssille osallistuneita lioneita vaaditaan järjestämään koulutustilaisuus kuuden (6) kuukauden kuluessa instituutin pitämisestä, jotat heidän katsotaan valmistuneen FDI-ohjelmasta. Ohjaajat ovat lioneita, joilla on hyvät koulutustaidot ja runsaasti kokemusta lionskouluttajina. Päivämäärät ja pitopaikat löytyvät osoitteesta Kuka voi osallistua kouluttajien koulutusinstituuttiin ja miten osallistujat valitaan? Osallistujat valitaan hakijoiden joukosta, joita tukevat piirikuvernööri, Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän moninkertaispiirin koordinaattori ja kuvernöörineuvoston puheenjohtaja hakijan piiristä sen vaalipiirin alueella, jossa instituutti järjestetään. Kandidaatteja ovat lionit, joilla on jo jonkun verran kokemuksta kouluttajana toimimisesta lionskoulutuksissa ja jotka haluavat petrata opetustaitojaan. (Lioneja, joilla on runsaasti kokemusta Lionskouluttajana tai ammattikouluttajina, ei suositella tähän instituuttiin.) Hakijoilla tulee olla perustiedot kouluttamisesta seminaareissa sekä halua kehittää näitä taitoja. Koska vuosittain saamme valtavan määrän hakemuksia, emme voi taata jokaisen hakijan mahdollisuutta osallistua. Milloin kouluttajien koulutusinstituutteja pidetään ja missä? Tarkat ajat ja paikat kouluttajien koulutusinstituutille löytyvät Johtajaresurssikeskus/Kehitysohjelmat - osasta LCI:n verkkosivulla tai ottamalla yhteyttä Mitä aiheita kouluttajien koulutusinstituutissa käsitellään? Instituutin lukujärjestyksessä paneudutaan moniin taitoihin ja käsitteisiin koskien tehokasta luokkahuoneopetusta. Instituutin aiheita ovat: Aikuisopiskelijan ominaisuudet Arviointi Interaktiivinen oppiminen Oppitunnin suunnittelu Esitystaidot Luokkahuoneistunnon hallinta Visuaaliset havainnointivälineet Osallistujien on sitouduttava osallistumaan instituutin koko ohjelmaan, mukaan lukien yhteislounaat. Jokaisella osallistujalla on ennen instituutin päättymistä mahdollisuus esittää oppimiaan taitoja minuutin pituisen loppuprojektin esityksen muodossa. Projektin tulee olla oppitunnin muodossa ja perustua instituutissa opittuihin asioihin. Mitä kuluja instituuttiin osallistumisesta koituu? Lions Clubs International maksaa ateria- ja hotellikulut instituuttipäivien ajalta. Osallistujat maksavat itse osallistumismaksuna US$95,00, jota ei palauteta. Maksu maksetaan vasta kun henkilö on hyväksytty osallistumaan instituuttiin. Osallistujat maksavat omat matkansa ja matkakulunsa seminaariin ja sieltä pois sekä muut oheiskustannukset. Kaikkien osallistujien tulee asua instituutin järjestävissä tiloissa ja heidän pitää osallistua kaikkiin istuntoihin ja aterioille. Institutes & Seminars Department Puhelin: Sähköposti:

2 SENIOR-LIONJOHTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTIT Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti antaa lioneille mahdollisuuden kokoontua nelipäiväiseen interaktiiviseen koulutukseen, jossa he oppivat johtamistaitoja. Senior-lionien johtajainstituuteissa keskitytään lionjohtajien taitojen kehittämiseen, jotta he ovat valmiita johtotehtäviin lohko-, alue- ja piiritasolla. Päivämäärät ja pitopaikat löytyvät järjestön verkkosivuilta Kuka voi osallistua Seniorlionien johtajakoulutukseen? Kandidaattien on oltava hyvässä asemassa olevia lioneita, jotka ovat toimineet menestyksekkäästi klubin presidenttinä, mutta eivät ole vielä saavuttaneet ensimmäisen varapiirikuvernöörin asemaa. Osanottajien ei tarvitse olla parhaillaan missään liontehtävässä. Parhaillaan klubipresidentin virassa olevien lionien hakemuksia voidaan harkita, mikäli tilaa on jäljellä. Koska vuosittain saamme valtavan määrän hakemuksia, emme voi taata jokaisen hakijan mahdollisuutta osallistua. Kandidaattien on oltava hyvässä asemassa olevia lioneita, jotka ovat toimineet menestyksekkäästi klubin presidenttinä, mutta eivät ole vielä saavuttaneet ensimmäisen varapiirikuvernöörin asemaa. Osanottajien ei tarvitse olla parhaillaan missään liontehtävässä. Parhaillaan klubipresidentin virassa olevien lionien hakemuksia voidaan harkita, mikäli tilaa on jäljellä. Koska vuosittain saamme valtavan määrän hakemuksia, emme voi taata jokaisen hakijan mahdollisuutta osallistua. Milloin seniorlionien instituutit pidetään ja missä? Tarkat ajat ja sijainnit Senior-lionjohtajien koulutusinstituuteille löytyvät Johtajaresurssikeskuksesta/Ohjelmankehitys -kohdasta LCI:n verkkosivulla tai ottamalla yhteyttä Mitä aiheita seniorlionien koulutuksessa käydään läpi? Senior-lionjohtajien koulututusinstituutin lukujärjestys keskittyy moniin johtamistaitoihin ja hallintotapoihin, jotka yhdessä edistävät tehokasta johtajuutta. Instituutin aiheita ovat: Erimielisyyksien ratkaiseminen Moninaisuus Esitystaidot Projektihallinta (sisältää ennakkotehtäviä määrätyn projektitiimin kanssa) LCIF LCI:n johtajakoulutusohjelmat ja resurssit Johtamisen perusajatukset Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus Mentorina toimiminen Tiimityö: Suhteiden rakentaminen Lukujärjestys toteutetaan interaktiivisella tavalla sisältäen paljon aikaa keskustelulle ideoista ja lähestymistavoista sekä yleisimmistä haasteista. Osallistujien on sitouduttava osallistumaan instituutin koko ohjelmaan, mukaan lukien yhteislounaat, ja ymmärrettävä, ettei instituutin aikana ole juurikaan aikaa henkilökohtaisille asioille. Mitä kuluja instituuttiin osallistumisesta koituu? Lions Clubs International maksaa ateria- ja hotellikulut instituuttipäivien ajalta.. Osallistujat maksavat itse osallistumismaksuna US$95,00, jota ei palauteta. Maksu maksetaan vasta kun henkilö on hyväksytty osallistumaan instituuttiin. Osallistujat maksavat omat matkansa ja matkakulunsa seminaariin ja sieltä pois sekä muut oheiskustannukset. Kaikkien osallistujien tulee asua instituutin järjestävissä tiloissa ja heidän pitää osallistua kaikkiin istuntoihin ja aterioille. Institutes & Seminars Department Puhelin: Sähköposti:

3 ALOITTAVIEN LIONJOHTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTIT Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituuteissa keskitytään lionjäsenien taitojen kehittämiseen, jotta he saavat valmiudet toimia johtotehtävissä klubitasolla, etenkin klubin presidenttinä. Päivämäärät ja pitopaikat löytyvät järjestön verkkosivuilta Kuka voi osallistua Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituuttiin? Heillä on oltava kokemusta palvelusta jossakin klubitoimikunnassa eivätkä he ole vielä saaneet saavuttaa klubin presidentin asemaa. Myös vastaperustetun klubin presidentit voivat osallistua tähän instituuttiin. Instituutista valmistuvien oletetaan pyrkivän johtamistehtäviin klubin tasolla. Koska vuosittain saamme valtavan määrän hakemuksia, emme voi taata jokaisen hakijan mahdollisuutta osallistua. Milloin ja missä aloittavien lionjohtajien instituutit pidetään? Tarkat ajat ja sijainnit Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituuteille löytyvät Johtajaresurssikeskuksesta/Ohjelmankehitys -kohdasta LCI:n verkkosivulla tai ottamalla yhteyttä Mitä aiheita Aloittavien lionjohtajien koulutuksessa käydään läpi? Senior-lionjohtajien koulututusinstituutin lukujärjestys keskittyy moniin johtamistaitoihin ja hallintotapoihin, jotka yhdessä edistävät tehokasta johtajuutta. Instituutin aiheita ovat: Muutosjohtaminen Viestintä Luova ajattelu Moninaisuus Varmista klubien menestys LCIF Lionien Mentorointiohjelma Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus Kokousten hallinta Tiimien tukeminen Lukujärjestys toteutetaan interaktiivisella tavalla sisältäen paljon aikaa keskustelulle ideoista ja lähestymistavoista sekä yleisimmistä haasteista. Osallistujien on sitouduttava osallistumaan instituutin koko ohjelmaan, mukaan lukien yhteislounaat. Mitä kuluja instituuttiin osallistumisesta koituu? Lions Clubs International maksaa ateria- ja hotellikulut instituuttipäivien ajalta. Osallistujat maksavat itse osallistumismaksuna US$95,00, jota ei palauteta. Maksu maksetaan vasta kun henkilö on hyväksytty osallistumaan instituuttiin. Osallistujat maksavat omat matkansa ja matkakulunsa seminaariin ja sieltä pois sekä muut oheiskustannukset. Kaikkien osallistujien tulee asua instituutin järjestävissä tiloissa ja heidän pitää osallistua kaikkiin istuntoihin ja aterioille. Institutes & Seminars Department Puhelin: Sähköposti:

4 LIONIEN OPPIMISKESKUKSEN VERKKOKURSSIT Lionien oppimiskeskus on koulutusohjelma joka on suunniteltu itsenäiseen opiskeluun ja on saatavilla verkossa Lions Clubs Internationalin verkkosivuilla. Nämä kurssit käsittelevät johtajuus- ja hallinnointiaiheita liittyen lions-aktiviteetteihin ja lionien vapaaehtoisvirkoihin. Kaikki kurssit sisältävät monivalintatehtäviä, keskustelusimulaatioita, realistisia lions-tilanteita, arviointitehtäviä sekä opiskelijan muistivihkon muistiinpanoja varten kurssin aikana. Kukin kurssi kestää noin minuuttia, mutta jjotkut vaativat kurssin ulkopuolella toteutettavien tehtävien tekemistä. Näiden kurssien yleinen tarkoitus on kehittää lions-johtajien taitoja, mikä taas parantaa Lions Clubs Internationalin järjestöä kokonaisuudessaan. On myös osoitettu, että henkilökohtainen ja ammatillinen kasvu ovat keskeisimpiä syistä miksi joku haluaa liittyä vapaaehtoisorganisaatioon tänä päivänä. Lionien oppimiskeskuksen avulla voimme saattaa kehitysohjelmat ja resurssit mahdollisimman monen lionin ja potentiaalisen johtajan ulottuville. Miten kirjaudun sisään lionien oppimiskeskukseen? Lionien oppimiskeskus sijaitsee Johtajaresurssikeskuksessa (LCI:n verkkosivulla Johtajakoulutuksen kohdassa Jäsenyysosiossa). Miten pääsen näille kursseille? Kurssille sisäänkirjoittautumista on parannettu antamalla lioneille mahdollisuus luoda käyttäjäprofiili käyttämällä lionsklubin jäsennumeroa, valitsemaansa salasanaa sekä nimeä ja sähköpostiosoitetta. Luotuasi käyttäjäprofiilin, sinun tulee käyttää sitä kirjautuessasi kursseille. Uusi sisäänkirjoittautuminen antaa jokaiselle lionille henkilökohtaisen lionsprofiiliraportin verkkokursseista, jotka hän on suorittanut. Käyttämällä samaa tunnusta (käyttäjätunnus ja salasana) voit käydä kurssia tietyn matkaa, kirjautua ulos, ja palata jatkamaan kurssin loppuun samasta kohtaa milloin vain. Jos teet muistiinpanoja kurssilehtiöön, ne tallentuvat myös ja ovat luettavissa kun uudelleen kirjaudut sisään. Mitä aiheita lionien oppimiskeskuksesta löytyy? Seuraavat aiheet ovat tällä hetkellä verkossa: Valmentaminen Tällä kurssilla perehdytään valmentamisen merkitykseen ja sen tarjoamiin etuihin lioneille ja yhteisöille. Tehokkaiden valmentajien yhteisiä piirteitä valaistaan esimerkkien ja aktiviteettien avulla. Saat kurssilta käyttöösi yksinkertaisen viisivaiheisen valmennusmenettelyn. Erimielisyyksien ratkaiseminen Erimielisyydet ovat osa jokapäiväistä elämää. Tällä kurssilla tutustumme selkkausten syihin ja erilaisiin strategioihin, joilla selkkauksia voi ratkaista. Opettelemme oman selkkaustenhallinnan perustyylimme ja tilanteita, joissa toisenlainen tyyli voi olla sopivampi. Lopuksi tutkimme yhteistyöhön perustuvaa lähestymistapaa selkkausten ratkaisuun ja tutustumme seitsenvaiheiseen selkkaustenratkaisumenettelyyn, jonka lopussa jokainen on voittaja. Luovuus Jokaisella on luovuutta. Käy tämä kurssi luovien taitojesi virkistämiseksi, tekemällä luovia harjoituksia kurssin aikana. Opi esimerkkien kautta kuinka muut lionit ovat käyttäneet luovuutta uusien projektien suunnittelussa ja uusien lionsklubien perustamisessa, sekä ovat luoneet uusia ideoita ja vahvistaneet myönteistä ilmapiiriä klubeissa. Päätöksenteko Haluatko parantaa päätöksentekotaitojasi? Tällä kurssilla esitellään vaiheet päätöksenteossa, erilaisia päätöksentekotyylejä sekä tapoja, joilla voi lisätä ryhmän hyväksyntää päätöksille. Kurssilla käydään läpi tekniikat, joita päätöksenteossa voidaan käyttää, kuten Pareton laki, kenttäanalyysi, päätöspuu, tikapuutekniikka ja ruudukkoanalyysivertailu. Delegointi Tällä kurssilla käydään läpi delegoinnin määritelmä ja edut. Kun oma delegointitasosi on määritetty, kurssilla esitellään onnistuneen delegoinnin vaiheet ja siihen liittyvät haasteet. Kurssiaktiviteettien ja harjoitusten avulla voit lisätä delegointia. Tehokas kuunteleminen Puhujana odotat yleisön antavan sinulle jakamattoman huomionsa. Entä kun olet itse yleisössä, annatko puhujalle jakamattoman huomiosi? Tällä kurssilla opit taitoja tehokkaaseen kuuntelemiseen. Mielenkiintoisten aktiviteettien kautta opit kuuntelutaidoista,

5 tehokkaan kuuntelemisen eduista ja tavoista, joita harjoittamalla voit oppia tehokkaaksi kuuntelijaksi jokapäiväisessä elämässäsi. Tehokkaat tiimit Tällä kurssilla opetellaan tunnistamaan tehokkaiden työryhmien piirteet, työryhmän kehitysvaiheet, tapoja joilla johtajat voivat tukea työryhmiä sekä hyvien päätöksentekotapojen käyttäminen. Kurssilla tarjotaan arviointivälineitä työryhmän arviointia varten, vihjeitä työryhmän johtajille sekä kiinnostavia aktiviteetteja, joilla voi motivoida ja aktivoida liontyöryhmiä. Johdanto lionien johtamiseen Tällä kurssilla määritetään johtajuus ja esitellään erilaisia johtamistyylejä ja niiden käyttötapoja. Kurssilla arvioidaan oma johtamistyyli. Esimerkillisten maailmanjohtajien viisi käytäntöä selitetään ja niitä sovelletaan. Valintatehtävien ja pikakokeiden avulla voit tarkistaa oppimasi ja hyödyntää sitä lionstilanteissa. Kurssilla laaditaan henkilökohtainen johtamistaitojen kehityssuunnitelma. Muutosjohtaminen Tällä kurssilla opit muutosjohtajaksi. Harjoituksien avulla tunnistat muutostoteutusmenettelyn roolit ja tavat, jolla eri ihmiset reagoivat muutoksiin ja omaksuvat muutoksen. Pääset arvioimaan vastustusta tarkistuslistojen avulla ja kehittämään tarvittavan muutossuunnitelman. Kokousjohtaminen Kun seuraat lion Davidia klubivierailuilla, tässä kurssissa esitellään kokouksen hyvän hallintatavan kolme vaihetta, tehokkaita kokouksen valmistelumenetelmiä ja tapoja edistää kokouksen etenemistä. Opit ohjaamaan ryhmäkäyttäytymistä ja tekemään seurantaa kokousten välillä. Opit käyttämään käytännöllisiä työlistoja ja tarkistuslistoja, joiden avulla voit tehostaa kokousten hallintaa klubissasi. Jäsenten motivointi Tällä kurssilla professori Kazantis esittelee ihmisten motivaatioon liittyviä teorioita. Lion Michael selittää, miten nämä teoriat liittyvät jäsenten tarpeiden täyttämistä ja klubin jäsenten motivoimista käsitteleviin esimerkkeihin. Näitä tietoja kannattaa käyttää henkilökohtaisessa suunnitelmassa jäsenten motivoimiseen. Mentorointi Kurssillä kuvaillaan mentorin ja mentoroitavan tehtäviä, tehokkaan mentorointisuhteen ominaisuuksia sekä mentoroinnin etuja. Lionien mentoriohjelma kuvaillaan yksityiskohtaisesti Perus- ja jatkotason ohjelmatasoilla. Innovaation edistäminen Kestävä kehitys ja tehokas palvelu vaativat uusia ideoita ja tekoja. Tällä kurssilla annetaan vihjeitä luovuuden kannustamiseen ja innovaatiota tukevan ympäristön luomiseen klubissa. Yhteisöpalvelu Lioneilla on luja side yhteisöön, ja jokainen klubi pyrkii tuottamaan merkityksellisiä palveluja. Tällä kurssilla käsitellään työkaluja ja tekniikoita, joiden avulla voit arvioida paikkakunnan tarpeita, valita vaivan arvoisia projekteja, suunnitella menestyksekkäitä projekteja ja tiedottaa tavoista, joilla klubi palvelee yhteisöä. PR-toiminta Tällä kurssilla määritetään PR-toiminta ja esitellään tapoja, joilla lionsklubit hyötyvät siitä. Opit tunnistamaan uutiskynnyksen ylittävän tapahtuman ja välittämään avainsanomia lionsklubeista. Kurssilla laaditaan hissipuhe ja PR-suunnitelma. Opit tunnistamaan useita PR-välineitä, joita voit hyödyntää. Yleisön edessä puhuminen Tällä kurssilla käsitellään puheen valmistelemista ja tehokasta esittämistä. Kurssiin kuuluu käytännön vihjeitä ja tarkistuslistoja sekä esimerkkejä. Tämä kurssi sopii kokemuksesta riippuen kertaamiseen tai uuden johtamistaidon, julkisen puhumisen, opetteluun. Tavoitteiden asettaminen - Monet ihmiset eivät saavuta tavoitteitaan, koska he eivät määritä niitä riittävän tarkasti. Tällä kurssilla perehdytään juuri tähän. Oppimisprosessiin kuuluu tavoitteiden määrittäminen, toimintasuunnitelman laatiminen ja tavoitteiden hallinta, jotta saavutetaan paras mahdollinen lopputulos. Kurssin lopussa olet tiellä kohti saavutuksia. Jäsenten erilaisuuden arvostaminen Puhuttaessa vapaaehtoistoimintaa kohtaavista muutoksista, tämä kurssi keskittyy jäsenyyden moninaisuuden käsitteeseen järjestömme toiminnassa. Kurssilla keskitytään siihen, miten monimuotoisuudesta on hyötyä lionsklubeille, tutkitaan keinoja hankkia ja säilyttää erilaisia jäseniä ja haastetaan osanottaja kannattamaan moniarvoisuuden kulttuuria. Henkilökohtaisen tehtävälausunnon kirjoittaminen Valmistaudu lähtemään matkalle, jolla opit tuntemaan itsesi! Teet kurssilla sarjan introspektiivisiä harjoituksia, joiden avulla laadit oman toiminta-ajatuksesi ja opettelet käyttämään sitä jokapäiväisessä elämässä. Saat myös mallin siitä, miten tärkeimmät asiat tehdään ensin ja miten vähemmän tärkeitä tehtäviä estetään syömästä pääosaa ajasta.

6 Electronic Learning Department Puhelin: Sähköposti:

7 JOHTAJAKOULUTUKSEN VERKKOSEMINAARIT Webinaarit ovat virtuaalisia, tunnin mittaisia koulutustilaisuuksia jotka esitetään verkon välityksellä osallistujille eri paikoissa. Osallistujat osallistuvat internetin välityksellä ja ovat siten yhteydessä ryhmän muihin jäseniin ja ohjaajaan. Osallistujat ohjataan tiettyyn internetosoitteeseen jossa he voivat rekisteröityä ja kirjautua sisään. Johtajaresurssikeskuksen Ohjelmankehitys- osassa on Webinaarit -sivu, jolta löytyy opas ilmoittautumiseen ja sisäänkirjoittautumiseen. Suurimmalla osalla webinaareista on yksi tai kaksi ohjaajaa sekä yksi valvoja. Osallistujat seuraavat PowerPoint -esitystä ja äänestyskysymyksiä koneellaan. He kuuntelevat ohjaajaa joko tietokoneensa kaiuttimista tai kuulokkeista. Osallistujat voivat osallistua keskusteluun tai vastata kysymyksiin kuten tavallisellakin luennolla, käyttämällä joko puhelimensa tai tietokonekuulokkeiden mikrofonia. Johtajakoulutuksen webinaarien tarkoitus on antaa tietoa ja mahdollisuuksia vastata kysymyksiin webinaarin aikana. Tämä koulutusmuoto antaa tilaisuuden kansainväliselle ideoiden vaihtamiselle, jossa keskitytään johtajakoulutuksen aiheisiin. Miten rekisteröidyn webinaariin? Webinaarit -sivu Johtajaresurssikeskuksessa (Johtajakoulutuksen kehittämisosassa) listaa päivät ja kuvaukset järjestettävistä webinaareista. Jokaisen istunnon kohdalla on linkki, jota kautta voi ilmoittautua kyseiseen webinaariin. Sivulta löytyy myös opas miten rekisteröityä ja kirjoittautua sisään webinaariin. Minkälainen tietokone tarvitaan osallistumiseen? Saadaksesi mahdollisimman paljon irti jokaisesta webinaarista sinulla tulee olla tietokone jossa internetyhteys sekä äänentoistomahdollisuus. Parhaat tulokset saat USB -kuulokkeista joihin kuuluu myös mikrofoni liitettynä tietokoneeseesi. Voit myös käyttää puhelimen äänentoistoa. PC-käyttäjille: Internet Explorer 6.0 tai uudempi, Mozilla Firefox 3.0 tai uudempi (JavaScriptTM ja JavaTM aktivoituna) Windows 2000, XP, 2003 Server, Vista tai Windows 7 Kaapelimodeemi, DSL, tai parempi internetyhteys Vähintään Pentium luokka 1GHz CPU jossa 512 MB RAM (suositus) (2 GB RAM Windows Vista) Electronic Learning Department Puhelin: Sähköposti:

8 ALUEELLINEN LIONIEN KOULUTUSINSTITUUTTI Lionien alueellisen johtajakoulutusinstituutin ohjelma on suunniteltu rohkaisemaan ja tukemaan johtajakoulutusta moninkertaispiirin tasolla. Moninkertaispiirit voivat hakea rahoitusta paikallisten instituuttien järjestelykuluihin. Alueellisen koulutusohjelma perustuu Lions Clubs Internationalin (LCI) sponsoroiman Lionien johtajakoulutus instituutin ohjelman runkoon. Kuka voi hakea Lionien alueelliseen koulutusinstituuttiin? Kaikille moninkertaispiirien GLT-koordinaattoreille sekä yksittäispiirien GLT-koordinaattoreille joiden tiedot LCI:llä on rekisterissään, lähetetään tietoa tästä ohjelmasta vuosittain, ja he kaikki voivat lähettää hakemuksia. Kuka voi osallistua Lionien alueelliseen johtajakoulutukseen? Osallistujat: Kaikki lionit, lionessit, ja täysi-ikäiset leot. Kouluttajat: Koordinaattorin ja/tai ainakin yhden alueellisen koulutusinstituutin jäsenen on oltava toiminut kouluttajana Lionsklubien kansainvälisen järjestön järjestämässä seminaarissa, tai kansainvälisenä johtajana tai maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän (GMT) jäsenenä. Kaikilla kouluttajilla tulisi olla aikaisempaa koulutus- tai opetuskokemusta. Mitä alueellisen koulutusinstituutin lukujärjestykseen sisältyy? Lukjärjestyksestä päättää instituutin suunnittelutoimikunta, moninkertaispiirin tarpeiden mukaisesti. Sisällön tulisi perustua johtajakoulutuksen ohjelmaan. Johtajakoulutusjaostolta saa pyydettäessä suunnittelun avuksi CD-romin. Mitkä ovat rahoituksen säännöt? Apurahoja alueellista koulutusta varten on rajallinen määrä. Jotta taattaisiin oikeudenmukaisuus kansainvälisten vaalipiirien kesken, on alueellisen koulutusinstituutin apurahabudjetista varattu kullekin kansainväliselle vaalipiirille tietty summa. Summan määrä perustuu alueen hyvässä asemassa olevien jäsenten määrään edellisen toimivuoden 30. syyskuuta tilastojen mukaisesti. Alueellisen instituutin apurahaa voi saada 143 US dollaria per vahvistettu osallistuja ja enimmillään US dollaria per moninkertaispiiri, sen osallistuessa ohjelmaan ensimmäistä tai toista kertaa. Jo kahdesti instituutin järjestäneet piirit voivat saada eninitään 7500 dollaria apurahaa. Lionsklubien kansainväliseltä järjestöltä saatu apurahan summa ei voi ylittää 50 prosenttia instituutin järjestämisen kokonaiskustannuksista. Jokaisen apurahaa hakevan tahon tulee hankkia omasta takaa rahoitus 50 prosentille alueellisen instituutin kokonaiskuluista. Tämä osa ei saa tulla LCI:n lähteistä. Osamaksu perustuen 50 prosenttiin alueellisen instituutin kokonaiskustannuksista tulee toimittaa alueellisen instituutin koordinaattorille viimeistään (30) päivää ennen instituutin alkua. Kouluttajien, joiden kuluihin saadaan avustusta LCI:ltä, lukumäärä ei saa olla 10 prosenttia suurempi kuin osallistujien lukumäärä. 10 prosentin yli meneviä muutoin hyväksyttäviäkään kuluja ei korvata. Mikä rooli moninkertais-/yksittäispiireillä on? Moninkertaispiiri/yksittäispiiri on vastuussa kaikista alueellisen instituutin osa-alueista. Vaikka Lionsklubien kansainvälinen järjestö tarjoaa rahoitusapua, se ei kuitenkaan ole vastuussa moninkertaispiirin/yksittäispiirin toiminnasta ja/tai muista kuluista liittyen instituutin järjestelyihin. Mitä hakuprosessiin kuuluu? Kun hakemus alueellisen johtajakoulutusinstituutin järjestämiseksi on saapunut, se tarkastetaan johtajakoulutusjaoston toimesta. Ainoastaan puutteettomasti täytetyt hakemukset pääsevät harkintaan. Hakemukset käsitellään siinä järjestyksessä kun ne saapuvat. Vaatimukset täyttät ensikertalaiset ovat ensisijalla.

9 Hakemuksen hyväksynnän jälkeen, johtajakoulutusjaosto laatii Alueellisen johtajakoulutusinstituutin sopimuksen, joka tulee täyttää ja allekirjoittaa ja palauttaa johtajakoulutusjaostoon 60 päivän kuluessa, rahoituksen saamisen takaamiseksi. Mitä tulee tehdä sen jälkeen kun Alueellinen johtajakoulutusinstituutti on pidetty? Seuraavat asiakirjat tulee toimittaa johtajakoulutusjaostoon 120 päivän kuluessa instituutin päättymisestä: Lopullinen arviointiraportti, sisältäen osallistujien arvioinnit Alueellisesta johtajakoulutusinstituutista, kopiot jokaisen osallistujan arvioinnista allekirjoituksineen, lista osallistujista sekä kouluttajista sisältäen nimet, postitusosoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, sekä lopullinen arviointiyhteenveto jossa piirikuvernöörin ja/tai kuvernöörineuvoston puheenjohtajan sekä GLT-koordinaattorin allekirjoitukset. Laskuyhteenvetolomake ja kaikki laskut ja kuitit eritellyistä kuluista tulee toimittaa korvausten saamiseksi. Maksettava summa määräytyy instituutin kuluista (vain sallittavat kulut) ja maksetaan vasta kun yllä mainitut tositteet on saatu ja tarkastettu. Korvaus suoritetaan moninkertaispiirin tai yksittäispiirin tilille. Johtajakoulutuksen hallinnollinen osasto Puhelin: Sähköposti:

10 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUS APURAHAOHJELMA Ohjelman puitteissa on haettavissa rajoitettu määrä apurahaa ensimmäisten / toisten varapiirikuveröörien koulutusta varten. Kuka voi lähettää hakemuksen moninkertaispiirin johtajakoulutusapurahasta? Kaikki moninkertaispiirien GLT-koordinaattorit ja joiden tiedot LCI:llä on rekisterissä voivat lähettää hakemuksen. Millainen lukujärjestys näihin moninkertaispiirin koulutusohjelmiin sisältyy Koulutuksen opetusohjelmasta päättävät moninkertaispiirissä koulutuksesta vastaavat henkilöt kuten moninkertaispiirin GLT-koordinaattori. Sisällön tulee perustua moninkertaispiirin koulutustarpeisiin. Johtajakoulutusjaosto antaa apua aiheiden valintaan ensimmäisten ja toisten varapiirikuvernöörien koulutuksia varten. Mitkä ovat rahoituksen säännöt? Ensimmäisen varapiirikuvernöörin koulutuksen hyväksyttäviä kuluja korvataan enimmillään USD 100 per osallistumisensa vahvistanut henkilö, sekä lisäksi moninkertaispiirin GLT-koorindaattori, kuitenkaan ylittämättä varsinaisia aiheutuneita kuluja. Toisen varapiirikuvernöörin koulutuksen hyväksyttäviä kuluja korvataan enimmillään 75 US dollaria per osallistumisensa vahvistanut henkilö, sekä lisäksi moninkertaispiirin GLT-koordinaattori, kuitenkaan ylittämättä varsinaisia aiheutuneita kuluja. Vahvistettuihin osallistujiin voidaan lukea ainoastaan 1. ja 2. varapiirikuvernöörit. Hyväksyttyjä kuluja ovat kokoushuoneen vuokra, materiaalit, audiovisuaalisten välineiden vuokra sekä osanottajien ja ohjaajien ateriat ja yöpyminen. Mitä hakuprosessiin kuuluu? Heti kun moninkertaispiiri alkaa suunnittelemaan ensimmäisten ja toisten varapiirikuvernöörien koulutusta, sen kannattaa toimittaa päämajaan Moninkertaispiirin johtajakoulutusapurahahakemus (istuvan kuvernöörineuvoston puheenjohtajan ja GLT-aluejohtajan allekirjoitus vaaditaan) johtajakoulutusjaostolle. Lomakkeeseen tulee täyttää kouluttajien nimet, pätevyydet, kuten myös aiheet joita koulutuksessa tullaan käsittelemään sekä koko ohjelman lukujärjestys. Nämä tiedot saatuaan päämaja tarkastaa ne, hyväksyy, ja lähettää GLT MD koordinaattorille hyväksymiskirjeen. Apurahoja ei makseta ellei hyväksyntää ole saatu ennen koulutuksen alkua. Hakemus löytyy Johtajakoulutuksen sivulta LCI:n verkkosivulla. Mitä tulee tehdä sen jälkeen kun moninkertaispiirin koulutus on pidetty? Seuraavat dokumentit tulee lähettää johtajakoulutusjaostoon 120 päivän kuluessa koulutuksen pitämisestä: kulukorvauslomake ja alkuperäiset kuitit (tilintarkastussäännöt lähetetään) sekä lisat osallistujista, jotka ovat allekirjoittaneet lomakkeen todistuksena osallistumisesta. Johtajakoulutuksen hallinnollinen osasto Puhelin: Sähköposti:

11 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN APURAHAOHJELMA Tämän ohjelman puitteissa myönnetään rahoitusta tukemaan tärkeää koulutusta ja kehitysohjelmia klubien tukemiseksi. Sallittuja ohjelmia ovat: Klubin erinomaisuusprosessin (KLP) ohjaajan koulutus Lohkon puheenjohtajan koulutus Kuka voi hakea Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän piirin rahoitustuen apurahaa? Kaikki piirien GLT-koordinaattorit, joiden tiedot LCI:llä on rekisterissä saavat ilmoituksen tästä ohjelmasta joka vuosi ja he voivat lähettää hakemuksen. Mikä on hyväksyttyjen ohjelmien opintosuunnitelma? Kaiken koulutuksen tulee perustua LCI:n hallituksen hyväksymään opintosuunnitelmaan näille ohjelmille. Mitkä ovat rahoituksen säännöt? Hyväksyttäviä kuluja korvataan vastaavuusperiaatteella, korkeintaan 500 dollaria per piiri per vuosi. Rahoitusta voi hakea piirin GLT-koordinaattori piirikuvernöörin hyväksynnällä ja vastaavasti moninkertaispiirin GLT-koordinaattori ja GLT-aluejohtaja. LCI:n tulee hyväksyä rahoitushakemus ennen koulutuksen järjestämistä. Hyväksyttyjä kuluja ovat kokoushuoneen vuokra, materiaalit, audiovisuaalisten välineiden vuokra sekä osanottajien ja ohjaajien ateriat ja yöpyminen. Mitä hakuprosessiin kuuluu? Piirin GLT-koordinaattorin tulee täyttää tarvittavat lomakkeet rahoituksen hakemiseksi ennen koulutuksen järjestämistä. Vain piirin GLT-koordinaattorit voivat lähettää hakemukset. Jotta rahoituspyyntöä harkitaan, lomakkeiden tulee olla täytetty oikein, mukaan lukien tarvittavat allekirjoitukset (piirin GLTkoordinaattori, vastaava piirikuvernööri, moninkertaispiirin GLT-koordinaattori ja GLT-aluejohtaja). Jokaiseen haettuun koulutusohjelmaan vaaditaan erillinen hakemuslomake. Hakemukseen vaaditaan piirin ja ohjelman tiedot, mukaan lukien lista ohjaajien nimistä, heidän pätevyydestään ja ohjelman aikataulu. Täytetyt rahoitushakemuslomakkeet tulee lähettää Johtajakoulutuksen hallinnolliseen osastoon ennen koulutuksen järjestämistä Nämä tiedot saatuaan päämaja tarkastaa ja hyväksyy ne sekä lähettää piirin GLTkoordinaattorille hyväksymiskirjeen. Apurahoja ei makseta ellei hyväksyntää ole saatu ennen koulutuksen alkua. Mitä tulee tehdä sen jälkeen kun piirin koulutus on pidetty? Seuraavat asiakirjat tulee toimittaa johtajakoulutusjaostoon 120 päivän kuluessa koulutuksen päättymisestä: Osallistujien läsnäololomake yhdessä Kuluhakemuslomakkeen ja vastaavien kuittien kanssa hyväksytyistä menoista. Kun nämä on vastaanotettu ja koulutuksen tiedot tarkistettu, 50% koulutuksen pitämisen hyväksytyistä kuluista tullaan korvaamaan. Korvaus on korkeintaan 500 dollaria per piiri per vuosi. Kaikki korvaukset maksetaan piirille. Johtajakoulutuksen hallinnollinen osasto Puhelin: Sähköposti:

12 KLUBIVIRKAILIJOIDEN PEREHDYTYKSEN OHJELMARESURSSI Perusteellisen Klubivirkailijoiden perehdytys on erittäin tärkeää terveen klubikulttuurin rakentamisessa. Sillä on suoranainen vaikutus jäsentenhankintaan ja osallistumiseen. Näiden tärkeiden virkailjoiden koulutukseen tulisi sisältyä tietoa virkaijoiden roolista, tehtävistä vuoden aikana sekä tietoa piirin ja LCI:n ohjelmista, jäsenistä, tavoitteiden asettamisesta, PR-toiminnasta ja kokousjohtamisesta. Koulutuksen tulee myös perustua virkailjoiden tarpeisiin, siitä tulee tiedottaa ja se tulee järjestää hyvissä ajoin ja sopivana ajankohtana ja sopivassa paikassa, kokeneiden kouluttajien toimesta. Koulutusmateriaaleja joilla pääseen alkuun koulutuksen suunnittelussa löytyy Johtajaresurssikeskuksesta LCI:n verkkosivuilla. Nämö materiaalit on haluttaessa saatavilla myös CD-romilla. Mitä resursseja tarvitaan? 1. Kouluttajan opas joka sisältää suositellun lukujärjestyksen, tietoja aikuisopiskelijoiden piirteistä, ja listan liosnklubien resursseista liittyen kuhunkin lukujärjestyksen aiheeseen. 2. Resursseja koulutukseen, tarpeiden arviointiin, oppituntien suunnitteluun, koulutuksen arviointiin ja ilmoittautumiseen. 3. Resurssit liittyen ajanhallintaan. 4. PowerPoint -moduulit itsenäiseen opiskeluun klubipresidentin, sihteerin ja rahsstonhoitajan rooleista. Kuka voi pyytää Klubivirkailijakoulutuksen materiaaleja? GLT-piirikoordinaattoreille lähetetään sähköposti jossa tiedotetaan näiden materiaalien saatavuudesta. Viestissä kerrotaan, että nämä materiaalit löytyvät LCI:n verkkosivulta Koulutusmateriaalit/Resurssit - kohdasta Johtajaresurssikeskuksessa. Voiko piiri saada useamman kuin yhden CD:n, jolla on klubivirkailijoiden materiaalit? Postituskulujen takia vain yksi CD lähetetään jokaiseen piiriin. Tiedostoja saa kopioida lioneille, jotka osallistuvat virkailijoiden koulutukseen. Facilitated Learning Department Puhelin: Sähköposti:

13 TOISEN VARAPIIRIKUVERNÖÖRIN KOULUTUS Toisen varapiirikuvernöörin koulutusohjelma tarjoaa joustavan, kaksivaiheisen lähestymistavan maksimoida oppiminen ja vastata toisen varapiirikuvernöörin koulutustarpeisiin. Vaihe 1 koostuu itsenäisesti suoritettavasta koulutusmoduulista ja Vaihe 2 muodostuu ohjatusta workshopista, jonka vetää GLT moninkertaispiirin tasolla. Toisen varapiirikuvernöörin koulutusohjelman voi toteuttaa kahdella eri tavalla: Vaihtoehto A: Vaiheen 1 (verkko-osuus) suorittaminen Vaihtoehto B: Suoritetaan Vaihe 1 ja sen jälkeen Vaihe 2 (workshop). Vaihtoehto B molempien vaiheiden suorittaminen on suositeltu vaihtoehto tämän ohjelman suorittamiseksi. Moninkertaispiirin GLT-koordinaattori (tai GLT-aluejohtaja yksittäispiirin tapauksessa) on vastuussa parhaan mahdollisen vaihtoehdon valitsemisesta ja koulutuksen järjestämisestä. Mitä aiheita käsitellään Toisen varapiirikuvernöörin verkkokoulutuksessa (Vaihe 1)? Toisen varapiirikuvernöörin verkkokoulutus sijaitsee Johtajaresurssikeskuksessa LCI:n verkkosivulla. Se on itsenäisesti suoritettava PowerPoint -esitys ja se antaa yleiskatsauksen piirikuvernööritiimin velvollisuuksista ja erityisesti keskitytään toisen varapiirikuvernöörin rooliin ja velvollisuuksiin sekä hänen rooliinsa piirin hallinnossa ja GMT:n ja GLT:n osana. Lisäksi sivulta löytyy ladattava työkirja, joka auttaa toista varapiirikuvernööriä oppimaan uudet asiat. Mitä aiheita käsitellään Toisen varapiirikuvernöörin koulutusworkshopissa (Vaihe 2)? LCI tarjoaa opintosuunnitelmat ja siihen liittyvät materiaalit ja osanottajille jaettavat monisteet ohjaajalle, joka saattaa järjestää kahdeksankin istuntoa. Niiden, jotka päättävät vetää ohjelman Vaiheen 2, pitää järjestää neljä pakollista istuntoa ja valita niin monta valinnaista istuntoa kuin katsotaan sopivaksi alueen koulutuksen erityispiirteet huomioonottaen.* Aiheita ovat: Pakolliset istunnot: Yleiskatsaus ohjelmaan Menestys tiimityön kautta Yhteistyö Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän kanssa Yhteistyö Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän kanssa Valinnaiset istunnot: Yhteistyö LCIF-piirikoordinaattorin kanssa Teknologia ja toinen varapiirikuvernööri Kokousten hallinta Viestintätaidot Miten saan workshopin opintosuunnitelman ja tukimateriaalit? Moninkertaispiirien GLT-koordinaattoreille on lähetetty CD, jolla on koko opintosuunnitelma, mukaanlukien oppimateriaalit ja tukimateriaalit. Jos CD:stä tarvitaan lisäkopioita, moninkertaispiirien GLTkoordinaattorit voivat ottaa yhteyttä Johtajakoulutuksen hallinnolliseen osastoon päämajassa. Mitä rahoitusta on saatavilla tätä ohjelmaa varten? Tätä ohjelmaa varten on haettavissa rajoitettu määrä varoja Moninkertaispiirin johtajakehityksen rahoitusohjelman kautta. Moninkertaispiirit voivat hakea tätä rahoitusta hakusääntöjen mukaisesti. Rahoitusta koskevat kysymykset tulee esittää Johtajakoulutuksen hallinnolliselle osastolle LCI:n päämajassa. Johtajakoulutuksen hallinnollinen osasto Puhelin: Sähköposti:

14 LOHKON PUHEENJOHTAJAN KOULUTUS Lohkon puheenjohtajan koulutus on laadittu, koska tämä virka on kriittisen tärkeä klubien ja piirin menestykselle ja ohjelman tavoitteena on kehittää tehokkaasti tässä virassa toimivien lionien taitoja. Ohjelma voidaan toteuttaa kahdella tavalla, riippuen alueellisista tarpeista ja koulutustilanteesta: Vaihtoehto A: Suoritetaan vain Lohkon puheenjohtajan koulutus verkkokoulutuksena Vaihtoehto B: Suoritetaan Vaihe 1 verkossa (Lohkon puheenjohtajan koulutus) ja siihen liittyvä tehtävä ja sen jälkeen Vaihe 2, koulutusworkshop. Vaihtoehto B on suositeltava tapa suorittaa tämä ohjelma. Piirin GLT-koordinaattori yhdessä piirikuvernöörin ja moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin kanssa ovat vastuussa parhaan vaihtoehdon valitsemisesta vastaamaan paikallisiin tarpeisiin. Mitä aiheita käsitellään Lohkon puheenjohtajan verkkokoulutuksessa? Verkossa oleva Lohkon puheenjohtajan koulutus löytyy Johtajaresurssikeskuksesta LCI:n verkkosivulla ja se on itsenäisesti suoritettava opintomoduuli, jossa keskitytään lohkon puheenjohtajan tehtäviin, haasteisiin ja resursseihin. Eritysesti moduulissa käsitellään seuraavat aiheet: Tehtävän vastuualueet Motivaatio Viestintä Ongelmanratkaisu Tavoitteen asettaminen Valmentaminen Raportit / resurssit Kuka voi osallistua Lohkon puheenjohtajan koulutusworkshopiin? Ohjelma on suunniteltu erityisesti tuleville ja/tai nykyisille lohkon puheenjohtajille. Mitä aiheita käsitellään Lohkon puheenjohtajan koulutusworkshopissa? LCI tarjoaa opintosuunnitelmat ja siihen liittyvät materiaalit ja osanottajille jaettavat monisteet ohjaajalle neljään interaktiiviseen istuntoon. Istunnot sisältävät syvälliset analyysit ja yhteistyöhön perustuvan lähestysmistavan seuraaviin alueisiin: Lohkon puheenjohtajan rooli Monitasoisen viestinnän edistäminen Klubien valmentaminen Tavoitteiden asettaminen menestyksen varmistamiseksi Piirin GLT-koordinaattori yhdessä piirikuvernöörin ja moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin kanssa päättävät workshopin pitämisen päivämäärästä, sijainnista ja sisällöstä. Johtajakoulutuksen hallinnollinen osasto Puhelin: Sähköposti:

KOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI

KOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI KOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI Yhteenveto ohjelmasta: Kouluttajien koulutusinstituutti on omistettu osaavien lionskouluttajien kouluttamiseen ja heidän ryhmänsä laajentamiseen. Lukujärjestys ei painotu

Lisätiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot 2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot MIKÄ ON GLT:N PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA? Tämän ohjelman kautta tarjotaan taloudellista tukea tärkeiden koulutus-

Lisätiedot

2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA

2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA 2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA MIKÄ ON MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA? Ohjelman puitteissa on haettavissa rajoitettu määrä apurahaa

Lisätiedot

LUKU XIV JOHTAJAKOULUTUS. Tehtävämme on hallituksen puolesta parantaa lionien johtajakoulutuksen laatua.

LUKU XIV JOHTAJAKOULUTUS. Tehtävämme on hallituksen puolesta parantaa lionien johtajakoulutuksen laatua. LUKU XIV JOHTAJAKOULUTUS A. JOHTAJAKOULUTUSOHJELMA 1. Näkemys tehtävästämme Tehtävämme on hallituksen puolesta parantaa lionien johtajakoulutuksen laatua. 2. Tavoitteet a. Laatia strategia ja arvioida

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 1: Yleiskatsaus tehtävistä ja velvollisuuksista TYÖKIRJA Tämän moduulin tarkoitus on antaa sinulle yleiskäsitys lohkon puheenjohtajan tehtävistä.

Lisätiedot

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä.

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä. JOHTAJAKOULUTUS Yleistietoja Johtajakoulutusjaoston tehtävänä on työskennellä eri kulttuurirajat ylittävien kaukonäköisten lionjohtajien kasvavan tiimin kanssa klubin, piirin, moninkertaispiirin sekä hallituksen

Lisätiedot

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Yleiskatsaus symposiumohjelmasta Lionien palvelut lapsille symposiumohjelman puitteissa voidaan myöntää: yksi (1) symposiumi

Lisätiedot

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä.

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä. JOHTAJAKOULUTUS Yleistietoja Johtajakoulutusjaoston tehtävänä on työskennellä eri kulttuurirajat ylittävien kaukonäköisten lionjohtajien kasvavan tiimin kanssa klubin, piirin, moninkertaispiirin sekä hallituksen

Lisätiedot

Toisen varapiirikuvernöörin koulutus verkossa

Toisen varapiirikuvernöörin koulutus verkossa Toisen varapiirikuvernöörin koulutus verkossa Työkirja Tervetuloa Toisen varapiirikuvernöörin verkkokoulutukseen! Onneksi olkoon nimityksestäsi toiseksi varapiirikuvernööriksi. Tämä kurssi on suunniteltu

Lisätiedot

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma Apurahahakemus Leojohtajien apurahaohjelman puitteissa myönnetään taloudellista avustusta lionien moninkertaispiireille, osapiireille tai yksittäispiireille

Lisätiedot

ALUEELLINEN LIONJOHTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI RAHOITUSKÄYTÄNTÖ

ALUEELLINEN LIONJOHTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI RAHOITUSKÄYTÄNTÖ RAHOITUSKÄYTÄNTÖ HAKEMUSOHJEET o Vuoden 2016 2017 Lionien alueellisen johtajakoulutusinstituutin (RLLI) täytetyn rahoitushakemuksen on oltava perillä johtajakoulutuksen kehittämisjaostossa viimeistään

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas Symposiumin yleiskatsaus Lioneilla on pitkä perinne maailman lasten auttamiseksi olosuhteissa, joissa he kärsivät köyhyydestä, kodittomuudesta, nälästä,

Lisätiedot

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ Lions Clubs International MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ RESURSSIOPAS Tervetuloa Lionsklubien kansainvälisen järjestön Maailmanlaajuiseen johtajakoulutusryhmään (GMT). Asemasi GMT:ssä on kriittisen tärkeä

Lisätiedot

Esitehtävät. Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti

Esitehtävät. Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti Esitehtävät Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti 2015-2016 Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti Esitehtävät Onnittelut valinnastasi senior-lionien johtajakoulutukseen! Tällä sivulla on tiivistelmä

Lisätiedot

Klubin erinomaisuusprosessi Lite Osallistujan työkirja

Klubin erinomaisuusprosessi Lite Osallistujan työkirja CLUB EXCELLENCE Lite PROCESS Klubin erinomaisuusprosessi Lite Osallistujan työkirja Hyvä KLP-workshopin osallistuja, Lions Clubs Internationalin henkilökunta on iloinen klubinne osallistumisesta Klubin

Lisätiedot

Dream Achiever -palkinnot Usein kysyttyjä kysymyksiä

Dream Achiever -palkinnot Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Montako pistekeruumallia on olemassa? Malleja on kaksi, Track A ja Track B, jotka perustuvat oman piirisi jäsenyystrendeihin. Jokainen piiri on merkitty joko Track A tai Track B -kategoriaan. 2. Miksi

Lisätiedot

Piirikuvernöörin korvaussäännöt

Piirikuvernöörin korvaussäännöt Piirikuvernöörin korvaussäännöt Piirikuvernöörit voivat hakea korvausta seuraavista menoista. Kaikki matkat tulee tehdä mahdollisimman edullisesti. 1. KORVATTAVAT TAPAHTUMAT a. KLUBIVIERAILUT Jotta varmistetaan

Lisätiedot

Miten tämä toiminta vastaa jäsentemme tarpeisiin ja odotuksiin sekä uudistaa heidän halunsa osallistua?

Miten tämä toiminta vastaa jäsentemme tarpeisiin ja odotuksiin sekä uudistaa heidän halunsa osallistua? eid Elokuu 2006 2006-2007 Kansainvälinen ohjelma Vuoden 2006-2007 kansainvälinen ohjelma, Me palvelemme, keskittyy lionsklubeihin, järjestömme elintärkeään osaan. Kansainvälinen presidentti Jimmy Ross

Lisätiedot

Leojen johtajakoulutuksen apurahaohjelma. Hakemus ja ohjeet

Leojen johtajakoulutuksen apurahaohjelma. Hakemus ja ohjeet Leojen johtajakoulutuksen apurahaohjelma Hakemus ja ohjeet Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 Tarkoitus... 3 Leojen johtajakoulutuskonferenssit... 3 Logistiikka...

Lisätiedot

LEADER N E T W O R K. 2012-2013 Numero 2

LEADER N E T W O R K. 2012-2013 Numero 2 LEADER N E T W O R K 2012-2013 Numero 2 MUUTOKSEN HALLITSEMINEN Presidentti Maddenin Palvelun maailma - teeman neljäs tavoite liittyy muutoksen tehokkaaseen hallitsemiseen. Maailma muuttuu jatkuvasti.

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE LIONIEN PALVELUT LAPSILLE PAIKKAKUNNAN ARVIOINTILOMAKE Uusimmat tilastot kertovat, että uskomattoman monet lapset joka puolella maailmaa kärsivät köyhyydestä, sairauksista, vammoista ja lukutaidottomuudesta

Lisätiedot

2015-2016 Tulevien piirikuvernöörien koulutus. Tehtäväopas

2015-2016 Tulevien piirikuvernöörien koulutus. Tehtäväopas 2015-2016 Tulevien piirikuvernöörien koulutus Tehtäväopas Sisältö Tässä oppaassa on neljä itsenäisesti suoritettavaa tehtävää, jotka ensimmäisten varapiirikuvernöörien/piirikuvernööri-elektien tulee suorittaa.

Lisätiedot

OPASLIONIN KURSSI KURSSIN JÄRJESTÄJÄN JA OHJAAJAN OPAS

OPASLIONIN KURSSI KURSSIN JÄRJESTÄJÄN JA OHJAAJAN OPAS OPASLIONIN KURSSI KURSSIN JÄRJESTÄJÄN JA OHJAAJAN OPAS Sisällysluettelo VALMISTAUTUMINEN WORKSHOPIIN...2 AIKATAULUEHDOTUS...3 JOHDANTO JA KURSSIN YLEISKATSAUS...4 I. MENESTYKSELLISEN OPASLIONIN TAIDOT...5

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokoukset. tunnetaan myös nimellä lohkon kokoukset

Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokoukset. tunnetaan myös nimellä lohkon kokoukset Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokoukset tunnetaan myös nimellä lohkon kokoukset Tätä kokousta pidetään usein tärkeimpänä kokouksena klubivirkailijoille, koska piirikuvernöörin neuvoa-antavan

Lisätiedot

2015-2016 Sisällysluettelo

2015-2016 Sisällysluettelo 2015-2016 Sisällysluettelo I. Piirikuvernöörin tiimi Piirikuvernööri... I-1 Ensimmäinen varapiirikuvernööri... I-2 Toinen varapiirikuvernööri... I-4 Tehokkaat piirikuvernööritiimit... I-6 II. Kansainvälinen

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Luku 2 KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Kansainvälinen päämaja on tärkeä resurssi kaikille lioneille. Koko kansainvälisen päämajan henkilökunta on valmiina tarjoamaan piirikuvernööreille apua ja neuvoja, milloin

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Luku 2 2014-2015 muutokset eivät ole saatavilla ennen heinäkuuta, 2014. KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Kansainvälinen päämaja on tärkeä resurssi kaikille lioneille. Saatat olla yhteydessä tiettyihin jaostoihin

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS CARY, POHJOIS-CAROLINA, YHDYSVALLAT 16 21.

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS CARY, POHJOIS-CAROLINA, YHDYSVALLAT 16 21. VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS CARY, POHJOIS-CAROLINA, YHDYSVALLAT 16 21. HUHTIKUUTA, 2011 1. Fukuoka, Japani valittiin kansainväliseksi vuosikokouskaupungiksi

Lisätiedot

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE Tämä ei ole mikään salaisuus. Tehokkaimmat lionsklubit pyrkivät jatkuvasti tunnistamaan tapoja, joilla laajentaa niiden antaman humanitäärisen

Lisätiedot

LIONIEN ALUEELLINEN NAISTEN WORKSHOP. Suunnitteluopas

LIONIEN ALUEELLINEN NAISTEN WORKSHOP. Suunnitteluopas LIONIEN ALUEELLINEN NAISTEN WORKSHOP Suunnitteluopas LIONIEN ALUEELLINEN NAISTEN WORKSHOP Suunnitteluopas Sisällysluettelo Johdanto...3 Tarkoitus...4 Workshopit...4 Logistiikka...5 Kenen tulee osallistua?

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS HAMPURI, SAKSA 30. kesäkuuta - 3. heinäkuuta, 2013

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS HAMPURI, SAKSA 30. kesäkuuta - 3. heinäkuuta, 2013 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS HAMPURI, SAKSA 30. kesäkuuta - 3. heinäkuuta, 2013 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Käsiteltiin Grant Thorntonin ilmoittamat tulokset

Lisätiedot

PÄIVITETTYJÄ TIETOJA JA OHJEITA LÖYTYY WEB SIVUILTA www.ryefinland.com KOHDASTA NV-TIIMI ja ASIAKASHALLINTAOHJELMA

PÄIVITETTYJÄ TIETOJA JA OHJEITA LÖYTYY WEB SIVUILTA www.ryefinland.com KOHDASTA NV-TIIMI ja ASIAKASHALLINTAOHJELMA SUOMEN NUORISOVAIHDON MONIPIIRIN ASIAKASHALLINTAOHJELMA Ohje Rotary klubeille Sisällys SUOMEN NUORISOVAIHDON Monipiirin asiakashallintaohjelma 1 1. prosessi eli mitä kukin tekee (vuosivaihto).2 2. Ohjelmaan

Lisätiedot

CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018

CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018 CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (For International Office

Lisätiedot

leadership@lionsclubs.org

leadership@lionsclubs.org Johtajakoulutusjaosto leadership@lionsclubs.org Klubivirkailijoiden koulutus - Ohjaajan opas Sivu 1 Yleiskatsaus ohjelmaan Klubivirkailijoiden koulutusohjelma on laadittu joustavaksi ohjelmaksi, jonka

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille

KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille HALLINNOINTIOPAS KLUBIN ARVOSANAT Oleellinen arviointityökalu klubeille - Hallinnointiopas Olette päättäneet arvioida klubinne toimintaa. Pienten

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA TAVALLISTEN APURAHOJEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA SÄÄNNÖT TEHTÄVÄLAUSUNTO JA APURAHOJEN TÄRKEYSJÄRJESTYS LCIF:n tavalliset apurahat antavat rahoitusta

Lisätiedot

LIONSKLUBIEN VIRKAILIJOIDEN VIRKAANASETTAMINEN

LIONSKLUBIEN VIRKAILIJOIDEN VIRKAANASETTAMINEN LIONSKLUBIEN VIRKAILIJOIDEN VIRKAANASETTAMINEN HUOM.: Ennen kuin kokous alkaa, virkaanasettavan virkailijan (todennäköisimmin edellinen klubipresidentti) tulisi nimittää itselleen avustaja. Tämän avustajan

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Käsiteltiin tilintarkastusta koskevat suunnitelmat koskien

Lisätiedot

PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT

PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT AVAINALUEET: GLT on piirihallituksen jäsen GLT laatii vuosittain johtajakoulutussuunnitelman yhdessä GLT -tiimin kanssa GLT laatii

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SEATTLE, WASHINGTON, USA 29. KESÄKUUTA 3.

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SEATTLE, WASHINGTON, USA 29. KESÄKUUTA 3. VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SEATTLE, WASHINGTON, USA 29. KESÄKUUTA 3. HEINÄKUUTA, 2011 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin sisäisten toimintojen tarkastus,

Lisätiedot

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE Opas uuden jäsenen perehdytyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen SISÄLLYSLUETTELO Uusien jäsenten perehdyttämisen tärkeys...2 Uuden jäsenen perehdytys ja

Lisätiedot

MyLCI Suojausryhmät tehtävittäin

MyLCI Suojausryhmät tehtävittäin KLUBITASO Klubi Tehtävä Klubin jäsenjohtaja Klubin 1. varapresidentti Klubin rahastonhoitaja Presidentti Sihteeri ALUE- JA LOHKOTASO Lohko Lohko-taso Lohkon puheenjohtaja Alue Alue-taso Alueen puheenjohtaja

Lisätiedot

Webkoulutus 10.11.2012

Webkoulutus 10.11.2012 Webkoulutus 10.11.2012 Yleistä kotisivuista Ohjelma Lions liiton ohjeet websivuista Kotisivut Lions-liiton palvelimella Kotisivujen pohjamateriaali Kompozer ohjelma ja sen käyttö 10.11.2011 DC Mika Mustonen

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT Kansainvälisellä hallituksella on valta määrätä tämän järjestön kaikista virallisista julkaisuista sekä oikeus valvoa ja ohjata niitä. B. MÄÄRITELMÄ "VIRALLINEN JULKAISU"

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SCOTTSDALE, ARIZONA, USA 5.-8. LOKAKUUTA 2014

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SCOTTSDALE, ARIZONA, USA 5.-8. LOKAKUUTA 2014 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SCOTTSDALE, ARIZONA, USA 5.-8. LOKAKUUTA 2014 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Lions Clubs Internationalin ja Lions Clubs International

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

VETUMA rekisteröityminen

VETUMA rekisteröityminen VETUMA rekisteröityminen Rekisteröityminen tapahtuu kirjautumalla WebTimmiin klikkaamalla Selailu liikuntapalvelut Tampere -linkkiä ja valitsemalla Rekisteröityminen Rekisteröidy käyttäjäksi. Linkistä

Lisätiedot

Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO

Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO MERKKIPAALUJA 1917 Järjestö perustettiin USA:ssa 1920 Järjestöstä tuli kansainvälinen, kun Kanadaan perustettiin ensimmäinen klubi 1931

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS

KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS Me välitämme. Me palvelemme. Me saamme aikaan. KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS Yleiskatsaus Kansainvälisen avun apurahojen (IAG)

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE

KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE 21.11.2012 KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE Sähköinen asiointipalvelu e-vientiasiakirjat www.e-vientiasiakirjat.fi OY SAMLINK AB KÄYTTÖOHJE YRITYKSILLE 2 (41) Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Laitevaatimukset...

Lisätiedot

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä Tavoitteet Mikä on 100-vuotisjuhlan palveluhaaste? 100-vuotisjuhlan palveluhaaste (CSC) on aloite, jonka avulla juhlimme lionien antaman palvelun 100 vuotta. Klubeja haastetaan järjestämään vähintään yksi

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN KRITEERIT

UUDEN KLUBIN KRITEERIT UUDEN KLUBIN KRITEERIT 1. Hakemus Uuden klubin perustamiskirjahakemuksen järjestölle voi tehdä mikä tahansa ryhmä, klubi tai yhdistys, joka on järjestäytynyt asianmukaisesti ja valinnut virkailijat. Hakemus,

Lisätiedot

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella

Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella kn 5.2.2009 Kandidaatintyöprosessi Sähköenergiatekniikan laitoksella Tiedoksi kandidaatintöiden ohjaajille: Valmistautuminen kandityön tekemiseen, esitietovaatimukset: Kandidaatintyö voidaan aloittaa tyypillisesti

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1 TIETOTEKNIIKKA Yleistietoja Tietotekniikkajaosto on ensisijassa palvelu- ja tuotantojaosto. Sen tavoitteena on tarjota teknologisia palveluja, jotta LCI toimii tehokkaammin piirien, klubien, jäsenten ja

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan valmennus tiedätkö mikä on vastuusi?

Lohkon puheenjohtajan valmennus tiedätkö mikä on vastuusi? Lohkon puheenjohtajan valmennus 2016-2017 - tiedätkö mikä on vastuusi? Taito määrää sen, mitä kykenee tekemään. Motivaatio ratkaisee, mitä tekee. Asenteesta riippuu, kuinka hyvin sen pystyy tekemään 2016-2017

Lisätiedot

1. Yleistä ohjeistusta

1. Yleistä ohjeistusta Suomen Lions-liitto Kokoukseen ilmoittautuminen OHJE Sisällysluettelo 1. Yleistä ohjeistusta...1 2. Kirjautuminen...2 3. Osallistujatyypin valinta...3 4. Osallistujan tiedot...4 5. Ilmoittautumisen vahvistaminen/peruminen...5

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107-M Finland. Suomi-Finland 1917-2017. Jäsenjohtajakoulutus. 20.4.2015 Jäsenjohtajakoulutus / IPDG Matti Reijonen 1

Lions Clubs International MD 107-M Finland. Suomi-Finland 1917-2017. Jäsenjohtajakoulutus. 20.4.2015 Jäsenjohtajakoulutus / IPDG Matti Reijonen 1 Jäsenjohtajakoulutus 20.4.2015 Jäsenjohtajakoulutus / IPDG Matti Reijonen 1 Jäsenhuollon ohjaus Suuntaa antamassa liiton / piirin 1. strategia 2. toimintasuunnitelma 3. tavoitteet Oman klubin 1. strategia

Lisätiedot

LEADER N E T W O R K. Siirrä viestikapula seuraavalle Luo oma johtamisen perintösi

LEADER N E T W O R K. Siirrä viestikapula seuraavalle Luo oma johtamisen perintösi LEADER N E T W O R K 2013-2014 Numero 3 Siirrä viestikapula seuraavalle Luo oma johtamisen perintösi Kun lähestymme taas lionsvuoden loppua, pyrimme ehkä ajattelemaan vain lyhyellä aikavälillä. Keskitymme

Lisätiedot

Julkaisut ja logot Useimmat julkaisut (järjestön virallisilla kielillä) ja logot ovat ladattavissa järjestön verkkosivulla. (Hakusana Logo).

Julkaisut ja logot Useimmat julkaisut (järjestön virallisilla kielillä) ja logot ovat ladattavissa järjestön verkkosivulla. (Hakusana Logo). Luku 14 PR-TOIMINTA PR-toiminta piirin tasolla PR-toimintaan kuuluu Lions Clubs Internationalia koskevan informaation jakelu ja positiivisen imagon luominen järjestölle sekä miellyttävän ilmapiirin kehittäminen

Lisätiedot

Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt!

Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt! Lions Clubs International MD 107 Finland Vastuu on meidän! Ansvaret är vårt! Aktiviteetti lionsklubeille Netin turvallinen käyttö perheissä 1 Leijonien oma palveluaktiviteetti! Netin turvallinen käyttö

Lisätiedot

Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan käsikirja

Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan käsikirja Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan käsikirja 2015-2016 Finnish Lions Clubs International Tarkoitukset ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien nimellä tunnettuja palveluklubeja. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa

Lisätiedot

Kaislanet-käyttöohjeet

Kaislanet-käyttöohjeet päivitetty 25.10.2013 Kaislanet-käyttöohjeet Rekisteröityminen Sisällysluettelo 1. Yleistä Kaislanetistä... 3 1.1 Tekniset vaatimukset Kaislanetin käyttöön... 3 1.2 Kaislanet-helpdesk... 3 2. Rekisteröityminen...

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.11.2014 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen 23.11.2014 ARS koulutus 2 Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1 TIETOTEKNIIKKA Yleistietoja Tietotekniikkajaosto on ensisijassa palvelu- tai tuotantojaosto. Sen tavoitteena on tarjota teknologisia palveluja, jotta LCI toimii tehokkaammin piirien, klubien, jäsenten

Lisätiedot

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun TEE SIITÄ TOTTA Opas klubiprojektin suunnitteluun TAVOITTEISTA TOTTA! Lionsklubit jotka järjestävät mielekkäitä palveluprojekteja, saavat aikaan merkittäviä asioita paikkakunnillaan joilla ne palvelevat.

Lisätiedot

Hallituksen jäsenillä, paitsi piirikuvernöörillä, ei ole äänioikeutta, ellei piirin säännössä ja ohjesäännöissä ole toisin määrätty.

Hallituksen jäsenillä, paitsi piirikuvernöörillä, ei ole äänioikeutta, ellei piirin säännössä ja ohjesäännöissä ole toisin määrätty. Luku 3 PIIRIHALLINTO Piirikuvernöörit ovat hyvin kiireisiä. He saavat paljon postia ja heidän tulee täyttää kuukausittain matka- ja toimistokululaskut sekä osallistua klubikokouksiin. Nämä ja muut tehtävät

Lisätiedot

opiskelijan ohje - kirjautuminen

opiskelijan ohje - kirjautuminen opiskelijan ohje - kirjautuminen estudio on Edupolin kehittämä e-oppimisympäristö koulutusryhmän verkkoalustana perinteisen luokkaopetuksen tukena. etäopiskelussa ja -opetuksessa kotoa tai työpaikalta.

Lisätiedot

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia)

HOPS-ohjauksen vaiheet ovat seuraavat: (alleviivatut kohdat ovat ehopsin toiminnallisuuksia) HOPS-PROSESSI Teatterikorkeakoulun perustutkintojen tutkintosäännön 12 :n mukaan opiskelija laatii opintojensa suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS). Opintosuunnitelma on tutkintokohtainen.

Lisätiedot

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä

Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä Rekisteröityminen, tilojen varaaminen ja maksaminen WebTimmi varausjärjestelmässä 1. Sanasto WebTimmi on Tampereen kaupungin kulttuuripalvelujen käytössä oleva internetpohjainen varausjärjestelmä, jossa

Lisätiedot

LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS

LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS Johdanto lionismiin SISÄLLYSLUETTELO Uuden jäsenen perehdytystilaisuuden sisältö...2 Keitä lionit ovat...2 Oma klubisi...3 Historia...3 Klubivirkailijat...4 Perinteet...4

Lisätiedot

Asioiden ja ihmisten johtaminen. F-piirin koulutus 14. huhtikuuta 2012 Rafael Frans LC Vasa-Vasabygden

Asioiden ja ihmisten johtaminen. F-piirin koulutus 14. huhtikuuta 2012 Rafael Frans LC Vasa-Vasabygden Asioiden ja ihmisten johtaminen F-piirin koulutus 14. huhtikuuta 2012 Rafael Frans LC Vasa-Vasabygden JÄSEN- JA KOULUTUSASIAT 30.6.2011 M embership Uusien jäsenten hankkiminen jo olemassa oleviin klubeihin

Lisätiedot

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS

KLUBISIHTEERIN KOULUTUS KLUBISIHTEERIN KOULUTUS 1 Valmennuksen sisältö Sihteerin toimenkuva Sihteerin avaintehtävät Vuosikello Tehtävät kokouksessa Pöytäkirja & tiedottaminen Toimintakertomus Jäsenrekisteri 10.4.2015 Sihteerin

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016

Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016 Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016 IPDG Kalevi Sillanpää 21.4.2016 1 Valmennuksen sisältö, kevät 2016 1. Valmistautuminen presidentin tehtävään Presidentin rooli johtajana, lionismin arvot,

Lisätiedot

KOHENNA UUDISTA SYTYTÄ UUDELLEEN ELVYTÄ PALAA ALKUUN Lions-opastuksen kertaussarja Kansainvälinen järjestösi

KOHENNA UUDISTA SYTYTÄ UUDELLEEN ELVYTÄ PALAA ALKUUN Lions-opastuksen kertaussarja Kansainvälinen järjestösi KOHENNA UUDISTA SYTYTÄ UUDELLEEN ELVYTÄ PALAA ALKUUN Lions-opastuksen kertaussarja Kansainvälinen järjestösi Sarjassa on viisi osaa, jotka kattavat seuraavat aiheet: Kunniakas historiamme Mistä me tulimme

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö. Luku 7

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö. Luku 7 TIETOTEKNIIKKA Yleistietoja Tietotekniikkajaosto on ensisijassa palvelu- tai tuotantojaosto. Sen tavoitteena on ylläpitää järjestön tilastoja ja laatia yleistoiminnalle tärkeitä raportteja. Se palvelee

Lisätiedot

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö

Moodle opiskelijan opas. Verkko oppimisympäristön käyttö Moodle opiskelijan opas Verkko oppimisympäristön käyttö Marko Jarva 21.1.2009 Sisällysluettelo 1 Aloitusnäkymä... 3 1.1 Kirjautuminen... 3 2 Kurssin sivu... 4 2.1 Aiheet ja näkymä... 4 3 Omat tiedot...

Lisätiedot

Lions Clubs International Presidentin teema 2014-2015. Presidentti Joe Preston

Lions Clubs International Presidentin teema 2014-2015. Presidentti Joe Preston Lions Clubs International Presidentin teema 2014-2015 Presidentti Joe Preston lauma (pride of lions) on Leijonien leijonaperhe, jollaisia elää Afrikan keskiosien savannialueilla. Jokaisella lauman jäsenellä

Lisätiedot

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki

Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint käytön tuki Yleistä Vianova Systems Finland Oy:n Novapoint ylläpitosopimus sisältää ohjelmiston käytön tukipalvelun. Asiakas on oikeutettu saamaan kohtuullisessa

Lisätiedot

Arne Ritari säätiö rs.

Arne Ritari säätiö rs. Arne Ritari säätiö rs. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 18.8.2012 www.lions.fi/ar-saatio Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston

Lisätiedot

107 N N-PIIRIN STRATEGIA

107 N N-PIIRIN STRATEGIA 107 N NPIIRIN STRATEGIA 2006 2010 107 N Tavoitteet ja toimenpiteet Tavoitteet Sisäinen yhteistyö toimii Lionit ja klubit sitoutuvat yhteisiin tavoitteisiin Aktiviteetit toteutetaan suunnitelmien mukaan

Lisätiedot

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE

FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE FISMA ry FiSMA Pätevän Arvioijan yleisohje Sivu 1(2) Prosessijohtaminen Hakemuksen tekeminen ja uusiminen FiSMA PÄTEVÄN ARVIOIJAN NIMIKKEEN HAKEMUSOHJE 1. Yleistä FiSMA Pätevän Arvioijan (FiSMA Competent

Lisätiedot

Presidenttikoulutus. Kari Edelmann

Presidenttikoulutus. Kari Edelmann Presidenttikoulutus Kari Edelmann Presidenttikoulutus Tämä klubipresidenttikoulutus luo katsauksen niihin tietoihin, taitoihin ja ominaisuuksiin, joita hyvällä klubin johtajalla tulee olla. Osa-alueita

Lisätiedot

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja.

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. LCIF piirikoordinaattorin tiedote 3 klubeille - Helmikuu 2010 LCIF:n KAUTTA ANOTTAVAT APURAHAT Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. Nämä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Kasvatustieteiden tiedekunnan maisteritason erillinen opiskelijavalinta kauppatieteiden kandidaateille kevät 2014 Kasvatustieteiden maisterin tutkinto Valintaperusteet 1. Yleistä Joustava opintopolun kasvatuspsykologian

Lisätiedot

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. 1. vaiheen toiminnallisuudet

Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä. 1. vaiheen toiminnallisuudet Palveluseteli- ja ostopalvelujärjestelmä 1. vaiheen toiminnallisuudet Järjestelmän käyttäjät Olen Palveluntuottaja Olen Palvelun järjestämisestä vastaava Olen Asiakas Olen Palvelun myöntäjä Copyright Kuntien

Lisätiedot

Alueen puheenjohtajan käsikirja

Alueen puheenjohtajan käsikirja Alueen puheenjohtajan käsikirja 2013-2014 Finnish Lions Clubs International Tarkoitus ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien nimellä tunnettuja palveluklubeja. KOORDINOIDAja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Ohjelman kuvaus on ladattavissa järjestön verkkosivuilta www.lionsclubs.org. (Hakusana vastaavan summan PR-apurahat).

Ohjelman kuvaus on ladattavissa järjestön verkkosivuilta www.lionsclubs.org. (Hakusana vastaavan summan PR-apurahat). Luku 14 PR-TOIMINTA PR-toiminta piirin tasolla PR-toimintaan kuuluu Lions Clubs Internationalia koskevan informaation jakelu ja positiivisen imagon luominen järjestölle sekä miellyttävän ilmapiirin kehittäminen

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön

Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko - Viitekehys alueellisten verkostojen yhteistyöhön Aikuisopiskelijan viikko tarjoaa mainion tilaisuuden toteuttaa tapahtumia yhteistyössä oman alueen eri organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO. Luku 9. Tiliosasto. Piirikuvernööritiimin kulukorvauslaskut. Piirikuvernöörin budjetti

TALOUSHALLINTO. Luku 9. Tiliosasto. Piirikuvernööritiimin kulukorvauslaskut. Piirikuvernöörin budjetti Luku 9 TALOUSHALLINTO Talousjaoston tavoitteena on hoitaa järjestön talouspolitiikkaa, mukaan lukien pankkitoiminta, yleinen kirjanpito ja tilisaatavat. Talousjaosto pyrkii auttamaan piirikuvernöörejä

Lisätiedot

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21)

Oppilaan opas. Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy. Versio 0.2 (2008-01-21) Oppilaan opas Visuaaliviestinnän Instituutti VVI Oy Versio 0.2 (2008-01-21) Versio Päivämäärä Kuvaus 0.1 2005-01-16 Ensimmäinen versio. 0.2 2008-01-21 Korjattu kuvatiedostojen maksimiresoluutio ja muutamia

Lisätiedot

PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE

PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUS OHJAAJAN OHJE Hämeen Partiopiiri ry 2014 YLEISTÄ PARTIOJOHTAJIEN PERUSKOULUTUKSESTA Partionjohtajan peruskoulutus tukee kaikkia vaeltajan ja aikuisen vastuulla olevia lippukunnan

Lisätiedot

OHJE TYÖPAIKKAHAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN EREKRY-JÄRJESTELMÄN KAUTTA

OHJE TYÖPAIKKAHAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN EREKRY-JÄRJESTELMÄN KAUTTA 1 Henkilöstöpalvelut 2015 (12.8.2015) OHJE TYÖPAIKKAHAKEMUKSEN JÄTTÄMISEEN EREKRY-JÄRJESTELMÄN KAUTTA Hakemus Turun yliopistossa avoinna olevaan tehtävään tehdään täyttämällä hakemus ja liittämällä tarvittavat

Lisätiedot