LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI"

Transkriptio

1 LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI Lionskouluttajien koulutusinstituutti on omistettu osaavien lionskouluttajien kouluttamiseen ja heidän ryhmänsä laajentamiseen. Lukujärjestys ei painotu ainoastaan esitystaitoihin, vaan se kattaa ohjelman jossa käsitellään niitä taitoja ja käsitteitä jotka vaikuttavat koulutuksen laadukkuuteen ja loppupeleissä LCI:n johtajien ja ohjelmien laatuun. Tälle nelipäiväiselle kurssille osallistuneita lioneita vaaditaan järjestämään koulutustilaisuus kuuden (6) kuukauden kuluessa instituutin pitämisestä, jotat heidän katsotaan valmistuneen FDI-ohjelmasta. Ohjaajat ovat lioneita, joilla on hyvät koulutustaidot ja runsaasti kokemusta lionskouluttajina. Päivämäärät ja pitopaikat löytyvät osoitteesta Kuka voi osallistua kouluttajien koulutusinstituuttiin ja miten osallistujat valitaan? Osallistujat valitaan hakijoiden joukosta, joita tukevat piirikuvernööri, Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän moninkertaispiirin koordinaattori ja kuvernöörineuvoston puheenjohtaja hakijan piiristä sen vaalipiirin alueella, jossa instituutti järjestetään. Kandidaatteja ovat lionit, joilla on jo jonkun verran kokemuksta kouluttajana toimimisesta lionskoulutuksissa ja jotka haluavat petrata opetustaitojaan. (Lioneja, joilla on runsaasti kokemusta Lionskouluttajana tai ammattikouluttajina, ei suositella tähän instituuttiin.) Hakijoilla tulee olla perustiedot kouluttamisesta seminaareissa sekä halua kehittää näitä taitoja. Koska vuosittain saamme valtavan määrän hakemuksia, emme voi taata jokaisen hakijan mahdollisuutta osallistua. Milloin kouluttajien koulutusinstituutteja pidetään ja missä? Tarkat ajat ja paikat kouluttajien koulutusinstituutille löytyvät Johtajaresurssikeskus/Kehitysohjelmat - osasta LCI:n verkkosivulla tai ottamalla yhteyttä Mitä aiheita kouluttajien koulutusinstituutissa käsitellään? Instituutin lukujärjestyksessä paneudutaan moniin taitoihin ja käsitteisiin koskien tehokasta luokkahuoneopetusta. Instituutin aiheita ovat: Aikuisopiskelijan ominaisuudet Arviointi Interaktiivinen oppiminen Oppitunnin suunnittelu Esitystaidot Luokkahuoneistunnon hallinta Visuaaliset havainnointivälineet Osallistujien on sitouduttava osallistumaan instituutin koko ohjelmaan, mukaan lukien yhteislounaat. Jokaisella osallistujalla on ennen instituutin päättymistä mahdollisuus esittää oppimiaan taitoja minuutin pituisen loppuprojektin esityksen muodossa. Projektin tulee olla oppitunnin muodossa ja perustua instituutissa opittuihin asioihin. Mitä kuluja instituuttiin osallistumisesta koituu? Lions Clubs International maksaa ateria- ja hotellikulut instituuttipäivien ajalta. Osallistujat maksavat itse osallistumismaksuna US$95,00, jota ei palauteta. Maksu maksetaan vasta kun henkilö on hyväksytty osallistumaan instituuttiin. Osallistujat maksavat omat matkansa ja matkakulunsa seminaariin ja sieltä pois sekä muut oheiskustannukset. Kaikkien osallistujien tulee asua instituutin järjestävissä tiloissa ja heidän pitää osallistua kaikkiin istuntoihin ja aterioille. Institutes & Seminars Department Puhelin: Sähköposti:

2 SENIOR-LIONJOHTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTIT Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti antaa lioneille mahdollisuuden kokoontua nelipäiväiseen interaktiiviseen koulutukseen, jossa he oppivat johtamistaitoja. Senior-lionien johtajainstituuteissa keskitytään lionjohtajien taitojen kehittämiseen, jotta he ovat valmiita johtotehtäviin lohko-, alue- ja piiritasolla. Päivämäärät ja pitopaikat löytyvät järjestön verkkosivuilta Kuka voi osallistua Seniorlionien johtajakoulutukseen? Kandidaattien on oltava hyvässä asemassa olevia lioneita, jotka ovat toimineet menestyksekkäästi klubin presidenttinä, mutta eivät ole vielä saavuttaneet ensimmäisen varapiirikuvernöörin asemaa. Osanottajien ei tarvitse olla parhaillaan missään liontehtävässä. Parhaillaan klubipresidentin virassa olevien lionien hakemuksia voidaan harkita, mikäli tilaa on jäljellä. Koska vuosittain saamme valtavan määrän hakemuksia, emme voi taata jokaisen hakijan mahdollisuutta osallistua. Kandidaattien on oltava hyvässä asemassa olevia lioneita, jotka ovat toimineet menestyksekkäästi klubin presidenttinä, mutta eivät ole vielä saavuttaneet ensimmäisen varapiirikuvernöörin asemaa. Osanottajien ei tarvitse olla parhaillaan missään liontehtävässä. Parhaillaan klubipresidentin virassa olevien lionien hakemuksia voidaan harkita, mikäli tilaa on jäljellä. Koska vuosittain saamme valtavan määrän hakemuksia, emme voi taata jokaisen hakijan mahdollisuutta osallistua. Milloin seniorlionien instituutit pidetään ja missä? Tarkat ajat ja sijainnit Senior-lionjohtajien koulutusinstituuteille löytyvät Johtajaresurssikeskuksesta/Ohjelmankehitys -kohdasta LCI:n verkkosivulla tai ottamalla yhteyttä Mitä aiheita seniorlionien koulutuksessa käydään läpi? Senior-lionjohtajien koulututusinstituutin lukujärjestys keskittyy moniin johtamistaitoihin ja hallintotapoihin, jotka yhdessä edistävät tehokasta johtajuutta. Instituutin aiheita ovat: Erimielisyyksien ratkaiseminen Moninaisuus Esitystaidot Projektihallinta (sisältää ennakkotehtäviä määrätyn projektitiimin kanssa) LCIF LCI:n johtajakoulutusohjelmat ja resurssit Johtamisen perusajatukset Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus Mentorina toimiminen Tiimityö: Suhteiden rakentaminen Lukujärjestys toteutetaan interaktiivisella tavalla sisältäen paljon aikaa keskustelulle ideoista ja lähestymistavoista sekä yleisimmistä haasteista. Osallistujien on sitouduttava osallistumaan instituutin koko ohjelmaan, mukaan lukien yhteislounaat, ja ymmärrettävä, ettei instituutin aikana ole juurikaan aikaa henkilökohtaisille asioille. Mitä kuluja instituuttiin osallistumisesta koituu? Lions Clubs International maksaa ateria- ja hotellikulut instituuttipäivien ajalta.. Osallistujat maksavat itse osallistumismaksuna US$95,00, jota ei palauteta. Maksu maksetaan vasta kun henkilö on hyväksytty osallistumaan instituuttiin. Osallistujat maksavat omat matkansa ja matkakulunsa seminaariin ja sieltä pois sekä muut oheiskustannukset. Kaikkien osallistujien tulee asua instituutin järjestävissä tiloissa ja heidän pitää osallistua kaikkiin istuntoihin ja aterioille. Institutes & Seminars Department Puhelin: Sähköposti:

3 ALOITTAVIEN LIONJOHTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTIT Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituuteissa keskitytään lionjäsenien taitojen kehittämiseen, jotta he saavat valmiudet toimia johtotehtävissä klubitasolla, etenkin klubin presidenttinä. Päivämäärät ja pitopaikat löytyvät järjestön verkkosivuilta Kuka voi osallistua Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituuttiin? Heillä on oltava kokemusta palvelusta jossakin klubitoimikunnassa eivätkä he ole vielä saaneet saavuttaa klubin presidentin asemaa. Myös vastaperustetun klubin presidentit voivat osallistua tähän instituuttiin. Instituutista valmistuvien oletetaan pyrkivän johtamistehtäviin klubin tasolla. Koska vuosittain saamme valtavan määrän hakemuksia, emme voi taata jokaisen hakijan mahdollisuutta osallistua. Milloin ja missä aloittavien lionjohtajien instituutit pidetään? Tarkat ajat ja sijainnit Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituuteille löytyvät Johtajaresurssikeskuksesta/Ohjelmankehitys -kohdasta LCI:n verkkosivulla tai ottamalla yhteyttä Mitä aiheita Aloittavien lionjohtajien koulutuksessa käydään läpi? Senior-lionjohtajien koulututusinstituutin lukujärjestys keskittyy moniin johtamistaitoihin ja hallintotapoihin, jotka yhdessä edistävät tehokasta johtajuutta. Instituutin aiheita ovat: Muutosjohtaminen Viestintä Luova ajattelu Moninaisuus Varmista klubien menestys LCIF Lionien Mentorointiohjelma Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus Kokousten hallinta Tiimien tukeminen Lukujärjestys toteutetaan interaktiivisella tavalla sisältäen paljon aikaa keskustelulle ideoista ja lähestymistavoista sekä yleisimmistä haasteista. Osallistujien on sitouduttava osallistumaan instituutin koko ohjelmaan, mukaan lukien yhteislounaat. Mitä kuluja instituuttiin osallistumisesta koituu? Lions Clubs International maksaa ateria- ja hotellikulut instituuttipäivien ajalta. Osallistujat maksavat itse osallistumismaksuna US$95,00, jota ei palauteta. Maksu maksetaan vasta kun henkilö on hyväksytty osallistumaan instituuttiin. Osallistujat maksavat omat matkansa ja matkakulunsa seminaariin ja sieltä pois sekä muut oheiskustannukset. Kaikkien osallistujien tulee asua instituutin järjestävissä tiloissa ja heidän pitää osallistua kaikkiin istuntoihin ja aterioille. Institutes & Seminars Department Puhelin: Sähköposti:

4 LIONIEN OPPIMISKESKUKSEN VERKKOKURSSIT Lionien oppimiskeskus on koulutusohjelma joka on suunniteltu itsenäiseen opiskeluun ja on saatavilla verkossa Lions Clubs Internationalin verkkosivuilla. Nämä kurssit käsittelevät johtajuus- ja hallinnointiaiheita liittyen lions-aktiviteetteihin ja lionien vapaaehtoisvirkoihin. Kaikki kurssit sisältävät monivalintatehtäviä, keskustelusimulaatioita, realistisia lions-tilanteita, arviointitehtäviä sekä opiskelijan muistivihkon muistiinpanoja varten kurssin aikana. Kukin kurssi kestää noin minuuttia, mutta jjotkut vaativat kurssin ulkopuolella toteutettavien tehtävien tekemistä. Näiden kurssien yleinen tarkoitus on kehittää lions-johtajien taitoja, mikä taas parantaa Lions Clubs Internationalin järjestöä kokonaisuudessaan. On myös osoitettu, että henkilökohtainen ja ammatillinen kasvu ovat keskeisimpiä syistä miksi joku haluaa liittyä vapaaehtoisorganisaatioon tänä päivänä. Lionien oppimiskeskuksen avulla voimme saattaa kehitysohjelmat ja resurssit mahdollisimman monen lionin ja potentiaalisen johtajan ulottuville. Miten kirjaudun sisään lionien oppimiskeskukseen? Lionien oppimiskeskus sijaitsee Johtajaresurssikeskuksessa (LCI:n verkkosivulla Johtajakoulutuksen kohdassa Jäsenyysosiossa). Miten pääsen näille kursseille? Kurssille sisäänkirjoittautumista on parannettu antamalla lioneille mahdollisuus luoda käyttäjäprofiili käyttämällä lionsklubin jäsennumeroa, valitsemaansa salasanaa sekä nimeä ja sähköpostiosoitetta. Luotuasi käyttäjäprofiilin, sinun tulee käyttää sitä kirjautuessasi kursseille. Uusi sisäänkirjoittautuminen antaa jokaiselle lionille henkilökohtaisen lionsprofiiliraportin verkkokursseista, jotka hän on suorittanut. Käyttämällä samaa tunnusta (käyttäjätunnus ja salasana) voit käydä kurssia tietyn matkaa, kirjautua ulos, ja palata jatkamaan kurssin loppuun samasta kohtaa milloin vain. Jos teet muistiinpanoja kurssilehtiöön, ne tallentuvat myös ja ovat luettavissa kun uudelleen kirjaudut sisään. Mitä aiheita lionien oppimiskeskuksesta löytyy? Seuraavat aiheet ovat tällä hetkellä verkossa: Valmentaminen Tällä kurssilla perehdytään valmentamisen merkitykseen ja sen tarjoamiin etuihin lioneille ja yhteisöille. Tehokkaiden valmentajien yhteisiä piirteitä valaistaan esimerkkien ja aktiviteettien avulla. Saat kurssilta käyttöösi yksinkertaisen viisivaiheisen valmennusmenettelyn. Erimielisyyksien ratkaiseminen Erimielisyydet ovat osa jokapäiväistä elämää. Tällä kurssilla tutustumme selkkausten syihin ja erilaisiin strategioihin, joilla selkkauksia voi ratkaista. Opettelemme oman selkkaustenhallinnan perustyylimme ja tilanteita, joissa toisenlainen tyyli voi olla sopivampi. Lopuksi tutkimme yhteistyöhön perustuvaa lähestymistapaa selkkausten ratkaisuun ja tutustumme seitsenvaiheiseen selkkaustenratkaisumenettelyyn, jonka lopussa jokainen on voittaja. Luovuus Jokaisella on luovuutta. Käy tämä kurssi luovien taitojesi virkistämiseksi, tekemällä luovia harjoituksia kurssin aikana. Opi esimerkkien kautta kuinka muut lionit ovat käyttäneet luovuutta uusien projektien suunnittelussa ja uusien lionsklubien perustamisessa, sekä ovat luoneet uusia ideoita ja vahvistaneet myönteistä ilmapiiriä klubeissa. Päätöksenteko Haluatko parantaa päätöksentekotaitojasi? Tällä kurssilla esitellään vaiheet päätöksenteossa, erilaisia päätöksentekotyylejä sekä tapoja, joilla voi lisätä ryhmän hyväksyntää päätöksille. Kurssilla käydään läpi tekniikat, joita päätöksenteossa voidaan käyttää, kuten Pareton laki, kenttäanalyysi, päätöspuu, tikapuutekniikka ja ruudukkoanalyysivertailu. Delegointi Tällä kurssilla käydään läpi delegoinnin määritelmä ja edut. Kun oma delegointitasosi on määritetty, kurssilla esitellään onnistuneen delegoinnin vaiheet ja siihen liittyvät haasteet. Kurssiaktiviteettien ja harjoitusten avulla voit lisätä delegointia. Tehokas kuunteleminen Puhujana odotat yleisön antavan sinulle jakamattoman huomionsa. Entä kun olet itse yleisössä, annatko puhujalle jakamattoman huomiosi? Tällä kurssilla opit taitoja tehokkaaseen kuuntelemiseen. Mielenkiintoisten aktiviteettien kautta opit kuuntelutaidoista,

5 tehokkaan kuuntelemisen eduista ja tavoista, joita harjoittamalla voit oppia tehokkaaksi kuuntelijaksi jokapäiväisessä elämässäsi. Tehokkaat tiimit Tällä kurssilla opetellaan tunnistamaan tehokkaiden työryhmien piirteet, työryhmän kehitysvaiheet, tapoja joilla johtajat voivat tukea työryhmiä sekä hyvien päätöksentekotapojen käyttäminen. Kurssilla tarjotaan arviointivälineitä työryhmän arviointia varten, vihjeitä työryhmän johtajille sekä kiinnostavia aktiviteetteja, joilla voi motivoida ja aktivoida liontyöryhmiä. Johdanto lionien johtamiseen Tällä kurssilla määritetään johtajuus ja esitellään erilaisia johtamistyylejä ja niiden käyttötapoja. Kurssilla arvioidaan oma johtamistyyli. Esimerkillisten maailmanjohtajien viisi käytäntöä selitetään ja niitä sovelletaan. Valintatehtävien ja pikakokeiden avulla voit tarkistaa oppimasi ja hyödyntää sitä lionstilanteissa. Kurssilla laaditaan henkilökohtainen johtamistaitojen kehityssuunnitelma. Muutosjohtaminen Tällä kurssilla opit muutosjohtajaksi. Harjoituksien avulla tunnistat muutostoteutusmenettelyn roolit ja tavat, jolla eri ihmiset reagoivat muutoksiin ja omaksuvat muutoksen. Pääset arvioimaan vastustusta tarkistuslistojen avulla ja kehittämään tarvittavan muutossuunnitelman. Kokousjohtaminen Kun seuraat lion Davidia klubivierailuilla, tässä kurssissa esitellään kokouksen hyvän hallintatavan kolme vaihetta, tehokkaita kokouksen valmistelumenetelmiä ja tapoja edistää kokouksen etenemistä. Opit ohjaamaan ryhmäkäyttäytymistä ja tekemään seurantaa kokousten välillä. Opit käyttämään käytännöllisiä työlistoja ja tarkistuslistoja, joiden avulla voit tehostaa kokousten hallintaa klubissasi. Jäsenten motivointi Tällä kurssilla professori Kazantis esittelee ihmisten motivaatioon liittyviä teorioita. Lion Michael selittää, miten nämä teoriat liittyvät jäsenten tarpeiden täyttämistä ja klubin jäsenten motivoimista käsitteleviin esimerkkeihin. Näitä tietoja kannattaa käyttää henkilökohtaisessa suunnitelmassa jäsenten motivoimiseen. Mentorointi Kurssillä kuvaillaan mentorin ja mentoroitavan tehtäviä, tehokkaan mentorointisuhteen ominaisuuksia sekä mentoroinnin etuja. Lionien mentoriohjelma kuvaillaan yksityiskohtaisesti Perus- ja jatkotason ohjelmatasoilla. Innovaation edistäminen Kestävä kehitys ja tehokas palvelu vaativat uusia ideoita ja tekoja. Tällä kurssilla annetaan vihjeitä luovuuden kannustamiseen ja innovaatiota tukevan ympäristön luomiseen klubissa. Yhteisöpalvelu Lioneilla on luja side yhteisöön, ja jokainen klubi pyrkii tuottamaan merkityksellisiä palveluja. Tällä kurssilla käsitellään työkaluja ja tekniikoita, joiden avulla voit arvioida paikkakunnan tarpeita, valita vaivan arvoisia projekteja, suunnitella menestyksekkäitä projekteja ja tiedottaa tavoista, joilla klubi palvelee yhteisöä. PR-toiminta Tällä kurssilla määritetään PR-toiminta ja esitellään tapoja, joilla lionsklubit hyötyvät siitä. Opit tunnistamaan uutiskynnyksen ylittävän tapahtuman ja välittämään avainsanomia lionsklubeista. Kurssilla laaditaan hissipuhe ja PR-suunnitelma. Opit tunnistamaan useita PR-välineitä, joita voit hyödyntää. Yleisön edessä puhuminen Tällä kurssilla käsitellään puheen valmistelemista ja tehokasta esittämistä. Kurssiin kuuluu käytännön vihjeitä ja tarkistuslistoja sekä esimerkkejä. Tämä kurssi sopii kokemuksesta riippuen kertaamiseen tai uuden johtamistaidon, julkisen puhumisen, opetteluun. Tavoitteiden asettaminen - Monet ihmiset eivät saavuta tavoitteitaan, koska he eivät määritä niitä riittävän tarkasti. Tällä kurssilla perehdytään juuri tähän. Oppimisprosessiin kuuluu tavoitteiden määrittäminen, toimintasuunnitelman laatiminen ja tavoitteiden hallinta, jotta saavutetaan paras mahdollinen lopputulos. Kurssin lopussa olet tiellä kohti saavutuksia. Jäsenten erilaisuuden arvostaminen Puhuttaessa vapaaehtoistoimintaa kohtaavista muutoksista, tämä kurssi keskittyy jäsenyyden moninaisuuden käsitteeseen järjestömme toiminnassa. Kurssilla keskitytään siihen, miten monimuotoisuudesta on hyötyä lionsklubeille, tutkitaan keinoja hankkia ja säilyttää erilaisia jäseniä ja haastetaan osanottaja kannattamaan moniarvoisuuden kulttuuria. Henkilökohtaisen tehtävälausunnon kirjoittaminen Valmistaudu lähtemään matkalle, jolla opit tuntemaan itsesi! Teet kurssilla sarjan introspektiivisiä harjoituksia, joiden avulla laadit oman toiminta-ajatuksesi ja opettelet käyttämään sitä jokapäiväisessä elämässä. Saat myös mallin siitä, miten tärkeimmät asiat tehdään ensin ja miten vähemmän tärkeitä tehtäviä estetään syömästä pääosaa ajasta.

6 Electronic Learning Department Puhelin: Sähköposti:

7 JOHTAJAKOULUTUKSEN VERKKOSEMINAARIT Webinaarit ovat virtuaalisia, tunnin mittaisia koulutustilaisuuksia jotka esitetään verkon välityksellä osallistujille eri paikoissa. Osallistujat osallistuvat internetin välityksellä ja ovat siten yhteydessä ryhmän muihin jäseniin ja ohjaajaan. Osallistujat ohjataan tiettyyn internetosoitteeseen jossa he voivat rekisteröityä ja kirjautua sisään. Johtajaresurssikeskuksen Ohjelmankehitys- osassa on Webinaarit -sivu, jolta löytyy opas ilmoittautumiseen ja sisäänkirjoittautumiseen. Suurimmalla osalla webinaareista on yksi tai kaksi ohjaajaa sekä yksi valvoja. Osallistujat seuraavat PowerPoint -esitystä ja äänestyskysymyksiä koneellaan. He kuuntelevat ohjaajaa joko tietokoneensa kaiuttimista tai kuulokkeista. Osallistujat voivat osallistua keskusteluun tai vastata kysymyksiin kuten tavallisellakin luennolla, käyttämällä joko puhelimensa tai tietokonekuulokkeiden mikrofonia. Johtajakoulutuksen webinaarien tarkoitus on antaa tietoa ja mahdollisuuksia vastata kysymyksiin webinaarin aikana. Tämä koulutusmuoto antaa tilaisuuden kansainväliselle ideoiden vaihtamiselle, jossa keskitytään johtajakoulutuksen aiheisiin. Miten rekisteröidyn webinaariin? Webinaarit -sivu Johtajaresurssikeskuksessa (Johtajakoulutuksen kehittämisosassa) listaa päivät ja kuvaukset järjestettävistä webinaareista. Jokaisen istunnon kohdalla on linkki, jota kautta voi ilmoittautua kyseiseen webinaariin. Sivulta löytyy myös opas miten rekisteröityä ja kirjoittautua sisään webinaariin. Minkälainen tietokone tarvitaan osallistumiseen? Saadaksesi mahdollisimman paljon irti jokaisesta webinaarista sinulla tulee olla tietokone jossa internetyhteys sekä äänentoistomahdollisuus. Parhaat tulokset saat USB -kuulokkeista joihin kuuluu myös mikrofoni liitettynä tietokoneeseesi. Voit myös käyttää puhelimen äänentoistoa. PC-käyttäjille: Internet Explorer 6.0 tai uudempi, Mozilla Firefox 3.0 tai uudempi (JavaScriptTM ja JavaTM aktivoituna) Windows 2000, XP, 2003 Server, Vista tai Windows 7 Kaapelimodeemi, DSL, tai parempi internetyhteys Vähintään Pentium luokka 1GHz CPU jossa 512 MB RAM (suositus) (2 GB RAM Windows Vista) Electronic Learning Department Puhelin: Sähköposti:

8 ALUEELLINEN LIONIEN KOULUTUSINSTITUUTTI Lionien alueellisen johtajakoulutusinstituutin ohjelma on suunniteltu rohkaisemaan ja tukemaan johtajakoulutusta moninkertaispiirin tasolla. Moninkertaispiirit voivat hakea rahoitusta paikallisten instituuttien järjestelykuluihin. Alueellisen koulutusohjelma perustuu Lions Clubs Internationalin (LCI) sponsoroiman Lionien johtajakoulutus instituutin ohjelman runkoon. Kuka voi hakea Lionien alueelliseen koulutusinstituuttiin? Kaikille moninkertaispiirien GLT-koordinaattoreille sekä yksittäispiirien GLT-koordinaattoreille joiden tiedot LCI:llä on rekisterissään, lähetetään tietoa tästä ohjelmasta vuosittain, ja he kaikki voivat lähettää hakemuksia. Kuka voi osallistua Lionien alueelliseen johtajakoulutukseen? Osallistujat: Kaikki lionit, lionessit, ja täysi-ikäiset leot. Kouluttajat: Koordinaattorin ja/tai ainakin yhden alueellisen koulutusinstituutin jäsenen on oltava toiminut kouluttajana Lionsklubien kansainvälisen järjestön järjestämässä seminaarissa, tai kansainvälisenä johtajana tai maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän (GMT) jäsenenä. Kaikilla kouluttajilla tulisi olla aikaisempaa koulutus- tai opetuskokemusta. Mitä alueellisen koulutusinstituutin lukujärjestykseen sisältyy? Lukjärjestyksestä päättää instituutin suunnittelutoimikunta, moninkertaispiirin tarpeiden mukaisesti. Sisällön tulisi perustua johtajakoulutuksen ohjelmaan. Johtajakoulutusjaostolta saa pyydettäessä suunnittelun avuksi CD-romin. Mitkä ovat rahoituksen säännöt? Apurahoja alueellista koulutusta varten on rajallinen määrä. Jotta taattaisiin oikeudenmukaisuus kansainvälisten vaalipiirien kesken, on alueellisen koulutusinstituutin apurahabudjetista varattu kullekin kansainväliselle vaalipiirille tietty summa. Summan määrä perustuu alueen hyvässä asemassa olevien jäsenten määrään edellisen toimivuoden 30. syyskuuta tilastojen mukaisesti. Alueellisen instituutin apurahaa voi saada 143 US dollaria per vahvistettu osallistuja ja enimmillään US dollaria per moninkertaispiiri, sen osallistuessa ohjelmaan ensimmäistä tai toista kertaa. Jo kahdesti instituutin järjestäneet piirit voivat saada eninitään 7500 dollaria apurahaa. Lionsklubien kansainväliseltä järjestöltä saatu apurahan summa ei voi ylittää 50 prosenttia instituutin järjestämisen kokonaiskustannuksista. Jokaisen apurahaa hakevan tahon tulee hankkia omasta takaa rahoitus 50 prosentille alueellisen instituutin kokonaiskuluista. Tämä osa ei saa tulla LCI:n lähteistä. Osamaksu perustuen 50 prosenttiin alueellisen instituutin kokonaiskustannuksista tulee toimittaa alueellisen instituutin koordinaattorille viimeistään (30) päivää ennen instituutin alkua. Kouluttajien, joiden kuluihin saadaan avustusta LCI:ltä, lukumäärä ei saa olla 10 prosenttia suurempi kuin osallistujien lukumäärä. 10 prosentin yli meneviä muutoin hyväksyttäviäkään kuluja ei korvata. Mikä rooli moninkertais-/yksittäispiireillä on? Moninkertaispiiri/yksittäispiiri on vastuussa kaikista alueellisen instituutin osa-alueista. Vaikka Lionsklubien kansainvälinen järjestö tarjoaa rahoitusapua, se ei kuitenkaan ole vastuussa moninkertaispiirin/yksittäispiirin toiminnasta ja/tai muista kuluista liittyen instituutin järjestelyihin. Mitä hakuprosessiin kuuluu? Kun hakemus alueellisen johtajakoulutusinstituutin järjestämiseksi on saapunut, se tarkastetaan johtajakoulutusjaoston toimesta. Ainoastaan puutteettomasti täytetyt hakemukset pääsevät harkintaan. Hakemukset käsitellään siinä järjestyksessä kun ne saapuvat. Vaatimukset täyttät ensikertalaiset ovat ensisijalla.

9 Hakemuksen hyväksynnän jälkeen, johtajakoulutusjaosto laatii Alueellisen johtajakoulutusinstituutin sopimuksen, joka tulee täyttää ja allekirjoittaa ja palauttaa johtajakoulutusjaostoon 60 päivän kuluessa, rahoituksen saamisen takaamiseksi. Mitä tulee tehdä sen jälkeen kun Alueellinen johtajakoulutusinstituutti on pidetty? Seuraavat asiakirjat tulee toimittaa johtajakoulutusjaostoon 120 päivän kuluessa instituutin päättymisestä: Lopullinen arviointiraportti, sisältäen osallistujien arvioinnit Alueellisesta johtajakoulutusinstituutista, kopiot jokaisen osallistujan arvioinnista allekirjoituksineen, lista osallistujista sekä kouluttajista sisältäen nimet, postitusosoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, sekä lopullinen arviointiyhteenveto jossa piirikuvernöörin ja/tai kuvernöörineuvoston puheenjohtajan sekä GLT-koordinaattorin allekirjoitukset. Laskuyhteenvetolomake ja kaikki laskut ja kuitit eritellyistä kuluista tulee toimittaa korvausten saamiseksi. Maksettava summa määräytyy instituutin kuluista (vain sallittavat kulut) ja maksetaan vasta kun yllä mainitut tositteet on saatu ja tarkastettu. Korvaus suoritetaan moninkertaispiirin tai yksittäispiirin tilille. Johtajakoulutuksen hallinnollinen osasto Puhelin: Sähköposti:

10 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUS APURAHAOHJELMA Ohjelman puitteissa on haettavissa rajoitettu määrä apurahaa ensimmäisten / toisten varapiirikuveröörien koulutusta varten. Kuka voi lähettää hakemuksen moninkertaispiirin johtajakoulutusapurahasta? Kaikki moninkertaispiirien GLT-koordinaattorit ja joiden tiedot LCI:llä on rekisterissä voivat lähettää hakemuksen. Millainen lukujärjestys näihin moninkertaispiirin koulutusohjelmiin sisältyy Koulutuksen opetusohjelmasta päättävät moninkertaispiirissä koulutuksesta vastaavat henkilöt kuten moninkertaispiirin GLT-koordinaattori. Sisällön tulee perustua moninkertaispiirin koulutustarpeisiin. Johtajakoulutusjaosto antaa apua aiheiden valintaan ensimmäisten ja toisten varapiirikuvernöörien koulutuksia varten. Mitkä ovat rahoituksen säännöt? Ensimmäisen varapiirikuvernöörin koulutuksen hyväksyttäviä kuluja korvataan enimmillään USD 100 per osallistumisensa vahvistanut henkilö, sekä lisäksi moninkertaispiirin GLT-koorindaattori, kuitenkaan ylittämättä varsinaisia aiheutuneita kuluja. Toisen varapiirikuvernöörin koulutuksen hyväksyttäviä kuluja korvataan enimmillään 75 US dollaria per osallistumisensa vahvistanut henkilö, sekä lisäksi moninkertaispiirin GLT-koordinaattori, kuitenkaan ylittämättä varsinaisia aiheutuneita kuluja. Vahvistettuihin osallistujiin voidaan lukea ainoastaan 1. ja 2. varapiirikuvernöörit. Hyväksyttyjä kuluja ovat kokoushuoneen vuokra, materiaalit, audiovisuaalisten välineiden vuokra sekä osanottajien ja ohjaajien ateriat ja yöpyminen. Mitä hakuprosessiin kuuluu? Heti kun moninkertaispiiri alkaa suunnittelemaan ensimmäisten ja toisten varapiirikuvernöörien koulutusta, sen kannattaa toimittaa päämajaan Moninkertaispiirin johtajakoulutusapurahahakemus (istuvan kuvernöörineuvoston puheenjohtajan ja GLT-aluejohtajan allekirjoitus vaaditaan) johtajakoulutusjaostolle. Lomakkeeseen tulee täyttää kouluttajien nimet, pätevyydet, kuten myös aiheet joita koulutuksessa tullaan käsittelemään sekä koko ohjelman lukujärjestys. Nämä tiedot saatuaan päämaja tarkastaa ne, hyväksyy, ja lähettää GLT MD koordinaattorille hyväksymiskirjeen. Apurahoja ei makseta ellei hyväksyntää ole saatu ennen koulutuksen alkua. Hakemus löytyy Johtajakoulutuksen sivulta LCI:n verkkosivulla. Mitä tulee tehdä sen jälkeen kun moninkertaispiirin koulutus on pidetty? Seuraavat dokumentit tulee lähettää johtajakoulutusjaostoon 120 päivän kuluessa koulutuksen pitämisestä: kulukorvauslomake ja alkuperäiset kuitit (tilintarkastussäännöt lähetetään) sekä lisat osallistujista, jotka ovat allekirjoittaneet lomakkeen todistuksena osallistumisesta. Johtajakoulutuksen hallinnollinen osasto Puhelin: Sähköposti:

11 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN APURAHAOHJELMA Tämän ohjelman puitteissa myönnetään rahoitusta tukemaan tärkeää koulutusta ja kehitysohjelmia klubien tukemiseksi. Sallittuja ohjelmia ovat: Klubin erinomaisuusprosessin (KLP) ohjaajan koulutus Lohkon puheenjohtajan koulutus Kuka voi hakea Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän piirin rahoitustuen apurahaa? Kaikki piirien GLT-koordinaattorit, joiden tiedot LCI:llä on rekisterissä saavat ilmoituksen tästä ohjelmasta joka vuosi ja he voivat lähettää hakemuksen. Mikä on hyväksyttyjen ohjelmien opintosuunnitelma? Kaiken koulutuksen tulee perustua LCI:n hallituksen hyväksymään opintosuunnitelmaan näille ohjelmille. Mitkä ovat rahoituksen säännöt? Hyväksyttäviä kuluja korvataan vastaavuusperiaatteella, korkeintaan 500 dollaria per piiri per vuosi. Rahoitusta voi hakea piirin GLT-koordinaattori piirikuvernöörin hyväksynnällä ja vastaavasti moninkertaispiirin GLT-koordinaattori ja GLT-aluejohtaja. LCI:n tulee hyväksyä rahoitushakemus ennen koulutuksen järjestämistä. Hyväksyttyjä kuluja ovat kokoushuoneen vuokra, materiaalit, audiovisuaalisten välineiden vuokra sekä osanottajien ja ohjaajien ateriat ja yöpyminen. Mitä hakuprosessiin kuuluu? Piirin GLT-koordinaattorin tulee täyttää tarvittavat lomakkeet rahoituksen hakemiseksi ennen koulutuksen järjestämistä. Vain piirin GLT-koordinaattorit voivat lähettää hakemukset. Jotta rahoituspyyntöä harkitaan, lomakkeiden tulee olla täytetty oikein, mukaan lukien tarvittavat allekirjoitukset (piirin GLTkoordinaattori, vastaava piirikuvernööri, moninkertaispiirin GLT-koordinaattori ja GLT-aluejohtaja). Jokaiseen haettuun koulutusohjelmaan vaaditaan erillinen hakemuslomake. Hakemukseen vaaditaan piirin ja ohjelman tiedot, mukaan lukien lista ohjaajien nimistä, heidän pätevyydestään ja ohjelman aikataulu. Täytetyt rahoitushakemuslomakkeet tulee lähettää Johtajakoulutuksen hallinnolliseen osastoon ennen koulutuksen järjestämistä Nämä tiedot saatuaan päämaja tarkastaa ja hyväksyy ne sekä lähettää piirin GLTkoordinaattorille hyväksymiskirjeen. Apurahoja ei makseta ellei hyväksyntää ole saatu ennen koulutuksen alkua. Mitä tulee tehdä sen jälkeen kun piirin koulutus on pidetty? Seuraavat asiakirjat tulee toimittaa johtajakoulutusjaostoon 120 päivän kuluessa koulutuksen päättymisestä: Osallistujien läsnäololomake yhdessä Kuluhakemuslomakkeen ja vastaavien kuittien kanssa hyväksytyistä menoista. Kun nämä on vastaanotettu ja koulutuksen tiedot tarkistettu, 50% koulutuksen pitämisen hyväksytyistä kuluista tullaan korvaamaan. Korvaus on korkeintaan 500 dollaria per piiri per vuosi. Kaikki korvaukset maksetaan piirille. Johtajakoulutuksen hallinnollinen osasto Puhelin: Sähköposti:

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä.

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä. JOHTAJAKOULUTUS Yleistietoja Johtajakoulutusjaoston tehtävänä on työskennellä eri kulttuurirajat ylittävien kaukonäköisten lionjohtajien kasvavan tiimin kanssa klubin, piirin, moninkertaispiirin sekä hallituksen

Lisätiedot

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi Klubivirkailijoiden käsikirja 2015-2016 Suomi Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE Opas uuden jäsenen perehdytyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen SISÄLLYSLUETTELO Uusien jäsenten perehdyttämisen tärkeys...2 Uuden jäsenen perehdytys ja

Lisätiedot

Klubivirkailijatiimin

Klubivirkailijatiimin Klubivirkailijatiimin käsikirja 2013-2014 Finnish Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

LAAJENNUS JA JÄSENYYS

LAAJENNUS JA JÄSENYYS Luku 13 LAAJENNUS JA JÄSENYYS Järjestömme jäsenyystavoite on saavuttaa nettokasvua ja parantaa klubien terveyttä ja menestystä. Jäsenkasvu on jokaisen piirikuvernööritiimin ja piirin GMT (Maailmanlaajuinen

Lisätiedot

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ Lions Clubs International MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ RESURSSIOPAS Tervetuloa Lionsklubien kansainvälisen järjestön Maailmanlaajuiseen johtajakoulutusryhmään (GMT). Asemasi GMT:ssä on kriittisen tärkeä

Lisätiedot

Klubi- virkailijan käsikirja

Klubi- virkailijan käsikirja Klubi- virkailijan käsikirja 2012-2013 Finnish Lions Clubs International Tarkoitukset ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien nimellä tunnettuja. KOORDINOIDAja yhdenmukaistaa lionsklubien toimintaa

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS Uuden klubin kehittämisopas SISÄLLYSLUETTELO Miksi perustaa uusi lionsklubi?...2 Klubimuodon valitseminen...3-4 Vaiheet uuden klubin perustamisessa...5 Vaihe yksi: Määritelkää

Lisätiedot

2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA

2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA 2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA MIKÄ ON MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA? Ohjelman puitteissa on haettavissa rajoitettu määrä apurahaa

Lisätiedot

2015-2016. Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas

2015-2016. Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas 2015-2016 Piirikuverno o rin puolison/kumppanin opas Sisällysluettelo Johdanto 1 Osa 1: Tietoja Lionsklubien kansainvälisestä järjestöstä Historia ja taustat 2 Vaalipiirit 6 Kansainvälinen päämaja 8 Kansainväliset

Lisätiedot

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT A. SÄÄNNÖT 1. Yksittäis- ja osapiirin Mallisäännöt ja ohjesäännöt PÄÄTETÄÄN, että hallitus hyväksyy Mallisäännöt ja ohjesäännöt, jotka on esitetty Liitteessä A, yksittäis-

Lisätiedot

Luku 11 2014-2015 muutokset saatavilla vasta heinäkuussa 2014 LAKIASIAT

Luku 11 2014-2015 muutokset saatavilla vasta heinäkuussa 2014 LAKIASIAT 2014-2015 muutokset saatavilla vasta heinäkuussa 2014 LAKIASIAT Yleistietoja Lakiasiainjaosto huolehtii järjestön tavaramerkin maailmanlaajuisesta rekisteröinnistä, globaalista vakuutusohjelmasta sekä

Lisätiedot

Luku 12. Mitä LCIF tarkalleen tekee lionien hyväksi?

Luku 12. Mitä LCIF tarkalleen tekee lionien hyväksi? Luku 12 Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) 300 W. 22 nd Street Oak Brook, IL 60523-8842 USA Puhelin: 630-468-6901 Faksi: 630-571-5735 lcif@lionsclubs.org www.lcif.org LCIF:n tehtävä Säätiön tavoite

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO. Seuraavassa kerrotaan, miten piirikuvernöörin budjetti määräytyy ja miten sinun tulee lähettää matka- ja toimistokululaskut.

TALOUSHALLINTO. Seuraavassa kerrotaan, miten piirikuvernöörin budjetti määräytyy ja miten sinun tulee lähettää matka- ja toimistokululaskut. TALOUSHALLINTO Talousjaoston tavoitteena on hoitaa järjestön talouspolitiikkaa, mukaan lukien pankkitoiminta, yleinen kirjanpito, tilisaatavat, budjetointi ja tilintarkastus. Talousjaosto pyrkii auttamaan

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS. Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050?

NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS. Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050? NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050? Sisällysluettelo Miksi rekrytoida nuoria aikuisia...3 Nuorten aikuisten rekrytoiminen Jäsenyysohjelmat...3 Miten löytää rekrytoitavia

Lisätiedot

Miten tämä toiminta vastaa jäsentemme tarpeisiin ja odotuksiin sekä uudistaa heidän halunsa osallistua?

Miten tämä toiminta vastaa jäsentemme tarpeisiin ja odotuksiin sekä uudistaa heidän halunsa osallistua? eid Elokuu 2006 2006-2007 Kansainvälinen ohjelma Vuoden 2006-2007 kansainvälinen ohjelma, Me palvelemme, keskittyy lionsklubeihin, järjestömme elintärkeään osaan. Kansainvälinen presidentti Jimmy Ross

Lisätiedot

Euroopan Federaation Soroptimistikäsikirja 2012

Euroopan Federaation Soroptimistikäsikirja 2012 Euroopan Federaation Soroptimistikäsikirja 2012 Soroptimist International of Europe (SIE), Euroopan Federaatio, on yksi neljästä Soroptimist Internationalin (SI) federaatiosta. SI on maailmanlaajuinen

Lisätiedot

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS

KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN PRESIDENTIN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 222-FI (1212) tä Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

LUKU VIII VUOSIKOKOUS

LUKU VIII VUOSIKOKOUS LUKU VIII VUOSIKOKOUS SISÄLLYSLUETTELO A. Vuosikokouspaikan valintamenetelmä B. Vuosikokousmajoitukset ja ilmoittautuminen C. Vuosikokoustapahtumat ja aktiviteetit D. Kansainväliset perhejärjestelyt E.

Lisätiedot

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN JUHLIMINEN. Perustamisjuhlan suunnitteluopas

UUDEN KLUBIN JUHLIMINEN. Perustamisjuhlan suunnitteluopas UUDEN KLUBIN JUHLIMINEN Perustamisjuhlan suunnitteluopas Perustamisjuhlan suunnitteluopas Uuden lionsklubin juhliminen Perustamisjuhla, eli charter night on erityinen tapahtuma jolla juhlistetaan uuden

Lisätiedot

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä

Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Työpajakäsikirja Senioreiden ideapaja kestävää oppimista yhteisössä Ikäihmisten osaamisen tunnistaminen ja uusien mahdollisuuksien avaaminen oppimiselle ja osallisuudelle Elinikäisen oppimisen ohjelman

Lisätiedot

LCIF:n kansainvälinen apurahaohjelma (IAG) Apurahan myöntämisperusteet ja anomuslomake

LCIF:n kansainvälinen apurahaohjelma (IAG) Apurahan myöntämisperusteet ja anomuslomake LCIF:n kansainvälinen apurahaohjelma (IAG) Apurahan myöntämisperusteet ja anomuslomake JOHDANTO Huhtikuun 1996 hallituksen kokouksessa Lions Clubs Internationalin säätiön hallitus hyväksyi uuden apurahaohjelman

Lisätiedot

LIONS-KLUBIN KÄSIKIRJA 2015-2016. 107I-piiri Koulutustoimikunta

LIONS-KLUBIN KÄSIKIRJA 2015-2016. 107I-piiri Koulutustoimikunta LIONS-KLUBIN KÄSIKIRJA 2015-2016 107I-piiri Koulutustoimikunta KÄSIKIRJAN SISÄLTÖ 1. LIONSKLUBIN VUOSISUUNNITETELMAN KESKEISET OSAT 2. VUOSISUUNNITELMAN SISÄLTÖ JA ENNAKKOSUUNNITTELU 3. PRESIDENTIN VASTUUT

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

LAPSET ETUSIJALLA. Ohjelman aktiviteettiopas

LAPSET ETUSIJALLA. Ohjelman aktiviteettiopas LAPSET ETUSIJALLA Ohjelman aktiviteettiopas JOHDANTO Kiitos lionit, kaikesta tuesta ja työstänne lasten olojen parantamiseksi yksi lapsi kerrallaan. Joka päivä lionit eripuolilla maailmaa vastaavat kutsuun

Lisätiedot

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström

FinTandem. koordinaattorin käsikirja. Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström FinTandem koordinaattorin käsikirja Ulrica Taylor Katri Karjalainen Pia Sandås Marika Boström 1 JOHDANTO 2 2 TANDEM KIELENOPPIMISMENETELMÄNÄ 4 3 KUKA VOI OSALLISTUA TANDEMIIN? 8 4 KURSSIMALLI: FinTandem

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma 2011

Toimintasuunnitelma 2011 Prometheus-leirin tuki ry Toimintasuunnitelma 2011 Hallituksen esitys yleiskokoukselle 7.11.2010 1 Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ... 3 2. HALLINTO... 3 2.1. Yleinen hallinto... 3 2.2. Jäsenhankinta... 4 3.

Lisätiedot

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnm qwertyuiopåasdfghjklöäzxcv TOIMINTAMALLI VAPAAEHTOISTOIMIJOIDEN JOHTAMISEEN bnmqwertyuiopåasdfghjklöä Verkostojohtamisen JET -tutkinto zxcvbnmqwertyuiopåasdfghj

Lisätiedot