LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI"

Transkriptio

1 LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI Lionskouluttajien koulutusinstituutti on omistettu osaavien lionskouluttajien kouluttamiseen ja heidän ryhmänsä laajentamiseen. Lukujärjestys ei painotu ainoastaan esitystaitoihin, vaan se kattaa ohjelman jossa käsitellään niitä taitoja ja käsitteitä jotka vaikuttavat koulutuksen laadukkuuteen ja loppupeleissä LCI:n johtajien ja ohjelmien laatuun. Tälle nelipäiväiselle kurssille osallistuneita lioneita vaaditaan järjestämään koulutustilaisuus kuuden (6) kuukauden kuluessa instituutin pitämisestä, jotat heidän katsotaan valmistuneen FDI-ohjelmasta. Ohjaajat ovat lioneita, joilla on hyvät koulutustaidot ja runsaasti kokemusta lionskouluttajina. Päivämäärät ja pitopaikat löytyvät osoitteesta Kuka voi osallistua kouluttajien koulutusinstituuttiin ja miten osallistujat valitaan? Osallistujat valitaan hakijoiden joukosta, joita tukevat piirikuvernööri, Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän moninkertaispiirin koordinaattori ja kuvernöörineuvoston puheenjohtaja hakijan piiristä sen vaalipiirin alueella, jossa instituutti järjestetään. Kandidaatteja ovat lionit, joilla on jo jonkun verran kokemuksta kouluttajana toimimisesta lionskoulutuksissa ja jotka haluavat petrata opetustaitojaan. (Lioneja, joilla on runsaasti kokemusta Lionskouluttajana tai ammattikouluttajina, ei suositella tähän instituuttiin.) Hakijoilla tulee olla perustiedot kouluttamisesta seminaareissa sekä halua kehittää näitä taitoja. Koska vuosittain saamme valtavan määrän hakemuksia, emme voi taata jokaisen hakijan mahdollisuutta osallistua. Milloin kouluttajien koulutusinstituutteja pidetään ja missä? Tarkat ajat ja paikat kouluttajien koulutusinstituutille löytyvät Johtajaresurssikeskus/Kehitysohjelmat - osasta LCI:n verkkosivulla tai ottamalla yhteyttä Mitä aiheita kouluttajien koulutusinstituutissa käsitellään? Instituutin lukujärjestyksessä paneudutaan moniin taitoihin ja käsitteisiin koskien tehokasta luokkahuoneopetusta. Instituutin aiheita ovat: Aikuisopiskelijan ominaisuudet Arviointi Interaktiivinen oppiminen Oppitunnin suunnittelu Esitystaidot Luokkahuoneistunnon hallinta Visuaaliset havainnointivälineet Osallistujien on sitouduttava osallistumaan instituutin koko ohjelmaan, mukaan lukien yhteislounaat. Jokaisella osallistujalla on ennen instituutin päättymistä mahdollisuus esittää oppimiaan taitoja minuutin pituisen loppuprojektin esityksen muodossa. Projektin tulee olla oppitunnin muodossa ja perustua instituutissa opittuihin asioihin. Mitä kuluja instituuttiin osallistumisesta koituu? Lions Clubs International maksaa ateria- ja hotellikulut instituuttipäivien ajalta. Osallistujat maksavat itse osallistumismaksuna US$95,00, jota ei palauteta. Maksu maksetaan vasta kun henkilö on hyväksytty osallistumaan instituuttiin. Osallistujat maksavat omat matkansa ja matkakulunsa seminaariin ja sieltä pois sekä muut oheiskustannukset. Kaikkien osallistujien tulee asua instituutin järjestävissä tiloissa ja heidän pitää osallistua kaikkiin istuntoihin ja aterioille. Institutes & Seminars Department Puhelin: Sähköposti:

2 SENIOR-LIONJOHTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTIT Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti antaa lioneille mahdollisuuden kokoontua nelipäiväiseen interaktiiviseen koulutukseen, jossa he oppivat johtamistaitoja. Senior-lionien johtajainstituuteissa keskitytään lionjohtajien taitojen kehittämiseen, jotta he ovat valmiita johtotehtäviin lohko-, alue- ja piiritasolla. Päivämäärät ja pitopaikat löytyvät järjestön verkkosivuilta Kuka voi osallistua Seniorlionien johtajakoulutukseen? Kandidaattien on oltava hyvässä asemassa olevia lioneita, jotka ovat toimineet menestyksekkäästi klubin presidenttinä, mutta eivät ole vielä saavuttaneet ensimmäisen varapiirikuvernöörin asemaa. Osanottajien ei tarvitse olla parhaillaan missään liontehtävässä. Parhaillaan klubipresidentin virassa olevien lionien hakemuksia voidaan harkita, mikäli tilaa on jäljellä. Koska vuosittain saamme valtavan määrän hakemuksia, emme voi taata jokaisen hakijan mahdollisuutta osallistua. Kandidaattien on oltava hyvässä asemassa olevia lioneita, jotka ovat toimineet menestyksekkäästi klubin presidenttinä, mutta eivät ole vielä saavuttaneet ensimmäisen varapiirikuvernöörin asemaa. Osanottajien ei tarvitse olla parhaillaan missään liontehtävässä. Parhaillaan klubipresidentin virassa olevien lionien hakemuksia voidaan harkita, mikäli tilaa on jäljellä. Koska vuosittain saamme valtavan määrän hakemuksia, emme voi taata jokaisen hakijan mahdollisuutta osallistua. Milloin seniorlionien instituutit pidetään ja missä? Tarkat ajat ja sijainnit Senior-lionjohtajien koulutusinstituuteille löytyvät Johtajaresurssikeskuksesta/Ohjelmankehitys -kohdasta LCI:n verkkosivulla tai ottamalla yhteyttä Mitä aiheita seniorlionien koulutuksessa käydään läpi? Senior-lionjohtajien koulututusinstituutin lukujärjestys keskittyy moniin johtamistaitoihin ja hallintotapoihin, jotka yhdessä edistävät tehokasta johtajuutta. Instituutin aiheita ovat: Erimielisyyksien ratkaiseminen Moninaisuus Esitystaidot Projektihallinta (sisältää ennakkotehtäviä määrätyn projektitiimin kanssa) LCIF LCI:n johtajakoulutusohjelmat ja resurssit Johtamisen perusajatukset Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus Mentorina toimiminen Tiimityö: Suhteiden rakentaminen Lukujärjestys toteutetaan interaktiivisella tavalla sisältäen paljon aikaa keskustelulle ideoista ja lähestymistavoista sekä yleisimmistä haasteista. Osallistujien on sitouduttava osallistumaan instituutin koko ohjelmaan, mukaan lukien yhteislounaat, ja ymmärrettävä, ettei instituutin aikana ole juurikaan aikaa henkilökohtaisille asioille. Mitä kuluja instituuttiin osallistumisesta koituu? Lions Clubs International maksaa ateria- ja hotellikulut instituuttipäivien ajalta.. Osallistujat maksavat itse osallistumismaksuna US$95,00, jota ei palauteta. Maksu maksetaan vasta kun henkilö on hyväksytty osallistumaan instituuttiin. Osallistujat maksavat omat matkansa ja matkakulunsa seminaariin ja sieltä pois sekä muut oheiskustannukset. Kaikkien osallistujien tulee asua instituutin järjestävissä tiloissa ja heidän pitää osallistua kaikkiin istuntoihin ja aterioille. Institutes & Seminars Department Puhelin: Sähköposti:

3 ALOITTAVIEN LIONJOHTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTIT Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituuteissa keskitytään lionjäsenien taitojen kehittämiseen, jotta he saavat valmiudet toimia johtotehtävissä klubitasolla, etenkin klubin presidenttinä. Päivämäärät ja pitopaikat löytyvät järjestön verkkosivuilta Kuka voi osallistua Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituuttiin? Heillä on oltava kokemusta palvelusta jossakin klubitoimikunnassa eivätkä he ole vielä saaneet saavuttaa klubin presidentin asemaa. Myös vastaperustetun klubin presidentit voivat osallistua tähän instituuttiin. Instituutista valmistuvien oletetaan pyrkivän johtamistehtäviin klubin tasolla. Koska vuosittain saamme valtavan määrän hakemuksia, emme voi taata jokaisen hakijan mahdollisuutta osallistua. Milloin ja missä aloittavien lionjohtajien instituutit pidetään? Tarkat ajat ja sijainnit Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituuteille löytyvät Johtajaresurssikeskuksesta/Ohjelmankehitys -kohdasta LCI:n verkkosivulla tai ottamalla yhteyttä Mitä aiheita Aloittavien lionjohtajien koulutuksessa käydään läpi? Senior-lionjohtajien koulututusinstituutin lukujärjestys keskittyy moniin johtamistaitoihin ja hallintotapoihin, jotka yhdessä edistävät tehokasta johtajuutta. Instituutin aiheita ovat: Muutosjohtaminen Viestintä Luova ajattelu Moninaisuus Varmista klubien menestys LCIF Lionien Mentorointiohjelma Menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus Kokousten hallinta Tiimien tukeminen Lukujärjestys toteutetaan interaktiivisella tavalla sisältäen paljon aikaa keskustelulle ideoista ja lähestymistavoista sekä yleisimmistä haasteista. Osallistujien on sitouduttava osallistumaan instituutin koko ohjelmaan, mukaan lukien yhteislounaat. Mitä kuluja instituuttiin osallistumisesta koituu? Lions Clubs International maksaa ateria- ja hotellikulut instituuttipäivien ajalta. Osallistujat maksavat itse osallistumismaksuna US$95,00, jota ei palauteta. Maksu maksetaan vasta kun henkilö on hyväksytty osallistumaan instituuttiin. Osallistujat maksavat omat matkansa ja matkakulunsa seminaariin ja sieltä pois sekä muut oheiskustannukset. Kaikkien osallistujien tulee asua instituutin järjestävissä tiloissa ja heidän pitää osallistua kaikkiin istuntoihin ja aterioille. Institutes & Seminars Department Puhelin: Sähköposti:

4 LIONIEN OPPIMISKESKUKSEN VERKKOKURSSIT Lionien oppimiskeskus on koulutusohjelma joka on suunniteltu itsenäiseen opiskeluun ja on saatavilla verkossa Lions Clubs Internationalin verkkosivuilla. Nämä kurssit käsittelevät johtajuus- ja hallinnointiaiheita liittyen lions-aktiviteetteihin ja lionien vapaaehtoisvirkoihin. Kaikki kurssit sisältävät monivalintatehtäviä, keskustelusimulaatioita, realistisia lions-tilanteita, arviointitehtäviä sekä opiskelijan muistivihkon muistiinpanoja varten kurssin aikana. Kukin kurssi kestää noin minuuttia, mutta jjotkut vaativat kurssin ulkopuolella toteutettavien tehtävien tekemistä. Näiden kurssien yleinen tarkoitus on kehittää lions-johtajien taitoja, mikä taas parantaa Lions Clubs Internationalin järjestöä kokonaisuudessaan. On myös osoitettu, että henkilökohtainen ja ammatillinen kasvu ovat keskeisimpiä syistä miksi joku haluaa liittyä vapaaehtoisorganisaatioon tänä päivänä. Lionien oppimiskeskuksen avulla voimme saattaa kehitysohjelmat ja resurssit mahdollisimman monen lionin ja potentiaalisen johtajan ulottuville. Miten kirjaudun sisään lionien oppimiskeskukseen? Lionien oppimiskeskus sijaitsee Johtajaresurssikeskuksessa (LCI:n verkkosivulla Johtajakoulutuksen kohdassa Jäsenyysosiossa). Miten pääsen näille kursseille? Kurssille sisäänkirjoittautumista on parannettu antamalla lioneille mahdollisuus luoda käyttäjäprofiili käyttämällä lionsklubin jäsennumeroa, valitsemaansa salasanaa sekä nimeä ja sähköpostiosoitetta. Luotuasi käyttäjäprofiilin, sinun tulee käyttää sitä kirjautuessasi kursseille. Uusi sisäänkirjoittautuminen antaa jokaiselle lionille henkilökohtaisen lionsprofiiliraportin verkkokursseista, jotka hän on suorittanut. Käyttämällä samaa tunnusta (käyttäjätunnus ja salasana) voit käydä kurssia tietyn matkaa, kirjautua ulos, ja palata jatkamaan kurssin loppuun samasta kohtaa milloin vain. Jos teet muistiinpanoja kurssilehtiöön, ne tallentuvat myös ja ovat luettavissa kun uudelleen kirjaudut sisään. Mitä aiheita lionien oppimiskeskuksesta löytyy? Seuraavat aiheet ovat tällä hetkellä verkossa: Valmentaminen Tällä kurssilla perehdytään valmentamisen merkitykseen ja sen tarjoamiin etuihin lioneille ja yhteisöille. Tehokkaiden valmentajien yhteisiä piirteitä valaistaan esimerkkien ja aktiviteettien avulla. Saat kurssilta käyttöösi yksinkertaisen viisivaiheisen valmennusmenettelyn. Erimielisyyksien ratkaiseminen Erimielisyydet ovat osa jokapäiväistä elämää. Tällä kurssilla tutustumme selkkausten syihin ja erilaisiin strategioihin, joilla selkkauksia voi ratkaista. Opettelemme oman selkkaustenhallinnan perustyylimme ja tilanteita, joissa toisenlainen tyyli voi olla sopivampi. Lopuksi tutkimme yhteistyöhön perustuvaa lähestymistapaa selkkausten ratkaisuun ja tutustumme seitsenvaiheiseen selkkaustenratkaisumenettelyyn, jonka lopussa jokainen on voittaja. Luovuus Jokaisella on luovuutta. Käy tämä kurssi luovien taitojesi virkistämiseksi, tekemällä luovia harjoituksia kurssin aikana. Opi esimerkkien kautta kuinka muut lionit ovat käyttäneet luovuutta uusien projektien suunnittelussa ja uusien lionsklubien perustamisessa, sekä ovat luoneet uusia ideoita ja vahvistaneet myönteistä ilmapiiriä klubeissa. Päätöksenteko Haluatko parantaa päätöksentekotaitojasi? Tällä kurssilla esitellään vaiheet päätöksenteossa, erilaisia päätöksentekotyylejä sekä tapoja, joilla voi lisätä ryhmän hyväksyntää päätöksille. Kurssilla käydään läpi tekniikat, joita päätöksenteossa voidaan käyttää, kuten Pareton laki, kenttäanalyysi, päätöspuu, tikapuutekniikka ja ruudukkoanalyysivertailu. Delegointi Tällä kurssilla käydään läpi delegoinnin määritelmä ja edut. Kun oma delegointitasosi on määritetty, kurssilla esitellään onnistuneen delegoinnin vaiheet ja siihen liittyvät haasteet. Kurssiaktiviteettien ja harjoitusten avulla voit lisätä delegointia. Tehokas kuunteleminen Puhujana odotat yleisön antavan sinulle jakamattoman huomionsa. Entä kun olet itse yleisössä, annatko puhujalle jakamattoman huomiosi? Tällä kurssilla opit taitoja tehokkaaseen kuuntelemiseen. Mielenkiintoisten aktiviteettien kautta opit kuuntelutaidoista,

5 tehokkaan kuuntelemisen eduista ja tavoista, joita harjoittamalla voit oppia tehokkaaksi kuuntelijaksi jokapäiväisessä elämässäsi. Tehokkaat tiimit Tällä kurssilla opetellaan tunnistamaan tehokkaiden työryhmien piirteet, työryhmän kehitysvaiheet, tapoja joilla johtajat voivat tukea työryhmiä sekä hyvien päätöksentekotapojen käyttäminen. Kurssilla tarjotaan arviointivälineitä työryhmän arviointia varten, vihjeitä työryhmän johtajille sekä kiinnostavia aktiviteetteja, joilla voi motivoida ja aktivoida liontyöryhmiä. Johdanto lionien johtamiseen Tällä kurssilla määritetään johtajuus ja esitellään erilaisia johtamistyylejä ja niiden käyttötapoja. Kurssilla arvioidaan oma johtamistyyli. Esimerkillisten maailmanjohtajien viisi käytäntöä selitetään ja niitä sovelletaan. Valintatehtävien ja pikakokeiden avulla voit tarkistaa oppimasi ja hyödyntää sitä lionstilanteissa. Kurssilla laaditaan henkilökohtainen johtamistaitojen kehityssuunnitelma. Muutosjohtaminen Tällä kurssilla opit muutosjohtajaksi. Harjoituksien avulla tunnistat muutostoteutusmenettelyn roolit ja tavat, jolla eri ihmiset reagoivat muutoksiin ja omaksuvat muutoksen. Pääset arvioimaan vastustusta tarkistuslistojen avulla ja kehittämään tarvittavan muutossuunnitelman. Kokousjohtaminen Kun seuraat lion Davidia klubivierailuilla, tässä kurssissa esitellään kokouksen hyvän hallintatavan kolme vaihetta, tehokkaita kokouksen valmistelumenetelmiä ja tapoja edistää kokouksen etenemistä. Opit ohjaamaan ryhmäkäyttäytymistä ja tekemään seurantaa kokousten välillä. Opit käyttämään käytännöllisiä työlistoja ja tarkistuslistoja, joiden avulla voit tehostaa kokousten hallintaa klubissasi. Jäsenten motivointi Tällä kurssilla professori Kazantis esittelee ihmisten motivaatioon liittyviä teorioita. Lion Michael selittää, miten nämä teoriat liittyvät jäsenten tarpeiden täyttämistä ja klubin jäsenten motivoimista käsitteleviin esimerkkeihin. Näitä tietoja kannattaa käyttää henkilökohtaisessa suunnitelmassa jäsenten motivoimiseen. Mentorointi Kurssillä kuvaillaan mentorin ja mentoroitavan tehtäviä, tehokkaan mentorointisuhteen ominaisuuksia sekä mentoroinnin etuja. Lionien mentoriohjelma kuvaillaan yksityiskohtaisesti Perus- ja jatkotason ohjelmatasoilla. Innovaation edistäminen Kestävä kehitys ja tehokas palvelu vaativat uusia ideoita ja tekoja. Tällä kurssilla annetaan vihjeitä luovuuden kannustamiseen ja innovaatiota tukevan ympäristön luomiseen klubissa. Yhteisöpalvelu Lioneilla on luja side yhteisöön, ja jokainen klubi pyrkii tuottamaan merkityksellisiä palveluja. Tällä kurssilla käsitellään työkaluja ja tekniikoita, joiden avulla voit arvioida paikkakunnan tarpeita, valita vaivan arvoisia projekteja, suunnitella menestyksekkäitä projekteja ja tiedottaa tavoista, joilla klubi palvelee yhteisöä. PR-toiminta Tällä kurssilla määritetään PR-toiminta ja esitellään tapoja, joilla lionsklubit hyötyvät siitä. Opit tunnistamaan uutiskynnyksen ylittävän tapahtuman ja välittämään avainsanomia lionsklubeista. Kurssilla laaditaan hissipuhe ja PR-suunnitelma. Opit tunnistamaan useita PR-välineitä, joita voit hyödyntää. Yleisön edessä puhuminen Tällä kurssilla käsitellään puheen valmistelemista ja tehokasta esittämistä. Kurssiin kuuluu käytännön vihjeitä ja tarkistuslistoja sekä esimerkkejä. Tämä kurssi sopii kokemuksesta riippuen kertaamiseen tai uuden johtamistaidon, julkisen puhumisen, opetteluun. Tavoitteiden asettaminen - Monet ihmiset eivät saavuta tavoitteitaan, koska he eivät määritä niitä riittävän tarkasti. Tällä kurssilla perehdytään juuri tähän. Oppimisprosessiin kuuluu tavoitteiden määrittäminen, toimintasuunnitelman laatiminen ja tavoitteiden hallinta, jotta saavutetaan paras mahdollinen lopputulos. Kurssin lopussa olet tiellä kohti saavutuksia. Jäsenten erilaisuuden arvostaminen Puhuttaessa vapaaehtoistoimintaa kohtaavista muutoksista, tämä kurssi keskittyy jäsenyyden moninaisuuden käsitteeseen järjestömme toiminnassa. Kurssilla keskitytään siihen, miten monimuotoisuudesta on hyötyä lionsklubeille, tutkitaan keinoja hankkia ja säilyttää erilaisia jäseniä ja haastetaan osanottaja kannattamaan moniarvoisuuden kulttuuria. Henkilökohtaisen tehtävälausunnon kirjoittaminen Valmistaudu lähtemään matkalle, jolla opit tuntemaan itsesi! Teet kurssilla sarjan introspektiivisiä harjoituksia, joiden avulla laadit oman toiminta-ajatuksesi ja opettelet käyttämään sitä jokapäiväisessä elämässä. Saat myös mallin siitä, miten tärkeimmät asiat tehdään ensin ja miten vähemmän tärkeitä tehtäviä estetään syömästä pääosaa ajasta.

6 Electronic Learning Department Puhelin: Sähköposti:

7 JOHTAJAKOULUTUKSEN VERKKOSEMINAARIT Webinaarit ovat virtuaalisia, tunnin mittaisia koulutustilaisuuksia jotka esitetään verkon välityksellä osallistujille eri paikoissa. Osallistujat osallistuvat internetin välityksellä ja ovat siten yhteydessä ryhmän muihin jäseniin ja ohjaajaan. Osallistujat ohjataan tiettyyn internetosoitteeseen jossa he voivat rekisteröityä ja kirjautua sisään. Johtajaresurssikeskuksen Ohjelmankehitys- osassa on Webinaarit -sivu, jolta löytyy opas ilmoittautumiseen ja sisäänkirjoittautumiseen. Suurimmalla osalla webinaareista on yksi tai kaksi ohjaajaa sekä yksi valvoja. Osallistujat seuraavat PowerPoint -esitystä ja äänestyskysymyksiä koneellaan. He kuuntelevat ohjaajaa joko tietokoneensa kaiuttimista tai kuulokkeista. Osallistujat voivat osallistua keskusteluun tai vastata kysymyksiin kuten tavallisellakin luennolla, käyttämällä joko puhelimensa tai tietokonekuulokkeiden mikrofonia. Johtajakoulutuksen webinaarien tarkoitus on antaa tietoa ja mahdollisuuksia vastata kysymyksiin webinaarin aikana. Tämä koulutusmuoto antaa tilaisuuden kansainväliselle ideoiden vaihtamiselle, jossa keskitytään johtajakoulutuksen aiheisiin. Miten rekisteröidyn webinaariin? Webinaarit -sivu Johtajaresurssikeskuksessa (Johtajakoulutuksen kehittämisosassa) listaa päivät ja kuvaukset järjestettävistä webinaareista. Jokaisen istunnon kohdalla on linkki, jota kautta voi ilmoittautua kyseiseen webinaariin. Sivulta löytyy myös opas miten rekisteröityä ja kirjoittautua sisään webinaariin. Minkälainen tietokone tarvitaan osallistumiseen? Saadaksesi mahdollisimman paljon irti jokaisesta webinaarista sinulla tulee olla tietokone jossa internetyhteys sekä äänentoistomahdollisuus. Parhaat tulokset saat USB -kuulokkeista joihin kuuluu myös mikrofoni liitettynä tietokoneeseesi. Voit myös käyttää puhelimen äänentoistoa. PC-käyttäjille: Internet Explorer 6.0 tai uudempi, Mozilla Firefox 3.0 tai uudempi (JavaScriptTM ja JavaTM aktivoituna) Windows 2000, XP, 2003 Server, Vista tai Windows 7 Kaapelimodeemi, DSL, tai parempi internetyhteys Vähintään Pentium luokka 1GHz CPU jossa 512 MB RAM (suositus) (2 GB RAM Windows Vista) Electronic Learning Department Puhelin: Sähköposti:

8 ALUEELLINEN LIONIEN KOULUTUSINSTITUUTTI Lionien alueellisen johtajakoulutusinstituutin ohjelma on suunniteltu rohkaisemaan ja tukemaan johtajakoulutusta moninkertaispiirin tasolla. Moninkertaispiirit voivat hakea rahoitusta paikallisten instituuttien järjestelykuluihin. Alueellisen koulutusohjelma perustuu Lions Clubs Internationalin (LCI) sponsoroiman Lionien johtajakoulutus instituutin ohjelman runkoon. Kuka voi hakea Lionien alueelliseen koulutusinstituuttiin? Kaikille moninkertaispiirien GLT-koordinaattoreille sekä yksittäispiirien GLT-koordinaattoreille joiden tiedot LCI:llä on rekisterissään, lähetetään tietoa tästä ohjelmasta vuosittain, ja he kaikki voivat lähettää hakemuksia. Kuka voi osallistua Lionien alueelliseen johtajakoulutukseen? Osallistujat: Kaikki lionit, lionessit, ja täysi-ikäiset leot. Kouluttajat: Koordinaattorin ja/tai ainakin yhden alueellisen koulutusinstituutin jäsenen on oltava toiminut kouluttajana Lionsklubien kansainvälisen järjestön järjestämässä seminaarissa, tai kansainvälisenä johtajana tai maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän (GMT) jäsenenä. Kaikilla kouluttajilla tulisi olla aikaisempaa koulutus- tai opetuskokemusta. Mitä alueellisen koulutusinstituutin lukujärjestykseen sisältyy? Lukjärjestyksestä päättää instituutin suunnittelutoimikunta, moninkertaispiirin tarpeiden mukaisesti. Sisällön tulisi perustua johtajakoulutuksen ohjelmaan. Johtajakoulutusjaostolta saa pyydettäessä suunnittelun avuksi CD-romin. Mitkä ovat rahoituksen säännöt? Apurahoja alueellista koulutusta varten on rajallinen määrä. Jotta taattaisiin oikeudenmukaisuus kansainvälisten vaalipiirien kesken, on alueellisen koulutusinstituutin apurahabudjetista varattu kullekin kansainväliselle vaalipiirille tietty summa. Summan määrä perustuu alueen hyvässä asemassa olevien jäsenten määrään edellisen toimivuoden 30. syyskuuta tilastojen mukaisesti. Alueellisen instituutin apurahaa voi saada 143 US dollaria per vahvistettu osallistuja ja enimmillään US dollaria per moninkertaispiiri, sen osallistuessa ohjelmaan ensimmäistä tai toista kertaa. Jo kahdesti instituutin järjestäneet piirit voivat saada eninitään 7500 dollaria apurahaa. Lionsklubien kansainväliseltä järjestöltä saatu apurahan summa ei voi ylittää 50 prosenttia instituutin järjestämisen kokonaiskustannuksista. Jokaisen apurahaa hakevan tahon tulee hankkia omasta takaa rahoitus 50 prosentille alueellisen instituutin kokonaiskuluista. Tämä osa ei saa tulla LCI:n lähteistä. Osamaksu perustuen 50 prosenttiin alueellisen instituutin kokonaiskustannuksista tulee toimittaa alueellisen instituutin koordinaattorille viimeistään (30) päivää ennen instituutin alkua. Kouluttajien, joiden kuluihin saadaan avustusta LCI:ltä, lukumäärä ei saa olla 10 prosenttia suurempi kuin osallistujien lukumäärä. 10 prosentin yli meneviä muutoin hyväksyttäviäkään kuluja ei korvata. Mikä rooli moninkertais-/yksittäispiireillä on? Moninkertaispiiri/yksittäispiiri on vastuussa kaikista alueellisen instituutin osa-alueista. Vaikka Lionsklubien kansainvälinen järjestö tarjoaa rahoitusapua, se ei kuitenkaan ole vastuussa moninkertaispiirin/yksittäispiirin toiminnasta ja/tai muista kuluista liittyen instituutin järjestelyihin. Mitä hakuprosessiin kuuluu? Kun hakemus alueellisen johtajakoulutusinstituutin järjestämiseksi on saapunut, se tarkastetaan johtajakoulutusjaoston toimesta. Ainoastaan puutteettomasti täytetyt hakemukset pääsevät harkintaan. Hakemukset käsitellään siinä järjestyksessä kun ne saapuvat. Vaatimukset täyttät ensikertalaiset ovat ensisijalla.

9 Hakemuksen hyväksynnän jälkeen, johtajakoulutusjaosto laatii Alueellisen johtajakoulutusinstituutin sopimuksen, joka tulee täyttää ja allekirjoittaa ja palauttaa johtajakoulutusjaostoon 60 päivän kuluessa, rahoituksen saamisen takaamiseksi. Mitä tulee tehdä sen jälkeen kun Alueellinen johtajakoulutusinstituutti on pidetty? Seuraavat asiakirjat tulee toimittaa johtajakoulutusjaostoon 120 päivän kuluessa instituutin päättymisestä: Lopullinen arviointiraportti, sisältäen osallistujien arvioinnit Alueellisesta johtajakoulutusinstituutista, kopiot jokaisen osallistujan arvioinnista allekirjoituksineen, lista osallistujista sekä kouluttajista sisältäen nimet, postitusosoitteet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet, sekä lopullinen arviointiyhteenveto jossa piirikuvernöörin ja/tai kuvernöörineuvoston puheenjohtajan sekä GLT-koordinaattorin allekirjoitukset. Laskuyhteenvetolomake ja kaikki laskut ja kuitit eritellyistä kuluista tulee toimittaa korvausten saamiseksi. Maksettava summa määräytyy instituutin kuluista (vain sallittavat kulut) ja maksetaan vasta kun yllä mainitut tositteet on saatu ja tarkastettu. Korvaus suoritetaan moninkertaispiirin tai yksittäispiirin tilille. Johtajakoulutuksen hallinnollinen osasto Puhelin: Sähköposti:

10 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUS APURAHAOHJELMA Ohjelman puitteissa on haettavissa rajoitettu määrä apurahaa ensimmäisten / toisten varapiirikuveröörien koulutusta varten. Kuka voi lähettää hakemuksen moninkertaispiirin johtajakoulutusapurahasta? Kaikki moninkertaispiirien GLT-koordinaattorit ja joiden tiedot LCI:llä on rekisterissä voivat lähettää hakemuksen. Millainen lukujärjestys näihin moninkertaispiirin koulutusohjelmiin sisältyy Koulutuksen opetusohjelmasta päättävät moninkertaispiirissä koulutuksesta vastaavat henkilöt kuten moninkertaispiirin GLT-koordinaattori. Sisällön tulee perustua moninkertaispiirin koulutustarpeisiin. Johtajakoulutusjaosto antaa apua aiheiden valintaan ensimmäisten ja toisten varapiirikuvernöörien koulutuksia varten. Mitkä ovat rahoituksen säännöt? Ensimmäisen varapiirikuvernöörin koulutuksen hyväksyttäviä kuluja korvataan enimmillään USD 100 per osallistumisensa vahvistanut henkilö, sekä lisäksi moninkertaispiirin GLT-koorindaattori, kuitenkaan ylittämättä varsinaisia aiheutuneita kuluja. Toisen varapiirikuvernöörin koulutuksen hyväksyttäviä kuluja korvataan enimmillään 75 US dollaria per osallistumisensa vahvistanut henkilö, sekä lisäksi moninkertaispiirin GLT-koordinaattori, kuitenkaan ylittämättä varsinaisia aiheutuneita kuluja. Vahvistettuihin osallistujiin voidaan lukea ainoastaan 1. ja 2. varapiirikuvernöörit. Hyväksyttyjä kuluja ovat kokoushuoneen vuokra, materiaalit, audiovisuaalisten välineiden vuokra sekä osanottajien ja ohjaajien ateriat ja yöpyminen. Mitä hakuprosessiin kuuluu? Heti kun moninkertaispiiri alkaa suunnittelemaan ensimmäisten ja toisten varapiirikuvernöörien koulutusta, sen kannattaa toimittaa päämajaan Moninkertaispiirin johtajakoulutusapurahahakemus (istuvan kuvernöörineuvoston puheenjohtajan ja GLT-aluejohtajan allekirjoitus vaaditaan) johtajakoulutusjaostolle. Lomakkeeseen tulee täyttää kouluttajien nimet, pätevyydet, kuten myös aiheet joita koulutuksessa tullaan käsittelemään sekä koko ohjelman lukujärjestys. Nämä tiedot saatuaan päämaja tarkastaa ne, hyväksyy, ja lähettää GLT MD koordinaattorille hyväksymiskirjeen. Apurahoja ei makseta ellei hyväksyntää ole saatu ennen koulutuksen alkua. Hakemus löytyy Johtajakoulutuksen sivulta LCI:n verkkosivulla. Mitä tulee tehdä sen jälkeen kun moninkertaispiirin koulutus on pidetty? Seuraavat dokumentit tulee lähettää johtajakoulutusjaostoon 120 päivän kuluessa koulutuksen pitämisestä: kulukorvauslomake ja alkuperäiset kuitit (tilintarkastussäännöt lähetetään) sekä lisat osallistujista, jotka ovat allekirjoittaneet lomakkeen todistuksena osallistumisesta. Johtajakoulutuksen hallinnollinen osasto Puhelin: Sähköposti:

11 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN APURAHAOHJELMA Tämän ohjelman puitteissa myönnetään rahoitusta tukemaan tärkeää koulutusta ja kehitysohjelmia klubien tukemiseksi. Sallittuja ohjelmia ovat: Klubin erinomaisuusprosessin (KLP) ohjaajan koulutus Lohkon puheenjohtajan koulutus Kuka voi hakea Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän piirin rahoitustuen apurahaa? Kaikki piirien GLT-koordinaattorit, joiden tiedot LCI:llä on rekisterissä saavat ilmoituksen tästä ohjelmasta joka vuosi ja he voivat lähettää hakemuksen. Mikä on hyväksyttyjen ohjelmien opintosuunnitelma? Kaiken koulutuksen tulee perustua LCI:n hallituksen hyväksymään opintosuunnitelmaan näille ohjelmille. Mitkä ovat rahoituksen säännöt? Hyväksyttäviä kuluja korvataan vastaavuusperiaatteella, korkeintaan 500 dollaria per piiri per vuosi. Rahoitusta voi hakea piirin GLT-koordinaattori piirikuvernöörin hyväksynnällä ja vastaavasti moninkertaispiirin GLT-koordinaattori ja GLT-aluejohtaja. LCI:n tulee hyväksyä rahoitushakemus ennen koulutuksen järjestämistä. Hyväksyttyjä kuluja ovat kokoushuoneen vuokra, materiaalit, audiovisuaalisten välineiden vuokra sekä osanottajien ja ohjaajien ateriat ja yöpyminen. Mitä hakuprosessiin kuuluu? Piirin GLT-koordinaattorin tulee täyttää tarvittavat lomakkeet rahoituksen hakemiseksi ennen koulutuksen järjestämistä. Vain piirin GLT-koordinaattorit voivat lähettää hakemukset. Jotta rahoituspyyntöä harkitaan, lomakkeiden tulee olla täytetty oikein, mukaan lukien tarvittavat allekirjoitukset (piirin GLTkoordinaattori, vastaava piirikuvernööri, moninkertaispiirin GLT-koordinaattori ja GLT-aluejohtaja). Jokaiseen haettuun koulutusohjelmaan vaaditaan erillinen hakemuslomake. Hakemukseen vaaditaan piirin ja ohjelman tiedot, mukaan lukien lista ohjaajien nimistä, heidän pätevyydestään ja ohjelman aikataulu. Täytetyt rahoitushakemuslomakkeet tulee lähettää Johtajakoulutuksen hallinnolliseen osastoon ennen koulutuksen järjestämistä Nämä tiedot saatuaan päämaja tarkastaa ja hyväksyy ne sekä lähettää piirin GLTkoordinaattorille hyväksymiskirjeen. Apurahoja ei makseta ellei hyväksyntää ole saatu ennen koulutuksen alkua. Mitä tulee tehdä sen jälkeen kun piirin koulutus on pidetty? Seuraavat asiakirjat tulee toimittaa johtajakoulutusjaostoon 120 päivän kuluessa koulutuksen päättymisestä: Osallistujien läsnäololomake yhdessä Kuluhakemuslomakkeen ja vastaavien kuittien kanssa hyväksytyistä menoista. Kun nämä on vastaanotettu ja koulutuksen tiedot tarkistettu, 50% koulutuksen pitämisen hyväksytyistä kuluista tullaan korvaamaan. Korvaus on korkeintaan 500 dollaria per piiri per vuosi. Kaikki korvaukset maksetaan piirille. Johtajakoulutuksen hallinnollinen osasto Puhelin: Sähköposti:

12 KLUBIVIRKAILIJOIDEN PEREHDYTYKSEN OHJELMARESURSSI Perusteellisen Klubivirkailijoiden perehdytys on erittäin tärkeää terveen klubikulttuurin rakentamisessa. Sillä on suoranainen vaikutus jäsentenhankintaan ja osallistumiseen. Näiden tärkeiden virkailjoiden koulutukseen tulisi sisältyä tietoa virkaijoiden roolista, tehtävistä vuoden aikana sekä tietoa piirin ja LCI:n ohjelmista, jäsenistä, tavoitteiden asettamisesta, PR-toiminnasta ja kokousjohtamisesta. Koulutuksen tulee myös perustua virkailjoiden tarpeisiin, siitä tulee tiedottaa ja se tulee järjestää hyvissä ajoin ja sopivana ajankohtana ja sopivassa paikassa, kokeneiden kouluttajien toimesta. Koulutusmateriaaleja joilla pääseen alkuun koulutuksen suunnittelussa löytyy Johtajaresurssikeskuksesta LCI:n verkkosivuilla. Nämö materiaalit on haluttaessa saatavilla myös CD-romilla. Mitä resursseja tarvitaan? 1. Kouluttajan opas joka sisältää suositellun lukujärjestyksen, tietoja aikuisopiskelijoiden piirteistä, ja listan liosnklubien resursseista liittyen kuhunkin lukujärjestyksen aiheeseen. 2. Resursseja koulutukseen, tarpeiden arviointiin, oppituntien suunnitteluun, koulutuksen arviointiin ja ilmoittautumiseen. 3. Resurssit liittyen ajanhallintaan. 4. PowerPoint -moduulit itsenäiseen opiskeluun klubipresidentin, sihteerin ja rahsstonhoitajan rooleista. Kuka voi pyytää Klubivirkailijakoulutuksen materiaaleja? GLT-piirikoordinaattoreille lähetetään sähköposti jossa tiedotetaan näiden materiaalien saatavuudesta. Viestissä kerrotaan, että nämä materiaalit löytyvät LCI:n verkkosivulta Koulutusmateriaalit/Resurssit - kohdasta Johtajaresurssikeskuksessa. Voiko piiri saada useamman kuin yhden CD:n, jolla on klubivirkailijoiden materiaalit? Postituskulujen takia vain yksi CD lähetetään jokaiseen piiriin. Tiedostoja saa kopioida lioneille, jotka osallistuvat virkailijoiden koulutukseen. Facilitated Learning Department Puhelin: Sähköposti:

13 TOISEN VARAPIIRIKUVERNÖÖRIN KOULUTUS Toisen varapiirikuvernöörin koulutusohjelma tarjoaa joustavan, kaksivaiheisen lähestymistavan maksimoida oppiminen ja vastata toisen varapiirikuvernöörin koulutustarpeisiin. Vaihe 1 koostuu itsenäisesti suoritettavasta koulutusmoduulista ja Vaihe 2 muodostuu ohjatusta workshopista, jonka vetää GLT moninkertaispiirin tasolla. Toisen varapiirikuvernöörin koulutusohjelman voi toteuttaa kahdella eri tavalla: Vaihtoehto A: Vaiheen 1 (verkko-osuus) suorittaminen Vaihtoehto B: Suoritetaan Vaihe 1 ja sen jälkeen Vaihe 2 (workshop). Vaihtoehto B molempien vaiheiden suorittaminen on suositeltu vaihtoehto tämän ohjelman suorittamiseksi. Moninkertaispiirin GLT-koordinaattori (tai GLT-aluejohtaja yksittäispiirin tapauksessa) on vastuussa parhaan mahdollisen vaihtoehdon valitsemisesta ja koulutuksen järjestämisestä. Mitä aiheita käsitellään Toisen varapiirikuvernöörin verkkokoulutuksessa (Vaihe 1)? Toisen varapiirikuvernöörin verkkokoulutus sijaitsee Johtajaresurssikeskuksessa LCI:n verkkosivulla. Se on itsenäisesti suoritettava PowerPoint -esitys ja se antaa yleiskatsauksen piirikuvernööritiimin velvollisuuksista ja erityisesti keskitytään toisen varapiirikuvernöörin rooliin ja velvollisuuksiin sekä hänen rooliinsa piirin hallinnossa ja GMT:n ja GLT:n osana. Lisäksi sivulta löytyy ladattava työkirja, joka auttaa toista varapiirikuvernööriä oppimaan uudet asiat. Mitä aiheita käsitellään Toisen varapiirikuvernöörin koulutusworkshopissa (Vaihe 2)? LCI tarjoaa opintosuunnitelmat ja siihen liittyvät materiaalit ja osanottajille jaettavat monisteet ohjaajalle, joka saattaa järjestää kahdeksankin istuntoa. Niiden, jotka päättävät vetää ohjelman Vaiheen 2, pitää järjestää neljä pakollista istuntoa ja valita niin monta valinnaista istuntoa kuin katsotaan sopivaksi alueen koulutuksen erityispiirteet huomioonottaen.* Aiheita ovat: Pakolliset istunnot: Yleiskatsaus ohjelmaan Menestys tiimityön kautta Yhteistyö Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän kanssa Yhteistyö Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän kanssa Valinnaiset istunnot: Yhteistyö LCIF-piirikoordinaattorin kanssa Teknologia ja toinen varapiirikuvernööri Kokousten hallinta Viestintätaidot Miten saan workshopin opintosuunnitelman ja tukimateriaalit? Moninkertaispiirien GLT-koordinaattoreille on lähetetty CD, jolla on koko opintosuunnitelma, mukaanlukien oppimateriaalit ja tukimateriaalit. Jos CD:stä tarvitaan lisäkopioita, moninkertaispiirien GLTkoordinaattorit voivat ottaa yhteyttä Johtajakoulutuksen hallinnolliseen osastoon päämajassa. Mitä rahoitusta on saatavilla tätä ohjelmaa varten? Tätä ohjelmaa varten on haettavissa rajoitettu määrä varoja Moninkertaispiirin johtajakehityksen rahoitusohjelman kautta. Moninkertaispiirit voivat hakea tätä rahoitusta hakusääntöjen mukaisesti. Rahoitusta koskevat kysymykset tulee esittää Johtajakoulutuksen hallinnolliselle osastolle LCI:n päämajassa. Johtajakoulutuksen hallinnollinen osasto Puhelin: Sähköposti:

14 LOHKON PUHEENJOHTAJAN KOULUTUS Lohkon puheenjohtajan koulutus on laadittu, koska tämä virka on kriittisen tärkeä klubien ja piirin menestykselle ja ohjelman tavoitteena on kehittää tehokkaasti tässä virassa toimivien lionien taitoja. Ohjelma voidaan toteuttaa kahdella tavalla, riippuen alueellisista tarpeista ja koulutustilanteesta: Vaihtoehto A: Suoritetaan vain Lohkon puheenjohtajan koulutus verkkokoulutuksena Vaihtoehto B: Suoritetaan Vaihe 1 verkossa (Lohkon puheenjohtajan koulutus) ja siihen liittyvä tehtävä ja sen jälkeen Vaihe 2, koulutusworkshop. Vaihtoehto B on suositeltava tapa suorittaa tämä ohjelma. Piirin GLT-koordinaattori yhdessä piirikuvernöörin ja moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin kanssa ovat vastuussa parhaan vaihtoehdon valitsemisesta vastaamaan paikallisiin tarpeisiin. Mitä aiheita käsitellään Lohkon puheenjohtajan verkkokoulutuksessa? Verkossa oleva Lohkon puheenjohtajan koulutus löytyy Johtajaresurssikeskuksesta LCI:n verkkosivulla ja se on itsenäisesti suoritettava opintomoduuli, jossa keskitytään lohkon puheenjohtajan tehtäviin, haasteisiin ja resursseihin. Eritysesti moduulissa käsitellään seuraavat aiheet: Tehtävän vastuualueet Motivaatio Viestintä Ongelmanratkaisu Tavoitteen asettaminen Valmentaminen Raportit / resurssit Kuka voi osallistua Lohkon puheenjohtajan koulutusworkshopiin? Ohjelma on suunniteltu erityisesti tuleville ja/tai nykyisille lohkon puheenjohtajille. Mitä aiheita käsitellään Lohkon puheenjohtajan koulutusworkshopissa? LCI tarjoaa opintosuunnitelmat ja siihen liittyvät materiaalit ja osanottajille jaettavat monisteet ohjaajalle neljään interaktiiviseen istuntoon. Istunnot sisältävät syvälliset analyysit ja yhteistyöhön perustuvan lähestysmistavan seuraaviin alueisiin: Lohkon puheenjohtajan rooli Monitasoisen viestinnän edistäminen Klubien valmentaminen Tavoitteiden asettaminen menestyksen varmistamiseksi Piirin GLT-koordinaattori yhdessä piirikuvernöörin ja moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin kanssa päättävät workshopin pitämisen päivämäärästä, sijainnista ja sisällöstä. Johtajakoulutuksen hallinnollinen osasto Puhelin: Sähköposti:

KOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI

KOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI KOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI Yhteenveto ohjelmasta: Kouluttajien koulutusinstituutti on omistettu osaavien lionskouluttajien kouluttamiseen ja heidän ryhmänsä laajentamiseen. Lukujärjestys ei painotu

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 1: Yleiskatsaus tehtävistä ja velvollisuuksista TYÖKIRJA Tämän moduulin tarkoitus on antaa sinulle yleiskäsitys lohkon puheenjohtajan tehtävistä.

Lisätiedot

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät piirin GLT-koordinaattorin (GLT-D) vaatimukset, voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea vastuista ja vaatimuksista, täyttää hakemus

Lisätiedot

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin (GLT-MD) vaatimukset (sivu 3), voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea tiedot

Lisätiedot

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut piirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan tiedot viran vastuista

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 2: Lohkon puheenjohtaja lohkon hallintojohtajana TYÖKIRJA Tässä moduulissa keskitytään lohkon puheenjohtajan rooliin lohkon hallintojohtajana.

Lisätiedot

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma Apurahahakemus Leojohtajien apurahaohjelman puitteissa myönnetään taloudellista avustusta lionien moninkertaispiireille, osapiireille tai yksittäispiireille

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas Symposiumin yleiskatsaus Lioneilla on pitkä perinne maailman lasten auttamiseksi olosuhteissa, joissa he kärsivät köyhyydestä, kodittomuudesta, nälästä,

Lisätiedot

ALUEELLINEN LIONJOHTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI RAHOITUSKÄYTÄNTÖ

ALUEELLINEN LIONJOHTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI RAHOITUSKÄYTÄNTÖ RAHOITUSKÄYTÄNTÖ HAKEMUSOHJEET o Vuoden 2016 2017 Lionien alueellisen johtajakoulutusinstituutin (RLLI) täytetyn rahoitushakemuksen on oltava perillä johtajakoulutuksen kehittämisjaostossa viimeistään

Lisätiedot

Klubin erinomaisuusprosessi Lite Osallistujan työkirja

Klubin erinomaisuusprosessi Lite Osallistujan työkirja CLUB EXCELLENCE Lite PROCESS Klubin erinomaisuusprosessi Lite Osallistujan työkirja Hyvä KLP-workshopin osallistuja, Lions Clubs Internationalin henkilökunta on iloinen klubinne osallistumisesta Klubin

Lisätiedot

Esitehtävät. Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti

Esitehtävät. Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti Esitehtävät Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti 2015-2016 Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti Esitehtävät Onnittelut valinnastasi senior-lionien johtajakoulutukseen! Tällä sivulla on tiivistelmä

Lisätiedot

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420

Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen hakeminen ja raportointi Rotarypiirissä 1420 Piiriapurahojen tarkoitus Rotarypiirin 1420 alueelle toimivat klubit voivat hakea piiriltä apurahaa ensisijaisesti rotaryaatteen mukaisiin humanitaarisiin

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja 27.5.2015 esittäjän etunimi sukunimi 2 Jäsenjohtajan avainalueet Lionsklubin virallinen virkailija, joka

Lisätiedot

Piirin tavoitteet & toimintasuunnitelmat Miten hakea vahvistus asetetuille tavoitteille

Piirin tavoitteet & toimintasuunnitelmat Miten hakea vahvistus asetetuille tavoitteille Jotta piirin johtajakoulutuksen kehitystavoitteet ja toimintasuunnitelmat katsotaan olevan lopullisia, ne on vahvistettava seuraavan suunnitelman mukaisesti*: Johtajakoulutuksen kehittämistavoitteet Toinen

Lisätiedot

LIONIEN MENTORI- OHJELMA

LIONIEN MENTORI- OHJELMA LIONIEN MENTORI- OHJELMA Jatkotason mentoriopas SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Mentoroitavalle 3 Mentorille 4 Lionien mentoriohjelma Perustason mentoriohjelma 5 Jatkotason mentoriohjelma 5 Mentoroimisesta Menestyksellinen

Lisätiedot

2015-2016 Sisällysluettelo

2015-2016 Sisällysluettelo 2015-2016 Sisällysluettelo I. Piirikuvernöörin tiimi Piirikuvernööri... I-1 Ensimmäinen varapiirikuvernööri... I-2 Toinen varapiirikuvernööri... I-4 Tehokkaat piirikuvernööritiimit... I-6 II. Kansainvälinen

Lisätiedot

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE

SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE SUUNNITELMA VAHVEMMALLE KLUBILLE Tämä ei ole mikään salaisuus. Tehokkaimmat lionsklubit pyrkivät jatkuvasti tunnistamaan tapoja, joilla laajentaa niiden antaman humanitäärisen

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Sihteerin avaintehtävät

Sihteerin avaintehtävät SIHTEERIN OPAS Sihteerin avaintehtävät 1. Toimia presidentin oikeana kätenä sekä hallituksen että klubikokouksissa. 2. Liiton jäsenrekisterin ylläpito. (uudet jäsenet, eroavat jäsenet, jäsenten yhteystietojen

Lisätiedot

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa

OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa OHJE 1 (14) Peruskoulun ensimmäiselle luokalle ilmoittautuminen Wilmassa Wilman hakemukset ja muut lomakkeet EIVÄT NÄY mobiililaitteisiin asennettavissa Wilma-sovelluksissa. Huoltajan tulee siis käyttää

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA TAVALLISTEN APURAHOJEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA SÄÄNNÖT TEHTÄVÄLAUSUNTO JA APURAHOJEN TÄRKEYSJÄRJESTYS LCIF:n tavalliset apurahat antavat rahoitusta

Lisätiedot

Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä

Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä Uudet jäsenet vaikutuksen kasvattamiseksi -toimintasuunnitelma Tammikuu 2016 - tammikuu 2018 Sisällysluettelo Johdanto: Miksi nyt Meidän strategiamme Johtajakoulutuksen

Lisätiedot

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN

OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OPAS KULTA2 -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN 1. Kulta2 -järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 1-3 2. Järjestelmään kirjautuminen olemassa olevalla käyttäjätunnuksella ja salasanalla s. 4-5 3. Hakemuksen

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi. palvelun käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi palvelun käyttöohje Palvelua voi käyttää selaimilla: Internet Explorer 9 tai uudempi Firefox 3.5 tai uudempi Opera 10.5 tai uudempi Chrome ja Safari uusimmat versiot

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Esimies Personec HR-järjestelmä sisältää yliopistojen palkkausjärjestelmän arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä ypj-arviointiprosessin

Lisätiedot

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja

PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja PERSONEC HR-JÄRJESTELMÄ Käyttöohje Yksikön johtaja Personec HR-järjestelmä sisältää valtion palkkausjärjestelmän (yliopistot) arviointilomakkeet, joihin tallennetut tiedot siirtyvät järjestelmässä VPJ-arviointiprosessin

Lisätiedot

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Virkailijakoulutus

Klubin jäsenjohtajan tehtävät. Virkailijakoulutus Klubin jäsenjohtajan tehtävät Virkailijakoulutus Taustalla kauden 2011-2012 teemat Järjestön teema Me palvelemme Kv presidentin Wing-Kun Tamin teema Minä luotan Kotimainen teema Vastuu on minun Piirin

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 29.1.2016 1 Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Tuetut selaimet Internet Explorer 11 tai uudempi. Microsoft on päättänyt Internet Explorerin (IE) versioiden 8, 9 ja 10 tuen. Mozilla Firefox 3.5. tai

Lisätiedot

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK

Mirva Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö. 4/2/12 Copyright VirtuaaliAMK Mirva Pilli-Sihvola@kyamk.fi Verkko-opetuksen koordinaattori, VirtuaaliAMK yhteyshenkilö 1 Suomen Virtuaaliammattikorkeakoulu, VirtuaaliAMK, on ammattikorkeakoulujen (29) muodostama yhteistyöverkosto.

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.11.2014 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen 23.11.2014 ARS koulutus 2 Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä

Lisätiedot

MyLCI Suojausryhmät tehtävittäin

MyLCI Suojausryhmät tehtävittäin KLUBITASO Klubi Tehtävä Klubin jäsenjohtaja Klubin 1. varapresidentti Klubin rahastonhoitaja Presidentti Sihteeri ALUE- JA LOHKOTASO Lohko Lohko-taso Lohkon puheenjohtaja Alue Alue-taso Alueen puheenjohtaja

Lisätiedot

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset

KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset KULTA2-JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖOPAS Liikunta-, kulttuuri-, nuoriso-, hyvinvointiavustukset Sisällysluettelo: 1. Sisällysluettelo s. 1 2. Kulta2-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa s. 2-3 3. Kirjautuminen

Lisätiedot

Pikaopas - Rahoitushakemus

Pikaopas - Rahoitushakemus Pikaopas Rahoitushakemus Versio 2016-07-07 Pikaopas - Rahoitushakemus Ennen aloittamista Johtava tuensaajaa laatii rahoitushakemuksen Min ansökan-palvelussa. Sinun tulee luoda käyttäjätili hakemuksen täyttämiseksi

Lisätiedot

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 12.6.2012 Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia SISÄLLYSLUETTELO 1 Soveltamisala 1 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT Kansainvälisellä hallituksella on valta määrätä tämän järjestön kaikista virallisista julkaisuista sekä oikeus valvoa ja ohjata niitä. B. MÄÄRITELMÄ "VIRALLINEN JULKAISU"

Lisätiedot

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET

N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET N-PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN STRATEGIA JA HANKKEET 2012-2013 2/5 SISÄLLYSLUETTELO 1. Missio 2. Nykytila-analyysi ja johtopäätökset analyyseista 3. Pelikenttä 4. Visio 5. Päämäärät 6. Menestyskonsepti 7.

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Käsiteltiin tilintarkastusta koskevat suunnitelmat koskien

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

Arne Ritari säätiö rs.

Arne Ritari säätiö rs. Arne Ritari säätiö rs. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 18.8.2012 www.lions.fi/ar-saatio Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 19.3.2012 21 Voimaantulo 1.1.2013 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan

Lisätiedot

RES-Kouluttajan hyväksymishakemus

RES-Kouluttajan hyväksymishakemus Luonnos 1 (10) RES-Kouluttajan hyväksymishakemus 1 Hakijan tiedot A. Nimi ja yhteystiedot Kouluttajan nimi Y-tunnus Kotipaikka Osoite Postinumero Postitoimipaikka B. Yhteyshenkilöiden tiedot C. Yleistä

Lisätiedot

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ

Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Rautavaaran kunta LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALK- KIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 20.10.2014 250 Kunnanvaltuusto 17.11.2014 44 Kunnanhallitus 9.12.2014 307 Kunnanvaltuusto 15.12.2014 60 Voimaantulo 1.1.2015 2 PALKKIOSÄÄNTÖ

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU

TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU TYÖNTEKIJÄN KÄYTTÖOHJEET - SOKU ETUSIVU Kun tulet SOKU-järjestelmän (SOKU) etusivulle, näet listan avoimista työpaikoista. Yläpalkissa mustalla ympyröitynä on Kirjaudu-nappi Kun klikkaat sitä, pääset kirjautumissivulle.

Lisätiedot

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN JA VIRANHALTIJOIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä: 13.12.2012 94 Voimaantulopäivämäärä: 1.1.2013 Valtuuston muuttama 25.4.2013 56 1 Soveltamisala Kaupungin

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRITIIMI. Piirikuvernööri. Luku 1

PIIRIKUVERNÖÖRITIIMI. Piirikuvernööri. Luku 1 Luku 1 PIIRIKUVERNÖÖRITIIMI Tämän päivän nopeasti muuttuvassa maailmassa ihmisiltä vaaditaan perheen, työasioiden ja vapaaehtoisvirkojen yhä tehokkaampaa yhteensovittamista. Vaikka piirikuvernöörin rooli

Lisätiedot

EKL-kouluttajakoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 5

EKL-kouluttajakoulutuksen kurssisuunnitelma. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 5 EKL-kouluttajakoulutuksen kurssisuunnitelma Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutus - Liite 5 DOKUMENTIN MUUTOSHISTORIA Version Pvm Muutoksen sisältö nro 1.0 30.3.2009 1.1 26.11.2009 Koulutuksen kokemusten

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan valmennus tiedätkö mikä on vastuusi?

Lohkon puheenjohtajan valmennus tiedätkö mikä on vastuusi? Lohkon puheenjohtajan valmennus 2016-2017 - tiedätkö mikä on vastuusi? Taito määrää sen, mitä kykenee tekemään. Motivaatio ratkaisee, mitä tekee. Asenteesta riippuu, kuinka hyvin sen pystyy tekemään 2016-2017

Lisätiedot

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty

Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ. Hyväksytty Juupajoen kunta PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty 29.10.2012 Voimaantulo 1.1.2013 Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala... 3 2 Kokouspalkkiot... 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 4 4 Vuosipalkkiot...

Lisätiedot

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä

Tavoitteet. 100-vuotisjuhlan vuosi. WWS-päivämäärä Tavoitteet Mikä on 100-vuotisjuhlan palveluhaaste? 100-vuotisjuhlan palveluhaaste (CSC) on aloite, jonka avulla juhlimme lionien antaman palvelun 100 vuotta. Klubeja haastetaan järjestämään vähintään yksi

Lisätiedot

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa

Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) HAKE/Tiepa 28.2.2007 KKa Hgin kaupungin opetusvirasto Wilma opas huoltajille 1(10) :LOPD 0LNl:LOPDRQ" Wilma on internetin kautta toimiva liittymä opettajille, oppilaille ja näiden huoltajille. Se ei ole käyttäjän koneella oleva

Lisätiedot

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto,

Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö. Salon kaupunginvaltuusto, Salon kaupungin luottamushenkilöiden kokouspalkkiosääntö Salon kaupunginvaltuusto, 20.5.2013 83 698/01.02.01/2013 2(6) Sisällysluettelo: 1 Soveltamisala 3 2 Kokouspalkkiot 3 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset

Lisätiedot

Tervetuloa Työnvälitykseen

Tervetuloa Työnvälitykseen Tervetuloa Työnvälitykseen Välkommen till Arbetsförmedlingen Finska Tämä on Työnvälitys Haetko työtä? Haluatko lisätietoja työmarkkinoista? Tarvitsetko vinkkejä ja neuvoja löytääksesi haluamasi työn?

Lisätiedot

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä

Lions Clubs International Jäsenyys Usein kysyttyjä kysymyksiä K: Miten raportoin Ei jäsenmuutoksia tässä kuussa? V: Mene Oma lionsklubini -valikkoon ja valitse Jäsenet. Jäsenet -sivulla voit klikata Ei muutoksia tässä kuussa -painiketta. Valitse raportointikuukausi

Lisätiedot

Pikaopas Maksatushakemus

Pikaopas Maksatushakemus Pikaopas Maksatushakemus Versio 2016-11-16 Pikaopas Maksatushakemus Johtava tuensaaja laatii maksatushakemuksen sähköisessä Min ansökan-palvelussa. Ennen aloittamista Täyttääksesi maksatushakemuksen tarvitset:

Lisätiedot

Hakuaika on klo mennessä.

Hakuaika on klo mennessä. 1 2 Hakija täyttää hakemukseen seuraavat tiedot yhdistyksestä: yhdistyksen nimi, osoitetiedot, pankkitiedot, yhdistyksen rekisteröintipäivämäärä, kotipaikka sekä yhdistyksen toimivat alaosastot / -jaostot.

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ PYHÄJOEN KUNTA LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 1.2.2010 Valtuusto 17.2.2010 Sisällysluettelo 1 Soveltamisala.. 1 Palkkiot 2 Kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset... 1 4

Lisätiedot

Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016

Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016 Klubipresidenttien valmennus 2016 Köyliö 23.4.2016 IPDG Kalevi Sillanpää 21.4.2016 1 Valmennuksen sisältö, kevät 2016 1. Valmistautuminen presidentin tehtävään Presidentin rooli johtajana, lionismin arvot,

Lisätiedot

Lions Quest -Elämisen taitoja

Lions Quest -Elämisen taitoja Lions Quest -Elämisen taitoja C-Piirin LQ puheenjohtaja Lasse Särkimäki LIONS QUEST ELÄMISEN TAITOJA Lions Quest - Elämisen taitoja Tavoitteena on antaa opettajille ja kasvattajille välineet opettaa lapsille

Lisätiedot

Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat

Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat Eurooppa-koulut Pääsihteerin keskustoimisto Viite: 2010-D-531-fi-5 Alkup.: FR Johtohenkilöstön täydennyskoulutuksen järjestämisen yleiset suuntaviivat Eurooppa koulujen johtokunnan 14. 16. huhtikuuta 2010

Lisätiedot

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET

1 TOIMINTA-AJATUS 2 STRATEGISET LINJAUKSET TOIMINTASUUNNITELMA 2016 1 1 TOIMINTA-AJATUS Sairaanhoitajien koulutussäätiön tarkoituksena on tukea ja edistää hoitotyön koulutusta ja ammatillista toimintaa kartuttamalla säätiön varoja ja käyttämällä

Lisätiedot

Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420

Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420 Humanitaarisen Global Grant hankkeen hakuprosessi piirissä 1420 Global Grant hankkeiden haku piirissä 1420 Oikeus hakea Global Grant apurahoja edellyttää piiriin 1420 kuuluvalta klubilta että, se on rekisteröity

Lisätiedot

Hyvä tietää ennen kuin aloitat

Hyvä tietää ennen kuin aloitat Tämä on hakijan ohje Suomen Akatemian verkkoasioinnin käyttöön. Järjestelmän käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Hyvä tietää ennen kuin aloitat Järjestelmän tukemat selainohjelmat ja niiden versiot: Tuetut

Lisätiedot

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa

Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Näkökulmia sosiaalisen median hyödyntämiseen Lions-toiminnassa Tausta Viestintätoimikunnan pj. MD-PRC Auvo Mäkinen ilmoitti puhelimessa 20.2.2011 LC Jyväskylä/Harjun Jouni Huotarille, että Lions-liitto

Lisätiedot

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle

Työnantajille ja työpaikan työterveyshuollon vastuuhenkilölle Kansanel{kelaitos Terveysosasto PL 78 00381 Helsinki 14.1.2011 Diaarinumero: 3/322/2011 Kirje on luettavissa my»s osoitteessa www.kela.fi/tyoterveys > Ilmoitustaulu ja fpa.fi/foretagshalsovard > Anslagstavla

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ 1 KANNUKSEN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 12.12.2012 Voimaantulopäivä: 1.1.2013 1 SOVELTAMISALA Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

PM Club Jyväskylä. IPMA C tason projektipäällikkövalmennus & IPMA Level C sertifiointi. 25.11.2016 PM Club Jyväskylä joxi.kaaja@pry.

PM Club Jyväskylä. IPMA C tason projektipäällikkövalmennus & IPMA Level C sertifiointi. 25.11.2016 PM Club Jyväskylä joxi.kaaja@pry. PM Club Jyväskylä IPMA C tason projektipäällikkövalmennus & IPMA Level C sertifiointi 25.11.2016 PM Club Jyväskylä joxi.kaaja@pry.fi 2015 Projektiyhdistys ry PM Club Jyväskylä / IPMA C erikoispaketti,

Lisätiedot

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle

Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Samk Exam ohjeistus opiskelijalle Mikäli opintojaksolla käytetään tenttiakvaariotenttiä, avoinna olevat tenttiperiodit löytyvät SoleOPSista opintojaksoselosteelta. Kaikilla opintojaksoilla ei käytetä tenttiakvaariota.

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ IMATRAN KAUPUNGIN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ 1 Soveltamisala 1 2 Luottamushenkilöiden kokouspalkkiot 1 3 Samana päivänä pidetyt kokoukset 1 4 Vuosipalkkiot

Lisätiedot

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013

1 Hyväksytty kauppatieteen akateemisen komitean kokouksessa 31.5.2013 1 SIIRTYMÄSÄÄNNÖT AALTO-YLIOPISTON KAUPPAKORKEAKOULUN KTK- JA KTM-TUTKINTOJA SUORITTAVILLE Nämä siirtymäsäännöt sisältävät periaatteet, joita sovelletaan, kun ennen 1.8.2013 opintooikeuden saanut opiskelija

Lisätiedot

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO

moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO moodle-opiskelijan opas AD-tunnuksien käyttäjille SISÄLLYSLUETTELO 1 Kirjautuminen moodleen...1 2 Kirjautuminen ulos...2 3 Salasanan vaihtaminen...2 4 Oman kuvan lisääminen moodleen...2 5 Uutiset ja keskustelualueet...4

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 Orion Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 SISÄLLYS Liity asiakkaaksi 02 Kirjautuminen 03 Tuotehaku 03 Ostoskori 05 Normaalin tilauksen tekeminen 06 Tilaushistoria 08 Asiakaspalvelu ja yleistä tietoa 09 orio.com

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ

KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) PALKKIOSÄÄNTÖ KITEEN KAUPUNGIN KITEEN KAUPUNKI LUOTTAMUSHENKILÖIDEN 2 (5) Hyväksytty KV 16.12.2013 126 Voimaantulo 1.1.2014 1 Soveltamisala 2 Kokouspalkkiot Kaupungin luottamushenkilöille suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Klubipresidentti. - Johdonmukainen ja joustava

Klubipresidentti. - Johdonmukainen ja joustava Klubipresidentti - Johdonmukainen ja joustava Tervetuloa presidenttikoulutukseen! Minä olen NN ja nyt vietämme kaksi tuntia yhdessä ja tutkimme lions-klubipresidentin tehtävää eri näkökulmista Minä olen

Lisätiedot

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma

Sisäänkirjautuminen Tallennus/raportit (YAP) Tallennusohjelma Sisällysluettelo Sivu 2. Sisäänkirjautuminen Sivu 3. Käyttäjän tiedot Sivu 4. Etusivu Sivu 6. Lomakkeiden syöttö / Juoksijan valinta Sivu 7. Lomakkeiden syöttö / Juoksijoiden ja maksajien tietojen syöttö

Lisätiedot

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella.

Toiminta rahoitetaan osallistujien jäsenmaksuilla, hankerahoituksella ja erikseen kerättävällä rahoituksella. LOHJAN SEUDUN YMPÄRISTÖKLUSTERI Klusteri on yhteistyöverkosto, joka edistää yritysten ja yhteisöjen ympäristöasioiden hallintaa, auttaa ennakoimaan ja sopeutumaan muutoksiin ja riskeihin sekä edesauttaa

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

FAQ, Rekrytointimoduuli

FAQ, Rekrytointimoduuli 1 FAQ, SISÄLTÖ FAQ, Rekrytointimoduuli... 2 Miten rekrytointipohjat löytyvät?... 2 Miksi rekrytointilistauksessa eivät näy kaikki rekrytoinnit tai juuri luomani uusi rekrytointi?... 2 Miten voin muokata

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016 Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä 1986. Tavoitteena on

Lisätiedot

Klubin kehittämisestä ja koulutuksista

Klubin kehittämisestä ja koulutuksista Klubin kehittämisestä ja koulutuksista Meri-Karina 6.5.2014 Marja-Leena Knuutinen ELINIKÄINEN OPPIMINEN Yhteiskunnassa toimiminen edellyttää tietoja, taitoja, sivistystä ja osaamista. Koulutus edistää

Lisätiedot

JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE

JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1 JUVAN KUNNAN KULTTUURITOIMEN AVUSTUSTEN JA STIPENDIEN MYÖNTÄMISOHJE 1.3.2013 ALKAEN 2 KULTTUURITOIMEN AVUSTUKSET JA STIPENDIT YLEISTÄ Sivistyslautakunta on hyväksynyt nämä avustussäännöt kokouksessaan

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ

RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ RAUMAN KAUPUNGIN LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIO- JA MATKUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 7.3.2016 Voimaantulopäivä 1.4.2016 Soveltamisala 1 Luottamushenkilölle suoritetaan palkkiota luottamustoimen

Lisätiedot

Hallituksen jäsenillä, paitsi piirikuvernöörillä, ei ole äänioikeutta, ellei piirin säännössä ja ohjesäännöissä ole toisin määrätty.

Hallituksen jäsenillä, paitsi piirikuvernöörillä, ei ole äänioikeutta, ellei piirin säännössä ja ohjesäännöissä ole toisin määrätty. Luku 3 PIIRIHALLINTO Piirikuvernöörit ovat hyvin kiireisiä. He saavat paljon postia ja heidän tulee täyttää kuukausittain matka- ja toimistokululaskut sekä osallistua klubikokouksiin. Nämä ja muut tehtävät

Lisätiedot

OPAS. piirien yhteenliittämiseksi

OPAS. piirien yhteenliittämiseksi OPAS piirien yhteenliittämiseksi MIKSI YHDISTÄÄ PIENIÄ PIIREJÄ? Piirin ihanteellisesta koosta on keskusteltu paljon, mutta selvää on että piirin tulisi olla tarpeeksi suuri, että sen alueella on tarpeeksi

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot