LUKU XIV JOHTAJAKOULUTUS. Tehtävämme on hallituksen puolesta parantaa lionien johtajakoulutuksen laatua.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LUKU XIV JOHTAJAKOULUTUS. Tehtävämme on hallituksen puolesta parantaa lionien johtajakoulutuksen laatua."

Transkriptio

1 LUKU XIV JOHTAJAKOULUTUS A. JOHTAJAKOULUTUSOHJELMA 1. Näkemys tehtävästämme Tehtävämme on hallituksen puolesta parantaa lionien johtajakoulutuksen laatua. 2. Tavoitteet a. Laatia strategia ja arvioida tulokset tehokkuuden varmistamiseksi. b. Tehdä ohjelmat kaikkien kansainvälisten vaalipiirien saatavaksi. c. Varmistaa, että ohjelmia sovelletaan kulttuurisesti. d. Kehittää ohjelmia, jotka ovat oppimismahdollisuuksien ja teknologian huipputasoa. e. Kehittää uskottavia ja korkeinta laatua olevia ohjelmia. f. Inspiroida ja motivoida lionjäseniä hakeutumaan johtamistehtäviin kaikilla järjestömme tasoilla. 3. Ohjelman tavoitteet a. Laajentaa ja tehdä tehokkaammiksi järjestön humanitaarisia palveluja ja laajentaa ja vahvistaa järjestön yhteenkuuluvuutta parantamalla lionien johtajakoulutuksen laatua systemaattisten, korkealaatuisten oppimismahdollisuuksien välityksellä. b. Jatkuvasti kehittää moninkertaispiirin, piirin ja klubin virkailijoille tarpeellisia johtamistaitoja, kun he osallistuvat koulutusinstituutteihin ja seminaareihin, jotka järjestetään kansainvälisesti tunnustettujen erinomaisuuden mittapuiden mukaisesti. Perimmäinen tavoite on antaa kaikille mahdollisuus oppia ja kokea mitä merkitsee olla lion ja inspiroida korkeampien lionsvirkojen tavoitteluun laadukkaan johtajuuden takaamiseksi koko järjestömme eduksi. c. Saada suurin mahdollinen osanottajamäärä ja osallistuminen näihin ohjelmiin esittämällä ne haastavalla ja merkityksellisellä tavalla. d. Jatkuvasti kehittää lioneja, jotka pystyvät organisoimaan, mainostamaan, suunnittelemaan ja järjestämään tehokasta johtajakoulutusta. Sivu 1

2 e. Tarjota jatkuvia neuvoja ja tukea johtajakoulutuksen alalla ja koulutusta uusien klubien ja jäsenhankintaan ja jäsenten säilyttämiseen osallistuville lioneille. 4. Yleissääntö a. Johtajakoulutusohjelma toteutetaan kansainvälisen hallituksen vahvistamien sääntöjen mukaan. b. Johtajakoulutusjaosto yhdessä johtajakoulutustoimikunnan kanssa ehdottaa ja kehittää erityisiä johtajakoulutusohjelmia ja -materiaaleja. c. Johtajakoulutustoimikunta ilmoittaa hallitukselle ohjelmien ajat, paikat ja arvioinnit. 5. Toimintaperiaatteet a. Kulukorvaukset Lions Clubs International maksaa tietyt kustannukset ja/tai korvaa osanottajille, kuten jokaisessa ohjelmassa on hyväksytty, yleisten korvaussääntöjen mukaisesti. b. Viralliset kielet Kaikki johtajakoulutusmateriaalit tuotetaan järjestön virallisilla kielillä. Johtajakoulutustapahtumiin osallistujat saavat opetusta yhdellä järjestön virallisista kielistä. B. KLUBIVIRKAILIJAKOULUTUS 1. Osa- ja yksittäispiirien tulee järjestää vuosittain klubivirkailijakoulutus ennen 1. heinäkuuta kansainvälisen hallituksen tekemien päätösten ja toimintaperiaatteiden mukaan. C. MONINKERTAISPIIRIN KOULUTUS TULEVILLE PIIRIKUVERNÖÖREILLE 1. Moninkertaispiirien tulee joko yksin tai yhdessä järjestää perehdytyskoulutus tuleville piirikuvernööreille ja/tai ensimmäisille varapiirikuvernööreille ennen kansainvälistä DGE-seminaaria kansainvälisen hallituksen sääntöjen ja toimintaperiaatteiden mukaisesti. Moninkertaispiirin GLT-johtajan on koordinoitava seminaari yhteistyössä GLT-aluejohtajan ja kuvernöörineuvoston kanssa. Niissä moninkertaispiireissä, jotka on merkitty GMT/GLT-alueiksi tai erityisalueiksi, joissa on alle kaksi moninkertaispiiriä ja joissa ei ole Sivu 2

3 moninkertaispiirin GLT-koordinaattoria, vastaava GLT-aluejohtaja tai GLTerityisneuvoja koordinoi seminaarin yhdessä kuvernöörineuvoston kanssa. 2. Järjestö järjestää piirikuvernööritiimin käsikirjan moninkertaispiirien saatavaksi kaikilla Lions Clubs Internationalin virallisilla kielillä. D. TULEVIEN PIIRIKUVERNÖÖRIEN KANSAINVÄLINEN SEMINAARI 1. Kansainvälinen piirikuvernööri-elektien seminaari on pidettävä ennen kansainvälistä vuosikongressia. 2. Seminaarin kouluttajien nimeäminen tapahtuu työvaliokunnan hyväksynnällä elokuun työvaliokunnan kokouksessa, kyseessä olevaa piirikuvernööri-elektien seminaaria edeltävänä elokuuna. Mahdolliset tarkastukset ja muutokset valintoihin vaativat työvaliokunnan hyväksynnän. 3. Seminaarin suunnitelman, ml. aikataulun, opetusohjelman ja budjetin, tulee olla kansainvälisen hallituksen hyväksymä. 4. Johtajakoulutusjaosto on vastuussa kansainvälisen varapiirikuvernöörien/piirikuvernööri-elektien opinto-ohjelman kehittämisestä, sisältäen piirikuvernööri-elektien seminaarin, yhteistyössä tulevan kansainvälisen presidentin ja/tai hänen määräämänsä henkilön kanssa varapiirikuvernöörien / piirikuvernööri-elektien valmistamiseksi virkakauteensa. Seuraavat aiheet tulee olla esillä seminaarin aikana: Tavoitteiden asettaminen Tiimin johtaminen Viestintätaidot Johtamis-/hallintotaidot LCI:n resurssit Piirikuvernööri-elektien aikuiskumppaneille järjestetään orientoitumisohjelma piirikuvernööri-elektien seminaarin osana. 5. Toinen varapresidentti valitsee haluamansa lionin seminaarin puheenjohtajaksi siksi vuodeksi, jolloin yksilö toimii ensimmäisenä varapresidenttinä. 6. Piirikuvernööri-elektien seminaarin puheenjohtajaksi pyrkivän tulee täyttää seuraavat pätevyysvaatimukset: a. On toiminut piirikuvernööri-elektien seminaarin ryhmänjohtajana haluttua seminaaria edeltäneen viimeisen 10 vuoden aikana, tai pystyä osoittamaan saman tasoista kokemusta toimimisesta kouluttajana LCI:n sponsoroimassa koulutusohjelmassa tai LCI-tapahtumassa paikallisella tasolla. b. Toiminut kauden piirikuvernöörinä Sivu 3

4 c. Sujuva englannin kielen taito d. Kyky hyödyntää Internetiä, LCI:n verkkosivuja ja sähköpostitoimintoja tehokkaasti e. Ehdokkaan ei tule olla kansainvälisen virkailijan virassa piirikuvernöörielektien seminaarin varapuheenjohtajan kauden alkaessa, eikä sen vuoden aikana jolloin hän aikoo palvella seminaarin puheenjohtajana. 7. Seminaarin puheenjohtaja toimii varapuheenjohtajana sen vuoden aikana, joka edeltää välittömästi sitä seminaaria, jonka puheenjohtajana hän toimii. 8. Järjestön tulee korvata DGE-seminaarin tulevan presidentin, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kulut voimassa olevien yleisten korvaussääntöjen mukaan seuraavissa tilanteissa: a. Tuleva presidentti (1) Tarkastusmatka yhtä vuotta aikaisemmin paikalle, jossa tulevan presidentin seminaari pidetään paikalliskuljetukset, hotellit ja ateriat korvataan tulevalle presidentille ja yhdelle aikuiskumppanille. b. Puheenjohtaja (1) Yksi tarkastusmatka paikalle, jossa piirikuvernööri-elektien seminaari tullaan pitämään puheenjohtajan toimikauden aikana majoitus, kuljetukset, ateriat korvataan. (2) Itse seminaari - majoitus, ateriat, kuljetus puheenjohtajalle ja tämän aikuiskumppanille. (3) Kaksi matkaa päämajaan yhteensä korkeintaan kolmeksi yöksi ja neljäksi päiväksi. (4) Lisämatkoihin seminaaripaikalle tai päämajaan tarvitaan kansainvälisen presidentin hyväksyntä. c. Varapuheenjohtaja (1) Yksi matka päämajaan yhteensä korkeintaan kahdeksi yöksi ja kolmeksi päiväksi. (2) Itse seminaari - majoitus, ateriat, maakuljetus varapuheenjohtajalle ja tämän aikuiskumppanille. 9. Toinen varapresidentti, neuvonpidossa valitun piirikuvernööri-elektien seminaarin puheenjohtajan ja johtajakoulutusjaoston johtajan kanssa valitsee lionit Sivu 4

5 palvelemaan ryhmänjohtajina sinä vuonna kun henkilö itse toimii ensimmäisenä varapresidenttinä. 10. Piirikuvernööri-elektien seminaarin ryhmänjohtajaksi pyrkivän tulee täyttää seuraavat pätevyysvaatimukset: a. Aikaisempaa kokemusta kouluttajana toimimisesta LCI:n sponsoroimissa koulutuksissa kuten senior-lionjohtajien johtajakoulutuksesta, kouluttajien koulutusinstituutista, aikaisemmasta MERL-johtajien seminaarista, piirikuvernöörielektien seminaarista tai vastaavista vähintään moninkertaispiirin tason koulutustapahtumista, ml. GMT- ja GLTkoulutukset. b. Ei saa olla palvellut seminaarin ryhmänjohtajana viittä peräkkäistä vuotta ennen sitä vuotta jona hän toimii ryhmänjohtajana. c. Toiminut kauden piirikuvernöörinä d. Sujuva opetuskielen taito e. Kyky puhua ja ymmärtää englantia, tai mahdollisuus järjestää omasta takaa LCI:n ulkopuolinen tulkkauspalvelu paikan päältä. f. Kyky hyödyntää Internetiä, LCI:n verkkosivuja ja sähköpostitoimintoja tehokkaasti g. Sitoutuu noudattamaan hallituksen hyväksymää opetussuunnitelmaa h. Ehdokkaan ei tule olla kansainvälisen virkailijan virassa piirikuvernöörielektien seminaarin ryhmänjohtajatehtävän alkaessa, eikä sen vuoden aikana jolloin hän aikoo palvella seminaarin ryhmänjohtajana. 11. Kouluttajat a. Järjestö maksaa 10 päivän yöpymis- ja ateriakulut niille kouluttajille, joiden kulut eivät ole kelpoisia katettavaksi minkään muun tilintarkastussäännön puitteissa. Matkustettaessa piirikuvernööri-elektien seminaariin ja lentomatkan aika ylittäessä kymmenen tuntia, pois lukien maakuljetuksiin kuluva aika, matkustajille sallitaan yhden vuorokauden lepopäivä matkan kohteessa. Yhden yön hotelli- ja ateriakustannukset katetaan yhden lepopäivän ajalta. Lepopäivän kustannuksia ei hyväksytä paluumatkan osalta. b. Kaikkien matkustajien tulee noudattaa Lionsklubien kansainvälisen järjestön laatimia matkajärjestelysääntöjä varatessaan matkojaan seminaaripaikalle. Sivu 5

6 c. Kouluttajille korvataan yhden (1) edestakaisen matkan hinta turistiluokassa (economy) lyhintä ja suorinta reittiä ja vain sallittuina matkustuspäivämäärinä. Yhdelle sääntöjen mukaiselle aikuiskumppanille korvataan yhden (1) menopaluu matkan hinta, ei kuitenkaan 500 US dollaria enempää. Lopullinen korvaussumma perustuu lipun hintaan ja alkuperäisiin kuitteihin. E. ENSIMMÄISEN VUODEN JOHTAJIEN PEREHDYTYS 1. Kansainvälisen presidentin tulee pitää alustava opastusistunto ensimmäisen vuoden johtajille välittömästi vuosikongressin jälkeen. F. MENEILLÄÄN OLEVAT JOHTAJAKOULUTUSOHJELMAT 1. Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti a. Kokeneiden lionien johtajakoulutusinstituutin tarkoituksena on tarjota lionjohtajille mahdollisuus parantaa taitojaan heidän valmistautuessa johtajarooleihin lohkon, alueen ja piirin tasoilla. b. Senior-lionien johtajakoulutusinstituutit ovat lioneille, jotka ovat toimineet klubin presidenttinä, mutta eivät ole vielä saavuttaneet varapiirikuvernöörin asemaa. Parhaillaan klubipresidentin virassa toimiva lion voidaan hyväksyä instituuttiin, mikäli tilaa riittää. c. Budjetti, tilat, lukujärjestys, aikataulut, kurssin vetäjät ja osallistujien kelpoisuusvaatimukset päätetään päämajan johtajakoulutusjaoston toimesta, yhdessä johtajakoulutustoimikunnan sekä asianomaisen vaalipiirin GLTkoordinaattoreiden kanssa. d. Kaikkien kouluttajakunnan jäsenten odotetaan noudattavan Seniorlionjohtajien koulutusinstituutille asetettua lukujärjestystä. c. Mikäli osallistuja jättää osan Senior-lionjohtajien koulutusinstituutin kurssista käymättä, laskutetaan hänen piiriään kuluista, kt. yhden yön hotelliyöpyminen sekä ateriakulut kaikilta niiltä päiviltä kun osallistuja oli poissa aikataulunmukaisilta luennoilta. Näillä varoilla katetaan säätiölle aiheutuneita kustannuksia pois jääneiden osallistujien osalta. Piiriä ei laskuteta pois jääneen osallistujan kuluista sellaisissa tilanteissa jotka hallinnollinen virkailija määrittelee ylitsepääsemättömiksi esteiksi. f. Lions Clubs International maksaa ateria- ja hotellikulut instituuttipäivien ajalta. Osallistuja maksaa itse osallistumismaksuna USD125,00 sen jälkeen kun hänet on hyväksytty kurssille. Maksua ei palauteta. Osallistujat maksavat omat matkansa ja matkakulunsa seminaariin ja sieltä pois sekä muut Sivu 6

7 oheiskustannukset. Kaikkien osallistujien tulee asua instituutin ilmoittamassa majoituspaikassa ja heidän tulee osallistua kaikkiin koulutustilaisuuksiin ja järjestetyille aterioille. 2. Kouluttajien koulutusinstituutti a. Kouluttajien kehitysinstituutin tarkoitus on kasvattaa laadukkaiden lionskouluttajien määrää samalla kehittäen kouluttajien taitoja. b. Kouluttajien koulutusinstituuttiin voivat hakea lionit joilla on jo kokemusta kouluttamisesta ja intoa saada lisää kokemusta sekä halua tarjota laadukasta ja tehokasta johtajakoulutusta piirinsä alueella. Vaatimukset täyttäviä piirikuvernöörejä voidaan harkita koulutukseen, jos tilaa löytyy. c. Tälle nelipäiväiselle kurssille osallistuneiden lionien oletetaan järjestävän koulutustilaisuus kuuden (6) kuukauden kuluessa instituutin päättymisestä, jotta heidän voidaan katsoa valmistuneen tältä kurssilta. d. Budjetti, tilat, lukujärjestys, aikataulut, kurssin vetäjät ja osallistujien kelpoisuusvaatimukset päätetään päämajan johtajakoulutusjaoston toimesta, yhdessä johtajakoulutustoimikunnan sekä asianomaisen vaalipiirin GLTkoordinaattoreiden kanssa. e. Kaikkien kouluttajakunnan jäsenten odotetaan noudattavan asetettua lukujärjestystä. f. Mikäli osallistuja jättää osan kurssista käymättä, laskutetaan hänen piiriään kuluista, kt. yhden yön hotelliyöpyminen sekä ateriakulut kaikilta niiltä päiviltä kun osallistuja oli poissa aikataulun mukaisilta luennoilta. Näillä varoilla katetaan säätiölle aiheutuneita kustannuksia pois jääneiden osallistujien osalta. Piiriä ei laskuteta pois jääneen osallistujan kuluista sellaisissa tilanteissa jotka hallinnollinen virkailija määrittelee ylitsepääsemättömiksi esteiksi. g. Lions Clubs International maksaa ateria- ja hotellikulut instituuttipäivien ajalta. Osallistuja maksaa itse osallistumismaksuna USD150,00 sen jälkeen kun hänet on hyväksytty kurssille. Maksua ei palauteta. Osallistujat maksavat omat matkansa ja matkakulunsa seminaariin ja sieltä pois sekä muut oheiskustannukset. Kaikkien osallistujien tulee asua instituutin ilmoittamassa majoituspaikassa ja heidän tulee osallistua kaikkiin koulutustilaisuuksiin ja järjestetyille aterioille. Sivu 7

8 3. Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutit a. Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutin tarkoitus on kasvattaa lionjäsenten taitoja, jotta he voivat ottaa vastaan johtamistehtäviä klubin tasolla, mukaan lukien klubipresidentin virassa. b. Aloittavien lionjohtajien kurssille voivat osallistua hyvässä asemassa olevat lionit, jotka ovat toimineet menestyksekkäästi klubin toimikunnassa ja jotka eivät ole vielä toimineet klubipresidenttinä. Myös vastaperustetun klubin presidentit voivat osallistua tähän instituuttiin. c. Budjetti, tilat, lukujärjestys, aikataulut, kurssin vetäjät ja osallistujien kelpoisuusvaatimukset päätetään päämajan johtajakoulutusjaoston toimesta, yhdessä johtajuustoimikunnan sekä asianomaisen vaalipiirin GLT-koordinaattoreiden kanssa. d. Kaikkien kouluttajakunnan jäsenten odotetaan noudattavan Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutille asetettua lukujärjestystä. c. Mikäli osallistuja jättää osan Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutin kurssista käymättä, laskutetaan hänen piiriään kuluista, kt. yhden yön hotelliyöpyminen sekä ateriakulut kaikilta niiltä päiviltä kun osallistuja oli poissa aikataulunmukaisilta luennoilta. Näillä varoilla katetaan säätiölle aiheutuneita kustannuksia pois jääneiden osallistujien osalta. Piiriä ei laskuteta pois jääneen osallistujan kuluista sellaisissa tilanteissa jotka hallinnollinen virkailija määrittelee ylitsepääsemättömiksi esteiksi. f. Lions Clubs International maksaa ateria- ja hotellikulut instituuttipäivien ajalta. Osallistuja maksaa itse osallistumismaksuna USD125,00 sen jälkeen kun hänet on hyväksytty kurssille. Maksua ei palauteta. Osallistujat maksavat omat matkansa ja matkakulunsa seminaariin ja sieltä pois sekä muut oheiskustannukset. Kaikkien osallistujien tulee asua instituutin ilmoittamassa majoituspaikassa ja heidän tulee osallistua kaikkiin koulutustilaisuuksiin ja järjestetyille aterioille. 4. Alueellinen lionjohtajien koulutusinstituutti a. Alueelliset lionjohtajien koulutusinstituutit on apurahaohjelma, jonka puitteissa moninkertaispiirit voivat hakea rahoitusta omissa moninkertaispiireissään toimivien johtajakoulutusinstituuttien tueksi. Yksittäis- ja alapiirien hakemuksia harkitaan riippuen määrärahojen riittävyydestä. b. Korkeintaan yksi Lionien alueellinen johtajakoulutusinstituutti sallitaan moninkertaispiirille vuodessa. Ylimääräisten instituuttien rahoitusta Sivu 8

9 voidaan harkita maantieteellisten perusteluiden pohjalta ja riippuen määrärahojen riittävyydestä. c. Lionien alueellista koulutusta varten apurahaa voi saada enintään 143 dollaria per vahvistettu osallistuja, ja enintään yhteensä dollaria moninkertaispiiriä tai yksittäispiiriä kohden heidän järjestäessään kyseisen instituutin ensimmäistä tai toista kertaa. Lionien alueellista koulutusta varten apurahaa voi saada enintään 143 dollaria per vahvistettu osallistuja, ja enintään yhteensä 7500 dollaria moninkertaispiiriä tai yksittäispiiriä kohden, kun he ovat jo aikaisemmin saaneet tukea koulutuksen järjestämiseen kaksi kertaa tai useammin. d. Rahoitusta hakevan tulee hankkia omasta takaa vähintään 50 prosenttia lionien alueellisen johtajakoulutusinstituutin kokonaiskuluja varten, Lions Clubs Internationalin johtajakoulutuslähteiden lisäksi. e. Hakemustoimenpiteet i. Rahoitushakemus alueelliseen johtajakoulutukseen tulee olla perillä johtajakoulutusjaoksessa viimeistään hakemuksessa mainittuna päivänä. Jotta anomus voidaan ottaa harkintaan, tulee anojan antaa kaikki rahoitusanomuksessa vaaditut tiedot. Varoja ei voida varata, ennen kuin on saatu täytetty anomus ja kaikki vaaditut tiedot ja johtajuusjaosto on tarkastanut ja hyväksynyt ne. ii. Hakemuksen hyväksynnän jälkeen johtajakoulutusjaosto laatii Alueellisen johtajakoulutusinstituutin sopimuksen, joka tulee täyttää, allekirjoittaa ja palauttaa johtajakoulutusjaostoon 60 päivän kuluessa rahoituksen saamisen takaamiseksi. Siinä tapauksessa että johtajakoulutusjaosto ei saa Lionien alueellisen johtajakoulutusinstituutin sopimusta vaadittuun määräpäivään mennessä, varatut varat vapautetaan ja ne tulevat toisten Lionien alueellisen johtajakoulutusinstituutin anojien haettavaksi. f. Hyväksytyt hakijat saavat 50% myönnetystä maksusta ennen instituutin alkua. Lopullinen maksu määräytyy todellisten aiheutuneiden kustannusten perusteella, jotka tarkastetaan instituutin päätyttyä ja kun kuitit ja muut tarvittavat tositteet on toimitettu päämajaan. Korvattava summa ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin 50% instituutin kuluista. g. Johtajakoulutusjaosto tarjoaa lukujärjestyksen ja opetusohjelman, joilla alueellisten lionjohtajien koulutusinstituuttien laatu voidaan maksimoida. Sivu 9

10 h. Moninkertaispiiri on vastuussa sen Lionien alueellisen johtajakoulutusinstituutin järjestelyistä. Vaikka Lions Clubs International antaakin apurahoja, se ei ole vastuussa moninkertaispiirin (tai osa- tai yksittäispiirin) toiminnasta eikä/tai Lionien alueellisen johtajakoulutusinstituutin yhteydessä aiheutuneista kuluista. G. MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ: MONINKERTAISPIIRI, YKSITTÄISPIIRI JA OSAPIIRI a. Tarkoitus Yhteistyössä Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän (GMT) kanssa, Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän (GLT) tarkoituksena on identifioida potentiaaliset johtajat ja pyrkiä kehittämään heidän taitojaan tehokkaiden koulutusohjelmien kautta. b. Yhteistyö maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän (GMT) kanssa GLT ja GMT työskentelevät molemmat yhteistoiminnassa piirikuvernööritiimin kanssa piiritasolla sekä kuvernöörineuvoston kanssa moninkertaispiirin tasolla. GLT- ja GMT-ryhmien sekä piirien ja moninkertaispiirien johtajien yhteistyöllä panostetaan alueelliseen kasvuun ja kehitykseen samalla kun laajennamme jäsenmäärää, parannamme klubien toimintaa ja kannustamme järjestön kaikkia tasoja yhä laadukkaampaan johtajuuteen. c. Rakenne ja nimitykset GLT rakentuu lionsjohtajista jotka palvelevat heille osoitetuilla alueilla, kuten moninkertaispiirin, yksittäispiirin ja osapiirin tasoilla. GLT-johtajat nimitetään kolmivuotiseksi kaudeksi kerrallaan. Toimessa jatkaminen toisena ja kolmantena vuotena perustuu kansainvälisen presidentin hyväksyntään edellisvuoden suoritusten pohjalta. Lisätietoa GMT- ja GLT-rakenteista sekä nimitysmenetelmistä löytyy Hallituksen sääntökokoelman Luvusta IX (Piirivirkailijat ja organisaatio), kappaleesta M. (1) Moninkertaispiirin taso: Moninkertaispiireillä, jotka on merkitty GMT/GLT-alueeksi tai erityisalueeksi ja moninkertaispiirejä on vähemmän kuin kaksi, on GLT (GLT-MD), joka muodostuu GLT- MD-koordinaattorista, kuvernöörineuvoston puheenjohtajasta ja korkeintaan kolmesta pätevästä lionista, joilla on kokemusta johtajakoulutuksesta. Ellei kansainvälinen presidentti erikseen hyväksy, moninkertaispiirit, jotka on merkitty GMT/GLT-alueeksi, joissa on alle kaksi moninkertaispiiriä, eivät saa omaa GLT-MDkoordinaattoria. Tällaisessa tapauksessa vastaava GLT-aluejohtaja tai erityisneuvoja hoitaa nämä vastuut moninkertaispiirin tasolla. GLT-MD toimii yhteistyössä GMT-MD:n kanssa. Sivu 10

11 d. Kolmivuotisen GMT/GLT-kauden alkaessa kuvernöörineuvoso, yhdessä alueen GLT-johtajien ja kuvernöörineuvoston puheenjohtajan kanssa vastaavat GLT-MD:n jäsenten nimityksistä, ml. MLT-MD-koordinaattorin (jos sellainen on) nimitykset, kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Tehtävässä jatkaminen toisena ja kolmantena vuotena perustuu edellisvuoden suorituksiin ja kansainvälisen presidentin hyväksyntään niiden pohjalta. (1) Yksittäispiiritaso: Jokaisessa yksittäispiirissä on GLT, joka koostuu piirin GLT-koordinaattorista ja piirikuvernööritiimistä, alueiden puheenjohtajista (jos heitä on) ja lohkojen puheenjohtajista, jossa toinen varapiirikuvernööri toimii koordinaattorin ja piirikuvernööritiimin yhteyshenkilönä. Muita päteviä lioneita voidaan lisätä ryhmään jos tarpeellista. GLT-D toimii yhteistyössä GMT-MD:n kanssa. e. Kolmivuotisen GMT/GLT-kauden alkaessa piirikuvernööritiimi, yhdessä alueen GLT-johtajan kanssa, vastaavat GLT-D:n jäsenten nimityksistä, ml. GLT-D-koordinaattorin ja muiden jäsenten nimitykset, kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Tehtävässä jatkaminen toisena ja kolmantena vuotena perustuu edellisvuoden suorituksiin ja kansainvälisen presidentin hyväksyntään niiden pohjalta. (1) Osapiiritaso: Jokaisessa osapiirissä on GLT (GLT-D), joka koostuu piirin GLT-koordinaattorista, piirikuvernööritiimistä, alueiden puheenjohtista (jos heitä on) ja lohkojen puheenjohtajista, jossa toinen varapiirikuvernööri toimii GLT-koordinaattorin ja piirikuvernööritiimin yhteyshenkilönä. Muita päteviä lioneita voidaan lisätä ryhmään jos tarpeellista. GLT-D toimii yhteistyössä GMT-D:n kanssa. f. Kolmivuotisen GMT/GLT-kauden alkaessa piirikuvernööritiimi, yhdessä alueen GLT-johtajan sekä moninkertaispiirin GLT-MD:n (jos sellainen on) kanssa vastaavat GLT-D:n jäsenten nimityksistä, ml. GLT-MDkoordinaattorin ja muiden jäsenten nimitykset, kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Tehtävässä jatkaminen toisena ja kolmantena vuotena perustuu edellisvuoden suorituksiin ja kansainvälisen presidentin hyväksyntään niiden pohjalta. g. GLT-vastuut GLT:n tehtävänä on rohkaista alueella olevien potentiaalisten johtajien kehittämistä, järjestämällä sopivia koulutuksia, mentorointia ja motivointia toiminnan tehokkuuden maksimoimiseksi. Yksityiskohtaisemmat tiedot GLT-vastuista löytyvät GLT-MD koordinaattorin ja GLT-D koordinaattorin tehtävänkuvauksista. Sivu 11

LUKU XIV JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. b. Muokata julkista mielipidettä ja parantaa näkyvyyttä

LUKU XIV JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. b. Muokata julkista mielipidettä ja parantaa näkyvyyttä LUKU XIV JOHTAJAKOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN A. JOHTAJAKOULUTUSOHJELMA 1. Näkemys tehtävästä Mahdollistaa Lions Clubs Internationalin johtajien erinomainen taso korkealaatuisten oppimismahdollisuuksien kautta.

Lisätiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot

2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot 2011-2012 MAAILMANLAAJUINEN JOHTAJAKOULUTUSRYHMÄ PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA Perustiedot MIKÄ ON GLT:N PIIRIN RAHOITUSTUKIOHJELMA? Tämän ohjelman kautta tarjotaan taloudellista tukea tärkeiden koulutus-

Lisätiedot

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIKOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät piirin GLT-koordinaattorin (GLT-D) vaatimukset, voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea vastuista ja vaatimuksista, täyttää hakemus

Lisätiedot

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin (GLT-MD) vaatimukset (sivu 3), voivat hakea kyseistä virkaa. Hakijoiden tulee lukea tiedot

Lisätiedot

2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA

2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA 2015-2016 MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA PERUSTIETOJA MIKÄ ON MONINKERTAISPIIRIN JOHTAJAKOULUTUKSEN RAHOITUSOHJELMA? Ohjelman puitteissa on haettavissa rajoitettu määrä apurahaa

Lisätiedot

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI MONINKERTAISPIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut moninkertaispiirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan

Lisätiedot

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI

PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI PIIRIN KOORDINAATTORIN HAKEMUSPAKETTI Lionit, jotka täyttävät alla listatut piirin 100-vuotisjuhlan koordinaattorin vaatimukset, voivat hakea tätä virkaa. Pyydä hakijoita lukemaan tiedot viran vastuista

Lisätiedot

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä.

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä. JOHTAJAKOULUTUS Yleistietoja Johtajakoulutusjaoston tehtävänä on työskennellä eri kulttuurirajat ylittävien kaukonäköisten lionjohtajien kasvavan tiimin kanssa klubin, piirin, moninkertaispiirin sekä hallituksen

Lisätiedot

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä.

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä. JOHTAJAKOULUTUS Yleistietoja Johtajakoulutusjaoston tehtävänä on työskennellä eri kulttuurirajat ylittävien kaukonäköisten lionjohtajien kasvavan tiimin kanssa klubin, piirin, moninkertaispiirin sekä hallituksen

Lisätiedot

LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI

LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI Lionskouluttajien koulutusinstituutti on omistettu osaavien lionskouluttajien kouluttamiseen ja heidän ryhmänsä laajentamiseen. Lukujärjestys ei painotu ainoastaan

Lisätiedot

Toisen varapiirikuvernöörin koulutus verkossa

Toisen varapiirikuvernöörin koulutus verkossa Toisen varapiirikuvernöörin koulutus verkossa Työkirja Tervetuloa Toisen varapiirikuvernöörin verkkokoulutukseen! Onneksi olkoon nimityksestäsi toiseksi varapiirikuvernööriksi. Tämä kurssi on suunniteltu

Lisätiedot

KOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI

KOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI KOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI Yhteenveto ohjelmasta: Kouluttajien koulutusinstituutti on omistettu osaavien lionskouluttajien kouluttamiseen ja heidän ryhmänsä laajentamiseen. Lukujärjestys ei painotu

Lisätiedot

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ Lions Clubs International MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ RESURSSIOPAS Tervetuloa Lionsklubien kansainvälisen järjestön Maailmanlaajuiseen johtajakoulutusryhmään (GMT). Asemasi GMT:ssä on kriittisen tärkeä

Lisätiedot

Piirikuvernöörin korvaussäännöt

Piirikuvernöörin korvaussäännöt Piirikuvernöörin korvaussäännöt Piirikuvernöörit voivat hakea korvausta seuraavista menoista. Kaikki matkat tulee tehdä mahdollisimman edullisesti. 1. KORVATTAVAT TAPAHTUMAT a. KLUBIVIERAILUT Jotta varmistetaan

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus

LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus LIONS CLUBS INTERNATIONAL Piirijaon muuttamis- ja kehittämisapuraha Myöntämisperusteet ja hakemus Uudet piirit, jotka muodostetaan yhden tai useamman ylimenokauden piirin yhteenliittämisen seurauksena,

Lisätiedot

ALUEELLINEN LIONJOHTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI RAHOITUSKÄYTÄNTÖ

ALUEELLINEN LIONJOHTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI RAHOITUSKÄYTÄNTÖ RAHOITUSKÄYTÄNTÖ HAKEMUSOHJEET o Vuoden 2016 2017 Lionien alueellisen johtajakoulutusinstituutin (RLLI) täytetyn rahoitushakemuksen on oltava perillä johtajakoulutuksen kehittämisjaostossa viimeistään

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS CARY, POHJOIS-CAROLINA, YHDYSVALLAT 16 21.

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS CARY, POHJOIS-CAROLINA, YHDYSVALLAT 16 21. VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS CARY, POHJOIS-CAROLINA, YHDYSVALLAT 16 21. HUHTIKUUTA, 2011 1. Fukuoka, Japani valittiin kansainväliseksi vuosikokouskaupungiksi

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Luku 2 KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Kansainvälinen päämaja on tärkeä resurssi kaikille lioneille. Koko kansainvälisen päämajan henkilökunta on valmiina tarjoamaan piirikuvernööreille apua ja neuvoja, milloin

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO LUKU I PALVELU

SISÄLLYSLUETTELO LUKU I PALVELU SISÄLLYSLUETTELO LUKU I PALVELU Esittely...A. Määritelmät...B. Palvelurakenne...C. Tunnusomaisten palveluprojektien arvioinnit...d. Ehdotukset uusista tunnusomaisista palveluprojekteista...e. LUKU II -

Lisätiedot

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA

KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Luku 2 2014-2015 muutokset eivät ole saatavilla ennen heinäkuuta, 2014. KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Kansainvälinen päämaja on tärkeä resurssi kaikille lioneille. Saatat olla yhteydessä tiettyihin jaostoihin

Lisätiedot

Miten tämä toiminta vastaa jäsentemme tarpeisiin ja odotuksiin sekä uudistaa heidän halunsa osallistua?

Miten tämä toiminta vastaa jäsentemme tarpeisiin ja odotuksiin sekä uudistaa heidän halunsa osallistua? eid Elokuu 2006 2006-2007 Kansainvälinen ohjelma Vuoden 2006-2007 kansainvälinen ohjelma, Me palvelemme, keskittyy lionsklubeihin, järjestömme elintärkeään osaan. Kansainvälinen presidentti Jimmy Ross

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO LUKU I AKTIVITEETIT LUKU II - HALLITUKSEN TOIMIKUNNAT

SISÄLLYSLUETTELO LUKU I AKTIVITEETIT LUKU II - HALLITUKSEN TOIMIKUNNAT SISÄLLYSLUETTELO LUKU I AKTIVITEETIT Näkemys tavoitteestamme...a. Näkemys tehtävästämme...b. LCI:n hyväksytyt palveluohjelmat...c. Näönsuojelu ja yhteistyö sokeiden kanssa...d. Terveys- ja hyvinvointipalvelut...e.

Lisätiedot

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015

Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Lionien palvelut lapsille Symposiumohjelma Hakemus toimintavuodelle 2014-2015 Yleiskatsaus symposiumohjelmasta Lionien palvelut lapsille symposiumohjelman puitteissa voidaan myöntää: yksi (1) symposiumi

Lisätiedot

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus

Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma. Apurahahakemus Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma Apurahahakemus Leojohtajien apurahaohjelman puitteissa myönnetään taloudellista avustusta lionien moninkertaispiireille, osapiireille tai yksittäispiireille

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SCOTTSDALE, ARIZONA, USA 5.-8. LOKAKUUTA 2014

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SCOTTSDALE, ARIZONA, USA 5.-8. LOKAKUUTA 2014 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SCOTTSDALE, ARIZONA, USA 5.-8. LOKAKUUTA 2014 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Lions Clubs Internationalin ja Lions Clubs International

Lisätiedot

Luku IX PIIRIVIRKAILIJAT JA PIIRIORGANISAATIO

Luku IX PIIRIVIRKAILIJAT JA PIIRIORGANISAATIO PIIRIVIRKAILIJAT JA PIIRIORGANISAATIO A. ERINOMAISUUSPALKINTOSÄÄNNÖT Erinomaisuuspalkinnot perustettiin tunnustuksen antamiseksi piirikuvernööreille, ensimmäisille varapiirikuvernööreille, toisille varapiirikuvernööreille,

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS Honolulu, Havaiji, USA 21.-25. kesäkuuta 2015 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Käsiteltiin tilintarkastusta koskevat suunnitelmat koskien

Lisätiedot

2015-2016 Tulevien piirikuvernöörien koulutus. Tehtäväopas

2015-2016 Tulevien piirikuvernöörien koulutus. Tehtäväopas 2015-2016 Tulevien piirikuvernöörien koulutus Tehtäväopas Sisältö Tässä oppaassa on neljä itsenäisesti suoritettavaa tehtävää, jotka ensimmäisten varapiirikuvernöörien/piirikuvernööri-elektien tulee suorittaa.

Lisätiedot

PIIRIKUVERNÖÖRITIIMI. Piirikuvernööri. Luku 1

PIIRIKUVERNÖÖRITIIMI. Piirikuvernööri. Luku 1 Luku 1 PIIRIKUVERNÖÖRITIIMI Tämän päivän nopeasti muuttuvassa maailmassa ihmisiltä vaaditaan perheen, työasioiden ja vapaaehtoisvirkojen yhä tehokkaampaa yhteensovittamista. Vaikka piirikuvernöörin rooli

Lisätiedot

LIONSKLUBIEN VIRKAILIJOIDEN VIRKAANASETTAMINEN

LIONSKLUBIEN VIRKAILIJOIDEN VIRKAANASETTAMINEN LIONSKLUBIEN VIRKAILIJOIDEN VIRKAANASETTAMINEN HUOM.: Ennen kuin kokous alkaa, virkaanasettavan virkailijan (todennäköisimmin edellinen klubipresidentti) tulisi nimittää itselleen avustaja. Tämän avustajan

Lisätiedot

2015-2016 Sisällysluettelo

2015-2016 Sisällysluettelo 2015-2016 Sisällysluettelo I. Piirikuvernöörin tiimi Piirikuvernööri... I-1 Ensimmäinen varapiirikuvernööri... I-2 Toinen varapiirikuvernööri... I-4 Tehokkaat piirikuvernööritiimit... I-6 II. Kansainvälinen

Lisätiedot

Leojen johtajakoulutuksen apurahaohjelma. Hakemus ja ohjeet

Leojen johtajakoulutuksen apurahaohjelma. Hakemus ja ohjeet Leojen johtajakoulutuksen apurahaohjelma Hakemus ja ohjeet Lions Clubs International Leojohtajien apurahaohjelma Sisällysluettelo Johdanto... 2 Tarkoitus... 3 Leojen johtajakoulutuskonferenssit... 3 Logistiikka...

Lisätiedot

LUKU XXI XXII PUHUJATILAISUUDET, MATKUSTUSSÄÄNNÖT JA KORVAUKSET

LUKU XXI XXII PUHUJATILAISUUDET, MATKUSTUSSÄÄNNÖT JA KORVAUKSET LUKU XXI XXII PUHUJATILAISUUDET, MATKUSTUSSÄÄNNÖT JA KORVAUKSET Nämä säännöt koskevat nykyisiä kansainvälisen hallituksen jäseniä, entisiä kansainvälisiä presidenttejä, entisiä kansainvälisiä johtajia

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS HAMPURI, SAKSA 30. kesäkuuta - 3. heinäkuuta, 2013

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS HAMPURI, SAKSA 30. kesäkuuta - 3. heinäkuuta, 2013 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS HAMPURI, SAKSA 30. kesäkuuta - 3. heinäkuuta, 2013 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Käsiteltiin Grant Thorntonin ilmoittamat tulokset

Lisätiedot

Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan käsikirja

Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan käsikirja Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan käsikirja 2015-2016 Finnish Lions Clubs International Tarkoitukset ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien nimellä tunnettuja palveluklubeja. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa

Lisätiedot

Luku IX PIIRIVIRKAILIJAT JA PIIRIORGANISAATIO

Luku IX PIIRIVIRKAILIJAT JA PIIRIORGANISAATIO PIIRIVIRKAILIJAT JA PIIRIORGANISAATIO A. ERINOMAISUUSPALKINTOSÄÄNNÖT Erinomaisuuspalkinnot perustettiin tunnustuksen antamiseksi piirikuvernööreille, ensimmäisille varapiirikuvernööreille, toisille varapiirikuvernööreille,

Lisätiedot

Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä

Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä Uudet jäsenet vaikutuksen kasvattamiseksi -toimintasuunnitelma Tammikuu 2016 - tammikuu 2018 Sisällysluettelo Johdanto: Miksi nyt Meidän strategiamme Johtajakoulutuksen

Lisätiedot

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset

Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Aloittavien lionjohtajien instituutti Harjoitukset Hyvä aloittavien lionjohtajien instituutin osallistuja, Sinut on valittu osallistumaan aloittavien lionjohtajien instituuttiin, onneksi olkoon! Tämän

Lisätiedot

b. Kutsut puhujatilaisuuksiin ja niiden arvojärjestys

b. Kutsut puhujatilaisuuksiin ja niiden arvojärjestys LUKU XXI MATKA- JA KULUKORVAUKSET PUHUJATILAISUUDET, MATKUSTUSSÄÄNNÖT JA KORVAUKSET Nämä säännöt koskevat nykyisiä hallintovirkailijoita, entisiä kansainvälisiä presidenttejä, entisiä kansainvälisiä johtajia,

Lisätiedot

Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO

Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO Lions tietoa uusille jäsenille JÄRJESTÖN HISTORIA JA ORGANISAATIO MERKKIPAALUJA 1917 Järjestö perustettiin USA:ssa 1920 Järjestöstä tuli kansainvälinen, kun Kanadaan perustettiin ensimmäinen klubi 1931

Lisätiedot

LEADER N E T W O R K. 2012-2013 Numero 2

LEADER N E T W O R K. 2012-2013 Numero 2 LEADER N E T W O R K 2012-2013 Numero 2 MUUTOKSEN HALLITSEMINEN Presidentti Maddenin Palvelun maailma - teeman neljäs tavoite liittyy muutoksen tehokkaaseen hallitsemiseen. Maailma muuttuu jatkuvasti.

Lisätiedot

MyLCI Suojausryhmät tehtävittäin

MyLCI Suojausryhmät tehtävittäin KLUBITASO Klubi Tehtävä Klubin jäsenjohtaja Klubin 1. varapresidentti Klubin rahastonhoitaja Presidentti Sihteeri ALUE- JA LOHKOTASO Lohko Lohko-taso Lohkon puheenjohtaja Alue Alue-taso Alueen puheenjohtaja

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO. Luku 9. Tiliosasto. Piirikuvernööritiimin kulukorvauslaskut. Piirikuvernöörin budjetti

TALOUSHALLINTO. Luku 9. Tiliosasto. Piirikuvernööritiimin kulukorvauslaskut. Piirikuvernöörin budjetti Luku 9 TALOUSHALLINTO Talousjaoston tavoitteena on hoitaa järjestön talouspolitiikkaa, mukaan lukien pankkitoiminta, yleinen kirjanpito ja tilisaatavat. Talousjaosto pyrkii auttamaan piirikuvernöörejä

Lisätiedot

CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018

CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018 CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (For International Office

Lisätiedot

OPAS. piirien yhteenliittämiseksi

OPAS. piirien yhteenliittämiseksi OPAS piirien yhteenliittämiseksi MIKSI YHDISTÄÄ PIENIÄ PIIREJÄ? Piirin ihanteellisesta koosta on keskusteltu paljon, mutta selvää on että piirin tulisi olla tarpeeksi suuri, että sen alueella on tarpeeksi

Lisätiedot

LEADER N E T W O R K. Siirrä viestikapula seuraavalle Luo oma johtamisen perintösi

LEADER N E T W O R K. Siirrä viestikapula seuraavalle Luo oma johtamisen perintösi LEADER N E T W O R K 2013-2014 Numero 3 Siirrä viestikapula seuraavalle Luo oma johtamisen perintösi Kun lähestymme taas lionsvuoden loppua, pyrimme ehkä ajattelemaan vain lyhyellä aikavälillä. Keskitymme

Lisätiedot

Alueen puheenjohtajan käsikirja

Alueen puheenjohtajan käsikirja Alueen puheenjohtajan käsikirja 2013-2014 Finnish Lions Clubs International Tarkoitus ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien nimellä tunnettuja palveluklubeja. KOORDINOIDAja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

Piirin tavoitteet & toimintasuunnitelmat Miten hakea vahvistus asetetuille tavoitteille

Piirin tavoitteet & toimintasuunnitelmat Miten hakea vahvistus asetetuille tavoitteille Jotta piirin johtajakoulutuksen kehitystavoitteet ja toimintasuunnitelmat katsotaan olevan lopullisia, ne on vahvistettava seuraavan suunnitelman mukaisesti*: Johtajakoulutuksen kehittämistavoitteet Toinen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO LUKU I - AKTIVITEETIT

SISÄLLYSLUETTELO LUKU I - AKTIVITEETIT SISÄLLYSLUETTELO LUKU I - AKTIVITEETIT Näkemys tavoitteesta...a. Näkemys tehtävästä...b. LCI:n hyväksytyt palveluohjelmat...c. Näönsuojelu ja yhteistyö sokeiden kanssa -johtaja...d. Terveyspalvelut...E.

Lisätiedot

Esitehtävät. Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti

Esitehtävät. Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti Esitehtävät Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti 2015-2016 Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti Esitehtävät Onnittelut valinnastasi senior-lionien johtajakoulutukseen! Tällä sivulla on tiivistelmä

Lisätiedot

LIONIEN ALUEELLINEN NAISTEN WORKSHOP. Suunnitteluopas

LIONIEN ALUEELLINEN NAISTEN WORKSHOP. Suunnitteluopas LIONIEN ALUEELLINEN NAISTEN WORKSHOP Suunnitteluopas LIONIEN ALUEELLINEN NAISTEN WORKSHOP Suunnitteluopas Sisällysluettelo Johdanto...3 Tarkoitus...4 Workshopit...4 Logistiikka...5 Kenen tulee osallistua?

Lisätiedot

Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokoukset. tunnetaan myös nimellä lohkon kokoukset

Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokoukset. tunnetaan myös nimellä lohkon kokoukset Piirikuvernöörin neuvoa-antavan toimikunnan kokoukset tunnetaan myös nimellä lohkon kokoukset Tätä kokousta pidetään usein tärkeimpänä kokouksena klubivirkailijoille, koska piirikuvernöörin neuvoa-antavan

Lisätiedot

Organisaatio Mitä titteleiden takana?

Organisaatio Mitä titteleiden takana? Lions Clubs International MD 107 Finland Organisaatio Mitä titteleiden takana? Uusien leijonien koulutus- ja keskustelutilaisuus 3.10.2013 DC Leena Lehtonen LION-ORGANISAATIO Lionit Lions-klubit Piirit

Lisätiedot

LIONIEN MENTORI- OHJELMA

LIONIEN MENTORI- OHJELMA LIONIEN MENTORI- OHJELMA Jatkotason mentoriopas SISÄLLYSLUETTELO Johdanto Mentoroitavalle 3 Mentorille 4 Lionien mentoriohjelma Perustason mentoriohjelma 5 Jatkotason mentoriohjelma 5 Mentoroimisesta Menestyksellinen

Lisätiedot

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT

LUKU XX JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT JULKAISUT A. VIRALLISET JULKAISUT Kansainvälisellä hallituksella on valta määrätä tämän järjestön kaikista virallisista julkaisuista sekä oikeus valvoa ja ohjata niitä. B. MÄÄRITELMÄ "VIRALLINEN JULKAISU"

Lisätiedot

YHTEENVETO KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ HAMPURI, SAKSA 10.-15. HUHTIKUUTA 2010

YHTEENVETO KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ HAMPURI, SAKSA 10.-15. HUHTIKUUTA 2010 YHTEENVETO KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ HAMPURI, SAKSA 10.-15. HUHTIKUUTA 2010 1. Honolulu, Havaiji, USA valittiin vuoden 2015 kansainvälisen vuosikongressin paikaksi. 2. Chicago, Illinois, USA

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SEATTLE, WASHINGTON, USA 29. KESÄKUUTA 3.

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SEATTLE, WASHINGTON, USA 29. KESÄKUUTA 3. VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SEATTLE, WASHINGTON, USA 29. KESÄKUUTA 3. HEINÄKUUTA, 2011 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin sisäisten toimintojen tarkastus,

Lisätiedot

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT A. SÄÄNNÖT 1. Yksittäis- ja osapiirin Mallisäännöt ja ohjesäännöt PÄÄTETÄÄN, että hallitus hyväksyy Mallisäännöt ja ohjesäännöt, jotka on esitetty Liitteessä A, yksittäis-

Lisätiedot

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE Opas uuden jäsenen perehdytyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen SISÄLLYSLUETTELO Uusien jäsenten perehdyttämisen tärkeys...2 Uuden jäsenen perehdytys ja

Lisätiedot

Dream Achiever -palkinnot Usein kysyttyjä kysymyksiä

Dream Achiever -palkinnot Usein kysyttyjä kysymyksiä 1. Montako pistekeruumallia on olemassa? Malleja on kaksi, Track A ja Track B, jotka perustuvat oman piirisi jäsenyystrendeihin. Jokainen piiri on merkitty joko Track A tai Track B -kategoriaan. 2. Miksi

Lisätiedot

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kehityssuunnitelmat ja edistymisraportit Usein kysyttyjä kysymyksiä

Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kehityssuunnitelmat ja edistymisraportit Usein kysyttyjä kysymyksiä Sisällysluettelo Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kehityssuunnitelmat... 1 Maailmanlaajuisen toimintaryhmän... 4 Katso tai tulosta Maailmanlaajuisen toimintaryhmän kehityssuunnitelmat ja... 5 Maailmanlaajuisen

Lisätiedot

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas

LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas LIONIEN PALVELUT LAPSILLE SYMPOSIUM Suunnitteluopas Symposiumin yleiskatsaus Lioneilla on pitkä perinne maailman lasten auttamiseksi olosuhteissa, joissa he kärsivät köyhyydestä, kodittomuudesta, nälästä,

Lisätiedot

LCI:n raportti. KVN/7.6.2013 PID Tapani Rahko

LCI:n raportti. KVN/7.6.2013 PID Tapani Rahko KVN/7.6.2013 PID Tapani Rahko Kansainvälisen hallituksen kokous oli 16.-20.4.2013 Marbellassa, Espanjassa. Hallituksen päätöksiä, täydennettynä ID Kenneth Perssonin hallitusraportin tiedoilla Tilintarkastustoimikunta

Lisätiedot

Hallituksen jäsenillä, paitsi piirikuvernöörillä, ei ole äänioikeutta, ellei piirin säännössä ja ohjesäännöissä ole toisin määrätty.

Hallituksen jäsenillä, paitsi piirikuvernöörillä, ei ole äänioikeutta, ellei piirin säännössä ja ohjesäännöissä ole toisin määrätty. Luku 3 PIIRIHALLINTO Piirikuvernöörit ovat hyvin kiireisiä. He saavat paljon postia ja heidän tulee täyttää kuukausittain matka- ja toimistokululaskut sekä osallistua klubikokouksiin. Nämä ja muut tehtävät

Lisätiedot

PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT

PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT PIIRIN KOULUTUSTOIMIKUNNAN PUHEENJOHTAJAN (GLT) TOIMENKUVA JA TEHTÄVÄT AVAINALUEET: GLT on piirihallituksen jäsen GLT laatii vuosittain johtajakoulutussuunnitelman yhdessä GLT -tiimin kanssa GLT laatii

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS WIEN, ITÄVALTA 18 21. MAALISKUUTA, 2008

TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS WIEN, ITÄVALTA 18 21. MAALISKUUTA, 2008 KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS WIEN, ITÄVALTA 18 21. MAALISKUUTA, 2008 SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin päätöslauselma raportoitavaksi vuoden 2008 kansainvälisessä vuosikongressissa,

Lisätiedot

The International Association of Lions Clubs

The International Association of Lions Clubs The International Association of Lions Clubs MALLISÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNTÖ PIIRIN MALLISÄÄNNÖT Toimivuosi 2017-2018 Päivitetty 4. heinäkuuta 2017 Sivu 1 Lions Clubs International TAVOITTEET ORGANISOIDA, perustaa

Lisätiedot

LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET. 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset. a. Muistiinpanot:

LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET. 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset. a. Muistiinpanot: LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset a. Muistiinpanot: Yksi tai useampi pöytäkirjanpitäjä laativat pöytäkirjat jokaisessa hallituksen kokouksissa tai se tehdään jollain

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO. Seuraavassa kerrotaan, miten piirikuvernöörin budjetti määräytyy ja miten sinun tulee lähettää matka- ja toimistokululaskut.

TALOUSHALLINTO. Seuraavassa kerrotaan, miten piirikuvernöörin budjetti määräytyy ja miten sinun tulee lähettää matka- ja toimistokululaskut. TALOUSHALLINTO Talousjaoston tavoitteena on hoitaa järjestön talouspolitiikkaa, mukaan lukien pankkitoiminta, yleinen kirjanpito, tilisaatavat, budjetointi ja tilintarkastus. Talousjaosto pyrkii auttamaan

Lisätiedot

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja.

Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. LCIF piirikoordinaattorin tiedote 3 klubeille - Helmikuu 2010 LCIF:n KAUTTA ANOTTAVAT APURAHAT Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) tukee Lions-hankkeita myöntämällä lions-piireille apurahoja. Nämä

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö. Luku 7

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö. Luku 7 TIETOTEKNIIKKA Yleistietoja Tietotekniikkajaosto on ensisijassa palvelu- tai tuotantojaosto. Sen tavoitteena on ylläpitää järjestön tilastoja ja laatia yleistoiminnalle tärkeitä raportteja. Se palvelee

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus

Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Lohkon puheenjohtajan itsenäisesti suoritettava koulutus Moduuli 1: Yleiskatsaus tehtävistä ja velvollisuuksista TYÖKIRJA Tämän moduulin tarkoitus on antaa sinulle yleiskäsitys lohkon puheenjohtajan tehtävistä.

Lisätiedot

Lohkon puheenjohtajan valmennus tiedätkö mikä on vastuusi?

Lohkon puheenjohtajan valmennus tiedätkö mikä on vastuusi? Lohkon puheenjohtajan valmennus 2016-2017 - tiedätkö mikä on vastuusi? Taito määrää sen, mitä kykenee tekemään. Motivaatio ratkaisee, mitä tekee. Asenteesta riippuu, kuinka hyvin sen pystyy tekemään 2016-2017

Lisätiedot

LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS

LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS Johdanto lionismiin SISÄLLYSLUETTELO Uuden jäsenen perehdytystilaisuuden sisältö...2 Keitä lionit ovat...2 Oma klubisi...3 Historia...3 Klubivirkailijat...4 Perinteet...4

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 16.8.03 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1. PIIRIN NIMI on Piiri Inner Wheel, Suomi. Nimen vahvistaa International Inner Wheelin hallitus, joka myös vahvistaa piirin rajat. Piirin jäseniä ovat kaikki piirissä

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN KRITEERIT

UUDEN KLUBIN KRITEERIT UUDEN KLUBIN KRITEERIT 1. Hakemus Uuden klubin perustamiskirjahakemuksen järjestölle voi tehdä mikä tahansa ryhmä, klubi tai yhdistys, joka on järjestäytynyt asianmukaisesti ja valinnut virkailijat. Hakemus,

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SAN FRANCISCO, KALIFORNIA, USA huhtikuuta, 2012

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SAN FRANCISCO, KALIFORNIA, USA huhtikuuta, 2012 VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS SAN FRANCISCO, KALIFORNIA, USA 13-17. huhtikuuta, 2012 SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 1. Myönnettiin valtaoikeudet Sääntö- ja

Lisätiedot

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT A. SÄÄNNÖT 1. Yksittäis- ja osapiirin Mallisäännöt ja ohjesäännöt PÄÄTETÄÄN, että hallitus hyväksyy Mallisäännöt ja ohjesäännöt, jotka on esitetty Liitteessä A, yksittäis-

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1 TIETOTEKNIIKKA Yleistietoja Tietotekniikkajaosto on ensisijassa palvelu- ja tuotantojaosto. Sen tavoitteena on tarjota teknologisia palveluja, jotta LCI toimii tehokkaammin piirien, klubien, jäsenten ja

Lisätiedot

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja

Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT. Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja Jäsentoimikunnan puheenjohtaja - klubin jäsenjohtaja - GMT Jukka Kärkkäinen Liiton jäsenjohtaja 27.5.2015 esittäjän etunimi sukunimi 2 Jäsenjohtajan avainalueet Lionsklubin virallinen virkailija, joka

Lisätiedot

Julkaisut ja logot Useimmat julkaisut (järjestön virallisilla kielillä) ja logot ovat ladattavissa järjestön verkkosivulla. (Hakusana Logo).

Julkaisut ja logot Useimmat julkaisut (järjestön virallisilla kielillä) ja logot ovat ladattavissa järjestön verkkosivulla. (Hakusana Logo). Luku 14 PR-TOIMINTA PR-toiminta piirin tasolla PR-toimintaan kuuluu Lions Clubs Internationalia koskevan informaation jakelu ja positiivisen imagon luominen järjestölle sekä miellyttävän ilmapiirin kehittäminen

Lisätiedot

KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS

KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS Me välitämme. Me palvelemme. Me saamme aikaan. KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS Yleiskatsaus Kansainvälisen avun apurahojen (IAG)

Lisätiedot

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT

INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT 1 INNER WHEEL -PIIRIN SÄÄNNÖT Hyväksytty 26.8.2017, Kansallinen Neuvosto 1 PIIRIN NIMI... 2 2 PIIRIKOKOUS... 2 3 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN EHDOLLE ASETTAMINEN... 2 4 PIIRIHALLITUKSEN JÄSENTEN VAALIT...

Lisätiedot

LUKU XIX XX PR-TOIMINTA. a. Klubin PR-johtajan opas (verkkosivut ja klubitarvikkeet) b. Piirin PR-johtajan opas (vain verkkosivut)

LUKU XIX XX PR-TOIMINTA. a. Klubin PR-johtajan opas (verkkosivut ja klubitarvikkeet) b. Piirin PR-johtajan opas (vain verkkosivut) LUKU XIX XX PR-TOIMINTA A. JULKAISUT 1. PR- ja viestintäjaoston (Public Relations and Communications Division) tulee tuottaa ja järjestää saatavaksi joko järjestön virallisilla verkkosivuilla tai klubitarvikkeiden

Lisätiedot

MyLCI Suojausryhmät tehtävittäin

MyLCI Suojausryhmät tehtävittäin KLUBITASO Klubi Tehtävä Klubin jäsenjohtaja Klubin 1. varapresidentti Klubin rahastonhoitaja Presidentti Sihteeri ALUE- JA LOHKOTASO Lohko Lohko-taso Lohkon puheenjohtaja Alue Alue-taso Alueen puheenjohtaja

Lisätiedot

Kansainvälinen lionsklubien järjestö PIIRIN MALLISÄÄNNÖT

Kansainvälinen lionsklubien järjestö PIIRIN MALLISÄÄNNÖT Kansainvälinen lionsklubien järjestö Sääntö ja ohjesäännöt PIIRIN MALLISÄÄNNÖT Muutettu 9. heinäkuuta 2013 Lions Clubs International TAVOITTEET JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan

Lisätiedot

Lions Clubs Internationalin tavaramerkkisäännöt

Lions Clubs Internationalin tavaramerkkisäännöt Lions Clubs Internationalin tavaramerkkisäännöt 1. Yleiset tavaramerkkisäännöt. Varmistaakseen lainsuojan sekä järjestöllemme että sen jäsenille, klubeille ja piireille (yksittäis-, osa- ja moninkertaispiirit,

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1 TIETOTEKNIIKKA Yleistietoja Tietotekniikkajaosto on ensisijassa palvelu- tai tuotantojaosto. Sen tavoitteena on tarjota teknologisia palveluja, jotta LCI toimii tehokkaammin piirien, klubien, jäsenten

Lisätiedot

Suomen Lions-toiminnan vahvistaminen. Piirirakennetyöryhmän ehdotus 2

Suomen Lions-toiminnan vahvistaminen. Piirirakennetyöryhmän ehdotus 2 Suomen Lions-toiminnan vahvistaminen Piirirakennetyöryhmän ehdotus 2 Päivitetty piireiltä saatujen virallisten ja epävirallisten kommenttien perusteella. Esityksen sisältö Piirirakennetyöryhmä ja sen tavoitteet

Lisätiedot

Strategiset tavoitteet Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja Tuomo Holopainen

Strategiset tavoitteet Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja Tuomo Holopainen Strategiset tavoitteet 2014-2019 Suomen Lions-liiton vuosikokous, Pori Puheenjohtaja 2014 2015 Copyright Rastor Oy Lions-liiton strategia 2014-2019 Strategiset linjaukset Kriittiset menestystekijät Toimintasuunnitelma

Lisätiedot

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA

LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA LIONS CLUBS INTERNATIONALIN SÄÄTIÖ TAVALLINEN APURAHAOHJELMA TAVALLISTEN APURAHOJEN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA SÄÄNNÖT TEHTÄVÄLAUSUNTO JA APURAHOJEN TÄRKEYSJÄRJESTYS LCIF:n tavalliset apurahat antavat rahoitusta

Lisätiedot

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen

Lions Clubs International MD 107 Finland. Klubin presidentti päivitetty Varpu Ylhäinen Lions Clubs International MD 107 Finland Klubin presidentti 8.5.2012 päivitetty 16.4.2012 Varpu Ylhäinen 1 Valmennuksen tavoitteet Antaa Sinulle valmiuksia toimia klubipresidenttinä Tiedät tehtäväsi presidenttinä

Lisätiedot

YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ LIONS CLUBS INTERNATIONALIN HALLITUKSEN KOKOUS SEOUL, KOREAN TASAVALTA 29. MAALISKUUTA 3. HUHTIKUUTA 2004

YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ LIONS CLUBS INTERNATIONALIN HALLITUKSEN KOKOUS SEOUL, KOREAN TASAVALTA 29. MAALISKUUTA 3. HUHTIKUUTA 2004 YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ LIONS CLUBS INTERNATIONALIN HALLITUKSEN KOKOUS SEOUL, KOREAN TASAVALTA 29. MAALISKUUTA 3. HUHTIKUUTA 2004 SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 1. Varmistettiin Piirikuvernöörien ja Varapiirikuvernöörien

Lisätiedot

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013

Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions K piiri toimintasuunnitelma kaudelle 2012 2013 Lions teema: Me Palvelemme Kansainvälisen presidentin teema: In a World of Service Palvelun Maailmassa Kotimainen teema: Palvelulla Hyvinvointia Piirin

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys

Arne Ritari -säätiö. Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys Sää#ön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.11.2014 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen 23.11.2014 ARS koulutus 2 Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä

Lisätiedot

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS TORONTO, ONTARIO, KANADA 29. KESÄKUUTA - 3.

VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS TORONTO, ONTARIO, KANADA 29. KESÄKUUTA - 3. VIRALLINEN KOKOUSPÖYTÄKIRJAN TIIVISTELMÄ KANSAINVÄLISEN HALLITUKSEN KOKOUS TORONTO, ONTARIO, KANADA 29. KESÄKUUTA - 3. HEINÄKUUTA 2014 TILINTARKASTUSTOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin sisäisen tilintarkastustoimen

Lisätiedot

YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ LIONS CLUBS INTERNATIONALIN HALLITUKSEN KOKOUS CHICAGO, ILLINOIS, USA LOKAKUUTA 2003

YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ LIONS CLUBS INTERNATIONALIN HALLITUKSEN KOKOUS CHICAGO, ILLINOIS, USA LOKAKUUTA 2003 YHTEENVETO PÄÄTÖKSISTÄ LIONS CLUBS INTERNATIONALIN HALLITUKSEN KOKOUS CHICAGO, ILLINOIS, USA 17.-21. LOKAKUUTA 2003 SÄÄNTÖ- JA OHJESÄÄNTÖTOIMIKUNTA 1. Hyväksyttiin vakuutusseminaari v. 2004 Detroitin/Windsorin

Lisätiedot

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava.

Mikäli Akatemia on päätöksessään asettanut myönnölle erityisehdon, on sitä noudatettava. 30.1.2007 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTEN YLEISET EHDOT Tuki tutkijakouluille ja valtakunnallisille tutkijankoulutuskursseille, tutkimusyhteistyön edistäminen, tuki tiedeakatemioille ja tiedepoliittisille

Lisätiedot

Lions Clubs International 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA Puhelin: +1 630-571 -5466 Faksi: +1630-571-1689

Lions Clubs International 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA Puhelin: +1 630-571 -5466 Faksi: +1630-571-1689 PÄIVÄMÄÄRÄ: Marraskuu 2013 Lions Clubs International 300 West 22nd Street, Oak Brook, Illinois 60523-8842, USA Puhelin: +1 630-571 -5466 Faksi: +1630-571-1689 KENELLE: ASIA: 1. varapiirikuvernöörit ja

Lisätiedot

TIIVISTELMÄ LIONS CLUBS INTERNATIONAL HALLITUKSEN KOKOUS PORTOROZ, SLOVENIA MAALISKUUTA 2006

TIIVISTELMÄ LIONS CLUBS INTERNATIONAL HALLITUKSEN KOKOUS PORTOROZ, SLOVENIA MAALISKUUTA 2006 TIIVISTELMÄ LIONS CLUBS INTERNATIONAL HALLITUKSEN KOKOUS PORTOROZ, SLOVENIA 23. - 28. MAALISKUUTA 2006 SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNTÖ 1. Hyväksyttiin kahden vuoden lakkautus moninkertaispiiri 322:n (Intia) rojaltimaksuille

Lisätiedot