KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS"

Transkriptio

1 LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS Me välitämme. Me palvelemme. Me saamme aikaan.

2

3 KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS Yleiskatsaus Kansainvälisen avun apurahojen (IAG) avulla kehittyneiden maiden lionit pystyvät tekemään yhteistyötä vähemmän kehittyneiden alueiden lionsklubien kanssa hankkeissa, jotka vaikuttavat aidosti paikkakunnilla. Nämä apurahat auttavat yhteistyöprojekteissa seuraavilla alueilla: perusterveydenhuollon palvelujen vahvistaminen; koulutus ja lukutaito; puhdas vesi ja viemäröinti; maaseudun kehittäminen ja omavaraisuutta edistävät ohjelmat; palvelut vammaisille; ympäristönsuojelu ja lionien terveydenhuollon avustusryhmien ja silmälasien kierrätyksen tukeminen. Projektien yhteistyöhön perustuva luonne Kansainvälisenä ohjelmana IAG-projekteissa on osana yhteistyösuhde vähintään kahden maan välillä: sponsoroiva lionspiiri tai klubi, joka kerää varoja ja muuta tukea sekä lionspiiri tai klubi kohdemaassa, joka hoitaa logistiikan ja valvonnan. IAG-ohjelma antaa lioneille mahdollisuuden luoda suhteita kaukana asuviin ihmisiin palvelun ja vapaaehtoistyön kautta. Sponsoroiva lionspiiri tai klubi on vastuussa IAG-hakemuksen lähettämisestä Lions Clubs Internationalin säätiöön (LCIF) käsittelyä varten. Rahoitus Lionit voivat hakea vastaavan summan apurahaa, suuruudeltaan US$ US$ Lionhakijoiden tulee varmistaa vähintään 50%:n osuus kokonaisbudjetista (katso sääntö 2). Eräpäivät IAG-hakemuksissa on kaksi eräpäivää riippuen siitä minkälaista summa haetaan. Hakemukset, joissa haetaan US$ US$ käsitellään LCIF:n sisäisessä toimikunnassa ja niitä voi lähettää pitkin vuotta, vähintään kahdeksan viikkoa ennen projektin aloittamista. Hakemukset, joissa haetaan US$ US$ käsittelee LCIF:n hallitus kolme kertaa vuodessa säännöllisissä hallituksen kokouksissa. Ota yhteyttä LCIF:ään saadaksesi nämä eräpäivät. IAG-projektin tärkeimmät elementit: Vastaa tärkeään humanitääriseen tarpeeseen Projektiin osallistuu vähintään kaksi lionsklubia tai piiriä kahdesta eri maasta Tarjoaa pitkän aikavälin etuja Palvelee suurta ihmismäärää tai erityisen hädänalaista ryhmää Projekti tunnistetaan lionien aktiviteetiksi Vähintään 50% projektin rahoituksesta kerätään lioneilta tai muista lähteistä Katso lisätietoja oppaasta Miten hakea IAG-apurahaa projektin painopisteestä, mahdollisista projekteista ja esimerkeistä. L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n 1

4 KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAN KRITEERIT 1. Kansainvälisenä ohjelmana IAG-projekteissa tulee olla osallisena lioneita vähintään kahdessa maassa. Ohjelmassa tulee olla mukana sponsoroiva lionspiiri (tai klubi), joka auttaa keräämään varoja vastaamaan IAG-rahoituspyyntöä ja usein se antaa kansainvälistä vapaaehtoisapua. Projektissa on myös mukana lionspiiri (tai klubi) maassa, jossa projekti toteutetaan ja joka tarjoaa paikallista koordinointia. 2. Rahoitusta on saatavissa moniin erilaisiin kehitysprojekteihin, jotka auttavat hädänalaisia paikkakuntia sekä vakavasti vammaisia ihmisryhmiä. 3. Etusija annetaan projekteille, jotka lisäävät omatoimisuutta ja parantavat sokeiden ja vammaisten ihmisten elämänlaatua. Tyypillisiä projekteja ovat esimerkiksi fysikaaliset hoito- ja kuntoutuspalvelut; rullatuolien hankkiminen ja muut välineet kuntoutuskeskuksille kuten korjaavien leikkausten ja kuntoutuksen järjestäminen paikkakunnalla, jossa ei ole tarpeeksi tällaisia palveluja. 4. Koska varoja on rajoitettu määrä, apurahoja ei ole saatavissa rakennusprojekteihin. IAG-rahoitusta on sen sijaan saatavilla suorempiin kehitys- ja henkilöstöresurssien parantamiseen. Projekteja, joihin sisältyy erityisesti vammaisille tarkoitettujen asuntojen tai kodittomien suojien rakentamista voidaan harkita. (Rahoitusta rakennusprojekteihin voidaan hakea LCIF:n Tavallisen apurahaohjelman kautta.) 5. Projektit, joiden ainoana tarkoituksena on tavaroiden kuljettaminen eivät voi saada rahoitusta. 8. IAG-projektit tulee järjestää isäntämaan olemassaolevien kehitysstrategioiden mukaisesti kuten vastaavat hallituksen yksiköt ja alueelliset järjestöt ovat ne määritelleet. Apurahaa hakevien lionien tulee myös osoittaa, että tarvittavat tekniset resurssit ovat olemassa projektin toteuttamiseksi. 9. Rahoitusta on saatavilla käyttökuluihin ja sovittuun tekniseen apuun, mutta vain aloitusvaiheessa ja vain siinä tapauksessa, että muita resursseja ei ole olemassa. Projektin tulee mahdollisuuksien mukaan varmistaa, että toiminta jatkuu IAG-rahoituksen päätyttyä, paitsi kun kyseessä on lyhytaikainen lionien terveydenhuollon avustusmatka. Rahoitusta ei ole saatavissa palkkoihin ja normaaleihin käyttökuluihin jo olemassa oleviin ohjelmiin ja laitoksiin. Rahoitusta maksettaviin korvauksiin ei tulla hyväksymään. Jo suoritetut avustusmatkat ja aikaisemmin hankitut välineet käsitellään tässä kategoriassa. 10. Rahoitus on mahdollista lionien kansainvälisiin terveydenhuollon avustusmatkoihin, mutta ainoastaan terveydenhuollon tarvikkeiden hankkimiseen ja maassa asuvien potilaiden hoitokustannusten kattamiseen. Kansainväliseen avustusryhmään tulee kuulua ryhmä lioneita sekä isäntämaassa yhden tai useamman lionsklubin aktiivista osallistumista. 11. Isäntälionien rooli tulee olla selvästi kerrottu hakemuksessa. 12. Tukea lionien silmälasien kierrätyskeskuksille voidaan harkita, mutta vain Lions Clubs Internationalin tukemille keskuksille, joiden tiedetään kierrättäneen suuria määriä ja joilla on lionsklubien ja muiden järjestöjen verkosto silmälasien jakamiseen vähävaraisilla paikkakunnilla. 6. Projektit, jotka hyödyttävät monia ihmisiä ja kokonaisia paikkakuntia ovat etusijalla. Rahoitusta ei ole saatavilla tarjoamaan yksityisille henkilöille apurahoja tai suoranaista taloudellista apua. 7. Lionien tulisi itse henkilökohtaisesti ja aktiivisesti osallistua projektiin. Aina kun mahdollista, lionien vapaaehtoistyöhön perustuvia resursseja sekä sponsoroivan että isäntäpiirin/klubin kohdalla tulisi käyttää hyväksi projektin vaikutuksen kasvattamiseksi. Kansainvälisten vapaaehtoisten tulee itse maksaa matka- ja asumiskulut, mutta nämä kulut voidaan laskea mukaan IAG:ssa vaadittaviin vastaaviin varoihin. Etusija annetaan hakemuksille, joissa on kerätty vastaavia varoja enemmän kuin mitä menee näihin matka- ja asumiskustannuksiin. 2 L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l i n s ä ä t i ö

5 KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAN SÄÄNNÖT 1. Lionspiiri tai -klubi voi lähettää apurahaehdotuksen, vaikka klubien anomuksiin tarvitaankin piirikuvernöörin vahvistus. Sponsoroivan piirin tai klubin tulee anoa apurahaa täyttämällä IAG-hakulomake. Isäntäpaikkakuntana toimivan lionsklubin tai -piirin tulee myös allekirjoittaa hakulomake ja vahvistaa osallistumisensa projektiin. 7. IAG-varat on tarkoitettu projekteihin, jotka ovat kehitysvaiheissa, eikä niitä ole tarkoitettu vararahastojen perustamiseen, lahjarahastoksi tai lainojen takaisinmaksuun. Rahoitusta ei harkita projekteille, jotka ovat jo päättyneet tai jotka aloitetaan ennen LCIF:n antamaa hyväksyntää. 2. IAG-rahoitus annetaan vastaavassa muodossa. Projektia ehdottavien lionien täytyy varmistaa vähintään 50 prosenttia tarvittavasta rahoituksesta. Paikallisten vastaavien varojen on oltava rahan muodossa. Lahjoitetut palvelut ja luontoissuorituksena annettu tuki ovat tervetulleita, mutta sellaista tukea ei voida käyttää LCIF:n kansainvälisen avun apurahan paikallistuen osana. 3. Apurahoja on saatavana US$5000 ja US$ väliltä. Lisäksi säätiö rajoittaa tämän ohjelman vuotuisen rahoituksen US$2:een miljoonaan. Koska rahoitus on rajoitettu, projektianomuksia harkitaan kilpailumielessä ja etusija annetaan projekteille, jotka huolehtivat tärkeistä humanitäärisistä tarpeista ja prioriteeteista. 4. US$ US$ pyytävien projektien hakemuksia otetaan vastaan ympäri vuoden ja ne voi hyväksyä toimikunta, jonka muodostaa LCIF:n puheenjohtaja, pääjohtaja, LCIF:n jaostonjohtaja ja humanitääristen ohjelmien apurahaosaston johtaja. Nämä apurahat tulee saada vähintään kahdeksan viikkoa ennen suunniteltua avustusmatkaa tai projektin aloituspäivää. Tämä varmistaa, että käsittelyyn ja hyväksyntään jää tarpeeksi aikaa. Yli US$10 000:n apurahapyyntöjen hakemuksiin tarvitaan LCIF:n hallituksen hyväksyntä sen säännöllisissä kokouksissa. Hakemusten on oltava perillä täydellisessä muodossa 60 päivää ennen hallituksen kokouksen alkua. 8. Piiri tai klubi voi anoa rahoitusta vain yhteen IAG-projektiin vuodessa. Etusija rahoitukseen annetaan uusille aloitteille ja ohjelmille. Rajallisten resurssien johdosta rahoitusta ei ehkä ole saatavana jatkuvasti projekteihin, jotka ovat saaneet apua aikaisempien IAG-projektien välityksellä. 9. Projekteilla tulee olla määrätty tunniste, josta tiedetään, että LCIF on tehnyt ne mahdolliseksi. 10. Apurahojen saajat (esim. sponsoroiva piiri tai klubi) ovat vastuussa säännöllisten edistysraporttien sekä loppuraportin lähettämisestä projektin päätyttyä. Loppuraportissa tulee olla yksityiskohtaiset tiedot projektin tuloksista sekä täydellinen tilitys varojen käytöstä. Isäntäklubin tulee, tilanteen mukaan, tehdä myös kirjallinen selvitys projektista. LCIF antaa raporttilomakkeet ja ohjeet. Piiri tai klubi, joka ei lähetä loppuraporttia, ei ole oikeutettu saamaan muita IAG-apurahoja. 5. Hyväksytyt apurahat maksetaan sponsoroivalle piirille tai klubille. Apurahoista huolehtii piirikuvernööri (tai klubin hakemuksen tapauksessa klubipresidentti), joka on virassa hyväksymisen aikaan. Hänen velvollisuutensa on jakaa apurahavarat ja tehdä niistä tiliä LCIF:lle. Jos projektia jatketaan uuteen toimivuoteen, apurahan hoitaja toimii virassa, jollei hän LCIF:n etukäteissuostumuksella delegoi vastuuta virkaan astuvalle virkailijalle. 6. Sellaisia projekteja ei harkita, joissa lionit ja/tai heidän perheensä saavat etuoikeutettua ammatillista hyötyä tai joissa heillä on omistusetuja. L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n 3

6 KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAHAKEMUS OHJEET Ole hyvä ja lue apurahan myöntämisperusteet huolellisesti, ennen kuin täytät hakemuksen. Käytä erillisiä sivuja yksityiskohtaisiin selityksiin ja viittaa asiaankuuluvaan kappaleen numeroon ko. arkeilla. Yli US$ suuruiset hakemukset tulee lähettää Humanitääriset ohjelmat -osastoon vähintään 60 päivää ennen LCIF:n hallituksen kokousta. Korkeintaan US$ suuruisia apurahahakemuksia otetaan vastaan ympäri vuotta, kunhan ne saadaan vähintään kahdeksan viikkoa ennen projektin alkamista. Lähetä täytetty hakemus, mukaan lukien tarvittavat allekirjoitukset ja hakemusta tukevat dokumentit Lions Clubs Internationalin säätiön Humanitääriset ohjelmat -osastoon. Isäntäklubin tai -piirin allekirjoitus voidaan lähettää erillisellä kirjeellä, jos tarpeen. LCIF pidättää itsellään oikeuden pyytää lisätietoja ja selvityksiä sen jälkeen kun hakemus on saatu. Lioneita pyydetään vastaamaan nopeasti kaikkiin mahdollisiin kysymyksiin hakemuksen selventämiseksi. Anna seuraavat tiedot ja käytä erillisiä sivuja tarpeen mukaan: A. PROJEKTIN KUVAUS 1. Päivämäärä, jolloin hakemus lähetetty. 2. Projektin nimi. 3. LCIF:ltä haettu määrä (apurahan suuruus on US$ US$30 000). 4. Projektin sijainti - listaa nimi, alue ja maa, jossa projekti toteutetaan sekä paikallisen lionspiirin numero. 5. Ongelman tunnistaminen ja projektin tavoite - anna yksityiskohtaiset syyt ja perusteet projektiin. Liitä myös lyhyt lausunto projektin tavoitteista. Anna myös lyhyesti taustatiedot maantieteellisestä alueesta ja sosioekonomisista oloista paikkakunnalla, jota palvellaan. 6. Projektin strategia ja toimintasuunnitelma: a. Projektin kuvaus - kirjoita lyhyt kuvaus toimintavaiheista, joihin ryhdytään projektin tavoitteiden saavuttamiseksi. Varmista, että kuvaat projektin teknisiä puolia, montako ihmistä hyötyy tästä projektista ja lionien kokonaisroolia projektin johtamisessa, sekä sponsoroivan että isäntäklubien/piirien osalta. Jos tämä on terveydenhuollon avustusmatka, anna tiimin jäsenten nimet ja heidän tittelinsä. b. Projektin aikataulu - Anna yleiskatsaus projektin aloittamisen ja loppuun suorittamisen aikataulusta. 7. Anna taustatietoja projektiin osallistuvista muista järjestöistä tai teknisistä tekijöistä. 4 L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n

7 B. LIONIEN TUNNISTAMINEN JA OSALLISTUMINEN 1. Korosta miten projekti tunnistetaan lionien tukemaksi ja LCIF:n rahoittamaksi projektiksi. 2. Kuvaa miten lionit osallistuvat pitkäaikaisesti sen jälkeen kun LCIF:n rahoitus on päättynyt. 3. Kerro myös miten Lions-nimeä käytetään projektin yhteydessä. C. PROJEKTIN BUDJETTI 1. Liitä ao. asiapaperit projektin budjetissa lueteltuihin kuluihin. Tähän kuuluu välineistön hinta-arviot ja työsopimukset/ urakkasopimukset tapauksissa, joissa toiset tahot voivat antaa teknistä apua projektin suorittamiseksi. 2. Luettele yksitellen kaikki tämän projektin eri rahoituslähteet (klubit, piiri, paikkakunta, liikeyritykset jne.) Sponsoroivan lionspiirin tai -klubin on annettava huomattava lahjoitus, vaikka kaiken rahoituksen ei tarvitse tulla heiltä. Isäntälionsklubia tai -piiriä tulisi myös kannustaa tukemaan projektia kunkin rahoituskyvyn mukaan. 3. Liitä mukaan summa, jonka jokainen lähde antaa ja mainitse, ovatko varat kerättyjä, luvattuja tai oletettu saatavaksi. IAG-rahoituspyyntö on lueteltava rahoituslähteenä eikä se saa ylittää 50 % projektin kustannuksista. Tulojen ja menojen tulisi olla yhtä suuret. Käytä erillistä paperia alla olevan formaatin mukaisesti. ESIMERKKI KANSAINVÄLISEN AVUN APURAHAN BUDJETISTA (Tulojen tulee olla yhtä suuret kuin menojen) Tulot Sponsoroiva lionsklubi tai piiri US$6000 (Kerätty) Avustusryhmän jäsenet 5000 (Kerätty ja luvattu) Isäntäklubi tai -piiri 500 (Kerätty) Paikkakunnan lahjoitukset 2500 (Arvioitu) Muu järjestö 1000 (Kerätty) LCIF US$ Menot Lennot avustusryhmälle US$5000 Lääkintätarvikkeet 2500 (Kulut eritelty) Muut tarvikkeet (Liitteenä laskut) US$ L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n 5

8 D. HAKEMUKSEN VAHVISTAMINEN Sekä sponsoroivan lionspiirin/klubin että isäntäpiirin/klubin on vahvistettava IAG-apurahahakemus. Jos hakemuksen on pannut alulle yksittäinen sponsoriklubi, hakemukseen vaaditaan piirikuvernöörin vahvistus. Allekirjoittamalla hakemuksen piirikuvernööri ja klubipresidentti sponsoroivassa piirissä vahvistavat, että he ovat tarkastaneet myöntämisperusteet ja että ehdotettu projekti on yhdenmukainen vallitsevien myöntämisperusteiden kanssa ja että pyritään varmistamaan että kaikki myönnetyt varat käytetään projektisuunnitelman ja budjetin mukaisesti. SPONSORINA TOIMIVA LIONSKLUBI Piiri Klubi Klubipresidentti (tekstaa nimi) (allekirjoitus) (klubin kv.numero.) Osoite Puhelin Faksi Sähköpostiosoite SPONSOROIVAN LIONSPIIRIN PIIRIKUVERNööRIN TIEDOT Piirikuvernööri (tekstaa nimi) (allekirjoitus) (piirin nro.) Osoite Puhelin Faksi Sähköpostiosoite 6 L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n

9 ISäNTäNä TOIMIVAN LIONSKLUBIN TIEDOT Isäntälionit (projektimaassa, toiset sponsorit) Piiri Klubi Klubipresidentti (tekstaa nimi) (allekirjoitus) (klubin kv.numero.) Osoite Puhelin Faksi Sähköpostiosoite ISäNTäNä TOIMIVAN LIONSPIIRIN PIIRIKUVERNööRIN TIEDOT Piirikuvernööri (tekstaa nimi) (allekirjoitus) (piirin nro.) Osoite Puhelin Faksi Sähköpostiosoite Ota itsellesi kopiot kaikista lomakkeista ennen kuin lähetät alkuperäiset LCIF:ään. Lähetä täytetty hakemus ja kaikki liitteet osoitteella: Lions Clubs International Foundation Humanitarian Programs Department 300 West 22nd Street Oak Brook, IL USA Puhelin: Faksi: +1-(630) Sähköposti: L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n 7

10 8 L i o n s C l u b s I n t e r n a t i o n a l F o u n d a t i o n

11

12 ME OLEMME TEHOKKAITA JA LUOTETTAVIA VAROJEN HOITAJINA. Lions Clubs International Foundation Humanitarian Programs Department 300 West 22nd Street Oak Brook, IL USA Puhelin: Faksi: +1-(630) Verkkosivut: Sähköposti: LCIF IAG1 FI 1/14

LCIF:n kansainvälinen apurahaohjelma (IAG) Apurahan myöntämisperusteet ja anomuslomake

LCIF:n kansainvälinen apurahaohjelma (IAG) Apurahan myöntämisperusteet ja anomuslomake LCIF:n kansainvälinen apurahaohjelma (IAG) Apurahan myöntämisperusteet ja anomuslomake JOHDANTO Huhtikuun 1996 hallituksen kokouksessa Lions Clubs Internationalin säätiön hallitus hyväksyi uuden apurahaohjelman

Lisätiedot

Luku 12. Mitä LCIF tarkalleen tekee lionien hyväksi?

Luku 12. Mitä LCIF tarkalleen tekee lionien hyväksi? Luku 12 Lions Clubs Internationalin säätiö (LCIF) 300 W. 22 nd Street Oak Brook, IL 60523-8842 USA Puhelin: 630-468-6901 Faksi: 630-571-5735 lcif@lionsclubs.org www.lcif.org LCIF:n tehtävä Säätiön tavoite

Lisätiedot

LUKU XVI LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION

LUKU XVI LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION LUKU XVI LIONS CLUBS INTERNATIONAL FOUNDATION A. RAKENNE 1. Tarkoitus ja tehtävälausunto a. Lions Clubs Internationalin säätiö, jota tässä kutsutaan LCIF:ksi, on julkinen, epäkaupallinen, verovapaa korporaatio,

Lisätiedot

CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018

CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018 CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (For International Office

Lisätiedot

LAAJENNUS JA JÄSENYYS

LAAJENNUS JA JÄSENYYS Luku 13 LAAJENNUS JA JÄSENYYS Järjestömme jäsenyystavoite on saavuttaa nettokasvua ja parantaa klubien terveyttä ja menestystä. Jäsenkasvu on jokaisen piirikuvernööritiimin ja piirin GMT (Maailmanlaajuinen

Lisätiedot

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi Klubivirkailijoiden käsikirja 2015-2016 Suomi Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

ALPHA LEOKLUBI- OHJELMAN KÄSIKIRJA

ALPHA LEOKLUBI- OHJELMAN KÄSIKIRJA ALPHA LEOKLUBI- OHJELMAN KÄSIKIRJA ALPHA LEOKLUBI- OHJELMAN KÄSIKIRJA SISÄLLYSLUETTELO 6 LCI 6 Leoklubiohjelma 6 Historia & tavoite 6 Motto 7 Leoklubityypit 7 Paikkakunnalla toimivat leoklubit 7 Kouluissa

Lisätiedot

Klubivirkailijatiimin

Klubivirkailijatiimin Klubivirkailijatiimin käsikirja 2013-2014 Finnish Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE Opas uuden jäsenen perehdytyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen SISÄLLYSLUETTELO Uusien jäsenten perehdyttämisen tärkeys...2 Uuden jäsenen perehdytys ja

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS Uuden klubin kehittämisopas SISÄLLYSLUETTELO Miksi perustaa uusi lionsklubi?...2 Klubimuodon valitseminen...3-4 Vaiheet uuden klubin perustamisessa...5 Vaihe yksi: Määritelkää

Lisätiedot

Luku 11 2014-2015 muutokset saatavilla vasta heinäkuussa 2014 LAKIASIAT

Luku 11 2014-2015 muutokset saatavilla vasta heinäkuussa 2014 LAKIASIAT 2014-2015 muutokset saatavilla vasta heinäkuussa 2014 LAKIASIAT Yleistietoja Lakiasiainjaosto huolehtii järjestön tavaramerkin maailmanlaajuisesta rekisteröinnistä, globaalista vakuutusohjelmasta sekä

Lisätiedot

LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS

LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS LIONSKLUBIN UUSI JÄSEN PEREHDYTYSOPAS Johdanto lionismiin SISÄLLYSLUETTELO Uuden jäsenen perehdytystilaisuuden sisältö...2 Keitä lionit ovat...2 Oma klubisi...3 Historia...3 Klubivirkailijat...4 Perinteet...4

Lisätiedot

Klubi- virkailijan käsikirja

Klubi- virkailijan käsikirja Klubi- virkailijan käsikirja 2012-2013 Finnish Lions Clubs International Tarkoitukset ORGANISOIDA, perustaa ja valvoa lionsklubien nimellä tunnettuja. KOORDINOIDAja yhdenmukaistaa lionsklubien toimintaa

Lisätiedot

LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI

LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI LIONSKOULUTTAJIEN KOULUTUSINSTITUUTTI Lionskouluttajien koulutusinstituutti on omistettu osaavien lionskouluttajien kouluttamiseen ja heidän ryhmänsä laajentamiseen. Lukujärjestys ei painotu ainoastaan

Lisätiedot

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä.

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä. JOHTAJAKOULUTUS Yleistietoja Johtajakoulutusjaoston tehtävänä on työskennellä eri kulttuurirajat ylittävien kaukonäköisten lionjohtajien kasvavan tiimin kanssa klubin, piirin, moninkertaispiirin sekä hallituksen

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN JUHLIMINEN. Perustamisjuhlan suunnitteluopas

UUDEN KLUBIN JUHLIMINEN. Perustamisjuhlan suunnitteluopas UUDEN KLUBIN JUHLIMINEN Perustamisjuhlan suunnitteluopas Perustamisjuhlan suunnitteluopas Uuden lionsklubin juhliminen Perustamisjuhla, eli charter night on erityinen tapahtuma jolla juhlistetaan uuden

Lisätiedot

LUKU I TEHTÄVÄT. Toimia maailmanlaajuisena johtajana yhteisö- ja humanitäärisessä palvelussa.

LUKU I TEHTÄVÄT. Toimia maailmanlaajuisena johtajana yhteisö- ja humanitäärisessä palvelussa. LUKU I TEHTÄVÄT A. NÄKEMYS TAVOITTEESTAMME Toimia maailmanlaajuisena johtajana yhteisö- ja humanitäärisessä palvelussa. B. NÄKEMYS TEHTÄVÄSTÄMME Mahdollistaa vapaaehtoisten palvelutyö paikkakunnillaan,

Lisätiedot

LAPSET ETUSIJALLA. Ohjelman aktiviteettiopas

LAPSET ETUSIJALLA. Ohjelman aktiviteettiopas LAPSET ETUSIJALLA Ohjelman aktiviteettiopas JOHDANTO Kiitos lionit, kaikesta tuesta ja työstänne lasten olojen parantamiseksi yksi lapsi kerrallaan. Joka päivä lionit eripuolilla maailmaa vastaavat kutsuun

Lisätiedot

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun

TEE SIITÄ TOTTA. Opas klubiprojektin suunnitteluun TEE SIITÄ TOTTA Opas klubiprojektin suunnitteluun TAVOITTEISTA TOTTA! Lionsklubit jotka järjestävät mielekkäitä palveluprojekteja, saavat aikaan merkittäviä asioita paikkakunnillaan joilla ne palvelevat.

Lisätiedot

ERI TAPOJA TEHDÄ LAHJOITUS JA TUNNUSTUSTYYPIT

ERI TAPOJA TEHDÄ LAHJOITUS JA TUNNUSTUSTYYPIT ERI TAPOJA TEHDÄ LAHJOITUS JA TUNNUSTUSTYYPIT LCIF:n tunnustus lahjoittajille Jokainen lahjoitus on tärkeä Lionit eri puolilla maailmaa ovat yhdessä tuomassa apua ja toivoa ihmisille, jotka tarvitsevat

Lisätiedot

LUKU XX PR-TOIMINTA. a. Klubin PR-johtajan opas (verkkosivut ja klubitarvikkeet)

LUKU XX PR-TOIMINTA. a. Klubin PR-johtajan opas (verkkosivut ja klubitarvikkeet) LUKU XX PR-TOIMINTA A. JULKAISUT 1. PR- ja viestintäjaoston (Public Relations and Communications Division) tulee tuottaa ja järjestää saatavaksi joko järjestön virallisilla verkkosivuilla tai klubitarvikkeiden

Lisätiedot

Lionien jokisokeuden kontrollityö Kamerunissa: Ainutlaatuinen yhteistyösuhde paikkakunnan asukkaiden kanssa

Lionien jokisokeuden kontrollityö Kamerunissa: Ainutlaatuinen yhteistyösuhde paikkakunnan asukkaiden kanssa Joulukuu 2010 Lionien jokisokeuden kontrollityö Kamerunissa: Ainutlaatuinen yhteistyösuhde paikkakunnan asukkaiden kanssa Patrice vastaa lääkkeiden jakelusta Nkongbonissa, pienessä yhteisössä Monatélén

Lisätiedot

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT

LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT LUKU VII SÄÄNNÖT JA OHJESÄÄNNÖT A. SÄÄNNÖT 1. Yksittäis- ja osapiirin Mallisäännöt ja ohjesäännöt PÄÄTETÄÄN, että hallitus hyväksyy Mallisäännöt ja ohjesäännöt, jotka on esitetty Liitteessä A, yksittäis-

Lisätiedot

LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET. 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset. a. Muistiinpanot:

LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET. 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset. a. Muistiinpanot: LUKU III HALLITUS A. KOKOUKSET 1. Pöytäkirjat - Hallituksen kokoukset a. Muistiinpanot: Yksi tai useampi pöytäkirjanpitäjä laativat pöytäkirjat jokaisessa hallituksen kokouksissa tai se tehdään jollain

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS. Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050?

NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS. Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050? NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050? Sisällysluettelo Miksi rekrytoida nuoria aikuisia...3 Nuorten aikuisten rekrytoiminen Jäsenyysohjelmat...3 Miten löytää rekrytoitavia

Lisätiedot

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

Lions Clubs Internationalin tavaramerkkisäännöt

Lions Clubs Internationalin tavaramerkkisäännöt Lions Clubs Internationalin tavaramerkkisäännöt 1. Yleiset tavaramerkkisäännöt. Varmistaakseen lainsuojan sekä järjestöllemme että sen jäsenille, klubeille ja piireille (yksittäis-, osa- ja moninkertaispiirit,

Lisätiedot

Teidän klubinne, Teidän tapanne! Klubin kokoukset teille sopiviksi

Teidän klubinne, Teidän tapanne! Klubin kokoukset teille sopiviksi Teidän klubinne, Teidän tapanne! Klubin kokoukset teille sopiviksi Teidän klubinne, Teidän tapanne! Klubin kokoukset teille sopiviksi Ovatko klubinne kokoukset parhaat mahdolliset? On helppoa kutsua mukaan

Lisätiedot

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international Rotarysäätiön käsikirja the rotary foundation of rotary international Disclaimer Statement The translation of this Reference Guide from English to Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international Rotarysäätiön käsikirja the rotary foundation of rotary international Disclaimer Statement The translation of this Reference Guide from English to Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot