JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä."

Transkriptio

1 JOHTAJAKOULUTUS Yleistietoja Johtajakoulutusjaoston tehtävänä on työskennellä eri kulttuurirajat ylittävien kaukonäköisten lionjohtajien kasvavan tiimin kanssa klubin, piirin, moninkertaispiirin sekä hallituksen tasoilla jäsenistömme johdon laadun parantamiseksi. Ohjelmat toteutetaan kolmiosaista strategiaa käyttäen: (1) Lions Clubs Internationalin sponsoroimia koulutusseminaareja järjestetään ympäri maailmaa; (2) alueellinen koulutus järjestetään paikallisilla kielillä ja paikallisen kulttuuriin yhteydessä; (3) internet-koulutus tukee kaikkia muita koulutusyrityksiä. Johtajakoulutusohjelma keskittyy itsensä kehittämiseen ja perustaitojen vahvistamiseen, joita ovat käytännölliset lionsteoriat, esim. johtaja palvelijana, tehokkaat johtamistyylit, yhteisen vision inspiroiminen, ryhmähengen luominen, kulttuurien välinen viestintä, motivaatio ja hallinto. Nämä on kehitetty integroiduksi ohjelmaksi, joka noudattaa keksinnön, analyysin, sovellutuksen, organisoinnin, mobilisoinnin, inspiroinnin ja syntetisoinnin johtamismallia. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä. Maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä Pätevä johto on kriittinen minkä tahansa organisaation menestykselle. Tehokas johtotiimi luo Lions Clubs Internationalille vision, toimii oppaana ja motivoijana jotta järjestömme pystyisi mahdollisimman hyvin toteuttamaan laadukasta ja mielekästä palvelutyötä maailmanlaajuiselle yhteisölleen. Jo usean vuoden ajan järjestön kehityksen keskiössä on ollut jäsenmäärän kasvattaminen olemassa olevissa klubeissa sekä uusien klubien perustaminen. Ilman tehokkaan johdon takaamaa vakaata perustaa ei kasvua kuitenkaan pystyttäisi maksimoimaan. Vuoden aikana kehitettiin uusi käsite korvaamaan entinen MERL-ryhmä jossa johtajakoulutusosio (L) erotettiin olemassa olevien klubien jäsenkasvusta (M), uusien klubien perustamisesta (E) sekä jäsenten säilyttämisestä (R). Uusi Maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä (GLT) keskittyy aktiiviseen johtajien kouluttamiseen jonka varaan Lions Clubs International voi huoletta rakentaa tulevaisuuttaan. GLT rohkaisee potentiaalisten johtajien identifiointiin järjestön kaikilla tasoilla, samalla tiedottaen, ohjaten ja motivoiden. Toimien rinnakkaisina, toisiaan tukevina ryhminä Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän (GMT) kanssa, GLT tukee X - 1

2 johtajakoulutusta entistä tiiviimmin, mikä taas on erittäin tärkeää kaikkien LCI:n ohjelmien menestymiselle sekä järjestön tulevaisuudelle kokonaisuudessaan. GLT-rakenne, johon kuuluvat edustajat moninkertaispiirien ja piirien tasoilla sekä piirikuvernööritiimit, muodostaa kattavan maailmanlaajuisen pohjan jolle voimme kehittää lisää laadukkaita johtajia klubitasolta alkaen, samalla kannustaen jäseniämme alueellisten koulutusten järjestämiseen, paikallisiin tarpeisiin vastaamiseksi. Johdonmukainen, jatkuva konsultointi ja yhteistyö GMT:n kanssa ovat kriittinen osa kummankin tiimin vaikutusta. GLT - Piiri: Jokaisessa piirissä on GLT, joka koostuu piirin GLT-koordinaattorista ja piirikuvernööritiimistä, jossa toinen varapiirikuvernööri toimii koordinaattorin ja DG-tiimin yhteyshenkilönä. Muita päteviä lioneita voidaan lisätä ryhmään jos tarpeellista. Piirin GLT (eli GLT-D) toimii yhteistyössä piirin GMT:n (GMT-D) kanssa (DG-tiimit ovat GLT:n ja GMT:n jäseniä piiritasolla). Piirikuvernööri nimittää GLT-piirikoordinaattorit ja muut jäsenet yhdessä GLT-aluejohtajan, moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin (jos on) ja ensimmäisen ja toisen varapiirikuvernöörin kanssa. GLT-D vastaa seuraavista toimista: Tukee ja motivoi lohko- ja klubijohtajia Arvioi koulutuksen tarvetta piirissä; viestii tarpeista GLT-moninkertaispiirille Laatii koulutus- ja kehityssuunnitelman moninkertaispiirille GLTmoninkertaispiirin opastuksella Järjestää ja edistää koulutustapahtumia piirin konferensseissa ja vuosikokouksissa Tekee yhteistyötä GMT-vastaparinsa kanssa määritelläkseen koulutusohjelmien sopivuuden Tiedottaa lioneita piirissä LCI:n johtajakoulutusohjelmista, työkaluista ja resursseista ja rohkaisee niiden hyödyntämiseen Järjestää lohkojohtajien koulutusta ja klubivirkailijoiden koulutusta Järjestää opasleijonakoulutusta ja tukee ja neuvoo koulutettuja opasleijonia Järjestää klubien erinomaisuusprosessin koulutustilaisuuksia Varmistaa, että klubeissa toteutetaan uusien jäsenten orientointia Arvioi koulutusta ja koulutusohjelmia moninkertaispiirissä ja antaa palautetta GLT-moninkertaispiirille ja johtajakoulutusjaostolle. Identifioi potentiaaliset johtajat ja rohkaisee kykyjen, kiinnostuksen ja kokemuksen mukaan; suosittelee päteviä kandidaatteja jatkokoulutukseen sekä lionien mentorointiohjelmaan Identifioi paikkakuntalaisten joukosta potentiaaliset jäsenet -- ilmoittaa GMT:lle kiinnostuneista Varmistaa, että johtajakoulutusta painotetaan riittävästi koko piirin alueella X - 2

3 Lisää tietoa ja ymmärrystä laadukkaiden johtajien tarpeellisuudesta järjestön kaikilla tasoilla Lisätietoja GLT:stä voit lukea LCI:n verkkosivuilta tai pyydä tietoja Johtajakoulutushallinnon osastolta Johtajakoulutusaloitteet Klubivirkailijoiden perehdytys Jokaista piiriä vaaditaan järjestämään klubivirkailijoiden orientaatio. Piirikuvernöörinä sinä olet piirisi GLT-ryhmän keskeinen jäsen ja tehtävänäsi on varmistaa, että tämä tärkeä koulutustilaisuus järjestetään. Muita kokeneita lioneita piiristä voidaan pyytää avustamaan tätä ohjelmaa. Johtajakoulutusjaostosta saa tätä koulutus varten ohjelmaehdotuksen ja materiaaleja. Klubivirkailijoiden perehdytyksen vetäjä voi käyttää seuraavia ehdotuksia koulutuksen valmisteluun: 1. Päätä ohjelman tavoitteet yhteistyössä GLT-jäsenten ja piirin muiden virkailijoiden kanssa. Palautuksen tarkastelu edellisen vuoden ohjelmasta voi olla hyödyllinen. 2. Päätä klubivirkailijoiden perehdytyksen päivästä ja paikasta ja tee asiaankuuluvat järjestelyt paikan suhteen. 3. Tunnista ne yksilöt, jotka avustavat ohjelmassa sekä heidän tehtävänsä. Varmista, että jokainen ymmärtää, mitä häneltä odotetaan. 4. Laadi ohjelman esityslista. Jaa se ja keskustele siitä ohjelmaa avustavien kanssa. 5. Liitä johtajakoulutusjaostosta saatuihin klubivirkailijoiden perehdytysmateriaaleihin mahdolliset olemassa olevat materiaalit ohjelman sisällön kehittämiseksi. Tarkasta LCI:n verkkosivujen Johtajaresurssikeskuksesta mahdolliset lisämateriaalit ja resurssit joilla voit parantaa ohjelmaasi. Jaa materiaalit niille henkilöille, jotka esittelevät aiheet koulutusohjelmassa. 6. Kannusta klubivirkailijoita osallistumaan tähän orientaatio-ohjelmaan. Mainosta ohjelmaa piirin, alueen ja lohkon kokouksissa. Tiedota piirin klubeille suoraan opastusohjelmasta ja ilmoita aika, paikka jne. 7. Laadi ja jaa ohjelman arviointi sekä tee siitä yhteenveto. X - 3

4 Jotkut piirit järjestävät useamman kuin yhden virkailijoiden perehdytysistunnon. Toiset piirit järjestävät tämän perehdytyksen alueen ja lohkon tasoilla. Piirin virkailijoiden ja puheenjohtajien orientaatio voidaan järjestää samanaikaisesti tai erikseen. Samat valmistusvaiheet pätevät. Lohkon puheenjohtajan koulutusohjelma Lohkon puheenjohtajan koulutusohjelman tarkoitus on vastata lohkon puheenjohtajien ainutlaatuisiin tarpeisiin. Ohjelma on nyt saatavilla kaikilla LCI:n virallisilla kielillä ja se tarjoaa piireille kaksi mahdollisuutta sen toteuttamiseen. Vaihtoehto A koostuu verkko- /itseopiskelumateriaaleista ja Vaihtoehto B on kaksivaiheinen ohjelma, jossa yhdistetään verkkokurssi ja workshopia ennen suoritettava tehtävä sekä ohjaajan vetämä workshop. Ohjelmassa on kolme pääosiota: Lohkon puheenjohtajan verkkokoulutus, joka on itsenäisesti opiskeltava moduuli ja jossa keskitytään viran tehtäviin ja haasteisiin sekä käsitellään resurssit toiminnan maksimoimiseksi. Lohkon puheenjohtajan ennen workshopia suoritettavassa harjoituksessa pyydetään tulevia/nykyisiä lohkojen puheenjohtajia kommunikoimaan lionien kanssa klubien ja piirin tasolla, jotta he voivat kerätä ja analysoida tietoa lohkojen nykyisestä tilanteesta. Tästä ennen workshopia suoritettavasta tehtävästä kerätyt tiedot toimivat perustana yksittäisen lionin suunnitelmien laatimisessa ja ryhmätehtävissä koulutusworkshopin aikana. Lohkon puheenjohtajan koulutusworkshop, joka koostuu neljästä interaktiivisesta koulutusistunnosta ja joka sisältää seuraavat aiheet: Lohkon puheenjohtajan rooli, Monitasoisen kommunikaation edistäminen, Klubin konsulttina toimiminen ja Tavoitteiden asettaminen ja Toimintasuunnitelman laatiminen menestyksen takaamiseksi. Lisätietoja tästä uudesta ohjelmasta saat ottamalla yhteyttä omaan moninkertaispiirin GLT-koordinaattoriin tai GLT-aluejohtajaan tai Facilitated Learning Department LCI:n päämajassa. Toisen varapiirikuvernöörin koulutusohjelma Toisen varapiirikuvernöörin koulutusohjelma on kaksivaiheinen, eri oppimistapoja yhdistävä ohjelma, joka tarjoaa verkkokoulutus- ja workshop-osuudet. Ohjelma on nyt X - 4

5 saatavissa kaikilla LCI:n virallisilla kielillä ja moninkertaispiireillä on joustavuutta ohjelman toteuttamisessa vastaamaan toisen varapiirikuvernöörin tarpeisiin heidän omalla alueellaan. Ensimmäinen vaihe koostuu toisen varapiirikuvernöörin verkkokoulutuksesta, joka löytyy verkosta Johtajaresurssikeskuksesta. Itsenäisesti suoritettava opintomoduuli käy läpi tiimikeskeisen lähestymistavan piirin johtamiseen, antaa yleiskatsauksen viran velvollisuuksista ja käsittelee tiimikeskeistä suhdetta piirikuvernööritiimin ja GMT/GLT:n välillä. Toisen varapiirikuvernöörin koulutus tarjoaa interaktiivisen ohjelman, joka liittyy tehtävän velvollisuuksiin ja johtajakoulutukseen. Lisätietoja tästä uudesta ohjelmasta saat ottamalla yhteyttä omaan moninkertaispiirin GLT-koordinaattoriin tai GLT-aluejohtajaan tai Facilitated Learning Department LCI:n päämajassa. Lionien johtajakoulutusinstituutit Lionien johtajakoulutusinstituutit tarjoavat lioneille tilaisuuden kehittää heidän johtamistaitojaan interaktiivisessa ympäristössä. Opettajakuntaan kuuluu hallituksen jäsenten suosittelemia ja kansainvälisen presidentin hyväksymiä päteviä, kokeneita lionsjohtajia. GLT päättää minkä tyyppiset instituutit sopivat parhaiten kunkin vaalipiirin alueelle. Kaikkia instituutteja Senior-lionjohtajien, Aloittavien lionjohtajien ja Lionkouluttajien koulutusta) ei järjestetä kaikkien vaalipiirien alueilla. Katso LCI:n verkkosivulta mitkä instituutit järjestetään sinun vaalipiirisi alueella. Piirikuvernööritiimillä on erittäin tärkeä rooli lionien johtajakoulutusinstituutin ohjelmassa. Pyri tunnistamaan potentiaaliset johtajat alueellasi yhdessä GLT:n kanssa ja kannusta instituutteihin osallistumista ja niiden järjestämistä ja suosittele parhaaksi katsomiasi henkilöitä tähän ainutlaatuiseen johtajakehitystilaisuuteen. Lions Clubs Internationalin johtajakoulutusjaosto ylläpitää instituutin kaikkien puolien laatua, mukaan lukien ohjelma, opettajakunta ja osallistujien valintaprosessi. Jaosto työskentelee yhteistyössä kansainvälisen hallituksen johtajakoulutustoimikunnan ja kansainvälisen presidentin kanssa. Yleiskatsaus Aloittavien lionjohtajien johtajakoulutusinstituuttiin, Senior-lionien johtajakoulutusinstituuttiin, Alueelliseen johtajakoulutusinstituuttiin ja Lionskouluttajien kehitysinstituuttiin löytyvät järjestön web-sivuilta X - 5

6 Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutti Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituuteissa keskitytään lionjäsenten taitojen kehittämiseen, jotta he saavat valmiudet toimia johtotehtävissä klubitasolla, etenkin klubin presidenttinä. Päivämäärät ja sijainnit löytyvät järjestön verkkosivuilta Osallistujien kelpoisuusvaatimukset: Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituutti 1. Heillä on oltava kokemusta palvelusta jossakin klubitoimikunnassa eivätkä he ole vielä saaneet saavuttaa klubin presidentin asemaa. Myös vastaperustetun klubin presidentit voivat osallistua tähän instituuttiin. 2. Kandidaattien on sitouduttava osallistumaan instituutin koko kolmipäiväiseen ohjelmaan, mukaan lukien yhteisateriat. 3. Instituutista valmistuvien oletetaan pyrkivän johtamistehtäviin klubin tasolla. Instituutin kustannukset Lions Clubs International maksaa ateria- ja hotellikulut instituuttipäivien ajalta. Osallistujat maksavat itse osallistumismaksuna US$95,00, jota ei palauteta. Maksu maksetaan vasta kun henkilö on hyväksytty osallistumaan instituuttiin. Osallistujat maksavat omat matkansa ja matkakulunsa seminaariin ja sieltä pois sekä muut oheiskustannukset. Kaikkien osallistujien tulee asua instituutin järjestävissä tiloissa ja heidän pitää osallistua kaikkiin istuntoihin ja aterioille. Valintamenettely Koska vuosittain saamme valtavan määrän hakemuksia, emme voi taata jokaisen hakijan mahdollisuutta osallistua. Tavoitteena on saada niin monta piiriä kuin mahdollista edustetuksi jokaisessa instituutissa. Tilanpuutteen vuoksi kaikki halukkaat eivät ehkä pääse osallistumaan instituuttiin. Sinua saatetaan piirikuvernöörinä pyytää asettamaan hakijat tärkeysjärjestykseen. Kun hakemukset on käsitelty, järjestö ilmoittaa hakijoille tuloksista ja neuvoo miten edetä ilmoittautumisen kanssa. Lions Clubs Internationalin johtajakoulutusjaostolla on oikeus perua instituutti tai kielikohtainen luento, mikäli osallistuja ei jostain syystä tule tarpeeksi ilmoitettuun päivämäärään mennessä. Hakemustoimenpiteet Pätevien hakijoiden tulee valmistella tietyt aiheet ja lähettää ne harkittavaksi. Hakemuksia ei käsitellä ennen kuin kaikki lomakkeet on täytetty ja ne on saatu Johtajakoulutusjaostoon hakemuksessa mainittuun eräpäivään mennessä. Hakemus on saatavilla neljä kuukautta ennen instituutin järjestämistä ja se on palautettava noin X - 6

7 kaksi kuukautta ennen instituutin alkua. Tarkista järjestön verkkosivulta oman vaalipiirisi alueen instituuttien päivämäärät ja hakemusten eräpäivät. Aloittavien lionjohtajien koulutusohjelma. Hakijoiden on täytettävä hakemus, johon liittyvät seuraavat asiapaperit ja ne on lähetettävä Instituutit ja Seminaarit -osastolle ennen eräpäivää. A. Täytetty apurahahakemuslomake B. Hakijan historia lioneissa C. Hakijan nimityslomake, jonka on allekirjoittanut klubin presidentti ja piirikuvernööri, jotka palvelevat instituutin aikana sekä piirin GLT-koordinaattori. Lisätietoja koskien Aloittavien lionjohtajien koulutusinstituuttia saa osoitteesta: Lions Clubs International Leadership Division Institutes & Seminars Department 300 W. 22 nd Street Oak Brook, IL USA Faksi: Sähköposti: Senior-lionjohtajien koulutusinstituutti Senior-lionjohtajien koulutusinstituutissa keskitytään lionjohtajien taitojen hiomiseen, jotta he ovat valmiita johtamaan lohkon, alueen ja piirin tasoilla. Järjestön verkkosivuilta löytyvät pitopaikat ja päivämäärät: Osallistujien kelpoisuusvaatimukset: Senior-lionjohtajien koulutusinstituutit 1. Ehdokkaiden tulee olla lioneja, jotka palvelevat tai ovat palvelleet menestyksellisesti klubipresidenttinä, mutta eivät ole vielä saavuttaneet varapiirikuvernöörin asemaa. Ehdokkaiden ei tarvitse olla nyt virassa. 2. Ehdokkaiden tulee olla halukkaita sitoutumaan viiden päivän pituiseen instituuttiin, johon liittyvät ryhmäateriat. 3. Tästä instituutista valmistuneiden lionien oletetaan pyrkivän johtotehtäviin lohkon, alueen ja piirin tasoilla. X - 7

8 Instituutin kustannukset Lions Clubs international maksaa jokaisen osallistujan ateriat ja majoituksen varsinaisten instituuttipäivien ajalta. Kun hakija on hyväksytty instituutin osallistujaksi, hänen tulee maksaa US$95,00 osallistumismaksuna, jota ei palauteta. Osallistujat ovat vastuussa omista matkakuluistaan edestakaiseen matkaan instituuttiin. Kaikkien osallistujien tulee pysyä määrätyissä instituuttitiloissa ja osallistua kaikkiin instituutin istuntoihin ja järjestetyille aterioille. Valintaprosessi Koska järjestö saa suuren määrän hakemuksia, hyväksymistä instituuttiin ei voida taata. Jokaiseen instituuttiin yritetään saada edustajia mahdollisimman monesta piiristä. Koska osallistujien määrää on pakko rajoittaa, kaikkia suositeltuja ehdokkaita ei ehkä voida hyväksyä. Piirikuvernöörinä sinua voidaan pyytää asettamaan piirisi hakijat tärkeysjärjestykseen. Sen jälkeen kun hakemukset on valikoitu, järjestö ilmoittaa hakijoille tuloksista ja lähettää ohjeet ilmoittautumisprosessista. Johtajakoulutusjaosto varaa oikeuden peruuttaa minkä tahansa instituutin tai esitelmän tietyllä kielellä riittämättömän hakemusten määrän johdosta, jotka on lähetetty ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Hakemusmenettely Hakemuksia harkitaan vain, kun kaikki lomakkeet ovat täydelliset ja johtajakoulutusjaosto on saanut ne viimeistään ilmoitettuna hakemuksen määräaikana. Hakemukset ovat saatavilla noin neljä kuukautta ennen koulutuksen alkamista ja täytetyn hakemuksen määräaika on noin kaksi kuukautta ennen instituuttia. Ole hyvä tarkista järjestön verkkosivuilta instituuttien nykyinen aikataulu kansainvälisessä vaalipiirissäsi ja tiettyjen hakemusten lähettämismääräajat. Senior-lionjohtajien johtamisinstituutti. Ehdokkaiden tulee täyttää hakemus, joka sisältää seuraavat asiakirjat ja lähettää ne Instituutit & Seminaarit -osastolle ennen eräpäivää. Piirin johtoryhmän, mukaan lukien piirikuvernööri, ensimmäinen varapiirikuvernööri, toinen varapiirikuvernööri ja piirin GLT-koordinaattori, tulisi käydä tarkkaan läpi kaikki hakemukset, ennen valinnan tekemistä ja hakemuksen toimittamista päämajaan. A. Täytetty hakemuslomake B. Ehdokkaan lionshistoria C. Nimityskirje jonka tulee olla sen piirikuvernöörin allekirjoittama joka palvelee X - 8

9 virassaan instituutin järjestämisen aikana, sekä piirin GLT-koordinaattorin allekirjoittama Lisätietoja Senior-lionjohtajien koulutusinstituuttiohjelmista saat ottamalla yhteyttä instituutit ja seminaarit -osastoon: Lions Clubs International Institutes & Seminars Department Leadership Division 300 W 22nd Street Oak Brook, Illinois USA Faksi: Sähköposti: Lionskouluttajien koulutusinstituutit Lionskouluttajien koulutusinstituutti on omistautunut taitavien lionskouluttajien kehittämiseen ja heidän määränsä lisäämiseen. Opetusohjelma ei keskity vain esiintymistaitoihin, vaan käsittää myös monet niistä taidoista ja käsitteistä, jotka vaikuttavat koulutuksen tarjonnan laatuun ja viime kädessä Lions Clubs Internationalin johtajakoulutusohjelmien tehokkuuteen. Tähän koulutukseen osallistuvien lionien oletetaan järjestävän koulutustilaisuuden kuuden (6) kuukauden sisällä instituutin pitämisestä jotta heidän katsotaan valmistuneen koulutusinstituutista. Instituutin kouluttajat ovat taitavia koulutuksen järjestäjiä ja heillä on runsaasti kokemusta lionsohjaajina. Päivämäärät ja sijainnit ilmoitetaan joka vuosi järjestön verkkosivulla Piirikuvernöörit saavat joka vuosi tietoa instituutin käyneistä lioneista omalla alueellaan. Sinua kehotetaan hyödyntämään instituuttiin osallistuneiden kouluttajien taitoja ottamalla heidät kouluttajina mukaan piirin koulutusseminaareihin ja workshopeihin. Osallistujien kelpoisuusvaatimukset: lionskouluttajien koulutusinstituutti Osallistujat valitaan saatujen hakemusten joukosta. Hakemusten tulee olla kansainvälisen vaalipiirin kansainvälisten johtajien hyväksymät. Ehdokkaita ovat lionit, joilla on aikaisempaa kokemusta kouluttajana toimimisesta lions-koulutustilaisuuksissa, ja jotka hyötyvät tämäntyyppisestä taitojen kehittämisestä. (Lioneiden, joilla on laajaa kokemusta lions-kouluttajana toimimisesta tai jotka työskentelevät kouluttajina, ei X - 9

10 suositella osallistuvan instituuttiin, mutta he voivat hakea tähän koulutukseen). Ehdokkaiden tulee olla osoittanut kouluttamisen perustaitojen tuntemusta eri koulutusseminaareissa sekä kiinnostusta koulutustaitojen kehittämiseen. Oppimisen maksimoimiseksi jokaisen instituutin suositeltu osanottajamäärä on kaksikymmentä osallistujaa. Tavoitteena on, että mahdollisimman monta piiriä on edustettuna joka instituutissa. Tämän ja instituutin osallistujamäärien rajoitusten vuoksi kaikkia suositeltuja osallistujia ei välttämättä hyväksytä. Hakemusmenettely Pätevien ehdokkaiden tulee valmistaa tietyt asiat ja lähettää ne harkittaviksi. Hakemuksia harkitaan vain, kun kaikki lomakkeet ovat täydelliset ja johtajakoulutusjaosto on saanut ne viimeistään ilmoitettuna hakemuksen määräaikana. Hakemukset ovat saatavilla noin neljä kuukautta ennen koulutuksen alkamista ja täytetyn hakemuksen määräaika on noin kaksi kuukautta ennen instituuttia. Ole hyvä tarkista järjestön verkkosivuilta instituuttien nykyinen aikataulu kansainvälisessä vaalipiirissäsi ja tiettyjen hakemusten lähettämismääräajat. Kouluttajien koulutusinstituutti. Ehdokkaiden tulee täyttää hakemuslomake ja lähettää se alla mainittuun osoitteeseen. Piirin johtoryhmän, mukaan lukien piirikuvernööri, ensimmäinen varapiirikuvernööri, toinen varapiirikuvernööri ja piirin GLT-koordinaattori, tulisi käydä tarkkaan läpi kaikki hakemukset, ennen valinnan tekemistä ja hakemuksen toimittamista päämajaan. A. Täytetty hakemuslomake B. Ehdokkaan lionshistoria C. Nimityskirje jonka tulee olla sen piirikuvernöörin ja kuvernöörineuvoston puheenjohtajan allekirjoittama joka palvelee virassaan instituutin järjestämisen aikana. Yksittäispiirien hakijoiden tulee hankkia oman piirikuvernöörin ja GLTaluejohtajan allekirjoitukset. Lisätietoja lionien koulutusinstituuttiohjelmista saat ottamalla yhteyttä instituutit ja seminaarit -osastoon: Lions Clubs International Institutes & Seminars Department Leadership Division 300 W 22nd Street X - 10

11 Oak Brook, Illinois USA Faksi: Sähköposti: Instituutin kustannukset Lions Clubs International maksaa jokaisen osallistujan ateriat ja majoituksen varsinaisten instituuttipäivien aikana. Kun hakija on hyväksytty instituutin osallistujaksi, hänen tulee maksaa US$95,00 osallistumismaksuna, jota ei palauteta. Osallistujat ovat vastuussa omien kuljetus- ja matkakulujensa maksamisesta instituuttiin ja takaisin. Kaikkien osallistujien tulee yöpyä ennalta päätetyssä instituuttipaikassa ja heidän tulee osallistua kaikkiin järjestettyihin instituutin istuntoihin ja aterioihin. Johtajakoulutusjaosto varaa oikeuden peruuttaa instituutin tai esitelmät, jos ilmoitettuun hakupäivämäärään mennessä on toimitettu riittämätön määrä hakemuksia. Lionien alueelliset johtajakoulutusinstituutit Lionien alueellinen johtajakoulutusinstituuttiohjelma on apurahaohjelma, joka antaa moninkertais- ja yksittäispiirien anoa rahoitusta johtajakoulutuksen tukemiseen omassa moninkertais- tai yksittäispiirissä. Johtajakoulutusjaostolla on erityiset ohjeet Lionien alueellisten johtajakoulutusinstituuttien laadun maksimoimiseksi. Korvausta voi saada enintään US$143 osallistujaa kohden per koulutusseminaari ja suurin yhteissumma voi olla US$ per yksittäis- tai moninkertaispiiri joka järjestää alueellisen koulutuksen ensimmäistä tai toista kertaa. Apurahan summa ei saa ylittää 50 prosenttia instituutin kokonaiskustannuksista. Kolmatta tai useampaa kertaa järjestäville moninkertaispiireille voidaan myöntää enintään US$7500 apuraha, joka ei myöskään saa ylittää 50 prosenttia kokonaiskuluista. Jokaiselle moninkertais- ja yksittäispiirille lähetetään edellisen vuoden helmikuun ensimmäisellä viikolla sähköpostiviesti, jossa on linkit rahoitusohjelmaan ja hakemukseen. Näiden linkkien kautta löytyvät tiedot Lionien alueellisesta johtajakoulutusinstituutista, suunnitteluoppaita, esimerkki aikataulusta ja korvaushakemuslomake. Lionien alueellisen johtajakoulutusinstituutin rahoituspyyntöhakemukset lähetetään Lions Clubs Internationalin johtajakoulutusjaoston harkittaviksi viimeistään 30. huhtikuuta koulutusta edeltävänä tilikautena. Tämän jälkeen saatuja hakemuksia harkitaan siinä järjestyksessä kun hakemuksia tulee, mikäli varoja on vielä jäljellä. Käy tutustumassa Alueellisen johtajakoulutusinstituutin sivuille, josta saat lisätietoa X - 11

12 ohjelmasta. Piirin GLT-rahoitustukiohjelma Johtajakoulutusjaoston budjetista myönnetään rahoitusta tukemaan tärkeää koulutusta ja kehitysohjelmia klubien tukemiseksi. Hyväksyttävät ohjelmat ovat Klubin laatuprosessin (KLP) ohjaajien koulutus ja Lohkojohtajakoulutus. Hyväksyttäviä kuluja korvataan vastaavuusperiaatteella, korkeintaan 500 dollaria per piiri per vuosi. Rahoitusta voi hakea piirin GLT-koordinaattori piirikuvernöörin hyväksynnällä. LCI:n tulee hyväksyä rahoitushakemus ennen koulutuksen järjestämistä. Piirin GLTkoordinaattorin tulee täyttää tarvittavat lomakkeet rahoituksen hakemiseksi ennen koulutuksen järjestämistä. Käy Piirin GLT-rahoitustukiohjelman -sivulla saadaksesi lisätietoja tästä ohjelmasta. Moninkertaispiirin koulutustuki Johtajakoulutusjaoston budjettiin kuuluu rajoitettu rahoitus moninkertaispiirin tasolla järjestettävään koulutukseen. Tämä ohjelma antaa moninkertaispiirin anoa varojen korvausta kahteen koulutus-seminaariin toimivuodessa: yksi ensimmäisille varapiirikuvernööreille ja yksi toisille varapiirikuvernööreille. Moninkertais-piirien tulee anoa ja saada ennakkohyväksyminen tähän rahoitukseen, jossa annetaan US$100 osallistuvaa 1.varapiirikuvernööriä tai US$75 osallistuvaa 2. varapiirikuvernööriä kohden. Lisätietoja ohjelmasta löytyy Moninkertaispiirin johtajakoulutuksen rahoitusohjelma sivuilta. Moninkertaispiirit järjestävät ensimmäisten varapiirikuvernöörien/tulevien piirikuvernöörien seminaareja auttaakseen virkaan astuvia piirikuvernöörejä ymmärtämään tehtävänsä. Johtajakoulutusjaosto antaa jokaiselle moninkertaispiirille opinto-ohjelman ja ohjemateriaaleja, jotka on suunniteltu täydentämään kansainvälisen vuosikongressin yhteydessä järjestettävän tulevien piirikuvernöörien seminaarin opintoohjelmaa. Moninkertaispiirit järjestävät toisen varapiirikuvernöörin koulutuksen näiden johtajien taitojen parantamiseksi ja heidän käsityksensä parantamiseksi roolistaan ja tehtävistään piirissä. Johtajakoulutusjaosto antaa jokaiselle moninkertaispiirille opintoohjelman. Tulevien piirikuvernöörien seminaari X - 12

13 Joka vuosi tulevat piirikuvernöörit ympäri maailmaa osallistuvat tulevien piirikuvernöörien seminaariin juuri ennen kansainvälistä vuosikongressia. Tämän seminaarin aikana tulevat piirikuvernöörit saavat järjestön johdolla johtajakoulutusta vuorovaikutteisessa ympäristössä. Seminaari kannustaa oppimista johtajien rooleista ja tehtävistä, esim. tavoista täyttää virkaan astuvan kansainvälisen presidentin tavoitteet. Tulevien piirikuvernöörien seminaarin opettajakunta koostuu asioihin perehtyneistä, kokeneista lionsjohtajista ympäri maailmaa. Istunnot järjestetään kullakin Lions Clubs Internationalin virallisella kielellä ja tarvittaessa on simultaanitulkkaus. Johtajakoulutusjaosto kehittää opinto-ohjelman ja siihen liittyvät materiaalit. Erityistiedot liittyen tämän jokavuotiseen koulutusohjelmaan löytyy LCI:n verkkosivulta: Tulevat piirikuvernöörit. Muut johtajakoulutusseminaarit Maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä järjestää myös muita johtajakoulutusseminaareja tukemaan LCI:n aloitteita kansainvälisen hallituksen päätösten mukaisesti. Koulutusseminaareja / workshopeja voidaan järjestää valituilla maantieteellisillä alueilla niiden erityisten tarpeiden mukaan tai tukemaan tiettyä tavoitetta, kuten jäsenkasvua, laajennusta ja jäsentensäilytystä tai johtajakoulutusta. Näiden interaktiivisten seminaarien välityksellä pyritään parantamaan jäsentemme tietämystä ja tuntemusta järjestöstämme, sekä antamaan heille mahdollisuus jakaa muille omia kokemuksiaan ja tietojaan. Osallistujille on tarjolla helppokäyttöisiä työkaluja ja materiaaleja joiden avulla voi kehittää johtamistaitoja. Johtajaresurssikeskus Johtajaresurssikeskukseen pääsee järjestön verkkosivuilta ja sen käyttäjäystävällinen rakenne on suunniteltu tarjoamaan helpon pääsyn arvokkaisiin johtamiskoulutusmateriaaleihin, työkaluihin ja muihin resursseihin. Johtajakoulutustiedot verkkosivuilla on jaettu viiteen kategoriaan: Maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä Tietoa liittyen Maailmanlaajuiseen johtajakoulutusryhmään, mukaan lukien ryhmän rakenne kansainvälisellä, moninkertaispiirin ja piirin tasoilla. Lionien oppimiskeskus Tämä on verkko-opinto-ohjelma, johon pääset LCI:n internetsivuilta Verkkokurssi on kätevä sillä voit suorittaa sen kotona tai missä vain, omassa X - 13

14 tahdissasi, omilla ehdoillasi. Käyttäjät saavat omat tunnukset ja näin he voivat tallentaa tiedot heidän suorittamistaan kursseista. Lionien oppimiskeskuksen tavoitteena on tarjota lioneille mahdollisuus oppia lionien toiminnan kulmakivet ja parantaa johtajuustaitojaan. Kurssin sisältö on suunniteltu uudelle jäsenelle johdantona järjestön toimintaan sekä johtamiseen lionina, mutta myös kokeneempi jäsen voi kurssien avulla virkistää tietojaan esim. Johdanto lionien johtamiseen sekä Päätöksenteko. Kurssit ovat interaktiivisessa muodossa. Koulutusmateriaalit/resurssit Monia koulutusmateriaaleja, lukujärjestysrunkoja ja oppaita, piirtoheitin- ja Power Point -materiaaleja sekä monisteita mm. klubivirkailijoiden ja lohkojohtajien koulutukseen. Resursseja ovat mm. ladattavat esitelmät, Jäsenten perehdytyksen moduulit ja PPTesitykset aiheista Tavoitteiden saavuttaminen, Roolit ryhmissä ja Uusien klubien auttaminen. Johtajuuskehitys Tietoja liittyen järjestön johtajuuskoulutusohjelmiin. Täältä löytyvät myös tietoja lionien johtajakoulutusinstituuteista, Lionskouluttajien instituuteista, johtajakehityksen webinaareista, DGE-seminaareista sekä alueellisista johtajuutta tukevista ohjelmista Johtajien viestintä Tällä sivustolla keskitytään kasvattamaan lionien menestystä johtamisrooleissa. Mukana ovat neljännesvuosittain ilmestyvä Leader Network uutislehti, julkiset ilmoitukset ja johtamiseen liittyviä menestystarinoita muilta lioneilta. Johtajuusresurssikeskus avustaa piirikuvernöörejä ja GLT-koordinaattoria, jotka ovat vastuussa paikallisen johtajuuskoulutusohjelmien suunnittelusta. Kaikki materiaalit löytyvät verkosta ja niitä voi tarvittaessa muokata paikallisia tarpeita vastaaviksi. X - 14

LAAJENNUS JA JÄSENYYS

LAAJENNUS JA JÄSENYYS Luku 13 LAAJENNUS JA JÄSENYYS Järjestömme jäsenyystavoite on saavuttaa nettokasvua ja parantaa klubien terveyttä ja menestystä. Jäsenkasvu on jokaisen piirikuvernööritiimin ja piirin GMT (Maailmanlaajuinen

Lisätiedot

Miten tämä toiminta vastaa jäsentemme tarpeisiin ja odotuksiin sekä uudistaa heidän halunsa osallistua?

Miten tämä toiminta vastaa jäsentemme tarpeisiin ja odotuksiin sekä uudistaa heidän halunsa osallistua? eid Elokuu 2006 2006-2007 Kansainvälinen ohjelma Vuoden 2006-2007 kansainvälinen ohjelma, Me palvelemme, keskittyy lionsklubeihin, järjestömme elintärkeään osaan. Kansainvälinen presidentti Jimmy Ross

Lisätiedot

Ohjelman kuvaus on ladattavissa järjestön verkkosivuilta www.lionsclubs.org. (Hakusana vastaavan summan PR-apurahat).

Ohjelman kuvaus on ladattavissa järjestön verkkosivuilta www.lionsclubs.org. (Hakusana vastaavan summan PR-apurahat). Luku 14 PR-TOIMINTA PR-toiminta piirin tasolla PR-toimintaan kuuluu Lions Clubs Internationalia koskevan informaation jakelu ja positiivisen imagon luominen järjestölle sekä miellyttävän ilmapiirin kehittäminen

Lisätiedot

Seuraavat kuvaukset ovat lyhyitä yhteenvetoja jokaisesta hyväksytystä palveluohjelmasta. Yhteisöpalvelu

Seuraavat kuvaukset ovat lyhyitä yhteenvetoja jokaisesta hyväksytystä palveluohjelmasta. Yhteisöpalvelu Luku 15 PALVELUAKTIVITEETIT Lionien hyväksytyt palveluohjelmat Lioneilla on seitsemän virallista palvelukategoriaa: 1. Yhteisöpalvelu 2. Katastrofiapu ja -valmius 3. Ympäristönsuojelu 4. Terveys ja hyvinvointi

Lisätiedot

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS

Hyvä esimiestyö. Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 2 Hyvä esimiestyö Maijaliisa Kaistila TYÖTURVALLISUUSKESKUS KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 3 Tätä opasta voit vapaasti hyödyntää koulutuksessa ja esimiestyössä. Voit tulostaa sen käyttöösi maksutta internet-osoitteista:

Lisätiedot

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy

It s a Question of Ethics. Borealis Ethics Policy It s a Question of Ethics Borealis Ethics Policy 2 It s a Question of Ethics Johdanto eivät vain ole sanoja paperilla, vaan kuuluvat jokaisen borealislaisen elämään paikkakunnasta tai työtehtävistä riippumatta.

Lisätiedot

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Viestintä- ja markkinointistrategia

Viestintä- ja markkinointistrategia Viestintä- ja markkinointistrategia Koska kunnallishallinto perustuu kunnan asukkaiden itsehallintoon, sananvapaus ja julkisuus on siinä erityisen tärkeää. Ne muodostavat kunnallisen demokratian merkittävimmän

Lisätiedot

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto Lääketieteen lisensiaatin tutkinto on paitsi akateeminen myös selkeästi ammattiin johtava tutkinto. Suurin osa opinnoista on kaikille yhteistä ja pakollista. Ensimmäisten

Lisätiedot

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN

PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMME VANHEMPAINYHDISTYKSEN Sisältö: Liitteet: Mikä on vanhempainyhdistys? Rekisteröity vai rekisteröimätön vanhempainyhdistys? VANHEMPAINYHDISTYKSEN PERUSTAMINEN 1. Perustava kokous 2. Vanhempainyhdistyksen

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Nuorten vaikuttamisopas

Nuorten vaikuttamisopas Nuorten vaikuttamisopas Me voimme vaikuttaa! Nuorten vaikuttamisopas Julkaissut Suomen Verkkodemokratiaseura ry Julkaistu Creative Commons Nimeä-Epäkaupallinen-Jaa samoin 1.0 Suomi -lisenssillä (CC BY-NC-SA

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille

Hyvällä mallilla II. -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla II -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille Hyvällä mallilla -tukitoimien työkalupakki opettajille ja ohjaajille II Sisältö... Johdanto 7 I Nuoren elämänhallinnan tukeminen

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus

Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas. Anne Ilvonen. OK-opintokeskus Miten vaikutan? Kansalaistoimijan vaikuttamisopas Anne Ilvonen OK-opintokeskus Sisältö Vaikuttaminen on jokaisen kansalaistaito... 5 1. Mitä vaikuttaminen on?... 6 1.1. Valta... 7 1.2. Osallistuminen...

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ

YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ Selkokieliversio YHDISTYSTOIMINNAN OPAS TYÖMINISTERIÖ YHDISTYS ON YHTEISTOIMINTAA...2 Yhteinen asia, kaikki mukaan!... 2 Jäseneksi liittyminen...3 Tärkeä tiedonkulku... 4 Ero yhdistyksen jäsenyydestä...

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa

4/2002. Sonja Valjus. Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa 4/2002 Sonja Valjus Virtual Mobility in Reality Selvitys tieto- ja viestintätekniikan käytöstä Leonardo da Vinciliikkuvuushankkeissa /1 /2 Kansainvälisen henkilövaihdon keskus CIMO CIMO Publications 4/2002

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja

Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23. Sanni Mäkelä & Elina Peltonen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu C KATSAUKSIA JA AINEISTOJA 23 Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Sanni Mäkelä & Elina Peltonen Nuorten vapaaehtoistoiminnan käsikirja Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on

tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti Valmennuksen ydin on ILMOITUSLIITE tämä julkaisu on mediaplanetin tuottama teemalehti ILMOITUSLIITE Huhtikuu 2008 TALENT MANAGEMENT Miksi kaikki ei voi sujua kuin tanssi? - Tommy Tabermann SIVU 11 Rekrytointi osana talent

Lisätiedot

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö

IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö IDEASTA PROJEKTIKSI PROJEKTINVETÄJÄN KÄSIKIRJA Paul Silfverberg Konsulttitoimisto Planpoint Oy Työministeriö "Terve järki riittää kaikkeen projektitoimintaan mutta se ei ihan aina riitä" Suunnitteluoppaan

Lisätiedot

Oma Oppilaskunta osaa

Oma Oppilaskunta osaa Oma Oppilaskunta osaa Opas oppilaskuntatoimintaan Sisällysluettelo 1. Kohti keskustelevampaa peruskoulua s. 3 2. Oppilaskunta - peruskoulun dream team s. 4 3. Kokoustamisen jalo taito s. 6 4. Oppilaskunnan

Lisätiedot