KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA"

Transkriptio

1 Luku muutokset eivät ole saatavilla ennen heinäkuuta, KANSAINVÄLINEN PÄÄMAJA Kansainvälinen päämaja on tärkeä resurssi kaikille lioneille. Saatat olla yhteydessä tiettyihin jaostoihin ja osastoihin useammin kuin muihin, mutta jokainen kansainvälisen päämajan jaosto ja osasto on valmis tarjoamaan piirikuvernööreille apua ja neuvoja, milloin niitä tarvitaan. Viestintä päämajan kanssa tapahtuu tänä päivänä pääasiallisesti s-ähköpostin välityksellä. Yritä parhaasi mukaan lukea ja tarvittaessa myös vastata päämajasta saamaasi postiin. Käy huolellisesti läpi postit jotka koskevat piirikuvernööritiimin muita jäseniä, piirihallitusta ja piirisi klubeja ja välitä nämä postit heille mahdollisimman pikaisesti. Järjestön verkkosivuilla, on runsaasti tietoa järjestön ohjelmista ja sieltä löytyvät myös virkailijoiden ja klubien luettelot sekä monet muut julkaisut. Käythän verkkosivut läpi ajan kanssa. Kannusta myös piirisi klubeja käyttämään järjestön verkkosivuja ja sähköisiä viestintämenetelmiä. Tämän käsikirjan Tietotekniikka-luvusta voit lukea lisää tavoista, joilla verkkosivut voivat hyödyttää sinua ja piirisi klubeja. Muistathan myös, että päämajan henkilöstö on valmis palvelemaan jokaista piirikuvernööriä tekemään järjestöstämme maailman tehokkaimmin toimivan ja parhaan palveluklubien järjestön. Vierailut kansainväliseen päämajaan Kansainvälinen päämaja on avoinna maanantaista perjantaihin klo paikallista aikaa. Jokainen lion on tervetullut kiertokäynnille päämajaan. Toimisto on kuitenkin suljettu seuraavina virallisina juhlapäivinä: Memorial Day (toukokuussa) Itsenäisyyspäivä (4.7.) Labor Day (syyskuussa) Kiitospäivä (marraskuussa) Kiitospäivän jälkeinen perjantai Joulun & Uuden vuoden pyhät - neljä (4) päivää toiminnanjohtajan päätöksen mukaisesti II-1

2 Hallintovirkailijat kansainvälisessä päämajassa Hallintojohtaja Lions Clubs Internationalin ja Lions Clubs Internationalin säätiön hallintojohtaja on vastuussa järjestön kansainvälisen päämajan hallinnosta ja toiminnasta. Hänen päätehtävänään on järjestön henkilöstön avulla panna toimeen päätöksiä ja toteuttaa ohjelmia, jotka ylläpitävät järjestön ja säätiön tarkoituksia ja tavoitteita. Hallintojohtaja: Johtaa ja valvoo päämajan osastojen, jaostojen ja kenttähenkilöstön toimintaa. Toimii kiinteässä yhteistyössä järjestön kansainvälisen presidentin, työvaliokunnan, kansainvälisen hallituksen ja LCIF:n hallituksen kanssa varmistaen, että lionismin toiminta ja laajeneminen eri maailman maissa on sen periaatteiden ja hallituksen päätösten ukaista. Sihteeri Sihteeri toimeenpanee järjestön yhtiön johtamisohjelmia, hän laatii viralliset pöytäkirjat kansainvälisen hallituksen ja työvaliokunnan kokouksista ja lähettää ne asianomaisille henkilöille. Rahastonhoitaja Rahastonhoitajan tehtävänä on suojata, hoitaa ja sijoittaa järjestön varoja ja hoitaa sen muuta omaisuutta kansainvälisen hallituksen antamien ohjeiden mukaan. Hän valvoo myös talousarviota sekä piirikuvernöörien ja kansainvälisten johtajien matka- ja toimistokululaskujen tarkastusta. II-2

3 Kansainvälisen päämajan jaostot Klubitarvikkeiden myynti ja jakelu Sähköposti: Hoitaa klubitarvikkeiden markkinoinnin ja jakelun sekä hankinnan ja postituksen. Hallinnoi maailmanlaajuisia lisenssiohjelmia. Toimii muiden osastojen laskutuksen, ostojen, toimitusten ja inventaario koordinoijana sekä kaikkien lionsklubimateriaalien laskutuksen hoitajana. Vuosikongressijaosto Sähköposti: Kehittää, hallinnoi ja koordinoi kaikkia suurimpia logistiosia toimintoja ja tehtäviä liittyen kansainväliseen vuosikongressiin, DGE Seminaariin ja kansainvälisen hallituksen kokouksiin. Piiri- ja klubihallintojaosto Sähköposti: Avustaa piirien ja klubien hallinnoinnissa maailmanlaajuisesti. Hoitaa käännöstyöt kaikille kansainvälisen järjestömme virallisille kielille. Myöntää piirikuvernööritiimien ja klubien erinomaisuuspalkinnot ja tukee klubien kehitystä Opaslionohjelmilla ja Klubien jälleenrakennuspalkinnoilla. Eurafrikan osasto palvelee piirikuvernöörejä tärkeänä viestintävälineenä (kts. sivu II-6). Laajennus- ja jäsenyysasioiden osasto Sähköposti: Laajennus- ja jäsenpalveluiden jaosto hoitaa asioita liittyen klubien ja jäsenmäärän kasvua. Tämä saavutetaan kehittämällä ja toteuttamalla strategioita uusien klubien perustamiseksi ja jäsenkasvun lisäämiseksi. Jaosto tukee Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän (GMT) työtä sen toimiessa yhteistyössä Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän (GLT) kanssa. GMT keskittyy jäsenyyteen, klubien kasvuun ja menestymiseen toteuttamalla aloitteita ja ohjelmia, jotka ovat saatavilla laajennus- ja jäsenjaostosta. Talousjaosto Sähköposti: Hallitsee järjestön resursseja, eli ihmisiä ja rahaa. Johtaa järjestön taloussäännösten toimeenpanemista, pankkitilejä, siirtää varoja, hoitaa kirjanpidon, kululaskennan toimenpiteet sekä sijoitukset. II-3

4 II-4

5 Tietotekniikkajaosto Sähköposti: Palvelee teknologisissa asioissa kuten tietoverkoston rakenne, jäsenyys- ja talousjärjestelmät, raportointisysteemi, jäsenpalvelut kuten MyLCI verkkosivut, viestintäsysteemit, dokumenttien hallintosysteemi, klubi-, virkailija- ja jäsenten hallintojärjestelmät, piiri- ja vuosikokousten tuki ja tekninen tuki päämajan sisällä sekä ulkopuolisille käyttäjille. (verkkosivu: Johtajakoulutusjaosto Sähköposti: Vastaa kaikista johtajakoulutusohjelmista, seminaareista, konferenssien opetusohjelmista ja julkaisuista kansainvälisellä, moninkertaispiirin, piirin ja klubien tasolla. Vastaa myös verkko-oppimisen työkaluista ja sisällöstä (Johtajaresurssikeskus: ja työkalut liittyen koulutuksen sisältöön). Tukee Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän (GLT) työtä identifioiden lionien koulutustarpeet ja kehittääkseen niitä vastaavat ohjelmat jäsenille ympäri maailmaa. Lakiasiain jaosto Sähköposti: Vastaa järjestön laillisista toimista, joihin kuuluvat vuosittaiset vero- ja tuloselvitykset, tavaramerkkien rekisteröinti ja ylläpito, sekä oikeudenkäynnit. Jaosto opastaa lioneita järjestön säännön ja ohjesääntöjen sekä hallituksen sääntökokoelman tulkinnassa ja toimeenpanemisessa, kansainvälisessä vaalimenettelyssä, kansainvälisten johtajien valintoihin ja tukemiseen liittyvissä asioissa sekä erimielisyyksien selvittelyissä ja vaalipiirien tekemissä valituksissa. Lions Clubs International Foundation Verkkosivu: Sähköposti: Vastaa säätiön hallinnosta, mukaan lukien sijoitusten hallinta, apurahojen myöntäminen ja yhteistyö luottamusmiesten ja hallituksen jäsenten kanssa. Säätiö vastaa myös hätäapurahojen myöntämisestä, SightFirst ohjelmasta, Lions Questista sekä muista humanitäärisistä apurahaohjelmista. Säätiö hoitaa myös lahjoitusten vastaanottamisen ja tunnustusten myöntämisen. II-5

6 PR- ja viestintäjaosto Sähköposti: Koordinoi ja integroi viestintätoimintoja, julkisten suhteiden, sisäisen ja ulkoisen viestinnän, sosiaalisen median, e-piiritalon ja e-klubitalon sekä THE LION -lehden osalta. Tarjoaa tukea ja palveluita järjestön kaikkien julkaisujen, kuten esitteiden, oppaiden, käsikirjojen ja audiovisuaalisten materiaalien tuotannossa. Vastaa kokonaisvaltaisesti englannin ja espanjan kielisten LION -lehden valmistus- ja tuotantovaiheista, sekä kaikista järjestön julkaisuista. Palveluaktiviteettien jaosto Sähköposti: Kehittää resursseja ja auttaa lioneita toteuttamaan palveluaktiviteetteja ja -projekteja seuraavilla alueilla: Yhteisöpalvelu, hätäapuvalmius, ympäristöohjelmat, terveys ja hyvinvointi (näkökyky, kuulotoiminta ja diabetes), kansainväliset suhteet, lionien tilaisuudet nuorisolle (mukaan lukien leot) ja lionien palvelut lapsille. Tarjoaa työkaluja lioneille, jotka osallistuvat Maailmanlaajuisiin palvelutyökampanjoihin, Lukutaitoohjelmaan, lääke- ja humanitäärisiin matkoihin sekä erityisiin palvelualoitteisiin. Käyttää tietoja verkosta saaduista lionien palveluaktiviteettien raportista arvioidakseen lionien työn vaikutusta ja seuratakseen maailmanlaajuisia palvelutrendejä LCI:n ohjelmien ja resurssien edistämiseksi. Julkishallinnon yhteistyöosasto toimii LCI:n suhteiden ylläpitämiseksi Yhdysvaltain valtion ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Tarkoituksena on perustaa ja vahvistaa yhteistyösuhteita sekä kasvattaa LCI:n näkyvyyttä kansainvälisten päättäjien ja voittoatavoittelemattomien järjestöjen parissa. II-6

7 EURAFRIKAN OSASTON TOIMINNOT Piiri- ja klubihallinnon jaoston Eurafrican osasto antaa seuraavia palveluja piirikuvernööritiimille: Palkinnot ja lähetykset Klubin erinomaisuuspalkinto (DA-1) Piirikuvernööritiimin erinomaisuuspalkinto (DA-50) Klubin jälleenrakennuspalkinto (DA-972) Presidentin Alueen ja Lohkon puheenjohtajien palkinnot Opaslionin koulutusohjelma Koulutetun opaslionin paketit Todistusten käsittely ja jakaminen Koulutetun opaslionin palkinto Klubin statusmuutokset Klubien asettaminen Status Quoon ja vapauttaminen Status Quosta (DA-971, DA-970) Perustamisasiakirjojen peruuttaminen ja uudelleenaktivoiminen (DA-970) Klubien yhteenliittymiset (DA-979) Klubien nimenmuutokset (DA-980) Piiriorganisaatio Klubien liittyminen yhteen ja yhden klubin siirtyminen Siirtymävaiheen piirit Piirihallinto Piirikuvernöörin matka- ja toimistokululasku (C-30) Klubivierailuraportit ja pyynnöt koskien toista vierailua Piirin uutiskirjeet, hallitusten kokousten ja kuvernöörineuvoston kokousten pöytäkirjat Piirin vuosikokoukset ja virkailijoiden valitseminen Piirin ja moninkertaispiirin vuosikokousten pöytäkirjat Vuosikokouksen raportointilomake (vaalitulosten ilmoittaminen) (DA-20) Piirikuvernöörien, 1. ja toisen varapiirikuvernöörin henkilötiedot (DA-904, DA- 906, DA-907) II-7

8 Hallituksen/kuvernöörineuvoston virkailijan raportointi (MyLCI tai DA-903, DA- 901) Piirin ja moninkertaispiirin virkailijoiden ja puheenjohtajien osoitteenmuutokset Siirtymävaiheen piirien erityiskokoukset virkailijoiden nimittämiseksi Piirivirkailijan vapaaksi jääneen viran täyttäminen Piirikuvernöörien tarvikkeet Piirivirkailijoiden rintaneulat Piirin puheenjohtajien merkit Piirikuvernöörin ja kumppanin nimikyltit (Badge) (vain kerran, jaetaan DGEseminaarissa) Entisen piirikuvernöörin/kumppanin nimikyltit (Badge) (vain kerran kauden päättyessä) Kuvernöörineuvoston puheenjohtajan/puolison nimilaput (Badge) (Vain kerran, kuvernöörineuvoston puheenjohtajan kauden alkaessa) II-8

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE

UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE UUDEN LIONSJÄSENEN PEREHDYTYSOPAS KOULUTTAJILLE Opas uuden jäsenen perehdytyksen suunnitteluun ja toteuttamiseen SISÄLLYSLUETTELO Uusien jäsenten perehdyttämisen tärkeys...2 Uuden jäsenen perehdytys ja

Lisätiedot

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi

Klubivirkailijoiden. käsikirja. 2015-2016 Suomi Klubivirkailijoiden käsikirja 2015-2016 Suomi Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

Klubivirkailijatiimin

Klubivirkailijatiimin Klubivirkailijatiimin käsikirja 2013-2014 Finnish Lions Clubs International Tarkoitus JÄRJESTÄÄ, perustaa ja valvoa palveluklubeja, joita kutsutaan lionsklubeiksi. KOORDINOIDA ja yhdenmukaistaa lionsklubien

Lisätiedot

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä.

JOHTAJAKOULUTUS. Lopullinen päämäärä on saada lionjohtajia, joilla on visio ja taidot kehittää lionien humanitääristä työtä. JOHTAJAKOULUTUS Yleistietoja Johtajakoulutusjaoston tehtävänä on työskennellä eri kulttuurirajat ylittävien kaukonäköisten lionjohtajien kasvavan tiimin kanssa klubin, piirin, moninkertaispiirin sekä hallituksen

Lisätiedot

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ

MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ Lions Clubs International MAAILMANLAAJUINEN JÄSENTYÖRYHMÄ RESURSSIOPAS Tervetuloa Lionsklubien kansainvälisen järjestön Maailmanlaajuiseen johtajakoulutusryhmään (GMT). Asemasi GMT:ssä on kriittisen tärkeä

Lisätiedot

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1

TIETOTEKNIIKKA. Yleistietoja. Internetin käyttö VI - 1 TIETOTEKNIIKKA Yleistietoja Tietotekniikkajaosto on ensisijassa palvelu- ja tuotantojaosto. Sen tavoitteena on tarjota teknologisia palveluja, jotta LCI toimii tehokkaammin piirien, klubien, jäsenten ja

Lisätiedot

Ohjelman kuvaus on ladattavissa järjestön verkkosivuilta www.lionsclubs.org. (Hakusana vastaavan summan PR-apurahat).

Ohjelman kuvaus on ladattavissa järjestön verkkosivuilta www.lionsclubs.org. (Hakusana vastaavan summan PR-apurahat). Luku 14 PR-TOIMINTA PR-toiminta piirin tasolla PR-toimintaan kuuluu Lions Clubs Internationalia koskevan informaation jakelu ja positiivisen imagon luominen järjestölle sekä miellyttävän ilmapiirin kehittäminen

Lisätiedot

LAAJENNUS JA JÄSENYYS

LAAJENNUS JA JÄSENYYS Luku 13 LAAJENNUS JA JÄSENYYS Järjestömme jäsenyystavoite on saavuttaa nettokasvua ja parantaa klubien terveyttä ja menestystä. Jäsenkasvu on jokaisen piirikuvernööritiimin ja piirin GMT (Maailmanlaajuinen

Lisätiedot

LUKU XX PR-TOIMINTA. a. Klubin PR-johtajan opas (verkkosivut ja klubitarvikkeet)

LUKU XX PR-TOIMINTA. a. Klubin PR-johtajan opas (verkkosivut ja klubitarvikkeet) LUKU XX PR-TOIMINTA A. JULKAISUT 1. PR- ja viestintäjaoston (Public Relations and Communications Division) tulee tuottaa ja järjestää saatavaksi joko järjestön virallisilla verkkosivuilla tai klubitarvikkeiden

Lisätiedot

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS

UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS UUDEN KLUBIN KEHITTÄMISOPAS Uuden klubin kehittämisopas SISÄLLYSLUETTELO Miksi perustaa uusi lionsklubi?...2 Klubimuodon valitseminen...3-4 Vaiheet uuden klubin perustamisessa...5 Vaihe yksi: Määritelkää

Lisätiedot

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ.

SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. LIONS CLUBS INTERNATIONAL LEO MONINKERTAISPIIRI 107 SUOMI LEO MULTIPLE DISTRICT 107 FINLAND SUOMEN LEOT LEOS OF FINLAND 2014-2015 ME PALVELEMME. YHDESSÄ. i Opitaan antamaan enemmän MATRIKKELI Copyright

Lisätiedot

LUKU VIII VUOSIKOKOUS

LUKU VIII VUOSIKOKOUS LUKU VIII VUOSIKOKOUS SISÄLLYSLUETTELO A. Vuosikokouspaikan valintamenetelmä B. Vuosikokousmajoitukset ja ilmoittautuminen C. Vuosikokoustapahtumat ja aktiviteetit D. Kansainväliset perhejärjestelyt E.

Lisätiedot

LUKU XII KANSAINVÄLINEN TOIMISTO JA HENKILÖKUNTA

LUKU XII KANSAINVÄLINEN TOIMISTO JA HENKILÖKUNTA KANSAINVÄLINEN TOIMISTO JA HENKILÖKUNTA A. LCI:N PALKKAHALLINTO-OHJELMA LCI hallinnoi palkkahallintoa kussakin maassa sen omien lakien ja/tai tapojen mukaisesti. Palkkahallinnon ohjelmassa huomioidaan

Lisätiedot

PALKINNOT. Palveluaktiviteettipalkinnot. Luku 16

PALKINNOT. Palveluaktiviteettipalkinnot. Luku 16 PALKINNOT Palveluaktiviteettipalkinnot 100 % leoklubin presidentin palkinto Leoklubin kummina toimivan lionsklubin presidentti myöntää tämän kunniakirjan toimivuotensa aikana myöntämisperusteet täyttävälle

Lisätiedot

CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018

CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018 CENTENNIAL LIONSKLUBIN PERUSTAMISKIRJAN HAKEMUS Voimassa 1. huhtikuuta 2015-30. kesäkuuta 2018 CLUB NUMBER: IDENT: CHARTER APPROVAL DATE _ Date Approved LANGUAGE: DIST ACCOUNT #: (For International Office

Lisätiedot

Klubin käsikirja. LC Helsinki/Malminkartano

Klubin käsikirja. LC Helsinki/Malminkartano Klubin käsikirja LC Helsinki/Malminkartano 4/4.12.2014 2 / 21 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 Johdanto... 4 1 Arvot... 5 2 Tunnuslause ja teemat... 5 3 Suomen Lions-järjestön toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Seuraavat kuvaukset ovat lyhyitä yhteenvetoja jokaisesta hyväksytystä palveluohjelmasta. Yhteisöpalvelu

Seuraavat kuvaukset ovat lyhyitä yhteenvetoja jokaisesta hyväksytystä palveluohjelmasta. Yhteisöpalvelu Luku 15 PALVELUAKTIVITEETIT Lionien hyväksytyt palveluohjelmat Lioneilla on seitsemän virallista palvelukategoriaa: 1. Yhteisöpalvelu 2. Katastrofiapu ja -valmius 3. Ympäristönsuojelu 4. Terveys ja hyvinvointi

Lisätiedot

ERI TAPOJA TEHDÄ LAHJOITUS JA TUNNUSTUSTYYPIT

ERI TAPOJA TEHDÄ LAHJOITUS JA TUNNUSTUSTYYPIT ERI TAPOJA TEHDÄ LAHJOITUS JA TUNNUSTUSTYYPIT LCIF:n tunnustus lahjoittajille Jokainen lahjoitus on tärkeä Lionit eri puolilla maailmaa ovat yhdessä tuomassa apua ja toivoa ihmisille, jotka tarvitsevat

Lisätiedot

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista

ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista 2013 ROTARYN KÄSIKIRJA Käsikirja Rotaryn menettelytavoista KÄSIKIRJAAN SISÄLTYVÄT: Rotary Internationalin säännöstö Rotary Internationalin järjestysmuoto

Lisätiedot

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPASSARJA 220-FI (1114) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS. Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050?

NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS. Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050? NUORTEN AIKUISTEN REKRYTOINTIOPAS Kuka kantaa klubinne lippua vuonna 2050? Sisällysluettelo Miksi rekrytoida nuoria aikuisia...3 Nuorten aikuisten rekrytoiminen Jäsenyysohjelmat...3 Miten löytää rekrytoitavia

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL 1 (12) ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 31.01.2011/ki Piirin toimintasuunnitelma 2011-2012 1 Rotaryvuoden tavoitteet, teema ja painopisteet Rotaryn tavoitteet on kuvattu Rotary Internationalin

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi toukokuu 3/2013. Kesä alkaa Heinolasta Luonnollisesti!

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi toukokuu 3/2013. Kesä alkaa Heinolasta Luonnollisesti! Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi toukokuu 3/2013 Kesä alkaa Heinolasta Luonnollisesti! Kutsu kuvernöörineuvoston kokoukseen ja seminaariin 2/2013 2014 Aika Lauantai 24.8.2013 kello 10.00 Paikka Rokua

Lisätiedot

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi lokakuu 5/2012. Nuorisovaihto jo miehen ikään

Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi lokakuu 5/2012. Nuorisovaihto jo miehen ikään Suomen Lions-liitto ry www.lions.fi lokakuu 5/2012 Nuorisovaihto jo miehen ikään Toimituksen näkökulmasta Täysiä vuosikymmeniä Aika kiitää entistä vinhempaa vauhtia ja useasti kuulee tokaisuja: taas Raul

Lisätiedot

Miten tämä toiminta vastaa jäsentemme tarpeisiin ja odotuksiin sekä uudistaa heidän halunsa osallistua?

Miten tämä toiminta vastaa jäsentemme tarpeisiin ja odotuksiin sekä uudistaa heidän halunsa osallistua? eid Elokuu 2006 2006-2007 Kansainvälinen ohjelma Vuoden 2006-2007 kansainvälinen ohjelma, Me palvelemme, keskittyy lionsklubeihin, järjestömme elintärkeään osaan. Kansainvälinen presidentti Jimmy Ross

Lisätiedot

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS

KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN RAHASTON- HOITAJAN OPAS KLUBIN TOIMIHENKILÖIDEN OPPAAT -SARJA 220-FI (1212) Disclaimer Statement The translation of this manual from English into Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

Tervetuloa Vuokattiin!

Tervetuloa Vuokattiin! Edessä tiukka talous Karu todellisuus miten tästä eteenpäin? Presidentti vierailulla Joe Preston jo kauden toinen presidenttivieras Kaveria ei jätetä Veteraaniaktiviteettiä voidaan yhä jatkaa Tervetuloa

Lisätiedot

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international

Rotarysäätiön käsikirja. the rotary foundation of rotary international Rotarysäätiön käsikirja the rotary foundation of rotary international Disclaimer Statement The translation of this Reference Guide from English to Finnish has been completed by the translation committee

Lisätiedot

ROTARY INTERNATIONAL

ROTARY INTERNATIONAL 1 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 1390 FINLAND 08.11.2009/TH Piirin 1390 toimintasuunnitelma 2010-2011 1 Rotaryvuoden 2010 2011 teema ja painopisteet Rotary Internationalin presidentin Ray Klinginsmithin

Lisätiedot

Soihduilta valoa maailmaan

Soihduilta valoa maailmaan LION Suomen Lions-liitto r.y. www.lions.fi huhtikuu 2/2011 Soihduilta valoa maailmaan Toimituksen näkökulmasta Mitähän seuraavaksi? Elämme aikakautta, jollaiseksi sitä emme koskaan olisi kuvitelleet. Yhä

Lisätiedot