Toisen varapiirikuvernöörin koulutus verkossa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Toisen varapiirikuvernöörin koulutus verkossa"

Transkriptio

1 Toisen varapiirikuvernöörin koulutus verkossa Työkirja

2 Tervetuloa Toisen varapiirikuvernöörin verkkokoulutukseen! Onneksi olkoon nimityksestäsi toiseksi varapiirikuvernööriksi. Tämä kurssi on suunniteltu antamaan sinulle ne tiedot ja resurssit, joita tarvitset virkaan valmistautuessasi. Tämän istunnon jälkeen osaat: Kuvailla tiimityöhön perustuvan työskentelyn edut piirin johtamisessa Tunnet piirikuvernöörin ja ensimmäisen varapiirikuvernöörin velvollisuudet Tunnet toisen varapiirikuvernöörin velvollisuudet Kuvailla piirikuvernööritiimin ja GMT-D/GLT-D:n välistä suhdetta Tunnet resurssit jatko-opintoja varten Tämä työkirja opastaa sinua kurssin aikana antamalla tietoja, jotka auttavat sinua ymmärtämään toisen varapiirikuvernöörin virkaan liittyviä tärkeitä käsitteitä sekä rooliasi piirikuvernööritiimissä. Työkirja on jaettu osioihin, jotka vastaavat PowerPoint -kalvojen sivuja. Työkirjan osat: Osa 1:Piirikuvernööritiimi Sivu 1 Osa 2: Piirikuvernööritiimin velvollisuudet Sivu 3 Osa 3: Piirikuvernööritiimi ja GMT-/GLT Sivu 7 Osa 4: Muut koulutusresurssit Sivu 11

3 Toisen varapiirikuvernöörin verkkopohjainen koulutus Sivu 1 Osa 1: Piirikuvernööritiimi Tässä osassa: Selitetään mikä piirikuvernööritiimi on Kuvaillaan tiimikeskeistä lähestymistapaa piirikuvernööritiimin työhön sekä sen antamiin etuihin Mitä tiimityöhön perustuva lähestymistapa piirin johtamisessa tarkoittaa? - Piirin hallinto ja piirin johtaminen olisivat ylivoimainen tehtävä yhdelle yksittäiselle henkilölle. Kun piirin johto toimii tiiminä, johon kuuluvat piirikuvernööri sekä ensimmäinen ja toinen varapiirikuvernööri, voidaan saavuttaa enemmän ja hoitaa annetut tehtävät tehokkaammin parantaen siten piirin toimintaa. Tiimityöhön perustuvan lähestymistavan edut piirin johdolle 1. Piirin tehtävät delegoidaan ja jaetaan tiimin jäsenten välillä ja seurauksena on tehokkaampi hallinto ja johtaminen 2. Ensimmäisellä ja toisella varapiirikuvernöörillä on mahdollisuus kartuttaa kokemuksiaan 3. Piirin hallinnossa on jatkuvuutta vuodesta toiseen 4. Luodaan yhteistyöhaluinen ja toisiaan tukeva tiimiyhteisö Mitä muuta hyötyä voi olla tiimikeskeisestä lähestymistavasta? Listaa ideat alla olevaan tilaan.

4 Toisen varapiirikuvernöörin verkkopohjainen koulutus Sivu 2 Tehdään lyhyt yhteenveto! Tehtävä 1: Mitkä seuraavista ovat tiimikeskeisen lähestymistavan etuja piirin johdossa? Valitse kaikki soveltuvat vaihtoehdot. Jokaisella uudella piirikuvernöörillä on vähintään kaksi vuotta kokemusta piirin johtamiseen ja hallintoon liittyvissä asioissa Tiimin jäsenillä on mahdollisuus tehdä yhteistyötä Tehtävät voidaan jakaa tehokkaasti tiimin jäsenten kesken Johdon jatkuvuus luo tehokkaamman piirihallinnon *Näet vastaukset PowerPoint -esityksen seuraavalla kalvolla.

5 Toisen varapiirikuvernöörin verkkopohjainen koulutus Sivu 3 Osa 2: Piirikuvernööritiimin velvollisuudet Tässä osassa käydään läpi kunkin piirikuvernööritiimin jäsenen roolit ja velvollisuudet (määritelty 07/14) Sivu 3: Piirikuvernöörin velvollisuudet Sivu 4: Ensimmäisen varapiirikuvernöörin velvollisuudet Sivu 5: Toisen varapiirikuvernöörin velvollisuudet PIIRIKUVERNÖÖRI Hän edustaa järjestöä omassa piirissään kansainvälisen hallituksen valvonnan alaisena. Lisäksi hän toimii piirin ylimpänä hallintovirkailijana ja valvoo suoraan ensimmäisen ja toisen varapiirikuvernöörin, alueen puheenjohtajien, lohkojen puheenjohtajien, hallituksen sihteerirahastonhoitajan ja muiden piirin sääntöjen ja ohjesääntöjen mukaan nimitettyjen hallituksen jäsenten toimia. Hänen erityisvastuunsa ovat: Valvoa Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän toimintaa piirin tasolla ja pyrkiä edistämään jäsenkasvua ja uusien klubien perustamista Valvoa Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän toimintaa piirin tasolla ja pyrkiä edistämään johtajien koulutusta klubi- ja piiritasolla Edistää Lionsklubien kansainvälisen säätiön toimintaa sekä järjestön palveluaktiviteetteja Johtaa, kun paikalla, hallituksen kokouksia, vuosikokousta ja muita piirin kokouksia Piirikuvernöörin ollessa estyneenä tulee ensimmäisen tai toisen varapiirikuvernöörin johtaa kyseisiä kokouksia ja jos varapiirikuvernööritkin ovat estyneinä, tulee kokoukseen osallistuvien valita paikalla olevista sopiva virkailija johtamaan kokousta Edistää harmoniaa perustetuissa lionsklubeissa Toimia piirin säännöissä määritellyin tavoin piirihallituksen virkailijoiden ja piirin toimikuntien valvojana Varmistaa, että piirin jokaisessa lionsklubissa vieraillaan joko piirikuvernöörin tai muun virkailijan toimesta kerran vuodessa ja että vierailun suorittanut virkailija toimittaa jokaisesta vierailusta raportin kansainväliseen päämajaan Toimittaa ajan tasalla olevat eritellyt tiliotteet ja kuitit menoista piirin vuosikokoukseen tai oman piirinsä kokoukseen moninkertaispiirin vuosikokouksessa Luovuttaa kautensa päätyttyä seuraajalleen kaikki piirin varoja koskevat arkistot, tilit ja muut asiakirjat Ilmoittaa Lionsklubien kansainväliseen järjestöön kaikista tietoon tulleista järjestön nimen ja liikemerkin käyttöoikeuksien rikkomuksista Suorittaa muita Kansainvälisen hallituksen määräämiä tehtäviä kuten määritelty Piirikuvernööritiimin käsikirjassa ja muissa virallisissa ohjeissa

6 Toisen varapiirikuvernöörin verkkopohjainen koulutus Sivu 4 ENSIMMÄINEN VARAPIIRIKUVERNÖÖRI Ensimmäinen varapiirikuvernööri on piirikuvernöörin valvonnan ja ohjauksen alaisena ylin hallintoavustaja ja piirikuvernöörin edustaja. Hänen vastuullaan ovat mm. seuraavat tehtävät: Järjestön tarkoituksen edistäminen Suorittaa piirikuvernöörin antamia hallintotehtäviä Muiden tehtävien suorittaminen kansainvälisen hallituksen määräysten mukaisesti Osallistuu hallituksen kokouksiin ja johtaa hallituksen kokouksia ja muita kokouksia piirikuvernöörin poissa ollessa ja osallistuu kuvernöörineuvoston kokouksiin milloin tarpeellista Piirikuvernöörin avustaminen piirin ja sen klubien mahdollisten heikkouksien ja vahvuuksien arvioinnissa, tunnistaen mahdolliset heikkenevät klubit ja laatia suunnitelmat niiden vahvistamiseksi Klubivierailuiden suorittaminen piirikuvernöörin edustajana hänen pyynnöstään Toimia piirikuvernööritiimin ja Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän yhteyshenkilönä, työskennellen myös piirin jäsentyöryhmän aktiivisena osana piirikuvernöörin, toisen varapiirikuvernöörin ja muiden jäsentyöryhmän jäsenten kanssa piirinlaajuisen jäsenkasvusuunnitelman toteuttamiseksi Työskennellä piirikuvernöörin, toisen varapiirikuvernöörin ja maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän kanssa kehittäen ja toteuttaen piirinlaajuisen johtajakoulutussuunnitelman Työskennellä piirin vuosikokoustyöryhmän kanssa, avustaen piirin vuosikokouksen sekä muiden piirin tapahtumien suunnitelmien laatimisessa ja toteutuksessa sekä avustaa piirikuvernööriä piirin tapahtumien järjestämisessä ja mainostamisessa Valvoa muita piirin toimikuntia piirikuvernöörin pyynnöstä Osallistua seuraavan vuoden toiminnan sekä budjetin suunnitteluun Perehtyä piirikuvernöörin tehtäviin, jotta siinä tapauksessa että piirikuvernöörin toimi tulee avoimeksi, olisi varapiirikuvernööri parhaiten perehtynyt ehdokas tämän viran vastuiden ja tehtävien tilapäiseen täyttämiseen, kunnes kyseinen virka täytetään virallisesti, kuten on määritelty näissä säännöissä ja toimenpiteissä, jotka kansainvälinen hallitus on hyväksynyt

7 Toisen varapiirikuvernöörin verkkopohjainen koulutus Sivu 5 TOINEN VARAPIIRIKUVERNÖÖRI Toinen varapiirikuvernööri, piirikuvernöörin valvonnan ja ohjeistuksen alaisena, toimii avustavassa roolissa piirin hallintoasioissa sekä tarvittaessa piirikuvernöörin edustajana. Hänen vastuullaan ovat mm. seuraavat tehtävät: Järjestön tarkoituksen edistäminen Suorittaa piirikuvernöörin antamia hallintotehtäviä Muiden tehtävien suorittaminen kansainvälisen hallituksen määräysten mukaisesti Hallituksen kokouksiin osallistuminen ja kokousten johtaminen piirikuvernöörin ja ensimmäisen varapiirikuvernöörin poissa ollessa sekä kuvernöörineuvoston kokouksiin osallistuminen silloin kun tarpeellista Perehtyminen piirin klubien tilaan ja hyvinvointiin, kuukausittaisen talousraportin tarkastaminen ja piirikuvernöörin ja varapiirikuvernöörin avustaminen heikkojen klubien havaitsemisessa ja niiden vahvistamisessa Klubivierailuiden suorittaminen piirikuvernöörin edustajana hänen pyynnöstään Piirikuvernöörin ja ensimmäisen varapiirikuvernöörin avustaminen piirin vuosikokouksen suunnittelussa ja toteutuksessa Toimia piirikuvernööritiimin ja piirin Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän yhteyshenkilönä, työskennellen myös Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän aktiivisena osana piirikuvernöörin, ensimmäisen varapiirikuvernöörin ja muiden jäsentyöryhmän jäsenten kanssa piirin laajuisen jäsenkasvusuunnitelman suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi Työskennellä piirikuvernöörin, ensimmäisen varapiirikuvernöörin ja maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän kanssa kehittäen ja toimeenpannen piirin laajuisen jäsenkasvusuunnitelman Toimia yhteistyössä piirin LCIF-koordinaattorin kanssa ja avustaa toimikuntaa vuotuisten lahjoitustavoitteiden saavuttamiseksi ja jakaa LCIF-aiheista tietoa ja materiaaleja säätiön tunnettavuuden kasvattamiseksi ja tuen lisäämiseksi Toimia yhteistyössä piirin tietotekniikkatoimikunnan kanssa klubien internetin käytön ja järjestön verkkosivujen tunnettavuuden lisäämiseksi ja hyödyntämiseksi tiedonhaussa, ilmoitusten toimittamisessa, klubitarvikkeiden ostossa, jne. Valvoa muita piirin toimikuntia piirikuvernöörin pyynnöstä Piirikuvernöörin ja ensimmäisen varapiirikuvernöörin sekä piirin hallituksen avustaminen seuraavan vuoden, ml. piirin budjetin suunnittelussa Piirikuvernöörin tehtäviin perehtyminen, jotta siinä tapauksessa että piirikuvernöörin tai varapiirikuvernöörin toimi tulee avoimeksi, olisi toinen varapiirikuvernööri parhaiten perehtynyt ehdokas näiden virkojen, vastuiden ja tehtävien tilapäiseen täyttämiseen, kunnes kyseiset virat täytetään virallisesti, kuten on määritelty näissä säännöissä ja toimenpiteissä, jotka kansainvälinen hallitus on hyväksynyt

8 Toisen varapiirikuvernöörin verkkopohjainen koulutus Sivu 6 Tehdään lyhyt yhteenveto! Tehtävä 2: Päättele jokaisen lauseen kohdalla onko se oikein vai väärin ympyröimällä omasta mielestäsi oikea vastaus. Piirikuvernööri ja ensimmäinen varapiirikuvernööri 1. Piirikuvernööri on piirin korkein hallintovirkailija. Oikein Väärin 2. Piirikuvernöörin ei tarvitse tukea ja mainostaa LCIF:ää piirissä. Oikein Väärin 3. Ensimmäinen varapiirikuvernööri avustaa heikkojen klubien vahvistamiseen tähtäävien suunnitelmien tekemisessä piirissä. Oikein Väärin Toinen varapiirikuvernööri 1. Toinen varapiirikuvernööri voi suorittaa klubivierailuja piirikuvernöörin edustajana. Oikein Väärin 2. Toinen varapiirikuvernööri on vastuussa teknologian käyttämisen edistämisestä piirissä. Oikein Väärin 3. Toinen varapiirikuvernööri ei avusta piirikuvernööriä ja ensimmäistä piirikuvernööriä piirin vuosikokouksen suunnittelussa. Oikein Väärin *Näet vastaukset PowerPoint -esityksen seuraavalla kalvolla.

9 Toisen varapiirikuvernöörin verkkopohjainen koulutus Sivu 7 Osa 3: Piirikuvernööritiimi ja GMT-D/GLT-D Tässä osassa tarkastellaan tiimikeskeistä lähestymistapaa piirikuvernööritiimin ja GMT-D/GLT-D:n välillä. *Moninkertaispiireissä, jotka ovat osa GMT/GLT-aluetta tai erityisaluetta, jossa on vähemmän kuin kaksi moninkertaispiiriä, ei ole omaa moninkertaispiirin GLT-koordinaattoria. Katso Hallituksen sääntökokoelman luvusta XIV lisätietoja. Maailmanlaajuinen jäsentyöryhmä ja Maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä ovat monitasoisia, rinnakkaisia rakenteita, joilla on kolme päätavoitetta: Jatkuva jäsenkasvu Klubien parempi menestys Johtamistaitojen parantaminen

10 Toisen varapiirikuvernöörin verkkopohjainen koulutus Sivu 8 GMT/GLT Piirin rakenne Piirikuvernööritiimi on tiimikeskeisen rakenteen YTIMESSÄ piirin GMT:ssä ja GLT:ssä. Näiden kolmen tiimin integroiminen piirin tasolla on vastuussa alueellisesta kasvusta ja kehityksestä, jäsenmäärän kasvattamisesta, klubien parantamisesta sekä johtamistaitojen kehittämisestä. GMT-D Piirikuvernööri 1 1. ja 2. varapiirikuvernöörit Piirin GMT-koordinaattori Alue-/lohkojohtajat GLT-D Piirikuvernööri 1 1. ja 2. varapiirikuvernöörit Piirin GLT-koordinaattori Alue-/lohkojohtajat Lisäjäsenet Jäsen- ja klubikasvutiimi Klubimenestystiimi Jokaisella piirikuvernööritiimin jäsenellä on tehtävänsä osana GMT-D/GLT- D:tä: PIIRIKUVERNÖÖRI GMT:n jäsenenä: Valvoo Maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän toimintaa piirin tasolla ja pyrkii edistämään jäsenkasvua ja uusien klubien perustamista. o Nimittää piirin GMT-koordinaattorin yhdessä ensimmäisen ja toisen piirikuvernöörin, moninkertaispiirin GMT-koordinaattorin kanssa (tai GMTaluejohtajan kanssa yksittäispiireissä) GLT:n jäsenenä: Valvoo Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän toimintaa piirin tasolla ja pyrkii edistämään johtajien koulutusta klubi- ja piiritasolla. o Nimittää piirin GLT-koordinaattorin yhdessä ensimmäisen ja toisen varapiirikuvernöörin kanssa, GLT-aluejohtajan ja moninkertaispiireissä moninkertaispiirin GLT-koordinaattorin kanssa ENSIMMÄINEN VARAPIIRIKUVERNÖÖRI GMT:n jäsenenä: Toimii piirikuvernööritiimin ja Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän yhteyshenkilönä, työskennellen myös piirin jäsentyöryhmän aktiivisena osana piirikuvernöörin, toisen varapiirikuvernöörin ja muiden jäsentyöryhmän jäsenten kanssa piirin laajuisen jäsenkasvusuunnitelman toteuttamiseksi GLT:n jäsenenä: Työskentelee piirikuvernöörin, toisen varapiirikuvernöörin ja maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän kanssa kehittäen ja toteuttaen piirin laajuisen johtajakoulutussuunnitelman

11 Toisen varapiirikuvernöörin verkkopohjainen koulutus Sivu 9 TOINEN VARAPIIRIKUVERNÖÖRI GMT:n jäsenenä: Työskentelee piirikuvernöörin, ensimmäisen varapiirikuvernöörin ja maailmanlaajuisen jäsentyöryhmän kanssa kehittäen ja toimeenpannen piirin laajuisen jäsenkasvusuunnitelman GLT:n jäsenenä: Toimii piirikuvernööritiimin ja Maailmanlaajuisen johtajakoulutusryhmän yhteyshenkilönä työskennellen myös piirin jäsentyöryhmän aktiivisena osana piirikuvernöörin, ensimmäisen varapiirikuvernöörin ja muiden jäsentyöryhmän jäsenten kanssa piirin laajuisen jäsenkasvusuunnitelman toteuttamiseksi Lisätietoja ja resursseja Maailmanlaajuisesta johtajakoulutusryhmästä saa GLTkoordinaattorikeskuksesta Johtajakoulutuksen resurssikeskuksesta LCI:n verkkosivuilla: - Avaa - Napauta "Jäsenkeskus" - Napauta "Johtajakoulutus" - Napauta "Maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä"

12 Toisen varapiirikuvernöörin verkkopohjainen koulutus Sivu 10 Tehdään lyhyt yhteenveto! Tehtävä 3: Valitse sivun alaosassa olevista sanoista tai lauseista, jotka sopivat parhaiten jokaiseen lausuntoon. 1. GMT:n ja GLT:n tavoitteet ovat jatkuva jäsenkasvu, ja korkeampitasoiset johtajat. 2. Piirikuvernööritiimi on tiimikeskeisen GMT-GLT -piirirakenteen. 3. Piirin GLT-koordinaattorit ja johtajia piireissä, lohkoissa ja klubeissa 4. ovat molemmat jäseniä piirin GMT:ssä ja GLT:ssä. 5. Toinen varapiirikuvernööri toimii yhdessä muiden jäsenten kanssa perustaakseen ja toteuttaakseen piiritasoisen. Sanat valitsee piirin GMT uudet klubit alkuun johtajakoulutussuunnitelma kehittää DG-tiimi ytimessä klubien parempi menestys tunnistaa lohko-/aluejohtajat piirin GLT *Näet vastaukset PowerPoint -esityksen seuraavalla kalvolla.

13 Toisen varapiirikuvernöörin verkkopohjainen koulutus Sivu 11 Osa 4: Muut koulutusresurssit Tässä osiossa on listattu resurssit, joita voit käyttää jatkuvaan opiskeluun virassasi ja vastuissasi toisena varapiirikuvernöörinä ja kehittää omia johtamistaitojasi. Piirin tiedot LCIF Resurssit LCI:n piiriä koskevat resurssit löytyvät piirin resurssikeskuksesta: - Piirin mallisäännöt ja ohjesääntö - in hallituksen sääntökokoelma - Piirikuvernööritiimin käsikirja - Muut resurssit piirin hoitamiseksi Käy tutustumassa LCIF:n verkkosivuihin: Teknologia - LCI:n verkkosivut: - MyLCI o MyLCI: https://www7.lionsclubs.org/login.aspx - Klubitarvikkeet (Napauta LCI:n kotisivulla kohtaa LCI Store) - e-klubitalo: vuotisjuhlan tiedot/resurssit: Johtajuus Johtajakoulutusresurssit - Johtajaresurssikeskus: o Maailmanlaajuinen johtajakoulutusryhmä o Koulutusmateriaalit/resurssit o Johtamisviestintä o Lionien oppimiskeskus o Koulutusohjelmat