Vetävän akselin katkaisevan voimanoton aktivointi BWS:n kautta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vetävän akselin katkaisevan voimanoton aktivointi BWS:n kautta"

Transkriptio

1 Yleisiä tietoja toiminnosta Yleisiä tietoja toiminnosta Vetävän akselin katkaisevaa voimanottoa käytetään pääasiassa silloin, kun tarvitaan erittäin suurta voimaa. Etuna on, että vetoakselit kytkeytyvät pois, jolloin kaikki teho on voimanoton käytettävissä. Voimanotto sijaitsee vaihteiston ja taka-akselin välissä. Huom! Vetävän akselin katkaisevaa voimanottoa voidaan ohjata vain BWS-ohjausyksiköllä. Tällä tavoin ajoneuvon muut ohjausyksiköt vastaanottavat tiedon voimanoton kytkennästä. Tämä on tarpeen muun muassa moottorin kierrosluvun säädön oikeaa toimintaa varten. Toiminta ajoneuvon ollessa liikkeellä ja paikallaan Normaalisti toimintoa käytetään ajoneuvon ollessa paikallaan, koska voimansiirto vetoakseleihin on kytketty pois. Toiminta ajoneuvon ollessa liikkeessä on mahdollista esimerkiksi katujen puhdistukseen tarkoitetuissa ajoneuvoissa. Tällöin vetoakseleihin on oltava kytkettynä jokin muu voimanlähde kuin tavallinen moottori, esimerkiksi hydraulikäyttö. 11:60-06/09 Painos 8 fi-fi 1 (18)

2 Yleisiä tietoja toiminnosta Suora vaihde On erittäin tärkeää, että päävaihteistossa käytetään suoraa vaihdetta, jotta minimoidaan vaihteistosta syntyvä kuumuus voimanoton käytön aikana. Suora vaihde tarkoittaa vaihteen valitsemista siten, että vaihteiston välityssuhde on 1:1. Jos vaihteistossa on ylivaihde (GRSO), tulee käyttää toiseksi korkeinta vaihdetta. Jos vaihteistossa ei ole ylivaihdetta (GR, GRS), tulee käyttää korkeinta vaihdetta. Allison-vaihteistoissa 4. vaihde on suora vaihde. Kun voimanotto on kytketty tässä asiakirjassa olevien ohjeiden mukaisesti, Opticruise tai Allison-ohjausyksikkö kytkee suoran vaihteen automaattisesti seuraavien ehtojen täytyttyä: Ohjausyksikkö on vastaanottanut kuittaussignaalin: Vaihdevipu on siirretty asentoon D ja automaattitilan asentoon (Opticruise) tai ajoasentoon (Allison). Kytkin on painettuna (ei koske täysautomaattista Opticruisea). Huom! Aktivointi tarkoittaa, että kuljettajan ei tarvitse vaihtaa suoralle vaihteelle joka kerran kun voimanotto aktivoituu. 11:60-06/09 Painos 8 fi-fi 2 (18)

3 Yleisiä tietoja toiminnosta Kuittaussignaali Tieto voimanoton aktivoinnista näytetään mittaristossa. Kun voimanotto on aktivoitu ja vetoakselit ovat kytkeytyneet pois, BWS-ohjausyksikölle on aina lähetettävä kuittaussignaali. Kuittaussignaali on aina maattosignaali. Ohjausyksikkö välittää tiedon ajoneuvon muille järjestelmille. Voimanoton tila tarvitaan moottorin kierrosluvun ohjauksen sallimiseen, kun jokin vaihde on kytkettynä ja seisontajarru aktivoituna eli ajoneuvon ollessa paikallaan. Voimanoton tila tarvitaan moottorin kierrosluvun säädön sallimiseen, kun pyöräjarruja käytetään ajoneuvon ollessa liikkeessä ja jokin vaihde kytkettynä. Näin tapahtuu, kun ajoneuvoa käytetään voimanotolla, esimerkiksi joissakin katujen puhdistukseen tarkoitetuissa hydraulikäyttöisissä ajoneuvoissa. Voimanoton aktivoinnin kuittaus uudessa mittaristossa Useiden ohjausyksikköjen tulee tietää voimanoton tila, jotta estetään vikakoodien muodostuminen pyörännopeuksien ja nivelakselin nopeuksien laskelmissa esiintyvien erojen perusteella. Ero esiintyy voimanottoa käytettäessä, kun pyörännopeus on 0 mutta nivelakselin nopeus ei. Voimanoton aktivoinnin kuittaus vanhassa mittaristossa :60-06/09 Painos 8 fi-fi 3 (18)

4 Yleisiä tietoja toiminnosta Kierrosluvun säätö Jos vetävän akselin katkaiseva voimanotto on kytketty tässä asiakirjassa olevien ohjeiden mukaan, tietyt voimansiirtoa suojaavat toiminnot eivät toimi. Tämä on tarpeen moottorin kierrosluvun säätöä varten tässä tilanteessa 1. Scania suosittelee Moottorin kierrosluvun kauko-ohjaus -toimintoa vaihtoehtona moottorin kierrosluvun säätöön voimanoton ollessa kytkettynä. Lisätietoja moottorin kierrosluvun säädöstä on Moottorin kierrosluku -kohdan asiakirjoissa. Jos käytetään jotakin muuta moottorin kierrosluvun säätötapaa, esimerkiksi käsikaasua tai rajoitettua käsikaasua, voi tapahtua seuraavaa: Moottorin ohjausyksikkö vaihtaa ajonopeuden ohjaukseen moottorin kierrosluvun säädön sijaan, jos odotettu ajonopeus on yli 20 km/h. Näin tapahtuu, jos nopeusanturia ei siirretä. Katso seuraava jakso. Kytkin- ja jarrupolkimen koskettaminen passivoi moottorin kierrosluvun säädön. 1. Seuraavat olosuhteet alentavat moottorin kierrosluvun normaalisti joutokäyntiin, jotta moottori ja jarrut eivät toimisi toisiaan vastaan: a) Käyttöjarru tai seisontajarru aktivoituna, kun jokin vaihde on kytkettynä ja kytkinpoljin ei ole painettuna. b) Käyttöjarru tai seisontajarru kytkettynä momentinmuuntimella varustetuissa ajoneuvoissa, kun momentinmuuntimen mekaaninen kytkin (lukitus) on aktivoitu. 11:60-06/09 Painos 8 fi-fi 4 (18)

5 Yleisiä tietoja toiminnosta Nopeusanturin siirto Nopeusanturin tulee sijaita nivelakselilla vetävän akselin katkaisevan voimanoton jälkeen seuraavista syistä: Nopeusanturi ilmaisee oikean nopeuden myös voimanoton käytön aikana. Ajopiirturi rekisteröi ajoneuvon oikean käytön. Väliaikaiset vikakoodit jarrujen ja vaihteiston ohjausyksiköissä vältetään. Nämä vikakoodit eivät haittaa toimintaa, mutta vaikeuttavat todellisten vikojen havaitsemista. Jos moottorin kierroslukua säädetään Käsikaasutoiminnoilla tai Rajoitetulla käsikaasutoiminnolla, moottorin säädin vaihtaa vakionopeussäätöön, kun ajonopeusanturi rekisteröi yli 20 km/h:n nopeuksia. Vältä näitä vaihtoehtoja moottorin kierrosluvun säädössä, kun käytössä on vetävän akselin katkaiseva voimanotto. Opticruisen avulla kuljettaja voi vaihtaa vaihdetta niin kauan kuin nivelakselin nopeutta ei ole rekisteröity. 11:60-06/09 Painos 8 fi-fi 5 (18)

6 Yleisiä tietoja toiminnosta Aktivointi- ja passivointiehdot Vetävän akselin katkaisevan voimanoton aktivointi- ja passivointilogiikka sijaitsee yleensä päällirakennetta varten valitussa laitteistossa. Lisäksi BWS-ohjausyksikköön voidaan asettaa useita laajennettuja ehtoja. Esimerkki: Lisätietoja moottorin kierrosluvun säädöstä on annettu asiakirjassa Yleistä moottorin kierrosluvun säädöstä. Seisontajarruehdot Vapaa-asennon ehdot Moottorin kierrosluvun yläraja aktivointia varten Moottorin kierrosluvun alaraja aktivointia varten Ajonopeuden yläraja aktivointia varten Ajonopeuden alaraja aktivointia varten Kaasupolkimen passivointi Suositukset: Käytä aina aktivointia ja passivointia varten aina seisontajarruehtoja. Käytä kaasupolkimen passivointia, kun ajoneuvon päällirakenteena on betonipumppu laajalla alueella, nostolavalla tai vastaavalla. Koskee moottorin kierrosluvun säätötiloja 1, 3 ja 4. 11:60-06/09 Painos 8 fi-fi 6 (18)

7 Yleisiä tietoja toiminnosta Täysautomaattinen Opticruise Täysautomaattisella Opticruisella varustetussa ajoneuvossa kaasupoljin ohjaa kytkintä. Kytkimen käyttöjärjestelmää koskevat seuraavat seikat: Kun kaasupoljinta painetaan, kytkin sulkeutuu. Kytkimen sulkeutuminen vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon kaasupoljinta on painettu. Mitä enemmän kaasupoljinta painetaan, sitä nopeammin kytkin sulkeutuu. Kytkin irrottaa, jos kaasupoljin vapautetaan ennen kuin kytkin on sulkeutunut täysin. Kytke voimanotto pois päältä asettamalla ajoasentovalitsin asentoon N (vapaa). Huom! Jarrutus samanaikaisesti vetävän akselin katkaisevan voimanoton kanssa -parametrin arvolla ohjataan kytkimen toimintaa jarrupoljinta painettaessa onko kytkimen oltava irrotettuna vai kytkettynä. Oletusarvona on kytkimen irrotettu asento. Suojauslogiikka poiskytkentää varten Kun voimanotto on kytketty pois ja vetävät akselit kytketty takaisin päälle, nivelakselin vääntömomenttia ja pyörintänopeutta päävaihteistosta on alennettava tasoille, jotka soveltuvat aktivoinnille ja passivoinnille. Yleensä käyttäjä suorittaa tämän kytkemällä päävaihteiston vapaalle ennen voimanoton kytkemistä pois päältä. Huom! Jotta käyttäjän tekemät virheet eivät aiheuttaisi mekaanisia vaurioita, Scania suosittelee suojavirtapiiriä. Suojavirtapiirin tarkoitus on pitää voimanotto kytkettynä, kunnes pyörintänopeus päävaihteistosta on tarpeeksi alhainen. 11:60-06/09 Painos 8 fi-fi 7 (18)

8 Alustan ehdot Alustan ehdot Yleisiä tietoja Toiminto voidaan kytkeä ajoneuvoissa, joiden alustan sarjanumero on lueteltu tämän jakson yhteenvedoissa. Jos alemmalla alustan sarjanumerolla varustettuun ajoneuvoon tarvitaan tietyt käyttöolosuhteet, pyydä kytkentäohjeet Scanian jälleenmyyjältä. Huom! Huomaa ero alustan sarjanumeroissa sen mukaan, onko ajoneuvo tarkoitettu toimimaan liikkeessä vai paikallaan. 11:60-06/09 Painos 8 fi-fi 8 (18)

9 Alustan ehdot Paikallaan käytettävät ajoneuvot Käsivaihteistolla varustetut ajoneuvot, Opticruisella tai ilman: Automaattivaihteistolla varustetut ajoneuvot: Ajoneuvon valmistusaika Ajoneuvon valmistusaika Valmistuspaikka Alustan sarjanumero Valmistuspaikka Alustan sarjanumero Södertälje Södertälje Zwolle Zwolle Angers Angers Liikkeessä käytettävät ajoneuvot Ajoneuvot Euro 3 -moottorilla: Ajoneuvot Euro 4-, Euro 5- ja Euro 6 -moottoreilla: Ajoneuvon valmistusaika Ajoneuvon valmistusaika Valmistuspaikka Alustan sarjanumero Valmistuspaikka Alustan sarjanumero Södertälje Södertälje Zwolle Zwolle Angers Angers :60-06/09 Painos 8 fi-fi 9 (18)

10 Alustan ehdot Pakolliset lisävarusteet kaikissa vaihteistoissa Esivalmiudet tehtaalta Varustus Vaihtoehto Versiokoodi BWS Kanssa 3319A Vetävän akselin katkaisevan voimanoton sähköasennusten esivalmius Kanssa 3545A Huom! Asiakkaan varusteluvaihtoehto 3545A sisältää vain sähköjärjestelmän esivalmiuden. Päällirakentajan on itse asennettava kytkimet, merkkivalot, solenoidit, voimanotto ja kuittausanturi. Kuvassa on yleiskuva asiakkaan varusteluvaihtoehdoista 3319A ja 3545A. V152 ja C231 sijaitsevat vasemman runkopalkin sisäpuolella. C231 on päätetty ilman liitintä. C A 3319 A 3545 A :60-06/09 Painos 8 fi-fi 10 (18)

11 Kytkentäohjeet Kytkentäohjeet Vaihtoehto 1: Käsivaihteisto Opticruisella tai ilman Opticruisea Yleisiä tietoja liitännästä Nopeusanturi siirretään nivelakseliin vetävän akselin katkaisevan voimanoton jälkeen. Opticruise: Opticruise valitsee automaattisesti suoran vaihteen, kun kuittaussignaali aktivoituu. Vaihde aktivoituu kytkinpoljinta painettaessa. Opticruise aktivoi aina manuaalisen tilan voimanoton toiminnan aikana. Jos suoraa vaihdetta ei ehdoteta, kuljettajan täytyy kytkeä se aina voimanoton aktivoinnin yhteydessä. Nopeusanturi Scania suosittelee samaa määrää hampaita kuin alkuperäisessä hammasrenkaassa, kun nopeusanturi siirretään ulostulevalle nivelakselille. Jos hampaiden lukumäärää (pulssia kierrosta kohti) muutetaan, SOPS-tiedosto on päivitettävä SDP3:lla (Scania Diagnos & Programmer 3). Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot: Varustus Ajonopeusanturien kierroslukuvakio Pulssia kierrosta kohti Versiokoodi A D Esimerkki: Betonipumppuauto Jakovaihteiston versiokoodia ei 1541Bole merkitty taulukkoon, koska Scania ei suosittele jakovaihteiston ja vetävän akselin katkaisevan voimanoton yhdistelmää. 11:60-06/09 Painos 8 fi-fi 11 (18)

12 Kytkentäohjeet Signaalin tyyppi ja toiminnon aktivointi Signaalin tyyppi Signaalin suunta Huomautuksia Maattoliitäntä liittimeen C260-4 a Tulo Solenoidin aktivointi, joka aktivoi voimanoton Maattoliitäntä liittimeen C260-3 Tulo Aktivoidun voimanoton kuittaussignaali b a. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää C260-5:tä (aktivointi +24 V:llä), C259-20:ta tai C259-21:tä (ulkoinen CAN). Säätö SDP3:lla. b. Ilmaisee, kun vetävän akselin katkaiseva voimanotto on kytketty. Esimerkiksi moottorin kierrosluvun säätö sallitaan vasta tämän jälkeen. Parametrit, joita voidaan säätää SDP3:n avulla Huom! Noudata taulukon ehdotuksia, erityisesti seuraavien parametrien kohdalla: Muun laitteiston kuittaus Seisontajarrun kytkentäehdot (muu laitteisto) Parametri Mahdollinen arvo Tehtaalta Tälle liitännälle Järjestelmä Voimanoton 3 tai muun laitteiston aktivointisignaalin Aktiivinen matala Aktiivinen matala Aktiivinen matala signaalitulon valinta Aktiivinen korkea CAN Kuittaus voimanotolta 3 tai muulta laitteistolta Kanssa Kanssa Kanssa Ilman Voimanoton 3 merkkivalo Kanssa Ilman Kanssa BWS Ilman Ilman Aktivointityyppi (voimanotto 3 tai muu laitteisto) Manuaalinen Manuaalinen Manuaalinen Automaattinen Automaattinen Ajoasento Ajoasento 11:60-06/09 Painos 8 fi-fi 12 (18)

13 Kytkentäohjeet Parametri Mahdollinen arvo Tehtaalta Tälle liitännälle Järjestelmä Kytketyn seisontajarrun ehdot (voimanotto 3 Yksi Ei mitään Yksi tai muu laitteisto) Kaksi Kaksi Ei mitään Vapaa-asennon ehdot (voimanotto 3 tai muu Yksi a Ei mitään Yksi a BWS laitteisto) Kaksi a Kaksi a Ei mitään Jarrutus samanaikaisesti vetävän akselin katkaisevan Kytkin irrotettu Kytkin irrotettu Kytkin irrotettu GMS voimanoton kanssa b Pidä kytkin suljettuna Pidä kytkin suljettuna Alaraja passivointia varten, moottorin kierrosluku Ei alarajaa Ei alarajaa Ei alarajaa (voimanotto 3 tai muu laitteisto) r/min r/min Yläraja passivointia varten, moottorin kierrosluku Ei ylärajaa Ei ylärajaa Ei ylärajaa (voimanotto 3 tai muu laitteisto) r/min r/min Alaraja passivointia varten, ajonopeus (voimanotto Ei alarajaa Ei alarajaa Ei alarajaa BWS 3 tai muu laitteisto) km/h km/h Yläraja passivointia varten, ajonopeus (voimanotto Ei ylärajaa Ei ylärajaa Ei ylärajaa 3 tai muu laitteisto) km/h km/h Sylinterien tasapainotus Aktiivinen Aktiivinen Aktiivinen EMS Ei-aktiivinen Ei-aktiivinen a. Käsivalintaisella vaihteistolla varustetuissa ajoneuvoissa nämä ehdot edellyttävät, että vaihteistoon on asennettu erillinen vapaa-asennon anturi. b. Tämä parametri otettiin käyttöön :60-06/09 Painos 8 fi-fi 13 (18)

14 Kytkentäohjeet Varaosatiedot ja kytkentäpaikat 1 Virtakytkin Sulkeva S171 Päällirakentajan asentama 2 Kuittausanturi Päällirakentajan asentama S171 3 Solenoidi Päällirakentajan asentama Johdon poikkipinta-alan on oltava vähintään 1,5 mm 2. Maadoitus ja liittimet on asennettu tehtaalla. Näitä osia voidaan hankkia Scania-liikkeistä. C C260 1 C493 C V152 S231 2 S231 V :60-06/09 Painos 8 fi-fi 14 (18)

15 Kytkentäohjeet Vaihtoehto 2: Automaattivaihteisto Yleisiä tietoja liitännästä Katso nopeusanturin siirtämistä varten vaihtoehto 1. Voimanoton aktivointia ja passivointia ohjaavat ehdot on asetettu BWS-ohjausyksikköön SDP3:lla (ks. alla oleva kuva). Yhteenveto säädettävistä parametreista on vaihtoehdossa 1. Voimanoton mekaanisen aktivoinnin suorittaa solenoidi. Kuittausanturi ilmaisee, että vetävät akselit on kytketty pois ja voimanotto on kytketty päälle, ja valo 2 ilmoittaa muutoksesta kuljettajalle. Rele A oikosulkee virtapiirin liittimen C449 navan 6 ja liittimen C449 navan 14 välillä. Oikosulun perusteella vaihteiston ohjausyksikkö tietää, että vetävät akselit on kytketty pois ja voimanotto on kytketty päälle. Rele B oikosulkee liittimen C260 navan 3 maattoon, jotta tieto muutoksesta saadaan välitettyä ajoneuvon muille ohjausyksiköille. Rele C on aktivoituna, kun liittimen C449 napa 5 ilmoittaa, että vaihteisto on lukittu 4. vaihteelle (Allison-toiminto Lock-up 4th gear). Releen aktivoiva lähtö on aktiivinen matala (maadoitus). Valo 3 ilmoittaa, kun vaihteisto on kytkenyt suoran vaihteen sekä kun moottorin kierroslukua voidaan alkaa nostaa ja vääntömomenttia lisätä. Esimerkki: Paloauto vesipumpulla :60-06/09 Painos 8 fi-fi 15 (18)

16 Kytkentäohjeet Allison-vaihteiston uudelleenohjelmointi Allison-vaihteiston ohjausyksikkö on ohjelmoitava uudelleen erityistä Novation package -pakettia varten, johon sisältyy Pump Mode Program. Uudelleenohjelmoinnin suorittaa Allison-jälleenmyyjä tai korjaamo. Tämä esimerkki perustuu pakettiin Allison Vocation Package 124, Fire and Emergency Vehicles. Tämän esimerkin etuna on se, että kaikkiin tarvittaviin sähköjohtoihin ja napoihin pääsee käsiksi liittimen C449. Muissa vaihtoehdoissa navat tulee vaihtaa. Vertaa Allison-kytkentäohjeita aina kulloiseenkin Vocation Package-pakettiin. Huom! SDP3 tunnistaa ainoastaan Vocation Package -paketin, joka on Scanian ohjelmoima. Syynä on se, että osanumero ei tällöin kelpaa. Vikakoodit voidaan lukea, mutta ei liittää selitystekstiin. 11:60-06/09 Painos 8 fi-fi 16 (18)

17 Kytkentäohjeet Varaosatiedot ja kytkentäpaikat 1 Virtakytkin Sulkeva Päällirakentajan asentama 2 Valo 1 Päällirakentajan asentama 3 BWS Pakollinen lisävaruste Scanian asentama 4 Solenoidi Päällirakentajan asentama 5 Kuittausanturi Päällirakentajan asentama 6 Valo 2 Päällirakentajan asentama 7 Rele A Päällirakentajan asentama 8 Rele B Päällirakentajan asentama 9 Rele C Päällirakentajan asentama 10 Valo 3 Päällirakentajan asentama +24V 1 C BWS C C V C GMS Allison:143 Allison:117 Allison:103 Allison: Scanian valmistamat osat on merkitty kuvassa harmaalla. Liitännät, jotka päällirakentajan tulee asentaa, on merkitty valkoisella. Näitä osia voidaan hankkia Scania-liikkeistä. 11:60-06/09 Painos 8 fi-fi 17 (18)

18 Kytkentäohjeet Esimerkkejä poiskytkennän suojauslogiikasta Jatkuva viiva kuvassa oikealla osoittaa suojauslogiikan kytkennän vetävän akselin katkaisevassa voimanotossa Allison-vaihteiston yhteydessä. Tämä esimerkki perustuu pakettiin Allison Vocation Package 124, Fire and Emergency Vehicles. Suojauslogiikka estää poiskytkennän ennen kuin vaihteiston kierrosluku on riittävän alhainen. Rele aktivoi tulon C493 navan 3 (maadoitusliitin) niin kauaksi aikaa kuin liittimen C449 napa 10 ilmoittaa, että vaihteiston ulostuloakselin nopeus on tiettyä pyörintänopeutta korkeampi. Pyörintänopeuden tason säädön voi suorittaa Allison-jälleenmyyjä tai korjaamo. Lähdön C493 navan 14 aktivoinnin ja passivoinnin logiikkaehdot asetetaan BWSohjausyksikköön SDP3:n avulla. Tulon C493 napaa 3 ja lähdön C493 napaa 14 kutsutaan SDP3:ssa Voimanotto 1:ksi (muu laitteisto), jonka asetukseksi on asetettava Muu laitteisto Diodit estävät vastajännitteen BWS-ohjausyksikön lähdöissä. 1 Rele Päällirakentajan asentama 2 BWS Pakollinen lisävaruste Scanian asentama 3 Diodit Päällirakentajan asentama +24V C BWS 3 +24V GMS C493 C Allison: Allison:117 3 C Allison:103 Allison: Allison: V Poiskytkennän suojauslogiikka Allison-vaihteiston yhteydessä Lisätietoja on annettu asiakirjassa Turvallisuusohjeet Johdon poikkipinta-alan on oltava vähintään 1,5 mm 2. Päällirakentaja asentaa johdot. Näitä osia voidaan hankkia Scania-liikkeistä. 11:60-06/09 Painos 8 fi-fi 18 (18)

AWD-voimanoton aktivointi. Toiminta

AWD-voimanoton aktivointi. Toiminta Toiminta AWD-voimanoton aktivointi Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä. Jotta voimanoton ohjaus toimisi

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä Yleistä Yleistä Toiminto on saatavilla ajoneuvoihin, joissa on seuraavat toiminnot: Automaattivaihteisto Täysautomaattinen Opticruise (ajoneuvot ilman kytkinpoljinta). Koskee 9.0.01 jälkeen valmistettuja

Lisätiedot

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta Toiminta EG-voimanoton aktivointi Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä. Kytkinpolkimella ja EG-voimanotolla

Lisätiedot

Voimanottojen ohjaus. Yleisiä tietoja

Voimanottojen ohjaus. Yleisiä tietoja Yleisiä tietoja Yleisiä tietoja Voimanottoja ohjataan ajoneuvon BCI-ohjausyksikön (Bodywork Electrical System) kautta. Toiminto on käytettävissä vain, jos ajoneuvossa on voimanotto. Jos ajoneuvo on varustettu

Lisätiedot

Voimanoton aktivointi automaattivaihteistossa. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot. Pysyvät turvallisuusehdot. Valinnaiset turvallisuusehdot:

Voimanoton aktivointi automaattivaihteistossa. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot. Pysyvät turvallisuusehdot. Valinnaiset turvallisuusehdot: Yleisiä tietoja toiminnosta Yleisiä tietoja toiminnosta Automaattivaihteiston (Allison) voimanoton aktivoinnin toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivoimiseen kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta.

Lisätiedot

Automaattivaihteiston voimanoton aktivointi. Toiminta

Automaattivaihteiston voimanoton aktivointi. Toiminta Toiminta Toiminta Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen

Lisätiedot

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta. Lisätietoja voimanottojen mahdollisista yhdistelmistä on annettu asiakirjassa Voimanottoyhdistelmät.

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta. Lisätietoja voimanottojen mahdollisista yhdistelmistä on annettu asiakirjassa Voimanottoyhdistelmät. Toiminta Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface). Lisätietoja voimanottojen

Lisätiedot

Moottorin kierrosluvun säätö kippauksen aikana. Taustaa

Moottorin kierrosluvun säätö kippauksen aikana. Taustaa Taustaa Taustaa Ajoneuvon käsittelyä koukkuvaihto- tai kippilavaa käytettäessä voidaan helpottaa nostamalla väliaikaisesti moottorin kierroslukua. Jos moottorin kierroslukua nostetaan kaasupolkimella ajoneuvossa,

Lisätiedot

Jatkuvan kierrosluvun rajoituksen aktivointi

Jatkuvan kierrosluvun rajoituksen aktivointi Yleistä tietoa moottorin kierrosluvun rajoituksesta Yleistä tietoa moottorin kierrosluvun rajoituksesta Moottorin kierrosluvun rajoitus estää moottorin kierroslukua ylittämästä esimääritettyä arvoa. Tämän

Lisätiedot

Tuulilasinpyyhkimien kaukoaktivointi. Kuvaus

Tuulilasinpyyhkimien kaukoaktivointi. Kuvaus Kuvaus Kuvaus Tuulilasinpyyhkimien kaukoaktivointitoiminnolla tuulilasin pyyhkiminen voidaan käynnistää ohjaamon ulkopuolelta. Tuulilasin pyyhkimisnopeus säädetään suureksi tai pieneksi Scania Diagnos

Lisätiedot

Korotettu joutokäynti. Toiminta. Käyttäytyminen

Korotettu joutokäynti. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Joutokäynnin korottaminen sopii esimerkiksi moottorin lämmittämiseen tai ajoneuvon paineilmajärjestelmän täyttämiseen. Toimintoa voidaan käyttää tilanteissa, joissa moottorin normaalista

Lisätiedot

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan voimansiirtolinjaan liittyvät parametrit. Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Johdanto

Lisätiedot

Kaukovalojen ja lisäkaukovalojen vilkuttamisen kaukoaktivointi

Kaukovalojen ja lisäkaukovalojen vilkuttamisen kaukoaktivointi Kuvaus Kuvaus Yleistä Päällirakentaja voi käyttää tätä toimintoa valitessaan, kuinka kaukovalojen ja lisäkaukovalojen tulisi syttyä tai vilkkua. Ehdot Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta toiminto voidaan

Lisätiedot

Äänitorven kaukoaktivointi. Kuvaus. Äänitorven aktivoinnin kauko-ohjaustoiminnolla käytetään äänitorvea ohjaamon ulkopuolelta.

Äänitorven kaukoaktivointi. Kuvaus. Äänitorven aktivoinnin kauko-ohjaustoiminnolla käytetään äänitorvea ohjaamon ulkopuolelta. Kuvaus Kuvaus Äänitorven aktivoinnin kauko-ohjaustoiminnolla käytetään äänitorvea ohjaamon ulkopuolelta. Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta toiminto voidaan aktivoida: virta-avain ajoasennossa Ohjaamon

Lisätiedot

Muistiinpanoluettelo voimansiirtolinja

Muistiinpanoluettelo voimansiirtolinja Tilauslomake Tilauslomake Tilaa parametrisäädöt Scania-korjaamolta tällä lomakkeella. Tilaaja/yhteyshenkilö Päiväys Huomautukset/muuta Yritys Nimi Puhelin Ajoneuvo Tyyppimerkintä (esim. R580 B6x2) Rekisterinumero

Lisätiedot

Työtasanteen aktivointi EN :n mukaan. Toiminnon yleiskuvaus

Työtasanteen aktivointi EN :n mukaan. Toiminnon yleiskuvaus Toiminnon yleiskuvaus Toiminnon yleiskuvaus Toiminto on asiakkaan valitsema varusteluvaihtoehto jäteautoille, joissa on työtasanne (versiokoodi 3820B). Kun työtasanne aktivoidaan tämän selostuksen mukaan,

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

Korotettu joutokäynti

Korotettu joutokäynti Taustaa Taustaa Korotettua joutokäyntitoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkentä

Vapaa-asennon automaattikytkentä Taustaa Taustaa Vapaa-asennon automaattikytkentää ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Vapaa-asennon automaattikytkentä voidaan aktivoida

Lisätiedot

Voimanottojen ohjaus. Yleisiä tietoja. Lisätietoja erityyppisten voimanottojen ohjauksesta on annettu seuraavissa asiakirjoissa:

Voimanottojen ohjaus. Yleisiä tietoja. Lisätietoja erityyppisten voimanottojen ohjauksesta on annettu seuraavissa asiakirjoissa: Yleisiä tietoja Ajoneuvot voidaan tilata tehtaalla asennetuilla voimanotoilla. Lisäksi ajoneuvot on mahdollista tilata tehtaalla asennetuilla voimanottojen sähköasennusten esivalmiuksilla. Sen jälleen

Lisätiedot

Vaihteleva kaukovalovilkku. Toiminta. Käyttäytyminen

Vaihteleva kaukovalovilkku. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Ajoneuvo vilkuttaa vuorotellen oikeaa ja vasenta kaukovaloa. Lisäkaukovalot voidaan ottaa mukaan vilkuttamiseen. Käyttäytyminen Toiminto voidaan määrittää seuraavasti: Vilkku ajonopeudesta

Lisätiedot

EG-voimanoton aktivointi COO:n kautta. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot

EG-voimanoton aktivointi COO:n kautta. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot Yleisiä tietoja toiminnosta Yleisiä tietoja toiminnosta Tämä toimintakuvaus liitäntäohjeineen koskee ajoneuvoja, joissa koordinaattori ohjaa vaihteistokäyttöisen voimanoton aktivointia. EG-voimanoton aktivointi

Lisätiedot

Moottorin kaukokäynnistys. Toiminta. Käyttäytyminen. Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta.

Moottorin kaukokäynnistys. Toiminta. Käyttäytyminen. Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta. Toiminta Toiminta Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta. Käyttäytyminen Käynnistysyrityksen onnistuminen tai epäonnistuminen kuitataan suuntavilkuilla: Jos

Lisätiedot

Moottorin kaukosammutus. Toiminta. Käyttäytyminen

Moottorin kaukosammutus. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Moottorin kaukosammutustoimintoa käytetään silloin, kun moottori halutaan sammuttaa esimerkiksi ohjaamon ulkopuolelta. Käyttäytyminen Toiminnosta on 2 versiota: Moottorin kaukosammutus:

Lisätiedot

Työvalojen aktivointi. Kuvaus. Yleistä. Painikkeen jälkiasennus. Kytkentävaihtoehdot PGRT

Työvalojen aktivointi. Kuvaus. Yleistä. Painikkeen jälkiasennus. Kytkentävaihtoehdot PGRT Kuvaus Kuvaus Yleistä toimintoa käytetään työvalojen kytkemiseen päälle ja pois. Työvalot voivat sijaita ohjaamon takaseinässä, rungossa, päällirakenteen eri kohdissa tai umpikorissa. Painikkeen jälkiasennus

Lisätiedot

11:60-13/07. Muut toiminnot - työtasanne jäteauton päällirakenteeseen. Painos 1. Scania CV AB 2007, Sweden

11:60-13/07. Muut toiminnot - työtasanne jäteauton päällirakenteeseen. Painos 1. Scania CV AB 2007, Sweden 11:60-13/07 Painos 1 fi Muut toiminnot - työtasanne jäteauton päällirakenteeseen Scania CV AB 2007, Sweden Sisältö Sisältö Selostus...3 Alustaerittely...4 Kytkentäohjeet Vaihtoehto 1: Aktivointi maadoittamalla...6

Lisätiedot

Jatkuva kierrosluvun rajoitus

Jatkuva kierrosluvun rajoitus Taustaa Taustaa Jatkuvan kierrosluvun rajoitustoiminnon aktivointiin on olemassa kolme vaihtoehtoa. Jos ajoneuvo on varustettu BCI-toiminnolla (Bodywork Communication Interface): Analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Alustan lasku. Yleistä

Alustan lasku. Yleistä Yleistä Yleistä Esimerkiksi nosturia käytettäessä tai kipattaessa ilmapalkeet on tyhjennettävä ilmajousituksen joustonrajoittimeen, jotta ajoneuvo pysyy vakaampana. Palkeiden tyhjennystoiminto voidaan

Lisätiedot

C449 Liitin automaattivaihteistoa ja perävaunuliitäntää varten

C449 Liitin automaattivaihteistoa ja perävaunuliitäntää varten Yleistä liittimestä C449 Yleistä liittimestä C449 C449 on 18-napainen liitin, jonka avulla päästään hallitsemaan automaattivaihteiston ja perävaunuliitäntöjen toimintoja. Lisätietoja automaattivaihteiston

Lisätiedot

Alustan lasku. Yleistä

Alustan lasku. Yleistä Yleistä Yleistä Esimerkiksi nosturia tai kippiä käytettäessä ilmapalkeet on tyhjennettävä ilmajousituksen joustonrajoittimeen, jotta ajoneuvo pysyy vakaampana. Tyhjät palkeet -toiminto voidaan aktivoida

Lisätiedot

Valinnaiset lähtösignaalit (UF 356) Valinnaiset lähtösignaalit. Käänteinen signaali

Valinnaiset lähtösignaalit (UF 356) Valinnaiset lähtösignaalit. Käänteinen signaali Valinnaiset lähtösignaalit Valinnaiset lähtösignaalit Tässä asiakirjassa kuvataan, mitä valinnaisia lähtösignaaleja on liittimelle C493, napa 8 12 (lisätoimintojen liitin). Nämä signaalit on valittu ja

Lisätiedot

Ehdolliset lähtösignaalit. Toiminta. Käyttäytyminen

Ehdolliset lähtösignaalit. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Ehdollisia lähtösignaaleja on kolme (3), ja päällirakentaja voi käyttää niitä erilaisten päällirakennetoimintojen ja laitteiden ohjaamiseen. Käyttäytyminen Nämä 3 ehdollista lähtösignaalia

Lisätiedot

Ajovalojen deaktivointi. Toiminta. Aktivointi. Ajovalot (kaukovalot, lähivalot, lisäkaukovalot ja takasumuvalot) sammutetaan automaattisesti,

Ajovalojen deaktivointi. Toiminta. Aktivointi. Ajovalot (kaukovalot, lähivalot, lisäkaukovalot ja takasumuvalot) sammutetaan automaattisesti, Toiminta Toiminta Ajovalot (kaukovalot, lähivalot, lisäkaukovalot ja takasumuvalot) sammutetaan automaattisesti, kun ajoneuvo on paikallaan. Valot sytytetään uudelleen, kun toiminto deaktivoidaan tai ajoneuvo

Lisätiedot

C493 Liitin lisätoimintoja varten. Johdanto liittimeen C493

C493 Liitin lisätoimintoja varten. Johdanto liittimeen C493 Johdanto liittimeen C493 Johdanto liittimeen C493 C493 on 15-napainen liitin, jonka avulla päällirakentaja pääsee hallitsemaan useita signaaleja ja toimintoja päällirakenteen ohjausjärjestelmän (BWS, Bodywork

Lisätiedot

Moottorin kierrosluvun ohjaus

Moottorin kierrosluvun ohjaus Taustaa Taustaa Moottorin kierroslukutoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Säädettävät parametrit Signaalit ja näkyvyysjärjestelmät

Säädettävät parametrit Signaalit ja näkyvyysjärjestelmät Johdanto Johdanto Säädettävien parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain sellaiset parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja tietyn ajoneuvomallin

Lisätiedot

Säädettävät parametrit Moottori. Johdanto

Säädettävät parametrit Moottori. Johdanto Johdanto Johdanto Säädettävien parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain sellaiset parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja tietyn ajoneuvomallin

Lisätiedot

Momentinrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla

Momentinrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla Taustaa Taustaa Momentinrajoitintoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

C449 Liitin automaattivaihteistoa ja perävaunuliitäntää varten

C449 Liitin automaattivaihteistoa ja perävaunuliitäntää varten Johdanto liittimeen Johdanto liittimeen on 18-napainen liitin, jonka avulla päästään hallitsemaan automaattivaihteistojen ja perävaunuliitäntöjen toimintoja. Lisätietoja automaattivaihteistojen tuloista

Lisätiedot

Nopeusrajoitin. Yleisiä tietoja toiminnoista. Nopeusrajoittimien prioriteettijärjestys

Nopeusrajoitin. Yleisiä tietoja toiminnoista. Nopeusrajoittimien prioriteettijärjestys Yleisiä tietoja toiminnoista Yleisiä tietoja toiminnoista Scania tarjoaa 4 toimintoa ajonopeuden rajoittamiseen. Toimintoja käyttämällä saadaan täytettyä sekä asiakkaiden omat että lakisääteiset vaatimukset,

Lisätiedot

Avoimen luukun varoitussanomat. Toiminto

Avoimen luukun varoitussanomat. Toiminto Toiminto Kaikki kuorma-autot 1 on varustettu avoimien luukkujen varoitussanomien näyttötoiminnolla. Varoitussanomaa voidaan käyttää erityyppisille luukuille, joissa on anturi, joka ilmaisee, että luukku

Lisätiedot

C489 Liitin vakiotoimintoja varten C489. C489 on 21-napainen liitin, jonka kautta pääsee hallitsemaan ajoneuvon yleisiä toimintoja.

C489 Liitin vakiotoimintoja varten C489. C489 on 21-napainen liitin, jonka kautta pääsee hallitsemaan ajoneuvon yleisiä toimintoja. on 21-napainen liitin, jonka kautta pääsee hallitsemaan ajoneuvon yleisiä toimintoja. Liitin on ruskea ja sijaitsee päällirakennekonsolin sisäosalla. 316 371 C234 C493 C259 C449 C447 C494 C234 C260 C493

Lisätiedot

Ylös asennetut ajovalot. Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista. Kytkentävaihtoehdot

Ylös asennetut ajovalot. Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista. Kytkentävaihtoehdot Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista Ylös asennettavat ajovalot korvaavat tavalliset ajovalot ja suuntavilkkuvalot esimerkiksi silloin, kun eteen on asennettu

Lisätiedot

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen Taustaa Taustaa Ulkoisia näyttömittareita ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Ehdot, mitä ajoneuvon tietoja ulkoiset näyttömittarit näyttävät,

Lisätiedot

Nopeusrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla

Nopeusrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla Taustaa Taustaa Nopeusrajoitintoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen. Toiminta PGRT

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen. Toiminta PGRT Toiminta Toiminta Käytetään ajoneuvon tietojen näyttämiseen ja lukemiseen näyttömittareista, jotka sijaitsevat muualla kuin kuljettajan paikalla. Huom! Toimintoa ei voi käyttää ulkoisen CAN-yhteyden kautta.

Lisätiedot

Muistiinpanoluettelo moottori. Tilauslomake

Muistiinpanoluettelo moottori. Tilauslomake Tilauslomake Tilauslomake Tilauslomake on tarkoitettu tilanteeseen, jossa SDP3:lla varustetulta Scania-korjaamolta tilataan parametrien säätötoimenpide. Päiväys Tilaaja/yhteyshenkilö Huomautukset/muuta

Lisätiedot

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä Yleistä ALM-ohjausyksikkö (hälytysjärjestelmä) voidaan tilata tehtaalla valmisteltuna ulkoisiin hälytysantureihin liittämistä varten. Valmistelu koostuu liittimestä C8112. Liitin on keltainen ja sijaitsee

Lisätiedot

Ilmajousituksen ylimääräinen käyttöyksikkö. Kuvaus PGRT

Ilmajousituksen ylimääräinen käyttöyksikkö. Kuvaus PGRT Kuvaus Kuvaus Ilmajousituksen normaali käyttöyksikkö sijaitsee kuljettajan istuimen sivulla. Ajoneuvon tasoa voidaan säätää käyttöyksiköllä. Kuormankäsittelyn aikana voi olla hyötyä kuorma-auton takaosaan

Lisätiedot

Lisätakavalot. Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä. Takavalot PGRT

Lisätakavalot. Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä. Takavalot PGRT 341 722 340 905 341 740 PGRT Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä Takavalot Saatavana on 3 takavalotyyppiä: Kompakti 7 polttimon valoyksikkö LED-valo 7 polttimon

Lisätiedot

C494 Liitin johdinsarjalle ohjaamosta runkoon C494

C494 Liitin johdinsarjalle ohjaamosta runkoon C494 C494 C494 C494 on 21-napainen liitin, jonka kautta päällirakentaja pääsee hallitsemaan useita signaaleja ja toimintoja ajoneuvon varustelusta riippuen. Liitin antaa myös mahdollisuuden mukauttaa ajoneuvoa

Lisätiedot

Ylimääräiset lisäkaukovalot. Kuvaus. Kytkentävaihtoehdot

Ylimääräiset lisäkaukovalot. Kuvaus. Kytkentävaihtoehdot Kuvaus Kuvaus Kytkentävaihtoehtoja on kaksi erilaista sen mukaan, millaisella näkö- ja näkyvyystoimintojen ohjausjärjestelmällä ajoneuvo on varustettu. Uusin on nimeltään CUV2 asiakirjassa ja edellinen

Lisätiedot

Ajonopeus. Kuvaus. Ajovalojen kiertokytkin

Ajonopeus. Kuvaus. Ajovalojen kiertokytkin Kuvaus Kuvaus Jos ajoneuvossa on ajopiirturi, siihen voidaan kytkeä lisämittari ajonopeuden näyttöä varten. Se on liitetty päällirakennekonsolin liittimen C7 napaan 5. Ajoneuvoissa, jotka on valmistettu

Lisätiedot

Yleisiä tietoja päällirakennekonsolista ja liittimistä

Yleisiä tietoja päällirakennekonsolista ja liittimistä Päällirakennekonsoli ja liittimet Päällirakennekonsoli ja liittimet Päällirakennekonsoli on paneeliosa, joka toimii päällirakennetoiminnoille tarkoitettujen liittimien kiinnitysalustana. Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

Yleisiä tietoja päällirakennekonsolista ja liittimistä

Yleisiä tietoja päällirakennekonsolista ja liittimistä Päällirakennekonsoli ja liittimet Päällirakennekonsoli ja liittimet Päällirakennekonsoli on paneeliosa, joka toimii päällirakennetoiminnoille tarkoitettujen liittimien kiinnitysalustana. Liittimet kytkevät

Lisätiedot

Parametrit varkaudenestolaite

Parametrit varkaudenestolaite Johdanto Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan varkaussuojaan liittyvät parametrit. Ainoastaan päällirakentajalle merkitykselliset parametrit on lueteltu. Ajoneuvon käytettävissä olevat parametrit ja asetukset

Lisätiedot

Yleisiä tietoja asennusohjeista. Sähköliitännät

Yleisiä tietoja asennusohjeista. Sähköliitännät Kaikki ajoneuvon sähköjärjestelmään kytkettävät sähköliitännät tulee tehdä joko sähkökeskukseen tai päällirakennekonsoliin. Päällirakennekonsoli sijaitsee ohjaamon paneelin alaosassa matkustajan puolella.

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. BCI-laajennusyksiköt

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. BCI-laajennusyksiköt Yleistä Yleistä C493 2 190 281 2 204 973 BWE-järjestelmää (Bodywork Electrical System, päällirakenteen sähköjärjestelmä) voidaan laajentaa laajennusyksiköillä, jos tarvitaan useampia tuloja ja lähtöjä

Lisätiedot

Säädettävät parametrit alustan asetukset. Johdanto

Säädettävät parametrit alustan asetukset. Johdanto Johdanto Johdanto Säädettävien parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain sellaiset parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja tietyn ajoneuvomallin

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä.

Lisätiedot

Päällirakennetiedot mittaristossa. Toiminta

Päällirakennetiedot mittaristossa. Toiminta Mittaristossa on valmius kytkennöille ja parametrisäädöille erilaisia toimintoilmaisimia varten, joiden avulla kuljettajan ympäristö voidaan mukauttaa käyttötarkoitukseensa. Toimintoilmaisimet voidaan

Lisätiedot

Parametrit alusta. Johdanto

Parametrit alusta. Johdanto Johdanto Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä asiakirjassa kuvataan vain ne parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja kyseisen ajoneuvon kaikista parametreista,

Lisätiedot

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti:

Sähkökeskus. Sähkökeskus. Sähkökeskus on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: on sijoitettu matkustajan puolelle kojetaulussa säilytyslokeron alle. Avaa se seuraavasti: 1. Avaa kojetaulussa oleva säilytyslokeron luukku. Luukku on sijoitettu matkustajan istuimen eteen. 2. Irrota

Lisätiedot

Takavalot. Suorittaminen. Ajoneuvon tilauserittelystä riippuen ajoneuvossa on toimitettaessa jokin näistä takavaloista:

Takavalot. Suorittaminen. Ajoneuvon tilauserittelystä riippuen ajoneuvossa on toimitettaessa jokin näistä takavaloista: Ajoneuvon tilauserittelystä riippuen ajoneuvossa on toimitettaessa jokin näistä takavaloista: Lisätietoja saat Scanian jälleenmyyjältä. Kompakti 7 polttimon valoyksikkö LED-valo Vakiomallinen 7 polttimon

Lisätiedot

Voimanotot, yleiskuva. Yleisiä tietoja. Nimike EK 730 P

Voimanotot, yleiskuva. Yleisiä tietoja. Nimike EK 730 P Yleisiä tietoja Tämä asiakirja sisältää yhteenvedon kaikista Scanian voimanotoista ja niiden tärkeimmistä teknisistä tiedoista. Lisätietoja voimanottojen erilaisista liitännöistä, asennuspaikoista ja suurimmasta

Lisätiedot

Työvalo. Yleisiä tietoja. Johdinsarjat ja suurin sallittu sähkövirrankulutus

Työvalo. Yleisiä tietoja. Johdinsarjat ja suurin sallittu sähkövirrankulutus Yleisiä tietoja Tässä asiakirjassa kuvataan työvalojen tilausvaihtoehdot ja annetaan esimerkkejä niiden kytkemisestä. Seuraavat työvalot kuvataan: Työvalonheitin ohjaamon takaseinässä Työvalonheitin takapäässä

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

Voimanottojen ja moottorin kierrosluvun säätö. Tehtaalla asennettu varustelupaketti. Liitäntöjen sijainti erityyppisille voimanotoille

Voimanottojen ja moottorin kierrosluvun säätö. Tehtaalla asennettu varustelupaketti. Liitäntöjen sijainti erityyppisille voimanotoille Ajoneuvoon voidaan tilata erilaisia sähköasennusten esivalmiuksia tai täysin tehdasasennettuja voimanottoja. Tässä on kuvattu, mitä nämä vaihtoehdot sisältävät, esim. johdinsarjoja, kytkimiä jne. Yksittäisessä

Lisätiedot

Muistiinpanoluettelo Kuljettajatiedot. Tilauslomake

Muistiinpanoluettelo Kuljettajatiedot. Tilauslomake Kuljettajatiedot uslomake uslomake uslomake on tarkoitettu tilanteeseen, jossa SDP3:lla varustetulta Scania-korjaamolta tilataan parametrien säätötoimenpide. Päiväys aja/yhteyshenkilö Huomautukset/muuta

Lisätiedot

R19 Highline -ohjaamon kattohylly ja integroidut osat

R19 Highline -ohjaamon kattohylly ja integroidut osat R9 Highline -ohjaamon kattohylly ja integroidut osat Työselostuksessa kuvataan koko kattohyllyn irrotus ja asennus. Noudata työselostusta komponenttiosien vaihdon tai korjauksen yhteydessä. Irrota ensin

Lisätiedot

Polttoaineenjäähdyttimen liittäminen ja jäähdyttimen ilmanoton

Polttoaineenjäähdyttimen liittäminen ja jäähdyttimen ilmanoton ilmanoton parantaminen Yleistietoja polttoaineenjäähdyttimen asennustarpeesta Yleistietoja polttoaineenjäähdyttimen asennustarpeesta Kun HPI- ja PDE-järjestelmillä varustettuja ajoneuvoja käytetään paikallaan

Lisätiedot

Muistiinpanoluettelo hälytys ja keskuslukitus. Muistiinpanoluettelo. Hälytyksen versio 1. Kauko-ohjatut toiminnot. Lukon asetukset

Muistiinpanoluettelo hälytys ja keskuslukitus. Muistiinpanoluettelo. Hälytyksen versio 1. Kauko-ohjatut toiminnot. Lukon asetukset hälytys ja keskuslukitus Parametrit kuvaillaan tarkemmin asiakirjassa Säädettävät parametrit hälytys ja keskuslukitus. Huom! Luettelo on kattava. Käytettävissä olevat parametrit ja säätöasetukset määräytyvät

Lisätiedot

Voimanotot, yleiskuva. Sisältö. Käsitteiden selitykset. Tämä asiakirja sisältää yhteenvedon kaikista Scanian voimanotoista ja niiden tärkeimmistä

Voimanotot, yleiskuva. Sisältö. Käsitteiden selitykset. Tämä asiakirja sisältää yhteenvedon kaikista Scanian voimanotoista ja niiden tärkeimmistä Sisältö Sisältö Tämä asiakirja sisältää yhteenvedon kaikista Scanian voimanotoista ja niiden tärkeimmistä teknisistä tiedoista. Käsitteiden selitykset Kirjain F nimikkeen lopussa tarkoittaa, että hydraulipumppu

Lisätiedot

Hydraulilaitteiston osat. Yleistä. Toimenpiteet ennen uuden hydraulijärjestelmän käynnistämistä

Hydraulilaitteiston osat. Yleistä. Toimenpiteet ennen uuden hydraulijärjestelmän käynnistämistä Yleistä Yleistä Osat hydraulilaitteiston käyttöä varten voidaan tilata tehtaalta: Seuraavat osat ovat saatavana: Säädin Hydrauliöljysäiliö ja paineenrajoitusventtiili Hydraulipumppu Letkut ja liitokset

Lisätiedot

Päällirakennetiedot mittaristossa, ICL. Toiminnot

Päällirakennetiedot mittaristossa, ICL. Toiminnot Mittaristo, ICL (Instrument Cluster), on valmisteltu ajoneuvon eri toimintojen tilanilmaisua varten. Ilmaisutyyppejä on 3: Valomerkit, jotka näytetään merkkivaloilla ja symboleilla. Näyttösanomat, jotka

Lisätiedot

OPER:03. Kysymyksiä Toimintatietoanalyysistä. fi-fi. Usein kysyttyjä kysymyksiä. Painos 2. Scania CV AB 2014, Sweden

OPER:03. Kysymyksiä Toimintatietoanalyysistä. fi-fi. Usein kysyttyjä kysymyksiä. Painos 2. Scania CV AB 2014, Sweden OPER:03 Painos 2 fi-fi Kysymyksiä Toimintatietoanalyysistä Usein kysyttyjä kysymyksiä Scania CV AB 2014, Sweden Johdanto Johdanto Tämän asiakirjan tarkoitus on helpottaa Toimintatietoanalyysin ongelmanratkaisua

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27

Julkaisutiedot. Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27 fi-fi Julkaisutiedot Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27 Versio 2.27 korvaa Scania Diagnos & Programmer 3 -version 2.26 ja tukee P-, G-, R- ja T-sarjan ajoneuvojen, F-, K- ja N-sarjan ajoneuvojen

Lisätiedot

Päällirakenteen liitäntä. Kuvaus. Päällirakenteen liitäntä. BCI (Bodywork Communication Interface)

Päällirakenteen liitäntä. Kuvaus. Päällirakenteen liitäntä. BCI (Bodywork Communication Interface) Kuvaus Kuvaus Päällirakenteen liitäntä Scania-ajoneuvoissa käytetty sähköjärjestelmä perustuu useisiin ohjausyksiköihin, jotka kommunikoivat keskenään yhteisen verkon kautta. Tarkempi kuvaus päällirakenteen

Lisätiedot

Takaosan alleajosuoja. Yleistä

Takaosan alleajosuoja. Yleistä Yleistä Yleistä Standardin UN ECE R58 vaatimusten täyttämiseksi kuorma-autot on varustettava takaosan alleajosuojalla. Alleajosuoja voidaan toimittaa tehtaalta tai sen voi asentaa päällirakentaja. Tässä

Lisätiedot

Polttoainesäiliöiden siirto. Yleisiä huomautuksia polttoainesäiliöiden siirtämisestä. Kaasuajoneuvot

Polttoainesäiliöiden siirto. Yleisiä huomautuksia polttoainesäiliöiden siirtämisestä. Kaasuajoneuvot Yleisiä huomautuksia polttoainesäiliöiden siirtämisestä Yleisiä huomautuksia polttoainesäiliöiden siirtämisestä Joissakin tapauksissa yksi tai useampia polttoainesäiliöitä on siirrettävä, niin että saadaan

Lisätiedot

Päällirakennetiedot mittaristossa. Toiminta

Päällirakennetiedot mittaristossa. Toiminta Mittaristossa on valmius kytkennöille ja parametrisäädöille erilaisia toimintoilmaisimia varten, joiden avulla kuljettajan ympäristö voidaan mukauttaa käyttötarkoitukseensa. Toimintoilmaisimet voidaan

Lisätiedot

Voimanoton valinta. Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta. Scania Truck Bodybuilder 22: Painos Scania CV AB 2016, Sweden 1 (15)

Voimanoton valinta. Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta. Scania Truck Bodybuilder 22: Painos Scania CV AB 2016, Sweden 1 (15) Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Huom! Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Jälkiasennus on usein laajamittainen työ, johon liittyy useita

Lisätiedot

Vaihtolava-ajoneuvot. Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista

Vaihtolava-ajoneuvot. Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Vaihtolava-ajoneuvoja pidetään vääntöherkkinä. Vaihtolava-ajoneuvojen kanssa voidaan käyttää erilaisia kuormalavoja erilaisiin

Lisätiedot

Päällirakenteen liitäntä. Kuvaus. Päällirakenteen liitäntä. BCI (Bodywork Communication Interface)

Päällirakenteen liitäntä. Kuvaus. Päällirakenteen liitäntä. BCI (Bodywork Communication Interface) Kuvaus Päällirakenteen liitäntä Sähköjärjestelmä perustuu useisiin ohjausyksiköihin, jotka kommunikoivat keskenään yhteisen verkon kautta. Päällirakennetoimintoja ohjataan ohjausyksiköillä käyttämällä

Lisätiedot

XCRANE OMINAISUUDET KUUSI KULJETTAJA-PROFIILIA VENTTIILIEN SÄÄDÖT

XCRANE OMINAISUUDET KUUSI KULJETTAJA-PROFIILIA VENTTIILIEN SÄÄDÖT XCRANE OMINAISUUDET KUUSI KULJETTAJA-PROFIILIA Jokaiseen kuljettajaprofiiliin voi tallentaa omat säädöt seuraaville ominaisuuksille Venttiilin parametrit o Miniminopeus (ma) o Maksiminopeus (%) o Rampit

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet

Asennus. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava VAARA. Irralliset osat. Asennusohjeet Form No. Johdinsarja Workman HDX-D -työajoneuvo, nelipyöräveto ja lava Mallinro: 132-6774 3405-657 Rev B Asennusohjeet VAARA KALIFORNIA Lakiesityksen 65 mukainen varoitus Tämä tuote sisältää kemikaaleja,

Lisätiedot

Yleisiä tietoja CAN-verkosta. Yleistä. Lisätietoja CAN-yhtyedestä on annettu seuraavissa asiakirjoissa:

Yleisiä tietoja CAN-verkosta. Yleistä. Lisätietoja CAN-yhtyedestä on annettu seuraavissa asiakirjoissa: Yleistä Ohjausyksiköiden on usein vaihdettava tietoja keskenään. Perinteisesti ohjausyksiköt, joiden on kommunikoitava, liitetään suoraan toisiinsa. Jos ohjausyksikkö tarvitsee tietoja esim. ajonopeudesta

Lisätiedot

Asko Ikävalko RAPORTTI 1(6) k , TP02S-D EVTEK

Asko Ikävalko RAPORTTI 1(6) k , TP02S-D EVTEK Asko Ikävalko RAPORTTI 1(6) k0201291, TP02S-D EVTEK 12.1.2004 Asko Kippo Automaatiotekniikka EVTEK AUTOMAATTIVAIHTEISTO Tiivistelmä Vaihteisto on auton tärkein osa moottorin ja korin rinnalla. Tässä raportissani

Lisätiedot

Päällirakentajien kytkimet. Yleistä

Päällirakentajien kytkimet. Yleistä Yleistä Yleistä Tämä asiakirja sisältää yhteenvedon kytkimistä, joita päällirakentajat voivat käyttää. Kytkimet ja liitinkotelot voidaan tilata Scania-jälleenmyyjiltä. Kytkimiä voidaan tilata myös räätälöidyillä

Lisätiedot

Voimanotot, yleiskuva. Yleistä. Käsitteiden selitykset

Voimanotot, yleiskuva. Yleistä. Käsitteiden selitykset Yleistä Tämä asiakirja sisältää yhteenvedon kaikista Scanian voimanotoista ja niiden tärkeimmistä teknisistä tiedoista. Käsitteiden selitykset Lisätietoja voimanottojen erilaisista kytkentätavoista, asennuspaikoista

Lisätiedot

Yleisiä tietoja polttoaineenkulutuksesta. Ilmanvastus

Yleisiä tietoja polttoaineenkulutuksesta. Ilmanvastus Yhteenveto Yhteenveto Tässä asiakirjassa esitellään ja selitetään lyhyesti ajoneuvon polttoaineenkulutukseen vaikuttavat tekijät. Voimanotto on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka vaikuttaa siihen, kuinka

Lisätiedot

Säädettävät parametrit hälytys ja keskuslukitus

Säädettävät parametrit hälytys ja keskuslukitus Johdanto Johdanto Säädettävien parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain sellaiset parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja tietyn ajoneuvomallin

Lisätiedot

P Jos näistä kolmesta (P, U, I) tunnetaan kahden yksikön arvot, kolmas arvo voidaan laskea seuraavien kaavojen avulla (ks. kuva):

P Jos näistä kolmesta (P, U, I) tunnetaan kahden yksikön arvot, kolmas arvo voidaan laskea seuraavien kaavojen avulla (ks. kuva): Yleistietoja virrankulutuksesta Yleistietoja virrankulutuksesta TÄRKEÄÄ! Akkuvaurioiden välttämiseksi laturin kapasiteetti tulee sovittaa virrankulutukseen. Akut, laturi ja virrankulutus on mukautettava

Lisätiedot

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat.

Asennus. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: Irralliset osat. Ohjeet, oppaat ja muut osat. Asennus Irralliset osat Form No. CE-valosarja Groundsmaster 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö Mallinro: 30454 Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu. Kuvaus Määrä Käyttökohde

Lisätiedot

Valaistuksen esivalmiudet. Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista. Tunnistusvalo, esivalmius. Tilausvaihtoehdot

Valaistuksen esivalmiudet. Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista. Tunnistusvalo, esivalmius. Tilausvaihtoehdot Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista Valaistukselle on saatavana useita tehtaalta tilattavia esivalmiuksia. Valaistus voidaan mukauttaa kunkin markkinan

Lisätiedot

PRESS info. Uusi Scania Opticruise: pioneerin toimintovalikoima laajenee

PRESS info. Uusi Scania Opticruise: pioneerin toimintovalikoima laajenee PRESS info P09902EN / Per-Erik Nordström Syyskuu 2009 Uusi Scania Opticruise: pioneerin toimintovalikoima laajenee Uusi Scania Opticruise on saatavana täysin automaattisena, eli automaattisella kytkimellä,

Lisätiedot

Vetolaitteet. Yleistä vetolaitteista PGRT

Vetolaitteet. Yleistä vetolaitteista PGRT Yleistä vetolaitteista Yleistä vetolaitteista Vetolaite on yhteinen nimi yhdelle tai monelle komponentille, jo(t)ka ajoneuvoon on asennettava, ennen kuin se voi vetää perävaunua. Vetolaitteen tarkoituksena

Lisätiedot

I-Shift vaihteiston pikaopas

I-Shift vaihteiston pikaopas I-Shift vaihteiston pikaopas I-Shift vaihteiston D-versio (AMT-D) FH16 D16G FH / FM D13C FM D11C Pikaopas I-shift toimintoihin. 2 I-ROLL Rullaustoiminto (Vain polttoainetaloudellisuusohjelmisto TP-FUEC)

Lisätiedot

Paineilmajärjestelmän muutos. Muutosten ja mukautusten ehdot PGRT TÄRKEÄÄ!

Paineilmajärjestelmän muutos. Muutosten ja mukautusten ehdot PGRT TÄRKEÄÄ! Muutosten ja mukautusten ehdot Muutosten ja mukautusten ehdot TÄRKEÄÄ! Jarrupiirejä ei saa käyttää ylimääräisten paineilmasäiliöiden kytkemiseen. Jarrujärjestelmän muutos vaatii ohjausyksikön uudelleenohjelmoinnin,

Lisätiedot