Moottorin kierrosluvun ohjaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Moottorin kierrosluvun ohjaus"

Transkriptio

1 Taustaa Taustaa Moottorin kierroslukutoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla tai ulkoisella CAN-verkolla (Controller Area Network). Aktivointi analogisilla signaaleilla Seuraavat ehdot määrittävät, milloin ja miten toiminto voidaan aktivoida käyttämällä analogisia signaaleja: BICT-työkalussa (Bodywork Interface Configuration Tool) luotu logiikkakaavio. Luo logiikkakaavio, joka määrittää toiminnon aktivointiin vaikuttavat tekijät. Tekijöitä voivat olla esim. aika, moottorin kierrosluku, vääntömomentti ja ajonopeus. Parametrit, jotka määritetään päällirakentajien SDP3:ssa (Scania Diagnos and Programmer 3). Määritä parametrit, joilla määritetään, milloin ja miten eri tekijöiden tulee vaikuttaa toiminnon aktivointiin. Logiikkakaavio ja parametrit siirretään ajoneuvon BCI-ohjausyksikköön käyttämällä päällirakentajien SDP3:a. Lisätietoja BICT:stä on annettu asiakirjassa BCI, päällirakenteen tietoliikenneliittymä. Aktivointi ulkoisella CAN-verkolla Kun ajoneuvo on varustettu BCI-toiminnolla, päällirakenteen mukana on ulkoinen CAN-kaapeli. Ulkoinen CAN aktivoidaan käyttämällä päällirakentajien SDP3:a. CAN-viesti määrittää, milloin ja miten toiminto voidaan aktivoida. Scania CV AB 2016, Sweden 1 (21)

2 Toiminto Moottorin kierrosluvun säätöä käytetään moottorin kierrosluvun säätämiseen kaasupoljinta käyttämättä, esimerkiksi ohjaamon ulkopuolisella säätimellä. Toimintoa voidaan käyttää esimerkiksi moottorin kierrosluvun lisäämiseen voimanottoa käytettäessä. Toiminto Moottorin kierrosluvun ohjaamiseen on neljä moduulia. Kaikki moduulit voidaan asettaa samalla tavalla. Jotkin asetusmahdollisuudet ovat yhteiset kaikille moduuleille ja joitakin voidaan säätää ja aktivoida moduulikohtaisesti. BICT:ssä moduulit valitaan erillisinä toimintoina nimeltään Moottorin kierrosluvun ohjaus 1-4. Scania CV AB 2016, Sweden 2 (21)

3 Käyttäytyminen Käyttäytyminen Konfiguroi kukin parametri määrittämällä parametriarvot päällirakentajien SDP3:lla. Kaikille moduuleille yhteiset parametrit EXT-kytkin Prioriteettijärjestys Moottorin kierrosluvun muutos portaittaisessa säädössä Potentiometri, jännitteen alaraja Potentiometri, jännitteen yläraja Parametrit, jotka ovat voimassa erikseen kullekin moduulille Säädön tyyppi Säätimen ominaisuudet Kiinteä kierrosluku Vaihteisto vapaalla Moottorin kierrosluvun yläraja Moottorin kierrosluvun alaraja Kaasupoljin kytkettynä moottorin kierrosluvun säädön yhteydessä Moottorin kierrosluvun lisäys Ajonopeuden yläraja Lisätietoja parametrien asetuksesta on annettu kohdassa Parametrit, joita voidaan säätää päällirakentajien SDP3:lla. Scania CV AB 2016, Sweden 3 (21)

4 Joidenkin parametrien kuvaus Käyttäytyminen EXT-kytkin EXT-kytkimen kanssa EXT-kytkin on aktivoitava virta-avaimen ajoasentoon kääntämisen jälkeen. Valittu toiminto voidaan aktivoida vasta sen jälkeen. Ilman EXT-kytkintä Toiminnon aktivointi ei riipu EXT-kytkimestä. Prioriteettijärjestys Prioriteettijärjestystä käytetään, kun useita moduuleja pyydetään aktiivisiksi samaan aikaan. Parametrin arvoksi voidaan valita Numerojärjestys ja Viimeksi käytetty. Numerojärjestys Kun useita moduuleja aktivoidaan samanaikaisesti, aktivoidaan moduuli, jonka numero on pienin. Kun useita moduuleja aktivoidaan samanaikaisesti ja pienimmällä numerolla oleva moduuli passivoidaan, aktivoidaan moduuli, jonka numero on passivoitua moduulia seuraavaksi suurempi. Viimeksi käytetty Kun useita moduuleja aktivoidaan samanaikaisesti, aktivoidaan moduuli, joka oli aktivoituna viimeksi. Kun useita moduuleja aktivoidaan samanaikaisesti ja viimeksi aktivoituna ollut moduuli passivoidaan, moottorin kierrosluvun ohjaus passivoidaan. Scania CV AB 2016, Sweden 4 (21)

5 Käyttäytyminen Säädön tyyppi Jokaiselle moduulille voidaan valita neljä erityyppistä säätöä. Kiinteä arvo Ohjaus vakionopeussäätimellä tai ulkoisilla kytkimillä Analoginen säätö Ulkoinen CAN Kiinteää kierroslukuarvoa käytetään esimerkiksi nostureita ja jääkaappeja käytettäessä. Muita kolmea säätöä voidaan käyttää moottorin kierrosluvun säädettävinä säätöinä. Niitä voidaan käyttää esimerkiksi tehoa vaativille voimanotoille, kun moottorin kierrosluku mukautetaan vallitsevan kuormituksen mukaan. Kiinteä arvo Moottori käyttää moottorin kierrosluvun vakioarvoa, joka on määritetty päällirakentajien SDP3:lla. Scania CV AB 2016, Sweden 5 (21)

6 Käyttäytyminen Ohjaus vakionopeussäätimellä tai ulkoisilla kytkimillä Ehdot: Vakionopeussäätimen kytkimien pääkytkimen on oltava päällä (On-asennossa). Moottorin kierrosluku kasvaa yhdellä portaalla aina ACC-painiketta ja pienenee yhdellä portaalla RET-painiketta painettaessa. Nopeuden suurennusportaan koko voidaan määrittää päällirakentajien SDP3:lla. Asetettu moottorin kierrosluku voidaan tallentaa muistiin pitämällä RES-painiketta alhaalla vähintään 3 sekunnin ajan. Kun painetaan OFF-kytkintä, moottorin kierrosluku siirtyy joutokäynnille. Viimeksi tallennettu arvo voidaan palauttaa painamalla RES-kytkintä. Esiasetettu tallennettu arvo on 500 r/min. Samat moottorin kierrosluvun säätömahdollisuudet voidaan saavuttaa ulkoisilla kytkimillä. Ne on liitettävä BWE:hen (päällirakenteen sähköjärjestelmä) ja ohjelmoitava BICT:llä. Huom! OFF-kytkin ei passivoi ohjausta. Säätimeen asetetut ominaisuudet, kuten päältäkytketty kaasupoljin ja säätimen ominaisuudet, ovat silti voimassa paitsi että moottorin kierrosluku alennetaan joutokäynnille. Scania CV AB 2016, Sweden 6 (21)

7 Käyttäytyminen Analoginen säätö Analogista säätöä varten tarvitaan potentiometri. Moottorin kierroslukua ohjataan liittimen C493 napaan 11 syötetyllä jännitteellä. Moottorin kierrosluvun ja jännitteen välinen suhde määritetään päällirakentajien SDP3:lla. Ulkoinen CAN Moottorin kierrosluku käyttää CAN-viestiä, joka lähetetään ulkoisessa CAN-verkossa. Lisätietoja CAN-yhteydestä on annettu seuraavissa asiakirjoissa: Päällirakenteen CAN-liitäntä External CAN Communication Specification Yleisiä tietoja CAN-verkosta Scania CV AB 2016, Sweden 7 (21)

8 Säätimen ominaisuudet Käyttäytyminen Moottorin kierroslukua voidaan säätää eri säätimillä, joilla moottorille annetaan eri ominaisuudet sen mukaan, kuinka suurelle kuormitukselle se altistuu. Säätimiä on kolme erilaista. Pehmeä säädin: Moottorin kierroslukua säädetään normaaliin säätimeen verrattuna hieman hitaammilla ja pehmeämmillä kuormituksen muutoksilla. Normaali säädin: Käytetään vakiona. Kova säädin: Moottorin kierroslukua säädetään normaaliin säätimeen verrattuna hieman nopeammilla ja kovemmilla kuormituksen muutoksilla. Liian kova säädin voi aiheuttaa ei-toivottuja tärinöitä nivelakseleissa ja murrosnivelissä. Pehmeä säädin vähentää tärinöiden vaaraa. Lisätietoja nivelakseleista ja murrosnivelten kulmista on annettu asiakirjassa Yleisiä tietoja voimanotoista. Scania CV AB 2016, Sweden 8 (21)

9 Turvallisuusehdot Turvallisuusehdot Jos kaikki ehdot täyttyvät, moottorin kierrosluku alennetaan joutokäynnille, jotta moottori ja jarrut eivät tuota toisiinsa kohdistuvia vastakkaisia voimia: Käyttöjarru tai seisontajarru on kytketty Vaihde on kytketty Kytkinpoljin on vapautettu Moottorin kierroslukua ei alenneta joutokäynnille, jos vetävän akselin katkaiseva voimanotto on kytkettynä. Scania CV AB 2016, Sweden 9 (21)

10 Aktivointi Aktivointi Seuraavien ehtojen on täytyttävä ennen aktivointia: EXT-kytkin on aktivoitava, jos Kanssa-parametri on valittu päällirakentajien SDP3:lla. Vaihdeasennon on vastattava parametriasetusta. Lisätietoja on annettu kohdassa Parametrit, joita voidaan säätää päällirakentajien SDP3:lla. Ajonopeuden on oltava asetusarvoa pienempi. Lisätietoja on annettu kohdassa Parametrit, joita voidaan säätää päällirakentajien SDP3:lla. Moottorin tulee olla käynnissä. Jos kaikki ehdot täyttyvät, toiminto voidaan aktivoida analogisella signaalilla tai ulkoisella CAN-yhteydellä. Scania CV AB 2016, Sweden 10 (21)

11 Alustan ehdot Alustan ehdot Esivalmiudet tehtaalta Lisävaruste Vaihtoehto Versiokoodi BCI-toiminto a Kanssa 5837A Tarvittaessa Johdinsarja ohjaamosta runkoon 7-napainen 2411B 7+7-napainen 2411E napainen 2411F Jatkojohdinsarja rungossa 2 m 3023A 8 m 3023D 12 m 3023C a. BCI-toiminto sisältää ulkoisen CAN-kaapelin päällirakenteelle. Lisätietoja alustarungon jatkojohdinsarjasta on annettu asiakirjassa Päällirakennetoimintojen johdinsarjat. Scania CV AB 2016, Sweden 11 (21)

12 Parametrit, joita voidaan säätää päällirakentajien SDP3:lla Parametrit, joita voidaan säätää päällirakentajien SDP3:lla Ota yhteys Scania-jälleenmyyjään, jos päällirakentajien SDP3:n käyttöoikeudet puuttuvat. Säädä parametrit päällirakentajien SDP3:n kohdassa Toiminnot. Kaikille moduuleille yhteiset parametrit Parametri Selitys Mahdollinen arvo Tehtaalta Ryhmä EXT-kytkin Ohjaa, onko EXT-kytkin aktiivinen vai ei Ilman Kanssa Päällirakenteen sovitus Kanssa Prioriteettijärjestys Asetus, miten priorisointi tapahtuu moduulien välillä, Numerojärjestys Numerojärjestys Voimansiirtolinja jos useita niistä pyydetään aktivoitumaan samanaikaisesti. Viimeksi käytetty Moottorin kierrosluvun muutos portaittaisessa säädössä Suurin vääntömomentti moottorin kierrosluvun säädön aikana Ehdot moottorin kierrosluvun säätämiseksi vaihde kytkettynä Potentiometri, jännitteen alaraja Potentiometri, jännitteen yläraja Asetus, kuinka paljon moottorin kierrosluku muuttuu jokaisella vakionopeussäätimen painikkeen tai ulkoisen kytkimen lyhyellä painalluksella. Vääntömomentin asetus, jota moottori ei saa ylittää, kun toiminto on käytössä r/min 50 r/min Voimansiirtolinja Nm, arvo riippuu moottorin tyypistä Nm Voimansiirtolinja Asetus, milloin toimintoa voidaan käyttää Aktivoitu Aktivoitu Voimansiirtolinja Vaihde kytketty Jänniteasetus, joka vastaa potentiometrin arvoa 0 %. 0-5 V 0,5 Voimansiirtolinja Jänniteasetus, joka vastaa potentiometrin arvoa 100%. 0-5 V 4,5 Voimansiirtolinja Scania CV AB 2016, Sweden 12 (21)

13 Parametrit, jotka ovat voimassa erikseen kullekin moduulille Parametrit, joita voidaan säätää päällirakentajien SDP3:lla Parametri Selitys Mahdollinen arvo Tehtaalta Ryhmä Säädön tyyppi Signaalityypin asetus, jota on käytettävä, kun toiminto Vakionopeussäätimen kytkin Kiinteä arvo Voimansiirtolinja aktivoidaan. Kiinteä arvo Analoginen säätö Ulkoinen CAN Säätimen ominaisuudet Kiinteä kierrosluku Vaihteisto vapaalla Moottorin kierrosluvun yläraja Moottorin kierrosluvun alaraja Kaasupoljin painettuna moottorin kierrosluvun säädön yhteydessä Moottorin kierrosluvun lisäys Ajonopeuden yläraja Asetus, onko moottorin kierrosluvun säätö pehmeä, kova vai normaali kuormituksen muuttuessa. Moottorin kiinteän kierrosluvun asetus moottorin kierrosluvun säädön yhteydessä. Ohjaa, onko toiminto riippuvainen vapaalla olevasta vaihteistosta vai ei. Moottorin suurimman sallitun kierrosluvun asetus moottorin kierrosluvun säädön yhteydessä. Moottorin pienimmän sallitun kierrosluvun asetus moottorin kierrosluvun säädön yhteydessä. Asetus, pitääkö kaasupolkimen olla liitettynä toiminnon aktivoimiseksi. Kierrosluvun lisäyksen asetus, eli kuinka paljon moottorin kierroslukua muutetaan. Ajonopeuden ylärajan asetus signaalin passivointia varten. Lisätietoja parametreista on annettu asiakirjassa Parametrit Voimansiirtolinja. Normaali Normaali Voimansiirtolinja Pehmeä Kova r/min 500 r/min Voimansiirtolinja Kanssa Kanssa Voimansiirtolinja Ilman r/min r/min Voimansiirtolinja r/min 300 r/min Voimansiirtolinja Kanssa Ilman Voimansiirtolinja Ilman rpm/s rpm/s Voimansiirtolinja km/h Seisontajarru Voimansiirtolinja Seisontajarru Scania CV AB 2016, Sweden 13 (21)

14 Toiminnon liittäminen ja aktivointi Toiminnon liittäminen ja aktivointi Esimerkkejä toiminnon aktivoinnista Aktivoinnin tyyppi Analoginen signaali Ulkoinen CAN Aktivointitapa Päällirakennekonsolin liittimen liitin C259 kautta. CAN-sanoma CAN-sanomien tiedot on kuvattu asiakirjassa External CAN Communication Specification. Scania CV AB 2016, Sweden 14 (21)

15 Esimerkki analogisesta liitännästä käyttämällä BICT:tä Tässä kuvauksessa esitetään liitäntä ohjaamossa ilman aktivointia +24 V:hen tai maattoon. Toiminnon liittäminen ja aktivointi Toimi näin: 1. Liitä aktivointikaapeli liittimen C259 mihin tahansa paikkaan. 2. Määritä toiminto valitulle paikalle käyttämällä BICT:tä. 3. Siirrä logiikkakaavio BICT:stä ajoneuvon BCI-ohjausyksikköön käyttämällä päällirakentajien SDP3:a. Toiminto on valmis aktivoitavaksi. Scania CV AB 2016, Sweden 15 (21)

16 Toiminnon liittäminen ja aktivointi Varaosatiedot ja kytkentäpaikat 1 Sijain ti Nimike Kuvaus +24 V 1 Sulake 5 A 2 3 Päällirakentajan asentama päällirakenteen sähkökeskukseen. 2 Esimerkiksi katkaisin Liitetty +24 V:stä tai maatosta liittimen C259 paikkaan Johdin Pienin sallittu johtimen poikkipinta-ala on 0,75 mm². C259 4 C Päällirakentajan asentama C259 Sijaitsee päällirakennekonsolissa. Aktivointi +24 V:llä. Liitä kaapeli liitinkoteloon. 5 Maatto Maadoituskisko, G70, päällirakenteen sähkökeskuksessa Näitä osia voidaan hankkia Scania-liikkeistä. 5 Signaalin tyyppi Analoginen Aktivointitapa +24 V:stä liittimen C259 valittuun paikkaan 2 3 tai Liittimen C259 valitun paikan maadoitus C259 4 C Aktivointi maadoittamalla Scania CV AB 2016, Sweden 16 (21)

17 Esimerkki logiikkakaaviosta BICT:ssä Toiminnon liittäminen ja aktivointi 3 Vehicle function And/Or 1 2 Conditional output signal 1 Activate engine speed control 1 4 C259-X BCI master, C259-X, high ( ) or low ( ) Activate Active Sijainti Kuvaus Vaihtoehdot 1 Toiminnon aktivointiin vaikuttavat tekijät. Tekijöiden valitsemiseksi käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot: Erityinen toiminto ajoneuvossa, kuten voimanoton aktivointi. Signaali liittimen C259 valinnaisen paikan kautta liitännällä BCI-ohjausyksikköön. Asetukset: Paikka liittimessä C259, 1-10 Korkea tai matala signaali Kirjoita harmaassa laatikossa oleva teksti uudelleen niin, että on selvää, mistä signaali tulee, esim. tietystä kytkimestä tai anturista. 2 Käytetään vain, jos on olemassa toiminnon aktivointiin vaikuttavia ehtoja. Ehdollinen lähtösignaali. Ehtojen arvot määritetään käyttämällä päällirakentajien SDP3:a 3 Aktivoitava toiminto, jos kaikki ehdot täyttyvät. Kierrosluvun säätö 1-4. Lisätietoja on annettu kohdassa Toiminnot. Käyttäytyminen määritetään käyttämällä päällirakentajien SDP3:a. Scania CV AB 2016, Sweden 17 (21)

18 Esimerkki kytkennästä ulkoisen CAN-yhteyden kautta Tämä kuvaus esittää liitännän ohjaamossa. Toiminnon liittäminen ja aktivointi Ulkoista CAN-liitäntää varten tarvitaan seuraavaa: Ajoneuvossa on BCI-toiminto. Ulkoisen CAN-verkon parametri aktivoidaan käyttämällä päällirakentajien SDP3:a. Liitäntä tehdään suoraan liittimeen C493. Lisätietoja liittämisestä liittimeen C493 on annettu asiakirjassa Liitin C493 BCIohjatut päällirakennetoiminnot Signaalin tyyppi CAN Viesti CAN-meddelande Liitin C493 päällirakennekonsolissa. Lisätietoja on annettu seuraavissa asiakirjoissa: Päällirakenteen CAN-liitäntä External CAN Communication Specification Yleisiä tietoja CAN-verkosta Scania CV AB 2016, Sweden 18 (21)

19 Esimerkki moottorin kierrosluvun analogisesta liitännästä potentiometria käytettäessä Tässä kuvauksessa esitetään liitäntä ohjaamossa ilman aktivointia +24 V:hen. Toiminnon liittäminen ja aktivointi Tiedot liitännän tekemisestä jatkojohdinsarjalla alustarungossa on annettu asiakirjassa Päällirakennetoimintojen johdinsarjat. Toimi näin: 1. Liitä aktivointikaapeli liittimen C259 mihin tahansa paikkaan. 2. Laske vastusarvot ja liitä vastus. 3. Määritä toiminto valitulle paikalle käyttämällä BICT:tä. 4. Siirrä logiikkakaavio BICT:stä ajoneuvon BCI-ohjausyksikköön käyttämällä päällirakentajien SDP3:a. Toiminto on valmis aktivoitavaksi. Scania CV AB 2016, Sweden 19 (21)

20 Toiminnon liittäminen ja aktivointi Varaosatiedot ja kytkentäpaikat 1 Paikka Nimike Kuvaus +24 V 1 Sulake 5 A Päällirakentajan asentama päällirakenteen sähkökeskukseen Esimerkiksi katkaisin Liitetty +24 V:stä tai maatosta liittimen C259 mihin tahansa paikkaan. 3 Johdin Pienin sallittu johtimen poikkipinta-ala on 0,75 mm². Päällirakentajan asentama. C259 C493 C259 X 4 C259 ja C493 Sijaitsee päällirakennekonsolissa. 5 Vastus R2 Tiedot R2:n vastusarvojen laskemisesta on annettu kohdassa Vastusarvojen laskeminen. 4 C R2 5 Päällirakentajan asentama. 11 R3 6 Potentiometri R3 Tiedot R3:n vastusarvojen laskemisesta on annettu kohdassa Vastusarvojen laskeminen. Päällirakentajan asentama. 7 Vastus R1 Tiedot R1:n vastusarvojen laskemisesta on annettu kohdassa Vastusarvojen laskeminen. Aktivointi +24 V:n avulla 12 7 R Päällirakentajan asentama. Scania CV AB 2016, Sweden 20 (21)

21 Toiminnon liittäminen ja aktivointi Vastusarvojen laskenta Vastusarvot R1, R2 ja R3 tulee valita siten, että potentiometrin ylä- ja alajänniterajat vastaavat päällirakentajien SDP3:lla asetettavia parametreja. Vikakoodi näytetään, jos signaalitaso on välin 0,2-4,8 V ulkopuolella. Nämä raja-arvot ovat lähdekoodissa eikä niihin voida vaikuttaa mittausalueen valinnalla parametriasetusten ja kytkettyjen vastusten kautta. Vastuksen laskenta: R1 = R3 U1 U2 U1 ohmia, R2 = R3 5 U2 U2 U1 ohmia Parametrien selitys: U1 = Jännitteen alaraja, vastaa 0 % kiihdytystä kaasupoljinta käytettäessä U1 = Jännitteen yläraja, vastaa 100 % kiihdytystä kaasupoljinta käytettäessä R1 = Vastus, 0 % kiihdytyksen saamiseksi kaasupoljinta käytettäessä R2 = Vastus, 100 % kiihdytyksen saamiseksi kaasupoljinta käytettäessä R3 = Potentiometri, valitse vastusarvoksi ohmia. Tyypin on oltava Cermet-potentiometri. Scania CV AB 2016, Sweden 21 (21)

Momentinrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla

Momentinrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla Taustaa Taustaa Momentinrajoitintoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Korotettu joutokäynti

Korotettu joutokäynti Taustaa Taustaa Korotettua joutokäyntitoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Jatkuva kierrosluvun rajoitus

Jatkuva kierrosluvun rajoitus Taustaa Taustaa Jatkuvan kierrosluvun rajoitustoiminnon aktivointiin on olemassa kolme vaihtoehtoa. Jos ajoneuvo on varustettu BCI-toiminnolla (Bodywork Communication Interface): Analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkentä

Vapaa-asennon automaattikytkentä Taustaa Taustaa Vapaa-asennon automaattikytkentää ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Vapaa-asennon automaattikytkentä voidaan aktivoida

Lisätiedot

Nopeusrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla

Nopeusrajoitin. Aktivointi analogisilla signaaleilla. Aktivointi ulkoiseilla CAN-verkolla Taustaa Taustaa Nopeusrajoitintoimintoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Toiminto voidaan aktivoida joko analogisilla signaaleilla

Lisätiedot

Avoimen luukun varoitussanomat. Toiminto

Avoimen luukun varoitussanomat. Toiminto Toiminto Kaikki kuorma-autot 1 on varustettu avoimien luukkujen varoitussanomien näyttötoiminnolla. Varoitussanomaa voidaan käyttää erityyppisille luukuille, joissa on anturi, joka ilmaisee, että luukku

Lisätiedot

Korotettu joutokäynti. Toiminta. Käyttäytyminen

Korotettu joutokäynti. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Joutokäynnin korottaminen sopii esimerkiksi moottorin lämmittämiseen tai ajoneuvon paineilmajärjestelmän täyttämiseen. Toimintoa voidaan käyttää tilanteissa, joissa moottorin normaalista

Lisätiedot

Moottorin kierrosluvun säätö kippauksen aikana. Taustaa

Moottorin kierrosluvun säätö kippauksen aikana. Taustaa Taustaa Taustaa Ajoneuvon käsittelyä koukkuvaihto- tai kippilavaa käytettäessä voidaan helpottaa nostamalla väliaikaisesti moottorin kierroslukua. Jos moottorin kierroslukua nostetaan kaasupolkimella ajoneuvossa,

Lisätiedot

Vaihteleva kaukovalovilkku. Toiminta. Käyttäytyminen

Vaihteleva kaukovalovilkku. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Ajoneuvo vilkuttaa vuorotellen oikeaa ja vasenta kaukovaloa. Lisäkaukovalot voidaan ottaa mukaan vilkuttamiseen. Käyttäytyminen Toiminto voidaan määrittää seuraavasti: Vilkku ajonopeudesta

Lisätiedot

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi

Näkyvyys- ja valaistustoimintojen kaukoaktivointi Toiminta Toiminta Seuraavat näkyvyys- ja valaistustoiminnot voidaan kaukoaktivoida: Lisätietoja valaistuksesta on annettu asiakirjoissa Ajovalojen passivointi ja Vaihteleva kaukovalovilkku. Varoitusvilkut

Lisätiedot

Moottorin kaukokäynnistys. Toiminta. Käyttäytyminen. Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta.

Moottorin kaukokäynnistys. Toiminta. Käyttäytyminen. Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta. Toiminta Toiminta Moottorin kaukokäynnistyksen toiminnolla moottori käynnistetään ohjaamon ulkopuolelta. Käyttäytyminen Käynnistysyrityksen onnistuminen tai epäonnistuminen kuitataan suuntavilkuilla: Jos

Lisätiedot

Moottorin kaukosammutus. Toiminta. Käyttäytyminen

Moottorin kaukosammutus. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Moottorin kaukosammutustoimintoa käytetään silloin, kun moottori halutaan sammuttaa esimerkiksi ohjaamon ulkopuolelta. Käyttäytyminen Toiminnosta on 2 versiota: Moottorin kaukosammutus:

Lisätiedot

Voimanottojen ohjaus. Yleisiä tietoja. Lisätietoja erityyppisten voimanottojen ohjauksesta on annettu seuraavissa asiakirjoissa:

Voimanottojen ohjaus. Yleisiä tietoja. Lisätietoja erityyppisten voimanottojen ohjauksesta on annettu seuraavissa asiakirjoissa: Yleisiä tietoja Ajoneuvot voidaan tilata tehtaalla asennetuilla voimanotoilla. Lisäksi ajoneuvot on mahdollista tilata tehtaalla asennetuilla voimanottojen sähköasennusten esivalmiuksilla. Sen jälleen

Lisätiedot

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio

Parametrit voimansiirtolinja. Johdanto. SDP3:n päällirakentajien versio Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan voimansiirtolinjaan liittyvät parametrit. Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Johdanto

Lisätiedot

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen Taustaa Taustaa Ulkoisia näyttömittareita ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen tietoliikenneliittymä). Ehdot, mitä ajoneuvon tietoja ulkoiset näyttömittarit näyttävät,

Lisätiedot

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta. Lisätietoja voimanottojen mahdollisista yhdistelmistä on annettu asiakirjassa Voimanottoyhdistelmät.

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta. Lisätietoja voimanottojen mahdollisista yhdistelmistä on annettu asiakirjassa Voimanottoyhdistelmät. Toiminta Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface). Lisätietoja voimanottojen

Lisätiedot

Ehdolliset lähtösignaalit. Toiminta. Käyttäytyminen

Ehdolliset lähtösignaalit. Toiminta. Käyttäytyminen Toiminta Toiminta Ehdollisia lähtösignaaleja on kolme (3), ja päällirakentaja voi käyttää niitä erilaisten päällirakennetoimintojen ja laitteiden ohjaamiseen. Käyttäytyminen Nämä 3 ehdollista lähtösignaalia

Lisätiedot

Ajovalojen deaktivointi. Toiminta. Aktivointi. Ajovalot (kaukovalot, lähivalot, lisäkaukovalot ja takasumuvalot) sammutetaan automaattisesti,

Ajovalojen deaktivointi. Toiminta. Aktivointi. Ajovalot (kaukovalot, lähivalot, lisäkaukovalot ja takasumuvalot) sammutetaan automaattisesti, Toiminta Toiminta Ajovalot (kaukovalot, lähivalot, lisäkaukovalot ja takasumuvalot) sammutetaan automaattisesti, kun ajoneuvo on paikallaan. Valot sytytetään uudelleen, kun toiminto deaktivoidaan tai ajoneuvo

Lisätiedot

Automaattivaihteiston voimanoton aktivointi. Toiminta

Automaattivaihteiston voimanoton aktivointi. Toiminta Toiminta Toiminta Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä (Bodywork Communication Interface, päällirakenteen

Lisätiedot

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta

EG-voimanoton aktivointi. Toiminta Toiminta EG-voimanoton aktivointi Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä. Kytkinpolkimella ja EG-voimanotolla

Lisätiedot

Muistiinpanoluettelo voimansiirtolinja

Muistiinpanoluettelo voimansiirtolinja Tilauslomake Tilauslomake Tilaa parametrisäädöt Scania-korjaamolta tällä lomakkeella. Tilaaja/yhteyshenkilö Päiväys Huomautukset/muuta Yritys Nimi Puhelin Ajoneuvo Tyyppimerkintä (esim. R580 B6x2) Rekisterinumero

Lisätiedot

Nopeusrajoitin. Yleisiä tietoja toiminnoista. Nopeusrajoittimien prioriteettijärjestys

Nopeusrajoitin. Yleisiä tietoja toiminnoista. Nopeusrajoittimien prioriteettijärjestys Yleisiä tietoja toiminnoista Yleisiä tietoja toiminnoista Scania tarjoaa 4 toimintoa ajonopeuden rajoittamiseen. Toimintoja käyttämällä saadaan täytettyä sekä asiakkaiden omat että lakisääteiset vaatimukset,

Lisätiedot

Jatkuvan kierrosluvun rajoituksen aktivointi

Jatkuvan kierrosluvun rajoituksen aktivointi Yleistä tietoa moottorin kierrosluvun rajoituksesta Yleistä tietoa moottorin kierrosluvun rajoituksesta Moottorin kierrosluvun rajoitus estää moottorin kierroslukua ylittämästä esimääritettyä arvoa. Tämän

Lisätiedot

Voimanottojen ohjaus. Yleisiä tietoja

Voimanottojen ohjaus. Yleisiä tietoja Yleisiä tietoja Yleisiä tietoja Voimanottoja ohjataan ajoneuvon BCI-ohjausyksikön (Bodywork Electrical System) kautta. Toiminto on käytettävissä vain, jos ajoneuvossa on voimanotto. Jos ajoneuvo on varustettu

Lisätiedot

Kaukovalojen ja lisäkaukovalojen vilkuttamisen kaukoaktivointi

Kaukovalojen ja lisäkaukovalojen vilkuttamisen kaukoaktivointi Kuvaus Kuvaus Yleistä Päällirakentaja voi käyttää tätä toimintoa valitessaan, kuinka kaukovalojen ja lisäkaukovalojen tulisi syttyä tai vilkkua. Ehdot Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta toiminto voidaan

Lisätiedot

Voimanoton aktivointi automaattivaihteistossa. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot. Pysyvät turvallisuusehdot. Valinnaiset turvallisuusehdot:

Voimanoton aktivointi automaattivaihteistossa. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot. Pysyvät turvallisuusehdot. Valinnaiset turvallisuusehdot: Yleisiä tietoja toiminnosta Yleisiä tietoja toiminnosta Automaattivaihteiston (Allison) voimanoton aktivoinnin toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivoimiseen kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta.

Lisätiedot

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä

Vapaa-asennon automaattikytkennän aktivointi. Yleistä Yleistä Yleistä Toiminto on saatavilla ajoneuvoihin, joissa on seuraavat toiminnot: Automaattivaihteisto Täysautomaattinen Opticruise (ajoneuvot ilman kytkinpoljinta). Koskee 9.0.01 jälkeen valmistettuja

Lisätiedot

AWD-voimanoton aktivointi. Toiminta

AWD-voimanoton aktivointi. Toiminta Toiminta AWD-voimanoton aktivointi Toiminto on tarkoitettu voimanoton aktivointiin kuljettajan paikalta ja ohjaamon ulkopuolelta. Voimanottoa ohjataan BCI-ohjausyksiköllä. Jotta voimanoton ohjaus toimisi

Lisätiedot

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä

Hälytysanturien liittäminen. Yleistä Yleistä ALM-ohjausyksikkö (hälytysjärjestelmä) voidaan tilata tehtaalla valmisteltuna ulkoisiin hälytysantureihin liittämistä varten. Valmistelu koostuu liittimestä C8112. Liitin on keltainen ja sijaitsee

Lisätiedot

Tuulilasinpyyhkimien kaukoaktivointi. Kuvaus

Tuulilasinpyyhkimien kaukoaktivointi. Kuvaus Kuvaus Kuvaus Tuulilasinpyyhkimien kaukoaktivointitoiminnolla tuulilasin pyyhkiminen voidaan käynnistää ohjaamon ulkopuolelta. Tuulilasin pyyhkimisnopeus säädetään suureksi tai pieneksi Scania Diagnos

Lisätiedot

Äänitorven kaukoaktivointi. Kuvaus. Äänitorven aktivoinnin kauko-ohjaustoiminnolla käytetään äänitorvea ohjaamon ulkopuolelta.

Äänitorven kaukoaktivointi. Kuvaus. Äänitorven aktivoinnin kauko-ohjaustoiminnolla käytetään äänitorvea ohjaamon ulkopuolelta. Kuvaus Kuvaus Äänitorven aktivoinnin kauko-ohjaustoiminnolla käytetään äänitorvea ohjaamon ulkopuolelta. Seuraavien ehtojen on täytyttävä, jotta toiminto voidaan aktivoida: virta-avain ajoasennossa Ohjaamon

Lisätiedot

Päällirakennetiedot mittaristossa, ICL. Toiminnot

Päällirakennetiedot mittaristossa, ICL. Toiminnot Mittaristo, ICL (Instrument Cluster), on valmisteltu ajoneuvon eri toimintojen tilanilmaisua varten. Ilmaisutyyppejä on 3: Valomerkit, jotka näytetään merkkivaloilla ja symboleilla. Näyttösanomat, jotka

Lisätiedot

Säädettävät parametrit Moottori. Johdanto

Säädettävät parametrit Moottori. Johdanto Johdanto Johdanto Säädettävien parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain sellaiset parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja tietyn ajoneuvomallin

Lisätiedot

11:60-13/07. Muut toiminnot - työtasanne jäteauton päällirakenteeseen. Painos 1. Scania CV AB 2007, Sweden

11:60-13/07. Muut toiminnot - työtasanne jäteauton päällirakenteeseen. Painos 1. Scania CV AB 2007, Sweden 11:60-13/07 Painos 1 fi Muut toiminnot - työtasanne jäteauton päällirakenteeseen Scania CV AB 2007, Sweden Sisältö Sisältö Selostus...3 Alustaerittely...4 Kytkentäohjeet Vaihtoehto 1: Aktivointi maadoittamalla...6

Lisätiedot

Työtasanteen aktivointi EN :n mukaan. Toiminnon yleiskuvaus

Työtasanteen aktivointi EN :n mukaan. Toiminnon yleiskuvaus Toiminnon yleiskuvaus Toiminnon yleiskuvaus Toiminto on asiakkaan valitsema varusteluvaihtoehto jäteautoille, joissa on työtasanne (versiokoodi 3820B). Kun työtasanne aktivoidaan tämän selostuksen mukaan,

Lisätiedot

Päällirakenteen liitäntä. Kuvaus. Päällirakenteen liitäntä. BCI (Bodywork Communication Interface)

Päällirakenteen liitäntä. Kuvaus. Päällirakenteen liitäntä. BCI (Bodywork Communication Interface) Kuvaus Päällirakenteen liitäntä Sähköjärjestelmä perustuu useisiin ohjausyksiköihin, jotka kommunikoivat keskenään yhteisen verkon kautta. Päällirakennetoimintoja ohjataan ohjausyksiköillä käyttämällä

Lisätiedot

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen. Toiminta PGRT

Ulkoisten näyttömittarien liittäminen. Toiminta PGRT Toiminta Toiminta Käytetään ajoneuvon tietojen näyttämiseen ja lukemiseen näyttömittareista, jotka sijaitsevat muualla kuin kuljettajan paikalla. Huom! Toimintoa ei voi käyttää ulkoisen CAN-yhteyden kautta.

Lisätiedot

Työvalojen aktivointi. Kuvaus. Yleistä. Painikkeen jälkiasennus. Kytkentävaihtoehdot PGRT

Työvalojen aktivointi. Kuvaus. Yleistä. Painikkeen jälkiasennus. Kytkentävaihtoehdot PGRT Kuvaus Kuvaus Yleistä toimintoa käytetään työvalojen kytkemiseen päälle ja pois. Työvalot voivat sijaita ohjaamon takaseinässä, rungossa, päällirakenteen eri kohdissa tai umpikorissa. Painikkeen jälkiasennus

Lisätiedot

Vetävän akselin katkaisevan voimanoton aktivointi BWS:n kautta

Vetävän akselin katkaisevan voimanoton aktivointi BWS:n kautta Yleisiä tietoja toiminnosta Yleisiä tietoja toiminnosta Vetävän akselin katkaisevaa voimanottoa käytetään pääasiassa silloin, kun tarvitaan erittäin suurta voimaa. Etuna on, että vetoakselit kytkeytyvät

Lisätiedot

C493 Liitin lisätoimintoja varten. Johdanto liittimeen C493

C493 Liitin lisätoimintoja varten. Johdanto liittimeen C493 Johdanto liittimeen C493 Johdanto liittimeen C493 C493 on 15-napainen liitin, jonka avulla päällirakentaja pääsee hallitsemaan useita signaaleja ja toimintoja päällirakenteen ohjausjärjestelmän (BWS, Bodywork

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. BCI-laajennusyksiköt

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. BCI-laajennusyksiköt Yleistä Yleistä C493 2 190 281 2 204 973 BWE-järjestelmää (Bodywork Electrical System, päällirakenteen sähköjärjestelmä) voidaan laajentaa laajennusyksiköillä, jos tarvitaan useampia tuloja ja lähtöjä

Lisätiedot

Parametrit varkaudenestolaite

Parametrit varkaudenestolaite Johdanto Johdanto Tässä asiakirjassa kuvataan varkaussuojaan liittyvät parametrit. Ainoastaan päällirakentajalle merkitykselliset parametrit on lueteltu. Ajoneuvon käytettävissä olevat parametrit ja asetukset

Lisätiedot

Työvalo. Yleisiä tietoja. Johdinsarjat ja suurin sallittu sähkövirrankulutus

Työvalo. Yleisiä tietoja. Johdinsarjat ja suurin sallittu sähkövirrankulutus Yleisiä tietoja Tässä asiakirjassa kuvataan työvalojen tilausvaihtoehdot ja annetaan esimerkkejä niiden kytkemisestä. Seuraavat työvalot kuvataan: Työvalonheitin ohjaamon takaseinässä Työvalonheitin takapäässä

Lisätiedot

C449 Liitin automaattivaihteistoa ja perävaunuliitäntää varten

C449 Liitin automaattivaihteistoa ja perävaunuliitäntää varten Yleistä liittimestä C449 Yleistä liittimestä C449 C449 on 18-napainen liitin, jonka avulla päästään hallitsemaan automaattivaihteiston ja perävaunuliitäntöjen toimintoja. Lisätietoja automaattivaihteiston

Lisätiedot

EG-voimanoton aktivointi COO:n kautta. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot

EG-voimanoton aktivointi COO:n kautta. Yleisiä tietoja toiminnosta. Aktivointiehdot Yleisiä tietoja toiminnosta Yleisiä tietoja toiminnosta Tämä toimintakuvaus liitäntäohjeineen koskee ajoneuvoja, joissa koordinaattori ohjaa vaihteistokäyttöisen voimanoton aktivointia. EG-voimanoton aktivointi

Lisätiedot

Säädettävät parametrit Signaalit ja näkyvyysjärjestelmät

Säädettävät parametrit Signaalit ja näkyvyysjärjestelmät Johdanto Johdanto Säädettävien parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain sellaiset parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja tietyn ajoneuvomallin

Lisätiedot

Ilmajousituksen ylimääräinen käyttöyksikkö. Kuvaus PGRT

Ilmajousituksen ylimääräinen käyttöyksikkö. Kuvaus PGRT Kuvaus Kuvaus Ilmajousituksen normaali käyttöyksikkö sijaitsee kuljettajan istuimen sivulla. Ajoneuvon tasoa voidaan säätää käyttöyksiköllä. Kuormankäsittelyn aikana voi olla hyötyä kuorma-auton takaosaan

Lisätiedot

C494 Liitin johdinsarjalle ohjaamosta runkoon C494

C494 Liitin johdinsarjalle ohjaamosta runkoon C494 C494 C494 C494 on 21-napainen liitin, jonka kautta päällirakentaja pääsee hallitsemaan useita signaaleja ja toimintoja ajoneuvon varustelusta riippuen. Liitin antaa myös mahdollisuuden mukauttaa ajoneuvoa

Lisätiedot

Alustan lasku. Yleistä

Alustan lasku. Yleistä Yleistä Yleistä Esimerkiksi nosturia tai kippiä käytettäessä ilmapalkeet on tyhjennettävä ilmajousituksen joustonrajoittimeen, jotta ajoneuvo pysyy vakaampana. Tyhjät palkeet -toiminto voidaan aktivoida

Lisätiedot

Yleisiä tietoja CAN-verkosta. Yleistä. Lisätietoja CAN-yhtyedestä on annettu seuraavissa asiakirjoissa:

Yleisiä tietoja CAN-verkosta. Yleistä. Lisätietoja CAN-yhtyedestä on annettu seuraavissa asiakirjoissa: Yleistä Ohjausyksiköiden on usein vaihdettava tietoja keskenään. Perinteisesti ohjausyksiköt, joiden on kommunikoitava, liitetään suoraan toisiinsa. Jos ohjausyksikkö tarvitsee tietoja esim. ajonopeudesta

Lisätiedot

Alustan lasku. Yleistä

Alustan lasku. Yleistä Yleistä Yleistä Esimerkiksi nosturia käytettäessä tai kipattaessa ilmapalkeet on tyhjennettävä ilmajousituksen joustonrajoittimeen, jotta ajoneuvo pysyy vakaampana. Palkeiden tyhjennystoiminto voidaan

Lisätiedot

Muistiinpanoluettelo moottori. Tilauslomake

Muistiinpanoluettelo moottori. Tilauslomake Tilauslomake Tilauslomake Tilauslomake on tarkoitettu tilanteeseen, jossa SDP3:lla varustetulta Scania-korjaamolta tilataan parametrien säätötoimenpide. Päiväys Tilaaja/yhteyshenkilö Huomautukset/muuta

Lisätiedot

Valinnaiset lähtösignaalit (UF 356) Valinnaiset lähtösignaalit. Käänteinen signaali

Valinnaiset lähtösignaalit (UF 356) Valinnaiset lähtösignaalit. Käänteinen signaali Valinnaiset lähtösignaalit Valinnaiset lähtösignaalit Tässä asiakirjassa kuvataan, mitä valinnaisia lähtösignaaleja on liittimelle C493, napa 8 12 (lisätoimintojen liitin). Nämä signaalit on valittu ja

Lisätiedot

Ylimääräiset lisäkaukovalot. Kuvaus. Kytkentävaihtoehdot

Ylimääräiset lisäkaukovalot. Kuvaus. Kytkentävaihtoehdot Kuvaus Kuvaus Kytkentävaihtoehtoja on kaksi erilaista sen mukaan, millaisella näkö- ja näkyvyystoimintojen ohjausjärjestelmällä ajoneuvo on varustettu. Uusin on nimeltään CUV2 asiakirjassa ja edellinen

Lisätiedot

Päällirakennetiedot mittaristossa. Toiminta

Päällirakennetiedot mittaristossa. Toiminta Mittaristossa on valmius kytkennöille ja parametrisäädöille erilaisia toimintoilmaisimia varten, joiden avulla kuljettajan ympäristö voidaan mukauttaa käyttötarkoitukseensa. Toimintoilmaisimet voidaan

Lisätiedot

Yleisiä tietoja asennusohjeista. Sähköliitännät

Yleisiä tietoja asennusohjeista. Sähköliitännät Kaikki ajoneuvon sähköjärjestelmään kytkettävät sähköliitännät tulee tehdä joko sähkökeskukseen tai päällirakennekonsoliin. Päällirakennekonsoli sijaitsee ohjaamon paneelin alaosassa matkustajan puolella.

Lisätiedot

C449 Liitin automaattivaihteistoa ja perävaunuliitäntää varten

C449 Liitin automaattivaihteistoa ja perävaunuliitäntää varten Johdanto liittimeen Johdanto liittimeen on 18-napainen liitin, jonka avulla päästään hallitsemaan automaattivaihteistojen ja perävaunuliitäntöjen toimintoja. Lisätietoja automaattivaihteistojen tuloista

Lisätiedot

Päällirakenteen liitäntä. Kuvaus. Päällirakenteen liitäntä. BCI (Bodywork Communication Interface)

Päällirakenteen liitäntä. Kuvaus. Päällirakenteen liitäntä. BCI (Bodywork Communication Interface) Kuvaus Kuvaus Päällirakenteen liitäntä Scania-ajoneuvoissa käytetty sähköjärjestelmä perustuu useisiin ohjausyksiköihin, jotka kommunikoivat keskenään yhteisen verkon kautta. Tarkempi kuvaus päällirakenteen

Lisätiedot

Parametrit alusta. Johdanto

Parametrit alusta. Johdanto Johdanto Parametrien luettelon rajaamiseksi tässä asiakirjassa kuvataan vain ne parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja kyseisen ajoneuvon kaikista parametreista,

Lisätiedot

Lisätakavalot. Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä. Takavalot PGRT

Lisätakavalot. Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä. Takavalot PGRT 341 722 340 905 341 740 PGRT Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä Yleistietoa lisätakavalojen kytkemisestä Takavalot Saatavana on 3 takavalotyyppiä: Kompakti 7 polttimon valoyksikkö LED-valo 7 polttimon

Lisätiedot

FMS:n CAN-liitäntä. Johdanto

FMS:n CAN-liitäntä. Johdanto Johdanto FMS:n CAN-liitäntä Tämä asiakirja sisältää tietoja FMS-standardista. FMS-standardi on useiden kuormaautovalmistajien kehittämä avoin rajapinta. FMS-Standard description version 03 on tuettu. C137-liitin

Lisätiedot

Yleisiä tietoja päällirakennekonsolista ja liittimistä

Yleisiä tietoja päällirakennekonsolista ja liittimistä Päällirakennekonsoli ja liittimet Päällirakennekonsoli ja liittimet Päällirakennekonsoli on paneeliosa, joka toimii päällirakennetoiminnoille tarkoitettujen liittimien kiinnitysalustana. Yksityiskohtaiset

Lisätiedot

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS!

Turvallisuusohjeet. Vaarat. Turvatoimenpiteet kaikkien ajoneuvojen kanssa työskentelyyn. Erikoistoimenpiteet ilmajousitetuissa ajoneuvoissa VAROITUS! Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Työskentely nostetun ajoneuvon ja päällirakenteen kanssa Mekaaniset ja hydrauliset nostolaitteet voivat kaatua tai laskeutua vahingossa virheellisen

Lisätiedot

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT

Laajennusyksiköiden asennus. Yleistä. Laajennusyksikkö. IP-luokitus PGRT 1 4 7 10 13 19 22 25 28 31 34 37 2 38 3 6 9 12 15 21 24 27 30 31 36 39 PGRT Yleistä Yleistä Tiedonsiirto alustan ja päällirakenteen välillä hoidetaan liittimen C259 konfiguroitavilla tuloilla ja lähdöillä.

Lisätiedot

Päällirakennetiedot mittaristossa. Toiminta

Päällirakennetiedot mittaristossa. Toiminta Mittaristossa on valmius kytkennöille ja parametrisäädöille erilaisia toimintoilmaisimia varten, joiden avulla kuljettajan ympäristö voidaan mukauttaa käyttötarkoitukseensa. Toimintoilmaisimet voidaan

Lisätiedot

C489 Liitin vakiotoimintoja varten C489. C489 on 21-napainen liitin, jonka kautta pääsee hallitsemaan ajoneuvon yleisiä toimintoja.

C489 Liitin vakiotoimintoja varten C489. C489 on 21-napainen liitin, jonka kautta pääsee hallitsemaan ajoneuvon yleisiä toimintoja. on 21-napainen liitin, jonka kautta pääsee hallitsemaan ajoneuvon yleisiä toimintoja. Liitin on ruskea ja sijaitsee päällirakennekonsolin sisäosalla. 316 371 C234 C493 C259 C449 C447 C494 C234 C260 C493

Lisätiedot

Ohjaamon ja päällirakenteen välinen etäisyys. Yleisiä tietoja

Ohjaamon ja päällirakenteen välinen etäisyys. Yleisiä tietoja Yleisiä tietoja Ohjaamon ja päällirakenteen välille on pienin sallittu etäisyys seuraavien varmistamiseksi: Tietoja ohjaamotyypin mallimerkinnästä on annettu asiakirjassa Alustan tiedot ja mallimerkinnät.

Lisätiedot

Polttoaineenjäähdyttimen liittäminen ja jäähdyttimen ilmanoton

Polttoaineenjäähdyttimen liittäminen ja jäähdyttimen ilmanoton ilmanoton parantaminen Yleistietoja polttoaineenjäähdyttimen asennustarpeesta Yleistietoja polttoaineenjäähdyttimen asennustarpeesta Kun HPI- ja PDE-järjestelmillä varustettuja ajoneuvoja käytetään paikallaan

Lisätiedot

XCRANE OMINAISUUDET KUUSI KULJETTAJA-PROFIILIA VENTTIILIEN SÄÄDÖT

XCRANE OMINAISUUDET KUUSI KULJETTAJA-PROFIILIA VENTTIILIEN SÄÄDÖT XCRANE OMINAISUUDET KUUSI KULJETTAJA-PROFIILIA Jokaiseen kuljettajaprofiiliin voi tallentaa omat säädöt seuraaville ominaisuuksille Venttiilin parametrit o Miniminopeus (ma) o Maksiminopeus (%) o Rampit

Lisätiedot

Ylös asennetut ajovalot. Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista. Kytkentävaihtoehdot

Ylös asennetut ajovalot. Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista. Kytkentävaihtoehdot Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista Yleistietoa ylös asennettavista ajovaloista Ylös asennettavat ajovalot korvaavat tavalliset ajovalot ja suuntavilkkuvalot esimerkiksi silloin, kun eteen on asennettu

Lisätiedot

Säädettävät parametrit alustan asetukset. Johdanto

Säädettävät parametrit alustan asetukset. Johdanto Johdanto Johdanto Säädettävien parametrien luettelon rajaamiseksi tässä kuvataan vain sellaiset parametrit, joista on todennäköisesti hyötyä päällirakentajille. Jos haluat lisätietoja tietyn ajoneuvomallin

Lisätiedot

Julkaisutiedot. Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27

Julkaisutiedot. Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27 fi-fi Julkaisutiedot Scania Diagnos & Programmer 3 versio 2.27 Versio 2.27 korvaa Scania Diagnos & Programmer 3 -version 2.26 ja tukee P-, G-, R- ja T-sarjan ajoneuvojen, F-, K- ja N-sarjan ajoneuvojen

Lisätiedot

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti

Työskentely päällirakenteen sähkökeskuksen kanssa, P9. Sijainti Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta Päällirakenteen sähkökeskusta on käytettävä päällirakennetoimintojen yhdistämiseksi ajoneuvon sähköjärjestelmään. Yleisiä tietoja päällirakenteen sähkökeskuksesta

Lisätiedot

Ajonopeus. Kuvaus. Ajovalojen kiertokytkin

Ajonopeus. Kuvaus. Ajovalojen kiertokytkin Kuvaus Kuvaus Jos ajoneuvossa on ajopiirturi, siihen voidaan kytkeä lisämittari ajonopeuden näyttöä varten. Se on liitetty päällirakennekonsolin liittimen C7 napaan 5. Ajoneuvoissa, jotka on valmistettu

Lisätiedot

Voimanotot, yleiskuva. Yleisiä tietoja. Nimike EK 730 P

Voimanotot, yleiskuva. Yleisiä tietoja. Nimike EK 730 P Yleisiä tietoja Tämä asiakirja sisältää yhteenvedon kaikista Scanian voimanotoista ja niiden tärkeimmistä teknisistä tiedoista. Lisätietoja voimanottojen erilaisista liitännöistä, asennuspaikoista ja suurimmasta

Lisätiedot

Yleisiä tietoja päällirakennekonsolista ja liittimistä

Yleisiä tietoja päällirakennekonsolista ja liittimistä Päällirakennekonsoli ja liittimet Päällirakennekonsoli ja liittimet Päällirakennekonsoli on paneeliosa, joka toimii päällirakennetoiminnoille tarkoitettujen liittimien kiinnitysalustana. Liittimet kytkevät

Lisätiedot

Muistiinpanoluettelo Kuljettajatiedot. Tilauslomake

Muistiinpanoluettelo Kuljettajatiedot. Tilauslomake Kuljettajatiedot uslomake uslomake uslomake on tarkoitettu tilanteeseen, jossa SDP3:lla varustetulta Scania-korjaamolta tilataan parametrien säätötoimenpide. Päiväys aja/yhteyshenkilö Huomautukset/muuta

Lisätiedot

Työskentely johtimien ja läpivientien kanssa. Yleistä. Lisätietoja saatavana olevista johdinsarjoista on annettu seuraavissa asiakirjoissa:

Työskentely johtimien ja läpivientien kanssa. Yleistä. Lisätietoja saatavana olevista johdinsarjoista on annettu seuraavissa asiakirjoissa: Yleistä Päällirakennetyön helpottamiseksi kaikissa alustoissa on sovitukset esivalmisteltuina. ja johdinsarjat voidaan tilata tehtaalla esivalmisteltuina. Tässä asiakirjassa kuvataan: Johdinsarjan suojaletku

Lisätiedot

Voimanoton valinta. Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta. Scania Truck Bodybuilder 22: Painos Scania CV AB 2016, Sweden 1 (15)

Voimanoton valinta. Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta. Scania Truck Bodybuilder 22: Painos Scania CV AB 2016, Sweden 1 (15) Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Huom! Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Jälkiasennus on usein laajamittainen työ, johon liittyy useita

Lisätiedot

Työskentely päällirakennekonsolin kanssa. Liittimet ja releet. Päällirakennekonsoli sijaitsee sähkökeskuksen peittävän suojakotelon takana matkustajan

Työskentely päällirakennekonsolin kanssa. Liittimet ja releet. Päällirakennekonsoli sijaitsee sähkökeskuksen peittävän suojakotelon takana matkustajan Sijainti Sijainti Päällirakennekonsoli sijaitsee sähkökeskuksen peittävän suojakotelon takana matkustajan istuimen edessä. Liittimet ja releet Päällirakennekonsolissa on 6 paikkaa liittimille. Lisäksi

Lisätiedot

Yleisiä tietoja polttoaineenkulutuksesta. Ilmanvastus

Yleisiä tietoja polttoaineenkulutuksesta. Ilmanvastus Yhteenveto Yhteenveto Tässä asiakirjassa esitellään ja selitetään lyhyesti ajoneuvon polttoaineenkulutukseen vaikuttavat tekijät. Voimanotto on yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka vaikuttaa siihen, kuinka

Lisätiedot

IMPACT 4.01.10 7.9.2015. 64/Kuvaus, Rakenne ja toiminta//volvon dynaaminen ohjaus, toimintakuvaus

IMPACT 4.01.10 7.9.2015. 64/Kuvaus, Rakenne ja toiminta//volvon dynaaminen ohjaus, toimintakuvaus Tulostanut:Pekka Vuorivirta Palvelu Alustatunnus Polku 64/Kuvaus, Rakenne ja toiminta//volvon dynaaminen ohjaus, toimintakuvaus Malli Tunniste FH (4) 132355236 Julkaisupäivämäärä 29.11.2013 Tunnus/Käyttö

Lisätiedot

Valaistuksen esivalmiudet. Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista. Tunnistusvalo, esivalmius. Tilausvaihtoehdot

Valaistuksen esivalmiudet. Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista. Tunnistusvalo, esivalmius. Tilausvaihtoehdot Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista Yleisiä tietoja valaistuksen esivalmiuksista Valaistukselle on saatavana useita tehtaalta tilattavia esivalmiuksia. Valaistus voidaan mukauttaa kunkin markkinan

Lisätiedot

Hydraulilaitteiston osat. Yleistä. Toimenpiteet ennen uuden hydraulijärjestelmän käynnistämistä

Hydraulilaitteiston osat. Yleistä. Toimenpiteet ennen uuden hydraulijärjestelmän käynnistämistä Yleistä Yleistä Osat hydraulilaitteiston käyttöä varten voidaan tilata tehtaalta: Seuraavat osat ovat saatavana: Säädin Hydrauliöljysäiliö ja paineenrajoitusventtiili Hydraulipumppu Letkut ja liitokset

Lisätiedot

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC

OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC OUM6410C4037 3-pisteohjattu venttiilimoottori 24 VAC TUOTETIEDOT YLEISTÄ OUM6410C venttiilimoottori soveltuu hitaiden säätöprosessien ohjaamiseen, esim. lämmityspiirien säätöön. Venttiilimoottori ei tarvitse

Lisätiedot

BICT:01 BICT. fi-fi. Käyttöohjeet Voimassa BICT-versiosta 2.23 alkaen. Painos 4. Scania CV AB 2015, Sweden

BICT:01 BICT. fi-fi. Käyttöohjeet Voimassa BICT-versiosta 2.23 alkaen. Painos 4. Scania CV AB 2015, Sweden BICT:01 Painos 4 fi-fi BICT Käyttöohjeet Voimassa BICT-versiosta 2.23 alkaen 339 837 Scania CV AB 2015, Sweden Johdanto... 3 Tietoja BICT-työkalusta... 3 Asetukset... 4 Yleiskatsaus... 5 Termien selitykset...

Lisätiedot

Voimanotot sovelluksiin. Yleisiä tietoja

Voimanotot sovelluksiin. Yleisiä tietoja Yleisiä tietoja Päällirakennelaitteiden ja aggregaattien mukaisesti voidaan käyttää erityyppisiä voimanottoja. Tässä asiakirjassa annetaan esimerkkejä erilaisista voimanotoista ja järjestelmärakenteista

Lisätiedot

Päällirakenteen CAN-liitäntä. Scanian CAN-liitäntä päällirakenteelle. CAN-liitäntä. Vaatimukset CAN-tiedonsiirtoon ajoneuvon kanssa

Päällirakenteen CAN-liitäntä. Scanian CAN-liitäntä päällirakenteelle. CAN-liitäntä. Vaatimukset CAN-tiedonsiirtoon ajoneuvon kanssa CAN-liitäntä BWE:llä (Bodywork Electrical System) varustetuissa ajoneuvoissa päällirakennevarusteiden CAN-liitäntä on liitin C493, napa 3 (CAN-low) ja napa 4 (CAN-high). Jos ajoneuvo on varustettu tehtaalla

Lisätiedot

Elektroninen ohjausyksikkö

Elektroninen ohjausyksikkö Elektroninen ohjausyksikkö MALLI CITY Käyttäjän käsikirja Asennus Toiminnot Vasatherm Finland Oy Puh: +358 (0)9 4730 6190 Pihatörmä 1 A Fax: + 358 (0)9 4730 6201 02240 Espoo E-mail: etunimi.sukunimi@vasatherm.fi

Lisätiedot

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma)

- Käyttäjä voi valita halutun sisääntulon signaalin asetusvalikosta (esim. 0 5V, 0 10 V tai 4 20 ma) LE PDX DIN kiskokiinnitys Ominaisuudet ja edut - Ohjelmoitavissa haluttuihin arvoihin - Itsenäiset säädöt (esim. ramp up & ramp down) - Kirkas 4 numeroinen LED näyttö - Selkeä rakenne, yksinkertainen käyttää

Lisätiedot

HPM RM1 VAL0122850 / SKC9068256 HYDRAULIC PRESSURE MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. HPM-RM1 FI.docx 1995-08-05 / BL 1(5)

HPM RM1 VAL0122850 / SKC9068256 HYDRAULIC PRESSURE MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA. HPM-RM1 FI.docx 1995-08-05 / BL 1(5) HPM RM1 VAL0122850 / SKC9068256 HYDRAULIC PRESSURE MONITOR RMS-MITTAUSJÄRJESTELMÄLLE KÄSIKIRJA FI.docx 1995-08-05 / BL 1(5) SISÄLTÖ 1. KOMPONENTTIEN SIJAINTI 2. TOIMINNAN KUVAUS 3. TEKNISET TIEDOT 4. ASETUS

Lisätiedot

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X

100-500 40-60 tai 240-260 400-600 tai 2 000-2 200 X Yleistä tilauksesta Yleistä tilauksesta Tilaa voimanotot ja niiden sähköiset esivalmiudet tehtaalta. Jälkiasennus on erittäin kallista. Suositellut vaatimukset Voimanottoa käytetään ja kuormitetaan eri

Lisätiedot

EA Sähköiset ilmanlämmittimet

EA Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköiset ilmanlämmittimet Sähköinen kiinteä ilmanlämmitin on sarja sähkökäyttöisiä ilmanlämmittimiä, joiden tehoalue on laaja. Nämä lämmittimet on tarkoitettu varastojen, teollisuushallien, paikoitustilojen,

Lisätiedot

Käyttö ja velvollisuudet

Käyttö ja velvollisuudet Käyttötarkoitus Käyttötarkoitus Kohderyhmä Scanian päällirakennetiedot on pääosin tarkoitettu päällirakentajille ja ne koskevat kaikkia Scanian kuorma-autoalustoihin ja valmiisiin kuorma-autoihin tehtyjä

Lisätiedot

Voimanotot, yleiskuva. Sisältö. Käsitteiden selitykset. Tämä asiakirja sisältää yhteenvedon kaikista Scanian voimanotoista ja niiden tärkeimmistä

Voimanotot, yleiskuva. Sisältö. Käsitteiden selitykset. Tämä asiakirja sisältää yhteenvedon kaikista Scanian voimanotoista ja niiden tärkeimmistä Sisältö Sisältö Tämä asiakirja sisältää yhteenvedon kaikista Scanian voimanotoista ja niiden tärkeimmistä teknisistä tiedoista. Käsitteiden selitykset Kirjain F nimikkeen lopussa tarkoittaa, että hydraulipumppu

Lisätiedot

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001

CO 2 -anturi. Langaton. Käyttöohje. -fi. Englannin kielestä käännetty asiakirja 2014-04-22 A001 CO 2 -anturi Langaton Englannin kielestä käännetty asiakirja -fi 2014-04-22 A001 Sisällysluettelo 1 Tuotteen kuvaus... 1 1.1 CO 2-mittaus... 1 2 Asennusohjeet... 2 3 Käyttöliittymän kuvaus... 3 3.1 Liitännät...

Lisätiedot

Asennus, sähkölämmityspatteri TBCE/TBRE/TCLE-02 GOLD/COMPACT/SILVER C

Asennus, sähkölämmityspatteri TBCE/TBRE/TCLE-02 GOLD/COMPACT/SILVER C Asennus, sähkölämmityspatteri TBCE/TBRE/TCLE-02 GOLD/COMPACT/SILVER C 1. Yleistä TBCE/TBRE lämmityspatteria käytetään tuloilman lämmittämiseen tai ulkoilman esilämmittämiseen. Lämmityspatterista TBCE/TBRE/TCLE

Lisätiedot

Vaihtolava-ajoneuvot. Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista

Vaihtolava-ajoneuvot. Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Yleistä tietoa vaihtolava-ajoneuvoista Vaihtolava-ajoneuvoja pidetään vääntöherkkinä. Vaihtolava-ajoneuvojen kanssa voidaan käyttää erilaisia kuormalavoja erilaisiin

Lisätiedot

Muistiinpanoluettelo hälytys ja keskuslukitus. Muistiinpanoluettelo. Hälytyksen versio 1. Kauko-ohjatut toiminnot. Lukon asetukset

Muistiinpanoluettelo hälytys ja keskuslukitus. Muistiinpanoluettelo. Hälytyksen versio 1. Kauko-ohjatut toiminnot. Lukon asetukset hälytys ja keskuslukitus Parametrit kuvaillaan tarkemmin asiakirjassa Säädettävät parametrit hälytys ja keskuslukitus. Huom! Luettelo on kattava. Käytettävissä olevat parametrit ja säätöasetukset määräytyvät

Lisätiedot

Puutavara-autot. Yleisiä tietoja puutavara-autoista. Puutavara-autoja käytetään pyöreän puutavaran kuljetukseen.

Puutavara-autot. Yleisiä tietoja puutavara-autoista. Puutavara-autoja käytetään pyöreän puutavaran kuljetukseen. Yleisiä tietoja puutavara-autoista Puutavara-autoja käytetään pyöreän puutavaran kuljetukseen. Yleisiä tietoja puutavara-autoista Puutavaravarustuksia voidaan kuorman koon mukaan pitää joko vääntöherkkänä

Lisätiedot