KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014. Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu. Järjestelmän nimi. versio 1.0"

Transkriptio

1 KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN PERUSTEET, TIE-04100, SYKSY 2014 Käyttäjätutkimus ja käsitteellinen suunnittelu Järjestelmän nimi versio 1.0 Jakelu: <assistentti> Tulostettu: Samuli Hirvonen Ryhmän numero: <nro> Dokumentin tila: <työversio/valmis> Muokattu:

2 VERSIOHISTORIA Versio Päiväys Tekijät Selite (muutokset, korjaukset..) Samuli Dokumenttipohja Word-tiedostosta /10

3 Sisältö 1 Johdanto Yleiskuvaus Määritelmät, termit ja lyhenteet Kirjallisuus Käyttäjätutkimus Käytetyt tutkimusmenetelmät Tutkimussuunnitelma Tulokset Tulevat tutkimukset Käyttäjät, käyttökonteksti, persoonat ja käyttäjäkokemus Käyttökonteksti Käyttäjät Persoonat Käyttäjäkokemus Käsitteellinen suunnittelu Käsitteellinen malli Käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen tavoitteet 9 6 Liitteet /10

4 1. JOHDANTO Tätä dokumenttipohjaa käytetään opintojakson Käyttäjäkokemuksen perusteet harjoitustyössä. Dokumenttipohjaan voi lisätä tarvittaessa alilukuja. Dokumenttipohjan tarkoitus on opiskelijoiden kannalta ohjata kirjoittamista ja assistenttien kannalta helpottaa töiden arvostelua ja vertailua. Harjoitustyötä kirjoittaessa kohderyhmänä tulisi kuitenkin pitää asiakasta eli järjestelmän tilaajaa eikä harjoitustöiden tarkastajaa. Asiat tulee siis selittää siten, kuinka ne käytettävyyteen perehtymättömälle asiakkaalle selitettäisiin. Tämä leipäteksti on tarkoitus poistaa ja tilalle kirjoitetaan ryhmän itse tuottamaa tekstiä. Dokumenttipohjan lisäksi on noudatettava harjoitustyöohjeita. 1.1 Yleiskuvaus Tähän kirjoitetaan lyhyt, korkeintaan sivun mittainen yleiskuvaus järjestelmästä, jolle käyttäjätutkimus tehdään. 1.2 Määritelmät, termit ja lyhenteet 1.3 Kirjallisuus Tässä listataan sanat ja käsitteet, jotka eivät ole lukijalle (asiakkaalle) tuttuja, tai joiden voidaan ajatella tuottavan sekaannuksia erikoisella käytöllään, tai jotka eivät yleisesti ole käytössä tai tiedossa. Vaikka asiakkaan edustajat ovat käytännössä kurssihenkilökuntaa, tulee tässä huomioida että dokumenttiin voisivat tutustua myös muut asiakkaan edustajat. Yleensä kannattaa määritellä mieluiten liikaa termejä kuin liian vähän. Asiat kannattaa esittää tässä luettelossa aakkosjärjestyksessä. Esimerkiksi GUI, HCI, käyttäjä, ryhmähaastettelu yms. Tässä voidaan myös purkaa englanninkieliset lyhenteet (WEfI = Windowing Environment for Idiots), tai sitten saman tien suomentaa nekin (WSfI = Windowing Environment for Idiots, keskivertokäyttäjän käyttöliittymä). Se miten menetellään, on projektikohtainen tyylikysymys. Tässä kohdassa voidaan määritellä myös dokumentissa käytetyt merkintätavat. Esimerkki tästä on esitetty taulukossa 1. "Varatut sanat"eli "avainsanat"ja toimintojen tms. nimet korostetaan tekstissä jollakin tapaa, se helpottaa huomattavasti lukemista. [Osm13] Addy Osmani. Finding and Fixing Mobile Web Rendering Issues. Teoksessa. The Smashing Book #4. New Perspectives on Web Design. Toim. Vitaly Friedman. Freiburg, Germany: Smashing Magazine GmbH, 2013, s /10

5 2. KÄYTTÄJÄTUTKIMUS 2.1 Käytetyt tutkimusmenetelmät Tsääsä kuvataan pääpiirteissään käytetyt tutkimusmenetelmät teoreettisella tasolla. Lisäksi perustellaan, miksi on valittu juuri tämä menetelmä ja kuvataan tutkimusmenetelmän käytännön toteutus. 2.2 Tutkimussuunnitelma 2.3 Tulokset Tähän kohtaan kirjataan käyttäjätutkimussuunnitelma. Esimerkiksi kerrotaan: Ketä tutkitaan? Kuinka monta käyttäjää? Miksi? Missä tutkimus suoritetaan? Miten? Koska? Ja niin edelleen (katso harjoitustyöohje). Mahdolliset kyselylomakkeet ja haastattelurungot liitetään dokumenttiin lopullisessa ulkoasussaan liitteiksi. Kun käyttäjätutkimus on suoritettu, on syytä myös todeta, kuinka suunnitelmat käytännössä toteutuivat ja tehtiinkö vielä muutoksia suunnitelmiin. Kohdassa esitetään yhteenveto tutkimuksesta sekä keskeiset tulokset. Kaaviot ja taulukot voidaan laittaa myös dokumentin liitteeksi. Tässä kohdassa mietitään myös, miten tuloksia voidaan hyödyntää järjestelmän suunnittelussa myöhemmin. Saatiinko esim. joitain lisävaatimuksia? Lisäksi arvioidaan käyttäjätutkimuksen onnistumista kokonaisuudessaan. 2.4 Tulevat tutkimukset Tässä kohdassa pohditaan, miten tutkimussuunnitelmaa tulisi muokata, mikäli kyseessä ei olisi harjoitustyö vaan todellinen tilaus. Miten tutkimus tulisi tehdä ja millainen otoskoko vaadittaisiin? /10

6 3. KÄYTTÄJÄT, KÄYTTÖKONTEKSTI, PERSOONAT JA KÄYTTÄ- JÄKOKEMUS Tässä luvussakuvataan lyhyesti järjestelmän käyttäjät ja käyttökonteksti. 3.1 Käyttökonteksti 3.2 Käyttäjät 3.3 Persoonat Tässä kerrotaan laajempi käyttökonteksti johon tuote tai järjestelmä liittyy. Kohdassa kuvataan järjestelmän sijoittelu, esim. voidaanko järjestelmää käyttää etänä? Onko järjestelmän käytölle varattu tietty/tietyt pc:t vai toimiiko järjestelmä kokonaan erillisissä laitteissa. Kuinka monta käyttöpistettä on ja missä nämä sijaitsevat? Lisäksi kerrotaan, liittyykö järjestelmän käyttökontekstiin oheiskalusteita, kuten pöytätasot ja tuolit, sekä arvioidaan käyttökontekstia yleensä. Entä millainen on järjestelmän sosiaalinen käyttökonteksti? Käyttökontekstia voidaan myös selventää kuvin. Yksinkertaisetkin hahmotelmat selventävät asiaa usein paremmin kuin pelkkä teksti. Kuvat voi laittaa myös liitteeksi, mikäli dokumenttirunkoon upottaminen on hankalaa. Tässä kohdassa määritellään keitä ovat järjestelmän käyttäjät. Millaisia käyttäjäryhmiä järjestelmällä on? Kuuluuko käyttäjäryhmään esim. liikuntarajoitteisia? Onko kaikilla käyttäjillä samanlaiset tarpeet? Miten eri käyttäjäryhmät huomioidaan ja miksi? Kohdassa arvioidaan myös käyttäjien koulutusta varsinkin mitä pitää osata, jotta voi käyttää tätä järjestelmää. Tähän myös kirjataan kuinka usein järjestelmää käytetään, esimerkiksi päivittäin tai viikoittain. Miten tämä vaikuttaa käyttöön ja erilaisten käyttäjäryhmien huomioimiseen? Tämä tehdään käyttäjätutkimuksen pohjalta. Tässä kuvataan järjestelmän käyttäjäryhmiä vielä tarkemmin persoonien avulla. Persoonan kuvauksen avulla muodostetaan yksityiskohtaisia kuvitteellisia esimerkkihenkilöitä, jotka kuvastavat kutakin käyttäjäryhmää. Persoona kuvataan sanallisesti, mutta myös kuvan saa mielellään liittää tukemaan kuvausta. Kuvauksesta tulee pystyä hahmottamaan käyttäjäryhmä yksityiskohtaisesti /10

7 3.4 Käyttäjäkokemus Tämä tehdään käyttäjätutkimuksen pohjalta. Tässä kerrotaan miten käyttäjät kokevat nykyisen käytännön/järjestelmän ja minkälaisia kokemuksia he haluaisivat uudelta järjestelmältä. Miten onnistunut tai epäonnistunut suoriutuminen tehtävästä vaikuttaa käyttäjäkokemukseen. Mitkä ovat tärkeimmät järjestelmän käyttäjäkokemukseen vaikuttavat tekijät ja millä keinoilla järjestelmän käyttäjäkokemusta voisi parantaa käyttäjän näkökulmasta /10

8 4. KÄSITTEELLINEN SUUNNITTELU 4.1 Käsitteellinen malli Tässä kuvataan järjestelmän käsitteellinen malli loppukäyttäjän kannalta sekä sanallisesti että kaaviolla. Kaaviossa ei tarvitse noudattaa mitään tiettyä kuvauskieltä tai mallia, mutta sen tulee olla helposti tulkittavissa. Olennaisinta on loppukäyttäjän näkökulma: tässä vaiheessa ei siis suunnitella järjestelmää esim. tietokantojen tasolla /10

9 5. KÄYTETTÄVYYDEN JA KÄYTTÄJÄKOKEMUKSEN TAVOITTEET Tähän kirjataan käytettävyyden ja käyttäjäkokemuksen tavoitteet, jotka ovat järjestelmän kannalta tärkeitä. Mitä käytettävyydeltään hyvän tuotteen ominaisuuksia järjestelmällä tulee olla? Miksi juuri nämä ominaisuudet ovat loppukäyttäjien kokemusten kannalta tärkeitä? Lisäksi kuvataan lyhyesti, mitä ko. ominaisuus järjestelmän kannalta tarkoittaa eli miten asian tulisi näkyä loppukäyttäjälle? Esimerkkiviittaus [Osm13] /10

10 6. LIITTEET Tähän kirjataan lista liitteistä. Liitteitä ovat esimerkiksi haastattelurungot, haastattelujen muistiinpanot, mahdollinen muu haastatteluissa koottu materiaali ja mahdolliset koostetut vastaukset /10

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo )

Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) 1 (13) Käytettävyysohjattu vuorovaikutussuunnittelu: JFunnel malli ( käytettävyyssuppilo ) Timo Jokela, FT timo.jokela@joticon.fi Tiivistelmä Tämän dokumentissa kuvataan käyttäjäkeskeisen suunnittelun

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU STARTUP-YRITYKSISSÄ

KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU STARTUP-YRITYKSISSÄ AALTO-YLIOPISTO Perustieteiden korkeakoulu Informaatioverkostojen koulutusohjelma Emil Virkki KÄYTTÄJÄKESKEINEN SUUNNITTELU STARTUP-YRITYKSISSÄ Kandidaatintyö Helsinki, 25.11.2012 Vastuuopettaja: Stina

Lisätiedot

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN

OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN OHJEITA TYÖSELOSTUKSEN LAATIMISEEN Raportointi kuuluu tärkeänä osana jokaisen fyysikon työhön riippumatta siitä työskenteleekö hän tutkijana yliopistossa, opettajana koulussa vai teollisuuden palveluksessa.

Lisätiedot

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON

OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON OHJEITA OPINNÄYTETYÖN TEKOON 6/2009 SISÄLLYS 1 1 JOHDANTO... 2 2. OPINNÄYTETYÖN PROSESSI... 4 2.1 AIHEEN VALINTA... 5 2.2 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMISSUUNNITELMA... 5 2.3 OPINNÄYTETYÖN VALMISTUTTUA... 5 3

Lisätiedot

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET

PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET PERUSTUTKINNON OPINNÄYTETYÖN OHJEET Luonnonvara- ja ympäristöala Metsäalan perustutkinto Opinnäytetyö Opiskelijan nimi/nimet ja ryhmätunnus työn valmistumiskuukausi / 2008 SISÄLLYS 1. MIKSI OPINNÄYTETYÖ?

Lisätiedot

Käyttäjätarpeet käyttöliittymäsuunnittelun lähtökohtana Esitys Automaatiopäivillä '99

Käyttäjätarpeet käyttöliittymäsuunnittelun lähtökohtana Esitys Automaatiopäivillä '99 AUTOMAATIO Käyttäjätarpeet käyttöliittymäsuunnittelun lähtökohtana Esitys Automaatiopäivillä '99 Sirra Toivonen, Matti Vuori & Jouni Kivistö-Rahnasto VTT Automaatio, PL 1306, 33101 TAMPERE, Finland Puh.

Lisätiedot

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA

YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA YLE-UUTISPALVELUN ARVIOINTISUUNNITELMA ( http://yle.fi/uutiset/) 01.10.2013 Verkkopalvelun laadukkuus ja arviointi MAT 81100 Tampereen teknillinen yliopisto Pekka Laaksonen Juho Ylikojola Marjaana Putro

Lisätiedot

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin?

Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Tapaustutkimus: Miten käyttäjälähtöisyys ja Universal Design on otettu huomioon suunnitellessa käyttöliittymää kuntoharjoituslaitteisiin? Lapin yliopisto Taiteiden tiedekunta Teollinen muotoilu Syksy 2013

Lisätiedot

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys

Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys TEKNILLINEN KORKEAKOULU Elektroniikan, tietoliikenteen ja automaation tiedekunta Ilari Pulkkinen Käytettävyystutkimuksen yksiselitteisyys Kandidaatin työ Espoo 10.12.2008 Työn ohjaaja: Dosentti Timo Korhonen

Lisätiedot

Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä

Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Selkokielisten Internet-sivujen käytettävyys kehitysvammaisilla käyttäjillä Diplomityö suoritettu osana diplomi-insinöörin tutkintoa Espoo, 5.12.2004 Valvoja:

Lisätiedot

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net

Kotisivujen abc. Kotisivujen abc s. 1 www.planeetta.net Kotisivujen abc Sisällysluettelo: Kotisivujen abc... s. 1 1. Perusteet... s. 2 2. Suunnittelu... s. 5 3. Koosto... s. 9 4. Julkaisu... s. 12 5. Ylläpito ja päivitys... s. 14 6. Markkinointi... s. 15 Kotisivut

Lisätiedot

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN

Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Marko Forsell B JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN B: Ajankohtaista - Aktuellt Marko Forsell JOHDANTO TIETEELLISEEN KIRJOITTAMISEEN Centria ammattikorkeakoulu 2013 1 JULKAISIJA: Centria ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen...

Sisältö Johdanto... 3 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 Esimerkki palvelutuotteistamisesta... 8 Mallipohjia tuotteistamiseen... Sisältö 1 Johdanto... 3 1.1 Työkirjan sisällöstä... 3 1.2 Yleistä tuotteistamisesta... 3 2 Palvelutuotteistaminen käytännössä... 4 2.1 Valmennuspalvelun perusrunko... 5 2.2 Palvelun vaiheiden perustietolomake...

Lisätiedot

Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2013. 1 Johdanto. 2 Harjoitustyön käytännönjärjestelyt ja aikataulu. Versio 0.16 18.3.2013

Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2013. 1 Johdanto. 2 Harjoitustyön käytännönjärjestelyt ja aikataulu. Versio 0.16 18.3.2013 Versio 0.16 18.3.2013 Ohjelmistoarkkitehtuurit harjoitustyö 2013 1 Johdanto Harjoitustyön aiheena on suunnitella musiikinkuuntelupalvelu TUTifyn ohjelmistoarkkitehtuuri. Jokainen yksittäinen harjoitustyöryhmä

Lisätiedot

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen

Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen. Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Pekka Belt, Matti Möttönen & Janne Härkönen Vinkkejä väitöskirjaprosessin nopeuttamiseen Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita 1 / 2010 Oulun yliopiston Tuotantotalouden osaston työpapereita

Lisätiedot

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus

PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus 1 (1) PK-yrityksen CRM-järjestelmän hankinta ja toteutus Business Databases Oy Seppo Lavikka Business DataBases Oy, Tekniikantie 12, 02150 Espoo, puh: (09) 251 731 47, seppo.lavikka@bdb.fi, www.bdb.fi

Lisätiedot

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle

Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle AALTO-YLIOPISTO TEKNILLINEN KORKEAKOULU Informaatio- ja luonnontieteiden tiedekunta Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Käyttöliittymät mobiililippujen ostamiselle Kandidaatintyö 13.11.2010 Markus Väänänen

Lisätiedot

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa

Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa Mitä tulikaan sovittua? Yksityisyydensuoja internetpalveluiden sopimuksissa 28.10.2014 Sisällysluettelo 1 Taustaa... 3 1.1 Internetin palveluista... 3 1.2 Sopimuksen syntyminen... 3 1.3 Internetpalvelusopimuksen

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius

Verkkokirjoittaminen. Anna Perttilä Tarja Chydenius Verkkokirjoittaminen Anna Perttilä Tarja Chydenius 1 Suosi lyhyttä tekstiä 2 Kenelle kirjoitat 3 Helpota lukijan työtä; lajittele tekstisi 3.1 Otsikot 3.2 Johdanto 3.3 Väliotsikot 3.4 Pääteksti 4 Linkit:

Lisätiedot

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma

Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma Kauppatieteellinen tiedekunta Johtaminen Kandidaatintutkielma SOSIAALISEN MEDIAN KÄYTTÖ REKRYTOINNISSA TYÖNANTAJAN NÄKÖKULMASTA The Use of Social Media in Recruiting From the Perspective of Employer 11.5.2014

Lisätiedot

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA

EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA EXCELIN HYÖDYNTÄMINEN TALOUSHALLINNON RAPORTOINNISSA Elisa Laitinen Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Liiketalous Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Tekijä(t) Laitinen, Elisa Julkaisun laji

Lisätiedot

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille

Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille TEKNILLINEN KORKEAKOULU Tietotekniikan osasto Tietotekniikan tutkinto-ohjelma Virtuaaliyhteisön hyöty ja arvo sen jäsenille Kandidaatintyö Olli Huotari Ohjelmistoliiketoiminnan laboratorio Espoo 2008 TEKNILLINEN

Lisätiedot

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen

Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! Riitta Salo-Kauppinen 1 Julkaise raportti! MTT Kasvu - ja MTT Tiede -sarjan kirjoitusohjeet Riitta Salo-Kauppinen ISBN 978-952-487-237-9 Verkkojulkaisu) ISSN 1798-1832 (Verkkojulkaisu)

Lisätiedot

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ

VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ VERKKOSIVUT KESKI-SUOMEN LIITON SIDOSRYHMÄVIESTINNÄSSÄ Elisa Koivikko ja Nina Willman Yhteisöviestinnän pro gradu -tutkielma Viestintätieteiden laitos Jyväskylän yliopisto Marraskuu 2006 2 Tiedekunta HUMANISTINEN

Lisätiedot

Toni Kettukangas. YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan

Toni Kettukangas. YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan Toni Kettukangas YRITTÄÄKÖ ALLI? Tutkimus teatteri-ilmaisun ohjaajaopiskelijoiden asenteista kulttuuriyrittäjyyttä kohtaan Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Esittävän taiteen koulutusohjelma

Lisätiedot

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen

Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa Järjestöjen kouluvierailuopas kansainvälisyyskasvatukseen Kylässä koulussa -oppaan työstämiseen osallistuneet järjestöt: Suomen YK-liitto Kepa ry Plan Suomi Säätiö Amnesty International

Lisätiedot

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa

ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424. Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko. Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa ESPOO 2008 VTT TIEDOTTEITA 2424 Sanna-Kaisa Ilomäki, Magnus Simons & Timo Liukko Kohti yritysten vuorovaikutteista kehitystoimintaa VTT TIEDOTTEITA RESEARCH NOTES 2424 Kohti yritysten vuorovaikutteista

Lisätiedot

PROSESSIEN MALLINNUSOHJE

PROSESSIEN MALLINNUSOHJE PROSESSIEN MALLINNUSOHJE Prosessien mallintamisen lähtökohtana on, että organisaation johto on tunnistanut prosessit ja määritellyt niille omistajat. Nämä prosessit esitetään prosessikarttana (A4). Tämä

Lisätiedot

Kuntien verkkoviestintäohje

Kuntien verkkoviestintäohje Kuntien verkkoviestintäohje Toimittanut Pi Krogell-Magni Kirjoittajat Tony Hagerlund Johanna Ilves Teija Järvelä Pi Krogell-Magni Alina Kujansivu Leena Kuupakko Tommy Lahti Päivi Lazarov Eija Marttila

Lisätiedot

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen

Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Suunnittelumallien systemaattinen yhdistäminen Jussi Lehikoinen 23.5.2007 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytiede Pro gradu -tutkielma Tiivistelmä Suunnittelumallit esittävät aiemmin hyväksi havaittuja

Lisätiedot