UUTTA MUISTISAIRAUKSIEN TUTKIMUKSESTA JA HOIDOSTA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "UUTTA MUISTISAIRAUKSIEN TUTKIMUKSESTA JA HOIDOSTA"

Transkriptio

1 UUTTA MUISTISAIRAUKSIEN TUTKIMUKSESTA JA HOIDOSTA Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti PET- keskus, TYKS Lääkärikeskus Mehiläinen, Turku

2 Viime aikoina paljon lisätietoa Eri muistisairauksien tyypillisistä piirteistä ja niiden kulusta - mahdollisuus varhaiseen diagnoosiin Oireiden taustalla olevista aivomuutoksista - uudet hoitomahdollisuudet Riskitekijöistä - ennaltaehkäisyn mahdollisuus

3 MUISTI VOI HEIKENTYÄ MONISTA SYISTÄ! väsymys kiputilat masennus uupumus stressi TYÖMUISTI, TARKKAAVUUS TOIMINNANOHJAUS lääkitys, nautintoaineet aistipuutokset jännitys

4 USEIN PARANNETTAVIA MUISTIPULMIEN SYITÄ Aineenvaihdunnan häiriöt Puutostilat Kallonsisäiset syyt ETENEVIÄ MUISTISAIRAUKSIA Alzheimerin tauti (AT) n % Aivoverenkiertosairaudet (AVH) n % eli verenkiertoperäinen eli vaskulaarinen dementia Lewyn kappale tauti n. 10 % Muut syyt (mukaan lukien alle 10 % otsalohkorappeutumat) Usein iäkkäillä AT + aivojen verenkiertomuutoksia

5 Alzheimerin tauti - tyyppipiirteitä Uusien asioiden oppiminen ja mielessä säilyttäminen heikentyneet (tapahtumamuistin häiriö) Alkaa vähitellen ja etenee melko tasaisesti tietyin vaihein Lisääntyvät muutokset muissakin tiedonkäsittely- eli kognitiivisissa toiminnoissa - kielelliset toiminnot (puheen tuotto ja ymmärtäminen) - hahmotuskyky (ympäristö, oma keho) - kätevyys Käytösoireita (masennus, aloitekyvyttömyys, levottomuus, ahdistuneisuus, harhat, aggressiivisuus) Toimintakyvyn heikentymistä Neurologisessa tutkimuksessa ei yleensä halvausoireita, tuntopuutoksia yms. Lieviä Parkinsonin taudin kaltaisia oireita (kävelyn hidastumista, jähmeyttä, jäykkyyttä, vapinaa) saattaa olla Tyypillisiä aivomuutoksia: hermosolukato ja beta-amyloidi-valkuaisainetta sisältävät kasautuma (plakit) ja tau-valkuaisainetta sisältävät hermosolunsisäset kaksoiskierteiset säikeet Aivojen magneettikuvauksessa tyypillisiä muutoksia Alzheimerin taudin diagnoosi ei ole enää poissulkudiagnoosi!

6 Alzheimerin taudin vaiheet MMSE MCI=LIEVÄ KOGNITIIVINEN HEIKENTYMINEN VARHAINEN AD MMSE LIEVÄ ALZHEIMER-DEMENTIA: MMSE KESKIVAIKEA ALZHEIMER- DEMENTIA: MMSE VAIKEA ALZHEIMER- DEMENTIA: MMSE 12-0 VUOSIA Mukailtu: Reisberg et al Alzh Dis Assoc Disord, 1994, 8

7 - potilaan kokema ja omaisen vahvistama etenevä muistin heikentyminen vähintään 6 kk ajan - objektiivisesti todennettavissa oleva tapahtumamuistin heikentyminen - tapahtumamuistin heikentyminen voi esiintyä yksin tai yhdessä muiden tiedonkäsittelyoireiden (kognitiivisten oireiden) kanssa Alzheimerin taudin varhainen diagnoosi ei edellytä laaja-alaista kognitiivisten toimintojen heikentymistä eikä välttämättä toimintakyvyn merkittävää heikentymistä

8

9

10 Aivoselkäydinneste Beta-amyloidi- ja tau-valkuaisaineiden mittaaminen selkäydinnestenäytteestä - matala beta-amyloidi- ja korkea tau-pitoisuus tukevat Alzheimerin taudin diagnoosia - normaali tulos ei varmuudella poissulje Alzheimerin tautia Jos henkilöllä on tapahtumamuistin heikentymistä + selkäydinnestenäytteessä matala beta-amyloidi- ja korkea tau-pitoisuus ennusta se voimakkaasti Alzheimerin taudin kehittymistä myöhemmin

11 SELKÄYDINNESTETUTKIMUKSET AT-tyyppiset muutokset - korkea tau - matala beta-amyloidi (Aβ42) Todettavissa jo MCI-potilailla joilla seurannassa diagnosoitiin AT Ο verrokit MCI - AT Andreasen et al. 2006

12 PET PET= Positron Emission Tomography Kuvantamismenetelmä, joka käyttää hyväksi lyhytikäisiä (2 min - 2 h) radioaktiivisia isotooppeja Elimistön toiminnan tutkimista

13 Aivojen aineenvaihdunta: Fluorodeoxyglucose - [ 18 F]FDG Alzheimer Control

14 yypillinen 18 F-FDG PET löydös Alzheimerin taudissa 9-vuotias nainen, jolla lisääntyvässä määrin muistiongelmia. Tapahtumauisti heikentynyt, tavarat kadoksissa, pukee vaatteet epäasianmukaisesti. RI:ssä hippocampusatrofiaa 1 / 4. Kellotaulu 3 / 6, MMSE-pisteet 26 / 30.

15 ivojen metabolian PET-kuvantaminen 18 F-FDG:llä MRI 70-vuotias nainen, jolla kahden vuoden aikana toiminnanohjauksen ja tarkkaavuuden heikkenemistä ja sanojen hakua. MRI:ssä vain vähäisiä muutoksia. PET: Voimakas symmetrinen hypometabolia frontaali- ja temporaalilohkojen etuosissa 18 F-FDG PET Frontotemporaalinen dementia

16 Amyloidiplakit keskeisiä Alzheimerin taudissa havaittavia aivomuutoksia solunulkoisia liukenemattoman beta-amyloidi (A ) valkuaisaineen (proteiinin) kertymiä tällä hetkellä kehitellään monia lääkkeitä, jotka vaikuttavat eri tavoin amyloidin kertymistä estävästi

17 Alzheimerin tauti aivomuutokset Amyloidiplakit Kaksoiskierteiset säikeet (neurofibrillivyyhdit)

18 [ 11 C] PIB Alzheimer Verrokki

19 Aivojen amyloidikuvantaminen PET-menetelmällä Kyseessä 62-vuotias mies, jolla 2-3 vuoden aikana tapahtumamuistin heikkoutta. Äidillä Alzheimerin tauti todettu 65-vuotiaana. MRI:ssä ei degeneratiivisen sairauden kuvaa. Likvorin FosTau koholla 74 pg/ml ja amyloidiproteiini alentunut 335pg/ml Aivojen 11 C-PIB PET C-PIB-PET MRI FLAIR

20 [ 11 C]PIB lievässä kognitiivisessa heikentymisessä (MCI) Alzheimerin taudin riskitila Frontal cortex * Parietal cortex Posterior cingulate * Lateral temporal cortex * [ 11 C]PIB uptake * * * * * * * * * * * * * MCI Controls MCI Controls MCI Controls MCI Controls

21 [ 11 C]PIB AD MCI - AD MCI - MCI Verrokki

22 - Nämä uudet ehdotetut Alzheimerin taudin kriteerit ovat vielä tutkimuskäytössä ja selvityksiä tarvitaan osoittamaan niiden hyödyllisyys ennen kuin niitä sovelletaan kliiniseen käyttöön

23 Samanaikaispatologia Alzheimer-patologia yleistä - dementoituneilla Parkinson-potilailla - Lewyn kappale - dementiassa - verenkiertoperäisessä (vaskulaarisessa) dementiassa - pidä mielessä samanaikaisen Alzheimer-prosessin mahdollisuus - Alzheimer-lääkkeillä todennäköisesti positiivinen vaikutus Hughes 1993, Jellinger 2002, Mann et al. 1990, Hurtig et al. 2000, Emre 2003, McKeith et al. 2003

24 77-vuotias mies. Verenpainetauti. Vasemmalla puolioireet, jotka asteittain korjautuivat Aivojen MRI: verenkiertoperäisiä muutoksia Dg: Verenkiertoperäinen eli vaskulaarinen dementia Alzheimerin tauti + aivojen verenkiertomuutokset

25 Alzheimerin tauti + aivojen verenkiertomuutokset Jo aiemmin asteittain, vaivihkaa tapahtumamuistin heikentyminen edeten keskivaikeaan dementiaan. MMSE 13, CDR2, GDS 5 Uusi MRI vuoden kuluttua, T1 koronaalileike Dg: Alzheimerin tauti + aivojen verenkiertomuutokset Vaste asetyylikoliinilääkkeelle positiivinen

26 Muistisairauksien lääkehoito Ei ole olemassa yleistä muistilääkettä Nykyiset lääkkeet on tarkoitettu tiettyihin muistisairauksiin liittyvien muisti- ja muiden tiedonkäsittelyongelmien ja muiden oireiden hoitoon Tämänkin vuoksi muistisairauden oikea ja varhainen diagnoosi on tärkeää Muistin toimintaan voidaan vaikuttaa ja muistihäiriösairauksia ennaltaehkäistä monilla elämäntapoihin liittyvillä valinnoilla

27 HOITOVASTEEN OIKEAT ODOTUKSET LIEVÄSSÄ VAIHEESSA tilan vakiintuminen tai oireiden odotettua hitaampi eteneminen KESKIVAIKEASSA VAIHEESSA toimintakyvyn säilyminen tai koheneminen VAIKEASSA VAIHEESSA käytösoireiden helpottuminen Hoitovastetta tulee seurata säännöllisesti! Erkinjuntti, Raivio, Rantala, Rinne 2007

28 Alzheimerin taudin lääkehoito Asetyylikoliinilääkkeet: - donepetsiili: Aricept, Doneratio - rivastigmiini: Exelon - galantamiini: Reminyl Liiallisen glutamaattivaikutuksen esto - memantiini, Ebixa E-vitamiini (vakuuttava näyttö puuttuu)

29 Asetyylikoliinilääkkeet Kauppanimi Vaikuttava aine Annostus Aterian kera Aricept donepetsiili 5 tai 10 mg x1 Ei Doneratio Exelon rivastigmiini 3-6 mg x 2 Kyllä 4,6 mg tai 9,5 mg x1 (laastari) Reminyl galantamiini mg x 1 Kyllä

30 Alzheimerin taudin asetyylikoliinilääkkeistä hyötyä myös Lewyn kappale dementiassa (ei vielä virallinen käyttöaihe) Parkinsonin tautiin liittyä dementiassa Vaskulaarisessa dementiassa erityisesti sen tietty alatyyppi (ei vielä virallinen käyttöaihe) Aivovammoissa (ei vielä virallinen käyttöaihe)

31 Liiallisen glutamaattivaikutuksen esto Suomessa markkinoilla memantiini (Ebixa ) Tehoa Alzheimerin taudin kaikissa vaiheissa Kohenemista tiedonkäsittelytoiminnoissa, päivittäisissä toiminnoissa selviytymisessä, omaisen jaksamisessa Voidaan annostella kerran vuorokaudessa (20 mg x 1) Voidaan käyttää yhdessä asetyylikoliinilääkkeiden kanssa (eri vaikutusmekanismi)

32 Uutta Alzheimerin taudin lääkehoidossa Yhdistelmähoito (asetyylikoliinilääke + memantiini) Eri välittäjäainejärjestelmiin vaikuttavat lääkkeet (mm. Dimebon-niminen lääke tutkimuksissa Suomessa) Riskitekijöihin (korkea verenpaine, verensokeri, kolesteroli) vaikuttaminen Amyloidi-valkuaisaineen kertymiseen vaikuttava hoito - monia lääkeaineita tutkimuksissa (mm. Suomessa) Tau-valkuaisaineeseen vaikuttavat hoidot (mm. Rember-niminen lääke) Tulehduskipulääkkeistä, estrogeeneistä, kolesterolilääkkeistä, diabeteslääkkeistä, kasvutekijöistä menossa tutkimuksia

33 Dimebon Antihistamiini (dimeboliini) ( allergialääke ) 183 (89:llä aktiivilääke, 94:llä lumelääke) lievää - keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavaa potilasta käytti lääkitystä 26 viikon ajan Dimebon paransi lumelääkkeeseen verrattuna - tiedonkäsittelytoimia - päivittäistä toimintakykyä - käytösoireita Hyvin siedetty, tavallisimmat haitat suun kuivuminen, masennusoireet Juuri julkaistussa usean sadan potilaan tutkimuksessa ei havaittu eroa lumelääkkeeseen verrattuna Lisätutkimuksia käynnissä, mm. Suomessa

34 Metyleenisinin johdannainen Rember Soluviljelmissä estää tau-valkuaisainetta muodostamasta hermosoluja tuhoavia kaksoiskierteisiä säkeitä (neurofibrillikimppuja Alustavissa tutkimuksissa (321 potilasta, 6 kk hoito) Remberhoidossa olleilla tiedonkäsittelytoiminnot paranivat ja oireiden eteneminen hidastui 81% lumelääkkeeseen verrattuna Lisätutkimuksia käynnissä

35 Amyloidiin vaikuttavat hoidot beta-amyloidi pilkotaan esiasteestaan eli amyloidin esiasteproteiinista (amyloid precursor protein, APP) beta-amyloidi on herkkä sakkautumaan ja muodostamaan kertymiä (plakkkeja) todennäköisesti vapaat, liukoiset beta-amyloidin muodot haitallisempia kuin plakit tällä hetkellä tutkimuksissa eri tavoin beta-amyloidin syntymistä ja kertymistä estäviä hoitoja

36 IMMUNOLOGINEN HOITO Käyttää hyväksi elimistön puolustusjärjestelmää Aktiivinen immunisaatio - rokote Passiivinen immunisaatio - vasta aineet Alzheimerin taudin immunologisen hoidon kehittely on keskittynyt beta-amyloidin kertymisen estämiseen / vähentämiseen

37 IMMUNOLOGINEN HOITO Nykyvaihe Alustavia positiivisia tuloksia vasta-ainehoidosta (bapineuzumab-niminen lääke) - III vaiheen tutkimus käynnissä (myös Suomessa) Rokote-tutkimus alkanut uudelleen parannetulla rokotteella (myös Suomessa) Useita erilaisia vasta-aineita ja rokotteita kehitteillä / alustavissa tutkimuksissa

38 MUISTIPULMIEN ENNALTAYHKÄISYN MAHDOLLISUUDET

39 ALZHEIMERIN TAUDIN RISKIÄ KOHOTTAVAT Aivoverenkiertosairaudet Korkea verenpaine Korkea kolesteroli Ylipaino Sokeriaineenvaihduntahäiriö Verisuonten kalkkeutuminen Masennus Pään vammat ALENTAVAT Koulutus Liikunta Henkinen aktiivisuus Sosiaalinen aktiivisuus Antioksidantit Kalaöljyt Verenpainelääkitys Kolesterolilääkkeet PUNAISELLA MERKITYT KOHOTTAVAT VERISUONISAIRAUKSIEN RISKIÄ VIHREÄLLÄ MERKITYT ALENTAVAT VERISUONISAIRAUKSIEN RISKIÄ

40 Alzheimerin taudin hoidettavia vaaratekijöitä Aivoverenkiertohäiriöt Verenpainetauti Korkea kolesteroli Sokeriaineenvaihdunnan häiriö Kohonnut riski 10 x 2-3 x 2 x 2 x Riskitekijät lisäävät yhdessä toistensa vaikutuksia Jos on esim. verenpainetauti, korkea kolesteroli ja sokeriaineenvaihdunnan häiriö, niin riski on jo n. 15 x

41 KOKONAISRISKI RATKAISEE! Ylipaino, liikunnan puute Korkea ikä, sukurasite sukupuoli Kohonnut kolesteroli Heikentynyt sokerinsieto ja diabetes Stressi Kohonnut verenpaine

42 Alzheimerin taudilta suojaavat mahdollisesti Statiinit (kolesterolilääkkeet) Antioksidantit (esim. E- ja C- vitamiini ja flavonoidit) Estrogeeni Tulehduskipulääkkeet Liikunta Sopiva ravinto Virikkeelinen ympäristö

43 Yhteenveto Alzheimerin tauti voidaan havaita lievässä vaiheessa jo ennen dementiaa - etenevä tapahtumamuistin heikentyminen on ydinpiirre Selkäydinnesteen matala beta-amyloidi- ja korkea tau-pitoisuus tukevat Alzheimerin taudin diagnoosia ja ennustavat taudin kehittymistä lievää kognitiivista heikentymistä sairastavilla Amyloidikuvantaminen vaikuttaa lupaavalta Uusia välittäjäainejärjestelmiin tai taudin kulkuun (beta-amyloidin ja tau-valkuaisaineen kertymiseen) vaikuttavia hoitoja on jo III faasin tutkimuksissa Muistisairauksien ennaltaehkäisyyn on nykytiedon valossa mahdollisuuksia

44 Tietosivustoja

45 Erkinjuntti, Alhainen, Rinne, Huovinen: Muistatko? Duodecim 2009

46 KIITOS!

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen

Lisätiedot

Muistisairauksien lääkehoito. Risto Vataja Ylilääkäri, neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri HUS Kellokosken sairaala

Muistisairauksien lääkehoito. Risto Vataja Ylilääkäri, neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri HUS Kellokosken sairaala Muistisairauksien lääkehoito Risto Vataja Ylilääkäri, neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri HUS Kellokosken sairaala Muistisairaudet: määrittelyä Dementian tilalle suositellaan termiä muistisairaus

Lisätiedot

Muistisairauksien diagnostiikan ja hoidon tulevaisuudennäkymiä

Muistisairauksien diagnostiikan ja hoidon tulevaisuudennäkymiä YLEISLÄÄKETIETEEN OPPIALA Muistisairauksien diagnostiikan ja hoidon tulevaisuudennäkymiä Jaakko Valvanne Geriatrian professori 5.10.2011 Valmisteltu yhteistyössä kahden suomalaisen huippuasiantuntijan

Lisätiedot

1(3) Timo Erkinjuntti Soveltava neurologian professori HYKS neurologian klinikka AIVOTERVEYS HAASTEENA MUISTI JA TIEDONKÄSITTELY

1(3) Timo Erkinjuntti Soveltava neurologian professori HYKS neurologian klinikka AIVOTERVEYS HAASTEENA MUISTI JA TIEDONKÄSITTELY 1(3) Timo Erkinjuntti Soveltava neurologian professori HYKS neurologian klinikka AIVOTERVEYS HAASTEENA MUISTI JA TIEDONKÄSITTELY Muistin ja tiedonkäsittelyn kannalta keskeisiä ovat verenkierron ja hermoston

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET. Timo Erkinjuntti. HYKS Neurologian klinikka,ylilääkäri

MUISTISAIRAUDET. Timo Erkinjuntti. HYKS Neurologian klinikka,ylilääkäri MUISTISAIRAUDET KÄYPÄ TUTKIMUS JA HOITO Timo Erkinjuntti HY Neurologian professori HYKS Neurologian klinikka,ylilääkäri VII Kansanterveyspäivät, Ikääntyvän väestön terveyshaasteet Marina Congress Center,

Lisätiedot

Kouvolan seudun Muisti ry / Levonen Tarja

Kouvolan seudun Muisti ry / Levonen Tarja MUISTISAIRAUS, mitä se on? sairaus, joka heikentää sekä muistia että muita tiedonkäsittelyn alueita Kielelliset toiminnot Näönvarainen hahmottaminen Toiminnanohjaus Muistisairaudet johtavat useimmiten

Lisätiedot

Suomessa on tällä hetkellä noin

Suomessa on tällä hetkellä noin Koonnut Sanna Muukka DEMENTIA SAIRAUDET Dementian käsite Muistihäiriö voi olla ohimenevä, hoidettavissa oleva, pysyvä tai etenevä. Etenevät muistihäiriöt johtavat dementiaan. Potilaalla ja omaisilla on

Lisätiedot

Joka kolmas 65-v. ilmoittaa muistioireita Suomessa 120 000 hlöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt 35 000 lievästä

Joka kolmas 65-v. ilmoittaa muistioireita Suomessa 120 000 hlöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt 35 000 lievästä MUISTISAIRAUDET Joka kolmas 65-v. ilmoittaa muistioireita Suomessa 120 000 hlöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt 35 000 lievästä dementiaoireesta kärsivää 95 000 vähintään keskivaikeasta

Lisätiedot

Muistisairaus työiässä Mikkeli 3.9.2014. Anne Remes Neurologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS

Muistisairaus työiässä Mikkeli 3.9.2014. Anne Remes Neurologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS Muistisairaus työiässä Mikkeli 3.9.2014 Anne Remes Neurologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS Muisti voi heikentyä monista syistä väsymys kiputilat masennus uupumus stressi MUISTI, KESKITTYMINEN

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN MUISTISAIRAUDET. Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET-keskus, TYKS

TYÖIKÄISTEN MUISTISAIRAUDET. Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET-keskus, TYKS TYÖIKÄISTEN MUISTISAIRAUDET Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET-keskus, TYKS MITÄ MUISTI ON? Osatoiminnoista koostuva kyky tallentaa mieleen uusia asioita ja tarvittaessa

Lisätiedot

Amyloidin kuvantaminen Alzheimerin taudissa

Amyloidin kuvantaminen Alzheimerin taudissa Noora Scheinin, Nina Kemppainen ja Juha O. Rinne KATSAUS Amyloidin kuvantaminen Alzheimerin taudissa Alzheimerin taudin etiologia on edelleen tuntematon, mutta aivomuutoksia ajatellaan syntyvän jopa vuosikymmenien

Lisätiedot

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Alzheimerin tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen MUISTILIITTO RY 2013 www.muistiliitto.fi Tämä esite löytyy myös Muistiliiton internet-sivuilta. Opas on tuotettu RAY:n tukemana.

Lisätiedot

Ajattele aivojasi pidä huolta muististasi. Minna Huhtamäki-Kuoppala

Ajattele aivojasi pidä huolta muististasi. Minna Huhtamäki-Kuoppala Ajattele aivojasi pidä huolta muististasi Minna Huhtamäki-Kuoppala Minna Huhtamäki-Kuoppala Leena Huhtala Johanna Ekola Outi Riihimäki Kulttuurista muistoja -hanke Katja Kujala Manar Ameli Palvelutuotanto

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry, Projektikoordinaattori Virpi Veijanen

Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry, Projektikoordinaattori Virpi Veijanen Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry, Projektikoordinaattori Virpi Veijanen Perustettu v. 1988 (Aiemmin P-H Dementiayhdistys ry) Kattojärjestönä Muistiliitto Toimialue 14 kuntaa Jäseniä n. 400, jäsenmaksu 15

Lisätiedot

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Vanhustyön koulutusohjelma 2011 JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT!

Lisätiedot

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Sisältö Julkaisija: Suomen dementiahoitoyhdistys Arkadiankatu

Lisätiedot

Miten muistihäiriötä voi estää tai hoitaa? 14.3.2014 Turku Merja Hallikainen, LT Kliininen tutkimusjohtaja Itä-Suomen yliopisto

Miten muistihäiriötä voi estää tai hoitaa? 14.3.2014 Turku Merja Hallikainen, LT Kliininen tutkimusjohtaja Itä-Suomen yliopisto Miten muistihäiriötä voi estää tai hoitaa? 14.3.2014 Turku Merja Hallikainen, LT Kliininen tutkimusjohtaja Itä-Suomen yliopisto Sidonnaisuudet LT, neurologian erikoislääkäri, vakuutuslääketieteen erityispätevyys

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY Parkinsonin taudin dementia Parkinsonin taudin muistisairaus Tietoa Tietoa sairastuneille, sairastuneille, omaisille, läheisille, hoitohenkilökunnalle hoitohenkilökunnalle PARKINSONIN

Lisätiedot

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat

Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat Lievää Alzheimerin tautia sairastavien henkilöiden ja heidän omaishoitajiensa sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttö ja siihen yhteydessä olevat tekijät Johanna Eronen Gerontologian ja kansanterveyden

Lisätiedot

AIVOJEN TERVEYS IKÄÄNTYESSÄ. Voimaseniorit 13.3.2014 Muistisairaudet Aivohalvaus Sairauksien ehkäisy

AIVOJEN TERVEYS IKÄÄNTYESSÄ. Voimaseniorit 13.3.2014 Muistisairaudet Aivohalvaus Sairauksien ehkäisy AIVOJEN TERVEYS IKÄÄNTYESSÄ Voimaseniorit 13.3.2014 Muistisairaudet Aivohalvaus Sairauksien ehkäisy NORMAALI IKÄÄNTYMINEN Uuden oppiminen hidastuu ja vaatii enemmän kertausta ja toisaalta keskittymiskyky

Lisätiedot

Alzheimerin tauti työikäisellä

Alzheimerin tauti työikäisellä Tieteessä katsaus Merja Hallikainen LT, kliininen tutkimusjohtaja Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö, neurologia Anne M. Remes professori,

Lisätiedot

MONTO, PANINA, PELTONEN, SIVULA, SOININEN

MONTO, PANINA, PELTONEN, SIVULA, SOININEN MONTO, PANINA, PELTONEN, SIVULA, SOININEN Alzheimerin tauti Lewyn kappale tauti Otsa-ohimolohkorappeuma Verisuoniperäinen muistisairaus Hitaasti etenevä aivosairaus, perimmäistä syytä ei tunneta. Varhainen

Lisätiedot

Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt. 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen

Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt. 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt 10.3.2008 Geriatrian erikoislääkäri Katri Laitinen Muistisairauksien hyvät hoitokäytännöt Suomalainen asiantuntijasuositus Suomen Alzheimer-tutkimusseuran kokoama

Lisätiedot

Vanhus ja päihteet - seminaari 24.5.2011 Turun AMK, Salon toimipiste Salon Muistiyhdistys, Projektityöntekijä Sari Nyrhinen

Vanhus ja päihteet - seminaari 24.5.2011 Turun AMK, Salon toimipiste Salon Muistiyhdistys, Projektityöntekijä Sari Nyrhinen Vanhus ja päihteet - seminaari 24.5.2011 Turun AMK, Salon toimipiste Salon Muistiyhdistys, Projektityöntekijä Sari Nyrhinen Suomessa joka viides työikäinen ja joka kolmas yli 65-vuotias ilmoittaa muistioireita

Lisätiedot

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti

TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti TunneElämää Muistioireiden ja masennuksen tunnistaminen ja hoitoonohjausmallin kehittäminen Hankkeen loppuraportti 2008-2011 Piia Hautala Leena Huhtala Minna Huhtamäki-Kuoppala Heli Ridanpää Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

Aivoverenkiertosairaus ja kognitiivinen heikentymä: huomio varhaisvaiheeseen

Aivoverenkiertosairaus ja kognitiivinen heikentymä: huomio varhaisvaiheeseen Katsaus tieteessä Susanna Melkas LT, neurologian ylilääkäri HUS, Lohjan sairaala susanna.melkas@hus.fi Hanna Jokinen dosentti, neuropsykologian erikoispsykologi HYKS, neurologian klinikka Jukka Putaala

Lisätiedot

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen VErISUONIPERÄINEN MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Erilaisia aivoverenkiertohäiriöiden ja aivojen verisuonten vaurioiden aiheuttamia muistisairauksia kutsutaan verisuoniperäisiksi

Lisätiedot

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

VErISUONIPERÄINEN. MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen VErISUONIPERÄINEN MUISTISAIRAUS Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen MUISTILIITTO RY 2013 www.muistiliitto.fi Tämä esite löytyy myös Muistiliiton internet-sivuilta. Opas on tuotettu RAY:n

Lisätiedot

Aivot ja alkoholi. Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta

Aivot ja alkoholi. Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta Aivot ja alkoholi Keijo Koivisto, ylilääkäri, ta-johtaja Seinäjoen keskussairaala, neurologian ty, kta Kyllä sitä viinaa menee! Alkoholijuomien kokonaiskulutus vuosina 1960 2006 (stakes) VIINANJUONTI KASVUSSA

Lisätiedot