Mitä uutta muistisairauksien lääkehoidossa?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mitä uutta muistisairauksien lääkehoidossa?"

Transkriptio

1 Mitä uutta muistisairauksien lääkehoidossa? Juha Rinne Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Valtakunnallinen PET keskus ja neurologian klinikka Turun yliopisto ja TYKS PL Turku Puh: Turku PET Centre

2 Muistisairaudet Muistin toiminta voi heikentyä monesta syystä (ohimenevät, parannettavat, pysyvät jälkitilat ja etenevät syyt) Eteneviä muistisairauksia: Alzheimerin tauti (AT) n. 70 % Aivoverenkiertosairauteen liittyvä muistisairaus % (joista AT + aivoverenkiertosairaus n. 10%:lla) Parkinsonin taudin muistisairaus ja Lewyn kappale -tauti (LKT) % Otsa-ohimolohkorappeumat n. 5 %

3 Muistisairauksien lääkehoidon haasteita Eri muistisairauksien lopullinen syy on epäselvä Aivomuutoksia alkaa syntyä jo vuosia ennen näkyviä oireita Muistisairauksissa tavataan monia aivomuutoksia, joiden keskinäinen ajallinen ilmaantuminen ja yhteisvaikutukset ovat epäselviä

4 Muistisairauksien lääkehoidon nykytila Kun diagnoosiksi varmistuu Alzheimerin tauti (AT) Parkinsonin taudin muistisairaus (PT-muistisairaus) Lewyn kappale -tauti (LKT) AT + AVH* AT + LKT tai AT + PT-muistisairaus, tulee aina harkita kohdennettua oireenmukaista hoitoa muistisairauslääkkeillä. Potilaalla voi olla samanaikaisesti piirteitä monista muistisairauksista, jotka kaikki tulee huomioida hoidon suunnittelussa. * AVH = aivoverenkiertosairaudet: isojen suonten tauti, pienten suonten tauti ja tiedonkäsittelytoimintojen kannalta kriittiset sijaitsevat infarktit

5 Muistisairauksien lääkehoidon nykytila Nykyiset muistisairauslääkkeet perustuvat muistisairauksissa (erityisesti Alzheimerin taudissa) havaittuihin biokemiallisiin aivomuutoksiin - asetyylikoliini-nimisen välittäjäaineen toiminnan heikentyminen - glutamaatti-välittäjäaineen toiminnan lisääntyminen Asetyylikoliini-lääkkeitä - donepetsiili - rivastigmiini - galantamiini Glutamaattitoimintaan vaikuttava lääke - memantiini

6 Muistisairauksien lääkehoidon nykytila Alzheimerin taudissa - asetyylikoliini-lääke - memantiini - yhdistelmähoito Parkinsonin taudin muistisairaus - asetyylikoliini-lääke (rivastigmiini) Aetyylikoliinilääkkeistä hyötyä myös (ei virallinen käyttöaihe) - Lewyn kappale taudissa - tietyissä aivoverenkiertoperäisissä muistisairauksissa - aivovammoissa

7 Alzheimerin taudin aivomuutoksia Beta-amyloidi valkuaisaineen (A ) kertyminen Tau-valkuaisaineen kertyminen Tulehdusreaktio (inflammaatio, mikroglia-solujen aktivaatio) Hermosolujen välisten liitosten (synapsien) toiminnan heikentyminen Hermosolujen kuolema

8 Alzheimerin taudin klassiset patologiset aivomuutokset Beta-amyloidi kasautumat (plakit) Kaksoiskierteiset hermosäiekimput (sisältävät tau-proteiinia)

9 Beta-amyloidi ja Alzheimerin tauti Beta-amyloidi (A ) on osa esiasteproteiinista (amyloidin esiasteproteiini), jota pilkotaa alfa-, beta- ja gammasekretaasi -nimisten entsyymien avulla Alfa-sekretaasi pilkkoo esiasteproteiinin sen beta-amyloidi osan keskeltä Beta- ja gamma-sekretaasin pilkkoessa esiasteproteiinia beta-amyloidi osa vapautuu ehjänä Beta-amyloidi on herkkä sakkautumaan Muodostaa aluksi pieniä liukoisia kertymiä ja lopulta solunulkoisia liukenemattomia kertymiä (plakkeja)

10 Beta-amyloidin esiasteproteiini Beta-amyloidin aineenvaihdunta Beta-amyloidi Liukoinen beta-amyloidi Liukenemattomia beta-amyloidi kasautumia (plakkeja) Laukaisee mahdollisesti tulehdusrektion, saa aikaan tau-proteiinin vapautumisen, heikentää hermosoluliitosten toimintaa jne.

11 Mahdollisuuksia vähentää beta-amyloidin kertymistä Gamma-sekretaasin estäjät Beta-sekretaasin estäjät Alfa-sekretaasin aktiivisuuden lisääjät Immunologiset hoidot - passiivinen immunisaatio (vasta-aineet) - aktiivinen immunisaatio (rokotus) Beta-amyloidin sakkautumisen estäjät

12 Sekretaasin estäjät Alzheimerin taudissa Gamma-sekretaasin estäjistä tutkimukset lopetettu: - avagacestatilla -- ei riittävää tehoa - semagacestatilla -- nopeampi muistin ja muiden tiedonkäsittelytoimintojen heikentyminen kuin lumelääkkeellä -- ihosyövän riski lisääntynyt Edelleen käynnissä kliinisiä tutkimuksia - gamma-sekretaasin estäjillä - beta-sekretaasin estäjillä - alfa-sekretaasin aktiivisuutta lisäävillä lääkeaineilla

13 IMMUNOLOGINEN HOITO: rokote 298 Alzheimerin tautia sairastavaa potilasta rokotteena beta-amyloidi 42 -proteiinia sisältävä valmiste (AN 1792) 1-5 pistosta ennen tutkimuksen keskeyttämistä 18 / 298 (6%) potilaista sai aivotulehduksen (enkefaliitin) 12 / 18 parantui ennalleen rokotetta saaneet kehittivät vasta-aineita amyloidille älyllinen toimintakyky säilyi ennallaan seuratun vuoden aikana kuudelle tehty kuolemanjälkeinen aivokudostutkimus: amyloidin todettiin hävinneen laajoilta aivoalueilta Nykyvaihe: uusia tutkimuksia parannetuilla rokotteilla on käynnissä D. Schenk & C. Hock, 2003, Orgogozo et al 2003

14 Päälaenlohkon kuorikerros: amyloidiplakit Ei-rokotehoidettu Rokotehoidettu Nicholl et al., 2003

15 Immunologinen hoito: vasta-aineet Bapineuzumab-nimisellä beta-amyloidi vasta-aineella nähtiin alustavissa tutkimuksissa osalla potilaista positiivinen vaikutus tiedonkäsittelytoimintoihin ja päivittäiseen toimintakykyyn Salloway ym..neurology, 2008

16 Immunologinen hoito: vasta-aineet Laajemmassa (vaiheen III) tutkimuksessa ei nähty eroa bapineuzumabilla ja lumelääkkeellä hoidettujen potilaiden välillä. Bapineuzumabilla suoritettavat tutkimukset on ainakin toistaiseksi lopetettu Kahdella muulla beta-amyloidi vasta-aineella - ganterenumabilla ja solanezumabilla - on vaiheen III:n tutkimuksia vielä käynnissä Aivojen PET-tutkimuksissa on nähty sekä bapineuzumabilla että ganterenumabilla olevan aivojen beta-amyloidikertymiä vähentävä ominaisuus

17 Beta-amyloidi vasta-aineen (bapineuzumab) vaikutus aivojen amyloidikertymiin postironiemissiotomografialla (11C-PIB PET) arvioituna Lumelääke: aivojen betaamyloidikertymät lisääntyvät Bapineuzumab: aivojen betaamyloidikertymät vähenevät Rinne ym., Lancet Neurology 2010; 9(4):363-72

18 [ 11 C]PIB PET bapineuzumab- ja lumelääke-hoidetuilla Alzheimer-potilailla Lähtötilanne Hoidon jälkeen Lähtötilanne Hoidon jälkeen Bapineuzumab Lumelääke Rinne ym Lancet Neurology 2010; 9(4):363-72

19 Kriittinen arvio anti-amyloidi hoidoista Teoreettisesti järkevä lähestymistapa, mutta vähän kliinistä vaikutusta nykyisillä tutkimusasetelmilla lisää tuloksia vaiheen III tutkimuksista odotellaan Onko enää hyötyä plakkiutuneen beta-amyloidin poistosta? Mahdollisesti muut beta-amyloidin muodot (esim. liukoiset muodot) ovat haitallisempia ja parempia lääkeaineiden vaikutuskohtia kuinka nykyiset anti-amyloidihoidot vaikuttavat näihin? Mahdollisesti lääkehoito pitäisi aloittaa aikaisemmin, jo silloin kuin on vain lievä muistitoimintojen heikentyminen tai jopa vielä aikaisemmin

20 Tau-proteiinin vaikuttaminen Alzheimerin taudissa tau-proteiinia alkaa vapautua solun tukirakenteista Vapautuneeseen tau-proteiiniin liitetään fosforia kinaasi-nimisten entsyymien vaikutuksesta Runsaasti fosforia sisältävä tau-proteiini sakkautuu ja muodostaa hermosolun sisäisiä kaksoskierteisiä säikeitä Solun tukirankaan Liukoinen Liukoisia tau Liukenemattomia kaksoiskierteisiä sitoutunut tau tau kasautumia säikeitä Poistumisen aktivaattorit Kinaasien estäjät Sakkautumisen estäjät

21 Methyleenisini ja sen johdannaiset Estää soluviljelmissä tau-proteiinia kasautumasta ja muodostamasta kaksoiskierteisiä hermosäiekimppuja Voi myös tehostaa mitokondrioiden toimintaa Alustavissa tutkimuksessa (321 potilasta, 6 kuukauden hoito) metyleenisinen johdannainen kohensi tiedonkäsittelytoimintoja ja vähensi niiden heikentymisen vauhtia 81% lumelääkkeeseen verrattuna Laajoja vaiheen III:n tutkimuksia käynnissä ICAD highlights, 2008

22 Latrepirdine (Dimebon) Ei-selektiivinen antihistamiini Tehostaa mitokondrioiden toimintaa, mutta vaikuttaa myös glutamaatti-välittäjäaineen vastaanottokohtiin ja omaa lievän asetyylikoliinivaikutuksen 183 (89 tutkimuslääkkeellä, 94 lumelääkkeellä) lievää keskivaikeaa Alzheimerin tautia sairastavaa potilasta tutkittiin 26 viikon ajan Lumelääkkeeseen verrattuna Dimebon kohensi - tiedonkäsittelytoimintoja - päivittäisiä toimintoja - käytösoireita Laajemmat vaiheen III:n tutkimukset olivat negatiivisia

23 Muita lähestymistapoja Estrogeeni - ei apua, kun Alzheimerin tauti todettu - merkitys ennaltaehkäisyssä? Uudemmilla tulehduskipulääkkeillä (COX-2 estäjillä) suoritetut tutkimukset olivat negatiivisia Laajemmat ja pitkäkestoisemmat statiini (simvastatiini) tutkimukset negatiivisia Ginko Biloba (neidonhiuspuun uute) - yksi positiivinen ja kaksi negatiivista melko laajaa tutkimusta Rosiglitazone (insuliiniherkistäjä) - vaiheen II:n tutkimus oli negatiivinen Eri välittäjäainejärjestelmiin vaikuttavia lääkkeitä tutkimuksissa (serotoniini, noradrenaliini, histamiini, asetyylikoliini)

24 Muistiin voi vaikuttaa positiivisesti myös Aivojen käyttäminen: kouluttautuminen ja henkisesti virkistävät harrastukset Toimiva sosiaalinen verkosto Monipuolinen terveellinen ravinto (kalorirajoitus, kasvipainotus, kalarasvat) Hyötyliikunta (esim. sauvakävely tai aamujumppa) Laadukas ja riittävä yöuni Liiallisen alkoholinkäytön välttäminen Muistisairauksien riskitekijöihin vaikuttaminen (korkea verenpaine, korkea kolesteroli, korkea verensokeri)

25 Yhteenveto Tähän mennessä suoritetut Alzheimerin taudin kulkuun monin eri tavoin vaikuttavat hoidot ovat osoittautuneet negatiivisiksi Ongelmia: - onko hoito aloitettu liian myöhään? - onko oikeat hoidon tehon mittarit? - onko oikea lääkkeen vaikutuskohde? Tulevaisuudessa: - aikaisempi hoidon aloitus (lievemmässä sairauden vaiheessa tai vasta lisääntyneen riskin vaiheessa olevat henkilöt) - biologisten merkkiaineiden hyväksikäyttö hoitojen tehon arvioinnissa - lisääntyvä tieto eri muistisairauksien syntymekanismeista auttaa kehittämään ja kohdistamaan tulevia hoitoja - täsmällisempiä, yksilöllisiä hoitoja Muistitoimintoihin voidaan vaikuttaa myös elämäntapaan liittyvillä valinnoilla

UUTTA MUISTISAIRAUKSIEN TUTKIMUKSESTA JA HOIDOSTA

UUTTA MUISTISAIRAUKSIEN TUTKIMUKSESTA JA HOIDOSTA UUTTA MUISTISAIRAUKSIEN TUTKIMUKSESTA JA HOIDOSTA Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti PET- keskus, TYKS Lääkärikeskus Mehiläinen, Turku Viime aikoina paljon lisätietoa Eri muistisairauksien

Lisätiedot

Alzheimerin tauti ja sen hoito

Alzheimerin tauti ja sen hoito Alzheimerin tauti ja sen hoito Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET- keskus, TYKS Lääkärikeskus Mehiläinen, Turku Menestyksellinen ikääntyminen Ikääntymiseen liittyvät muistimuutokset

Lisätiedot

Muistisairauksien lääkehoito. Risto Vataja Ylilääkäri, neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri HUS Kellokosken sairaala

Muistisairauksien lääkehoito. Risto Vataja Ylilääkäri, neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri HUS Kellokosken sairaala Muistisairauksien lääkehoito Risto Vataja Ylilääkäri, neurologian ja psykiatrian erikoislääkäri HUS Kellokosken sairaala Muistisairaudet: määrittelyä Dementian tilalle suositellaan termiä muistisairaus

Lisätiedot

Annika Nurmimäki. Pro Gradu -tutkielma. Proviisorin koulutusohjelma. Itä-Suomen Yliopisto

Annika Nurmimäki. Pro Gradu -tutkielma. Proviisorin koulutusohjelma. Itä-Suomen Yliopisto ALZHEIMERIN TAUTI patogeneesi ja lääkehoito sekä tutkimus Kuopion Lääkeinformaatiokeskukseen tulleista Alzheimerin taudin lääkitystä koskevista kysymyksistä Annika Nurmimäki Pro Gradu -tutkielma Proviisorin

Lisätiedot

MERJA HALLIKAINEN LT, neurologian erikoislääkäri Kliininen tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto, kliinisen lääketieteen yksikkö, neurologia

MERJA HALLIKAINEN LT, neurologian erikoislääkäri Kliininen tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto, kliinisen lääketieteen yksikkö, neurologia MERJA HALLIKAINEN LT, neurologian erikoislääkäri Kliininen tutkimusjohtaja, Itä-Suomen yliopisto, kliinisen lääketieteen yksikkö, neurologia Alzheimerin taudin NYKYLÄÄKEHOITO JA LÄÄKEKEHITYKSEN HAASTEET

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen

Lisätiedot

Milloin, mitä ja kuinka kauan lääkitystä Alzheimerin tautiin?

Milloin, mitä ja kuinka kauan lääkitystä Alzheimerin tautiin? Näin hoidan Kimmo Määttä ja Timo Strandberg Milloin, mitä ja kuinka kauan lääkitystä Alzheimerin tautiin? Alzheimerin tauti on tavallisin vanhuusiän dementian muoto, ja sen etiologia on monitekijäinen.

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen muistisairaiden hoito haaste vanhustyön johtamisessa. Geriatri Riitta Matero

Asiakaslähtöinen muistisairaiden hoito haaste vanhustyön johtamisessa. Geriatri Riitta Matero Asiakaslähtöinen muistisairaiden hoito haaste vanhustyön johtamisessa Rovaniemi 12.6.2012 Geriatri Riitta Matero Muistisairaudet ja niiden hoito Muistioireiden esiintyvyys Kansallinen muistiohjelma 2012

Lisätiedot

Muistisairauksien diagnostiikan ja hoidon tulevaisuudennäkymiä

Muistisairauksien diagnostiikan ja hoidon tulevaisuudennäkymiä YLEISLÄÄKETIETEEN OPPIALA Muistisairauksien diagnostiikan ja hoidon tulevaisuudennäkymiä Jaakko Valvanne Geriatrian professori 5.10.2011 Valmisteltu yhteistyössä kahden suomalaisen huippuasiantuntijan

Lisätiedot

1(3) Timo Erkinjuntti Soveltava neurologian professori HYKS neurologian klinikka AIVOTERVEYS HAASTEENA MUISTI JA TIEDONKÄSITTELY

1(3) Timo Erkinjuntti Soveltava neurologian professori HYKS neurologian klinikka AIVOTERVEYS HAASTEENA MUISTI JA TIEDONKÄSITTELY 1(3) Timo Erkinjuntti Soveltava neurologian professori HYKS neurologian klinikka AIVOTERVEYS HAASTEENA MUISTI JA TIEDONKÄSITTELY Muistin ja tiedonkäsittelyn kannalta keskeisiä ovat verenkierron ja hermoston

Lisätiedot

MUISTIPULMIA HOITOON VAI HUOLTOON

MUISTIPULMIA HOITOON VAI HUOLTOON MUISTIPULMIA HOITOON VAI HUOLTOON Timo Erkinjuntti HY Neurologian professori HYKS Neurologian klinikka, Ylilääkäri KAMPPI 16 03 2015 MUISTITOIMINNOT TIEDON AKTIIVINEN KÄSITTELY Tiedon tallentuminen säilömuistiin

Lisätiedot

MUISTISEMINAARI. 23.9.2011, Huhtamäkisali, Alavus Tarja Lindholm, geriatri

MUISTISEMINAARI. 23.9.2011, Huhtamäkisali, Alavus Tarja Lindholm, geriatri MUISTISEMINAARI 23.9.2011, Huhtamäkisali, Alavus Tarja Lindholm, geriatri KÄYPÄ HOITO-SUOSITUKSET JA ALUEELLINEN MUISTISAIRAUKSIEN HOITOMALLI MIKÄ IHMEEN KÄYPÄ HOITO? Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Lisätiedot

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Alzheimerin tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Alzheimerin tauti on hitaasti ja tasaisesti etenevä aivosairaus, jonka oireet aiheutuvat tiettyjen aivoalueiden vaurioista. Sairauden

Lisätiedot

Amyloidin kuvantaminen Alzheimerin taudissa

Amyloidin kuvantaminen Alzheimerin taudissa Noora Scheinin, Nina Kemppainen ja Juha O. Rinne KATSAUS Amyloidin kuvantaminen Alzheimerin taudissa Alzheimerin taudin etiologia on edelleen tuntematon, mutta aivomuutoksia ajatellaan syntyvän jopa vuosikymmenien

Lisätiedot

Alzheimerin taudin lääkehoito

Alzheimerin taudin lääkehoito Lääkehoito Raimo Sulkava Alzheimerin taudin oireet saadaan lääkkeillä lievittymään selvästi kahdessa kolmasosassa tapauksista. Suomessa on Alzheimerin taudin hoitoon markkinoilla kolme asetyylikoliiniesteraasin

Lisätiedot

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Alzheimerin tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen MUISTILIITTO RY 2013 www.muistiliitto.fi Tämä esite löytyy myös Muistiliiton internet-sivuilta. Opas on tuotettu RAY:n tukemana.

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET. Timo Erkinjuntti. HYKS Neurologian klinikka,ylilääkäri

MUISTISAIRAUDET. Timo Erkinjuntti. HYKS Neurologian klinikka,ylilääkäri MUISTISAIRAUDET KÄYPÄ TUTKIMUS JA HOITO Timo Erkinjuntti HY Neurologian professori HYKS Neurologian klinikka,ylilääkäri VII Kansanterveyspäivät, Ikääntyvän väestön terveyshaasteet Marina Congress Center,

Lisätiedot

Muistipotilaan hoito- ja kuntoutuspolku kunnassa. 23.5.2012 Jaana Suhonen Dosentti, sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA Jokilaakson Terveys Oy

Muistipotilaan hoito- ja kuntoutuspolku kunnassa. 23.5.2012 Jaana Suhonen Dosentti, sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA Jokilaakson Terveys Oy Muistipotilaan hoito- ja kuntoutuspolku kunnassa 23.5.2012 Jaana Suhonen Dosentti, sosiaali- ja terveysjohtamisen MBA Jokilaakson Terveys Oy Kirjallisuus Muistisairaudet Käypä hoito suositus 13.8.2010

Lisätiedot

Harkintaa Alzheimerin taudin lääkehoitoon

Harkintaa Alzheimerin taudin lääkehoitoon SLL 15 1678-85 21.4.2005 13:37 Sivu 1 Eripainos Suomen Lääkärilehdestä 15/15.4.2005, s. 1678 1684 Harkintaa Alzheimerin taudin lääkehoitoon ROHTO-KESKUS SLL 15 1678-85 21.4.2005 13:37 Sivu 1678 1678 S

Lisätiedot

SERIINI/TREONIINIKINAASEIHIN VAIKUTTAVIEN LÄÄKEAINEIDEN POTENTIAALI ALZHEIMERIN TAUDIN HOIDOSSA

SERIINI/TREONIINIKINAASEIHIN VAIKUTTAVIEN LÄÄKEAINEIDEN POTENTIAALI ALZHEIMERIN TAUDIN HOIDOSSA SERIINI/TREONIINIKINAASEIHIN VAIKUTTAVIEN LÄÄKEAINEIDEN POTENTIAALI ALZHEIMERIN TAUDIN HOIDOSSA Salla Sorvari Helsingin yliopisto Farmasian tiedekunta Farmakologian ja toksikologian osasto Kesäkuu 2013

Lisätiedot

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan

Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan Väestötutkimusten mukaan Suomessa arvioidaan olevan 85 000 keskivaikeasti tai vaikeasti dementoitunutta ja 35 000 lievästi dementoitunutta henkilöä (1). Dementian esiintyvyys on ollut 65 69-vuotiaiden

Lisätiedot

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY

KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY KUN AJATUSKIN JÄHMETTYY Parkinsonin taudin dementia Parkinsonin taudin muistisairaus Tietoa Tietoa sairastuneille, sairastuneille, omaisille, läheisille, hoitohenkilökunnalle hoitohenkilökunnalle PARKINSONIN

Lisätiedot

Vanhus ja päihteet - seminaari 24.5.2011 Turun AMK, Salon toimipiste Salon Muistiyhdistys, Projektityöntekijä Sari Nyrhinen

Vanhus ja päihteet - seminaari 24.5.2011 Turun AMK, Salon toimipiste Salon Muistiyhdistys, Projektityöntekijä Sari Nyrhinen Vanhus ja päihteet - seminaari 24.5.2011 Turun AMK, Salon toimipiste Salon Muistiyhdistys, Projektityöntekijä Sari Nyrhinen Suomessa joka viides työikäinen ja joka kolmas yli 65-vuotias ilmoittaa muistioireita

Lisätiedot

Miksi muisti pätkii? Anne Remes, Professori, ylilääkäri. Neurologian klinikka, Itä- Suomen Yliopisto KYS, Neurokeskus 14.3.2014

Miksi muisti pätkii? Anne Remes, Professori, ylilääkäri. Neurologian klinikka, Itä- Suomen Yliopisto KYS, Neurokeskus 14.3.2014 Miksi muisti pätkii? Anne Remes, Professori, ylilääkäri Neurologian klinikka, Itä- Suomen Yliopisto KYS, Neurokeskus 14.3.2014 Sidonnaisuudet LT, dosen6i, neurologian erikoislääkäri, lääkärikoulu6ajan

Lisätiedot

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava

Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle. Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet. Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Opas lääkäreille ja muulle ammattihenkilöstölle Dementoiviin sairauksiin liittyvät käytösoireet Raimo Sulkava Petteri Viramo Ulla Eloniemi-Sulkava Sisältö Julkaisija: Suomen dementiahoitoyhdistys Arkadiankatu

Lisätiedot

Teema: dementia ja muistisairaudet

Teema: dementia ja muistisairaudet 6. 2010 Muistin huolto Aivojen terveys Huumori vanhustyössä Teema: dementia ja muistisairaudet Vanhustenhuollon Uudet Tuulet 3 Pääkirjoitus 4 "Aivoterveys avainasemassa" 6 "Aivot ovat kallis pääomamme"

Lisätiedot

Ajattele aivojasi pidä huolta muististasi. Minna Huhtamäki-Kuoppala

Ajattele aivojasi pidä huolta muististasi. Minna Huhtamäki-Kuoppala Ajattele aivojasi pidä huolta muististasi Minna Huhtamäki-Kuoppala Minna Huhtamäki-Kuoppala Leena Huhtala Johanna Ekola Outi Riihimäki Kulttuurista muistoja -hanke Katja Kujala Manar Ameli Palvelutuotanto

Lisätiedot

Aivoja ja muistia koskevaa keskeistä sanastoa

Aivoja ja muistia koskevaa keskeistä sanastoa Sinikka Hiltunen 23.8.2013 1/12 Aivoja ja muistia koskevaa keskeistä sanastoa Julkaistu alun perin kirjassaterävä pää kaiken ikää, Valitut palat, 2011, ss. 266 279. Joiltakin osin korjattu versio sanastosta

Lisätiedot

Kouvolan seudun Muisti ry / Levonen Tarja

Kouvolan seudun Muisti ry / Levonen Tarja MUISTISAIRAUS, mitä se on? sairaus, joka heikentää sekä muistia että muita tiedonkäsittelyn alueita Kielelliset toiminnot Näönvarainen hahmottaminen Toiminnanohjaus Muistisairaudet johtavat useimmiten

Lisätiedot

VINTTI KIRKKAANA -asiaa alkoholin vaikutuksista muistiin ja aivoterveyteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

VINTTI KIRKKAANA -asiaa alkoholin vaikutuksista muistiin ja aivoterveyteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille VINTTI KIRKKAANA -asiaa alkoholin vaikutuksista muistiin ja aivoterveyteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille Muistisairaudet alkoholin varjossa -projekti 2011 2013 1 Lukijalle Salon Muistiyhdistys

Lisätiedot