- MUISTISTA - NORMAALI IKÄÄNTYMINEN - MUISTIN JA TOIMINTAKYVYN HEIKKENEMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "- MUISTISTA - NORMAALI IKÄÄNTYMINEN - MUISTIN JA TOIMINTAKYVYN HEIKKENEMINEN"

Transkriptio

1 Ulla Vuori Terveydenhoitaja, muistikoordinaattori MUISTISTA - NORMAALI IKÄÄNTYMINEN - MUISTIN JA TOIMINTAKYVYN HEIKKENEMINEN

2 Muisti on ihmiselle välttämätön: Identiteetti ja kokemus omasta itsestä perustuvat muistiin Muistot ja muisteleminen ovat osa minuutta Keskeisessä osassa kaikkea toimintaamme ja olemistamme Itsenäinen selviytyminen arjen toiminnoista ei onnistu ilman muistia Halikainen & Mönkäre 2014

3 Muisti on tapahtumasarja ja se koostuu erilaisista toiminnoista: Kyvystä: ymmärtää tallentaa liittää säilyttää palauttaa muistettava tieto eli painaa mieleen uusia asioita uusi tieto aiemmin opittuun tietoon tai aiempiin kokemuksiin tallennettuja asioita mielessä tarvittaessa tallennettuja asioita mieleen

4 Työmuisti: - säilyttää ja prosessoi uutta ja aiemmin hankittua informaatiota - erityisen herkkä häiriintymään kiireen vuoksi - vanheneminen vaikuttaa työmuistia heikentävästi Semanttinen muisti (asiatiedot, kieli): - perustuu suoraan oppimiseen - aikanaan opitut asiatiedot, kielelliset taidot - ikävaikutukset suhteellisen vähäisiä - tiedot ja taidot säilyvät sitä paremmin mitä enemmän niillä on käyttöä elämän aikana

5 Episodinen eli tapahtumamuisti: - liittyy sellaisen tiedon hankintaan ja muistamiseen, joka on hankittu tietyssä paikassa, tiettynä aikana ja siihen liittyy henkilökohtainen kokemus ajatuksineen, tunteineen ja tuntemuksineen - pitää sisällään yksilön henkilöhistorian kaikkine kokemuksineen - selkeimmin heikkenee iän myötä (heikkeneminen alkaa jo varhaisessa aikuisiässä, mutta ilmenee ehkä vasta vanhuudessa)

6 Mieleen painaminen Muistista hakeminen Uusi tieto Työmuisti Säilömuisti Muistissa säilyttämien

7 Normaali ikääntyminen: Kognitiivisessa suoriutumisessa heikentymistä: tiedonkäsittely hidastuu sujuva päättely vaikeutuu lyhytaikainen muisti kaventuu asioiden mieleen painaminen vaatii enemmän aikaa ja tietoista yrittämistä Vanhat ja vakiintuneet tiedot eivät katoa Vakiintuneet taidot eivät heikkene Sanavarasto ei heikkene Kokemus ja harrastuneisuus voivat parantaa taitoja ja sanavarastoa Hänninen & Hallikainen 2014

8 Oppimiskyky ei katoa (2): Talletettujen asioiden tunnistaminen ja vihjeisiin perustuva muistista haku säilyy Koulutus, työhistoria, harjaantuneisuus, elämäntavat sekä sairaudet ja niiden lääkitykset aiheuttavat yksilöllisiä eroja normaalin ikääntymisen aiheuttamissa muutoksissa. Muistin toimintaedellytyksiä: virkeys, tasainen mieliala, kiinnostus asioita kohtaan, rauhallinen ympäristö ja riittävä aika asioiden prosessoinnille. Hänninen & Hallikainen 2014

9 Kyky oppia: säilyy vanhuudessakin iän myötä oppimiseen tarvittava aika lisääntyy oppiminen vaatii suurempia ponnisteluja ulkoa oppiminen, pienten faktatietojen ja yksittäisten asioiden oppiminen heikkenee ikääntyminen ei juurikaan heikennä oppimista arkipäivän tilanteissa kyky ottaa vastaan paljon uutta tietoa lyhyessä ajassa heikkenee, mutta iäkkään aikaisemmat laajat kokemukset ja tieto voivat auttaa jäsentämään uutta tietoa ja poimimaan siitä olennaisimmat asiat Suutama 2008

10 MUISTIN JA TOIMINTAKYVYN HEIKKENEMINEN

11 Muistin heikentymisen muita syitä kuin muistisairaus: Masennus Väsymys, uupumus Stressi, jännitys Erilaiset kiputilat Aistipuutokset Lääkitys Nautintoaineet Erkinjuntti 2009

12 Tarkkaavuus heikentyy Kognitiivinen (tiedonkäsittelyn) heikentyminen: Abstrakti ajattelu heikentyy Toiminnanohjauksen ongelmia Orientaatio heikentyy Kielellisten toimintojen heikentymistä - afasia = vaikeus käsitellä, tuottaa ja ymmärtää puhuttua ja/tai kirjoitettua kieltä Muistitoimintojen heikentymistä Omatoimisuuden ongelmia

13 (2): Kätevyyden ongelmia - apraksia = tahdonalaisten liikkeiden, liikesarjojen suorittamisen ja tavoitteellisen motorisen toiminnan suorittamisen vaikeus Havaintotoiminnan ongelmia, hahmottaminen ja tunnistaminen vaikeutuu - agnosia = vaikeus tunnistaa ja tulkita aistielimistä aivoihin tulevaa tietoa, vaikka aistielin toimisi moitteettomasti

14 Miten oireet ilmenevät käytännössä? Oireiden lievässä vaiheessa henkilön puhe: - on yleensä sujuvaa ja ymmärrettävää - hän itsekin ymmärtää tuttua, arkipäiväänsä liittyvää puhetta - on aloitteellinen keskustelussa - kertoo kuulumisiaan - huomioi kuulijan - pystyy osallistumaan ryhmätoimintaan ja keskusteluun, jos keskustelukumppaneita ei ole liikaa

15 Keskusteleminen voi olla tavallista hitaampaa Keskustelussa voi olla taukoja (tietyn sanan tai tapahtuman muistista hakeminen) Henkilö voi käyttää tilanteeseen nähden vääriä sanoja (2): Puheenvuorot voivat pidentyä (yrittää kuvailla asiaansa monisanaisesti, jos oikea sana ei löydy) Puheeseen voi tulla kiertoilmaisuja ja selittelyä Keskustelun punainen lanka voi kadota herkästi Keskustelun aihe voi muuttua, jos mieleen tulee jokin uusi asia

16 (3): Henkilö voi nyökytellä ja myönnellä ymmärtävänsä, vaikka olisi pudonnut keskustelun kärryiltä jo kauan sitten Lukeminen, kirjoittaminen ja laskeminen vaikeutuvat Vaikeuksia tuloksiin tähtäävässä toiminnassa, suunnitelmallisuudessa ja toiminnan tuloksellisuuden arvioinnissa Vähentynyt spontaanisuus, tavoitetietoisuus ja aloitekyky Vähitellen yleistä hajanaisuutta Aika- ja paikkaorientaation häiriöitä

17 (4): Avaruudellisen hahmottamisen ongelmaa (visuospatiaalinen häiriö): - heikentynyt kyky arvioida itsensä ja ympäristön välisiä etäisyyksiä, suuntia ja ympäristön muotoja sekä mieltää kolmiulotteisuutta - vaikea tunnistaa monimutkaisempia kuvioita - vaikea hahmottaa ympäristön esineiden etäisyyksiä, suuntaa ja ulottuvuuksia - vaikea oppia reittejä, voi helposti eksyä - ajan hallinta ja arviointi voi olla työlästä Tays 2014

18 Rakenteellisen hahmottamisen ongelmaa (visuokonstruktiivinen häiriö): (5): - visuokonstruktiivisella toiminnalla tarkoitetaan esineiden käsittelyä tilassa sekä toimintaa, jossa osista on koottava kokonaisuus - piirtäminen, rakentelu ja kokoaminen on vaikeaa - kädentaitoaineet ovat työläitä Tays 2014

19 (6): Keskittymiskyvyn ja tarkkaavuuden ongelmia Tarkkaavaisuuden heikentyminen ilmenee vireystilan laskuna ja vaihteluna, tarkkaavaisuuden suuntaamisen ja ylläpitämisen vaikeutena sekä tarkkaavaisuuden jakamisen ja aktiivisen prosessoinnin vaikeutena Käytöksen kontrollin horjuminen Motivaation ongelmat

20 Lähteet: Erkinjuntti T, Rinne J, Soininen H. (toim.) Muistisairaudet. Duodecim Hallikainen M, Mönkäre R, Nukari T, Forder M. (toim.) Muistisairaan kuntouttava hoito. Duodecim Raitanen T, Hänninen T, Pajunen H, Suutama T. (toim.) Geropsykologia. Vanhenemisen ja vanhuuden psykologia

Aivoverenkiertohäiriön aiheuttamat neuropsykologiset häiriöt

Aivoverenkiertohäiriön aiheuttamat neuropsykologiset häiriöt Aivoverenkiertohäiriön aiheuttamat neuropsykologiset häiriöt 2 Lukijalle Tämä opas antaa perustietoa aivoverenkiertohäiriöön liittyvistä neuropsykologisista oireista sairastuneille, heidän läheisilleen

Lisätiedot

Kouvolan seudun Muisti ry / Levonen Tarja

Kouvolan seudun Muisti ry / Levonen Tarja MUISTISAIRAUS, mitä se on? sairaus, joka heikentää sekä muistia että muita tiedonkäsittelyn alueita Kielelliset toiminnot Näönvarainen hahmottaminen Toiminnanohjaus Muistisairaudet johtavat useimmiten

Lisätiedot

AVH, neuropsykologiset oireet ja työelämä

AVH, neuropsykologiset oireet ja työelämä AVH, neuropsykologiset oireet ja työelämä Hannu Nyrkkö Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Neuropsykologi, PsT Fysioterapeutti Kruunupuisto Punkaharjun kuntoutuskeskus Lähtökohdat: 1. AVH ei juuri koskaan

Lisätiedot

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ

Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Riitta Tähtinen JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT! KANKAANPÄÄN OPISTON MUISTIHOITAJAKOULUTUKSEN VAIKUTTAVUUS VANHUSTYÖSSÄ Vanhustyön koulutusohjelma 2011 JOS EN ENÄÄ MUISTA, MUISTATHAN SINÄ MINUT!

Lisätiedot

Muistisairaudet 23.10.13

Muistisairaudet 23.10.13 Muistisairaudet 23.10.13 Muistaminen on aivojen tärkeimpiä tehtäviä Kaikki älyllinen toiminta perustuu tavalla tai toisella muistiin Muisti muodostaa identiteetin ja elämänhistorian Muistin avulla tunnistamme

Lisätiedot

TYÖIKÄISTEN MUISTISAIRAUDET. Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET-keskus, TYKS

TYÖIKÄISTEN MUISTISAIRAUDET. Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET-keskus, TYKS TYÖIKÄISTEN MUISTISAIRAUDET Juha Rinne, Neurologian erikoislääkäri ja dosentti Professori PET-keskus, TYKS MITÄ MUISTI ON? Osatoiminnoista koostuva kyky tallentaa mieleen uusia asioita ja tarvittaessa

Lisätiedot

Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry, Projektikoordinaattori Virpi Veijanen

Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry, Projektikoordinaattori Virpi Veijanen Päijät-Hämeen Muistiyhdistys ry, Projektikoordinaattori Virpi Veijanen Perustettu v. 1988 (Aiemmin P-H Dementiayhdistys ry) Kattojärjestönä Muistiliitto Toimialue 14 kuntaa Jäseniä n. 400, jäsenmaksu 15

Lisätiedot

Muistiopas MUISTILIITTO RY www.muistiliitto.fi www.timmitaivot.fi

Muistiopas MUISTILIITTO RY www.muistiliitto.fi www.timmitaivot.fi Muistiopas Aivo - tärkein omistamamme pääoma Arvoisa lukija Kädessäsi on Muistiliitto ry:n Muistiopas. Muistiopas on jokamiehen opasvihkonen aivojen ja muistin toiminnasta sekä niiden aktivoimisesta. Oppaasta

Lisätiedot

Asiakaslähtöinen muistisairaiden hoito haaste vanhustyön johtamisessa. Geriatri Riitta Matero

Asiakaslähtöinen muistisairaiden hoito haaste vanhustyön johtamisessa. Geriatri Riitta Matero Asiakaslähtöinen muistisairaiden hoito haaste vanhustyön johtamisessa Rovaniemi 12.6.2012 Geriatri Riitta Matero Muistisairaudet ja niiden hoito Muistioireiden esiintyvyys Kansallinen muistiohjelma 2012

Lisätiedot

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Alzheimerin tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen MUISTILIITTO RY 2013 www.muistiliitto.fi Tämä esite löytyy myös Muistiliiton internet-sivuilta. Opas on tuotettu RAY:n tukemana.

Lisätiedot

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen

Alzheimerin. ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Alzheimerin tauti Tietoa ja tukea sairastuneille sekä hänen läheisilleen Alzheimerin tauti on hitaasti ja tasaisesti etenevä aivosairaus, jonka oireet aiheutuvat tiettyjen aivoalueiden vaurioista. Sairauden

Lisätiedot

Suomessa on tällä hetkellä noin

Suomessa on tällä hetkellä noin Koonnut Sanna Muukka DEMENTIA SAIRAUDET Dementian käsite Muistihäiriö voi olla ohimenevä, hoidettavissa oleva, pysyvä tai etenevä. Etenevät muistihäiriöt johtavat dementiaan. Potilaalla ja omaisilla on

Lisätiedot

VINTTI KIRKKAANA -asiaa alkoholin vaikutuksista muistiin ja aivoterveyteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

VINTTI KIRKKAANA -asiaa alkoholin vaikutuksista muistiin ja aivoterveyteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille VINTTI KIRKKAANA -asiaa alkoholin vaikutuksista muistiin ja aivoterveyteen sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille Muistisairaudet alkoholin varjossa -projekti 2011 2013 1 Lukijalle Salon Muistiyhdistys

Lisätiedot

Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista

Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista Miten se nyt olikaan? Tietoa muistista ja muistisairauksista HAE apua ajoissa www.muistiliitto.fi Muistiliitto on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä järjestö. Liitto ja sen jäsenyhdistykset

Lisätiedot

Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas

Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas MIINA SILLANPÄÄN SÄÄTIÖN JULKAISUJ A B:33 Ulla Arifullen-Hämäläinen Muista Pääasia -ohjaajan opas Muista Pääasia - ohjaajan opas Opas on laadittu yhteistyössä Muistiliiton kanssa. Kurssiohjaajat toimintaterapeutti

Lisätiedot

Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö

Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö 1 Työikäisten kognitiivisen toimintakyvyn hyvä arviointikäytäntö Suosituksen laatijat: Kuikka Pekka, PsL, neuropsykologi, Paajanen Teemu, PsM, psykologi, Kivekäs Teija, LT, psykiatrian dosentti, Vuokko

Lisätiedot

Ajattele aivojasi pidä huolta muististasi. Minna Huhtamäki-Kuoppala

Ajattele aivojasi pidä huolta muististasi. Minna Huhtamäki-Kuoppala Ajattele aivojasi pidä huolta muististasi Minna Huhtamäki-Kuoppala Minna Huhtamäki-Kuoppala Leena Huhtala Johanna Ekola Outi Riihimäki Kulttuurista muistoja -hanke Katja Kujala Manar Ameli Palvelutuotanto

Lisätiedot

Johdon tuki. Potilasohjaus

Johdon tuki. Potilasohjaus Aivoverenkiertohäiriöpotilaan ohjaus Erikoissairaanhoito kuntoutusohjaus Perusterveydenhuolto Avh-yhdyshenkilötoiminta Tukitoimet Kolmas sektori Yhdistystoiminta Sopeutumisvalmennus Vertaistuki Kuntoutusta

Lisätiedot

VANHUSTENHOIDON LUENTOSARJA

VANHUSTENHOIDON LUENTOSARJA VANHUSTENHOIDON LUENTOSARJA ALZHEIMERIN TAUTI 5.2.2014 geriatri Maisa Karjula MITÄ ON DEMENTIA? dementialle on monta syytä dementian keskeisin piirre on lyhytaikaisen ja pitkäaikaisen muistin heikkeneminen,

Lisätiedot

Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN

Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN Kaijamaija Parviainen Tarja Muukkonen OPPIMINEN ONNISTUU - TUKEA HAASTEISTA SELVIÄMISEEN Oppiminen onnistuu - tukea haasteista selviämiseen Kaijamaija Parviainen ja Tarja Muukkonen 3 -opintokeskus Kansan

Lisätiedot

Muistisairaus työiässä Mikkeli 3.9.2014. Anne Remes Neurologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS

Muistisairaus työiässä Mikkeli 3.9.2014. Anne Remes Neurologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS Muistisairaus työiässä Mikkeli 3.9.2014 Anne Remes Neurologian professori, ylilääkäri Itä-Suomen yliopisto, KYS Muisti voi heikentyä monista syistä väsymys kiputilat masennus uupumus stressi MUISTI, KESKITTYMINEN

Lisätiedot

Joka kolmas 65-v. ilmoittaa muistioireita Suomessa 120 000 hlöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt 35 000 lievästä

Joka kolmas 65-v. ilmoittaa muistioireita Suomessa 120 000 hlöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt 35 000 lievästä MUISTISAIRAUDET Joka kolmas 65-v. ilmoittaa muistioireita Suomessa 120 000 hlöä, joilla kognitiivinen toiminta on lievästi heikentynyt 35 000 lievästä dementiaoireesta kärsivää 95 000 vähintään keskivaikeasta

Lisätiedot

KOLMEN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA DEMENTOITUNEEN VANHUKSEN HAASTEELLISESTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ DEMENTIA OSASTOLLA

KOLMEN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA DEMENTOITUNEEN VANHUKSEN HAASTEELLISESTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ DEMENTIA OSASTOLLA KOLMEN SAIRAANHOITAJAN KOKEMUKSIA DEMENTOITUNEEN VANHUKSEN HAASTEELLISESTA KÄYTTÄYTYMISESTÄ DEMENTIA OSASTOLLA Bao Zhenqi Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Hoitotyön

Lisätiedot

Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen

Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen Anna Koski Muistisairauden kohtaaminen Opas muistisairaan perheelle ja läheisille Tänään on tärkeä päivä, sillä elän vain tässä päivässä. Eilistä en voi muuttaa, huomisesta en tiedä. Huominen on huomisen

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet

Käypä hoito -suositus. Muistisairaudet Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Societas Gerontologica Fennican, Suomen Neurologisen Yhdistyksen, Suomen Psykogeriatrisen Yhdistyksen ja Suomen Yleislääketieteen Yhdistyksen

Lisätiedot

välineitä työja yksilövalmennukseen

välineitä työja yksilövalmennukseen välineitä työja yksilövalmennukseen Toimittaneet: Karoliina Koskinen Marja Hautaluoma Työryhmä: Karoliina Koskinen Anssi Rautiainen Mervi Sirviö Kustantaja: Valtakunnallinen työpajayhdistys ry Raha-automaattiyhdistys

Lisätiedot

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK

NUORTEN AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK NUORTEN & AIKUISTEN OPPIMIS- VAIK EUDET Moniammatillinen ohjaus ja tuki JOHANNA KORKEAMÄKI JA JOHANNA NUKARI Kuntoutussäätiö Julkaisija: Kuntoutussäätiö Pakarituvantie 4 00410 Helsinki www.kuntoutussaatio.fi

Lisätiedot

Muisti on yläkäsite, joka kattaa monimuotoisen. Kun muisti pettää, mikä muisteista pettää? Katsaus. Muistin monet ulottuvuudet

Muisti on yläkäsite, joka kattaa monimuotoisen. Kun muisti pettää, mikä muisteista pettää? Katsaus. Muistin monet ulottuvuudet Katsaus Hely Kalska Kun muisti pettää, mikä muisteista pettää? Muisti voi pettää monilla tavoilla ja monista syistä niin terveillä kuin eri tavoin sairailla. Muistihäiriöt kattavat laadultaan ja vaikeusasteeltaan

Lisätiedot

Alzheimerin tauti työikäisellä

Alzheimerin tauti työikäisellä Tieteessä katsaus Merja Hallikainen LT, kliininen tutkimusjohtaja Itä-Suomen yliopisto, terveystieteiden tiedekunta, lääketieteen laitos, kliinisen lääketieteen yksikkö, neurologia Anne M. Remes professori,

Lisätiedot